Sunteți pe pagina 1din 56

1.Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare.

Societatea ASSA ABLOY ROMANIA SRL a luat fiinta in data de 01.05.1998. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J40/3566/09.04.1998 . Inca de la ince ut s!a declarat ca societate comerciala latitoare de "#$ % a&and C'()* )NIC de inregistrare R 104+350, din data de ,+.04.1998. *a infiintare% in anul 1998 %societatea comerciala a&ea denumirea de - )R.I/ /0C)RI"1 - /R* . In decursul tim ului a a2sor2it alte doua societati comerciale care a&eau acelasi atronat 3 o In data de de 01.11.,003 a a2sor2it societatea comerciala )R.I/ IN"0RN$"I'N$* /R* % cu sediul in .ucuresti% /tr. 4reci5iei% Nr. 5. In urma a2sor2tiei societatea comerciala )R.I/ /0C)RI"1 /R* si!a astrat toate coordonatele 3 C)I 3 R104+350, 6 J40/3566/1998 6 o2iect de acti&itate 6 etc. o In data de 01.08.,004 a a2sor2it societatea comerciala $//$ $.*'1 R'7$NI$ /R* cu sediul in *oc. .raso&. In urma a2sor2tiei societatea comerciala )R.I/ /0C)RI"1 /R* si!a modificat decat numele % in $//$ $.*'1 R'7$NI$ /R*% celelalte coordonate ramanand aceleasi 3 C)I R104+350,6 J40/3566/1998 6 o2iect de acti&itate 6 etc. In re5ent isi desfasoara acti&itatea de roductie si &an5are in .ucuresti si in alte 6 uncte de lucru % inde linind cu succes o2iecti&ele sta2ilite de atronat. $ctul constituti& al societ89ii $//$ $.*'1 R'7$NI$ /R* cu rinde3 a) FORMA JURIDICA : /u2scrisa $//$ $.*'1 '1 % ersoana :uridica de nationaliatate finlande5a;re re5entata in Romania de o ersoana fi5ica in calitate de mandatar< % a =otarat % in caliatate de asociat unic% infiintarea unei societati comerciale romane % cu sediul in Romania. >orma :uridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. ) D!NUMIR!A SOCI!"A"II 3 Numele dat este 3 - $//$ $.*'1 R'7$NI$ ? /R*. c) S!DIUL SOCIAL 3 /ediul social se sta2ileste in 7un. .)C)R0/"I% .!dul 4reci5iei% Nr. 5% /ector 6. /ocietatea are urmatorul fond de comert 3 Centrul de distri2utie in *oc. .raso&% 4unct de lucru in *oc. Clu:!Na oca% 4unct de lucru in .ucuresti % .!dul 4reci5iei% Nr. 5% /ector 6. 4unct de lucru in .ucuresti% /os. /tefan cel 7are% Nr. ,% /ector ,% 4unct de lucru in *oc. "imisoara% 4unct de lucru in *oc. .acau% 4unct de lucru in *oc. Constanta% d) DURA"A SOCI!"A"II : (urata de functionare a societatii este nelimitata in tim % cu ince ere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului. e) OBI!C"UL SOCI!"A"II : $cti&itatea rinci ala a socitatii &a fi 3 ,863 @ >a2ricarea articolelor de feronerie #) CA$I"ALUL SOCIAL : Ca italul su2scris si &arsat este de 14.699.400 R'N . Ca italul social se im arte in 146994 de arti sociale egale% in &aloare nominala de 100 R'N fiecare% detinute in totalitate de asociatul unic. %) ADMINIS"RAR!A SI $R!&!N"AR!A : /ocietatea este administrata si re re5entata % e durata nelimitata % de o ersoana fi5ica % cetatean suede5. ') B!N!FICII SI $I!RD!RI : $sociatul unic incasea5a in totalitate 2eneficiile si su orta in totalitate e&entualele ierderi. i) FOR"A D! MUNCA:

/ocietatea &a utea anga:a ersonal cu contract de munca% cu re ectarea re&ederilor Codului 7uncii si regimilui de asigurari sociale.$re in re5ent 993 de salariati cu contract de munca e erioada nedeterminata si 18 salariati cu contract de munca sus endat. () DI&OL)AR!A SI LIC*IDAR!A 3 /ocietatea se di5ol&a rin &ointa asociatului unic% im osi2ilitatea reali5arii o2iectului de acti&itate% faliment sau micsorarea ca italului su2 limita legala.

2. Organizarea i inerea contabilit ii. Organigrama organizatoric i funcional a unit ii la care se efectueaz practica; diagrama de relaii a compartimentului financiar!contabil cu celelalte compartimente ale unit ii.
Contabilitatea , in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL, se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate Organi!area si tinerea contabilitatii re"ine #irectorului $conomic, care coordonea!a acti"itatea economica in cadrul societatii si dispune de lic%iditatile &irmei O"#$%&#"$M$ O"#$%&'$(O"&)$ *& +,%)(&O%$-$ $ ,%&($(&& .

#IR$C'OR ROMANIA

#IR$C'OR (RO#)C'I$

#IR$C'OR (RO#)C'I$

#IR$C'OR *AN+ARI

#IR$C'OR $CONOMIC

C( 1

C( 1-

C# B)C)R$SI

.INANCIAR CON'ABILI'A'$
/

C( ,

C( ,-

C# BRASO*

LO0IS'ICA

C( 1

C( 1-

C# CL)2/NA(OCA

C# 'IMISOARA

C# CONS'AN'A

C# BACA)

O"#$%&#"$M$ )OM/$"(&M0%(,-,& +&%$%)&$" 1 )O%($2&- .

8&"0)(O" 0)O%OM&) 9+&%$%)&$" )O%($2&-&($(04

)O%($2&- *0+ 9"$/O"($"& *& )OO"8O%$"0 $)(&:&($(0$ 80 :$%'$"&4

)O%($2&- *0+ 9M&;-O$)0 +&<0; )$-),&M/O'&( /0 /"O+&(4

)O%($2&- *0+ 9+,"%&'O"& &%(0"%&; 2$-$($; ;,"%$- 80 ),M/$"$"&4

0)O%OM&*( 9&M/O"(,"&; &M/O'&(0 *& ($<0 -O)$-0; 80)O%(,"& 0<(0"%0; )O%("$)(0 -0$*&%#, 8O2$%'&4

)O%($2&9)O%*,M,"& M$(0"&$-0, 0:&80%($ *(O),"& M$(0"&$-0 *& M$(0"&& /"&M04

)O%($2&92$%)&; )-&0%(& ; *(O),"& 80 /"O8,*0 ;M$ "+,"& ; ;,"%$- 80 :$%'$"&;

)O%($2&9*$-$"&&; 0:&80%($ *(O) M$#$'&%0;4

)$*&0" 9"0#&*(",80 )$*$ ; 80)O%(,"& &%(0"%04

3."egistrele de contabilitate.
#atele consemnate 3n documentele justi&icati"e sunt 3nregistrate 3n ordine cronologic4 5i grupate 3n registrele contabile Acestea se pre!int4 sub &orma unor registre legate, &i5e 5i situa6ii ale c4ror con6inut 5i &orm4 corespund scopului pentru care se 6in (rincipalele registre ce se &olosesc, obligatoriu, 3n contabilitate sunt7 Registrul/jurnal, Cartea/mare 5i Registrul/ in"entar a4 "egistrul!5urnal este documentul contabil obligatoriu 3n care se 3nregistrea!4, prin articole contabile, 3n mod cronologic, opera6iile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dup4 data de 3ntocmire sau intrare a acestora 3n unitate In cadrul &irmei ASSA ABLOY ROMANIA SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate 8 SCALA 9 , pe ba!a inregistrarilor e&ectuate !ilnic Se listea!a la s&arsitul lunii , iar totalurile :rulajul; se inscrie manual in registrul jurnal :&ormularul tipi!at; snuruit si inregistrat la Administratia &inantelor publice sector < la data in&iintarii &irmei b4 "egistrul 6)artea!mare7 este un document contabil obligatoriu 3n care se 3nscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, 3nregistr4rile e&ectuate 3n registrul/jurnal, stabilindu/se situa6ia &iec4rui cont, respecti" soldul ini6ial, rulajele debitoare, rulajele creditoare 5i soldurile &inale .ormularele &olosite drept registru =Cartea/mare> pot 3mbr4ca di"erse &orme, cum ar &i7 &i5e de cont pentru opera6iuni di"erse, &i5e de cont 5a% sau pe conturi corespondente, &orma =Cartea/mare> centrali!atoare 1

.orma &olosita drept registru 8 )artea!mare 8 de &irma SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL , este cea de &ise de cont pentru operatiuni di"erse Aceasta &isa :cartea mare; este emisa din programul de contabilitate si se listea!a si ar%i"e!a odata pe an ? la s&arsitul anului c4 "egistrul!inventar este documentul contabil 3n care se 3nregistrea!4 toate elementele de acti" 5i de pasi", grupate 3n &unc6ie de natura lor, con&orm posturilor din bilan6ul contabil, in"entariate potri"it normelor legale $lementele patrimoniale 3nscrise 3n Registrul/in"entar au la ba!4 listele de in"entariere sau alte documente care justi&ic4 con6inutul &iec4rui post din bilan6ul contabil Registrul/in"entar cuprinde dou4 p4r6i7 listele de in"entariere 5i recapitula6ia in"entarului @n cadrul recapitula6iei, datele preluate din listele de in"entariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de acti" 5i pasi" Acest registru in cadrul &irmei SC ASSA ABLOY ROMANIA se completea!a odata pe an a"and la ba!a in"entarele intocmite in &iecare gestiune:materii prime , materiale auAiliare, mar&uri si produse; si in &iecare departament:mijloacele &iAe si obiectele de in"entar; d4 "egistrul general de evidenta a salariatilor Se numerotea!a pe &eicare pagina si "a purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea inc%eierii contractelor indi"iduale de munca Registrul cuprinde elementele de identi&icare a tuturor salariatilor , data inc%eierii contractului indi"idual de munca , data inceperii acti"itatii, modi&icarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in oreB!i, respecti" codul acesteia potri"it Clasi&icarii ocupatiilor din Romania:C O R ;, salariul de ba!a la data inc%eierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care &ace inscrierea In ca!ul SC ASSAABLOY ROMANIA SRL , Registrul se completea!a si se pastrea!a la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse )mane e4 "egistrul unic de control are ca scop e"identierea tuturor controalelor des&asurate la contribuabil de catre toate organele de control speciali!ate, in domeniile 7 &inanciar/&iscal, inspectia muncii, sanitar, &itosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotri"a incediilor, precum si in alte domenii pre"a!ute de lege SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL are < ast&el de registre in cele < puncte de lucru din Bucuresti si in alte localitati din tara Cel de la sediul central se a&la in cadrul ser"iciului .inanciar/Contabilitate f4 "egistrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor in&ormatiilorcare au stat la determinarea pro&itului impo!abil si a calculului impo!itului pe pro&it cuprins in declaratia pri"ind obligatiile de plata la bugetul general consolidat In&ormatiile din Registrul de e"identa &iscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile &iscale si cu datele pri"ind impo!itul pe pro&it din declaratia pri"ind obligatiile de plata la bugetul general consolidat Registrul de e"identa &iscala se pastrea!a la sediul &iscal al SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL , in cadrul ser"iciului .inanciar/Contabilitate , unde se &ac si inregistrarile in acesta

=. *istemul de documente privind organizarea contabilit ii imobilizarilor.


$"identa operati"a a imobili!arilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in &unctie de categoria din care &ac parte si locul unde se a&la, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar .iecarui mijloc &iA i se acorda un numar de in"entar , in ordine cronologica, pe ba!a documentelor primite $ste intocmit de se"iciul .inanciar/Contabilitate , pe grupe de mijloace &iAe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor &iAe intrate in unitate a4 +isa mi5locului fi> ser"este ca document pentru e"identa analitica a mijloscelor &iAe Se intocmeste de ser"iciul .inanciar/Contabilitate , intr/un eAemplar, pentru &icare mijloc &iA b4 2onul de miscare a mi5locului fi> ser"este ca 7 #ocument justi&icati" de predare/primire a mijloacelor &iAe intre doua locuri de &olosinta ale unitatii:C( , #$(AR'AM$N' C ()NC' #$ L)CR); D

#ocument de insotire a mijloacelor &iAe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate:C(, #$(AR'AM$N C ()NC' #$ L)CR); la alta #ocument justi&icati" de inregistrare in e"identa tinuta de responsabilul cu mijloacele &iAe la locurile de &olosinta si in contabilitate Circula la 7 persoana care aproba miscarea mijlocului &iA in cadrul unitatii C la C(/ul ,#$(AR'AM$N')L , ()NC')L #$ L)CR) predator , pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace &iAe si pentru semnare de primire de catre delegatul C(/ului , #$(AR'AM$N')L)I , ()NC')L)I #$ L)CR) , primitor C la ser"iciul .inanciar/Contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului &iA c4 /rocesul!verbal de punere in functiune a mijlocului &iA se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe te%nologice , precum cladirile si constructile speciale care deser"esc procese te%nologice, acestea considerandu/se puse in &unctiune la terminarea probelor te%nologice Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiecti"ului de in"estitii , in pre!enta membrilor comisiei care este &ormata din 7 presedinte, specialisti/consultanti,asistenti la receptie d4 /rocesul!verbal de scoatere din functiune a mijloculi &iA ser"este ca 7 #ocument de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din &unctiune a mijloscelor &iAe, de scoatere din u! #ocument de consemnare a scoaterii e&ecti"e din &unctiune a mijloacelor &iAe #ocument justi&icati" de inregistrare in e"identa maga!iilor :depo!itelor ;si in contabilitate

?. *istemul de documente privind organizarea contabilit ii materialelor.


a4 %.&.".!ul ser"este ca 7 document pentru receptia bunurilor apro"i!ionate, document justi&icati" pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si &urni!orii, pentru di&erentele constatte la receptie, document justi&icati" de inregistrare in contabilitate Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , la compartimentul &inanciar/ contabil, pentru intocmirea &ormelor pri"ind reglementarea di&erentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de li"rare:&actura sau a"i!ul de insotire a mar&ii; Se ar%i"ea!a la compartimentul &inanciar/contabil b4 2onul de consum Ser"este ca7 / document de eliberare din maga!ie pentru consum a unui singur material, respecti" mai multor materiale, dupa ca!C / document justi&icati" de scadere din gestiuneC / document justi&icati" de 3nregistrare 3n e"identa maga!iei si 3n e"identa contabila 3n partida simpla Se 3ntocmeste 3n doua eAemplare, pe masura lansarii, respecti" eliberarii materialelor din maga!ie pentru consum Circula7 / la persoanele autori!ate sa semne!e pentru acordarea "i!ei de necesitate ? C$N'R$L$ #$ (RO.I' :ambele eAemplare;C / la maga!ia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor pre"a!ute, semnandu/se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele :ambele eAemplare;C / la compartimentul &inanciar/contabil, pentru e&ectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica :ambele eAemplare; Se ar%i"ea!a la compartimentul &inanciar/contabil c4 $viz de insotire a marfii . E

.ormular tipi!at cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , eAecutat pe %artie autocopiati"a securi!ata Ser"este ca 7 #ocument de insotire a mar&ii pe timpul transportului C #ocument ce sta la ba!a intocmirii &acturii &iscale C #ispo!itie de trans&er al "alorilor materiale de la o gestiune la alta : &olosit in cadrul SC ASSA ABLOY pentru insotirea mar&urilor trans&erate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru situate in 'imisoara, Bacau, Braso", Constanta, Cluj/Napoca si la maga!inele din Bucuresti; C #ocument de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in ca!ul trans&erului C Circula la 7 o &urni!or C o la delegatul unitatii care &ace transportul sau al clientului , pentru semnare de primire :eA 1; C o la compartimentul &inanciar/contabil , atasat la &actura:eA 1; C o la cumparator C o la maga!ie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, mar&urilor sau altor "alori materiale primite, dupa e&ectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea re!ultatelor:eA 1; C o la compartimentul &inanciar/contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica, atasat la &actura :eA 1 ; C d4 8ispozitie de livrare Ser"este ca 7 #ocument pentru eliberarea din maga!ie a produselor, mar&urilor sau a altor "alori materiale destinate "an!arii C #ocument justi&icati" de scadere din gestiunea maga!iei predatoare C #ocument de ba!a pentru intocmirea a"i!ului de insotire a mar&ii sau a &acturii &iscale , dupa ca! Circula la 7 o Maga!ie, pentru eliberarea produselor , mar&urilor sau altor "alori materialesi pentru inregistrarea in e"identa maga!iei, semnandu/se de catre gestionarul predator pentru cantitatile li"rate Se ar%i"ea!a la 7 maga!ie:eA 1; C la departamentul "an!ari :eA ,; e4 +ise de magazie Ser"este ca7 / document de e"identa la locul de depo!itare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de "alori materialeC / sursa de in&ormatii pentru controlul operati" curent si contabil al stocurilor de "alori materiale Se 3ntocmeste 3ntr/un eAemplar, separat pentru &iecare &el de material, si se completea!a de gestionar sau de persoana desemnata, care completea!a coloanele pri"itoare la intrari, la iesiri si stoc .isele de maga!ie se tin la &iecare loc de depo!itare a "alorilor materiale, pe &eluri de materiale ordonate pe grupe, e"entual subgrupe, sau 3n ordine al&abetica (entru "alori materiale primite spre prelucrare de la terti sau 3n custodie se 3ntocmesc &ise distincte care se tin separat de cele ale "alorilor materiale proprii @nregistrarile 3n &isele de maga!ie se &ac document cu document Stocul se poate stabili dupa &iecare operatiune 3nregistrata, dar 3n mod obligatoriu !ilnic f4 +ise de magazie a formularelor cu regim special .ormular tipi!at cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, eAecutat pe carton securi!at Ser"este ca 7 <

#ocument de e"identa a intrarilor , iesirilor si stocurilor de &ormulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , e"identa si urmarire C #ocument de e"identa a &ormularelor anulate C Sursa de in&ormatii pentru controlul operati" curent si contabil al stocurilor de &ormulare Se intocmeste intr/un eAemplar , separat pentru &iecare &el de &ormular cu regim special, de catre gestionar Nu circula, &iind document de inregistrare si se ar%i"ea!a la compartimentul &inanciar/contabil

@. *istemul de documente privind organizarea contabilit ii mi5oacelor banesti.


a4 +oaia de varsamant :&ormular tipi!at, speci&ic &iecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc pla&onul !ilnic stabilit de lege Se intocmeste de casiera in doua eAemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt :"i!at de banca ; ramane la registrul de casa b4 )0)!ul de numerar $ste C$C/ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru e&ectuarea di&eritelor plati :salarii, &urni!ori , a"ansuri de tre!orerie etc; Se completea!a de casiera si cu aprobarea :semnatura directorului economic si stampila unitatii; #irectorului $conomic se pre!inta la banca pentru ridicarea de numerar c4 8ispozitia de plata / incasare $ste un &ormular tipi!at cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine e"identa A"ansurilor de tre!orerie pe ba!a unui R$.$RA' semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de c%eltuieli :ordinului de deplasare; Se inregistrea!a intr/un registru de numere :cu e"identa a"ansurilor de tre!orerie; si se semnea!a de contabilul care l/a intocmit, de contabilul se& si directorul economic In ba!a documentului ast&el intocmit casiera eliberea!a ? plateste sumele de bani : #ispo!itia de plata; sau eliberea!a c%itanta pentru sumele de bani incasate :dispo!itia de incasare; Acestea raman la Registrul de casa ca documente justi&icati"e d4 )hitanta Se eliberea!a de casiera in momentul in care incasea!a sume de bani , se semnea!a de casiera si se stampilea!a cu stampila casieriei Cu ajutorul c%itantei se platesc sume de bani catre &urni!ori :in acest ca! c%itanta este emisa de &urni!or; e4 "egistrul de casa lei si valuta. $ste un &ormular tipi!at cu ajutorul caruia se tine e"identa incasarilor si platilor !ilnice , in numerar:lei sau "aluta; Se intocmeste de casiera , !ilnic, in doua eAemplare 7 un eAemplar ramane la casierie iar celalalt se ar%i"ea!a in compartimentul &inancia/contabil unde se si operea!a inregistrarile in e"identa contabila a unitatii

A. *istemul de documente privind organizarea contabilit ii drepturilor salariale.


a4 stat de salarii lichidare :sub &orma de &luturas; Se semnea!a de persoana care/l intocmeste si #irectorul $conomic si se ar%i"ea!a E- de ani Acest &luturas se distribuie salariatilor , prin se&ii C(/urilor sau #epartamentelor in plicuri sigilate b4 lista de avans chenzinal : sub &orma de &luturas; Se semnea!a de persoana care/l intocmeste si #irectorul $conomic si se ar%i"ea!a E- de ani c4 stat de salarii 1lichidare! cu toate datele conform legii :care se depune la I'M; )n eAemplar se semnea!a de persoana care/l intocmeste si #irectorul $conomic si se ar%i"ea!a E- de ani , iar alt eAemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la I'M d4 stat de concedii de odihna. Se semnea!a de persoana care/l intocmeste si #irectorul $conomic si se trimite la casieria unitatii pentru plata , unde ramane ca act justi&icati" pentru inregistrarea in registrul de casa F

e4 fisa individuala $sta &isa care contine toate datele legate de salarii pe un an de !ile (entru &icare salariat se generea!a o &isa indi"iduala care se ar%i"ea!a la s&arsitul anului f4 Ordin de deplasare9delegatie4 Ser"este ca 7 #ispo!itie catre persoana delegata sa e&ectue!e deplasarea, #ocument pentru decontarea de catre titularul de a"ans a c%eltuielilor e&ectuate, #ocument pentru stabilirea di&erentelor de primit sau de restituit de titularul de a"ans, #ocument justi&icati" de inregistrare in contabilitate Se intocmeste de persoana care urmea!a a e&ectua deplasarea , intr/un eAemplar , se semnea!a de se&ul departamentului:daca este ne"oie de a"ans de deplasare se semnea!a si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respecti"ei sume; La justi&icarea a"ansurilor acordate in "ederea procurarii de "alori materiale sau a deplasarii , ordinul de deplasare se semnea!a si de catre directorul economic

B. *istemul de documente privind organizarea contabilit ii cheltuielilor i veniturilor.


a4 ;urnal de vanzari .ormulat tipi!at &ara regim special Ser"este ca 7 2urnal auAiliar pentru inregistrarea "an!arilor de "alori materiale sau a prestarilor de ser"icii, #ocument de stabilire lunara a taAei pe "aloarea adaugata colectata, #ocument de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate, Se intocmeste intr/un singur eAemplar , in care se inregistrea!a !ilnic elementele necesare pentru determinarea '*A colectata datorata Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la ba!a &acturile emise si borderoul de "an!are !ilnic, de la casele de marcat Circula la compartimentul &inanciar/contabil pentru "eri&icarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispo!itiilor legale re&eritoate la taAa pe "aloarea adaugata Se ar%i"ea!a la compartimentul &inanciar/contabil si sta la ba!a intocmirii #econtului de '*A b4 ;urnal de cumparari .ormulat tipi!at &ara regim special Ser"este ca 7 2urnal auAiliar pentru inregistrarea cumpararilor de "alori materiale sau a prestarilor de ser"icii, #ocument de stabilire lunara a taAei pe "aloarea adaugata deductibila, #ocument de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate, Se intocmeste intr/un singur eAemplar , in care se inregistrea!a !ilnic elementele necesare pentru determinarea '*A deductibila Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la ba!a &acturile de la &urni!ori :&acturi cu care s/au ac%i!itionat "alori materiale sau prestari de ser"icii; Circula la compartumentul &inanciar/contabil pentru "eri&icarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispo!itiilor legale re&eritoate la taAa pe "aloarea adaugata Se ar%i"ea!a la compartimentul &inanciar/contabil si sta la ba!a intocmirii #econtului de '*A c4 +actura9furnizor / client4 G

$ste un &ormular tipi!at cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare , comun pe economie, eAecutat pe %artie autocopiati"a securi!ata Ser"este ca 7 #ocument de ba!a caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si mar&urilor , a lucrarilor eAecutate sau a ser"iciilor prestate C #ocument de insotire a mar&ii pe timpul transportului C #ocument de incarcare in gestiunea primitorului C #ocument justi&icati" de inregistrare in contabilitatea &urni!orului si a cumparatorului In cadrul &irmei ASSA ABLOY ROMANIA SRL &acturile sunt intocmite de #epartamentul "an!ari in trei eAemplare :eAemplarul albastru merge la client , cel "erde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l/ a emis; #epartamentul "an!ari &acturea!a din toate punctele de lucru :situate in Braso", 'imisoara,Cluj/Napoca, Constanta, Bacau;, din cele doua maga!ine din Bucuresti si din #epo!itul Central a&lat la sediul central al &irmei ? Bucuresti SC ASSA ABLOY ROMANIA este &irma platitoare de '*A si deci &oloseste &actura &iscala cod 1D/ D/1-BA Se ar%i"ea!a 7 la &urni!or C la departamentul "an!ari:eA ,; C la compartimentul &inanciar/contabil:eA 1; C la cumparator C la compartimentul &inanciar/contabil:eA 1; Operatiunile de eAport sunt consemnate in .actura &iscala :cod 1D/D/1-/A;, urmand ca in ba!a solicitarii partenerului eAtern , sa &ie atasata la aceasta &actura si &actura eAterna IN*OIC$ in de"i!e si in limba engle!a: o limba de circulatie internationala; Atunci cand &actura nu se poate intocmi in momentul li"rarii, datorita unor conditii obiecti"e si cu totul eAceptionale, produsele si mar&urile li"rate sunt insotite , pe timpul transportului de a"i!ul de insotire a mar&ii (entru bunurile li"rate cu a"i! de insotire a mar&ii , &actura &iscala trebuie emisa in termen de cel mult E !ile lucratoare de la data li"rarii, &ara a depasi &inele lunii in care a a"ut loc li"rarea

C. *istemul de documente privind organizarea contabilit ii generale.


a4 2alanta de verificare In cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL se &oloseste balanta de "eri&icare cu patru egalitati , este emisa de programul de contabilitate si raspunde de eAactitatea inregistrarilor se&ul contabil Ser"este la 7 *eri&icarea eAactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor &inanciare Nu ,circula &iind document de sinte!a Se ar%i"ea!a la compartimentul &inanciar/contabil

1D. *istemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.


In"entarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte economice , care repre!inta ansamblul operatiunilor prin care se constata eAistenta cantitati"a si "alorica sau numai "alorica , dupa ca! , a elementelor de acti" si de pasi" a&late in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se e&ectuea!a (rincipalele documente utili!ate in acti"itatea de in"entariere a elementelor patrimoniale de acti" si de pasi" sunt 7 a4 8ecizia de inventariere ; #eci!ia de in"entariere este emisa de se&ul contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului &inanciar/ contabil ? #irectorul $conomic Se emit ast&el de deci!ii o singura data pe an pentru toate gestiunile :de regula la s&arsitul anului; , in ca!ul sc%imbarii gestionarului si ori de cate ori este ne"oie in cursul anului b4 8eclaratia de inventar ; H

Ser"este ca declaratie scrisa a gestionarului raspun!ator de gestionarea "alorilor materiale si banesti, pe care o pre!inta comisiei de in"entariere Se intocmeste intr/un eAemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a "alorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respecti", sau, acolo unde este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiei de in"entariere, si se semnea!a de acesta c4 -ista de inventariere ; Ser"este ca 7 document pentru in"entarierea bunurilor a&late in gestiunile societatii, document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri, document justi&icati" de intregisrare in e"identa maga!iilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte, document pentru intocmirea registrului jurnal, document centrali!ator al operatiunilor de in"entariere Se listea!a din programul de contabilitate , listele de in"entariere &ara cantitati:doar cu simbolul si denumirea ; Aceste liste se completea!a cu nr #e bucati gasite in timpul in"entarului , 8 &aptic 9 in gestiune si la s&arsit se constata plusurile si minusurile Listele sunt semnate pe &iecare &ila de catre gestionar si comisia de in"entariere si impreuna cu #elaratia de in"entar si (rocesul "erbal :intocmit de comisia de in"entariere cu conclu!iile in"entarului; se predau la compartimentul &inanciar/contabil pentru inregistrarea in contabilitate si ar%i"are d4 8ecizia de imputare ; Ser"este ca 7 #ocument de imputare a "alorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca, 'itlu eAecutoriu in momentul comunicarii, #ocument de inregistrare in contabilitate Se intocmeste de catre ser"iciul (ersonal , pe ba!a documentatiei pre!entate de contabilul se& :in ca!ul lipsurilor in gestiune re!ultate in urma in"entarierii ; se intocmeste in trei eAemplare 7 eAemplarul 1 pentru compartimentul &inanciar/contabil pentru punerea in aplicare :retinerea pe stat;, eAemplarul , pentru salariat si eAemplarul 1 la dosarul de personal al salariatului e4 $nga5amentul de plata ; Acest document ser"este ca 7 angajament e plata , a unei sume ce repre!inta o paguba adusa unitatii patrimoniale, titlu eAecutoriu pentru recuperarea pagubelor , titlu eAecutoriu pentru eAecutarea silita , in ca! de nerespectarea angajamentului Se intocmeste intr/un eAemplar , de persoana care isi ia angajamentul:in urma unui proces "erbal sau a unui re&erat din care re!ulta paguba adusa societatii; si se ar%i"ea!a in compartimentul &inanciar/contabil Acest angajament se da in &ata juristului societatii , care are sarcina de a respecta legile si al semna f4 "egistrul!inventar . Acest registru in cadrul &irmei SC ASSA ABLOY ROMANIA se completea!a odata pe an a"and la ba!a liste de in"entariere intocmite in &iecare gestiune:materii prime , materiale auAiliare, mar&uri si produse; si in &iecare departament:mijloacele &iAe si obiectele de in"entar;

11. #estionarea, folosirea i evidena formularelor cu regim special.


In cadrul SC ASSA ABLOY ROMANI SRL , e"identa &ormularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale &olosind pentru &iecare tip de &ormular o I.ise de maga!ie a &ormularelor cu regim special> #e gestionarea si &olosirea acestor &ormulare raspunde contabilul se& Nu se eliberea!a din gestiune asemenea &ormulare pana nu se pre!inta contabilului se& un raport in care se consemnea!a cum s/au &olosit &ormularele ridicate anterior 1-

12. -ucrari de sinteza si raportare financiar!contabila. *ituatii financiare.


Situatiile &inanciare in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA se intocmesc de directorul economic si are la ba!a balanta de "eri&icare si listele de in"entariere SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL aplic4 Reglement4rile contabile armoni!ate cu directi"ele Comunit46ii $conomice $uropene 5i cu Standardele Interna6ionale de Contabilitate Situatiile &inanciare anuale se compun din 7 bilan6, cont de pro&it 5i pierdere, situa6ia modi&ic4rilor capitalului propriu, situa6ia &luAurilor de tre!orerie, politici contabile note eAplicati"e Situa6iile &inanciare sunt supuse auditului &inanciar e&ectuat de c4tre auditori &inanciari,persoane juridice autori!ate Se depun la #irec6ia 0eneral4 a .inan6elor (ublice a Sectorului < 3n termen de 1E- de !ile de la 3nc%eierea eAerci6iului &inanciar Se publica dupa aprobare si se pastrea!a timp de E- de ani

11

)$/&(O-,- 1 )$"$)(0"&'$"0$ #0%0"$-$ $ ,%,& 0-0M0%( 80 $)(&: *& $ ,%,& 0-0M%( 80 /$*&: )$/&(O-,- 2 O"#$%&'$"0$ )O%($2&-&($(&& *&%(0(&)0 $ ,%,& 0-0M0%( 80 $)(&: / /$*&: )$/&(O-,- 3 O"#$%&'$"0$ )O%($2&-&($(&& $%$-&(&)0 $ ,%,& 0-0M0%( 80 $)(&: / /$*&: )$/&(O-,- = O/0"$(&& /"&:&%8 &%("$"0$, M&*)$"0$ *& &0*&"0$ 8&% /$("&MO%&, $ ,%,& 0-0M0%( 80 $)(&: *& $ ,%,& 0-0M0%( 80 /$*&: 1,

)$/&(O-,- ? 2$-$%($ ; +&*$ )O%(,"&-O"9)$"(0$ M$"04 ;"0#&*(",- ;,"%$- ; *&(,$(&& +&%$%)&$"0 )$/&(O-,- 1 )$"$)(0"&'$"0$ #0%0"$-$ $ ,%,& 0-0M0%( 80 $)(&: *& $ ,%,& 0-0M%( 80 /$*&: )O%(,- =21 E /0"*O%$- 1 remuneratii datorate E #repturile de personal repre!inta drepturile banesti si in natura cu"enite personalului:salariatilor; pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat Remuneratia salariala este datorata lunar, ceea ce asigura o stabilitate a "eniturilor salariatilor intreprinderii .ormele de salari!are practicate de o unitate patrimoniala care &oloseste personal salarial pot &i 7acordul direct C acordul indirect C acordul progresi" C salari!area pe ba!a de tari&e sau cote procentuale din "eniturile reali!ate C salari!are in regie sau dupa timp C alte &orme de salari!are concepute de &iecare intreprindere .orma de salari!are, care se utili!ea!a la &iecare loc de munca , este pre"a!uta in contractul indi"idual de munca :sau contractul colecti" de munca inc%eiat la ni"elul &iecarei unitati; Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu, care e&ectuea!a plata , o c%eltuiala de eAploatare *alariul brut impozabil cuprinde salariul brut de ba!a la care se adauga sporurile , primele si alte adaosuri de acest &el Salariul brut impo!abil diminuat cu retinerile din salariu repre!inta salariul net de plata :restul de plata ; Retinerile din salarii sunt 7 impo!itul pe salariu C asigurari sociale indi"iduale /H EJ C asigurari de sanatate indi"iduale/ < EJ C contributia indi"iduala la constituorea &ondului pentru ajutorul de somaj ? 1J Re&lectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cu"enite acestuia se reali!ea!a prin intermediul contului D,1 8 ($RSONAL ? remuneratii datorate 9, care se creditea!a cu obligatia &ata de salariati la ni"elul &ondului de salarii brute si se debitea!a cu retinerile din salarii , salariile nete ac%itate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal Soldul creditor al contul D,1 8 ($RSONAL ? remuneratii datorate 9 indica salariile datorate salariatilor #ocumentul justi&icati" care sta la ba!a inregistrarilor in contabilitate a salariilor este *tatul de plata )O%(,- ?311 E )$*$ &% -0& F
)asa i conturi la b nci sunt repre!entate de "alorile care 3mbrac4 e&ecti" &orma de bani, &iind separate disponibilit46ile 3n de"i!e de cele 3n lei @n structura disponibilit46ilor se includ7 Conturi la b4nciC )asaC Acrediti"eC A"ansurile de tre!orerie Casa delimitea!4 disponibilit46ile b4ne5ti 3n lei 5i de"i!e a&late 3n casieria 3ntreprinderii 5i alte "alori, cum sunt7 timbre &iscale 5i po5tale, bilete de tratament 5i odi%n4, tic%ete 5i bilete de c4l4torie

Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar/ lei se e"identia!a cu ajutorul contului E111 8 CASA IN L$I 9 'oate incasarile in numerar:lei; se e"identia!a in debitul contului E111 8 CASA IN L$I 9 si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor (latile se oglindesc in creditul contului E111 8 CASA IN L$I 9, in corespondenta cu debitul conturilor care e"identia!a destinatia platilor #ocumentul de inregistrare !ilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este "egistrul de casa, la care se aneAea!a documentele justi&icati"e de incasari si plati Sumele in numerar a&late in casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depasi la s&irsitul &iecarei !ile pla&onul de E--- lei:RON; Se admite depasirea acestui pla&on numai cu sumele a&erente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si altor operatiuni programate, pe ba!a de documente justi&icati"e, cu persoane &i!ice pentru perioada de 1 !ile lucratoare de la data pre"a!uta pentru plata acestora 11

)$/&(O-,- 2 O"#$%&'$"0$ )O%($2&-&($(&& *&%(0(&)0 $ ,%,& 0-0M0%( 80 $)(&: / /$*&: )O%(,- =211 ! G/0"*O%$- ! *$-$"&& 8$(O"$(0 $ste un cont de (asi" Cu ajutorul acestui cont se tine e"identa decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cu"enite acestuia in bani , inclusi" a bonusurilor si premiilor ac%itate din &ondul de salarii &n )"08&(,- contului D,11 8 ($RSONAL ? SALARII #A'ORA'$ 9 se inregistrea!a 7 Salariile si alte drepturi cu"enite personalului :prime, bonusuri, adaosuri; , prin debitul contului <D1 &n 802&(,- contului D,11 8 ($RSONAL ? SALARII #A'ORA'$ 9 se inregistrea!a 7 Retinerile din salarii repre!entand 7 o A"ansuri acordate salariatilor :a"ans salariu ? cota de D- J din salriu brut pe data de ,< ale lunii si Concedii de Odi%na platite c& Legii cu E !ile inainte; , in corespondenta cu creditul contului D,E C o Contributia indi"iduala de asigurari sociale :cota de H EJ; , in corespondenta cu creditul contului D11, C o Contributia indi"iduala de asigurari de sanatate :cota de < EJ; , in corespondenta cu creditul contului D11D C o Contributia indi"iduala la constituirea &ondului pentru ajutorul de somaj :cota de 1J ;, in corespondenta cu creditul contului D1F, C o Impo!itul pe salarii , in corespondenta cu creditul contului DDD C o 0arantii :gestionare; retinute gestionarului :pe ba!a Contractului de garantie; , in corespondenta cu creditul contului D,G, C o Coti!atii de sindicat , in corespondenta cu creditul contului D,F1 C o Alte retineri sub &orma de popriri si pensii alimentare , in corespondenta cu creditul contului D,F, C #repturi de personal neridicate in termen , in corespondenta cu creditul contului D,< C Salarii nete ac%itate personalului , in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa :E111 C E1,11; C *O-8,- contului D,11 8 ($RSONAL ? SALARII #A'ORA'$ 9 repre!inta drepturile salariale datorate

)O%(,- ?311 E )$*$ &% -0& F $ste un cont de acti" Cu ajutorul acestui cont se tine e"identa numerarului a&lat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia , ca urmare a incasarilor si platilor e&ectuate &n 802&(,- contului E111 8 CASA IN L$I 9 se inregistrea!a 7 Sumele ridicate de la banci , in corespondenta cu creditul contului EG1 C Sumele incasate de la clienti , in corespondenta cu creditul contului D111 D1H C Sumele incasate de la asociati , in corespondenta cu creditul contului DEE C 1D

Sumele incasate repre!entand decontari in cadrul grupului si decontari pri"ind interese de participare , in corespondenta cu creditul contului DE1,DE, C Sumele incasate repre!entand aport la capitalul social , in corespondenta cu creditul contului DE< C Sumele incasate de la debitori , in corespondenta cu creditul contului D,G ? debitori salariatii si D<1 ? debitori di"ersi C Sumele incasate de la creditori di"ersi , in corespondenta cu creditul contului D<, C Sumele restituite in numerar repre!entand a"ansuri de tre!orerie neutili!ate , in corespondenta cu creditul contului ED, C Sumele incasate repre!entand imobili!ari &inanciare pe termen scurt cedate , in corespondenta cu creditul conturilor E-1,E-,,E-1,E-<,E-G C Sumele incasate di prestari ser"icii , "an!area de mar&uri si alte acti"itati , in corespondenta cu creditul conturilor F-D, F-F si '*A/ul colectat a&erent ?cont DD,F C Sumele incasate din despagubiri si alte "enituri din eAploatare , in corespondenta cu creditul contului FEG C

&n )"08&(,- contului E111 8 CASA IN L$I 9 se inregistrea!a 7 #epunerile de numerar la banci , in corespondenta cu debitul contului EG1C (latile e&ectuate catre &urni!ori , in corespondenta cu debitul contului D-1, D-DC *aloarea a"ansurilor acordate pentru li"rari de bunuri, prestari de ser"icii sau eAecutari de lucrari , in corespondenta cu debitul contului D-HC Sumele ac%itate personalului , in corespondenta cu debitul conturilor D,11, D,1, D,E, D,<, D,GC Sumele ac%itate tertilor repre!entand retineri sau popriri din salarii , in corespondenta cu debitul contului D,F C Sumele ac%itate repre!entand decontari in cadrul grupului si decontari pri"ind interese de participare , in corespondenta cu debitul contului DE1,DE, C Sumele restituite asociatilor , in corespondenta cu debitul conturilor DEE, DE< C #i"idendele platite actionarilor sau asociatilor , in corespondenta cu debitul contului DEF C Sumele ac%itate di"ersilor creditori , in corespondenta cu debitul contului D<, C A"ansurile de tre!orerie acordate , in corespondenta cu debitul contului ED, C (latile in numerar repre!entand alte "alori ac%i!itionate , in corespondenta cu debitul contului E1, C (latile e&ectuate repre!entand alte c%eltuieli de eAploatare , in corespondenta cu debitul contului <EG C *O-8,- contului E1111 8 CASA IN L$I 9 repre!inta numerarul eAistent in casieria unitatii

1E

)$/&(O-,- 3 O"#$%&'$"0$ )O%($2&-&($(&& $%$-&(&)0 $ ,%,& 0-0M0%( 80 $)(&: / /$*&: )O%(,- =211 ! G/0"*O%$- ! *$-$"&& 8$(O"$(0 In cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL e"identa salariilor se tine cu ajutorul unui program ac%i!itionat si gestionat de o &irma particulara Romana ? 8 M$0A 9 .orma de salari!are care se aplica este salari!area in regie sau dupa timp (rogramul de salarii tine e"identa salariatilor pe COM(ANII :in numar de 1; in cadrul Companiilor pe C(/ uri :centre de pro&it; , iar in cadrul C(/urilor pe S$C'II #$CI 7
AL'$ C(/uri

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL

COM(ANIA S$C

COM(ANIA AAR

COM(ANIA IN'

C( 1-

C(,-

AL'$ C( /uri

C( 1-

C( D-

AL'$ C(/uri

C( E-

C( <-

AL'$ C(/uri

Sectia E--H

Sectia E-1-

Sectia

Sectia E-1,

Sectia E-11

Sectia

Sectia E-1E

Sectia E-1<

Sectia N

C( 1-

(rogramul de calcul si e"identa a salariilor generea!a urmatoarele documente7 a; stat de salarii lichidare :sub &orma de &luturas; Se semnea!a de persoana care/l intocmeste si #irectorul $conomic si se ar%i"ea!a E- de ani Acest &luturas se distribuie salariatilor , prin se&ii C(/ urilor sau #epartamentelor in plicuri sigilate b; lista de avans chenzinal : sub &orma de &luturas; Se semnea!a de persoana care/l intocmeste si #irectorul $conomic si se ar%i"ea!a E- de ani c; stat de salarii cu toate datele conform legii :care se depune la I'M; )n eAemplar se semnea!a de persoana care/l intocmeste si #irectorul $conomic si se ar%i"ea!a E- de ani , iar alt eAemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la I'M 1<

d; stat de concedii de odihna Se semnea!a de persoana care/l intocmeste si #irectorul $conomic si se trimite la casieria unitatii pentru plata e; fisier de carduri ? pentru plata salariilor pe card:a"ans , lic%idare si concedii de o%i%na; )n eAemplar semnat de persoana care/l intocmeste si #irectorul $conomic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri , iar alt eAemplar se ar%i"ea!a impreuna cu statele de salarii :&luturasi; E- de ani &; stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie (ana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar C(/ul , numele si prenumele , restul de plata si loc pentru semnatura:o &ila pentru &iecare salariat; Acesta ramane ca act justi&icati" la registrul de casa g; recapitulatii :pentru a"ans si lic%idare ; Recapitulatia pentru plata salariilor :lic%idare ;contine si calculul tuturor contributiilor si &ondurilor datorate de unitate %; fisa individuala $sta &isa care contine toate datele legate de salarii pe un an de !ile (entru &icare salariat se generea!a o &isa indi"iduala care se ar%i"ea!a la s&arsitul anului i; fisa fiscala La &iecare s&arsit de an sau in momentul lic%idarii salariatului ,se generea!a &isa &iscala .isele &iscale se listea!a si se ar%i"ea!a la s&arsitul anului 'ot la s&arsitul anului , mai bine !is cel tar!iu la data de ,G &ebruarie al anului urmator pentru anul inc%eiat, se depun la Administratia .inanrelor (ublice a sectorului < j; alte tabele care sunt necesare raportarilor la ni"elul Concernului Acestea se ar%i"ea!a in contabilitate si sunt transmise #irectorului $conomic care la ni"el de unitate intocmeste o raportare centrali!ata catre Concern #easemenea programul de salarii generea!a toate raportarile care se &ac catre Institutiile statului 7 a; 8eclaratia pentru soma5 ,:CA(1 si CA(,; b; 8eclaratia pentru sanatate :pe &iecare casa de sanatate in parte;, c; 8eclaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii :- FEJ; , care cuprinde si certi&icatele medicale d; 8eclaratia pentru asigurarile sociale :A11 si A1,;, e; 8eclaratia pentru )omisionul datorat &(M!ului &; /entru 8eclaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat:#$CLARA'IA 1--; // se generea!a un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculea!a in &unctie de &ondul de salarii dupa care se intocmeste #eclaratia propriu !isa in programul pus la dispo!itie de catre Ministerul de .inante (rogramul de salarii 8 M$0A 9 tine e"identa analitica :nominala; a a"ansurilor acordate salariatilor sub &orma de a"ans c%en!inal si concedii de odi%na

)O%(,- ?311 E )$*$ &% -0& F SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL , tine e"identa contabila :eAclusi" salariile; cu ajutorul programului de contabilitate 8 SCALA 9 In cadrul SCASSA ABLOY ROMANIA SRL operatiunile cu numerar se e"identia!a cu ajutorul a cinci conturi analitice 7E1111 ? casa in lei BucurestiC E111, ? casa in lei Braso"C E1111 / casa in lei 'imisoaraCE111D ? casa in lei ClujC E111E ? casa in lei Bacau C E111F ? casa in lei Constanta In toate aceste localitati :cu eAceptia 1F

Bucurestiului ? sediul central; societatea are puncte de lucru unde se des&asoara acti"itati de des&acere si incasare in numerar de la clienti 'oti banii incasati ,de la clienti ,in punctele de lucru se depun la s&arsitul !ilei la banca Registrele de casa din punctele de lucru :intocmite pe &ormulare tipi!ate ac%i!itionate de la &urni!ori; se inregistrea!a in contabilitate la sediul central , si se intocmeste Registrul de casa centrali!at:!ilnic ? tot pe &ormulare tipi!ate; #ocumentele justi&icati"e ,care stau la ba!a inregistrarii in Registrul de casa , &olosite in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL sunt 7 a; +oaia de varsamant :&ormular tipi!at, speci&ic &iecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc pla&onul !ilnic stabilit de lege Se intocmeste de casiera in doua eAemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt :"i!at de banca ; ramane la registrul de casa b; )0)!ul de numerar $ste C$C/ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru e&ectuarea di&eritelor plati :salarii, &urni!ori , a"ansuri de tre!orerie etc; Se completea!a de casiera si cu aprobarea :semnatura; #irectorului $conomic si stampila unitatii ,se pre!inta la banca pentru ridicarea de numerar c; 8ispozitia de plata / incasare $ste un &ormular tipi!at cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie Se intocmeste de contabilul care tine e"identa A"ansurilor de tre!orerie pe ba!a unui R$.$RA' semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de c%eltuieli :ordinului de deplasare; Se inregistrea!a intr/un registru de numere :cu e"identa a"ansurilor de tre!orerie; si se semnea!a de contabilul care l/a intocmit, de contabilul se& si directorul economic In ba!a documentului ast&el intocmit casiera eliberea!a ? plateste sumele de bani : #ispo!itia de plata; sau eliberea!a c%itanta pentru sumele de bani incasate :dispo!itia de incasare; Acestea raman la Registrul de casa ca documente justi&icati"e d; )hitanta Se eliberea!a de casiera in momentul in care incasea!a sume de bani , se semnea!a de casiera si se stampilea!a cu stampila casieriei Cu ajutorul c%itantei se platesc sume de bani catre &urni!ori :in acest ca! c%itanta este emisa de &urni!or; e; *tate de plata :pentru salarii , prime, concedii odi%na , a"ans c%en!inal; Se intocmesc de contabila care tine e"identa salariilor in unitate si se semnea!a :aproba la plata; de catre #irectorul $conomic Statele semnate se predau casierei ,de contabilul care tine e"identa salariilor si raman ca acte justi&icati"e la registrul de casa &; -istele cu evidenta salariatilor care beneficiaza ,conform contractului colectiv de munca , de plata contra"alorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana: suma se stabileste in contractul colecti" de munca; Listele se intocmesc de contabila care tine e"identa salariilor , se semnea!a de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor Listele raman ca documente justi&icati"e la intocmirea registrului de casa g; Monetarul este actul &iscal cu care maga!inul &irmei depune banii in casierie la s&arsitul &iecarei !ile:inacasati pe ba!a bonului &iscal / "an!are cu amanuntul;

1G

)$/&(O-,- = O/0"$(&& /"&:&%8 &%("$"0$, M&*)$"0$ *& &0*&"0$ 8&% /$("&MO%&, $ ,%,& 0-0M0%( 80 $)(&: *& $,%,& 0-0M0%( 80 /$*&: $. *ituatia activului si pasivului patrimoniului la inceputul perioadei de gestiune9D1.D1.2DD@4 .
Simb cont Elemente patrimoniale (denumirea conturilor) activ pasiv 14.699.400 0 0 0 0 0 11.348.386 11.783.836 264.434 0 0 2.501 0 6.904 0 1.908 883 676 627 164 72 242 98 0 0 0 0 1.149 24 0 0 0 0 0 0 0 0 capital social varsat terenuri constructii instalatii tehnice, mijloace de transport mobilier, aparatura birotica amorti area constructiilor amorti area instalatiilor, mij. !e transport amorti area altor imobili ari corporale pro"it # pierdere materiale au$iliare "urni ori interni clienti interni personal%salarii datorate avansuri acordate personalului &ontrib.de asi'.soc.% an'ajator (cota de 19.75 )* &ontrib.individ.de asi'.soc. % asi'urati (cota de 9.5)* &ontrib.pt.asi'.soc.de sanatate % an'ajator (cota de 7)* &ontrib.pt.asi'.soc.de sanatate % asi'urati (cota de 6.5)* &ontrib.de asi'.pt.accid.de munca si boli pro".% an'ajator(c". &+,- 1.697)* &ontrib.pt.concedii si indemni atii de la ./ sau .0 (0,75)* &ontrib.de asi'.pt.somaj % an'ajator (cota de 2.5)* &ontrib.individ.de asi'.pt.somaj % asi'urati (cota de 1) * impo itul pe pro"it 12+ de plata 12+ deductibila 12+ colectata impo itul pe venituri de natura salariilor &omisionul 314 (0,25)* cont banca % lei casa in lei %5ucuresti avansuri de tre orerie 2iramente interne chelt. &u alte impo ite si ta$e % salarii chelt. &u salariile personalului &ontributia unitatii la asi'urarile sociale &ontributia unitatii pentru ajutorul de somaj 0 2.716.883 16.513.627 18.215.146 12.762 618.837 0 0 0 0 9.003 0 2.690 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.400 2.006 350 0 0 0 0 0

1012 2111 212 213 2133 214 2812 2813 2814 121 3021 401 4111 4211 425 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 441 4423 4426 4427 444 4471 5121 53111 542 581 6351 641 6451 6452

1H

6453 691 7070

contr. +n'ajatorului ptr. +si'. 6oc. !e sanatate chelt. &u impo itul pe pro"it venituri din van area mar"urilor

0 0 0 38"111"304

0 0 0 38"111"304

otal activ ! pasiv

2. &n cadrul *) $**$ $2-OH "OM$%&$ la sfarsitul lunii pe baza ponta5elor intocmite de *erv. /ersonal se intocmesc statele de plata9de catre contabilitate4 . *tatele de plata se centralizeaza intr!o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile 9in programul E *)$-$ F4. *a consideram totalul statului de plata ane>at 9ane>a 14 ca fiind recapitulatia la salarii . a4 8ata ; 31.D1.2DD@ ;)heltuiala cu salariile brute realizate . <D1 K D,11 H<<1 lei b4 8ata . 31.D1.2DD@ ;"etinerile din salarii . / Contrib indi"id de asig soc / asigurati :cota de H EJ; D,11 K D11, GG1 lei / Contrib pt asig soc de sanatate / asigurati :cota de < EJ; D,11 K D11D <,F lei / Contrib indi"id de asig pt somaj / asigurati :cota de 1J ; D,11 K D1F, HG lei / Impo!itul pe salarii D,11 K DDD 11DH lei c4 8ata . 31.D1.2DD@ ; )ontrib.de asig.soc.! anga5ator 9cota de 1C.A? I4 <DE1 K D111 1H-G lei d4 8ata . 31.D1.2DD@ ; )ontrib.pt.asig.soc.de sanatate ! anga5ator 9cota de AI4 <DE1 K D111 <F< lei e4 8ata ; 31.D1.2DD@ ; )ontrib.de asig.pt.soma5 ! anga5ator 9cota de 2.?I4 <DE, K D1F1 ,D, lei f4 8ata . 31.D1.2DD@ ; )ontrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.! anga5ator9cf. )$0% 1.@CAI4 <DE1 K D11E 1<D lei g4 8ata ; 31.D1.2DD@ ; )ontrib.pt.concedii si indemnizatii de la /; sau /+ 9D,A?I4 <DE1 K D11F F, lei h4 8ata . 31.D1.2DD@ ;)omisionul &(M . <1E1 K DDF1 ,D lei

). 'ilnic in registrul de casa de la sediul central al *) $**$ $2-OH "OM$%&$ *"- se inregistreaza . i4 8ata D?.D1.2DD@ .&ncasari cu chitanta de la clienti cf. )hitantei nr.3A@121D. E1111 K D111 ,-ED lei 54 8ata D@.D1.2DD@ .8epunerea banilor la banca . EG1 K E1111 1--- lei si E1,1 K EG1 1--- lei J4 8ata . D@.D1.2DD@ ; &ncasari din diferente neconsumate din avansurile de trezorerie , pe baza dispozitiei de incasare nr. 1 1 $%(O% )O%*($%(&%.*e elibereaza chitanta cu nr.3A@1211 . ,-

E1111 K ED, 1-, lei l4 8ata . 11.D1.2DD@ ; &ncasarea de la clienti , pe baza monetarului cu nr. 2D@11D1 cu suma de 2DDDD lei cu (:$ 1CI inclus. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile9incasati pe baza bonului fiscal !vanzare cu amanuntul4 . E1111 K J ,---lei F-F1<G-F lei DD,F 11H1 lei m4 8ata . 11.D1.2DD@ . /lati de avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2 ! $%(O% )O%*($%(&% . ED, K E1111 E-lei n4 8ata . 11.D1.2DD@ . /lata facturii nr.BACACDA 1)0%(",- 80 /"0#$(&"0 /0%(", /0"*O%$-,- 8&% &%8,*("&0 2,*(0%&!*,),"*$-$ 2,),"0*(& ! furnizor de materiale au>iliare in valoare de 3?D lei cu (:$ 1CI inclus .)hitanta nr.B?2@B?A. /pentru plata &acturii ,este necesara inregistrarea ma intai a &acturii in contabilitate 7 J K D-1 1Elei 1-,1 ,HD lei DD,< E< lei / plata propriu !isa 7 D-1 K E1111 1Elei o4 8ata .11.D1.2DD@ . /lata concedii de odihna salatiatului (,-0, #K0O"#K0 . D,E K E1111 D-lei p4 8ata .11.D1.2DD@ . /lata salarii aferente lunii dec. 2DD?9lichidarea lunii decembrie 2DD?4 . D,11 K E1111 <H-D lei L4 8ata ; 12.D1.2DD@ . depunerea banilor la banca cu foaie de varsamant . EG1 K E1111 1---- lei si E1,1 K EG1 1---- lei 8. 8ata . 31.D1.2DD@ .*e inchid conturile de (:$ . DD,F K DD,< E< lei / re!ulta '*A de plata : DD,F L DD,<; 7 DD,F K DD,1 111F lei

0. 8ata 31.D1.2DD@ .*e inchid conturile de venituri si cheltuieli cu a5utorul contului de profit si pierdere . 1,1 K J 1,FDF lei <D1 H<<1 lei <DE1 ,1DD lei <DE, ,D, lei <DE1 <F< lei ,1

<1E1 SI

,D

lei

F-F- K 1,1 1<G-F lei +. 8ata . 31.D1.2DD@ .*e calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de =D@D lei . / se calculea!a impo!itul pe pro&it (ro&itul Impo!abil K *enituri ? C%eltuieli M C%eltuieli Nedeductibile/#educeri &iscale 1<G-F ? 1,FDF K D-<Cota de impo!itare K 1< J D-<- N 1<J K <E- lei <H1 K DD11 si 1,1 K <H1 <E<Elei lei

,,

)$/&(O-,- ? 2$-$%($ ; +&*$ )O%(,"&-O"9)$"(0$ M$"04 ;"0#&*(",- ;,"%$- ; *&(,$(&& +&%$%)&$"0


S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES , ,$+-$),E 2006 %$&$+ $ &-+$)$ .E /E),0,#$)E $ #'+ -),&')

Simb cont
.E+-*,)E$ &7-1893:79

S'&. &$ 01!01!06 . 0 2.716.883 16.513.627 18.215.146 12.762 618.837 0 0 0 0 9.003 0 2.690 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.400 2.006 350 0 # 14.699.400 0 0 0 0 0 11.348.386 11.783.836 264.434 0 0 2.501 0 6.904 0 1.908 883 676 627 164 72 242 98 0 0 0 0 1.149 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

)-&$1 &-+$ #-)E+ $ . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.397 294 350 0 9.661 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3.193 0 0 16.000 22.356 500 16.000 24 9.661 2.144 242 676 650 1.908 883 676 627 164 72 242 98 650 3.137 56 3.193 1.149 24 0 24.154 302 16.000 24 9.661 2.144 242 676 650 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.807 0 350 2.054 9.661 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0

' $& S-*E # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.807 0 350 2.054 9.661 0 1.908 883 676 627 164 72 242 98 650 3.137 56 3.193 1.149 24 0 24.154 302 16.000 24 9.661 2.144 242 676 650 S'&. 0,+$& . 0 2.716.883 16.513.627 18.215.146 12.762 618.837 0 0 0 0 9.297 0 636 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.400 208 548 0 0 0 0 0 0 0 # 14.699.400 0 0 0 0 0 11.348.386 11.783.836 264.434 3.410 0 2.501 0 6.904 0 3.816 1.766 1.352 1.254 328 144 484 196 650 3.137 0 0 2.298 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1012 2111 212 213 2133 214 2812 2813 2814 121 3021 401 4111 4211 425 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 441 4423 4426 4427 444 4471 5121 53111 542 581 6351 641 6451 6452 6453 691

capital social varsat terenuri constructii instalatii tehnice, mijloace de transport mobilier, aparatura birotica amorti area constructiilor amorti area instalatiilor, mij. !e transport amorti area altor imobili ari corporale pro"it # pierdere materiale au$iliare "urni ori interni clienti interni personal%salarii datorate avansuri acordate personalului &ontrib.de asi'.soc.% an'ajator (cota de 19.75 )* &ontrib.individ.de asi'.soc. % asi'urati (cota de 9.5)* &ontrib.pt.asi'.soc.de sanatate % an'ajator (cota de 7)* &ontrib.pt.asi'.soc.de sanatate % asi'urati (cota de 6.5)* &ontrib.de asi'.pt.accid.de munca si boli pro".% an'ajator(c". &+,- 1.697)* &ontrib.pt.concedii si indemni atii de la ./ sau .0 (0,75)* &ontrib.de asi'.pt.somaj % an'ajator (cota de 2.5)* &ontrib.individ.de asi'.pt.somaj % asi'urati (cota de 1) * impo itul pe pro"it 12+ de plata 12+ deductibila 12+ colectata impo itul pe venituri de natura salariilor &omisionul 314 (0,25)* cont banca % lei casa in lei %5ucuresti avansuri de tre orerie

13.397 294 350 0 9.661 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3.193 0 0 16.000 22.356 500 16.000 24 9.661 2.144 242 676 650

chelt. &u alte impo ite si ta$e % salarii chelt. &u salariile personalului &ontributia unitatii la asi'urarile sociale &ontributia unitatii pentru ajutorul de somaj contr. +n'ajatorului ptr. +si'. 6oc. !e sanatate chelt. &u impo itul pe pro"it

0 0 0 0 0 0

,1

7070

venituri din van area mar"urilor total

0 38"111"304

0 38"111"304

16.807 112"411

16.807 112"411

16.807 112"411

16.807 112"411

0 38"124"344

0 38"124"344

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

641 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 31#01#06 5981 6+:+933 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ ' $& )-&$1E 421 121 9"661 9661 9.661 9"661 # . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 %9.661 0 0 .E%, #)E., .!# S'&.

,D

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

6451 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 &ontributia unitatii la asi'urarile sociale &ontrib.pt.concedii si indemni atii de la ./ sau .0 (0,75)* &ontrib.de asi'.pt.accid.de munca si boli pro".% an'ajator(c". &+,1.697)* 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ ' $& )-&$1E 4311 4317 4315 121 2"144 1908 72 164 2.144 2"144 # # # . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 %1.908 %1.980 %2.144 0 0 .E%, #)E., .!# S'&.

,E

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

6452 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 31#01#06 &ontributia unitatii pentru ajutorul de somaj 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ ' $& )-&$1E 4371 121 242 242 242 242 # . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 %242 0 0 .E%, #)E., .!# S'&.

,<

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

6453 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 31#01#06 contr. +n'ajatorului ptr. +si'. 6oc. !e sanatate 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ ' $& )-&$1E 4313 121 676 676 676 676 # . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 %676 0 0 .E%, #)E., .!# S'&.

,F

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

6351 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 31#01#06 chelt. &u alte impo ite si ta$e % salarii 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ ' $& )-&$1E 4471 121 24 24 24 24 # . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 %24 0 0 .E%, #)E., .!# S'&.

,G

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

691 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 31#01#06 chelt. &u impo itul pe pro"it 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ ' $& )-&$1E 441 121 650 650 650 650 # . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 %650 0 0 .E%, #)E., .!# S'&.

,H

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

121 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ 3-&;3!,9, &7-1 2,-31 ' $& )-&$1E 641 6451 6452 6453 6351 691 7070 13"397 9.661 2.144 242 676 24 650 16.807 16"807 # # # # # # . & E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 %9.661 %11.805 %12.047 %12.723 %12.747 %13.397 3.410 3"410 .E%, #)E., .!# S'&.

1-

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

7070 S,*%'& .$ $ $+ 2005 E32&,#$ ,, #'+ #')ES" S'&. ,+, ,$& Monetar nr ,-<11-1/ Incasare cu bon &iscal la Maga!in 3-&;3!,9, &7-1 2,-31 ' $& )-&$1E 0 5311 121 16.807 16"807 16"807 16.807 . # 16.807 0 0 .E%, #)E., .!# S'&.

31#01#06 31#01#06

11

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

1,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4211 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 11#01#06 5981 6+:+933 &ontrib.individ.de asi'.soc. % asi'urati (cota de 9.5)* &ontrib.pt.asi'.soc.de sanatate % asi'urati (cota de 6.5)* &ontrib.individ.de asi'.pt.somaj % asi'urati (cota de 1) * impo itul pe venituri de natura salariilor plata salarii % decembrie 2005 ' $& )-&$1E 641 4312 4314 4372 444 53111 883 627 98 1149 6904 9"661 9"661 9.661 . # # # # # # E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 6"904 16.565 15.682 15.055 14.957 13.808 6.904 6"904 .E%, #)E., .!# S'&.

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

11

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4312 S,*%'& .$ $ $+ 2005 E32&,#$ ,, #'+ #')ES" S'&. ,+, ,$& &ontrib.individ.de asi'.soc. % asi'urati (cota de 9.5)* 883 4211 883 . 1.766 1.766 ' $& )-&$1E 0 883 1"766 .E%, #)E., .!# S'&.

31#01#06

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

1D

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4314 S,*%'& .$ $ $+ 2005 E32&,#$ ,, #'+ #')ES" S'&. ,+, ,$& &ontrib.pt.asi'.soc.de sanatate % asi'urati (cota de 6.5)* 627 4211 627 . 1.254 1.254 ' $& )-&$1E 0 627 1"254 .E%, #)E., .!# S'&.

31#01#06

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE

S,*%'&

1E

#'+ .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006 444 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 impo itul pe venituri de natura salariilor 4211 1.149 . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 1"149 2.298 2.298 ' $& )-&$1E 0 1"149 2"298 .E%, #)E., .!# S'&.

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

1<

4372 S,*%'& .$ $ $+ 2005 E32&,#$ ,, #'+ #')ES" S'&. ,+, ,$& &ontrib.individ.de asi'.pt.somaj % asi'urati (cota de 1) * 98 4211 98 . 196 196 ' $& )-&$1E 0 98 196 .E%, #)E., .!# S'&.

31#01#06

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4371

1F

S,*%'& .$ $ $+ 2005 E32&,#$ ,, #'+ #')ES" S'&. ,+, ,$& &ontrib.de asi'.pt.somaj % an'ajator (cota de 2.5)* 242 6452 242 . 484 484 ' $& )-&$1E 0 242 484 .E%, #)E., .!# S'&.

31#01#06

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

1G

4311 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 &ontrib.de asi'.soc.% an'ajator (cota de 19.75 )* 6451 1.908 . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 1"908 3.816 3.816 ' $& )-&$1E 0 1"908 3"816 .E%, #)E., .!# S'&.

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4313 S,*%'& .$ $ E32&,#$ ,, #'+ .E%, #)E., .!# S'&.

1H

$+ 2005 S'&. ,+, ,$& &ontrib.pt.asi'.soc.de sanatate % an'ajator (cota de 7)*

#')ES" 676 6453 676 . 1.352 1.352 ' $& )-&$1E 0 676 1"352

31#01#06

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4315 S,*%'& .$ $ $+ 2005 E32&,#$ ,, #'+ #')ES" .E%, #)E., .!# S'&.

D-

S'&. ,+, ,$& 31#01#06


&ontrib.de asi'.pt.accid.de munca si boli pro".% an'ajator(c". &+,1.697)*

164 6451 164 . 328 328

' $& )-&$1E

164

328

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4317 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 72 .E%, #)E., .!# S'&.

D1

31#01#06

&ontrib.pt.concedii si indemni atii de la ./ sau .0 (0,75)*

6451

72

144 144

' $& )-&$1E

72

144

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4471 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 &omisionul 314 (0,25)* 6351 24 . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 24 48 48 .E%, #)E., .!# S'&.

D,

' $& )-&$1E

24

48

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4423 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 12+ de plata 4427 3.137 . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 3.137 3.137 .E%, #)E., .!# S'&.

D1

' $& )-&$1E

3"137

3"137

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4426 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& "actura nr.8797907 <&,-198: !, .9,=+139, .,-198 .,967-+:8: !3- 3-!86193, 5861,-3%68&896+:+ 58&89,613 E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 .E%, #)E., .!# S'&.

11#01#06

401

56

%56

DD

31#01#06

inchiderea contului de 12+ ' $& )-&$1E

4427 56

56 56

0 0

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4427 S,*%'& .$ $ $+ 2005 E32&,#$ ,, #'+ #')ES" S'&. ,+, ,$& Monetar nr ,-<11-1/ Incasare cu bon &iscal la Maga!in inchiderea contului de 12+ inchiderea contului de 12+ 0 53111 4426 4423 56 3.137 3.193 . # # 3.193 3.137 0 .E%, #)E., .!# S'&.

11#01#06 31#01#06 31#01#06

DE

' $& )-&$1E

3"193

3"193

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

441 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 31#01#06 impo itul pe pro"it ' $& )-&$1E 691 0 650 650 . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 650 650 .E%, #)E., .!# S'&.

D<

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

425 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 11#01#06 (lata concedii de odi%na / 'uleu 0%eorg%e ' $& )-&$1E 53111 400 400 0 # E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 600 200 1"000 .E%, #)E., .!# S'&.

DF

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

4111 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 05#01#06 Incasari /SC O$RA SRL / c& C%itantei nr 1F<1,1-7 ' $& )-&$1E 53111 0 2.054 2"054 # E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 2"690 4.744 636 .E%, #)E., .!# S'&.

DG

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

401 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& "actura nr.8797907 <&,-198: !, .9,=+139, .,-198 .,967-+:8: !3- 3-!86193, 5861,-3%68&896+:+ 58&89,613 "actura nr.8797907 <&,-198: !, .9,=+139, .,-198 .,967-+:8: !3- 3-!86193, 5861,-3%68&896+:+ 58&89,613 "actura nr.8797907 <&,-198: !, .9,=+139, .,-198 .,967-+:8: !3- 3-!86193, 5861,-3%68&896+:+ 58&89,613 E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 2"501 .E%, #)E., .!# S'&.

11#01#06

3021

294

2.795

11#01#06

4426

56

2.851

11#01#06

53111

350

2.501

DH

' $& )-&$1E

350

350

2"501

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

3021 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& "actura nr.8797907 <&,-198: !, .9,=+139, .,-198 .,967-+:8: !3- 3-!86193, 5861,-3%68&896+:+ 58&89,613 ' $& )-&$1E E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 9"003 .E%, #)E., .!# S'&.

11#01#06

401

294 294 0

8.709 9"297

E-

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

581 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 06#01#06 06#01#06 12#01#06 12#01#06 #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant ' $& )-&$1E 53111 5121 53111 5121 16"000 3000 0 13000 13.000 16"000 0 3.000 # . # . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 0 %3.000 0 %13.000 0 0 .E%, #)E., .!# S'&.

E1

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

53111 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 05#01#06 06#01#06 Incasari /SC O$RA SRL / c& C%itantei nr 1F<1,1-7 #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant #i&erente neconsumate din a"ansurile de tre!orerie , pe ba!a dispo!itiei de plata nr 17AN'ON CONS'AN'IN Monetar nr ,-<11-1/ Incasare cu bon &iscal la Maga!in Monetar nr ,-<11-1/ Incasare cu bon &iscal la Maga!in a"ansuri de tre!orerie pe ba!a dispo!itiei de plata nr ,7 AN'ON CONS'AN'IN 4111 581 2054 3.000 # . E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 2"006 4.060 1.060 .E%, #)E., .!# S'&.

06#01#06 11#01#06 11#01#06

542 7070 4427

302 16807 3193

# # #

1.362 18.169 21.362

11#01#06

542

500

20.862

E,

11#01#06 11#01#06 11#01#06 12#01#06

"actura nr.8797907 <&,-198: !, .9,=+139, .,-198 .,967-+:8: !3- 3-!86193, 5861,-3%68&896+:+ 58&89,613 .:+1+ &7-&,!33 7!3;-+ %1uleu =heor'he .:+1+ 6+:+933 %c". 6tate de plata con"inentiale % !,&,4593, 2005 #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant ' $& )-&$1E

401 425 4211 581 22"356

350 400 6.904 13.000 24"154

. . . .

20.512 20.112 13.208 208 208

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

5121 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& 06#01#06 12#01#06 #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant ' $& )-&$1E 581 581 3000 13000 16"000 0 # # E32&,#$ ,, #'+ #')ES" 19"400 22.400 35.400 35"400 .E%, #)E., .!# S'&.

E1

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES ,

0,S$ #'+ 2E+ )- '2E)$ ,-+, .,/E)SE .,937+!+ 01#01#2006 31#01#2006

S,*%'& #'+

542 S,*%'& .$ $ $+ 2005 S'&. ,+, ,$& #i&erente neconsumate din a"ansurile de tre!orerie , pe ba!a dispo!itiei de plata nr 17AN'ON CONS'AN'IN a"ansuri de tre!orerie pe ba!a dispo!itiei de plata nr ,7 AN'ON CONS'AN'IN ' $& )-&$1E E32&,#$ ,, #'+ #')ES" . 350 .E%, #)E., .!# S'&.

06#01#06

53111

302

48

11#01#06

53111

500 500 302

548 548

ED

S# $SS$ $%&'( )'*$+,$ S)& %-#-)ES , )E4,S )-& 1-)+$& &-+$ ,$+-$),E 2006
CONT DEBITOR
53111 581 5121 53111 4211 425

.$ $
05#01#06 06#01#06 06#01#06 06#01#06 11#01#06 11#01#06

EXPLICATII
Incasari /SC O$RA SRL / c& C%itantei nr 1F<1,1-7 #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant #i&erente neconsumate din a"ansurile de tre!orerie , pe ba!a dispo!itiei de plata nr 17AN'ON CONS'AN'IN plata salarii % decembrie 2005 (lata concedii de odi%na / 'uleu 0%eorg%e "actura nr.8797907 <&,-198: !, .9,=+139, .,-198 .,967-+:8: !3- 3-!86193, 5861,-3%68&896+:+ 58&89,613 "actura nr.8797907 <&,-198: !, .9,=+139, .,-198 .,967-+:8: !3- 3-!86193, 5861,-3%68&896+:+ 58&89,613 "actura nr.8797907 <&,-198: !, .9,=+139, .,-198 .,967-+:8: !3- 3-!86193, 5861,-3%68&896+:+ 58&89,613 Monetar nr ,-<11-1/ Incasare cu bon &iscal la Maga!in a"ansuri de tre!orerie pe ba!a dispo!itiei de plata nr ,7 AN'ON CONS'AN'IN #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant #epunerea banilor la banca c& .oaie de "arsamant 5981 6+:+933 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ &ontributia unitatii la asi'urarile sociale &ontrib.pt.concedii si indemni atii de la ./ sau .0 (0,75)*

CONT CREDITOR
4111 53111 581 542 53111 53111

SUMA DEBITOARE
2054 3000 3000 302 6904 400

SUMA CREDITOARE
2.054 3.000 3.000 302 6904 400

11#01#06

3021

401

294

294

11#01#06

4426

401

56

56

11#01#06 11#01#06 11#01#06 12#01#06 12#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06

401 53111 542 581 5121 641 121 6451 6451

53111 4427 53111 53111 581 421 641 4311 4317

350 3193 500 13000 13000 9.661 9.661 1908 72

350 3.193 500 13.000 13.000 9661 9.661 1.908 72

EE

31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06 31#01#06

&ontrib.de asi'.pt.accid.de munca si boli pro".% an'ajator (c". &+,- 1.697)* 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ contr. +n'ajatorului ptr. +si'. 6oc. !e sanatate 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ chelt. &u alte impo ite si ta$e % salarii 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ chelt. &u impo itul pe pro"it 3-&;3!,9, &7-1 &;,:183+:+ 3-&;3!,9, &7-1 2,-31 Monetar nr ,-<11-1/ Incasare cu bon &iscal la Maga!in &ontrib.individ.de asi'.soc. % asi'urati (cota de 9.5)* &ontrib.pt.asi'.soc.de sanatate % asi'urati (cota de 6.5)* &ontrib.individ.de asi'.pt.somaj % asi'urati (cota de 1) * impo itul pe venituri de natura salariilor &ontrib.de asi'.pt.somaj % an'ajator (cota de 2.5)* 12+ de plata inchiderea contului de 12+ ' $& &-+$ ,$+-$),E 2006

6451 121 121 6453 121 6351 121 691 121 7070 53111 4211 4211 4211 4211 6452 4427 4427

4315 6451 6452 4313 6453 4471 6351 441 691 121 7070 4312 4314 4372 444 4371 4423 4426

164 2.144 242 676 676 24 24 650 650 16.807 16807 883 627 98 1149 242 3.137 56 112"411

164 2.144 242 676 676 24 24 650 650 16.807 16.807 883 627 98 1149 242 3.137 56 112"411

E<