Sunteți pe pagina 1din 9

CONSILIUL EUROPEI

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SECIUNEA A DOUA HOTRRE ASUPRA ADMISIBILITII cererii nr. 24057 0! "re#en$%$& 'e P()"i*i+ BOTA c(n$r% R(),niei Curtea European a Drepturilor Omului (Seciunea a doua) ntrunit n 12 octombrie 2004 ntr-un complet compus din Domnii !"#"COS$%& #re'edinte C" ()*S%+& ," !-+./0E*$ 1" (-$,E12C3 Doamnele /" $3O4%SSE+ %"4-5%*O+0& - !udectori 'i Doamna S" DO55E& .re6iera seciei %78nd n 7edere cererea susmenionat& introdus la data de 02 iunie 2009& dup ce s-a deliberat asupra cererii& emite urmtoarea deci:ie ;+ <%#$ *eclamantul& Dl" #ompiliu (ota& pro7enit din *om8nia& nscut n 1=>4& 'i domiciliat n Or'tie" Este liceniat n drept 'i pre'edinte al asociaiei de caritate ?(onis #otra@"

A. Circ+)-$%n.e*e -"e.ei <aptele cau:ei& ast6el cum au 6ost ele eApuse de reclamant& pot 6i re:umate dup cum urmea: #rin actul constituti7 din 2= iulie 2002& reclamantul 'i doi teri au decis s pun n comun o sum ecBi7al8nd cu 100 de Euro& pentru crearea& n temeiul ordonanei .u7ernului nr" 2CD2000& a unei asociaii de caritate denumit ?(onis #otra@& a78nd printre obiecti7ele sale statutare E pe l8nF aGutorul acordat or6anilor& copiilor a6lai n di6icultate 'i spitalelor Gudeene E constituirea de uniti economice& studiouri de nreFistrare& :iare& canale radio 'i de tele7i:iune& barouri& saune& saloane cosmetice 'i de masaG" *eclamantul a 6ost desemnat pre'edinte 'i repre:entant al asociaiei& n 7ederea demersurilor pentru obinerea capacitii Guridice" Cererea de nscriere a asociaiei n reFistrul Gudeean al asociaiilor a 6ost nreFistrat pe rol la !udectoria De7a& sub nr" 42D2002" #rin Gudecarea cau:ei& n data de > auFust 2002& instana a admis cererea 'i a acordat asociaiei capacitate Guridic" #rima Botr8re a asociaiei& luat n data de 10 septembrie 2002& era cu pri7ire la crearea ?(aroului constituional rom8n@" 1. Dizolvarea asociaiei Bonis Potra ;n 4 octombrie 2002& baroul Gudeean 3unedoara& membru al -niunii +aionale a %7ocailor (denumit n continuare ?-niunea@) a cerut !udectoriei De7a di:ol7area asociaiei ?(onis #otra@ 'i radierea acesteia din reFistrul asociaiilor& pe moti7ul obiectului 'i acti7itii acesteia& respecti7 crearea de barouri" El a artat c 5eFea nr">1D1==> cu pri7ire la orFani:area pro6esiei de a7ocat pre7ede eAercitarea pro6esiei ntr-un cadru naional unic 'i sub controlul -niunii 'i c& n consecin& Gudectoria De7a a acordat din neFliGen capacitate Guridic asociaiei n cau:" El a conclu:ionat c& ast6el cum reie'ea din acti7itatea asociaiei& unicul scop al acesteia 6usese eAercitarea pro6esiei de a7ocat& ceea ce constituia o acti7itate ilicit 'i contrar ordinii publice instituit prin 5eFea nr" >1D1==>" ;n cursul audierii din 2H octombrie 2002& reclamantul a pre:entat instanei un contract de asisten Guridic& prin care asociaia l desemna ca ?a7ocat@ al su& 'i a cerut instanei s ia act cu pri7ire la acest lucru" #rin ncBeiere pronunat prealabil Gudecrii 6ondului& instana nu s-a pronunat asupra contractului n cau:& dar l-a in6ormat pe reclamant c& potri7it statutului asociaiei& el o putea repre:enta pe aceasta n mod leFal" 0nstana a cerut totodat parcBetului local s i 6urni:e:e dosarul nr" 42D2002 al !udectoriei De7a& cu pri7ire la nreFistrarea asociaiei" ;n cursul audierii din C ianuarie 2009& reclamantul a cerut anularea aciunii baroului Gudeean pentru 7icii de procedur 'i& n subsidiar& respinFerea aciunii pe moti7ul lipsei calitii de a aciona" #rin ncBeiere pronunat prealabil Gudecrii 6ondului , instana a respins eAcepiile reclamantului& a Botr8t s includ n procedur dosarul nr" 42D2002 'i a am8nat Gudecarea cau:ei pe 9 6ebruarie 2009" 2

5a Gudecarea cau:ei& din 9 6ebruarie 2009& instana a acceptat aciunea baroului Gudeean 'i& n 7irtutea articolului >C II 1 a) 'i e) combinat cu art" 14 al Ordonanei .u7ernului nr"2CD2000& a ordonat di:ol7area asociaiei& pe moti7 c obiectul statutar al acesteia era ilicit 'i contrar ordinii publice instituit prin 5eFea nr" >1D1==>" 0nstana a obser7at c& pre7al8ndu-se de calitatea de membru al ?(aroului constituional rom8n@& reclamantul ncBeiase& cu di7erse persoane& contracte de asisten Guridic n 7irtutea crora 'i aroFase ulterior dreptul de a le repre:enta n 6aa instanelor& n calitate de a7ocat" Ori& condiiile eAercitrii pro6esiei de a7ocat erau de6inite& n mod eApres& n 5eFea nr" >1D1==>& ndeosebi n art" 2 II 1 'i =& potri7it cruia pro6esia de a7ocat putea 6i eAercitat doar de ctre membrii barourilor reunite n -niunea %7ocailor din *om8nia" 5u8nd n considerare mai multe Botr8ri ale Curii Constituionale& instana a considerat c& datorit rolului atribuit a7ocatului n ndeplinirea actului de Gustiie& era absolut necesar ca accesul la pro6esie s 6ie supus unui eAamen riFuros cu pri7ire la cuno'tinele 'i aptitudinile candidailor& iar practica s 6ie 'i ea supus unei supra7eFBeri" ;n aceste condiii& instana a considerat c acti7itatea asociaiei se situa n a6ara cadrului leFal al eAercitrii pro6esiei 'i c ea era& n consecin& ileFal" 0nstana a Botr8t di:ol7area asociaiei 'i& n temeiul art" C I1 al Ordonanei nr" 2CD2000& a descBis mpotri7a acesteia o procedur de licBidare Gudiciar" 0nstana a respins totu'i cererea de radiere a asociaiei din reFistrul Gudeean al asociaiilor& pe moti7 c radierea nu putea a7ea loc dec8t dup ncBeierea procedurii de licBidare Gudiciar" %sociaia ?(onis #otra@ a introdus apel 'i E in7oc8nd c acti7itatea sa era leFal din moment ce ea 6usese autori:at de Gudectoria De7a E a cerut respinFerea aciunii" ;n cursul audierii din 19 mai 2009& $ribunalul Gudeean 3unedoara a cali6icat apelul asociaiei ca recurs" *eclamantul a ridicat de asemenea o eAcepie de neconstituionalitate a art" >C I 1 a) 'i C0 I 4 a Ordonanei nr" 2CD2000& pun8nd n lumin c posibilitatea ca orice persoan interesat s cear di:ol7area unei asociaii& precum 'i normele cu pri7ire la bunurile unei asociaii di:ol7ate contra7in principiilor respectrii pre:umiei la ne7ino7ie 'i respectrii bunurilor" $ribunalul a suspendat eAaminarea dosarului 'i l-a trimis la Curtea Constituional" #rin Botr8rea din 14 octombrie 2009& Curtea Constituional a respins eAcepia" Ea a Gudecat c di:ol7area unei asociaii al crei obiect statutar sau a crei acti7itate era ilicit() repre:enta o sanciune ci7il 'i c trans6erul ctre alte persoane Guridice a bunurilor rmase n patrimoniul asociaiei di:ol7ate era doar consecina acestei sanciuni" #e 24 noiembrie 2009& n aGunul audierii 6iAate pentru a doua :i& reclamantul a depus la Fre6a $ribunalului Gudeean o scrisoare prin care in6orma instana c& datorit licBidrii Gudiciare& asociaia nu mai a7ea sediu social 'i cerea s 6ie citat s se pre:inte n instan la adresa personal (de domiciliu)" *eclamantul nu s-a pre:entat la audierea de a doua :i" ;n cursul audierii din 2> noiembrie 2009& instana a constatat c asociaia 6usese citat n mod leFal s se pre:inte n instan 'i& proced8nd la anali:a moti7elor de recurs& a con6irmat temeinicia Gudecii de prim instan" $ribunalul a subliniat c& prin statutul su precum 'i prin acti7itatea sa& asociaia ?(onis #otra@ s-a situat n 3

a6ara cadrului leFal de eAercitare a pro6esiei de a7ocat 'i c acti7itatea acesteia era n consecin ilicit" ;n plus& instana a considerat c obiectul umanitar 'i caritabil menionat iniial n statutul asociaiei i de7enise acesteia complet strin& ntruc8t acti7itatea sa era de natur comercial 'i a7ea ca scop obinerea de pro6ituri" 2. Recursul n anulare mpotriva hotrrii in ! au"ust 2##2 a $u ectoriei Deva 5a o dat nepreci:at& n cursul lunii noiembrie 2002& #rocurorul .eneral a introdus la Curtea Suprem de !ustiie un recurs n anulare mpotri7a Botr8rii din > auFust 2002 a !udectoriei De7a" El a artat c statutul asociaiei ?(onis #otra@ era atins de mai multe 7icii de 6orm 'i c aceasta 'i stabilise un obiect ilicit & 6apt care ar 6i trebuit s 6ie sancionat de !udectoria De7a prin re6u:ul de a-i acorda acesteia personalitate Guridic" EAaminarea dosarului a 6ost am8nat pe 14 martie 2009 'i ulterior pe 10 octombrie 2009" *eclamantul nu a 6urni:at in6ormaii cu pri7ire la soluia acestei proceduri" El a considerat c ea de7enise oricum lipsit de obiect n urma con6irmrii di:ol7rii asociaiei prin Botr8rea din 2> noiembrie 2009 a $ribunalului Gudeean 3unedoara" B. Dre"$+* in$ern "er$inen$ 1. %r onana &uvernului, nr. 2'(2### cu privire la asociaii )i *un aii
Ar$ic(*+* 4

? %sociaia este subiectul de drept constituit din trei sau mai multe persoane care& pe ba:a unei con7enii& pun n comun& n mod permanent& contribuia lor material& cuno'tinele lor sau acti7itatea lor n scopul de a e6ectua acti7iti de interes Feneral& comunitar sau& dup ca:& pentru propriul lor interes& altul dec8t cel patrimonial"@
Ar$ic(*+* 7 / 2

?Cererea de nscriere la reFistrul asociaiilor 'i 6undaiilor este nsoit de urmtoarele documente a) actul constituti7J b) statutul asociaieiJ c) actul care atest sediul social 'i patrimoniul iniial"@
Ar$ic(*+* 0 // 1 2i 2

?%sociaia obine statutul de persoan Guridic ncep8nd cu nscrierea sa n reFistrul asociaiilor 'i 6undaiilor" ;n termen de trei :ile de la data depunerii cererii de nscriere 'i a documentelor menionate la %rticolul K I 2& Gudectorul desemnat de pre'edintele tribunalului 7a 7eri6ica leFalitatea acestora 'i 7a Botr (L) asupra nscrierii asociaiei la reFistrul asociailor 'i 6undaiilor"@
Ar$ic(*+* 14

?Dac& prin natura sa ori datorit obiectului su& asociaia preconi:ea: acti7iti care& potri7it leFii& sunt supuse n prealabil unor autori:aii administrati7e& ea nu 7a putea s se anFaGe:e n ast6el de acti7iti nainte de obinerea autori:aiilor necesare& sub sanciunea di:ol7rii Gudiciare"@
Ar$ic(*+* 53 / 1

?5a cererea oricrei persoane interesate& tribunalul pronun di:ol7area asociaiei dac a) obiectul su ori acti7itatea sa a de7enit ilicit() sau contra7ine ordinii publiceJ b) reali:area obiectului su este urmrit prin miGloace ileFale sau contrare ordinii publiceJ c) ea urmre'te un alt obiect dec8t cel declarat la constituirea saJ d) ea a de7enit insol7abilJ e) ea ncalc dispo:iiile articolului 14"@
Ar$ic(*+* 30 / 4

? ;n ca: de di:ol7are Gudiciar a unei asociaii sau a unei 6undaii pentru moti7ele pre7:ute la %rticolul >C I 1 a)-c)& bunurile care i rm8n acesteia dup di:ol7area Gudiciar sunt cu7enite de drept Statului sau (L) autoritilor locale"@

2. +e"ea nr. !1(1,,! cu privire la or"anizarea )i e-ercitarea pro*esiei e avocat


Ar$ic(*+* 1 / 2

?#ro6esia de a7ocat poate 6i eAercitat numai de ctre membrii barourilor"@


Ar$ic(*+* 13 / 1

?Dreptul de intrare n pro6esie este supus unui eAamen& orFani:at potri7it dispo:iiilor pre:entei leFi 'i ale statutului pro6esiei"@
Ar$ic(*+* 40 / / 1 2i 2

?(aroul este constituit din toi a7ocaii dintr-un Gude 'i din ora'ul (ucure'ti" (aroul bene6icia: de personalitate Guridic& are propriul su patrimoniu 'i propriul su buFet"@

Ar$ic(*+* 57 / / 14 2 2i !

?-niunea %7ocailor din *om8nia este constituit din toi a7ocaii nscri'i n barouri (L)" -niunea bene6icia: de personalitate Guridic& are propriul su patrimoniu 'i propriul su buFet" +ici un barou nu poate 6unciona n a6ara -niunii"@ 5

Ar$ic(*+* 30 / / 14 2 2i !

?(aroul asiFur asistena Guridic n toate ca:urile n care aceasta este obliFatorie& precum 'i la cererea tribunalelor& a parcBetelor sau a autoritilor administraiei locale& dac acestea consider c o persoan nu dispune de miGloace pentru a-i acBita a7ocatului cBeltuielile" #rin deroFare de la paraFra6ul precedent& decanul baroului poate acorda asisten Guridic Fratuit& dac o nt8r:iere este susceptibil s aduc preGudicii intereselor persoanei lipsite de miGloace" ;n 6iecare Gude& baroul orFani:ea: ser7icii de asisten Guridic pe l8nF 6iecare tribunal& pe l8nF ser7iciile de poliie locale 'i ministerul public (L)"@ MOTI5E 1" 0n7oc8nd articolul 11 din Con7enie& reclamantul preteAtea:& pe de o parte& c di:ol7area asociaiei ?(onis #otra@ nu a respectat dreptul su la libertatea de a se asocia 'i& pe de alt parte& c obliFaia de a 6i membru al -niunii %7ocailor din *om8nia pentru a-'i putea eAercita pro6esia de a7ocat pune obstacol libertii sale de asociere& prin aceea c ea implic dreptul de a nu se asocia" 2" *eclamantul susine c e7entualul trans6er& dup licBidarea Gudiciar& al bunurilor asociaiei ?(onis #otra@ ctre alte persoane Guridice conduce la 7iolarea articolului 1 al #rotocolului nr" 1 al Con7eniei" 9" *eclamantul se pl8nFe totodat de caracterul pretins inecBitabil al procedurilor de la !udectoria De7a& $ribunalul Gudeean 3unedoara 'i Curtea Constituional" El in7oc articolul C I 1 al Con7eniei" Cu pri7ire la procedura de la !udectoria De7a& el e7idenia: n mod deosebit - c n cursul audierii din 2H octombrie 2002& asociaiei ?(onis #otra@ i s-a re6u:at dreptul de a 6i repre:entat de un a7ocatJ - c n perioada 90 septembrie 2H noiembrie 20002& asociaia nu a a7ut acces la dosarul 42D2002 de la !udectoria De7a re6eritor la nscrierea sa la reFistrul asociaiilor 'i 6undaiilor& deoarece acest dosar se pare c a 6ost trimis la #arcBet n 7ederea introducerii recursului n anulare mpotri7a Botr8rii Gudectore'ti din > auFust 2002" C8t pri7e'te procedura de la $ribunalul !udeean 3unedoara& el se pl8nFe - de 6aptul c Botr8rea din 2> noiembrie 2009 a 6ost emis n absena unui repre:entant al asociaiei ?(onis #otra@J - de lipsa de imparialitate a unui Gudector din completul de Gudecat care a emis Botr8rea din 2> noiembrie 2009& ntruc8t 6iul acestuia se pare c este a7ocat 'i membru al -niunii" *e6eritor la procedura de la Curtea Constituional& el in7oc o pretins lips de imparialitate a unui Gudector care se pare c-ar 6i 6ost 'i el a7ocat 'i membru al -niunii" ;n 6ine& reclamantul se pl8nFe de o pretins lips de imparialitate a #rocurorului .eneral care a introdus recursul n anulare mpotri7a Botr8rii Gudectore'ti din > auFust 2002& ntruc8t acesta se pare c ar 6i 6ost 'i el a7ocat 'i membru al -niunii" 6

6N DREPT7 1" *eclamantul in7oc& pe de o parte& c di:ol7area asociaiei ?(onis #otra@ reneF dreptul acesteia la libertatea de asociere 'i& pe de alt parte& c obliFaia de a 6i membru al -niunii %7ocailor din *om8nia pune obstacol libertii de asociere" El in7oc articolul 11 al Con7enie al crui teAt este urmtorul
?1" Orice persoan este liber s se reuneasc pa'nic& este liber s se asocie:e& inclusi7 are dreptul de a 6onda sindicate mpreun cu alte persoane 'i de a se a6ilia la sindicate pentru aprarea intereselor sale" 2" EAercitarea acestor drepturi nu poate 6ace obiectul altor restricii n a6ar de cele care& pre7:ute prin leFe& constituie& ntr-o societate democratic& msuri necesare pentru securitatea naional& pentru siFurana public& pentru aprarea ordinii 'i pre7enirea crimei& pentru proteGarea sntii sau a moralei ori pentru proteGarea drepturilor 'i a libertilor aproapelui" #re:entul articol nu inter:ice ca restricii leFitime s 6ie impuse eAercitrii acestor drepturi de ctre membrii 6orelor armate& ai poliiei sau ai administraiei de Stat"@

Curtea notea: c acest moti7 comport dou ramuri distincte pe care le 7a eAamina succesi7" a) Curtea aprecia: la prima 7edere c di:ol7area asociaiei ?(onis #otra@ constituie& 6r ndoial& o inFerin n eAercitarea dreptului membrilor si la libertatea de asociere" O ast6el de inFerin ncalc articolul 11 al Con7eniei& eAcept8nd ca:ul n care ea a 6ost ?pre7:ut de leFe@ & ndreptat spre unul sau mai multe scopuri leFitime n raport cu paraFra6ul 2 al acestei dispo:iii 'i ?necesar ntr-o societate democratic@ pentru a atinFe aceste scopuri" Curtea notea: c inFerina era pre7:ut prin leFe& di:ol7area Gudiciar a asociaiei re:ult8nd ndeosebi din aplicarea articolului >C I 1 al Ordonanei Fu7ernului& nr" 2CD2000" ;n ceea ce pri7e'te leFitimitatea scopului urmrit& Curtea obser7 c !udectoria De7a a moti7at Botr8rea sa din 9 6ebruarie 2009 prin importana rolului cu7enit de drept a7ocatului n orFani:area sistemului Gudiciar 'i prin necesitatea de a pstra calitatea asistenei Gudiciare" Ca urmare& Curtea consider c inFerina litiFioas poate 6i considerat ca 7i:8nd un scop leFitim& respecti7 aprarea ordinii publice 'i proteGarea drepturilor 'i libertilor aproapelui& ndeosebi a drepturilor 'i libertilor celor care 6ac apel la un a7ocat pentru aprarea intereselor lor" *e6eritor la necesitatea msurii ntr-o societate democratic& Curtea reaminte'te c Statele dispun de posibilitatea Guridic de a controla actele unei persoane sau societi cu pri7ire la con6ormitatea scopului 'i a acti7itilor unei asociaii cu reFulile stabilite de leFislaie& dar c ele trebuie s u:e:e de aceast posibilitate ntr-o manier care s 6ie n concordan cu obliFaiile lor 6a de Con7enie 'i sub re:er7a controlului (e6ectuat) de ctre orFanele acesteia" ;n consecin& eAcepiile 7i:ate la art" 11 cer o interpretare strict& restriciile la libertatea de asociere put8nd 6i Gusti6icate numai de moti7e con7inFtoare 'i imperati7e" 0n ast6el de ca:uri& pentru a Gudeca eAisten a unei necesit i n sensul 7

art" 11 I 2& Statele dispun doar de o marG de apreciere redus care este dublat de un control european riFuros ce se aplic at8t leFii c8t 'i Botr8rilor care aplic leFea& inclusi7 cele ale unei Gurisdicii independente" %tunci c8nd 'i eAercit controlul& Curtea nu are drept scop s se substituie Gurisdiciilor interne competente& ci s 7eri6ice din punctul de 7edere al art"11 Botr8rile pe care acestea le-au emis n temeiul puterii lor de apreciere" 0n aceast pri7in& inFerina litiFioas trebuie considerat in8nd cont de cau:& n ansamblul su& pentru a determina dac ea era ?propor ional cu scopul leFitim urmrit@ 'i dac moti7ele in7ocate de autoritile naionale pentru a o Gusti6ica se do7edesc ?pertinente 'i su6iciente@ (.i irlopoulos )i alii c. &recia, Botr8rea de6initi7 din 10 iulie 1==H& /ule"ere e hotrri e*initive )i e ecizii 1==H-01& I 40)" 0n spe& Curtea aprecia: c& printre obiectele statutare ale asocia iei ?(onis #otra@& 6iFura ?crearea de barouri@& 6apt care contra7ine dispo:i iilor 5eFii nr" >1D1==> care inter:ice crearea de barouri 'i eAercitarea pro6esiei de a7ocat n a6ara -niunii %7ocailor din *om8nia" Curtea ia n considerare& la 6el ca 'i Gurisdiciile interne& ndeosebi 6aptul c membrii asociaiei s-au li7rat la acte concrete& anume crearea unui barou& 'i c ei 'i-au aroFat preroFati7e care erau de competena eAclusi7 a -niunii %7oca ilor din *om8nia ( a contrario, Pati ul socialist in 0urcia )i altele c. 0urcia, nr" 2C4H2D=>& I 4H& Botr8rea de6initi7 din 12 noiembrie 2009& .i irlopoulos )i alii, precitat& I 4CJ) ;n consecin& in8nd cont de marGa de apreciere de care bene6icia: Statele n aceast materie& Curtea consider c di:ol7area asocia iei ?(onis #otra@ este proporional cu scopul 7i:at 'i c moti7ele in7ocate de Gurisdic iile interne se do7edesc pertinente 'i su6iciente" #lec8nd de la acestea& Curtea conclu:ionea: c inFerin a era ?necesar ntr-o societate democratic"@ *e:ult c aceast ramur a moti7ului pl8nFerii este n mod e7ident Fre'it 6undamentat 'i trebuie respins cu aplicarea art" 9> I I 9 'i 4 al Con7en iei" b) C8t pri7e'te pretinsa restricionare a libertii de asociere a reclamantului& Curtea reaminte'te n primul r8nd c& potri7it Gurispruden ei sale constante& ordinele pro6esiilor liberale sunt instituii de drept public& reFlementate de leFe& 'i urmresc scopuri de interes Feneral" De aceea& ele nu sunt supuse art 11 al Con7en iei ( +e /ompte, 1an +euven 'i De 2e3ere c. Bel"ia, Botr8rea de6initi7 din 29 iunie 1=H1& seria % nr" 49& I I C4-C>J Popov )i alii c. Bul"aria, 4H04KD==& C noiembrie 2009)" 0n spe& Curtea rele7 c -niunea a 6ost instituit prin 5eFea nr" >1D1==> 'i c ea urmre'te un scop de interes Feneral& respecti7 promo7area unei asistene Guridice adec7ate 'i& implicit& promo7area Gustiiei ns'i ( mutatis mutan is, 4. )i ceilali c. .pania, nr" 19K>0DHH Botr8rea Comisiei din 2 iulie 1==0& 3otr8ri 'i rapoarte nr" CC& paF"1HH)" ;n consecin& -niunea nu poate 6i anali:at ca asocia ie n sensul art" 11 al Con7eniei" ;n plus& Curtea menionea: c membrii asociaiei ?(onis #otra@ pot eAercita pro6esia de a7ocat& cu condiia ndeplinirii eAiFenelor pre7:ute de 5eFea nr">1D1==>"

;n consecin& Curtea consider c aceast a doua ramur a moti7ului este incompatibil ratione materiae cu dispo:iiile Con7eniei 'i trebuie s 6ie respins con6orm art" 9> II 9 'i 4 al Con7eniei" 2" *eclamantul se pl8nFe de e7entualul trans6er al bunurilor asocia iei ctre alte persoane Guridice& dup di:ol7area Gudiciar a asocia iei" El in7oc art" 1 al #rotocolului nr" 1 al Con7eniei& potri7it cruia
%rice persoan *izic sau 5uri ic are reptul la respectarea 6unurilor sale. 7imeni nu poate *i privat e proprietatea sa alt*el ect pentru cauze e utilitate pu6lic )i numai n con iiile prevzute e le"e )i e principiile "enerale ale reptului internaional. Dispoziiile prece ente nu ncalc reptul pe care l au .tatele e a pune n vi"oare le"i pe care ele le consi er necesare pentru a re"lementa utilizarea 6unurilor, con*orm interesului "eneral, sau pentru a asi"ura plata impozitelor ori a altor contri6uii sau a amenzilor.

Curtea reaminte'te c o msur de con6iscare a lucrurilor a cror utili:are a 6ost considerat& n mod reFulat& ilicit de ctre Gurisdic iile interne nu constituie o nclcare a art" 1 al #rotocolului nr"1 ( 8an 3si e c. Re"atul 9nit, Botr8rea de6initi7 din K decembrie 1=KC& seria % nr" 24& I C9J 2uller et al. c. :lveia, Botr8rea de6initi7 din 24 mai 1=HH& seria % nr" 199& I 42J)" Curtea arat c& n orice ca:& msura de care se pl8nFe reclamantul nu este dec8t un e6ect secundar al di:ol7rii asociaiei ?(onis #otra@& di:ol7are care& dup cum a constatat Curtea (la punctul 1 a de mai sus)& nu ncalc pre7ederile art" 11 al Con7eniei" 0n consecin& Curtea consider c nu este ca:ul ca acest moti7 s 6ie eAaminat separat (mutatis mutan is, Re*ah Partisi )i alii, c. 0urcia M.CN& nr" 4194D=H& I 19H& 19=& 1olumul 2009-00)" 9" Curtea a eAaminat moti7ele pl8nFerii& moti7e deduse de recalmant din caracterul pretins inecBitabil al procedurilor de la !udectoria De7a& $ribunalul Gude ean 3unedoara 'i Curtea Constituional& precum 'i din lipsa de impar ialitate in7ocat #rocurorului .eneral" in8nd cont de ansamblul de elemente a6late n posesia sa 'i n msura n care ea are competena de a cunoa'te in7ocrile 6ormulate& Curtea nu a rele7at nici o 6orm de nclcare a drepturilor 'i libert ilor Farantate de Con7en ie sau de #rotocolurile sale" *e:ult c aceast parte a cererii este& n mod e7ident& Fre'it moti7at 'i trebuie s 6ie respins cu aplicarea art" 9> I I 9 'i 4 al Con7en iei" Din aceste moti7e& Curtea& n unanimitate& Declar cererea inadmisibil" S" DO55E .re6ier !"#"COS$% #re'edinte