Sunteți pe pagina 1din 210

CZU 859.0-1 A 36 Textele sunt reproduse dup: Vasile Ale sandri! "pere! ###. $oe%ii populare.

Text sta&ilit de 'eor(eta )dules u-*ul(+eru. ,ditura A ade-iei )o-.ne! /u ure0ti! 1918. Au 2ost 2 ute unele -odi2i ri 3n onsens u nor-ele orto(ra2i e 3n 4i(oare. Coperta: #sai C.r-u 5 6#T,)A! 1998 #7/8 9915-19-099-9 TA/,6 C)"8"6"'#C 18:1 #ulie :1 7-a ns ut! on2or- opiniei -a;orit<ii er ettorilor! el de-al doilea opil! Vasile! al -edelni erului Vasile Ale sandri 0i al ,lenei! ns ut Co%oni! 3n ora0ul /a u. Cur.nd 2a-ilia 4iitorului s riitor se -ut la #a0i. =Con2or- altor surse! Ale sandri s-ar 2i ns ut 3n 1819 sau +iar 3n 1818.> 18:1 Vasile Ale sandri ia pri-ele le <ii de la das lul -ara-ure0ean '+er-an Vida! pro2esor la 7e-inarul de la 7o ola. 18:8-1839 Viitorul s riitor 30i ontinu 3n4<tura 3n pensionul lui Vi tor Cu?ni-! des +is 3n 18:8 la #a0i. Verile 0i le petre e la @ir e0ti! unde tatl su u-prase -o0ia. 1839-1839 A-preun u al<i 2ii de &oieri! Vasile Ale sandri 30i 2a e studiile la $aris. *up tre erea &a alaureatului literar se pre(te0te s intre la -edi in! dar a&andonea%. Ur-ea% ursurile 2a ult<ii de drept! 3ns dup .te4a luni renun<. Tatl su l-ar 2i 4rut in(iner! dar 3i lipsea &a alaureatul 3n 0tiin<e! pe are nu-l poate o&<ine. 7e dedi literaturii! s riind pri-ele 4ersuri 3n li-&a 2ran e%! 3ntre are poe-ul Zunarilla. 1839 An dru- spre $atrie Vasile Ale sandri 3ntreprinde o lun( ltorie prin #talia. Vi%itea% Bloren<a! )o-a! $ado4a! Vene<ia! Triest. *in a east ltorie ule(e i-presii ne esare s rierii pri-elor opere 3n li-&a ro-.n /u +etiera de la Bloren<a 0i @untele de Bo . 1890 An re4ista C*a ia literarD =nr. 3! -aiEiunie> este pu&li at nu4ela /u +etiera de la Bloren<a. ,ste nu-it! 3-preun u C. 8e(ru%%i 0i @. Fo(lni eanu! dire tor al teatrului din #a0i. $entru ne4oile s enei s rie 4ode4ilul Bar-a%onul din G.rlu! are se ;oa la 18 noie-&rie. 1891 $e s ena teatrului ie0ean se ;oa piesa lui Vasile Ale sandri @odista 0i ino4ni ul. 189: V. Ale sandri ltore0te prin -un<ii @oldo4ei! 2apt are i-a prile;uit Cdes operirea te%aurului poe%iei populareD. 7u& in2luen<a a esteia Vasile Ale sandri s rie pri-ele sale poe%ii ro-.ne0ti E *oinele. VA7#6, A6,C7A8*)# 9 1893-1899 Vasile Ale sandri 3ntreprinde lun(i ex ursii prin -un<ii 0i prin satele @oldo4ei! ule(.nd 2ol lor. *in a east perioad datea% nu4ela " pri-&lare la -un<i. 1899 6a 18 ianuarie are lo pre-iera piesei #or(u de la 7ada(ura! pri-it de pu&li u deose&it ldur. A-preun u @i+ail Fo(lni eanu 0i #on '+i a! s riitorul se a2l 3n 2runtea re4istei C$rop0ireaD. Ai i sunt pu&li ate o parte a doinelor sale! nu4elele " pri-&lare la -un<i 0i #storia unui (al&en. A2lat pentru ur la /orse ! Vasile Ale sandri s rie nu4ela /orse . * la i4eal C2i%iolo(iaD #a0ii 3n 1899. 1895 Ba e uno0tin< u 8i olae /l es u 0i u al<i tineri -unteni la -o0ia @.n;ina a lui Costa +e 8e(ri. Tot a u- 4i%itea% /u ure0tii. ,ste epo a 3n are re0te a2e <iunea sa pentru ,lena 8e(ri! reia 3i dedi o sea- de poe-e =8 @art 0.a.>. 1896-1891 Vasile Ale sandri o 3nso<e0te pe ,lena 8e(ri 3n strintate! pentru 3n(ri;irea snt<ii. #talia! Austria! 'er-ania! Bran<a! apoi din nou #talia 3i prile;uies i-presii pro2unde. Ans &oala ,lenei se a(ra4ea%! iu&ita poetului stin(.ndu-se pe 4apor la 3ntoar ere 3n $atrie. An 4ar se a2l la odi+n la /alta Al&. #-presiile din a east lo alitate 0i-au (sit expresia 3n nu4ela /alta Al&.

1891 7 rie piesa $iatra din as. 1898 @artie An epe -i0 area re4olu<ionar din apitala @oldo4ei. Ale sandri s rie *e0teptarea )o-.niei 0i reda tea% 3-preun u al<i patrio<i peti<ia uprin%.nd re4endi rile e tre&uiau aduse la uno0tin<a do-nitorului @i+ail 7tur%a. *up 3n&u0irea -i0 rii se re2u(ia% 3n -un<i! apoi tre e la /ra0o4. ,4o area a estor 3nt.-plri o 2a e 3n 2ra(-entul de pro% Un episod din anul 1898. 1899 Vasile Ale sandri reda tea% studiul )o-.nii 0i poe%ia lor! su& 2or-a unei s risori tre A. Gur-u%a +i! studiul 2iind pu&li at 3n re4ista C/u o4inaD. 1850 Aprilie 9 Are lo repre%enta<ia piesei C+iri<a 3n #a0i sau *ou 2ete 0-o nenea . 1851 6a 3ntoar erea din $aris 0i 6ondra! u 4aporul pe *unre! 4asul e pe pun tul de a se s u2unda. Ant.-plarea e po4estit 3n episodul Ane area 4aporului 7e eni pe *unre! destinat s apar 3n pri-ul nu-r al proie tatei re4iste C)o-.nia literarD. ,pisodul este -ai t.r%iu 3n adrat 3n nara<iunea dra-ati%at Un salon din #a0i. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 5 Au(ust 5 7e repre%int u -are su es C+iri<a 3n #a0i. 185: Aprilie Apare la #a0i pri-a 2as i ul din ole <ia de opere 2ol lori e: $oe%ii poporale. /alade = .nte e &tr.ne0ti> adunate 0i 3ndreptate de V. Ale sandri. " to-&rie Vasile Ale sandri s oate pri-a ule(ere din teatrul su! )epertoriu dra-ati . 7e repre%int piesa C+iri<a 3n pro4in ie. 1853 6a $aris! unde se (sea 3n din toa-na pre edent! Vasile Ale sandri pu&li pri-ul 4olu- de poe%ii ori(inale! *oine 0i l ri-ioare! dispuse 3n trei i luri: *oine! 6 ri-ioare! 7u4enire. 6a #a0i 3i apare ea de-a doua 2as i ul a $oe%iilor poporale. Vasile Ale sandri 3ntreprinde o lun( ltorie 3n sudul Bran<ei! 3n 7pania 0i 3n nordul A2ri ii. )elatarea par<ial a a estei ltorii se uprinde 3n C%iarul de ltorieD Cltorie 3n A2ri a. 7 riitorul inter alea% 3n ursul relatrii di4erse episoade narati4e! a Cel 3nt.i pas 3n lu-e =pu&li at ini<ial 3n 1891 3n CAl&ina ro-.neas D su& titlul $ierderea ilu%iilor> 0i 7u4enire din #talia. @onte di Bo! pu&li at tot a olo! 3n 1893. 1859 @oare tatl s riitorului. $relu.ndu-0i -o0tenirea! Ale sandri eli&erea% <i(anii ro&i de pe -o0iile sale. 1855 Apare! su& ondu erea poetului! re4ista C)o-.nia literarD! 3n are se pu&li poe%ia Anul 1855. Tot ai i apar 2ra(-ente din Cltorie 3n A2ri a 0i nu4ela /alta Al&. 1856 Are lo on(resul de pa e de la $aris! de isi4 pentru 4iitorul politi al $rin ipatelor! are aspirau la unire. Ale sandri se dedi inte(ral au%ei luptei pentru Unire. An C7teaua *unriiD! %iar ondus de @i+ail Fo(lni eanu! apare la 9 iunie Gora Unirii. 1851 Vede lu-ina tiparului ule(erea de pro% 7al&a literar! on<in.nd po4estiri! i-presii de ltorie 0i .te4a s rieri dra-ati e. An %iarul CCon ordiaD din /u ure0ti apare poe%ia @oldo4a 3n 1851. 1859 *up ale(erea a do-nitor a lui Cu%a! s riitorul plea 3ntr-o lun( -isiune diplo-ati la $aris! 6ondra 0i Torino! pentru a o&<ine re unoa0terea du&lei ale(eri a lui Cu%a. 6a $aris 3i 4i%itea% pe 6a-artine 0i pe @?ri-?e 0i aut s .0ti(e &un4oin<a a-&asadorului )usiei! ontele Fissele22! 2ostul (u4ernator al $rin ipatelor 3ntre 18:9 0i 1839. 1860 A&andonea% a ti4itatea politi 0i se retra(e la @ir e0ti! 3n -i;lo ul 2a-iliei! unde se dedi s risului! o-pun.nd piese de teatru! printre are )usaliile 0i .te4a .nte ?le o-i e. VA7#6, A6,C7A8*)# 6 1861 Andepline0te o nou -isiune diplo-ati ! 3n redin<at de Cu%a. An 4ederea re unoa0terii Unirii de tre puterile europene! Ale sandri 4i%itea% $arisul! Torino! @ilano! iar un ti-p (irea% a2a erile a(en<iei diplo-ati e de la $aris! 3n lo ul 2ratelui su. )e3ntors la @ir e0ti! s rie piese 0i .nte ?le o-i e.

1863 6a #a0i apare edi<ia a doua a 4olu-ului *oine 0i l ri-ioare u i lul @r(ritrele. Apare partea a doua a )epertoriului dra-ati ! uprin%.nd ulti-ele piese ale s riitorului. 1866 Apare 3ntr-un 4olu- 3ntrea(a ole <ie a $oe%iilor poporale. , nu-it -e-&ru al 7o iet<ii literare ro-.ne pentru ultura li-&ii! are 3n 1819 a4ea s de4in A ade-ia )o-.n. 1868 $u&li ! 3n CCon4or&iri literareD! pri-ele pasteluri: 72.r0it de toa-n! #arna! 'erul et . 1811 A0i d de-isia din 7o ietatea literar ro-.n! dup e a easta +otr.se s adopte prin ipiul eti-olo(i 3n s riere 0i s pu&li e di <ionarul lui 6aurian 0i @assi-. 181: Apare studiul #ntrodu ere la s rierile lui Constantin 8e(ru%%i! -ai 3nt.i 3n ICon4or&iriI! apoi a pre2a< la 4olu-ul de s rieri ale lui 8e(ru%%i s os de ,ditura 7o e . 7 rie *u-&ra4a )o0ie! pe are o ite0te la o 0edin< a CJuni-iiD. 1819 Apare piesa /oieri 0i io oi! 2iind repre%entat pe s ena teatrului ie0ean. 1815 Apar la 7o e pri-ele patru 4olu-e din seria "perelor o-plete! u o pre2a< a autorului. ,le uprind rea<ia dra-ati . An a ela0i an apar ur-toarele trei 4olu-e! uprin%.nd rea<ia poeti . 1816 Apare 4olu-ul al optulea al "perelor o-plete: $ro%a. 1811 @ai 9 $ro la-area independen<ei <rii 3n parla-ent. 6a a2larea 4e0tii Ale sandri s rie poe%ia /al anul 0i Carpatul! u are inau(urea% i lul "sta0ii no0tri. 1818 Apare 4olu-ul "sta0ii no0tri. 1818-1819 7e dedi lu rului la dra-a istori *espot-Vod. An -ai 1819 ite0te piesa la o 0edin< a CJuni-iiD &u ure0tene. Are lo repre%enta<ia piesei la Teatrul 8a<ional din /u ure0ti. ,ste in4itat s-0i reia lo ul la A ade-ie 0i s parti ipe la lu rrile anuale! 2iind ales 3n o-isia pentru -odi2i area orto(ra2iei. 1880 Apare el de al noulea 4olu- din seria "perelor o-plete! uprin%.nd 6e(ende nou 0i "sta0ii no0tri. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 1 Apare nu4ela Vasile $oro;an! su& 2or-a unei s risori tre #on '+i a. 7 rie 2eeria 7.n%iana 0i $epelea. An CAl&u-ul -a edoro-.nD al lui V. A. Ure +i apare Cistorioara de 3n eput de a-orD @ar(rita! s ris u %e e ani -ai 3nainte! dar relat.nd un episod de tinere<e! lo ali%at 3n ti-p prin 1850E185:. 1881 # se de ernea% @arele pre-iu C8sturel-Gers uD al A ade-iei )o-.ne pentru dra-a *espot-Vod 0i poe%iile din ulti-ul 4olu- de "pere o-plete. 1883 Antr-o 0edin< a CJuni-iiD 0i la A ade-ie Ale sandri ite0te noua sa pies B.nt.na /landu%iei. 1889 B.nt.na /landu%iei este repre%entat! u -are su es! la Teatrul 8a<ional. 7 rie piesa "4idiu. 1885 ,ste nu-it -inistru plenipoten<iar al )o-.niei la $aris! post pe are 3l de<ine p.n la -oarte. 1886 )eali%ea% o nou 4ersiune a piesei "4idiu. 1888 7 rie $lu(ul &leste-at. 7e i4es pri-ele se-ne ale &olii are a4ea s-l rpun. 1890 Au(ust :: Vasile Ale sandri se stin(e din 4ia< la @ir e0ti. ,ste 3n-or-.ntat la :6 au(ust 3n (rdina asei! druit 3n 1919 A ade-iei! de tre so<ia poetului. *easupra -or-.ntului a 2ost ridi at un -ausoleu din ini<iati4a A ade-iei! 3n 19:8. Antre( ansa-&lul a de4enit -u%eu -e-orial. CH8T,C, /KT)H8,LT# 6e(ende E /alade $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 9 $",Z#A $"$")A6K1 )o-.nul e ns ut poetM An%estrat de natur u o 3n +ipuire strlu it 0i u o ini- si-<itoare! el 30i re4ars tainele su2letului 3n -elodii ar-onioase 0i 3n poe%ii i-pro4i%ate.

*e-l -un e0te dorul! de-l uprinde 4eselia! de-l -inunea% 4reo 2apt -rea<! el 30i .nt durerile 0i -ul<u-irile! 30i .nt eroii! 30i .nt istoria! 0i ast2el su2letul su e un i%4or nes2.r0it de 2ru-oas poe%ie. 8i-i dar nu poate 2i -ai interesant de .t a studia ara terul a estui popor 3n uprinsul .nte elor sale! i ele uprind toate pornirile ini-ii 0i toate ra%ele (eniului su. Co-ori nepre<uite de si-<iri duioase! de idei 3nalte! de noti<e istori e! de re%ri supersti<ioase! de datini str-o0e0ti 0i -ai u sea- de 2ru-use<i poeti e pline de ori(inalitate 0i 2r sea-n 3n literaturile strine! poe%iile noastre poporale o-pun o a4ere na<ional! de-n de a 2i s oas la lu-in a un titlu de (lorie pentru na<ia ro-.n. A este poe%ii se 3-part 3n trei lase deose&ite: 1. C.nte e &tr.ne0ti sau /alade! :. *oine! 3. Gore. /aladele sunt -i i poe-e asupra 3nt.-plrilor istori e 0i asupra 2aptelor -re<e. *oinele uprind toate .nte ele de doruri! de iu&ire 0i de ;ale. Gorele sunt .nte ele de 4eselie ale poporului. $e l.n( a este se -ai a2l unele .nte e nu-ite Colinde are au un ara ter reli(ios! pre u-: 8a0terea lui Gristos! Blorile dal&e! $lu(ul et . e se .nt 3n a;unurile Cr iunului 0i Anului 8ou. Toate a este poe%ii! 2r dat si(ur 0i 2r nu-e de autori! sunt as unse de 1 A east pre2a< a 2ost tiprit 3n &ro0ura # a &aladelor E 185: VA7#6, A6,C7A8*)# 10 se ole 3ntre(i! a ni0te pietre s u-pe! 3n s.nul poporului. ,le sunt expuse a se pierdeN prin ur-are! e o s2.nt datorie de a le uta 0i a le 2eri de noianul ti-pului 0i al uitrii. *atoria a easta a- er at s o 3ndeplines . A;utat de .te4a persoane! iar -ai u sea- de dl A. )usso! a- adunat! 3n deose&ite ltorii prin -un<i 0i prin .-piile 3n2lorite ale <rii noastre! o -are parte din poe%iile poporale 0i a u-! s4.r0ind oordonarea lor! le 3n +in patriei -ele! a ea -ai dreapt a4ere a ei. @oldo4a! 185: $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") $e-un pi ior de plai! $e-o (ur de rai! #at 4in 3n ale! 7e o&or la 4ale Trei tur-e de -iei Cu trei io&nei. Unu-i -oldo4ean! Unu-i un(urean Li unu-i 4r.n ean!1 #ar el un(urean Li u el 4r.n ean! @ri! se 4or&ir! ,i se s2tuir $e l-apus de soare Ca s -i-l o-oare $e el -oldo4ean @iori<a 1 Adi : unu-i de pe 4alea @oldo4ei! unul din -un<ii Vran ei 0i unul din Ardeal. *in ne0tiin<! poporul nostru on2und ades nu-ele de ardelean u el de un(urean! i el 3n nu a a;uns a unoa0te 3ntinderea p-.ntului lo uit de ro-.ni. ,l nu 0tie din olo de toate +otarele @oldo4ei 0i a Vala+iei! peste Carpa<i 0i p.n la Tisa! peste *unre 0i p.n 3n entrul @a edoniei! peste p.raiele

@il o4ul 0i @olna 0i peste r.ul $rutului! se a2l 2ra<i de ai lui! u a ela0i port! a elea0i o&i eiuri! a elea0i redin<e! a eea0i li-&! a ela0i tre ut de (lorie 0i de su2erin<e! pre u- 0i a ela0i 4iitorM C-i -ai orto-an! L-are oi -ai -ulte @.ndre 0i ornute! Li ai 3n4<a<i Li .ini -ai &r&a<iMO *ar ea @iori< Cu l.n pl4i< *e trei %ile-n oa e 'ura nu-i -ai ta e! #ar&a nu-i -ai pla e. !!E @iori< laie! 6aie! &u laie! *e trei %ile-n oa e 'ura nu-<i -ai ta eM "ri iar&a nu-<i pla e! "ri e0ti &oln4ioar! 11 # 1: *r(u< @ioarPD !!E *r(u<ule &a eM *-<i oile-n oa e 6a ne(ru %4oi! C-i iar& de noi Li u-&r de 4oi. 7tp.ne! stp.ne! A<i +ea- 0-un .ine! Cel -ai &r&tes Li el -ai 2r<es ! C l-apus de soare Vor s -i te-o-oare /a iul un(urean Li u el 4r.n eanMD !!E "i< &.rsan!1 *e e0ti n%dra4an Li de-a 2i s -or: An .-p de -o+or! 7 spui lui 4ran ean Li lui un(urean Ca s - 3n(roape Ai e pe-aproape An strun(a de oi! 1 /.rsa! 3n Ardeal. : )o-.nul are -are ple are a rede 3n soartM ,l 30i 3-parte 4ia<a 3n %ile &une 0i %ile rele! 3n are se adu u ele 2eri ire sau nenoro ire. Ast2el 3nt.-plrile lu-ii 3l (ses totdeauna pre(tit a pri-i lo4irile lor! i el se 3ntre0te 3n redin<a -.n(.ietoare a0a i-a 2ost s risM a0a i-a 2ost %odiaM a0a i-a 2ost s 2ieM et . 3 @oarteaM ,a do-ne0te a o re(in asupra o-enirii 0i e totodat -ireasa lu-ii. Tot o-ul e lo(odit u -oartea din -inutul e el intr 3n 4ia<. VA7#6, A6,C7A8*)# 7 2iu tot u 4oiN An dosul st.nii 7--i aud .inii.

Aste s le spui! #ar la ap s--i pui Bluiera0 de 2a(! @ult %i e u dra(M Bluiera0 de os! @ult %i e duiosM Bluiera0 de so ! @ult %i e u 2o M V.ntul .nd a &ate $rin ele-a r%&ate L-oile s-or str.n(e! $e -ine --or pl.n(e Cu la ri-i de s.n(eM #ar tu de o-or 7 nu le spui lor! 7 le spui urat C --a- 3nsurat Cu-o -.ndr rias! A lu-ii -ireasN3 C la nunta -ea $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") A %ut o stea1N 7oarele 0i luna @i-au <inut ununa.: /ra%i 0i paltina0i #-a- a4ut nunta0i! $reo<i! -un<ii -ari! $sri! lutari! $srele -ii! Li stele 2 liiM #ar da -i %ri *a -i 3nt.lni @i u< &tr.n Cu &r.ul de l.n! *in o +i l ri-.nd! $e .-pi aler(.nd! *e to<i 3ntre&.nd Li la to<i %i .nd: CCine-au unos ut! )o-.nul iu&e0te i-a(inile poeti e! de pild: Un o- &un! e &un a s.nul -a-ei! sau e &un de pus pe ranN un 4oini e $una0 de odruN un t.nr u prul al& e nins 3n luna lui -aiN 2e-eia 2ru-oas e rupt din soare... et . 1 7telele au -are 3nr.urire asupra 3n +ipuirii ro-.nului. ,l rede tot o-ul are .te o stea 3n eruri e este taini le(at de soarta lui. A0a steaua o-ului se 3ntune .nd el este a-enin<at de 4reo urs! 0i ade 3n 4%du+ .nd el se apropie de 2initul 4ie<ii. $entru d.nsul un o- 3nse-nat e ns ut u stea 3n 2runte. 7unt stele are! dup rederea poporului! se arat a pre4estiri de -ari 3nt.-plri pe p-.nt! pre u- unele stele ro0ii! a de s.n(e! e apar 3naintea r%&oaielor... et . : Cununa de nunt are se pune pe 2runtea -irilor 3n ere-onia ununiei. 7oarele 0i 6una <in ai i lo ul nunilor -ari. Cine -i-au 4%ut @.ndru io&nel Tras printr-un inelP Be<i0oara lui 7pu-a lapteluiN @ust ioara lui 7pi ul (r.uluiN $eri0orul lui

$ana or&uluiN " +i0orii lui @ura .-puluiM... Tu! @ioara -ea! 7 te-nduri de ea Li-i spune urat C --a- 3nsurat Cu-o 2at de rai $e-o (ur de rai. #ar la ea -i u< 13 19 7 nu spui! dr(u<! C la nunta -ea A %ut o stea! C-a- a4ut nunta0i /ra%i 0i pltina0i. VA7#6, A6,C7A8*)# $reo<i! -un<ii -ari! $sri! lutari! $srele -ii! Li stele 2 liiMOD $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Brun% 4erde aluni M1 @ir ea suie pe poti Li-nt.lne0te o 2eti Ce purta o2i<-n -.n Cu ap de la 2.nt.n: CCopili<! sti s &eu! ) ori-te-ar *u-ne%euMD C/a! &di<! &a! nu 4reu! C - te- de dra(ul -eu! ,l -i-a %is s - 2eres *e strini e-i 3nt.lnes ! C de ap nu le-i sete! Ci de srutri de 2ete.D 8u te te-e! 2ata -ea! C el de s-a -.nia 8lu a 1 Ve%i nota 3n &alada Codreanu. : )o-.nul a pstrat -ulte o&i eiuri 0i re%uri din ti-pul p(.nis-ului! pier%.nd si-<ul -itolo(i a elor datini. A0a el! 2r a se (.ndi la li&a<iile 4e +ilor ro-ani! rede e de au(ur &un a su2la 3n 2a<a apei sau a 4.ntului dintr-un 4as 0i +iar a 4rsa o parte din &utur p.n-a nu du e 4asul la (ur. A est soi de li&a<ie el o 2a e pentru a s alun(e nlu ile -or<ilor e %&or prin lu-e 0i se a-este 3n 2aptele oa-enilor. Ase-enea este 3n <ar o datin 4e +e de a pune .te o -i -oned 3n -.na 2ie rui -ort! .nd este a-l 3n-or-.nta! 0i a easta poporul o 2a e 2r a se (.ndi la anti a o&ol a lui Caron. Cu &alta(ul l-oi lo4i! Cu p-.nt l-oi 3n4eli. C@er(i 3n 4alea u sul in! C-i (si o o2 plin 7 oas +iar u -.na -ea! *es ale 0i o &ea! /ea-o toat da -i 4rea! *a-<i 2 ru e -ai 3nti Li su2l pe 2a<a ei1 7 nu 2ie des .ntat *e &a&a ea &leste-at!

7 nu ai& 4reo nlu ! An pustiu du -s-ar! du M @ir ea-n 4ale se du ea! *ar el ru e nu-0i 2 ea! 15 ## 16 $este ap nu su2la! Ci la ea n4al da. An(+i<ea! &ietul! o dat Li-l lo4ea dorul de 2at. VA7#6, A6,C7A8*)# An(+i<ea de dou ori Li-l apu au re i 2iori. An(+i<ea iar de trei ori Li dea -ort 3ntre 2loriM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") CUCU6 TU)TU)#CA $entru du-neata ,u n-a0 %i e &aN Cu ul 0i turturi a1 *ul e turturi ! *al& psri M Gai s ne iu&i-! 7 ne dr(osti6a nouri! la soare! An 2run%i! la r oare! 6a stele! la lun C.nt.nd 3-preun. 1 Turturi a 2i(urea% ades 3n .nte ele poporale a si-&ol de iu&ire 0i de redin<. Cu ul! ase-enea 3n rederea ro-.nului! e o pasre -isterioas e are taini e le(turi u soarta o-ului. 'lasul su -ene0te a &ine .nd rsun de-a dreapta au%ului 0i! di-potri4! -ene0te a ru .nd rsun 3n st.n(a. : $oporul rede 3n puterea 2ar-e elor 0i atri&uie &a&elor 0tiin<a 4r;itoriilor! de unde 4ine 0i 4or&a &a&a-i alul dra ului. An o +ii lui un o- u -intea distras este un o- 2er-e at! un t.nr aprins de iu&ire e 2er-e at de 4reo &a&a Cloan< e i-a 2 ut u ul i a. A el nenoro it este expus a 3n le a pe o pr;in 0i a se du e prin 4%du+ dup (lasul 2er-e toarei are! &t.nd u o 4r(u< de alun peste o ul i din 4atr! +ea- ne ontenit pe iu&itul ei. *ar %i 0i %i &a $entru -ai a ta! C-i &nuitoare Li 2er-e toare: ,a -i-a &nui *e te-oi prea iu&i Li --a 2er-e a *e te-oi de%-ierda. CUCU6 *ra( turturi ! $asre dl&i ! 8u--i 2i du0-ni ! 11 ### 18 Vara ne-ndea-n! Li 2run%a ne +ea- 7unt oa-eni are pretind au 4%ut ase-enea lre<i 2antasti i tre .nd a s(eata prin aer.

8i-i a nu-i poate opri din ltoria lor! de .t nu-ai 3n2i(erea unui u<it 3n p-.nt. Vr;itoarele 0tiu a 2a e de dra(oste u oase de lilie i prin0i 3n a;unul Cr iunului 0i 3n(ropa<i de 4ii 3ntr-un 2urni ar. *in s +eletul lilia ului nu r-.ne de .t un .rli(el 0i o lop<i . Cel 3nt.i ser4 a atra(e pe ine <i-e dra(! iar lop<i a a deprta pe ine <i-e ur.t. Vr;itoarele au putere a 3n +e(a apa! a le(a ploile! a (+i i soarta oa-enilor tr(.nd 3n 91 &o&i de poru-&! a 4inde a de 2eluri de &oale prin des .nte e 0i prin ap ne-n eput. *es .nte ele sunt 2oarte nu-eroase 0i unele din ele prea ori(inale! pre ua ela de -u0 area 0erpilor! de deo +i! de s(ettur! de iele! de ur.t et . #at! a exe-plu! a el de deo +i 0i a el de iele: Bu(i dio +i *intre o +i C te-a;un(e-o 4a nea(r Cu oarnele s te spar(! 7 te-a%4.rle peste -are An pustiu! 3n deprtare. A olo s pieri Ca %iua de ieri! Ca roua de 2loare! Voi! ielelor! -iestrelor! *u0-ane oa-enilor! 7tp.nele 4.ntului! *oa-nele p-.ntului! Ce prin 4%du+ %&ura<i! $e iar& lune a<i! Li pe 4aluri l a<i! V du e<i 3n lo uri deprtate An &alt! trestie! pustietate! VA7#6, A6,C7A8*)# 7 ne dr(ostiLi s ne iu&i-. *e deo +i Ca spu-a la soare! #ar apul el deo +eat 7a ra-.ie lu-inat! Curat! de &oal s pat! " +ii ei 4t-tori Li de 2o s(ettori An4eli<i s 2ie u perdele al&e! 7 nu -ai pri4eas la o&ra%e dal&e. *es .nte e de iele Unde popa nu toa ! Unde 2ata nu ;oa ! V du e<i 3n (ura 4.ntului 7 4a lo4i<i de toarta p-.ntului! #e0i<i din -.n! trup! pi ior! Li s pieri<i sus 3ntr-un nor! *a<i o-ului sntate C sa&ie de 2o 4 &ateM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") TU)TU)#CA /a! u ule! &a! 8u te-oi as ulta. *--i tu &un pa e! C %u! --oi pre2a e A%i-ioar-n 4atr

Cu la ri-i udat! Li de 2o us at! *e to<i lepdat. CUCU6 "ri u- te-i pre2a e! Tot nu <i-oi da pa e! C 0i eu --oi 2a e Un -i 4trrel! Bru-os! su&<irel Li-n 2o oi intra *e te-oi sruta Li te-oi operi! *e 2o te-oi 2eri An .t +iar de sil! *a nu de -il! Tu --i 3ndr(i Li ne 4o- iu&i. TU)TU)#CA ,u n-a0 %i e &a $entru du-neata! *ar u-plit -i-e tea- 19 *e u-plita-<i -a- C-i &nuitoare Li 2er-e toare. *e .t --a -ustra C te-oi de%-ierda Li -i-a &nui C te-oi prea iu&i! @-oi 2a e -ai &ine! Ca s s p de tine! Trestioar-n &alt 7u&<ire 0i-nalt. CUCU6 "ri u- te-i pre2a e! Tot nu <i-oi da pa e! C 0i eu --oi 2a e Un -i io&na0 *in 2luier doina0! L-oi ta prin &alt " trestie nalt! Li .t te-oi 4edea $e lo te-oi tia Li-n tine-oi .nta Li te-oi sruta. TU)TU)#CA /a! u ule! &a! 8u te-oi as ulta! $oru-&a ule! :0 Bru-u0elule! $estri0orule! *r(u0orule! Ltiu -i-ar 2i &ine 7 2iu tot u tine! *ar -ai -ta-i rea! Li de .t u ea! @-oi 2a e -ai &ine Cu (.ndul la tine # oni< -i Antr-o &iseri .

CUCU6 "ri u- te-i pre2a e! Tot nu <i-oi da pa e. C 0i eu --oi 2a e Un -i ds la0 VA7#6, A6,C7A8*)# 6a el s2.nt lo a0. Li pe la i oane "i du e plo oane! Li --oi 3n +ina Li le-oi sruta *e luni are pi $.n du-ini . #ar .nd te-oi %ri Ast2el <i-oi (ri: C72.nt i oni ! B-te psri ! Ca s ne iu&i-! 7 ne dr(osti6a nouri! la soare! An 2run%i! la r oare! 6a stele! la lun An 4e i 3-preunMD $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") /alaurul 1 6a -i;lo ul dru-ului! 6a pu<ul poru-&ului V%ui 2loarea .-pului! *ar nu-i 2loarea .-pului! Li-i +iar o +iul 0arpelui! Larpe lun( u sol%ii 4er%i! 8i i s-l 4e%i! ni i s-l 4ise%i. Cel &alaur din p ate An(+i<ise ;u-tate Trup u ar-e 2ere ate! Trupu0or de 4oini el Ce stri(a -ereu din el: C7ai! &di< orto-ane! C --a;un(e la iolaneM 1 )o-.nii au -ulte re%ri 3n pri4irea 0erpilor! unele 3nte-eiate pe ispit! altele ns ute din 3n +ipuire. A0a (si- 3n po4e0tile 0i 3n &aladele lor ni0te 2iin<e 2antasti e su& nu-e de &alauri are au trup de 0arpe 0i (rai o-enes ! 0i are! .nd se lupt u 4ite;ii 2e<i-2ru-o0i! se lo4es u ei 3n &u%du(ane! iar .nd alun( 4reo prad! o alun( u o 2al -n er 0i u una 3n p-.nt. Ans ei sunt totdeauna 3n4in0i de tre 2e<i-2ru-o0i 0i tia<i 3n -ulte &u <i are ear a se 3-preuna p.n e as2in<e0te soarele. A ei &alauri se rudes u dra(onii popoarelor Apusului. Ca 0i a e0ti! ei sunt p%itori de o-ori 0i de 2ete -.ndre de 3-pra<i! rpite de d.n0ii. )o-.nii red 3n pietrele s u-pe se 2or-ea% din spu-a (urii 0erpilor 0i ui&urile lor sunt ade4rate o-ori de &riliante 0i de ru&ine. 7ai! &di<! de - s oate! C --apu Q 2iori de -oarteMD #at-n lun(ul dru-ului 6a pu<ul poru-&ului C 4enea! -ri! 4enea $e &alaur de-nt.lnea Un 4itea% de orto-an $e-un al ne(ru do&ro(ean.

C@i &alaurM stri(a el! 6as trupul tinerel! C te ur- pe ;u-tate 7--i rs u-pr din p ate.D Larpele se %4.r olea Li u 0apte li-&i (ria: :1 #V 7upersti<ia poporal pretinde de 2ie are 0arpe u is! *u-ne%eu iart un p at. :: C"rto-ane! Go<o-aneM /ate-<i ne(rul $e de-a-ntre(ul Li te du! 0i 2u(i de -ine C nu-i &ine ni i de tine.D CLerpuli<! *in<i de ri<! A- un palo0 de o<el! 6as trupul tinerel.D CTaie--! nu - tia! 8u - las de prada -ea! #st opil +iar din prun ie @ai a sa -i l-a dat -ie! C ades 3l &leste-a Li-i %i ea .nd 3l ul a: CCul -te! alin-te 7unt .te4a %ile 3n an! 3n ep.nd de la 72.ntul $etru! 3n are se %i e ies 0erpii la dru-. Atun i se 2a e -are u idere de a este reptile. Unii 0erpi 3ns au pri4ile(ii de a 2i respe ta<i! de pild a ei de as. ,i! a 0i &ar%ele de pe a operi0ul asei! 0i a r.ndunelele de su& strea0in! sunt oaspe<i neatin0i! 2iind apra<i de le(ea s2.nt a ospe<iei e do-ne0te din 4e +i-e la ro-.ni. 1 A se prinde 2ra<i de ru e e o datin anti e i-pune datorin<a de a-0i da 4ia<a unul pentru altul. 6e(tura a estei 2r<ii se 2 ea prin a-este area s.n(elui. C.nd doi &r&a<i se de ideau a se 3n2r<i! tre&uia s-0i 2a ei pe &ra<ul drept .te o tietur 3n 2or- de ru e 0i s uneas s.n(ele lor. A est o&i ei -isti ! are 3n epo a de ast%i e -ai de tot %ut! se <ine ne(re0it de oare are tradi<ii de pe ti-pul ru iadelor! sau poate +iar de tainele introdu erii +ristianis-ului la ro-.ni. )o-anii 4e +i 3n a4eau -are respe t pentru 0erpii de as! pe are 3i 3-&l.n%eau 0i-i pri-eau la -as! de-i +rneau u lapte. VA7#6, A6,C7A8*)# Larpele su(--i-teMD Cel 4itea% de orto-an #%&ea ne(rul do&ro(ean Li u pala lui ea nou $e &alaur tia-n dou! Apoi trupul 3n(+i<it! $lin de rane! otr4it! ,l 3n .r -l ridi a! 7us! la st.n se ur a Li 3n lapte -i-l s lda! *e 4enin 3l ur<ea Li u 4ia<a-l druia. Apoi! -ri! .t tria! Bra<i de ru e se prindea1

Li--preun 4oini ea $e &alauri de st.rpeaM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") $le at-au 3n %ori Trei surori la 2lori. 7ora ea -ai -are 7-a dus 3nspre -are! 7ora ea -e%in $e -al! 3n (rdin! 7ora ea -ai -i Li -ai sl&<i 7-a dus! -ri! dus 3 ,r ulean1 1 A east le(end pare a uprinde o ale(orie in(enioas 0i poeti asupra des operirii apelor -inerale de la @i+adia 3n /anat. 8u-ele de ,r ul ,r ulean repoart (.ndirea la ti-purile do-nirii ro-anilor 3n *a ia! pe .nd &ile ast%i unos ute su& nu-ele de @i+adia purtau nu-irea latin de: $ontes Ger uli 0i ad -edia a Ruae sa rae. C+iar a u- 3n unul din a ele i%4oare -inerale se +ea- i%4orul lui ,r ul! %eul puterii! i apa lui este 3ntritoare. 7ora ea -ai -i 0i -ai sl&<i e st as uns 3ntr-o st.n 0i pl.n(e 3n u-&r ad.n repre%int ne(re0it! su& o 2or- ale(ori ! un i%4or li-pede 0i dttor de 4ia<. Te-erea ei de a 2i sor&it de ra%ele soarelui! 0i ui&ul su de 2lori ele a0e%at la r oare! 3n2<i0ea% i-a(inea unui p.r.u de -unte e ur(e la u-&ra pdurilor. : Cerna este nu-ele p.r.ului de -unte e ur(e prin @i+adia 0i -er(e de se arun 3n *unre. A est u4.nt 3nse-nea% 3n li-&a sla4on un lu ru ne(ru: prin ur-are! se 3n<ele(e pentru e ,r ul ,r ulean %i e p.r.ului: 8er li-pe%ie. An letopise<ele noastre ele 4e +i se 4ede nu-ele de r.-lean dat lo uitorilor din )o-a. $e Cerna 3n sus: #ar 3n ur-a lor @ul<i 4oini i u dor 7-au luat .nt.nd L-au 4enit pl.n(.nd. #at-un pitan Cpitan r.-lean!3 C -i se i4e0te! $e -al se opre0te! :3 V :9 Cu Cerna (rie0te: C8er li-pe%ie! 7tai de--i spune -ie *espre trei surori $le ate din %ori.D C7ora ea -ai -are 7-a dus tre -are $e *unre-n ;os 6a un plai 2ru-os. 7ora ea -e%in 7-a dus din (rdin $este nou -un<i! An odri run<i. 7ora ea -ai -i Li -ai sl&<i $l.n(e olo-n st.n 6a u-&r ad.n D.

,r ul ,r ulean! Cpitan r.-lean! A0i repede alul *e rsun -alul! L-a;un(e-ntr-un %&or 6a st.n a u dor. C#e0i! 2at! din piatr 7 te 4d odatMD CCu- s ies din piatr! C sunt (oal toat Li - te- de soare... 8u --a soar&e oarePD C7 n-ai ni i o 2ri ! VA7#6, A6,C7A8*)# Bat sl&<i ! C te-oi lua-n &ra<! 7 -ai prind la 4ia<! Li te-oi operi Li -i te-oi 2eri *e 4.nt 0i de soare! *e-a lor srutare.D C/di<! &di<! *e-<i sunt dr(uli<! 7o<ie de 4rei! *e 4rei s - iei! @ s oate din st.n ! *in u-&r ad.n ! 7-<i ies la lu-in Cu ini-a plin.D ,r ul ,r ulean! Cpitan r.-lean! Cal peste piatr Li iat -ndat 6u-ii se arat " dal& de 2at Al&! (oal toat! Vie 0i 2ru-oas! *ul e! r oroas Cu pr aurit! $e u-eri leit. C.t o 0i %re0te 7oarele s-opre0te! Li 2a<a-i s-aprinde Li ra%a-i se-ntinde! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Ca un srutat 6un( 0i 3n2o at. #ar el ,r ulean! Cpitan r.-lean! @i-o apu -n &ra< *e prinde la 4ia<! :5 @i-o str.n(e la piept L-o lea(n-n etN Li-i 2a e-n r oare *eparte de soare Cui& de 2lori ele #4ite la stele. :6 /leste-ul $e el deal! pe el olni

Tre e-o prun 0-un 4oini ! Voini elul +ulind Li pe -ur(ul nete%ind! #ar prun u<a suspin.nd Li din (uri< %i .nd: C#a--! &di<! lare C nu -ai pot de pi ioare. *ru-u-i (reu 0i (run<uros! 8u -ai pot -er(e pe ;osMD C$ui uli<! +ip 2ru-os! ,u te-a0 lua &u uros! *ar -i-e -ur(ul sprintenel An pi ioare su&<irel! @ur(u-i -i 0i dru-u-i (reu! A&ia du e trupul -eu! Trupul u p atele! @i;lo ul u ar-ele.D1 1 $istoalele! palo0ul sau iata(anul se purtau 3nainte 3ntr-o +in( lat de urea <intuit e se nu-ea selea2 = u4.nt tur es > 0i are uprindea -i;lo ul trupului. : $entru ine 3n<ele(e puterea dorului! nu poate 2i &leste- -ai a-ar de .t a ela expri-at u at.ta poe%ie 3n stro2a a easta. *orul e alun( pe ltor 0i ;alea e 3i &ate su2letul repre%int o i-a(ine de o rar 2ru-use<e. C8u <i-e -il 0i p atM *e la prin<i --ai luat! Li-n ri odri --ai &(atM *are-ar *o-nul *u-ne%eu 7 2ie pe (.ndul -euM 7 te du i! &di<! du i $an-3i pi a ro& la tur i! Cu pi ioarele-n &utu i Li u -.inile-n tu0iM 7 te-a;un( dorul -eu: Unde-a 2i dru-ul -ai (reuM 7 te &at ;alea -ea Unde-a 2i alea -ai (reaM @ur(ul s se poti neas ! An re0tet s te tr.nteas ! @.na dreapt s-<i s linteas ! @.na st.n( 7 <i-o 2r.n(! VA7#6, A6,C7A8*)# V# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 7 <ii d.rlo(ii u din<ii! 7 -i te pl.n( prin<ii! 7 te-nsori de nou ori1 Ca s 2a i nou 2e iori. 7 te -ai 3nsori o dat Ca s 2a i nu-ai o 2at... 1 C@ul<i-ea opiilor! a4erea o-uluiD! %i e ro-.nul. $artea a easta a &leste-ului e u at.t -ai runt! ea atin(e una din redin<ele ele -ai s u-pe ro-.nului! -enindu-i nou 2e iori nepstori de su2erin<ele printelui lor. )o-.nii au -ult dra(oste pentru opii. C.nd un opil e sin(ur la asa o-ului! el este nu-it uni elulN .nd sunt doi! ei sunt +e-a<i o +ii apuluiN iar da -oare 4reunul! prin<ii %i pl.n(.nd l-a 3ndr(it *u-ne%eu. : An lo ul a estui 4ers! unii .ntre<i %i : CC.te la ri-i a- pl.ns euD. :1

,i s trea 0uier.nd C.nd te-ar au%i pl.n(.nd! ,a 3n pal-e s-<i tot ar Ap tul&ure 0-a-ar. Tu s &ei! s &ei -ereu '.ndind la &leste-ul -euM: :8 # #nelul 0i n2ra-a Bost-au! 2ost un ri0or Tinerel! -.ndru 2e ior Cu- e &radul odrilor 7us! pe 4.r2ul -un<ilor. *e so<ie 0i-a luat " opil din el sat! Copili< ro-.n u<! To<i 4e inilor dr(u<: Cu +ip dul e lu-inos! Cu trup (in(a0 -ldios Cu- e 2loarea .-pului An lu-ina soarelui. #at lui i-a sosit Carte -are de pornit 6a ta&r de ie0it. ,l 3n su2let s-a -.+nit Li din (ur a (rit: C*ra(a -ea! su2letul -eu! Sine tu inelul -eu! 1 An po4e0tile! 3n le(endele 0i 3n &aladele ro-.ne0ti se (ses o -ul<i-e de idei poeti e 0i de i-a(ini rpitoare! pre u- inelul e ru(ine0te 0i aurul n2ra-ei e se tope0te 3n a;unul -or<ii unui o-. $e l.n( -inunile din po4e0ti: palate de $une-l 3n de(etul tu. C.nd inelu-a ru(ini 7 0tii! dra(! -oi -uriM1 C*e - la0i pl.n(.nd a as! 8a-<i n2ra-a de -atas $e -ar(ini u aur tras. Aurul .nd s-a topi! 7 0tii! 2rate! -oi -uriMD ,l pe al a-n le at Li pe dru- a apu at. @ers-a el p.nQ la un lo L-a aprins un -are 2o An -i;lo ul odrului! 6a 2.nt.na or&ului. @.na-n s.n el 0i-o &(a! 6a n2ra- se uita... #ni-a-i se despi aM C*ra(ii -ei! osta0ii -ei! $ui0ori 4ite;i de %-eiM VA7#6, A6,C7A8*)# V## ## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 7ta<i pe lo de ospta<i Li la u-&r 4 ul a<i. ,u sunt (ata de ple at! A as -i-a- uitat $alo0ul el rotilat $e-o -as 4erde-arun atD.

Andrt el a pornit! C-un 4oini s-a 3nt.lnit! C-un 4oini u alul -i : C8oro &un! t.nr 4oini M Ce 4este! de unde 4iiPD C*a 4rei! *oa-ne! s-o 0tii! *e altul poate-ar 2i &ine! ristal %idite pe -un<i de o<el! opa i res u<i p.n 3n nouri 0i purt.nd 3n 4.r2ul lor ui& de %.n! +er(+elii de ai sl&ati i e ies noaptea din s.nul -rilor a s pas poienele odrilor! psri -iestre e adu 4e0ti de pe eea lu-e! pa;uri uria0e ale ror ui&uri sunt 3n 2undul p-.ntului! %-ei e rpes 2etele de 3-pra<i! 0erpi -ari e stau ul a<i pe paturi de pietre s u-pe! iar&a-2ierului are des +ide %4oarele et<ilor! iar&a-0arpelui e 3n4ie -or<ii 4inde .ndu-le rnile! poduri de ar(int! u opa i de aur 3n are res -ere de ru&in 0i .nt psri de &riliant et .! et . (si- -ere de aur are! arun ate ;os! se pre2a 3n palate 3-prte0ti! 2ur i de ar(int are tor sin(ure! piatra de tea a s2intei @ier uri! peria s2intei Joi 0i 0ter(arul s2intei Vineri! date de tustrele t.nrului Bt-Bru-os a s-i 2ie de a;utor .nd l-ar a;un(e %-eii. $iatra de tea arun at 3n alea %-eilor se s +i-& 3ntr-o st.n nalt p.n la er! peria 3ntr-un odru des 3n are ni i 4.ntul nu r%&ate! 0ter(arul 3ntr-o -are lun( 0i lat a 2a<a p-.ntului. Z-eii tre&uie s -a ine st.n a! s do&oare odrii 0i s soar& apele -rii pentru a s a;un( pe Bt-Bru-os. An nu-rul se-nelor onsiderate de ro-.ni a pre4estiri de -oarte! -ai sunt 0i derea stelelor! .nte ul u u4ii! urletul .inilor! artri de nlu e! po nirea le-nului i oanelor din as! sttutul ailor pe lo .nd au a ple a la dru- et . :9 *ar e ru 0-a-ar de tineM Tatl tu s-a s ulat! Sara-ntrea( ne-a l at $.nQ e -.ndra <i-a a2lat Li pe d.ns-a arun at Antr-un tu ad.n 0i latMD C8a! 4oini e! alul -eu 7 -i-l du i la tatl -eu. *e-a-ntre&a unde sunt eu! Tu s-i spui eu --a- dus $e -alul apei! 3n sus Li -n ap --a- %4.rlit 6a opila e-a- iu&it.D 30 ### Tatl su <ar-a s ulat! Tu-ntre( de l-a se at Li opiii 0i-a a2lat A-.ndoi 3-&r<i0a<i! $e nisip (al&en ul a<i! A-.ndoi senini la 2a< *e preau sunt 3n 4ia<. Atun i raiul s-a it! An -tase i-a-n4elit Li-n &iseri i-a dus Li-n dou ra le i-a pus! )a le -.ndre--prte0ti $urt.nd se-ne latine0ti.1

Li pe d.nsul l-a %idit 1 Adi ins rip<ie u litere latine! pre u- se o&i0nuie0te pe sar o2a(uri. " 4ariant a le(endei sun a0a: Tre u toat pri-4ara! Tre u pe ur- 0i 4ara! #nelul nu ru(inea! 8i i n2ra-a nu ro0ea! C-a-.ndoi erau 3n 4ia<! ,a u la ri-e pe 2a<! ,l u ar-a la r%&oi! Li se doreau a-.ndoi. #at -ntr-o di-inea<! Antr-o %i u nea(r ea<! @.ndruli<a se s ula! Ba<a al& 30i spla! 6a i oane se-n +ina! L-apoi la inel ta. *ar inelu-i ru(initM CVaiM dr(u<ul -i-a -urit VA7#6, A6,C7A8*)# An altar! la rsrit! $e ea-n tind l-as2in<itM #ar din el! 2rate!-a ie0it Un &rad 4erde! tinat! $e &iseri ple at. Li din ea o 4ii0oar An2lorit! -ldioar Ce din %ori 0i p.n-n sear $e &iseri s-a-ntins Li u &radul s-au uprinsM . . . . . . . . . . . . . . . . Tun! *oa-ne! 0i trsne0te! Tun-n ine despr<e0te *ul ea dra(oste-n2o at *e-un 2e ior 0i de o 2at. Vor&a &ine nu s2.r0ea Li de ale se (tea! $e-un al a(er s-arun a Li la ta&r ple a. Calul %&oar a 0i 4.ntul *e utrier p-.ntul. Li .nd toa a-n er to a! ,a prin ta&r u-&la! Tot pe dra(ul ei ta! Li-l (sea sr-anul -ort! Antins 4e0ted su& un ort. ,a n2ra-a 0i-o lua! *e trei ori o sruta! Capul! 2a<a-0i 3n4elea Li pe lo -oart dea. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") # 1 $una0ul odrilor 1 $e el deal! pe el olni Tre e-o prun 0-un 4oini ! $ui uli< &lioar Cu osi<a (l&ioar! Voini el tras prin inel! @ult e -.ndru tinerelM

Li-i tot %i e 4oini ul: CC.nt-<i! -.ndro! .nte ul C -i-e dra( a su2letul.D C,u! &di<! l-oi .nta! *ar odrii s-or rsuna Li pe noi ne-a-nt.-pina $una0ul odrilor! Voini ul 4oini ilorMD CAuri dr(uli M $una0 3nse-nea% un 4oini t.nr! -.ndru 0i -isterios! -.ndru a punul 0i -isterios a $an! %eul odrilor. An )o-.nia plin de ur-e ro-ane! nu ar 2i de -irare s se 2i pstrat nu-ele %eului $an 0i s se 2i s +i-&at u ti-pul 3n $una0! pre u- s-au pstrat nu-ele %eilor p(.nis-ului! Joe! @er ur! Venere! e se 4d 2i(ur.nd 3n po4e0ti su& +ipuri de s2inte re0tineN s2.nta Joe! s2.nta @ier ure! s2.nta Vinere. $rin ur-are! e de re%ut $una0ul din a east &alad nu este altul de .t +iar $an! %eul odrilor. 8i i ai (ri;! ni i ai 2ri . 7 n-ai (ri; pentru tine C.t 3i 2i tu l.n( -ine. 7 n-ai 2ri pentru -ine C.t oi 2i eu l.n( tineMD $use prun a a .nta! Codrii puser-a suna. lat -i 3nt.-pina $una0ul odrilor! Voini ul 4oini ilor. CCale &un! ro-.na0MD C@ul<u-i-! -i $una0.D C@i &iete! &ie<ele! @i 4oini e! 4oini ele! *-ne nou pe -.ndra Ca s s api u 4ia<a ta.D C/a! eu -.ndra nu <i-oi da 31 V### 3: $.nQ e apul sus -i-a sta! C eu .nd o a- luat An osi<e i-a- ;urat1 7 n-o las de l.n( -ine Li s-o apr de ori ine.D ## ,i de &r.ie s-apu au Li la lupt se luau.: C.nd 3n lo -i se-n4.rteau! C.nd 3n sus se opinteau. 8i i unul nu do4edea. Jos ni i unul nu dea. #ar &iatul a- sl&ea! /r.ul i se des in(ea! Li $unul -i-l str.n(ea Trupu0orul 3i 2r.n(ea. C@.ndro! -.ndruli<a -eaM VinQ de--i str.n(e &r.ul -euM Apra-te-ar *u-ne%euM 1 #-a(ine (ra<ioas 0i expresie 2oarte poeti . A ;ura redin< 3n osi<ele 2etelor este un 4e +i o&i ei e 2a e parte din 0e%torile 2l ilor 0i opilelor! noaptea! pe prispa asei printe0ti.

: 6upta era la 4e +ii ro-ani un exer i<iu %ilni 0i o petre ere: lu ta. Ase-enea la ro-.nii de ast%i lupta e un o&i ei are do-ne0te pretutindeni la -un<i 0i la .-pii. ,a se ur-ea% 3n deose&ite +ipuri! u deose&ite nu-iri: de pild! lupta 4oini eas ! lupta io&neas ! lupta ursreas ! lupta pe dreptate =adi 2r punere de piedi 0i 2r a;utor strin>. Cine asist la a este lupte ale 2l ilor ro-.ni de la Carpa<i 0i de pe -alul *unrii! re unoa0te &ine 3n ele apu turile 0i pau%ele (ladiatorilor din 4e +i-e. 3 $entru su2letele 4ite%e puterea e ea -ai s u-p a4ere. VA7#6, A6,C7A8*)# C--i sl&es puterile! @i se du a4erile.D3 C/a! nu! nu! &di< 2rate! C 4ei lupta pe dreptate! Li ori are-a &irui! ,u u d.nsul --oi iu&i...D Voini eii se i%&eau! Li -ai tare s-opinteau! Li -ai tare se-n4.rteau! Li -ai tare se tr.nteau. *in doi unul do4edea! *in doi unul ;os deaN Cine -i-0 do4edea! Li u -.ndra pur edeaP $una0ul odrilor! Voini ul 4oini ilorM Cine-n lupt ;os dea Li-n ur--le r-.neaP Voini el tras prin inel! @oare-n odru sin(urelM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 7oarele 0i luna1 U-&la! 2rate! -.ndrul soare! U-&la! 2rate! s se-nsoare 8ou ai: $e nou ai Care noaptea pas 3n rai. U-&la erul 0i p-.ntul Ca s(eata 0i a 4.ntul! *ar to<i aii-0i o&osea Li potri4 nu-0i (sea Ca sora sa #leana! #leana Cos.n%eana!3 Ce-i 2ru-oas a o 2loare Antr-o iarn 2r soare. C7urioar #leano! #leano Cos.n%eanoM Gaide<i s ne lo(odi-! 1 $rintre r-0i<ele de -itolo(ie anti e -ai exist la ro-.ni! le(enda soarelui este una din ele -ai poeti e. 7oarele e un %eu 2ru-os u prul de aur! are! Apolon! utreier erul pe un ar tras de ai. Ase-enea ro-.nii red! .nd tunetul 4uie0te! s2.ntul llie se pri-&l u arul pe &olta de ara- a erului. : Adi nou ani! pro4in ialis- din @oldo4a. 3 #leana Cos.n%eana este 3n +ipuirea ea -ai poeti a (eniului ro-.nes N ea personi2i tinere<ea! 2ru-use<ea! ne4ino4<ia 4ir(in! su2let 3n(eres ! 3ntrun u4.nt per2e <ia o-enirii su& +ipul de opil (in(a0 0i rpitoare. C-a-.ndoi ne potri4i-

Li la plete 0i la 2e<e Li la da&le 2ru-use<e. ,u a- plete strlu ite! Tu ai plete aurite! ,u a- 2a<a ar%toare! Tu! 2a<a -.n(.ietoare.D CAlei! 2rate lu-inate! Trupu0or 2rQ de p ate! 8u se a2l-ade4rat Bra<i s se 2i ununat. Cat-<i tu de erul tu Li eu de p-.ntul -eu! C-a0a 4rut-a *u-ne%eu.D 7oarele se-ntune a! 7us! la *o-nul se ur a! 33 #T 39 *o-nului se 3n +ina Li din (ur u4.nta: D*oa-ne s2inte! Li printeM @ie ti-pul -i-a sosit! Ti-pul de storit! Li potri4 n-a- (sit Ca sor--ea #leana! #leana Cos.n%eanaD. *o-nul s2.nt 3l as ulta Li de -.n -i-l lua Li prin iaduri -i-l purta! *oar l-ar 3nspi-.nta! Li prin rai 3n -l purta! *oar l-ar 3n .nta! Apoi *o-nul-*u-ne%eu @ul<i-e de po4e0ti exist 3n are #leana Cos.n%eana ;oa rolul el -ai ade-enitor. An a ele &as-e -inunate prin ori(inalitatea lor adeseori 2antasti ! #leana Cos.n%eana este repre%entat u prul de aur 0i u 2ar-e dul e la pri4ire. ,a-i at.t de strlu it pe soare po<i ta! iar pe d.nsa &aN psrile .nt 3n alea sa .nte ele lor ele -ai 2ru-oase! 2lorile se ul 3n .-pie a s-i 2a o4or! &alaurii se 3-&l.n%es 0i 4in de se 3ntind u dra(oste la pi ioarele ei! 0i to<i 2iii de 3-pra<i u-&l s o ia de so<ie. A4erile ei sunt nes2.r0ite! ea are trei 3-&r -inte! una a erul u luna 0i u stelele! una a .-pul u 2lorile 0i una a -area u spu-ele aurite de ra%ele soarelui. )o-.nii din @oldo4a %i #leana Cos.n%eana personi2i @oldo4a u podoa&ele 0i a4u<iile p-.ntului su! u 2ar-e ul rpitor are 2lutur pe .-piile sale. A %i e de o 2e-eie e 2ru-oas a #leana Cos.n%eana este tot a0a a 0i .nd se %i e e rupt din soare! adi e o 2iin< din eruri. Antre r<ile 4e +i 0i noi e s-au tiprit p.n-a u- 3n <rile ro-.ne0ti! ea -ai popular este -i ul poe- al lui Ar(+ir 0i al iu&itei lui #leana Cos.n%eana. VA7#6, A6,C7A8*)# Cu4.nta u (raiul su! #ar .nd *o-nul u4.nta! 6u-ile se de0tepta Li u dra( 3l as ulta. Cerurile strlu ea!

8orii din senin pierea: C7oare! soare lu-inate! Trupu0or 2rQ de p ate! )aiul tu l-ai petre ut Li prin iad 3n -ai tre ut! Ce -ai %i e (.ndul tuPD CZi e su2letul -eu! Ale( iadul +iar de 4iu 8u-ai sin(ur s nu 2iu! Ci s 2iu u #leana! #leana Cos.n%eanaMD $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 7oarele se o&ora! 6a sora lui se oprea! @.ndr nunt pre(tea! $e #leana 0i-o (atea Cu peteal de -ireas! Cunun de--prateas! Li ro +i<a ne<esut! *in pietre s u-pe &tut. Apoi -.ndri! el 0i ea 6a &iseri -er(ea. *ar .nd nunta se 2 ea! Vai de el! a-ar de eaM Candelele se stin(ea! Clopotele se do(ea! 72in<ii 2a<a-0i as undea! $reo<i 3n (enun +i dea. #ar -ireasa! 4ai de eaM Bri( de -oarte-o uprindea C i o -.n se-ntindea Li pe sus o ridi a Li-n -are -i-o arun aM Valurile &ul&u ea! #ar ea-n 4aluri u- tre ea @rean de-aur se 2 ea. 7oarele se-nl<a sus! 7e lsa tot spre apus Li-n -are se u2unda 35 6a sor-sa #leana! #leana Cos.n%eana. #ar *u-ne%eu el s2.nt! 72.nt 3n er 0i pe p-.nt! @.na-n 4aluri &(a @reana-n -.n-o apu a Li-n eruri o arun a Li-n lun plin-o s +i-&a! Apoi *o-nul-*u-ne%eu Cu4.nta u (raiul suN #ar .nd *o-nul u4.nta! 6u-ile se spi-.nta! @rile se tupila! @un<ii se utre-ura! Cerul se 3ntune a: CTu! #lean Cos.n%ean! 7u2le<el 2r pri+an! Li tu! soare lu-inate! Trupu0or 2rQ de pa ateM Cu o +ii s 4 %ri<i!

*ar s 2i<i tot despr<i<i. Zi 0i noapte plini de dor! Ar0i de 2o nestin(tor! Ve0ni s 4 alun(a<i! Cerul s utreiera<i! 6u-ile s lu-ina<iMD 36 Loi-ul 0i 2loarea 2ra(ului 7us! 3n 4.r2 de &rdule<! 7-a oprit un 0oi-ule<! ,l se uit drept 3n soare Tot -i0 .nd din aripioare. Jos la trun +iul &radului Cre0te 2loarea 2ra(ului.1 ,a de soare se 2ere0te Li de u-&r se lipe0te. CBlori i de la -unte! ,u sunt 0oi-! 0oi-u< de 2runte! #e0i din u-&r! din tulpin! 7-<i 4d 2a<a la lu-in! C-au 4enit p.n la -ine @iros dul e de la tine! C.t a- pus 3n (.ndul -eu $e-o arip s te ieu 1 An Carpa<i pdurile sunt pline de 2ra(i e res -ai u sea- la rd ina &ra%ilor. A el soi de 2ra(i sunt lun(re<i! ro0ii 0i 2oarte par2u-a<i. : Cu(etare poeti 0i de o 2ilo%o2ie ad.n . Li s -i te port prin soare $.nQ te-i 2a e roditoare Li de -ine iu&itoare.D CLoi-ule< duios la (rai! Bie are u-al su trai. Tu ai aripi %&urtoare Ca s te 3nal<i la soare! ,u la u-&r! la r oare! A- -enire-n2loritoare. Tu te le(eni sus! pe 4.nt! ,u - lea(n pe p-.nt. *u-te-n ale-<i! -er(i u &ine! Br-a te (.ndi la -ine! C e lu-ea-n ptoare $entru-o pasre 0-o 2loareMD: VA7#6, A6,C7A8*)# T $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") /ru-relul Antr-o 4erde (rdini< Lade-o dal& opili< $e-a0ternut de alon2iri! 6a u-&r de tranda2iri. Tre e-un 4oini el u (ra& Li din 2u( o 3ntrea&: C7pune--i! dal& opili<! Cu ru-ena ta (uri<! ,0ti ne4ast! ori e0ti 2at!1 "ri %.n din er pi atPD C8i i ne4ast sunt! ni i 2at! 1 *up datina anti 2etele poart apul (ol! p.n .nd se -rit! iar de use unun! ele pun 0ter(are pe ap. Cu4.ntul ne4ast tra(e eti-olo(ia sa de la nu-ele %.nei Vesta! reia 2e ioarele

erau 3n +inate 3n ti-pul ro-anilor. @rit.ndu-se! 2ata iese din r.ndul 4estalelor 0i 3n etea% de a 2i supus ultului %.nei Vesta. ,a se 2a e ne4esta! ne4ast. : Ta&lou poeti ! ale(orie in(enioas de pierirea 2lorilor &tute de &ru-. /ru-rel este nu-ele lunii lui o to-&rie! .nd 3n ep a dea &ru-e -i i. )o-.nii dau lunilor nu-iri potri4ite u ti-purile anului! de exe-plu: #anuarie se nu-e0te Crindari sau 'erari! adi 3n eputul olindelor anului 0i al (erului. Be&ruarie! Baur sau Burar! adi a 2aurilor de 2ier! are pre(tes 2ierele aratului. @artie! @r<i0or sau 'er-nar =3n ol<itor>. April! $rier =des +i%tor> sau Blorari. @ai! Brun%ar sau $rtar =a ier&urilor>. 8i i %.n din er pi at! Ci sunt 2loare (aro2i<! )srit-n (rdini<N *ar tu! 4oini ele! spune! ,0ti 3nsurat! ori e0ti ;unePD C,u sunt! dra(! /ru-relul! Ai rspunse 4oini elul. ,u 4iu seara! pe r oare! *e - ul pe s.n de 2loare! Li .nd ple 4oios u soare!: *up -ine 2loarea -oareMD 31 T# 38 Ciu-a1 Brun% 4erde sal& -oale! Adus-a un nor 3n poale /oala ea -ai rea din &oaleM 8oru-n <ar s-a lsat! $este oa-eni a plouat! 8-a plouat ploaie urat! *ar u iu--a-este atM Unde-a;un(e pi tura! 7e 3n +id o +ii 0i (ura! " +ii s nu -ai pri4eas ! 'ura s nu -ai (rias M $lin-i <ara! -ult e plin *e s aie<i de -r inN #unie! Cire0el =a ire0elor>. #ulie! Cuptor =a 2ier&in<elilor>. Au(ust! @slar =a se eri0ului>. 7epte-&rie! )p iune sau Vini er 0i Vini<el =a 4inului>. " to-&rie! /ru-rel. 8oie-&rie! /ru-ar sau $ro-orar =a &ru-ei -ari 0i a pro-oroa ei>. *e e-&rie! Andrea sau 8eios =a ninsoarei>. 1 Ciu-a a &.ntuit <ara 3n -ai -ulte r.nduri! pe ti-pul .nd +otarele ei dinspre *unre 0i dinspre /u(ea erau expuse l rii du0-anilor. *e la a0e%area arantinelor 3ns! ea a 2ost 2erit de (ro%4iile a elei u-plite epide-ii. Unde-s tu2e prin poti i 7unt -or-inte de 4oini i! Unde-s tu2ele -ai dese! @or-inte de ;up.nese! Unde-s tu2ele -ai rari! @or-inte de 2ete -ari! Unde-s tu2ele -ai 4ii! Tot -or-inte de opii. Brun% 4erde poru-&i 7t 4oini ul la poti .

Ciu-a rea 3i iese-n ale! Voini ul %i e u ;ale: C8a-<i alul u ar-ele VA7#6, A6,C7A8*)# T## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Li--i las tu %ilele.D ,a-i rspunde: C*ra(ul -euM Cal 0i ar-e nu 4oi eu! *ar pe tine +iar te 4reuD. Brun% 4erde (aro2i<! Tre e-n .-p o opili< Cu- e rinul 3n2lorit! Cu- e &un de iu&it. /a&a Ciu-a ea p(.n @i-o apu str.ns de -.n. Copili<a-i %i e: CCiu-M 8u--i 2ii iu- 0i--i 2ii -u-M1 8a-<i sal&a u 2lorile Li--i las tu %ilele.D ,a-i rspunde: C*r(uli<M A- o nea(r sl&uli<: *e er at la (.tul tu! Care nu te-a prinde ru.D 1 7pai-a rsp.ndit 3n <ar de rutatea iu-ei a ns ut -ai -ulte le(ende 0i pro4er&e. Cel -ai ara teristi din toate este pro4er&ul s os pe sea-a -a-elor neo-enoase 0i are %i e: Cutare e iu-! nu e -u-. Ase-ene se %i e de un oru 0i du0-nos l-a 2tat iu-a. : Alu%ie la petele a ele ne(re lsate de &oala iu-ei pe trupurile 4i ti-elor sale. 3 Un pro4er& poporal sun 3n ur-torul +ip: 7oa r! soa r $oa- a rM *e te-ai oa e .t te-ai oa e! $oa- dul e nu te-ai 2a e. #deea satiri uprins 3n a este 4ersuri e destul de aspr! 3ns i-a(inea iu-ei spi-.nt.ndu-se la 4ederea unei soa re 0i 2u(ind din <ar nu-ai a 3nt.lnit-o! 2a e a presupune autorul ne unos ut al le(endei a a4ut -ulte daune din partea -a-ei ne4estei lui. 39 Brun% 4erde topora0! #at-un dul e opila0 Care-alun(-un 2lutura0. Unu-alear(! unul %&oar: Ciu-a-i prinde 0i-i o-oarM Brun% 4erde poa- a r! lat-o &a&! iat-o soa r3. Cu- o 4ede Ciu-a-ndat * la 2u( spi-.ntat! Cule(.nd 3n alea ei $run u0orii -ititei! 8e4stui e tinerele! Copili<e (in(0ele! Be iora0i u -intea rud Li &r&a<i 4oini i la trud. *u -s-ar 3n pri&e(ieM *u -s-ar 3n ea pustie! Andrt s nu -ai 4ieM 90 Jos! pe -alul $rutului! 6a asele V.l ului!

V.l ul &ea! se 4esele0te! Cu trei 2ete se-ndr(e0te! *e +oler ni i (.nde0teN @ai -sa (ri;a-i du ea Li u la ri-i 3i %i ea: C*ra(ul -a-ei V.l ule! @.ndrule! 4oini uleM Tu tot &ei 0i 4esele0ti! *e +oler ni i (.nde0ti! 6as--i-te de &e<ie Li de dal&a 4eselie! C +olera-i +iar la $rut Li +iar din oa e-a tre utMD V.l ul ei se supunea! $atru &oi la ar punea1 1 Carul a 2ost adus 3n *a ia de oloni0tii ro-ani. ,i a4eau deose&ite trsuri. A ea de are se ser4eau et<enii a4u<i se nu-ea &i(a. Trsura -atroanelor se +e-a arpentiu- 0i era u dou ro<i! 3ns la ser&rile pu&li e ele se suiau 3n alte -ai -ari u patru ro<i! nu-ite pilentu-. A2ar de a estea! ro-anii a4eau pentru <ar o trsur arru a. Vi%itiul se nu-ea arri arius! ru ier. : #-a(ine anti . Buriile iadului! dup -itolo(ia ro-an! poart plete de 0erpi. Golera Li pe al 3n le a! *ru-ul la 4ale-apu a! Apu a-n ltorie 7 2a ne(ustorie. C.nd la otul $rutului! $rin -i;lo ul .-pului! ,l %area! -ri! 4edea " lon<at e r.dea! " lon<at-n4eninat! Cu pielea pe trup us at Li u prul despletit Tot u 0erpi 3-pleti it.: ,a din lo 3n lo srea! 7pini 3n ur--i rsrea! #ar&a .-pului ardea Li oa-enii -or<i deaM CCale &un! -i dru-e<: VA7#6, A6,C7A8*)# T### $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Unde -er(i a0a su-e<PD CCale-ntoars! loan< 2a! Unde-aler(i ur.nd a0aPD C@er( la asa V.l ului *e pe -alul $rutului Ca s-i ridi %ilele! 7 - du u d.nsele.D CAleiM ia%- ltoare! /oal rea 0-u i(toareM 8a-<i alul 0i ar-ele! *e--i lun(e0te %ilele! 7--i -ai 4d opilele C--i sunt dra(i a soarele. 8a-<i 0i arul! na-<i 0i &oi! 8u-ai te du de la noiMD C8u 4reau ar-e o-ene0ti! C eu a- ar-e dr e0ti.

A- trei oase ne4%ute! Cu io an de 2o &tute:1 Una pentru ei 4oini i! 1 Adeseori se 4d 3n &as-ele ro-.nilor 2i(ur.nd ar-e 0i unelte de 2o . An(erii au 3n -.na dreapt sa&ie de 2o : o ala-itate pu&li e nu-it &i i de 2o N 4.nturile de la apus! e sunt 2ier&in<i! sunt 4.nturi de 2o et . 91 Una pentru opii -i i! Una pentru 2ete -ari Li ne4este u 0ter(ari! 8u 4reau ni i arul u &oi! Ci 4 4reau pe to<i pe 4oi! 7 4 u-2lu %ilele! 7 - du u d.nsele.D V.l ul &iet se o<erea! Golera la el srea! "asele 0i le-ntindea Li pe V.l u-l uprindea. 'ur pe (ur punea! /u%e pe &u%e lipea! Zilele i se sor&ea. Apoi loan<a iar r.dea! Cu %ilele pur edea! Li 4oini ul -ort dea Jos la otul $rutului! An -i;lo ul .-puluiM 9: /o(atul 0i sra ul Brun%uli< de dudu! 6a u-&r! la 2(du /eau sra ul 0i &o(atul.1 /eau stp.nul 0i ar(atul. #ar &o(atul se -.ndrea Li-n (las -are porun ea: D@i r.0-ar! @i 2(darM Ad--i -ie 4in de-un &an Ca s &eau u ist sr-an.D #ar sra ul r.dea Li din (ur porun ea: D@i r.0-ar! @i 2(darM Ad--i -ie 4in de-un %lot: 7-l &eau u &o(atul totM 1 Carul <rnes e purta la ro-ani nu-ele de arru- se nu-ea 0i sarra u-. ,ste dar de presupus 2r a-(ire u4.ntul de sra ! adi nea4ut! a denu-it din 4e +i-e pe oa-enii 3nsr ina<i u du erea arelor! oa-eni u si-&rie 0i lipsi<i de a4ere. : Zlotul e o -oned de on4en<ie! pre u- leul! a rei 4aloare e de 30 parale. "&i eiul de a se nu-ra 3n %loturi s-a pierdut -ai u totul 3n <rile ro-.ne0ti. 3 Cu4.ntul inste! de ori(ine sla4on! a 2ost ru 3n<eles 0i 3ntre&uin<at p.n a u- a s expri-e onorul. A se insti 4rea sa %i a &ea 3-preun la r.0- sau! u- %i 2ran e%ii! se traiter. C@i sra e! sr il! *e e 4rei s--i 2a i 3n silP 8u-<i pune pun(a u -ine! C n-ai -a0 pe tine! 8i i nu ai tur-e de oi! 8i i o0ar u ppu0oi! 8i i ar -are-n patru &oi

Ca s po<i insti u noi.D3 C@ai &o(ate! &o(<eleM *a ai a4eri de-a ele! 8u--i s oate o +ii u ele. C a4erile de 2runte 7unt a un i%4or de -unte! Ast%i ur(e 0i 3nea Li -.ini s ade s-apoi sea M *e ai tur-e -ari de oi! VA7#6, A6,C7A8*)# T#V $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Ai 0i tur-e de ne4oi! C pe unde-s tur-e &l.n%i 7unt 0i lupi -ereu 2l-.n%i.D C@i sra e! sr ilM Ba e--i-a0 de tine -il *e n-ai 2i tu o- pi%-a0 Li la ini- 4r;-a0.D C@i &o(ate! &o(<eleM 8u 2i du0-an (urii -ele! C nu-<i 4reau ni i ru! ni i &ine! 8-a- e 3-pr<i u tine. Tu ai are u opt &oi! Ai o0ar u ppu0oi! ,u! un al &un de ne4oiM Tu ai &ani de 4.nturat! 1 @oldo4a produ e 4inuri 2oarte &une! are sunt -enite a des +ide un i%4or de -are o-er< <rii. Unele pod(orii -ai ales! pre u- A(iudul! Cru ea! 7o ola! $ani ul! "do&e0tii et .! sunt 4estite pentru alitatea produ telor lor. Cotnarul e 3ns 4inul de 2runte al @oldo4ei. An a ea pod(orie se (ses 4iile lui Lte2an-4od. ,xpresia 4ars s.n(e nu 3nsea-n ai e sra ul ar 2i u i(tor de oa-eni. ,a 4rea s %i ar 4rsa sudori de s.n(e! lu r.nd! pentru a s dea dreptul ui se u4ine. 8u e 3n 2irea ro-.nului de a 2a e -oarte de o-N el nu unoa0te si-<irea r%&unrii! 4endetta italienilor. Cri-ele u pre-editare sunt 2oarte rari 3n <ar: ele -ai -ulte pro4in din 2uria -.niei sau din au%a &uturii. 'elo%ia 3n produ e din .nd 3n .nd a te ri-inale. : Binitul a estui .nte are o 4ariant are pune 3n (ura sra ului ur-toarele u4inte: CTu ai (al&eni la +i-ir! ,u a- un selea2 u 2ir! Li-n selea2 un iata(an Ce - s ap de alean. 93 'al&eni -ul<i de se-nat! ,u a- nu-ai un topor Care -i-e &un 2r<ior! *ar e-aduni tu 3ntr-o 4ar! ,u adun nu-a-ntr-o sear! C toporul -i-i 4r;it! Cu ti0ul o<elit! Li .nd el se-ntoar e-n 4.nt! Cad &o(a<ii la p-.nt. @i r.0-ar! @i 2(darM Ad-o 4adr de Cotnar1 Li de plat n-ai +a&ar!

C sra ul .nd inste0te Vars s.n(e 0i plte0teMD: Tu ai as 0i ai -as! ,u a- lun a ea 2ru-oas! Li e-aduni tu 3ntr-o 4ar! ,u adun nu-a-ntr-o sear.D 99 7te;arul 0i ornul CBrate! 2rate de ste;arM 6as-- s tai un par 7--i 2a osie la ar.D CBr<ioare ro-.na0! Voios parul da-<i-l-a0 *a -ai 2a e tu din el /u%du(an de 4oini el!l '+ioa( -are nestru;it! Cu piroane <intuit! Li u d.nsa de-ai lupta 7 aperi -o0ia ta.D: CCornule! e nu te-ndoi! *e-o rean( s te despoi! 1 /u%du(anele sunt ar-ele 2a4orite ale 4ite;ilor din &alade! pre u- 0i ale %-eilor 0i ale 2e<ilor-2ru-o0i din po4e0ti. Z-eii .nd se 3ntorn la asele lor! arun &u%du(anele din deprtri 2a&uloase! 0i a estea dup e lo4es 3n poart! -er( de se a0ea% 3n uiele de la pere<i. 6upta 3ntre %-ei 0i 2e<i-2ru-o0i 3n epe totdeauna u lo4irea &u%du(anelor. : @o0ia str-o0eas ! patriaM @.ndre ti-puri erau a elea .nd <ara repre%enta p-.ntul tuturor! a4erea r-as de la -o0i-str-o0i 0i .nd (lasul odrilor +e-a pe ro-.ni la 4ite;ieM 3 A est 4ers las a presupune &alada e de pe ti-pul n4lirilor lui 7o&iesUi 0i ale altor re(i poloni. 7--i 2a pr;in de &oiPD CBr<ioare ro-.na0M Crean(a lun( da-<i-o-a0 Ca s-o 2a i ar de r%&oi 7-alun(i le0ii de la noi.3 6as &oii! 2r<ioare! Li te d la 4.ntoare! C nu-i ti-p de plu(rie! Li e ti-p de 4ite;ie.D CCodri! odri! - ;ur eu 7 u id u &ra<ul -eu *e tot ornul un du0-an! *e ste;ar un pitan.D VA7#6, A6,C7A8*)# TV $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 1 Cltorul1 Tre e-un ltor 0i .nt! Tre e pe-o rare 2r.nt $rin .-pia 3n2lorit! Cu ini-a 4e0te;it. ,l se pl.n(e -n ea lu-e 8i-e 0tie de-al su nu-e! 8i-e nu se 3n(ri;e0te *e e -ort ori de trie0te. 7urioara @a(dalin 6-au%ea dintr-o (rdin! Li pe (.nduri ea dea

Li de dor se aprindea: CCltorule -.+nit! Li prin lu-e rt itM Tu e0ti pasre strin ,xist o le(end a unei lu(ri<e e a ur-at 3n odri pe un o- ne unos ut 0i are a 2ost (sit -oart su& poalele Cea+lului. $oate a &alada Cltorului s 2ie 3n eputul a elui dru- -isterios. Care .nt prin (rdin 7-apoi %&oar -ai departe 6s.nd ini-i 3n2o ate.D C7urioar -.n(.ioasM @ult e0ti dul e 0i 2ru-oasM " +ii-<i ard 0i-<i arde 2a<a Ca (aroa2a di-inea<a! C.nd de rou-i 3n r at Li-n lu-in se arat.D CCltorule -.+nit! 8u <i-e alul o&ositPD C8u! dr(u<! ni ide u-! *ar e sturat de dru-D. Cltorul se oprea! 8i i -ai ltoreaM 95 TV# 96 CBat de &iruM B pe dorul -eu.D C/a! &di<! &a! 8u te-oi as ulta! C --i 3n0ela Li nu --i lua.D CJur pe -.ndrul soare Ce s2.r0it nu areM C eu 4reau s--i 2ii @a- la opii.D 1 /iru: ioplitor de sare la o n. Tot a est su&ie t este .ntat 3n Ardeal u 4ersurile ur-toare: $e ea %are de olni @er(e-un t.nr de 4oini . $e ea 4ale 3n2lorit @er(e-o 2at--&o&o it. C.nd au 2ost de tre sear ,i 3n dru- s-3-preunarN C.nd au 2ost de tre %i! Bata de &iru1 Bata-l as ulta Li -i-l srutaN #ar a doua %i! C.nd ea se tre%i! $rins-a l ri-a L-a se &leste-a. ,a se tot &o ea! ,l 3i tot %i ea: CBat la &iru Li de <ran ruM Unul 0-altul se tre%i. ,l se s ula 0uier.nd! Clop de rou s utur.ndN @.ndra se s ula pl.n(.nd! Tot pl.n(.nd 0i &leste-.nd. et .! et .

VA7#6, A6,C7A8*)# TV## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Ce pl.n(i la p.ruP )o(i pe *u-ne%eu Ca s te iau euP 8u -ai pl.n(e! 2a! C eu te-oi lua *e so<ia -ea C.nd se 4a 4edea Ursul u er ei 91 U-&l.nd dup -iei! 6upul u i-poi U-&l.nd dup oi! Vulpea u -r(ele Cule(.nd sur ele! L-un iepure s +iop Antr-un 4.r2 de plop.D 98 @.ndra din @un el Colo ;os! pe l.n( Tis! @er(e -.ndra a- des ins $rin ier&u<a p.n-n &r.u! Li <ine -ur(ul de 2r.u! @ur( 4oini 0i pinteno( Care pa0te &usuio . ,a se pri-&l-n poieni< Li tot %i e din (uri<: C/usuio ul l-a0 pri4i1! @ te- --oi %&o4i! *ar l-oi s-ul(e 0i --oi du e $.n din olo de ru e! 6a -ar(inea odrului! 6a stp.nul -ur(ului! Tot pe ul-ea din @un el! 6a +aidu ul 4oini el. Cine-a 4rea a s - ieie @ear(-a as s - eie! 1 Betele ro-.n e au o&i ei de a-0i pune 3n pr 0i 3n s.n snopi de &usuio . ,le red a east plant are o putere 2er-e toare e atra(e ini-ile &r&a<ilor. Un .nte poporal %i e: Blori ea de &usuio 7e opre0te -.ndru-n lo . /usuio ul se 3ntre&uin<ea% la <ar 3n lea uri deose&ite 0i 3n des .nte e de dra(oste. @ear(-a as la prin<i Cu ini-a lui 3n din<iN #ar pe .nd el - 4a ere! Tu! -ur(u<ule!-n putere! *u-- iute a un %-eu! *u-- la stp.nul tuD. @.ndra alu-n le a! 7pre @un el 4esel ple a! 8oapte-n dru- o apu a. ,a -er(ea! alea-0i pierdea Li-ntr-un r.u ad.n dea! Vai de -.ndraM 4ai de eaM 7u2letu-i %&ur.nd %i ea: C7r-anul opilul -euM Cu- r-.ne sin(urel!

Br pi de -.n(.iere! Br -a- u durereMD VA7#6, A6,C7A8*)# TV### $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 1 : )o-.nii de pe -alurile *unrii1 CB! &di<! piatra-n %e e 6a ist -al ur.nd de-i tre e! C sunte- de soi ro-.n. 8u sunte- de nea- p(.n. *espi *unrea-n dou! 7 2a e- dra(oste nou! Colea-n u-&ra istor nu i $e &ra<e--i s -i te ul i 7 2a e- dra(oste dul i. /di<! la +ip 2ru-os! B-n pdurea ea din dos C-i (si un pltinel 7 dure%i luntre din el! Li-i (si dou nuiele 7 dure%i 4.sle din eleD. $e -alul drept al *unrii sunt -ulte sate lo uite de ro-.ni pri&e(i<i din @oldo4a 0i din Vala+ia. Ase-enV 3n ,pir! @a edonia! Tesalia! Al&ania 0i /osnia se (ses -ulte politii 0i sate 3n are lo uies ro-.ni unos u<i su& denu-irea de u<o-4la+i. @ul<i din ei sunt ne(ustori! iar ea -ai -are parte pstori. Ve%i 3n C)o-.nia literarD pu&li at 3n #a0i 3n anul 1855 statisti a popori-ii ro-.ne din Tur ia ,uropei. C.nd iese Crai-nou pe er! 2etele 0i 2l ii ro-.ni 3l salut u stri(ri de 4eselie 0i 3i adresea% ru(-in<i! %i .nd: CCrai-nou! Crai-nou! sntos --ai (sit! sntos s - la0iN 2r &r&at --ai (sit! u &r&at s - la0iD... et . CBa e-oi! pui ! u- --n4e<i! Ba e-oi luntre 0i lope<i 7 despi *unrea-n dou! C.nd a ie0i lun nouD. #at soarele-a apus! Crai nou se i4e0te sus.: @.ndrul tra(e din lopat! Tre e *unrea 3ndat! #ese-n 4alea 3n2lorit! Vede pui a ador-it! 7-o de0tepte-i 4ine -il! C-i (in(a0N -i opil. 7 o lase-i 4ine dor! C-are 2a<a de &u;or. C7 oal! pui ! s - 4e%i! 99 T#T 50 7 - 4e%i 0i s nu re%i.D CAi 4enit! ursitul -euP 8oro i-te-ar *u-ne%euM Vin-n &ra<e! 4inQ! &di<! VA7#6, A6,C7A8*)# 7-<i dau -iere din (uri<! @iere de 2loare de tei! *e-i (usta-o s tot ei.D $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6")

@uieru0 din /ra0u 7u& tu2e de lo otel Za e-un t.nr 4oini el! Cu -.ndru<a l.n( el. C7 oal! s oal! -i &r&ate! 8u -ai tot %a e pe spate! C -i-a- ur.t %ilele @ut.nd pt.iele! C.nd la ap! .nd 3n pi ioare! C.nd la u-&r! .nd la soare.D C"+M dra( -uierea -eaM 8u pot! nu pot! +iar d-a0 4rea! /oala -ea ni i s-a du e $.nQ e tu nu -i-i adu e @ur-al&astr 0i a-ar! 7loi de (+ea<-n -ie% de 4ar.D C"+M dr(u< &r&atul -eu! A;uta-<i-ar *u-ne%euM ,u to<i -un<ii a- l at! @ur-al&astr n-a- a2lat! 7loi de (+ea< n-a- (sit! C p-.ntu-i 3n l%it.D C@uieru0 din /ra0uM @ura-al&astr-i o +iul tu Care - u ide ru. 7loi de (+ea< netopit , +iar ini-a-<i r it Li de -ine de%lipitMD 51 TT 5: $e .-pul Tine +iei! $e %rile .-piei! )srit-au 2lorile "dat u %orileP 8-au rsrit 2lorile! L-a dus Costea oile *e-a a0e%at st.nele $e toate -o4ilele. A%i e luni 0i -.ini e -ar<i! $lea Costea la 'ala<i. 7 ia sare 6a -ioare! Li &olo4ani 6a .rlani! Li tr.<e! 6a oi<e! Li (lu(i -ari 6a ei %rari! Li opin i 6a ei 4oini i. 1 'enero%itatea este una din alit<ile ro-.nului. #ni-a lui &l.nd 0i darni 3l 3ndea-n totdeauna a 4eni 3n a;utor elui ne4oia0. 6ui 3i pla e a 3-pr<i &u <i a lui u altul: de-a olo s-a ns ut datina ospe<iei. *ol a #ar Costea u- -er(ea Cu Bul(a se 3nt.lnea. Bul(a el u &ar&a nea(r Li u -intea ne3ntrea(!

8e ;it 0i o&osit! *e trei %ile 2l-.n%it: CAleiM Bul(o! dra(ul -eu! 7 2a i u- <i-oi %i e eu: @er(i la st.na -ea u &ine 7-<i iei un dar de la -ine!1 Trei -ioare de 2ri(are L-3n una de ldare Ca s-<i 2ie de pr.n%are.D Bul(a el u &ar&a nea(r! *ar u -intea ne3ntrea(! 7us la st.n se du ea L-oile .t le 4edea! C.rduri! .rduri le rupea! Cu &ot.ul le -.na An odru la $andina. VA7#6, A6,C7A8*)# TT# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") #ar Costea .nd se-ntor ea @are pa(u&-0i 4edea C lui! -ri! nu-i 4enea 8i i laptele la -ulsoare! 8i i a0ul la-n +e(toare! 8i i urda la-n4elitoareM Costea -ult nu se-n(i-a! ,l dulii to<i +e-a! Un a0 dul e de%4elea! "pte%e i de 2elii tia! $atru%e i la pui de .ini! $atru%e i la .ini &tr.ni. To<i 3n (ra& le -.n a *ar sea-a ni i 0i-o da. C.nd! la ur-a tuturor! lan 4enea-n eti0or! 7 +iopt.nd! s +ellind! 6aturile a- <in.nd! *ol a! +aita ea &tr.n Ce 0tia r.ndul la st.n. ,a 4enea! nu prea 4enea! C*ol a 2a! Costea-i %i ea! Unde -i-e a4erea -eaPD *ol a-n et s +ellia! 6a p-.nt se 3ntindea. C*ol a 2a! tu e0ti &tr.n! Tu 0tii r.ndul de la st.n. ,u pe tine te-a- (ri;it! Tot u lapte te-a- +rnit. *ol 2a! u- de-ai lsat! 53 Burii st.na de-au prdatPD 'e-ea *ol a! se ul a! 6a&a rupt-0i arta: C*ol a -ea! *ol u< 2aM Burii la&a <i-au rnit C.nd la d.n0ii ai sritP *a --i e0ti tu pri eput Li nu te-ar<i pre2 ut! Anainte s apu i Li la 2uri drept s - du i $e ur-ele oilor

$rin pa;i0tea 2lorilor.D *ol a 4esel se s ula! C.-pul de-a lun( apu a! /otul prin iar& 4.r.nd! Ur-ele tot -irosind. Ur-a-i i i! ur-a-i olea! *ol a ni i -o prpdea. Ziua-ntrea( ea -er(ea Li-ndesear a;un(ea An odru la $andina Ce de 2o se lu-ina. C.nd 3n odru se-ndesea! /ietul Costea e %reaP Bul(a -as -0i (tea! @iei de piele -i ;upea. Care prin 2ri(ri 2ri(ea! Care prin ldri 2ier&eaM C@as &un! 4eselieMD 7tri(a Costea u -.nie. 59 Li *ol a se repe%ea. 6a Bul(a -ereu &tea! #ar Bul(a u- o %rea Crunt de spai- tresrea. CAlei! Bul(o! &ar& nea(r! *ar u -intea ne3ntrea(! C.nd la dru- te-a- 3nt.lnit ,u! -ri! <i-a- druit Trei -ioare de 2ri(are L-3n una de ldare Ca s-<i 2ie de pr.n%are! Li tu!-n lo de -ul<u-it! 1 8ere uno0tin<a este 3n o +ii ro-.nului una din ele -ai ur.te pati-i o-ene0ti. #-a- -.n at p.inea 0i sarea! nu pot s-i pltes u ru! 0i ne-ul<u-itorului i se ia darul sunt %i toare poporale are arat .t de 2ru-oase si-<-inte se a2l 3n ini-a poporului nostru. A east &alad a *ol i pre u- 0i a ea a @iori<ei le-a- ules din (ura unui &a i! anu-e Udrea! de la st.na de pe -untele Cea+lu. A el pstor suna din &u iu- u o putere extraordinar! 3n .t -un<ii se rsunau 3n -are deprtare. ,l .nta 0i din 2luier -ai -ulte .nte e io&ne0ti! iar -ai u sea- *oina u o expresie de 3nduio0ire e adu ea la ri-i 3n o +ii elor are 3l as ultau. 6a anul 189:! 3ntr-o 2ru-oas sear de 4ar ur .ndu-- la st.na din Cea+lu unde au%ise- rsun.nd &u iu-ul lui Udrea! a- asistat la unul din ele -ai su&li-e spe ta ole ale naturii! lu-inat de ra%ele as2in<itului soarelui! iar dup e noaptea presr erul u stele! - a0e%ai u Udrea 0i u al<i pstori 3-pre;urul unui 2o 0i petre ui p.n-n %ori u .nte ele de la -unte. Udrea 3-i spuse tatl su 0tia o -ul<i-e de &alade! 3ntre are a iui Traian 0i a lui Aurelian! dar din nenoro ire el le luase u d.nsul 3n -or-.nt. VA7#6, A6,C7A8*)# Ca o 2iar 2l-.n%it! Toat st.na -i-ai rpit Li pe *ol a -i-ai rnitM 7tai! -i Bul(o! &ar& nea(r! 7 te 2a u -intea-ntrea(.D Li u- sta 0i-l ;ude a! #ni-a i-o despi a!

Li *ol i o arun a! #ar *ol a n-o -.n a! #ni-a de 4.n%tor1 , 4enin otr4itorM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 7us pe -alul *unrei! 6a perdeaua u .ini ri! A Lal(i a 4danei! ,ste-o tur- de .rlani $s ut de opt io&ani! Tur-a Lal(i ea 2ru-oas 1 Loi-ul e pasre rpitoare! -ai -are de .t uliul 0i -ai -i de .t 4ulturul! 3ns 2oarte 3ndr%ne< 0i rapid 3n %&orul su. ,l trie0te 3n -un<ii Carpa<i 0i0i 2a e ui&ul pe st.n i 3nalte. Loi-ul 4.nea% psri -ari pre u- (.0te sl&ati e! o oare! dropii et .! are tre 3n .rduri prin @oldo4a 0i pri&e(es din <ar la apropierea ti-pului de iarn. C.nd el %re0te un .rd de a ele psri ltoare! 30i ia %&orul de se 3nal< -ult deasupra lor! apoi se repede din senin a o s(eat 0i lo4e0te psrile u osul pieptului! 3n .t a estea ad a-e<ite 0i se u id %dro&indu-se de st.n i. An ti-purile de de-ult! str-o0ii no0tri a4eau o&i ei de a 3-&l.n%i 0oi-ii 0i a-i deprinde la 4.nat pre u- se 2a e 0i ast%i u oroii! 0i se 4ede -e0te0u(ul lor era 2oarte 4estit! de 4re-e e 0oi-ii 2 eau parte din tri&utul e se pltea sultanilor dup 3n +inarea @oldo4ei. A est tri&ut e purta nu-ele de dar spre se-n de 3n +inare se o-punea din 9000 (al&eni! 90 iepe 0i :9 0oi-i. Loi-ul se 4ede ades 2i(ur.nd 3n &alade a i-a(ine de 4ite;ie 0i de repe%i-e. Un 4oini e Cpitan Loi-an 0i are o +i 0oi-ule<i. Un al sprinten %&oar a 0oi-ul. An &alada lui 7er&-7ra des rierea aler(rii ailor pe .-pul de la Gaidar-$a0a e 2 ut 3n +ipul el -ai poeti : Lal(a Ca 0oi-ul de ini-oas.1 6a perdea-n -ie%ul nop<ii 8i-erit-au +aidu ii! 8i-erit-au! n4lit-au! $alo0ele %.n(nit-au! $e io&ani le(atu--i-au! Alala+M ai arpe0ti! Alala+M ai ttre0ti! 55 TT## Cu- -i0 au opitele Ca 0oi-ii aripele. 56 *ulii--pu0 atu-i-au. #ar pe &a iul el -ai -are Al 2ere a 0i -ai tare Cu oatele la spinare! *e stri(a ru 3l doare: CCpitan Cara atu i! Vt;el peste +aidu iM $este in i sute 0i in i Tot +aidu i de ei 4oini i. *e-ai 2 ut 4rodat &ine! B-<i o -il 0i u -ine Li--i de%lea( &ra<ele! )u - dor sr-aneleMD Cpitanul se--&l.n%ea!

/ra<ele-i le slo&o%ea. #ar &a iul u- s pa! @.na-n s.nu-0i o &(a! /u iu- de aur ta1 Li de trei ori &u iu-a! Vile se rsuna! Brun%ele se ltina! Lal(a-n so-nu-i l-au%ea! *in so-n Lal(a se tre%ea! 6a soa r-sa se du ea Li din (ur a0a-i %i ea: 1 An letopise<ele noastre se %i e se-nalul de r%&oi se da prin &u iu-e. *o-nii porun eau a &u iu-a .nd oastea ro-.n era (ata a se 3n le0ta la lupt u du0-anul. ,ste dar de presupus 3n se olele de 3nainte &u iu-ul nu era nu-ai o <e4ie de ire0! a a ela al io&anilor de la -unte! i un instru-ent de -etal! un soi de tr.-&i< -ilitar. VA7#6, A6,C7A8*)# C@ai ! -i uli<a -eaM 8-au%i0i tu &u iu-.nd Li 4ile rsun.ndP 8u 0tiu! -ai ! io&anii )t it-au .rlanii! "ri dru-ul au rt it! "ri +aidu i i-au n4litPD /a&a soa ra rspundea: C@er(i! te ul ! 2ata -ea! *e io&ani nu te-n(ri;a! C-a0a &u iu-Q ei u dor C.nd le-i dor de asa lor.D 7oa ra &ine nu s2.r0ea! Lal(a iar au%ea 'las de &u iu- rsun.nd! $.n-3n su2let r%&t.nd. !!GeiM opii! opii ar(a<iM 7o-nul dul e 4oi lsa<i! L-un al iute--i 3n0ua<i! $une<i 0aua &r&te0te! 7 3n ale 4oini e0te.D ,a pe al se arun a Li spre *unre-aler(a Gulind 0i +iuind! /u%du(anul 3n4.rtind. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") C.t +aidu ii o %reau! 6o de 2u( nu (seau! #ar Lal(a-i ur-rea Li din (ur-a0a r nea: C#an a0teaptQ a0teaptQ asteapt 7 lupt- la lupt dreapt! Cpitan Cara atu i! Vt;el peste +aidu i! $este in i sute 0i in i Tot +aidu i de ei 4oini iM 7tai pe lo s ne-nt.lni-! *ou 4or&e s (riLi-n ar-e s ne lo4i-! C - ;ur pe *u-ne%euM 7 te-n4< eu! 2tul -eu! Cu- se lea( io&anii! Cu- se prad .rlanii.D

Cpitan Cara atu i! 1 Adi : pitan de eat. 51 Ceta0 -are de +aidu i!1 7e du ea! du ea! du ea! 8i i apul nu-0i 3ntor ea. Lal(a-i i i! Lal(a-i olea! Capul din 2u(-i tiaM Capu-n ur- r-.nea! Trupu-nainte 2u(ea! 7.n(ele p.r.u ur(ea! *ru-ul ro0 se 2 eaM . . . . . . . . . . . . . . . . . Ci ! -ri! de pe-atun i! C.nd 4in ete de +aidu i! *ru-ul lor ni i (re0es ! 8i i ! %u! -ai ni-eres 6a perdeaua u .ini ri A Lal(i! a 4danei A Lal(i! a 4danei *e pe -alul *unreiM 58 # 6a dealul /r&at! $e dru-ul spat! @er(e +ulind! @er(e +iuind @i+u opila0! @.ndru $una0! $una0 de 2runte! Copila0 de -unte.1 @er(e el .nt.nd! *in o&u% sun.nd!: Codrii de%-ierd.nd *in o&u% de os Ce sun 2ru-os. @er(e el 4oini 1 An lo ul a estor dou 4ersuri o 4ariant %i e: D$una0 de odru! Vt;el de lotru.D An<elesul u4.ntului lotru nu e &ine unos ut. Unii pretind 3nse-nea% &and de +o<i. : Co&u%ul e un instru-ent oriental. 3 A est odru se (se0te 3n <ara de sus a @oldo4ei. ,l a 2ost -ult ti-p l a0ul +o<ilor elor -ai 4esti<i. Ase-enea a 2ost 0i 7trun(a! 0i Teiu0ul 3n distri tul )o-anului! 0i /ordea l.n( #a0i! 0i 6un a-@are et . @i+u opilul $e-un -ur(u0or -i $rin -e%ul nop<ii! $rin odrul Ger<ii.3 @ult e 2run%a deas! 8oaptea-ntune oas! Li alea pietroasM *ar .nd se ur a Li -ur(ul l a $iatra s pra! 8oaptea lu-ina! 8oaptea a %iua. @er(e! -ri! -er(e! L-ur-a li se 0ter(e

$rintre 2run%i %ute $e rri pierdute. @er(e tot -ereu VA7#6, A6,C7A8*)# TT### $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Voini elul -eu! *in 2run%e po nind! Codrii 4e +i tre%ind Li -ereu (rind: CGai! -ur(ule! +ai! $e oast de plai! Ce la0i tu dru-ul L-apu i olni ulP "ri %aua te-apas!1 "ri 0aua te-ndeas! "ri 2r.ul u 2luturi! "ri s u-pele ra2turi! "ri ar-ele -ele Ce lu es a stele! *e du i a0a (reu Trupu0orul -euPD CZaua nu --ndeas! Laua nu --apas! Br.ul nu - str.n(e! C+in(a nu - 2r.n(e! *ar e - apas 1 An se olul de -i;lo oa-enii r%&oini i pre u- 0i aii lor erau operi<i u -0i de 2ier! nu-ite %aleN prin ur-are! &alada lui @i+u se poate presupune ar exista de pe epo a Cru iadelor. Ansu0i ara terul a4aleres al eroului &aladei ne 3ntre0te 3n a east idee. : 6e4ent 3nsea-n 4itea% de soi. Un 4oini poate s 2ie de nea- prost! iar un le4ent tre&uie s 2ie de nea- &un. 3 Lade 3n lo de 0ede! pre u- 0apte 3n lo de 0epte! pro4in ialis- din @oldo4a. Ase-enea se %i e ai 3n lo de ani! ei 3n lo de eri et . An unele pr<i ale )o-.niei pronun<area u4intelor! de0i -ai pu<in ore t! e -ai dul e 0i +iar -ai ar-onioas. 59 Li-n dru- nu - las! C s-a<in pe-ai i $atru%e i 0i in i! Cin i%e i 2r in i *e +aidu i le4in<i: *u0i de la prin<i *e .nd erau -i i 6a odru-n poti i. L-a u- se (ses *e &en +etuies 6a 4alea ad.n ! 6a -u +ie de st.n ! 6a des pltini0! @runt aluni0N 6a -as de piatr! An patru rpat! Cu s.r- le(at! Cu slo4e spat! Cu slo4e de arte Cu aur su2late. #ar la -as! 0ade3

60 'ata s te prade #anu0 Un(urean! Ve +iul +o<o-an! Cu &ar&a %&urlit! *e rele-n4e +it! $.n-n &r.u lun(it! Cu &r.u-n4elit. ,l are! -i 2rate! 7&ii lun(i 0i late! *urd (+intuit!1 #ni--o<elit. Li -ai are 3n $e--pre;ur de st.n Voini ei le4in<i Cu ar-ele-n din<i. Be iori &uni de -.n! Cli<i! tari de 4.n. Bl i (ro0i 3n ea2! Voini i 2rQ de lea2M Cu +i4ere nalte! Cu o%ile late 6sate pe spate. ,i te-or au%i Li s-or repe%i! 1 $u0 a are deose&ite nu-iri. An -un<ii dinspre Ardeal e nu-it 2lint 0i-n alte lo alit<i durd. : )o-.nul e 3n%estrat de natur u un spirit de o&ser4are e l-a 2 ut a ara teri%a 3n pu<ine u4inte nea-urile strine u are s-au (sit 3n rela<ii. Tre&uie s adu(- 3ns spiritul su este totodat 3nar-at de un (+i-p satiri e 30i arat 4.r2ul 3n -ulte din %i erile sale. VA7#6, A6,C7A8*)# Li a-ar de tine Li a-ar de -ineMD CGai! -ur(ule! +ai $e oast de plai! 6as olni ul L-apu dru-ul C e0ti u @i+ulM 6as-n ur--<i tea-! C te iau pe sea-a #stor &ra<e (roase! 'roase 0i 4.noase! #stuia piept lat! 6at 0-3n20urat! #stui plo0el Cu &u%a de-otel. Un(uru-i 2los!: 8u-i pri-e;dios! 'ura lui e -are! *ar nu -u0 tare. C.<i sunt eiP in i%e iP Lase%e i! opt%e i! " sut 0-o -ieP #as-n ale--i! 4ie *a 4or s 0tie $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Cine e @i+ul! @i+u CopilulMD @ur(ul a (.ndul

6as olni ul 7-apu dru-ul. CGai! -ur(ule! +ai! $e oast de plai 6a poiana (ras! *u-&ra4a 2ru-oas Cu iar&-n4er%it! Cu 2lori 3n2loritMD ## #at-n odru! iat! C #anu0 deodat! Cu- &en +etuie0te Li se 4esele0te! 7t! 3n re-ene0te! $e (.nduri porne0te C din .nd 3n .nd Aude sun.nd! Codrii r%&t.nd Un -.ndru .nti ! C.nte de 4oini L-un (las de o&u% *ul e la au%! *e o&u% de os Ce sun duios. 1An<elesul u4.ntului +ara-in este ne unos ut. 61 Li iat! 0i iat C #anu0 deodat Tresare 0i sare Li %i e-n (las -are: CVoi! 4ite;ilor! Gara-inilorM1 #an sta<i 0-as ulta<i L-ar-ele-apu a<i! C eu a- au% Un (las de o&u% $rintre 2run%i sun.nd! Codrii de%-ierd.nd. *e i 4oi 4 (r&i<i! Cur.nd 4 porni<i 7-i ie0i<i 3n ale $e deal 0i pe 4ale! 6a pod! la +.rtop! 6a lun a de plop! 6a poti a str.-t! 6a rarea 2r.nt! 6a 2.nt.na lin Cu ap pu<in. *e-a 2i 4run 4itea% Cu 2lori pe o&ra%! 7 nu -i-l stri a<i! Ci s -i-l le(a<i. #ar 4reun 2er-e at! *e -uieri stri at! 6: " pal- s-i da<i *ru-ul s-i lsa<iMD Un(urii pornes Li alea-i opres . #ar .t 3i %re0te @i+u le (rie0te:

CVoi! 4oini ilor! Gara-inilor! Cine 4-a -.nat Capul 4-a -.n atMD Li ni i s2.r0e0te! 6a +ar< porne0te1 Li se 3n4.rte0te! To<i 3i risipe0te. Apoi iar pur ede $rin el odru 4erde. @ur(ul se ur a! Li .nd el l a! 1 *up letopise<ele 4e +i! +ar<a era 3n ti-pul r%&oaielor 3n eputul luptei! eea e nu-es 2ran e%ii es ar-ou +es dQa4ant (arde. "0tile a4eau +r<i sau +r<a0i are 2 eau ata ul dint.i pentru a s-l sileas pe du0-an a-0i de%4eli puterile. "a-enii 3nsr ina<i u +ar<a erau ale0i printre ei -ai 3ndr%ne<i 0i -ai iu&itori de lupt! de-a olo 4ine u4.ntul +r<(os pentru a s expri-e un o- (ata de eart. An &alada lui @i+nea-4od 0i )adul Calo-2ires u se 4ede +ar<a era 0i un ;o 4oini es 3n soiul a elor unos ute su& nu-ele 2ran e% de tournoi. Bra<ii /u%e0ti 0i Cple0ti %i lui )adu Calo-2ires u: 8oi 3n ale <i-a- ie0it C-a4e- dor de +ar<it. Gai la +ar< 4oini eas VA7#6, A6,C7A8*)# $iatra s pra! 8oaptea lu-ina! 8oaptea a %iua. #anu0 u- 3l 4ede! *in lo se repede: CVoi! 4ite;ilor! Gara-inilorM *a<i u ln ile! *a<i u 2lintele.D C6sa<i 2lintele! 6sa<i ln ile! Voi! 4oini ilor! Gara-inilorM C eu @i+u s.nt! Li 4reau s 4 .nt Un -.ndru .ntW ! C.nte de 4oini Cu- n-a<i au%it C.t 4ea a<i trit.D Li la ;oa r%&oias . ,t .! et .! et . $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") ### #at! -ri! iat C @i+u deodat An epe pe lo A %i e u 2o ! An epe u0or A %i e u dor Un .nte duios At.t de 2ru-os! @un<ii rsun!1 Loi-ii se adun!

Codrii se tre%es ! Brun%ele 0optes ! 7telele lipes Li-n ale s-opres M #ar un(urii -ult Cu dra( 3l as ult! Li #anu0 3ndat! Ca nealtdat! 1 Ta&lou su&li- de ade4rat poe%ie. Una din ele -ai 3n .nttoare rea<ii a 3n +ipuirii. Ar rede ine4a poetul e a i-pro4i%at &alada lui @i+u este a ela0i are a dat 4ia< ne-uritoare @iori<ei! a ela0i are a pre2 ut Uni4ersul 3ntr-un te-plu pentru nunta pstorului -oldo4ean u -oartea! %i .nd: 7oarele 0i luna @i-au <inut ununa! /ra%i 0i pltina0i #-a- a4ut nunta0iN : C+iotul 2a e parte din toate ser&rile 0i 4eseliile ro-.nului. #a nun<i! la +ore! la -ese -ari este o&i ei a +iui 3ntr-un ton puterni 0i prelun(it. 63 'lasu-0i 3-&l.n%e0te @i+ului (rie0te! 6a -as-l po2te0te. CVinQ tu! @i+ule! VinQ! 4oini ule! 7 &en +etuiLi s 4eseli-! 7-apoi a-.ndoi 8e-o- lupta noi doiD. ,i u to<i s-adun! 6a -as se pun Li &en +etuies Li se 4eseles ! $lo0tile io nes ! Vesel +iuies .: *ar .nd au s2.r0it *e &en +etuit! @as de-osptat! Vinul de (ustat! #anu0 un(urean! $reo<i! -un<ii -ari! $sri! lutari! $srele -ii! Li stele! 2a liiM 69 @i+ul -oldo4ean *eoparte se du 6a lupt s-apu M Crunt-i lupta lor! C e pe o-or. Cine -a pi a 8u s-a -ai s ulaM #ar un(urii to<i! 6ui #anu0 nepo<i! 7tau de -i-i pri4es Cu- -i se-n4.rtes ! Cu- -i se s-u es ! Cu- -i se tr.ntes Ca doi %-ei! a lei! Ca lei paralei1. #at! -ri! iat C @i+u deodat

An lo se opre0te! $e #anu0 su e0te! 7us 3l opinte0te! Jos 3n -l i%&e0te Li-n (enun +i 3l pune 1Biin<e 2antasti e are 2i(urea% ades 3n po4e0tile poporale. An lo ul a estor dou 4ersuri unii .ntre<i %i : Al<ii s +i-& o-pararea 0i spun: Ca doi ne(ri tauri Li a doi &alauri. : C.ntre<ul are la 3n eputul &aladei nu-ea pe @i+u 4t;el de lotru! .nta 3n lo ul 4ersurilor de -ai sus pe a este ur-toare: VA7#6, A6,C7A8*)# Li apu-i rpune. #ar un(urii to<i! 6ui #anu0 nepo<i! 7tau 3n re-eni<i *e -oarte-n(ro%i<i. @i+u -i-i tre%e0te L-ast2el le (rie0te: CVoi! opiilor! Gara-inilorM Care s-a a2la *e 4a ridi a /u%du(anul -eu C.t este de (reu! *urduli<a -ea C.t este de (rea Li %alele -ele C.t 3-i sunt de (rele! A ela s 4ie Cu -ine-n 2r<ie Ca s 4ite;eas ! 8u-ele s-i reas MD : Un(urii se-ntre Ca doi 4oini ei $ui0ori de %-ei. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 6a p-.nt se ple Li-n %adar se-n er M 8i i unul nu poate 7 ridi e-n spate Ar-ele ul ate Cu-aur 3-&r ate! Cu 2ier 2ere ate. CVoi! -i0eilor! Gara-inilorM Codrul -i-l lsa<i! Ju(ul apu a<i C nu sunte<i 4oi! 8u sunte<i a noi "a-eni de -.ndrie! /uni de 4ite;ie! Ci oa-eni de (loat! Ca s 4ite;eas Li-n 2run%i s +o<eas M Tot a ela %i e -ai departe: C nu sunte<i 4oi! Vredni i de +o<ie! 8u sunte<i a noi Ci de sapa lat /uni de +aidu ie! Li de ea lopat.

*up ideea -ea! &alada lui @i+u este de pre2erat a0a u- este ai i pres ris 0i u- -i-a .ntat-o un 4.ntor de la /i a%! pe -alul /istri<ei! anu-e Lte2an 8our. ,roul &aladei e despoiat de nuan<ele +o<iei! 0i r-.ne u no&ila 2i(ur a unui a4aler din se olele de -i;lo . 65 /uni de sapa lat.D Li u- %i e-ndat @i+ul el 4oini Cu de(etul -i Ar-ele-0i ridi ! $lea pe poti Cu -ur(ul 4oios $rin odrul 2run%os. Li-n ur--i 4uie0te! Codrul lo ote0te *e un -.ndru .nti ! C.nte de 4oini ! *e-un (las de o&u% *ul e la au%! *e o&u% de os Ce sun 2ru-osM 66 -a-. To-a Ali-o0 *eparte! 2rate! departe! *eparte 0i ni i prea 2oarte! 7us! pe 0esul 8istrului!1 $e p-.ntul tur ului! Colo-n %area elor ul-i! 6a (roapa u in i ul-i Ce rsar dintr-o tulpin Ca in i 2ra<i de la o -u-! Ledea To-a Ali-os! /oier din Sara-de-JosN Ledea To-a el 4estit 6.n( -ur(u-i priponit! Cu <ru0ul de ar(int /tut 3n ne(ru p-.nt.: Li pe iar& u- 0edea! 1 An partea /asara&iei de ;os! e purta nu-ele de /u(ea . : $-.ntul din <rile lo uite de ro-.ni e 4estit pentru alitatea sa -noas. , un soi de p-.nt 4e(etal! ne(ru 0i (ras! are d roade 3-&el0u(ate. *e a eea ro-.nii l-au san ti2i at 3n (.ndul lor 0i 3i %i s2.ntul p-.ntM el te +rne0te! el te adposte0te! el te 3n4ele0teM Ve +ii ro-ani ddeau p-.ntului nu-ele de 3 Una din -ul<u-irile ro-.nului e de a 3n +ina p.n-a nu &ea. Cu4intele o&i0nuite la ase-enea 3n +inri sunt C8oro s deie *u-ne%euM 0i la anul u &ineM! 4oie &un u &el0u( 0i u opt &oi la plu(D et . @.ndr -as-0i 3ntindea Li tot &ea 0i 4eselea Li din (ur-a0a %i ea: CAn +inare-a0 0i n-a- uiM3 An +inare-a0 -ur(ului! *ar -i-e -ur(ul a- ne&un Li de 2u( nu-ai &un! An +inare-a0 ar-elor! Ar-elor surorilor! *ar 0i ele-s le-ne se i! 6e-ne se i! o<ele re iM An +ina-4oi ul-ilor!

Uria0ii ul-ilor! C sunt (ata s--i rspun% Cu 2rea-t 4oios de 2run%! VA7#6, A6,C7A8*)# TT#V $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Li-n 4%du+ s-or ltina Li -ie s-or 3n +inaMD #at! -ri! u- (ria C-n departe au%ea Un ne +e% e ne +e%ea Li se tot apropia. To-a-n et -i se s ula! $este .-puri se uita Li %rea un +o<o-an $e-un al ne(ru do&ro(ean!1 Un al sprinten 4oini es ... $ltea .t un al do-nes . Go<o-anul nalt! pletos: Cu- e un ste;ar 2run%os! ,ra @ane el sptos Cu o;o -are! -i<o0! Cu o;o 3ntors pe dos!3 Li u (+ioa(a nestru;it! 8u-ai din topor ioplit. ,l la To-a-n et 4enea 1 Caii din *o&ro(ea erau unos u<i pentr u alitatea lor a 0i a ei din /u(ea . ,rau un soi de ai sl&ati i! res u<i 3n .-piile pustii din *o&ro(ea! 0i de soi ttres . : $letele sunt un se-n de &r&<ie 3n o +ii ro-.nilor. ,i le poart lun(i 0i se -.ndres u d.nsele. Una din ele -ai adn i -.+niri ale 2l ilor e sunt lua<i la oaste! este dis iplina -ilitar 3i sile0te a se despr<i de podoa&a 2ireas a apului. 3 7e %i e de un o- aprins de -.nie 0i-a 3ntors o;o ul pe dos. 9 Cu4.ntul 2rtat e o-pus din u4intele 2r 0i tat 0i 3nse-nea% &astard. 5 Adi s de0arte plos a 2ie are pe ;u-tate. An o do4ad de pl erea e are ro-.nul a 3-pr<i u altul &unurile de are el se &u ur. 6 Adi ! unde at.rn (reutatea ar-elor purtate la piept! 3n in(toare. 61 Li din (ur-a0a-i (ria: CAleiM To-a Ali-o0! /oier din Sara-de-Jos! Ce ne al i -o0iile Li ne stri i 2.ne<elePD /oier To-a Ali-o0 Ai da plos a u 4in ro0: C7 trie0ti! @ane 2.rtateM9 *-<i -nia dup spate Ca s &e- 3n ;u-tateD.5 @ane u st.n(a lua! Cu dreapta se 3nar-a! $alo0ul din s.n s otea L-a0a &ine-l 3n4.rtea! L-a0a &ine -i-l +itea C pe To-a -i-l tia $e la 2ur a pieptului 6a 3n insul &r.ului *easupra &uri ului Unde-i (reu 4oini ului.6

68 To-a runt se o<erea... @anea-n s ri se-n<epenea! *os la 2u( 0i punea. CAleleiM 2e ior de leleM C i rpi0i %ilele -eleM *e te-a0 prinde-n -.na -ea! Zile tu n-ai -ai a4eaMD Li u- sta de u4.nta! @a<ele 0i le-aduna! An o0uri 0i le &(a! $e deasupra se-n in(ea Li la -ur(u-i se du ea Li u -ur(u-a0a (ria: CAleleiM -ur(ule< -i M AleiM dra(ul -eu 4oini M *e-ai putea la &tr.ne<e Cu- puteai la tinere<eMD @ur(ul o +ii-0i aprindea! 8e +e%ea 0i rspundea: C#at oa-a! sai pe -ine! Li de-a u- te <ine &ine. 7-<i art la &tr.ne<e Ce-a- pltit la tinere<eMD To-a iute-n le a! *upe @ane se lua Li -ereu! -ereu stri(a: 1 # oan 4ie 0i ad-ira&il de 2u(a alului. An toate &aladele unde se po-ene0te de aler(ri de ai! poe<ii poporului se 3ntre 3n i-a(ini de o su&li- 2ru-use<e. : An po4e0ti! aii 2e<ilor-2ru-o0i 3i 3ntrea& totdeauna u- s-i du : a 4.ntul ori a (.ndulP VA7#6, A6,C7A8*)# CAleleiM -ur(ule< -i ! AleiM -ur(ul -eu 4oini ! A0terne-te dru-ului Ca 0i iar&a .-pului 6a su2larea 4.ntuluiMD1 @ur(ul -i se a0ternea! @ane-n lturi se %rea! To-a tur&a 0i r nea: CSiatu---ai t.l+re0te! Bu(itu--i-ai -i0ele0te. *e te-a0 prinde-n -.na -ea! Zile tu n-ai -ai a4ea. 7tai pe lo s ne-nt.lni-! *ou 4or&e s (ri-! *ou 4or&e o<elite Cu palo0ele (riteMD @ane-n lturi tot 2u(ea! #ar To-a-l a;un(ea L-a0a &ine -i-l +itea C din 2u( -i-i tia Ju-tate-a trupului Cu trei oaste-a ne(ruluiM @ane-n dou ;os dea! To-a -ur(ului %i ea: CAleleiM -ur(ule< -i . AleiM dra(ul -eu 4oini M $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6")

" +ii--i se pin;enes ! 8orii sus se 3n4.rtes . Te (r&e0te-alear(! 2u(i Li a (.ndul s - du i: Colo-n %area elor ul-i! 6a (ropana u in i ul-i! C eu! -ur(ule!-oi -uri $e tine n-oi -ai sriM #ar .nd su2letul -i-oi da! 1 Unii din .ntre<i nu-es pe To-a Ali-o0! To-a a lui @o0 0i adau( ur-toarele 4ersuri la 2initul &aladei: CLi s a<i! -ur(ule!-n %ori 7--i (se0ti 4ro dou 2lori Li la ap 0i la pi ioare 7--i sde0ti .te o 2loare: Una! 2loare de &u;or Ce pare arde-n dor! Li alta de &usuio Ce opre0te -.ndra-n lo . Apoi! dra(! s--i ne +e%i! Apoi s te deprte%i Li s -er(i la .-p! la noi! Unde-a- ns ut a-.ndoi. 69 C.nd nu te-oi -ai de%-ierda! *in opit s-<i 2a i sap! 6.n( ul-i s--i 2a i o (roap Li u din<ii s --apu i! An taini< s --arun i. Ul-ii s-or ltina. Brun%a s-a s utura! Trupul -i-a astupaMD1 8i-e 2r.ul s nu-<i puie! 8i i pe tine s se suie! #ar de-i 4edea tu pe ;os Un 4oini t.nr! 2ru-os! Cu pr lun( 0i (l&ior! 7 0tii -i-e 2r<ior. Tu s-l la0i a s te suie! @.na-n oa- s <i-o puie! Li s-l por<i! -ur(ule! &ine Cu- --ai purtat 0i pe -ine Li s-l pri-&li ai i pe ul-i Tot la u-&ra istor ul-iMD 10 # 7us! pe .-pul 8istrului! 7u& poalele erului! 6a oada #alpului1 Unde 2atQ %-eoai ele: Li s-adunQ %rnoai ele! Li s-adapQ leoai ele! @ulte-s! 2rate! 0i -ai -ulte Corturi -ari! orturi -runteM #ar 3n +iar -i;lo ul lor 8al<-se-un ort de o4or! Un ort -are 0i rotat! 1 #alpu! r.u din /asara&ia! e se 4ars 3n la ul nu-it #alpu(. : Biin<e 2antasti e are ;oa un -are rol 3n &as-ele poporului. 3 An &ro0ura 3nt.i a &aladelor tiprite la la0i 3n anul 185:! se %i e:

Un ort -are 0i rotat Cu s2eri al&e de -tas... @ult e -.ndru nara-%at! $ar -i ort de--prteas. *e <ru0i de-ar(int le(at 9 Ganul de ttari purta denu-irea de '+irai! a un titlu de su4eranitate! dup nu-ele elui dint.i 0e2 al ttarilor are a luat Cr.-ul. 5 Tradi<ia poporal spune de un opa lo uit de su2letul unui o- e 2usese sp.n%urat de ren(ile lui. "ri ine ador-ea la u-&ra a elui ar&ore! 2 ea 4isuri )o-.n 'rue 'ro%o4anul $oleit 0i nar-%at! Cu <ru0i de-ar(int le(at! $ar -i ort de 3-pratM3 *ar 3nuntru ine 0edeP *ar 3n el ine se 4edeP '+irai +anul el &tr.n9 Cu +a-(er &o(at la s.n. @ul<i ttari stau 3-pre;ur Cu o +i -i i! a o +i de iur! Li stau to<i 3n(enun +e<i $e o4or u perii re<i. #ar la u0a ortului 7u& ste;arul -ortului!5 TTV VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") ,ste-un &iet ro-.n le(at! 6e(at str.ns 0i 2ere at Ca un -are 4ino4at. )o-.n 'rue 'ro%o4anul! )o-.n 'rue -oldo4anul Care-a sr it pe +anul. *oi ttari <eapa-i (tes ! *oi a-ar -i-l +inuies ! *ar el .nt-n nepsare $ar -ar 2i la -as -are! Li d se-n de 4eselie $ar -ar 2i la ununieM.. #at -.r% i<ele1 Li u ttri<ele C la +anul n4les Li u toate a0a-i (ries : CAleiM *oa-ne +an &tr.n Cu +a-(er &o(at la s.nM B u 'rue e 4ei 2a e 7u2letul s ni se--pa e! C de .nd s-a ridi at Li-n /u(ea 'rue-a intrat! @ul<i ttari el <i-a stri at Li ttar e-a 4du4it! de -oarte are se 3-plineau p.n 3n trei %ile. $oate ste;arul -ortului din 1 Adi ne4estele -.r%a ilor 0i ttarilor de (loat. @.r%a ii erau de s.n(e &alad s 2ie +iar a el din tradi<ie. +nes 0i 2or-au o ast puterni 3ntre ttari. 8u-ele lor era @Xr%a. : )o-.nii dau nu-ele de p(.n la toate nea-urile e nu erau de reli(ia lui 0i u are se (seau 3n lupte. 11 Bete -ari a &tr.nit! /u(ea ul l-a pustiit! /u(ea ul pe ;u-tate Li Cr.-ul a treia parteMD '+irai +anul el &tr.n

Tra(e pala pe la s.n Li u (las runt de p(.n: Zi e lui 'rue ro-.n: CAleiM 'rue 4itea% -areM *e la -ine n-ai iertare. 7pune-n alte-ade4rat @ul<i ttari tu -i-ai stri atPD CAleiM *oa-ne +an &tr.n! 6as el +a-(er la s.n! C eu sunt pui de ro-.n Li nu--i pas de-un p(.nM *e-i iertare sau de nu-i! Tot u dreptul 4reau s-<i spui C de .nd --a- ridi at Li-n /u(ea eu a- intrat @ul<i ttari! %u! <i-a- stri at Li ttar e-a- 4du4it! Bete -ari a- &tr.nit Li /u(ea a- pustiit! 1: *e &a+-e<i l-a- sr it!1 /u(ea ul pe ;u-tate Li Cr.-ul a treia parte. #ar 8istrul .nd l-a- tre ut! $od pe d.nsul a- 2 ut Ca s du ! s ar la noi A4erile de la 4oiN 7 du are -o ne0ti Cu opile -.r% e0ti Li u roa&e ttre0ti. AleiM *oa-ne +an &tr.n! 6as el +a-(er la s.n Li--i d -oarte de ro-.n! 1 /a+-et sau &a+a-et! u4.nt de ori(ine ttar! e denu-e0te aii din /u(ea . " -are parte din /asara&ia poart nu-ele de /u(ea ! de pe ti-pul n4lirii ttarilor 3n s.nul ei! 3n ur-a -or<ii lui Lte2an-4od. C.-piile /u(ea ului +rneau 3nainte un soi de ai sl&ati i e erau 2oarte apre<ui<i de tur i 0i de ttari. Ase-enea 0i 3n *o&ro(ea! pe -alul drept al *unrii! 3n 2a< u /asara&ia de ;os! se (seau +er(+elii de soi &un. Caii ei -ai &uni 3ns! ei -ai 2ru-o0i la 2aptur 0i -ai sporni i la pas erau aii din @oldo4a. Cante-ir %i e 3n *es rierea @oldo4ei tur ii au un pro4er& are po-ene0te de 2ru-use<ea tinerilor persani 0i de a(eri-ea ailor -oldo4eni. A ei ai erau 2oarte uta<i de un(uri 0i de le0i pentru re-onta a4aleriei. : 'rue 4roie0te s-0i -rturiseas p atele 3nainte de a -uri. )o-.nii <in 2oarte -ult la 3ndeplinirea datoriilor lor de re0tini. 3 Unii din .ntre<i adau( -ult la 2aptele lui 'rue! dup ursul inspirrii 0i .teodat dup ne4oia ri-ei. Ast2el! 3n edi<ia &aladelor din 185:! se ites ur-toarele: A- ur4it u sora ta L-a- tiat pe 2rate-tu L-a- u is pe -ai a ta L-a- ars pe tatl tu. ,ste 3ns de presupus '+irai +anul el era &tr.n! nu -ai a4ea ni i tat! ni i -a- pe ti-pul lui 'rue. VA7#6, A6,C7A8*)# 8u--i da -oarte de p(.n! 6asQ s - -rturises : Li de su2let s--i (ri;es 6a un pop re0tines Care %i e din psaltire

An ea s2.nt -nstire! C -ult sunt eu 4ino4at! *e p ate 3n r atN C-a- ur4it u sora ta L-a- rpit pe 2ii a ta! L-a- u is pe 2rate-tu!3 Vitea% -are .t un leu! Care-a 2ost du0-anul -euMD $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") '+irai +anul el &tr.n Uit +a-(erul la s.n! Li u (lasul o<erit $e lo a 0i porun it 6a -.r%a i de ei -ai -ari Li la in i%e i de ttari $e 'rue s-l du -ndat 6a ea -nstire naltM ## Ttri-ea pur edea Li pe 'rue -i-l du ea 6a el pop re0tines ! 72.nt u +ipul o-enes ! Care %i e din psaltire An ea s2.nt -nstireN *a 4edea 0i 4edea! 'rue 4re-e nu pierdea! *ou ru i nu-ai 2 ea! *oa-ne-a;utM el %i ea! /ard-n -.n apu a Li-n ttari se arun a Ca un 4.nt 3n4i2orat Antr-un lan de (r.u us at. CA-anMD ei u to<i r neau1 Li din 2a<a-i to<i piereauM 1 A-an e stri(tul tur ilor 0i al ttarilor peri ol. A-an 3nsea-n: C'ra<ieMD : Ve%i nota din &alada lui 7er&-7ra . 13 *a 4edea 0i 4edea! ,l 3n (ra& se du ea C+iar la (ra;dul +anului! Ganului ttarului. C.nd la (ra;d el e %reaP Un &a+-et e tot srea! Un lu< a- ptrrel! #e0ea-n 4ar in rel. 'rue -i-l apropiaN @.na-n oa- -i punea Li-n podele-l a%4.rlea! A0a al nu-i tre&uiaM *ar olo! .t olo!-n 2und! #at-un ne(ru al rotund! Care soare n-a 4%ut *e .nd --sa l-a 2 ut:. 6a el 'rue se du ea! @.na-n oa- -i punea! *in lo ni i -i-l linteaM A0a al 3i tre&uia. ,l a2ar -i-l s otea! Bru-u0el -i-l 3n0eua!

.nd ei se a2l 3n 2a<

u un

An0eua 0i-l 3n2r.ua Li pe o +i 3l sruta Li pe d.nsul s-arun a. Trei de%&inuri -i-i da! 19 7 .ntei 4er%i din o +i 3i da!1 Li deodat s-arta C+iar la u0a ortului 7u& ste;arul -ortului. '+irai +an .t 3l 4edea! "2ta (reu 0i -i-i %i ea: CAleiM 'rue! 4itea% -areM *e la -ine ai iertare! *e 4rei nu-ai s te prin%i 8e(rul -eu s nu -i-l 4in%i! 7 nu-l 4in%i la un(urean! 8i i la tur <ari(rdean. 7 nu-l 4in%i ni i la litean!: C liteanu-i o- 4i lean. Ci s-l 4in%i la un ro-.n! C-i o- drept 0i &un stp.n Li de -.n -ai dnos 1 Caii din &aladele 0i din po4e0tile poporale sunt +rni<i u ;rati 0i s ot s .ntei de 2o pe o +i 0i pe nri .nd se aprind la 2u(. A s oate 3ns s .ntei 4er%i 3nsea-n a si-<i o durere 4ie. : 6itean sau lit2ean! lo uitor din 6it2ania. *esele r%&oaie e a4ur -oldo4enii u le0ii! daunele e 2 eau a e0tia 3n <ar! .nd n4leau! 0i nu-eroasele lor l ri peste tra tatele de pa e! au dat u4.ntului lit2 o se-ni2i are 2oarte ur. ioasa. 6it2a e sinoni- de nea- ru 0i 2r redin<. 3 An edi<ia &aladelor de la 185:! u (re0eal s-au tiprit ur-toarele 4ersuri: 7a nu-l 4in%i la 4run -untean C -unteanu-i o- 4i lean. Ade4ratul .nte &tr.nes ! pre u- l-a- a2lat de la un .ntre< or& din satul /o+otinu! anu-e 8e ulai 8astasi! po-ene0te de lit2ean! iar nu de -untean. 9 'al&eni de Vene<ia! du a<i -ari de .te in i unul e se nu-es le2<i. 5 Ad-ira&il ara teristi a ro-.nului de pe ti-pul 4ite;iei. VA7#6, A6,C7A8*)# Li de su2let -ai duios3. ,l pe ne(rul de-a a4ea! Tot de nun<i -i l-ar <inea. ,u la d.nsul l-oi 4edea "ri la nun<i! ori la r%&oi! C.nd ne-o- lupta noi u 4oi. ,l -i l-ar drui 7au i l-oi u-pni *e trei ori u 4eneti i!9 Veneti i de .te in i.D )o-.n 'rue a- r.dea Li din (ur rspundea: CAleiM -ri! +an &tr.nM "ri nu 0tii sunt ro-.nP *e-s ro-.n! sunt 2rate &un5 Cu-ori e al 4itea% ne&unM #ar de ai &a+-e<i 2u(ari $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Li de ai 4oini i ttari! /a+-e<i iu<i s - (oneas ! Ttari run<i s 3ndr%neas . *-le 4oie! d-le 0tire *up -ine s se-n0ire Li s-aler(e s --a;un(

$e .-pia ast lun(.D ### '+irai +anul se-n ddea! Ttri-ea pur edea $e el .-p ne-r(init Cu ne(ar 3n4elit Li u tros ot operit. Ttri-ea se-n0ira Li 2u(ind se rs2ira C.te unul! unul! unul *up ne(ri0or ne&unul! 8e(ri0or 2u(ea! 2u(ea! Cu- se 2u(e nu 2u(ea! Ci srea tot iepure0te L-aler(a tot o(re0te 8e +e%.nd tot 4oini e0te. AleiM 4oi ttari p(.ni! Vi s-a stins %iua de -.iniM #at 'rue d-napoi 1 Adi 3i taie snopuri! snopuri a (r.ul. : )o-.nii sunt 2oarte &u uro0i de u-etri ;ude .nd dup -arele nu-r de u-etri e se (ses 3n 2ie are sat. Cere-onia &ote%ului da lo la ser&ri 4oioase u -ese -ari 0i u +ore. 15 Li s-arun printre 4oi Ca un 4.nt 3n4i2orat Antr-un lan de (r.u us atN Li u ne(ri0or ne&unul V ia unul .te unul Li din 2u( 4 ose0te Li 4 taie +ip snope0te1 Li de-a4eri 4 ur<e0te Li de &oal 4 s ute0te Li 4 las-n ur-a lui Ca -o-.i de-a .-puluiM Apoi 'rue se porne0te Li-n @oldo4a se i4e0te Ca un soare e-n l%e0te! An l%e0te 0i rode0te! C -ult &ine-n lu-e 2a e 7u2letul s 0i-l 3-pa e. Cre0tinea%: Li &otea%! *a de 2in C.te-un tretin Li de 2in " tretin. Li unun 2ete -ari! Br (ri; de ttari! Li ridi -nastiri 16 $entru ti-p de n4liri!1 #ar pe ne(ru sprintenel Al 2a e 2rate u el! 1 @nstirile e se ridi au 3n ti-purile (rele ale luptelor noastre u 4e inii erau destinate a 2i 0i te-plul lui *u-ne%eu 0i lo uri de adpostire pentru &tr.ni! pentru 2e-ei 0i opii! .nd n4leau du0-anii 3n <ar. *e a eea -nstirile a4eau %iduri -ari a ni0te et<i! &a0te &oltite 0i taini<e

pentru as underea s ulelor! 0i erau -ai -ult ldite 3n lo uri retrase! prin -un<i 0i 3n 2undul odrilor. VA7#6, A6,C7A8*)# C ro-.nu-i 2rate &un Cu-ori e al 4itea% ne&unM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 11 TTV# Codreanul # Brun%uli< de duduM1 1 Cele -ai -ulte dintre .nte ele poporale 3n ep u 2run% 4erde. A easta pro4ine din iu&irea ro-.nului pentru natura 3n4er%it. $ri-4ara u erul ei al&astru! u dul ea sa ldur! u 3nsu2le<irea e ea adu e lu-ii! a-or<it de 4i2orele iernii! na0te 3n ini-a ro-.nului doruri taini e! porniri entu%iaste are 3l 2a a uita su2erin<ele tre utului 0i a 4isa %ile de iu&ire! de 4ite;ie. 6ui 3i pla e! .nd 4ine pri-4ara ea 4er%ie! a se 3ntinde pe iar&! a se rt i prin lun i 0i odri! a .nta 0i a po ni din 2run%e! a se s lda 3n lu-ina soarelui 0i 3n aerul par2u-at al .-pului. Brun%a ea nou 3i insu2l .nte e pline de o -elan olie ad.n ! e expri- ;alea unui tre ut de -rire 0i aspirarea tre un 4iitor -re<. Brun%a 4erde e 3n unun .nte ele poporale ser4 totodat de ara teristi .nte ului. Ast2el! .nd su&ie tul este eroi ! .nd el uprinde 2aptele unui 4itea%! poetul ale(e 2run%ele de ar&ori sau de 2lori e sunt 3n potri4ire u puterea 0i u tinere<ea! pre u- 2run%a de ste;ar! 2run%a de &rad! 2run%a de &u;or! i 4oini ii &aladelor sunt nal<i a &radul! tari a ste;arul 0i ru-eni a &u;orul. C.nte ele de iu&ire se 3n ep u 2run%ele de l ri-ioar! de sul in! de &usuio ! pentru a este 2lori! dup rederea poporului! au o -enire 2er-e toare. C.nd e .nte ul de durere sau de -oarte! el pre2er 2run%ele de -r in! de -o+or et . An le(endele 0i 3n &aladele unde 2i(urea% opile 2ru-oase! a estea sunt 3nto4r0ite de ele -ai (in(a0e 2lori ale .-piilor! poetul le 3n unun u (+irlande -irositoare de 2run%e de 4iorele! de tranda2iri! de -i 0unele et . 0i ast2el se poate unoa0te su&ie tul unui .nte +iar de la el 3nt.i 4ers. )o-.nii do4edes ! prin a east 2or- poeti a i-pro4i%rilor lor! o 0i -ai str.ns rudire u 2ra<ii lor din #talia! i 3n .nte ele poporale ale u-&rilor! ale li(urilor! ale pi enilor 0i ale pie-onte%ilor! 2run%a e 3nlo uit prin 2loare. *e pild: Bior de 4iole 6i 4ostri o +ietti 2urono le strale C+e 2e e la 2erita +e -i dole et . 18 7-a a2lat la @o4ilu1 *e Codreanul ela ru! C se pri-&l prin ponoare $rin poti e 2r soare! Cu sari &o sneas Li iul <ur neas ! 8i-e s nu -i-l unoas . @ult e -.ndru! sprintenel Cel 4oini ! el 4oini elM Li tot at-un lu0el )oi&ule<! u prul re< *e-al lui Codrean dr(ule<. @ult alear(! s-ostene0te!

Cal pe (.nduri nu (se0teN C.<i 2u(ari i s-arta! ,l de oa--i apu a! $este tu2e-i arun a. *a 4edea 0i 4edea C noro ul nu-l slu;ea! An &alta( se re%e-a! Colea-n 4ale se lsa! Colea-n 4ale! la str.-toare Bior di erasa , dQuna siepe de -ortella e rosa #o la 4orr? siepaQ la 4ostra asa. 1 "ra0 4e +i din /asara&ia pe -alul 8istrului. : @o anii de la -unte 2a din 4e +i-e 0i p.n ast%i! u arele lor -ari 3n+-ate de +er(+elii 3ntre(i de ai! transporturi de sare 0i de -r2uri prin <ar 0i la +otare. VA7#6, A6,C7A8*)# Unde tre -o ani u sare.: #ar 3n dru- .t se punea! C-un -o an se 3nt.lnea Li din (ur-a0a-i (ria: CCale &un! -i -unteneMD C@ul<u-i-! 2rate CodreneMD C@i @o ane 2r<ioare! 8u <i-e roi&ul de s +i-&areP 7-<i dau +e&ea din spinare L-un ar -are plin de sare! Un ar -are u opt &oi 7 -er(i &o(at de la noiPD C8u -i-e roi&ul de s +i-&are! 8i i -i-e roi&ul de 4.n%are! C u -a-a roi&ului $ltes 4alea "ltului! Li de-a0 4inde pe roi&ul! A0 plti @o4ilul.D CAleleiM -o na0 dra(! *e -ine dorul se lea(. B 0i tu pe dorul -eu C &un e el *u-ne%euM Bior di -ela Vattene a asa +e -a--a ti +ia-a @a--a ti +ia-a e lo -io ore pena. et .! et . $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *--i pe roi&ul dr(ule<! Ca s er de-i 0oi-ule<. *e-i -i-a pl ea u-&letul ,u <i-oi da 0i su2letul.D @o na0ul se ple a! Codrena0u-n le a... Trei ru(ini el 3i tr(ea!1 Ast2el roi&ul -eu 2u(ea... Vile se li-pe%eaM1 7e du ea +o<ul r.%.nd! Bu(ea roi&ul ne +e%.nd! #ar -o anul sta pl.n(.nd Li din (ur tot %i .nd: CAleleiM -i CodreneleM Te 4e%i de pe spr.n enele C e0ti 2 tor de rele.

VinQ! Codrene! 3napoi! *--i 3n alte ei opt &oi! C.<i4a &ani de +eltuial Li +e&ea de pri-eneal.D C/a-<i 2 ru e! -i -o an! Zi -ai instit pe Codrean! C de-oi 4eni 3napoi An lo de ar u opt &oi! Si-oi da ni0te pu-ni %(.r i<i 1 Adi 3l lo4i de trei ori u 4ar(a ru(init a pu0tii sau u -u +ia ru(init a palo0ului. : #-a(ine -inunat de repe%i-ea alului. 3 /an (sit! &an 4r;it. Co-oar (sit! &elea nes2.r0it! pro4er&uri. 9 *e %iua #spasului 3n ep a se tia -iei pentru +rana poporului. *e a olo 19 *e <i-or prea &ani (si<iD3 Li s-a dus! s-a dus! s-a dus $.nQ e soarele-a apus. ### Brun% 4erde de alunM Codrena0 u 4oie &un 7e ur a 3n deal la st.n! 7e ur a 0i +iuia... To<i io&anii 2u(eaM 8u-ai unul r-.nea! 6.n( 2o se 3ntindea! /oln4ior se 2 ea! Codrena0 3l pri epea Li din (ur-a0a-i %i ea: C@.n a-te-ar lupii io&anM 6a e te -ai 2a i 4i lean C <i-oi tra(e-un iata(an *e-i sri a un 0oldanM 7 oalQ de--i ale(e-un .rlan! C.rlna0 de la #spas9 Tinerel! rotund 0i (ras.D ,l .rlanul 0i-l lua! 6a io +ine 0i-l le(a Li u roi&ul iar ple a! 80 Li u roi&ul se lsa Colo-n 4ale la Lanta! 6a Lanta! la r.0-reas Cu o +i -ari de pui -aleas. /ea Codrean! se 4esele0te! Cu Lanta se dr(oste0te Li de plat ni i (.nde0te. /ea Codrean 0i porun e0te! #ar r.0-aru-n(l&ene0te Li porun a-i 3-pline0te. C@i &di<! -i r.0-arM Ad-o plos de Cotnar Li una de "do&e0ti *a 4rei s -ai trie0tiMD $lo0tile Codrean lua! 6a o&l.n le anina! Cr.0-ri<a sruta! Li u roi&ul iar ple a Li u roi&ul se lsa *easupra Copoului!1

4ine %i toarea prin are at a se -.n(.ia &tr.nii: $r-4ara 4ede -ai -ulte piei de -iei de .t de oi. 1 Copoul e un .-p 2ru-os 3n aptul #a0ilor! lo ul de pri-&lare al so iet<ii 2ostei apitale. *in olo de a est .-p se (se0te rediul /rea%ului. : Arnu<ii au 2ost -ult ti-p 3n ser4i iul do-nilor 0i al &oierilor. 6a 3n eput ei 2or-au o (ard do-neas ! 3-&r at nu-ai 3n +aine usute u 2ir. @ai pe ur- ei 2ur 3ntre&uin<a<i de a(ie a potira0i 3n ontra +o<ilor e <ineau dru-urile. Unul din 0e2ii lor el -ai 4estit a 2ost /i-&a0a-7a4a. An 2ine! de .nd u 2or-area -ili<iei ro-.ne! ei au r-as a slu(i de parad la unii &oieri. @eseria lor onsist nu-ai 3ntru a 2i 3nar-a<i a ni0te arsenaluri 0i a 2i(ura ast2el dindrtul ale0tilor. VA7#6, A6,C7A8*)# Colea-n rediul /rea%ului! 6o a0ul 4itea%ului. ,l la u-&r se punea! C.rlanu-ntre( 0i-l 2ri(ea! @as -.ndr-0i 3ntindea! Li -.n a! &ea! 4eselea! *e potir ni i (.ndeaM *ar potira-l ur-rea! $otir arnu<eas : Cu iar& 4.ntoreas ! Unde-a da s nu (re0eas M Codrena0 .t o 4edea! $los a la (ur-adu ea! #ar potira-i tot %i ea: C*-te! Codrene! le(at! 7 nu te du e- stri at.D Codrena0 le rspundea: C@ielu-i (ras! plos u<a-i (rea! *e sunte<i nis ai4a 2ra<i! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") #at -asa 0i -.n a<iMD1 Arnu<ii se i%&eau! Ar-ele de 2o s oteau Li-n Codrean le slo&o%eau... $ieptul lui Codrean sreaM #ar el rnile-0i str.n(ea! $lu-&ii din arne-0i s otea! Cu ei durda-0i 3n r a Li din (ur-a0a stri(a: CAleleiM t.l+ari p(.niM Cu- o s 4 dau la .ini! C de-at.ta sunte<i &uniD. Apoi durda-0i 3ntindea Li-n plin durda lui po nea. $otira0ii ;os deau! An s.n(e se 4.r oleau. #ar 6eonti-Arnutul! An(+i<i-l-ar p-.ntulM 8asturi de-ar(int s otea: *e-n r a o 0u0anea3 Li-n Codrean o slo&o%ea! $e Codrena0 -i-l rneaM 1 )spuns ara teristi al unui din ele -ai no&ile o&i eiuri ro-.ne! o&i eiul ospe<iei. "ri .nd 4ede ine4a o -as 3ntins 0i %i e: C@as &unMD! stp.nul -esei rspunde: C$o2ti- la d.nsaMD

: $oporul rede sunt %ale 4r;ite pe are nu-ai (lon<ii de ar(int le pot str&ate. 3 $u0 lun( arnu<eas . 9 ,ste de pre%u-at &alada po-ene0te de Alexandru #lie0 are a do-nit 3n al TV## se ol! 1666. 81 Voini elul -eu tur&a! An durd se re%e-a! /alta(ul 0i-l ridi a! An 6eonti-l repe%ea Li apul 3i rete%ea. Capul de-a dura srea! 7.n(ele &ol&orosea! Trupul -etanii 2 ea. *ar Codreanul tot sl&ea! $e (enun +i &ietul dea! An pal-e se spri;inea! Li potira -i-l prindea! 6e(a-s-ar -oartea de eaM ### Brun% 4erde de - ie0! $e Codreanu-l du la #e0i! 6a *o-nul! la #lie0.9 Li -i-l du 3ntr-un di4an Unde *o-nul u a2tan Li pe ap u (u(iu-an 7ta ul at pe-un &u%du(an 8: 6.n(-un (re <ari(rdean.1 C@i Codrene! 4oini ele! 7pune tu do-niei -ele! @ul<i re0tini ai o-or.t C.t 3n <ar ai +o<itPD C*o-nule! -ria-taM Jur pe @ai a $re ista! ,u re0tini n-a- o-or.t C.t 3n <ar-a- 4oini it! Vreun re0tin de-l 3nt.lnea-! A4erile-i 3-pr<ea-. Cu doi ai de-l apu a-! Unu-i da-! unu-i lua-. @.na-n pun( de-i &(a-! Ju-tate-o de0erta-. Unde 4edea- sra ul! A-i as undea- &alta(ul! Li-i da- &ani de +eltuial Li +aine de pri-eneal.: #ar unde %rea- (re ul! @ult 3-i ardea su2letul $.nQ e-i rete%ea- apulM An ap -.na -i punea-! 1 Adi (re din Banar! unul din a ei intri(an<i ser4ili are au sdit 3n ini-ile ro-.nului ur 0i dispre< 3n ontra (re ilor! at.t prin &.ntuirile e au au%at <rii 3n ti-p de -ai -ult de un se ol! .t 0i prin oruperea nra4urilor e au lsat 3n ur-a lorM : A se pri-eni 3n +aine noi este un prile; de a pri-i urri de 2eri ire 0i de

sntate din partea uno0tin<elor 0i a nea-urilor. A e0tia %i : C7a le por<i sntos 0i 4oiosMD VA7#6, A6,C7A8*)# 6a p-.nt 3l adu ea-! Cp<.na i-o tiaLi la or&i o ;uruia-MD Cel (re -.ndru! oroiat! Ce 0edea u do-nu-n s2at! $e Codrean .t l-au%ea! 6a 2a< se-n(l&enea! $e o4or 3n(enu +ea Li din (ur-a0a (ria: C=*e-a -ai 2i Codrean 4ro 4ar! A-i s oate (re ii din <ar.> *o-nule! -ria-taM $e Codreanul nu-l ierta! C el apul <i-a -.n a Li 2o t.r(ului <i-a da Li pe doa-na <i-a 2uraD. *o-nul se speria! 7e-n alului 2 ea. #ar Codreanu pri eputul! $ri eputul 0i p<itul! 7e-nul do-nului %rea Li din (ur-a0a (ria: C*o-nule! -ria-taM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Tu pe (re i nu as ulta! C ei 4ia<a <i-or s urta! 're u-i 2iar du0-noas! 're u-i li-& 4eninoas! 're u-i &oal lipi ioas Ce ptrunde p.nQ la oaseM1 #ar de 4rei tu s -or eu! @ai lun(e0te 4ea ul -eu 7 ---pa u *u-ne%eu. 6asQ s - -rturises ! *e -oarte s - (tes ! Li s-as ult slu;&a ea -are *in (ura popii @a areMD *o-nul pe (.nduri dea! 7e-n Ar-a0ului 2 eaN $or<ile se des +idea! #ar Codreanu-n (.ndul su Zi ea: C/un e *u-ne%euMD #V Brun% 4erde de &u;orM 6a &iseri -n prid4or 1 A este 4ersuri adu a-inte pe a elea din ,neida: Ti-eo *anaos et dona 2erentesN 0i pe a el al poetului italian: "! 4ili! o! super&i! -a in2a-i se-preM Unii dintre .ntre<i po-enes de tur 3n lo de (re 0i! prin ur-are! Codrean %i e: *u-nule! -ria-ta! $e strini nu-i as ulta et . Ve%i partea # a &aladelor! edi<ia din 185:. : $edeapsa &utu ului! o&i0nuit 3n "rient! se apli a ulpa0ilor +iar la ro-ani. Antre ruinele ora0ului $o-peia s-au (sit 3ntr-o 3n +isoare ose-intele a doi oa-eni prinse 3ntr-un -are &utu de &ron%.

83 7ta Codreanul 2r<ior Cu &utu ul de pi ior.: $opa slu;&ele-i itea! *e -oarte -i-l pre(tea. Codrena0 se u-ilea Li popii! (e-.nd! %i ea: C$rinte! s2in<ia-taM @ai de%lea(--i pe dreapta 7--i 2a ru e u d.nsa! 7--i 2a ru e! s --n +in Ca s -or a un re0tin.D $opa dreapta-i de%le(a! ,l 3n s.n -.na-0i &(a! *al& de palo0 s otea! *e &utu -l 0i tr.ntea Li &utu ul des +idea: CAleleiM t.l+ari p(.ni! Cu- o s 4 dau la .ini! C de-at.ta sunte<i &uniMD Cu- %i ea! a0a 2 ea! $otira - elrea Li la urte se-ntor ea 89 Li-n (las -are-a0a %i ea: C*o-nule! -ria-taM #an des +ide-<i 2ereastra! 7 ne 4ede- 2e<ele! 7 ne-au%i- 4or&ele. 7 0tii! *oa-ne! s 0tii &ine C nu-i 4redni pentru tine 7 o-ori 4oini i a -ineMD *o-nul 2a<a 0i-aprindea!1 're u-n &e iuri s-as undea! Curtenii u to<i sreau! $oarta ur<ii 3n +ideau. Codrena0 da 4edea! $alo0ul 0i-l %.n(nea: Li deodat +iuia: CAleleiM al roi&ule<! *e-al lui Codrean dr(ule<M Unde e0ti! 4oini ule! 7--i -ai s api tu %ileleMD #at roi&u-l au%ea! #at roi&ul ne +e%ea! *e la iesle se s-u ea! 6a (las de stp.n 4enea. Venea 4esel ne-n0euat! 8e-n0euat 0i ne-n2r.uat! 1 Adi i se uprinse o&ra%ul de ro0a<ea -.niei. : Adi er a as u<i0ul u un(+ia a s se 3n redin<e%e de sun a ar- ru(init sau o<elit. 3 Unele din &alade se ter-in u o urare adresat as ulttorilor. 7tr-o0ii VA7#6, A6,C7A8*)# Z&ura 4esel pe p-.nt! 8ara-n 4.nt 0i oa-a-n 4.nt. Codrena0 se-n4eselea! $e el iute se-a%4.rlea! $rintre (lon<uri 4iu tre ea! Zid de piatr nalt srea Li! srind! a0a %i ea:

C)-.i! *oa-ne! pe do-nie! ,u - du 3n +aidu ieM )-.i! *oa-ne! sntos! C tu 4redni nu -i-ai 2ost. #lie0! r-.i u &ine! C ni i tu nu e0ti de -ine Li ni i eu nu sunt de tineMD 7 patu--i-a 4oini ulM ,u --n +in u .nte ul! Ca odrul u 2rea-tul! Ca roi&ul u u-&letul. )oi&ul sare %id 3n lo ! 7 oate 4oini ul din 2o ! Codrul 2run%a-0i 3ndese0te $e 4oini 3l -istuie0te. )-.ne<i 3n 4eselie. Ca Codreanu-n +aidu ie Li--i 2a e<i parte 0i -ie.3 $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") # Brun% 4erde pelini<! $e el deal! pe ea olni<! $ri-&l--i-se-o tni< Cu doi &ani 3n pun(uli<! Li u doi 3n &u%unari! Cu doispre e lutari! Li u doi! trei lu0ei An r a<i de (l&enei. #ar u d.nsa se a2la! Tot pe lun se pri-&la! 7toian Loi-ul! pop 4e +i!1 Cu pot apul pe ure +i! no0tri iu&eau s aud .nte e de 4ite;ie! 0i la -esele lor adu eau .ntre<i e le spuneau 2aptele do-nilor 4e +i. C.ntarea a elor poe%ii se 2 ea 3ntr-un -od re itati4. /alada se %i ea. Ast2el -i-a %is -ie &alada lui Codrean or&ul din /o+otin! 8e ulai 8astasi. 1 A est 7toian are! dup u- %i e &alada! s-a lsat de popie 0i de s2.nta litur(+ie de s-a dat 3n +aidu ie! nu a 2ost sin(urul +o< ie0it din s.nul lerului. $e la 18:0! s-a -ai i4it 3n <ar un alt 4oini de dru-ul -are! anu-e Andrii $opa! are! .nd se 3nt.lnea u potira! stri(a la to4ar0ii lui: *a<i! opii! 3n nu-ele *o-nuluiM ,l a +o<it -ai -ul<i ani! &t.ndu-0i ;o de do-nia lui 7u<u! dar 3n 2ine a 2ost u is 3n lupt de 4itea%ul @i+ai Co%oni! are pri-ise ordin de la 4od a s prind pe Andrii 4iu sau -ort. Ve%i 3n *oine 0i 6 ri-ioare &alada lui Andrii $opa. Vidra Ce s-a lsat de popie Li de s2.nta litur(+ie *e s-a dat 3n +aidu ie. ,l de -i;lo o <inea! 6.n( pieptu-i o str.n(ea! Li -ereu o de%-ierda! Li -ereu o sruta! Li lutarii .nta! C.-pii de se rsuna. C.nd 2u tre di-inea<! $opa se spla pe 2a<! /ar& nea(r pieptna!

6a &alta(u-i se-n +ina 85 TTV## 86 Li pe Vidra -i-o tre%ea Li din (ur-a0a-i (ria: CLtii tu! Vidro! e-a- (.ndit! Ltii tu e --a- so otitP 7u2le -.ne e lar(i Li--plete0te la ola i.1 B ola i -ari de doi sa i 1 A da 0i a pri-i ola i este una din 4e +ile datini ale <rii. An toate 3-pre;urrile ele -ai 3nse-nate ale 4ie<ii o-ului! la na0tere! la &ote%! la 3n-or-.ntare! ola ii nu lipses ! 0i iau propor<ii de -ri-e potri4it u starea o-ului. C.nd se na0te un opil 0i se &otea%! prin<ii du ola i na0ului 0i a esta druie0te 2inului sau 2inei eea e-i d -.na. 6a 3n-or-.ntri se 2a ola i -ari e 3nto4r0es pe -ort! u po-p! p.n la -or-.nt 0i a olo sunt 3-pr<i<i la sra i. Cu4.ntul de ola i a a;uns u 4re-e a 2i sinoni- de pre%ent! plo on. A0a! lo uiturii de la <ar au o&i ei a -er(e la stp.nii -o0iilor u ola i la %ile -ari! 3ns a ei ola i sunt repre%enta<i prin ou! pui de (ini! 2a(uri de -iere! poa-e 0i -iei. An a;unul 72. Vasile! opiii 0i 2l ii plea pe la asele oa-enilor a s 2a urri de Anul nouN ei se nu-es atun i olaieri e -er( u olinda prin sat. #at una din a ele urri nu-ite $lu(ul e o&i0nuit se %i e 3n a;unul 72. Vasile! 3-preun.nd u4intele u sunet de telin 0i u io niri de 2iere de plu(. U)A), CU $6U'U6 A+oM A+oM plu(ul &adei u 1: &oi. /oi &ourei! An oad udl&ei! An 2runte <inta<i! An oarne-n2iera<i! $e p.nte i &alani! $e spate pl4ani! Bie are de .te in i ani. @.na<i -i! +i! +iM VA7#6, A6,C7A8*)# $entru u-n<ei &urla i! L-un o4ri( de un -erti $entru u-n<el -ai -i . Apoi +aide<i a-.ndoi Cu oti(a u doi &oi $este odri! peste -un<i! 6a ei so ri a- run<i.D /adea -un plu( &ine--pnat Li tot u 2ier 2ere at Tras de &oi &ourei! Voini ei a ni0te %-ei! 7-a apu at de arat Zi de 4ar $.n-n sear. @.na<i! -i! +i! +iM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 81 ## A-.ndoi la dru- ple au! 7us! la -unte! se ur au Li -ereu &oii-nde-nau:

CGi $l4an! +i /ourean! Jun na0i de-ai lui 7toianD. "pinteau &oii -ereu! 6a luna! la spt-.na s-a dus &adea s 4ad (r.ul de-i rsrit! dar era de se erat. /adea l-a se erat! An (ire%i l-a adunat! Apoi l-a treierat Cu roi&ul! u -ur(ul! Cu ne(rul! u surul! Li -ulte are-a 3n r at Li la -oara din 4ale-a ple at. @.na<i! -i! +i! +iM *ar +oa<a de -oar! e p0tea &r.ndu0e pe osti0e! da a 4%ut a0a po4ar -are! $use oada pe spinare Li 2u(i spre lun a -are. D8a! -ori0 a! na! na! naD! #ar -orarul! -e0ter &un! @oara tot +odoro(ea Aler(a a un ne&un Li prin ap tot 2u(ea. Li stri(a! -ereu stri(a. @.na<i! -i! +i! +iM #ar lelea -orri<! &un -e0teri<! su2le .nd -.ne i 0i atrin<! *e o dete pe -seleN Atun i -oara s-a pornit! )o<ile 0i le-a-n4.rtit Li pe lo a - inat Tot (r.ul el se erat. @.na<i! -i! +i! +iM 6u un o;o -i<os Li -i-l 3-&r pe dos Cu tr.<e! u o;i<e! $rinse -oara de osi<e! L-o apu de l .i L-o puse pe pt.i. 6o4i -un io an 3n 0ele Li uptorul l-a u-plut Li ola ii au res ut. Apoi lelea -o lopat Tras-a unul -are-n 4atr! Un ola rotund! 2ru-os! Al& a 2a<a lui Gristos! 7-a s ulat apoi ne4asta &di i 0i s-a dus 3n -ar! A s os o sit de s2ar Li-i pru -i prea rar. ,a s-a dus iar 3n -ar Li a s os o sit deas! Tot u 2iruri de -tas. @.na<i! -i! +i! +iM Br-.ntat-a 0-a dospit 88 "pinteau 0i su2lau (reu! Li oti(a s .r<.ia Li alea se-n(reuia. #ar pe .nd soarele-i sus! $e .nd 0oi-ul st as uns! $e .nd u-&ra e s %ut Li se 2a e ne4%ut! 7toian popa se oprea Li de pr.n% el poposea An -i;lo ul odrului Unde-i lar( 4oini ului! An poiana 3n2lorit Cu 2run%ari a operit!

Unde iar&a se--plete0te Li-n 4.r2 se (itne0te. Vidra -as -ntindea! Li la -as 0edea Cu 7toian alturea. ,i pr.n%eau 0i 4eseleau! *e ni-eni (ri; n-a4eau! *ar p atul -i-i p0tea! Li -i l-a rupt drept 3n dou Ca s ni-l deie tot nou.. *e urat a- -ai ura! *ar ne te-e- -a-nsera! Unii -ai adau( 0i ur-toarele 4ersuri: 8oi din su2let 4 doriA u- 0i p.n -uriC.te paie sus pe as! At.<ia (al&eni pe -as! VA7#6, A6,C7A8*)# $e 7toian 3l %dra Li 7toian a0a (ria: C"liolioM -.ndru<a -eaM *e .nd eu -i te-a- luat 8i i un .nte n-ai .ntat. C.nt-<i! -.ndro! .nte ul! C -i-e dra( a su2letul.D CAleiM 2rate! dra(ul -euM 8u -ai po2ti s .nt eu! 7-<i .nt .nte +aidu es Cu 4iers dul e 2e-eies . ,u da <i l-oi .nta! Apele s-or tul&ura! /ra%ii -i s-or s utura! @un<ii -i s-or ltina! Vile or rsuna Li pe noi ne-a-nt.-pina $una0ul odrilor! Voini ul 4oini ilor! #u&itul ne4estelor! *r(la0ul 2etelor.D Li-s rrile-n ur ate Li asele deprtate A+oM A+oM plu(ul &adei u 1: &oi #at-ne sosi<i la noi. C.<i r&uni 3n el uptori At.<i -.ndri (onitori! C.te 2ire 3n -anta At.tea 4a i a 2ta. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") C6asQ s 4ie nu--i pas! ,u l-oi po2ti la -as! Li de-a -ai 4rea alt +ran! #-oi da trei &alta(i po-an.D ### $use Vidra a .nta! Codrii a se de0tepta! Apele-a se tul&ura! /ra%ii a se s utura! @un<ii a se ltina! Vile-a se rsuna. Li deodat s-arta $una0ul odrilor!

Voini ul 4oini ilor: CGeiM 7toiene! &r&rie! Ce te-ai lsat de popie Li de s2.nta litur(+ie *e te-ai dat 3n +aidu ieM Ce ne al i poienele Li ne pa0ti 2.na<elePD CCe poiene! -i $uneP Ce 2.na<e! -i ne&uneP *oar p-.ntul nu-i al tu! 8i i al tu nu-i! ni i al -eu! U)A), *, *#@#8,ASA A8U6U# 8"U Anul nou u 2eri ire V dori- 0i u-n2lorire Ca -erii Ca perii An -i;lo ul 4erii. 89 Ci-i tot al lui *u-ne%eu.D CGei 7toiene! &r&rie! Vor& -ult! sr ieM *--i ;un anii ti drept 4a- Li 3<i at-apoi de sea-.D C/a! ;un anii nu-<i dau eu! C -i i-a dat *u-ne%eu 7 - s oat de la (reu.D C*--i pe Vidra ta de 4a- Li 3<i at-apoi de sea-.D C/a! pe Vidra nu <i-oi da $.nQ e apul sus -i-a sta C -i-a dat-o soa ra -ea Ca s <in as u ea.D C*--i &alta(ul tu de 4a- Li 3<i at-apoi de sea-.D C,u s-<i dau &alta(ul! euP Vin de-l ia tu! 2tul -eu! *e <i-e su2letu-ndr%ne<! C.t <i-e (raiul de su-e<MD #V ,i de &r.ie s-apu ar Li la lupt se luar 90 Zi de 4ar p.n-3n sear. C.nd 3n lo -i se-n4.rteau! C.nd la 4ale s-adu eau! 8i i unul nu do4edeaM *ar 7toian -ereu sl&ea! /r.ul lui se des in(ea.1 CVidro! pui uli<a -eaM VinQ de--i str.n(e &r.ul -eu! Apra-te-ar *u-ne%eu! C--i sl&es puterile! @i se du a4erileMD #ar Vidra -i-i pri4ea! " +i0orii-i strlu ea! #ni-ioara-i se &tea Li (uri<a-i rspundea: C/a! nu! nu! &di< 2rate! C 4-i lupta pe dreptate! Li ori are-a &irui! ,u u d.nsul --oi iu&i.D

7toian popa s-aprindea Li 2 ea el e 2 ea $e $un -l adu ea! Li-n p-.nt -i-l i%&ea! C.t p-.ntul despi a! 1 )o-.nii au o&i ei a-0i str.n(e -i;lo ul u &r.ie de l.n ro0ie! sau u +in(i late de piele! <intuite u &u-&i de ala-. ,i pretind puterea o-ului e u at.t -ai -are u .t 0alele sunt -ai str.ns le(ate u in(toarea. : An po4e0tile poporale! .nd %-eii se apu la lupt dreapt u 2e<i-lo(o2e<i! %-eii tr.ntes pe du0-anii lor ast2el de tare -i &a( 3n p-.nt p.n la (enun +i! apoi 2e<ii-2ru-o0i! la r.ndul lor! &a( pe %-ei 3n p-.nt p.n la &r.u et . VA7#6, A6,C7A8*)# $.n-3n &r.u -i-l &(a.: /alta(u-apoi ridi a! Capul lui $un %&uraN Trupul pe &r.n i se ple a! 6ui 7toian se 3n +ina. #ar 7toian se 3ntor ea! 6a Vidra-n et se du ea! 7e du ea poso-or.t! *e (.nduri ne(re -un it Ca un 0arpe otr4it. Vidra ni i se lintea! " +ii-n o +ii lui <intea! " +ii tau &r&te0te Li ptrundeau 2e-eie0te. 7toian popa -i-i %i ea: CVidro! 2a! ne4ast reaM C.nd de -oarte - luptaLi pe tine te ru(a7 4ii iute l.n( -ine Ca s--i str.n(i &r.ul -ai &ine! *e &r&at nu <i-a 2ost -il! *e p at nu <i-a 2ost sil Li u (las dul e! 2r<es ! Zis-ai u4.nt du0-nes : $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") C ori are-a &irui Tu u d.nsul te-i iu&i! A0a este! Vidro 2aPD CA0a-i! 7toiene! a0aM A- %is-o 0i-n -o -ai %i C -i-e dra( ine-i 4oini ! *e se lupt 2r-a ere A;utor de la -uiere.D CLtii tu! Vidro! e-a- (.nditP Ltii tu e --a- so otitP Ast-4ar a- osit Vro in i li de le-a- ldit! $atru -i le-a- 4.r2uit! #ar unei 4.r2u-a lipsit Li -i-a- pus 3n (.ndul -eu 7-i 2a 4.r2 u apul tu.D C#at apul de -i-l taie! Ca s-l pui tu 4.r2 la laie Li te-n4a< de la -ine Ca s -ori u- se u4ineMD 1 /alada lui 7toian are ase-nare 3n unele pasa;e

u a eea a $una0ului

odrilor. ,le -i-au 2ost a-.ndou .ntate de un lutar din satul @ir e0ti! anu-e *idi ! 0i poate au a ela0i autor. 91 Crunt 7toian se repe%ea Li apul 3i rete%ea. Li <.<ele-i le tia Li pe .-p le--pr0tiaN Apoi sin(ur pur edea! 6a so rii lui se du ea. CGei! 7toiene! pop 4e +i Cu pot apul pe ure +i! Unde-i Vidra ea 2ru-oas! Bata noastr ea 4oioasPD C,u pe Vidra -i-a- lsat Antr-un odru deprtat Gotr.nd -o0iile L-a0e%.nd -o-.ile Cu apul 0i <.<ele.D /ine 4or&a nu s2.r0ea! $e lo erul s-aprindea Li trei 2ul(eri repe%ea $e 7toian popa-l lo4ea! An enu0-l pre2 eaM1 9: # Li lei<a! Cureaua Li paraua. $e-n -i;lo de Sari(rad! 6a i0-eaua lui @urad $ri-&l--i-se 7er&-7ra $e-un al ne(ru din /u(ea ! Voini el 0i sprintenel! *ar sra a 4ai de elM Cu saia 3-&irat Li 0al4ari de ior lat!1 Cotul in i (al&eni luat! Cu -a0a de -tase! Vi<ele--pletite-n 0ase.: Cu pi ioarele-n l<ate An opin i 3n+.r%o&ate: G.r%o&ul Li (al&enul! 8o;i<a 1 Cioar -lat sau ior lat! u4.nt orupt e 3nse-nea% ne(re0it o -aterie e arlat! i 0al4arii se 2a de posta4 ro0iu. : Lase 3n lo de 0ese! pro4in ialis-! ase-enea se %i e 0apte 3n lo de 0epte et . 7er&-sra $ri-&l--i-se-n sus 0i-n ;os $e 2u(aru-i el 2ru-os. Unde ne(rul ne +e%ea Sari(radul se tre%ea! Tur ii to<i aler(au Li pe 7er&u-l 3ntre&au: CCopila0 de 7er&-7ra M 8u <i-e ne(rul din /u(ea P *e <i-e ne(rul 4.n%tor! ,u 3<i sunt u-prtor! C 4reau &ine s-l pltes M

Cu aur s-l u-pnes .D C8u -i-e ne(rul de 4.n%are! 8i i -i-e ne(rul de s +i-&are! C-i 4oini 0i-i pui de %-eu! Li-i 2u(ar pe pla ul -euMD 8epoata sultanului! Copili<a +anului! Ganului ttarului! $e 7er& iat -l %rea! TTV### VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *in sarai! de la %&rea!1 Li din (ur-a0a (ria: CCopila0 de 7er&-7ra ! @ult e0ti -.ndru 0i pe pla M VinQ olea! l.n( %&rea! 7-ti dau iu%lu i .t 3i 4rea!: 8e(rul tu s-l pri-ene0ti Li pe -.ini s-l pot o4e0ti Cu pot oa4e de ar(int Ce sunt sporni i la 2u(it. C 0tii! 2rate! pe la noi A%i e -ier uri! -.ini e ;oi! @.ini ies tur ii la +al a3 7us! 3n Gaidar-pa0a!9 Li ori ine-a .0ti(a )oa& lui +anul --a daMD 1 Berestrele de la asele tur e0ti! -ai u sea- a ele din partea +are-ului! sunt 3n +ise u (ratii 3-pletite de le-n! sau %&rele E ;alu%ele! are opres o +ii de-a ptrunde 3nuntru. : #u%lu ul e o -oned tur eas 4e +e. 3 Gal a e u4.nt tur es e 3nse-nea% 4eri(. Jo ul +al alei tre&uie s 2i 2ost a ela0i are poart la 2ran e%i nu-ele de ;eu de &a(ues. *up 3n<elesul &aladei! ;o ul onsista 3ntru a se repe%i lare 3n partea unde se (sea +al aua sp.n%urat 0i a %4.rli d;eridul ast2el 3n .t sa trea prin er ul ei. 9 Gaidar-$a0a este nu-ele unui .-p lat 0i 2ru-os e se (se0te 3n Asia! l.n( 7 utari =#s +iudar> 3n 2a< u 7ta-&ulul. $e a el .-p se 2 eau 3nainte ;o urile 2a4orite ale tur ilor! d;eridul! +al aua! ar ulN 0i pe d.nsul ast%i se adun ara4anele 0i +a(iii are plea pe tot anul la @e a! spre a du e pre%enturile sultanului la -or-.ntul lui @a+a-ed! pro2etul isla-is-ului. 5 Gare-urile tur ilor! adi lo uin<a 2e-eilor! sunt 3n redin<ate pa%ei eunu ilor! arapi e se nu-es tur e0te %lari. 6 Cal t.nr 0i sprinten la 2u(. 93 CBlori i din %&rea )srit 3n alea -eaM *e-<i sunt dra(! de-<i sunt pe pla ! @.ini 4.rte; a- s - 2a 7 4in tur ilor de +a MD CCopila0 de 7er&-7ra ! @ult -i-e0ti dra( 0i--i e0ti pe pla ! *ar eu! 2rate! -ult - te*e %larul din +are-5 Cel u +ipul de arap! /u%at! ne(ru! ras pe ap Li u sol%ii -ari de rap.

,l -0i are-un &idi4iu6 Cu s.n(e de ar(int 4iu! Un 2u(ar ne3ntre ut Care soare n-a 4%ut 99 *e .nd --sa l-a 2 utD. C*e <inut unde 0i-l <inePD C*e trei ani e <inut &ine Antr-o &olt-ntune at 7u& p-.nt! 3n (ra;d de piatr.D1 C*e +rnit u e-l +rne0tePD C*e doi ani 3l 3ntre0te Cu 2loarea tri2oiului! Grana dul e-a roiului.D C*e-adpat u e-l adapPD CTot u lpti0or de iap! *e 0i-l 2a e lat pe sap. L-a0a! 2rate! -ult - te*e %larul din +areLi de -.ndru-i &idi4iu Cu s.n(e de ar(int 4iuN C pe el de-a-n le a @.ini la ;o ul de +al a! )oa& lui Ganul --a daMD: CBlori i din %&rea )srit-n alea -eaM 1 A re0te aii la 3ntuneri pentru a-i 2a e iu<i 0i -ai 2ru-o0i este o re%are oriental e exist 0i la ro-.ni. To<i aii ei -ai 4esti<i din po4e0ti! pre ual 'raur! al V.nte0 0i al<ii! e du a 4.ntul 0i a (.ndul pe B2-6o(o2t u prul de aur! sunt ns u<i 0i res u<i 3n &ol<i 3ntune oase. /alada %i e: C el soare n-a 4%ut *e .nd --sa l-a 2 ut. : Adi : +anul o 4a da lui de so<ie. 7e rede 2e-eile! +iar ele -ritate! sunt roa&e la tur i. VA7#6, A6,C7A8*)# 7 n-ai 2ri *e ni-i ! C nu-i al 3-prtes Ca ne(rul ist 4oini es M "ri e-alun( Cu el a;un(! "ri .nd ple $sri 3ntre MD ## Tre ea -ier uri! 4enea ;oi! Tur ii -er(eau .te doi Ca s ;oa e la +al a 7us! 3n Gaidar-$a0a! Li deodat to<i ple au! 6a 2u( se arun au! $e .-p lu iu se-n0irau. #ar sultanul! st.nd pe al! 7u& un 4erde ort de 0al! /ar& nea(r-0i nete%ea Li u o +ii ur-rea. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Alala+M ai arpe0ti! Alala+M ai ttre0tiM

Cu- -i0 au opitele Ca 0oi-ii aripeleM1 *ar %larul se-n runta! /idi4iu-0i 3ntrta! $e to<i tur ii-i 3ntre ea Li-nainte se du ea. VaiM de 2ata +anului! Ganului ttarului! 8epoata sultanuluiM lat! iat 7er&-7ra $e-un 0oi-u< de la /u(ea C 4enea! -ri! 4enea Cu4.ntul de-0i 3-plinea. $e %laru-l a;un(ea! A;un(ea 0i 3ntre eaM #ar %laru-l 4i lenea Li din ur--i tot r nea: CCopila0 u al de 2o M "pre0te ne(rul pe lo ! C-i pi pot oa4ele Li-<i rpune %ilele.D 7er&-7ra des le a! $ot oa4ele er eta... 8i i un ui nu le deaM *a 4edea 0i 4edea! 1 @inunat 0i -ult poeti i-a(ine de aler(area ailor. : Jo ul d;eridului a 2ost el -ai 2a4orit al tur ilor! i el da prile;i a arta di& ie 0i 3n purtarea alului 0i 3n arun area ln ii plu-&uit la apete e se 95 /i i de s.r- el s otea Li pe ne(rul opintea! Lapte st.n;eni srea! $e arapu-l ur-rea. $unea s ar 6.n( s ar Li o&l.n 6.n( o&l.n Li d.rlo( 6.n( d.rlo(! Li din 2u( u- 4enea ,l 3n s ri se-n<epenea! *e %lari s-apropia *ou pal-e-n ea2-i da! *e pe al 3l ridi a Li pe .-p 3l arun aM 7e du ea &ietul arap )osto(olul peste ap! Li pe .-p se rsti(nea Li 3n ur- r-.nea /u%at! ne(ru! prsit To -ai a un iun( p.rlitM #ar 7er&ul se tot du ea! *e +al a s-apropia Li din 2u( a%4.rlea *;eridul su +iar prin ea.: Apoi 4esel se-nturna! 96 6a sultan de se-n +ina Cu ad.n te-enea.1 #ar opila +anului!

Ganului ttarului! 8epoata sultanului! Cu o +eana prin %&rea $e 4oini u-l ur-rea Li .nd 7er&ul se-ntor ea! nu-ea d;erid. A el ;o era a un soi de tournoi a4aleres 3n are luau parte un -are nu-r de a-atori! 0i se exe uta ades su& o +ii sultanului! pe .-pul de la Apele-dul i din ,uropa. 6upttorii se 3-pr<eau 3n dou ta&ere! 2ie are din ei 30i ale(ea proti4ni ul su! apoi la un se-nal e se da din +io0 ul 3-prtes ! to<i se repe%eau 3n 2u(a ailor 0i arun au d;eridele. *i& ia onsista 3ntru a se 2eri de d;eridul proti4ni ului! a-l prinde din %&or sau a-l ule(e de ;os 2r a-0i opri alul 0i a-l arun a 3ndrt. 1 Cu4.nt tur es e 3nsea-n 3n +in iune. Tur ii 2a -ulte te-enele .nd se 3nt.lnes N ei se plea p.n la p-.nt unul dinaintea altuia 0i u -.na dreapt 30i atin( pieptul! (ura 0i 2runtea. A este se-ne 3nlo uies la d.n0ii s oaterea plriei 0i str.n(erea de -.n a europenilor. : Vas de aur sau de ar(int 3n are se 4rsau ape -irositoare. "&i eiul 3nainte era de a stropi u ap de tranda2iri pe 4i%itatori la %ile -ari. 3 An edi<ia &aladelor din 185:! s-au tiprit alte 4ersuri la 2initul &aladei lui 7er&-7ara . #ata-le: #ar opila +anului! 8epoata sultanului! Cu o +eana prin %&rea 7er&u0orul 0i-l %rea Li-naintea lui srea! Cu nstrapa-l r orea! Cu -ene0ter(u-l 0ter(ea VA7#6, A6,C7A8*)# ,a-nainte-i se du ea! Cu nstrapa -i-l stropea:! Cu n2ra-a-l r orea. Apoi nunta se 2 ea!3 Li la nunt petre ea An .ntri 0i 4eselie Cu- e r.ndul la do-nie... Ba e<i--i parte 0i -ieM Li la s.nu-i -i-l str.n(ea! Li-n iata -i-l du ea! 8unt -.ndr 2 ea! 7pt-.n! 6un plin! Cu- e r.ndul do-nilor Li r.ndul 4ite;ilor. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *on il1 7u& el pr -are din sat Za e *on iul pe un patN 8ou ani 0i ;u-tate *e .nd %a e el pe spateM $entru d.nsul nu e 4ar! 8u e dul e pri-4ar! Ci nu-ai 4ia< a-arM $e de-o parte arnea-i ade! $e de alta 4er-ii-l roade! ,l se roa( tot -ereu 7-l slo&oad *u-ne%eu. Toat lu-ea l-a lsat! 6u-ea toat l-a uitat!

8u-ai sor-sa An u<a! Ani u<a ro-.n u<a! 6u ea2rul satului! 7al&a 3-pratului! 8i i pe *on iu l-a lsat! 8i i pe *on iu l-a uitat! 1 7u&ie tul a estei &alade a 2ost tratat 0i de poe<ii poporali ai 7er&iei! su& nu-ele de *o; in &olna4ul. Ve%i ole <ia .nte elor poporale ale ser&ilor! tradus 3n li-&a 2ran e% de Au(ust *o%on =*entu li&raire-?diteur $aris>. An Ardeal exist ase-enea &alada lui *on il! 3ns u nu-ele de )adu 0i lu(ri<a =4e%i ole <ia tiprit la $esta de dr. @arin @arienes u>. 8ou ani ea l-a tat! 8ou ani 0i ;u-tate 6-a tat tot a pe-un 2rate. Zi 0i noapte l-a 4e(+eat! $erne al&e i-a -utat C.nd la ap! .nd la pi ioare! C.nd la u-&r! .nd la soareM Antr-o %i el o 4edea C de pl.ns se as undea Li u ;ale-a0a-i %i ea: CCe-i! An u<o! dra(a -eaP " +i0orii ti 2ru-o0i 7unt a doi lu e2eri ro0i: $oate <i-a 4enit (reu *e .nd tu - a<i -ereuPD C/a! 2ereas *u-ne%euM 8u-i asta! dr(u<ul -eu. *ar un pl.ns --a apu at C pe 2etele din sat 91 TT#T 98 'rea ur(ie a pi atM C 0tii! 2rate! un -.r%a A sosit de la /u(ea Li prin <ar 2a e ;a .1 6.n( sat el s-a oprit 7u& un ort -are p.slit! Li-ori e 4rea ttarul ere Tot 3n sil 0i-n putere. *e tot o-ul de pe-ai i Ze e (al&eni 4eneti i! Li de 2ie are as C.te-un -iel 0i-o ;un (ras! #ar pe noaptea 2ie are Cere .te-o 2at -areM CGei! An u<o! dra(a -ea! Ba *u-ne%eu e-a 4reaM Tu s n-ai ni i o psare. Bier&e lapte-ntr-o ldare *e--i (te0te-o s ldtoare Li - 2rea -ntr-un noro 1 An ti-purile pe .nd /u(ea ul era 3n stp.nirea ttarilor! a e0tia 2 eau ades n4liri pe p-.ntul @oldo4ei 0i 0unau u-plite rele lo uitorilor ro-.ni! ar%.ndu-le satele! prd.ndu-le 4itele 0i rpindu-le ne4estele 0i 2etele. Ase-enea ro-.nii! din partea lor! ddeau n4al 3n /u(ea 0i-0i r%&unau u 2o 0i u -oarte. An &alada lui *on il! ttarul Cr.- Go(ea ere tot 3n sil 0i 3n putere!

el ridi +ara i de tot o-ul .te %e e (al&eni 4eneti i et . 0i pretinde pe 2ie are noapte .te o 2at -are. An &alada lui )o-.n 'rue 'ro%o4anu! a- 4%ut a el intrase 3n /u(ea pentru a s du 3n <ar are -o ne0ti pline de opile -.r% e0ti 0i de roa&e ttre0ti. Ta&lou 4iu 0i spi-.nttor de a ea epo de 4r;-0ie! unde o-ul nu era si(ur de a%i p.n -.ine! 0i 3n are el se (sea 3ntr-o lupt ne ur-at u du0-anii din <rile 4e ine. VA7#6, A6,C7A8*)# Cu 2loare de &usuio ! *oar -i-ar potoli el 2o ! Apoi ad--i +aine dal&e! Cusute u 2iruri al&eN Ad--i 0i ar-ele -ele Ce lu es a ni0te stele. Apoi +ea- din .-pie Calul -eu de 4oini ie Care pl.n(e .nd - 4ede! Li de-i %i -or! nu redeMD ,l 3n lapte se s lda! Cu &usuio se 2re a! Gaine dal&e 3-&r a! Calul 0i-l 3n le a! Li .t se 4edea lare! 7tri(a tot 3n (ura -are: C)-.i! soro! sntoas Ca o 4iorea 2ru-oas Antr-un p+rel pe -asM Li tu! Loi-e! e ne +e%i $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Li de &oala -ea nu re%i! 7 te 4d u- te repe%i! C.nd 3n -ine - (.ndes 7 rpun ap ttres MD Loi-ul 4esel ne +e%a! Z&orul iute-0i repe%ea! #epure0te! o(re0te!1 $sre0te! 2ul(ere0te! Li-ntr-o lip a;un(ea 6a ortul lui Cr.- Go(ea. C/un sosit! (+iaur *on ilM: *e--i adu i 4reo opil! Ad--i tu pe sor-ta! C nu dores pe alta.D CAti adu alt -ireas!3 @ai 2ru-oas! -ai aleas! Care! .nd te-a sruta! Galal de 4iata taMD CCine-i! &re *on il! ineP Unde! unde-i s-o 4d &ineMD #at-o i i 3n &r.u la -ineM 1 A este patru u4inte 2or-ea% un ade4rat -odel de repe%i-ea alului. "(arul e -ai iute de .t iepurele! pasrea -ai iute de .t o(arul 0i 2ul(erul -ai iute de .t pasrea. : $opoarele e ur-ea% pre eptelor reli(iei lui @o+a-ed dau re0tinilor denu-irea de (+iauri! adi : ne redin io0i. 3 ,xpresia poeti de -ireas 3ntre&uin<at pentru spad se (se0te 0i 3n una din ele -ai 2ru-oase poe%ii ale 4estitului poet (er-an U+land. An &u ata intitulat 7pada! a4alerul %i e: C*ar! spada -ea! dar! eu sunt un o- li&er! 0i te iu&es din 2undul ini-ii! te iu&es a 0i .nd -i-ai 2i -ireas... et .D.

9 *eliu 3nsea-n 3n li-&a tur eas un o- 4oini ! 3ns a- ne&un. 99 #an 4e%i .t e de 2ru-oas! *e su&<ire! de lu ioas! Ce (lsu< %.n(nitor 7 oate .nd o prinde dor! *ar -n.n o- de 4iu Li taie ap de deliu.D9 CA+M a-ar! a-ar *on ilM 8-a- erut a0a opil. *u-te u d.nsa-napoi! C eu ple a%i de la 4oi.D C/a nuM 4reau s te unun! C-a- ;urat s 2iu a%i nun.D $ala-n aer 2ul(era Capul -.r% es %&uraM Apoi *on iul se-ntor ea! Ani u<ei de %i ea: C/ietul o-M noro nu areN #-a- dus lui o 2at -are! Li nu-ai dintr-un srut! Capul lui 0i l-a pierdutMD 100 6a /rila-n 4ale Lepte &olo%ale1 Li 0epte sandale *es ar la %a-&oale Li-n ar la sta-&oale! *es ar & lii Li-n ar di-erlii! Tot de (r.u -runt: Li de arnut! *ar ine des ar Li ine 3n ar P Un arap &o(at 8e(ru 0i &u%at 1 8e(re0it a este u4inte sunt nu-iri orupte de 4ase plutitoare! i ro-.nii a- au o&i ei a strop0i unele nu-e strine! pre u- au pre2 ut u4.ntul de anton 3n ardon 0i a el de dili;an< 3n diri;an et . : Ta&lou statisti de o-er<ul <rilor noastre. @oldo4a 0i Vala+ia sunt 4estite pentru p-.ntul lor -nos 0i produ ! de -ai -ul<i ani! .ti-i 2oarte 3nse-nate de (r.u! ppu0oi! or%! o4s et . e se export prin porturile 'ala<i 0i #&raila. A(ri ultura este p.n a u- sin(ura industrie i-portant a $rin ipatelor Unite! 0i de .nd a 3n etat produ erea ailor 0i s-au stins nu-eroasele +er(+elii e 2or-au 3nainte unul din i%4oarele de &o(<ie a ro-.nilor! a e0tia s-au dedat la 3n-ul<irea 4itelor al&e din are se export -are nu-r 3n Austria. C+ira Cu sol%i -ari pe ap! Ca sol%ii de rapN Li u &u%e late! )o0ii 0i u-2late! Li u o +i +ol&a<i Li u din<i s-lta<i. *ar p.nQ des r a Li p.nQ 3n r a! ,l e -ai 2 eaP Tot pe -al 0edea Li -.n a 0i &ea

7u& 4erde 2run%ar *e ren(i de ste;ar. VA7#6, A6,C7A8*)# TTT $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") #at-o opili<! Cu al& o2i<N CC+iro! C+irolin! Bloare din (rdinM '+elai tu u -ine1 C te-oi purta &ineN /ine te-oi purta Li <i-oi u-pra )o +i< u %ale 6sat pe 0ale! )o +i< 3n &olduri 6sat pe 0olduri. Li pa2tale -ari *e -r(ritari! Li pa2tale -i i Tot de ir-ili i.D: C+ira tot r.dea Li 3i rspundea: CAlei! Arpil! AleiM -i /u%ilM Unde s-a a2lat C s-a--preunat Cor&i u turturele! Lerpi u 2lori ele! Ur0i u prioare Li nouri u soarePD #ar el arap! 1 Cu4.nt tur es e 3nsea-n: CVin tu u -ineD : @oned tur eas de o 4aloare de :0 lei de Sari(rad. 101 Cu sol%i -ari pe ap! C.t o au%ea 7e 0i repe%ea! An &ra<e-o lua! An ai intra Li se deprta! Ctre 7ulina. #ar 2ra<ii C+irei! Go<ii /rilei! Lerpii *unrei! 6a -al aler(au! $e C+ira stri(au Li-not -i se dau! Li se u2undau Li .nd se i4eau An ai sreau! Li pe el arap Al dau peste ap. Apoi se-ntor eau Li C+irei %i eau: C7or ti loasM 7or p toasM 7pune la tustrei Care -oarte 4reiP @oarte lu-inat

"ri 3ntune atPD CBr<iorii -eiM 10: V ;ur la tustrei! Jur pe *u-ne%eu! $e 7u2letul -euM C-s ne4ino4at Ca apa urat. A+M dr(u<ii -ei! 8u--i 2i<i du0-nei! 8u 4-ntune a<i 8u 4 3n runta<i! C-s o &iat 2at! ZuM ne4ino4atMD #ar 2ra<ii C+irei! Go<ii /rilei! Lerpii *unrei! A as-o du eau! Apoi e 2 eauP " le(au de-un par! *e-un par de ste;ar Li pe l.n( ea Vreas uri adu eau. Li e -ai 2 eauP Trupu-i trneau *up e-l (oleau! Apoi 2o 3i dau L-ast2el o -ustrau: C7or ti loasM 7or p toasM Unde s-a a2lat *e s-a--preunat! Cor&i u turturele! VA7#6, A6,C7A8*)# Lerpi u 2lori ele! Ur0i u prioare Li nouri u soareP Ar%i 3n 2o nestins! *e noi trei aprins. Li te 2 t iune Li te 2 r&une Cu-arapi de 4roie0ti Ca s te iu&e0tiMD Bo ul s-aprindea! Vreas urile-ardea! $ara se suia! C+ira! 4ai de eaM 'e-ea 0i pl.n(ea! Trupul 30i 2r.n(ea! Li a-ar %i ea: Br<iorii -ei! @ ro( la tustrei! Ba e<i-4 -il *e-o &iat opil. A+M - doare 2oarteM A+M - te- de -oarte Bie lu-inat! Bie-ntune atM Vai 0-a-ar de -ine! #at -oartea 4ine! Vine! se repede

Li ni-e nu--i redeM @i uli<a -ea! Ce pedeaps (reaM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Bo ul - uprinde! Carnea -i-o aprindeN @ai ! unde e0ti *e - prse0tiP @ai ! -or a+M -or Li la tine %&orMD C+ira tre-ura! An 2o se lupta! Li a-ar stri(aN Apoi lin o2ta! Capul 30i ple a! 7u2letul 30i daM #ar trupu-i ardea! Trupu-i se ro0ea! Trupu-i se-nne(rea! Carnea s2.r.ia! "asele trsnea! $ara p.lp.ia! 1 Unii .ntre<i s2.r0es &alada C+irei prin ur-toarele 4ersuri: $ul&erea %&ura! 6a er se-nl<a Li-n er aduna 8ori 3n(ro%itori! 8ori r%&untori Care se-n4.rteau 103 Bu-ul se-n4.rtea! #ar .nd trupul ars Cenu0-a r-as! Bra<ii .te trei! Lerpii *unrei! "asele str.n(eau! Cenu0-ale(eau Li-n 4.nt o %4.rleau: Li ast2el (riau: C"ase p toase! $ul&ere de oaseM @.n a-4-ar p-.ntul Li 4-ar du e 4.ntul $este nou -ri! $este nou <ri! An pustiu (olit Li ne-r(initMD1 Li din s.n s oteau Trei 2ul(eri de 2o C%ute pe lo $este ei trei 2ra<i Crun<i 0i ne--p a<i. 109 6a ea as -are Cu 2ere0ti 3n soare! @ulte &u<i de toate 7e lo4es 3n oate! /u<i -ari! ne-n epute *e .te in i sute!1 L-altele -ai -i i *e-o sut 0i in i.

6a ea as -are! Cu 2ere0ti 3n soare Vinu-i &un 0i re e! @ult 4ina< se tre e C-l 4inde )di<a! )ada r.0-ri<a! Li-l &eau a%a lii!: 8e(ustori de 4ii. #ar unul din ei! Cpitan @atei! Ca%a liu &tr.n 1 Adi 2ie are &ute era de 500 4edre. : Ca%a lii se nu-es unii ne(ustori din )usia are u-pr 3n tot anul 4in de )ada Li u -oartea-n s.n! 6a )ada ta! *in su2let o2ta Li-apoi u4.nta: C)ado! )di0oar! @.ndr 4ii0oarM #a-- tu pe -ine C te-oi <inea &ine Li <i-oi da eu <ie )u&le +iar o -ie! $apu i 3n &adii Adu0i din #ndii!3 /lan lun(! -oale! Cu sa-ur 3n poale! Li un a0ternut Cu aur <esut.D )ada -i-l 4edea Li 3i rspundea: CCpitan @atei! la "do&e0ti 0i-l du peste $rut. 3 Adi din #ndia. VA7#6, A6,C7A8*)# TTT# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") @ 4rei! nu - 4rei! C.t e0ti de &o(at 8u -i-i 2i &r&at! C <i-e &ar&a sur Li n-ai din<i 3n (ur. /r&at oi lua Care s-a a2la *unrea s-noate )idi .nd din oate! An pi ioare st.nd! /u%du(an purt.nd.D 8i-e nu s-a2la Care ute%a *in ei a%a lii 8e(ustori de 4ii. #ar un ar(<el T.nr! 4oini el! 1 *in uprinsul &aladelor $una0ul Codrilor! Vidra 0i )ada se poate do&.ndi o idee exa t de ara terul 2e-eilor ro-.n e. ,le sunt 4esele! (lu-e<e 0i au o ple are -are pentru 4oini i. Un o- 4redni ! are rupe -.<a-n dou! dup pro4er&ul poporal! plte0te -ult 3n o +ii ro-.n ei! 0i 2ie .t de sra ! el e pre2erat unui a4ut ne4redni . )o-.nul ase-enea 30i arat si-<irile lui 3n

ur-toarea %i al: C@ai &ine u un 4oini la pa(u&! de .t u un -i0el la .0ti(D. 105 $e lo s-apu a *e se 3n er a. *unrea tre ea! Li iar se-ntor ea *in oate-not.nd An pi ioare st.nd! /u%du(an purt.nd. )ada-n4eselea Li ast2el (ria: CVinQ! 4oini ule! Ar(<eluleM $e tine te 4reau! /r&at s te iau! C-i o %i toare *e 3nsurtoare: Cine &ate *unrea1 8u -i-l &ate -uiereaMD 106 $e lu iul *unrii! 6a s ursurile (.rlei! 6a otitura -rii! #an se %rea plutind! Cu lope<ile 4.slind! Cu p.n%ele 2.l2.ind! Un ai -are! &o(at! Cu posta4 ro0 3-&r at! $e-n a2ar %u(r4it Li pe -ar(ini poleit. *a-n ai ine eraP ,ra pitan-$a0a! /rui a-an! a-anM 1 A east &alad se .nt pe o arie a- ser&eas ! u tr(nituri de (las orientale! 0i lutarii adau( la s2.r0itul ariei un soi de suspin pe u4intele tur e0ti : Tur ii dau nu-irea de 2r.n i la toate popoarele 3-&r ate u +aine europene! 0i 2iind ei au a4ut -ulte r%&oaie u un(urii 0i u ne-<ii! poate 4ersul de sus 2a e alu%ie la unul din a ele - eluri r.n ene e au ro0it u s.n(e de at.tea ori -alurile *unrii. $une- 3nainte a east presupunere! 2iind ara terul -ai -odern al &aladei /adiului nu ne 3n(duie a o rede de pe ti-pul u-plitei des2a eri a 2ran ilor su& %idurile 8i opolei. 3 Anainte de r%&oiul ru0ilor u Tur ia! la 18:8! ora0ul /rila! 3ntrit u %iduri! era o upat de o (arni%oan tur eas . /rilenii din &alad nu sunt de .t osta0i din a ea (arni%oan. /adiul 1 /a0-a(aua tur ilor! @ elarul 2r.n ilor!: Cu in i%e i de &rileni!3 Li in i%e i de &osnieni! /rileni din /rila! /osnieni din /osnia. ,i! -ri! u to<i 4eneau Li pe -al se o&orau An el sat -are! ser&es ! Ju-tate ro-.nes ! 6a asele /adiului! /adiului &ul(arului!

VA7#6, A6,C7A8*)# TTT## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Br<iorul @ar ului. C*al&o! dal&! ;up.neasM Cu o +i -ari de pui -aleasN *e <i-e /adiul tu a as! Zi-i de(ra& a s ias! #ar de-i dus 3n deal la 4ie! @er(i de-i %i s nu -ai 4ie! C s-a tre ut de (lu-ieMD C8u-i la 4ie! 0i-i 3n as Cu palo0ul (ol pe -as. /adiului 4oini nu-i pas 8i i de urs du0-neas ! 8i i de oaste--prteas MD /adiule! te <ine &ine! C urdia-ntrea( 4ineM Tur ii 4in (r-ad! laie! Capul tu s -i <i-l taie Li s-l du pe tipsie *e pe0 +e0 la--pr<ie.1 #at lupta se-n le0ta: /adiul sin(ur se lupta! 1 Cu4.nt tur es e 3nse-nea% pre%ent! dar. : Un lutar din satul Bolte0ti! e se a2l la 'ala<i! %i ea ur-toarele 4ersuri: Cu-o 2r.n(+ie de -tase A-pletita-n 3n trei! 3n 0ase C.t 0i &ra<ul -eu de (roas! Tia arnea p.nQ la oase Li u dou de 2uior! C.t un 2luier de pi ior! 101 C+iar 3n s.n(e se s lda Li din lo el nu se da. *ar .nd trupul o&ose0te! C.nd puterea se s2.r0e0te! #ni-a la e-<i slu;e0teM /adiul -eu sl&ea! dea! Tur ii r-a0i -i-l prindeau Li-l 2ere au peste tot! Li-l le(au str.ns ot la ot Jos la st.lpul +ornului! 6a do(oarea 2o ului! Cu 2r.n(+ie de -tase! Vi<ele--pletite-n 0ase... Tiau arnea p.nQ la oaseM: /adiul (reu se rsu ea Li din (ur-n et %i ea: C/duleasa -ea 2ru-oasM *e -i-ai 2ost tu redin ioas! @er(i de(ra& la -ar! *e ia (al&eni din o-oar. U-ple-<i poala plin! ras *ar .nd /adiul se-ntindea! Cele dou se rupea! 8u-ai la<ul de -tase 8u-i da dru-ul a s ias!

oada la ului /rate0! l.n(

Ci-l str.n(ea! str.n(ea u-plit! Ca un 0arpe-n ol it. 108 7-o re4ars-ai i prin as! *oar or 4rea a s - lasMD 6a &ani tur ii n4leau! Li pe ;os se t4leau! *ar pe /adiul nu-l sl&eauM /adiul 3n -ai %i ea: C/duleasa -ea 2ru-oasM Cu o +i -ari de pui -aleas! @er(i de(ra& 3n ea asN $une 2a< la (+ileal! /u%e -oi la ru-eneal Li spr.n ene la ernealN1 Apoi 4in-ai e-n as! *oar or 4rea a s - lasMD @.ndra .t se arta! /a0-a(aua se--&ta! *ar de /adiul e % ea! @il ni i a-i se 2 eaM /adiul 3n -n et %i ea: C/duleasa -ea 2ru-oasM *e--i e0ti soa< redin ioas! B la ap pur e%i! Li-n 2u( s te repe%i $e la (ura pi4ni<ei! Tot de-a lun(ul uli<ei! 1 Be-eile 3n "rient au ur. iusul o&i ei de a-0i dre(e o&ra%ul u suli-an 0i a0i &oi spr.n enele u nu u0oar ars. A el o&i ei s-a adoptat de toate 2e-eile! 2ie -a+o-etane! 2ie re0tine e lo uies 3n #-periul "to-an! 0i din nenoro ire a 0i tre ut peste *unre 0i s-a 3n ui&at 3n satele ro-.ne0ti de pe -alul st.n( al r.ului. VA7#6, A6,C7A8*)# 6a asele @ar ului! Br<iorul /adiului! Li d lui pe lo de 0tire C - a2lu la pieire.D /duleasa pur edea! *ar la ap nu -er(ea! Ci-ntr-o 2u( a;un(ea 6a asele @ar ului! @ar ului &ul(arului! Br<iorul /adiului: CAleiM u-n<i a -eaM )srit-ai a o stea! Ce 4.nt dul e te-a &tut! 6a noi de te-ai a&tutPD CA- 4enit s-<i dau de 0tire C -i-e /adiul la pieire! $e -.na &osnenilor Li a &rilenilorMD /duleasa nu s2.r0ea! E @ar ul se 0i repe%ea! /u%du(anul 3n4.rtind Li din (ur +iuind: C@i &osneni! -i &rileni! @i0ei du0-ani 0i 4i leniM V-arun a<i sut pe-un o$",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6")

Ca 0i ioarele pe-un po-. Ce 4i-i ro&ul 4ino4at! Ast2el de l-a<i 2ere atP *e 4-i ro&ul de iertat! *e 4.ndut sau de s +i-&at. @ie -i-e de u-prat.D C8u ne-i ro&ul de 4.ndut Ci ne-i ro&ul de pierdut.D CAleiM 2rate /adiule! Cu- te al &a&eleMD C.t %i ea! se repe%ea! 7t.lpul +ornului s-un ea! $e /adiu -l slo&o%ea Li din (ur-i porun ea: C/ate tu -ar(inile! C eu &at -i;loa ele! Care-a s pa de la -ine! 7 nu s ape de la tineMD A-.ndoi tur&at r neau! V.rte;i de -oarte 2 eau! 109 $intre tur i se 3n4.rteau! Tur ii srea 0i 2u(ea *ar p atu-i a;un(eaM Care s pa de st.lpan! 8u s pa de &u%du(anM... 8oaptea nea(r .nd dea! Cli de tur i 3n 2o ardea! Li lu-ina se-ntindea $e lu iul *unrii! $e 4alurile -rii. #ar ne4asta /adiului! Cu-n<i a @ar ului! 6a el 2o (ro%a4 ta Li u ;ale u4.nta: CAleiM 2rate /adiuleM Cu-n<ele @ar uleM Au%i<i 4oi parele Cu- -n.n oaseleP Au%i<i 4oi -a-ele Cu- 30i pl.n( p ateleP...D 110 # Brun% 4erde de-aluni0: Ta e u ul la rri0! 6a rri0! la rpeni0 *e 2ri a elui '+e-i0! C de-i -i 0i (+e-uit! Are 2a<a de-n(ro%it! Li de-i -are .t un (+e-!1 Tur ii to<i de el se te-. C.t a 2ost 4ara de -are! ,l a -as pe la o0are Cu 4.nta ea 2ru-oas! #ap s urt 0i 4.noas! Cu dun(i ne(re pe spinare! Li s .ntei de 2o 3n nare. 1 An po4e0tile poporale exist o 2iin< 2antasti e se nu-e0te 7tatul-$al-/ar&-Cot! adi u statul nalt de o pal- 0i u &ar&a lun( de un ot. ,l trie0te su& p-.nt 0i u-&l lare pe un iepure 0 +iop. '+e-i0! -are .t un (+e-! o

2i ne(re0it rud u el. : Adi are 2or- de o(ar! 2 ut pe aler(are. 3 $edeapsa &ar&ar a 2alan(i s-a apli at 3n <ar 3n ti-pul do-niei 2anario<ilor. 8enoro itul os.ndit la a east pedeaps pri-ea lo4ituri de &i i sau de 4er(i pe tlpile pi ioarelor! 3n 4re-e e pi ioarele lui erau str.ns le(ate de un dru(! nu-it 2alan(! 0i ridi ate 3n sus. '+e-i0 ,a-i o(ar pe su& 2oale!: C.t alear(! nu do-oale Li-i l ust sritoare... Unde-o 4ede '+e-i0 -oareM Antr-o %i '+e-i0 punea Lapte &u<i alturea! Cu 4.nta le srea! $e 4.nta o speteaM #ar '+e-i0 a un ne&un " le(a de un alun Li trei %ile o pl.n(ea! 8i i se -ai -.n(.iaM Apoi! -ri! se-ndr ea! Colea-n 4ale se du ea! " 2alan(-n dru- s otea!3 $e dru-e<i pe to<i &tea VA7#6, A6,C7A8*)# TTT### $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Ca s-i spuie de 0tia *a -n lu-e uno0tea Alt 2u(ar a 4.nta! 7-i se drea( ini-a. C.nd la ur-a tuturor! #at-un &iet de er0etor.1 An spinare u desa( Li 3n -.n -un toia(. #ar '+e-i0 u- 3l 4edea! 6a p-.nt 3l 3ntindea! *e 2alan( -i-l le(a Li-l &tea 0i tot stri(a: C@i sra e! sr il! *e .nd u-&li er.nd -il! V%ut-ai 3n alea ta Vreun al &un a 4.ntaPD C7ti! ;up.ne! nu -ai da! 1 An <rile noastre e 2oarte rar de a (si un er0etor ro-.n! i er0etoria e onsiderat a o -eserie ru0inoas. A a;un(e pe la u0ile strinilor este ea -ai -are nenoro ire pentru un o-! prin ur-are e o 2oarte rud o ar u4.ntul de ali . ...3 Cu toate a estea! p.n la do-nia lui #oan 7tur%a ali i-ea din <ar era oare u- pri4ile(iat prin +riso4 do-nes ! 0i poseda 3n #a0i un 2o&ur( nu-it -a+alaua Cali i-ii. ,a a4ea dreptul de a lua parte la orte(iul 3n-or-.ntrilor. /reasla ali ilor era repre%entat la a este triste ere-onii prin oa-eni ale0i din s.nul ei! 0i are purtau toia(uri (roase de ear %u(r4it u 2lori 0i poleit. Toia(urile 3ns erau at.t de (roase de-a&ia doi oa-eni puteau s du .te unul pe u-erii lor. : "ra0 -i aproape de -alul drept al *unrii! 3n Tur ia. 3 6e(ea lui @o+a-ed opre0te &utura 4inului 0i ra +iului. 9 @iralai 3nse-nea% la tur i ran(ul de olonel. 111 C <i-oi spune tot e 0tiu.

,u unos un &idi4iu 6a el pa0 din @ in: Care &ea ra +iu 0i 4inMD3 ## '+e-i0 iute pur edea! 6untre -i el prindea! 6atul *unrii tre ea! 6a @ in de se du ea! Li-n etate el intra! #ar de piti e era! 8i-e-n sea- nu-l &(a! ,l la (ra;d 0i aler(a! 'ra;dul @iralaiului9 An dosul saraiului! Li la p.nd se punea! 11: An (unoi se as undea. C.nd 2u despre .nttori $.n-a nu rsri %ori! '+e-i0 iute se tre%i Li-n epea a ne +e%i Cu- ne +ea% iepele! #epele sirepele. Ar-sarul l-au%ea! 7e-n orda 0i ne +e%a! *e la iesle se s-u ea! $este %id u0or tre ea! Li %&ur.nd 4oios 4enea! #ar '+e-is 3l 4i lenea $.nQ de oa--l apu a! Apoi iute-n le a Li nu-ai o 2u(-i da $.nQ la sor-sa @anda: C/un %iua! surioarM *e e0ti &un! &uni0oar! Bii de ini- 4oioas Li de oaspe &u uroas.D1 C/un sosit! 2rate '+e-i0M /ine 2 u0i 4eni0i! *ar -ai &ine! %u! 2 eai *a -ai e nu 4eneai. 1 *atina ospe<iei e una din ele -ai 4e +i 0i -ai s2.nt p%ite la ro-.ni. C.nd sose0te un strin pe pra(ul asei unui o-! el %i e p.n a nu intra: &u uro0i de oaspe<iP 0i-i rspunde totdeauna: /u uro0iM : A2eri-! tur e0te! sinoni- de &ra4o. VA7#6, A6,C7A8*)# C du0-anu-<i de u-nat C+iar pe ru e s-a ;urat 7 te dea la tur i le(at $entru-o pal- e -i-ai dat C.nd u el --a- ununatMD C7 n-ai (ri;! soro dra(! C u -ine nu-i de 0a(. *e -ine are se lea(! 7.n(ele-n trup i se-n +ea(.D ### #at se-nainta Li pe pra( se arta Cel u-nat ;urat! +ain Ce 4enea de la @ in. CA2eri-! 2rate '+e-i0!:

/ine 2 u0i 4eni0i! A-.ndoi s 4eseliCa 2ra<i &uni s ne insti-. Ba ne4ast! du-te! ad Vin de el e 2ier&e-n ad! 7 ne insti- oaspele! 7 r ori- 2ratele.D @anda 4inul adu ea! 6a &ut ei se-ntre ea! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") $.nQ e unul se--&ta Li-n so-n (reu se u2unda. #ar u-natul el +ain! Tu2e iul din @a in!1 $e '+e-is 3l 2ere a! 6a selea2u-i se ple a! $istoalele-i le-apu a! *e iar& le des r a! Cu enus le-n r a. Apoi iute aler(a Li la tur i 4este le da. Tur ii asa-n on;urau Li-n as &ulu intrau!: #ar sora lui '+e-i0 $unea sal& 0i &eni0 Li-ntre tur i se arta Li din (ur u4.nta: CTur ilor! spa+iilor! 8u da<i 4.nt s&iilor $.n-a nu - plti eu *e '+e-i0! 2ratele -eu! Cu o pal- e -i-a dat C.nd &r&atul --a luat.D 1 Cu4.nt tur es are 3nse-nea% 2a&ri ant de ar-e. : Adi d n4al 3n as u (r-ada. /ulu e un u4.nt tur es are s-a prip0it 3n <ar de .nd u n4lirile tur ilor! dar 3n epe a se pierde din li-&a noastr a -ulte alte u4inte sla4one 0i (re e0ti lsate 3n ur-a lor de o uprile ruse0ti 0i de 2atala do-nire a 2anario<ilor. 113 /un pal--atun i 3i da C.t '+e-i0 se de0tepta Li pe tur i .t 3i %rea An pi ioare drept srea! Li pistoalele-ntindea! *ar ni i unul s-aprindeaM *a 4edea 0i 4edea! #ata(anul apu a! $rintre tur i se arun a! $rintre tur i ale-0i 2 ea Li la (ra;d el se du ea! C+iuind 0i ne +e%.nd #ata(anul 3n4.rtind! Ar-saru-l au%ea! Ar-sarul ne +e%a! 6a '+e-i0 %&ur.nd 4enea Li-n (enun +i el se punea. '+e-i0 iute-n le a Li spre *unre ple a! Apa-n dou despi a

Li slta din 4al 3n 4al $.nQ sosea la ela -alM 119 # 6a (ura 7iretului! $rin postul 7.n-$etrului! #an! -ri! s-a i4it Un ai lun(! poleit! Cu posta4 4erde-n4elit.1 *ar 3n el ine--i eraP ,ra 7oli-an A(a Cu in i%e i de ieni eri: Care poart-n &r.u +a-(eri. ,i 4eneau 3n et! 3n et 1 Colorul 4erde e purtat la os-ani nu-ai de persoanele e au un ara ter sa ru! pre u- +o(ii! der4i0ii! i-a-ii! 2iind stindardul lui @o+a-ed! san(ea ul! e de uloare 4erde. : @ili<ia ieni erilor a 2ost instituit la 136:! su& sultanul A-urat! de tre -arele 4i%ir Fara Galil /a0a. ,a era o-pus de ro&i lua<i 3n r%&oaie dup e "rnus /e(ler&er( de la )u-elia lu #psala 0i @al(ara. *up 2or-area a estei 4estite -ili<ii! un 0ei ! anu-e Ga(i /eUta0 o &ine u4.nt! %i .nd: C8u-ele 4ostru s 2ie ien(+i0e+ri = u4.nt o-pus din en(+i! nou! 0i +e+ri! soldat>N 3n2<i0area 4oastr sa 2ie 4ie 0i -.ndrN -.na 4oastr s 2ie 3n4in(toareN sa&ia 4oastr as u<it! lan ea 4oastr totdeauna (ata de a lo4i apul du0-anului! 0i oriunde 4e<i -er(e s 4 3ntoar e<i u +ipul 3n2lorit de sntateD. 3 Viata patriar+al a 2a-iliilor ro-.ne i-pune 2e-eilor datoria de a <ese 3n ase p.n%a tre&uitoare pentru 3-&r -intea &r&a<ilor 0i a opiilor. ,le au Vul an *e la *unrea-n 7iret! Vadurile str&t.nd! @alurile er et.nd *e-un Vul an! de-un pitan! *u0-anul lui 7oli-an. #at! -ri! u- 4enea! C pe-un -al se 3nt.lnea Cu trei 2ete -oldo4en e Blori ele dunren e! Vor&itoare! .nttoare! Li de p.n%i 3nl&itoare.3 C/un 4re-ea la trei 2eteM TTT#V VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *e nu sunte<i 4oi 0irete! 7pune<i nou de Vul an! Unde-i apri(ul &o(danP1 *a -<i spune 4oi u drept! )sri-4-ar 2lori la piept! Blori u 2a< de &u;ori Li u o +i de prun u0ori. 6u rul 4ostru s sporeas ! $.n%ele s se-nl&eas Cu- e oala de +.rtie Li 2loarea de iaso-ie. #ar de nu-ti (ri u drept! Arde-4-ar dorul 3n piept! 6u rul s nu 4 sporeas ! $.n%ele s nu al&eas ! Ci la soare s-nne(reas

Li la 4.nt s putre%eas .D Cele 2ete -oldo4en e Blori ele dunren e! *e la -al se deprtau Li din (ur u4.ntau: CAtun e s-a;un(e<i 4oi per2e <ionat a east industrie 0i au a;uns a 2a e -ene0ter(uri 0i 0ter(are 2oarte 2ru-oase. Be-eile de la -unte poart 0ter(are de -tase lu rate de d.nsele! e se deose&es prin di& ia <esturilor. 1 Tur ii dau @oldo4ei denu-irea de /o(dania! dup nu-ele lui /o(dan! 2iul lui Lte2an el @are! e a 3n +inat <ara su& su%eranitatea sultanilor. ,i le %i -oldo4enilor: &o(dani. : Ca2tanul e o +ain oriental e ser4ea 3nainte a un se-n de onor. *o-nii .nd pri-eau do-nia! 0i &oierii .nd pri-eau &oieria! erau 3n4esti<i u a2tane. 115 C.nd 3<i a2la de la noi Unde-i &adea el iu&it Li de tur i ne&iruitMD Tur ii se poso-orau! $e -al 4erde o&orau Li de -ers nu se opreau $.nQ e-n ale nu %reau " sl i r-urat $e-un i%4or re e ul atN 6.n( sal ie o &tr.n Cu trei a2tane-ntr-o -.n: *e s.n(e spl.ndu-le! *e pietre &t.ndu-leN #ar su& sal #e-un pitan! Loi-ul a(er de Vul an! 7t.nd la u-&r 0i dor-ind *e-a lui 4ia< ne-n(ri;ind! C de pa% -i-l p%e0te Li la apu-i str;uie0te $andela0! un (re 4oini Cu pistoale su& ili ! 7lu( 4e +e 0i iu&it 116 *e stp.nu-i druit. 7oli-an s-apropia Li din (ur-a0a (ria: C/re $andeleM de 4rei &ani 7 nu-i po<i -.n a doi ani! *-ne pe Vul an le(at! C-i pe0 +e0 de 3-prat.D 're ul la o- rspundea: C*a<i--i &anii 0-o- 4edea.D 7oli-an se &u ura! /ani-n poal-i nu-ra! Ze e pun(i de ir-ili i! "pt de ru&iele -i i1 Li 4ro trei de 4eneti i. #ar $andele e 2 eaP 6a stp.nu-i se du ea Li u &r.u-i de -tas! /r.u u <estura deas Ai le(a &ra<ele-n ru i

Li-l druia ro& la tur i. ## 6.n( -alul ridi at 7ta Vul anul rsturnat Ca ste;arul el 2run%os An pdure-arun at ;os. A-pre;uru-i aduna<i Ledeau tur ii 3nar-a<i 1 @oned tur eas de aur. : ,4et! u4.nt tur es e 3nse-nea%: a0a. VA7#6, A6,C7A8*)# Li pe r.nd se 3ntre&a Ca e -oarte i-ar a2laP Unii %i eau s-l o-oare Cu la< de sp.n%urtoare! Al<ii s-l u2unde-n ap! Al<ii s-l 3n2i(-n <eap! Al<ii s-l taie pe lo ! Al<ii s-l arun e-n 2o . #ar $andele-i as ulta Li la r.ndu-i u4.nta: C6a ea -oar prsit! *e stp.nul -eu ldit! ,ste-o piatr de r.0nit Care 3n n-a slu;it! Li e &un de-aninat *e un (.t de 4ino4at Li-n 7iret de u2undat.D Tur ii to<i e4et %i eau.: $e Vul an iute-l du eau Li de piatr -i-l le(au Li-n 7iret 3l arun au. Apele se des +ideau Li pe lo se 3n +ideau Cu- se-n +ide pe-un -or-.nt 'ura ne(rului p-.nt. Apoi tur ii pur edeau! 6a 'ala<i ei se du eau! 6s.nd 3ndrtul lor $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") $e lu iul apelor Vlurele u0urele Li 4.rte;e-n er urele. #ar Vul an se u2unda $.n e de 2und el da. C.nd 3n 2und el e 2 eaP /r.ul u din<ii-l rodea. @.n dreapt-0i des2 ea! *in pi ioare s-opintea 6a lu-in de ie0ea. Apoi (reu el 3nota Li din (ur u4.nta: C7r u<! a-ar de -ineM C i un a;utor nu--i 4ine 7 - s oat de la (reu! 7--i lun(eas 4ea ul -euMD #at! -ri! deodat! Ai rspunde-un (las de 2at: CVoini ele! <ine &ine! C eu 4in! aler( la tine.D Copili<a sprinteni

7rea 3ntr-o luntri i Li u -.inile 4.slea! 1 Ursitul sau ursita 3nse-nea% -irele sau -ireasa +otr.<i de soart. Bl ii 0i 2etele red noro ul se o up de 4iitorul lor. Betele -ai u sea- sunt 3n ple are de a-0i ta ursi<ii 3n 2a<a apei de prin 2.nt.ni! 3n lu irea -isterioas a stelelor! 3n 2or-a opa ilor de prin pduri et . : /o itul e un o&i ei e exist la ro-.ni de pe ti-pul 4e +ilor ro-ani. Ca 0i 3n epo a lui Traian! se a2l 3ntre 2e-ei &o itoare! are -er( de &o es -or<ii pe la ase! 0i po-enes u un ton pl.n(tor! de toate -eritele lor. 111 $e Vul an de -i-l s pa! #ar Vul an o sruta Li u dra( 3i u4.nta: CBire-ai! dra(! 2eri itM C tu e0ti a -ea ursit1! Ca lu-ina de iu&it. @er(i a u- la tine-a as Li-<i ia +aine de -ireas Li --a0teapt &u uroas. C eu da -oi i%&.ndi Cu tine --oi lo(odi! L-o- 2a e asa--preun! 7 tri- 4iat &un.D ### ,l la t.r( se 3ndrepta! @a-ei lui se arta! #ar &tr.na l ri-a Li u ;ale u4.nta: CAleiM dra(! de e0ti 4iu! 7pune -a-ei a s-o 0tiu! #ar de nu! s te &o es : Trupul s <i-l p.n%uies ! 118 $odurile s-<i (tes .1 C8u sunt -ort! nu - &o i! 8i i 3n p.n%i nu --n4eli! Ci 3n stre-<e --n4ele0te *e - s +i-& ali e0te.D B ea --sa u- %i ea! An ali 3l pre2 ea. ,l pe uli<e apu a! Cr.0-ele de le er a! Cer a una! er a dou! $.n-3-plinea .te nou... C.nd a 2ost l-a noulea! ,l 3nuntru n4lea! C-nluntru el 4%use $e $andeli e-l 4.nduse. V.n%torul sta ul at To -a-n 2und pe un -a at! 6ud.ndu-0i 2aptele Li &.ndu-0i p atele. C8oro &un 0i 4eselie 1 C.nd este a se 2a e 4reo 3n-or-.ntare! o&i eiul anti ere de a se a0e%a poduri 3n alea -ortului. 7e 3ntinde pe pra(ul por<ii asei o p.n% al& peste are tre e orte(iul. A doua p.n% se pune ase-enea la ;u-tatea dru-ului! 0i a treia pe pra(ul por<ii de la &iseri . A ele p.n%e se dau pe ur- de po-an la sra i 3-preun u lu-.nrile de ear 0i u -onedele arun ate pe ele.

A este poduri ale(ori e 3n +ipuies pun<ile e are a tre e su2letul rposatului a s a;un( la u0a raiului! iar -onedele slu;es a plti 4-ile pe ast lu-e =P>. A2ar de %isele -onede se -ai pune 0i .te o -oned -i 3n -.na -ortului! pentru a s ai& u e plti pe eea lu-e &ar a lui Caron. )o-.nii 3ns au uitat 0i pe Caron 0i r.ul 7tix 0i C.-pii ,lisei din -itolo(ia str-o0eas ! de .nd +ristianis-ul a 3nlo uit reli(ia p(.nis-ului. VA7#6, A6,C7A8*)# Celor e-s 3n a4u<ie! 7--i 2a e<i parte 0i -ieM Cpitane $andela0! Tu! e e0ti un &o(ta0M *--i o 2r.nt de le< aie C 2oa-ea u-plit - taie Li p.nQ la p-.nt --ndoaie.D C@i strine! -i sra eM *e <i-e 2oa-e! n-a- e-<i 2a e C - <in (reu 3n0elat *e to<i &anii e i-a- dat $e ist palo0 o<elit! Cu -nun +iul poleit.D C*-l 3n oa e! 2tul -eu! Ca s-l er ete% 0i eu! Li s-<i spun ade4rat *a -ai 2ost tu 3n0elat.D 're ul &eat palo0u-i da! #ar Vul an u- 3l lua! " +ii-n s.n(e-0i 3n runta $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") L-apoi aspru u4.nta: CAleleiM 2e ior de leleM V.n%tor %ilelor -eleM 8u te <inea 3n0elat *e .<i &ani pe el ai dat! *ar te <ine 3n0elat Antr-a ui -.n l-ai dat AleiM 2iar 4eninoasM 6it2 rea! ne redin ioasM1 Ce ru! spune! <i-a- 2 ut! Tur ilor de --ai 4.ndutP "ri la -ine n-ai a4ut *e -.n at 0i de &utP Gaine &une de--&r atP Cal 2ru-os de-n le atP Ai 4roit tu s -or eu! *ar n-a 4roit *u-ne%eu! C de -oarte --a s pat! 7 te ur< de p atMD Cu- %i ea se 0i i%&ea! 1 Cu4.ntul lit2! are la 3n eput ser4ea a denu-i pe polonii din 6it2ania! a a;uns a 3nse-na nea- ru 0i 2r redin<. $rin ur-are! el se apli de ro-.ni la ori e popor are i-au 2 ut daune rele. 119 Capul (re ului tia! Apoi trupu-i t.r.ia Br pop! ni i pro+od $.n la apra unui pod! Li podeaua ridi a Li su& pod 3l arun a. Apoi iar se 3ntor ea!

#ar pe uli<i pur edea Li din tur i el spea C.<i pe -.n-i 3n pea. Apoi iute aler(a Li 4oios se ununa Cu ea 2at -oldo4ean ! Blori i dunrean ! Care-n +aine de -ireas 6-a0tepta de -ult a as. 7pusu-4-a- .nte &tr.n Li -ai a- 4ro dou-n s.n. *e-<i a4ea su2lete &une! Li pe-a ele 4i le-oi spune. 1:0 TTTV Cor&a 1 Cor&a %a e la-n +isoare *e trei ani lipsi<i de soare! An ora0 la Sari(rad! An &e i la sultan @urad. ,l o2tea% 0i ;ele0te Li prin (ratii tot pri4e0te C.nd la nori purta<i de 4.nt Care plou pe p-.nt! C.nd la .rduri de o oare Ce -ereu %&or tre soare. #at! -ri! -ntr-un nor ,l %rea un or&u0or Ce pe sus tot ron nea Li din aripi tot &tea. CAleleiM Cor&a %i ea! C i n-a- durd! pui de or&! 7.n(ele s -i <i-l sor&M Ce tot %&ori 0i ron ne0tiP "ri pe -ine - ;ele0ti! "ri de -ine tu-<i &a<i ;o P )-.nere-ai 2r io ! 1 A east &alad are -ult ase-nare u a ea a lui 8o4a 0i Cor&ul 0i! pe .t presupun! ea este nu-ai o parte din 4reo alt &alad e s-a pierdut. Li <i-ar dea un(+iile 7 n-a a<i u d.nseleMD Cor&ul .t 3l au%ea *in el nor se repe%ea! $e 2ereastr se lsa Li pe li-&-i u4.nta: CCor& ele! dra(ul -euM Ce - &leste-i a0a ruP C u-&lu de r.ndul tu *e trei ani 2r-n etare *e .nd %a i la 3n +isoare. @ai -ta -i-a porun it 7 tot %&or neo&osit $e spinarea 4.ntului An ;urul p-.ntului! 7 te a2lu! a s 0tiu *e e0ti -ort sau de e0ti 4iu.D CAlei! or&e! de-i a0a! ,u nu te-oi -ai &leste-a! Ci u la ri-i te-oi ru(a Ca s 2a i pe (.ndul -eu VA7#6, A6,C7A8*)#

$",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 7--i adu i u plis ul tu Cin i 2uioare de -tas *e la -a-a! de a as L-3n iar&a-2ierului1 *in odrul 8e2erului.D Cor&ul iute-n %&or srea C.t pe er el se %rea @ai 3nt.i a un poru-&! Apoi nu-ai .t un plu-&! $.nQ e-n %are a;un(ea Li din %are se 0ter(ea. *ou %ile nu tre ea! Cor&u0orul se-ntor ea Li u plis ul adu ea Cin i 2uioare de -tas Cea -ai &un 0i aleas! L-3n iar&a 2ierului *in odrul 8e2erului. CAleiM or&u0orul -euM *e-a 4rea s2.ntul *u-ne%eu An ea lu-e s s ap eu! Jur s -i te 3n2r<es Li s -i te tot +rnes 8u u arne psreas ! Ci u arne p(.neas ! 8i i u s.n(e psres ! *ar u s.n(e p(.nes MD 1 An po4e0ti se po-ene0te ades de o iar& e are putere a topi 2ierul de la %4oarele 3n +isorilor. Ar 2i de re%ut iar&a-2ierului nu e alta de .t iar&a de pu0 ! da po4e0tile poporale nu ar 2i existat 3nainte de des operirea pra2ului. 1:1 Cor&ea ti-pul nu pierdea! ,l -tasea o tor ea! 6un( 2unie-o 2 ea Li de (ratii o prindea! Apoi .nd noaptea dea! ,l u iar&a- ea-de-2ier Atin(ea (ratii de 2ierN 'ratiile! a de 2o ! 7e topeau toate pe lo . 8u-ai una r-.nea Care 2unia <inea. *a 4edea 0i 4edea! Cor&a ti-pul nu pierdea. Bunia 0i-o apu a! $e 2unie lune a! 6e(nat -ereu 3n 4.nt $.n e da de p-.nt! Apoi el se deprta Li din (ur u4.nta: CCor&e! or&e! 2r<ior! @er(i la -ai a ea u dor Li-i du 4este -a- s pat *e la lo 3ntune at! Li de-a u- a s ---pa ! ,u din 2unie-a- s 2a Colan -.ndru pentru tur i!

Ca s -i-i ridi 3n 2ur iMD 1:: # 1 Bost-a! i ! un 8o4a ! Un no4a ! /a&a 8o4a ! Un 4itea% de-al lui @i+ai1 Ce srea pe 0apte ai *e stri(a Craio4a 4aiM ,l un 2e iora0 a4ea Li tot ast2el 3i %i ea: CBe iora0! 'ruiu<ul -euM As ult de e-<i %i eu! 7 nu a%i la 4reun lo ru! 6a lo ru 0i -ult departe $rintre (eneralii lui @i+ai-4od Vitea%ul s-a deose&it /a&a-8o4a ! oredin ios al *o-nului! 0i are a a4ut o -oarte (lorioas de -artir! din ordinul lui CiaUi 0i al 7enatului un(ures . : 7i-<ul de na<ionalitate 0i iu&irea de patrie sunt a0a de ad.n 3ntiprite 3n ini-ile ro-.nului! pentru el strintatea e nea(r! 2r lu-in. 7oarele nu-l 3n l%e0te pe p-.nt strinM )o-.nii sunt supu0i tristei &oli a nostal(iei! .nd se a2l des<ra<i. *e a eea 3n ar-ia austria unde sunt -ul<i 2e iori din Ardeal 0i din /u o4ina! le(ea de pedeaps 3n ontra 2u(irii din oaste! e -ult -ai pu<in aspr pentru ro-.ni. Un .nte 4e +i %i e: 8o4a 0i or&ul )o-an 3n <ara strin! *u e dorul 0i suspin. An nea(ra strintate.: *a sor<ii te-or purta Srile de-a 4.ntura Li-n 7ta-&ul de a intra! Tu de asta nu uita: Va- dreapt s plte0ti! Ar-ele s-<i o<ele0ti! Gainele s-<i pri-ene0ti Ca s pari un &iet sra ! 7 nu se-eni a 8o4a ! C nu-i tur ilor pe pla .D 'rue-n Sari(rad intra! VA7#6, A6,C7A8*)# TTTV# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Va- dreapt el nu da! *e +aine nu se s +i-&a! Ci pe uli<i se pri-&la Tot 3n +aine no4 e0ti Cu- e dra( a s-l pri4e0tiM Tur ii to<i .t 3l %reau! Antre d.n0ii se (riau: C#sta-i 'ruia lui 8o4a ! 6ui 8o4a Cara-#2la MD1 Li pe lo ei s-adunau! Li de 'rue s-aninau! Li u 'rue se luptau Li pe 'rue -i-l le(au Cu trei 2unii de -tas! *in ele s nu -ai iasM *ar .nd 'rue se-ntindea! *ou 2unii se rupea! 8u-ai una r-.nea!

Una lun( noduroas! C.t un &ra< 4oini de (roasM Tur ii iute-l uprindeau Li-ntr-un &e i 3l 3n +ideau! 6u-ea s n-o -ai pri4eas ! 7oare s nu -ai %reas M ## 'rue %a e la-n +isoare! *e trei ani lipsi<i de soare 1 Tur ii nu-es pe ro-.ni i2la ! adi 4ala ! 3ns pe a ei din Vala+ia 3i ara-i2la ! ro-.ni ne(ri! 0i pe ei din @oldo4a a -i2la ! ro-.ni al&i. 1:3 Li prin (ratii lun( pri4e0te Cerul are strlu e0te Li de d.nsul nu-n(ri;e0teM *or u-plit ini-a-i sea ! $l.ns de ;ale -i-l 3nea ! C.nd %re0te despre soare C.rduri! .rduri de o oare! Cltoare %&urtoare Li de el nepstoare. #at! -ri! u- pl.n(ea C departe! sus %rea Un or& ne(ru! or&i0or Ce %&ura 3n eti0or Li din aripi tot &tea Li u ;ale ron nea. #ar 'rue se a-ra Li din (ur-a-ar %i ea: CC i n-a- durd! pui de or&! Zilele s <i le sor&M Ce tot <ipi 0i ron ne0ti! "ri de -ine te (te0tiPD Cor&ul se apropia! $e 2ereastr se punea Li din plis u-i rspundea: C'rui0or! dr(u<ul -euM Ce - &leste-i a0a ru C.nd u-&lu de r.ndul tuPD 1:9 CAleiM or&e! or&i0or! *e 4rei tu s--i 2a i pe dor! Sine inelu0ul -eu Li du-l unde 4oies eu! An -un<ii Catrinului! An pdurea $inului 6a onda ul lui 8o4a ! 6ui 8o4a ! /a&a-8o4a . Li - ;ur de-oi s pa! $e tine te-oi adpa 8u u s.n(e psres ! *ar u s.n(e p(.nes MD Cor&ul 4esel ron nea! #nelu-n plis 3l punea! Aripile-0i 3ntindea! Li pe er el se %rea! Ant.i a un poru-&a0! Apoi a un lstuna0! Apoi a un &ondra0 Li-n %are da -a;un(ea! ,l din %are se 0ter(ea.

+ea-

### An -un<ii Catrinului! An pdurea $inului 1 Cu a era un soi de oi2ur 3-podo&it u pene de stru<! u are do-nii @oldo4ei 0i ai Vala+iei erau 3n orona<i .nd ei -er(eau de se 3n +inau sultanului a s pri-eas Y 3n4estitura. "&i eiul era a p.n a nu intra 3n sala de audien< a sultanului! ar%oda0i! el 3nt.i u0er nu-it apusilar Uiet+uda0i s 3-&ra e pe do-n u a2tan 0i -u+%ur-a(a s-i puie pe ap u a do-neas . @ai erau 3ns 0i alte u e -ai -i i pentru solaUi. : @oned tur eas de pe ti-pul lui sultan @a+-ud. VA7#6, A6,C7A8*)# "di+nea /a&a-8o4a 6a u-&ra unui opa ! Li prin 4is el tot 4edea $e 2e iorul su 'ruia. #at-un or& se i4ea Li pe-o rean( se punea C+iar deasupra apului! Capului 8o4a ului: Cor&ule<ul u0urel A4ea-n plis u-i un inel Care ;os dea din el C+iar 3n &ar&a lui 8o4a ! 6ui 8o4a ! /a&a-8o4a . Ador-itul se tre%ea! Li inelul .t 4edea! 7 otea +aine no4 e0ti! *e punea lu(re0ti! 7 otea u a de 8o4a 1 Li punea un o-na ! Li-n le a 4oini e0te! Li pur edea 4ulture0te! Cu desa(i! u &u%du(ele $line de -a+-udele:. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") ,l -er(ea 0i iar -er(ea! An Sari(rad a;un(ea! 6a di4an se du ea Li din (ur-a0a %i ea: CAu%it-a-! au%it *e-un 4oini e -i-a<i ro&it! #at---s a- sosit 7 4i-l pltes 3ndoitD. ,l desa(ii de0erta! Tur ii to<i n4al da! Li pe ;os se t4lea! Unul pe-altul se--pin(ea. #ar 8o4a aler(a! $e 'rue -i-l de%le(a! 1:5 Un palo0 3n -.n-i da Li din (ur u4.nta: C/ate tu -ar(inile! ,u s &at -i;loa ele! C le 0tiu soroa ele.D ,l tia la tur i! tia $.nQ e &ine ostenea! Apoi iute pur edea A-.ndoi de se du ea

An odrii Catrinului! An pdurea $inului! Unde or&ii lo uies Li a 2run%a se-n-ul<es Li &ine +lduies M 1:6 TTTV## Bata adiului 6a (rdin! la erda 6ui Ga(i /a&a-8o4a Care poart o-na !1 6un( -as e 3ntins Li de oaspe<i -ul<i uprins. *ar la -as ine 0edeP $e--pre;ur ine se 4edeP Lede &tr.nul 8o4a Ce trie0te-a u- de-un 4ea ! Cu in i%e i de 2ini0ori! Tinerei! -.ndri &u;ori! Li in i%e i de 2ini0oare! Tinerele (aro2ioare. To<i u &ine petre eau! $e 8o4a 3l 2eri eau! 8u-ai t.nrul #o4i<! Copila0 de 8o4 i<! 8i i nu &ea! ni i nu -.n a: 1 Co-na ul e oi2ur lu(reas . ,ste de re%ut &tr.nul 8o4a din a east &alad nu e tot a ela din &alada pre edent! i nu se potri4e0te o-na ul su u +ainele no4 e0ti 0i u a 4itea%ului osta0 0i prieten al do-nului @i+ai Vitea%ul. : Cadiu! u4.nt tur es e 3nse-nea% ;ude tor. *e la ini- o2ta. C8epo<ele +i! #o4i<! Copila0 de 8o4 i<! Loi-ule<! pui de ro-.n Ce nu 0tie de stp.nM 8i i nu &ei! ni i nu -n.n i. Ce stai pe (.nduri ad.n iPD C,u pe (.nduri a- %ut *e .nd! -o0ule!-a- 4%ut $e 2ata adiului: *in satul "driului.D3 CBe iora0 pui de ro-.n Ce nu 0tie de stp.nM *a este -ri!-a0a! An etea% de-a o2ta Li te du 3n (ra;dul -eu *e-<i ale(e-un pui de %-eu *in in i%e i de &a+a-e<i! 3 *in Adrianopol. VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") /a+a-e<i u perii re<i! Li-<i 2 sin(ur i%&.nda Ca s-<i ape<i do&.nda.D Tinerelul se s ula! 6ui 8o4a se 3n +ina! @.na dreapt-i sruta1 Li la (ra;d se 3ndrepta. #ar la (ra;d da -er(ea!

,l un -.n% 30i ale(ea! @.n% de 2u( sprintenel! #e0ea-n 4ar ptrrel:! @.n% e 2u(e a 0ol anul *e nu-l prinde ni i ar anul. $e el iute srea Li din 2u( -i-l oprea 6a o poart de (rdin! *e (rdin u 2lori plin Unde stau ad.nele3 *e se-n(.n u 2lorile. CTu! 2at-a adiului *in satul "driului! '+elai! (+elai p.nQ olea9 Ca s--i dai o 2lori ea! Li -i-o d u -.na ta 1 7rututul de -.n e un se-n de respe t din partea elor tineri tre ei -ai &tr.ni. A est o&i ei exist din 4e +i-e la ro-.ni! i ei au -ult respe t pentru &tr.ne<e. : Adi de patru ani. 3 Be-eile tur e0ti port nu-ele de ad.ne. 9 ,xpresie tur eas e 3nse-nea%: Vin p.n olea. 1:1 Ca s--i drea( ini-aD. Copila adiului *in satul "driului )u-eoar se 2 ea Li trei 2lori ea-0i ale(ea! Li trei 2lori ea ule(ea! L-un 2ir de pr 30i s-ul(ea Li u 2irul le le(a L-apoi taini ea le da Unei roa&e -.ndruli< 7 le du la porti<. Voini elul (reu o2ta! $eri0orul sruta Li din (ur u4.nta: CTu! 2at-a adiului! 7urioara rinuluiM '+elai! (+elai p.n olea Ca s--i dai o 2lori ea! *ar -i-o d u -.na ta! Ca s--i drea( ini-a.D Copila adiului *in satul "driului /u;ori se 2 ea L-o (aroa2 ule(ea 1:8 " (aroa2 a 0i ea! Apoi sin(ur-o du ea Celui -.ndru 8o4 el! A4ere-ar parte de elM Be iora0ul se ple a! *e -i;lo o apu a! 6a s.nu-i o ridi a Li la 2u( se-arun a! Li din 2u(-o de%-ierda! @ii de srutri 3i da. #ar ea roa& -edioar Li de -inte a- u0oar 7pai- sin(ur-0i 2 ea

Li-ntr-un su2let se du ea 6a adiu! la a2enea! Unde &eau tur ii a2ea. C7ai! adiule! nu sta! C-au rpit pe 2ii a taMD Cadiul se-n(l&enea! Cel-aua pe o +i punea! $e-o ttar -n le a1 Li la (oan se lua! #apa .-pii apu a! Ure +iu0ele-0i ul a! Ur-a -.n%ului l a! Bu(ea -.n%ul ne +e%.nd! 1 Adi : 3n le a pe o iap de soi ttres . : A est 2apt se (se0te raportat 3n ltoria dlui de 6a-artin 3n "rient. Un arap 2ur.nd alul altuia! a esta se lu pe ur-a 2urtului! dar .nd era s-l a;un(! el 3nsu0i 3i stri( a s -u0te alul de ure +e! i el pre2era a-l pierde de .t a-l 4edea a;uns de alt al. VA7#6, A6,C7A8*)# #apa 2u(ea r.n +e%.nd! L-a0a &ine 2u(ea! @ai -ai 3l a;un(ea. *a 4edea 0i 4edea! Bata -intea nu-0i pierdea! ,a pe -.n% se ple a! *e ure +e -i-l -u0 a!: Ure +iu0a s.n(era! #ar -.n%ul se o<erea Li srea! srea! srea! L-a0a &ine 2u(ea! Antr-o lip a;un(ea An (rdin! la erda ! 6a +a(i /a&a-8o4a . Cadiul 3n sosea! #ata(anul 30i s otea! #ar 8o4a ul el &tr.n Ce nu 0tie de stp.n! A0i ridi (enele! 'enele u .r;ele Ca s-0i 4ad oaspele: C7tai! us re adiule! 7 ne-as ult- 4or&ele! C ;unii 2a ertele Li &tr.nii pa eleMD $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") TTTV### @o(o0 4orni ul An ora0! la /u ure0ti! Tot s stai 0i s pri4e0ti $e ei 0apte 4oini ei! @.ndri pui0ori de %-ei! Lapte 2ra<i a 0apte &ra%i! To<i de-ai lui @o(o0 u-na<i. ,i 3n apul podului! An 2runtea norodului! A0teptau pe sora lor Li pe -.ndru-i so<ior! @o(o0! 4orni ul &o(at!

Ce (lu-e0te ne-n etat. ,i la u-&r se ul au! /eau 4oios 0i osptau! Cu plos u<a 3n +ina *e in i 4edre 0-o o a! Vadra Sari(radului! @sura--pratului. #ar 2ratele el -ai -are =C-i -ai -are! -inte n-are> $e dru- o +ii-0i aler(a Li u (las do(it stri(a: CZri<i 4oi e %res euP #at 4ine a un %-eu! Vine @o(o0 4orni ul! Clare pe (al&enul.D Bra<ii to<i -i se s ulau! $este .-puri se uitau! Li 4edeau! -ri! 4edeau Cu- 4enea @o(o0! 4enea: C/un %iua! 0apte 2ra<i! Lapte 2ra<i a 0apte &ra%iMD C/un sosit! 2rate u-nate! Ai 4enit pe nea0teptate. *ar unde <i-e so<ioaraP Ce ne-ai 2 ut surioaraP "ri poate -ai 0i uitat Ctre noi te-ai le(at C.nd pe 7tan a ne-ai luat! 7-o adu i la 2r<iori. $e iarn de nou ori! C-s -ai -ulte sr&tori: $e 4ar de patru ori! C-s -ai -ulte lu rtoriPD 1:9 130 C/a! -i 2ra<i! eu n-a- uitat Ctre 4oi --a- le(at! Li u 7tan a a- ple at 7-o adu la des2tat! *ar 3n dru-ul prsit Tur i! ttari ne-au 3nt.lnit Li pe 7tan a -i-au rpit.D C$e 7tn u<a ne-au rpit Li tu! @o(o0! ai 2u(itP Cu ei 2uri nu te-ai luptat! *up ei nu te-ai luat! 8ou ani s-i tot alun(i Li u -oartea s-i a;un(iP @ori dar! .ine &leste-atM C <ie nu <i-a 2ost dat Ca s 2ii 4redni u-nat Cu-ai 7tn u<ei 0apte 2ra<i! Lapte 2ra<i a 0apte &ra%iMD Li u to<ii runt tur&au $alo0ele ridi au. #ar 2ratele el -ai -are =C-i -ai -are! -inte n-are> $alo0ul -i-l 3n4.rtea! An @o(o0 3l a%4.rlea! *ar ni i -i-l ni-erea. $alo0u-n 4.nt 4.;.ia!

*e-un %id -are se lo4ea Li-ndrt se 3ntor ea! 6.n( @o(o0 de dea Li-n p-.nt se 3n(ropa VA7#6, A6,C7A8*)# Li p.n 3n -nun +i intra. #ar 2ratele el -ai -i =C-i -ai -i ! e -ai 4oini > $alo0ul -i-l 3n4.rtea! An @o(o0 3l a%4.rlea! Li prin ini--l ;un(+eaM C.nd deodat e 4edea! Ce 4edea 0i nu redeaP " telea( %u(r4it! $e dinuntru poleit Cu doispre%e e tele(ari! Tele(ari u oa-e -ari! Li-n telea( sora lor An2lorind a un &u;orM C/un %iua! 2ra<ii -ei. Lapte pui0ori de %-eiM *ar unde 4i-i u-natulP Ce -i-a<i 2 ut &r&atulPD C6-a- tri-is 3n iad de-a drept Cu 0apte palo0e-n piept! C nu-i 4redni s trias Li u noi s se rudeas Cine-n oard p(.neas 8u 0tie s 4ite;eas Li ne4asta s-0i p%eas MD CVai de -ineM e-a<i 2 utP Vai de 4oiM n-a<i pri eput Cu- @o(o0 a (lu-it C.nd de -ine 4-a (ritPD /ine 4or&a nu s2.r0ea! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 6a ri-i din o +i 3i ie0ea! 6.n( @o(o0 ea dea! Cu &ra<ele-l uprindea! Al &o ea! 3l de%-ierda! 1 $oate le(enda raportat ai e s 2ie i%4orul de unde se tra(e nu-ele podului @o(o0oaiei din /u ure0ti. 131 Apoi su2letul 0i-l da An aptul podului! An o +ii noroduluiM1 13: # Brun% 4erde de ne(ar! A ie0it /u;or 3n <arM1 /ate! prad! nu o-oar! $e io oi 3i &a(-n 2iare!: 7-i dea &ani de +eltuial Li +aine de pri-eneal. /u;or iese! /u;or %i e: CGalal de tine! 4oini eM Gaide<i! opii! dup -ine C 0tiu alea-n odru &ine Li 0tiu tur-e de &er&e i! #%4oare u ape re i! Li ne4este 2ru-u0ele

Li desa(i u ru&ieleMD # i 3n 4ale! olea-n 4ale 7un-un (las duios u ;ale! 1 A est +o< 4estit! pore lit /u;or din au%a ulorii prului su! a ie0it 3n <ar pe la 3n eputul 4ea ului T#T. ,l era 2e ior &oieres la -o0ia unui &oier p.nQ a nu se da la +o<ieN 2iind 3ns ru &tut 3ntr-o %i de stp.nul su! /u;or a apu at alea odrului! a s-0i r%&une 3n ontra &oierilor. C.nte ul 3nsu0i %i e el nu 2 ea -or<i de o-! dar a4ea -ul<u-ire a pune pe io oi 3n lan<uri. : Biare 3n lo de 2ere! pro4in ialis-. 3 /u;or a 2ost prins 3ntr-un &ordei! aproape de Bo 0ani! unde el se odi+nea. /u;or 'las 2ru-os de 2at -are! /u;or prinde-o srutareM # i 3n 4ale! la p.r.u! *ou 2ete spal (r.u! /u;or le <ine de &r.uM # i 3n 4ale! la 2.nt.n! *ou 2ete spal l.n! /u;or le str.n(e de -.nM # i 3n 4alea lui Terinte! *ou 2ete ule( linte! /u;or le s oate din -inteM Brun% 4erde de ne(ar! 6a Bo 0ani! 3ntre +otar! ,ste-un &ordei a- ple at3 *e opa i 3n on;urat. A olo-i /u;or ul at! VA7#6, A6,C7A8*)# TTT#T ## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 6a Ani<a 4du4i<a! Ce-i d 4in tot u 4dri<a Li-l 3-&at u (uri<aM CAni<i o! dra(a -eaM @ult -i-e dor de-o 2lori ea! Blori i ru-eoar Care-o por<i 3n &u%i0oar.D CLte2ni /u;ora0M Blori i a da-<i-o-a0. 8a 0i na (uri<a -ea *e-o srut .t 3i 4rea. #ar de &ut! nu -ai &ea! C potira-i .t olea.D C6asQ s 4ie nu--i pas C.nd -i-e palo0ul pe -as Li -.ndru<a dr(stoas.D 7rutatul n-a s2.r0it! $otira -a 0i sosit. 6uptat-a /u;or! luptat! *e potir n-a s patM ### Brun% 4erde de ne(ar! $e /u;or -i-l du prin <ar 1 *up 3n<elesul a estor dou 4ersuri! se 4ede 0i pe ti-pul lui /u;or unii din ;ude tori erau supu0i 2ar-e ului &anilor. : Go<ii ro-.ni s-au artat -ai totdeauna u 3ndurare pentru ei sla&i 0i

sra iN de a eea 0i poporul 3i onsider a pe ni0te eroi 0i are pentru ei o dra(oste plin de ad-irare. 133 *e-l arat a pe-o 2iarM Li -i-l pun la 3n +isoare! Br ar-e! 2r soareM "liolioM odru 2run%os! C.t e0ti 4ara de 2ru-os! #arna putre%e0ti tu ;osM Ca tine /u;or 3n (ros 7ta ul at u 2a<a-n ;os. #V Brun% 4erde de ne(ar! $e /u;or -i-l ;ude ar! 6a *i4an 3l 3ntre&ar! @ul<i re0tini de-a o-or.t C.t prin <ar a +o<itP #ar /u;or ru e-0i 2 ea Li u dreptul rspundea: C@ort de o- eu n-a- 2 ut! *ar io oi -ul<i a- &tutMD CLte2ane /u;orule! Unde-<i sunt a4erile Ca s-<i s api tu %ilelePD1 C6e-a- as uns pe la opa i! *e-a;utor la ei sra i! 7-0i u-pere &oi 0i 4a iMD: 139 V Brun% 4erde de ne(ar! /u;or se suie pe-o s ar... $l.n( sra i u ;ale-a-ar! An ele -ai -ulte &alade! +o<ii sunt repre%enta<i 3n ulori 4ii 0i -.ndre. Voi u! un alt +o< e s-a artat 3n <ar dup /u;or! rspunde a 0i a esta ;ude torilor e-l 3ntre&au despre a4erile adunate: CA4erile nu 4-oi da! C pe Voi u-<i sp.n%ura Li 4oi (al&enii-<i lua! Cu r<ile 3<i ;u a! VA7#6, A6,C7A8*)# C nu-i s ara do-nilor Li e s ara +o<ilor! Calea nea(r-a -or<ilorM Cu dro0<ile 3<i pri-&la! Cu -uierile-<i -.n a. #-a- as uns pe la opa i... et .! et .D $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 8-a<i au%it de-un Jian! *e-un Jian! de un oltean! *e un +o< de pitan Care u-&l prin pduri Cu doispre%e e panduri! Cu (+ie&e 0i u poturiP ,l ia -iei de la io&ani! Ar-sari de la -o ani! Br plat! 2r &aniM CColea! -ai !-n 2(e<el 7-a i4it un 4oini el $e-un al 4.nt poru-&el.

@ du ! -ai ! dup elD. C8u te du e! 2ata -ea! C-i p<i ru0ine (rea. Cel 4oini u alul -i #an u Jianul 3i %i . ,l pe .te le-a iu&it $e toate le-a a-(it! 1 Jianul era de nea-ul su &oier. ,l a +o<it! a 0i /u;or! pe la 3n eputul 4ea ului T#T 0i 0i-a s4.r0it %ilele la T.r(o4i0te! 2iind iertat de (u4ern. Un alt .nte al Jianului sun a0a: 7e 4ede Jianul! a 0i /u;or! a4ea -are presti(iu 3n o +ii 2etelor 0i era nu nu-ai 2ur de a4eri! dar 0i de ini-i 2e iore0ti. Jianul1 Li p.nde0te la str.-tori *e despoaie ne(ustori! Li tot prinde la &oieri *e-i ur< de a4eriM To<i de d.nsul 2u(eau! To<i de el se ;eluiau 6a do-nul! la Cara(ea. *o-nul potir-aduna! *up +o< el o -.na. 6e-a lsat 0i a 2u(it! 6a Jiu pe unde-a u-&lat! C.te 2ete s-a-n0elat *up el de s-au luat! Cu opii tot le-a lsat. 6a "lt! prin ori are lo ! C.te le-a luat la ;o ! 6e-a lsat pl.n(.nd u 2o ! *e-au r-as 2rQ de noro D. 135 T6 136 #ar Jianu-n<ele(.nd Cele e-i tre eau prin (.nd 7e-ndru-a spre "lt 2u(.nd. C.nd la "lt! "ltu-i u-2lat! C la -unte l-a plouat: C@i ro-.ne! -i podar! Tra(e podi0 a de ar 7 - tre i la ela -al Cu 4itea%ul ist de al. Tra(e podul -ai de-a drept $.nQ nu-<i pun un (lonte-n piept! 8u--i 2ii du0-an 0i--i 2ii 2rate *e nu 4rei un (lonte-n spate.D *ar podarul se (.ndea Li u lene se-ntindea. *a 4edea 0i 4edea! Jian rostul nu-0i pierdea. ,l se arun 3not Cu su2let! u al! u tot. Calu-n ap se lupta! #ar Jianul u4.nta: C*e .t s - ro( de prost Ca s deie podu-n rost! @ai &ine u -ur(u-not VA7#6, A6,C7A8*)# C 0i el e pui de "lt.

*e .t s - iules ! @ai &ine s +aidu es M Gai! 4oini e -ur(ule<! 8u -ai 2a e prul re<! Gai la 7latina-n ;ude<! Unde (a%da ne-o- a2la L-a-.ndoi ne-o- rsu2laMD C.nd la (a%d el sosea! Ce 4edea 0i e-au%eaP $otira (a%da le(a! *e Jian o 3ntre&a. CGaide iar! -ur(ule! +ai! Gai la -unte sus! pe plai! 7 s p- de +iu! de 4aiMD Bu(ea -ur(ul .t 2u(ea! *ar potira-l a;un(ea! $e Jianu -i-l prindea Li-l du ea la Cara(ea. VaiM sr-anul 4oini elM 7r u<! a-ar de elM C i pe lo -i-l ;ude ar! Cu lan<uri -i-l 3n r ar Li-n o n -i-l arun ar. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Tunsul1 Vestea-n <ar a a;uns *e un +o< u nu-e Tuns! C prin odri a ie0it *e 0ase-nto4r0it! To<i 4oini i! ale0i panduri! "aspe<i a(eri de pduri! Ce se port din r.n( 3n r.n(! C.<i 3l 4d! de ei se pl.n(. C ni i unde nu (.nde0ti! Cu d.nsul te 3nt.lne0ti Li-l au%i %i .nd u &ine: C*e unde 4ii! -i re0tineP *in e sat! din e ora0P 6uat-ai la dru- r4a0 7 nu pti-e0ti e4a0P 1 #storia Tunsului a 2ost s ris de un autor rus 0i tiprit 3ntr-un alendar! dup o upa<ia Vala+iei de tre ar-iile ruse0ti! la 18:8. " parte din a ea istorie ane doti a 2ost tradus de dl A. *oni i 0i tiprit 2in Boaia 0tiin<i2i 0i literar e s-a pu&li at la #a0i 3n anul 1899. Te ;ur u pistolu-n piept! 7pune -ie tot u drept! *e ai &ani -ai -ulti ei! *--i ;u-tate din ei! C-<i dau la -.n r4a0 7 nu r-.i p(u&a0! Li u 4re-e de-oi tri! $.n-3ntr-unul <i-oi plti! *ar u-4a de-oi -uri eu! Si-i 4a plti *u-ne%euMD VaiM sr-anul 4oini elM 7r u<! a-ar de elM C i p atul l-a (onit! Cu -oarte l-a pedepsitM

131 T6# 138 T6##Z # : *ra(o0! -.ndru a un soare. *ra(o01 *ra(o0! -.ndru a un soare:! A ple at la 4.ntoare. '+ioa(a 0i s(eata lui Ba pustiul odruluiM Cer&ul -oare! ur0ii pier Li 4ulturii ad din er... #at -ntr-o du-&r4ioar ,l %re0te-o prioar! Biar &l.nd de la -unte! Cu stelu< al&-n 2runte Li orni<e su&<irele Li opite sprintenele. Cprioara u- 3l si-te Z /alada *ra(o0! 2iind in lus de poet 3n i lul @r(ritrelelor! este reprodus 3n 3ntre(i-e 3n 4ol. An0ir-te! -r(rite. Ai i pstr- notele lui Ale sandri din edi<ia de la 1866 a poe%iilor populare =n. ed.>. 1 A east &alad! de0i o-pus de -ine 3n stilul .nte elor &tr.ne0ti! a(sit de u4iin< a o uprinde 3n ole <ia poe%iilor poporale! 2iind ea a-inte0te una din le(endele ele -ai interesante ale @oldo4ei. *up tradi<ia popular! *ra(o0 a 4enit din Ardeal 0i a poposit 3ntr-o 4ale nu-it C.-pul lui *ra(o0! e se (se0te 3ntre /a u 0i $iatra. *es le area lui a 2ost pe la 3n eputul 4e ului T###. Ase-enea se pretinde &ourul @oldo4ei repre%int apul unui %i-&ru u is de *ra(o0 la des le area lui 3n <ar! 3n se olul T###. /our 3nse-nea% /oul Urus. 6as lo urile stri-te! Bu(e! salt! %&oar! piere! Ca un 4is! a o prereN #ar *ra(o0 3n2o at " (one0te ne-n etat. Zi de 4ar .t de lun(! V.ntorul o alun(! L-a-.ndoi se pierd de 4ii An odri -erei pustiiM #at! -ri! deodat " poian se arat! An4er%it! 3n2lorit Li de lu-e tinuit. VA7#6, A6,C7A8*)# ## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") #ar pe iar&-n poieni< C.nt-o al& opili<! Cu o +i dul i! de%-ierdtori Li u s.nul plin de 2lori. Cprioara! .t o 4ede! Z&oar 4esel! se repede Li 3i ade la pi ioare $e-un o4or de l ri-ioare. C.t 4itea%ul o %re0te! $e lo st 0i se ui-e0teM

Uit &l.nda prioar Li s(eata e o-oarM Uit dra(a 4.ntoare! Uit lu-ea de su& soareM ### DCopili<M %i e el )e%e-at de-un ste;rel. ,0ti tu %.na stui plai! 7au o 2loare de la raiP[ D*ra(o0! *ra(o0! 2r<ioare! 8u sunt %.n! nu sunt 2loare! *ar a- su2let 2e iores 1 #at! ar u--i 4ite;es ! 6.n( tine-l rsdes . An -un<ii @oldo4ei dinspre Ardeal a- 4%ut un ste;ar &tr.n de -ai -ulte sute de ani! pe are lo uitorii 3l nu-eau: Ar ul lui *ra(o0. ,l era u trun +iul 3ndoit a un ar . 139 Li @oldo4a - nu-es . @ult e -ult de .nd te-a0tept L--i alin dorul din piept! C de *o-nul sunt -enit Ca s 2iu a ta ursitM[ D"! @oldo4o-n .nttoare! 'in(a0 2er-e toareM #at! ar u--i 4ite;es 6.n( tine-l rsdes 1! Ca s deie p.n-3n %ori Cren(i u 2run%e 0i u 2lori! Li u-a ele ren(i 2ru-oase 7--pleti- ununi 4oioase! Una <ie! una -ie! $entru-a noastr ununieM[ #V A doua %i ei ple ar Li prin odri apu ar! A-.ndoi 3-&r<i0a<i! Cu 2lori -.ndre-n ununa<i. *ealuri -ulte ei suir! @ulte dealuri o&or.r! 190 $.n-3n 4alea ea-n4er%it! *e-un r.u lu iu r orit1. Copili<a-n4eselea Li din (ur-a0a (ria: D*ra(o0! *ra(o0! 2r<ioare! 6as o +ii ti s %&oare $este dealuri 0i .-pii $s ute de er(+elii! $este 4i! peste (rdini Unde %&or -ii de al&ini! $este ape ur(toare Li du-&r4i rsuntoare. C.t p-.nt tu 4ei 4edea! , uprins de %estrea -eaM L-a ea dal& de -o0ie Toat-n 4e i a ta s 2ie! Ca s 2ie-n 4e i s pat *e o 2iar-n2ri o0at! *e un %i-&ru 2ioros: Care-o al -n sus 0i-n ;os[.

1 *e-un r.u lu iu r orit. ).ul @oldo4a. : *e un %i-&ru 2ioros. Tradi<ia 4e +e pretinde &ourul @oldo4ei repre%int apul %i-&rului u is de *ra(o0 .nd a des le at 3n <arN istoria 3ns sus<ine a el &our 4ine de la etatea Caput /o4is ridi at de 3-pratul Traian 3n *a ia. VA7#6, A6,C7A8*)# V /ine 4or&a nu s2.r0ea! *in r.u iat ie0ea Zi-&rul apri( a un %-eu! Cu lun(i oa-e a de leu! Li u oarne o<elite! Li u aripi la opite. Biar runt 0i tur&at $le a 2runtea lui ea lat Li srind! -u(ind! da %or $este -.ndrul 4.ntor. #ar *ra(o0 s-a<inea Li! el %i-&ru u- 4enea! '+ioa(a-n 2runte-i arun a! Bruntea-n dou-i despi aM Apoi apul 3i tia! Antr-o lan e 3l punea Li ple a 3n 4eselie $e 2ru-oasa lui -o0ie! *e p(.ni s o 2ereas Li a do-n s o do-neas M $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") @o4ila lui /ur el1 Antr-o %i de sr&toare! Antr-o %i u -.ndru soare Care lu-ea-n4eselea Li u aur o-n4elea! #at! -ri! se i4ea! Ca alt soare strlu ea *o-nul Lte2an el 4estit! *o-nul el ne&iruitM ,l pe al 3n le a Li u -ul<i 4oini i ple a *e la s ara ur<ii lui 6a &iseri -n Vaslui.: Clopotele rsunau! 7tea(urile-i se-n +inau! Ar-sarii spu-e(au! Br.iele 0i le -u0 au! 1 Antre #a0i 0i Vaslui se a2l un deal (ol nu-it @o4ila lui /ur el. $oporul 3ns 3i %i e @o4ila lui $ur el! 0i unii ar+eolo(i pretind a est nu-e 3i 4ine de la (eneralul ro-an $or elus are ar 2i t&r.t pe 4.r2ul ei. /alada ne spune ade4rata ori(ine a nu-elui dealului. : 7u& Lte2an-4od el @are s aunul do-niei a 2ost .t4a ti-p 3n ora0ul Vaslui! po%i<ia a estui ora0 2iind -ai 3nde-.nati pentru aprarea <rii 3n ontra n4lirii ttarilor. Codrii Vasluiului erau pe atun i 2oarte 3ntin0i 0i au -istuit -ulte +oarde de ttari. #ar poporul tot stri(a: C7 trie0ti! -ria-taMD

C.nd aproape de intrare! Ce s-aude-n deprtareP 'las de o- +iuind tare: CGai! +o! <a! +o! /ourean! Tra(e &ra%d pe tap0an.D Lte2an-4od se oprea Li din (ur-a0a (ria: CAu%it-a<i! au%it 'las de ro-.n ne ;itP Antr-o lip s-l (si<i! Li u el ai i s 2i<i.D Cin i pan<iri se ale(eau! $e Vaslui 3n sus -er(eau $.nQ %reau 3ntr-o -o4il 191 T6### 19: Un ro-.n ar.nd 3n sil Li -o4ila &r%duind Li din (ur +iuind: CGai! +o! <a! +o! /ourean! Tra(e &ra%d pe tap0anMD Cei pan<iri des le ar! $e ro-.n 3l 2ere ar! 6a Vaslui 3l adu eau Li la *o-nul -i-l du eau: C@i ro-.ne! s n-ai tea-! 7pune nou u- te +ea-PD CTea- n-a- sunt ro-.nM Tea- n-a-! --i e0ti stp.nM Tu e0ti Lte2an do-n el -are Care-n lu-e sea-n n-are Li eu sunt Loi-an /ur el! $ui0or de 4oini elMD C7 trie0ti da n-ai tea-M *-ne nou &un sea- Cu- de te-ai p tuit 7 te-apu i de plu(rit! To -a-n %i de sr&toare! To -a-n ti-p de 3n +inarePD1 C*oa-ne! pun -.na la piept 1 Cunos ut este din istorie 0i din tradi<ie Lte2an-4od a 2ost 2oarte reli(ios. ,l a %idit 3n <ar 90 de &iseri i! spre po-enirea nu-eroaselor sale i%&.n%i asupra le0ilor! a un(urilor! a ttarilor! a tur ilor 0i a a%a ilor u are a 2ost 3n lupt 3n tot ursul (lorioasei sale do-nii. : Cr.n ena &tlie u tur ii de la anul 1916 3n are Lte2an a a4ut a se lupta u toat oastea lui @o+a-ed ##! 3n nu-r de 1:0. 000 osta0i. VA7#6, A6,C7A8*)# Li - ;ur s-<i spun u drept. $.n-a nu-a;un(e plu(ar A4ea- 2alni ar-sar Li o (+ioa( nestru;it Cu piroane <intuit! Care .nd o 3n4.rtea$roa0 prin du0-ani 2 ea-! C.te opt pe lo turtea-M AleleiM pe .nd era"- 3ntre( de - lupta-!

@ul<i p(.ni a- -ai stri atM @ulte apete-a- 2r-at *e ttari 0i de li2teni Li de 2alni i un(ureniM #ar 3n lo la )%&oieni: @i-a %ut (+ioa(a din -.n *e o sa&ie p(.n: *ar n-a %ut nu-ai ea! A %ut 0i -.na -ea Cu p(.nu-altureaM... *e-atun i n-a- e s - 2a C-a- a;uns un &iet sra ! 8i i n-a- as! ni i n-a- plu(! 8i i ;un ani a s-i 3n;u(M $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Toat 4ara --a- ru(at *e &o(a<ii ei din sat 7--i dea plu(ul a s ar... @i-a 2ost ru(a 3n %adar. Atun i! *oa-ne! --ntorsei! 6a ttari - dusei! Un plu( -are prinsei! Li -un &ou 3l 3n;u(ai Li de lu ru --apu ai! C sra ul n-are soare! 8i i %ile de sr&toare! Ci tot %ile lu rtoareMD *o-nul Lte2an l-as ulta Li din (ur u4.nta: C@i /ur ele! 2tul -euM #at e +otrs eu: 1 #storieM Tradi<ia spune 3n ade4r pe ti-pul lui Lte2an-4od! 0edea un osta0 de-al lui pe @o4ila lui /ur el! ale de o po0t 0i ;u-tate de la Vaslui! 0i (lasul su era at.t de puterni ! 3n .t a;un(ea p.n-3n au%ul *o-nuluiM 193 #a-<i un plu( u 0ase &oi Li -er(i &o(at de la noi. #a-<i -o4ila r%0ie Ca s-o ai de plu(rie! *ar 3n 4.r2u-i s te-a0e%i! Ca ste;ar s pri4e(+e%i! Li ttarii de-i 4edea C-au intrat 3n <ara -ea! Tu s stri(i .t e-i putea: 7ai! Lte2ane! la +otare C-a intrat sa&ie-n <arM1 Atun i eu te-oi au%i! Ca un %-eu --oi repe%i Li ni i ur--a r-.nea *e ttari 3n <ara -eaMD 199 Lte2an Vod 0i 0oi-ul LT ,BA8 Loi-ule! 0oi-u< u0or! B-te roat sus 3n %&or. Ce se 4ede la +otare *e s-aude %(o-ot -areP L"#@U6 Lte2aneM 4itea%ul -euM

ZuM de altul -ar 2i ru! #ar de tine -ult e &ine C tu e0ti 0oi-an a -ine. *e ;ur 3-pre;urul tu 84les du0-ani -ereu1! Te al un(urii 2lo0i Li li2teni ne redin io0i! Te al +anii ttre0ti Li urdiile tur e0tiM L T , BA8 6asQ s 4ie! lasQ s 4ie 7 se deie prad -ieM @oartea-i pa0te a o tur-! $ atu-i -.n din ur-. @ul<i au -ai 4enit la noi! $u<ini s-au dus 3napoi! C-s ro-.n u patru -.ini Li a- lea uri de p(.ni: *e ttari a- o s(eat! *e tur i pala -ea ea lat! *e li2teni un &u%du(an Li de un(uri un ar an. VA7#6, A6,C7A8*)# T6#V $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") T6V C.nte ele lui Lte2an Vod Lte2an! Lte2an! *o-n el -are! 7ea-n pe lu-e nu are *e .t nu-ai -.ndrul soareM *in 7u ea4a .nd el sare! $une pieptul la +otare Ca un %id de aprareM /ra<ul lui 2r-n etare /ate +oardele ttare! /ate etele -a(+iare! /ate le0i din 2u(a -are! /ate tur i pe %-ei lare Li-i s ute0te de-n(ropare. 6u-ea-ntrea( st-n -irare! Sara-i -i ! <ara-i tare Li du0-anul spor nu are. 1 $e un(uri 3i p.r;ole0te. Alu%ie la &tlia de la /aia! unde o -ul<i-e de un(uri au pierit 3n 2o ul a elui ora0. : #ar pe le0i u +i a tare Ai a4.nta-n sp.n%urare. Antr-una din n4lirile le0ilor 3n @oldo4a! Lte2an Vod i-a surprins 3ntr-un odru! 0i pe .<i din ei a ro&it i-a sp.n%urat de pr 3n opa i. *up a ea nenoro it expedi<ie! re(ele polon! 3ntor .ndu-se 3n <ara lui! a dat un de ret porun ind a to<i le0ii s poarte +i a s urt. =Tradi<ie>. 3 Li-i 3n;u( a s are. Alu%ie la *u-&ra4a )o0ie e a 2ost arat de le0i 3n;u(a<i la plu( 0i se-nat apoi u (+ind. A6TU6 Lte2an! Lte2an! *o-n el -are! An 7u ea4a ui&u-0i are

Ca un 0oi- 4oini 0i tare. *in 7u ea4a .nd el sare Zi 0i noapte! de lare! 7e &ate-n patru +otare. $e ttari 3i spe0te! $e un(uri 3i p.r;ole0te!1 Li pe tur i 3i risipe0te. #ar pe le0i u +i a tare: Ai a4.nt-n sp.n%urare! Li-i 3n;u( a s areM3 195 196 # 6pu0neanul el u-plit1 7t pe s aun poleit. Curtea-i plin de &oieri! Vorni i! +at-ani! 4istieri Ce se-n +in *o-nului Li se te- de ura lui C ura lpu0nneas , peire &oiereas .: #at! -ri! deodat Un lu ea2r se arat Cu +ip 4esel 0i do-nes Li u -ersul 4oini es M Cine-i -.ndrul tinerel! 1 An edi<ia &aladelor! partea ##! pu&li at la #a0i 3n anul 1853! s-a lune at o (re0eala i-portant! on2und.nd pe /o(dan C+iorul! 2iul lui Lte2an el @are! u /o(dan! 2iul lui Alexandru 6pu0neanu. *up a2lrile de la .ntre<i! &alada a luat s +i-&are la 3n eputul ei 0i se potri4e0te +iar u roni a @oldo4ei e %i e despre /o(dan 2iul lui 6pu0neanu Cde arte nu era prost! la lri-e sprinten! u suli<a la +al ni-e nu-l 3ntre ea! a s(eta din ar era -are -e0ter! 3i pl eau ;o urile opilre0ti 0i (lu-eleD et . : A este dou 4ersuri 2a ne(re0it alu%ie la u iderea elor 91 de &oieri -ari 3n 4re-e e &en +etuiau la -asa lui Alexandru 6pu0neanu. Ve%i des rierea 2 ut de C. 8e(ru%%i. /o(dan Care-i tras printr-un inelP , /o(danul el (lu-e< Li la lupt 3ndr%ne<! Li de arte rturar Li de ar &un s(etar. ,l 3n sal-naintea% Li la *o-nu-n(enun +ea%! Apoi %i e: C@ ro( <ie! Tai ! *oa-ne din do-nie! Voie d--i s iau so<ie Ursita e--i pla e -ie. ,a nu-i 2at de--prat Li-i +iar de litean &o(at Li de le(e lepdat! VA7#6, A6,C7A8*)# T6V# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *a-i 2e ioar a o stea! @.ndr a o psrea! *ul e a o 2lori ea! Li su2letul -eu o 4reaMD 6pu0neanul se--&l.n%e0te Li din (ur-a0a (rie0te:

C*ra(ul tatei! -er(i u &ine! Voie tu ai de la -ineMD Ast2el %i e 0i-l srut Ca pe-o 2loare-n s.n res ut! Li po loanele-i (te0te Li pe ale -i-l porne0te Cu o sut de nunta0i! To<i ale0i din ta&ara0i. ## 8unta0ii 3n le au! Cu /o(dan 4esel ple au! ,i ple au pe la 7.n-$etru. L-a;un(ea pe la 7.n-@etru1 6a liteanul el &o(at Li de le(e lepdat. #ar liteanul de-i 4edea $oarta ur<ii 3n +idea Li-n lan<u(uri o le(a 1 Adi pe la s2.ntul *i-itrie. : *e s.r(! u4.nt 4e +i e 3nse-nea% de(ra&. 3 )su irea -ust<ii e onsiderat a un se-n de pl ere. )o-.nul! .nd 4ede o ne4ast 2ru-oas! 30i rsu e0te -usta<a u -ul<u-ire 0i ast2el 3i d a 3n<ele(e 3i pla e. 191 Li din (ur-a0a stri(a: CCare este -irele! @irele! (inerele! 7ar el %idurile! 7 des +id por<ileMD C.t /o(dan 3l au%ea! *e s.r( -i se repe%ea!: Calul 30i 3n2ier&.nta L-un rpe% 4oini 3i da. Calul r.ndunel %&ura Li 3n urte eraM #ar 3n urte u- srea! /o(dan ti-pul nu pierdea! $oarta ur<ii des +idea Li nunta0ii to<i intra. 6iteanul se -ira Li -usta<a-0i rsu ea3 Li din (ur iar %i ea: CCare este -irele! @irele! (inerele! 7ar el tean urile 7-0i ia posta4urileMD C.t /o(dan 3l au%ea! Calul iar 30i repe%ea! $este tean uri el %&ura! 198 Apoi le des20ura! Li le da pe la nunta0i Care-n lupte sunt 2runta0i! Cu- era 0i nunta0ul A0a-i da 0i posta4ul. *e era el nl<i0or! Ai da posta4 ro0ior! 7 2ie strlu itor. *e era el -edior! Ai da posta4 (l&ior! Ca s-l prind &ini0or.

*e era el -ititel! Ai da posta4 al&strel! Ca s se -.ndreas -n elM ### 6iteanul se &u ura! ,l 3n as intra! 6ui /o(dan arta Trei opile tot de-un stat! Tot de-un +ip ase-nat. Al&e (in(a0e tustrele Ca trei 2lori de 4iorele. *o-nul t.nr le pri4ea! Cu o +i dul i are sti lea! #ar liteanul -i-i %i ea: CCare este -irele! @irele! (inerele 1 *ru0te se nu-es 2etele prietene ale -iresei are o 3nto4r0es 0i o asist la ununie. ,le sunt 3-podo&ite u peteal de aur pe ap! a 0i -ireasa. VA7#6, A6,C7A8*)# Cunoas -0i el -ireasa! Cunun-se u d.nsaMD /o(dan -intea nu-0i pierdea! #nel din de(et s otea! $e o4or 3l arun a Li din (ur u4.nta: CCare--i este -ireasa! 7 - iu&es u d.nsa! Culea(--i ea inelul! #nelul u de(etul! C i a- sa&ia-nsetat Ce dore0te ap de 2atD. *in trei dou ni i -i0 a! #ar -ireasa se ple a! $e o4or 3n(enun +ea! Ca o 2loare se-ndoia! Li inelul ule(ea Li-n de(e<el 0i-l punea. " +ii -irelui sti lea! #ni-a-i se-n4eselea. ,l -ireasa-0i ridi a! $e o +i dul e-o sruta Li pe &ra<e -i-o purta Li-n rd4an o punea Li spre <ar pur edea. *up ei 3n 4enea Car -are u drsu0tele!1 $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 'rdina u 2lorile Li o sut de nunta0i! To<i ale0i din ta&ara0i. ,i ple au pe la 7.n-@etru L-a;un(eau pe la 7.n-$etru 199 Li pe lo .t a;un(eau! @.ndr nunt 2 eau! Vestele de se du eau 6a 4e ini 0i-n deprtri! $este nou <ri 0i -riM 150 # Jos! pe apa $rutului!

An <inutul Gu0ului 6a asele 6upului: @ers-a ura *o-nuluiM @ers-a ura 0i lo4it-a! $e #orda +e prpdit-aM ,l u *o-nul se-n4r;&ea Li lare pri&e(ea $e dru-ul /u(ea ului! 7 parea pri&ea(ului! Li u &ine el sosea! Adpost el 30i (sea 6a saraiul Ganului! Cu-natul sultanului. Brun% 4erde - ie0! 1 An letopise<ul lui #on 8e ul e! se po-ene0te de un #orda +e Costa +e 6upu! e a 2ost 4el stolni su& do-nia lui 'ri(ore '+i a 11:1. ,l era 2iul lui 6upu Costa +e 'a4rili< are a ;u at un rol 3nse-nat 3n r%&oiul lui $etru el @are u tur ii. : Tre&uie s presupune- #orda +e al 6upului a4ea a2ar de @ile0ti e se a2l 3n <inutul Vasluiului! o alt -o0ie! pe -alul $rutului! unde l-a a;uns ur(ia do-neas e l-a silit a pri&e(i la ttari. 3 " pun( uprindea 500 lei. #orda +i al 6upului1 @are (roa%-i sus! la #e0i! *e #orda +e -a s 4ie 7 adu (rea ur(ie *e ttari u-pli<i (r-ad 7 le deie <ara-n pradM /oierii se adunar *e la t.r( 0i de la <ar Li trei %ile se 4or&ir! Trei %ile se s2tuir 6ui #orda +e! s-l 3n0ele! Tri-i<.ndu-i -(ulele L-un po lon de %e e pun(i!3 $atru 0aluri tot 3n dun(i! *ou s urte! dou lun(i. L-un 2u(ar 2ru-os! do-nes ! *e soi &un! -oldo4enes ! VA7#6, A6,C7A8*)# T6V## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Li o arte -are-n +is Ca de la *o-nie s ris! " +.rtie-n0eltoare! $o2titoare! ru(toare! Ca s 4ie-#orda +e-a as 6a @aria ea 2ru-oas. #ar de-i tre&uie do-nie! #-o d Vod u 2r<ie! Antre ei pa e s 2ieMO #ord +el se-n4eselea! #ar +anul 3i (ria: CZe e %ile -ai a0teapt Ca s ai tu parte dreapt! C i a- s ris la--pr<ie $entru-un 2ir-an de do-nie! "ri de nu! ia-<i oastea -ea Li u d.nsa 2 e-i 4rea.D

C/a! eu oastea n-oi lua! C <ara --a &leste-a. Cine-adu e oaste-n <ar 7u& &leste-ul <rii piarMD1 Ast2el da -a u4.ntat! Cu +anul s-a srutat Li spre <ar a ple at Cu @arin 0i u Cio an! Cu 6isandru el &lan!: 1 Cu4inte su&li-eM @odel de patriotis-. :-3 6isandru 0i Zaria 3n lo de Alexandru 0i Za+aria. 151 Li u Zaria! &un 4itea%3 Ce-i a- ne(ru pe o&ra%. To<i u ini-ile drepte! 7lu(i 4ite%e 0i-n<elepteN "a-eni &uni 0i redin io0i Ce-s la -as ru0ino0i! *ar la lupt +r<(o0iM ## Vinerea spre s.-&ta! ,l @ri i s-arta Li u dra( o sruta @ul<u-ind lui *u-ne%eu C-a sosit la lo ul suO *ar 3n lu-e ine 0tie A%i 0i -.ini e-o s -ai 2ieMO #at-un (re ! unul Zoil! "- de 4ra;& 0i de sil! Un tri-is de la do-nie! =8e(re %ilele s-i 2ieM> "l e0te se du ea Li la do-n 0tire 2 ea C-a sosit #orda +e-a as 6a @aria ea 2ru-oasM Brun% 4erde aluni ! 'rea pul&ere se ridi VA7#6, A6,C7A8*)# 15: 6e2e(ii 0i dara&ani Cu-ai lor -.ndri pitani. #ord +ele! te 2ere0te! Curs rea <i se (te0teM *e la #e0i 3nspre @ile0ti!1 #ar printr-3nsa e %re0tiP Arnu<i u 0u0anele! Cu ar(int pe la o<ele. 1 A east -o0ie! @ile0ti! din <inutul Vasluiului a 2ost proprietatea sptarului 8e ulai C.rnul! are tria pe ti-pul do-niei lui Lte2ni< 4od! 2iiul lui Vasile Al&ane%ul =1660-166:>. 8e ulai C.rnul era un o- 2oarte 3n4<at 0i uno0tea -ai -ulte li-&i! pre u- eline0te! (re e0te! sla4one0te! latine0te! ne-<e0te 0i tur e0te. ,l era &o(at 0i 3i pl ea 2astul. C.nd ie0ea! a4ea un orte(iu do-nes ! 0i el purta totdeauna un &u%du(an 0i o plato0 de ar(int! pe .nd aii lui erau 3-podo&i<i u pere 2ru-oase 0i u +a-uri usute u 2ir de aur. 7patarul 8e ulai C.rnul! uit.nd &ine2a erile 0i a-i ia lui Lte2ni< 4od! 3n epu o oresponden< u 2ostul do-n al Vala+iei! prin<ul /asara&! are tria retras 3n $olonia! 0i-l 3nde-n a str.n(e oaste le0eas 0i a intra 3n @oldo4a pentru a s detrone%e pe Lte2nit! a rui do-nire era prea tirani . /asara& nu nu-ai re2u% propunerile spatarului C.rnul! dar le 0i 3n uno0tiin< lui Lte2ni<-4od. A esta! aprins de -.nie! puse pe lu s-i taie nasul! 2apt

rud de unde i se trase 0i pore la de C.rn. *up o a0a pedeaps! sptariul 8e ulai prsi @oldo4a 0i se duse la @os o4a! l.n( 3-pratul Alexei @i+ailo4i i! tatl lui $etru el @are! 0i u- sosi 3n apitala )usiei! el 2u instituit pre eptorul t.nrului $etru Alexie4i i. A east po%i<ie 3i do&.ndi -ult onoare 0i -ari a4u<ii. A-pratul 3l a4ea de-aproape redin ios 0i 3l 3nsr in u -isiuni i-portante. Ast2el 2u tri-is a-&asador 3n C+ina! unde! .0ti(.nd 3n rederea 3-pratului +ine%! pri-i dup trei ani pre%enturi -ari 0i un tal(er plin de pietre s u-pe. Antre a este pietre se a2la 0i un &riliant de (rosi-ea unui ou de poru-&! are ast%i se a2l 3n o-oar 3-prteas . *up -oartea lui Alexei @i+aiio4i i! $etru suindu-se pe tron 0i a2l.nd pre eptorul su se (sea exilat 3n 7i&eria 3n ti-pul anar+iei streli%ilor 3l aduse 3ndat la @os o4a 0i 3l institui onsilierul su el -ai de aproape. A olo el se 3nsur u 2ata unui din ei -ai -ari no&ili din )usia! 0i dup un trai 3ndelun(at pe l.n( $etru el @are se s4.r0i din 4ia< 3n ti-pul do-niei lui @i+ai )a o4i< =1101-1109>. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Cei e 4in lri la tine 8u 4in a s se 3n +ine! Ci 4in u porun i do-ne0ti Li u (.nduri du0-ne0ti. Brun% 4erde poru-&i M *r(la0a de @ari $e #orda +e -i-l tre%ea Li din (ur-a0a-i (ria: CGai! 2rate! la &iseri *e s2.nta *u-ini ! C de .nd ai pri&e(it 7u2letul nu <i-ai (ri;itMD #ord +el se 3ntindea Li u lene rspundea: C@er(i! @ari o! du-neata! C eu nu - pot s ula! *ru-ul lun( --a o&osit! Calul (reu --a ostenitMD #at! -ri! u- 4or&ea C 2ereastra se i%&ea Li dea ;os la p-.nt Br su2lare de 4.nt.1 L-o i oan poleit Trsnea 2r-a 2i lo4it.: @aria se-nspi-.nta! #orda +e se 3ntrista! 8u-ele su ade4rat era 8e ulai @iles u =Ve%i Bra(-ents des +roniRues @olda4es et ValaRues pour ser4ir a lQ+istoire de $ierre le 'rand! C+arles T##! 7tanisla4 6es %XnsUi! *?-etre Cante-ir et Constantin /ran o4an! par le @a;or @. Fo(lni ean.> 153 *ar pe (.nduri -ult nu sta! C 6isandru-i adu ea Carte -are 0i-i %i ea: C" eat de oa-eni -ul<i! 6e2e(ii 0i arnu<i! A sosit ai i din sus L-ast arte <i-au adus

Cu po2tire &oiereas 7 -er(i la urtea do-neas ! *ar as ult-- pe -ine! C i e si-t eu nu-i a &ine. Tu e0ti -are .t un do-n! #ar de ai -inte de o-! Gai u to<i s-n le -! Arnu<ii s-alun(Li de dru- s ne t-! 7pre /u(ea s apu -! $e +anul s-l ridi Li 2o #e0ului s d-.D #ord +el nu-l as ulta Li din (ur u4.nta: C/a! --oi du e la do-nie C +iar do-nul - 3-&ie Li se ;ur 4a 2a e Tot e-oi 4rea a s ---pa eMD 1! : 7e-ne pre4estitoare de -oarte! dup rederea poporului. 159 ### Brun% 4erde de ne(ar! $e el dru- 3n %i de 4ar! Ce se 4ede strlu ind Li spre #e0i 3naint.ndP Un rd4an u tele(ari! Lese ne(ri ar-sari! Li-n rd4anul &oieres Un lu ea2r p-.ntes ! Cu +ip dul e 2e-eies . #ar pe l.n( el rd4an! Clare pe-un n%dr4an!1 @er(e -.ndrul #ord +el Cu slu(ile dup el: 7lu(i u ini-ile drepte! An<elepte 0i de0tepte! Ce-s la -as ru0inoase! *ar la lupt +r<(oase. Apoi 4enea dup ei Ceat de arnu<ei! 6e2e(ii 0i dara&ani Cu-ai lor -.ndri pitani. ,i la #e0i .t a;un(ea! #orda +e la do-n -er(ea! 1 Adi lare pe-un al de0tept. An po4e0ti se 4d 2i(ur.nd ai n%dr4ani! psri n%dr4ene 0i oa-eni n%dr4ani! are au -inte ptrun%toare 0i pre4d 4iitorul. : )spuns ara teristi are arat .t de puterni e si-<irea re uno0tin<ei 3n su2letul ro-.nului. VA7#6, A6,C7A8*)# *ar do-nul .t 3l 4edea! *e -.nie s-aprindea Li stri(a: CJos pe o4or! Tia<i-i apul din %&or.D Un lu se repe%ea! #ata(anu-0i nete%ea! *ar #orda +e-l a0tepta! " pal- 4oini -i da! C.t lul ;os pi a. Apoi el se 3ntor ea

6a 6isandru de-i %i ea: CSine tu sa&ia -ea *e--i taie apul u ea! C ni i u- nu --a durea.D #ar 6isandru! o2t.nd (reu! )spundea: C7tp.nul -euM $.inea! sarea <i-a- -.n at! 8u - 4.r3 la p atMD: *in nou 4od porun ea! Arnu<ii se--&r.n ea! $e #orda +e s-arun au! *e pr lun( 3l apu au! $e o4or 3l 3ntindeau Li din %&or apu-i tiau. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Capul se rosto(olea! An s.n(e se t4lea Li pe s ri se o&ora Li-n rd4an apoi srea. #ar @ari a! 4ai de eaM Capu-n &ra<e apu a Li pl.n(.nd la el ta! Li &o ind 3l sruta! C.nd pe 2runte! .nd pe (ur! C.nd pe (.t! la-n resttur. CAleiM *oa-neM stri(a ea! Ba -se pe 4rerea -eaM *oa-na ta s 4du4eas ! 155 8ea-ul tu s ali eas ! T.r(ul tu 3ntre( s ard Li do-nia-<i s se piardM...D Brun% 4erde si-ino ! 6a #e0i arde -are 2o . /ate para prin @ile0ti! Z&or t iunii la 6<e0ti! 7 .nteile-n /rlne0ti! $.n pe la Cio ne0ti! Li du 4este de-n(ro%it C #orda +e a pierit Li 2o ul a %&u nit *in &leste-ul el u-plitM 156 # @nstirea Ar(e0ului $e Ar(e0 3n ;os! $e un -al 2ru-os! 8e(ru-4od tre e1 Cu to4ar0i %e e! 8ou -e0teri -ari! Cal2e 0i %idari! Li @anole! %e e!: Care-i 0i 3ntre e. @er( u to<i pe ale 7 alea(-n 4ale 6o de -nastire 1 *up roni ile Srii )o-.ne0ti! )adul 8e(ru 4oie4od do-nea din olo de Carpa<i! pre Al-as 0i pe B(ra0! ridi atu-s-au de a olo u toat asa lui 0i -ult norod 0i po(or.ndu-se pe apa *.-&o4i<ei 3n eput-a a 2a e <ar nou. Ant.i a 2 ut ora0ul C.-pulun( unde a ridi at 0i o &iseri nalt 0i 2ru-oas. Apoi a

des le at pe Ar(e0! unde 0i-a pus s aunul do-niei %idind ur<i de piatr 0i ase do-ne0ti! 0i o &iseri -are 0i -.ndru lu rat. An )e4ista ro-.n! pu&li at la /u ure0ti! se (se0te des rierea a estei &iseri i 3-preun u sta-pe lito(ra2iate e repre%int 2ru-use<ile ar+ite turii sale. : A est -e0ter @anole a r-as 3n tradi<ie un persona; le(endar. $oporul atri&uie lui @anole %idirea tuturor -onu-entelor 4e +i din <ar. 3 To<i pstorii ro-.ni poart 3n &r.u un 2luier -i e se nu-e0te 2luier io&nes ! 0i sun din el deose&ite arii! unele 4esele! iar ele -ai -ulte -elan oli e Li de po-enire. #at! u- -er(eau C-n dru- a;un(eau $e-un &iet io&na0 *in 2luier doina0!3 Li u- 3l 4edea *o-nul 3i %i ea: C@.ndre io&na0! *in 2luier doina0M $e Ar(e0 3n sus Cu tur-a te-ai dus! $e Ar(e0 3n ;os VA7#6, A6,C7A8*)# T6V### $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Cu tur-a ai 2ost. 8u u-4a-ai 4%ut $e unde-ai tre ut Un %id prsit Li neispr4it 6a lo de (rindi0! 6a 4erde-aluni0PD C/a! doa-ne!-a- 4%ut $e unde-a- tre ut Un %id prsit Li neispr4it. C.inii u- 3l 4d! 6a el se repd Li latr-a pustiu Li url-a -or<iu.D C.t 3l au%ea! *o-nu-n4eselea Li ur.nd ple a! 7pre %id apu a Cu nou %idari! 8ou -e0teri -ari 0i 2oarte expresi4e. Un ltor strin! -u%i ian de -are talent! %i e C adeseori! .nd ine4a u-&l 3n -un<ii <rilor ro-.ne! el aude 3n deprtare un 2luier pstores e sun u dul ea<a un .nte de dor. Atun i el se opre0te 2r 4oie! do-inat de un 2ar-e ne unos ut pentru a s as ulte -ult ti-p a este suspinuri ale -untelui.D An ltoriile -ele prin -un<i dup utarea &aladelor poporale! a- au%it -ulte 2luiere rsun.nd prin poienele odrilor 0i a- r-as 3n .ntat de 2ru-use<ea ori(inal a a elor sunete ptrun%toare! iar -ai u sea- la /i a%! pe -alul /istri<ei! a- 3nt.lnit un pstor anu-e /r.ndu0! are se 3nl<a la (radul unui ade4rat artist prin talentul u are .nta *oina din 2luierul su. 151 Li @anole %e e Care-i 0i 3ntre e.

C#at %idul -euM Ai i ale( eu 6o de -nastire Li de po-enire. *e i 4oi! -e0teri -ari! Cal2e 0i %idari! Cur.nd 4 sili<i 6u rul de-l porni<i! Ca s--i ridi a<i! Ai i s--i dura<i @nastire nalt Cu- n-a -ai 2ost alt! C 4-oi da a4eri! V-oi 2a e &oieri! #ar de nu! apoi V-oi %idi pe 4oi! V-oi %idi de 4ii C+iar 3n te-eliiMD 158 ## @e0terii (r&eau! 72erile-ntindeau! 6o ul -surau! Lan<uri lar(i spau! Li -ereu lu rau! Zidul ridi au! *ar ori e lu ra 8oaptea se surpaM1 A doua %i iar! A treia %i iar! A patra %i iar 6u rau 3n %adarM *o-nul se -ira 1 7upersti<iile poporului 3n pri4irea %idirilor sunt -ulte. A0a! el

rede

%idire nu poate a4ea trini ie da nu se 3ndeplines oare are datini -isti e! pre u- de pild 3n(roparea u-&rei unui o- 3n te-elie. $ietrarii au o&i ei a 2ura u-&ra ui4a! adi a-i lua -sura u-&rei u o trestie 0i a %idi apoi a ea trestie 3n talpa %idirii. "-ul u u-&ra 2urat -oare p.n la 90 de %ile 0i de4ine sta2ie ne4%ut 0i (eniul 3ntritor al asei. Biind 3ns a est o&i ei a produs adeseori nenoro iri! speriind -intea elor u u-&rele 2urate! 0i adu .ndu-i ast2el la &oale (rele! %idarii au 2ost sili<i a-0i s +i-&a datina. C.nd dar este a se ridi a 4reo as nou! p.n a nu se a0e%a ea 3nt.i piatr a te-eliei! se 2a e a(+eas- u are se stropes 0an<urile. Apoi se taie doi -iei de se 2a e -as -are pentru %idari! are dup e osptea% 0i 3n +in 3n sntatea stp.nului asei 0i 3ntru tria %idurilor! 3n(roap ru i0 apetele -ieilor 3n dou ol<uri ale asei! iar 3n elelalte dou un(+iuri! ei %ides dou oale ro0ii pline u ap ne-n eput. #ar dup e lu rul se s4.r0e0te! ro-.nii nu se -ut 3n as p.n e -ai 3nt.i nu du 3nuntru i oanele! %a+r! p.ine 0i sare! 0i dup -utare ei dau -as -are de &un lo uin<. VA7#6, A6,C7A8*)# L-apoi 3i -ustra! L-apoi se-n runta Li-i a-enin<a 7-i puie de 4ii

C+iar 3n te-eliiM @e0terii ei -ari! Cal2e 0i %idari! Tre-urau lu r.nd! 6u rau tre-ur.nd Zi lun( de 4ar Ziua p.n-3n sear! #ar @anole sta! 8i i -ai lu ra! Ci -i se ul a Li un 4is 4isa! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Apoi se s ula L-ast2el u4.nta: C8ou -e0teri -ari! Cal2e 0i %idariM Lti<i e a- 4isat *e .nd --a- ul atP " 0oapta de sus Aie4ea -i-a spus C ori e-a- lu ra 8oaptea s-a surpa $.n-o- +otr3 An %id de-a %idi Cea-nt.i so<ioar! Cea-nt.i surioar Care s-a i4i @.ini 3n %ori de %i 1 8enoro ita este -enit a-0i pierde 4ia<a pentru -.ntuirea %idirii 0i a se 2a e sta2ia &iseri ii. Ve%i nota pre edent. Biind a- po-enit -ai sus de sta2ii e sunt u-&re asni e are lo uies -ai u sea- 3n &e iuri 3ntune oase! ai i rede- e lo ul s po-eni- 0i de alte rederi supersti<ioase ale poporului ro-.n. Ast2el sunt stri(oii! -oroii! rusaliile et . 7tri(oii sunt -or<ii are se s oal din -or-inte 0i -er( 3n noaptea 72.ntului Andrei u si riile pe ap! de ear pe la asele lor. )o-.nii spre a se apar de ase-enea 4i%ite suprtoare au o&i ei a 2re a u0ile 0i 2erestrele u usturoi 3n a;unul L2. Andrei! 2iind usturoiul displ ut stri(oilor. @oroii sunt iar0i un soi de stri(oi -i i e 4in de er <.< la -a-ele lor. ,i sunt opii noi-ns u<i e -or p.n a nu 2i &ote%ali. 7pre a-i 3-p a! -a-ele tre&uie s are u (ura! 0apte ani de-a r.ndul! 3n %iua de /o&otea% a(+ia%- -are 0i s stropeas ast2el -or-intele opiilor. )usaliile sunt trei 2ete de 3-prat are au iud asupra oa-enilor 2iind nu au 2ost &(ate 3n sea- de d.n0ii 3n ursul 4ie<ii lor. ,le nas 2urtuni e des oper Adu .nd &u ate 6a so< ori la 2rate. *e i da 4roi<i Ca s ispr4i<i 72.nta -nastire $entru po-enire! 8oi s ne-apu Cu to<i s ;urLi s ne le(Taina s-o pstr-: L-ori e so<ioar! "ri e surioar @.ini 3n %ori de %i Ant.i s-a i4i! $e ea s-o ;ert2i-

An %id s-o %idi-MD1 159 160 ### #at-n %ori de %i @anea se tre%i! L-apoi se sui $e (rad de nuiele Li -ai sus! pe s +ele! Li-n .-p se uita! *ru-ul er eta. C.nd! 4aiM Ce %reaP Cine 4eneaP 7o<ioara lui! Bloarea .-puluiM ,a s-apropia Li 3i adu ea $r.n% de -.n tur! asele ro-.nilor! 4.rte;uri e ridi p.n%ele ne4estelor 3n 4re-ea (+ilitului 0i le anin pe opa i. 7e rede a rusaliile 2ur 0i opii de l.n( -a-ele lor 0i 3i du peste ape 0i peste odri. *e a olo 4ine 4or&a l-au u-2lat rusaliileM Be-eile ro-.n e p%es u s2in<enie %iua de )usalii! 0i 3n 4re-e de nou spt-.ni ele nu ule( ni i o &uruian de lea ! re%.nd 3n a el ti-p &uruienile sunt pi0 ate de rusalii 0i nu au putere de le uit. Cu- 4ine 3ns %iua 7.n%ienelor! toate ro-.n ile alear( pe .-p la ulesul de &uruiene re%.nd a 3n a ea %i toate au darul 4inde rii. 7pre a se apra de -.nia rusaliilor! este o&i ei 3n a;unul %ilei lor a pune pelin su& pt.iul patului 0i a purta a doua %i pelinul la &r.u. 7u&ie tul a estei &alade este .ntat 0i de poe<ii poporali ai 7.r&iei! 3ns u oare are deose&iri. /alada s.r&eas se nu-e0te Bondarea et<ii 7 adar = 7 utari > e este ridi at de trei 2ra<i @erl;a\ts +e\its +! anu-e re(ele ]uUas +in! 4oie4odul U(l;es +a 0i t.nrul 'o;Uo. @e0terul el -are se +ea- )ad 3n lo de @anole. Be-eia %idit este ne4asta lui 'o;Uo. *in uprinsul a elei &alade se 4ede 3ns a eea0i supersti<ie exist pe a-&ele -aluri ale *unrii. VA7#6, A6,C7A8*)# Vin de &utur. C.t el o %rea! #ni-a-i srea! An (enun +i dea Li pl.n(.nd %i ea: C*! *oa-ne! pe lu-e " ploaie u spu-e! 7 2a p.raie! 7 ur( 0iroaie! Apele s reas ! @.ndra s--i opreas ! 7-o opreas -n 4ale 7-o-ntoar din aleM *o-nul se-ndura! )u(a-i as ulta! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 8orii aduna! Ceru-ntune a

Li ur(ea deodat $loaie spu-e(at Ce 2a e p.raie Li u-2l 0iroaie. *ar ori .t dea @.ndra n-o oprea! Ci ea tot 4enea! Li s-apropia. @anea -i-o 4edea! #ni-a-i pl.n(ea! Li iar se-n +ina! Li iar se ru(a: C7u2l! *oa-ne!-un 4.nt 7u2l-l pe p-.nt! /ra%ii s-i despoaie! $altini s 3ndoaie! @un<ii s rstoarne! @.ndra s--i 3ntoarne! 7 -i-o-ntoarne-n ale! 7-o du de 4aleMD *o-nul se-ndura! )u(a-i as ulta Li su2la un 4.nt Un 4.nt pe p-.nt $altini -ndoia! /ra%i despoia! @un<ii rsturna! #ar pe Ana 161 8i i -o 3nturnaM ,a -ereu 4enea! $e dru- 0o4ia Li s-apropia Li a-ar de ea! #at -a;un(eaM #V @e0terii ei -ari Cal2e 0i %idari! @ult 3n4eselea *a o 4edea! #ar @anea tur&a! @.ndra-0i sruta! An &ra<e-o lua! $e s +ele-o ur a! $e %id o punea Li! (lu-ind! %i ea: C7tai! -.ndru<a -ea! 8u te speria! C 4re- s (lu-iLi s te %idi-MD Ana se-n redea Li 4esel r.dea. #ar @anea o2ta Li se apu a Zidul de %idit! Visul de--plinit. Zidul se suia Li o uprindea 16: $.nQ la (le%ni0oare!

$.nQ la pulpi0oare. #ar ea! 4ai de eaM 8i i -ai r.dea! Ci -ereu %i ea: C@anole! @anole! @e0tere @anoleM A;un(-<i de 0a(! C nu-i &un! dra(. @anole! @anole! @e0tere @anoleM Zidul ru - str.n(e! Trupu0oru--i 2r.n(eMD #ar @anea t ea Li -ereu %idea. Zidul se suia Li o uprindea $.nQ la (le%ni0oare! $.nQ la pulpi0oare! $.nQ la osti0oare! $.nQ la <.<i0oare. *ar ea! 4ai de ea! Tot -ereu pl.n(ea Li -ereu %i ea: C@anole! @anole @e0tere @anoleM Zidul ru - str.n(e! S.<i0oara--i pl.n(e! Copila0u--i 2r.n(eMD @anole tur&a VA7#6, A6,C7A8*)# Li -ereu lu ra. Zidul se suia Li o uprindea $.nQ la osti0oare! $.nQ la <.<i0oare! $.nQ la &u%i0oare! $.nQ la o +i0ori! An .t! 4ai de ea! 8u se -ai 4edea! Ci se au%ea *in %id %i ea: C@anole! @anole @e0tere @anoleM Zidul ru - str.n(e! Via<a -i se stin(eMD V $e Ar(e0 3n ;os! $e un -al 2ru-os! 8e(ru-4od 4ine Ca s se 3n +ine 6a ea -nstire! Balni %idire! @nstire nalt Cu- n-a -ai 2ost alt. *o-nul o pri4ea Li se-n4eselea Li ast2el (ria: CVoi! -e0teri %idari! Ze e -e0teri -ariM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6")

7pune<i--i u drept! Cu -.na la piept! *e-a4e<i -e0terie Ca s--i 2a e<i -ie Alt -nastire $entru po-enire @ult -ai lu-inoas Li -ult -ai 2ru-oasM #ar ei -e0teri -ari! Cal2e 0i %idari! Cu- sta pe (rindi0! 7us pe operi0! Vesel se -.ndreau L-apoi rspundeau: CCa noi! -e0teri -ari! Cal2e 0i %idari! Al<ii ni i s.nt $e a est p-.ntM A2l noi 0ti"ri .nd s %idiAlt -nstire $entru po-enire! @ult -ai lu-inoas Li -ult -ai 2ru-oas. *o-nu-i as ulta Li pe (.nduri sta! Apoi porun ea 7 +elele s stri e! 7 ri s le ridi e. #ar pe ei %idari! 163 Ze e -e0teri -ari! 7 -i-i prseas Ca s putre%eas Colo pe (rindi0! 7us pe operi0. @e0terii (.ndeau Li ei 30i 2 eau Aripi %&urtoare *e 0indrili u0oare! Apoi le-ntindeau Li-n 4%du+ sreau *ar pe lo deau! Li unde pi au Trupu-0i despi au. #ar &ietul @anole! @e0terul @anole! C.nd se 3n er a *e-a se arun a! #at -au%ea *in %id ie0ea Un (las ndu0it! Un (las -ult iu&it Care (reu (e-ea Li -ereu %i ea: C@anole! @anole! @e0tere @anoleM Zidul ru - str.n(e! S.<i0oara--i pl.n(e! Copila0u--i 2r.n(e! Via<a -i se stin(eMD

169 Cu- o au%ea! @anea se pierdea! " +ii-i se-n4elea! 6u-ea se-ntor ea! 8orii se-n4.rtea! Li de pe (rindi0! *e pe operi0! VA7#6, A6,C7A8*)# @ort &ietul deaM #ar unde dea! Ce se -ai 2 eaP " 2.nt.na lin! Cu apa pu<in! Cu ap srat Cu la ri-i udatM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") # )adu Calo-2ires u An ora0 la /u ure0ti! An ur<i nalte 0i do-ne0ti @.ndr -as e 3ntins Li de -ari &oieri uprins. *ar 3n -i;lo ine 0edeP1 @ir ea-4od-n -i;lo 0ede! Li la dreapta lui se 4ede *oi Cple0ti 0i trei /u%e0ti Z-eii Srii )o-.ne0ti! $urttorii o0tilor Li 2runtea &oierilor. ,i to<i &eau! se 4eseleau Li pe do-n 3l 2eri eau! *ar .nd 2u despre &e<ie! *espre dal&a 4eselie! #at! nene! sosea Li la do-n 3n(enun +ea )adul din Calo-2ire0ti! Z-eul Srii )o-.ne0ti! Cu slu(a lui! u 8edea! 1 " %i toare e tre&uie s existe de pe ti-pul n4lirilor de li-&i strine sun a0a: s 2ii totdeauna la -i;lo de -as 0i la ol< de <ar. Ce de -i 3i tot ddea A;utor &un de putere Li u4.nt de -.n(.iere: C*o-nule! -ria-taM Bie u- oi u4.nta: A<i adu <ie-n +inare! Ca unui 2rate -ai -are! Li-<i dores -ereu s 2ii Cu i%&.n%i 0i 4eselii. *ar 0tii! *oa-ne! ori nu 0tii C ttarii --au lo4it Li ttarii -i-au ro&it Copila0ii *r(la0ii! @i uli<a *r(uli<a. )u - doare ini-ioara *e opii! de so<ioara! *ar - doare 0i -ai tare

*e -i u<a e - are! C-i re0tin 0i &tr.n 165 T6#T 166 L-a s-a;un(-a-2i ad.n! *e r.sul p .nilor $rin asa p(.nilor1. )o(u-te! -ria-ta! *e 4roie0ti a --a;uta! *--i a;utor pe /u%e0ti Li pe ei tustrei Cple0ti! $urttorii o0tilor Li 2runtea &oierilorMD @ir ea-4od-l as ulta Li din (ur u4.nta: CAleiM )adule -i0elM @ai a0teapt tu ni<el! $.n e 4o- ospta! $.n e ne 4o- ul a! $.n e ne 4o- s ula! 7 4d e 4is o- 4isa L-apoi a;utor <i-o- daMD )adu &u%ele-0i -u0 a Li la 2a< se s +i-&a. C7 trie0ti! -ria-taM 1 )o-.nii expu0i 3n 4e +i-e la ne ontenite n4liri de li-&i strine e las 2o 0i s.n(e 3n ur-a lor deter &ar&arilor nu-irea de p .ni! adi di+nii u trup de o- 0i u ap de .ine. An istoria lui Alexandru @a +edon se %i e: C*e a olo -erse Alexandru in ispre%e e %ile 0i a;unse la o <ar u oa-eni u 0apte pi ioare 0i u 0apte -.ini 0i deter 2oarte tare prin oastea lui @a +edonN 0i de a eea pierir -ul<i 0i -ul<i prinser 4ii! s-i s oat la lu-e pentru -inune. Li tre u <ara lor 3n %e e %ile 0i -ai -erse 3nainte 0i a;unse la o <ar u oa-eni .t uni = p uni> dinainte u o&ra% de o-! iar dindrt ap de .ine e latr .ine0teD. VA7#6, A6,C7A8*)# #ar da te-oi a0tepta $.n e 3i ospta! Li p.n e te-i ul a! Li p.n e te-i s ula! 7 4e%i e 4is 3i 4isa! Ttarii s-or deprta! $(u&a0 ei --or lsaMD ## )adu iute-n le a! *up du0-ani se lua Cu slu(a lui! u 8edea! Ce de -i 3i tot ddea A;utor &un de putere Li u4.nt de -.n(.iere. 'onea el! -ereu (onea! 'onea! nu -ai ostenea! 8e&ut 0i ne-.n at! *e dor -are 2r-.ntat. C.nd a 2ost a treia %i! $e ttari el 3i %ri! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Atun i 8edea (ri: CGeiM stp.ne )adule!

As ult--i po4e<ele! C-a u- e pe 4ite;ie! $e 4in eal sau ro&ie! Taie tu -ar(inile! ,u s tai -i;loa eleN Care-a s pa de la -ine 7 nu s ape de la tineMD An ttari ei se i%&eau! V.rte; de -oarte 2 eau! Li tiau! nene! tiau! $e ttari 3i risipeau! Li pe ei ro&i<i s oteau Li pe-a as-i tri-iteau. *ar pe -ai -sa &tr.n 8-o (sea-n eata p(.n. )adu-n s ri se ridi a! Ca 4ulturul se uita $este .-pii 6pu0nii! $este .-pi -erei pustii! Li u- sta 0i u- o +ea #at! nene! %rea Un ort -are 0i rotat! C.t un ort de 3-pratN Li-n ort %rea pe-un -.r%a ! Un -.r%a de la /u(ea Care-n &ra<ele-i str.n(ea Ve%i nota a 10-ea din &alada TT### a lui @i+u Copilul. 161 " re0tin e pl.n(ea. Bul(er )adu se 2 ea! Ca un 2ul(er se du ea Li la ort se repe%ea! $e -.r%a 3l rete%a Li 3n lan e -l lua! @ort 3n .-p 3l arun a! Apoi 4esel pur edea Cu --sa 0i u 8edea! Ce de -i 3i tot ddea A;utor &un de putere Li u4.nt de -.n(.iereM ### #at la -i;lo de ale! 6a 2.nt.na dintr-o 4ale! #at &un--preunare Cu in i 4oini ei lare! Cu /u%e0ti 0i u Cple0ti Z-eii Srii )o-.ne0tiM C8oro &un! 0i ale &unM Ce 4.nt dul e 4 adun Li u -ine s4--preunPD C8oi 3n ale <i-a- ie0it C-a4e- dor de +r<it.1 Li la +ar< 4ite;eas Li la ;oa r%&oias .D ,i la +ar< se luau! 168 $e ;ur-.nt s-apu au! 7tp.nii s +r<eas Li slu(ile s-i pri4eas M An epea dar de lare

Gar<a ea din 2u(a -are! $alo0ele %.n(nind! 7uli<ele 3n4.rtind! /u%du(anele io nind Li din (ur +iuind. C.nd deodat ei /u%e0ti Li u ei tustrei Cple0ti $este )adu n4leau! Cu in i ln i 3l strpun(eau! Apoi apul 3i tiau! $e-o tipsie 3l puneau Li la do-nul 3l du eau Li u to<i a0a (riau: CAleiM doa-ne! doa-ne @ir eM AleiM doa-ne -ult 4oini eM1 )adu de-ar -ai 2i trit! 7 aunul <i-ar 2i rpitM #at apu-i! d-l la or&i Li opiii lui 2-i ro&iMD 1 @ir ea el /tr.n a <inut -ulte r%&oaie u tur ii 0i a 2ost pururea 3n4in(tor. ,l a do-nit :9 de ani! a %idit -nstirile Cot-eana 0i Co%ia 0i a 2ost 3n(ropat la a easta de pe ur-. An tra taturile sale de alian< u re(ele $oloniei Vladisla4! @ir ea se intitula ast2el: C@ir ea! din -ila lui *u-ne%eu 4oie4odul Vala+iei! du sul B(ra0ului 0i al "-la0ului! o-itul 7e4erinului! despotul *o&rodi iului 0i *o-nul *rstioruluiD et . VA7#6, A6,C7A8*)# /ine 4or&a nu s2.r0eau! #at! nene! 4eneau! 7lu(a 4e +e! -o0 8edea Cu -i u<a )adului 6a s aunul *o-nului! Li-a-.ndoi 3n(enun +ea Li! pl.n(.nd! -ai a %i ea. CAleiM doa-ne! doa-ne @ir e! AleiM doa-ne -ult 4oini eM B--i dreptate! 2-<i dreptate! )adu <i-a 2ost &un 2rate! C eu! doa-ne! din p ate! @-a- iu&it u tai a tu *e-a- 2 ut pe )adul -euMD *o-nul @ir ea (reu o2ta! $e &tr.n o s ula! @.na dreapt-i sruta Li pe lo dreptate-i da. ,l &oierii aduna Li de -oarte-i ;ude a. '.dele 3i apu a! 7us! la s ar-i adu ea! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Un o4or le a0ternea! An (enun +i 3i tot punea Li -.ne a-0i su2le a! Li pala 0i-o ridi a! 169 Li apetele %&ura! Z&urau pe s ri de-a dura! C.nd /u%e0ti peste Cple0ti! C.nd Cple0ti peste /u%e0ti.

110 # Colo-n <ara -unteneas ! Sar dul e! ro-.neas ! Ca 0i ea -oldo4eneas ! An ora0! la /u ure0ti 7unt ur<i nalte 0i do-ne0ti! #ar 3n ur<i o sal -are Unde 0ede la pr.n%are @i+nea-4od el runtat *e &oieri 3n on;urat. C/oieri -ari! &oieri de r.ndM =Zi e do-nul 3n +in.nd> To<i -.n a<i! u to<ii &e<i Li u &ine petre e<iN 8u-ai unul po2t n-are *e &ut 0i de -.n are! Cantar 7lutul! ar-a0 -areM "ri &u atele nu-i pla ! "ri de noi nu-i este dra(MD /oieri-ea-n et r.dea! 1 A est u4.nt 4e +i! neti+nu! tre&uie s 4ie ne(re0it de la ti+n =odi+n> 0i s 3nse-ne prin ur-are nest.-prat! 2r-.ntat de (ri;i. "pri0anul #ar Cantarul rspundea: CAleiM doa-ne @i+nule! @i+nule neti+nuleM1 AleiM tu! stp.nul -eu! 6u-ina-te-ar *u-ne%euM /u atele tale--i pla Li de oaspe<i 3-i e dra(! *ar unde s-au po-enit! 7-au 4%ut 0i au%it *ou s&ii 3ntr-o tea ! *oi do-ni 3n <ar sra P @ria-ta-n /u ure0ti! "pri0anu-n 7toiene0tiM Ce-a- 4%ut la "pri0anul 8-a- 4%ut ni i la sultanul! C el are-n .-p! la soare! @ii 0i sute de -ioare... #es 3n 4ar 2ttoareN /er&e i are sute-ntre(i! Cu o%ile pe tele(i! Li io&ani tot 3nar-a<i! VA7#6, A6,C7A8*)# 6 $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Cu posta4uri 3-&r a<i! *e nu re%i sunt io&ani! Ci +iar neao0i pitani. 8u -i-e iud de asta C.t -i-e iud de alta: "pri0anul 3n -0i are Ger(+elii 3n nu-r -are! *ou! trei! in i -ii de iepe Tot alese 0i sirepe! $intenoa(e la pi ioare Cu er(i al&e pe spinare Li u doi -.n%i 2ie are.

8u -i-e iud de asta C.t -i-e iud de alta: "pri0anul are-n sat "(ari! opoi de 4.nat! Cu %(r%i late! <intuite! $e la -ar(ini poleite! Li -ai are (ra;duri -ari! Cu in i%e i de ar-sari! Ju-tate arpe0ti Li 3n ade4r un roni ar ro-.n 2a e ur-toarea des riere despre @i+nea-4od: C@i+nea! 2e iorul lui *ra u ar-a0ul! u- apu do-nia! 3ndat se de%&r lupul de pielea ea de oaie 0i-0i astup ure +ile a aspida 0i a 4asilis ul. #ar ar ul 0i-l 3n ord 0i (ti s(e<i de a s(eta! 0i sa&ia 0i-o 2ul(era! 0i -.na 0i-o 3ntrea spre raneM 0i prinse pe to<i &oierii ei -ari 0i ale0i! 0i-i -un i u -ulte -un i 0i u-plite 0i le lu toat a4u<ia! 0i se ul a u ;up.nesele 0i u 2etele lor 3naintea o +ilor lor. *e a i unora le-au tiat nasurile 0i &u%ele! pre al<ii iau 3ne at 0i pre al<ii i-au sp.n%urat. #ar el se 3-&o(<ea 0i re0tea a edrul p.na la eriuD et . 111 Li eilal<i -oldo4ene0tiM 8u -i-e iud de asta C.t -i-e iud de alta: 7 utarul lui "pri0an 8-are 2a< de <ran! $e deasupra-i u su-an! *ar pe trup are atan Li .rli(u-i de s utar 8u-i de-alun! ni i de ste;ar! Ci de aur tot spat Cu pietre s u-pe lu rat! Li-n 4.r2ul .rli(ului 7u& -.na s utarului ,ste-o piatr neste-at! Ce plte0te lu-ea toatMD C*e-i a0a u- %i i! Cantare! 6as pr.n%ul! sai lare Li-ntr-o 2u( s te du i $e-"pri0anul s-l adu i Cu toate podoa&ele! Cu toate a4erile 11: 7-0i dea so otelileMD Ast2el do-nul porun eaM Cantar 4esel se du ea 6a el sat! 3n 7toiene0ti! Unde sunt a4eri do-ne0ti. ,l a olo u- 4enea Cu s utarul se-nt.lnea Li porun a-i arta Li din (ur u4.nta: C@i+nea-4od-n /u ure0ti Ba e pra%ni e do-ne0tiN To<i &oierii redin io0i Li de pa e &u uro0i 6.n( do-n s-au adunat

Li pa+are-au 3n +inat! 8u-ai unul n-a 4enit! "pri0anul el 4estitM *e-i 4r;-a0 0i o- de eart! @i+nea-4od-a u- 3l iart Li-l po2te0te a s 4ie Ca un 2rate la do-nieMD ## "pri0anul redin ios Li de su2let o-enos 7e pornea din 7toiene0ti L-a;un(ea la /u ure0ti 8oaptea pe la .nttori $.n-a nu rsri %ori. @i+nea-4od ador-it VA7#6, A6,C7A8*)# *or-ea pe-un pat aurit An -ar-ntune at Tot u 0aluri 3-&r at. *ar deodat se tre%ea Li la slu(i a0a (ria: C7lu(i! apro%i! opii de asM Voi dor-i<i 0i nu 4 pas 7oarele -a rsrit Li pe -ine --a tre%it! *ar 4oi oare nu (.ndi<i C.nd 3n so-n 4 lene4i<i C a- <ar de do-nit Jude <i de s4.r0it Li &oieri de &oieritPD To<i apro%ii se tre%eau Li lui 4od rspundeau: C)-.i! doa-ne! lini0titM 7oarele n-a rsrit! *ar 3n lo u-i a sosit "pri0an din 7toiene0ti Cu a4eri 3-prte0ti. ,l 3n urte a intrat! *e %&rea a aninat Un .rli( de 3-prat! Cu pietre s u-pe lu rat! Ce lu e0te a un soare Antr-o %i de sr&toare. @i+nea-4od se s ula! Ba<a al& 30i spla! /ar&a nea(r-0i pieptna! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 6a i oane se-n +ina! Apoi el se 3nar-a Li pe "pri0an +e-a: C"pri0an din 7toiene0tiM Cu dreptul s ne (rie0ti Ce-ai 2 ut de-ai adunat A4eri -ari de 3-prat! An .t nu nu-ai a4eri! *ar ai 0i s utari &oieriPD C*u-ne%eu -i-a a;utat Li eu -i le-a- adunat *in darul s2in<iei-sale! *in -ila -riei-taleMD C8u-l rede! -ria-taM

=Cantarul atun i stri(a>. ,l -ie s-a ludat Ca a4ere-a adunat 8u-ai din puterea lui! 8u din -ila do-nului. *ar n-a- iud de asta C.t a- iud de alta: "pri0anul -i-a spus -ie C a0teapt a s-i 4ie Bir-an de la--pr<ie 7 te s oat din do-nieMD @i+nea-4od se-n runta Li din (ur u4.nta: C$.n-a 4eni 2ir-anul $iar-nt.i "pri0anulM Jos la poart s-l du e<i 113 Li apul s i-l tie<iMD *e 4r;-a0 e -ult era! Ar-a0ul se &u ura. Ca o 2iar se-arun a! $e-"pri0anu-l apu a Li pe s ri 3l 3-&r.n ea Li la -oarte -i-l du eaM C.nd la poart! 2rate! iat Un rd4an se arat! Tras de 0ase tele(ari! 8e(ri! a(eri ar-sari Cu o%i lun(i 0i oa-e -ari. #ar 3nuntru o &tr.n Cu-o i oan s2.nt-n -.n Li u +aine -o+or.te Li u pletele al&ite. $e-"pri0an .t ea-l 4edea! 7us! la do-nul se du ea! Li-n (enun +i trupu-0i 2r.n(ea Li (rind a-ar pl.n(ea: CAleiM doa-ne! 2tul -euM 8u te ierte *u-ne%eu 7 o-ori pe "pri0anul C-i peri p.n la anulM Ltii tu! @i+neo! ori nu 0tii C-n %iua 7.ntei @arii ,ra! doa-ne! a s-<i 4ie Bir-an de la--pr<ie 7 te s oat din do-nieP L-a4eai parte de 2ir-an 119 BrQ de &ietul "pri0an Care-n ale i-a ie0it Li-ndrt l-a napoit *ruind +iar pe 4i%ir Cu-ar-sari de la @isir! Li u pun(i de &ani o -ie 7 te lase pe do-nieMD "pri0an a nu s2.r0ea! @i+nea-n urtea lui ie0ea $orun ind la to<i s saie $e-"pri0an a s nu-l taie. *ar Cantar! ar-a0ul -are! A0i 2 use r%&unareN

Li apul ne4ino4at VA7#6, A6,C7A8*)# Z ea-n <rn arun at 6.n( trupul rsturnatM Vai de o-ul u p atM *e p at e alun(at Li nu poate-a 2i s patM V.n%torul de ar-a0 Biar rud! o- pi%-a0! Bost-a (ol le(at la soare! Li de -.ini 0i de pi ioare! 'ol le(at de o%i de iepe! *e patru iepe sirepe! Care! .nd se opintir! An patru pr<i se i%&ir Li-n patru 3l despr<irM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") # Lte2ni< Vod Brun% 4erde -eri re<e0ti! An ora0 la /u ure0ti! 6-ale ase -ari do-ne0ti *e se 4d 3n 7toiene0ti! @.ndr -as e 3ntins Li de -ari &oieri uprins. Tot &oieri de-a o0tilor! $uterea do-niilor Li (roa%a du0-anilor. #ar 3n apt ine 0edeP Lte2ni< *o-n se 4ede! *ar ni i &ea! ni i 4esele0te! Ci u o +ii lun( pri4e0te 6a opila *i+ului! 7urioara @i+ului! @i+ului 4oini ului *in 4alea Co&iului. C e -.ndr a o 2loare! Li de o +i 2er-e toare! Li de su2let iu&itoare! Unde-o 4ede *o-nul -oareM CCopili<! dr(uli<! Cu s.n al& de poru-&i<! U-ple upa -ea de 4in! Sie! dra(! s-o 3n +in L-apoi .nt--i 4iers de dor Cu (las dul e! rpitor! C.nt-<i! dra(! .nte ul! C -i-e dra( a su2letulMD Copili<a se 3n +in Ca o 2loare de (rdin Li-i 3ntinde-o up plin! Apoi %i e 3n eti0or Un 4iers dul e! plin de dor: CBrun% 4erde ste;rel! A- un 2rate 4oini el Li - te- a-ar de elM Brun% 4erde -r do-nes ! A- un *o-n are-l iu&es Li de d.nsul --n(ri;es . Vai de -ineQ u- s 2a $e-a-.ndoi s -i-i 3-pa !

7--i 2ie traiul pe pla MD Copili<a nu s2.r0ea Li *o-nul ast2el (ria: 115 6# 116 CCopili<! -.ndruli<! Cu s.n al& de poru-&i<! 8u -ai pl.n(e! -n ur.nd A-plini-4oi al tu (.nd. Voi! &oieri e ospta<i! 7ta<i 0i nu -ai 3n +ina<i! Cu4.ntul s--i as ulta<i To<i lri 0i 3nar-a<i Cu s(e<i! u &u%du(ane! Li la &r.ie u ar ane! Ca s -er(e- despre soare 7 2a e- o 4.ntoare *up ur0i 0i prioare! *up psri (l&ioare Ce sunt &une de -.n are Li pl ute la .ntareMD ## C.nd de %i se lu-ina! /oierii se aduna Li pe ai 3n le a! Li u *o-nul to<i ple a! Anspre -un<i la 4.ntoare! *up ur0i 0i prioare! *up psri (l&ioare. Li -er(eau! 2rate! -er(eau $.n-3n -un<i a;un(eau! #ar .nd soarele-apunea! #at se 3nt.lnea C-un io&an u 2luiera0 VA7#6, A6,C7A8*)# Li u port de oltena0. *o-nu-n ale-i se oprea Li din (ur-a0a (ria: CCio&na0 u 2luiera0! $ui0or de oltena0! Cuno0ti alea odrului *e prin -untii Cri0uluiP Cuno0ti 2a(ul @i+ului *in odrul Co&iuluiPD CCunos alea odrului $.n-n 2undul 2undului! Ltiu 0i 2a(ul @i+ului *in odrul Co&iuluiD. C*e 0tii lo urile &ine! 8u --i du e tu pe -inePD C/a! te-oi du e eu pe tine *e-i lsa tu o0tile 7--i p%eas oile! C de-oi pierde-o -ielu0ea "i slu(i un an pe ea! Li de-oi pierde un -ielu0el "i slu(i doi ani pe elD. *o-nul o0tile lsa! Cu io&anul se lua! 7in(ur! sin(ur! sin(urel

$e o %are de -un el. #ar io&anul se-ndrepta Ctre -un<i 0i -i-l purta $e rri 0i pe poti i Ce-s l ate de 4oini i! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") $rin +<i0! prin rpini0! Unde nu-i lo de .rni0! ,l -er(ea! 2rate! -er(ea $.nQ e-n odru a;un(ea *rept la 2a(ul @i+ului! 6 a0ul 4oini ului. C.nd de 2a( s-apropia! Cio&na0ul se oprea Li din (ur-a0a (ria: C#at 2a(ul @i+ului! @i+ului 4oini uluiM #ar pe @i+ul da -l 4rei! Cat drept 3n o +ii -eiMD ### *o-nul drept la el ta! " +ii lui se 3n runta. #ar io&anul se s +i-&a! 'lu(a lui 30i arun a Li deodat se-arta Cu %elar! u &u%du(an! Cu +aine de pitan. Apoi drept la *o-n ta Li-n (las -are u4.nta: CAleiM *oa-ne din do-nieM #eri ai 2ost dat la &e<ieN Ast%i 4eni0i la tre%ie! *ar n-ai prins la u-in<ie. Ce p ate te-au 3-pins $alo0ul de <i-ai 3n insP 111 Bostu-<i-a sil de tine *e te-ai luat dup -ine. "ri nu te-ai sturat $e-a -ea sor -ai 2urat Li-ai 2 ut u ea p at Br-a te 2i ununatP *ar (.ndit-ai p atul A0i ur-ea% 4ino4atul Li -n lu-e ori e 2apt Are 2apt 0i rsplatPD Li u- sta 0i u- %i ea " 2run% de 2a( s-u ea 7i-ntre &u%e o punea Li suna +o<i0 din ea. Brun%a-n patru plesnea! Codrul ne(ru lo otea! *e-un lun( +iot +iotea! *e-un (reu tropot tropotea! L-i-pre;uru-le deodat 7e i4ea o -.ndr eat! " eat de 4oini ei! 6otri! pui0ori de %-ei! Cu iule sto(o0ate! Cu +e&e ro0ii pe spate! Li -ust<i de 4ar4ari

Cu- st &ine la 4oini . 6.n( el .t 3i %rea! @i+ul ast2el le (ria: CBra<ii -ei! ne2erii -ei! 6otri! pui0ori de %-eiM 118 Al 4ede<i 4oi pe ist o-P ,l e -are! i e *o-n! *ar! .t e de *o-n 0i -are! @inte oapt 3n n-areM Gai! opii! de -i-l lua<i! $rin s&ii s-l 2lutura<i! *ar ni-i s nu-i stri a<i! Cale &un s-i lsa<i! C de-i *o-nul pri eput , destul .te-a 4%ut Ca s a2le! a s 0tie: Cu @i+ul nu-i de (lu-ieMD *o-nul pe (.nduri dea L-apoi ast2el rspundea: C@i+ule! &u;orule! VA7#6, A6,C7A8*)# Brate! 2r<ioruleM ,u la -.n <i-a- pi at! Tu de -oarte --ai s pat. C.nd la -.n -i-i pi a! ,u de -oarte te-oi s pa. Vin -.ini tu la do-nie Ca s 4e%i o ununie! Cununia *o-nului Cu sora 4oini ului! 7-o 2a -ie so<ioar! 7-o 2a <ie *o-ni0oarMD Ast2el *o-nul u4.nta! Li din odru se-nturna! #ar odrul rsuna: C7 trie0ti! -ria taMD $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Constantin /r.n o4anul /r.n o4anul Constantin1! /oier 4e +i 0i do-n re0tin! *e a4eri e tot str.n(ea 7ultanul se 3n(ri;ea Li de -oarte-l +otra! C i 4i%irul 3l p.ra. Antr-o ;oi de di-inea<! Zi s urtrii lui de 4ia<! /r.n o4anul se s ula! Ba<a &l.nd el spla. /ar&a al&-0i peiptna! 1 Constantin /rn o4anul a do-nit :6 ani 3n Sara )o-.neas 0i a 2ost u is de tur i 3n 15 au(ust 1119 la 4.rsta de 60 ani. Lin ai s rie 3n Croni a ro-.nilor odat u /r.n o4anul au pierit patru 2e iori ai lui rora el le-a (rit ast2el 3n ora -or<ii: C#at! toate a4u<iile 0i ori e a- a4ut! a- pierdutM 7 nu ne pierde3n ai su2letele... 7ta<i tare 0i &r&te0te! dra(ii -eiM s nu &(a<i sea- de -oarte. $ri4i<i la Gristos! -.ntuitorul nostru! .te a r&dat pentru noi 0i u e -oarte de o ar a -urit. Crede<i tare 3ntru a easta 0i nu 4 -i0 a<i! ni i 4 lti<i din

redin<a 4oastr pentru 4ia<a 0i lu-ea a easta...D et . CApoi! adau( Lin ai! a este %i .nd el! porun i 3-pratul de le tiar apetele! 3nt.i ale 2e iorilor! 3n ep.nd de la el -ai t.nr! 0i -ai pe ur- a tiat apul lui Constantin /r.n o4anu! 0i arun ar trupurile 3n -are: 0i re0tini! dup-a eea! a2t.ndu-le! le-au astrun at la $atriar+ie.D 1 @usta2a $a0a are era i-&ro+or. 6a i oane se-n +ina! $e 2ereastr-apoi ta Li a-ar se spi-.ntaM C*ra(ii -ei! u oni iu&i<iM 6sa<i so-nul! 4 tre%i<i! Ar-ele 4i le (ti<i! C pe noi ne-a-n on;urat $a0a el ne3-p at1 Cu-ieni eri! u tunuri -ari Ce spar( %iduri .t de tariMD /ine 4or&a nu s2.r0ea! 119 6## 180 Tur ii-n as iuru0ea! $e tuspatru -i-i prindeau Li-i du eau de-i 3n +ideau 6a 7ta-&ul! 3n turnul -are1 Ce se-nal< l.n( -are! Unde %a 2e<e do-ne0ti Li soli -ari 3-prte0ti:. @ult a olo nu % ea! C sultanu-i adu ea 6.n( 2oi0orul lui $e -alul /os2orului. C/r.n o4ene Constantin! /oier 4e +i! (+iaur +ainM Ade4r e -ai +itit $.n-a nu 2i -a%ilit! 7 despar<i a ta do-nie *e a noastr--pr<ieP C de -ult e e0ti a4ut! /ani de aur ai &tut3 Br-a-<i 2i de -ine tea-! Br-a 4rea a s--i dai sea-MD C*e-a- 2ost &un! ru la do-nie! 1 $rin turnul -are se 3n<ele(e ne(re0it etatea nu-it de tur i ,di ale! ridi at pe -alul @rii de @ar-ara 3n aptul ora0ului 7ta-&ul! 0i pe are europenii o nu-es Lapte turnuri. : C.nd n0tea 4reo ne3n<ele(ere serioas 3ntre sultan 0i puterile europene! se 3n +ideau a-&asadorii strini 3n etatea ,di ale! p.n la s2.r0itul ertei sau a r%&oiului. 3 Antre p.rile tri-ise la $oart 3n ontra /r.n o4anului era 0i a easta! &.tuse -oned de aur 3n Ardeal! de .te doi 0i p.n la %e e (al&eni una. VA7#6, A6,C7A8*)# *u-ne%eu sin(ur o 0tieN *e-a- 2ost -are pe p-.nt! Cat-a u- de 4e%i e s.ntMD CConstantine /r.n o4eneM 8u--i (ri 4or&e 4i lene. *e <i-e -il de opii Li de 4rei a s -ai 2ii! 6as le(ea re0tineas

Li te CBa C+iar 8u -

d-n le(ea tur eas .D *u-ne%eu e-a 4reaM pe to<i de ne-<i tia! las de le(ea -eaMD

7ultanul din 2oi0or *ete se-n lui i-&ro+or. *oi (ela<i 4eneau ur.nd! 7&iile 2lutur.nd! Li spre ro&i da -er(eau! *in u oni 30i ale(eau $e el -are 0i 2ru-os! Li-l puneau pe s aun ;os! Li .t pala repe%ea! Capul iute-i rete%aM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") /r.n o4anul (reu o2ta Li din (ur u4.nta: C*oa-neM 2ie-n 4oia taMD Cei (ela<i iar0i -er(eau Li din doi 30i ale(eau $e el (in(a0 -i;lo iu! Cu pr neted 0i (l&iu! Li pe s aun 3l puneau Li apul 3i rpuneauM /r.n o4anul (reu o2ta Li din su2let u4.nta: C*oa-neM 2ie-n 4oia taMD 7ultanul se -inuna: Li u -ila se-n(.na C/r.n o4ene Constantin! /oier 4e +i 0i do-n re0tinM Trei u oni tu ai a4ut! *in trei doi <i i-ai pierdut! 8u-ai unul <i-a r-as. Cu %ile de 4rei s-l las! 6as le(ea re0tineas Li te d-n le(ea tur eas MD C@are-i *o-nul-*u-ne%euM Cre0tin &un --a- ns ut eu! Cre0tin &un a -uri 4reu... Ta i! dr(u<! nu -ai pl.n(e C-n piept ini-a--i se 2r.n(e! Ta i 0i -ori 3n le(ea ta C tu eru-i ptaMD #-&ro+orul se-n runta! 181 'ela<ii se nainta Li pe &l.ndul opila0! *ra(ul tatei 2e iora0! 6a p-.nt 3l arun au Li %ilele-i ridi au. /r.n o4anul (reu o2ta Li u la ri-i u4.nta: C*oa-neM 2ie-n 4oia taMD Apoi el se-ntune a! #ni-a-i se despi a! $e opii se arun a! Ai &o ea! 3i sruta! Li tur&.nd apoi stri(a

CAleleiM t.l+ari p(.niM AleiM 4oi 2e iori de .iniM Trei u oni e a- a4ut! $e tustrei -i i-a<i pierdut! *are-ar *o-nul-*u-ne%eu 7 2ie pe (.ndul -eu 7 4 0ter(e<i pe p-.nt Cu- se 0ter( norii la 4.nt! 7 n-a4e<i lo de-n(ropat! 8i i opii de srutatMD Tur ii runt se o<ereau Li pe d.nsul t&rau! Gaine -.ndre-i le rupeau! Trupu-i de piele ;upeau! $ielea u paie-o u-pleau! $rin noroi o t4leau! 18: Li de-un paltin o le(au Li r.%.nd a0a stri(au: C/r.n o4ene Constantin! '+iaur 4e +i! (+iaur +ainM Cas o +i-a te uita VA7#6, A6,C7A8*)# *e-ti uno0ti tu pielea taPD CC.ini tur&a<i! tur i! li2t reaM *e-<i -.n a 0i arnea -ea! 7 0ti<i -a -urit re0tin /r.n o4anul ConstantinMD $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 6### C.nte ul lui @i+ai Vitea%ul Au%it-a<i de-un oltean! *e-un oltean! de-un raio4ean Ce nu-i pas de sultanP Au%it-a<i de-un 4itea% Care 4e0ni 0ade trea% C.t e <ara la ne a%P Au%it-a<i de un @i+ai Ce sare pe 0apte ai *e stri( 7ta-&ulul 4aiP ,l e *o-nul el 4estit Care-n lu-e a 4enit $e luptat 0i &iruit. 7puie r.ul el oltean! 7puie 4alul dunrean Li odrul lu(rean 1 A est .nte l-a- (sit s ris 3ntr-o psaltire 2oarte 4e +e din &i&liote a -nstirii 8ea-<ului. *edesu&tul .nte ului erau ur-toarele u4inte s rise u slo4 lu(reas : C7 risu-s-au a est 4iers &tr.n de -ine! iero-ona+ul $aisie! redin ios ro& al lui *u-ne%eu! iar eu l-a- au%it 0i l-a- 3n4<at de la rposatul &unul -eu! 7toian Jolde ar-0elulD. C.te lupte au pri4it! C.te o0ti au -istuit C.te oase-au 3nl&itP @ul<i a 2run%ele de &rad! Ca nisipul de pe 4ad! Ca (e-etele din iadM 7puie or&ii -un<ilor Li 2iarele odrilor Care-a 2ost nutre<ul lorP Bost-au le0uri ttre0ti

Li tur e0ti 0i un(ure0ti *ate-n s&ii ro-.ne0tiM AleleiM @i+ai! @i+aiM C i de noi -il nu ai! 7 ne s api de-a-ar 0i 4aiM1 183 189 Visul lui Tudor Vladi-ires u CTudor! Tudor! Tudorel! *ra(ul -a-ei 4oini elM *e .nd -a-a <i-ai lsat Li olteni <i-ai adunat $e io oi s-i prin%i 3n (+ear Li s-alun(i (re ii din <ar! @ult la 2a< te-ai s +i-&at Li -i te-ai 3ntune atM 7pune! -ai ! e te doare Ca --oi 2a e 4r;itoare *e alean s te des .nt! 7 al i 4esel pe p-.nt.D CAlei! -ai M alei! dra(M Cur.nd 4isul -i-l de%lea(! C 0tii! -ai M a- 4isat /u%du(anu--i 2r.-atM 7a&ia--i ea &un! nou A- 4isat-o rupt-n dou! $u0 a -ea ea (+intuit A- 4isat-o ru(initM @ai M pistoalele -ele 6e-a- 4isat 2rQ de o<ele! Apoi 3n -a- -ai 4%ut Larpe (al&en pre2 ut Ce purta oarne de <ap Li reast ro0ie-n ap! ,l a4ea o +i 4.n%tor! A4ea (rai lin(u0itor Li - tot ru(a -ereu 7 - du la ui&ul su.D C/a! 2ereas *u-ne%eu! 7 nu te du i! 2tul -eu! C-a el 0arpe 4eninos , 4reun du0-an ti los! Vreun +o< 4olintira0 Li la ini- 4r;-a0.D C@ai ! -i uli<a -ea! Cu- s s ap de urs reaP C i un (las pre4estitor A-i tot spune -a- s -orD C*ar s -ori! dr(u<ul -eu! Ba e-a 4rea *u-ne%euM *ar s 0tii tu de la -ine C-un ro-.n 4oini a tine VA7#6, A6,C7A8*)# 6#V $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") $.n e ade! p.nQ e -oare Cal 0erpii 3n pi ioare! 1 Cunos ut este 4isul pre4estitor al 4itea%ului Tudor Vladi-ires u s-a 3-plinitM Biind -i0ele0te tras 3n la(rul lui #psilanti! 0e2ul 4olintirilor (re i! Tudor a 2ost 0i -ai -i0ele0te u is de d.n0ii. 8u -ai este dar 3ndoial .nte ul

poporal dese-n pe #psilanti 3nsu0i prin 0arpele u o +iul 4.n%tor! u (raiul lin(u0itor 0i u reast ro0ie 3n ap. 185 C i de-un 0arpe-n4eninat # se iart un p atD1. 186 Gorea 0i Clo0 a G o r r e 4 o l u < i o n a r Gorea! Clo0 a-s la un lo L-au aprins un -are 2o Li .nt 4oios 3n ;o : C$e el .-p pustiu 0i-ntins Arde-un 2o de noi aprins. 6asQ s ard 0i s reas ! Ca-i 3n <ara un(ureas M Tra(e<i +ora a s ;o 6a lu-ina elui 2o M Un(urean! -ustea< lun(M Zis-a- -or<ii s te-a;un(M Zis-a- pari s te ard! Zis-a- ru ii s te piard! Tra(e<i +ora a s ;o A est .nte ! de o 2or- -ai re(ulat 0i -ai ore t! l-a- pus 3n nu-rul &aladelor 2iind are un ara ter istori . 6a anul 1189! Gorea 0i Clo0 a! doi 4ite;i ro-.ni din Transil4ania! stui de ;e2uirile 0i apsrile un(urilor! rs ular <ara 3n ontra lor. *ou%e i -ii de ro-.ni rspunser la +e-area lor 0i rsp.ndir o (roa% at.t de -are 3n -a(+iari-e a easta 2u silit a ere a;utor la #-periul Austria . A-pratul #ose2 ## tri-ise o ar-at 3ntrea( asupra lui Gorea 0i Clo0 a! are! dup o lupt r.n en! 2ur prin0i la :8 2e&ruarie 1185 0i aspru pedepsi<i u -oarte. Tradi<ia spune ei au 2ost 3n +i0i 3n urse de 2ier 0i purta<i prin toate satele 0i apoi au 2ost ar0i de 4ii 3n o +ii poporului. 6a lu-ina elui 2o M Un(urean! .ine tur&atM @ulte-n lu-e <i-a- r&dat! *ar 4enit-a ti-pul -eu Ca s - r%&un 0i euM Tra(e<i +ora a s ;o 6a lu-ina elui 2o M Cu- r nes ;i4ineleM Cu- s-aprind slnineleM Cu- ard toate satele *e-0i ur< p ateleM Tra(e<i +ora a s ;o 6a lu-ina elui 2o M @-a- suit la -unte-n %ori VA7#6, A6,C7A8*)# 6V $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") L-a- prins 2ul(erul din nori! Li de sus din 3nl<i-e 6-a- i%&it 3n un(uri-eM Tra(e<i +ora a s ;o 181 6a lu-ina elui 2o M Gorea! Clo0 a! la un lo ! $rsi<i de-al lor noro ! Ard! .nt.nd 4oios 3n 2o M

*"#8,1 *oinele sunt .nte e de iu&ire! de ;ale 0i de dor! pl.n(eri duioase ale ini-ii ro-.nului 3n toate 3-pre;urrile 4ie<ii sale. Un -u%i ian de -are talent! dl Genri ,rli + are a lo uit .<i4a ani 3n )o-.nia 0i a pu&li at un al&u- de arii ro-.ne0ti! %i e 3n pre u4.ntarea a elui al&u-: C8a<ionalitatea ro-.nilor se arat urat 0i ne ontesta&il at.t 3n li-&a 0i datinile lor! .t 0i +iar 3n -u%i a lor deose&it de ori are alta. 8e(re0it ariile ro-.ne0ti 4or prea 2oarte urioase popoarelor " identului pentru -elodia lor u totul ori(inal 0i .teodat pute- %i e sl&ati ! 0i pentru a o-pania-entul lor e uprinde uneori a ordurile ele -ai apri ioase! ele -ai &i%are! 0i alteori 2oarte si-ple 0i -onotone. ,le au 3ns o expresie de -elan olie dul e 0i dureroas +iar. 7unt -ai u sea- unele pasa;e -isterioase are 2a s se pre%inte dorin<e 3n2o ate 0i as unse 3n 2undul ini-ii! 0i are se -ani2est printrun soi de pl.nset -elodi . A estea sunt ariile doinelorN .t pentru a ele de dans! +orele! ele rsun u o 4eselie ne&unati ! %(o-otoas! a a ea 4eselie la are o-ul nenoro it se ded 3n -o-entele sale de uitare 0i de pl ereD. Ve%i arti olul intitulat @elodiile ro-.ne0ti 3n )o-.nia literar! 2oaie pu&li at 3n #a0i 3n anul 1855. Unele doine poart 0i nu-ele de .nte e 4oini e0ti 3n @oldo4a! oltene0ti 3n Vala+ia 0i +aidu e0ti 3n Ardeal. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *oina *oin! doin! .nte dul eM C.nd te-aud! nu --a0 -ai du e. *oin! doin! 4ers u 2o M C.nd rsuni! eu stau 3n lo . /ate 4.nt de pri-4ar! ,u .nt doina pe a2ar! *e --n(.n u 2lorile Li pri4i(+etorile. Vine iarna 4is oloas! ,u .nt doina-n +is 3n as! *e--i -ai -.n(.i %ilele! Zilele 0i nop<ile. Brun%a-n odru .t 3n4ie! *oina .nt de 4oini ie. Cade 2run%a ;os 3n 4ale! ,u .nt doina ea de ;ale. *oina %i ! doina suspin! Tot u doina - -ai <in. *oina .nt! doina 0optes ! Tot u doina 4ie<uies M 189 # 190 6un a <ip! lun a %&iar 6un a <ip! lun a %&iar $entru-un pui de prioar. Vai de &iata ini-ioar! Ca 0i lun a! (e-e! %&iar $entru-o pui &lioar. Brun%a re0te! 2run%a ade! Cprioara nu-o -ai roade. Vai de -ineM e --oi 2a eP *oru-n su2letul -eu %a e L-ini-ioara--i nu -ai ta eM

#ni-! 2ii r&dtoare! Ca p-.ntul su& pi ioare! $.nQ e pui a &lioar 7-a 3ntoar e-n lun iar Cu el pui de prioar. VA7#6, A6,C7A8*)# ## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Ur.tul "2M ur.t! ur.t! ur.tM /oal 2arQ de re%-.ntM *e te-ai du e-n odri! du e! Ursu-n la&e-i s te-apu eM Ur.tul din e se 2a eP *in o-ul are nu-<i pla e. Ur.tul din e-i 2 utP *in o-ul are-i t ut. Cine a s ornit ur.tul! 8u-l 3n(+it p-.ntulM C -ie de -ult ur.t 7u2letu--i s-a a-r.tM 191 ### 19: C.nte ul r%e0ului Brun% 4erde de ire0! 6un( e dru-ul p.nQ la #e0i! 6un( e dru-ul 0i &tut *in 7iret 0i p.n-3n $rutM 8u-i &tut de ar u &oi! Ci-i &tut tot de ne4oi Li de p atele -ele Cele -ulte! ele (releM Ard-o 2o ul r%e0ieM1 ,u +itea- -i &oierie! Li-i nu-ai o sr ieM $entru-o pal- de p-.nt Zilele -i-a- dat 3n 4.nt. 1 8enoro ita las a r%e0ilor! printre are se (ses o&or.torii elor -ai -ari 2a-ilii din 4e +i-e! a a4ut -ult a su2eri! su& do-nia lui @i+ail 7turd%a! de rpirea &oierilor 4e ini u -o0iile lor. @ul<i din a ei -i i proprietari au pre2erat a se des2a e de p-.nturile lor 0i a de4eni l a0i pentru a s s ape de pri(oniri. Ani 3ntre(i --a- ;ude at Li ni-i n-a- .0ti(atM ,u u-&la- la ;ude at! Copiii pl.n(eau pe 4atr! 8e4asta--i % ea lsat. *are-ar *o-nul *u-ne%eu 7 2ie pe (.ndul -euM 6sa---oi de r%e0ie 7 apu 3n +aidu ie Ca s--i 2a s2.nta dreptate Cu ea (+ioa( de pe spate! 7--i ale( ;ude tori Cei ste;ari nestr.-&toriM VA7#6, A6,C7A8*)# #V $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6")

C.nte ul plu(arului Ard-te-ar 2o ul! p-.nt! Li te-ar &ate *o-nul s2.ntM C i 3-i e0ti du0-an u-plitM Ce-a- se-nat n-a ie0it. 7e-nat-a- (r.u de 4ar! A ie0it nu-ai ne(ar. 7e-nat-a- or%! o4es! A ie0it -o+or de 0es. 7e-nat-a- ppu0oi! A ie0it iar&-n 2u0oi. 1 An toate satele @oldo4ei! r.0-ele sunt <inute de e4rei! lipitori! su( a4u<iile <ranilor! 3nde-.ndu-i la &e<ie. 7tau 3n .-p 0i - (.ndes . Cu e o s 4ie<uies P 8-a- le< aie la +i-ir 7 - pot plti de &ir! Li de 2oi! 0i de soldat! Li de #uda &leste-at.1 Vai 0i-a-ar de &iet ro-.n C.nd e do-nul ru stp.nM 8-are lo 3n <ara lui Li-i a plea4a .-puluiM 193 V 199 C.nte ul lu(rului Ar%-te 2o ul! pdure! L-ai dea su& o se ureM Arde-ar le-nele din tine Cu- arde ini-a-n -ine! 7--i 2a dru- p.nQ la 4e ine! Li de sus! din -nstire! Unde %a 3n prsire! 7 4d .rduri de opile Care - s2.r0es de %ile! Li s 4d pe dra(a -ea Care --a- iu&it u ea An opilria -ea. 8-ar a4ea lo 3n p-.nt Li l-ar &ate *o-nul s2.nt Cine --a lu(rit Li de ea --a despr<itM ,u n-a- 2ost de pustni ie! C i a- 2ost de 4oini ie! 8i i a- 2ost de -nstire! Ci de lu-e u iu&ire! C --n +in pe la i oane Cu o +ii pe la u oane! Li ites ! 3ntor la 2ile Cu o +ii pe la opile. Unde 4d o 2at -are! )asa--i tre-ur-n spinare! Unde 4d pui u<a -ea! Z&oar su2letu--i la ea Ca roiul la 2lori eaM VA7#6, A6,C7A8*)# V# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 8e4asta t.l+arului

are!

a ni0te

Bost-a- eu la prin<i una $re u- e 3n eruri luna! *e prin<ii -ei iu&it Li de d.n0ii potri4it Cu luna! u stelele! 7al&a u -r(elele! 'rdina u 2lorile Li %iua u %orile. ,i p-.ntul au u-&lat 7--i (seas un &r&at. /r&<elul e -i-au dat ,ra t.nr 0i &o(at! A4ea &ani! a4ea inele *e--i u-plea -.na u ele! *ar 4e%i! 2rate! e p atM ,rau toate de 2urat. 8u tre u +iar spt-.na Li pe el puser -.na Li la o n-l 3n2undar Li u la ri-i - lsar. *e .t --a0 2i -ritat! @ai &ine-n 2o --a0 2i dat! C-a- r-as u rod 3n s.n Li nu-i rod de &un ro-.n Ci e rod de o- -i0el! 7r u<! a-ar de elM *e-ar 2i 2ost el un 4itea%! 8u -i-ar 2i a0a ne a%! *ar a 2ost un &iet t.l+ar Li de-a eea -i-e a-arM 195 V## 196 Copila -urind C.nt pasrea pe-o 2loare $entru-o 2at are -oare! C.nt psrui a-n spin! Copila s oate 4enin. C.nt psrui a-n sal e! Copila de -oarte %a e. C.nt psrui a-n poart! Copili<a dul e-i -oartM A+M a-ar su2letul -eu! Tu pl.n(eai de dor -ereu Li pe 2loare! 0i pe spin! Li pe poarta lui @arin. A+M a-ar su2letul -euM #e0i ur.nd s -or 0i eu! 7 - du la el -or-.nt! 7 - pre2a 3n p-.ntM VA7#6, A6,C7A8*)# V### $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") #T Blori i a Brun% 4erde de alun! @ dusei noaptea pe lun! 7 (ses o 2lori i Care -ult ini-a--i stri ! Li s-o-ntre& de e-n (rdin $lea 2runtea 0i suspinP

C,u - ple ! 2loarea--i rspunde! C i o ;ale - ptrunde! Arde su2letu--i 0i (e-e! C i - tre 2r de 4re-e. Trei %ile sunt 3n2lorit L-apoi ad de 4.nt plit. *e-a&ia res 0i - 2a 2loare! A&ia --n l%es la soare! Li pe -ine ade-ndat U-&r nea(r-ntune at! An .t ni-e nu - 4ede! Bloare sunt ori iar& 4erde.D 191 198 $rutule! r.u &leste-atM1 Ba e-te-ai ad.n 0i lat Ca potopul tul&uratM @al u -al nu se %reas ! 'las u (las nu se lo4eas ! " +i u o +i nu se-a;un( $e-a ta p.n% .t de lun(M 6 ustele .nd or tre e! 6a ist -al s se 3ne eM 1 $rutule! r.u &leeste-at. Anainte de luarea /asara&iei de -os ali! .nte ul %i ea: 8istrule! r.u &leste-at! 2iind toate relele 4eneau de peste 8istru. $rutul Golerele .nd or tre e! $e la -i;lo s se-ne eM *u0-anii <rii de-or tre e! 6a el -al s se 3ne e. #ar tu-n 4alurile tale 7-i tot du i! s-i du i la 4ale $.nQ la *unrea ea -are! $.nQ 3n *unre 0i-n -areM VA7#6, A6,C7A8*)# T $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Tra(e! -.ndro! u &o&ii1! 8u-<i -ai l ri-a o +ii. *e-or dea &o&ii 3n %e e! 1 A tra(e 3n 91 de &o&i este un o&i ei 2oarte rsp.ndit la ro-.ni. /o&ii pre4estes 4iitorul 2etelor 0i al 2l ilor! 0i .nd! dup deose&itele 3-pr<eli 3n %e e (r-e%i! 0i 3n opt! 0i 3n in i! 0i 3n trei! r-.ne unul pe dina2ar! &o&ul sositor! atun i ne(re0it persoana dorit 4ine! dorul se 3-pline0te. /a&ele prin sate sunt 2oarte di&a e 3n tra(erea &o&ilor pe sit. @ai sunt 3ns 0i <i(an e 4r;itoare! are se poart din lo 3n lo 0i spun sor<ii u o(linda sau u er etarea pal-ei de la -.na dreapt. )o-.nii! a 0i str-o0ii lor! au -are ple are a rede 3n presa(iuri 0i pstrea% 3n unele din o&i eiuri anti e! atin(toare de a2larea soartei. $e ti-pul ro-anilor! a-ore%ii -ai u deose&ire dau o -are 3nse-ntate unor rederi opilre0ti. 6u rurile ele -ai nede-ne de &(at 3n sea- le u-pleau ini-ile de &u urii sau de des ura;are. *e pild! po neau 3n -.ini 2oi de tranda2ir sau de -a ! sau de alun! 0i da 2oaia plesnea u 4uiet! -ul<u-irea lor era -are! i ei onsiderau po netul 2run%elor de &un au(ur. Bl ii ro-.ni au 3n o&i eiul de a 2a e s plesneas 3n pal-e 2run%e de alun. An 4e +i-e! a-ore%ii er au iar s 2a a sri p.n-3n podul asei s.-&uri

de -r! str.n(.ndu-i 3ntre de(ete. 7.-&urii de -r! ur<i<i de oa;! ser4eau la prin<ii no0tri a un -i;lo de (alanterie tre da-e. 6a -ese -ari &oierii pre%entau u oanelor s.-&uri de -r pe 4.r2urile u<itelor. )o-anii 4e +i onsiderau a presa(iuri de 2eri ire s .nteierea l-pilor sau a 2run%elor de laur 3n 2o . Unele -i0 ri ale trupului erau o&ser4ate u o luarea-inte serioas. $alpitrile de ini- tre eau a se-ne de trdare. /aterea o +iului 0i a spr.n enei drepte 4estea a &ine! 3ns a-or<irea de(etului el -i 0i a de(etului el (ros de la -.na dreapt erau se-ne spi-.nttoare. /o&ii 7 0tii dorul nu--i tre e. *e-or dea &o&ii 3n opt! 7 0tii -i-e dor de tot. 199 T# VA7#6, A6,C7A8*)# :00 *e-or dea &o&ii 3n in i! 7 0tii eu sunt pe-ai iN *e-or dea &o&ii 3n doi! 7 0tii soses la 4oi! 7 ne iu&i- a-.ndoi. #ar de-a -ai r-.nea un! 7 0tii eu 4in ne&un $e-o pr;in de alun.1 Siuirea ure +ilor! a 0i su(+i<ul din %ilele noastre! 3nse-na po-enea ine4a de d.n0ii. #ar -ai ales strnutatul a4ea o i-portan< ne-r(init 3n ideile lor. ,i redeau a-orul strnuta .nd 4roia s le 3n0tiin<e%e 3ndeplinirea dorin<elor. Catul! pentru a s expri-e 2eri irea statorni a doi tineri 3nsura<i! %i e a-orul lea strnutat 3n dreapta 0i 3n st.n(a. $roper<iu! a s arate a-orul 3n%estrase pe CXntia u toate darurile! o 3ntre& da a el %eu a strnutat .nd ea s-a ns ut. C.nd a-ore%ii erau 3n(ri;i<i unii de al<ii! ei puneau s le tra( 3n sor<i u ni0te -i i ta&lete pe are se (seau s rise oare are litere. Ta&letele se arun au 3ntr-o urn! urna se s utura! se rsturna! 0i a0e%area literelor %ute o-punea un rspuns uprin%tor de se retele 4iitorului. Tra(erea a elor sor<i se 2 ea de tre opii e sta pe pie<ele pu&li e din )o-a 0i din elelalte ora0e ro-ane. )o-anii redeau 0i 3n puterea 2ar-e elor. Adeseori o a-ore%! lsat de iu&itul ei! 3ntre&uin<a 2ar-e e pentru a s-l 3ntoarne iar la pi ioarele ei. A2ar de des .nte e! ea 2a&ri a dou ppu0ele! una de ear 0i alta de lut! 0i le apropia de 2o . Cea dint.i se topea! ealalt se 3ntreaN ast2el dar tre&uia s se topeas ini-a ne redin iosului pentru a-ore%. *a-ele ro-ane redeau iar la a% de ne redin< tre &r&a<ii lor! du-ne%eul "li-pului! pentru a s le pedepseas ! 2 ea s le ias noi<e pe un(+ii sau pu0 +ele pe li-&. 6a ro-.n ele noastre noi<ele 2(dues pre%enturi 0i pu0 +elele nu -ai au ni i o rela<ie u ne redin<a. 1 Ve%i nota 1 din &alada Cu ul 0i turturi a. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Brun% 4erde sal& -oale! Apu ai pe dru- la 4ale L-a;unsei pe 6ena-n ale.

,u lare! ea pe ;os! Cu (+erdan de 2lori 2ru-os Li er ei lun(i de -r(ele 7 tra( o +ii la ele. Calea -.ndrei a<inui! " 2lori de-i erui. Cerui 2loarea s.nului! ,a--i d 2loarea rinului. Cerui 2loarea din (uri<! ,a--i d 2loarea (aro2i<. Cerui ap din i%4or! ,a -i-o tul&ur u dor. Cerui ap neatins! ,a -i-o d u dor aprins. :01 T## 6ena C.t a- dat de-o a- &ut! 6ena alta -i-a prut! @i-a prut un topora0 ) orit de-un i%4ora0. *e pe al - detei ;os 7 iau 2loarea s-o -iros! ,a s-a pre2 ut pe lo Antr-un 2luturel de 2o . Vrui s-l prind! el a %&urat. Vrui s &eau! apa-a se at. Vai de -ine! e p atM 6ena --a 2er-e atM Bire-ai! 6eno! &leste-at *e-a -ea -inte tul&uratM 7 a;un(i un ne(ru nor! Ca s ploi la ri-i de dorM :0: 6 ri-ioare. 7ora ontra&andierului1 Brun% 4erde de (ranate! A- a4ut un Toader 2rate L-a tre ut 3n eea parte Cu trei ten urele-n spate. #ar a%a ii l-au %rit! 6-au %rit! l-au ur-rit! Li l-au prins 0i l-au le(at! Li-n arantin l-au dat *e -i-l <in ;os rsturnat! 8e&ut 0i ne-.n atM 6e(turi i-au pus de in Ca s-l du la Gotin! Li s-l ;ude e ruse0te Li s-l &at % e0teM /ate 4.ntul de la $rut! #ni-ioara -i s-a rupt. /ate 4.ntul despre %ori Li - u-ple de 2iori. 1 A easta doin este o-pus de o t.nr <ran ! anu-e *o-ni a din satul Crini eni. : Cu- te-a;un(e easul ru. Ve%i nota 3 din &alada @iori<a 0i &alada intitulat Ceasul ru din *oine 0i /ate 4.ntu-n -ie% de noapte Li--i tot pare -aud 0oapteN C*e .t --ar &(a la oaste!

@ai &ine-a0 %a e pe oaste! *e .t 3n oastea ruseas ! @ai &ine-n ea ro-.neas . *o-ni ! dr(u<a -ea! @ult &ine -i-era la ea! C--i a0ternea la r oare Li --ntre&a e - doare. VaiM ro-.n! de apul tu Cu- te-a;unse easul ru Li n-a4u0i - ar un 2rate Ca s-<i ate de dreptate! 7 u-&le u r<ile 7-<i s oat drept<ile. *! *o-ni o! pe -ur(ul *e--i des +ide &utu ul. VA7#6, A6,C7A8*)# T### $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *-<i! *o-ni o! ro +i<a *e--i des +ide te-ni<a. * 0i arul u doi &oi *e - s ap de ne4oi. Li 4inQ! soro! s - 4e%i Cu- 3-i 2r.n( trupu-n o&e%i! 7 tot pl.n(i 0i s nu re%iMD :03 Brun% 4erde de (ranate! C i --a0 du e-n eea parte 7 -ai 4d pe &ietul 2rateM *a-s o &iat 2at -are Li la lu-e n-a- re%are! Ci a- nu-ai o +i de pl.ns L-un su2let de dor aprins. :09 7trinul Brun% 4erde ro%-arin! )u e de 4oini strinM 8u-ai luna -l iu&e0te Li soarele-l 3n l%e0te. Tre e-n ;os! se du e-n sus! 8i-e nu-i d un rspuns! 8i i 3i %i e: C/un a;unsMD 7uie-n deal! o&oar-n 4ale! 8i i o -.ndr nu-i st-n ale. Tre e sate-n ur-e%i0! Li du-&r4ile-n lun(i0! Vede-o -.ndr 2eti0oar Ca un pui de prioar. ,l 3i %i e: C*ra(! st.D ,a 3n lturi tot se d. ,l 3i %i e: CVin-n oa e!D ,a-i rspunde: C8-a- e VA7#6, A6,C7A8*)# T#V 2a e.D $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Ta i! &di ! nu -ai spune C n-a4e- su2lete &une! C-asta-i <ara ospe<iei! Sara dul e-a 4eseliei.

Ta i! &di ! nu -ai %i e C noro nu e pe-ai e! C-a 4eni luna lui -ai *e te-i rede +iar 3n rai. #ar de-i 4rea s -i te-nsori! 7 ne 2a e- so<iori! :05 TV Copila *a-<i-oi dul e srutat Li dul i poa-e de -.n at. *ou -ere-n u-&r oapte! Cu i%4oare dul i de lapte! Care soare n-au 4%ut Li 4.ntul nu le-a &tut. )otun%ele a-.ndou Li splate tot u rou! Tot u rou de pe 2lori! Culeas la .nttori. :06 TV# $ui a &lioar Brun% 4erde sl ioar! $ui uli< &lioar! Tu n-ai tat! eu n-a- -a-! A-.ndoi sunte- de-o sea-! Tu n-ai 2ra<i! eu n-a- surori! A-.ndoi a doi &u;ori. Vin! 4in! pui uli<! *e --adap u-o (uri<! VinQ dorul - o-oar Li - arde a o par. Vai de -ineM n-a- re%areM $ui a--i %i e-n (ura -are: C"-or3-te-ar dorul -eu C tu e0ti 4i lean 0i ru! Li tu 4rei a --n0ela! #ar nu a - lua.D VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Brun% 4erde -r ine! 8i-i se prinde de -ineM *e .nd dorul --a lo4it @in<ile -i-au rt itN *e .nd dorul --a uprins! 7u2letul -i s-a aprinsM 7ui 3n deal! o&or 3n 4ale Li--i pierd %iua tot pe aleN Valea sui! dealul o&or! A-i tre 4ia<a tot u dor. $ui uli<! 2loare-n (urM C.nd te 4d 3n &ttur A-i uit plu(u-n artur :01 TV## *orul 7apa-n2ipt-n urtur! Li las &oii a s pas ! $lu(ul s se ru(ineas Li sapa s putre%eas . AleiM pui o! da -ai 4rea!

$atru plu(uri a0 dura! Sara-ntrea( a0 ara. 'raiul dul e de -uiere Vars-n su2let -.n(.iere Li d o-ului putere Ca s 2a tot pe 4rere. *ar nu 4rei! sr-an de euM Li eu -or de dorul tuM :08 TV### *ra(oste AleleiM a-ar de -ine! Br<ioare ConstantineM )ele sunt 2ri(urile! @ai rele-s dra(osteleM Bri(urile te r es ! *ra(ostele te-a-e<es Li te-aprind! te s ot din -inte Li te-a;un( u dor 2ier&inte. Vai de -ineM e p at ,le --au 2er-e at Li-n trei %ile --au us at! @-au us at! --au 4e0te;it Ca ste;arul 3n2run%it C.nd de &ru- e atins 7au de -are 2o uprins. AleiM dra( 2r<ioare! @ tre a roua din 2loare Li a spu-a de pe -are! C.nd le soar&e -.ndrul soare. B--i o (roap la r oare! C ini-a ru - doare. VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Brun% 4erde de pelin! Ce--i e0ti! u ule! +ain! *e .n<i 4ara-n ;u-tate L-apoi %&ori 3n alt parteP Cu ule<! pasre surM @u0 a-<i-a0 li-&a din (ur! C.nte ul s nu-<i -ai %i i! 8i i s -ai olin%i pe-ai i. Vara 4ii! 4ara te du i 1Ve%i nota 1 din &alada Cu ul 0i turturi a 3n edi<ia de 2a<. Cu ul C.nd 3s dra(ostele dul i. C.nt--i -ie 3n -o dat C -i-e -intea tul&urat. C.nt-n dreapta -ea u 2o 1! 7 a- parte de noro . C.nt-n 2a<a -ea u dra(! C <i-oi da 2run%e de 2a( 7 nu -ai 2ii tot pri&ea(. :09 T#T :10 $l.n(erea <rii Brun% 4erde de ne(ar! VaiM sr-an &iata <ar! Cu- te-a;un(e 2o ul iarM )u0ii 4in! te ali es !

8e-<ii te &at;o ores Li io oii te +ules M 8u -i-e iud de strini! C.t de p-.nteni +aini! C tu dra( le-ai 2ost -u- Li ei sin(uri te su(ru-M 8u -i-e iud de -us ali! 8i i de ne-<ii &o n ari1 C.t -i-e iud de io oi C te las la ne4oi *e <ip su2letu-n noi. Brun% 4erde de ne(+in! Vai 0-a-ar de-a ta (rdinM Cea (rdin u 2lori plinM Cu- o al ! u- o stri 1 $ore la dat solda<ilor austrie i are au o upat $rin ipatele Unite 3n ti-pul r%&oiului Cri-eii 0i are erau 3n l<a<i u &otine (roase sau &o an i. 8i0te ie%-e 2r 2ri M Cu- 3i s-ul(e 2lorile Li-i prad rodurileM Brun% 4erde de -o+or! Vai de s.nu-<i plin de dor! C.t e el de +rnitor Li la iepe % e0ti! Li la .ini 2l-.n%i ne-<e0ti! Li la pila2(ii tur e0ti! Li la r.-e io oie0tiM 7r u< de -ai a -ea! Cui a 2i -il de eaP 7r u< de lo ul -eu! C.nd l-a s pa *u-ne%euP Gai! opii! la ei ste;ari 7 tie- nis ai4a pari! Sara s ne-o <r uiLi de ie%-e s-o 2eri-M VA7#6, A6,C7A8*)# TT $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") TT# Clre<ul *in 7iret 0i p.n-n $rut @ur(ul ap n-a &ut! #ar& 4erde n-a ps ut! *e-a ps ut 3n .-p 4reodat! A ps ut iar& us at L-a &ut ap din &alt Cu (lod ne(ru-a-este at. Siu! <iu! <iu! -ur(ule! %&oar $.nQ la 4erde du-&r4ioar! 7-a;un(e- 3n u soare! 6a Blori a! dul e 2loare! C --a0teapt u -.n are Li u dul e srutare. Siu! <iu! <iu! -ur(u<ul -eu! Bu(i 3n %&or a dorul -eu C eu! 2rate! &ine-<i 4reu. Cal ! -ur(ule! lupe0te Li te-a0terne iepure0te! C %res 3n &ttur @.ndra -ea u -ierea-n (ur 7--i dea -ie 2lori din s.n!

7-<i dea <ie &ra< de 2.n. :11 :1: B.nt.na u doi &ra%i 6a 2.nt.na u doi &ra%i A- u is doi un(uri 2ra<i $entru-o pui un(urean Care nu -i-era du0-an ! " opil din +otar! Bat de &oier -a(+iar. 6a 2.nt.n ea u- sta! /ra<e al&e-0i arta. ,u pe lo - 2er-e ai /ra<ele-i le srutai! Li opila se ple a Li pe &ra<e-i - ul a. #ar ei 2ra<i a- tinerei 7-aprinser a doi %-ei Li de -ine se le(ar Li pe -ine s-arun ar. ,u - iu -a- ridi at! $e-a-.ndoi i-a- 0i ul at Li su& &ra%i i-a- 3n(ropat! 6a ru ile dru-ului! 6a r oarea 4.ntului! Li la ap 0i la pi ioare 6e-a- pus 2lori de l ri-ioare! C.te 2ete-or tre e-n ale 7 le pl.n(-a-ar de ;ale. VA7#6, A6,C7A8*)# TT## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") TT### Cio oiul Brun% 4erde &ara&oi! @-nt.lnii u un io oi: C/un ale! -i ro-.neD C@ul<u-i-! io oi de .ineD C@i -o;i e! tu e0ti &eatD C6atr! io oi (ulerat! C eu ast%i n-a- -.n atD C@i -o;i e! -o;i ru! 6asQ -i te-oi dre(e eu C.nd a 4eni &irul (reuD. CAleleiM pui de io oiM *e te-a0 prinde la %4oi! 7-<i dau - iu i! s te -oi! *e piele s te despoi. Ca s--&ra u pielea ta $istoalele 0i 2linta! V.ntul s nu le pleas ! $loi s nu le ru(ineas ! " +iul s nu le %reas D. :13 :19 TT#V Cor&ul Cor&e! or&e! 2r<ioareM Ce tot ron ne0ti la soareP "ri <i-e 2oa-e! ori <i-e sete! "ri <i-e dor de odrul 4erdePD

CLi--i e 2oa-e! 0i--i e sete! Li--i e dor de odrul 4erde. A0 -.n a ini-i din s.n L-a0 &ea s.n(e de p(.n. A0 -.n a rrun +i de al L-a0 &ea s.n(e de -os alN A0 -.n a 2oi de ste;ar L-a0 &ea s.n(e de ttarN A0 -.n a 2a(uri de roi L-a0 &ea s.n(e de io oiMD VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Codrul Arde--i-te-ai! odre desM Vd &ine s-a ales *in tine s nu -ai iesM A- intrat 2rQ de -ustea< L-a u- arun runtea<. A- intrat pui de ro-.n L-a- a;uns -o0nea( &tr.nM AleiM odre &leste-atM @ <ii de tine le(at! Li eu -ult --a- sturat A tri tot deprtat Li de lu-e-nstrinat. Cprioar! surioar! *or de lu-e - o-oar! )oade poala odrului! 7--i 4d 2a<a dorului Li s -er( la -.ndra -ea Care --a- iu&it u ea! *in opilria -ea. :15 TTV :16 Cine-i t.nr 0i 4oini #ese noaptea la olni Br par! 2r ni-i ! Br palo0! ni i pistoale! 8u-ai u pal-ele (oaleM Cine-i t.nr 0i 4itea% /u;ori poart pe o&ra% VA7#6, A6,C7A8*)# TTV# Voini ul Li la potiri se arat $ieptul (ol! 2a<a urat! Li .t s oate un u4.nt Cad ne2erii la p-.nt! Cu- se s utur perele! $erele 0i -erele. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *oina 4oini eas Brun% 4erde 0apte &ra%i! Bost-a- noi 4reo 0apte 2ra<i L-au pierit in i 3ntr-o -ar<i! Li r-as-a- nu-ai doi *e u-plea- lu-ea de noi! L-a pierit unu-ntr-o ;oi! Li r-as-a- nu-ai eu! *e arde su2letul -eu!

Brun% 4erde si-ino ! *e s .r&! de -are 2o ! 7tau 3n odru 0i (.ndes Ce s 2a a s tries P 7 --apu de plu(rie! "ri s-apu 3n +aidu ieP @i uli<! e --oi 2a e $lu(ria nu--i pla e! C de .nd era- eu -i A4ea- se-ne de 4oini . An lo s - le( de sap ,u du ea- -ur(ul la ap! #ar .nd -ur(ul ne +e%a *oru-n -ine se tre%ea! *or de odru 3n4er%it! Cu- e &un de 4oini it. C.nd era- de 0apte ani 6ua- -iei de la io&ani! Br plat! 2r &ani. C.nd era- de optspre%e e! Cer a- 4inul da -i re e! $i4ni<a de-i r oroas! Cr.0-ri<a de-i 2ru-oas. C.nd era- de dou%e i! @ le(a- de tur i! de (re i Li de apete-i s urtaLi aleanu--i u0ura-. *ar a u- sunt o- sttut! Li p<it! 0i pri eput Li 4d &ine -i dat -ie Ca s -or 3n +aidu ie. :11 TTV## :18 Brun% 4erde de i oare! C.nd 4%ui 4ara u soare! Ctat-a- pdurea deas Ca s <in u d.nsa as! L-a- tat (al&eni tie<i 7 2a %ale la &ie<i! L-a- tat (al&eni u0ori 7 2a ro +ii la surori! *ar (sii nu-ai ru&iele *e 2 ui er ei u ele Li sal&e -.ndrelor -ele. /istri<o! ap de -unteM /istri<o! 0iroi de 2runteM Ce te 2 u0i *unre Li te u-2la0i tul&ure *e nu pot tre e prin tine Cu &alta(ul la io +ineP 7 -ai ies! olo! pe 4ale! Ca s - a0e% 3n ale! An alea io oilor! An tre erea oilorP *e in i %ile! 2r<ioare! 7tau pe -ur(ul -eu lare Tot u -.na pe pistoale VA7#6, A6,C7A8*)# TTV###

Alta Li u o +ii tot pe 4ale. @ tot uit uitare lun(! *oar noro ul s --a;un(. Li noro ul nu --a;un(e Li -i;lo ul -i se 2r.n(e *e (reul p atelor! *e sar ina ar-elor: @ur(ule<! opit -i M #an -ai du-- la poti ! An poiana din pdure Unde -.ndra str.n(e -ure! Li - du 3n Valea-7ea 7 a0tept %iua s trea ! #ar .nd a-nsera de noapte 7 -ai er durda e poate. "liolioM soare rotundM *e-ai apune -ai ur.nd! C -ie -i s-a ur.t *e suit! de o&or.t! Tot suind din 4ale-n deal Cu -.na pe iata(an! Co&or.nd din deal 3n 4ale Tot u -.na pe pistoaleM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Brun% 4erde de susai! @-ntorsei iar pe plai Cu -ireasa pe su& strai1 7 -ai prind e4a de traiM $e -.ndru<a s -i-o--&ra Cu- i-a 2i -.ndrei pe pla . *e .nd plaiul a- lsat! Traiul &un eu l-a- uitat. Ar-a-n s.n -i-a ru(init! 8i-i n-a- a(onisit. @ lsai pe plai deoparte! Unde soare nu str&ate 7u& 2run%i0 de iritei! Unde tre tur-e de -iei Li -o ani &o(a<i de 4ite! Cu +i-irele ti site. 8u 0tiu tur-ele lua-le-a0! "ri +i-irele %-un i-le-a0 1 Adi u ar-a! 4e%i nota 9 din &alada *on il. Alta C nu-i 4re-e de pier%are! C s-aude-n deprtare Z(o-ot de potir tare. Brun% 4erde de a(ude! #an 4e%i 2rate e s-audeP 'raiul dul e-a -.ndrei -ele "ri %(o-ot de potiri (releP *e-a 2i pui a -ea 2ru-oas! Ad-o s2.ntul sntoas! 7u2letul s--i r oreas ! Zilele s--i 3ndul eas ! #ar de-a 2i potira (rea Care pa0te 4ia<a -ea! 6asQ s 4ie -a- o 2lint

$entru potir (tit! 7-i pun plu-&ul su&suoar! 7-o str&at-n ini-ioarM :19 TT#T ::0 Brun% 4erde lo oti i! Gaide<i! 2rate! de pe-ai i! C nu-i &ine la poti i! Brun%a-n odru s-a rrit 7atele s-au 3n-ul<it! $otirele s-au pornitM Gaide<i iarna la stp.n 7 r- -ereu la 2.n! Gaide<i iarna la io oi 7 r- 2.n pentru &oi VA7#6, A6,C7A8*)# TTT Alta $.n e-a da 2run%a-n tun L-a .nta u u-n alun. $ri-4ara de-a 4eni! #ar la odru ne-o- porni Li prin 2run%i iar 4o- .nta Li de (ri; ne-a purta $laiul u pdurile! $durea u -urele! 7elea2ul u ar-ele! Ar-ele u (loan<ele. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") ::1 TTT# /at-l ru ea o- &o(at! "- &o(at 0i 2rQ de s2atM Toat 4ara l-a- ru(at 7a--i dea &ani pe adunat! @ ar dou! trei parale 7--i u-pr la opii sare! Alta =A lui #on $etreanu>1 C-a- 2 ut o turt-n 4atr L-a- 2 ut-o nesrat. *a 4%ui 0i 4%ui! A-i luai oasa din ui Li -i-o pusei pe spinare Li ple ai la 6un a @are. 1 A est #on $etreanu sau #on $etrariul! dup u- 3l nu-es unii dintre lutari! a +o<it su& do-nia lui @i+ail 7turd%a 0i a <inut dru-ul -ai u sea- 3n 6un a @are din Sara-de-Jos. An eputul &aladei lui %i e: Cine tre e-n 6un a @areP C.t o roat de ar -are! #on $etreanu lare! Cu trei r.nduri de pistoale Cu el-aua despre soare L-un &alta( le(at de 0ale. *up e a 2ost prins 3nt.ia oar! el a 2ost s pat din 0trean( de -itropolitul Venia-in are 3l 0i lu pe l.n( s2in<ia sa 3n urtea @itropoliei u sperare a 3l 4a adu e ast2el pe alea po in<ei. Zadarni er are. #on $etreanu ade4eri pro4er&ul e %i e C8ra4ul din ns are lea nu areD. Antr-o pri-4ar! atras de 2ar-e ul 4ie<ii a4enturoase! el se 2 u ne4%ut din #a0i 0i se i4i iar0i 3n 6un a @are u o eata de 4oini i. Gituit de potir! a o 2iar sl&ati ! 0i prins

de-a doua oar! el 2u sp.n%urat 3n .-pul de la Bru-oasa! de 3nsu0i to4ar0ul su 'a4ril /u%at! <i(an de soi are pri-i a se 2a e lu pentru a s-0i s ape 4ia<a. Ai i e lo ul s 2a e- o&ser4are ni iodat un ro-.n nu s-a dedat la trista -eserie de lu. C+iar din letopise<e se 4ede to<i lii au 2ost strini.To-0a a4ea unul pe l.n( el are era <i(an 0i are! .nd 4eneau &oierii la urte s se 3n +ine *o-nului! %i eau: C@ria-taM s-au 3n(r0at &er&e ii! 3s &uni de tiatD. ::: Trsei dou! trei p.rloa(e! Boa-ea la p-.nt - tra(eM *a 4%ui 0i 4%ui! *ou! trei ru i 3-i 2 ui! 6uai oasa de pi ior Li-n 4%du+ 3i detei %&or! L-o i%&ii de-un pdu el! 7ri oasa din <el. #a a stp.nul lare C--i adu e de -.n are @lai ne(ru %(uruit Li us at! 0i -u e%it. 8-apu ai s--&u o dat! Cio oiul 30i 2a e plat Li - ia la s +in(iuit C ni-i nu i-a- osit. ,u o pal- 3i detei Li to<i din<ii -i s osei. *a 4%ui 0i 4%ui! Loi- de odru - 2 ui Li de .nd --a- +aidu it *ra( 3-i e dru-ul otit. C.nd 4d ta&ere 4enind 1 /oierii (enera<iei tre ute are purtau ostu-ul &i%antin! adi anteriu! (iu&ea! i0li 0i -estii! a4eau o&i eiul a-0i rade ea2a. 6a anul 18:1! .nd Tudor Vladi-ires u a intrat 3n /u ure0ti! -ul<i din &oieri 3nspi-.nta<i se s +i-&aser 3n +aine proaste! iar pandurii lui Tudor da puneau -.na pe 4reunul %i eau: CCata<i-l la ea2! -i! a s 4ede- de-i io oi.D VA7#6, A6,C7A8*)# Li io oii-nal&strind! @ 2a &roas la p-.nt! A-i a0e% durda spre 4.nt Li -i-i iau la utare *e la ap p.n-la pi ioare! Li +ites 0i so otes $e unde s -i-i lo4es P 6a rete%ul prului! $e din dosul 2esului! Unde-i ald io oiului. ,u +ites ! durda po ne0te! Cio oiul se 4.r ole0te Li de %ile se s2.r0e0te. 6asQ s -oar a un .ine! C i-a- %is ades: C7tp.neM 8u-<i tot &ate ;o de -ine! C-a 4eni 4ara a -.ine! *e te-oi prinde-nQ 6un a @are 7-<i 2a di4an pe spinare Li s te al 3n pi ioare

Ca pe-un 0arpe otr4it! Ca pe-un du0-an ne--&l.n%it.D $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 7u& poale de odru 4erde1 " %are de 2o se 4ede Li la %area 2o ului 7tau 4oini ii odruluiM 8u 0tiu %e e sau in ispre e 7au peste sut -ai tre e. Ltiu &eau 4ina<e re i Li 2ri( 4reo in i &er&e i. *ar nu-i 2ri( ei u- se 2ri(e! Ci-i anin prin .rli(e Li-i 3ntor prin &el iu(e 7 le 2a arnea dul e. 1 Unii lutari .nt a east *oin 3n ur-torul 7u& poale de odru 4erde " %are de 2o se 4ede! #ar la %area 2o ului 7tau +aidu ii odrului! 8u 0tiu %e e sau in ispre e "ri peste sut -ai tre e! Ci -i-0i 2ri(e un &er&e e! *ar nu-l 2ri(e u- se 2ri(e! Ci-l 3n2i(e 3n .rli(e Li-l 3ntoar e prin &el iu(e Ca s-i 2ie arnea dul e. 7u& u-&r de pdu el Voini ii -n.n din el Li din (ur %i ast2el: CCodre! odre 3n2run%it! Alta #ar u- sta 0i ospta Cpitanul 0uiera! ,i osp<ul 0i-l lsau Li la lupt aler(auN 6uptau ei .t e luptau! $otira0ii alun(au! *a-n odru .nd se-ntor eau 8i i un os nu -ai (seau! C-n ur-a 4oini ilor Cal eata lupilor *e prin 2undul odrilor. TTT## Sine---n tine 2erit! C ni-i nu <i-a- stri at Li nu - si-t 4ino4at: An tine de .nd intrai 8u-ai o rean( tiai! Ar-ele de--i at.rnai. 6e-a0 2i pus! odre! pe ;os! *ar p-.ntu-i u-edos Li 2ierul e ru(inos. Codre! odre! du0-an e0tiM Tu 4oini ii a-(e0ti Li de du0-an nu-i 2ere0ti. C.t e0ti! odre! de 2run%os! #arna putre%e0ti tu ;os Li 4oini ii %a la (rosM ::3 ::9

+ip:

A-r.t turturi ! "M sr-ana! 4ai de eaM C.t r-.ne sin(uri "M sr-ana! 4ai de eaM Z&oar trist prin pustie "M sr-ana! 4ai de eaM Turturi a @ai -ult -oart de .t 4ie. C.t trie0te tot ;ele0te! Cu alta nu se-nso<e0te. Tre e prin pdurea 4erde! *ar ea pare n-o 4ede. Z&oar! %&oar p.n ade Li pe le-n 4erde nu 0ade! #ar .nd st .teodat! 7t pe ra-ur us at "ri se pune pe o st.n Li ni i &ea! ni i nu -n.n . Unde 4ede ap re e! ,a o tul&ur 0i tre e! Unde 4ede-un 4.ntor! Ctre el se du e-n %&or. VA7#6, A6,C7A8*)# TTT### $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") TTT#V Cio&anul *e -i ! sr u< de -ine! Cres ui tot pe -.ini strine. 7r u< de -ai a -eaM @ &(ai la io&an slu(! A-i deter a<! (lu(. 7r u< de -ai a -eaM 6uai oile-n porneal 7 le du la p0uneal! 7r u< de -ai a -eaM 6upii-n (oan le luar! Ju-tate le -.n ar. C.nd 4%ui 3n ea din ur- C-o s r-.i 2r tur-! $le spre &.l i dup to il Cu (.ndul a- pe te0il. C.nd tre ui la r.s--n 4ale! Cr.0-reasa--i iese-n ale Li - stri(: VinQ! &ieteM Li s (ust 4inul 3-i dete. Vinul &un! o aua -are! /ui 4inul de (ustare. /ui trei %ile de 4ar! 7tri(.nd s oate -ereu! ar. Cu lutari 0i u (loat /ui! nene! tur-a toat. 7r u< de -ai a -eaM C.nd 4%ui dup toate An 0i dator - s oate! " apr e--i r-sese Li prin r.n(uri se dusese " luai la utare C.t e %iuli a -are. Capra-n deal! apra-i 3n 4ale!

8i i 4rea s--i steie-n A%4.rlii - iu a-n sete! Capra peste ap se dete. Aler(ai u-o ru(ioar 7-o ;un(+iu su& &r&ioar. @ elarii aler(ar! Carnea-ndat-o u-prar! Li pielea ei t& arii Li -a<ele lutarii. #a a 4eni 0i ro-.nul $(u&a0ul 0i stp.nul!

ale.

@ le(a 4.rtos de oate Cer.nd sea- pentru toate! 7r u< de -ai a -eaM L-a0a! nene! din &e<ie @ tre%ii 3n pu0 rieM ::5 ::6 TTTV Al&a de la -unte CAl&o! Al&o de la -unteM Ce-ai pus 2es iorul pe 2runte1 C <i-au ie0it 4or&e -ulte.D C6asQ s ias nu--i pas! #ni-a--i de dor e ars! C &di a-i dus de-a as! 7--i oseas 2.n u rou! Br.n(e-i-s-ar oasa-n dou! 7 4ie la alta nouM 7--i oseas 2.n! ostrele! Ba -0i oasa &u <ele! 7 4ie-n &ra<ele -eleM 7--i oseas 2.n u 2loare! Ca s--i 2ie de r oare 6a ap 0i la <.<i0oare. Zi lu-ea! -i dau pa e! ,u --oi purta 0i 4oi 2a e *up u- lui &adea-i pla e. Zi lu-ea e 4a %i e! ,a n-a putea s ne stri e! 1 )o-.n ele de pe -alul *unrii 0i o parte din a ele de la -unte poart 2esuri -i i ro0ii pe ap. Cu oanele &tr.ne din (enera<ia tre ut purtau 2esuri al&e 0i! pe deasupra 2esurilor! teste-eluri su&<iri de Tari(rad 3-podo&ite u *ra(ostea s ne-o ridi eN C - <ine &adea &ine! #ni-a lui e la -ine L-a -ea o poart u sine. #ni-a lui 3-i (rie0te! L-a -ea lui 3n -i 0opte0teN Una de alta dore0te! C-a-.ndou sunt le(ate Cu le(turi 3n2o ate L-una pentru alta &ate. A el lan< e le uprinde Antre ele .nd se-ntinde Cu -are 2o le aprinde! #ar .nd s-adun a-.ndou! Atun ea par le plou " r oreal de rou.

A0a le e ;ur-.ntul! As le(ate u u4.ntul 7 le despart p-.ntulMD &i&iluri. VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") TTTV# 7pune! -.ndro 7pune! -.ndro! -er(i! nu -er(iP *in dou una s-<i ale(i 7pune! -.ndro! 4rei! nu 4reiP C olea - roa( trei. Aide! -.ndro! s 2u(i-! Unde-o- putea s tri-! C satul ni s-a -rit Li nu -ai e de trit. Unde sunt u trei! u doi! Vor&a le e tot de noi! Li 2a s2aturi pe as uns 7 ne 2a -un nea;uns. Vin! -.ndro! -ai ur.nd C de nu! te las pl.n(.nd Li - du peste @us el Unde n-a- du0-ani de 2el! C n-a- e--pr<i u el. ::1 VA7#6, A6,C7A8*)# ::8 TTTV## /uruian de lea AoleoM -a- #leanM Cat--i 4reo &uruian1 Li u -ine-<i 2 po-an. @er(i 3n .-p de-ale(e-un s-o Tot de -a 0i &usuio ! 7--i stin(i ini-a de 2o . 1 An toate satele sunt &a&e are au spe ialitatea de a le ui &olna4ii u &uruiene ulese -ai u sea- 3n %iua de 7.n%iene dup )usalii. ,le 3ntre&uin<ea% u destul di& ie unele lea uri e se nu-es do2torii &&e0tiN dar -ai totdeauna a ele lea uri sunt 3nto4r0ite u des .nte e. An notele &aladei Cu ul 0i turturi a a- dat dou des .nte e! a ela de deo +i 0i de ieleN -ai adu(- ai i altele trei. A ele de po itur! de s(ettur 0i de -u0 tura 0er pilor. *es .nte de po itur Cel e-a &ut laptele s-a sturat! Cel e-a &ut 4inul s-a 3-&tat! #ar el u 4eninul a rpat. A0a s piar po itura din po it! $.n-3ntr-o lip s 2ie le uit Li s r-.ie a po-ul 3n2loritM $sri al& Cu aripa al&M *in piatr-ai res ut! Cu nori te-ai &tut! Trei pi turi din tine-au %ut: Una de lapte! una de 4in Li una de 4enin. *,7CH8T,C *, @ULCATU6 L,)$#6") 7u& o tu2-n poieni<

,ste-o 2.nt.ni< Li-n 2.nt.n-o pietri i )e e! 4ine<i ! Li su& piatr-un 0erpurel Cu din<i de o<el. *in<ii apu de piele! pielea de arne! arnea de os Li prin trup tre e un 2ul(er 4eninos. *ar u- iese dintre nori $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") C-a 2i a%i o spt-.n! A- 4%ut pe la 2.nt.n " pui u< de ro-.n! Li de-atun i dorul - 2r.n(e! 7oarele din er -i-l stin(e! Li la (roap - 3-pin(e. *ra(ostele tinerele 8u se 2a din 4iorele! Ci din &u%e su&<irele. Bul(erii strlu itori! Celui 0erpurel A0a s ias din os! din arne! din piele Ce st su& pietri i @u0 turile rele An 2.nt.na -i ! *e din<i de o<el 7u& tu2 sl&<i . Cu a este u4inte se des .nt o o2i< nou u ap ne-n eput! 3n 4re-e 4r;itoarea tul&ur apa u trei 4Yr(u<e de alun. Apoi se de0art o2i<a des .ntat pe rana -u0 turii. *,7CH8T,C *, 7K',TKTU)K $le at-au nou 2ete 2e ioare $e ale! pe rare. Li-ntr-o -.ndra 4ale! 6a -i;lo de ale! @ai a *o-nului le-a 3nt.lnit Li din arul ei de aur ast2el le-a (rit: CUnde -er(e<i pe r oare! Voi! nouY 2ete 2e ioarePD C@er(e- la &iseri a ea -are Cu trei altare. 8e-a- luat n2ra-ele 7 0ter(e- i oanele! 8e-a- luat 0ter(arele 7 ur<i- stranele! ::9 /leste-at s 2ie lo ul Unde -i s-a aprins 2o ul *e--i tot pl.n( a u- noro ul. /leste-at s 2ie easul C.nd i-a- ur-rit eu pasul Li i-a- au%it eu (lasul. Cu pasul --a rt it! Cu (lasul --a a-e<itN 6ini0tea -i-a- prpditM 8e-a- luat -turile 7 -tur- s rileD. CVoi! nou 2ete 2e ioare! 6ua<i toate .te o 2loare *e su& a -ele pi ioare Li 4 du e<i olo-n sat! 6a el &olna4 s(etat! Cu o +ii s-l -.n(.ie<i! Cu 2lorile s-l 0ter(e<i *e ;un(+ieturi!

*e s(etturi! 7 r.-.n urat lu-inat! Cu- *u-ne%eu l-a lsatD. :30 TTTV### Cu ul Vine u ul de trei %ile $este 4i! peste -o4ile Li lo n-are s se puie! 7 .nte! 2o ul s-0i spuie. $une-s-ar pe-o r-urea Aproape de asa -ea! 7--i tot .nte! .nte-n 2a<! Li sear! 0i di-inea<. *e-ar 2i u ul 4oini el! @i l-a0 prinde ar(<el Li -0i su&<iri i-a0 toar e Li l-a0 purta u- 3-i pla e. *e-ar 2i u ul un 4itea%! ,l -i-ar tre e de ne a%N *ar e u ul psrea! ,l .nt pe r-urea Li %&oar pe unde 4rea! 8u-i pas de ;alea -eaM VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Unde-aud u ul .nt.nd Li -ierlele 0uier.nd 8u - 0tiu o- pe p-.ntM ,u %i u ului s ta ! ,l se suie sus pe ra Li tot .nt de - sea ! :31 TTT#T Altul #ar -ai ;os pe-o r-urea C.nt 0i o turturea Trist a ini-a -ea. Cu ul %i e de pornire Turturi a de ;elire L-al -eu su2let de pieireM :3: Tranda2irul A- iu&it un tranda2irN *u0-anii l-au pus la &irM 8u l-au pus a pe-un opil! Ci l-au pus a pe-un -a%il. ,l de 2ri s-a r%nit Li s-a dus la +aidu it. 7-a dus! nene! --a lsat! 6a to<i pare &ine-n sat! 8u-ai -ie--i pare ru C-a 2ost pui0orul -eu. *ar --oi du e 0i eu! du e Unde-i dru-ul 3n rs ru e Tranda2irul s-l (ses Li de s.nu--i s-l lipes ! C de s.n de s-a lipi ,l -ai &ine a 3n2lori Li 0i-a plti &irul su

Vrs.nd rou-n s.nul -euM VA7#6, A6,C7A8*)# T6 $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") @or-.ntul Bost a- pe unde-a- iu&it! $e -.ndru<a n-a- (sit Li --a- lsat dup 4.nt Li a- dat de un -or-.nt. V.ntu--pre;ur suspina! #ar&a-n et se ltina! 7r u<! a-ar de -ineM *e-a0 si-<i -oartea 4ine! A0 lsa u ;ur-.nt 7 --n(roape-n el -or-.ntM :33 T6# :39 T6## *ru- la dealO *ru- la deal 0i dru- la 4ale A-i 2a 4ea ul tot pe ale! 8-a- 3n lu-e sr&toare! 8i i n-a- partea -ea la soare. /at-o ru ea ursitoare Care s-a ursit pe -ine 7 n-a- ni i o %i u &ineM "stenit -ereu de du 8oaptea-n odri - apu ! Copa ilor sunt nlu M " +ii--i nu se -ai usu M Unde -er(! 3n ori e parte *ra(ostele--i sunt de0arte! Aoli ! li 2loareM *e n-ai 2i 2er-e toare 8u --ai a&ate din ale 7 al pe ur-ele taleM VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Blori i -n 2oi al&astr Blori i -n 2oi al&astrM $ at de dra(ostea noastr C e lu-ea rea 0i +oa<! U-&l-n 2a< s ne-o s oa<. To<i stri( 0i 2a (ur lar( *ra(ostea a s ne-o spar(! "2M dra(a -ea-n-lu-e una! @ai 2ru-oas de .t luna! Cu 2e<i0oara a rinul Li u o +ii a seninul! *in -.n da --ar pierde! Cine o s te de%-ierdeP Cine-o s--i apu e lo ul 7-0i 2eri eas noro ulP :35 T6### :36 Aoli ! daoli Aoli ! daoli M @ult -i-e dr(uli<a -i M A0 lsa-o de-ar -ai re0te!

*orul runt - pridide0te. A+! 2eti<! 2eti0oarM Cre0te! 2-te -ri0oar! 7 tri- .t a4e- 4ia< Cu iu&ire 0i dul ea<N 7 tri- .t a 4rea s2.ntul! 7 ne despart p-.ntulM VA7#6, A6,C7A8*)# T6#V $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Bratele r%ne< Aoleo! 2rate r%ne<M Ce ne tre i a un dru-e< Li nu 4ii s ne -ai 4e%iP "ri ne 0tii -or<i 3ntre 4ii $e la noi de nu -ai 4iiP "ri e4a te a- a-r.t Antr-at.t de ne-ai ur.tP Ce <i-a- 2 ut s ne ui<i! 6a noi s nu te -ai ui<i! Ce te-a tras s te r%ne0ti Li s nu ne -ai iu&e0tiP Vin! 4inQ 3n ai a u-! Te -ai a&ate din dru-! C de .nd -i te-ai r%nit Li la noi n-ai -ai 4enit! $ote ile 3<i pri4es ! Ur-ele <i le ;eles ! C pe unde tu l ai C.nd 4eneai 0i .nd ple ai ,u -ereu le -turaLi u 2lori le presra-! #ar a u-! de .nd nu 4ii! Au res ut tot &lrii! C de .nd ne-ai prsit! Crrile au 3n4er%it! 7u2letu--i s-a a-r.t! Ba<a -i s-a 4e0te;it! 7oarele s-a 3nne(rit. :31 T6V :38 /olna4ul 7 oal! su2le<ele! s oal! 7 oal s 4ede- e &oal! Ce &oal te 3-presoar! Te do&oar! te o-oarP 7 oal! un u4.nt 3-i spune! 8u t ea! nu - rpune! C de .nd nu-<i este &ine! 8u te-ai -ai uitat la -ine! Ci te uit! dra(ul -eu! 7 pri4e0ti u- te pl.n( eu! Cu- te &o es ! u- te pl.n( Li de ;ale u- - 2r.n(M VA7#6, A6,C7A8*)# T6V# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") T6V## *espr<irea

Unde te du i! &r&<ele! Li ui - la0i! su2le<eleP Cu- de nu te-nduri de -ine Li la0i s pl.n( dup tineP Te 3ntoar e 0i te uit Ca s--i 4e%i ;alea ea -ult. VaiM nu -ai pot! ad pe ale. @ s2.r0es a-ar de ;ale. 7tai! dr(u<ul -eu el dul e! 7tai! nu (r&i de-a te du eN 7tai ori - ia 0i pe -ine! 7 2iu la un lo u tineM :39 :90 7un pietri i a-n 4ale Brun% 4erde de alun! 7un! sun 0i rsun! 7un pietri i a-n 4ale! )sturn.ndu-se pe ale! @.ndra -ea pl.n(e u ;ale. Brun% 4erde de sul2in! $l.n(e -.ndra 0i suspin! C pe deal! pe olni ele Li-a pierdut sr-ana lele *ra(ostele tinerele. Brun% 4erde de alun! *u e-se lelea ne&un /leste-.nd iar&a 0i pirul Li ut.nd-o u 2irul 7-0i (seas tranda2irul. Brun% 4erde de susai! 6eleo! nu -ai %i e 4ai! *in o +i la ri-i nu -ai stoar e! C e %&oar nu se-ntoar e! Birul rupt nu se -ai toar e. VA7#6, A6,C7A8*)# T6VU# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") "ltul "ltule! "lte<uleM 7e a-<i-ar p.raiele! 7 reas dudaiele! 7 tre u pi ioarele. "ltule! r.u &leste-at! Ce 4ii a0a tul&urat! Li te repe%i a un %-eu *e--i opre0ti pe 8i<ul -euP 7 +i-&-<i! s +i-&-<i apele! 7l&e0te-<i 4.rte;ele! 7-<i 4d pietri eleleN C.nd tre 2eti0oarele! 7 le speli pi ioarele. #a a nei a! nu e nei a! 8u e nei a! pl.n(e lei aM *a -i-ar 2i 2ost nei u<a! 6-ar 2i unos ut lei u<aM V.ntule! du-te de-i spune C %&a4ele nu-s &une! C lei u<a-i du e dorul Li i-a-n<elenit o(orulM

Vino! 8i<ule! &iete! Ce 2a i pui a s te-a0tepteP /usuio ul a-nne(rit! )o%-arinu-a-n(l&enit! 6ei a pl.n(e! tot ;ele0te Li a ei se 4e0te%e0teM :91 T6#T :9: *oina olteneas =A Jianului> Brun% 4erde -r re<es N 7tau 3n dru- s - (.ndes Ce s-apu ! e s -un es ! $.inea s--i a(onises ! Copila0ii s--i +rnes P Cu- 0edea- pe (.nduri dus! @ uitai spre -unte-n sus Li - luai spre apus. C.nd pe -unte - ur ai! )oat-n ;uru--i - uitai! @ uitai 3n ;os spre lun i! V%ui oa-eni! -uieri! prun i Cu plu(urile la -un i! ,i &r%duiau tot -ereu! 8u-ai plu(ule<ul -eu 6-a-n<elenit *u-ne%eu. C doi &oi e-i a4usei *e 4re-i rele-i rpusei Li de sap r-sei. Tot a4utul din &ordei @i-e pe 4atr un otei! L-un t iune stins de tei! Li enus-ntr-un ulei. A- u-&lat! a- aler(at! @-a- -il uit! --a- ru(at *e sra 0i de &o(at! 8i i -n sea- --au &(atM A- erut &oi 3ntr-un eas Ca s--i ar 0i eu de-un pas! 8e4oii s nu - las! *ar -il n-a -ai r-asM Atun i --ntorsei 0i eu Li %isei 3n (.ndul -eu: C*are-ar &unul *u-ne%eu 7 u-&le 0i plu(ul -euM *in &alta( s--i 2a eu plu(! $istoalele s le-n;u(! Ca s &r%duies ales Unde-a 2i r.n(ul -ai desN 7 tra( &ra%da dra ului C+iar din ul-ea dealului $.n-3n apul satului. *rept u0a &o(atului Li prispa 2.rtatuluiMD VA7#6, A6,C7A8*)# 6 $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Alta @ult -i-e dor 0i -ult -i-e sete 7 4d 2run%a-n odrul 4erde!

7 -ai str.n( 4reo 0apte eteM $ri-4ar! -u-a noastr! 7u2l &ru-a din 2ereastr Li %pada de pe oast! 7 4d iar 4er%ind 3n ale! 7 - las iar 3n ea 4ale Cu-o pere +e de pistoale. Brun%a-n odru .t se <ine To<i 4oini ii tries &ine! #ar 2run%a da -i las To<i 4oini ii -er( pe-a as Li la para 2o ului Za de dorul odruluiM Brun% 4erde de susai! *e-ar 4eni luna lui -ai 7--i aud erul tun.nd! 7 4d norii 2ul(er.nd #er&uli<a-n 0esuri d.nd! 7 -ai 4d 2o uri pe-a2ar! Copila0i u pielea (oal! Cai 3n .-puri ne +e%.nd Li 4oini i pe plai suind. :93 6# :99 6u-ea-ntrea( o olii! Ce utai nu (sii! Cutai 0ir de -r(ele 7-l adu -.ndru<ei -ele! *ar ine .t - 4edea A4erile-0i as undea. $ui uli< 2a! @arie! Gai u -ine-n +aidu ie! VA7#6, A6,C7A8*)# 6## Alta Ce-oi .0ti(a <i-oi da <ie. Li-oi anina doi er ei! *oi er ei de &re&enei! 7 tra( o +ii la ei! Li pe s.nu-<i drept -r(ele "i lipi &u%ele -ele 7-<i par -s ru&iele. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Alta An noaptea 7.ntei-@rii 7-au 4or&it 4ro trei opii 7-apu e-n odrul de tei 7 er e de-s 4oini ei. $e unu-l +e-a Cio an L-a4ea-n -.n-un &u%du(an! $e-al doilea /usuio Li <inea potera-n lo . #ar eu - nu-ea- @i+ai Li srea- pe 0apte ai *e stri(a Craio4a 4aiM Lapte ani a- +aidu it! $e io oi a- 3n(ro%it! *ar pe .nd ne lupta- noi Au pierit doi 3ntr-o ;oi L-a- r-as eu sin(urel

Ca pe .-p un ste;rel. 7in(urel eu a- r-as! *ar de odru nu - lasM :95 6### :96 6### =&is> Brun%uli<! iar& nea(r! Tai a! -ai a tot --ntrea& Care -un -i-e -ai dra(P @un a ea de +aidu ie! $istoale de Vene<ie Li al &un de lrie. 'ea&a &eau! (ea&a -n.n ! 'ea&a -i;lo ul 3-i str.n(! *a n-a- ar-e s-n in( Li al &un s -i-l 3n +in(. Voini elul near-at VA7#6, A6,C7A8*)# Alta , a 0tiu a pe us at! Voini elul 2r al , a pe0tele pe -al Li a -rul l.n( dru-! 8-are pa e ni ide u-! C.<i tre 3l %&urties Li de ren(i 3l sr es ! *ar 4oini ul 3nar-at Li pe-un %-eu 3n le at *r(la0 e 0i 2ru-os Ca lu ea2r lu-inos. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") "lteanul Li +iar trupuri de +aidu iM "ltuleM ru &leste-atM 8-a4u0i (ri; de p at 7-n(+i<i trupuri de 4oini i Care-au +aidu it pe-ai iP 7e a-<i-ar i%4oarele Li toate p.r.iele! 7-<i r-.ie pietrele! 7 le al e 2etele! C tu n-ai <inut u noi Li te-ai 4.ndut la io oiM $e unde-a tre ut luntrea! Anal<-se pul&erea! C-ai 2ost ru de oltena0i L-ai 2ost &un de potera0i "ltena0i ai 3n(+i<it! $otera0i ai r oritM Ast 4ar a- 4rat Colo-n -untele el nalt! Cu luna! u soarele Li u prioarele! C din na0tere-s -untean! #ar din &ote% sunt oltean. Cprioare surioare! 7 ula<i 3n dou pi ioare! )oade<i poala odrului 7 4d -at a "ltului.

"ltuleM pe -alul tu Creas -ar iar& 0i dudu Ca s pas -ur(ul -eu. "ltuleM .ine spur at! Ce 4ii -are tul&urat Li u s.n(e-a-este atP Adu i pl(+ii 0i &utu i Li pestre de ai -ur(i :91 6#V :98 @e+edin<eanul Brun% 4erde -a(+eran! Voini el -e+edin<ean! 7unt ns ut pe 2run%i de 2a( Ca s 2iu la lu-e dra( Li-s s ldat de -i 3n "lt 7 - 2a 4itea% de tot Li-s 2re at u &usuio 7 a- %ile u noro . *up e a- -ai res ut *in o +i -ai a --a pierdut C-a- 2u(it de la prin<i Tot 3n -un<i! la @e+edin<i. Apoi --a- lsat 3n 4ale Cu trei r.nduri de pistoale L-a- a;uns un 4oini el Cu ini-a de o<el. AoleoM e 2o de dorM Veni-4a &adea Tudor1 1 An Vala+ia -i ! peste "lt! -ul<i red Tudor Vladi-ires u! 0e2ul panduri-ii de la 18:1! n-a -urit! 0i 3l a0teapt s se 3ntoar la -un<i! -ai or(ani%e%e o nou (oan de (re i 0i de io oi 4.ndu<i la strini. 7 -ai str.n( din pduri Cete -.ndre de panduri Ca s-alun(e de la noi Li pe (re i 0i pe io oi. Brun% 4erde pdu el! Cine-a -er(e dup elP Un 0oi-an -e+edin<el Care 0tie s +iteas ! ).nduni a s-o lo4eas ! Li -ai 0tie de lare 7 se lupte-n 2u(a -are! Li -ai 0tie s 3noate V.slind *unrea din oate. AoleoM - arde 2o ul Ca s--i er 0i eu noro ul! AoleoM de ru! de &ine Sip su2letul 3n -ineM VA7#6, A6,C7A8*)# 6V $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Ctana @unte! -unte! piatr sea ! 6as 4oini ii sa trea ! 7 trea la io&nie! 7 s ape de tnie. *e .t tan la r.nd @ai &ine-n odru 2l-.nd!

a s

*e .t tan-n 0irea( @ai &ine-n odru pri&ea(! *e .t la strini tan @ai &ine la oi u panM 8-ar a4ea lo 0i po-an Cine --a 2 ut tan. @i-au dat +aine -o+or.te Cu- 3s -ie -ai ur.te! Li -i-au tiat pletele *e - r.d 2etele! )o-.na0! s.r-an de euM C i a 2ost noro ul -eu 7 - 4d u ar-a-n -.n An lo s petre la st.n! Ziua a s -ul( la oi! 8oaptea s sun din i-poi. ,u 4oios a0 tni 6a strini de n-a0 ro&i! ,u 4oios a0 2i tan *a -ar 2i oaste ro-an. *ar de .t s 2iu la ne-<i! @ai &ine s -or 3n tre-<iN *e .t s 2iu la +usari @ai &ine-n 2ur i de ste;ariM :99 6V# :50 *orul de <ar $l.n(e--! -a-! u dor C <i-a- 2ost 4oini 2e ior Li de (ri; <i-a- purtat! "(orul <i l-a- lu rat! #ar de .nd --a- tnit! Via<a -i s-a otr4it C t.n;es 3n <ri strine Li tot pl.n( (.ndind la tine. @ult -i-e dor! --u ! dor *e el odru 2r<ior Li de st.na ea u oi Li de .nte de i-poiM @ult -i-e dor! --u a -ea! *e ea -.ndr 4iorea Care - iu&ea- u eaM @ult -i-e dorul ne--p at! Li --ndea-n la p at! 7 - las de tnie Li s 2u( la io&nie! "ri e-a 2i u -ine! 2ie. VA7#6, A6,C7A8*)# 6V## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") A-prate! 3-prateM A-prate! 3-prateM )spunde--i tu u dreptate Unde du i taneleP #ar la 2o sr-aneleP 8u le du e a0a tare C se stri la pi ioare! As tane tinerele! 8u-s deda<i la dru-uri (rele!

A-prate! 3-prateM 6as-te! nu te -ai &ate! *e .nd 2o ul ai pornit @ul<i 4oini i s-au prpdit! Bete -ulte-au &tr.nit! L-alt ni-i n-ai ispr4itM :51 6V### :5: Cu ul $ierit-ai 2i! pui de u M Tu -i-ai .ntat s - du . @i-ai .ntat -ie de ale Li -.ndrei de lun( ;aleM ,u --a- dus din <ar-n <ar Tot u ini-a a-ar. A- u-&lat din sate-n sate Tot u pu0 a (rea 3n spate. ,a -i-a ros u-erile! 7a&ia E 0oldurile! C.t de-a&ia - <in pe lo Li n-a- parte de noro M VA7#6, A6,C7A8*)# 6#T $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Altul C.nt puiul u ului $e oarnele plu(ului! C.nt-o -ierl pe telea( Li de -ine se tot lea(! Cu ul %i e! -ierla %i e: C8u-<i &ea &anii! -i 4oini e! C <i-e arul 2r.-at Li plu(ul ne2ere at Li p-.ntul nelu ratMD Cu ule! ;i4in reaM 8u purta de (ri;a -eaN @ierlu0 ! pasre sur! 8u--i tot &nui din (ur! C-oi 4eni a- tul&urat Li-oi dea 3ntr-un p at! Li 4-oi spar(e ui&u0orul Li 4-oi rupe plis u0orul. :53 6T :59 C.nt puiul u ului $e ru ea -olid4ului. CCu ule! 4inQ l.n( -ine C - ;ur s te <in &ine Cu 4in dul e stre urat! Cu p.ine de (r.u urat.D C,u -ai &ine --oi <inea VA7#6, A6,C7A8*)# 6T# Altul Cu +rana e -i-a pl ea! L-oi %&ura pe-unde oi 4rea! "i -.n a 2run%a de 2a( L-oi .nta lu-ii de dra(. "i &ea apa din i%4or

L-oi .nta lu-ii de dorMD $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Vine dorul despre sear! *espre %ori el 4ine iar Li--i (rie0te 0i --ntrea& *e e sunt u 2a<a sla&P ,u %i dorului u ;ale C-a- iu&it 2r de ale! ,u %i dorului pl.n(.nd C-a- iu&it 2r de r.nd. :55 6T## *orul *orul r.de 0i se du e! /ate--i-l-ar s2.nta ru e. *e-ar 2i dorul 4.n%tor Li &adea u-prtor! ,u pe dorul 4inde-i-a0! $e &adea u-pra-l-a0! Ca s--i 2ie de-a;utor 7 - apere de dor. :56 6T### Bata ardelean C.t e <ara un(ureas ! C.t e <ara ro-.neas ! 8u e 2loare p-.ntean Ca 2eti<a ardelean M ,a-i nltu<! -ldioar! Ca o 4erde trestioar! Li-i 2ru-oas! 4or&itoare Li de su2let iu&itoare. C.nd 4d s.nu-i rotun;or @ a;un(e 2o de dor!1 1 Ve%i nota : din &alada /leste-ul. C.nd 4d pru-i de -tas! Cu-plit dorul - apas C.nd 4d 2a<a-i ru-eoar! *orul apri( - o-oar. #ar .nd tre e 0i %.-&e0te! C.-pu-n 2a<-i 3n2lore0te Li .nd ea se prinde-n ;o ! 7e tot lea(n 3n lo Li-n 2e iori arun 2o . VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *usu-s-a &adi<a *usu-s-a &di<a! dus $e 4alea /istri<ei-n sus. ,l s-a dus a s (seas ! $o2ta lui s-0i 3-plineas ! *ou 4a i u oarne lar(i Li opile are-s dra(i! *ou oi <i(i! &.rsane Li opile n%dr4ane. *ar el ori .t ar u-&la! Ca -ine ni i -a a2la "i<i &l.ndi0oar Li ne4ast &lioar. :51 6T#V

:58 @.ndra 6i<a Brun% 4erde aluni ! A- a4ut o -.ndr -i L-a- lsat-o s -ai reas ! @inte-n ap s do&.ndeas . *ar de .nd o a- lsat! A res ut! s-a -ritat! Vai de -ineM e p atM @i-ar 2i! nu -i-ar 2i &nat *a s-ar 2i -ritat *e-ai i al treilea sat! *ar ea s-a 2 ut -ireas *e la noi a treia as. #es a2ar! o %res Li de %ile - s2.r0es . #ntru-n as! o aud Li --apu dorul rud. VaiM --u iu&itoare! #ni-ioara ru - doare! Li tu nu--i dai 4inde are! Ci--i tot %i i lu-ea-i -are Li -n lu-e-s 2ete -ulte Care-ar 4rea s - as ulte Li s 2a tot e 4reu Ca s-aline dorul -eu. A+M --u ! dra(a -eaM 8u pri epi tu e a0 4reaM ,0ti &tr.n 0i nu re%i. 6u-ea-i lar( 0i nu 4e%i C din sut 0i din -ie 8u-ai una--i pla e -ie. Ceru-i -are! stele-s -ulte! Li -ai -ari 0i -ai -runte! *ar .t sunt de lu-inoase 8u-s a 6i<a de 2ru-oaseM VA7#6, A6,C7A8*)# 6TV $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") #u&irile 7e a<in pe la poti i! Tre prin tin! nu se-ntin! *e 4oini i tineri s-anin! *au prin ap! nu se-nea ! *e opile se tot lea(! Tre prin 2o ! nu se topes ! Ci -ai tare-3n +o<es M *ra(ile iu&irile C.nt a psrile An toate ol<urile Li prin lun i 0i prin .-pii Li prin -un<ii ei pustii! #u&irile are-s -ari 7tau la dru-uri a t.l+ari! #u&irile are-s -i i :59 6TV# :60 6TVU G.trul &tr3n Blori i ! 2lori eaM

C.nd era- pe 4re-ea -ea! C.te trei -.ndre a4ea-! Cu tustrele - iu&ea-! Una-n deal 0i una-n 4ale! Una la -i;lo de ale! #ar de .nd --a- &tr.nit Betele --au prsit! 7ui 3n deal! ine - +ea-P @oartea are--i ere sea-P *au 3n 4ale! ine--i r.deP @oartea are - uprindeP $o-ul da --&tr.ne0te! $une-i paie de-l p.rle0te. "-ul da a--&tr.nit B-i si riu de odi+nit. Vai de d.nsulM 4ai de elM C.nd e o-ul tinerel! 6esne-i 4ine a (.ndi C.t p-.ntul -a tri. Ci %ilele o-ului 7unt a 2loarea .-pului: *i-inea<a 3n2lore0te! $este %i se 4e0te%e0te Li spre sear nu -ai esteM VA7#6, A6,C7A8*)# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Vai de -ine! a-ar de -ineM Bu(it-a-! -.ndro! de tine *e trei luni 0i de trei %ile 7 (ses pa e 0i -ile! C tu ru --ai 2er-e at Cu trei paie de la pat! Cu o s +i< din porti< Li u 2ire din osi<1. @ dusei la -nstire! $usei -.na pe psaltire Li itii .te4a %ile =CK6U'K)> 1 )o-.nul %i e a nu e -ai tare le(tur de .t a ea 2 ut 2e-eies . Bratele 7 -ai uit ele opile! *ar e-oi 2a e a s s ap An ne4oie s nu-n apP C dru-ul e-a- apu at @ du e drept la p at. *r(uli<! eu 4d &ine C nu a- s s ap de tine. B-te-n alte-o -nstire! Li--i d (ura de itire! Li - las s --n +in 6a i oanele-<i din s.n. :61 6TV### :6: "-ul ur.t Vai de -ineM e --oi 2a eP Ce iu&es -a-ei nu-i pla e. *e-ar pl ea -a-ei a -ie! *u e---a0 la ununie! Li --a0 du e a 4.ntul

u 2ire de pr

C.nd spul&er p-.ntulN #ar de-a 2i s - -rit Cu o-ul e--i e ur.t! *u e---a0 iar a 4.ntul 1 $.n%a u are se 3n4ele0te -ortul .nd se a0ea% 3n si riu. Ca s--i a2lu -or-.ntul. *e .t u ur.tu-n as! @ai &ine u &oala-n oas. *in &oal 4ra iul te s oate! #ar din ur.t nu poate! C ur.tul n-are 4ad *e .t s .ndura de &rad! Ur.tul n-are s2.r0in< *e .t u trei o<i de p.n%1. VA7#6, A6,C7A8*)# 6T#T $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 6a -a-a pe .nd era-! *e lu ra-! de nu lu ra-! @a-ei tot dra( era-. #ar de .nd --a- -ritat 8i i un &ine n-a- a2lat. *e u %iu -tur asa! Aprind 2o ul! (tes -asa! Adu ap din 2.nt.n 8e4asta Un ltor strin %i e 3n rela<ia 4oia;ului su prin <rile noastre nu unoa0te pe lu-e 2e-ei -ai +arni e a ne4estele ro-.n e! 0i! 3n ade4r! da 4o- <inea sea-a de tot lu rul e-l 2a ele! a2ar de lu rul p-.ntului! 4o- 3-prt0i lesne opinia ltorului strin. 8e4asta ro-.n <ine asa! re0te opiii! 2a e de-.n at &r&atului 0i 3l du e la .-p 3n ori e deprtare s-ar (si! -ul(e 4a a! 3n(ri;e0te de (rdin! de 4ite! de psri et .! <ese p.n%a tre&uitoare pentru 3-&r -intea 2a-iliei! str.n(e .nepa! o tope0te! o &ate! o pre2a e 3n .l<i! o toar e! o <eseN apoi p.n%a o (+ile0te et . 0i! 3n 4re-ea asta! ea -ai 2a e 0i &oieres ul! se er! pr0e0te opilul ei de <.< alture. Copila0ul e as uns su& o tu2 de &rusture! la r oare! 0i pl.n(eN -a-a lui alear( de-l +rne0te! apoi iar se apu de lu ru 3n .-p su& ar0i<a soarelui. Li! u toate a estea! ne4estele ro-.n e sunt 4esele! (lu-e<e 0i totdeauna (ata la ori e trea&. 7oiul lor este 2ru-os! 3ns 2ru-use<ile lor se pierd de ti-puriu din au%a lu rului (reu al p-.ntului. Li 2ur a n-o las din -.n! 6au opilul! 3i dai <.< Li -ul( 4a a la porti<. Ta -<i (ura! -i &r&ate! C! %u! u(etul 3-i &ate *in strin s--i 2a un 2rate Ca s--i ate de dreptate. :63 6TT :69 8e4asta &olna4 $lu(urile intr-n sat! 8e4estele %a 3n pat. @ dusei la -ine-a as!

6a ne4asta--i ea 2ru-oas! Ca s prind un srutat! ,a--i %i e: C*e e0ti &r&at Li ai su2let u durere! Ad--i o up de -iere Li--i ad-o up de 4in *urerea s -i-o alin! #a 0i ea sit din ui Li 2in din &udui Li--i 2 iute-o turt lat 7 nu-n ap pe lopat! A+M dr(u< &r&atul -eu! 7 2a i u- <i-oi %i e eu. C.nepa -i-a- se-nat! *ar .nd 2u pe adunat /oala-n trupu--i a intratM As &olna4 0i -ai -oart! C.nepa ade de oapt. #a tu oasa de-o ose0te! *e &oal - -.ntuie0te! Li ia (re&la de-o adun! Li de &oal - r%&unD. Vin u -iere i-a- adus! 6a .nep eu --a- dus! *ar ni-i n-a- a;utat! C ne4asta --a lsat L-a luat! luat u ea 7r-ana ini-a -eaM Asta-i lu-ea! ard-o 2o ulM C.nd +ite0ti s er i noro ul! 8i i -n lu-e-i a2li lo ulM VA7#6, A6,C7A8*)# 6TT# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *oina +aidu eas @ur(ule oa- rotat! @ai s oate---n deal o dat 7--i 2a o +i0orii roat! 7 - uit la lu-ea toat. Veni-ar ti-pul! s 4ie Ca ro-.nul iar s-n4ie Li de +o<i s -.ntuias Sara lui ardeleneas M Asta nu-i <ar de .ini! Li e <ar de ro-.ni! 8u-i p-.nt de un(ureni! Li-i de neao0i p-.nteniM :65 6TT## :66 Ar%-te 2o ul! r +it! C e0ti nea(r 0i p.rlit! Li nu e0ti 3n -n2run%it! Ca s--i 2a urea la 2lint *in oa;a ta nedu&itN 7 -i-o sp.n%ur la spinare VA7#6, A6,C7A8*)# 6TT### Alta Li s-apu 3n odrul -are $e .nd -u(urul rsare.

@u(urul a rsrit! @ie ti-pul -i-a 4enit An odru de +aidu itM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") @.ndr --u -a- a4ut! Bru-os opil a 2 ut! 7-a-n20at u 2lori de -unte Ca s-;un( 4itea% de 2runte! 'ura to<i s -i-o as ulte! @.ndrele s -i-o srute! Zi-le! -ai ! s se str.n( Ca oi<ele la strun(! @ie-a u- -i-a 4enit @i-a 4enit ti-p de iu&it. 7tri(-n apul satului $e 2ata 2.rtatului! @.ndra 4ine aler(.nd! ,u 3i %i u (lasul &l.nd: CCopili<! 6i<! 2a! @ai dat-ai (ur ui4aPD ,a prinse a se ;ura: C7 - &at ana2te-a *e-a- -ai dat (ur ui4a A2ar de du-neataMD :61 6TT#V Alta #ar de dreapt e era 7oarele se-noura. *e-atun i! 4ere!-a- pri&e(it Li --a- dat la +aidu it. C -i-e su2letul a-ar Li -i-e traiul 3n %adarM Vai de -ine 0i de -ineM 8u -ai 0tiu e-i ru! e-i &ine. *e .nd -a-a --a 2 ut! Tot prin odri a- 0e%ut Li lu-ea n-a- -ai 4%ut *e .t nu-ai soarele! *e .t prioarele. Cprioar a odrului! *u---n 4alea "ltului! *oar oi -ai r%i o dat $e 0erpoai a ea de 2at Care a-ar --a 3n0elat Li 3n odri --a &(atM :68 C,u! 4ere! te-a0 3ntre&a! *a nu te-ai supra! Cu e +ran te +rne0ti *e ni i 4ara nu -un e0ti! 8i i iarna nu 3-&lte0tiPD C8u 0tiu! 4ere! spune-<i-oi! "ri o pal- tra(e-<i-oi. C.nd e 4ar! pri-4ar! #au u -ine -erin%ioar Li - sui pe plai la -unte Unde-s oile -ai -ulte. @er( la st.ne! le petre Li de a olo 3n ple Jos! pe 4alea "ltului!

6a steaua un(urului! 7 - ro( la *u-ne%eu 7 2a pe (.ndul -eu! 7 deie ploaie u soare Ce 3ndea-n la ul are! 7 adoar- ste4arii! 7 le 2ur ar-sarii. VA7#6, A6,C7A8*)# 6TTV Alta Apoi sin(ur 3-i 2a parte! Ale( stea4a-n ;u-tate Li - du ! 4ere!-ntr-o du ! *e se pare -s nlu ! *rept la t.r(! la /ran o4e<! Unde-s aii -ai u pre<. #epele are-s u -.n%i Ba in i sute de 2lorin%i! #ar de soi -oldo4enes Cu (al&eni se .ntres ! Apoi! 4ere! 3n ple 6a Ani<a de petre Via< &un-ndestulat! C.t -i-e pun(a nese at! Li petre 3ntr-o-ntinsoare Tot la u-&r! la r oare! Cu trupul pe 2run%i %ute! Cu (ura la ep de &ute! *e-aud 4inul (.l(.ind Li -.ndru<ele aler(.nd Ca s le srut pe r.nd. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 6TTV# Gaidu ul rnit $e el deal 3ndelun(at 7uie-se-un ar 2ere at C-un +aidu de el le(at! #ar aproapea arului , -a-a +aidu ului! @a-a pl.n(e 0i iar pl.n(e! Lter(e rnile de s.n(e Li tot %i e la ei &oi: C)o(u--! pl.n(.nd! de 4oi! *u e<i aru-n eti0or! C-i rnit &ietul 2e iorMD /oii -ersu-0i le(na! #ar 4oini ul suspina: C*u-te! -a-! u noro ul Li - las-ai i u 2o ul! C de-a u- ni i -a-a poate 7a - s ape de la -oarteM C.t a- 2ost eu neatins @ulte urse a- 3n4ins! @ul<i se ui a- se erat Ca s--i 2a p-.nt urat! *ar a u- -i-a 4enit r.ndul 7 - du 0i eu a (.ndul! 7 - du din a est lo Unde-i ro&ota de 2o MD :69 :10

Voini ii /u o4ii 7us! la r.0- 7u e4ii! /eau 4oini ii /u o4ii. #at 4ine lare Udrea! pitanul -are! Li le %i e: C*ra(ii -eiM Gai s ne--pr<i- 3n trei! Li 3n patru! 0i 3n in i! Apoi s-n l<- opin i! #arna (rea ne npde0te! Brun%a-n odru se rre0teN Gai s o&or.- 3n <ar $.nQ la -.ndra pri-4ar! Ca s--&l i- la se ar Li a s tie- la 2a(i! Ba(i su&<iri de +adara(i! #ar u- a-n4er%i pe-a2ar "- ie0i la odru iar An aptul lanului! An alea ar-eanului.D VA7#6, A6,C7A8*)# 6TTV## $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 6TTV### Vr&iu<a Vr&iu< de pe deal! Z&ori de(ra& 3n Ardeal Li te-ntoar e de 3-i spune "ri 4e0ti rele! ori 4e0ti &une. *u-te! 4e%i da -ai s.nt Bra<i de-ai -ei pe-a est p-.nt 7au da i-a o-or.t Un(ureanul el ur.tP *e-or 2i 4ii s - repd Antr-o 2u( a s-i 4d. *e-or 2i -or<i s -i-i r%&un Cu-o - iu de alun Ce-i &un de des .ntat Li -or<ii de r%&unat. :11 :1: Blorea L +iopan A pierit Blorea L +iopan *e-o -.n de un(urean! *ar p.n-a nu 2i pierit Un(uri -ul<i el a st.rpit. C.nta<i! psrele!-n po*e ;alea &ietului o-. $l.n(e-l! ne4ast r-as! C-a<i <inut 2ru-oas as! $l.n(e<i-l 0i 4oi! opt &oi! C i u-&l strini u 4oi. $e deasupra de ora0 A %&urat un poru-&a0! Ur-rit de al<i doi! trei Ce tot pl.n( a 4ai de ei! C sunt ini i opila0i! Copila0i de-ai lui r-a0iM VA7#6, A6,C7A8*)# 6TT#T $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6")

6TTT 6elea 4itea% Brun% 4erde pl-id! $lin-i <ara de o-id! *e o-id un(ureas Li de (.r(r sseas M @i opii! opii ro-.ni! *e-a4e<i su2let! de-a4e<i -.ini! Gai u lelea la pli4it! 6a pli4it! la ur<itN Cine are 2lint (rea $uie 0apte (loan<e-n eaN Cine are topor -are 7 oat--i-l la 2o de soareN Cine are &ard -i Ba -i &u%a su&<iri ! C.nd s-a repe%i prin (loate 7 deie srut de -oarte. ,u n-a- 2lint! n-a- se ure! 8i i a- (+ioa( din pdure! *ar .<i din<i eu a- 3n (ur As 2 u<i pe -u0 turN C.te de(ete a- la -.ini As tot leaturi de p(.niM :13 G"),1 1 )o-.nii sunt 2oarte a-atori de ;o 0i au deose&ite dansuri ara teristi e! pre u-: dansul de &r.u sau -o neas a! or&ias a! un(ureas a! ruseas a! olteneas a! <iitura sau a la u0a ortului =a esta -ai u sea- 3l ;oa <i(anii> 0i! 3n s2.r0it! dansul lu0ilor 0i +ora. Gora este ea -ai 4e +e 0i ea -ai na<ional din toate. ,a-i si-&olul Unirii! a drii de -.n 3ntr-o sin(ur 2a-ilie 0i se reprodu e 3n %ilele noastre 3nto -ai a a ele oruri e se 4d spate pe -ar-ura api0tilor anti e. Gore se nu-es 0i ariile e 3-preunea% dansul! pre u- 0i 4ersurile e sunt i-pro4i%ate 3n 4re-ea ;o ului. Cara terul lor e 4esel! (lu-e< 0i -ai adesea iu&itor. ,le sunt .ntate de lutarii e stau 3n -i;lo ul +orei sau +iar de dansatori! .nd sunt transporta<i de pl ere. Unele sunt s urte! de patru! 0ase sau opt 4ersuri! 0i expri- sau 4reo i%&u nire a ini-ii! sau 4reo u(etare (lu-ea<! pre u-! de pild: 7u& pot oa4a i%-ei -ele Lede dra ul 0-o -uiere Li --n4a<-a 2a e rele. C.t e o-ul de &tr.n! Tot ar -.n a -r din s.nM sau Gorele de la nu-rul # p.n la nu-rul TT### sunt din @oldo4a. A ele de la nu-rul TT### p.n la nu-rul TTTV## sunt din Vala+ia. A ele de la nu-rul TTTV## p.n la nu-rul 6 sunt din Transil4ania. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") # #leana CGai! #lean! la poian! #lean! #leanM 7 sp- o &uruian! #lean! #leanM /uruiana -a ului! #lean! #leanM

Ca s-o d- &r&atului #lean! #leanM 7 tot doar-! doar- dus $.nQ e soarele-a 2i sus Li s doar- so-noros $.nQ e soarele a 2i ;os! Li o o0ul a .nta! *e la s.nu-i -oi s pa! #lean! #leanMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCu- n-a0 -er(e-n poieni<! /di<! &di<M *ar nu pot dup 4roin<! /di<! &di<M C &r&atul ru - te-e! 8i i de-un pas el nu--i d 4re-e. * pa e @ai stai! stai p.nQ s-a ul a 1 @ar(+iol 3nsea-n un t.nr 3n(+i-pat 0i %i e de o persoan e e -.ndr de sine Ti<a @er(e Ti<a la 2.nt.n! Ti<a! -.ndra Ti<aM Cu o2i<a 3ntr-o -.n! Ti<a! -.ndra Ti<aM Li tot -er(e ea .nt.nd! Blori ele ule(.nd! Blori ele lepd.ndN C.nd 4oini ii le-or ule(e! *e ei dorul s se le(e. C.nd 4or da s le -iroase! 7 le intre doru-n oaseM Ti<o! Ti<o! opili< Cu s.n al& de poru-&i<! 8u da 2o ini-ilor! C tu-i da peste-un p at Cu -ar(+iolul el din satM1 Ti<a r.de 0i nu rede! :15 /uruiana -o- spa Li-i 4o- pune-o-n lo ul -eu Ca s doar- so-nul (reu! /di<! &di<MD ## :16 *ar -ar(+iolul se repede L-o ur-ea% .t olea... Ti<o! Ti<o! nu -ai pl.n(e! ,l 3n &ra<e -ai te str.n(e Cu tot dorul satului! Cu 2o ul &r&atuluiM ### @o0 &tr.n1 8a p atulM e 4%ui $e olni ! l.n( VasluiP Bat -are! -o0 &tr.n Cer.nd 2etei -r din s.nM CBu(i la nai&a! (+iu; &tr.n! 8u-<i dau ni i un -r din s.n. C+iar de(ea&a <i l-a0 da! Ca nu ai u e-l -u0 a!

. . . . .

4oini ilor! 4.ntor de ini-i 2e-eie0ti. 7e se -ar(+iole0te.

8i i e0ti opil -ititel Ca s -i te ;o i u elD. CTu n-ai -inte! 2ata -eaM " +ii 4ad! ini-a 4rea. Copilu-i opilros! ,l arun a -rul ;os Li ni i 0tie-a-l de%-ierda! 8i i u el a se ;u aDM 1 A east +or se .nt 0i 3n Vala+ia! 3ns ea 3n epe ast2el peste @il o4: AoleuM e -ai 4%ui Colo-n deal! la Cl-<uiP Brun% 4erde de piperi CBrun% 4erde de piperi! Gaide! pui !-n deal la peri 7 te-ntre& e-ai 2 ut ieriPD CA- dat ap de ne2eriN A- dat ap de splat! /u%e dul i de srutatD. CLi la -ine n-ai (.nditP *e p at nu te-ai 2eritPD C*e .t s2.nt -un -i0el! @ai &ine -un 4oini el. VA7#6, A6,C7A8*)# #V Brun% 4erde de alun Brun% 4erde de alunN *e .t -un tat 0-o -u-! @ai &ine u-o -.ndr &un. ,a de 4ede <i-e ru! A<i 2a e lea uri -ereu Li le-adu e-n (ura ei *e-o sru<i pe .nd le &ei. #ar de 4ede <i-e &ine! Te str.n(e-n &ra<e la sine *e-<i r.de ini-a-n tineM V $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Voini ul are noro Li u d.nsul tre i prin 2o MD V# Brun% 4erde de p0une CBrun% 4erde de p0une! Zi --tei s te unune! C de -ine e0ti lsat! Cu 2o -are &leste-atMD CAnsoar-te du-neata! 7 4d: pe ine-i luaP *e-i lua una a -ine! *u-ne%eu s-o <ie &ineN *e-i lua o slu<ioar! *eie *u-ne%eu s -oar 7-i -n.n din oli4ioar1N *e-i lua una 2ru-oas! *u-ne%eu s-o 2a (roas 7 nu-<i poat intra 3n asMD V## Un(ureanul Un(urean u su-an s urt! @o(+ior! -o(+iorlanM 1 An -itolo(ia ro-anilor su2letele e a4eau a tre e 3n lu-ea u-&relor tre&uiau sY 3-pa e -ai 3nt.i pe .inele Cer&er! d.ndu-i o turt de (r.u 2 ut u -iere.

Coli4a -or<ilor se 2a e ase-enea u (r.u 0i u -iere! 0i dar este de presupus Y ea repre%int la ro-.nii de ast%i turta lui Cer&er. : Ve%i nota la &alada @nstirea Ar(e0ului. :11 8u 0edea-n @oldo4a -ult! @o(+ior! -o(+iorlanM Li te du 3n <ara ta *e-<i -n.n slnina! Li-<i 2 as pe (unoi L-o 2rea u usturoi! Ca s-o aperi de stri(oi:. Bu(i departe peste deal! $este deal! peste ArdealN C de .nd e0ti pe la noi 7-a s u-pit &r.n%a de oi! Li de .nd tu te-ai i4it Toate oile-au st.rpit. V### $ui0orul Brun% 4erde de &u;or! A- a4ut un pui0or. $ui! pui! pui! pui! pui! pui! Vin-n u0 s te pui. $ui0orul a %&urat Li u la ri-i --a lsat. $ui! pui! pui! pui! pui! pui! Cu- a0 2a e a s-l prind! #ni-ioara s-i aprindP :18 $ui! pui! pui! pui! pui! pui! *e a0 prinde pui0orul! $e lo i-a0 2r.n(e pi iorul! $ui! pui! pui! pui! pui! pui! Li i-a0 2a e ui& 3n s.n! 7 nu--i -ai 2ie +ain. $ui! pui! pui! pui! pui! pui! VinQ la s.nu--i s te puiM #T ).nduni a ).ndunea u al& reast! 8u -ai &ate la 2ereastr! C nu-s 2at! i-s ne4ast. C.nd era- la -a-a 2at! "ri e 4rea- 2 ea- 3ndat! #ar da --a- -ritat /r&<elul --a -ustrat. Cui e 4oia sa iu&eas Vie-n poart s--i (rias N 8u tri-it pe altul! C altul u-ple satul. Vie sin(ur 2uri0at Li-i dau dul e srutat! Li-i dau (uri< t ut! 7 2a e- dra(oste -ut. 1 Vestitul poet rus $u0Uin a tradus a east +or din ro-.ne0te 0i a introdus-o 3n poe-ul su intitulat Si(anii. Gora <i(neas 1 Arde-- 0i 2ri(e--! $e-un r&une pune--M *e --i pune pe-un r&une!

#&o4ni ul nu <i-oi spune. *e --i pune-ntr-o 2ri(are! VA7#6, A6,C7A8*)# T #lenu<a de la $iatr #lenu<o de la $iatr Cu per i a rete%at! Ce-ai 2er-e at lu-ea toat! VinQ s te srut o dat! 7 - 2ar-e i 0i pe -ine Ca s - iu&es u tine. *e <i-e &r&atul ur.t! #a <rn de la -or-.nt Li-i presar-n a0ternut 7 se s oale surd 0i -ut. Li-i d-n -.n o 4r(u< 7 se apere de -.<. 7r-anul &r&atul prostM /un odor la as-a 2ostM "ri e 4ede el nu rede! "ri e rede el nu 4edeM T# $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") #&o4ni ul 4in n-areM *e --i &ate u-o 4r(u< $este o +i 0i peste <.<! Tot --oi du e la porti< 7 dau altuia (uri<. *e --i &ate u (ardul! Tot --oi iu&i u altulM A0a--i ere su2letul! A0a--i este u-&letul. Via-n 4ar 3n2lore0te! #ar 3n toa-n! u- rode0te! Vine (raur de-o iupe0te. ,u de ieri a- 3n2loritN 7.nu--i 3n n-a rodit Li 3l arde-un 2o u-plit. T## /ar&u CCe a<i! /ar&ule! la noiP 8u sunt 2ete pe la 4oiPD C/a sunt! da-s a- -ititele! 8u - pot iu&i u ele. 6a 4oi sunt -ai nlti0oare! Li de +ip -ai &lioare! @i le-a 2 ut *u-ne%eu To -ai dup pla ul -euMD C/ar&ule de la -unteni! *e-ai 4eni la -oldo4eni! $otoale-<i dorin<ele :19 Li nu-<i pierde -in<ileD. C@i-oi se-na nu-ele $rin toate rrile 7 rsaie 2lori de dor Cu -iros ptrun%tor. 7 le poarte 2etele! Betele! ne4estele! 7 le -ear( 4esteleMD T###

/a&a 0i 2ata 7u& r +ita r-urat Lade-o &a& suprat Li--pre;ur iar&a-i us atM Ce-a 2ost 4erde a 4e0te%it! Ce-a 2ost dul e a a-r.t! Ce-a 2ost 4esel s-a -.+nitM $e su& lun a 3n4er%it Tre e-o 2at 3n2lorit Li de 2luturi ur-rit. Ce-a 2ost 4e0ted 3n4er%e0te! Ce-i a-ar se 3ndul e0te! Ce-i -.+nit se-n4esele0te. T#V 6eli<ele *ra( -i-e leli<a-nalt Li la -ers a- le(nat. *ra( -i-e leli<a-n ;o :80 C.nd se lea(n u 2o ! Unde-0i pune pi iorul! 7e aprinde -o+orul. Unde-arun -un o +i0or! Arde su2letul de dorM *ra( -i-e leli<a -i Li de trup a- (in(0i ! C se suie pe opin Li d (ur su&<iri N C.te 2ete u -r(ele! Toate-s dr(u<ele -ele. C.te 2ete u &ondi<! $oart -iere pe (uri<. C.te 2ete rsrite! Toate--i par 2lori 3n2lorite. Cu- a0 2a e! u- a0 dre(e! C pe toate le-a0 ule(e! 7--i 2a traiul 0i s -or 6e(nat pe s.nul lorM TV /a&a 0i -o0nea(ul CBost-ai! leleo! .nd ai 2ost L-ai r-as un lu ru prostD. CBost-ai! &adeo! o- 4oini L-ai r-as o- de ni-i D. CA4u0i! leleo! 2lori ele L-a u- ai %&.r eli pe pieleD. CA4u0i! &adeo! o +ii d.r;i VA7#6, A6,C7A8*)# L-a u- e0ti u trupu-n .r;iD. CBost-ai! leleo! u lipi i L-ai r-as u 2u(i de-ai iD. CBost-ai! &adeo! o- 4ioi L-ai a;uns +iar un stri(oiD. TV# Bu(i 3n olo Bu(i 3n olo! 4in-n oa eN Le%i &ini0or! nu--i da pa e. 6as--i -.na! nu -i-o 2r.n(e! #a---n &ra<e de - str.n(e. Vrei o 2loare! nu-<i dau 2loare! 8a-<i (uri<-ndul itoare.

Vrei e 4rei! eu 4reu! nu 4reu Li-<i dau tot su2letul -euM TV## Bloarea din p.rlea% 6eleo ro0ie la o&ra%! 6eli<o! leli<o 2a! Blori i din p.rlea%! 6eli<o! leli<o 2a! Ce 2olos e0ti 2ru-oas Li la ap p<.noas. ,0ti dra( 2l ilor Ca &u+a (inilor. @.ndr e0ti 0i spr.n enat! *ar la &u%e a- u-2lat. ,0ti a 2loarea ea de nal&! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *ar 3-pleti0i oada al&. 7tr.n(e-<i! leleo! &u%ele! C le pi0 -u0tele. 7tr.n(e-<i lipitorele! C se 4d 2asolele. TV### /usuio ul C/usuioa e! &usuioa e! 8-ai -ai re0te! ni i te-ai oa eMD C*ar de e s nu - o C - port 2etele-n ;o D. CTranda2ire! n-ai -ai 2i! 8i i 3n ale-ai 3n2loriMD C*ar de e s nu -ai 2iu C - poart lelea 4iuD. CTu e0ti 4iu! dar eu sunt -ort! Li de-a&ia-n lu-e - portD. C@er(i 3n +or! salt-n ;o ! 7-ai parte de &usuio . VinQ la +or i i 3n 0ir! 7-ai parte de tranda2irD. T#T #an sui! leleo... C#an sui! leleo!-n el -r dul e 7a 4e%i &adea u- se du e Cu +i a nepieptnat! Cu n2ra-a nesplat! :81 Cu 2a<a nesrutatD. CVinQ! &di<! 3napoi! @ai 4inQ! dra(! pe la noi! C+i a pieptna-<i-oi! 82ra-a spla-<i-oi! Ba<a sruta-<i-oiD. TT Be-eia te-ut CBrun% 4erde de a(ude! 7tri( la pui a! nu --audeN Li de-aude ea s-as unde! ,a s-as unde! nu--i rspundeD. C/a te-aud! &di<!-aud! *ar n-a- (ur s-<i rspund! C-i du0-anul l.n( -ine Cu dou pistoale pline!

C.nd de .nd s deie-n -ine. Unu-n -ine! unu-n tineN 7 deie-n noi a-.ndoi! An noi! sra ii de noiM C-a0a ne-a slu;it noro ul 7--pr<i- a-.ndoi 2o ulD. TT# 7ultana Brun% 4erde arda-a! 7ultni o! 2a. "ri tu -i-ai 2 ut e4a! :8: 7ultni o! 2a! *e nu te -ai pot uitaP C.nd - uit la asa ta! @i se rupe ini-a. Aluni a-<i de la (.t @-a aprins! --a o-or.t. Aluni a-<i de pe &ra<e " s - s oat din 4ia<. 6eli<o u alunei! 8u ta la doi! la trei Li at la o +ii -ei! C-s al&a0tri a 0i-ai ti. Gai! leli<! la prisa ! Ti-pul dul e s ne trea ! 7 -.n - -iere de roi! 7 ne iu&i- a-.ndoiN 7 &e- ap dintr-un lo Li s ne iu&i- u 2o M TT## 6eli<o de la -unteni 6eli<o de la -unteni! 6eli<o! leli< 2a! VinQ olea la -oldo4eni! 6eli<o! leli< 2a! 7 ne prinde- so<iori! 7-n2lori- a doi &u;ori. Gai 3n +or de-i ;u a C eu su2letul <i-oi daN VA7#6, A6,C7A8*)# Tu e0ti -.ndr la pri4it! ,u 4oini ! &un de iu&it. $iar dra ul dintre noi! 7 2i- una a-.ndoi! Tot un trup 0-un su2le<el! Ca un de(et 0-un inelM TT### Lapte 2ete $e -ine e --a -.n atP Lapte 2ete dintr-un sat L-o ne4ast u &r&atN #ar ne4asta dra ului @ spuse &r&atului! @ 2 u r.s satuluiN Li 2etele --au lsat! C toate s-au -ritat 6a ini- --au se atM Una-i Vi0a! una-i @u0a! A treia e /r.ndu0a! A patra-i An(+elu0a.

A in ea-i Catin a! A 0asea e Voi a! A 0aptea #lin a. Toate-au 2ost -.ndrele -eleN Li .t --a- iu&it u ele 6e-a- dat sal&e 0i ineleN *ar ea pui de ne4ast $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *a u spu% pe 2ereastr! *a u spu% s - ard C.nd tre ea- a s - 4ad. Ce-a 2ost 4erde s-a us at! Ce-a-n2lorit s-a s uturat! Ce-a- iu&it eu n-a- uitatM TT#V 7tn u<a 6a &ordei u ru ea nalt! 6a 7tn u<a spr.n enat Joa +ora 3n +eiat! Cur(e lu-ea 2er-e at. Vinu-i &un! o aua -are! /eau 4oini ii pe se are! 8u se-ndur s se du ! 8oaptea la d.nsa-i apu . Cine tre e! se opre0te! C.t o 4ede! ne&une0te! /ea 4in! pun(a-0i +eltuie0te Li %u nu se ie0te. Cine 4ine-n patru &oi 7e-ntoarn nu-ai u doiN Cine 4ine de lare! $lea u 0aua-n spinare! #ar pe ;os ori ine 4ine A0i &ea tot de l.n( sine Li se du e (ol u &ine. :83 TTV @rioara C@rioar dintre &l<i Cu dra(ostea-n patru par<i! 8a de la -ine doi %lo<i Li nu te iu&i u to<iD. C)-.i tu u &anii ti! ,u u prietenii -ei. /anii 0tiu s-i +eltuies ! *ar pe &ani nu - iu&es D. TTV# *o-ni a Ast%i &ur! -.ine &ur! 6eli<! leli<! 6a *o-ni a-n &ttur! 6eli<! leli<! Ca s reas de-o rsur 7-o puie la le(turN 7 se pri-eneas -n ie Li-n ro +i< lili +ie 7 pla altor 0i -ie. 7 puie la (.t -r(ele Li la de(ete inele! $2tlu<e 0i ordele 8u-a-n 2lori 0i 2luturele

L-apoi s s-arun e-n ;o Ca un tranda2ir de 2o . :89 TTV## 8e4asta are iu&e0te 8e4asta are iu&e0te 7pal noaptea 0i .rpe0te Li %iua se pri-ene0te "2! o2! o2 0i +op! +op! +op! "2! e 2o 0i e potopM 6a +or da se prinde #ni-a ei se aprinde! Li dansul -ereu 3ntinde. "2! o2! o2! 0i +op! +op! +op! "2! e 2o 0i e potopM 7are! pasurile-ndeas. $l.n( opiii! ei nu-i pas 8i i de as! ni i de -as. "2! o2! o2! 0i +op! +op! +op! "2! e 2o 0i e potopM #ar &r&atul ei! sra ul! Car la -oar u sa ul! $e-a-.ndoi lua-i-ar dra ulM "2! o2! o2! 0i +op! +op! +op! "2! e 2o 0i e potopM TTV### "-ule! &oule Au nu 4e%i unde - du ! "-ule! &ouleP VA7#6, A6,C7A8*)# C-un ondur 0i -un papu ! "-ule! &oule! Cu papu ul t.r0.ind! Cu ondurul tropind. C de .nd --a- -ritat Li te-a- luat de &r&at! 8u te-ai -ai tre%it din prost Li de ne a% -i-ai tot 2ost. Te-a- -.nat s ari la plu( Cu ei patru &oi la ;u(. $lu(u--i lsa0i la ne4oi Li--i pierdu0i sr-anii &oiM Apoi 3n te-a- -.nat Li u pu0 a la 4.nat. $u0 a-n dou -i-o 2r.nse0i Li ni-i nu aduse0i. Li-a- dat o2a s te du i 6a pu<! ap s--i adu i. C%u0i! o2a -i-o sprse0i! 8i i doa(ele n-aduse0i. Te-a- -.nat apoi pe lo Cu +.r&ul s--i adu i 2o N G.r&ul -i l-ai &u <it! 7pr.n enele <i-ai p.rlit. Te -.nai s--i tai un le-n $.n .nd s er un se-nN Toporul l-ai npustit! 7u& le-ne ai ador-itM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") TT#T AoleaM Ce 2use astaP

AoleoM e 2use astaP 6upii -i-au -.n at ne4asta! C.nd suia- a-.ndoi oasta. Tre ui &alta! 6uai alta. AoleoM e &tioasM U-&l tot n&dioasN 8i i u asta nu 2a as. 8i i u d.nsa 8u 2a str.nsa. C.nd 3-i u-&l-n &ttur! C+iar rusalii par -o 2ur... Li .nd d .te o (ur Va a 2u(e! /oul -u(e. Go! &al<atoM na! &oiastrM 7ta<i nu e &oala 4oastr! Ci e +iar ne4asta noastr. @i-e pere +e! 8u 4i-i stre +eM TTT 8e4asta +arni #a a -.ndra de pe 4aleM Cu ro +i<a 3n pa2tale Cu- --nt.-pin 3n ale. :85 "2! o2! o2 0i aoleu! Arde su2le<elul -euM ,a alear(-n 2u(a -are! 7e er or% de pr.n%are! Li-l usu -ntr-o ldare. "2! o2! o2 0i aoleu! Arde su2le<elul -euM $.n un opil s su(! 7e a%4.rle a 4.rlu( Li r.0ne0te tot 3n 2u(. "2! o2! o2 0i aoleu! Arde su2le<elul -euM Antr-o lip ea 2r-.nt! 7e ro0e0te! se-n2ier&.nt Li de &u urie .nt. "2! o2! o2 0i aoleu! Arde su2le<elul -euM TTT# 8e4asta &tut AoleuM --- doare spata! C --a &tut u lopa-pata. 7u2le<elul .t olea. AoleuM --- doare (.tul! C --a &tut ru ur.tul. 7u2le<elul .t olea. AoleuM --- doare -.na! C --a &tut u pr-pr;ina. 7u2le<elul .t olea. :86 AoleuM -i-a--i-a 2r.nt pi iorul! C --a &tut u to-toporul. 7u2le<elul .t olea. AoleuM --- doare 0oldul! C-a dat 3n -ine u- u &oldul! 7u2le<elul .t olea.

AoleuM --- doare otul! C-a dat u le-nul ne-netotul. 7u2le<elul .t olea. AoleuM --- doare apul C --a lo4it u pro-pro<apul. TTT## )%&unarea ne4estei # i e <r.n u (lod Gop o dat! sus. # i e &r&atul nerod! Gop o dat! sus. # i e to -ai unde ;o Ca s - alin de 2o . # i doar-e u -.ini la piept L-o s ;o s -i-l de0tept. *ar de .t l-oi de0tepta "i ;u a 0-oi tot .nta. *or-i tu! &r&<elul -eu! #erte--i-te-ar *u-ne%euM *or-i! dor-ire-ai so-nul lun(! C -ulte-a- tras 0i--i a;un(M VA7#6, A6,C7A8*)# TTT### *e .t ruda 0i 4e inul *e .t ruda 0i 4e inul! 6eli<o! leli<! @ult -ai &ine u strinul! 6eli<o! leli<. )uda te ne ;e0te Li 4e inul te 4or&e0te. #ar strinul te a;ut Li 2a e dra(oste -ut. *e .t un tat 0-o -u-! 7 te erte pentru-o (lu-! @ai &ine -un &r&<el! *a -i &l.nd 0i tinerel! C-<i spune dou! trei (lu-e Cu- 3<i e -ai dra( pe lu-e Li-<i a0ea%-o pernioar $e prisp serile-a2ar. *e .t un &r&at ur.t! @ai &ine-un strin iu&it! C.t 0e%i u el 3-preun 8u te-nduri de 4or& &un. Bie noaptea .t de -are! C tot -i <i se pare. Tre e-n (ra&Q! a o nlu ! Ziua-n &ra<e-i te apu M $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") TTT#V *orule! odorule Ctre -ine te ;urai! *orule! odoruleM C pe ni-eni nu -ai ai! *orule! odoruleM @-ai 2 ut de te re%ui! *ar u altul te 4%uiN L-a ela -i-e 2rate &un! 8u--i 4ine s - r%&un. $o<i s--i 2ii de-a u- u-nat! C de -ine e0ti lsat!

Cu 2o -are &leste-at Li de -ine-n 4e i uitatM TTTV ,ste &ine! nu e &ine ,ste &ine! nu e &ine 7 iu&e0ti de l.n( tine! C te 4ede ori0i ine Li te 2a e de ru0ineN Ci s iu&e0ti -ai departeN *usele nu sunt de0arteN "ri0i .nd doru-<i a&ate! Te repe%i a la un 2rate. /r&atu-i u &untate! Te-ntrea& de sntateN #ar ne4asta! de iu&e0te! :81 7e pre2a e &ole0te! 'e-e! %a e! se &o e0te Li &r&atu-0i a-(e0te. ,l alear( 0-o 3ntrea&: C8u 0tii! soro! 4reo &a& Ca s-alea( 4reo iar&! 7-o pun la 2o a s 2iar&PD ,a-i rspunde: C@er(i la -oar! 6a 2ina de se arD. ,l se du e! ea se s oal! 7e (te0te!--&ra <oal! Apoi -asa a0ea%! Cu nei u<a osptea% Li din (ur tot urea%: C*eie *u-ne%eu o ploaie! 'run<ele s se -oaie 7 nu poat-a - ina! 8i i a as-a se-nturnaMD TTTV# Aoli ! dodo! 2a CAoli ! dodo! 2aM Au tu -i-ai 2 ut e4aP *e nu te -ai pot uitaPD C/a! nu <i-a- 2 ut ni-i . *ar -i-e 4or&a u lipi *e supun pe-ori e 4oini .D CGai! -.ndro! pe deal 3n sus! C-a 2 ut 2useiul 2us :88 Li ni i +ara(i nu i-a- pusD. Gai! -.ndro! s ne sui-! 7 -er(e-! s +r(i-! 8u-ai a-.ndoi s 2i-. ,u s +r(es din deal! Ctre 4ale-n ;os! spre -al Li tu! -.ndro! tre deal. Ba<-n 2a< s pri4i-! " +i u o +i s ne-nt.lni-! Unul spre-altul s 4eni-M TTTV## Zis-a &adea Zis-a &adea -a 4eni 6una .nd a rsri. #es a2ar! luna-i sus! /ade-a 4enit 0i s-a dusM

#es a2ar! luna-i ;os! /adea ni i s-a 3ntorsM Unde e0ti! &di< 2rate! *e - la0i pe a0teptateP CTa i! leli<o! -a- 4enit *e u- luna s-a i4it. Li te-a0tept pe dup as 7u& r +ita ea pletoasD. C*e-ai 4enit! &ine-ai 4enit! Tranda2irul -eu iu&itM C u tine - -ai ieu *e--i alin ne a%ul (reuMD VA7#6, A6,C7A8*)# TTTV### Ar%-l 2o ul de &r&at Ar%-l 2o ul de &r&atM A 4enit asear &eat Li de -ine s-a le(at. ,u i-a- %is: CVedea-te-a0 -utM C nu e0ti o- pri eput. Cu- te-ar<i! u- lene4e0ti! *e ni-i nu-n(ri;e0ti. 8-ai 3n +is o oalele! 8i i ai 3n +is 4itele L-un &u+ai s-a de%le(at! Toate 4itele -i-a spart! L-au 4enit lupii 3n sat Li pe toate le-a -.n atMD TTT#T 6ele<i o! dra(a -ea 6eliti o! dra(a -ea! 'uri< de 2lori eaM C.nd a 4eni s.-&ta! 6ea( de odi<a ta Un 2ir (al&en de -tas Li -i-l s oate pe 2ereastr. C.nd 4oi 4eni s te-a0tept! *e -tas-oi tra(e-n et! Tu pe-a2ar -i ie0i L-a-.ndoi ne-o- dr(osti. $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") :89 T6 Co0ar a u 2usele! Costre<ul u -.<eleP Ansura---a0! 3nsura! 8u 0tiu e 2at-a0 lua 7 2ie de o- &o(at! Ansura---a01 Ansura---a0! 3nsura! 8u 0tiu soa ra e -i-a daP 1 Ansurtorile pentru ro-.ni sunt un prile; de -ari 4eselii! i nun<ile <in -ai -ulte %ile 0i &an +eturile nu ontenes . "&i eiurile sunt p%ite u ri(uro%itate de la -o0i-str-o0i 3n ase-enea ere-onii de 2a-ilie 0i sunt 2oarte interesante de o&ser4at. #at! de pild! datina 3-pletirii u- se pra ti 3n -un<ii Vran ei. Vorni elul! <in.nd o n2ra- usut 3n -.n! -er(e 3nto4r0it de al<i doi oa-eni la prin<ii 2etei 0i %i e: C/una 4re-e la instita adunareM 0i la insti<i so ri -ariM u- tri<iP u- 4 a2la<iPD 7o rii rspund: C@ila *o-nului! ne a2l- &ineN dar 0i du-nea4oastr sea-a 4 da<i: pe la noi e uta<iPD

Vorni ul se 3n +in 0i %i e: C8oi u- u-&l- 0i e ut-! sea-a &ine ne d-! 2ri a ni-nui nu purt-. *e unde 4eni- 0ti-! 0i unde -er(e- unoa0te-! noi sunte- soli 3-prte0ti! oa-eni &uni! du-ne%eie0ti! 0i a4e- porun 3-prteas ! ni-eni s nu ne opreas . *e i d4oastr sunte<i ru(a<i &ine s ne as ulta<i! .nd 4o- u4.nta 0i sea-a ne-o- da. Al nostru t.nr 3-prat de u sear ne-a +e-at 0i a east porun ne-a dat: sa str.n(e<i ete de 4oini i! u topoare -ari 0i -i i! a s 2a o 4.ntoare! de psri (l&ioare! de &l.nde prioare. 8oi u to<ii ne-a- supus! la 4.ntoare ne-a- dus. #ar 3-pratul 3ndesear %ri o ur- u0oar de sprinten 2iar. Unii %iser -i ur- de pasre de rai! s 2ie 3-pratului &un de trai. Al<ii %iser a-i ur- de %.n! s 2ie 3-pratului (rdin! de 2ru-oase roduri plin. Atun i t.nrul nostru 3-prat 3n s ri de aur s-a ridi at! peste -.ndra oaste a tat 0i a %is: Cine-a 2i 3n stare s prind o 2iar 0i pe ur--i s se du 0i rspuns apoi s-adu P Atun i noi ne-aales 0i pe lo a- pur es din ur- 3n ur-! a pstorul dup tur-. Li 4enind noi trei 4oini i! 0i a;un(.nd pe ai i u su2larea 4.ntului! pe 2a<a p-.ntului! a%rit %.nd pe as o stea -.ndr! lu-inoas! 0-a- -ai 4%ut o 2lori ea -ai -.ndr de .t o stea! are-n 2lori 3n2lore0te! dar de rodit nu rode0te. A-pratul nostru o 4rea 0i ne-a tri-is dup ea! a s i-o du e- -ireas! sa 0i-o 2a -prteasM :90 )u -i-e tea- de-un p atM ,a -i-a ere lu-ea toat Br-a se (.ndi la plat! Li -i-a ere piei de %-eu 7-n al<e pi iorul su! C de apr 6esne rap. Li de oaie 7e despoaie Li de <ap A<i sare-n apM A0 lua-o de /r(u! @ te- -a 2i lu ru ru. "i lua o sr-n u< Care poart opin u< Li -a0 u alti<! Li pe 0olduri o atrin<. T6# $e su& poale de pdure $e su& poale de pdure @er( opilele la -ure! 8e4estele la alune Li r.d a ni0te ne&une. ,u --a- dus s tai nuiele Li prin +u i a- dat de ele. Venit-a ploaie u 4.nt *e le-a <ipat la p-.nt. ,u a- 2ost &iat -ilos! VA7#6, A6,C7A8*)# @-a- lsat u ele ;os Li le-a- -.n at -urele Li le-a- -u0 at (urile. T6## Ba leli< rotili< CBa leli< rotili<! *--i (ura peste porti<D. C/a! eu (ura nu <i-oi da! C a0a tu --i -u0 a. *ra( 3-i e &di a nalt

C srut de%-ierdat. ,l se plea de e0ti -i Li 3n &ra<e-i te ridi ! *ar &di a -ititel @i-e ur.t 0i 2u( de el! C u nasu-n &r.u te--pun(e Li u (ura nu te-a;un(eMD T6### $entru -.ndra are--i pla e $entru -.ndra are--i pla e 8i i prin<ii n-au e--i 2a e! 8i i ;udele satului! 8i i +iar do-nii s2atului. *o-nii 0ed 0i s2tuies ! ,u u -.ndra - iu&es Li u dra(oste-i 0optes : $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") C*e <i-ai 2a e pat a2ar! ,u --a0 2a e 4.nt de 4ar L-a0 4eni la tine-ndat 7 te 4d: u- e0ti ul atP Cu 2a<a tre perete! Cu (ura ar%.nd de seteP Ba<a 4.ntura-<i-o-a0! 'ura sruta-<i-o-a0MD T6#V Tre ui 4alea Tre ui 4alea 0-o punti< 6a 2ata de ds li<: C*ra( -.ndr! -.ndruli<M 8u 0tii <ese! nu 0tii oase! *ar te 0tii e0ti 2ru-oas. $odu-<i <ese p.n%a (roas! Buiorul ;oa prin as. *ar 2uiorul u- s-a torsP Co&or.nd pe s ar ;os! Cu trei ou de (in Li u sa ul de 2in. "ri u- 2ie! a0a 2ie! ,0ti 2ru-oas 0i--i pla i -ieMD T6V /ade Tranda2ir C/ade Tranda2ir 2ru-osM Vrut-ai s te-ar<i duios! :91 *ar te-ai artat (+i-pos Li din -inte nu --ai s osD. CVaiM leli< din el satM Ce-ai erut 0i nu <i-a- datP Cerut-ai 2a(uri de -iere! ,u <i-a- dat &u%ele -eleN Cerut-ai o 4iorea! Si-a- adus ini-a -eaD. C*a 4rei dra(oste-aprins! Ad--i (ura neatins. Li o ini- 2e ioar Ca apa de la i%4oarD. T6V# @i &di<! pr su it @i &di<! pr su itM

Le%i la noi da -ai 4enit. *e .t s 4d te du i @ai &ine te-a0 4edea-n 2ur i! An 2ur i nalte de nuiele *easupra su<ei -ele. V.ntul s te r oreas ! " +ii -ei s te pri4eas . T6V## $orun itu--i-a -.ndra $orun itu--i-a -.ndra 7 - du p.nQ la d.nsa. *u e---oi a un ne&un :9: $e-o 2run%i< de alun. Tre 3n 4ale! -or de sete! @-nt.lnes u dou 2ete! A-.ndou-n &erte nou! 7ruta-le-a0 pe-a-.ndou! #ar pe una totdeauna C-i 2ru-oas a 0i luna. Copili< de &oierM Cat olo-n 2und! pe er! Ve%i el nour! 4e%i el dealP VinQ u &adea la Ardeal. Bata--i %i e: C,0ti ne&un! @er(i pe-o 2run% de alun! C te-a0teapt oare ine Li r.de-n &ra<e strine.D T6V### Tranda2ir u dou 2lori Tranda2ir u dou 2lori! @a-a-i u dou nurori! Una-i ru;a -a ului! Una-i ru;a dra ului! Una-i pune lutoare Ca s-i 2ie-opritoare. Alta -er(e la 2.nt.n Cu -a0a soa rei-n -.n L-o 3ntinde-n ap-o dat: C8a-<i-o! -a-! -i splatD. L-o a(a< pe-o nuia! C.inii +.r.ie la eaM VA7#6, A6,C7A8*)# T6#T $asre (al&en $asre (al&en-n io ! )u -i-ai .ntat de noro ! *e <i-ar pi a io ul tu $re u- -i-ai .ntat de ruM Tra! la! la! la! la! la! la! 8u 4edeai ini-a -ea C.t de 2ier&inte iu&ea! *ar a u-a-i sloi de (+ea<! )e e 0i 2r de 4ia<! Tra! la! la! la! la! la! la! 'lasul tu u a-r.re @i-a .ntat de despr<ire. 7 - du 3n ale (rea! *eparte de pui a -eaM Tra! la! la! la! la! la! la! C i nu sunt un 4.ntor

7 p.ndes .nd ai s %&ori! Li s-<i dau eu <ie plat Cu un 2ul(er de s(eatM Tra! la! la! la! la! la! laM 6 )4a0! pui .. C)4a0! pui ! r4a0! dra(! 8u-<i par lu ru de 0a(. )4a0 de la 3-pratul $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") C-<i 4ine-a as &r&atulD CAr%-l 2o ul de r4a0! Li-n enu0 4edea-l-a0MD C'at-te! ne4ast! &ine C &r&atul iat-l 4ineD. C6asQ s 4ie! dra ul 0tieM Calea -r ini s-i 2ie. ,u -a0a i-a- splat! Cu ur%i i i-o a- 2re at Li pe spini i-o a- us at L-3n i-a- (tit de in *ou la&e de (in Cu s-.nt.na din 2.nt.nD. :93 C'at-te! ne4ast! &ine! #at dr(u<ul 4ineD. C6asQ s 4ie! *o-nul 0tieM Calea tranda2iri s-i 2ie. ,u -a0a i-a- splat! Cu sul in-o a- 2re at! Li pe 2lori i-o a- us at L-3n i-a- (tit de in Un pui t.nr de (in! L-o ul i de 4in plin. C-i sunt dra(! 0-ori e-oi 2a e! ,l 3-i %i e 3i pla eMD CH8T,C, *#8 /A7A)A/#A $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") #1 Brun% 4erde de o4s Blori i de pe 0esM Te-a- 3ndr(it de pe -ers! C <i-e -ersul le(nat! 6a ini- --a se atM Blori i ! 2loare-al&astr )srit-n alea noastr! 8lti0oar! su&<irea! To -ai pe potri4a -ea! Cru0ii te-or l a. Te-or l a 0i te-or stri a! 6a ini- --or se a. Blori i ! 2lori ea! Vin pe ini-a -ea! 6.n( -ine s-n2lore0ti! *e pas ru s te 2ere0ti! 7u2letul s--i r ore0tiM 1 *in au%a (reut<ii rela<iilor 3ntre @oldo4a 0i /asara&ia! nu a- putut s--i pro ur alte .nte e peste $rut de .t a este TV# &u <i! din are unele sunt nu-ai 2ra(-ente. 7unt 3ns on4ins s-ar putea des operi -ulte &alade 0i doine -inunate la ro-.nii e se a2l su& stp.nirea ruseas ! i 0i-au pstrat

2oarte &ine p.n-a u- datinile! li-&a 0i tipul str-o0es . : /l<ile sunt un sat -are de pe -alul $rutului 3n /asara&ia. :95 ## Brun% 4erde &ara&oi! 8e-a 2 ut -ai a pe doi! Unul -er uri! unul ;oi L-a u-plut lu-ea u noi. L-a- a4ut o surioar Ce-a u-plut lu-ea de parM @ai a s-a luat prin <ar 7 ne str.n( (r-;oar. 7 ne deie-n /l<i la 0 oal: =@ai &ine-a- -uri de &oalM>! @os le0te s-n4<Li la oaste s intr-M @os le0te-oi 3n4<a C.nd eu li-&a -i-oi uita! C.nd a re0te (r.u-n tind! L-a a;un(e spi u-n (rind! C.nd a re0te (r.u-n as L-a a;un(e p.ine-n -asM :96 ### Zi 0i noapte 4i ole0te! 8e4ast! ne4astM *orul tu - prpde0te! 8e4ast! ne4astM Casa ta-i des operit! @ie--i pare 0indilit! Casa ta e de%4elit! @ie--i pare poleit. C.nd - uit la asa ta! @i se rupe ini-a. C.nd 3<i %res u-&letul! )u 3-i arde su2letulM #V Brun% 4erde de -slin! Tre ui 8istrul! ap lin! 7 4ede- p.inea de-i &un Ca 0i-n <ara -ea str&un. Bie dul e a 0i -ierea @ie--i pare -i a 2ierea. V Brun% 4erde poa- oarn! Ast iarn era iarn Li nin(ea 0i 4i olea! /di<a la noi 4enea! *ar a u-i senin 0i &ine Li &di<a nu -ai 4ine. VA7#6, A6,C7A8*)# "ri de -ine-i s-a ur.t! "ri a%a i l-au o-or.t! Ar%-i 2o ul la un lo ! Cu- arde pieptu--i 3n 2o M V# Bloare! 2lori ea! @ai %i! pui a -ea! Cu- %i eai asear $e din ;os de -oar. Cu- %i eai! %i eai!

#ni-a--i rupeai! @ai %i 3n -o dat Li -i-o rupe toatM V## Cine 4ede 0i pri epe *ra(ostea de unde-n epe! Cine 4ede 0i unoa0te *ra(ostea de unde na0teP *e la (.tul u -r(ele! *e la &u%e ru-enele! *e la (rai u dr(nele *e la <.<e &ourele. V### C.nd era- la -a-a 2at! $urta- ro +ii de &u at! *ar de .nd --a- -ritat C-un -os al din ela sat! $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 8i i n-a- 2ust de purtat! 8i i papu i de 3n l<atM #ni-a--i e u l at. C.nd a0 des uia odat! Ar unoa0te lu-ea toat C.t a-ar 0i .t 4enin /ea ini-a la strin. #T Brun% 4erde de +a-ei! Ce (.nde0ti de nu - ieiP Jude at poate 4reiP Gai la popa din "r+ei1: C$rotopoape lu-inate! Jude 0i 2 dreptateD. CJude ata <i-e 2 ut! #a-<i 4dana 0i 2 nuntD. C/a 4dana n-oi lua C+iar de - 4ei &leste-a! L-oi lua o 2at -are *e peste ele +otare! C-a olo sunt -oldo4en e Li -ai olo sunt -unten e Cu 4ers dul e 2e-eies Li u su2let ro-.nes D. 1 Sinutul "r+eiului era unul din ele -ai tari pe ti-pul do-nilor 4e +i. "r+eienii a4eau 4este de 4ite;ie pe .nd @oldo4a se (sea 3n lupte ne ur-ate u puterile 4e ine. : Codri -ari e se (ses pe dru-ul de la 7 uleni la C+i0inu! apitala /asara&iei. :91 T Brun% 4erde de pelin! Tu strin! eu strin! A-.ndoi ne potri4i-. Gai 3n odru s tri-! Gaide-n odrii /. ului:! $e -ar(inea $rutului! 7 ne 2a e- &ordeie0 Cu u0orii de ire0! Li u patul de - ie0! C.nd 4o- 4rea a s dor-iAn departe s-au%i-

/u iu-ele pstore0ti *in .-pii -oldo4ene0ti. T# #onel din C+i0inu! *ra( 3-i e nu-ele tuM *e-i tri s 2ii al -eu! *e-i -uri s te-n(rop eu. 7 te-n(rop la apul -eu! Ca s te 4ise% -ereu! 7 dor- pe -or-.ntul tu $.n e-a 4rea *u-ne%eu Ca s - s2.r0es 0i eu. :98 T## A+M a-ar 0i 4ai de 4ia<M 8i i o dra( di-inea< 7 nu 4rs la ri-i pe 2a<! 8i i o dra( de u sear 6u-ea s nu-i 2ie-a-arM @are-i lu-ea! eu nu-n ap! Li - -ir: e ru le 2a P 8i i a4erea nu le iau! 8i i iu&irea nu le 4reau! Ci tot pl.n(! ;eles -ereu 6a -or-.nt! la so<ul -eu! $e -or-.ntu-i iar&a re0te! An -or-.nt el putre%e0te! #ni-a -i se tope0teM T### Brun% 4erde pelini<! $e ea 4erde -o4ili< 7e rote0te-o puni< L-un pun u +i a s urt! #e0i! &di<! de-l as ult. CAs ulta-l-ar pustia C -i-a luat so<ia. " +ii u spr.n enele! @.na u inelele! '.tul u -r(elele! 'ura u -.ndrelele! Li -i-a luat %ilele *e-a 3-plut -o4ileleD. VA7#6, A6,C7A8*)# T#V B--! *oa-ne! e --i 2a e 7u2letul s -i se--pa e! B-- +ulu&a0 de-ar(int Cu aripile de 4.nt! 7 -ai %&or de pe p-.nt $.nQ la -ai a pe -or-.nt. Li s stau! s --odi+nes 7 pl.n( 0i s - ;eles Li de &une 0i de rele! *e aleanul 4ie<ii -eleM TV Brun% 4erde lo oti i! 6a tot plopul .te in i! #ar la plopul el -ai -are Lade un 4oini alare Li tot %i e u o2tare: C6a 2.nt.na u erda

,ste-un tranda2ir de lea . Cu- a0 2a e s nu-l s ap! 7 -i-l pun seara la ap. Toat noaptea s--i 4ise% @.ndruli<a a s 4% *e (.nde0te ea la -ine "ri de u-&l-n i strineMD TV# *ra( -i-a 2ost dru-u-ntra oa e! Li n-a- pentru ine-l 2a eM $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") $ui uli<a e-a- iu&it Zi e --a- -os lit Li--i 4or&e0te du0-ne0te! *e pe -al .nd - pri4e0te! Li--i tot %i e: Bu(i departe C de -ine tu n-ai parteM C.nd erai ro-.n urat! :99 7u2letul -eu <i l-a- dat! *ar de .nd te-ai % it ,0ti a dra ul de ur.t. $rutu-i -are 0i nu pot $.nQ la ea s-l tre 3not. $rutul 4ine a un %-eu C.nd soses pe -alul suM A$),C#,)# Fo(lni eanu 3n literatura istori a )o-.niei 0i Ale sandri 3n literatura noastr popular ;oa p.n la un pun t rolul lui Colu-& 3n literatura noastr 3n pri4in<a (eo(ra2i O Vor tre e sute de ani! dar ni iodat nu 4a rsuna nu-ele unui @i+u opilul! To-a Ali-o0! ,r uleanu et .! 2r a e oul s nu 4i&re%e: Ale sandriM /. $. GAL*,U! Arti ole 0i studii literare! /u ure0ti! 1961! p. 15:-153. Ale sandri -ai are un -are titlu de (lorie! pe are se ade s i-l su&linie-ai ales a u-. #ntui<ia lui de artist pro2und 0i deli at l-a 2 ut s se apropie u pietate 0i 3n<ele(ere de depo%itul sa ru al poe%iei noastre populare. Ale sandri n-a tratat poe%ia a easta a so iolo( ori a 2ol lorist. A utat 3n ea (iu4aierul 0i a 0tiut s-l (seas 0i s-l 4alori2i e. "a-eni ne3n<ele(tori! ;ude .nd din alt pun t de 4edere de .t al su! au 3ndr%nit s onda-ne a east -are oper 3n are el a adunat aurul su2letului nostru na<ional! ur<indu-l de %(ur 0i de tin. *ar to -ai a esta e -arele lui -erit! 0i to -ai ai i se do4ede0te no&le<ea talentului su! 3n a est a ord u su2letul popular 0i u 2or-ula lui artisti . "pera a easta a &ardului de la @ir e0ti e u at.t -ai 4aloroas ast%i u .t ast%i! -ai -ult de .t altdat! ne a2l- 3ntr-o -are ri%! .nd personalitatea noastr na<ional se ale(e. Li-n -ani2estrile artisti e! are sunt +otr.toare! tre&uie s porni- de a olo de unde a pornit el. Ca Anteu! a s do&.ndiputeri noi! s 3n(enun +e- 0i s srut- p-.ntul nostru! 3-&r<i0.ndu-l. @i+ail 7A*"V,A8U! @rturisiri! ,ditura pentru literatur 0i art! /u ure0ti! 1960! p. 158. O Ca de -ulte ori .nd este pro2und de%a-(it de opreli0tile e-i stau 3nainte! Ale sandri se re2u(ia% 3n s ris. /aladele erau -ai de -ult date la tipar! pro&a&il din toa-na 1851. A u-! eli&erat 2r 4oia lui de sar inile re4istei el preo upase intens de la 3napoierea din strintate! el se o up -ai 3ndeaproape

de tiprirea poe%iilor populare! 2a e ore turi! le (r&e0te! ast2el 3n aprilie $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") 301 185: apare 3n s2.r0it pri-a 2as i ul din ele u titlul de4enit istori el 3nsu0i! a 0i .nd ar 2i 2ost i-pri-at nu pe si-pla +.rtie din -odesta tipo(ra2ie a lui Codres u! dar 3n &ron%! pentru eternitate: $oe%ii poporale. /alade = .nte e &tr.ne0ti> adunate 0i 3ndreptate de V. Ale sandri =O> Apari<ia pri-ei pr<i din &alade 3n aprilie 185: este unul din -o-entele ele -ai 3nse-nate! da nu +iar el -ai 3nse-nat! din de%4oltarea interesului pentru 2ol lor 3n <ara noastr. '. C. 8#C"6,7CU! Via<a lui Vasile Ale sandri. ,di<ia a doua! re4%ut. ,ditura pentru literatur! /u ure0ti! 1965! p. :58-:59! :60. C.t pot 2a e to4ar0ii &uni a sti-ulent pentru un spirit re epti4! au do4edit-o 8e(ru%%i 0i )usso 2a< de Ale sandri. A e0ti doi sunt pre-er(torii urentului popular 3n @oldo4a. Cel dint.i! 3ntr-un spiritual arti ol despre .nte ele populare! des oper u o +i de artist 2ru-use<ile lor! iar al doilea le adun 3n tain 0i le ite0te prietenilor. Li eea e 2 eau ei doi a diletan<i! Ale sandri a4ea s ontinue u struin<. Co-oara odat a2lat! ni-eni nu-0i ddea -ai &ine sea-a de 4aloarea ei a Ale sandri! iar 2oiletoanele lui din %iarul C/u o4inaD! s rise asupra a estor .nte e populare =1898-1850>! sunt tre-urul de &u urie prin a;utorul lor 4a da literaturii o 3ndru-are nou. *e dra(ul ade4rului 2ie onstatat toat -i0 area de des operire a literaturii noastre populare s-a de%4oltat independent de a eea a popoarelor apusene! ni i unii dintre ei e au pornit-o nu uno0teau teoriile lui Gerder 0i ni i 3n eputurile 2ol loristi e ale 0 olii ro-anti e (er-ane nu str&tuser p.n la d.n0ii. #nteresul pentru a ea literatur! are a dus strint<ii 4estea 2ru-oaselor noastre 3nsu0iri su2lete0ti 0i din are a rsrit 3ntrea(a noastr literatur -ai nou! s-a de%4oltat 3n @oldo4a! aproape paralel u a <iunea din <rile apusene 0i 3ndeose&i u ea din 7er&ia! unde VuU Fara(i i s4.r0ise a eea0i oper de rena0tere a Ale sandri la noi. *orin<a lui Ale sandri s-a 3-plinit u ade4rat. 6o%in a lui CAndrt la poporMD 0i-a dat ele -ai 2ru-oase roade. 7-a do4edit -ai 3nt.i 3n poe%ia -arelui poet anoni- se (ses 2or-ele ele -ai 4ariate 0i -ai si-ple de expri-are a 2ru-osului 0i ele-entele ele -ai traini e 0i -ai &o(ate de li-&. Ast2el opera lui Ale sandri! prin rd ina ei 3n popor! a 2ost +e-at! 3n di2erite ri%e literare 0i lin(4isti e! 0i a reu0it s sal4e%e li-&a ro-.n de or&e iri prin ad.n i-i 2antasti e. Li da poetul din @ir e0ti n-ar a4ea alt -erit de .t a esta! totu0i ar r-.nea -are. #larie CG,8*#! $a(ini de riti . ,di<ie 3n(ri;it! studiu introdu ti4! note 0i &i&lio(ra2ie de Vasile 8etea. ,ditura pentru literatur! /u ure0ti! 1969! p.195196. VA7#6, A6,C7A8*)# 30: Apari<ia unei ule(eri de poe%ie popular a a eea a lui Ale sandri a 2ost pre(tit de o 3ntrea( -i0 are de si-patie pentru rea<ia poporului. C.nd a a;uns la uno0tin<a pu&li ului! ule(erea a produs entu%ias- 0i s-a inte(rat dendat a parte din 3ntrea(a noastr a ti4itate literar 0i ultural. $rin ptrunderea

0i 3n 0 oal 0i 3n -area -as a ititorilor! poe%iile populare din ule(ere au 2ost 0i edu atoare a so iet<ii noastre! reia i-au pus 3nainte o li-& 2ru-oas 0i un 2ond de sensi&ilitate 0i idei! 3n stare s in2luen<e%e 0i pe s riitori. $e ur-a lui Ale sandri! ,-ines u se inspir din rea<ia popular pe are! 0i el! o 3nno&ilea%! spre a a;un(e la .te4a din ele -ai strlu ite produ <ii ale literaturii noastre. 6a 2el u ,-ines u! 0i al<i -ari s riitori ai no0tri (ses inspira<ie 3n 2ol lor. Cule(erile lui Ale sandri 0i-au 3ndeplinit rolul lor literar 0i politi 0i au 2ost pu&li ate potri4it u on ep<ia de pe atun i despre 2ol lor. Ast%i o ule(ere de poe%ie popular se supune unei dis ipline! este pus 3n raport u diale tolo(ia 0i u lin(4isti a. "pera lui Ale sandri poate 2i pri4it a un 2apt tre ut 3n do-eniul istoriei ulturale 0i supus riti ii o&ie ti4e 3n e pri4e0te on ep<ia 0i reali%area. A easta n-o 4a i-piedi a s 2ie -ereu itit 0i s r-.n a un -o-ent lu-inos 3n des20urarea literaturii noastre. *. @U)K)ALU! Ale sandri ule(tor de poe%ie popular. ^ An artea: V. Ale sandri! $oe%ii populare ale ro-.nilor. ,ditura @iner4a! /u ure0ti! 1911! p. TTT#. $rin propriul su exe-plu 3n -un a de ole tare 0i 4alori2i are a rea<iei poeti e populare! Ale sandri <ine s rele4e i-portan<a ex ep<ional a 2ol lorului pentru de%4oltarea literaturii na<ionale. $oe%ia popular +iar de la 3n eputul a ti4it<ii lui literare i-a slu;itO nu nu-ai a surs de inspira<ie! i i-pri- operei lui un pro2und ara ter de-o rati 0i u-anist! si-plitate 0i naturale<e 3n expresie. 6a%r C#"/A8U! 6iri a lui Ale sandri. E An artea ole ti4 ,u doina .ntO ,ditura 6iteratura artisti ! C+i0inu! 1918! p. 161. C U $ ) # 8 7 8ot asupra edi<iei ........................................................................ .............................. : Ta&el ronolo(i ..................................................................... ...................................... 3 CH8T,C, /KT)H8,LT# @iori<a ........................................... 11 8lu a............................................ 15 Cu ul 0i turturi a .......................... 11 /alaurul ......................................... :1 ,r ulean ........................................ :3 /leste-ul ....................................... :6 #nelul 0i n2ra-a ........................... :8 $una0ul odrilor ......................... 31 7oarele 0i luna ............................... 33 Loi-ul 0i 2loarea 2ra(ului ............ 36 /ru-relul .................................... 31 Ciu-a............................................. 38 Golera ............................................ 90 /o(atul 0i sra ul ........................ 9: 7te;arul 0i ornul .......................... 99 Cltorul ........................................ 95 Bata de &iru ................................. 96

@.ndra din @un el ..................... 98 )o-.nii de pe -alurile *unrii ....... 99 @uieru0 din /ra0u .................. 51 *ol a ............................................. 5: Lal(a ............................................... 55 @i+u opilul .................................. 58 To-a Ali-o0 ................................ 61 )o-.n 'rue 'ro%o4anul ........... 10 Codreanul ...................................... 11 Vidra .............................................. 85 7er&-sra ...................................... 9: *on il .......................................... 91 C+ira .............................................. 100 )ada ............................................... 109 /adiul ............................................. 106 '+e-i0 .......................................... 1:1 Vul an ............................................ 119 Cor&a ........................................... 1:0 8o4a 0i or&ul ............................ 1:: Bata adiului .................................. 1:6 @o(o0 4orni ul ............................ 1:9 /u;or .............................................. 13: Jianul .............................................. 135 Tunsul ............................................ 131 *ra(o0 ........................................... 138 @o4ila lui /ur el .......................... 191 309 Lte2an Vod 0i 0oi-ul .................. 199 C.nte ele lui Lte2an Vod ........... 195 /o(dan .......................................... 196 #orda +i al 6upului ...................... 150 @nstirea Ar(e0ului ................... 156 )adu Calo-2ires u ...................... 165 *"#8, Cor&ul ............................................ :19 Codrul ............................................ :15 Voini ul ......................................... :16 *oina 4oini eas ........................ :11 Alta ................................................. :18 Alta ................................................. :19 Alta ................................................. ::0 Alta ................................................. ::1 Alta ................................................. ::3 Turturi a ........................................ ::9 Cio&anul ........................................ ::5 Al&a de la -unte .......................... ::6 7pune! -.ndro ............................. ::1 /uruiana de lea ........................... ::8 Cu ul .............................................. :30 Altul ............................................... :31 Tranda2irul .................................... :3: @or-.ntul .................................... :33 *ru-ul la dealO ......................... :39 Blori i -n 2oi al&astr ................. :35 Aoli ! daoli .............................. :36 Bratele r%ne< ............................... :31 /olna4ul ........................................ :38 *oina ............................................. 189 6un a <ip! lun a %&iar .............. 190 Ur.tul ............................................. 191

C.nte ul r%e0ului ........................ 19: C.nte ul plu(arului ...................... 193 C.nte ul lu(rului .................... 199 8e4asta t.l+arului ........................ 195 Copila -urind ............................... 196 Blori i a ......................................... 191 $rutul ............................................. 198 /o&ii............................................... 199 6ena ............................................... :01 7ora ontra&andierului ............... :0: 7trinul ........................................... :09 Copila ............................................. :05 $ui a &lioar .............................. :06 *orul ............................................. :01 *ra(oste ........................................ :08 Cu ul .............................................. :09 $l.n(erea <rii ............................... :10 Clre<ul ........................................ :11 B.nt.na u doi &ra%i .................... :1: Cio oiul ......................................... :13 VA7#6, A6,C7A8*)# "pri0anul ....................................... 110 Lte2ni< Vod ............................. 115 Constantin /r.n o4anul .............. 119 C.nte ul lui @i+ai Vitea%ul ........ 183 Visul lui Tudor Vladi-ires u ..... 189 Gorea 0i Clo0 a ............................ 186 $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") *espr<irea.................................... :39 7un pietri i a-n 4ale ................... :90 "ltul ............................................... :91 *oina olteneas .......................... :9: Alta ................................................. :93 Alta ................................................. :99 Alta ................................................. :95 Alta ................................................. :96 "lteanul ......................................... :91 @e+edin<eanul .............................. :98 Ctana ............................................ :99 *orul de <ar ................................ :50 A-prate! 3-prateM ...................... :51 Cu ul .............................................. :5: Altul ............................................... :53 Altul ............................................... :59 *orul ............................................. :55 Bata ardelean ............................. :56 G"), #leana ............................................. :15 Ti<a ................................................. :15 @o0 &tr.n .................................... :16 Brun% 4erde de alun ................. :16 Brun% 4erde de piperi ................ :16 Brun% 4erde de p0une ............ :11 Un(ureanul ................................... :11 $ui0orul ......................................... :11 ).nduni a ..................................... :18 #lenu<a de la $iatr ....................... :18 Gora <i(neas ............................ :18 305 *usu-s-a &adi<a ............................ :51 @.ndra 6i<a .................................. :58

#u&irile ........................................... :59 G.trul &tr3n ................................. :60 Bratele ............................................ :61 "-ul ur.t ...................................... :6: 8e4asta .......................................... :63 8e4asta &olna4 ........................... :69 *oina +aidu eas ....................... :65 Alta ................................................. :66 Alta ................................................. :61 Alta ................................................. :68 Gaidulul rnit ................................ :69 Voini ii /u o4ii ............................ :10 Vr&iu<a ......................................... :11 Blorea L +iopan............................ :1: 6elea 4itea% .................................. :13 /ar&u ............................................. :19 /a&a 0i 2ata .................................... :19 6eli<ele ........................................... :19 /a&a 0i -o0nea(ul ....................... :80 Bu(i 3n olo .................................... :80 Bloarea din p.rlea% ....................... :81 /usuio ul....................................... :81 #an sui! leleo... ............................... :81 Be-eia te-ut .............................. :81 7ultana ........................................... :81 6eli<a de la -unteni ..................... :8: CH8T,C, *#8 /A7A)A/#A 306 Lapte 2ete ....................................... :8: 7tn u<a ......................................... :83 @rioara ........................................ :83 *o-ni a ........................................ :83 8e4asta are iu&e0te .................... :89 "-ule! &oule ................................ :89 AoleaM Ce 2use astaP ..................... :85 8e4asta +arni ............................ :85 8e4asta &tut .............................. :85 )%&unarea ne4estei .................... :86 *e .t ruda 0i 4e inul ................... :86 *orule! odorule............................ :81 ,ste &ine! nu e &ine ..................... :81 Aoli ! dodo! 2a ............................ :81 ZZZ Brun% 4erde de o4s ............ :95 ZZZ Brun% 4erde &ara&oi............ :95 ZZZ Zi 0i noapte 4i ole0te ............ :96 ZZZ Brun% 4erde de -slin ...... :96 ZZZ Brun% 4erde poa- oarn :96 ZZZ Bloare! 2lori ea ....................... :96 ZZZ Cine 4ede 0i pri epe .............. :96 ZZZ C.nd era- la -a-a 2at ...... :96 ZZZ Brun% 4erde de +a-ei ......... :91 Apre ieri ...................................................................... ........................................... 300 VA7#6, A6,C7A8*)# Zis-a &adea .................................... :88 Ar%-l 2o ul de &r&at.................. :88 6ele<i o! dra(a -ea ...................... :88 Ansura---a0 ................................... :89 $e su& poale de pdure ............... :90 Ba leli< rotili< .............................. :90 $entru -.ndra are--i pla e ..... :90

Tre ui 4alea ................................... :91 /ade Tranda2ir .............................. :91 @i &di<! pr su it .................... :91 $orun itu--i-a -.ndra ............... :91 Tranda2ir u dou 2lori ................ :9: $asre (al&en .............................. :9: )4a0! pui .. ................................ :9: ZZZ Brun% 4erde de pelin ........... :91 ZZZ #onel din C+i0inu ................. :91 ZZZ A+M a-ar 0i 4ai de 4ia<M ....... :98 ZZZ Brun% 4erde pelini< ............ :98 ZZZ B--! *oa-ne! e --i 2a e ....... :98 ZZZ Brun% 4erde lo oti i .......... :98 ZZZ *ra( -i-a 2ost dru-u-ntra oa e ........ :98 Vasile Ale sandri $",Z## $"$U6A), A6, )"@H8#6") Aprut: 1998. Bor-at: 10x1081_3: Coli tipar: 13!65 editoriale: 19!58 Tira;: 5000 ex. Casa de editur `6#T,)Aa str. /.$. Gasdeu! nr. :! C+i0inu! @* :005! )epu&li a @oldo4a Te+noreda tor: Vea esla4 Ciuntu Core tor: *orin Cio anu )eda tor: #on Cio anu ,ditor: Anatol Vidra0 u Tiparul exe utat su& o-anda nr. . Con ernul C$),7AD! str. Vlai u $.r la&! nr. 95! C+i0inu! @* :01:! )epu&li a @oldo4a