Sunteți pe pagina 1din 2

Cap IV FONDUL DE COMERT Comercianti A.Patrimoniu totalitate drepturi i o!li"atii cu #aloare economica ce apartin unui u!iect de drept.

$ C.Ci# Art.%& Patrimoniul MA'E PATRIMONIALE 'I PATRIMONII DE AFECTATIUNE (&) Orice per oana *i+ica au per oana ,uridica e te titulare a unui patrimoniu care include toate dr. i datoriile ce pot *i e#aluate in !ani i apartin ace teia. (-) Ace ta poate *ace o!iectul unei di#i+iuni au unei a*ectatiuni numai in ca+urile i conditiile pre#a+ute de le"e. (%) Patrimoniile de a*ectatiune unt ma ele patrimoniale *iduciare . con tituite potri#it di po+itiilor titlului IV al cartii a III$a . cele a*ectate e/ercitarii unei pro*e ii autori+ate . precum i alte patrimonii determinate potri#it le"ii.

Art.%% Patrimoniul PROFE'IONAL INDIVIDUAL (&) Con tituirea ma ei patrimoniale a*ectate e/ercitarii in mod indi#idual a unei pro*e ii autori+ate e ta!ile te prin actul inc0eiat de titular . cu re pectarea conditilor de *orma i de pu!licitate pre#a+ute de le"e. $ OU1 nr.223-445 art.- litera , patrimoniul de a*ectatiune totalitatea !unurilor. dr. i o!li"atiilor per oanei *i+ice autori+ate . titularului intreprinderii indi#iduale au mem!rilor intreprinderii *amiliale . a*ectate copului e/ercitarii unei acti#itati economice . con tituite ca o *ractiune di tincta a patrimoniului per oanei *i+ice autori+ate . titularului intreprinderii indi#iduale au mem!rilor intreprinderii *amiliale . eparata de "a,ul "eneral al creditorilor per onali ai ace tora.

6. Fond de comert an am!lu de !unuri mo!ile i imo!ile . corporale i incorporale . pe care un comerciant le a*ectea+a de *a urarii acti#itatii ale comerciale in copul atra"erii clientelei i implicit o!tinerii de pro*it.

$RE1LEMENTARE $ Le"ea nr.&&3&77& pri#ind com!aterea concurentei neloiale . art.& indice & Le"ea nr.-83&774$ art.-& Codul ci#il$ art.-8%5 DELIMITARI 9 Delimitare FOND DE COMERT PATRIMONIU ( *ondul de comert e te o componenta a patrimoniului cuprin+and principalele acti#e ale ace tuia) Delimitare FOND DE COMERT $ INTREPRINDERE ( intreprinderea are o *era mai lar"a de cuprindere inclu+and capital i munca) Delimitare FOND DE COMERT $ IMO6ILUL IN CARE I'I DE'FA'OARA ACTIVITATEA element al *ondului de comert. ELEMENTELE FONDULUI DE COMERT INCORPORALE9 $ *irma $em!lema $clientela i #adul comercial $dr.de proprietate indu triala $$CORPORALE !unuri imo!ile i !unuri mo!ile corporale ACTE :URIDICE A'UPRA FONDULUI DE COMERT $ VAN;AREA CUMPARAREA $TRAN'MITEREA CA APORT IN 'OCIETATEA COMERCIALA $LOCATIUNEA FONDULUI DE COMERT 1ARANTIA REALA MO6ILIARA$ IPOTECA MO6ILIARA 'I 1A:UL