Sunteți pe pagina 1din 3

Principiul I al termodinamicii

La baza acestui principiu sta constatarea faptului ca energia nu poate fi nici creata, nici distursa, ci numai transformata dintr-o forma de energie in alta.

Intr-un sistem izolat, care contine mai multe forme de energie, poate avea loc trecerea unei forme de energie in alta, dar in orice moment suma tuturor energiilor e constanta. Ex: apa care se revarsa.
Principiul e rezultatul cercetarilor efectuate de Joule si Mayer, cu ocazia descoperirii echivalentului mecanic al caldurii. Unitatea de energie calorica corespunde unitatii de energie mecanica. In urma experimentului: 1 calorie = 4184 Joule, dar 1 Cal = 1000 cal = 1 kcal. ~ Schimbul energetic dintre sistemul termodinamic si mediul exterior ~ Intre sistem si mediu se poate realiza schimb de energie sub forma de caldura si lucru mecanic. Atat caldura cat si lucrul mecanic fiind forme de energie avand ca unitate de masa Joule sau calorie. * Caldura se noteaza Q * Lucrul mecanic: se noteaza W Ambele depind de conditia in care se realizeaza schimbul energetic. Prin conversie in termodinamica chimica aportul de caldura din partea mediului exterior are semn pozitiv, iar cedarea caldurii are semn negativ. Tot ceea ce primeste un sistem sub forma de caldura sau lucru mecanic are +, iar ceea ce cedeaza are -. In mecanica lucrul mecanic e produsul dintre forta si deplasare, iar in termodinamica intervine lucrul mecanic de volum, care e produsul dintre presiune si variatia de volum. W=-p V (pentru o transformare finita) Atunci cand schimbul energetic se realizeaza la presiune constanta, lucrul mecanic de volum W se calculeaza prin integrarea -p V intre limitele corespunzatoare volumului initial si volumului final. Energia totala a unui sistem se compune din energia externa si energia interna U, ea fiind suma energiilor de translatie a particulelor energiei de rotatie, de vibratie si a starilor electronice. In termodinamica nu ne intereseaza energia interna in valoare absoluta, ci valoarea ei (dU) e o functie de stare ce depinde de parametrii de stare temperatura si volum si e o marime extensiva, depinzand de numarul de moli.

Conform principiului I, energia transmisa intre sistem si mediul exterior corespunde variatiei energiei interne a sistemului.
* Relatia matematica: Q + W = dU Un sistem care primeste caldura din partea mediului exterior isi modifica energia interna si va efectua un lucru mecanic Q = U + p V Daca schimbul de caldura se realizeaza la valoare constanta, cantitatea de caldura serveste la modificarea sistemului. Daca sistemul e izolat (adiabatic) neputand exista schimburi de energie sub forma de caldura in mediul exterior, sistemul poate efectua lucrul mecanic pe seama micsorarii energiei sale interne. Q=0, W= U dQ + dW = dU

Capacitati calorice
Reprezintia cantitatea de caldura necesara incalzirii unui mol de substanta cu un grad. Pe seama caldurii primite de un sistem, el isi va modifica temperatura cu T grade, exista o direct proportionalitate intre caldura primita si variatia de temperatura. Aceasta constanta e capacitatea calorica. Q = C* T In functie de conditiile in care are loc schimbul termic distingem capacitatea calorica la volum constant (Cv) respectiv la presiune constanta (Cp). La incalzirea unui sistem la volum constant, cantitatea de caldura primita de sistem corespunde variatiei energiei interne a sistemului. Cv = ; la presiune constanta Q = U + p V Q = (U2+pV2) (U1+pV1) dar U + pV = H (entalpie) H semnifica cantitatea de caldura schimbata de un sistem cu mediul exterior la presiune constanta: Q = H2 H1 = H H = U +p V. Pentru gaze: p V = n * R T (n-nr mol) Cp = Cv + R (Relatia lui Robert Mayer) In cazul gazelor monoatomice la volum constant, energia interna a sistemului se compune numai din energia de translatie ale moleculelor dupa directia axelor (x,y,z). * Pentru 1 mol de gaz: Cv = 3/2 RT Cp = 5/2 RT. La gaze biatomice si poliatomice valoarea energiei depinde de energia de translatie, de rotatie, de vibratie si a starilor electronice. R = 8,314 J/molk sau R = 0,082 l*atm/mol ks. Intre parametrii de stare ai gazelor pentru o transformare din starea 1 in 2 e valabila legea generala a gazelor. p1V1*T2 = p2V2*T1; T[ ]=T[ ]+273, astfel pentru: T = ct p1V1=p2V2 ; Legea Boyle M. p = ct V1/T1=V2/T2 ; Legea Gay-Lussac V = ct p1/T1=p2/T2 ; Legea Charles.

1. Un gaz ocupa un colum de 10 l la 2 atm. Cat devine presiunea daca volumul creste la 15 l? Se aplica

Legea lui Boyle.


2*10 = p2*15 p2=20/15 p2 = 1,33 2. Un gaz ocupa un volum de 8 l la 17 grade C. Cu cat trebuie sa creasca temperatura incat volumul sa devina la 10 l? = T2 = 362,5 K

3. Intr-o butelie, oxigenul are presiunea 2 atm la 37 grade C, daca temperatura creste cu 10 grade cat e presiunea? = p2 = 2,06 atm

4. Determinati numarul de moli de aer care s-au introdus in anvelopa unui autoturism cu volumul de 20 de l la temperatura de 27 grade C si presiunea de 2 atm. 2

2*20 = n * 0,082*300 n = 1,626 Presiunea totala a unui amestec gazos e suma presiunilor partiale ale componentilor sistemului. p = p1 + p2 + + pi pi = xi*p p = x1*p + + xi*p p = p(x1+x2++xi) Pentru orice amestec gazos suma fractiilor molare este 1. xi = ni/ ni ; xi = pi/p. 5. Un amestec gazos e format din 6 moli de H2, 3 moli de O2 si 4 moli de CO2, calculati fractia molara a fiecarui compus din amestec si masa molara medie (M) a amestecului gazos. x1+x2+x3=1 ; 6+3+4=13 numar total de moli: xH2 = 6/13; xO2 = 3/13; Xco2 = 4/13 MH2=2 MO2=32 Mco2=32+12=44 M = 6/13*2 + 3/13*32 + 4/13*44 = 21,79 g/mol