Sunteți pe pagina 1din 111

Pr. conf. univ. dr.

Dorel MAN

BIZANTINOLOGIE. TRADIIA BIZANTIN N SPAI L !ARPATO"D NREAN

Suport de curs

!lu#"N$%oc$ &'()

No*iuni in+roduc+ive Cuvntul romnesc Bizantinologie provine din limba francez, iar sinonimul su Bizantinistic deriv din corespondentul german. Defini*ie, Bizantinologia este tiin!a diacronic "trateaz fenomenele evolutiv, istoric# ce studiaz istoria, limba, arta, cultura i spiritualitatea Bizan!ului. $a apare ca tiin! i ca disciplin aparte abia la sfr itul secolului al %&%'lea, prin contribu!ia marelui om de tiin! (arl (rumbac)er "1*+,'1-.-#. /n 1*-2 ia fiin! prima catedr de Bizantinologie din lume, la 01nc)en, iar 2n 3omnia, la Bucure ti, 2n 1-.-, ocupat de Constantin 4itzica. /nceputurile tiin!ifice ale Bizantinologiei romne ti nu pot fi disociate de 5icolae

&orga "1*72'1-,.#, care acord acesteia un loc central 2n preocuprile sale de &storie universal. 4a Clu8, odat cu 2nfiin!area 9niversit!ii romne ti, este creat i catedra de Bizantinologie, 2n 1-1-, ocupat de 5icolae Bnescu. Bizantinolog sau bizantinist, este numit specialistul 2n Bizantinistic. Bizantin 2nseamn locuitor din &mperiul bizantin: "ad8.# privitor la Bizan!, care se refer la statul bizantin "din franc. bizantin, latin; B<zantinus# Bizantinism are urmtoarele accep!ii; 1. ansamblu de principii sub impactul crora s'a modificat treptat &mperiul roman de 3srit, devenind &mperiul bizantin propriu'zis: 2. predispozi!ie de a discuta probleme subtile 2n maniera bizantinilor: 6. lic)elism. Cuvntul bizantin barbar 2nsemna i strin mai ales pentru invadatori Bizan e forma cult utilizat 2n =ccident pentru a desemna realitatea statal ce 2 i avea sediul pe Bosfor. 5o!iuni paralele; &mperiul bizantin, "3omania#. Bizantion > numele unei vec)i colonii grece ti aflate pe locul Constantinopolului, 2ntemeiat de Bizas conductorul e?pedi!iei megariene din anii @+*'@+7 2. Ar. /n aceast perioad mul!i locuitori din 0egara "Brecia' Corint# au a8uns pe !rmul 0rii 5egre 2ntemeind Callatis i alte a ezri.

Bizanul - este Imperiul roman, cu centrul su de nsemntate (de greutate) transferat n rsritul grecesc, cretinat i n relaie cu Orientul. Imperiul bizantin are la temelia lui gloriosul Imperiu roman ntemeiat de Octavian ugustus, a lumii de lim! latin, nainte de Iisus "ristos. Bizantinii, datorit acestui fapt se socoteau pe sine romani sau romei (cum se spune n grecete p#n azi). Constantinupolis cum este cunoscut, 2nseamn =ra ul lui Constantin. C fost capitala statului bizantin din anul 66. pn la 1,+6: azi &stambul. $ea %omi, i devtera %omi > 5oua 3om, a doua 3om, are semnifica!ia tot de Constantinopol. cest nou centru se afla n mi&locul lumii greceti. Romania, termen de obr ie popular, s'a ivit 2n veacul al &D'lea la popula!ia latinofon din bazinul 0rii 0editerane i 2mprumutat de scriitorii bizantini, 2nseamn ansamblul de !ri de idiom "limb,dialect sau grai# latin i de cultur roman, 2n opozi!ie cu teritoriul !ar!aricum sau Barbaria. 4a 2nceput %omania ec)ivala cu &mperiul roman, apoi prin aceea i denumire se 2n!elegea statul bizantin "i Dasilia ton 3omeon#, iar 2n perioada 12.,'12@1, &mperiul latin de Constantinopol. Ee re!inut faptul c zona balcanic din nordul Constantinopolului se va numi din secolul al %&D'lea %umeli-%umelia, adic !ara romanilor sau !ara grecilor supus de turci. C nu se confunda cu 3umania > 3omania, e?presie ce prive te Frincipatele romne: pentru prima dat
+

termenul "tiprit# a fost 2ntrebuin!at de Eimitrie'Eaniel F)ilippide, 2n Istoria tis %umanias, 4epzig, 1*1@. Ee re!inut i faptul c latinescul %omania, respectiv gr.'biz. 3omania, n'are nici o legtur cu numele actual Ro-.ni$. "cu e?cep!ia radicalului comun latin roman-us; D. Crvinte, %om#n, rom#nesc, %om#nia, Bucure ti, 1-*6, p. 27#. ' vl$/i formeaz unul din apelativele de baz prin care autorii bizantini identificau pe vala'ii sau romnii sud' dunreni. "vezi la C. Crmbruster, %omanitatea rom#nilor. Istoria unei idei, ed. a &&'a, Bucure ti, 1--6, p. 1- i recenzia lucrrii 2n rev. Cltarul Banatului nr. 7'-G 1--,. ' !ar!arii, atribut aplicat de bizantini 2n stil ar)aizant popula!iilor strine, e?ceptnd pe greci i romanii din antic)itate. Civiliza!ia i cultura bizantin s'au constituit ca o sintez a tuturor elementelor politice, religioase, intelectuale ale lumii antice; tradi!ia latin, elenism, cre tinism, cultura oriental, influen!e occidentale. Ee'a lungul unei perioade de peste unsprezece secole, 2n timp ce =ccidentul tria o epoc de dezagregare, construindu' i apoi cu greu o nou cultur i civiliza!ie, &mperiul Bizantin i'a creat o monar)ie absolut i o administra!ie puternic centralizat, a conservat tradi!iile clasice ' cultura greac i dreptul roman ' crora le'a integrat elemente orientale i i' a e?tins ac!iunea civilizatoare i cultural 2n !rile $uropei sud'estice i rsritene devenind 2n felul acesta o component important a culturii medievale europene 2n totalitatea ei i singurul stat civilizat din $uropa $vului 0ediu timpuriu.
@

!+i+orul I-%eriului ro-$n de R010ri+ 2 !on1+$n+in cel M$re 34'5" 4&)"4467

Frerile istoricilor sunt 2mpr!ite cu privire la 2nceputul &mperiului de 3srit; unii sus!in c noul imperiu 2ncepe odat cu fondarea ora ului Constantinopol "62,' 66.# de ctre Constantin cel 0are, al!ii odat cu 2mpr!irea imperiului 2ntre fii lui Heodosie cel 0are "6-+#, iar al!ii se re2ntorc la domnia lui Eiocle!ian "2*,'6.+#, iar unii sus!in 2nceputul cu domnia lui Iustinan cel 0are "+27'+@+#. !on1+$n+in cel M$re 1"$ nscut 2n Eardania traco' ilirc, la 5aissus J 5i ul de astzi din Serbia, ca fiu a lui Constan!iu C)lorus i al $lenei. Ein anul 6.@ devine co' imperator, iar din ()* mprat p#n la deces n ((+. /n anul 611 augustus Baleriu "dac romanizat# a dat o ordonan! de toleran! a cre tinismului, iar din anul 612 Constantin cel 0are ader la $vang)elie fapt ce va duce la ,dictul de la -ediolanum "0ilano# din anul 616 de comun acord cu coregentul 4iciniu, "traco'roman# i astfel se ofer cre tinilor practicarea religiei dup o perioad de 2ndelungi persecu!ii. Eup ce 2n anul 61, va scoate primele monede cu semnul crucii, va urma generalizarea prznuirii .uminicii
*

ncep#nd cu anul ()/. Hot 2n acest an a redat libertate de manifestare i donati tilor din Cfrica. "Eonatism, sc)ism cre tin ini!iat de episcopul Eonat al Cartaginei "K6++# care se opunea Bisericii oficiale i propovduia 2ntoarcerea la veacul apostolic, e?trem de pur, sus!ineau ei#. 4a 62+ a convocat i prezidat la 5iceea'Bitinia 2ntiul sinod ecumenic care a combtut erezia arian. Crie sus!inea c &isus nu este Eumnezeu adevrat, ci este numai cea dinti fptur a lui Eumnezeu Hatl. 4a 5iceea s'au adunat 61* prin!i episcopi din tot imperiul, iar din pr!ile Eaciei a participat episcopul 0eofil. 4a acest sinod prezidat de 2mpratul Constantin s'au formulat primele 7 articole din Simbolul de credin!, mrturisind dreapta credin! 2n Eumnezeu Hatl i 2n Eumnezeu Liul. Frintre aprtorii credin!ei se afla Sf. 5icolae, Sf. Ctanasie cel 0are, Sf. Spiridon i al!ii. Cvanta8ele acordate religiei iubirii de ctre Constantin cel mare sunt; 2n anul 616 clerul cre tin este scutit de presta!iile urbane, Biserica dobnde te dreptul de azil iar ierar)ii privilegiu 8udiciar i treptat Biserica a fost 2nzestrat cu daruri de ctre 2mprat care a avut calitatea de pontife1 ma1imus titlu purtat i de succesorii lui pn 2n anul 67-. Fgnismul din anul 62, devine un cult tolerat, iar 2mpratul d decizii antipgne; demolarea a 6 temple, sec)estru pe terenurile i comorile templelor pgne, iar 2n anul 661 a oprit sacrificiile cu scop divin. 0eritul deosebit al lui Constantin cel 0are a fost acela c el a ctitorit cetatea ce 2i poart numele 2onstantinopolul 3 $oua %om, care va deveni centrul
-

politic economic, religios i cultural pentru //44 ani. 4a construc!ia capitalei au lucrat ,..... de go!i din anul 62, pn 2n anul 66., ridicat pe 7 coline, inaugurat la 11 mai 66. prin serbri 2mbinate; cre tine i pgne ce au durat ,. de zile. Ee re!inut c capitala a fost 2nzestrat i cu o universitate cu profesori numi!i direct de 2mprat. 0ai amintim faptul c eful 8usti!iei era c'estorul palatului, iar dreptul privat i cel penal sufer transformri sub influen!a cre tinismului. $ste interzis tortura prin crucificare, mutilarea c)ipului, prizonieri aveau facilitatea s vad zilnic lumina soarelui, vduvele i orfanii primesc a8utoare. "Ee notat este faptul c 2n anul 62+ 2mpratul sanc!ioneaz cu pedeapsa capital pe fiul su 2rispus fiind implicat 2ntr'o conspira!ie de stat, iar la scurt vreme a doua so!ie 5austa va fi ucis 2n baie la 3oma fiind acuzat de adulter#.

Le80+urile !on1+$n+ino%olului cu *inu+urile ro-.ne9+i Constantin cel 0are a depus eforturi pentru a aplica politica traian 2n privin!a Eaciei, 2ntrind grani!ele cu inten!ia de a recuceri aceast !ar. C restaurat cetatea Hropaeum Hraiani "cu a8utorul lui 4icinius ' 61@#, a rezidit castrul traianic de la Erobeta, construirea unui pod peste Eunre "2n dreptul Celeiului'Corabia#, refacerea drumului
1.

lui Hraian pe valea =ltului pe por!iunea dintre Sucidava i Brazda lui 5ovac de nord, ridicarea cet!ii Constantiniana Eafne "vizavi de HransmariscaG'Hurtucaia, Bulgaria la vrsarea Crge ului 2n Eunre, ridicarea a + cet!i 2n Banat, circula!ia monedelor pe teritoriul romnesc mai ales 2n Sci!ia 0inor. = inscrip!ie din anului 667 ne arat c Sf. Constantin purta i titlul de .acicus ma1imus. Concomitent 2n snul acestei popula!ii daco'romane s'a difuzat 2n continuare cre tinismul, se formeaz terminologia de baz cre tin din limba romn de origine latin. Ee re!inut este faptul c la Sinodul & ecumenic au participat din pr!ile noastre M$rcu "episcopul Homisului# i Teofil al Bot)iei ce avea epar)ia 2n nordul Eeltei: care a fost dasclul i singurul 2nainta a lui 6lfila cel ce va predica 2n greac, got i latin i va traduce "nu integral# Biblia 2n gotic J anul 6,6. /n concluzie putem afirma c Sf. Constantin cel 0are J al doilea 0raian a contribuit prin e?celen! la perpetuarea i consolidarea procesului de romanizare i cre tinare a daco'romanilor 5ote; Hradi!ia autonomiei Bisericii; 2el mai neo!osit lupttor pentru independena Bisericii fa de 7tat, n epoca mpratului 2onstantin, a fost 7f. tanasie cel -are "Belzer. Eas Dert)altniss von Staat und (irMc)e in B<zanz# din 3ena terea, anul %&, Clu8, 1* iunie 1-66, nr. 2,, p. 2.

11

Din$1+i$ con1+$n+ini$n0 3446"4547 Einastia fondat de Constantin cel 0are "K667# cuprinde intervalul de la 6.@ pn la 6@6. 0onar)ia lui Constantin cel 0are devine tetrar)ie, prin 2mpr!irea rspunderii 2ntre cei trei descenden!i; 1. Constantin &&, peste =ccident, ucis 2n anul 6,., 2. Constans "ortodo?#, peste &talia, Cfrica roman i &liricul oriental "K6+.#, 6. 2onstaniu "arian#, conductor al =rientului "K6@1#. mpratul Constaniu "667'6@1#
12

Ccest 2mprat continuat lucrarea de reorganizare i refacere a grani!elor danubiene. Da aduce corpuri noi de armat 2n Eobrogea. = inscrip!ie descoperit la 2aracaliu 8ud.Hulcea arat c fiul lui Constantin cel 0are a construit 2ntre anii 667'6,. o fortrea! 2mpotriva )o!ilor dintre go!ii din partea estic a 0unteniei i a 2ntrit cetatea 2apidava. 0ai amintim c 2n anul 6+7 a 2ntreprins o e?pedi!ie 2n Banat contra sarma!ilor, iar pentru supraveg)erea zonei a ridicat cetatea 2onstania "dup numele su#. 8olitica religioas /mpratul Constan!iu sus!ine arianismul 2n detrimentul pgnismului care a suferit numeroase restric!ii. /n anul 6+@ a dat o lege prin care a interzis toate riturile pgne i a 2nc)is toate templele precum i pedeapsa capital pentru idolatri. Ee re!inut faptul c atunci cnd a 2mplinit 2. de ani de domnie a vizitat 3oma i a dispus distrugerea altarului Dictoria din Senat i statuia Dictoriei care era un simbol al pgnismului. /mpratul a permis s e?iste 2n Cetatea etern doar preo!ii oficiali i vestalele "femeile virtuase# din templul zei!ei Desta "9estalele : preotesele care 2ntre!ineau focul sacru#. /n aceast perioad de domnie a lui Constan!iu Sf. A+$n$1ie cel M$re: este e?ilat, iar arienii se dezbin "2n semiarieni i arieni radicali), iar Sinodul de la Sardica "6,6# nu a reu it s anuleze ne2n!elegerile dintre semiarieni "spri8ini!i de 2mprat# i ortodoc i. Cu urmat alte 2ntruniri
16

la 7irmium i %imini care nu au rezolvat problemele, ci le' au amplificat 2nct rtcirea arian va fi proclamat 2n anul 6+- religie oficial. Eup moartea patriar)ului Cle?andru din Constantinopol este ales i )irotonit patriar) Pavel, un ortodo?, care imediat a fost sc)imbat de 2mprat cu $usebiu al 5icomidiei care va rmne pn la moartea sa, dup care poporul 2l aduce pe Favel, fr s aib aprobarea 2mpratului. 4a scurt timp, Constan!iu va trimite pe prefectul Lilip s alunge pe Favel care va fi c)inuit i 2n cele din urm strangulat. Fatriar) va fi 2nscunat din porunca 2mpratului -acedonie. /n timpul acestui 2mprat 2 i desf oar activitatea lfil$ "611'6*6#. Se presupune c el a devenit arian dup venirea sa 2n dreapta Eunrii i a a8uns episcop arian al vizigo!ilor "6,1#. $l a tradus Biblia 2n gotic fapt ce reprezint cel mai vec)i te?t de limb germanic cunoscut pn azi. 9lfila a pstorit pe pmnt romnesc 2n nord'estul 0unteniei pn 2n anul 6,* cnd dup o prigoan anticre tin a cerut cu o parte din go!i azil 2n sudul Eunrii, unde au fost accepta!i de 2mpratul 2onstaniu i instalat episcop la 5icopolis ad istrum "0oesia &nferior#. Hot 2n timpul domniei lui 2onstaniu mona)ul Audio1 3un 1c/i1-$+ic7 originar din 0esopotamia a fost e?ilat 2n Sci!ia unde a trecut 2n sudul Eunrii 2ntemeind loca uri monastice. Cmintim faptul c la 7lveni-Olt e?ist o bazilic cu mormntul unui martir din timpul 2mpratului Constan!iu.
1,

.e reinut faptul c n aceast perioad s-a intensificat evang'elizarea i ntrit elementul cretin i totodat daco roman n nordul .unrii

-%0r$+ul Iuli$n A%o1+$+ul 345("4547 $ste urma ul lui Constan!iu i vrul su, cstorit cu sora lui, $lena i numit cezar cu re edin!a la 4utetia Farisiorum pentru =ccident. Ccest &ulian i'a avut dascli pe ;i!aniu i pe ,use!iu de $icomidia cu care a 2nv!at Sf. Scriptur i a fost coleg cu 7f. <rigorie 0eologul care 2i face urmtoarea descriere; avea ticuri nervoase i punea 2ntrebri dezordonate. C avut o vast cultur filosofic i filologic. /n domnia lui scurt a restaurat pgnismul 2ntr'o form destul de acut, abandonnd cre tinismul 2n 6+1. C fost ultimul 2mprat roman pgn. C dus o strategie de epurare a cadrelor cre tine din armat i administra!ie. Da dispune msuri de pedeaps pentru cre tini "galileeni# 2nct se a8unge la martirizri. 4a Eurostorum "Silistra# soldatul Ae-ili$nu1 cade martir. &ulian 2n efortul su de a promova alte religii dect cre tinismul i'a spri8init pe evrei i a ordonat reconstruc!ia Hemplului de la &erusalim, ceea ce nu s'a reu it. /n anul 6@6, 2n timpul campaniei 2mpotriva per ilor, fiind rnit de o sgeat 2n abdomen "ficat#, 2n lupta de la 0aranga, de pe fluviul Higru Iulian !postatul moare
1+

la numai 62 de ani, rostind dup afirma!ia lui 0eodoret de 2ir ai 2nvins Balileene. -%0r$+ul Iovi$n 3454"45)7 5scut la Singidunum "azi Belgrad#, fusese 2n slu8ba lui &ulian Cpostatul, concediat dup ctva timp, pentru c era cre tin, rec)emat 2n anul 6@6. 9nele surse sus!in c, 2nainte de moarte, 2nsu i &ulian l'ar fi desemnat succesor, alte surse sus!in c ar fi fost ales de solda!i. C fost un 2mprat cu o domnie scurt 2n care va anula toate msurile anticre tine luate de &uilian Cpostatul i va pierde teritoriile de dincolo de $ufrat i suzeranitatea asupra Crmeniei. -%0r$+ul ;$len1 345)"46<7 a fost asociat la domnie de fratele su mai mare Dalentinian, care erau traci de origine "nscu!i 2n Fanonia, fi ai unui modest ofi!er# i instaureaz dinastia valentino' teodosian care dureaz pn 2n anul ,+7. /n anul 6@7 Dalens, 2n urma unui rzboi la Eunarea de Ios a 2nvins pe go!ii condu i de regele Ctanaric cu care 2nc)eie o pace i 2i alung pn 2n mun!ii Buzului. 4a scurt timp Ctanaric va relua persecu!ia contra cre tinilor, astfel 2n anul 672 7f. 7ava "capadocian de origine# a fost 2necat 2n rul Buzu. Sub presiunea invaziei )une, Dalens accept stabilirea vizigo!ilor 2n sudul Eunrii "67@#. 8olitica religioas Ccest 2mprat va ocroti i promova arianismul, fapt care va crea nemul!umiri. Cstfel 2n Sci!ia a
1@

2nmtmpinat o rezisten! din partea episcopului ;e+r$nion "de sorginte din Capadoc)ia# pe care l'a e?ilat iar la scurt timp la rec)emat. Ee re!inut faptul c 2n aceast perioad, ne spune So=o-en: c 2n regiunea dobrogean era un vec)i obicei; ca Bisericile ntregului neam s ai! un singur episcop=. /n aceast perioad 7f#ntul 9asile cel -are, ar)iepiscopul Cezareei Capadaciei 2 i manifest interesul pentru =rtodo?ia din Bo!ia i suferin!ele ei. ,pifanie ne spune c 2n mnstirile 2ntemeiate de Cudios vie!uiau i cre tini ortodoc i. Dalens a 2ncercat s impun credin!a sa arian i 2n Eobrogea, aflndu'se aici, cu ocazia campaniilor militare 2mpotriva go!ilor, a a cum relateaz istoricul Sozomen a venit la Homis i a vrut s'l determine pe episcopul Bretanion "canonizat, cu dat de prznuire 2+ ianuarie# s treac la arianism, acesta 2ns a vorbit cu mult cura8 despre 2nv!tura de la 5iceea, prsind apoi biserica i fiind urmat de tot poporul. Dalens moare la - august 67* 2ntr'o lupt aproape de Cdrianopol, armata roman fiind 2nfrnt de vizigo!i i astfel dispare ultimul protector al grani!elor dunrene. -%0r$+ul Teodo1ie I 3cel M$re7 " 346>"4>?7 nscut 2n Spania, fiul unui general este proclamat 2mprat de ctre Bra!ian 2ncredin!ndu'i guvernarea provinciilor orientale. Eup mai multe btlii 2n =ccident va reunifica imperiul pentru ultima oar. 8olitica religioas
17

Biserica i clerul 2n timpul acestui 2mprat va primi o serie de privilegii. /n anul 6*. la Hesalonic se d un edict eclesiaistic i se interzice arianismul, iar Ortodo1ia este recunoscut ca religie de stat, devenind religia 2mpratului. Ein acest moment 2mpratul va avea anumite drepturi de conducere 2n Biseric. Cmestecul 2mpratului 2n problemele religioase 2ncepe c)iar cu Constantin cel 0are. /mpra!ii Heodosie, pentru Imperiul din %srit i Bra!ian, pentru Imperiul din pus, au ridicat cre tinismul la rangul de singur religie oficial i obligatorie prin edictul din 2* februarie 6*., cunoscut sub numele de $dictul de la Hesalonic. /n timpul lui se convoc la Constantinopol Sinodul II ecumenic "6*1# la care se 2nc)eie 7im!olul credinei iar macedonismul este condamnat. Sinodul a osndit pe 0acedonie, fost episcop semi'arian din Constantinopol, care sus!inea c Sf. Eu) nu este Eumnezeu adevrat ci tot numai o fptur a Hatlui mai mic dect Liul. 4a sinod au luat parte 1,. de episcopi din toat Biserica. Fatriar)ul 0eletie al Cntio)iei, cel mai btrn conduce sinodul dar dup primele edin!e moare. Conducerea Sinodului este preluat de 7f#ntul <rigorie de de $azianz patriar) de Constantinopol. Hot acum se )otr te ca episcopul de Constantinopol s fie numit patriar) i s urmeze 2n ierar)ie dup pap, deorece Constantinopolul era 5oua 3om. 4a Sinodul & i && ecumenic s'a stabilit pentru totdeauna 2nv!tura dreapt a Bisericii despre 7f#nta
1*

0reime - dogma fundamental a cretinismului. 4a aceste dou sinoade ecumenice s'a 2nc)eiat Simbolul credin!ei primind numele de 7im!olul $iceo-2onstantinopolitan. Ein Eobrogea au participat la acest sinod episcopul 0erentius "Berontius#. Constantinopolul prime te acelea i drepturi eclesiale cu 3oma. Heodosie va da 2n anul 6-2 legea 2mpotriva supersti!iilor pgne numit 2#ntecul lugu!ru= (al pg#nismului). /n anul 6-, vor fi serbate pentru ultima dat 8ocurile olimpice. 3eligia cre tin devine cult dominant 2n imperiu la care ader tot mai mul!i intelectuali. Heodosie este 2mpratul care a scos 3sritul din )aos, iar Biserica la supranumit cel -are=. /nc de la venirea sa 2n =rient, reglementeaz i fi?eaz 2n numele su personal code?ul adevrurilor de credin!, obligatorii pentru supu ii si pe care le consider de competen!a sa.1 $ste de re!inut c Sf. Cmbrozie al 0ediolanului nu a ezitat s'l opreasc pe Heodosie & de a intra 2n biseric dup masacrul de pedepsire a popula!iei din Hesalonic "6-.#, pn cnd nu a fcut pocin! public. 4a moartea sa 2n ianuarie 6-+ fiul cel mare rcadius ( rcadie) va rmne 2mprat peste =rient, iar "onorius peste =ccident cu re edin!a la 3avena. Cnul 6-+ 2nseamn de fapt sfr itul unit!ii teritoriale a Imperiului roman. Ein anul 6-+ vom avea dou &mperii; cel de Cpus care va dinui pn 2n anul ,7@ i cel de 3srit care se va
1

4ucian &. Bafton, cte de violen i a!uz ale mprailor Bizantini fa de 8atriar'ii de 2onstantinopol, 2n rev. Studii Heologice, nr. 7'*, 1-+@, p. ,++.

1-

bizantiniza i va dinui pn la cderea Constantinopolului "1,+6#.

2.

Ar+$: cul+ur$ 9i reli8io=i+$+e$ din 1ecolul $l I;"le$

= dezvoltare deosebit a literaturii latine se observ 2nc din secolul &, 2. Ar. Fe cnd cea greac intrase 2n declin 2n aceea i perioad. Ein secolul al &&'lea, dup Aristos, literatura greac cunoa te un adevrat reviriment, iar cea latin prea s fie victima unei crize generale.2 Eatorit dezvoltrii i e?tinderii &mperiului roman 2n est 2nc din secolele al &&'lea i al &&&'lea cultura greac din 3srit a avut mai mult putere i vitalitate dect cea latin din vest. Lilosofia mistic, numit neoplatonism, precum 8lotin i teologul cre tin Origen din secolul al &&&' lea au pus bazele filosofiei greceti din secolele urmtoare. 2aracterele civilizaiei !izantine.
2

Narren Hreadgold, O scurt istorie a Bizanului, $d. Crtemis, 2..6, p. 26.

21

>arl >rum!ac'er "printele bizantinologiei moderne# vorbe te despre caracterul amestecat al civilizaiei !izantine, spre deosebire de civiliza!ia greceasc vec)e care era mult mai unitar. Savantul german identific 2n civiliza!ia bizantin trei elemente constitutive. &deile lui (rumbac)er au fost reluate de istoricii romni 5. &orga i E. 3usso dup care cele trei linii marcante ale civiliza!iei bizantine sunt; romanismul, elenismul i cretinismul. /. %omanismul. ?n noul Imperiu vor dinuii peste veacuri instituii romane; imperiu cu legisla!ia dup care se 2mparte dreptatea "dreptul roman#, organizarea statului i a armatei precum i limba oficial cea latin pn 2n secolul al D&'lea. 4iterele latine pe monede s'au pstrat 2n Bizan! pn 2n secolul al %'lea, precum i termenii 8uridici pn la sfr itul civiliza!iei bizantine. ). ,lenismul. &mperiul de 3srit s'a alctuit 2n !inuturile cu popula!ie de ba tin greceasc cu o limb, cultur i art puternic. Secolul al &D'lea 2nseamn victoria civilizaiei de lim! greac i de con!inut cre tin 2n &mperiul Bizantin. $lenismul a fost sus!inut i promovat de marii Sfin!i Frin!i ai Bisericii rsritene care au preluat tot ceea ce a fost bun din cultura elenic vec)e. /n scurt timp, i mai ales cu Iustinian, limba greac i cultura se impun 2n imepriu, iar elenismul este 2n floare.

22

/n aceast perioad s'a plsmuit noua art, iar secolele al D'lea i al D&'lea sunt o perioad de sintez, 2ndeosebi influene orientale, aportul cre tinismului i rm i!ele elenistice vor contribui la furirea esteticii !izantine i se vor contopi 2ntr'un tot organic. C). Eie)l, C). Eelvo<e i al!ii au studiat nuan!at acest fenomen al esteticii bizantine. ",stetica este tiin!a care studiaz arta ca forma cea mai 2nalt de creare i de receptare a frumosului i variantele lui#. Ccum se remarc 1. 8rinii capadocieni 2. 8rinii antio'ieni Capadocienii, elevii unor mari retori pgni, au tiut s impun o linie de demarca!ie 2ntre gndirea cre tin i cea necre tin. (. P0rin*ii c$%$docieni ;$1ile cel M$re 3@46>7 a asimilat tot ceea ce era mai valoros din mo tenirea ideologic a trecutului clasic i 2ncorporarea sa 2n noua cultur de factur cre tin. Biruin!a Sf. Dasile i a lui Gri8orie de Ni1$ "fratele mai tnr# este reu ita cugetrii cre tine asupra conceptualismului filosofiei grece ti. Sf. Dasile a men!inut nealterat spiritualitatea ortodo? prin; - opera lui teoretic, 2n domeniul dogmaticii, asceticii, regulele mona)ale mari i mici, 2n domeniul e?egetic, pedagogic, liturgic etc. - opera lui social i filantropic
26

Sf. Dasile cel 0are a fost primul din cei 6 dascli mari ai cre tint!ii orientale. Ee la Brigorie de 5issa se dec)ide o nou direc!ie pentru cugetarea cre tin pn la -a1im -rturisitorul "sec. al D&&'lea#. "rigorie de #azianz $%eologul& prietenul lui Dasile cel 0are se remarc acum prin gndirea sa teologic 2nalt. C scris 2n toate genurile literare ale vremii sale. C creat poezie religioas, autobiografii i necrologuri deosebite. C fost prieten i coleg de coal cu 2mpratul Iulian postatul "6@1'6@6# care a scris Contra galileenilor, Banc)etul, pamfletul 0ispogon, Eiscursuri 3egelui Soare. 5ericitul Ieronim va traduce 2n latine te Scriptura "celebra Dulgata# i va veni din Constantinopol s'i asculte cuvntrile lui Brigorie Heologul la cumpna sec. al &D'lea J al D'lea. 'l(ila tot la mi8locul secolului al &D'lea va da cel mai vec)i te?t al Bibliei 2n gotic, devenind cel mai vec)i te?t de limb germanic. &. P0rin*ii $n+io/ieni S( Ioan )risostom $"ur de !ur& : antio)ian devine patriar) al Constantinopolului, scriitor i orator

2,

eminent, una din cele mai remarcabile personalit!i morale pe care le'a avut umanitatea. Sinesie de Cirene : episcop egiptean, ucenic a faimoasei filosoafe neoplatonice A<patia din Cle?andria. 0ai amintim pe Te-i1+eo1 "pgnul# i pe grecul I1$-Ali/o1, care a 2ntocmit 9iaa lui 8itagora 2n care aminte te pe @amol1e c ar fi fost scalavul marelui matematician. S(*ntul !tanasie cel +are "ierar) al Cle?andriei# un mare lupttor 2mpotriva arianismului, e?ilat de mai multe ori de 2mpra!ii arieni, a scris o apologie antiariean "&storia arienilor, Dia!a Sf.Cntonie cel 0are#. ,vagrie Ponticul "teologul i mona)ul# a scris e?clusiv pentru mona)i cum s a8ung la dominarea patimilor. 0ai amintim i pe 8aladius de "eliopolis cel mai informat cronicar despre mona)ismul egiptean care va activa 2n secolul urmtor. S(*ntul #iceta de Remesiana "c. 6*.',2.#, sfnt daco'roman, episcop al 3emesienei, ora 2ntemeiat de 2mpratul Hraian la est de 5i , cu activitate pe ambele !rmuri ale Eunrii, cunosctor al muzicii, autorul cntrii psaltice 8e tine .umnezeule te ludm (0e-.eum), imn scris 2n latin. Hot 2n aceast perioad activeaz i gnditorul proto'romn et'icus de la "istria "sec. al &D' lea J al D'lea# autorul unei cosmografii (descrierea corpurilor i a fenomenelor cereti) i a unui alfa!et.
2+

n Occiden+ 2n sec. al &D'lea, a activat 7f#ntul m!rozie al -ediolanului i se eviden!iaz tot acum ,use!iu de 2ezareea ("erodotul cretin), cu o Cronic ce porne te de la anul 2.1@ 2. Ar. ' 6.6 d. Ar. -actaniu acest Cicero al cre tinilor originar din Cfrica, scrie .espre moartea prigonitorilor 3 nt#ia cronic a persecuiilor. ,utropiu "func!ionar al 2mpratului Dalens# 2n scrierile sale vorbe te despre rzboaiele daco'romane.

2@

;i$*$ Ai1erice$1c0 din 1ecolul $l I;"le$ " $1%ec+e 9i $%recieri

$piscopul de B<zantion, adic de Constantinopol, la anul 62, era un ierar) ne2nsemnat i subordonat 0itropoliei de Aeracleea din Hracia. /mpratul 0eodosie I (cel -are) va dispune promovarea Constantinopolului 2naintea Cle?andriei i Cntio)iei cu toate c papa .amasius(cu el apare scaunul episcopal de %oma) se va opune, iar conductorul Bisericii din &erusalim va rmne simplu episcop. Ee acum se impune pretutindeni sistemul mitropolitan 2n imperiu. 0a8oritatea ierar)ilor erau celi!i dar sunt i cstori!i care se men!in pn aproape 2n secolul al %&'lea, iar institu!ia diaconielor supravie!uie te pn 2n secolul al %&&&'lea. Beneza ascetismului cre tin a avut loc la rscrucea secolelor al &&&'lea i al &D'lea 2n =rientul apropiat "$gipt J Siria#. Fentru cei dornici de eleva!ie spiritual s'a format mona'ismul la ini!iativa ierar)iei, avnd la baz doctrina neo'testamentar, iar celi!atul era forma fireasc a ascezei i a abstinen!ei. Frecursorii traiului mona'al sunt !r!aii cati i acele virgine canonice.

27

Ccum se remarc pustnicul ntonie ,gipteanul (A(BC) i 8a'omie (A(*C) un soldat convertit. 9asile cel -are a sus!inut ferm ' c)inonia ' fiind teoreticianul ascultrii i a vie!ii 2n comun, a studiat 2n $gipt, Falestina i Siria. 4a Constantinopol mona)ismul a a8uns trziu, abia pe la anul 6*6 se ridic 2ntia mnstire ortodo? numit a lui .almatie, iar 2n secolul al D&'lea Constantinopolul devine centru mona)al de vaz. Io$n !$1i$n 3doAro8e$nul7 se inspir din $vagrie Fonticul, iar 2n primele decenii a sec.D va duce i difuza mona)ismul 2n =ccident'0arsilia. 3spndirea cre tinismului s'a fcut prin mai multe linii de misiune; 1. Ein Cle?andria s'au fcut misiunile spre Cbisinia i alte zone. 2. Ein Cntio)ia spre $dessea, Siria, Fersia 6. Ein Cezareea Falestinei spre Crmenia ,. Ein Capadocia spre cre tinarea go!ilor "9lfila# /n concluzie, secolul al &D'lea este veacul de aur pentru credin!a cre tin i 2n special pentru Fatristic deoarece componentele civiliza!iei bizantine apar acum i se dezvolt din aceast perioad.

2*

I-%eriul Ro-$no"Ai=$n+in

Heoretic e?ista un singur imperiu, dar faptic lucrurile s'au 2mpr!it 2n anul 6-+. -%0r$+ul Arc$die 34>?")'<7 Liul cel mai mare a lui Heodosie, s'a dovedit a avea un caracter slab, fiind foarte influen!abil. 5eavnd 2nclinare spre activit!ile militare, att de importante pentru un 2mprat din acea perioad. S'a preocupat 2ndeosebi de combaterea ereziilor i a pgnismului. /n acest scop el a decretat o serie de legi referitoare la nc'iderea forat a templelor pg#ne de pe teritoriul imperiului. C fost cstorit cu Celia $udo?ia ' o puternic personalitate i au avut doi copii; Fulc)eria i Heodosie. Froblemele importante din timpul acestui 2mprat sunt; 1. problema na!ionalit!ilor 2. problema religioas ' 2n anul 6-+ "2mpratul avea doar 17 ani# are loc o rscoal antiroman a federa!iilor ostrogo!ilor din Csia mic sub conducerea lui 0ri!igild, care va fi reprimat de generalul <ainas "got#. Foporul din capitala imperiului are o atitudine antigotic, iar 2n anul ,.. va avea loc mcelul
2-

mili!iilor gotice duzp care conductorul lor <ainas se refugiaz la Eunre unde este omort de )uni. - 9izigoii De1terni= erau condu i de laric (nscut n .o!rogea) care 2n 6-@ a invadat Brecia, iar 2n august ,1., va cucerii 3oma. Ee re!inut faptul c pentru prima dat 2etatea etern este cucerit de neromnani. ' Stilicon J bravul ofi!er al 2mpratului fusese asasinat 2mpreun cu fiul su, iar 2n ,.* 2mpratul Crcadie moare. /n timpul 2mpratului Crcadie are loc invazia )unilor "67+# 2n spa!iul nord dunrean, se petrec deplasri succesive de popula!ii a a 2nct de acum 1e con1ider0 Bnce%u+ul -$rii -i8r$*ii $ %o%o$relor. !specte religioase din timpul .mpratului !rcadie /n timpul 2mpratului Crcadie, Sf. &oan Bur de Cur "Arisostomul K,.7# a8unge ar)iepiscop al Constantinopolului 2n anul 6-*, 2mpotriva voin!ei lui Crcadie. /n Constantinopol el gse te toate viciile Csiei sporite 2nc de apucturile unei cur!i trufa e dominate de 2mprteasa ,udo1ia="afirm 5. Bnescu#. Eespre &oan se spune c era unul din acei sfin!i 2n oc)ii crora principiile sunt fcute pentru a fi aplicate 6, fapt care 2i va aduce toate necazurile vie!ii din partea 2mprtesei $udo?ia care va dezln!ui o adevrat prigoan a8utat de patriar)ul Cle?andriei Heofil care 2l va depune pe &oan din treapt. Ein porunca lui Crcadie solda!ii 2l duc pe patriar) 2n golful 5icomidiei la Fraenetum.
6

Cf. 4ucian &. Bafton, st. cit p. ,+*.

6.

/n urma unui cutremur i a unui misterios accident la palatul imperial $udo?ia i Crcadie 2l roag pe &oan s revin la Constantinopol, iar poporul 2l sili s' i reia tronul patriar)al de la Sf. Sofia. Facea a fost de scurt durat deoarece &oan s'a ridicat din nou 2mpotriva imoralit!ii i abuzurilor casei imperiale. Eatorit activit!ii sale care nu era pe placul cercurilor 2nalte bizantine este e?ilat din nou 2n Crmenia la Cucus locul cel mai pustiu de pe ntreg pm#ntul , iar de aici la Fit<us lng Fontul $u?in unde nu va mai a8unge deoarece din cauza suferin!elor 2ndurate pe drum, va muri la Comana 2n capela Sf. Basilisc 2n ziua de 1, septembrie ,.7, rostind cuvintele Slav lui /umnezeu pentru toate. =semintele sale vor fi aduse la Constantinopol dup 6+ de ani de ctre 2mpratul Heodosie && ",.*',+.# i depuse 2n biserica Sf. Cpostoli. %eotim al %omisului "prieten cu Sf. &oan Bur de Cur# 2l apr deoarece este acuzat c ar fi origenist (adic accept su!ordinaionismul) n raporturile intertrinitarel), c accept teoria pree?isten!ei sufletelor, concep!ia ciclic asupra timpului, apocatastaza "restabilirea tuturor, la 8udecata din urm vor fi to!i 2n rai#. &oan ar)iepiscopul 2i trimite lui Heotim misionari cre tini 2n 8urul anului ,.., iar 2n anul ,.@ moare. &storicul 7ocrate afirm despre Sf. Heotim c era numit de )uni .umnezeul rom#nilor=. -%0r$+ul Teodo1ie II 3)'<")?'7
61

cel Hnr, era fiul lui Crcadie 7ituaia politic; /n aceast perioad se impun tot mai mult triburile )unilor din 8anonia, astfel 2n anul ,6, se ridic ttila 2n culmea puterii vreme de aproape 2. de ani i va amenin!a Bizan!ul care va suferi distrugeri 2n anii ,,6: ,,7 i ruina o serie de cet!i de pe Eunre "Erobeta, Sucidava, =escus etc#. /n anul ,,- va avea loc un tratat de pace 2ntre Heodosie && i Cttila. /n anul ,+1 etius va reu i s for!eze retragerea biciului lui Eumnezeu i Cttila va disprea 2n ,+6, ceea ce va duce la risipirea conglomeratului "un 2n anul ,+,. 7ituaia cultural Sub Heodosie && are loc reorganizarea Ocolii superioare din Constantinopol ",2+#. Cceast 9niversitate de stat poseda 61 de catedre "2n latin i greac# i va func!iona cu unele 2ntreruperi pn 2n anul 1,+6, cu obiectivul de a lovi mereu 2n colile pgne din Ctena i Cle?andria. /n anul ,6* este terminat 2ode1 t'eodosianus "2n 1@ cr!i# care con!ine constitu!iile imperiului promulgate dup anul 612. 7ituaia religioas . Sub 2mpratul Heodosie se 2ntrune te Sinodul III ecu-enic de l$ Efe1 " )4( la care se combate dioprosopismul sau nestorianismul ($estor (c. (E4-*B/) J e?ponentul colii din Cntio)ia promovat i de Heodor de 0opsuestia. 4a acest sinod a fost combtut erezia lui 5estorie care sus!inea c nu se cuvine s numim 5sctoare de Eumnezeu "HeotoMos# pe Lecioara 0aria, 0aica Eomnului &isus Aristos.
62

$estorianismul sus!ine despr!irea att de mult a celor dou firi 2n &isus Aristos 2nct vorbea de fapt de dou persoane, iar Lecioara 0aria spun adep!ii lui c este nsctoare de om.Cceste afirma!ii au fost sus!inute de 5estor care a fost i patriar)ul Constantinopolului 2ntre ,2*',61. Eomnia lui Heodosie && a fost dominat de disputele )ristologice. Ee re!inut faptul c la acest sinod a participat i 0imotei episcopul Homisului. 5estorianismul se va rspndi 2n Siria, 0esopotamia i c)iar &ndia. /mpratul Heodosie && "cel 0ic# nu se va ridica la nivelul bunicului su Heodosie cel 0are. C fost dominat de sora sa Ful)eria i so!ia Ct)enias J $udoc)ia. $l rmne pe plan cultural doar cu e?tinderea 9niversit!ii creat de Constantin &, cu rol 2n promovarea culturii i spiritualit!ii cre tine. -%0r$+ul M$rci$n 3)?'")?67 $ste urma ul lui Heodosie && "cel Hnr#, trac de origine, i'a petrecut mare parte din via! 2n cariera militar, a luat parte la rzboaiele 2mpotriva vandalilor i per ilor. 4a moartea lui Heodosie && s'a cstorit cu sora acestuia, Fulc)eria. $l va reu i s stopeze plata tributului ctre 'uni i va 2nc)eia 2n!elegere cu gepizii i ostrogo!ii. Cum ttila tia c nu va putea cuceri niciodat Constantinopolul, a pornit spre vest, 2n faimoasele campanii din Balia "6+1# i &talia "6+2#.

66

0arcian va da un decret prin care se permite ca un nobil s ia 2n cstorie o femeie de condi!ie modest, 2ns onorabil. 8e plan religiosF este mpratul care va convoca 7inodul I9 ecumenic - *B/ octom!rie, la 2onstantinopol 2alcedon care stabile te c &isus este o persoan cu dou firi unite 2n c)ip neamestecat i nesc)imbat: ne2mpr!it i nedespr!it. Sinodul a osndit erezia lui ,uti'ie, ar)imandrit din Constantinopol, care sus!inea c firea dumnezeiasc a lui &isus a cuprins cu totul firea omeneasc 2nct Eomnul &isus Aristos are numai o fire dumnezeiasc. Hot acum se va preciza c 5oua 3om "Constantinopolul# egal cu 3oma, iar Fatriar)ia &erusalimului este ridicat la rang de patriar'at. 4a sinod a participat din Eobrogea episcopul le1andru al 0omisului. 0ai re!inem faptul c acum la ,++ are loc prdarea Cet!ii eterne de ctre vandali. Ee i domnia sa a fost relativ scurt, -arcian este considerat unul dintre cei mai buni 2mpra!i timpurii ai &mperiului 3oman de 3srit. -arcian i so!ia sa, 8ulc'eria, au fost canoniza!i de Biserica =rtodo?, fiind prznui!i pe data de 17 februarie. -%0r$+ul Leon I Tr$cul 3)?6")6)7 =riginar din Eacia Curelian, 2ntemeietorul dinastiei leonide, sau trace este 2ncoronat de patriar)ul Cnatolie, fiind prima 2ncoronare din istoria bizantin cu investitur religioas. Eatorit conflictului cu spar
6,

(arian) a dus la dobndirea supranumelui de D-celarul=. $l a fcut o alian! cu isaurii, prin cstoria fiicei lui cu 0arasicodissa, conductorul isaurilor, care va deveni 2mprat. /n timpul lui 4eon, balcanii au fost pustii!i de go!i i de )uni. -%0r$+ul Zenon 3)65")>(7 $venimentele importante din cea de a doua domnie a lui Penon sunt; Cderea &mperiului 3oman de Cpus ' ,7@ cu ultimul 2mprat de 3avena %omulus ugustulus "ironia istoriei, tot 3omulus se numea i fondatorul 3omei#, 2nlturat de Odoacru (cpetenia 'erulilor). 4upta dintre BasilisMos i Penon a 2mpiedicat &mperiul 3oman de 3srit s intervin pentru a opri cderea &mperiului 3oman de Cpus. Penon abia 2 i rec tigase tronul, i nu a mai putut face altceva dect s'l numeasc pe =doacru du1 "conductor# al &taliei. Fe plan religios @enon a dat o lege 2n ,** ca orice ora "polis# s aib ierar)ul su. ' 2n anul ,** =doacru este 2nvins de 0eodoric cel -are i pune bazele regatului germanic ",-6'++6#. ' pentru a 2mpca spiritele sub aspectul credin!ei Penon, 2n anul ,*2 va da edictul de unire numit "enoticon, un compromis 2ntre ortodoc i i eterodoc i "monofizi!i#. ' acum raporturile dintre 3oma i Constantinopol se 2ntrerup. ' GaGios patriar)ul Constantinopolului i 5eli1 III papa %omei dezapro! decretul i provoac sc'isma

6+

ntre cele dou Biserici cunoscut su! numele de 7c'isma acac'ian - ce va dura p#n n B/E. ' 4a moartea lui Penon poporul a strigat i rugat pe 2mprteasa riadna s de imperiului un 2mprat ortodo?. -%0r$+ul An$1+$1ie I 3)>("?(<7 4a moartea lui Penon, Criadne, vduva sa, l'a numit 2mprat pe Cnastasiu. C fost un func!ionar administrativ de mna a doua "@. ani# reprezentant al romanit!ii balcanice. =m prietenos, om de biseric, pasionat de problemele religioase "uneori predica 2n Sf. Sofia#, dar cu tendin!e monofizite, fapt pentru care p')ul 2l oprise. Fatriar)ul ,u(imie al Constantinopolului dup 2ncoronarea lui Cnastasie refuz s'i restituie mrturisirea lui de credin!, bnuindu'l de tendin!ele eretice i convoc o manifestare sinodal 2n sus!inerea )otrrilor luate la Sinodul de la Calcedon. Cceast atitudine l'a determinat pe 2mprat s'l 2nlture pe patriar) din scaun convocnd el 2nsu i un sinod pentru a'l depune pe $ufimie i 2mpotriva voin!ei poporului este e?ilat 2n $u)aita 2n anul ,-@. /mpratul Cnastasie va promova patriar) pe 0acedonie && care a fost obligat s adere la Aenoticonul "edictul de unire, un compromis 2ntre ortodoc i i monofizi!ii condu i de Sever# lui Penon. Fatriar)ul s'a opus la amestecul 2mpratului 2n problemele biserice ti i 2n cele din urm a fost 2nlturat la @ aug. +11, primind comunicarea c stpnul lumii l'a e?ilat 2n $u)aita.

6@

C reorganizat finan!ele imperiului 2n a a fel 2nct la moartea sa a lsat o visterie de 1.+.... Mg aur, baza economic pentru lansarea lui Iustinian I C fcut o reform fiscal prin care a 2ngreunat via!a or enilor. C stabilit ta?e pentru orice de la me te ugari, negu!tori, liber profesioni ti i c)iar i de la femeile u uratice. S'a introdus un nou impozit numit epivoli supliment sau suora ta? pentru pmntul nelucrat. Fentru prote8area capitalei 2mpotriva barbarilor Cnastasie a construit Qzidul cel lungQ de 7* Mm ce se 2ntindea de la 0area 0armara la 0area 5eagr. Fentru oprirea invaziilor s'au consolidat garnizoanele inclusiv cele din Eobrogea "Aistria, Homis, Einogetia sau Cltina "=ltina de azi, nu departe de Cdamclisi#. &mportant este faptul c 2n Sci!ia 0ic s'au reconstruit i c)iar ctitorit !azilici, iar cel mai valoros sigiliu de plumb a lui Cnastasie s'a descoperit la Constan!a. /n timpul su e?istau 1+ scaune episcopale 2n Scitia 0inor, 2n principalele ora e; Aistia, Callatis, C?iopolis, Hropaeum Hraiani, 5oviodunum, Cegisus, etc, iar 2n anul +2. ierar)ul de la Homis, Faternus, semneaz 2ntr'un document provinciae 7cHt'iae metropolitanus. /n timpul domniei lui au avut loc mari frmntri interne cauzate de diploma!ia religioas i cea fa! de a a numitele deme "grupri, partid politice 2n cadrul ora elor mari "Constantinopol#. /mpratul va ocroti dema verzilor "monofizi!ii mai liberali# fapt ce agit pe dema al!atrilor care ocupau cartierele de elit ale cet!ii "aristocra!ia ora ului# care avea simpatii ortodo?e sau Qcalcedoniene.Q
67

5icolae &orga afirm c aceste partid formau adevrate mafii un fel de Hamman<')alls cu preten!ia de a reglementa totul dup interesele lor i a tulbura totul dup mofturile lor. Cgita!iile alba trilor au culminat cu rscoala lui ;i+$li$nu1. Cnastasie & a interzis luptele 2n circ 2ntre oameni i animale, dar nu a putut opri rivalit!ile ob te ti; edificii publice incendiate, statuia 2mpratului trt pe strad etc. /n anul +12 Cnastasie & a 2ngduit datorit 2nclina!iilor sale monofizite s se adauge la Hrisag)ion Icel ce te-ai rstignit pentru noiI, iar apoi obligat de mul!ime i'a cerut iertare 2n )ipodrom. Cnastasie & nu a respectat 2ntru totul =rtodo?ia, a 2nlocuit patriar)ii dreptcredincio i cu monofizi!i "Himotei la Constantinopol i Sever la Cntio)ia#. R01co$l$ lui ;i+$li$n 3?(47 Ditalian era comandantul trupelor din Hracia i era de obr ie scitic sau dobrogean. 3scoala a fost pus sub flamura =rtodo?iei cu scopuri ascunse cu dorin!a lui Ditralian de a a8unge 2mprat i a rezolva problemele de natur economic i politic a imperiului. 3scula!ii stpni de8a 2n Sci!ia 0inor, 0oesia i Hracia au atacat de trei ori Constantinopolul. Cu fost birui!i de armata imperial 2n +1+, dar au rmas de temut 2n Balcani pe tot timpul domniei lui Cnastasie.

6*

Ditalian a fost promovat la rangul de comandant suprem al armatei palatine de viitorul 2mprat &ustin & i va muri 2n +2. din porunca viitorului 2mprat &ustinian &. 0iaa religioas 2n aceast perioad prestigiul Bisericii din Eobrogea cre te prin a a numi!ii Dclugri sciiIF 'ile, Ioan -a1eniu, ;eoniu i -auriciu. Cel mai celebru rmne 4eon!iu dac se accept teza originii lui QsciticeQ i c el nu s'a nscut la Constantinopol, ci 2n Sc?i!ia. "dup &oan &. 3ussu# i c a fost rud cu familia lui Ditalian, iar din prefe!ele cr!ilor lui .ionisie cel -ic reiese c acest 4eon!iu ar putea fi ;eoniu de Bizan. &mportant este faptul c ideile dogmatice ale lui 4eon!iu de Bizan! coincide sau snt formulate asemntor cu a clugrilor sci!i "&oan 0a?en!iu, Fetru Eiaconul, &oan de Homis i &oan Casian# teologi sau episcopi antinestorieni cum era i 4eon!iu de Bizan!, iar mitropolit 2n Eobrogea 2n acest timp era 8aternus care va active i dup anul +1*.

!ivili=$*i$ Bn 1ecolul $l ;"le$ Civiliza!ia 2n aceast perioad este dominat de cei doi factori esen!iali; 1. Cre tinismul devenit religie de stat 2. Caracteristica elenic. 4iteratura bizantin 2n acest timp este relativ srac.
6-

/n domeniul istoriei se afirm; Socrat S)olasticos "avocat# care a scris o Istorie !isericeasc o continuare a istoriei lui $usebiu de Cezareea "6.+',6-#, apoi Sozomen, Heodoret ce Cir i al!ii. Hracul 8riscus 8anites alctuie te o &storie bizantin i alta a go!ilor, ofer date despre curtea lui Cttila, despre b tina ii din Banat. @osimos reprezint pg#nismul i face o prezentare a &mperiului de la Cugustus pn la ,1.. Bndirea filosofic este reprezentat prin 8roclos din Constantinopol "K,*+# ultimul reprezentant al neoplatonismului de la Ctena cu opera; $lemente de Heologie i Heologia platonician. Bndirea neoplatonic reprezentat prin "Hpatia din le1andria 8seudo-.ionisie reopagitul se afirm la finele secolului al D'lea cu scrierile sale; .espre numele divine, 0eologia mistic, Ierar'ia cereasc, Ierar'ia !isericeasc. /mprteasa t'enais-,vdoc'ia "so!ia lui Heodosie &&# scrie 8ersica i traduce din Biblie. /n secolul al D'lea 9niversitatea de stat din Constantinopol, prin Heodosie && "cel tnr# de!ine monopolul 2nv!mntului superior. Ccum apare 2ode1ul teodosian (*(E). !rta. ?n anul Studios "ruine e?ist "pronaosul# este constantinoplitane i ,@6 s'a ridicat biserica 0nstirii i astzi din ea#, prevzut cu narte? un element tipic ar)itecturii grece ti. Eup anul ,2, se ridic la
,.

3avena o bazilic cu 6 nave dotat cu atrium "portic# i narte? "pronaos#. 4a 3oma, 1a sfr itul sec. al D'lea se imit modelele de construc!ii practicate 2n 3sritul bizantin, iar sursa picturii constantinopolitane din sec. al &D'lea ' al D'lea a fost totu i 3oma, arta Cle?andriei, Cntio)iei i $fesului precum i alte ora e elenistice din =rient. -%0r$+ul Iu1+in I 3?(<"?&67 Iustinus QH)ar?Q ' trac romanizat, s'a nscut 2n apropiere de Scop8e. C plecat de tnr la Constantinopol "plugar sau pstor# i devine sub Cnastasie & conductor peste str8ile palatului. $ste proclamat 2mprat de poporul din Constantinopol la +1* 2n vrst de @* de ani. $ste un 2mprat lipsit de cultur, dar cu mari calit!i militare i diplomatice. &ustin & va avea pe tot parcursul domniei alturi pe nepotul su Justinianus care a fost nemul!umit de faptul c Ditalianus a primit ranguri i onoruri fiind socotit de unii al doilea om din 2mpr!ieQ ce va pune la cale uciderea lui Ditalianus 2mpreun cu doi apropia!i la anul +2.. Pe plan religios; activitate deosebit privind construc!ia de noi biserici, repararea i ridicarea multor cldiri publice. Sub presiunea nepotului su Iustinian va publica decizii i va da decrete privind impozitele, testamentele, cstoriile "ce se pot face cu orie femei, c)iar deczute...#. &ustin fiind ortodo? convins va restabili )otrrile de la Calcedon i convoc concilii locale. Ccum se remarc
,1

clugrii sci!i "dobrogeni# i se afirm c 9nul din Hreime a ptimit cu trupulQ. Eoctrina clugrilor sci!i este apreciat iar Iustinian care va publica un edict 2n acest sens "+26#. 0ai re!inem faptul c ace ti clugri au mers la 3oma 2n anul +1- unde nu au fost agrea!i de papa Aormisdas. Hot acum 2n urma unor coresponden!e dintre Constantinopol i 3oma, &ustinian cere pontifului roman s'i retrimit la Constantinopol pe &oan i 4eon!iu. &oan 0a?en!iu va fi numit episcope 2n cetatea natal, iar 4eon!iu de Bizan! dac este identic cu scitul nu este problema clarificat. 0onofizi!i sunt destitui!i din toate func!iile, iar un ec)ilibru 2ntre nestorieni i monofizi!i s'a pstrat totu i gra!ie lui &ustinian 2n antifonul && liturgic. 3ela!iile cu 3oma "+1*# se refac dup 6+ de ani de sc'ism acac'ian /n +2, se d un edict contra arienilor fapt ce duce la deteriorarea raporturilor cu Heodoric regale ostrogot. Ee re!inut faptul c din aceast perioad, data de 2+ Eecembrie ' Srbtorirea Crciunului se e?tinde 2n 2ntreg imperiul. -%0r$+ul Cu1+ini$n cel M$re 3?&6"?5?7 $ste ultimul 2mprat roman= pe tronul Constantinopolului nscut la Hauresium, aproape de =)rida. S'a ini!iat 2n meseria de domnQ la curtea unc)iului su &ustin &. C fost supranumit basileus aMoimetosQ "2mpratul care nu doarme niciodat#. $ra i un om pios i
,2

versat 2n teologie "a dat la lumin c)iar i o mrtuisire de credin!#. 0eodora* soia de provenien modest la un moment dat a 2nclinat spre monofozitism precum i &ustinian "K+@+# 2nainte de moarte se pare c 2mbr!i eaz rtcirea egiptean numit ap'tartodoGetism, "o erezie din sec D&, care sus!ine c trupul lui Aristos a fost corpul 5oului Cdam, incoruptibil, adic fr afectele sau suferin!ele umane, are i o tent doc)etist. Eoc)etismul este o eroare doctrinar din sec. &, ce afirm c &isus s'a 2ntrupat i a murit 2n aparen!, adic nu real#. Hot 2mprteasa Heodora la convins pe &ustinian s dea o legisla!ie 2mpotriva prostitu!iei i a abuzului se?ual asupra copiilor. 4a ,, de ani a8unge 2mprat i este e?ponentul a dou mari obiective; 1. 3efacera, integritatea i bunstarea imperiului 2. &mpunerea tuturora a =rtodo?iei "&Mumeni cre tin# 0ai amintim faptul c decidea 2n c)ip despotic 2n ce prive te administra!ia i c)iar doctrina Bisericii. 4a moartea patriar)ului ,pifanie este ales, prin influen!a 2mprtesei Heodora, patriar) de Constantinopol, !ntim "+6+'+6@# un episcop de Hrapezunt care locuia 2n Constantinopol i avea legturi cu monofizi!ii condu i de Sever. =rtodoc ii din Constantinopol fac plngeri la papa Cgapet care va veni la Constantinopol i 2l va depune din scaun pe Cntim fapt confirmat 2n cele din urm i de
,

C)arles Eie)l, 0eodora, ?mprteasa Bizanului, Hraduce i note de Heodora Fopa'0azilu, $ditura 9lise, 1--1.

,6

2mpratul Iustinian cel 0are. Ccest Cntim refuz s fac o mrturisire de credin! cu privire la cele dou firi ale 0ntuitorului i va tri 2n ascuns 2n palatul imperial pn la moartea 2mprtesei Heodora. Hot 2n timpul lui Iustinian, patriar1ul ,uti1ie "++2' +@+: +77'K+*2# a avut de suferit din cauza c nu a semnat un edict dat de Iustinian cu privire la doctrina iulianitilor apreciat de el ca mai pioas i onorabil pentru Aristos, fapt care a dus la arestarea lui i 2nlturarea din scaunul patriar)al. $ste considerat ca unul din marii legiuitori ai lumii i se considera -egea nsu(leit. &ustinian a legiferat i pentru Biseric, dnd de e?emplu for! de lege obiceiului ca episcopii s rmn celibatari. C fost spri8init de cel mai mare 8urist al timpului su 0ri!onian "ministrul 8usti!iei adic Ruaestor sacri palatii#. /n anul +2- apare 2ode1 Justiniani "2n 1. cr!i# care a utilizat codurile e?istente; codicele Bregorian, Aermogenian i Heodosian. /n anul +66 opera legislativ se 2nc)eie numindu'se .igeste sau 8andecte,structurat 2n 7 pr!i cu +. de subdiviziuni. Hot 2n +66 apare i manualul de drept pentru studen!i numit Institutiones elaborate de profesorii de drept din Constantinopol i Beirut. /n +6, se face o reeditare, edi!ie revzut numit 2ode1 repetitae praelectionis n /) cri.

,,

4egile editate 2n perioada +6,'+@+ se vor numi novele - $ovellae post 2odicem constitutions (n greacF neare fiind 2n numr de 1+*, ma8oritatea redactate 2n limba elin. 5ovelele, Codurile, Eigestele i &nstitute alctuiesc 2O%867 J6%I7 2I9I;I7, cunoscut i 2n $uropa apusean 2ncepnd cu secolul al %&&'lea. /mpratul Iustinian la influen!ele so!iei sale Heodora a dat o legisla!ie 2mpotriva prostitu!iei i abuzului se?ual asupra copiilor. Hot din aceast perioad se observ c practicile ecleziastice au 2nceput s difere de la o regiune la alta, iar autoritatea papal se diferen!iaz de patriar)atele rsritene. Cmintim c Biserica 3oman 2ngduia omorrea pe cmpul de lupt, 2n timp ce Biserica 3sritean se men!ine pe pozi!ia Sf. Dasile cel 0are, conform creia un asemenea omor, cu toate c era necesar, rmne un pcat. Cceste divergen!e 2ntre practicil e apusene i rsritene s'au amplificat 2n timp.+ !specte sociale. Fopula!ia Constantinopolului aproape un milion de oameni, 2mpr!it i uneori nemul!umit de Dregizorul lui .umnezeu pe pm#ntI a dus 2n cele din urm la revolta $iGa (nvinge), iar Aipatias un nepot a lui Cnastasie este proclamat 2mprat, dar a fost 2nvins de 2mprteasa Heodora prin masacrarea a 6..... de oameni. C)eltuielile colosale pentru 2ntre!inerea fastului i tot cortegiul lor a fcut ca acest 2mprat s lase un imperiu

Narren Hreadgold, op. cit., p.1.2.

,+

epuizat, ruinat economic i financiar, cu toate c a fost un mare ctitor pe linie militar civil i religioas. .reptul iustinian nu cunoate o cola!orare a 7tatului la administrarea averii !isericeti. ?mpratul sta!ilea numai dispoziiile legale, dar administrarea era rezervat e1clusiv Bisericii= "C. Menec)t, S<stem des &ust. (irc)envermogensrec)tes, Stuttgart, 1-.+, p. 11*# cf. 3ena terea, Cnul %&, Clu8, 2 iulie 1-66, nr. 2@'27, p. 2. 2ola!orarea 7tatului cu Biserica este fatal i inevita!il, pe c#t vreme se nt#lnesc am#ndoi pe un teren comun, pe c#t vreme i 7tatul i Biserica au datoria de a lucra, asupra poporului i pentru !inele lui. 2ola!orarea aceasta tre!uie coordonat prin !una nelegere ntre cei doi factori, i n aceasta constau raporturile intime care tre!uie s e1iste ntre 7tat i Biseric "cf. Criza bisericeasc, Bucure ti, 1-12, p. 1@#. C)iar prin esen!a sa, Biserica nu se acomodeaz cu sc)imbrile dese, i cnd trebuie a i se aduce vreuna, trebuie ca ea se fac 2n a a fel, ca s nu fie nevoie a se reveni prea curnd asupra ei "cf. Criza bisericeasc, p. 1*#. Cdmirabil lucru e religia cre tin, care, de i pare s aib ca obiect fericirea 2n via!a viitoare, ne aduce fericirea i aici pe pmnt S 3eligia cre tin ne 2ndeamn s nu ne punem nde8dea noastr 2n via!a pmnteasc, care e trectoare i frmntat de multe necazuri i nenorociri, ci
,@

2n via!a viitoare unde nu este durere, nici 2ntristare nici suspin, ci via! fr de sfr it "0ontesTuien#.

Perio$d$ de $ur $ $r+ei Ai=$n+ine

Biserica construit de Constantin cel 0are, 2nc)inat Inelepciunii .ivine (7op'ia#, a fost distrus de un incendiu 2n anul +62 2n timpul rscoalei 5iMa. &mpratul &ustinian cel 0are construie te o biseric, o capodoper, unic ce impune un nou stil ecleziastic. Buvernatorii din toate provinciile imperiului au contribuit pentru construc!ia i 2nzestrarea ei cu cele mai scumpe materiale de construc!ie din lume. Cr)itec!ii ntemius din 0rala i Isidor din -ilet cu zeci de mii de muncitori sub supraveg)erea 2mpratului &ustinan 2n anul +67 "27 dec.# inaugureaz biserica dup + ani de munc i 8ertfe.
,7

&ustinan 2n ziua inaugurrii a strigat; D7lav lui .umnezeu care m-a socotit demn s realizez o asemenea oper K O, 7olomoane, te-am nvins K@ Scriitorul i academicianul francez Lrancois Himolen, abate de C)ois< "1@,,'172,# afirma c $iciodat, geniul %omei i cel al Orientului n-au fost asociate ntr-un ansam!lu mai surprinztor i mai armonios7. 2 !r1itectura Frocopius, istoric bizantin "K +@2# principalul cronicar al epocii lui &ustinian "2artea rz!oaielor lui Iustinian)L 4ucrare intitulat Istoria secret este un amestec de anecdote i pamflete la adresa lui &ustinian i a Heodorei, compar 0area Biseric cu o nav ancorat 2n port, dominnd toate cldirile ora ului, iar splendoarea ei se arat 2n interior. Biserica are form aproape ptrat, de 77 metri lungime i 71,7. l!ime, iar pe nava principal o cupol imens cu diametrul de 61 de metri la o 2nl!ime de +. de metri. Hotul a fost realizat de constructorii bizantini 2ntr'o manier original 2nct opera lor a devenit Do minune de sta!ilitate i de ndrzneal=. 0aterialele pentru cupol au fost aduse din 3odos "olane din lut alb i spongios, foarte u or#, iar la baza cupolei sunt ,. de ferestre. Hot Frocopie spune c; $ra o lucrare minunat i 2nspimnttoare 2n acela i timp "U# prea c nu se spri8in pe zidire, ci este suspendat cu un lan! de aur de
@

rta Bizantin, 4ucrare 2ntocmit de Constantin &onescu'Boeru, $d. Frietenii Cr!ii, Bucure ti, 2..2, p. ,-. 7 I!idem.

,*

cer. Cu toate calculele i msurile de siguran!, cupola bisericii se prbu e te la 7 mai ++*, iar &ustinian a ordonat lucrrile de restaurare ce au fost conduse de un nepot a lui &sidor din 0ilet. &sidor cel Hnr realizeaz o cupol mai mic. Biserica a fost inaugurat la +@2 la 2, decembrie, care a rezistat pn astzi, fiind considerat o minune a artei i tiin!ei. ). 3rnamentarea Sculpturi, combina!ii de marmur, mozaicuri, capiteluri aurite, pietre semipre!ioase cu monogramele lui &ustinian i ale H)eodorei, de o frumuse!e rar iar pardoseala dintr'o marmur de toate culorile. ' -ozaicurile cuprind pu!ine figuri omene ti; un ar)ang)el pe peretele sudic al altarului: Lecioara cu Liul, aflat 2ntre &ustinian care'i ofer 0area Biseric, i Constantin cel 0are, care'i ofer ora ul 2ntemeiat de el. /n partea de sus a marii cupole e?ist o cruce uria pe un fond de cer 2nstelat. Se spune c Iustinain a !inut ca interior s strluceasc precum edificiile monumentale din Cle?andria i c ar fi dorit s 2mbrace pere!ii i pardoseala Sf. Sofia din plci de aur. /n centrul bisericii, sub cupol, se afla marele amvon, magnific 2mpodobit cu marmur sculptat, filde , argint i pietre pre!ioase avnd 2n vrf o cruce. - Iconostasul era de argint cu medalioane'icoane ale 0ntuitorului i 0aicii Eomnului, ale ar)ang)elilor profe!ilor i apostolilor.

,-

' Cltarul, o minune, Sf. 0as din aur a ezat pe coloane de aur, iar deasupra ei se aflau patru coloane de argint, sus!in un dom ce avea 2n vrf o cruce mare de aur, strlucea de emailuri i pietre pre!ioase. Eraperiile !esute din mtase i fir de aur operele lui &ustinian i a Heodorei, cu imaginea 2mpratului i c)ipul lui Aristos i a Lecioarei care 2i binecuvnteaz pe 2mprat. /n spatele absidei se afla tronul patriar)al din argint aurit. ' &storicul Frocopios spune c pentru altarul Sf. Sofia s'a folosit aproape 2..... Mg de argint. ' &luminarea catedralei Sf. Sofia era magnific realizat cu numeroase polHcandila din argint, lmpi atrnate de baza circular a cupolei Ein secolul al D&'lea, acest stil se impune i devine 2n art un obiectiv de referin!. 2aracteristicile stilului !izantin $ste cunoscut faptul c arta bizantin a fost considerat mult vreme o art imo!il, static, fr putere de a se re2nnoi 2n con!inutul su de crea!ie . Cu timpul speciali tii 2n domeniu au descoperit o comple1itate i suplee a artei bizantine cu valori deosebite a a cum afirm C)arles Eie)l; arta bizantin nu este deloc o art nscut moartUeste o art viabil, cu o dezvoltareUcontinu i progresiv, cu evolu!ii i transformri succesive *. Cstfel, stilul bizantin nu este o relicv a panteonului artistic al trecutului, ci astzi are o mare e?tindere i vizibilitate 2n loca urile de cult 2mpodobite cu picturi ale stilului bizantin,
*

C)arles Eie)l, -anuel d,art BHzantine, $di!ia a &&'a , Faris, 1-2+, p. ,.

+.

iar puterea lui rezid 2n frumosul du'ovnicesc pe care 2l de!ine-. Crta bizantin urmre te nu numai redarea unei frumuse!i e?terioare ci mai ales frumuse!ea du)ovniceasc pe care pictorii s'au strduit 2n trecut i au rmas e?emple pozitive pentru cei de azi 2n e?presia plastic a fondului de idei pe care trebuie s'l urmreasc 2n operele lor 1.. Ccest stil al artei cre tine, al artei liturgice urmre te legtura vie i continu dintre om i Eumnezeu, de a'l slvi pe ziditor prin via!a spiritual. =riginea artei bizantine este 2n modestele desene, fr aspect estetic, din catacombele primilor cre tini, desene ce erau de fapt un cod de 2n!elegere 2ntre cre tinii persecuta!i. Cceste desene'simboluri adic; cruce, potir, porumbel sau un pe te, un miel pre'2nc)ipuiau pe 0ntuitorul. Eup acestea au aprut figuri de prooroci pn la o scen cu momente biblice. Ficturile 2n encaustic descoperite la La<um 2n $gipt din secolul al &&&'lea, adic aveau culorile preparate cu cear i, constituie izvoare pentru stilul bizantin ce se va forma dup libertatea cre tinismului cnd vor apare biserici 2mpodobite cu fresce, miniaturi, mozaicuri 2n care va predomina albastru i auriu ca simboluri ale cerului. =perele de art cre tin ne arat cum a aprut, evoluat i s'a dezvoltat acest stil bizantin care este de fapt o sintez 2ntre caracteristicile picturii egiptene i ale sculpturii antice grece ti. <estul, poziia sau surprinderea unei mi cri a capului, minilor sunt o caracteristic a
-

1.

Freot &oan Lulea, .espre stilul !izantin, 2n rev. 0.C., Cnul %D, 5r. 1'6, 1-7., p.1@2. Cf. &. E. Otefnescu, 8ictura !isericeascM, vezi i rev. B. B. , nr 11'12, 1-@1.

+1

stilului bizantin, a figurilor reprezentate, i d semnifica!ie picturii bizantine. Hot ca o caracteristic a stilului bizantin re!inem faptul c aici rmne fa!a imobil, adic 2n profil fa! de corp, redat 2n pozi!ia privit din fa!. Ee asemenea 'ieratismul figurilor sfin!ilor, 2nseamn caracterul liturgic, bisericesc, serafic, du)ovnicesc, caracterizeaz arta bizantin, adic transfigurarea celui care s'a nevoit a fi aproape de Aristos, c)ipul sfntului se definitiveaz, se 2mpline te 2n lumea dincolo unde el este tritor, cu alte valori i alte frumuse!i. Eup cderea Constantinopolului sub turci "2- mai 1,+6#, Biserica pravoslavnic rus peste trsturile vec)i bizantine vine cu o pecete proprie i desc)ide o lucrare nou, un stil neo-!izantin care se continu pn astzi. /n aceast pictur neo'bizantin, )ieratismul va fi e?primat prin alungirea fe!ei i a 2ntreg corpului, slbirea lui fizic,iar privirea oc)ilor devine mai adnc i 2ntreg c)ipul sfntului mai ptrunztor. /n pictura neo'bizantin mn poart semnifica!ia unui gest de binecuvntare. mpratul +aurice %iberiu $456-786& rmne 2n tradi!ia Bisericii ca cel care a fi?at srbtoarea Cdormirea 0aicii Eomnului la data de 1+ august. Fn la el aceast srbtoare se !inea la date diferite 2n marile Bisericii ale &mperiului Bizantin "vezi &. Pgrean, 2n rev. Helegraful 3omn, anul 12., 1-72, 1+ aug., nr. 61'62, p. 1#.

+2

B$1ilei$ Elenic0 Mediev$l0 35)("('<(7

.escendenii 'eraclizi Cea de a doua parte a veacului al D&&'lea poate fi socotit, dup cum precizeaz C. Eucellier, epoca 2n care &mperiul de 3srit a 2ncetat de a mai fi cu adevrat roman 2n alctuirile sale geopolitice, 2n administra!ie i c)iar 2n ideologie, din acest moment putndu'i'se acorda apelativul conven!ional de Ai=$n+inD. -%0r$+ul Eer$clie 35('"5)(7

+6

/n acest timp per ii vor ocupa teritorii din imperiu la miazzi, iar 2n @1, ocup &erusalimul i iau Sf. Cruce ca trofeu i o duc la Ctesifon capitala lor. Aeraclie va 2ncepe rzboiul cu per ii 2n anul @22. /n anul @2@ Constantinopolul este atacat de avarui iar mica armat a fost a8utat de patriar'ul 7erg'ie va apra Constantinopolul de atacurile avarilor cu alia!i "slavi, bulgari i gepizi#. Fatriara)ul a luat icoana 0aicii Eomnului, conform tradi!ie pictat de Sf. $v. 4uca, i a fcut cu ea o procesiune pe zidurile cet!ii 2n urma cruia s' a ivit o furtun puternic pe mare 2nct a scufundat corbile invadatorilor, iar drept mul!umire 2n acea noapte patriar)ul i preo!ii au cntat pentru prima dat catistul Bunei vestiri 2n fa!a acestei icoane. Eatorit acestui fapt icoana se nume te a &mnului Ccatist, care 2n anul 167+ a fost druit de 2mpratul bizantin Cle?ie al &&&'lea Comnenul, cuviosului Eionisie ctitorul 0nstirii Eionisiu din 0untele Ct)os unde se afl i astzi 2n Faraclisul numit al &mnului Ccatist de dimensiune aproape ptrat "6. cm#. &coana este realizat din amestec de cear i mastic, cu un c)ip ters din cauza c ea a izvort mir 2n numeroase rnduri., este prote8at de o ferectur de aur din 17*@. Salvarea re edin!ei este atribuit -aicii .omnului protectoarea ora ului imperial, iar din tradi!ie aflm c atunci s'a compus "de ctre patriar)ul Serg)ie# imnul catist ca un omagiu de gratitudine VCprtoarei Eomne pentru victoria repurtat asupra pgnilor.

+,

)eraclie va 2nvinge pe per i, iar 2n anul @2- se va 2ntoarce cu Sf. Cruce la Constantinopol i 2n anul @6. Sf. Cruce va fi dus la &erusalim. /n aceast perioad poetul <eorgios 8isides 2i dedic 2mpratului un poem omagial intitulat "eracliada. Ee re!inut faptul c triburile arabilor dup moartea lui 0a)omed "@62# pornesc contra cre tinilor un rzboi a a zis W sfnt X "d&i'ad). -usulmanii dup lupta de la YarmuM "@6@# vor cucerii i stpni Siria, 2n anul @6* Cetatea Sfnt'&erusalimul "patriar)ul Sofronie# iar 2n @,1'@,2 vor ocupa i $giptul de nord "Cle?andria este evacuat de bizantini#. Crabii astfel au ocupat 2G6 din teritoriul &mperiului bizantin. -%0r$+ul !on1+$n1 II 35)("55<7 $ste nepotul lui Aeraclie care va deveni un dictator crunt. /n anul @,* va publica edictul numit 0Hpos (norm) prin care interzice orice dezbatere cu privire la energiile i voin!ele din persoana 0ntuitorului, 2n urma ne2n!elegerilor dintre calcedonieni i montele!ii. /n aceast perioad este condamnat la mutilare 7f. -a1im -rturisitorul i e?ilat 2n Caucaz unde va muri 2n anul @@2. /n anul @@* bazileul este asasinat 2n baie de un complotist. -%0r$+ul !on1+$n+in I; Po8on$+ul 3A0rAo1ul7 55<"5<?

++

$ste fiul lui Constans &&. /n timpul domniei acestui 2mprat arabii atac din nou Constanitopulul "@7,'7*# care este aprat cu mari sacrificii. Hot acum !ulgarii condu i de Csparu) au reu it s ptrund 2n /obrogea i s se 2mpr tie pe 2ntreg teritoriul dintre Eunre i 0un!ii Aaemus, adic regiunea care corespunde cu nord'estul Bulgariei de astzi cu capitala la FlisMa. 2onstantin I9 8ogonatul a rmas 2n istoria cre tinismului prin convocarea 7inodului 9I ecumenic de la 2onstantinopol (CE4-CE/). Hnrul bazileu a 2ncetat din via!a la vrsta de 66 de ani dup ce a poruncit mutilarea a doi fra!i ce voiau conducerea imperiului. -%0r$+ul Iu1+ini$n II 35<?">? 9i 6'?"6((7 " !.rnul 3R/ino+-e+ul7 1$u Iu1+ini$n cel Mic Ccestui bazileu, ortodo? i foarte evlavios, 2i datorm 2ntrunirea Sinodului Tuinise?t "D'D&# sau trulan "deoarece edin!ele sale s'au !inut 2n sala boltit a palatului, in Hrullo, 2n anii @-1'-2#. Ccest sobor a completat cu 1.2 canoane sinoadele D i D& ecumenice care dup cum se tie n'au elaborat nici un canon. S'au luat msuri pentru restabilirea disciplinei, stoparea declinului bunelor obiceiuri, interzicerea supersti!iilor i a datinilor strvec)i pgne, iar unele canoane au lovit anumite practici i vederi a Bisericii din Cpus. /n anul @-+ 2mpratul este mutilat 2n )ipodrom i izgonit de partidele religioase 2n e?il la C)erson. C revenit
+@

la tron i s'a rzbunat pe patriar)ul Calinic & pe care l'a orbit i trimis la 3oma. Iu1+ini$n cel Mic rei$ +ronul Bn 6'? %.n0 Bn 6(( tulburat psi)ic, cstorit cu o principes cazar, va 8udeca i e?ecuta pe uzurpatorii si, iar patriar)ul Calinic & "@-,'7.+# este orbit i trimis 4a 3oma. Da trimite o e?pedi!ie la 3avena pentru a sanc!iona pe militarii de acolo care au obstruc!ionat 2n anul @-+ arestarea papei 7ergiu poruncit de el i e?pedierea lui la Constantinopol. Cu acest 2mprat, decapitat 2n decembrie 711, se 2nc)eie dinastia )eraclizilor i 2ncepe o epoc de anar)ie pn 2n 717. Se atribuie epocii lui 2odul rural - $omos <'eorg'iGos. Fentru romni este important aceast legiuire deoarece ea va fi inclus, 2n traducere, 2n 8ravila lui 9asile ;upu "1@,@# i 2n ?ndreptarea ;egii a lui 0atei Basarab din 1@+2, ceea ce 2nseamn c multe realit!i caracteristice Bizan!ului din secolele al D&&'lea J al D&&&'lea erau cunoscute 2n societatea romneasc din secolul al %D&&'lea. -%0r$+ul P/ili%%iFo1 36(("6(47 de i credincios monoteismului dispune distrugerea icoanelor i a actelor Sinodului D& ecumenic.

+7

Li+er$+ur$ 9i $r+$ 1uA iconocl$9+i

Creatorul marelui Canon "o 0egas Manon# este Andrei !re+$nul "K 7,.# nscut 2n Eamasc, un vast poem alctuit din 2+. strofe 2n , sec!iuni, stil foarte plastic. Fatriar)ul "1erman "71+'76.# alctuie te tezele principale ale iconografiei tradi!ionale precum i lucrarea intitulat N "otarele vieii O, un dialog 2ntre un ra!ionalist i un fidel ortodo?. Benialul Ioan /amasc1inul $9:;<& cu lucrarea sa de baz Izvorul cunotinei 2n 6 pr!i; .ialectica, 6n istoric al ereziilor i cri!ia (.ogmatica). Hot lui i se mai atribuie !i romanul )agiografic intitulat W 9iaa lui 9arlaam i Ioasaf O 2n care ana)oretul Darlaam cre tineaz pe &oasaf iar acesta va converti la Aristos pe tatl su

+*

"indian# i 2ntreg regatul lor. Cceast lucrare a fost tradus 2n romne te de 6drite $sturel n /C*P. Hot 2n aceast perioad a iconoclasmului s'a remarcat i %eodor Studitul $9567&, omul binecuvntat de Eumnezeu 2n a apra Sf. Hradi!ie., cu o oper egal cu a Sf. 0a?im 0rturisitorul i &oan Eamasc)inul care numr peste ,.. de cate)eze de 2ndrumare du)ovniceasc i mai mult de +@. de scrisori cu con!inut liturgic i epigramist. #ic1i(or Patriar1ul $956<& se va remarca 2n aprarea icoanelor, prin dou tratate 2mpotriva iconoduliei. Fe lng vaste cuno tin!e teologice de!inea i cuno tin!e de geometrie, astronomie, muzic i aritmetic. 0ai amintim pe 0eofan -rturisitorul (AE/E) care prezint perioada 2*,'*16 cu date despre dobrogeanul Ditalianus i despre bizantinul Friscus i luptele lui 2n stnga Eunrii, precum i pe patriar)ul iconoclast Ioan <rammatiGos (E(+-E*(), figur comple?, un om foarte cultivat al timpului su. Eintre iubitorii literaturii amintim pe poeta >asia, o femeie inteligent, de o frumuse!e rar, cu o profund religiozitate a fost desemnat de a deveni so!ia 2mpratului Heofil "*2-'*,2# care cu un mr de aur 2n mn a provocat' o; W Frin femeie s'au ivit cele rele X iar rspunsul prea operativ; W /ns tot din femeie "Lecioara 0aria# se na te binele X, l'a determinat pe 2mprat s aleag o alt femeie pe 0eodora, viitoarea restauratoare a cinstirii icoanelor.

+-

Q Ct prive te arta pictural, W iconocla tii mai mult distrugeau dect creau X "0. Clpatov#. &mpratul 2onstantin 9 "7,1'7-+# a poruncit s fie distruse icoanele lui Aristos i a ordonat 2nlocuirea frescelor biserice ti cu motive de cruci i vi! de vie i reprezentri florale i c)iar animaliere. &conoclastia a introdus decora!ia oriental preluat de la arabi care a fost adus de la per i. /mpratul 0eofil s'a strduit s'i imite pe arabi 2n art, cultur i ar)itectur pe ct a fost cu putin! 2n perioada lui. Se spune c acest 2mprat a instalat lng tronul lui un arbore de aur, populat cu psri automate care cntau... Z Cu privire la raporturile rom#no-!izantine numeroase vestigii "cruci i alte obiecte din aceast perioad descoperite 2n !ara noastr; &a i, Daslui, =lt# demonstreaz pstrarea legturilor cu Bizan!ul. /n lucrarea .escriptio -oldaviae, Eimitrie Cantemir spune sugestiv c Sinodul de la &a i din 1@,2, s'a !inut W 2mpotriva iconocla tilor i a altor eretici X adic neo'iconocla tii calvini.

@.

Iconocl$1-ul

,tapa .nt*i &conoclasmul "lupta 2mpotriva icoanelor# estre imposibil a se lmuri doar prin ra!iuni politice i nici cu motive teologice sau izolat de reformele sociale. 4ocul lui de na tere este dup unii Constantinopolul "A. C)r[eiler#, dar cu surse 2n fond asiatice, aproape e?clusiv 2n &mperiul bizantin. /mpra!ii iconocla ti erau to!i de origine anatolian; isaurii; pentru etapa &'a; ;eon III "+/+ - +*/# i 2onstantin D "fiul# 7,1'77+, iar pentru etapa a &&'a; ' 4eon D 'Crmeanul "*16'*2.#, ' 0i)ail && "*2.'*2-# i fiul Heofil "*2-'*,2#. 2ultul icoanelor de dou ori a fost restabilit de femei; ' &rina "7-7'*.2#, greac de obr ie pentru etapa &'a, i ' Heodora din Faflagonia ' provincie microasiatic pentru etapa &&'a. /n aceast perioad era o rspndire e?traordinar a icoanelor i se pretindea de unii c e?ista e?emplare de icoane nefcute de mn omeneasc. /n anul 72@ B-%0r$+ul Leon III " I1$urul 36(6"6)(7 dispune distrugerea icoanei'mozaic reprezentnd pe &isus Aristos de deasupra For!ii de Bronz "primul act iconoclast,
@1

primul act public# i pune 2n locul ei o cruce, care s reprezinte gloria ortodoc ilor. Patriar1ul "1erman I "71+'76.# 2nfrunt pe 2mprat i nu accept s treac de partea lui, fapt ce l'a determinat s'l plmuiasc i s'l alunge din scaunul patriar)al iar 2n final s fie dus de solda!i 2ntr'o mnstire 2ndeprtat i strangulat la vrsta de 1.. de ani. /n locul lui B)erman este ales tanasie (+(4-+B)), un admirator al 2mpratului, care la 2nscunare,2n timpul ceremoniei, este lovit cu pietre de popor a a 2nct va scpa cu fuga. !on1+$n+in ; 2 !o%roni-ul(( 36)("6)?7 Eup ce ocup tronul, el se va rzbuna pe potrivnicii lui orbind pe Crtavasde "cumnatul su i spri8initorul ortodoc ilor# i pe fii lui, iar pe patriar1ul !nastasie 2n noiembrie 7,2 2l urc pe un mgar 2n )ipodrom, 2l biciuie te i 2l insult lsndu'l apoi patriar) pn la moarte. /mpratul convoc un sobor 2n palatul Aieria la 1. februarie 7+, i cu toate c a triumfat partida moderat, el interzice totu i confec!ionarea de icoane, posedarea sau tinuirea icoanelor. Eup acest sinod este ales patriar) Constantin II (+(B+CB) care a fost obligat s 8ure din amvonul bisericii c nu va respecta icoanele. Supus 2mpratului i din porunca lui, pentru al compromite, acest patriar) a dus o via! destrblat. Cu toate aceste aspecte negative ale vie!ii lui el se opune 2mpratului care propune ca -aica .omnului
11

Spurcciune "din grece te Mopros > e?crement i onoma > nume#.

@2

s fie numit simplu -aica lui "ristos. C8unge s fie e1ilat n insula 8rinilor i 2nlocuit cu alt patriar) iar la scurt timp adus din nou 2n Constantinopol unde va fi btut i degradat solemn 2n biseric, dus 2n )ipodrom dezbrcat 2ntr'o cma , cu capul i barba rase, pus pe un mgar i umilit este nevoit s declare c credin!a 2mpratului este ortodo?. Hrimis 2n 2nc)isoare i se taie capul care va fi ars 2n pia!a public, iar corpul transportat 2n locul unde se 2ngropau criminalii. Eup anul 7@. de la lupta 2mpotriva icoanelor s'a trecut &a persecutarea iconodulilor, 2n special a clugrilor, 7f. Rtefan cel $ou prime te mucenicia i astfel se a8unge la mutilarea i c)iar uciderea a mul!i iconoduli. S( Ioan /amasc1inul cu pre!ul vie!ii apr icoanele. 0ai re!inem faptul c aceast lupt 2mpotriva icoanelor a pornit de sus 2n 8osQ, adic de la 2mpra!i care au obligat i sc)imbat pe patriar)ii care s'au opus. /n anul *2. iconofilul %oma Slavul a organizat o puternic rscoal 2mpotriva regimului iconoclast a 2mpratului 0i)ail &&, fiind sus!inut i de popula!iile microasiatice. 2n Constantinopol c)iar din anul 72@ popula!ia s'a revoltat 2mpotriva eliminrii icoanelor, mai ales femeile, iar 2n 0area $gee izbucne te o revolt armat 2n anul 727. pusul prin papa <rigorie II, arunc anatema peste iconocla ti i este 2mpotriva 2mpratului bizantin 4eon &&& care 2n anul 76. demite pe patriar)ul B)erman. &conoclasmul a dus la separarea 3omei vec)i de cea 5ou i a favorizat apari!ia statului papal 2ncepnd cu anul 7+,.
@6

2n anul 7@- un conciliu la ;ateran arunc din nou anatema peste iconocla ti. Eup moartea lui Constantin D, prigonirea s'a temperat prin venirea pe tron a 2mpratului Leon I; !e=$rul 366?"6<'7 i a fiului su 2onstantin 9I, minor, care va domni su! regena mamei sala &rina, 2mprteas 2ntre anii 7-7'*.2. Irina 2nltur pe patriar)ul Faul i promoveaz ca patriar) pe un mirean bine instruit i evlavios 0arasie cu care va convoca Sinodul D&& ecumenic de la 5iceea 2n anul 7*7 la care particip 6+. de ierar)i i numero i mona)i, sinod la care este repus 2n drepturile ei iconodulia, redactndu'se o autentic teologie a icoanelor. Liul Constantin D& va prelua tronul din anul 7-., dar din punct de vedere militar s'a dovedit a fi incapabil, iar 2n timp ce 2n via!a particular a fost imoral, divor!ul de so!ia lui i recstorirea a scandalizat popula!ia ortodo? din Constantinopol. 0ama lui Irina, de necrezut, va dispune orbirea fiului i e?ilarea lui 2mpreun cu cea de a doua so!ie i astfel va lua tronul 2n anul 7-7 i va domni pn 2n *.2 cnd o rscoal a poporului o 2nltur de la conducerea imperiului. -%0r$+ul Nic/ifor I 3<'&"<((7, mare e?pert financiar va modifica unele )otrri ale &rinei, fapt ce va duce la nemul!umirea Bisericii, iar ca patriar) va pune pe cronicarul 5ic)ifor. /mpratul are o victorie deosebit la Fatras, 2n anul *.+ asupra slavilor
@,

rscula!i 2n Feloponez, fapt ce a contribuit la regrecizarea BrecieiQ meriodonale unde erau mul!i salvoniQ. /n urma unei btlii cu )anganul bulgar (rum 2 i va pierde via!a i se spune c din !easta sa )anul bulgar a fcut o cup de but la orgiile pgne. -%0r$+ul Mi/$il I R$n8$Ae 3<(("<(47 este ginerele lui 5ic)ifor. %anga!e semnific mn foarte mare sau tare. Ccest 2mprat a simpatizat pe iconoduli, a a 2nct Sf. Heodor Studitul a a8uns s domine via!a religios'politic.

@+

E;OL IA I!ONO!LASM L I " e+$%$ $ II"$ " /n etapa a &&'a iconoclasmul a pierdut din intensitate, iar martiri iconoduli au aprut doar sub 2mpratul Heofil. -%0r$+ul Leon ; Ar-e$nul 3<(4"<&'7 $ste preocupat mai 2nti de restabilirea ordinii i 2nc)eie un armisti!iu cu =murtag, urma ul lui (rum, pe 6. de ani a a 2nct pericolul bulgar este anulat. 4a urcarea sa pe tron este pus de ctre patriar1ul #ic1i(or $587-524# s
@@

semneze o declara!ie c va pzi dreapta credin! i va respecta dogmele Bisericii i Sindodul D&& ecumenic. 4a scurt timp 2mpratul, convins fiind c icoanele au adus mari nenorociri imperiului, convoc un sinod s-l &udece pe patriar' care va fi scos din palat, aruncat 2n pia! spre a fi ucis de iconocla ti, dar prote8at de 2ntuneric reu e te s scape cu via!a, trece Bosforul, aprnd pn la moarte doctrina Bisericii. Clturi de 5ic)ifor este 0eodor 7tuditul care sus!ine c c)estiunile biserice ti sunt de competen!a preo!ilor i 2nv!a!ilor, 2mpratul neavnd dect administrarea treburilor e?terioare. Cpostolul spusese doar c; Eumnezeu a a ezat 2n Biseric 2n primul rnd apostoli, apoi profe!i, apoi dascli, dar nicieri nu a amintit de 2mpra!i. Fentru tine spunea el, datoria ta este s'i ascul!i i s nu le uzurpi locul12 $liberat de gri8ile rzboinice, ;eon D2ameleonulI, cum era poreclit, va pune un nou patriar1 pe %eodot +elissenos, aderent opticii sale 2mprte ti, iar dup aceasta, 2n *1+ va dispune o adunare sinodalQ care a revigorat sentin!ele iconoclaste din anul 7+, i a denigrat c)ipurile fr via!Q, adic icoanele. 0eodor 7tuditul este e?ilat 2n Bitinia de unde va apra cultul icoanelor prin scris i vorbire iar la 2mprat 2l va spune c i s'a 2ncredin!at conducerea Statului nu a Bisericii. /n urma unui puci va fi ucis la 2rciunul anului E)4. -%0r$+ul Mi/$il II 3<&'"<&>7
12

Cf. 4ucian &. Bafton, st. cit. , p. ,@6 "vezi Dia!a lui Heodor Studitul#.

@7

Bal!us (B#l!#itul sau <#ngavul) cu care ncepe dinastia frigian. Ccest 2mprat va cuta o mediere 2ntre cele dou partide, va rec)ema pe mona)ii deporta!i i va restabili legturile cu papa Fascal &. 0i)ail va fi )r!uit de rsculatul 0oma 7lavul care s'a declarat protector al =rtodo?iei, dar 2n acela i timp rscoala are i cauze sociale. Homa Slavul va ataca 2n dou rnduri Constantinopolul "*21'*22#, iar 2n toamna anului *26 va fi omort de 0i)ail cu a8utorul )anului bulgar. -%0r$+ul Teofil 3<&>"<)&7: =m de cultur i de rzboi, mare ctitor. /n anul *62 un conciliu de la Dla)erne va 2ntri decretele iconoclaste anterioare. Studi!ii se vor opune i astfel apar din nou mucenici. Eoi mona)i din &erusalim, 0eofan i 0eodor vor fi stigmatiza!i cu fierul ro u pe frunte. Da pune patriar) ecumenic 2n anul *67 pe fostul su dascl iconoclast Ioan <ramaticos. Heofil va muri 2n anul *,2, iar fiul su minor 0i)ail &&& Be!ivul "*,2'*@7# va deveni 2mprat. -%0r$+ul Mi/$il III" Be*ivul 3<)&"<567: Da avea ca tutore pe cezarul Bardas care din cauza vie!ii lui imorale este oprit de la 2mprt anie de patriar)ul &gnatie "*,7'*+*: *@7'*77#, un aprtor al icoanelor. Beneralul Bardas reu e te s se rzbune pe patriar), 2l implic 2ntr'un proces politic, dup care 2l duce 2n insula Aieria unde este 2nc)is 2ntr'un staul cu capre, btut crunt pentru c nu vroia s' i dea demisia, iar apoi e?ilat 2n insula 0itiline. $ste readus la Constantinopol 2n anul *@., iar noul
@*

patriar) Lotie, ales de Bardas, un laic foarte 2nv!at de la palat care pstore te numai 2n conflicte cu sus!intorii lui &gnatie i cu 3oma care nu'l recunoa te, !ine cteva sinoade pentru a'l depune pe &gnatie, iar 0i)ail &&& 2l insult i umile te pentru c nu demisioneaz, iar apoi 2l 2nc)ide 2n cavourile bisericii Sf. Cpostoli, i supus unor noi c)inuri. /n cele din urm este nevoit s se retrag, iar dup moartea 2mpratului 0i)ail &&&, 9asile -acedoneanul 2l rec)eam pe &gnatie, iar Lotie este izgonit. 0en!ionm aici i rena terea 2nv!mntului i a culturii 2n aceast perioad, rolul de seam 2n acest proces revenindu'i lui Bardas care a reorganizat universitatea aflat 2n declin 2n perioada iconoclast. Cici cei mai buni speciali ti predau acum toate ramurile tiin!ei. /n secolul al &%'lea e?ista 2n Constantinopol, pe lng universitate i o Ccademie pe lng Fatriar)ia, care avea ca scop pregtirea clerului. Dduva Teodor$: re8en+0 3<)&"<?57, 2mprteasa, mama lui 0i)ail &&&, va restabili cultul icoanelor prin sinodul din 22 martie 5;= sub pre>edinia patriar1ului +etodie >i va proclama /uminica 3rtodo?iei. -%0r$+ul ;$1ile I M$cedonen$nul 3<56"<<57 $ste refuzat la 2mprta anie de patriar1ul @otie care l'a 2ncoronat pe motiv c este asasinul lui 0i)ail &&&, fapt pentru care 2mpratul 2l va trimite pe patriar) 2n e?il la 0nstirea SMepi i va rec)ema pe &gnatie. Eup moartea lui &gnatie va fi adus din nou Lotie de la palat unde se
@-

ocupa cu educarea copiilor 2mpratului. Ccest 2mprat a legiferat ca 0untele Ct)os s fie rezervat numai pentru mona)i, fiind un loc potrivit i geografic pentru ascez i medita!ii. Ee i inaugurat printr'o crim, dinastia macedonean a durat aproape dou dou secole "*@7'1.+7# i a fost cea mai glorioas din istoria Bizan!ului. /mpra!ii au fost, 2n general, oameni destoinici, dornici s ridice puterea i strlucirea &mperiului, buni administratori i diploma!i, i mai ales ilustri generali, care i'au petrecut o bun parte din timp pe cmpul de lupt 2n mi8locul osta ilor: pe ace ti osta i i'au i spri8init prin msuri administrative i economice. -%0r$+ul Leon ;I Gilo1oful 3<<5">(&7 Da 2nltura pe Lotie din scaunul patriar)al 2n urma unui proces politic de trdare i va pune pe fratele su Otefan "**@'*-6#. Eup ce publicase un decret prin care declara cstoria a &&&'a nul, intr 2n conflict cu noul patriar) $icolae -isticul "-.1'-.7: -12'-2+#, din cauza celei de a patra cstorie cu Poe pentru c nu a avut copii cu celelalte so!ii. Poe Carbonopsina 2n anul -.+ a nscut pe 2onstantin 8orfirogenetul. "a8unge 2mprat, -16'-+-, avnd ca regent pe 5icolae 0isticul "-16'-1,#, iar din -1,' -2. devine regent Poe Carbonopsina, dup care urmeaz %oman I ;ecapenos, co'2mprat 2ntre anii -2.'-,,#. Fatriar)ul 5icolae botez copilul 2mpratului cu condi!ia c se va despr!i de Poe. /mpratul a obligat un preot s'l cunune cu Poe, dup care patriar)ul 2i interzice 2mpratului

7.

s intre 2n biseric i e?comunic pe preotul care a fcut cununia. ;eon 9I 5ilosoful va apela la papa de la 3oma care recunoa te validitatea cstoriei dup care cu for!a va 2ndeprta pe patriar) din scaun i 2l va pune pe du)ovnicul su $ftimie patriar) care va 2ncorona pe fiul su Constantin 2mprat. /nainte de moarte, 4eon D& va aduce pe patriar)ul 5icolae 2n scaunul su i 2nc)ide sc)isma 2ntre el i $ftimie prin publicarea 2n -2. a tomului unirii prin care se interzice cstoria a treia i a patra, dar este scuzat cea a 2mpratului 4eon D&.

Pri-$ ren$9+ere cul+ur$l"1%iri+u$l0 Ai=$n+in0

Eup aceast perioad putem vorbi de o rena tere cultural'spiritual 2n Bizan! 2ncepnd cu 2mpratul ;eon 9I cel ?nelept (EEC-P/)). $icolae -isticul "patriar) 2n dou rnduri -.1'-.7 i -12'-2+#, numit 0<stiMos, deoarece a fost secretar i confident al 2mpratului#, a lsat peste 1+. de scrisori trimise diferi!ilor demnitari laici sau religio i ai vremii. Ee re!inut c la arabi se adreseaz 2n numele respectului pentru tratate i rela!ii umane.

71

r'iepiscopul ret'as (AP**) realizeaz 2n aceast perioad un comentar la pocalips. 7imion -etafrastul : (0raductorul), se ocup de scrieri 'agiografice i tot n aceast perioad apare Simion #oul %eolog $<;<-2866&, cel mai mare mistic al Bisericii ortodo?e. =pera sa con!ine; Cuvntri i epistole cu caracter doctrinal, Imnele iu!irii divine, 2apitole practice i teologice. 9n adevrat N neoteolog O care ne spune c, comunicarea cu Eumnezeu este posibil de i natura omului i 'a!itus-ul (aspectul e1terior) sunt altera!ile. .escoperirea acestui sf#nt i rsp#ndirea scrierilor sale se leag de lumea mona'al marcat n secolul al SI9-lea de curentul isi'ast, cu noua i vec'ea metod de rug, N rugciunea minii O (prosev'i noera). Secolul al %&'lea este dominat de Constantin "0i)ail# Fsellos "K1.-@#, compartat de C. 3ambaud cu Doltaire, este socotit ca unul din cei mai mari gnditori bizantini. Ee re!inut faptul c atunci cnd descrie domnia 2mpratului bizantin Dasile && "-7@'1.2+# 2n cronic folose te apelativul sci!i care prive te pe romnii 2n general din !inuturile Eobrogei. /n concep!ia lui Fsellos filosofia 2nsemna cutarea adevrului. Easclul lui Fsellos a fost Ioan -avropus care probabil c a alctuit i Canonul pentru srbtoarea Sf. trei &erar)i.
72

Cmintim pe ucenicul lui Fsellos la catedr, Ioan Italos care a continuat emanciparea filosofiei de sub tutela teologiei.

76

;i$*$ Ai=$n+in0 Bn +i-%ul B-%0r$*ilor din 1ecolele $l H" le$ 2 $l HII"le$

!on1+$n+in ;II Porfiro8ene+ul 3>(4">?>7 avea o instruc!ie colar frumoas i, 2n plus, 2nclina!ia spre cercetare, tiin! i art, domnia lui a 2nsemnat o perioad de mari realizri. 4a 0nstirea Darlaam de la 0eteora se pstreaz un Hetraevangel scris de mna 2mpratului i semnat la sfr it cu cerneala ro ie "purpura#. Eintre lucrrile lui Constantin D&& amintim; .e administrando imperio "Eespre cum trebuie guvernat imperiul#, tradus i 2n limba romn de Dasile Brecu sub titlul; 7faturi ctre fiul su %omanos. $ste vorba de lucrare destinat instruirii pentru domnie a fiului su 3oman, singurul biat din cei @ copii ai si. $l reorganizeaz 9niversitatea din Constantinopol, 2nfiin!nd catedre noi i aducnd ca profesori savan!i reputa!i din imperiu. 3aporturile cu mag)iarii stabili!i 2n cmpia Fanonic au rmas 2n prima parte a domniei lui Constantin D&& sub influen a tratatului 2nc)eiat cu ei de 3oman 2n anul
7,

-,6. Ccest tratat a fost re2nnoit 2n 8urul anului -,*, cnd vine la Constantinopol o delega!ie 2n frunte cu Bultzus, care este botezat i prime te titlul de patricius. Curnd dup aceea sose te 2n capitala impeiului un alt conductor B<ula, care i'a urmat e?emplul lui Bultzus 2n botez i la 2ntoarcerea 2n !ar patriar)ul Heofilact 2i d pe clugrul &erotei, )irotonindu'l episcop al Hurciei "9ngariei#. Botezul acestora i trimiterea episcopului &erotei 2n Hurcia conteaz ca moment 2n care o parte a mag)iarilor a primit cre tinismul ortodo?. Eup anul -++ raporturile religioase ale ungurilor cu Bizan!ul se sc)imb. /n acel an ungurii sunt btu!i de 2mpratul german =tto & cel 0are pe rul (ec), lng Cugsburg i puterea lor militar este distrus pentru mai multe decenii. Consecin!a acestei 2nfrngeri pe plan religios este c ungurii vor deveni zon de misiune catolic, 2n care vor activa misionari germani i vor pregti botezul regelui Otefan & de ctre Biserica 3omei. /n timpul 2mpratului Io$n T=i-i1Fe1 3>5>">657: general genial de origine armean: regiunile de la Eunre i Eobrogea au fost organizate 2n H)ema Faristrion sau Faradounavon, numit a a dup cum se avea 2n vedere terminologia greac ori latin a Eunrii, Comandantul t)emei s'a stabilit la Eurostorum i se pare c primul a fost 4eon, cel care ptrunsese cu flota pe Eunre i fcuse blocada ora ului ocupat de Sviatoslav. Hitulatura acestor comandan!i se 2ntlne te pe sigilii ori 2n alte izvoare 2n felul urmtor; comandant al ora elor de la Eunre, al ora elor i !inuturilor de la Eunre.
7+

= dat cu stabilirea sediului guvernatorului t)emei la Eurostorum "Silistra# s'a sim!it nevoia 2ntririi capacit!ii sale de aprare i astfel s'a zidit cetatea de la Fcuiul lui Soare, aflat pe o insul la cca 1* Mm 2n aval pe Eunre. Cercetrile ar)eologice efectuate ani de'a rndul au dovedit c 2nceputurile ei trebuie stabilite 2n timpul domniei lui &oan HzimisMes. Ear msurile de 2ntrire a securit!ii nu s' au limitat numai la construirea noii cet!i de la Fcuiul lui Soare. $le au cuprins i alte regiuni dobrogene i, 2n general, dunrene, deoarece marele fluviu redevenise grani!a de nord a imperiului. Cercetrile ar)eologice efectuate la 3asova, C?iopolis, Capidava, Carsium "Ar ova#, Hroesmis "&gli!a'Hurcoaica#, Crrubium "0cin#, Berroe "Fiatra Lrec!ei#, Einogetia "Barvn# i 2n alte pr!i au artat c i 2n aceste fortre!e se recunosc urmrile msurilor de 2ntrire a limesului dunrean. Ca urmare a acestei 2nviorri a puterii militare i administrative bizantine i via!a bisericeasc 2nregistreaz progrese semnificative. /n multe din fortre!ele restaurate ori aflate 2n bun stare de conservare se constat e?isten!a unor episcopii i a unor basilici pentru cult. Cele mai cconcludente dovezi 2n acest privin! sunt de la C?iopolis i Einogetia. ;$1ile II M$cedone$nul 1$u Bul8$roc+onul 3>65"('&?7 Eomnia lui Dasile && 0acedoneanul moment culminant al istoriei bizantine. Ein toate reprezentrile miniaturale ori picturale cunoscute este este singurul 2mprat care apare 2n costuma!ie i postur militar, pentru
7@

c a fost militar prin e?celen!, care i'a petrecut aproape toat via!a pe cmpul de lupt, alturi de solda!i. 9n important tezaur din 12. monede aur cu efigiile 2mpra!ilor Dasile && i Constantin fratele su a fost descoperit la Einogetia. $venimentul ma8or petrecut 2n timpul domniei lui Dasile && a fost cre tinarea "botezul# celui mai mare popor slav i prin aceasta intrarea lui 2n sfera de cultur i spiritualitate bizantin, 2n -**. !on1+$n+in $l IH"le$ Mono-$/ul 3(')&"('??7 a 2ntemeiat o Lacultate de drept cu sediul 2n mnstirea Sfntului B)eorg)e 2n 8urul anului 1.,+, sau poate c)air mai de vreme 2n 1.,2 i tot 2n acea i vreme Lacultatea de Lilosofie. /mpratul Constantin &% 2mpreun cu patriar)ul 0i)ail Cerularie impun o nou organizare a mona)ismului 2n 0untele Ct)os i o recunoa tere oficial de 7f#ntul -unte t'os. AleIio1 I !o-nenul 3('<("(((<7 /ntemeitorul dinastiei Comnenilor, s'a artat 2n tot timpul domniei lui un suveran cucernic preocupat de probleme teologice "a i scris unele lucrri cu caracter dogmatic#. Cutoritatea pe care a dorit s o aib asupra Bisericii a fost permanent i aproape absolut. 4a 2nceputul stpnirii sale, rzboiul purtat cu normanzii i'a cerut c)eltuieli considerabile. 5u le'a putut face fa! dect recurgnd la bunurile mi ctoare ale Bisericii "bani lic)izi,
77

dar i vase de metal pre!ioase ba c)iar 2mbrcmintea din aur i argint a unor icoane#. 0surile luate de Cle?ios 2n aceast privin! au fost ridicate de cler. /n lupta 2mpotriva eterodoc ilor, msurile cele mai aspre au fost luate 2mpotriva pavlicienilor din Hracia i a bogomililor care se rspndiser 2n 2ntreaga Bulgarie 2n sec. al %'lea. Ee la C?iopolis avem o tire mai trzie, din vremea 2mpratului Cle?ios &, potrivit creia aici e?ista o episcopie, al crui titular a fost obligat de atacurile pecenego'cumana s se refugieze 2n imperiu "prin anul 1.-,#, unde a primit mitropolia de Cb<dos. $ste sigur 2ns c episcopia a putut fi organizat mult mai de vreme, 2n urma evenimentelor petrecute la Eunre dup alungarea lui Sviatoslav. Oi de la Einogetia e?ist dovezi ar)eologice i anume un sigiliu al mitropolitului (ievului 0i)ail, care pecetluia o scrisoare adresat episcopului dobrogean, precum i un engolpion cu la! de aur, purtat cndva 2n secolul al %'lea de un ierar) local. Eeosebit de important este i descoperirea sigilografic recent, care atest pentru secolele %'%& e?isten!a mitropoliei Homisului prin doi ierar)i ai ei; mitropoli!ii nicet i 9asile. Cronica lui SM<litzes' Cedrenus "&&, p. ,.1, ed. Bonn# relateaz 2n legtur cu situa!ia de la Eunre, de dup victoria bizantin de la Eurostorum, c au venit la 2mprat delega!i din Constantia i din celelalte cet!i a ezate dincolo de Eunre s cear iertare pentru c se aliaser 2n timpul ostilit!ilor cu Sviatoslav. /mpratul i'a
7*

primit pe soli cu bunvoin!, a trimis reprezentan!ii si i armata s ia 2n primire i s pzeasc aceste fortre!e, numind totodat i conductori. Otirea este important fiind ne aduce dovada c att 2n stnga Eunrii, ct i 2n dreapta ei e?istau a ezri 2ntrite 2n care locuiau auto)toni. S'a vzut 2n aceast tire o dovad despre e?isten!a forma!iunilor politice romne ti. 9na dintre acestea trebuie s' i fi avut centrul politico' administrativ la Slon, nu departe de Floie ti, unde s'au fcut descoperiri ar)eologice din acest vreme. 2onstantia este, probabil, Constantiniana Eafne, construit a fundamentis de Constantin cel 0are i refcut de &ustinian, sau c)iar Constan!a "vec)iul Homis#. Io$n II !o-nenul 3(((<"(()47 $ste preocupat de rolul important pe care 2l puteau 8uca mnstirile 2n func!ia de slu8ire a societ!ii. Fe lng vestita sa ctitorie din Constantinopol, mnstirea Fantocratorului, a 2nfiin!at un spital cu +. de paturi pentru brba!i i femei, 2mpr!it 2n cteva sec!ii i deservit de un numr mare de medici, asisten!i medicali i oameni de serviciu. =rganizarea acestor institu!ii de asisten! au trezit admira!ia tuturor. M$nuel I !o-nenul 3(()4"((<'7 reia 2ntr'o anumit msur politica religioas autoritar pe care o luase bunicul su Cle?ios &. Se dovede te un aprig prigonitor al bogomililor, din rndul crora se ridicaser propovduitori prime8dio i ai ereziilor.
7-

Ein ini!iativa lui s'au sus!inut 2n capitala imperiului cteva sinoade. /n primele dou din 11+@, 11+7, s'a discutat caracterul de 8ertf al Sfintei $u)aristii. Pece ani mai trziu "11@@# cteva sinoade au avut drept sarcin s dea o interpretare autorizat versetului din $vang)elia dup &oan, 2n care 0ntuitorul zice Hatl este mai mare dect 0ine.

*.

!ruci$d$ $ I;"$. I-%eriul l$+in de !on1+$n+ino%ol. Re=i1+en*$ Ai=$n+in0 Cruciada a &D'a a fost proclamat dup instalarea ca pap a lui &nocen!iu &&& 2n 11-*. Cpetenie a crucia!ilor este ales Bonifaciu de 0ontferrat, un nobil italian apar!innd unei familii care avea de mult legturi cu Bizan!ul. Cle?ios, fiul 2mpratului &saac al &&'lea Cngelos "11*+'11-+#, 2nlturat de la tron de fratele su Cle?ios &&&
*1

"11-+'12.6#, a izbutit s scape din temni!a sa de la Constantinopol, 2n 12.1, i a pornit dup a8utoare 2n Cpus. Ccesta le face mari fgduin!e 2n cazul care cruciada va fi deviat spre Constantinopol, pentru a'l restabili pe tatl su i pe 2nsu i Cle?ios &D pe tronul Bizan!ului. =pozi!ia venit din partea multor crucia!i este pn la urm 2nlturat. Eup ce ocup Balata, cartier vecin cu capitala, atac ora ul imperial 2n iulie 12.6. Cle?ios &&& fuge, 2nspimntat, i &saac && "12.6'12., a doua oar# 2mpreun cu fiul su Cle?ios &D "12.6'12.,# 2 i recapt tronul. Crucia!ii rmn, 2n afara ora ului, a teptnd ca noii suverani s' & 2ndeplineasc fgduin!ele. Cle?ios &D nu poate gsi 2ns mi8loacele necesare i pe de alt parte, 2ntmpin opozi!ia poporului care vedea 2n el un partizan al papista ilor. /n ianuarie 12.,, o rscoal popular 2i 2nltur pe &sac && i Cle?ios &D care vor cdea uci i. Hronul este ocupat de Cle?ios D EuMas "12.,#, poreclit 0ur!uflos "Sprncenatul#, un adversar al latinilor. Cce tia se orienteaz tot mai mult spre o solu!ionare radical a conflictului; desfiin!area imperiului bizantin care va fi 2mpr!it 2ntre cuceritori. = prim 2n!elegere se i 2nc)eie, 2n martie 12.,, pentru aceast Fartitia 3omaniae "/mpr!irea &mperiului Bizantin#. /n ziua de 16 aprilie 12.,, 2n Dinerea patimilor, crucia!ii vor ocupa Constantinopolul, unde Cle?ios D este prins i ucis. 9rmeaz cteva zile de 8af cumplit, 2n care capitala imperiului este deposedat de multe din comorile ei artistice i de foarte numeroase Sfinte 0oa te, care sunt rpite i purtate 2n Cpus. Se va trece totu i la 2nscunarea
*2

unei noi autorit!i, punndu'se 2n aplicare prevederile 2n!elegerii. 5oul 2mprat a fost Balduin de Llandra, iar vene!ienii vor dobndi tronul de patriar). Ccesta va fi nobilul vene!ian Hommaso 0orosini, care se va instala la Sf. Sofia. Bizantinii pornesc 2n e?il i organizeaz rezisten!a, ei se formeaz 2n trei regiuni mai de seam. /n 8urul ora ului 5iceea "Csia 0ic#, unde vor crmui noii 2mpra!i bizantini din familia 4ascaris, pn 2n 12@1, cnd vor reveni 2n Constantinopol ' imperiul de la 5iceea va fi centrul cel mai 2nsemnat al Bizan!ului 2n $?il. Cpoi 2n Hrapezunt, pe !rmul 0rii 5egre "Csia 0ic#, avnd 2mpra!i pe a a zi ii -ari 2omneni, Eavid i Cle?ios, prote8a!i de regatul Beorgiei ' &mperiul lor, a durat pn 2n 1,@.. /n sfr it, 2n nord'vestul Breciei se alctuie te Eespotatul de $pir " i 5eopatros# cu capitala la Crta. Cei de la 5iceea vor izbuti s refac unitatea imperiului Bizantin spre folosul lor.

*6

I-%eriul Ai=$n+in du%0 recucerire$ !on1+$n+ino%olului

Mi/$il ;III P$leolo8ul 3(&?>"(&<&7 este ultimul 2mprat care a mai avut re edin!a la 5iceea, ca urma al 4ascarizilor, izbutind apoi s reocupe tronul din Constantinopol, dup recucerirea vec)ii capitale, 2n 12@1. 9ltimul 2mprat latin de Constantinopol, Balduin &&, alungat de pe tron 2 i vinde a a zisele drepturi la scaunul 2mprtesc al Bizan!ului, lui Carol de Cn8ou. Ccestuia 2i rmnea obliga!ia s recucereasc cu armele acest tron. C adar 2ncepe un nou ir de coali!ii, urzite de tenacitatea proverbial a lui Carol, 2mpotriva lui 0i)ail D&&&, care vzndu'se lipsit de orice alt perspectiv, a trebuit s 2mbra!i eze 9nirea, care s'a svr it la 4<on "127,#. Ee i clerul grec s'a opus cu fermitate "dar fr violen!e#,
*,

basileul a )otrt trimiterea unei delega!ii, 2n Lran!a, alctuit din fostul patriar) B)ermanos, marele istoric i om de stat Beorge CMropolites i mitropolitul de 5iceea, Heofan. /n 4<on la @ iulie 127, 9nirea a fost proclamat. 4a Constantinopol i 2n imperiul de 3srit, opozi!ia a fost puternic, mai ales 2n rndurile poporului, ale mona)ilor i ale clerului mrunt. Fatriar)ul &osif &, neacceptnd 9nirea a trebuit s prseasc scaunul, 2n locul su fiind ridicat &oan BeMMos. 0i)ail D&&& a respectat 2ns fgduin!ele de la 4<on i a fost destul de aspru cu cei din 8urul su care i se 2mpotrivesc. 5umai c, i aceast tranzac!ie, nu a adus imperiului a8utorul pe care'l a teptase. /n timpul domniei fiului su, Andronic II "12*2' 162*# 2ntreg cursul acestei politici a fost sc)imbat. Aotrrile luate la Conciliul lionez au fost socotite drept nule, patriar)ul &oan %& BeMMos a fost depus i 2nlocuit cu &osif &. Cndronic && a dat o nou ornduire "Eiata?is# pentru scaunele ierar)ice ale Bisericii. Ct prive te mnstirile de la Sfntul 0unte, ele au fost trecute sub 2nalta priveg)ere a patriar)ului de Constantinopol, care J 2ncepnd din 1612 J va numi pe protosul "mai marele# mnstirilor at)oniste, numit pn atunci de 2mprat.

*+

-%0r$*ii Io$n ; P$leolo8ul 3(4)("(4)67 9i Io$n ;I !$n+$cu=ino 3(4)6"(4?)7. Curentul Isi1ast

*@

Ein anul 16,1 i pn 2n anul 1,.* s'au reunit * soboare locale 2n problemele legate de palamism, cifr record de concilii particulare 2ntr'o perioad a a scurt cu privire la aceea i problem, toate pro sau contra lui <rigorie 8alama, a8uns ar)iepiscop al Hesalonicului 2n 16,7 i a trecut la cele ve nice 2n 16+-. $l a 2nzestrat acest curent al spiritualit!ii bizantine cu un fundament dogmatic. Isi'asmul s'a dezvoltat mai ales datorit publica!iilor Sf. Brigorie Sinaitul "K16,@# care dup poposirea lui 2n muntele Sinai i apoi 2n Creta a a8uns la 0untele Ct)os unde a rspndit teoria sa despre rugciunea mintal sau a numelui lui Aristos. Brigorie Falama a reluat, a sistematizat i 2mbog!it perceptele Dsinaite=. 3e!inem faptul c se a8unge la o polemic cu Darlaam Calabrezul care acuz pe isi)a ti de mesalianism, adic faptul c !elul ultim al unui asemenea rugtor este contopirea prin e?taz cu trupul luminos a lui &isus Aristos. Darlaam Calabrezul respingea practica isi)ast care implica o anumit te)nic 2n e?ercitarea rugciunii inimii"pozi!ia special a trupului i un anumit ritm respirator# . 3ezultatul acestui fel de rug en isi'ia este contemplarea luminii care l'a 2ncon8urat pe &isus Aristos pe 0untele Habor 2n momentul Sc)imbrii la La!. Cu toate c acum au loc o serie de rzboaie civile pentru ocuparea tronului dup moartea lui Cndronic &&& "162*'
*7

16,1#, &oan Cantacuzino nu 2nltur dinastia, ci 2 i va cstori fiica cu tnrul &oan D, i se asociaz la domnie. /n anul 16+1 un sinod de la Dla)erne recunoa te 2nv!tura palamit ca doctrin oficial, iar isi)asmul, ca orientare palamit se va 2ntinde 2n Balcani i 2n 2ntreg 3sritul ortodo?. &si)asmul a fost privit de cercettori "E. =bolensM< ca o mi care cultural mi8locitoare de valori i unificatoare 2n sud'estul european, care a luptat pentru aprarea =rtodo?iei 2n fa!a curentelor potrivnice, catolicizante sau eterodo?e "bogomilii#. &si)a tii au acordat o aten!ie deosebit problemelor ob te ti. Falama spunea c 5evoile trupe ti le 2mplinim, unele prin propriile mi8loace, altele cu a8utorul semenilor "U# pentru c una i aceea i persoan nu poate fi deodat i 2nv!at i agricultor. Brigorie Falama a fost un umanist 2n 2n!eles larg, un om care a cunoscut tiin!a profan, o personalitate progresist pentru secolul al %&D'lea, care afirm c cunoa terea lui Eumnezeu, 2ntreaga teologie, este 2n mod necesar comuniune. Hriumful palamismului a oprit mi carea de secularizare 2n 3srit, a fost un fel de contrareform oriental fcut la timp care a evitat o criz intern 2n Biserica ortodo?. Fentru =rtodo?ia balcanic, evenimentul cel mai important din secolul al %&D'lea rmne afirmarea isi'asmului nu numai pe plan monastic ci i 2n preocuparea eclesial, a 2ntregii Biserici bizantine. 9cenicii i aderen!ii ideilor lui Brigorie Falama cum au fost 5ilotei >oGGinos patriar)ul de Constantinopol "care s'a opus unirii cu
**

catolicii promovat de 2mpratului &oan D 2n anul 16@-#, 0eodosie de la >ilifarevo sau ,ftimie al 0#rnovei 2n Bulgaria au pus bazele unei fr!ii isi)aste care s'a e?tins destul de repede i 2n \rile romne i 2n 3usia. Cmintim faptul c reorganizarea vie!ii mona)ale 2n =ltenia prin venirea lui 5icodim a avut consecin!e binefctoare 2n toate zonele romne ti i promovarea acestui isi)asm combativ contra propagandei romano' catolice i aprarea =rtodo?iei.. 3oadele isi)asmului 2n nordul Eunrii se vor gsi 2n prima parte a secolului urmtor, 2n activitatea colii de copi ti de la 0nstirea 5eam!u. 9n alt ucenic direct al Sf. $ftimie de Hrnovo care a activat 2n 0oldova lui Cle?andru cel Bun a fost ieromona)ul <rigorie Tam!lac "vla) dup unii# care s'a remarcat prin vie!ile de sfin!i 2ntocmite i predicile rostite. Curentul isi)ast din nou este pus 2n lumin 2n secolul al %D&&&'lea prin stare!ul Faisie DelicicovsMi de la 0nstirea 5eam!. Faisianismul avnd origini moldave a e?ercitat o influen! notabil i 2n 3usia. 3e!inem faptul c romnii apar la 0nstirea Cutlumu 2n sec. al %&D'lea, iar apoi la Sc)itul Frodromul "Sf. &oan Boteztorul#. Dezi 0ilan Oesan, 2n rev. Helegraful 3omn, Sibiu, 1-@6.

*-

-.

-%0r$+ul Io$n $l ;III"le$ P$leolo8ul 3()&?"())<7 9i Sinodul unioni1+ de l$ Ger$rr$"Gloren=$

&oan, fiul lui 0anuel && "16-1'1,2+#, 2ntreprinde o cltorie pentru a8utoare J 2n Cpus vreme de un an zbve te 2n &talia "0ilano i Dene!ia# i apoi 2n 9ngaria, la Buda, unde se va 2ntlni i cu 2mpratul apusean din acea vreme, Sigismund de 4u?emburg. /n 1,2,, dndu'i'se de tire c tatl su este grav bolnav, &oan 2 i grbe te 2ntoarcerea. 9n izvor bizantin "B). Sp)rantzes# ne pomene te de drumul su, din 9ngaria spre portul romnesc C)ilia de la 0area 5eagr, unde'l a teptau cteva corbii bizantine, care l'au i purtat la Constantinopol, unde'l a teptau cteva corbii bizantine, care l'au i purtat la Constantinopol. Hrecerea spre C)ilia a lui &oan al D&&&'lea, a dat na tere 2n prima 8umtate a secolului al %D&&&'lea la o pioas povestire, pus pe seama mitropolitului B)eorg)e al &&&'lea al 0oldovei, potrivit creia, la 2ntoarcerea sa spre patrie i anume, 2n drum spre C)ilia, &oan al D&&&'lea ar fi strbtut 0oldova, a fost 2ntmpinat cu mare pomp cu Cle?andru cel Bun, de
-1

mitropolitul !rii i de marii dregtori, crora bazileul le'ar fi fgduit autocefalia bisericii moldovene, care J pn atunci J ar fi atrnat de scaunul ar)iepiscopal de la =)rida. Se adaug c aceast recunoa tere a neatrnrii Bisericii moldovene s'ar fi i svr it pu!in mai trziu i ar fi fost 2ntrit prin )risoave i daruri de icoane, sosite de la Constantinopol. 4egenda, socotit veridic de c!iva cercettori romni deoarece trecerea spre C)ilia lui &oan al D&&&'lea nu poate fi pus la 2ndoial J s'a efectuat 2n realitate, prin ara 3omneasc, unde domnea viteazul lupttor 2mpotriva turcilor, Ean al &&'lea, i nu prin 0oldova. =ricum ar sta lucrurile, rmne un fapt zdruncinat trecerea unui 2mprat bizantin prin'trunul din cele dou principate romne ti de sine stttoare. Ee altfel, aceast situa!ie l'a i 2ndemnat pe 2mprat s apuce aceast cale. Ct vreme Feninsula Balcanic nu fusese cuprins de turci, drumul spre $uropa Central se fcea pe acolo, pe uscat, numai c acum 2ntreg acest !inut fusese J 2nc din ultimii ani ai sec al %&D'lea J ocupat de otomani. /n timpul su s'a pus deci, din nou, problema unui nou conciliu de unire cu 3oma i &oan al D&&&'lea a consim!it ca aceasta s se !in 2ntr'un ora italian, de i el ar fi dorit mai degrab la Constantinopol, ca loc de reuniune. Froblema unei uniri cu 3oma agita spiritele 2n Constantinopol. /mpratul porne te 2n noiembrie 1,67 2n fruntea unei mari delega!ii, pe mare spre &talia. Frintre 2nso!itori era despotul Eimitrie, fostul ambasador la Basel i frate cu 2mpratul, patriar)ul &osif al &&'lea, Disarion al
-2

5iceei, 0arcu $vg)eniMos, ar)iepiscopul $fesului, Silvestru S<ropulos, marele eclesiar). Sinodul se va desc)ide la - aprilie 1,6* i lucrrile continu, 2ncepnd cu 1. ianuarie 1,6-, la Lloren!a. Cu destule dificult!i s'a czut de acord asupra disensiunilor dogmatice; LilioTue, purgatoriul, azimele, primatul papal. /n sfr it, la @ iulie, 2n catedrala din Lloren!a, decretul de unire se cite te, 2n mod solemn, 2n limba latin i greac. Cc!iunea cea mai struitoare 2mpotriva 9nirii a fost dus de 0arcu al $fesului, i de fratele su &oan $ugeniMos, care 2 i e?tind propaganda lor pretutindeni i mai ales 2n lumea clugrilor de la Sf. 0unte i 0arcu este c)iar persecutat i 2nc)is din aceast pricin. /n 1,,6, patriar)ii apostolici din =rient se declar i ei, potrivnici 9nirii, astfel c &oan al D&&&'lea 2 i d tot mai bine seama de zdrnicia 9nirii din 1,6-. /n 3usia reac!iunea 2mpotriva 9nirii este i mai violent.

-6

!0dere$ !on1+$n+ino%olului 3()?4: &> -$i7

4a cderea Constantinopolului au contribuit mai mul!i factori "interni i e?terni#. Structurile statale, socio' economice i politice au fost aproape imposibil de redresat. Cruciadele anti'turce ti au fost 2n detrimentul statului bizantin. 5e2n!elegerile dintre occident i rsrit au dus la consolidarea puterii turcilor. Bizan!ul a rmas aproape singur, 2mpratul bizantin Constantin al %&'lea Eragases "1,,*'1,+6# avea doar *.+.. de osta i, iar turcii peste *...... =ccidentul a venit doar cu 7.. de solda!i 2n a8utor. C8utorul militar din =ccident putem spune c a fost ine?istent. Hurcii s'au reorganizat sub conducerea lui 0e)med && "vorbitor de limb greac#, un tnr de 21 de ani. Csediul a durat +, de zile. Constantinopolul a fost 2ncon8urat de turcii, aprovizionarea ora ului pe mare a fost blocat. Borbandarea ora ului s'a fcut cu cel mai mare tun construit de =rb]n, un me ter mag)iar din Crdeal, ce fugise de la greci la turci.
-,

/ntr'o zi de mar!i, 2- mai 1,+6 2mpratul Constantin a murit vite8e te alturi de mul!i al!i eroi. Cu urmat 6 zile de prad, iar -e'med II a transformat catedrala Sf. Sofia 2n mosc)ee i a declarat; capitala mea este &stambul. 4uptele au continuat, iar turcii au cucerit bazinul 0rii 0editeraniene, ultima cucerire insula Creta 2n 1@@-. &nfluen!a bizantin direct, adic sub form ei greac, va ptrunde mai t2rziu la noi, c2nd se vor reactiva legturile patriar)iei din Constantinopol cu Biserica 3omn, 2n sec. al %D&'lea i al %D&&'lea, i cnd numero i greci, negustori, crturari, clugri i ierar)i sau membri ai unor vec)i familii bizantine "cum este familia Cantacuzino# s'au stabilit sau mcar au poposit vreme mai 2ndelungat pe meleaguriie noastre. /nr2urirea acestui QBizan! de dup Bizan! cum l'a numit 5icolae &orga, asupra noastr a fost puternic i a imprimat pecetea asupra unei pari pr!i din vec)ea cultur romneasc. Cceast influen! era 2nc i mai vec)e 2n Balcani. Bizan!ul a murit la 1,+6, ca putere politic, de altfel mult impu!inat dup lovitura pe care o primise la 12.,. Pestrea cultural i spiritual a Bizan!ului a fost, 2ns, transmis popoarelor tinere ortodo?e din $uropa, dintre care unele 2 i mai men!in, 2n total sau 2n parte, o neatrnare politic "3usia, \rile 3omne#.

-+

!onclu=ii

-@

&mperiul Bizantin 2ntemeiat 2n anul 6.+ a fost peste o mie de ani cu capitala sa Constantinopoplul cel mai inflent centru de civiliza!ie pe care l'a cunoscut omenirea. C trebuit s piar totu i pentru bog!ia, frumuse!ea i lu?ul care sfidau permanent destinul. 3zboaiele sale, tragediile sale de la palat, ne2n!elegerile pe teme religioase au contribuit la sucombarea lui. Cu toate acestea &mperiul Bizantin a fost unul din educatorii lumii occidentale. /n acest imperiu se gsesc izvoarele slavismului i ale 2ntregii civiliza!ii orientale a $uropei cu 2nruririle asupra Csiei occidentale i Cfricii nordice "septentrionale#. &talia este !ara care a primit influen!ele cele mai puternice de la Bizan!, fiind integrat 2n &mperiu din timpul lui &ustinian cel 0are iar 2n vremea $?ar)atului de la 3avena, un adevrat vlstar al Constantinopolului. Cceste !inuturi au fost recucerite 2n perioada macedonienilor "*@7'-+-#. Fartea meridional "c)iar pn la 3avena# i 2n nord vest la Dene!ia a ptruns arta i cultura bizantin. Cele dou elemente ce compun civiliza!ia Bizan!ului; elenismul i orientalismul au marcat toate teritoriile din imperiu. $lenismul a influen!at sudul &taliei 2n timp ce Dene!ia i 3avena au fost influen!ate direct de Constantinopol "cu ceea ce a dat =rientul#. 0ai re!inem faptul c 3oma secolului D&&, alege papi care veneau din Brecia i uneori din Siria. Frestigiul Bizan!ului cre te i prin produsele de lu?, bi8uterii, sculpturi, !esturi iar creatorii ar)itecturii
-7

bizantine inspirau pe mae tri europeni care 2nl!au catedrale precum la 3avena i Dene!ia. Bizan!ul avea o putere de e?pansiune i atrac!ie, ca ora de legend, cunoscut ca fabulos 2nct pelerinii spre \ara sfnt treceau prin el i to!i vizitatorii plecau de aici mai boga!i spre !rile lor de origine. Bizan!ul supravie!uie te nu numai la 3avena ci i la 3oma, iar la Dene!ia se construie te misteriosul i supraomenescul 7an -arco. 3eminiscen!ele arabe 2mbinate cu te)nica mae trilor bizantini au realizat monumentele siciliene de la Falermo i tot bizantinii au lucrat la 0onte'Casino, la Brota'Lerata i 2n toat &talia. 0ai re!inem, faptul c crea!ia bizantin 2n secolele al %&&&'lea J al %&D'lea a primit influen!a arti tilor italieni. Cmintim faptul c Iurispruden!a &ustinian st la baza dreptului european i a fost studiat 2ncepnd cu secolul al %&'lea la Ocoala din Bologna unde veneau studen!i din toat $uropa, iar ampla mi care a umanismului din care provine 3ena terea "sec. al %&D'lea J al %D&'lea# a 2nceput 2n &talia i are principalul izvor 2n erudi!ia bizantin. Bramaticienii, filosofii care predau limba greac au dezvluit marele opere a elenismului au fost instrui!i 2n Bizan! i pregti!i la Ocoala superioar cre tin J 9niversitatea din Constantinopol din perioada Faleologilor. 3e!inem faptul c dup prbu irea &mperiului Bizantin "2- mai 1,+6# 2n &talia s'au refugiat ma8oritatea popula!iei care nu acceptat 8ugul otoman i odat cu

-*

aceasta s'a transferat gndirea i cultura bizantin care au continuat s 2nfloreasc i s se rspndeasc 2n $uropa. Hoate popula!iile balcanice, asupra crora acum stpneau sultanii, au pstrat datorit =rtodo?iei tot ce au c tigat 2n domeniul culturii, artei i civiliza!iei prin contactul civiliza!ia elen. Folitica sultanului, abil i tolerant a permis aceast supravie!uire a grecilor, srbilor, romanilor lsndu'le dreptul de a' i pstra religia la care'i convertise Bizan!ul sub conducerea unui Fatriar), respectnd ierar)ia Bisericii, permi!nd 2nv!mntul i men!inerea i rspndirea elenismului. Eatorit acestui fapt s'a 2ntrit i men!inut un sentiment de opozi!ie na!ional i religioas care peste ,.. de ani mai trziu a condus la revolte. Eescendenta legitim a Bizan!ului a fost 3usia care dup victoria lui 0o)amed a dat adpost tuturor celor care, prsind Constantinopolul au fost mai atra i de =rient dect de =ccident. /n anul 1,72 &van &&& se cstore te cu o prin!es din familia Faleologilor i datorit acestei cstorii cneazul 3usiei se consider continuatorul dinastiei imperiale detronat 2n Constantinopol primind mo tenirea moral a bazileului mort J erou pe zidurile capitalei sale, odat cu vulturul bicefal J vec)iul simbol al imperiului J aducea la 0oscova sufletul Bizan!ului i centrul =rtodo?iei.

--

Sur1e %en+ru 1+udiu

ctele martirice, trad. de &oan 3mureanu, $d. &B0B=3, Bucure ti, 1-*2, ed. a &&'a, 1--7, Cle?e, Otefan, D7inodul de la 5errara-5lorena (/*(E-/*(P) i participarea Bisericii Ortodo1e %om#ne= 2n rev. =rtodo?ia, nr. ,G1-*-, Cndea, Cvram, 7intez de istorie !izantin, $d. 0irton Himi oara, 1--+, ed. a &&'a, Clu8'5apoca, 2..., Barnea, &on, &liescu, =ctavian, 2onstantin cel -are, $d. Otiin!ific i $nciclopedic, Bucure ti, 1-*2, Barnea, &on, &liescu, =ctavian, 5icolescu, Corina, 2ultura !izantin n %om#nia, Bucure ti, 1-71, Bbu , $manoil, DBizan, Islam i Occident n perioada cruciadelor= 2n rev. Studii Heologice, nr. 6' ,,G2..6, Bbu , $manoil, Bizanul, istorie i spiritualitate, $d. Sop)ia, Bucure ti, 2..6, ed a &&'a, 2.12, Bbu , $manoil, DBizanul n faa ofensivei latine i islamice din secolele S-SIII= 2n rev. Habor, nr. 6, anul D, iunie 2.11,

1..

Bbu , $manoil, Bizanul ntre Occidentul cretin i Orientul islamicF (secolele 9II-S9), $d. Sop)ia, Bucure ti, 2..@, Bbu , $manoil, D.o!rogea n perioada 2omnenilor=, 2n rev. Biserica Ortodo1 %om#n, nr. 11' 12G1-*-, Bbu , $manoil, D,lemente !izantine n arta !isericeasc din Tara %om#neasc n secolul al S9I-lea=, 2n rev. Biserica =rtodo? 3omn, nr. 1G1--., Bbu , $manoil, Istoriografie !izantin, modern i contemporan=, 2n rev. Studii Heologice, nr. ,G2..*, Bbu , $manoil, D;atini i !izantini n perioada cruciadelor=, 2n rev. Heologia, Crad, nr. 6G2..,, Bbu , $manoil, D;imitele puterii imperiale !izantine, ntre diversitate sim!olic i contestare legitim=, 2n rev. =rtodo?ia, nr. 1'2G2..+, Bbu , $manoil, DE44 de ani de la cruciada a I9-a (/)4*-)44*)=, 2n rev. Biserica =rtodo? 3omn, nr. -' 12G2..,, Bbu , $manoil, DOpera literar-tiinific a mpratului 2onstantin al 9II-lea 8orfirogenetul= , 2n rev. =rtodo?ia, nr. 1'2G2..1, Bnescu, 5., 2'ipuri i scene din Bizan, Cartea 3omneasc, Clu8, f. a., Bnescu, Frof. 5., .in istoria Imperiului Bizantin. 8erioada proto!izantin (I)=, 2n rev. 0itropolia =lteniei, anul %%&, nr. +'@, 1-@-, vezi i partea a &&'a 2n rev. 0itropolia =lteniei, anul %%&&, nr. 1'2, 1-7.,

1.1

Bnescu, Frof. 5icolae, DBiserica n primele veacuri ele Bizanului. 8olitica religioas a lui nastasius I (*P/-B/E)=: 2n rev. 0itropolia =lteniei, nr. 1',G1-@1, Bnescu, 5., Imperiul Bizantin clasicF (C/4-/4E/#, $d. Cnastasia, Bucure ti, 2..6, Bnescu, 5., Istoria Imperiului Bizantin, 2 vol., $d. Cnastasia, Bucure ti, 2...'2..6, BecM, Aans'Beorg, ,rotiGon !izantinF ortodo1ie, literatur, societate, trad. de 0i)ai'E. Brigore, $d.5emira, Bucure ti, 2.11, BecM, Aans'Beorg, Istoria Bisericii Ortodo1e din Imperiul Bizantin: trad. de Dasile Cdrian Carab, $d. 5emira, Bucure ti, 2.12, Benea, E., .acia sud-vestic n secolele II-I9, Himi oara, 1-@@, Bica, &on, 7tudii !izantine, $d. 9niversit!ii din Fite ti, 2..6, Bodogae, Fr. Frof. Heodor, D.e ce nu s-a putut face unirea Bisericilor la 5lorenaU 2onsideraii istorice cu ocazia mplinirii a B44 de ani de la sinodul 6nionist de la 5lorena=, 2n 3evista Heologic, an. %%&%, 1-6-, nr. 7'*, Bodogae, Fr. Frof. Heodor, 0rsturi umaniste n spiritualitatea !izantinF $icolae 2a!asila=, 2n rev. Studii Heologice, nr. +'@G1-*2, Bre)ier, 4ouis, 2ivilizaia !izantin, trad. de 5icolae Spincescu, $d. tiin!ific, Bucure ti, 1--,, Brezeanu, Stelian, Istoria Imperiului Bizantin, $d. 0eronia, Bucure ti, 2..7,
1.2

Brezeanu, Stelian, O istorie a Bizanului, $d. 0eronia, Bucure ti, 2..,, Brezeanu, Stelian, O istorie a Imperiului Bizantin, $d. Clbatros, Bucure ti, 1-*1, Catrinoiu, &lie, Influena !izantin pe teritoriul -unteniei n sec. 9II-SIII, n lumina izvoarelor literare, ar'eologice i numismatice, 2n rev. Biserica =rtodo? 3omn, anul, C&&, 1-*,, nr. *'1., Cavallo, Buglielmo, Omul !izantin, trad. de &on 0ircea, $d. Folirom, &a i, 2..., Czan, Llorentina, 2ruciadele. -omente de confluen ntre dou civilizaii i culturi, $d. Ccademiei 3omne, Bucure ti, 1--., Ceremu)in, F. C., 2aracteristicile teologiei !izantine, 2n rev. 0itropolia Banatului, nr. 7'*, 1-@@, p. 6-*, C)ifr, Fr. 5icolae, Istoria 2retinismului, vol. &, $d. 0itropoliei 0oldovei i Bucovinei, &a i, 1---, Co8oc, Erd., 0arin, DIoan 9I 2antacuzino mprat, istoric i mona'= 2n rev. Biserica =rtodo? 3omn, 1--1, Co8oc, Erd., 0arin, D?mprai i nali demnitari !izantini pe teritoriul 8atriei noastre (sec. I9-SII d. "r.)= 2n rev. Biserica =rtodo? 3omn, nr. 7'1.G1--., Comnena, Cna, le1iada, trad. de 0arina 0arinescu, 2 vol., $d. 0inerva, Bucure ti, 1-77, Cornea, Cndrei, ,cclesiocratiaF mentaliti culturale i forme artistice n epoca romano-!izantin ((44-E44) , $d. Heora, Bucure ti, 1--*,

1.6

Cotan, Claudiu, %om#nii !alcanici=, 2n rev. Studii Heologice nr. ,G 2..*, 2ruce i misiune 3 7finii ?mprai 2onstantin i ,lena promotori ai li!ertii religioase i aprtori ai Bisericii, vol. &, $d. Basilica, Bucure ti, 2.16, Ea Mov, S. B., .icionar de mparai !izantini, trad. de Diorica =nofrei, Eorin =nofrei, $d. $nciclopedic, Bucure ti 1---, Eiaconu, Fetre, D2lceanu, Eumitru, 8cuiul lui 7oare, 2 vol., $d. Ccademiei, Bucure ti, 1-72, Eie)l, C)arles, 0eodora, mprteasa Bizanului, trad. de Heodora Fopa'0azilu, $d. $minescu, Bucure ti, 1-72, sau $d. 9lise, Bucure ti, 1--6, sau $d. Aistoria, Bucure ti, 2..7, Eie)l, C)arls, 5iguri !izantine, trad. de &leana Para, 2 vol., $ditura pentru 4iteratur, Bucure ti, 1-@- sau trad. de Constantin &onescu'Boeru, $d. Frietenii Cr!ii, Bucure ti, 2..2, Eucellier, Clain, BizantiniiF istorie i cultur, trad. de Simona 5icolae, $d. Heora, Bucure ti, 1--7, $lian, Cle?andru, DBizantinologia n preocuprile teologiei ortodo1e rom#neti= 2n rev. Studii Heologice, nr. 6',G1-71, $usebiu de Cezareea, 7crieri, 8artea a doua. 9iaa lui 2onstantin cel -are, trad. de 3adu Cle?andrescu, $d. &B0B=3, Bucure ti, 1--1, Babor, Cdrian, Biseric i Stat n timpul lui 0eodosie cel mare ((+P-(PB), $d. Bizantin, Bucure ti, 2..6,
1.,

Babor, Cdrian, .o!rogea n timpul lui le1ios I 2omnenul=, 2n rev. Biserica =rtodo? 3omn, C&%, nr. 1' 6G1--1, Babor, Cdrian, 2onstantin al 9II-lea 8orfirogenetul - N.e administrando imperioO. 9aloarea sa istoric=, 2n rev. Studii Heologice, %4&&, nr. +'@G1--., Babor, Cdrian, Organizarea administrativ i religioas a Imperiului Bizantin dat de 9asile I -acedoneanul i importana ei pentru istoria poporului rom#n=, 2n rev. Studii Heologice %4&, nr. +'@, 1-*-, Bafton, 4ucian &., cte de violen i a!uz ale mprailor Bizantini fa de 8atriar'ii de 2onstantinopol, 2n rev. Studii Heologice, nr. 7'*G1-+@, Brdan, Babriel'Diorel, V@iua care nu se uitF /( aprilie /)4*L E44 de ani de la cucerirea 2onstantinopolului de ctre cruciai=, 2n rev. 3ena terea, anul %D, serie nou, nr. ,, aprilie 2..,, Beorgescu, Dalentin Cl., Bizanul i instituiile rom#neti pn la mi&locul secolului al S9III-lea , $d. Ccademiei, Bucure ti, 1-*., Brabar, Cndr^, Iconoclasmul !izantinF dosarul ar'eologic, trad. de Eaniel Barbu, $d. 0eridiane, Bucure ti, 1--1, Bregor<, Himot)< $., O istorie a Bizanului, trad. de Cornelia Eumitru, $d. Folirom, &a i, 2.16, &onescu, D., V?ncercri !izantine de unire a Bisericilor su! 8aleologi p#n la 7inodul de la 5lorena= 2n rev. Blasul Bisericii, nr.7'-G1-72,

1.+

&orga, 5icolae, Bizan dup Bizan, $d. Bramar, Bucure ti, 2..2, &orga, 5icolae, Istoria vieii !izantineF imperiul i civilizaiaF dup izvoare, trad. de 0aria Aolban, $d. $nciclopedic 3omn, Bucure ti 1-7,, &orga, 5icolae, 7inteza !izantin, $d. 0inerva, Bucure ti, 1-72, 4ancon, Bertrand, 0oreau, Hip)aine, 2onstantin, un mprat cretin, trad. de Eaniela Crstea i Eamian Cnfile, $d. &B0B=3, Bucure ti, 2.16, 4emerle, Faul, Istoria Bizanului, trad. de. 5icolae Oerban Hana oca, $d. 9niversitas, Bucure ti, 1--*, 4overance, 3o[ena, Imperiul Bizantin, trad. de Eana 5istor, CTuila _-6, =radea, 2..*, 0atson =da)l, C)arles 2onstantin i Imperiul cretin, trad. de 0i)aela Fop, $d. B&C C44, Bucure ti, 2..@, 0lina , &oan 0arin, .e te voi uita, 2onstantinopol sau privitor la evenimentele de la /4 august C)C, /( aprilie /)4* i )P mai /*B(, $d. Sedan, Clu8'5apoca, 2..,, 0nucu'Cdame teanu, B), V specte ale politicii mpratului le1ios I 2omnenul la .unrea de Jos n lumina ultimelor descoperiri sfragistice i numismatice=, 2n 3evista de &storie, nr. 6',G1--+, 0rcule!, Dasile, Imperiul Bizantin la .unrea de Jos n secolele S-SIIF spaiul carpato-!alcanic n politica vest-pontic a Imperiului Bizantin, Hrgu 0ure , 2..+, 0rcule!, Dasile, Imperiul Bizantin i Trile %om#ne n secolele SI9-S9, Sibiu, 2..6,
1.@

0rcule!, Dasile, Imperiul %omano-Bizantin la .unreF ((/)-C)C), Bucure ti, 2..6, 0rcule!, Dasile, %elaiile Imperiului Bizantin i ale repu!licilor maritime italiene cu Trile %om#ne p#n n secolul al S9-lea, Sibiu, 2..2, 0rcule!, Dasile, 7tp#nirea !izantin la .unrea de Jos n secolele S-SIIF aspecte din istoria 0'emei -esopotamia pusului, a 7trategatului de .ristra.orostolon i a 0'emei 8aristrion 8aradunavon , $d. Samuel, 0edia , 2..+, 0ezinca, 0, VBizanul i teritoriul danu!ianopontic n sec. S-SI9 2n rev. Biserica =rtodo? 3omn, nr. 1'6G1--2, 0iculescu, &, V%evolta lui 9italian n conte1tul politicii religioase i economice a lui nastasius I= 2n rev. Blasul Bisericii, nr. 6G1-*7, 0oraru, Fr. prof. dr. Cle?andru, V7inodul de la 5errara-5lorena (/*(E-/*(P) i urmrile lui n %srit, reflectate la istoricii !izantini .ucas i <eorgios 7p'rantzes=, 2n rev. Studii Heologice, nr. 2G1-*7, 0untean, D. D., ,dictele religiose ale lui 0eodosie cel -are=, 2n rev. 0itropolia Banatului, nr. ,'@, anul 1-7,, 0untean, Dasile D., Bizantinologie, 2 vol., $d. /nvierea, Cr)iepiscopia Himi oarei, 1---'2..., 0untean, Dasile D., DIconoclasmul !izantin (sec. EP) n lumina noilor cercetri, 2n rev. Biserica =rtodo? 3omn, nr. *'1.G1-*,,

1.7

0untean, Fr. Frof. Er., Dasile, Istoria cretintii de la "ristos p#n la %eform, $d. Sop)ia, Bucure ti, 2..,, 5`gler, H)omas, Istoria Imperiului BizantinF note de curs, $d. 9niversit!ii Q4ucian BlagaQ, Sibiu, 2..6, $icolae Iorga - istoric al BizanuluiF culegere de studii, 2ngri8it de $ugen Stnescu, $d. Ccademiei, Bucure ti 1-71, 5ovacovsc)i, Erd. 3., V9iaa !isericeasc n %sritul cretin n timpul Imperiului latin de 2onstantinopol, /)4*-/)C/=, 2n 3evista Heologic, nr. ,G1--*, =bolensM<, Eimitri, 6n 2ommonWealt' medievalF BizanulF ,uropa de %srit, B44 3 /*B(, trad. de Claudia Eumitriu, $d. Corint, Bucure ti, 2..2, Falade, 0i)aela, D rta cretin i nemulumirile generate de specificul manifestrilor sale=, 2n rev. Studii Heologice, nr. 6',, 2..,, Flmdeal, Cntonie, Biserica Ortodo1 %om#n i legturile ei cu Bisericile din Balcani i Orientul cretin din sec. al SI9-lea pn n prima parte a sec. al S9III-lea. specte socio-culturale=, 2n rev. 0itropolia Crdealului, nr. ,G1-*-, Flmdeal, Cntonie, Bizan - 2onstantinopol 3 Istam!ul n istorie i astzi=, 2n rev. Biserica =rtodo? 3omn, anul %C&&, nr. -'1.G1-7,, Fopescu, Frof. dr. $milian, 2urs de istoria i cultura BHzanului, Bucure ti, 1--+, mss.,

1.*

Fopescu, Frof. dr. $milian, 2urs de istoria i spiritualitatea BHzanului, Bucure ti, 1--7, mss., Fopescu, H. 0., V2ucerirea 2onstantinopoluluide ctre latini ca mi&loc de unire al Bisericilor= (sec. SI-SI9), 2n rev. Studii Heologice, nr. 1G1-2-, Fsellos, 0i)ail, 2ronografiaF un veac de istorie !izantinF (P+C-/4++), trad. de 3adu Cle?andrescu: $d. Folirom, &a i, 1--*, 3mureanu "Fulpea#, &oan, ;upta mpratului Iulian mpotriva cretinismului, Bucure ti, 1-,2, 3mureanu, Fr. prof. dr., &oan, Oesan, Fr. prof. dr., 0ilan, Bodogae, Fr. prof. dr., Heodor, Istorie !isericeasc universal, 2 vol., $d. &B0B=3, Bucure ti, 1-*7, 1--6, 3udeanu, &oan =ctavian, Istorie i spiritualitate n Bizanul timpuriu, $d. Cluza, Eeva, 2..2, 3udeanu, &oan =ctavian, Istorie i spiritualitate n Bizanul mi&lociu i t#rziu, $d. Cluza, Eeva, 2..6, 3unciman, Steven, 2derea 2onstantinopolului, trad. de Cle?andru $lian, $d. $nciclopedic, Bucure ti, 1--1, sau $d. 5emira, Bucure ti, 2.11, 3unciman, Steven, 0eocraia !izantin, trad. de Dasile Cdrian Carab., $d. 5emira, Bucure ti 2.12, 7finii ?mprai 2onstantin i ,lena promotori ai li!ertii religioase i susintori ai Bisericii, $d. Cuvntul vie!ii, Bucure ti, 2.16, Hana oca, 5icolae Oerban, ;iteratura Bizanului, $d. 9nivers, Bucure ti, 1-71,

1.-

Hana oca, 5icolae Oerban, 2reaie i tradiie literar !izantinF studii i te1te, $d. 95C3H$, Bucure ti, 2..-, Hana oca, 5icolae Oerban, Bizanul i rom#niiF eseuri, studii, articole, $d. Lunda!iei Fro, Bucure ti, 2..6, Hana oca, 5icolae Oerban, Balcanologi i !izantiniti rom#ni, $d. Lunda!iei Fro, Bucure ti, 2..2, Heodor, Ean B), %omanitatea carpato-dunrean i Bizanul n veacurile 9-SI e. n., $d. Iunimea, &a i, 1-*1, H)eodorescu, 3zvan, Bizan, Balcani, Occident la nceputurile culturii medievale rom#netiF secolele S-SI9, $d. Ccademiei, Bucure ti, 1-7,, H)eodorescu, 3zvan, 6n mileniu de art la .unrea de JosF (*44-/*44#, $d. 0eridiane, Bucure ti, 1-7@, Dasiliev, C. C., Istoria Imperiului Bizantin, trad. de &onu!'Cle?andru Hudorie, Dasile'Cdrian Carab, Sebastian'4auren!iu 5azru, $d. Folirom, &a i, 2.1., De<ne, Faul, 2#nd lumea noastr a devenit cretin ((/)-(P*), trad. de Claudiu Baiu, $d. Hact, Clu8' 5apoca, 2.1., Dille)ardouin, Beoffro< de, 2ucerirea 2onstantinopolului, trad. de Hatiana Cna Lluieraru, $d. 4imes, Clu8'5apoca, 2..2, Narren, Hreadgold, O istorie a statului i societii !izantine, 2 vol., trad. de 0i)ai'$ugen Cvdanei, $d. &nstitutul $uropean, &a i, 2..,, Narren, Hreadgold, O scurt istorie a Bizanului: trad. de 0irella Ccsente, $d. Crtemis, Bucure ti, 2..6.
11.

111