Sunteți pe pagina 1din 6

Despre scoala) MOTTO: Maxima debetur puero reverentia (Unui copil trebuie s i se arate cel mai mare respect)

IUVENAL Acum mai bine de dou sute de ani !"!" #ousseau ($%$&'$%%() adresa educatorilor un apel )i un avertisment devenit celebru* Educatori +nv,a,i s v cunoa)te,i copiii -" Marele peda.o. /rance0 semnala o caren, ma1or a educa,iei 2 i.norarea copilului a aspira,iilor a intereselor )i posibilit,ilor sale" 3n ultimele dou secole s'au constituit )coli experimentale s'au ima.inat noi modele de educa,ie s'a militat pentru o nou )coal pentru un cadru moral )i material adecvat aspira,iilor )i trebuin,elor copilului" Uneori s'a exa.erat i.nor4ndu'se sau minimali04ndu'se cea de'a doua surs sau cate.orie de exi.en,e care alimente0 /inalitatea )i con,inuturile educa,iei 2 exi.en,ele sociale" 5ar ce s'a re,inut la nivelul deci0i,ional a /ost o sinte0 ec6ilibrat +ntre cererile societ,ii )i a)teptrile copilului +ntre exi.en,ele obiective )i cele subiective7 nu mai pu,in important a /ost apari,ia unei preocupri pentru ameliorarea climatului moral al vie,ii )colare cu colorarul asocierii prin,ilor la activit,ile )colare" 8u toate pro.resele ob,inute cu toate ameliorrile aduse con,inuturilor educa,iei )i localurilor )colare subsistemului de /ormare a personalului didactic problema calit,ii vie,ii )colare )i a statutului copilului +n cadrul procesului instructiv'educativ continu a /i o problem desc6is" La aceasta se adau. /aptul c +n cele mai multe ,ri nivelul cultural' peda.o.ic al /amiliilor )i posibilit,iile acestora de a se ocupa +n mod sistematic de via,a )i activitatea copiilor sunt /oarte importante la noi +n ,ar sunt +nc /oarte reduse" 5ac cercetarea peda.ocic an.a1at prin tradi,ie +n studierea posibilit,iilor +nscrise pe a.enda /actorilor de deci0ie (con,inuturile educa,iei succesul sau insuccesul )colar metodele predrii'+nv,rii e/iciente etc") a abordat /oarte rar probleme ca cele indicate mai sus +n sc6imb presa cotidian anumite publica,ii medicale prin,ii )i uneori educatorii se +ntreab de unde provine e)ecul )colar" 9ema strii de tensiune psi6ic +n care are ca e/ect e)ecul )colar al elevilor urmre)te s invite /actorii an.a1a,i +n actul educativ 2 prin,i pro/esori conducerea +nv,m4ntului alte autorit,i 2 la re/lec,ie )i luare de atitudine" A)a cum este )i /iresc re0ultatele anc6etelor recent e/ectuate privind e)ecul )colar re/lect etapa istoric pe care o strbatem cu particularit,iile ei speci/ice de

ordin social )i economic cu c4)ti.urile )i nea1unsurile inerente care )i'au pus amprenta pe problemele cu care se con/runt elevii" 5e remarcat +n acest sens sunt* unele aspecte noi survenite +n orientarea )colar )i pro/esional a elevilor cu implica,ii pe termen scurt dar )i de perspectiv +n via,a economic a ,rii accentuarea unor caren,e de comunicare +ntre elevi prin,i )i pro/esori ad4ncite )i de starea material precar cu care se con/runt at4t /amiliile c4t )i )coala dar )i de o mentalitate cel pu,in curioas a unor elevi punctul de plecare +ntr'o mai pu,in bun +n,ele.ere a conceptului de democra,ie" La aceasta se adau. preocuparea conducerii +nv,m4ntului +n direc,ia re/ormei sistemului educa,ional )i a ridicrii standardului de via, )colar +n ciuda insu/icien,ei ba0ei economice a limitelor in/rastructurii )colare a lipsei de cali/icare a unor educatori a bla0rii )i indi/eren,ei altora dintre ei ca urmare a sentimentului acut de /rustrare datorat nesi.uran,ei )i salariilor mici" :lec4nd inductiv de la date concrete de via, cau0ele .eneratoare ale +ncruntrii elevilor 2 termen .eneric prin care desemnm starea de tensiune psi6ic de la +n.4ndurare triste,e )i anxietate p4n la /ric )i ur +n care se rs/r4n.e ne.ativ nu numai asupra activit,ii lor dominante +nv,tura dar )i asupra personalit,ii lor +n proces de /ormare a1un.em +n /inalul acestui studiu la sensibili0area educatorilor (prin,i pro/esori) pentru a con)tienti0a consecin,ele de natur predominant medical psi6olo.ic sau peda.o.ic pe care le antrenea0 +n via,a elevilor unele conduite sau rela,ii inadecvate cu ace)tia cu e/ect educativ acela de a preveni didacto.enia la elevi" " ; 5e remarcat este explicarea didacto.eniei care desemnea0 o stare patolo.ic de anxietate )i depresiune +nvluit la unii elevi ca urmare a .re)elilor didactice ale educatorilor" (<" Marcu )i 8" Mancea 2 5ic,ionar de neolo.isme 2 ed" III Editura Academiei #"="#" >ucure)ti $(%? p"@A@)" 8au0ele +ncruntrii elevilor pot /i multiple de la cele mai ne+nsemnate* tre0irea prea de diminea, admonestarea din partea unui membru al /amiliei o ne4n,ele.ere cu unul dintre /ra,i cu unul dintre cole.i o stare morbid trectoare p4n la situa,ii dramatice create de +mpre1urrile inevitabile ale existen,ei decesul unui printe sau a unei rude apropiate distru.erea locuin,ei +n urma unei calamit,i naturale su/erin,a unei boli incurabile etc" EBE8UL B8CLA#" 5E<INIDIE" <C#ME 5E MANI<E=9A#E" 8AUEE" $" 5E<INIDIE Insuccesul )colar (rm4nerea +n urm la +nv,tur e)ec )colar ) const +n ne4ndeplinirea de ctre elevi a cerin,elor obli.atorii din pro.rame /iind e/ectul discrepan,ei dintre exi.en,e posibilit,i )i re0ultate"

&" <C#ME 5E MANI<E=9A#E a) /a0a premer.toare (+ncetinirea ritmului apari,ia lacunelor) b) /a0a rm4nerii +n urm la +nv,tur propriu'0is (semnalea0 acumularea .olurilor mari +n cuno)tin,e evitarea oricrui e/ort de +ndeplinire individual a sarcinilor aversiune /a, de +nv,tur)" c) repeten,ia sau abandonul" @" 8AUEELE EBE8ULUI B8CLA# * a) b) cau0e de ordin /i0io'psi6olo.ic" tulburri somatice neurolo.ice endocrine7 tulburri le.ate de pubertate7 de/icien,e se0oriale7 boli speci/ice v4rstei7 insu/icien,e ale elaborrii intelectuale7 inteli.en,a )colar sub limit7 instabilitate neuromotorie etc"

cau0e de ordin social'/amilial * /amilii de0or.ani0ate7 /amilii sc6imbtoare7 atmos/era +ncrcat cu tot /elul de excese7 nivelul i.enico'sanitar7 nivelul cultural sc0ut al /amiliei (prin,i excesiv de .ri1ulii cei intoleran,i cei indi/eren,i) 7 - prin,i naveti)ti" c) cau0e de ordin peda.o.ic* pre0entarea +ntr'un mod ilo.ic )i neatractiv a con,inutului lec,iei7 evaluri in1uste7 tratarea unor copii ca pe paria clasei7 autoritatea excesiv7 conlucrarea precar cu /amilia7 pre.tirea super/icial pentru lec,ii"

8onsider4nd c prin re/eririle la necesitatea cunoa)terii psi6olo.ice a metodelor a sim,ului dia.nostic pro/esorul unei anumite specialit,i +mpreun cu psi6olo.ul )i cu ceilal,i pot /orma o ec6ip cu ori0onturi di/erite pentru a accepta cum se pot dob4ndi cuno)tin,e despre personalitatea /iecrui elev )i ce /el de deci0ii se iau cu privire la procesul instructiv cum se poate asi.ura interven,ia adecvat pentru a preveni e)ecul )colar" CUNOATEREA PSIHOLOGIC I EFICIENA ACTI ITII EDUCATI E #e/eritor la +ntrebarea care sunt cuno)tin,ele de acest /el o solu,ie este aceea de stabilire a priorit,ilor" 3ntre acestea +n mod /iresc sunt cele privind identi/icarea mai precis a di/icult,ilor de +nv,are pentru ca s poat interveni sub aspect educa,ional pentru +nlturarea acestora pornind de la solidaritatea dintre cunoa)terea psi6olo.ic )i e/icien,a activit,ii educative" =pre exemplu noi constatm e/ectul /aptul c un elev are di/icult,i la matematic dar nivelul )i cau0ele acestora nu le putem identi/ica u)or" #espectiv nu este su/icient s a/irmm sau s constatm aceasta )i s observm spre exemplu (dac +n ca0ul respectiv este ast/el) c acestea sunt cau0ate de /aptul c elevul nu poate aduna /rac,ii cu numitori di/eri,i (dac era vorba de un capitol anterior re0olvrii unor probleme cu /rac,ii)" La /el se exempli/ic /aptul c nu este su/icient s spunem c un elev nu cunoa)te un anumit capitol al /i0icii ci aceasta se constat )i sub aspectul opera,ional anume c nu )tie s alctuiasc un circuit electric +n serie care s /unc,ione0e corect (dup 8" F4rnveanu +n A" 8osmovici )i L" Iacob Ed" :olirom $((? p" ?() respectiv c aspectele aplicative opera,ionale nu le poate observa )i reali0a datorit insu/icien,elor +n privin,a cuno)tin,elor teoretice" A)adar ne putem concentra sub aspectul dia.nosticului psi6ic asupra a dou /eluri de probleme* ' cele care duc la e)ecuri la +nv,tur7 (nu +nseamn c nu mai sunt )i alte probleme7 dar pe ba0a cunoa)terii lor 2 cel pu,in +n acest ca0 2 putem lua msuri at4t curative c4t )i preventive privind e)ecurile la +nv,tur)7 ' cele care ne pot aduce +n situa,ia +n situa,ia s putem lua msuri +n cuno)tin, de cau0 spre a consolida )i extinde s/era succeselor )colare" As/el* ' +n dia.nosticarea cau0elor e)ecurilor la +nv,tur pornim de la o ipote0 mai .eneral )i anume aceea c orice elev pentru a avea re0ultate normale sau pentru a avea succese trebuie mai +nt4i s dob4ndeasc comportamente obi)nuin,e de a +nv,a )i +n orice ca0 cele care sunt de1a necesare ca prealabile pentru +ndeplinirea sarcinii date care este +n pre0ent sau urmea0 s /ie re0olvat

(se poate constata c dac nu cunoa)te )i nu are de1a deprinderile de re0olvare a anumitor sarcini care precedau problema respectiv nu are cum s o re0olve pe aceasta mai ales +n domenii ale )tiin,elor naturii 2 /i0ic c6imie )"a" 2 sau matematic unde universul de cuno)tin,e sunt pre0entate +ntr'o asemenea des/)urare +nc4t au o mare interdependen,7 respectiv cele care urmea0 /ac obli.atorie trimitere )i +n,ele.ere a celor anterioare7 ca urmare* din punctul de vedere psi6olo.ic +nceputul cercetrii este s descoperim dac elevul poate +ndeplini /iecare dintre sarcinile prealabile care alctuiesc o unitate o pro.resie +nspre re0olvarea sarcinii de +nv,are actual" :ornind de la propria noastr experien, )colar putem constata c se mani/est mult mai /recvent apari,ia surselor didacto.eniei* ' /ie lipsa de competen, /ie subiectivismul +n care aprecierea pro/esorului tocmai prin /aptul c este +nsu)it de ma1oritatea clasei )i .enerea0 o opinie colectiv duce adeseori la perturbri de durat pentru mul,i dintre cei care +ntr'o situa,ie sau alta nu /ac /a, unor sarcini )colare )i sunt etic6eta,i ne.ativ sau c6iar sti.mati0a,i )i prin aceasta demotiva,i" ' /ie evaluarea cuno)tin,elor este in/luen,at adesea de ima.inea pe care pro/esorul )i'o /ace despre nivelul elevului" C dat ce pro/esorul a1un.e s opere0e cu atributele de elev bun mi1lociu sau slab )i )i'a /ormat +n propria lui minte de1a opinia despre o asemenea situa,ie a1un.e +n unele ca0uri ca notarea s o /ac pe ba0a opiniei pe care o are dob4ndit sau preluat de la al,ii c elevii buni nu pot avea dec4t per/orman,e bune +n timp ce elevii slabi nu se pot plasa dec4t la un nivel sc0ut de per/orman,e" 3n sensul celor men,ionate anterior )i spre a preveni repetarea acestora +n :si6olo.ia educa,iei )i de0voltrii (colectiv de redac,ie* Ion #adu coordonator :antelimon Golu Ursula Bc6iopu =tela 9eodorescu E"A" >ucure)ti $(?@ p" &HI) sunt pre0entate analitic* spiralele de de0voltare +n instruirea )colar )i rolul motiva,iilor respectiv spirala ascendent )i apoi spirala descendent" :ornind de la /aptul c insuccesul repetat +nso,it )i de /rustare se +nscrie adesea +ntr'o spiral re.resiv * dac elevul nu reu)e)te s +n,elea. s /ac /a, cerin,elor atunci /ie c renun, la e/ortul de +n,ele.ere se resemnea0 2 ceea ce se mani/est prin indi/eren, descura1are 2 /ie c se spune de'a dreptul e/ortului mai ales c4nd intervine )i presiunea celor din 1ur" :roblema este de a sesi0a exact c4nd +ncepe a)a numita spiral a demotivrii" 5ac mai este )i indus prin etic6etri sau prin evaluri necorecte sau este +nso,it )i de alte surse de bloca1 atunci desi.ur c subiectivismul )i lipsa de competen, apar ca surse didacto.ene evidente" Ne'am re/erit p4n acum la e/icien,a educativ +n cadrul procesului de +nv,m4nt din sistemul )colar dar nu trebuie s uitm nici de /actorul educativ +n ceea ce prive)te /amilia +n raport cu cerin,ele )colii"

Este su/icient +ns o sin.ur caren, a /amiliei pentru a a/ecta planul vie,ii psi6ice a copilului antren4nd o serie +ntrea. de nea1unsuri printre care )i di/icult,i +n activitatea lui dominant* +nv,tura" 5e aici )i starea lui de +ncordare la )coal unde pe drept cuv4nt este sanc,ionat nou prile1 de tensiune cu at4t mai mult cu c4t o not slab ob,inut atra.e dup sine +n mod /iresc penali0ri +n /amilie" Iat /ormat un cerc vicios din care elevul nu poate ie)i dec4t dac este +nlturat caren,a /amilial care l'a .enerat" 3n ca0 contrar pot aprea traume de natur psi6ic sau moral copilul e)u4nd +n stri melancolice de natur nervoas +n conduite reprobabile )i de aici doar un pas +l mai desparte de e)ecul )colar" 8CN8LUEII 3n ceea ce'i prive)te pe pro/esori ace)tia ar trebui mai ales s con)tienti0e0e in/len,a ne.ativ pe care o poate avea asupra evolu,iei copilului o stare prelun.it de stress creat la )coal uneori paralel celei existente +n /amilie sau c6iar numai expuneri de scurt durat la situa,ii stresante dar care dac dep)esc un anumit pra. +l pre.tesc pe plan psi6ic pentru triri emo,ionale excesive )i pentru suprareac,ie iar pe plan /ormativ +i a/ectea0 plcerea de a munci )i randamentul muncii inventivitatea )i creativitatea capacitatea de a +nvin.e di/icult,ile )i optimismul" Examin4nd situa,iile stresante pentru copil +n /amilie am constatat c ele se +nscriu +ntr'o arie nea)teptat de lar. lu4nd /orme dintre cele mai variate" Ele se +nt4lnesc deopotriv +n /amilia de0or.ani0at sau pe cale de a se destrma )i +n /amilia bine consolidat dar care /ac .re)eli de educa,ie din .ri1 excesiv sau din indi/eren, /a, de problemele copilului" 3n/ptuirea practic a celor su.erate implic un oarecare e/ort din partea educatorilor at4t a prin,ilor c4t )i a pro/esorilor" Este o datorie social pe care o au aceste dou cate.orii de educatori /iecare +n parametrii speciali de via, trebuind s cree0e condi,ia optim de /ormare a CMULUI c6emat s p)easc +n noul mileniu pentru a lua parte competent )i +ncre0tor +n /or,ele sale des/)urarea vie,ii social' productive )i politice" 3n continuarea acestei lucrri vom pre0enta dou ca0uri importante din cele peste JH care le avem +n eviden, din mai multe 0one ale 1ud" Funedoara care au condus la e)ecuri )colare"