Sunteți pe pagina 1din 14

1

Vind e c a r e a c el or doi de m o n i z a i din in u t u l Gad ar e i


1

n num ele Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh. Amin. Binecuv n t a i i drept m ritori cre tini n Sfnt a Biseric a Domnului nostru isus !ristos" S ne mprt i m acu m din dum n e # ei e s c ul cuv nt al

$van%h eliei" care ne spun e " iat& i trecn d El dincolo, n inutul Gadare nilor, L-au nt m pina t doi de m o niz a i, care ieea u din mor mint e , foarte cu m plii, nct nim e ni nu pute a s treac pe calea ace e a. i iat, au nceput s strige i s zic !e ai "u cu noi, #isuse, $iul lui %um n e z e u & 'i (enit aici mai nainte de (re m e c)inuie ti& %eparte de ei era o tur m mar e ca s ne de porci,

pscn d. #ar de m o nii *l rugau, zicnd

%ac ne scoi afar,

trimite- ne n tur m a de porci. i El le- a zis %uce i- (. #ar ei, ieind, s- au dus n tur m a de porci. i iat, toat tur m a s- a aruncat de pe r m n mare i a pierit n ap. #ar pzitorii au fugit i, ducn d u- se n cetat e , au spus toate cele nt m plat e cu de m o niz a ii. i iat toat cetat e a a ieit n nt m pinar e a lui #isus i, (zn d u- L, L-au rugat s treac din )otarele lor. #ntrnd n cora+ie, #isus a trecut i a (enit n cetat e a sa. ,-atei ., /.- 012 3, 45 ' () iulie (***. Duminica a +,a dup -usalii.

u.iilor" tot cuv n t ul $van%h eliei" dup mrturia nsi / e Buna +estire / e desc op e rire dumn e # ei a s c . 0i aa tre.uie s fim cu luare amint e sfnt " neclintit" celui la nele s ul de via viu. n ace a s t fctor al din

desc op e ririi $van%h elia

Dumn e # e ului

mrturie

citit ast#i se de#vluie" nu vom ndr#ni a spun e

pun n d n comp a r a i e adev r mai ad nc sau mai puin ad n c" mai de pre sau mai puin pre 1nu e2ist n $van%h elie" totul este dumn e # ei e s c 3. Dar aici cee a ce se lea% de e2iste n a noas tr at t de frm n t a t " chinuit" ntre. t o a r e " mai mult" te m a rului. Acei

de m o ni# a i" deci stp nii de de m o ni" deci de cel ce propriu, #is este numit cel ru " nefericitul de mo n. 4u noi sunte m 5udec t orii6 unicul e Domnul i 7udec t or ul i 8iditorul nostru. De ace e a " o i mai

struito a r e ru% mint e i ardo ar e nde a m n cu%e t ul nostru s lum amint e la cee a ce ni se desco p e r n ace a s t dum n e # ei a s c

$van%h elie" ace a s t tain" mister al rului" care ne prive t e i pe noi. 9ci :vai celui sin%ur;" #ice neleptul la 9arte a <ildelor. 4ici

de m o n ul nu vrea s rm n sin%ur" i de ace e a ne ispite t e " s ai. i el" dac vrei" parti#a nii lui. n sin%ur t a t e a " n unicita t e a rului lui. 0i ne prive t e " deci" pe noi. 9u smer e ni e" dar i cu ncerc ar e de ascuim e de %nd" ncerc m " pentru dum n e a v o a s t r i pentru noi nine" s deslui m din ace s t mister al rului care l ptrun d e pe om i,l face s fie chinuit6 cum erau ace ti doi de mo ni# a i.

isus" dup ce rostis e <redica de pe =unte" acolo" aproa p e de lacul" ie#erul" =area >alileii" co.or n d de pe munt e " cu predic a n 5urul ?ui" trec e

rostit mulimilor de acolo" care era u str ns e

r m ul =rii >alileii dincolo" spre rsrit. 0i acolo / i oriund e / l at e p t a u oa m e ni. $l a venit pentru toi" cu ntre% adev r ul" pentru ntre a % a #idire. 0i trec n d mare a " acolo ?,au nt m pin a t ace ti

de m o ni# a i" stp nii de de m o ni. <e care am asculta t cum Sfntul evan % h elist =atei ni,i descrie& doi ndrcii ieiser de prin

mor mint e . 0i erau fioroi" nct nime ni nu ndr#n e a s trea c pe cale a ace e a . Dou carac t e ristici prin care ei se fce a u cunosc u i& :ie e a u din mor mint e ;" deci locuiau n mor mint e . $rau fioroi" nct nime ni nu cute# a s me a r % n cale a lor. 4u mai comu nic a u cu nime ni. 9nd" n timpul <ostului =are" ace a s t pericop eva n% h elic se va citi din nou dup Sf. evan % h elist =arcu" acolo e nfi a t doar unul din cei doi de mo ni# a i" i cu star e a lui mai nspim n t t o a r e . ?s m cerc e t a r e a pentru atunci" ace e a care pune n lumina noas tr i alte ascun#i uri. Aici lu m amint e ndeos e .i asupr a ace s t or dou trs t u ri tra%ice& iee a u din mor mint e i" fioroi" cum era u" se i#olas er de lume. 4imeni nu cute# a s se apropie de ei i nici ei nu se mai apropia u de nime ni. S ne %ndi m" iu.iilor& petre c e a u n mor mint e " n lume a morii6 i desp r ii de se m e ni" de oa m e ni" de 9el care" ca om" poart pec e t e a chipului lui Dumn e # e u. 9ci n om cnd prive ti

cu ochii duhului" n orice om ntre# r e ti ad n c pec e t e a chipului lui Dumn e # e u . ar ei" i#olai" des p rii de om" de cel ce poart chipul

lui Dumn e # e u" care poat e s fie pentru tine o cale" o pec e t e v#ut " dumn e # ei a s c . Deci des p rii de oa m e ni i de via 6 pentru c petre c e a u n mor mint e . Deod a t " stare a ace a s t a sfred ele t e ad nc n cu%e t ul omului i nele%i& des p rire de via " %ndit" i de

se m e ni. Sfntul printele nostru >ri%orie <ala m a tlcuie t e ad nc de tot" atunci cnd spun e& unul din relele cele mai mari pe care le sufer sufletul omului" sau mai .ine #is cel mai mar e ru dintre toat e relele este unire a cu arp ele inteli%i.il" adic nro.ire a de arp ele care" tim" este sim.olul pc a t ului" rului care a ispitit pe $va n $den. 0i inteli%i.il" adic al rut ii care lucre a# n suflet" n trup mai tr#iu. <cat ul cel mai mare@ inte%ral" i trupul" dar nu n trup" nu de acolo pleac pc a t ul" ci din minte. Aceast a nse a m n la Sfntul >ri%orie arp ele inteli%i.il" adic pe neles. >ndul lucre a# i cee a ce

nele%i i te une ti@ 0i la ace ti oa m e ni de m o ni# a i acolo lucra arp ele& %nd urile lor erau domina t e@ A" Doa m n e B 9e nse a m n un .olnav mintal" iu.iilorC >ndii, vB Dn .olnav pos e d a t mintal" n sufletul lui. $ste suferin a tuturor suferin elor& pierd er e a li.ert ii" cel mai scu m p dar al sufletului. Dou daruri ne, a mprt it nou Dumn e # e u . 9u ele ave m m n % i e r e a " .ucuria" dac vrei" lauda noas tr 1fere a s c Dumn e # e u " s nu #ic cinev a m n dria noas tr . n veci s nu rostii ace s t cuv n tB <entru c unii spun c folose s c ace s t

cuv nt n sens po#itiv. 4u e2ist m n drie n sens po#itiv3. <oat e fi .ucurie a harului" m n % i e r e care vine de la =n%ie torul" Duhul Adevrului" poat e fi o laud mprt it & :?aud suflete al me u pe Domnul;" i, i mprt e t e i ie. $i .ine" darul nostru de pre l ave m ndeos e .i n suflet" n con tiin a noas tr " i n li.erta t e . Ar" s fii o.se d a t" st p nit de de m o n / pierd er e a li.ert ii. 0i cum te

stp n e s c %ndurileC De ace e a a #is tot neleptul .i.lic& :9ale a ne.u n ului este dre a p t n ochii lui" iar nele pt ul cere sfat;. 4u e mai mar e tra% e di e dec t s fii stp nit de %nd uri@ 0i orice %nd care vine din lume a ace a s t a@ s fii pos e d a t i s nu tii c eti pos e d a t6 s spui c e cale a dre a p t . :9alea ne.u n ului este dre a p t n ochii lui;. Amul .olnav mintal" aici e tra% e di a" c nu tie c e .olnav. Deci" .olnav s fii i s nu ai con tiin a .olii. <osed a t s fii" i s nu mai ai con tiin a li.ert ii. 0i cum e cu putin C >ndurile@ u.iilor" s

ptrun d e m mai ad n c. 9eea ce spun e m i mrturisim" i de neuita t s fie pentru orice contiin & ad n c ul ad nc urilor adev r ului ace s t a este& a ave a con tiin a Dumn e # e ului celui viu. Dumn e # e u " $l" 9el unic i a.solut" este $2iste n a etern " ne m urito a r e i a.solut . 0i din darul lui / e2iste n a fptur " e2iste n prin har" prin participar e . -eine m & prin har" prin participar e. Deci e2iste n a a.solut "

dumn e # ei a s c " i a noa str " prt a . Aa cum #ice m la 9ina cea de Tain& :9inei Tale celei de Tain" ast#i" Fiule al lui Dumn e # e u " prta m prime t e ;. $l e Trupul i Sn% ele dumn e # ei e s c " iar pe noi ne

mprt e t e " ne face prt a i. Aa" Dumn e # eir e a etern " a.solut " a.solutul e2iste n ei este $l" Dumn e # e u / Tatl" Fiul i Duhul Sfnt" purure a fiind i acela i fiind" i ne mprt e t e " ne face prta i la $l la e2iste n a ?ui i la ne m urire a ?ui. De ceC <entru c ce a druit nu mai ia napoi. 9um a #is dum n e # ei e s c ul <avel& :Dumn e # e u nu, 0i ia napoi nici darul" nici che m a r e a ; e2iste n a " ne m urire a " mai druie t e ceva. 1-om a ni ''" (E3. 0i" odat Adat cu e2iste n a " odat cu cu

ne mai druie t e

.un t a t e a

i nele pciun e a .

Acum"

nele% n d taina ace a s t a & $l e $2isten a " ne face prta i i pe noi" aduc n d u, ne :de la nefiin la fiin; 1dup cuv n t ul Scripturii6 nu ieim din cuv n t ul desco p e ririi dum n e # ei e ti3" cum ne ru% m mer e u. 0i cum c ace a s t a este adev r a t noi toi" cei de fa" spun e m c sunte m adui de la a nu fi la a fi" de la nefiin la fiin. 0i dac ne uit m aa" nedu m e rii 1i eu sunt uneori nedu m e rit" i eu sunt un prost n a c ca oricare3. Dar eu plec / ca s nu pun pe nime ni n cump n " s m pun pe mine n cea mai %re a cump n & acu m F) de ani" s #ice m" era m C / 4u era m. 0i toi ceilali erai" acu m o sut de ani n urm " dac vreiC Tre.uie s nele% e m cuv nt ul adev r ului" viu de tot. Atunci" noi toi am fost adui de la nefiin la fiin. Dar e2ist m toc m ai prin 9el care are fiina" i care o are din veci" adic Dumn e # e u . 0i a a am fost adui la fiin& de Tatl" prin Fiul" n Duhul Sfnt. Asta e #idire a noas tr . 9uvntul Sfntului =a2im" at t de ad n c i luminos" iu.iilor" cum au <rinii ace tia inspirai de

Dumn e # e u " cci

,au fost credincioi cu %ndire a " cu simire a" cu

via a lor& Dumn e # e u ca $2isten etern " etern " i v spun e a m alt dat" minte a noas tr spun e c $l e2ist n veci. 0i de ceC / 4imicul nu produc e . Dar e2iste n a e2ist" Dumn e # eire a . 0i ace a e2iste n

venic nu sunt eu" ci num ai $l. $2iste n a dum n e # ei a s c e2ist" iu.iilor" ea nu are" cum spun e Sfntul =a2im" nimic mpotriv" nimic contrariu" pentru c are ve nicia. Sau" cum spun e Sfntul apostol <avel& :9ci toat e f% d uin ele n $l sunt da;. Dumn e # e u este num ai da. 0i Amin, ul nostru" care nse a m n a a s fie" #ice c n $l toat e sunt da. ar =ntuitorul" n 9arte a Apocalips ei )" 'G" spun e & :9el ce este Amin" =artorul #idirii lui Dumn e # e u ; . =ntuitorul este deci

numit Amin 1Aa s fie3" pentru c prin $l toat e s, au fcut 1cu vrere a Tatlui" cu lucrare a Fiului i des v r ire a Duhului Sfnt3. Dumn e # e u, Tatl la ncepu t a #is& :S fie lumin;" prin Fiul a #is :S fieB;" i n Duhul Sfnt" care odihne a dea s u p r a ad nc ului de ape" ncl#ind" ca o pas r e sfnt 1de ace e a sim.olul Duhului Sfnt este poru m .i a3

se min el e" rd cinile lucrurilor. Atunci nele % e m c $l" Dumn e # e u" este num ai da" nu are nimic contrariu. Dar noi" fpura" sunte m num ai daC 4oi #ice m num ai daC <i chiar i =ntuitorul ne spun e& :9uvnt ul vostru aa s fie& ce este da s fie da6 ce este nu s fie nu;. Dar de ce la noi este i da i nuC Aici se afl tlc ne%rit& Dumn e # e u este num ai da pentru c este venic6 $l nu are nu. $ste eternita t e a unei afirm a ii etern e . Fptur a fiind adus de la nu la da" de la nefiin la

fiin" atunci fptur a e2ist / i aici v ro% s fim cutre m u r a i i s ne ptrun d e m de adev r / prin da al lui Dumn e # e u " prin Amin al lui Dumn e # e u " prin S fie al lui Dumn e # e u . $l este da i num ai da. 0i ne mprt e t e i nou& Da" s fieB <rin Amin e2ist . Fiul lui Dumn e # e u de ace e a a a a ncepu t predic a lui& :Amin #ic vou;" la care noi rspun d e m la sfrit& :Amin; / a a s fie. Dar #ice dumn e # ei e s c ul =a2im at t de ad n c& :ntruc t Dumn e # e u nu are contrariu" $l e num ai Da. Fptura are i un contra riu al ei / ne e2ist e n a . 9ci a fost adus de la nu la da;. $u nu e2ist dec t prin Da al lui Dumn e # e u . Dar de la nefiin am fost adus la fiin6 din contrariul e2iste n ei. 0i nenc e t a t s cu%e t m la adev r ul e2iste n ei noas tr e & e2ist m prin Dumn e # e u i prin Da al lui Dumn e # e u . Dumn e # ei e s c ul <rinte

Atana sie cel =are spun e" plec n d tot de la idee a de necre a t" care e Dumn e # e u " i cre a t ur a " care sunt e m noi" c n ace a s t a a const a t ispita de m o n ului" nti& ca prin pc a t s ne ntoarc la nefiin . +ine mpre5ura r e a s spun e m o dat mai mult pentru ce care ne ascult& ce tra%ic" s se scrie prin #iare sau s au#im la

televi#iun e c a trecut cutar e n nefiin . $ ispita celui care vrea s ne arunc e n nefiin " a de mo n ului. Demo n ul vrea s ne ntoarc la nefiin " la nu. 0i atunci nele % e m " cnd Sfinii <rini define s c rul drept t% d uir e a .inelui6 deci a spun e nu .inelui" nu e2iste n ei" nu ne m uririi" nu vieii" nu .un t ii" nu nele pciunii. Aici e taina rului. nele% e m i ne cutre m u r m . 0i" nele% n d taina" de m o n ul" rs a d ul

cel ru rs dind u, l@ cum a spus =ntuitorul& :Arice rs a d pe care nu l,a sdit Tatl =eu cel cere s c" va fi smuls din rd cin ; 1=atei 'H" ')3 / la ce rs a d se refer =ntuitorulC / -sa d ul de m o n ului" rsa d ul necre din ei" rs a d ul ispitei celei mai %rave& a refu#a e2iste n a " via a" pn la cel mai clar pc a t" al sinuciderii. 0i tot dup Sfinii <rini" darurile mprite de Dumn e # e u sunt ndeos e .i ace s t e a patru& e2iste n a i ne m urire a " ne m urire a .un t a t e a i

nelepciun e a &

$2iste n a

/ c e2ist m 6

/ c nu, 0i ia

Dumn e # e u napoi darul. Aceste a in de firea noas tr . ar .un t a t e a i nelepciun e in de voin a noas tr i de vieuire a noas tr . 0i ntruc t i e2iste n a i ne m urire a in de fire" nu poi s le desfiin e#i. n schim. .un t a t e a i nele pciun e a in de voin a noas tr . 0i dac " iari" contrariul e2iste n e ei este nee2ist e n a " contrariul ne m uririi este moart e a " contrariul .un t ii este rul" contrariul nele pciunii este necuno tin a .inelui" nenv a r e a .inelui. De ace e a repe t m cuv nt ul rostit de Sfntul =arcu Ascetul" care spun e c uriaii care ucid sufletul sunt uitare a " ne tiin a i lene a. Toat crea ia e2ist de la Dumn e # e u Tatl" toat firea. <ca tul ine de voin a noas tr " de li.erta t e a noas tr " de rspu n s ul nostru Amin la Amin, ul lui

Dumn e # e u 6 Da al nostru la Da, ul #idirii cre a to a r e a lui Dumn e # e u . 0i n pc a t ul svr it cu %nd ul" cu minte a " la .ine rspu n#i cu ru" la nelepciun e a dum n e # ei a s c cu i%norar e a " cu uitare a .

10

0i atunci reine m " iar i& rul nu e n fiin" nu fiina devine rea" nu firea" ci via a" %ndire a . -ul e num ai n minte a noa s tr " num ai n voin a noas tr . Aa de ad nc spun e Sfntul >ri%orie&

Dumn e # e u e .un t a t e a vie i de via fcto a r e a celor vii. <e ct vre m e atunci cnd ispita ptrun d e n minte a omului" n voin a

omului" atunci duhul omului se une t e cu rul6 tent a i a lui" ispita ctre nu" ctre nefiin " ctre moart e . S reine m " s nu uit m o clip" ace a s t a era stare a celor doi de m o ni# a i& mor m n t ul i desp r ire a de oa m e ni" de cre a ie" ntr, o ne%a r e 6 o ne% ar e nu a.solut " cci nu e cu putin . A.solut e num ai Dumn e # e u . A ne%a r e a totul. $ un fel de duh al morii. -ul nu are fiin6 el e o ne%a r e " o lepd a r e " o m.olnvire" o t% d uir e" o desp r ire de Dumn e # e u" o parali#ie. 0i nu e parali#ie mai

nspi mnt t o a r e & de m o n ul nu cre e a # " iu.iilor" nu produc e . Au spus nelepii credincioi& Filosofiile ne% rii" ale t% d uirii lui Dumn e # e u" n, au produs nimic nou. <ot s reprodu c " s copie# e" pot s clone# e" ast#i. u.iilor" tre.uie s o spun e m cu tria adev r ului de neclintit& rul" de mo nic ul" parali#ia" o.se sia" anulare a sterilitat e total. Stare a de monoto nie" li.ert ii te duc e la cum spun e <rintele

Stniloa e . 4imic nou" nimic s, i nviore# e via a. <ropriu, #is minte a noas tr devine cre a to a r e cnd se atin% e harul" dum n e # ei e s c ul

crea t or de ea. -estul e petre c e r e ntr, un fel de lume a morii" cci moart e a nu are fiin. $ num ai ispita c mer%i n nefiin " dar nu

11

mer%i n nefiin 6 nu poi. de m o n de a se sinucide nu

ar tent a tiv a

srm a n ului pos e d a t

de

e reali#a.il6

nu, i poi suprim a

e2iste n a .

Dar e2iti n ace a

a%onie prin pose sia celui ru mai ncap a cit a t e a de a ntre# ri ori#onturi

nspi m n t t o a r e dec t orice.

noi6 ori#ontul divin al infinitului luminii i iu.irii. 0i te #.ai@ 4u vede i dumn e a v o a s t r cum se #.at / cu durer e o spun e m " nu

5udec m pe nime ni / srm a nii notri n divers e spect a c ole la care ne amu# m i ne ncnt m i n euforie parc tres lt m@ Doa m n e " dar e un #.uciu m ne.un" fr sens6 nite salturi n vid. Din ace a s t a omul iese mai .un" mai drept" mai sfnt" mai crea t orC 9ci omul e crea t dup chipul 9reatorului. Aici e tra%is m ul. 0i nele% e m " atunci& rul e toc m ai nefiin a. $ nefiin pentru c nu are fiin. 9um spun e Sfntul >ri%orie <ala m a & A5un%i duh mort nu prin fiin" cci nu e o fiin a morii" ci prin lepd a r e a vieii adev r a t e . Atunci" deod a t nele % e m " simim c se desp a r t e lumina de ntune ric" cum #ice ru%ciun e a & :Doa m n e " 9el ce ai

desp r it lumina de ntune ric...;. $u e2ist prin Da" Amin" i rspu n d& Da" Doa m n e " eu e2ist prin .ucuria vieii" a vieii ne m urito a r e pe care mi, ai dat, o6 e2ist prin .inele pe care mi, l mprt e ti" prin nelepciun e a poruncilor Tale" Tu" 9are eti ns i Fiina poruncilor" a virtuilor" i mi mprt e ti din nsuirile Tale dum n e # ei e ti virtuile Tale& i nele pcin e" i drept a t e " i cura5ul de a purta %reut ile" i

12

stp nire" cump t a r e " .iruire a oricrui %nd care m nce arc i m nde a m n @ S nu uit m" s ine m cuv n t ul ace s t a de sfin e nie& cei doi de m o ni# a i n faa lui !ristos ?,au mrturisit drept Fiu al lui

Dumn e # e u / ad n c ul din ei nu era distrus. Deod a t au cunosc u t n !ristos Ari%ine a " Adevrul ultim. Dar au #is& :Ai venit s ne chinuie ti nainte de vre m e C ;. +rem e a / 7udec a t a . ar 7udec a t a va nse m n a

sentin a des v r it " a.solut " a .inelui i a rului. <n ce istoria va intra prin 7udec a t n mpr ia lui Dumn e # e u " n istorie nc ave m confu#ia ntre .ine i ru. De ace e a e nevoie s o lmurim mer e u. 7udec a t a va nse m n a sentin a asupr a a cee a ce este .ine i ce este ru" nct va fi sfritul confu#iei" nu al lumii. Deci de m o ni# a ii ace a s t a spun e a u & 0tim cine eti@ ne 5udeci nainte de vre m e . 0tim c atunci va fi 7udec a t a . 0i toi vor nele % e ce e .ine i ce e ru" vor iei din confu#ie toc m ai prin 7udec tor" prin !ristos. am n . 9ci" cum spun e a m ar de mo nii tot

i alt dat " timpul de m o n ului este

:min e;" pe cnd al lui Dumn e # e u este un etern :acu m;. Demon ul mer e u s am n e " doar, doar nu va rm n e sin%ur. 0i de ace e a au cerut s fie trimii n turm a de porci" ca s rm n tot n lume a ace a s t a " s nu r m n n nici un chip sin%uri. Dar" cum spun e Sf. <avel" :Dumn e # e u vrea ca toi oa m e nii s se m nt ui a s c i la

cuno tin a adev r ului s a5un% ;" de ace e a n%duie un timp pn la 7udec a t " o plinire" a a cum i cnd S,a ntrup a t Fiul lui Dumn e # e u"

13

:la plinire a vre mii; a venit. 0i a n%d uit de mo nilor s me a r % n turm a de porci. 0i atin% n d u, se de ei s, au arunc a t n mar e. A n%duit ace a s t a ca s arat e c opera de mo nilor e o oper a distru% e rii" nu a #idirii. Dumn e # e u #idet e " de mo n ul distru% e . 0i s, au arunc a t. Dar n ad n c toat fptura rm n e tot n m n a lui Dumn e # e u . -ul nu

poat e distru% e e2iste n a . 0i pstorii s, au nspi m n t a t " au mers n ceta t e i au vestit cee a ce se petre c u s e i au venit cei din ceta t e i v# n d pa%u . a n%ro#ii" sr m a nii" ?,au ru%a t pe isus s plec e din hotar ele lor. Dn dar" o ofrand " o ans a m n t uirii pe care n, au primit, o. Dar pentru noi adev r ul ad nc al cuv nt ului" iu.iilor@ Taina li.ert ii@ 9ele dou lumi& cea etern / Tatl" Fiul i Duhul Sfnt /" lume a li.ert ii" i lume a fpturilor" cre a t / din care face m part e i noi care dup chipul Fiului de Tatl n Duhul Sfnt sunt e m #idii6 lume adus de la nefiin la fiin" de la nu la da. 4u lume a ace a s t a mi d li.erta t e a . 0tii c o ideolo%ie num e a li.erte a t e a drept

nec e sit a t e nele a s . 9e vrea s spun C / S nele%i le%ile cre a iei" ale lumii ace s t ei a " adus de la nefiin la fiin" care implic

nec e sit a t e a . ntre. m & <oat e s fie li.erta t e n nec e sit a t e C ?uai amint e la cuv n t ul sfinilor. Sfntul +asile cel =are spun e & :Dac i,ai luat virtuii li.erta t e a i,ai luat ese n a ; . ar Sf. oan Dam a s c hin

spun e & :n nec e sit a t e nu e virtut e;" adic n cee a ce mi se impun e nec e s a r ca o le%e a.solut . ?e%e a cre a iei este o le%e a aduc e rii de

14

la nu la da" creia m supun& cci dac m arunc n foc ard" dac m arunc n %ol m pr.u e s c . Deci e o le%e a nec e sit ii i n nec e sit a t e nu e virtute. ar virtute a nu, i din lume a ace a s t a " e mai .tr n dec t ace a s t lume. nelepciun e a " drept a t e a " cura5ul" .r. ia de a .irui rul" de a m .irui pe mine cnd sunt ispitit" stp nir e a de sine@ de unde sunt virtuileC Din lume a nec e sit iiC / Din lume a li.ert ii dumn e # ei e ti" din lume a luminii divine. Atunci" e att de limpe d e misterul li.ert iiB $u m, am cutre m u r a t cnd l,am nele s& Tot ce m lea% de lume a pc a t ului" de lume a stricciunii" de lume a morii" tot ce m lea% de ce e muritor m duce n moart e 6 nu e li.erta t e . Sin%ura li.erta t e este cee a ce m lea% de Dumn e # e ul cel viu" de ne m urire" de credin " de nd e5d e " de dra%o s t e " de .un t a t e " de pac e" de vnar e a tot rul" prin care nu m des p a rt de lume" ca ace ti doi de m o ni# a i" i nu petre c n mor mint e " ci petre c n lume a vieii" a credin ei prin 9el nviat i a nele % e rii lumii ace s t ei a cu lumin i cu iu.ire dum n e # ei a s c . 0i num ai ro.ul lui Dumn e # e u e li.er" e unit cu li.erta t e a 9elui venic" unde nu e contrariu" unde e num ai da" num ai lumin. Aceas t a este li.erta t e a fiilor lui Dumn e # e u" li.erta t e a vieii" li.erta t e a nvierii. Fac Domnul s nele % e m taina li.ert ii" taina vieii" taina unirii noas tr e n lumin i iu.ire cu Dumn e # e ul cel viu 8iditorul" Tatl prin Fiul n Duhul Sfnt" cu =aica <reac ur a t i toi sfiniiB Amin.