Sunteți pe pagina 1din 2

Checklist PT C4_2010, cod F 010, ed 3, rev 0 Anex" la Raport inspec#ie nr. 262 - 305 / 17.10.

2013

LISTA DE VERIFIC RI !I NCERC RI EFECTUATE CONFORM PT C4-2010 LA:

Tip instala ie : RECIPIENTE STABILE Diagrama de evaluare a conformit! ii echipamentului: ...... (conform PED- 97/23/EC, preluat! prin HG 584/15.04.2004) Categoria de evaluare a conformit! ii echipamentului:....... (conform PED- 97/23/EC, preluat! prin HG 584/15.04.2004) Practici inginere"ti (art 10 HG584/15.04.2004) Descrierea lucr!rii de inspec#ie: Inspec$ie tehnic" n utilizare Tip verific!ri : CP-RI+IP - Revizie Interioara+Incercare la Presiune Tip / Model / Produc!tor: Recipiente Stabile/STOCATOR/BALMA Nr fabrica#ie / An fabrica ie / Nr. nregistrare ISCIR: 1525/2006/30479 Parametri:
1 Volum [l] = 150 2 Presiune maxima [bar] = 11 3 Temperatura perete (min/max) [gr.C] = -10/1100 4 Tip fluid = AER 5 Temperatura fluid [gr.C] = N/A 6 Caracter fluid = N/A 7 Pozitia / Forma = ORIZONTAL/CILINDRIC

De in!tor: CONMET TRADE SRL _ Adresa: Str. LACULUI nr. 4, bloc G110, ap. 6, Slobozia, IALOMITA Tel./Fax/E-mail: 0243 230110 / 0243230110 / conmettrade@conmet.com.ro CUI / Nr. Reg. Com. (J): RO25920722 / J21 /312 /2009 Utilizator: CONMET TRADE SRL _ Adresa: Str. LACULUI nr. 4, bloc G110, ap. 6, Slobozia, IALOMITA Tel./Fax/E-mail: 0243 230110/0243230110 /conmettrade@conmet.com.ro CUI / Nr. Reg. Com. (J): RO25920722/J21 /312 /2009 Locul de func ionare / Locul inspec#iei: DEPOZIT SLOBOZIA - IALOMITA , SLOBOZIA str. SOS. BRAILEI nr. 17
ESTE NDEPLINIT VERIFIC RI %I INCERC RI EFECTUATE CERIN&A?

DA
I. VERIFIC RI PRELIMINARE

NU

N/A

Observa#ii

1.1. Documentatie tehnic! de insotire 1.2. Documentatie de instalare/montare 1.3. Raport de Investigatii / Examin!ri cu caracter tehnic 1.4. Proces verbal de constatare n vederea introducerii n reparare ntocmit de RSVTI 1.5. Acceptul CNCIR-OI a memoriului tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare 1.6. Documenta ia tehnic! final! de reparare 1.7. Instructiuni de exploatare afisate 1.8. Cartea instalatiei, partea de exploatare 1.9. Reprezentant montator/instalator/reparator autorizat de ISCIR 1.10. Identificare echipament/instalatie: (ex. placa de timbru si marcaj de conformitate CE ) 1.11. Operator RSVTI, autorizat de ISCIR, conform Legii 64/2008,republicat! 1.12. Durata fizic! de viat! prev!zut! n documentatia produc!torului 1.13.Memoriul tehnic de evaluare a riscurilor
Anex" la Raport inspec#ie nr. 262 - 305 / 17.10.2013

DECLARATIE DE CONFORMITATE EURE N/A N/A N/A N/A N/A VERIFIARE VIZUALA B 30479 N/A 1525/2006/MARCAJ CE 0060 ELENA BOIANGIU/B-3127 VALABIL 10.2015 NU N/A
Pagina 1 din 2

Checklist PT C4_2010, cod F 010, ed 3, rev 0 Anex" la Raport inspec#ie nr. 262 - 305 / 17.10.2013

LISTA DE VERIFIC RI !I NCERC RI EFECTUATE CONFORM PT C4-2010 LA:

II. VERIFIC RI TEHNICE 2. Revizie interioar" (RI)+(verificare exterioar"=VE)

2.1. Starea suprafetelor interioare - depuneri 2.2.Coroziuni uniforme 2.3. Coroziuni punctiforme 2.4. Fisuri de suprafat! vizibile cu ochiul liber 2.5. Defecte de suprafat! ale sudurilor vizibile cu ochiul liber 2.6. Deform!ri 2.7. Alte defecte
3. Revizie exterioar" (RE)

VERIFICARE VIZUALA CU LANTERNA VERIFICARE VIZUALA CU LANTERNA VERIFICARE VIZUALA CU LANTERNA VERIFICARE VIZUALA CU LANTERNA VERIFICARE VIZUALA CU LANTERNA VERIFICARE VIZUALA CU LANTERNA CONFORM OBSERVATII

3.1.Conditii de instalare 3.2.Starea arm!turilor de sigurant! si control, accesorii de securitate 3.3. Parametri de functionare 3.4. Starea p!r ilor vizibile "i accesibile ale recipientului 3.5. Dispozitiv de sigurant!/supap! de sigurant! 3.6. Buletine de verificare / reglare a supapei/lor de siguran ! 3.6.1. Supapa cu arc Dn ......Serie ......P reglare =..... Bar; Supapa cu arc Dn .....Serie .......P reglare =..... bar 3.6.2. Supapa cu prghie si contragreutate Dn ...... Serie .......; P reglare =..... bar, L/l =........ mm, G=.........kg; Supapa cu prghie si contragreutate Dn ...... Serie .......; P reglare =..... bar, L/l =........ mm, G=.........kg 3.6.3. Supapa pilotat! Dn ...... Serie .......,P reglare =..... bar; Supapa pilotat! Dn ......Serie ......., P reglare =..... Bar 3.6.4. Membrane de rupere Serie .... P reglare =..... bar; Membrane de rupere Serie .....P reglare =..... bar III. NCERCARI TEHNICE
4. ncercare de presiune (IP)

VERIFICARE VIZUALA VERIFICARE VIZUALA N/A VERIFICARE VIZUALA SUPAPA CU ARC 370/07.10.2013 SC STAVAS CONSULTING SRL Dn 3/8" serie AX D2, Pr= 8 bar N/A N/A N/A

4.1. ncercare de presiune hidraulic! P T = .... bar, T min =.... Min 4.2. ncercare de presiune pneumatic! PT = .... bar, T min =.... Min 4.3. ncercare de etanseitate PT=PS = .... bar, T = .........(min 30min) 5. Verificarea gradului de vid
Observa#ii: CORESPUNDE

Pph= 16.5 bar/10 min, POMPA PRESIUNE N/A N/A N/A

Semn"turi:

Inspector
PETIANU CRISTIAN semn!tur!, $tampil!

De$in"tor / Utilizator
nume, prenume, semn!tur!, $tampil!

Data

Data

Anex" la Raport inspec#ie nr. 262 - 305 / 17.10.2013

Pagina 2 din 2