Sunteți pe pagina 1din 215

THOMAS HARRIS HANNIBAL

RAO International Publishing Company Grupul Editorial RAO Str. Turda 117 11!" #u$ure%ti" RO&'(IA ))).raoboo*s.$om ))).rao.ro T+O&AS +ARRIS +annibal , 1!!! by -a.oo /abri$ations" In$. Toate drepturile re.er0ate Tradu$ere din limba engle.a A(ACAO(A &1(2RI34 , RAO International Publishing Company" 5667 pentru 0ersiunea 7n limba rom8n9 aprilie 566:

PARTEA NTI WASHINGTON, D.C. CAPITOLUL 1 (i$i nu ;i 0ine s9 $re.i $9 o asemenea .i ar $ute.a s9 7n$eap9... Automobilul &ustang al lui Clari$e Starling ur$9 7n tromb9 rampa de la intrarea #iroului pentru Al$ool" Tutun %i Arme de <o$ de pe &assa$hussetts A0enue" un sediu 7n$hiriat de la re0erendul Sun &yung &oon1" din spirit de e$onomie. Grupul de asalt a%tepta 7n trei 0ehi$ule= o dub9 >$i0il9? h8rbuit9 7n <a;9 %i dou9 dube S@AT 5 negre" 7n urma ei" st9teau $u motoarele pornite 7n garaAul imens" 7ntune$at" a08nd la bord e$hipele $omplete. Starling s$oase geanta $u e$hipament din ma%ina ei %i <ugi spre 0ehi$ulul din <a;9 $are $ondu$ea grupul B o dub9 0opsit9 7n alb" murdar9" a08nd lipite pe laterale 7nsemne pe $are s$ria MARCELL'S CRAB HOUSE. Prin u%ile din spate" des$hise" ale dubei" patru b9rba;i o pri0eau pe Starling apropiindu se. 1mbr9$at9 7n uni<orma de inter0en;ie" ar9ta supl9" $u mi%$9ri rapide 7n $iuda greut9;ii e$hipamentului" iar p9rul 7i str9lu$ea 7n lumina <luores$ent9" <antomati$9. C /emeileD 1nt8r.ie 7ntotdeauna" .ise un poli;ist de la Poli;ia $apitalei. Agentul spe$ial Eohn #righam de la #iroul pentru Al$ool" Tutun %i Arme de <o$ de;inea $omanda opera;iunii. C ( a 7nt8r.iat. Am $hemat o abia dup9 $e ne a $onta$tat in<ormatorul nostru" spuse #righam. Probabil $9 a gonit 7n dra$i de la Fuanti$o. Salut" Starling" d9 mi mie geanta aia. Starling b9tu palma $u el 7n grab9. C Salut" EohnD #righam 7i spuse $e0a poli;istului a<lat la 0olan" 7mbr9$at 7n haine slinoase" dup9 $um 7i $erea a$operireaG duba porni" 7nainte $a u%ile din spate s9 se 7n$hid9" %i ie%i 7n lumina dup9 amie.ii pl9$ute de toamn9. Clari$e Starling" 0eteran9 a dubelor de supra0eghere" se aple$9 pe sub o$ularul peris$opului %i se a%e.9 7n partea din spate a 0ehi$ulului" $8t mai aproape de blo$ul de ghea;9 us$at9" $8nt9rind 0reo %apte.e$i de *ilograme" $are ser0ea drept aparat de aer $ondi;ionat atun$i $8nd erau sili;i s9 stea la p8nd9 $u motorul oprit. #9tr8na dub9 p9stra a$el miros de <ri$9 %i transpira;ie" $a 7ntr un bordel" $are nu poate <i sp9lat ni$iodat9. 2e a lungul timpului purtase multe sigle. Semnele murdare %i %terse" a<late a$um pe portiere" erau 0e$hi de o Aum9tate de or9. G9urile de gloan;e astupate $u band9 ade.i09 erau 7ns9 mai 0e$hi. Geamurile din spate erau geamuri oglind9 pentru supra0eghere" <9$ute %i ele s9 par9 0e$hi %i murdare. Starling 0edea 7n urma lor dubele mari" negre ale S@AT. Spera $9 nu %i 0or petre$e ore 7n %ir a%tept8nd" 7n alert9. #9rba;ii de l8ng9 ea o studiau ori de $8te ori se 7ntor$ea $u <a;a spre <ereastr9. Agentul spe$ial /#I Clari$e Starling" 7n 08rst9 de trei.e$i %i doi de ani" era genul de <emeie $are %i arat9 7ntotdeauna 08rsta" dar %tie s9 trans<orme asta 7ntr un a0antaA %i s9 arate bine" $hiar %i 7n uni<orm9 de inter0en;ie. #righam 7%i re$upera $arnetul de 7nsenin9ri de pe lo$ul pasagerului din <a;9. C Cum se <a$e $9 te tre.e%ti 7ntotdeauna 7n rahaturi $a 9sta" StarlingH o 7ntreb9 el .8mbind. C Pentru $9 tu m9 soli$i;i de <ie$are dat9" r9spunse ea. C Pentru treaba asta $hiar am ne0oie de tine. 2ar" pentru numele lui 2umne.eu" te am 09.ut 7ndeplinind misiuni de rutin9" per$he.i;ii" arest9riD (u i treaba mea s9 ntreb $e %i $um" 7ns9 $red $9 $ine0a de la #u..ardIs Point te ur9%te. Ar trebui s9 0ii s9 lu$re.i $u mine. Ji i pre.int pe oamenii mei" agen;ii &arKue. #uri$e %i Eohn +are" iar el e o<i;erul #olton din Poli;ia ora%ului @ashington" 2.C.

3ider religios ameri$an B n9s$ut 7n Coreea" 7n 1!56 B" $are a 7ntemeiat #iseri$a Lni<i$9rii 7n 1!MN %i a <ost ulterior 0ino0at de $onspira;ie pentru e0a.iune <is$al9" On.tr.P
2

Abre0iere de la Spe$ial @eapons and Ta$ti$s" <or;e de inter0en;ie spe$iale" instruite %i dotate pentru a inter0eni 7n situa;ii deosebit de peri$uloase sau 0iolente" $a de pild9 7n $a.urile de luare de ostati$i" On.tr.P

E$hipa eterogen9 de des$indere" $ompus9 din oameni ai #iroului pentru Al$ool" Tutun %i Arme de <o$" e$hipe S@AT ale #iroului de (ar$oti$e %i agen;i /#I" repre.enta produsul bugetelor restr8nse 7ntr o perioad9 7n $are p8n9 %i A$ademia /#I era 7n$his9 din lips9 de <onduri. #ur*e %i +are ar9tau $a ni%te agen;i. 1ns9 poli;istul lo$al" #olton" ar9ta $a un aprod. A0ea 0reo patru.e$i %i $in$i de ani" era supraponderal %i agitat. Primarul ora%ului @ashington" dorni$ s9 se arate dur 7n pri0in;a nar$oti$elor dup9 $e <usese prins el 7nsu%i $u o$aua mi$9" insista $a poli;ia lo$al9 s9 ia parte la <ie$are des$indere important9 din $apital9. Ast<el se eQpli$a pre.en;a lui #olton. C A.i a0em treab9 $u ga%$a lui 2rumgo" anun;9 #righam. C E0elda 2rumgo. Rtiam eu" .ise Starling" <9r9 entu.iasm. #righam 7n$u0iin;9. C Ri a <9$ut un laborator de preparare a drogurilor l8ng9 pia;a de pe%te /eli$iana" pe malul r8ului. Omul nostru .i$e $9 a.i prepar9 o por;ie de >ghea;9?. Ri are bilet de a0ion re.er0at pe disear9" spre Insula Grand Cayman. (u putem a%tepta. Cristalele de metam<etamin9" numite >ghea;9? 7n argou" determin9 o stare de eu<orie de s$urt9 durat9" dar intens9 %i $reea.9 o derAendent9 $umplit9. C 2rogurile sunt treaba DEA1" dar noi 0rem s o prindem pe E0elda pentru transport interstatal de arme" gradul III. 1n mandat sunt spe$i<i$ate dou9 arme semiautomate #eretta %i $8te0a &AC 16G 7n plus" %tie unde se a<l9 7n$9 o gr9mad9 de arme $a astea. Starling" 0reau s9 te $on$entre.i asupra E0eldei. Ai mai a0ut de a <a$e $u ea %i 7nainte. #9ie;ii au s9 ;i asigure spatele. C (e am ales $u treaba $ea u%oar9" remar$9 o<i;erul #olton $u oare$are 7n$8ntare. C Starling" $red $9 ar <i bine s9 i in<orme.i despre E0elda" spuse #righam. Starling a%tept9 p8n9 $e duba tre$u" .dr9ng9nind %i $l9tin8ndu se" peste ni%te %ine de $ale <erat9. C E0elda se 0a 7mpotri0i" spuse ea. 2up9 $um arat9" n ai .i$e $9 e 7n stare s o <a$9 B a <ost mane$hinG dar o s9 lupte $u 0oi. E 09du0a lui 2iAon 2rumgo. Am arestat o de dou9 ori $u mandate RICO 5" prima oar9 7mpreun9 $u 2iAon. Lltima oar9 a0ea 7n po%et9 un pistol de nou9 milimetri $u trei 7n$9r$9toare %i un spray parali.ant" iar 7n sutien" un pumnal. (u %tiu $e arme are asupra ei de data asta. 3a a doua arestare am rugat o <oarte politi$os s9 renun;e s9 se 7mpotri0eas$9G s a $on<ormat. Pe urm9" 7n arest" a omor8t o $oleg9 de $elul9" pe &arsha Salentine" $u o arm9 $on<e$;ionat9 dintr o lingur9. A%a $9 nu se %tie ni$iodat9... E greu s9 i $ite%ti g8ndurile pe <a;9. Euriul a hot9r8t $9 a <ost legitim9 ap9rare. 3a prima arestare RICO a reu%it s9 s$ape basma $urat9" iar a doua oar9 a $8%tigat pro$esul. S a renun;at la unele a$u.a;ii legate de arme pentru $9 are $opii mi$i" iar so;ul ei to$mai <usese omor8t pe Pleasant A0enue 7ntr un s$himb de <o$uri trase din ma%ini 7n mers" poate de banda Spli<<. 1i 0oi $ere s9 se predea. Sper s o <a$9 B s9 7n$er$9m s o impresion9m. 2ar" as$ulta;i $e 09 spun" da$9 0a trebui s o potolim pe E0elda 2rumgo" 0reau aAutor $onsistent. 39sa;i balt9 asiguratul spatelui" 0reau s9 <ie ;intuit9 la p9m8nt. 2omnilor" s9 nu $rede;i $9 m9 0e;i pri0i t909lindu m9 pe Aos $u E0elda 2rumgoD C8nd0a" Starling i ar <i tratat pe a$e%ti b9rba;i $u respe$tul subalternului. A$um" de%i %tia $9 nu le pla$e $eea $e aud" nu i p9sa" pentru $9 09.use prea multe. C E0elda 2rumgo are leg9turi $u ga%$a numit9 Trey Eight Crip" prin intermediul lui 2iAon" spuse #righam. Omul nostru .i$ea $9 a$e%tia 7i asigur9 pa.a %i tot ei <a$ distribuirea pe $oast9. O p9.es$ 7n prin$ipal de $ei din Spli<<. (u %tiu $e 0or <a$e tipii de la Crip $8nd au s9 ne 0ad9. 1n general pre<er9 s9 nu <oloseas$9 armele" da$9 e posibil. Starling inter0eni= C Ar trebui s9 %ti;i $9 E0elda este in<e$tat9 $u +IS. 2iAon a molipsit o" $u un a$ de sering9. A a<lat pe $8nd se a<la 7n arest %i a luat o ra.na. 1n .iua a$eea a omor8t o pe &arsha Salentine %i s a luptat $u gardienele din 7n$hisoare. 2a$9 nu e 7narmat9 %i se 7mpotri0e%te" 09 pute;i a%tepta s9 09 tre.i;i atin%i de ori$e <el de li$hid $orporal. Sa s$uipa %i 0a mu%$a" 0a urina %i 0a de<e$a pe 0oi da$9 7n$er$a;i s o pune;i la p9m8nt" a%a $9 m9nu%ile %i m9%tile sunt absolut obligatorii. 2a$9 o b9ga;i 7ntr o ma%in9 de poli;ie" a0e;i griA9 $8nd 7i atinge;i $apul" pentru $9 s ar putea s9 aib9 un a$ 7n p9r" %i lega;i i pi$ioarele. #ur*e %i +are <9$eau mutre tot mai lungi. O<i;erul #olton p9rea ne<eri$it. Ar9t9 $u b9rbia lui gu%at9 spre arma prin$ipal9 a lui Starling" un Colt .NM u.at" model gu0ernamental" $u o <8%ie de band9 ade.i09 pe m8ner" a<lat la %oldul ei drept 7ntr un to$ -aKui.
1

Abre0iere de la 2rug En<or$ement Administration" Agen;ia pentru Controlul (ar$oti$elor" On.tr.P

Abre0iere de la Ra$*eteer In<luen$ed and Corrupt Organi.ations A$t" o lege ameri$an9 adoptat9 7n 1!76" $are permite 0i$timelor $rimei organi.ate s9 i dea 7n Aude$at9 pe $ei responsabili" $er8nd de.09luiri" On.tr.P

C Lmbli $u 9la 7n$9r$at tot timpulH se interes9 el. C 1n$9r$at %i $u piedi$a pus9" 7n ori$e $lip9" r9spunse Starling. C Peri$ulosD remar$9 #olton. C Sino $u mine 7n poligon %i o s9 ;i eQpli$ $um stau lu$rurile" o<i;er #olton. #righam inter0eni= C #olton" eu am antrenat o pe Starling pe 0remea $8nd a <ost trei ani la r8nd $ampioan9 la lupta $u pistolul 7n $on$ursurile interdepartamentale. (u ;i <a$e griAi $u pri0ire la arma ei. Starling" $um te au numit <l9$9ii din E$hipa de Sal0are a Ostati$ilor" Sel$ro Co)boys" dup9 $e i ai b9tut m9r 7n $on$ursH Annie Oa*leyH1 C Otra09 Oa*ley" pre$i.a ea %i %i 7ntoarse pri0irea spre <ereastr9. Starling se sim;ea oare$um agresat9" i.olat9 7n duba de supra0eghere $u miros greu" plin9 de b9rba;i. &iros de Chaps" de #rut" de Old Spi$e" transpira;ie %i piele t9b9$it9. Sim;ea o oare$are <ri$9 $e i d9dea un gust $o$lit" de par$9 ar <i ;inut un b9nu; 7n gur9. O imagine mental9= tat9l ei" mirosind a tutun %i a s9pun $u par<um intens" $ur9;9 o porto$al9 $u bri$eagul lui" $9ruia i a rupt 08r<ul as$u;it" %i 7mparte porto$ala pe din dou9 $u ea 7n bu$9t9rie. 3uminile de po.i;ie ale $amionetei tat9lui ei $8nd a ple$at 7n misiunea a$eea no$turn9 de patrulare pe str9.i $are i a adus s<8r%itul. +ainele lui 7n dulap. C9ma%a 7n $arouri. 1n dulapul ei" haine <rumoase pe $are de o 0reme 7n$oa$e nu mai aAunge s9 le poarte. 1mbr9$9minte de sear9 at8rn8nd trist pe umera%e" $a Au$9riile 7ngr9m9dite 7ntr un pod. C &ai a0em $ir$a .e$e minuteD le strig9 %o<erul. #righam pri0i prin parbri." apoi se uit9 la $eas. C Iat9 planul .onei" spuse el. A0ea o s$hi;9 desenat9 la repe.eal9 $u un &agi$ &ar*er %i un plan al $l9dirii $am ne$lar" $are i <usese trimis prin <aQ de la se$;ia de urbanism a prim9riei. C +ala pie;ei de pe%te se a<l9 7ntr un %ir de maga.ii %i depo.ite de a lungul r8ului. Par$ell Street se 7nt8lne%te $u Ri0erside A0enue 7n s$uarul din <a;a pie;ei de pe%te. 2up9 $um 0ede;i" hala de pe%te e $u spatele spre r8u. Are un do$ 7n spate $are se 7ntinde pe toat9 lungimea $l9dirii" uite ai$i. 38ng9 hala de pe%te" la parter" e laboratorul E0eldei. Intrarea e ai$i" 7n <a;9" $hiar l8ng9 $opertina halei. 7n timp $e E0elda prepar9 drogurile" pa.ni$ii ei 0or sta de 0eghe a<ar9" supra0eghind o supra<a;9 de $el pu;in trei $0artale. S a mai 7nt8mplat 7n alte o$a.ii s o anun;e la timp $a s9 poat9 arun$a totul. A%a $9 o e$hip9 obi%nuit9 de des$indere a 2EA" a<lat9 7n a treia dub9" 0a p9trunde pe partea $u do$ul" dintr o bar$9 de pes$uit" la ora 1M.66. (oi" $u duba asta" ne putem apropia $el mai mult" $hiar p8n9 la intrarea din strad9" $u $8te0a minute 7naintea des$inderii. 2a$9 E0elda iese prin <a;9" punem m8na pe ea. 2a$9 r9m8ne 7n9untru" p9trundem prin u%a dinspre strad9 imediat dup9 $e ei intr9 pe partea $ealalt9" 7n a doua ma%in9 sunt 7nt9ririle noastre" %apte in%i" $are intr9 la ora 1M.66" asta 7n $a. $9 nu i $hem9m noi mai de0reme. C Cum <or;9m u%aH 7ntreb9 Starling. #ur*e r9spunse= C 2a$9 lu$rurile par lini%tite" o spargem 7n stilul $lasi$. 2a$9 au.im bu<nituri sau 7mpu%$9turi" e treaba lui Avon. Ri #ur*e 7%i b9tu $u palma pu%$a. Starling mai 09.use p8n9 atun$i a$east9 pro$edur9= treaba lui Avon presupune o pu%$9 plin9 $u $artu%e magnum de .7M mm umplute $u pulbere <in9 de plumb" a%a 7n$8t s9 distrug9 7n$uietoarea <9r9 s9 r9neas$9 oamenii a<la;i de $ealalt9 parte a u%ii. C Ri $opiii E0eldeiH Lnde suntH mai 0ru s9 %tie Starling. C In<ormatorul nostru a 09.ut o $8nd i a l9sat la $re%9" spuse #righam. In<ormatorul e un intim al <amiliei B m9 rog" pe $8t de intim poate <i <olosind pre.er0ati0ul. Sta;ia radio a lui #righam prinse 0ia;9G se au.i .gomot 7n $as$9 %i el 7n$epu s9 $er$ete.e por;iunea de $er pe $are putea s9 o 0ad9 prin geamul din spate al dubei. C Poate $9 doar se plimb9 %i at8t" spuse el 7n mi$ro<onul pe $are l purta la g8t. 1i strig9 apoi %o<erului= C E$hipa doi a 09.ut un eli$opter de %tiri a$um un minut. Tu ai 09.ut $e0aH C (u. C S9 sper9m $9 n are nimi$ de a <a$e $u noi. +aide;i" s9 ne preg9timD Rapte.e$i %i $in$i de *ilograme de ghea;9 us$at9 nu pot r9$ori $in$i oameni a<la;i 7ntr o dub9 metali$9" 7ntr o .i $9lduroas9" mai $u seam9 da$9 poart9 e$hipament de prote$;ie. C8nd #olton ridi$9 bra;ele" demonstra $9 o do.9 de deodorant nu 7nseamn9 a$ela%i lu$ru $u un du%.
1

Annie Oa*ley O1:T6 1!5TP" eQ$elent9 tr9g9toare $u pistolul" aptitudine datorit9 $9reia a primit un rol 7n emisiunea @ild @est %i a de0enit primul superstar <eminin al Ameri$ii" On.tr.P

Clari$e Starling $ususe perni;e de burete la umerii $9m9%ii" pe din9untru" $a s9 mai preia o parte din greutatea 0estei antiglon; din *e0lar B $el pu;in a%a spera. Sesta a0ea greutatea suplimentar9 a unei pl9$i de $erami$9 7n spate %i a alteia identi$e 7n <a;9. Lnele 7nt8mpl9ri tragi$e o 7n09;aser9 $are este 0aloarea pl9$ii din spate. S9 parti$ipi la o des$indere 7n <or;9 7n <runtea unei e$hipe pe $are nu o $uno%ti" al$9tuit9 din oameni $u ni0eluri de instruire di<erite" este o ini;iati09 peri$uloas9. C8nd te a<li 7n <runtea unui %ir de 7n$ep9tori speria;i" se poate 7nt8mpla s9 te tre.e%ti $u $oloana 0ertebral9 .drobit9 de un glon; tras $hiar de oamenii t9i. 3a trei *ilometri distan;9 de r8u" a treia dub9 se desprinse pentru a du$e e$hipa de des$indere 2EA la pun$tul de 7nt8lnire $u bar$a de pes$uit" iar duba de 7nt9rire r9mase la o distan;9 dis$ret9 7n urma 0ehi$ulului alb $amu<lat. 1mpreAurimile 7n$epeau s9 arate tot mai Aerpelit. O treime din $l9diri a0eau s$8nduri b9tute peste <erestre" iar pe marginea trotuarelor se 7n%irau resturi de automobile de0astate %i arse. #9rba;i tineri lene0eau pe la $ol;uri" 7n <a;a barurilor %i a dughenelor. (i%te $opii se Au$au 7n Aurul unei saltele $are ardea pe trotuar. 2a$9 oamenii de pa.9 ai E0eldei se a<lau la posturi" erau bine as$un%i printre obi%nui;ii trotuarelor. 1n Aurul maga.inelor de b9uturi %i 7n par$9rile maga.inelor de alimente" mai mul;i b9rba;i %edeau 7n ma%ini %i p9l90r9geau. O ma%in9 de$apotabil9 Im ala $u garda Aoas9" 7n $are se a<lau patru tineri negri" intr9 7n tra<i$ul aerisit %i merse un timp 7n spatele dubei. Ro<erul <9$u botul ma%inii s9 salte" pentru amu.amentul <etelor pe l8ng9 $are tre$eauG metalul dubei 0ibra din $au.a bubuitului $aseto<onului lor. Pri0ind prin oglinda <als9 a geamului din spate" Starling se $on0inse $9 tinerii din ma%ina de$apotabil9 nu $onstituiau o amenin;are B un e$hipaA Crip 7narmat <olose%te aproape 7ntotdeauna o berlin9 puterni$9" de m9rime obi%nuit9" sau o $amionet9" su<i$ient de 0e$he pentru a <i 7n ton $u 7mpreAurimile" iar geamurile din spate sunt $obor8te $omplet. 1n9untrul ei se a<l9 o e$hip9 de trei" uneori patru in%i. 2a$9 nu ;i p9stre.i s8ngele re$e" p8n9 %i o e$hip9 de bas$het 7ntr un Bui!" poate s9 ;i par9 amenin;9toare. 1n 0reme $e a%teptau la sema<or" #righam d9du la o parte $apa$ul de pe o$ularul peris$opului %i l b9tu pe #olton pe genun$hi= C Lit9 te 7n Aur %i 0e.i da$9 .9re%ti pe trotuar 0reuna dintre $elebrit9;ile lo$ale. Obie$ti0ul peris$opului este mas$at de aerisirea de pe $apot9. Are 0edere doar 7n lateral. #olton <9$u o rota;ie $omplet9 %i se opri" <re$8ndu se la o$hi. C 2r9$ia se .guduie prea tare" din $au.a tura;iei motorului. #righam 0eri<i$9 prin radio e$hipa din bar$9. C Se a<l9 la patru sute de metri de ;int9" repet9 el pentru e$hipaAul din dub9. Prinser9 ro%u la un sema<or a<lat la numai un $0artal distan;9 pe Par$ell Street %i statur9 pri0ind pia;a de pe%te un timp $are li se p9ru <oarte lung. Ro<erul se 7ntoarse $a pentru a %i 0eri<i$a oglinda eQterioar9 %i i spuse printre din;i lui #righam= C Se pare $9 nu s prea mul;i $ump9r9tori de pe%te. Gata" 7i d9m drumulD Sema<orul se s$himb9 %i" la ora 1N.M7" $u eQa$t trei minute 7nainte de ora eQa$t9" duba h8rbuit9 se opri 7n <a;a pie;ei de pe%te /eli$iana" 7ntr un lo$ bun" l8ng9 trotuar. Cei din spate au.ir9 .gomotul $are i anun;9 $9 %o<erul a tras <r8na de m8n9. #righam 7i pred9 lui Starling peris$opul. C Se.i $um stau lu$rurile. Starling $er$et9 $u peris$opul <a;ada $l9dirii. &ese %i l9.i $u pe%te la ghea;9 pe trotuar" sub o $opertin9 de p8n.9. Pe%tii dunga;i pes$ui;i 7n largul ;9rmurilor statului Carolina erau aranAa;i artisti$" pe soiuri" pe ghea;a t9iat9 bu$9;i" $rabii mi%$au din pi$ioare 7n l9.i des$hise" iar homarii se $9;9rau unul peste altul 7ntr un $ontainer. (egustorul de pe%te" b9iat de%tept" pusese bure;i ume.i peste o$hii pe%tilor mai mari" pentru a r9m8ne lu$io%i p8n9 la sosirea 0alului de sear9 al gospodinelor pre$aute" $are 0or da t8r$oale m9r<ii %i o 0or studia $u griA9. Ra.ele soarelui <9$eau s9 apar9 un $ur$ubeu 7n Aetul de ap9 de la masa de $ur9;at pe%te" a%e.at9 a<ar9" unde un b9rbat $u 7n<9;i%are de latino ameri$an %i antebra;e groase despi$9 un re$hin ma*o $u mi%$9rile gra;ioase ale $u;itului $urbat" dup9 $are sp9l9 interiorul pe%telui mare $u un Aet puterni$ de ap9. Apa 7ns8ngerat9 se prelinse spre rigol9 %i Starling o au.i $um $urge pe sub 0ehi$ul. Starling pri0i $um %o<erul intr9 7n 0orb9 $u negustorul de pe%te %i i pune o 7ntrebare. A$esta se uit9 la $eas" ridi$9 din umeri %i ar9t9 spre un restaurant din .on9. Ro<erul se plimb9 prin pia;9 un minut" aprinse o ;igar9 %i se 7ndep9rt9 7n dire$;ia $a<enelei.

2intr un di<u.or din pia;9 r9suna Ma!arena" su<i$ient de tare 7n$8t Starling s9 aud9 $lar 7n ma%in9G nu 0a mai putea s9 suporte ni$iodat9 melodia. L%a $are i interesa se a<la 7n dreapta" o u%9 dubl9" metali$9" 7ntr o ram9 tot din metal" $u o singur9 treapt9 de beton. Starling era gata s9 abandone.e peris$opul $8nd u%a se des$hise. Ln b9rbat alb" solid" 7n $9ma%9 ha)aiian9 %i sandale ie%i 7n strad9. Cu o m8n9 ;inea str8ns la piept o geant9G $ealalt9 m8n9 se a<la 7n spatele gen;ii. Ln negru sub;irati$ ie%i 7n urma lui" du$8nd un impermeabil. C /i;i pe <a.9D anun;9 Starling. 1n spatele $elor doi b9rba;i ap9ru E0elda 2rumgo" g8tul ei lung de (e<ertiti %i <a;a <rumoas9 ar9t8ndu se peste umerii lor. C E0elda iese 7n spatele a doi tipi" se pare $9 %i <a$ bagaAele. (u reu%i s9 lase peris$opul su<i$ient de repede $a s9 e0ite $io$nirea $u #righam. Starling 7%i puse $as$a. #righam 0orbea 7n sta;ia radio= C E$hipa Lnu $9tre toate unit9;ile. A$;iuneD A$;iuneD Jinta a ie%it pe partea noastr9" pornimD Apoi se adres9 oamenilor s9i= C S9 i punem la p9m8nt $8t mai lini%tit $u putin;9. Trase piedi$a armei sale $u ga.e. C #ar$a aAunge 7n trei.e$i de se$unde" s9 i d9m drumul. Starling ie%i prima. Co.ile E0eldei .burar9 prin aer $8nd 7ntoarse $apul spre ea. Starling $on%tienti.a pre.en;a b9rba;ilor de al9turi $u armele 7n m8n9" strig8nd >3a p9m8nt" la p9m8ntD? E0elda ie%i dintre $ei doi b9rba;i. E0elda du$ea un sugar 7ntr un ham at8rnat de g8t. C Sta;i" sta;i" nu 0reau problemeD le spuse b9rba;ilor de l8ng9 ea. A%tepta;i. P9%i 7nainte $u o ;inut9 prin$iar9" ;in8nd bebelu%ul sus 7n <a;a ei" $8t 7i permitea hamul" $u p9turi$a at8rn8nd 7n Aos. D#$i o %an&#. Starling puse pistolul 7n to$ imediat" 7ntinse bra;ele" $u palmele des$hise. C E0eldaD 29 $opilul 7n$oa$e. Sino la mine. 1n spatele lui Starling" se au.i .gomotul unui motor puterni$ $u opt $ilindri %i s$r8%net de $au$iu$uri. (u putea s9 se 7ntoar$9. >29" 2oamne" s9 <ie 7nt9ririleD? E0elda o ignor9" se 7ndreapt9 spre #righam" p9turi$a <lutur9 $8nd arma automat9 &AC 16 se des$ar$9 pe sub eaG #righam se pr9bu%i" $u <a;a s$9ldat9 de s8nge. #9rbatul alb %i solid d9du drumul gen;ii. #ur*e 09.u pistolul automat %i trase o sal09 ino<ensi09 de pulbere de plumb din 7n$9r$9tura A0on a pu%tii sale. 1n$ar$9" dar nu la timp. #9rbatul solid trase %i l nimeri pe #ur*e la ni0elul pel0isului" mai Aos de 0esta antiglon;" apoi se roti spre Starling" $are se ridi$9 %i l 7mpu%$9 de dou9 ori 7n miAlo$ul $9m9%ii ha)aiiene" 7nainte $a el s9 poat9 trage. /o$uri de arm9 7n spatele lui Starling. (egrul sl9b9nog smulse impermeabilul de pe arma sa %i se 7ntoarse la ad9post 7n $l9dire" 7n timp $e o lo0itur9 $a un pumn .dra09n 7n spate o 7mbr8n$i pe Starling %i i t9ie respira;ia. Se 7ntoarse %i 09.u pistolarii bandei Crip 7n strad9" 7ntr o berlin9 Cadilla$ $u geamurile des$hise" doi dintre ei st8nd 7n pi$ioare" pe Aum9tate ie%i;i prin geamurile des$hise %i tr9g8nd peste a$operi%ul ma%iniiG un al treilea tr9gea de pe ban$heta din spate. /l9$9ri %i <um ie%ind din trei ;e0i de arm9" gloan;ele s<8%iar9 aerul 7n Aurul ei. Starling se arun$9 7n spa;iul dintre dou9 ma%ini par$ate al9turiG 7l 09.u pe #ur*e s$uturat de spasme" pe %osea. #righam .9$ea nemi%$at %i din $as$a lui $urgea un %u0oi de s8nge. +are %i #olton tr9geau dintre ma%ini" de $ealalt9 parte a str9.ii" unde parbri.ele se pul0eri.au %i $ioburile a$opereau drumul" un $au$iu$ eQplod9 $8nd o ra<al9 de arm9 automat9 din Cadilla$ 7i lo$ali.a pe $ei doi. Starling" $u un pi$ior 7n rigol9" se ridi$9 s9 se uite. 2oi pistolari st8nd 7n pi$ioare" ie%i;i prin geamuri" tr9geau peste $apota ma%inii" iar %o<erul tr9gea $u un pistol a<lat 7n m8na sa liber9. Al patrulea" de pe ban$heta din spate" des$hise u%a %i o smu$i 7n9untru pe E0elda $u $opilul. Ea a0ea 7n m8n9 geanta. Tr9geau spre #olton %i +are" a<la;i de $ealalt9 parte a str9.iiG $au$iu$urile din spate ale Cadilla$ului <umegar9 %i ma%ina porni. Starling se ridi$9" ;inti ma%ina %i l 7mpu%$9 pe %o<er 7n $ap. Trase de dou9 ori 7n pistolarul $are st9tea 7n pi$ioare la geamul din <a;9 %i a$esta se pr9bu%i pe spate. Ea d9du drumul 7n$9r$9torului din pistol %i b9g9 un altul 7nainte $a primul" gol" s9 ating9 p9m8ntul" <9r9 s9 %i ia o$hii de la ma%in9 ni$i m9$ar o $lip9. Cadilla$ul se <re$9 de un %ir de ma%ini de pe $ealalt9 parte a str9.ii %i se opri 7ntr un .gomot de tabl9 stri0it9. Starling se 7ndrept9 spre Cadilla$. Ln pistolar 7n$9 mai st9tea 7n rama geamului din spate" $u o pri0ire 7nnebunit9" $u pieptul stri0it 7ntre Cadilla$ %i o ma%in9 par$at9" 7mping8nd $u m8inile a$operi%ul

ma%inii. Arma lui alune$9 de pe ma%in9. 2ou9 m8ini goale r9s9rir9 la $el9lalt geam din spate. Ln b9rbat $u e%ar<a albastr9 la g8t ie%i din ma%in9 $u m8inile sus %i o lu9 la s9n9toasa. Starling 7l ignor9. Lnde0a 7n dreapta ei se au.i un <o$ de arm9 %i $el $are <ugea se 7mpiedi$9 %i $9.u pe burt9" apoi 7n$er$9 s9 se t8ras$9 sub o ma%in9. 2easupra se au.eau eli$ele unui eli$opter. Cine0a striga 7n hala de pe%te= >R9m8ne;i AosD R9m8ne;i AosD? Oameni sub teAgheleG apa de la masa de $ur9;at abandonat9 se 7nal;9 7n aer 7ntr un Aet de <8nt8n9 arte.ian9. Starling 7naintea.9 spre Cadilla$. &i%$are 7n partea din spate a ma%inii. &i%$are 7n Cadilla$. &a%ina se $latin9. Sugarul pl8nge. /o$uri de arm9" geamul din spate se <a$e ;9nd9ri %i $ioburile $ad 7n9untru. Starling ridi$9 bra;ul %i strig9 <9r9 s9 se 7ntoar$9= C (u TRAGED (u trageD /ii atent la u%9D 1n spatele meu. /ii atent la u%a halei de pe%te. E0eldaD &i%$are 7n partea din spate a ma%inii. Sugarul pl8nge 7n9untru. C E0elda" s$oate ;i m8inile pe geamD E0elda 2rumgo iese din ma%in9. Copilul url9. Ma!arena r9sun9 7n di<u.oarele pie;ei de pe%te. E0elda a ie%it %i se 7ndreapt9 spre Starling" ;in8ndu %i ple$at $apul <rumos" bra;ele str8ng8nd tare $opilul la piept. #ur*e tres9rea spasmodi$ pe Aos" l8ng9 ele. Spasme mai slabe a$um" $9 pierduse aproape tot s8ngele. Ma!arena p9rea s9 l imite. Cine0a" mi%$8ndu se $u griA9 <9r9 s9 se ridi$e prea mult" aAunse l8ng9 el" se lungi al9turi %i ap9s9 pe ran9 $a s9 opreas$9 hemoragia. Starling ;inea arma 7ndreptat9 spre p9m8nt" 7n <a;a E0eldei. C E0elda" arat9 mi m8inile" haide" te rog" arat9 mi m8inileD O um<l9tur9 7n p9turi$9. E0elda" $u $o.ile ei 7mpletite %i o$hii negri de egiptean9" 7n9l;9 $apul %i o pri0i pe Starling. C Ca s9 0e.i" Starling" tu eraiD C E0elda" nu <a$e astaD G8nde%te te la $opil. C +ai s9 <a$em s$himb de <luide" $9;eaD P9tura <lutur9" $e0a despi$9 aerul. Starling o 7mpu%$9 pe E0elda 2rumgo 7n gur9" prin bu.a de sus" %i partea din spate a $apului ei eQplod9. Starling aAunse pe Aos" $u o durere as$u;it9 7ntr o parte a $apului %i $u respira;ia t9iat9. E0elda era %i ea pe Aos" 7n genun$hi" 7ndoit9 de miAlo$" $u s8ngele $urg8ndu i 0aluri din gur9" peste $opil" al $9rui pl8nset era a$um 7n9bu%it de $orpul ei. Starling se t8r7 spre ea %i trase de $ataramele <ine ale hamului 7n $are %edea $opilul. S$oase pumnalul a<ar9 din sutienul E0eldei" 7l des$hise <9r9 s9 se uite la el %i t9ie hamul. Copilul era ro%u %i lune$os" iar lui Starling 7i 0enea greu s9 l ;in9. Cu $opilul plin de s8nge 7n bra;e" Starling ridi$9 o$hii 7ndurerat9. S9.u apa ;8%nind 7n aer 7n <a;a halei de pe%te %i <ugi 7ntr a$olo. &9tur9 $u;itele %i m9runtaiele de pe%te" puse $opilul pe mas9 %i 7ndrept9 <urtunul $u Aet puterni$ spre el" a$est $opil $u piele m9slinie" st8nd pe o s$8ndur9 alb9 de to$at" printre $u;ite %i intestine de pe%te %i $apul re$hinului l8ng9 el" sp9lat de s8ngele in<estat $u +IS" s8ngele lui Starling $urg8nd peste el %i <iind apoi sp9lat 7mpreun9 $u s8ngele E0eldei 7ntr un singur p8r8ia% la <el de s9rat $a %i marea. Apa ;8%ne%te 7n sus" un $ur$ubeu batAo$oritor $are 0orbe%te despre 7mp9r9;ia 2omnului" stindard s$lipitor peste urm9rile inter0en;iei uneltei sale oarbe. Starling nu 0ede ni$i o ran9 pe trupul $opilului. 1n di<u.oare bubuie Ma!arena %i o lumin9 $a de strobos$op se de$lan%ea.9 7ntruna" p8n9 $8nd +are 7l t8r9%te pe <otogra< de a$olo.

CAPITOLUL 2

O <und9tur9 7ntr un $artier mun$itores$ din Arlington" Sirginia" pu;in dup9 mie.ul nop;ii. E o noapte $ald9 de toamn9" dup9 ploaie. Ln 08nt nehot9r8t" 7mpins de un <ront de aer re$e $are 7naintea.9. 7n$onAurat de mirosul p9m8ntului rea09n %i al <run.elor umede" un greiere 7%i s$8r;8ie $8nte$ul. Apoi e redus la t9$ere de o 0ibra;ie puterni$9" duduitul 7n9bu%it al unui automobil &ustang de M 666 de $m $ubi" $u bare de prote$;ie din o;el inoQidabil" $are intr9 7n <und9tur9 urmat de o ma%in9 a poli;iei <ederale. Cele dou9 ma%ini opres$ pe aleea unui dupleQ 7ngriAit. &ustangul se $utremur9 pu;in 7nainte $a motorul s9 i <ie oprit. 2up9 $e motorul ta$e" greierele a%teapt9 o $lip9 %i apoi 7%i reia t8r8itul" ultimul 7nainte de 7nghe;" ultimul dintre toate. Ln poli;ist 7n uni<orm9 $oboar9 din &ustang" de pe lo$ul %o<erului. 7n$onAoar9 ma%ina %i des$hide portiera pasagerului $a s9 ias9 Clari$e Starling. Ea $oboar9. O banderol9 alb9 ;ine un bandaA peste ure$he. Pe g8t" deasupra blu.ei 0er.i de $hirurgie pe $are o poart9 7n lo$ul $9m9%ii" se 09d pete ro%ii porto$alii de solu;ie de.in<e$tant9 #etadine. 2u$e 7ntr o pung9 de plasti$ standard lu$rurile ei personale= bomboane $u ment9" $hei" legitima;ia de agent spe$ial al /#I" un 7n$9r$9tor $u $in$i $artu%e" un <la$on mi$ de spray parali.ant. &ai are 7n m8n9 o $entur9 %i un to$ de arm9 gol. Poli;istul 7i 7nm8nea.9 $heile ma%inii. C &ul;umes$" #obby. C Srei s9 0in $u Pharon 7n9untru %i s9 mai st9m pu;in $u tineH Sau s o adu$ pe SandraH Ori$um e trea.9" m9 a%teapt9. Pot s o adu$ s9 r9m8n9 $u tine $8t0a timp" da$9 ai ne0oie s9 ;i ;in9 $ine0a de ur8t... C (u" m9 du$ 7n $as9. Ardelia o s9 se 7ntoar$9 %i ea. &ul;umes$" #obby. Poli;istul ur$9 al9turi de partenerul lui 7n ma%ina $are l a%teapt9G dup9 $e o 09d pe Starling intrat9 7n $as9" $ei doi plea$9. 1n sp9l9toria din $asa lui Starling e $ald %i miroase a balsam pentru ru<e. /urtunurile de la ma%ina de sp9lat %i de la us$9torul de ru<e sunt prinse la lo$ul lor $u inele din plasti$. Starling 7%i pune obie$tele personale pe ma%ina de sp9lat. Cheile ma%inii s$ot un sunet strident lo0indu se de $apa$ul metali$. S$oate ru<ele sp9late din ma%in9 %i le 7ndeas9 7n us$9tor. 7%i de.bra$9 pantalonii de la uni<orm9" pe $are 7i arun$9 7n ma%ina de sp9lat 7mpreun9 $u blu.a 0erde de spital %i $u sutienul p9tat de s8nge %i pune ma%ina 7n <un$;iune. R9m8ne doar 7n $hilo;i %i %osete" $u un pistol Spe$ial de $alibrul .U: $u per$utorul 7n<9%urat 7n p8n.9" a<lat 7ntr un to$ prins de gle.n9. Pe spate 08n9t9i li0ide" iar $otul e Aulit. O$hiul %i obra.ul drept um<late. &a%ina de sp9lat se 7n$9l.e%te %i apa 7n$epe s9 ples$9ie. Starling se 7n<9%oar9 7ntr un prosop mare de plaA9 %i intr9 7n su<ragerie. Se 7ntoar$e $u o por;ie .dra09n9 de )his*y 'a!" Daniel& se$ 7ntr un pahar. Se a%a.9 pe $o0ora%ul de $au$iu$ din <a;a ma%inii de sp9lat %i se spriAin9 de ea 7n 7ntuneri$" 7n 0reme $e ma%in9ria $ald9 se s$utur9 %i ples$9ie. St9 pe du%umea $u <a;a 7n sus %i hohote%te us$at de $8te0a ori 7nainte s9 apar9 la$rimile. 3a$rimi ar.9toare $are i alune$9 pe obraAi. Pe Ardelia &app o aduse a$as9 prietenul ei" noaptea" pe la unu <9r9 un s<ert" dup9 o plimbare lung9 $u ma%ina de la Cape &ayG 7%i spuser9 noapte bun9 7n <a;a u%ii. &app era 7n baie $8nd au.i apa $urg8nd" bu<niturile din ;e0i do0edind $9 ma%ina de sp9lat 7%i $ontinua programul. Se 7ntoarse 7n $as9 %i aprinse luminile 7n bu$9t9ria pe $are o 7mp9r;ea $u Starling. O 09.u pe Starling 7n sp9l9torie" st8nd pe Aos" $u bandaAul 7n Aurul $apului. C StarlingD O" draga de tineD 1ngenun$he l8ng9 ea repede. C Ce s a 7nt8mplatH C Am <ost 7mpu%$at9 7n ure$he" Ardelia. &i au dres o la @alter Reed. (u aprinde lumina" bineH C #ine. S9 ;i preg9tes$ $e0a. ( am au.it $e s a 7nt8mplat" as$ultam mu.i$9 7n ma%in9. Spune miD C Eohn s a dus" Ardelia. C Eohnny #righamD (u se poateD &app %i Starling <useser9 am8ndou9 7ndr9gostite de #righam pe 0remea $8nd a$esta era instru$tor de tir la A$ademia /#I. 1n$er$aser9 s9 i des$i<re.e tatuaAul prin m8ne$a de la $9ma%9. Starling d9du din $ap %i %i %terse o$hii $u dosul palmei" $a un $opil. C E0elda 2rumgo %i $8;i0a din banda Crip. E0elda l a 7mpu%$at. I au 0enit de ha$ %i lui #ur*e" &arKue. #ur*e de la #ATA. Eram to;i 7mpreun9. E0eldei i s a dat de 0este dinainte %i un e$hipaA de tele0i.iune de la %tiri a aAuns a$olo 7n a$ela%i timp $u noi. E0elda era 7n sar$ina mea. ( a 0rut s9 renun;e" Ardelia. ( a 0rut s9 renun;e" %i a0ea $opilul 7n bra;eD (e am 7mpu%$at re$ipro$. Ea e moart9. &app n o mai 09.use ni$iodat9 pe Starling pl8ng8nd. C Ardelia" a.i am u$is $in$i oameniD &app se a%e.9 pe Aos l8ng9 Starling %i o $uprinse $u bra;ul. Se spriAinir9 am8ndou9 de ma%ina de sp9lat $are %i 0edea 7n $ontinuare de treab9. C Ri $opilul E0eldeiH

C 3 am $ur9;at de s8nge" nu a0ea ni$i o le.iune pe piele" $el pu;in eu n am 09.ut ni$i una. 3a spital mi au spus $9" din pun$t de 0edere <i.i$" n are nimi$. Au s9 l eQterne.e peste 0reo dou9 .ileG 7l ia mama E0eldei. Ardelia" %tii $are a <ost ultimul lu$ru pe $are mi l a spus E0eldaH A .is= >+ai s9 <a$em s$himb de <luide" $9;eaD? C +ai s9 ;i preg9tes$ $e0a" spuse &app. C CeH 7ntreb9 Starling.

CAPITOLUL 3 Odat9 $u .orile $enu%ii ap9rur9 .iarele %i primele %tiri ale .ilei. &app 0eni $u ni%te brio%e $8nd o au.i pe Starling umbl8nd prin $as9 %i urm9rir9 %tirile 7mpreun9. C(( %i alte posturi de tele0i.iune $ump9raser9 drepturile de di<u.are a $asetei <ilmate de @/L3 TS din eli$opter. Era un reportaA eQtraordinar" <ilmat dire$t de deasupra $apetelor lor. Starling pri0i= trebuia s9 0ad9 $9 E0elda a tras prima. Se uit9 la &app %i 09.u m8nie pe $hipul m9sliniu. Apoi Starling <ugi 7n baie s9 0omite. C E greu de pri0it" spuse ea $8nd se 7ntoarse" nesigur9 pe pi$ioare %i palid9. Ca de obi$ei" &app tre$u dire$t la subie$t" <9r9 o$oli%uri= C Srei s9 m9 7ntrebi $e p9rere am despre <aptul $9 ai omor8t o pe negresa a$eea $u $opilul 7n bra;e. Lite r9spunsul. Ea a tras prima. Sreau s9 tr9ie%ti. 2ar" Starling" g8nde%te te la $ei $are au g8ndit situa;ia asta nebuneas$9. Ce <el de ra;ionament imbe$il te a pus <a;9 7n <a;9 $u E0elda 2rumgo 7n lo$ul 9la nenoro$it" $a s9 re.ol0a;i problema legat9 de droguri $u ni%te a<urisite de armeH C8t de bine g8ndit a <ostH Sper $9 ai s9 $ugeti da$9 mai 0rei sau nu s9 s$o;i $astanele din <o$ pentru al;ii. &app turn9 $eai 7n $e%ti $a s9 %i sublinie.e spusele. C Srei s9 stau $u tineH Pot s9 mi iau o .i liber9. C &ul;umes$. (u i ne0oie. Sun9 m9.

Viarul (a;ional Tattler1" unul dintre prin$ipalii bene<i$iari ai proli<er9rii <9r9 pre$edent a presei de s$andal 7n anii nou9.e$i" s$osese un supliment eQtraordinar $hiar %i pentru standardele lor. Cine0a 7l arun$9 pe treptele $asei la Aum9tatea dimine;ii. Starling 7l g9si $8nd se duse s9 0ad9 $e a <ost $u bu<nitura a$eea. Se a%tepta la tot $e putea <i mai r9u" %i $hiar a%a era= ()*ERUL MOR+II, CLARICE S-ARLI)*. MA/I)0RIA DE UCIS DE LA 1BI " de$lama titlul din )ational -attler $u $ara$tere Railroad Gothi$ de %apte.e$i %i dou9 de pun$te. Pe prima pagin9 eQistau trei <otogra<ii= Clari$e Starling 7n uni<orma tr9g8nd $u un pistol de $alibrul .NM 7ntr un $on$urs" E0elda 2rumgo 7n strad9" aple$at9 peste $opilul ei" $u $apul 7n$linat $a al unei &adonne de Cimabue 5" $u $reierul eQplodat %i" 7n s<8r%it" din nou Starling a%e.8nd un bebelu% mulatru de.br9$at pe o mas9 de to$at alb9" printre $u;ite" intestine de pe%te %i $apul unui re$hin. EQpli$a;ia de sub <otogra<ii spunea= A2entul & e!ial 1BI Clari!e Starlin2. !ea !are l$a omor3t e !riminalul 4n &erie 'ame *umb. a5au2# !el u6in !in!i noi &emne 5e r#bo7 e arma ei. O mam# !u run!ul 4n bra6e %i 5oi o8i6eri 5e oli6ie &e num#r# rintre !ei u!i%i 4n urma rai5ului nereu%it al !elor 5e la nar!oti!e. Editorialul relata $ariera 7n domeniul nar$oti$elor a E0eldei %i a lui 2iAon 2rumgo %i apari;ia bandei Crip 7n peisaAul m9$inat de lupte din @ashington" 2.C. EQista o s$urt9 men;iune despre $ariera militar9 a o<i;erului Eohn #righam" $9.ut la datorie" unde 7i erau enumerate de$ora;iile. 3ui Starling i se re.er0ase o $aset9 pe prima pagin9" $u trimitere la arti$olul de <ond" a08nd deasupra o <otogra<ie ino$ent9 $are o ar9ta 7ntr un restaurant" 7mbr9$at9 7ntr o ro$hie $u de$olteu o0al" $u $hipul 7nsu<le;it= >Clari!e Starlin2. a2ent & e!ial 1BI. %i$a avut ora ei 5e 2lorie atun!i !3n5 l$a 4m u%!at mortal e !riminalul 4n &erie 'ame *umb. u!i2a%ul &u ranumit Bu88alo Bill. 4n urm# !u %a te ani. 4n &ub&olul !a&ei a!e&tuia. A!um e&te o&ibil &# &e a8le 4n 8a6a unor a!u9a6ii la nivel 5e artamental %i a r#& un5erii !ivile 4n urma mor6ii. 7oi. a unei mame 5in :a&;in2ton a!u9at# 5e 8abri!area ile2al# 5e am8etamine <ve9i arti!olul 5e 8on5. a2ina 1=. A!e&ta ar utea 8i &83r%itul !arierei &ale. &$a ronun6at o &ur&# 5e la Biroul entru Al!ool. -utun %i Arme 5e 8o!. a2en6ia$&or# a 1BI. )u !unoa%tem toate 5etaliile !u rivire la 5e&8#%urarea evenimentelor. 5ar 'o;n Bri2;am ar trebui &# 8ie 4n via6# a9i. A!e&ta e&te ultimul lu!ru 5e !are 1BI are nevoie. 5u # Rub> Ri52e. a mai & u& &ur&a. !are a re8u9at &# i &e 5e9v#luie i5entitatea. Cariera !olorat# a lui Clari!e Starlin2 a 4n!e ut la &!urt tim 5u # &o&irea ei la A!a5emia 1BI. !a &tu5ent#. Ab&olvent# 5e e?!e 6ie a Univer&it#6ii @ir2inia. li!en6iat# 4n &i;olo2ie %i !riminali&ti!#. a 8o&t 4n&#r!inat# !u intervievarea 5o!torului Hannibal Le!ter. un !riminal 5ement numit 5e a!e&t 9iar Hannibal Canibalul. %i a rimit 5e la a!e&ta in8orma6ii !are &$au 5ove5it im ortante 4n i5enti8i!area lui 'ame *umb %i &alvarea o&tati!ei a!e&tuia. Cat;erine Martin. 8ii!a 8o&tei &enatoare 5in -enne&&ee. A2enta Starlin2 a 8o&t !am ioan# la lu ta !u i&tolul 4n !on!ur&urile inter5e artamentale tim 5e trei ani la r3n5 4nainte &# &e retra2# 5in !om eti6ie. (n mo5 ironi!. o8i6erul Bri2;am. !are a murit &ub o!;ii ei. era in&tru!tor 5e arme 5e 8o! la Auanti!o e vremea !3n5 Starlin2 &$a in&truit a!olo. %i i$a 8o&t antrenor entru !on!ur&uri. Un urt#tor 5e !uv3nt al 1BI a a8irmat !# a2enta Starlin2 va 8i &u& en5at# 5in &ervi!iu. !u lat#. 4n a%te tarea re9ultatului an!;etei interne a 1BI. Se a%tea t# 4n !ur&ul a!e&tei &# t#m3ni o au5iere 4n 8a6a Biroului entru R#& un5ere Bro8e&ional#. temuta in!;i9i6ie a 1BI. Ru5ele r# o&atei Evel5a Drum2o a8irm# !# vor !ere 5aune !ivile 5e la 2uvernul Statelor Unite %i 5e la Starlin2 er&onal. inten6ion3n5 &# intente9e ro!e&e entru moarte ne7u&ti8i!at#. 1iul 4n v3r&t# 5e trei luni al lui Drum2o. !are &e ve5e 4n bra6ele mamei &ale 4n 8oto2ra8iile 5ramati!e ale &!;imbului 5e 8o!uri. nu a 8o&t r#nit. Avo!atul -el8or5 Hi22in&. !are a a #rat 8amilia Drum2o 4n numeroa&e ro!e&e enale. a &u&6inut !# arma a2entului & e!ial Starlin2. un i&tol Colt &emiautomat mo5i8i!at. nu a rimit a robarea entru a 8i utili9at 5e !#tre 8or6ele 5e or5ine 5in ora%ul :a&;in2ton. E&te un in&trument eri!ulo&. mortal. ne otrivit entru u9ul 8or6elor 5e or5ine. & unea Hi22in&. (n&#%i 8olo&irea lui !on&tituie o rime75uire. rin ne2li7en6#. a vie6ilor omene%ti. a mai remar!at a!ela%i avo!at al a #r#rii.

#8r<itor" 7n lb. eng." On.tr.P Gio0anni Cimabue O15N6 1U65HP" pi$tor %i de$orator italian" On.tr.P

Viarul -attler merse p8n9 la a $ump9ra de la unul dintre <ormatorii s9i num9rul de tele<on de a$as9 al lui Clari$e Starling %i tot sun9" p8n9 $8nd Starling s$oase re$eptorul din <ur$9 %i %i <olosi tele<onul mobil $a s9 sune la birou. Pe Starling nu o durea prea tare ure$hea %i partea um<lat9 a <e;ei" at8t timp $8t nu atingea bandaAele. Cel pu;in nu sim;ea pulsa;ii 7n .onele lo0ite. 2ou9 pastile de ->lenol erau de aAuns. (u a0ea ne0oie de tabletele de Per$o$et pe $are i le pres$risese medi$ul. Viarul :a&;in2ton Bo&t alune$9 de pe a%ternut pe podea %i ea a;ipi spriAinit9 de t9blia patului" $u resturi de pra< de pu%$9 pe m8ini %i la$rimi us$ate pe obraAi.

CAPITOLUL 4 Se 4nt3m l# &# te 4n5r#2o&te%ti 5e Birou. 5ar Biroul nu &e 4n5r#2o&te%te 5e tine. &aQim9 din %edin;ele de $onsiliere psihologi$9 dup9 desp9r;irea de /#I Sala de sport a /#I din $l9direa E. Edgar +oo0er era aproape pustie la a$east9 or9 matinal9. 2oi b9rba;i de 08rst9 miAlo$ie alergau nu <oarte repede pe pista interioar9. Clin$hetul unui $8ntar 7ntr un $ol; 7ndep9rtat %i strig9tele %i lo0iturile unui Ao$ de tenis st8rneau e$ouri 7n 7n$9perea 0ast9. So$ile $elor $are alergau nu a0eau e$ou. Ea$* Cra)<ord alerga $u Tunberry" dire$torul /#I" la $ererea a$estuia din urm9. Par$urseser9 peste trei *ilometri %i 7n$epeau s9 g8<8ie. C #laylo$* de la #ATA trebuie s9 se 7n$line $um bate 08ntul pentru 7nt8mplarea de la @a$o. E terminat" $hiar da$9 7n$9 nu se 0ede" %i el %tie" spuse dire$torul. Ar putea la <el de bine s9 l anun;e pe re0erendul &oon $9 eliberea.9 spa;iul. /aptul $9 #iroul pentru Al$ool" Tutun %i Arme de <o$ 7n$hiria spa;iu pentru birouri 7n @ashington de la re0erendul Sun &yung &oon era o surs9 de amu.ament pentru /#I. C Iar /arriday trebuie s9 ple$e" pentru $e s a 7nt8mplat la Ruby Ridge" $ontinu9 dire$torul. C (u 7n;eleg de $e" r9spunse Cra)<ord. 3u$rase $u /arriday 7n (e) -or* 7n anii %apte.e$i" pe 0remea $8nd ma<ia pi$heta #iroul Teritorial /#I de la interse$;ia dintre Third A0enue $u T!th Street. C /arriday e un om de treab9. (u el a stabilit regulile de inter0en;ie pe teren. C I am $omuni$at ieri diminea;9. C Plea$9 <9r9 tini$heleH 7ntreb9 Cra)<ord. C S9 .i$em doar $9 %i p9strea.9 pri0ilegiile. Sremuri peri$uloase" Ea$*D Ambii b9rba;i alergau $u $apul 7ntors. Ritmul se iu;i pu;in. Cu $oada o$hiului" Cra)<ord 7l 09.u pe dire$tor $8nt9rindu i $ondi;ia <i.i$9. C C8;i ani ai" Ea$*" $in$i.e$i %i %aseH C EQa$t. C 1n$9 un an p8n9 la pensionarea obligatorie. &ul;i o <a$ pe la patru.e$i %i opt" $in$i.e$i" $8nd 7n$9 7%i mai pot g9si o sluAb9. Tu n ai 0rut asta ni$i o $lip9. 2up9 $e a murit #ella" ai 0rut doar s9 ai mereu $e0a de <9$ut.

S9.8nd $9 Cra)<ord nu r9spunde" dire$torul 7n;elese $9 a spus $e nu trebuia. C (u 0reau s9 iau treaba asta 7n der8dere" Ea$*. Chiar .ilele tre$ute" 2oreen spunea $8t de mult... C 1n$9 mai este $8te $e0a de <9$ut la Fuanti$o. Srem s9 simpli<i$9m programul BEC@ de pe internet" a%a 7n$8t ori$e poli;ist s9 l poat9 <olosi" $um ai 09.ut 7n buget. C Ji ai dorit 0reodat9 s9 <ii dire$tor" Ea$*H C (u m am g8ndit ni$i o $lip9 $9 e postul $e mi s ar potri0i. C (i$i nu e" Ea$*. (u ai nimi$ 7n $omun $u politi$a. ( ai <i putut ni$iodat9 s9 <ii dire$tor. ( ai <i putut ni$iodat9 s9 <ii un Eisenho)er" Ea$*" sau un Omar #radley. 1i <9$u semn lui Cra)<ord s9 se opreas$9 %i r9maser9 am8ndoi la marginea pistei" respir8nd $u greutate. C Ai <i putut 7ns9 s9 <ii un Patton. Po;i s9 i $ondu$i prin iad %i s9 i <a$i s9 te iubeas$9. E un dar pe $are eu nu l am. Eu trebuie s9 i 7mping de la spate. Tunberry pri0i repede 7nAur" 7%i ridi$9 prosopul de pe o ban$9 %i %i l at8rn9 de g8t" $a pe 0e%m8ntul unui $9l9u. O$hii 7i str9lu$eau. >Unii oameni trebuie &#$%i a5une m3nia entru a 8i 5uri. re<le$t9 Cra)<ord pri0ind mi%$9rile gurii lui Tunberry. C 1n problema r9posatei doamne 2rumgo $u arma ei &AC 16 %i laboratorul de metam<etamin9" 7mpu%$at9 mortal pe $8nd se a<la $u $opilul 7n bra;e= Comisia de Supra0eghere Eudi$iar9 0rea o Aert<9 semni<i$ati09. Carne proasp9t9" $onsistent9. 3a <el 0rea %i presa. 2EA trebuie s9 le o<ere o 0i$tim9. #ATA trebuie s9 le Aert<eas$9 %i ei un om. Ri noi trebuie s9 <a$em a$ela%i lu$ru. 2ar 7n $a.ul nostru s ar putea s9 se mul;umeas$9 %i $u $e0a mai pu;in $onsistent. Wrendler $rede $9 putem s9 le o d9m pe Clari$e Starling %i ne 0or l9sa 7n pa$e. Sunt de a$ord $u el. #ATA %i 2EA 7%i asum9 0ina pentru plani<i$area raidului. Starling a ap9sat pe tr9ga$i. C Asupra unei u$iga%e de poli;i%ti" $are a tras ea prima. C E 0orba de <otogra<ii" Ea$*D (u 0rei s9 n;elegi" nuH Publi$ul n a 09.ut o pe E0elda 2rumgo 7mpu%$8ndu l pe Eohn #righam. ( au 09.ut o pe E0elda tr9g8nd prima asupra lui Starling. (u 0e.i a%a $e0a de$8t da$9 %tii la $e s9 te ui;i. 2ou9 sute de milioane de oameni" dintre $are o .e$ime sunt aleg9tori" au 09.ut o pe E0elda 2rumgo st8nd 7n drum" 7ntr o atitudine impresionant9" $u $reierii 7mpr9%tia;i 7n Aur" 7n timp $e %i proteAa $opilul. (u" Ea$*" n o spune B %tiu $9 ai $re.ut un timp $9 Starling 7;i 0a <i proteAat9. 2ar are o limb9 as$u;it9 %i a pornit o $u st8ngul $u anumi;i oameni... C Wrendler e un $9$9$ios ne7nsemnat. C As$ult9 m9 %i nu spune nimi$ p8n9 nu termin. Cariera lui Starling era ori$um aproape moart9. Sa <i $on$ediat9 pe $onsiderente pro<esionale" $u p9strarea drepturilor B h8r;oagele ori$um n au s9 arate mai r9u de$8t o a$u.a;ieG 0a <i 7n stare s9 %i g9seas$9 o sluAb9. Ea$*" ai <9$ut multe 7n /#I" la Rtiin;e Comportamentale. &ul;i oameni $red $9 da$9 ;i ai <i urm9rit propriile interese mai $onse$0ent" ai <i mai mult de$8t un %e< de departament" $9 meri;i mult mai mult. Eu o 0oi spune primul. Ea$*" ai s9 te pensione.i din postul de dire$tor adAun$t. 1;i garante.D C Adi$9 da$9 nu m9 ameste$H C 1n des<9%urarea normal9 a e0enimentelor. 2a$9 e pa$e pretutindeni 7n lume" asta se 0a 7nt8mpla. Ea$*" uit9 te la mineD C 2a" domnule dire$tor Tunberry. C (u te rog" 7;i dau un ordin dire$t. (u te ameste$aD (u da $u pi$iorul" Ea$*. Lneori n ai de ales" trebuie s9 te <a$i $9 nu 0e.i. Ri eu am <9$ut o. As$ult9" %tiu $9 i greu" $rede m9 $9 %tiu $um te sim;i. C Cum m9 simtH Simt $9 am ne0oie de un du%" .ise Cra)<ord.

CAPITOLUL 5 Starling era e<i$ient9 7n materie de gospod9rie" dar nu meti$uloas9. Partea ei din apartamentul dupleQ era $urat9 %i putea s9 g9seas$9 ori$e a0ea ne0oie" 7ns9 lu$rurile tindeau s9 se adune 7n gr9me.i= haine $urate" dar nesortate" mai multe re0iste de$8t lo$uri unde s9 le pun9. Era $ampioan9 la $9l$atul ru<elor 7n ultima $lip9" dar $um 0ia;a pe $are o du$ea nu i $erea o 0estimenta;ie prea so<isti$at9" se des$ur$a %i a%a. C8nd sim;ea ne0oie de ordine" tre$ea prin bu$9t9ria $omun9 7n partea de dupleQ $are apar;inea Ardeliei &app. 2a$9 Ardelia era a$olo" putea s9 bene<i$ie.e de s<aturile ei" $are erau 7ntotdeauna <olositoare" de%i uneori mai dure %i mai dire$te de$8t %i ar <i dorit. 2a$9 Ardelia nu se a<la a$olo" se 7n;elege $9 Starling putea s9 se l9<9ie 7n ordinea absolut9 a $9minului $olegei sale" $u $ondi;ia s9 nu lase nimi$ pe a$olo. A$olo st9tea ast9.i. Era una dintre a$ele lo$uin;e unde lo$atarul este o pre.en;9 permanent9" indi<erent da$9 <i.i$ se a<l9 a$olo sau nu. Starling %edea %i pri0ea poli;a de asigurare de 0ia;9 a buni$ii lui &app" ag9;at9 pe perete 7ntr o ram9 $on<e$;ionat9 manual" la <el $um <usese ag9;at9 7n <erma 7n$hiriat9 de buni$a ei %i apoi 7n apartamentul <amiliei &app" 7n $opil9ria Ardeliei. #uni$a ei 08nduse legume %i <lori %i e$onomisise <ie$are b9nu; pentru a pl9ti primele de asigurare" %i ast<el putuse s9 7mprumute bani 7n $ontul poli;ei integral a$hitate $a s o aAute pe Ardelia 7n ultima perioad9 di<i$il9 din adoles$en;9" $8nd era la <a$ultate %i mun$ea $a s9 se 7ntre;in9. EQista %i o <otogra<ie a b9tr8nei <ira0e $are nu <9$ea ni$i o 7n$er$are s9 .8mbeas$9 pe deasupra gulerului ei alb" apretat %i 7n ai $9rei o$hi negri str9lu$ea" pe sub borul p9l9riei de pai" lumina $unoa%terii str90e$hi. Ardelia se a<la mereu 7n $onta$t $u tre$utul ei" 7n $are %i g9sea <or;a de <ie$are .i. A$um" Starling 7%i $9uta propriul tre$ut" 7n$er$8nd s9 se adune. Or<elinatul 3uteran #o.eman o hr9nise %i o 7mbr9$ase %i i o<erise un model de $omportament de$ent" dar pentru $eea $e a0ea ne0oie a$um trebuia s9 apele.e la r9d9$inile <amiliei. Care i a0erea ta atun$i $8nd te tragi dintr o <amilie de albi s9ra$iH 2intr un lo$ 7n $are Re!on&tru!6ia1 nu s a 7n$heiat p8n9 7n anii 1!M6H 2a$9 te tragi din oameni numi;i adesea s9r9nto$i sau ;9r9noi sau" $ondes$endent" mun$itori de la munte ori albi s9ra$i din Apala%iH 2a$9 p8n9 %i sudi%tii $u s8nge albastru" 7n $on$ep;ia $9rora mun$a <i.i$9 nu are ni$i un <el de demnitate" 7i numes$ pe ai t9i >s9r9nto$i? B ei bine" 7n $e tradi;ie s9 g9se%ti eQemplul de $are ai ne0oieH 1n <aptul $9 i am b9tut de le a sunat apa n $ap prima oar9 la #ull RunH 1n <aptul $9 str9buni$ul a <9$ut $e trebuia la Si$*sburg sau $9 un $ol;i%or din Shiloh a r9mas pentru totdeauna -a.oo CityH5 E mai mult9 demnitate %i ra;iune 7n <aptul de a <i i.butit s9 <a$i $e0a din $eea $e a r9mas" s9 <a$i $e0a $u patru.e$i de a$ri nenoro$i;i %i un $at8r $osteli0" dar trebuie s9 po;i s9 ;i dai singur seama de asta" <iind$9 nimeni nu ;i 0a spune. Starling i.butise $u su$$es 7n programul de preg9tire al /#I ului pentru $9 nu a0ea nimi$ din tre$ut pe $are s9 se spriAine. Supra0ie;uise mare parte a 0ie;ii ei 7n institu;ii" respe$t8ndu le %i Au$8nd dur %i bine dup9 regulile lo$ului. Ri 7naintase 7ntotdeauna" $8%tigase burse" <usese printre $ei mai buni. E%e$ul de a

Perioad9 $e a urmat r9.boiului de se$esiune" 7n s$opul de a modela Sudul dup9 pre$eptele (ordului %i totodat9 de a %terge urmele pro0o$ate de r9.boi in e$onomie %i 7n 0ia;a oamenilor" On.tr.P
2

Sunt e0o$ate momente ale $on<li$tului dintre (ord %i Sud. On.tr.P

a0ansa 7n /#I dup9 un 7n$eput str9lu$it era pentru ea o eQperien;9 nou9" 7ngro.itoare. Se i.bea de obsta$olele din Aur $a o albin9 7n$his9 7ntr o sti$l9. A0usese la dispo.i;ie patru .ile s9 l Aeleas$9 pe Eohn #righam" 7mpu%$at mortal sub o$hii ei. Cu mult timp 7nainte" Eohn #righam o 7ntrebase $e0a" iar ea spusese >(u?. Apoi el o 7ntrebase da$9 pot <i prieteni" %i 0orbise serios" iar ea spusese da" %i 0orbise la <el de serios. Trebuia s9 se 7mpa$e $u <aptul $9 u$isese $u m8na ei $in$i oameni la pia;a de pe%te /eli$iana. 1i re0enea mereu 7n minte a$el membru al bandei Crip $u pieptul .drobit 7ntre ma%ini" $are .g8ria $u unghiile $apota ma%inii 7n 0reme $e arma 7i lune$a din m8n9. 1ntr una dintre .ile" $a s9 %i u%ure.e su<letul" se dusese la spital $a s9 l 0ad9 pe prun$ul E0eldei. &ama a$esteia se a<la a$olo" $u nepotul 7n bra;e" preg9tindu se s9 l ia a$as9. O re$unos$use pe Starling din .iare" pusese $opilul 7n bra;ele asistentei %i" 7nainte $a Starling s9 %i dea seama $e 0rea s9 <a$9" o plesnise $u putere peste partea bandaAat9 a <e;ei. Starling n a r9spuns la lo0itur9" $i doar a ;intuit o pe <emeia mai 7n 08rst9 de geamul din in$inta maternit9;ii" ;in8nd o de 7n$heieturi" p8n9 $8nd a$easta" $u <a;a $ontorsionat9 de <urie lipit9 de sti$la m8nAit9 $u sali09" a 7n$etat s9 se mai .bat9. Pe g8tul lui Starling se prelingea s8ngele" iar durerea o ame;ise. S a dus la urgen;e" unde i au $usut din nou ure$hea" %i a re<u.at s9 depun9 pl8ngere. Cine0a din personalul auQiliar de la urgen;9 a 08ndut pontul .iarului )ational -attler %i a primit trei sute de dolari pentru asta. A trebuit s9 mai ias9 de dou9 ori= pentru a preg9ti 7nhumarea lui Eohn #righam %i pentru a parti$ipa la <uneraliile de la Cimitirul (a;ional Arlington. #righam nu a0ea de$8t pu;ine rude" %i a$elea destul de 7ndep9rtate" a%a $9 7n testament $eruse $a Starling s9 se o$upe de r9m9%i;ele lui p9m8nte%ti. #righam era at8t de des<igurat" 7n$8t a trebuit s9 <ie pus 7ntr un si$riu 7n$his" dar Starling s a 7ngriAit de 7n<9;i%area lui $um a putut mai bine. 3 a 7mbr9$at 7n uni<orma de parad9" a08nd pe piept Sil0er Star %i pangli$ile $elorlalte de$ora;ii. 2up9 $eremonie" superiorul dire$t al lui #righam i a 7nm8nat lui Starling o $utie 7n $are se a<lau armele personale ale lui Eohn #righam" 7nsemnele o<i$iale %i $8te0a arti$ole din biroul lui 0e%ni$ aglomerat $u tot <elul de lu$ruri" 7ntre $are un ploier $araghios $are bea dintr un pahar. Peste $in$i .ile" Starling urma s9 se $on<runte $u o audiere $are putea s9 i distrug9 $omplet $ariera. Cu eQ$ep;ia unui mesaA de la Ea$* Cra)<ord" tele<onul ei de ser0i$iu <usese t9$ut" iar #righam nu mai era" $a s9 poat9 0orbi $u el. 1l sun9 pe repre.entantul Aso$ia;iei Agen;ilor /#I. S<atul lui a <ost s9 nu poarte $er$ei lungi sau sandale la audiere. 1n <ie$are .i" tele0i.iunea %i presa s$ris9 7nh9;au po0estea mor;ii E0eldei 2rumgo %i o s$ormoneau la nes<8r%it. A$olo" 7n ordinea absolut9 a $asei lui &app" Starling 7n$er$a s9 g8ndeas$9. @iermele !are te ma!in# 3n# te 5i&tru2e e&te tenta6ia 5e a 8i 5e a!or5 !u !ei !are te !riti!#. entru a le ob6ine a robarea. Ln .gomot 7n$er$a s9 i 7ntrerup9 g8ndurile. Starling se str9dui s9 %i aminteas$9 eQa$t $e a 0orbit 7n duba $amu<lat9. Spusese mai mult de$8t era ne0oieH Ln .gomot 7n$er$a s9 i 7ntrerup9 g8ndurile. #righam 7i $eruse s9 i pun9 la $urent pe $eilal;i $u pri0ire la E0elda. EQprimase oare ostilitate" spusese $e0a de<9i... Ln .gomot 7n$er$a s9 i 7ntrerup9 g8ndurile. Re0eni la realitate %i %i d9du seama $9 aude soneria de la u%a ei" de al9turi. Probabil un reporter. A%tepta" de asemenea" o $ita;ie $i0il9. 29du la o parte perdeaua de la u%a lui &app %i trase $u o$hiulG 09.u po%ta%ul 7ntor$8ndu se la $amioneta lui. 2es$hise u%a lui &app %i l $hem9" 7ntor$8ndu se $u spatele la ma%ina presei par$at9 peste drum" $u un teleobie$ti0" 7n timp $e semna pentru $oresponden;a sosit9 prin $urier. Pli$ul era 0iolet" $u <iligran m9t9sos. 2e%i a0ea mintea 7mpr9%tiat9" asta 7i amintea de $e0a. 1ntoars9 7n $as9" la ad9post de lumina puterni$9 a .ilei" pri0i adresa. Ln s$ris de m8n9 elegant" aspe$tuos. Peste b8.8itul monoton" $onstant al groa.ei din mintea lui Starling" se de$lan%a o alarm9. Sim;i $9 i se 7n<ioar9 pielea de pe abdomen" $a %i $um ar <i atins o $e0a <oarte re$e. Starling apu$9 pli$ul de $ol;uri %i l duse 7n bu$9t9rie. S$oase din po%et9 omnipre.entele m9nu%i albe de $au$iu$ pentru mane0rarea probelor. Ap9s9 pli$ul pe supra<a;a dur9 a mesei din bu$9t9rie %i l pip9i $u griA9 pe toat9 supra<a;a. 2e%i h8rtiile din9untru erau groase" ar <i depistat um<l9tura bateriei de $eas gata s9 detone.e o <oi;9 de eQplo.ibil C N. Rtia $9 ar trebui s9 du$9 pli$ul la un <luoros$op. 2a$9 l des$hidea" putea s9 aib9 probleme. Probleme. &da" $um s9 nu... /lea$uriD 2es$hise pli$ul $u un $u;it de bu$9t9rie %i s$oase o singur9 <oaie de h8rtie m9t9soas9. Rtiu imediat" 7nainte s9 arun$e o pri0ire la semn9tur9" $ine 7i s$risese.

>Dra2# Clari!e. Am urm#rit !u entu9ia&m evolu6ia 5i92ra6iei %i a umilirii tale ubli!e. A mea nu m$a 5eran7at ni!io5at#. !u e?!e 6ia in!onvenientului 5e a 8i 4n!ar!erat. 5ar oate !# 6ie 46i li &e%te er& e!tiva. (n 5i&!u6iile noa&tre 5in 4n!;i&oare am 4n6ele& !# tat#l t#u. r# o&atul a9ni! 5e noa te. o!u # un lo! im ortant 4n &i&temul t#u 5e valori. Cre5 !# &u!!e&ul e !are l$ai avut un3n5 !a #t !arierei 5e !roitor al lui 'ame *umb 6i$a a5u& o mare mul6umire entru !# 6i$l uteai ima2ina e tat#l t#u 8#!3n5 a!ela%i lu!ru. A!um e%ti 4n rela6ii roa&te !u 1BI$ul. S une. 6i l$ai ima2inat mereu e tat#l t#u a!olo. 4naintea ta. 6i l$ai ima2inat %e8 5e 5e artament &au C !;iar mai mult 5e!3t 'a!" CraD8or5 C DIREC-OR AD'U)C-. urm#rin5u$6i evolu6ia !u m3n5rieE /i a!um 4l ve9i umilit. 95robit 5e !#5erea ta 4n 5i92ra6ieE De e%e!ul t#uE S83r%itul lamentabil. me&!;in al unei !ariere romi6#toareE -e ve9i 8#!3n5 mun!ile 4n7o&itoare e !are mama ta a 8o&t obli2at# &# le 8a!# 5u # !e nar!omanii i$au venit 5e ;a! -0-ICULUI t#uE Se va re8le!ta oare e%e!ul t#u a&u ra lor. vor !re5e oare oamenii entru tot5eauna. eronat.!# #rin6ii t#i n$au 8o&t nimi! alt!eva 5e!3t ni%te &#r#nto!i albi. ne4n&emna6iE S une$mi &in!er. a2ent & e!ial Starlin2. A%tea t# o !li # 4nainte &# 4n!e em. A!um 46i voi ar#ta o !alitate e !are o 5e6ii %i !are te va a7uta, la!rimile nu te orbe&! 5e!3t 5a!# tai !ea #. Iat# un e?er!i6iu !are ar utea &#$6i 8olo&ea&!#. @reau &# 8a!i. !on!ret. a!e&t lu!ru 4m reun# !u mine. Ai o ti2aie nea2r# 5e tu!iE E%ti o 8at# 5e la munte. nu !re5 !# n$ai. Bune$o e ma&a 5in bu!#t#rie. A rin5e be!urile 5in tavan. &app mo%tenise tigaia buni$ii %i o <olosea adesea. A0ea o supra<a;9 neagr9" lu$ioas9" neatins9 0reodat9 de un detergent. Starling o puse 7n <a;a ei" pe mas9. Uit#$te 4n ti2aie. Clari!e. (n!lin$o %i rive%te 4n 7o&. Da!# a&ta ar 8i ti2aia mamei tale. %i &e oate 8oarte bine &# 8ie. ar 5e6ine. rintre mole!ulele ei. vibra6iile tuturor !onver&a6iilor etre!ute vreo5at# 4n re9en6a ei. -oate !onver&a6iile. irit#rile m#runte. 5e9v#luirile 8atale. ve&tea vreunei !ata&tro8e tran&mi&# e !el mai banal ton. &unetele 2uturale %i oe9ia iubirii. A%a9#$te la ma&#. Clari!e. Uit#$te 4n ti2aie. Da!# e bine 4n2ri7it#. e !a un ia9 ne2ru. nu$i a%aE Ca %i !um te$ai uita 4ntr$o 83nt3n#. Re8le?ia ta nu &e ve5e 4n am#nunt e 8un5ul ei. 5ar o ima2ine 4n!e6o%at# e?i&t#. nu$i a%aE 1iin5!# e%ti luminat# 5in & ate. !;i ul t#u e 4n umbr#. 4n 7urul !a ului e o aureol# !a %i !um 6i &$ar 8i a rin& #rul. Suntem !on&tru!6ii C !om le?e. e 5re t C 5in !arbon. Clari!e. -u %i ti2aia %i t#ti!ul mort. 4n #m3nt. la 8el 5e re!e !a ti2aia. -oate &unt 4n!# a!olo. A&!ult#. Cum erau vo!ile lor !u a5ev#rat %i !um tr#iau ei C #rin6ii t#i !are &e !eart#. Amintirile !on!rete. nu re re9ent#rile !are$6i um lu inima. De !e nu a 8o&t tat#l t#u a7utor 5e %eri8. &# &tea 5e artea o u&# mul6imilor !are um lu tribunaleleE De !e a 8#!ut mama ta !ur#6enie rin moteluri !a &# te !rea&!#. 5e%i n$a i9butit &# men6in# 8amilia laolalt# 3n# te$ai 8#!ut mareE Care e !ea mai vie amintire a ta 5in bu!#t#rieE )u & italul. bu!#t#ria. &ama sp9l8nd de s8nge p9l9ria tatei. Care e !ea mai 8rumoa&# amintire a ta 5in bu!#t#rieE Tata $ur9;8nd porto$ale $u bri$eagul $u 08r<ul rupt %i d8ndu ne nou9 <eliile. -at#l t#u. Clari!e. era a9ni! 5e noa te. Mama ta era mena7er# 4n ;otel. O !arier# 5e &u!!e& 4n 1BI era & eran6a ta &au a lorE C3t 5e mult &$ar 8i 4n!linat tat#l t#u !a &# &u ravie6uia&!# 4ntr$o biro!ra6ie utre5#E C3te 8un5uri ar 8i u atE L$ai v#9ut vreo5at# 4n via6a ta lin2u%itor &au &ervilE Su ervi9orii t#i au 5emon&trat vreo valoare. Clari!eE Dar #rin6ii t#iE Da!# 5a. &unt a!e&te valori a!elea%iE Brive%te 8ierul one&t al ti2#ii %i & une$mi, +i$ai 5e9am#2it #rin6ii. !are a!um nu mai &unt rintre viiE /i$ar 8i 5orit ei &# te or6i &ervilE Bo6i 8i !3t 5e uterni!# 46i 5ore%ti. -u e%ti o lu t#toare. Clari!e. Du%manul e mort. run!ul e 4n &i2uran6#. E%ti o lu t#toare. Cele mai &tabile elemente. Clari!e. &e a8l# la mi7lo!ul tabelului erio5i!. e un5eva 4ntre 8ier %i ar2int. Cre5 !# 6i &e otrive%te. Hannibal Le!ter B.S. S# %tii !# tot 4mi mai 5atore9i o in8orma6ie. S une$mi 5a!# 6i &e mai 4nt3m l# &# te tre9e%ti au9in5 mieii. Bubli!# un anun6 4n ori!are 5umini!# la rubri!a 5e ier5eri a e5i6iei na6ionale 5in -ime&. International Heral5$-ribune %i C;ina Mail. A5re&ea9#$i$l lui A. A. Aaron. !a &# 8ie rimul. %i &emnea9#$l Hanna;.

Citind" Starling au.ea $u0intele rostite de a$eea%i 0o$e $are o ironi.ase %i p9trunsese 7n mintea ei" 7i s$oto$ise 0ia;a %i o iluminase" 7n aripa de maQim9 se$uritate a a.ilului de nebuni" $8nd trebuise s9 %i <a$9 re.umatul 0ie;ii 7n <a;a lui +annibal 3e$ter" 7n s$himbul $uno%tin;elor sale esen;iale despre #u<<alo #ill. Timbrul aspru" metali$ al 0o$ii prea pu;in <olosite" 7n$9 se mai <9$ea au.it 7n 0isele ei. 1n $ol;ul ta0anului din bu$9t9rie se 0edea o p8n.9 de p9ianAen nou9. Starling o <iQ9 $u pri0irea" 7n 0reme $e g8ndurile ei se propagau haoti$. #u$urie %i regret" regret %i bu$urie. #u$urie pentru aAutor" pentru $9 .9rea o $ale spre 0inde$are. #u$urie %i regret pentru $9 ser0i$iul de re eQpediere a $oresponden;ei din 3os Angeles <olosit de do$torul 3e$ter utili.a probabil m8n9 de lu$ru suplimentar9 ie<tin9 B de a$east9 dat9 <olosiser9 o ma%in9 de timbrat. S$risoarea a0ea s9 l 7n$8nte la $ulme pe Ea$* Cra)<ord" autorit9;ile po%tale %i pe $ei de la laborator.

CAPITOLUL 6 1n$9perea unde &ason 7%i petre$e 0ia;a e lini%tit9" dar are propriul puls" mol$om B s8s8itul %i suspinul aparatului respirator $are 7l hr9ne%te $u aer. E 7ntuneri$" $u eQ$ep;ia lu$irilor unui a$0ariu mare" 7n $are un tipar eQoti$ se rote%te mereu 7ntr un opt nes<8r%it" umbra lui proie$t8ndu se 7n $amer9 $a o pangli$9. P9rul 7mpletit al lui &ason .a$e 7ntr o $oad9 groas9 pe $ar$asa aparatului respirator $e i a$oper9 pieptul. Are patul ridi$at. 1n <a;a lui st9 suspendat un dispo.iti0 $u tuburi" $a un nai. 3imba lung9 a lui &ason se stre$oar9 printre din;i. El 7%i 7n<9%oar9 limba 7n Aurul ultimului tub %i su<l9 odat9 $u urm9torul su<lu al aparatului. 7n a$eea%i $lip9" o 0o$e r9spunde dintr un di<u.or a<lat pe perete. C 2a" domnule. C )ational -attler. - ul de la 7n$eput nu se aude" dar 0o$ea e pro<und9" re.onant9" 0o$e de mi$ro<on. C Pe prima pagin9 este... C (u mi $iti. A<i%ea. o pe monitor. Consoanele m. 8 %i lipses$ din 0orbirea lui &ason. E$ranul mare al unui monitor suspendat prinde 0ia;9. Str9lu$irea albastru 0er.uie se <a$e ro. la apari;ia titlului prin$ipal" s$ris $u ro%u" din Tattler=

()*ERUL MOR+II, CLARICE S-ARLI)*. MA/I)0RIA DE UCIS A 1BI. $ite%te &ason printre trei respira;ii rare ale aparatului s9u. Poate s9 m9reas$9 <otogra<iile. (umai unul din bra;ele lui st9 peste $ear%a<urile de pe pat. &8na a$eea mai poate s9 se mi%te $8t de $8t. Ca un p9ianAen palid" m8na se deplasea.9" mai mult prin energia degetelor de$8t prin <or;a bra;ului 09t9mat. Cum &ason nu %i poate 7ntoar$e $apul $a s9 0ad9" degetul ar9t9tor %i $el miAlo$iu pip9ie 7naintea lor $a ni%te antene" pe $8nd $elelalte trei poart9 m8na 7nainte. G9se%te tele$omanda $u aAutorul $9reia poate s9 m9reas$9 %i s9 7ntoar$9 paginile. &ason $ite%te 7n$et. 3entila $are i a$oper9 singurul o$hi %uier9 7n$et de dou9 ori pe minut" pul0eri.8nd un li$hid peste globul o$ular lipsit de pleoape" %i deseori a$easta 7n$e;o%ea.9 sti$la. Are ne0oie de dou9.e$i de minute $a s9 par$urg9 arti$olul de <ond %i aneQa a$estuia. C A<i%ea.9 radiogra<ia" spuse dup9 $e termin9. Trebuia s9 a%tepte o $lip9= $oala mare de <ilm radiologie ne$esita un suport luminat $a s9 se 0ad9 bine pe monitor. Ap9ru o m8n9 uman9" dup9 toate aparen;ele 09t9mat9. Lrm9 o alt9 eQpunere" ar9t8nd m8na %i bra;ul 7ntreg. O s9geat9 desenat9 pe radiogra<ie ar9ta o <ra$tur9 0e$he 7n osul humerus" aproQimati0 la Aum9tatea distan;ei 7ntre um9r %i $ot. &ason le pri0i timp de mai multe respira;ii. C A<i%ea.9 s$risoarea" $eru el 7n $ele din urm9. Ln s$ris de m8n9 elegant" 7ngriAit" ap9ru pe e$ran" m9rit absurd de mult. Dra2# Clari!e" $iti &ason" am urm#rit !u entu9ia&m evolu6ia 5i92ra6iei %i a umilirii tale ubli!e... Ritmul propriei 0o$i 7nsu<le;ea 7n el g8nduri 0e$hi $are i d9dur9 ame;eli" 7i <9$ur9 patul %i $amera s9 se 7n08rt9" smulser9 $rusta de pe 0isele lui de nerostit %i i <9$ur9 inima s o ia ra.na. &a%in9ria 7i sim;i emo;ia %i 7n$epu s9 i alimente.e pl9m8nii mai repede. Par$urse toat9 s$risoarea" 7n ritmul lui $hinuitor de lent" $itind pe deasupra aparatului 7n mi%$are" $a %i $um ar <i $itit $9lare. &ason nu %i putea 7n$hide o$hiul" dar dup9 $e termin9 le$tura" mintea lui se retrase din$olo de o$hi pentru o 0reme" $a s9 g8ndeas$9. Aparatul respirator 7n$etini ritmul. Pe urm9 &ason su<l9 7n tub. C 2a" domnule. C Sun9 l pe $ongresmanul Sellmore. Adu mi $as$a tele<oni$9. 1n$hide di<u.orul tele<onului. >Clari!e Starlin2. spuse pentru sine odat9 $u urm9toarea respira;ie o<erit9 de aparat. (umele nu a0ea $onsoane o$lu.i0e" a%a $9 l putea rosti <oarte bine. (i$i una dintre litere nu se pierdea. 1n a%teptarea $on0orbirii tele<oni$e" a;ipi $8te0a $lipeG umbra tiparului se proie$t9 peste $ear%a<" peste $hipul lui %i peste p9rul 7mpletit.

CAPITOLUL 7 #u..ardIs Point" biroul teritorial al /#I pentru @ashington %i distri$tul Columbia" 7%i datorea.9 numele unui stol de 0ulturi $are se adunaser9 la un spital de $ampanie instalat pe a$ela%i lo$ 7n timpul R9.boiului Ci0il. 1ntrunirea din a$east9 .i reune%te o<i$iali de $ategorie miAlo$ie din administra;ia #iroului pentru (ar$oti$e" a #iroului pentru Al$ool" Tutun %i Arme de <o$ %i a /#I" $u s$opul de a hot9r7 soarta lui Clari$e Starling. Starling st9tea 7n pi$ioare" singur9" pe $o0orul gros din biroul %e<ului ei. 1%i putea au.i pulsul bubuind sub bandaAul din Aurul $apului. Peste puls au.ea 0o$ile b9rba;ilor" 7n9bu%ite de u%a din sti$l9 mat9 a s9lii de %edin;e de al9turi. &area sigl9 a /#I $u motto ul >1i5elitate. Cura7. One&titate e redat9 artisti$ $u auriu pe sti$l9. So$ile de din$olo de sigl9 se ridi$9 %i $oboar9 $u oare$are 7n<l9$9rareG Starling 7%i aude numele" dar e singurul $u08nt inteligibil. #iroul are o pri0eli%te <rumoas9 peste portul de iahting" spre <ortul &$(air" unde au <ost sp8n.ura;i $ei a$u.a;i de asasinarea lui 3in$oln. 3ui Starling 7i apare <ugiti0 imaginea lui &ary Surrat" tre$8nd pe l8ng9 propriul $o%$iug %i ur$8nd treptele sp8n.ur9torii de la /ort &$(air" st8nd $u gluga pe $ap deasupra trapei" $u poalele <ustei legate 7n Aurul gle.nelor $a s9 7mpiedi$e ori$e imagine o<ensatoare $8nd 0a $9dea $u .gomot" 7n be.n9. Starling au.i de al9turi s$8r;8itul s$aunelor date 7napoi" semn $9 b9rba;ii se ridi$au 7n pi$ioare. Intrar9 apoi 7n biroul unde se a<la ea. Re$unos$u unele $hipuri. S<inte Isuse" uite l pe (oonan" tartorul 7ntregii se$;ii de an$het9D Iat9 l %i pe du%manul ei" Paul Wrendler de la Eusti;ie" $u g8tul lui lung %i $u ure$hile rotunde a%e.ate $am sus" $a $ele ale unei hiene. Wrendler era un $arierist" eminen;a $enu%ie a Inspe$torului general. 2e $8nd ea i o luase 7nainte %i l prinsese pe u$iga%ul 7n serie #u<<alo #ill" 7ntr un $a. renumit $u %apte ani 7n urm9" pro<itase de ori$e o$a.ie $a s9 pi$ure otra09 7n dosarul ei de $adre %i s9 %opteas$9 la ure$hile $elor din Comisia dis$iplinar9.

(i$i unul dintre a$e%ti oameni nu <usese 0reodat9 7n misiune 7mpreun9 $u ea" nu <9$use 0reo arestare $u ea" nu <usese ;inta unor gloan;e al9turi de ea %i ni$i nu %i s$uturase 0reodat9 $ioburile din p9r 7mpreun9 $u ea. 3a 7n$eput" b9rba;ii nu o pri0ir9" iar $8nd o <9$ur9" se uitar9 to;i 7n a$eea%i $lip9" a%a $um o hait9 7%i 7ndreapt9 brus$ aten;ia asupra animalului s$hilodit din miAlo$ul ei. C Ia lo$" agent Starling. Re<ul ei" agentul spe$ial Clint Pearsall" 7%i <re$9 7n$heietura groas9" $a %i $um $easul i ar <i pro0o$at durere. /9r9 s o pri0eas$9 7n o$hi" ar9t9 un <otoliu $u <a;a spre <ereastr9= lo$ul menit unei persoane interogate nu e lo$ul de onoare. Cei %apte b9rba;i r9maser9 7n pi$ioare" siluetele lor $ontur8ndu se 7n <a;a <erestrelor luminate. Starling nu le putea deslu%i $hipurile" din pri$ina luminii puterni$e" dar putea s9 le 0ad9 pi$ioarele. Cin$i dintre ei purtau panto<i 7mpleti;i $u to$uri groase" din $ei pre<era;i de pro0in$ialii un%i $u toate ali<iile $are reu%iser9 s9 aAung9 la @ashington. O pere$he de panto<i Thom &$An $u model per<orat 7n <a;9 %i to$uri Cor<am %i o pere$he /lor$heim" tot $u model" $ompletau peisaAul. 1n aer plutea miros de $rem9 de ghete 7n$9l.it9 de pi$ioare 7n$inse. Pearsall des$hise dis$u;ia. C 2a$9 nu i $uno%ti pe to;i $ei de <a;9" s9 <a$em pre.ent9rile. Agent Starling" dumnealui e dire$torul adAun$t (oonan" sunt sigur $9 %tii $ine esteG Eohn Eldredge de la 2EA" apoi #ob Sneed" #ATAG #enny +ol$omb" asistent al primarului" iar 3ar*in @ain)right e unul dintre an$hetatorii #iroului nostru pentru r9spundere pro<esional9. Paul Wrendler B 7l $uno%ti pe Paul B a 0enit neo<i$ial de la #iroul de Eusti;ie al Inspe$torului general. Pre.en;a lui Paul este o <a0oare $are ni se <a$eG se a<l9 ai$i %i nu se a<l9 ai$i" %i nu <a$e de$8t s9 ne aAute s9 s$9p9m de ne$a.uri" da$9 7n;elegi $e 0reau s9 spun. Starling %tia .i$ala $are $ir$ula 7n #irou= un an$hetator <ederal este $el $are sose%te pe $8mpul de lupt9 dup9 7n$heierea b9t9liei %i i 7nAunghie pe r9ni;i. Capetele $8tor0a siluete se 7n$linar9 7n semn de salut. #9rba;ii 7%i lungir9 g8tul %i o $8nt9rir9 pe t8n9ra <emeie $are $onstituia moti0ul 7ntrunirii lor. Timp de $8te0a $lipe nu 0orbi nimeni. #ob Sneed rupse t9$erea. Starling %i l amintea= spe$ialistul 7n mu%amali.9ri al #ATA" $are 7n$er$ase s9 minimali.e.e de.astrul de la @a$o. Era unul dintre apropia;ii lui Wrendler" $onsiderat %i el un $arierist. C Agent Starling" ai 09.ut reportaAele din .iare %i de la tele0i.iuneG ai <ost unanim identi<i$at9 $a persoana $are a ap9sat tr9ga$iul %i a pro0o$at moartea E0eldei 2rumgo. 2in p9$ate" ai <ost oare$um trans<ormat9 7ntr un demon. Starling nu r9spunse. C Agent StarlingH C ( am nimi$ de a <a$e $u presa" domnule Sneed. C /emeia a0ea $opilul 7n bra;e" a%adar 0e.i $8t de deli$at9 e problema $are a st8rnit tot balamu$ul. C (u l ;inea 7n bra;e" $i 7ntr un ham prins la piept" bra;ele %i m8inile erau dedesubt" sub o p9tur9" unde ;inea pistolul &AC 16. C Ai 09.ut raportul autopsieiH 7ntreb9 Sneed. C 2ar nu ai negat <aptul $9 ai 7mpu%$at o. C Crede;i $9 a% nega pentru $9 nu a;i re$uperat $artu%ulH Se 7ntoarse spre %e<ul ei. C 2omnule Pearsall" a$easta este o %edin;9 ami$al9" nu i a%aH C Absolut. C Atun$i de $e poart9 domnul Sneed un mi$ro<onH 2epartamentul Tehni$ nu mai <a$e mi$ro<oane din astea $are se prind pe $ra0at9 de mai mul;i ani. Are 7n bu.unarul de la piept un mini$aseto<on $are 7nregistrea.9 de .or. Am aAuns s9 mergem $u mi$ro<oane dup9 noi 7n departamentele 7nruditeH Pearsall se 7mbuAora tot. 2a$9 Sneed a0ea mi$ro<on" asta $onstituia $ea mai $runt9 tr9dare" dar nimeni nu 0oia s9 <ie 7nregistrat $9 i $ere lui Sneed s9 opreas$9 aparatul. C ( a0em ne0oie de a$u.a;ii sau de ar;ag din partea dumitale" .ise Sneed palid de m8nie. Cu to;ii suntem ai$i $a s9 te aAut9m. C S9 m9 aAuta;i la $eH Agen;ia dumnea0oastr9 a apelat la a$est birou %i a ob;inut s9 <iu desemnat9 s9 09 aAut pe 0oi 7n des$indere. I am dat E0eldei 2rumgo dou9 o$a.ii s9 se predea. Jinea un &AC 16 sub p9turi$9. 1l 7mpu%$ase deAa pe Eohn #righam. 1mi dores$ s9 se <i predat. 2ar n a <9$ut o. A tras 7n mine. Am tras 7n ea. A murit. Poate 0re;i s9 09 0eri<i$a;i $ontorul $aseto<onului $hiar a$um" domnule Sneed. C Rtiai dinainte $9 E0elda 2rumgo se 0a a<la a$oloH se interes9 Eldredge. C 2a$9 %tiam dinainteH Agentul #righam mi a spus 7n ma%in9" pe drum" $9 E0elda 2rumgo prepar9 metam<etamin9 7ntr un laborator p9.it. &i a dat sar$ina de a m9 o$upa de ea.

C Aminte%te ;i" #righam e mort" spuse Wrendler. 3a <el %i #ur*e" ambii agen;i al naibii de buni. (u pot s9 $on<irme sau s9 in<irme nimi$ din $eea $e spui. 3ui Starling i se 7n$r8n$en9 $arnea au.indu l pe Wrendler $9 roste%te numele lui Eohn #righam. C ( am $um s9 uit $9 Eohn #righam e mort" domnule Wrendler. A <ost 7ntr ade09r un agent bun %i un bun prieten al meu. Ade09rul este $9 mi a $erut s9 m9 o$up personal de E0elda. C #righam ;i a dat a$east9 sar$in9 7n $iuda <aptului $9 dumneata %i E0elda 2rumgo a;i a0ut o alt9 $io$nire anterior" remar$9 Wrendler. C 3as o 7n$olo" Paul" spuse Clint Pearsall. C Ce $io$nireH .ise Starling. A <ost o arestare pa%ni$9. 3a arest9rile anterioare se luptase $u agen;ii. Cu mine nu s a luptat data tre$ut9 $8nd am arestat o" ba $hiar am 0orbit pu;in= era inteligent9. Am <ost politi$oase una $u alta. Speram s9 pot <a$e din nou a$ela%i lu$ru. C Ai <9$ut a<irma;ia 0erbal9 $9 >te 0ei o$upa de ea?H 7ntreb9 Sneed. C Am luat la $uno%tin;9 instru$;iunile $are mi s au dat. +ol$omb de la biroul primarului %i Sneed 7%i apropiar9 $apetele unul de altul. Sneed 7%i aranAa man%etele de la $9ma%9. C Agent Starling" o<i;erul #olton de la Poli;ia @ashington ne a in<ormat $9 ai <9$ut a<irma;ii in$endiare la adresa doamnei 2rumgo 7n dub9" 7n drum spre $on<runtare. Srei s9 $omente.i a$est lu$ruH C 3a instru$;iunile agentului #righam" le am eQpli$at $elorlal;i agen;i $9 7n tre$ut E0elda 2rumgo a <9$ut u. de 0iolen;9 7n mod repetat" $9 de obi$ei este 7narmat9 %i $9 e purt9toare de +IS. Am a<irmat $9 i 0oi da o$a.ia s9 se preda 7n mod pa%ni$. Am soli$itat aAutor <i.i$ pentru a o supune 7n $a.ul 7n $are s ar <i aAuns la a%a $e0a. Ri pot spune $9 nu s au o<erit prea mul;i pentru asta. Clint Pearsall <9$u un e<ort= C 2up9 $e ma%ina pistolarilor Crip s a i.bit de o alta %i unul dintre neispr90i;i a <ugit" ai 09.ut ma%ina $l9tin8ndu se %i ai au.it $opilul pl8ng8nd 7n ma%in9H C Lrl8nd" pre$i.a Starling. Am ridi$at m8na" am $erut tuturor s9 nu mai trag9 %i am ie%it din ad9post. C Asta e 7mpotri0a pro$eduriiD .ise Eldredge. Starling 7l ignora. C & am apropiat de ma%in9 7n po.i;ie de ata$" $u arma 7n m8n9" $u piedi$a tras9" &arKue. #ur*e tr9gea s9 moar9 pe Aos" 7ntre noi. Cine0a a <ugit la el %i i a impro0i.at un pansament. E0elda a ie%it din ma%in9 $u $opilul. I am $erut s9 mi arate m8inile %i i am spus $am a%a= >E0elda" nu <a$e astaD? C Ea a tras" tu ai tras. S a pr9bu%it imediatH Starling 7n$u0iin;9. C I s au t9iat pi$ioarele %i a aAuns Aos" 7n genun$hi" aple$at9 peste prun$. Era moart9. C Ai 7nh9;at $opilul %i ai <ugit s9 l speli. 2emonstra;ie de griA9 pentru soarta lui" spuse Pearsall. C (u %tiu $e am demonstrat. Era plin de s8nge. (u %tiam da$9 prun$ul e purt9tor de +IS sau nu" dar %tiam $9 ea este. C Ri te ai g8ndit $9 glon;ul t9u ar <i putut atinge $opilul" .ise Wrendler. C (u. Rtiam unde s a dus glon;ul. Pot s9 0orbes$ des$his" domnule PearsallH S9.8nd $9 a$esta n o pri0e%te 7n o$hi" ea $ontinu9= C 2es$inderea a <ost o 7n$ur$9tur9 oribil9. & a pus 7n situa;ia de a alege 7ntre a muri %i a 7mpu%$a o <emeie $u un $opil 7n bra;e. Am ales" %i $eea $e a trebuit s9 <a$ m9 $hinuie. Am 7mpu%$at o <emeie $are a0ea $u ea un prun$. (i$i $ele mai primiti0e animale nu <a$ a%a $e0aD 2omnule Sneed" poate dori;i s9 09 0eri<i$a;i din nou $ontorul $aseto<onului" $hiar ai$i" unde re$unos$. 2etest $u toat9 <iin;a mea <aptul $9 am <ost pus9 7ntr o asemenea situa;ie. Ri detest <elul $um m9 simt a$um. Prin <a;a o$hilor 7i tre$u imaginea lui #righam .9$8nd $u <a;a 7n Aos 7n drumG asta o <9$u s9 7ntind9 $oarda. C S9d $um 09 as$unde;i $u to;ii %i m9 7ngre;o%ea.9D C Starling... Pearsall" 7ndurerat" o pri0i 7n o$hi pentru prima oar9. C Rtiu $9 n ai a0ut o$a.ia s9 ;i s$rii raportul" inter0eni 3ar*in @ain)right. C8nd 0om re0i.ui... C #a da" domnule" l am s$ris" spuse Starling. O $opie e pe drum spre #iroul pentru r9spundere pro<esional9. Am la mine o alt9 $opie" 7n $a. $9 nu 0re;i s9 a%tepta;i. Am s$ris tot $e am <9$ut %i am 09.ut a$olo. Sede;i" domnule Sneed" a;i %tiut de la bun 7n$eput. Starling 0edea tot $e o 7n$onAoar9 pu;in prea $lar" semnal de primeAdie pe $are 7l re$unos$u. Cobor7 0o$ea 7n mod $on%tient. C 2es$inderea a s<8r%it prost din dou9 moti0e. In<ormatorul #ATA a min;it 7n pri0in;a lo$ului unde se a<la $opilul" pentru $9 a0ea ne0oie disperat9 $a a$est raid s9 aib9 lo$ B 7nainte de pro$esul s9u $u Aura;i din

Illinois. Ri apoi" E0elda 2rumgo %tia $9 sosim. A ie%it $u banii 7ntr o geant9 %i $u drogurile 7n alta. Pagerul ei 7n$9 mai ar9ta num9rul de la @/L3 TS. A primit mesaAul $u $in$i minute 7nainte s9 aAungem noi a$olo. Eli$opterul de la @/L3 a sosit odat9 $u noi la <a;a lo$ului. Cere;i 7nregistr9rile tele<oni$e de la @/L3 %i 0ede;i $ine a dat in<orma;ia. E o persoan9 $u interese la ni0el lo$al" domnilor. 2a$9 in<orma;ia s ar <i s$urs de la #ATA" $um s a petre$ut la @a$o" sau de la 2EA" ar <i <ost in<ormat un post na;ional" nu tele0i.iunea lo$al9. #enny +ol$omb 0orbi 7n numele ora%ului. C (u eQist9 do0e.i $9 un membru al $ondu$erii ora%ului sau al poli;iei lo$ale ar <i <urni.at 0reo in<orma;ie. C Cere;i 7nregistr9rile %i 0e;i a<la" spuse Starling. C Ai pagerul lui 2rumgoH 7ntreb9 Pearsall. C E sigilat 7n depo.itul de probe de la Fuanti$o. Se au.i pagerul dire$torului adAun$t (oonan. A$esta se 7n$runt9 la 0ederea num9rului %i ie%i din $amer9" s$u.8ndu se. 2up9 o $lip9" 7l $hem9 %i pe Pearsall a<ar9. @ain)right" Eldredge %i +ol$omb se uitau pe <ereastr9 la <ortul &$(air" $u m8inile 7n bu.unare. A$eea%i atitudine ar <i a0ut o a%tept8nd 7n <a;a unui salon de reanimare. Paul Wrendler prinse pri0irea lui Sneed %i l 7ndemn9 spre Starling. Sneed puse m8na pe sp9tarul s$aunului lui Starling %i se aple$9 spre ea. C 2a$9 depo.i;ia ta la audiere este $9" a<l8ndu te 7ntr o misiune T2- 1 din partea /#I" arma ta a u$is o pe E0elda 2rumgo" #ATA e gata s9 a$$epte o de$lara;ie $um $9 #righam ;i a $erut s9... a$or.i o aten;ie deosebit9 E0eldei pentru a o aresta 7n mod pa%ni$. Arma ta a u$is o" ai$i biroul t9u trebuie s9 %i asume responsabilitatea. (u 0or a0ea lo$ dispute ener0ante 7ntre agen;ii $u pri0ire la regulile de angaAare temporar9" iar noi nu 0om <i sili;i s9 s$oatem la i0eal9 0reuna dintre a<irma;iile in$endiare sau ostile pe $are le ai <9$ut 7n dub9 $u pri0ire la $e <el de om era ea. Starling o a0u 7n <a;a o$hilor pe E0elda pentru o $lip9G o re09.u ie%ind pe u%9" apoi $obor8nd din ma%in9" re09.u ;inuta m8ndr9 a $apului eiG $hiar da$9 a$east9 <emeie 7%i irosise 0ia;a 7n mod prostes$" pe $hipul ei se $itise hot9r8rea de a %i lua $opilul" de a %i 7n<runta tor;ionarii %i de a nu <ugi din <a;a lor. Starling se aple$9 mai aproape de mi$ro<onul de pe $ra0ata lui Sneed %i spuse r9spi$at= C Sunt $8t se poate de bu$uroas9 s9 re$unos$ $e <el de om era E0elda" domnule Sneed= era mai bun9 de$8t dumneata. Pearsall se 7ntoarse 7n birou <9r9 (oonan %i 7n$hise u%a. C 2ire$torul adAun$t (oonan trebuie s9 se 7ntoar$9 la birou. 2omnilor" 0oi pune pun$t a$estei %edin;e %i 09 0oi $onta$ta indi0idual" tele<oni$" spuse Pearsall. Wrendler ridi$9 brus$ $apul. 2e0enise brus$ alert" sim;ind mirosul intrigilor. C Trebuie s9 lu9m ni%te de$i.ii" 7n$epu Sneed. C (u trebuie. C 2ar... C #ob" $rede m9" nu trebuie s9 lu9m ni$i o de$i.ie. Te $onta$te. eu. Ri" #obH C &daH Pearsall 7n%<a$9 <irul de sub $ra0ata lui Sneed %i trase $u putere de el" des<9$8nd nasturii de la $9ma%a a$estuia %i smulg8ndu i banda ade.i09 de pe piele. C 2a$9 mai 0ii 0reodat9 la mine $u mi$ro<on" dosul t9u o s9 <a$9 rapid $uno%tin;9 $u bombeul meu. (i$i unul dintre ei n o pri0i pe Starling la ple$are" $u eQ$ep;ia lui Wrendler. 1ndrept8ndu se spre u%9" t8r%8indu %i pi$ioarele a%a 7n$8t s9 nu <ie ne0oie s9 se uite pe unde merge" se <olosi de arti$ula;ia eQtrem9 a g8tului s9u lung pentru a se 7ntoar$e s o pri0eas$9" a%a $um se uit9 o hien9 a<lat9 la marginea unei $ire.i" 7n $9utarea unei 0i$time. Pe <a;9 i se $iteau po<te ameste$ateG st9tea 7n <irea lui Wrendler s9 apre$ie.e pi$ioarele lui Starling %i 7n a$ela%i timp s9 i $aute pun$tul 0ulnerabil.

Temporary 2uty B 7ns9r$inare temporar9" On.tr.P

CAPITOLUL 8 2epartamentul de Rtiin;e Comportamentale este a$ea se$;ie a /#I $are se o$up9 de $riminalii 7n serie. 1n birourile sale de la subsol" aerul e r9$oros %i nemi%$at. 2e$oratorii $u rolele lor de .ugr90it au 7n$er$at 7n ultimii ani s9 adu$9 pu;in9 str9lu$ire spa;iului subteran. Re.ultatul nu e mai i.butit de$8t pro$edurile de $osmeti.are a $ada0relor pra$ti$ate de antreprenorii de pompe <unebre. #iroul %e<ului de departament %i a p9strat $oloritul ini;ial" 7n $a<eniu %i maro 7n$his" $u perdele 7n $arouri la <erestrele 7nalte. A$olo" 7n$onAurat de dosarele sale de iad" Ea$* Cra)<ord %edea %i s$ria la masa de lu$ru. Se au.i o b9taie la u%9G Cra)<ord ridi$9 pri0irea %i 09.u o pri0eli%te $are l bu$ur9= Clari$e Starling st9tea 7n prag.

Cra)<ord .8mbi %i se ridi$9 de pe s$aun. El %i Starling dis$utau adesea st8nd 7n pi$ioareG era unul dintre ritualurile ta$ite $are aAunseser9 s9 se impun9 7n rela;ia lor. (u a0eau ne0oie s9 dea m8na. C Am au.it $9 a;i 0enit la spital" spuse Starling. 1mi pare r9u $9 nu 0 am 7nt8lnit. C Eu unul m am bu$urat $9 te au eQternat a%a de repede" r9spunse el. Spune mi $e ;i mai <a$e ure$hea. C #ine" da$9 09 pla$e $iulamaua. &i au spus $9 o s9 $ad9" $ea mai mare parte din ea. P9rul 7i a$operea ure$hea. (u se o<eri s9 i arate. Lrm9 o s$urt9 t9$ere. C &i se pune 7n $8r$9 e%e$ul raidului" domnule Cra)<ord. &oartea E0eldei 2rumgo %i toate $elelalte. S au repe.it $a ni%te hiene la mine" dar la un moment dat s au oprit brus$ %i s au retras. Ce0a i a 7ndep9rtat. C Poate $9 ai un 7nger p9.itor" Starling. C Poate $9 da. Care a <ost pre;ul pe $are a trebuit s9 l pl9ti;i" domnule Cra)<ordH El $l9tin9 din $ap. C Te rog" 7n$hide u%a" Starling. Cra)<ord g9si un %er0e;el de h8rtie mototolit 7n bu.unar %i %i %terse o$helarii. C A% <i <9$ut o" da$9 mi ar <i stat 7n puteri. 2ar n a depins numai de mine. 2a$9 doamna senator &artin ar mai <i 7n Senat" ai a0ea un spriAin... Au irosit 0ia;a lui Eohn #righam 7n raidul 9laG l au arun$at la gunoi" pur %i simplu. Ar <i <ost p9$at s9 se 7nt8mple %i $u tine a$ela%i lu$ruD Am a0ut sen.a;ia $9 eu 0 am primeAduit pe am8ndoi. ObraAii lui Cra)<ord se 7nro%ir9 %i ea 7%i aminti $hipul lui l8ng9 morm8ntul lui Eohn #righam" 7n 08ntul t9ios. Era prima oar9 $8nd Cra)<ord 7i 0orbea despre propriul s9u r9.boi. C Totu%i" $e0a a;i <9$ut" domnule Cra)<ord. El 7n$u0iin;9 $u o mi%$are a $apului. C A%a este. (u %tiu $8t de tare ai s9 te bu$uri. E o sluAb9. O sluAb9D SluAb9 era un $u08nt po.iti0 7n 0o$abularul lor parti$ular. 7nsemna o sar$in9 imediat9" bine de<init9G aerul din birou se 7mprosp9ta. Pre<erau" pe $8t posibil" s9 nu 0orbeas$9 ni$iodat9 despre biro$ra;ia $entral9 .bu$iumat9 a /#I ului. Cra)<ord %i Starling erau $a ni%te medi$i misionari $9rora nu le pas9 prea mult de teologie" $i se $on$entrea.9 $u toate resursele la prun$ul din <a;a lor" %tiind" <9r9 s9 spun9" $9 2umne.eu nu 0a mi%$a un pai $a s9 i aAute. C9" pentru 0ia;a a $in$i.e$i de mii de prun$i nigerieni" El nu %i 0a da osteneala s9 trimit9 ploaie. C 1n mod indire$t" Starling" bine<9$9torul t9u este $el $are ;i a s$ris nu de mult. C 2o$torul 3e$ter. Obser0ase de mult timp de.gustul $are l 7mpiedi$a pe Cra)<ord s9 rosteas$9 a$est nume. C El %i nimeni altul. A reu%it at8ta timp s9 se as$und9 de noi $omplet" %i a$um" uite" 7;i trimite o s$risoare. 2e $eH Tre$user9 %apte ani de $8nd do$torul 3e$ter" $unos$ut $a u$iga%ul a .e$e persoane" e0adase din lo$ul unde era 7n$his 7n &emphis" lu8nd pentru asta 0ia;a altor $in$i oameni. P9rea $9 3e$ter a disp9rut $u totul de pe <a;a p9m8ntului. 3a /#I" $a.ul lui r9m9sese des$his %i a0ea s9 r9m8n9 des$his o 0e%ni$ie sau p8n9 la prinderea lui. Situa;ia era a$eea%i 7n Tennessee %i 7n alte Aurisdi$;ii" dar nu mai eQistau <or;e 7ns9r$inate $u urm9rirea lui" $u toate $9 rudele 0i$timelor lui pl8nseser9 m8nioase 7n <a;a organelor de Austi;ie ale statului %i $eruser9 s9 se 7ntreprind9 $e0a $on$ret. EQistau 0olume 7ntregi de spe$ula;ii a$ademi$e despre mentalitatea lui" maAoritatea s$rise de psihologi $are nu a0useser9 ni$iodat9 un $onta$t dire$t $u do$torul. &ai ap9ruser9 $8te0a lu$r9ri ale unor psihiatri pe $are 7i demolase 7n re0istele de spe$ialitate %i $are p9reau s9 $onsidere $9 de a$um se a<l9 7n siguran;9 %i pot spune $eea $e g8ndes$. Lnii din ei erau de p9rere $9 partea aberant9 a psihi$ului lui 7l 0a 7mpinge 7n mod ine0itabil spre sinu$idere %i $9 e destul de probabil s9 <ie deAa mort. 1ns9 pe teritoriul $iberneti$ 0irtual" interesul <a;9 de do$torul 3e$ter r9m9sese la <el de aprins. Pe du%umelele umede ale Internetului r9s9reau teorii despre 3e$ter $um r9sar $iuper$ile dup9 ploaie" iar anun;urile $9 do$torul a <ost 09.ut 7n $utare sau $utare lo$ ri0ali.au $a num9r $u $ele despre apari;iile lui El0is. Impostorii 7mp8n.eau spa;iile re.er0ate dis$u;iilor on line" iar 7n mla%tina <os<ores$ent9 a p9r;ii mai pu;in legale de pe )eb" $ole$;ionarilor de obie$te hidoase li se o<ereau <otogra<ii re0olt9toare <9$ute de poli;ie 0i$timelor lui. Ca popularitate" le 7ntre$eau numai $ele ale eQe$u;iei lui /u Chu 3i. Ri a$um" o urm9 a do$torului dup9 %apte ani= s$risoarea $9tre Clari$e" trimis9 pe $8nd presa de s$andal o $ru$i<i$a.

Pe s$risoare nu eQista ni$i o amprent9" dar spe$iali%tii /#I erau destul de siguri de autenti$itatea ei. Clari$e Starling nu a0ea ni$i o 7ndoial9. C 2e $e a <9$ut o" StarlingH Cra)<ord p9rea aproape <urios pe ea. C ( am pretins 0reodat9 $9 l 7n;eleg mai mult de$8t 0reunul dintre t8mpi;ii 9%tia de psihiatri. C Spune mi tu" insist9 el. C A $re.ut $9 $eea $e mi s a 7nt8mplat m9 0a... distruge" m9 0a <a$e s9 m9 simt de.ilu.ionat9 de #irou" iar lui 7i pla$e s9 pri0eas$9 distrugerea unei $redin;e 7n $e0a" e distra$;ia lui pre<erat9. Seam9n9 $u pr9bu%irile de biseri$i pe $are le $ole$;iona 7ntr o 0reme. Gr9mada de molo. atun$i $8nd o biseri$9 din Italia s a pr9bu%it peste o mul;ime de <emei 7n 08rst9 7n 08r<ul $9reia $ine0a a 7n<ipt un brad de Cr9$iun B asta e $eea $e i pla$e. Eu 7l amu." a%a $9 se Aoa$9 $u mine. C8nd 7l inter0ie0am" 7i pl9$ea s9 sublinie.e golurile din edu$a;ia meaG m9 $rede $am nai09. Cra)<ord 0orbea din perspe$ti0a propriei 08rste %i i.ol9ri $8nd o 7ntreb9= C Starling" te ai g8ndit 0reodat9 $9 s ar putea s9 i pla$iH C Cred $9 l amu.. Pentru el nu eQist9 de$8t lu$ruri $are l amu.9 %i lu$ruri $are nu l amu.9. Ri da$9 nu l amu.9... C Ai sim;it 0reodat9 $9 te pla$eH Cra)<ord insista asupra di<eren;ei 7ntre g8nd %i sim;ire a%a $um bapti%tii insist9 asupra $u<und9rii totale a prun$ului 7n apa s<in;it9. C 3a <oarte s$urt timp dup9 $e m a 7nt8lnit pentru prima oar9" mi a spus despre mine 7ns9mi lu$ruri <oarte ade09rate. Cred $9 e u%or s9 $on<un.i $apa$itatea de 7n;elegere $u empatia B ne dorim at8t de tare empatiaD Poate $9 a 7n09;a s9 <a$i a$east9 di<eren;9 repre.int9 o parte a pro$esului de maturi.are. Ideea $9 $ine0a poate s9 te 7n;eleag9 <ar9 s9 te pla$9 $8tu%i de pu;in e greu de a$$eptat %i nepl9$ut9. Cel mai r9u e atun$i $8nd aAungi s9 0e.i $apa$itatea de 7n;elegere aAuns9 unealt9 a unei <iare de prad9. Eu... habar n am $e simte do$torul 3e$ter <a;9 de mine. C 2a$9 nu te deranAea.9 s9 0orbe%ti despre asta" $e anume ;i a spus despre tineH C C9 sunt o ;9r9n$u;9 ambi;ioas9" energi$9 %i $9 o$hii mei str9lu$es$ $a ni%te giu0aieruri ie<tine. &i a spus $9" de%i port panto<i ie<tini" am oare$are gust" dar nu $ine %tie $e. C Ri asta ;i s a p9rut ade09ratH C &da. Poate $9 mai e ade09rat %i a$um. 1ns9 a$um am panto<i de $alitate. C Starling" $re.i $9 s ar putea s9 <ie $urios da$9 l torni dup9 $e ;i trimite o s$risoare de 7n$uraAareH C Rtia $9 am s9 l torn" ar <i spre binele lui s9 %tieD C A u$is %ase oameni dup9 $e tribunalul l a $ondamnat la 7n$hisoare" spuse Cra)<ord. 3 a u$is pe &iggs 7n a.il pentru $9 ;i a arun$at sperm9 7n obra. %i al;i $in$i $8nd a e0adat. 1n $limatul politi$ a$tual" da$9 e prins" do$torul are s9 se aleag9 $u seringa. Cra)<ord .8mbi g8ndindu se la asta. El <usese pionierul studierii $riminalilor 7n serie. 1n a$el moment se a<la 7n pragul pension9rii obligatorii" iar monstrul $are $onstituise $ea mai mare pro0o$are pentru el se a<la 7n $ontinuare 7n libertate. Perspe$ti0a mor;ii do$torului 3e$ter 7i produ$ea o mare 7n$8ntare. Starling %tia $9 Cra)<ord a men;ionat a$el gest al lui &iggs $a s9 i tre.eas$9 aten;ia" s9 o determine s9 se 7ntoar$9 7n tre$ut" 7n a$ele .ile teribile $8nd 7n$er$a s9 l interoghe.e pe +annibal Canibalul 7n se$;ia de maQim9 se$uritate a Spitalului pentru (ebuni Criminali din #altimore. C8nd 3e$ter se Au$a $u ea 7n 0reme $e o <at9 st9tea ghemuit9 7n <8nt8na lui Eame Gumb %i a%tepta s9 moar9. 2e obi$ei" Cra)<ord as$u;ea aten;ia interlo$utorului atun$i $8nd se preg9tea s9 intre 7n mie.ul problemei" $eea $e <9$u %i de ast9 dat9. C Starling" %tiai $9 una dintre primele 0i$time ale do$torului 3e$ter mai este 7n 0ia;9H C #og9ta%ul. /amilia lui a o<erit o re$ompens9. C 2a" &ason Serger. 1%i du$e .ilele 7n &aryland" $u aAutorul unui aparat respirator. Tat9l lui a murit anul 9sta %i i a l9sat <abri$a de $onser0e $are adu$e o a0ere. Pe l8ng9 asta" b9tr8nul Serger i a mai l9sat mo%tenire un $ongresman %i un membru al Comitetului Eudi$iar de Supra0eghere $are nu puteau s9 se des$ur$e <9r9 aAutorul lui. &ason sus;ine $9 are $e0a $e ne ar putea <i de <olos pentru a l g9si pe do$tor. Srea s9 0orbeas$9 $u tine. C Cu mineD C EQa$t. Asta 0rea &ason %i dintr odat9 toat9 lumea e de a$ord $9 e o idee stra%ni$ de bun9. C Asta 0rea &ason dup9 $e i a;i sugerat dumnea0oastr9 $9 trebuie s9 0reaH C A0eau de g8nd s9 te arun$e la gunoi" Starling" s9 %tearg9 pe Aos $u tineD Ai <i <ost 0i$tim9 degeaba" la <el $a Eohn #righam. (umai pentru a i s$oate basma $urat9 pe $8;i0a biro$ra;i de la #ATA. Temeri. Presiuni. At8ta 7n;eleg tipii 9%tia 7n momentul de <a;9D Am pus pe $ine0a s9 i dea un tele<on lui &ason %i s9 i

eQpli$e $8t de mult 0a a0ea de su<erit 08n9toarea lui 3e$ter da$9 tu e%ti dat9 pe u%9 a<ar9. Ce s a mai 7nt8mplat dup9 a$eea" pe $ine o mai <i sunat &ason" nu 0reau s9 %tiu. Probabil pe Sollmer din $amera repre.entan;ilor. Cu un an 7n urm9" Cra)<ord n ar <i pro$edat ast<el. Starling 7i $er$et9 $hipul" $9ut8nd 0reun simptom al a$elei nebunii de s$urt9 durat9 $are 7i $uprinde uneori pe $ei a<la;i 7n prag de pensie. (u g9si ni$i unul" dar 7l 09.u $u ade09rat 7ngriAorat. C &ason nu i un om prea pl9$ut" Starling" %i nu m9 re<er numai la mutra lui. A<l9 $e date are. Adu le ai$i %i ne 0om <olosi de ele" 7mpreun9. 1n s<8r%it. Starling %tia $9" de mai mul;i ani" 7n$9 de $8nd a absol0it A$ademia /#I" Cra)<ord a tot 7n$er$at s9 i ob;in9 numirea la Rtiin;e Comportamentale. A$um" $9 de0enise un 0eteran al #iroului" 0eteran al mai multor numiri $olaterale" 7%i d9dea seama $9 to$mai trium<ul timpuriu pe $are l ob;inuse prin $apturarea $riminalului 7n serie Eame Gumb $ontribuise la distrugerea $arierei ei 7n /#I. Era o stea 7n a<irmare $are s a 7n;epenit pe par$ursul as$ensiunii. Captur8ndu l pe Eame Gumb" 7%i <9$use $el pu;in un du%man ne7mp9$at %i st8rnise in0idia mai multor agen;i b9rba;i din genera;ia ei. Asta" plus o anumit9 7n$9p9;8nare per0ers9 au a0ut $a re.ultat ani 7ntregi de misiuni de rutin9 B arest9ri" des$inderi" inter0en;ii 7n Aa<uri armate" ani de .ile $u arma 7n m8n9. 1n <inal" eti$hetat9 $a <iind prea iras$ibil9 pentru a lu$ra 7n e$hip9" a de0enit agent tehni$ %i s a o$upat $u instalarea de mi$ro<oane 7n ma%inile gangsterilor %i a pedo<ililor" $u .ile %i nop;i lungi" singurati$e" de supra0eghere a urm9ri;ilor. Ri mereu era de 7mprumutat atun$i $8nd o agen;ie sor9 a0ea ne0oie de un om de 7n$redere pentru un raid. Era puterni$9" iar 7n m8nuirea armei do0edea 0ite.9 %i pre$au;ie. Cra)<ord $onsidera $9 asta ar putea <i o %ans9 pentru ea. Presupunea $9 ea %i a dorit dintotdeauna s9 l 08ne.e pe 3e$ter. Ade09rul era mult mai $ompli$at. Cra)<ord o studia. C ( ai mai aAuns s9 ;i eQtragi pulberea a$eea din obra.. C8te0a granule de pra< de pu%$9 din re0ol0erul r9posatului Eame Gumb 7i mar$au pometele $u un pun$t negru. C ( am g9sit r9ga.ul ne$esar" r9spunse Starling. C Rtii $um numes$ <ran$e.ii o aluni;9" o mou!;e $a asta" sus pe obra.H Rtii $e 7nseamn9H Cra)<ord de;inea o bibliote$9 bine garnisit9 despre tatuaAe" simboluri $orporale %i mutil9ri rituale. Starling $l9tin9 din $ap. C 4steia i se spune >!ura7" .ise Cra)<ord. Po;i s o p9stre.i. Eu unul" 7n lo$ul t9u" a% p9stra o.

CAPITOLUL &us*rat /arm" re%edin;a <amiliei Serger a<lat9 7n apropiere de r8ul SusKuehanna" 7n nordul statului &aryland" are o <rumuse;e deopotri09 stranie %i magi$9. /amilia Serger" aproape o dinastie 7n industria prelu$r9rii $9rnii" a $ump9rat o 7n anii trei.e$i $8nd s a mutat din Chi$ago 7n est pentru a <i mai aproape de @ashington" %i %i a putut permite a$east9 a$hi.i;ie <9r9 ni$i o problem9. Sim;ul as$u;it 7n materie de politi$9 %i a<a$eri a permis <amiliei Serger s9 prospere de pe urma $ontra$telor $u armata ameri$an9 7n$9 din 0remea r9.boiului de se$esiune. S$andalul >!#rnii 5e vit# 4mb#l&#mat#? din timpul r9.boiului ameri$ano spaniol n a a<e$tat aproape delo$ <amilia Serger. C8nd Lpton Sin$lair %i $opoii antrena;i s9 des$opere s$andaluri au in0estigat $ondi;iile improprii din <abri$a de $onser0e din Chi$ago" au a<lat $9 mai mul;i dintre angaAa;ii lui Serger <useser9 trans<orma;i" nu to$mai ortodoQ" 7n sl9nin9" b9ga;i 7n $utii de $onser09 %i 08ndu;i $a 2urhamIs Pure 3ea< 3ard" o mar$9 <a0orit9 a patiserilor. 2ar a$u.a;ia 7mpotri0a lui Serger n a putut <i do0edit9. Problema nu i a $ostat pierderea ni$i unui $ontra$t gu0ernamental. /amilia Serger a e0itat ast<el de st8nAeneli posibile %i multe altele mituind $u bani politi$ienii" al $9ror singur a$t potri0ni$ intereselor lui Serger a <ost adoptarea" 7n anul 1!6T" a 3egii Pri0ind Inspe$;ia Preparatelor din Carne. 1n pre.ent" 7ntreprinderea 7n<loritoare a <amiliei Serger sa$ri<i$9 .ilni$ opt.e$i %i %ase de mii de 0ite %i trei.e$i %i %ase de mii de por$i" $i<r9 $are 0aria.9 u%or 7n <un$;ie de se.on. PaAi%tile proasp9t tunse de la &us*rat /arm" $u o mul;ime de tu<e de lilia$ al $9ror par<um e purtat de 08nt" nu arat9 $8tu%i de pu;in a $res$9torie de 0ite. Singurele animale $are se 09d sunt ponei pentru $opiii 0eni;i 7n 0i.it9 %i $8rduri nostime de g8%te de pe paAi%ti" $u $apetele aple$ate 7n iarb9 %i <undurile mi%$8nd 7ntr o parte %i n alta. (u eQist9 $8ini. Casa" $l9dirile aneQe %i terenurile se a<l9 aproape de $entrul unei p9duri na;ionale $u supra<a;a de $in$ispre.e$e *ilometri p9tra;i %i 0or r9m8ne a$olo pentru totdeauna" datorit9 unui permis spe$ial a$ordat de &inisterul A<a$erilor Interne. 3a <el $a multe dintre en$la0ele $elor <oarte boga;i" &us*rat /arm nu e prea u%or de g9sit atun$i $8nd mergi a$olo pentru prima oar9. Clari$e Starling tre$u pe l8ng9 %oseaua $are se desprindea din autostrad9 <9r9 s o 0ad9. 1ntor$8ndu se pe drumul de ser0i$iu" 7nt8lni mai 7nt8i intrarea $omer$ial9" o poart9 mare 7n$uiat9 $u lan; %i la$9t" a<lat9 7n gardul 7nalt $are delimita p9durea. 2in$olo de poart9" un drum disp9rea printre $opa$ii ale $9ror $oroane se uneau deasupra $apului. (u eQista ni$i un inter<on. &ai par$urse trei *ilometri %i aAunse la $l9direa portarului" a<lat9 la 0reo sut9 de metri mai 7n$olo" pe un drum bine 7ngriAit. Pa.ni$ul 7n uni<orm9 7i not9 numele 7n registru. 1n$9 trei *ilometri de %osea 7ngriAit9 o duser9 la <erm9. Starling opri ma%ina $a s9 lase un $8rd de g8%te s9 tra0erse.e drumul. V9ri un grup de $opii $9lare pe ni%te oi Shetland grase" ie%ind dintr un hambar a<lat la 0reo patru sute de metri de $as9. Cl9direa prin$ipal9 din <a;a ei era un $ona$ alb 7n stil Stan<ord" a%e.at $u art9 printre dealuri. 3o$ul p9rea stabil %i <e$und patria 0isurilor <rumoase. Asta o tulbur9 pe Starling. /amilia Serger a0usese destul9 minte s9 nu adu$9 trans<orm9ri $asei" eQ$ep;ie <9$8nd o singur9 ad9ugire pe $are Starling 7n$9 nu putea s o 0ad9" o arip9 modern9 $e r9s9rea 7n partea de est a $l9dirii $a un membru suplimentar ata%at printr un eQperiment medi$al grotes$. Starling par$9 ma%ina sub porti$ul $entral. Odat9 oprit motorul" se a%ternu o t9$ere deplin9= 7%i putea au.i respira;ia. S9.u 7n oglinda retro0i.oare pe $ine0a 0enind $9lare pe un $al. O $lip9 mai t8r.iu" $opitele r9sunar9 pe pa0aA" aproape" 7n 0reme $e ea $obor7 din ma%in9. O persoan9 $u umeri la;i %i p9r blond tuns s$urt des$9le$a %i d9du <r8ul unui 0alet <9r9 s9 se uite la el. C 2u l 7napoi" la pas" $eru $9l9re;ul $u o 0o$e pro<und9" aspr9. Apoi se 7ntoarse spre Starling=

C Eu sunt &argot Serger. 3a o eQaminare mai atent9" Starling 09.u $9 personaAul era o <emeie $are 7ntinse m8na spre ea B bra;ul 7ntins drept din um9r" nu din $ot. 1n mod e0ident" &argot Serger era o adept9 a s9lilor de <or;9. &ai Aos de g8tul ei puterni$" umerii %i bra;ele 7ntindeau ;es9tura $9m9%ii de tenis. O$hii a0eau o lu$ire us$at9 %i p9reau irita;i" $a %i $um ar <i su<erit de o lips9 de la$rimi. Purta pantaloni de $9l9rie %i $i.me <9r9 pinteni. C Ce ma%in9 e asta" un Mu&tan2 0e$hiH 7ntreb9 ea. C 2inI::. C Cin$i mii de $entimetri $ubiH C 2a. E un Mu&tan2 Rou&;. C Ji e drag9H C /oarte. C Ce <a$e pentru tineH C (u %tiu. 2estule" $red. C Te temi de eaH C O respe$t. A% putea spune $9 o <oloses$ $u respe$t" .ise Starling. C Ai $e0a $uno%tin;e despre ea sau ai $ump9rat o la nimereal9H C Rtiam destule $a s o $ump9r pe lo$ la o li$ita;ie $u bunuri $on<is$ate de la ni%te tra<i$an;i de droguri. Am 7n09;at mai multe despre ea mai t8r.iu. C Cre.i $9 ar putea s9 7ntrea$9 Por$he ul meuH C 2epinde $e <el de Por$he. 2omni%oar9 Serger" trebuie s9 0orbes$ $u <ratele dumitale. C Peste 0reo $in$i minute termin9 s9 i <a$9 toaleta. Putem merge 7ntr a$olo. Pantalonii de $9l9rie din do$ ai lui &argot Serger s$oteau un <8s8it $8nd $oapsele ei .dra0ene se atingeau una de alta" 7n timp $e ur$a s$9rile. 3inia p9rului $a m9tasea porumbului se deplasase spre spate su<i$ient de mult pentru a o <a$e pe Starling s9 se 7ntrebe da$9 ia steroi.i %i da$9 asta i modi<i$ase $litorisul. Pentru Starling" $are %i petre$use mare parte a $opil9riei 7ntr un or<elinat luteran" $asa p9rea un mu.eu" $u spa;ii 0aste %i ta0an pi$tat" $u portretele unor oameni $u aer important" demult mor;i" ag9;ate de pere;i. Pe paliere erau mo.ai$uri $hine.e%ti din email" iar 7n holuri erau a%ternute $o0oare maro$ane lungi. Sesi.9 o ruptur9 brus$9 de stil la tre$erea 7n aripa nou9 a $ona$ului Serger. A$$esul 7n $onstru$;ia modern9" <un$;ional9" se <a$e prin u%i duble de sti$l9 mat9" nepotri0ite pe $oridorul $u ar$ade. &argot Serger se opri 7n <a;a u%ilor %i %i 7ndrept9 spre Starling o$hii lu$io%i" irita;i. C Lnor oameni li se pare di<i$il s9 dis$ute $u &ason" spuse ea. 2a$9 situa;ia te deranAea.9 sau e mai mult de$8t po;i suporta" pot s9 ;i r9spund eu mai t8r.iu la ori$e 7ntrebare pe $are ai uitat s9 i o adrese.i. EQist9 un sim;9m8nt <re$0ent pe $are 7l re$unoa%tem $u to;ii" de%i nu i am dat 7n$9 0reun nume= anti$iparea <eri$it9 a momentului $8nd 0ei sim;i dispre; pentru $ine0a. Starling 7i spuse doar >&ul;umes$?. Spre surprinderea lui Starling" prima 7n$9pere din a$ea arip9 era o $amer9 de Aoa$9 mare %i bine dotat9. 2oi $opii negri se Au$au printre animale de plu% supradimensionate" unul $9l9rind o tri$i$let9" $el9lalt tr9g8nd dup9 el un $amion pe du%umea. O mul;ime de tri$i$lete %i $9ru$ioare erau a%e.ate 7n $ol;uri" iar 7n miAlo$ se a<la o instala;ie de gimnasti$9 pentru $opii" sub $are <useser9 a%ternute saltele groase. 1ntr un $ol; al $amerei de Aoa$9" un b9rbat 7nalt" 7n uni<orm9 de in<irmier" %edea pe o $anapea de dou9 lo$uri %i $itea re0ista Sogue. Pe pere;i erau instalate mai multe $amere 0ideo" unele sus" altele la ni0elul $apului. O $amer9 a%e.at9 sus" 7ntr un $ol;" le depista pe Starling %i &argot Serger" iar lentila ei 7n$epu s9 se roteas$9 pentru a <o$ali.a imaginea. Starling tre$use de etapa $8nd 0ederea unui pu%ti negru o impresiona" dar era <oarte $on%tient9 de pre.en;a a$estor $opii. A$ti0itatea lor 0esel9 $u Au$9riile era pl9$ut9 0ederii. Tra0ers9 7n$9perea 7mpreun9 $u &argot Serger. C 3ui &ason 7i pla$e s9 i urm9reas$9 pe $opii" spuse &argot Serger. /iind$9 se sperie $8nd 7l 09d" mai pu;in $ei <oarte mi$i" a ales a$east9 $ale. &ai t8r.iu merg s9 $9l9reas$9. Sunt $opii de la or<elinatul din #altimore. A$$esul la $amera lui &ason Serger se <a$e numai prin sala lui de baie" pre09.ut9 $u dot9ri demne de o sta;iune balneo$limateri$9" a $9rei supra<a;9 o$up9 toat9 l9;imea aripii. Are un aspe$t impersonal" toat9 7n o;el" $rom %i o mo$het9 industrial9" a08nd du%uri $u u%i largi" $9.i de o;el inoQidabil" a08nd apli$ate dispo.iti0e de suspendare" <urtunuri porto$alii rulate" $abine pentru saun9 %i dulapuri 7n$9p9toare din sti$l9" pline $u unguente de la /arma$ia de Santa &sria (o0ella din /loren;a. Aerul din 7n$9pere era 7n$9 umed 7n urma utili.9rii re$ente" p9str8nd i.uri de $am<or %i gaulteria.

Starling .9ri lumin9 pe sub u%a lui &ason Serger. 3umina se stinse 7n $lipa $8nd sora lui atinse $lan;a. Col;ul din $amera lui &ason Serger destinat 0i.itatorilor era luminat de o pla<onier9 $u be$uri puterni$e. O reprodu$ere a$$eptabil9 a pi$turii lui @illiam #la*e numit9 Vilele din 0e$hime" $are 7l 7n<9;i%ea.9 pe 2umne.eu m9sur8nd $u %ublerul" se a<la ag9;at9 deasupra $anapelei. Tabloul era drapat $u p8n.9 neagr9" pentru a mar$a de$esul re$ent al $apului <amiliei Serger. Restul 7n$9perii se a<la 7n 7ntuneri$. 2in be.n9 se au.i sunetul unui aparat $are <un$;iona ritmi$" s$o;8nd un suspin la <ie$are mi%$are. C #un9 .iua" agent Starling. O 0o$e sonor9" ampli<i$at9 me$ani$" a ul lipsind din >bun9 .iua?. C #un9 .iua" domnule Serger" r9spunse Starling 7ntuneri$ului" sim;ind 7n $re%tet $9ldura l9mpii de deasupra $apului. Viua era altunde0a. Viua nu p9trundea p8n9 a$olo. C Ia lo$. @a trebui &$o 8a!. A!um e un moment la 8el 5e bun !a ori!are altul. A!um trebuie. C 2omnule Serger" dis$u;ia pe $are o 0om purta are $ara$terul unei depo.i;ii" de a$eea 0a trebui s o 7nregistre.. A0e;i 0reo obie$;ieH C (i$i una. So$ea se au.i printre o<taturile aparatului. C &argot" $red $9 ne po;i l9sa singuri. /9r9 s9 se uite la Starling" &argot ie%i" 7nso;it9 de <8s8itul pantalonilor de $9l9rie. C 2omnule Serger" a% 0rea s9 <iQe. a$est mi$ro<on pe... 7mbr9$9mintea dumnea0oastr9 sau pe pern9" da$9 nu 09 deranAea.9" sau pot $hema o sor9 s9 <a$9 asta" da$9 pre<era;i. C #ine7n;eles" r9spunse el <9r9 s9 pronun;e litera b. A%tept9 s9 prind9 puteri de la urm9toarea eQpira;ie me$ani$9. C Po;i s o <a$i $hiar dumneata" agent Starling. Sunt ai$i. Starling nu reu%i pe moment s9 lo$ali.e.e 0reun 7ntrerup9tor. 1%i spuse $9 0a 0edea mai bine da$9 se 7ndep9rtea.9 de lumina brutal de puterni$9" a%a $9 se 7ndrept9 spre el 7n be.n9" $u o m8n9 7n <a;9" spre mirosul de $am<or. Se a<la mai aproape de pat de$8t $redea $8nd el aprinse lumina. (imi$ nu se s$himb9 pe $hipul lui Starling. 2oar m8na 7n $are ;inea mi$ro<onul tres9ri" d8ndu se 7napoi 0reo doi $entimetri. Prima $onstatare era $omplet separat9 de sen.a;iile din piept %i stoma$= anomaliile din 0orbirea lui erau o urmare a lipsei totale a bu.elor. A doua $onstatare= nu era orb. Lni$ul lui o$hi albastru o pri0ea printr un <el de mono$lu $u un tub ata%at $are men;inea ume.eala o$hiului" $9$i 7i lipseau pleoapele. 1n $e pri0ea restul" $hirurgii <9$user9 $u ani 7n urm9 tot $e le st9tuse 7n putin;9 $u gre<e de piele de mari dimensiuni peste os. &ason Serger" <9r9 nas %i bu.e" <9r9 ;esut moale pe <a;9" era tot numai din;i" $a o $reatur9 din ad8n$ul abisal al o$eanului. Obi%nui;i $um suntem $u m9%tile grote%ti" %o$ul produs la 0ederea lui e 7nt8r.iat. Apare abia atun$i $8nd 7;i dai seama $9 a$esta este $hipul unui om" din$olo de $are eQist9 o minte. /ie$are mi%$are a a$estui $hip te $utremur9= arti$ula;ia maQilarului" mi%$area o$hiului $are se 7ndreapt9 spre tine s9 te 0ad9. S9 ;i 0ad9 $hipul normal. P9rul lui &ason Serger e <rumos %i" 7n mod straniu" $el mai greu de pri0it. (egru" dar 7nspi$at $u %u0i;e albe" e 7mpletit 7ntr o $oad9 su<i$ient de lung9 pentru a atinge podeaua da$9 e l9sat9 s9 at8rne peste pern9 Ast9.i" p9rul 7mpletit 7i st9 pe piept 7ntr un $ola$ mare" deasupra aparatului respirator" $are seam9n9 $u o $arapa$e de broas$9 ;estoas9. P9rul unui om trans<ormat 7ntr o ruin9. Ru0i;ele 7mpletite lu$es$ $a ni%te sol.i. Sub $ear%a<uri" trupul demult parali.at al lui &ason Serger Pare $9 s a topit $u totul pe patul ridi$at de spital. 1n dreptul <e;ei lui se a<la a$el dispo.iti0 de $omand9 din plasti$ transparent $are sem9na $u un nai sau o armoni$9. 1%i 7n$ol9$i limba 7n Aurul unuia dintre tuburi %i su<l9 odat9 $u urm9toarea mi%$are a aparatului s9u respirator. Patul r9spunse $u un .gomot me$ani$" 7l 7ntoarse pu;in $a s9 se a<le <a;9 7n <a;9 $u Starling %i i m9ri unghiul de 7n$linare a $apului. C &ul;umes$ lui 2umne.eu pentru $eea $e s a 7nt8mplat" spuse Serger. A <ost m8ntuirea mea. 3 ai a$$eptat pe Isus" domni%oar9 StarlingH Ai $redin;9H

C Am <ost $res$ut9 7ntr o atmos<er9 religioas9 stri$t9" domnule Serger. Am at8ta $redin;9 $8t se poate dob8ndi ast<el. A$um" da$9 nu 09 deranAea.9" am s9 prind mi$ro<onul pe <a;a de pern9. (u 0a 7n$ur$a a$olo" sper. Propria 0o$e 7i p9rea prea 0ioaie %i prea de asistent9. Imaginea m8inii ei l8ng9 $apul lui" a $elor dou9 p9r;i de trup al9turate n o aAut9 pe Starling" %i ni$i pulsul 0i.ibil 7n 0asele de s8nge transplantate peste oasele <e;ei" $a s9 le alimente.e $u s8ngeG dilatarea lor ritmi$9 sem9na $u mi%$area unor 0iermi. 2es<9%ur9 re$unos$9toare <irul mi$ro<onului %i se retrase l8ng9 mas9" la $aseto<onul ei $u mi$ro<on separat. C Ai$i agentul spe$ial Clari$e &. Starling" /#I" num9rul legitima;iei M1NUT!6" lu8nd de$lara;ia lui &ason R. Serger" num9rul de asigurare so$ial9 N7M!:!:5U" la re%edin;a a$estuia" 7n data 7nregistrat9 mai sus" Aurat %i $on<irmat. 2omnul Serger 7n;elege $9 i a <ost a$ordat9 imunitate <a;9 de urm9rirea legal9 de $9tre Pro$urorul distri$tului trei.e$i %i %ase %i de $9tre autorit9;ile lo$ale printr o not9 $omun9 aneQat9" sub Aur9m8nt %i $on<irmat9. A$um" domnule Serger... C Sreau s9 ;i po0estes$ despre tab9r9" o 7ntrerupse el odat9 $u urm9toarea eQpira;ie a aparatului. A <ost o eQperien;9 minunat9 din $opil9rie la $are m am 7ntors" 7n esen;9. C Putem aAunge %i la asta" domnule Serger" dar m9 g8ndeam s9... C O" putem aAunge la asta a$um" domni%oar9 Starling. 1n;elegi" totul se redu$e la a suporta. Atun$i l am 7nt8lnit pe Isus" %i nu ;i 0oi spune ni$iodat9 $e0a mai important de$8t asta. Se opri $a s9 lase aparatul s9 o<te.e. C Era o tab9r9 $re%tin9 unde m9 trimisese tata. El pl9tise totul" toate $ele o sut9 dou9.e$i %i $in$i de lo$uri la la$ul &i$higan. Lnii $opii din tab9r9 erau ni%te ne<eri$i;i $are ar <i <9$ut ori$e pentru o bomboan9. Poate $9 am pro<itat de asta" poate $9 am <ost dur $u ei atun$i $8nd nu 0oiau s9 m9n8n$e $io$olata %i s9 <a$9 $e 0oiam eu B nu as$und nimi$" pentru $9 a$um totul e bine. C 2omnule Serger" haide;i s9 ne uit9m la ni%te materiale $u a$eea%i... 2ar el nu o as$ulta" $i doar a%tepta $a aparatul s9 i dea aer. C Am imunitate" domni%oar9 Starling" %i totul e bine. Am imunitate $ert9 de la Isus" am imunitate de la pro$urorul general" am imunitate de la pro$urorul distri$tual din O)nings &ills. AleluiaD Sunt liber" domni%oar9 Starling" %i totul e bine. Sunt $u El %i totul e bine. El e Isus $el sl90it. (imeni nu 3 7n0inge. Am <ost 7n sluAba 3ui 7n A<ri$a" aleluia" am <ost 7n sluAba 3ui 7n Chi$ago" l9udat <ie I numele" %i 7n sluAba 3ui sunt %i a$um" %i El m9 0a ridi$a din patul 9sta %i 7mi 0a dobor7 du%manii" %i i 0a adu$e 7n <a;a mea" %i 0oi au.i Aelania <emeilor lor" %i totul e bineD Se 7ne$9 $u propria sali09 %i se opriG 0asele de s8nge de pe <runte pulsau 7ntune$ate. Starling se ridi$9 s9 $heme o in<irmier9" dar 0o$ea lui o opri 7nainte s9 aAung9 la u%9. C &9 simt bine" totul e bine. Poate $9 o 7ntrebare dire$t9 ar a0ea mai mult su$$es de$8t 7n$er$area de a 1 7ndruma indire$t. C 2omnule Serger" l a;i 7nt8lnit 0reodat9 pe do$torul 3e$ter 7nainte $a tribunalul s9 hot9ras$9 s9 merge;i la el pentru terapieH S a;i 7nt8lnit 0reodat9 7n so$ietateH C (u. C Era;i am8ndoi membri ai $onsiliului /ilarmoni$ii din #altimore. C (u" lo$ul meu a$olo se datora <aptului $9 m9 num9ram printre sponsori. 1mi trimiteam a0o$atul atun$i $8nd se 0ota $8te $e0a. C ( a;i dat ni$i o de$lara;ie la pro$esul do$torului 3e$ter. 1n09;9 s9 %i sin$roni.e.e 7ntreb9rile 7n a%a <el 7n$8t el s9 aib9 aer $a s9 r9spund9. C Au spus $9 au destul material $a s9 l $ondamne de %ase ori" de nou9 ori. Iar el a reu%it s9 s$ape pled8nd pentru nebunie. C Tribunalul l a g9sit nebun. 2o$torul 3e$ter nu a pledat pentru nebunie. C Cre.i $9 distin$;ia asta e important9H 7ntreb9 &ason. A$east9 7ntrebare o aAut9 s9 i 7ntre0ad9 pentru prima oar9 mintea" agil9 %i pro<und9" di<erit9 de 0o$abularul pe $are 7l <olosea $u ea. Tiparul $el mare" obi%nuit de a$um $u lumina" se ridi$9 dintre pietrele din a$0ariu %i %i relu9 $er$ul neobosit B o pangli$9 unduitoare" $a<enie" $u pete neregulate de un alb g9lbui <orm8nd un model minunat. Starling era $8t se poate de $on%tient9 de pre.en;a animalului" a $9rui mi%$are o 7nregistra la peri<eria $8mpului 0i.ual. C E un Muraena Fi5a"o" .ise &ason. EQist9 unul %i mai mare de$8t el" 7n $apti0itate" 7n To*io. 4sta e al doilea $a m9rime. 2enumirea lui popular9 este >tiparul brutal?. Srei s9 0e.i de $eH

C (u" r9spunse Starling %i 7ntoarse pagina $arnetului de 7nsemn9ri. A%adar" domnule Serger" pe par$ursul terapiei impuse de tribunal pe $are a;i urmat o" l a;i in0itat pe do$torul 3e$ter a$as9 la dumnea0oastr9. C (u mi mai este ru%ine. Am s9 ;i po0estes$ totul. Totul e bine a$um. Se punea problema s9 s$ap de ni%te a$u.a;ii <alse de molestare da$9 prestam $in$i sute de ore de mun$9 7n <olosul $omunit9;ii" lu$r8nd la un ad9post pentru $8ini" %i <9$eam terapie $u do$torul 3e$ter. &i am spus $9 da$9 reu%eam s9 l impli$ pe do$tor 7n $e0a dubios" ar <i <ost silit s o lase mai moale $u terapia %i ast<el puteam s9 nu m9 du$ $hiar la toate %edin;ele sau s9 merg ni;el drogat" <9r9 $a asta s9 mi pun9 7n peri$ol eliberarea $ondi;ionat9. C Pe 0remea a$eea a0ea;i lo$uin;a din O)ings &ills. C 2a. I am spus do$torului 3e$ter totul" despre A<ri$a %i Idi %i tot restul" %i i am .is $9 o s9 i ar9t unele dintre $hestiile mele. C S9 i ar9ta;i...H C 2i0erse obie$te. Eu$9rii. 1n $ol;ul de $olo po;i 0edea mi$a ghilotin9 portabil9 pe $are am <olosit o pentru Idi Amin. Po;i s o arun$i pe ban$heta din spate a unui Eeep %i s9 te du$i oriunde" 7n $el mai i.olat s9tu$. O instale.i 7ntr un s<ert de or9. Condamnatului 7i trebuie $am .e$e minute s o ridi$e $u un 0in$i" %i $e0a mai mult da$9 e o <emeie sau un $opil. (u mi e ru%ine de nimi$ din toate astea" pentru $9 sunt puri<i$at. C 2o$torul 3e$ter 0 a <9$ut o 0i.it9 a$as9. C 2a. I am des$his u%a 7mbr9$at 7n piele" 7n;elegi. Am p8ndit o rea$;ie" dar n am 09.ut ni$i una. &9 preo$upa ideea $9 i 0a <i <ri$9 de mine" dar nu p9rea s9 i <ie. /ri$9 de mine B a$um e amu.antD 3 am in0itat sus. I am ar9tat $8inii pe $are 7i adoptasem de la ad9post" doi $8ini $are erau prieteni %i pe $are 7i ;ineam 7ntr o $u%$9 7mpreun9" $u ap9 proasp9t9 din bel%ug" dar <9r9 hran9. Eram $urios $e se 0a 7nt8mpla $u ei p8n9 la urm9. I am ar9tat apoi sp8n.ur9toarea mea B %tii" autoas<iQiere eroti$9" te sp8n.uri" dar nu de tot" %i asta ;i produ$e pl9$ere 7n timp $e... m9 7n;elegiH C 2a. C Ei bine" el nu p9rea s9 7n;eleag9. & a 7ntrebat $um <un$;ionea.9 $hestia %i i am .is >e%ti un psihiatru $iudat da$9 nu %tii asta?" iar el a .is B n am s9 i uit .8mbetul ni$iodat9 B a spus >Arat9 mi?. >Te am prinsD? mi am .is 7n sinea mea. C Ri i a;i ar9tat. C (u mi e ru%ine s9 re$unos$. E0olu9m prin propriile gre%eli. Sunt puri<i$atD C S9 rog s9 $ontinua;i" domnule Serger. C A%a $9 am a%e.at la;ul 7n <a;a oglin.ii $elei mari" mi l am pus la g8t %i am prins <unia 7ntr o m8n9" iar $u $ealalt9 m8n9 mi am 09.ut de treab9G 7i urm9ream rea$;iile" dar nu mi puteam da seama de ni$i una. 2e obi$ei pot des$i<ra oamenii. El st9tea pe un s$aun 7n $ol;ul $amerei. Redea pi$ior peste pi$ior" $u degetele 7mpletite pe genun$hi. Apoi s a ridi$at %i a b9gat m8na 7n bu.unarul sa$oului" $u un gest <oarte elegant" $a Eames &ason" $9ut8ndu %i bri$heta" %i m a 7ntrebat= >Srei o po$nitoareH?1 &i am .is >&9i s9 <ieD 7mi d9 una a$um %i 0a trebui s9 mi dea p8n9 7n .iua de apoi $a s9 %i p9stre.e dreptul de a pra$ti$aD?. 1n <ine" da$9 ai $itit raportul" ai a<lat $9 era $u mult mai mult de$8t amil nitrit... C >Bra8 5e 4n2eri?5" alte $8te0a metam<etamine %i $e0a 3S2" spuse Starling. C O $hestie tare" nu glum9D 2o$torul s a dus la oglinda 7n $are m9 pri0eam" i a dat un %ut %i a luat un $iob. Eu unul pluteam. A 0enit la mine %i mi a dat a%$hia de sti$l9" m a pri0it 7n o$hi %i mi a sugerat $9 poate 0reau s9 mi Aupoi <a;a $u ea. A dat drumul la $8ini din $u%$9. Ri i am hr9nit $u <a;a mea. A durat mult timp $a s o Aupoi $omplet B a%a mi s a spus. Eu nu mi amintes$. 2o$torul 3e$ter mi a rupt g8tul $u %treangul. &i au re$uperat nasul $8nd au golit stoma$ul $8inilor" la ad9postul de animale" dar gre<a nu s a prins. Starling 7%i aranAa h8rtiile pe mas9 un timp mai lung de$8t ar <i <ost ne0oie 7n mod normal. C 2omnule Serger" <amilia dumnea0oastr9 a promis o re$ompens9 dup9 $e do$torul 3e$ter a e0adat din &emphis. C 2a" un milion de dolari. Ln milion. Am anun;at pretutindeni 7n lume.

2enumire dat9 amil nitritului" un ester al a$idului a.oti$ <olosit $a medi$ament" dar %i $a drog re$reati0" $are produ$e o eu<orie imediat9" dar de s$urt9 durat9 %i are reputa;ie de a<rodisdia$" printre alte e<e$te num9r8ndu se relaQarea s<in$terului anal" $eea $e 7l <a$e <oarte popular printre homoseQuali. (umele de >po$nitoareX pro0ine de la po$netul pe $are 7l produ$e des<a$erea unei $apsule de amil nitrit. On.tr.P
2

Angel 2ust denumire dat9 drogului <en$i$lidin9 sau PCP. On.tr.P

C S a;i o<erit" de asemenea" s9 pl9ti;i pentru ori$e <el de in<orma;ie rele0ant9" nu doar pentru $ele $are du$ la arestare %i $ondamnare. Ar <i trebuit s9 ne 7mp9rt9%i;i a$est tip de in<orma;ii. A;i <9$ut o 7ntotdeaunaH C (u $hiar" dar n a eQistat ni$iodat9 $e0a demn de 7mp9rt9%it. C 2e unde %ti;iH A;i urm9rit personal unele dintre <ireH C 2oar at8t $8t s9 mi dau seama $9 nu au ni$i o 0aloare. Ri de $e s9 nu le <i urm9rit" at8ta timp $8t 0oi nu mi a;i spus ni$iodat9 nimi$ din $e a;i a<latH Am a0ut un pont din Creta $are nu a dus ni$9ieri %i altul din Lruguay pe $are nu lam putut $on<irma. Sreau s9 7n;elegi" domni%oar9 Starling" ai$i nu e 0orba de r9.bunare. 3 am iertat pe do$torul 3e$ter" a%a $um &8ntuitorul i a iertat pe solda;ii romani. C 2omnule Serger" a;i indi$at /#I ului $9 de data a$easta e posibil s9 a0e;i $e0a $onsistent. C Caut9 7n sertarul mesei. Starling s$oase m9nu%ile albe de bumba$ din po%et9 %i le puse pe m8ini. 1n sertar se a<la un pli$ mare" $a<eniu. Era rigid %i greu. S$oase din el o radiogra<ie pe $are o ridi$9 spre be$urile puterni$e de deasupra $apului. Radiogra<ia era a unei m8ini st8ngi $are p9rea r9nit9. (um9r9 degetele. Patru" plus degetul mare. C Lit9 te la meta$arpiene" %tii $e sunt aleaH C 2a. C (um9r9 arti$ula;iile. Cin$i arti$ula;ii. C So$otind %i degetul mare" a$east9 persoan9 a0ea %ase degete la m8na st8ng9. Ca do$torul 3e$ter. C Ca do$torul 3e$ter. Col;ul unde ar <i trebuit s9 eQiste num9rul de <i%9 %i originea radiogra<iei <usese t9iat. C 2e unde a 0enit radiogra<ia" domnule SergerH C Rio de Eaneiro. Ca s9 a<lu mai multe trebuie s9 pl9tes$. O gr9mad9 de bani. 1mi po;i spune da$9 e a do$torului 3e$terH Ca s9 %tiu da$9 e $a.ul s9 pl9tes$. C Am s9 7n$er$" domnule Serger. (e 0om da toat9 silin;a. A0e;i ambalaAul 7n $are a sosit radiogra<iaH C &argot 7l p9strea.9 7ntr o pung9 de plasti$" ;i l 0a da. 2a$9 nu te superi" domni%oar9 Starling" sunt $am obosit %i am ne0oie de unele 7ngriAiri. C Se;i primi 0e%ti de la biroul meu" domnule Serger. Starling abia ie%ise din 7n$9pere $8nd &ason Serger su<l9 7n tubul din $ap9t %i spuse= C CordellH In<irmierul din $amera de Aoa$9 intr9 %i i $iti dintr un dosar $u eti$heta DEBAR-AME)-UL BE)-RU BRO-EC+IA OR1A)ILOR. ORA/UL BAL-IMORE . C /ran*lin" daH Trimite l pe /ran*lin" $eru &ason %i apoi stinse lumina de la patul lui. #9ie;elul st9tea 7n pi$ioare" singur" sub be$urile puterni$e a<late 7n ta0an deasupra $ol;ului destinat 0i.itatorilor" s$rut8nd $u o$hii 7ngusta;i 7ntuneri$ul atot$uprin.9tor. Se au.i 0o$ea r9sun9toare= C Tu e%ti /ran*ieH C /ran*lin" spuse b9ie;elul. C Lnde stai" /ran*linH C Cu mama %i Shirley %i Stringbean. C Stringbean st9 a$olo tot timpulH C Sine" plea$9. C Ai spus >Sine" plea$9?H C 1hm. C &ama nu i mama ta ade09rat9" nu i a%a" /ran*linH C (;. C 1;i pla$e a$as9 la tine" /ran*linH Copilul se lumin9. C O a0em pe Pisi$u;a Pis. C 2e $8nd stai a$olo" a$as9 la mamaH C (u %tiu. C Ji ai serbat 0reodat9 .iua de na%tere a$oloH C O dat9. Shirley a <9$ut 7nghe;at9. C 1;i pla$e 7nghe;ataH C 2e $9p%une. C 3e iube%ti pe mama %i ShirleyH C 1hm" le iubes$" %i pe Pisi$u;a Pis.

C Srei s9 lo$uie%ti a$oloH Te sim;i 7n siguran;9 $8nd te du$i la $ul$areH C 1hm. 2orm 7n $amer9 $u Shirley. Shirley e mare. C /ran*lin" nu mai po;i s9 lo$uie%ti a$olo" $u mama %i Shirley %i $u Pisi$u;a Pis. Trebuie s9 ple$iD C Cine .i$eH C Gu0ernul .i$e. &ama %i a pierdut ser0i$iul %i permisiunea de a adopta $opii. Poli;ia a g9sit o ;igar9 $u mariAuana a$as9 la tine. ( ai s o mai 0e.i pe mama de s9pt9m8na 0iitoare. ( ai s o mai 0e.i pe Shirley sau pe Pisi$u;a Pis de s9pt9m8na 0iitoare. C (uD spuse /ran*lin. C Sau poate $9 nu te mai 0or" /ran*lin. E $e0a 7n neregul9 $u tineH Ai bube sau $e0a ur8tH Cre.i $9 pielea ta e prea neagr9 $a ele s9 te iubeas$9H /ran*lin 7%i trase 7n sus $9ma%a %i %i pri0i burti$a tu$iurie. Cl9tin9 din $ap. Pl8ngea. C Rtii $e o s9 se 7nt8mple $u Pisi$u;a PisH Cum o $heam9 pe Pisi$u;a PisH C O $heam9 Pisi$u;a Pis" a%a o $heam9. C Rtii $e o s9 se 7nt8mple $u Pisi$u;a PisH Poli;istul are s o du$9 pe Pisi$u;a Pis la un ad9post pentru animale" %i un do$tor de a$olo are s9 i <a$9 o inAe$;ie. Jie ;i au <9$ut inAe$;ie la or<elinatH Ji a <9$ut sora o inAe$;ieH Cu un a$ str9lu$itorH Au s9 i <a$9 %i Pisi$u;ei Pis o inAe$;ie. Ea o s9 se team9 <oarte tare $8nd o s9 0ad9 a$ul. Au s9 bage a$ul 7n ea %i pe Pisi$u;a Pis o s o doar9 %i o s9 moar9. /ran*lin ridi$9 poalele $9m9%ii %i lipi ;es9tura de obra.. #9g9 degetul mare 7n gur9" $e0a $e nu mai <9$use de un an" dup9 $e mama i a spus s9 nu mai <a$9. C Sino ai$iD spuse 0o$ea din 7ntuneri$. Sino ai$i %i am s9 ;i spun $um po;i s9 <a$i $a Pisi$u;a Pis s9 nu $apete inAe$;ia. Srei $a Pisi$u;a Pis s9 $apete inAe$;ia" /ran*linH (uH Atun$i 0ino la mine" /ran*linD 1nl9$rimat" sug8ndu %i degetul" /ran*lin p9%i 7n$et 7nainte" 7n be.n9. C8nd aAunse la doi metri de pat" &ason su<l9 7n naiul lui %i luminile se aprinser9. 2intr un $uraA 7nn9s$ut sau din dorin;a de a o aAuta pe Pisi$u;a Pis sau pentru $9 %tia $9 nu are unde s9 <ug9" /ran*lin nu se $linti. (u o rupse la <ug9. R9mase lo$ului hot9r8t %i se uit9 la <a;a lui &ason. 2a$9 &ason ar <i a0ut <runte" s ar <i 7n$runtat la 0ederea re.ultatului de.am9gitor. C Po;i s o sal0e.i pe Pisi$u;a Pis de inAe$;ie da$9 i dai $u m8na ta ni%te otra09 de %oare$i. @ ul nu se au.i" dar /ran*lin 7n;elese. S$oase degetul din gur9. C E%ti un $a$a r9u %i b9tr8nD .ise $opilul. E%ti %i ur8tD Se 7ntoarse %i ie%i din $amer9" prin $oridorul $u <urtunuri 7n$ol9$ite" 7napoi 7n $amera deAoa$9. &ason 7l urm9rea pe e$ran. In<irmierul pri0i $opilul" supra0eghindu l $u aten;ie 7n timp $e se pre<9$ea $9 $ite%te Sogue. /ran*lin nu mai d9dea doi bani pe Au$9rii. Se duse %i se a%e.9 sub o gira<9" $u <a;a la perete. Asta era tot $e putea s9 <a$9 pentru a nu %i mai suge degetul. Cordell urm9rea $u griA9 la$rimile. C8nd 09.u umerii $opilului s$utur8ndu se" in<irmierul merse la el %i i %terse griAuliu la$rimile $u tampoane sterile. Apoi puse tampoanele ude 7n paharul de martini al lui &ason" $are st9tea la re$e 7n <rigiderul din $amera de Aoa$9" al9turi de su$uri de porto$ale %i $utii de Co$a Cola.

CAPITOLUL 1!

(u era delo$ u%or s9 g9se%ti in<orma;ii medi$ale despre do$torul +annibal 3e$ter. 2at <iind dispre;ul lui nem9rginit <a;9 de institu;iile medi$ale %i <a;9 de maAoritatea medi$ilor" nu e surprin.9tor $9 n a a0ut ni$iodat9 un medi$ de <amilie. Spitalul de nebuni $riminali din #altimore" unde st9tuse 7n$his do$torul 3e$ter p8n9 la trans<erul s9u de.astruos 7n &emphis" era a$um 7n$his" o $l9dire p9r9ginit9 a%tept8nd e$hipele de la demol9ri. Poli;ia statului Tennessee <usese ultima $are l a0usese 7n griA9 pe do$torul 3e$ter 7nainte $a a$esta s9 e0ade.e" dar $ei de a$olo sus;ineau $9 n au preluat ni$iodat9 <i%ele lui medi$ale. O<i;erii $are l aduseser9 de la #altimore la &emphis" am8ndoi de$eda;i" semnaser9 pentru pri.onier" nu %i pentru 0reo <i%9 medi$al9. Starling petre$u o .i la tele<on %i 7n <a;a $omputerului" apoi $9ut9 $on$ret prin $amerele de depo.itare a probelor de la Fuanti$o %i din $l9direa E. Edgar +oo0er. S$oto$i prin $amera de probe aglomerat9" pr9<uit9 %i r9u mirositoare a poli;iei din #altimore o diminea;9 7ntreag9 %i apoi petre$u o dup9 amia.9 7nnebunitoare o$up8ndu se de Cole$;ia +annibal 3e$ter" nesortat9" de la #ibliote$a de 2rept /it.hugh &emorial" unde timpul se opre%te 7n lo$ $8nd $ustodele 7n$ear$9 s9 g9seas$9 $heia potri0it9. 3a s<8r%it r9mase $u o singur9 <oaie de h8rtie= eQamenul medi$al super<i$ial <9$ut do$torului 3e$ter $8nd <usese arestat de poli;ia statului &aryland. (u era aneQat9 ni$i o <i%9 medi$al9 anterioar9. Inelle Corey supra0ie;uise demiterii de la Spitalul pentru nebuni $riminali din #altimore %i tre$use la a$ti0it9;i mai interesante 7n Comisia &edi$al9 a statului &aryland. Re<u.ase s9 dis$ute $u Starling 7n birou" a%a $9 se 7nt8lnir9 la bu<etul de la parter. Starling a0ea obi$eiul s9 soseas$9 de0reme la 7nt8lniri %i s9 obser0e de la o distan;9 oare$are pun$tul de 7nt8lnire stabilit. Corey ap9ru eQa$t la ora <iQat9. A0ea $am trei.e$i %i $in$i de ani" era masi09 %i palid9" <9r9 ma$hiaA ori biAuterii. P9rul lung 7i aAungea p8n9 aproape de miAlo$G purta sandale albe $u elasti$. Starling lu9 $8te0a pli$uri de .ah9r de pe ra<tul $u $ondimente %i pri0i $um Corey se a%a.9 la masa $on0enit9. Ai putea $rede $9 to;i protestan;ii arat9 la <el. (u i $hiar a%a. 3a <el $um un lo$alni$ din Caraibe poate deseori s9 re$unoas$9 insula de pe $are pro0ine un altul" tot a%a Starling" $res$ut9 de luterani" o pri0i pe <emeie %i %i spuse 7n sinea ei= Bi&eri!a lui Hri&to&. oate na9arinean# la &u ra8a6#. 1%i s$oase biAuteriile B o br9;ar9 simpl9 %i un $er$el 7n ure$hea ne09t9mat9 B %i le puse 7n po%et9. Ceasul de plasti$ mergea. 1n rest" nu putea <a$e prea multe $u pri0ire la 7n<9;i%area ei. C Inelle CoreyH Srei ni%te $a<eaH Starling du$ea dou9 $e%ti. C Se pronun;9 Eyenelle. (u beau $a<ea. C 3e beau eu pe am8ndou9" 0rei alt$e0aH Eu sunt Clari$e Starling. C (u dores$ nimi$. Srei s9 mi ar9;i un a$t de identitateH C 2esigur" spuse Starling. 2omni%oar9 Corey B pot s9 ;i spun InelleH /emeia ridi$9 din umeri. C Inelle" am ne0oie de aAutor 7ntr o problem9 $are nu te impli$9 personal 7n ni$i un <el. Am ne0oie de 7ndrum9ri $a s9 g9ses$ ni%te dosare de la Spitalul #altimore. Inelle Corey 0orbe%te $u o pre$i.ie eQagerat9 atun$i $8nd 0rea s9 %i eQprime m8nia sau s9 arate $9 %tie bine $e spune. C Am tre$ut prin <a.a asta $u Comisia" la momentul 7n$hiderii spitalului" domni%oar9... C Starling. C 2omni%oar9 Starling. Sei a<la $9 ni$i un pa$ient n a ple$at din spital <9r9 dosar. Sei a<la $9 ni$i un dosar nu a ie%it din spital <9r9 aprobarea unui super0i.or. 1n $eea $e i pri0e%te pe de$eda;i" 2epartamentul S9n9t9;ii nu a a0ut ne0oie de dosarele lor" #iroul de Statisti$9 &edi$al9 nu a 0rut dosarele lor %i" dup9 $8te %tiu" dosarele moarte" adi$9 dosarele $elor de$eda;i" au r9mas la Spitalul #altimore dup9 data ple$9rii mele" iar eu am <ost printre ultimii $are au ple$at. Ca.urile de <ug9 au mers la poli;ia ora%ului %i la biroul %eri<ului. C Ca.urile de <ug9H C Atun$i $8nd $ine0a <uge din spital. Lneori se 7nt8mpla $a a$ei interna;i $u $omportare bun9" $are a0eau anumite pri0ilegii" s9 <ug9. C Ar putea do$torul +annibal 3e$ter s9 <ie $onsiderat un $a. de <ug9H Cre.i $9 dosarul lui ar <i putut s9 aAung9 la <or;ele de ordineH C El nu a <ost un $a. de <ug9. (u a <ost $onsiderat ni$iodat9 un $a. de <ug9 al nostru. (u se a<la 7n $ustodia noastr9 $8nd a <ugit. Odat9 m am dus a$olo" la subsol %i m am uitat la do$torul 3e$ter" i l am ar9tat surorii mele $8nd a 0enit $u b9ie;ii ei. Am o sen.a;ie nepl9$ut9" de <rig" $8nd 7mi amintes$. 3 a st8rnit pe unul dintre $eilal;i s9 arun$e ni%te... O$obor7 0o$eaP sperm9 pe noi. C Era $um0a 0orba de &iggsH A0ea 7ndem8nare.

C &i am s$os din minte 7nt8mplarea. 2ar 7mi amintes$ de tine. Ai 0enit la spital %i ai 0orbit $u /red B $u do$torul Chilton si te ai dus 7n subsol" la 3e$ter" nu i a%aH C 2a. 2o$torul /rederi$* Chilton" dire$torul Spitalului de nebuni $riminali din #altimore" <usese dat disp9rut 7n timp $e se a<la 7n $on$ediu" dup9 e0adarea do$torului 3e$ter. C Rtii $9 /red a disp9rut. C 2a" am au.it. 2omni%oara Corey <abri$9 repede ni%te la$rimi lu$ioase. C Era logodni$ul meu" spuse. El a disp9rut" pe urm9 spitalul a <ost 7n$his" era $a %i $um mi s ar <i pr9bu%it lumea 7n $apD 2a$a n ar <i <ost biseri$a" n a% <i putut s9 dep9%es$ momentul. C 1mi pare r9u" spuse Starling. A$um ai un ser0i$iu bun. C 2ar nu l am pe /red. Era un om a%a de bun..." 7ntre noi era dragoste" o dragoste pe $are n o g9se%ti 7n <ie$are .i. A <ost ales #9iatul Anului 7n li$eu. C &9i s9 <ieD S9 te 7ntreb $e0a" Inelle. 2o$torul Chilton p9stra dosarele 7n biroul lui sau 7n re$ep;ie" unde a0eai dumneata biroulH C Se a<lau 7n dulapurile din perete" 7n biroul lui" dar 7n timp s au 7nmul;it a%a de tare" $9 le am pus 7n <i%ete mari" 7n re$ep;ie. Erau 7ntotdeauna 7n$uiate" <ire%te. C8nd s a 7n$his spitalul" $l9direa a <ost o$upat9 temporar de $lini$a de de.intoQi$are a dependen;ilor de heroin9" %i o mul;ime de lu$ruri au <ost mutate de $olo $olo. C Ai 09.ut 0reodat9 dosarul do$torului 3e$ter" ai umblat $u elH C Sigur. C 1;i aminte%ti s9 <i <ost 0reo radiogra<ie 7n elH Radiogra<iile se a<lau 7mpreun9 $u <i%ele medi$ale sau separatH C Cu... 7mpreun9 $u <i%ele. Erau mai mari $a dosarele %i asta in$omoda. A0eam un aparat Roentgen" dar ni$i un radiolog $u norm9 7ntreag9 $are s9 ;in9 dosare separate. Ca s9 <iu sin$er9" nu mi amintes$ da$9 7n dosarul lui era 0reo radiogra<ie sau nu. EQista o ele$tro$ardiogram9 pe $are /red o ar9ta deseori. 2o$torul 3e$ter B ni$i m9$ar nu mi 0ine s9 i spun do$tor B era $one$tat la ele$tro$ardiogra< $8nd a ata$at o pe biata asistent9. A <ost $e0a monstruos= pulsul nu i s a a$$elerat prea mult $8nd a ata$at o. S a ales $u un um9r dislo$at $8nd in<irmierii l au 7n%<9$at %i l au tras de pe ea. Pentru asta au trebuit s9 i <a$9 radiogra<ie. 2a$9 era dup9 mine" s ar <i ales $u mai multe" nu doar $u un simplu um9r dislo$at. C 2a$9 7;i 0ine 0reo idee re<eritoare la lo$ul unde s ar putea a<la dosarul" ai s9 m9 suniH C Som <a$e $eea $e noi numim o $er$etare global9" spuse domni%oara Corey sa0ur8nd termenul. 2ar nu $red s9 g9sim $e0a. O mul;ime de lu$ruri au <ost abandonate" nu de noi" $i de $ei de la $lini$9. Ce%tile de $a<ea a0eau margini groase" de pe $are li$hidul se prelingea pe pere;ii 0asului. Starling pri0i $um Inelle Corey se dep9rtea.9 greoaie" un personaA $a de $o%mar" %i b9u Aum9tate de $ea%$9 de $a<ea $u un %er0et sub b9rbie. Starling 7n$epea s9 %i re$apete $onta$tul $u sine 7ns9%i. Rtia $9 o deranAea.9 $e0a. Poate era 0orba de lipsa de $o$het9rie" mai r9u $hiar" poate lipsa de stil. O indi<eren;9 <a;9 de lu$rurile $are 7n$8nt9 o$hiul. Poate $9 sim;ea ne0oia a$ut9 de stil. Chiar %i stilul nar$omanelor era mai bine de$8t nimi$ B era o de$lara;ie" indi<erent $9 0oiai s o au.i sau nu. Starling se eQamina" $9ut8nd semne ale snobismului ei" %i aAunse la $on$lu.ia $9 a0ea al naibii de pu;ine moti0e s9 <ie snoab9. Apoi" g8ndindu se la stil" %i o aminti pe E0elda 2rumgo" $are a0ea stil $8t 7n$ape. Iar a$est g8nd o <9$u s9 %i doreas$9 din tot su<letul s9 uite de sine din nou.

CAPITOLUL 11 Ri ast<el" Starling se 7ntoarse a$olo unde 7n$epuse totul pentru ea" la Spitalul pentru nebuni $riminali din #altimore" a$um de.a<e$tat. Se$hea $l9dire $a<enie" $uib al su<erin;ei" e toat9 la$9te %i <erestre oblonite" a$operit9 de gra<<iti" %i a%teapt9 e$hipele de la demol9ri. Institu;ia se a<la 7n de$lin $u mai mul;i ani 7naintea dispari;iei dire$torului ei a<lat 7n $on$ediu" do$torul /rederi$* Chilton. 2e.09luirile ulterioare $u pri0ire la risipa din spital" la administrarea proast9 %i la de$repitudinea $l9dirii 7n sine au determinat la s$urt timp dup9 a$eea oprirea <ondurilor. Lnii pa$ien;i au <ost trans<era;i 7n alte institu;ii" al;ii au murit" iar $8;i0a r9t9$eau pe str9.ile din #altimore $a ni%te .ombi" dependen;i de tora.in9 $a re.ultat al unui program ambulatoriu prost $on$eput" 7n urma $9ruia mai mul;i dintre ei au murit 7nghe;a;i. A%tept8nd 7n <a;a $l9dirii 0e$hi" Clari$e Starling 7%i d9du seama $9 a epui.at toate $elelalte posibilit9;i 7nainte s9 0in9 ai$i to$mai pentru $9 nu 0oia s9 se mai 7ntoar$9 0reodat9 7n a$est lo$. 1ngriAitorul 7nt8r.ie trei s<erturi de or9. Era un b9rbat 08rstni$" masi0" $u un panto< ortopedi$ $are bo$9nea %i o ninsoare est european9 $are putea s9 <i <ost <9$ut9 7n $as9. Respira %uier9tor. O $onduse $9tre o u%9 lateral9 la $are se aAungea $obor8nd $8te0a trepte. 7n$uietoarea <usese s$oas9 de t8lhari" iar u%a era 7n$uiat9 a$um $u un lan; %i dou9 la$9te. Pe 0erigile lan;ului se adunaser9 p8n.e de p9ianAen. Iarba $res$ut9 7n $r9p9turile treptelor g8dil9 gle.nele lui Starling" 7n 0reme $e 7ngriAitorul b8Ab8ia $u $heile. Cerul dup9 amie.ii t8r.ii era a$operit" iar lumina" opa$9 %i <9r9 umbre. C (u $unos$ $l9direa bine" eu numai 0eri<i$ alarma de in$endiu" .ise omul. C Rtii da$9 sunt depo.itate $e0a do$umente ai$iH /i%ete" dosareH El ridi$9 din umeri. C 2up9 spital" au a0ut ai$i $lini$a de de.intoQi$are. Au pus totul 7n subsol" $e0a paturi" $e0a a%ternut" nu %tiu $e era. E r9u a$olo pentru astm" mu$egaiul" <oarte r9u mu$egai. Saltelele de pe paturi erau $u mu$egai" mu$egai r9u pe paturi. (u pot s9 su<lu a$olo. S$9rile m9 omoar9. S a% ar9ta" dar... Starling ar <i <ost bu$uroas9 s9 aib9 un 7nso;itor" $hiar %i pe el" 7ns9 ar <i 7n$etinit o.

C (u" nu i ne0oie. Lnde i biroul dumitaleH C Ln pi$ mai 7n$olo" unde era biroul pentru permise de $ondu$ere. C 2a$9 nu m9 7ntor$ 7ntr o or9... El se uit9 la $eas. C Programul meu se termin9 peste Aum9tate de or9. A&ta !;iar le 4ntre!e e toateG C 2omnule" ai s9 a%tep;i s9 ;i adu$ $heile 7n biroul dumitale. 2a$9 nu m9 7ntor$ 7ntr o or9" sun9 la num9rul de pe $artea asta de 0i.it9 %i arat9 le unde m am dus. 2a$9 nu e%ti a$olo $8nd ies" da$9 ai 7n$his %i te ai dus a$as9" diminea;9 merg personal la %e<ul dumitale %i ;i <a$ raport. 1n plus... 7n plus 0ei <i audiat la /is$" iar situa;ia dumitale 0a <i re0i.uit9 de #iroul de Imigrare %i... %i (aturali.are. 7n;elegiH A% apre$ia un r9spuns" domnule. C S a% <i a%teptat" sigur. (u era ne0oie s9 spune;i asemenea treburi. C &ul;umes$ <oarte mult" domnule" spuse Starling. 1ngriAitorul se prinse $u m8inile sale mari de balustrad9 $a s9 se spriAine ur$8nd $ele $8te0a trepte p8n9 la ni0elul str9.iiG Starling au.i $um se stinge sunetul mersului de<ormat. Apoi 7mpinse u%a %i intr9" aAung8nd pe un palier al s$9rii de in$endiu. /erestrele 7nalte" $u gratii" de pe $asa s$9rii" l9sau s9 intre lumina $enu%ie. Cuget9 da$9 e $a.ul s9 7n$uie u%a 7n urma ei %i se de$ise s9 lege lan;ul 7ntr un nod pe partea interioar9 a u%ii" a%a 7n$8t s o poat9 des$hide da$9 se 7nt8mpla s9 piard9 $heia. 1n in$ursiunile sale anterioare la a.il <9$ute pentru a l $hestiona pe do$torul 3e$ter intrase pe u%a din <a;9" a%a $9 de data a$easta a0u ne0oie de $8te0a $lipe $a s9 se oriente.e. Lr$9 pe s$ara de in$endiu p8n9 la etaAul prin$ipal. /erestrele $u sti$l9 mat9 redu$eau %i mai mult lumina .ilei" iar 7n$9perea se a<la 7n semi7ntuneri$. Cu lanterna ei puterni$9" Starling des$operi un 7ntrerup9tor %i aprinse luminile din ta0an" unde mai eQistau trei be$uri <un$;ionale 7ntr o lustr9 spart9. Capetele t9iate ale <irelor de tele<on .9$eau pe biroul din re$ep;ie. Sandalii $u tuburi de 0opsele <useser9 7n $l9dire. Ln <alus de doi metri Aum9tate $u testi$ule $u tot de$ora peretele re$ep;iei" 7mpreun9 $u ins$rip;ia 1RUMOASO. HAI /I -RA*E$MI$O. L%a $9tre biroul dire$torului era des$his9. Starling se opri 7n prag. A$olo 0enise 7n prima misiune /#I" pe 0remea $8nd 7n$9 mai era 7n preg9tire la Fuanti$o" 7n$9 mai $redea ori$e" 7n$9 mai $redea $9" da$9 po;i <a$e $e ;i se $ere" da$9 i.bute%ti" 0ei <i a$$eptat" indi<erent de ras9" na;ionalitate" religie" seQ" $uloare" indi<erent da$9 e%ti sau nu unul dintre >oamenii de aur?. 2in toate astea mai r9m9sese un singur lu$ru 7n $are $redea. 7n$9 mai $redea $9 poate i.buti. A$olo" 7n a$el birou" do$torul Chilton 7ntinsese spre ea m8na unsuroas9" a$olo se d9duse la ea. A$olo <9$use el nego; $u se$rete %i tr9sese $u ure$hea %i" $re.8nd $9 e la <el de inteligent $a +annibal 3e$ter" luase de$i.ia $are 7i permisese lui 3e$ter s9 e0ade.e $u at8ta 09rsare de s8nge. &asa de lu$ru a lui Chilton r9m9sese 7n $amer9" dar nu mai eQista s$aun" <iind su<i$ient de mi$ $a s9 poat9 <i <urat. Sertarele erau goale" $u eQ$ep;ia unei tablete de aspirin9 .drobit9. 1n birou r9m9seser9 dou9 <i%ete. A0eau 7n$uietori simple pe $are Starling" <ost agent tehni$" le des$uie 7n mai pu;in de un minut. Ln send0i% us$at 7ntr o pung9 de h8rtie %i ni%te <ormulare r9mase de la $lini$a de de.intoQi$are se a<lau 7ntr unui dintre sertarele de Aos" 7mpreun9 $u un spray pentru 7mprosp9tarea respira;iei" un tub de lo;iune pentru p9r %i $8te0a pre.er0ati0e. Starling se g8ndi la subsolul $u aspe$t de <ort9rea;9 al a.ilului" unde tr9ise do$torul 3e$ter timp de opt ani. (u 0oia s9 mearg9 a$olo. Putea s9 %i <oloseas$9 tele<onul $elular pentru a soli$ita un e$hipaA al poli;iei lo$ale $are s9 $oboare 7n subsol $u ea. Putea $ere biroului din #altimore s9 trimit9 un alt agent /#I $u ea. 2up9 amia.a $enu%ie era pe s<8r%ite %i nu putea ni$i$um s9 e0ite tra<i$ul orei de 08r< din @ashington. 2a$9 mai a%tepta" 0a <i %i mai r9u. Se spriAini de biroul lui Chilton <9r9 s9 i pese de pra< %i 7n$er$9 s9 se hot9ras$9. Credea 7ntr ade09r $9 pot eQista dosare 7n subsol sau era atras9 de lo$ul unde l a 09.ut pentru prima oar9 pe +annibal 3e$terH 2a$9 Starling 7n09;ase $e0a despre sine pe par$ursul $arierei 7n r8ndul <or;elor de ordine" 7n09;ase $9 nu e o amatoare de sen.a;ii tari %i $9 ar <i <eri$it9 s9 nu mai simt9 <ri$a ni$iodat9. 2ar era posibil s9 eQiste dosare 7n subsol. Putea s9 a<le 7n $in$i minute. 1%i amintea .gomotul metali$ <9$ut de u%ile de maQim9 se$uritate 7n urma ei $8nd" $u ani 7n urm9 $obor8se 7n subsol. 7n e0entualitatea $9 0reo u%9 ar putea s9 se 7n$hid9 7n urma ei de data a$easta" sun9 la biroul /#I din #altimore" le spuse $elor de a$olo unde se a<l9 %i se 7n;elese $u ei s9 i sune din nou peste o or9" $a s9 i anun;e $9 a ie%it. 3uminile <un$;ionau pe s$9rile din interiorul $l9dirii" pe unde Chilton o $ondusese spre subsol $u ani 7n urm9. Ai$i 7i eQpli$ase pro$edurile de se$uritate <olosite 7n abordarea lui +annibal 3e$ter" iar ai$i se

oprise" sub a$est be$" $a s9 i arate <otogra<ia Pe $are o purta 7n porto<el" a asistentei a $9rei limb9 o m8n$ase do$torul 3e$ter 7n timpul unei 7n$er$9ri de $onsulta;ie medi$al9. 2a$9 um9rul a$estuia <usese dislo$at atun$i" trebuia $u siguran;9 s9 eQiste o radiogra<ie. Ln $urent de aer de pe s$9ri 7i atinse g8tul" $a %i $um ar <i <ost pe unde0a o <ereastr9 des$his9. Pe palier se g9sea o $utie de la hamburgeri &$2onaldIs %i %er0e;ele de h8rtie 7mpr9%tiate. O $ea%$9 p9tat9 7n $are <useser9 <asole. Gunoaie. 7ntr un $ol;" eQ$remente %i %er0e;ele. 3umina se oprea la $ap9tul palierului" 7nainte de u%a mare de o;el $are du$ea spre se$torul $elor 0iolen;i" a$um des$his9 %i <iQat9 la perete. 3anterna lui Starling $uprinse $in$i $elule 7n <as$i$ulul de lumin9 puterni$" amplu. 1ndrept9 lanterna spre <undul $oridorului <ostei se$;ii de maQim9 se$uritate. 3a $ap9tul 7ndep9rtat se a<la $e0a 0oluminos. Imaginea u%ilor de la $elule st8nd des$hise era stranie. Pe podea" pretutindeni" se g9seau ambalaAe %i $e%ti de $arton. O $utie de su$" 7nnegrit9 7n urma utili.9rii pentru inhalarea de droguri" .9$ea pe masa <ostului in<irmier. Starling 7n$er$9 7ntrerup9toarele de lumin9 din spatele pupitrului in<irmierului. (imi$. S$oase tele<onul mobil. 3edul ro%u p9rea eQtrem de str9lu$itor 7n 7ntuneri$. Tele<onul nu era de ni$i un <olos sub p9m8nt" dar ea rosti tare= Barr>. mut# !amionul la intrarea lateral#. A5u un re8le!tor. O &# ai nevoie 5e ni%te !#ru!ioare !a &# 5u!i lu!rurile a&tea e &!#ri 4n &u&... M5a. ;ai 4n!oa!e?. Apoi strig9 7n be.n9= C Aten;ie" 0oi de a$oloD Sunt agent <ederal. 2a$9 lo$ui;i ilegal ai$i" sunte;i liberi s9 ple$a;i. ( am s9 09 areste.. (u m9 interesa;i. 2a$9 09 7ntoar$e;i dup9 $e 7mi termin eu treburile" nu mi pas9. Pute;i ie%i a$um. 2a$9 7n$er$a;i s9 m9 7mpiedi$a;i 7n 0reun <el" 0e;i a0ea de suportat 09t9m9ri $orporale $8nd am s9 09 $iuruies$ <undulD &ul;umes$. So$ea ei re0erber9 pe $oridor" unde at8;ia oameni strigaser9 p8n9 nu mai a0useser9 glas %i roseser9 gratiile $u gingiile dup9 $e n au mai a0ut din;i. Starling 7%i aminti pre.en;a 7n$uraAatoare a uria%ului in<irmier" #arney" $8nd 0enise s9 l $hestione.e pe do$torul 3e$ter. Curtoa.ia $iudat9 $u $are #arney %i do$torul 3e$ter se tratau re$ipro$. A$um" ni$i urm9 de #arney. O amintire de la %$oal9 7i tre$u prin minte %i" $a eQer$i;iu de dis$iplin9" 7%i impuse s9 %i aminteas$9= E!ou 5e a%i 4n amintiri HBe !#rarea !e n$am umblat vreo5at# HS re oarta !e n$am 5e&!;i& vreo5at# 4n 2r#5ina 5e tran5a8iri. Gr9dina de tranda<iri" da" sigur. Asta nu era 7n ni$i un $a. gr9din9 de tranda<iri. Starling" $are <usese 7ndemnat9 7n editorialele re$ente s9 %i uras$9 pistolul 7n a$eea%i m9sur9 $a %i pe sine" des$operi $9 atingerea armei nu era $8tu%i de pu;in detestabil9 atun$i $8nd se sim;ea nelini%tit9. E di<i$il s9 ;i p9.e%ti $on$omitent ambele <lan$uri %i imperati0 s9 nu la%i pe nimeni 7n urm9. 2e unde0a pi$ura ap9. Rame de paturi demontate %i a%e.ate sti09 7n $elule. 7n altele" saltele. Pe miAlo$ul $oridorului era ap9 %i Starling" mereu griAulie $u panto<ii" 7nainta pe $oridor p9%ind $8nd pe o parte a b9l;ii 7nguste" $8nd pe $ealalt9. 7%i aminti s<atul lui #arney $u ani 7n urm9" $8nd $elulele erau lo$uite= ""R9m8i pe miAlo$ul $oridorului?. Iat9 %i <i%etele. Pe miAlo$ul $oridorului" p8n9 la $ap9t" ra.a lanternei 7nt8lni un oli0 mat. Iat9 $elula $are <usese o$upat9 de &iggs $el multiplu" pe l8ng9 $are detestase $el mai mult s9 trea$9. &iggs" $are i a %optit obs$enit9;i %i a arun$at <luide organi$e. &iggs" pe $are do$torul 3e$ter l a u$is determin8ndu l s9 %i 7nghit9 limba $ea mi.erabil9. Iar dup9 moartea lui &iggs" Sammie a o$upat $elula a$eea. Sammie" a $9rui poe.ie a l9udat o do$torul 3e$ter" $u un e<e$t uimitor asupra poetului. 1l putea au.i %i a$um pe Sammie strig8ndu %i 0ersurile $8t putea de tare= @RAU SMER* LA ISUS @RAU SMER* CU CRIS- BO SMER* CU ISUS IOS CUMI)-E IOS -RIS1n$9 mai a0ea pe unde0a teQtul s$ris $hinuit $u $reionul. 1n $elul9 se g9seau a$um tean$uri de saltele %i baloturi de a%ternut legate str8ns. Ri" 7n $ele din urm9" $elula do$torului 3e$ter. &asa .dra09n9 unde $itea el 7n$9 mai era 7n%urubat9 7n podea" 7n miAlo$ul $amerei. S$8ndurile disp9ruser9 de pe ra<turile unde st9tuser9 $9r;ile lui" dar ramele mai erau 7n$9 prinse 7n .id. Starling ar <i trebuit s9 se 7ndrepte spre <i%ete" dar nu se putea desprinde de $elul9. A$olo a0usese $ea mai remar$abil9 mt8lnire din 0ia;a ei. A$olo <usese uimit9" %o$at9" surprins9. A$olo au.ise despre sine lu$ruri at8t de teribil de ade09rate" 7n$8t i au <9$ut mintea s9 r9sune $a un $lopot uria%. Soia s9 intre 7n $elul9. Soia s9 intre" 7%i dorea asta a%a $um 7;i dore%ti s9 sari de la bal$on" a%a $um lu$iul %inelor de $ale <erat9 te ispite%te $8nd au.i un tren apropiindu se.

Starling roti <as$i$ulul lanternei 7n Aurul ei" se uit9 la spatele <i%etelor a%e.ate 7n r8nd" tre$u ra.a de lumin9 peste $elulele din apropiere. Curio.itatea o purt9 peste prag. Se opri 7n miAlo$ul $elulei 7n $are petre$use do$torul 3e$ter opt ani de .ile. 1i o$up9 lo$ul" unde 7l 09.use pe el st8nd 7n pi$ioare" %i se a%tepta s9 simt9 un <ior" dar nu sim;i nimi$. Puse pistolul %i lanterna pe mas9 atent9 $a lanterna s9 nu se rostogoleas$9 %i %i lipi palmele de t9blie" dar palmele ei nu sim;ir9 de$8t <irimituri. Lna peste alta" e<e$tul era de.am9gitor. Celula era la <el de despuiat9 de <ostul ei lo$atar pe $8t e pielea lep9dat9 a unui %arpe $are a n9p8rlit. Starling se g8ndi atun$i $9 a aAuns s9 7n;eleag9 $e0a= moartea %i primeAdia nu au ne0oie s9 0in9 prin $ap$ane. Ele pot s9 ;i apar9 7n respira;ia dul$e a $elor dragi. Sau 7ntr o dup9 amia.9 7nsorit9" 7ntr o pia;9 de pe%te" unde se aude Ma!arena dintr un di<u.or. 3a treab9D /i%etele se 7n%irau pe 0reo doi metri %i Aum9tate" 7n total patru <i%ete 7nalte p8n9 la b9rbie. /ie$are a0ea $in$i sertare" $u o singur9 7n$uietoare deasupra sertarului de sus. (i$i unul nu era 7n$uiat. Toate erau pline $u <i%e" unele 0oluminoase" toate 7n dosare. 2osare 0e$hi din $arton marmorat" 7nmuiate de 0reme" %i dosare mai noi" $a<enii. /i%ele de s9n9tate ale unor oameni mor;i" 7nregistrate 7n$9 de la des$hiderea spitalului" 7n 1!U5. Erau a%e.ate aproQimati0 7n ordine al<abeti$9" unele materiale puse de a dreptul 7n tean$uri" 7n spatele dosarelor" 7n sertarele lungi. Starling le r9s<oi $u repe.i$iune" ;in8nd lanterna grea pe um9r %i tre$8ndu %i degetele m8inii libere printre dosare" dorindu %i s9 <i adus o lantern9 mi$9 pe $are s o poat9 ;ine 7ntre din;i. 7ndat9 $e reu%i s9 prind9 logi$a a%e.9rii dosarelor" putu s9 sar9 peste sertare 7ntregi" peste $ele $u litera '" <oarte pu;ine $u F" aAunse la L %i" brus$" 7l 09.u= 3e$ter" +annibal Starling trase a<ar9 dosarul lung" $a<eniu" 7l pip9i pe dat9 7n $9utare negati0ului ;eap9n al radiogra<iei" puse dosarul deasupra $elorlalte %i l des$hise... $a s9 a<le istori$ul medi$al al r9posatului I. E. &iggs. /ir ar a naibii de treab9D &iggs p9rea s9 $ontinue s o b8ntuias$9 din morm8nt. Puse dosarul pe <i%et %i tre$u 7n grab9 la litera M. 2osarul lui &iggs se a<la a$olo" 7n ordine al<abeti$9. Gol. Gre%eala $elui $are a%e.ase dosareleH Pusese $ine0a din gre%eal9 do$umentele despre &iggs 7n $operta lui +annibal 3e$terH Par$urse toate dosarele $u M $9ut8nd o <i%9 <9r9 $opert9. Se 7ntoarse la '" $on%tient9 de o s8$8ial9 $res$8nd9. &irosul nepl9$ut al lo$ului o deranAa tot mai mult. 1ngriAitorul a0ea dreptate" era greu s9 respiri 7n lo$ul a$ela. Par$ursese Aum9tate din dosarele $u ' $8nd 7%i d9du seama $9 duhoarea... de0enea rapid tot mai puterni$9. 1n spatele ei se au.i un ples$9it slab %i ea se 7ntoarse" $u lanterna ridi$at9 gata de lo0itur9" $ealalt9 m8n9 stre$ur8ndu se repede sub pulo0er" spre patul pistolului. Ln b9rbat 7nalt" 7mbr9$at 7n $8rpe soioase st9tea 7n ra.a lanternei ei" $u un pi$ior" <oarte um<lat" 7n ap9. Jinea o m8n9 departe de $orp. 1n $ealalt9 ;inea un $iob de <ar<urie. Lnul din pi$ioare %i ambele t9lpi 7i erau legate $u <8%ii de $ear%a<. C Salut" spuse el" $u limba 7ngro%at9 de o mi$o.9 bu$al9. Starling 7i sim;ea respira;ia de la doi metri. &8na ei tre$u" pe sub Aa$het9" de la pistol la spray ul parali.ant. C Salut" r9spunse Starling. Srei" te rog" s9 te lipe%ti de gratiiH #9rbatul nu se mi%$9. C E%ti IsusH C (u" spuse Starling. (u sunt Isus. So$ea. Starling 7%i amintea 0o$ea. C E%ti IsusHH Chipul lui se $rispase. @o!ea. Hai. 23n5e%te$teG C Salut" Sammie" spuse ea. Ce mai <a$iH To$mai m9 g8ndeam la tine. Ce i $u SammieH In<orma;ia" rea$tuali.at9 prompt" nu era to$mai 7n$uraAatoare. >A pus $apul mai$9 sii pe talerul de $ole$t9 7n 0reme $e adunarea $8nta D#$i Domnului Ce Ai Mai Bun. A spus $9 e $el mai bun lu$ru al s9u. #iseri$a #aptist9 dintr o lo$alitate oare$are. E <urios" spunea do$torul 3e$ter" $9 Isus 7nt8r.ie a%a de mult.? C E%ti IsusH 7ntreb9 el iar" pl8ng9re; de data asta. #9g9 m8na 7n bu.unar %i s$oase un rest de ;igar9" unul bun" de 0reo $in$i $entimetri. 7l puse pe $iobul de <ar<urie %i l 7ntinse spre ea" o<erindu i l. C Sammie" 7mi pare r9u" nu sunt Isus. Eu sunt... Sammie de0eni brus$ li0id" <urios $9 ea nu e Isus" %i 0o$ea lui bubui de a lungul $oridorului umed= @RAU SMER* LA ISUS @RAU SMER* CU CRIS- HA))IBAL C Ridi$9 $iobul de <ar<urie" $u marginea t9ioas9 $a un bri$i" %i <9$u un pas spre Starling" a$um $u ambele pi$ioare 7n ap9 %i $hipul $ontorsionat" m8na liber9 7n$le%t8ndu se 7n aer" 7n spa;iul dintre ei. Starling sim;i duritatea <i%etelor 7n spatele ei. C Po;i s9 mergi $u Isus. 2a$9 e%ti $uminte" re$it9 ea r9spi$at %i tare" $a %i $um el s ar <i a<lat <oarte departe.

C 1m hm" <9$u Sammie $alm %i se opri. Starling $9ut9 7n po%et9 %i g9si un baton de $io$olat9. C Sammie" am un Sni$*ers. 1;i pla$e Sni$*ersH El nu .ise nimi$. Starling puse $io$olata pe dosarul $a<eniu %i l 7ntinse spre el" a%a $um <9$use el $u <ar<uria. Sammie mu%$9 din $io$olat9 <9r9 s9 s$oat9 ambalaAul" s$uip9 h8rtia %i mu%$9 din nou" p8n9 aAunse la Aum9tate. C Sammie" a mai <ost $ine0a ai$iH El 7i ignor9 7ntrebarea" puse restul de $io$olat9 pe <ar<urie %i disp9ru 7n spatele unui 0ra< de saltele din 0e$hea lui $elul9. C Ce naiba mai e %i astaH se au.i o 0o$e de <emeie. &ul;umes$" Sammie. C Cine e%tiH strig9 Starling. C Ce dra$uI te interesea.9H C Tr9ie%ti ai$i $u SammieH C Sigur $9 nu. Am 0enit la 7nt8lnire. Cre.i $9 ne po;i l9sa 7n pa$eH C 2a. R9spunde mi la 7ntrebare. 2e $8nd e%ti ai$iH C 2ou9 s9pt9m8ni. C A mai <ost $ine0a ai$iH C (i%te $9$9nari pe $are Sammie i a pus pe <ug9. C Sammie te ap9r9H C Pune te $u mine %i ai s9 a<liD Eu pot s9 merg" a%a $9 adu$ m8n$are" el are un lo$ sigur unde s9 m8n$9m. &ul;i oameni au aranAamente din astea. C E 0reunul dintre 0oi integrat 7n 0reun programH Sre;i s9 <i;iH S9 pot aAuta. C El a <ost. Ie%i 7n lume" <a$i $e ;i spun $retinii 9ia %i dup9 a$eea te 7ntor$i la $eea $e %tii de dinainte. Ce $au;iH Ce 0reiH C (i%te dosare. C 2a$9 nu s ai$i" probabil $9 le a <urat $ine0a" $8t de de%tept trebuie s9 <ii $a s9 te prin.iH C SammieH $hem9 Starling. SammieH Sammie nu r9spunse. C A adormit" spuse prietena lui. C 2a$9 las ni%te bani ai$i" ai s9 $umperi $e0a de m8n$areH C (u" am s9 $ump9r b9utur9. &8n$are po;i s9 g9se%ti. (u po;i g9si b9utur9. Se.i s9 nu te po$neas$9 $lan;a peste bu$i $8nd ie%iD C 3as banii pe mas9" spuse Starling. 1i 0eni s o ia la <ug9" dar 7%i aminti $um ple$ase de la do$torul 3e$ter" $um se ;inuse tare %i p9%ise mai departe spre $eea $e era pe atun$i insula $alm9 a pupitrului de in<irmier al lui #arney. 1n lumina de pe s$9ri" Starling s$oase din porto<el o ban$not9 de dou9.e$i de dolari. O l9s9 pe biroul .g8riat" abandonat al lui #arney %i deasupra ei a%e.9 o sti$l9 goal9 de 0in" $a s o ;in9 lo$ului. 2es<9$u o pung9 de plasti$ %i puse 7n ea $operta dosarului 3e$ter $u datele despre &iggs 7n ea %i $operta goal9 a dosarului &iggs. C 3a re0edere. 3a re0edere" SammieD strig9 ea $9tre b9rbatul $are d9duse o$ol lumii %i apoi se 7ntorsese la iadul pe $are 7l $uno%tea. Ar <i 0rut s9 i spun9 $9 sper9 $9 Isus 0a 0eni $ur8nd" dar p9rea $e0a prea $araghios pentru a <i rostit. Starling ur$9 s$9rile %i se 7ntoarse la lumin9" $a s9 $ontinue" la r8ndul ei" s9 dea o$ol lumii.

CAPITOLUL 12 2a$9 eQist9 depouri pe drumul spre iad" trebuie s9 semene $u intrarea pentru ambulan;e de la Spitalul General &aryland &iseri$ordia. Peste 0aierul stins al sirenelor %i 0aietele 0ie;ilor $e se stingeau" $l9n;9nitul bran$ardelor" peste ;ipete %i strig9te" $oloanele de aburi din $anale se ridi$9 7n 7ntuneri$ul nop;ii pre$um st8lpul de <o$ al lui &oise" 7nro%ite de neonul pe $are s$rie UR*E)+0" iar .iua se trans<orm9 7ntr un para0an de $ea;9. #arney ie%i din perdeaua de abur $u umerii puterni$i str8n%i 7n hain9 %i $apul tuns s$urt aple$at 7nainteG str9b9tu pa0aAul $r9pat $u pa%i lungi" 7ndrept8ndu se spre r9s9rit" spre diminea;9. Ple$a de la sluAb9 $u dou9.e$i %i $in$i de minute mai t8r.iuG poli;ia adusese la spital un proQenet drogat $u un glon; 7n el" $9ruia 7i pl9$ea s9 se lupte $u <emeile" iar asistenta %e<9 7l rugase pe #arney s9 mai r9m8n9. 1ntotdeauna $8nd internau un pa$ient 0iolent" 7l rugau pe #arney s9 r9m8n9. Clari$e Starling se uit9 la #arney de sub gluga mare a Aa$hetei %i l l9s9 s9 par$urg9 o Aum9tate de $0artal pe $ealalt9 parte a str9.ii 7nainte s9 %i ridi$e geanta pe um9r %i s9 l urme.e. C8nd 7l 09.u $9 tre$e pe l8ng9 par$are %i pe l8ng9 sta;ia de autobu." respir9 u%urat9. A0ea s9 <ie mai u%or s9 l urm9reas$9 pe Aos. (u era sigur9 unde anume lo$uie%te %i trebuia s9 a<le 7nainte $a el s o 0ad9. Cartierul din spatele spitalului era lini%tit" mun$itores$" miQt sub aspe$t rasial. Ln $artier unde 7;i pui 7n$uietori bune la ma%in9" dar n ai ne0oie s9 iei bateria 7n $as9 peste noapte %i unde $opiii se pot Au$a pe a<ar9. 2up9 trei $0artale" #arney a%tept9 $a o dub9 s9 elibere.e tre$erea de pietoni %i se 7ndrept9 spre nord" pe o strad9 $u $ase mi$i" unele $u trepte de marmur9 %i gr9dini bine 7ngriAite. Cele $8te0a 0itrine goale erau

inta$te" iar geamurile" proasp9t sp9late. &aga.inele 7n$epeau s9 se des$hid9G pe strad9 tre$eau $8;i0a oameni. Camioanele par$ate peste noapte de ambele p9r;i ale str9.ii 7i blo$ar9 0ederea lui Starling 0reme de Aum9tate de minut" ast<el $9 7l aAunse din urm9 pe #arney <9r9 s9 %i dea seama $9 a$esta s a oprit. Era eQa$t 7n dreptul lui" de $ealalt9 parte a str9.ii" $8nd 7l 09.u. Poate $9 %i el o 09.use" nu era sigur9. #arney st9tea $u m8inile 7n bu.unarele Aa$hetei %i $apul aple$at 7nainte" pri0ind pe sub spr8n$ene $e0a $e mi%$a 7n miAlo$ul str9.ii. Ln porumbel mort .9$ea pe drum" $u penele <lutur8nd 7n $urentul is$at de ma%inile 7n tre$ere. Pere$hea p9s9rii moarte d9dea o$oale le%ului" pri0indu l ;int9" $apul mi$ mi%$8ndu se la <ie$are pas al pi$ioarelor sale ro.alii. Se rotea 7ntruna" murmur8nd pe limba dul$e a porumbeilor. Tre$ur9 mai multe ma%ini %i o dub9" iar pas9rea r9mas9 7n 0ia;9 abia reu%i s9 le e0ite" $u de$ol9ri pre$ipitate de ultim9 $lip9. Poate $9 #arney 7i arun$9 o pri0ire" Starling nu era sigur9. Trebuia s9 mearg9 7nainte" alt<el a0ea s9 <ie des$operit9. C8nd se uit9 peste um9r" 09.u $9 #arney se ghemuise 7n miAlo$ul str9.ii" $u o m8n9 ridi$at9 spre ma%ini. Ea d9du $ol;ul %i" ie%it9 din ra.a pri0irii lui" 7%i de.br9$9 Aa$heta $u glug9" s$oase din sa$o%9 un pulo0er" o %ap$9 $u $o.oro$ %i o geant9 de gimnasti$9 %i se s$himb9 rapid" 7nghesuind Aa$heta %i sa$o%a 7n geanta de sport %i 7ndes8ndu %i pletele sub %ap$9. Se ameste$9 printre ni%te <emei de ser0i$iu $are se 7ndreptau spre $as9 %i intr9 din nou pe strada lui #arney. A$esta ;inea porumbelul mort 7n palmele <9$ute $9u%. Cu un %uierat al aripilor" pere$hea lui .bur9 7n sus" spre s8rmele de deasupra $apului %i l pri0i. #arney a%e.9 pas9rea moart9 pe iarba unei pelu.eG 7i nete.i penele. Apoi ridi$9 <a;a sa larg9 spre pas9rea de pe s8rm9 %i i .ise $e0a. 2up9 $e el se 7ndep9rt9" porumbelul supra0ie;uitor $obor7 7n iarb9 %i $ontinu9 s9 dea o$ol pere$hii sale. #arney nu se uit9 7n urm9. S9.8ndu l $9 ur$9 treptele unei $ase" $8te0a sute de metri mai 7n$olo" %i %i $aut9 $heile" Starling alerg9 Aum9tate de $0artal $a s9 l aAung9 din urm9 7nainte $a el s9 des$uie u%a. C #arney" salutD Se 7ntoarse pe s$9ri <9r9 grab9 %i se uit9 la ea. Starling uitase $9 o$hii lui #arney erau neobi%nuit de dep9rta;i. S9.u 7n ei inteligen;9 %i per$epu mi$ul $li$ ele$troni$ de re$unoa%tere. 1%i s$oase %ap$a %i %i l9s9 p9rul liber. C Sunt Clari$e Starling. &9 mai ;ii minteH Sunt... C Agenta" .ise #arney <9r9 intona;ie. Starling 7%i lipi palmele una de alta %i 7n$u0iin;9 din $ap. C &9 rog... da" a%a e. #arney" trebuie s9 dis$ut $u tine. (imi$ o<i$ial" am ne0oie s9 mi r9spun.i la ni%te 7ntreb9ri. #arney $obor7 s$9rile. Chiar %i dup9 $e aAunse pe trotuar" 7n <a;a lui Starling" ea tot mai trebuia s9 se uite 7n sus $a s9 i 0ad9 <a;a. 2ar statura lui uria%9 n o <9$ea s9 se simt9 amenin;at9" $um s ar <i sim;it un b9rbat. C O<i;er Starling" 0rei s9 $onsemne.i $9 nu mi s au $itit drepturileH A0ea o 0o$e pi;ig9iat9 %i aspr9" $a 0o$ea lui Tar.an 7ntru$hipat de Eohnny @eismuller. C Categori$. (u ;i am spus poe.ia. Re$unos$. C Ce ar <i s9 spui asta 7n geanta taH Starling des$hise geanta %i 0orbi 7n ea $u 0o$e tare" de par$9 7n9untru s ar <i a<lat 0reun spiridu%. C (u i am spus poe.ia lui #arneyG nu 7%i $unoa%te drepturile. C E un lo$al mai 7n$olo unde au $a<ea buni$i$9" .ise #arney. Pornir9 7ntr a$olo. C C8te %ep$i ai 7n geanta aiaH C Trei" r9spunse ea. C8nd mi$robu.ul $u semnul $on0en;ional indi$8nd persoane handi$apate la bord tre$u pe l8ng9 ei" Starling remar$9 <aptul $9 pasagerii se uit9 la ea" dar su<erin.ii sunt adesea preo$upa;i de seQ" a%a $um au %i dreptul s9 <ie. #9rba;ii tineri dintr o ma%in9 a<lat9 la urm9toarea interse$;ie o pri0ir9 la r8ndul lor" 7ns9 nu spuser9 nimi$" din $au.a lui #arney. Ori$e obie$t ie%ind pe geam ar <i atras aten;ia lui Starling B o preo$upa r9.bunarea bandei Crip " dar pri0irile $u sub7n;eles trebuiau suportate. C8nd ea %i #arney intrar9 7n $a<enea" mi$robu.ul $oti pe o alee $a s9 7ntoar$9 %i apoi ple$9 pe a$ela%i drum pe $are 0enise. Trebuir9 s9 a%tepte eliberarea unui separeu 7n lo$alul aglomerat" 7n 0reme $e $helnerul r9$nea 7n hindi la bu$9tarul $are mane0ra bu$9;ile de $arne $u ni%te $le%ti lungi %i o eQpresie 0ino0at9 pe $hip. C +ai s9 m8n$9m" spuse Starling dup9 $e se a%e.ar9. Ln$hiul Sam <a$e $inste. Cum 7;i merge" #arneyH

C SluAba e bun9. C Ce sluAb9 aiH C In<irmier. C &9 g8ndeam $9 e%ti deAa asistent sau poate student la medi$in9. #arney ridi$9 din umeri %i se 7ntinse s9 ia <ri%$a. Se uit9 la Starling. C Te au pus la .id pentru $ ai 7mpu%$at o pe E0eldaH C R9m8ne de 09.ut. Ai $unos$ut oH C Am 09.ut o o dat9" $8nd l au adus la spital pe b9rbatul ei" 2iAon. Era mort" s a golit de s8nge sub o$hii lor $hiar 7nainte s9 l ur$e 7n ambulan;9. (u mai a0ea pi$ de s8nge 7n $orp $8nd a aAuns la noi. Ea nu 0oia s9 l lase din bra;e %i a 7n$er$at s9 se lupte $u asistentele. A trebuit $a eu s9... 7n;elegi... /rumoas9 <emeieD Ri puterni$9 pe deasupra. ( au adus o la spital dup9 $e... C (u" au pronun;at de$esul la <a;a lo$ului. C A%a m am g8ndit %i eu. C #arney" dup9 $e l ai predat pe do$torul 3e$ter 7n m8inile $elor din Tennessee... C (u s au purtat $i0ili.at $u el. C 2up9 $e... C Ri a$um sunt mor;i $u to;ii. C 2a. Pa.ni$ii lui au reu%it s9 r9m8n9 7n 0ia;9 trei .ile. Tu te ai o$upat de do$torul 3e$ter 0reme de opt ani. C (umai %ase. El se a<la deAa a$olo $8nd m am angaAat. C Cum ai reu%it" #arneyH 2a$9 nu te deranAea.9 $9 te 7ntreb" $um ai reu%it s9 supra0ie;uie%ti lu$r8nd $u elH (u era 0orba doar de purtare $i0ili.at9. #arney 7%i pri0i imaginea oglindit9 7n lingur9" mai 7nt8i pe partea $on0eQ9" apoi pe $ea $on$a09" %i se g8ndi $8te0a $lipe. C 2o$torul 3e$ter a0ea maniere per<e$te" nu rigide" $i <leQibile %i elegante. Eu <9$eam ni%te $ursuri prin $oresponden;9" iar el 7mi 7mp9rt9%ea din $uno%tin;ele sale. Asta nu 7nseamn9 $9 nu m ar <i omor8t da$9 ar <i a0ut o$a.ia C O tr9s9tur9 anume a unei persoane nu eQ$lude ni$i o alt9 tr9s9tur9. Pot s9 tr9ias$9 al9turi" $ele bune %i $ele groa.ni$e deopotri09. So$rate a spus o $u mult mai bine. 1ntr o $elul9 de maQim9 se$uritate nu ;i po;i permite s9 ui;i asta" ni$i o $lip9. 2a$9 ;ii minte asta" n ai probleme. Poate do$torul 3e$ter a regretat $9 mi a 0orbit despre So$rate. Pentru #arney" $9ruia 7i lipsea de.a0antaAul edu$a;iei standard" So$rate era o eQperien;9 nou9" asem9n9toare $u o nou9 $uno%tin;9. C Se$uritatea era $lar demar$at9 de dis$u;iile noastre" un lu$ru $omplet di<erit. Se$uritatea nu a0ea ni$iodat9 nimi$ personal 7n ea" ni$i m9$ar atun$i $8nd trebuia s9 i re;in $oresponden;a sau s9 l pun 7n $9ma%9 de <or;9. C Sorbeai mult $u do$torul 3e$terH C Lneori tre$eau luni 7ntregi <9r9 $a el s9 s$oat9 o 0orb9" iar alteori 0orbeam" seara t8r.iu" dup9 $e 7n$etau strig9tele. 2e <apt" urmam $ursurile a$elea prin $oresponden;9 %i nu %tiam o iot9. Tot el mi a ar9tat o lume 7ntreag9" 7n ade09ratul sens al $u08ntului= Suetonius" Gibbon" toate astea. #arney ridi$9 $ea%$a. A0ea o dung9 porto$alie de #etadine pe o .g8rietur9 proasp9t9 pe dosul palmei. C Ji a tre$ut 0reodat9 prin minte" dup9 $e a e0adat" $9 ar putea s9 0in9 dup9 tineH #arney $l9tin9 ;easta sa uria%9. C &i a spus o dat9 $9" ori$8nd e ><e.abil?" pre<er9 s9 m9n8n$e ne$iopli;i. >(e$iopli;ii slobo.i?" 7i numea el. #arney r8se" o pri0eli%te rar9. A0ea din;i mi$i $a de $opil" iar 7n 0eselia lui eQista o not9 mania$al9" $a 7n$8ntarea unui ;8n$ $are 7mproa%$9 iute $u m8n$area adunat9 strategi$ 7n gur9 mutra 0reunui un$hi din $ale a<ar9 de sentimental. Starling se 7ntreb9 da$9 nu $um0a a petre$ut prea mult timp sub p9m8nt" $u nebunii. C 2ar 7n $e te pri0e%te pe tine" ;i s a 7nt8mplat 0reodat9 s9 te sim;i... speriat9 dup9 $e a e0adatH Te ai g8ndit $9 ar putea s9 ;i pun9 g8nd r9uH 7ntreb9 #arney. C (u. C 2e $eH C Pentru $9 a spus $9 n o 0a <a$e.

R9spunsul p9ru anormal de mul;umitor pentru am8ndoi. Sosir9 ou9le $omandate. #arney %i Starling erau 7n<ometa;i" a%a $9 m8n$ar9 <9r9 pau.9 timp de $8te0a minute. Apoi... C #arney" $8nd do$torul 3e$ter a <ost trans<erat la &emphis" ;i am $erut desenele <9$ute de el" $ele din $elul9 %i mi le ai adus. Ce s a 7nt8mplat $u restul lu$rurilor B $9r;i" .iareH Spitalul nu mai are ni$i m9$ar <i%a lui medi$al9. C Au 0enit trans<orm9rile a$elea mari... #arney se opri $a s9 %i adauge sare 7n m8n$are. C Au <ost ni%te trans<orm9ri mari" %tii" la spital. & au $on$ediat" la <el $a pe mul;i al;i oameni" iar lu$rurile s au 7mpr9%tiat. (u se poate %ti... C Ce ai .isH 7ntreb9 Starling. ( am au.it $e ai spus" din $au.a t9r9boiului de ai$i. Am des$operit ast9 noapte $9 eQemplarul semnat %i adnotat de do$torul 3e$ter din Di!tionar> o8 Cui&ine de AleQandre 2umas a ap9rut la o li$ita;ie parti$ular9 din (e) -or*" $u doi ani 7n urm9. 2o$umentul de proprietate al 08n.9torului era semnat Car> B;lo?. 1l $uno%ti pe Cary PhloQ" #arneyH Sper $9 da" <iind$9 el a $ompletat $ererea ta de angaAare de la spitalul unde lu$re.i" numai $9 a semnat o >#arney?. Tot el ;i a s$ris %i de$lara;ia de 0enit. 1mi pare r9u $9 n am au.it $e ai spus mai de0reme. Srei s9 mai spui o dat9H C8t ai primit pentru $arte" #arneyH C 1n Aur de .e$e" spuse #arney" pri0ind o drept 7n o$hi. Starling aprob9. C Chitan;a spune $in$ispre.e$e. C8t ai primit pentru inter0iul a$ela din Tattter dup9 $e do$torul 3e$ter a e0adatH C Cin%pe miare. C Super. #ra0o ;ieD Toate prostiile pe $are le ai spus oamenilor a$elora" tu le ai in0entat. C Rtiam $9 pe do$torul 3e$ter nu l ar deranAa. Ar <i <ost de.am9git da$9 nu i a% <i %i$anat. C A ata$at asisten;a a$eea 7nainte $a tu s9 te angaAe.i la spitalH C 2a. C I a <ost dislo$at um9rul. C A%a am 7n;eles. C S a <9$ut o radiogra<ieH C /oarte probabil. C Sreau radiogra<ia a$eea. C +mmm... C Am a<lat $9 autogra<ele lui 3e$ter sunt 7mp9r;ite 7n dou9 grupe" $ele s$rise $u $erneal9" de dinainte s9 <ie 7n$his" %i $ele s$rise $u $reion sau $ario$a" din a.il. Cele 7n $reion 0alorea.9 mai mult" dar $red $9 %tii lu$rul 9sta. #arney" $red $9 tu de;ii toate obie$tele lui %i te g8nde%ti s9 le introdu$i" 7n de$ursul anilor" pe pia;a autogra<elor. #arney ridi$9 din umeri %i nu .ise nimi$. C Cred $9 a%tep;i s9 rede0in9 un subie$t <ierbinte. Ce 0rei tu" #arneyH C Sreau s9 09d toate tablourile lui Sermeer din lume 7nainte s9 mor. C S9 mai 7ntreb $ine ;i a des$his apetitul pentru SermeerH C Sorbeam despre o sumedenie de lu$ruri 7n mie. de noapte. C A;i 0orbit %i despre $eea $e i ar pl9$ea lui s9 <a$9 da$9 ar <i liberH C (u. Pe do$torul 3e$ter nu l interesau delo$ ipote.ele. (u $rede 7n silogisme" 7n sinte.e sau 7n ori$e alte 0alori absolute. C 2ar 7n $e $redeH C 1n haos. Ri ni$i m9$ar nu trebuie s9 $re.i 7n haos. Se impune de la sine. Starling 0oia s9 i <a$9 pe pla$ lui #arney pe moment. C Sorbe%ti $a %i $um ai $rede $e spui" dar ser0i$iul t9u la spitalul din #altimore era 7n 7ntregime aQat pe men;inerea ordinii. Erai in<irmierul %e<. Ri tu" %i eu suntem 7n sluAba ordinii. 2o$torul 3e$ter n a reu%it s9 s$ape de sub supra0egherea ta. C Ji am eQpli$at asta. C Pentru $9 n ai l9sat garda Aos ni$i o $lip9. Chiar da$9" 7ntr un <el" ai <raterni.at... C ( am <raterni.at" $ore$t9 #arney. El nu e <rate $u nimeni. 2is$utam lu$ruri $are ne interesau pe am8ndoi. &9 rog" lu$ruri $are 7n$epeau s9 m9 interese.e 7ndat9 $e a<lam despre ele. C S a 7nt8mplat 0reodat9 $a do$torul 3e$ter s9 te ironi.e.e pentru $9 nu %tiai $e0aH C (u. Pe tine te a ironi.atH

C (u" spuse ea $a s9 $ru;e sentimentele lui #arney" sesi.8nd 7n a$ela%i timp" pentru prima oar9" $omplimentele as$unse 7nd9r9tul repli$ilor ironi$e ale monstrului. Ar <i putut s9 se distre.e pe seama mea da$9 ar <i 0rut. Rtii unde i sunt lu$rurile" #arneyH C EQist9 o r9splat9 pentru astaH Starling 7mp9turi %er0etul de h8rtie %i l puse sub marginea <ar<uriei. C R9splata este <aptul $9 nu te 0oi a$u.a de obstru$;ionarea Austi;iei. Te am mai l9sat o dat9 s9 s$api basma $urat9" $8nd ai pus mi$ro<onul sub masa mea de lu$ru de la spital. C &i$ro<onul 7i apar;inea r9posatului do$torul Chilton. C R9posatH 2e unde %tii $9 e r9posatul do$tor ChiltonH C P9i" 7n tot $a.ul" nu %i a mai ar9tat mutra de %apte ani" r9spunse #arney. (u m9 a%tept s9 l 09d prea $ur8nd. 29 mi 0oie s9 te 7ntreb" $e te ar satis<a$e pe tine" agent spe$ial StarlingH C Sreau s9 09d radiogra<ia. Sreau radiogra<ia. 2a$9 eQist9 $9r;i ale do$torului 3e$ter" 0reau s9 le 09d. C S9 .i$em $9 g9sim lu$rurile" $e se 0a 7nt8mpla $u ele dup9 a$eeaH C Ei bine" ade09rul este $9 nu pot <i sigur9. Este posibil $a pro$urorul general s9 $on<i%te toate materialele" $a probe 7n an$hetarea e0ad9rii. 2up9 $are 0or mu$eg9i 7n $amera lui de probe. 2a$9 eQamine. eu mai 7nt8i lu$rurile %i nu g9ses$ nimi$ <olositor 7n $9r;i" %i spun asta" po;i s9 sus;ii $9 do$torul 3e$ter ;i le a d9ruit. El este in ab&entia de %apte ani" a%a $9 po;i s9 eQer$i;i o preten;ie $i0il9. (u are rude" din $8te se %tie. Soi re$omanda $a toate materialele ino<ensi0e s9 ;i <ie date ;ie. Ar trebui s9 %tii $9 re$omandarea mea se a<l9 la $ap9tul de Aos al st8lpului totemi$. Probabil $9 nu 0ei mai primi ni$iodat9 radiogra<ia 7napoi" ni$i <i%a medi$al9" din moment $e nu i apar;ineau %i nu putea s9 ;i le d9ruias$9. C Ri da$9 ;i eQpli$ $9 nu am lu$rurile asteaH C &aterialele legate de 3e$ter 0or de0eni di<i$il de 08ndut" Pentru $9 0om da publi$it9;ii un buletin pe a$east9 tem9 %i 0om a0erti.a pia;a $9 0om $on<is$a obie$tele %i 0om a$u.a pentru dob8ndire %i posesiune ilegal9. Soi 7ntreprinde o per$he.i;ie 7n lo$uin;a ta. C A$um $9 %tii unde se a<l9. C 1;i mai pot spune $9" da$9 predai materialele" nu 0ei a0ea su<erit 7n ni$i un <el pentru $9 le ai luat" dat9 <iind soarta pe $are ar <i putut s o aib9 da$9 le l9sai la lo$ul lor. 1n $e pri0e%te re$9p9tarea materialelor" nu ;i pot <a$e o promisiune <erm9. Starling $otrob9i 7n po%et9 $a s9 %i pun$te.e spusele. C Rtii" #arney" presimt $9 n ai ob;inut o diplom9 medi$al9 superioar9 <iind$9 poate nu ai $um. Poate ai ni%te ante$edente pe unde0a. Se.iH A$um" g8nde%te te la asta= n am $erut ni$iodat9 $a.ierul t9u" n am 0eri<i$at ni$iodat9. C (u" n ai <9$ut de$8t s9 te ui;i peste de$lara;ia mea de 0enituri %i peste $ererea de angaAare" at8ta tot. Sunt mi%$atD C 2a$9 ai un ante$edent" poate $9 pro$urorul distri$tual din a$ea Aurisdi$;ie poate s9 pun9 o 0orb9" s9 se %tearg9 totul. #arney 7%i $ur9;9 <ar<uria $u o bu$at9 de p8ine pr9Ait9. C Ai terminatH +ai s9 ne plimb9m ni;el. C 3 am 09.ut pe Sammie" 7l mai ;ii minteH El a preluat $elula lui &iggs. 7n$9 mai tr9ie%te a$olo" spuse Starling" $8nd aAunser9 a<ar9. C Am $re.ut $9 spitalul nu mai e <olosit. C A%a e. C Sammie e 7n$adrat 7n 0reun programH C (u" doar tr9ie%te a$olo" 7n be.n9. C Cred $9 ar trebui s9 dai de 0este 7n pri0in;a lui. Are un diabet gra0" o s9 moar9. Rtii de $e l a <9$ut do$torul 3e$ter pe &iggs s9 %i 7nghit9 limbaH C Cred $9 da. C 3 a omor8t pentru $9 te a Aignit. Asta a <ost realitatea $on$ret9. S9 nu te sim;i 0ino0at9" poate $9 ar <i <9$ut o ori$um. Tre$ur9 pe l8ng9 $asa 7n $are lo$uia #arney %i aAunser9 la pelu.a unde porumbelul 7n$9 se mai plimba 7n $er$ 7n Aurul pere$hii sale moarte. #arney 7l goni <lutur8nd palmele. C Plea$9D spuse el p9s9rii. Ai Aelit destul. Ai s9 te tot plimbi pe ai$i p8n9 o s9 te prind9 0reo pisi$9. Porumbelul .bur9 $u un %uieratG nu 09.ur9 unde se a%e.9. #arney ridi$9 pas9rea moart9. &i$ul $orp $u pene netede intr9 $u u%urin;9 7n bu.unarul lui.

C Rtii" do$torul 3e$tor a 0orbit pu;in despre tine o dat9. Poate ultima oar9 $8nd am dis$utat $u el sau una dintre ultimele. Pas9rea mi a amintit. Srei s9 %tii $e a spusH C Sigur" r9spunse Starling. &i$ul deAun se agit9 pu;in 7n stoma$ul ei" dar era hot9r8t9 s9 nu dea 7napoi. C Sorbeam despre $omportamentul mo%tenit" 7nr9d9$inat. El a <olosit pentru ilustrare porumbeii rotitori. Ei se ridi$9 sus de tot" 7n aer" apoi se tot dau peste $ap" $a 7ntr o demonstra;ie a0iati$9" 7ndrept8ndu se spre p9m8nt. EQist9 rotitori de supra<a;9 %i rotitori de 7n9l;ime. (u po;i s9 7n$ru$i%e.i doi porumbei rotitori de 7n9l;ime" <iind$9 puii lor se 0or da peste $ap p8n9 Aos" se 0or pr9bu%i %i 0or muri. Iar despre tine a spus= >Agentul Starling este o rotitoare de 7n9l;ime" #arney. S9 sper9m $9 unul din p9rin;ii ei nu era?. Starling trebuia s9 rumege la asta. C Ce ai s9 <a$i $u pas9reaH 7ntreb9 ea. C O Aumules$ %i o m9n8n$" spuse #arney. +ai la mine a$as9" s9 ;i dau radiogra<ia %i $9r;ile. 2u$8nd pa$hetul 0oluminos 7napoi spre par$area spitalului" unde %i l9sase ma%ina" Starling au.i 7n $opa$ii apropia;i $hemarea de Aale a porumbelului supra0ie;uitor.

CAPITOLUL 13 &ul;umit9 $onsidera;iei unui nebun %i a obsesiei altui nebun" Starling a0ea a$um" pentru moment" $eea $e %i dorise 7ntotdeauna= un birou pe $oridorul subteran al 2epartamentului de Rtiin;e Comportamentale. Era o ironie amar9 s9 ob;in9 biroul 7n <elul a$esta.

Starling nu se a%teptase ni$i o $lip9 s9 intre dire$t 7n departamentul de elit9 al Rtiin;elor Comportamentale $8nd absol0ise A$ademia /#I" dar $re.use $9 %i 0a putea $8%tiga un lo$ a$olo. Rtia $9 7nainte de asta 0a petre$e mai mul;i ani 7n birourile teritoriale. Starling era bun9 7n meseria ei" 7ns9 nu se pri$epea la intrigile interne" ast<el $9 a a0ut ne0oie de mai mul;i ani $a s9 7n;eleag9 $9 nu 0a aAunge ni$iodat9 la 2epartamentul de Rtiin;e Comportamentale" 7n $iuda dorin;ei lui Ea$* Cra)<ord" dire$torul a$elei se$;ii. &oti0ul prin$ipal i a s$9pat p8n9 $8nd" a%a $um un astronom lo$ali.ea.9 o gaur9 neagr9" ea l a des$operit pe asistentul adAun$t al inspe$torului general" Paul Wrendler" prin in<luen;a a$estuia asupra $orpurilor din preaAma lui. El n a iertat o ni$iodat9 pentru $9 i a luat o 7nainte 7n prinderea $riminalului 7n serie Eame Gumb %i nu putea su<eri aten;ia din partea mass mediei pe $are i a adus o ispra0a a$easta. O dat9" Wrendler a sunat o a$as9 7ntr o sear9 ploioas9 de iarn9. A r9spuns la tele<on 7n halat %i papu$i de $as9 7mbl9ni;i" $u p9rul 7n<9%urat 7ntr un prosop. A0ea s9 %i aminteas$9 7ntotdeauna data eQa$t9" <iind$9 era prima s9pt9m8n9 a R9.boiului din Gol<. Starling era agent tehni$ pe atun$i %i to$mai se 7ntorsese de la (e) -or*" unde 7nlo$uise aparatul de radio din limu.ina &isiunii ira*iene la (a;iunile Lnite. (oul radio era identi$ $u $el 0e$hi" $u eQ$ep;ia <aptului $9 transmitea $on0ersa;iile din ma%in9 unui satelit al &inisterului Ap9r9rii. /usese o mane0r9 ris$ant9 7ntr un atelier auto parti$ular" iar ea 7n$9 mai a0ea ner0ii 7n$orda;i. Timp de o se$und9 a $re.ut" nebune%te" $9 Wrendler a sunat o $a s9 i spun9 $9 a <9$ut o treab9 bun9. 1%i amintea sunetul ploii 7n <erestre %i 0o$ea lui Wrendler la tele<on" arti$ul8nd pu;in nesigur" pe <undalul .gomotelor dintr un bar. A in0itat o s9 ias9 $u el. A spus $9 ar putea tre$e pe la ea 7n Aum9tate de or9. Era 7nsurat. C Cred $9 nu" domnule Wrendler" a r9spuns ea %i a ap9sat butonul de 7nregistrare al robotului ei tele<oni$" aparatul a emis semnalul sonor $erut de lege" iar $on0orbirea s a 7ntrerupt. A$um" $8;i0a ani mai t8r.iu" 7n biroul pe $are %i dorise s9 l $8%tige" Starling 7%i s$rise numele $u stiloul pe o bu$at9 de h8rtie pe $are o lipi pe u%9. 2ar 7n gestul ei nu era nimi$ amu.ant" a%a $9 smulse h8rtia %i o arun$9 la gunoi. A0ea o s$risoare 7n ta0a de $oresponden;9. Era un $hestionar de la *uinne&& Boo" o8 :orl5 Re!or5&" $are se preg9tea s o in$lud9 7n analele sale pentru u$iderea mai multor $riminali de$8t ori$are alt agent <emeie din istoria <or;elor de ordine ameri$ane. Termenul >$riminali? <usese ales dup9 o $ump9nire atent9" 7ntru$8t to;i de$eda;ii a0eau multiple $ondamn9ri pentru di0erse deli$te" iar trei dintre ei a0eau $a.iere impresionante. Chestionarul a aAuns %i el la gunoi" pe urmele numelui ei. Intrase 7ntr a doua or9 de lu$ru la $omputer" su<l8nd din 0reme 7n 0reme %u0i;ele de p9r rebele $are i intrau 7n o$hi" $8nd Cra)<ord b9tu la u%9 %i b9g9 $apul 7n9untru. C Starling" a sunat #rian de la laborator. Radiogra<ia de la &ason %i $ea pe $are ai ob;inut o tu de la #arney se potri0es$. E bra;ul lui 3e$ter. Sa introdu$e imaginile pe $al$ulator $a s9 le $ompare" dar spune $9 nu eQist9 ni$i un dubiu. Introdu$em totul 7n dosarul se$ret BEC@ al lui 3e$ter. C Ce <a$em $u &ason SergerH C 1i spunem ade09rul" r9spunse Cra)<ord. Am8ndoi %tim $9 el nu ne 0a 7mp9rt9%i in<orma;iile pe $are le prime%te" de$8t da$9 ob;ine 0reuna pe $are s9 n o poat9 <olosi el singur. 2ar da$9 7n$er$9m s9 punem m8na pe <irul pe $are l are el 7n #ra.ilia 7n momentul de <a;9" <irul se 0a e0apora. C &i a;i spus s9 las lu$rurile balt9 %i asta am %i <9$ut. C Totu%i" $e0a tot <9$eai ai$i. C &ason a primit radiogra<ia prin $urierul eQpres DHL. DHL a urm9rit $odul de bare %i in<orma;iile de pe eti$het9 %i a identi<i$at lo$ul de preluare a $oletului. E 0orba de hotelul Ibarra din Rio. Starling ridi$9 m8na $a s9 pre7nt8mpine 7ntreruperea. C Toate astea le am ob;inut de la surse din (e) -or*. (i$i un <el de $er$et9ri 7n #ra.ilia. &ai e $e0a. &ason 7%i des<9%oar9 maAoritatea a<a$erile tele<oni$e" prin intermediul $entralei tele<oni$e de la o agen;ie de pariuri din 3as Segas. S9 da;i seama $e 0olum de $on0orbiri poate prelua $entrala. C Oare 0reau s9 %tiu $um ai a<lat astaH C 1n mod absolut legal" .ise Starling. &9 rog" destul de legal B n am l9sat nimi$ 7n $asa lui &ason. Am ob;inut $odurile ne$esare $a s9 i studie. <a$turile tele<oni$e. To;i agen;ii tehni$i le au. S9 spunem $9 obstru$;ionea.9 Austi;ia. Cu in<luen;a lui" $8t timp ar trebui s9 ne milogim $a s9 ob;inem un mandat de urm9rire a $on0orbirilorH Ri" ori$um" $e i am putea <a$e da$9 ar <i $ondamnatH 2ar <olose%te o agen;ie de pariuri...

C 1n;eleg $e urm9re%ti" spuse Cra)<ord. Comisia pentru Eo$uri de (oro$ din (e0ada ar putea <ie s9 7nregistre.e $on0orbirile" <ie s9 str8ng9 $u u%a agen;ia de pariuri pentru a a<la $eea $e a0em noi ne0oie s9 %tim" anume 7n$otro se 7ndreapt9 $on0orbirile. Ea 7n$u0iin;9 $u $apul. C 3 am l9sat 7n pa$e pe &ason" a%a $um a;i spus. C Am remar$at" .ise Cra)<ord. 1i po;i spune lui &ason $9 ne a%tept9m la spriAin din partea Interpolului %i a ambasadei. Spune i $9 trebuie s9 trimitem ni%te oameni 7n #ra.ilia %i s9 demar9m <ormalit9;ile pentru eQtr9dare. Probabil $9 3e$ter a $omis $rime 7n Ameri$a de Sud" a%a $9 e mai bine s9 ob;inem eQtr9darea 7nainte $a poli;ia din Rio s9 7n$eap9 s9 $aute prin dosarele lor la Canibalism. Asta" da$9 se a<l9 7n Ameri$a de Sud. Starling" nu ;i <a$e sil9 s9 0orbe%ti $u &asonH C Trebuie s9 intru 7n atmos<er9. & a;i aAutat 7n sensul 9sta $8nd ne am o$upat de $ada0rul pes$uit din @est Sirginia. Ce prostii spun" $ada0ru pes$uitD Era o persoan9 pe nume /redri$*a #immel. Ri" da" &ason 7mi <a$e sil9. O gr9mad9 de lu$ruri 7mi <a$ sil9 7n ultima 0reme" Ea$*D Starling amu;i" surprins9 de propriile $u0inte. (u i mai spusese ni$iodat9 p8n9 atun$i dire$torului de departament Ea$* Cra)<ord pe numele mi$" nu pl9nuise ni$iodat9 s9 i spun9 Ea$*" iar <aptul $9 o <9$use 7i pro0o$9 un %o$. 1i studie $hipul" a$el $hip renumit $a <iind <oarte greu de $itit. El d9du din $ap" $u un .8mbet str8mb %i trist. C Ri mie" Starling. Srei 0reo dou9 pastile din astea pentru stoma$ 7nainte s9 0orbe%ti $u &asonH YYY &ason Serger nu %i d9du osteneala s9 a$$epte $on0orbirea tele<oni$9 $u Starling. O se$retar9 7i mul;umi a$esteia pentru mesaA %i spuse $9 o 0a suna el ulterior. 2ar el nu o $onta$t9 personal. Pentru &ason" a<lat $u $8te0a trepte mai sus pe s$ara priorit9;ilor de in<ormare de$8t Starling" $oin$iden;a radiogra<iilor era deAa o 0este r9su<lat9.

CAPITOLUL 14 &ason a<lase $9 radiogra<ia era 7ntr ade09r a bra;ului do$torului 3e$ter $u mult 7nainte s9 i se spun9 lui Starling" <iind$9 &ason a0ea surse mai bune de$8t ale ei la &inisterul Eusti;iei. &ason <usese in<ormat printr un e mail semnat $u numele de $od To*en5:7. A$esta era al doilea nume de $od al asistentului lui Parton Sellmore" membru 7n Comitetul Euridi$ al Camerei repre.entan;ilor. #iroul lui Sellmore <usese in<ormat printr un e mail trimis de Cassius 1!!" al doilea nume de $od al lui Paul Wrendler de la &inisterul de Eusti;ie" 7n persoan9. &ason era in$itat. (u $redea $9 do$torul 3e$ter se a<l9 7n #ra.ilia" dar radiogra<ia do0edea <aptul $9 do$torul are a$um num9rul normal de degete la m8na st8ng9. In<orma;ia se 7mpletea $u un nou <ir 0enit din Europa $u pri0ire la lo$ul unde se a<la do$torul. &ason $redea $9 pontul pro0ine din interiorul <or;elor de ordine italiene %i era $ea mai $onsistent9 urm9 a lui 3e$ter. (u a0ea de g8nd s9 7mp9rt9%eas$9 a$est <ir /#I ului. 2atorit9 $elor %apte ani de e<orturi neobosite" a$$esului la dosare <ederale $on<iden;iale" anun;urilor publi$ate pretutindeni" lipsei de restri$;ii interna;ionale %i $heltuirii unor mari sume de bani" &ason a0ea <a;9 de /#I un a0ans $onsiderabil 7n urm9rirea lui 3e$ter. 1mp9rt9%ea #iroului din in<orma;iile sale doar atun$i $8nd a0ea ne0oie s9 se hr9neas$9 din resursele <ederale. Pentru a p9stra aparen;ele" 7i d9du se$retarei sale instru$;iuni s o s8$8ie ori$um pe Starling pentru a a<la nout9;i. Agenda lui &ason o 7ndemna pe se$retar9 s o sune de $el pu;in trei ori pe .i. &ason trimise imediat $in$i mii de dolari" telegra<i$" in<ormatorului s9u din #ra.ilia pentru $a a$esta s9 urm9reas$9 sursa radiogra<iei. /ondul de urgen;9 pe $are l trimise" tot telegra<i$" 7n El0e;ia era $u mult mai mare" %i era preg9tit s9 mai trimit9 %i al;i bani $8nd se 0edea $u in<orma;ii solide 7n m8n9.

&ason $redea $9 sursa lui din Europa l a g9sit deAa pe do$torul 3e$ter" dar <usese de multe ori 7n%elat 7n pri0in;a in<orma;iilor %i 7n09;ase s9 <ie prudent. 2o0e.ile 0or ap9rea 7n $ur8nd. P8n9 atun$i" $a s9 suporte mai u%or agonia a%tept9rii" 7%i 7ndrept9 preo$up9rile spre $eea $e 0a <a$e dup9 $e do$torul 0a aAunge 7n m8inile lui. Ri a$este preparati0e 7n$epuser9 s9 <ie <9$ute $u mult timp 7n urm9" $9$i &ason era u$eni$ul su<erin;ei... &odurile 7n $are 2umne.eu g9se%te $u $ale s9 ne <a$9 s9 su<erim nu ne mul;umes$G ni$i nu le 7n;elegem B doar da$9 ne0ino09;ia 7l sup9r9. 1n mod e0ident" El are ne0oie de o m8n9 de aAutor 7n dire$;ionarea <uriei oarbe $u $are bi$iuie%te p9m8ntul. &ason a aAuns s9 %i 7n;eleag9 rolul 7n a$east9 pri0in;9 7n $el de al doispre.e$elea an de $8nd parali.ase" $8nd trupul lui p9rea aproape ineQistent sub $ear%a<uri %i $8nd %tia $9 nu se 0a mai ridi$a din pat ni$iodat9. Constru$;ia apartamentelor sale din $ona$ul de la &us*rat /arm era terminat9 %i &ason dispunea de miAloa$e" dar nu nelimitate" <iind$9 &olson" $apul <amiliei Serger" 7n$9 ;inea puterea 7n m8inile sale. Era Cr9$iunul din anul e0ad9rii do$torului 3e$ter. 1n$onAurat de atmos<era tipi$9 pentru <ie$are Cr9$iun" &ason regreta $u am9r9$iune $9 nu aranAase $a do$torul 3e$ter s9 <ie u$is 7n a.ilG stia $9 unde0a" pe p9m8nt" do$torul 3e$ter se plimba 7n 0oie 7n$olo %i 7n$oa$e %i" <oarte probabil" se distra de minune. &ason 7ns9 .9$ea sub aparatul s9u respirator" a$operit de o p9tur9 u%oar9G o asistent9 st9tea 7n pi$ioare al9turi de el" mut8ndu %i greutatea de pe un pi$ior pe altul %i dorindu %i s9 poat9 sta Aos. (i%te $opii s9rmani <useser9 adu%i $u autobu.ul la &us*rat /arm $a s9 $olinde. Cu permisiunea medi$ului" <erestrele $amerei lui &ason <ur9 des$hise s$urt timp spre aerul proasp9tG Aos" sub <erestre" ;in8nd lum8n9ri aprinse 7n palmele <9$ute $9u%" $opii $8ntau. 3uminile erau stinse 7n $amera lui &ason" iar pe $erul 7ntune$at de deasupra <ermei" stelele at8rnau aproape. Or#%elul Bet;leem. o. !3t 5e ne!lintit &t#$n 9areG C8t de ne$lintit st9 n .are. Ironia 0ersului 7l ap9sa. C3t 5e ne!lintit &tai. Ma&onG 2in$olo de <erestrele lui" stelele Cr9$iunului r9m8neau 7n09luite 7n a$eea%i t9$ere su<o$ant9. Stelele nu i spuser9 nimi$ $8nd ridi$9 spre ele implorator o$hiul a$operit de lentil9" $8nd le <9$u semne $u degetele pe $are abia putea s9 le mi%te. &ason nu $redea $9 mai poate s9 respire. 1%i spuse $9" da$9 s ar su<o$a 7n spa;iu" ultimul lu$ru pe $are l ar 0edea ar <i a$ele minunate stele t9$ute" lipsite de aer. 1%i d9du seama $9 realmente se su<o$9" aparatul respirator nu putea ;ine pasul" trebuia s9 a%tepte urm9toarea respira;ie" liniile semnelor sale 0itale ap9reau 0er.i" os$il8nd pe e$ranele aparatelor" mi$i arbori 0e%ni$ 0er.i 7n noaptea neagr9" de p9dure deas9 a aparatelor. Os$ila;ia pulsului s9u" $ea sistoli$9" $ea diastoli$9. In<irmiera speriat9" pe pun$tul de a ap9sa butonul de alarm9" pe pun$tul de a pune m8na pe <iola de adrenalin9. #atAo$ura 0ersurilor. C3t 5e ne!lintit &tai. Ma&onG Ri apoi" o re0ela;ie 7n a$ea noapte de Cr9$iun. 7nainte $a in<irmiera s9 sune sau s9 preg9teas$9 medi$amentul" primele <iri%oare aspre ale r9.bun9rii atinser9 m8na lui &ason $ea palid9" $er$et9toare" $a un $rab <antomati$" %i 7n$epur9 s9 l $alme.e. 3a 7mp9rt9%aniile de Cr9$iun de pe 7ntreg p9m8ntul" $redin$io%ii sunt $on0in%i $9" prin mira$olul transsubstan;ierii" m9n8n$9 %i beau 7ntr ade09r trupul %i s8ngele lui +ristos. &ason demar9 atun$i preg9tirile pentru o $eremonie %i mai impresionant9" $are nu ne$esita ni$i un <el de transsubstan;iere. 2emar9 preg9tirile pentru $a do$torul 3e$ter s9 <ie m8n$at de 0iu.

CAPITOLUL 15 Edu$a;ia lui &ason era una mai pu;in obi%nuit9" dar per<e$t adaptat9 la 0ia;a pe $are tat9l s9u o imaginase pentru el %i la sar$ina pe $are o a0ea a$um 7n <a;9. Copil <iind" <usese 7ns$ris la o %$oal9 $u internat la $are tat9l lui $ontribuia $u sume mari de bani %i unde absen;ele <re$0ente ale lui &ason erau tre$ute $u 0ederea. S9pt9m8ni la r8nd" b9tr8nul Serger se o$upa personal de ade09rata edu$a;ie a lui &ason" lu8nd b9iatul $u el 7n graAdurile %i abatoarele $are $onstituiau temelia a0erii sale. &olson Serger era un pionier 7n numeroase domenii ale produ$;iei de $arne" 7n spe$ial 7n $el al e$onomiei. Primele sale eQperimente $u hrana ie<tin9 ri0ali.au $u $ele ale lui #atterhan" 7n urm9 $u $in$i.e$i de ani. &olson Serger ameste$a 7n hrana por$ilor p9r de por$ pisat" pene de pui pisate %i gunoi 7ntr o propor;ie $onsiderat9 la a$ea 0reme 7ndr9.nea;9. 1n anii patru.e$i <usese $onsiderat un 0i.ionar nes9buit $8nd eliminase pentru prima oar9 apa proasp9t9 de b9ut a por$ilor %i o 7nlo$uise $u o b9utur9 <9$ut9 din <e$ale animale <ermentate" pentru a gr9bi $re%terea lor 7n greutate. R8setele pe seama lui au amu;it $8nd a 7n$eput s9 %i adune pro<itul" iar $ompetitorii s9i s au gr9bit s9 l imite. Ca lider 7n industria $onser0elor" &olson Serger nu s a re.umat la at8t. A luptat $u $uraA %i $u proprii bani 7mpotri0a 3egii sa$ri<i$9rii bl8nde a animalelor" stri$t din pun$tul de 0edere al e$onomiei" %i a reu%it s9 p9stre.e aparen;ele de legalitate" $u toate $9 asta 1 a $ostat s$ump 7n $ompensa;ii legislati0e. Cu &ason al9turi" a supra0egheat eQperimente la s$ar9 larg9 7n problemele legate de $re%terea animalelor" stabilind $8t de mult puteau <i pri0ate de hran9 %i ap9 7nainte s9 <ie sa$ri<i$ate" <9r9 o pierdere 7nsemnat9 7n greutate. Cer$et9rile geneti$e sponsori.ate de Serger au <ost $ele $are" 7n $ele din urm9" au dus la dublarea masei mus$ulare a por$ilor belgieni" <9r9 pierderile de li$hid $are $onstituiser9 pentru belgieni o problem9. &olson Serger a $ump9rat rase de por$i pretutindeni 7n lume %i a sponsori.at mai multe programe de 7n$ru$i%are din str9in9tate. 2ar abatoarele ;in" 7n esen;a lor" de oameni" %i nimeni nu a 7n;eles asta mai bine $a &olson Serger. El a reu%it s9 intimide.e $ondu$erea sindi$atelor $8nd a$easta a 7n$er$at s9 se 7n<rupte din pro<iturile lui $u $ereri de m9rire a salariului %i de asigurare a $ondi;iilor de mun$9. 1n a$east9 pri0in;9" rela;iile sale solide $u $rima organi.at9 l au sluAit timp de trei.e$i de ani. Pe atun$i" &ason sem9na <oarte tare $u tat9l lui= a0ea spr8n$ene negre" lu$ioase deasupra o$hilor de un albastru des$his" o$hi de m9$elar" %i linia p9rului $obor8t9 %i asimetri$9" mai sus 7n partea dreapt9 %i mai Aos 7n st8nga. 3ui &olson Serger 7i pl9$ea adesea s9 $uprind9 $u a<e$;iune $apul <iului s9u 7n m8ini %i s9 l pip9ie" de par$9 ar <i $on<irmat paternitatea a$estuia prin <i.ionomie" a%a $um putea s9 pip9ie $apul unui por$ %i s9 i identi<i$e" prin intermediul stru$turii osoase" .estrea geneti$9. &ason a 7n09;at temeini$ %i" $hiar %i dup9 $e 09t9m9rile su<erite l au ;intuit la pat" a r9mas $apabil s9 ia hot9r8ri de a<a$eri s9n9toase $are s9 <ie apli$ate de angaAa;ii lui supu%i. A <ost ideea <iului &ason s9 sugere.e gu0ernului ameri$an %i (a;iunilor Lnite sa$ri<i$area tuturor por$ilor din rasa lo$al9 din +aiti" sub prteQtul peri$olului repre.entat de <ebra por$in9 a<ri$an9. 2up9 a$eea" a putut s9 08nd9 gu0ernului por$i ameri$ani din rasa &arele Alb $a s9 i 7nlo$uias$9 pe $ei lo$ali. Con<runta;i $u $ondi;iile din +aiti" a$e%ti

por$i mari %i supli au murit $8t mai repede $u putin;9 %i au trebuit 7nlo$ui;i iar9%i %i iar9%i $u al;ii din turmele lui &ason" p8n9 $8nd haitienii %i au 7nlo$uit por$ii $u r8m9toare mi$i %i re.istente din Republi$a 2omini$an9. A$um" $onstruind me$anismele r9.bun9rii sale $u $uno%tin;ele %i eQperien;a unei 0ie;i 7ntregi" &ason se sim;ea $a Stradi0arius 7n <a;a mesei de lu$ru. Ce bog9;ie de in<orma;ii %i resurse .9$ea 7n ;easta <9r9 $hip a lui &asonD 3ungit 7n pat" $ompun8nd 7n minte pre$um #eetho0en $el surd" 7%i amintea $um mergea $u tat9l lui la t8rgurile de por$i $a s9 %i 0eri<i$e $ompetitoriiG $u;ita%ul de argint al lui &olson era mereu gata s9 se stre$oare a<ar9 din haina lui %i apoi 7n spinarea unui por$ pentru a 0eri<i$a grosimea sl9ninii de pe spate. &olson se 7ndep9rta de gui;atul re0oltat" prea demn pentru a <i interpelat" $u m8na 7napoi 7n bu.unar" mar$8nd $u degetul mare ad8n$imea pe lam9. 2a$9 ar <i a0ut bu.e" &ason ar <i .8mbit amintindu %i $um tat9l lui a 7mpuns $u $u;itul un por$ $on$urent al organi.a;iei N +1 $are $redea $9 to;i 7i sunt prieteni" iar proprietarul por$ului" un $opil" a 7n$eput s9 pl8ng9. Tat9l $opilului a ap9rut <urios" iar gorilele lui &ason l au dus a<ar9 din $ort. O" <useser9 0remuri bune" 0eseleD 3a t8rguri" &ason a 09.ut por$i eQoti$i din toate $ol;urile lumii. Pentru noul s9u ;el" a pus laolalt9 tot $e era mai bun din $eea $e 09.use. &ason %i a 7n$eput programul spe$ial de $re%tere a por$ilor imediat dup9 a$ea re0ela;ie de la Cr9$iun %i l a pus 7n apli$are la o mi$9 $res$9torie pe $are <amilia Serger o de;inea 7n Sardinia" din$olo de $oasta Italiei. A ales a$est lo$ pentru i.olarea lui %i pentru apropierea de Europa. &ason $redea B %i a0ea dreptate B $9 prima oprire a do$torului 3e$ter din$olo de grani;ele Statelor Lnite" dup9 e0adare" a <ost 7n Ameri$a de Sud. 2ar el nutrise totdeauna $on0ingerea $9 Europa era lo$ul unde s ar stabili un om $u gusturile do$torului 3e$ter" a%a $9 urm9rise 7n <ie$are an /esti0alul de &u.i$9 de la Sal.burg %i alte e0enimente $ulturale. Iat9 $e a trimis &ason $res$9torilor s9i din Sardinia pentru a preg9ti de$orul mor;ii do$torului 3e$ter= Por$ul uria% de p9dure" +ylo$hoerus meinert.hageni" %ase ;8;e %i trei.e$i %i opt de $romo.omi" un hr9p9re; plin de resurse" omni0or oportunist" $a %i omul. 2oi metri lungime 7n <amiliile din .onele muntoase" $8nt9re%te aproQimati0 dou9 sute %apte.e$i %i $in$i de *ilograme. Por$ul de p9dure uria% era linia melodi$9 de <undal a lui &ason. Por$ul s9lbati$ european $lasi$" S. s$ro<a s$ro<a" trei.e$i %i %ase de $romo.omi 7n <orma sa $ea mai pur9" <9r9 protuberante <a$iale" tot numai peri aspri %i $ol;i mari pentru s<8%iat" un animal mare" rapid %i <ero$e" $are omoar9 o 0iper9 $u $opitele sale as$u;ite %i apoi 7nghite %arpele de par$9 ar <i o buruian9. Pro0o$at sau 7n rut" ori atun$i $8nd 7%i ap9r9 odraslele" ata$9 ori$e l ar amenin;a. S$roa<ele au dou9spre.e$e ;8;e %i sunt mame bune. 1n S. s$ro<a s$ro<a" &ason a des$operit melodia %i 7n<9;i%area potri0ite pentru a i <urni.a do$torului 3e$ter o ultim9 imagine de iad 7n $are s9 se 0ad9 pe sine 7nsu%i 7n<ule$at. OSe.i +arris $u pri0ire la por$i" 1::1P A mai $ump9rat por$ul din insula Ossaba) pentru agresi0itatea sa %i rasa EiaQing (eagr9" pentru ni0elul ridi$at de estradiol. O not9 <als9 a ap9rut atun$i $8nd a adus un babirus" #abyrousa babyrussa" din estul Indone.iei" ras9 $unos$ut9 $a Por$ul $erb pentru lungimea eQagerat9 a $ol;ilor s9i. Era o ras9 $u 7nmul;ire lent9" $u doar dou9 ;8;e" iar $a s9 l adu$9 la o sut9 de *ilograme 7l $osta prea mult. (u %i a pierdut timpul $u a$east9 ras9 7ntru$8t mai eQistau %i altele asem9n9toare" mai e<i$iente. 1n pri0in;a denti;iei" &ason n a prea a0ut de unde alege. Aproape toate spe$iile a0eau din;i adapta;i modului de hr9nire= trei pere$hi de in$isi0i as$u;i;i" o pere$he de $anini mai lungi" patru pere$hi de premolari %i trei pere$hi de molari pentru .drobire" sus %i Aos" <9$8nd un total de patru.e$i %i patru de din;i. Ori$e por$ ar m8n$a un om mort" dar s9 l determini s9 m9n8n$e unul 0iu este ne$esar9 o oare$are edu$a;ie. Sar.ii lui &ason erau oamenii potri0i;i" la 7n9l;imea sar$inii. A$um" dup9 un e<ort de %apte ani %i numeroase genera;ii de por$i" re.ultatele erau... remar$abile.

Organi.a;ie patronat9 de &inisterul Agri$ulturii ameri$an" al $9rei s$op este instruirea tineretului 7n $re%terea animalelor" On.tr.P

CAPITOLUL 16 Cum to;i a$torii" $u eQ$ep;ia lui 3e$ter" se a<lau la lo$ul lor 7n mun;ii Gennargentu din Sardinia" &ason 7%i 7ndrept9 aten;ia $9tre opera;iunea de 7nregistrare a mor;ii do$torului" pentru posteritate %i pentru propria pl9$ere de 0i.ionare. Preg9tirile le <9$use de mult" dar a$um sosise momentul s9 dea alarma.

1%i des<9%ura a<a$erile deli$ate la tele<on" prin $entrala sa tele<oni$9 legitim9 a agen;iei de pariuri din apropiere de Casta)ays" 7n 3as Segas. Con0orbirile lui erau mi$i <iri%oare pierdute 7n 0olumul mare al a$ti0it9;ii de s<8r%it de s9pt9m8n9 de a$olo. So$ea lui &ason" ampli<i$at9 prin radio" minus $onsoanele o$lu.i0e %i <ri$ati0e" pomi din p9durea na;ional9 din apropierea gol<ului Chesapea*e" spre de%ert %i de a$olo peste Atlanti$" mai 7nt8i spre Roma. A$olo" 7ntr un apartament de la etaAul %apte al unei $l9diri a<late pe Sia Arhimede" 7n spatele hotelului $u a$ela%i nume" tele<onul sun9 de .or B t8r8itul aspru" dublu al unui tele<on italian. 1n 7ntuneri$ se aud 0o$i somnoroase. C Co&aE Co&a !'eE C A!!en5i la lu!e. i5iotaD Se aprinde 0eio.a. 1n pat se a<l9 trei oameni. #9rbatul t8n9r" a<lat mai aproape de tele<on" ridi$9 re$eptorul %i l tre$e unuia $orpolent" mai 7n 08rst9" a<lat la miAlo$. 2e partea $ealalt9 se a<l9 o <at9 blond9" de dou9.e$i %i $e0a de ani. /ata ridi$9 $hipul somnoros spre lumin9" apoi adoarme la lo$. C Bronto. !;iE C;i ariaH C Oreste" prieteneD Sunt &ason. #9rbatul $el solid se de.meti$e%te %i i <a$e semn t8n9rului s9 i adu$9 un pahar $u ap9 mineral9. C A" &ason prietene" s$u.9 m9" dormeam. C8t e $easul a$olo" la 0oiH C E t8r.iu peste tot" Oreste. 1;i mai aminte%ti $e am spus $9 0oi <a$e pentru tine %i $e trebuie s9 <a$i tu pentru mineH C 49" da" desigur. C A sosit timpul" prietene. Rtii $e 0reau. Sreau <ilmare $u dou9 $amere" 0reau o $alitate a sunetului mai bun9 de$8t au <ilmele tale porno %i 0a trebui s9 ;i produ$i singur ele$tri$itatea" a%a $9 0reau $a generatorul s9 <ie la o distan;9 mare de platou. &ai 0reau %i ni%te <ilm9ri <rumoase de natur9 pentru editare" %i $8nte$ de p9s9ri. Sreau s9 0eri<i$i lo$ul m8ine %i s9 preg9te%ti totul. Po;i s9 ;i la%i lu$rurile a$olo" am eu griA9 s9 <ie 7n siguran;9. 2up9 aia po;i s9 te 7ntor$i la Roma p8n9 la <ilmare. 2ar <ii gata s9 tre$i la treab9 7n dou9 ore dup9 $e e%ti anun;at. Ai 7n;eles" OresteH 3a Citiban* te a%teapt9 un $e$" ai 7n;elesH C &ason" 7n momentul de <a;9 <ilme.... C Srei s9 <a$i treaba asta" OresteH Ai spus $9 te ai s9turat s9 <a$i <ilme $u seQ" $u $rime reale %i t8mpenii istori$e pentru RAI. Srei $u tot dinadinsul s9 <a$i un <ilm ade09rat" OresteH C 2a" &ason. C Atun$i du te a.iD #anii sunt la Citiban*. Sreau s9 mergi. C Lnde" &asonH C 1n Sardinia. Ia un a0ion p8n9 la Cagliari" a$olo te 0a a%tepta $ine0a. Lrm9torul tele<on se 7ndrept9 spre Porto Torres" pe $oasta de est a Sardiniei. Con0orbirea <u s$urt9. (u erau prea multe de spus" <iind$9 me$anismul <usese pus la pun$t de mult %i era la <el de e<i$ient $a %i ghilotina portabil9 a lui &ason. Era %i mai s9n9tos" mai e$ologi$" dar nu la <el de rapid.

PARTEA A DOUA "LOREN#A CAPITOLUL 17 (oapte 7n inima /loren;ei" ora%ul b9tr8n luminat prin art9. Pala..o Se$$hio se 7nal;9 7n pia;a 7ntune$at9" inundat de lumin9" $u un puterni$ aer medie0al dat de <erestrele $u ar$ad9 %i .idurile $renelate $a din;ii unei l9mpi din do0lea$" $lopotni;a 7n9l;8ndu se pe $erul negru. 3ilie$ii 0or 08na inse$te 7n Aurul $adranului luminat al orologiului p8n9 7n .ori" $8nd r8ndunelele se 0or ridi$a 7n aerul plin de 0ibra;iile $lopotelor.

Inspe$torul %e< Rinaldo Pa..i de la Chestur9" 7mbr9$at 7ntr un impermeabil negru $are $ontrastea.9 $u statuile din marmur9 7n$remenite 7n a$te de 0iol %i $rim9" ie%i din umbrele 3oggiei %i tra0ers9 pia;a" $hipul lui palid 7ndrept8ndu se $a o <loarea soarelui spre luminile palatului. Se opri pe lo$ul unde <usese ars pe rug re<ormatorul Sa0onarola %i pri0i 7n sus" spre <erestrele unde su<erise str9mo%ul lui. 2e a$olo" de la a$ea <ereastr9 de sus" /ran$es$o de Pa..i a <ost arun$at" gol %i $u un la; de g8t" $a s9 moar9 .b9t8ndu se spasmodi$ %i 7n08rtindu se lipit de .idul aspru. Arhiepis$opul sp8n.urat l8ng9 Pa..i" 7mbr9$at 7n hainele sale s<inte" nu i a adus 9stuia ni$i o alinare spiritual9= $u o$hii holba;i" s$os din min;i de sen.a;ia de su<o$are" arhiepis$opul %i a 7n<ipt din;ii 7n $arnea lui Pa..i. &embrii <amiliei Pa..i au <ost 7ngenun$hea;i $u to;ii 7n a$ea dumini$9 de 5T aprilie a anului 1N7: pentru asasinarea lui Giuliano de &edi$i %i 7n$er$area de a l u$ide pe 3oren.o &agni<i$ul 7n $atedral9" 7n timpul sluAbei. A$um" Rinaldo Pa..i din neamul Pa..i" $are nutrea pentru gu0ern o ur9 la <el de intens9 $a %i str9mo%ii s9i" $9.ut 7n di.gra;ie %i <alimentar" a%tept8nd %uierul ghilotinei" 0enise 7n a$est lo$ pentru a se hot9r7 $um s9 <oloseas$9 optim singura 7nt8mplare noro$oas9 din pre.entul lui. Inspe$torul %e< Pa..i $redea $9 l a des$operit pe +annibal 3e$ter 7n /loren;a. A0ea o$a.ia s9 %i re$8%tige reputa;ia %i s9 se bu$ure de onorurile $are ar <i urmat prinderii a$estui demon. Pa..i putea" de asemenea" s9 l 08nd9 pe +annibal 3e$ter lui &ason Serger pentru o sum9 de bani mai mare de$8t %i ar <i putut imagina B da$9 suspe$tul era" 7ntr ade09r" 3e$ter. /ire%te $9" odat9 $u 3e$ter" Pa..i %i ar <i 08ndut %i onoarea sa .dren;uit9. Pa..i nu se a<la degeaba 7n <runtea departamentului de in0estiga;ii a ChesturiiG a0ea aptitudini pentru a$east9 mun$9 %i" la 0remea lui" <usese m8nat de o dorin;9 p9tima%9 de a se a<irma 7n pro<esia sa. 2ar pe l8ng9 asta" mai purta %i $i$atri$ele unuia $are" 7n pripeala %i ardoarea ambi;iei sale" a apu$at o dat9 de partea t9ioas9 darul o<erit. Alesese a$est lo$ $a s9 dea $u banul pentru $9 ai$i tr9ise $8nd0a un moment de re0ela;ie $are l a <9$ut <aimos %i dup9 a$eea l a distrus. Renumitul sim; italian al ironiei era intens la Pa..i= $8t de potri0it $a re0ela;ia sa ne<eri$it9 s9 apar9 sub a$east9 <ereastr9" unde poate $9 spiritul <urios al str9mo%ului s9u 7n$9 se mai leg9na pe l8ng9 .idD 1n a$est lo$" el putea s9 s$himbe pentru totdeauna roata noro$ului neamului Pa..i. S8n9toarea unui alt $riminal 7n serie" Il Mo&tro" a <ost $ea $are l a <9$ut pe Pa..i $elebru %i apoi a adunat deasupra $orbii nenoro$irii. A$ea eQperien;9 a <9$ut posibil9 noua lui des$operire re$ent9. 2ar de.nod9m8ntul $a.ului II Mo&tro 7n$9 l mai adu$ea lui Pa..i un gust s9l$iu 7n gur9 %i l m8na a$um spre un Ao$ peri$ulos" 7n a<ara legii. II Mo&tro" &onstrul din /loren;a" a p8ndit 7ndr9gosti;ii din Tos$ana timp de %aptespre.e$e ani" 7n anii opt.e$i %i nou9.e$i. &onstrul se stre$ura 7n spatele 7ndr9gosti;ilor $are se 7mbr9;i%au pe numeroasele alei <erite din Tos$ana. Obi$eiul lui era s9 i u$id9 $u un pistol de $alibru mi$" s9 i aranAe.e griAuliu 7ntr o postur9 esteti$9" 7n$onAura;i de <lori" %i s9 de.0eleas$9 s8nul st8ng al <emeii. >Tablourile? ast<el $reate de el a0eau o <amiliaritate stranie" d9deau sen.a;ia de deAa 0u. 2e asemenea" &onstrul t9ia $u griA9 tro<ee anatomi$e" $u eQ$ep;ia unui singur $a. $8nd" aparent din gre%eal9" a u$is o pere$he de homoseQuali nem;i pleto%i. Publi$ul eQer$ita presiuni puterni$e asupra Chesturii pentru a l prinde pe II Mo&tro" presiuni $are au dus la demiterea prede$esorului lui Pa..i. C8nd a$esta a preluat postul de inspe$tor %e<" s a a<lat 7n situa;ia unui om ata$at de un stup de albine= presa roia 7n Aurul biroului s9u de $8te ori i se permitea" iar <otogra<ii st9teau la p8nd9 pe Sia Vara" 7n spatele sediului Chesturii" pe unde tre$ea el $u ma%ina. Turi%tii $are au 0i.itat /loren;a 7n perioada a$eea 7%i amintes$ a<i%ele lipite pretutindeni" 7n<9;i%8nd un singur o$hi s$rut9tor" $are a0erti.au $uplurile de peri$olul repre.entat de &onstru. Pa..i mun$ea $a un posedat. A $erut aAutorul 2epartamentului de Rtiin;e Comportamentale al /#I pentru a <a$e pro<ilul psihologi$ al $riminalului %i a $itit tot $e a g9sit despre metodele /#I 7n a$east9 pri0in;9. A <olosit metode proa$ti0e= pe unele alei ale 7ndr9gosti;ilor %i 7n lo$uri de 7nt8lnire din $imitire se g9seau mai mul;i poli;i%ti" st8nd $8te doi 7n ma%ini" de$8t pere$hi de 7ndr9gosti;i. (u eQistau su<i$iente poli;iste" a%a $9 pe timpul se.onului $ald" pere$hile de Poli;i%ti purtau pe r8nd peru$i %i multe must9;i au <ost sa$ri<i$ate. Pa..i s a dat pe el 7nsu%i eQemplu" renun;8nd la musta;9. &onstrul era pre$aut. 3o0ea" dar ne0oile lui nu l obligau s9 lo0eas$9 prea des. Pa..i a obser0at $9 n ultimii ani au eQistat perioade lungi $8nd &onstrul nu a lo0it delo$G o pau.9 a durat opt ani. Pa..i s a ag9;at de asta. Cu e<orturi meti$uloase" laborioase" 7nrol8nd <or;at <un$;ionari $are s9

l aAute de la toate agen;iile pe $are le putea amenin;a" $on<is$8nd $omputerul nepotului s9u $a s9 l <oloseas$9 7n paralel $u singurul $omputer al Chesturii" Pa..i a <9$ut o list9 $u to;i $riminalii din nordul Italiei ale $9ror perioade petre$ute 7n 7n$hisoare $oin$ideau $u pau.ele temporale din seria de $rime a &onstrului. Erau nou9.e$i %i %apte. Pa..i a $on<is$at automobilul Al<a Romeo GTS rapid" $on<ortabil" al unui sp9rg9tor de b9n$i a<lat la r9$oare %i" sporind *ilometraAul ma%inii $u peste $in$i mii de *ilometri 7ntr o lun9" i a 09.ut personal pe nou9.e$i %i patru dintre $ondamna;i %i s a o$upat de interogarea lor. Ceilal;i trei erau <ie s$hilo.i" <ie mor;i. 3a lo$ul $rimelor nu eQista aproape ni$i o prob9 $are s9 l aAute s9 restr8ng9 lista. (i$i un <luid $orporal al <9pta%ului" ni$i o amprent9. Ln singur $artu% a <ost re$uperat de la lo$ul unei $rime din Impruneta. Era un $artu% @in$hester @estern de $alibrul .55" $u $apsula de amorsare 7n <orm9 de inel la ba.9" iar urmele de eQtra$tor de pe el se potri0eau $u un pistol Colt semiautomat" poate un @oodsman. Gloan;ele <olosite 7n toate $rimele erau de $alibrul .55" trase $u a$ela%i pistol. Pe gloan;e nu se 0edeau %ters9turi de la un amorti.or" dar amorti.orul nu putea <i eQ$lus. Pa..i era un Pa..i %i" mai presus de toate" era ambi;iosG 7n plus" a0ea o ne0ast9 t8n9r9 %i <rumoas9 %i mereu nes9tul9. E<orturile i au topit 0reo $in$i *ilograme de pe trupul ori$um suplu. AngaAa;i mai tineri de la Chestur9 glumeau 7n se$ret pe seama asem9n9rii lui $u personaAul de desen animat @ile E. Coyote. C8nd ni%te pu%ti iste;i au instalat pe $omputerul de la Chestur9 un program $are s$himba $hipurile $elor Trei Tenori 7n $el al unui m9gar" al unui por$ %i al unui ;ap" Pa..i s a uitat ;int9 la imagini mai multe minute %i %i a sim;it propria <a;9 s$himb8ndu se 7n $ea a m9garului. 3a geamurile laboratorului de la Chestur9 se a<la o ghirland9 de usturoi menit9 s9 ;in9 la distan;9 spiritele male<i$e. 2up9 $e ultimul dintre suspe$;ii s9i a <ost 0i.itat %i interogat <9r9 ni$i un re.ultat" Pa..i st9tu o 0reme la a$east9 <ereastr9" pri0ind $urtea pr9<uit9 %i sim;indu se $ople%it de disperare. Se g8ndi la proasp9ta lui so;ie" la gle.nele <ine %i la pu<ul de pe $ea<a ei. Se g8ndi $um 7i tremur9 %i i tresalt9 s8nii $8nd se spal9 pe din;i %i la r8sul ei $8nd 7l 0edea $9 o pri0e%te ast<el. Se g8ndi la lu$rurile pe $are 0oia s9 i le d9ruias$9. Ri o imagin9 des<9$8nd $adourile. Se g8ndea la so;ia lui 7n imaginiG <iin;a ei nu era doar <rumoas9" $i %i par<umat9 %i pl9$ut9 la atingere" dar per$ep;iile 0i.uale erau pregnante 7n memoria lui. Cuget9 la imaginea pe $are 0oia s o aib9 7n o$hii ei. (u era 7n ni$i un $a. rolul s9u din pre.ent" de $al de b9taie al presei. Sediul Chesturii din /loren;a se a<l9 7n $l9direa $are a ad9postit $8nd0a un spital de nebuni" iar $ari$aturi%tii pro<itau din plin de asta. Pa..i 7%i 7n$hipuia $9 su$$esul apare $a re.ultat al inspira;iei. &emoria lui 0i.ual9 era eQ$elent9 %i" la <el $a maAoritatea oamenilor al $9ror sim; dominant este 09.ul" $onsidera $9 re0ela;ia $onst9 7n e0olu;ia unei imagini" mai 7nt8i 7n$e;o%at9" apoi din $e 7n $e mai $lar9. Ra;ionamentele lui se des<9%urau a%a $um $ei mai mul;i dintre noi $aut9 un obie$t r9t9$it= 7i re0edem imaginea 7n minte %i o $ompar9m $u $eea $e 0edem" 7mprosp9t8nd mental imaginea de mai multe ori pe minut %i proie$t8nd o 7n spa;iu. Apoi" un atentat politi$ $u bomb9 7n spatele mu.eului L<<i.i a 7ndep9rtat aten;ia publi$ului %i timpul lui Pa..i de la $a.ul &onstrului" pentru o perioad9 s$urt9. Chiar %i 7n timp $e lu$ra la $a.ul important al bombei de la mu.eu" 7n mintea lui Pa..i persistau imaginile pe $are %i le $rease despre II Mo&tro. Sedea tablourile $reate de &onstru unde0a" la peri<eria $8mpului 0i.ual" a%a $um pri0im pe l8ng9 un obie$t $a s9 l 0edem 7n 7ntuneri$. 1l obseda mai ales o pere$he moart9 7n patul unei $amionete 7n Impruneta" $ada0rele aranAate $u griA9 de &onstru" <lori risipite peste ei" s8nul st8ng al <emeii de.0elit. Pa..i ple$ase de la mu.eul L<<i.i 7ntr o dup9 amia.9 de0reme %i tra0ersa Pia..a Signoria din apropiere" $8nd o imagine de pe taraba unui 08n.9tor de $9r;i po%tale i a s9rit 7n o$hi. (e<iind sigur de unde a r9s9rit imaginea" se opri eQa$t pe lo$ul unde <usese ars pe rug Sa0onarola. Se 7ntoarse %i pri0i 7n Aur. Pia;a era plin9 de turi%ti. Pa..i sim;i un <ior re$e pe spinare. Poate $9 totul era doar 7n mintea lui B imaginea" semnalul $are i atr9sese aten;ia. Ie%i din pia;9 pe unde intrase %i apoi o tra0ers9 din nou. Iat9 l= un poster mi$" p9tat de mu%te %i de<ormat de ploaie" reprodu$8nd tabloul Prim90ara de #otti$elli. Pi$tura original9 se a<la 7n spatele lui" 7n mu.eul L<<i.i. Prim90ara. (im<a $u ghirland9 de <lori la g8t" $u s8nul st8ng de.0elit" din gur9 i.0or8ndu i <lori" .e<irul palid $are se 7ntinde spre ea" ie%ind din p9dure. Asta eraD Imaginea pere$hii moarte 7n patul $amionetei" $u ghirlande de <lori" alte <lori 7n gura <etei. Identi$. Identi$D

A$olo" 7n lo$ul unde str9mo%ul lui se r9su$ise sugrumat" lipit de .id" a$olo ap9ru ideea" imaginea m9iastr9 pe $are o $9uta Pa..iG era o imagine $reat9 $u $in$i sute de ani mai de0reme de $9tre Sandro #otti$elli" a$ela%i artist $are" pentru patru.e$i de <lorini" a pi$tat pe .idul 7n$hisorii #argello imaginea lui /ran$es$o de Pa..i sp8n.urat" $u %treang $u tot. Cum ar <i putut Pa..i s9 re.iste 7n <a;a unei asemenea inspira;ii" $8nd originea ei era at8t de des<9t9toareH Sim;i ne0oia s9 se a%e.e. Toate b9n$ile erau o$upate. Se 09.u silit s9 %i arate insigna %i s9 $ear9 lo$ pe o ban$9 de la un b9tr8n ale $9rui $8rAe nu le a 09.ut" de$8t dup9 $e b9tr8nul 0eteran s a ridi$at pe singurul s9u pi$ior" $oment8nd .gomotos %i nepoliti$os. Pa..i era sures$itat din dou9 moti0e. G9sirea imaginii <olosite de Il Mo&tro era un trium<" dar" mult mai important Pa..i 09.use o $opie a pi$turii Prim90ara 7n $ursul turului $riminalilor suspe$;i pe $are l <9$use. Rtia $9 nu aAut9 la nimi$ s9 %i <or;e.e memoriaG se a%e.9 $omod" 7n tihn9" %i %i in0it9 amintirile s9 ias9 la supra<a;9. 2up9 o 0reme se 7ntoarse la L<<i.i %i st9tu 7n <a;a pi$turii originale a lui #otti$elli" dar nu prea mult timp. &erse pe Aos p8n9 7n pia;a de $ereale %i atinse r8tul por$ului din bron. Il Bor!ellino de a$olo" apoi ur$9 7n ma%in9" merse la Ippo$ampo %i a$olo" spriAinit de $apota ma%inii sale pr9<uite" sim;ind 7n n9ri mirosul uleiului de motor 7n$ins" pri0i $opiii Au$8nd <otbal... &ai 7nt8i 09.u $u o$hii min;ii s$ara interioar9 a unei $ase" iar pe palierul de deasupra lui" partea de sus a reprodu$erii dup9 Prim90ara ap9r8nd pe m9sur9 $e ur$a treptele. Se putu 7ntoar$e mental %i 09.u u%a de la intrare timp de o $lip9" dar nimi$ din strad9 %i ni$i un $hip. Sersat 7n materie de interogatorii" se $hestiona pe sine 7nsu%i" apel8nd la sim;urile se$undare= C3n5 ai v#9ut re ro5u!erea. !e ai au9itE... I2omot 5e va&e 4ntr$o bu!#t#rie 5e la arter. C3n5 ai a7un& e alier %i te$ai o rit 4n 8a6a tabloului. !e$ai au9itE -elevi9orul. Un televi9or 4ntr$o &u8ra2erie. Robert Sta!" 4n rolul lui Eliot )e&& 4n *li into!!abili. Ai &im6it miro& 5e m3n!are 2#tit#E Da. &e 2#tea. Ai mai &im6it vreun alt miro&E @e5eam tabloul. )U. nu intere&ea9# !e ai v#9ut. Ai mai &im6it vreun alt miro&E Da. 4n!# mai &im6eam miro&ul ma%inii. aerul 4n!in& 5in ma%in#. 4l mai &im6eam 4n!# 4n n#ri. miro& 5e ulei 5e motor 4n!in&. 4n!in& 5u # 5rumul e... e Ra!!or5o. am mer& !u vite9# e auto&tra5a Ra!!or5o. 4n !e 5ire!6ieE S re San Ca&!iano. Au9eam %i l#tratul unui !3ine. 4n San Ca&!iano. un t3l;ar %i violator e nume *irolamo &i nu mai %tiu !um. &omentul pre$is $8nd se produ$e $oneQiunea" a$el spasm <apti$ al 7mplinirii" $8nd g8ndul $ontope%te in$andes$ent <ragmentele disparate B de a$olo ni se trage $ea mai intens9 pl9$ere. Rinaldo Pa..i a tr9it atun$i $ea mai gro.a09 $lip9 a 0ie;ii sale. O or9 %i Aum9tate mai t8r.iu" Pa..i 7l aresta pe Girolamo To$ea. (e0asta lui To$ea arun$9 <urioas9 $u pietre dup9 mi$ul $on0oi 0enit s9 l ridi$e pe so;ul ei.

CAPITOLUL 18 To$ea era un suspe$t ideal. 1n tinere;e <9$use nou9 ani de 7n$hisoare pentru u$iderea unui b9rbat pe $are 7l surprinsese 7n <lagrant $u logodni$a lui" pe o alee a unui par$. &ai <usese a$u.at $9 %i a abu.at seQual <ii$ele %i a $omis alte abu.uri domesti$e %i <9$use 7n$hisoare pentru 0iol. Chestura aproape $9 a distrus $asa lui To$ea 7n$er$8nd s9 g9seas$9 do0e.i. 1n $ele din urm9" Pa..i 7nsu%i" per$he.i;ion8nd proprietatea lui To$ea" a g9sit un $artu%" $e a $onstituit una dintre pu;inele probe materiale pe $are le a a0ut a$u.area. Pro$esul a <ost sen.a;ional. S a ;inut 7ntr o $l9dire de maQim9 se$uritate numit9 Bun!#rul" unde a0useser9 lo$ pro$esele unor terori%ti 7n anii %apte.e$i" peste drum de birourile din /loren;a ale .iarului La )a9ione. Eura;ii" $in$i b9rba;i %i $in$i <emei" l au g9sit pe To$ea 0ino0at" aproape <9r9 do0e.i" a$u.8nd doar $ara$terul a$estuia. &are parte a popula;iei 7l $redea ne0ino0at" dar mul;i spuneau $9 To$ea e un nemerni$ %i merit9 7n$his. 3a 08rsta de %ai.e$i %i $in$i de ani" a$esta a primit o $ondamnare de patru.e$i de ani la Solterra. Lrm9toarele luni au <ost un 0is. 1n /loren;a" ni$i un Pa..i nu mai <usese at8t de s9rb9torit de $in$i sute de ani" de $8nd Pa..o de Pa..i se 7ntorsese din Prima Cru$iad9 $u a%$hii de $remene de la S<8ntul &orm8nt. Rinaldo Pa..i %i <rumoasa lui so;ie au stat al9turi de arhiepis$op la 2om atun$i $8nd a$elea%i a%$hii de $remene au <ost <olosite pentru a aprinde <itilul unui porumbel $on<e$;ionat $are a .burat a<ar9 din biseri$9 %i a eQplodat 7ntr o ploaie de arti<i$ii sub o$hii mul;imii $are o0a;iona. Viarele sorbeau <ie$are $u08nt rostit de Pa..i" iar a$esta atribuia subordona;ilor s9i" 7n limite re.onabile" su$$esul pentru re.ol0area a$estui $a. eQtrem de di<i$il. Signora Pa..i era $9utat9 pentru s<aturi 7n pri0in;a modeiG 7ntr ade09r" ar9ta minunat de <rumoas9 7n hainele pe $are designerii o 7n$uraAau s9 le poarte. Cei doi so;i erau in0ita;i la $eaiuri simandi$oase 7n $asele $elor puterni$i" ba $hiar au luat $ina $u un $onte 7n $astelul a$estuia" 7n$onAura;i de armuri de epo$9. S a dis$utat despre o e0entual9 $arier9 politi$9 a lui Pa..i" i s au adus laude 7n .gomotosul parlament italian %i i s a dat misiunea de a $ondu$e a$;iunea <or;elor de ordine italiene 7n $ooperare $u /#I 7mpotri0a &a<iei. A$east9 misiune" 7mpreun9 $u o burs9 pentru studii %i parti$iparea la seminariile de $riminalisti$9 de la Lni0ersitatea Georgeto)n i au adus pe so;ii Pa..i la @ashington" 2.C. Inspe$torul %e< petre$ea mult timp la 2epartamentul de Rtiin;e Comportamentale de la Fuanti$o %i 0isa s9 $ree.e o se$;ie de Rtiin;e Comportamentale la Roma. Apoi" dup9 doi ani" de.astrul= 7ntr o atmos<er9 mai $alm9" o $urte de apel asupra $9reia nu se eQer$itau presiuni din partea publi$ului a a$$eptat s9 re0i.uias$9 sentin;a lui To$ea. Pa..i a <ost $hemat a$as9 pentru a <i an$hetat. 1n r8ndul <o%tilor $olegi r9ma%i a$as9" $u;itele 7l a%teptau pe Pa..i" preg9tite. Completul de Aude$at9 al $ur;ii de apel a anulat sentin;a lui To$ea %i l a mustrat pe Pa..i" a<irm8nd $9" dup9 p9rerea $ur;ii" el a plantat probele. /o%tii sus;in9tori <ugeau de el $a de un miros nepl9$ut. 1n $ontinuare era o persoan9 important9 la Chestur9" dar se a<la la un pas de de.astru %i to;i %tiau asta. Gu0ernul italian se urnise 7n$et" 7ns9 ghilotina a0ea s9 $ad9 nu peste mult timp.

CAPITOLUL 1 To$mai 7n a$el inter0al de timp $umplit" $hinuitor" $8nd a%tepta $u;itul ghilotinei" Pa..i l a 09.ut pentru prima oar9 pe b9rbatul $unos$ut 7n r8ndul sa0an;ilor din /loren;a $a do$torul /ell... Rinaldo Pa..i ur$a treptele din Pala..o Se$$hio $u o sar$in9 banal9 de 7ndeplinit" una dintre multe altele g9site de <o%tii s9i subordona;i de la Chestur9" $are se des<9tau $u $9derea lui 7n di.gra;ie. Pa..i 0edea doar 08r<urile propriilor panto<i pe piatra to$it9 7n timp $e ur$a pe l8ng9 .idul a$operit de <res$e B nimi$ din $apodoperele de art9 din Aurul lui. Cu $in$i sute de ani 7nainte" str9mo%ul lui <usese t8r8t" s8nger8nd" pe a$este s$9ri. AAuns pe palier" 7%i 7ndrept9 umerii $a b9rbatul $e era %i se <or;9 s9 pri0eas$9 7n o$hi oamenii din <res$e" unii dintre ei <iindu i rude. Au.ea deAa disputele .gomotoase din Salonul Crinilor" a<lat deasupra lui" unde se 7ntruneau dire$torii Galeriilor de Art9 L<<i.i %i ai Comisiei pentru Arte /rumoase. &isiunea lui Pa..i din .iua a$eea era urm9toarea= $uratorul 0eteran de la Pala..o Capponi disp9ruse. Opinia general9 era $9 b9tr8nul <ugise $u o <emeie sau $u banii $ui0a" sau $u am8ndou9" lipsise de la ultimele patru %edin;e lunare la $are se 7nt8lnea $u $omitetul dire$tor a$olo" la Pala..o Se$$hio. Pa..i <u trimis pentru a $ontinua $er$et9rile. Inspe$torul general Pa..i" $are ;inuse predi$i se0ere pe probleme de se$uritate" 7n urma atentatului $u bomb9 de la mu.eu" a$elora%i dire$tori $u $hipuri $enu%ii ai mu.eului L<<i.i %i ai Comisiei pentru Arte /rumoase" ri0al9 a mu.eului" trebuia s9 apar9 a$um 7n <a;a lor 7n $ir$umstan;e banale %i s9 pun9 7ntreb9ri despre 0ia;a amoroas9 a unui $urator. (u ardea de ner9bdare s o <a$9. Cele dou9 $omitete <ormau o adunare $ert9rea;9 %i iritabil9. Ani la r8nd nu reu%iser9 s9 $ad9 de a$ord asupra unui lo$ unde s9 se 7nt8lneas$9 pentru %edin;ele $omune" ni$i una dintre p9r;i ne0oind s9 mearg9 la sediul $eleilalte. P8n9 la urm9 aAunser9 s9 se 7nt8lneas$9 7n magni<i$ul Salon al Crinilor din Pala..o Se$$hio" <ie$are membru 7n parte <iind $on0ins $9 splendida 7n$9pere se potri0e%te $u eminen;a %i distin$;ia sa. Odat9 stabili;i a$olo" re<u.ar9 s9 se 7nt8lneas$9 7n alt9 parte" $hiar da$9 Pala..o Se$$hio era supus uneia dintre miile de opera;ii de restaurare" $u s$hele %i para0ane la tot pasul. Pro<esorul Ri$$i" un 0e$hi $oleg de %$oal9 al lui Rinaldo Pa..i" se a<la pe $oridorul din $are se intra 7n salon" $uprins de o $ri.9 de str9nut din pri$ina pra<ului de ghips. C8nd 7%i re0eni $8t de $8t" 7ndrept9 o$hii plini de la$rimi $9tre Pa..i. C La &olit# arrin2a" spuse Ri$$i. Se $eart9 $a de obi$ei. Ai 0enit pentru $uratorul disp9rut de la CapponiH Chiar a$um se $eart9 pentru postul lui. Sogliato 7l 0rea pentru nepotu s9u. Sa0an;ii sunt impresiona;i de do$torul /ell" pe $are l au angaAat temporar $u $8te0a luni 7n urm9. Sor s9 l p9stre.e. Pa..i 7%i l9s9 prietenul s9 se $aute prin bu.unare dup9 batiste %i intr9 7n 7n$9perea istori$9 al $9rei pla<on era a$operit de $rini aurii. Para0anele din p8n.9 $are at8rnau pe doi dintre pere;i aAutau la 7n9bu%irea g9l9giei. Sogliato era la $u08nt" <9$8ndu se as$ultat numai datorit9 tonului ridi$at. C Coresponden;a <amiliei Capponi datea.9 din se$olul al treispre.e$elea. 2o$torul /ell ar putea s9 ;in9 7n m8n9" 7n m8na lui $are nu e italian9" un r90a% de la 2ante Alighieri 7nsu%iD 1l re$unoa%teH Cred $9 nuD I a;i eQaminat $uno%tin;ele de limba italian9 medie0al9" %i nu 0oi nega $9 0orbe%te admirabil. Pentru un &traniero. 2ar $unoa%te el personalit9;ile pre renas$entiste ale /loren;eiH Cred $9 nu. 2a$9 ar g9si 7n bibliote$a de la Capponi o s$risoare de la... de la Guido dei Ca0al$anti" spre eQempluH Ar re$unoa%te oH Cred $9 nuD A;i 0rea s9 da;i o repli$9" do$tore /ellH Rinaldo Pa..i 7%i roti pri0irea prin 7n$9pere" dar nu 09.u ni$i un b9rbat pe $are s9 l identi<i$e $a <iind do$torul /ell" $u toate $9 eQaminase <otogra<ia a$estuia $u mai pu;in de o or9 7nainte. (u l 09.u pe do$torul /ell pentru $9 do$torul nu era a%e.at al9turi de $eilal;i. Pa..i 7i au.i mai 7nt8i 0o$ea %i abia dup9 a$eea 7l lo$ali.a.

2o$torul /ell st9tea 7n pi$ioare" absolut ne$lintit" l8ng9 statuia m9rea;9 de bron. Eudith %i +olo<ern" o<erindu %i spatele 0orbitorului %i mul;imii. Sorbi <9r9 s9 se 7ntoar$9G era greu s9 spui de unde anume 0enea 0o$ea= de la Eudith" $u sabia ei ridi$at9 pentru a l lo0i pe regele beat" de la +olo<ern" ;inut de p9r" sau de la do$torul /ell" sub;ire %i nemi%$at l8ng9 siluetele de bron. ale lui 2onatello. So$ea lui str9punse g9l9gia $a un laser printr un strat de <um" iar b9rba;ii ar;9go%i t9$ur9. C Ca0al$anti a repli$at publi$ la primul sonet al lui 2ante din 3a Sita (uo0a" unde 2ante 7%i des$rie 0isul straniu despre #eatri$e Portinari. Poate Ca0al$anti a $omentat %i 7n parti$ular. 2a$9 a s$ris 0reunui Capponi" a$esta e probabil Andrea B el era mai $ulti0at de$8t <ra;ii s9i. 2o$torul /ell se 7ntoarse $u <a;a spre grup atun$i $8nd $re.u el de $u0iin;9" dup9 un inter0al de timp in$omod pentru toat9 lumea" mai pu;in pentru el. C Cunoa%te;i primul sonet al lui 2ante" pro<esore SogliatoH Cunoa%te;iH 3 a <as$inat pe Ca0al$anti %i merit9 timpul dumnea0oastr9. O parte a lui spune a%a= -3r9iu 4n mie9 5e noa te a53n!# %i &enin# 1ie!e &tea revar&# lumin# !#tre noiJ Amor 8#r# 5e ve&te 4n 8a6# 4mi a are C De amintirea a&ta. %i a&t#9i m#$n8ior. /i el. Amorul. bu!uro& 4mi are Cu inima$mi 4n m3iniJ 4n bra6e$i 5oarme A &u8letului 5oamn# !u rin&# 4ntr$un v#l. El o tre9e%teJ tremur3n5 &u u&# Ea inima$mi a rin&# 5in alma lui m#n3n!#J /i$atun!i rive&! !u 7ale !um Amorul lea!# e 5rumu$i %i m# la&#$n urm#. C As$ulta;i $um trans<orm9 2ante italiana po0este popular9" pe $are el o numea 0ulgari eloKuentia" 7ntr un instrument artisti$= Alle2ro mi &embrava Amor tenen5o Meo !ore in matmo. e ne la bra!!ia avea Ma5otma involta in un 5ra o 5ormen5o. Boi la &ve2liava. e 5'e&to !ore ar5en5o Lei avento&a umilmente a&!ea A re&o 2ir lo ne ve5ea ia2en5o. (i$i $el mai $8r$ota% <lorentin n ar <i putut s9 re.iste au.ind 0ersurile lui 2ante r9sun8nd 7ntre .idurile a$operite de <res$e" rostite 7n diale$tul tos$an pur al do$torului /ell. &ai 7nt8i prin aplau.e" apoi prin a$lama;ii $u o$hi ume.i" membrii $elor dou9 $omisii 7l $on<irmar9 pe do$torul /ell $a st9p8n al Pala..o Capponi" l9s8ndu l pe Sogliato s9 spumege. Pa..i nu %i putu da seama da$9 0i$toria 7l mul;umea pe do$tor" $9$i a$esta se 7ntoarse din nou $u spatele. 2ar Sogliato 7n$9 nu %i spusese ultimul $u08nt. C 2a$9 e a%a un eQpert 7n 2ante" atun$i s9 ;in9 o prelegere despre 2ante" 7n <a;a StudioloD Sogliato %uier9 numele de par$9 ar <i <ost 0orba de In$hi.i;ie. C S9 se pre.inte 7n <a;a lor e?tem ore" 0inerea 0iitoare" da$9 poate. Studiolo era un grup mi$ %i <ero$e de sa0an;i $are distrusese mai multe reputa;ii a$ademi$e %i $are se 7ntrunea adesea la Pala..o Se$$hio. 1%i luase numele de la o sal9 de studiu parti$ular9" ornamentat9. A te preg9ti s9 apari 7n <a;a lor era $onsiderat o ade09rat9 $or0oad9" iar apari;ia 7n sine" o primeAdie. Ln$hiul lui Sogliato sus;inu propunerea a$estuia" $umnatul lui Sogliato propuse s9 se 0ote.eG sora lui 7nregistra 0otul si pro$esul 0erbal al %edin;ei. Propunerea <u a$$eptat9 prin 0ot. (umirea r9m8nea 0alabil9" dar do$torul /ell trebuia s9 primeas$9 girul Studiolo pentru a o p9stra. &embrii $elor dou9 $omisii a0eau un nou $urator pentru Pala..o Capponi" nu sim;eau lipsa $elui 0e$hi" a%a $9 nu a0ur9 prea multe de spus despre b9rbatul disp9rut %i pri0ir9 $u dispre; 7ntreb9rile lui Pa..i. A$esta se ;inu admirabil de tare. Ca ori$e bun an$hetator" pri0i $ir$umstan;ele prin prisma a0antaAelor. Cine ar <i ob;inut a0antaAe de pe urma dispari;iei <ostului $uratorH 2isp9rutul era burla$" un sa0ant lini%tit" respe$tat" $u o 0ia;9 ordonat9. /9$use $e0a e$onomii" nu prea multe. Tot $e a0ea era sluAba lui %i pri0ilegiul de a lo$ui la mansarda din Pala..o Capponi.

Iar 7n <a;a lui st9tea nou numitul" $on<irmat de $omisie 7n a$el post dup9 o eQaminare atent9 7n domeniul istoriei <lorentine %i al limbii italiene 0e$hi. Pa..i eQaminase $ererile de angaAare ale do$torului /ell %i $erti<i$atele emise de &inisterul S9n9t9;ii. I se adres9 do$torului 7n 0reme $e membrii $omisiei 7%i str8ngeau ser0ietele %i se preg9teau s9 ple$e a$as9. C 2o$tore /ellH C 2a" CommendatoreH (oul $urator era s$und %i sub;irati$. 3entilele o$helarilor s9i erau <umurii 7n Aum9tatea superioar9" iar $ostumul de $uloare 7n$his9 a0ea o $roial9 splendid9" $hiar %i dup9 standardele italiene. C &9 7ntrebam da$9 0 a;i $unos$ut 0reodat9 prede$esorul. Antena unui poli;ist eQperimentat e reglat9 pe lungimea de und9 a <ri$ii. Obser08ndu l pe do$torul /ell $u aten;ie" Pa..i 7nregistr9 un $alm absolut. C (u l am $unos$ut ni$iodat9. Am $itit mai multe dintre $ronogra<iile sale 7n )uova Antolo2ia. 2o$torul $on0ersa 7n diale$tul tos$an la <el de u%or $um el re$ita. 2a$9 eQista 0reo urm9 de a$$ent" Pa..i nu putea s9 l identi<i$e. C Rtiu $9 poli;i%tii $are au in0estigat primii dispari;ia au $9utat la Pala..o Capponi ori$e <el de mesaA" un bilet de r9mas bun" un bilet de sinu$idere" dar n au g9sit nimi$. 2a$9 g9si;i din 7nt8mplare $e0a printre h8rtii" ori$e do$ument personal al lui" $hiar da$9 e absolut banal" m9 anun;a;iH C 2esigur" Commendator Pa..i. C 3u$rurile lui personale se a<l9 7n$9 la palatH C 1mpa$hetate 7n dou9 0ali.e" $u in0entarul a<erent. C Am s9 trimit... Am s9 tre$ pe a$olo s9 le iau. C Sre;i s9 mi da;i un tele<on 7n prealabil" CommendatoreH Pot s9 de.a$ti0e. sistemul de se$uritate 7nainte s9 sosi;i %i ast<el s9 09 e$onomises$ timpul. -i ul e rea !alm. (n mo5 normal ar trebui &# &e team# u6in 5e mine. (mi !ere &#$l &un 4nainte &# tre! e a!oloG 2up9 $e membrii $omisiei 7i <re$aser9 ridi$hea lui Pa..i <9r9 $a el s9 poat9 <a$e nimi$ 7n pri0in;a asta" a$um se sim;ea iritat de tupeul a$estui b9rbat. Arun$9 la r8ndul lui o pro0o$are. C 2o$torul /ell" pot s9 09 pun o 7ntrebare personal9H C 2a$9 meseria 0 o $ere" Commendatore. C A0e;i o $i$atri$e relati0 re$ent9 pe dosul m8inii st8ngi. C Iar dumnea0oastr9 a0e;i o 0erighet9 nou9. La @ita )uovaH 2o$torul /ell .8mbi. A0ea din;i mi$i" <oarte albi. 1n momentul $8t dur9 surprinderea lui Pa..i" 7nainte s9 se hot9ras$9 s9 se simt9 o<ensat" do$torul /ell ridi$9 m8na $u $i$atri$e %i $ontinua= C Sindromul de tunel $arpian" Commendatore. Istoria e o pro<esie $are %i are ris$urile ei. C 2e $e n a;i de$larat sindromul de tunel $arpian 7n <ormularele de la &inisterul S9n9t9;ii $8nd a;i 0enit s9 lu$ra;i ai$iH C A0eam impresia" Commendatore" $9 09t9m9rile sunt rele0ante doar da$9 prime%ti pensie pentru un handi$ap <i.i$. Eu nu primes$. (i$i nu sunt handi$apat. C Opera;ia a a0ut lo$ 7n #ra.ilia" ;ara dumnea0oastr9 de origine. C (u a a0ut lo$ 7n Italia" n am primit nimi$ de la gu0ernul italian" repli$9 do$torul /ell" de par$9 ar <i $onsiderat $9 r9spunsul s9u e $omplet. R9m9seser9 ultimii 7n 7n$9pere. Pa..i aAunsese la u%9 $8nd do$torul /ell 7l strig9= C Commendator Pa..iH 2o$torul /ell era o siluet9 neagr9 pe <undalul <erestrei 7nalte" 7n spatele lui" 7n dep9rtare" se 7n9l;a 2omul. C 2a. C Cred $9 09 trage;i $hiar din neamul Pa..i" am dreptateH C 2a. 2e unde %ti;iH Pa..i ar <i $onsiderat o re<erire la arti$olele ap9rate re$ent 7n pres9 drept o grosol9nie eQtrem9. C Sem9na;i $u un personaA 7n<9;i%at 7n pi$turile lui 2ella Robbia din $apela <amiliei dumnea0oastr9" din Santa Cro$e. C A" a$ela era Andrea de Pa..i 7n<9;i%at $a Ioan #ote.9torul" spuse Pa..i" resim;ind un strop de pl9$ere 7n inima sa 7n9$rit9.

C8nd Rinaldo Pa..i p9r9si silueta .0elt9 $e st9tea 7n sala de %edin;e" impresia $u $are r9mase ;inea de nemi%$area eQtraordinar9 a do$torului /ell. 2ar impresia a$easta a0ea s9 se 7mbog9;eas$9 7n s$urt timp.

CAPITOLUL 2! A$um" $9 permanentul $onta$t $u las$i0itatea %i 0ulgaritatea ne a desensibili.at <a;9 de a$este aspe$te ale naturii umane" e interesant de 09.ut $e ni se mai poate p9rea per0ers. Ce mai poate plesni %un$ile lipi$ioase ale $on%tiin;ei noastre do$ile su<i$ient de tare $a s9 ne atrag9 aten;iaH 1n /loren;a eQista o eQpo.i;ie intitulat9 >Instrumente de tortur9 $umplite?" a$esta <iind lo$ul unde Rinaldo Pa..i 1 a 7nt8lnit urm9toarea oar9 pe do$torul /ell. EQpo.i;ia" $uprin.8nd peste dou9.e$i de instrumente $lasi$e de tortur9 7nso;ite de do$ument9ri ample" <usese organi.at9 7n se0erul /orte di #el0edere" o <ort9rea;9 &edi$i din se$olul al ZSI lea" $are p9.e%te .idul sudi$ al ora%ului. SernisaAul a atras 0i.itatori $u nemiluita" nea%teptat de mul;iG sures$itarea 7n09luise instantaneu mul;imea. EQpo.i;ia era programat9 s9 dure.e o lun9" 7ns9 instrumentele $umplite de tortur9 7n$9 mai puteau <i 09.ute %i dup9 %ase luni" egal8nd num9rul de 0i.itatori al Galeriile L<<i.i %i dep9%indu l pe $el al mu.eului din Palatul Pitti.

Promotorii" doi indi0i.i $are se o$upaser9 7n tre$ut de 7mp9ierea animalelor" p8n9 $8nd tro<eele pe $are le eQe$utau n au mai putut s9 i hr9neas$9" de0enir9 milionari %i <9$ur9 un tumeu trium<al prin Europa $u eQpo.i;ia lor" prileA $u $are %i au ar9tat smo$hingurile noi. Cei mai mul;i 0i.itatori 0eneau 7n pere$hi" din toate $ol;urile Europei" pro<it8nd de prelungirea eQpo.i;iei" $a s9 se plimbe agale printre me$anismele durerii %i s9 $iteas$9 aten;i" 7ntr una dintre $ele patru limbi" in<orma;iile despre pro0enien;a dispo.iti0elor %i modul lor de <olosire. Ilustra;ii de 2urrer %i al;ii" 7mpreun9 $u Aurnale $ontemporane luminau mul;imile $u pri0ire la subie$te $um ar <i detaliile de <ine;e ale tragerii pe roat9. Iat9 $e s$ria pe una dintre pl9$i" 7n engle.9= Brin6ii italieni re8erau &#$%i 95robea&!# vi!timele e #m3nt. utili93n5u$&e entru a!ea&t# roat# 5in 8ier !a a2ent 5e rovo!are a loviturilor. %i blo!uri 5e iatr# a%e9ate &ub membre. 5u # !um am ar#tat. e !3n5 4n nor5ul Euro ei. meto5a mai r#& 3n5it# !on&ta 4n le2area vi!timei 5e roat#. a li!area 5e lovituri !u o ver2ea metali!# %i a oi 4n8i2erea membrelor 4n 6e u%ele 5e e mar2inea ro6ii. 8ra!turile multi le o8erin5 8le?ibilitatea ne!e&ar#. iar !a ul C 6i 3n5 4n!# $%i trun!;iul r#m3n3n5 4n mi7lo!ul ro6ii. A!ea&t# 5in urm# meto5# !on&tituia un & e!ta!ol mai &ati&8#!#tor. 5ar 5i&tra!6ia &e utea o ri bru&! 5a!# &e 4nt3m la !a o a%!;ie 5e o& &# a7un2# 4n inim#. EQpo.i;ia >Instrumentelor de tortur9 $umplite? nu putea s9 nu atrag9 $unos$9tori a tot $e are omenirea mai r9u. 2ar esen;a a tot $e e mai r9u" ade09ratul apogeu al putre.i$iunii spiritului uman nu se g9se%te 7n /e$ioara de /ier" ni$i 7n roata de trasG Lr8;enia /undamental9 se g9se%te pe $hipurile $elor din mul;ime. 1n semi7ntuneri$ul a$estei 7n$9peri mari $u .iduri de piatr9" dedesubtul $u%tilor sp8n.urate" luminate" ale $ondamna;ilor" st9tea do$torul /ell" $unos$9tor al eQpresiilor <a$iale" ;in8ndu %i o$helarii 7n m8na $u $i$atri$e" $u 08r<ul unuia din bra;ele o$helarilor ap9sat pe bu.e" $u $hipul absorbitG pri0ea oamenii tre$8nd printre eQponate. Rinaldo Pa..i 7l 09.u a$olo. Pa..i se o$upa de $ea de a doua misiune banal9 a .ilei. Ca s9 ia $ina $u ne0asta lui" trebuia s9 %i <a$9 lo$ prin mul;ime pentru a lipi noi anun;uri de a0ertisment destinate $uplurilor" pri0itoare la &onstrul din /loren;a" pe $are nu reu%ise s9 l prind9. Ln ast<el de a<i% 7i domina biroul" pus a$olo de $9tre noii lui superiori" 7mpreun9 $u alte a<i%e ale unor persoane date 7n urm9rire prin alte p9r;i ale lumii. /o%tii 7mp9ietori de animale" $are supra0egheau 7mpreun9 $asa de bilete" <ur9 <eri$i;i s9 adauge pu;in9 groa.9 $ontemporan9 la spe$ta$olul lor" dar 7i $erur9 lui Pa..i s9 pun9 a<i%ul el 7nsu%i" <iind$9 ni$i unul dintre ei nu p9rea dispus s9 l lase pe $el9lalt singur $u banii. C8;i0a lo$alni$i 7l re$unos$ur9 pe Pa..i %i l <luierar9" pro<it8nd de anonimatul o<erit de mul;ime. Pa..i prinse 7n a$e $ol;urile a<i%ului albastru" $u o$hiul uni$" p9trun.9tor" pe un panou de a<i%aA a<lat 7n apropiere de ie%ire" unde a0ea s9 atrag9 $el mai bine aten;ia" %i 7ndrept9 spre el un re<le$tor. Pri0indu i pe $ei $are ple$au" 7n pere$hi" Pa..i 7%i d9du seama $9 mul;i erau deAa 7n dispo.i;ie amoroas9 %i se <re$au unul de altul. (u 0oia s9 mai 0ad9 7n$9 un tablou al mor;ii" nu mai 0oia s9 0ad9 s8nge %i <lori. Pa..i 0oia 7ns9 s9 0orbeas$9 $u do$torul /ell B ar <i <ost $on0enabil s9 ia obie$tele $uratorului disp9rut $8t9 0reme se a<la at8t de aproape de Pala..o Capponi. 2ar $8nd Pa..i se 7ntoarse de la panoul de a<i%aA" do$torul disp9ruse. A$olo unde st9tuse el" sub $u%$a <oamei suspendat9 7n aer" $u s$heletul din9untru ghemuit 7n po.i;ie de <etus" 7n$9 implor8nd s9 $apete hran9" era doar .idul de piatr9. Pa..i se sim;ea iritat. 1%i <9$u lo$ prin mul;ime p8n9 aAunse a<ar9" dar nu l g9si pe do$tor. Pa.ni$ul de la ie%ire 7l re$unos$u pe Pa..i %i nu spuse nimi$ $8nd a$esta p9%i peste <r8nghie %i ie%i de pe $9rare" p9%ind pe p9m8ntul 7ntune$at $e 7n$onAura /orte di #el0edere. #9tr8na /loren;a se a<la la pi$ioarele lui" $u $o$oa%a mare a 2omului %i tumul de la Pala..o Se$$hio ridi$8ndu se 7n lumin9. Pa..i era un su<let <oarte b9tr8n" $are se .08r$olea 7n ;eap9 $ir$umstan;elor ridi$ole. Ora%ul s9u 7%i b9tea Ao$ de el. /#I ul ameri$an r9su$ise pentru ultima oar9 $u;itul 7n<ipt deAa 7n spinarea lui Pa..i" spun8nd 7n pres9 $9 pro<ilul <9$ut de /#I lui Mo&tro nu $orespundea delo$ $u $el al suspe$tului arestat de Pa..i. La )a9ione ad9ugase $9 Pa..i l$a trimi& e -o!ea 4n 4n!;i&oare 8#r# robe &u8i!iente. Lltima oar9 $8nd Pa..i pusese a<i%ul albastru de a0ertisment 7mpotri0a &onstrului" se 7nt8mplase 7n Ameri$a" iar a<i%ul $onstituia un tro<eu pe $are l ag9;ase $u m8ndrie pe .idurile 2epartamentului de Rtiin;e Comportamentale %i l semnase" la $ererea agen;ilor ameri$ani din /#I. A$e%tia %tiau totul despre el" 7l admirau" 7i <9$eau in0ita;ii. Pa..i %i so;ia lui <useser9 de multe ori oaspe;i 7n 0ile luQoase de pe ;9rmurile din &aryland. SpriAinit de parapetul 7ntune$at" pri0indu %i ora%ul 0e$hi" sim;ea de <apt aerul s9rat din Chesapea*e %i %i 0edea so;ia pe plaA9" $u panto<ii ei sport albi" noi.

Lnde0a" 7n sediul 2epartamentului de Rtiin;e Comportamentale de la Fuanti$o" eQista un desen 7n<9;i%8nd /loren;a $are i <usese ar9tat $a o $urio.itate. Era a$eea%i pri0eli%te pe $are o 0edea el 7n a$ea $lip9" b9tr8na /loren;a 09.ut9 de la #el0edere" pun$tul $el mai potri0it pentru $ontemplarea ora%ului. 2ar desenul nu este 7n $ulori. Era trasat 7n $reion" umbrit $u $9rbune. 2esenul ap9rea 7n <undalul unei <otogra<ii. Era <otogra<ia unui $riminal 7n serie ameri$an" do$torul +annibal 3e$ter. +annibal Canibalul. 3e$ter desenase /loren;a din memorie" iar desenul se a<la ag9;at pe peretele $elulei sale din a.il" un lo$ la <el de posomor8t $a %i a$esta. C8nd i a tre$ut prin minte lui Pa..i ideea 7n$hegat9H 2ou9 imagini" /loren;a ade09rat9 a%ternut9 sub o$hii lui %i desenul pe $are %i l amintea. Cu $8te0a minute 7n urm9 punea a<i%ul $u Il Mo&tro. 2ar mai era un a<i%= a<i%ul lui &ason Serger despre +annibal 3e$ter pe pere;ii biroului s9u" $u uria%a re$ompens9 %i re$omand9rile sale= DOC-ORUL LEC-ER @A 1I )E@OI- S0$/I ASCU)D0 MK)A S-K)*0 /I ES-E BOSIBIL S0 ()CERCA- S0 /I$O MODI1ICE BRI)-R$O I)-ER@E)+IE CHIRUR*ICAL0. ()-RUCK-IBUL S0U DE BOLI$DAC-ILIE. CU DE*E-ELE SUBLIME)-ARE BER1EC- 1ORMA-E. ES-E EL-REM DE RAR /I IDE)-I1ICABIL I)S-A)-A)EU . 2o$torul /ell ;in8ndu %i o$helarii 7n m8na $u $i$atri$e. Ln desen detaliat al a$estei pri0eli%ti pe .idul $elulei lui +annibal 3e$ter. Oare lui Pa..i i a 0enit ideea 7n timp $e pri0ea /loren;a a%ternut9 la pi$ioarele lui sau din 7ntuneri$ul dens de deasupra luminilor ora%uluiH Ri de $e apari;ia ei a <ost anun;at9 de mirosul bri.ei s9rate de la Chesapea*eH (eobi%nuit pentru un om $are g8nde%te 7n imagini" leg9tura 7ntre idei a $oin$is $u un sunet" a$el sunet pe $are 7l <a$e o pi$9tur9 $8nd atinge o balt9 tot mai mare. +annibal 3e$ter a <ugit 7n /loren;a. Pli$iD +annibal 3e$ter este do$torul /ell. O 0o$ea interioar9 7i spuse lui Rinaldo Pa..i $9 se poate s9 <i 7nnebunit 7n $u%$a situa;iei Aalni$e 7n $are se a<la" $9 mintea lui 7nnebunit9 ar putea s9 %i rup9 din;ii de gratii" $a %i s$heletul din $u%$a <oamei. /9r9 s9 %i poat9 aminti $9 s a mi%$at din lo$" se tre.i la Poarta Rena%terii" $are du$ea de la #el0edere spre Costa di San Georgio B o strad9 7n pant9" 7ngust9" $are $ote%te %i p9trunde 7n inima Se$hii /loren;e dup9 mai pu;in de un *ilometru. Pa%ii p9reau s9 l poarte pe pa0aAul 7n$linat <9r9 0oia luiG mergea mai repede de$8t ar <i 0rut" pri0ind tot timpul 7nainte 7n $9utarea b9rbatului numit do$torul /ell" $9$i a$esta era drumul lui spre $as9. 3a Aum9tatea str9.ii" Pa..i $oti pe Costa S$arpu$$ia" $obor8nd 7n $ontinuare p8n9 $8nd aAunse la interse$;ia $u Sia de #ardi" aproape de r8u. Aproape de Pala..o Capponi" re%edin;a do$torului /ell. Respir8nd greu din $au.a $obor8%ului" Pa..i g9si un lo$ umbrit unde lumina be$urilor de pe strad9 nu aAungea" la intrarea unei $l9diri $u apartamente a<lat9 peste drum de palat. 2a$9 ar <i ap9rut $ine0a" putea s9 se 7ntoar$9 %i s9 s$hi;e.e gestul de a suna la o sonerie. Palatul era $u<undat 7n be.n9. Pa..i obser09 deasupra u%ilor mari" duble" de la intrare" lumini;a ro%ie a unei $amere 0ideo de supra0eghere. (u putea <i sigur da$9 <un$;iona tot timpul sau numai $8nd suna $ine0a la u%9. Aparatul se g9sea mult sub $opertina intr9riiG Pa..i nu $redea $9 poate s9 $uprind9 %i <a;ada $l9dirii. A%tept9 o Aum9tate de or9" as$ult8ndu %i propria r9su<lare" dar do$torul nu ap9ru. Poate se a<la 7n9untru" $u luminile stinse. Strada era pustie. Pa..i tra0ers9 repede %i se lipi $8t mai tare de .id. 2in9untru se au.ea un sunet sub;ire" slab" <oarte slab. Pa..i 7%i lipi $apul de gratiile re$i ale <erestrelor $a s9 as$ulte. Ln pian" Saria;iunile Goldberg de #a$h" bine interpretate. Pa..i trebuia s9 a%tepte" s9 p8ndeas$9 %i s9 ra;ione.e. Era prea de0reme $a s9 %i de.09luie des$operirea. Trebuia s9 se hot9ras$9 $e s9 <a$9. (u 0oia s9 se mai p9$9leas$9 7n$9 o dat9. Se trase $u spatele 7n umbra de pe $ealalt9 parte a str9.iiG ultimul 7i disp9ru nasul.

CAPITOLUL 21 Tradi;ia spune $9 martirul $re%tin San &iniato %i a ridi$at $apul rete.at din nisipul am<iteatrului roman din /loren;a %i l a dus sub bra; p8n9 la mun;ii a<la;i de $ealalt9 parte a r8ului" unde odihne%te a$um 7n splendida sa biseri$9. Cu siguran;9" $orpul lui San &iniato" 7n pi$ioare sau nu" a tre$ut pe strada str90e$he unde ne a<l9m a$um" Sia de #ardi. E sear9 t8r.iu %i strada e goal9" modelul 7n e0antai al pa0aAului str9lu$e%te sub burni;a de iarn9" nu destul de re$e pentru a alunga mirosul pisi$ilor. (e a<l9m printre palate $onstruite a$um %ase sute de ani de prin;ii negu;9tori" $urteni %i $onspiratori ai /loren;ei renas$entiste. 2e partea $ealalt9 a r8ului Arno" la o arun$9tur9 de s9geat9" se a<l9 ;epu%ele $rude ale Signoriei" unde a <ost sp8n.urat %i ars pe rug $9lug9rul Sa0onarola" %i a$el mare abator al $re%tin9t9;ii" mu.eul L<<i.i. A$este palate <amiliale" 7nghesuite unele 7ntr altele pe o strad9 str90e$he" 7nghe;ate 7n biro$ra;ia Italiei moderne" au pe dina<ar9 o arhite$tur9 de 7n$hisoare" dar $on;in spa;ii ample" elegante" $oridoare 7nalte %i t9$ute pe $are nu le 0ede nimeni ni$iodat9" $u draperii de m9tase putrede" p9tate de ploaieG 7n ele" opere de mai mi$9 0aloare ale marilor mae%tri renas$enti%ti stau ag9;ate 7n be.n9 ani la r8nd" luminate de <ulgere dup9 $e draperiile se pr9bu%es$. Ai$i" l8ng9 tine" se a<l9 palatul <amiliei Capponi" o <amilie $u renume 0e$hi de o mie de ani" $are a rupt 7n bu$ati ultimatumul unui rege <ran$e. $hiar sub nasul a$estuia %i a dat na%tere unui pap9. /erestrele palatului Capponi sunt a$um 7ntune$ate 7n spatele gratiilor de <ier. Suporturile pentru <9$lii sunt goale. 7n a$ea $oal9 de sti$l9 0e$he" $r9pat9" e o gaur9 l9sat9 de un glon; 7n anii patru.e$i. 2u te mai aproape. 3ipe%te ;i $apul de <ierul re$e" $um a <9$ut poli;istul" %i as$ult9. Po;i au.i slab un pian. Saria;iunite Goldberg de #a$h" interpretate nu per<e$t" dar deosebit de bine" $u un sim; al mu.i$ii molipsitor. Interpretate nu per<e$t" dar deosebit de bineG poate $9 m8na st8ng9 a interpretului are o u%oar9 st8ng9$ie. 2a$9 ai %ti $9 nu ;i se poate 7nt8mpla nimi$" ai intra a$oloH Ai intra 7n a$est palat at8t de <aimos prin s8ngele %i gloria sa" ai p9trunde 7n be.na $u p8n.e de p9ianAen" spre sunetele $ristaline" des908r%ite ale $lapelorH Alarmele nu ne pot 0edea. Poli;istul ud $are p8nde%te la u%9 nu ne poate 0edea. Sino... 1n <oaier" 7ntuneri$ul e aproape absolut. O s$ar9 lung9 din piatr9" balustrada re$e sub alune$area m8inilor noastre" treptele to$ite de sute de ani de pa%i" inegale sub pi$ioarele noastre $are ne poart9 7n sus" spre mu.i$9. L%ile 7nalte" duble ale salonului prin$ipal ar s$8r;8i %i ar trosni da$9 ar trebui s9 le des$hidem. Pentru tine" sunt des$hise. &u.i$a 0ine din $ol;ul $el mai 7ndep9rtatG tot a$olo se a<l9 %i singura surs9 de lumin9= mai multe lum8n9ri 7%i re0ars9 ra.ele ro%iati$e prin u%a mi$9 a unei $apele a<lat9 din$olo de $ol;ul 7n$9perii. Tra0ers9m $amera" spre mu.i$9. Sesi.9m 0ag eQisten;a grupurilor de mobile mari pe l8ng9 $are tre$em" 7n0elite 7n huse" <orme 0agi %i nu $hiar ne$lintite 7n lumina lum8n9rilor" $a o $Iread9 adormit9. 2easupra noastr9" ta0anul 7nalt al 7n$9perii dispare 7n be.n9. 3umina str9lu$e%te ro%iati$9 deasupra unui pian ornamentat deasupra b9rbatului $unos$ut sa0an;ilor dedi$a;i Rena%terii $a do$torul /ell. Jinuta do$torului e elegant9" $u spinarea dreapt9G se las9 purtat de mu.i$9" lumina re<le$t8ndu se $u un lu$iu umed pe p9rul lui %i pe spatele halatului de m9tase. Capa$ul ridi$at al pianului e de$orat $u s$ene $ompleQe de petre$ere" iar mi$ile siluete par s9 aib9 0ia;9 7n lumina lum8n9rilor" deasupra $oardelor. 2o$torul $8nt9 $u o$hii 7n$hi%i. (u are ne0oie de partitur9.

1n <a;a lui" pe suportul 7n <orm9 de lir9 pentru partitur9 de pe pian se a<l9 un eQemplar din .iarul ameri$an de s$andal )ational -attler. E 7mp9turit 7n a%a <el 7n$8t s9 se 0ad9 doar $hipul de pe prima pagin9" $hipul lui Clari$e Starling. &u.i$ianul nostru .8mbe%te" s<8r%e%te bu$ata mu.i$al9" repet9 sarabanda o dat9 pentru propria pl9$ere %i" 7n 0reme $e ultima $oard9 a pianului 0ibrea.9 tot mai slab 7n 7n$9perea ampl9" des$hide o$hiiG 7n miAlo$ul <ie$9rei pupile se a<l9 un mie. ro%u de lumin9. 1n$lin9 $apul pe o parte %i pri0e%te .iarul din <a;a lui. Se ridi$9 <9r9 .gomot %i intr9 $u .iarul ameri$an 7n $apela mi$9" 7mpodobit9" $onstruit9 7nainte de des$operirea Ameri$ii. Ridi$9 .iarul spre lumina lum8n9rilor %i l desp9ture%te" iar $hipurile pioase din i$oanele de deasupra altarului par s9 $iteas$9 peste um9rul lui" a%a $um ar <a$e st8nd la $oad9 7n pia;9. Titlul uria% e s$ris $u $ara$tere Railroad Gothi$= >()*ERUL MOR+II, CLARICE S-ARLI)*. MA/I)0RIA DE UCIS A 1BI. Chipurile pi$tate din Aurul altarului" oglindind agonie %i eQta." p9les$ $8nd el su<l9 7n lum8n9ri. (u are ne0oie de lumin9 $a s9 tra0erse.e $oridorul larg. Ln $urent de aer ne anun;9 $9 do$torul +annibal 3e$ter a tre$ut pe l8ng9 noi. L%a imensa s$8r;8ie %i apoi se 7n$hide $u un bubuit pe $are l sim;im 7n du%umele" sub t9lpile noastre. T9$ere. Pa%i $e intr9 7n alt9 $amer9. E$ourile a$estui palat <a$ $a .idurile s9 par9 mai apropiate unele de alteleG ta0anul 7ns9 r9m8ne 7nalt" e$oul 0enind $u 7nt8r.iere de sus 7n sunete as$u;ite" iar aerul nemi%$at poart9 7n el mirosul de do$umente str90e$hi" s$rise pe piele %i pergament" %i pe $el al <itilurilor de lum8n9ri stinse. /o%net de h8rtii 7n 7ntuneri$" s$8r;8itul unui s$aun. 2o$torul 3e$ter st9 pe un <otoliu amplu" 7n renumita #ibliote$9 Cappone O$hii lui re<le$t9 lumina ro%iati$9" dar nu str9lu$es$ ro%u 7n 7ntuneri$" a%a $um au Aurat unii dintre temni$erii lui. #e.na e total9. El se g8nde%te... E ade09rat $9 do$torul 3e$ter a $reat lo$ul liber de la Pala..o Capponi 7nl9tur8ndu l pe <ostul $urator B un pro$es simplu" $are a presupus o inter0en;ie de $8te0a $lipe asupra b9tr8nului %i o $heltuial9 modest9 pentru doi sa$i de $iment " dar dup9 $e drumul a <ost liber" a $8%tigat postul $instit" tradu$8nd la prima 0edere teQte din italiana medie0al9 %i latin9" din $ele mai dense manus$rise goti$e s$rise 0reodat9" demonstr8nd ast<el Comisiei pentru Arte /rumoase o $apa$itate ling0isti$9 eQtraordinar9. Ai$i a g9sit o pa$e pe $are inten;ionea.9 s o p9stre.e B 7n a<ara prede$esorului s9u" nu a mai u$is pe nimeni de $8nd s a stabilit 7n /loren;a. AngaAarea sa $a translator %i $urator al #ibliote$ii Capponi repre.int9 un mare $8%tig pentru el din mai multe moti0e. Spa;iile ample" 7n9l;imea $amerelor palatului sunt importante pentru do$torul 3e$ter" dup9 anii 7n $are a stat 7n$his 7ntr un spa;iu str8mt. &ai mult" se simte 7n re.onan;9 $u palatulG este singura $l9dire parti$ular9" din toate $8te a 09.ut 0reodat9" $are se apropie $a dimensiuni %i detalii de palatul memoriei sale" pe $are a 7n$eput s9 l $ree.e din tinere;e. 1n bibliote$9" 7n a$east9 $ole$;ie uni$9 de manus$rise %i $oresponden;9 dat8nd 7n$9 din se$olul al ZlII lea" 7%i poate satis<a$e o anumit9 $urio.itate proprie. 2o$torul 3e$ter $redea" pe ba.a unor do$umente de <amilie argumentate" $9 se trage dintr un anume Giuliano #e0isangue" un personaA temut din Tos$ana se$olului al ZIII lea" %i din neamul &a$hia0elli" $a %i din $el Sis$onti" deopotri09. A$esta e lo$ul ideal pentru $er$et9ri. 2e%i sim;ea o anume $urio.itate astra$t9 7n a$east9 pri0in;9" nu era una moti0at9 de ego. A$torul 3e$ter nu are ne0oie de $on<irm9ri $on0en;ionale. Ego ul s9u" $a %i $oe<i$ientul de inteligen;9 %i $el de g8ndire logi$9 nu sunt m9surabile prin miAloa$e $on0en;ionale. 2e <apt" $omunitatea psihiatri$9 nu a aAuns la un $onsens da$9 do$torul 3e$ter poate <i numit >om? sau nu. 2e mult timp" $olegii s9i de breasl9" psihiatri" dintre $are mul;i se temeau de $ondeiul lui $austi$ din publi$a;iile de spe$ialitate" 7l pri0eau $a pe $e0a $omplet alt<el. Pentru $omoditate" l au numit >monstru?. &onstrul st9 7n bibliote$a 7ntune$at9G g8ndul lui proie$tea.9 $ulori 7n be.n9" iar mintea i e hr9nit9 de aerul medie0al. Cuget9 la poli;ist. Se aude de$li$ul unui 7ntrerup9tor %i o lamp9 de birou se aprinde. A$um 7l putem 0edea pe do$torul 3e$ter a%e.at la masa lung9" din se$olul al ZSI lea" din #ibliote$a Capponi. 1n spatele lui" .idul e a$operit de manus$rise %i registre mari legate 7n p8n.9" a%e.ate sistemati$ %i dat8nd de opt sute de ani. Ln 0olum de $oresponden;9 din se$olul al ZlS lea $u un ministru al Republi$ii Sene;ia se a<l9 des$his 7n <a;a lui. O statuet9 de ghips" <9$ut9 de &i$helangelo $a studiu pentru statuia lui

&oise" ;ine 0olumul des$his" iar 7n <a;a suportului de $reioane st9 un $omputer portabil $one$tat la Lni0ersitatea din &ilano. Colorat 7n ro%u %i albastru str9lu$itor printre nuan;ele de $enu%iu %i g9lbui ale tean$urilor de pergamente %i manus$rise pe piele" se a<l9 un eQemplar din )ational -attler. Iar al9turi de el" edi;ia <lorentin9 a .iarului La )a9ione. 2o$torul 3e$ter alege .iarul italian %i $ite%te ultimul ata$ la adresa lui Rinaldo Pa..i" determinat de o t9g9duire a /#I 7n pri0in;a $a.ului Il Mo&tro. >Pro<ilul <9$ut de noi nu s a potri0it ni$i o $lip9 lui To$ea?" a<irma un purt9tor de $u08nt al /#I. La )a9ione men;iona tre$utul lui Pa..i %i instruirea <9$ut9 7n Ameri$a" la <aimoasa A$ademie Fuanti$o" %i a<irma $9 ar <i trebuit s9 dea do0ad9 de mai mult pro<esionalism. Ca.ul II Mo&tro nu l interesa $8tu%i de pu;in pe do$torul 3e$ter" 7n s$himb tre$utul lui Pa..i 7l interesa. Ce ghinion s9 7nt8lneas$9 un poli;ist instruit la Fuanti$o" unde +annibal 3e$ter era un $a. de manualD 2o$torul 3e$ter a studiat $hipul lui Rinaldo Pa..i la Pala..o Se$$hio" a stat destul de aproape de el $a s9 i simt9 mirosul %i ast<el %i a dat seama $u $ertitudine $9 Pa..i nu b9nuie%te nimi$" $hiar da$9 a pus 7ntreb9ri despre $i$atri$ea de pe m8na lui. Pa..i nu ar9ta ni$i m9$ar a <i serios interesat de el 7n pri0in;a dispari;iei $uratorului. Poli;istul 7l 09.use la eQpo.i;ia de instrumente de tortur9. &ai bine l ar <i 7nt8lnit la o eQpo.i;ie de orhidee. 2o$torul 3e$ter era $8t se poate de $on%tient $9 toate elementele ne$esare unei re0ela;ii erau pre.ente 7n $apul poli;istului" dans8nd la 7nt8mplare printre $elelalte milioane de lu$ruri pe $are le %tia a$esta. Ar trebui oare $a Rinaldo Pa..i s9 l urme.e pe r9posatul $urator al Pala..o Se$$hio Aos" 7n pi0ni;a umed9H Ar trebui $a trupul lui Pa..i s9 <ie g9sit dup9 o sinu$idere e0ident9H La )a9ione ar <i satis<9$ut $9 l a h9ituit p8n9 n pragul morm8ntului. )u a!um. re<le$t9 monstrul %i se 7ntoarse la manus$risele sale rulate din pergament %i piele. 2o$torul 3e$ter nu %i <a$e griAi. Se des<at9 $u stilul lui (eri Capponi" ban$her %i emisar 7n Sene;ia 7n se$olul al ZSII leaG 7i $ite%te s$risorile" uneori $u 0o$e tare" pentru propria pl9$ere" p8n9 la o or9 t8r.ie din noapte.

CAPITOLUL 22 1nainte s9 se lumine.e de .iu9" Pa..i a0ea 7n m8n9 <otogra<iile <9$ute de do$torul /ell pentru permisul italian de mun$9" 7mpreun9 $u negati0ul de la erme&&o 5i &o22iomo. Pa..i a0ea" de asemenea" %i <otogra<iile eQ$elente ale poli;iei ameri$ane reproduse pe a<i%ul lui &ason Serger. Chipurile erau asem9n9toare $a tr9s9turi" dar da$9 do$torul /ell era +annibal 3e$ter" <useser9 <9$ute ni%te modi<i$9ri la nas %i obraAi" poate inAe$;ii $u $olagen. Aspe$tul ure$hilor ar9ta promi;9tor. Pa..i le studie intens $u lupa. P9reau identi$e.

Pe $omputerul demodat al Chesturii" introduse $odul s9u de a$$es la Interpol pentru Programul de E0aluare a Criminalilor Siolen;i al /#I %i soli$it9 <i%ierul 0oluminos despre 3e$ter. #lestem9 modemul prea lent %i 7n$er$9 s9 $iteas$9 de pe e$ran teQtul 7n$e;o%at" p8n9 $8nd literele 7n$epur9 s9 i Aoa$e 7n <a;a o$hilor" 7n $ea mai mare parte" $uno%tea $a.ul. 2ou9 lu$ruri 7l <9$ur9 s9 %i ;in9 respira;ia. Lnul 0e$hi %i unul nou. Lltima a$tuali.are adus9 $a.ului pre.enta o radiogra<ie $are indi$a <aptul $9" probabil" 3e$ter <9$use o inter0en;ie $hirurgi$al9 la m8n9. Am9nuntul mai 0e$hi" o imagine s$anat9 a unui raport s$ris de m8n9 al poli;iei din statul Tennessee" men;iona $9" 7n timp $e %i a u$is gardienii din &emphis" +annibal 3e$ter as$ulta o $aset9 $u Saria;iunile Goldberg. A<i%ul pus 7n $ir$ula;ie de &ason Serger" 0i$tima ameri$an9 plin9 de bani" 7n$uraAa e0entualii in<ormatori s9 sune la num9rul de la /#I pus la dispo.i;ia lor. Con;inea a0ertismentul standard $um $9 do$torul 3e$ter este 7narmat %i peri$ulos. 2ar mai era notat %i un num9r de tele<on parti$ular B imediat dedesubtul paragra<ului despre uria%a re$ompens9. C9l9toria $u a0ionul de la /loren;a la Paris e ridi$ol de $ostisitoare" iar Pa..i trebui s o pl9teas$9 din bu.unarul propriu. (u a0ea 7n$redere $9 poli;ia <ran$e.9 7i 0a da o linie tele<oni$9 <9r9 s9 %i bage nasul %i nu $uno%tea ni$i o alt9 modalitate pentru a ob;ine a%a $e0a. 2e la o $abin9 tele<oni$9 Ameri$an EQpress din apropiere de Oper9" sun9 la num9rul de tele<on parti$ular de pe a<i%ul lui &ason. Presupunea $9 la $el9lalt $ap9t se 0a 7n$er$a identi<i$area lo$ului de pro0enien;9 a apelului. Pa..i 0orbea engle.a destul de bine" dar %tia $9 a$$entul 7l 0a tr9da $9 e italian. So$ea era mas$ulina" ameri$an9" <oarte $alm9. C Spune;i" 09 rog" $e dori;i. C S ar putea s9 am in<orma;ii despre +annibal 3e$ter. C &da" bine" mul;umes$ pentru tele<on. Rti;i unde se a<l9 a$umH C Cred $9 da. Re$ompensa mai este 0alabil9H C 2a" este. Ce do0e.i $on$rete a0e;i $9 este $hiar elH Trebuie s9 7n;elege;i $9 primim o mul;ime de apeluri $u in<orma;ii <alse. C S9 0oi spune $9 a <ost supus unor inter0en;ii de $hirurgie Plasti$9 la <a;9 %i a a0ut o opera;ie la m8na st8ng9. 1n$9 mai $8nt9 Saria;iunile Goldberg. Are do$umente de identitate bra.iliene. O pau.9. Apoi= C 2e $e n a;i sunat la poli;ieH Este de datoria mea s9 09 7n$uraAe. s9 <a$e;i a$est lu$ru. C Re$ompensa e 0alabil9 7n ori$e $ondi;iiH C Re$ompensa se a$ord9 pentru in<orma;iile $are du$ la arestarea %i $ondamnarea lui. C Este pl9tibil9 %i 7n... $ir$umstan;e spe$ialeH C S9 re<eri;i la un premiu pe $apul do$torului 3e$terH S9 spunem" 7n $a.ul $ui0a $are" 7n mod normal" nu poate s9 a$$epte o re$ompens9H C 2a. C Am8ndoi a0em a$ela%i ;el. A%a $9 r9m8ne;i la tele<on" 09 rog" s9 09 <a$ o sugestie. S9 pui un pre; pe $apul $ui0a $ontra0ine $on0en;iilor interna;ionale %i legilor ameri$ane" domnule. R9m8ne;i la tele<on" 09 rog. Pot s9 09 7ntreb da$9 suna;i din EuropaH C 2a" din Europa" %i asta i tot $e 09 mai spun. C #ine" as$ulta;i m9. S9 re$omand s9 $onta$ta;i un a0o$at pentru a dis$uta legalitatea re$ompenselor pentru moartea unei persoane %i s9 nu 7ntreprinde;i ni$i o a$;iune ilegal9 7mpotri0a do$torului 3e$ter. Pot s9 09 re$omand un a0o$atH EQist9 7n Gene0a unul eQtrem de pri$eput 7n ast<el de probleme. Pot s9 09 dau num9rul de tele<on $u taQ9 in0ers9H S9 s<9tuies$ din toat9 inima s9 l suna;i %i s9 <i;i sin$er $u el. Pa..i $ump9r9 o $artel9 tele<oni$9 %i d9du urm9torul tele<on dintr o $abin9 a<lat9 7n maga.inul uni0ersal #on &ar$he. Sorbi $u o persoan9 $u o 0o$e sea$9 %i a$$ent el0e;ian. Con0orbirea dur9 mai pu;in de $in$i minute. &ason 0a pl9ti un milion de dolari ameri$ani pentru $apul %i m8inile do$torului 3e$ter. Sa pl9ti a$eea%i sum9 pentru in<orma;iile $are ar du$e la arestarea a$estuia. Sa pl9ti 7n se$ret trei milioane de dolari pentru do$torul a<lat 7n 0ia;9" <9r9 7ntreb9ri" dis$re;ie garantat9. 1ntre $ondi;ii se in$ludea %i suma de o sut9 de mii de dolari 7n a0ans. Pentru a putea ob;ine a$est a0ans" Pa..i trebuia s9 <urni.e.e o amprent9 digital9 identi<i$abil9 a do$torului 3e$ter" amprenta in &itu pe un obie$t. 2a$9 <9$ea a$est lu$ru" putea s9 0ad9 restul banilor 7ntr un sei< pro0i.oriu a<lat la dispo.i;ie lui 7n El0e;ia. 1nainte s9 ple$e din #on &ar$h[ spre aeroport" Pa..i $ump9r9 pentru so;ia lui un $ompleu de noapte din m9tase $uloarea piersi$ii.

CAPITOLUL 23 Cum te $ompor;i atun$i $8nd 0alorile $on0en;ionale au de0enit gunoiH C8nd aAungi s9 $re.i" $a &ar$ Aureliu" $9 p9rerile genera;iei 0iitoare nu 0or a0ea mai mult9 0aloare de$8t p9rerile genera;iei a$tualeH E $u putin;9 s9 te $ompor;i $ore$t 7ntr o ast<el de situa;ieH E de dorit s9 te $ompor;i $ore$t 7ntr o ast<el de situa;ieH Sosise momentul $8nd Rinaldo Pa..i" des$endent al neamului Pa..i" inspe$tor %e< al Chesturii din /loren;a" trebuia s9 de$id9 $e 0aloare are onoarea lui sau da$9 eQist9 o 7n;elep$iune mai durabil9 de$8t onoarea. Se 7ntoarse de la Paris la timp pentru $in9 %i dormi pu;in. Ar <i 0rut s9 i $ear9 p9rerea so;iei lui" dar nu putea. Primi 7ns9 alinarea dragostei ei. Pe urm9 r9mase trea." lungit 7n pat" 0reme 7ndelungat9" dup9 $e respira;ia ei de0eni lini%tit9. Era noapte t8r.iu $8nd renun;9 s9 mai 7n$er$e s9 doarm9 %i ie%i s9 se plimbe %i s9 se g8ndeas$9. A0ari;ia nu e $e0a ne$unos$ut 7n Italia" iar Rinaldo Pa..i asimilase o $antitate destul de mare odat9 $u aerul natal. 2ar ambi;ia sa 7nn9s$ut9 %i dorin;a de a se aAunge <useser9 stimulate 7n Ameri$a" unde ori$e in<luen;9 e resim;it9 mai repede" in$lusi0 &oartea lui Ieho0a %i domina;ia lui &amon. C8nd Pa..i ie%i din umbrele 3oggiei %i r9mase ne$lintit 7n lo$ul unde Sa0onarola <usese ars pe rug 7n Pia..a Signoria" $8nd ridi$9 pri0irea spre a$ea <ereastr9 a Pala..o Se$$hio unde murise str9mo%ul lui" $redea $9 deliberea.9. 2ar nu era a%a. Era deAa par;ial hot9r8t. Atribuim hot9r8rilor un moment anume" pentru a $on<eri pro$esului demnitatea de re.ultat <ires$ al g8ndirii ra;ionale %i $on%tiente. 2ar hot9r8rile sunt <9$ute din sim;9minte 7mpletite laolalt9G sunt mai adesea un ghemoto$ de$8t o sum9. Pa..i se hot9r8se $8nd luase a0ionul spre Paris. Se hot9r8se $u o or9 7n urm9" dup9 $e so;ia lui" 7mbr9$at9 $u noul halat de m9tase" se ar9tase re$epti09 la dorin;ele lui" $a o ne0ast9 $uminte. Ri $8te0a

minute mai t8r.iu" $8nd" 7ntins 7n 7ntuneri$" i a $uprins obra.ul $u palma %i a s9rutat o tandru de noapte bun9" %i a sim;it o la$rim9 sub palma lui. 1n $lipa a$eea" <9r9 s9 %tie" ea i a sorbit inima. 2in nou onoruriH 1n$9 o %ans9 s9 7ndure respira;ia arhiepis$opului" 7n 0reme $e a%$hiile s<inte de $remene erau lo0ite una de alta $a s9 aprind9 <itilul din <undul porumbelului de $8rp9H Alte laude din partea politi$ienilor a $9ror 0ia;9 intim9 o $uno%tea prea bineH &erita s9 <ie $unos$ut $a poli;istul $are l a prins pe do$torul +annibal 3e$terH Pentru un poli;ist" meritele au 0ia;9 <oarte s$urt9. &ai bine s9 l @K)D0. G8ndul 7l 7mpunse %i l lo0i pe Rinaldo" l9s8ndu l palid %i hot9r8t" %i $8nd mintea lui $ondus9 de sim;ul 09.ului 7%i $8nt9ri prada" sim;ea dou9 mirosuri= al so;iei lui %i al plaAei din Chesapea*e. SI)DE$L. @I)DE$L. @I)DE$L. @I)DE$L. @I)DE$L$@I)DE$L. /ran$es$o de Pa..i nu a 7mpuns mai tare $u pumnalul s9u $8nd" 7n 1N7:" l a dobor8t pe Giuliano pe pardoseala $atedralei %i $8nd" 7n sures$itarea sa" s a 7nAunghiat 7n $oaps9.

CAPITOLUL 24 /i%a $u amprentele digitale ale do$torului +annibal 3e$ter e o $urio.itate %i" 7ntr un <el" un obie$t de $ult. Originalul 7nr9mat se a<l9 pe peretele Se$;iei de Identi<i$9ri a /#I. Potri0it obi$eiului /#I 7n pri0in;a lu9rii amprentelor persoanelor $u mai mult de $in$i degete la o m8n9" are degetul mare %i 7n$9 patru degete adia$ente pe partea <rontal9 a <i%ei" iar al %aselea deget" pe dos. Copiile <i%ei de amprente <ur9 r9sp8ndite pe toate meridianele dup9 e0adarea do$torului" iar amprenta degetului mare ap9rea m9rit9 pe a<i%ul lui &ason Serger" $u su<i$iente pun$te mar$ate pe ea pentru $a un eQaminator $u eQperien;9 minim9 s o poat9 $ompara %i identi<i$a. 3uarea amprentelor nu e o a$;iune di<i$il9" iar Pa..i putea s9 <a$9 o treab9 de spe$ialist $uleg8nd amprente de pe di0erse supra<e;e" %i putea <a$e o $ompara;ie primar9 pentru a se asigura de $ore$titudine. 2ar &ason Serger $erea o amprent9 proasp9t9" in &itu %i neprelu$rat9" pe $are eQper;ii s9i s o eQamine.e independent. &ason mai <usese tras pe s<oar9 7nainte $u amprente 0e$hi" ridi$ate $u ani 7n urm9 la lo$urile primelor $rime ale do$torului 3e$ter. 2ar $um s9 ob;ii amprentele do$torului /ell <9r9 s9 l Aene.iH &ai presus de ori$e" nu trebuia s9 l alarme.e pe do$tor. A$esta ar <i putut <oarte u%or s9 dispar9" l9s8ndu l pe Pa..i $u bu.ele um<late. 2o$torul nu p9r9sea prea des Pala..o Capponi" iar p8n9 la urm9toarea 7ntrunire la #elle Arte mai era o lun9. Prea mult de a%teptat $a s9 plante.e un pahar de ap9 7n dreptul lo$ului lui" de <apt 7n <a;a <ie$9rui s$aun" $9$i membrii $omitetului nu se o$upau ni$iodat9 de asemenea am9nunte de $on<ort. Odat9 hot9r8t s9 l 08nd9 pe +annibal 3e$ter lui &ason Serger" Pa..i trebuia s9 lu$re.e singur. (u %i putea permite s9 atrag9 aten;ia Chesturii asupra do$torului /ell ob;in8nd un mandat $are s9 i permit9 intrarea 7n palat" iar $l9direa era prea bine p9.it9 $u sisteme de alarm9 $a s9 intre prin e<ra$;ie %i s9 ia amprente. 3ada de gunoi a do$torului /ell era mult mai $urat9 %i mai nou9 de$8t $elelalte din $artier. Pa..i $ump9r9 o lad9 nou9 %i" 7n toiul nop;ii" s$himb9 $apa$ul a$esteia $u $el al l9.ii de la Pala..o Capponi. Supra<a;a gal0ani.at9 era departe de a <i ideal9 pentru s$opul pe $are i l menise" ast<el $9" dup9 o noapte de str9danii" Pa..i se alese $u o 7n$ur$9tur9 de amprente $e sem9na $u un $o%mar poantilist %i pe $are n ar <i reu%it ni$iodat9 s o des$8l$eas$9. A doua .i diminea;a ap9ru" $u o$hii ro%ii" la Ponte Se$$hio. Cump9r9 dintr un maga.in de biAuterii de pe 0e$hiul pod o br9;ar9 lat9 din argint" <oarte bine lustruit9" %i suportul 7mbr9$at 7n $ati<ea pe $are era eQpus9. 1n se$torul arti.anilor a<lat la sud de Arno" pe str9du;ele 7nguste de peste drum de Palatul Pitti" $eru unui alt biAutier s9 %tearg9 de pe br9;ar9 numele produ$9torului. #iAutierul sa o<erit s9 apli$e peste argint un strat de substan;9 prote$toare" dar Pa..i re<u.9.

Temuta Solli!!iano" 7n$hisoarea <lorentin9 a<lat9 pe drumul spre Prato. 3a etaAul al doilea al aripii <emeilor" aple$at9 deasupra unei $hiu0ete mari pentru sp9lat ru<e" Romula CAes*u 7%i s9punea s8niiG se sp9l9 %i se us$9 $u griA9" 7nainte s9 7mbra$e un sutien $urat" leAer" din bumba$. O alt9 ;igan$9" 7ntor$8ndu se din $amera de 0i.it9" tre$u pe l8ng9 ea %i i spuse $e0a pe ;ig9ne%te. O $ut9 mi$9 ap9ru 7ntre spr8n$enele Romulei. Chipul ei <rumos 7%i p9str9 eQpresia solemn9 obi%nuit9. I se d9du 0oie s9 ias9 din $elul9" $a de obi$ei" la ora opt %i Aum9tate" dar $8nd se apropie de $amera de 0i.ite" o gardian9 7i ie%i 7n $ale %i o $onduse spre o $amer9 de an$het9 a<lat9 la parterul 7n$hisorii. 1n9untru" 7n lo$ul in<irmierei obi%nuite" st9tea Rinaldo Pa..i" $u b9ie;elul ei 7n bra;e. C #un9 .iua" Romula" spuse el. Ea se duse dire$t la poli;istul 7naltG nu 7n$9pea 7ndoial9 $9 el 7i 0a da $opilul imediat. Prun$ul 0oia s9 sug9 %i 7n$epu s9 i $aute s8nul. Pa..i ar9t9 $u b9rbia spre un para0an a<lat 7n $ol;ul 7n$9perii. C E un s$aun a$olo. Putem 0orbi 7n timp $e l hr9ne%ti. C 2espre $e s9 0orbim" 2o$toreH Italiana Romulei era destul de bun9" $a %i <ran$e.a" engle.a" spaniola %i diale$tul rromilor. Sorbea <9r9 s9 %i lase sentimentele s9 se 0ad9 B dar ni$i $ele mai bune demonstra;ii de a$torie n o aAutaser9 s9 e0ite $ondamnarea de trei luni pentru t8lh9rie. Se duse dup9 para0an. 1ntr o pung9 de plasti$ as$uns9 7n hainele prun$ului se a<lau patru.e$i de ;ig9ri %i %ai.e$i %i $in$i de mii de lire" $e0a mai mult de patru.e$i %i unu de dolari" 7n ban$note mototolite. A0ea de <9$ut o alegere. 2a$9 poli;istul 0eri<i$ase 7mbr9$9mintea $opilului" putea s o a$u.e $8nd ar <i 09.ut mar<a de $ontraband9 %i ast<el s9 i se re0o$e toate pri0ilegiile. Cump9ni o $lip9" pri0ind ta0anul 7n 0reme $e b9ie;elul sugea. 2e $e %i ar da osteneala poli;istulH Ori$um" a0antaAele erau de partea lui. S$oase punga %i o as$unse 7n $hilo;i. So$ea lui se au.i de dup9 para0an. C E%ti o pa$oste ai$i" Romula. &amele $are al9ptea.9 7n pu%$9rie sunt pierdere de 0reme. Ai$i eQist9 oameni $u ade09rat bolna0i de $are s9 aib9 griA9 m<irmierele. (u dete%ti $lipa $8nd dai prun$ul din bra;e" $8nd timpul pentru 0i.it9 s a terminatH Oare $e 0oiaH Romula %tia <oarte bine $ine e poli;istul B un Pe..o 5a novanta" un ti$9los de prima $las9. &eseria Romulei era $er%itul pe strad9G din asta 7%i $8%tiga eQisten;a" iar ho;ia de bu.unare era o aneQ9. A0ea trei.e$i %i $in$i de ani" dar ar9ta mai 7n 08rst9" iar instin$tele ei erau la <el de bune $a antenele unui <luture de noapte. Boli6i&tul #&ta C 7l studie peste para0an C uite !e 4n2ri7it arat#. veri2;et#. anto8i lu&trui6i. tr#ie%te !u neva&t#$&a. 5ar are o &lu7ni!# bun#. 8iin5!# 2ulerul &t# a%a !um a 8o&t a%e9at 5u # !e a 8o&t !#l!at. Borto8elul 4n bu9unarul ;ainei. !;eile 4n bu9unarul 5re t 5in 8a6# al antalonilor. banii 4n !el &t3n2 5in 8a6#. 6inu6i &tr3n&. robabil 5e un ela&ti!. (ntre !ele 5ou# bu9unare. eni&ul. Ab5omenul lat. 4n8#6i%are ma&!ulin#. ure!;ea u6in 95ren6uit# %i o !i!atri!e e 8runte. la ba9a #rului. 5e la o lovitur#. )u are 5e 23n5 &#$mi !ear# &e? C 5a!# ar 8i 8o&t a%a. n$ar 8i a5u& !o ilul. )u e un 1#t$1rumo&. 5ar nu !re5 !# e &ilit &# !ear# &e? 8emeilor 5in u%!#rie. Mai bine &# nu$l rive&! 4n o!;ii ne2ri. amari. !3t tim !o ilul &u2e. De !e a a5u& !o ilulE Bentru !# vrea &#$i v#5 uterea. &# &u2ere9e !# ar utea 8a!e 4n a%a 8el 4n!3t &# mi &e ia !o ilul. Ce vreaE In8orma6iiE (i ot & une ori!e vrea &# au5# 5e& re !in!i& re9e!e 6i2ani !are n$au e?i&tat ni!io5at#. Bun. !e ot ob6ine 5in &itua6ia a&taE @om ve5ea. S#$i ar#t#m !3te !eva. 1i urm9ri eQpresia <e;ei 7n timp $e ie%i de dup9 para0anG o semilun9 din areola s8nului se .9rea pe l8ng9 $apul $opilului. C E $ald a$olo" .ise ea. Po;i des$hide un geamH C Pot <a$e mai mult de$8t at8t" Romula. A% putea des$hide u%a" %i %tii asta. 1n $amer9" lini%te. A<ar9" .gomotele de la Solli!!iano" $a o durere de $ap surd9 %i $onstant9. C Spune mi $e 0rei. A% <a$e bu$uroas9 $e0a" dar nu ori$e. Instin$tul 7i spuse" pe bun9 dreptate" $9 el o 0a respe$ta pentru a0ertisment. C E 0orba doar de la tua &olita !o&a" de $eea $e <a$i de obi$ei" r9spunse Pa..i. 2ar 0reau s9 dai gre%.

CAPITOLUL 25 1n timpul .ilei urm9rir9 7mpreun9 <a;ada palatului Capponi de la <ereastra 7nalt9" a$operit9 $u Aalu.ele" a unui apartament de peste drum B Romula" plus o ;igan$9 mai 7n 08rst9 $are se o$upa de $opil %i se poate s9 <i <ost 0eri%oara Romulei" %i Pa..i" $are tr9gea $hiulul de la birou $8t putea de mult. #ra;ul de lemn <olosit de Romula 7n a$ti0itatea ei a%tepta pe un s$aun" 7n dormitor. Pa..i ob;inuse a$$eptul de a <olosi apartamentul 7n timpul .ilei de la un pro<esor $are preda la R$oala 2ante Alighieri din apropiere. Romula insistase s9 i se elibere.e un ra<t 7n mi$ul <rigider" pentru ea %i $opil. (u a0ur9 mult de a%teptat. 3a ora nou9 %i Aum9tate 7n diminea;a $elei de a doua .ile" <emeia $are o aAuta pe Romula %uier9 de pe s$aunul de l8ng9 <ereastr9. O pat9 7ntune$at9 ap9ru de $ealalt9 parte a str9.ii $8nd una din u%ile masi0e ale palatului se des$hise spre interior. 1n u%9 ap9ru b9rbatul $unos$ut 7n /loren;a sub numele de do$torul /ell" m9runt %i sub;irati$ 7n hainele sale negre" 7ngriAiteG adulme$9 aerul din prag %i pri0i strada 7n ambele dire$;ii. Ap9s9 butonul unei tele$omen.i pentru a a$ti0a sistemul de alarm9 %i apoi trase dup9 el u%a $u $lan;a masi09 de <ier" 7mpestri;at9 de rugin9" de pe $are era imposibil de $ules amprente. 2u$ea $u el o sa$o%9 de $ump9r9turi. S9.8ndu l pe do$torul /ell pentru prima oar9" ;igan$a b9tr8n9 o prinse pe Romula de m8n9" $a pentru a o opri" o pri0i 7n o$hi %i $l9tin9 din $ap repede" dar hot9r8t" $8nd poli;istul nu se uita la ele. Pa..i %tiu imediat unde se 7ndrepta do$torul. 1n gunoiul do$torului /ell" Pa..i 09.use h8rtia de 7mpa$hetat distin$t9 a unui maga.in de deli$atese" @era 5ai 1MNO" a<lat pe Sia San Ea$opo" 7n apropierea podului San Trinita. 2o$torul se 7ndrepta 7n a$ea dire$;ie" 7n 0reme $e Romula 7%i tr9gea pe ea $ostuma;ia" iar Pa..i pri0ea pe <ereastr9. C &erge s9 %i <a$9 pia;a" spuse Pa..i. (u se putu ab;ine s9 nu i repete Romulei instru$;iunile pentru a $in$ea oar9. C &ergi dup9 el" Romula. A%teapt9 de partea asta a Ponte Se$$hio. Ai s9 l prin.i $8nd se 7ntoar$e" $u punga $u $ump9r9turi plin9 7n m8n9. Eu am s9 <iu $u Aum9tate de $0artal 7naintea lui" ai s9 m9 0e.i 7nt8i pe mine. Am s9 r9m8n 7n apropiere. 2a$9 apare 0reo problem9" da$9 e%ti arestat9" am eu griA9. 2a$9 el merge altunde0a" 7ntoar$e te la apartament %i a%teapt9 s9 te sun. Pune permisul 9sta de liber9 tre$ere 7n parbri.ul unui taQi %i 0ino unde te $hem. C Eminen9a" spuse Romula" um<l8ndu i titlul onori<i$ 7n stilul ironi$ italian" da$9 apare 0reo problem9 %i m9 aAut9 alt$ine0a" s9 nu i <a$i ni$i un r9uG prietenul meu n o s9 ia nimi$. 3as9 l s9 <ug9. Pa..i nu a%tept9 li<tul" $i o lu9 la <ug9 pe s$9ri. Purta o %alopet9 Aegoas9 %i o %ap$9. E greu s9 urm9re%ti pe $ine0a 7n /loren;a" <iind$9 trotuarele sunt <oarte 7nguste" iar pe strad9 0ia;a ta nu <a$e doi bani. Pa..i a0ea o motorine Aalni$9 par$at9 la $ol;" de $are legase o du.in9 de m9turi. S$uterul pomi din prima" iar inspe$torul %e< demar9 7ntr un nor de <um albastru pe pa0aAul str9.ii 7n pan mi$ul 0ehi$ul s9lt8nd pe pietre $a un m9g9ru% la trap. Pa..i se deplasa alene" $laQonat de ma%inile din tra<i$ul <ero$e. Cump9r9 ;ig9ri" trase de timp $a s9 r9m8n9 7n urm9" p8n9 $8nd <u sigur 7n$otro se 7ndreapt9 do$torul /ell. A$olo unde se s<8r%ea Sia de #ardi 7n$epea o strad9 $u sens uni$ dinspre #orgo San Ea$opo. Pa..i l9s9 s$uterul pe trotuar %i porni mai departe pe Aos" 7ntor$8ndu %i trupul suplu pe o parte $a s9 se stre$oare prin mul;imea de turi%ti de la $ap9tul sudi$ al Ponte Se$$hio. /lorentinii spun $9 maga.inul @era 5ai 1MNO" $u bog9;ia sa de br8n.eturi %i tru<e" miroase $a pi$ioarele lui 2umne.eu. 2o$torul" $are alegea $8te0a dintre primele tru<e albe ale se.onului" p9rea s9 aib9 la dispo.i;ie tot timpul din lume. Pa..i 7i 0edea spatele prin 0itrin9" pe l8ng9 galantarele minunate $are eQpuneau di<erite <eluri de %un$9 %i paste. Pa..i d9du $ol;ul %i se 7ntoarse" %i 7%i sp9l9 <a;a 7ntr o <8nt8n9 arte.ian9 $u un $ap de leu must9$ios. C Ar trebui s9 te ra.i $a s9 lu$re.i pentru mine" 7i spuse Pa..i leului" ignor8nd mingea de ghea;9 din stoma$. 2o$torul ie%i din maga.in $u $8te0a pa$hete u%oare 7n plas9. Porni 7napoi spre #orgo San Ea$opo" spre $as9. Pa..i porni %i el" pe partea $ealalt9 a str9.ii %i la $8;i0a metri 7n <a;a lui. &ul;imea de pe trotuarul

7ngust 7l oblig9 pe Pa..i s9 re$urg9 la strad9" ast<el $9 oglinda retro0i.oare a unei ma%ini de poli;ie $are tre$u pe l8ng9 el 7i lo0i dureros 7n$heietura pe $are purta $easul. C Stron9oG Anal8abetaG r9$ni %o<erul" iar Pa..i 7%i Aur9 s9 se r9.bune. P8n9 s9 aAung9 la Ponte Se$$hio" era $u patru.e$i de metri 7n <a;a do$torului. Romula st9tea 7n prag" $u prun$ul ;inut la piept $u aAutorul bra;ului din lemn" $ealalt9 m8n9 7ntins9 spre tre$9tori" iar m8na liber9 preg9tit9 pe sub hainele largi s9 %terpeleas$9 7n$9 un porto<el" $a s9 m9reas$9 lista $elor peste dou9 sute pe $are le <urase de a lungul 0ie;ii. Pe bra;ul as$uns purta br9;ara lat9 %i mare lustruit9 din argint. 1ntr o $lip9" 0i$tima a0ea s9 trea$9 prin marea de oameni" 0enind de pe podul str90e$hi. 1n momentul $8nd el a0ea s9 ias9 mul;ime pe Sia de #ardi" Romula urma s9 trea$9 pe l8ng9 el" s9 <a$9 $e a0ea de <9$ut %i apoi s9 se stre$oare 7n <lu0iul de turi%ti $are tra0ersau podul. 1n mul;ime" Romula a0ea un prieten pe $are se putea bi.ui. Ea nu %tia nimi$ despre 0i$tim9 %i nu a0ea 7n$redere $9 poli;istul o 0a proteAa. Giles Pre0ert" $unos$ut 7n $8te0a dosare ale poli;iei $a Giles 2umain sau Roger 3e2u$" dar pe plan lo$al sub numele Gno$$o" a%tepta 7n mul;ime la $ap9tul sudi$ al Ponte Se$$hio $a Romula s9 %i <a$9 !iu eala. Stilul de 0ia;9 mi$%orase trupul lui Gno$$o" $hipul lui 7n$epea s9 arate tot mai $lar oasele de dedesubt" dar era 7n$9 08nAos %i puterni$ %i $8t se poate de apt s o aAute pe Romula da$9 treaba se 7mpu;ea. 1n haine de <un$;ionar m9runt" putea s9 se ameste$e 7n mul;ime" ie%ind la supra<a;9 din $8nd 7n $8nd $a %i $um mul;imea ar <i <ost un ora% populat de $8ini de prerie. 2a$9 0iitoarea 0i$tim9 o 7nh9;a pe Romula %i nu mai 0oia s9 i dea drumul" Gno$$o putea s9 se 7mpiedi$e" s9 $ad9 peste 0i$tim9 %i s9 r9m8n9 a%a" 7ntr o ameste$9tur9 de membre" $u un potop de s$u.e" p8n9 $8nd ea reu%ea s9 se 7ndep9rte.e su<i$ient. &ai <9$use %i alt9dat9 a$ela%i lu$ru. Pa..i tre$u pe l8ng9 ea %i se opri la $oada din <a;a unei tonete $u su$uri" de unde putea s9 0ad9 totul. Romula ie%i din gangul $l9dirii. Apre$ie $u o pri0ire eQpert9 tra<i$ul de pe trotuar 7ntre ea %i silueta .0elt9 $are se apropia. Putea s9 se mi%te eQtrem de bine prin mul;ime $u $opilul ;inut 7n <a;9" pe bra;ul <als din lemn %i p8n.9. Toate bune %i <rumoase. Ca de obi$ei" 7%i 0a s9ruta degetele m8inii a<late la 0edere %i 0a ridi$a m8na spre <a;a lui" $a s9 i pun9 s9rutarea pe obra.. Cu m8na liber9 a0ea s9 $otrob9ie la pieptul lui" pe l8ng9 porto<el" p8n9 $8nd el o 0a prinde de 7n$heietur9. Apoi se 0a trage de l8ng9 el. Pa..i 7i promisese $9 a$est om nu %i 0a permite s9 o ;in9 %i s o dea pe m8na poli;iei" $9 0a 0rea s9 s$ape de ea. 1n toate 7n$er$9rile ei de a %terpeli din bu.unarele oamenilor" nimeni nu amenin;ase 0reodat9 $u 0iolen;a o <emeie $u un prun$ 7n bra;e. Si$tima $redea adesea $9 alt$ine0a din preaAm9 7i $otrob9ie prin hain9. Ea 7ns9%i d9duse 0ina de mai multe ori pe tre$9tori ne0ino0a;i" <9$8ndu i ho;i" $a s9 e0ite s9 <ie prins9. Romula se l9s9 purtat9 de 0alul mul;imii de pe trotuar" 7%i eliber9 bra;ul as$uns" dar 7l ;inu 7n $ontinuare sub $el <als $are spriAinea $opilul. 1%i 0edea ;inta 0enind spre ea 7n mul;imea de $apete s9lt9re;e" .e$e metri" mai aproape... Ma5onnaG 2o$torul /ell $oti 7n mul;imea dens9" al9tur8ndu se 0alului de turi%ti" peste Ponte Se$$hio. (u mergea a$as9. Romula se 7mpinse 7n mul;ime" dar nu reu%i s9 aAung9 la el. Gno$$o" a<lat 7n$9 7n <a;a do$torului" o pri0i 7ntreb9tor. Ea $l9tin9 $apul %i Gno$$o 7l l9s9 s9 trea$9. ( ar <i aAutat la nimi$ da$9 Gno$$o 7i s$oto$ea bu.unarele. Pa..i se r9sti de par$9 ar <i <ost 0ina ei. C 2u te 7n apartamentD Te sun eu. Ai permisul de taQi pentru ora%ul 0e$hiH 2u te. 2u teD Pa..i 7%i re$upera moto$i$leta %i tra0ers9 Ponte Se$$hio" peste r8ul Arno" opa$ de par$9 ar <i <ost din Aad. Cre.u $9 l a pierdut pe do$tor" dar iat9 l" de $ealalt9 parte a r8ului" sub ar$ada de l8ng9 3ungarno" arun$8nd o pri0ire peste um9rul unui portretist amator" tre$8nd mai departe $u pa%i u%ori" repe.i. Pa..i presupuse $9 do$torul /ell merge la biseri$a Santa Cro$e %i l urm9 de la oare$are distan;9 prin tra<i$ul de $o%mar.

CAPITOLUL 26 #iseri$a Santa Cro$e" apar;in8nd <ran$is$anilor" al $9rei interior r9sun9 de 0orbe rostite 7n opt limbi" 7n 0reme $e hoardele de turi%ti se plimb9 7n$oa$e %i 7n$olo" urm8nd umbrelele str9lu$itoare ale ghi.ilor" %i se s$oto$es$ prin bu.unare dup9 mone.i de dou9 sute de lire 7n semi7ntuneri$" $a s9 pl9teas$9 pentru iluminarea" timp de un minut pre;ios din 0ia;a lor" a marilor <res$e din $apele. Romula intr9 7n biseri$9 %i trebui s9 se opreas$9 7n 0e$in9tatea morm8ntului lui &i$helangelo pentru $a o$hii ei" ame;i;i de lumina puterni$9 a dimine;ii" s9 se adapte.e. C8nd putu s9 0ad9 $9 st9 deasupra unui morm8nt s9pat sub pardoseal9" %opti Mi 5i& ia!eG %i se d9du repede la o parte de pe lespede. Pentru Romula" mul;imea mor;ilor de sub pardoseal9 era la <el de real9 $a %i oamenii de deasupra %i poate $hiar mai in<luent9" $9$i era <ii$9 %i nepoat9 de ghi$itoare 7n palm9 %i spiritiste. Ea $onsidera oamenii de deasupra pardoselii %i pe $ei de dedesupt $a <iind dou9 mul;imi separate de peretele mor;ii. Cei de dedesubt" <iind mai 7n;elep;i %i mai b9tr8ni" erau mai importan;i 7n opinia ei. Se uit9 7mpreAur dup9 para$liser" un om $u preAude$9;i <oarte puterni$e 7n pri0in;a ;iganilor" %i se re<ugie dup9 prima $oloan9 sub prote$;ia statuii lui Rossellino" &adonna del 3atte" 7n 0reme $e prun$ul 7i $9uta de .or s8nul. Pa..i" a<lat la p8nd9 aproape de morm8ntul lui Galilei" o g9si a$olo. Ar9t9 $u $apul spre <undul biseri$ii unde" de partea $ealalt9 a transeptului" re<le$toarele %i aparatele de <otogra<iat inter.ise arun$au <ulgere prin spa;iile ample" 7nalte" 7ntune$oase" 7n 0reme $e automatele

7nghi;eau $u un de$li$ mone.i de dou9 sute de lire %i" din $8nd 7n $8nd" 0reun dis$ metali$ <9r9 0aloare ori o moned9 australian9 de dou9.e$i %i $in$i de $en;i. 2e <ie$are dat9 $8nd marile <res$e ap9reau 7n lumina intens9" +ristos se n9%tea" era tr9dat %i apoi r9stignit. Pe urm9 imaginile se $u<undau iar9%i 7n be.n9" iar peregrinii 7nghesui;i se plimbau $u pa%i 7n$e;i" ;in8nd 7n m8n9 ghiduri pe $are nu le puteau $iti" mirosul de trupuri umane %i t9m8ie ridi$8ndu se 7n$ins 7n $9ldura emanat9 de re<le$toare. 1n transeptul din st8nga" do$torul /ell se apu$ase de lu$ru 7n $apela Capponi. Prin$ipala $apel9 a <amiliei Capponi se a<l9 7n Santa /eli$ita. A$easta 7ns9" re<9$ut9 7n se$olul al ZIZ lea" 7l interesa pe do$torul /ell pentru $9 putea s9 pri0eas$9 din$olo de lu$r9rile de restaurare" 7n tre$ut. 1n a$el moment 7ntindea pulbere de $9rbune peste o ins$rip;ie 7n piatr9 at8t de to$it9" 7n$8t ni$i m9$ar iluminarea obli$9 nu o putea s$oate la i0eal9. Pri0ind prin mi$ul s9u bino$lu" Pa..i des$operi de $e do$torul ple$ase de a$as9 numai $u plasa de $ump9r9turi= 7%i ;inea s$ulele de lu$ru l8ng9 altarul din $apel9. Pentru o $lip9" Pa..i se g8ndi s9 renun;e la Romula %i s o lase s9 ple$e. Poate $9 reu%ea s9 ia amprente de pe materialele <olosite de do$tor. 2ar nu= do$torul purta m9nu%i de bumba$ $a s9 nu %i murd9reas$9 m8inile $u $9rbune. 1n $el mai bun $a. ar <i <ost $ompli$at. Tehni$a Romulei era proie$tat9 pentru a <i <olosit9 7n strad9. 2ar pre.en;a ei nu a0ea nimi$ suspe$t %i de a$eea $onstituia ultimul lu$ru de $are s ar teme un $riminal. Era persoana $ea mai pu;in peri$uloas9" n a0ea $um s9 l <a$9 pe do$tor s9 <ug9. (u. 2a$9 do$torul punea m8na pe ea" o 0a preda para$liserului" iar Pa..i putea s9 inter0in9 mai t8r.iu. Tipul era nebun. 2a$9 o u$ideH 2a$9 u$ide $opilulH Pa..i 7%i puse dou9 7ntreb9ri. S ar lupta $u do$torul da$9 peri$olul ar de0eni mortalH 2a. Ar ris$a r9nirea minor9 a Romulei %i a $opilului $a s9 %i $apete baniiH 2a. (u trebuiau de$8t s9 a%tepte p8n9 $8nd do$torul 7%i 0a s$oate m9nu%ile $a s9 mearg9 s9 ia pr8n.ul. Plimb8ndu se 7n$oa$e %i 7n$olo prin transept" Pa..i %i Romula a0eau destul timp s9 %i 0orbeas$9 7n %oapt9. Pa..i depista un $hip 7n mul;ime. C Cine te urm9re%te" RomulaH E mai bine s9 mi spui. I am 09.ut mutra 7n pu%$9rie. C Prietenul meu" doar $a s9 i a;in9 $alea da$9 trebuie s9 <ug. (u %tie nimi$. (imi$. E mai bine pentru tine. (u trebuie s9 ;i murd9re%ti m8inile. Ca s9 le trea$9 0remea" se rugar9 7n mai multe $apele" Romula %optind 7ntr o limb9 pe $are Rinaldo nu o 7n;elegea" el a08nd o list9 lung9 de lu$ruri pentru $are s9 se roage" 7n spe$ial pentru $asa de pe ;9rmul gol<ului Chesapea*e %i pentru 7n$9 $e0a la $are n ar <i trebuit s9 se g8ndeas$9 7n biseri$9. 2easupra g9l9giei generale se ridi$au 0o$ile dul$i ale $orului $are <9$ea repeti;ii. Se au.i $lopotul $are 0estea pau.a de pr8n." $8nd biseri$a se 7n$hidea. Para$liserii ie%ir9 7n .orn9it de $hei %i se preg9tir9 s9 goleas$9 $utiile $u mone.i. 2o$torul /ell se ridi$9 de la mun$a lui %i ie%i din $apel9 pe dup9 s$ulptura Pieta a lui Andreotti" 7%i s$oase m9nu%ile %i %i 7mbr9$9 haina. Ln grup mare de Aapone.i" 7ngr9m9di;i 7n <ata san$tuarului" $u re.er0ele de monede epui.ate" st9teau nedumeri;i 7n 7ntuneri$" <9r9 s9 7n;eleag9 $9 trebuie s9 ple$e. Pa..i o ghionti pe Romula" de%i nu era delo$ ne0oie. Ea %tia $9 a sosit momentul. S9rut9 $re%tetul $opilului a<lat pe bra;ul de lemn. 2o$torul se apropia. &ul;imea 7l 0a obliga s9 trea$9 $hiar l8ng9 ea. 2in trei pa%i mari" Romula 7i ie%i 7nainte" 7%i 7ndrept $orpul 7n <a;a lui" ridi$9 m8na 7n ra.a lui 0i.ual9 $a s9 i atrag9 pri0irea" 7%i s9rut9 08r<urile degetelor %i se preg9ti s9 i ating9 obra.ul" m8na as$uns9 <iind gata s9 porneas$9 spre bu.unarul lui. Cine0a din grup g9si o moned9 de dou9 sute de lire %i luminile se aprinser9" iar 7n momentul $8nd 7l atinse pe do$torul /ell" ea 7i pri0i $hipul" se sim;i absorbit9 de mie.ul ro%u al o$hilor lui" sim;i 0idul uria%" re$e $are p9rea $9 7n$ear$9 s9 i absoarb9 inima %i m8na i se dep9rta $u o tres9rire 0iolent9 de obra.ul lui $a s9 a$opere obra.ul $opiluluiG 7%i au.i propria 0o$e rostind > Ber5onnami. er5onnami. &i2nore" se 7ntoarse %i o lu9 la <ug9. 2o$torul pri0i lung 7n urma ei p8n9 $8nd luminile se stinser9 %i el rede0eni o siluet9 $onturat9 de lum8n9rile din $apel9" o siluet9 $are %i $ontinu9 drumul $u pa%i u%ori" repe.i. Pa..i" palid de <urie" o g9si pe Romula spriAinit9 de $ristelni;9" s$9ld8nd repetat $apul prun$ului $u ap9 s<in;it9" sp9l8ndu i o$hii" ne<iind sigur9 da$9 prun$ul pri0ise <a;a do$torului /ell. #lestemele aspre 7i r9maser9 pe bu.e $8nd 7i 09.u $hipul mar$at de %o$. O$hii ei erau enormi 7n semi7ntuneri$. C A$ela e 2ia0olulD .ise ea. Satan" /iul 2imine;ii" a$um l am 09.utD C Te du$ 7napoi la 7n$hisoare" anun;9 Pa..i. Romula pri0i $hipul $opilului %i suspin9" un o<tat de animal preg9tit pentru 7nAunghiere" at8t de ad8n$ %i de resemnat" $9 era $umplit s9 l au.i. S$oase br9;ara lat9 de argint %i o sp9l9 7n ap9 s<in;it9.

1n$9 nu" spuse.

CAPITOLUL 27 2a$9 Rinaldo Pa..i s ar <i hot9r8t s9 %i <a$9 datoria de om al legii" ar <i putut s9 l re;in9 pe do$torul /ell la poli;ie %i s9 a<le <oarte repede da$9 e unul %i a$ela%i $u +annibal 3e$ter. 1ntr o Aum9tate de or9" ar <i putut ob;ine un mandat $a s9 l ridi$e pe do$torul /ell de la Pala..o Capponi" %i toate sistemele de alarm9 ale palatului nu l ar <i putut 7mpiedi$a. /olosindu %i autoritatea proprie" l ar <i putut re;ine pe do$torul /ell <9r9 s9 i adu$9 0reo a$u.a;ie" su<i$ient timp $a s9 i stabileas$9 identitatea. 3uarea amprentelor la sediul Chesturii ar <i de.09luit 7n .e$e minute da$9 /ell era do$torul 3e$ter. Testele A2( ar <i $on<irmat identi<i$area. Toate a$este resurse 7i erau a$um ina$$esibile lui Pa..i. Odat9 $e se hot9r8se s9 l 08nd9 pe do$torul 3e$ter" poli;istul de0enise un 08n9tor de re$ompense" a<lat din$olo de grani;ele legii" singur. (i$i m9$ar in<ormatorii poli;iei a<la;i la degetul lui mi$ nu i erau de 0reun <olos" pentru $9 s ar <i gr9bit s9 l toarne la r8ndul lor pe Pa..i. 1nt8r.ierile 7l <rustrau" dar hot9r8rea lui r9mase ne$lintit9 Trebuia s9 se des$ur$e $u a<urisi;ii de ;igani... C Ar <a$e o Gno$$o pentru tine" RomulaH Po;i s9 dai de elH Se a<lau 7n salonul apartamentului 7mprumutat de pe Sia de #ardi" peste drum de Pala..o Capponi" la dou9spre.e$e ore dup e%e$ul din biseri$a Santa Cro$e. O 0eio.9 lumina Aum9tatea in<erioar9 a 7n$9perii. 2easupra $onului de lumin9" o$hii negri ai lui Pa..i lu$eau 7n semi7ntuneri$. C O <a$ eu" dar nu $u $opilul. 2ar 0a trebui s9 mi dai... C (uD (u se poate s9 te 0ad9 de dou9 ori. Ar <a$e o Gno$$o pentru tineH Romula %edea aple$at9 de miAlo$" 7mbr9$at9 7n ro$hia ei lung9 7n $ulori 0iiG s8nii plini 7i atingeau $oapsele" <runtea aproape 7i atingea genun$hii. #ra;ul de lemn .9$ea gol pe un s$aun. 1n $ol; %edea <emeia $ea 08rstni$9" poate 0eri%oara Romulei" $u prun$ul 7n bra;e. 2raperiile erau trase. Vg8indu se pe dup9 ele" printr o $r9p9tur9 <oarte 7ngust9" Pa..i .9ri o lumin9 slab9" sus" 7n Pala..o Capponi. C Pot s o <a$ eu" 7mi pot s$himba 7n<9;i%area a%a 7n$8t s9 nu m9 re$unoas$9. Pot... C (u. C Atun$i poate s o <a$9 Esmeralda. C (u. So$ea 0eni din $ol;ul $amerei= b9tr8na 0orbind pentru prima oar9. C O s9 am griA9 de $opilul t9u p8n9 mor" Romula. 2ar n am s9 l ating ni$iodat9 pe SatanD Pa..i abia 7i 7n;elegea $u0intele" rostite 7ntr o italian9 stri$at9. C Ridi$9 te" Romula. Lit9 te la mineD Ar <a$e o Gno$$o Pentru tineH Romula" disear9 te 7ntor$i la Solli!!iano. &ai ai de <9$ut trei luni. Poate $9 data 0iitoare $8nd s$o;i banii %i ;ig9rile din hainele $opilului ai s9 <ii prins9... A% putea s9 ;i ob;in %ase luni 7n plus pentru asta. A% putea <oarte u%or s9 <a$ s9 <ii de$larat9 mam9 denaturat9. Statul o s9 ;i ia $opilul. 2ar da$9 ob;in amprentele" e%ti eliberat9" $ape;i dou9 milioane de lire %i $a.ierul t9u dispare" %i te aAut s9 ob;ii 0i.e pentru Australia. Ar <a$e o Gno$$o 7n lo$ul t9uH Ea nu r9spunse. C Po;i s9 dai de Gno$$oH Pa..i pu<ni pe nas.

C Senti" adun9 ;i min;ile" po;i s9 ;i iei bra;ul <als din $amera de depo.itare a obie$telor personale peste trei luni sau $8nd0a" anul 0iitor. 4sta mi$ se du$e la spitalul pentru $opii abandona;i. #9tr8na poate s9 l 0i.ite.e a$olo. C 0S-A MICE S9 l 0i.ite.e pe 0S-A MIC. CommendatoreH 1l $heam9... Romula $l9tin9 din $ap" ne0r8nd s9 rosteas$9 numele prun$ului ei 7n <a;a a$estui b9rbat. 1%i a$operi <a;a $u m8inile" sim;ind $ele dou9 pulsuri" 7n obraAi %i 7n palmeG 0orbi <9r9 s9 %i ia m8inile de pe <a;9. C Pot s9 l g9ses$. C LndeH C Pia..a Santo Spirito" l8ng9 <8nt8n9. Se <a$e un <o$ a$olo" %i unul dintre ei o s9 aib9 ni%te 0in. C Sin $u tine. C &ai bine nu. Ai s9 i distrugi reputa;ia. O ai pe Esmeralda" ai $opilul" a%a $9 %tii $9 m9 7ntor$. Pia..a Santo Spirito" o pia;9 atra$ti09 a<lat9 pe malul st8ng al r8ului Arno" se umple de ;igani searaG biseri$a e $u<undat9 7n be.n9" 7n$uiat9 la a$ea or9 t8r.ie" iar de la Casalinga" un restaurant popular din apropiere" 0ine .ar09 %i miros de m8n$9ruri. 38ng9 <8nt8n9 li$9re%te unui <o$ mi$ %i se aude o $hitar9 ;ig9neas$9" interpretul do0edind mai mult entu.iasm de$8t talent. 1n mul;ime eQist9 7ns9 un $8nt9re; pri$eput la 8a5o. Odat9 des$operit" $8nt9re;ul e 7mpins 7n <a;9 %i g8tleAul 7i e >uns? $u 0in din mai multe sti$le. 1n$epe un $8nte$ despre destin" dar 7ntrerupt $u $ereri pentru $e0a mai 0ioi. Roger 3e2u$" $unos$ut %i sub numele Gno$$o" st9 pe ghi.dul <8nt8nii. A <umat o ;igar9 $u drog. O$hii 7i sunt 7n$e;o%a;i" dar o des$oper9 pe Romula imediat" la marginea mul;imii din$olo de <o$. Cump9r9 dou9 porto$ale de la un 08n.9tor ambulant %i o urmea.9" departe de $8nt9re;i. Se opres$ sub un be$ de pe strad9" la dep9rtare de <o$. 3umina be$ului" mai re$e de$8t $ea a <o$ului" se $erne printre <run.ele r9mase pe un ar;ar .bu$iumat de 08nt %i d9 o nuan;9 0er.uie obra.ului palid al lui Gno$$o" umbrele <run.elor p9r8nd 08n9t9i. Romula 7l pri0e%te" A08nd o m8n9 pe bra;ul lui. 3ama unui bri$eag r9sare din pumnul lui $a o limb9 mi$9" lu$ioas9G $ur9;9 porto$alele" $oaAa at8rn8nd 7ntr o singur9 %u0i;9 lung9. Prima porto$al9 i o d9 ei" %i Romula 7n$epe s o m9n8n$e 7n timp $e el o $ur9;9 pe a doua. 1%i 0orbes$ s$urt 7n diale$tul rromilor. El ridi$9 din umeri. Romula 7i d9 un tele<on $elular %i i arat9 $um s9 l <oloseas$9. Apoi 0o$ea lui Pa..i r9sun9 7n ure$hea lui Gno$$o. 2up9 $8te0a $lipe" Gno$$o 7n$hide tele<onul %i l pune 7n bu.unar. Romula s$oate un lan; de la g8t" s9rut9 mi$a amulet9 ag9;at9 de el %i l prinde la g8tul b9rbatului mi$ %i .dren;9ros. El pri0e%te darul" <a$e o mi$9 pantomim9 pre<9$8ndu se $9 imaginea s<8nt9 7l arde" ob;in8nd ast<el un .8mbet slab de pe bu.ele ei. Romula s$oate br9;ara $ea lat9 %i o pune pe m8na lui. 1n$9pea $u u%urin;9. #ra;ul lui Gno$$o nu era mai gros de$8t al ei. C Po;i s9 petre$i o or9 $u mineH o 7ntreb9 Gno$$o. C 2a" r9spunse ea.

CAPITOLUL 28 E din nou noapte" %i do$torul /ell se a<la 7n 0asta sal9 de piatr9 a eQpo.i;iei $u instrumente de tortur9 $umplite de la /orte di #el0edere" spriAinit de perete" 7n largul lui" sub $u%tile sp8n.urate ale $ondamna;ilor. 2o$torul 7nregistrea.9 <as$ina;ia eQer$itat9 de $hinurile $ondamna;ilor" 0i.ibil9 pe $hipurile a0ide ale pri0itorilor $are se plimb9 7n Aurul instrumentelor de tortur9 %i se 7nghesuie unii 7n al;ii" al$9tuind un 8rotta2e pasional" $u o$hii m9ri;i" p9rul ridi$8ndu li se pe bra;e" sim;ind respira;ia <ierbinte a $elorlal;i pe obraAi" pe g8t. Lneori" do$torul 7%i a$oper9 <a;a $u o batist9 par<umat9 7mpotri0a $antit9;ilor eQagerate de ap9 de $olonie %i mirosuri seQuale. Cei $are l urm9res$ pe do$tor a%teapt9 a<ar9. Orele tre$. 2o$torul /ell" $are n a a$ordat de$8t o aten;ie tre$9toare eQponatelor 7n sine" pare s9 nu se poat9 s9tura de pri0eli%tea mul;imii. C8;i0a 0i.itatori 7i simt pri0irea %i de0in st8nAeni;i. Adesea" <emeile din mul;ime 7l studia.9 $u deosebit interes 7nainte $a mi%$area %irului de pri0itori printre eQponate s9 le oblige s9 trea$9 mai departe. Obolul pl9tit $elor doi 7mp9ietori de animale $are organi.aser9 eQpo.i;ia 7i permite do$torului s9 se plimbe dup9 pla$ul inimii" de neatins" din$olo de <r8nghii" sau s9 stea absolut nemi%$at l8ng9 .id. 2in$olo de ie%ire" a%tept8nd pe parapet 7n burni;a $onstant9" Rinaldo Pa..i 7%i $ontinua 0eghea. Era obi%nuit s9 a%tepte. Pa..i %tia $9 do$torul nu 0a merge pe Aos a$as9. 3a poalele dealului" 7n spatele <ortului" 7ntr o pia;9 mi$9" a%tepta automobilul do$torului /ell. Era un Eaguar Saloon" negru" un elegant model &ar* II <abri$at $u trei.e$i %i doi de ani 7n urm9" lu$ind 7n burni;9" $el mai reu%it din $8te 09.use Pa..i 0reodat9. A0ea numere de 7nmatri$ulare el0e;iene. 1n mod e0ident" do$torul /ell nu a0ea ne0oie s9 mun$eas$9 pentru a %i $8%tiga eQisten;a. Pa..i not9 num9rul de 7nmatri$ulare" dar nu putea ris$a s9 l 0eri<i$e prin Interpol. Pe Sia San 3eonardo" strada pietruit9" 7n$linat9 $are du$ea de la /orte di #el0edere la ma%in9" a%tepta Gno$$o. Strada prost luminat9 era m9rginit9 pe ambele p9r;i de .iduri 7nalte din piatr9 $are ap9rau 0ilele de din$olo de ele. Gno$$o g9sise o ni%9 7ntune$at9 7n <a;a unei por;i .9brelite" unde putea s9 se <ereas$9 de r8ul de turi%ti $are 0eneau dinspre <ort. 3a <ie$are .e$e minute" tele<onul $elular din bu.unar 0ibra pe $oapsa lui %i el trebuia s9 $on<irme $9 se a<l9 la post. Lnii turi%ti ;ineau deasupra $apului h9r;i %i programe $a s9 se apere de ploaia m9runt9. Trotuarul 7ngust era plin de eiG al;ii $ontinuau s9 se re0erse 7n strad9" <9$8nd $ele $8te0a taQiuri $are 0eneau dinspre <ort s9 7n$etineas$9. 1n $amera $u ar$ade a instrumentelor de tortur9" do$torul /ell se desprinse 7n $ele din urm9 de .idul de $are se spriAinea" ridi$9 o$hii spre $u%$a <oamei de deasupra lui" $a %i $um ar <i 7mp9rt9%it $u ea un se$ret" %i %i $roi drum prin mul;ime" spre ie%ire. Pa..i 7l 09.u la u%9" pe urm9 7n $urte" 7n lumina puterni$9. 1l urm9 la o oare$are distan;9. C8nd <u sigur $9 do$torul se 7ndrepta spre ma%in9" 7%i des$hise tele<onul mobil %i l alert9 pe Gno$$o. Capul ;iganului ie%i de sub guler pre$um al unei ;estoase" $u o$hii 7n<unda;i 7n orbite" ar9t8ndu %i" tot $a o ;estoas9" $raniul de sub piele. 1%i su<le$9 m8ne$a p8n9 deasupra $otului %i s$uip9 peste br9;ar9" %terg8nd o apoi $u o $8rp9 p8n9 o us$9. A$um" $9 argintul era lustruit $u sali09 %i ap9 s<in;it9" b9g9 m8na sub hain9 $a br9;ara s9 r9m8n9 us$at9 %i pri0i spre deal. O $oloan9 de $apete s9lt9re;e $obora panta. Gno$$o 7%i <9$u lo$ prin %u0oiul de oameni" ie%i 7n strad9" unde putea s9 mearg9 7mpotri0a $urentului %i s9 0ad9 mai bine. Cum n a0ea un to0ar9% $are s9 l aAute" era silit s9 <a$9 ambele lu$ruri= s9 se i.beas$9 de 0i$tim9 %i s o bu.un9reas$9" dar asta nu era o problem9" din moment $e 0oia s9 e%ue.e $u bu.un9ritul. Iat9 l %i pe b9rbatul $el suplu B sla09 Cerului" l8ng9 bordura trotuarului. Pa..i era la trei.e$i de metri 7n spatele do$torului" $obor8nd dealul. Gno$$o p9r9si miAlo$ul str9.ii $u o mi%$are inspirat9. Pro<it8nd de a0antaAul o<erit de un taQi 7n tre$ere" <9$u un salt $a pentru a ie%i din tra<i$" pri0i 7napoi $a s9 l blesteme pe %o<er %i se i.bi <a;9 n <a;9 $u do$torul /ellG degetele lui se stre$urar9 7n haina do$torului" 7%i sim;i m8na 7n$le%tat9 7ntr o str8nsoare $umplit9" apoi o lo0itur9" se smulse %i se dep9rta de ;int9. 2o$torul /ell abia da$9 se opri din mers" r9m8n8nd 7n <luQul de turi%ti" iar Gno$$o era de a$um liber %i departe. Pa..i aAunse l8ng9 el aproape instantaneu" 7n ni%a din <a;a por;ii de <ier. Gno$$o se 7ndoi de miAlo$ o $lip9" apoi se 7ndrept9" r9su<l8nd din greu. C Am reu%itD & a prins de m8n9 7n toat9 regula. A 7n$er$at s9 m9 po$neas$9 7n boa%e" daI nu i a mers.

Pa..i se l9sase 7ntr un genun$hi $a s9 desprind9 $u griA9 br9;ara de pe m8na lui Gno$$o" $8nd a$esta sim;i $e0a <ierbinte %i umed $urg8nd pe pi$ior 7n Aos. 1%i s$himb9 po.i;ia %i atun$i un %u0oi <ierbinte de s8nge arterial ;8%ni dintr o t9ietur9 7n partea din <a;9 a pantalonilor" pe <a;a %i m8inile lui Pa..i" $are 7n$er$a s9 des<a$9 br9;ara ;in8nd o numai de margini. S8ngele se r9sp8ndea pretutindeni" in$lusi0 pe <a;a lui Gno$$o" aple$at $a s9 0ada ranaG pi$ioarele 7i $edar9. Se pr9bu%i peste poart9" se ag9;9 de ea $u o m8n9 %i $u $ealalt9 7ndes9 o $8rp9 la 7n$heietura dintre pi$ior %i trun$hi" 7n$er$8nd s9 opreas$9 re09rsarea de s8nge din artera <emural9 se$;ionat9. Cu s8ngele re$e de $are d9dea do0ad9 7ntotdeauna 7n a$;iune" Pa..i 7l $uprinse pe Gno$$o $u bra;ul %i l ;inu 7n $ontinuare $u ma;ele la mul;ime" 7n a%a <el 7n$8t s9 s8ngere.e din$olo de gratiile por;ii" apoi 7l 7ntinse pe p9m8nt" pe o parte. Pa..i 7%i s$oase $elularul din bu.unar %i se pre<9$u senin $9 $heam9 o sal0are" dar de <apt nu des$hisese tele<onul. 1%i des$heie haina %i o 7ntinse $a un %oim $are %i a$oper9 prada $u aripile. &ul;imea se a<la 7n $ontinu9 mi%$are 7n spatele lui" lipsit9 de $urio.itate. Pa..i s$oase br9;ara de pe m8na lui Gno$$o %i o stre$ur9 7n $utiu;a pe $are o a0ea la el. Apoi puse tele<onul lui Gno$$o 7n propriul bu.unar. #u.ele lui Gno$$o se mi%$ar9. C Ma5onna. !;e 8re55oD Cu un e<ort de 0oin;9" Pa..i d9du m8na sl9bit9 a lui Gno$$o la o parte de pe ran9" o ;inu $a pentru a l $onsola %i l l9s9 s9 s8ngere.e. C8nd se $on0inse $9 Gno$$o a murit" Pa..i 7l l9s9 lungit l8ng9 poart9" $u $apul pe bra; $a %i $um ar <i dormit" %i intr9 7n mul;imea mi%$9toare. 1n pia;9" Pa..i pri0i 7ndelung spre lo$ul de par$are golG ploaia abia 7n$epea s9 ude pietrele pa0aAului a$olo unde st9tuse Eaguarul do$torului 3e$ter. 2o$torul 3e$ter. Pa..i nu se mai g8ndea la el $a la do$torul /ell. Era do$torul +annibal 3e$ter. 1n bu.unarul impermeabilului lui Pa..i se odihnea poate o do0ad9 su<i$ient9 pentru &ason. Iar do0ada <aptei lui Pa..i pi$ura de pe impermeabil" 7mpreun9 $u ploaia" preling8ndu i se pe panto<i.

CAPITOLUL 2 3u$ea<9rul de .iu9 7n$epea s9 p9leas$9 pe $erul de deasupra Geno0ei 7n lumina tot mai puterni$9 a r9s9ritului" $8nd b9tr8nul automobil Al<a Romeo al lui Rinaldo Pa..i se 7ndrept9 spre do$. Ln 08nt 7nghe;at $utreiera portul. Pe un $argou a<lat la an$or9 $e0a mai departe" $ine0a m8nuia un aparat de sudur9 %i un r8u de s$8ntei porto$alii $9deau 7n apa neagr9. Romula r9mase 7n ma%in9" la ad9post de 08nt" $u prun$ul 7n bra;e. Esmeralda st9tea ghemuit9 pe ban$heta str8mt9 din spate" $u pi$ioarele 7ntr o parte. (u mai s$osese o 0orb9 de $8nd re<u.ase s9 l ating9 pe Satan. Am8ndou9 ;ineau 7n m8n9 pahare de $arton $u $a<ea neagr9" tare %i <ar<urii $u pasti$$ini. Rinaldo Pa..i intr9 la $9pit9nie. Pe $8nd ie%i" soarele era bine 7n9l;at" str9lu$ind porto$aliu pe bordul p9tat de rugin9 al $argoului A&8ra B;ilo2ene&" a $9rui 7n$9r$are era pe s<8r%ite. /9$u semn $elor dou9 <emei din ma%in9. A&8ra B;ilo2ene&" na09 de dou9.e$i %i %apte de mii de tone 7nregistrat9 7n Gre$ia" putea s9 transporte 7n mod legal doispre.e$e pasageri <9r9 medi$ la bord" pe drumul ei spre Rio. A$olo 7i eQpli$9 Pa..i Romulei" 0or s$himba 0aporul %i 0or lua unul spre Sydney" Australia" transbordarea <iind supra0egheat9 de tre.orierul

na0ei. 3e a$hitase 7n a0ans 7ntreg $ostul $9l9toriei" dar le spusese <erm $9 banii nu pot <i returna;i. Italienii $onsider9 Australia o alternati09 atra$ti09" unde se pot g9si lo$uri de mun$9G 7n plus" popula;ia ei $uprinde un num9r mare de ;igani. Pa..i 7i promisese Romulei dou9 milioane de lire" aproQimati0 o mie dou9 sute $in$i.e$i de dolari la rata de s$himb a .ilei" pe $are i i d9du 7ntr un pli$ um<lat. Jig9n$ile a0eau <oarte pu;ine bagaAe= o 0ali.9 mi$9 %i bra;ul de lemn al Romulei 7mpa$hetat 7ntr o hus9 <ran;u.eas$9. /emeile a0eau s9 se a<le pe mare" <9r9 posibilitatea de $omuni$are" aproape toat9 luna $e urma. Gno$$o 0a 0eni %i el" 7i spuse Pa..i Romulei pentru a .e$ea oar9" dar nu 7n .iua a$eea. Gno$$o le 0a l9sa un mesaA la post restant" la o<i$iul po%tal prin$ipal din Sydney. C Am s9 mi 7ndeplines$ promisiunea <a;9 de el" a%a $um mi am 7ndeplinit o %i <a;9 de 0oi" le spuse el la pi$ioarele pasarelei" sub soarele matinal $are le proie$ta umbrele lungi pe supra<a;a aspr9 a do$ului. 1n $lipa desp9r;irii" pe $8nd Romula %i $opilul ur$au deAa pasarela" Pa..i o au.i pe b9tr8n9 0orbind pentru a doua %i ultima oar9. 1l pri0i ;int9 7n <a;9 $u o$hii ei negri $a m9slinele de Walamata= C 3 ai dat pe Gno$$o lui Satan" .ise ea $alm9. Gno$$o a murit. Aple$8ndu se greoi" Esmeralda s$uip9 $u griA9 pe umbra lui Pa..i" apoi se gr9bi spre pasarel9" dup9 Romula %i prun$ul ei.

CAPITOLUL 3! Coletul sosit prin DHL E? re&& era bine 7mpa$hetat. Tehni$ianul spe$ialist 7n amprente" a%e.at la o mas9 sub be$urile dogor8toare din $ol;ul 0i.itatorilor din $amera lui &ason" s$oase $u griA9 %uruburile $u o %urubelni;9 ele$tri$9. #r9;ara lat9 din argint era a%e.at9 pe un suport de $ati<ea ast<el plasat 7n $utie" 7n$8t supra<e;ele eQterioare ale br9;9rii s9 nu se ating9 de nimi$. C Adu o ai$i" $eru &ason. Ridi$area amprentelor de pe br9;ar9 ar <i <ost mult mai u%or de <9$ut la Se$;ia de Identi<i$9ri a Poli;iei din #altimore" unde tehni$ianul lu$ra 7n timpul .ilei" dar &ason pl9tea un onorariu <oarte piperat %i <oarte se$ret" 7n numerar" %i insistase $a totul s9 se <a$9 sub o$hii lui. Sau" mai $ore$t" sub o$hiul lui" re<le$t9 a$ru tehni$ianul 7n 0reme $e a%e.9 br9;ara" $u suport $u tot" pe o <ar<urie de por;elan ;inut9 de un ser0itor. Ser0itorul ridi$9 <ar<uria 7n <a;a o$hiului lui &ason. (u putea s o a%e.e pe $oada 7mpletit9 de pe pieptul lui &ason" <iind$9 aparatul respirator 7i <9$ea tora$ele s9 se mi%te permanent 7n sus %i 7n Aos. #r9;ara masi09 era p9tat9 de s8ngeG $8te0a parti$ule de s8nge us$at $9.ur9 pe <ar<uria de por;elan. &ason o pri0i $u uni$ul s9u o$hi a$operit de lentil9. /iind lipsit $omplet de ;esut moale $hipul lui nu eQprima nimi$" dar o$hiul 7i str9lu$ea. C Ia amprentele. Tehni$ianul a0ea o $opie a amprentelor do$torului 3e$ter de pe <i%a /#I primele $in$i degete pe <a;a a$esteia. A %asea" de pe dosul <i%ei" pre$um %i identitatea posesorului" nu erau reproduse. Pres9r9 pra< printre $rustele de s8nge. Pudra pentru amprente S8ngele 2ragonului" pe $are o pre<era" a0ea $uloarea prea apropiat9 de $ea a s8ngelui us$at de pe br9;ar9" a%a $9 re$urse la alta neagr9 %i lu$r9 $u aten;ie.

C A0em amprente" anun;9 el" oprindu se $a s9 %i tampone.e <runtea sub be$urile <ierbin;i din $ol;ul 0i.itatorilor. 3umina era bun9 pentru <otogra<iiG <otogra<ie amprentele in &itu 7nainte s9 le a%e.e pentru $omparare la mi$ros$op. C 2egetul miAlo$iu %i $el mare de la m8na st8ng9" potri0ire de %aispre.e$e pun$te. Su<i$ient $a s9 ;in9 la tribunal" spuse el 7n $ele din urm9. /9r9 7ndoial9" e a$ela%i indi0id. Pe &ason nu l interesa tribunalul. &8na lui palid9 se 7ndrepta deAa" $u di<i$ultate" spre tele<on.

CAPITOLUL 31 O diminea;9 7nsorit9 pe o paAi%te alpin9 a<lat9 7n ad8n$ul mun;ilor Gennargentu din .ona $entral9 a Sardiniei. Rase b9rba;i" din $are patru sar.i %i doi din Roma" mun$eau sub un %opron des$his" $onstruit $u s$8nduri t9iate din p9durea dimpreAur. Sunetele slabe pe $are le s$oteau p9reau ampli<i$ate de t9$erea ad8n$9 a mun;ilor. Sub %opron" ag9;at9 de grin.i de pe $are s$oar;a era in$omplet de$oAit9" se a<l9 o oglind9 uria%9" 7ntr o ram9 aurit9 $u ornamenta;ii 7n stil ro$o$o. Oglinda e suspendat9 deasupra unui ;ar$ .dra09n de animale" $u dou9 por;i" din $are una se des$hide spre paAi%te. Cealalt9 poart9 e $onstruit9 7n stil olande." a%a 7n$8t Aum9tatea superioar9 %i $ea in<erioar9 s9 se poat9 des$hide separat. Supra<a;a de sub poarta olande.9 e pa0at9 $u $iment" dar restul ;ar$ului e a%ternut $u paie $urate" $a pe un e%a<od. Oglinda" pe a $9rei ram9 sunt s$ulpta;i heru0imi" poate <i 7n$linat9 ast<el 7n$8t s9 arate ;ar$ul 09.ut de sus" a%a $um oglin.ile de la %$oala de bu$9tari o<er9 u$eni$ilor o imagine $omplet9 a $uptorului. Produ$9torul de <ilm Oreste Pini %i Carlo" maistrul lui &assi din Sardinia" pro<esionist 7n r9piri" s au antipati.at re$ipro$ din prima $lip9. Carlo 2eogra$ias era un b9rbat solid" $u tenul ro.iu. Purta o p9l9rie de muntean $u p9r de mistre; sub pangli$9. Oreste trebuia s9 <oloseas$9 un sistem de dou9 $amere 0ideo $u sonori.are bun9" dup9 $um di$tase &ason" %i s9 nimereas$9 totul de prima oar9. &ason 0oia un prim plan $ursi0" ne7ntrerupt al <e;ei" pe l8ng9 tot restul <ilm9rii. 3ui Carlo 7i <9$ea impresia $9 preg9tirile produ$9torului nu se mai termin9. C Po;i s9 stai %i s9 dai din gur9 $a o muiere sau po;i s9 te ui;i la des<9%urarea lu$rurilor %i s9 m9 7ntrebi $e nu 7n;elegi" 7i spuse Carlo. C Eu 0reau s9 <ilme. des<9%urarea lu$rurilorD C @a bene. Instalea.9 ;i Au$9riile %i s9 i d9m drumulD 1n 0reme $e Oreste a%e.a $amerele 0ideo" Carlo %i $ei trei sar.i t9$u;i a<la;i $u el 7%i 09.ur9 de preg9tiri. Oreste" $are iubea banii" era mereu uimit de $e lu$ruri po;i $ump9ra da$9 ai su<i$iente resurse.

Pe o mas9 lung9" rudimentar9" a<lat9 de o parte a %opronului" &atteo" <ratele lui Carlo" despa$heta o bo$$ea $u haine. Alese din gr9mad9 o $9ma%9 %i o pere$he de pantaloni" iar 7n timpul 9sta $eilal;i doi sar.i" Piero %i Tommaso /al$ione" aduser9 o bran$ard9 7n %opron" 7mping8nd o 7n$et pe iarb9. #ran$arda era p9tat9 %i u.at9. &atteo a0ea preg9tite mai multe g9le;i $u $arne to$at9" $8;i0a pui mor;i $u tot $u pene" ni%te <ru$te stri$ate $are atr9geau deAa mu%tele %i o g9leat9 $u burt9 de 0it9 %i intestine. 1ntinse o pere$he de pantaloni *a*i u.a;i pe targ9 %i 7n$epu s9 7ndese 7n ei doi dintre pui" ni%te $arne %i <ru$te. Apoi lua o pere$he de m9nu%i din bumba$" le umplu $u $arne to$at9 %i ghinde" 7ndes8nd <ie$are deget $u griA9" %i le a%e.9 la $ap9tul <ie$9rui $ra$ al pantalonilor. Alese o $9ma%9 $a s9 $omplete.e ansamblul" umpl8nd o $u burt9 %i intestineG 7mbun9t9;i $onturul $u p8ine" dup9 $are 7n$heie nasturii %i b9g9 poalele $9m9%i 7n pantaloni. O pere$he de m9nu%i umplute <ur9 a%e.ate la $ap9tul m8ne$ilor. Pepenele pe $are 7l <olosea drept $ap era a$operit $u o re;ea pentru p9r %i umplut $u $arme to$at9 a$olo tinde a0ea s9 <ie <a;a" plus dou9 ou9 <ierte 7n lo$ul o$hilor. C8nd a terminat" a0ea 7n <a;9 un mane$hin durduliuG ar9ta mai bine pe targ9 de$8t mul;i dintre $ei $are sar de la bal$on. Ca ultim detaliu" &atteo pul0eri.a un a<tersha0e eQtrem de s$ump pe <a;a pepenelui %i pe m9nu%ile $are 7n$hipuiau m8inile. Carlo ar9t9 $u $apul spre asistentul .0elt al lui Oreste" $are se aple$a peste 7ngr9ditura ;ar$ului" 7ntin.8nd mi$ro<onul $a s9 i 0eri<i$e ra.a de a$;iune. C Spune i t9nt9l9ului t9u $9" da$9 o s9 $ad9 7n ;ar$" eu unul nu m9 du$ s9 l s$ot. 1n $ele din urm9" preg9tirile se 7n$heiar9. Pier9 %i Tommaso pliar9 pi$ioarele t9rgii" adu$8nd o 7n po.i;ie Aoas9" %i o 7mpinser9 prin poarta ;ar$ului. Carlo aduse din $as9 un $aseto<on %i un ampli<i$ator separat. A0ea mai multe $asete" dintre $are unele 7nregistrate $hiar de el 7n timp $e t9ia ure$hile 0i$timelor r9pite $a s9 le trimit9 prin po%t9 rudelor. Carlo punea 7ntotdeauna a$este $asete 7n timp $e animalele m8n$au. (u 0a mai a0ea ne0oie de $asete $8nd 0a a0ea o 0i$tim9 real9 $are s9 <urni.e.e <undalul sonor de ;ipete. 2ou9 di<u.oare de eQterior u.ate erau prinse 7n $uie pe st8lpi" sub a$operi%ul %opronului. Soarele str9lu$ea peste paAi%tea tihnit9 $are $obora spre p9dure. Gardul solid din Aurul paAi%tii $ontinua 7n p9dure. 1n lini%tea de amia.9" Oreste putea au.i .um.etul unei albine 7n %opron. C Gata e%tiH 7ntreb9 Carlo. Oreste puse el 7nsu%i 7n <un$;iune $amera 0ideo. C GiriamoD strig9 el $ameramanului. C BrontiG r9spunse a$esta. C MotoreG Camerele 0ideo <un$;ionau. Bartita Se puse 7n <un$;ie %i sunetul. C A9ioneG Oreste 7l ghionti pe Carlo. Sardul ap9s9 butonul de pornire a $aseto<onului %i se au.i un urlet 7n<ior9tor" hohotind" implor8nd. Cameramanul tres9ri au.indu l" apoi se 7mb9rb9ta. Lrletele erau $umplite pentru au." dar o u0ertur9 potri0it9 pentru $hipurile $are ie%ir9 din p9dure" atrase de strig9tele $are anun;au pr8n.ul.

CAPITOLUL 32 A0ionul de tran.it $9tre &ilano" un aparat $u rea$;ie Aero& atiale" se ridi$9 deasupra /loren;ei diminea;a de0reme" plutind peste 0iile $u r8nduri distan;ate" $a o ma$het9 primiti09 a Tos$anei <9$ut9 de un proie$tant. Ce0a era anapoda 7n $ulorile peisaAului B pis$inele noi de l8ng9 0ilele str9inilor boga;i a0eau un albastru nepotri0it. Pentru Pa..i" $are pri0ea de la <ereastra a0ionului" pis$inele a0eau albastrul l9ptos al unui o$hi de engle. b9tr8n" un albastru nelalo$ul lui printre $hiparo%ii 7ntune$a;i %i m9slinii argintii. #una dispo.i;ie a lui Pa..i $re%tea odat9 $u altitudinea a0ionului. 1n ad8n$ul inimii" %tia $9 nu 0a aAunge s9 7mb9tr8neas$9 ai$i" dependent de toanele superiorilor s9i din poli;ie" 7n$er$8nd s9 re.iste $a s9 aAung9 la pensie. 1i <usese <oarte team9 $9 do$torul 3e$ter 0a disp9rea dup9 u$iderea lui Gno$$o. C8nd .9ri din nou lampa de lu$ru a lui 3e$ter 7n biseri$a Santa Cro$e" Pa..i sim;i $e0a asem9n9tor $u b8ntuirea= do$torul se $onsidera 7n siguran;9. &oartea ;iganului nu <9$u delo$ 0aluri 7n atmos<era $alm9 de la Chestur9G se $onsider9 $9 a <ost o reglare de $onturi 7n a<a$erile $u droguri B din <eri$ire" eQistau seringi arun$ate pe Aos l8ng9 el" o pri0eli%te obi%nuit9 7n /loren;a" unde seringile erau gratuite. &ergea s9 0ad9 banii. Pa..i insistase asupra a$estui aspe$t. Rinaldo Pa..i" al $9rui sim; dominant este 09.ul" 7%i aminte%te imaginile $omplete= prima oar9 $8nd %i a 09.ut propriul penis 7n ere$;ie" prima oar9 $8nd %i a 09.ut propriul s8nge" prima <emeie pe $are a 09.ut o goal9" primul pumn pe $are l a .9rit 7ndrept8ndu se spre el. 1%i amintea $um" odat9" pe $8nd r9t9$ea <9r9 ;int9 7ntr o $apel9 lateral9 a unei biseri$i din Siena" a dat peste $hipul S<intei Catherine de Siena pe nea%teptate" $apul ei mumi<i$at odihnindu se 7n<9%urat 7n basmaua alb9" ima$ulat9" 7ntr o ra$l9 7n <orm9 de biseri$9. Imaginea $elor trei milioane de dolari ameri$ani a0u a$ela%i impa$t asupra lui. Trei sute de $9r9mi.i legate $u banderol9" <ormate din ban$note de o sut9 de dolari" ale $9ror serii nu erau $onse$uti0e. 1ntr o $amer9 mi$u;9" auster9 $a o $apel9" de la Credit Suisse din Gene0a" a0o$atul lui &ason Serger i a ar9tat lui Rinaldo Pa..i banii. /ur9 adu%i din sei< 7n patru sertare mari" $u 7n$uietoare %i pl9$u;e de numerotare din alam9. #an$a 7i mai puse la dispo.i;ie un aparat de num9rat banii" un $8ntar %i un <un$;ionar $are s9 le mane0re.e. Pa..i re<u.9 <un$;ionarul. 1%i puse m8inile pe tean$urile de bani. Rinaldo Pa..i era un an$hetator $ompetent. Timp de dou9.e$i de ani depistase %i arestase mae%tri 7n es$ro$herie. St8nd 7n pre.en;a banilor" as$ult8nd aranAamentele <9$ute" nu dete$ta ni$i o not9 <als9G da$9 i l d9dea pe +annibal 3e$ter" &ason 7i 0a da banii. Transpir8nd brus$" abundent" de 7n$8ntare" Pa..i 7n;elese $9 oamenii a$e%tia nu se Aoa$9= &ason Serger 7l 0a pl9ti $u ade09rat. (u %i <9$ea ilu.ii $u pri0ire la soarta lui 3e$ter. Rtia $9 l 0inde torturii %i mor;ii. Spre $instea sa" Pa..i re$uno%tea <a;9 de sine $e <a$e. Libertatea noa&tr# e mai valoroa&# 5e!3t via6a mon&trului. 1eri!irea noa&tr# e mai im ortant# 5e!3t &u8erin6ele lui. g8ndea $u egoismul re$e al $ondamna;ilor. 1n a$ea 7n$9pere $urat9" tipi$ el0e;ian9" ima$ulat9 $a basmaua S<intei Catherine" Pa..i <9$u ultimul Aur9m8nt. 1ntoarse spatele banilor %i 7n$u0iin;9 din $ap $9tre a0o$at" domnul Wonie. A0o$atul num9r9 o sut9 de mii de dolari din prima $utie %i i 7nm8na lui Pa..i. Wonie rosti $8te0a $u0inte la un tele<on %i pe urm9 7i 7ntinse lui Pa..i re$eptorul.

C E o linie terestr9" $odi<i$at9. So$ea ameri$an9 pe $are o au.i Pa..i a0ea un ritm $iudat= $u0intele se 7ngr9m9deau 7ntr o singur9 r9su<lare" apoi erau pau.e" iar $onsoanele o$lu.i0e lipseau. Au.ind o" Pa..i se sim;i pu;in ame;it" de par$9 s ar <i luptat s9 respire 7mpreun9 $u 0orbitorul. /9r9 0reo introdu$ere" au.i 7ntrebarea= C Lnde e do$torul 3e$terH Pa..i" $u banii 7ntr o m8n9 %i tele<onul 7n $ealalt9" nu e.it9. C Este $el $are $er$etea.9 Pala..o Capponi din /loren;a. El e... $uratorul. C Te rog s9 i ar9;i domnului Wonie a$tele dumitale de identitate %i s9 i dai tele<onul. (u ;i 0a rosti numele la tele<on. Wonie $onsult9 o list9 pe $are o s$oase din bu.unar %i i spuse lui &ason $8te0a $u0inte $odi<i$ate" $on0enite dinainte" dup9 $are 7i return9 tele<onul lui Pa..i. C Prime%ti restul de bani $8nd se 0a a<la 0iu 7n m8inile noastre" spuse &ason. (u trebuie s9 l r9pe%ti pe do$tor dumneata 7nsu;i" dar trebuie s9 ni l identi<i$i %i s9 ni l dai 7n m8n9. &ai 0reau %i do$umenta;ia dumitale" tot $e ai despre el. Te 7ntor$i la /loren;a disear9H Sei primi instru$;iuni 7n seara asta Pentru o 7nt8lnire 7n apropiere de /loren;a. 1nt8lnirea 0a a0ea lo$ nu mai t8r.iu de m8ine sear9. A$olo 0ei primi instru$;iuni de la $el $are l 0a prinde pe do$torul 3e$ter. Te 0a 7ntreba da$9 $uno%ti 0reo <lor9reas9. Spune i $9 toate <lor9resele sunt hoa;e. &9 7n;elegiH Sreau s9 $oopere.i $u el. C (u 0reau $a do$torul 3e$ter s9 <ie 7n Auris..." nu l 0reau 7n apropiere de /loren;a $8nd... C 1;i 7n;eleg 7ngriAorarea. (u ;i <a$e probleme" n o s9 <ie. 3eg9tura se 7ntrerupse. 1n $8te0a minute <ur9 trans<erate dou9 milioane de dolari. &ason Serger nu mai putea s9 i ia 7napoi" dar 7i putea pune la dispo.i;ia lui Pa..i" la $erere. Ln o<i$ial al b9n$ii Credit Suisse" $on0o$at 7n sala de %edin;e" 7l in<orm9 pe Pa..i $9 ban$a 7i 0a per$epe dob8nd9 negati09 pentru a i 7nlesni un depo.it da$9 0oia s9 s$himbe banii 7n <ran$i el0e;ieni %i $9 0a pl9ti o dob8nd9 $apitali.at9 de trei la sut9 numai pentru prima sut9 de mii de dolari. O<i$ialul 7i o<eri lui Pa..i o $opie a Arti$olului N7 din Bun5e&2e&et9 uber Ban"en un5 S ar"a&&en" lege $are reglementa se$retul ban$ar" %i se ar9t9 dispus s9 <a$9 un trans<er telegra<i$ $9tre Royal #an* din (o0a S$o;ia sau 7n insulele Cayman" imediat dup9 punerea banilor la dispo.i;ia lui Pa..i" da$9 asta ar <i <ost dorin;a a$estuia. 1n pre.en;a unui notar" Pa..i $on<eri drept alternati0 de semn9tur9 so;iei" 7n $a.ul mor;ii sale. Odat9 a<a$erea 7n$heiat9" numai o<i$ialul de la ban$a el0e;ian9 se o<eri s9 dea m8na $u el. Pa..i %i domnul Wonie nu se pri0ir9 dire$t" 7ns9 Wonie 7i adres9 un salut din u%9. Lltimul pas $9tre $as9" a0ionul de leg9tur9 din &ilano" s$uturat de o <urtun9 puterni$9" motorul de pe partea lui Pa..i pro<ilat $a un dis$ 7ntune$at pe <undalul $erului $enu%iu 7n$his. /ulgerele %i tunetele 7i 7nso;ir9 7n .borul pe deasupra b9tr8nului ora%" $lopotni;a %i domul $atedralei a$um sub ei" luminile aprin.8ndu se 7n 7n$eputul de amurgG o str9<ulgerare de lumin9 %i un bubuit asem9n9toare $u $ele pe $are Pa..i %i le amintea 7n $opil9ria sa" $8nd germanii arun$au 7n aer podurile peste Arno" $ru;8nd numai Ponte Se$$hio. Ri" 7ntr o imagine la <el de <ug9 $a <ulgerul" 7%i aminti $9" tot 7n $opil9rie" 09.use un tr9g9tor de elit9 legat $u lan;uri de statuia &adonna 7n lan;uri $a s9 se roage 7nainte s9 <ie 7mpu%$at. Cobor8nd prin mirosul de o.on al <ulgerelor" sim;ind 0ibra;ia tunetelor 7n peretele a0ionului" Pa..i" din str90e$hea <amilie Pa..i" se 7ntoarse 7n str90e$hiul s9u ora%" $u s$opurile lui la <el de 0e$hi $a %i timpul.

CAPITOLUL 33 Rinaldo Pa..i ar <i pre<erat s9 %i ;in9 >premiul? din Pala..o Capponi sub supra0eghere $onstant9" dar nu a0ea $um.

1n lo$ de asta" Pa..i" 7n$9 sedus de imaginea banilor" trebui s9 %i 7mbra$e hainele de sear9 %i s9 se 7nt8lneas$9 totu%i $u so;ia lui la mult a%teptatul $on$ert al Or$hestrei de $amer9 din /loren;a. -eatro Bi!!olomini" o $opie din se$olul al ZlZ lea" redus9 la Aum9tate" a renumitului -eatro La 1eni!e din Sene;ia" este o biAuterie baro$9 de poleial9 %i plu%" $u hem0imi $e s<idea.9 legile aerodinami$ii pi$ta;i pe ta0anul splendid. /rumuse;ea teatrului e un lu$ru po.iti0" <iind$9 adesea interpre;ii au ne0oie de ori$e <el de aAutor. E nedrept" dar ine0itabil $a mu.i$a s9 <ie Aude$at9 7n /loren;a dup9 standardele disperat de ridi$ate ale artei plasti$e a ora%ului. /lorentinii $onstituie un grup mare de iubitori %i $unos$9tori ai mu.i$ii" situa;ie tipi$9 7n Italia" numai $9 uneori t8nAes$ dup9 arti%ti 7n mu.i$9. Pa..i se stre$ur9 pe lo$ul s9u" al9turi de so;ie" 7n aplau.ele $e urmar9 u0erturii. Ea 7i o<eri obra.ul <raged. El 7%i sim;i inima $res$8ndu i 7n piept $8nd o 09.u 7n ro$hia de sear9 su<i$ient de de$oltat9 $a s9 emane un par<um $ald dintre s8ni. Jinea partitura $on$ertului" o $operta Gu$$i pe $are i o d9ruise el. C Sun9 de o sut9 de ori mai bine $u noul 0iolon$elist" 7i %opti ea la ure$he. A$est eQ$elent $8nt9re; la 0iola de gamba <usese adus pentru a l 7nlo$ui pe un altul" ener0ant de nepri$eput" un 09r de al lui Sogliato $are disp9ruse misterios $u $8te0a s9pt9m8ni mai de0reme. 2o$torul +annibal 3e$ter pri0ea dintr o loA9 de sus" singur" 7n$adrat de s$ulptura baro$9 aurit9" ar9t8nd impe$abil 7n ;inut9 de sear9" $hipul %i pieptul $9m9%ii lui p9r8nd s9 pluteas$9 7n loAa 7ntune$at9. Pa..i 7l .9ri $8nd luminile se aprinser9 pentru s$urt timp dup9 prima parte a $on$ertului. 1nainte s9 %i s$himbe dire$;ia pri0irii" $apul do$torului se roti pre$um $el al unei burni;e %i o$hii li se 7nt8lnir9. Pa..i str8nse in0oluntar m8na so;iei sale" destul de tare $a ea s9 l pri0eas$9 7ntreb9tor. 2up9 a$easta" Pa..i 7%i ;intui pri0irea $u <ermitate numai pe s$en9" $u dosul palmei lipit tandru de $oapsa ei" $u m8na 7n m8na ei. 1n <oaier" $8nd Pa..i se 7ntoarse de la bar adu$8ndu i $e0a de b9ut" do$torul 3e$ter st9tea l8ng9 so;ia lui. C #un9 seara" do$tore /ell" salut9 Pa..i. C #un9 seara" Commendatore. 2o$torul a%tept9 $u $apul u%or 7n$linat" p8n9 $8nd Pa..i se 09.u silit s9 <a$9 pre.ent9rile. C 3aura" d9 mi 0oie s9 ;i l pre.int pe do$torul /ell. 2o$tore" ea este signora Pa..i" so;ia mea. Signora Pa..i" obi%nuit9 s9 i se laude <rumuse;ea" g9si urmarea pre.ent9rilor <erme$9toare" $hiar da$9 so;ul ei era de alt9 p9rere. C &ul;umes$ pentru a$est pri0ilegiu" Commendatore" spuse do$torul. S8r<ul ro%u" as$u;it" al limbii sale ap9ru pentru o $lip9 7nainte $a el s9 se aple$e spre m8na doamnei Pa..i" bu.ele lui poate $e0a mai aproape de pielea ei de$8t se obi%nuia 7n /loren;a" ori$um su<i$ient de aproape $a ea s9 i simt9 respira;ia pe piele. Ridi$9 o$hii spre ea 7naintea $apului $u p9r lu$ios. C Se pare $9 09 pla$e 7n mod deosebit S$arlatti" signora Pa..i. C 2a" a%a este. C A <ost pl9$ut s9 09 09d urm9rind partitura. 1n .iua de a.i" aproape nimeni nu mai <a$e a%a $e0a. (9d9Aduies$ $9 asta 0 ar putea interesa. S$oase o map9 de sub bra;. 1n ea" o partitur9 <oarte 0e$he pe pergament" $opiat9 de m8n9. C Pro0ine de la -eatro Ca rani!a din Roma" din 1T::" anul $8nd a <ost $ompus9 a$east9 pies9. C Meravi2lio&oD Pri0e%te" RinaldoD C Am 7nsemnat pe deasupra $8te0a dintre di<eren;ele <a;9 de partitura modern9 pe par$ursul primei p9r;i" $ontinu9 do$torul 3e$ter. Poate 09 0a amu.a s9 $ontinua;i 7n partea a doua. S9 rog" lua;i o. Pot s o re$upere. ori$8nd de la signor Pa..i. 1mi permite;i" CommendatoreH 2o$torul pri0i intens" s<redelitor" a%tept8nd r9spunsul. C 2a$9 7;i <a$e pl9$ere" 3aura. O s$urt9 pau.9 meditati09. C Se;i 0orbi 7n <a;a $elor de la Studiolo" do$toreH C 2a" $hiar 0ineri seara. Sogliato arde de ner9bdare s9 m9 0ad9 dis$reditat. C Trebuie s9 <iu 7n ora%ul 0e$hi" spuse Pa..i. S9 0oi 7napoia partitura atun$i. 3aura" do$torul /ell trebuie s9 $8nte 7n <a;a balaurilor din Studiolo. C Sunt sigur9 $9 0e;i $8nta <oarte bine" do$tore" rosti ea" o<erindu i .8mbetul minuna;ilor o$hi negri B 7n limitele de$en;ei" dar <oarte aproape de limit9. 2o$torul 3e$ter .8mbi" ar9t8ndu %i din;ii mi$i" albi. C Signora" da$9 eu a% <i produs 1leur 5u Ciel" 0 a% o<erii diamantul Cape $a s9 l purta;i. Pe 0ineri seara" Commendatore

Pa..i se asigur9 $9 do$torul s a 7ntors 7n loA9 %i dup9 a$eea nu se mai uit9 la el. 2oar pe treptele teatrului 7%i <9$ur9 semne de noapte bun9 $u m8na" de la distan;9. C Eu ;i am d9ruit a$est 1leur 5u Ciel" de .iua ta" remar$9 Pa..i. C A%a e" %i mi pla$e la nebunie" RinaldoD repli$9 doamna lui. Ai $ele mai gro.a0e gusturi.

CAPITOLUL 34 Impruneta este un ora% tos$an <oarte 0e$hi" unde au <ost <9$ute ;iglele pentru a$operi%ul 2omului. Cimitirul este 0i.ibil noaptea din 0ilele de pe 08r<ul dealurilor" pe *ilometri %i *ilometri" datorit9 $andelelor de pe morminte $are nu se sting ni$iodat9. Alt<el" $imitirul este slab luminat B su<i$ient pentru $a 0i.itatorii s9 %i g9seas$9 drumul printre mor;i" 7ns9 pentru a $iti epita<urile e ne0oie de o lantern9. Rinaldo Pa..i sosi $u $in$i minute 7nainte de ora nou9" $u un mi$ bu$het de <lori pe $are a0ea de g8nd s9 l depun9 pe un morm8nt ales la 7nt8mplare. Se plimb9 agale pe o alee a%ternut9 $u pietri% printre morminte. Sim;i pre.en;a lui Carlo" de%i nu l 09.u. Carlo 0orbi de dup9 un mausoleu $are dep9%ea 7n 7n9l;ime un stat de om. C Cuno%ti o <lor9reas9 bun9 7n ora%H Du # vo!e are &ar5. Bun. oate !# %tie !e 8a!e. C /lor9resele sunt toate ni%te hoa;e" r9spunse Pa..i. Carlo ie%i 0ioi de dup9 $onstru$;ia din marmur9" <9r9 s9 trag9 $u o$hiul. 3ui Pa..i 7i p9ru o brut9= s$und" robust" 7ndesat" $u membre agile. Purta o 0est9 din piele %i un smo$ de p9r de por$ la palarie. Pa..i presupuse $9 l dep9%e%te pe Carlo $u 0reo .e$e $entimetri 7n 7n9l;ime %i are m8inile $u 0reo %apte $entimetri mai lungi. 3a greutate" probabil $9 nu era prea mare di<eren;9. 3ui Carlo 7i

lipsea degetul mare de la o m8n9. Pa..i 7%i spuse $9 l ar putea g9si 7n dosarele Chesturii 7n $el mult $in$i minute. Chipurile am8ndurora erau luminate de Aos 7n sus" de $andelele morm8ntului. C Casa lui are sisteme de alarm9 bune" spuse Pa..i. C & am uitat. Sa trebui s9 mi l ar9;i. C Trebuie s9 ia $u08ntul la o 7ntrunire m8ine sear9" 0ineri seara. Po;i s o <a$i a%a $ur8ndH C E <oarte bine. Carlo 0oia s9 l intimide.e pu;in pe poli;ist" s9 %i impun9 domina;ia. C Ai s9 mergi al9turi de el sau te temiH Ai s9 <a$i $e e%ti pl9tit s9 <a$i. Ai s9 mi l ar9;iD C Ai griA9 $um 0orbe%ti. Am s9 <a$ $eea $e sunt pl9tit s9 <a$ %i la <el 0ei <a$e %i tu. Sau po;i s9 ;i petre$i anii de pensie <9$8nd pe $alul de b9taie pentru poponarii din Solterra. Cum 0rei. 1n misiune" Carlo era la <el de surd la insulte $um era %i la strig9tele de durere. 1n;elese $9 l a Aude$at gre%it pe poli;ist. 2es<9$u bra;ele. C Spune mi $e trebuie s9 %tiu. Se mut9 l8ng9 Pa..i" de par$9 am8ndoi ar <i Aelit 7mpreun9 n <a;a mi$ului mausoleu. Pe alee tre$u un $uplu m8n9 n m8n9. Carlo 7%i s$oase p9l9ria %i $ei doi b9rba;i r9maser9 7n pi$ioare" $u $apul ple$at. Pa..i puse <lorile la u%a morm8ntului. 2inspre p9l9ria $ald9 a lui Carlo 0enea un miros nepl9$ut" r8n$ed" $a de $8rna;i 0e$hi. Pa..i 7ntoarse $apul $a s9 se apere de miros. C &8nuie%te $u repe.i$iune $u;itul. Jinte%te Aos. C Are arm9 de <o$H C ( am idee. 2in $8te %tiu eu" n a <olosit ni$iodat9. C (u 0reau s9 <iu silit s9 l s$ot dintr o ma%in9. Sreau s9 <ie la strad9" <9r9 prea mul;i oameni 7n preaAm9. C Cum ai s9 l doboriH C Asta i treaba mea. Carlo b9g9 7n gur9 dintele de por$ %i i meste$9 partea gelatinoas9G din $8nd 7n $8nd" dintele ap9rea 7ntre bu.ele lui. C E %i treaba mea" spuse Pa..i. CumH C 1l ame;es$ $u un pistol $u ga.e" 7l leg" dup9 $are pot s9 i <a$ o inAe$;ie. Trebuie s9 i 0eri<i$ dantura imediat" s9 nu aib9 $um0a otra09 sub 0reo plomb9. C Trebuie s9 ;in9 o prelegere la o 7ntrunire $are 7n$epe la %apte seara la Pala..o Se$$hio. 2a$9 lu$rea.9 7n $apela Capponi de la Santa Cro$e 0ineri" 0a merge pe Aos de a$olo la Pala..o Se$$hio. Cuno%ti /loren;aH C 2a" o $unos$ bine. Po;i s9 mi <a$i rost de un permis auto de tre$ere pentru ora%ul 0e$hiH C 2a. C ( am s9 l iau pe tip din biseri$9. Pa..i 7n$u0iin;9. C &ai bine s9 se pre.inte la 7ntrunireG 7n <elul 9sta" nu i se 0a sim;i lipsa 0reme de dou9 s9pt9m8ni. Am un moti0 s9 merg $u el spre Pala..o Capponi dup9 %edin;9... C (u 0reau s9 l 7nha; la el a$as9. 4la e teritoriul lui. El 7l $unoa%te" eu nu. Sa <i 0igilent" se 0a uita la u%9. Sreau s9 <ie pe trotuar" 7n spa;iu des$his. C Atun$i as$ult9 la mine= o s9 ie%im pe u%a prin$ipal9 din Pala..o Se$$hio" $ea $are d9 7n Sia dei 3eone 0a <i 7n$his9. O 0om lua pe Sia (eri %i 0om tra0ersa r8ul peste Ponte alle Gra.ie. 1n <a;a mu.eului #ardini" pe partea $ealalt9" sunt $opa$i prin $are nu r9.bate lumina be$urilor de pe strad9. 3a ora a$eea e lini%te. C Atun$i 7n <a;a mu.eului #ardini s9 <ie" dar se poate s o <a$ mai de0reme da$9 09d o o$a.ie" mai aproape de Pala..o sau $hiar 7n $ursul .ilei" da$9 tipul se sperie %i 7n$ear$9 s9 <ug9. Poate $ o s9 <im 7ntr o ambulan;9. R9m8i l8ng9 el p8n9 $8nd 7l ame;e%te ga.ele parali.ante" iar dup9 aia dep9rtea.9 te repede. C Sreau s9 dispar9 din Tos$ana 7nainte s9 i se 7nt8mple $e0a. C Crede m9 pe $u08nt" o s9 dispar9 de pe <a;a p9m8ntului" $u pi$ioarele 7nainte" spuse Carlo %i .8mbi la gluma pe $are doar el o 7n;elegeaG dintele de por$ se .9ri printre bu.ele i .8mbitoare.

CAPITOLUL 35 Sineri diminea;a. O $amer9 mi$9 la mansarda din Pala..o Capponi. Trei dintre pere;ii da;i $u 0ar alb sunt goi. Pe al patrulea" imens9 7n $9m9ru;a str8mt9" se a<la o i$oan9 din se$olul al ZlII lea" o &adonna de Cimabue" $u $apul ple$at 7n a$el unghi $ara$teristi$" $a al unei p9s9ri $urioaseG o$hii ei migdala;i pri0es$ silueta m9runt9" adormit9 sub tablou. +annibal 3e$ter" 0eteran al pri$iurilor de 7n$hisoare %i de a.il" st9 7ntins" nemi%$at pe patul 7ngust" $u m8inile pe piept. 2es$hide o$hii %i se tre.e%te brus$" $omplet" iar 0isul despre sora lui" &is$ha" de mult moart9 %i mistuit9" tre$e <9r9 0reo dis$ontinuitate 7n realitatea st9rii de 0e$he= peri$ol atun$i" peri$ol %i a$um. Con%tiin;a peri$olului nu i a tulburat somnul mai mult de$8t u$iderea ho;ului de bu.unare. 1mbr9$at de .i" .0elt %i per<e$t aranAat 7n $ostumul din m9tase de $uloare 7n$his9" de$one$tea.9 sen.orii de mi%$are din $apul s$9rii de ser0i$iu %i $oboar9 7n spa;iile 0aste ale palatului. A$um e liber s9 se deplase.e prin t9$erea ampl9 a multelor 7n$9peri" mereu o libertate ame;itoare pentru el" dup9 at8;ia ani de 7n$ar$erare 7ntr o $elul9 la subsol. A%a $um .idurile a$operite de <res$e din Santa Cro$e sau din Pala..o Se$$hio debordea.9 de 7n;elep$iune" la <el" aerul #ibliote$ii Capponi palpit9 de 0ia;9 pentru do$torul 3e$ter" 7n 0reme $e mun$e%te printre manus$risele a%e.ate 7n per<e$t9 ordine pe ra<turile $e a$oper9 .idul 7nalt. Alege suluri de pergament" su<l9 pra<ul de pe ele %i <irele de pra< Aoa$9 7ntr o ra.9 de soare" de par$9 mor;ii" trans<orma;i de timp 7n pulbere" s ar <i $hinuit s9 i 0orbeas$9 despre soarta lor %i despre propria lui soart9. 3u$rea.9 e<i$ient" dar <9r9 grab9 inutil9" pun8nd $8te0a do$umente 7n mapa sa" aleg8nd $9r;i %i ilustra;ii pentru prelegerea pe $are o 0a ;ine seara" la Studiolo. Sunt at8t de multe lu$ruri pe $are i ar <i pl9$ut s9 le $iteas$9... 2o$torul 3e$ter 7%i porne%te laptopul %i" prin ser0erul se$;iei de $riminalisti$9 a Lni0ersit9;ii din &ilano" 0eri<i$9 pagina a$tuali.at9 a /#I ului pe @orld @ide @eb" la DDD.8bi.2ov" a%a $um poate <a$e ori$e $et9;ean. A<l9 $9 audierea Sub$omitetului Audi$iar $u pri0ire la raidul e%uat al lui Clari$e Starling nu a <ost programat9. (u dispune de $odurile de a$$es ne$esare pentru a %i a$$esa propriul dosar de la /#I. Pe pagina $elor mai $9uta;i $riminali" <osta lui 7n<9;i%are 7l pri0e%te" <lan$at9 de un atentator $u bombe %i un in$endiator.

2o$torul 3e$ter alege .iarul de s$andal 7n $ulori 0ii dintr un tean$ de pergamente %i pri0e%te <otogra<ia lui Clari$e Starling de pe prima pagin9G 7i atinge <a;a $u degetul. 3ama lu$ioas9 7i apare 7n m8n9 $a %i $um ar <i r9s9rit $a s9 i 7nlo$uias$9 al %aselea deget. Cu;itul se nume%te +arpie %i are o lam9 .im;at9" 7n <orma unei gheare. Taie h8rtia .iarului )ational -attler la <el de u%or $um t9iase artera <emural9 a ;iganului B lama a intrat %i a ie%it din $arnea a$estuia at8t de repede" $9 do$torul 3e$ter ni$i m9$ar n a trebuit s o $ure;e dup9 a$eea. 2o$torul 3e$ter de$upea.9 $hipul lui Clari$e Starling %i o lipe%te pe o <oaie de pergament goal9. Apoi ia un $reion %i" $u mi%$9ri <luide" 7ndem8nati$e" desenea.9 pe pergament trupul unei leoai$e 7naripate" un gri<on $u $hipul lui Starling. 2edesubt s$rie $u s$risul s9u distin$t= te$ai 4ntrebat vreo5at#. Clari!e. 5e !e 8ili&tinii nu te 4n6ele2E /ti !eE 1iin5!# tu e%ti r#& un&ul la 2;i!itoarea lui Sam&on, leoai!# e 5ina8ar#. miere e 5in#untru.1 3a $in$ispre.e$e *ilometri distan;9" a%e.at la ad9post de pri0iri $urioase" 7n spatele unui .id 7nalt de piatr9 din Impruneta" Carlo 2eogra$ias 7%i 0eri<i$a e$hipamentul" 7n 0reme $e <ratele s9u" &atteo" eQersa o serie de mi%$9ri Audo de dobor8re a ad0ersarului pe iarba moale" 7mpreun9 $u $eilal;i doi sar.i" Piero %i Tommaso /al$ione. Ambii <ra;i /al$ione erau rapi.i %i <oarte puterni$iG Piero Au$ase s$urt timp 7n e$hipa pro<esionist9 de <otbal din Calgari. Tommaso studiase pe 0remuri teologia" 0is8nd s9 de0in9 preot" %i 0orbea o engle.9 $ore$t9. Lneori se ruga al9turi de 0i$timele lor. 2uba alb9 /iat a lui Carlo" $u numere de 7nmatri$ulare de Roma" era 7n$hiriat9 7n mod legal. 1nsemnele pe $are s$ria OSBEDALE DELLA MISERICORDIA erau preg9tite pentru a <i lipite pe laterale. Pere;ii %i podeaua erau $9ptu%ite $u saltele sub;iri de prote$;ie" 7n e0entualitatea $9 subie$tul s ar <i luptat 7n9untrul dubei. Carlo inten;iona s9 %i 7ndeplineas$9 misiunea eQa$t dup9 dorin;a lui &ason" dar da$9 planul mergea prost %i era silit s9 l u$id9 pe do$torul 3e$ter 7n Italia %i s9 renun;e la <ilmarea din Sardinia" nu era totul pierdut. Carlo %tia $9 l poate >tran%a? pe do$torul 3e$ter t9indu i $apul %i m8inile 7n mai pu;in de un minut. 2a$9 nu a0ea a%a mult timp la dispo.i;ie" putea s9 i taie penisul %i un degetG a$estea" 7mpreun9 $u probele A2(" erau o do0ad9 su<i$ient9 a identit9;ii 0i$timei. Sigilate 7n pungi de plasti$. Aeroportul din /loren;a se a<la mai aproape" dar tra<i$ul aerian era mai pu;in intens %i" $a atare" un .bor parti$ular ar <i <ost mai u%or de obser0at. 1n mai pu;in de o or9 %i Aum9tate a0eau s9 <ie 7n Sardinia" unde $omitetul de primire al do$torului a%tepta" tot mai <l9m8nd. Carlo le $8nt9ri pe toate 7n $9p9;8na sa inteligent9 %i r9u mirositoare. &ason nu putea <i prostit. Pl9;ile erau g8ndite ast<el 7n$8t lui Rinaldo Pa..i s9 nu i se 7nt8mple nimi$ r9u B pe Carlo l ar <i $ostat mul;i bani s9 l omoare pe Pa..i %i s9 7n$er$e s9 re0endi$e 7ntreaga re$ompens9. &ason nu 0oia s9 trag9 ponoasele de pe urma mor;ii unui poli;ist. &ai bine s9 <a$9 lu$rurile a%a $um a 0rut &ason. 2ar Carlo sim;ea m8n$9rimi pe tot $orpul g8ndindu se $e ar <i putut dob8ndi $u $8te0a t9ietori de <ier9str9u da$9 l ar <i des$operit el 7nsu%i pe do$torul 3e$ter. Prob9 <ier9str9ul ele$tri$. Lnealta porni de la prima 7n$er$are. Carlo s$himb9 $8te0a 0orbe $u $eilal;i" dup9 $are ple$9 spre ora% pe o mi$9 motorine" 7narmat numai $u un $u;it" un pistol %i o sering9. Era 7n$9 diminea;9 de0reme $8nd do$torul +annibal 3e$ter p9r9si strada .gomotoas9 %i intr9 7n /arma$ia di Santa &aria (o0ella" unul dintre $ele mai bine mirositoare lo$uri de pe P9m8nt. R9mase $8te0a minute ne$lintit" $u $apul pe spate %i o$hii 7n$hi%i" inhal8nd aromele minunatelor s9punuri" lo;iuni %i pe $ele ale ingredientelor din laboratoare. Portarul era obi%nuit $u el" iar 08n.9torii" $are a<i%au de obi$ei un oare$are aer de superioritate" 09deau un mare respe$t pentru el. Cump9r9turile $urtenitorului do$tor /ell pe par$ursul lunilor petre$ute de el 7n /loren;a nu 7nsumau mai mult de o sut9 de mii lire" 7ns9 aromele %i esen;ele erau alese %i $ombinate $u o posibilitate uluitoare %i re$ompensatoare pentru a$e%ti negustori de par<um" $are tr9iau $ondu%i de sim;ul ol<a$ti0. To$mai pentru a %i p9stra a$east9 pl9$ere" do$torul 3e$ter nu %i modi<i$ase nasul $u ni$i un <el de rinoplastie" eQ$ept8nd inAe$;iile eQterne $u $olagen. Pentru el" aerul era .ugr90it 7n mirosuri la <el de
2o$torul 3e$ter <a$e alu.ie la un episod din Se$hiul Testament= regele merg8nd spre ;inutul <ilistenilor pentru a %i alege ne0asta" a <ost ata$at pe drum de un leu" pe $are l a u$is %i l a l9sat a$olo. 2up9 $8te0a .ile dealungul a$eluiasi drum %i a 09.ut $9 7n le%ul leului u$is %i a <9$ut stup un roi de albine. 3a osp9;ul de nunt9" Samson a pus la 7n$er$are neamurile miresei $u urm9toarea ghi$itoare= Din !el !e m#n3n!# a ie%it !e &e m#n3n!#. %i 5in !el tare a ie%it 5ul!ea6#.
1

distin$te %i de 0ii $a %i $ulorileG putea s9 le strati<i$e %i s9 le 7mbog9;eas$9 a%a $um ar <i pi$tat o a$uarela. A$est lo$ nu a0ea nimi$ de 7n$hisoare. Ai$i" aerul era mu.i$9. Se sim;eau la$rimile palide de t9m8ie a%tept8nd eQtragerea esen;ei" bergamotele galbene" santalul" s$or;i%oara %i mimo.a 7n $on$ert" peste notele dominante ale ambrei $enu%ii autenti$e" .ibetei" uleiului de $astor %i esen;ei $erbului mos$at. 2o$torul 3e$ter $ulti0a uneori ilu.ia $9 poate mirosi $u palmele" $u bra;ele %i obraAii" $9 mirosurile 7l inund9. C9 poate mirosi $u <a;a" $u inima. 2in moti0e anatomi$e <oarte 7ntemeiate" mirosul se imprim9 7n memorie mult mai u%or de$8t ori$are alt sim;. Ai$i" do$torul 3e$ter tr9i <ragmente %i str9<ulger9ri de amintire" st8nd 7n lumina bl8nd9 a l9mpilor Art 2e$o ale <arma$iei" respir8nd" respir8nd. Ai$i nu se reg9sea nimi$ din 7n$hisoare. Cu eQ$ep;ia... $e i astaH Clari$e StarlingHD (u era 0orba de par<umul L'Air 5u -em & pe $are 7l prinsese $8nd ea %i a des$his po%eta aproape de gratiile $u%tii sale din a.il. (u era asta. Ast<el de par<umuri nu se 0indeau ai$i" 7n /arma$ia. (u era ni$i lo;iunea ei de $orp. AhD Sa one 5iman5orle. Renumitul s9pun $u migdale al <arma$iei. Lnde 7i sim;ise mirosulH 1n &emphis" $8nd ea st9tea 7n <a;a $elulei lui" $8nd i a atins 7n trea$9t degetul $u pu;in timp 7nainte s9 e0ade.e. Starling" atun$i" $urat9" bogat9 7n teQturi bumba$ us$at la soare %i $9l$at. Clari$e Starling" atun$i atr9g9toare %i ispititoare. Obositoare prin onestitate %i absurd9 7n prin$ipiile ei. Cu inteligen;a 0ioaie a mamei ei. &mmmmD Pe de alt9 parte" amintirile negati0e se aso$iau pentru do$torul 3e$ter $u mirosuri nepl9$ute" iar ai$i" 7n <arma$ia" probabil pe $8t de departe putea s9 <ie de subteranele puturoase 7ntune$ate" a<late 7n subsolul palatului memoriei sale. Contrar obi$eiului" do$torul 3e$ter $ump9r9 o mul;ime de s9punuri" lo;iuni %i uleiuri de baie 7n a$ea .i $enu%ie de 0ineri. C8te0a le lu9 $u el" iar pe $elelalte $eru <arma$iei s9 le eQpedie.e prin po%t9" s$riind eti$hetele de eQpedi;ie el 7nsu%i" $u s$risul s9u aparte. C 2ore%te Do!tore s9 in$lud9 un biletH 7ntreb9 08n.9torul. C 2e $e nuH repli$9 do$torul 3e$ter %i stre$ur9 7n $utie desenul 7mp9turit al gri<onului. /arma$ia di Santa &aria (o0ella e lipit9 de o m9n9stire a<lat9 pe Sia S$ala" iar Carlo" $redin$ios" 7%i s$oase p9l9ria $8nd se a%e.9 la p8nd9 sub o imagine a /e$ioarei din apropierea intr9rii. Obser09 $9 presiunea aerului determinat9 de u%ile interioare ale holului <a$e u%ile eQterioare s9 se 7ntredes$hid9 $u $8te0a $lipe 7nainte s9 ias9 $ine0a. Asta 7i o<erea timp s9 se as$und9 %i s9 trag9 $u o$hiul din as$un.9toare de <ie$are dat9 $8nd ie%ea 0reun $ump9r9tor. C8nd do$torul 3e$ter ie%i $u mapa sub;ire 7n m8n9" Carlo era bine as$uns dup9 ghereta unui 08n.9tor de $9r;i po%tale. 2o$torul porni pe drumul s9u. C8nd tre$u pe l8ng9 imaginea /e$ioarei" 7n9l;9 $apul %i n9rile 7i 0ibrar9 7n timp $e pri0ea statuia %i gusta aerul. Carlo 7%i spuse $9 poate <i un gest de de0o;iune. Se 7ntreba da$9 do$torul 3e$ter e un om religios" a%a $um sunt adeseori nebunii. Poate $9 l 0a putea <a$e pe do$tor s9 l blesteme pe 2umne.eu spre s<8r%itG asta l ar 7n$8nta pe &ason. /ire%te" mai 7nt8i ar trebui s9 l trimit9 pe Tommaso $el pios mai departe" s9 nu aud9. 2up9 amia.a t8r.iu" Rinaldo Pa..i 7i s$rise so;iei sale o s$risoare $e $uprindea %i o 7n$er$are de sonet pe $are 7l $ompusese demult" pe 0remea $8nd 7i <9$ea $urte" %i <usese prea timid $a s9 i l d9ruias$9 atun$i. In$luse $odurile ne$esare pentru a re0endi$a banii depu%i 7n El0e;ia" 7mpreun9 $u o s$risoare pe $are s9 i o trimit9 lui &ason da$9 a$esta ar <i 7n$er$at s9 i nege dreptul asupra banilor. Puse s$risoarea 7ntr un lo$ unde ea a0ea s o g9seas$9 doar da$9 i ar aduna obie$tele personale. 3a ora %ase" merse la &useo #ardini pe mi$a sa motorinoG leg9 moto$i$leta $u un lan; de suportul de unde ultimii studen;i 7nt8r.ia;i 7%i luau bi$i$letele. S9.u duba alb9 $u 7nsemne de ambulan;9 par$at9 7n apropierea mu.eului %i %i spuse $9 poate <i a lui Carlo. 1n dub9 %edeau doi b9rba;i. C8nd se 7ntoarse $u spatele la ei" Pa..i le sim;i pri0irile studiindu l. A0ea timp bere$het. #e$urile de pe strad9 erau deAa aprinse. Se plimb9 7n$et spre r8u" prin umbra dens9" util9" arun$at9 de $opa$ii din dreptul mu.eului. Tra0ers9 Ponte alle Gra.ie" pri0i un timp 7n Aos" la <lu0iul Arno $el lene%" %i <ormul9 ultimele g8nduri lungi pe $are 0a mai a0ea timp s9 le arti$ule.e. (oaptea 0a <i 7ntune$oas9. #un. (ori Ao%i goneau spre r9s9rit peste /loren;a" ating8nd 7n trea$9t turla as$u;it9 a a$operi%ului de la Pala..o Se$$hio" iar 08ntul st8rnea 08rteAuri de pra< %i pul0eri.a eQ$rementele l9sate de porumbei 7n pia;a din <a;a biseri$ii Santa Cro$e" spre $are se 7ndrepta a$um Pa..i" $u bu.unarele 7ngreunate de un pistol #eretta de $alibrul .U:" un boQ plat din piele %i un $u;it preg9tit pentru do$torul 3e$ter da$9 ar <i <ost ne$esar s9 l u$id9 pe lo$.

#iseri$a Santa Cro$e se 7n$hide la ora %ase dup9 amia.a" dar un para$liser 7l l9s9 pe Pa..i s9 intre pe o u%9 mi$9 de l8ng9 <a;ada biseri$ii. (u 0oia s9 l 7ntrebe da$9 do$torul /ell lu$rea.9" a%a $9 merse bini%or s9 0ad9. 3um8n9rile $are ardeau pe altarele 7n%irate de a lungul pere;ilor 7i o<ereau su<i$ient9 lumin9. &erse prin biseri$a a$eea 0ast9 p8n9 $8nd putu s9 .9reas$9 p8n9 la $ap9tul bra;ului drept al $onstru$;iei 7n <orm9 de $ru$e. Era greu s9 0ad9" pe l8ng9 lum8n9rile aprinse de $redin$io%i" da$9 do$torul /ell se a<l9 7n $apela Capponi. &ergea <9r9 .gomot de a lungul transeptului din dreapta. Pri0i. O umbr9 mare se proie$ta pe .idul $apelei %i" pentru o $lip9" lui Pa..i i se opri respira;ia. Era do$torul /ell" aple$at deasupra l9mpii sale de pe pardoseal9" unde lu$ra la ins$rip;ii. 2o$torul se ridi$9" pri0i p9trun.9tor prin 7ntuneri$ $a o bu<ni;9" $apul rotindu se" $orpul nemi%$at" luminat de Aos 7n sus de lampa sa de lu$ru" umbra imens9 7n spatele lui. Apoi umbra se mi$%or9 pe .idul $apelei" semn $9 s a 7ntors la mun$a sa. Pa..i sim;i $um i se preling <iri%oare de sudoare pe spate" sub $9ma%9" dar obraAii 7i erau re$i. &ai era o or9 p8n9 la 7n$eperea 7ntrunirii de la Pala..o Se$$hio" %i Pa..i 0oia s9 aAung9 $u 7nt8r.iere. Cu <rumuse;ea sa se0er9" $apela $onstruit9 de #runelles$hi pentru <amilia Pa..i la Santa Cro$e este o m8ndrie a arhite$turii renas$entiste. Ai$i" $er$ul %i p9tratul sunt re$on$iliate. Este o stru$tur9 separat9" 7n a<ara san$tuarului $onstituit de Santa Cro$e" la $are se aAunge numai printr o ar$ad9 i.olat9. Pa..i se rug9 7n $apela str9mo%eas$9" 7ngenun$heat pe pardoseala de piatr9" 0egheat de $hipul aproape identi$ $u al s9u din rondelul lui 2ella Robbia a<lat deasupra lui" sus. 1%i sim;ea rug9$iunile ap9sate de $er$ul de apostoli de pe pla<on %i %i spuse $9 poate rug9$iunile au e0adat prin ar$ada 7ntune$oas9 din spatele lui %i" de ai$i" au .burat dire$t spre $erul des$his %i spre 2umne.eu. Cu un e<ort" 7%i imagin9 unele lu$ruri bune pe $are le putea <a$e $u banii primi;i 7n s$himbul do$torului 3e$ter. Se 09.u" al9turi de so;ia sa" d8nd b9nu;i $opiilor str9.iiG 09.u ni%te aparate medi$ale pe $are le 0or dona unui spital. S9.u 0alurile m9rii Calileei" $are sem9nau <oarte bine $u $ele din Chesapea*e. S9.u m8na tranda<irie" <rumos modelat9 a ne0estei lui prin.8ndu i bra;ul " str8ng8ndu l $a s9 l 7nt9reas$9 %i mai mult. Pri0i 7n Aur" nu 09.u pe nimeni %i i spuse $u 0o$e tare lui 2umne.eu= Mul6ume&!u$6i. -at# !ere&!. !# mi$ai ermi& &# %ter2 5e e 8a6a #m3ntului -#u a!e&t mon&tru. a!e&t mon&tru al mon%trilor. (6i mul6ume&! 4n numele &u8letelor e !are )oi le vom !ru6a 5e 5urere. 2a$9 a$est >noi? era pluralul seniorial sau o re<erire la parteneriatul dintre Pa..i %i 2umne.eu" nu e $lar %i probabil $9 nu eQist9 un singur r9spuns. A$ea parte din el $are nu i era prieten9 7i spuse lui Pa..i $9 el %i do$torul 3e$ter au u$is 7mpreun9" $9 Gno$$o era 0i$tima lor" din moment $e Pa..i n a <9$ut nimi$ $a s9 l sal0e.e %i s a sim;it u%urat $8nd moartea i a astupat gura. EQist9 oare$are m8ng8iere 7n rug9$iune" re<le$t9 Pa..i" ple$8nd din $apel9. Ie%ind prin ar$ada 7ntune$oas9" a0u sen.a;ia $lar9 $9 nu e singur. Carlo a%tepta sub un bal$on de la Pala..o Pi$$olominiG 7%i potri0i pasul $u al lui Pa..i. Sorbir9 <oarte pu;in. Tre$ur9 prin spate la Pala..o Se$$hio %i se $on0inser9 $9 ie%irea din spate" $are d9dea 7n Sia dei 3eone" e 7n$uiat9" iar <erestrele de deasupra ei" oblonite. Singura u%9 des$his9 era $ea prin$ipal9. C O s9 ie%im pe ai$i" $obor8m treptele %i o lu9m pe dup9 $ol;" spre Sia (eri" spuse Pa..i. C /ratele meu %i $u mine o s9 <im pe partea de pia;9 dinspre 3oggia. O s9 r9m8nem bini%or 7n spatele 0ostru. Ceilal;i sunt la &useo #ardini. C I am 09.ut. C Ri ei te au 09.ut. C Pistolul $u ga.e parali.ante <a$e mult .gomotH C (u prea" nu $a o arm9 de <o$" dar ai s9 l au.i" iar el o s9 $ad9 rapid. Carlo nu i spuse $9 Piero 0a trage din umbra din <a;a mu.eului $8nd Pa..i %i do$torul 3e$ter se 0or a<la 7n$9 7n lumin9. (u 0oia $a Pa..i s9 se dep9rte.e de do$tor %i" ast<el" s9 l a0erti.e.e 7naintea 7mpu%$9turii. C Trebuie s9 i $on<irmi lui &ason $9 ai pus m8na pe tip.Trebuie s o <a$i 7n seara asta" .ise Pa..i. C (u ;i <a$e griAi. Ea0ra aia o s9 %i petrea$9 seara implor8ndu l pe &ason la tele<on" .ise Carlo pri0ind 7ntr o parte spre Pa..i" $u speran;a $9 l 0a 0edea st8nAenit. &ai 7nt8i o s9 se roage de &ason s9 l $ru;e" iar dup9 o 0reme o s9 implore s9 moar9D

CAPITOLUL 36 Se l9s9 noaptea %i ultimii turi%ti <ur9 u%ui;i din Pala..o Se$$hio. Pe $8nd se 7mpr9%tiau prin pia;9" mul;i dintre ei" $on%tien;i de silueta <antomati$9 a $astelului medie0al din spatele lor" sim;ir9 ne0oia s9 se 7ntoar$9 %i s9 mai 0ad9 o dat9 parapetele $renelate" mult deasupra lor. Re<le$toarele se aprinser9" s$9ld8nd piatra goal9" aspr9 %i <9$8nd mai pronun;ate umbrele de sub parapete. 1n timp $e r8ndunelele se 7ntor$eau la $uiburi" ap9rur9 primii lilie$i" deranAa;i 7n 08n9toarea lor no$turn9 mai mult de s$8r;8ind de 7nalt9 <re$0en;9 al uneltelor ele$tri$e ale restauratorilor de$8t de lumin9. 1n9untrul palatului" mun$a nes<8r%it9 de $onser0are %i 7ntre;inere a0ea s9 $ontinue timp de 7n$9 o or9" $u eQ$ep;ia Salonului $rinilor" unde do$torul 3e$ter $on0ersa $u maistrul e$hipei de 7ntre;inere. &aistrul" obi%nuit $u .g8r$enia %i porun$ile a$re ale Comisiei de Arte /rumoase" 7l g9si pe do$tor %i $urtenitor" %i eQtrem de generos. 1n $8te0a minute" mun$itorii lui 7%i str8ngeau s$ulele" mutau la perete uria%ele ma%ini de lustruit pardoseala %i $ompresoarele" 7%i rulau $ablurile. A%e.ar9 repede s$aunele pliante pentru %edin;a Studiolo B erau ne$esare numai dou9spre.e$e s$aune B %i des$hiser9 larg <erestrele $a s9 7ndep9rte.e mirosurile de 0opsea" la$ %i poleial9 ale a$ti0it9;ii lor. 2o$torul insist9 s9 aib9 un pupitru ade$0atG <u g9sit unul mare $8t un am0on 7n <ostul birou al lui (i$$olo &a$hia0elli" al9turat salonului" %i adus pe o plat<orm9 7nalt9 pe ro;i" 7mpreun9 $u retroproie$torul palatului. E$ranul mi$" a<erent proie$torului nu l mul;umi pe do$torul 3e$ter" a%a $9 renun;9 la el. 1n$er$9 s9 %i pre.inte imaginile 7n m9rime natural9" pe una dintre p8n.ele ag9;ate de pla<on $are proteAau un perete

rede$orat. 2up9 $e aAusta modul de prindere al p8n.ei %i i nete.i <aldurile" $onstat9 $9 ;es9tura 7i $on0enea <oarte bine. Puse semne 7n mai multe dintre tomurile groase adunate tean$ pe pupitru" dup9 $are se duse la <ereastr9" $u spatele la 7n$9pere" 7n timp $e membrii $er$ului Studiolo" 7n $ostumele lor pr9<uite" de $uloare 7n$his9 sosir9 %i se a%e.ar9" s$epti$ismul ta$it al 7n09;a;ilor ar9t8ndu se de la sine $8nd 7%i rearanAar9 s$aunele" dispuse ini;ial 7n semi$er$" 7ntr o $on<igura;ie $e adu$ea mai mult $u o tribun9 a Aura;ilor. Pri0ind pe <ereastra 7nalt9" do$torul 3e$ter .9rea 2omul %i $lopotni;a lui Giotto" pro<il8ndu se negre spre apus" dar nu %i baptisteriul iubit de 2ante" a<lat dedesubtul lor. Re<le$toarele 7ndreptate 7n sus 7l 7mpiedi$au s9 0ad9 Aos" 7n pia;a 7ntune$at9" unde 7l a%teptau asasinii. 1n 0reme $e a$e%ti 7n09;a;i" $ei mai renumi;i 7n materie de istorie &edie0al9 %i renas$entist9 din lume" se instalar9 pe s$aune" do$torul 3e$ter $ompuse 7n minte prelegerea pe $are a0ea s9 o sus;in9 7n <a;a lor. 1i trebuir9 $e0a mai mult de trei minute $a s9 o organi.e.e. Subie$tul era In<ernul lui 2ante %i Iuda Is$ariotul. 2o$torul i a <as$inat $u intrigile medie0ale autenti$e a<late 7n spatele pr9bu%irii lui della Signa. C 2ella Signa a <ost de.onorat %i orbit pentru $9" prin l9$omia sa" a tr9dat 7n$rederea 7mp9ratului" spuse 3e$ter apropiindu se de subie$tul s9u prin$ipal. Peregrinul lui 2ante l a g9sit 7n al %aptelea $er$ al In<ernului" re.er0at sinu$iga%ilor. Ca %i Iuda Is$ariotul" a murit sp8n.urat. Iuda" Pier della Signa %i Ahito<el" ambi;iosul s<etni$ al lui Absalom" sunt lega;i pentru 2ante prin l9$omia pe $are a 09.ut o 7n ei %i prin moartea prin sp8n.ur9toare a <ie$9ruia. 39$omia %i sp8n.ur9toarea sunt legate 7n g8ndirea anti$9 %i medie0al9= St. Eerome s$ria $9 7nsu%i supranumele lui Iuda" Is$ariotul" 7nseamn9 >bani? sau >pre;?" 7n 0reme $e p9rintele Origen spune $9 Is$ariotul deri09 din $u08ntul ebrai$ $are 7nseamn9 >prin su<o$are? %i $9 numele 7nseamn9 Iuda $el Su<o$at. 2o$torul 3e$ter 7%i 7ndrept9 o$hii spre sal9" pri0ind peste o$helari 7n dire$;ia u%ii. C A" Commendator Pa..i" bine a;i 0enitD /iind$9 sunte;i $el mai aproape de u%9" sunte;i amabil s9 redu$e;i luminileH Se;i <i interesat de $ele $e urmea.9" Commendatore" 7ntru$8t 7n In<ernul lui 2ante eQist9 deAa doi Pa..i... Pro<esorii din Studiolo $hi$otir9 se$. C Lnul e Carmi$ion de Pa..i" $are a u$is un membru al propriei <amilii %i a%teapt9m sosirea $elui de al doilea Pa..i B dar nu sunte;i dumnea0oastr9" $i e Carlino" $are 0a <i trimis %i mai Aos 7n iad pentru 7n%elarea %i tr9darea Guel<ilor albi" partidul din $are <9$ea parte %i 2ante. Ln lilia$ mi$ intr9 printr o <ereastr9 des$his9 %i d9du o$ol $amerei peste $apetele pro<esorilor timp de $8te0a $lipe" 7nt8mplare <oarte obi%nuit9 7n Tos$ana %i ignorat9 de toat9 lumea. 2o$torul 3e$ter 7%i relu9 tonul de $on<eren;iar. C 39$omia %i sp8n.ur9toarea" a%adar" legate una de alta 7n$9 din Anti$hitateG imaginea apare 7n repetate r8nduri 7n art9. 2o$torul 3e$ter ap9s9 $omutatorul pe $are l ;inea 7n palm9 %i retroproie$torul se tre.i la 0ia;9" arun$8nd o imagine pe para0anul de p8n.9 $e a$operea .idul. Lrmar9 %i alte imagini" 7n su$$esiune rapid9" 7n timp $e el 0orbea. C Iat9 prima repre.entare $unos$ut9 a R9stignirii" s$ulptat9 pe o $utie de <ilde% 7n Galia" 7n Aurul anului N66 dup9 +ristos. Cuprinde %i moartea prin sp8n.urare a lui Iuda" $u <a;a ridi$at9 spre $reanga de $are at8rn9. Ri ai$i" pe un reli$0ariu din se$olul al IS lea" din &ilano" %i pe un dipti$ din se$olul al IZ lea" Iuda sp8n.urat. 2e <ie$are dat9 se uit9 7n sus. 3ilia$ul tre$u de $8te0a ori prin <a;a e$ranului" la 08n9toare de inse$te. C Pe a$east9 imagine de pe u%ile Catedralei #ene0ento 7l 0edem pe Iuda sp8n.urat" $u intestinele sp8n.ur8nd" a%a $um 7l des$rie S<8ntul 3u$a" medi$ul" 7n /aptele apostolilor. Ai$i 7l 0edem sp8n.urat %i $hinuit de +arpii" iar deasupra lui" pe $er" e $hipul lui Cain $el din 3un9G iar ai$i e 7n<9;i%at $hiar de Giotto al 0ostru" din nou $u 0is$erele at8rn8nd. Ri 7n s<8r%it" 7ntr o edi;ie din se$olul al ZS lea a In<ernului" iat9 trupul lui Pier della Signa at8rnat de un $opa$ $e s8ngerea.9. (u 0oi insista asupra paralelei e0idente $u Iuda Is$ariotul. 2ar 2ante nu a0ea ne0oie de ilustra;ii desenate. Geniul lui 2ante Alighieri se do0ede%te $8nd 7l <a$e pe Pier della Signa" a<lat a$um 7n Iad" s9 0orbeas$9 7n %uier9turi 7n$ordate %i $onsoane sibilante" su<o$ate" de par$9 s ar a<la 7n $ontinuare sp8n.urat. As$ulta;i l $um 7%i des$rie singur $al0arul= /i t3r#%te. 4m reun# !u !el#lalt !on5amnat. ro riul le% !a &#$l & 3n9ure 5e !rean2a unui &al!3m lin 5e & ini. Sur2e in vermena e in ianta &ilve&tra. Ar ie. a&!en5o oi 5e le &ue 8o2iie 8anno 5olore. e al 5olor 8ene&tra. Obra.ul do$torului 3e$ter" de obi$ei alb" se 7mpurpurea.9 7n timp $e s$oate pentru membrii Studiolo" sunetele g8lg8ite" su<o$ate ale lui Pier della Signa %i" $u <ie$are ap9sare a degetului s9u pe tele$omand9"

imaginile lui della Signa %i Iuda $u intestinele at8rn8nd alternea.9 pe $8mpul amplu al para0anului suspendat. Come l'altre verrem erno&tre & o2lie. ma non ero !; 'al!una &en rive&ta. !;e non e 2iu&to aver !;io !;'om &i to2lie. Aui ia &tra&!ineremo. e er ia me&ta &elva &aranno i no%tri !or i a eli. !ia&!uno al run 5e l'ombra &ua mole&ta. 3ini%te des908r%it9. Apoi do$torul 3e$ter reia= C Ast<el" 2ante e0o$9" prin sunete" moartea lui Iuda rim8nd $u moartea lui Pier della Signa" pentru a$elea%i $rime= 7n%el9$iune %i a0ari;ie. Ahito<el" Iuda" al 0ostru Pier della Signa. 39$omie" sp8n.ur9toare" autodistrugere l9$omia <iind la <el de autodistru$ti09 $a %i sp8n.ur9toarea. Ri $e spune sinu$iga%ul <lorentin anonim 7n $hinurile sale de la s<8r%itul $8ntuluiH Io 8ei 2ibetto a me 5e le mie !a&e. Iar eu. eu mi$am 8#!ut 5in !#minu$mi & 3n9ur#toare. /a$e o pau.9" apoi $ontinu9. C 2ata 0iitoare poate $9 0e;i 0oi s9 dis$ut9m despre Pietro" <iul lui 2ante. 1n mod in$redibil" el este singurul dintre s$riitorii timpurii din $8ntul al treispre.e$elea $are <a$e leg9tura 7ntre Pier della Signa %i Iuda. 2e asemenea" $red $9 ar <i interesant de abordat problema mu%$9turii la 2ante. Contele Lgolino mu%$8ndu l pe arhiepis$op de $eara" Satan $u $ele trei <e;e meste$8ndu i pe Iuda" #rutus %i Casius" to;i tr9d9tori" $a %i Pier della Signa. S9 mul;umes$ pentru aten;ia a$ordat9. 1n09;a;ii 7l aplaudar9 entu.iasma;i" 7n maniera lor moale" pr9<uit9" iar do$torul 3e$ter l9s9 luminile s$9.ute 7n timp $e le spuse la re0edere" <ie$9ruia pe nume" ;in8nd $9r;i 7n bra;e $a s9 nu trebuias$9 s9 dea m8na $u ei. 2o$torul 3e$ter %i Rinaldo Pa..i" r9ma%i singuri 7n marea 7n$9pere" au.ir9 $omentariile 7n<l9$9rate $are i.bu$nir9 printre 7n09;a;i 7n 0reme $e a$e%tia $oborau treptele. C Ce p9rere a0e;i" Commendatore" mi am sal0at sluAbaH C (u sunt un 7n09;at" do$tore /ell" dar ori$ine poate 0edea $9 i a;i impresionat. 2o$tore" da$9 nu a0e;i nimi$ 7mpotri09" 09 0oi $ondu$e a$as9 pentru a lua lu$rurile personale ale prede$esorului dumnea0oastr9. C Sunt dou9 0ali.e pline" Commendatore" %i 09d $9 a0e;i %i ser0ieta. Sre;i s9 le du$e;i singurH C Pot s9 $hem o ma%in9 a poli;iei s9 m9 a%tepte la Pala..o Capponi. Pa..i a0ea de g8nd s9 insiste da$9 era ne0oie. C #ine" spuse do$torul 3e$ter. Ln minut" s9 <a$ pu;in9 ordine. Pa..i 7n$u0iin;9 %i se duse la <ereastra 7nalt9 $u tele<onul mobil 7n m8n9" <9r9 s9 %i ia o $lip9 m9$ar o$hii de la 3e$ter. Obser09 $9 do$torul e per<e$t $alm. 2e la etaAele de dedesubt se au.eau sunetele s$ulelor ele$tri$e. Pa..i <orm9 un num9r %i" $8nd Carlo 2eogra$ias r9spunse" rosti= >3aura" amore" soses$ a$as9 <oarte $ur8nd?. 2o$torul 3e$ter 7%i lu9 $9r;ile de pe pupitru %i le puse 7ntr o geant9. Se 7ntoarse spre retroproie$tor" al $9rui 0entilator 7n$9 mai .um.9iaG 7n <as$i$ulul de lumin9 dansau <ire de pra<. C Ar <i trebuit s9 le ar9t %i asta" nu mi dau seama $um de mi a s$9patD 2o$torul 3e$ter proie$t9 un alt desen" un b9rbat gol sp8n.ur8nd sub parapetul palatului. C A$esta 09 0a interesa" Commendator Pa..i. S9 09d da$9 pot <o$ali.a mai bine. 2o$torul 3e$ter mane0r9 butoanele aparatului" dup9 $are se apropie de imaginea de pe .id" silueta lui neagr9 pe p8n.9 <iind de a$eea%i m9rime $u $ea a b9rbatului sp8n.urat. C Sede;i $8t de $8tH (u se poate m9ri mai mult. Ai$i l a mu%$at arhiepis$opul. Iar dedesubt 7i e s$ris numele. Pa..i nu se apropie de do$torul 3e$ter" dar 0enind l8ng9 .id sim;i mirosul unei substan;e $himi$e %i" pentru o $lip9" 7%i spuse $9 e 0reuna dintre substan;ele <olosite de restauratori. C 2istinge;i litereleH S$rie >Pa..i? %i e o poe.ie rudimentar9. E str9mo%ul dumnea0oastr9" /ran$es$o" sp8n.urat l8ng9 .idul eQterior al Pala..o Se$$hio" sub a$este <erestre. 2o$torul 3e$ter 7n<runt9 pri0irea lui Pa..i peste <as$i$ulul de lumin9 dintre ei. C /iind$9 0eni 0orba" signore Pa..i" trebuie s9 09 m9rturises$= m9 g8ndes$ <oarte serios s9 09 m9n8n$ so;ia.

2o$torul 3e$ter trase para0anul uria% peste Pa..iG a$esta se lupt9 $u p8n.a" 7n$er$8nd s9 %i s$oat9 $apul de sub ea" $u inima bubuind. 2o$torul 3e$ter aAunse l8ng9 el 7ntr o $lip9" 7l 7nha;9 de g8t $u o <or;9 teribil9 %i apli$9 un burete 7mbibat 7n eter peste p8n.a $are i a$operea <a;a. Rinaldo Pa..i" b9rbat puterni$" se .b9tu $u bra;ele %i pi$ioarele 7n$ur$ate 7n p8n.9" apoi doar $u pi$ioarele 7n$ur$ate 7n p8n.9" mai reu%i totu%i s9 du$9 m8na la pistol 7n 0reme $e se pr9bu%eau am8ndoi pe du%umea" 7n$er$9 s9 7ndrepte arma 7n spate" spre <orma mi%$9toare de din$olo de p8n.9" ap9s9 pe tr9ga$i %i se 7mpu%$9 7n $oaps9" iar o $lip9 mai t8r.iu se $u<unda 7ntr un 08rteA negru... 2es$9r$area mi$ului pistol de $alibrul .U: pe sub p8n.9 nu <9$u mult mai mult9 g9l9gie de$8t bubuiturile %i s$r8%netele utilaAelor de la etaAele in<erioare. (imeni nu ur$9 s$9rile. 2o$torul 3e$ter 7n$hise $u o smu$itur9 u%ile mari ale Salonului $rinilor %i puse drugul de siguran;9... O oare$are sen.a;ie de grea;9 %i sen.a;ie de 0om9 7nso;i re0enirea lui Pa..i 7n sim;iriG a0ea gustul eterului 7n g8t %i greutate 7n piept. 2es$operi $9 se a<l9 tot 7n Salonul $rinilor %i $9 nu se poate mi%$a. Rinaldo Pa..i era legat <edele% $u para0anul de p8n.9 $u s<oar9" ;eap9n $a o pendul9 str90e$he" prins de $9ru$iorul <olosit de mun$itori $a s9 mute pupitrul. Peste gur9 a0ea un $alus de band9 ade.i09. Ln bandaA oprise s8ngerarea r9nii <a$ut de glon; 7n $oaps9. Pri0indu l" re.emat de pupitru" do$torul 3e$ter 7%i aminti de sine 7nsu%i" legat 7n a$ela%i mod $8nd 7l mutau dintr o parte 7n alta a a.ilului pe un $9ru$ior. C &9 au.i" signore Pa..iH Respir9 ad8n$ $8t mai %i limpe.e%te ;i mintea. &8inile do$torului 3e$ter 7%i 0edeau de treab9 7n timp $e 0orbea. Rostogolise 7n $amer9 un aparat mare de lustruit pardoseala %i m8nuia $ablul gros" porto$aliu al a$estuia" $are era un %treang la $ap9tul $u %te$herul. Cablul $u i.ola;ie de $au$iu$ s$8r;8i $8nd 7l 7n<9%ur9 de treispre.e$e ori pe podea. 2e<initi09 la;ul tr9g8nd de el pentru ultima oar9 %i l puse pe pupitru. Rte$herul ie%ea dintre bu$lele de $ablu de la $ap9tul %treangului. Arma lui Pa..i" $9tu%ele din plasti$" $on;inutul bagaAului %i al ser0ietei se a<lau pe pupitru. 2o$torul 3e$ter r9s<oi h8rtiile. #9g9 7n bu.unar dosarul poli;iei $on;in8nd erme&&o 5i &o22iomo" permisul de mun$9" <otogra<ile %i negati0ele noului s9u $hip. Iat9 %i partitura mu.i$al9 pe $are do$torul 3e$ter o 7mprumutase signorei Pa..i. O $ulese %i o apropie de bu.e. Inhala pro<und" $u <a;a aproape de a lui Pa..i C 3aura B da$9 pot s9 i spun 3aura B <olose%te probabil o $rem9 de m8ini minunat9 seara" signore. 3une$oas9. 3a 7n$eput re$e" dup9 a$eea $ald9. Par<um de <lori de porto$al Laura Oran2e. ( am pus nimi$ 7n gur9 toat9 .iua" <i$atul %i rini$hii s ar potri0i pentru o $in9 des907rsit9" dar restul $9rnii ar trebui s9 stea o s9pt9m8n9 ag9;at9 7ntr un lo$ $u $uren;i de aer re$e. ( am urm9rit progno.a meteo" dar dumneataH #9nuies$ $9 asta 7nseamn9 >nu?. 2a$9 7mi spui $e am ne0oie s9 %tiu" Commendatore" 7mi 0a $on0eni s9 ple$ <9r9 s9 mi iau masaG signora Pa..i 0a r9m8ne ne09t9mat9. 1;i 0oi pune 7ntreb9rile %i dup9 a$eea 0om 0edea. Po;i s9 ai 7n$redere 7n mine" s9 %tii" de%i %tiu $9 ;i 0ine greu s9 ai 7n$redere" $unos$8ndu ;i propria <ire. Am 09.ut" la teatru" $9 m ai identi<i$at. Te ai s$9pat 7n pantaloni $8nd m am aple$at spre m8na signoreiH 2a$9 am 09.ut $9 poli;ia nu apare" a de0enit $lar $9 m ai 08ndut. 3ui &ason SergerH Clipe%te de dou9 ori da$9 r9spunsul e a<irmati0. &ul;umes$" a%a m9 g8ndeam %i eu. O dat9 am sunat %i eu la num9rul de tele<on de pe a<i%ul lui omnipre.ent" doar a%a" $a s9 m9 distre.. Oamenii lui a%teapt9 a<ar9H 1m hmmm... Ri unul dintre ei miroase $a ni%te $8rna;i de por$ stri$a;iH 1n;eleg. Ai spus $ui0a din Chestur9 despre mineH &i s a p9rut sau ai $lipit doar o dat9H A%a $redeam %i eu. A$um" 0reau s9 te g8nde%ti pu;in %i s9 mi spui $odul t9u de a$$es pentru $omputerul BEC@ de la Fuanti$o. 2o$torul 3e$ter des<9$u $u;itul +arpie. C Am s9 ;i dau Aos banda ade.i09 %i mi po;i spune. Ridi$9 $u;itul. C S9 nu 7n$er$i s9 ;ipi. Cre.i $9 te po;i ab;ine s9 ;ipiH Pa..i era r9gu%it din $au.a eterului. C Eur pe tot $e am mai s<8nt $9 nu %tiu $odulD (u m9 pot g8ndi. Putem merge 7n ma%ina mea" am h8rtii... 2o$torul 3e$ter 7l roti pe Pa..i $u <a;a spre e$ran %i $omuta de $8te0a ori" alternati0" imaginea lui Pier della Signa sp8n.urat %i $ea a lui Iuda sp8n.urat" $u intestinele pe a<ar9. C Ce .i$i" CommendatoreH Cu intestinele 7n9untru sau a<araH C Codul e 7n $arnetul meuD 2o$torul 3e$ter ;inu agenda 7n <a;a lui Pa..i p8n9 $8nd a$esta g9si 7nsemnarea" printre numere de tele<on. C Ri te po;i $one$ta de la distan;9" $a oaspeteH

C 2a" $8r8i Pa..i. C &ul;umes$" Commendatore. 2o$torul 3e$ter 7nturn9 $9ru$iorul pe spate %i l 7mpinse pe Pa..i spre <erestre C As$ult9 m9D Am omuleD Trebuie s9 ai bani $a s9 <ugi. &ason Serger n o s9 renun;e ni$iodat9D (u 0a renun;a ni$iodat9. (u te po;i du$e a$as9" oameni 7;i supra0eghea.9 $asaD 2o$torul 3e$ter a%e.9 dou9 s$8nduri de pe s$hele potri0indu le 7n $hip de ramp9 peste per0a.ul s$und al <erestrei %i l 7mpinse pe Pa..i" $u $9ru$ior $u tot" 7n bal$on. Adierea era re$e pe <a;a transpirat9 a lui Pa..i. 1n$epu s9 0orbeas$9 tot mai repede. C ( ai $um s9 s$api $u 0ia;9 din $l9direa astaD Eu am baniD Am o sut9 %ai.e$i de milioane de lire bani ghea;9" o sut9 de mii de dolari ameri$aniD 1i dau tele<on ne0este mii. 1i spun s9 adu$9 banii %i s9 i pun9 7n ma%ina mea %i s9 lase ma%ina $hiar 7n <a;a palatuluiD 2o$torul 3e$ter lua %treangul de pe pupitru %i l duse a<ar9" tr9g8nd dup9 el $ablu porto$aliu. Cel9lalt $ap9t era legat str8ns 7n Aurul utilaAului masi0 de lustruit pardoseala. Pa..i tot mai 0orbea. C O s9 m9 sune pe mobil $8nd aAunge %i o s9 lase ma%ina %i banii pentru tineD Are permisul de liber9 tre$ere al poli;iei" poate s9 tra0erse.e pia;a $hiar p8n9 la intrarea 7n Pala..o. O s9 <a$9 $e i spunD &a%ina s$oate <um" te po;i uita Aos s9 0e.i $9 e pornit9" $u $heile 7n $onta$tD 2o$torul 3e$ter 7l 7n$lin9 pe Pa..i 7n <a;9" spriAinit de balustrada bal$onului. #alustrada 7i aAungea p8n9 la $oapse. Pa..i pri0i 7n Aos spre pia;9 %i .9ri" prin lumina re<le$toarelor" lo$ul unde a <ost ars pe rug Sa0onarola %i unde el 7nsu%i Aurase s9 l 08nd9 pe do$torul 3e$ter lui &ason Serger. Pri0i 7n sus la norii Ao%i" lumina;i de re<le$toare" sper8nd din tot su<letul $9 dumne.eu 0ede. >1n Aos? e o dire$;ie 7ngro.itoare" iar el nu se putu ab;ine s9 nu se uite 7ntr a$olo" spre moarte" sper8nd <9r9 ni$i un moti0 $9 luminile re<le$toarelor dau oare$are soliditate aerului" $9" 7ntr un el sau altul" 7l 0or sus;ine" $9 ar putea s9 se prind9 de ele. Cau$iu$ul porto$aliu i.olator al $ablului trans<ormat 7n %treang e re$e 7n Aurul g8tului s9uG do$torul 3e$ter st9 <oarte aproape. C Arrive5er!i" Commendatore. +arpia s<8%ie 7ntr o $lip9 abdomenul lui Pa..iG o alt9 mi%$are t9ie leg9turile $are l ;ineau prins de $9ru$ior. Se 7n$lin9" $9.u peste balustrad9 tr9g8nd $ablul porto$aliu dup9 el" p9m8ntul se repe.i spre el" gura 7i era liber9 s9 strigeG 7n salon" aparatul de lustruit pardoseala alune$9 pe du%umea %i se opri brus$" $u o i.bitur9" 7n balustrad9. Pa..i tres9ri $u $apul ridi$at" g8tul i se <r8nse %i intestinele 7i ie%ir9 din trup. Pa..i %i intestinele sale se $latin9 %i se 7n08rt 7n dreptul .idului aspru al palatului luminat intens" tres9rind 7n spasme postume" dar nu su<o$8ndu se" mort" umbra sa proie$tat9 uria%9 pe .id de lumina re<le$toarelorG se leag9n9" intestinele se leag9n9 sub el 7ntr un ar$ mai s$urt" mai rapid" iar b9rb9;ia lui iese din pantalonii 7n$hiria;i 7ntr o ultim9 ere$;ie" $ea a mor;ii. Carlo ;8%ni $a din pu%$9 de sub o $opertin9" $u &atteo l8ng9 elG tra0ersar9 pia;a $9tre intrarea palatului" d8nd turi%tii la o parte. 2oi dintre turi%ti 7%i a;intir9 $amerele 0ideo spre $astel. C E o %me$herie" spuse $ine0a 7n engle.9. C &atteo" a$oper9 u%a din spateD 2a$9 iese" omoar9 l %i taie lD spuse Carlo" lu8nd o la <ug9 %i b8Ab8ind $u tele<onul mobil. Intr9 7n palat" ur$9 s$9rile p8n9 la primul etaA" apoi la al doilea. L%ile mari ale salonului erau 7ntredes$hise. AAuns 7n9untru" Carlo a;inti pistolul spre silueta proie$tat9 peste .id" <ugi 7n bal$on" $er$et9 biroul lui &a$hia0elli 7n $8te0a $lipe. 3u9 leg9tura prin tele<on $u Piero %i TommasoG a$e%tia a%teptau 7n dub9" 7n <a;a mu.eului. C &erge;i la el a$as9" a$operi;i intr9rile" $ea din <a;9 %i $ea din spate. Omor8;i l %i t9ia;i lD Carlo mai <orm9 un num9r. C &atteoH Tele<onul lui &atteo b8.8i 7n bu.unarul lui de la piept. El st9tea" respir8nd greoi" 7n <a;a intr9rii dosni$e" 7n$uiate a palatului. Cer$etase a$operi%ul" <erestrele 7ntune$ate" 7n$er$ase u%a" $u m8na sub hain9" pe pistolul de la $entur9. R9spunse la tele<on. C BrontoD C Ce 0e.iH C L%a i 7n$uiat9. C A$operi%ulH

&atteo pri0i din nou 7n sus" dar nu la timp $a s9 0ad9 Aalu.elele ridi$8ndu se la o <ereastr9 de deasupra lui. Carlo au.i 7n tele<on un s$r8%net %i un ;ip9tG 7n $lipa urm9toare o rupse la <ug9 pe s$9ri 7n Aos" pe un palier alune$9 %i $9.u" se ridi$9" porni din nou" pe l8ng9 pa.ni$ul de la intrarea palatului" $are st9tea a$um a<ar9" pe l8ng9 statuile $are 7n$adrau intrarea" dup9 $ol;" <ugind din r9sputeri spre partea din spate a palatului" 7mbr8n$ind $8te0a pere$hi. 1n spate e 7ntuneri$G <uge mai departe" tele<onul s$8n$e%te $a o 0ietate mi$9 7n m8na lui" iar el <uge" <uge... O siluet9 tra0ers9 strada 7n <ug9 7n <a;a lui" 7n09luit9 7n $e0a alb" <uge orbe%te 7n $alea unui motorino" s$uterul o d9r8m9" silueta se ridi$9 din nou" se i.bi de 0itrina unui maga.in a<lat pe partea $ealalt9 a str9.ii 7nguste" intr9 7n geamul se$uri.at" se 7ntoarse %i iar <uge orbe%te" o apari;ie 7n alb url8nd >CarloD CarloD?" pete mari 7ntin.8ndu se pe p8n.a rupt9 $are l a$oper9. Carlo 7%i prinse <ratele 7n bra;e" t9ie $9tu%ele din plasti$ prinse 7n Aurul g8tului s9u $are i ;ineau p8n.a str8ns pe $ap" p8n.a 7mbibat9 de s8nge. 1l de.0eli pe &atteo %i des$operi $9 are r9ni gra0e" t9ieturi pe <a;9" peste abdomen" peste piept" su<i$ient de ad8n$i $a s9 intre aerul. Carlo 7l l9s9 singur doar $8t s9 <ug9 dup9 $ol; %i s9 se uite 7n ambele dire$;ii" dup9 $are se 7ntoarse iar la <ratele s9u. Sirenele ma%inilor se au.eau tot mai aproape" iar luminile intermitente umpleau Pia..a Signoriei. 2o$torul +annibal 3e$ter 7%i aranAa ;inuta %i porni 7n pas de plimbare spre o 2elaterria din Pia..a de Giudi$i" a<lat9 7n apropiere. 3a $urb9 erau 7n%irate moto$i$lete %i motorino. Abord9 un t8n9r 7n $ostum de piele $are pornea o moto$i$let9 2u$ati mare. C Tinere" sunt disperat" spuse el $u un .8mbet Aenat. 2a$9 nu aAung 7n Pia..a #ellosguardo 7n .e$e minute" ne0ast9 mea o s9 m9 omoare" 7i ar9t9 t8n9rului o ban$not9 de $in$i.e$i de mii de lire. C At8t 0alorea.9 0ia;a mea la ora asta. C 2oar at8t 0re;iH S9 09 du$ a$oloH 7ntreb9 t8n9rul. 2o$torul 3e$ter des<9$u bra;ele. C At8ta tot. &oto$i$leta rapid9 tre$u pre$um <ulgerul prin tra<i$ul de pe 3ugarno" $u do$torul 3e$ter ghemuit 7n spatele t8n9rului" a08nd pe $ap o $as$9 de re.er09 $are mirosea a <iQati0 %i par<um. &oto$i$listul %tia $e <a$eG str9b9tu 7n 0ite.9 Sia de Senagli spre Pia..a Tasso" ie%i apoi de pe Sia Sillani" nimerind spa;iul 7ngust de tre$ere de l8ng9 biseri$a San /ran$es$o di Paola" $are du$e spre drumul $u serpentine $9tre #ellosguardo" $artierul re.iden;ial sele$t a<lat pe $ulmea unui deal" 7n eQtremitatea sudi$9 a /loren;ei. &otorul masi0 2u$ati bubuia" st8rnind 7ntre .idurile de piatr9 $are m9rgineau drumul e$ouri $a un sunet de p8n.9 rupt9" pl9$ut ure$hilor do$torului 3e$ter" $are se 7n$lina la <ie$are 0iraA %i 7n<runta mirosul de <iQati0 %i par<um nu prea s$ump din $as$a sa. 1i $eru t8n9rului s9 l lase la intrarea 7n Pia..a #ellosguardo" nu departe de $asa $ontelui &ontauto" unde a tr9it (athaniel +a)thorne. &oto$i$listul b9g9 $ontra0aloarea $ursei 7n bu.unarul de la piept al Aa$hetei de piele" apoi stopul moto$i$letei disp9ru $u repe.i$iune pe drumul $otit. 2o$torul 3e$ter" 7n0iorat de plimbare" mai par$urse patru.e$i de metri p8n9 la Eaguarul s9u negru" re$upera $heile de dup9 bara de prote$;ie %i porni motorul. A0ea o u%oar9 arsur9 pe dosul m8inii" a$olo unde m9nu%a i se ridi$ase $8nd arun$ase para0anul de p8n.9 peste &atteo %i s9rise pe el de la <ereastra primului etaA al palatului. Puse un strop de unguent antiba$terian italian Ci!atrine pe arsur9 %i $onstat9 e<e$tul pe lo$. 2o$torul 3e$ter $9ut9 printre $asetele sale $u mu.i$9 7n timp $e motorul se 7n$9l.ea. Se de$ise asupra lui S$arlatti.

CAPITOLUL 37 Ambulan;a aerian9 $u turborea$toare se ridi$9 deasupra a$operi%urilor $u ;igl9 ro%ie %i se 7ndrept9 $9tre sud 0est" spre Sardinia" Turnul 7n$linat din Pisa 7mpung8nd aerul deasupra aripii a0ionului $are lu9 un 0iraA mult mai str8ns de$8t da$9 ar <i a0ut la bord un pa$ient 0iu. Targa menit9 lui +annibal 3e$ter purta 7n lo$ul lui trupul tot mai re$e al lui &atteo 2eogra$ias. /ratele mai mare" Carlo" %edea l8ng9 $ada0ru" $u hainele 7mbibate de s8nge $oagulat. Carlo 2eogra$ias 7i $eru asistentului medi$al s9 %i pun9 $9%tile pe ure$hi %i s9 dea drumul la mu.i$9 7n timp $e el 0orbi" pe tele<onul mobil" unde0a 7n 3as Segas" unde un aparat de $odi<i$are repet9 %i transmise mesaAul lui $9tre ;9rmul din &aryland... Pentru &ason Serger" .iua %i noaptea sunt totuna. 2in 7nt8mplare" dormea. P8n9 %i luminile a$0ariului erau stinse. Capul lui &ason era 7ntors pe pern9" iar singurul s9u o$hi st9tea des$his" $a %i o$hii marelui tipar" $are dormea la r8ndul lui. Singurele sunete din $amer9 erau %uieratul %i o<tatul regulat al aparatului respirator %i g8lg8itul moale al tubului de oQigen $are alimenta a$0ariul. Peste a$este sunete $onstante ap9ru un altul" slab" dar imperati0. #8.8itul $elui mai se$ret tele<on al lui &ason. &8na lui palid9 se deplas9 pe degete" $a un $rab" s9 apese butonul tele<onului. 2i<u.orul era sub pern9" iar mi$ro<onul" l8ng9 r9m9%i;ele <e;ei lui. &ason au.i mai 7nt8i .gomotul a0ionului 7n <undal %i apoi o melodie siropoas9" *li Innamorati. C Sunt ai$i. Spune mi. C E un de.astruD .ise Carlo. C Spune miD C /ratele meu" &atteo" e mort. Sunt $u m8na pe el. Pa..i e mort %i el. 2o$torul /ell le a <9$ut seama %i a s$9patD &ason nu r9spunse pe lo$. C (e datore.i dou9 sute de mii de dolari pentru &atteo" anun;9 Carlo. Pentru <amilia lui. Contra$tele sardinienilor in$lud 7ntotdeauna sume de bani 7n e0entualitatea mor;ii. C 1n;eleg.

C Chestia $u Pa..i o s9 put9 p8n9 la $erD C Cel mai bine e s9 reias9 $9 Pa..i era $orupt. O s o ia mai $u bini%orul da$9 era $orupt. EraH C 1n a<ar9 de $hestia asta" habar n am. Ri da$9 <a$ leg9tura 7ntre Pa..i %i tineH C &9 pot 7ngriAi de asta. C Eu trebuie s9 am griA9 de mine" spuse Carlo. Asta i prea de tot. Ln inspe$tor %e< al Chesturii" mortD (u pot s9 mi 7n$hipui. C Soi n a;i <9$ut nimi$" sper. C ( am <9$ut nimi$" dar da$9 Chestura 7mi bag9 numele 7n treaba asta... Ma5onnaG Au s9 <ie $u o$hii pe mine p8n9 mor. (imeni n o s9 ia bani de la mine" n am s9 pot ni$i m9$ar s9 trag un 08nt pe strad9. 2ar OresteH Rtie pe $ine trebuia s9 <ilme.eH C (u $red. C Chestura 7l 0a identi<i$a pe do$torul /ell p8n9 m8ine sau poim8ine. Oreste o s9 pun9 <irele $ap la $ap imediat $e 0a 0edea stirile" Aude$8nd numai dup9 sin$roni.are. C Oreste e bine pl9tit. E ino<ensi0 pentru noi. C Poate pentru tine" dar pe Oreste 7l pa%te un pro$es 7ntr un $a. de pornogra<ie la Roma" luna 0iitoare. A$um are $e s9 dea 7n s$himb. 2a$9 nu %tiai asta deAa" ar trebui s9 7mpar;i $8te0a %uturi 7n <undD Chiar ai ne0oie de OresteH C Am s9 0orbes$ $u el" spuse &ason $u griA9" $u in<leQiunile bogate ale unui pre.entator radio" greu de $re.ut $a 0enind dinspre <a;a lui distrus9. Carlo" 0rei s9 mergi mai departeH A$um 0rei s9 l g9se%ti pe do$torul /ell" nu i a%aH Trebuie s9 pui m8na pe el" pentru &atteo. C 2a" dar pe banii t9i. C Atun$i $ontinu9 s9 ;ii <erma pe pi$ioare. /9 rost de 0a$$inuri garantate pentru gripa %i holera por$in9. /9 rost de l9.i de transport pentru ei. Ai un pa%aport $a lumeaH C 2a. C &9 re<er la unul $a lumea" CarloD (u la o <9$9tur9 de du.in9. C Am unul $a lumea. C Te mai $aut eu. 1ntrerup8nd leg9tura 7n b8.8itul a0ionului" Carlo ap9s9 din gre%eal9 butonul de apelare rapid9. Tele<onul lui &atteo b8.8i tare 7n m8na moart9 a a$estuia" ;inut %i a$um 7n str8nsoarea de o;el a spasmului <inal. Pentru o $lip9" Carlo $re.u $9 <ratele lui 0a du$e tele<onul la ure$he. &ohor8t" 09.8nd $9 &atteo nu poate r9spunde" Carlo 7i opri tele<onul. Chipul lui se s$himonosi at8t de ur8t" $9 asistentul medi$al nu putu s9 se uite la el.

CAPITOLUL 38 Armura dia0olului" $u $oi<ul ei $u $oarne" este o armur9 italian9 $omplet9 din se$olul al ZS lea" $are se a<l9 at8rnat9 sus pe .idul biseri$ii din satul Santa Reparata" la sud de /loren;a" 7n$9 din anul 1M61. 1n plus <a;9 de $oarnele gra;ioase" sem9n8nd la <orm9 $u $ele de antilop9" man%etele prote$toare se opres$ a$olo unde ar trebui s9 <ie 7n$9l;9rile" la $ap9tul Aambierelor" suger8nd $opitele despi$ate ale lui Satana. Potri0it legendei lo$ale" un t8n9r $are purta a$east9 armur9 a luat numele /e$ioarei 7n de%ert $8nd a tre$ut pe l8ng9 biseri$9" iar dup9 a$eea a des$operit $9 nu %i poate s$oate armura" de$8t dup9 $e a implorat /e$ioara s9 l ierte. Apoi a donat biseri$ii armura" 7n semn de re$uno%tin;9. Armura $onstituie o pre.en;9 impresionant9 %i %i a demonstrat $alit9;ile $8nd un obu. a eQplodat 7n biseri$9 7n anul 1!N5. Cu partea superioar9 a$operit9 de un strat moale de pra<" armura pri0e%te 7n Aos spre mi$ul san$tuar. Se apropie s<8r%itul liturghiei. /umul de t9m8ie se ridi$9 %i tre$e prin 0i.orul gol. (umai trei oameni parti$ip9 la sluAb9= dou9 <emei 7n 08rst9" ambele 7mbr9$ate 7n negru" %i do$torul +annibal 3e$ter. Primes$ toti trei 7mp9rt9%ania" de%i do$torul 3e$ter atinge $upa $u bu.ele $u oare$are %o09ial9. Preotul 7n$heie $u bine$u08nt9rile %i apoi se retrage. /emeile plea$9. 2o$torul 3e$ter 7%i $ontinu9 rug9$iunile p8n9 $8nd r9m8ne singur 7n san$tuar. 2in galeria $e ad9poste%te orga" do$torul 3e$ter se poate aple$a peste balustrad9 %i" 7ntin.8ndu se spre $oarne" reu%e%te s9 ridi$e 0i.orul pr9<uit al Armurii dia0olului. 1n9untru" un $8rlig de pes$uit" prins la marginea p9r;ii din armur9 $e a$oper9 g8tul" ;ine ag9;at9 o s<oar9 %i un pa$het $are at8rn9 7n interiorul ei" a$olo unde ar <i <ost inima. Cu mult9 griA9" do$torul 3e$ter trage pa$hetul a<ar9. 1n pa$het= pa%apoarte de $ea mai bun9 manu<a$tur9 bra.ilian9" a$te de identitate" bani" $arnete de $e$uri" $hei. 3e pune sub bra;" dedesubtul hainei. 2o$torul 3e$ter nu st9ruie prea mult 7n p9reri de r9u" dar simte regret $9 p9r9se%te Italia. 1n Pala..o Capponi erau multe lu$ruri pe $are i ar <i pl9$ut s9 le des$opere %i s9 le $iteas$9. I ar <i pl9$ut s9 $8nte la pian %i" poate" s9 $ompun9. Poate $9 ar <i g9tit pentru 09du0a lui Pa..i" dup9 $e a$easta %i ar <i l9sat 7n urm9 su<erin;a.

CAPITOLUL 3 S8ngele 7n$9 mai pi$ura din $orpul sp8n.urat al lui Rinaldo Pa..i" s<8r8ind %i <umeg8nd la $onta$tul $u re<le$toarele <ierbin;i de sub Pala..o Se$$hio" $8nd poli;ia $hem9 pompierii $a s9 l dea Aos. Pompierii 7ntinser9 s$ara de pe ma%ina lor. Plini de sim; pra$ti$ %i siguri $9 b9rbatul sp8n.urat e mort" nu se gr9bir9 s9 l re$upere.e pe Pa..i. Era o pro$edur9 deli$at9" $are presupunea s9 str8ng9 0is$erele at8rn8nd" s9 le adune pe l8ng9 $orp %i s9 7n<9%oare totul 7ntr o plas9 7nainte s9 lege o <r8nghie $are s9 l $oboare la p9m8nt. C8nd $ada0rul aAunse 7n bra;ele 7ntinse ale $elor de Aos" La )a9ione <9$u o <otogra<ie eQ$elent9 $are le aminti multor $ititori de marile pi$turi repre.ent8nd $obor8rea lui Isus de pe $ru$e. Poli;ia l9s9 %treangul la lo$ul lui p8n9 se luar9 amprentele de pe el" apoi t9ie $ablul ele$tri$ solid la miAlo$ul la;ului" $a s9 p9stre.e integritatea nodului. &ul;i <lorentini hot9r8r9 $9 moartea $onstituia o sinu$idere spe$ta$uloas9" $9 Rinaldo Pa..i %i a legat singur m8inile" 7n stilul sinu$iga%ilor din pu%$9rie" ignor8nd <aptul $9 %i pi$ioarele 7i erau legate. 1n prima or9 de dup9 7nt8mplare" postul de radio lo$al anun;9 $9 Pa..i %i a <9$ut hara$hiri $u un $u;it 7nainte s9 se sp8n.ure. Poli;ia %tiu pe lo$ $9 lu$rurile st9teau $u totul alt<elG leg9turile luate de la bal$on %i de pe $9ru$ior" arma lips9 a lui Pa..i" relat9rile martorilor o$ulari despre Carlo" ie%ind 7n goan9 din Pala..o" %i despre silueta 7n09luit9 %i 7ns8ngerat9" $are alerga orbe%te 7n spate la Pala..o Se$$hio" le spuneau $9 Pa..i a <ost u$is. Apoi publi$ul italian hot9r7 $9 Il Mo&tro a <ost u$iga%ul lui Pa..i. Chestura 7n$epu $u ne<eri$itul Girolamo To$ea" pe 0remuri $ondamnat $a <iind Il Mo&tro. 1l ridi$ar9 de a$as9" iar ne0ast9 sa r9mase 7n$9 o dat9 url8nd 7n strad9. Alibiul lui era solid= la momentul $rimei se a<la 7ntr o $a<enea %i bea un $o$teil sub o$hii unui preot. To$ea <u eliberat 7n /loren;a %i a trebuit s9 se 7ntoar$9 7n San Cas$iano $u autobu.ul" pl9tindu %i singur $9l9toria. AngaAa;ii din Pala..o Se$$hio <ur9 interoga;i 7n primele ore" iar an$heta se eQtinse la membrii Studiolo. Poli;ia nu l putea lo$ali.a pe do$torul /ell. P8n9 s8mb9t9 la pr8n." aten;ia se $on$entra asupra lui. Chestura 7%i aminti $9 Pa..i <usese desemnat s9 in0estighe.e dispari;ia prede$esorului do$torului /ell. Ln <un$;ionar al poli;iei raport9 $9 Pa..i eQaminase 7n ultimele .ile un erme&&o 5i &o22iomo. Pentru ob;inerea do$umentelor lui /ell" 7ntre $are <otogra<iile sale" negati0ele a<erente %i amprentele digitale" se semnase $u un nume <als" dar $u un s$ris $are p9rea s9 <ie al lui Pa..i. Italia 7n$9 nu %i a $omputeri.at arhi0ele la ni0el na;ional" iar permisele 7n$9 mai sunt de;inute la ni0el lo$al. #iroul de imigr9ri de;inea num9rul pa%aportului lui /ell" $are <9$u $lopo;elul s9 sune 7n #ra.ilia. Totu%i" poli;ia nu nimeri ade09rata identitate a do$torului /ell. 3uar9 amprentele de pe %treang %i alte amprente de pe pupitru" de pe $9ru$ior %i din bu$9t9ria de la Pala..o Se$$hio. Cu o mul;ime de arti%ti disponibili" portretul do$torului /ell <u <9$ut 7n $8te0a minute. 2umini$9 diminea;a" ora Italiei" un eQaminator de amprente din /loren;a stabili" dup9 o mun$9 $hinuitoare" pas $u pas" $a a$elea%i amprente se g9seau pe pupitru" pe %treang %i pe ustensilele din bu$9t9ria do$torului /ell din Pala..o Capponi. Amprenta degetului mare al lui +annibal 3e$ter" de pe a<i%ul ag9;at pe perete la sediul Chesturii" nu o eQamina nimeni. Amprentele de la lo$ul $rimei aAunser9 la Interpol dumini$9 seara %i sosir9" dup9 tipi$" la sediul /#I din @ashington" 2.C." 7mpreun9 $u alte %apte mii de alte seturi de amprente de la lo$urile altor $rime. Intr8nd 7n sistemul automat de $lasi<i$are a amprentelor" $ele din /loren;a 7nregistrar9 o potri0ire de o asemenea amploare" 7n$8t o alarm9 sonor9 se de$lan%a 7n biroul dire$torului adAun$t $are se o$upa de se$;ia de identi<i$9ri. O<i;erul de ser0i$iu din a$ea noapte pri0i $hipul %i degetele lui +annibal 3e$ter ie%ind 7n$et

din imprimant9 %i l sun9 pe dire$torul adAun$t a$as9. A$esta 7i sun9 la r8ndul lui mai 7nt8i pe dire$tor" iar apoi pe Wrendler de la Eusti;ie. Tele<onul lui &ason sun9 la ora unu %i Aum9tate diminea;a. Se pre<9$u surprins %i interesat. Tele<onul lui Ea$* Cra)<ord sun9 la unu %i trei.e$i %i $in$i de minute. El morm9i de $8te0a ori %i se rostogoli pe partea goal9" b8ntuit9 de o <antom9" a patului s9u $onAugal B partea unde 7nainte dormea #ella" r9posata lui so;ie. 3o$ul ei era r9$oros %i i d9dea impresia $9 poate g8ndi mai bine. Clari$e Starling a<l9 ultima $9 do$torul 3e$ter a u$is din nou. 2up9 $e 7n$hise tele<onul" r9mase lungit9 7n pat" nemi%$at9" mai multe minute" pe 7ntuneri$G sim;ea usturime 7n o$hi dintr un moti0 pe $are nu l 7n;elegea" dar nu pl8nse. Pri0ind 7n sus" 7i 09.u $hipul pe <undalul 7ntuneri$ului mi%$9tor. Era $hipul 0e$hi al lui 3e$ter" <ire%te.

CAPITOLUL 4!

Pilotul a0ionului medi$al nu 0oia s9 ateri.e.e pe 7ntuneri$ pe aeroportul mi$" <9r9 turn de $ontrol de la ArbataQ. Ateri.ar9 la Cagliari" realimentar9 %i a%teptar9 p8n9 se lumin9 de .iu9" dup9 $are .burar9 7n susul $oastei 7ntr un r9s9rit de soare spe$ta$ulos" $are arun$a o nuan;9 ro.ie <als9 pe $hipul mort al lui &atteo. 38ng9 pista de ateri.are de la ArbataQ a%tepta o $amionet9 $u un si$riu. Pilotul se t8rgui pentru bani %i Tommaso inter0eni 7nainte s9 l plesneas$9 brutal Carlo peste <a;9. 2up9 trei ore de drum prin mun;i" aAunser9 a$as9. Carlo r9t9$i singur p8n9 la %opronul primiti0 din s$8nduri pe $are l $onstruise $u &atteo. A$olo" totul era preg9titG $amerele 0ideo" la lo$ul lor" a%teptau s9 <ilme.e moartea lui 3e$ter. Carlo st9tu sub rodul m8inilor lui &atteo %i se pri0i 7n oglinda ro$o$o mare de deasupra ;ar$ului animalelor. Pri0i 7n Aur la s$8ndurile pe $are le t9iaser9 7mpreun9" se g8ndi la m8inile mari" p9trate ale lui &atteo pe <ier9str9u %i din g8tleA 7i s$9p9 un strig9t puterni$" un strig9t pornit din inima sa 7ndurerat9" su<i$ient de puterni$ $a s9 r9sune printre $opa$i. 2in tu<i%urile paAi%tii alpine ap9rur9 <e;e $u $ol;i mari. Piero %i Tommaso" <ra;i %i ei" 7l l9sar9 singur. Pe paAi%te $8ntau p9s9ri. Oreste Pini 0eni dinspre $as9 7n$heindu se la pantaloni $u o m8n9" iar $u $ealalt9 <lutur8nd tele<onul s9u mobil. C Ri .i a%a" l a;i pierdut pe 3e$ter. GhinionD Carlo nu p9rea s9 l aud9. C Au.i" nu i totul pierdut. Tot mai putem s o <a$em" .ise Oreste Pini. 3a tele<on e &ason. A$$ept9 o &imula5o. Ce0a $e s9 i poat9 ar9ta lui 3e$ter $8nd 7l 0a prinde 7n s<8r%it. 2oar am preg9tit totul. A0em un $ada0ru B &ason .i$e $9 i doar un $u;itar pe $are l a;i angaAat. &ason spune $9 am putea s9... 99... s9 l s$utur9m ni;el pe sub gard $8nd 0in por$ii %i s9 punem <undalul sonor 7nregistrat. Lite" 0orbe%te $u &asonD Carlo se 7ntoarse %i se uit9 la Oreste de par$9 a$esta ar <i pi$at din lun9. 1n $ele din urm9 lu9 tele<onul. Pe m9sur9 $e 0orbea $u &ason" $hipul i se 7nsenina %i p9ru s9 l $uprind9 un <el de 7mp9$are. Carlo 7n$hise tele<onul. C Preg9ti;i 09D Sorbi $u Piero %i Tommaso %i" $u aAutorul $ameramanului" duser9 $o%$iugul 7n %opron. C (u $red $9 0re;i $hestia aia s9 <ie 7ntr at8t de aproape 7n$8t s9 intre 7n $adru" .ise Oreste. +aide;i s9 tragem $8te0a $adre $u animalele apropiindu se %i pe urm9 $ontinu9m de a$olo. S9.8nd a$ti0itatea din %opron" primii por$i ie%ir9 din p9dure. C GiriamoD strig9 Oreste. Senir9 7n <ug9 B por$ii s9lbati$i" $a<enii %i argintii" 7nal;i" aAung8nd p8n9 la %oldul unui om" $u pieptul lat %i peri lungi" deplas8ndu se $u 0ite.a unor lupi pe $opitele lor mi$i" $u o$hi nu$i" inteligen;i" $u boturile de $o%mar" mu%$hii masi0i ai g8tului de sub linia perilor ridi$a;i pe spinare" <iind 7n stare s9 ridi$e un om 7n aer 7n $ol;ii mari" <ero$e. C BrontiD .bier9 $ameramanul. (u m8n$aser9 de trei .ileG primilor li se al9turar9 al;ii" 7naint8nd 7n %ir" netulbura;i de oamenii dind9r9tul gardului. C MotoreG strig9 Oreste. C BartitoG r9spunse $ameramanul. Por$ii se oprir9 la .e$e metri de %opron 7ntr un %ir str8ns" mi%$9tor" un desi% de $opite %i $ol;i" s$roa<a gestant9 7n miAlo$. Se mi%$au 7nainte %i napoi $a Au$9torii de <otbal <9$8nd .id 7n <a;a por;ii" iar Oreste gesti$ula" indi$8nd s9 <ie prin%i 7n $adru. C A9ioneD .bier9 el la sar.i. 1n $lipa a$eea" Oreste 0eni din spatele lui" 7i <9$u o t9ietur9 7ntre <ese" <9$8ndu l s9 ;ipe" 7l 7n%<a$9 de %olduri %i l a.08rli 7n ;ar$ $u $apul 7nainte" iar por$ii ata$ar9. Oreste 7n$er$9 s9 se ridi$e 7n pi$ioare" reu%i s9 se salte 7ntr un genun$hi" apoi s$roa<a 7l lo0i 7n $oaste %i l tr8nti $8t era de lung. O $lip9 mai t8r.iu" por$ii 7l 7n$onAurar9" m8r8ind %i gui;8ndG doi dintre ei" $are se luptau pentru <a;a lui" 7i dislo$ar9 maQilarul %i l rupser9 7n dou9 $a pe iade%. Ri totu%i" Oreste aproape i.buti s9 se ridi$e 7n pi$ioare" dar se tre.i din nou pe spate" $u abdomenul eQpus" $u bra;ele %i pi$ioarele <lutur8nd deasupra spin9rilor animalelor" ;ip8nd <9r9 maQilar" <9r9 s9 poat9 <orma $u0inte. Carlo au.i o 7mpu%$9tur9 %i se 7ntoarse. Cameramanul 7%i l9sase balt9 $amera 0ideo" $are 7n$9 mergea" %i 7n$er$ase s9 <ug9" dar nu su<i$ient de repede $a s9 s$ape de pu%$a lui Piero. Por$ii 7n$epeau s9 se lini%teas$9" tr9g8nd dup9 ei bu$9;i de $arme. C A9ione" 0e.i bineD spuse Carlo %i s$uip9 7n ;9r8n9.

PARTEA A TREIA C$TRE LUMEA NOU$ CAPITOLUL 41 1n Aurul lui &ason Serger se p9stra o t9$ere griAulie. Personlul s9u 7l trata $a %i $um ar <i pierdut un $opil. 1ntrebat $um se simte" el spuse= >M# &imt 5e ar!# to!mai a% 8i l#tit o 2r#ma5# 5e bani entru un ma!aronar mortG 2up9 $8te0a ore de somn" &ason $eru s9 se adu$9 ni%te $opii 7n $amera de Aoa$9 adia$ent9 dormitorului s9u %i s9 s$himbe $8te0a 0orbe $u unul doi dintre $ei $u tulbur9ri mai pronun;ate. (u se putea <a$e rost imediat de $opii $u tulbur9ri %i ni$i nu su<i$ient timp $a <urni.oarea lui din mahalalele din #altimore s9 i g9seas$9 0reo $8;i0a" 7n situa;ia asta" 7i $eru lui Cordell" 7ngriAitorul lui" s9 s$hilodeas$9 ni%te $rapi ornamentali %i s9 i dea drumul 7n a$0ariul tiparului p8n9 $8nd tiparul nu mai <u 7n stare s9 m9n8n$e %i

se retrase 7n grota lui" l9s8nd 7n urm9 apa $u nori ro. %i $enu%ii" plin9 de resturi aurii" iri.ate. 1n$er$9 s o $hinuias$9 pe &argot" sora lui" dar ea se retrase 7n sala de sport %i i ignor9 $hem9rile ore 7n %ir. Ea era singura de la &us*rat /arm $are 7ndr9.nea s9 l ignore pe &ason. 3a %tirile de tele0i.iune de s8mb9t9 seara se di<u.9 o 0ersiune s$urt9" mult prelu$rat9 a $asetei 0ideo <ilmate de turist 7n<9;i%8nd moartea lui Rinaldo Pa..i" 7nainte $a do$torul 3e$ter <ie identi<i$at $a <iind u$iga%ul. Vonele 7n$e;o%ate ale imaginii s$uteau pe telespe$tatori de detalii anatomi$e. Se$retara lui &ason tre$u imediat la tele<on $a s9 ob;in9 $aseta neprelu$rat9. Caseta sosi $u eli$opterul" patru ore mai t8r.iu. A0ea o pro0enien;9 $iudat9. 2intre $ei doi turi%ti $are <ilmau Pala..o Se$$hio 7n momentul mor;ii lui Rinaldo Pa..i" unul a intrat 7n pani$9 %i $amera s a mi%$at 7n momentul $9derii. Cel9lalt turist era el0e;ian %i s a ;inut tare pe tot par$ursul episodului" ba $hiar a urm9rit 7n sus $ablul $e se smu$ea %i se leg9na. Cameramanul amator" un <un$;ionar pe nume Siggert" s a temut $9 poli;ia 7i 0a $on<is$a 7nregistrarea %i $9 tele0i.iunea italian9 o 0a ob;ine gratis. A%a $9 %i a sunat imediat a0o$atul din 3ausanne" a <9$ut aranAamentele pentru a ob;ine drepturile de autor pentru imagini %i apoi a 08ndut drepturile" per di<u.are" postului de tele0i.iune A#C" dup9 nego$ieri 7n<ierb8ntate. Primele drepturi pentru presa s$ris9 7n Ameri$a de (ord le a ob;inut )eD Por" Bo&t" urmat de )ational -attler. Caseta %i a o$upat imediat lo$ul printre spe$ta$olele de groa.9 $lasi$e B Vapruder" asasinarea lui 3ee +ar0ey Os)ald" sinu$iderea lui Edgar #olger B dar Siggert a0ea s9 regrete amarni$ <aptul $9 a 08ndut o at8t de repede" 7nainte $a do$torul 3e$ter s9 <ie a$u.at de $rim9. Copia $asetei aAuns9 7n m8inile lui &ason era $omplet9. Putem 0edea 7ntreaga <amilie el0e;ian9 Siggert orbit8nd $uminte 7n Aurul boa%elor lui 2a0id la A!!a5emia" $u $8te0a ore 7naintea e0enimentelor de la Pala..o Se$$hio. &ason" urm9rind $aseta $u uni$ul s9u o$hi a$operit de lentil9" nu pre.enta ni$i $el mai mi$ interes pentru bu$ata de $arne $ostisitoare $are tres9rea spasmodi$ la $ap9tul $ablului ele$tri$ (i$i mi$a le$;ie de istorie <urni.at9 de La )a9ione %i Corriere 5ella Sera despre $ei doi Pa..i sp8n.ura;i de la a$eea%i <ereastra la inter0al de $in$i sute de ani nu l interes9. Ceea $e l $apti0a" $eea $e a derulat de nenum9rate ori la r8nd era $adrul $are urm9rea $ablul 7n sus" spre bal$on" unde st9tea o siluet9 supl9" ne$lar9 pe <undalul luminii slabe din9untru" <9$8nd $u m8na. /9$8ndu i $u m8na lui &ason. 2o$torul 3e$ter 7i <9$ea $u m8na lui &ason" din 7n$heietur9" a%a $um ai <a$e >pa pa? unui $opil. C Pa pa" r9spunse &ason din be.na lui. Pa pa. So$ea pro<und9" modi<i$at9 ele$troni$ tremura de <urie.

CAPITOLUL 42 Identi<i$area lui +annibal 3e$ter $a <iind u$iga%ul lui Rinaldo Pa..i 7i d9du lui Clari$e Starling $e0a de <9$ut" sla09 2omnului. Ea de0eni omul de leg9tur9 5e 8a!to" la ni0el in<erior" 7ntre /#I %i autorit9;ile italiene. 1i prindea bine s9 <a$9 un e<ort sus;inut pentru o singur9 sar$in9. 3umea lui Starling se s$himbase de la raidul e%uat. Era ;inut9" 7mpreun9 $u $eilal;i supra0ie;uitori de la pia;a de pe%te /eli$iana" 7ntr un <el de purgatoriu administrati0" 7n a%teptarea raportului &inisterului de Eusti;ie $9tre un sub$omitet Audi$iar intern subordonat. 2up9 g9sirea radiogra<iei lui 3e$ter" Starling 7%i umplu timpul $a suplinitoare supra$ali<i$at9 la A$ademia (a;ional9 de Poli;ie %i la Fuanti$o" ;in8nd lo$ul instru$torilor bolna0i sau 7n $on$ediu. Pe timpul toamnei %i iernii @ashingtonul <u obsedat de un s$andal la Casa Alb9. Re<ormatorii <9$ur9 spume la gur9" $onsum8nd mai mult9 sali09 de$8t pentru Aalni$ul mi$ p9$at bibli$" iar pre%edintele Statelor Lnite 7%i 7nghi;i 7n publi$ por;ia sa de umilin;9 %i 7n$9 $e0a pe deasupra" 7n$er$8nd s9 e0ite urm9rile Auridi$e. 1n miAlo$ul a$estui $ir$" problema minor9 a masa$rului de la pia;a de pe%te /eli$iana <u dat9 la o parte. 1n <ie$are .i" 7n9untrul lui Starling $re%tea un ade09r sumbru= ser0i$iul <ederal nu 0a mai <i ni$iodat9 la <el pentru ea. Era stigmati.at9. Colegii de mun$9 se ar9tau pre$au;i $8nd a0eau de a <a$e $u ea" de par$9 ar <i su<erit de 0reo boal9 $ontagioas9" Starling era su<i$ient de t8n9r9 pentru $a a$east9 purtare s o prind9 %i s o de.am9geas$9.

Era bine s9 <ie o$upat9. Cererile de in<orma;ii despre +anibal 3e$ter din partea italienilor $urgeau la 2epartamentul Rtiin;e Comportamentale" de obi$ei 7n dublu eQemplar" o $opie <iind 7naintat9 2epartamentului de Stat. Iar Starling r9spundea $u hot9r8re" a$apar8nd liniile de <aQ %i trimi;8nd dosare despre 3e$ter prin po%ta ele$troni$9. Era surprins9 $8t de multe materiale $olaterale se 7mpr9%tiaser9 pe par$ursul $elor %apte ani de la e0adarea do$torului. &i$ul ei birou din subsol" de la Rtiin;e Comportamentale d9dea pe dina<ar9 de h8rtii" <aQuri m8nAite de $erneal9 de la italieni" eQemplare din .iarele italiene. Ce le putea trimite 0aloros italienilorH &ostra pe $are o primir9 $u 7n$8ntare era de <apt $ererea <9$ut9 de pe singurul puter al Chesturii din /loren;a pentru dosarul BEC@ al lui 3e$ter de la Fuanti$o" $u $8te0a .ile 7nainte de moartea lui Pa..i. Presa italian9 se <olosi de a$est am9nunt spre a re7n0ia reputa;ia lui Pa..i" sus;in8nd $9 a$esta lu$ra 7n se$ret pentru a l de pe do$torul 3e$ter %i a %i re$8%tiga onoarea. Pe de alt9 parte" Starling se 7ntreba $e in<orma;ii din $rima lui Pa..i puteau <i utile 7n Statele Lnite" 7n $a.ul 7n $are do$torul s ar <i 7ntors a$olo. Ea$* Cra)<ord nu st9tea prea mult timp pe la ser0i$iu %i" $a atare" nu i putea da s<aturi. Se a<la mai mult pe la tribunal %i" pe m9sur9 $e i se apropia data pension9rii" i se retr9geau tot mai multe $a.uri 7n$9 des$hise. 1%i lua tot mai multe .ile de $on$ediu medi$al" iar $8nd era la birou p9rea tot mai distant. G8ndul $9 nu mai bene<i$ia.9 de s<atul lui Cra)<ord 7i d9dea Starling a$$ese de pani$9. 1n anii petre$u;i la /#I" Starling 09.use multe. Rtia $9 da$9 do$torul 3e$ter 0a u$ide din nou 7n Statele Lnite" orgoliile 0or r9suna 7n Congres st8rnind un tumult uria%" un 0al de presupuneri se 0a ridi$a dinspre Eusti;ie" iar Ao$ul de a >prinde m9" pup9 m9 n <und? 0a 7n$epe $u ade09rat. Sama %i gr9ni$erii 0or <i primii $are s9 $apete %uturile de rigoare" <iind$9 l au l9sat s9 intre 7n ;ar9. Eurisdi$;ia lo$al9 unde 0a a0ea lo$ $rima 0a $ere toate materialele despre 3e$ter" iar e<orturile /#I se 0or $on$entra 7n Aurul biroului lo$al. Apoi" dup9 $e do$torul 0a mai u$ide o dat9" 7n alt lo$" totul se 0a deplasa 7ntr a$olo. 2a$9 a0ea s9 <ie prins" autorit9;ile se 0or 7n$aier9 pentru a %i aroga meritul" $a ni%te ur%i polari 7n Aurul unei <o$i r9nite. Treaba lui Starling era s9 se preg9teas$9 pentru e0entualitatea sosirii lui" indi<erent da$9 a0ea sau nu s9 0in9 0reodat9" d8nd la o parte toate $uno%tin;ele sup9r9toare despre $e s ar putea 7nt8mpla 7n Aurul an$hetei. 1%i puse o 7ntrebare simpl9" $are ar <i p9rut demodat9 $arieri%tilor din $apital9= $um putea s9 <a$9 eQa$t $eea $e Aurase s9 <a$9H Cum putea s9 apere $et9;enii %i s9 l prind9" da$9 0a 0eniH 2o$torul 3e$ter dispunea" 7n mod e0ident" de a$te bune %i de bani. Era s$lipitor de inteligent $8nd 0enea 0orba s9 se as$und9. Ln eQemplu era simplitatea elegant9 a primei sale as$un.9tori dup9 e0adarea din &emphis= %i a luat o $amer9 7ntr un hotel de patru stele din St. 3ouis" a<lat peste drum de o renumit9 $lini$9 de $hirurgie plasti$9. Eum9tate din oaspe;ii hotelului a0eau <a;a bandaAat9. Ri a bandaAat %i el <a;a %i a tr9it pe pi$ior mare" pe banii unui mort. Printre sutele de h8rtii %i h8rtiu;e de pe biroul ei" a0ea $hitan;ele sale pentru ser0i$iul la $amer9 din St. 3ouis. Astronomi$eC o sti$l9 de #atard &ontra$het B o sut9 dou9.e$i %i $in$i de dolari. C8t de bun trebuie s9 <i <ost 0inul" dup9 anii de m8n$are de pu%$9rieD Ceruse $opii ale tuturor do$umentelor eQistente 7n /loren;a" iar italienii se $on<ormaser9. 2up9 $alitatea lor" 7%i spuse $9 probabil $opiatoarele italienilor imprim9 $u <uningine. (u eQist9 printre ele ni$i o $omand9. +8rtiile personale ale do$torului 3e$ter de la Pala..o Capponi. C8te0a 7nsemn9ri despre 2ante" $u s$risul lui <amiliar" un bilet pentru <emeia $are i <9$ea $ur9;enie" o $hitan;9 de la maga.inul <lorentin de deli$atese @era 5ai 1MNO pentru dou9 sti$le de #atard &ontra$het %i tartu8i bian!;i. 2in nou a$ela%i 0in" %i $e era $el9lalt arti$olH 2i$;ionarul italian engle. 7i spuse lui Starling $9 tartu8i bian!;i sunt tru<e albe. Tele<ona maestrului bu$9tar de la un restaurant bun $u spe$i<i$ italian %i l 7ntreb9 $e e $u tru<ele albe. 2up9 $in$i minute se 09.u silit9 s9 l roage s9 7n$ete.e $u ridi$atul 7n sl90i a gustului lor. Gust. Sinul" tru<ele. #unul gust 7n toate repre.enta o $onstant9 7ntre 0ia;a do$torului 3e$ter 7n Ameri$a %i $ea din Europa" 7ntre 0ia;a lui de medi$ de su$$es %i $ea de monstru <ugar. Chipul lui poate $9 se s$himbase" dar nu %i gustulG 7n plus" nu era omul $are s9 %i re<u.e pl9$erile. Gustul era un subie$t deli$at pentru Starling" <iind$9 to$mai 7n domeniul gustului" do$torul 3e$ter o atinsese pentru prima oar9 a$olo unde doar mai tare" $ompliment8nd o pentru po%et9. Ri amu.8ndu se pe seama panto<ilor ei ie<tini. Cum o numiseH 2a" ;9r9n$u;9 $urat9" ambi;ioas9" $u un pi$ de gust. Gustul era $el $are o rodea 7n <ie$are .i a 0ie;ii ei $u traseu lui personal" $u e$hipamente stri$t <un$;ionale %i instala;ii utilitare.

1n a$ela%i timp" $redin;a ei 7n tehni$9 se stingea" l9s8nd lo$ pentru alt$e0a. Starling era s9tul9 de tehni$9. Credin;a 7n tehni$9 este religia pro<esiilor peri$uloase. Ca s9 te a<li <a;9 n <a;9 $u un in<ra$tor 7narmat 7ntr un s$himb de <o$uri sau $a s9 te ba;i $u el 7n pra<" trebuie s9 $re.i $9 tehni$a per<e$t9" antrenamentul $onstant 7;i garantea.9 $9 e%ti de ne7n0ins. 2ar nu e a%a" mai ales 7n s$himburile de <o$uri. Po;i s9 ;i m9re%ti %ansele" s9 7n$lini balan;a 7n <a0oarea ta" dar da$9 te impli$i 7n su<i$ient de multe s$himburi de <o$uri" 0ei <i u$is 7ntr unul dintre ele. Starling 09.use asemenea situa;ii. AAung8nd s9 pun9 la 7ndoial9 religia tehni$ii" 7n$otro putea s9 se 7ndrepte StarlingH 1n tribula;iile ei" de a lungul .ilelor $oro.i0 de identi$e 7ntre ele" 7n$epu s9 obser0e <orma lu$rurilor. 7n$epu s9 dea $re.are propriilor rea$;ii 0is$erale" <9r9 s9 le $uanti<i$e sau s9 le pun9 7n tiparele str8mte ale $u0intelor. Cam 7n a$eea%i perioad9 a obser0at o s$himbare 7n obi$eiurile sale de le$tur9. 7nainte" ar <i $itit eQpli$a;ia unei ilustra;ii %i abia dup9 a$eea ar <i pri0it imaginea. (u %i a$um. Lneori nu $itea eQpli$a;iile delo$. Ani la r8nd" $itise re0istele de mod9 pe as$uns" sim;ind o 0ino09;ie de par$9 ar <i <ost pornogra<i$e. A$um 7n$epea s9 re$unoas$9 <a;9 de sine $9 eQista 7n a$ele imagini $e0a $are o <9$ea s9 se simt9 <l9m8nd9. 1ntre tiparele min;ii ei" gal0ani.ate de luterani 7mpotri0a ruginii $orup;iei" sen.a;ia pe $are o a0ea era a$eea $9 $edea.9 7n <a;a unei per0ersiuni des<9t9toare. 1n timp %i ar <i g9sit ori$um ta$ti$a" dar o aAut9 trans<ormarea de propor;ii din ea. A$east9 trans<ormare 7i s$urt9 drumul $9tre ideea $9 gustul do$torului 3e$ter B pentru lu$ruri rare" pentru lu$ruri $are se g9ses$ pe o pia;9 limitat9" poate s9 $onstituie 7not9toarea dorsal9 a monstrului" $are iese la supra<a;9 %i l <a$e 0i.ibil. /olosind $omparati0 listele $omputeri.ate de $lien;i" Starling ar putea reu%i s9 i des$opere una dintre identit9;i. Pentru a <a$e asta" trebuia s9 i $unoas$9 pre<erin;ele. S9 l $unoas$9 mai bine de$8t ori$ine alt$ine0a pe lume. >Care sunt lu$rurile $are %tiu $9 i pla$H 1i pla$e mu.i$a" 0inul" $9r;ile" m8n$area. Ri 7i pla$e de mine.? Primul test 7n de.0oltarea gustului este s9 <ii dispus s9 dai $re.are p9rerii proprii. 1n domeniul m8n$9rurilor" 0inurilor %i mu.i$ii" Starling trebuia s9 urme.e eQemplul do$torului" lu8nd $a reper $eea $e <olosise el 7n tre$ut" dar 7ntr un domeniu anume era $el pu;in egala lui. Automobilele. Starling era o mare iubitoare %i $unos$9toare de ma%ini %i ori$ine 7i 0edea ma%ina putea s9 %i dea seama de asta. 1nainte s9 $ad9 7n di.gra;ie" do$torul 3e$ter <usese posesorul unui automobil #entley $u motor $u suprapresiune. Cu suprapresiune" nu turbo. Ln motor $u suprapresiune obi%nuit" $u un inAe$tor de tip Rootes" a%a 7n$8t nu a0ea iner;ia unui turbo. Starling 7%i d9du seama $9 pia;a pentru automobilele #entley obi%nuite era at8t de mi$9" 7n$8t ar <i <ost un ris$ pentru el s9 %i $umpere tot a$east9 mar$9. Ri atun$i" $e ar $ump9ra a$umH Ea 7n;elegea sen.a;ia pe $are o $9uta do$torul. Ln motor $u opt $ilindri 7n S" $u inAe$;ie e<i$ient9" $u $onsum redus %i nu de ultimul r9$net. Ce ar $ump9ra ea de pe pia;a a$tual9H /9r9 7ndoial9" un Eaguar ZRE sedan $u suprapresiune. Trimise <aQuri distribuitorilor de Eaguar de pe Coasta de Est %i $ea de Sest" $er8ndu le rapoarte de 08n.9ri s9pt9m8nale. Ce anume 7i mai pl9$ea do$torului 3e$ter" $e0a despre $are Starling s9 %tie multeH >1i pla$e de mine?" 7%i .ise ea. C8t de prompt r9spunsese la ne$a.ul eiD Chiar lu8nd 7n $al$ul 7nt8r.ierea produs9 de utili.area unui ser0i$iu po%tal de re eQpediere a s$risorii. P9$at $9 <irul o<i$iului po%tal se do0edise inutil B o<i$iul se a<la 7ntr un lo$ at8t de publi$" $9 ori$e ho; de du.in9 l ar <i putut <olosi. C8t de repede aAunge )ational -attler 7n ItaliaH 2e a$olo a a<lat el de problemele lui StarlingG un eQemplar a <ost g9sit 7n Pala..o Capponi. /i;ui$a de s$andal a0ea oare un site @ebH 2a$9 do$torul a0ea un $omputer 7n Italia" ar <i putut s9 $iteas$9 a re.umat al in$identului pe site ul publi$ al /#I. Ce in<orma;ii ar <i putut s9 ob;in9 din $al$ulatorul do$torului 3e$terH Printre obie$tele lui personale din Pala..o Se$$hio nu se a<la 7nregistrat ni$i un $omputer. Ri totu%i" ea 09.use $e0a. S$oase <otogra<iile bibliote$ii din Pala..o Capponi. Iat9 o <otogra<ie a splendidului birou de unde i a s$ris. Imaginea arat9 un $omputer pe birou. Ln laptop mar$a Philips. 1n $elelalte <otogra<ii nu mai ap9rea. Cu aAutorul di$;ionarului %i $u mult9 trud9" Starling $ompuse un <aQ $9tre Chestura din /loren;a= 1ra le !o&a er&onali 5el 5o!tor Le!ter. !'e un !om uter ortatileE Ri ast<el" $u pa%i mi$i" Clari$e Starling 7n$epu s9 l urm9reas$9 pe do$torul 3e$ter pe $oridoarele gustului s9u" a08nd mai mult9 7n$redere 7n terenul pe $are p9%ea de$8t ar <i trebuit" poate.

CAPITOLUL 43 Cordell" asistentul lui &ason Serger" re$unos$u imediat s$risul de m8n9 aparte" a08nd o mostr9 7nr9mat9 pe birou. +8rtia purta sigla hotelului EQ$elsior din /loren;a" Italia. 3a <el $a un num9r tot mai mare de oameni a0u;i din epo$a atentatelor $u bomb9" &ason dispunea de propriul s9u <luoros$op pentru eQaminarea $oresponden;ei" asem9n9tor $u $el al po%tei ameri$ane. Cordell 7%i puse ni%te m9nu%i %i 0eri<i$9 s$risoarea. /luoro s$opul nu ar9t9 $abluri" ni$i baterii. 1n $on<ormitate $u instru$;iunile stri$te ale lui &ason" $opie apoi s$risoarea %i pli$ul pe un $opiator" mane0r8ndu le $u o penset9" dup9 $are 7%i s$himb9 m9nu%ile 7nainte s9 ia $opia %i s9 i o du$9 lui &ason. Pe <oaia de h8rtie se 0edea s$risul de m8n9 elegant al do$torului 3e$ter. Dra2# Ma&on. (6i mul6ume&! entru !# ai u& o a&emenea re!om en&# uria%# e !a ul meu. A% vrea &$o m#re%ti. Ca &i&tem 5e averti9are tim urie. re!om en&a e mai bun# 5e!3t ra5arul. Determin# autorit#6ile 5e retutin5eni &#$%i uite 4n5atoririle %i &# b37b3ie 5u # mine 5e !a ul lor. !u re9ultatele e !are le ve9i. La 5re t vorbin5. 46i &!riu !a &#$6i 4m ro& #te9 memoria 4n rivin6a 8o&tului t#u na&. (n arti!olul t#u militant 4m otriva 5ro2urilor a #rut re!ent 4n La5ie&' Home 'ournal ai a8irmat !# le$am 5at 5e m3n!are na&ul. 4m reun# !u re&tul 8e6ei. !3inilor S"i > %i S ot. !are 5#5eau 5in !oa5# la i!ioarele tale. )$a 8o&t !;iar a%a, l$ai m3n!at tu 4n&u6i. entru 4m ro& #tarea uterilor. Du # &unetele emi&e 4n tim !e l$ai me&te!at. a% & une !# avea o !on&i&ten6# a&em#n#toare !u !ea a i otei 5e ui. Are e?a!t 2u&t 5e uiG a 8o&t !omentariul t#u la a!el moment. Mi$am amintit 5e a!e&t &unet 4ntr$un bi&tro. !3n5 un 8ran!e9 a ata!at o &alat# 2Q&ier. )u$6i mai aminte%ti a&ta. Ma&onE C# veni vorba 5e ui, mi$ai & u& 4n tim ul tera iei !#. e !3n5 !oru eai !o iii mai u6in noro!o%i 5in tab#r#. ai a8lat !# !io!olata 46i irit# uretra. )u$6i mai aminte%ti ni!i a&ta. a%a$iE )u !re9i !# e 8oarte o&ibil &#$mi 8i & u& tot 8elul 5e lu!ruri e !are a!um nu 6i le mai a5u!i aminteE (ntre tine %i I&abela e?i&t# o a&em#nare i9bitoare. Ma&on. Ca iubitor al Bibliei !e e%ti. 46i aminte%ti 5e&i2ur !# ni%te !3ini au m3n!at 8a6a I&abelei. 4m reun# !u !or ul. 5u # !e eunu!ii au arun!at$o e 8erea&tr#. Oamenii t#i m$ar 8i utut a&a&ina e &tra5#. Dar m# voiai viu. nu$i a%aE Du # aromele emanate 5e la!;eii t#i. e evi5ent !um l#nuiai &# m# 5i&tre9i. Ma&on. Ma&onG Da!# tot 46i 5ore%ti a%a 5e 8ierbinte &# m# ve9i. &#$6i & un !eva !are &# te m3n23ie C %i %tii !# nu mint ni!io5at#. 4nainte &# mori ai &#$mi ve9i !;i ul. Cu &in!eritate. Hannibal Le!ter. MD B.S. 4mi 8a! totu%i 2ri7i !# n$ai &# tr#ie%ti a%a 5e mult. Ma&on. -rebuie &# evi6i noile 8orme 5e neumonie. E%ti 8oarte vulnerabil la ele. a%a re5i& u& !um e%ti <%i !um vei r#m3ne=. 46i re!oman5 va!!inarea ime5iat#. 4m reun# !u in7e!6ii 5e imuni9are entru ;e atita A %i B. )u vreau &# te ier5 rematur. &ason p9rea $9 nu mai are aer $8nd termin9 de $itit. A%tept9" a%tept9 %i" 7ntr un t8r.iu" 7i spuse lui Cordell $e0a $e a$esta nu au.i. Se aple$9 spre &ason %i str9dania i <u r9spl9tit9 $u o 7mpro%$9tur9 de sali09 $8nd &ason 0orbi din nou= C /9 mi leg9tura $u Paul Wrendler. Ri apoi $u &aestrul Por$ar.

CAPITOLUL 44 A$ela%i eli$opter $are i adu$ea .ilni$ lui &ason presa str9in9 aduse la &us*rat /arm %i pe Paul Wrendler" asistent adAun$t al se$torului general.

Pre.en;a male<i$9 a lui &ason %i $amera lui 7ntune$oas9" $u aparatura %uier9toare %i tiparul 7n perpetu9 mi%$are ar <i <ost su<i$iente pentru a l <a$e pe Wrendler s9 nu se simt9 7n largul lui" 7n plus" trebui %i s9 urm9reas$9 7nregistrarea mor;ii lui Pa..i mai multe ori. Wrendler 09.u de %apte ori <amilia Siggert 7n08rtindu se 7n Aurul statuii lui 2a0id" 09.u plonAonul lui Pa..i" 09.u $um 7i dau intestinele pe a<ar9. 3a a %aptea 0i.ionare" Wrendler se a%tepta $a %i intestinele lui 2a0id s9 dea pe a<ar9. 1n $ele din urm9" luminile puterni$e din pla<on se aprinser9 $ol;ul 0i.itatorilor din $amera lui &ason" $9.8nd <ierbin;i pe $re%tetul lui Wrendler %i str9lu$ind pe s$alpul s9u eQpus de p9rul tot mai rar" tuns perie. /amilia Serger 7n;elegea $a nimeni alta l9$omia por$in9" a%a $a &ason 7n$epu $u $eea $e 0oia Wrendler pentru sine. &ason 0orbi din be.n9" $u propo.i;ii pun$tate de a$;iunea aparatului respirator. C ( am ne0oie s9 ;i aud... toat9 plat<orma... 2e $8;i bani e ne0oieH Wrendler 0oia s9 0orbeas$9 7ntre patru o$hi $u &ason" dar nu erau singuri 7n $amer9. O siluet9 $u umeri la;i %i mus$ulatur9 7nsp9im8nt9toare se pro<ila 7n <a;a a$0ariului luminat slab. Ideea de a <i au.it de o gard9 de $orp 7i pro0o$a lui Wrendler ner0o.itate. C A% pre<era s9 0orbim doar noi doi" te deranAea.9 s9 i spui dumnealui s9 ple$eH C Ea e sora mea" &argot. Poate s9 r9m8n9. &argot ie%i din 7ntuneri$" 7nso;it9 de <o%netul pantalonilor mula;i. C #un9 .iua" spuse ea. 2ar 7n lo$ s9 a$$epte m8na 7ntins9 a lui Wrendler" &argot lu9 dou9 nu$i dintr un $astron de pe mas9 %i" str8ng8ndu le 7n pumn p8n9 $8nd trosnir9 .gomotos" se 7ntoarse 7n <a;a a$0ariului" unde probabil le m8n$9. Wrendler au.i $oAile $9.8nd pe podea. C #un" s9 au.imD spuse &ason. C Ca s9 l detrone. pe 3o)enstein din 2istri$tul 57" minimum .e$e milioane de dolari. Wrendler 7%i 7n$ru$i%a pi$ioarele %i pri0i unde0a 7n be.n9. C Am ne0oie de suma asta doar pentru pres9. 2ar 7;i garante. $9 i 0ulnerabil. Sunt 7n m9sur9 s9 %tiu. C Care i $hestia $u elH C S9 .i$em $9 are o $omportare... C Vi pe %leau" e 0orba de bani sau de $ur0eH Wrendler se sim;ea st8nAenit s9 spun9 >$ur0e? 7n <a;a lui &argot" dar pe &ason nu p9rea s9 l deranAe.e. C E 7nsurat %i are o leg9tur9 $u un Aude$9tor de la $urtea de apel" $are a de$is 7n <a0oarea unora dintre sponsorii lui. +ot9r8rile sunt probabil $oin$iden;e" dar da$9 tele0i.iunea 7l $ondamn9" n am ne0oie de mai mult. C E o <emeie Aude$9torH 0ru s9 %tie &argot. Wrendler 7n$u0iin;9 $u $apul. (e%tiind da$9 &ason l a 09.ut" ad9ug9= C 2a. O <emeie. C P9$at" .ise &ason. Ar <i <ost %i mai %i da$9 era poponar" nu i a%a" &argotH Totu%i" Wrendler" nu po;i r9s$oli rahatul $u m8inile tale. (oi am $on$eput un plan $are o<er9 aleg9torilor... C (u po;i s9 r9s$ole%ti tu rahatul" repet9 &ason. C Am s9 m9 asigur $9 %i Comisia 2is$iplinar9 a &inisterului de Eusti;ie %tie unde s9 $aute" ast<el 7n$8t 3o)enstein s9 nu mai aib9 s$9pare. Srei s9 spui $9 m9 po;i aAutaH C Te pot aAuta $u Aum9tate din sum9. C Cin$iH C +ai s9 nu minimali.9m spun8nd doar a%a" >$in$i?. +ai s9 spunem" $u respe$tul $u0enit" $in$i milioane de dolari. 2omnul m a bine$u08ntat $u banii 9%tia. Ri $u el 0oi <a$e 0oia 3ui= 7i $ape;i numai da$9 +annibal 3e$ter aAunge <9r9 probleme 7n m8inile mele. &ason respir9 de $8te0a ori. C 2a$9 se 7nt8mpl9 a%a" 0ei <i domnul $ongresman Wrendler pentru 2istri$tul 57" %i singurul lu$ru pe $are ;i l 0oi $ere 0reodat9 este s9 te opui 3egii Sa$ri<i$9rii bl8nde a animalelor. 2a$9 /#I pune m8na pe 3e$ter sau da$9 poli;aii pun m8na pe el %i s$ap9 $u o inAe$;ie letal9" hm" mi a p9rut bine s9 te $unos$D C (u pot <a$e nimi$ da$9 e prins de 0reo Aurisdi$;ie lo$al9. Sau da$9 d9 noro$ul peste ga%$a lui Cra)<ord %i l prinde. (u pot $ontrola a%a $e0a. C 1n $8te state unde pedeapsa $u moartea e 7n 0igoare ar putea <i a$u.at do$torul 3e$terH 7ntreb9 &argot.

So$ea ei era sea$9" dar pro<und9" $a a lui &ason" din $au.a hormonilor pe $are i lua. C Trei state" a$u.a;ia <iind 7n toate trei $rim9 $u premeditare" multipl9. C 2a$9 e arestat" 0reau s9 <ie a$u.at la ni0el statal" spuse &ason. /9r9 a$u.a;ii de r9pire" <9r9 7n$9l$9ri ale drepturilor $i0ile" <9r9 ameste$ul poli;iei interstatale. Sreau s9 s$ape $u o $ondamnare pe 0ia;9" 0reau s9 <ie 7n$his 7ntr o 7n$hisoare de stat" nu 7ntr o 7ngr9ditur9 <ederal9 de maQim9 se$uritate. C S9 7ntreb $are i moti0ulH C 2oar da$9 0rei s9 ;i %i spun. (u e $e0a sub in$iden;a 3egii Sa$ri<i$9rii #l8nde a animalelor" .ise &ason $hi$otind. 2is$u;ia 7l epui.ase. 1i <9$u semn lui &argot. Ea aduse un $arnet 7n lumin9 %i $iti 7nsemn9rile pe $are %i le <9$use. C Srem toate in<orma;iile pe $are le ob;ii" %i asta 7nainte s9 aAung9 la Rtiin;e ComportamentaleG 0rem rapoartele de la Rtiin;e Comportamentale imediat $e sunt depuse %i 0rem $odurile de a$$es la BEC@ %i la Centrul (ational de In<ormare Criminalisti$9. C Sa trebui s9 <olose%ti un tele<on publi$ de <ie$are dat9 $8nd a$$ese.i BEC@" spuse Wrendler adres8ndu %i 7n $ontinuare 0orbele 7ntuneri$ului" $a %i $um <emeia n ar <i <ost a$olo. Cum po;i <a$e astaH C Eu pot" .ise &argot. C Ea poate s o <a$9" %opti &ason din be.n9. &argot $reea.9 programe de antrenament pentru aparatele de <or;9 din s9lile de gimnasti$9. E mi$a ei a<a$ere" $a s9 nu <ie ne0oit9 s9 tr9ias$9 pe spinarea <ratelui. C /#I ul are o re;ea 7n$his9 %i 7n parte $odi<i$at9. Sa trebui s9 a$$esa;i programul de la o adres9 intermediar9 eQa$t a%a $um 09 0oi spune %i s9 7n$9r$a;i datele de pe un laptop programat la &inisterul de Eusti;ie" spuse Wrendler. Ast<el" da$9 BEC@ 7n$ear$9 s9 09 pun9 pe urme o Au$9rioar9 de identi<i$are" 0a aAunge la Eusti;ie. Cump9r9 un laptop $u 0ite.9 mare de lu$ru %i $u un modem rapid" $u banii Aos" de la un distribuitor $u 08n.9ri mari" %i nu eQpedia ni$i un <el de $erti<i$at de garan;ie. Cump9r9 %i o unitate .ip. (u intra pe Internet de pe $omputerul a$ela. O s9 am ne0oie de el de pe o .i pe alta %i l 0reau 7napoi $8nd a;i terminat. S9 mai $aut eu. #un" asta i tot. Wrendler se ridi$9 %i %i adun9 h8rtiile. C Asta nu e $hiar totul" domnule Wrendler" spuse &ason. 3e$ter nu trebuie s9 ias9 la i0eal9. Are bani $8t s9 stea as$uns o 0e%ni$ie. C 2e unde are baniH 7ntreb9 &argot. C A a0ut 7n terapie psihiatri$9 0reo $8;i0a oameni <oarte boga;i %i b9tr8ni. I a determinat s9 i lase prin testament o gr9mad9 de bani %i a$;iuni %i i a as$uns bine. /is$ul n a reu%it s9 le dea de urm9. Au eQhumat $ada0rele a doi dintre bine<9$9torii lui" s9 0ad9 da$9 el i a u$is" dar n au g9sit nimi$. Testele pentru toQine au ie%it negati0e. C Prin urmare" n o s9 <ie prins 7n 0reun Aa<G are bani" $on$hise &ason. Sa trebui s9 l momim. S9 te g8nde%ti $um. C O s9 a<le de unde a 0enit ata$ul din /loren;a" spuse Wrendler. C 2e bun9 seam9. C A%a $9 o s9 ;i pun9 g8nd r9u. C (u $red" spuse &ason. &9 pla$e a%a $um sunt. S9 te g8nde%ti" Wrendler. &ason 7n$epu s9 <redone.e. Paul Wrendler" asistent adAun$t al inspe$torului general" au.i doar <redonatul 7n timp $e ie%ea din $amer9. &ason <redona deseori imnuri $8nd punea $e0a la $ale. Ai la 4n5em3n# !ea mai bun# momeal#. Fren5ler. 5ar 5e& re a&ta vom vorbi 5u # !e vei 8a!e un 5e o9it ban!ar in!riminator. 5u # !e ai &# 8ii al meu.?

CAPITOLUL 45 1n $amera lui &ason r9maser9 doar <ratele %i sora. 3umin9 bl8nd9 %i mu.i$9. O mu.i$9 nord a<ri$an9" un <el de <laut %i tobe. &argot %edea pe $anapea" $u $apul ple$at" $u $oatele pe genun$hi. Ar <i putut <i un arun$9tor de greut9;i odihnindu se" ori un haltero<il 7n sala de sport" dup9 antrenament. Respira o idee mai repede $a aparatul lui &ason. &elodia se 7n$heie %i ea se ridi$9" merse la $9p9t8iul lui. Tiparul 7%i s$oate $apul prin gaura din st8n$a arti<i$ial9 $a s9 0ad9 da$9 din $erul lui argintiu" unduios o s9 plou9 din nou $u $rapi 7n seara asta. So$ea aspr9 a lui &argot e $8t de moale poate s9 <ie= C E%ti trea.H 1ntr o $lip9" &ason <u pre.ent 7nd9r9tul o$hiului mereu des$his. C S9 <ie momentul s9 0orbim despre... Opau.9 pentru respira;ieP $eea $e 0rea &argotH +ai" 0ino %i %e.i ai$i" pe genun$hii &o%ului. C Rtii bine $e 0reau. C Spune mi. C Eudy %i $u mine 0rem s9 a0em un $opil. Srem s9 a0em un $opil Serger" $opilul nostru. C 2e $e nu $ump9ra;i un $opil $hine.H Sunt mai ie<tini de$8t pur$eii. C E un lu$ru bun" am putea s o <a$em %i pe asta. C Ce .i$e testamentul tatii... Eventualului mo%tenitor. !on8irmat !a 5e&!en5ent al meu la Laboratoarele Cellmar" &au 4n alt laborator &imilar rin AD). 4i va reveni 4ntrea2a mea avere la moartea

iubitului meu 8iu. Ma&on. Iubitul meu <iu" &ason. Asta s eu. (n li &a unui mo%tenitor. uni!ul bene8i!iar va 8i Conven6ia Ba ti&t# 5in Su5. !u !lau9ele & e!i8i!e rivin5 Univer&itatea Ba9lor 5in :a!o. -e?a&. 3 ai s$os r9u din pepeni pe tata $u $hestia aia $u datul limbilor" &argotD C Poate n ai s9 $re.i" dar nu e 0orba de baniG m9 rog" e pu;in %i din asta" dar tu nu 0rei un mo%tenitorH Ar <i %i mo%tenitorul t9u" &ason. C 2e $e nu g9se%ti un <l9$9u de treab9 $9ruia s9 i tragi un <utai" &argotH (u $red $9 nu %tii $um. &u.i$a maro$an9 $re%te din nou 7n intensitate" iar sunetele obsedante ale <lautului sun9 7n ure$hile ei $a m8nia. C Eu nu mai sunt bun9 de nimi$D O0arele mele s au atro<iat de la toate por$9riile pe $are le am 7nghi;it. Ri 0reau $a Eudy s9 <ie impli$at9 %i ea. Ea 0rea s9 poarte $opilul. &ason" ai spus $9 da$9 te aAut... mi ai promis ni%te sperm9. 2egetele $a de p9ianAen ale lui &ason se mi%$ar9. C Ser0e%te teD 2a$9 mai eQist9. C &ason" sunt toate %ansele s9 mai ai 7n$9 spermato.oi.i 0iabili" %i am putea s o re$olt9m <9r9 durere... C S9 re$olta;i spermato.oi.ii mei 0iabiliH S ar .i$e $9 ai 0orbit $u $ine0a. C 2oar la $lini$a de <ertilitate" totul e $on<iden;ial. Chipul lui &argot se 7mbl8n.i" $hiar %i 7n lumina re$e a a$0ariului. C Am <i ni%te p9rin;i <oarte buni" &ason. Am urmat $ursuri pentru 7ngriAirea $opiilor" Eudy pro0ine dintr o <amilie mare %i eQist9 un grup de suport pentru p9rin;ii <emei. C C8nd erai mi$9" te pri$epeai s9 m9 <a$i s9 eAa$ule.. J8%nea din mine $a din tun. Ri 7n$9 al naibii de repedeD C Tu mi ai <9$ut r9u $8nd eram mi$9" &ason. & ai r9nit %i mi ai dislo$at um9rul B ni$i a$um nu pot ridi$a mai mult de trei.e$i de *ilograme $u st8nga. C 2a$9 n ai 0rut s9 iei $io$olata... Am spus $9 mai 0orbim despre asta" surioar9" $8nd treaba e 7n$heiat9. C +ai s9 <a$em testul a$um" insist9 &argot. 2o$torul poate s9 ia o prob9 <9r9 s9 te doar9... C 3as o balt9 $u durerea" ori$um nu simt nimi$ a$olo" AosD Ai putea s o sugi p8n9 te 7n0ine;e%ti" %i ni$i m9$ar n ar <i prima oar9" numai $9 am pus deAa pe $8;i0a s9 7n$er$e %i nu s a 7nt8mplat nimi$. C 2o$torul poate s9 re$olte.e <9r9 durere o mostr9" $a s9 0ad9 da$9 ai spermato.oi.i mobili. Eudy <a$e deAa tratament pentru $re%terea <ertilit9;ii. Jinem la .i gra<i$ul $i$lului eiG sunt o mul;ime de lu$ruri de <9$ut. C 1n tot timpul 9sta n am a0ut pl9$erea s o $unos$ pe Eudy. Cordell spune $9 i $r9$9nat9. 2e $8nd sunte;i 0oi dou9 un $uplu" &argotH C 2e $in$i ani. C 2e $e n o adu$i ai$iH Am putea s9... 7n$er$9m $e0a" $a s9 .i$ a%a. Tobele nord a<ri$ane se oprir9 $u o ultim9 lo0itur9 %i l9sar9 o t9$ere ;iuitoare 7n ure$hile lui &argot. C 2e $e nu te o$upi singurel de alian;a ta $u &inisterul de Eusti;ieH spuse ea aproape de gaura unde ar <i trebuit s9 <ie ure$hea lui. 2e $e nu 7n$er$i s9 intri 7ntr o $abin9 tele<oni$9 7mpreun9 $u blestematul t9u de laptopH 2e $e nu mai pl9te%ti ni%te para.i;i nenoro$i;i $a s9 l prind9 pe tipul $are ;i a <9$ut mutra bis$ui;i pentru $8iniH Ai spus $9 m9 aAu;i" &asonD C Am s9 te aAut. Trebuie doar s9 m9 g8ndes$ la momentul potri0it. &argot sparse dou9 nu$i %i l9s9 $oAile s9 $ad9 pe $ear%a<ul lui &ason. C (u te g8ndi prea mult" V8mb9re;ule. Pantalonii ei mula;i <8%8ir9 $a un samo0ar $8nd ea ie%i din $amer9.

CAPITOLUL 46 Ardelia &app g9tea $8nd a0ea $he<" dar $8nd g9tea" re.ultatul era eQtrem de gustos. Vestrea ei geneti$9 era o $ombina;ie de Eamai$a %i popula;ie neagr9 Gullah din statele sud esti$e. 1n momentul de <a;9 preg9tea pastrama de pui %i s$otea s8mburii unui ardei iute s$o;ian pe $are l ;inea $u griA9 de $oad9. Re<u.a s9 pl9teas$9 mai mult pentru pui gata tran%a;i" a%a $9 i d9du de lu$ru lui Starling $u sat8rul %i plan%eta de to$at. C 2a$9 la%i bu$9;ile 7ntregi" $ondimentele n o s9 le p9trund9 la <el de bine $um ar <a$e o da$9 le despi$i" eQpli$9 ea" nu pentru prima oar9. 3u9 sat8rul %i despi$9 un spate $u at8ta <or;9" $9 de %or; i se prinser9 a%$hii de os. C Lite" a%a. Ce <a$i" de $e arun$i g8turile aleaH Pune <rumuse;ea aia 7napoi ai$iD Ln minut mai t8r.iu= C Am <ost la o<i$iul po%tal a.i. I am trimis mamei panto<ii C Ri eu am <ost la po%t9" puteam s9 i du$ eu. C Ai au.it $e0a la po%t9H C (;. &app 7n$u0iin;9" delo$ surprins9. C #8r<ele .i$ $9 ;i se supra0eghea.9 $oresponden;a. C CineH C 2ire$ti09 $on<iden;ial9 de la Inspe$toratul po%tal. (u %tiai" a%a iH C (u. C Atun$i des$oper9 pe alt9 $ale" trebuie s9 mi proteAe. ami$ul de la po%t9. C #ine. Starling puse sat8rul Aos o $lip9. C IsuseD Starling <usese la ghi%eul de la po%t9 %i $ump9rase timbreG nu $itise nimi$ pe $hipurile impenetrabile ale <un$;ionarelor o$upate" maAoritatea negrese" dintre $are le $uno%tea pe mai multe. E0ident" $ine0a 0oia s o aAute" dar asta 7nsemna s9 %i asume un ris$ mare" in$lu.8nd a$u.a;ii penale %i peri$litarea pensiei. E0ident" $ine0a a0ea mai mult9 7n$redere 7n Ardelia de$8t 7n Starling. Pe l8ng9 anQietate" Starling sim;i o tres9rire de bu$urie la g8ndul $9 se a<l9 7n gra;iile >liniei <ierbin;i? a<ro ameri$ane. Poate $9 asta eQprima opinia nerostit9 $9 a 7mpu%$at o pe E0elda 2rumgo 7n legitim9 ap9rare. C A$um ia leg9tura aia de $eap9 0erde %i .drobe%te o bine $u m8nerul $u;itului. Vdrobe%ti %i $o.ile" o instrui Ardelia.

2up9 $e termin9 mun$a de aAutor de bu$9tar" Starling se sp9l9 pe m8ini %i intr9 7n ordinea absolut9 a su<rageriei Ardeliei" unde se a%e.9. Ardelia 0eni %i ea dup9 $8te0a minute" %terg8ndu se pe m8ini $u un prosop de bu$9t9rie. C Ce mama dra$ului mai e %i rahatul 9staHD .ise ea. A0ea obi$eiul s9 7nAure pe s9turate 7nainte s9 aborde.e un subie$t $u ade09rat sumbra" obi$ei $e 7nlo$uia" la s<8r%it de se$ol" <luieratul 7n 7ntuneri$. C S9 <iu a mamei naibii da$9 %tiu" repli$9 Starling. Cine i Aigodia $are se uit9 7n s$risorile meleH Asta i $hestiaD C Tipii mei pot merge doar p8n9 la ni0elul birourilor de dete$ti0i parti$ulari. C (u i 0orba de raid" nu i 0orba de E0elda. 2a$9 mi supra0eghea.9 $oresponden;a" trebuie s9 <ie $e0a legat de do$torul 3e$ter. C 1;i spun un lu$ru= uneori m9 g8ndes$ $9 da$9 0a <i 0reodat9 7n$ol;it" a% merge eu s9 l areste.. C S9 nu mai spui asta ni$iodat9D C Cu mine ar a0ea mai multe %anse s9 s$ape $u 0ia;9. Eu nu l a% 7mpu%$a <iind$9 m9 tem de el. (u e 08r$ola$. Totul ar depinde de el. C Te temi de elH Ar <i bine s9 te temi su<i$ient de tareD C Rtii $e e de temut" ArdeliaH E de temut $8nd $ine0a 7;i spune ade09rul. A% 0rea s9 09d $9 s$ap9 de inAe$;ie. 2a$9 reu%e%te %i e 7n$his 7n 0reun ospi$iu" eQist9 su<i$ient interes a$ademi$ <a;9 de el $a s9 i se asigure un tratament destul de bun. 2a$9 ar <i la r9$oare" i a% mul;umi pentru s$risoare. (u po;i u$ide un om su<i$ient de nebun $a s9 spun9 ade09rulD C EQist9 un moti0 pentru $are ;i se supra0eghea.9 $oresponden;a. Au ob;inut un ordin Aude$9tores$ $are se a<l9 a$um unde0a" pus bine. 1n$9 nu suntem puse sub supra0eghere" alt<el ne am <i dat seama. 2ar n a% spune $9 e imposibil $a Aa0rele alea s9 %tie $9 el e pe aproape %i s9 nu ;i spun9. Ai griA9 m8ineD C Cra)<ord ne ar <i spus. (u pot s9 adune prea multe 7mpotri0a lui 3e$ter <9r9 s9 l in<orme.e %i pe el. C Ea$* Cra)<ord e de domeniul tre$utului" StarlingD 1n pri0in;a lui nu prea e%ti la $urent. Ri da$9 adun9 $e0a 7mpotri0a taH Pentru $9 ai limb9 as$u;it9" pentru $9 nu l ai l9sat pe Wrendler s9 ;i se stre$oare sub <ust9H 2a$9 0rea $ine0a s9 te <a$9 pra<H +ei" a$uma $hiar 0orbes$ serios $9 trebuie s9 mi proteAe. sursaD C Am putea <a$e $e0a pentru ami$ul t9u de la po%t9H Trebuie s9 <a$em $e0aH C 2aI $ine $re.i $9 0ine la $in9H C #ine lu$rat" ArdeliaD Stai ni;el" $redeam $9 eu 0in la $in9. C Po;i s9 iei o por;ie a$as9" la pa$het. C &ul;am. C ( ai pentru $e" <eti;o. 3a drept 0orbind" e pl9$erea mea.

CAPITOLUL 47 Starling era 7n$9 mi$u;9 $8nd s a mutat dintr o $as9 de lemn %ubred9" $are gemea 7n 08nt" 7n $l9direa solid9 de $9r9mid9 ro%ie a or<elinatului luteran. Cea mai pr9p9dit9 lo$uin;9 <amilial9 din $opil9ria ei s$urt9 a0usese o bu$9t9rie $ald9" unde 7mp9r;ea porto$ale $u tat9l ei. 2ar moartea %tie unde sunt $9su;ele de <elul a$esta" unde tr9ies$ oameni $are <a$ mun$i peri$uloase pentru nu prea mul;i bani. Tat9l ei a ple$at din a$ea $as9 7n $amioneta lui 0e$he" 7n patrularea a$eea de noapte $are l a u$is. Starling a <ugit din $asa ei adopti09 pe un $al $res$ut pentru sa$ri<i$are" 7n 0reme $e <amilia ei adopti09 t9ia mieii" %i a g9sit un <el de re<ugiu 7n or<elinatul luteran. Stru$turile institu;ionale" mari %i solide" au <9$ut o 7n$9 de atun$i s9 se simt9 7n siguran;9. Poate $9 luteranii nu erau prea darni$i $u $9ldura su<leteas$9 %i porto$alele %i 7n a$ela%i timp prea darni$i $u predi$ile" 7ns9 regulile erau reguli" iar da$9 le 7n;elegeai" totul era bine. At8t timp $8t 7n<runtarea di<i$ult9;ilor $onsta 7n $ompeti;ii impersonale sau 7n a$;iuni de strad9" ea %tia $9 poate s9 %i $8%tige siguran;a. 2ar Starling nu era delo$ 7n.estrat9 pentru intrigile institu;ionale. A$um" ie%ind din 0e$hiul ei &ustang 7n 7n$eputul de .i <a;ada 7nalt9 a $l9dirii Fuanti$o nu mai era marele piept de $9r9mid9 la ad9postul $9ruia s9 %i g9seas$9 re<ugiul. Prin aerul dens de deasupra par$9rii" $hiar %i u%ile de la intrare p9reau %ui. Ar <i 0rut s9 l 0ad9 pe Ea$* Cra)<ord" dar nu mai a0ea $8nd. /ilm9rile la +oganIs Alley erau programate s9 7n$eap9 imediat $e soarele se ridi$a destul de mult. An$heta masa$rului de la pia;a de pe%te /eli$iana ne$esita re$onstituirea <ilmat9" <9$ut9 pe poligonul de tragere +oganIs Alley de la Fuanti$o" 7n $are s9 se eQpli$e <ie$are 7mpu%$9tur9" <ie$are traie$torie. Starling trebuia s9 %i Aoa$e propriul rol. 2uba >$i0il9? pe $are o <olosir9 era $ea original9" lipit9 $u band9 ade.i09" ne0opsit9" ar9t8ndu %i $ele mai re$ente g9uri de gloan;e. Ie%ir9 gr9mad9 din duba 0e$he o dat9" apoi 7n$9 o dat9 %i 7n$9 o dat9G de <ie$are dat9" agentul $are Au$a rolul lui Eohn #righam $9dea $u <a;a 7n Aos" iar $el $are l interpreta pe #ur*e se .08r$olea pe Aos. Pro$edeul" $e <olosea gloan;e oarbe" .gomotoase" o epui.a. Terminar9 la Aum9tatea dup9 amie.ii. Starling 7%i l9s9 e$hipamentul S@AT %i l g9si pe Ea$* Cra)<ord 7n biroul s9u. Re7n$epuse s9 l numeas$9 >domnul Cra)<ord?" iar el p9rea tot mai distrat %i mai distant <a;9 de to;i. C Srei o aspirin9" StarlingH o 7ntreb9 $8nd o 09.u 7n u%a biroului s9u. Cra)<ord lua mai multe medi$amente pe par$ursul .ilei. 1n plus" lua preparate naturiste B Ging*o biloba" Sa) Palmetto" St. EohnIs @orth B %i aspirin9 pentru $opii. 3e $ulegea 7ntr o anumit9 ordine din palm9 %i le 7nghi;ea d8nd $apul pe spate" $a %i $um ar <i b9ut un p9h9rel de t9rie. 1n ultimele s9pt9m8ni luase obi$eiul s9 %i aga;e pe $uierul din birou haina de la $ostum %i s9 7mbra$e un pulo0er pe $are i l 7mpletise r9posata lui so;ie" #ella. A$um ar9ta mult mai b9tr8n de$8t 7%i amintea Starling s9 <i ar9tat tat9l ei. C 2omnule Cra)<ord" o parte din $oresponden;9 7mi e des$his9. (u se pri$ep prea bine. Par$9 des<a$ pli$urile deasupra unei oale 7n $lo$ot. C Coresponden;a 7;i e supra0egheat9 de $8nd ;i a s$ris 3e$ter.

C (u <9$eau de$8t s9 0eri<i$e pa$hetele $u <luoros$opul. ( a0eam nimi$ 7mpotri09" dar $oresponden;a personal9 mi o pot $iti singur9. (imeni nu mi a su<lat o 0orb9. C (u e #iroul pentru Responsabilitate Pro<esional9 de la noi. C (u e ni$i adAun$tul 2a)g" domnule Cra)<ord" e $ine0a a<lat su<i$ient de sus $a s9 ob;in9 un mandat de inter$eptare de tip U. C 2ar pare o treab9 de amatoriH Ea t9$u su<i$ient timp pentru $a el s9 adauge= C &ai bine $9 ai obser0at ast<el" nu" StarlingH C 2a" domnule. El ;uguie bu.ele %i 7n$u0iin;9. C Am s9 m9 interese.. 1%i aranAa <la$oanele $u do$torii 7n sertarul de sus al biroului. C Am s9 0orbes$ $u Cari S$hirmer de la Eusti;ie %i o s9 l9murim treaba asta. S$hirmer era s$os pe linie moart9. #8r<ele spuneau $9 se 0a pensiona la s<8r%itul anuluiG to;i prietenii lui Cra)<ord ie%eau la pensie. C &ul;umes$" domnule. C E $ine0a promi;9tor prin $lasele de 0iitori poli;i%ti la $are predaiH Sreunul $u $are ar trebui s9 stea de 0orb9 $ei de la Re$rut9riH C 3a medi$in9 legal9 7n$9 nu %tiu B sunt timi.i 7n <a;a mea la $rimele seQuale. 2ar sunt 0reo doi tr9g9tori buni. C 2in 9%tia a0em destui. O pri0i <ugiti0. C (u m9 re<eream la tine. 3a s<8r%itul .ilei 7n $are a repetat s$ena mor;ii lui Eobn #righam" Starling se duse la morm8ntul lui din Cimitirul (a;ional Arlington. Puse m8na pe piatra <unerar9" 7n$9 .grun;uroas9 de la dalta. #rus$" sim;i pe bu.e sen.a;ia distin$t9 pe $are o a0usese $8nd s9rutase <runtea" re$e $a marmura %i $u granule de pudr9" ultima $8nd se dusese la $9p9t8iul lui %i i pusese 7n m8n9" sub u%a alb9" medalia ei de $ampioan9 la lupta $u pistolul. A$um" <run.ele $9deau 7n Arlington %i se a%terneau pe p9m8nt. Starling" $u m8na pe piatra <unerar9 a lui Eohn #righam" pri0ind he$tarele a$operite de morminte" se 7ntreb9 $8;i oameni $a el %i au pierdut 0ia;a din $au.a prostiei" egoismului %i t8rguielilor unor b9tr8ni obosi;i. Indi<erent da$9 $re.i sau nu 7n 2umne.eu" da$9 e%ti r9.boini$" Arlington e un lo$ sa$ru" iar tragedia nu e s9 mori" $i s9 mori degeaba. Sim;ea 7ntre ea %i #righam o leg9tur9 $are nu era mai pu;in puterni$9 pentru $9 nu <useser9 ni$iodat9 aman;i. 1ngenun$heat9 l8ng9 piatra lui <unerar9" 7%i aminti. El a 7ntrebat o $e0a $u bl8nde;e" %i ea a r9spuns >(u?" iar pe urm9 el a 7ntrebat o da$9 pot <i prieteni" %i 0orbea serios" iar ea a spus >2a?" %i 0orbea serios. 1ngenun$heat9 la Arlington" se g8ndi la morm8ntul tat9lui ei" de departe. (u mai <usese a$olo de $8nd absol0ise $olegiul" prima 7n $lasa ei" %i se dusese la morm8ntul lui s9 i spun9. Se 7ntreb9 da$9 sosise 0remea s9 se 7ntoar$9. Apusul soarelui printre $rengile negre ale $opa$ilor din Arlington era la <el de porto$aliu $a porto$ala pe $are o 7mp9r;ise $u tat9l ei. Sunetul $ornului 7n dep9rtare o $utremur9. Piatra de morm8nt era re$e sub m8na ei.

CAPITOLUL 48 1l putem 0edea prin aburii respira;iei= un pun$t str9lu$itor pe $erul senin al nop;ii deasupra (oilor Teritorii" deasupra lui Orion" apoi tre$8nd 7n$et din$olo de el. Ln #oeing 7N7 deplas8ndu se spre 0est" 7n<runt8nd 08ntul $e b9tea din <a;9 $u o sut9 %ai.e$i de *ilometri pe or9. 3a $lasa e$onomi$9" $u $are $9l9tores$ turi%tii eQ$ursiilor 7n $ir$uit" $ei $in$i.e$i %i doi de membri ai Old @orld /antasy" un tur prin unspre.e$e ;9ri 7n %aptespre.e$e .ile" se 7ntor$ la 2etroit %i la @indsor" 7n Canada. Spa;iul pentru umeri este de $in$i.e$i de $entimetri. Spa;iul pentru %olduri" 7ntre bra;ele s$aunului" e de $in$i.e$i de $entimetri. Cu $in$i $entimetri mai mult de$8t a0ea la dispo.i;ie un s$la0 odinioar9. Pasagerii primes$ $a hran9 resturi trans<ormate 7n send0i%uri re$i $a ghea;a" $u $arne lune$oas9 %i br8n.9 topit9" %i eQpir9 ga.ele %i eQala;iile altora 7n aerul re pro$esat e$onomi$" o 0ariant9 a prin$ipiului ad9p9rii animalelor $u eQ$remente <ermentate" introdus de negustorii de 0ite %i por$i 7n anii 1!M6. 2o$torul 3e$ter se a<l9 7n miAlo$ul $ompartimentului $lasei e$onomi$e" pe r8ndul din miAlo$" a08nd de o parte %i de alta $opii" iar la $ap9tul r8ndului" o <emeie $u un sugar 7n bra;e. 2up9 at8;ia ani petre$u;i 7n $elule de 7n$hisoare %i $9m9%i de <or;9" do$torului 3e$ter nu i pla$e spa;iul limitat. Ln Ao$ ele$troni$ a<lat 7n poala b9ie;elului de l8ng9 el $8r8ie ne$ontenit. Ca mul;i al;ii r9sp8ndi;i pe $ele mai ie<tine lo$uri" do$torul 3e$ter poart9 o insign9 galben9 a08nd desenat9 o <igur9 .8mbitoare" pe $are s$rie $u litere mari" ro%ii CA( A& TOLRS %i" la <el $a %i $eilal;i turi%ti" e 7mbr9$at 7n trening. Al lui are 7nsemnele e$hipei de ho$hei Toronto &aple 3ea<s. Pe sub haine" prins9 de $orp" se a<l9 o $antitate $onsiderabil9 de bani. 2o$torul 3e$ter s a al9turat grupului de turi%ti $u trei .ile 7n urm9" $ump9r8ndu %i lo$ul de la un agent din Paris $are se o$upa de anul9rile de ultim9 or9 7n $a. de boal9. #9rbatul $are ar <i trebuit s9 se a<le pe lo$ul o$upat de el pornise spre $as9" 7n Canada" 7ntr un si$riu" dup9 $e 7i $edase inima pe $8nd ur$a 2omul S<. Petru. 2up9 sosirea la 2etroit" do$torul 3e$ter trebuie s9 trea$9 prin 0am9 %i pe la $ontrolul pa%apoartelor. Poate <i sigur $9 o<i;erii de se$uritate %i $ei de la imigr9ri de pe toate aeroporturile importante din emis<era 0esti$9 au <ost alerta;i %i pu%i 7n tem9 7n pri0in;a lui. 2a$9 <otogra<ia lui nu se a<l9 lipit9 pe perete 7n biroul de $ontrol al pa%apoartelor" atun$i pre$is a%teapt9 $a noutate de ultim9 or9 7n <ie$are $omputer de la 0am9 %i imigr9ri. 1n a$east9 situa;ie" se g8nde%te el" s ar putea s9 se bu$ure totu%i de un noro$= <otogra<iile <olosite de autorit9;i ar putea <i $ele ale 0e$hii sale 7n<9;i%9ri. Pa%aportul <als <olosit de el pentru intrarea 7n Italia nu a0ea" 7n ;ara de origine" un dosar a<erent" $are s9 <urni.e.e 7n<9;i%area lui a$tual9. 1n Italia" Rinaldo Pa..i 7n$er$ase s9 %i <a$9 0ia;a mai u%oar9 %i s9 l mul;umeas$9 pe &ason Serger lu8nd dosarul poli;iei" in$lusi0 <otogra<ia %i negati0ul <olosite pentru erme&&o 5i &o22iomo %i permisul de mun$9 ale do$torului /ell. 2o$torul 3e$ter le g9sise 7n ser0ieta lui Pa..i %i le distrusese. Cu eQ$ep;ia $a.ului 7n $are Pa..i l ar <i <otogra<iat pe do$torul /ell 7n tain9" eQista o %ans9 real9 s9 nu se g9seas$9 ni$9ieri 7n lume o imagine a noului $hip al do$torului 3e$ter. (u este prea di<erit de 0e$hea 7n<9;i%are pu;in $olagen ad9ugat 7n Aurul nasului %i pe obraAi" alt9 $uloare a p9rului" o$helari " dar e su<i$ient de di<erit da$9 nu se atrage aten;ia asupra lui. Pentru $i$atri$ea de pe dosul m8inii" g9sise o lo;iune persistent9 %i un agent de bron.are. Se a%teapt9 $a la Aeroportul &etropolitan 2etroit" Ser0i$iul de Imigr9ri s9 i 7mpart9 pe nou sosi;i 7n dou9 $ategorii= $ei $u pa%aport ameri$an %i $ei $u pa%aport de alt9 pro0enien;9. Alesese un ora% de <rontier9 pentru $a %irul $elor $u alte pa%apoarte s9 <ie gros. A0ionul e plin de $anadieni. 2o$torul 3e$ter $rede $9 poate s9 trea$9 odat9 $u turma" at8t timp $8t turma 7l a$$ept9. A <9$ut turul $8tor0a monumente istori$e %i galerii de art9 $u a$e%ti turi%ti" $9l9tore%te 7n $loa$a a$estui a0ion 7mpreun9 $u ei" dar eQist9 ni%te limite= nu poate s9 m9n8n$e 7mpreun9 $u ei l9turile o<erite de linia aerian9. Obosi;i" $u b9%i$i la pi$ioare" s9tui de hainele %i de to0ar9%ii lor de drum" turi%tii s$urm9 7n pungile $u m8n$are %i s$ot din send0i%uri <run.ele de salat9 7nnegrite de <rig. 2o$torul 3e$ter" ne0r8nd s9 atrag9 aten;ia asupra sa" a%teapt9 p8n9 $8nd $eilal;i pasageri 7%i $onsum9 gustarea Aalni$9" a%teapt9 p8n9 merg la toalet9 %i $ei mai mul;i adorm. 3a distan;9" 7n <a;9" e proie$tat pe

e$ran un <ilm 0e$hi. El 7n$9 mai a%teapt9" $u r9bdarea unui %arpe. 38ng9 el" b9ie;elul a adormit peste Ao$ul ele$troni$. Pretutindeni 7n a0ionul p8nte$os" l9mpile de le$tur9 se sting. Atun$i %i numai atun$i" arun$8nd o pri0ire <uri%9 7n Aur" do$torul 3e$ter 7%i s$oate de sub s$aunul din <a;9 merindea a<lat9 7ntr o $utie galben9 $u ornamente $a<enii de la /au$hon" un restaurant din Paris. Este legat $u dou9 pangli$i de m9tase 7n $ulori $omplementare. 2o$torul 3e$ter s a apro0i.ionat $u pate de <ois gras $u tru<e" $e r9sp8nde%te o arom9 minunat9" %i smo$hine din Anatolia" din ale $9ror luAere t9iate 7n$9 mai pi$ura su$ dul$e. Are %i o sti$l9 mi$9 $u $onia$ul s9u pre<erat" St. Estephe. Pangli$a de m9tase $ade $u o %oapt9 slab9. 2o$torul 3e$ter e pe pun$tul de a sa0ura o smo$hin9" o ;ine 7n dreptul bu.elor" n9rile lui <ream9t9 de aroma <ru$tului" e nehot9r8t da$9 s9 bage 7n gur9 smo$hina 7ntreag9" dintr o singur9 mu%$9tur9 sa0uroas9" sau doar Aum9tate" $8nd Ao$ul ele$troni$ de l8ng9 el s$oate un bip. Apoi 7n$9 unul. /9r9 s9 7ntoar$9 delo$ $apul" do$torul as$unde smo$hina %i se uit9 la $opilul de l8ng9 el. Aroma de tru<e" <i$at %i $onia$ se ridi$9 din $utia des$his9. #9ie;elul adulme$9 aerul. O$hii lui mi$i" str9lu$itori" $a ai ro.9toarelor alune$9 lateral" spre m8n$area do$torului 3e$ter. Sorbe%te $u 0o$ea p9trun.9toare a $opiilor $are trebuie s9 $on$ure.e $u $el pu;in un <rate pentru aten;ia %i a<e$;iunea p9rin;ilor. C +ei" domnuleD +ei" domnuleD ( are de g8nd s9 se opreas$9. C 4sta i unul dintre meniurile a$elea spe$ialeH C (u. C Ri atun$i $e ai a$oloH Copilul ridi$9 <a;a" plin9 de persuasiune" spre do$torul 3e$ter. C 1mi dai s9 gustH C A% 0rea s9 ;i dau" repli$9 do$torul 3e$ter" obser08nd $9 mai Aos de $apul mare al $opilului se a<l9 un g8t sub;ire. 2ar n o s9 ;i pla$9. E <i$at. C /i$atD Gro.a0D &ama n o s9 .i$9 nimi$. &aaamaaaaD Ln $opil anormal" $9ruia 7i pla$e <i$atul %i $are ori s$8n$e%te" ori url9. /emeia $u sugarul 7n bra;e de la $ap9tul r8ndului se tre.i $u o tres9rire. C9l9torii de pe r8ndul din <a;9" $u s$aunele 7n$linate pe spate at8t de mult" 7n$8t do$torul 3e$ter le poate mirosi p9rul" se uit9 7n urm9 prin spa;iul liber dintre s$aune. C Lnii mai 0or s9 %i doarm9D C &aaamaaaa" pot s9 gust un pi$ din send0i%ul luiH Sugarul din poala mamei se tre.i %i 7n$epu s9 pl8ng9. &ama introduse un deget sub s$ute$" la spate" ie%i de a$olo <9r9 0reun re.ultat %i d9du $opilului o su.et9. C Ce 7n$er$a;i s9 i da;i" domnuleH C /i$at" doamn9" spuse do$torul 3e$ter $8t mai 7n$et $u putin;9. (u i am dat... C /i$at" pre<eratul meu" 0reau" a spus $9 pot s9 gust... Copilul lungi ultimul $u08nt 7ntr o 09i$9real9 p9trun.9toare. C 2omnule" da$9 i da;i $e0a $opilului meu" 0re;i s9 mi ar9ta;iH 7nso;itoarea de bord" $u <a;a um<lat9 7n urma a;ipelii 7ntrerupte" se opri l8ng9 lo$ul <emeiiG bebelu%ul urla 7n $ontinuare. C A0e;i 0reo problem9H S9 09 adu$ $e0aH S9 09 7n$9l.es$ un biberonH /emeia s$oase o sti$l9 pentru sugari %i o d9du 7nso;itoarei. Aprinse lumina de le$tur9 din dreptul ei %i" 7n timp $e $9uta un biberon" 7i strig9 do$torului 3e$ter= C Sre;i s9 mi ar9ta;iH 2a$9 i o<eri;i $e0a $opilului meu" 0reau s9 09d $e e. (u 09 sup9ra;i" dar are o burti$9 sensibil9. E $e0a la ordinea .ilei s9 ne l9s9m $opiii la gr9dini;9 printre str9ini. 1n a$ela%i timp" 0ino09;ia ne <a$e s9 ne ar9t9m paranoi$i 7n pri0in;a str9inilor %i s9 ne <a$em $opiii s9 se team9 de ei. 1n ast<el de 0remuri" un monstru autenti$ trebuie s9 se <ereas$9 de a%a $e0a" $hiar %i un monstru pe $are $opiii 7l las9 indi<erent" $um e do$torul 3e$ter. 1i d9du <emeii $utia sa de la /au$hon. C +ei" <rumoas9 p8ineD spuse ea" 7mpung8nd p8inea $u degetul $u $are 0eri<i$ase s$ute$ul... C 2oamn9" pute;i s o p9stra;i. C #9utura nu mi trebuie" $ontinu9 <emeia" pri0ind 7n Aur s9 0ad9 da$9 r8de $ine0a de gluma ei. (u %tiam $9 te las9 s9 ;i adu$i b9utura ta 7n a0ion. E )his*yH E permis s9 l bei 7n a0ionH Cred $9 pangli$a asta o iau eu" da$9 nu 09 trebuie. C 2omnule" nu pute;i des$hide a$east9 b9utur9 al$ooli$9 7n a0ion" .ise 7nso;itoarea de bord. O ;in eu p8n9 ateri.9m %i o pute;i re$upera la poart9.

C 2esigur. &ul;umes$ <oarte mult" r9spunse do$torul 3e$ter. 2o$torul 3e$ter poate s9 domine $eea $e se a<l9 7n Aurul lui. Poate s9 <a$9 totul s9 dispar9. Jiuitul Ao$ului ele$troni$" s<or9iturile %i r8g8iturile $elor din Aur erau un <lea$ pe l8ng9 sunetele de iad din se$torul $riminalilor 0iolen;9. S$aunul nu era mai str8mt de$8t o $9ma%9 de <or;9. A%a $um <9$use de at8tea ori 7n $elula sa" do$torul 3e$ter d9du $apul pe spate" 7n$hise o$hii %i se retrase 7n lini%tea palatului min;ii sale" un lo$ al <rumuse;ii" 7n $ea mai mare parte. Pentru a$est inter0al s$urt de timp" $ilindrul metali$ $are se 7ndrepta 0uind spre 0est" 7mpotri0a 08ntului" purt9 7n el un palat $u o mie de 7n$9peri. A%a $um l am 0i.itat pe do$torul 3e$ter 7n palatul <amiliei Capponi" la <el 0om merge %i a$um" 7mpreun9 $u el" 7n palatul min;ii sale. /oaierul este Capela (ormand9 din Palermo" se0er9" <rumoas9 %i atemporal9" singurul lu$ru $e aminte%te $9 eQist9 moarte <iind $raniul s$ulptat 7n pardoseal9. Cu eQ$ep;ia $a.urilor $8nd se gr9be%te <oarte tare s9 re$upere.e in<orma;ii din palat" do$torul 3e$ter se opre%te adesea ai$iG se opre%te %i a$um" s9 admire $apela. 2in$olo de ea" dep9rtat9 %i $ompleQ9" luminat9 7n unele lo$uri" 7ntune$oas9 7n altele" este stru$tura 0ast9 $reat9 de do$torul 3e$ter. Palatul memoriei era un sistem mne.i$ bine $unos$ut de 7n09;a;ii din 0e$himeG 7n a$este palate s au p9strat multe in<orma;ii 7n 7ntune$atul E0 &ediu" $8nd 0andalii ardeau $9r;ile. Aidoma 7n09;a;ilor dinaintea lui" do$torul 3e$ter depo.itase o $antitate imens9 de in<orma;ii 7n obie$tele din $ele o mie de 7n$9peri ale sale" dar" spre deosebire de anti$i" $on<erise %i o a doua menire palatului s9u= uneori lo$uia 7n el. A$olo %i a petre$ut ani 7ntregi" printre $ole$;iile sale des908r%ite" 7n timp $e $orpul lui st9tea legat 7ntr o $elul9 din se$torul $riminalilor 0iolen;i" urletele din Aur <9$8nd gratiile s9 0ibre.e" $a o or$hestr9 a iadului. YYY C Erau <oarte sin$eri unul $u altul. 1n pri0in;a asta" el e de.armant. Ai impresia $9 n ar !on5e&!in5e la min$iun9. C Ce n ar <a$eHD 7ntreb9 Wrendler. C Con5e&!in5e" repet9 #arney. C CO( 2ES CI( 2E" domnule Wrendler" .ise &argot Serger din be.n9. #arney $ontinu9= C 2o$torul 3e$ter 7i spunea lu$ruri nepl9$ute despre ea %i apoi altele pl9$ute. Iar ea putea s9 primeas$9 lu$rurile rele" %i pe urm9 $ele bune 7i <9$eau mai mult9 pl9$ere" %tiind $9 nu s 0orbe goale. El o $onsidera <erme$9toare %i amu.ant9. C Tu po;i s9 Aude$i $e $onsidera +annibal 3e$ter >amu.ant?H 7ntreb9 2oemling. Ri $um pro$ede.i" in<irmier #arneyH C As$ult8ndu l $um r8de" do$tore 2oemling. (e au 7n09;at la %$oala de asisten;i" la un $urs intitulat >Sinde$area %i 7n<9;i%area 7n0eselitoare?. Ori a str9nutat &argot" ori a$0ariul din spatele ei a <9$ut respe$ti0ul .gomot. C 3as o balt9" #arney. Spune ne restul. C 2a" domnule. Lneori" do$torul 3e$ter %i $u mine 0orbeam p8n9 noaptea t8r.iu" $8nd se <9$ea destul de lini%te. Sorbeam despre $ursurile pe $are le urmam %i despre alte lu$ruri. El... C Lrmai din 7nt8mplare ni%te $ursuri de psihologie prin po%t9H a0u de $omentat 2oemling. C (u" domnule" eu nu $onsider psihologia o %tiin;9. (i$i do$torul 3e$ter" ad9ug9 #arney repede" 7nainte $a aparatul respirator s9 i permit9 lui &ason s9 <ormule.e o mustrare. Pot s9 repet $eea $e mi a spus. Sedea $9 $re%teG era <erme$9toare a%a $um o <elin9 mi$9 e <erme$9toare. Ln pui de <elin9 mi$" $are 0a $re%te %i 0a de0eni <elin9 adult9. Lna $u $are nu te po;i Au$a. Are onestitatea unui pui de <elin9" spunea el. A0ea toate armele" 7n miniatur9 %i n de.0oltare" %i tot $e %tia la a$el moment era s9 se lupte $u al;i pui de <elin9. Asta 7l amu.a. /elul $um a 7n$eput totul 7ntre ei 09 0a spune $e0a. 3a 7n$eput a <ost <erme$9tor" dar n a prea b9gat o 7n seam9. Apoi" $8nd ea a ple$at" unul dintre de;inu;i i a arun$at sperm9 7n obra.. Asta l a deranAat pe do$torul 3e$ter" l a st8nAenit. A <ost singura dat9 $8nd l am 09.ut sup9rat. Ri ea a 09.ut asta %i a 7n$er$at s9 i <oloseas$9 sup9rarea 7n a0antaAul ei. Cred $9 el i a admirat 7ndr9.neala. C Care a <ost atitudinea lui <a;9 de $el9lalt de;inut B $el $are a arun$at spermaH A0eau 0reun <el de rela;ieH C (u to$mai" spuse #arney. 2o$torul 3e$ter l a u$is 7n noaptea a$eea %i at8t. C Se a<lau 7n $elule separateH 7ntreb9 2oemling. Cum a <9$ut oH C Erau la distan;9 de trei $elule" unul pe o parte" $el9lalt 0i.a0i. 1n toiul nop;ii" do$torul 3e$ter i a 0orbit un timp %i apoi i a spus s9 %i 7nghit9 limba.

C Ri ast<el" Clari$e Starling %i +annibal 3e$ter au aAuns... prieteniH 7ntreb9 &ason. C 1n $adrul unui tip de stru$tur9 o<i$ial9" r9spunse #arney. /9$eau s$himb de in<orma;ii. 2o$torul 3e$ter i a o<erit $uno%tin;e despre $riminalul 7n serie pe $are l 08na ea" iar ea i a o<erit 7n s$himb in<orma;ii personale. 2o$torul 3e$ter mi a spus $9" dup9 p9rerea lui" Starling are un $uraA 0e$in $u impruden;a" $9 d9 do0ad9 de >eQ$es de .el?. Considera $9 s ar putea apropia prea mult de mu$hia pr9pastiei da$9 ar $rede $9 misiunea i o $ere. Ri o dat9 a spus $9 >poart9 blestemul gustului?. (u %tiu $e 7nseamn9 asta. C 2o$tore 2oemling" 0rea s9 i o pun9" s o omoare" s o m9n8n$e sau $eHD 7ntreb9 &ason" epui.8nd toate posibilit9;ile pe $are putea s9 le 7ntre0ad9. C Probabil toate trei" spuse 2oemling. ( a% 0rea s9 <a$ presiuni asupra ordinii 7n $are 0rea s9 des<9%oare a$este a$te. Asta i di<i$ultatea 7n $eea $e 09 pot spune. Ori$8t de mult ar 0rea presa de sen.a;ie B %i mentalit9;ile iubitoare de sen.a;ional B s9 nuan;e.e situa;ia %i s o <a$9 s9 semene a /rumoasa %i #estia" s$opul lui $onst9 7n degradarea ei" su<erin;a ei %i moartea ei. A <ost re$epti0 <a;9 de ea de dou9 ori= $8nd a 09.ut o insultat9 de $el $are i a arun$at sperm9 7n obra. %i $8nd a <ost s<8rte$at9 7n bu$9;i de pres9" dup9 $e i a 7mpu%$at pe oamenii a$eia. El apare deghi.at 7n mentor" dar su<erin;a e $ea $are l in$it9. C8nd istoria lui +annibal 3e$ter 0a <i s$ris9" %i 0a <i" $a.ul lui 0a <i 7nregistrat $a unul de a0un$ulism 2oemling. Ca s9 l atrag9" ea trebuie s9 <ie la ananghie. O $ut9 ap9ru 7n spa;iul lat" elasti$ dintre spr8n$enele lui #arney. C Pot s9 adaug $e0a ai$i" domnule Serger" da$9 tot mi a;i $erut p9rereaH /9r9 s9 a%tepte aprobarea" #arney $ontinu9= C 1n a.il" do$torul 3e$ter a <ost re$epti0 <a;9 de ea atun$i $8nd %i a ;inut <irea" %i a %ters sperma de pe <a;9 %i %i a $ontinuat meseria. 1n s$risori 7i spune $9 e o r9.boini$9 %i sublinia.9 $9 a sal0at $opilul a$ela 7n s$himbul de <o$uri. Spune $hiar $9 el n are de g8nd s o $aute. Ln lu$ru pe $are nu 7l <a$e este s9 mint9. C 4sta e eQa$t tipul de g8ndire amatoare de sen.a;ional la $are m9 re<eream" .ise 2oemling. +annibal 3e$ter nu %tie $e i aia admira;ie sau respe$t. El nu simte $9ldur9 sau a<e$;iune. Asta e o ilu.ie romanti$9 %i demonstrea.9 $8t de peri$uloas9 poate <i o edu$a;ie sumar9. C 2omnuI do$tor 2oemling" nu m9 mai ;ine;i minte" a%a iH 7ntreb9 #arney. Eu a0eam 7n griA9 se$;ia 0iolen;ilor $8nd dumnea0oastr9 a;i 7n$er$at s9 0orbi;i $u do$torul 3e$terG mul;i oameni au 7n$er$at" dar dumnea0oastr9 a;i <ost $el $are a ple$at pl8ng8nd" din $8te mi amintes$. Pe urm9 el a s$ris o re$en.ie a $9r;ii dumnea0oastr9 7n Ameri$an Eournal o< Psy$hiatry. 2a$a re$en.ia aia 0 a <9$ut s9 pl8nge;i" nu 09 $ondamn. C AAunge" #arneyD inter0eni &ason. O$up9 te de pr8n.ul meu. C Ln autodida$t $opt pe Aum9tate B nimi$ mai r9u" $omenta 2oemling dup9 $e #arney ie%i din $amer9. C 2o$tore" nu mi ai spus $9 ai dis$utat $u 3e$ter" .ise &ason. C 1n momentul respe$ti0 era $atatoni$" n a0eai $e s9 s$o;i de la el. C Ri asta te a <9$ut s9 pl8ngiH C (u i ade09rat. C Contra.i$i spusele lui #arneyH C E indus 7n eroare 7n egal9 m9sur9 $a %i <ata. C Probabil $9 %i lui #arney 7i s<8r8ie $9l$8iele dup9 Starling" inter0eni Wrendler. &argot r8se $a pentru sine" dar su<i$ient de tare $a s o aud9 Wrendler. C 2a$9 0rei s o <a$i pe Clari$e Starling atra$ti09 pentru do$torul 3e$ter" <9 7n a%a <el 7n$8t s o 0ad9 la ananghie" $on$hise 2oemling. Su<erin;a pe $are o 0ede 7i 0a sugera su<erin;a pe $are poate s o pro0oa$e. S o 0ad9 r9nit9 7n ori$e mod simboli$ 7l 0a in$ita la <el de tare $um l ar in$ita s o 0ad9 m8ng8indu se singur9. C8nd 0ulpea aude un iepure ;ip8nd" 0ine 7n <ug9" dar nu $a s9 aAute.

CAPITOLUL 52 C (u pot s o bag 7n <a;9 pe Clari$e Starling" spuse Wrendler dup9 ple$area lui 2oemling. Pot s9 ;i spun unde e %i $e <a$e" dar nu pot $ontrola atribuirea misiunilor la /#I. Iar da$9 #iroul o s$oate pe post de momeal9" o s9 i asigure spatele" $rede m9. Wrendler 7ndrept9 un deget spre 7ntuneri$ul lui &ason $a s9 %i sublinie.e spusele. C (u te po;i ameste$a 7n a$;iunea asta. (u po;i s9 intri pe terenul lor %i s9 l inter$epte.i pe 3e$ter. Cei $are i asigur9 a$operirea ;i ar depista oamenii 7ntr o $lip9. 1n al doilea r8nd" #iroul nu 0a lua m9suri proa$ti0e de$8t da$9 el o $onta$tea.9 din nou sau da$9 eQist9 do0e.i $9 e prin apropiere B i a mai s$ris %i 7nainte %i nu s a ar9tat prin preaAm9. Ar <i ne0oie de minimum doispre.e$e oameni $a s9 i asigure prote$;ia" iar asta $ost9. Ji ar <i <ost mai simplu da$9 n ai <i s$os o pe Starling din bu$lu$ $u raidul. Sa <i $ompli$at $a dra$uI s9 ;i s$himbi ta$ti$a %i s9 7n$er$i s o pui iar la .id $u treaba aia. C Ar trebui" s ar putea" ar <i" .ise &ason" <9$8nd o treab9 buna $u & ul" date <iind $ir$umstan;ele. &argot" uit9 te 7n .iarul de &ilano" Corriere 5ella Sera" num9rul de s8mb9t9" .iua de dupa u$iderea lui Pa..iG $aut9 primul anun; de la rubri$a de de$ese. &argot ridi$9 spre lumin9 tip9ritura $u s$ris m9runt" 7nghesuit B e 7n engle.9" adresat lui A. A. Aaron. Spune a%a= Bre5#$te !elor mai a ro iate autorit#6i. 5u%manii &unt a roa e. Hanna;. Cine i +annahH C E numele iepei pe $are a a0ut o Starling $8nd era mi$9" spuse &ason. E un a0ertisment din partea lui Starling" adresat lui 3e$ter. El i a spus 7n s$risoare $um s9 l $onta$te.e. Wrendler era 7n pi$ioare. C /ir ar a mamii dra$ilorD ( a0ea de unde s9 %tie despre /loren;aD 2a$9 %tie asta" atun$i trebuie s9 %tie $9 ;i am ar9tat toate $hestiile alea. &ason o<t9 %i se 7ntreb9 da$9 Wrendler e su<i$ient de de%tept $a s9 <ie un politi$ian util. C Ea nu %tie nimi$. Eu am dat anun;ul" 7n La )a9ione %i Corriere 5ella Sera %i n International Heral5$-ribune" pentru a <i tip9rit a doua .i dup9 $e am a$;ionat 7mpotri0a lui 3e$ter. Ast<el" da$9 ratam" ar <i $re.ut $9 Starling a 7n$er$at s9 l aAute" 7n$9 am mai <i a0ut $e0a $are s9 ne lege de el" prin Starling. C (imeni n a remar$at anun;ul. C (u. Cu eQ$ep;ia lui +annibal 3e$ter" poate. Ar putea s9 0rea s9 i mul;umeas$9 C Prin po%t9" personal" $ine %tieH A$um as$ult9 m9. 1i supra0eghe.i 7n $ontinuare $oresponden;aH Wrendler 7n$u0iin;9. C AbsolutD 2a$9 i trimite $e0a" ai s9 0e.i 7naintea ei.

C As$ult9 m9 $u aten;ie" Wrendler. 2at <iind modul $um am $omandat %i pl9tit anun;ul 9sta" Clari$e Starling nu 0a putea demonstra ni$iodat9 $9 nu l a dat ea 7ns9%i" iar asta i un deli$t" 7nseamn9 s9 7n$al$i linia luminoas9. Cu asta po;i s o dobori" Wrendler. Ri %tii $9 /#I nu mai d9 o $eap9 degerat9 pe tine dup9 $e te s$oate a<ar9. Po;i aAunge hran9 la pe%ti. Ea nu 0a putea ni$i m9$ar s9 ob;in9 un permis de portarm9. (imeni 7n a<ar9 de mine n o 0a supra0eghea. Iar 3e$ter 0a %ti $9 ea e singur9. 1nainte de asta 0om 7n$er$a alt$e0a. &ason se opri $a s9 respire" apoi relu9= C 2a$9 nu merge" o s9 <a$em $um spune 2oemling %i o s o ><a$em s9 su<ere? $u anun;ul 9sta. >S9 su<ere?" dr9$ie" o po;i rupe n dou9 $u astaD P9strea.9 bu$ata $u p9s9ri$9" 9sta i s<atul meu. Cap9tul $el9lalt e prea onest" pe $ru$ea mea aoleuD n am 0rut s9 s$ap o blas<emie.

CAPITOLUL 53 Clari$e Starling alerga pe $o0orul de <run.e dintr un par$ na;ional din Sirginia a<lat la distan;9 de o or9 de $asa ei" unul dintre lo$urile ei pre<erate" ni$i urm9 de 0reun alt om 7n par$ 7n a$ea .i din miAlo$ul s9pt9m8nii" o <oarte ne$esar9 .i liber9 pentru ea. Alerga pe o pote$9 pe $are o $uno%tea bine" pe dealurile 7mp9durite din apropierea r8ului Shenandoah. Pe 08r<ul dealurilor" aerul era 7n$9l.it de soarele dimine;ii" iar 7n 09i era dintr odat9 re$e. Lneori sim;ea $9ldur9 pe <a;9 %i r9$oare la pi$ioare 7n a$ela%i timp. 1n .ilele a$elea" p9m8ntul nu era prea solid sub pi$ioarele lui Starling $8nd mergeaG p9rea mai stabil $8nd alerga. Starling alerga prin str9lu$irea .ilei senineG peti$e de lumin9 dansau printre <run.e" pote$a era b9l;at9 7n unele lo$uri" 09rgat9 7n altele de umbrele $opa$ilor 7n soarele matinal a<lat 7n$9 Aos" la ori.ont. 1n <a;a ei" trei $9prioare o luar9 la <ug9 B dou9 adulte %i un puiG p9r9sir9 pote$a dintr un singur salt $are o <9$u s9 tresar9 uimit9" $odi;ele lor albe" ridi$ate" str9lu$ind 7n penumbra d8n$ului p9durii 7n timp $e se 7ndep9rtau. 1n0eselit9" Starling <9$u %i ea un salt. (e$lintit $a o siluet9 desenat9 pe o tapiserie medie0al9" +annibal 3e$ter %edea printre <run.ele $9.ute de pe $oasta unui deal din apropierea r8ului. (u putea s9 0ad9 de$8t o sut9 $in$i.e$i de metri din lungimea pote$ii $u bino$lul lui de teren" proteAat 7mpotri0a ra.elor de lumin9 re<le$tate $u aAutorul unui para0an $on<e$;ionat din $arton. &ai 7nt8i 09.u $9prioarele pornind 7n <ug9 %i tre$8nd pe l8ng9 el spre 08r<ul dealului" iar apoi" pentru prima oar9 7n %apte ani" o 09.u pe Clari$e Starling 7n 7ntregime. &ai Aos de bino$lu" tr9s9turile <e;ei lui nu %i s$himbar9 eQpresia" dar n9rile 7i <rem9tar9G inspir9 pro<und" de par$9 ar <i putut s9 i prind9 mirosul de la distan;a a$eea. Aerul inspirat 7i aduse mirosul <run.elor us$ate $u un i. de s$or;i%oar9" al <run.elor mu$eg9ite de dedesubt %i al ghindelor 7n des$ompunere lent9" un i. de resturi din trupul unui iepure a<lat departe" mirosul pro<und" s9lbati$ al unei piei de 0e0eri;9 us$ate sub <run.e" dar nu %i mirosul lui Starling" pe $are l ar <i putut re$unoa%te oriunde. S9.u $9prioarele lu8nd o la <ug9 7n <a;a ei" le 09.u alerg8nd 7n salturi mult dup9 $e ie%ir9 din $8mpul lui 0i.ual. Ea intr9 7n ra.a 0ederii lui mai pu;in de un minut" alerg8nd $u u%urin;9" <9r9 e<ort. 1n spinare purta un ru$sa$ mi$" $u hran9 pentru o .i %i o sti$l9 $u ap9. Ra.ele de soare $are o luminau din spate 7i <9$eau $onturul ne$lar" de par$9 ar <i a0ut pielea pres9rat9 $u polen. Lrm9rind o $u bino$lul" do$torul 3e$ter prinse o re<leQie a soarelui pe supra<a;a apei $are l <9$u s9 0ad9 pete minute 7ntregi dup9 a$eea. Ea disp9ru pe $9rarea $e $obora tot mai departe" ultimul lu$ru pe $are l 09.u <iind $ea<a ei %i p9rul str8ns 7n $oad9 s9lt8nd pre$um $odi;a alb9 a unei $9prioare. 2o$torul 3e$ter r9mase nemi%$at" nu <9$u ni$i o 7n$er$are de a o urma. 1n mintea sa" imaginea ei $lar9 alerga 7n $ontinuare. Ri a0ea s9 alerge $8t timp 0oia el. Prima oar9 dup9 %apte ani $8nd o 0edea $u ade09rat" <9r9 s9 pun9 la so$oteal9 <otogra<iile din .iare sau imaginile <ugiti0e ale unui $ap 7ntr o ma%in9. Se lungi pe spate" peste <run.i%" $u m8inile sub $ap" pri0ind $um <run.ele rare ale ar;arului de deasupra lui <ream9t9 pro<ilate pe $er" un $er at8t de 7ntune$at" $9 era aproape 0iolet. Siolet" 0iolet" $ior$hinii de struguri s9lbati$i pe $are i $ulesese 0enind ai$i erau 0iole;i" boabele pline 7n$epeau s9 se usu$eG m8n$9 mai multe" .drobi $8te0a boabe 7n palm9 %i linse su$ul lor a%a $um ar <a$e o un $opil" dep9rt8nd tare degetele. Siolet. Siolete erau 0inetele din gr9din9. 1n timpul .ilei" la $abana de 08n9toare de pe $ulmi nu era ap9 $ald9" a%a $9 doi$a lui &is$ha duse $opaia de aram9 7n gr9dina de legume" $a soarele s9 7n$9l.eas$9 apa de baie a <eti;ei de doi ani. &is$ha

st9tea 7n $opaia s$lipitoare printre legume" sub soarele $ald" iar 7n Aurul ei .burau <luturi albi de 0ar.9. Apa abia da$9 i a$operea pi$ioru%ele sub;iri" dar +annibal" <ratele ei $el solemn" %i $8inele mare <ur9 pu%i $u se0eritate s o supra0eghe.e p8n9 $8nd doi$a se duse 7n $as9" s9 ia un prosop de baie. Lnii ser0itori sim;eau un <el de team9 <a;9 de +annibal 3e$terG pentru ei" era un $opil $u o a$uitate 7nsp9im8nt9toare a sim;urilor %i a min;ii" $u o pro<un.ime ne<ireas$9. 2ar doi$a b9tr8n9" $are %i $uno%tea meseria" nu se temea de el" %i ni$i &is$ha" $are %i lipea de obraAii lui palmele de $opil" des$hise" $a dou9 stele" %i r8dea. &is$ha 7ntinse bra;ele pe l8ng9 el" $9tre o 08n9t9" pe $are i pl9$ea s o pri0eas$9 la nes<8r%it 7n soare. O$hii ei nu erau $9prui" $a ai <ratelui ei +annibal" $i alba%tri" %i $8nd se uita la 08n9t9" p9reau s9 %i eQtrag9 $uloarea din plant9" s9 se 7ntune$e asemeni ei. +annibal a 7n;eles $9 a$ea $uloare e pasiunea ei. 2up9 $e mi$u;a a <ost dus9 7napoi 7n $as9 %i aAutorul bu$9tarului a 0enit" bomb9nind" s9 goleas$9 apa din $opaie" +annibal a 7ngenun$heat l8ng9 %irul de 0ineteG baloanele de s9pun din apa de baie re<le$tar9 un timp plantele" 7n 0iolet %i 0erde" apoi se sparser9 pe p9m8ntul proasp9t s9pat. El s$oase din bu.unar bri$eagul mi$ %i t9ie $oada unei 0inete" lustrui $u batista leguma 7n$9l.it9 de soare %i o duse 7n bra;e" $ald9 $a o 0ietate" 1n $amera de $opil a lui &is$ha" pun8nd o unde0a unde s o poat9 0edea. &is$ha a iubit 0ioletul 7n$his" $uloarea 0inetei $oapte" toat9 0ia;a ei. +annibal 3e$ter 7n$hise o$hii $a s9 0ad9 din nou $9prioarele s9lt8nd pe pote$9 7n <a;a lui Starling" s o 0ad9 pe ea apoi alerg8nd pe $9rare" $u silueta aurit9 de soarele $e b9tea din spate" dar $9prioara $are 0eni nu era $ea $are trebuia" era animalul mi$ %i pr9p9dit $u o s9geat9 7n<ipt9 7n trap" .b9t8ndu se 7n <unia legat9 de g8t 7n timp $e ei o du$eau spre topor" mi$u;a $9prioar9 pe $are au m8n$at o 7nainte s o m9n8n$e pe &is$ha" iar el nu mai putu r9m8ne nemi%$atG se ridi$9 de Aos" $u m8inile %i bu.ele p9tate de strugurii 0iole;i" gura $u $ol;urile $obor8te $a la o mas$9 gre$eas$9. Se uit9 dup9 Starling 7n Aosul pote$ii. Inspir9 ad8n$ pe nas %i absorbi mirosul puri<i$ator al p9durii. Pri0i <iQ lo$ul unde disp9ruse Starling. Pote$a ei p9rea s9 aib9 o nuan;9 mai des$his9 de$8t p9durea dimpreAur" $a %i $um ar <i l9sat 7n urma ei o d8r9 luminoas9. Lr$9 repede pe $ulmea dealului" iar de a$olo $obor7 pe partea $ealalt9" $9tre par$area unui $amping" unde %i l9sase $amioneta. Soia s9 ple$e din par$ 7nainte $a Starling s9 se 7ntoar$9 la ma%ina ei" a<lat9 la trei *ilometri distan;9" 7n par$area prin$ipal9 din apropierea poligonului de tragere 7n$his a$um" la terminarea se.onului. &ai erau $el pu;in $in$ispre.e$e minute 7nainte $a ea s9 se 7ntoar$9 la ma%in9. 2o$torul 3e$ter par$9 l8ng9 &ustang %i l9s9 motorul pornit. A0usese multe o$a.ii s9 i eQamine.e ma%ina 7n par$area unui maga.in alimentar din apropierea $asei ei. Permisul anual de intrare 7n a$est par$" $u redu$ere" lipit pe parbri.ul b9tr8nului automobil al lui Starling a <ost $el $are i a atras aten;ia lui +annibal 3e$ter asupra par$ului. A $ump9rat imediat h9r;i ale par$ului %i l a eQplorat pe 7ndelete. &a%ina era 7n$uiat9" aple$at9 peste $au$iu$urile mari $a %i $um ar <i dormit. &a%ina ei 7l amu.a. Era 7n a$ela%i timp <ante.ist9 %i teribil de e<i$ient9. &8nerul $romat al u%ii nu emana ni$i un miros" ni$i m9$ar de aproape. 1%i des<9$u bri$eagul %i i stre$ur9 lama pe l8ng9 u%9" deasupra 7n$uietorii. Are alarm9H 2aH (uH Cli$. (u. 2o$torul 3e$ter ur$9 7n ma%in9" 7n atmos<era 7mbibat9 de Clari$e Starling. Solanul era gros" 7n0elit 7n piele. Pe $apa$ a0ea s$ris &O&O. Se uit9 la $u08nt $u $apul dat pe spate" pre$um un papagal" iar bu.ele lui <ormar9 silabele >&O &O?. Se l9s9 pe spate" spriAinit de s$aun" $u o$hii 7n$hi%i" respir8nd atent" $u spr8n$enele ridi$ate" $a atun$i $8nd audia un $on$ert. Apoi" de par$9 ar <i a0ut 0oin;9 proprie" 08r<ul ro.iu al limbii lui ap9ru" $a un %arpe mi$" $roindu %i drum din$olo de <a;a lui. /9r9 s9 %i modi<i$e eQpresia de pe $hip ni$i o $lip9" par$9 <9r9 a <i $on%tient de propriile mi%$9ri" se aple$9 7n <a;9" g9si dup9 miros 0olanul 7mbr9$at 7n piele %i %i petre$u 7n Aurul lui limba 7n$ol9$it9" $uprin.8nd $u ea ad8n$itura l9sat9 de degete pe partea de dedesubt a 0olanului. Gust9 lo$ul lustruit de pe 0olan unde se a%e.a palma ei. Apoi se l9s9 din nou pe spate" limba i se 7ntoarse a$olo unde s9l9%luia de obi$ei" iar gura lui 7n$his9 se mi%$9 de par$9 ar <i sa0urat un 0in. Inspir9 ad8n$ %i %i ;inu respira;ia $8t timp $obor7 %i 7n$uie &ustangul lui Clari$e Starling. (u eQpir9. O p9str9 7n gur9 %i n pl9m8ni p8n9 $e $amioneta lui 0e$he ie%i din par$.

CAPITOLUL 54 1n %tiin;ele $omportamentale eQist9 aQioma potri0it $9reia 0ampirii au un <oarte puterni$ sim; al teritoriului" 7n 0reme $e $anibalii a$;ionea.9 pe supra<e;e 7ntinse. 2ar eQisten;a nomad9 nu l atr9gea delo$ pe do$torul 3e$ter. Su$$esul lui 7n e0itarea autorit9;ilor se datora 7n prin$ipal $alit9;ii identit9;ilor sale de lung9 durat9 %i griAii $u $are se o$upa de p9strarea lor" pre$um %i a$$esului <a$il la bani. &ut9rile dese %i la 7nt8mplare nu a0eau ni$i un rol.

Cu dou9 identit9;i alternati0e de mult $reate" ambele $u $redibilitate eQ$elent9" plus o a treia pentru mane0rarea 0ehi$ulelor" n a a0ut di<i$ult9;i 7n a %i $rea un $uib $on<ortabil 7n Statele Lnite 7n de$ursul primei s9pt9m8ni dup9 sosire. Alesese statul &aryland" la aproQimati0 o or9 pe %osea de 0ila lui &ason Serger %i la o distan;9 $on0enabil9 de s9lile de $on$erte %i teatrele din @ashington %i (e) -or*. (i$i una dintre a$ti0it9;ile 0i.ibile ale do$torului 3e$ter nu atr9gea aten;ia %i <ie$are din identit9;ile sale prin$ipale ar <i a0ut %anse mari de a tre$e $u bine printr o 0eri<i$are de rutin9. 2up9 un drum la una dintre $utiile sale de 0alori din &iami" 7n$hine de la un politi$ian neam; o $as9 i.olat9" atr9g9toare" pe ;9rmul gol<ului Chesapea*e" pentru un an. Cu aAutorul unui sistem de redire$;ionare a apelurilor tele<oni$e de pe dou9 tele<oane $u sonerii di<erite dintr un apartament ie<tin din Philadelphia" putea s9 ob;in9 re<erin;e <a0orabile ori de $8te ori a0ea ne0oie" <9r9 s9 %i p9r9seas$9 noul $9min $on<ortabil. Pl9tind totdeauna 7n numerar" ob;inu rapid de la spe$ulan;i bilete de $ea mai bun9 $alitate la <ilarmoni$9 %i la a$ele spe$ta$ole de balet %i oper9 $are l interesau. Printre $ara$teristi$ile de.irabile ale noului s9u $9min se num9ra un garaA dublu $u dimensiuni generoase" $u atelierul a<erent %i $u u%i .dra0ene. A$olo" do$torul 3e$ter 7%i ;inea $ele dou9 auto0ehi$ule" o $amionet9 Che0rolet de %ase ani" $u o ram9 metali$9 deasupra p9r;ii posterioare %i o menghin9" pe $are le $ump9rase de la un instalator %i de la un .ugra0" %i un Eaguar sedan $u suprapresiune" ob;inut prin leasing de la o <irm9 din 2ela)are. Camioneta 7i o<erea posibilitatea s9 apar9 alt<el 7n <ie$are .i. Printre e$hipamentele pe $are le putea pune 7n spate sau pe rama metali$9 se num9rau o s$ar9 de .ugra0" ;e0i de plasti$" un gr9tar pentru <ripturi 7n aer liber %i o butelie $u butan. A08nd aranAamentele domesti$e bine puse la pun$t" se des<at9 $u o s9pt9m8n9 de mu.i$9 %i 0i.ite 7n mu.ee la (e) -or* %i trimise $ataloagele $elor mai interesante eQpo.i;ii de arte plasti$e 09rului s9u" marele pi$tor #althus" $are tr9ia 7n /ran;a. 3a Sotheby" 7n (e) -or*" a$hi.i;iona dou9 instrumente mu.i$ale eQ$elente" ambele <iind rarit9;i. Primul era un $la0e$in <lamand de la s<8r%itul se$olului al ZSIII lea" aproape identi$ $u $el a<lat la mu.eul Smithsonian" dat8nd din 17NM" $u un registru superior suplimentar pentru operele lui #a$hG instrumentul era un su$$esor demn al 2ravi!embalo ului pe $are l a0usese 7n /loren;a. Cealalt9 a$hi.i;ie era unul dintre primele instrumente ele$troni$e in0entate" un t;eremin $onstruit de 7nsu%i pro<esorul Theremin 7n anul 1!U6. Instrumentul 7l <as$ina de mult pe do$torul 3e$ter. 1n $opil9rie $onstruise unul. 3a Theremin se $8nt9 $u mi%$9ri ale m8inilor 7ntr un $8mp ele$troni$G mi%$9rile dau 0ia;9 0o$ii instrumentului. A$um era instalat pe deplin %i putea s9 se distre.e... 2up9 diminea;a petre$ut9 7n p9dure" do$torul 3e$ter se 7ndrept9 spre $as9" spre re<ugiul s9u pl9$ut de pe ;9rmul din &aryland. Imaginea lui Clari$e Starling alerg8nd pe <run.ele $9.ute de pe $9rarea din p9dure era a$um bine imprimat9 7n palatul memoriei din mintea sa. Este o surs9 de pl9$ere pentru el" la $are poate aAunge 7n mai pu;in de o se$und9" ple$8nd din <oaier. O 0ede pe Starling alerg8ndG $alitatea memoriei sale 0i.uale este at8t de bun9" 7n$8t poate s9 $er$ete.e s$ena $a s9 g9seas$9 detalii noi" poate s9 aud9 $9prioarele mari" s9n9toase bo$9nind pe l8ng9 el" 7n susul dealuluiG 0ede pielea 7nt9rit9 de pe 7n$heieturile pi$ioarelor lor" un s$aiete pe blana de pe p8nte$ul $elei mai apropiate. A depo.itat a$east9 amintire 7ntr o 7n$9pere 7nsorit9 a palatului" $8t mai departe $u putin;9 de mi$u;a $9prioar9 r9nit9... A$as9" u%a garaAului $oboar9 $u un huruit dis$ret 7n spatele $amionetei sale. C8nd u%a se ridi$9 din nou la amia.9" din garaA iese Eaguarul negru" la 0olan <iind do$torul 7n haine de ora%. 2o$torului 3e$ter 7i pl9$ea <oarte mult s9 ias9 la $ump9r9turi. Se duse dire$t la +amma$her S$hlemmer" <urni.or de $ele mai <ine arti$ole de menaA %i sport" a$$esorii %i e$hipamente $ulinare. Alese pe 7ndelete. A<lat 7n a$eea%i dispo.i;ie din p9dure" s$oase din bu.unar o rulet9 %i 0eri<i$9 dimensiunile a trei $o%uri de pi$ni$" toate trei din 7mpletitur9 de nuiele l9$uite" $u m8nere din piele %i garnituri solide din alam9. 1n $ele din urm9 se opri asupra $o%ului de m9rime medie" 7ntru$8t nu a0ea ne0oie s9 7n$ap9 7n el de$8t ta$8muri pentru o singur9 persoan9. Cu<9rul de nuiele $on;inea un termos" pahare re.istente" <ar<urii robuste %i ta$8muri din o;el. Cu<erele pentru pi$ni$ se li0rau doar 7mpreun9 $u a$$esoriileG erai obligat s9 le $umperi 2up9 opriri su$$esi0e la Ti<<any %i Christo<le" do$torul reu%i s9 7nlo$uias$9 <ar<uriile greoaie de pi$ni$ $u altele din por;elan <ran;u.es$" $u unul dintre a$ele modele !;a&&e a08nd desenate <run.e %i p9s9ri. 3a Christo<le ob;inu un set de ta$8muri din argint din se$olul al ZlZ lea" pre<erate de el" $u model Cardinal" emblema manu<a$turierului imprimat9 pe $9u%ul lingurilor %i $ea a Parisului" $u $oada de %oare$e" pe dosul

m8nerelor. /ur$uli;ele erau $urbate mult" $u spa;ii largi 7ntre din;i" iar $u;itele a0eau $entrul de greutate a%e.at pl9$ut 7n $9u%ul palmei. Jinute 7n m8n9" ta$8murile d9deau a$eea%i sen.a;ie $a un bun pistol de duel. C8nd aAunse la pahare" do$torul st9tu 7n $ump9n9 7n pri0in;a m9rimii paharelor sale de aperiti0e %i alese un ballon $ilindri$ pentru $onia$" dar 7n pri0in;a paharelor de 0in nu era ni$i o 7ndoial9. 2o$torul alese pahare Riedel" de dou9 m9rimi" $u des$hiderea destul de larg9 $a s9 o<ere spa;iu pentru nas. 3a Christo<le mai g9si <e;e de mas9 din in $rem %i ni%te %er0ete din damas$ minunate" $u un mi$ tranda<ir din damas$" $a o pi$9tur9 de s8nge" brodat 7n $ol;. 2o$torul 3e$ter g9si suprapunerea de damas$ nostim9 %i $ump9r9 %ase %er0ete" a%a 7n$8t s9 nu r9m8n9 ni$iodat9 <9r9 o re.er09" $8nd le 0a da la sp9lat. &ai $ump9r9 dou9 ar.9toare portabile $u ga." de <elul $elor <olosite 7n restaurante pentru g9titul l8ng9 masa $lientului" o tigaie minunat9 din $upru pentru &aute %i o alta" tot din $upru" o 8oit$tout pentru prepararea sosurilor" ambele <9$ute pentru 2ehillerin din Paris" %i dou9 teluri. (u reu%i delo$ s9 g9seas$9 $u;ite din o;el $arboni$" pe $are le pre<era de departe $elor din o;el inoQidabil" %i ni$i 0reunul dintre $u;itele spe$iale pe $are <usese obligat s9 le lase 7n Italia. Lltima sa oprire <u la o <irm9 de e$hipamente medi$ale a<lat9 nu departe de &er$y General +ospital" unde <9$u o a<a$ere $ump9r8nd un <ier9str9u Stry*er de autopsie aproape nou nou;" $are 7n$9pea per<e$t 7n $o%ul s9u de pi$ni$ pe lo$ul termosului" <ier9str9ul mai era 7n$9 7n garan;ie %i era li0rat $u lame uni0ersale %i $raniene" plus o $heie $ranian9" $eea $e i $ompleta aproape per<e$t noua batterie 5e !ui&ine. L%ile glisante ale do$torului 3e$ter sunt des$hise $9tre aerul proasp9t al serii. Gol<ul doarme" smoal9 %i lumin9" sub lun9 %i sub umbrele mi%$9toare ale norilor. 2o$torul %i a pus 0in 7ntr unul din paharele noi de $ristal %i l a a%e.at pe un s<e%ni$" l8ng9 $la0e$in. #u$hetul 0inului se $ombin9 $u aerul s9rat" iar do$torul 3e$ter se poate bu$ura de el <9r9 a <i ne0oit s9 %i ia m8inile de pe $lape. 2e a lungul timpului a a0ut mai multe tipuri de instrumente $u $lape din $ele timpurii. 2ar pre<er9 sunetul %i sen.a;ia dat9 de $la0e$inG pentru $9 nu e posibil s9 $ontrole.i 0olumul $or.ilor" mu.i$a sose%te $a %i eQperien;ele" brus$9 %i deplin9. 2o$torul 3e$ter pri0e%te instrumentul" 7n$hi.8nd %i des$hi.8nd palmele. Abordea.9 $la0e$inul proasp9t a$hi.i;ionat a%a $um ar aborda un str9in atra$ti0 printr o remar$9 interesant9" dar u%oar9 B $8nt9 o melodie $ompus9 de +enri$ al SIII lea" *reen *roD& t;e Holl>. 1n$uraAat" 7n$ear$9 Sonata 7n si bemol maAor de &o.art. El %i $la0e$inul 7n$9 nu se $unos$ <oarte bine" dar <elul 7n $are r9spunde degetelor lui 7i spune $9 n s$urt timp 0or <a$e $orp $omun. S8ntul se 7nte;e%te %i <la$9ra lum8n9rii p8lp8ie" dar o$hii do$torului 3e$ter sunt 7n$hi%i. #alona%e de spum9 .boar9 de pe palmele 7n <orm9 de stea ale lui &is$ha $8nd ea 7%i <lutur9 m8nu;ele 7n adierea de deasupra $opaiiG 7n timp $e el 7n$epe a treia parte a sonatei" plutind u%oar9 prin p9dure" Clari$e Starling alearg9" alearg9" <run.ele <o%nes$ sub pi$ioarele ei" <o%netul 08ntului sus" prin $oroanele $opa$ilor" iar $9prioarele pornes$ la <ug9 7n <a;a ei" un pui %i dou9 adulte" s9lt8nd pe $9rare $a tres9ririle inimii. P9m8ntul se r9$e%te brus$ %i b9rba;ii .dren;9ro%i m8n9 $9prioara mi$9 a<ar9 din p9dure" $u s9geata 7n<ipt9 in ea" $9prioara se .bate s9 s$ape de <r8nghia r9su$it9 7n Aurul g8tului" o m8n9 $a s9 nu trebuias$9 s o du$9 pe sus p8n9 la topor" iar mu.i$a se opre%te 7n aer 7n <a;a .9pe.ii 7ns8ngerate" m8inile do$torului 3e$ter se 7n$le%tea.9 pe marginile s$aunului de la pian. Respir9 ad8n$ o dat9" 7n$9 o dat9" apoi se sile%te s9 mai $8nte $8te0a note" $are r9sun9 spart 7n t9$ere. Au.im de pe bu.ele lui un ;ip9t sub;ire" tot mai puterni$" $are se opre%te la <el de brus$ $a %i mu.i$a. R9m8ne 0reme 7ndelungat9 $u $apul aple$at deasupra $lapelor. Se ridi$9 <9r9 .gomot %i iese din $amer9. (u e posibil s9 ;i dai seama unde se a<l9 7n $asa $u<undat9 7n be.n9. S8ntul prinde puteri deasupra gol<ului Chesapea*e" <a$e <l9$9rile lum8n9rilor s9 tremure p8n9 $8nd se sting" $8nt9 printre $oardele $la0e$inului 7n 7ntuneri$ B a$um o melodie aleatoare" a$um un ;ip9t sub;ire din tre$ut.

CAPITOLUL 55 Am<iteatrul &emorial de R9.boi g9.duie%te EQpo.i;ia regional9 de arme albe %i de <o$ a Atlanti$ului de &iAlo$. &etri p9tra;i de mese" un $8mp de arme de <o$" maAoritatea pistoale %i pu%ti de asalt. /as$i$ulele laser ro%ii p8lp8ie pe pla<on. Pu;ini amatori de 0ia;9 7n aer liber autenti$i 0in la eQpo.i;iile de arme $hestiune de gust. Armele sunt negre a$um" iar eQpo.i;iile de arme sunt mohor8te" teme" la <el de lipsite de bu$urie $a %i peisaAele interioare ale multora dintre 0i.itatori. Lita;i 09 la mul;imea asta= .dren;9roas9" $u pri0iri pie.i%e" primiti09. Ast<el de oameni sunt prin$ipala primeAdie $are amenin;9 dreptul ori$9rui $et9;ean de a de;ine o arm9 de <o$. Armele pe $are le pre<er9 sunt arme de ata$ proie$tate pentru produ$;ia de serie" lu$rate ie<tin $u matri;e" pentru a <urni.a putere de <o$ mare armatelor neinstruite" ignorante. Printre bur;ile um<late de bere %i $arna;ia <las$9" alb p9stoas9 a pistolarilor de interior tre$u +annibal 3e$ter" $u suple;ea sa imperial9. Armele de <o$ nu l interesau. Se 7ndrept9 dire$t spre standul $elui mai mare $omer$iant de $u;ite din eQpo.i;ie. Pe $omer$iant 7l $heam9 #u$* %i $8nt9re%te o sut9 trei.e$i de *ilograme. #u$* are o mul;ime de s9bii <ante.iste %i $opii dupa obie$te medie0ale %i barbare" dar are totodat9 %i $ele mai bune $u;ite %i boQuri" iar do$torul 3e$ter identi<i$9 repede maAoritatea arti$olelor de pe lista sa" lu$ruri pe $are trebuise s9 le lase 7n Italia C Cu $e 09 pot <i de <olosH #u$* are obraAi prieteno%i %i gur9 prietenoas9" %i o$hi r9ut9$io%i. C A% 0rea +arpia a$eea" te rog" %i un Spyder$o drept" .im;at" $u lam9 de .e$e $entimetri" %i $u;itul a$ela de Aupuit din spate. #u$* adun9 obie$tele $erute. C A% 0rea %i <ier9str9ul a$ela bun pentru 08nat. (u" nu a$ela" $el bun. Arat9 mi pu;in boQul a$ela din piele" te rog" $el negru... 2o$torul 3e$ter studie ar$ul m8nerului. C 1l iau. C Alt$e0aH C 2a" a% 0rea un Spyder$o Ci0ilian. (u l 09d. C (u s prea mul;i $ei $are %tiu de a%a $e0a. (u ;in ni$iodat9 mai mult de unul. C (u 0reau de$8t unul.

C Pre;ul e dou9 sute dou9.e$i de dolari" dar 0i l las la o sut9 nou9.e$i" $u tot $u tea$9. C #un. Ai $u;ite de bu$9t9rie din o;el $arboni$H #u$* 7%i $l9tin9 ;easta masi09. C Sa trebui s9 g9si;i din $ele 0e$hi" la tal$io$. Eu de a$olo mi am $ump9rat. Po;i s9 le as$u;i $u dosul unui ibri$ de $a<ea. C /9 mi un pa$het. &9 7ntor$ 7n $8te0a minute. 3ui #u$* nu i s a spus prea des s9 <a$9 un pa$hetG 7l <9$u $u spr8n$enele ridi$ate. 1n mod tipi$" a$east9 eQpo.i;ie de arme nu era $8tu%i de pu;in eQpo.i;ie" $i un ba.ar. Pe standuri se g9seau reli$0e pr9<uite din al 2oilea R9.boi &ondial" $are 7n$epeau s9 par9 str90e$hi. Puteai s9 $umperi pu%ti & 1" m9%ti de ga.e $u 0i.orul $r9pat" plo%ti pentru ap9. &ai erau obi%nuitele standuri $u obie$te na.iste. Puteai s9 $umperi $hiar %i o $anistr9 $u ga. Vy*lon # autenti$" da$9 era pe gustul t9u. (u g9seai aproape nimi$ din r9.boaiele din Coreea sau Sietnam %i absolut nimi$ din r9.boiul din Gol<. &ul;i $ump9r9tori purtau haine de $amu<laA" de par$9 se 7ntorseser9 doar pentru s$urt timp de pe <ront" $a s9 parti$ipe la eQpo.i;ia de arme. EQista %i 7mbr9$9minte de $amu<laA de 08n.are" in$lusi0 un $ostum $omplet pentru $amu<larea total9 a unui tr9g9tor de elit9 sau 08n9tor $u ar$ul B una dintre se$;iunile prin$ipale ale eQpo.i;iei $on;inea e$hipament pentru 08n9toarea $u ar$ul. 2o$torul 3e$ter eQamina a$est $ostum $8nd de0eni $on%tient de pre.en;a unor oameni 7n uni<orm9 aproape de el. 3u9 7n m8n9 o m9nu%9 de tir $u ar$ul. 1ntor$8ndu se $a s9 0ad9 7n lumin9 mar$aAul <abri$antului" obser09 $9 $ei doi oameni 7n uni<orm9 de l8ng9 el erau de la 2epartamentul de S8n9toare %i Pes$uit Sporti0 din Sirginia" $are a0ea un stand la eQpo.i;ie. C 2onnie #arber" .ise $el mai 08rstni$ dintre pa.ni$i ar9t8nd $u $apul. 2a$9 l adu$i 0reodat9 la tribunal" d9 mi de %tire. &i ar pl9$ea la nebunie s9 s$ot Aigodia asta din p9duri pentru totdeaunaD Pri0eau un b9rbat de trei.e$i %i $e0a de ani" a<lat 7n $el9lalt $ap9t al se$;iunii dedi$ate tirului $u ar$ul. Se a<la $u <a;a la ei %i urm9rea e$ranul. 2onnie #arber purta haine de $amu<laAG 7%i legase blu.a la br8u. Tri$oul *a*i <9r9 m8ne$i 7i s$otea la i0eal9 tatuaAele. Pe $ap a0ea o %ap$9 $u $o.oro$ul la spate. 2o$torul 3e$ter se dep9rta 7n$et de pa.ni$i" pri0ind pe traseu di<erite obie$te. Se opri la un stand $u pistoale laser $e0a mai departe %i" printr o perdea de to$uri de arm9" pri0i e$ranul $are i $aptase lui 2onnie #arber aten;ia. Era un <ilm despre 08n9toarea de $erbi $u ar$ul. Cine0a a<lat din$olo de ra.a aparatului de <ilmat h9ituia un $erb pe l8ng9 un gard din p9dure" 7n timp $e 08n9torul 7%i s$otea ar$ul. S8n9torul purta un mi$ro<on. Respira;ia i se a$$elera. Ropti 7n mi$ro<on= Mai bine 5e at3t nu &e oateG Cerbul <9$u un salt $8nd 7l lo0i s9geata %i se i.bi 7n gard de dou9 ori 7nainte s9 sar9 peste el %i s9 <ug9. Lrm9rind <ilmul" 2onnie #arber tres9ri %i morm9i 7n momentul $8nd s9geata ple$9 din ar$. Opri $aseta %i o derula p8n9 la a$ea se$0en;9 de mai multe ori" p8n9 $8nd 08n.9torul de la stand 7i spuse $e0a. C 2u te 7n08rtindu te" t8mpituleD .ise 2onnie #arber. (u $ump9r nimi$ de la tine. 2e la urm9torul stand $ump9r9 $8te0a s9ge;i galbene $u 08r<ul mare %i o lam9 trans0ersal9 7n 08r<. Al9turi eQista o urn9 de tombol9G odat9 $u $ump9r9turile sale" 2onnie #arber primi un talon de $on$urs. Premiul $onsta 7ntr un permis de 08n9toare de $erbi pentru dou9 .ile. 2onnie #arber $omplet9 talonul %i l introduse 7n urn9" p9str9 piQul 08n.9torului %i disp9ru $u pa$hetul s9u lunguie; 7n mul;imea de tineri 7n haine de $amu<laA. A%a $um o$hii broa%telor surprind ori$e mi%$are" o$hii 08n.9torului obser0au ori$e oprire 7n %irul de tre$9tori. #9rbatul $are se a<la a$um 7n <a;a lui era $u des908r%ire nemi%$at. C Asta e $ea mai bun9 arbalet9 pe $are o aiH 7l 7ntreb9 do$torul 3e$ter. C (u. S8n.9torul s$oase o hus9 de sub teAghea. C Asta i $ea mai bun9. 1mi pla$ mai mult $ele $urbe de$8t $ele din dou9 bu$9;i" da$9 e s9 le du$i 7n spinare. Are un 0in$i pe $are l po;i aAusta $u o borma%in9 ele$tri$9 sau manual. Rtii $9 n ai 0oie s9 08ne.i $erbi $u arbaleta 7n Sirginia de$8t da$9 e%ti handi$apatH C /ratele meu %i a pierdut un bra; %i arde de ner9bdare s9 omoare $e0a $u $el9lalt" spuse do$torul 3e$ter. C Aha" m am prins. 1n $in$i minute" do$torul $ump9r9 o arbalet9 eQ$elent9 %i dou9 du.ini de s9ge;i groase" s$urte. C /9 mi un pa$het" $eru el.

C Completea.9 talonul 9sta %i te po;i alege $u o 08n9toare de $erbi. 2ou9 .ile. 2o$torul 3e$ter $omplet9 talonul %i l l9s9 s9 $ad9 7n urn9. 2e 7ndat9 $e 08n.9torul aborda alt $lient" do$torul se 7ntoarse la el. C /ir ar s9 <ieD Am uitat s9 mi tre$ num9rul de tele<on pe talonul de $on$urs. Pot s9 l s$otH C 2esigur. 2o$torul 3e$ter s$oase $apa$ul urnei %i lu9 primele dou9 taloane de deasupra. Ad9ug9 in<orma;ia <als9 pe al s9u %i apoi pri0i lung $el9lalt talon" $lipind o dat9" $a dia<ragma unui aparat de <otogra<iat.

CAPITOLUL 56 Sala de sport de la &us*rat /arm a0ea un aer modernist" 7n negru %i $rom" $u setul (autilus $omplet de aparate" greut9;i %i e$hipament pentru gimnasti$9 aerobi$9" plus un bar $u b9uturi r9$oritoare. #arney 7%i terminase antrenamentul %i se relaQa pe o bi$i$let9 $8nd 7%i d9du seama $9 nu e singur 7n sal9. &argot Serger 7%i de.br9$a treningul 7ntr un $ol;. Purta $olan;i s$ur;i %i un tri$ou peste o bustier9. 1%i puse pe deasupra o $entur9 pentru ridi$area greut9;ilor. #arney au.i $lin$hetul greut9;ilor. 1i au.i respira;ia 7n timp $e ea <9$ea eQer$i;iile de 7n$9l.ire. C8nd ea 0eni l8ng9 el" 7ntre eQer$i;ii" #arney pedala $u bi$i$leta reglat9 la re.isten;9 .ero %i %i %tergea p9rul. &argot 7%i pri0i propriile bra;e" se uit9 %i la ale lui. (u era prea mare di<eren;9. C C8t po;i s9 ridi$i din po.i;ie ori.ontal9H C (u %tiu. C #a $red $9 %tii. C Poate o sut9 $in$i.e$i" $am a%a $e0a. C O sut9 $in$i.e$iHD (u prea $red" <l9$9uleD (u $red $9 po;i s9 ridi$i o sut9 $in$i.e$i. C Poate ai dreptate. C Am o sut9 de dolari $are .i$ $9 nu po;i s9 ridi$i o sut9 $in$i.e$i din po.i;ie ori.ontal9. C Contra a $eH C Contra o sut9 de dolari" $e ;i 7n$hipuiH Ri am s9 stau $u o$hii pe tineD #arney se uit9 la ea" $u <runtea 7n$re;it9. C #ine. 1n$9r$ar9 greut9;ile. &argot le num9r9 pe $ele de la $ap9tul barei unde le a%e.ase #arney" $a %i $um el ar <i inten;ionat s9 tri%e.e. El" 7n repli$9" le num9r9 $u o griA9 studiat9 pe $ele de la $ap9tul barei lui &argot. Se 7ntinse pe ban$het9G &argot st9tea la $apul lui" deasupra lui" 7n $olan;ii ei s$ur;i. 1n$heietura $oapselor ei era bombat9 $a o ram9 baro$9 a$olo unde se 7nt8lnea $u abdomenul" iar trun$hiul ei masi0 p9rea s9 se 7nal;e p8n9 la pla<on. #arney 7%i potri0i trupul pe ban$het9. Pi$ioarele lui &argot miroseau a tin$tur9 r9$oroas9. &8inile ei" $u unghiile date $u oA9 $orai" se odihneau pe bar9 B m8ini <oarte puterni$e %i totu%i <oarte <rumoase. C GataH C 2a. 1mpinse haltera 7n sus" spre <a;a aple$at9 asupra lui. Ispra0a nu i $eru prea mult e<ortG #arney a%e.9 haltera 7napoi pe suportul ei" sub o$hii lui &argot. A$easta s$oase banii din sa$ul de sport. C &ul;umes$. C /a$ mai multe genu<leQiuni de$8t tine" se re.um9 &argot s9 spun9. C Rtiu. C 2e unde %tiiH C Eu urine. st8nd 7n pi$ioare. G8tul ei puterni$ se 7nro%i. C Ri eu. C Pe o sut9 de dolariH YYY C Preg9te%te mi un 7nt9ritor" $eru &argot. Pe bar era un 0as $u <ru$te. C8t9 0reme #arney prepara su$urile 7n miQer" &argot lu9 dou9 nu$i %i le sparse 7n pumn. C Po;i s9 spargi o singur9 nu$9" <9r9 s9 ai l8ng9 $e s o 7mpingiH 7ntreb9 #arney. Apoi sparse dou9 ou9 pe bu.a miQerului %i le d9du drumul 7n9untru. C 2ar tuH repli$9 &argot %i i 7ntinse o nu$9. (u$a st9tea 7n palma des$his9 a lui #arney. C (u %tiu. El eliber9 spa;iul de pe partea de bar din dreptul lui %i o porto$al9 se rostogoli pe partea lui &argot.

C Ei" s$u.9 m9D Ea lu9 porto$ala de Aos %i o puse la lo$. Pumnul mare al lui #arney se 7n$le%ta. O$hii lui &argot se plimbau de la pumn la <a;a luiG g8tul lui se 7n$orda de e<ort %i $hipul i se 7nro%i. 1n$epu s9 tremureG din pumnul lui se au.i un .gomot slab. Pe <a;a lui &argot se .ugr90i uluireaG el 7%i duse pumnul tremur9tor deasupra miQerului %i sunetul de spart de0eni mai puterni$. G9lbenu%ul %i albu%ul unui ou se prelinser9 7n miQer. #arney porni aparatul %i %i linse degetele. &argot r8dea" desi n ar <i 0rut. #arney puse b9uturile 7nt9ritoare 7n pahare. S9.u;i din partea $ealalt9 a 7n$9perii" $ei doi puteai <i lupt9tori sau haltero<ili din $ategorii de greutate di<erite. C Sim;i $9 trebuie s9 <a$i tot $e <a$ b9rba;iiH 7ntreb9 el. C (u %i unele t8mpenii. C Srei s9 7n$er$i prietenia 7ntre b9rba;iH V8mbetul lui &argot disp9ru. C (u 7n$er$a s9 <a$i glume por$oase $u mine" #arneyD El 7%i $l9tin9 ;easta mare. C Pune m9 la 7n$er$areD

CAPITOLUL 57 1n $asa lui +annibal" <ragmentele de in<orma;ii se 7nmul;eau pe m9sur9 $e Clari$e Starling 7%i $roia drum" .i dup9 .i" pe $oridoarele gusturilor do$torului 3e$ter. Ra$hel 2u#erry era $e0a mai 7n 08rst9 de$8t do$torul 3e$ter pe 0remea $8nd patrona a$ti0 Or$hestra Sim<oni$9 din #altimore. Era <oarte <rumoas9" obser09 Starling din <otogra<iile 0remii publi$ate 7n Sogue. Asta se 7nt8mpla 7n urm9 $u doi so;i boga;i. A$um era so;ia lui /ran. Rosen$ran." $omer$iant de teQtile. Se$retara ei 7i <9$u lui Starling leg9tura tele<oni$9.

C A$um nu <a$ de$8t s9 trimit bani pentru or$hestr9" draga mea. Suntem ple$a;i prea mult timp $a s9 m9 mai impli$ a$ti0" 7i spuse lui Starling doamna Rosen$ran." n9s$ut9 2u#erry. 2a$9 e 0orba despre $e0a legat de impo.ite" pot s9 ;i dau num9rul de tele<on al $ontabililor no%tri. C 2oamn9 Rosen$ran." pe timpul $8nd a$ti0a;i 7n $omitetul /ilarmoni$ii %i 7n $el al R$olii @esto0er" l a;i $unos$ut pe do$torul +annibal 3e$ter. O t9$ere $onsiderabil de lung9. C 2oamn9 Rosen$ran.H C Cred $9 ar <i mai bine s9 mi note. num9rul dumitale de tele<on %i s9 te sun eu prin $entrala /#I. C 2esigur. Ce0a mai t8r.iu" reluar9 $on0orbirea. C 2a" l am $unos$ut pe +annibal 3e$ter din $er$urile so$iale" $u ani 7n urm9" iar presa %i a instalat tab9ra pe pragul meu 7n$9 de atun$i. Era un b9rbat eQtraordinar de <erme$9tor" absolut uni$. Genul $are <a$e o <at9 s9 ame;eas$9" da$9 7n;elegi la $e m9 re<er. &i au trebuit mul;i ani $a s9 $red $9 %i $ealalt9 latur9 a lui e la <el de real9. C S a <9$ut 0reodat9 $adouri" doamn9 Rosen$ran.H C 2e obi$ei primeam o <eli$itare de .iua mea" $hiar %i dup9 $e a <ost 7n$his. Lneori un $adou" 7nainte s9 <ie 7n$his. /a$e $ele mai des908r%ite $adouriD C Tot do$torul 3e$ter a dat <aimosul dineu ani0ersar 7n $instea dumnea0oastr9. 3a $are anul de produ$;ie a 0inurilor $oin$idea $u $el al na%terii dumnea0oastr9. C 2a" spuse ea. Su..y a numit o $ea mai remar$abil9 petre$ere de la #alul Bla!" an5 :;ite al lui Capote 7n$oa$e. C 2oamn9 Rosen$ran." da$9 a0e;i 0reo 0este de la el" 0re;i s9 suna;i la num9rul de la /#I pe $are 0i l 0oi spuneH Ri mai 0reau s9 09 7ntreb $e0a" da$9 mi permite;i= a0e;i 0reo ani0ersare spe$ial9 $u do$torul 3e$terH Ri" doamn9 Rosen$ran." trebuie s9 09 7ntreb $are este data na%terii dumnea0oastr9. O r9$eal9 sesi.abil9 7n 0o$ea <emeii. C Credeam $9 a$east9 in<orma;ie o pute;i ob;ine <oarte simplu. C 2a" doamn9" dar eQist9 ni%te ne$on$ordan;e 7ntre data din registrul de asigur9ri so$iale" $ea de pe $erti<i$atul de na%tere %i $ea de pe permisul de $ondu$ere. 2e <apt" pe <ie$are este alt9 dat9. 1mi $er s$u.e" dar urm9rim $omen.ile spe$iale de arti$ole de luQ 7n <un$;ie de data na%terii persoanelor $unos$ute de do$torul 3e$ter. C Persoanele $unos$ute... A$um sunt o persoan9 $unos$ut9" $e termen 7ngro.itorD 2oamna Rosen$ran. $hi$oti. /9$ea parte din genera;ia $o$teilurilor %i a ;ig9rilor" iar 0o$ea ei era pro<und9. C C8;i ani ai" agent StarlingH C Trei.e$i %i doi" doamn9 Rosen$ran.. 1mplines$ trei.e$i %i trei 7nainte de Cr9$iun. C Sreau s9 ;i spun" $u $ele mai bune inten;ii" $9 sper s9 ai parte de $8te0a >persoane $unos$ute? 7n 0ia;a dumitale. Te aAut9 <oarte mult s9 ;i omori timpul. C 2a" doamn9. Ri data na%terii dumnea0oastr9H 2oamna Rosen$ran. 7i o<eri 7n $ele din urm9 in<orma;ia $ore$t9" $ara$teri.8nd o drept >data $unos$ut9 de do$torul 3e$ter?. C 2a$9 mi permite;i s9 09 7ntreb" doamn9" 7n;eleg moti0ul de a 09 s$himba anul na%terii" dar de $e luna %i .iuaH C Soiam s9 <iu 7n /e$ioar9" se potri0e%te mai bine $u domnul Rosen$ran." $are mi <9$ea $urte pe atun$i. Oamenii pe $are i $unos$use do$torul 3e$ter $8t timp tr9ise 7ntr o $u%$9 a0eau p9reri 7ntru $8t0a di<erite despre el. Starling o sal0ase pe Catherine" <ii$a <ostei senatoare Ruth &artin" din subsolul de iad al $riminalului 7n serie Eame Gumb %i" da$9 senatoarea n ar <i <ost 7n<r8nt9 la urm9toarele alegeri" i ar <i putut <a$e mult bine lui Starling. 3a tele<on 7i 0orbi lui Starling $u $9ldur9" 7i spuse nout9;i despre Catherine %i o 7ntreb9 $e mai e nou 7n 0ia;a ei. C (u mi ai $erut ni$iodat9 nimi$" Starling. 2a$9 0ei 0rea o sluAb9" $8nd0a... C &ul;umes$" doamn9 senator. C 1n pri0in;a Aigodiei de 3e$ter" nu" a% <i anun;at de bun9 seam9 /#I ul da$9 a% <i a0ut 0reo 0este de la elG am s9 pun num9rul t9u ai$i" l8ng9 tele<on. Charlsie %tie $um s9 mane0re.e $oresponden;a. (u m9 a%tept s9 primes$ 0e%ti de la el. Lltimul lu$ru pe $are mi l a spus ti$9losul 7n &emphis a <ost >7mi pla$e <oarte mult taiorul dumitale?. El a <9$ut singurul gest de $ru.ime pe $are l am tr9it 7n toat9 0ia;a mea" %tii $areH

C Rtiu $9 0 a insultat. C C8nd Catherine era disp9rut9" $8nd eram dispera;i %i el spunea $9 are in<orma;ii despre Eame Gumb" m a pri0it $u o$hii 9ia $a de %arpe %i m a 7ntrebat da$9 am al9ptat o pe Catherine. Soia s9 %tie da$9 i am dat s9 sug9. I am spus $9 da. Ri apoi m a 7ntrebat= >E o treab9 $are pro0oa$9 sete" nu i a%aH? Asta mi a readus totul 7n memorie= $um o ;ineam 7n bra;e $8nd era bebelu%" $um a%teptam s9 se sature" %i asta m a durut $um nu mi s a mai 7nt8mplat ni$iodat9" o durere as$u;it9" iar el s a ad9pat $u durerea meaD C Ce mar$9 era" doamn9 senatorH C Ce mar$9... po<timH C Ce <el de taior purta;i atun$i" $el $are i a pl9$ut do$torului 3e$terH C Stai s9 m9 g8ndes$... Ln Gi0en$hy bleumarin" <oarte simplu" r9spunse senatoarea" pu;in iritat9 de priorit9;ile lui Starling. 2up9 $e l b9ga;i din nou la r9$oare" Starling" <9 mi o 0i.it9" o s9 $9l9rim 7mpreun9. C &ul;umes$" doamn9 senator" am s9 ;in minte. 2ou9 $on0orbiri tele<oni$e" $8te una pentru <ie$are latur9 a 0ie;ii do$torului 3e$ter" una ar9t8ndu i <arme$ul" $ealalt9" di<ormit9;ile. Starling not9= >Anul de produ$;ie a 0inului 7n $on$ordan;9 $u anul na%terii?" <apt deAa in$lus 7n mi$ul ei program. 1%i not9 s9 adauge Gi0en$hy la lista ei de produse ra<inate. &ai ad9ug9 al# tat" <9r9 s9 %tie prea bine de $e" %i ni$i nu a0u timp s9 se g8ndeas$9 la asta" <iind$9 tele<onul ei ro%u suna. C 2epartamentul de Rtiin;e ComportamentaleH 7n$er$ s9 dau de Ea$* Cra)<ord" sunt %eri<ul 2umas din distri$tul Claredon" Sirginia. C Sunt asistenta lui Ea$* Cra)<ord. El este la tribunal a.i. Spune;i mi mie despre $e e 0orbaG sunt agentul spe$ial Starling. C Soiam s9 0orbes$ $u Ea$* Cra)<ord. A0em la morg9 un <l9$9u $are a <ost h9$uit $a la m9$el9rie" pentru $arne" am nimerit la departamentul potri0itH C 2a" domnule" a$esta este departamentul de m9$el... da" a;i aAuns eQa$t unde trebuie. 2a$9 mi spune;i eQa$t unde 09 a<la;i" ple$ $hiar a$um %i l anun; pe domnul Cra)<ord imediat $e termin9 de depus m9rturie. Automobilul &ustang al lui Clari$e Starling l9s9 pe pa0aAul de la Fuanti$o su<i$ient $au$iu$ $a s9 l <a$9 pe pa.ni$ul din marina militar9 s9 se 7n$runte la ea" s9 i <a$9 semn amenin;9tor $u degetul %i s9 %i re;in9 un .8mbet.

CAPITOLUL 58 &orga distri$tului Claredon din nordul statului Sirginia este legat9 de $l9direa spitalului printr un sas s$urt" $u o aerisire 7n ta0an %i u%i largi" duble la ambele $apete" pentru a <a$ilita transportarea mor;ilor. Ln aAutor de %eri< st9tea 7n <a;a a$estor u%i $a s9 7mpiedi$e a$$esul $elor $in$i reporteri %i <otogra<i $are se 7ngr9m9deau 7n spatele lui. 2in spatele reporterilor" Starling se ridi$9 7n 08r<ul pi$ioarelor %i %i ar9t9 legitima;ia. AAutorul de %eri< o .9ri" 7n$u0iin;9 $u $apul" iar ea 7%i <9$u lo$ s9 intre. 3uminile blit.urilor str9<ulgerar9 7n urma ei. 1n sala de autopsie era lini%te" nu se au.ea de$8t $lin$hetul instrumentelor puse 7n ta0a metali$9. &orga a0ea patru mese de autopsie din o;el inoQidabil" <ie$are $u $8ntarul %i $hiu0eta ei. 2ou9 dintre mese erau a$operite" $u $ear%a<urile 7ntinse inegal de r9m9%i;ele pe $are le a$opereau. 3a masa $ea mai apropiat9 de <erestre se des<9%ura o autopsie de rutin9 a spitalului. Patologul %i asistenta lui eQe$utau o pro$edur9 deli$at9 %i nu %i ridi$ar9 pri0irea la intrarea lui Starling. Jiuitul strident al unui <ier9str9u ele$tri$ umplu $amera" iar dup9 o $lip9" patologul puse deoparte $u griA9 o $alot9 $ranian9 %i ridi$9 7n $9u%ul palmelor un $reier" pe $are l a%e.9 pe $8ntar. Ropti greutatea 7n mi$ro<onul pe $are l purta. EQamin9 organul pe talerul $8ntarului" 7l 7mpunse $u un deget 7nm9nu%at. C8nd o .9ri pe Starling peste um9rul asistentei" d9du drumul $reierului 7n $a0itatea tora$i$9 des$his9 a $ada0rului" 7%i arun$9 m9nu%ile de lateQ 7ntr un $o%" $a un adoles$ent" %i 0eni spre ea. Starling $onstat9 $9 o 7n<ioar9 pu;in atingerea m8inii lui. C Clari$e Starling" agent spe$ial" /#I. C 2o$tor +ollings)orth" medi$ legist" patologul spitalului" bu$9tar %e< %i sp9l9tor de sti$le.

+ollings)orth a0ea o$hii de un albastru intens" lu$io%i $a un ou bine lustruit. I se adres9 asistentei sale <9r9 s9 %i ia o$hii de la Starling. C &arlene" anun;9 l pe %eri< la se$;ia de terapie intensi09 de la $ardiologie %i de.0ele%te r9m9%i;ele alea" te rog" doamn9. Starling %tia din eQperien;9 $9 medi$ii legi%ti sunt de obi$ei inteligen;i" dar adesea $araghio%i %i negliAen;i 7n $on0ersa;iile obi%nuite %i $9 le pla$e s9 se dea 7n spe$ta$ol. +ollings)orth urm9ri dire$;ia pri0irii lui Starling. C Te 7ntrebi $are i treaba $u $reierul a$elaH Ea 7n$u0iin;9 %i i ar9t9" ridi$8nd palmele des$hise" $9 nu pri$epe. C (u e 0orba de negliAen;9" agent Starling. 2a$9 nu pun $reierul 7napoi 7n $raniu" 7i <a$ o <a0oare antreprenorului de pompe <unebre. 7n $a.ul de <a;9 0or a0ea un $o%$iug des$his %i un pri0eghi 7ndelungat" %i nu ai $um s9 7mpiedi$i materia $erebral9 s9 se s$urg9 pe pern9" a%a $9 umplem $raniul $u %er0e;ele sau $e a0em la 7ndem8n9 %i l 7n$hidem" dup9 $are <a$ o indenta;ie 7n $alota $ranian9 deasupra ure$hilor" $a s9 nu alune$e. /amilia prime%te $orpul 7ntreg %i toat9 lumea i <eri$it9. C 1n;eleg. C Spune mi 7ns9 da$9 7n;elegi astaD 1n spatele lui Starling" asistenta lui +ollings)orth d9duse la o parte $ear%a<urile de pe mesele de autopsie. Starling se 7ntoarse %i 09.u totul 7ntr o singur9 imagine pe $are a0ea s o ;in9 minte toat9 0ia;a ei. Lnul l8ng9 altul pe mesele de inoQ .9$eau o $9prioar9 %i un b9rbat. 2in $9prioar9 ie%ea o s9geat9 galben9. Coarnele %i s9geata 7ntinseser9 $ear%a<ul $a pe un $ort. #9rbatul era str9puns tot de o s9geat9 galben9" dar mai mi$9 %i mai groas9" $are i p9trunsese prin $ap trans0ersal" deasupra ure$hilor. &ai a0ea pe el un ultim arti$ol 0estimentar B o %ap$9 pus9 in0ers" ;intuit9 de s9geat9 pe $apul lui. Pri0indu l" pe Starling o apu$9 un a$$es absurd de r8s" 7n9bu%it at8t de repede" 7n$8t ar <i putut <i luat drept sunet de des$uraAare. Similitudinea po.i;iei $elor dou9 $ada0re" ambele pe o parte 7n lo$ de po.i;ia anatomi$9" de.09luia <aptul $9 <useser9 tran%a;i aproape identi$" mu%$hii de pe spate" dintre $oloana 0ertebral9 %i $oaste <iind 7ndep9rta;i $u pre$i.ie %i eQa$titate" 7mpreun9 $u mu%$hii mi$i de mai Aos de $oloan9. #lana unei $9prioare pe o mas9 de inoQ. Capul ;inut sus de $oarne pe ridi$9tura metali$9 $u rol de pern9" $apul 7ntors %i o$hiul alb $e par$9 7n$er$a s9 pri0eas$9 7n sus" la ;epu%a str9lu$itoare $are o omor8se B animalul" .9$8nd pe o parte peste propria imagine re<le$tat9" 7n a$est lo$ al ordinii obsesi0e" p9rea mai s9lbati$ %i mai str9in de om de$8t a p9rut 0reodat9 o $9prioar9 7n p9dure. O$hii b9rbatului erau des$hi%i" iar pe $analele la$rimale se prelinseser9 $8te0a pi$9turi de s8nge aidoma la$rimilor. C Straniu s9 i 0e.i 7mpreun9" spuse +ollings)orth. Inimile lor au eQa$t a$eea%i greutate. O pri0i pe Starling %i 09.u $9 se simte normal. C O singur9 di<eren;9 7n pri0in;a b9rbatului. Sede;i $um ultimele $oaste au <ost desprinse de $oloan9" iar pl9m8nii" s$o%i in spateH Arat9 aproape $a ni%te aripi" nuH C Sulturul 7ns8ngerat" murmur9 Starling dup9 o $lip9 de g8ndire. C ( am mai 09.ut a%a $e0a p8n9 a$um. C (i$i eu" spuse Starling. C EQist9 un termen pentru a%a $e0aH Cum ai spusH C Sulturul 7ns8ngerat. A%a se spune 7n $9r;ile de la Fuanti$o E un sa$ri<i$iu ritual s$andina0. Se taie ultimele $oaste %i se s$ot pl9m8nii prin spate" apoi se aplati.ea.9" $a s9 semene $u ni%te aripi. 1n &innesota era un neo 0i*ing $are <9$ea a%a $e0a prin anii trei.e$i. C Cred $9 0e.i multe $hestii dintr astea" nu m9 re<er la asta" $i la lu$ruri asem9n9toare. C 2a" uneori 09d. C Pe mine" asta m9 dep9%e%te ni;el. 2e $ele mai multe ori ne o$up9m de $rime $lasi$e" oameni 7mpu%$a;i %i 7nAunghia;i" dar 0rei s9 %tii $e $redH C A% 0rea <oarte mult s9 mi spui" do$tore. C Cred $9 tipul 9sta" 2onnie #arber" spun a$tele lui de identitate" a bra$onat $9prioara ieri" 7n .iua dinaintea 7n$eperii se.onului B %tiu $9 atun$i a murit animalul. S9geata se potri0e%te $u restul e$hipamentului s9u de 08n9toare. A 7n$eput s o taie 7n grab9. ( am <9$ut testul de antigen pentru s8ngele de pe m8inile lui" dar e s8nge de $9prioar9. To$mai a0ea de g8nd s9 taie $eea $e 08n9torii de $9prioare numes$ <8%ia de pe

spate %i 7n$epuse o treab9 de ageamiu" uite" t9ietura asta s$urt9" .dren;uit9" ai$i" $8nd a a0ut o mare surpri.9" $um ar <i s9geata asta prin $9p9;8n9. A$eea%i $uloare" dar un tip di<erit. /9r9 %an; la $ap9t. O re$uno%tiH C Pare s9 <ie s9geat9 de arbalet9. C O a doua persoan9" poate $el $u arbaleta" a terminat de t9iat $9prioara %i a <9$ut o treab9 in$omparabil mai bun9. 2up9 $are" S<inte Sisoe" l a tran%at %i pe tipD Lite $8t de pre$is e 7ndep9rtat9 pielea ai$i" $8t de hot9r8te sunt in$i.iileD (imi$ gre%it sau irosit. (i$i $ampionul m9$elarilor n ar <i putut s o <a$9 mai bine. (u eQist9 ni$i un semn de intera$;iune $u ni$i una dintre 0i$time. Au <ost doar tran%ate pentru $arne. Starling duse m8na la gur9. O $lip9" do$torul $re.u $9 s9ruta o amulet9. C 2o$tore +ollings)orth" <i$atul 0i$timelor lipse%teH El r9spunse dup9 o pau.9 de o $lip9" pri0ind o peste o$helari C /i$atul $9prioarei lipse%te. Se pare $9 al domnului #arber nu era $on<orm standardelor. A <ost eQ$i.at par;ial %i eQaminat" eQist9 o in$i.ie de a lungul 0enei porte. /i$atul lui e $iroti$ %i de$olorat. A r9mas 7n $ada0ru" 0rei s9 l 0e.iH C (u" mul;umes$. Ri timusulH C Timusul" da" lipse%te 7n ambele $a.uri. Agent Starling" nimeni n a rostit 7n$9 numele" a%a iH C (u" spuse Starling. 1n$9 nu. Se sim;i un 0al de aer 0enit dinspre sasG un b9rbat suplu" t9b9$it de 0reme" 7mbr9$at $u o Aa$het9 sport din t)eed %i pantaloni *a*i se opri 7n u%9. C 2omnule %eri<" $um se simte CarletonH 7ntreb9 +ollings)orth. Agent Starling" dumnealui e %eri<ul 2umas. /ratele lui e sus" la $ardiologie" terapie intensi09. C Se ;ine tare. &i au spus $9 starea lui e stabil9" $9 e >p9.it?" $e o mai <i 7nsemn8nd %i asta. Reri<ul strig9 spre u%9= C +ai 7n9untru" @ilburnD Apoi d9du m8na $u Starling %i l pre.ent9 pe $el9lalt b9rbat. C El e o<i;erul @ilburn &oody" pa.ni$ de 08n9toare. C 2omnule %eri<" da$9 0re;i s9 sta;i l8ng9 <ratele dumnea0oastr9" putem merge sus" suger9 Starling. Reri<ul $l9tin9 din $ap. C Ori$um nu m9 mai las9 s9 intru s9 l 09d de$8t peste o or9 %i Aum9tate. /9r9 sup9rare" domni%oar9" dar l am $hemat pe Ea$* Cra)<ord. SineH C E re;inut la tribunal B depunea m9rturie $8nd m a;i $hemat. &9 a%tept s9 ne dea de 0este 7n $el mai s$urt timp. Apre$iem <oarte mult $9 ne a;i $hemat at8t de repede. C #9tr8nul Cra)<ord a predat $lasei mele de la A$ademia (a;ional9 de Poli;ie de la Fuanti$o a$um o gr9mad9 de ani. Ln tip dat naibiiD 2a$9 te a trimis pe dumneata" 7nseamn9 $9 %tii $e <a$i. Srei s9 $ontinu9mH C S9 rog" domnule %eri<. Reri<ul s$oase un $arnet din bu.unarul hainei. C Tipul de ai$i $u s9geata n $ap e 2onnie 3eo #arber" b9rbat alb" trei.e$i %i doi de ani" lo$uie%te 7ntr o rulot9 7n TrailIs End Par* din Cameron. /9r9 o$upa;ie. Eliminat din /or;ele Aeriene a$um patru ani" $u pierderea drepturilor. Are o li$en;9 de la Administra;ia A0ia;iei /ederale. A lu$rat $a me$ani$ de a0ion. A pl9tit o amend9 pentru $omportament neade$0at dup9 $e a tras $u o arm9 de <o$ 7n ora%" alta pentru 7n$9l$area propriet9;ii 7n se.onul tre$ut. A <ost a$u.at %i s a de$larat 0ino0at de bra$onaA la $9prioare 7n distri$tul Summit... $8nd a <ost asta" @ilbumH C Cu dou9 se.oane 7n urm9" abia %i a re$9p9tat permisul. 1l $unoa%tem bine. (u se obose%te s9 urm9reas$9 un animal dup9 $e trage. 2a$9 nu $ade" a%teapt9 altul... o dat9... C Spune ne $e ai des$operit a.i" @ilbum. C P9i mergeam pe Road N7" la 0reun *ilometru de podul de a$olo" pe la %apte diminea;a" $8nd b9tr8nul Pe$*man mi a <9$ut semn s9 opres$. Respira greu %i se ;inea $u m8inile de piept. (u putea de$8t s9 %i des$hid9 %i s9 %i 7n$hid9 gura %i s9 arate spre p9dure. Am mers $am... 99... nu mai mult de o sut9 $in$i.e$i de metri prin p9dure %i am dat peste #arber 9sta r9%$hirat" spriAinit de un $opa$ $u o s9geat9 n $ap" %i $9prioara asta $u o s9geat9 7n ea. Erau ;epeni" de ieri $el pu;in. C Ieri diminea;9 de0reme" a% spune" pre$i.a do$torul +ollings)orth. C (umai $9 se.onul s a des$his abia a.i diminea;9" $ontinu9 pa.ni$ul de 08n9toare. 2onnie #arber a0ea $u el o plat<orm9 de 08n9toare" din a$eea de pus 7n $opa$" pe $are 7n$9 n o instalase. Se pare $9 s a dus ieri $a s9 se preg9teas$9 pentru a.i" ori $a sa bra$one.e. (u %tiu de $e ar <i luat ar$ul el" da$9 0oia doar s9

preg9teas$9 plat<orma. Apare $9prioara asta <rumoas9 %i el nu se poate ab;ine. Am 09.ut a%a $e0a de multe ori. Purt9rile de <elul 9sta s au 7nmul;it pre$um $iuper$ile dup9 ploaie. Ri pe urm9 0ine $el9lalt" 7n 0reme $e el tran%a animalul. (u mi am putut da seama de nimi$ dup9 urme" a plouat a%a de tare" par$9 s ar <i des$his $erul... C 2in $au.a asta" am <9$ut $8te0a <otogra<ii %i am luat $ada0rele din p9dure" spuse %eri<ul 2umas. #9tr8nul Pe$*man e proprietarul p9durii. 2onnie 9sta a0ea la el un permis legal de 08n9toare pentru dou9 .ile" 7n$ep8nd de a.i" $u semn9tura lui Pe$*man pe el. Pe$*man 0inde 7ntotdeauna un permis pe an" 7i <a$e re$lam9 %i l 0inde printr un intermediar. 2onnie mai a0ea 7n bu.unar o s$risoare 7n $are se spunea >1eli!it#ri. a6i !3%ti2at un ermi& entru v3n#toare 5e !# rioare?. +8rtiile sunt ude" domni%oar9 Starling. ( am nimi$ de .is 7mpotri0a b9ie;ilor no%tri" dar m9 7ntreb da$9 n ar trebui s9 lua;i amprentele la laboratorul 0ostru. Ri s9ge;ile erau ude" totul era ud $8nd am aAuns a$olo. Am 7n$er$at s9 nu le atingem. C Srei s9 iei s9ge;ile $u dumneata" agent StarlingH Cum 0rei s9 le s$otH 7ntreb9 do$torul +ollings)orth. C 2a$9 le ;ii $u un dep9rt9tor %i le tai 7n dou9 de l8ng9 piele" la $ap9tul $u penele" %i 7mpingi restul" am s9 le leg $u s8rm9 pe plan%eta mea de probe" spuse Starling des$hi.8ndu %i ser0ieta. C (u $red $9 tipul s a luptat" dar 0rei s9 anali.e.i r9m9%i;ele de sub unghiiH C A% pre<era s9 le tai pentru testul A2(. ( am ne0oie s9 le identi<i$ dup9 deget" dar te rog s9 le pui separat de la o m8n9 %i de la $ealalt9" do$tore. C Pute;i <a$e testul BCR$S-RH C Se poate <a$e 7n laboratorul prin$ipal. 2omnule %eri<" 0om a0ea ni%te re.ultate peste trei patru .ile. C Pute;i anali.a s8ngele a$ela de $9prioar9H 7ntreb9 &oody. C (u i ne0oie" se 0ede $9 e s8nge de animal" r9spunse Starling. C Ri da$9 g9sim $arnea de $9prioar9 7n <rigiderul $ui0aH Am putea s9 %tim da$9 pro0ine de la $9prioara a$eea" nuH Lneori" noi trebuie s9 putem distinge o $9prioar9 de alta dup9 s8nge" $a s9 stabilim un $a. de bra$onaA. /ie$are $9prioar9 e alt<el. ( a;i $rede" nuH Trebuie s9 trimitem s8ngele 7n Portland" Oregon" la Aso$ia;ia de S8n9toare %i Pes$uit Sporti0 Oregon" $ei de a$olo 7;i po;i spune da$9 a%tep;i su<i$ient. Ri ;i spun= >Asta e C9prioara nr.A? sau 7i spun doar >C9prioara A?" 7mpreun9 $u un num9r de $a. $u multe $i<re" din moment $e" %tii" $9prioarele n au nume. Pe $are s9 l %tim noi. 3ui Starling 7i pl9$ea $hipul b9tr8n" t9b9$it de 08nt al lui &oody. C 4steia o s9 i spunem Eohn 2oe" domnule &oody. E util $e mi a;i spus despre Oregon" s ar putea s9 a0em treab9 $u ei" mul;umes$" .ise ea %i i .8mbi p8n9 $8nd b9tr8nul ro%i %i 7n$epu s9 %i 7n08rt9 p9l9ria 7n m8n9. Apoi se aple$9 s9 $aute $e0a 7n geant9 %i do$torul +ollings)orth o $8nt9ri" pentru simpla pl9$ere de a pri0i. /a;a ei se luminase pentru o $lip9 7n timp $e 0orbea $u b9tr8nul &oody. Aluni;a de pe obra.ul ei sem9na <oarte tare $u pra<ul de pu%$9 ars. Soia s o 7ntrebe" dar se r9.g8ndi. C 1n $e a;i pus do$umenteleH (u 7n plasti$" nuH 7l 7ntreb9 ea pe %eri<. C 1n pungi de h8rtie maro. Reri<ul 7%i <re$9 $ea<a $u m8na %i se uit9 la Starling. C Rtii de $e am sunat la 0oi" de $e am 0rut s9 0in9 Ea$* Cra)<ord. &9 bu$ur $9 ai 0enit dumneata" a$um" $9 mi amintes$ $ine e%ti. (imeni n a spus >$anibal? din$olo de pere;ii $amerei 9steia" <iind$9 presa are s9 dea n90al9 7n p9dure p8n9 nu mai r9m8ne un $opa$ 7n pi$ioare da$9 aude a%a $e0a. A$um se %tie doar $9 ar putea <i un a$$ident de 08n9toare. Poate s a au.it $9 un $ada0ru a <ost mutilat. 2ar nu se %tie $9 2onnie #arber a <ost tran%at pentru $arne. (u eQist9 prea mul;i $anibali" agent Starling C (u" domnule %eri<. (u prea mul;i. C E o treab9 al naibii de pre$is9. C 2a" domnule" a%a e. C Poate $9 m9 g8ndes$ la el pentru $9 se s$rie a%a de mult el 7n .iare. Cre.i $9 e opera lui +annibal 3e$terH Starling pri0i 7n dire$;ia mesei de autopsie neo$upate. C A %asea 0i$tim9 a do$torului 3e$ter era un 08n9tor" spuse ea. C 3 a m8n$atH C Pe a$ela" nu. 3 a l9sat at8rnat de un $uier de perete" $u tot <elul de r9ni pe $orp. Ar9ta $a o ilustra;ie medi$al9 medie0al9. 1l interesea.9 lu$rurile medie0ale. Patologul ar9t9 spre pl9m8nii 7ntin%i pe spatele lui 2onnie . C Spuneai $9 9sta e un ritual 0e$hi.

C Cred $9 da. (u %tiu da$9 do$torul 3e$ter a <9$ut asta. 2ar a <9$ut o" mutilarea nu e un <eti% B la el" a$east9 aranAare nu e obligatorie. C 2ar $e esteH C Ln $apri$iu" spuse ea" pri0indu l $a s9 0ad9 da$9 l tulbur9 $u08ntul. E un $apri$iu" %i asta l a adus 7n situa;ia de <i prins data tre$ut9.

CAPITOLUL 5 3aboratorul de teste A2( era nou" mirosea a nou %i personalul era mai t8n9r de$8t Starling. 1%i spuse $u o str8ngere de inim9 $9 9sta e un aspe$t $u $are trebuie s9 se obi%nuias$9 B 7n <oarte s$urt timp a0ea s9 <ie mai b9tr8n9 $u un an. O t8n9r9 pe e$usonul $9reia s$ria A. BE))I)* semn9 pentru primirea $elor dou9 s9ge;i aduse de Starling. S ar <i .is $9 A. #enning a0usese ni%te eQperien;e nepl9$ute $u primirea probelor" Aude$8nd dup9 u%urarea ei e0ident9 $8nd 09.u $ele dou9 proie$tile prinse atent $u s8rm9 pe plan%eta de probe a lui Starling. C Cred $9 n ai 0rea s9 %tii $e g9ses$ uneori $8nd des$hid $hestiile asteaD spuse A. #enning. Trebuie s9 7n;elegi $9 nu ;i pot spune nimi$ a%a" 7n $in$i minute... C (u" spuse Starling. (u eQist9 ni$i o re<erin;9 R1LB pentru do$torul 3e$ter" a e0adat de prea mult timp %i obie$tele de art9 au <ost poluate" mane0rate de o sut9 de oameni. C Timpul laboratorului e prea pre;ios $a s9 0eri<i$9m <ie$are prob9" $um ar <i" de pild9" paispre.e$e <ire de p9r dintr o $amer9 de hotel. 2a$9 mi adu$i... C As$ult9 m9" spuse Starling" %i 0orbe%ti dup9 a$eea. Am $erut Chesturii din Italia s9 mi trimit9 periu;a de din;i $are $red ei $9 a apar;inut do$torului 3e$ter. Po;i ob;ine din ea ni%te $elule din epiteliul bu$al. /9 pe ele at8t R1LB" $8t %i anali.a dupli$9rilor 7n tandem. S9geata asta de arbalet9 a stat 7n ploaie" m9 7ndoies$ $9 po;i ob;ine mare lu$ru de pe ea" dar uit9 te ai$i... C 1mi $er s$u.e" nu $redeam $9 7n;elegi... Starling i.buti s9 .8mbeas$9. C (u ;i <a$e griAi" A. #enning" ne 0om 7n;elege <oarte bine. Se.i" ambele s9ge;i sunt galbene. Cea de arbalet9 e galben9 <iind$9 a <ost 0opsit9 manual" o treab9 destul de bun9" dar au $am r9mas dungi. Lit9 te ai$i" $e pare s9 <ie sub 0opseaH C Poate un <ir din pensul9H C Poate. 2ar uit9 te $um e $urbat la un $ap9t %i se termin9 $u mi$9 um<l9tur9. 2a$9 e o gean9H C 2a$9 mai are <oli$ulul... C EQa$t. C Lite" pot s9 <a$ testul BCR$S-R B trei $ulori deodat9 B %i s9 ;i ob;in trei <ragmente de A2( simultan" pentru tribunal e ne0oie de treispre.e$e <ragmente" dar 0reo .ile aAung $a s9 %tim sigur da$9 i el. C A. #enning" %tiam $9 m9 po;i aAuta. C E%ti Starling. Adi$9 agentul spe$ial Starling. ( am 0rut s9 pornim $u st8ngul" numai $9 09d o mul;ime de probe $u ade09rat $ole$tate" trimise de poli;ie" n are nimi$ de a <a$e $u tine.... C Rtiu. C Credeam $9 e%ti mai 7n 08rst9. Toate <etele... <emeile %tiu" adi$9 toat9 lumea %tie" dar pentru noi e%ti 7ntr un <el... deosebit9" 7n$heie A. #enning" pri0ind 7ntr o parte. Apoi ridi$9 7n sus degetul mare" dolo<an. C &ult noro$ $u $el9laltD 2a$9 nu te deranAea.9 $9 ;i spun.

CAPITOLUL 6! Cordell" maAordomul lui &ason Serger" era un b9rbat masi0" $u tr9s9turi eQagerate" $are ar <i <ost poate ar9tos da$9 ar <i a0ut <a;a mai eQpresi09. A0ea trei.e$i %i %apte de ani %i nu mai putea s9 lu$re.e 0reodat9 7n domeniul s9n9t9;ii 7n El0e;ia %i ni$i s9 aib9 alt ser0i$iu $are s9 l pun9 7n $onta$t dire$t $u $opiii.

&ason 7i pl9tea un salariu mare $a s9 se o$upe de aripa lui de $as9" <iind responsabil de 7ngriAirea %i hr9nirea lui. 2es$operise $9 Cordell e absolut demn de 7n$redere %i $apabil de ori$e" 7n timpul >7ntre0ederilor? lui &ason $u $opiii" Cordell <usese martorul unor s$ene de $ru.ime" prin sistemul TS $u $ir$uit 7n$his" $are ar <i adus pe ori$ine alt$ine0a <ie 7n pragul <uriei" <ie 7n pragul la$rimilor. 1n .iua a$eea" Cordell era pu;in 7ngriAorat de singurul subie$t sa$ru pentru el B banii. #9tu la u%9 de dou9 ori 7n stilul s9u $unos$ut %i intr9 7n $amera lui &ason. Era o be.n9 deplin9" doar a$0ariul lu$ea stins. Jiparul 7i sim;i pre.en;a %i ie%i din grota lui" plin de speran;9. C 2omnule &asonH A%tept9 o $lip9 $a &ason s9 se tre.eas$9. C Am $e0a s9 09 spun. Trebuie s9 <a$ s9pt9m8na asta o plat9 suplimentar9 7n #altimore $9tre a$eea%i persoan9 despre $are am mai 0orbit. (u e ni$i un <el de urgen;9" dar ar <i prudent. Copilul a$ela negru" /ran*lin" a m8n$at ni%te otra09 de %oare$i a$um $8te0a .ile %i s a a<lat 7n stare $ridi$9. I a spus mamei lui 0itrege $9 dumnea0oastr9 i a;i sugerat s9 %i otr90eas$9 pisi$a pentru a 7mpiedi$a poli;ia s o torture.e. A%a $9 a dat unui 0e$in pisi$a %i a luat el otra0a de %oare$i. C E absurd" spuse &ason. ( am nimi$ de a <a$e $u asta. C 2esigur $9 e absurd" domnule Serger. C Cine se pl8nge" <emeia de la $are ob;ii $opiiiH C Ea e $ea $are trebuie pl9tit9 ne7nt8r.iat. C Cordell" sper $9 n ai <9$ut nimi$ $u nepri$opsitul a$ela mi$D ( au g9sit nimi$ 7n el la spital" nuH Am s9 a<lu" %tii doar. C (u" domnule. 1n $asa dumnea0oastr9H (i$iodat9" 09 AurD Rti;i $9 nu s t8mpit" 7mi iubes$ sluAba. C Lnde i /ran*linH C 3a spitalul &aryland &iseri$ordia. C8nd iese de a$olo" 0a <i dus 7ntr o $as9 de $opii. Rti;i $9 <emeia $u $are lo$uia a <ost s$oas9 de pe lista p9rin;ilor adopti0i pentru $9 <uma mariAuana. Ea e $ea $are a depus pl8ngere 7mpotri0a dumnea0oastr9. S ar putea s9 a0em de a <a$e $u ea. C (ar$oman9" n ar trebui s9 pre.inte prea multe probleme. C (u $unoa%te pe nimeni $are s o aAute. Cred $9 7n pri0in;a ei e ne$esar9 o mane0rare atent9. Cu m9nu%i. Asistenta so$ial9 0rea s o <a$9 s9 ta$9. C Am s9 m9 g8ndes$ la asta. 29 i drumul %i pl9te%te asistenta so$ial9. C O mie de dolariH C /9 o s9 pri$eap9 $9 asta i tot de prime%te. 3ungit9 pe $anapeaua lui &ason 7n be.n9" $u la$rimi us$ate pe obraAi" &argot Serger as$ult9 dis$u;ia dintre $ei doi. 1n$er$ase s9 l $on0ing9 pe &ason" dar el adormise. 2e bun9 seam9" &ason $redea $9 a ple$at. 2es$hise gura $a s9 respire <9r9 .gomot" 7n$er$8nd s9 %i sin$roni.e.e r9su<larea $u %uieratul aparatului s9u respirator. O gean9 de lumin9 $enu%ie anun;9 ple$area lui Cordell. &argot r9mase 7ntins9 pe $anapea. A%tept9 aproape dou9.e$i de minute" p8n9 $8nd aparatul se stabili.a la ritmul de somn al lui &ason" %i abia pe urm9 p9r9si $amera. Jiparul o 09.u ple$8ndG &ason" nu.

CAPITOLUL 61 &argot Serger %i #arney petre$eau mult timp 7mpreun9. (u erau prea 0orb9re;i" dar urm9reau me$iurile de <otbal %i 1amilia Sim &on 7n $amera de re$reere" iar alteori $on$erte" %i mai urm9reau 7mpreun9 serialul Eu. Clau5iu&. C8nd #arney pierdea 0reun episod <iind$9 era de ser0i$iu" $ereau $aseta $u 7nregistrarea. 3ui &argot 7i pl9$ea #arney" 7i pl9$ea <aptul $9" pentru el" ea <9$ea parte din $ategoria >b9ie;ilor?. El era singura persoan9 din $8te $uno%tea $are se purta ast<el. #arney era <oarte inteligent" a0ea 7n el $e0a $a din alt9 lume. 1i pl9$ea %i asta. &argot a0ea" pe l8ng9 $uno%tin;ele de $omputer" o edu$a;ie bun9 7n domeniul %tiin;elor umaniste %i al artei. #arney" autodida$t" a0ea opinii $e 0ariau de la in<antil la p9trun.9tor. Ea putea s9 i o<ere o ba.9 de dis$u;ie. Edu$a;ia lui &argot sem9na $u o $8mpie 0ast9" des$his9" de<init9 de logi$9. 2ar $8mpia %edea pe $re%tetul mentalit9;ii sale" a%a $um lumea $elor $are $red 7ntr un p9m8nt plat %ade pe $arapa$ea unei broa%te ;estoase.

&argot Serger 7l <9$u pe #arney s9 pl9teas$9 pentru gluma la adresa genu<leQiunilor. Era $on0ins9 $9 pi$ioarele ei sunt mai puterni$e de$8t ale lui %i timpul do0edi $9 are dreptate. Pre<9$8ndu se $9 are di<i$ult9;i $u haltere mai mi$i" 7l ademeni 7ntr un pariu pe ridi$area greut9;ilor $u pi$ioarele" st8nd la ori.ontal9" %i %i re$upera suta de dolari. 1n plus" <olosind a0antaAul <aptului $9 a0ea mai pu;ine *ilograme de$8t el" 7l 7n0inse la <lot9ri 7ntr o m8n9" dar parie doar pe bra;ul drept" $el st8ng <iind mai slab de pe urma unei a$$ident9ri din $opil9rie" 7ntr o lupt9 $u &ason. Lneori" seara" dup9 $e tura lui #arney $u &ason se 7n$heia" se antrenau 7mpreun9" supra0eghindu se re$ipro$ pe ban$het9. Erau antrenamente serioase" 7n general t9$ute" au.indu se numai respira;ia lor. Lneori 7%i spuneau doar >noapte bun9?" iar ea 7%i str8ngea lu$rurile 7n sa$ul de sport %i disp9rea 7n aripa <amiliei" unde a$$esul angaAa;ilor era inter.is. 1n seara a$eea" &argot intr9 7n sala de sport dire$t din $amera lui &ason" $u la$rimi 7n o$hi. C +ei" heiD o 7nt8mpin9 #arney. Ce i $u tineH C &i.erii de <amilie" $e a% putea s9 ;i spunH ( am nimi$. &argot se antrena $a o posedat9G prea multe greut9;i" prea multe repet9ri. 3a un moment dat" #arney se duse %i i lu9 haltera" $l9tin8nd din $ap. C Ai s9 ;i rupi $e0aD Ea 7n$9 mai pedala pe bi$i$let9 $8nd el 7n$heie %i intr9 7n du%ul s9lii de sport" l9s8nd apa <ierbinte s9 ia $u ea 7n$ordarea .ilei. Era o sal9 de du%uri de tipul obi%nuit pentru o sal9 de sport" $u patru $apete de du% deasupra $apului %i altele $8te0a la ni0elul miAlo$ului %i al $oapselor. 3ui #arney 7i pl9$ea s9 des$hid9 dou9 du%uri %i s9 lase $ele dou9 %u0oaie de ap9 s9 se uneas$9 pe trupul lui mare. 1n s$urt timp" #arney <u 7n09luit de un abur dens $a un s$utG nu mai au.ea de$8t r9p9iala Aeturilor de ap9 7n $re%tet. 1i pl9$ea s9 $ugete sub du%. (ori de abur. (orii. Aristo<an. 2o$torul 3e$ter eQpli$8ndu i despre ;op8rlana $are a urinat pe So$rate. 1i tre$u prin minte $9" 7nainte s9 <i <ost modelat de $io$anul neobosit al logi$ii do$torului 3e$ter" $ine0a $a 2oemling ar <i putut s9 se Aoa$e $u el $um ar <i 0rut. C8nd au.i un alt du% pornind" nu i d9du ni$i o aten;ie" $i $ontinu9 s9 se spele. Ri al;i angaAa;i <oloseau sala de sport" dar mai ales diminea;a de0reme %i dup9 amia.a. Eti$heta mas$ulin9 $erea s9 nu se dea aten;ie $elorlal;i $are <oloseau du%ul $omun dar #arney se 7ntreb9 $ine e. Spera $9 nu i Cordell" $are i <9$ea p9rul s9 se .b8rleas$9. Era neobi%nuit $a alt$ine0a s9 <oloseas$9 sala de sport seara. Cine naiba eraH #arney se 7ntoarse $a s9 lase apa s9 i r9p9ie pe $ea<9. (ori de abur" <ragmente din persoana de al9turi ap9reau printre 0alurile de abur $a ni%te <ragmente de <res$9 pe un .id. Ai$i un um9r masi0" din$olo un pi$ior. O m8n9 <rumoas9 <re$8nd un g8t %i un um9r mus$ulos" unghii 0opsite $orai B a$eea i m8na lui &argotD A$elea erau unghii de la pi$ioare date $u oA9. A$ela era pi$iorul lui &argot. #arney d9du $apul pe spate sub Aetul de ap9 %i trase aer 7n piept. Silueta de al9turi se 7ntoarse" sp9l8ndu se $u o atitudine degaAat9. A$um 7%i sp9la p9rul. A$ela era p8nte$ele plat al lui &argot" s8nii ei mi$i a%e.a;i pe pe$toralii puterni$i" s<8r$urile ridi$ate sub Aetul de ap9" a$eea era 7n$heietura $oapsei lui &argot" bombat9 la 7nt8lnirea $u abdomenul" iar a$ela trebuie $9 era seQul lui &argot" 7n$adrat de p9rul pubian blond. #arney inspir9 $8t de ad8n$ putu %i %i ;inu respira;ia... sim;ea $9 7n$epe s9 aib9 o problem9. Ea lu$ea $a un $al" $u trupul $ra0a%at dup9 antrenamentul greu. Interesul lui de0eni tot mai e0ident" a%a $9 se 7ntoarse $u spatele la ea. Poate $9 reu%ea s o ignore pur %i simplu p8n9 ple$a. Apa se opri al9turi. 2ar au.i 0o$ea ei. C +ei" #arney" $are i $ota pentru PatriotsH C 3a... agentul meu ob;ii &iami plus $in$i %i Aum9tate. Pri0i peste um9r. Ea se %tergea" din$olo de Aetul de ap9 al du%ului o$upat de #arney. P9rul 7i era lipit de $ap. /a;a ei ar9ta proasp9t9" iar la$rimile disp9ruser9. &argot a0ea o piele eQ$elent9. C 3a birou la Eudy" pariurile au aAuns... #arney nu se mai putea $on$entra la 0orbele ei. P9rul pubian al lui &argot" $u pi$9turi de ap9 $a ni%te pietre pre;ioase" pielea ro.ie de din$olo... 7%i sim;i <a;a ar.8nd %i a0u o ere$;ie puterni$9. Era nedumerit %i tulburat. 1l 7n09lui o sen.a;ie $are l 7nghe;a. (u se sim;ise ni$iodat9 atras de b9rba;i. 2ar &argot" 7n $iuda mus$ulaturii ei" nu era 7n ni$i un $a. b9rbat" %i o pl9$ea. Ri" 7n de<initi0" $e era $hestia asta $u 0enitul la du% al9turiH Opri du%ul %i r9mase 7n <a;a ei" ud. /9r9 s9 se g8ndeas$9" 7i $uprinse obra.ul $u palma lui mare. C &argot" pentru numele lui 2umne.eu..." 7ng9im9 el $u 0o$e r9gu%it9. Ea se uit9 7n Aos. C 3a dra$uI" #arneyD (u... #arney 7ntinse g8tul %i se aple$9 spre ea" 7n$er$8nd s o s9rute bl8nd oriunde pe <a;9 <9r9 s o ating9 $u membrul s9u" dar o atinse ori$umG ea se smu$i" se uit9 7n Aos la <irul u%or $urb de li$hid limpede $are se

7ntindea 7ntre el %i p8nte$ele ei plat. 1l po$ni peste pieptul lat $u o lo0itur9 demn9 de un miAlo$a%" lui 7i <ugir9 pi$ioarele %i ateri.a 0iolent pe pardoseala du%ului. C Ti$9los nenoro$itD %uier9 ea. Ar <i trebuit s9 mi dau seama" poponaruleD Ia $hestia aia %i bag9 ;i o... #arney se ridi$9 %i ie%i de la du%uri" trase hainele pe el <9r9 s9 se mai %tearg9 %i ple$9 din sala de sport <9r9 o 0orb9. Apartamentul lui #arney se a<la 7ntr o $l9dire separat9 de $as9" unde 7nainte <useser9 graAduri" trans<ormate a$um 7n garaAe" $u apartamente deasupra. Seara t8r.iu" el st9tea la $al$ulator" lu$r8nd la un $urs pe $are l urma online. Sim;i podeaua 0ibr8nd" semn $9 o persoan9 solid9 ur$a treptele. Ln $io$9nit u%or la u%9. C8nd des$hise" o 09.u pe &argot" 7n<o<olit9 7ntr un trening gros %i o $9$iul9. C Pot s9 intru un minutH El se uit9 7n Aos $8te0a $lipe 7nainte s9 i <a$9 lo$ s9 trea$9. C #arney" 7mi pare r9u de $e s a 7nt8mplatD spuse ea. Am $am intrat 7n pani$9. Adi$9 mai 7nt8i am gre%it %i dup9 aia am intrat 7n pani$9. 1mi pl9$ea s9 <im prieteniD C Ri mie. C Credeam $9 putem <i" %tii" $amara.i 7n toat9 regula. C &argot" <ii serioas9D Am spus $9 0om <i prieteni" dar nu s un nenoro$it de eunu$D Ai 0enit la du% $u mine. Ar9tai prea bine" n am a0ut $e <a$eD Ai 0enit la du%" goal9" %i am 09.ut dou9 lu$ruri $are mi pla$ $u ade09rat" 7mpreun9. C Eu %i un seQ de <emeie" .ise &argot. R8ser9 am8ndoi %i asta 7i surprinse. Ea se apropie %i l $uprinse 7ntr o 7mbr9;i%are $are ar <i st8rnit durere unui b9rbat mai pu;in puterni$. C Lite $e i" da$9 ar <i <ost s9 eQiste un tip pentru mine" ai <i <ost tu. 2ar nu e $eea $e 0reau. Chiar nu i. (i$i a$um" ni$i alt9 dat9. #arney 7n$u0iin;9. C Rtiu. 2oar $9 mi au luat o rea$;iile 7nainte. R9maser9 t9$u;i o 0reme" 7mbr9;i%a;i. C Srei s9 7n$er$9m s9 <im prieteniH El se g8ndi. C 2a. 2ar 0a trebui s9 m9 aAu;i ni;el. Lite $are i pa$tul= eu am s9 <a$ un e<ort maAor s9 uit $e am 09.ut la du%" iar tu n ai s9 mi mai ar9;i ni$iodat9. Ri nu mi mai ar9ta ni$i s8nii" da$9 tot suntem la $apitolul 9sta. Ce .i$iH C Pot s9 ;i <iu un bun prieten" #arney. Sino 7n $asa mare m8ine. G9te%te Eudy" g9tes$ %i eu. C &da" dar nu g9te%ti mai bine de$8t mine. C Pune m9 la 7n$er$areD .ise &argot.

CAPITOLUL 62 2o$torul 3e$ter ridi$9 o sti$l9 de Ch8teau Petrus 7n lumin9. O pusese 7n po.i;ie 0erti$al9 $u o .i 7n urm9 %i o l9sase a%a" 7n $a.ul $9 ar <i a0ut sedimente. Se uit9 la $eas %i de$ise $9 a sosit momentul s9 des$hid9 sti$la de 0in. Era o opera;iune pe $are do$torul 3e$ter o $onsidera destul de ris$ant9" un ris$ mai mare de$8t era dispus s9 %i asume. (u 0oia s9 se pripeas$9. Soia s9 sa0ure.e $uloarea 0inului 7ntr un pahar de $ristal. Ce ar <i <ost da$9" s$o;8nd dopul prea de0reme" aAungea la $on$lu.ia $9 ni$i un strop din aroma lui sa$r9 nu trebuia irosit prin de$antareH 3umina de.09lui o u%oar9 sedimentare. S$oase dopul la <el de griAuliu $um ar <i <9$ut o trepana;ie" dup9 $are puse sti$la 7n dispo.iti0ul lui pentru turnat 7n pahar" $are" $u aAutorul unui 0in$i $u %urub" 7n$lina sti$la eQtrem de lent. &ai 7nt8i 0a l9sa aerul s9rat s9 lu$re.e pu;in" apoi se 0a de$ide. Aprinse un <o$ din bu$9;i inegale de $9rbune %i %i prepar9 o b9utur9" $onia$ 3illet $u o <elie de porto$al9" plus $8te0a $uburi de ghea;9" 7n timp $e $ugeta la <undalul la $are lu$ra de mai multe .ile. 2o$torul 3e$ter urma eQemplul inspirat al lui AleQandre 2umas 7n $rearea meniului s9u. Cu doar trei .ile 7n urm9" la 7ntoar$erea din p9durea unde se 08nau $9prioare" ad9ugase 7n oal9 un $orb gras" $are se 7ndopase $u boabe de ienup9r. Pene mi$i" negre" plutir9 pe apele $alme ale gol<ului. Pe $ele mari le p9str9 $a s9 <a$9 din ele ple$troane pentru $la0ir. 2o$torul 3e$ter .drobi ni%te boabe de ienup9r %i puse $8te0a $epe mi$i la $9lit 7ntr o tigaie de aram9. 3eg9 $u un nod $hirurgi$al $ore$t un bu$het de 0erde;uri proaspete" <olosind o bu$at9 de a;9 de bumba$" %i l puse 7n tigaie" turn8nd apoi $u poloni$ul din supa de $arne gata preg9tit9. &u%$hiul pe $are do$torul 3e$ter 7l s$oase din 0asul de $erami$9 era 7ntune$at de la sosul marinat 7n $are st9tuse. 1l us$9 %i 7ndoi $ap9tul sub;ire" leg8ndu l $a s9 ob;in9 a$ela%i diametru pe toat9 lungimea mu%$hiului. 2up9 un timp" <o$ul aAunse la intensitatea potri0it9. &u%$hiul s<8r8i pe <ierul 7n$ins %i <umul albastru pluti deasupra gr9dinii" mi%$8ndu se par$9 7n ritmul mu.i$ii $e se au.ea din di<u.oare. 2o$torul 3e$ter $8nta $ompo.i;ia emo;ionant9 a lui +enri$ al SIII lea" I8 -rue Love Rei2ne5. (oaptea t8r.iu" $u bu.ele p9tate de 0inul Ch8teau Petrus ro%u" $u un pahar mi$ de $ristal $on;in8nd un Ch8teau dI-Kuiem de $uloarea mierii pe suportul de lum8n9ri" do$torul 3e$ter $8nt9 #a$h. 1n mintea lui" Starling alearg9 printre <run.e. C9prioarele o iau la <ug9 7n <a;a ei" <ug 7n susul dealului pe l8ng9 do$torul 3e$ter" $are st9 ne$lintit. Alearg9" alearg9G aAunge la Saria;iunea doi din Saria;iunile Goldberg" lumina lum8n9rilor Aoa$9 pe m8inile sale 7n mi%$are B o sin$op9 7n $urgerea mu.i$ii" o imagine <ugiti09 a .9pe.ii 7ns8ngerate %i a unor din;i murdari" de ast9 dat9 nu mai mult de o $lip9 7nainte s9 dispar9 $u un sunet distin$t" un po$net 7n<undat" o s9geat9 de arbalet9 p9trun.8nd printr o ;east9" dup9 $are re0enim 7n lumina $ea pl9$ut9" la mu.i$a <luid9" iar Starling" $u aura ei de lumin9 aurie" alearg9 %i iese din ra.a 0i.ual9" p9rul str8ns

7n $oad9 salt9 aidoma unei $odi;e de $9prioar9. El $8nt9 <9r9 7ntrerupere p8n9 la s<8r%itul bu$9;ii" iar t9$erea dul$e $are urmea.9 e la <el de bogat9 $a 0inul auriu. 2o$torul 3e$ter ridi$9 paharul la 7n9l;imea lum8n9rii. /la$9ra str9lu$e%te din$olo de pahar a%a $um str9lu$ea soarele pe ap9" iar $uloarea 0inului e $uloarea soarelui de iarn9 pe pielea lui Clari$e Starling. Se apropie .iua ei" re<le$t9 do$torul. Se 7ntreb9 da$9 mai eQista 0reo sti$l9 de Ch8teau dI-Kuiem din anul na%terii ei. Poate ar trebui s9 i <a$9 un $adou lui Clari$e Starling" $are" peste trei s9pt9m8ni" 0a a0ea tot at8;ia ani $8;i a tr9it +ristos.

CAPITOLUL 63 1n $lipa $8nd do$torul 3e$ter ridi$a paharul de 0in 7n lumina lum8n9rii" A. #enning" $are lu$rase p8n9 t8r.iu 7n laboratorul A2(" ridi$9 ultimul gel 7n lumin9 %i pri0i liniile de ele$tro<ore.9 $u pun$ti%oare ro%ii" albastre %i galbene. &ostra $onsta 7n $elule epiteliale din periu;a de din;i adus9 de la Pala..o Capponi printr un $urier diplomati$ italian. ""+mmm hm hm?" <9$u ea %i <orm9 num9rul lui Starling de la Fuanti$o. R9spunse Eri$ Pi$*<ord. C #un9 seara" a% 0rea s9 0orbes$ $u Clari$e Starling. C 3ipse%te a.i" 7i ;in eu lo$ul. Cu $e 09 pot aAutaH C A0e;i num9rul ei de pagerH C Starling e la $el9lalt tele<on. Ce re.ultate a0e;iH C S9 rog s9 i spune;i $9 a $9utat o #enning de la laboratorul A2(. Spune;i i $9 periu;a de din;i %i geana de pe s9geat9 se potri0es$. E do$torul 3e$ter. Ri ruga;i o s9 m9 sune. C 2a;i mi interiorul unde 09 g9se%te. Sigur" am s9 i spun $hiar a$um. &ul;umes$. Starling nu se a<la la $el9lalt tele<on. Pi$*<ord 7l sun9 pe Wrendler a$as9. S9.8nd $9 Starling nu o sun9 la laborator" tehni$ian9 A. #enning se sim;i $am de.am9git9. /9$use multe ore suplimentare. Se duse a$as9 $u mult 7nainte $a Pi$*<ord s o sune pe Starling a$as9. &ason a0ea o or9 a0ans <a;9 de Starling. Purt9 o $on0orbire s$urt9 $u WrendlerG 0orbi <9r9 grab9" l9s8nd aparatul respirator s9 l hr9neas$9. &intea 7i era <oarte limpede. C E timpul s o s$oatem pe Starling din Ao$" 7nainte $a /#I ul s9 7n$eap9 s9 se g8ndeas$9 la m9suri proa$ti0e %i s o pun9 pe post de momeal9. E 0ineri" ai la dispo.i;ie s<8r%itul de s9pt9m8n9. Porne%te mori%$a" WrendlerD Sinde le ma$aronarilor pontul $u anun;ul din .iar %i s$oate o din Ao$" e timpul s9 ple$e. Ri" WrendlerH C A% 0rea s9 putem... C /9 o" <9r9 $omentariiD Ri data 0iitoare $8nd ai s9 prime%ti o ilustrat9 din insulele Cayman" sub timbrul po%tal 0a <i s$ris9 o $u totul alt9 $i<r9. C #ine" am s9... 7n$epu Wrendler" dar au.i tonul. Con0orbirea s$urt9 7l obosi pe &ason neobi%nuit de tare. 7nainte s9 se $u<unde 7ntr un somn <ragmentat" 7l $hem9 pe Cordell %i i spuse= C Trimite dup9 por$i.

CAPITOLUL 64 E mult mai problemati$" sub aspe$t $on$ret" s9 deplase.i un por$ pe Aum9tate s9lbati$ 7mpotri0a 0oin;ei sale de$8t s9 r9pe%ti un om. Por$ii sunt mai greu de prins de$8t oamenii" iar $ei mari sunt mai puterni$i de$8t un om %i nu pot <i intimida;i $u pu%$a. &ai sunt %i $ol;ii lor" de $are trebuie s9 ;ii seama da$9 0rei s9 ;i p9stre.i abdomenul %i pi$ioarele 7ntregi. Por$ii $u $ol;i ata$9 instin$ti0 7n lupt9 abdomenul spe$iilor $u po.i;ie 0erti$al9 B oamenii %i ur%ii. (u st9 7n <irea lor s9 s$hilodeas$9 ata$8nd tendoanele membrelor in<erioare" dar pot 7n09;a $u iu;eal9 a$est $omportament. 2a$9 trebuie s9 ;ii animalul 7n 0ia;9" nu l po;i ame;i $u %o$uri ele$tri$e" <iind$9 por$ii sunt predispu%i la <ibrila;ii $oronariene <atale. Carlo 2eogra$ias" maestru 7n materie de por$i" a0ea r9bdarea unui $ro$odil. /9$use eQperimente pri0ind sedarea animalelor" <olosind a$eea%i a$eproma.in9 pe $are pl9nuia s o <oloseas$9 pe do$torul 3e$ter. A$um %tia $u pre$i.ie $e do.e erau ne$esare pentru a potoli un por$ s9lbati$ de o sut9 de *ilograme" pre$um %i inter0alele dintre do.e" a%a 7n$8t animalul s9 r9m8n9 potolit timp de p8n9 la paispre.e$e ore" <9r9 s9 su<ere 0reun e<e$t se$undar persistent. Cum <irma Serger <9$ea importuri %i eQporturi de animale la s$ar9 larg9 %i era un partener stabil al &inisterului Agri$ulturii 7n programele eQperimentale de 7n$ru$i%are" $alea era nete.it9 pentru por$ii lui &ason. /ur9 trimise $9tre Ser0i$iul de Inspe$;ie Sanitar9 a Plantelor %i Animalelor din Ri0erdale" &aryland" dup9 lege" <ormularele ser0i$iului 0eterinar 7mpreun9" $u $erti<i$atele 0eterinare din Sardinia %i o taQ9 de U!"M6 dolari pentru $ele $in$i.e$i de <la$oane de sperm9 $ongelat9 pe $are Carlo 0oia s9 le ia $u el. Permisele pentru por$i %i sperm9 se 7ntoarser9 prin <aQ %i" odat9 $u ele" o derogare de la $arantina obi%nuit9 din Wey @est pentru por$i" plus $on<irmarea <aptului $9 un inspe$tor se 0a a<la la Aeroportul Interna;ional #altimore @ashington pentru a <a$ilita primirea animalelor. Carlo %i aAutoarele sale" <ra;ii Piero %i Tommaso /al$ione" adunar9 l9.ile de transport. Erau l9.i eQ$elente" $u u%i $ulisante la <ie$are $ap9t" iar 7n9untru $9ptu%ite %i $u un strat de nisip pe <und. 1n ultima $lip9 7%i amintir9 s9 7mpa$hete.e %i oglinda de bordel. Ce0a legat de rama ei ro$o$o 7n Aurul imaginii re<le$tate a por$ilor 7l 7n$8ntase la $ulme pe &ason 7n <otogra<ii. Cu griA9" Carlo droga %aispre.e$e por$i= $in$i mas$uli $res$u;i 7n a$ela%i ;ar$ %i unspre.e$e s$roa<e" una dintre ele gestant9" ni$i una 7n rut. 2up9 $e animalele de0enira in$on%tiente" le <9$u o eQaminare <i.i$9 atent9. 3e 7n$er$9 din;ii as$u;i;i %i 08r<urile $ol;ilor mari $u degetul. 3e ;inu 7n palme <e;ele groa.ni$e la 0edere" pri0i 7n o$hii mi$i" lu$io%i" as$ult9 $a s9 se asigure $9 au $9ile respiratorii degaAate %i le leg9 gle.nele mi$i" elegante. Apoi le t8r8i pe o p8n.9 7n l9.i %i 7n$hise u%ile. Camioanele pornir9 gem8nd pe drumul $e $obora din mun;ii Gennargentu spre Cagliari. 3a aeroport a%tepta un a0ion de mar<9 apar;in8nd liniei aeriene Count /leet" spe$iali.at9 7n transportul $ailor de $urse. A$est a0ion transporta de obi$ei $ai ameri$ani $9tre %i din 2ubai" pentru $urse. A$um du$ea un singur $al" preluat din Roma. Imediat $e sim;i mirosul de s9lb9ti$iune al por$ilor" $alul 7n$epu s9 se <oias$9" s9 ne$he.e %i s9 dea $u $opitele 7n $u%$a sa bine $apitonat9" str8mt9" p8n9 $8nd e$hipaAul se 09.u ne0oit s9 l dea Aos din a0ion %i s9 l lase 7n Cagliari" $eea $e i pri$inui ulterior lui &ason o $heltuiala $onsistent9" <iind$9 a trebuit s9 trimit9 $alul proprietarului s9u %i s9 i pl9teas$9 a$estuia o $ompensa;ie $a s9 e0ite un pro$es. Carlo %i aAutoarele lui $9l9torir9 $u por$ii 7n $ala presuri.at9 a a0ionului. 3a <ie$are Aum9tate de or9 deasupra o$eanului 09lurit" Carlo tre$ea pe la <ie$are por$ 7n parte" punea m8na pe tora$ele p9ros %i $er$eta b9taia inimii lui s9lbati$e. Chiar 7n <orm9 maQim9 %i <l9m8n.i" %aispre.e$e por$i nu a0eau $um s9 l $onsume pe do$torul 3e$ter 7n 7ntregime 7ntr o singur9 %edin;9. A0useser9 ne0oie de o .i $a s9 l $onsume $omplet pe produ$9torul de <ilm. 1n prima .i" &ason 0oia $a do$torul 3e$ter s9 i 0ad9 $um 7i m9n8n$9 pi$ioarele. Peste noapte" 3e$ter a0ea s9 <ie ;inut 7n 0ia;9 $u aAutorul unei per<u.ii $u solu;ie salin9" 7n a%teptarea urm9toarei mese. 1n a$est r9ga." &ason 7i promisese lui Carlo o or9 $u do$torul.

1n a doua %edin;9" por$ii puteau s9 i m9n8n$e 7n 7ntregime organele interne %i s9 i $onsume $arnea de pe partea 0entral9 %i <a;a 7ntr o or9" mai 7nt8i primul s$himb" $ei mai mari por$i %i <emela gestant9" iar dup9 $e a$e%tia se saturau urma al doilea 0al. 2ar ori$um" p8n9 atun$i distra$;ia a0ea s9 <ie 7n$heiat9.

CAPITOLUL 65 #arney nu mai <usese ni$iodat9 7n hambar. Intr9 pe o u%9 lateral9" dedesubtul unor %iruri de s$aune $e 7n$onAurau trei laturi ale unei arene 0e$hi. Pustie %i t9$ut9" $u eQ$ep;ia g8nguritului porumbeilor de pe grin.i" arena p9stra un aer de a%teptare. 2in$olo de un stand de li$ita;ie se 7ntindea hambarul des$his. (i%te u%i mari" duble" se des$hideau spre aripa boQelor %i $amera unde se depo.itau harna%amentele. #arney au.i 0o$i %i salut9 $u 0o$e tare. C 1n $amera $u harna%amente" #arney" hai" intr9D Se au.i 0o$ea pro<und9 a lui &argot.

1n$9perea era 0esel9" pretutindeni se 0edeau ag9;ate h9;uri %i %ei $u <orme gra;ioase. &iros de piele. Ra.ele $alde ale soarelui" re09rsate prin <erestrele pr9<uite a<late $hiar sub grin.ile ta0anului" intensi<i$au mirosul de piele t9b9$it9 %i <8n. 1ntr o parte se a<la %ura de <8n. &argot at8rna ;esalele %i $8te0a <r8ie din piele <olosite la 7mbl8n.irea $ailor s9lbati$i. P9rul ei era mai palid de$8t <8nul" o$hii" la <el de alba%tri $a %tampilele de inspe$;ie de pe $arne. C SalutD .ise #arney din prag. 1%i spuse $9 7n$9perea p9rea pu;in teatral9" aranAat9 de dragul $opiilor $are o 0i.itau. 1n9l;imea %i <as$i$ulele de lumin9 $are p9trundeau prin <erestrele plasate sus o <9$eau s9 semene a biseri$9. C Salut" #arneyD 2a$9 mai re.i%ti" 7n dou9.e$i de minute m8n$9m. So$ea lui Eudy Ingram se au.i din <8narul de deasupra. C #arneeeeyD #un9 diminea;aD A%teapt9 s9 0e.i $e a0em la pr8n.D &argot" 0rei s9 7n$er$9m s9 m8n$9m a<ar9H 1n <ie$are dumini$9" &argot %i Eudy a0eau obi$eiul s9 ;esale adun9tura pestri;9 de ponei de Shetland roto<ei" ;inu;i pentru $9l9rie" pentru $opiii $are 0eneau 7n 0i.it9. /emeile adu$eau de <ie$are dat9 merinde pentru iarb9 0erde. C S9 7n$er$9m pe latura de sud a hambarului" la soare" spuse &argot. Toat9 lumea p9rea pu;in $am prea 0oioas9. O persoan9 $u eQperien;9 prin spitale" $um era #arney" %tie $9 0oio%ia eQ$esi09 nu pre0este%te nimi$ bun. Camera pentru harna%amente era dominat9 de $raniul unui $al" a%e.at pe perete $u pu;in deasupra $apului" $u <r8u %i o$helari" drapat 7n steagul de $urse al <amiliei Serger. C 4sta i /leet Shado)" a $8%tigat Cursa 3odgepole 7n 1!M5" singurul $ampion pe $are l a a0ut tata 0reodat9" eQpli$9 &argot. A <ost prea .g8r$it $a s9 l 7mp9ie.e. Se uit9 7n sus la $raniu. C Seam9n9 $u &ason" nu $re.iH 1ntr un $ol; se g9sea un $uptor %i ni%te <oaie. &argot <9$use a$olo un <o$ de $9rbune $a s9 alunge r9$oarea. Pe <o$ era o oal9 $u $e0a $are mirosea a sup9. Pe un ban$ de lu$ru se a<la un set $omplet de unelte de <ier9rie. Ea lu9 un $io$an de <ier9rie" $el $u m8ner s$urt %i $ap greu. Cu bra;ele %i pieptul ei puterni$" &argot ar <i putut s9 <ie ea 7ns9%i un <ierar" unul $u pe$toralii deosebit de as$u;i;i. C Srei s9 mi arun$i p9turileH strig9 Eudy de sus. &argot lu9 o gr9mad9 de p9turi de %a proasp9t sp9late %i" $u o mi%$are ar$uit9 a bra;ului ei solid" le trimise 7n sus spre <8nar. C #un" m9 sp9l %i s$ot m8n$area din ma%in9. &8n$9m 7ntr un s<ert de or9" bineH #arney" sim;ind pri0irea s$rut9toare a lui &argot" se ab;inu s9 studie.e posteriorul lui Eudy. Pe Aos erau $8;i0a balo;i de <8n" a$operi;i $u p9turi" 7n $hip de s$aune. &argot %i #arney se a%e.ar9. C Ai pierdut poneii. Au <ost du%i la graAdul din 3ester" spuse &argot. C Am au.it $amioanele a.i diminea;9. Ce era $u eleH C Treburi de ale lui &ason. O t9$ere s$urt9. Se sim;iser9 7ntotdeauna 7n largul lor t9$8nd" dar nu %i de data asta. C Rtii" #arney" uneori aAungi 7ntr un pun$t 7n $are nu mai po;i s9 0orbe%ti" de$8t da$9 ai de g8nd s9 <a$i $e0a. Am aAuns %i noi a$oloH C Ca o rela;ie sau $e0a de genul 9sta" spuse #arney. Analogia ne<eri$it aleas9 pluti 7ntre ei. C Rela;ieD ri$ana &argot. 1;i pot o<eri $e0a de o mie de ori bun de$8t astaD Rtii despre $e 0orbim. C 1n mare. C 2ar da$9 te hot9r9%ti $9 nu 0rei s9 <a$i $e0a %i mai t8r.iu se 7nt8mpl9 ori$um" 7n;elegi $9 nu mai po;i s9 te r9.g8nde%ti ni$iodat9H #arney 09.use la 0ia;a lui su<i$ient de multe eQpresii <a$iale %i r9m9sese 7n 0ia;9 7n09;8nd s9 le $iteas$9. 1%i d9du seama $9 ea spune ade09rul. C Rtiu. C 3a <el %i da$9 <a$em $e0a. Soi <i eQtrem de generoas9 $u tine o dat9" %i numai o dat9. 2ar 0a <i su<i$ient. Srei s9 %tii $8tH C &argot" nu se 0a 7nt8mpla nimi$ 7n tura mea. (u at8t timp $8t iau bani de la el $a s9 l 7ngriAes$. C 2e $e" #arneyH El ridi$9 din umeri. C O a<a$ere e o a<a$ere.

C (ume%ti asta a<a$ereH S9 ;i spun eu o a<a$ere" .ise &argot. Cin$i milioane de dolari" #arneyD A$elea%i $in$i pe $are ar trebui le primeas$9 Wrendler pentru $9 0inde /#I ul" da$9 0rei s9 %tii. C E 0orba doar s9 ob;inem de la &ason su<i$ient9 sperm9 $a Eudy s9 r9m8n9 7ns9r$inat9. C &ai 0orbim %i despre alt$e0a" #arney. Rtii $9 da$9 iei sperm9 de la &ason %i l la%i 7n 0ia;9" p8n9 la urm9 7;i 0a 0eni de ha$. (u po;i <ugi destul de departe. Ai aAunge la blestema;ii de por$i. C Ce mi s ar 7nt8mplaH C Care i moti0ul" #arneyH Sem er 8i" $um s$rie pe bra;ul t9uH C C8nd am a$$eptat banii lui" am spus $9 0oi a0ea griA9 de el. C8t9 0reme lu$re. pentru el" n am s9 i <a$ ni$i un r9u. C (u trebuie s9 i... <a$i nimi$" $u eQ$ep;ia re$olt9rii" dup9 $e moare. Eu nu l mai pot atinge a$olo. S ar putea s9 trebuias$9 s9 m9 aAu;i $u Cordell. C 2a$9 l omori pe &ason" nu ob;ii de$8t un lot" spuse #arney. C Ob;inem $in$i $entimetri $ubi. Chiar %i $u un num9r redus de spermato.oi.i" putem s9 7n$er$9m $in$i 7nsemin9ri" putem s o <a$em in vitro B <amilia lui Eudy e eQtrem de <ertil9. C Te ai g8ndit s9 l $umperi pe CordellH C (u. El nu %i ar ;ine ni$iodat9 promisiunea. Cu08ntul lui nu <a$e doi bani. &ai de0reme sau mai t8r.iu" s ar 7ntoar$e 7mpotri0a mea. Ar trebui s9 dispar9. C Te ai g8ndit mult la asta. C 2a. #arney" tu ai $ontrolul postului de in<irmerie. &onitoarele au suport 0ideo" se supra0eghea.9 <ie$are $lip9. EQist9 imaginile 7n dire$t" dar ni$i o $aset9 nu 7nregistrea.9. (oi... eu 7mi bag m8na 7n $ar$asa aparatului respirator %i i imobili.e. pieptul. &onitoarele arat9 $9 aparatul <un$;ionea.9 mai departe. C8nd pulsul %i tensiunea arterial9 se modi<i$9" tu te repe.i 7n9untru" el e in$on%tient" po;i s9 n$er$i $8te tehni$i de resus$itare ai $he<. At8ta doar $9 nu m9 obser0i pe mine. Eu 7i ap9s pieptul p8n9 moare. Ai <9$ut destule autopsii" #arney. Ce se $aut9 atun$i $8nd se b9nuie%te as<iQiereaH C +emoragie sub pleoape. C &ason nu are pleoape. &argot 7%i <9$use bine temele %i era obi%nuit9 s9 $umpere ori$e" pe ori$ine. #arney o pri0i 7n o$hi" dar <iQ9 $io$anul $u $oada o$hiului $8nd r9spunse= C (u" &argot. C 2a$9 te a% l9sa s9 mi o pui" ai <a$e oH C (u. C 2a$9 ;i a% pune o eu" ai <a$e oH C (u. C 2a$9 n ai <i angaAat ai$i" da$9 n ai a0ea ni$i o responsabilitate medi$al9 <a;9 de el" ai <a$e oH C Probabil $9 nu. C E 0orba de eti$9 sau de la%itateH C (u %tiu. C +ai s9 a<l9m. E%ti $on$ediat" #arneyD El 7n$u0iin;9" nu <oarte surprins. C Ri" #arneyH &argot ridi$9 un deget la bu.e. C SsstD 29 ;i $u08ntul. Trebuie s9 spun $9 te a% putea b9ga 7n p9m8nt $u in$identul a$ela din Cali<orniaH (u i ne0oie s9 spun" nu i a%aH C (u trebuie s9 ;i <a$i griAi" r9spunse #arney. Eu trebuie s9 mi <a$ griAi. (u %tiu $um las9 &ason oamenii s9 ple$e. Poate $9 dispar pur %i simplu. C (i$i tu nu trebuie s9 ;i <a$i griAi. Am s9 i spun lui &ason $9 ai hepatit9. (u %tii prea multe despre a<a$erile lui" doar $9 7n$ear$9 s9 aAute oamenii legii. Iar el %tie $9 te a0em la m8n9 $u ante$edentul" a%a $9 te 0a l9sa s9 ple$i. #arney se 7ntreb9 $ine 7i p9ruse mai interesant do$torului 3e$ter 7n terapie= &ason Serger sau sora luiH

CAPITOLUL 66 Era noapte $8nd $amionul lung" argintiu" trase l8ng9 hambarul de la &us*rat /arm. 1nt8r.iase %i toat9 lumea a0ea ner0ii 7ntin%i la maQimum. AranAamentele de la Aeroportul Interna;ional #altimore @ashington de$urseser9 bine la 7n$eput. Inspe$torul de la &inisterul Agri$ulturii %tampil9 a$tele lotului de %aispre.e$e por$i. Inspe$torul era eQpert 7n materie de por$i %i nu mai 09.use ni$iodat9 al;ii s9 le semene. Apoi Carlo 2eogra$ias 0eri<i$9 interiorul $amionului. Era un 0ehi$ul pentru transportarea animalelor 0ii %i mirosea $a atare" a08nd numeroase urme r9mase de la o$upan;ii anteriori. Carlo nu l9s9 s9 <ie des$9r$a;i por$ii. A0ionul a%tept9 p8n9 $8nd %o<erul <urios" Carlo %i Piero /al$ione g9sir9 alt $amion pentru transportul animalelor 0ii" mai potri0it pentru mutarea $ontainerelor" lo$ali.ar9 o sp9l9torie de $amioane dotat9 $u <urtunuri $u abur %i $ur9;ar9 interiorul 0ehi$ulului. AAun%i la poarta prin$ipal9 de la &us*rat /arm" alt9 s8$8ial9= pa.ni$ul 0eri<i$9 tonaAul $amionului %i re<u.9 s9 i lase s9 intre" pe moti0ul limitei de greutate pe un pod ornamental. 1i redire$;ion9 spre un drum $are o$olea %i tre$ea prin p9durea na;ional9. Ramurile $opa$ilor .g8riar9 $amionul 7nalt $are se t8ra pe ultimii trei *ilometri. 3ui Carlo 7i pl9$u hambarul mare %i $urat de la &us*rat /arm. 1i pl9$u mi$ul ele0ator $u <ur$9" prin intermediul $9ruia $ontainerele <ur9 duse lin 7n boQele pentru $ai. C8nd %o<erul $amionului aduse un ele$trod l8ng9 $u%ti %i propuse s9 >7n$er$e? un por$ $a s9 0ad9 $8t de pro<und drogat este" Carlo 7i smulse instrumentul" speriindu l at8t de r9u" $9 omul nu mai a0u $uraA s9 l $ear9 7napoi. Carlo l9s9 por$ii s9 %i re0in9 din starea de sedare 7n semi7ntuneri$" <9r9 s9 le dea drumul din $u%ti p8n9 nu i 09.u 7n pi$ioare %i $omplet treAi. Se temea $9 a$eia $are se tre.eau primii ar putea 7n$er$a s9 m9n8n$e 0reun somnoros 7n$9 sedat. Ori$e siluet9 lungit9 %i nemi%$at9 7i atr9gea da$9 turma nu dormea la un lo$. Piero %i Tommaso trebuiser9 s9 <ie de dou9 ori mai aten;i dup9 $e turma 7l m8n$ase pe Oreste" produ$9torul de <ilm" %i mai t8r.iu pe asistentul a$estuia" $ongelat. Oamenii nu puteau sta pe p9%une sau 7n ;ar$ $u animalele. Por$ii nu amenin;au" nu %i de.0eleau din;ii" $um <a$ $ei s9lbati$i" $i se mul;umeau s9 i

urm9reas$9 pe oameni $u teribila 7n$9p9;8nare por$in9 %i se apropiau tot mai mult" p8n9 aAungeau su<i$ient de aproape $a s9 ata$e. Carlo" la <el de hot9r8t" nu %i g9si odihna de$8t dup9 $e par$urse pe Aos" la lumina lanternei" toat9 lungimea gardului $are delimita p9%unea 7mp9durit9 a lui &ason" al9turat9 marii p9duri na;ionale. S$urm9 p9m8ntul $u bri$eagul" eQamina <ru$tele de p9dure $9.ute sub $opa$i %i g9si ghind9. Au.ise gai;e 7nainte de l9sarea 7ntuneri$ului" $8nd sosise" %i se g8ndise $9 e probabil s9 g9seas$9 ghind9. 1ntr ade09r" pe terenul 7ngr9dit se g9seau steAari albi" dar nu <oarte mul;i. (u 0oia $a por$ii s9 %i g9seas$9 hrana pe Aos" a%a $um puteau g9si $u u%urin;9 7n p9durea mare. &ason $onstruise la $ap9tul des$his al hambarului o barier9 solid9 $u o poart9 olande.9" la <el $a a$eea a lui Carlo din Sardinia. A<lat 7n siguran;9 din$olo de a$east9 barier9" Carlo putea s9 hr9neas$9 por$ii" arun$8nd haine umplute $u pui mor;i" pulpe de miel %i legume peste gard" 7n miAlo$ul lor. Por$ii nu erau domesti$i;i" dar ni$i nu se temeau de oameni ori de g9l9gie. (i$i m9$ar Carlo nu putea s9 intre 7n ;ar$ul lor. Por$ii au o s$8nteie de inteligen;9 %i un sim; pra$ti$ teribil. A$e%tia nu erau ostili. 2oar $9 le pl9$ea $arnea de om. A0eau agilitatea bi.onilor %i din;ii t9io%i ai $8inelui $iob9nes$" iar mi%$9rile lor 7n Aurul pa.ni$ilor a0eau $ara$terul sinistru al premedit9rii. Piero <usese la un pas de moarte $8nd re$uperase" dup9 o mas9" o $9ma%9 pe $are se g8ndiser9 $ o mai pot <olosi. (u mai eQistaser9 ni$iodat9 asemenea por$i" mai mari de$8t mistre;ii europeni" dar la <el de s9lbati$i $a a$e%tia. Carlo $onsidera $9 i a $reat. Rtia $9 $eea $e 0or <a$e por$ii" r9ul pe $are l 0or distruge 0a <i un merit su<i$ient pentru el pe lumea $ealalt9. 1nainte de mie.ul nop;ii" somnul se a%ternuse asupra tuturor 7n hambar= Carlo" Piero %i Tommaso dormeau <9r9 0ise 7n <8nar" por$ii s<or9iau 7n $u%tile lor" mi%$8ndu %i 7n 0is pi$ioarele mi$i" elegante" iar 0reo doi se <oir9 pe p8n.a $urat9. Craniul $alului de $urse /leet Shado)" luminat slab de <o$ul de $9rbuni din $uptorul de <ier9rie" 7i 0eghea pe to;i.

CAPITOLUL 67 Ata$area unui agent al #iroului /ederal de In0estiga;ii $u do0e.ile <alse ale lui &ason $onstituia un salt mare pentru Wrendler %i l $am l9sa $u r9su<larea t9iat9. 2a$9 pro$urorul general l ar <i prins" l ar <i .drobit $a pe un g8nda$. 39s8nd deoparte ris$urile personale" problema distrugerii lui Clari$e Starling nu $8nt9rea 7n o$hii lui Wrendler la <el de greu $a distrugerea unui b9rbat. #9rba;ii au <amilie de 7ntre;inutG %i el 7%i 7ntre;inea <amilia" $hiar a%a la$om9 %i nere$unos$9toare $um era. Iar Starling trebuia $ategori$ s9 ias9 din Ao$. 39sat9 de $apul ei" urm9rind <irele de p8n9 atun$i $u aptitudinile domesti$e s8$8itoare ale unei <emei" Clari$e Starling l ar <i g9sit pe +annibal 3e$ter. Iar da$9 s ar <i 7nt8mplat a%a" &ason Serger nu i ar mai <i dat lui ni$i un s<an;. Cu $8t era despuiat9 mai $ur8nd de resursele ei %i pus9 pe post de momeal9" $u at8t mai bine. Wrendler distrusese %i alte $ariere pe par$ursul propriei as$ensiuni spre putere" mai 7nt8i $a pro$uror statal $u a$ti0itate politi$9 %i apoi la Eusti;ie. Rtia" din eQperien;9" $9 e mai u%or s9 distrugi $ariera unei <emei de$8t pe $ea a unui b9rbat. 2a$9 o <emeie ob;inea o promo0are pe $are n ar <i trebuit s o $apete" $ea mai e<i$ient9 $ale e s9 a<irmi $9 a ob;inut o st8nd pe spate. 2ar ar <i imposibil s9 <a$i o asemenea a$u.a;ie 7n pri0in;a lui Clari$e Starling" 7%i .ise Wrendler. 2e <apt" nu i 0enea 7n minte nimeni alt$ine0a $are s9 aib9 mai mult9 ne0oie de o partid9 stra%ni$9. Lneori se g8ndea la a$est a$t agresi0 7n 0reme $e %i r9su$ea degetul 7n nas. Wrendler n ar <i putut s9 %i eQpli$e antipatia <a;9 de Starling Era 0is$eral9 %i apar;inea unei p9r;i din el la $are nu a0ea a$$es. O 7n$9pere $u huse pe mobile %i un luminator" %i o <at9 $u 7n<9;i%area lui Starling" dar nu %i $u ra;iunea ei" $u pantalonii aduna;i 7n Aurul unei gle.ne" 7ntreb8ndu l $e naiba e $u el" de $e nu se apropie" de $e nu se apu$9 de treab9" e $um0a poponarH Wrendler re<le$t9 $9" da$9 nu %tiai $e $ur09 e Starling" per<orman;ele sale 7n uni<orm9 erau $u mult mai bune de$8t o ar9tau pu;inele ei promo09riG trebuia s9 re$unoas$9 m9$ar at8t. Re$ompensele primite de ea <useser9 mul;umitor de pu;ine= ad9ug8nd $8te o pi$9tur9 de otra09 7n dosarul ei de a lungul anilor" Wrendler i.butise s9 in<luen;e.e $omisia pro<esional9 a /#I s9 re<u.e numirea ei 7n mai multe misiuni eQ$elente pe $are ar <i trebuit s9 le ob;in9" iar atitudinea ei independent9 %i limba as$u;it9 7l aAutaser9 <oarte mult. &ason nu 0oia s9 a%tepte 0erdi$tul 7n $a.ul de la pia;a de pe%te /eli$iana. Ri nu eQista ni$i o garan;ie $9" la audiere" lui Starling i se 0a g9si 0reo 0in9. 1mpu%$area E0eldei 2rumgo %i a $elorlal;i <usese" e0ident" re.ultatul unei bre%e 7n se$uritatea raidului. Era un mira$ol $9 Starling reu%ise s9 l sal0e.e pe ti$9losul a$ela mi$. 1n$9 unul pe $are $et9;enii trebuiau s9 l hr9neas$9. Ar <i <ost u%or s9 .g8nd9reas$9 rana abia 7n$his9 a a$elei 7nt8mpl9ri nepl9$ute" dar era o modalitate in$omod9 de a o dobor7 pe Starling. &ai bine pe $alea aleas9 de &ason. Era rapid9 %i o s$otea pe Starling pe tu%9. &omentul era propi$e. O aQiom9 din @ashington" demonstrat9 mai <re$0ent de$8t teorema lui Pitagora" a<irm9 $9 7n pre.en;a oQigenului" o b9%in9 .dra09n9 tras9 de un <9pta% e0ident a$oper9 multe alte >emana;ii? mai slabe din a$eea%i 7n$9pere" $u $ondi;ia s9 <ie aproQimati0 simultane.

Prin urmare" pro$esul de la Casa Alb9 polari.a su<i$ient de mult aten;ia &inisterului de Eusti;ie pentru $a el s o poat9 a$u.a pe Starling. &ason 0oia s9 apar9 $8te0a arti$ole 7n pres9" $a s9 le 0ad9 do$torul 3e$ter. 2ar Wrendler trebuia s9 <a$9 a$ele arti$ole s9 par9 un a$$ident ne<eri$it. Spre noro$ul lui" se apropia o o$a.ie $are 7i ser0ea s$opul= $hiar ani0ersarea /#I. Wrendler a0ea o $on%tiin;9 bl8nd9 $are s9 l absol0e de p9$ate. A$east9 $on%tiin;9 7l $onsola a$um= da$9 Starling 7%i pierdea sluAba" atun$i" 7n $el mai r9u $a." $8te0a blestemate de lesbiene din b8rlogul unde lo$uia Starling 0or trebui s9 se $onsole.e $u lipsa $inelor g9tite din semipreparate" 7n$9l.ite la mi$rounde %i m8n$ate 7n <a;a tele0i.orului. 1n $el mai r9u $a." $eea $e <9$ea el sem9na $u a arun$a peste bord un tun desprins de la lo$ul lui" $a s9 nu mai amenin;e pe nimeni. Arun$area >tunului slobod? peste bord 0a >opri $l9tinarea b9r$ii?" 7%i .ise el" mul;umit %i 7n$8ntat" $a %i $um $ele dou9 meta<ore marin9re%ti ar <i <ormat 7mpreun9 o e$ua;ie logi$9. /aptul $9 to$mai $l9tinarea b9r$ii <9$use tunul s9 se des<a$9 de la lo$ul lui nu l deranAa $8tu%i de pu;in. Wrendler a0ea <antasme $8t de intense %i de numeroase 7i permitea imagina;ia. A$um" pentru propria pl9$ere" %i o imagin9 pe Starling b9tr8n9" 7mpiedi$8ndu se 7n ;8;e" $u pi$ioarele alea <rumu%ele de0enite noduroase %i $u 0ari$e" umbl8nd ane0oios pe s$9ri 7n sus %i n Aos $u ru<e 7n bra;e" 7ntor$8ndu %i <a;a $a s9 nu 0ad9 petele de pe $ear%a<uri" mun$ind pentru $as9 %i mas9 la un motel pr9p9dit apar;in8nd unui $uplu de lesbiene a<urisite" b9tr8ne %i p9roase. 1%i imagin9 $e a0ea s9 i spun9 data 0iitoare" $8nd 0a trium<a 7n $on<runtarea $u >t8r<uli;a de la ;ar9 umplut9 $u m9m9lig9?. 1narmat $u in<orma;iile de la do$torul 2oemling" 0oia s9 se apropie de ea dup9 $e o 0a 0edea de.armat9 %i s9 i spun9 <9r9 s9 %i mi%te bu.ele= C;iar %i entru un 2unoi alb 5in Su5. e%ti rea mare !a &# 6i$o tra2i %i a!uma !u t#ti!u'G Repet9 repli$a 7n minte %i se g8ndi s9 %i o s$rie 7n $arnet. Wrendler a0ea miAloa$ele" timpul %i 7n0eninarea ne$esare pentru a .drobi $ariera lui Starling" iar $8nd se puse pe treab9" primi un aAutor enorm din partea %ansei %i a po%tei italiene.

CAPITOLUL 68

Cimitirul #attle Cree* de l8ng9 lo$alitatea +ubbard din TeQas este $a o $i$atri$e mi$9 pe 7ntinderea g9lbuie a .onei $entrale a statului TeQas 7n de$embrie. S8ntul %uier9 a$um %i 0a %uiera 7ntotdeauna B n are rost s9 a%tep;i s9 se opreas$9. Se$torul $el nou al $imitirului are mar$aAe plate" $a s9 se poat9 tunde iarba mai u%or. Ln balon argintiu 7n <orm9 de inim9 dansea.9 pe morm8ntul unei <eti;e a $9rei ani0ersare ar <i trebuit s9 <ie a.i. 1n partea 0e$he a $imitirului" iarba este tuns9 de <ie$are dat9 pe pote$i" iar printre morminte" ori de $8te ori e posibil. P9m8ntul e ameste$at $u <8%ii de pangli$9 %i tulpini de <lori o<ilite. 1n <undul $imitirului s au adunat 7ntr un morman <lorile o<ilite de pe morminte" intrate 7n des$ompunere. 1ntre balonul argintiu %i gr9mada de <lori des$ompuse a%teapt9 un eQ$a0ator $u motorul pornit. 1n $abin9 se a<l9 un t8n9r negru" iar Aos altul" $are s$ap9r9 un $hibrit 7n $9u%ul palmei $a s9 %i aprind9 ;igara... C 2omnule Closter" am 0rut s9 <i;i de <a;9 $8nd <a$em asta" $a s9 0ede;i $u $e a0em de a <a$e. Sunt sigur $9 0e;i des$uraAa inten;ia rudelor r9posatului de a 7n$er$a s9 0ad9" spuse domnul Greenlea" dire$torul Casei <unerare +ubbard. Si$riul a$esta 0a $onstitui o imagine de $are s9 <ie m8ndri B trebuie s9 09 <eli$it din nou pentru gusturile dumnea0oastr9 B %i asta i tot $e trebuie s9 0ad9. 1mi <a$e pl9$ere s9 09 a$ord redu$erea de pre; pro<esional9 pentru el. Tat9l meu" de$edat %i el" se odihne%te 7ntr un si$riu identi$ $u a$esta. /9$u un semn b9rbatului din $abina eQ$a0atorului %i $upa utilaAului mu%$9 din morm8ntul n9p9dit de buruieni. C Sunte;i sigur 7n pri0in;a pietrei <unerare" domnule ClosterH C 2a" spuse do$torul 3e$ter. Copiii au dat $omand9 de o singur9 piatr9 <unerar9 pentru ambii p9rin;i. R9maser9 l8ng9 morm8nt <9r9 s9 0orbeas$9" $u man%etele pantalonilor <lutur8nd 7n 08nt" p8n9 $e eQ$a0atorul se opri la aproQimati0 Aum9tate de metru ad8n$ime. C &ai departe ar <i bine s9 $ontinu9m $u lopata" spuse Greenlea. Cei doi mun$itori s9rir9 7n groap9 %i se apu$ar9 s9 s$oat9 p9m8ntul mai departe $u mi%$9ri u%oare" eQersate 7ndelung. C Cu griA9D spuse Greenlea. Si$riul a$ela n a <ost $ine %tie $e ni$i la 7n$eput. (u sem9na ni$i pe departe $u 9sta $are l a%teapt9 a$um. 1ntr ade09r" si$riul ie<tin din pla$aA se pr9bu%ise peste lo$atarul lui. Greenlea puse mun$itorii s9 $ure;e p9m8ntul din Aurul lui %i s9 stre$oare o bu$at9 de p8n.9 pe sub <undul $o%$iugului" $are r9m9sese inta$t. Si$riul <u apoi ridi$at $u tot $u p8n.9 %i pus 7ntr o $amionet9. Pe o mas9 grosolan9 din garaAul $asei <unerare +ubbard" bu$9;ile $apa$ului s<9r8mat <ur9 date la o parte" de.09luind un s$helet destul de mare. 2o$torul 3e$ter 7l eQamina rapid. Ln glon; $restase $oasta s$urt9 de deasupra <i$atuluiG 7n partea st8ng9 a <run;ii se 0edea o <ra$tur9 %i o gaur9 de glon;. Craniul" doar par;ial eQpus" a0ea pome;ii proeminen;i" bine $ontura;i pe $are i mai 09.use. C P9m8ntul nu las9 prea mare lu$ru" $oment9 Greenlea. Resturile putre.ite ale unor pantaloni %i .dren;ele $9m9%ii de $o)boy 7n0eleau oasele. (asturii din side< ai $9m9%ii $9.user9 printre $oaste. O p9l9rie de $o)boy din piele de $astor se odihnea pe piept. Pe borul ei se 0edea o $rest9tur9" iar 7n $alot9" o gaur9. C 3 a;i $unos$ut pe r9posatH 7ntreb9 do$torul 3e$ter. C Am $ump9rat $asa <unerar9 %i am preluat $imitirul abia 7n 1!:!" $a supliment la grupul nostru. A$um lo$uies$ ai$i" dar sediul <irmei noastre e 7n St. 3ouis. Sre;i s9 7n$er$9m s9 p9str9m haineleH Sau 0 a% putea da un $ostum" dar nu $red... C (u. Cur9;a;i oasele" nu p9stra;i ni$i un arti$ol 0estimentar" $u eQ$ep;ia p9l9riei" a $ataramei de la $entur9 %i a $i.melor. Pune;i oasele mi$i de la m8ini %i pi$ioare 7ntr o pung9 %i 7n0eli;i le 7n $el mai bun giulgiu de m9tase pe $are l a0e;i" 7mpreun9 $u $raniul %i oasele lungi. (u trebuie s9 le a%e.a;i la lo$ul lor" doar s9 le pune;i pe toate. 2a$9 p9stra;i piatra <unerar9" 0a $ompensa $heltuielile pentru re7n$hiderea morm8ntuluiH C 2a. Semna;i ai$i" 09 rog" %i 09 0oi da $opii pentru $elelalte" spuse Greenlea" 7n$8ntat la $ulme de si$riul pe $are l 08nduse B $ei mai mul;i antreprenori de pompe <unebre 0eni;i s9 trans<ere un de$edat ar <i transportat osemintele 7ntr o $utie %i ar <i 08ndut rudelor un si$riu propriu. A$tele de deshumare aduse de do$torul 3e$ter erau 7n per<e$t9 $on$ordan;9 $u Codul de S9n9tate %i Siguran;9 al statului TeQas" se$;iunea 711.66N" dup9 $um %tia $9 0or <i= le <9$use el 7nsu%i" dup9 $e ob;inuse $erin;ele %i <ormularele 7n <a$simil de la #ibliote$a de drept pentru $onsultare rapid9 apar;in8nd Aso$ia;iei 2istri$tuale TeQas.

Cei doi mun$itori" re$unos$9tori pentru peretele din spate rabatabil al $amionetei 7n$hiriate de do$torul 3e$ter" 7mpinser9 si$riul $el nou la lo$ul lui %i l legar9 pe $9ru$iorul $are l a%tepta" al9turi de uni$ul obie$t $are mai eQista 7n $amionet9 B un mi$ dulap din pla$aA. C Ce idee gro.a09" s9 ;i iei dulapul $u tineD Te s$ute%te s9 ;i %i<one.i hainele de $eremonie 7ntr o 0ali.9" nuH remar$9 Greenlea. 1n 2allas" do$torul s$oase din dulap $utia unei 0iole %i puse 7n ea gr9mada de oase 7n0elite 7n m9taseG p9l9ria se potri0i <rumos 7n $ompartimentul in<erior" iar $raniul 7l puse 7n p9l9rie" la ad9post. 3a $imitirul /ish Trap <9$u 08nt $o%$iugului din spateG ma%ina 7n$hiriat9 o pred9 la aeroportul 2allas /orth @orth" de unde" $u $utia 0iolei la el" ple$9 dire$t spre Philadelphia.

CAPITOLUL 6 3uni" Clari$e Starling 0oia s9 0eri<i$e $ump9r9turile eQoti$e <9$ute 7n )ee*end" iar $omputerul ei a0ea unele probleme" $are ne$esitau aAutorul spe$ialistului ei de la 2epartamentul Tehni$. Chiar %i redu$8nd drasti$ listele $u dou9 trei din $ele mai deosebite 0inuri la $in$i <urni.ori" sursele de pare de <ois gras ameri$an la dou9" iar maga.inele de deli$atese 0egetale la $in$i" num9rul $ump9r9turilor era <ormidabil. Apelurile primite de la maga.inele de b9uturi indi0iduale pe num9rul de tele<on de pe buletinul emis trebuiau introduse manual. Pe ba.a identi<i$9rii do$torului 3e$ter $a autorul $rimei a $9rei 0i$tim9 <usese 08n9torul de $9prioare din Sirginia" Starling reduse lista la $ump9r9turile de pe $oasta de est" $u eQ$ep;ia pate ului de la Sonoma. /au$hon din Paris re<u.ase s9 $oopere.e. Starling nu pri$epu o iot9 din spusele $elor de la maga.inul <lorentin @era 5ai 1MNO $u $are 0orbise la tele<on" a%a $9 trimise Chesturii un <aQ 7n $are $erea aAutor pentru e0entualitatea $9 do$torul 3e$ter a $omandat tru<e albe.

3a s<8r%itul .ilei de mun$9 de luni" 17 de$embrie" Starling a0ea dou9spre.e$e piste posibile de urm9rit. Erau re.ultatul unor $ombina;ii de $ump9r9turi pl9tite $u $9r;i de $redit. Ln b9rbat $ump9rase o $aset9 de Petrus %i un Eaguar $u suprapresiune" pl9tite $u a$eea%i $arte de $redit Ameri$an EQpress. Alt$ine0a $omandase o $aset9 de #8tard &ontra$het %i una de stridii 0er.i de Gironde. Starling transmise birourilor teritoriale <ie$are posibilitate pentru a <i urm9rit9. Ea %i Eri$ Pi$*<ord mun$eau 7n ture separate" dar $are se suprapuneau" ast<el 7n$8t 7n birou s9 se a<le permanent $ine0a 7n timpul programului de lu$ru al maga.inelor. Era a patra .i a lui Pi$*<ord de $8nd primise a$east9 sar$in9G 7%i petre$u o parte din .i program8nd <un$;ia de apelare automat9 a tele<onului s9u. (u eti$het9 butoanele. C8nd el ie%i s9 %i ia $a<ea" Starling ap9s9 primul buton al tele<onului lui. R9spunse Paul Wrendler 7n persoan9. Ea 7n$hise %i r9mase t9$ut9. Senise 0remea s9 ple$e a$as9. Rotindu %i s$aunul" pri0i toate obie$tele din $asa lui +annibal. Radiogra<iile" $9r;ile" masa a%ternut9 pentru o persoan9. Apoi ie%i printre draperii. #iroul lui Cra)<ord era des$uiat %i gol. Pulo0erul pe $are i l 7mpletise r9posata lui so;ie at8rna pe un $uier din $ol;. Starling 7ntinse m8na spre pulo0er" <9r9 s9 l ating9 de a dreptul" apoi 7%i arun$9 haina pe umeri %i porni pe drumul lung spre ma%ina ei. (u a0ea s9 mai 0ad9 Fuanti$o ni$iodat9.

CAPITOLUL 7! 1n seara .ilei de 17 de$embrie" soneria de la u%a lui Clari$e Starling sun9. V9ri o ma%in9 a poli;iei <ederale 7n spatele &ustangului" pe aleea ei. Reri<ul era #obby" $el $are o adusese a$as9 de la spital dup9 s$himbul de <o$uri de la /eli$iana. C Salut" StarlingD C Salut" #obbyD Intr9. C A% 0rea" dar mai 7nt8i trebuie s9 ;i spun= am o $ita;ie s9 ;i dau. C P9i" $e naiba" d9 mi o 7n $asa" unde e $aldD repli$9 Starling" sim;indu se amor;it9 pe din9untru. Cita;ia" $u antetul Inspe$torului General al &inisterului de Eusti;ie" 7i $erea s9 se pre.inte la o audiere a doua .i" 1: de$embrie" la ora nou9 diminea;a" 7n $l9direa E. Edgar +oo0er. C Srei s9 te du$ $u ma%ina m8ineH 7ntreb9 %eri<ul. Starling $l9tin9 din $ap. C &ul;umes$" #obby" am s9 merg $u ma%ina mea. Srei ni%te $a<eaH C (u" mersi. 1mi pare r9u" Starling. Reri<ul 0oia 7n mod e0ident s9 ple$e. Se l9s9 o t9$ere st8nAenitoare. C Lre$hea ta arat9 mai bine" spuse el 7n $ele din urm9. Ea 7i <9$u semn $u m8na $8nd el ie%i de pe alee $u ma%ina. S$risoarea 7i spunea pur %i simplu s9 se pre.inte la audiere. (u se spe$i<i$a ni$i un moti0. Ardelia &app" 0eteran9 a r9.boaielor din s8nul /#I" 7i prepar9 imediat $el mai puterni$ $eai din plante medi$inale al buni$ii sale" re;et9 renumit9 pentru ampli<i$area a$uit9;ii intele$tuale. 3ui Starling 7i era groa.9 de $eaiul a$ela de <ie$are dat9" dar nu a0ea s$9pare. &app $io$9ni $u degetul 7n s$risoare.

C Inspe$torul General nu trebuie s9 ;i spun9 absolut nimi$" .ise ea printre 7nghi;ituri. 2a$9 #iroul de responsabilitate pro<esional9 de la noi sau $el al &inisterului de Eusti;ie ar a0ea a$u.a;ii" ar trebui s9 ;i spun9" ar trebui s9 ;i trimit9 %i ni%te h8rtii l9muritoare odat9 $u $ita;ia. Ar trebui s9 ;i dea un nenoro$it de <ormular TNM sau TNN $u a$u.a;iile s$rise negru pe alb" iar da$9 ar <i a$u.a;ii penale" ai a0ea un a0o$at" eQpli$a;ii $omplete" tot $e $ap9t9 in<ra$torii" nu i a%aH C 3a naiba" ai dreptateD C Ei bine" 7n <elul 9sta nu $ape;i nimi$ dinainte. Inspe$torul General <un$;ionea.9 pe $riterii politi$e" poate s9 preia ori$e $a.. C 3 a preluat pe 9sta. C Cu Wrendler su<l8ndu i <um 7n <undD Indi<erent despre $e ar <i 0orba" da$9 te hot9r9%ti $9 0rei s9 mergi pe ideea dis$rimin9rii pe ba.9 de seQ" am toate numerele de tele<on ne$esare. A$um" Starling" as$ult9 m9= trebuie s9 le spui $9 0rei s9 7nregistre.i %edin;a. Inspe$torul General nu <olose%te depo.i;ii semnate. 3onnie Gains a intrat 7n bu$lu$ $u ei din $au.a asta. Ei ;in e0iden;a a $eea $e spui" numai $9 uneori spusele tale se s$himb9 mai t8r.iu. (u 0e.i ni$iodat9 0reo trans$riere. C8nd Starling 7l sun9 pe Ea$* Cra)<ord" p9rea $9 l a tre.it din somn. C (u %tiu despre $e i 0orba" Starling" spuse el. Am s9 dau ni%te tele<oane. Ln singur lu$ru %tiu= m8ine am s9 <iu a$olo.

CAPITOLUL 71 2iminea;a. Cu%$a din beton armat a $l9dirii +oo0er p8nde%te mohor8t9 sub un $er l9ptos. 1n epo$a atentatelor $u bomb9" intrarea prin$ipal9 %i $urtea sunt 7n$hise 7n maAoritatea .ilelor" iar $l9direa e 7n$onAurat9 de un sir de automobile 0e$hi ale /#I" al$9tuind o barier9 impro0i.at9. Poli;ia din @ashington" tributar9 unei politi$i absurde" s$ria amen.i pentru unele dintre ma%inile obsta$ol .i dup9 .i" tean$ul adun8ndu se tot mai gros sub %terg9toarele de parbri." unele h8rtii <iind smulse de 08nt %i su<late 7n strad9. Ln 0agabond $are se 7n$9l.ea deasupra grilaAului $e a$operea o gur9 de aerisire de pe trotuar o strig9 pe Starling" ridi$8nd m8na spre ea. A0ea un obra. $olorat 7n porto$aliu" de la un de.in<e$tant administrat la Lrgen;e. 7ntinse un pahar de plasti$ $u marginile u.ate. Starling $9ut9 un dolar 7n po%et9" dar p8n9 la urm9 7i d9du doi" aple$8ndu se 7n ameste$ul de aer $ald" st9tut %i abur. C S9 ;i dea 2umne.eu noro$D .ise 0agabondul. C Chiar am ne0oie. /ie$are dram $ontea.9. Starling 7%i lu9 o $a<ea mare de la o $a<enea a<lat9 pe partea dinspre Tenth Street a $l9dirii +oo0er" la <el $um <9$use de at8tea ori 7n de$ursul anilor. A0ea ne0oie de $a<ea dup9 somnul $u 7ntreruperi" dar pe de alt9 parte trebuie s9 e0ite s9 mearg9 la toalet9 7n timpul audierii. Se hot9r7 s9 bea doar Aum9tate de $ea%$9" 7l .9ri pe geam pe Cra)<ord %i l aAunse din urm9 pe trotuar. C Sre;i s9 7mp9r;im $a<eaua asta" domnule Cra)<ordH Pot s9 mai iau un pahar. C E <9r9 $o<ein9H C (u. C &ai bine m9 ab;in" alt<el o s9 mi sar9 ;and9ra. Era palid" tras la <a;9 %i ar9ta 7mb9tr8nit. Pe 08r<ul nasului a0ea o pi$9tur9 limpede de ap9. Ie%ir9 din aglomera;ia de pietoni %i se 7ndreptar9 spre intrarea lateral9 a sediului /#I. C (u %tiu pentru $e e %edin;a asta" Starling. 2in $8te am a<lat" nimeni alt$ine0a impli$at 7n s$himbul de <o$uri de la /eli$iana n a <ost $hemat. Sunt al9turi de tine. Starling 7i o<eri o batist9 de h8rtieG se ameste$ar9 7n <luQul $onstant de angaAa;i din s$himbul de .i $are to$mai soseau. Starling 7%i spuse $9 personalul ar9ta neobi%nuit de g9tit. C A nou9.e$ea ani0ersare a /#I. #ush 0ine s9 ;in9 un dis$urs" 7i aminti Cra)<ord.

Pe strada lateral9 se a<lau patru 0ehi$ule de tele0i.iune" dotate pentru transmisia prin satelit. O e$hip9 de <ilmare de la @/L3 TS era instalat9 pe trotuar" <ilm8nd un b9rbat t8n9r" tuns <oarte s$urt" $are 0orbea 7n mi$ro<onul pe $are l ;inea 7n m8n9. Ln asistent de produ$;ie $o$o;at pe a$operi%ul dubei 7i .9ri pe Starling %i Cra)<ord 0enind prin mul;ime. C Lite o" uite o" $ea $u pardesiu bleumarinD strig9 el. C 1i d9m drumul" spuse $el tuns s$urt. &otorD E$hipaAul d9du tre$9torii la o parte $a s9 aAung9 $u $amera sub nasul lui Starling. C Agent spe$ial Starling" $e a0e;i de spus despre an$heta $u pri0ire la masa$rul din pia;a de pe%te /eli$ianaH A <ost 7naintat raportulH Sunte;i a$u.at9 de u$iderea $elor $in$i... Cra)<ord 7%i s$oase p9l9ria %i" pre<9$8ndu se $9 %i <ere%te o$hii de luminile puterni$e" reu%i s9 a$opere obie$ti0ul pre; de o $lip9. (umai u%ile de la intrare" p9.ite" oprir9 e$hipaAul. 'i2o5iile. !ineva le$a v3n5ut ontulG Odat9 intra;i 7n $l9dire" se oprir9 7n hol. Cea;a de a<ar9 7i a$operise pe am8ndoi $u pi$9turi mi$i de ap9. Cra)<ord 7nghi;i o tablet9 de Ging*o #iloba. C Starling" $red $9 au ales .iua de a.i din $au.a agita;iei $reat9 de pro$es %i de ani0ersare. Ori$e ar 0rea s9 <a$9" s ar putea stre$ura repede %i pe neobser0ate. C Ri atun$i de $e s9 in<orme.e presaH C Pentru $9 nu to;i $ei impli$a;i 7n audiere $8nt9 dup9 a$eea%i partitur9. &ai ai .e$e minute" 0rei s9 mergi la toalet9H

CAPITOLUL 72 Starling <usese rareori la etaAul al %aptelea al $l9dirii E. Edgar +oo0er" etaAul $ondu$erii. Cu %apte ani 7n urm9" ea %i mai mul;i $olegi de ai ei" proaspe;i absol0en;i" se adunaser9 a$olo $a s9 0ad9 $um dire$torul o <eli$it9 pe Ardelia &app" %e<9 de promo;ie" iar o dat9 un dire$tor adAun$t a $hemat o $a s9 i 7nm8ne.e medalia de $ampioan9 la lupta $u pistolul. Co0orul din biroul dire$torului adAun$t (oonan era mai gros de$8t toate pe $are p9%ise p8n9 atun$i. 7n atmos<era prietenoas9 $reat9 de <otoliile 7mbr9$ate 7n piele din sala de %edin;e persista un miros distin$t de ;igar9. Se 7ntreb9 da$9 arun$aser9 mu$urile %i d9duser9 drumul la 0entilator 7nainte s9 soseas$9 ea. Trei b9rba;i se ridi$ar9 $8nd ea intr9 7mpreun9 $u Cra)<ord" iar un al patrulea" nu. Cei 7n pi$ioare erau <ostul %e< al lui Starling" Clint Pearsall de la #u..ardIs Point" biroul de teren din @ashington" apoi Paul (oonan" dire$torul adAun$t al /#I %i un b9rbat 7nalt" ro%$at" $u $ostum de m9tase. Cel r9mas a%e.at era Paul Wrendler de la biroul Inspe$torului General. Wrendler 7%i roti $apul pe g8tul s9u lung" de par$9 ar <i lo$ali.at o dup9 miros" 7n mod neobi%nuit" 7ntr un $ol; al $amerei st9tea un %eri< <ederal pe $are Starling nu l $uno%tea. AngaAa;ii /#I %i ai &inisterului de Eusti;ie au 7ntotdeauna o 7n<9;i%are 7ngriAit9" dar a$e%tia erau g9ti;i pentru $amerele de <ilmat. Starling 7%i d9du seama $9" probabil" 7n $ursul .ilei a0eau s9 parti$ipe la $eremonia la $are era in0itat <ostul pre%edinte. Alt<el" ar <i <ost $hemat9 la &inisterul de Eusti;ie" nu 7n $l9direa +oo0er. Wrendler se 7n$runt9 09.8ndu l pe Ea$* Cra)<ord l8ng9 Starling. C 2omnule Cra)<ord" nu $red $9 pre.en;a dumnea0oastr9 este ne$esar9 pentru a$east9 pro$edur9. C Eu sunt superiorul dire$t al agentei spe$iale Starling. 3o$ul meu e ai$i. C (u prea $red" .ise Wrendler. Se 7ntoarse spre (oonan= C Clint Pearsall e %e<ul ei o<i$ial" $u Cra)<ord lu$rea.9 doar temporar. Sunt de p9rere $9 agenta spe$ial9 Starling ar trebui an$hetat9 7n parti$ular. 2a$9 a0em ne0oie de in<orma;ii suplimentare" 7l putem ruga pe dire$torul de departament Cra)<ord s9 r9m8n9 7n apropiere" $a s9 l putem $hema. (oonan 7n$u0iin;9. C Ea$*" $ontribu;ia ta 0a <i bine0enit9" <9r9 doar %i poate" dup9 $e au.im depo.i;ia independent9 a a$... agentei spe$iale Starling. A% 0rea s9 r9m8i 7n preaAm9" Ea$*. 2a$9 0rei s9 stai 7n sala de le$tur9 a bibliote$ii" <9 te $omod" am s9 te $hem eu. Cra)<ord se ridi$9 7n pi$ioare. C 2omnule dire$tor (oonan" pot s9 spun... C Pute;i ple$a" asta e $eea $e pute;i <a$e" inter0eni Wrendler. (oonan se ridi$9 %i el. C O $lip9" domnule Wrendler" p8n9 una alta" %edin;a o $ondu$ eu. Ea$*" noi doi ne $unoa%tem de mult timp. 2omnul de la Eusti;ie e prea re$ent numit $a s9 7n;eleag9 asta. 1;i 0a 0eni r8ndul s9 spui $e ai de spus. A$um du te %i las o pe Starling s9 0orbeas$9 singur9 7n nume propriu. Apoi (oonan se aple$9 spre Wrendler %i i spuse la ure$he $e0a $are l <9$u s9 se 7nro%eas$9. Cra)<ord se uit9 la Starling. (u putea de$8t s9 blesteme. C &ul;umes$ $9 a;i 0enit" domnule Cra)<ordD spuse ea. Reri<ul 7l $onduse pe Cra)<ord spre u%9. Starling au.i u%a 7n$hi.8ndu se 7n urma lui" 7%i 7ndrept9 spatele %i i 7n<runt9 pe $ei patru singur9. 1n$ep8nd din a$el pun$t" %edin;a se des<9%ur9 $u repe.i$iunea unei amput9ri 7n se$olul al ZSIII lea.

(oonan era persoana din /#I $u $ea mai mare autoritate din 7n$9pere" dar Inspe$torul general se a<la deasupra lui 7n ierarhieG aparent" inspe$torul 7l trimisese pe Wrendler $a plenipoten;iar al s9u. (oonan lu9 7n m8n9 dosarul pe $are l a0ea 7n m8n9. C Te rog s9 te pre.in;i" pentru 7nregistrarea 7n pro$esul 0erbal. C Agent spe$ial Clari$e Starling. EQist9 un pro$es 0erbal" domnule dire$torH A% <i bu$uroas9 s9 eQiste. El nu r9spunse. C S9 deranAea.9 da$9 7nregistre. %edin;aH Starling s$oase un mi$ reporto<on (agra din po%et9. Wrendler inter0eni= C 1n mod obi%nuit" a$est gen de audiere preliminar9 ar trebui s9 aib9 lo$ 7n biroul Inspe$torului general" la &inisterul Eusti;iei. O ;inem ai$i <iind$9 este mai $omod pentru toat9 lumea" date <iind $eremoniile de ast9.i" dar se apli$9 regulile I*. A08nd 7n 0edere posibilele $onse$in;e diplomati$e ale a$estei probleme" nu sunt admise 7nregistr9rile. C Spune;i i $are sunt a$u.a;iile" domnule Wrendler" $eru (oonan. C Agent spe$ial Starling" e%ti a$u.at9 de de.09luirea" $ontrar legii" a unor in<orma;ii deli$ate unui in<ra$tor <ugar" spuse Wrendler $ontrol8ndu %i $u $ea mai mare griA9 eQpresia <e;ei. &ai eQa$t" e%ti a$u.at9 de publi$area a$estui anun; 7n dou9 .iare italiene" pentru a l a0erti.a pe <ugarul +annibal 3e$ter $9 7l p8nde%te peri$olul de a <i prins. Reri<ul 7i aduse lui Starling o pagin9 tip9rit9 ne7ngriAit din .iarul La )a9ione. Ea se 7ntoarse spre <ereastr9 $a s9 $iteas$9 r8ndurile 7n$er$uite= A. A. Aaron, Bre5#$te !elor mai a ro iate autorit#6i. 5u%manii &unt a roa e. Hanna;. C Ce ai de spusH C ( am <9$ut o eu. ( am mai 09.ut anun;ul 9sta p8n9 a$um. C Cum 7;i eQpli$i <aptul $9 7n anun; se <olose%te numele de $od +annah" $unos$ut numai de do$torul +annibal 3e$ter %i de /#IH (umele de $od pe $are 3e$ter ;i a $erut s9 l <olose%tiH C (u %tiu. Cine a g9sit anun;ulH C A <ost 09.ut din 7nt8mplare de $ei de la Ser0i$iul 2o$umente de la 3angley" 7n $ursul tradu$erii materialelor publi$ate de La )a9ione despre do$torul 3e$ter. C 2a$9 a$est $od este un se$ret doar al /#I" $um se <a$e $9 Ser0i$iul 2o$umente de la 3angley l a re$unos$ut 7n .iarH Ser0i$iul 2o$umente apar;ine de CIA. S9 i 7ntreb9m $ine le a atras aten;ia asupra lui Hanna;. C Sunt sigur $9 tradu$9torul $uno%tea bine materialele $a.ului. C Chiar at8t de bineH &9 7ndoies$D S9 l 7ntreb9m $ine i a sugerat s9 aib9 numele 7n 0edere. 2e unde puteam s9 %tiu $9 do$torul 3e$ter se a<l9 7n /loren;aH C Tu e%ti $ea $are a des$operit $er$et9rile <9$ute de Chestura din /loren;a" prin $omputer" 7n dosarul BEC@ al lui 3e$ter" spuse Wrendler. Cer$et9rile s au <9$ut $u mai multe .ile 7nainte de u$iderea lui Pa..i. (oi nu %tim $8nd le ai des$operit. Ce alt moti0 ar <i a0ut Chestura din /loren;a s9 7ntrebe de 3e$terH C Ce moti0 a% <i putut a0ea eu s9 l a0erti.e.H 2omnule dire$tor (oonan" de $e este a$easta o problem9 de $ompeten;a I*H Sunt gata pentru un test $u dete$torul de min$iuni ori$8nd. Adu$e;i aparatul. C Italienii au 7naintat un protest diplomati$ <a;9 de 7n$er$area de a a0erti.a un in<ra$tor $unos$ut" a<lat pe teritoriul lor" spuse (oonan" <9$8nd semn $9tre b9rbatul ro%$at de l8ng9 el. 28nsul este domnul &ontenegro de la Ambasada Italiei. C #un9 diminea;a" domnule. Ri italienii $um au a<latH 7ntreb9 Starling. (u $red $9 de la 3angley. C Protestul diplomati$ a trimis mingea 7n terenul nostru" .ise Wrendler 7nainte $a &ontenegro s9 poat9 des$hide gura. Srem $a toat9 po0estea s9 se l9mureas$9 mul;umitor pentru autorit9;ile italiene" pentru mine %i pentru I*" %i 7n$9 <oarte repede. E mai bine pentru toat9 lumea da$9 pri0im <aptele $on$rete laolalt9. Ce e 7ntre tine %i do$torul 3e$ter" domni%oar9 StarlingH C 3 am interogat pe do$torul 3e$ter de mai multe ori" la ordinul domnului dire$tor de departament Cra)<ord. 2up9 e0adarea do$torului 3e$ter" am primit de la el dou9 s$risori 7n %apte ani. 3e a0e;i pe am8ndou9. C 2e <apt" a0em mai multe" .ise Wrendler. Asta ne a par0enit ieri. Ce alt$e0a ai mai primit" nu %tim. Se 7ntinse s9 ia o $utie de $arton a<lat9 l8ng9 el" $u multe timbre %i mototolit9 de mane0rele lu$r9torilor po%tali. Wrendler se pre<9$u $9 sa0urea.9 par<umurile $are emanau din $utie. Indi$9 eti$heta destinatarului $u degetul" <9r9 a se obosi s9 i o arate lui Starling.

C Trimis pe adresa ta de a$as9" din Arlington" agent spe$ial Starling. 2omnule &ontenegro" 0re;i s9 ne spune;i $e sunt a$este arti$oleH 2iplomatul $otrob9i printre obie$tele 7n<9%urate 7n h8rtie de ambalaAG butonii de la man%etele $9m9%ii sale s$lipir9. C 2a" sunt ni%te lo;iuni" apoi &a one 5i man5orle" renumitul s9pun de migdale al <arma$iei Santa &aria (o0ella din /loren;a" %i ni%te par<umuri. Genul de $adouri pe $are l <a$ oamenii 7ndr9gosti;i. C Au <ost $er$etate pentru substan;e toQi$e %i iritante" nu i a%a" ClintH 7l 7ntreb9 (oonan pe <ostul %e< al lui Starling. Pearsall p9rea st8nAenit. C 2a" spuse el. (u i nimi$ anormal $u ele. C Ln $adou de iubire" .ise Wrendler $u oare$are satis<a$;ie. 2ar mai este %i s$risoarea 7nso;itoare. 2esp9turi <oaia de pergament din $utie %i o ridi$9" de.09luind <otogra<ia din .iar 7n<9;i%8nd $hipul lui Starling" $u trup de leoai$9 7naripat9. 1ntoarse <oaia $a s9 $iteas$9 r8ndurile s$rise de m8na do$torului 3e$ter. -e$ai 4ntrebat vreo5at#. Clari!e. 5e !e nu te 4n6ele2 8ili&tiniiE /tii 5e !eE 1iin5!# tu e%ti r#& un&ul la 2;i!itoarea lui Sam&on, leoai!# e 5ina8ar#. miere e 5in#untru. C II mielo 5entro la leone&&a" <rumos spus" remar$9 &ontenegro" re;in8nd eQpresia pentru propria <olosin;9 la o dat9 ulterioar9. C Ce eHD 7ntreb9 Wrendler. Italianul d9du din m8n9 %i ignor9 7ntrebarea" d8ndu %i seama $9 Wrendler nu 0a 7n;elege ni$iodat9 mu.i$alitatea meta<orei do$torului 3e$ter %i ni$i nu i 0a sim;i e0o$9rile ta$tile. C Inspe$torul General 0rea s9 7n$eap9 de ai$i" din $au.a rami<i$a;iilor interna;ionale" spuse Wrendler. 1n $e dire$;ie se 0or 7ndrepta lu$rurile" spre a$u.a;ii administrati0e sau penale" depinde de $eea $e 0om g9si 7n $er$et9rile noastre. 2a$9 0or <i penale" agent spe$ial Starling" $a.ul 0a <i 7naintat Se$;iei de integritate publi$9 a &inisterului de Eusti;ie. SIB 0a intenta pro$esul. Sei <i in<ormat9 $u su<i$ient timp 7nainte" $a s9 te preg9te%ti. 2omnule dire$tor (oonan... (oonan trase aer 7n piept %i l9s9 ghilotina s9 $ad9. C Clari$e Starling" e%ti suspendat9 temporar p8n9 la $lari<i$area a$estei probleme. Sei preda arma %i legitima;iile /#I. Ji se re0o$9 a$$esul 7n toate $l9dirile <ederale" $u eQ$ep;ia $elor publi$e. Sei p9r9si $l9direa sub es$ort9. A$um te rog s9 predai agentului spe$ial Pearsall armele %i legitima;ia. Apropie teD &erg8nd spre mas9" Starling 7i 09.u pre; de o $lip9 pe $ei patru b9rba;i 7n $hip de popi$e la un $on$urs de tragere. I ar <i putut u$ide pe to;i 7nainte $a 0reunul dintre ei s9 apu$e s9 %i s$oat9 arma. Clipa tre$u. 1%i s$oase re0ol0erul de $alibrul .NM %i l pri0i ;int9 pe Wrendler 7n timp $e s$oase siguran;a %i apoi 7n$9r$9torul din maga.ia pistolului. Wrendler 7l prinse 7n aer %i l str8nse p8n9 i se albir9 7n$heieturile degetelor. Lrmar9 la r8nd insigna %i legitima;ia. C Ai un pistol de re.er09H 7ntreb9 Wrendler. Ri o pu%$9H C StarlingH o som9 (oonan s9 r9spund9. C 1n$uiate 7n ma%in9. C Alte e$hipamente ta$ti$eH C O $as$9 %i o 0est9. C 2omnule %eri<" 0ei re$upera a$este obie$te $8nd o 0ei es$orta pe domni%oara Starling la ma%ina ei" spuse Wrendler. Ai un tele<on mobil $u $odi<i$atorH C 2a. Wrendler se uit9 la (oonan $u spr8n$enele ridi$ate. C Pred9 l" .ise (oonan. C A% 0rea s9 spun $e0a. Cred $9 am dreptul. (oonan se uit9 la $eas. C 29 i drumul. C E o 7ns$enare. Cred $9 &ason Serger 7n$ear$9 s9 l prind9 el 7nsu%i pe do$torul 3e$ter 7n s$opul r9.bun9rii personale. Cred $9 i a s$9pat printre degete. Cred $9 domnul Wrendler este 7n $ompli$itate $u Serger %i 0rea $a e<orturile /#I 7mpotri0a do$torului 3e$ter s9 a$;ione.e 7n a0antaAul lui Serger. Cred $9 Paul Wrendler de la &inisterul Eusti;iei s$oate bani <rumo%i din asta %i mai $red $9 abia a%teapt9 s9 m9 distrug9. 2omnul Wrendler s a mai purtat ne$u0iin$ios $u mine %i 7n tre$ut" iar a$um a$;ionea.9 7n egal9 m9sur9 din r9utate %i 7n 0irtutea intereselor <inan$iare personale. Chiar s9pt9m8na asta m a numit >t8r<uli;9 de la ;ar9 umplut9 $u m9m9lig9?. A% 0rea s9 l pro0o$ pe domnul Wrendler 7n <a;a a$estei $omisii s9 sus;in9

un test $u dete$torul de min$iuni" 7n paralel $u mine" pe a$este subie$te. S9 stau la dispo.i;ie. Am putea s o <a$em a$um. C Agent spe$ial Starling" ai noro$ $9 a.i nu e%ti sub prestare de Aur9m8ntD 7n$epu Wrendler. C Pune;i m9 s9 Aur. 2ar Auri %i dumneata $u mineD C Sreau s9 te asigur $9" da$9 nu eQist9 probe" 0ei bene<i$ia de repunere deplin9 7n drepturi" spuse Wrendler $u $ea mai bine0oitoare 0o$e. 1ntre timp" 0ei primi salariul 7n $ontinuare %i 0ei a0ea mai departe dreptul la ser0i$iile medi$ale %i de asigurare. Suspendarea temporar9 nu repre.int9 o pedeaps9" agent Starling. /olose%te o 7n bene<i$iul t9u" $ontinu9 el" adopt8nd un ton $on<iden;ial. 2e <apt" da$9 0rei s9 pro<i;i de o$a.ie %i s9 te du$i la spital s9 ;i se s$oat9 murd9ria a$eea din obra." sunt sigur $9... C (u e murd9rie" repli$9 Starling. E pra< de pu%$9. (u m9 mir9 $9 nu l ai re$unos$utD Reri<ul a%tepta $u m8na 7ntins9 spre ea. C 1mi pare r9u" Starling" spuse Clint Pearsall" $u m8inile 7n$9r$ate de obie$tele ei. Ea 7l pri0i o $lip9" apoi 7ntoarse $apul. Paul Wrendler se 7ndrept9 spre ea" 7n 0reme $e $eilal;i a%teptau politi$o%i $a diplomatul italian" &ontenegro" s9 ias9 primul din $amer9. Wrendler 7n$epu s9 spun9 $e0a printre din;i" a0ea repli$a preg9tit9 dinainte= C Starling" e%ti prea mare $a s9 mai... C S$u.a;i m9. Era &ontenegro. 2iplomatul $el 7nalt se 7ntorsese de la u%9 %i 0enea spre ea. C S$u.a;i m9" repet9 el pri0indu l ;int9 pe Wrendler" p8n9 $8nd a$esta se 7ndep9rt9" $u $hipul s$himonosit. C Regret $eea $e 0i se 7nt8mpl9. Sper $9 sunte;i ne0ino0at9. Promit $9 0oi <a$e presiuni asupra Chesturii din /loren;a pentru a a<la $um s a pl9tit pentru a$el in&er9ione" a$el anun; din La )a9ione. 2a$9 a0e;i 7n minte 0reun aspe$t 7n... 7n s<era mea din Italia $are s9 poat9 <i urm9rit" 09 rog s9 mi spune;i" %i 0oi insista s9 <ie urm9rit. &ontenegro 7i o<eri o $arte de 0i.it9" mi$9" tare" s$ris9 7n relie<" %i p9ru s9 nu obser0e m8na 7ntins9 a lui Wrendler 7nainte de a ie%i din 7n$9pere. Reporterii" $9rora li se permisese a$$esul prin intrarea prin$ipal9 7n 0ederea $eremoniei ani0ersare $e a0ea s9 urme.e" se adunaser9 7n $urte. C8;i0a p9reau s9 %tie dup9 $ine s9 se uite. C Trebuie s9 m9 ;ii de bra;H 7l 7ntreb9 Starling pe %eri<. C (u" doamn9" nu trebuie" r9spunse el" %i i <9$u lo$ s9 trea$9 printre mi$ro<oane %i 7ntreb9ri strigate. 2e ast9 dat9" reporterul tuns s$urt p9rea s9 <ie bine in<ormat. C Este ade09rat $9 ai <ost suspendat9 din $a.ul +annibal 3e$terH Cre.i $9 ;i se 0or adu$e a$u.a;ii penaleH Ce r9spuns ai la a$u.a;iile aduse de italieniH strig9 el. 1n garaA" Starling pred9 0esta de prote$;ie" $as$a" pu%$a %i re0ol0erul de re.er09. Reri<ul a%tept9 p8n9 $8nd ea s$oase 7n$9r$9torul din pistolul mi$ %i l %terse $u o p8n.9 7mbibat9 7n ulei. C Te am 09.ut tr9g8nd la Fuanti$o" agent Starling" spuse el. Am aAuns %i eu p8n9 7n s<erturile de <inal9. Am s9 ;i $ur9; eu $el9lalt re0ol0er 7nainte s9 <ie pus la p9strare. C &ul;umes$" domnule %eri<. El mai .9bo0i dup9 $e Starling ur$9 7n ma%in9. Spuse $e0a" 7n$er$8nd s9 a$opere bubuitul motorului. Ea $obor7 geamul %i el repet9= C &i se pare nedrept $e ;i se 7nt8mpl9D C &ul;umes$. Contea.9 mult $9 mi ai spus asta. O ma%in9 a presei a%tepta la ie%irea din garaA. Starling a$$eler9 $a s9 s$ape de ea %i se alese $u o amend9 pentru eQ$es de 0ite.9 la trei $0artale distan;9 de $l9direa E. Edgar +oo0er. /otoreporterii o surprinser9 pe peli$ul9 7n timp $e poli;istul de la $ir$ula;ie 7i t9ia $hitan;a. 2ire$torul adAun$t (oonan se a%e.9 la birou dup9 7n$heierea %edin;ei" <re$8ndu %i urmele l9sate pe nas de o$helari. (u l deranAa prea mult <aptul de a se des$otorosi de StarlingG $onsidera $9 <emeile au o latur9 emo;ional9 $are adesea nu se potri0e%te $u /#I ul. 2ar 7l durea s9 l 0ad9 pe Ea$* Cra)<ord dat la o parte. Ea$* %i $u el <useser9 <oarte apropia;i. Poate $9 Ea$* a0ea o sl9bi$iune pentru Starling" dar a%a $e0a se mai 7nt8mpl9 B sora lui <iind moart9 %i a%a mai departe. 3ui (oonan i se 7nt8mplase o dat9 $a" o s9pt9m8n9 7ntreag9" s9 nu %i poat9 lua o$hii de la o stenogra<9 atr9g9toareG a <ost silit s9 se des$otoroseas$9 de ea 7nainte $a <ata s9 pro0oa$e ne$a.uri.

(oonan 7%i puse o$helarii %i lu9 li<tul spre bibliote$9. 1l g9si pe Ea$* Cra)<ord 7n sala de le$tur9" pe un s$aun" $u $apul re.emat de perete. (oonan $re.u $9 doarme. 2ar <a;a lui Cra)<ord era $enu%ieG transpira. 2es$hise o$hii %i hor$9i. C Ea$*H (oonan 7l b9tu pe um9r" apoi 7i atinse obra.ul umed. 7n $lipa urm9toare" 0o$ea lui bubui 7n bibliote$9= C +ei" bibliote$ar" $heam9 do$torulD Cra)<ord <u dus mai 7nt8i 7n in<irmeria /#I" apoi la spitalul 'e88er&on Memorial" la se$;ia de $ardiologie" terapie intensi09.

CAPITOLUL 73 Wrendler nu %i ar <i putut dori mai mult9 aten;ie din partea presei. A nou9.e$ea ani0ersare a /#I era $ombinat9 $u un tur al noului $entru de $ri.9" organi.at pentru oamenii presei. Rtirile de tele0i.iune au pro<itat pe deplin de a$est a$$es neobi%nuit 7n $l9direa E. Edgar +oo0erG C SPA( a transmis 7n 7ntregime remar$ile <ostului pre%edinte #ush" $a %i pe $ele ale dire$torului" 7n emisiunile sale 7n dire$t. C(( a introdus 7n reportaAele sale eQtrase din dis$ursurile ;inute" iar $elelalte $anale au transmis la r8ndul lor reportaAe la %tirile de sear9. Pe $8nd demnitarii $oborau unul $8te unul de pe podium" Wrendler 7%i primi partea sa de aten;ie. T8n9rul reporter tuns s$urt" a<lat 7n apropierea podiumului" 7i puse 7ntrebarea= C 2omnule Wrendler" este ade09rat $9 agenta spe$ial9 Clari$e Starling a <ost eQ$lus9 din in0estigarea $a.ului +annibal 3e$terH C Cred $9 ar <i prematur %i nedrept <a;9 de agenta 7n $au.9 s9 <a$ $omentarii re<eritor la situa;ie 7n momentul de <a;9. (u pot spune de$8t $9 biroul Inspe$torului General $er$etea.9 $hestiunea. (u au <ost <ormulate a$u.a;ii 7mpotri0a nim9nui. Ri C(( prinse de 0este. C 2omnule Wrendler" surse din presa italian9 spun $9 este posibil $a do$torul 3e$ter s9 <i primit 7n mod ilegal in<orma;ii de la o surs9 gu0ernamental9 $are l a a0erti.at s9 <ug9. Este a$esta moti0ul pentru suspendarea agentei spe$iale StarlingH 2in a$east9 $au.9 este impli$at biroul Inspe$torului General %i nu #iroul intern pentru responsabilitate pro<esional9H C (u pot <a$e $omentarii 7n pri0in;a %tirilor din str9in9tate" Ee<<. Ceea $e pot spune este $9 biroul I* $er$etea.9 a<irma;ii $are" p8n9 7n $lipa de <a;9" nu au <ost do0edite. A0em o responsabilitate la <el de mare <a;9 de propriii agen;i $a %i <a;9 de prietenii no%tri de peste hotare" spuse Wrendler" 7mpung8nd aerul $u

degetul" pre$um Wennedy. Problema numit9 +annibal 3e$ter se a<l9 pe m8ini bune" nu doar m8inile lui Paul Wrendler" $i %i ale eQper;ilor din toate departamentele /#I %i de la &inisterul de Eusti;ie C A0em 7n des<9%urare un proie$t pe $are 7l 0om de.09lui la momentul oportun" $8nd 0a da roade. (eam;ul de la $are 7n$hiriase do$torul 3e$ter $asa 7%i dotase lo$uin;a $u un tele0i.or Grundig enorm" pe $are 7n$er$ase s9 l integre.e 7n de$or a%e.8nd pe ra<tul ultramodern una dintre statuetele sale de bron. $u 3eda %i 3eb9da. 2o$torul 3e$ter urm9rea un <ilm numit S!urt# i&torie a tim ului" despre 0ia;a %i opera marelui astro<i.i$ian Stephen +a)*ing. 1l 09.use de mai multe ori. A$easta era partea lui pre<erat9" $8nd $ea% $a de $eai $ade de pe mas9 %i se sparge pe podea. +a)*ing" r9su$it 7n s$aunul lui $u rotile" 0orbe%te $u aAutorul 0o$ii generate pe $omputer= De un5e anume vine 5i8eren6a 5intre tre!ut %i viitorE Le2ile %tiin6ei nu 8a! 5i8eren6a 4ntre tre!ut %i viitor. /i totu%i. 4n via6a 5e 9i !u 9i e?i&t# o 5i8eren6# mare 4ntre !ele 5ou#. Bo6i ve5ea !um o !ea%!# 5e !eai !a5e 5e e ma&# %i &e 8a!e !ioburi e o5ea. Dar nu vei ve5ea ni!io5at# !ea%!a a5un3n5u$&e la lo! 5in !ioburi %i &#rin5 4na oi e ma&#. /ilmul" derulat 7n sens in0ers" arat9 $ea%$a reasambl8ndu se pe mas9. +a)*ing $ontinu9= Cre%terea 5e9or5inii. &au entro ia. e&te !eea !e 5eo&ebe%te tre!utul 5e viitor %i 5# 5ire!6ie tim ului. 2o$torul 3e$ter era un mare admirator al a$ti0it9;ii lui +a)*ing %i o urm9rea $8t de 7ndeaproape putea 7n re0istele de matemati$9. Rtia $9" pe 0remuri" +a)*ing $re.use $9 uni0ersul 0a aAunge la un pun$t 7n $are 0a 7n$eta s9 se mai eQtind9 %i 0a 7n$epe s9 se $ontra$te din nou" ast<el de0enind posibil9 re0ersibilitatea entropiei. &ai t8r.iu" +a)*ing a spus $9 s a 7n%elat. 3e$ter era <oarte $apabil 7n domeniul matemati$ilor superioare" dar Stephen +a)*ing se a<l9 pe un $u totul alt plan <a;9 de noi" $eilal;i. Ani la r8nd" 3e$ter $o$hetase $u a$east9 problem9" dorindu %i <oarte mult $a +a)*ing s9 <i a0ut dreptate la 7n$eput" $a uni0ersul s9 se opreas$9 din eQpansiune" $a entropia s9 se remedie.e singur9" $a &is$ha s9 rede0in9 7ntreag9 dup9 $e <usese m8n$at9. Timpul. 2o$torul 3e$ter opri $aseta 0ideo %i des$hise tele0i.orul $a s9 0ad9 %tirile. E0enimentele de pres9 %i tele0i.iune legate de /#I sunt anun;ate .ilni$ pe site ul publi$ al /#I. 2o$torul 3e$ter 0i.ita .ilni$ a$est site" $a s9 se asigure $9 tot <otogra<ia sa 0e$he era <olosit9 pe lista $elor mai $9uta;i in<ra$tori. Ast<el a<lase de ani0ersarea /#I $u su<i$ient timp 7nainte. Se a%e.9 pe un <otoliu mare" 7mbr9$at 7n smo$hing" $u $ra0at9 lat9" %i l pri0i pe Wrendler $um minte. Se uita la Wrendler $u o$hii pe Aum9tate 7n$hi%i" ;in8nd paharul $u $onia$ sub nas %i rotindu i 7n$et $on;inutul. (u i mai 09.use mutra palid9 de $8nd Wrendler st9tuse 7n <a;a $u%tii sale din &emphis" $u %apte ani 7n urma" $hiar 7nainte s9 e0ade.e. Pe postul lo$al de %tiri din @ashington o 09.u pe Starling primind o amend9 de $ir$ula;ie" mi$ro<oanele reporterilor <iind b9gate pe geamul ma%inii ei &ustang. Rtirile de tele0i.iune o pre.entau deAa pe Starling $a <iind >a$u.at9 de peri$litarea se$urit9;ii Statelor Lnite? 7n $a.ul 3e$ter. O$hii $9prui ai do$torului 3e$ter se des$hiser9 larg la 0ederea eiG 7n ad8n$ul pupilelor lui .burau s$8ntei 7n Aurul $hipului ei. 1i p9str9 7n g8nd imaginea 7ntreag9 %i per<e$t9 mult timp dup9 $e disp9ru de pe e$ran %i suprapuse peste ea o alt9 imagine= &is$ha. 3e ap9s9 una 7ntr alta p8n9 $8nd din mie.ul ro%u" plasmati$ al $ontopirii lor se st8rnir9 s$8ntei $e .burar9 sus" purt8nd imaginea lor uni$9 spre r9s9rit" spre $erul nop;ii" $a s9 se roteas$9 7mpreun9 $u stelele deasupra m9rii. A$um" da$9 uni0ersul s ar $ontra$ta" da$9 timpul s ar derula 7napoi %i $e%tile ar rede0eni 7ntregi" se putea g9si un lo$ pentru &is$ha 7n lume. Cel mai 0aloros lo$ pe $are l $uno%tea do$torul 3e$ter= lo$ul lui Starling. &is$ha putea s9 $apete lo$ul o$upat de Starling 7n lume. 2a$9 se aAungea la asta" da$9 timpul s ar 7ntoar$e" demiterea lui Starling ar l9sa un lo$ liber pentru &is$ha" la <el de $urat" de s$lipitor pre$um $opaia de aram9 din $aban9.

CAPITOLUL 74 2o$torul 3e$ter 7%i l9s9 $amioneta par$at9 la un $0artal distan;9 de spitalul &aryland &iseri$ordia %i %terse $u griA9 monedele de dou9.e$i %i $in$i de $en;i 7nainte s9 le pun9 7n aparatul de taQare. 1mbr9$at $u o salopet9 matlasat9 de genul $elor purtate de mun$itori 7n .ilele re$i %i o %ap$9 $u $o.oro$ mare" $a prote$;ie <a;9 de $amerele 0ideo" intr9 pe u%a prin$ipal9 Tre$user9 peste $in$ispre.e$e ani de $8nd do$torul 3e$ter nu mai <usese 7n spitalul &aryland &iseri$ordia" dar 7mp9r;irea p9rea s9 <ie 7n mare a$eea%i. /aptul de a se a<la 7n lo$ul unde %i 7n$epuse pra$ti$a medi$al9 nu 7nsemna nimi$ pentru el. Vona de maQim9 se$uritate de la etaA <usese supus9 unor reno09ri" 7ns9 potri0it planurilor de la 2epartamentul de Lrbanism" trebuia s9 <ie aproape la <el $a pe timpul $8nd lu$rase el a$olo. Ln permis de 0i.itare primit de la re$ep;ie 7i permise s9 aAung9 la etaAul $u saloanele bolna0ilor. &erse de a lungul $oridorului $itind numele pa$ien;ilor %i ale medi$ilor a<i%ate pe u%ile saloanelor. Era se$;ia de $on0ales$en;9 postoperatorie" unde erau trans<era;i pa$ien;ii de la Terapie intensi09 dup9 inter0en;ii $hirurgi$ale pe $ord sau $reier. Pri0indu l pe do$torul 3e$ter $um merge pe $oridor" ai <i $re.ut $9 $ite%te <oarte ane0oie" <iind$9 bu.ele i se mi%$au <9r9 sunet %i din $8nd 7n $8nd se s$9rpina 7n $re%tet $a un tont. Se a%e.9 pe un s$aun din sala de a%teptare" ast<el 7n$8t s9 poat9 0edea $oridorul. A%tept9 o or9 %i Aum9tate printre <emei 7n 08rst9 $are %i po0esteau tragediile <amiliale %i 7ndur9 emisiunea de di0ertisment Bre6ul !ore!t de la tele0i.or. 1n $ele din urm9" 09.u $eea $e a%tepta= un $hirurg purt8nd 7n$9 uni<orma 0erde" $are <9$ea 0i.ite 7n saloane singur. Trebuia s9 <ie... $hirurgul mergea s9 0ad9 un pa$ient al... do$torului Sil0erman. 2o$torul 3e$ter se ridi$9 %i se s$arpin9. 3u9 de pe o m9su;9 un .iar mototolit %i ie%i din sala de a%teptare. 2ou9 u%i mai 7n$olo se g9sea alt salon $u un pa$ient al do$torului Sil0erman. 2o$torul 3e$ter se stre$ur9 7n9untru. 1n salon era semi7ntuneri$" pa$ientul dormea" $u $apul %i o parte din <a;9 a$operite de bandaAe groase. Pe monitor" un 0ierme luminos se mi%$a ritmi$. 2o$torul 3e$ter de.br9$9 repede salopeta matlasat9G pe sub ea purta uni<orma 0erde de $hirurg. Trase repede ap9r9toarele peste panto<i" 7%i puse o bonet9" mas$9 %i m9nu%i. S$oase din bu.unar un sa$ alb de gunoi %i l des<9$u. 2o$torul Sil0erman intr9" 0orbind peste um9r $u $ine0a de pe $oridor. @ine o in8irmier# !u elE )u. 2o$torul 3e$ter lu9 $o%ul de gunoi %i 7n$epu s9 i goleas$9 $on;inutul 7n sa$ul s9u" $u spatele la u%9. C S$u.a;i m9" domnule do$tor" ple$ imediat" .ise do$torul 3e$ter. C (i$i o problem9" r9spunse do$torul Sil0erman" lu8nd <i%a at8rnat9 la $ap9tul patului. /9 ;i treaba lini%tit. C &ul;umes$" .ise do$torul 3e$ter %i i.bi $u boQul din piele ba.a $raniului $hirurgului B o simpl9 rotire a 7n$heieturii. 1l prinse peste piept $8nd medi$ul se $l9tin9 pe pi$ioare. Era 7ntotdeauna surprin.9tor s9 l 0e.i pe do$torul 3e$ter ridi$8nd un $orp inertG ;in8nd seama de statura lui" era eQtrem de puterni$. 1l $9r9 pe do$torul Sil0erman 7n baia pa$ientului" 7i trase pantalonii 7n Aos %i l a%e.9 pe toalet9.

Chirurgul r9mase a$olo" $u $apul at8rn8nd 7ntre genun$hi. 2o$torul 3e$ter 7l ridi$9 doar at8t $8t s9 i eQamine.e pupilele %i s9 ia $ele $8te0a e$usoane prinse pe blu.a lui 0erde. /iQ9 legitima;ia 7n lo$ul permisului s9u de 0i.itator pun8nd o $u susul 7n Aos. 1%i at8rn9 la g8t stetos$opul $hirurgului $a pe o e%ar<9 elegant9" iar o$helarii $hirurgi$ali $ompli$a;i aAunser9 pe $re%tetul lui. #oQul din piele 7l as$unse 7n m8ne$9. A$um era gata s9 p9trund9 7n inima spitalului &aryland &iseri$ordia. Spitalul se $on<ormea.9 dire$ti0elor <ederale stri$te pri0ind mane0rarea nar$oti$elor. 3a etaAele $u saloane" dulapurile $u medi$amente din <ie$are birou al asistentelor sunt 7n$uiate. Pentru a a0ea a$$es la medi$amente sunt ne$esare dou9 $hei" a<late la asistenta %e<9 %i la adAun$ta ei. Se ;ine o e0iden;9 stri$t9. 3a etaAul operator" .ona din spital $u $ea mai stri$t9 se$uritate" <ie$are grup operator este dotat $u medi$amentele ne$esare pentru urm9toarea inter0en;ie" $u $8te0a minute 7nainte s9 <ie adus pa$ientul. &edi$amentele ne$esare aneste.istului sunt a%e.ate l8ng9 masa de opera;ie" 7ntr un dulap $are are o parte la temperatura $amerei %i o parte <rigori<i$9. Sto$ul de medi$amente este p9strat 7ntr o <arma$ie separat9 din apropierea sp9l9torului s9lii de opera;ii. A$olo se g9ses$ mai multe preparate $are nu pot <i g9site 7n <arma$ia general9 de la parter B a$ele sedati0e puterni$e %i hipno sedati0e eQoti$e $are <a$ posibile opera;iile pe $ord des$his %i $ele pe $reier" 7n $ondi;iile 7n $are pa$ientul este $on%tient. 1n <arma$ie eQist9 mereu un angaAat pe par$ursul 7ntregii .ile de lu$ru" iar dulapurile nu sunt 7n$uiate $8t timp <arma$istul se a<l9 7n9untru. 1n $a.ul unei opera;ii urgente pe $ord des$his nu e timp s9 b8Ab8i dup9 $hei. 2o$torul 3e$ter" purt8nd mas$a $hirurgi$al9" tre$u prin u%ile batante 7n .ona grupurilor operatorii. 1ntr un e<ort de 7n0iorare a atmos<erei" se$;ia de $hirurgie <usese 0opsit9 7n $ulori intense pe $are p8n9 %i muribun.ii le ar <i g9sit greu de suportat. &ai mul;i medi$i din <a;a do$torului 3e$ter semnar9 de intrare la re$ep;ie %i merser9 s9 se spele. 2o$torul 3e$ter lu9 t9bli;a %i mi%$9 stiloul deasupra ei" <9r9 s9 s$rie nimi$. Programul a<i%at ar9ta $9 7n Grupul operator # a0ea s9 7n$eap9 peste dou9.e$i de minute o opera;ie de eQtirpare a unei tumori $erebrale" prima opera;ie a .ilei. Intr9 la sp9l9tor" 7%i s$oase m9nu%ile" le puse 7n bu.unar" se sp9l9 minu;ios" p8n9 la $oate" 7%i us$9 m8inile" le pudr9 %i %i puse la lo$ m9nu%ile. Apoi ie%i pe $oridor. /arma$ia ar <i trebuit s9 <ie din$olo de urm9toarea u%9 pe dreapta. (u. L%a 0opsit9 7n $uloarea piersi$ii purta indi$atorul *E)ERA-OARE DE UR*E)+0" iar 7n <a;9 se a<lau u%ile duble ale Grupului operator #. O asistent9 se opri l8ng9 el. C #un9 diminea;a" domnule do$tor. 2o$torul 3e$ter tu%i pe sub mas$9 %i murmur9 >#un9 diminea;a?. Se 7ntoarse spre sp9l9tor" bomb9nind" $a %i $um ar <i uitat $e0a. Asistenta se uit9 o $lip9 7n urma lui" apoi intr9 7n sala de opera;ii. 2o$torul 3e$ter 7%i s$oase m9nu%ile %i le arun$9 la $o%. (imeni nu i d9du aten;ie. 3u9 alt9 pere$he. Trupul 7i era 7n sp9l9tor" dar de <apt alerga prin <oaierul din Palatul memoriei" pe l8ng9 bustul lui Pliniu" pe s$9ri 7n sus" spre Sala Arhite$turii" 7ntr o .on9 bine luminat9" dominat9 de statuia lui Christopher @ren repre.ent8ndu l pe s<8ntul Pa0el" planurile spitalului a%teptau pe o mas9 de desen. Seria de s$hi;e ale grupurilor operatorii de la &aryland &iseri$ordia pentru 2epartamentul de Lrbanism al ora%ului #altimore. El era ai$i. /arma$ia era a$olo. (u. S$hi;ele erau gre%ite. Probabil $9 7mp9r;irea <usese modi<i$at9 dup9 eQe$utarea planurilor. Generatoarele erau indi$ate $a a<l8ndu se de partea opus9 a $oridorului $e du$ea $9tre Grupul operator A. Poate $9 eti$hetele erau puse in0ers. Trebuia s9 <ie a%a. (u %i putea permite s9 b8Ab8ie. 2o$torul 3e$ter ie%i din sp9l9tor %i porni pe $oridorul $9tre Grupul operator A. L%a de pe st8nga B pe t9bli;9 s$ria E!o2ra8. &ai departe. Lrm9toarea u%9 era <arma$ia. 1mp9r;iser9 spa;iul 7n dou9" pentru laboratorul de e$ogra<ie %i pentru <arma$ie. L%a grea a <arma$iei era des$his9 %i proptit9 s9 stea a%a. 2o$torul 3e$ter intr9 repede %i 7n$hise u%a 7n urma lui. Ln <arma$ist durduliu" st8nd pe 0ine" a%e.a $e0a pe un ra<t mai de Aos. C S9 pot <i de <olos $u $e0a" do$toreH C 2a" da$9 e%ti amabil... T8n9rul d9du s9 se ridi$e" dar nu mai reu%i. O bu<nitur9 a boQului din piele" %i <arma$istul lune$9 moale pe du%umea" l9s8nd s9 i s$ape un 08nt. 2o$torul 3e$ter ridi$9 poalele blu.ei $hirurgi$ale %i o b9g9 pe sub %or;ul de gr9dinar pe $are l purta pe dedesubt. Tre$u $u pri0irea peste ra<turi 7n sus %i n Aos" $itind eti$hetele $u 0ite.a luminii. Ambien" Amobarbital" Amital" Clorhidrat" 2almane" /luora.epam" +al$ion... &9tur9 .e$i de <la$oane 7n %or;. Apoi des$hise <rigiderul" $itind %i m9tur8nd <la$oanele= &ida.olam" (o$te$" S$opolamin9" Pentotal" Fua.epam. 1n

mai pu;in de patru.e$i de se$unde" do$torul 3e$ter se a<la din nou pe $oridor" 7n$hi.8nd u%a <arma$iei 7n urma lui. 3a 7ntoar$ere tre$u din nou prin sp9l9tor %i se uit9 7n oglind9" s9 0eri<i$e da$9 nu se 09d um<l9turi pe sub blu.9. /9r9 grab9" tre$u din nou prin u%ile batante" $u legitima;ia 7ntoars9 inten;ionat $u susul 7n Aos" $u mas$a pe <a;9 %i o$helarii pe o$hi" lentilele spe$iale ridi$ate" pulsul %apte.e$i %i doi" <9$8nd s$himb de saluturi moro$9noase $u al;i medi$i. 1n Aos $u li<tul" tot mai Aos" $u mas$a 7n$9 pe <a;9" pri0ind o <i%9 luat9 la 7nt8mplare. Si.itatorilor $are intrau 7n spital ar <i putut s9 li se par9 neobi%nuit $9 a r9mas $u mas$a $hirurgi$al9 p8n9 $8nd a 7n$eput s9 $oboare treptele de la intrare" ie%ind ast<el din ra.a $amerelor de luat 0ederi. Iar tre$9torii de pe strad9 s ar <i putut 7ntreba $um de un medi$ $ondu$e o asemenea $amionet9 rablagit9. 1n blo$ul operator" un aneste.ist" dup9 $e b9tu impa$ientat de $8te0a ori la u%a <arma$iei" 7l g9si pe <arma$ist a<lat tot 7n stare de in$on%tien;9G abia dup9 $in$ispre.e$e minute se $onstata lipsa medi$amentelor. C8nd do$torul Sil0erman 7%i re0eni" se tre.i lungit pe pardoseal9" l8ng9 0asul de toalet9" $u pantalonii 7n 0ine. (u %i amintea s9 <i intrat 7n $amera a$eea %i habar n a0ea unde se a<l9. Se g8ndi $9 ar <i <ost posibil s9 <i su<erit o $omo;ie $erebral9" poate un ata$ $erebral minor" pro0o$at de e<ort. E.it9 s9 se mi%te" de team9 s9 nu dislo$e un $heag. Se t8r8i pe podea p8n9 $8nd reu%i s9 s$oat9 m8na pe $oridor" prin u%a des$his9. EQaminarea sa de.09lui o $ontu.ie u%oar9. 2o$torul 3e$ter mai <9$u dou9 opriri 7nainte de a se 7ntoar$e a$as9. Se opri la un o<i$iu po%tal din suburbia ora%ului #altimore at8t $8t s9 ridi$e un $olet pe $are l $omandase prin internet de la o <irm9 de a$$esorii <unerare. Era un smo$hing $u tot $u $9ma%9 %i $ra0at9" $omplet despi$at la spate. A$um nu mai a0ea ne0oie de$8t de 0in" un 0in $u ade09rat <esti0. Pentru asta trebuia s9 mearg9 7n Annapolis. Ar <i <ost bine s9 <i a0ut Eaguarul pentru a$est drum.

CAPITOLUL 75 Wrendler era 7mbr9$at pentru alergare 7n <rig %i trebui s9 %i des$heie <ermoarul Aa$hetei $a s9 nu se 7n<ierb8nte $8nd 7l sun9 Eri$ Pi$*<ord la lo$uin;a sa din Georgeto)n. C Eri$" du te la $a<enea %i sun9 m9 de la un tele<on publi$. C Po<tim" domnule WrendlerH C /9 $e ;i spunD Wrendler 7%i s$oase banderola de pe $ap %i m9nu%ileG le puse pe pianul din salon. C8nt9 $u un deget tema din 2ragnet" p8n9 $8nd tele<onul sun9 din nou.

C Starling era spe$ialist9 7n probleme tehni$e" Eri$. (u %tim $um a aranAat tele<oanele din biroul ei. Trebuie s9 p9str9m siguran;a 7n problemele gu0ernamentale. C 2a" domnule. & a sunat Starling. Srea s9 %i ia planta %i restul lu$rurilor pas9rea aia $retin9 $are bea din pahar. 2ar mi a %i spus $e0a $are a dat re.ultate. A spus s9 nu iau 7n seam9 ultima $i<r9 a $odurilor po%tale pentru abonamentele suspe$te la re0iste da$9 di<eren;a e trei sau mai pu;in. A spus $9 s ar putea $a do$torul 3e$ter s9 <oloseas$9 mai multe o<i$ii po%tale $are se a<l9 su<i$ient de aproape unul de altul. C RiH C Am nimerit o. -;e 'ournal o8 )euro ;>&iolo2> merge la un $od po%tal" iar B;>&i!a S!ri ta %i CARUS la altul. 1ntre $ele dou9 o<i$ii po%tale sunt $am $in$ispre.e$e *ilometri. Abonamentele sunt pe nume di<erite" a$hitate $u ordin de plat9. C Ce e CARUSH C O re0ist9 interna;ional9 de studii asupra sistemului solar. Era abonat la ea 7n sistem $harter a$um dou9.e$i de ani. O<i$iile po%tale sunt 7n #altimore. 3i0rea.9 de obi$ei re0istele 7n Aurul datei de .e$e a <ie$9rei luni. Am mai g9sit $e0a" a$um $8te0a minute= 08n.area unei sti$le de Ch8teau" $um 7i .i$e" -u$*umH C &da" se pronun;9 I $hiem. Ce i $u eaH C Ln maga.in de 0inuri rare din Annapolis. Am introdus datele ob;inute de la ei %i s au potri0it $u lista de lu$ruri importante <9$ut9 de Starling. Programul a g9sit $oin$iden;a $u anul na%terii lui Starling. 4sta i anul de produ$;ie a 0inului" anul $8nd s a n9s$ut Starling. Subie$tul a pl9tit trei sute dou9.e$i %i $in$i de dolari" 7n numerar" %i... C Ai a<lat asta 7nainte sau dup9 $e ai 0orbit $u StarlingH C 2up9" a$um un minut. C 2e$i ea nu %tie. C (u. S9 sun... C Srei s9 spui $9 08n.9torul te a sunat pentru $ump9rarea unei singure sti$leH C 2a" domnule. Starling a notat ai$i" sunt numai trei sti$le din 0inul 9sta pe Coasta de Est. I a anun;at pe to;i trei $omer$ian;ii. Trebuie s9 re$unoa%te;i $9 e de admirat. C Cum ar9ta persoana $are a $ump9rat 0inulH C #9rbat" alb" de 7n9l;ime medie" $u barb9. Era 7n<o<olit. C &aga.inul de 0inuri are $amer9 0ideo de se$uritateH C 2a" domnule" a <ost prima 7ntrebare pe $are am pus o. Am spus $9 0om trimite pe $ine0a s9 ia $aseta. 1n$9 n am trimis. S8n.9torul de la maga.inul de 0inuri nu $itise buletinul in<ormati0" dar i a spus proprietarului <iind$9 era o 08n.are <oarte neobi%nuit9. Proprietarul a <ugit a<ar9 la timp $a s9 l 0ad9 pe subie$t B $el pu;in $rede $9 era subie$tul B ple$8nd 7ntr o $amionet9 0e$he. Gri" $u o menghin9 7n spate. 2a$9 e 3e$ter" $rede;i $9 0a 7n$er$a s9 i du$9 0inul lui StarlingH Ar <i bine s9 n o anun;9m. C (u" .ise Wrendler. (u i spune. C Pot s9 a$tuali.e. <i%a BEC@ %i dosarul 3e$terH C (u" spuse Wrendler" g8ndind $u iu;eal9. Ai ob;inut un r9spuns de la Chestur9 7n pri0in;a $omputerului lui 3e$terH C (u" domnule. C 1n $a.ul 9sta nu po;i a$tuali.a dosarul PECS p8n9 $8nd nu suntem siguri $9 3e$ter nu l $ite%te. Ar putea s9 aib9 $odul de a$$es al lui Pa..i. Sau ar putea s9 l $iteas$9 Starling %i s9 l a0erti.e.e $um0a" $um a <9$ut %i 7n /loren;a. C O" a%a i" 7n;eleg. #iroul teritorial Annapolis poate s9 ridi$e $aseta. C 3as9 asta stri$t 7n seama mea. Pi$*<ord 7i di$t9 adresa maga.inului de 0inuri. C Continu9 $u abonamentele" 7l instrui Wrendler. Po;i s9 i spui lui Cra)<ord despre abonamente $8nd se 7ntoar$e. El 0a organi.a supra0egherea o<i$iilor po%tale dup9 .e$e ale lunii. Wrendler sun9 la &ason" apoi ie%i 7n <ug9 din $asa lui din Georgeto)n" alerg8nd nu <oarte repede $9tre Ro$* Cree* Par*. 1n 7ntuneri$ul tot mai dens" numai banderola alb9 (i*e de pe $ap" panto<ii (i*e albi %i dungile albe ale treningului (i*e pe $are l purta erau 0i.ibile" de par$9 7ntre a$este arti$ole $u nume $unos$ut nu eQista" de <apt" nimi$. Alerg9 0ioi timp de Aum9tate de or9. Au.i .gomotul eli$elor eli$opterului $hiar pe $8nd aAunse 7n apropierea pistei de ateri.are de l8ng9 gr9dina .oologi$9.

Reu%i s9 se <ereas$9 de lamele 7n rota;ie %i s9 aAung9 la s$ara aparatului <9r9 s9 %i 7ntrerup9 ritmul alerg9rii. Ridi$area eli$opterului ultramodern 7l 7n$8nt9G ora%ul $u monumentele lui luminate r9mase tot mai mult 7n urm9 7n timp $e aparatul 7l du$ea $9tre 7n9l;imile pe $are le merita" spre Annapolis $a s9 ia $aseta %i apoi spre &ason.

CAPITOLUL 76 C Srei s9 <o$ali.e.i por$9ria aia" CordellH Rostite de 0o$ea pro<und9" ampli<i$at9 prin radio a lui &ason" $u $onsoanele arti$ulate <9r9 bu.e" $u0intele ><o$ali.e.i? %i >por$9rie? sunar9 mai degrab9 a >ho$ali.e.i? %i >hor$9rie?. Wrendler st9tea l8ng9 &ason" 7n partea 7ntune$at9 a $amerei" $a s9 0ad9 mai bine monitorul suspendat. 1n $amera lui &ason era <oarte $ald" a%a $9 %i d9du Aos Aa$heta $ostumului de sport %i o leg9 $u m8ne$ile la br8u" ar9t8ndu %i tri$oul Prin$eton. #anderola de pe $ap %i panto<ii de sport lu$eau 7n lumina a$0ariului. 2up9 p9rerea lui &argot" Wrendler a0ea umerii unui pui de g9in9. Abia da$9 se uitaser9 unul la altul $8nd el aAunsese a$olo. C Ce au .is 9ia $8nd ai intrat 7n maga.inul de b9uturi 7n trening %i le ai <luturat tini$heaua sub nasH Au .is $9 te preg9te%ti de Olimpiad9H

&ason do0edea mult mai pu;in respe$t de $8nd Wrendler 7n$asase $e$urile. A$esta 7ns9 nu sim;ea insultele $8nd era 0orba de propriile interese. C 3e am spus $9 lu$re. sub a$operire. Ce <el de supra0eghere ai pentru Starling 7n $lipa de <a;9H C &argot" spune i. &ason p9rea $9 0rea s9 %i p9stre.e bruma de su<lu pentru insulte. C Am adus din Chi$ago doispre.e$e oameni de ai no%tri. Sunt 7n @ashington. Trei e$hipe" un membru al <ie$9rei e$hipe <iind aAutor de %eri< 7n statul Illinois. 2a$9 i prinde poli;ia 7nh9;8ndu l pe do$torul 3e$ter" 0or spune $9 l au re$unos$ut" $9 e o arestare a $et9;enilor" bla bla bla. E$hipa $are l prinde 7l pred9 lui Carlo. Oamenii se 7ntor$ la Chi$ago %i asta i tot $e %tiu. Caseta se derula 7n $ontinuare. C Stai a%a B Cordell" d9 7napoi trei.e$i de se$unde" spuse &ason. Lita;i 09D Camera 0ideo din maga.inul de b9uturi a$operea .ona de la intrare p8n9 la $asa de mar$at. Pe imaginea ne$lar9" <9r9 sunet de pe $aset9" ap9rea un b9rbat $are intr9 7n maga.in" purt8nd %ap$9" o Aa$het9 7mbl9nit9 %i m9nu%i groase $u un deget. A0ea <a0ori;i mari %i o$helari de soare. Se 7ntoarse $u spatele la $amera 0ideo %i 7n$hise griAuliu u%a. Cump9r9torul a0u ne0oie de $8te0a $lipe $a s9 i eQpli$e 08n.9torului $e anume 0rea" apoi 7l urm9 la ra<turile $u 0in" din$olo de ra.a $amerei 0ideo. &inutele se t8rau. 1n $ele din urm9 se 7ntoarser9. S8n.9torul %terse de pra< sti$la %i o 7n<9%ur9 7n h8rtie de ambalat 7nainte s o pun9 7ntr o pung9. Gura 08n.9torului se mi%$9" rostind ""mul;umes$? 7n dire$;ia spatelui 7ntors al b9rbatului $are ple$a. O pau.9 de $8te0a $lipe" apoi 08n.9torul $hem9 pe $ine0a ne09.ut. Ln b9rbat solid ap9rea 7n $adru %i ie%i .orit din maga.in. C 4sta i proprietarul" $are a 09.ut $amioneta" spuse Wrendler. C Cordell" po;i s9 $opie.i <ragmentul 9sta de $aset9 %i s9 m9re%ti $apul $lientuluiH C O s9 dure.e $e0a" domnule Serger. Ri 0a <i $am ne$lar. C 29 i drumulD C (u %i a dat Aos m9nu%a st8ng9" remar$9 &ason. S ar putea s9 <i <ost tras pe s<oar9 $u radiogra<ia aia pe $are am $ump9rat o. C Pa..i spunea $9 tipul %i a aranAat m8na" nuH C9 a <9$ut opera;ie $a s9 s$ape de degetul 7n plus. C Poate $9 Pa..i a m8n$at rahat" nu %tiu $e s9 $red. Tu l ai 09.ut" &argot" $e $re.iH Era 3e$terH C Au tre$ut optspre.e$e ani" spuse &argot. Am <9$ut doar trei %edin;e $u el %i 7ntotdeauna se ridi$a 7n pi$ioare" dar r9m8nea 7n spatele biroului $8nd intram" nu se mi%$a de a$olo. 2e alt<el" se mi%$a <oarte pu;in 7n general. 1mi amintes$ 0o$ea lui mai bine de$8t ori$e alt$e0a. Se au.i glasul lui Cordell prin inter<on= C 2omnule Serger" a 0enit Carlo. Carlo mirosea a por$i %i nu numai. Intr9 7n $amer9 ;in8ndu %i p9l9ria 7n m8n9 %i i.ul r8n$ed al ;estei lui 7l <9$u pe Wrendler s9 %i ;in9 respira;ia. 1n semn de respe$t" r9pitorul sard b9g9 $u totul 7n gur9 dintele de $erb pe $are l meste$a. C Ia uit9 te a$olo" CarloD Cordell" derulea.9 7napoi p8n9 a$olo unde intr9 7n maga.in. C 4sta i &tron9o" AigodiaD spuse Carlo 7nainte $a subie$tul de pe e$ran s9 <i <9$ut patru pa%i. #arba i nou9" daI 7i $unos$ mi%$9rile. C I ai 09.ut m8inile la /iren.e" Carlo. C Ri. C Cin$i degete sau %ase la m8na st8ng9H C Cin$i. C Ai e.itat. C (umai $a s9 m9 g8ndes$ $um se spune !inRue 7n engle.9. Cin$i" sunt sigur. 2in;ii de.0eli;i ai lui &ason se dep9rtar9 7n $eea $e i mai r9m9sese pe post de .8mbet. C 1mi pla$e la nebunieD Poart9 m9nu%a $a s9 7n$er$e s9 dea impresia $9 are tot %ase degete" spuse el. Probabil $9 mirosul lui Carlo aAunse 7n a$0ariu prin sistemul de aerisire. Tiparul ie%i s9 0ad9 %i r9mase a<ar9 din b8rlogul lui de st8n$9" rotindu se 7n optul in<init al lui &oebius %i ar9t8ndu %i din;ii $u <ie$are respira;ie. C Carlo" $red $9 7n$heiem po0estea asta 7n $ur8nd. Tu" Piero %i Tommaso sunte;i prima mea e$hip9. Am 7n$redere 7n 0oi" $u toate $9 n /loren;a 0 a 7n<r8nt. Sreau s o supra0eghea;i pe Clari$e Starling 7n aAunul .ilei ei de na%tere" 7n .iua ani0ers9rii %i a doua .i. &isiunea 0oastr9 se 7n$heie dup9 $e adoarme 7n patul ei. S9 dau un %o<er %i o dub9.

C Ba5rone" inter0eni Carlo. C 2a. C Sreau $8t0a timp numai eu $u 5ottore" de dragul <ratelui meu &atteo. Ai spus $9 se poate. Carlo se 7n$hin9 $8nd rosti numele b9rbatului mort. C 1;i 7n;eleg sentimentele pe deplin" Carlo. Ai toat9 7n;elegerea mea. Carlo" 0reau $a do$torul 3e$ter s9 <ie $onsumat 7n dou9 etape. 1n prima sear9 0reau $a por$ii s9 i m9n8n$e pi$ioarele" iar el s9 pri0eas$9 printre gratii. Sreau s9 <ie 7n <orm9 pentru asta. &i l adu$i 7n <orm9. /9r9 lo0ituri 7n $ap" <9r9 oase rupte" <9r9 o$hi 09t9ma;i. Apoi poate s9 a%tepte peste noapte" <9r9 pi$ioare" $a por$ii s9 l termine a doua .i. Am s9 0orbes$ eu o 0reme $u el" iar pe urm9 7;i st9 la dispo.i;ie. 1;i $er s9 i la%i un o$hi %i s9 r9m8n9 $on%tient" $a s9 i 0ad9 0enind. Sreau s9 le 0ad9 mutrele $8nd au s9 i m9n8n$e <a;a. 2a$9 te hot9r9%ti" s9 .i$em" s9 l la%i <9r9 b9rb9;ie" e doar treaba ta" dar 0reau s9 se a<le %i Cordell a$olo" $a s9 $ontrole.e s8ngerarea. Ri 0reau s9 se <ilme.e. C Ri da$9 s8ngerea.9 p8n9 moare prima oar9" 7n ;ar$H C (u se 0a 7nt8mpla a%a. (i$i nu 0a muri peste noapte. (oaptea are s9 a%tepte" $u pi$ioarele m8n$ate. Cordell se 0a 7ngriAi de asta %i i 0a 7nlo$ui li$hidele pierdute" m9 a%tept s9 stea toat9 noaptea $u o per<u.ie" poate dou9 per<u.ii. C Ri patru" da$9 e ne0oie" se au.i 0o$ea <9r9 trup a lui Cordell 7n di<u.oare. Pot s9 i suture. pi$ioarele. C Po;i s9 s$uipi %i s9 te pi%i 7n per<u.ia lui la s<8r%it" da$9 0rei" 7nainte s9 l 7mpingi 7n ;ar$" 7i spuse &ason lui Carlo $u $ea mai 7n;eleg9toare 0o$e. Sau po;i s9 eAa$ule.i" da$9 0rei. /a;a lui Carlo se lumin9 la a$east9 idee" apoi 7%i aminti de &i2norina $ea mus$uloas9 %i arun$9 spre ea o pri0ire pie.i%9" 0ino0at9. C *ra9ie mille. Ba5rone. Po;i 0eni s9 l 0e.i $um moareH C (u %tiu" Carlo. Pra<ul din hambar m9 $am deranAea.9. Poate am s9 urm9res$ pe 0ideo. Po;i s9 mi adu$i un por$H Sreau s9 ating unul. C Ai$i" 7n $amer9" PadroneH C (uG pot <i transportat la parter pentru s$urt timp. C Ar trebui s9 l adorm" Padrone" .ise Carlo $u 7ndoial9. C Adoarme una dintre s$roa<e. Adu o pe pelu.a din <a;a li<tului. Po;i s9 tre$i $u $9ru$iorul peste iarb9. C Te g8nde%ti s9 <a$i treaba $u o singur9 dub9 sau $u o dub9 %i o ma%in9 de ata$H 7ntreb9 Wrendler. C CarloH C 2uba aAunge. 29 mi un om $are s9 o $ondu$9. C &ai am $e0a pentru 0oi" spuse Wrendler. Se poate <a$e pu;in9 lumin9H &argot umbl9 la reostat" iar Wrendler a%e.9 pe mas9" l8ng9 bolul de <ru$te" ru$sa$ul pe $are l a0ea la el. 1%i puse ni%te m9nu%i din bumba$ %i s$oase un obie$t $e p9rea s9 <ie un mi$ monitor $u o anten9 %i o $onsol9" 7mpreun9 $u o unitate $entral9 %i un set de a$umulatori. C E greu s o supra0eghe.i pe Starling" <iind$9 lo$uie%te 7ntr o <und9tur9 %i nai unde s9 stai la p8nd9. 2ar trebuie s9 ias9 din $as9 B Starling e obsedat9 de antrenamentele <i.i$e. A trebuit s9 se 7ns$rie la o sal9 de sport parti$ular9 de $8nd nu mai are a$$es la <a$ilit9;ile /#I. &ier$uri am g9sit ma%ina ei par$at9 7n <a;a s9lii de sport %i am prins dedesubt un dispo.iti0 de semnali.are. E $u baterii ni$hel $admiu $are se re7n$ar$9 atun$i $8nd motorul <un$;ionea.9" a%a $9 nu l 0a depista din pri$ina bateriei des$9r$ate. Programul e <9$ut s9 a$opere a$este $in$i state 7n0e$inate. Cine o s9 mane0re.e $hestia astaH C Cordell" 0ino 7n9untru" $eru &ason. Cordell %i &argot 7ngenun$heat9 l8ng9 Wrendler" iar Carlo r9mase 7n pi$ioare l8ng9 ei" $u p9l9ria la nasul lor. C Lita;i 09 ai$iD Wrendler pomi monitorul. C E $a un sistem GPS" at8ta doar $9 arat9 unde se a<l9 ma%ina lui Starling. Pe e$ran ap9ru imaginea 09.ut9 de sus a ora%ului @ashington" mai pu;in suburbiile. C &9ri;i de ai$i" 09 deplasa;i $u s9ge;ile" 0ede;iH #un. A$um nu arat9 ni$i un semnal. Ln semnal de la dispo.iti0ul lui Starling 0a lumina e$ranul %i 0e;i au.i un bip. Atun$i pute;i s9 urm9ri;i sursa %i s9 09 apropia;i de ea. #ipul de0ine tot mai <re$0ent pe m9sur9 $e 09 apropia;i. Ai$i e $artierul lui Starling" la s$ara unei h9r;i obi%nuite. A$um nu primim ni$i un semnal de la ma%ina ei <iind$9 suntem prea departe. Oriunde 7n @ashington sau 7n Arlington eQist9 semnal. 3 am prins din eli$opter $8nd 0eneam 7n$oa$e. Ai$i e adaptorul pentru sursa de $urent alternati0 din duba 0oastr9. 1n$9 un lu$ru= trebuie s9 mi garanta;i $9 aparatul 9sta nu

0a aAunge ni$iodat9 7n m8inile $ui nu trebuie. Ar putea s9 mi .boare <ulgii pentru asta" 7n$9 nu se g9se%te 7n maga.inele pentru spioni. Ori se 7ntoar$e 7n m8inile mele" ori aAunge pe <undul Potoma$ului. A;i pri$eputH C Ai 7n;eles" &argotH 7ntreb9 &ason. Tu" CordellH Cheam9 l pe &ogli $a s9 $ondu$9 %i pune l la $urent.

PARTEA A CINCEA UN %ILOGRAM DE CARNE CAPITOLUL 77 Partea <rumoas9 la o pu%$9 pre09.ut9 $u aer $omprimat este <aptul $9 se poate trage $u ea l9s8nd gura ;e0ii 7n interiorul dubei" <9r9 $a asta s9 i asur.eas$9 pe to;i $ei din9untru B ast<el" nu e ne0oie s9 s$o;i gura ;e0ii pe geam" s o 0ad9 to;i. /ereastra oglind9 putea <i des$his9 $8;i0a $entimetri %i mi$ul proie$til hipodermi$ a0ea s9 .boare" du$8nd $u el o $antitate mare de a$eproma.in9 7n masa mus$ular9 din spinarea sau <esele do$torului 3e$ter. Se 0a au.i numai po$nitura $ara$teristi$9 a pu%tii" $a o $reang9 0erde $are se rupe" <9r9 0reun bang sau bubuit al proie$tilului subsoni$ $are s9 atrag9 aten;ia. 1n repeti;iile lor" lu$rurile se des<9%urau ast<el= $8nd do$torul 3e$ter 7n$epea s9 se pr9bu%eas$9" Piero %i Tommaso" 7mbr9$a;i 7n alb" a0eau s9 l >aAute? %i s9 l du$9 7n dub9" asigur8ndu i pe to;i pri0itorii $9 l du$ la spital. Engle.a lui Tommaso era $ea mai bun9" $9$i o studiase la seminarul teologi$. &ason a0ea dreptate s9 le dea italienilor datele esen;iale pentru prinderea do$torului 3e$ter. 1n $iuda e%e$ului lor din /loren;a" erau de departe $ei mai pri$epu;i la a prinde pe $ine0a Ri a0eau $ele mai multe %anse s9 l $apture.e pe do$torul 3e$ter 7n 0ia;9. &ason permisese 7n misiune doar o singur9 arm9 pe l8ng9 pu%$a a$;ionat9 $u tran$hili.ante B arma %o<erului" Eohnny &ogli" un aAutor de %eri< din Illinois a<lat 7n $on$ediu %i $are <9$ea parte de mult timp din menaAeria lui Serger. &ogli $res$use 0orbind a$as9 limba italian9. Era genul de om $are se ar9ta de a$ord $u tot $e spune 0i$tima lui 7nainte s o omoare. Carlo %i <ra;ii Piero %i Tommaso a0eau $u ei plasa" pu%$a respe$ti09 $u aer $omprimat" un spray parali.ant %i di<erite <eluri de <unii %i leg9turi. Era mai mult de$8t su<i$ient. C8nd se lumin9 de .iu9 se a<lau la post" la $in$i blo$uri distan;9 de $asa lui Starling din Arlington" par$a;i pe un lo$ re.er0at pentru handi$apa;i" pe o strad9 $u maga.ine. 1n .iua a$eea" duba purta mar$aAe pe $are s$ria SE)IOR CI-IIE) MEDICAL -RA)SBOR-. A0ea semnul $on0en;ional pentru handi$apa;i ag9;at de oglind9 %i un num9r de 7nmatri$ulare <als" spe$i<i$ persoanelor $u handi$ap" pe bara de prote$;ie. 7n torpedou se a<la o $hitan;9 de la un atelier auto pentru 7nlo$uirea barei de prote$;ie B puteau ori$8nd s9 re$lame o 7n$ur$9tur9 la respe$ti0ul atelier %i s9 lase problema ne$lari<i$at9 pentru moment" da$9 erau lua;i la 7ntreb9ri $u pri0ire la num9rul de 7nmatri$ulare. A$tele de 7nregistrare ale ma%inii erau legale. 3a <el erau %i ban$notele de o sut9 de dolari 7mp9turite 7n a$te" pentru o e0entual9 mit9. &onitorul" lipit de bordul ma%inii %i alimentat din l9$a%ul bri$hetei" str9lu$ea ar9t8nd harta detaliat9 a $artierului lui Starling. A$ela%i Satelit global de po.i;ionare $are mar$a po.i;ia dubei ar9ta %i ma%ina lui Starling" un pun$t luminos 7n <a;a $asei ei. 3a ora nou9 diminea;a" Carlo 7i d9du 0oie lui Piero s9 m9n8n$e $e0a. 3a .e$e %i Aum9tate sosi r8ndul lui Tommaso sa m9n8n$e. (u i 0oia pe am8ndoi $u stoma$ul plin 7n a$ela%i timp" asta 7n e0entualitatea unei

urm9riri de durat9 pe Aos. Ri masa de dup9 amia.a o luar9 $u r8ndul. Tommaso $otrob9ia 7n r9$itor dup9 un send0i%" la Aum9tatea dup9 amie.ei" $8nd au.ir9 un bip. C9p9;8na ur8t mirositoare a lui Carlo se roti spre monitor. C Se pune 7n mi%$are" .ise &ogli %i porni duba. Tommaso puse la lo$ $apa$ul r9$itorului. C A%a... a%a... O ia pe Tindal 7n sus" spre drumul prin$ipal. &ogli intr9 7n tra<i$. #ene<i$ia de marele luQ de a putea r9m8ne $u trei $0artale 7n urm9" unde Starling nu a0ea $um s9 l 0ad9. 2ar ni$i &ogli nu putu s9 0ad9 $amioneta gri" 0e$he" $are intr9 7n tra<i$ $u un $0artal 7n urma lui Starling" a08nd 7n spate un brad de Cr9$iun. S9 $ondu$9 &ustangul era una dintre pu;inele pl9$eri $onstante ale lui Starling. &a%ina puterni$9" <9r9 $ontrol asupra tra$;iunii" 7i d9dea destul de <ur$9 pe str9.ile lune$oase aproape toat9 iarna. C8nd str9.ile erau libere" era o pl9$ere s9 ambale.e pu;in motorul S: 7n 0ite.a a doua %i s9 i as$ulte torsul. &app" $ampioan9 mondial9 la adunat $upoane" o trimisese pe Starling la $ump9r9turi $u un tean$ gros de $upoane pentru redu$eri prins $u o agra<9 de lista de t8rguieli. Ea %i $u Starling preg9teau %un$9" o <riptur9 la $uptor %i dou9 platouri asortate. Celelalte adu$eau $ur$anul. O $in9 <esti09 de .iua ei era ultimul lu$ru $are o preo$upa pe Starling. Trebui 7ns9 s9 se $on<orme.e" <iind$9 &app %i un num9r surprin.9tor de mare de agente" dintre $are unele pe $are abia le $uno%tea" <9r9 s9 i <ie prea dragi" se adunaser9 7n Aurul ei $a s o sus;in9 la ne$a.. (u i ie%ea din minte Ea$* Cra)<ord. ( a0ea 0oie s9 l 0i.ite.e la Terapie intensi09" ni$i s9 l sune. 1i l9sase bile;ele la biroul asistentelor" desene $araghioase $u $8ini %i $ele mai amu.ante mesaAe pe $are le putea $ompune. Starling 7%i 7ndep9rt9 aten;ia de la propria nenoro$ire Au$8ndu se $u &ustangul" $u pedalele %i $omen.ile" <olosind $ompresia motorului $a s9 7n$etineas$9 pentru a intra 7n par$area supermar*etului Sa8eDa>" ating8nd <r8nele doar at8t $8t s9 se aprind9 stopurile %i s9 i a0erti.e.e pe %o<erii din spatele ei. Trebui s9 7n$onAoare par$area de patru ori p8n9 s9 g9seas$9 un lo$ liber liber <iind$9 era blo$at de un $9ru$ior de $ump9r9turi abandonat. Cobor7 din ma%in9 %i mut9 $9ru$iorul. P8n9 s9 par$he.e ma%ina" 7l lu9 alt $ump9r9tor. G9si un $9ru$ior 7n apropiere de u%9 %i l 7mpinse spre raionul de alimente. &ogli o 09.u pe e$ranul monitorului $um $ote%te %i opre%te ma%ina" iar la distan;9 se 0edea $l9direa mare a supermar*etului Sa8eDa> ap9r8nd pe partea dreapt9. C Se du$e la $ump9r9turi. Intr9 7n par$are. 1i trebuir9 $8te0a se$unde $a s9 i depiste.e ma%ina. V9ri o <emeie t8n9r9 $are 7mpingea un $9ru$ior spre intrare. Carlo 7ndrept9 bino$lul spre ea. C Aia i Starling. Arat9 eQa$t $a n <otogra<ii" 7i d9du lui Piero bino$lul. C &i ar pl9$ea s9 i <a$ o <otogra<ie" .ise a$esta. Am aparatul $hiar ai$i. 7n partea opus9 a par$9rii <a;9 de ma%ina ei se g9sea un lo$ de par$are pentru handi$apa;i. &ogli intr9 pe lo$ul respe$ti0 7n <a;a unui 3in$oln mare" $u num9r de 7nmatri$ulare pentru persoane $u handi$ap. Ro<erul $laQona <urios. A$um 0edeau prin geamul din spate al dublei spatele ma%inii lui Starling. Poate <iind$9 era obi%nuit s9 se uite la ma%ini ameri$ane" &ogli des$operi primul $amioneta 0e$he" a<lat9 mai departe" spre $ap9tul par$9rii. (u 0edea de$8t parapetul rabatabil din spate al $amionetei" 0opsit 7n gri. 1i ar9t9 lui Carlo 0ehi$ulul. C Are o menghin9 7n spateH Asta a .is tipul de la maga.inul de b9uturiH Lit9 te $u bino$lul" eu nu 09d de blestem9;ia aia de $opa$. Caro. !'e una mor&a &ul !amioneE C Si. 2a" e a$olo o menghin9. (imeni 7n ma%in9. C S9 intr9m dup9 ea 7n maga.inH (u se 7nt8mpla prea des $a Tommaso s9 i pun9 7ntreb9ri lui Carlo. C (u. 2a$9 tipul a$;ionea.9" are s o <a$9 ai$i. &ai 7nt8i produsele la$tate. Consult8ndu %i $upoanele" Starling alese br8n.eturi pentru un platou %i $8te0a rulade $are nu trebuiau de$8t 7n$9l.ite. >S9 <ie al naibii $ine st9 s9 <a$9 rulade pentru ga%$a aiaD? AAunsese la raionul de $arne $8nd 7%i d9du seama $9 a uitat s9 $umpere unt. 1%i l9s9 $9ru$iorul %i se 7ntoarse. C8nd re0eni la raionul de $ame" $9ru$iorul ei disp9ruse. Cine0a s$osese pu;inele ei $ump9r9turi %i le pusese pe un ra<t din apropiere. P9strase 7n s$himb $upoanele %i lista. C S o ia dra$uI de treab9D ri$ana ea $u 0o$e su<i$ient de ridi$at9 pentru $a a$ei $8;i0a $ump9r9tori din apropiere s o aud9.

Se uit9 7n Aur. (imeni nu a0ea un tean$ gros de $upoane la 0edere. Respir9 ad8n$ de $8te0a ori. Ar <i putut s9 stea la p8nd9 7n apropierea $aselor de mar$at %i s9 7n$er$e s9 %i re$unoas$9 lista" 7n $a.ul $9 ar <i r9mas prins9 $u agra<a de tean$ul de $upoane. >Ce naiba" nu s de$8t $8;i0a dolari" nu i l9sa s9 ;i stri$e .iuaD? 7%i .ise ea. 38ng9 $asele de mar$at nu era ni$i un $9ru$ior. Starling ie%i s9 $aute unul 7n par$are. C E!!oG Carlo 7l 09.u 0enind printre 0ehi$ule $u pasul lui rapid" u%or B do$torul +annibal 3e$ter" $u palton din p9r de $9mil9 %i p9l9rie moale de <etru" du$8nd un $adou $u o atitudine deta%at9. C Ma5onnaD Sine spre ma%ina ei. 1n Carlo se tre.ir9 instin$tele de 08n9torG 7n$epu s9 %i $ontrole.e respira;ia" preg9tindu se s9 trag9. 2intele de $erb pe $are l meste$a 7i ap9ru 7n trea$9t 7ntre bu.e. Geamul din spate al dubei nu 0oia s9 se lase $obor8t. 2o$torul 3e$ter se oprise pe partea dreapt9 a &ustangului apoi se r9.g8ndi %i tre$u pe partea %o<erului" inten;ion8nd poate s9 adulme$e pu;in 0olanul. Se uit9 7n Aur %i s$oase din m8ne$9 un le0ier. 2uba era a%e.at9 de a latul. Carlo a0ea pu%$a preg9tit9. Ap9s9 butonul de des$hidere automat9 a geamurilor. (u se 7nt8mpl9 nimi$. Se au.i 0o$ea lui Carlo" ne<ires$ de $alm9 a$um" $9 era 7n a$;iune= C &ogli" il 8ine&trinoG Probabil $9 7n$uietoarea de siguran;9 era de 0in9. &ogli o de$upla la repe.eal9. 2o$torul 3e$ter introduse le0ierul 7n <anta de l8ng9 geam %i des$uie u%a ma%inii lui Starling. Cu o 7nAur9tur9" Carlo des$hise pu;in u%a $ulisant9 lateral9 a dubei %i ridi$9 arma. Piero se d9du la o parte din $alea lui" iar duba se $l9tin9 odat9 $u des$9r$area armei. Proie$tilul $u a$ 7n 08r< s$lipi 7n lumina soarelui %i" $u un po$net slab" tre$u prin gulerul apretat al do$torului 3e$ter %i i se 7n<ipse 7n g8t. 2rogul a$;iona rapid B o do.9 mare 7ntr un lo$ $riti$. El 7n$er$9 s9 %i 7ndrepte trupul" dar genun$hii i se muiar9. Pa$hetul 7i $9.u din m8ini %i se rostogoli sub ma%in9. I.buti s9 s$oat9 un $u;it din bu.unar %i s9 l des<a$9" dar apoi alune$9 7ntre portier9 %i ma%in9" $u membrele trans<ormate 7n gelatin9 din $au.a tran$hili.antului. Mi&!;aG" murmur9 el 7nainte s9 l $uprind9 be.na. Piero %i Tommaso se repe.ir9 la el $a dou9 <eline mari %i l ;intuir9 la p9m8nt" 7ntre ma%ini" p8n9 $8nd au <ost siguri $9 %i a pierdut $uno%tin;a. 1mping8nd prin par$are al doilea $9ru$ior de $ump9r9turi pe .iua a$eea" Starling au.i plesnitura pu%tii $u aer $omprimat %i o re$unos$u instantaneuG se aple$9 7ntr un gest re<leQ" dar oamenii din Aurul ei 7%i 09.ur9 de treburi" nep9s9tori <a;9 de $eea $e se 7nt8mpla. Se uit9 7n dire$;ia ma%inii ei" 09.u pi$ioarele unui b9rbat disp9r8nd 7ntr o dub9 %i se g8ndi $9 e 0orba de o r9pire. 2use m8na imediat la %old" a$olo unde nu se mai a<la pistolul" %i o rupse la <ug9 printre ma%ini" spre dub9. Automobilul 3in$oln $u %o<erul 08rstni$" 7ntors $a s9 intre pe lo$ul re.er0at persoanelor $u handi$ap o$upat de dub9" $laQona de .or" a$operind strig9tele lui Starling. C Opri;iD Sta;i pe lo$D /#ID Opri;i sau tragD Poate i.butea s9 se uite la num9rul de 7nmatri$ulare. Piero o 09.u 0enind %i" $u mi%$9ri rapide" t9ie 0entilul de la $au$iu$ul din <a;9 st8nga al ma%inii lui Starling $u $u;itul do$torului 3e$ter" apoi plonAa 7n dub9. Sehi$ulul tre$u $l9tin8ndu se peste o bordur9 de mar$aA %i se 7ndrept9 spre ie%irea din par$are. Starling 09.u num9rul de 7nmatri$ulare %i l s$rise $u degetul pe pra<ul de pe $apota unei ma%ini. A0ea $heile ma%inii preg9tite" dar $8nd aAunse l8ng9 ea" au.i %uieratul aerului $are ie%ea prin 0entil. V9ri duba apropiindu se de ie%ire. #9tu 7n geamul 3in$olnului" $are a$um $laQona la ea. C A0e;i un tele<on mobilH /#I" 09 rog" a0e;i un tele<on mobilH C (u te opri" (oel" spuse <emeia din ma%in9 $iupindu l pe %o<er de pi$ior. (u s de$8t ne$a.uri" 0reo %me$herie. (u te ameste$aD Automobilul se 7ndep9rt9. Starling alerg9 la un tele<on publi$ %i sun9 la !11. AAutorul de %eri< &ogli $onduse la limita de 0ite.9 pre; de $in$ispre.e$e $0artale. Carlo s$oase proie$tilul $u a$ din g8tul do$torului 3e$ter %i r9su<l9 u%urat $8nd 09.u $9 din gaura l9sat9 de a$ nu ;8%ne%te s8nge. Sub piele se <9$use un hematom de m9rimea unei monede de dou9.e$i %i $in$i de $en;i. Tran$hili.antul ar <i trebuit s9 se di<u.e.e printr o mas9 de mu%$hi prin$ipal9. Ti$9losul putea s9 moar9 $hiar a$olo" 7nainte s9 apu$e s9 l u$id9 por$ii.

1n dub9 nu se au.eau 0orbe" $i doar respira;ia greoaie a b9rba;ilor %i m9$9itul s$anerului poli;iei" a<lat sub bord. 2o$torul 3e$ter .9$ea pe Aos 7n paltonul lui de bun9 $alitateG p9l9ria i se rostogolise de pe $apul neted" iar pe guler se .9rea o pi$9tur9 de s8nge de un ro%u aprins. Elegant $a un <a.an 7n $u%$a m9$elarului. &ogli intr9 7ntrC o par$are subteran9 %i ur$9 la etaAul al treilea" unde opri doar at8t $8t s9 smulg9 7nsemnele de pe dub9 %i s9 s$himbe numerele de 7nmatri$ulare. ( ar <i <ost ne0oie s9 se osteneas$9. R8se 7n sinea lui $8nd s$anerul poli;iei prelua anun;ul. Operatorul de la !11" 7n;eleg8nd gre%it des$rierea <9$ut9 de Starling" >o dub9 sau un mi$robu. gri?" transmise un anun; $9tre toate pun$tele de $ontrol 7n $are a0erti.a $u pri0ire la un autobu. Greyhound. &ai trebuie spus $9 operatorul notase $ore$t num9rul de 7nmatri$ulare <als" mai pu;in ultima $i<r9. C EQa$t $a n Illinois" remar$9 &ogli. C Am 09.ut $u;itul %i m am temut $9 0rea s9 %i <a$9 singur seama" $a s9 s$ape de $e l a%teapt9" le spuse Carlo <ra;ilor Piero %i Tommaso. O s9 %i doreas$9 s9 %i <i t9iat g8tulD C8nd Starling 7%i 0eri<i$9 %i $elelalte $au$iu$uri" 09.u pa$hetul de sub ma%in9. O sti$l9 de Ch8teau dI-Kuiem de trei sute de dolari %i biletul" $u s$risul a$ela $unos$ut= La mul6i ani. Clari!e. Abia atun$i 7n;elese $e a 09.ut.

CAPITOLUL 78 Starling a0ea 7ntip9rite 7n memorie numerele de tele<on de $are a0ea ne0oie. S9 mearg9 $u ma%ina 7napoi a$as9" la tele<onul eiH (u" 7napoi la tele<onul publi$" unde smulse re$eptorul lipi$ios din m8na unei <emei tinere" 7%i $eru s$u.e" b9g9 <ise" iar <emeia $hem9 un pa.ni$ de la maga.in. Starling sun9 la e$hipa de inter0en;ie a biroului teritorial @ashington al /#I" #u..ardIs Point. Cei din e$hipa din $are <9$use parte %i Starling at8ta timp o $uno%teau bine" a%a $9 i <9$ur9 leg9tura 7n biroul lui Clint Pearsall" 7n 0reme $e ea s$ormonea 7n po%et9 dup9 alte <ise" a08nd de <ur$9 7n a$ela%i timp %i $u gardianul de la maga.in" $are i $erea 7ntruna a$tul de identitate" 7n s<8r%it" au.i 0o$ea <amiliar9 a lui Pearsall. C 2omnule Pearsall" am 09.ut trei b9rba;i" poate patru" r9pindu l pe +annibal 3e$ter 7n par$area maga.inului Sa8eDa>" a$um 0reo $in$i minute. &i au t9iat $au$iu$ul" a%a $9 nu i am putut urm9ri. C E $hestia aia $u autobu.ul din anun;ul poli;ieiH C ( am idee de ni$i un autobu.. Sehi$ulul 7n $au.9 era o dub9 gri" $u num9r de 7nmatri$ulare de handi$apat. Starling 7i di$t9 num9rul. C 2e unde %tii $9 era 3e$terH

C A... mi a l9sat un $adou" era sub ma%ina mea. C 1n;eleg... Pearsall <9$u o pau.9" iar Starling pro<it9 de t9$ere %i se repe.i C 2omnule Pearsall" %ti;i $9 7n spatele r9pirii se a<l9 &ason Serger. Trebuie s9 <ie elD (imeni alt$ine0a n ar <a$e o. E un sadi$" 7l 0a tortura pe do$torul 3e$ter p8n9 l 0a u$ide %i 0a 0rea s9 pri0eas$9. Trebuie s9 d9m 7n urm9rire toate 0ehi$ulele lui Serger %i s9 $erem pro$urorului din #altimore mandat $a s9 i per$he.i;ion9m $asa. C Starling... Isuse" Starling" am s9 te 7ntreb doar o dat9= e%ti sigur9 de $eea $e ai 09.utH G8nde%te te o $lip9. G8nde%te te la toate lu$rurile bune pe $are le ai <9$ut ai$i. G8nde%te te la $eea $e ai Aurat. (u e $ale de 7ntoar$ere. Ce ai 09.utH Ce &# & un. !# nu$& i&teri!#E 0&ta$i rimul lu!ru e !are$l & un i&teri!ii. 1n;elese 7ntr o $lip9 $8t de mult din 7n$rederea lui Pearsall pierduse %i din $e material ie<tin era <9$ut9 7n$rederea lui. C Am 09.ut trei b9rba;i" poate patru" r9pind un b9rbat 7n par$area de la Sa<e)ay. 3a lo$ul <aptei am g9sit un $adou de la do$torul +annibal 3e$ter" o sti$l9 de 0in Ch8teau dI-Kuiem din anul $8nd m am n9s$ut %i un bilet s$ris de el. Am des$ris 0ehi$ulul. S9 raporte. dumnea0oastr9" Clint Pearsall" SAC 1. #u..ardIs Point. C 2e$lan%e. pro$edura pentru r9pire" Starling. C Sin 7ntr a$oloD &9 pute;i numi 7n e$hipa de inter0en;ie. C (u 0eni" nu te pot impli$a. Ghinionul lui Starling $9 nu reu%i s9 ple$e 7nainte de sosirea poli;iei din Arlington 7n par$are. /ur9 ne$esare $in$ispre.e$e minute pentru $ore$tarea anun;ului $9tre toate pun$tele de $ontrol. O poli;ist9 gras9 $u panto<i soli.i din piele groas9 7i lua de$lara;ia. Chitan;ierul %i aparatul de emisie re$ep;ie" spray ul parali.ant" pistolul %i $9tu%ele ie%eau 7n e0iden;9 <orm8nd unghiuri as$u;ite $u posteriorul ei mare" iar bu.unarele Aa$hetei st9teau $9s$ate. Poli;ista nu se putea hot9r7 da$9 s9 trea$9 la rubri$a lo$ului de mun$9 a lui Starling >/#I? sau >(u are?. O 7n<urie <aptul $9 Starling 7i anti$ipa 7ntreb9rile" dar se potoli imediat. C8nd Starling ar9t9 urmele $au$iu$urilor de iarn9 a$olo unde duba tre$use peste bordur9" nimeni din Aur nu a0ea un aparat de <otogra<iat. Starling le ar9t9 poli;i%tilor $um s9 l <oloseas$9 pe al ei. 1n timp $e repeta r9spunsurile date deAa" Starling 7%i spunea 7ntruna 7n g8nd , Ar 8i trebuit &#$i urm#re&!. ar 8i trebuit &#$i urm#re&!. ar 8i trebuit &#$i t3r3i #luia 8un5ul a8ar# 5in Lin!oln %i$i &#$i urm#re&!G

Abre0iere de la Senior Agent in Charge B Agent prin$ipal responsabil" On.tr.P

CAPITOLUL 7 Wrendler prinse de 0este imediat despre r9pire. 29du $8te0a tele<oane surselor lui" dup9 $are 7l $onta$t9 pe &ason de la un tele<on sigur. C Starling a 09.ut toat9 t9r9%enia" la asta nu ne a%teptam. /a$e t9r9boi la #iroul teritorial @ashington. Re$omand9 un mandat de per$he.i;ie $a s9 ;i se r9s$oleas$9 lo$uin;a. C Wrendler... &ason a%tept9 s9 primeas$9 aer sau poate era eQasperat B Wrendler nu %i putea da seama. C Am depus deAa pl8ngeri la autorit9;ile lo$ale" la %eri< %i la pro$uror" $um $9 Starling m9 h9r;uie%te" m9 sun9 7n toiul nop;ii $u amenin;9ri in$oerente. C Te a sunatH C /ire%te $9 nu" dar nu poate do0edi $9 n a <9$ut o" %i asta tulbur9 apele. 1n distri$tul %i n statul 9sta pot e0ita un mandat. 2ar 0reau s9 l suni pe pro$urorul de ai$i %i s9 i aminte%ti $9 ti$9loasa asta isteri$9 7mi poart9 s8mbetele. 2e autorit9;ile lo$ale m9 pot 7ngriAi %i singur" $rede m9.

CAPITOLUL 8! S$9pat9 7n $ele din urm9 de poli;ie Starling 7%i s$himb9 $au$iu$ul %i se duse a$as9" la tele<onul %i $omputerul ei. Resim;ea <oarte tare lipsa tele<onului mobil din dotare %i 7n$9 nu l 7nlo$uise. Pe robotul tele<oni$ o a%tepta un mesaA de la &app= >Starling" pune $ondimentele peste <riptur9. (u pune 7n$9 legumele B tii minte $e s a 7nt8mplat data tre$ut9. Eu am s9 <iu 7ntr o nenoro$it9 de audiere p8n9 pe la $in$i?. Starling 7%i porni laptopul 7n$er$9 s9 a$$ese.e <i%ierul 3e$ter din Programul de E0aluare a Criminalilor Siolen;i" dar a$$esul 7i era inter.is nu doar la BEC@" $i la 7ntreaga re;ea de $omputere a /#I. (u a0ea a$$es ni$i $8t $el mai banal $ontribuabil din <undul Ameri$ii. Sun9 tele<onul. Era Pearsall. C Starling" l ai h9r;uit pe &ason Serger la tele<onH C (i$iodat9" AurD C El a%a sus;ine. 3 a rugat pe seri< $er$ete.e proprietatea" de <apt i a $erut s9 0in9 iar a$um %eri<ul se 7ndreapt9 7ntr a$olo. A%a $9 nu eQist9 ni$i un mandat de per$he.i;ie %i ni$i nu 7ntre09d s9 eQiste unul. ( am reu%it s9 g9sim al;i martori o$ulari ai r9pirii. 2oar tu... C &ai era un 3in$oln alb" $u doi oameni 7n 08rst9. 2omnule Pearsall" $e ar <i s9 0eri<i$a;i 08n.9rile de la Sa8eDa> a$hitate $u $9r;i de $redit 7n inter0alul de timp imediat anterior r9piriiH 3a a$este 08n.9ri se imprim9 ora pe $hitan;9. C O s o <a$em" dar... C ... 0a dura" $omplet9 Starling. C StarlingH C 2a" domnule. C 1ntre noi <ie 0orba" am s9 te ;in la $urent $u e0olu;ia lu$rurilor. 2ar nu te ameste$aD At8t timp $8t e%ti suspendat9 din <un$;ie" nu mai e%ti om al legii %i n ar trebui s9 ai a$$es la in<orma;ii. E%ti un $et9;ean de r8nd. C 2a" domnule" %tiu. 3a $e pri0e%ti 7n timp $e iei o hot9r8reH Cultura noastr9 nu e una meditati09" nu ne ridi$9m pri0irea spre $oline. 2e $ele mai multe ori" 7n situa;ii $riti$e" lu9m de$i.ii pri0ind linoleumul a%ternut pe du%umeaua 0reunui $oridor de institu;ie sau %optind la repe.eal9 7ntr o sal9 de a%teptare unde nelipsitul tele0i.or tr9n$9ne%te <9r9 noim9. C9ut8nd $e0a" ori$e" Starling tre$u prin bu$9t9rie %i intr9 7n Aum9tatea $alm9" ordonat9 a dupleQului" $ea lo$uit9 de &app. Se uit9 la <otogra<ia buni$ii lui &app" a$ea <emeie mi$u;9" dar at8t de puterni$9"

maestra $eaiurilor medi$inale. Se uit9 la poli;a de asigurare a buni$ii lui &app 7nr9mat9 pe perete. 3o$uin;a lui &app do0edea $9 &app tr9ie%te a$olo. Starling se 7ntoarse 7n Aum9tatea ei. A$olo i se p9rea $9 nu tr9ie%te nimeni. Ce 7nr9maseH 2iploma ei de la A$ademia /#I. (u mai a0ea ni$i o <otogra<ie a p9rin;ilor. Tr9ia <9r9 ei de mult timp %i i p9stra doar 7n g8nd. Lneori" 7n aromele mi$ului deAun sau 7ntr un par<um" 7ntr un <ragment de $on0ersa;ie ori o eQpresie <amiliar9 au.it9 7n trea$9t" 7i sim;ea l8ng9 ea. 2ar $el mai puterni$ 7i sim;ea 7n $on$ep;ia ei despre bine %i r9u. Cine naiba era eaH Cine o 09.use 0reodat9 a%a $um era $u ade09ratH >-u e%ti o r#9boini!#. Clari!e. Bo6i 8i e !3t 5e uterni!# 46i 5ore%ti. Starling putea 7n;elege $9 &ason 7i 0oia moartea lui +annibal 3e$ter. 2a$9 l ar <i omor8t el 7nsu%i sau ar <i angaAat pe $ine0a s o <a$9" ar <i putut a$$eptaG &ason a0ea moti0e 7ntemeiate. 2ar nu putea suporta ideea $a do$torul 3e$ter s9 <ie u$is prin tortur9G <ugea de ideea asta $um <ugise de sa$ri<i$area mieilor %i a $ailor" $u at8ta timp 7n urm9. -u e%ti o r#9boini!#. Clari!e. Aproape la <el de hidos $a a$tul 7n sine era <aptul $9 &ason 7l 0a $omite $u aprobarea ta$it9 a $elor $are Auraser9 s9 apere legea. A%a mergeau lu$rurile 7n lume. G8ndul 9sta o $onduse la o hot9r8re simpl9. Lumea nu va 8i a%a la 5oi a%i 5e mine. Se tre.i 7n debara" pe un s$aun" 7ntin.8ndu se spre ra<tul de sus. S$oase de a$olo $utia pe $are i o d9duse 7n toamn9 a0o$atul lui Eohn #righam. Par$9 tre$use o 0e%ni$ie de atun$i. EQist9 tradi;ie %i $e0a misti$ 7n gestul de a l9sa mo%tenire armele personale unui $amarad de arme $are ;i supra0ie;uie%te. E $e0a legat de perpetuarea 0alorilor din$olo de grani;ele mortalit9;ii indi0idului. Oamenilor $are tr9ies$ 7n siguran;a $reat9 de al;ii pentru ei le poate 0eni greu s9 7n;eleag9 asta. Caseta 7n $are se a<lau armele lui Eohn #righam era ea 7ns9%i un $adou. Probabil $9 Eohn o $ump9rase din Orient pe 0remea $8nd se a<la 7n marina militar9. O $aset9 din mahon" a08nd $apa$ul 7n$rustat $u side<. Armele erau tipi$e pentru #righam= u.ate" bine 7ntre;inute %i de o $ur9;enie ima$ulat9. Ln pistol Colt .NM &1!11 A1 %i o 0ariant9 Sa<ari a a$eluia%i pistol" dar $u ;ea0a s$urt9" pentru a <i purtat <9r9 s9 se 0ad9" un pumnal de $i.m9 $u o mu$hie .im;at9. Starling a0ea o tea$9 proprie din piele. /osta insign9 /#I a lui Eohn #righam era montat9 pe o pla$9 de mahon. Insigna 2EA se a<la 7n $aset9. Starling desprinse insigna /#I de pe pla$9 %i o b9g9 7n bu.unar. Re0ol0erul intr9 7n to$ul pe $are l purta la %old" a$operit de Aa$het9. Prinse pistolul $u ;ea0a s$urt9 la o gle.n9" iar $u;itul la $ealalt9" 7n $i.me. S$oase diploma din rama ei" o 7mp9turi %i o puse 7n bu.unar. 1n 7ntuneri$ ar <i putut s9 <ie $on<undat9 $u un mandat de per$he.i;ie. 1n timp $e 7mp9turea h8rtia groas9" 7%i d9du seama $9 nu e 7ntrutotul ea 7ns9%i" iar asta o bu$ur9. 1n$9 trei minute petre$ute la $al$ulator. 2e pe site ul )eb $u h9r;i" s$oase la imprimant9 o hart9 la s$ar9 mare a <ermei &us*rat %i a p9durii na;ionale din Aur. Se uit9 pre; de o $lip9 la regatul $arni0or al lui &ason" 7i desen9 $ontururile $u degetul. Je0ile de e%apament groase ale &ustangului turtir9 iarba us$at9G Starling ie%i de pe alee %i porni s9 i <a$9 o 0i.it9 lui &ason.

CAPITOLUL 81 Peste &us*rat /arm se a%ternuse o lini%te asem9n9toare $u $ea a 0e$hiului Sabat. &ason era sures$itat %i teribil de m8ndru de $eea $e <usese 7n stare s9 <a$9. 1n sinea lui" 7%i $ompara reali.area $u des$operirea radiului. TeQtul %tiin;i<i$ ilustrat era $el pe $are &ason %i l amintea $el mai bine dintre toate manualele de %$oal9 B era singura $arte su<i$ient de mare $a s9 i permit9 s9 se masturbe.e 7n timpul orei. Adesea se uita la o ilustra;ie 7n<9;i%8nd o pe &arie Curie 7n timp $e <9$ea asta. Se g8ndi %i a$um la ea %i la tonele de minereu pe $are le topise $a s9 ob;in9 radiul. 1%i spuse $9 e<orturile ei sem9nau <oarte bine $u ale lui. &ason %i l 7n$hipui pe do$torul 3e$ter" produsul tuturor $9ut9rilor %i $heltuielilor lui" lumin8nd 7n 7ntuneri$" pre$um eprubetele din laboratorul doamnei Curie. 1%i 7n$hipui $um por$ii $are a0eau s9 l m9n8n$e se 0or du$e apoi s9 se $ul$e 7n p9dure" $u bur;ile lumin8nd $a ni%te be$uri. Era 0ineri seara" aproape de l9sarea 7ntuneri$ului. E$hipele de 7ntre;inere ple$aser9. (i$i unul dintre mun$itori nu 09.use sosirea dubei" <iind$9 duba nu intrase pe poarta prin$ipal9" $i pe drumul prin p9durea na;ional9 $are i ser0ea lui &ason drept drum de ser0i$iu. Reri<ul %i e$hipa lui 7%i 7n$heiaser9 $er$et9rile super<i$iale %i ple$aser9 $u mult 7nainte $a duba s9 soseas$9 7n <a;a hambarului. A$um" poarta prin$ipal9 era p9.it9" iar la &us*rat r9m9sese numai o e$hip9 minim9" <ormat9 din oamenii $ei mai de 7n$redere. Cordell se a<la la postul lui din $amera de Aoa$9 B s$himbul de noapte $are urma s9 l 7nlo$uias$9 pe Cordell a0ea s9 aAungi la mie.ul nop;ii. &argot %i aAutorul de %eri< &ogli" $are 7n$9 mai purta insigna $u $are l p9$9lise pe %eri<" se a<lau $u &ason" iar e$hipa de r9pitori pro<esioni%ti era o$upat9 7n hambar. P8n9 s8mb9t9 noaptea" totul a0ea s9 se termine" do0e.ile a0eau s9 <ie arse sau 7n intestinele $elor %aispre.e$e por$i. &ason 7%i .ise $9 s ar putea s9 i dea tiparului 0reo deli$ates9 de la do$torul 3e$ter" poate nasul. 2up9 a$eea" 7n to;i anii $are 0or 0eni" 0a putea s9 pri0eas$9 pangli$a <ero$e unduind 7ntruna 7n <orm9 de opt %i s9 %tie $9 semnul in<initului 7nsemna Le!ter. mort entru tot5eauna. entru tot5eaunaG 1n a$ela%i timp" &ason %tia $9 e peri$ulos s9 ob;ii eQa$t $e dore%ti. Ce 0a <a$e dup9 $e l 0a omor7 pe do$torul 3e$terH Putea s9 distrug9 $8te0a <amilii adopti0e %i s9 $hinuie $8;i0a $opii. Putea s9 bea martini preparat $u la$rimi. 1ns9 de unde %i 0a ob;ine distra$;ia 0eritabil9H 2ar ar <i o prostie din partea lui s9 dilue.e a$est moment eQtati$ $u temeri pentru 0iitor. A%tept9 mi$ul Aet $are s9 i ume.eas$9 o$hiul" a%tept9 s9 i se limpe.eas$9 lentila" apoi su<l9 7ntr un tub $u rol de $omutator= ori$8nd 0oia" putea s9 pun9 7n <un$;ie monitorul $one$tat la $ir$uitul TS 7n$his %i s9 %i 0ad9 r9splata...

CAPITOLUL 82 &irosul unui <o$ de $9rbuni 7n $amera pentru harna%amente din hambarul lui &ason e ameste$at $u mirosul permanent de animale %i oameni. 3umina <o$ului se proie$tea.9 pe $raniul lunguie; al $alului de $urse /leet Shado)" $are pri0e%te totul pe sub o$helarii prote$tori. T9$iunii ro%ii din $uptorul de <ier9rie p8lp8ie %i str9lu$es$ 7n ritm $u %uieratul <oalelor= Carlo 7n<ierb8nt9 o bar9 de o;el" deAa aAuns9 la un ro%u intens. 2o$torul +annibal 3e$ter at8rn9 pe perete dedesubtul $raniului de $al" pre$um o statuie groa.ni$9 7ntr un altar oribil. Are bra;ele 7ntinse la ni0elul umerilor" legate .dra09n $u <unie de o b8rn9 groas9 de steAar luat9 de la o $9ru;9. #8rna e petre$ut9 de a $urme.i%ul spin9rii do$torului 3e$ter $a un Aug %i e prins9 7n perete $u o 0erig9 <9$ut9 de Carlo. T9lpile lui nu ating podeaua. Pi$ioarele 7i sunt legate peste pantaloni" mai 7nt8i <ie$are separat %i apoi unul de altul" $u mai multe la;uri distan;ate 7ntre ele" <ie$are la; bine 7nnodat. (u se <olosiser9 lan;uri %i ni$i $9tu%e B nimi$ din metal $are s9 distrug9 din;ii por$ilor %i s9 i des$uraAe.e. C8nd <ierul din $uptor aAunge la in$andes$en;9" Carlo 7l adu$e pe ni$o0al9 $u $le%tele %i l lo0e%te $u $io$anul" model8nd bara str9lu$itoare 7n <orma unei 0erigi. S$8ntei ro%ii .boar9 7n semi7ntuneri$" ri$o%8nd pe pieptul lui %i dans8nd 7n dreptul siluetei sp8n.urate a do$torului +annibal 3e$ter. Camera 0ideo a lui &ason" nepotri0it9 printre uneltele de <ier9rie 0e$hi" 7l spionea.9 pe do$torul 3e$ter de pe un trepied metali$ $e seam9n9 $u un p9ianAen. Pe ban$ul de lu$ru se a<l9 un monitor" a$um stins. Carlo 7n$inge 0eriga din nou %i apoi se gr9be%te s9 ias9 $u ea a<ar9" s o ata%e.e la <ur$a de la $9ru$iorul de mar<9 $8t timp e <ierbinte %i maleabil9. Cio$anul lui st8rne%te e$ouri 7n hambarul 7nalt B lo0itura %i e$oul ei= bangbang" bang bang. 2in <8nar se aude un $hi$otit as$u;it $e anun;9 $9 Piero a g9sit pe ultras$urte retransmiterea unui me$i de <otbal. Cagliari" e$hipa lui" Aoa$9 la Roma $u detestata Eu0entus. Tommaso st9 pe un s$aun din r9$hit9" $u pu%$a $u tran$hili.ant re.emat9 de perete l8ng9 el. O$hii lui negri de preot nu p9r9ses$ ni$i o $lip9 <a;a do$torului 3e$ter. Tommaso dete$tea.9 o s$himbare 7n nemi%$area b9rbatului legat. E o modi<i$are subit9" de la in$on%tien;9 la un auto$ontrol ne<ires$" poate nimi$ mai mult de$8t o di<eren;9 7n <elul $um i se aude respira;ia. Tommaso se ridi$9 de pe s$aun %i strig9 7n hambar= C Si &ta &ve2lian5oG Carlo se 7ntoar$e 7n $amera pentru harna%amentG dintele de $erb apare %i dispare 7ntre bu.ele sale. 2u$e 7n m8n9 o pere$he de pantaloni umplu;i $u <ru$te" legume %i pui. /rea$9 pantalonii de $orpul do$torului 3e$ter %i pe sub bra;ele lui. A08nd griA9 s9 nu aAung9 $u m8na aproape de <a;a lui" 7l 7n%<a$9 de p9r %i i ridi$9 <a;a. C Buona &era. Dottore. 1n di<u.oarele monitorului se au.i un p8r8it. &onitorul se lumin9 %i ap9ru $hipul lui &ason... C Aprinde re<le$torul de deasupra $amerei 0ideo" $eru &ason. #un9 seara" do$tore 3e$ter. 2o$torul des$hise o$hii pentru prima oar9. Carlo $re.u $9 0ede s$8ntei 7n str9<undul o$hilor demonului" dar ar <i putut s9 <ie doar o re<leQie a <l9$9rilor <o$ului. Totu%i" se 7n$hin9 $a s9 se apere de deo$hi. C &ason" spuse do$torul $9tre $amera 0ideo. 1n spatele lui &ason" 3e$ter .9rea silueta lui &argot pro<il8ndu se" 7ntune$at9" 7n dreptul a$0ariului. C #un9 seara" &argot" .ise el pe un ton $urtenitor. &9 bu$ur s9 te re09d. 2up9 $laritatea 0orbirii" do$torul 3e$ter p9rea trea. de $e0a timp. C 2o$tore 3e$ter" se au.i 0o$ea groas9 a lui &argot. Tommaso g9si $omutatorul re<le$torului ata%at la $amera 0ideo %i l r9su$i. 3umina intens9 7i orbi pe to;i o $lip9. &ason relu9" $u 0o$ea lui ampli<i$at9 prin radio= C 2o$tore" 7n $ir$a dou9.e$i de minute 0om ser0i por$ilor <elul 7nt8i" $are $onst9 7n pi$ioarele tale. 2up9 a$eea o s9 a0em o mi$9 petre$ere 7n piAamale" tu %i $u mine. 3a momentul a$ela ai s9 po;i purta pantaloni s$ur;i. Cordell te 0a ;ine 7n 0ia;9 mult timp... &ason mai spuse $e0a" iar &argot se aple$9 7n <a;9 s9 0ad9 s$ena din hambar. 2o$torul 3e$ter pri0i monitorul $a s9 se asigure $9 &argot 7l urm9re%te. Apoi 7i %opti lui Carlo" 0o$ea lui metali$9 r9sun8nd insistent 7n ure$hea r9pitorului=

C Probabil $9 la ora asta" <ratele t9u" &atteo" pute mult mai r9u $a tine. S a s$9pat 7n pantaloni $8nd l am t9iat. Carlo duse m8na la bu.unar %i s$oase ele$trodul pentru 0ite. 1n lumina puterni$9 a $amerei 0ideo" 7l po$ni pe do$torul 3e$ter peste $ap $u el. Apoi" ;in8ndu l de p9r $u o m8n9" ap9s9 butonul de pe m8nerG aduse bastonul ele$tri$ aproape de <a;a do$torului 3e$ter" iar $urentul $u 7nalt9 tensiune Au$9 7ntr un ar$ amenin;9tor 7ntre ele$tro.ii de la $ap9t. C 2u te n m9 taD spuse el %i 7mpinse bastonul 7n o$hiul do$torului 3e$ter. 2o$torul 3e$ter nu s$oase ni$i un sunet B sunetele 0enir9 din di<u.or= &ason" mugind pe $8t 7i permitea respira;ia. Tommaso se lupt9 s9 l trag9 pe Carlo deoparte. Piero $obor7 din <8nar s9 l aAute. 1l a%e.ar9 pe Carlo pe s$aunul de r9$hit9 %i l ;inur9 bine. C 2a$9 l orbe%ti" nu mai pup9m ni$i un s<an;D 7i strigar9 am8ndoi deodat9" <ie$are la o ure$he. 2o$torul 3e$ter potri0i Aalu.elele din palatul memoriei $a s9 estompe.e str9lu$irea teribil9. AhhhD 7%i lipi obra.ul de bustul din marmur9 re$e al lui Senus. 2o$torul 3e$ter 7%i 7ntoarse <a;a spre $amera 0ideo %i spuse r9spi$at= C (u 0reau s9 m9n8n$ $io$olata" &ason. C Ti$9losul e s$r8ntitD 2ar" m9 rog" %tiam $9 i s$r8ntit" .ise aAutorul de %eri< &ogli. 2aI %i Carlo esteD C 2u te 7n hambar %i stai 7ntre ei" $eru &ason. C E%ti sigur $9 n au armeH 7ntreb9 &ogli. C Te ai angaAat s9 <ii dur" nuH ( au. (umai arma $u tran$hili.ant. C &9 du$ eu" inter0eni &argot. Am s9 i 7mpiedi$ s9 <a$9 pe mas$ulii duri. Italienii 7%i respe$t9 mamele. Iar Carlo %tie $9 eu m9 o$up de bani. C 1n$hide $amera aia 0ideo %i arat9 mi por$ii" $eru &ason. Cina e la opt. C (u trebuie s9 stau s9 09d" .ise &argot. C O" ba sigur $9 daD repli$9 &ason.

CAPITOLUL 83 &argot trase ad8n$ aer 7n piept 7nainte s9 intre 7n hambar. 2a$9 era dispus9 s9 l omoare" trebuia s9 <ie dispus9 %i s9 se uite la el. Sim;i mirosul lui Carlo 7nainte s9 des$hid9 u%a $e d9dea 7n $amera pentru harna%ament. Piero %i Tommaso 7l <lan$au pe 3e$terG 7n <a;a lor %edea Carlo" pe s$aunul de r9$hit9. C Buona &era. &i2nori" spuse &argot. Prietenii t9i au dreptate" Carlo. 2a$9 l s$hilode%ti a$um" nu 0ede;i ni$i un ban. A;i aAuns a%a de departe %i 0 a;i des$ur$at a%a de bine... &argot s$oase un tele<on mobil din bu.unar" <orm9 num9rul pe tastele luminate %i i l 7ntinse lui Carlo. C Ia l. Jinu aparatul 7n <a;a o$hilor lui. C Cite%te. Pe e$ran s$ria BA)CO S-EUBE). C Asta i ban$a ta din Cagliari" signore 2eogra$ias. &8ine diminea;9" dup9 $e totul se 7n$heie" dup9 $e l <a$i s9 pl9teas$9 pentru $uraAosul t9u <rate" am s9 <orme. num9rul 9sta %i am s9 i spun ban$herului $odul

meu %i apoi am s9 i spun= >2a;i i domnului 2eogra$ias restul de bani pe $are 7i p9stra;i pentru el?. #an$herul t9u 7;i 0a $on<irma la tele<on trans<erul. &8ine sear9 te 0ei a<la 7n a0ion" 7n drum spre $as9" un om bogat. Ri <amilia lui &atteo 0a <i bogat9. 2a$9 0rei" po;i s9 iei ou9le do$torului 7ntr o pung9 ermeti$9" drept $onsolare pentru ei. 2ar da$9 do$torul 3e$ter nu %i poate 0edea moartea $u o$hii" da$9 nu poate s9 0ad9 por$ii 0enind s9 i m9n8n$e <a;a" nu $ape;i nimi$. /ii b9rbat" CarloD 2u te %i adu ;i por$ii. Am s9 stau eu $u ti$9losul. Peste o Aum9tate de or9 ai s9 l au.i $um url9 7n timp $e i m9n8n$9 pi$ioarele. Carlo d9du $apul pe spate %i trase aer 7n piept. C Piero" an5iamoD Tu" Tommaso" rimani. Tommaso 7%i duse s$aunul de r9$hit9 l8ng9 u%9. C Totul e sub $ontrol" &ason" spuse &argot $9tre $amera 0ideo. C Sreau s9 mi adu$i nasul lui $8nd te 7ntor$i 7n $amer9. Spune i lui Carlo. E$ranul se 7ntune$9. Pentru &ason era un mare e<ort s9 se deplase.e din $amera lui" <iind$9 a0ea ne0oie $a tuburile s9 <ie re$on[$tate la re$ipientele ata%ate bran$ardei" iar aparatul respirator s9 <ie alimentat de un set de a$umulatori. &argot 7l pri0i pe do$torul 3e$ter 7n <a;9. O$hiul lui r9nit era um<lat %i 7n$his 7ntre $ele dou9 arsuri negre pe $are ele$tro.ii le l9saser9 la $apetele spr8n$enei. 2o$torul 3e$ter des$hise o$hiul s9n9tos. Putea s9 p9stre.e sen.a;ia r9$oroas9 dat9 de trupul de marmur9 al lui Senus lipit de obra.ul lui. C 1mi pla$e mirosul unguentului a$eluia" e r9$oros" $u i. de l9m8ie. &ul;umes$ $9 ai 0enit" &argot. C EQa$t asta mi ai spus prima oar9 $8nd intendenta m a adus 7n $abinetul t9u. 1nainte s9 i se dea sentin;a lui &ason. C Asta am spusH Abia re0enit din palatal memoriei" unde re$itise inter0iurile sale $u &argot" %tia $9 a%a <usese. C 2a. Pl8ngeam" mi era groa.9 s9 ;i spun despre &ason %i despre mine. &i era groa.9 %i $9 0a trebui s9 m9 a%e.. 2ar nu mi ai spus s9 iau lo$ B %tiai $9 am $op$i" nu i a%aH (e am plimbat 7n gr9din9. &ai ;ii minte $e mi ai spusH C C9 nu e%ti 0ino0at9 pentru $eea $e ;i s a 7nt8mplat mai mult de$8t... C 2e$8t da$9 m ar <i mu%$at de <und un $8ine turbat" a%a ai spus. Ai <9$ut s9 mi <ie u%or" atun$i %i 7n $elelalte dis$u;ii" %i o 0reme ;i am <ost re$unos$9toare pentru asta. C Ce ;i am mai spusH C Ai spus $9 e%ti $u mult mai $iudat de$8t 0oi <i eu 0reodat9. Ri $9 nu e nimi$ r9u 7n a <i $iudat. C 2a$9 7n$er$i" po;i s9 ;i aminte%ti tot $e am 0orbit 7mpreun9. Aminte%te ;i... C Te rog" nu m9 imploraD Cu0intele 7i ;8%nir9 de pe bu.e spontanG nu inten;ionase s o spun9 7n <elul a$esta. 2o$torul 3e$ter se mi%$9 pu;in %i <uniile s$8r;8ir9. Tommaso se ridi$9 %i 0eni s9 i 0eri<i$e leg9turile. C Atten9ione alla bo!!a. &i2norina. A0e;i griA9 la gur9. Ea nu %tia da$9 Tommaso se re<erea la gura do$torului 3e$ter sau la $u0intele lui. C &argot" a tre$ut mult timp de $8nd te am tratat" dar a% 0rea s9 dis$ut9m despre problemele tale medi$ale din tre$ut" doar $8te0a $lipe" 7n parti$ular. Se uit9 $u o$hiul $el s9n9tos spre Tommaso. &argot $ump9ni pu;in. C Tommaso" las9 ne singuri $8te0a minute. C (u" &i2norina" 7mi pare r9u. 2ar am s9 stau a<ar9" $u u%a des$his9. Tommaso se duse $u tot $u pu%$9 7n hambar %i l urm9ri pe do$torul 3e$ter de la distan;9. C (u te a% pune ni$iodat9 7ntr o situa;ie st8nAenitoare" implor8ndu te" &argot. 2ar a% <i $urios s9 %tiu de $e <a$i asta. Ai 0rea s9 mi spuiH Ai 7n$eput s9 >m9n8n$i $io$olata?" $um 7i pla$e lui &ason s9 spun9" dup9 $e te ai luptat $u el at8ta timpH (u i ne0oie s9 te pre<a$i $9 r9.buni <a;a lui &ason. Ea i spuse. 2espre Eudy" despre <aptul $9 0oiau $opilul. A0u ne0oie de mai pu;in de trei minuteG o surprinse $8t de u%or putea s9 %i re.ume ne$a.urile. Ln .gomot 7n dep9rtare" un s$8r;8it %i un 7n$eput de ;ip9t. A<ar9" 7n hambar" re.emat de gardul pe $are l ridi$ase la $ap9tul des$his al hambarului" Carlo mane0ra butoanele $aseto<onului s9u" preg9tindu se s9 $heme por$ii de pe p9%unea 7mp9durit9 $u strig9tele de su<erin;9 7nregistrate ale 0i$timelor de mult moarte sau r9s$ump9rate. 2a$9 do$torul 3e$ter au.i" nu l9s9 s9 se 0ad9.

C &argot" $re.i $9 &ason 7;i 0a da $eea $e ;i a promisH 1l implori pe &ason. Implor9rile au aAutat la $e0a $8nd te a s<8%iatH E a$ela%i lu$ru $a %i $um ai a$$epta $io$olata %i ai l9sa totul dup9 0oia lui. 2ar o 0a <a$e %i pe Eudy s9 m9n8n$e $io$olata" iar ea nu e obi%nuit9 $u a%a $e0a. Ea nu r9spunse" dar se $rispa. C Rtii $e se 0a 7nt8mpla da$9" 7n lo$ s9 <a$i sluA 7n <a;a lui &ason" te re.umi la a i stimula prostata $u ele$trodul pentru 0ite al lui CarloH 1l 0e.i a$olo" l8ng9 ban$ul de lu$ruH &argot d9du s9 se ridi$e. C As$ult9 m9" %uier9 do$torul 3e$ter. &ason nu ;i 0a da $e 0rei. Rtii $9 0a trebui s9 l omori" %tii asta de dou9.e$i de ani. Ai %tiut o de $8nd ;i a spus s9 mu%ti perna %i s9 nu <a$i at8ta g9l9gie. C Srei s9 spui $9 ai <a$e o pentru mineH ( a% putea s9 am 7n$redere 7n tine ni$iodat9. C (u" <ire%te $9 nu. 2ar po;i s9 ai 7n$redere $9 nu 0oi nega ni$iodat9 $9 am <9$ut o. 2e <apt" ar a0ea o mai mare 0aloare terapeuti$9 s9 l omori tu 7ns9;i" 7;i aminte%ti $9 ;i am re$omandat asta $8nd erai $opil9. C &i ai spus >A%teapt9 p8n9 $8nd 0ei putea s o <a$i %i s9 s$api $u bine?. &i a o<erit o oare$are m8ng8iere. C 2in pun$t de 0edere pro<esional" era genul de $atharsis pe $are trebuia s9 l re$omand. A$um e%ti destul de matur9. Ri $e mai $ontea.9 pentru mine o a$u.a;ie de $rim9 7n plusH Rtii $9 0a trebui s9 l u$i.i. Iar $8nd o 0ei <a$e" oamenii legii 0or merge pe <irul banilor" $are i 0a du$e dire$t la tine %i la $opil. &argot" sunt singurul alt suspe$t pe $are l au. 2a$9 eu mor 7naintea lui &ason" $ine 0a <i suspe$tulH Po;i s o <a$i $8nd 7;i $on0ine" iar eu am s9 ;i s$riu o s$risoare 7n $are te eQonere. de ori$e 0in9" spun8ndu ;i $8t de mult mi a pl9$ut s9 l omor. C (u" do$tore 3e$ter" 7mi pare r9u. Am <9$ut deAa toate preg9tirile" 7l pri0i ;int9 $u o$hii de un albastru luminos" o$hi de m9$elar. C Pot s o <a$ %i s9 dorm lini%tit9 dup9 a$eea" %tii $9 pot. C 2a" %tiu $9 po;i. 1ntotdeauna mi a pl9$ut asta la tine. E%ti mult mai interesant9" mai... $apabil9 de$8t <ratele t9u. Ea se ridi$9 s9 ple$e. C 1mi pare r9u" do$tore 3e$ter B da$9 aAut9 la $e0a. 1nainte s9 aAung9 la u%9" el 0orbi din nou. C &argot" $8nd are Eudy urm9toarea o0ula;ieH C Po<timHD Peste dou9 .ile" $red. C Ai tot $e ;i trebuieH Solu;ii" e$hipament pentru $ongelare rapid9H C Am toate <a$ilit9;ile unei $lini$i de <ertili.are. C /9 un singur lu$ru pentru mine. C Ce anumeH C 1nAur9 m9 %i smulge mi o %u0i;9 de p9r B nu $hiar din <a;9" te rog. Cu pu;in9 piele. Jine o 7n m8n9 7n timp $e te 7ntor$i 7n $as9. G8nde%te te s o pui 7n m8na lui &ason. 2up9 $e a murit. C8nd aAungi 7n $as9" $ere i lui &ason $e 0rei. Se.i $e ;i spune. Eu sunt ai$i" a%a $9 ;i ai 7ndeplinit partea de 7n;elegere. Jine %u0i;a de p9r 7n m8n9 %i $ere i $e 0rei. Se.i $e 0a spune. C8nd 7;i 0a r8de 7n nas" 7ntoar$e te ai$i. (u trebuie de$8t s9 iei arma $u tran$hili.ant %i s9 l 7mpu%ti pe $el din spatele t9u. Sau s9 l lo0e%ti $u $io$anul. Are 7n bu.unar un bri$eag. Taie mi <r8nghia de la o m8n9 %i d9 mi $u;itul. Apoi du te. Pot s9 <a$ eu restul. C (u. C &argotH Ea puse m8na pe $lan;9" o;elindu se $a s9 re.iste mg9min;ii. C &ai po;i s9 spargi nu$iH Ea s$oase din bu.unar dou9 nu$i. &u%$hii antebra;ului i se 7n$ordar9 %i nu$ile se sparser9. 2o$torul $hi$oti. C EQ$elentD Cu toat9 <or;a asta" nu$i. Po;i s9 i o<eri lui Eudy nu$i" $a s o aAu;i s9 i trea$9 gustul lui &ason. &argot se 7ntoarse la el" $u $hipul 7n$ordat. 7l s$uip9 7n obra. %i smulse o %u0i;9 de p9r aproape de $re%tet. Era greu de %tiut $u $e inten;ie. Pe $8nd ie%ea din $amer9 7l au.i <redon8nd. Cum mergea spre $asa luminat9" mi$ul peti$ de s$alp i se lipi de palm9 din $au.a s8ngelui" p9rul at8rn8ndu i din palm9" a%a $9 ni$i m9$ar n a <ost ne0oie s9 l $uprind9 $u degetele. Cordell tre$u pe l8ng9 ea 7ntr un $9ru$ior de gol< plin $u aparatur9 %i instrumente medi$ale" $a s9 preg9teas$9 pa$ientul. 2e la interse$;ia de unde pornea spre nord E?it ST" Starling 09.u la mai pu;in de un *ilometru postul de pa.9 luminat al portarului" primul a0anpost de la &us*rat /arm. Starling se hot9r8se pe drumul spre

&aryland= 0a intra pe drumul dosni$. 2a$9 ar <i intrat pe poarta prin$ipal9 <9r9 a$te de identitate %i <9r9 mandat" ar <i ob;inut din partea %eri<ului o es$ort9 p8n9 la ie%irea din distri$t sau p8n9 la 7n$hisoarea distri$tual9. P8n9 s9 ias9 de a$olo" totul se 0a <i 7n$heiat. Se poate %i <9r9 permisiune. &erse p8n9 la E?it NM" mult din$olo de &us*rat /arm" %i se 7ntoarse pe drumul de ser0i$iu. Roseaua as<altat9 p9rea <oarte 7ntune$oas9 <a;9 de luminile de pe autostrad9. Era m9rginit9 pe dreapta de autostrad9" pe st8nga de un %an; %i un gard de s8rm9 7nalt $e separa dramul de 7ntinderea 7ntune$at9 a p9durii na;ionale. +arta lui Starling ar9ta un drum pietruit $are se 7nt8lnea $u %oseaua dup9 7n$9 un *ilometru %i Aum9tate" $omplet as$uns 0ederii din postul de pa.9 de la poarta prin$ipal9. A$olo se oprise din gre%eal9 la prima ei 0i.it9. Con<orm h9r;ii" drumul de ser0i$iu tre$ea prin p9durea na;ional9 spre &us*rat /arm. &9sur9 distan;ele $u aAutorul *ilometraAului. Mu&tan2ul p9rea mai g9l9gios de$8t de obi$ei" de%i mergea <oarte 7n$et. V9ri 7n lumina <arurilor poarta grea din ;e0i metali$e" $u s8rm9 ghimpat9 deasupra. Pl9$u;a pe $are s$ria I)-RARE DE SER@ICIU %i pe $are o 09.use $8nd <usese data tre$ut9 disp9ruse" 7n <a;a por;ii %i pe pode;ul $onstruit peste %an; $res$user9 buruieni. 1n lumina <arurilor" 09.u $9 buruienile <useser9 turtite re$ent. A$olo unde pra<ul <in %i nisipul se adunaser9 pe pa0aA putu s9 0ad9 urmele unor $au$iu$uri de iarn9. Erau a$elea%i $u urmele dubei pe $are le 09.use pe bordura din par$are" la Sa8eDa>H (u %tia da$9 erau eQa$t a$elea%i" dar ar <i putut s9 <ie. Ln lan; $romat $u la$9t 7n$uia poarta. (i$i o problem9. Starling se uit9 pe drum 7n ambele dire$;ii. (u 0enea nimeni. O mi!# intrare ile2al#. 1i p9rea o ade09rat9 $rim9. Seri<i$9 st8lpii por;ii $a s9 0ad9 da$9 eQistau <ire pentru sen.ori. (i$i unul. &ane0r8nd dou9 tiAe sub;iri" $u lanterna ;inut9 7ntre din;i" 7n $in$ispre.e$e se$unde reu%i s9 des$hid9 la$9tul. Lr$9 7n ma%in9 %i merse destul de mult printre $opa$i" din$olo de poart9" 7nainte s9 se 7ntoar$9 pentru a 7n$hide poarta. Petre$u lan;ul la lo$ peste poart9" $u la$9tul spre eQterior. 2e la $8;i0a pa%i" totul p9rea normal. 39s9 $apetele lan;ului pe partea din9untru" $a s9 poat9 des$hide mai u%or poarta $u ma%ina" la ne0oie. &9sur9 pe hart9 $u degetul %i so$oti $9 p8n9 la <erm9 erau $am trei *ilometri de drum prin p9dure. &erse prin tunelul 7ntune$at al drumului de ser0i$iu" $erul nop;ii uneori 0i.ibil deasupra" alteori nu" din $au.a $rengilor unite ale $opa$ilor. &a%ina se deplasa u%or 7n 0ite.a a doua" a$$eler8nd <oarte pu;in" doar $u luminile de po.i;ie aprinse. Starling 7n$er$a s9 nu <a$9 prea mult .gomot. #uruienile us$ate m9turau %asiul. C8nd $ontorul *ilometraAului 7i ar9t9 $9 par$ursese doi *ilometri %i Aum9tate" se opri. 2up9 $e opri motorul" au.i o $ioar9 $8r8ind 7n 7ntuneri$. Din !ine %tie !e motiv. !ioara e &u #rat#. Spera din toat9 inima $9 e o $ioar9.

CAPITOLUL 85 Cordell intr9 7n $amera pentru hama%ament $u 0ioi$iunea unui $9l9u. 2u$ea sub bra; pungi de per<u.ie din $are at8rnau tuburi. C &arele do$tor +annibal 3e$terD &i am dorit a%a de tare mas$a aia a ta pentru $lubul nostru din #altimoreD Prietena mea %i $u mine a0em o pasiune deosebit9 pentru e$hipamentele de maQim9 se$uritate. 1%i puse a$areturile pe suportul ni$o0alei %i b9g9 7n <o$ un 09trai" s9 se 7n$ing9. C Se%ti bune %i 0e%ti proaste" .ise Cordell $u 0o$ea lui 0esel9 de in<irmier %i un u%or a$$ent el0e;ian. Ji a $omuni$at &ason programulH Con<orm programului" peste nu prea mult timp am s9 l adu$ pe &ason ai$i" iar por$ii 0or 0eni s9 ;i m9n8n$e pi$ioarele. Pe timpul nop;ii ai s9 a%tep;i" iar m8ine" Carlo %i $u <ra;ii lui au s9 te dea la por$i" $u $apul 7nainte" $a s9 ;i poat9 m8n$a <a;a" a%a $um pe a lui &ason au m8n$at o $8inii. Eu am s9 te <a$ s9 re.i%ti p8n9 la s<8r%it" $u per<u.ii %i garouri. Chiar e%ti terminat" s9 %tiiD Asta i 0estea proast9. Cordell arun$9 o pri0ire spre $amera 0ideo" s9 se asigure $9 nu <un$;ionea.9. C Sestea bun9 e $9 nu trebuie s9 <ie $u mult mai r9u de$8t o 0i.it9 la dentist. Lit9 te ai$i" do$toreD Cordell ;inu 7n <a;a o$hilor do$torului 3e$ter o seringa hipodermi$9 pre09.ut9 $u un a$ lung. C +ai s9 0orbim $a doi oameni $are %tiu medi$in9. Pot s9 tre$ 7n spatele t9u %i s9 ;i <a$ o aneste.ie 7n $oloan9 $are s9 te <a$9 s9 nu sim;i nimi$ 7n partea de Aos. Ai putea s9 7n$hini o$hii %i s9 7n$er$i s9 nu as$ul;i. Ai sim;i doar nis$ai0a ghionturi" iar dup9 $e &ason %i a <9$ut damblaua pe seara asta %i se 7ntoar$e 7n $as9" a% putea s9 ;i dau $e0a $are s9 ;i opreas$9 inima. Srei s9 0e.iH Cordell lu9 o <iol9 de Bavulon %i o ;inu aproape de o$hiul des$his al do$torului 3e$ter" dar la o distan;9 de siguran;a" de la $are s9 nu poat9 <i mu%$at. 3umina <o$ului Au$a pe o Aum9tate a $hipului a0id al lui CordellG o$hii lui erau 7nsu<le;i;i" <eri$i;i. C 2o$tore 3e$ter" ai o mul;ime de bani. Toat9 lumea spune $9 ai. Eu %tiu $um <un$;ionea.9 $hestia asta B %i eu am pus bani 7ntr o parte %i n alta. 1i s$o;i" 7i mu;i" te distre.i $u ei. Eu pot s9 mi mut banii prin tele<on %i parie. $9 %i tu po;i. Cordell s$oase din bu.unar un tele<on mobil. C 1l sun9m pe ban$herul t9u" tu 7i spui $odul" el 7mi <a$e $on<irmarea %i pe urm9 te aranAe. numaide$8t. Ridi$9 seringa. C +ai" d9 i drumulD Spune miD 2o$torul 3e$ter morm9i $e0a" $u $apul ple$at. Cordell reu%i s9 aud9 doar >vali9# %i >5e o9itare. C +ai" do$tore" %i dup9 aia po;i s9 dormi. +aiD C #an$note de o sut9 nemar$ate" .ise do$torul 3e$ter" apoi 0o$ea i se stinse. Cordell se aple$9 mai aproape" iar do$torul 3e$ter 7%i 7ntinse g8tul $8t putu de tare" prinse spr8n$eana asistentului 7ntre din;ii s9i mi$i" as$u;i;i %i smulse din ea o bu$at9 destul de mareG Cordell <9$u un salt 7n spate. 2o$torul 3e$ter s$uip9 bu$ata de spr8n$ean9 $a pe o $oaA9 de strugure 7n obra.ul lui Cordell. A$esta 7%i tampona rana" apoi lipi peste ea un plasture $are i d9dea o eQpresie 7ntreb9toare. 1mpa$heta seringa. C Toat9 u%urarea pe $are ai <i putut s o ai" irosit9. 1nainte s9 se lumine.e de .iu9 ai s9 pri0e%ti lu$rurile $u al;i o$hi. Ri s9 %tii $9 am stimulente $u e<e$te diametral opuse. Ri am s9 te <a$ s9 a%tep;iD S$oase 09traiul din <o$. C A$um am s9 te preg9tes$. 2e <ie$are dat9 $8nd ai s9 te 7mpotri0e%ti" am s9 te ard. Cam asta e sen.a;ia.

Atinse $u $ap9tul in$andes$ent al 09traiului pieptul do$torului 3e$ter %i i p8rli s<8r$ul prin $9ma%9. Trebui s9 sting9 $er$ul de <l9$9ri $are se 7ntindea pe pieptul $9m9%ii do$torului. 2o$torul 3e$ter nu s$oase un sunet. Carlo intr9 7n 7n$9pere adu$8nd $9ru$iorul $u <ur$9. Tommaso a%tept9 $u arma $u tran$hili.ant preg9tit9" 7n timp $e Carlo %i Piero 7l ridi$ar9 7mpreun9 pe do$torul 3e$ter %i l mutar9 pe <ur$9. Ag9;ar9 b8rna de $are era legat 7n partea din <a;9 a ma%inii. 1l a%e.ar9 pe <ur$9 7n$et" $u bra;ele legate de b8rn9 %i pi$ioarele bine 7ntinse" <ie$are pi$ior legat de un dinte al <ur$ii. Cordell introduse $8te un a$ de per<u.ie pe dosul m8inilor do$torului 3e$ter %i <iQ9 a$ele $u plasturi. Trebui s9 se ur$e pe un balot de <8n $a s9 aga;e <la$oanele $u plasm9 pe ma%in9" de o parte %i de alta a lui. Cordell se d9du un pas 7napoi %i %i admir9 opera. P9rea $iudat s9 l 0ad9 pe do$tor r9stignit a%a" $u $8te o per<u.ie 7n <ie$are m8n9" $a o parodie a $e0a $e nu %i putea aminti. Cordell potri0i deasupra <ie$9rui genun$hi $8te un garou reglabil" $u <unii $e puteau <i trase de dup9 gard $a s9 l 7mpiedi$e pe do$tor s9 moar9 din $au.a hemoragiei. Garourile nu puteau <i str8nse a$um B &ason s ar <i 7n<uriat da$9 pi$ioarele lui 3e$ter ar <i <ost amor;ite. Sosise timpul s9 l adu$9 pe &ason Aos %i s9 l ur$e 7n dub9. Sehi$ulul" par$at 7n spatele hambarului" era re$e. Sar.ii 7%i l9saser9 m8n$area 7n9untru. Cordell 7nAur9 %i le arun$9 r9$itorul pe Aos. Sa trebui s9 dea $u aspiratorul 7n9untru. Sa trebui s9 %i aeriseas$9. #lestema;ii de sar.i <umaser9 7n9untru" de%i el le inter.isese. Puseser9 la lo$ bri$heta de bord %i l9saser9 $ablul de alimentare al monitorului de la sistemul de urm9rire s9 at8rne sub bord.

CAPITOLUL 86

Starling stinse luminile de interior ale Mu&tan2ului %i deblo$a portbagaAul 7nainte s9 des$hid9 portiera. 2a$9 do$torul 3e$ter se a<la a$olo" da$9 putea s9 aAung9 la el" poate reu%ea s9 l pun9 7n portbagaA $u $9tu%e la m8ini %i la pi$ioare %i s9 aAung9 p8n9 la 7n$hisoarea distri$tual9. A0ea patru pere$hi de $9tu%e %i destul9 <r8nghie $a s9 l lege <edele% %i s9 l 7mpiedi$e s9 dea din pi$ioare. &ai bine s9 nu se g8ndeas$9 la $8t de puterni$ e. Pe pietri%ul aleii se depusese o poAghi;9 de ghea;9. &a%ina 0e$he gemu $8nd greutatea ei se ridi$9 de pe ar$uri. C P9i se putea s9 nu proteste.i" ti$9loas9 b9tr8n9D admonesta ea ma%ina printre din;i. 1%i aminti dintr odat9 $um 0orbea $u +atman" iapa $u $are <ugise 7ntr o noapte $a s9 nu mai 0ad9 $um erau sa$ri<i$a;i mieii. (u 7n$hise de tot portiera ma%inii. #9g9 $heile 7ntr un bu.unar str8mt" $a s9 nu <a$9 .gomot. (oaptea era senin9" luminat9 de luna 7n p9trar" a%a $9 putea merge <9r9 lantern9 at8t timp $8t deasupra ei era $erul nea$operit. 1n$er$9 bordura drumului de pietri% %i $onstat9 $9 e %ubred9 %i neregulat9. /9$ea mai pu;in .gomot da$9 mergea pe urma u%or ad8n$it9 l9sat9 de ro;i pe pietri%" pri0ind drept 7nainte $a s9 aib9 drumul 7n partea peri<eri$9 a $8mpului 0i.ual" $u $apul 7ntors pu;in 7ntr o parte. 2eplasarea prin 7ntuneri$ul moale sem9na $u mersul $u pi$ioarele 7n ap9= 7%i au.ea pi$ioarele ating8nd pietri%ul" dar nu 0edea p9m8ntul. &omentul di<i$il sosi $8nd nu mai putu s9 %i 0ad9 ma%ina" $u toate $9 o sim;ea 7n $ontinuare 7n spatele ei. (u 0oia s o p9r9seas$9. Era dintr odat9 o <emeie de trei.e$i %i trei de ani" singur9" $u $ariera 7n sluAba legii distrus9" <9r9 o arm9 serioas9" st8nd noaptea 7n p9dure. Se 09.u pe sine $u $laritate" 09.u mi$ile riduri $are i tr9dau 08rsta 7n$ep8nd s9 se arate la $ol;urile o$hilor. Soia $u disperare s9 se 7ntoar$9 la ma%in9. Lrm9torul pas 7l <9$u mai lent" apoi se opriG 7%i au.ea propria respira;ie. Cioara $8r8i" o adiere de 08nt $l9tin9 .gomotos $rengile $opa$ilor de deasupra ei" iar pe urm9 urletul spinte$9 noaptea. Ln strig9t at8t de groa.ni$" de disperat" $res$8nd 7n intensitate" apoi sting8ndu se" 7n$heiat $u o rug9 de a <i u$is rostit9 de o 0o$e at8t de tulburat9" $9 ar <i putut <i a ori$ui= U!!i5imiG Ri apoi din nou urletul. Primul strig9t o 7n$remeni pe Starling" al doilea o puse 7n mi%$are. Pomi repede prin 7ntuneri$" $u re0ol0erul 7n$9 7n to$" lanterna 7ntr o m8n9" $ealalt9 m8n9 7ntins9 7n <a;9" 7n be.n9. )u. Ma&on. n$ai &$o 8a!iG )$ai &$o 8a!iG Mai re e5eG Mai re e5eG 2es$operi $9 poate s9 r9m8n9 pe pote$a b9t9torit9 de pietri% as$ult8nd sunetele propriilor pa%i %i sim;ind pietrele 7mpr9%tiate pe laturi. 2rumul $otea %i apoi mergea de a lungul unui gard. Ln gard .dra09n" din ;ea0a" 7nalt de doi metri. Se au.ir9 hohote de pl8ns %i rumg9min;i" urletul de0eni tot mai puterni$" iar Starling au.i 7n <a;a ei" din$olo de gard" mi%$9ri prin tu<eG mi%$9rile se trans<ormar9 7n alergare mai pu;in .gomotoas9 de$8t tropotul $opitelor de $al" $u ritm mai rapid. Au.i ni%te morm9ieli pe $are le re$unos$u. Sunetele de agonie se au.eau mai aproape" e0ident umane" dar distorsionate. Timp de o $lip9 se au.i un s$8r;8it $are a$operi strig9tele" %i atun$i Starling 7%i d9du seama $9 aude <ie o 7nregistrare" <ie o 0o$e ampli<i$at9 printr un mi$ro<on $u e$ou. Printre $opa$i se .9rea lumin9 %i $ontururile hambarului. Starling 7%i ap9s9 $apul pe <ierul re$e $a s9 pri0eas$9 prin gard. /orme 7ntune$ate tre$eau 7n grab9" lungi" 7nalte $8t s9 i aAung9 p8n9 la %old. 3a patru.e$i de metri pe terenul 7ntins se a<la $ap9tul des$his al hambarului" ale $9rui por;i mari erau des$hise" de a $urme.i%ul des$hiderii o barier9 $u o poart9 olande.9 7n ea" iar deasupra por;ii se a<la suspendat9 o oglind9 $e re<le$ta lumina din hambar" proie$t8nd un peti$ luminos pe p9m8nt. Pe p9%unea din <a;a hambarului st9tea un b9rbat solid" $u p9l9rie pe $ap %i un radio$aseto<on $u boQe mari" 7n <un$;iune. 1%i a$operi o ure$he $u m8na $8nd din aparat r9sun9 o nou9 serie de urlete %i hohote. 2in tu<e ie%ir9 por$ii s9lbati$i $u <e;ele lor <ioroase" iu;i $a ni%te lupi" $u pi$ioare lungi %i pieptul lat" a$operit de peri ;epo%i" $enu%ii. Carlo se n9pusti prin poarta olande.9 %i o 7n$hise $8nd animalele erau 7n$9 la trei.e$i de metri de el. Se oprir9 7ntr un semi$er$" a%tept8ndG $ol;ii mari le ;ineau bu.ele ridi$ate 7ntr un r8nAet $ontinuu. Ca un %ir de <unda%i anti$ip8nd mi%$area mingii" se n9pustir9 7nainte" se oprir9" se lo0ir9 unii de al;ii" groh9ind" $l9n;9nind din din;i. Starling 09.use destule animale la 0ia;a ei" dar ni$i unele asem9n9toare a$estor por$i. A0eau o <rumuse;e teribil9 gra;ie %i 0ite.9. Se uitau spre poart9" 7mping8ndu se %i 7naint8nd $8;i0a pa%i" apoi 7ntor$8ndu se" mereu $u <a;a spre bariera de la $ap9tul des$his al hambarului.

Carlo spuse $e0a peste um9r %i disp9ru 7n hambar. 2uba ap9ru 7n u%a hambarului. Starling re$unos$u imediat 0ehi$ulul gri" $are se opri pie.i% l8ng9 barier9. Cordell ie%i %i des$hise u%a $ulisant9. 1nainte s9 sting9 lumina din pla<on" Starling 7l .9ri pe &ason a$operit de aparatul lui respirator" proptit de perne" $u $oada de p9r 7mpletit 7n$ol9$it9 pe piept. 3a a$est spe$ta$ol" &ason a0ea bilet 7n r8ndul 7nt8i. 1n des$hi.9tura hambarului se aprinser9 re<le$toarele. Carlo ridi$9 de Aos un obie$t pe $are Starling nu l re$unos$u la 7n$eput. Ar9ta $a pi$ioarele $ui0a sau Aum9tatea in<erioar9 a $orpului. 2a$9 era o Aum9tate de trup" Carlo era <oarte puterni$. Pre; de o $lip9" Starling se temu $9 erau r9m9%i;ele do$torului 3e$ter" dar pi$ioarele se 7ndoiau gre%it" 7ntr un mod pe $are 7n$heieturile nu l ar <i permis. Ar <i putut s9 <ie pi$ioarele lui 3e$ter numai da$9 ar <i <ost .drobit $his9li;9" g8ndi ea timp de o se$und9 oribil9. Carlo strig9 $e0a spre hambar %i Starling au.i $um porne%te un motor. C9ru$iorul $u <ur$9 intr9 7n $8mpul ei 0i.ual. Piero $ondu$ea. Pe <ur$9 se a<la do$torul 3e$ter" ridi$at mult de la p9m8nt" $u bra;ele des<9$ute %i legate de o b8rn9 %i <la$oanele de per<u.ie $l9tin8ndu se deasupra m8inilor 7n ritmul mi%$9rilor 0ehi$ulului. Ridi$at sus" $a s9 poat9 0edea por$ii 7n<ometa;i" la$omi" s9 0ad9 $e l a%teapt9. C9ru$iorul ie%i $u o 7n$etineal9 $umplit9" de $on0oi <unerar. Carlo mergea pe l8ng9 el pe o parte" iar de partea opus9" Eohnny &ogli" 7narmat. Starling pri0i <iQ $8te0a $lipe insigna aAutorului de %eri<. O stea" di<erit9 de 7nsemnele poli;iei lo$ale. P9r alb" $9ma%9 alb9" la <el $a %o<erul dubei impli$ate 7n r9pire. 2in dub9 se au.ea 0o$ea pro<und9 a lui &ason. /redona un imn %i $hi$otea. Por$ii" obi%nui;i $u g9l9gia" nu se temeau de ma%in9" ba $hiar p9reau s9 se bu$ure de apari;ia ei. C9ru$iorul se opri 7n apropierea barierei. &ason 7i spuse do$torului 3e$ter $e0a $e Starling nu au.i. 2o$torul 3e$ter nu %i $linti delo$ $apul %i ni$i nu d9du alt semn $um $9 ar <i au.it. Era $hiar mai sus de$8t Piero" $are mane0ra 0ehi$ulul. Se uita 7n dire$;ia eiH Starling nu a<l9 ni$iodat9" <iind$9 porni repede de a lungul gardului %i g9si u%ile duble pe unde intrase duba. Carlo arun$9 7n ;ar$ul por$ilor pantalonii umplu;i. Por$ii <9$ur9 un salt to;i 7n a$ela%i timp" $a unulG era lo$ pentru doi la <ie$are $ra$" $eilal;i r9maser9 deoparte. S<8%iau" m8r8iau" tr9geau %i rupeau" puii mor;i din $ra$ii pantalonilor se de.integrau" por$ii s$uturau din $ap 7ntr o parte %i n alta" <9$8nd m9runtaiele puilor s9 se b9l9ng9ne. O mare de spin9ri agitate" a$operite de ;epi. Carlo nu le d9duse de$8t $el mai u%or dintre aperiti0e" doar trei pui %i pu;in9 salat9. 7n $8te0a $lipe" pantalonii erau <8%ii" iar por$ii" sali08nd" 7%i 7ndreptar9 din nou o$hii mi$i %i la$omi spre barier9. Piero $obor7 <ur$a p8n9 $u pu;in deasupra p9m8ntului. Partea superioar9 a por;ii olande.e a0ea s9 ;in9 pentru moment por$ii la distan;9 de organele 0itale ale do$torului 3e$ter. Carlo s$oase panto<ii %i $iorapii do$torului. C Ri a%a" por$u%orul a mers gui;8nd p8n9 a$as9D strig9 &ason din dub9. Starling 0enea prin spatele lor. To;i st9teau $u <a;a 7n dire$;ia opus9" spre por$i. Ea tre$u de $amera pentru harna%ament %i aAunse 7n miAlo$ul hambarului. C S9 nu l l9sa;i s9 piard9 tot s8ngele" .ise Cordell din dub9. /i;i gata s9 str8nge;i garourile $8nd 09 spun eu. Rterse lentila lui &ason $u o p8n.9. C Ai $e0a de spus" do$tore 3e$terH se au.i 0o$ea pro<und9 a lui &ason. Re0ol0erul bubui 7n spa;iul 7n$his al hambarului" urmat de 0o$ea lui Starling= C &8inile sus %i nu mi%$a;iD Opri;i motorulD Piero p9rea s9 nu pri$eap9. C 1ermate il motore" traduse do$torul 3e$ter 7ndatoritor. Se mai au.ea doar gui;atul ner9bd9tor al por$ilor. Starling 0edea numai o arm9" la %oldul b9rbatului $u p9rul alb %i stea pe piept. 7ntr un to$ $u 7n$uietoare simpl9. Mai 4nt3i une$i e to6i la #m3nt. Cordell se stre$ur9 la 0olanG duba se puse 7n mi%$are" iar &ason .biera la el. Starling se 7ntoarse spre dub9" surprinse $u $oada o$hiului mi%$area b9rbatului $u p9r alb" se 7ntoarse din nou spre el 7n $lipa $8nd a$esta 7%i s$oase arma $a s o omoare" strig8nd >Poli;iaD?" iar ea trase rapid dou9 <o$uri" 7mpu%$8ndu l 7n piept. 2in arma lui ;8%nir9 $8te0a gloan;e $are lo0ir9 p9m8ntulG <9$u un pas 7n spate" $9.u 7n genun$hi" se uit9 7n Aos spre propriul trup" spre insigna de<ormat9 de glon;ul de $alibrul .NM $are tre$use prin ea %i apoi 7i p9trunsese obli$ 7n inim9. &ogli $9.u pe spate %i r9mase nemi%$at.

1n $amera pentru harna%ament" Tommaso au.i 7mpu%$9turile" 7nha;9 pu%$a pre09.ut9 $u aer $omprimat %i se $a;9r9 7n <8nar" se l9s9 7n genun$hi %i se t8r7 spre latura <8narului $are d9dea spre hambar. C Lrm9torulD spuse Starling $u o 0o$e pe $are nu %i o re$uno%tea. Mi%!#$te re e5e. !3t tim &unt mar!a6i 5e moartea lui Mo2li. C 3a p9m8nt" tu $u $apul spre perete. Tu" la p9m8nt" $u $apul 7n partea asta. 7n partea astaD C *irati 5all'altra arte" eQpli$9 do$torul 3e$ter de pe $9ru$ior. Carlo ridi$9 pri0irea spre Starling" 09.u $9 era 7n stare s9 l omoare %i r9mase ne$lintit. Cu o singur9 m8n9" ea puse repede $9tu%ele $elor doi b9rba;i $ul$a;i la p9m8nt" $u $apetele 7n sens opus" m8na lui Carlo legat9 de pi$iorul lui Piero" pi$iorul lui Carlo de m8na lui Piero. 1n tot a$est timp ;inu pistolul lipit de $apul unuia dintre ei. S$oase $u;itul din $i.m9 %i merse $9tre $9ru$ior" la do$tor. C #un9 seara" Clari$e" spuse el $8nd o 09.u. C Po;i s9 mergi" ai pi$ioarele te<ereH C 2a. C Se.i normalH C 2a. C Am s9 ;i tai leg9turile. Cu tot respe$tul" do$tore" da$9 te pui $u mine" te 7mpu%$ pe lo$. 7n;elegiH C Per<e$t. C Poart9 te $um trebuie %i ai s9 r9m8i 7n 0ia;9. C Ai 0orbit $a o protestant9. 1n tot a$est timp" m8inile ei lu$rau. Cu;itul era as$u;it. 2es$operi $9 partea .im;at9 t9ia $el mai repede <unia nou9" neted9. #ra;ul lui drept era liber. C Pot s9 <a$ eu restul da$9 mi dai $u;itul. Ea e.it9. Se d9du 7napoi la o lungime de bra; %i i o<eri pumnalul s$urt. C &a%ina mea e la dou9 sute de metri" pe drumul de ser0i$iu. Ea trebuia s9 i supra0eghe.e pe b9rba;ii 7ntin%i pe Aos. El 7%i eliber9 un pi$ior. 3u$ra la $el9lalt" <iind ne0oit s9 taie <ie$are la; pe r8nd. 2o$torul 3e$ter nu 0edea 7n spatele s9u" unde Carlo %i Piero .9$eau $u <a;a 7n Aos. C 2up9 $e te de.legi" nu 7n$er$a s9 <ugi. ( ai s9 aAungi p8n9 la u%9. Am s9 ;i dau dou9 pere$hi de $9tu%e. 1n spatele t9u sunt doi indi0i.i $u $9tu%e. Pune i s9 se t8ras$9 p8n9 la $9ru$ior %i prinde i de el $u $9tu%ele" $a s9 nu aAung9 la un tele<on. Apoi pune ;i $elelalte $9tu%e. C 2oiH 7ntreb9 el. /ii atent9" ar trebui s9 <ie treiD Odat9 $u $u0intele lui" proie$tilul tras de pu%$a lui Tommaso .bur9 $a o s9geat9 argintie 7n lumina re<le$toarelor %i se 7n<ipse 7n miAlo$ul spatelui lui Starling. Ea se 7n08rti" ame;it9" $u 0ederea tot mai 7ntune$at9" 7n$er$9 s9 <iQe.e o ;int9" 09.u ;ea0a de la marginea <8narului %i trase. Tommaso se rostogoli departe de margine" 7n;epat de a%$hii" <umul alb9strui al pistolului ridi$8ndu se 7n lumin9. Ea mai trase o dat9 7nainte s o lase 0ederea" duse m8na la %old dup9 un 7n$9r$9tor" dar 7n a$eea%i $lip9 genun$hii 7i $edar9. Vgomotul p9rea s9 in$ite %i mai mult por$iiG 09.8nd oamenii de pe Aos 7n po.i;ii ademenitoare" gui;au %i morm9iau" 7mping8nd bariera. Starling se 7ndoi 7n <a;9G pistolul des$9r$at 7i $9.u din m8n9. Carlo %i Piero ridi$ar9 $apul s9 0ad9 %i 7n$epur9 s9 se t8ras$9 ne7ndem8nati$ 7mpreun9 spre trupul lui &ogli" spre pistolul %i $heia lui de $9tu%e. Se au.i $um Tommaso 7%i 7n$ar$9 pu%$a lui $u tran$hili.ante sus" 7n <8nar. &ai a0ea un proie$til. Se ridi$9 %i se apropie de margine" pri0ind pe deasupra ;e0ii" $9ut8ndu l pe do$torul 3e$ter de $ealalt9 parte a $9ru$iorului. Tommaso 7nainta pe marginea <8naruluiG 3e$ter nu mai a0ea unde s9 se as$und9. 2o$torul 3e$ter o ridi$9 pe Starling 7n bra;e %i porni repede spre poarta olande.9" 7n$er$8nd s9 <a$9 7n a%a <el 7n$8t $9ru$iorul s9 r9m8n9 7ntre el %i Tommaso" $are 7nainta $u griA9" uit8ndu se unde $al$9 pe mu$hia <8narului. Tommaso trase %i proie$tilul" ;intit spre pieptul lui 3e$ter" se 7n<ipse 7n gamba lui Starling. 2o$torul 3e$ter trase piedi$ile de pe poarta olande.9. Piero smu$ea 7nnebunit de inelul $u $hei al lui &ogli" iar Carlo 7n$er$a s9 apu$e pistolul $8nd por$ii n909lir9 spre masa $opioas9 $are se $hinuia s9 se ridi$e de Aos. Carlo reu%i s9 trag9 o dat9 $u pistolul %i un por$ se pr9bu%i" dar $eilal;i se $9;9rar9 peste $el mort %i aAunser9 la Carlo %i Piero %i la le%ul lui &ogli. Al;ii se r9sp8ndir9 7n hambar %i a<ar9 din hambar" 7n noapte. 2o$torul 3e$ter" du$8nd o Starling 7n bra;e" aAunsese din$olo de poart9 $8nd por$ii n909lir9. Tommaso 09.u din <8nar <a;a <ratelui s9u 7ntre animale" iar 7n $lipa urm9toare nu mai 09.u de$8t o mas9 in<orm9" 7ns8ngerat9. S$9p9 pu%$a 7n <8n. 2rept $a un dansator" $u Starling 7n bra;e" do$torul 3e$ter

ie%i pe dup9 poart9 %i tre$u prin hambar des$ul;" printre por$i. Tre$u prin marea de spin9ri agitate %i prin r8urile de s8nge din hambar. 2ou9 dintre animalele mari" un por$ %i s$roa<a gestant9" se 7n;epenir9 pe pi$ioare %i l9sar9 $apul 7n Aos" preg9tindu se s9 l ata$e. El le 7n<runt9G animalele" nesim;ind mirosul <ri$ii" se 7ntoarser9 la prada a$$esibil9 de pe Aos. 2o$torul 3e$ter 09.u $9 dinspre $as9 nu 0in 7nt9riri. AAuns sub $opa$ii $are m9rgineau dramul de ser0i$iu" se opri $a s9 s$oat9 proie$tilele $are o nimeriser9 pe Starling %i s9 sug9 substan;a tran$hili.ant9 din r9ni. A$ul $are o nimerise 7n gamb9 se 7ndoise 7n os. Por$ii p9trunser9 7n tu<i%urile 7n0e$inate. El s$oase $i.mele lui Starling %i le 7n$9l;9. 1i erau pu;in 7nguste. 39s9 pistolul ei $el mi$ la gle.n9" 7n a%a <el 7n$8t s9 t9 aAunge la el ;in8nd o 7n bra;e. Trei minute mai t8r.iu" pa.ni$ul de la poarta prin$ipal9 ridi$9 pri0irea de pe .iarul pe $are l $itea" <iind perturbat de un sunet dep9rtat" un bubuit $a de a0ion de lupt9 .bur8nd la mi$9 altitudine. Era motorul de M 666 $mU al unui Mu&tan2 $are tre$ea autostrad9 $u M :66 de tura;ii pe minut. &ason s$8n$ea %i pl8ngea $9 0rea 7napoi 7n $amera lui" pl8ngea $a atun$i $8nd unii dintre b9ie;ii %i <etele mai mi$i din tab9r9 se luptau $u el %i reu%eau s9 l p9$9leas$9 7nainte $a el s9 i .drobeas$9 sub greutatea $orpului s9u. &argot %i Cordell 7l duser9 $u li<tul 7napoi 7n aripa lui de $as9" 7l puser9 7n pat %i i re$one$tara aparatele la sursele permanente de $urent. &ason era mai <urios de$8t 7l 09.use &argot 0reodat9G 0asele de s8nge pulsau peste oasele de.0elite ale <e;ei sale. C Ar trebui s9 i dau un $almant" spuse Cordell" dup9 $e intrar9 7n $amera deAoa$9. C 1n$9 nu. Trebuie s9 se g8ndeas$9 un timp. 29 mi $heile de la +onda ta. C 2e $eH C Cine0a trebuie s9 mearg9 la hambar s9 0ad9 da$9 mai e $ine0a 7n 0ia;9. Srei s9 mergi tuH C (u" dar... C Pot s9 intru $u ma%ina ta 7n $amera pentru harna%ament" dar duba nu intr9 prin u%a aia" a%a $9 d9 mi nenoro$itele de $heiD Cobor7 s$9rile %i ie%i pe alee. Tommaso tra0ersa $8mpul 0enind dinspre p9dure" 7n <ug9" uit8ndu se 7n urm9. *3n5e%te. Mar2otG Se uit9 la $eas. Opt %i dou9.e$i. La mie9ul no 6i &o&e%te &!;imbul lui Cor5ell. E 5e&tul tim &# a5u!i oamenii 5in :a&;in2ton. !u eli!o terul. &# 8a!# u6in# !ur#6enie. Se 7ndrept9 $u ma%ina spre Tommaso" peste pelu.9. C Eu 7n$ear$9 aAunge la ei" un por$ d9 la mine Aos. El... Tommaso mim9 pe do$torul 3e$ter du$8nd o 7n bra;e pe Starling. C /emeia. Plea$9 repede $u ma%ina tare. Ea are 5ue... Oridi$9 dou9 degeteP 8re!ette. Ar9t9 spre spate %i spre pi$ior. C 1re!ette. Dar5i. 1n;eap9. #um. Due 8re!ette. &im9 trasul $u arma. C Proie$tile" spuse &argot. C Proie$tile" poate prea mult nar!oti!o. Ea poate moart9. C Lr$9" spuse &argot. Trebuie s9 mergem s9 0edem. &argot intr9 pe poarta dubl9 lateral9" pe unde p9trunsese Starling 7n hambar. Gui;9turi" morm9ieli %i spin9ri p9roase. &argot 7nainta $u ma%ina $laQon8nd %i <9$u por$ii s9 dea 7napoi" at8t $8t s9 0ad9 trei resturi de <iin;e umane imposibil de re$unos$ut. Intrar9 $u ma%ina 7n $amera pentru harna%ament %i 7n$hiser9 por;ile 7n urma lor. &argot se g8ndi $9 Tommaso era singurul r9mas 7n 0ia;9 $are o 09.use 0reodat9 7n hambar" da$9 nu l so$otea pe Cordell. Poate $9 a$ela%i g8nd 7i tre$u prin minte %i lui Tommaso. R9mase la o distan;9 pre$aut9 <a;9 de ea" urm9rindu i $hipul $u o$hii lui negri" inteligen;i. A0ea la$rimi pe obraAi. *3n5e%te. Mar2otG )u vrei &# intri 4n bu!lu! !u &ar9ii. Ei %tiu !# tu te o!u i 5e bani. Ar utea &# te toarne 4ntr$o !li #. O$hii lui Tommaso 7i urm9rir9 m8na $are intr9 7n bu.unar. Tele<onul mobil. /orm9 un num9r din SardiniaG la ora dou9 %i Aum9tate diminea;a" ban$herul de la Steuben era a$as9. Ea 7i spuse $8te0a $u0inte %i i d9du lui Tommaso tele<onul. A$esta 7n$u0iin;9" r9spunse" 7n$u0iin;9 din nou %i i restitui tele<onul. #anii 7i apar;ineau. Se ur$9 7n <8nar %i %i lu9 geanta" 7mpreun9 $u paltonul %i p9l9ria do$torului 3e$ter. 1n timp $e el 7%i aduna lu$rurile" &argot ridi$9 ele$trodul pentru 0ite" test9 $urentul %i l b9g9 7n m8ne$9. &ai lu9 %i $io$anul de <ier9rie.

CAPITOLUL 88 Tommaso" $ondu$8nd ma%ina lui Cordell" o l9s9 pe &argot 7n <a;a $asei. A0ea s9 lase +onda 7n par$area pe termen lung de la Aero ortul Interna6ional Dulle&. &argot 7i promisese $9 0a 7ngropa $8t de bine 0a putea $e mai r9m9sese din Piero %i Carlo. &ai era $e0a $e sim;ea ne0oia s9 i spun9" a%a $9 se re$ulese %i %i adun9 $uno%tin;ele de engle.9. C Si2norina" por$ii" trebuie s9 %tii" por$ii aAut9 pe 5ottore. Se dau 7napoi din <a;a lui. Omoar9 pe <ratele meu" omoar9 pe Carlo" dar din <a;a lui do$tor 3e$ter dau 7napoi. Cred $9 l 0enerea.9. Tommaso 7%i <9$u $ru$e. C (u trebuie s9 l mai 08ne.i. Tot restul 0ie;ii sale lungi petre$ute 7n Sardinia" Tommaso 0a po0esti a$est lu$ru. 3a %ai.e$i de ani aAunse s9 spun9 $9 do$torul 3e$ter" du$8nd <emeia 7n bra;e" a ple$at din hambar purtat pe spinarea por$ilor. 2up9 $e ma%ina disp9ru pe drumul de ser0i$iu" &argot r9mase mai multe minute uit8ndu se 7n sus" la <erestrele luminate ale lui &ason. S9.u $um se mi%$a umbra lui Cordell pe perete" 7n timp $e a$esta se agita 7n Aurul lui &ason" 7nlo$uind monitoarele $are i urm9reau <ratelui ei respira;ia %i pulsul. #9g9 $oada $io$anului de <ier9rie 7n pantaloni" la spate" %i a$operi $apul uneltei $u haina. Cordell ap9ru din $amera lui &ason $u ni%te perne $8nd &argot ie%i din li<t. C Cordell" preg9te%te i un martini. C (u %tiu da$9... C Rtiu eu. Preg9te%te i un martini. Cordell puse pernele pe $anapea %i 7ngenun$he 7n <a;a <rigiderului mi$. C E 0reun <el de su$ ai$iH 7ntreb9 &argot" apropiindu se de el pe la spate" 7l lo0i $u $io$anul la ba.a $raniului %i au.i un po$net. Cordell se i.bi $u $apul de <rigider" ri$o%a %i $9.u pe spate" uit8ndu se 7n ta0an $u o$hii larg des$hi%i" o pupil9 dilat8ndu se" $ealalt9" nu. Ea 7i 7ntoarse $apul pe o parte %i lo0i din nou $u $io$anul" <9$8ndu i o ad8n$itur9 de 0reo doi $entimetri 7n t8mpl9G din ure$hile lui $urse un s8nge gros. Ea nu sim;i nimi$. &ason au.i $9 se des$hide u%a $amerei sale %i %i roti o$hiul $u lentila. A;ipise $8te0a $lipe 7n lumina bl8nd9. Tiparul dormea %i el" sub piatr9. Silueta mare a lui &argot umplea $adrul u%ii. Intr9 %i 7n$hise u%a dup9 ea. C Salut" &ason. C Ce s a 7nt8mplat 7n hambarH Ce dra$uI ;i a trebuit a%a de mult timpH C To;i sunt mor;i" &ason. &argot 0eni l8ng9 patul lui" des<9$u <irul de la tele<onul lui &ason %i l l9s9 pe Aos. C Piero %i Carlo sunt mor;i. 2o$torul 3e$ter a s$9pat %i a luat o pe Starling $u el. Printre din;ii lui &ason ap9rur9 spume" odat9 $u blestemele. C 3 am trimis pe Tommaso a$as9" $u banii pe $are i a $8%tigat. C Ce ai <9$utHD C9;ea $retin9 nenoro$it9" as$ult9 ai$i" o s9 <a$em $urat %i o lu9m de la $ap9tD A0em la dispo.i;ie s<8r%itul de s9pt9m8n9. (u trebuie s9 ne <a$em griAi pentru $e a 09.ut Starling. 2a$9 3e$ter a pus m8na pe ea" e $a %i moart9. &argot ridi$9 din umeri. C Pe mine nu m a 09.ut. C Sun9 la @ashington %i adu ai$i patru dintre ti$9lo%ii de a$oloD Trimite eli$opterul. Arat9 le eQ$a0atorul... arat9 le... CordellD Tre$i 7n$oa$eD &ason su<l9 7n naiul lui. &argot d9du tuburile la o parte %i se aple$9 peste el" $a s9 i poat9 0edea <a;a. C Cordell nu 0ine" &ason. Cordell e mort. C CeHD C 3 am omor8t" 7n $amera de Aoa$9. A$um" &ason" ai s9 mi dai $e mi datore.iD &argot $obor7 lateralele patului %i" ridi$8nd $ola$ul mare de p9r 7mpletit" d9du la o parte $ear%a<ul. Pi$ioarele lui sub;iri nu

a0eau $ir$um<erin;a mai mare $a a unui sul de aluat de pr9Aitur9. &8na lui" singura eQtremitate pe $are putea s o mi%te" porni spre tele<on. Aparatul respirator pu<9ia" ridi$8ndu se %i $obor8nd 7n ritmul lui regulat. &argot s$oase din bu.unar un pre.er0ati0 <9r9 spermi$id %i l ridi$9 spre el" s9 l 0ad9. 2in m8ne$9 s$oase ele$trodul. C &ai ;ii minte" &ason" $um s$uipai pe s$ula ta" pentru lubri<iereH Ce .i$i" te des$ur$i s9 produ$i ni;el s$uipatH (uH Poate $9 pot eu. &ason r9$ni $8nd a0u destul aer pentru asta B o serie de r9gete m9g9re%ti " dar 7ntr o Aum9tate de minut totul se 7n$heie" %i $hiar $u <oarte mare su$$es. C E%ti moart9" &argotD (umele ei ie%i mai degrab9 >)ar2ot. C O" &ason" to;i suntem. (u %tiaiH 2ar 9%tia nu s" spuse ea" 7n$heindu %i blu.a peste <la$onul $ald. 4%tia dau din $oad9. Am s9 ;i ar9t. Am s9 ;i ar9t $um dau din $oad9D &argot lu9 de l8ng9 a$0ariu m9nu%ile $u ;epi pentru mane0rarea pe%tilor. C A% putea s o adopt pe Eudy" spuse &ason. Ar putea s9 <ie mo%tenitoarea mea" am putea s9 <a$em un trust 7mpreun9. C 2e bun9 seam9 $9 am putea" spuse &argot" lu8nd un $rap din $ontainer. Aduse un s$aun din $ol;ul musa<irilor %i" ur$8ndu se pe el" lu9 $apa$ul a$0ariului. C (umai $9 n o 0om <a$e. Se aple$9 peste a$0ariu %i %i b9g9 bra;ele puterni$e 7n ap9. Jinu $rapul de $oad9 <oarte aproape de grot9" iar $8nd ;iparul ie%i" ea 7l 7n%<a$9 de $ea<9 %i l s$oase din ap9. Jiparul puterni$ se .b9tea" lung $am $8t era &argot de 7nalt9" gros" $u pielea lu$ioas9. Ea prinse ;iparul %i $u m8na $ealalt9. Sietatea se 7n$orda" iar ea nu putu de$8t s o ;in9 str8ns $u m9nu%ile $u ;epi. Cobor7 $u griA9 de pe s$aun %i 0eni spre &ason" $u ;iparul .b9t8ndu i se 7n bra;e" $apul lui 7n <orm9 de $le%te $u din;ii $io$nindu se 7ntre ei $a un telegra<" a$ei din;i $urba;i de $are nu s$9pa ni$i un pe%te. Ea puse ;iparul pe pieptul lui &ason" peste aparatul respirator %i" ;in8ndu l $u o m8n9" 7n<9%ur9 $oada de p9r a lui &ason de mai multe ori 7n Aurul animalului. C 29 din $oad9" &asonD spuse ea. Cu o m8n9 apu$9 ;iparul de dup9 $ap" iar $u $ealalt9 <or;9 mandibula lui &ason s9 se des$hid9" 7l ap9s9 $u toat9 greutatea pe b9rbie" el se 7n$orda $u toate puterile r9mase" p8n9 $8nd gura i se des$hise $u o plesnitur9. C Ar <i trebuit s9 m9n8n$i $io$olata" spuse &argot" %i 7ndes9 $apul ;iparului 7n gura lui &ason. Jiparul 7i 7nha;9 limba $a pe un pe%te $u din;ii lui as$u;i;i $a bri$iul %i nu i mai d9du drumulG trupul i se .b9tea" 7n$ur$at 7n p9rul 7mpletit al lui &ason. S8ngele ;8%ni pe nasul lui &asonG se 7ne$a. &argot 7i l9s9 7mpreun9 pe &ason %i pe ;iparG $rapul 7nota de.orientat 7n a$0ariu. Se a%e.9 pe biroul lui Cordell" s9 %i re0in9" %i urm9ri monitoarele lui &ason p8n9 $8nd pe ele ap9ru linia dreapt9. Jiparul 7n$9 mai mi%$a atun$i $8nd ea re0eni 7n $amera lui &ason. Aparatul respirator ur$a %i $obora" um<l8nd 0e.i$a de aer a ;iparului $u spuma 7ns8ngerat9 pe $are o s$otea din pl9m8nii lui &ason. &argot sp9l9 ele$trodul 7n a$0ariu %i l puse 7n bu.unar. Apoi s$oase din bu.unar o pung9 mi$9 %i" din ea" lu9 bu$9;i$a din s$alpul do$torului 3e$ter" $u %u0i;a de p9r. Vg8rie s$alpul 7ns8ngerat $u unghiile lui &ason" treab9 nu <oarte u%oar9" din $au.a ;iparului $are tot mai mi%$a. Puse %u0i;a 7ntre degetele lui &ason. 3a urm9 prinse un singur <ir de p9r pe m9nu%ile pentru mane0rarea pe%tilor. &argot ie%i <9r9 s9 se uite la r9posatul Cordell. Se duse a$as9 la Eudy $u $omoara ei 0ie" ;inut9 7n s8n" la $ald.

PARTEA A &ASEA O LINGURA LUNG$ Cine &t# la ma&# !u 5iavolul are nevoie 5e o lin2ur# lun2#. *eo88re> C;au!er. I&toria ne2u6#torului 5in Bove%ti 5in Canterbur>

CAPITOLUL 8

Clari$e Starling .a$e <9r9 $uno%tin;9 7ntr un pat mare" sub un $ear%a< de in %i o plapum9. #ra;ele ei" 7n0elite 7n m8ne$ile piAamalei de m9tase" se a<l9 deasupra pl9pumii" legate $u e%ar<e de m9tase doar at8t $8t s9 nu %i poat9 du$e m8inile la obra. %i s9 proteAe.e per<u.ia de pe dosul m8inii. 1n $amer9 sunt trei pun$te de lumin9= 0eio.a slab9 $u abaAur %i pun$tele ro%ii din $entrul pupilelor do$torului 3e$ter" $are o 0eghea.9. St9 7ntr un <otoliu" $u degetele 7n$ru$i%ate sub b9rbie. 2up9 un timp se ridi$9 %i i ia tensiunea. 7i eQaminea.9 pupilele $u o lantern9 mi$9. #ag9 m8na sub plapum9 %i i g9se%te talpa" o s$oate de sub 7n0elitori %i" obser08nd o $u aten;ie" stimulea.9 $9l$8iul $u 08r<ul unei $hei. R9m8ne a%a o $lip9" aparent pierdut 7n g8nduri" ;in8ndu i pi$iorul $u bl8nde;e" de par$9 ar <i o 0ietate mi$9 7n m8na lui. A a<lat de la <abri$antul de tran$hili.ante $ompo.i;ia substan;ei. /iind$9 al doilea proie$til $are a lo0it o a atins osul gambei" $rede $9 nu a primit o do.9 dubl9 7ntreag9. 1i administrea.9 substan;e stimulatoare $u o in<init9 griA9. Pe l8ng9 7ngriAirile pe $are i le a$ord9 lui Starling" st9 7n <otoliu $u un $arnet gros" pe $are <a$e $al$ule. Paginile sunt pline $u simboluri din astro<i.i$a %i din <i.i$a $uanti$9. Pu;inii matemati$ieni $are ar putea s9 i urm9reas$9 e$ua;iile ar spune $9 7n$ep str9lu$it %i apoi de$ad" $ondamnate de dorin;e= do$torul 3e$ter 0rea s9 dea timpul 7napoi" 0rea $a entropia tot mai mare s9 nu mai stabileas$9 dire$;ia $urgerii timpului. Srea $a ordinea tot mai mare s9 arate dire$;ia. Srea $a din;ii de lapte ai lui &is$ha s9 ias9 din latrin9. 1n spatele $al$ulelor sale <ebrile e dorin;a lui disperat9 de a $rea pentru &is$ha un lo$ 7n lume" poate lo$ul o$upat 7n pre.ent de Clari$e Starling.

CAPITOLUL ! 2iminea;a %i lumina aurie a soarelui 7n $amera de Aoa$9 de la &us*rat /arm. &arile animale de plu% $u o$hi de nasturi pri0es$ trupul lui Cordell" a$um a$operit. Chiar %i n mie.ul iernii" o mus$9 albastr9 a g9sit $ada0rul %i se plimb9 pe $ear%a<ul $are l a$oper9" a$olo unde s a 7mbibat de s8nge. 2a$9 &argot ar <i %tiut la $e tensiune $olosal9 sunt supuse personaAele prin$ipale dintr o omu$idere adus9 7n aten;ia presei" poate $9 n ar mai <i 7ndesat ;iparul pe g8tul <ratelui ei. +ot9r8rea ei de a nu 7n$er$a s9 $ure;e urmele de.astrului de la &us*rat /arm" $i s9 se dea la <und pur %i simplu p8n9 la s<8r%itul <urtunii <u 7n;eleapt9. (imeni dintre $ei r9ma%i 7n 0ia;9 n o 09.use la <erm9 $8nd <useser9 u$i%i &ason %i $eilal;i. Con<orm po0e%tii spuse de ea" primul tele<on 7nnebunit de la in<irmiera 0enit9 la mie.ul nop;ii s9 l 7nlo$uias$9 pe Cordell a tre.it o din somn" 7n $asa unde lo$uia $u Eudy. A 0enit la lo$ul $rimei %i a aAuns la s$urt timp dup9 primii oameni ai %eri<ului.

2ete$ti0ul Claren$e /ran*s" $are $ondu$ea an$heta din partea departamentului %eri<ului" era un b9rbat destul de t8n9r" $u o$hii pu;in prea apropia;i" dar nu at8t de prost pe $8t sperase &argot. C (u poate ori$ine s9 ur$e p8n9 ai$i $u li<tul" e ne0oie de o $heie $a s9 intri 7n li<t" nu i a%aH o 7ntreb9 /ran*s. 2ete$ti0ul %i &argot %edeau unul l8ng9 altul" st8nAeni;i" pe $anapeaua de dou9 lo$uri. C Cred $9 da" da$9 pe ai$i au 0enit. C >Au?" domni%oar9 SergerH Crede;i $9 au <ost mai mul;iH C +abar n am" domnule /ran*s. &argot 09.use $ada0rul <ratelui ei" 7n$9 7mpreunat $u tiparul" a$operit de un $ear%a<. Cine0a s$osese din <un$;iune aparatul respirator. Criminali%tii luau mostre de ap9 din a$0ariu %i r9.uiau s8ngele 7n$hegat de pe Aos. Ea 09.u bu$9;i$a din s$alpul do$torului 3e$ter 7n m8na lui &ason. Criminali%tii 7n$9 n o g9siser9. Criminali%tii 7i p9reau lui &argot imposibil de deosebit unul de $el9lalt. 2ete$ti0ul /ran*s s$ria de .or 7n $arnetul s9u. C Se %tie $ine erau $eilal;i bie;i oameniH 7ntreb9 &argot. A0eau <amilieH C 1n$er$9m s9 a<l9m. EQist9 trei arme de $are putem s9 ne <olosim pentru asta. 2e <apt" oamenii %eri<ului nu erau delo$ siguri $8te persoane muriser9 7n hambar" 7ntru$8t por$ii disp9ruser9 7n ad8n$ul p9durii tr9g8nd dup9 ei r9m9%i;ele" pentru mai t8r.iu. C Pe par$ursul an$hetei" s ar putea s9 <im ne0oi;i s9 09 $erem" dumnea0oastr9 %i... 99... prietenei dumnea0oastr9" s9 09 supune;i unei eQamin9ri $u poligra<ul" adi$9 dete$torul de min$iuniG a;i $onsim;i la a$easta" domni%oar9 SergerH C 2omnule /ran*s" a% <a$e ori$e pentru a i prinde pe oamenii a$eiaD Ca s9 09 r9spund dire$t la 7ntrebare= $hema;i ne" pe Eudy %i pe mine" $8nd a0e;i ne0oie de noi. S9 dis$ut $u a0o$atul <amilieiH C (u" de$8t da$9 a0e;i $e0a de as$uns" domni%oar9 Serger. C 2e as$unsH &argot 7%i stoarse $8te0a la$rimi. C S9 rog" domni%oar9 Serger" trebuie s9 mi <a$ meseria. /ran*s 0ru s9 pun9 m8na pe um9rul ei solid" 7n semn de $onsolare" apoi se r9.g8ndi.

CAPITOLUL 1 Starling se tre.i 7ntr un semi7ntuneri$ $u miros proasp9t %i %tiu" instin$ti0" $9 se a<l9 7n apropierea m9rii. Se mi%$9 u%or 7n pat. Sim;ea o durere ad8n$9 7n tot $orpulG 7%i pierdu $uno%tin;a din nou. C8nd se tre.i iar9%i" au.i o 0o$e $alm9 $are i 0orbea" o<erindu i o $ea%$9 plin9 $u un li$hid $ald. #9u din eaG gustul era asem9n9tor $eaiului de plante al buni$ii lui &app. Alt9 .i" alt9 sear9" miros de <lori proaspete 7n $as9 %i o 7n;ep9tur9 de a$. 3a <el $a tunetele %i po$netele unor arti<i$ii 7n 9rtare" r9m9%i;ele de team9 %i durere mai po$neau la ori.ont" nu aproape" ni$iodat9 aproape. Se a<la 7n gr9dina din inima uraganului. C Te tre.e%ti. Te tre.e%ti" $alm9. Te tre.e%ti 7ntr o 7n$9pere pl9$ut9" spunea 0o$ea. Au.ea slab mu.i$9 de $amer9. Se sim;ea <oarte $urat9" iar pielea 7i mirosea a ment9" o $rem9 $are i d9ruia o $9ldur9 bun9" 7n09luitoare. Starling des$hise o$hii mari. 2o$torul 3e$ter st9tea la $8;i0a pa%i de ea" absolut nemi%$at" a%a $um st9tea 7n $elul9 $8nd 7l 09.use prima dat9. A$um suntem obi%nui;i s9 l 0edem <9r9 s9 <ie 7n$onAurat de gratii. (u mai e %o$ant s9 l 0edem 7n spa;iu des$his" l8ng9 o alt9 <iin;9 muritoare. C #un9 seara" Clari$e. C #un9 seara" do$tore 3e$ter" r9spunse ea $u a$eea%i eQpresie" <9r9 s9 aib9 idee $u ade09rat de momentul .ilei. C 2a$9 te in$omodea.9 $e0a" sunt doar 08n9t9i de pe urma unei $9.9turi. Te 0ei <a$e bine. A% 0rea totu%i s9 <iu <oarte sigur 7n pri0in;a unui lu$ru. Srei s9 te ui;i dire$t la lumina asta" te rogH

Se apropie de ea $u o lantern9 mi$9. 2o$torul 3e$ter mirosea a p8n.9 proasp9t sp9lat9. Ea se sili s9 %i ;in9 o$hii des$hi%i $8t9 0reme el 7i eQamina pupilele. Apoi el se dep9rta din nou. C &ul;umes$. Ai o baie <oarte $on<ortabil9 $hiar al9turi. Srei s9 0e.i $um te ;in pi$ioareleH Papu$ii sunt l8ng9 patul t9uG m9 tem $9 am <ost ne0oit s9 ;i 7mprumut $i.mele. Era trea.9 %i nu era trea.9. #aia era 7ntr ade09r $on<ortabil9 dotat9 $u tot $e a0ea ne0oie. 1n .ilele $are urmar9 sa0ura a$olo b9i 7ndelungi" dar nu %i b9tu $apul $u propria imagine re<le$tat9 7n oglind9" 7ntr at8t era de departe de sine 7ns9%i.

CAPITOLUL 2 Vile de $on0ersa;ieG uneori se au.ea 0orbind %i se 7ntreba $ine e persoana $are 0orbe%te $u o $unoa%tere at8t de pro<und9 a g8ndurilor ei. Vile de somn %i $eaiuri tari de plante %i omlete. Iar 7ntr o .i" do$torul 3e$ter spuse= C Clari$e" probabil $9 te ai pli$tisit de halate %i piAamale. 1n dulap sunt ni%te haine $are ar putea s9 ;i pla$9. (umai da$9 0rei s9 le por;i. Apoi" pe a$ela%i ton= C Am pus lu$rurile tale personale B po%eta" arma %i porto<elul B 7n primul sertar de la s$rin" da$9 le 0rei. C &ul;umes$" do$tore 3e$ter. 1n dulap se a<la o di0ersitate de haine B ro$hii" $ostume $u pantalon" o ro$hie de sear9 lung9" $u bustul a$operit de m9rgele. &ai erau pantaloni %i pulo0ere din $a%mir $are o atr9geau. Alese $a%mir ar9miu %i mo$asini. 1n sertar se a<la $entura ei $u to$ul -aKui" gol <iind$9 7%i pierduse re0ol0erulG to$ul de gle.n9 era l8ng9 po%et9 %i 7n el se a<la pistolul automat de $alibrul .NM $u ;ea0a s$urt9. 1n$9r$9torul era plin $u $artu%e" ni$i unul 7n pistol" dup9 $um obi%nuia $8nd uita arma la pi$ior. Ri $u;itul se a<la a$olo" 7n tea$a lui. Cheile de la ma%in9 erau 7n po%et9. Starling era %i nu era ea 7ns9%i. C8nd se g8ndea la 7nt8mpl9rile re$ente a0ea sen.a;ia $9 se pri0e%te de pe margine" de la distan;9. Se bu$ur9 s9 %i 0ad9 ma%ina 7n garaA $8nd do$torul 3e$ter o duse a$olo. Se uit9 la %terg9toarele de parbri. %i se hot9r7 s9 le 7nlo$uias$9. C Clari$e" $um $re.i $9 ne au urm9rit oamenii lui &ason p8n9 la maga.inH Ea pri0i pla<onul garaAului $8te0a $lipe" g8ndindu se. A0u ne0oie de mai pu;in de dou9 minute $a s9 g9seas$9 antena $are tre$ea de a $urme.i%ul 7ntre ban$heta din spate %i suportul pentru $ump9r9turiG urm9ri <irul antenei p8n9 la emi;9tor. 1l s$oase din <un$;ie %i l duse 7n $as9 ;in8ndu l de anten9" $um ar <i dus de $oad9 un %oare$e.

C /oarte dr9gu;" spuse ea. /oarte nou. Ri de$ent instalat. Sunt sigur9 $9 are amprentele domnului Wrendler pe el. 1mi dai o pung9 de plasti$" te rogH C Ar putea s9C l urm9reas$9 din aerH C A$um nu mai <un$;ionea.9. (u puteau s9 l urm9reas$9 din aer de$8t da$9 Wrendler re$uno%tea $9 l a <olosit. Rtii $9 n a re$unos$ut. &ason ar <i putut s9 l urm9reas$9 din eli$opterul lui. C &ason e mort. C +mmm" <9$u Starling. Srei s9 mi $8n;i $e0aH

CAPITOLUL 3 1n primele .ile de dup9 $rime" Paul Wrendler os$il9 7ntre pli$tiseal9 %i o team9 $res$8nd9. AranAa s9 primeas$9 rapoartele dire$te de la biroul teritorial /#I din &aryland. Se sim;ea 7ntr o siguran;9 re.onabil9 7n pri0in;a unei 0eri<i$9ri a registrelor lui &ason" <iind$9 tre$erea banilor din $ontul lui &ason 7n $el al lui <9$ea o es$al9 a$operitoare 7n insulele Cayman. 2ar a$um" $9 &ason nu mai era" a0ea planuri mari %i ni$i un patron. &argot Serger %tia de banii lui %i mai %tia $9 el $ompromisese se$uritatea dosarului 3e$ter de la /#I. &argot trebuia s9 %i ;in9 gura. &onitorul pentru emi;9torul auto 7l 7ngriAora. 1l luase din $l9direa departamentului tehni$ de la Fuanti$o <9r9 s9 semne.e pentru el" 7ns9 numele lui ap9rea 7n registrul 0i.itatorilor de la Tehni$9 pe .iua a$eea. 2o$torul 2oemling %i in<irmierul $el masi0" #arney" 7l 09.user9 la &us*rat" dar numai 7ntr un rol legal" 0orbind $u &ason despre $um s9 l prind9 pe +annibal 3e$ter. To;i sim;ir9 o mare u%urare $8nd" 7n dup9 amia.a $elei de a patra .ile dup9 $rime" &argot Serger puse spre as$ultare an$hetatorilor %eri<ului un mesaA proasp9t 7nregistrat pe robotul ei tele<oni$. Poli;i%tii r9maser9 <as$ina;i 7n dormitor" holb8ndu se la patul pe $are ea 7l 7mp9r;ea $u Eudy %i as$ult8nd 0o$ea demonului. 2o$torul 3e$ter 0orbea $u des<9tare despre moartea lui &ason Ri o asigura pe &argot $9 a <ost eQtrem de dureroas9 %i lent9. Ea hohotea $u <a;a a$operit9 $u palmele" iar Eudy o ;inea 7n bra;e" 7n $ele din urm9" /ran*s o $onduse a<ar9 din $amer9" spun8nd= C (u trebuie s9 l mai au.i;i 0reodat9. 3a 7ndemnurile lui Wrendler" $aseta robotului tele<oni$ <u adus9 la @ashington" $omparat9 $u o alt9 7nregistrare eQistent9 %i ast<el se $on<irm9 $9 do$torul 3e$ter era autorul mesaAului. 2ar $ea mai mare u%urare pentru Wrendler sosi tot tele<oni$" 7n seara $elei de a patra .ile. 1l sun9 nimeni altul de$8t Parton Sellmore" repre.entantul statului Illinois 7n Congres. Wrendler 0orbise $u $ongresmanul doar 7n $8te0a o$a.ii" dar 7i $uno%tea 0o$ea de la tele0i.or. Simplul tele<on era 7n$uraAator= Sellmore <9$ea parte din Sub$omitetul Audi$iar %i 7i mersese 0estea $a s$ormonitor 7n rahatG s ar <i dep9rtat de Wrendler 7ntr o $lipit9 da$9 a$esta ar <i <ost suspe$tat de $e0a dubios. C 2omnule Wrendler" %tiu $9 09 $uno%tea;i bine $u &ason Serger. C 2a" domnule. C &da" e al naibii de p9$atD Ti$9losul 9la sadi$ i a ruinat 0ia;a lui &ason" l a mutilat %i apoi s a 7ntors %i l a omor8t. (u %tiu da$9 a;i a<lat" dar 7n a$ea 7nt8mplare tragi$9 a murit %i unul dintre oamenii mei. Eohnny &ogli a ser0it $et9;enii din Illinois ani de .ile 7n r8ndul <or;elor de ordine.

C (u" domnule" nu %tiam. 1mi pare r9u. C Important este $9 trebuie s9 mergem 7nainte" Wrendler. A$ti0itatea <ilantropi$9 a <amiliei Serger %i interesul ei puterni$ pentru politi$a publi$9 0a $ontinua. E mai presus de moartea unui om. Am 0orbit $u mai multe persoane din 2istri$tul 57 %i $u $ei din $asa Serger. &argot Serger mi a adus la $uno%tin;9 interesul dumitale <a;9 de ser0i$iul publi$. EQtraordinar9 <emeieD Are o latur9 pra$ti$9 puterni$9. (e 0om 7nt8lni <oarte $ur8nd" neo<i$ial %i <9r9 tam tam" %i 0om 0orbi despre $eea $e am putea <a$e 7n noiembrie 0iitor. Srem s9 intri 7n e$hip9. Cre.i $9 po;i 0eni la 7ntrunireH C 2a" domnule $ongresman. 2e bun9 seam9D C Sa a0ea lo$ 7ntr una dintre .ilele urm9toare" te 0a suna &argot s9 ;i spun9 am9nuntele. Wrendler puse re$eptorul 7n <ur$9" inundat de u%urare. 2es$operirea 7n hambar a re0ol0erului Colt .NM 7nregistrat pe numele r9posatului Eohn #righam %i $unos$ut a se a<la 7n pre.ent 7n proprietatea lui Clari$e Starling $onstitui un moti0 de st8nAeneal9 puterni$9 pentru /#I. Starling era 7nregistrat9 $a disp9rut9" dar $a.ul ei nu era $onsiderat r9pire" 7ntru$8t nimeni nu 09.use s9 <i <ost r9pit9. (u era $onsiderat9 ni$i m9$ar agent disp9rut 7n misiune. Starling era agent suspendat din <un$;ie" despre $are nu se %tia unde se a<l9. Se emise un buletin in<ormati0 pentru ma%ina ei" $u seria motorului %i num9rul de 7nmatri$ulare" dar <9r9 a$$ent spe$ial pe identitatea posesoarei. R9pirile ne$esit9 e<orturi mult mai mari din partea <or;elor de ordine de$8t dispari;ia unei persoane. Clasi<i$area o 7n<urie pe Ardelia &app at8t de tare" 7n$8t 7%i s$rise demisia" dup9 $are s a g8ndit mai bine %i hot9r7 s9 a%tepte %i s9 a$;ione.e din interior. &app se tre.ea 7n repetate r8nduri $9 intr9 7n Aum9tatea de dupleQ a lui Starling" s o $aute. 3ui &app" dosarele 3e$ter din BEC@ %i Centrul (a;ional de In<ormare Criminalisti$9 i se p9reau 7nnebunitor de imobile" la ele ad9ug8ndu se numai in<orma;ii banale. Poli;ia italian9 reu%ise s9 g9seas$9 7n s<8r%it $omputerul do$torului 3e$ter= poli;i%tii Au$au Su er Mario pe el 7n $amera de re$reere. Aparatul %tersese automat absolut toate in<orma;iile pe $are le $on;inea" 7n $lipa $8nd in0estigatorii atinseser9 prima tast9. 2e la dispari;ia lui Starling" &app 7i $i$9li pe to;i angaAa;ii /#I in<luen;i la $are a0ea a$$es. Tele<oanele ei repetate a$as9 la Cra)<ord r9m8neau <9r9 r9spuns. Sun9 la Rtiin;e Comportamentale" de unde a<l9 $9 Cra)<ord r9m9sese la spitalul Ee<<erson &emorial" $u dureri de piept. A$olo nu l sun9. 3a /#I" el era ultimul 7nger p9.itor al lui Starling.

CAPITOLUL 4 Starling nu a0ea no;iunea timpului. Vilele %i nop;ile tre$eau $u $on0ersa;ii. Se au.ea pe sine 0orbind minute 7ntregi" apoi as$ulta. Lneori r8dea de ea 7ns9%i" au.ind de.09luirile <ruste pe $are le <9$ea %i $are" 7n $ondi;ii normale" ar <i umilit o. 3u$rurile pe $are i le spunea do$torului 3e$ter o surprindeau deseori" uneori erau $hiar de.gust9toare pentru $ine0a $u o sensibilitate normal9" dar $eea $e spunea era 7ntotdeauna ade09rat. 2o$torul 3e$ter 0orbea %i el" $u o 0o$e Aoas9" egal9. Ar9ta interes %i 7n$uraAare" ni$iodat9 surprindere sau $en.ur9" 7i po0esti despre $opil9ria lui" despre &is$ha. Lneori 7%i 7n$epeau dis$u;ia pri0ind un singur obie$t str9lu$itorG aproape 7ntotdeauna" 7n $amer9 eQist9 o singur9 surs9 de lumin9. Obie$tul se s$himba 7n <ie$are .i. Ast9.i 7n$epur9 $u singurul <as$i$ul de lumin9 re<le$tat pe latura unui $eaini$" dar pe m9sur9 $e dis$u;ia lor a0ansa" do$torul 3e$ter p9ru s9 per$eap9 $9 au aAuns 7ntr o galerie neeQplorat9 a min;ii ei. Poate $9 au.ise spiridu%ii .b9t8ndu se din$olo de .id. 1nlo$ui $eaini$ul $u o $ataram9 de $urea din argint. C Asta e a t9ti$ului meuD spuse Starling" b9t8nd din palme $a un $opil. C 2a" $on<irm9 do$torul 3e$ter. Clari$e" 0rei s9 0orbe%ti $u tat9l t9uH Tat9l t9u e ai$i. Srei s9 0orbe%ti $u elH C Tati e ai$iD +ei" gro.a0D 2o$torul 3e$ter 7%i lipi palmele pe $apul lui Starling" peste lobii temporali" $are puteau s9 i <urni.e.e tot $e a0ea ne0oie legat de tat9l ei. O pri0i ad8n$ 7n o$hi. C Rtiu $9 0rei s9 0orbe%ti singur9 $u el. Eu am s9 ple$. Tu uit9 te la $ataram9 %i peste $8te0a minute ai s9 l au.i $um bate la u%9. #ineH C 2aD Gro.a0D C #un. Sa trebui s9 a%tep;i doar $8te0a minute. O 7n;ep9tur9 slab9 $u $el mai sub;ire a$ B Starling ni$i m9$ar nu se uit9 7n Aos s9 0ad9G apoi do$torul 3e$ter ie%i din $amer9. Ea pri0i $atarama p8n9 $8nd au.i b9taia 7n u%9G dou9 $io$9nituri <erme %i tat9l ei intr9" a%a $um %i l amintea" 7nalt" 7n pragul u%ii" $u p9l9ria 7n m8n9" p9rul udat $a s9 stea lipit de $ap" $um 0enea seara la $in9. C #un9" puiule. 3a $e or9 se $inea.9 7n $asa astaH ( o mai ;inuse 7n bra;e de dou9.e$i %i $in$i de ani" de $8nd murise" dar $8nd o str8nse la piept" sim;i" la <el $a 7ntotdeauna" $apsele $9m9%ii luiG mirosea a s9pun tare %i tutun. Sim;i pulsa;ia puterni$9 a inimii lui mari. C Puiule" puiule. Ai $9.utH 3a <el $a atun$i $8nd o luase 7n bra;e" 7n $urte" dup9 $e 7n$er$ase s9 $9l9reas$9 o $apr9 mare" la pariu" %i $9.use. C Te des$ur$ai <oarte bine p8n9 $a a<urisita s o ia ra.na. +ai 7n bu$9t9rie" s9 0edem $e g9sim pe a$olo. Pe masa din bu$9t9ria mi$9 a $asei $opil9riei era o pung9 $u porto$ale %i un pa$het $u pr9Aituri SnoD Ball&. Tat9l lui Starling des$hise bri$eagul $u 08r<ul rupt %i de$oAi dou9 porto$ale" $oaAa 7n$ol9$indu se pe <a;a de mas9. Se a%e.ar9 pe s$aunele de bu$9t9rie $u spetea.9" iar el des<9$u porto$alele 7n <eliiG una m8n$a el" una 7i d9dea ei. Ea s$uip9 semin;ele 7n palm9 %i le adun9 7n poal9. El era 7nalt pe s$aun" $a Eohn #righam. Tat9l ei meste$a mai mult pe o parte" <iind$9 unul din in$isi0ii s9i laterali a0ea o plomb9 metali$9" 7n stilul stomatologilor militari din anii patru.e$i. Plomba s$lipea $8nd .8mbea. &8n$ar9 7mpreun9 dou9 porto$ale %i $8te o pr9Aitur9 %i spuser9 glume. Starling uitase sen.a;ia deli$ioas9" u%or 7n;ep9toare" dat9 de stratul de $rem9 de sub nu$a de $o$os. #u$9t9ria se destram9G rede0enir9 adul;i. C Cum 7;i merge" puiuleH Era o 7ntrebare serioas9. C & au $am pus la .id la ser0i$iu. C Rtiu. Asta i ga%$a tribunalelor" s$umpa mea. (i$iodat9 n a eQistat pe <a;a p9m8ntului o adun9tur9 mai Aalni$9D ( ai 7mpu%$at pe nimeni <9r9 s9 <ii ne0oit9 s o <a$i.

C Rtiu. &ai sunt %i altele. C ( ai min;it ni$iodat9. C (u" domnule. C Ai sal0at $opila%ul. C A ie%it tea<9r. C Am <ost <oarte m8ndru pentru asta. C &ul;umes$" domnule. C S$umpa mea" trebuie s o 7ntind. &ai 0orbim. C (u po;i r9m8ne. El 7i puse m8na pe $re%tet. C (i$iodat9 nu putem r9m8ne" puiule. (imeni nu poate r9m8ne $8t ar 0rea. O s9rut9 pe <runte %i ie%i din $amer9. Ea i 09.u gaura de glon; din p9l9rie $8nd se opri 7n prag" 7nalt" %i i <9$u semn $u m8na.

CAPITOLUL 5 E0ident" Starling 7%i iubea tat9l la <el de mult $a ori$are dintre noi %i ar <i luptat instin$ti0 7mpotri0a ori$9rei o<ense adus9 memoriei lui. Ri totu%i" 7n dis$u;ia $u do$torul 3e$ter" sub in<luen;a unei substan;e hipnoti$e puterni$e %i a hipno.ei pro<unde" iat9 $e spuse=

C Sunt <oarte sup9rat9 pe elD +ai s9 <im serio%i" $um de a trebuit s9 se a<le 7n spatele unei nenoro$ite de <arma$ii 7n toiul nop;ii %i s9 se ia de 7mpu;i;ii 9ia doi $are l au omor8tHD P8n9 a 7n$9r$at 0e$hitura aia de pu%$9" i au 0enit de ha$. Erau ni%te ti$9lo%i %i i au <9$ut <elul. El habar n a0ea $e <a$e. (i$iodat9 n a 7n09;at nimi$D Starling ar <i plesnit pe ori$ine ar <i spus asemenea lu$ruri. &onstrul se a%e.9 $u un milimetru mai aproape de spetea.a s$aunului. A;. am a7un& 4n &83r%it ai!iG Amintirile a&tea 5e %!ol#ri6# 4n!e eau &# 5evin# ano&te. Starling 7n$er$9 s9 %i legene pi$ioarele pe sub s$aun $a un $opil" dar pi$ioarele ei erau prea lungi pentru asta. C A0ea sluAba aia" %tii" mergea unde i se spunea" <9$ea $e i se spuneaG umbla $u blestematul 9la de $eas de pa.ni$ %i dup9 aia a muritD Iar mama i a sp9lat de s8nge p9l9ria $a s9 l 7ngroape $u ea. Cine a mai 0enit a$as9 la noi dup9 aiaH (imeniD Al naibii de pu;ine pr9Aituri $u $rem9 dup9 aia" s9 %tii. &ama %i $u mine <9$eam $urat 7n $amere de motel. Tipi $are l9sau pre.er0ati0e <olosite pe noptier9. El s a l9sat omor8t %i ne a p9r9sit pentru $a era prea al dra$uI de prostD Ar <i trebuit s9 le spun9 Aigodiilor de prim9rie s9 %i bage postul de pa.ni$ unde %tiu eiD 3u$ruri pe $are nu le ar <i rostit ni$iodat9" lu$ruri inter.ise de ra;iunea ei. 1n$9 de la prima lor 7nt8lnire" do$torul 3e$ter o .g8nd9rise 7n leg9tur9 $u tat9l ei" numindu l >pa.ni$ul de noapte?. A$um de0eni ap9r9torul memoriei tat9lui ei. C Clari$e" el n a dorit ni$iodat9 alt$e0a de$8t <eri$irea %i bun9starea ta. C Pune 7ntr o m8n9 dorin;ele %i 7ntr alta rahatul" %i 0e.i $are m8n9 se umple prima" spuse Starling. Vi$ala de la or<elinat ar <i trebuit s9 sune deosebit de de.gust9tor" <iind rostit9 de o t8n9r9 <emeie atr9g9toare" dar do$torul 3e$ter p9rea mul;umit" $hiar 7n$uraAat. C Clari$e" 7;i 0oi $ere s9 0ii $u mine 7n alt9 $amer9. Tat9l t9u te a 0i.itat" pe $8t de bine ai <ost tu 7n stare. Ai 09.ut $9" 7n $iuda dorin;ei tale ar.9toare de a l p9stra al9turi de tine" n a putut r9m8ne. El te a 0i.itat. A$um a sosit timpul s9 l 0i.ite.i tu. Pe $oridor" spre un dormitor de oaspe;i. L%a era 7n$his9. C A%teapt9 o $lip9" Clari$e. El intr9 7n $amer9. Ea r9mase 7n hol" $u m8na pe $lan;9" %i l au.i aprin.8nd un $hibrit. 2o$torul 3e$ter des$hise u%a. C Clari$e" %tii $9 tat9l t9u e mort. Rtii asta mai bine $a ori$ine. C 2a. C Intr9 s9 l 0e.i. Osemintele tat9lui ei erau a%e.ate pe un pat dublu" oasele pi$ioarelor %i $u%$a tora$i$9 a$operite de un $ear%a<. /ormau un relie< s$und sub $ear%a<ul alb" $a un 7nger din .9pad9 <9$ut de un $opil. Craniul tat9lui ei" $ur9;at de pr9d9torii marini minus$uli de pe plaAa do$torului 3e$ter" us$at %i albit" se odihnea pe pern9. C Lnde i e steaua" Clari$eH C Prim9ria a luat o 7napoi. Au spus $9 a $ostat %apte dolari. C Asta e el a$um" at8t a mai r9mas din el. 3a asta l a redus timpul. Starling pri0i osemintele. Se 7ntoarse %i ie%i repede din $amer9. (u d9dea 7napoi" a%a $9 3e$ter nu o urm9. A%tept9 7n semi7ntuneri$. (u se temea" dar o au.i 7ntor$8ndu se $u ure$hi la <el de agere $a ale unei 0iet9;i 7n primeAdie. A0ea $e0a str9lu$itor" metali$ 7n m8n9. O insign9" $ea a lui Eohn #righam. O puse pe $ear%a<. C Ce ar putea s9 7nsemne o insign9 pentru tine" Clari$eH Ai g9urit una $u un glon;" 7n hambar. C Pentru el a 7nsemnat totul. Asta era tot $e $uno%teaaaa... Lltimul $u08nt se au.i de<ormatG $ol;urile gurii i se l9sar9 7n Aos. 3u9 $raniul tat9lui ei 7n bra;e %i se a%e.9 pe $el9lalt pat" la$rimi <ierbin;i %iroindu i din o$hi %i preling8ndu se pe obraAi. Ca un ;8n$" ridi$9 poala pulo0erului" 7%i a$operi obra.ul $u el %i hohoti" la$rimile amare $9.8nd $u un sunet se$ pe $re%tetul $raniului tat9lui ei" al $9rui dinte plombat s$lipea. C 1l iubes$ pe tata" a <ost bun $u mine" pe $8t de bun a %tiut elD A <ost $ea mai <rumoas9 perioad9 din 0ia;a meaD Ri era ade09rat B la <el de ade09rat $um <usese 7nainte s9 %i re0erse m8nia. 2o$torul 3e$ter 7i d9du o batist9" dar ea nu <9$u de$8t s o str8ng9 7n pumn" a%a $9 trebui s9 i %tearg9 obra.ul el 7nsu%i. C Clari$e" am s9 te las ai$i $u a$este r9m9%i;e. R9m9%i;e" Clari$e. Po;i s9 ;i strigi durerea 7n g90anele astea B n ai s9 prime%ti ni$i un r9spuns. 1i $uprinse $apul 7n palme.

C Partea din tat9l t9u de $are ai ne0oie se a<l9 ai$i" 7n $apul t9u" supus9 ra;iunii tale" %i nu a lui. A$um te las. Srei lum8n9rileH C 2a" te rog. C C8nd ie%i" ia $u tine doar $e ai ne0oie. El a%tept9 7n salon" 7n <a;a <o$ului. Ca s9 i trea$9 timpul" $8nt9 la t;eremin" plimb8ndu %i m8inile goale 7n $8mpul ele$troni$ $a s9 $ree.e mu.i$a" plimb8ndu %i palmele pe $are le pusese pe $apul lui Clari$e Starling $a %i $um ar <i diriAat. Per$epu pre.en;a lui Starling 7n spatele lui $u $8t0a timp 7nainte s9 termine melodia. C8nd se 7ntoarse spre ea" 7i 09.u .8mbetul bl8nd %i trist %i m8inile goale. 2o$torul 3e$ter $9uta 7ntotdeauna tipare. Rtia $9" la <el $a ori$are <iin;9 ra;ional9" Starling 7%i <ormase din primele eQperien;e de 0ia;9 matri$e" tipare prin intermediul $9rora au <ost 7n;elese per$ep;iile ulterioare. Sorbind $u ea printre gratiile a.ilului $u mul;i ani 7n urm9" g9sise o matri$e important9 pentru Starling" sa$ri<i$area mieilor %i $ailor la <erma $are 7i <usese $9min adopti0. Su<erin;a lor o mar$ase. S8n9toarea ei obsesi09 %i 7n$ununat9 de su$$es pe urmele lui Eame Gumb <usese moti0at9 de su<erin;a pri.onierei a$estuia. Pe el 7l sal0ase de tortur9 din a$ela%i moti0. #un. Comportament modelat pe un tipar. C9ut8nd mereu $onteQte situa;ionale" do$torul 3e$ter $onsidera $9 Starling a 09.ut 7n Eohn #righam 7nsu%irile po.iti0e ale tat9lui ei B %i" odat9 $u 0irtu;ile tat9lui ei" i a atribuit ghinionistului #righam %i tabuul in$estului. #righam %i probabil Cra)<ord a0eau 7nsu%irile po.iti0e ale tat9lui ei. Lnde erau $ele negati0eH 2o$torul 3e$ter $9ut9 $ealalt9 Aum9tate a matri$ei. /olosind substan;e hipnoti$e %i tehni$i de hipno.9 mult modi<i$ate <a;9 de terapia obi%nuit9" des$operea 7n personalitatea lui Clari$e Starling noduri dure %i 7n$9p9;8nate" $a nodurile din lemn" %i resentimente 0e$hi" 7n$9 in<lamabile pre$um r9%ina. 2es$operi imagini de o lumino.itate nemiloas9" 0e$hi de mul;i ani" dar bine 7ntre;inute %i detaliate" $are trimiteau <ulgere de m8nie primiti09 prin $reierul lui Starling" $a ni%te tr9snete 7ntr o <urtun9. Cele mai multe dintre ele erau legate de Paul Wrendler. Resentimentele ei <a;9 de nedrept9;ile absolut reale pe $are le su<erise din partea lui Wrendler erau 7n$9r$ate de <uria <a;9 de tat9l ei pe $are n ar <i putut s9 %i o re$unoas$9 ni$iodat9. (u putea s9 %i ierte tat9l pentru $9 murise. P9r9sise <amilia" 7n$etase s9 mai $ure;e porto$ale 7n bu$9t9rie. O $ondamnase pe mama ei la m9tur9 %i g9leat9. 1n$etase s o mai ;in9 pe Starling 7n bra;e" $a s9 i simt9 b9taia inimii" puterni$9" a%a $um sim;ise b9taia inimii lui +annah pe drumul lor 7n noapte. Wrendler era simbolul e%e$ului %i <rustr9rii. Putea <i 7n0inuit. 2ar putea oare s9 <ie ata$atH Sau" la <el $a ori$are alt9 autoritate %i tabu" a0ea puterea s o 7n$hid9 pe Starling 7n $eea $e era" dup9 p9rerea do$torului 3e$ter" 0ia;a ei $u ori.ont 7ngustH Sedea doar un singur semn 7n$uraAator= de%i mar$at9 de simbolul insignei" ea 7n$9 mai putea s9 trag9 printr o insign9 %i s9 l u$id9 pe $el $are o purta. 2e $eH Pentru $9 se dedi$ase a$;iunii" 7l identi<i$ase pe purt9torul insignei drept $riminal %i ra;ionase anti$ipati0" resping8nd simbolul stelei imprimat 7n <iin;a ei. /leQibilitate poten;ial9. Regulile s$oar;ei $erebrale. Oare asta 7nsemna lo$ pentru &is$ha 7n9untrul lui StarlingH Sau era doar o alt9 7nsu%ire po.iti09 a lo$ului pe $are Starling trebuie s9 l elibere.eH

CAPITOLUL 6 #arney" re0enit la apartamentul din #altimore %i la sluAba de la spital" <usese de ser0i$iu de la trei la unspre.e$e seara. Se opri s9 m9n8n$e o por;ie de sup9 la $a<eneaua a<lat9 pe traseul lui spre $as9" ast<el $9 era aproape mie.ul nop;ii $8nd intr9 7n apartamentul lui %i aprinse lumina. Ardelia &app %edea la masa din bu$9t9rie" $u un pistol semiautomat 7ndreptat spre <a;a lui. 2up9 diametrul ;e0ii" #arney so$oti $9 era de $alibrul .N6. C Stai AosD spuse &app. So$ea 7i era r9gu%it9G 7n Aurul pupilelor negre" irisul o$hilor ei p9rea aproape porto$aliu. C Trage ;i s$aunul a$olo %i 7n$lin9 l pe spate" spriAinit de perete. Ceea $e l speria mai mult de$8t pistolul mare din m8na lui &app era $el9lalt" a<lat pe mas9 7n <a;a ei. Era un Colt @oodsman de $alibrul .55" $u o sti$l9 de plasti$ tras9" peste ;ea0a pe post de amorti.or. S$aunul gemu sub greutatea lui #arney. C 2a$9 se rup pi$ioarele s$aunului" nu m9 7mpu%$a" nu i 0ina mea. C Rtii $e0a despre Clari$e StarlingH (u. &app lu9 pistolul de $alibru mi$. C (u m9 Ao$ $u tine" #arneyD 1n $lipa $8nd o s9 mi se par9 $9 min;i" am s9 ;i g9ures$ t8rti;a" m9 $re.iH 2a. #arney %tia $9 spune ade09rul. C Te mai 7ntreb o dat9= %tii $e0a $are s9 m9 aAute s o g9ses$ pe Clari$e StarlingH 3a o<i$iul po%tal am a<lat $9 timp de o lun9 ;i s a trimis $oresponden;a la <erma lui &ason Serger. Ce dra$uI" #arneyHD C Am lu$rat a$olo. 3 am 7ngriAit pe &ason Serger" $are mi a pus o mul;ime de 7ntreb9ri despre 3e$ter. (u mi a pl9$ut a$olo" a%a $9 am ple$at. &ason era un mare ti$9los.

C Starling a disp9rut. C Rtiu. C Poate a r9pit o 3e$ter" poate i au 0enit de ha$ por$ii. 2a$9 a r9pit o" $e $re.i $9 0a <a$e $u eaH C 1;i spun $u toat9 sin$eritatea $9 nu %tiu. A% aAuta o pe Starling da$9 a% a0ea $um. 2e $e s9 n o aAutH 1mi pl9$ea de ea" plus $9 mi promisese s9 m9 s$ape de $a.ier. Lit9 te 7n rapoartele ei sau 7n 7nsemn9ri sau... C Am <9$ut o. Sreau s9 pri$epi $e0a" #arney. O<erta pe $are ;i o <a$ e 0alabil9 doar a$um. 2a$9 %tii $e0a" ai <a$e bine s9 mi spui. 2a$9 a<lu 0reodat9" indi<erent peste $8t timp" $9 mi ai as$uns $e0a $e ar <i putut s9 mi <oloseas$9" m9 7ntor$ ai$i %i pistolul 9sta 0a <i ultimul lu$ru pe $are l 0ei 0edeaD Am s9 ;i <a$ ar%i$e <undul 9la mare %i ur8t. &9 $re.iH C 2a. C Rtii $e0a despre eaH C (u. Lrm9 $ea mai lung9 t9$ere din 0ia;a lui. C Stai potolit p8n9 ple$. 3ui #arney 7i trebui o or9 %i Aum9tate $a s9 adoarm9. St9tea lungit 7n pat $u o$hii 7n ta0anG <runtea lui lat9" $a de del<in" era $8nd transpirat9" $8nd us$at9. #arney se g8ndi la 0i.itatorii $are a0eau s9 urme.e. Chiar 7nainte s9 sting9 lumina" se duse 7n baie %i lu9 din trusa de 0oiaA o oglind9 de b9rbierit din o;el" din $ele <abri$ate pentru marina militar9. &erse 7n bu$9t9rie" des<9$u panoul ele$tri$ din perete %i lipi oglinda pe interiorul $apa$ului. Era tot $e putea s9 <a$9. 2ormi agitat" tres9rind prin somn $a un $8ine $are 0isea.9 ur8t. 2up9 urm9toarea tur9 la spital aduse a$as9 o trus9 pentru $onstatarea 0iolului.

CAPITOLUL 7 2o$torul 3e$ter putea s9 <a$9 destul de multe modi<i$9ri 7n $asa neam;ului" dar p9str8nd mobilierul. /lorile %i para0anele aAutau mult. Era interesant s9 0e.i $ulorile intense pe <undalul mobilelor masi0e %i al $amerelor 7ntune$ateG era un $ontrast ire.istibil" $a imaginea unui <luture a%e.at pe un pumn 7n m9nu%9 de o;el. Proprietarul absent al lo$ului p9rea s9 su<ere de o <iQa;ie pentru 3eda %i 3eb9da. 1mpere$herea 7ntre $ele dou9 <iin;e din spe$ii di<erite era repre.entat9 7n nu mai pu;in de patru s$ulpturi din bron. de $alitate di<erit9" $ea mai bun9 <iind o reprodu$ere dup9 Donatello" %i opt pi$turi. Lnul dintre tablouri 7l 7n$8nta pe do$torul 3e$ter= $el semnat de Anne S;in2leton" $u mult realism anatomi$ %i oare$are pasiune autenti$9 7n a$tul respe$ti0. Pe $elelalte le a$operi. 3a <el %i $ole$;ia 7ngro.itoare de bron.uri ale proprietarului" repre.ent8nd s$ene de 08n9toare. 2iminea;a de0reme" do$torul a%ternu masa $u griA9" pentru trei persoane" studiind o din di<erite unghiuriG s$himb9 lum8n9rile de dou9 ori %i renun;9 la %er0etele de mas9 din damas$ pentru <ie$are ta$8m" 7n <a0oarea unei singure <e;e de mas9" $a s9 redu$9 masa o0al9 de su<ragerie la o dimensiune mai a$$eptabil9. #u<etul 7ntune$at" se0er" 7%i pierdu din asem9narea $u un porta0ion dup9 $e a%e.9 pe el 0esela elegant9 %i spirtierele lu$ioase din aram9 pentru 7n$9l.it m8n$area. 7n plus" do$torul 3e$ter des$hise mai multe sertare %i puse <lori 7n ele" ob;in8nd un <el de gr9din9 suspendat9. 1%i d9du seama $9 a adus multe <lori 7n $amer9 %i $9 trebuie s9 adu$9 %i mai multe pentru a o <a$e s9 arate bine din nou. Prea mult e prea mult" dar din $ale a<ar9 de mult e $8t se poate de bine. Se de$ise la dou9 aranAamente <lorale pentru mas9= o gr9m9Aoar9 s$und9 de buAori" albi $a pr9Aiturile SnoD Ball&" pe un 0as din argint" %i un aranAament bogat" 7nalt" $ompus din $lopo;ei irlande.i" st8nAenei olande.i" orhidee %i lalele" $are as$undea mult din 7ntinderea 0ast9 a mesei %i $rea un spa;iu intim. 1n dreptul <ar<uriilor se a<lau paharele de $ristal $a o gr9din9 de ghea;9" dar ta$8murile de argint se a<lau 7ntr un 0as pentru 7n$9l.it" $a s9 <ie a%e.ate pe mas9 7n ultimul moment. Primul <el 0a <i preparat la mas9G 7n $onse$in;9" 7%i preg9ti spirtierele" 0asul 8ait$tout din aram9" tigaia pentru sosuri %i $ea pentru &aute" $ondimentele %i <ier9str9ul pentru autopsie. Putea s9 mai adu$9 <lori $8nd ie%ea. Clari$e Starling nu se tulbur9 $8nd 7i spuse $9 plea$9. El 7i suger9 $9 poate ar 0rea s9 doarm9.

CAPITOLUL 8 1n dup9 amia.a .ilei a $in$ea dup9 $omiterea $rimelor" #arney terminase s9 se b9rbiereas$9 %i %i <ri$;iona obraAii $u al$ool $8nd au.i pa%i pe s$9ri. Era aproape ora $8nd trebuia s9 ple$e la ser0i$iu. O b9taie hot9r8t9 la u%9. 7n prag st9tea &argot Serger. A0ea o po%et9 mare %i o geant9 mi$9. C Salut" #arneyD P9rea obosit9. C Salut" &argotD Intr9. 1i o<eri un s$aun la masa din bu$9t9rie. C Srei o ColaH Apoi 7%i aminti de Cordell $are <usese i.bit $u $apul de <rigider %i regret9 o<erta. C (u" mul;umes$" spuse ea. El se a%e.9 de $ealalt9 parte a mesei. Ea 7i pri0i bra;ele" $a pe $ele ale unui sporti0 ri0al" apoi din nou <a;a. C Te sim;i bine" &argotH C Cred $9 da. C Se pare $9 nu mai ai ni$i o griA9" din $8te am $itit. C Lneori m9 g8ndes$ la $on0ersa;iile noastre" #arney. &9 a%teptam s9 m9 mai $au;i 7ntr o .i. El se 7ntreb9 da$9 0enise $u $io$anul 7n po%et9 sau 7n geant9. C 1ntr un singur <el a% putea s9 te mai $aut= $a s9 09d $e mai <a$i" din $8nd 7n $8nd" da$9 nu te deranAea.9. 2ar ni$iodat9 $a s9 ;i $er $e0a. &argot" te por;i re$e $u mine. C (u e de$8t <aptul $9 uneori" %tii" se 7nt8mpl9 s9 ;i <a$i griAi pentru lu$rurile neterminate. (u $9 a% a0ea $e0a de as$uns. El %tia $9 &argot ob;inuse sperma. Abia dup9 anun;area sar$inii" da$9 ob;ineau o sar$in9" 0a 7n$epe s9 %i <a$9 griAi 7n pri0in;a lui. C Adi$9 moartea lui a <ost un dar $eres$" n am de g8nd s9 mint 7n pri0in;a asta. Site.a $u $are 0orbea 7l anun;9 pe #arney $9 se apropie de pun$tul $riti$. C Poate $9 mi ar prinde bine o Cola" spuse ea. C 1nainte s9 ;i adu$" stai s9 ;i ar9t $e0a $e am pentru tine. Crede m9" pot s9 ;i o<er lini%tea %i nu te $ost9 nimi$. O $lip9. Stai a%a. Alese o %urubelni;9 dintr o trus9 de s$ule de pe bu<et. Putea s9 <a$9 asta <9r9 s9 se 7ntoar$9 $u spatele la &argot. Pe peretele din bu$9t9rie erau dou9 panouri ele$tri$e de siguran;9" dar numai $el din dreapta <un$;iona. AAuns la panouri" #arney trebui s9 se 7ntoar$9 $u spatele la &argot. 2es<9$u repede panoul din st8nga. A$um putea s o urm9reas$9 7n oglinda lipit9 pe interiorul $apa$ului. Ea b9g9 m8na 7n po%et9 %i r9mase a%a. S$o;8nd patru %uruburi" el reu%i s9 desprind9 din $utie panoul $u siguran;e $are nu <un$;iona. 1n spatele panoului se a<la un spa;iu gol 7n perete. #9g8nd m8na $u griA9 7n9untru" #arney s$oase o pung9 de plasti$. Au.i respira;ia surprins9 a lui &argot $8nd s$oase a<ar9 din pung9 obie$tul a<lat 7n ea. Era un $hip de brut9 renumit B mas$a pe $are do$torul 3e$ter <usese obligat s o poarte 7n Spitalul pentru nebuni $riminali din #altimore $a s9 nu poat9 s9 mu%te.

A$ela era ultimul %i $el mai pre;ios obie$t din $ole$;ia lui #arney de su0eniruri de la 3e$ter. C &9i s9 <ieD <9$u &argot. #arney puse mas$a $u <a;a 7n Aos pe mas9" pe o $oal9 de h8rtie $erat9" sub be$ul puterni$. Rtia $9 do$torului 3e$ter nu i se permisese ni$iodat9 s9 %i spele mas$a. Pe des$hi.9tura pentru gur9 era o $rust9 de sali09 us$at9. Pe $urelele prinse de mas$9 erau trei <ire de p9r" prinse 7n $atarame %i smulse din r9d9$ini. Arun$9 o pri0ire $9tre &argot %i $onstat9 $9" pentru moment" totul p9rea 7n ordine. #arney s$oase din dulap trusa pentru $onstatarea 0iolului. 1n trus9 se a<lau be;iga%e $u 0at9 7n 08r<" ap9 distilat9" $omprese sterile %i <la$oane $urate de medi$amente. Cu o griA9 nem9surat9" #arney tampona $rusta de sali09 $u un be;iga% ume.it pe $are l puse apoi 7ntr un <la$on. /irele de p9r le desprinse de pe mas$9 %i le puse 7ntr un alt <la$on. 1%i puse degetul pe partea lipi$ioas9 a dou9 bu$9;i de band9 ade.i09" l9s8nd o amprent9 $lar9 de <ie$are dat9" %i sigila $apa$ele $elor dou9 <la$oane. Apoi 7i d9du <la$oanele lui &argot" 7ntr o pung9. C S9 .i$em $9 dau de ne$a. %i mi pierd min;ile %i 7n$er$ s9 ;i <a$ probleme C 2e pild9" s9 .i$em $9 spun poli;iei o po0este despre tine $a s9 s$ap de ni%te a$u.a;ii la adresa mea. A$olo ai do0ada $9 am <ost $el pu;in $ompli$e 7n u$iderea lui &ason Serger %i $9 poate am <9$ut totul singur. 1n $el mai bun $a." ;i am <urni.at A2(. C Ai ob;ine imunitate 7nainte s9 m9 torni. C Pentru $onspira;ie" poate" dar nu pentru parti$iparea $on$ret9 la o $rim9 intens mediati.at9. &i ar promite imunitate la a$u.a;ia de $onspira;ie" dar dup9 aia m ar aranAa $8nd %i ar da seama $9 am dat o m8n9 de aAutor. A% <i terminat pentru totdeauna. 2o0ada e 7n m8inile tale. #arney nu era absolut sigur de $eea $e spunea" dar re<le$t9 $9 nu sun9 r9u. Ea putea %i s9 plante.e A2( ul lui 3e$ter pe trupul nemi%$at al lui #arney" ori$8nd ar <i a0ut ne0oie" %i am8ndoi %tiau lu$rul a$esta. 1l pri0i un timp aparent nes<8r%it $u o$hii ei de m9$elar" de un albastru luminos. Apoi puse geanta pe mas9. C Sunt o gr9mad9 de bani ai$i" .ise ea. 2estui $a s9 0e.i <ie$are Sermeer din lume. O singur9 dat9. P9rea pu;in ame;it9 %i anormal de <eri$it9. C Trebuie s9 ple$" m9 a%teapt9 pisi$a lui /ran*lin 7n ma%in9. /ran*lin %i mama lui 0itreg9" %i sor9 sa Shirley" %i un tip pe nume Stringbean" %i 2umne.eu mai %tie $ine 0or 0eni 7n 0i.it9 la <erm9" dup9 $e /ran*lin iese din spital. & a $ostat $in$i.e$i de dolari $a s9 $ap9t am9r8ta aia de pisi$9D 3o$uia 0i.a0i de 0e$hea $as9 a lui /ran*lin" sub un nume <als. (u puse punga de plasti$ 7n po%et9G o ;inu 7n m8na liber9. #arney presupuse $9 nu 0oia $a el s9 i 0ad9 $ealalt9 op;iune din po%et9. 3a u%9 o 7ntreb9= C Ce $re.i" a% putea s9 $ap9t un s9rutH Ea se ridi$9 7n 08r<ul degetelor %i l s9rut9 <ugar pe bu.e. C &ul;ume%te te $u at8t" spuse $u a<e$tare. Treptele s$8r;8ir9 sub greutatea ei $8nd $obor7. #arney 7n$uie u%a %i r9mase minute 7n %ir $u <runtea spriAinit9 de u%a re$e a <rigiderului.

CAPITOLUL Starling se tre.i 7n sunetele dep9rtate ale mu.i$ii de $amer9 %i aromele p9trun.9toare de m8n$are. Se sim;ea minunat de 7n0iorat9 %i <oarte <l9m8nd9. O b9taie 7n u%9. 2o$torul 3e$ter intr9" 7mbr9$at $u pantaloni

negri" $9ma%9 alb9 %i $u e%ar<9 la g8t. A0ea 7ntr o m8n9 un arti$ol 0estimentar 7n0elit 7ntr un sa$ de plasti$ opa$" iar 7n $ealalt9 un $appu$ino <ierbinte. C Ai dormit bineH C Gro.a0" mul;umes$. C &aestrul bu$9tar mi a spus $9 0om $ina peste o or9 %i Aum9tate. Co$teilurile se ser0es$ peste o or9" e bineH & am g8ndit $9 asta ar putea s9 ;i pla$9 B 0e.i da$9 ;i se potri0e%te. Ag9;9 sa$ul 7n dulap %i ple$9 <9r9 s9 mai s$oat9 un sunet. Ea se uit9 7n dulap abia dup9 o baie prelung9" %i $eea $e 09.u o 7n$8nt9. Era o ro$hie de sear9 lung9 din m9tase $rem" $u un de$olteu 7ngust" dar ad8n$" %i o Aa$het9 $u broderie des908r%it9 din m9rgele. Pe m9su;a de toalet9 se a<la o pere$he de $er$ei lungi" $u dou9 smaralde o0ale. Pietrele pre;ioase" de%i t9iate <9r9 <a;ete" a0eau <o$uri bogate. 1i 0enea 7ntotdeauna u%or s9 %i aranAe.e p9rul. Sub aspe$t <i.i$" se sim;ea <oarte $on<ortabil 7n hainele a$elea. Cu toate $9 nu era obi%nuit9 $u ro$hii de a$est gen" nu se eQamina prea mult timp 7n oglind9" $i doar se uit9 s9 0ad9 da$9 totul st9 $um trebuie. Proprietarul neam; $onstruise %eminee uria%e 7n $asa lui. 1n salon" Starling g9si un bu%tean .dra09n ar.8nd $u 08l09taie. Se apropie de 0atra $ald9 7n <o%net de m9tase. &u.i$9 de la $la0irul din $ol;. A%e.at 7n <a;a instrumentului" do$torul 3e$ter 7n ;inut9 de sear9. El ridi$9 pri0irea" o 09.u %i i se t9ie respira;ia. Ri m8inile i se oprir9" des<9$ute deasupra $la0iaturii. Sunetele $la0irului nu re.onea.9G 7n t9$erea subit9 din salon" am8ndoi au.ir9 $8nd el re7n$epu s9 respire. 38ng9 <o$ a%teptau dou9 pahare. 2o$torul 3e$ter 7%i <9$u de lu$ru $u ele. Lillet $u o <elie de porto$al9. 1i o<eri un pahar lui Clari$e Starling. C Chiar da$9 te a% 0edea 7n <ie$are .i" o 0e%ni$ie" mi a% aminti mereu momentul a$esta. O$hii lui 7ntune$a;i o $uprinser9 7ntreag9. C 2e $8te ori m ai 09.utH /9r9 $a eu s9 %tiuH C (umai de trei ori. C 2ar ai$i... C Ai$i suntem ie%i;i din timp" iar $eea $e a% putea s9 09d 7ngriAindu te nu ;i $ompromite intimitatea. Ast<el de lu$ruri sunt p9strate la lo$ul lor" al9turi de <i%a ta medi$al9. &9rturises$ $9 este pl9$ut s9 te pri0es$ $8nd dormi. E%ti <oarte <rumoas9" Clari$eD C 1n<9;i%area e o 7nt8mplare" do$tore 3e$ter. C Ri da$9 atra$ti0itatea s ar $8%tiga pe merit" tot <rumoas9 ai <i. C &ersi. C (u spune mersi. /u su<i$ient s9 7ntoar$9 <oarte pu;in $apul pentru $a iritarea lui s9 se s<9r8me $a un pahar i.bit de %emineu. C Spun $eea $e 0reau s9 spun" repli$9 Starling. Ji ar pl9$ea mai mult da$9 a% spune >7mi pare bine $9 m9 0e.i ast<el?H Ar <i $e0a mai preten;ios %i la <el de ade09rat. Ea ridi$9 paharul %i l pri0i drept" <9r9 s9 retra$te.e nimi$. 1n a$ea $lip9" do$torului 3e$ter 7i tre$u prin minte $9" 7n $iuda tuturor $uno%tin;elor sale %i a intru.iunii 7n pro<un.imea <iin;ei ei" nu 0a putea ni$iodat9 s9 i anti$ipe.e toate rea$;iile sau s o posede pe de a ntregul. Putea s9 hr9neas$9 omida" s9 i %opteas$9 prin $risalid9G $eea $e ie%ea 7ns9 din $o$on 7%i urma propria natur9 %i 7l dep9%ea. Se 7ntreb9 da$9" dedesubtul ro$hiei lungi" %i a pus la gle.n9 pistolul. Atun$i Clari$e Starling 7i .8mbi" smaraldele re<le$tar9 lumina <o$ului %i monstrul se pierdu 7n <eli$it9ri aduse propriului gust des908r%it %i propriei subtilit9;i. C Clari$e" o $in9 <a$e apel la gust %i la miros" sim;urile $ele mai 0e$hi %i $ele mai apropiate de $entrul min;ii. Gustul %i mirosul sunt g9.duite de o parte a min;ii $are pre$ede mila" iar mila nu are lo$ la masa mea. 1n a$ela%i timp" proie$tate pe $upola s$oar;ei $erebrale $a mira$olele iluminate de pe pla<onul unei biseri$i sunt $eremoniile" imaginile %i $on0ersa;iile de la $in9. Ele pot <i mult mai $apti0ante de$8t o pies9 de teatru" 7%i apropie <a;a de a ei" 7i $iti 7n o$hi. C Sreau s9 7n;elegi" Clari$e" $e bog9;ie adu$i $u tine la mas9 %i la $e e%ti 7ndrept9;it9. Clari$e" ;i ai studiat imaginea 7n oglind9 7n ultimul timpH Cred $9 nu. &9 7ndoies$ $9 o <a$i 0reodat9. Sino 7n hol" a%a.9 te 7n <a;a oglin.ii $elei mariD 2o$torul 3e$ter aduse $u el un $andelabru de pe poli;a $9minului. Oglinda era o pies9 de bun9 $alitate din se$olul al ZSIII lea" dar u%or a<umat9 %i str8mb9. Pro0enea din Ch8teau SauQ le Si$omte %i numai 2umne.eu %tia la $e <usese martor9.

C Pri0e%te" Clari$eD A$east9 imagine 7n$8nt9toare e%ti tu. 1n seara asta te 0ei 0edea o 0reme de la distan;9. Sei 0edea $e e Aust" 0ei spune $e e ade09rat. (u ;i a lipsit ni$iodat9 $uraAul s9 spui $e g8nde%ti" dar ai <ost limitat9 de $onstr8ngeri. 1;i spun din nou" mila nu are lo$ la a$east9 mas9. 2a$9 se 0or <a$e remar$i $are pe moment sunt nepl9$ute" 0ei 0edea" $onteQtul le poate trans<orma 7n $e0a $uprins 7ntre nostim %i teribil de amu.ant. 2a$9 se spun lu$ruri dureros de ade09rate" sunt ade09ruri tre$9toare %i se 0or modi<i$a. #9u din pahar. C 2a$9 0ei sim;i durerea 7nmugurind 7n tine" 0ei 0edea $um 7n<lore%te %i se trans<orm9 7n alinare. 7n;elegi $e spunH C (u" do$tore 3e$ter" dar o s9 mi amintes$ $e ai spus. Sreau o $in9 pl9$ut9. C Asta 7;i promit. El .8mbi" o imagine $are i sperie pe unii oameni. (i$i unul" ni$i $el9lalt nu mai pri0ea imaginea ei re<le$tat9 7n oglinda 7n$e;o%at9G se pri0eau unul pe altul printre lum8n9rile $andelabrului" iar oglinda 7i pri0ea pe am8ndoi. C Lit9 te" Clari$eD Ea 09.u s$8nteile ro%ii $a ni%te arti<i$ii din ad8n$ul o$hilor lui %i sim;i emo;ia unui $opil $are se apropie de iarmaro$. 2o$torul 3e$ter s$oase din bu.unarul hainei o sering9 $u a$ul sub;ire $a un <ir de p9r. /9r9 s9 se uite" pip9ind doar" stre$ur9 a$ul 7n bra;ul ei. C8nd 7l s$oase" mi$a ran9 ni$i m9$ar nu s8nger9. C Ce $8ntai $8nd am intratH C I8 Love )oD Rei2ne5. C E <oarte 0e$heH C +enri$ al SIII lea a $ompus o prin 1M16. C Srei s9 $8n;i pentru mineH Srei s9 termini piesa a$umH

CAPITOLUL 1!! Adierea st8rnit9 de intrarea lor 7n su<ragerie <9$u s9 p8lp8ie <l9$9rile lum8n9rilor %i ale spirtierelor. Starling 09.use su<rageria doar 7n trea$9tG trans<orm9rile <9$eau 7n$9perea minunat9. Str9lu$itoare" atr9g9toare. Paharele 7nalte din $ristal re<le$tau <l9$9rile lum8n9rilor deasupra %er0etelor $rem din dreptul lo$urilor lor la mas9" iar spa;iul era redus la dimensiuni intime de un para0an de <lori $are as$undea 0ederii restul mesei. 2o$torul 3e$ter adusese abia 7n ultima $lip9 ta$8murile de argint pe $are le pusese pe spirtier9" iar $8nd Starling eQplora aranAamentul a<lat pe mas9 7n <a;a ei" sim;i 7n m8nerul $u;itului o $9ldur9 $a de <ebr9. 2o$torul 3e$ter turn9 0in 7n pahare %i i d9du numai un u%or amu&e$2ueule drept aperiti0 B o singur9 stridie de #elon %i o bu$9;i$9 de $8rnatG apoi" $u paharul de 0in 7n <a;9" st9tu %i o admir9 7n $onteQtul mesei lui. 1n9l;imea lum8n9rilor era eQa$t $ea potri0it9. /l9$9rile luminau de$olteul ad8n$ al ro$hiei %i nu trebuia s9 <ie atent la m8ne$ile ei. C Care e meniulH El duse un deget la bu.e. C (u 7ntreba ni$iodat9" stri$9 surpri.a. Sorbir9 despre <olosirea penelor de $ioar9 pentru $or.ile $la0irului %i despre e<e$tul lor asupra sonorit9;ii instrumentului" iar ea 7%i aminti numai pentru o $lip9 $ioara $are <urase de pe $9ru$iorul de

ser0i$iu al mamei ei" 7ntr un bal$on de motel" $u mult timp 7n urm9. 2e la o oare$are distan;9" hot9r7 $9 amintirea a$eea este irele0ant9 pentru momentul pre.ent" pl9$ut" %i o 7ndep9rt9 deliberat. C Ji e <oameH C 2aD C Atun$i 0om ser0i primul <el. 2o$torul 3e$ter lu9 o ta09 de pe bu<et %i o puse pe mas9 l8ng9 lo$ul lui" apoi 7mpinse un $9ru$ior l8ng9 mas9. Pe el erau 0asele de g9tit" spirtierele %i $ondimentele 7n boluri mi$i de $ristal. Aprinse spirtierele %i puse o bu$at9 .dra09n9 de unt C;arante 7n tigaia sa 8ait$tout de aram9" mi%$8nd untul $a s9 se topeas$9 %i s9 se rumeneas$9" re.ult8nd beurre noi&ette. C8nd untul $9p9t9 $uloarea alunei" d9du tigaia la o parte pe o pla$9 de $erami$9. 1i .8mbi lui StarlingG din;ii lui erau <oarte albi. C Clari$e" 7;i aminte%ti $e spuneam despre remar$i pl9$ute %i nepl9$ute %i despre lu$rurile pe $are $onteQtul le <a$e <oarte amu.anteH C Lntul a$ela miroase gro.a0D 2a" 7mi amintes$. C Ri 7;i aminte%ti pe $ine ai 09.ut 7n oglind9" 7;i aminte%ti $8t de splendid9 era eaH C 2o$tore 3e$ter" nu te sup9ra" dar dialogul nostru 7n$epe s9 semene a tal*sho). 1mi amintes$ per<e$t. C #un. 2omnul Wrendler se 0a a<la al9turi de noi pentru primul <el. 2o$torul 3e$ter d9du la o parte aranAamentul <loral mare de pe mas9 %i l mut9 pe bu<et. Paul Wrendler" asistent adAun$t al Inspe$torului General" 7n $arne %i oase" %edea la mas9 7ntr un <otoliu solid din steAar. 2es$hise o$hii mari %i se uit9 7n Aur. Purta pe $ap banderola lui de sport %i era 7mbr9$at $u un <ra$ de 7nmorm8ntare <oarte <rumos" $u $9ma%9 %i $ra0at9. Cum 7ntregul ansamblu era spinte$at la spate" do$torul 3e$ter reu%ise s9 l 7n<9%oare pe l8ng9 el" a$operind metrii de band9 i.olatoare $are l ;intuiau pe s$aun. E posibil $a Starling s9 <i $obor8t pu;in pleoapele %i s9 <i str8ns u%or bu.ele" $um <9$ea uneori la poligonul de tragere. 2o$torul 3e$ter lu9 o penset9 de pe bu<et %i desprinse banda ade.i09 $are i a$operea lui Wrendler gura. C #un9 seara din nou" domnule Wrendler. C #un9 seara. Wrendler nu p9rea s9 <ie $hiar 7n apele lui. 1n dreptul lui" pe mas9" se a<la o mi$9 supier9. C Srei s9 o salu;i pe domni%oara StarlingH C Salut" Starling. P9ru s9 se 7n0iore.e. C 1ntotdeauna mi am dorit s9 te 09d m8n$8nd. Starling 7l studie de la oare$are distan;9" $a %i $um 7n lo$ul ei ar <i <ost b9tr8na oglind9 7n;eleapt9. C Salut" domnule Wrendler. Ridi$9 <a;a spre do$torul 3e$ter" $are treb9luia $u tig9ile lui. C Cum l ai prinsH C 2omnul Wrendler e 7n drum spre o $on<erin;9 important9 pri0ind 0iitorul lui 7n politi$9. &argot Serger l a in0itat" $a s9 mi <a$9 o <a0oare. Ln <el de Rui5 ro Ruo. 2omnul Wrendler a alergat p8n9 la terenul de ateri.are din Ro$* Cree* Par* $a s9 <ie luat de eli$opterul <amiliei Serger. 2ar" 7n lo$ de asta" s a ales $u o plimbare $u mine. Srei s9 spui rug9$iunea 7nainte de mas9" domnule WrendlerH 2omnule WrendlerHD C Rug9$iuneaH 2a. Wrendler 7n$hise o$hii. C Tat9l nostru" mul;umim Jie pentru lu$rurile bine$u08ntate pe $are le 0om primi %i le 7n$hin9m 7n sluAba Ta. Starling e prea mare $a s9 $ontinue s9 %i o pun9 $u t9ti$ul ei" $hiar da$9 e din sud. Rogu te" 2oamne" iart o pentru asta %i adu o 7n sluAba mea. 1n numele lui Isus" amin. Starling obser09 $9 do$torul 3e$ter r9mase $u o$hii 7n$hi%i $u pio%enie pe toat9 durata rug9$iunii. Se sim;ea agil9 %i $alm9. C Paul" trebuie s9 ;i spun $9 ni$i Apostolul Pa0el nu s ar <i des$ur$at mai bine. Ri el ura <emeile. C 2e data asta $hiar ai dat o n bar9" StarlingD ( ai s9 <ii repus9 7n drepturi ni$iodat9. C Era o o<ert9 de sluAb9 $eea $e ai stre$urat 7n rug9$iuneH ( am 09.ut ni$iodat9 un asemenea ta$t. C Am s9 intru 7n Congres. Wrendler .8mbi nepl9$ut. Sino pe la sediu" poate g9ses$ s9 ;i dau $e0a de lu$ru. Ai putea s9 <ii <un$;ionar9. Rtii s9 ba;i la ma%in9H C 2esigur.

C Rtii s9 s$rii dup9 di$tareH C /oloses$ un program de re$unoa%tere a 0o$ii" spuse Starling. Continu9 apoi pe un ton e$hilibrat= 7mi $er s$u.e $9 dis$ut probleme de ser0i$iu la mas9" dar nu e%ti destul de rapid $a s9 <uri 7n Congres. (u po;i $ompensa un intele$t de m8na a doua doar Au$8nd murdar. Ai re.ista mai mult timp $a b9iat de ser0i$iu al unui mare in<ra$tor. C (u ne a%tepta" domnule Wrendler" 7i 7ndemn9 do$torul 3e$ter. Ser0e%te te din <iertura dumitale $8t e $ald9. Ridi$9 0asul a$operit %i paiul din el p8n9 la bu.ele lui Wrendler. A$esta se str8mb9. C Supa asta nu i prea bun9D C 2e <apt" e mai mult o in<u.ie de plante aromati$e" 7ntre $are %i $imbru" spuse do$torul. Ri e mai mult pentru deli$iul nostru de$8t pentru al dumitale. &ai ia $8te0a 7nghi;ituri %i las o s9 $ir$ule. Starling p9rea s9 $8nt9reas$9 o problem9" <olosindu %i palmele $a pe $8ntarul 2rept9;ii. C Rtii" domnule Wrendler" de <ie$are dat9 $8nd mi ai <9$ut a0ansuri" am a0ut sentimentul sup9r9tor $9 am <9$ut $e0a $a s o merit. 1%i mi%$9 palmele Audi$ios 7n sus %i n Aos. C Ei bine" nu am meritat o. 2e <ie$are dat9 $8nd ai s$ris $e0a negati0 7n dosarul meu de $adre" m a deranAat" dar" $hiar %i a%a" mi am $er$etat $on%tiin;a. Pentru moment m9 7ndoiam de mine %i 7n$er$am s9 potoles$ a$ea mi$9 idee s8$8itoare $are spunea >Tata %tie $el mai bine?. 2umneata nu %tii $el mai bine" domnule WrendlerD 2e <apt" nu %tii nimi$. Starling lu9 o 7nghi;itur9 din minunatul 0in alb de #urgundia %i i spuse do$torului 3e$ter= C 1mi pla$e <oarte mult. 2ar $red $9 ar trebui s9 l s$oatem de la ghea;9. Se 7ntoarse din nou" $a o ga.d9 atent9" $9tre musa<irul ei. C E%ti %i 0ei r9m8ne un... un nerod" prea ne7nsemnat pentru a <i obser0at" spuse ea pe un ton agreabil. Ri aAunge $u dis$u;ia despre dumneata la a$east9 mas9 pl9$ut9. 2in moment $e e%ti musa<irul do$torului 3e$ter" sper s9 te sim;i bine. C 1n de<initi0" $ine e%tiH7ntreb9 Wrendler. (u e%ti Starling. Ai pata aia pe <a;9" dar nu e%ti Starling. 2o$torul 3e$ter ad9ug9 hasme 7n untul <ierbinte" maroniu" iar 7n $lipa $8nd aroma lor se ridi$9 din tigaie" d9du drumul la $aperele t9iate m9runt. 3u9 tigaia de sosuri de pe <o$ %i o a%e.9 7n lo$ul ei pe $ea pentru &aute. 2e pe bu<et lu9 o ta09 de argint %i un bol mare de $ristal $u ap9 $u ghea;9" pe $are le puse l8ng9 Wrendler. C A0eam ni%te planuri pentru limba aia as$u;it9" spuse Wrendler" dar a$um nu te a% angaAa ni$iodat9D Ri" ori$um" $ine ;i a stabilit 7ntre0edereaH C (u m9 a%tept s9 ;i s$himbi atitudinea $omplet" $um s a 7nt8mplat $u Pa0el" domnule Wrendler" spuse do$torul 3e$ter. (u te a<li pe drumul spre 2amas$" ni$i m9$ar 7n drum spre eli$opterul <amiliei Serger. 2o$torul 3e$ter desprinse banderola de pe $apul lui Wrendler a%a $um ai des<a$e o $utie de $a0iar. C 1;i $erem doar s9 ;i p9stre.i mintea des$his9. /olosindu se de ambele m8ini" do$torul 3e$ter ridi$9 griAuliu $alota $ranian9 a lui Wrendler" o puse pe ta09 %i duse ta0a pe bu<et. 2in in$i.ia 7ngriAit9 nu pi$ur9 ni$i un strop de s8nge" 0asele de s8nge mari <iind ligaturate" iar $ele mi$i" suturate atent sub aneste.i$ lo$alG $raniul <usese de$upat de Aur 7mpreAur 7n bu$9t9rie" $u Aum9tate de or9 7nainte de mas9. &etoda <olosit9 de do$torul 3e$ter pentru a 7ndep9rta partea superioar9 a $raniului lui Wrendler era la <el de 0e$he $a medi$ina egiptean9" $u eQ$ep;ia <aptului $9 el bene<i$iase de a0antaAul unor instrumente $hirurgi$ale pre$ise %i al aneste.i$elor mai bune. Creierul 7n sine nu simte ni$i o durere. Cupola ro. $enu%ie a $reierului lui Wrendler era 0i.ibil9 deasupra $raniului se$;ionat. St8nd deasupra lui Wrendler $u un instrument $hirurgi$al <olosit la eQtragerea amigdalelor" do$torul 3e$ter 7ndep9rt9 o <elie din lobul pre<rontal al lui Wrendler" apoi 7n$9 una" p8n9 $8nd ob;inu patru. O$hii lui Wrendler se uitau 7n sus" de par$9 urm9rea $e se petre$e. 2o$torul 3e$ter a%e.9 <eliile 7n bolul de ap9 $u ghea;9 a$idulat9 $u .eama unei l9m8i" $a s9 le 7nt9reas$9. C Ai 0rea s9 danse.i pe o stea" se porni Wrendler pe nea%teptate s9 $8nte. S9 du$i ra.e de lun9 a$as9 7n bor$an... 1n gastronomia $lasi$9" $reierul se las9 7n ap9 un timp" apoi se presea.9 %i se pune la ghea;9 peste noapte" pentru a se 7nt9ri. C8nd ai de a <a$e $u un $reier absolut proasp9t" marea pro0o$are este s9 l 7mpiedi$i s9 se de.integre.e %i s9 se trans<orme 7ntr un pumn de gelatin9. Cu o deQteritate minunat9" do$torul puse <eliile 7nt9rite pe o <ar<urie" le tre$u u%or prin <9in9 $ondimentat9 %i pe urm9 prin <irimituri de brio%9 proasp9t9.

R9.ui o tru<9 neagr9 7n sos %i l termin9 ad9ug8nd su$ de l9m8ie. Pr9Ai repede <eliile p8n9 $8nd se rumenir9 pe ambele p9r;i. C &iroase gro.a0D spuse Wrendler. 2o$torul 3e$ter a%e.9 <eliile rumenite de $reier pe $rutoane mari a<late pe <ar<uriile 7n$9l.ite" le ad9ug9 sos %i <elii de tra<e. Ca element de$orati0 $are s9 i 7ntregeas$9 pre.entarea" ad9ug9 p9trunAel %i $apere 7ntregi $u $o.i $u tot" %i o singur9 <loare de $ondurul doamnei pentru a ob;ine pu;in9 7n9l;ime. C Cum eH 7ntreb9 Wrendler" a<lat din nou 7nd9r9tul <lorilor %i 0orbind prea tare" a%a $um se 7nt8mpl9 persoanelor $u lobotomie. C EQ$elentD spuse Starling. ( am mai m8n$at $apere p8n9 a$um. 2o$torul 3e$ter 7%i spuse $9 lu$irea sosului de unt pe bu.a ei e eQtrem de impresionant9. Wrendler $8nta dup9 plante" 7n $ea mai mare parte $8nte$e de gr9dini;9" %i anun;9 $9 a%teapt9 sugestii. Ignor8ndu l $u totul" do$torul 3e$ter %i Starling dis$utar9 despre &is$ha. Starling $uno%tea soarta surorii do$torului din dis$u;iile lor despre pierdere" dar a$um do$torul 0orbea 7ntr o manier9 plin9 de speran;9 despre posibila ei re7ntoar$ere. 1n a$ea sear9" ideea re7ntoar$erii lui &is$ha nu i se p9rea ira;ional9 lui Starling. 1%i eQprim9 speran;a $9 o 0a $unoa%te pe &is$ha. ( ai s9 r9spun.i ni$iodat9 la tele<on 7n biroul meuD So$ea ta seam9n9 $u a unei t8r<uli;e de la ;ar9 umplut9 $u m9m9lig9D r9$ni Wrendler printre <lori. C Se.i da$9 o s9 semene $u a lui Oli0er T)ist $8nd am s9 $er por;ia a 2OLA" repli$9 Starling" produ$8ndu i do$torului 3e$ter o 7n$8ntare pe $are abia %i o putea st9p8ni. Por;ia a doua $onsum9 7n mare parte lobul <rontal" p8n9 aproape de $orteQul premotor. Wrendler <u redus la obser0a;ii irele0ante despre obie$tele din imediata sa 0e$in9tate %i la re$itarea monoton9" din spatele <lorilor" a unei poe.ii obs$ene lungi" intitulat9 >Shine? OStr9lu$ireP. Pe Starling %i 3e$ter" absorbi;i de dis$u;ie" nu i distr9gea mai tare de$8t da$9" 7ntr un restaurant" la masa 0e$in9 s ar <i $8ntat &ul;i Ani Tr9ias$9" dar $8nd 0olumul 0o$ii lui Wrendler de0eni sup9r9tor" do$torul 3e$ter 7%i lu9 dintr un $ol; arbaleta. C Sreau s9 as$ul;i sunetul a$estui instrument $u $oard9" Clari$e. A%tept9 o $lip9 de t9$ere din partea lui Wrendler %i trase o s9geat9 peste mas9" prin <lorile 7nalte. C /re$0en;a a$easta a $or.ii de arbalet9" da$9 ai au.i o din nou 7n alt $onteQt" n ar 7nsemna de$8t libertatea $omplet9" pa$ea interioar9 %i 7n$rederea 7n sine" spuse do$torul 3e$ter. Penele de la $ap9tul s9ge;ii %i o parte din tiA9 r9maser9 de partea 0i.ibil9 a aranAamentului <loral %i se mi%$au 7n aproQimati0 a$ela%i ritm $u al unei inimi. So$ea lui Wrendler se opri pe dat9" iar dup9 $8te0a $lipe se opri %i s9geata. C E un re mai sus de do minorH 7ntreb9 Starling. C EQa$t. O $lip9 mai t8r.iu" Wrendler s$oase un sunet g8lg8it 7n spatele <lorilor. Era doar un spasm al $or.ilor 0o$ale" pro0o$at de a$iditatea $res$ut9 a s8ngeluiG alt<el" el era proasp9t mort. C S9 ser0im a$um <elul al doilea" spuse do$torul" pu;in %erbet $a s9 ne 7mprosp9t9m $erul gurii" 7nainte de prepeli;e. (u" nu te ridi$aD 2omnul Wrendler m9 0a aAuta s9 str8ng" da$9 l s$u.i. Asta se petre$u <oarte repede. 1n spatele para0anului de <lori" do$torul 3e$ter goli pur %i simplu <ar<uriile 7n ;easta lui Wrendler %i i puse <ar<uriile 7n bra;e. Puse la lo$ partea de sus a $apului lui Wrendler %i" ridi$8nd <r8nghia legat9 de $9ru$iorul de sub s$aunul lui" 7i <9$u 08nt spre bu$9t9rie. Apoi do$torul 3e$ter 7n$orda din nou arbaleta. Arma <olosea" 7n mod $on0enabil" a$ela%i set de baterii $u <ier9str9ul de autopsie. Prepeli;ele a0eau pieli;a $ro$ant9 %i erau umplute $u pate de <ois gras. 2o$torul 3e$ter 0orbi despre a$ti0itatea de $ompo.itor a lui +enri$ al SIII lea" iar Starling despre proie$tarea asistat9 de $omputer a sunetelor mu.i$ale arti<i$iale. C 2esertul 0a <i ser0it 7n salon" anun;9 do$torul 3e$ter.

CAPITOLUL 1!1

1n salon 7i a%tepta l8ng9 <o$ un su<leu %i pahare $u Ch8teau dI-KuiemG $a<eaua era preg9tit9 pe o m9su;9" l8ng9 Starling. /l9$9rile dansea.9 7n 0inul auriu" a $9rui arom9 se suprapune peste tonurile pro<unde ale bu%teanului ar.8nd. Sorbir9 despre $e%ti" %i timp" %i despre domina;ia de.ordinii. C Ri ast<el am aAuns s9 $red" spuse do$torul 3e$ter" $9 unde0a" 7n lume" trebuie s9 eQiste un lo$ pentru &is$ha" un lo$ de prim9 m8n9 eliberat pentru ea" %i am aAuns s9 $red" Clari$e" $9 lo$ul $el mai bun din lume e al t9u. 3umina <o$ului nu sonda ad8n$imea $orsaAului ro$hiei la <el de mul;umitor $a %i $ea a lum8n9rilor" dar Au$a minunat pe osatura <e;ei ei. Cump9ni o $lip9. C 29 mi 0oie s9 te 7ntreb" do$tore 3e$ter= da$9 e ne0oie de un lo$ de prim9 m8n9 pentru &is$ha" %i nu spun $9 nu i ne$esar" $e e 7n neregul9 $u lo$ul t9uH E bine o$upat %i %tiu $9 nu i ai re<u.a nimi$" ni$iodat9. Ea %i $u mine am putea s9 <im surori. Ri da$9 a%a $um spui" 7n mine e lo$ pentru tat9l meu" de $e nu e lo$ 7n tine pentru &is$haH 2o$torul 3e$ter p9ru mul;umit B de idee sau de resursele lui Starling" era imposibil de spus. Poate sim;ea o 0ag9 7ngriAorare $9 opera pe $are a $onstruit o i a dep9%it %tiin;a. C8nd ea puse paharul la lo$ pe mas9" 7mpinse $ea%$a de $a<ea" $are $9.u %i se <9$u ;9nd9ri 7n <a;a $9minului. (u se uit9 7n Aos la $ioburi. 2o$torul 3e$ter pri0i $ioburile= erau absolut nemi%$ate. C Cred $9 trebuie s9 te hot9r9%ti $hiar a$um" spuse Starling. O$hii ei %i smaraldele str9lu$eau 7n lumina <o$ului. Ln o<tat al <o$ului" $9ldura <l9$9rilor p9trun.8nd prin ro$hia ei" %i Starling 7%i aduse aminte= Cu mult tim 4n urm#. 5o!torul Le!ter a 4ntrebat$o e &enatoarea Martin 5a!# %i$a al# tat 8ii!a. 1n $almul ne<ires$ pe $are l sim;ea se petre$u o trans<ormare stranie %i" pentru o $lip9" <erestrele min;ii ei se aliniar9 %i ast<el putu s9 0ad9 mult din$olo de eQperien;a proprie. C +annibal 3e$ter" mama ta te a hr9nit la s8nH C 2a. C Ai sim;it 0reodat9 $9 trebuie s9 i la%i a$el s8n lui &is$haH Ai sim;it 0reodat9 $9 trebuie s9 renun;i 7n <a0oarea eiH O $lip9" $8t o b9taie de inim9. C (u mi amintes$" Clari$e. 2a$9 am renun;at" am <9$ut o bu$uros. Clari$e Starling 7%i stre$ur9 palma <9$ut9 $9u% 7n de$olteul ad8n$ al ro$hiei %i %i de.0eli s8nulG s<8r$ul i se 7nt9ri imediat. C 3a el nu trebuie s9 renun;i. /9r9 s9 %i desprind9 o$hii de ai lui" 7%i muie degetul $u $are" $8nd0a" ap9sa pe tr9ga$i" 7n 0inul $ald din gur9G o pi$9tur9 groas9" dul$e r9mase ag9;at9 de s<8r$ul ei" $a o piatr9 pre;ioas9" tremur8nd 7n ritmul respira;iei. El se ridi$9 repede" 0eni l8ng9 ea" 7ngenun$he l8ng9 <otoliu %i aple$9 spre trupul ei de <ri%$a %i $oral" luminat de <l9$9ri" $apul s9u 7ntune$at" neted.

CAPITOLUL 1!2 Bueno& Aire&. Ar2entina. trei ani mai t3r9iu. #arney %i 3illian +ersh se plimb9 prin apropierea Obelis$ului" pe A0enida ! de &io" la 7n$eputul serii. 2omni%oara +ersh este le$tor la Lni0ersitatea 3ondra" a<lat9 7n $on$ediu de un an. Ea %i #arney se $unos$user9 la mu.eul de antropologie din &eQi$o City. Se pl9$user9 re$ipro$G $9l9toreau 7mpreun9 de dou9

s9pt9m8ni" 7n$er$8nd s9 se $unoas$9 treptat" %i se distrau din $e 7n $e mai bine. (u d9deau semne s9 se pli$tiseas$9 unul de altul. Sosiser9 7n #uenos Aires prea t8r.iu $a s9 mearg9 la &useo (a$ional" unde se a<la eQpus un Sermeer. &isiunea lui #arney de a 0edea <ie$are Sermeer din lume o amu.a pe 3illian +ersh %i nu st9tea 7n $alea distra$;iei. S9.use deAa un s<ert din tablouri" dar mai r9m9seser9 7n$9 multe. C9utau o $a<enea pl9$ut9 unde s9 poat9 m8n$a 7n aer liber. O mare de limu.ine se adunase la -eatro Colon" spe$ta$uloasa $l9dire a operei din #uenos Aires. Se oprir9 s9 i pri0eas$9 pe iubitorii de oper9. Se Au$a Tamerlan $u o distribu;ie eQ$elent9G 7n plus" mul;imea din seara unei premiere la #uenos Aires e $e0a $e merit9 09.ut. C #arney" ai $he< de oper9H Cred $9 ;i ar pl9$ea. Pl9tes$ eu. C 2a$9 m9 introdu$i 7n teatru" pl9tes$ euD Cre.i $9 ne 0or l9sa s9 intr9mH 1n $lipa a$eea" un &er$edes &ayba$h bleumarin $u argintiu 0ir9 <9r9 .gomot pe l8ng9 ei. Ln portar se repe.i s9 des$hid9 portiera. Ln b9rbat" suplu %i elegant 7n ;inut9 de sear9" $obor7 din ma%in9 %i 7ntinse m8na unei <emei. Apari;ia ei st8rni un murmur de admira;ie 7n mul;imea de la intrare. P9rul ei a0ea <orma elegant9 a unui $oi< de platin9G purta o ro$hie $orai 7n$re;it9 pe trup" $u un strat de tul pe deasupra. 3a g8t s$lipeau smaralde. #arney o 09.u doar 7n tre$ere" printre $apetele din mul;ime" dup9 $are $ei doi <ur9 absorbi;i 7n interiorul $l9dirii. #arney 7l 09.u mai bine pe b9rbat. A0ea p9rul lu$ios $a blana de lutru" iar ar$ul nasului era imperios" $a al lui Peron. Jinuta $orpului 7l <9$ea s9 par9 mai 7nalt de$8t era. C #arneyH #arney" spunea 3illian l8ng9 el" $8nd 7;i re0ii 7n sim;iri" da$9 ai s9 ;i re0ii" spune mi" ;i ar pl9$ea s9 mergem la oper9H 2a$9 au s9 ne lase s9 intr9m in mu8ti. A%a" am spus o" $hiar da$9 nu se potri0e%te 7ntrutotul B 7ntotdeauna mi am dorit s9 spun $9 sunt in mu8ti. S9.8nd $9 #arney nu o 7ntreab9 $e 7nseamn9 mu8ti" 7l m9sur9 de sus 7n Aos. El punea 7ntotdeauna 7ntreb9ri despre ori$e. C 2a" .ise #arney absent. Pl9tes$ eu. #arney a0ea bani din bel%ug. Era atent $u banii" dar nu .g8r$it. Totu%i" singurele bilete $are se mai g9seau erau la galerie" printre studen;i. Anti$ip8nd 7n9l;imea la $are se a<lau lo$urile lor" 7n$hirie din hol un bino$lu de teren. Cl9direa enorm9 era un ameste$ de stiluri= renas$entist italian" gre$es$ %i <ran$e." bogat ornamentat9 $u bron." aram9 %i plu%. Pietrele s$umpe s$lipeau 7n mul;ime $a bli;urile la un me$i de <otbal. 3illian 7i eQpli$9 intriga 7nainte de 7n$eperea u0erturii" 0orbindu i 7n$et la ure$he. Chiar 7nainte s9 se sting9 luminile din sal9" par$urg8nd $u pri0irea toat9 sala de pe lo$ul lui ie<tin" #arney 7i des$operi B pe doamna platinat9 %i 7nso;itorul ei. To$mai intrau printre draperiile aurii ale loAei lor ornamentate de l8ng9 s$en9. Smaraldele de la g8tul ei str9lu$ir9 7n luminile puterni$e $8nd se a%e.9. #arney 7i .9rise doar pro<ilul $8nd ea intrase 7n $l9direa operei. A$um 7i 0edea tot pro<ilul" din st8nga. Studen;ii din Aurul lui" $u to;ii 0eterani ai lo$urilor de la 7n9l;ime" aduseser9 tot <elul de instrumente $are s9 i aAute s9 0ad9 mai bine. Lnul a0ea un teles$op puterni$" at8t de lung" 7n$8t deranAa $oa<ura persoanei din <a;a lui. #arney <9$u s$himb $u el" bino$lu $ontra teles$op" $a s9 se uite la loAa 7ndep9rtat9. 1i 0eni <oarte greu s9 g9seas$9 din nou loAa 7n $8mpul str8mt al teles$opului" dar $8nd reu%i" $ei doi p9reau uimitor de aproape. Pe obra.ul <emeii se 0edea o aluni;9" 7n po.i;ia pe $are <ran$e.ii o numes$ >Courage?. O$hii ei se plimbar9 prin sal9" peste .ona unde se a<la el" tre$ur9 mai departe. P9rea 7nsu<le;it9 %i $u un $ontrol eQpert asupra bu.elor de $oral. Se 7n$lin9 spre 7nso;itorul ei %i i spuse $e0aG r8ser9 7mpreun9. 1i a$operi m8na $u m8na ei" $uprin.8ndu i degetul mare. C Starling" spuse #arney printre din;i. C Po<timH %opti 3illian. 3ui #arney 7i 0eni <oarte greu s9 urm9reas$9 primul a$t. Imediat $e luminile se aprinser9 7n pau.9" ridi$9 din nou bino$lul spre loA9. Gentilomul lu9 o $up9 $u %ampanie de pe ta0a $helnerului %i l o<eri doamnei" apoi mai lu9 unul pentru sine. #arney <o$ali.9 imaginea pe pro<ilul lui" pe <orma ure$hilor. Par$urse bra;ele <emeii pe toat9 lungimea lor. Erau de.golite" <9r9 semne %i $u mus$ulatura toni$9 dup9 $um 7i spunea pri0irea lui eQperimentat9.

1n timp $e #arney pri0ea" $apul gentilomului se 7ntoarse $a pentru a surprinde un sunet dep9rtatG se r9su$i 7n dire$;ia lui #arney %i duse la o$hi bino$lul de oper9. #arney ar <i putut s9 Aure $9 l a 7ndreptat spre el. Ridi$9 programul 7n dreptul <e;ei %i se ghemui pe s$aun" 7n$er$8nd s9 par9 de statur9 medie. C 3illian" te rog s9 mi <a$i un mare ser0i$iuD C +m" <9$u ea. 2a$9 seam9n9 $u altele $8te0a de p8n9 a$um" mai bine aud 7nainte s9 promit. C Ple$9m $8nd se sting luminile. Sino $u mine la Rio 7n seara asta. /9r9 s9 pui 7ntreb9ri. Tabloul de Sermeer din #uenos Aires r9mase singurul pe $are #arney nu l a 09.ut ni$iodat9.

CAPITOLUL 1!3 Srei s9 urm9rim <rumoasa pere$he de la oper9H 2e a$ord" dar ai griA9... #uenos Aires e un ora% posedat de tango" iar noaptea ai$i are un puls al ei. &er$edesul" $u geamurile $obor8te $a s9 se aud9 7n9untru mu.i$a de la $luburile unde se dansea.9" tre$e aproape <9r9 .gomot prin $artierul Re$oleta" spre A0enida Al0ear %i dispare 7n $urtea unei $l9diri des908r%ite din apropierea Ambasadei /ran$e.e. Aerul e bl8ndG pe terasa de la ultimul etaA e preg9tit9 o $in9 t8r.ie" dar ser0itorii nu se 09d. Ser0itorii din a$east9 $as9 au moralul ridi$at" dar %i o dis$iplin9 de <ier. 3e este inter.is s9 intre la ultimul etaA al $ona$ului 7nainte de amia.9. Sau dup9 ser0irea primului <el la $in9. 2o$torul 3e$ter %i Clari$e Starling 0orbes$ deseori la $in9 7n alte limbi de$8t engle.a matern9 a lui Starling. Ea dispunea de $uno%tin;ele de <ran$e.9 %i spaniol9 dob8ndite 7n li$eu pe $are s9 le 7mbog9;eas$9" %i a des$operit $9 are ure$he bun9. Sorbes$ 7n italian9 de <oarte multe ori la mas9G nuan;ele 0i.uale ale limbii a$esteia 7i o<er9 lui Starling o libertate $iudat9. Lneori" pere$hea noastr9 dansea.9 la $in9. Lneori nu %i termin9 masa. Rela;ia lor are mult de a <a$e $u penetrarea lui Clari$e Starling" pe $are ea o prime%te $u bu$urie" o 7n$uraAea.9 $u a0iditate. Are mult de a <a$e $u 7n09luirea lui +annibal 3e$ter" $u mult din$olo de hotarele eQperien;ei lui. E $u putin;9 $a Clari$e Starling s9 l sperie. SeQualitatea e o stru$tur9 splendid9 pe $are ei o 7mbog9;es$ .i de .i.

Palatul memoriei lui Clari$e Starling e 7n plin9 $onstru$;ie. A preluat $8te0a $amere din palatul memoriei do$torului 3e$ter B a g9sit o a$olo de mai multe oriG dar palatul ei $re%te independent. E plin de lu$ruri noi. A$olo 7l poate 0i.ita pe tat9l ei. +annah pa%te %i ea a$olo. Ri Ea$* Cra)<ord e a$olo" $8nd 0rea s9 l 0ad9 aple$at peste masa lui de lu$ru. O3a o lun9 dup9 $e Cra)<ord s a 7ntors a$as9 din spital" durerile de piept s au 7ntors 7ntr o noapte. 1n lo$ s9 $heme ambulan;a %i s9 trea$9 din nou prin tot $al0arul" a pre<erat s9 se rostogoleas$9 pe partea de pat a <ostei lui so;ii" s9 %i g9seas$9 a$olo alinarea.P Starling a a<lat despre moartea lui Cra)<ord 7n timpul uneia dintre in$ursiunile regulate ale do$torului 3e$ter pe site ul publi$ al /#I" $u s$opul de a %i admira imaginea printre $ei mai $9uta;i .e$e in<ra$tori. /otogra<ia <olosit9 de /#I r9m8ne $on<ortabil $u dou9 $hipuri 7n urm9. 2up9 $e Starling a $itit ne$rologul lui Cra)<ord" s a plimbat singur9 aproape toat9 .iua" iar seara s a bu$urat s9 se 7ntoar$9 a$as9. Cu un an 7n urm9 a dat unul din smaraldele ei la un biAutier pentru a <i montat 7ntr un inel. Pe interior e gra0at A& CS. Ardelia &app l a primit 7ntr un ambalaA imposibil de urm9rit" 7mpreun9 $u un bilet. >Dra2# Ar5elia. &unt tea8#r# %i mai mult 5e!3t at3t. )u m# !#uta. -e iube&!. (mi are r#u !# te$am & eriat. Ar5e biletul. Starlin2. &app a luat inelul %i s a dus pe malul r8ului Shenandoah" unde 7i pl9$ea lui Starling s9 alerge. A mers mult timp $u el 7n m8n9" <urioas9" $u o$hii ro%ii" gata s9 arun$e inelul 7n ap9" 7n$hipuindu %i $um 0a str9lu$i 7n aer %i apoi 0a $9dea 7n ap9 $u un pli$i. 1n $ele din urm9 l a pus pe deget %i a b9gat m8na <9$ut9 pumn 7n bu.unar. &app nu prea are obi$eiul s9 pl8ng9. A%a $9 s a plimbat 7ndelung" p8n9 s a lini%tit. Era 7ntuneri$ $8nd s a 7ntors la ma%in9. E greu de %tiut $e %i aminte%te Starling din 0e$hea ei 0ia;9" $e a ales s9 p9stre.e. 2rogurile $are au sus;inut o 7n primele .ile nu mai au ni$i un rol 7n 0ia;a lor de a$um. (i$i $on0ersa;iile $u o singur9 surs9 de lumin9 7n $amer9. 2in $8nd 7n $8nd" do$torul 3e$ter s$ap9 inten;ionat o $ea%$9 pe Aos" $a s9 se <a$9 ;9nd9ri. E mul;umit $8nd 0ede $9 $ioburile nu se adun9 singure" s9 <a$9 iar o $ea%$9 7ntreag9. 2e multe luni" &is$ha nu i a mai ap9rut 7n 0is. Poate $9 7ntr o .i $ea%$a se 0a re7ntregi din $ioburi. Sau poate $9" 7ntr o .i" Starling 0a au.i $oarda unei arbalete %i se 0a de%tepta" o de%teptare nedorit9" da$9 7ntr ade09r doarme. A$um ne 0om retrage $8t9 0reme ei dansea.9 pe teras9 B #arney 7n;eleptul a ple$at deAa din ora%" iar noi trebuie s9 i urm9m eQemplul. Ori$are din ei ne ar des$operi" ar <i <atal. Putem merge doar p8n9 la un anumit pun$t $u des$operirile %i s9 r9m8nem 7n 0ia;9.

MUL#UMIRI 1n 7n$er$area de a 7n;elege stru$tura palatului memoriei do$torului 3e$ter" m a aAutat $artea remar$abil9 -;e Art o8 Memor> a lui /ran$es A. -ates %i" de asemenea" $artea -;e Memor> Bala!e o8 Matteo Ri!!i s$ris9 de Eonathan 2. Spen$e. Tradu$erea In8ernului lui Dante <9$ut9 de Robert Pins*y a <ost o $omoar9 %i am <olosit o $u mare pl9$ere" la <el %i adnot9rile lui (i$ole Pins*y. Termenul >piele <esti09? este alegerea lui Pins*y pentru eQpresia lui 2ante. >1n gr9dina din inima uraganului? este eQpresia lui Eohn Ciardi %i titlul uneia dintre poe.iile sale. Primele 0ersuri ale poe.iei pe $are %i o aminte%te Clari$e Starling 7n a.il sunt din poe.ia lui T. S. Eliot >#urnt (orton?" din 1our Auartet&. &ul;umirile mele lui Pa$e #arnes pentru 7n$uraAarea" spriAinul %i s<aturile ei 7n;elepte. Carole #aron" editor" reda$tor %i prieten9" m a aAutat s9 7mbun9t9;es$ a$east9 $arte. Athena Sarounis %i #ill Trible" 7n Statele Lnite" %i Ruggero Perugini 7n Italia mi au ar9tat tot $e au mai bun %i mai inteligent <or;ele de ordine. ( am trans<ormat pe ni$i unul dintre ei %i pe ni$i o alt9 persoan9 a<lat9 7n 0ia;9 7n personaA al $9r;ii. Partea de r9utate din $on;inut pro0ine din propria mi imagina;ie. (i$$olo Capponi mi a 7mp9rt9%it $uno%tin;ele sale bogate despre /loren;a %i arta ei %i i a dat 0oie do$torului 3e$ter s9 <oloseas$9 palatul <amiliei sale. 1i mul;umes$" de asemenea" lui Robert +eld pentru erudi;ia sa %i lui Caroline &i$hahelles pentru $uno%tin;ele eQperte despre /loren;a.

AngaAa;ii #ibliote$ii Publi$e Carnegie din distri$tul Coahoma" statul &ississippi" au $9utat materiale ani de .ile. S9 mul;umes$. 1i datore. <oarte mult lui &arguerite S$hmitt= $u o tru<a alb9 %i magia din inima %i m8inile ei" ne a <9$ut $uno%tin;9 $u minunile /loren;ei.