Sunteți pe pagina 1din 2

Vrancea

CLIMA Judetul Vrancea are o clima temperata, cu mari variatii, determinate de confluenta reliefului. In zonele de campie, temperatura medie anuala este de 9 C, in cele de deal intre 6 si 9, in cea montana este cuprinsa intre 2 si 6C , iar pe culmile cele mai inalte ale Muntilor Vrancei !, 2C. "recipitatiile atmosferice prezinta variatii importante de la un loc la altul, atat datorita altitudinii reliefului cat si a e#pozitei versantelor. Volumul precipitatiilor depaseste $%%mm anual, lunile cele mai ploioase fiind mai iunie, cele mai uscate decem&rie fe&ruarie, cu prelun'iri pana in luna martie. Caderile de precipitatii in cantitati mari de (%%mm in 2$ de ore sunt frecvente pe intre' teritoriul )udetului. *umarul zilelor cu ninsoare urca pana la +% in zona de munte si numai pana la 2% in zona de campie. Vanturile dominante in toate anotimpurile &at dinspre nord est. Soluri, flor i faun Jude,ul Vrancea are o cuvertur- de soluri foarte variat- .i comple#-, datoritdiversit-,ii condi,iilor 'eo'rafice. /n C0mpia 1iretului, ele sunt constituite din cernoziomuri levi'ate .i compacte, precum .i cernoziomuri freatice umede levi'ate, ce ocup- partea mai )oas- a c0mpiei 2nalte. 3 caracteristic- pentru c0mpia )oas- .i luncile r0urilor este e#isten,a solurilor aluvionare cu car&ona,i. 4lacisul su&carpatic .i dealurile 2nalte estice sunt acoperite cu soluri &rune '-l&ui, soluri &rune tinere de 'ro5oti.uri. /n v-ile principale se '-sesc soluri aluvionare nisipoase crude, necar&onate, superficiale, poduri de terase cu soluri &rune de p-dure, soluri luto nisipoase, luto ar'iloase sau &rune podzolite cu pseudo'lei. Culmile dealurilor din partea 2nalt- a depresiunii .i culmile dealurilor sud estice, unde procesul de eroziune este foarte activ, au un 2nveli. de soluri &rune, &rune '-l&ui tipice .i divers podzolite, 2n mare parte cu caracter sc5eletic. /n re'iunea dealurilor 2nalte vestice, terenurile sunt acoperite cu soluri &rune, &run '-l&ui tipice .i &run '-l&ui crude superficiale, cu soluri &rune 2n diferite stadii de eroziune. "e suprafe,e 2ntinse apar 6 roca de &az- .i materialele de pant-. /n depresiunile su&montane, pe podurile teraselor, predomin- solurile &rune tipice, mai u.or podzolite sau pseudo'leizate. 1olurile ce acopersuprafe,ele luncilor sunt superficiale .i sc5eletice, 2n p-r,ile mai sta&ile tinz0nd c-tre un sol &run. Culmile muntoase mai )oase au un 2nveli. de soluri montane &rune de p-dure, predominant u.oare, sau predominant 'rele, 2n func,ie de roca parental-, format- din soluri montane &rune de p-dure, precum .i din soluri montane podzolice .i din podzoluri. Culmile montane mai 2nalte au soluri montane &rune acide podzolice, podzoluri 5umio feru'inoase, 5umus &rut .i podzoluri tur&oase. Cu e#cep,ia re'iunilor de c0mpie, ce se 2ncadreaz- 2n domeniul silvostepei, ve'eta,ia )ude,ului Vrancea apar,ine 2n 2ntre'ime zonei de p-dure. Culmile Vrancei sunt acoperite cu molidi.uri pure, 2ncon)urate, la e#terior, de un &r0u de &r-det pur .i 2n amestec. 7in loc 2n loc, 2n por,iunile cele

mai 2nalte, p-durea face loc unor rari.ti de molid, ienup-r .i pa)i.ti montane. Culmile muntoase mai )oase, ca .i partea dealurilor 2n alte vestice, sunt acoperite cu f-'ete montane pure sau 2n amestec. /n re'iunea dealurilor su&carpatice, p-durea s a p-strat pe culmile plate .i 2n por,iunea superioar- a versan,ilor, fiind constituit- din f-'ete, f-'ete 'orunete, 'orunete f-'ete .i .leauri de deal. /n depresiuni apare ste)-ri.ul de talie pitic-, petice .i por,iuni de f-'ete montane pure .i de amestec. /n zona dealurilor 8utovei, interfluviile sunt acoperite, din loc 2n loc, de 'orunete, iar 2n re'iunea de c0mpie apar insule de p-duri cu ste)ar pedunculat. "a)i.tile ocup- o &un- parte a teritoriului de pe care p-durea a fost defri.at-. "ozi,ia 'eo'rafic-, particularit-,ile reliefului .i compozi,ia 2nveli.ului ve'etal .i au pus amprenta .i asupra compozi,iei .i r-sp0ndirii faunei. Vrancea de,ine un important cine'etic renumit nu numai 2n ,ara noastr- dar .i departe, peste 5otarele ei. /n zona montan- se 2nt0lne.te cer&ul, care uneori co&oar- p0n- 2n zona depresionar-.9rsul apare cam 2n acelea.i zone montane, dar cu prec-dere 2n :&oina *ea'r-. Aria lui de r-sp0ndire se 2ntinde p0n- 2n M-'ura 3do&e.ti. C-prioara tr-ie.te pe un spa,iu foarte 2ntins din zona montan- p0n- 2n cea de silvostep-, la fel .i pisica s-l&atic-. intre mamifere mai pot fi citate urm-toarele specii 6 mistre,ul, )derul, veveri,a, nev-stuica, iar 2n zona de dealuri .i c0mpie iepurele .i ariciul. 7espre specificul local putem spune ca Vrancea, supranumit- .i ;ara Viei .i a Vinului, este situat- 2n afara Carpa,ilor de Cur&ur-, la intersec,ia celor trei re'iuni istorice Moldova, Muntenia .i 8ransilvania. In Vrancea viticultura constituie o activitate tradi,ional-, de mare importan,- economic-, &eneficiind de condi,ii naturale favora&ile. /n fiecare an, 2n ultima decad- a lunii octom&rie, vr0ncenii s-r&-toresc <estivalul Interna,ional al Viei .i Vinului, manifestare 2n care sunt sl-vite vinul, portul, o&iceiurile .i meste.u'urile de pe aceste melea'uri.

=i&lio'rafia 6 5ttp6>>???.prefecturavrancea.ro>fisiere>Vrancea>vrancea@site.pdf 5ttp6>>???.vrancea.ro>vn@prez'eo.)sp Alev Vornicescu Alena Maria Clasa a BI a A

S-ar putea să vă placă și