Sunteți pe pagina 1din 2

G) DOCUMENTE SI CONDITII NECESARE PENTRU OBTINEREA PASAPOARTELOR SIMPLE

PERSOANE MINORE PASAPORT SIMPLU TEMPORAR


PRIMA ELIBERARE SAU PRESCHIMBAREA PASAPORTULUI ANTERIOR TEMPORAR MINORILOR CU VARSTA SUB 14 ANI 1) CERTIFICATUL DE NASTERE ROMANESC AL MINORULUI, IN ORIGINAL, NEDETERIORAT (SE CONSIDERA DETERIORARE INCLUSIV PLASTIFIEREA CERTIFICATELOR DE NASTERE), 2) DOCUMENTELE DE IDENTITATE ALE PARINTILOR, AL UNUIA DINTRE PARINTI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL (DUPA CAZ), IN ORIGINAL, AFLATE (AFLAT) IN TERMENUL DE VALABILITATE, NEDETERIORATE (NEDETERIORAT). DACA DOCUMENTELE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SUNT DEPUSE DE UN IMPUTERNICIT AL PARINTILOR SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL, IMPUTERNICITUL VA PREZENTA ACTUL SAU DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI PROCURA SPECIALA IN ORIGINAL , FARA A MAI FI NEVOIE SA PREZINTE ACTELE (ACTUL) DE IDENTITATE ALE PARINTILOR SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL , 3) CHITANTE PLATITE LA C.E.C.-BANK PE NUMELE MINORULUI, IN VALOARE DE 100 LEI SI 32 LEI SI CHITANTA PLATITA LA TREZORERIA STATULUI (TAXA DE URGENTA, OBLIGATORIE PENTRU ACEST TIP DE PASAPORT) IN VALOARE DE 100 LEI, 4) DACA PARINTII SUNT DIVORTATI, HOTARAREA JUDECATOREASCA DE INCREDINTARE A MINORULUI SPRE CRESTERE SI EDUCARE UNUIA DINTRE PARINTI, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA, IN ORIGINAL (SITUATIE IN CARE NU MAI ESTE NECESAR CONSIMTAMANTUL CELUILALT PARINTE), 5) PASAPORTUL ANTERIOR AL MINORULUI ( DACA ESTE CAZUL), 6) DECLARATIILE (DECLARATIA) DE CONSIMTAMANT ALE PARINTILOR SAU A UNUIA DINTRE PARINTI ORI A REPREZENTANTULUI LEGAL , DUPA CAZ , IN ORIGINAL (VEZI SI NOTELE CARE INSOTESC PREZENTA SECTIUNE) . NOTE: 1) PENTRU SITUATII PARTICULARE, VA RUGAM SOLICITATI CLARIFICARI LA GHISEUL INFORMATII PASAPOARTE, ETAJUL I , SAU LA TEL. 0238/402052 ORI 0238/402054, 2) PREZENTA LA GHISEU A MINORULUI CU VARSTA SUB 14 ANI NU ESTE OBLIGATORIE. DACA MINORUL NU ESTE PREZENT , PENTRU EMITEREA PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR, PARINTII/ PARINTELE/ IMPUTERNICITUL ACESTORA SAU REPREZENTANTUL LEGAL VOR/VA PREZENTA DOUA FOTOGRAFII COLOR IDENTICE ALE MINNORULUI, TIP PASAPORT, CU DIMENSIUNILE DE 3,5 x 4,5 CM SI DOCUMENTELE PREVAZUTE LA PUNCTELE 1- 6 DIN PREZENTA SECTIUNE. FOTOGRAFIILE TREBUIE SA CORESPUNDA CERINTELOR DE LA CAPITOLUL B, PUNCTUL (6) DIN PREZENTUL SITE, 3) DECLARATIILE (DELARATIA) DE CONSIMTAMANT ALE PARINTILOR SAU AL UNUIA DINTRE PARINTI ORI AL REPREZENTANTULUI LEGAL , SE POT (POATE) DA IN FATA FUNCTIONARULUI CARE PRIMESTE DOCUMENTELE PENTRU ELIBERAREA

PASAPORTULUI , CAZ IN CARE ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA DOCUMENTELOR DE IDENTITATE ALE PARINTILOR SAU A UNUIA DINTRE PARINTI ORI A REPREZENTANTULUI LEGAL, 4) DECLARATIILE DE CONSIMTAMANT PENTRU OBTINEREA PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR PENTRU MINOR , DATE IN ALTE CONDITII DECAT CELE PREVAZUTE LA PCT. 3), PRECUM SI PROCURILE SPECIALE , TREBUIE SA FIE AUTENTIFICATE IN TARA DE NOTARUL PUBLIC, IAR IN STRAINATATE DE MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE ALE ROMANIEI ORI DE AUTORITATILE STRAINE. PROCURILE SPECIALE EMISE DE AUTORITATILE STRAINE SI DECLARATIILE DE CONSIMTAMANT ALE PARINTILOR TREBUIE SA FIE INSOTITE DE TRADUCEREA LEGALIZATA SI SA INDEPLINEASCA URMATOARELE CONDITII: a) DOCUMENTELE ELIBERATE DE AUTORITATILE STATELOR SEMNATARE ALE CONVENTIEI CU PRIVIRE LA SUPRIMAREA CERINTEI SUPRALEGALIZARII ACTELOR OFICIALE STRAINE, ADOPTATA LA HAGA LA 05.10.1961, LA CARE ROMANIA A ADERAT PRIN O.G. 66/1999, APROBATA PRIN LEGEA 52/2000, SE APOSTILEAZA , b) DOCUMENTELE ELIBERATE DE AUTORITATILE STATELOR CU CARE ROMANIA A INCHEIAT TRATATE DE ASISTENTA JUDICIARA SUNT SCUTITE DE SUPRALEGALIZARE , APOSTILARE SAU DE ORICE ALTA FORMALITATE, POTRIVIT PREVEDERILOR CUPRINSE IN TRATATELE RESPECTIVE , c) DOCUMENTELE CARE NU SE INCADREAZA IN CATEGORIILE PREVAZUTE LA LIT. a) SI b), SE SUPRALEGALIZEAZA IN CONDITIILE PREVAZUTE DE ART. 162 DIN LEGEA 105/1992 CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA RAPORTURILOR DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. 5) N CAZUL FURTULUI SAU DETERIORRII PAAPORTULUI ANTERIOR DETINUT DE MINOR , LA DOCUMENTELE PREZENTATE MAI SUS, SUNT NECESARE URMATOARELE DOCUMENTE : - IN SITUATIA FURTULUI PASAPORTULUI ANTERIOR - DOVADA DECLARRII FURTULUI PAAPORTULUI LA O UNITATE DE POLIIE , IN ORIGINAL . DACA DECLARATIA A FOST CONSEMNATA LA O UNITATE DE POLITIE DIN STRAINATATE, ACEASTA TREBUIE TRADUSA IN LIMBA ROMANA DE UN TRADUCATOR AUTORIZAT , - IN SITUATIA DETERIORARII PASAPORTULUI ANTERIOR PAAPORTUL ANTERIOR DETERIORAT SAU FRAGMENTE DIN EL , CARE S PERMIT IDENTIFICAREA ACESTUIA

ATENTIE! DE REGULA, TERMENUL DE ELIBERARE A PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ESTE DE DOUA ORE DE LA DEPUNEREA DOCUMENTELOR. IN SITUATIA IN CARE
DOCUMENTELE SE DEPUN DUPA ORA 15:00 (VINEREA DUPA ORA 14:00), PASAPOARTELE SIMPLE TEMPORARE SE ELIBEREAZA IN ZIUA LUCRATOARE URMATOARE , PANA LA ORA 10:00),

VALABILITATEA PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ESTE DE UN AN DE LA DATA EMITERII, INDIFERENT DE VARSTA MINORULUI, LA SOLICITAREA ELIBERARII PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC AL MINORULUI SE VA PREZENTA CERTIFICATUL DE NASTERE AL MINORULUI SI DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL PARINTELUI CARE SE PREZINTA SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL, IN ORIGINAL.