Sunteți pe pagina 1din 202

MINISTERULFONDURILOREUROPENE ACORDDEPARTENERIAT PROPUSDEROMNIA PENTRUPERIOADADEPROGRAMARE 20142020 Aldoileaproiect FEBRUARIE2014

CUPRINS 1.DEMERSURIPENTRUAASIGURACONVERGENACUSTRATEGIAEUROPEANPENTRUOCRETERE INTELIGENT,DURABILIFAVORABILINCLUZIUNII,PRECUMICUSCOPULSPECIFICAlFIECRUI FOND,NCONFORMITATECUOBIECTIVELETRATATULUI,INCLUSIVNCEEACEPRIVETECOEZIUNEA ECONOMIC,SOCIALITERITORIAL(ARTICOLUL15,ALINEATUL(1),LITERA(A)DINREGULAMENTUL PRIVINDDISPOZIIILECOMUNE) ......................................................................................................................6 1.1ANALIZADISPARITILOR,ANEVOILORDEDEZVOLTAREIAPOTENIALULUIDECRETERE.............11 1.1.1ANALIZADISPARITILORIIDENTIFICAREAPRINCIPALELORNEVOIDEDEZVOLTARE .....................11 1.4 REPARTIZAREA ORIENTATIV A CONTRIBUIEI UNIUNII N FUNCIE DE OBIECTIVELE TEMATICE LA NIVEL NAIONAL PENTRU FIECARE DINTRE FONDURILE ISE, PRECUM I PENTRU SUMA TOTAL ORIENTATIV A CONTRIBUIEI PRECONIZATE PENTRU OBIECTIVELE PRIVIND SCHIMBRILE CLIMATICE .........................................................................113 1.5 APLICAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE I A OBIECTIVELOR POLITICE PENTRU IMPLEMENTARE FONDURILOR ISE ......................................................................................................116 1.5.1 MECANISME N VEDEREA NDEPLINIRII PRINCIPIULUI PARTENERIAL ............................116 1.5.2 PROMOVAREA EGALITII DE ANSE NTRE BRBAI I FEMEI, NEDISCRIMINAREA I ACCESIBILITATEA (CU TRIMITERE LA ARTICOLUL 7 DIN RDC)...................................................120 1.5.3 DEZVOLTAREA DURABIL (CU TRIMITERE LA ARTICOLUL 8 DIN RDC) ....................121 1.5.4 OBIECTIVELE DE POLITIC ORIZONTAL ................................................................................123 1.6 LISTA PROGRAMELOR FINANATE DIN FEDR,FSE SI ZEI, FONDUL DE COEZIUNE, CU EXCEPIA CELOR SUB OBIECTIVUL ....................................................................................................124 COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA, SI PROGRAMELE FINANATE DIN FEADR SI FEPAM , SI RESPECTIVA ALOCARE PE FONDURI SI ANI (SPRIJINUL TOTAL UE INCLUSIV REZERVA DE PERFORMANTA)...............................................................................................................124 1.9 Cerere pentru un transfer de asistenta tehnica ctre Comisia Europeana, unde este cazul ......126 2. DEMERSURI PENTRU A ASIGURA APLICAREA EFICIENT A ARTICOLULUI 14 ALINEATUL (1) LITERA (B) DIN REGULAMENTUL PRIVIND DISPOZIIILE COMUNE .....................................128 2.1 DEMERSURI PENTRU COORDONAREA INSTRUMENTELOR DE FINANARE UE I NAIONALE ................................................................................................................................................128 VERIFICARE EX ANTE A CONFORMITII CU REGULILE PRIVIND ADIIONALITATEA........137 2.3 REZUMATUL EVALURII NDEPLINIRII CONDIIONALITILOR EX ANTE APLICABILE 137

2.4 METODOLOGIA I MECANISMELE DE ASIGURARE A CONSECVENEI N FUNCIONAREA CADRULUI DE PERFORMAN, N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 19 DIN RDC 138 2.5 MSURI DE CONSOLIDARE A CAPACITII ADMINISTRATIVE .............................................139 2.6 ACIUNI PLANIFICATE DE REDUCERE A SARCINII ADMINISTRATIVE PENTRU BENEFICIARI N CADRUL PROGRAMELOR OPERAIONALE .........................................................145 Sarciniadministrative ................................................................................................................................145 3. ABORDARE INTEGRAT A DEZVOLTRII TERITORIALE SUSINUT DE FESI SAU UN REZUMAT AL ABORDRILOR INTEGRATE PRIVIND DEZVOLTAREA TERITORIAL, BAZAT PE CONINUTUL PROGRAMELOR [ARTICOLUL 14 ALINEATUL (2) LITERA (A) RDC] .............147 2

3.1SISTEMEDEASIGURAREAUNEIABORDRIINTEGRATEPENTRUDEZVOLTAREATERITORIALA ANUMITORZONESUBREGIONALESPECIFICE ..............................................................................................148 3.1.1 3.1.2 DEZVOLTARELOCALASIGURATDECOMUNITATE/DEZVOLTAREALOCALDETIPLEADER.148 INVESTIIITERITORIALEINTEGRATE ..............................................................................................150

3.1.3DEZVOLTAREAURBANDURABIL.....................................................................................................150 3.1.4COOPERARETERITORIAL ...................................................................................................................152 3.1.5ABORDAREAINTEGRATNSOLUIONAREANEVOILORSPECIFICEZONELORGEOGRAFICECELEMAI AFECTATEDESRCIESAUALEGRUPURILORINTCUCELMAINALTRISCDEDISCRIMINARESAUDE EXCLUZIUNESOCIAL,NSPECIALCUPRIVIRELACOMUNITILEMARGINALIZATE,PERSOANELECU HANDICAP,OMERIICUOPERIOADAMAREDEINACTIVITATEITINERIICARENUSUNTNCADRAIN MUNCSAUNVREOFORMDEINSTRUIRE. .............................................................................................154 4. 4.PLANURI PENTRU IMPLEMENTAREA EFICIENT A ACORDULUI I A PROGRAMELOR DE PARTENERIAT [ARTICOLUL 14 ALINEATUL (2) LITERA (B) RDC].................................................157 4.1. ANALIZA SISTEMELOR ACTUALE DE SCHIMB DE DATE ELECTRONICE I REZUMATUL ACIUNILOR PLANIFICATE PENTRU A PERMITE N MOD GRADUAL TOATE SCHIMBURILE DE INFORMAII NTRE BENEFICIARI I AUTORITILE RESPONSABILE PENTRU GESTIONAREA I CONTROLUL PROGRAMELOR DESFURATE PRIN SCHIMB DE DATE ELECTRONICE ............................................................................................................................................157 ANEXE ..........................................................................................................................................................163 ANEXA I .......................................................................................................................................................164 ANALIZA SWOT i DEZVOLTAREA INTELIGENT ........................................................................164 ANEXAIV........................................................................................................................................................179

LISTAABREVIERILOR ADR AgeniideDezvoltareRegional AM AutoritateadeManagement ANOFM AgeniaNaionaldeOcupareaForeideMunc ANRMAP Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea AchiziiilorPublice AP AcorddeParteneriat APDRP AgeniadePlipentruDezvoltareRuraliPescuit AgeniadePliiInterveniepentruAgricultur APIA Unitatedemuncanual UMA Balanadepli BO CDI Cercetare,DezvoltareiInovare CE ComisiaEuropean CM ComitetuldeMonitorizare CSC CadrulStrategicComun CTE CooperareTeritorialEuropean DPIIS DepartamentulpentruProiectedeInfrastructuriInvestiiiStrine ESM EvaluareStrategicdeMediu FC FonduldeCoeziune FEADR FondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRegional FEDR FondulEuropeandeDezvoltareRegional FEI FondulEuropeandeInvestiii FESI FonduriEuropeneStructuraleideInvestiii FMI FondulMonetarInternaional FSC FonduriStructuraleideCoeziune FSE FondulSocialEuropean IMM ntreprinderiMiciiMijlocii INS InstitutulNaionaldeStatistic ISD InvestiiiStrineDirecte ITI InterveniiTeritorialeIntegrate LAN Reealocal APL Administraiepubliclocal MADR MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale MDRAP MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice ME MinisterulEconomiei MEN MinisterulEducaieiNaionale MFE MinisterulFondurilorEuropene MMFPSPV MinisterulMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelorVrstnice MMSC MinisterulMediuluiiSchimbrilorClimatice MS MinisterulSntii MSI MinisterulpentruSocietateaInformaional MT MinisterulTransporturilor OI OrganismIntermediar ONG Organizaieneguvernamental ObiectiveTematice OT SuprafaAgricolUtilizat SAU PFP PregtireiFormareProfesional PAC PoliticaAgricolComun PIB ProdusulInternBrut 4

EES PNDR PNR OCDE PO POAT POCA POCOMP POCU POIM POPAM POR RDC SER SIUM OS SPOFM TENT TIC OIM UE2020 UE27 VAB

Emisiidegazecuefectdeser ProgramulNaionaldeDezvoltareRural ProgramulNaionaldeReform OrganizaiapentruCooperareiDezvoltareEconomic ProgramOperaional ProgramulOperaionalAsistenTehnic ProgramulOperaionalCapacitateAdministrativ ProgramulOperaionalCompetitivitate ProgramulOperaionalCapitalUman ProgramulOperaionalInfrastructurMare ProgramulOperaionalpentruPescuitiAfaceriMaritime ProgramOperaionalRegional RegulamentulprivindDispoziiileComune SursedeEnergieRegenerabile SistemInformaticUnicdeManagement ObiectivStrategic ServiciulPublicdeOcupareaForeideMunc ReeauaTranseuropeandeTransport TehnologiideInformareiComunicare OrganizaiaInternaionalaMuncii StrategiaEuropa2020 Cele27destatemembrealeUE ValoareAdugatBrut

1.DEMERSURIPENTRUAASIGURACONVERGENACUSTRATEGIAEUROPEANPENTRUO CRETERE INTELIGENT, DURABIL I FAVORABIL INCLUZIUNII, PRECUMI CU SCOPUL SPECIFIC Al FIECRUI FOND, N CONFORMITATE CU OBIECTIVELE TRATATULUI, INCLUSIV N CEEA CE PRIVETE COEZIUNEA ECONOMIC, SOCIALI TERITORIAL (ARTICOLUL 15, ALINEATUL(1),LITERA(A)DINREGULAMENTULPRIVINDDISPOZIIILECOMUNE)
PREZENTAREGENERAL Romnia este aapteaar din UE dup populaie (20,12 milioane1)i a douaar din grupul noilor state membre,dupPolonia. n perioada 20012008, economia romneasc a crescut cu 56 % pe an, n medie, aceasta fiind una dintrecelemairapideratedecreteredinUniuneaEuropean. ntre 2009 i 2012, PIBul Romniei a avut o tendin oscilant.Dup ocreteremedie anual de +7,2 % n 20062008, anul 2009 a adus o contracie sever de 6,6 %, din cauza ncetinirii creterii economice. Creterea a revenit n 2011 (+2,5 %), dar a ncetinit n 2012 (+0,7 %), sub impactul unei secete severe care a afectat producia agricol, precum i al crizei din zona euro. Seprevede orevenireeconomic modest, cuocretereaPIBuluide1,6%n2013ide2,2 %n2014.2 Cu toate acestea, Romnia nc se afl cu mult n urma majoritiirilor europene din punct de vedere al dezvoltrii economice. PIBul pe cap de locuitor dup standardul puterii de cumprare (SPC) era aproape jumtate din media UE 27 n 2012i doar aproximativ 70 % din PIBul mediu pe cap de locuitor dinnoilestatemembreUE. Politicamacroeconomic Tratatul privind stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul uniunii economice i monetare a fost ncheiat la 2 martie 2012 de efii de stat sau de guvern din toate statele membre UE, cu excepia Marii BritaniiiRepubliciiCehe.Scopulacestuitratatestedeapstrastabilitateanzonaeuro. n2011,RomniaanegociatcuCEicuFMIunprogrampreventivdeajustareeconomic.Dupfinalizarea cu succes a programului n iunie 2013, Romnia a solicitat n iulie 2013 un nou ajutor financiar preventiv din partea UEi a FMI. Misiunea comun a CE, FMIi Bncii Mondiale din 1731 iulie 2013 a ajuns la un acordlaniveldedocumentdelucrucuprivirelaprogramuleconomiccarearputeafisusinutdeunAcord standby pe 24 de luni cu FMI, pentru suma de 1.751,34 miliarde de DST (aproximativ 2 miliarde EUR)i asisten pentru balana de pli din partea UE, n valoare de 2 miliarde EUR. Principalele obiective ale programului sunt: salvgardarea unor finane publice solide, continuarea politicilor sectoriale monetare i financiare care pstreaz zone tampon i cresc rezistena la ocurile externe, precum i reducerea blocajelor de cretere prin reforme structurale. Programul a foste prezentat Consiliului FMI n septembrie 2013, iar Comitetului Economic i Financiar i Consiliului de Afaceri Economice i Financiare ale UE n octombrie2013.
1 2

Conformrezultatelordefinitivealerecensmntuluipopulaieiiallocuinelor2011,INS ComisiaNaionaldePrognoz,prognozadeprimvar2013http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_teritoriala_primavara_%202013.pdf

ConformStrategieiEuropa2020iAcorduluiPreventivcuUEiFMI,strategiaeconomicpetermenmediu a Guvernului Romniei este orientat spre promovarea creterii economice i a locurilor de munc, spre consolidarea finanelor publicei a stabilitii financiare. n aceast privin, Guvernul Romniei a adoptat Strategia fiscalbugetar 20142016, care vizeaz atingerea a 7 obiective n ceea ce privete dezvoltarea economic, consolidarea fiscal, disciplina bugetar, eficiena alocrilor bugetare, cadrele bugetare naionale,transparenanutilizareafondurilorpubliceigestionareadatorieipublice. Perspectivamacroeconomic n baza Programului de Convergen al Romniei pentru perioada 20132016, se ateapt ca tendina de cretere s se apropie de potenialul su durabil, respectiv o cretere medie a PIB de 2,5 % anual. Acest scenariusebazeazpeoameliorareaperformaneintoatesectoarele,nspecialnsectoareleindustriale cu potenial mare de export i n sectorul de construcii, unde investiiile prevzute n infrastructur reprezint un potenial semnificativ pentru cretere. Motorul performanei va fi cererea intern. Deficitul de cont curentva rmnenintervalul5,4 6,9miliardeEUR, reprezentnd 3,9% din PIB n2013i 4,1 % n 2016, n aceast perioad fiind integral acoperit din surse autonome nepurttoare de dobnd. Inflaia va continua s scad n 20142016, atingnd 2,3 % n 2016, cu o medie anual de 2,5 %. Conform conturilornaionale, ocupareaforei demunc vacreten perioada20142016cu oratmedieanual de 1,2 %, iar numrul de angajai va crete cu 0,9 %. Productivitatea muncii se va ameliora graie unei creteri mai rapide a PIB, datorate creterii ratei de ocupare a forei de munc. Rataomajului la nivelul OIMseva reducela6,6%, n timpcerataocuprii foreide muncnrndulpopulaiei cu vrsta cuprins ntre20i64deanivacretela65%. Tabelulnr.2ProieciimacroeconomicepentruRomnia

PIBreal Cheltuielicuconsumulprivat Cheltuielicuconsumulpublic Formareabrutdecapitalfix Exporturidebunuriiservicii

2012 0.7 1.1 1.7 4.9 3.0

2013 1.6 1.5 1.6 5.0 1.2 3.0

2014 2.2 2.0 1.4 6.0 3.4 5.1

2015 2.4 1.7 1.3 6.7 5.1 5.9

2016 3.0 1.8 1.4 7.3 6.3 6.4

Schimbrinprocente%

Importuridebunuriiservicii 0.9 Sursa:ProgramuldeconvergenalRomniei20132016

Romnia este nzestrat cu o geografie distinctiv i o multitudine de provocri i oportuniti de dezvoltare a rii care au un profund character spatial. Doar una din cele opt regiuni ale Romniei este foarte dezvoltati dinamic. Cu unele variaii, celelalteapte regiuni au un procent crescut al populaiei rurale i o economie rural nregistrnd lipsuri n ceea ce privete piee deplin funcionale i moderne. Incluziunea social i economic variaz de+a lungul teritoriului cu zone rurale dezavantajate n mod semnificativnprivinaaccesuluilaoportunitiiserviciipublice. Poziia i caracteristicile geografice influeneaz modelul de dezvoltare i oportunitile. Dintre regiunile mai puin dezvoltate, Nordul i NordVestul beneficiz de apropierea lor fa de Statele Membre mai dezvoltate, munii i pdurile din Regiunea Central au creat oportuniti de dezvoltare distincte i constrngeri,anumiteregiuni suntrelativmai afectatede izolarefizici marginalizare, RegiuneaNordEst este limitat de Carpai, SudEstul de linia Dunrii, zonele umede ale Deltei Dunarii sprijin doar o economielimitatiopopulaieimprtiat. Rolulzonelorurbanengenerareaisusinereacreteriieconomiceafostrecunoscutn"poluldecretere" al desemnrii oraelorcheie. Dei Programul Operaional Regional 20072013 a prevzut o abordare integratadezvoltriiurbanenacestelocaii,graduldeintegrarenpracticafostlimitat.Maimultdect att, investiiile susinute nu au fost ntotdeauna n concordan cu planurile integrate convenite de dezvoltare. Prinurmare,olectieesenial,estedeacreaunsprijinviitorpentruinvestiii,condiionatdeo 7

abordare integrat i coerenta cu specializare funcional a zonelor urbane. Cooperarea ntre zonele urbane i periurbane a fost limitat parial doar n unele cazuri, din cauza diferenelor politice dintre centrul urbani zonele administrative adiacente. n consecin, sprijinul pentru msurile integrate pentru 20142020 va stimula cooperarea iar modificrile legislaiei vor include obligatoriu zonele periurbane n planurilededezvoltareurbanintegrate. Abordarea dezvoltrii rurale prin intermediul LEADER a fost la nceput mai lent, reflectnd o lips de capacitate la nivel locali motenirea unei culturi care nu a ncurajat iniiativa din partea comunitilori nici parteneriatul publicprivat. Dezvoltarea local a zonelor rurale va exploata capacitatea ctigat de ctre grupurile de aciune local n perioada de programare 2007 2013 i posibilitatea de a aplica o abordaresimilar(CLLD)vafiextinsctrezoneleurbanesecundarevizate. Propunerile de programare de mai jos au fost dezvoltate lund n considerare modelul teritorial distinctiv al nevoilori oportunitilor. Combinarea direciilor strategiilori masterplanurilor naionale, Planurilor de Dezvoltare Regional, criteriilor de seleciei utilizarea instrumentelor de dezvoltare teritorial va asigura cpunereanaplicareafondurilorESIvatinecontdedimensiuneateritorial. Provocripentrucreterealanivelnaional Romnia continu s se confrunte cu provocri enorme n materie de dezvoltare. Au fost identificate urmtoarele provocri care necesit investiii strategice pentru a ndeprta obstacolele din calea dezvoltriiipentruadeblocapotenialuleconomicalrii. Competitivitatea Nivelul general al activitii economice din Romnia se menine foarte sczut. O analiz a nivelului, structurii i performanei sectoriale arat clar faptul c problema competitivitii reprezint o provocare pentruRomnia: dependena actual aocuprii foreidemuncdeo agriculturcuvaloare adugat foarte sczut, n care micile ferme reprezint o cot foarte mare (aproape 93% din numrul total al fermelor), cu orientareredussprepia,nivelsczutdeproductivitateidotaretehnic,suprafeemaridelivezi ndeclin(peste50%); cultura antreprenorial aa cum este reflectat de densitatea relativ sczut a afacerilor n toate regiunile cu excepia regiunii BucuretiIlfov, precum i orientarea ctre activiti cu valoare adugatredus; nivelurideproductivitatenecompetitivelanivelinternaionalnmultedomeniiindustriale; slabareprezentareactualaserviciilorcuvaloareadugatsemnificativncadruleconomiei; fragmentarea, standardizarea excesiv, utilizarea ineficient a resurselor n mediile romneti de cercetare i dezvoltare i academice, precum i absena unei strategii pentru dezvoltarea instituiilorcuactivitiintensedecercetare. Oameniiisocietatea n Romnia sunt mari diferene de avere, oportunitate, educaie, competene, sntatei, n multe zone, acestea sau intensificat n ultimul deceniu. Aceste diferene au un caracter profund teritorial, cu variaii pronunatentreregiuni,precumintrezoneleurbaneicelerurale. Romniaare odensitatefoartesczutaocupriiforei demunc,nspecialnzona rural3(n2012, zona rural a Romniei sa extins la 207.522km2 (87,1% din teritoriul Romniei), fiind locuit de 45,0% din populaia Romniei (sursa: Institutul Naional de Statistic, 2012). Zona rural este definit n Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriuluii urbanismuli n Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajareateritoriului naional. Zonarural estedefinitprin desemnareacomunelor (unitiNUTS5)ca localiti rurale, iar statisticile referitoare la zona rural sunt agregate de la acest nivel. Zone mari dinar
3 Zona rural este definit ca totalitatea comunelor ca uniti administrative teritoriale. O comun este unitatea administrativ teritorial de la nivelul cel mai sczut, din punct de vedere al suprafeei, i este format din sate, care sunt pe nivelul NUTS 5. Din punct de vedere administrativ, zona rural din Romnia cuprinde 2861 de comune. Legislaia naonal pentru definirea zonei rurale este format din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriuluii urbanismuli Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional. Prin urmare, n ceea ce privete PNDR, zona rural este reprezentat de localitilerurale,casatelecomponentealecomunelor,frsatelecomponentealemunicipiilorioraelor.

nu dispun de o pia funcional a forei de munci, prin urmare, numeroi tineri nu sunt nici angajai, nicincursdeeducaresauformare. Mareaprovocareconstnarestabiliperformanasistemuluieducaionali, ncontextuluneicererifoarte sczute de for de munc, n a face educaia atractiv. Pe lng crearea unei infrastructuri educaionale moderne i bine dotate, trebuie rezolvate aspectele legate de extinderea accesului la educaia timpurie, combaterea abandonului colar timpuriu, creterea relevanei educaiei i formrii pentru nevoile pieei foreidemuncideschidereaaccesuluilanvmntulteriarilanvareapetotparcursulvieii. Infrastructura Creterea economic a Romniei este mpiedicat de infrastructura subdezvoltat i depit. Dei Romnia este poziionat pe rute importante care leag Europa Central de Marea Neagr i Caucaz, infrastructura sa de transport este subdezvoltat fa de volumul de bunuri i numrul de pasageri ce tranziteaz teritoriul romnesc, iar accesibilitatea rmne o barier major pentru dezvoltarea economic regional. Conectivitatea prin toate modurile de transport nu este optim din cauza ntrzierii investiiilor, precum i a deficienelor administrative legate de ntreinerea i funcionarea infrastructurii. n ceea ce priveteinfrastructuraTIC,reelelenbandlargdebazartrebuisfiedisponibilelanivelnaionalpn n 2015 ca rezultat al iniiativelor existente, dei numrul de conectri rmne sczut. n plus, Romnia se confrunt cu dificulti deosebite n ceea ce privete extinderea Accesului de Generaie Urmtoare (NGA) nzoneleruraleunde,nabsenauneiinterveniipublice,seestimeazc,pnn2020,maipuinde50% dintregospodriivorfiacoperitecuinfrastructurcuvitezedepeste30Mbps. Resursele Romnia este bine nzestrat din punct de vedere al resurselor disponibile, dintre care o parte semnificativ este reprezentat de resursele regenerabile i are n acelai timp potenial de extindere a acestora. Romania se bazeaz mult mai puin pe energie importat (21,7% n 2010) dect UE 27 (52,7 %). Eficiena sistemelor romneti de producere, transport i distribuie a energiei electrice (fie din surse regenerabile precum energia eolian sau solar, fie, pe de alt parte, a energia nuclearei a celei produse deturbinecugaz)esteaproapedemediaUE.Eficienautilizriienergieiestesczut,nprincipaldincauza cldirilor rezidenialei publice care sunt prost izolatei a ineficienei sistemelor centralizate de transport idistribuieaenergieitermice. Romnia se confrunt cu o serie de riscuri naturale de mediu sau datorate interveniei umane, care reprezint o ameninare pentru cetenii, infrastructura i resursele naturale ale Romniei. Riscurile datorate schimbrilor climatice sau exacerbate de acestea au avut un impact major n ultimul deceniu; inundaiile, incendiile de pdurei seceta recurent au determinat pierderii daune de amploare n toat ara.nunelecazuri,gravitateaacestoraadepitcapacitateanaionalderspuns. Extinderea i modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat continu s fie una dintre cele mai importante prioriti de ameliorare a standardelor de via din Romnia, n special n zonele rurale. Gestionarea deeurilor este nc departe de standardele europene, avnd niveluri reduse de reutilizare, reciclareivalorificareenergetic.Pnn 2017, Romniaare la dispoziie operioad detranziiepentru a eliminatreptatdepozitelededeeuricarenusuntconforme. Romnia este bogat n active naturale, dar calitatea mediului i biodiversitatea rmn sub presiunea procesului natural, precumi a activitii economice. Exist o nevoie stringent de a mbuntii protecia mediuluii de a trece la practici mai durabile n agricultur, construcii, industriile extractivei, n general, nafaceri. Administraiaiguvernarea Romnia este caracterizat nc de o slab capacitate administrativ a instituiilor publice i de o predispoziie ctre birocraie i reglementri exagerate care au o influen puternic asupra competitivitii mediului su de afaceri. n pofida eforturilor de a implementa politici publice viguroase n Romnia,maisuntnecesareurgentreformecaresameliorezecalitateaadministraieipublice.Romniaa luat numeroase msuri pentru a crea un sistem juridic puternic, independenti respectat. Dei sau fcut progresenmultezone,suntncnecesaremsurideconsolidareinstituional,reformimodernizare. 9

Absena unui sistem eficient de cadastru reprezint un obstacol semnificativ pentru dezvoltarea i implementareainfrastructurii,consolidareasidezvoltareaproprietii. ObiectivulgeneralicontribuiastrategicaFondurilorEuropeneStructuraleideInvestiii innd cont de situaiai de politicile macroeconomice, alturi de blocajele in dezvoltare la nivel naional, subliniatemaisus,GuvernulRomnieia stabilitanumiteprioritidefinanarepentruutilizareaFondurilor Europene Structuralei de Investiii n Acordul de Parteneriat 20142020, cu obiectivul global de a reduce disparitilededezvoltareeconomicisocialntreRomniaistatelemembrealeUE. Afluxul mare de fonduri UE din urmtorii ani va avea impact la nivel macroeconomic. Efectele poteniale care pot fi generate de Fondurile ESI prin investiia n infrastructur, capital uman sau ajutor direct ctre sectorulprivatarputeafiestimateprinaplicareamodelriieconomice. PrinutilizareamodeluluiRGREM,Romniavaaveaposibilitateadeaexaminareaciaeconomieilainjecia financiar din perioada 20122020, cu accent pe impactul asupra evoluiei PIB. Modelul va proiecta, de asemenea, influena altor parametri macroeconomici cheie, inclusiv ocuparea forei de munc n sectoare tranzacionabile(producie)inetranzacionabile(servicii)informareabrutdecapital(investiii). Analizava fi efectuatprincompararea unuiscenariu de bazfrfonduri UEcu unscenariucufonduri UE. Diferena const n faptul c scenariul cu fonduri UE se va baza pe fondurile planificate n Acordul deParteneriat20142020,efectundoanalizdesensibilitatepebazadiferitelorratedeabsorbie. Pentru a atinge aspiraiile de cretere economic reflectate n obiectivul global al acestui Acord de Parteneriat, Romnia va avea o economie modern i competitiv prin abordarea urmtoarelor provocri: I. Competitivitatea II. Oameniiisocietatea III. Infrastructura IV. Resursele V. Administraiaiguvernarea Aciunile ntreprinse n direcia celor cinci provocri vor contribui la atingerea obiectivelor Romniei din cadrulstrategieiEuropa2020,dupcumurmeaz: ObiectivenaionalencadrulUE2020 Situaiaactual Provocrilenmateriede dezvoltare I II III IV V
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

70%dinpopulaianvrstde2064deanisfieangajat 2%dinPIBinvestitncercetareidezvoltare

63,8%(2012) 0,48%(2011)

Reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de ser (fa 51,84%(2011) deniveluldin1990) 24% din consumul brut final de energie din surse 22,904%(2012) regenerabile 16,6%(2012) Reducereaconsumuluiprimardeenergiecu10mtep(19%) (7,3Mtoe)5 Numrul copiilor care prsesccoala la o vrst mic s fie 17,4%(2012) maimicde11,3% Celpuin26,7%dintrepersoanelecuvrstacuprinsntre30 21,8%(2012) i34deanisterminenvmntulteriar Numrul persoanelor expuse la riscul de srcie sauexcluderesfiemaimiccu580000(fadeniveluriledin 240000(2011) 2008)

4 5

EstimrialeMinisteruluideEconomieDepartamentulpentruEnergie EstimrialeMinisteruluideEconomieDepartamentulpentruEnergie

10

CelecinciprovocridemaisusseregsescinRecomandrileConsiliuluispecificefiecreiri,astfel: Recomandrispecificedear Provocrilenmateriede dezvoltare I II III IV V


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Implementareaprogramuluipreventiv Sistemdurabildefinanepubliceiimpozitare Reformasectoruluidesntate Ameliorareapieeiforeidemunc,arateideomajnrndultineriloriasrciei Reformanvmntului Ameliorareaadministraieipublice mbuntireamediuluideafaceri Eficiennenergieitransport

1.1ANALIZADISPARITILOR,ANEVOILORDEDEZVOLTAREIAPOTENIALULUIDECRETERE
1.1.1ANALIZADISPARITILORIIDENTIFICAREAPRINCIPALELORNEVOIDEDEZVOLTARE PROVOCAREANMATERIEDECOMPETITIVITATEIDEZVOLTARELOCAL Aspectegenerale De obicei, competitivitatea este definit drept capacitatea unei activiti, desfurate n contextul pieei pieelor deschise, de ai menine cota de pia. Exist multe aspecte legate de competitivitatea unei anumiteactiviti,printrecare: calitateaantreprenoriatuluiicapacitateamanagerial; specificitateaicalitateabunuriloriserviciiloracesteia; graduldeinovare; legturileefectiveiposibilealeacesteiacudiversepiee; eficienaprocesuluideproducie; accesulacesteialamijloaceledeproducieteren,fordemuncicapital. Conceptul de competitivitate poate fi aplicat ntrun mod similar la nivel dear sau regiune. n acest context,multedintreacesteaspectealecompetitivitiisemanifestntroformmaiagregat: graduldeculturantreprenorial; domeniilecareprezintunavantajcomparativ; resurseleavuteladispoziie; sistemeledecercetareiinovare; infrastructuraiserviciiledetransporticomunicaii; disponibilitateaamplasamenteloriapunctelordelucru; disponibilitateacompetenelor; existenaunorpieefinanciarefuncionale. TablouldebordalDGENTRprivindcompetitivitateaoferoevaluareconcisapoziieirelativeocupatede Romnia. Cu excepia unui numr mic de msuri, Romnia se afl ntro poziie de inferioritate fa de media la nivelul Uniunii Europene, iar pentru o treime dintre msuri decalajul este considerabil, fiind caracterizat de productivitatea sczut, cercetaredezvoltare redus la nivel de ntreprindere i de un numrmicdentreprindericareaucretererapid. TablouldebordalcompetitivitiiRomnieiDistanafademediaUE(deviaiistandard)
Politicindustrialinovatoare Productivitateamunciipeorelucrate(2010) 3 2 x 1 0 +1 +2 +3

11

Productivitateamunciipepersoaneangajate(2011) x Productivitatea muncii pe persoane angajate n industria x prelucrtoare(2009) % din persoanele angajate n industria prelucrtoare care au studii x superioare(2011) Absolveni ai nvmntului teriar n domeniul tiinelor i al x tehnologiei(2010) ActivitideCDrealizatedentreprinderi(2010) x Ponderea exporturilor de produse de nalt tehnologie din totalul x exporturilor(2011) Industriedurabil Intensitateenergeticnindustrieisectorulenergetic(2010) x CheltuielipentruproteciamediuluinEuropa(2009) x Exporturidebunuriecologice(2011) x Mediudeafaceri/spiritantreprenorial Timpulnecesarpentruanfiinaontreprindere(2010/11) x Punctajulmediuluideafaceri(2010/11) x Ratadesupravieuireantreprinderilordupdoiani(2009) x Ratadeapariieidispariieantreprinderilor(2008) x Pondereantreprinderilorcucretererapid(2009) x Finanareanetapadelansare(2011) x AccesulIMMurilorlamprumuturibancare(2011) x Timpul necesar pentru efectuarea plilor de ctre autoritile publice(2011) Sectoareledeservicii x Preulenergieielectricepentruntreprinderilemijlocii(2011) x Cheltuielipentruinfrastructur(2010) x Gradul de satisfacie n ceea ce privete calitatea infrastructurii x ciferate,drumuri,porturiiaeroporturi(20112012) %dinliniiledebandlargcuovitezdepeste10MBps(2011) x Administraiepublic Cadruljuridicidereglementare(2011) x Povaraimpusdereglementrileadministrative(20112012) x Utilizareaserviciilordeeguvernaredectrentreprinderi(2010) x Datele sunt prezentate astfel nct valorile pozitive (negative) s indice ntotdeauna o performan mai bun (mai slab) dectmediaUE.

Condiiidepiadeosebitdedificile Economia Romniei sa dezvoltat cu rapiditate ntre 2003i 2008. Dup o scdere accentuat n 2009 i 2011, aceasta a revenitpe cretere n 2011, ns cu o rat mai sczut. Cu toate acestea,nivelul general al activitiieconomicedinRomniasemeninefoartesczut. O constrngere major asupra creterii este nivelul sczut al veniturilor disponibile, care deriv din structura forei de munc. Dintre cele 8,365 milioane de locuri de munc din Romnia, doar puin peste 4 milioane de locuri de munc sunt salarizate. Nivelul foarte ridicat de activiti independente (2,1 milioane, 25% din totalul locurilor de munc) este asociat mai curnd cu agricultura de subzisten i cu lipsa alternativelor dect cu spiritul antreprenorial. Alte 1,4 milioane (20% din totalul locurilor de munc) reprezint activiti familiale neremunerate, o categorie care n economiile mai dezvoltate din UE de abia semairegsete. Exist un caracter profund teritorial al activitii economice din Romnia. Creterea pe parcursul ultimilor zece ani a fost mult nclinat n favoarea regiunii BucuretiIlfov, care a devenit principala economie de pia funcional, cu un amestec de locuri de munc n industria prelucrtoarei n serviciii cu un PIB pe cap de locuitor care depete media UE. Cu toate acestea, n celelalte apte regiuni de dezvoltare cretereai diversificarea activitii economice sunt mult mai sczute, iar previziunile privind dezvoltarea ntreprinderilorsuntmultmaipesimiste: 12

nivelurile reduse ale veniturilor disponibile provenite de la un numr mic de locuri de munc salarizate inhibdezvoltarea pieelor interne;agriculturadesubzisten,barteruli muncalanegru nlocuiesceconomiaoficial; nconsecin,credituldeconsumestesubdezvoltat; modelul foarte dispersat al localitilor rurale din Romnia are ca rezultat piee locale puin abundente; IMMurilesuntdezavantajatenceeacepriveteaccesullapieelesectoruluipublic,carereprezint oparteimportantdincerereaagregatnregiunilencursdedezvoltare. n acest context, majoritatea IMMurilor suntmici, dedimensiuni localei au motivare redusde cretere. Pieeleidistribuiasuntsubdezvoltate. Densitatearedusaactivitiloreconomice RomniaseclaseazpepenultimullocnUE27dinpunctdevederealdensitiiactivitiloreconomice6.n 2011, numrul de societi sa meninut la 452.010, cu o densitate general de 204 societi la 10.000 de locuitori.IMMurilecontribuiecu53%laVAB,cucincipuncteprocentualesubmediaUE. Dinpunctdevederealteritorialitii,ntreregiunilededezvoltareexistdiferenesemnificativenceeace privete densitatea activitilor economice7. Regiunea BucuretiIlfov reprezint o excepie semnificativ, cu o medie a densitii activitilor economice de aproximativ 2,5. Patru regiuni Nord sunt grupate n jurul densitii medii a activitilor economice (de aproximativ 12%). Totui, trei regiuni NordEst, Sud Munteniai SudVest Oltenia auo densitate a activitilor economice semnificativ sub medie (62%70% dinmedie). Operatorii economici ntmpin dificulti, nregistrnd cifre de afaceri mici. Se remarc i o pondere covritoare a microntreprinderilor (90%). Dezvoltarea este limitat de mai multe obstacole: lipsa forei demunccucalificaremedieinalt,accesullafinanare,birocratizareaexcesivdublatdeoguvernan slab a mediului de afaceri, o pia cu organizare instituional fragmentat i contradictorie, un spirit antreprenorialslabdezvoltat,nspecialnzoneleruraleinzoneledepescuit. Unnumrmicdesectoareputernice Proiectul Strategiei Naionale pentru Competitivitate identific sectoarel industriale i servicii cu valoare adugatcareaudemonstratcreterirecente8ibuneperformanelaexport: sectorul autovehiculelor are o valoare adugat mare, si include aproximativ 500 de societi mari i medii, printre care societi de producie i asamblare a vehiculelor Ford i Renault; implicarea acestora n lanul de aprovizionare a mbuntit productivitatea i competitivitatea societilor romneti;sectorulesteputernicorientatctreexport; sectorul alimentari al buturilor are o valoare adugat medie spre marei o tehnologie medie; acesta include cteva societi mari, dari aproximativ 7.000 de IMMuri; se axeaz n principal pe piaa intern din Romnia, orientarea ctre export fiind n prezent modest. Creterea sa viitoare depindeputernicdeevoluiafurnizriidemateriiprimeagricoledepepiaaintern n agricultur, producia primar organic este orientat n mare msur ctre export. Circa 70% din producia de porumb, orzi gru a Romniei se export ca produse neprocesate, fr valoare adugat; sectorultextilialpielrieiareovaloareadugatredusiotehnologiejoasspremedie,ns poatereprezentapotenialpentrucretereaproductivitiiiavaloriiadugateprininovare; sectorulcuprindeaproximativ4.000deIMMuriiesteputernicorientatctreexport;

Deleted: ;

Sursa:EurostatStatisticsinFocus31/2008. EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.7. Exist un grad ridicat de similitudine n rezultatele studiilor privind creterea recenti consolidarea relativ a sectoarelor, n ciuda utilizrii unor surse de date diferite, inclusiv FGB et al 2013, Analiza nevoilor socioeconomice i ARUP 2013: Analiza i dovezile de baz ale pieei C&D&I din Romnia. Exist mai puine cercetri disponibile referitoare la potenialul viitor, dar studiul Noi direcii de politic industriali modificrile structurale necesare (Cojanu, 2012) a ajuns la concluzia c sectorul echipamentelor pentru transporti cel al produselor agroalimentare au cel mai mare potenial de dezvoltarei a menionat autovehiculele, alimentele i buturile, produsele de pielrie i produsele textile n rndul produselor cu puternic potenial de cretere, iar pe lng acestea, pe o scar mai redus,tutunul,utilajeleiechipamentele,echipamenteleelectriceiserviciilededecontaminare.
7 8

13

sectorul tehnologiilor informaiei i comunicaiilor este competitiv pe plan internaional, dar se axeaz n principal pe subcontractarea extern pentru clienii din afara rii, mai mult dect pe sistemuldeproducieinternaRomniei; sectorulserviciilorfinanciareseaxeaznprincipalpepiaaintern. Cutoateacestea,ocupareatotalaforeidemuncdirectenacestesectoareestedeaproximativ700.000 de oameni, ceea ce reprezint mai puin de 10% din total. Dei se preconizeaz o cretere a acestor sectoare,influenalorasuprasituaieieconomicegeneraleestelimitat. Deasemenea,StrategiaNaionalpentruCompetitivitaterecunoateactualulroluipotenialalindustriilor culturalei creative,carereprezintcirca 6%dinPIB,ncontribuia la adugareadevaloare n lanurilede aprovizionare din sectoare puternicei de gradul doi (de exemplu prin aplicaiile designului), precumi n susinereadezvoltriilocale. Dependenaexageratdeactivitilecuvaloareadugatredus Sectoarele industriale mai puin competitive ofer circa 1,2 milioane de locuri de munc, adic aproape 70% din totalul locurilor de munc din industrie, incluznd subsectoarele extractiv i al prelucrrii primare, precum i pe cele ale utilitilor i industriei prelucrtoare, ns vizeaz n special formele mai puin avansatedeprelucrare. Productivitatea mai sczut n aceste sectoare esteasociat n diverse ocazii cu niveluri sczute ale investiiilor, cu niveluri sczute de inovarei cu niveluri sczute de competen n rndulmanagerilorialpersonaluluioperativ. Serviciile cu amnuntul comerul, distribuia de autovehicule, transportul, hotelurile i restaurantele reprezintaproximativjumtatedintotalulunitiloroperaionaleidoarpuinpesteocincimedintotalul locurilor de munc, valoare apropiat de media UE 27. Contribuia la PIB este de numai 13%, iar productivitateamunciisesitueazsubmedie. nacestcontext,turismulasigurnmoddirectcirca193.000delocuridemunc(2,3%dintotalulforeide munc), iarcontribuia salameninerea ocuprii locurilorde munc nsectoarele nrudite este estimatla unniveldepestedouorimaimare.ncadrulsectoruluideturism,subsectoarelecuceamaimarevaloare adugat sunt cele al turismului de sntatei al ecoturismului. n Romnia se gsesc circa o treime din izvoarele minerale naturale din Europa, oferind diverse tratamente. Pe lng atragerea de venituri de la vizitatorii strini, sectorul are o contribuie n problemele legate de mbtrnirea activ i sntate9. Romnia dispune de o remarcabil baz de active naturale pentru ecoturism, fiind singura ar cu 5 din cele 11 regiuni biogeografice din Europa10. Activitatea recent din sectorul antreprenorial i public confirm o tendin puternic de cretere, care conduce la o dezvoltare local i rural extrem de dispersat. Agricultura, silvicultura, pescuituli acvacultura asigur aproape 30% din locurile de munc, depind de aproape cinci ori media UE. Contribuia la PIB este relativ sczut, aproape 7%, dar totui este de trei ori mai mare dect media UE27. Productivitatea muncii n agricultur reprezint mai puin de un sfert din mediapentrutoatesectoareleDINRomniaiunsfertdinmediaeuropeanpentruagricultur. Sectorul construciilor este mai dezvoltat dect n majoritatearilor UE. Ponderea unitilor operaionale nPIBestedestuldeechilibrat,deaproape9%. Serviciile cu valoare adugat mai mare tehnologia informaiei i comunicaii, finane i asigurri, activiti imobiliare, servicii profesionalei administrative sunt subreprezentate n raport cu media UE, oferind cu puin peste 8% din numrul locurilor de munc, dar genernd aproape un sfert din PIBul Romniei. SectorulpublicesterelativmicnRomnia,reflectndcapacitateaactualaeconomieideageneravenituri impozabileideasusineserviciilepublice. n perioada 20082011, ocuparea total a forei de munc sa redus cu 4,4%, sectorul minier i cel energetic confruntnduse cu reduceri puternice ale locurilor de munc, ca de altfel i sectorul construciilor. Majoritatea sectoarelor de comer cu amnuntuli nrudite au cunoscut doar o reducerede
9

10

Sursa:MasterPlanulpentruDezvoltareaTurismuluiNational20072026. Sursa:StrategianaionaldedezvoltareaecoturismuluinRomnia,fazaI

14

mic amploare a ocuprii forei de munc, probabil datorit predominanei activitilor independentei a afacerilor de familie. Sectorul imobiliar a fost foarte afectat, iar reformele continue au dus la pierderea unuinumrmaredelocuridemuncnsectorulpublic.Conformraportrilor,turismuladoveditrezilien, restrngndusedin2008,pentruaseextindeputernicn201211. Sectoarelecareauresimitocretereaocupriiforeidemuncn20082011aufostnprincipalngrupul de servicii cu valoare adugat mare: logistic, TIC, servicii financiare i servicii pentru ntreprinderi. Serviciile de specialitate i tiinifice au avut o reducere sub medie. Acest model sugereaz c tranziia Romnieictreoeconomiemodernbazatpeserviciiacontinuatntimpulrecesiunii. TerenurileagricoleiapeledinRomniarmnoresursinsuficientvalorificat.Existunpotenialevident pentru o dezvoltare mult mai accentuat i pentru cretere, prin integrarea lor n sistemul alimentar european. Potenialul din agricultur este limitat de provocri deosebite pe partea de dezvoltare, legate de o structur polarizat a exploataiilor agricole. Fermele mari i medii care sunt potenial competitive, dar care trebuie s se modernizezei s respecte standardele europene reprezint doar 7% din exploataiile forestiere, dar gestioneaz aproximativ 70% din suprafaa agricol utilizat (SAU). Circa 93% din exploataiile agricole cu mai puin de 5ha cuprind restul de 30% din SAUi sunt exploatate n sistemul de agriculturdesubzisten,darreprezintozontamponnsocietatearomn.Caurmare,competenele, inovarea, productivitatea i veniturile n cadrul acestor mici uniti au un nivel sczut. O consecin inevitabil a mbuntirii orientrii pieeii a productivitii n cadrul unitilor mici este faptul c ele vor puteasusinemultmaipuinelocuridemuncdectnprezent.Prinurmare,diversificareaigenerareade interschimburi sunt eseniale pentru o dezvoltare rural durabil, acestea putnd constitui surse alternativedelocuridemunc,inclusivprindezvoltareadeactivitideprelucrareicomercializarelocale. n 2010, mai puin de 1% din exploatri au obinut mai mult de 10% din venituri din activiti din afara domeniului agricol. La fel ca i n alte ri din Europa, fora de munc din Romnia mbtrnete, o problemdeosebitfiindschimbuldegeneraiintreadministratoriifermelor. Sectorul produciei fructifere a nregistrat un declin continuu din 2000, suprafaa livezilor scznd cu circa 38% (20002011), iar 25% din livezi au acum o vechime de peste 25 de ani. Capacitatea de depozitare a fructelor este i ea mai redus, acoperind numai 14% din capacitatea de producie, ceea ce afecteaz capacitateasectoruluideafurnizafructeproaspetepetotparcursulanului,precumimateriiprimepentru unitiledeprelucrare. Dincolo de poarta fermei, potenialul ridicat al Romniei de a crete exporturile n sistemul alimentar european este limitat n prezent de lipsa de investiii n procesarea primari alinierea sa la standardele europeneilaateptrileconsumatorilor. Dei aportul la PIBul Romniei este modest, pescuitul i acvacultura, alturi de procesarea petelui i comerul cu petei produse din pete se regsesc n toate regiunile. n zonele izolate, n special n Delta Dunrii, n Cmpia Dunrii i n Defileul Dunrii, activitile de pescuit reprezint o surs important de ocupare a forei de munci de venit pentru populaia local. Acvacultura are o valoare mai mare pentru Romnia prin resursele alimentare produse i prin rolul su n crearea i meninerea zonelor umedei a biodiversitiispeciilordepsriipeti. Producia de pete din Romnia a sczut cu o treime ntre 2009 i 2011. Totui, tendina n cretere pe termenlungnconsumulinterndepeteiprodusedinpete,mpreuncupondereasczutdinprezenta produselorromneti,sugereazcexistposibilitidecretereasectorului. Cu toate c Romnia are o suprafa mare de bazine de acvacultur, competitivitatea activitilor de pescuit este mpiedicat de lipsa investiiilor n vase, n exploatarea bazinelor viabile i n acvacultur. Gama speciilor cultivate este redus i ar putea fi aliniat mai bine cu cererea pieei. Managementul, inclusiv managementul mediului este slab; producia din acvacultur nu este raportat la nivelul corespunztor.Prelucareaimarketingulsuntineficiente,cuunaccentdeosebitpevnzareadirect. Acvaculturamarinnubeneficiazdecondiiigeograficeimeteorologicefavorabile,fiindidentificatedoar patruzonededezvoltareafermeordecrustacee.
11

Sursa:WTTC.

15

Potenialul de dezvoltare al activitilor de pescuit ale Romniei n Marea Neagr este, n ultim instan, limitat de stocul durabil de pete. Pescuitul excesiv a condus la unnivel sczut al diversitiii cantitii de pete de calitate superioar. Cu toate acestea, Romnia susine n continuare c aspectele legate de regimuldeadministrareaMriiNegrenuoferuncadrucompetitivechitabil. n vederea creterii competitivitii activitilor de pescuit din Romnia, n contextul unei exploatri durabile, este nevoie de investiii pentru modernizareai echiparea mai buna a vaselor, precumi pentru mbuntirea infrastructurii legate de sectorul pescuitului. Trebuie s fie consolidate competenele n managementul afacerilor i n rndul personalului operativ, pentru a facilita adoptarea inovrii i a unei bunepracticideprotecieamediului. Lafelcanagricultur,omaibunorganizareaactivitilordeprelucrare,distribuieimarketingartrebui smbunteasccompetitivitateantreguluisectorului. Activiticulturalesidezvoltarelocal Consolidarea activitaii culturale, care nu este furnizat la un nivel optim din punct de vedere social n regiunilemaipuindezvoltatealeRomniei,arepotenialuldeacontribuiladezvoltarealocal.nplusfa de mbuntirea calitii vieii i a atractivitii oraelor i zonelor rurale din Romnia, imbunatairile serviciilor culturale locale, mpreun cu investiiile n zona de ecultur, au potenialul de a mbogi nvmntul din Romnia, de a promova turismul locali de a stimula dezvoltarea local prin crearea de noipieedisponibilepentruIMMuri. Investiiile nactivitateaculturalcarecontribuieladezvoltarealocal, potfisusinutencazulncaresunt identificate ca o prioritate n cadrul Planului de Dezvoltare Regional relevant i justificate pe baza impactuluieconomicpotenial. Sursedenoiactivitieconomice Activitile noi, investiiile strine directei pieele de export reprezint surse de noi activiti economice pentrueconomiadinRomnia. Noile ntreprinderi. Att nfiinarea ct i nchiderea ntreprinderilor joac un rol important n mbuntirea competitivitii bazei comerciale. Crearea unor noi ntreprinderi este deosebit de important. n ciclurile economice recente din UE, noile IMMuri au determinat o parte important din creterea general a ocuprii forei de munc. n Romnia, crearea de noi societi a decurs bine pn n anul 2008, ns a stagnat n timpul recesiuniii nc nuia revenit complet. ntreprinderile romneti sau doveditafimaipuinrezistententimpulrecesiuniifademediaUE27. n Romnia, att rata de apariiei dispariie a ntreprinderilor, cti cea de supravieuire sunt apropiate de media UE12. n perioada de dup 1995, rata de supravieuire timp de un an sa meninut ntre 60%i 70%,cuexcepiaanului2008,cndasczutla51%13. nultimiiani saconstatat ouoarcretere aprocentuluide societi nounfiinatendomeniul industrial (16,8%n2011)ialconstruciilor(11,7%n2011),nscomerulcontinusfiepredominantcuaproape 50%14. Investiiile strine directe. Dat fiind dezvoltarea insuficient a culturii ntreprinderii la nivel naional, investiiile strine directe continu s joace un rol important n dezvoltarea economiei Romniei, att n industrie cti n domeniul serviciilor cu valoare adugat mare. Aceasta reprezint o oportunitate pentru integrarea societilor romneti n lanurile de aprovizionare internaionale i pentru sprijinirea progreselor n calitatea i productivitatea acestora. ntreprinderile ISD au un impact pozitiv asupra comerului exterior al Romniei, contribuind la totalul exporturilor 71,4% n 2011. n industria prelucrtoare,17din23desectoareindustrialesuntdominatedemultinaionale15. Pn n 2011, Romnia a obinut 55,1 miliarde EUR din investiii strine directe16. Distribuia pe sectoare este n mare msur axat pe sectoarele puternice din Romnia. Industria prelucrtoare a reprezentat
12 13 14

Sursa:TablouldebordalDGENTR. Sursa:SocietinoiiprofilulantreprenorilordinRomnia(2013). Sursa:SocietinoiiprofilulantreprenorilordinRomnia(2013). 15 Sursa:BancaNaionalaRomniei,Raportulanualprivindinvestiiilestrinedirecte. 16 Sursa:BancaNaionalaRomniei.

16

31,5% din total, din ea remarcnduse sectorul produselor chimice i al materialelor plastice, sectorul autovehiculelor i al echipamentelor de transport, sectorul prelucrrii metalelor i sectorul produselor alimentarei al buturilor. Alte sectoare mari sunt serviciile financiare (11,5%), construciile/imobiliarele (10,7%) i utilitile publice (7,9%). TIC reprezint numai puin peste 5%, evideniind contribuia societilornaionalelacretereasectorului. Cele mai puternice intrri de investiii strine directe au avut loc ntre 2004 i 2008, atunci cnd privatizareaareprezentatunfactorimportant.Fluxurilesauredusmarcantntimpulrecesiunii17.Cutoate acestea, n 2012, Romnia sa clasat printre primele ri europene din punct de vedere al atractivitii pentruinvestiiinurmtoriitreiani.18 Din punct de vedere al distribuiei n teritoriu, regiunile mai puin dezvoltate ale Romniei au obinut, pnnprezent,numai38,3%dintotalulISD. n perioada 20032011, trei regiuni, i anume Sud Muntenia, Vest i BucuretiIlfov, au nregistrat o cretere a volumului de ISD, n timp ce patru regiuni,i anume NordEst, NordVest, SudEsti Centru, au nregistrat o scdere semnificativ n 2009. Declinul a continuat n dou regiuni, SudVesti SudEst, ntre 2009 i 2011. Dintre cele 8 regiuni, regiunea NordEst este cea mai puin atractiv pentru investitori, n timpceregiuneaSudVestarepotenialuldeaatragecelmaimarevolumdeinvestiiistrine19. AnalizacompoziieiISDsugereazfaptulcRomniaafostoaratractivpentruindustriileprelucrtoare cugradsczutdetehnologienglobaticuointensitateenergeticmare.Opartedinacestmodelreflect caracteristicile afacerilor care au fost achiziionate de ctre interese strine, ca parte a procesului de privatizare din Romnia. Cu toate acestea, modelul reflect i relocarea activitilor cu valoare adugat sczut dinri cu o economie competitiv, pentru a beneficia de fora de munci de costurile sczute disponibile n Romnia. Pentru un procent mai mic, n special investiiile asiatice, motivarea este de a ptrundepepieenoi. Oportunitateapentruinvestiiidetipgreenfieldafostoatraciepentruuniiinvestitoriiastfelde investiii au avut un impact semnificativ asupra competitivitii, prin construirea unor noi instalaiii prin aducerea de knowhow i de noi tehnologii i crearea de noi locuri de munc. Din punct de vedere al distribuiei n teritoriu, majoritatea ISD n ntreprinderi de tip greenfield au fost n regiunea BucuretiIlfov (60,5%), urmat de regiunea Centru (11,0%), de regiunea Vest (9,3%) i de regiunea Sud Muntenia (6,3%). Nivelul diferit de atractivitate a regiunilor din Romnia pentru ISD reflect proximitatea lor relativ fade pieeleeuropene,transportulslabdezvoltatiinfrastructuradebazinsuficient,agravatdeunmediude afaceriobstructiviolipsdeantreprenoriatnsectorulprivat. Exporturile. Dei au suferit o scdere n 2009, exporturile romneti au crescut cu mai mult de 50% ntre 2007 i 2011, cnd au nregistrat 45 miliarde EUR. Sectorul autovehiculelor a contribuit cel mai mult la cretereageneral,nsalimenteleibuturile,textilele/pielriaiproduselechimiceaucunoscutlarndul lor o cretere semnificativ. Strategia Naional de Export 20112015 evideniaz, de asemenea, un potenial n sectoare care includ echipamente industriale, fabricarea produselor marine, mobilier, produse electrice, produse farmaceutice, echipamente de telecomunicaii, software i servicii TI. Evoluia exporturilor n perioada 20072011 demonstreaz c Romnia are sectoare care pot concura pe piaa internaional. n plus, faptul c ntreprinderile aflate n posesia cetenilor strini sunt deosebit de semnificative pentru vnzrile la export demonstreaz c ntreprinderile de nivel mondial pot s investeasc n Romnia i s aibsucces. Unmediudeafacerineprietenos

17 18 19

EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.4. Sursa:ErnstandYoung,2012,Raportuleuropeanprivindatractivitatea. Sursa:MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice,2013,proiectuldeStrategienaionalpentrudezvoltareregional.

17

Potrivit Forumului Economic Mondial, factorii cei mai problematici pentru afaceri sunt corupia, cotele de impozitare, birocraia guvernamental i ineficiena, accesul la finanare, reglementrile fiscale, infrastructurainadecvat,inflaia,instabilitateapoliticiforademunccuoeducaieinadecvat20. Birocraia. n pofida progreselor, mediul de afaceri din Romnia se confrunt n continuare cu o birocraie excesiv, n special n ceea ce privete administrarea fiscal i complexitatea i durata procedurilor21. Reglementrilor le lipsete proporionalitatea. Cerinele administrative, contabile i de raportare sunt de obicei preamari pentru microntreprinderi. Aceasta contribuie la meninereaunui nivel ridicat al activitii nafaraeconomieiformale. Criterii restrictive neceserare, costuri de participare ridicatei incapacitatea de a ncheia contracte pe alte baze n afar de pre mpiedic sau exclud multe IMMuri de pe pieele din sectorul public i priveaz Romnia de o surs major de dezvoltare a microntreprinderilor i a IMMurilor, care este curentul principalnUE. Pentru a aborda aceste probleme, Strategia Naional pentru Competitivitate propune un cadru de reglementare mai bun pentru mediul de afaceri", n conformitate cu Recomandrile Consiliului European privind promovarea transparenei administrative i a securitii juridice. n plus, cadrul de reglementare existent pentru IMMuri (Legea nr.346/2004) a fost modificat i completat n conformitate cu principiile iniiativei n favoarea ntreprinderilor mici (Small Business Act) din cadrul Programului Naional de Reform 2011201322. Dezvoltarea serviciilor de guvernare electronic este considerat ca avnd un potenial considerabil n reducerea poverii administrative. n mod similar, exist un potenial de mbuntireafluxuluicomercial,prinnlturareablocajelordinadministraiavamalidininfrastructur. Accesul la finanare. Accesul IMMurilor la finanare rmne problematic23, iar sondajele recente conin mesaje amestecate cu privire la mbuntirea situaiei. Pe de o parte, n 2011, 15% dintre IMMurile romnetiauraportataccesullafinanarecafiindceamaipresantproblemcucaresauconfruntatn ton cu media UE reprezentnd o pondere redus fa de 27% n 200924. Pe de alt parte, n ciuda unei tendinedembuntirelanivelulUE27,IMMurileromnetiauraportatodeteriorareapoziieincele6 luni anterioare cu privire la disponibilitatea finanrii de la bnci (13%), sprijinul public (47%), creditul comercial(25%)icapitalulpropriu(40%). Investigaia realizat de FEI, publicat n 2009, evideniaz dificultile de accesare a finanrii cu care se confrunt IMMurile, n special cele nou nfiinate. Finanarea de la bnci a fost identificat ca principala sursdefinanareextern.Relativpuinepropunerisuntlanivelullacarecapitalulprivatdevineeconomic; valoarea limitat a bunurilor mobile reprezint o constrngere n calea accesului la finanare prin mprumuturibancarencondiiicomerciale.25 Fondul JEREMIE (100 milioane EUR) este cel mai mare instrument financiar utilizat n perioada 20072013. Dei a fost aprobat n 2008, acesta nu a fost disponibil pn n 2011, cnd au fost contractai primii intermediari financiari pentru produsul garania portofoliului (68 de milioane EUR), care avea n iunie 2013 unportofoliu estimat la aproximativ 160 demilioane EUR. Fondul Catalyst, care furnizeaz uncapital deriscde17,5milioane EUR,afcut primasa investiieniunie2013. Totui,iniiativele de microfinanare au avut pn n prezent un succes mai mare dect alte instrumente financiare. Experiena a evideniat, de asemenea, impactul negativ al modelului de rambursare a investiiei, care a avut ca rezultat nenceperea unorproiectedeinvestiiiaprobate. Din punct de vedere al distribuiei n teritoriu, serviciile financiare sunt, n general, mai puin accesibile ntreprinderilordinmediulruralisectoruluiagricol.CutoatecsistemulbancardinRomniasadezvoltat
Sursa:TheGlobalCompetivenessReport20122013,WorldEconomicForum,p.302. EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.5;ProgramulNaionaldeReform20112013,Raportulintermediar(martie 2013)p.9;RecomandareaConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformalRomniei(iunie2013)p.8,p.11. 22 ProgramuluiNaionaldeReform20112013,Raportintermediar. 23 EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.7;ProgramulNaionaldeReform20112013,Raportulintermediar(martie 2013)p.9,p.10;RecomandareaConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformalRomniei(iunie2013)p.8,p.11. 24 IpsosMORI,2011,SMEAccesstoFinanceSurvey(SondajprivindaccesulIMMurilorlafinanare).Metodologiastudiuluiaimplicatinterviuritelefonice(CATI), chestionare. 25 FEI,2009,ExecutiveSummariesofEvaluationStudiesonSMEAccesstoFinance(NotdesintezastudiilordeevaluareprivindaccesulIMMurilorla finanare).
21 20

18

rapidnultimiianiicbncileauartatmaimultdeschiderefadefinanareaIMMuriloriasectorului agroalimentar, majoritatea beneficiarilor FEADR sunt evaluai ca clieni de mare risc i, n consecin, accesul lor la mprumuturi pentru cofinanarea proiectelor i pentru susinerea fluxului de numerar necesar punerea n aplicare a proiectelor este dificil. n plus, utilizarea terenului i a altor active ale fermelor ca garanii bancarea fost profund afectat de volatilitatea valorilor, fenomen care este specific crizei. Adoptarea, n perioada 20072013, a schemelor de garantare, desemnate ca scheme fr ajutor de stat, a fost dezamgitoare, comparativ cu schemele de mprumut subvenionat utilizate n cadrul programului SAPARD, n timpul perioadei de preaderare. Aceste scheme de garantare nu au depit bariera de accesibilitate la finanare, din cauza situaiei economice din ultimii ani, care a influenat politicile de mprumutaleinstituiilorfinanciare.Printrevulnerabilitileasociatedectreceicaresolicitmprumuturi cu zona rural menionm suprafaa medie a exploataiei agricole, care este sub nivelul de viabilitate economic, marja de profit redus n cazul investiiei n firme mici, dublat de informaii insuficiente despreeconomiarural.Oaltpovarcareafecteazbeneficiariisereferlacostulschemelor.Proiectarea corespunztoare a instrumentelor, echilibrarea ajutorului de stat, uurina punerii n aplicare, cerinele bncilor i ale beneficiarilor reprezint cheia succesului.Evaluarea exante care trebuie fcut nainte de punerea n aplicare ar trebui s identifice tipurile de instrumente financiare necesare pentru acoperirea lacunelor,optimizareaprocesuluidealocareiarezultatelor. Accesullasprijin. Aceste aspecte vor fi abordate printro delimitare clar a aciunilor ntre Programul Operaional Competitivitate i Programul Operaional Regional 20142020, Programul Operaional Competitivitate finannd numai cercetareai/sau inovarea destinate entitilor publicei private, inclusiv IMMurilor, n timpcePORvafinanatoateactivitileIMMurilorlegatededezvoltareaafacerilor. Capacitatea limitat de absorbie a sprijinului. Baza comercial a Romniei este nclinat spre ntreprinderile de mici dimensiuni, activitile cu valoare adugat redusi sectoarele n care investiiile publicearfinmaremsurnlocuitoare(deexemplu,comerulcuamnuntulsauactivitilestrnslegate de acesta). n consecin, piaaint a instrumentelor de sprijin pentru ntreprinderi ntreprinderile din sectoarele produciei i serviciilor cu valoare adugat mediemare, care au att interesul, ct i capacitateadeacretereprezintomicpartedinbazacomercialgeneral. Disponibilitatea limitat a competenelor. ntreprinderile din Romnia care ncearc s se dezvolte se confrunt cu o concuren considerabil pentru angajarea de personal calificat, inclusiv competene antreprenoriale. n toate regiunile se manifest decalaje de competene, ele nefiind specifice sectoarelor care au nregistrat creteri recente n ceea ce privete ocuparea locurilor de munc26. Analiza pe grupe ocupaionale relev cotele cele mai mari de locuri de munc neocupate pentru muncitori calificai i lucrtori similari (3%), operatori de instalaiii mainii lucrtori care asambleaz utilajei echipamente (2,5%)ilucrtoricalificaidinagriculturipescuit(1,8%).Dificultilederecrutareaufostevideniaten specialnocupaiilepentrucareestenevoiedeocalificareprofesionalitehnic. Furnizarea de competene este condiionat parial de cerinele tradiionale din industria romneasc, cu accent pe activiti cu utilizarea intensiv a forei de munci cu valoare adugat redus. n sectorul de producie, cota de for de munc cu nalt calificare reprezint circa jumtate din media UE 27. Cu toate acestea,cretereatreptataponderiiforeidemunccunaltcalificarencepndcuanul2006sugereaz trecerea ctre o economie bazat mai mult pe cunoatere i o cretere a muncii care necesit calificare medieinalt,ndetrimentullocurilordemuncpentrucareestenevoiedecalificareredus. Disponibilitatea competenelor de nivel nalt a fost afectat negativ de emigrarea, pe scar larg, a forei de munc cu calificare n ultimii zece ani, fenomen care a fost reflectati n mbtrnirea forei de munc. n plus, disponibilitatea competenelor este afectat i de procentul de ntreprinderi care ofer formare profesional angajailor lor, procent care este sub media UE (40% fa de 58%). Microntreprinderile din

26

Sursa:SondajulCEDEFOP2011.

19

Romnia sunt chiar mai puin nclinate dect firmele omologe din alte ri UE s asigure participarea angajailorlornactivitiledenvarepetoatduratavieiiactive. TICicompetitivitatea Pe lng potenialul TIC ca sector n dezvoltare, acesta joac un rol important n mbuntirea eficienei ntreprinderilorinextindereaaccesuluilapia. EstenecesaroateniedeosebitninterpretareapoziieiRomnieidintablouldebordalAgendeiDigitale cu privire la utilizarea TIC de ctre ntreprinderi, deoarece aceasta poate genera nenelegeri din cauza structurii specifice a bazei deafaceri, cuun numr mare deactiviti independentei unnumr foarte mic deexploataii agricole. Dei numai36%din ntreprinderile romneti deinun site internet,comparativcu 71% la nivel european, aceasta reprezint un nceput important pentru ntreprinderile care vor beneficia depeurmafaptuluicdeinunsiteinternet. Totui, n ceea ce privete comerul electronic, exist un deficit clar27, att pe partea de ofertare (numai 5%dintreIMMurilecu10250deangajairealizeazvnzrionline,comparativcu13%lanivelulUE),ct i pe partea cererii (5% dintre persoanele fizice i 11% dintre utilizatorii internetului cumpr online, comparativ cu 45%i 59% din UE 27 n 2012)28. Dei ponderea cifrei de afaceri din comerul electronic a societilor mari sa dublat n trei ani la un nivel de 6%, totui, aceasta reprezint sub o treime din media UE. ncrederea redus a cetenilor n sistemele electronice este identificat ca o barier important n adoptarea comerului electronic29. Pe lng mbuntirea accesului la internet i stimularea utilizrii computerelor, dezvoltarea pieei digitale n Romnia va avea nevoie de consolidarea ncrederii consumatorului n privina securitii datelor personalei a tranzaciilor financiare, precumi de o lege a consumatorului care s vizeze cumprturile online de bunuri i servicii. Aceasta trebuie completat cu dezvoltareaunuicadrudereglementareprivindcomerulelectronictransfrontalier,plileonlineilivrrile i va fi sprijinit de un cadru dedicat soluionrii facile a abuzurilor i a disputelor specifice comerului electronic. Dezvoltarea TIC n cadrul guvernului are potenialul de a mbunti competitivitatea mediului de afaceri, de a crete eficiena sectorului publici de a reduce birocraia. n 2011, numai 63% dintre ntreprinderile romneti utilizau internetul pentru a interaciona cu autoritile publice, comparativ cu media UE 27 de 87%, n timp ce numai 31% dintre ceteni utilizau serviciile de eGuvernare (inta european pentru sfritulanului2015estede50%).Totui,pentruambuntinmodsemnificativeficienaiflexibilitatea mediuluieGuvernare,vorfinecesaremsuripentru: mrireacapacitiideinteroperabilitateasistemelorelectronice; raionalizarea i consolidarea sistemelor TIC guvernamentale i de eGuvernare, care pn n prezentsaudezvoltatnmodfragmentat. Investiiile n domeniul TIC se subscriu Strategiei Agenda Digital pentru Romnia cadrul strategic naionaldepoliticpentrudezvoltareadigital. Principalelenevoidedezvoltare Ca rspuns la analiza anterior menionat, vor fi prioritizate investiiile perioadei 20142020 n cadrul Strategiei Naionale pentru Competitivitate, a Strategiei Naionale CDI, a Strategiei Naionale pentru Agricultur30, a Planurilor de Dezvoltare Regional, pe baza principiilor specializrii inteligente. Acestea concluzioneaz c potenialul cel mai clar pentru cretere ine de sectoarele Romniei care sunt competitive la nivel internaional: n special industria autovehiculelor, produsele i serviciile TIC, procesarea alimentelori a buturilor. Totui, aceste sectoare ofer o parte redus din totalul locurilor de munc, iar potenialul lor de cretere este insuficient pentru a depi decalajul important n ocuparea foreidemuncpetermenmediu.
27 28 29

EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.7. Sursa:DigitalScoreboard(tablouldebordalAgenieidigitale),2012. Sursa:MinisterulpentruSocietateaInformaional. 30 ncursdeelaboraredectreBancaMondial.

20

Reflectnd influena generalaasupra ocuprii forei de munc si stimulrii creterii i susinerii unor activiti existente, au fost identificate sectoare care prezint un potenial de cretere notabil a valorii adugate sntate/produse farmaceutice; textile/pielrie; lemn/mobilier; energie/managementul mediului precum i n agricultur, silvicultur i pescuit vor fi, de asemenea, importante pentru dezvoltareaRomnieipetermenmediu. Pentruocreteredurabilacompetitivitiinaionale,estenecesarcainvestiiiledinacestesectoaresfie tratatecuprioritatelanivelnaionalisprimeasccelmaimultsprijindelaFondurileESI.nacelaitimp, Planurile de Dezvoltare Regional pot identifica, la nivel local, alte sectoare cu potenial de cretere, care potreprezentaunpunctdeinteressecundarpentruinvestiii. Potenialul de cretere, precum i potenialul de contribuie la progresul social i transformarea ntro economie cu emisii reduse de carbon rezid tot n pieele sectorului public. Cu o pia privat mai slab dezvoltata n anumite regiuni, cheltuielile sectorului public (fonduri naionale + fonduri ale Iniiativei pentru Stabilitate n Europa) reprezint o component foarte important a cererii agregate. La nivelul administraiei locale i a celei centrale, cheltuielile publice obinuite pot fi folosite mai eficient pentru a stimulanoipiee(deexemplu,mrfuriiserviciiecologice),pentrualivraserviciipublice(deexemplu,prin utilizareaunormodeleintermediarealepieeiforeidemunc)ipentruacretebeneficiiledezvoltrii. Analiza sectorial i regional evideniaz n ce msur regiunile se bucur de avantaje comparative31, acestea variind n funcie de resursele naturale i de ali factori de dotare, de accesibilitatea relativ la pieei la lanurile de aprovizionare din Europa de Vest etc. Investiiile viitoare vor urmri s consolideze specializarea rezultat la nivel local i regional, pentru a se asigura o utilizare eficient a resurselor de dezvoltare regional., inclusiv prin promovarea clusterelor. Se identific avantaje comparative regionale n legturcu: sectoarele industriale cu tehnologie nalt industria chimici a prelucrrii petrolului (regiunea Sud) i industria autovehiculelor (regiunile Sud, SudVest, Vest i Centru), energie (regiunile Sud Vest,VestiSudEst); sectoarele industriale cu tehnologie joas industria textil i a confeciilor (regiunile NordEst, SudEst i Centru), industria pielriei i a articolelor de nclminte (regiunea NordVest) i industriaprelucrriilemnuluiiamobilei(regiunileNordEst,NordVestiCentru); sectoarele serviciilor cu valoare adugat mare TIC (regiunile BucuretiIlfov, Vesti NordVest), activiti financiare i de asigurri (puternic concentrate n regiunea BucuretiIlfov, reflectnd importanamajoracapitaleipentruntreagaeconomieromneasc); turismul (SudEst, SudVest i NordEst sunt identificate ca regiuni cu avantaj competitiv, dar turismulesteevideniatcaprioritatentoatePlanuriledeDezvoltareRegional). Agricultura i industria alimentar sunt identificate ca sectore importante n toate regiunile, dar cu o contribuierelativmaisczutnregiunileBucuretiIlfov,CentruiNordVest. Urmarind tendintele creterii locale, investitiile din fondurile destinate dezvoltarii regionale vor lua n considerareattprioritilesectorialenaionale,ctipunctelefortepeplanregional. Pe lng potenialul acestora ca sectoare de dezvoltare, aplicarea pe orizontal a TIC la nivelul ntreprinderilor i al autoritilor va fi un factor din ce n ce mai important pentru competitivitatea Romniei. n acest sens, guvernul va avea un rolcheie n a se asigura c infrastructura TIC necesar este functionala, c mediul digital este reglementat eficient, astfel nct ntreprinderile i cetenii s aib ncredereslutilizeze,isapoatainteracionapecaleelectroniccuautoritilentrunmodeficient. Pornind de la constatrile analizei provocrilor n calea dezvoltrii i ale analizei SWOT (anexa I), principalelenevoidedezvoltaresunt: extinderea i creterea continu, inclusiv pe piaa internaional, ale sectoarelor industriei prelucrtoare i serviciilor cu valoare adugat mare, n special sectorul autovehiculelor; ale produseloriserviciilorTIC;aleprocesriialimenteloributurilor;
31

AvantajelecompetitiveregionaleaufostidentificatedinanalizarealizatasupraeconomiilorregionalenStrategiaNaionaldeDezvoltareRegional, PlanuriledeDezvoltareRegionaliStrategiaNaionalpentruCompetitivitate.

21

transformarea sectoarelor tradiionale ale Romniei sntate/produse farmaceutice; turism de sanatate i ecoturism; textile/pielrie; lemn/mobilier; industrii creative; energie/managemenrtul mediului i n agricultur, silvicultur i pescuit, unde exist potenial de cretere a valorii adugate sau pentru susinerea activitii pe termen mediu, prin exploatarea nielor specializate si princretereacompetitivitiiprininovareidezvoltareapieei; restructurarea i consolidarea exploataiilor agricole pentru a mbunti competitivitatea i durabilitatea acestora, mpreun cu adoptarea de ctre acestea a unor practici agricole i de gestionareaterenurilormoderneiinovatoare; mbuntirea radical a mediului de afaceri n ceea ce privete disponibilitatea resurselor financiare pentru investiii, transparena i predictibilitatea politicilor i proporionalitatea administraiei i a procesului de reglementare, inclusiv prin mbuntirea utilizrii TIC de ctre autoriti; liberalizarea pieelor sectorului publici exploatarea acestora ca mijloace de stimulare a unor noi piee, aunor noi ntreprinderii a economiei socialei de intensificare a activitilor economice, cu precderenregiunilemaipuindezvoltatealeRomniei; atragerea de investiii pentru regiunile mai puin dezvoltate ale Romniei i pentru zonele sale rurale, printro abordare integrat care s cuprind infrastructura, siturile, competenele i sprijinireainvestiiilor; consolidareamediuluideafaceridigital.

Activitateadecercetare,dezvoltareiinovare(CDI)nsprijinulcompetitivitii Aspectegenerale tiina, tehnologiai comportamentul inovator constituie fore de transformare pentru agenii economici, persoaneisocietatensenslarg,carefaciliteaz: creterea valorii adugate a produselor i serviciilor, sprijinind astfel creterea profitabilitii ageniloreconomiciiridicareagraduluidecalificare; obinereacompetitivitiiimeninereaacesteiapeopiadincencemaiglobalizat; abordareamultoradintremarileprovocricucareseconfruntsocietatea. Strategia Europa 2020 urmrete impulsionarea dezvoltrii inteligente prin sprijinirea unor investiii susinute n inovare. n 2011, Romnia a investit doar 0,48% din PIB n CD, 80% din aceste investiii fiind realizatedesectorulpublic.PentruaatingeobiectivulEuropa2020(investitiiCDIreprezentand2%dinPIB pn n2020), este necesar unpas n direcia modificrii comportamentului32. Cu toate acestea, o serie de studiiindicunnivelrelativridicatalinovriinrndulageniloreconomiciromniisugereaznevoiadea prividincolodecifreleoficialeprivindcheltuielilecuCDpentruanelegepedeplinsituaia.33 n privina distribuiei n teritoriu, cheltuielile i fora de munc angajate n domeniul CD specifice agenilor economici (36%) i statului (41%) sunt puternic concentrate n zona Bucureti Ilfov; doar cheltuielile i fora de munc angajate n domeniul CD n instituiile de nvmnt superior (22%) au o distribuieteritorialmaiampl. NivelulsczutidezvoltarealentainvestiiilornCDdinsectorulprivat n 2011, sectorul privat din Romnia a investit numai 825 de milioane lei n CD, 17,1% din totalul investiiilor. ntre2007i2011,cretereacheltuielilorpentru CDn sectorulprivata fost denumai11,8%, puin peste o treime din procentul total de cretere a cheltuielilor pentru CD34. Aceast evoluie poate fi atribuitfactorilorstructuraliialtorfactori. PotenialuldeinovarealageniloreconomiciestestrnslegatdestructuraeconomicaRomniei:35

32

EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.7;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformal Romniei(iunie2013)p.8. Deexemplu,DGENTR,2011,SMEAccesstoFinanceSurvey. 34 Sursa:InstitutulNaionaldeStatistic. 35 Sursa:INSistudiulprivindRolulsectoruluiprivatndezvoltareaconcureneinsistemulCDiinovrii.


33

22

companiile mari reprezint doar 0,4% din totalul companiilor, dar contribuie cu 47,3% la VAB care poate fi atribuit companiilor; conform evalurilor, 56,4% dintre companiile mari sunt active din punctuldevederealinovrii; companiilemijlociireprezint1,9%dintotalulcompaniilorigenereaz20,5%dinVABdinsectorul privat;seapreciazc38,7%dincompaniilemijlociisuntactivedinpunctuldevederealinovrii; companiile mici reprezint 10,6% din total i 17,8% din VAB din companii; conform estimrilor, 27,5%dincompaniilemicisuntactivedinpunctuldevederealinovrii; microntreprinderilereprezint87,1%dintotalulcompaniilorigenereaz14,4%dinVABdinacest sector.Seconsidercdoaromicfraciunedinacesteaaucapacitatesauorientarectreinovare. nprezent,investiiilenCDsuntnfoartemaremsurconcentratencompaniilecuniveltehnologicnalt i mediu, care reprezint un procent mic din total36. Procentul mare de companii imlicate n activiti cu nivel tehnologic mediu spre sczut genereaz o cerere redus pentru sprijin destinat inovrii. Potenialul deinovarereflectiobiectuldeactivitate.Aacumsaartatmaisus,mareamajoritateacompaniilordin Romniadesfoaractiviticaracterizateprintrovaloareadugatredus.Aproapejumtatedintotalul acestoradesfoaractivitideretailsauapropiatederetailcanatur. Cu toate acestea, dincolo de factorii structurali care sugereaz c o proporie foarte modest de firme reprezint oint realist pentru sprijin n materie de inovare, sau identificati factori suplimentari care limiteazinvestiiileprivatencercetareiinovare37: impactul negativ al crizei economice internaionale, care a determinat creterea aversiunii fa de risc, a redus lichiditateai a avut un impact semnificativ asupra accesului IMMurilor la finanare, inclusivlafondurilepentruCD38; lipsa capitalului de risc n general, dar n mod special absena capitalului de risc sub form de fonduridedicateinovaiilortehnologicerezultatedinactivitideCD; ntreruperea sprijinului public naional acordat activitilor de CDI ncepnd din 2009 (invitaiile pentru propunerea de proiecte n cadrul Programului Naional au devenit neregulate, iar bugetele acordateinvitaiilorausczutdrastic); complexitatea regulilor privind accesul la finanare i implementarea proiectelor de CDI cu sprijin public; scdereanumruluideangajaindomeniulCDnsectorulprivat; multe din companiile cu capital strin (inclusiv foste companii de stat) nu includ activiti de cercetareprintreoperaiunilelordinRomnia; legturile slabe existente ntre nvmntul superior i CD din sectorul privat din Romnia, ca i slabaaplicabilitatepracticarezultatelorcercetriigeneratedesectorulpublic; costul ridicat al nregistrrii brevetelor la nivel european. Instituiile romneti sunt astfel obligate slenregistrezelanivelnaional. n ciuda faptului c n perioada 20072013 oferta de sprijin financiar pentru CD a fost foarte divers, cererea din partea ntreprinderilor nu a fost deosebit de mare. Accesul la instrumente financiare (credite, garanii, capital de risc) a fost limitat n aceast perioad, iar IMMurile, n special, au constatat c este foartedificilsasigureunfluxdenumerarsolid,necesarpentruproiectelelor. CorelarealimitatntreCDprivatisectoarelecupotenialdecretere n 2011, cheltuielile pentru CD ale companiilor sau concentrat n industria autovehiculelor (22%), industriachimic(10%),TIC(10%)iindustriaechipamentelorelectrice(7%).InstituiileprivatedeCDau ieleoponderemaredincheltuielilefirmelorpentruCD(22%).

36

Cifradeafaceriacompaniilorcuniveltehnologicridicatimediuafostde30%dincifradeafaceritotaldin2011,ncreteredela24%n2008.Sursa:Noi direciidepoliticindustrialimodificrilestructuralenecesare(Cojanuetal,2012). EvaluareaIntermediaraStrategieiNaionaleiaPlanuluiNaionalCD&I200713(TechnopolisGroup,2012),Noidireciidepoliticindustriali modificrilestructuralenecesare(Cojanuetal,2012),Rolulsectoruluiprivatndezvoltareacompetiieinsistemulcercetriidezvoltriiiinovrii(2012). 38 Numrul total al inovatorilor a sczut n 2010 cu aproape 40% fa de 2006. Inovatorii din domeniul proceselor de producie, care reprezint majoritatea inovatorilor,aunregistratcelmaigravdeclin(aproape50%).Numrulcompaniilorcareintroducprodusenoisausemnificativmbuntiteasczutcuaproape otreimencomparaiecu2008.
37

23

Unele sectoare mari au cheltuieli foarte mici destinate CD. Comerul, care formeaz obiectul de activitate a aproape jumtate din companii, are o contribuie de doar 2%; agricultura, care are 30% din locurile de munc,contribuiecumaipuinde1%. AnalizacereriidefonduripublicepentruCDaratcTICesteactivnprivinaobineriidefonduripublice, ntimpceCDdinindustriaautovehiculeloridinceachimicsebazeaznprincipalpefinanareprivat. Modelul cheltuielilor pentru sectorul privat CD este corelat doar parial cu sectoarele vizate de Strategia NaionalprivindCompetitivitateaideStrategiaNaionalpentruCDI. Pe baza analizei pieei CDI din Romnia39 i n conformitate cu orientrile metodologice specificate n Ghidul European pentru strategia de cercetare i inovare bazat pe specializare inteligent (RIS3), Strategia Naional pentru CDI a identificat prioritile pentru investiiile publice CDI n perioada 2014 2020: bioeconomie (agriculturi silvicultur, pescuiti acvacultur, alimente, produse biofarmaceutice ibiotehnologii); TIC; energieimediu; ecotehnologii (vehicule de transport, tehnologii de control al polurii i gestionarea deeurilor, oraulinteligent); sntate. CDpublicfragmentatislablegatdeactivitateaeconomic Romnia are o ampl structur public de CD, ce cuprinde 54 de universiti, 47 de institute naionale de cercetarei dezvoltare, Academia Romn cu 66 de institutei centre de cercetare, Academia detiine AgricoleiSilvicecu17institute,centredecercetareiunitidecercetarenteren.nprivinadistribuiei n teritoriu, dei reprezentat n toate regiunile, activitatea CD este concentrat n mod special n Bucureti, urmat de Iai i Cluj. Cu toate acestea, sa constatat c mediul din CD i din instituiile de nvmntsuperiordinRomniasecaracterizeazprinfragmentare,calitateinconsecvent,standardizare excesiv, folosirea ineficient a resurselor i absena unei strategii de dezvoltare a unor instituii de cercetareintensiv40. Cercetarea agricol privat are o pondere mic n cercetarea agricol naional. O particularitate a cercetrii agricole din Romnia este faptul c cercetarea nsi este asociat cu activitatea de dezvoltarei inovare, cai cu activitatea comercial pe piaa seminelor, viticulturii, silviculturii, creterii animalelori materialuluigeneticpiscicol. Institutele de CD sunt evaluate i clasificate n conformitate cu performana activitii lor de CD41. Principalele criterii de evaluare sunt calitatea rezultatelor cercetrii, calitatea resurselor umane, calitatea infrastructurii i nivelul exploatrii acesteia, eficiena managerial, calitatea planului de dezvoltare instituional. Analiza publicaiilori a cererilor de brevetare arat c instituiile publice romneti de CDposed o serie depunctefortendomeniiledemaijos: tehnologiideproducieamaterialelor,inclusivnanotehnologii; inginerie,inclusivaeronauticiautovehicule; tehnologiileinformaieiicomunicaiilor; tiinaitehnologiamediului; medicin/sntate; agricultur. Aceast analiz corespunde punctelor forte ale cercetrii romneti n context european. Domeniile CooperaredinPC7ncareparticipareaRomnieiafostputernic(pebazafonduriloratrase)aufost:TIC;
39

PentruastabilioStrategieNaionalCDIbazatpespecializareinteligent,MinisterulEducaieiNaionaledinRomniaacomandatfirmeiJASPERSoanaliza pieei CDI, conform cu Ghidul RIS3. Att sectoarele economice prioritare identificate de Strategia privind competitivitatea, ct i prioritile tematice pentru investiiilepublicenCDI,identificatedeStrategiaNaionalprivindCDIaucabazcomunaceastanaliz. 40 EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.7;ProgramulNaionaldeReform20112013,Raportulintermediar(martie2013) p.12. 41 nconformitatecuHotrreadeGuvernNr1062/2011.

24

Transport (inclusiv Aeronautic); Nanotiine, nanotehnologii, Materiale i Noi tehnologii de producie; Mediu;Sntate;Industriealimentar,agriculturipescuitiBiotehnologie. Aceste puncte forte sunt bine corelate cu sectoarele care demonstreaz creterei potenial de export n cadrul StrategieiNationale pentru Competitivitatea (de ex., autovehicule, TIC, industria alimentar), cu oportunitile de gradul doi n care inovarea ar putea prelungi durata de via a unor linii de producie maturei ar putea sprijini diversificarea legat de acestea (de ex., lemni textile)i cu schimbrile sociale majorecareconfruntRomnia(nspecialadaptarealaschimbrileclimaticeirefacereamediului). Cu toate acestea, n timp ce o mare parte a cercetrii desfurate n Romnia este impresionant, aceasta este n mare msur impulsionat de curiozitatea scolastic, mai degrab dect de considerente comerciale. Legturile dintre nvmnt, cercetarei sectorul economic rmn slabe42, rezultatul fiind c puine idei sunt transferate i comercializate43. Activitatea de colaborare, atta ct exist, tinde s se realizeze ntre instituiile de CDi marile companii. Participarea IMMurilor este limitat, dei acest lucru reflectntrooarecaremsurscararelativredusistructurasectorialabazeideIMMuri.Instituiilede cercetare public nu au dezvoltat o capacitate special de management i personal, dedicat unei mai bune comercializri a rezultatelor cercetrii, unui management mai bun al drepturilor de proprietate intelectual,unuidialogmaiputerniccuntreprinderile,pentrualesusinenevoile. Sistemeineficientepentruprotejareaipartajareaproprietiiintelectuale Legtura dintre ntreprinderi i baza de cercetare din Romnia este mpiedicat suplimentar i de cadrul deineriidreptuluideproprietateintelectual44asupracercetriiidepartajareaacesteia.Nivelulsczutn prezent al nregistrrii brevetelor, precumi faptul c mai mult de jumtate din cereri sunt completate de persoane individuale, nu de ntreprinderi, universiti i institute de cercetare, au fost argumente n defavoarea dezvoltrii de sisteme de protecie a drepturilor de proprietare intelectual, necesare ntrun mediu deschis inovrii. Cu un nivel sczut de utilizare, transferul tehnologici canalele de comercializare, inclusiv asistena i consilierea n domeniul drepturilor de proprietate intelectual sunt foarte slabe. n plus, costurile aferente depunerii i ntreinerii brevetelor la nivel internaional sunt prohibitive pentru cercettoriiindividualilipsitedesprijincorporativ. O propunere de modificare a legislaiei romneti privind drepturile de proprietate intelectual este supus n acest moment dezbaterilor din Parlament i este menit s clarifice drepturile de partajare a veniturilor din proprietate intelectual ntre angajaii cu inovaii, angajatorii lori instituiile de cercetare colaboratoare. Acest demers va fi un stimulent pentru comportamentul inovator n cadrul acestor grupuri iartrebuispermitcasprijinulpublicpentruprotejareadrepturilordeproprietateintelectualsfiemai eficient. Deficituldecompetenedecercetare Baza de competene de cercetare sa mrit substanial n Romnia din 1993 ncoace, mai ales n sectorul nvmntului superior. Cu toate acestea, n anii din urm, salariile i mijloacele materiale de cercetare necompetitive au fost martorele unei hemoragii de talente din sectorul public, muli tineri cercettori migrnd n strintate. Dintre toate statele UE, Romnia are procentul cel mai mic de personal de CD raportat laprocentultotal de angajai(0,4%n2010),ceeace reprezintun sfertdinmediaUE.nprivina distribuieinteritoriu,doarregiuneaBucuretiIlfovseapropriedemediade1,7%dinUE. n 2011, doar 25,8% din populaia activ economic din grupa de vrst 2564 ani absolvise cu succes nvmntul teriar ntiini tehnologie sau avea o ocupaie n care o astfel de pregtire este n mod normal necesar, n comparaie cu media UE 27, care era de 42,3%. n privina distribuiei n teritoriu, exist variaii regionale semnificative, regiunea BucuretiIlfov (46,7%) depind media UE 27, iar restul regiunilorvariindntre17,7%nNordEsti25,1%nVest. Principalelenevoidedezvoltare

42 43 44

Sursa:Barometrulcalitii,2010,CalitateanvmntuluisuperiordinRomnia EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.7. EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.7.

25

Ca reacie la analiza de mai sus, prioritile de investiii din perioada 201420 vor fi stabilite n linie cu cadrul Strategiei Naionale pentru Competitivitatea din Romnia, Strategiei Naionale de CDIi Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Rural, urmnd principiile specializrii inteligente i punand accent pe sprijinul componenteicomerciale a activitilor CDI. Un mediu fiscal complementar va stimula companiile, inclusiv pe cele multinaionale, si plaseze n Romnia activitile de cercetare. n 2010 sa introdus o deducere de 120% a impozitului pe cheltuielile cu CD pentru ntreprinderile n care activitile de CD reprezint cel puin 15% din cheltuielile anuale totale, iar aceast deducere a fost majorat la 150% n anul2013. Investiiile fondurilor ESI n instituii vor fi prioritizate pe baza constatrilor n urma evalurii naionale a organismelordecercetaredezvoltare,dupcumurmeaz: instituii puternice / avnd o puternic legtur cu sectoarele prioritare prioritatea principal a sprijinului. mai puin puternice, dar capabiel de mbuntire / bine legate de sectoare prioritare prioritate secundarpentrusprijin. instituiislabe/nusuntlegatedesectoareprioritarenureprezintoprioritatepentrusprijin. Pentru sectorul agricol, transferul de cunotine, sprijinul pentru inovare i cercetarea bine corelat cu nevoile practice ale fermierilor vor fi importante pentru competitivitatea i perfomana din ce n ce mai mari ale fermierilor. Pentru a facilita introducerea noilor tehnologii, va fi esenial concentrarea unitilor decercetarepeaplicaiipracticelaniveldeferm,ncontextulacordurilordeparteneriatpentruinovare. Pornind de la constatrile analizei provocrilor n calea dezvoltrii i ale analizei SWOT (anexa I), principalelenevoidedezvoltaresunt: crearea unui mediu public de CD mai compact i mai modern, care s se concentreze asupra nevoilor economiei, schimbrilor sociale i tehnologiilor n care Romnia are potenial de clas mondial, in conformitate cu principiile specializrii inteligente i pentru a crete gradul de comercializareiinternalizareacercetrii; promovareauneiculturiaantreprenoriatuluiiinovriinntregulsistemeducaionalincompanii care s fie n legtur cu toate formele de sprijin, financiar, managerial, tehnic, creator, pentru a valorificapotenialullatentcareexistnrndulpopulaieiifirmelordinRomnia. Leciilenvate n prezent, exist puine rezultate de evaluare disponibile, care s ofere o imagine de perspectiv asupra eficacitii relative ale tipurilor specifice de intervenie. Cu toate acestea, n perioada 20072013 au fost nvateleciiimportante,inclusivreferitoarela: deficitul major al cererii n regiunile n curs de dezvoltare ale Romniei, care mpiedic dezvoltarea ntreprinderiloriaeconomieidepia; instrumentelefinanciaremaipuinadaptatenevoilorIMMuriloriregulilorprivindajutoruldestat/ deminimis; fragmentareasprijinuluiafacerilorntreProgramulOperaionalCompetitivitateiProgramul OperaionalRegional,careangreunatobinereaeficacitii. fragmentarea mediului de cercetarei inadecvarea legturii sale cu nevoile de cretere n afacerii cuprovocrilesociale; absena instrumentelor financiare potrivite pentru nevoile sectorului CDi legtura sa cu sectorul productiv/transferultehnologic; importanaregulilorsimplificatereferitoarelaaccesilaimplementareaproiectelor. PROVOCAREANMATERIEDEDEZVOLTAREOAMENIIISOCIETATEA Ocupareaimobilitateaforeidemunc Aspectegenerale 26

Romnia se confrunt cu un complex de probleme pe piaa muncii. Una dintre problemele principale este reprezentat de deficitul major al cererii de for de munc, reflectat ntro rat sczut a ocuprii45 pe piaa intern a muncii i n migrarea masiv, pentru a beneficia de oportuniti mai bune pe plan internaional. Aceast situaie creeaz o platform foarte slab pentru politica progresiv a pieei muncii. ntroastfeldesituaie,caracterizatprintrocerereextremdesczut: angajaii sunt obligai s accepte un nivel sczut de remunerare i termeni i condiii precare de munc; angajatorii aleg personal cu calificare nalti cu cea mai mare capacitate de adaptare; investiiile realizatedeangajatorindezvoltareacompetenelorangajailorsuntunelereduse; mobilitatea profesional este sczut; cei angajai in si pstreze posturile i este dificil s ptrunzipepiaamuncii; exist o arie redus de mbuntire a statutului persoanelor care sunt dezavantajate pe piaa muncii: femeile (n special n ceea ce privete promovarea), tinerii fr experien anterioar, lucrtorii n vrst, persoanele cu dizabiliti, minoritile etnice, persoanele fr educaie i calificare. n acest context, pentru a fi eficace, Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc a Romniei va trebui s se coordoneze n paralel cu alte politici sectoriale. Strategia depinde de progresul obinut n contextul provocrii n materie de competitivitate, n generarea unei cereri din ce n ce mai mari pentru locuridemunc.Trebuiesacionezealturidepoliticileeducaionaleiceledeformarecontinu,pentru a alinia furnizarea de competene cu cererea n cretere i cu schimbrile n structura cererii. Trebuie s acioneze alturi de politicile de incluziune social, pentru a asigura c oportunitile extinse sunt accesibilei grupurilor care sunt supuse n prezent unor niveluri ridicate de dezavantajarei excludere de pe piaa muncii. Va fi efortul unei generaii, iar pentru succes va fi nevoie de o perioad susinut de cretereeconomic. Progresul n ceea ce privete provocrile n domeniul infrastructuriii resurselor poate fi, de asemenea, de ajutor n promovarea cererii pe piaa muncii n zonele vizate, precum i la crearea premiselor pentru cretere economic. Ali factori, cum ar fi o politic fiscal mai favorabil, ar putea contribui la atingerea intelorstabilitepentruocupare,aducndlaluminopartedineconomiainformal. Importana unui nivel ridicat al participrii pe piaa muncii i al ocuprii din perspectiv durabil este reflectat n obiectivul Europa 2020, respectiv o rat de ocupare de 75% pn n 2020. Ca parte a Programului Naional de Reform, Romnia ia asumat o int naional de ocupare de 70% (grupa de vrst2064ani)pnn2020.Aceasttransformarevanecesitaocreterenetdecelpuin10%acererii de locuri de munc i o mbuntire considerabil pe piaa muncii din Romnia a situaiei tinerilor, femeilorilucrtorilormainvrst.
Obiectiv2020 inteleUE27(%) ObiectiveasumatedeRomnia prinProgramulNaionalde Reform (%) 70 SituaiacurentdinRomnia (%) 63,8%(2012) 71,4brbai 56,3femei

Ratadeocupare(grupade vrst2064)

75

Recomandrispecificedear2013: - combatereamunciilanegru; - promovareaocupriilucrtorilormainvrst; - mbuntireaparticipriipepiaamuncii,ctiagraduluideocupareiaproductivitiiforeidemuncprinrevizuirea i consolidarea politicilor active privind piaa muncii, asigurarea de servicii de formare i servicii individualizate i promovareanvriipetotparcursulvieii; - ntrirea capacitii Ageniei Naionale de Ocupare a Forei de Munc de a spori calitatea i gradul de acoperire al serviciilorsale; - combatereaomajului n rndul tinerilor, implementarea rapid a Planului Naional pentru Ocuparea Tinerilor, inclusiv,
45

Evideniat n Documentul de poziie al serviciilor Comisiei (octombrie 2012) p. 6; Programul Naional de Reform 20112013, Raportul intermediar (martie 2013)p.10,p.10;RecomandareaConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformalRomniei(iunie2013)p.6.

27

deexemplu,printroschemdeGaraniepentruTineri.

Undeficitmajoralcereriidefordemunc Romniaareunnivelsemnificativmaisczutalrateideocupareaforeidemunc(63,8%pentrugrupade vrst2064ani,n2012),comparativcumediapentruUE27(68,5%),cutoatecactivitateadineconomia informal46 poate nsemna c cifrele oficiale subestimeaz nivelul real al ocuprii forei de munc. Sa estimatceconomiainformalreprezintnumaipuinde28,4%dinPIB47(2013),nmarepartesubforma munciinedeclarateiinformalesauaraportriictigurilorsubnivelulrealdectrepersoaneleidentificate ca fiind angajate48. Ca rezultat al crizei, rata de ocupare a forei de munc a sczut cu 1,6% n perioada 20082012. n timpul recesiunii, rataomajului a rmas relativ sczut, crescnd de la 5,8% n 2008 la 7,4% n 2011, scznd apoi la 7,0% n 2012, cu circa 2,5% sub media UE. Totui, aceast situaie reflect tendina omerilor de lung durat de a migra de la registrul de omaj la cel de inactivitate, dup ncetarea ajutoruluiomajoferitdeGuvern.Practic,30%dinpopulaiadingrupadevrst2064aniesteinactivdin punctdevedereeconomic. Attrataomajului,cticeadeinactivitatetrebuiesfieluatenconsiderarencontextulcalitiiocuprii forei de munc n Romnia. Doar mai puin de jumtate din cele 8,3 milioane de locuri de munc din economiesuntsalarizate.Dinrestullocurilordemunc: 1,4 milioane (17%) reprezint membrii familiilor neremunerai o categorie practic inexistent n statelemembremaidezvoltate; 2,1 milioane (25%) desfoar activiti independente un nivel foarte ridicat al ocuprii pe cont propriu, comparativ cu statele membre mai dezvoltate ns n Romnia acest statut este asociat mai degrab cu agricultura de subzisten i cu lipsa alternativelorde venit, dect cu spiritul antreprenorial. mpreun, aceste fenomene indic un deficit major al oportunitilor de angajare n economia romneasc. Aceast situaie are implicaii clare asupra fezabilitii atingerii intei de 70% pentru rata ocuprii forei de munci de continuare a politicilor n acest domeniu fr o expansiune a ocuprii forei demuncnregiunilemaipuindezvoltatealeRomniei. Distribuia forei de munc are un puternic caracter teritorial, care urmeaz tiparul activitii sectoriale evideniat n cadrulprovocriinmaterie decompetitivitate demaisus.Existdiferenesemnificativentre procentul total de ocupare din regiunile Romniei, cu un ecart de 11,5% ntre regiunea cu rata cea mai ridicat de ocupare (NordEst: 64,% n 2012)i cea cu rata cea mai sczut de ocupare (Centru: 53,4% n 2012). n privina rateiomajului, sau nregistrat, de asemenea, diferene importante ntre regiunile Romniei n 2012, cu un ecart de 5,9% ntre regiunea cu cea mai ridicat rat a omajului (SudEst: 10,2%) i cea cu nivelul cel mai sczut al rateiomajului (NordEst: 4,3%). Totui, trebuie notat faptul c regiunile cu rate mai mari aleomajului au fost adesea cele cu piee ale muncii mai dinamicei cele cu rate deomaj mai sczute, dominate de lucrtorii nesalarizai, identificai mai sus (de exemplu, regiunea NordEst). Nivelul deocupareaforeidemuncirateledeomajnusecoreleazcudecalajeleisrciadinregiuni49. Reducerearateideocupareaforeidemuncnperioadaderecesiuneafostconcentratnzonelerurale, n timp ce ocuparea forei de munc n zonele urbane a continuat s creasc. Aici sa nregistrat i o oarecare migrare de la categoria de munc salarizat la munca neremunerat n familie (n principal n sectorulagricol),pemsurcerecesiuneaapusstpnirepeeconomie. Cutoateacestea,rataocupriiforeidemuncnmediulrural(65,7%n2012)armasmaimaredectcea dinmediulurban(62,5%).

Evideniat n Documentul de poziie al serviciilor Comisiei (octombrie 2012) p. 10; Recomandarea Consiliului European privind Programul Naional de Reform alRomniei(iunie2013)p.6. 47 ComisiaEuropean,"ReformelefiscalenStateleMembrealeUERaport2013",tabelul4.7,p.78 48 Schneider,2012. 49 Detaliisuplimentarenseciunea3.1.5Zonelegeograficecelemaiafectatedesrcie.

46

28

Romnia mai are o cot mare de ocupare a forei de munc n agricultura de subzisten i semi subzisten, cu toate c productivitatea i contribuia acestui sector la PIB se menin la niveluri foarte sczute.Lipsainvestiiilornagriculturindezvoltareruraliundeficitnceeaceprivetecompetenele adaptabile n rndul fotilor fermieri reprezint o barier n calea transformrii locurilor de munc cu productivitate sczut n locuri de munc cu venituri stabile, transformare care face din agricultur un factordedezvoltaredurabil. Anumite zonele de coast i de pescuit au rate mari ale omajului, de exemplu judeele Teleorman (10,04%, 2012)i Galai (9,14%). Cu toate acestea, n cea mai mare parte,omajul n domeniul pescuitului inzoneledecoastnuestedeosebitdemare. Lipsauneiculturiantreprenoriale Antreprenoriatul, n sensul motivaiei de a nfiina i de a dezvolta o afacere, diferit de munca pe cont propriu,arebeneficiiimportante,attdinpunctdevedereeconomic,ctisocial.Creeazlocuridemunc i bunstare, contribuind la mplinirea personal i la atingerea obiectivelor sociale. n Romnia, antreprenoriatul este nc redus, iar n zonele rurale este aproape inexistent. n cercetrile recente50, 74% din respondenii romni audeclarat c ar prefera sdemareze o afacere, comparativ cu8% carear dori s fie angajai. Numai 25% din respondeni au iniiat procesul dedemarare a unei afaceri, procentul mic fiind explicatdeoseriedebariere,dincarecelemaiimportantesunt:dificultateadeaccesareafinanrii(93%) iteamadefaliment(56%).Conformstudiului,aproximativunsfertdinfirmeledinRomniasaudesfiinat duptreiani. Tineriiseconfruntcubarierelaintrareapepiaamuncii Se nregistreaz discrepane semnificative ntre Romniai UE27 n ceea ce privete procentul de ocupare aforeidemuncnrndultinerilor(ntre1524deani).n2012,mediadinRomniaeracu9%maisczut dectmediaUE(23,9%nRomnia,fade32,9%nUE27);ncazultinerelor,diferenaerade10,7%. n plus, n 2012, ponderea tinerilor care nu erau nici angajai, nici nscrii n sistemul de nvmnt sau formareprofesional(NEETs)eracu3,6%pestemediaUE(16,8%nRomnia,fade13,2%nUE27),iarn rndultinerelorerade18,6%,ncomparaiecu13,5%nUE2751. Tineriiseconfruntcudificultilagsireaunorlocuridemuncstabile,dinmaimultemotive: concurenapeopiaamunciiundesenregistreazundeficitgeneraldeoportunitideangajare; lucrtoriicuvechimenurenunlaposturilelor; lipsa relativ a experienei profesionale plaseaz tinerii ntro poziie dezavantajoas n competiia cu ali lucrtori. Potrivit agenilor de recrutare, 59% din angajatori nui pot permite s angajeze tinerilipsiideexperien; nivelul de educaie obinut. Cu toate acestea, i cei cu rezultate bune se confrunt cu rate de ocuparesensibilmairedusedectomologiilordinalterialeEuropei; lipsa competenelor cerute de angajatori (att aptitudini tehnice, ct i calificri profesionale, precumiaptitudinisoft,deexemplucapacitateadeorganizareaproprieiactivitiiaprocesului denvare,aptitudinicognitive,decomunicareiorganizatorice). Situaia tinerilor pe piaa muncii sa deteriorat n decursul crizei economice, rata deomaj crescnd de la 18,6% n 2008 la 22,7% n 2012. Cu toate acestea, rata mare a omajului nainte de recesiune relev o dificultate persistent a tranziiei pentru tineri, pe o pia a muncii cu un deficit major de oportuniti de angajare. Reflectnd disparitile teritoriale, trei regiuni vor fi eligibile pentru Iniiativa pentru Ocuparea Tinererilor,avndorataomajuluinrndultinerilormaimarede25%:Centru(31,7%),SudEst(31,3%)i SudMuntenia(30,2%). RspunsulGuvernuluiRomnieilaaceastsituaieestePlanulNaionalpentruStimulareaOcupriiTinerilor 2013, ce cuprinde msurii programe de tipul Garaniei pentru Tineri (bonusuri de mobilitate, stimulente financiare, orientare profesionali n carieri consiliere antreprenorial, simularea de afaceri, stagii de

50 51

Sursa:SondajulFlashEurobarometrunr.354,2012,EntrepreneurshipintheEUandbeyond. EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.6;ProgramulNaionaldeReform20112013,Raportulintermediar(martie 2013)p.10,p.10;RecomandareaConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformalRomniei(iunie2013)p.6.

29

lucru, stagii de practic, stagii de ucenicie, parteneriate ntrecoli, universitii companii, precumi alte organizaiiicompaniinoicreatedepersoanetinere). O schempilot de Garanie pentru Tineri este, de asemenea, n curs de implementare, finanat din ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013(POSDRU20072013),pentrua crea un modeli pentru a identifica cele mai potrivite msuri, adaptate specificitilor naionale, pe baza crorasevaproiectaschemadeGaraniepentruTineret20142020. Nivelulredusdeocupareaforeidemuncnrndulfemeiloriallucrtorilormainvrst GradulredusdeocupareaforeidemuncdinRomniaesteputerniccorelatcusexulicuvrstaforeide munc52. Femeile n 2012, diferena de grad de ocupare dintre brbai i femei era cu 2,9% mai mare dect media UE. n 2012,nRomnia,procentuldeocuparenrndulbrbailordingrupadevrst2064anierade71,4%,n comparaie cu 56,3% n rndul femeilor. Cu toate c segregarea de gen pe domenii de activitate pare mai mic n Romnia dect media european53, datele referitoare la ctiguri sugereaz c exist mai multe femeiangajatenlocuridemuncslabpltite. Perioadele petrecute n afara pieei muncii pentru ngrijirea copiilor conduc la o pierdere a vechimiii la o tendinspreperimareacompetenelor.nplus,pnrecent,vrstadepensionareeracutreianimaimic pentru femei, comparativ cu brbaii. Disparitile de gen n rata de ocupare a forei de munc prezint o dimensiune teritorial, cu un decalaj mai mic, de 11 procente, ntre ratele de ocupare a forei de munc pentrubrbai(Vest:74,7%iCentru:65,7%)iundecalajde16,2procentepentrufemei(NordEst:65,5% iCentru:49,3%). n perioada 20072013, formarea profesional susinut de FSE a fost utilizat pentru a contribui la reducereadecalajului,femeilereprezentnd57,9%dincei155.000debeneficiari. Lucrtoriimainvrst Rata de ocupare a forei de munc scade rapid odat cu vrsta. Perimarea competenelor i percepia legatde o productivitate mai sczut dezavantajeaz lucrtorii mai n vrst care concureazpe opia a muncii n care exist un deficit general de oportuniti de angajare. n 2012, procentul de ocupare printre cei n vrst de 5664 de ani era de 41,4%, n comparaie cu 63,8% la cei cu vrste ntre 20i 64 de ani. Aceasta nseamn cu 7,5% mai puin dect media din UE27, pentru acelai an. Din punct de vedere al distribuiei n teritoriu, exist dispariti regionale semnificative, cu o diferen de 23,8% ntre regiunile BucuretiIlfov (32,4%) i NordEst (56,1%). Parial, aceast situaie reflect relativa stabilitate a ocuprii forei de munc (independente) n sectorul agricol i n zonele rurale; locurile de munc salarizate, care suntpredominantenzoneleurbane,parsfiemaimultgrevatededezavantajullegatdevrst. Gradul sczut de ocupare a lucrtorilor mai n vrst este o problem ngrijortoare atunci cnd este asociatculongevitateacrescut,cucretereaperspectiveidesrcienrndulvrstniciloricuopresiune dincencemaimareasuprasistemuluinaionaldeproteciesocial. Unnumrsemnificativdeomeridelungdurat n perioada 20082011 sa nregistrat o tendin comun de cretere aomajului de lung durat, att n Romnia, cti n UE27, mai pronunat n UE27. n 2012, rata omajului de lung durat nregistrat n Romniaafostde3,2%,cu1,4procentemaisczutdectmediaUE27.ntrooarecaremsur,procentul relativ sczut nregistrat al omajului de lung durat reflect durata limitat a ajutorului de omaj n Romnia i o tendin de a migra n inactivitate a celor care nu mai beneficiaz de ajutor de omaj. n Romnia,omajul pe termen scurt nu pare s fie difereniat n funcie de gen, ci mai curnd pe grupe de vrst.

Raportul Bncii Mondiale, 2013: Europa 2020 Romnia: Politici bazate pe dovezi, pentru productivitate, ocuparea forei de munc i mbuntirea competenelor. 53 Eurostat,2013.

52

30

n ceeaceprivete distribuianteritoriu, n 2011,regiunile SudMunteniaiSudEst aunregistratcel mai mare numr de omeri de lung durat, 64.000 i respectiv 62.000, iar n NordVest cel mai mic numr, 28.000depersoane. Grupurilevulnerabilesuntdezavantajatenmodextrempeopiacompetitivamuncii Dat fiind deficitul general de locuri de munc de pe piaa romneasc a muncii, concurena este acerb pentru grupurile care se confrunt cudezavantaje speciale54. Statutul grupurilor vulnerabile este examinat n capitolul Incluziunea social de mai jos; aici accentul se limiteaz la analizarea statutului acestora pe piaamuncii. Persoanele de etnie rom55 ocup o poziie precar pe piaa muncii din Romnia, explicat prin multiple dezavantaje,printrecarenivelulsczutdealfabetizare,educaieicompetene,precumidiscriminareape piaamuncii.n2011,ratadeocuparenrndulpersoanelordeetnieromafostdenumai36%,ntimpce ali 36% erau n cutarea unui loc de munc, iar 28% erau inactivi56. Cu toate acestea, implicarea n economia informal este ridicat. Doar unul din zece ceteni romni de etnie rom a avut un loc de munc stabil n ultimii doi ani, iar 52% declar c nu au gsit de lucru n acea perioad. Majoritatea persoanelor de etnie rom lucreaz pe cont propriu, n meserii necalificate; numai 1015% dintre acetia suntsalarizai. Participarea pe piaa muncii este foarte sczut printre femeile rome, doar 27% fiind angajate i 36% declarnd c sunt n cutareaunui loc de munc. De la o vrst foarte fraged, multefemei deetnie rom auresponsabilitidengrijireacopiilor. Persoane cu dizabiliti. Aproximativ 1,4 milioane de romni au o capacitate de munc limitat (persoane cudizabilitii persoane cu invaliditate)57. Doar 12,7%dintre cetenii romni cudizabiliti erau angajai niunie2013,56%raportndcnuaulucratniciodat,iarratadeocupareaforeidemuncestedeosebit de sczut n rndul femeilor cu dizabiliti n vrst de peste 50 de ani. Exist un nivel semnificativ sczut de locuri de munc pentru persoane cu dizabiliti, n condiii europene, i aceast situaie subliniaz modul n care cererea sczut pentru for demunc n economia dinRomnia marginalizeazi mai mult persoanelevulnerabile. Situaia este exacerbat de sistemul de nvmnt, care a dezavantajat multe persoane cu dizabiliti, pentrucareabsolvireanvmntuluiobligatoriusesitueazcumultsubmediapentrupopulaiageneral. Prinurmare,acestgrupseconfruntcuundezavantajdublupepiaamuncii. Lipsaflexibilitiiimobilitiiforeidemunc Analizaocupriiforeidemuncperegiuninperioada20082011evideniazdiferenesemnificativentre evoluiileperegiuni,dupcumurmeaz: regiunea NordEst a nregistrat cea mai mare cretere a locurilor de munc (circa 88.100), ceea ce indic o activitate economic dinamici o influen slab a crizei economice, urmat de regiunea NordVest,careanregistratocreterede48.900delocuridemunc; regiuneaSudMunteniaanregistratceamaimarescdereabsolutnaceeaiperioad,opierdere de 131.200 de locuri de munc, ce indic existena unor probleme structurale care impun msuri specifice. n ciuda disponibilitii relative a locurilor de munc n alte regiuni, nivelurile de inactivitate n regiunile cu nivel mai mare de reducere a locurilor de munc tind s creasc. n timp ce dezvoltarea locali regional aucaobiectivcretereaoportunitilordeangajarentoateregiunile,oparteasoluiei laomajulregional din Romnia poate fi creterea capacitii de adaptare i a mobilitii lucrtorilor pentru a urmri oportuniti din afara zonei actuale de reedin. Aceasta a fost o tendin comuni voluntar n rndul tinerilori persoanelor bine calificate, dup cum indic nivelul migraiei internaionale n ultimul deceniu. Cu toate acestea lucrtorii mai n vrst, cei mai puin calificai i cei cu angajamentele familiale sunt supui mai mult unor bariere care i leag de zone de oportunitate sczut: lipsa de competene
54 55 56

EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.6. EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.6. Tarnovschi(ed.),2012,ProiectulPOSDRU. 57 MinisterulMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelorVrstnice

31

transferabile, lipsa de resurse financiare, accesul la locuine, preocuprile legate de ngrijireai educarea persoaneloraflatenntreinere. Depireaproblemeidenecorelaredintrecerereiofertnceeaceprivetecompetenele Schimbrile complexe din economia romneasc anticipeaz c, n viitor, va fi nevoie de un mix diferit de competene ale forei de munc58. Acest lucru se evideniaz n apariia unor decalaje de competene la nceputulprocesuluideredresareeconomic,cuundeficitdelucrtoricalificai,nspecial nsectoarelede producie i agroalimentar, cu potenial de cretere. Cercetri recente59 indic deficite semnificative n ocupaiilepentrucareestenevoiedecalificriprofesionaleitehnice.Ladataefecturiistudiului,astfelde calificri sunt necesare pentru majoritatea locurilor de munc vacante curente, cu o cerere notabil n industriadetextileiprodusedinpiele,ningineriamecanicinconstrucii. Analiza efectuat n cadrul provocrii n materie de competitivitate de mai sus a evideniat tendinele actuale din dezvoltarea sectorial i conversia, anticipat n viitor. ntre 2008 i 2011, factori ciclici au determinatodiminuaresemnificativacereriidecompetenensectorulindustrieiextractiveinsectorul energetic, n construcii, hotelurii restaurante, imobiliarei n sectorul public. Redresarea economic va conduce la o recuperare semnificativ a cererii de competene n aceste sectoare. Cu toate acestea, este de ateptat ca, pe termen mediu, activitile cu valoare redus din producie, agricultur i pescuit s piardlocuridemuncpemsurarestructurriiacestorsectoare,deincazulagriculturiiipescuitului,se pot atepta unele schimbri, pe msura valorii suplimentare adugate n procesul de prelucrare i distribuie. n timpul recesiunii, ocuparea forei de munc n servicii cu valoare adugat mai mare a crescut, logistica, TIC, serviciile financiarei serviciile de afaceri au nregistrat creteri, n timp ce serviciile profesionaleitiinificeaucunoscutoreduceresubmedie. Demararea de noi afaceri, spiritul antreprenorial i IMMurile sunt identificate n cadrul provocrii n materiedecompetitivitatecaoferindunpotenialdecreteresemnificativ. Aceste tendine au implicaii complexe pentru alinierea sistemului educaional la nevoile viitorului loc de munciacestlucruesteanalizatncontinuare,ncapitolulEducaie.Pentrupoliticadeocupareaforeide munc, aceleai tendine plaseaz pe primul loc facilitarea tranziiei ctre locuri de munc eficace, mobilitatea forei de munci adaptarea la o economie romneasc n micare spre o productivitate mai mareiunechilibrumaibunalcompetenelor. Furnizarea de servicii de ocupare a forei de munc va fi bazat n principal pe analiza tendinelor i pe sectoarelecheie vizate n cadrul Strategiei Naionale pentru Competitivitate, Strategiei Naionale de CDI, Strategiei Naionale pentru Agricultur, Planurilor de Dezvoltare Regional i n baza principiilor specializrii inteligente. Dup cum sa evideniat n provocarea n materie de competitivitate, la alocarea fondurilordedezvoltareregional,estenecesarcasianconsiderareattprioritilenaionalesectoriale, cti potenialul de cretere regional/ local. n acelai timp, angajatorii vor fi ncurajai s investeasc n dezvoltarea forei de munc, prin formare profesional continui activiti de nvare pe tot parcursul vieii, pentru a mbunti productivitateai rezistenai pentru a aborda problema participrii sczute n prezentlaprogrameledeformareaadulilor60,careanregistratn2012unprocentdedoar1,4%61. CapacitateaadministrativredusaServiciuluiPublicdeOcupare Schimbrilencontextulsocioeconomici cele din structurapieeimunciiauconduslaun numrmarede persoane care caut un loc de munc i un numr mare de omeri pentru SPO i la o cerere sporit de servicii acordate de SPO, n special informaii i orientri, mediere i formare profesional. Cu toate acestea,declinulcontinuualinvestiiilornmsuriactivedeocupareaforeidemunc,dela0,16%dinPIB n2003la0,02%n2011,aconduslareducereaamploriiicalitiiserviciilorfurnizate62.

58

EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.6;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformal Romniei(iunie2013)p.7. CEDEFOP,2011. 60 EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.6;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformal Romniei(iunie2013)p.6. 61 Eurostat,2012 62 AgeniaNaionaldeOcupareaForeideMunc


59

32

Pentru o mai bun corelare ntre serviciile oferite de SPOi nevoile clientului, este nevoie de o abordare strategicimultilateral. Consolidareacapacitiiadministrativea SPOi asigurareaunuiniveladecvatde resurse pentru msurile active reprezint elemente cruciale pentru creterea calitii i personalizarea serviciilor oferite63 i pentru mbuntirea eficacitii acestora. Aceast cerin este identificat n contextulprovocriiprivindadministraiaiguvernarea,carevafiabordatncadrulOT11. Principalelenevoidedezvoltare Pornind de la constatrile evideniate de analiza provocrilor i de analiza SWOT (Anexa I), nevoile de dezvoltare identificate corespundi primelor rezultate ale Strategiei Naionale pentru Ocuparea Forei de Muncnperspectivaanului2020,StrategieiNaionalepentruCompetitivitate,precumiPlanuluiNaional pentruOcupareaTinerilor. nfunciedegravitateaproblemei,principalelenevoidedezvoltarendomeniulocupriiforeidemunc imobilitiimunciisunt: cretereaoportunitilordeocupare; integrarea durabil pe piaa muncii a tinerilor care nu sunt angajai, nu sunt nscrii n sistemul de nvmntsauformareprofesional(NEETs); acces la ocupare pentru persoanele aflate n cutarea unui loc de munc i pentru persoanele inactive, cu deosebire pentru femei, tinerii lucrtori mai n vrst, ceteni romni de etnie rom, persoanecudizabiliotiialtegrupurivulnerabile; reducereadisparitilorregionaleiteritorialeiintensificareamobilitiiforeidemunc; mbuntirea alinierii ocuprii forei de munc i a serviciilor de dezvoltare a forei de munc la nevoilenschimbarealepieiimuncii; atragereatineriloridezvoltareacompetenelornsectorulagricol,prinformareadecvat; conversianactivitinonagricole,diversificareaeconomieiruraleicreareadelocuridemunc; diversificarea economiei pescuitului i acvaculturii, pentru a atrage ocuparea forei de munc i creareadefirmendomeniu. modernizarea Serviciului Public de Ocupare i ntrirea capacitii administrative de a furniza msurileactiveipreventivedeocupare,precumsiserviciidecalitate

Incluziuneasocialisrcia Aspectegenerale n pofida progresului nregistrat n ultimele dou decenii, n Romnia se confrunt n continuare cu urmtoareleprobleme: srcieiexcluziunesocialpescarlarg; niveluriridicatedesrcienzoneleruraleinenclaveleurbane; problemesocialeicomportamentantisocial,careiafecteaznprincipalpeceisraci; calitatesczutiaccesinegallaserviciimedicaleisociale. Srciai excluziunea social, care afecteaz n special regiunile mai puin dezvoltate din Romnia, i au originean64: nivelulsczutalactivitiieconomice; dependenamaredeoagriculturacuproductivitatesczut,pescuitialteactivitinrudite; nesustenabilitateamodeleloranterioaredediversificareregional,careadusladeindustrializarei migrare; Aceast situaie negativ a fost exacerbat de impactul crizei financiare i economice, care n perioada 20082011 a nregistrat o tendin de mbuntire a indicelui populaiei expuse la riscul de srcie i

63 64

EvideniatnRecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformalRomniei(iunie2013)p.6. EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.6.

33

excluziunesocial(AROPE)65,dela44,2%n2008la40,3%n2011,procentcareastagnati,dinnefericire, mairecentchiaranceputsscad66la41,7%n2012. Dei sunt stabilite politici, dispoziii legale i responsabiliti pentru aciuni contra excluziunii precum i aciuni care vizeaz reducerea srciei, autoritile locale nu dispun de resursele umane i materiale pentru a aborda aceste fenomene. Serviciile comunitare sunt subdezvoltate; contribuia potenial a modelelordeeconomiesocialesteinsuficientexploatat. Investiiile publice sunt justificate din perspectiv economic, precum i prin prisma noiunii de justiie social.ExcluziuneasocialieconomicareuncostridicatpentruRomnia,nceeaceprivetepotenialul umannerealizat,reprezentndopovarsemnificativasuprafinanelorpublice.Aceastavacretenviitor, avnd n vedere apropierea Romniei de abordarea european a msurilor de protecie social. Cu toate acestea,soluiiledurabiledepindnmaremsurdeprogresulncadrulProvocareaprivindcompetitivitate, prezentatemaisus. Srcieiexcluziunesocialextins UE27 obiective Obiectiveasumate deRomniaprin ProgramulNaional deReform Situaiacurentdin Romnia(2012) 20.000.000 580.000 240.000

Obiectiv2020

Reducereapopulaieicuriscdesrcie dup transferurile sociale (numr de persoane)comparativcu2008 Recomandrispecificedear: -

continuarea reformelor din sectorul sntii, pentru a crete eficacitatea, calitateai accesibilitatea sa, n special pentrupersoaneledeyavantajateipentrucomunitilendeprtateiizolate; reducereasrciei; mbuntireaeficacitiiieficieneitransferurilorsociale,cuunaccentdeosebitpecopii; completarea reformei de asisten social, prin adoptarea legislaiei relevante i consolidarea legturii sale cu msuriledeactivare; accelerarea procesului de tranziie de la ngrijirea instituional la forme de ngrijire alternativ pentru copiii lipsii degrijaparental; realizareaStrategieiNaionaledeIntegrareaRomilor.

n 2012, 124,5 milioane de oameni (24,8% din populaia UE28) erau expui riscului de srcie sau excluziunesocial,definitcaparteadepopulaieafectatdeunulsaumaimultedinurmtoareleaspecte: venitulsubpraguldesrcie; traiulncondiiidesevereprivaiunimateriale; traiulngospodriicuointensitatefoartesczutamuncii. Cu 41,7% dinpopulaie care se ncadreaz n aceast definiie, Romnia se afl pe locul al doilea din punct de vedere al ratei AROPE n UE67. Prin Programul Naional de Reform, Romnia intenioneaz s reduc populaia expus la risc de srciei excluziune social cu 580.000 (circa 6,51% din nivelul din 2012) pn n2020,aceastafiindcontribuiasalaobiectivulEU2020alEuropei. nceeaceprivetedistribuianteritoriu,srciaareunpronunatcaracterspaial.nRegiuneaBucureti Ilfov aceasta nregistreaz cea mai sczut inciden, n vreme ce srcia este de aproape dou ori mai marenregiunileNordEstiSudEst.nzoneleruraleinoraelemici,nspecialnregiunileNordEst,Sud Est, SudVest Oltenia i SudMuntenia, se ntlnesc procente semnificativ mai mari de persoane care se
65

EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.6;ProgramulNaionaldeReform20112013,Raportulintermediar(martie 2013)p.17;RecomandareaConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformalRomniei(iunie2013)p.6. Eurostat,decembrie2013 67 Eurostat.


66

34

confrunt cu riscul de srcie sau de excluziune social. Peste 71% dintre persoanele srace din Romnia triesc n comuniti rurale. ntre anii 2005 i 2011, cele mai mari progrese n reducerea srciei sau nregistrat n trei regiuni: Centru, BucuretiIlfovi SudVest Oltenia; n regiunile SudEsti Vest, incidena srcieisamodificatdoarmarginal. Zonele monoindustriale afectate de restructurarea industrial se confrunt cu o mbtrnirei depopulare accentuat; aezrile izolate situate n regiunile muntoase i dea lungul coridorului Dunrii prezint aceeai tendin demografic negativ, n principal din cauza caracteristicilor geografice care limiteaz accesullalocuriledemunc. n zonele rurale, srcia este asociat cu lipsa modernizriii cu viaa economic dominat de agricultur. ncepnd din 1990, n zonele cu condiii precare de locuit din centrele urbane sau format concentrri de srcie. Ali factori de difereniere a srciei urbane sunt dependena locuitorilor de la ora de venituri, segregareacomunitilornfunciedecondiiiledelocuitiutilizareaserviciilorsociale. Grupurileint.Grupurilecelemaiafectatedesrcieideexcluziuneasocial68sunturmtoarele: Copiiireprezintungrupvulnerabilsemnificativ. Copiiii tinerii provenind din familii srace Aproximativ 320.000 de copii (017 ani) triau n condiii de srcie extrem n 2010. Copiii din zonele ruralei copiii de etnie rom sunt cei mai afectai. Rata srciei n rndul copiilor din mediul urban era de numai 3,5% n 2010, pe cnd n zonele rurale era de 12,4%. Ratele sunt semnificativ mai ridicate n rndul copiilor de etnie rom: n zonele urbane, 27,3% n cazul copiilordeetnierom,fade2%ncazulcopiilorromni,i41,1%fade10,6%nzonelerurale. Copiii din instituii de protecie a copiilor, rezideniale sau familiale69. Prin dezvoltarea serviciilor familiale, numrul de copii din centrele de plasament publice i private sa redus mai mult de jumtate, de la un maxim de 57.181 n decembrie 2000, la 22.532 n iunie 2013. Integrarea tinerilor n societate, n vederea unei viei active, precum i recunoaterea ntregului lor potenial, pentru a asigura calitatea vieii, reprezint elemente eseniale pentru reducerea riscului de excluziune social i furnizarea premiselor pentru o dezvoltare durabil. n noiembrie 2011, erau nregistrai 1.432 copii cu vrste ntre 16i 18 ani, care erau pe cale de a prsi sistemul de protecie a copiilor i 1.541 tineri peste 18 ani, cu risc de excluziune. Copiii ai cror prini lucreaz n strintate La sfritul anului 2011 se gseau n aceast situaie 83.658 de copii. Majoritatea acestor copii, dar nu toi, au o stare material relativ bun, dat pot fi privai de afeciune ceea ce duneaz dezvoltrii lor. Lipsa grijii i supravegherii parentale poate avea efecte grave asupradezvoltriipersonalitii,calitiinutriieiiperformaneilacoal,ducndpnlaabandoncolar. Gospodrii monoparentalei gospodriile cu trei sau mai muli copii. n vreme ce rata relativ a srciei n gospodriilefrcopiiasczutuornultimiiani,aceastaacrescutngospodriilecucopii.Dintreacestea, n 2013 sau nregistrat familiile monoparentale (51.776 de familii, reprezentnd aproximativ 20% beneficiari) i gospodriile cu trei sau mai muli copii (50.425 de gospodrii, din care 29.035 cu ambii prini)seconfruntcuunriscdesrciede1,52orimaimare. Cei mai muli prini singuri (83% femei, 17% brbai) sunt de origine romni au un nivel mediusczut de educaie. Totui, n ciuda ratei relativ ridicate de ocupare (64%), veniturile lor sunt reduse. Pentru prinii singuri care muncesc, echilibrul ntre munc i viaa de familie, cu precdere supravegherea copiilorisprijinulnecesarpentrucoal,reprezintoproblemvital. Persoanele frloc de muncsau celecu venituri mici70.ncazul populaieide vrstactiv,omajul este principala cauz a srciei. n 2011, rata lunar aomajului pentru populaia activ cu vrsta ntre 15i 64
68 69

EvideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.6. EvideniatnProgramulNaionaldeReform20112013(martie2013)p.10,p.18;RecomandareaConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReform alRomniei(iunie2013)p.7. 70 Sursa:MinisterulMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelorVrstnice,Analizasocioeconomicpentruperioadadeprogramareafondurilorstructurale 20142020AfaceriSocialeiIncluziuneSocial,2012

35

de ani a fost de 7,7%. Riscul de srcie n rndulomerilor este de aproapease ori mai mare (i continu s creasc) ca n cazul salariailor. n perioada crizei, numrul lucrtorilor salariai a sczut cu peste 15%, ceea ce nseamn aproximativ 730.000 de persoane. Persoanele care locuiesc n gospodrii cu intensitate amunciifoartesczutreprezint7,4%dinpopulaien2012iaproapeunuldinzececopiiiunuldinzece aduli cuvrstacuprinsntre18i59deani locuiescngospodrii ncarenimeninu areunloc demunc. Chiari aa, angajarea nu este ntotdeauna o cale de ieire din srcie. Potrivit Eurostat, rata de srcie n rndul persoanelor angajate este cea mai mare din Europa. n acelai timp, fermierii independeni se confruntcuunriscdesrcieimairidicatdectpersoanelefrlocdemunc.Saestimatc31%dintre persoanele ocupate lucreaz n sectorul informal, muli n locuri de munc instabile, sezoniere sau temporare,careasigurveniturimiciineregulate(demulteorinnatur),iarcelemaimultegospodriise confrunt cu probleme financiare la achiziionarea de combustibil. Acest tip de munc instabil este deseori singurul la care au acces grupurile vulnerabile i determin excluziunea lor, deoarece nu sunt asigurateprinsistemeledeasigurrisociale,desntateideomaj.Oaltcategorieestereprezentatde persoanele fr adpost; cei mai muli oameni devin persoane fr adpost atunci cnd prsesc centrele de plasament sau o alt instituie (fie la finalizarea studiilor, fie n alte situaii) sau dupa ceiau pierdut casa. Potrivit datelor administrative, n 2011 existau 41.085 de persoane marginalizate (inclusiv cei fr adpost),carenuaveauocassauunapartament,nproprietatesaunchiriat. Vrstnicii. Riscul de srcie n rndul populaiei vrstnice a sczut semnificativ fa de 2007 (cnd a atins rata de 44%), n principal datorit creterii pensiilor n 2008 i introducerii pensiilor sociale n 2009. n Romnia,majoritateavrstnicilordependeniseaflngrijafamiliei.Persoanelecareautrecutdevrstade 65 de ani i care triesc singure reprezint 4,2% din populaie i sunt considerate un grup vulnerabil, n special n ceea ce privete accesul la serviciile medicalei sociale. Serviciile de ngrijire (aziluri, centre de ngrijire temporar, centre de ngrijire de zi), serviciile de ngrijiri medicalei serviciile sociale la domiciliu pentrupersoaneledependentesuntinsuficientdezvoltate. Populaia de etnie rom71. n rndul populaiei de etnie rom, dou treimi triesc n srcie, iar jumtate dintreeisuntexpuisrcieiextreme.Dei619.000depersoane(3,2%dinpopulaie)72iaudeclaratetnia rom,studiilesocialeefectuatedeorganizaiiledelanivelnaionaliinternaionalsugereazcnrealitate populaiadeetnieromestemultmainumeroas. Cauzafundamentalasrcieinrndulpopulaieideetnieromesteslabacolarizare: 82,4%dintrecopiidevrstcolardeetnieromfrecventeazcoala; 6,9% au ntrerupt coala (85,7% dintre prinii acestora invoc factori legai de srcie lipsa resurselornecesarecosturiloraferenteeducaieisaunevoiadeparticipareacopiluluilaactivitile gospodreti generatoare de venituri; numai 14% au declarat c abandonul colar este legat de lipsaimportaneieducaiei); 8.9% nu au fost niciodat nscrii n sistemul de nvmnt (69,2% dintre prini invoc lipsa resurselorpentrumbrcminteinclminte;7,7%invocnevoiacarespectiviicopiisseimplice nactivitigeneratoaredevenituri7,7%,saufaptulcautrebuitsparticipelangrijireadirecta frailorlormaimici7,7%); feteledeetnieromse confruntcuun risc comparativ mult mai mare deabandoncolartimpuriu idematernitateprecoce. Peste jumtate din populaia adult de etnie rom nu a absolvit nivelul minim de nvmnt obligatoriu, nefiindastfeleligibilipentrucursurilecertificatedepregtireprofesional. Nivelulsczutaleducaieicombinatcudiscriminareaconducelamaridisparitipepiaaforeidemunci la rate ale productivitii muncii extrem de mici. Aproximativ 38% din populaia de etnie rom lucreaz ca

AspectsubliniatnDocumentuldePoziiealServiciilorComisiei(octombrie2012)pg6,pg10;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgamulNaionalde ReformdinRomnia(iunie2013)pg6. 72 Recensmnt2011.

71

36

lucrtori necalificai, 32% au ocupaii calificate (muncitori, vnztori, comerciani), 9% sunt lucrtori agricolii13%desfoaractivititradiionalealeetniei. Pentru a asigura implementarea efectiv a Strategiei Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor romni aparinnd minoritii romilor pentru perioada 20122020 i pentru a mbunti complementaritatea i coordonarea tuturor interveniilor, trebuie ntrit capacitatea administrativ a AgenieiNaionalepentruRomi.nacestsens,seprefigureazinteniacaageniasfiecoordonatlanivel devicepremier.Oastfeldeabordarearputeafacilitaintegrareatuturorinterveniiloradresateromilorio mai bun implicare a tuturor factorilor cheie. Agenia Naional pentru Romi, n prezent sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului (SGG), ar putea si ntreasc capacitatea dac ar fi inclus de SGG nmsurileimplementatecaurmareareviziilorfuncionale. Mecanismul de coordonare instituional este descris n Capitolul 2.1 Modalitile de coordonare a instrumentelor de finanare UE i naionale, n special n cadrul Nivelul 2 Subcomitete de coordonare tematice Persoanele cu dizabiliti. n 2013, n Romnia se nregistrau 700.736 de persoane cu dizabiliti, adic un raport de 3,71 persoane la 100 de locuitori73. Dintre acetia, 61.043 (8,8%) sunt copii sub 18 ani, iar 639.693 (91,2%) sunt aduli. Cea mai mare parte (683.921, adic 97,6%)74 sunt n ngrijirea familiilori/sau ducoviaindependent.16.815(2,4%)triescninstituiirezidenialespecializatepublicesauninstituii de asisten private acreditate. n prezent, exist 395 de instituii rezideniale din Romnia, din care 44 cu ocapacitatedepeste100depaturifiecare.nultimii5ani,numrulserviciilorrezidenialeprivateasczut, iar n acest moment furnizarea serviciilor private se concentreaz mai ales n zonele mai bine dezvoltate. Pn n prezent nu a fost oferit niciun sprijin pentru furnizorii de servicii private pentru a stabili servicii alternativebazatepecomunitatenRomnia. Aa cum am artat anterior, persoanele cu dizabiliti sunt grav dezavantajate pe piaa muncii. Nu este disponibil un sprijin adecvat pentru antreprenoriat / alte forme de sprijin (de exemplu locuri de munc protejate)pentrupersoanelecudizabiliti. n plus, se confrunt cu accesul restrns la serviciile de sntate i sociale care nu sunt bine adaptate nevoilorlorspecialesaucapacitiilorfinanciarei laserviciilemedicaledecalitate, inclusivlatratamentul medicalderutin. Persoanele care sufer de forme de dependen, victimele violenei domestice, ale traficului de fiine umane i persoanele private de libertate i aflate n perioada de probaiune. Romnia se confrunt cu probleme din ce n ce mai mari legate de abuzul de droguri, probleme parial corelate cu ali factori legai de srciei privaiuni. Ponderea cea mai mare ale abuzului de droguri se nregistreaz n zonele cele mai srace (NordEst i SudEst). Frecvena abuzului de droguri este de 2,5 ori mai mare printre biei dect printre fete. Abuzul de substane multiple i de droguri injectabile reprezint un fenomen n cretere. A crescut incidena cazurilor de HIV, HCVi HBV printre utilizatorii de droguri. n ultimii ani, sa nregistrat o tendin de cretere a cazurilor spitalizate pentru abuz de droguri, ajungnduse n anul 2010 la o cifr cu multpesterecordulanteriornregistratn2001. Se estimeaz c 1,2 milioane de femei din Romnia devin anual victime ale violenei, dei mai puin de 1% dintre victime depun plngere mpotriva agresorului, intrnd astfel n statisticile oficiale. Studiile sociologiceestimeazcaproape20%dintrefemeitrecprintrunepisoddeviolendomesticdealungul vieii. n perioada 20032008, sa observat o tendin de cretere a cazurilor documentate de violen domestic. Dependena dealcool,srcia,anturajulagresivimodelulfamilieipatriarhale suntconsiderai factoridistinctiviaivioleneidomesticenRomnia. Printre victimele traficului cu fiine umane, mare parte sunt ceteni romni, mai ales victime ale exploatriisexualeidentificatepeteritoriulaltorStateMembrealeUE75.Numrulvictimeloridentificaten
73 74 75

DireciapentruProteciaPersoanelorcuDizabiliti,iunie2013. http://www.mmuncii.ro/j3/images/buletin_statistic/hand_sem_I_2013.pdf UNODC,2009,GlobalReportonTraffickinginPersons

37

Romniaacrescutfade2009,cretereatribuitparialcrizeieconomicecarempingepersoanelefrun loc de munc si asume riscuri mai mari76. Femeile (mai ales cele ntre 14 i 26 de ani) sunt mai vulnerabile la traficul de fiine umane dect brbaii. Factorii favorizatori ale unei situaii de exploatarei trafic sunt nivelul mediu de educaie (gimnaziu, coal profesional sau liceu) i srcia material i financiar. Lafineleanului2012,lanivelulntregiiriseaflauncentrededetenie31.817deadulii2.185decopiii tineri n nchisori speciale pentru minoriicoli de corecie77. n ultimii ani, cifrele au crescut continuu. n ceea ce privete persoanele aflate n detenie, 89% au a o sentin definitiv, majoritatea primind o pedeaps cu 15 ani de nchisoare cu executare. Sub un sfert dintre deinuii aduli au absolvit ocoal de calificaresauprofesionalanteriordeteniei.Resurselesuntinsuficientepentruaicuprindenmsurilede reabilitaredebuncalitatepetoideinuiiiarestaii. Alternativele la detenie serviciul n folosul comunitii, probaiunea sunt n proces de reform, dar excluderea social a infractorilori a fotilor infractori influeneaz ntro mare msur probabilitatea de recidiv. La sfritul anului 2013, 20.744 de persoane condamnate au fost nregistrate n dosarele serviciilor de probaiunei 7.765 de rapoarte preproces/presentin au fost redactate de ctre consilierii de probaiune, la cererea procurorilor sau a instanelor. Persoanele ieite din arest sunt puternic dezavantajate pe piaa muncii i este posibil si gseasc de lucru numai pe piaa neagr, ceea ce nseamnexcludereadelasistemeledeproteciesocialiasigurridesntate. Stabilirea prioritilori implementare. Alocarea asistenei pentru grupurileint de includere social din fondurilenaionaleiFondurileEuropeneStructuraleideInvestiii(ESI)vaineseamadeurmtoarele: mrimearelativagrupurilorintidispersialorteritorial; costul relativ i potenialul obinerii unor rezultate pozitive ca urmare a interveniei n diversele grupuriint; economiapetermenlungacosturilorpublicegeneratedetratareadiferitelorgrupuriint; angajamentelecaredecurgdinStrategiaNaionaldeReformiStrategiaEuropa2020. Unitatea de implementare va fi informat de prioritile stabilite prin Strategiile Naionale relevantei de constatrile din evaluarea nevoilor aferente, inclusiv Strategia naional privind incluziunea social i de combatere a srciei, Strategia naional n domeniul proteciei i promovrii drepturilor copilului, Strategia naional pentru protecia persoanelor vrstnice i mbtrnire activ, Strategia Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor romni aparinnd minoritii romilor pentru perioada 20122020. Acolo unde acest lucru se impune pentru obinerea unor rezultate pozitive de durat, implementarea va presupune aciunea integrat a ageniilor publice, actorilor privaii nonguvernamentalii va fi adaptat nevoilorindividuale. Problemelesocialeicomportamentulantisocial Societatearomneascesteafectatnegativdeoseriedeproblemesocialeicomportamenteantisociale, carenusuntcorelateexclusivcusrciaizoneledefavorizate. Dei sunt prezente ntro anumit msur n toate zonele i straturile societii romneti, problemele menionatemaisus,darnunumaiacestea,comportamenteleantisocialeidelicvenaasociatloraparmai ales n zonele defavorizate i reprezint un factor disturbator suplimentar pe lng condiiile proaste de via. Eforturile de a preveni aceste probleme sunt obstrucionate de acoperirea inadecvat a serviciilor sociale i a ageniilor specializate, mai ales n zonele rurale, i de capacitatea limitat a competenelor specializate n rndul personalului de asisten social. Slaba organizare, procedurile de lucru i infrastructuraICTnecorespunztoarereprezintconstrngerisuplimentare. SISTEMULDEASISTENSOCIAL Serviciilesociale
76 77

AgeniaNaionalmpotrivaTraficuluidePersoane AdministraiaNaionalaPenitenciarelor,2013.

38

Serviciile sociale din Romnia sunt descentralizatei organizate la nivelul autoritilor locale. Autoritile locale au autonomie financiar i rspund de dezvoltarea i gestiunea serviciilor sociale. n cadrul sistemuluideserviciisociale,existprestatorideserviciipubliciiprivaicarefuncioneazprintrunsistem reglementatdeacreditare,nconformitatecustandardedecalitategeneraleispecifice. Una dintre reformele majore asumate de sistemul de asisten social a constat n nchiderea instituiilor mariidezvoltareaunorserviciimaimicincadrulcomunitii.Prinurmare,oparteimportantaserviciilor sociale pentru copii i persoane cu dizabiliti ar putea fi servicii furnizate la nivelul comunitii, nc subdezvoltate. Procesul de monitorizare de ctre Comisia European78 a evideniat faptul c serviciile sociale sau mbuntitfoartemult,darrmnncnurmamultorstatemembrealeUEndomeniulrateideocupare aforeidemuncdinacestsector(4%fade9,6%nUE).Aplicarealegislaieicurenteprivinddezvoltarea serviciilor sociale primare este ngreunat de lipsa unor forme flexibile de angajare (cu norm parial, de exemplu),ocotfoarteredusdinPIBalocatcheltuielilorcuserviciilesociale(Romniaestepeultimulloc nUElaacestindicator),personaluliresurseleredusedeformareapersonaluluidindomeniu. Numrul asistenilor sociali din Romnia este de aproximativ 5.000 de asisteni sociali activi (dintre care aproape 3.500 sunt nregistrai la Colegiul Asistenilor Sociali din Romnia). n conformitate cu Legea 292/2011, un asistent social ar trebui s presteze servicii la maxim 300 de beneficiari. La o populaie de 21,5milioanedelocuitori,40,3%(datedin2011)seaflexpuirisculuidesrcieiexcluderesocial,ceea ce reprezint 8,66 milioane de persoane. Prin urmare, n prezent raportul este de un asistent social la 1.732debeneficiari,ceeacedemonstreazlipsaresurselorumanedinsistem. n general, serviciile de identificare, intervenie timpurie i de repartizare pentru grupurile cele mai vulnerabilesuntslabdezvoltatesaulipsesccudesvrirelanivelulcomunitii.Cooperareantrediferitele sectoare i servicii este relativ limitat. Nu exist mecanisme de coordonare ntre ministerele/instituiile competente. Atitudinile i practicile sociale prevalente, care ncurajeaz discriminarea i tolerana comportamentelornegative,adaugobstacolesuplimentarencaleaidentificriiitrimiteriicazurilor. Unstudiu recentcomandat79conchide csistemul deprotecie social seconfrunt nc cumultelipsurii neconcordane,fiinddezvoltatneuniform,maialesnzonelerurale. Dezvoltarea serviciilor sociale de ngrijire comunitar este corelat cu nevoia de a rezolva problemele legatedegrupurilevulnerabile. Ceamaimarepartea serviciilorde ngrijire comunitarsub organizatesub conducereaautoritilor locale, deoarece sunt mai aproape de cetenii de nevoile lor. Autoritile local sunt de asemenea responsabile de elaborarea i implementarea planurilor de incluziune social. n acelai timp, centrele de ngrijire comunitar sunt destinate s rspund nevoii de servicii integrate ca i ncurajrii activitilor de voluntariat (din domeniul asistenei sociale i al incluziunii sociale), prin furnizarea unui mediu organizat undesepotdezvoltaprogrameledevoluntariataferentenevoiloridentificatelanivelulcomunitii. MMFPSP deine un registru electronic al furnizorilor de servicii sociale, ns aplicarea i posibilitile acestuia de utilizare sunt limitate. Pentru a facilita accesul persoanelor vulnerabile la serviciile sociale, se impune o versiune mbuntit a sistemului sau dezvoltarea celor dou componente ale sale, una pentru utilizatorii publici care s ofere informaii despre serviciile sociale i cealalt pentru date cu acces restricionat despre servicii i beneficiari, destinat instituiilor relevante. n acelai timp, ar trebui s permitlegturacucomponentadedatedespreajutoarelesociale,pentruapermiteintegrareacelordou componente, ceea ce ar duce att la o intervenie mai cuprinztoare n beneficiul persoanelor vulnerabile ctilafundamentareapoliticilorpublice. Ajutoarelesociale

RomniatrebuiestrimitComisieiEuropenededouoripeaninformaiiadministrativeistatisticealturiderapoartedemonitorizareprivinddezvoltarea serviciilorsocialepebazaRecomandrilorComisieiEuropenereferitoarelaincluziuneaactivapersoanelorexclusedepepiaamuncii(2008). 79 MinisterulMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelorVrstnice,Analizasocioeconomicpentruprogramareafondurilorstructuralenperioada2014 2020Afacerisocialeiincluziunesocial,2012

78

39

Dei ajutoarele sociale se adreseaz unui numr relativ larg de beneficiari, acestea reprezint puin din cota alocat proteciei socialei o valoare net mic pentru beneficiari, ceea ce explic impactul lor redus asupra combaterii srciei, incluziunii sociale i proteciei grupurilor vulnerabile. Intervenia asupra reducerii riscului de excludere social i a srciei rmne centrat pe ajutoarele sociale (venitul minim garantat, ajutoare pentru nclzirea locuinei pe timpul iernii, alocaie pentru copii i ajutoare pentru susinerea familiei), fr servicii complementare de dezvoltare i implementarea serviciilor sociale de prevenireiconsiliere,dedezvoltareacompetenelordeautosusinere,deasistenngsireaunuilocde munc, etc. Dezvoltareai furnizarea acestor servicii necesit investiii n sistemei infrastructur cai n dezvoltareaaptitudiniloricompetenelorprofesionitilordindomeniu. Pentru a asigura administrarea eficient a ajutoarelor sociale acolo unde sunt furnizate i la nivelul decidenilor, este nevoie de un sistem IT flexibil. Aplicaia SAFIR a fost creat pentru a automatiza i gestionaoperaiileiinformaiileaferenteajutoarelorsocialefurnizatedeMMFPSPV.DeiSAFIRstocheaz multe datei gestioneaz principalele ajutoare sociale, sistemul trebuie dezvoltat n continuare pentru a contribui eficient la deciziile privind politicile i la exploatarea datelor i de asemenea verificat pentru a reducegraduldeeroare,fraudicorupie.Investiiantrunsistemelectroniccomplexdeasistensocial arpermiteverificareancruciatcudiferitelebazededaterelevante(bazadedateelectronicafinanelor publice, registrul agricol electronic, registrul electronic al persoanelor cu loc de munc i pensii ca i registrul electronic al strii civile), iar implementarea lui la nivelul autoritilor locale ar facilita accesul beneficiarilor la informaii, ajutoare i servicii, ar simplifica operaiile, ar duce la evitarea suprapunerilor schemelor de ajutoare, ceea ce ar reduce costurile administrativei ale beneficiarilor, ar prevenii reduce erorile, frauda i corupia. Aceasta ar implica o versiune mbuntit a sistemului SAFIR, extinderea lui ctreautoritilelocaleiaaltorstructuriipregtireapersonaluluipentruafolosisistemul. Economiasocial Unul dintre aspectele cele mai importante cu privire la rolul economiei sociale la nivelul societii este capacitatea sectorului de a gsi soluii inovatoare la provocrile economice, sociale i de mediu, prin crearea i dezvoltarea locurilor e munc, implementarea activitilor/aciunilor de includere social, mbuntirea serviciilor la nivel local, lupta mpotriva srciei i dezvoltarea la nivelul comunitii80. Economia social vizeaz creterea oportunitilor pentru romi, persoane cu dizabiliti sau alte grupuri vulnerabileexpuserisculuideexcluziune,prindezvoltareantreprinderilordineconomiasocialifolosirea forei de munc existente la nivel local, mai ales n zonele defavorizate unde rata omajului este foarte ridicatdincauzaunoroportunitifoarteredusedeangajare. nprezent,aufostidentificateurmtoareleentiticaredezvoltactivitideeconomiesocial: cooperative, asociaii i ONGuri care furnizeaz bunuri i servicii nonprofit, inclusiv servicii de comer cu amnuntul acolo unde piaa este pe departe pe deplin funcional, i organizaii care furnizeazprincontractserviciipublicelanivellocal; casedeajutorreciproc,prinofertademicroserviciifinanciare; uniti autorizate protejate care funcioneaz n regim de societate comerciali unde cel puin 30 %dinangajaisuferdeunhandicap. La sfritul anului 2010, peste 100.000 de persoane lucrau n economia social, adic 1,1% din totalul persoanelorocupatesau1,7%dinnumrultotalalsalariailordinRomnia81.Recent,GuvernulRomniei a adoptati trimis Parlamentului proiectul de lege privind economia social. Oricum, punerea sa n aplicare vanecesitaunefortmajordeconstruireacapacitilordinacestsector,deapromovaisusinestructurile economieisociale,inclusivprininvestiiinechipamentiinfrastructur. Oricum, sunt multe impedimente de natur legislativ i practic care afecteaz potenialul economiei sociale de a contribui la dezvoltarea local i la combaterea excluderii sociale, mai ales lipsa unui cadru

80 81

ComisiaEuropean(2010)EUROPA2020,Strategiaeuropeanpentrucretereinteligent,durabiliinclusiv ConformComunicatuluidepresnr.130alINScuprivirelagraduldeocupareaforeidemunciomajul

40

legislativ la nivelul UE. n plus, exist cunotine limitate despre antreprenoriatul social i constrngeri legatedeaccesullafinane. Finanarea entitilor din economia social ar trebui combinat cu consilierea i pregtirea profesional adecvate pentru antreprenorii din sectorul social. n perioada 20072013 succesul a fost limitat deoarece conceptuleranouiarbazalegalsubdezvoltat. innd seama de cadrul legislativ n pregtire cai de faptul c sar putea s nu fie acoperit n exerciiul financiar curent nevoia deja recunoscut a unor ntreprinderi sociale, la fel cai de rolul relevant jucat de acestea n crearea locurilor de munc, aa cum sa demonstrat deja n perioada 20072013, se justific continuareadezvoltriiisusineriintreprinderilorsocialenexerciiul20142020. Valoarea suplimentar adus deviitoarele ntreprinderi dineconomia social rezid de asemenea n faptul c,aacumprevedeproiectulnoiilegi,celpuin30%dintreangajaiiuneiastfeldentreprinderitrebuies provindingrupurilevulnerabileiarntreprindereatrebuiesreinvesteasccelpuin60%dinprofitsaudin fondurilermasepestecosturilededezvoltareantreprinderiideinseriesocial. Responsabilitateasocial Pentru a elabora cadrul de definire a conceptului de rspundere social, sa ntocmit Strategia Naional de Promovare a Rspunderii Sociale 2011201682, prin care se consider c reducerea srciei este de asemenea o chestiune de etic i de responsabilitate. Prin urmare, creterea responsabilitii la nivel naionalipromovareabunelorpracticideresponsabilitatesocialpotcontribuisemnificativlaincluziunea socialilareducereasrciei. Niveluriridicatedepauperizarenzoneruraleienclaveurbane Aacumsaartatanterior,fenomenulsrcieiestemultmaiaccentuatnzoneleruraledinRomnia,fiind direct corelat cu slaba dotare a locuinelor, legat n special de nivelul sczut de dotri sanitare83 (toalet, baie,apcurent).Deisaufcutinvestiiiininfrastructura(drumuri,apcurenticanalizare)iserviciile de baz n zonele rurale, att de la bugetul de stat ct i din fonduri europene, acestea rmn nc subdezvoltate, reprezint un impediment n calea creterii economice, crerii locurilor de munc, atractivitiipentruinvestitori84iauunimpactnegativasupracalitiivieiipopulaieirurale. ncepnd cu 1990, n zonele urbane au aprut arii compacte din punct de vedere teritorial, caracterizate prin srcie extrem i condiii precare de locuit. n aceste zone exist o densitate mare de populaie exclusdepepiaaoficialamunciiiexploatatpepiaainformal,zonelefiindslabconectatelacanalele deinformaieicomunicarecuserviciineducaie,sntateiinfrastructurdeproastcalitate. Dei caracteristica principal a acestor zone este srcia i nu neaprat factorul etnic, exist tendina ca romii s fie supui unui grad mai mare de excluziune dect restul populaiei. Majoritatea populaiei din aceste zone este reprezentat de copiii tineri (peste 60%), n timp ce populaia cu vrsta de peste 60 de anireprezintmaipuinde10%.Mulirezideniaizonelorsracelocuiescncldirisordide,unelenesigure din punct de vedere structural, fr utiliti. Lipsa apei curentei a canalizrii sunt cauzele unei salubriti precare. Electricitateai cldura nu acoper nevoile populaieii peste jumtate dintre gospodrii triesc permanent n frig. n plus, locuinele sunt suprapopulate i adesea una sau mai multe familii/persoane triesc ntro singura camer. Zone de excluziune social exist n toate oraele din Romnia85, cele mai importante fiind : comunitile care triesc n zona gropilor de gunoi, zonele semirurale (casele de la periferia oraelor), zonele din centrul vechi al oraelor (case vechi situate n centru), zonele tip ghetou (foste cmine muncitoreti, case cu statut legal incert, cartiere cu delicven ridicat), foste zone industriale (foste blocuri de locuine construite pentru lucrtorii din oraele monoindustriale), zonele peri rurale(zoneaflatenapropiereasatelordarcuorganizarespaialdiferit),zoneautonome(careaparin uneiunitiadministrativteritoriale,deisuntindependentedinpunctdevederefizicicomunitar).

82Sursa:SecretariatulGeneralalGuvernului,http://www.sgg.ro/nlegislativ/docs/2011/05/2x4bdfjnwskv89h17pzq.pdf 83 AspectevideniatnDocumentuldePoziiealServiciilorComisieiEuropene(octombrie2012)pg.8. 84 AspectevideniatnDocumentuldePoziiealServiciilorComisieiEuropene(octombrie20012)pg7. 85 Rughini(2000);StnculescuiBerevoescu(coord.,2004);Sandu(2005);Berescuetal.(2006);Berescuetal.(2007);PCSDRA(2009);Stnculescu(coord.,2010); Botonogu(coord.,2011).Constatrileprezentatentextsuntcofirmatedetoateacestestudii,cuanumitediferenestatisticenfunciedezona(ele)studiat(e).

41

n 2012 a fost demarat un proces de cartografiere a comunitilor defavorizate din zonele urbane cu sprijinul Bncii Mondiale, n scopul elaborrii strategiilor de integrare pentru zonele sracei comunitile defavorizate. n acelai timp, Banca Mondial a elaborat hri ale zonelor srace la nivel naional care ofer informaii despreniveluldesrcielanivelregionalijudeean,pebazainformaiilordinRecensmntulpopulaieii locuineloriEUSILC(DateStatisticeUEprivindveniturileicondiiiledevia). Stabilireaprioritiloriimplementarea.Alocareafinanriipentruregenerarealanivellocaldinfondurile naionaleiFondurileStructuraleideInvestiiialeUEtrebuiesinseamadeurmtoareleaspecte: clasificarea funcional a oraelor elaborat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraie Public; Strategiile de Dezvoltare Regional relevante i documentele de cartografiere a nevoilor aferente lor; dimensiuneazonelorafectate; capacitateaexistentipotenialacomunitilordeaseimplicanpropriadezvoltare. Acest proces va depi o abordare fragmentar a serviciilor sociale furnizate grupurilor int identificate mai sus i va presupune cooperarea ntre mai muli factori interesai, inclusiv autoriti locale, servicii sociale i agenii din domeniul sntii, precum i organizaii n domeniul sntii, educaiei, culturii, religiei, asistenei sociale, precumi organizaioi nonguvernamentale. n cazul comunitilor cu potenial (sau cu potenial latent) se vor utiliza modelele de dezvoltare local LEADER sau de dezvoltare local plasatsubresponsabilitateacomunitii. Serviciidesntateslabdezvoltateirezultateslabeprivindstareadesntate n cazul majoritii indicatorilor de sntate, Romnia nregistreaz discrepane semnificative fa de media UE, avnd cea mai slab sau aproape cea mai slab performan. Rata global a mortalitii, mai bun dect media european nainte de 1980, a suferit ulterior un decalaj puternic ajungnd n ultimii ani laaproximativ12deceselamiadelocuitori,fademediaeuropeande9,786.Numruldeceselorcauzate de boli cardiovascularei cancere este dublu fa de media european87. Dei sa mbuntit substanial, mortalitatea infantil este de trei ori mai mare dect media european88. Sperana de via sa mbuntit, dar n 2011 era cu 6,4 ani mai mic pentru brbaii cu 5,1 ani mai mic pentru femei dect mediileeuropenerespective89. Valorile indicatorilor de sntate au un puternic caracter teritorial i sunt strns legai de factorii de srcie90. Rezultatele privind starea de sntate sunt n general mult mai bune n BucuretiIlfov dect n orice alt regiune, cele mai slabe fiind nregistrate n regiunile cele mai srace din nordest i sudest. Rezultatele din mediul rural sunt inferioare celor din mediul urban din aceeai regiune, populaia sraci ceavrstnicfiindcelemaivulnerabile. Cauzelerezultatelorslabedindomeniulsntiisuntvariate: bugetfoarte sczutalocatsntii n 2010,bugetul alocat sntii reprezenta 3,6%dinPIB,fa de 7,5% n UE27 (un sfert din media din UE); la aceasta sa adugati slaba eficien a cheltuielilor efectuate (aproximativ 6% din bugetul total pe sntate a fost dedicat n ultimii ani ngrijirii primare), precum i faptul c nc se aloc puine fonduri pentru ngrijirea pe termen lung sau pentruserviciiledeprevenie; infrastructura i echipamentele subdezvoltate i adesea nvechite, majoritatea concentrate n zoneleurbane,deservinddoarzonerestrnse91; lipsa sau distribuia neuniform a personalului medical (distribuia serviciilor urmeaz modelul istoricdengrijirenspitaleimaipuinnfunciedenevoilelanivelulcomunitii);
86 87 88

OMS. Eurostat BazadedateaOMSHealthforAll. 89 Eurostat. 90 Diverse:INS,OMS,Eurostat 91 INS

42

amplasareaneadecvataspitalelorfadenevoilemajoredelanivelregional; distribuia neuniform a unitilor de ngrijire primar/comunitar, ceea ce duce la un acces limitat nzonelerurale,dublatdesrcie,izolarefizicifactorilegaideapartenenaetnic; slaba dezvoltare a componentei de ngrijire pe termen lung (inclusiv n uniti de tip rezidenial sau ngrijirealadomiciliuapopulaieidependente); oslabinfrastructurinformaional,dezvoltatfragmentar,cuunnivelsczutalinterconectivitii datelor; slabaplanificare/proastagestiuneiperformanafinanciarsczutnsectorulsntii92. Propunerile de finanare din FESI pentru perioada 20142020 urmeaz direciile strategice din Strategia NaionaldeSntate20142020.Strategiaafostelaboraturmndtoipaiinecesarideevaluareanevoii deserviciidesntateaalepopulaiei,definindserviciilecelemaiadecvatenevoilorevideniateicareduc la mbuntirea strii de sntate, stabilind prioriti i propunnd aciuni spre finanate din diverse fonduri. Deoarece viziunea strategic a fost fundamentat n special pe nevoile populaiei, principalele problemede sntatedefinitecaprioritiaufost celepentrucare indicatoriidesntatepentruRomnia sunt n urma mediei europene, precum mortalitatea materni infantil, screeningul pentru cancerul de col uterin, etc. Un alt element care a contribuit la procesul decizional a fost gradul de acoperire cu servicii adecvate (servicii de calitate) care s rspund ntrun mod eficient nevoilor prioritare din domeniul sntii. ngrijirea primar se va concentra pe dezvoltarea serviciilor comunitare adresate femeilor vulnerabile din comunitii copiilor lor, asigurarea serviciilor unui medic de familie 24 de ore din 24 precumi creterea accesului la sistemul comunitar de servicii medicale/ngrijire prin vizite la domiciliu. Serviciile medicale/de ngrijire la domiciliu au fost considerate eseniale pentru femeile i copiii sraci, vulnerabili, i pentru mbuntirea rezultatelor slabe n ceea ce privete sntatea mamei i copilului n regiunile cu o rat ridicat a mortalitii infantile (judeele Mehedinii Tulcea, de exemplu, vor fi zone prioritare). Doar 800 din cele peste 3.000 de comuniti rurale au acces la asisteni medicali comunitari; monitorizarea i evaluareaactivitiicelor800deasistenimedicalicomunitarisecoreleazcuoratmaimicamortalitii materneiinfantilenzonelerespectivedeacoperire.MSiMMFPSPVaudezvoltatunnoumodelintegrat de ngrijire (medical i asisten social) prin participarea asistenilor comunitari i a asistenilor sociali; acestexerciiuestecuprinsnstrategieivafiimplementatmpreuncuaceasta. Avnd n vedere slaba dezvoltare a ngrijirii comunitare n care serviciile pentru persoanele vrstnice sau serviciile de supraveghere a bolilor transmisibile nu acoper nevoile ntregii populaii din cauza lipsei personalului de ngrijire i al infrastructurii defectuoase, exist o nevoie stringent de a permite dezvoltarea acestor servicii n cele mai ndeprtate zone din Romnia. n acest exerciiu vor fi incluse regiunile i judeele cele mai srace (acoperirea nevoilor lor va reprezenta prioritate att pentru dezvoltareainfrastructuriictiaresurselorumane). Accesul la ngrijirea primar de permanen mai ales n zonele rurale ndeprtate (judeele Suceava, Botoani, Vaslui, etc.) presupune accesul la o infrastructur de tipul Centrelor de ngrijire de Permanen princaresepoateasigurangrijirea24deoredin24asiguratdectremediciidefamilie. Programele de pregtire continu att pentru asistenii medicali ct i pentru cei sociali sunt necesare pentru ntrirea capacitii sistemului de a rspunde eficient prioritile cheie din sfera sntii precum: sntatea matern i sntatea copilului, asigurarea imunizrii prin vaccinare, monitorizarea pacienilor cronici vulnerabili, cum ar fi pacienii care sufer de boli mintale, pacienii cu dizabiliti, nevoilor grupurilor vulnerabile cum ar fi romii, etc.; pregtirea profesional a medicilor de familie din cadrul comunitilor pentru ai nsui recomandrile clinice legate de prevenia/monitorizarea bolilor cronice consumatoare de resurse, care genereaz costuri mari financiare i medicale (diabet, hipertensiune, bronhopneumonia cronic obstructiv) reprezint o investiie vital, dac se dorete creterea capacitii acestoradefurnizareauneingrijirimedicaledemaibuncalitate.

92

AspectsubliniatnRaportuldeProgresalProgramuluiNaionaldeReform20112013(martie2013);RecomandrileConsiliuluiEuropeanprvindProgramul NaionaldeReformdinRomnia(iunie2013)pg5,pg10.

43

Serviciile ambulatorii reprezint un segment important al serviciilor medicale n Strategia de Sntate. n vremeceastzimajoritateaserviciilorclinicedinambulatoriusuntserviciidebaz,strategiaprevedeunrol crescut pentru acestea, precum i dezvoltarea unor centre specializate de servicii n ambulatoriu. Dezvoltarea infrastructurii necesare, modernizarea echipamentelor, precum i pregtirea specific a personalului devin necesiti absolute dac se dorete reducerea utilizrii serviciilor spitaliceti scumpei consumatoare de resurse. Dezvoltarea serviciilor de urgen, ca servicii de care beneficiaz n egal msur i persoanele asigurate i cele neasigurate, rmne o prioritate. n continu dezvoltare n ultimii ani, serviciile de urgen se numr printre cele n care populaia are o mare ncredere; de asemenea numrul echipamentelor i al vehiculelor/infrastructurii, supuse unei uzuri accelerate a crescut, impunndusenlocuirealorlatimp.Lafeldeimportantesteiformareapersonaluluidinacestsector. Spitaleledeurgenregionaleijudeene Regionalizarea ngrijirii medicalei mai ales definirea unor planuri de msuri sanitare la nivel judeeani regional impun dezvoltarea infrastructurii din spitalele de urgen regionale i judeene. n vreme ce la nivelulcomunitilorsuntdoveziclare cestenevoie de serviciimedicale primare,lafel destringenteste nevoiadedezvoltareainfrastructuriidinspitaleledeurgenjudeeneiregionale(unelemaivechide100 de ani). Exemple elocvente se regsesc n regiunile NordEsti NordVest (regiunea NordEst este pe locul trei printre cele mai srace regiuni NUTS II Nomenclatorul Statistic Regiunilor Teritoriale din UE, unde optjudeecuveniturisubmediebeneficiazdeserviciileunuisingurspitaluniversitar,spitaluldinIai,care funcioneaz n 25 de pavilioane separate). Astfel de structuri nvechite nu doar c nu ndeplinesc standardele UE, dar sunti ineficiente din punct de vedere al consumului de energieinecesit dublarea resurselor umane i materiale. De asemenea, acestea nu dispun de specializrile de baz necesare unei abordri integrate pentru pacienii care sufer de politraumatisme sau pentru cazurile critice complexe, ceeacecretepotenialriscullacaresuntexpuiacetia. ngrijireapetermenlung/ngrijireapaliativ Dei n Romnia exist o tendin clar de mbtrnire a populaiei, serviciile pentru populaia dependent/vrstnic nu este nc adecvat; muli dintre pacienii cronici, vulnerabili din punct de vedere socioeconomic,seinterneaznspitalnfazaacut,consumndastfelnmodnejustificatpuineleresurse ale unui sistem care are urgent nevoie de dezvoltarea unor tipuri de ngrijire adecvat (ngrijire la domiciliu/cminedebtrni). Stabilirea prioritilor de investiii din Fondurile Structuralei de Investiii, precumi criteriile utilizate pentruconcentrareasusineriieuropenesuntprezentatenceeaceurmeaz Pentru a crea o reea integrat multistratificat de spitale care ar putea trata cazurile de mare complexitate de manier multidisciplinar i integrat, ceea ce nu se poate realiza cu infrastructura existent i pentru a reduce numrul deceselor evitabile n cazurile complexe teriare prin dezvoltarea spitalelor regionale de urgen, se va acorda prioritate: spitalelor regionale universitare care nu dispun de spaii i care ar putea fi reabilitate pentru a putea oferi servicii spitaliceti integrate multidisciplinare, furnizate n acest moment n mai multe cldiri vechi; spitalele regionale universitare care ar putea fi reabilitate/extinsepentruaputeaoferiserviciispitalicetiintegratemultidisciplinare;sevoraveanvedere adresabilitateaicomplexitateaspitaluluiregionaluniversitarprecumiaccesulechitabillaoinfrastructur complex. Pentruasporieficienaenergetic,prinreabilitareaunitilordesntatedelanivellocal/judeean,vorfi tratate cu prioritate spitalele/unitile sanitare monobloc i spitalele/ unitile sanitare care nu au fost reabilitatedepeste20deani. Pentru a crete sperana de via sntoas/calitatea vieii i productivitatea i pentru a reduce spitalizarea inutil, prin dezvoltarea unor servicii specializate n ambulatoriu, se vor utiliza urmtoarele criterii de selecie: accesul sczut al populaiei la servicii specializate n ambulatoriu i de nalt calitate; zone unde se gsesc spitale micii ineficiente care necesit reorganizare/raionalizare; zone cu densitate demograficmareiniveluriridicatedespitalizareinutil. 44

Pentru a spori capacitatea de furnizare a serviciilor de ngrijire comunitar93, prin reabilitarea centrelor/unitilor multifuncionale de ngrijire comunitar, prioritile se vor stabili n funcie de: nivelul de srcie din regiune/jude/localitate; nivelul preexistent de acces la serviciile de ngrijire comunitar; nivelul de vulnerabilitate al populaiei (populaie numeroas aparinnd minoritilor etnice, rat crescut dedependen,etc.). Cretereacapacitiiinstituionale Avnd n vedere nevoia optimizrii financiare a interveniilor, progresul reformei sntii i procesul de descentralizare, sunt necesare cursuri de pregtire a factorilor de decizie de la nivel naional i local n scopul mbuntirii nivelului de cunotine i aptitudini necesare pentru a defini i implementa politici fundamentate. Avnd n vedere natura fragmentar i disipat a sistemului informatic curent, utilizarea suboptimal a sistemului electronic de sntate i interoperabilitatea sczut, exist obstacole imense n calea bunei funcionri a sectorului medical. Lipsa personalului specializat n zonele geografice ndeprtate este un impediment ce poate fi depit prin tehnologia modern (telemedicin). Un sistem mai eficient i o capacitate de gestiune sporit impun o mai mare disponibilitate i utilizare a instrumentelor tehnologiei informatice i de comunicaii (IT&C) n cadrul sistemului electronic de sntate (interoperabilitatea sistemelor,telemedicin,integrareabazelordedateiaregistrelorexistente,dezvoltareaunorregistrenoi a pacienilor, upgradarea arhitecturii IT&C a CNAS, pe baza unui singur sistem informatic integrat, a unui sistemelectronicdetrimitere abolnavului,acardului electronicde sntate,fia electronicapacientului, etc.). Infrastructuraruraldemicidimensiuni Infrastructuraesteomareprovocaredecaredepindincluziuneasocialidezvoltareaeconomiclocal. n zonele rurale, infrastructura de mici dimensiuni (infrastructura de baz, infrastructura social i cultural)joacunrolimportantnmbuntireacalitiivieiiicretereaatractivitiilocalitilorrurale. Chiar dac n ultimii ani sa finanat de la bugetul de stat sau din fonduri europene infrastructura de baz din mediul rural(drumuri, alimentareacuap,canalizare),aceastarmnenc subdezvoltat,ngreunnd dezvoltarea economic i crearea locurilor de munc. Conform PNDR 20072013, sunt prevzui pentru modernizare3.846kmdedrumuricomunale,adicaproximativ12%dintotaluldrumurilorcomunale. nceeaceprivetealimentareacuapcurentazonelorrurale,nacestmomentPNDR20072013prevede realizarea a 4,4% din lungimea total a reelei de alimentare cu ap (2.909 km de conducte pentru ap). precum i conectarea la sistemul de canalizare i modernizarea acestuia, reprezentnd 17,6% din total (4.335km). Nici infrastructura de uniticolare nu poate susine un nivel decent de via. n contextul dat, cel mai mare deficit de infrastructur se nregistreaz n nvmntul precolar, unde procentul de acoperire al grdinielor n mediul rural este de 7,44% din numrul copiilor nscrii la coal la nivel naional n anul 20122013. n aceast privin, trebuie acordat o deosebit atenie infrastructurii pentru nvmntul agricol. ncomparaiecunumrulmarealfermelordinRomnia,numrulfermierilorcupregtirendomeniueste sczut, aspect puternic influenat de scderea numrului de absolveni din nvmntul agricol. Au fost desfiinate licee cu profil agricol, numrul acestora scznd cu peste 80% n ultimii 15 ani. Astfel, n anul 2011 mai existau34delicee agricole. Lipsaunei pregtiridespecialitate n contextul practicriiagriculturii n zonele rurale conduce la proasta gestiune a fermelor i la adncirea srciei cu care mediul rural se confruntdeja. Serviciile sociale i infrastructura nu rspund nevoilor populaiei, iar din perspectiva social, deficitul condiiilor de dezvoltare din mediul rural se reflect n dezvoltarea economic a zonelor rurale din Romnia.Prinurmare,infrastructurasocialesteinsuficientdezvoltatpentruarspundenevoilor.Astfel, n 2011, existau 524 de uniti pentru ngrijirea adulilor, dintre care 27% funcionau ca azile de btrni,
93

Nevoiauneiinfrastructuriestefoarteridicatlaacestnivel,darsepotaccesamaiuorfonduriledisponibileautoritilorlocale

45

dei numrul vrstnicilor din mediul rural este n continu cretere. Situaia este identic i n cazul maternitilor; n 2011 existau 295 de uniti la nivel naional, ns numai 2 dintre acestea funcionau n zona rural, pe cnd numrul copiilor ntre 0i 4 ani se ridica n 2012 la 1.054.946, dintre care 45,5% n zonarural. Dezvoltarea economic i social durabil a zonelor rurale depinde intrinsec de mbuntirea infrastructuriiruraleexistenteiaserviciilordebaz.nviitor,zoneleruraletrebuiessepoziionezeastfel nct s atrag investiiii n aceeai msur s asigure populaiei locale un standard de via adecvat n comunitateprecumiserviciilesocialeaferente. Leciinvatedin20072013 Principalele dificulti ntmpinate n implementarea proiectelor PNDR de infrastructur de baz au fost cauzate de complexitatea lori perioada lung de finalizare. De asemenea, acest tip de investiii necesit unnumr marede autorizaiiemise dediverseautoriti,ceea cegenereazosarcinadministrativmare pentru beneficiari. Sau nregistrat de asemenea dificulti n punerea n practic a proiectelor integrate i lipsa de corelare ntre proiectele locale de infrastructur i obiectivele de dezvoltare regional sau strategiile sectoriale. Sa desprins de asemenea concluzia c investiiile n infrastructuracolari social trebuieatentcorelatecutendinele demograficealepopulaiei ruraleicse impune complementaritatea cualtefonduri. n perioada de programare 20072013, au existat probleme legate de coordonarea ineficient la nivel regional/ judeean a proiectelor strategice care vizeaz ocuparea forei de munc i incluziunea social. Prinurmare,nperioada20142020,finanareaartrebuisasigurecoordonareantresurseledefinanare, n general, precum i ntre prile interesate locale, iar viitoarele investiii dedicate n infrastructur ar trebuisfiensoitedeasigurareacomplementaritiicuproiecteledetipFSE. Principalelenevoidedezvoltare Pornind de la constatrile analizei provocrilor de dezvoltare i ale analizei SWOT (anexa I), i n concordan cu obiectivele strategiilor naionale relevante, principalele nevoi de dezvoltare n domeniul incluziuniisocialeicombateriisrcieisunt: reducereaincideneisrcieiiexcluziuniisocialenrndulgrupurilorvulnerabileidentificate; mbuntirea accesului la servicii sociale i a calitii acestora, cu precdere n zonele rurale i n zonele urbane defavorizate, precum i creterea contribuiei acestora la combaterea srciei, excluziuniisocialeiproblemelorsociale; mbuntirea infrastructurii de baz i a accesului la servicii n vederea promovrii dezvoltrii economiceireduceriisrcieinaezrilerurale,inclusivnzonelepiscicole; mbuntirea incluziunii sociale a persoanelor care locuiesc n zonele ruralei n enclavele urbane, care se confrunt cu nivel ridicat de privaiuni prin utilizarea unor abordri integrate prin aplicarea LEADERsauamodelordedezvoltarelocalplasatesubresponsabilitateacomunitii mbuntirea rezultatelor n materie de sntate, cu predilecie n domeniul sntii mamei i a nounscutuluiialcelorcincipatologiicarereprezintcauzamajoritiideceselorlaaduli; mbuntirea eficienei sistemului prin utilizarea instrumentelor de tehnologie a informaiilor i comunicaiilor(TIC)ncadrulserviciilordeesntate,easistensocial; Educaieiformareprofesional Context n vederea mbuntirii performanei la toate nivelurile sistemului deeducaiei formare profesional, se impunecontinuareademersurilenceputedectreRomnia,lundnconsiderareurmtoarelerealiti: disponibilitate limitat a sistemului de educaiei ngrijire a copiilor precolari,i, n consecin, o participareredus; rat sczut de nscriere n cadrul sistemul de nvmnt obligatoriu acompaniat de un nivel ridicatalprsiriitimpuriiacolii,cuprecderenrndulcategoriilorvulnerabiledeelevi,inclusival celordeetnierom; 46

niveluridepregtirecolarnsistemuldenvmntobligatoriusubmediileeuropene; participareredusncadrulnvmntuluiteriar,nspecialnultimiitreianiinrndulpopulaiei cu vrsta ntre 30 i 34 de ani, precum i o rat sczut de participare la nvarea pe parcursul ntregiivieii; necorelare ntre rezultatele sistemelor de nvmnt i de formare profesional cu nevoile existentelanivelulpieiimuncii; inseria lent pe piaa muncii dup finalizarea tuturor nivelurilor de nvmnt i formare profesional (reflectat n numrul ridicat de persoane nenscrise n sistemul de nvmnt i formareprofesionalindicatmaisus,laseciuneaOcupareaforeidemunc). Performaneleredusealesistemuluideeducaieiformareprofesionalaucauzevariate,printrecare: un nivel foarte sczut al fondurilor alocate. n 2009, Romnia a cheltuit 4,24% din PIB, comparativ cu media UE 27 de 5,41%. Raportat la PIBul Romniei, aceast cifr reprezint un nivel absolut al cheltuielilorpecapdeelev/studentde2.386Euro,comparativcumediaUE27,de6.504Euro94; infrastructurnecorespunztoare,cuunnivelredusaldotrilor; lipsauneicorelrintrecompeteneleimetodeledepredareicurriculcunevoilepieeimuncii; legturslabntreangajatoriisistemuldenvmntiformareprofesional. cererea de pe piaa muncii vizeaz sectoarele cu productivitate sczuti pentru care este necesar unnivelsczutdecompetene. Carspunslaaceastsituaie,nanul2011afostadoptatLegeaeducaiei,fiindastfeliniiatunprocesde reform sistematic care a cuprins toate nivelurile sistemului de nvmnt i formare profesional. Astfel, a fost conferit un rol important consolidrii capacitii administrative i elaborrii de politici, fiind promovate mecanisme eficace de asigurare a calitii i mbuntind abilitile i competenele absolvenilor n vederea acoperirii nevoilor pieii muncii (PM). Cu toate acestea, aceast reform major care a stabilit o agend pe termen lung pentru creterea calitii nvmntului la toate nivelurile nu este ncpedeplinoperaional95. n vederea reflectrii reformelor sistemului de nvmnti a prioritilor naionale generale promovate de Legea educaiei, precum i a obiectivelor Strategiei Europa 2020, Romnia ia asumat urmtoarele inte:

Obiectiv2020
Prsireatimpurieacolii nvmntulteriar

inteUE27 (%)
10 40

inteasumatede RomniaprinProgramul NaionaldeReform (%)


11,3 26,7

Situaiacurentdin Romnia(2012) (%)


17,4 21,8

Populaiaadult(cuvrsta cuprinsntre25i64deani) careparticiplanvareape 15% 10% 1,4 totparcursulvieii96. Recomandrilespecificedear: - accelerarea reformei n educaie, inclusiv prin consolidarea capacitii administrative att la nivel central, ct i local,iprinevaluareaimpactuluireformelor; - intensificareareformelornVET; - corelareanvmntuluiteriarcunevoiledepepiaamunciiimbuntireaaccesuluipersoanelordefavorizate; - punerea n aplicare a unei strategii naionale privind PTS, cu accent asupra facilitrii accesului la educaia de calitatedelavrstemici,inclusivpentrucopiiiromi.

94 95 96

Sursa:statisticaEUROSTATprivindcheltuieliledinsectorulnvmntului AspectevideniatnRecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulnaionaldereformalRomniei(iunie2013)p7,p10. Educaieiformare2020

47

Dei atingerea acestor inte va reprezenta o mbuntire substanial a situaiei actuale, Romnia va continua sse senumere printrerilecucelmaimicprocentalpopulaiein vrst de3034deanicuun niveldeeducaieteriarsauechivalent. Disponibilitateiparticiparelimitatlaeducaiatimpurieiprecolar n 2011, doar 2% dintre copiii cu vrsta cuprins ntre 0 i 3 ani erau nscrii la cre, majoritatea covritoare a acestora aflnduse n grija unui printe sau a familiei. De asemenea, se nregistreaz un deficitsemnificativdeserviciiaccesibiledengrijiretipcre97. Dei rata de participare la nvmntul precolar n rndul copiilor ntre 4 ani i vrsta de nscriere n sistemul obligatoriu de nvmnt a nregistrat un trend pozitiv n ultimii ani, aceasta a stagnat la nivelul anului 2010, respectiv 82,1% (semnificativ sub media UE 27 de 92,3%i mult sub criteriul de referin al CadruluiStrategicpentruEducaieiFormare2020UEde95%)98. n ceea ce privete participarea la educaia timpurie, se nregistreaz diferene semnificative ntre populaiadeetnie99romipopulaianonrom,daridinpunctdevederealdistribuieiteritoriale.Peste o treime din copii romi (38,5%) nu frecventeaz grdinia, comparativ cu 13,3% dintre copiii din gospodriile care nu aparin comunitii rome100. De asemenea, se nregistreaz o participare semnificativ mairedusnzonelerurale. Rezultatele diferitelor studii arat c majoritatea programelor de educaiei ngrijire a copiilor precolari au efecte pozitive considerabile asupra dezvoltrii cognitive a acestora i c, n termeni relativi, copiii provenii din familii dezavantajate socioeconomic au nregistrat progrese la fel de mari sau chiar mai mari comparativcucelenregistratedecopiiidinfamiliilemaiavantajate. Investiiile att n infrastructur, ct i n dezvoltarea instituional pentru educaia precolar sunt n continuarefoartereduse,ceeacegenereazdisponibilitatelimitat,calitateiaccesibilitateinconsecvent n ceea ce privete nvmntul timpuriu i precolar, care au efecte asupra nscrierii n sistemul de nvmnt obligatoriu i a performanei acestuia, reprezentnd, de asemenea, o barier n calea participrii prinilor pe piaa muncii. Cadrul juridic adoptat n 2013 n ceea ce privete organizarea i funciilecreelorpresupuneinvestiiinoindezvoltareainstituional,precumipentruformareainiiali continusistematicapersonaluluiaferentacestuiniveldeeducaie. Rateridicatedenenscriereiprsiretimpurieacoliincadrulsistemuluidenvmntobligatoriu Romnia nregistreaz un nivel sczut de nscrierei frecventare acolii n cadrul nvmntului primari secundar. Procentul de nenscriere lacoal se situeaz la aproximativ 1,52% n cazul copiilor n vrst de 8 ani, crescnd la 56% n cazul copiilor cu vrsta de 10 ani101. Rata de abandoncolar este mai ridicat la nivelulnvmntuluilicealinzonelerurale,darinrndulelevilordeetnierom. Principalele cauze ale abandonului colar, identificate att de coli, ct i de familii, sunt de natur economic. Criza economic a fcut dificil pentru multe familii s suporte costurile aferente susinerii educaieicopiilor,nspecialncadrulnvmntuluisuperior. O alt cauz a ratei abandonului timpuriu este legat de disponibilitatea limitat a educaiei alternative informale,precumprogrameledenvareduporeledecoal(afterschool),programeledetipulAdoua ans pentru elevii care prezint risc de prsire timpurie acolii. De asemenea, din cauza subfinanrii cronice a sistemului de nvmnt i a lipsei de stimulente, oportunitile pentru ca cei care prsesc coalatimpuriusreintredinnounsistemsuntlimitate. Populaia de etnie rom este grupul cel mai expus riscului de prsire timpurie a colii, fiind afectate n special fetele, ca urmare a condiiilor de via precare dari a tradiiilori culturii romilor. ntrun studiu recent privind copiii de etnie roma (cu vrsta cuprins ntre 7i 11 ani) care provin din familii cu cel puin un copil care se afl n afara sistemului de nvmnt, aproape jumtate (44,2%) dintre acetia nu participlaniciunprogramdenvmntsaudeformareprofesional.
AspectevideniatnRecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulnaionaldereformalRomniei(iunie2013)p7,p10. Sursa:Eurostat(UOE),2013 AspectevideniatndocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p6;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulnaionalde reformalRomniei(iunie2013)p.6,p.10. 100 Sursa:Ageniampreun,2012,SituaiaRomilordinRomnia 101 Sursa:INS
98 99 97

48

Prsirea timpuri acolii rmne o problem constant n Romnia102, cu o tendin negativ n raport cu atingereaintei UE 2020, de la nceputul recesiunii economice pn n 2010 (de exemplu, de la 15,9% n 2008 la 18,4% n 2010)i o tendin de staionare de la 2011 pn n prezenti anume 17,5%, dei de la nceputulrecesiuniieconomiceaufostelaborateoseriedeprogramelanivelnaionalsaulocal.Categoriile care se confrunt cu cel mai ridicat risc de prsire timpurie a colii sunt: copiii i tinerii din mediile defavorizate, elevii din mediul rural (cu precdere bieii din grupa de vrst 1114 ani), persoanele de etnie rom, precum i cele cu nevoi educaionale speciale. De asemenea, exist dispariti regionale considerabile n regiunile Centru, SudEst, Sud Muntenia, ajungnduse la o rat de prsire timpurie a colii de peste 20%. Cu toate acestea, se pot observa i dispariti pronunate la nivel intraregional, judeele cu dezvoltare economic redusi cu o pondere ridicat a populaiei rurale fiind afectate n mod deosebit. De asemenea, dezvoltarea insuficient a sistemelor de consiliere i orientare colar i profesionalreprezintlarndullorcauzealefenomenuluiPTS. nscriereaiparticiparealanvmntuliniialprofesionalitehnic(IVET) n anul 2009, a nceput restructurarea sistemului IVET n Romnia, ca urmare a nregistrrii unor rate reduse de nscriere, dar i a infrastructurii precare, genernd nchiderea progresiv a colilor de arte i meserii.Maimult,celermasesuntconsiderate,ngeneral,neatrgtoaredincauzacalitiiinfrastructurii, adotriloripersonalului.Acestlucruadeterminatoreducerepermanentaratelordenscriere. n prezent, se desfoar un proces important de modernizare a sistemului IVET care vizeaz: promovarea dobndirii competenelor care se afl n strns legtur cu cerinele pieii muncii i nevoile sectorului privat; dezvoltarea i susinerea nvmntului liceal i postliceal; extinderea utilizrii sistemului de transfer de credite (respectiv ntre nvmntul profesional liceal i nvmntul postliceal); oferirea posibilitii de a parcurge a cel puin unui program de pregtire profesional, de ctre absolvenii de nvmnt secundar cu rezultate slabe i cu vrsta sub 18 ani care au abandonat coala anterior; i stipuleaz dobndirea unor calificri corespunztoare conform Cadrului Naional al Calificrilor (ce vor fi oferitegratuitdecoliledestatVET). Se preconizeaz c aceste msuri noi vor contribui la reducerea ratei abandonului n IVET i vor susine elevii din grupurile dezavantajate afectate n trecut n mod direct de nchidereacolilor de artei meserii dinRomnia(srcie,zoneruraleizolate). Nenscrierea i ratele ridicate PTS contribuie la nregistrarea unor niveluri relativ sczute de pregtire colar n Romnia n ceea ce privete sistemul de nvmnt obligatoriu. De asemenea, n cazul persoanelor afectate, oportunitile accesul la piaa muncii i incluziunea social sunt considerabil ameninate. Eecul nregistrat n ceea ce privete definitivarea ciclului de nvmnt secundar poate s conduclaimposibilitateadeaparticipalanvmntulprofesional. Prioritizare: Se vor aloca att fonduri naionale cti Fonduri Europene Structuralei de Investiii (ESI) n concordan cu Strategia Naional pentru Reducerea PTS. Strategia va consolida baza de dovezi privind PTS, precumi monitorizareai evaluarea interveniilor relevante. Va propune msurii bune practici care s reflecte nevoile identificate pentru fiecare grup i teritoriu int; programele de formare pentru personalul didactic, actualizarea competenelor i introducerea metodelor didactice inovatoare i personalizatevorreprezenta,deasemenea,oprioritate. Niveluriledepregtirecolarnnvmntulobligatoriurmasnurmfademediileeuropene Evalurile efectuate de Banca Mondial i OCDE103 arat c, dei recent au fost nregistrate progrese , elevul romn mediu are deficiee semnificative la nivel mondial comparativ cu elevii de aceeai vrst, n domeniul tiinelor, al matematicii, citirii i nelegerii textelor. n 2009, ntre 40% i 47% dintre elevii romniauobinutpunctajslabla aceste competenecheie. depestedouori mediaUEimultsubinta Europa2020,de15%. ndomeniulcitiriiialtiinelor,senregistreazodiferensemnificativpesexe, cuoponderemaimare n rndul bieiilor printre elevii cu rezultate slabe. Din perspectiv teritorial, exist diferene
102

103

AspectevideniatndocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p6;ProgramulNaionaldeReform201113Raportintermediarde activitate(martie2013)p15;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindprogramulnaionaldereformalRomniei(iunie2013)p7ip10. OCDEPISA2006iPISA2009.

49

semnificative ntrecolile aflate n mediul rurali cele din mediul urban, asociat cu circumstanele socio economiceexistentelanivellocal. Studiile privind cauzele care stau la baza nivelurilor de pregtirecolar (IEA 2012104) au indicat nevoia de mbuntire a calitiii eficacitii n ceea ce privete guvernanai administrareacolilor inclusiv prin sisteme de monitorizare i evaluare a politicii, programa colar i dezvoltarea anumitor competene (precum cea de interpretare, aplicare i reflecie asupra informaiilor n diferite contexte din via). Din aceast perspectiv, diversele programe naionale de testare a unor modele inovatoare de predare, nvare i evaluare a competenelor cheie n domeniul limbajului i al comunicrii, al matematicii i al tiinelor, cu participarea cercettorilori a profesorilor la cursuri de perfecionare, reprezint o prioritate nRomnia. NivelulsczutdeaptitudiniicompetenealelevilordinRomnia,msuratncadrulevalurilornaionalei internaionale, este corelat, de asemenea, cu calitatea n general sczut a nvmntului i cu dependenasadesursedefinanarelimitate. Participareasczutlanvmntulteriarilanvareapetotparcursulvieiidestinatadulilor nvmntulteriar n 2011, 20,4% din populaia Romniei cu vrsta cuprins ntre 30 i 34 de ani absolvise o form de nvmnt teriar105, ceea ce reprezint o cretere semnificativ fa de nivelul de 13,9% din 2007. Participarea femeilor este cu aproximativ 7% mai ridicat dect cea a brbailor, dei decalajul ntre sexe este aproximativ jumtate din cel existent la nivelul UE. Cu toate acestea, nscrierea ntro form de nvmntsuperiordupterminarealiceuluiasczutputernicdela53,6%n2007/2008la35,2%n2011/ 2012. n pofida demersurilor fcute n vederea mbuntirii cadrului naionaljuridic i de politic, sistemul de nvmnt superiori activitile de cercetare sau confruntat cu constrngeri legate de finanare care au afectat capacitatea universitilor de a ntreprinde procesul de reform. nvmntul superior a beneficiat, n anul 2010, de alocri de numai 1,4% din PIB, n urmtorii ani meninnduse o tendin descresctoare106. Elaborarea unei noi politici de finanare pe baza unor indicatori de performan i acordarea unor granturi de studii multianuale au fost declarate ca fiind prioritare, dar nu au fost puse n aplicarenmodsistemicpnnacestmoment. Legturiledintreuniversiti,institutedecercetareimediuldeafacerinusuntsuficientdezvoltate,iardin acestmotivprogramanvmntuluiteriarnuestecorelatcunevoileactualeiviitoarealepieeimuncii icuoportunitiledegenerareaveniturilorpecareleauuniversitileicentreledecercetare. Dei numrul absolvenilor doctoranzi este considerabil, subfinanarea domeniului cercetrii, dezvoltriii inovaiei a determinat un export de materie cenuie, majoritatea cercettorilor rmai nari angajai fiindnvrst. Conform datelor Eurostat pentru 2010, Romnia se situeaz pe ultimul loc n Uniunea European n ceea ce privete numrul angajailor din domeniul cercetrii, dezvoltriii inovaiei raportat la populaia total devrstactiv(0,5%),comparativcumediaeuropeande1,5%. Exist mai multe aspecte eseniale ale pieei muncii din Romnia n domeniul cercetrii, dezvoltrii i inovaiei: accesul limitat al doctoranzilori al noilor absolvei la o carier n cercetare; schimbul limitat de personal ntre organizaiile publice i cele private; i prezena modest a cercettorilor strini n mediul academic local. De asemenea, numrul doctoranzilor strini n universitile din Romnia este redus, iar proporiacercettorilornrndulangajailordinsectorulprivatestenscdere. Mobilitatea studenilor dinspre sau nspre Romnia reprezint o alt provocare pentru crearea unui nvmnt teriar atractivi de calitate. Dei procentul cetenilor romni nscrii la o universitate dintro altaraUEacrescutdela4%n2007la7%la2010,aceastcifrreprezintjumtatedinnivelulcarese dorete a fi atins conform Strategiei Europa 2020. n paralel, procentul de studeni din alte state membre
AsociaiaInternaionalpentruEvaluareaRealizrilornDomeniulEducaiei:Monitoruleducaieiiformrii2012 105 AspectevideniatndocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.6;ProgramulNaionaldeReform20112013,Raportintermediarde activitate(martie2013)p16. 106 Sursa:RaportulConsiliuluiNaionalpentruFinanareanvmntuluiSuperior,aprilie2013
104

50

ale UE nscrii n instituiile de nvmnt superior din Romnia este n continuare foarte sczut (0,2% n 2007i0,4%n2010). Prioritizare: Fondurile interne i fondurile ESI se vor aloca n concordan cu prioritile Strategiei Naionale privind nvmntul Teriar, punnduse cu predilecie accentul asupra msurilor pentru: mbuntirea guvernanei i conducerii instituiilor de nvmnt superior; mbuntirea calitii i a relevanei predrii i cercetrii din punct de vedere al pieei muncii; consolidarea parteneriatului dintre universiti, mediul de afaceri i institute de cercetare; modernizarea nvmntului teriar prin dezvoltareastudiilorpostuniversitare;iinternaionalizareanvmntuluisuperior. nvedereaatingeriiinteiEuropa2020,strategiasevaaxanmodspecialpemsuridecretereaaccesului pentru studenii netradiionali: cei care provin din zonele rurale, cei de etnie romi cei care provin din alte grupuri dezavantajate, precum i adulii care au n prezent vrsta cuprins ntre 23 i 27 de ani. De asemenea, strategia urmrete mbuntirea calitii, flexibilitii i relevanei nvmntului teriar n funciedenevoilepieeimuncii. nvareapetotparcursulvieii Ratele nvriipe totparcusul vieii (IPV)aferentepopulaieide vrstactivsunt reduseiscadodatcu vrsta i cu ocuparea forei de munc. Doar 1,4% din fora de munc adult a participat la programe formaledeeducaieiformareprofesionaln2011107,ombuntirededoar0,1puncteprocentualefa de anul 2007i cu mai puin de o cincime din media UE 27108 ex 82,9%. n plus, diferena dintre aceast rat i cea indicat pentru Romnia (o cretere a participrii la nvarea pe tot parcursul vieii pn la 10%) continu s fie ridicati chiar mai mare comparativ cuinta UE, respectiv 15% n conformitate cu Educaieiformareprofesional2020. Participarea la programele de formare profesional este deosebit de sczut n rndul persoanelor cu un nivel redus de educaie i calificare profesional, n rndul persoanelor care lucreaz n cadrul ntreprinderilor micii al celor cu vrsta peste 40 de ani. Din perspectiv teritorial, ratele de participare sunt mai sczute n zonele rurale. Majoritatea fermierilor nu au competenele necesare pentru a ntreprinde o activitate economic viabil. Administratorii exploataiilor agricole se bazeaz doar pe experiena practic, doar 2,5% dintre acetia dispunnd de pregtire de baz sau complet n domeniul agriculturii109, cu mult sub media european (29,4%). nvarea pe tot parcursul vieii se afl ntro faz precocededezvoltare,RomniaaflndusepeunlocinferiornUE27(1,6%n2011comparativcu8,9%n UE27).Nivelulredusdeeducaieiformarenrnduladministratorilorexploataiilorargicolereprezintun alt obstacol n calea competitivitii. Studiul privind necorelarea competenelor n Europa110 arat c, n Romnia, doar o treime dintre lucrtori au obinut un loc de munc n conformitate cu competenele dobndite. Existocorelareclarntrepregtireacolariocupareaforeidemunc,omaji,nspecial,inactivitate. Acest aspect are implicaii vizibile n ceea ce privete riscul de srcie n rndul persoanelor n vrst , precumi n ceea ce privete eforturile de mbuntire a productivitiii competitivitii ntreprinderilor nRomnia. Deimajoritateaprogramelorde nvarepentruaduli suntlegatengeneraldeloculdemunc,i suntn concordancumediaUE27,participarea efectiv la educaiainformal anregistrat nivelul cel mai sczut din Europa (18,8 %), situnduse la doar dou cincimi de media UE 27111. n general, educaia informal pus n aplicare nu este acreditat i nici recunoscut n vederea obinerii unor calificri formale. Consilierea n carier i evaluarea competenelor pot reprezenta o ocazie de a reduce deficitul de ncredere, n special n cazul angajailor care sau confruntat cu un eec n educaia formal. Reeaua centrelor de evaluare a competenelor este nc restrns din punct de vedere geografic. De asemenea,

AspectevideniatndocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p6;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindprogramulnaionalde reformalRomniei(iunie2013)p.6,p.10. 108 Sursa:Eurostat(LFS) 109 Sursa:ObservatorulpentruDezvoltareanvriiPermanente,2011 110 Sursa:CEDEFOP,2010 111 Sursa:Eurostat(AES)

107

51

este necesar a fi mbuntit n continuare capacitatea instituional i din punct de vedere al personaluluidecaredispunacestecentrenvedereaevaluriiicertificriicompetenelor. Participarea redus poate fi explicat, parial, prin posibilitile limitate de a avea acces la nvarea pe tot parcursul vieii pe perioada angajrii sau n mod flexibil, n afara locului de munc, de exemplu n cadrul Centrelor Comunitare de nvare Permanent prevzute n noua Lege a Educaiei. Acest aspect se poate explica, de asemenea, prin parteneriatul deficitar dintre partenerii sociali, companii i furnizorii de programedeformareprofesionalcaresuntinteresaideexistenaunorcentredenvmntprofesional itehnicdiversificateiflexibile. Prioritizare: Fondurile naionale i fondurile ESI se vor aloca n concordan cu prioritile Strategiei naionaleprivindnvareapetotparcursulvieii.StrategiavaconsolidaparteneriatulsocialdinsferaIPVi va crete relevana IVET i VET pentru cerinele pieei muncii n domeniul competenelor de baz i transversale. Inseriareduspepiaamunciidupterminareaciclurilordenvmntiformareprofesional Exist o inserie redus pe piaa muncii n rndul persoanelor care termin toate nivelurile de nvmnt dinRomnia.Ratadeinseriecreteodatcuniveluldeeducaie.Astfel,celemaireduseratedeinseriese nregistreaz n rndul absolvenilor de nvmnt secundar, de nvmnt primar,i al celor care nu au terminat nicio form de nvmnt. n 2009, doar 14,6% dintre persoanele aparinnd acestei grupe erau ncadrate n munc la un an dup prsirea sistemului de nvmnt. Rata de inserie la un an este cea mai ridicat n rndul absolvenilor de nvmnt superior (60,9%) i postliceal (meserii tehnice sau specializate 50%). Evoluia nefavorabil din perioada 2006 2011 a adus Romnia cu 11,6 puncte procentuale subinta ET 2020, respectiv ncadrarea n munc ntrun interval de trei ani de la terminarea programelordenvmntiformareprofesionala82%dinabsolveni. Cererea n general redus de for de munc, mobilitatea sczut a locurilor de munci concurena din partea lucrtorilor cu vechime limiteaz oportunitile noilor venii pe piaa muncii din Romnia. Cu toate acestea, trebuie avut n vederea faptul c sistemul de nvmnti formare profesional nu reuete s pregteasc elevii pentru a face fa concurenei112. n ceea ce privete elevii cu rezultate slabe, nvmntul obligatoriu nu asigur competenele de baz necesare obinerii unui loc de munc113. Cu toate acestea, rateleomajului mai ridicate n rndul absolvenilor de nvmnt teriar114 cu vrsta ntre 20i 24deanidect nrndulabsolvenilorde nvmnt secundardeaceeaivrst indicincongruena dintre aptitudinilei competenele dezvoltate n programele de studiu din nvmntul teriari nevoile depepaamuncii115. Modernizareaesteameninatdecompeteneleinformaticeslabe CompeteneleinformaticesuntesenialepentrutranziiaRomnieilaoeconomiebazatpecunoatere,la reforme educaionale de tipul a doua ans " i la nvarea pe tot parcursul vieii, precum i la introducerea cu succes a serviciilor publice electronice. Cu toate acestea, n 2011, Romnia a nregistrat ceamaimareponderedinUE27116(61%)nceeaceprivetepersoanelecuvrstantre16i74deanicare nudeincompeteneinformatice. Dei 43% din romnii cu vrsta ntre 16i 74 de ani au folosit internetul cel puin sptmnal n 2012 (n timp ce media european a fost de 70%), 48% din populaia Romniei nu a folosit niciodat un computer (n timp ce media european a fost 22%). Exist un decalaj clar n ceea ce privete competenele informatice ntre generaii i n funcie de nivelul de educaie, corelat pozitiv cu vrsta i nivelul de educaie. Utilizarea TIC n slile de clas este limitat de vrsti de calitatea echipamentului, n special n regiunile cele mai puin dezvoltate din Romnia117. n colile din Romnia exist puine table albe
AspectevideniatndocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p6;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindprogramulnaionalde reformalRomniei(iunie2013)p7. 113 AspectevideniatndocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p6;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindprogramulnaionalde reformalRomniei(iunie2013)p7. 114 AspectevideniatnRecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindprogramulnaionaldereformalRomniei(iunie2013)p7. 115 AspectevideniatndocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p6;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindprogramulnaionalde reformalRomniei(iunie2013)p7,p10. 116 Sursa:Eurostat,Statisticiprivindsocietateainformaional 117 RezultatelecercetriiAgenieiRomnedeAsigurareaCalitiinnvmntulPreuniversitar(ARACIP)
112

52

interactiveiproiectoarededate,indiferentdeclas.ComponentaPregtireageneraiei2050dincadrul StrategieinaionaledecompetitivitateprioritizeazinvestiiileviitoarenhardwareulisoftwareulTICdin coli. Dinperspectivteritorial, situaia estesimilar ntoateregiunilerii, cuexcepiaregiuniiBucuretiIlfov, undeprocentulpersoanelorcarenuaufolositniciodatcomputerulestede33%. Prioritizare: Creterea disponibilitii i a calitii hardwareului i softwareului TIC folosite n coli va reprezenta o prioritate n contextul componentei Pregtirea generaiei 2050 din cadrul Strategiei naionale de competitivitate. Dezvoltarea viitoare a eeducaiei va facilita accesul la IPV, la programele educaionaleadouaansilaformarepentrupersoanelecarenubeneficiazdeoportunitilaloculde munc. Infrastructuradepitdindomeniuleducaieiiformriincetinetereforma118 Romnia parcurge n prezent procesul de raionalizare i restructurare a reelei colare i de nvmnt profesional i tehnic iniial, urmrinduse creterea eficienei sistemului119. Cu toate acestea, o parte importantainfrastructuriidindomeniuleducaieiestencontinuaredepitineatrgtoareilimiteaz eficiena politicilor existente axate pe mbuntirea calitii educaiei i asigurarea prezenei regulate la ore. Un motiv deosebit de preocupare l reprezint colile din mediul rural i colile izolate din zonele defavorizate, n care exist condiii sanitare deficitare (n mediul rural, o treime dincoli nu ndeplinete cerinele autoritilor sanitare), instalaii precare de alimentare cu ap (la aproape jumtate dintrecolile primare din mediul rural), lipsete racordarea la reeaua de canalizare, ceea ce genereaz riscuri pentru sntate (o cincime din colile din mediul rural), iar sistemul de nclzire este necorespunztor (peste jumtate dincolile din mediul rurali peste o treime dinolile din mediul urban, situaia cea mai grav nregistrndusencolileprimare). Nu sunt disponibile ntro msur suficient faciliti i dotri didactice specializate pentru elevii defavorizai,inclusivpentruceicunevoieducaionalespeciale. Prioritizare. mbuntirea dotrilor colilor va fi prioritizat n concordan cu prioritile Strategiei Naionale pentru reducerea PTS, avnd n vedere proiectul de cartografiere a srciei al CE/BMi vor viza n principal regiunile n care procentul persoanelor care au terminat doar nvmntul primar este de peste 6%. Proiectele susinute ar trebui s fie viabile, innd seama de nevoile locale i tendinele demografice. De asemenea, investiiile susinute ar trebui s vin n completarea msurilor menite s aisgure o calitate bun a programelor de educaiei ngrijire a copiilor precolari, de reducere a PTSi s abordezenevoileelevilordefavorizai,nspecialaelevilordeetnieromiaelevilorcunevoieducaionale speciale. Interveniile n infrastructura educaional se vor baza pe cartografierei pe criteriile specifice stabilite la nivelnaional,iaracesteasevoraxaasupraregiunilorcutendindemograficncretere,asupranevoilor legatedepiaamuncii(pentruareflectancolileIVETfirmelelocalencadrulunuisistemdualist,pentrua susine crearea locurilor de munc noi, pentru a mbunti tranziia la piaa muncii, etc.), n vederea susineriiuneicalitibuneaeducaieincomunitiledefavorizates.a. Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii IVET va fi prioritizat n concordan cu Strategia naional pentrunvareapetotparcursulvieii,inndseamadeproiectuldecartografiereasrcieialCE/BMise va axa n special asupra regiunilor din zonele rurale i ndeprtate n care proporia persoanelor care au terminat ciclul primar este depeste6%.Deasemenea,sevaacorda prioritatecolilorIVETcaredeservesc sectoarelecupotenialdecretere,nspecialdezvoltareagricol,modernizarerural,siguranaalimentar i protecia mediului.Investiiile n infrastructura de formare profesional vor lua n considerare n primul rnd, sectoarele de cretere competitive i/sau sectoarele tradiionale cu potenial de cretere, dar, i potenialeledecretereregionale/localeevideniatenPlanuriledeDezvoltareRegional. Investiiile n dotrile pentru nvmntul superior vor fi prioritizate n concordan cu strategia naional pentru nvmntul superior,innd seama deintele UE 2020 n ceea ce privete nivelul de pregtire n nvmntul teriari inseria absolvenilor pe piaa muncii. n consecin, sprijinul pentru infrastructur
118 119

Deleted:

AspectevideniatndocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012)p.22. PrevederileLegiieducaiei(nr.1/2011)

53

va veni n completarea msurilor menite s mbunteasc accesul i participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de nvmnt superior i rezultatele acestora la acest nivel de nvmnt, precumi a msurilor de aliniere a nvmntului superior la nevoile pieei muncii. Mai multe investiii n infrastructurai dotrile destinate nvmntului superior vor urmri modernizareai internaionalizarea celor mai importantecentreuniversitarei unitilordecercetare aferente, nspecial cele carevorasigura omaibunlegturcucercetareai/saucooperareacusectoruldeafaceri. Pentru a asigura coerenai consecvena interveniilor la nivelul infrastructurii educaiei n perioada 2014 2020 este nevoie de o abordare strategic, n conformitate cu Strategiile Sectoriale privind ESL, Educaia terial i LL, lund n considerare, pe deo parte, tendinele demografice a populaiei n coal i tendineledezvoltariieconomice,decealaltparte. Capacitateaadministrativinecesitateadeevaluareaimpactuluireformeinvmntului Recomandarea Consiliului pe Romnia 2013 evideniaz importana construirii capacitii administrativei elaborarea de politici ca o precondiie pentru implementarea de succes a reformei nvmntului. Acest lucru ar presupune msuri care s vizeze profesioniti, att la nivel central ct i local, n dezvoltarea capacitii lor n domeniile de planificare strategici de programare bugetar, evaluare a impactuluii de monitorizare i evaluare. Aceast nevoie este identificat sub Provocarea Administraie i Guvern i vor fi abordatencadrulOT11. Principalelenevoiededezvoltare Pornind de la constatrile analizei provocrilor n calea dezvoltrii i ale analizei SWOT (anexa I), principalelenevoidedezvoltaredindomeniuleducaieiialformriisunturmtoarele: mbuntireaaccesului,participriiicalitiicorespunztoareeducaieiingrijiriitimpurii; Consolidareaaccesibilitii,calitiiirezultateloreducaionalencadrulnvmntulobligatoriu; Creterea atractivitii nvmntului primar i secundar, inclusiv a nvmntului profesional i tehniciniial; Intervenii intensive n vederea adresrii nevoilor educaionale specifice grupurilor aflate n risc de excluziune (copii din medii socioeconomic defavorizate, persoane de etnie rom, persoane cu nevoieducaionalespecialeetc.); mbuntirea calitii i relevanei nvmntul profesional i tehnic, inclusiv cel iniial, i a nvmntuluiteriarlanevoilepieeiforeidemunc; mbuntireaaccesuluilanvmntulteriarisusinereaparticipriilaacesta; mbuntireaaccesuluiiacalitiioferteidenvarepentruaduli,cuaccentpecompetenelede bazipetransversalerelevante; ncurajarea nvrii pe tot parcursul vieii i a formrii profesionale (formare pe termen scurt/iniial)ncadrulsectoareloragriculturisilvicultur; ExploatareaTICneducaie,cafactordemodernizare; Reformareamanagementuluiresurselorumanensistemuldenvmnt Leciinvate Cele mai importantedeficiene identificate n aplicareapoliticiloriaprogramelordindomeniul resurselor umanepotfisintetizatedupcumurmeaz: Principalelezonedeintervenienuaufostabordatenmodstrategicicoerent. Nuaexistatoabordarestrategicnidentificareasectoarelordepepiaamunciicareaunevoiedeforde munc calificat i sistemul de educaie i formare. Proiectele strategice care vizau ocuparea forei de munc i incluziunea social n zonele rurale au indicat, de asemenea, o coordonare ineficace la nivel regional/judeean. O acoperire mai bun a nevoilor specifice din zonele rurale presupune o mai bun coordonarentrediferitelesursedefinanarengeneral,precumintreactoriiinteresaidelanivellocal. Nu a fost asigurat complementaritatea dintre investiiile n proiectele de infrastructur educaional finanate n cadrul PORi PNDR 2007 2013i proiectele finanate n cadrul POSDRU, ceea ce a condus la 54

eficacitate i sustenabilitate sczut a proiectelor FSE destinate educaiei i formrii. Promovarea investiiilorviitoareninfrastructurartrebuisfiecoordonatcuproiecteleFSErelevante; Nuaexistatocoordonarentreresurselealocateprincipalelordomeniideintervenieiimpactulpreconizat al investiiilor (de exemplu, unele intervenii au fost insuficient finanate, atunci cnd sau alocat resurse doctoranzilor i postdoctoranzilor, nu sau evaluat viitoarele beneficii, inclusiv n ceea ce privete potenialulacestoradeainfluenapoziiaRomnieipepiaainternaional); Procedurile administrative i alte aspecte tehnice mult prea complexe El au mpiedicat meninerea concentrrii strategice n toate fazele implementrii. La nivel central, sistemul este suprancrcat n special n ceea e privete pocedurile administrative i de audit / contabilitate, fr a se acorda, n paralel, atenie aspectelor strategice referitoare la evoluia pieei muncii, educaiei, formrii profesionale.a.m.d. Acest lucru este confirmat de multe aspecte, cum ar fi operaiunile redundante, cerinele mpovrtoare privind raportarea, verificrile 100%i lipsa unei raportri substaniale cu privire la impactuli rezultatele globale,asociatculipsaindicatorilordeimpactetc. Deasemenea, ratade absorbie aPOSDRU nperioadadeprogramare20072013 indic necesitatea unor schimbri n ceea ce privete cadrul juridic, instituional i procedural pentru perioada de programare 20142020, ca de exemplu: simplificarea orientrilor pentru solicitani, reducerea cerinelor privind documentaia, mbuntirea legislaiei privind achiziiile publice i utilizarea opiunilor costurilor simplificate. PROVOCRIPRIVINDINFRASTRUCTURA InfrastructuraTIC Aspectegenerale Tehnologiainformaieiiacomunicaiilor(TIC)esteimportantpentrurilencursdedezvoltare.Aceasta creeaznoimodeledeinteraciune,deafaceriidefurnizareaserviciilor.PrinextindereaaccesuluilaTICi prin ncurajarea utilizrii acestuia, UE i propune s stimuleze creterea economic sustenabil, s mbunteasc furnizarea serviciilor i s promoveze buna guvernare i responsabilitatea social. De asemenea,TICesteasociatcucretereaeconomic. Agenda digital pentru Europa, o iniiativ emblematic a Strategiei Europa 2020, evideniaz importana conexiunilor n band larg pentru cretere, inovare, incluziune social i ocuparea forei de munc n Europa. Agenda digital i propune obiective ambiioase privind acoperireai viteza de accesi le solicit statelor membre s adopte msuri, inclusiv prevederi juridice, prin care s faciliteze investiiile n reelele n band larg. Obiectivele stabilite prin Agenda Digital pentru Europa i poziia Romniei n raport cu acesteasuntilustratemaijos.SepoateobservacntreobiectiveleRomnieiicelealeUEexistdecalaje, mai ales n ceea ce privete accesul la reele de generaie urmtoare (NGA), utilizarea general a internetului i competenele digitale, care se reflect n numrul redus de tranzacii online efectuate de firmeiceteni.

Obiectiv2020
Acoperirerecureelenbandlarg Acoperirere cu reele n band larg cu viteza de acces de peste30Mbps Conectri la reele fixe n band larg cu viteze de acces peste100Mbps Persoanecarefacachiziiionline Persoanecarefacachiziiionlinetransfrontaliere IMMuricarevndonline Diferenadintretarifelenroamingicelenaionale Utilizarecuregularitateainternetului,ngeneral Dectrepersoanedefavorizate

ObiectiveleUE
100%pnn2013 100%pnn2020 50%pnn2020 50%pnn2015 20%pnn2015 33%pnn2015 aproapezeropnn2015 75%pnn2015 60%pnn2015

SituaiaactualRO120
89.8%(2012) 63.7%(2013) 18.9%(2013) 5%(2012) 1%(2012) 5%(2012) 43%(2012) 24%(2012)

120

Surse:http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/scoreboard/romania;ANCOM

55

Persoanecarenuauutilizatniciodatinternetul CetenicareutilizeazsistemeleeGuvernare Returnareaformularelorcompletate Serviciipublicetransfrontalierecheie,online InvestiiipubliceTICnCD Consumuldeenergiepentruiluminat(%)

15%pnn2015 50%pnn2015 25%pnn2015 100%pnn2015 dublate la 11 miliarde pn n 2020 Reducerecu20%pnn2020

48%(2012) 37%(2012) 4%(2012) N/A 27.3m(2011) N/A

Prezentul capitol vizeaz infrastructura TIC, dar aceasta are un caracter orizontal, reprezintnd o preocuparepentrutoateprovocrileidentificatenAcorduldeParteneriat: ca sector de cretere, surs de cretere a performanei n afacerii de mbuntire a cadrului de reglementarencontextulprovocriinmateriedecompetitivitate. ca instrument pentru mbuntirea educaiei i a serviciilor de sntate, i de cretere a competenelorncontextulprovocriiprivindpopulaiaiaspectelesociale. n vederea identificrii, monitorizriii administrrii problemelor de mediu n contextul provocrii privindresursele. ca mijloc de mbuntire a eficienei i eficacitii guvernrii n contextul provocrii privind administraiaiguvernarea. Accesibilitatea i calitatea infrastructurii reelelor n band larg sunt fundamentale pentru realizarea beneficiilorcaredecurgdinTICntoateacestedomenii.

Reeledebaznbandlargiaccesuldegeneraieurmtoare Romnia abordeaz disfuncionalitile pieei n ceea ce privete furnizarea reelelor de baz n band larg121 prin Strategia naional de comunicaii n band larg 2007, prin iniiativa RoNeti n cadrul unei submsuri specifice finanate de FEADR. Pn n 2012, 89,8% din gospodriile din Romnia aveau reele de baz n band larg (n comparaie cu 95,5% n UE). Acoperirea reelelor n band larg ar trebui s se finalizeze pn n 2015 (acoperire a teritoriului n proporie de 100%), prin intermediul asistenei FDERi FEADRpentruperioada20072013. Progresele n domeniul furnizrii de reele de baz n band larg se realizeaz prin exploatarea reelelor fixei mobile n band larg existente. Totui, trecerea la viteza de acces necesar NGA, se poate realiza prinreelefixeprinfibropticsautehnologiemobil4G. Investiiile considerabile recente n infrastructura telecomunicaiilor din Romnia, inclusiv iniiativa RoNet, au condus la progrese remarcabile n privina instalrii de reele NGA capabile s ofere viteze de transfer decelpuin30Mbps.n2012,acesttipdeacceseradisponibiln63,7%dintregospodrii(ncomparaiecu 53,8% n UE). Totui, pieele slab dezvoltate, n combinaie cu dispersarea localitilor din Romnia reprezint un obstacol semnificativ n calea extinderii accesului de generaie urmtoare, n special n zonelerurale. Consultrile recente cu operatorii122 privind existena infrastructuriii inteniile de a investi ntrun numr de 12.487 localiti rurale au contribuit la identificarea a 2.268 de localiti n care reelele n band larg lipsesc att n zona buclei locale (local loop), cti din zona de racordare (backhaul),i n care operatorii privainuiauexprimatinteniadeainvesti. Cercetrile efectuate n cadrul Planului naional de dezvoltare a infrastructurii pentru accesul de generaie urmtoaresugereazc,nlipsaintervenieisectoruluipublic,pnn2020,ntermenideteritorialitate: cu cteva excepii, piaa va atinge obiectivele Agendei Digitale n zonele urbane, respectiv 90% dintregospodriivorfiacoperitecureelefixeNGAcuvitezedeaccesde100Mbps.

121 122

ConformDocumentuluidepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),pagina7. Surs:ANCOM,2013.

56

se vor nregistra disfuncionaliti semnificative pe pia n zonele rurale123, ntruct mai puin de 50% dintre gospodrii vor fi acoperite cu viteze de acces de peste 30 Mbps, n timp ce procentul gospodriilorcuvitezedeaccesdepeste100Mbpsnuvadepi20%. Investiiile publice din perioada 20142020 vor avea loc n cadrul Planului naional de dezvoltare a infrastructurii NGA, viznd domenii cu risc de disfuncionalitate a pieei, innd seama de cartografierea GISainfrastructuriidetelecomunicaiiexistente,pecareANCOMovarealizapnn2014124. Conexiunilareelenbandlarg Nivelul de adoptare a conexiunilor la reele n band larg n Romnia (16,6 conexiuni la 100 de locuitori) este mult mai sczut dect media UE 27125 (28,8 conexiuni la 100 de locuitori), reflectnd nivelul sczut al cunotinelor de utilizare a calculatorului (48% dintre romni nc nu au utilizat niciodat un calculator) la nivel naional. Cererea redus din aceast cauz continu s fie unul din cei mai importani factori ai rspndiriiinsuficienteaconexiunilorlareelelenbandlarg. Potrivit MSI, n 2012, 43,8% dintre gospodrii aveau acces la internet prin conexiune la reelele fixe n bandlarg,ncomparaiecumediade75,6%lanivelcomunitar.ntermenideteritorialitate,majoritatea acestor gospodrii erau localizate n zone urbane, n care procentul de rspndire a acestor conexiuni era de 60,3%, repreyentnd mai mult dect dublul procentului din zonele rurale (23,47%). Disparitile urban ruralsuntrezultatuluneicombinaiidefactoriprecumnivelulveniturilor,disponibilitateacalculatoarelorla domiciliui cunotinele despre utilizarea calculatorului. Accesul la conexiuni la reele n band larg, care anterior era deosebit de dificil, este facilitat ca urmare a extinderii reelelor n band larg prin iniiativa RoNet. Nivelul nalt de adoptare a conexiunilor la reele n band larg, n special n zonele rurale din Romnia, reprezinto condiie fundamental pentru transformarea Romniei ntro societatea informaieii pentru evitarea excluziunii digitale, n condiiile n care tot mai multe dintre serviciile publice i private sunt furnizateonline. Principalelenevoidedezvoltare Pornind de la constatrile analizei provocrilor n calea dezvoltrii i ale analizei SWOT (anexa I), principalelenevoidedezvoltaresunt: depirea incapacitii pieei de a furniza infrastructura NGA i servicii conexe potrivit Strategiei agenda digitale pentru Romniai Planului naional de dezvoltare a infrastructurii pentru acces de generaiaurmtoare. Transporturile Infrastructuradetransportnvechit,piedicncaleadezvoltrii Romnia, datorit poziiei sale geografice, este un nod european important pentru traficul de pasagerii mrfuri, facilitnd legturile dintre Europa Central, Marea Neagr i zona Caucaz Marea Caspic. Cu toate acestea, infrastructura sa de transport este subdezvoltat i nvechit, reprezentnd un obstacol majorncaleadezvoltriiicreteriisaleeconomice. Deiauavutlocuneleinvestiiimajorendomeniultransporturilor,acestsectorncprezintdeficienede conectivitate pentru fiecare mod de transport, ca urmare a investiiilor ntrziate i a ineficienei administrativenntreinereaioperareainfrastructurii. nplus,lipsaunei strategii pentrudezvoltareainfrastructuriibazatpeoanaliza nevoilordedezvoltarei peo prognoz realista volumului de mrfurii pasageriaconduslao dezvoltareinconsecventiblocaje continuenreea,carecrescduratatimpilordecltorieireducaccesibilitateantreregiunilerii.

123

ConformrapoartelorsemestrialealeANCOM,cerereapentruserviciifixeimobiledeinternetnbandlargacrescutncepnddinanul2006 (http://www.ancom.org.ro/statisticicomunicatii_2003),iarpotenialuldedezvoltareafostestimatpebazadatelorfurnizatedeprincipaliiactoridinpian cadrulsesiunilorderedactareaPlanuluinaionalAGN. 124 nconformitatecuLegeanr.154/2012. 125 ConformDocumentuluidepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),pagina7.

57

Accesibilitatea este o condiie esenial a dezvoltrii economice i sociale. Reeaua de transport subdezvoltat i calitatea slab a serviciilor este o barier n calea dezvoltrii oraelor mici i mijlocii, precumi a satelori comunelor. Efectele negative se reflect n mobilitatea sczut a forei de munci, prin urmare, n lipsa exploatrii acesteia, dari prin reducerea accesului la servicii de baz, costuri ridicate itimpidecltoriemari,cuefectenegativeasupracompetitivitii. Problemele de accesibilitate ale Romniei sunt cauzate de slaba calitate a infrastructurii rutiere, numrul redus de autostrzi, rata mare a accidentelor soldate cu victime i calitatea necorespunztoare a unor drumuri, legturi deficitare ntre reeaua transeuropean de transport (TENT) i estul i vestul rii, progresul lent al modernizrii cilor ferate i viteza mic a transportului feroviar de mrfuri i pasageri. Unele zone ale rii sunt grav defavorizate, n special regiunile din nord aflate la grania cu Ucraina i MoldovaiceledinDeltaDunrii. n plus, Munii Carpai creeaz bariere naturale care blocheaz legturile dintre partea de centruvest i ceade sudest arii, limitndpunctele de acces, mobilitateaiaccesibilitateantreregiuni.Deasemenea, fluviul Dunrea desparte sudestul de restulrii. Dificultile de logistic exercit presiuni majore asupra bugetuluidestat,caurmareacosturilormarialeinvestiiilorninfrastructuradetransportcaretraverseaz acestebarierenaturale. nprezent,RomniaelaboreazMasterPlanulGeneraldeTransportpentruperioadapnn2020i2030, careareoabordaremultimodalamodelriiiinvestiiilorndomeniultransporturilor,nscopuljustificrii interveniilor n acest sector. Concluziile MPGT vor deveni disponibile n aprilie 2014, dar prezentul Acord de Parteneriat a luat n considerare i alte rapoarte produse n perioada intermediar care semnaleaz problemele caracteristice sectorului, acestea urmnd a fi utilizate n procesul de elaborare a Programului OperaionalSectorialTransport.Oimaginembuntitatransportuluirutier Dei n ultimii ani sau fcut investiii semnificative, reeaua naional de drumuri din Romnia are o capacitate insuficient n comparaie cu traficul existent, astfel nct circulaia persoanelor i mrfurilor esterelativlentiineficient. Dintro reea de aproximativ 84,000 km n 2012, doar 0,6% din lungimea sa a fost autostrzi i 20% drumuri naionale. Sub 80% din reea a fost reprezentat de drumuri judeenei comunale. Autostrzile sunt incomplete, legtura de frontier Romnia Ungariai Constana nu au ajuns nc la nivelul standard de autostrad. Investiiile fcute n perioada de programare 20072013 reprezint un punct de plecare serios pentru viitoarele intervenii: lungimea drumurilor neterminate a sczut cu aproape 300 km, iar drumul judeean de tip macadam cu peste 2,200 km, n timp ce tipul de asfalt mediui greu a crescut cu 2540km. Principalele probleme ale reelei secundare de drumuri sunt: lipsa oselelor de centur n majoritatea oraelor mici i satelor, ceea ce conduce la creterea timpilor de cltorie, creterea consumului de combustibil, niveluri crescute ale polurii i, astfel, ale costurilor de transport; capacitate de transport redus (marea majoritate suport camioane de sub 20 de tone), avnd un efect imediat asupra atragerii traficuluidepersoaneimrfuri. n plus, semnalizarea insuficient i chiar neadecvat genereaz ntreruperi semnificative ale fluxului normal al traficului i un risc crescut al producerii de accidente, iar un procent mare de drumuri nemodernizateipoduriseaflnpericolimediatdeprbuire. Infrastructurai administrarea vamal invechite pun n pericol ctigurile din investiii n infrastructura de transport. ntrzierile la vam duc la creterea costurilor de inventar pentru afaceri, reduc utilizarea echipamentelordetransportiscadcompetitivitateaRomniancomerulitranzituldeproduse. Prioriti deinvestiii n infrastructura rutier major va fi determinatprin GMTP. Prioriti de investiii n ceea ce privete infrastructura rutier local vor fi justificate prin motive economice, n Planul de DezvoltareRegionalrelevant. Investiiileninfrastructuravamalpotfisprijinite: ca parte a dezvoltrii traseuluii n cazul n care exist dovezi c ntrzierea diminueaz beneficiile dininvestiiilerutiere. ncazulncareestedemonstratunimpactnegativasupracomerului. 58

Deleted:

Transportferoviarnecompetitiv Tranziia spre un sistem de transport mai sustenabil este blocat de lipsa de fiabilitate i nivelul slab al serviciilordetransportferoviarromneti.n2012,reeauanaionaldeciferatecuprindea15871km. Aproape 40% din reeaua de cale ferat curent este evaluat ca expirati n jur de 70% din materialul rulantestedepit.ntreinereanecorespunztoareainfrastructuriiferoviare,dincauzaconstrngerilorde finanare, a redus eficiena reelei, provocnd restricii de vitezi creterea timpilor de cltoriei care conduclautilizarealtormoduridetransportdectrepasageri. n perioada 20072012, traficul feroviar a sczut cu 11 %, datorit calitaii slabe a serviciilor actualei nu dincauzalipseiinteresuluipopulaieifadeacestmoddetransport. Distana optim a reelei feroviare care poate fi ntreinuti exploatat n mod eficient va fi indicat n Master Plan. Cu toate c exist factori favorizani precum creterea numrului de autovehicule i concurena agresiv a transportului cu autobuze, situaia actual, caracterizat de scderea actual a volumului de pasageri i serviciile deficitare, este nesustenabil. O reea feroviar central care s beneficieze de investiiii s fie util att pentru transportul de cltori, cti pentru cel de mrfuri va fi unuldinrezultatelecheiealeMPGT. ncepnd cu 2011, reeaua feroviar a fost raionalizat: conform Acordului standby cu FMI i Comisia European. Distana optim a reelei feroviare care poate fi ntreinut i exploatat n mod eficient i care va rspunde nevoilor pasagerilori transporturilor de marf va fi o un punct important a GTMP. Prioriti de investiii n ceea ce privete liniile, staiilei materialul rulant vor fi determinate n funcie de constatrile saleiavndnvederenivelurileviabiledeserviciu. n cazul n care liniile sunt reabilitate, Romnia va introduce ERTMS, n special pe fostul Coridorul nr. 22 al TENT,atuncicndsistemuldesemnalizareesterennoit.IntroducereadeERTMSvafilegatdeinvestiiin materialrulantmodern,careesteprevzutcuERTMS. SiguranatraficuluisubstandardeleUE Transportul rutier a crescut de la 1 milion de vehicule n 1990 la 5,42 de milioane la sfritul anului 2010. Numrul victimelor accidentelor rutiere din Romnia a depit permanent media UE ncepnd din anul 2004. In timp ce numrul de accidente mortale in Romnia a sczut la o rat de 1,5% pe an, ceea ce reprezint o scdere mult mai mic dect media UE, care a sczut cu 5% pe an. n 2011, 43 % din totalul accidentelorauavutlocpedrumurinaionalei34%peoseleledinoraelemari. nceeaceprivetetransportulferoviar,n2011auexistat192deaccidentecareauimplicatmaterialrulant i persoane. Numrul victimelor cauzate de accidente a sczut de la 441 n 2008 la 251 n 2011, dar a crescutrapidnperioada20052008(dela51n2005la441n2008). Numruldeaccidentedin sectorulrutieriferoviararputeafi redus prin identificareazonelor negrei a principalelorcauzealeaccidentelor,prininvestiiiadecvatensemnalizare,trecerilanivelcucaleaferati nconstruireadeautostrziivariantedeocolire,precumiprincretereadisciplineinrndulpietonilori conductorilorauto. Potenialuldedezvoltarealtransportuluipeap Sectorul canalelor navigabile i porturilor const n trei porturi maritime (Constana, Mangalia i Midia), patru porturi fluviale i maritime (Brila, Galai, Tulcea i Sulina), 26 de porturi fluviale, fluviul Dunrea (1075km)icanalelecareleagDunreadeMareaNeagr. Constana este principalul port maritim al Romniei, situat strategic pentru a aproviziona cu mrfuri EuropCentralideEstidevenitrecentcelmaimareportdecontaineredinMareaNeagr,prevzutde asemenea, cu dane de descrcare pentru mrfuri dari cu un terminal modern pentru cltori. ncepnd cu 2009, traficul din portul Constana crete constant, iar n 2012 traficul total de mrfuri a fost de aprox. 50,5milioane.ConstanadeserveteattRomnia,ctirilenvecinateprinreeauasaferoviarifluviul Dunrea. Potenialul portului Constana nu este exploatat integral deoarece cteva pri ale portului necesit reabilitare, iar lipsa unei infrastructuri intermodale nu permite transferul uor al containerelor de mrfuri. 59

Timpii lungi de transport rutier, feroviar i pe ap ctre destinaiile din interiorul i exteriorul Romniei scadcotadepiaaportuluiConstananfavoareaporturilordelaMareaAdriatic. Romnia dispune de 30 de porturi la Dunre i pe canalele navigabile. . Potenialul acestor porturi este exploatatdeindustriadinzonaorauluiCraiovaideproductoriidecerealedinsudulRomniei. n contextul dezvoltrii viitoare al exporturilor mrfurilor agricolei n vrac, Dunrea ofer largi posibiliti de transport ctre pieele europene reduce presiunea transportului rutier care este mai poluant. . Dei transportul pe ap poate fi mai ieftin dect transportul rutier sau feroviar , acesta este caracterizat de o fiabilitate redus parial cauzat de insuficienta adncime a apei n enalul navigabil Dunre. Mai mult dect att, seciuni ale canalului dintre Dunre i Marea Neagr sunt n stare proast i necesit mbuntiripentruacontinuasfuncionezeeficient. Romnia i Bulgaria dein mpreun 470 de kilometri din lungimea Dunrii. Cele dou ri au stabilit un Comitetinterministerialpentrudezvoltareasustenabilatransportuluiinternpeappeseciunearomno bulgarafluviuluiipentrucretereaconectivitiidinregiune. Nevoile de dezvoltare n ceea ce privete transportul de ap vor fi evaluate prin GTMP i investiii prioritizatenfunciedeconstatri. Intermodalitateaidificultilemodernizrii Strategia pentru transport intermodal 2020 (2011) identific 26 de terminale feroviare cu o capacitate de 10.500 TEU i 19 terminale private specializate n ncrcarea i descrcarea containerelor. Terminalele utilizate pentru transportul intermodal au echipamente nvechite, din 19701980, iar cldirilei drumurile deaccesnuseaflntrostareadecvat. Constana este punctul central pentru aproximativ 80 % din totalul circulaiei intermodale feroviare din Romnia.n2011,nportulConstanaaufostmanipulate5,2milioanedetonedemrfurincontainere.
Mijloc FeroviarCFRMarf Peap Rutier Feroviarprivat Tranzit* Total Tone 1484118 108783 2332200 225000 1072899 5223000 Cotpia 28% 2% 45% 4% 21% 100%

Surse:PortulConstana,analizaAECOMadatelorCFRMarficercetriAECOM

Utilizarea transportului intermodale de mrfuri a atins ultimul punct maxim n 2007, cnd 912 509 containere (1,41 milioane TEU) au fost manipulate prin portul Constana. De atunci, efectele declinului economic i competiia din alte porturi au afectat semnificativ acest sector. Volumul a sczut la 353 711 containere (557 mii TEU) n 2010, 39 % din nivelul din 2007, dar n prezent crete lent. Dezvoltarea n legtur cu nevoile intermodale de transport vor fi evaluate prin GTMP i prin investiii prioritizate n funciedeconcluzii. Dezvoltarea transportului intermodal are potenialul de a relansa transportul de mrfuri n Romnia, de a reduce efectul crizei economice prin stimularea transporturilor comerciale i de a mbunti accesibilitatearii. Transportaeriandinamic Serviciile aeriene internaionale dintre principalele orae din Romnia i nodurile europene joac un rol important n sprijinirea afacerilor, atragerea investiiilor strine i integrarea economic a Romniei n cadrul UE. Aeroporturile internaionale i regionale din reeaua central i extins TENT au un rol importantncretereamobilitiiiconectivitiiregionale. Piaa romn a transporturilor aeriene este reprezentat n proporie de 43,6 % de transporturi internei de56,4%detransporturiexterne. n 2013, statisticile arat ca numrul pasagerilor care au tranzitat aeroporturile Henri Coand, Timioara, ClujNapoca,BaiaMareiIaiacrescutMajoritateaserviciiloraerieneinterneiauorigineasaudestinaia pe aeroporturile din Bucureti i Timioara, astfel nct legturile ntre aceste dou orae i restul destinaiilor din Romnia sunt bune, dar alte centre regionale nu sunt la fel de accesibile pe calea aerului. 60

Din punct de vedere al serviciilor de transport aerian, regiunea de nord nord vest a Romniei este izolatderestulrii. Investiiile propuse n aeroporturile internaionale i regionale vor fi stabilite n funcie de modelul de transport rezultat din MPGT, i pot fi sprijinite n cazuri justificate economic (n termeni de pia i de fezabilitate comercial), unde eecul pieei este demonstrati n cazul n care sunt ndeplinite cerinele de ajutordestat. Transportulurban AsevedeaseciuneaprivindcalitateaaeruluinProvocareaprivindresursele. Problemedeimplementare Restructurareaageniilordeimplementare(pentrudrumuriicileferate),mbuntireamanagementului acestora, capacitile de monitorizare, procedurile, precumi reorganizareai dezvoltarea competenelor personalului sunt, de asemenea, sarcini importante de ndeplinit pentru sprijinirea dezvoltrii sectorului transport. Este necesar o mbuntire a capacitii de planificare i coordonare la nivel naional i regional, pentru promovarea potenialului socioeconomic al regiunilor i pentru mbuntirea accesibilitiiiconectivitii. Contractele existente vor fi nlocuite de contracte de performan ntocmite conform modelului Bncii Mondiale, semnate ntre Ministerul Transporturilor i CNCFR/CNADNR, care stabilesc obiective clare pentru companii n privina investiiilori activitilor de ntreinere (n conformitate cu MPGT)i prevd surseledefinanareaferente.Aceastavambuntivizibilitatea,eficienairesponsabilitateacompaniilor. MinisterulTransporturiloriDepartamentulpentruProiectedeInfrastructuriInvestiiiStrineaustabilit de comun acord o dat pentru implementarea contractelor de performan, ulterioar finalizrii MPGTi carerespectbugetuldestatpentru2014. Leciinvate Pentru dezvoltarea sectorului transporturilor din Romnia sau alocat 5,7 miliarde EUR pentru perioada 20072013, ceea ce reprezint aproximativ 23 % din totalul fondurilor alocate pentru CSNR n Romnia. Neajunsurile politicilor i cadrului strategic, precum i lipsa unui master plan, pregtirea deficitar a proiectelorierorilengestionareaageniilorauconduslaoratsczutaabsorbieidefonduri,chiardac necesitilededezvoltarealesectoruluisuntimense. Proiectele trebuie s prezinte viabilitate economic i financiar, iar calitatea pregtirii lor trebuie s se mbunteasc prin studii de fezabilitate i studii EIA/SEA mai bune. Mai mult, este necesar creterea capacitii de asisten profesional i administrativ furnizat beneficiarilor i trebuie s fie instituite procedurii contracte standardizate. Eliberarea autorizaiilor de ctre autoritile locale a ntrziat uneori dinmotivecenupotficontrolatedebeneficiar,iarunelecondiiistipulatedeacesteaaufostneadecvate. Chiar dac criza a afectat traficul de mrfurii pasagerii finanarea viitoare a infrastructurii, planificarea strategic, programele de investiiii alctuirea bugetelor trebuie s fie mai bine integrate pentru a avea rezultatemaibunenimplementare. Principalelenevoidedezvoltare n perioada 20142020, dezvoltarea proiectelor pentru fiecare mod de transport se va baza pe Master PlanulGeneraldeTransportipeplanurilededezvoltareregionalrelevante. MPGT adopt o abordare multimodal privind modelarea transporturilor i investiiile, astfel nct impactul investiiilor n diferitele moduri de transport este inclus n analiza costbeneficiui n justificarea fiecrui proiect. Rezultatul trebuie s se materializeze sub forma unui program de investiii coninnd proiecte complementare. De asemenea, n perioada 20142020 se vor aloca anual 2 % din PIB pentru ntreinere i proiecte de investiii n sectorul transporturilor. De asemenea, n cadrul Ministerului Transporturilor se va crea o unitate special pentru monitorizarea implementrii MPGT. Planurile de dezvoltare regional vor trebui s corespund obiectivelor MPGT, avnd n vedere necesitile juste de dezvoltare a infrastructurii de transport locali regional, pentru a ndeplini nevoile de conectivitatei a ncurajadezvoltareaeconomic. 61

Potrivit constatrilor analizei privind dificultile de dezvoltarei a analizei SWOT (anexa I), principalele nevoidedezvoltaresunt: mbuntirea accesibilitii Romniei i a regiunilor sale i a conectivitii acestora cu pieele, reducnduse astfel semnificativ obstacolele n calea dezvoltrii i diversificrii lor, n contextul MPGT; mbuntirea sustenabilitii sistemului mixt de transport din Romnia i atractivitii alternativelorlatransportulrutier;

PROVOCAREAPRIVINDRESURSELE
Energiaiatenuareaschimbrilorclimatice Generareaitransportulenergieiregenerabile Romnia deine o gam larg, dar cantitativ redus de resurse fosile de energie primari minereuri:iei, gaze naturale, crbune i uraniu, precum i un potenial semnificativ n ceea ce privete resursele regenerabile.nprezent,Romniadepindemultmaipuindeimporturiledeenergie(21,7%n2010)dect UE27(52,7%). Sursele regenerabile de energie i combustibilii fosili reprezint principalele resurse disponibile pentru a susine furnizarea de energie electric pentru consumatorii casnicii ntreprinderi n urmtoarele decenii. Poziia Romniei n raport cu intele stabilite n cadrul Strategiei Europa 2020 este sintetizat n tabelul urmtor:

Obiectiv2020

inte UE27 (%)

inteasumatede Romniaprin ProgramulNaionalde Reform (%)


+19 (obiectivulnaional obligatoriu pentrusectoarelenonETS ncomparaiecu2005) 24

SituaiaactualaRomniei (%)

20 Reducerea emisiilor de gaze cu efect (n comparaie cu deser 1990) Ponderea energiei regenerabile n consumulfinalbrutdeenergie 20

12,84(emisiin2011n comparaiecu2005); 6,4(emisiiestimatepentru2020 ncomparaiecu2005);

22,90 (2012) 16,6 (reducerea cu 7,3 mil. tep a 19 Cretereaeficieneienergetice 20 consumului de energie primar n (estimatla10mil.tep) 2012 n comparaie cu estimarea PRIMES2007) RecomandareaConsiliuluiprivindProgramulNaionaldeReformalRomnieipentru2013: cretereaeficieneienergeticeacldirilor,asistemelorcentralizatedenclzire,nindustrieitransporturi; integrareapieelorromnetideelectricitateigazenaturalepepieeleUE; implementareaconexiunilortransfrontalierepentrugazenaturale.

Romnia este aproape de a atinge obiectivul naional 2020, acela ca 24 % din consumul final brut de energie s provin din surse regenerabile (consumul atingnd 22,90 % n 2012)126. Strategia energetic a Romniei pentru 20072020, actualizat n 2011, estimeaz potenialul naional de producere de energie din surse regenerabile la 14718 ktep, care este mai mare dect importurile de energie primar ale Romniei n 2010 (11239 ktep). n prezent, producia anual total de energie din surse regenerabile este

126

EstimareaMinisteruluiEconomieiDepartamentulpentruEnergie

62

de aproximativ 6550 ktep. Potenialul tehnic rmas neutilizat este de aproximativ 8000 ktep, cu urmtoarelecote127: Biomasibiogaz 47% Energiesolar 19% Energieeolian 19% Energiehidroelectric 14% Energiegeotermal 2 % Procentul pe care producia de electricitate din SRE l reprezint din totalul consumului brut de energie electric este relativ apropiat de obiectivul naional (35 % n 2015i o estimare de 38 % n 2020), dar este necesar s se identifice soluii pentru compensarea fluctuaiilor cauzate de producia de energie din surse regenerabile. n 2012, instalarea capacitilor de energie eolian i solar a progresat mai rapid dect prevedea calendarul PNAER. Totui, sau nregistrat mai puine progrese n ceea ce privete microhidrocentralelei biomasa , fapt ce se reflect n contribuia redus a acestor resurse energetice la ndeplinirea obiectivelor intermediareiacelorpentru2020,ceeacejustificinterveniapublic. Potrivit Autoritii Naionale de Reglementare n domeniul Energiei (ANRE), producia de electricitate din surse regenerabile de energie care au beneficiat de schema de promovare prin certificate verzi a fost de 3365035 MWh n 2012, avnd urmtoarea structur: 78,45 % energie eolian; 16,64 % energie hidroelectric;4,67%energiedinbiomasi0,24%energiesolar(seexcludeenergiaelectricprodusn hidrocentralecuputereinstalatdepeste10MW). Legea nr. 220/2008128 a suferit o modificare major, prin care se amn temporar acordarea unui numr de certificate verzii se aprob msuri de reducere a numrului de certificate verzi pn n 2017. n timp, prin aceste msuri capacitatea instalat de energie regenerabil va fi n conformitate cuintele stabilite n Planul naional de aciune n domeniul energiei regenerabile (PNAER), n corelaie cu obiectivul 2020 al Romniei privind cota energiei produse din surse regenerabile n consumul final brut de energie. n prezent,nuexistdovezicoeventualreduceretemporaranumruluidecertificateverzivaconducela scderea interesului fa de producia de energie din SRE care s pun n pericol ndeplinirea obiectivului UE2020alRomnieiprivindSRE. Liniilei substaiile care alctuiesc Sistemul Naional de Transport (SNT) au fost construite, n mare parte, n anii 19601970.Dei operatorul deruleaz un program de ntreinerei a impus un program susinut de renovareimodernizareainstalaiiloriechipamentelor,50%dintrestaiisuntretehnologizate,iartimpul de operare este depit n proporie de 65 %. Prin urmare, sunt necesare investiii n modernizarea reelelor de transport al energiei electrice, pentru a se garanta securitatea aprovizionrii i a se reduce pierderile. Avnd n vedere capacitatea eolian instalat de aproximativ 25003500 MW (n funcie de amplasare, n specialnDobrogeaiMoldova)existrisculdencrcareasistemuluidincolodelimiteledesiguran. Preurile pentru electricitate i gaze naturale furnizate pentru gospodrii au intrat ntrun proces de liberalizare129 la 1 iulie 2007, n Romnia i n alte 12 ri UE. n Romnia, dereglementarea preurilor la electricitate se va realiza n ase etape pentru sectorul industrial i n zece etape pentru consumatorii casnici, termenul final fiind iulie 2017. Preurile la gaze naturale vor fi dereglementate pentru sectorul industrialiconsumatoriicasnicipnndecembrie2018. Consumulenergeticipotenialuleficieneienergetice PotrivitEurostat,n2010,intensitateaenergeticmedieaeconomieiUE27erade152,1tep/1000EUR.n prezent, economia romneasc prezint o intensitate energetic de aproximativ 2,6 ori mai mare dect mediaUE27130.
127

DateleprezentatesuntconformecuStrategianaional20072020. Legeanr.220/2008pentrustabilireasistemuluidepromovareaproduceriienergieidinsurseregenerabiledeenergie. 129 EvideniatenRecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformalRomniei(iunie2013),p.9. 130 Evideniat n Documentul depoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.7;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaional de Reform alRomniei(iunie2013),p.9.
128

63

Potrivit ANRE, intensitatea energetic pentru consumul de energie primar la finalul anului 2012 era de 0,37tep/1000EUR,nvremeceobiectivul2020estede0,26tep/1000EUR.Existncontinuareundecalaj ntre obiectivele stabilite n PNAEEi intensitatea energetic realizat (0,11 tep/1000 EUR), care reclam intensificareamsurilorcevizeazeficienaenergetic. Odat cu dereglementarea preurilor la gaze naturale i electricitate, se preconizeaz o continuare a tendineidescendenteaintensitiienergetice. Consumul energetic relativ pe sector i potenialul de economisire estimat n Strategia energetic a Romnieieste: potenialdeeconomisire13,0%; Industrie 31%dintotal, Consumatoricasnici 36%dintotal, potenialdeeconomisire41,5%; Transporturi 22%dintotal, potenialdeeconomisire31,5%; Sectorulteriar 11%dintotal, potenialdeeconomisire14,0%. Romniaia asumat angajamentul ndeplinirii unui obiectiv naional 2020 care limiteaz emisiile de gaze cu efect de ser din sectoarele nonETS la +19 % peste nivelul din 2005 (cu un nivel total al emisiilor n 2011 de aproape 13 % n comparaie cu 2005). Creterea economic proiectat va genera o cerere mai mare de energie i, astfel, msurile de eficientizare energetic131 sunt un mijloc important de control al emisiilordeGES. Eficiena energetic este urmrit n cadrul Planului naional de aciune privind eficiena energetic (PNAEE), care propune msuri n domeniul eficienei energetice pentru a atinge obiectivul de economisire de9%(ncomparaiecumediadin20012005)pnn2016.intanaionalpentru2016afoststabilitla 13,5%dinconsumulfinalmediupentruperioada20012005(cuunobiectivde4,5%n2010). Ultimeleevaluriaratceconomiileenergeticeanualetotalerealizatepnlasfritulanului2010(2222 ktep) audepit cu mult obiectivul intermediar pentru 2010 al PNAEE (940 ktep)i este relativ aproapede obiectivul asumat de Romnia pentru 2016 (2800 ktep), dar aceste valori se datoreaz preponderent reducerii utilizrii energiei electrice din cauza recesiunii i dispariiei amrilor consumatori industriali, precumimbuntiriiperformaneienergetice. Dei investiiile n eficiena energetic pot contribui la atenuarea schimbrile climatice i pot aduce beneficii macroeconomice, contribuind la dezvoltarea durabil, n etapele de nceput de dezvoltare a pieelordecapitalieficienenergetic,finanareadinfonduripublicevatrebuisasigurelichiditilei cadrul necesar realizrii investiiilor132. Instrumentele financiare elaborate lund n considerare circumstanele naionale i sectorul cruia i se adreseaz pot fi luate n considerare. Prioritile i mecanismelesevordeterminapebazaanalizeiexantecuprivirelainstrumentelefinanciare. Industria n perioada 19992010, intensitatea energetic a economiei romneti a sczut cu 36,4 % (o medie de aproximativ 4 % pe an). Aceast tendin se datoreaz parial eficienei energetice mbuntite i n specialschimbrilorstructuraledineconomianaional(dispariiamarilorconsumatoriindustriali). Directiva 27/2012 confirm potenialul semnificativ al cogenerrii de nalt eficien n ceea ce privete economisirea energiei primare.Conform Strategiei energetice a Romniei 20072020, trebuie introduse msuri actualizate pentru promovarea cogenerrii cu puterea mai mic de 8 MW, pentru a se stimula descentralizareaproducieideenergie. Alt domeniu care necesit finanare se refer la sistemele care monitorizeaz distribuia energiei electrice i a cldurii n procesele industriale furniznd informaii detaliate cu privire la eficiena dispozitivelor energetice i a reelelor de aprovizionare cu energie, care poate conduce la identificarea majoritii pierderilordeenergiedinindustrie. Serviciile

131

132

EvideniatenDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),pp.5i7;RaportulprivindprogresulProgramuluiNaionaldeReform20112013 (martie2013),p.15. Reeaua de experi n materie de evaluare, analiza privind performanele politicii de coeziune 20072013 (LIDEEA) Anul 2 2012, Obiectivul 1: Tehnic financiar,RomniaRaportctreDGPoliticRegionalaComisieiEuropene,p.13.

64

Sectorul de servicii publici cel privat consum aproximativ 11 % din energia final din Romnia. Odat cu dezvoltareaserviciilor,cotalordinconsumulenergetictindescreasc.Consumulenergeticdinsectorare locnprincipalncldirileundeseoferserviciile,iaracesteasuntprezentatemaijos. Cldirilerezidenialeinerezideniale Cldirile sunt un consumator major de energie i contribuie semnificativ la emisiile de gaze cu efect de ser. Peste 75 % din cldirile rezideniale din Romnia au fost construite dup al Doilea Rzboi Mondial. n Romnia se afl cele mai multe blocuri de apartamente din Europa Central. Aproximativ 2,4 milioane de apartamenteaufostconstruitenaintede1985inecesitrenovare,inclusivizolaretermic133. Cldirile nerezideniale sunt de diverse tipuri, cum ar fi cldiri de birouri, spitale, coli, cldiri utilizate n scop cultural etc. Datele preliminare estimeaz c n 2010 existau 5982 de cldiri folosite n scop educaional,4342decldiriutilizatenscopcultural,51269decldiriutilizatepentruserviciisanitareetc. n perioada comunist, cldirile publicei blocurile de apartamente se construiau la standarde sczute ale eficienei energetice. ncepnd cu ianuarie 1998 sau aplicat cerine minime privind eficiena energetic. Transpunerea Directivei 2010/31/CE privind performana energetic a cldirilor sa finalizat. Transpunerea Directivei2010/31/CEprivindperformaaenergeticlacldirisarealizatprinLegeanr.159/2013. Sectorul cldirilor rezidenialei teriare (birouri, spaii comerciale, hoteluri, restaurante,coli, spitale, sli de sport etc.) este cel mai mare consumator final n ceea ce privete aparaturai echipamentele pentru nclzire, iluminat i casnice. n ceea ce privete performana energetic a cldirilor nerezideniale, consumulenergeticestemaimaredectcelalcldirilorrezideniale134. Autoritile romne iau asumat responsabilitatea pentru transpunerea Directivei 2012/27/CE i pentru implementarea cerinei privind renovarea a 3 % din suprafaa total a cldirilor nclzite i/sau rcite deinuteiocupatedeadministraiacentral. Surseledefinanarei planurilefinanciareurmeazsfiestabilite,iarnprezentsedesfoarun inventar alcldirilordeinutedeadministraiacentral. Conform Directivei privind eficiena energetic, un alt aspect important este consumul bazat pe contorizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a cldurii i a apei calde. Sistemele de contorizare inteligent au potenialul de a reduce pierderile n reelei vor permite consumatorilor s participe activ pepiaaenergetic. Distribuia inteligent a energiei a devenit o prioritate pentru ANRE i se bazeaz pe dispoziiile Legiinr.123/2012 a energiei electrice i a gazelor naturale, care a lansat o consultare public privind adoptarea unei legi menite s reglementeze introducerea contorizrii inteligente la nivel naional pn n 2020. Termoficarea Eficiena sistemelor de nclzire centralizat este foarte redus, ameninnd sustenabilitatea sistemelor n multeorae.n2010,pierderilemediideagenttermicnreelelededistribuieeraude29%135.Pentruafi sustenabil, sistemul nu ar trebui s nregistreze pierderi de agent termic mai mari de 10 %. Scderea pierderilorlaacestnivelarreprezentaoeconomiedeaproximativ400ktep/energieprimar. Sistemele actuale au echipamente nvechite cu randament sczut (cogenerare), care nregistreaz pierderi la transportul i distribuia cldurii (ntre 10 % i 50 % n unele cazuri). Eficiena sczut se datoreaz dispariiei utilizrii n paralel a aburului i a apei calde la scar industrial, ceea ce a redus calitatea serviciilor, a condus la creterea costurilor pentru utilizatori i a impus o povar nesustenabil pentru bugetelelocale. Reabilitarea a 6 proiecte privind termoficarea (Bacu, Botoani, Focani, Oradea, Rmnicu Vlcea i Timioara)afostfinanatprinFonduriStructuralenperioada20072013.Pentruaseasiguraoptimizarea sistemelor de nclzire centralizat este necesar s se continue finanarea acestora n perioada 20142010
133

AspectevideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),pp.5i7;RaportulprivindprogresulProgramuluiNaionaldeReform 20112013(martie2013),p.15;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionaldeReformalRomniei(iunie2013),p.9. AceastconcluziesatrasnurmaimplementriiunuiproiectJaspersmpreuncuMinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice. 135 ProvocrileioportunitilepentrufurnizareacentralizatdecldurRomnia,PwC2011.


134

65

(valoareaestimat: 102milioaneEUR).Se vaavea invedere corelareacu reabilitareacldirilor pentrucare seasigurserviciiledectreacestesistemedetermoficare. Iluminatulspaiilorpublice Iluminatul spaiilor publice reprezint un procent ridicat din consumul energetic public din fiecare localitate,maialesdinoraelemari.Reducereaconsumuluienergeticsarputearealizaprinaplicareaunor tehnologii inovatoare sau prin abordri diferite ale iluminatului public, cu impact semnificativ asupra utilizriienergeticetotalei,astfel,asupraemisiilordedioxiddecarbon. Presupunnd c electricitatea utilizat n cldirile publice reprezint maximum 15 % din consumul total, consumul de electricitate pentru iluminatul public (fr cldirile publice) reprezint ntre 544 i 624 GWh/an. Potrivit informaiilor oferitede PNAEE,dacse utilizeaz omedie rezervat apotenialuluide economisire de 30 %, economia de energie anual obinut prin mbuntirea eficienei energetice a iluminatului public va reprezenta cel puin 187 GWh/an (respectiv reduceri ale emisiilor de dioxid de carbon de cel puin76ktannual). Transporturile n UE, sectorul transporturilor rmne sectorul cu cea mai mare cretere n ceea ce privete emisiile de GES, reflectnd cererea n cretere de transporturi de persoane i mrfuri, precum i preferina pentru utilizareatransportuluirutierndetrimentulaltorsoluiidetransportmaipuinpoluante136. ntreanii1989i2011emisiiledeGESdinsectorultransporturiloraucrescutcu92,46%137. Reabilitarea i rennoirea sistemelor de transport urban va aduce o contribuie considerabil la mbuntirea calitii aerului i la eficiena utilizrii energiei, dar i la competitivitatea local. Agricultura,silviculturaipescuitul Agricultura i silvicultura joac un rol important n combaterea schimbrilor climatice, fenomen care se manifest din ce n ce mai puternic n ultimii ani, n special prin temperaturi ridicate, secete prelungitei inundaii. Acest fenomen afecteaz randamentul agriculturii i silviculturii, habitate i ecosisteme valoroase,precumicomunitilocale. Emisiile de GES n sectorul agricol n 2010 au fost de aproximativ 16,67 milioane de tone, reprezentnd o reducere cu 53,2 % fa de nivelul din 1989. n 2010, agricultura a generat aproximativ 13,71 % din totalul emisiilor de GES din Romnia (excluznd exploatarea terenurilor, schimbarea destinaiei terenurilor i silvicultura). Aceast cantitate de emisii este n conformitate cu media UE de aproximativ 14 %. Cu toate acestea,Romniaurmretemeninereaunuinivelgeneralsczutalemisiilorireducereaacestuianacele domeniialesectoruluiagricolncareemisiileatingunnivelridicat. Principalele surse ale emisiilor de GES sunt fermentaia enteric [emisii de gaz metan (CH4 45,14 %)], gunoiuldegrajd(CH4iN2O6,86%),culturiledeorez(CH40,11%),solurileagricole(N2O47,07%)i reziduurile n urma incinerrilor din agricultur (CH4, N2O, NOxi CO 0,83 %). Principalii factori care au determinat reducerea emisiilor de GES din agricultur sunt reducerea eptelului, restrngerea zonelor cultivate cu orez i scderea utilizrii ngrmintelor. Ali factori semnificativi care contribuie la nivelul sczut al emisiilor de GES n sectorul agricol sunt nivelul sczut al mecanizrii agriculturii romneti i zonelereduseacoperitedesere. Exist potenial pentru a reduce emisiile de GES i a contribui la gestionarea schimbrilor climatice prin adoptareademsurinsectoareleagriculturiiisilviculturii,printrecaresenumr: msuriprivindagromediuliagriculturaecologic,inclusivunnivelredusalngrmintelorchimice ialncrcturiideanimalelapunatpeunitateadesuprafa,mbuntireagestionriigunoiului degrajd,reducereautilizriiechipamentelormecanizateetc.; mpdurirea terenurilor agricolei neagricole, care va reduce apeledeiroirei va crete nivelul de sechestrareacarbonului;
136

137

AspectevideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.7;RecomandrileConsiliuluiEuropeanprivindProgramulNaionalde ReformalRomniei(iunie2013),p.9. Source:NationalGHGInventoryofRomania,2013.

66

gestionareabazinelor hidrograficepeterenurile agricoleiforestierepentrua sereduce inundaiile i a se spori protecia solului, avnd n vedere numrul crescnd de fenomene meteorologice extremecaresepreconizeaz; adoptarea noilor tehnologii eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil i consumuliproduciadeenergiedinsurseregenerabilensectoareleagriculturiiisilviculturii; cretereaeficieneienergeticeaambarcaiunilordepescuitiaunitilordeprelucrare. De asemenea, investiiile n ambarcaiuni de pescuiti uniti de prelucrare vor fi sprijinite ca msur de cretereaeficieneienergeticensectorulpescuitului. Transportenergie(gazenaturale) n prezent, Sistemul Naional de Transport al Gazelor Naturale (SNTG) nu este configurat n mod adecvat pentru a asigura n viitor echilibrul ntre sursele de aprovizionarei cererei pentru a garanta securitatea aprovizionrii. Operatorul SNTG este implicat n mai multe proiecte de interconectare cu sistemele naionale de transport al gazelor naturale dinrile nvecinate (Ungaria, Bulgaria, Moldova) care necesit finanare inclusiv din FESI. Totui, n contextul abordrilor europene privind asigurarea de noi surse de aprovizionarecugazenaturaleoperatorulSNTGarenvedereinvestiiinprocurareaitransportareactre zonele de consum intern sau extern a biogazului provenit din implementarea proiectului AGRIi/sau din exploatrileoffshoredinMareaNeagr. Leciinvate Energia Cu toate c cererile de finanare prin fondurile structurale a unor proiecte n domeniul energiei regenerabile au depit fondurile alocate iniial, mai muli beneficiari au invocat probleme financiare din cauza prevederilor privind deducerile legate de programul de certificate verzi. n perioada urmtoare trebuie s se asigure complementaritatea ntre fondurile naionale i cele comunitare pentru obinerea celormaibunerezultatensensulcreteriieconomice. Pe msur ce crete producia de energie din surse regenerabile locale, este important s se asigure conectarea acestora la reeaua energetic naional i/sau stocarea, pentru a se permite utilizarea mai eficientasurplusuluideenergieiasevalorificapedeplinpotenialulenergieidinsurseregenerabile. Pentru 20142020 este necesar un dialog mai bun ntre autoritile romnei serviciile COM, precumi o organizareadecvataaciunilorncadrulprogrameloroperaionale. nprivinaproiectelordeeficienenergeticdinindustriesaconstatatc: sectorulbancarnuagreeazfinanareaproiectelornacestdomeniu; n cazurile n care perioada de rambursare depete 3 ani, iar companiile au preferat s aloce capitalul disponibil unor investiii primare sau pentru modernizarea imediat a proceselor de producie; accentulpuspecretereaeficieneinproiecteleindustrialenuianconsiderarefaptulcprincipala motivaie pentru aceste noi investiii este creterea competitivitii; ca atare, integrarea cerinelor privindeficienaenergeticvafimaieficientncazulncaresesprijininvestiiileproductive. Este nevoie de o mai bun aliniere ntre eficiena energetic i alte politici publice (de exemplu, certificatele verzi i sprijinul pentru cogenerare). Programele privind eficiena energetic a cldirilor, finanatedinfondurilestructuraleinecesitndcofinanaredinparteabeneficiarilor,nregistreazunnivel redus de participare, deoarece anterior existaser programe care ofereau sprijin din fonduri publice n proporiede100%. Alteleciinvatesereferlanecesitatea: unuisistemcoordonatdefinanaredetranziie; creriiunorfaciliticarescompensezelipsaderesursefinanciarepentruLPA; corelriicadruluilegislativdinzonelevizatedemsuriledesprijinfinanatedinfondurilestructurale (deexemplu,certificateverzi,sprijinpentrucogenerare); corelriimaibuneispecificriimaiclareadelimitriintreprograme; 67

identificriiunortipurinoidesolicitanieligibilisauconcentrriipecategoriispecificedebeneficiari (de exemplu, marii consumatori de energie din industrie, productorii de tipuri de energii regenerabilemaipuinexploatate,productoriidecldurdinresurseregenerabile); uneimaibunepregtiriaproiectelormajore.

Principalelenevoidedezvoltare Potrivit constatrilor analizei privind dificultile de dezvoltare i analizei SWOT (anexa I), principalele nevoidedezvoltaresunt: promovareaproducieiidistribuieideenergiedinSRE; promovareautilizriicogenerriidenalteficienpebazacereriideenergietermicutil; mbuntireaeficieneienergeticeprindezvoltareasistemelordedistribuieinteligent; asigurareasistemelorpublicedetermoficaremoderneieficiente; creterea nivelului de sechestrare a carbonului, n special n agricultur, silvicultur, pescuit i acvacultur; creterea eficienei energetice a fondului de cldiri rezideniale i publice i a domeniului public, inclusivailuminatuluipublic; mbuntirea eficienei energetice a sectorului transporturilor, inclusiv a sistemelor de transport urban,aambarcaiunilordepescuitiaunitilordeprelucrare; mbuntireaeficieneienergeticeprindezvoltareasistemelordetransportinteligent. Adaptarealaschimbrileclimatice,prevenireaigestionareariscurilor Teritoriul Romniei este puternic expus schimbrilor climatice, fiind afectat n diverse moduri de fenomenele meteorologice extreme. Regiunile Romniei au diferite caracteristici fizice, de mediu, sociale, culturale i economice, care determin vulnerabiliti diferite n faa schimbrilor climatice. Principalele riscuriasociateschimbrilorclimaticesuntinundaiileiseceta. Esteorealitatefaptulcoregiunencareimpactulschimbrilorclimaticeesteputernicpoateajungelaun nivel moderat de vulnerabilitate dac se adapteaz corespunztor la schimbrile climatice anticipate. Din acest motiv, aciunile privind adaptarea la schimbrile climatice vor fi dezvoltate n cadrul Strategiei naionaleprivindschimbrileclimatice20132020,adoptatniulie2013,urmndaficompletatedePlanul naionaldeaciuneprivindschimbrileclimatice.Strategiacuprindeoimaginedeansambluipropuneride msuricheieiaciunipentrudiferitesectoarecaresencadreaznobiectiveledeatenuareideadaptare iaredoudireciiprincipaledeaciune: reducereaemisiilordegazecuefectdeseriepuizareastoculuidecarbondinsol; adaptarealaefectelenegativealeschimbrilorclimaticeprinaciunilanivelnaionalisectorial. nceeacepriveteadaptarealaschimbrileclimaticensectorulagricol,aceastavafiabordatprinaciuni legate de mbuntirea transferului de cunotine i a informrii cu privire la: eficiena energetic a echipamenteloragricole,instrumenteledeadaptare,inclusivnoipracticisustenabiledinpunctuldevedere al mediului, informaii cu privire la riscurile legate de schimbrile climatice. Dezvoltarea agriculturii ecologice va contribui, de asemenea, la adaptarea la schimbrile climatice, prin utilizarea culturilor adaptatelacondiiilelocaleiametodeloragricoleextensive. Obiectivul global al Romniei pentru 2020 n domeniul gestionrii riscurilor este reducerea n continuare a vulnerabilitii n faa tuturor riscurilor, n paralel cu mbuntirea calitii serviciilor de urgen, pe baza evalurii riscurilor la nivel naional, i cu dezvoltarea capacitii administrative de rspuns n caz de dezastre. Evaluarea naional a riscurilor, care se va realiza pn n 2015, va promova o abordare holistic a riscurilor, punnd accentul pe riscurile generate de schimbrile climatice, cum ar fi inundaiile i seceta, eroziuneacostieriincendiiledepdure. nultimuldeceniu,Romniaatrecutprinnumeroasesituaiideurgen.Inundaiilerepetate,incendiilede pdurei secetele au generat pierderii pagube importante n ntreagaar. n unele situaii, capacitatea derspunslanivelnaionalafostdepitdegravitateadezastrelor. 68

Incidenapericolelorinr.dedecesenperioada19742010 Inundaiile138.nRomnia,aproximativ1,3milioanedehectaresuntexpuseinundaiilor,putndfiafectai aproximativ 500000 de locuitori. Din perspectiv teritorial, principalele zone afectate sunt situate dea lungul celor mai importante cursuri de ap Dunreai rurile din Cmpia Romn (Siret, judeul Buzu; rurileArge,Olt,Jiu)idinCmpiaBanatCriana(rurileSome,Cri,Mure). n zonele de deal i de munte, unde albiile rurilor au nclinaii abrupte (100200 m/km) i n luncile nguste,inundaiileputernicepotfinsoitedeoeroziuneintensamalurilorrurilor,cauzndalunecride terencarepotblocavile. n nordul, vestul i zonele centrale ale Romniei sa nregistrat o cretere a incidenei inundaiilor ca urmareaschimbrilorclimatice.

nultimii10aniauavutlocaproapenfiecareaninundaiisemnificativeiviituri.142depersoaneaumurit n inundaii, 27000 de case i mii de kilometri de drumuri naionale au fost distruse i sute de mii de hectare de teren au fost inundate. Costurile totale ale pagubelor sunt estimate la aproximativ 6 miliarde EUR.Inundaiilemajoredin2005i2006auavutunimpactdeosebitnceeaceprivetepopulaiaafectat, pierdereadevieiidistrugereainfrastructuriiiaproprietiiprivate. Seceta139.Prognozelearat cfrecvenai severitateasecetei,nstrnslegturcuschimbrile climatice, vor crete n mod semnificativ. n suduli estul Romniei sa estimat o reducere cu 20 % a resurselor de
138 139

AspectevideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.8. AspectevideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.8.

69

ap. Estedeateptatcaregiunile caresuntnprezentuscate sdevinimaiuscate,putndfi afectatede deertificarenviitor. Din perspectiv teritorial, zonele cele mai afectate sunt Cmpia Oltenieii Cmpia Brganului, care sunt n prezent zonele cele mai vulnerabile la deficitul de ap (delimitate de linia roie din figura 1) i unde triete aproximativ 40,6 % din populaiarii (7740510 persoane)140. Cmpia Brganului este principala zon agricol a Romniei, efectele schimbrilor climatice putnd afecta securitatea alimentar. Produciile medii ale diverselor culturi n anii de secet sunt de numai 3560 % din potenial. n 20112012, seceta a afectat puternic aproximativ 5,9 milioane de hectare, nivelul pierderilor variind ntre zone i culturi. Amploarea pierderilor a acoperit o gam larg de culturi:18,6 % pentru recolta de gru,80,2 % pentru rapii46,1 % pentru recolta de porumb. Aceast situaie a avut un impact puternic asupra veniturilor fermierilor.

Fig.1EstimrialedistribuieizonalearezervelordeumiditateasoluluinRomniancontextulschimbrilor climaticeprevizionate

Seceta are un impact semnificativ i asupra altor domenii n afar de agricultur, afectnd regularitatea furnizrii publice de ap n regiunile afectatei generarea de energie. n 2012, din cauzanivelurilor reduse de ap, producia de hidroenergie programat pentru 2012 a fost redus cu cca. 2277 GWh. n plus, nivelurile sczute ale apelor afecteaz capacitatea de rcire la centralele nucleare din Romnia, ducnd la niveluriredusedeexploatareialemarjelordesiguran. Rezervaia Biosferei Delta Dunrii a fosti ea afectat de secet, nregistrnduse pn la 56 km de canale colmatate, o reducere a suprafeei de ap, o scdere a adncimii apelor din lacurii bazinei un pericol sporitdeeutrofizareaacestorlacuri. n plus, temperaturile mai ridicate din Romnia datorate schimbrilor climatice au un impact semnificativ asuprastriidesntateapopulaiei,nspecialnzoneleurbane. Pelngpierderilemenionateanterior,saunregistratpierderimajoreprovocatedesecetideefectele sale n zonelempdurite,fiind afectate1483dehectaredepduri, 393dehectaredeplantaii depuieti nregistrnduseopierderedeaproximativ1800detonedefructeslbatice. Incendiiledepdure.ntrecut,Romnianuafostexpusunorriscurifoartemarideincendiidepdure.Cu toateacestea,seturilede datedinultimii26deaniarat ocreterea incideneincepnd cuanul 2000 (cu peste 300de incendii survenite n 5 din ultimii 13 ani), atingndun maxim istoric de911 incendii (2012) n pduri,cuosuprafatotalde6624,5haafectate. Eroziunea costier. Timp de mai multe decenii,rmul romnesc al Mrii Negre a suferit fenomene grave de eroziune a plajei, la o rat de pn la 2,0 m pe an. n ultimii 35 de ani,rmul sa retras n interior cu 180300 de metri i sau pierdut 80 ha de plaj pe an. Principalele cauze includ reducerea sedimentelor deversate n Marea Neagr de Dunre (din cauza numeroaselor lucrri de retenie realizate n bazinul hidrograficalDunrii)iinfluenalucrrilorefectuatelaguradeintrarepecanalulSulinaipentruporturile Midia, Constana i Mangalia. De asemenea, reducerea cu 50 % a stocurilor de crustacee a contribuit la reducerea nisipului bioorganic depus pe rmul romnesc. Studiile arat c, n lipsa unor msuri
140

Sursanceeaceprivetenumruldepersoane:INS2011.

70

corespunztoare mpotriva eroziunii costiere, este de ateptat carmul s se retrag n medie cu 70 m n douzecideani. Faleza,deasemenea,afosterodatdeabraziuneaprovocatdevalurilabazaeii/saudeprbuireaprii superioareaacesteia.Falezaafosterodatlaoratdeaproximativ0,6mpeannlocurilencarenuafost ntreprinsniciomsurdeprotecie. Judeele Constana i Tulcea au un numr de 458000 de locuitori potenial afectai n zona costier. Investiiilenperioada20142020pentruprotejareapopulaiei,turismuluiitransportuluivorfiprioritizate ncadrulMasterPlanuluiprivindproteciaireabilitareazoneicostiere. De asemenea, n Romnia se produc cutremure141 i alunecri de teren142, care reprezint unele dintre cele mai importante pericole naturale n Romnia, cu potenial de pierderi semnificative de viei omeneti idedeteriorareacldiriloriinfrastructurii. Totodat, Romnia este expus unor poteniale accidente nucleare/radiologice, chimice sau implicnd substane periculoase. n ceea ce privete aceste ultime trei riscuri, este necesar s se mbunteasc informareapublicului,prevenireairspunsulncazdemanifestareaunorasemeneariscuri. Prioritizareariscurilor Principalele criterii pentru identificarea nevoilor de finanare n vederea combaterii riscurilor, pn la finalizarea evalurii riscurilor la nivel naional, sunt impactul dezastrului i frecvena n ultimele decenii, precumigraduldematuritatealevaluriideriscspecifice.Sevaacordaprioritateriscurilorpentrucares a iniiat deja evaluarea, concentrnd sprijinul asupra proiectelor cu rezultate sigure, care vor lua n considerareimpactul(pierderide vieiomeneti,aspectefinanciarei economice). Pebazaacestorcriterii, Romnia intenioneaz s finaneze msurile de combatere a inundaiilor (se va acorda atenie special msurilornestructurale,cumarfiinfrastructurileverzi,zoneleumedesaumsurilebazatepeecosistem)i aeroziuniicostiere,precumimecanismelederspunsrapidicentreledeformare. Dup ndeplinirea condiionalitii ex ante, se vor utiliza rezultatele proiectului de evaluare a riscurilor Sprijin pentru ndeplinirea condiionalitii exante 5.1 Evaluarea riscurilor la nivel naional pentru a prioritizanecesitiledefinanare. Gestionareariscurilor Avnd n vedere gama de riscuri naturale i artificiale cu care se confrunt Romnia, nu este posibil eliminarea complet a riscului. Cu toate acestea, o gestionare mai eficient143 a riscurilor ar putea reduce pierderile directei indirecte de natur sociali economic, precumi nevoia de sprijin extern. Impactul inundaiilor, n special, a determinat Romnia s nainteze mai multe solicitri de sprijin financiar din FonduldesolidaritatealUE. Prin urmare, metoda de gestionare a riscurilor aplicat de Romnia cuprinde: coordonarea; evaluarea i cartografierea riscurilor; monitorizarea riscurilor; msuri de prevenire i atenuare; dezvoltarea i meninereauneicapacitiadecvatederspuns. Coordonarea. Romnia are un sistem naional de management al situaiilor de urgen144 funcional nc din 2004, care este coordonat de un Comitet Naional pentru Situaii de Urgen din care fac parte Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen (IGSU) responsabil cu managementul rspunsului la toate tipurile de risci ministerele de resort relevante care au n responsabilitate evaluareai prevenirea riscurilor145. Evaluarea i cartografierea riscurilor. Un set de instrumente de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naional va fi dezvoltat n cadrul proiectului Sprijin pentru ndeplinirea condiionalitii exante 5.1 Evaluarea riscurilor la nivel naional. Acest proiect va oferi, de asemenea, un prim raport privind riscurile cucareseconfruntRomnia,inclusivoprioritizareariscurilor.
141

75%dinpopulaiaRomniei(cca.15milioanedelocuitori),6070%dinmijloacelefixei45%dininfrastructuracriticsuntexpuselaunanumitnivelderisc decutremur.Impactulultimuluicutremurputernic(4martie1977)afost:1570demori,11300dernii,35000defamiliistrmutate,32900decldiri avariate,peste2miliardeUSDnpierderifinanciare. 142 Alunecrideterenmasiveauavutlocnanii1979,1983,1997i20002012.Peste35demunicipii,80deoraemici,900desatei7bazinehidrografice cumulnd539589dehectare(2,26%dinteritoriulnaional)suntevaluatecafiindexpuserisculuidealunecaredeteren. 143 AspectevideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.8. 144 Instituitntemeiuluneihotrrideguvern. 145 Deexemplu,MinisterulDezvoltriiRegionaleesteresponsabilncazdecutremur;MinisterulMediuluiesteresponsabilpentrucalitateaaeruluiiinundaiietc.

71

Proiectulse vabaza peprogreselesubstaniale nregistrate n ultimii ani cusprijin din fondurile structurale n evaluarea i cartografierea riscurilor specifice. Figura 2 sintetizeaz nivelul de maturitate i pregtire pentruabordareaprincipaleleriscuriprezentatemaisus.

Fig.2Evaluareariscurilor:Graduldematuritate

n sectorul romnesc din Lunca Dunrii au fost nregistrate progrese substaniale n elaborarea hrilor de hazardi de risc la inundaii n cadrul proiectului Danube FLOODRISK, nceput dup inundaiile istorice din 2006 i finalizat n 2012. n prezent, MMSC coordoneaz elaborarea de hri de hazard n fiecare bazin hidrografic, finanate din fonduri europene prin POS Axa prioritar 5, iar hrile cu risc la inundaii sunt finalizatenproporiede80%.Activitileprivindalteriscuriseaflntrunstadiuincipient. Urmeaz s fie nfiinat un Grup de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naional (GLERN), format din experi n evaluarea riscurilor din cadrul autoritilor centrale i din experi independeni din mediul academici din sectorul privat, care va fi responsabil cu coordonarea eforturilor de evaluare naional a riscurilor. Monitorizarea riscurilor. Monitorizarea riscurilor este efectuat de centrul din cadrul fiecrui minister de resort cu responsabiliti pentru un anumit risc. Aceste centre informeaz IGSU, care este responsabil cu informarea autoritilor locale care dein responsabilitatea legal pentru informarea i protejarea populaiei. Msuri de prevenire i atenuare. Msurile de prevenire sunt responsabilitatea ministerelor de resort competente pentru un anumit risc. Msurile de prevenire se refer la educaie, msuri nestructurale, msuri de pregtire.Romnia dispune de o Strategie naional de prevenire a situaiilor de urgen i va crea o platform naional pentru reducerea riscurilor de dezastre (RRD), care va stabili obiectivele necesareiaciunilecarevorfiimplementate. Deasemenea,RomniaareoStrategienaionaldemanagementalriscurilorlainundaii146,caredefinete un cadru pentru aciuni coordonate, intersectoriale n vederea prevenirii i reducerii consecinelor inundaiilor asupra activitilor socioeconomice, vieii, sntii i mediului. De asemenea, strategia conineiaciunilencazdesecet. Pentru a mbunti managementul local al inundaiilor i secetei, Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice a elaborat manuale pentru managementul de urgen n caz de inundaii i secet care sintetizeaz msurile preventive, operative i de reabilitare care sunt luate la nivel judeean i local n situaiideurgencauzatedeacesteriscuri. Referitor la eroziunea costier, aciunile de remediere vor fi ntreprinse n cadrul Master Planului privind proteciai reabilitarea zonei costiere, care are ca scop prevenirea eroziunii costiere, reconstruirea zonei de coasti reabilitarea mediului de coast, pentru a proteja ecosistemele marinei de coasti pentru a protejaintereseleeconomiceisocialedeimpactuleroziuniimarine. Dezvoltareaimeninereacapacitiiderspuns.CapacitateaderspunsaRomnieicuprindecontribuia la coordonarea IGSU din partea diferitelor servicii (precum serviciile de pompieri, poliie, forele armate) prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, autoritilor locale i voluntarilor din zonele afectate. Avnd n vedere efectul transfrontalier al anumitor riscuri (precum inundaiile, accidentele chimice etc.),
146

AprobatprinHotrreadeGuvernnr.846/2010.

72

IGSU poate atrage sprijin internaional organizat prin acorduri bilaterale cu rile vecine, care poate fi consolidat n viitor prin intermediul Strategiei Dunrii, precumi prin mecanisme internaionale, cum ar fi MecanismuldeproteciecivileuropeaniCentrulEuroAtlanticdeCoordonareaRspunsuluilaDezastru al NATO. De asemenea, responsabilitile statelor membre n ceea ce privete protecia public, consolidarea rezistenei la dezastrele naturalei la cele provocate de omi reducerea riscului de dezastru suntstabilitenconformitatecutratateleinternaionaleipoliticailegislaiaeuropean147. Leciilenvatedinincidentelemajoreauscoslaivealsituaiincareresurseleaufostsuprasolicitateiar fi putut fi utilizate n mod mai eficient, pe baza unui sistem de coordonare. Astfel, este nevoie de crearea unor centre de rspuns rapid, specializate n diferite tipuri de misiuni, prin modernizareai mbuntirea mijloacelor de intervenie specifice actuale, necesare pentru astfel de misiuni. Dezvoltarea sistemului de instruireapersonaluluiprofesionalimplicatnsituaiideurgen,esteunuldinfactoriicriticinpunerean aplicareastrategieiirealizareaobiectivuluigeneralavutnvedere. Intervenia eficient depinde, de asemenea, de scara, dispersareai viteza unitilor de rspuns. O mare partedinflotadevehiculedeinterveniedinRomniasuntdepite,aproximativ68%dintrevehiculelede intervenie fiind mai vechi de 10 de ani i aproape 60 % mai vechi de 20 de ani. n cadrul programelor 20072013 sau realizat unele investiii, ns acestea nu acoper dect 7 % din necesitile operaionale. InvestiiilevoracoperimodulelespecificatenlegislaiaUEndomeniulprotecieicivile. Principalelenevoidedezvoltare Nevoilededezvoltareidentificatesuntnconformitatecuprimelerezultateale: Strategieinaionaleprivindschimbrileclimatice; constatrilorviitoareievaluriariscurilorlanivelnaional; Strategieinaionaledeprevenireasituaiilordeurgen; Strategiei naionale de management al riscului la inundaii pe termen mediu i lung, elaborat innduseseamadedispoziiileDirectivei2007/60/CEprivindevaluareaigestionareariscurilorde inundaii; Planurilor de management ale bazinelor hidrografice (pentru cele 11 bazine hidrografice din Romnia) elaborate de Administraia Naional Apele Romne, n conformitate cu dispoziiile Directivei2000/60/CE; MasterPlanuluiprivindproteciaireabilitareazoneicostiere. Potrivit constatrilor analizei privind dificultile de dezvoltare i analizei SWOT (anexa I), principalele nevoidedezvoltaresunt: mbuntirea capacitii Romniei de a anticipa, preveni i reaciona n caz de urgene extreme naturalesauprovocatedeom; mbuntireaadaptriiirezilieneiRomnieilaconsecinelenegativealeschimbrilorclimaticei, n special, la incidena crescut a fenomenelor de cldur extrem, secet i inundaii n cadrul Strategieinaionaleprivindschimbrileclimatice; mbuntireaadaptriiirezilieneiRomnieilaalteriscurinaturale; exploatarea investiiilor publice n adaptarea la schimbrile climatice pentru a crea noi piee potenial disponibile pentru IMMuri i ntreprinderi sociale, n special n zonele mai puin dezvoltatealeRomnieiinzonelerurale. Proteciamediuluiipromovareautilizriieficientearesurselor Obiectivulglobal al Romnieipentru 2020 n domeniulmediuluiialutilizrii eficiente aresurselorestede mbuntireamediuluiiastandardelordevia,pentrurealizareauneieconomiimaicompetitive,aunui mediu mai sntosi aunei dezvoltri regionale mai echilibrate, nparalel cu concentrareaperespectarea acquisuluindomeniulmediului.
147

Printreacesteasenumr:CadrulpentruaciunedelaHyogo20052015:Stabilireacapacitiiderezistenladezastreanaiuniloricomunitilor;Cadrul pentrureducereariscurilordedezastrupost2015;StrategiaUE2020;StrategiadesecuritateinternaUEnaciune:cincipaictreoEuropmaisigur; Cooperareateritorialeuropean;cooperareatransnaionalncadrulstrategiilormacroregionalepentruDunreiMareaNeagr.

73

Apa/Apauzat Conform planurilor de management ale bazinelor hidrografice, costurile pentru msurile de baz i cele suplimentare legate de punerea n aplicare a Directiveicadru privind ap sunt de aproximativ 21 miliarde EUR. Majoritatea acestor msuri sunt legate de calitatea apei potabilei de colectareai tratarea apelor uzate 17,787 miliarde EUR , respectiv 5,6 miliarde pentru apa potabil i 12,187 miliarde pentru apa uzat . Pn n 2012 sa investit suma total de aproximativ 5,173 miliarde EUR, respectiv 1,364 milarde EUR pentru apa potabili 3,809 miliarde EUR pentru apa uzat. Astfel, rezult c pentru perioada 2014 2020 pentru apapotabil mai este nevoie de4,236 miliarde EUR, iar pentru apauzat 8,378 miliarde EUR. Dei Romnia a obinut o perioad de tranziie prin tratatul de aderare, punerea n aplicare a Directivei privind apa potabil (DAP) pn n 2015 i a Directivei privind tratarea apelor urbane uzate (DTAUU) pnn2018constituiencontinuareosarcincomplexidificil. n ceea ce privete calitatea apei potabile, principala obligaie conform DAP148 este aceea de ndeplinire a standardelor de calitate a apei potabile furnizate de sistemele centralizate. n Romnia, n anul 2012, nivelul de conectare a populaiei la sistemele centralizate de alimemntare cu ap este de 56,7% (12.103.555 locuitori). Apele subterane au un rol important ca surse de furnizare a apei potabile, poluarea difuz a acviferelor (cu ngrminte i ali poluani) fiind o problem, n special n zonele rurale, unde numai30%dinpopulaieesteconectatlasistemelecentralizate.Apapotabilfurnizatdesistemelemici din mediul rural este insuficient monitorizat, iar sursele individuale de ap sunt monitorizate numai sporadic..Nevoiledeinvestiiisuntestimatelapeste2miliardeEUR. n ceea ce privete tratatul de aderare, respectarea prevederilor DTAUU este treptat i monitorizat pentrucolectareaapelorurbaneuzate(61%n2010,69%n2013,80%n2015)itratareaapelorurbane uzate (51 % n 2010, 61 % n 2013i 77 % n 2015), unde % reprezint ncrctura biodegradabil total generatnzoneleurbane.nRomnia,ndecembrie2013ratadeconectarelasistemeledecanalizareera de 59,95 % (fa de 69% ct era prevzut)i cea de tratare de 49,89 % (fa de 61% ct era prevzut) ( % dinncrcturabiodegradabiltotalne.l.),CareflectareadispoziiilorDTAUUiafaptuluicRomniai a declarat ntreg teritoriul drept zon sensibil (2005), toate zonele urbane cu peste 10 000 e.l. trebuie s efectueze o tratare avansat (tratare teriar), n special n ceea ce privete ndeprtarea nutrienilor (azotuluiifosforului)pnn2015.Aceastobligaievanecesitainvestiiisuplimentaresubstaniale Populaia tot mai mic, n special n mediul rural, contribuie la o cretere semnificativ a numrului de aglomerricumaipuinde2000e.l.Pentruaasiguraotratareadecvatlanivelulaglomerrilordeacest tip, n principal din cauza dificultilor economice din aceste zone, este nevoie de sprijin financiar pentru aezrile care fac parte din nivelul Master planului i n care tratarea este fezabil din punct de vedere economic,nsesteevidentcsevaacordaprioritateaglomerrilordedimensiunimaimari. O alt problem important care decurge din DCA se refer la mbuntirea capacitii instituionale de monitorizare a substanelor evacuate n ap. n acest scop, Romnia a fcut deja investiii semnificative n vederea mbuntirii capacitii sale de monitorizare a apei, dar obligaiile suplimentare care i revin n conformitatecuDirectiva2008/105/CEvornecesitainvestiii. Pe de alt parte, pentru a atinge obiectivele de mediu ale Directiveicadru privind apa prevzute n planurile de gospodrire a apelor, trebuie s se ia n considerare mbuntirea condiiilor hidromorfologice ale corpurilor de ap. Investiiile legate de aplicarea msurilor hidromorfologice sunt evaluatela1,3miliardeEUR. nceeaceprivetepoluareaapelornagricultur,utilizareangrminteloripesticideloragricoleasczut (cu peste 70 % n perioada 20052011, n comparaie cu nivelul din 1989), fapt ce a dus la mbuntirea calitii apelor de suprafa. Cu toate acestea, avnd n vedere nivelul nitrailor acumulai (zonele de pe teritoriul Romniei desemnatecafiindvulnerabile la nitrai aucrescutde la 58% la 100%din teritoriu),n special n apele subterane, sunt necesare msuri suplimentare de conservare a solurilor i a apelor, n special prin implementarea bunelor practici agricole. Acest lucru va fi deosebit de important n contextul treceriilaoagriculturmaiintensiv,prevzutpentruperioadaurmtoare.

148

AspectevideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.7;AngajamenteleRomnieidinPNR2013,p.5.

74

Deeurile Romnia se afl n proces de implementare a gestionrii deeurilor la standarde europene. n 2010, 70 % din populaie avea acces la serviciul municipal de colectare a deeurilor. Cu toate acestea, se ateapt ca proiectele planificate n cadrul POS Mediu 20072013 s ofere o acoperire de 100 % pentru judeele unde suntimplementatesistemedemanagementintegrataldeeurilor. Responsabilitatea pentru separarea i colectarea deeurilor revine autoritilor publice locale, care pot contracta serviciile necesare de la companii private (firme de salubritate). Pn de curnd, sa efectuat n principal colectarea mixt a deeurilor cu separare limitat (pn n 2010, numai 698 de localiti au implementat un sistem de colectare selectiv a deeurilor)149. n conformitate cu Legea nr. 211/2011 privinddeeurile,Romnia introduce colectareaselectivntreifraciipentru autoritile publicelocale150. Cu toate acestea, trebuie s se modernizeze infrastructura existenti s se extind acoperirea colectrii separate n toate judeele pentru a se ndeplini, pe de o parte, obiectivele stabilite n Directivacadru privind deeurile, care impune reciclarea a cel puin 50 % din deeurile menajere pn n 2020 i recuperarea prin reciclare a cel puin 70 % din deeurile din construcii i demolri i, pe de alt parte, cerinele n materie de redirecionare a deeurilor prevzute de Directiva privind depozitele de deeuri. Deeurile provenite din construciile i demolrile casnice ar trebui gestionate de autoritile locale, n timp ce celelalte intr n responsabilitatea productorilor de deeuri. n 2010, din 5325810 tone de deeuri municipale colectate de operatorii care se ocup cu eliminarea deeurilor (excluznd deeurile din construcii i demolri), doar 296140 tone au fost recuperate prin reciclarea de materiale sau alte operaiuni de recuperare. Obligaiile Romniei n temeiul tratatului reclam un program susinut de investiii n urmtoarele decenii, pentru a se reduce decalajul fa de cerinele europenei a se ndeplini obiectivul2020nmateriedereciclare. Referitor la Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deeuri, costul de implementare se ridic la 5 milioane de EUR, Romnia avnd o perioad de tranziie pn n iulie 2017 pentru nchiderea depozitelor de deeuri neconforme. Vor fi construite depozite conforme noi, ca parte a sistemului integrat de gestionareadeeurilor,curespectareaierarhieideeurilor.Lasfritulanului2012eraunfunciune72de depozitededeeurineconforme,33dedepoziteconformei51destaiidetransferaldeeurilor. UEintenioneazsreducutilizareadepozitrii pentrueliminareadeeurilor151,propunndunobiectivde cretere a ponderii energiei regenerabile152. Abordarea UE n ceea ce privete energiai clima din ultimii 1015 ani a fost direcionat spre reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, creterea ponderii energiei regenerabile i reducerea dependenei de importurile de energie. Aceste trei obiective merg n paralel atunci cnd energia este recuperat din deeuri. n prezent, Romnia nu dispune de capacitatea de a recupera energie din deeuri, n comparaie cu ri precum rile de Jos, Germania, Austria, Belgia, DanemarcaiSuedia153,alecrorcapacitivariazntre35%i50%nstaiiledeprocesareadeeurilorn energie. Investiiile n acest domeniu se vor realiza pe baza unei evaluri de la caz la caz, utiliznduse criteriitehniceieconomice. Obligaiile Romniei n materie de gestionare a deeurilor, asumate prin tratat, reclam un program susinutdeinvestiiinurmtoareledoudecenii,nvedereareduceriidecalajelor.Experienadobnditn perioada de programare actual arat c este posibil s se implementeze proiecte de calitate n domeniul mediului,caressencadrezeattntimp,ctinbugetulalocat,princretereacapacitiiadministrative abeneficiariloriprinacordareadeasistentehnicpentrumbuntireacalitiiproiectelor. Biodiversitatea Strategia UE privind biodiversitatea pn n 2020 i Strategia naional i Planul de aciune pentru conservareabiodiversitii20132020stabilescurmtoareledireciigenerale: promovarea cunotinelor tradiionale inovatoare, a practicilor i a metodelor i a tehnologiilor curatecamsuridesprijinpentruconservareabiodiversitii;
149 150 151

AspectevideniatnDocumentuldepoziiealserviciilorComisiei(octombrie2012),p.8. HG247/2011privindgestionareaambalajeloriadeeurilordeambalaje;AngajamenteleRomnieidinPNR2013,pp.5i6. Directiva1999/31/CEprivinddepozitelededeeuri. 152 Directiva2009/28/CEprivindpromovareautilizriienergieidinsurseregenerabile. 153 Sursa:Eurostat.

75

integrareapoliticiideconservareabiodiversitiintoatepoliticilesectoriale; reabilitareasistemelordegradate,nparalelcuproteciampotrivadeclinuluidiversitiibiologicen resurselegenetice,specii,ecosistemeipeisaje; mbuntireacomunicriiieducaieindomeniulbiodiversitii. n calitate de stat membru al UE, Romnia trebuie s stabileasc i consolideze reeaua Natura 2000 pe teritoriulRomniei(383desiturideimportancomunitarSICi148deariideproteciespecialSPA). Alte zone protejate naionale declarate de Romnia sunt: Rezervaia Biosferei Delta Dunrii; 13 parcuri naionale; 15 parcuri naturale, dintre care dou geoparcuri; 925 de rezervaiitiinifice, rezervaii naturale i monumente ale naturii. Avnd n vedere suprapunerea mai multor zone protejate, a fost desemnat un singuradministratorsaucustodepentruagestionaozon,chiardacesteformatdinmaimultetipuride zone protejate. Pn n prezent au fost numii 42 de administratori i 289 de custozi. Acetia au n custodie/administrare 101 SPAurii 229 SICuri. Pn la sfritul lunii iulie 2013, au fost aprobate doar 5 planuri de management i 11 regulamente de management, din totalul de 272 de planuri/regulamente elaborate prin POS Mediu. Procedura de aprobare este n curs de desfurare pentru 21 de planuri de managementi 36 de regulamente de management, iar un numr de 38 de planuri de managementi 95 deregulamentedemanagementseaflsubprocedurdeevaluare. Principalele obstacole identificate n calea adoptrii planurilor/regulamentelor de management Natura 2000 sunt urmtoarele: procesul de aprobare foarte ndelungat i dificil; necesitatea de raionalizare i reorganizare a procesului decizional; creterea capacitii administrative a MMSC; lipsa resurselor implicate n evaluarea planurilor de management; calitatea slab a unor planuri de management; msurile restrictivedin ariile protejate sunt dificil de acceptat din cauza lipsei decompensaii pentru proprietarii de terenuri. Zonele urbane sunt afectate n mod deosebit de pierderea de biodiversitate din impactul de dezvoltare. n consecin, este necesar promovarea unei infrastructuri verzi, de exemplu prin coridoare ecologice, poduri verzi i ecoducte pentru reconectarea zonelor naturale care au fost divizate n mod artificialiprinmeninereadecoridoareielementedepeisajcareleagzoneleprotejatepentruaformao reeafuncional. Conform Cadrului de aciune prioritar pentru Natura 2000 n Romnia 20142020, au fost identificate ctevaprioritipentruasigurareaimplementriieficienteaplanurilordemanagement: finalizareaprocesuluidedesemnareaadministratorilorpentrusiturileNatura2000; implementarea aciunilor incluse n planurile de management, acordnduse prioritate celor care sprijinprocesuldemanagement; asigurarearesurselorpentruprocesuldemanagement,inclusivinfrastructura; educareapopulaieiisensibilizareapublicului. Zone ntinse, n special n munii dealuri, sunt ameninate de abandonul activitilor agricole, care poate afecta att biodiversitatea, ct i viabilitatea mediului rural. n cadrul programului actual de dezvoltare regional, o suprafa agricol utilizat (SAU) de 2430000 ha (reprezentnd 18,3 % din SAU total) a fost identificat ca zon muntoas caracterizat printro limitare considerabil n utilizarea terenului n scopuri agricole,nvremece1656000ha(reprezentnd12,4%dinSAUtotal)aufostidentificatecazonecarese confruntcuconstrngerinaturaleicualteconstrngerispecifice.Pnnanul2012,agricultoriideinnd osuprafatotalde1785490hadinzonelemuntoaseidentificatemenionatemaisusi1605190hadin zonele care se confrunt cu constrngeri naturalei cu alte constrngeri specifice au primit pli acordate prinFEADRcasprijinpentrucontinuareaactivitiloragricoleipentruevitareaabandonului. Din cele 2400000 ha de puni cu nalt valoare natural identificate, 1191588 ha au fost protejate n cadrul programului actual de dezvoltare regional, prin acordarea de compensaii financiare pentru agricultorii care iau asumat angajamentul de a aplica cerinele de management. Pe lng protecia punilorcunaltvaloarenatural,sauelaboratiimplementat,cusprijinfinanciardinFEADR,msuride gestionare a terenurilor agricole pe o suprafa de 84313 ha, menite s protejeze 4 specii ameninate de psricaretriescpeterenurilecultivatei4subspeciidefluturi.Deiacestepopulaiidespeciislbaticei habitatele naturalei seminaturale par s fi rmas stabile n cursul ultimilor 2530 de ani, exist riscul ca 76

noile tendine de intensificare a practicilor agricole sau de abandon al terenurilor agricole s aib un impactnegativ. 53 % din pdurile Romniei sunt protejate154, fiind aplicate regimuri diferite de management al pdurilor, n conformitate cu funcia acestora. n contextul schimbrilor climatice, trebuie elaborate msuri care s sporeasc valoarea funciei de protecie a pdurilor. De asemenea, trebuie stabilite i msuri de management integrat al pdurilor montane i al cursurilor de ap (corectarea torenilor, msuri de atenuare a alunecrilor de teren, evitarea colmatrii cursurilor de ap). n acelai spirit, trebuie utilizate msuridegestionaredurabilapdurilornvedereasechestrriicarbonului,cumarfigestionareadurabil a pdurilor de producie, gestionarea durabil a pdurilor de protecie i a zonelor protejate, precum i mpdurirea. Aceste msuri au o contribuie direct la atenuarea schimbrilor climaticei la adaptarea la acestea (de exemplu, n cazul proiectelor de mpdurire, ar trebui s se acorde prioritate zonelor geografice n care aceast activitate poate aduce beneficii multiple, cum ar fi combaterea deertificriii mbuntireaterenurilordegradate). Mediulmarinal MriiNegreafost n centrul politicilordemediu(n special nbazinulDunrii) nultimii20 deani,nregistrndorecuperarelent,darcontinu: intrrile reduse de nutrieni au dus la reducerea creterii algelor, dar acest fenomen este nc prezent; diversitatea speciilor bentonice sa mbuntit, crescnd de la 20 (n anii '90) la aproape 40 n prezent; zooplanctonul a fost recuperat, n special n zonele de larg, fiind ns nc vulnerabil la adncimile mici; fauna piscicol este nc ntro situaie critic (sardinele, macroul albastru, petele plmid etc.), deicapacitateadepescuitromneascasczutvertiginosdup1990. Romnia i propune s sprijine sectorul pescuitului i activitile conexe n reducerea impactului asupra mediului. Utilizarea de unelte, echipamente i metode de pescuit selective va contribui la conservarea habitatului acvatic, mpreun cu msuri de consolidare a capacitii administrative (n special activiti privind colectarea de date, inspecii i controale pentru a descuraja pescuitul ilegal, nedeclarat i nereglementatiaprotejamediul). n ceea ce privete acvacultura, sunt luate n considerare att conservarea ecosistemelor acvatice, ct i aplicarea msurilor de siguran pentru prevenirea scprilor din cresctorii care ar putea afecta biodiversitateaspeciilorslbatice. Calitateaaerului Calitatea aerului rmne o problem n Romnia, n special n zonele urbanei n cele industrialePentru a mbunticalitateaaeruluiiastabilimsuriadecvate,afostnfiinatReeauaNaionaldeMonitorizare a Calitii Aerului, constnd n 142 de staii fixe care acoper toat Romnia. Dispoziiile suplimentare din Directiva2008/50/CEprivindcalitateaaeruluiimpunonou abordarenevaluareacalitiiaerului, inclusiv noii poluani care trebuie monitorizai (metale grele As, Hg, Cd, Ni; PM2.5 i HAP). Va fi necesar s se actualizezei s se dezvolte Sistemul naional de evaluare a calitii aerului,innd seama de urmtoarele aspecte: unele echipamente au funcionat fr ntrerupere timp de peste 10 ani; multe staii ar trebui mbuntitecuechipamentenoipentrumsurareapoluanilornoi; n cazul n care raportul privind evaluarea calitii aerului, care a fost realizat n 2013, identific nevoia existenei mai multor staii fixe, atunci va fi necesar s se mbunteasci s se extind ReeauaNaionaldeMonitorizareaCalitiiAerului; dezvoltareaunuisistemdeprevizionaredinamicacalitiiaerului; dezvoltarea unui sistem unic i interactiv pentru inventarierea emisiilor de poluani n atmosfer pentruarespectacerineleDirectiveiINSPIRE. Solul
154

Suprafaatotalafonduluiforestiernaionalromnescestede6519470haireprezint27,7%dinsuprafaariiInstitutulNaionaldeStatistic.

77

nperioada19501990,soluliapeleRomnieiaufostputernicafectatedepoluareaindustrialiagricol, salinizare,acidificare,eroziune,deertificareialunecrideteren,careastziprezintunriscmajorpentru sntateaumanipentrumediu. n 2008, n Romnia au fost identificate 1628 de situri potenial contaminate n principalele sectoare de activitate, divizate pe tipuri de activiti/sectoare, dup cum urmeaz: minerit i metalurgie 158; industria petrochimic 839; industria chimic 91; alte activiti pe scar larg 540. Cele mai multe dintre aceste situri sunt abandonate i au nevoie de reabilitare. Fabricile rmase pe aceste situri abandonateconinadeseasubstanepericuloase,carereprezintriscuripentrusntateaumanipentru mediu. n prezent, MMSC actualizeaz listele siturilor contaminate i elaboreaz Strategia naional i Planul naionaldeaciunepentrugestionareasiturilorcontaminate.Principiiledeprioritizaresereferla:platade ctrepoluator(limitndusesprijinullaacelesiturialcrorpoluatoriniialnupoatefiidentificat);protecia sntii umane i a mediului mpotriva efectelor poluanilor care rezult din activitile umane; remediereasiturilorcontaminate. Potenialul de producie al terenurilor agricole este afectat de diferite procese de degradare. Eroziunea medie a solului a crescut de la 2,6 tone/ha/an, n 2006, la 5,06 tone/ha/an. n 2010, eroziunea hidric urmat de eroziunea eolian au fost principalele procese de degradare care au afectat solurile agricole, afectndaproape9%dinsuprafaaagricoltotal,majoritateaconstndnterenuriarabile. Aciunile care reduc ameninrile pentru resursele de api combat degradarea solului vor continua s fie importante. Printre acestea se numr i msurile de agromediu, care contribuie n mod semnificativ la reducereautilizriingrmintelorchimice,prevenindlevigareaazotatuluiprinutilizareaculturilorverzide acoperire, mbuntirea gestionrii gunoiului de grajd, reducerea ncrcturii efectivelor de animale la punatpeunitateadesuprafa, reducereautilizrii deechipamentemecanizatesaucretereaabsorbiei de ap a solului, ceea ce duce la o scdere a riscului de inundaii. mpdurirea terenurilor agricole i degradate va contribui, de asemenea, la conservarea apei i solului prin meninerea calitii apei, prevenireaeroziuniisoluluiireducerearisculuideinundaii. Agriculturaecologic Zona cu agricultur ecologic a crescut cu mai mult de 100 % n perioada 20072012, ajungnd pn la 300000 ha (ceea ce reprezint 2,25 % din SAU), n timp ce culturile de flor spontan au fost colectate de peosuprafadeaprox.538000ha(reprezentnd4,04%dinSAU). Numrul de operatori nregistrai n sistemul de agricultur ecologic n 2012 a fost de 15373. Acesta sa triplat n 2010 fa de anul precedent, iar n 2011 sa dublat. n prezent, piaa intern pentru produsele ecologice se extinde, produsele organice fiind vndute direct la poarta fermierilor, n piee, n magazine specializateinmarilelanuridemagazine. Pelngbeneficiilepentrusntate,agriculturaecologicvaaduceiocontribuievaloroasilaprotecia resurselordeapisol. Patrimoniulculturalisiturilenaturale Romnia are un potenial turistic foarte diversificati echilibrat, concentrat n principal n zona Carpailor, litoralul Mrii Negre i n zonele cu tradiii culturale. O caracteristic important este aceea c n zonele nedezvoltate se afl cele mai importante atracii turistice. Aceste zone pot fi revitalizate prin exploatarea potenialului turistic natural i cultural. Majoritatea izvoarelor minerale ale Romniei sunt nc neexploatate.Turismul medicalesteconsideratunuldintresegmenteledepiacucelmaimarepotenial, att n ceea ce privete poziia Romniei ca resurse, cti n ceea ce privete tendinele la nivel mondial. Investiiile insuficiente n uniti de cazare i faciliti de tratament din staiunile turistice balneare i de tratamentreprezintoproblemimportantcaretrebuierezolvatpentruastimuladezvoltarealocal. n Romnia, patrimoniul cultural este n criz. Starea fizic a monumentelor se nrutete tot mai mult, iar pierderile sunt mai mari dect n alteri europene. Este nevoie de un consens n sprijinul protejriii conservriipatrimoniuluicultural. Principalelenevoidedezvoltare 78

Nevoilededezvoltareidentificatesuntnconformitatecuprimelerezultateale: Planurilordemanagementalebazinelorhidrografice; Strategieinaionaledegestionareadeeurilor20142020; Strategieinaionaledegestionareanmolurilor; StrategieinaionaleiPlanuluinaionaldeaciuneprivindgestionareasiturilorcontaminate; Strategiei naionalei Planului naional de aciune pentru conservarea biodiversitii pentru 2013 2020; Strategiandomeniulculturiiipatrimoniului20142020. Pornind de la constatrile analizei provocrilor n calea dezvoltrii i ale analizei SWOT (anexa I), principalelenevoidedezvoltarenceeacepriveteproteciamediuluiieficienaresurselorsunt: extinderea accesului publicului la serviciile de api apeuzate, n contextul Directiveicadru privind apaialplanurilordemanagementalebazinelorhidrografice; facilitarea tranziiei modului de gestionare a deeurilor ctre un sistem orientat ctre pia, bazat peierarhiadeeurilor,ncontextulDirectiveicadruprivinddeeurile; protejarea, conservarea, reabilitarea i exploatarea atent a patrimoniului cultural i a bunurilor naturale ale Romniei, inclusiv a peisajelor, a terenurilor agricole, a pdurilor, a apelor interioarei decoast,azonelorprotejateiabiodiversitii; dezvoltareaimbuntireaevaluriicalitiiaerului; soluionarea situaiei privind siturile abandonatei poluate, precumi gestionarea surselor actuale depoluare; exploatarea investiiilor publice n protecia mediului pentru a crea noi piee potenial disponibile pentru IMMurii ntreprinderi sociale, n special n zonele mai puin dezvoltate ale Romnieii n zonelerurale; reducereaabandonuluiactivitiloragricole. PROVOCAREAPRIVINDADMINISTRAIAIGUVERNAREA Aspectegenerale Domeniul administraiei publice este legat de intele cuantificate ale strategiei Europa 2020, astfel cum sunt indicate n seciunea introductiv a Acordului de Parteneriat. Unele dintre aceste legturi sunt comunemaimultorobiective,iniiativeemblematiceiorientriintegrate.Alteleauuncaracterindirecti se refer la domeniul administrativ, crend un cadru n care sectorul privati ali actori i pot desfura activitatea ntro manier echitabil, transparent i eficient. Pentru ca Romnia s i poat aduce contribuiaplanificatlastrategiaEuropa2020,estenevoiedeoadministraiepubliceficient,previzibil i coerent, caracterizat de: un proces decizional de nalt calitate; dezvoltarea i elaborarea de politici (cu un accent pronunat pe o planificare strategic riguroas, integrat i coerent, inclusiv corelarea cu bugetul); implementarea msurilor adoptate (acordnd atenie capacitii administrative a instituiilor de implementare implicate, la toate nivelurile,i corelrii cu competenele alocate); sisteme de monitorizare (att a proiectrii sistemelor, ct i a crerii de capaciti pentru colectarea, corelarea i interpretarea datelor);evalurinscopulidentificriintimputilaabaterilorimsurilorcorective. Obiectivele principale ale strategiei Europa 2020 (n special cele privind srcia, ocuparea i educaia) necesit eforturi coordonate i de cooperare la nivel central i local, ceea ce face necesar abordarea capacitiiadministrativentromanierintegrat. Cauzestructuraleiprincipaleledeficiene n ultimii ani au fost depuse eforturi de reformare i modernizare a administraiei publice romne, sprijinite att de la bugetul naional, cti din fonduri europene. Analize amnunite, aparinnd inclusiv unor organisme internaionale, recunosc progresele nregistrate, dar evideniaz nevoile i dificultile n cadruluneiabordriintegrateareformeiadministraieipublicedinaniiurmtori.

79

Deficienele administraiilor de la nivel local i naional enumerate n Analiza socioeconomic155 adoptat de Comitetul Consultativ Tematic pentru Administraie i Bun Guvernan i Analiza cauzelor structurale ale capacitii reduse a administraiei publice din Romnia coincid cu cele constatate de Comisie (Recomandri de ar 2013 i Poziia serviciilor Comisiei privind dezvoltarea Acordului de Parteneriat i programelor n Romnia n perioada 20142020). Acestea vor fi tratate ntro manier integrat n cadrul Strategiei de cretere a eficienei administraiei publice 20142020, aflat n curs de elaborare. Analizafactorilorstructuralidezvluieurmtoareleprobleme: politizarea administraiei publice. Eficiena guvernanei este redus de excesiva politizare a administraiei publice, un proces caracterizat de o abordare personalizat a procesului decizionali managementului instituional, ce conduce la reorganizri i remanieri constante ale instituiilor publice. alocarea defectuoas a fondurilori resurselor publice reprezint n continuare un obstacol major ncaleauneiguvernanecalitativeieficiente. administraia public este fragmentat i alocarea responsabilitilor este neclar, att la nivel local, ct i central. Fragmentarea i lipsa de coeren este vizibil n ceea ce privete legislaia (numr excesiv de acte normative, uneori cu prevederi contradictorii/redundante), alocarea bugetar (ctre politicii proiecte necoerente), mandatele instituionale, managementul resurselor umaneiutilizareaTIC(bazededatecarenusuntinterconectateetc.). lipsa de ncredere ntre nivelurile politic i administrativ nu favorizeaz responsabilizarea funcionarilor publici, descurajnd asumare de iniiative i simul responsabilitii la nivelul administraiei. Politizareai personalizarea instituiilor publice, alturi de ambiguitatea mandatelor instituionale meninoculturconservatoare ncadruladministraiei,caracterizat derezisten la schimbare i lips de iniiativ. Lipsa general de ncredere i de responsabilizare la nivelul administraiei are drept rezultat o birocraie excesiv ca mijloc de autoprotecie, mai degrab dect asumarea responsabilitii pentru anumite sarcini. Acest lucru este vizibil n nivelul foarte extins de micromanagement, numrul de aprobri necesare pentru diverse decizii administrative, volumulmarededocumenteetc. lips de transparen consultrile necesare mbuntirii legislaiei la nivel locali central au loc rareori. Transparena este, de asemenea, o msur a responsabilitii actorilor publici fa de ceteni,nivelulredusalacesteiadinprezentgenerndlipsdencrederenrndulsocietiicivile. deprofesionalizarea n perioada de preaderare a avut loc un aflux de tineri profesioniti n sistemul public, competenele acestora fiind utilizate n principal n cursul procesului de negociere cu UE. Procesul de deprofesionalizare a nceput s se manifeste dup aderare Romniei la UE n 2007, fiind accentuat de numrul mare al funcionarilor publici profesioniti care au prsit administraiapentrualucraninstituiiUEsaucompaniideconsultanprivate. Dei nu sunt exhaustive, cauzele structurale identificate mai sus reprezint elemente cheie pentru nelegereactorvadinprincipaleledeficienecareafecteazfuncionareacorectaadministraieipublice. Principaleledeficienetransversalecareafecteazadministraiapublic 1. Procesuldecizionalieficienacheltuielilorpublicelatoatenivelurile Premiselelegaleiinstituionalenecesareelaborriiiaplicriiunuiprocesdecizionalrobustsuntprezente au fost adoptate legi, au fost nfiinate instituii i au fost efectuate investiii importante n vederea implementrii unui proces politic modern, susinut de instituii politice capabile. Totui, n ciuda acestor modificri,analizelemenionatemaisusrelevurmtoareledeficiene: Sisteme de planificare strategic inadecvate n cadrul autoritilor i instituiilor publice, care conduclaprioritizrideficitare;

155

http://www.fonduriadministratie.ro/pictures/analiza%20socio%20economica%20%20CCT%20ABG.pdf

80

Utilizare inadecvat a evalurilor de impact n fundamentarea politicilor la toate nivelurile (inclusiv utilizarea ineficient a informaiilor, datelor relevantei instrumentelor TIC moderne), concretizat nprocesedecizionalesuperficialeialocareineficientaresurselor156; Capacitate instituional slab de coordonare a politicilor, manifestat prin mecanisme neclare de monitorizare i evaluare a politicilor implementate, care se concentreaz asupra regulilor i procedurilorndetrimentulrezultateloriobineriideperformane; Lipsadereceptivitatelasistemuldeplanificare,reglementareijuridic Neimplicareaprilorinteresateneguvernamentalenprocesuldecizionaldelanivellocalicentral; Management financiar deficitar i autonomie financiar insuficient la nivel local cauzate de frecventeleschimbridelegislaie,reflectatentrunnivelredusdecolectarefiscal; Nivel redus al transparenei activitii instituiilor publice (comunicare incomplet a informaiilor, deficiene n promovareai implementarea legislaiei privind reutilizarea informaiilor comunicate deinstituiilepublice157,sistemnetransparentdeachiziiipubliceetc.). Prin urmare, planificarea politicilor rmne una de tip adhoc, iar factorii de decizie se confrunt cu un sistem care nu produce calitatea analizelor de care au nevoie pentru a lua decizii politice informate, conducnd la un cadru juridic suprareglementat i proceduri ineficiente care se rsfrng negativ asupra mediuluieconomicicetenilor.Administraianusemaiconcentreazperealizareadeperformane,cipe a ine pasul cu permanentele modificri legislative. Consecinele pentru Romnia sunt persistena problemelorsevereicronicedecalitateapoliticiloriacheltuielilorpublicelatoatenivelurile. 2. Managementulresurselorumane Chiardacpersonaluldinadministraiapublicestededicatiprofesionist,sistemulfuncioneazineficient din cauzapoliticiloractualederesurseumaneia cadrului instituionalcurent,principalele deficienefiind rezultatul politizrii, lipsei unei abordri unitare, rigiditii din managementul resurselor umane, relativei insuficieneaspecialitilornaltcalificaiiadificultiideamotivaireineangajaiiperformani. Analizele funcionale efectuate de Banca Mondial158 au identificat cteva deficiene majore n domeniul managementuluiresurselorumane,dintrecareseremarc: lipsa unei politici integratei pe termen lung pentru un management coerenti unitar al resurselor umanedinadministraiapublic; lipsa unui management performant, ncepnd de la recrutare, evaluare, promovare, motivare i remunerare,pnladezvoltareprofesionalidobndireadenoicompetene. lipsa unei abordri integrate de implementare i promovare a valorilor etice i integritii profesionale; cultur organizaional anacronic, bazat pe metode procedurale/birocratice, neorientate ctre obinereadeperformanebazatepeobiectiveiinteclare. 3.Birocraia Lipsa sistemelor de acces unic, subdezvoltarea sistemelor de eguvernare i utilizarea insuficient a instrumentelorITsereflectn: Birocraieexcesivpentruceteniicompanii; Birocraieinteriintrainstituionalexcesiv; Reglementrisuprapuseisuprareglementare.Capacitateasczutdeplanificareiluareadeciziilor adhoc,froevaluaresoliddeimpact,genereazonevoieconstantdeaemitenoiacte legislativesaudealemodificapeceleexistente. 4. Capacitateadefurnizareaserviciilorpublice Serviciile publice din Romnia sunt n general mai puin dezvoltate dect cele existente n rile UE mai dezvoltate. Cu toate acestea, cauza celei mai mari nemulumiri a publicului o reprezint nu neaprat
156 157

http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaI/08_Raport%20%20crosscutting%20issues.pdf Legea nr.109/2007privindreutilizarea informaiilor dininstituiile publice (caretranspune Directiva2003/98/CE privindreutilizareainformaiilor din sectorul public 158 http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaI/08_Raport%20%20crosscutting%20issues.pdf

81

nivelul absolut al serviciilor, ci mai degrab inegalitatea n calitatea i accesibilitatea serviciilor pe care cetenii au dreptul s le primeasc. Diferenele sunt cu att mai evidente ntre zonele urbane i cele rurale, existnd, de asemenea, unele diferene i n regiunile mai puin dezvoltate. Capacitatea administrativ i financiar insuficient la nivelul administraiei centrale i locale, necesar pentru a satisface nevoile tot mai diversificate ale beneficiarilor, n special asigurarea de servicii publice de nalt calitate,estecauzatdeurmtoriifactori: reglementareainconsecventaserviciilorpubliceprinactenormativedistincte; nuaufostdefinitestandardeledecostidecalitatepentrutoateserviciilepublice; preocupareainsuficientpentruconcepereaifurnizareadeserviciipublicenparteneriatcuprile interesate; preocuparea insuficient pentru implementarea pe termen lung de sisteme de management, monitorizareievaluareiinstrumentepentrufurnizareadeserviciipublice. 5.Lipsdecoordonareiintensificareafragmentrii Exist deficiente clare de coordonare ntre ministere i entitile care administreaz responsabilitile intrasectoriale, competene i atribuii instituionale suprapuse, utilizare ineficient a resurselor, administrarefragmentatigrevatdepreamultestructuricostisitoare. Transferul de competene ntre autoritile centrale i locale (n educaie, sntate, evidena populaiei, serviciile publice de baz) a fost realizat fr o evaluare corespunztoare a capacitii administrative a autoritilor locale. Acest transfer a fost adeseori incomplet sau neclar/confuz, serviciile publice descentralizatefurnizatedectreautoritilepublicelocalefiindsubfinanatenmaimultecazuri. Diferenele de capacitate administrativ ntre autoritile locale au afectat capacitatea acestora de a mobiliza resurse, de a atrage investiii i de a implementa n mod corespunztor strategiile i planurile dezvoltate. Fragmentarea, inclusiv n relaiile politice, a mpiedicat cooperarea ntre autoritile locale pentrudezvoltareadeiniiativeiserviciipublicepeobazaeconomicieficient.Aceastaampiedicat,de asemenea,i dezvoltarea integrat, ca urmare a participrii insuficiente a municipalitilor rurale din jurul zoneloripolilordecretereurban. Leciinvate n cursul perioadei de programare 2007 2013, Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative a avut un rol special n sprijinirea reformei administraiei publice. Interveniile au urmrit mbuntirea bazei de elaborare a politicilor publice, procesului de planificare strategic, cuantificrii i evalurii performanelor, managementului resurselor umane, precum i descentralizrii (de exemplu,educaie,sntate,evidenapopulaiei,serviciipublicedebaz). PO DCA 2007 2013 a sprijinit cteva proiecte importante de analizare a problemelor transversale din 11 sectoare (agricultur, transport, educaie preuniversitar i superioar, finane publice, concuren, sntate,munc,mediu,economieidezvoltareregional),nvedereaidentificriideficienelor,nevoilori posibilelorsoluii. n perioada curent de programare nu au fost generate proiecte strategice de larg impact asupra sistemului i cu potenial de replicare159, iar unele dintre proiecte au suferit ntrzieri din cauza capacitilorredusealebeneficiarilor. Viitoareleinterveniideconsolidareacapacitilortrebuieimplementateprinproiectestrategiceintegrate. Aceste proiecte ar trebui s vizeze un sistem integral de servicii publice (la toate nivelurile sale) sau o chestiune orizontal (de exemplu, o funcie public de furnizare a unor servicii generale) i s includ msuri/activitidemonitorizareievaluareprincaresgarantezeisevideniezeeficienaacestora. Oportunitatea de a utiliza fonduri UE ca resurse suplimentare de cretere a autonomiei financiare a unitilor administrativteritorialei de mbuntire a calitii serviciilor furnizate beneficiarilor nu a fost folositnmodadecvat.

159

Analiz a activitilor de consolidare a capacitilor n administraia public, Raport final, Banca Mondial

82

Pentru a reui reformarea administraiei publice este necesar, de asemenea, continuarea eforturilor de includere a msurilor prevzute n planurile de aciunei a rezultatelor analizelor funcionale, n special n cazulurmtoarelorministere: MinisterulEducaieiNaionale160; MinisterulMuncii,Familiei,ProtecieiSocialeiPersoanelorVrstnice161 MinisterulFinanelorPublice162 MinisterulEconomiei163 SecretariatulGeneralalGuvernului MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice164 MinisterulTransporturilor165 MinisterulSntii166 MinisterulMediuluiiSchimbrilorClimatice167 Planul de aciune conine reforme structurale destinate creterii capacitii administrative a ministerelor deresortdeasprijiniobiectivelestrategicealeGuvernului(inclusivinteleUE2020).nprezent,Cancelaria Primuluiministru elaboreaz un sistem de monitorizare i evaluare a reformelor structurale (inclusiv a planurilor de aciune bazate pe analize funcionale), capabil s evalueze impactul acestor reforme asupra capacitiiadministraieideaindepliniobiectivelestrategice(inclusivobiectiveleUE2020). Selectareainstituiilorpublicesafcutpebaza: responsabilitii n ceea ce privete elaborarea i implementarea programelor orizontale de reform; capacitiiadministrativeredusedeelaborareapoliticilorpublicesectoriale; contribuieirelevantelandeplinireaobiectivelorprevzutedePNR. Trebuiereamintitcplanuriledeaciunemenionatemaisusprevdmsuriaflatenresponsabilitateamai multorpriinteresate,delatoatenivelurileadministrative. Consolidarea capacitii Ministerului Finanelor Publice, a Ministerului Economieii a principalelor pri interesate este esenial pentru redresarea economiei i a sistemului financiar i pentru mbuntirea mediului de afaceri n vederea stimulrii productivitii, o condiie prealabil pentru asigurarea unei creterieconomicedelungdurat. n ceea ce privete Ministerul Transporturilor i Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice, aceste instituiisuntprincipaliiactoriimplicainelaborareaiimplementareaobiectivelorFonduluidecoeziune.O atenie special trebuie acordat creterii capacitii administrative pentru implementarea planurilor de aciuneNatura2000iAdministraieiNaionaleApeleRomne. Avnd n vedere obiectivele UE 2020 privind creterea ratei ocuprii forei de munc (n special n rndul tinerilor), reducerea ratei de prsire timpurie a colii, creterea investiiilor n cercetare i dezvoltare i reducerea srciei i excluziunii sociale, exist nevoia de a se oferi sprijin constant i substanial pentru instituiile publice care sunt responsabile cu elaborarea de politici publice n acest domeniu: Ministerul Educaiei Naionale, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice (inclusiv consolidarea capacitii administrative a SPO) i Ministerul Sntii, organismele subordonate i coordonatedectreacestea,precumiautoritilelocale; Capacitatea administrativ reprezint o condiie esenial pentru elaborareai implementarea reformelor n domeniul politicilor i pentru mbuntirea nivelului de absorbie a fondurilor europene, prin urmare
160 161 162

http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaII/04_HEFR%20final%20report.pdf http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaII/06_MMFPS_ROFRFinal%20Volume%201_ENG.pdf Ministerul Finanelor a implementat 5 proiecte derivate din FR I (http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaI/06_RO %20FR_Public %20Finance_%20Final%20Report.pdf) 163 http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaII/03_MEC%20Review%20Final%20Report.pdf 164 http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaII/02_Regional %20Devt %20and %20Tourism %20FR %20Final %20Report %20(English).pdf 165 Ministerul Transporturilor a implementat 2 proiecte derivate din FR I (http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaI/07_RO %20FR_Transport_%20Final%20Report.pdf) 166 http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaII/07ROFRHealthSector.pdf 167 http://www.sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/rapoartefinalebm/etapaII/05_ROMANIA %20FR %20EnvironmentWaterForestry_Volume %201Main %20Report_ENGFINAL.pdf

83

este necesar sprijinirea eforturilor depuse de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice i de ctre Secretariatul General al Guvernului prin Cancelaria PrimuluiMinistru cu privire la mbuntirea calitii reglementrilor i a gestionrii resurselor umane, reducerea birocraiei i dezvoltareaunuimanagementbazatpeperformannadministraiapublic. n ceea ce privete urmtoarele etape, se are deja n vedere includerea n Programul Naional de Reform aprincipalelordeficieneconstatatenadministraiapublic:

Recomandrispecificedear2013
Aceastrecomandaresereferlaslaba capacitateadministrativ,carecontribuielao absorbieredusafonduriloreuropene;prin urmare,guvernanaicalitateaadministraiei publicetrebuiesfiembuntite.

AciuniasumatedeRomniaprinPNR
Implementarea de reforme strategice pentru ameliorarea eficienei guvernamentale, bazate pe analize funcionale realizate de Banca Mondial; Msuri suplimentare pentru o mai bun reglementare la nivel central; Profesionalizareafuncionarilorpublici; Standardizareaproceduriloradministrative; Cretereaabsorbieifondurilorstructuraleidecoeziune; Modernizarea administraiei publice prin aplicarea de tehnologiilor informaiei; Consolidareacapacitiidedezvoltareregional.

Pentru a remedia deficienele identificate i cauzele structurale care au condus la reducerea capacitii administraiei publice romnei pentru a atenua efectele structurale, n prezent este n curs de elaborare Strategia privind consolidarea eficienei administraiei publice 20142020. Strategia va fi elaborat n corelarecuStrategiapentruoReglementareMaiBun,carevizeazconsolidareasistemuluideformularea politicilorpublice. Principalelenevoidedezvoltare Potrivit constatrilor analizei privind dificultile de dezvoltarei a analizei SWOT (anexa I), principalele nevoidedezvoltaresunt:

mbuntireaprocesuluidecizionalieficieneicheltuielilorpublicelatoatenivelurile dezvoltareaiimplementareadesistemeiproceduripentrucoordonareapoliticilor; dezvoltareademecanismedemonitorizareievaluareapoliticilorimplementate; mbuntirea procesului bugetar i legislativ prin evaluri detaliate de impact i procese de consultareeficiente; adaptarea planurilor de aciune n funcie de rezultatele analizelor funcionale ale instituiilor publice; dezvoltarea de competene n domeniile planificrii strategicei programrii bugetare, evalurilor de impact i monitorizrii i evalurii (de exemplu, formare i metodologii, baze de date pentru indicatori); consolidarea dimensiunii participative, dezvoltarea de mecanisme de consultare i participare la procesuldecizional;

Reformareamanagementuluiresurselorumaneninstituiilepublice elaborareaiaplicareaunuicadrustrategicintegratdemanagementalresurselorumanensectorul public cretereaniveluluideprofesionalismideatractivitatealadministraieipublice

Reducereabirocraieipentrucompaniiiceteni msurareasarciniiadministrative,transferuldeknowhowibunepractici; aciuni de asigurare a conformitii cu reglementrile i de reducere a poverii birocratice asupra companiiloricetenilor;

Administraie transparent transparen, integritate, accesibilitatei responsabilitate sporite din parteaguvernuluiiaserviciilorpublice; 84

CretereacalitiiiaccesibilitiilatoatenivelurileserviciilorpublicedepeteritoriulRomniei sisteme i mecanisme de management, monitorizare i evaluare a performanei n furnizarea serviciilorpublice; consolidareinstituional; serviciipubliceaccesibileiorientatespreutilizatori; transferuldeknowhowibunepractici; parteneriatentreinstituiilepubliceintreacesteaiprileinteresate.

Creterea capacitii administrative i financiare de la nivel naional, regional i local pentru adoptareaaciunilorvizndatingereaobiectivelordedezvoltarealeRomniei; dezvoltarea de sistemei instrumente moderne pentru creterea performanelor la toatenivelurile instituiilorpublice

Dezvoltarea de mecanisme pentru o mai bun coordonare a reformelor pe plan verticali orizontal ntreinstituiilepublice,precumiauneidefiniiiclareamandatelorinstituiilorpublice; Sistemuljudiciar Sistemul judiciar e evoluat n perioada ulterioar aderrii Romniei la UE, iar ncrederea publicului n sistemul judiciar a crescut n mod constant. Conform ultimului studiu Eurobarometru privind Justiia168, 44 %dintreromniauncrederensistemuljudiciar,unrezultatremarcabil,careindicocreteredepeste15 % de la data aderrii Romniei la UE. Cu toate acestea, Romnia continu s se afle sub media UE a ncrederii publicului n justiie. Astfel, pentru a continua consolidarea reformei i a crete nivelul de ncredere al cetenilor n sistemul judiciar, au fost pregtite o Strategie de Dezvoltare a Sistemului Judiciar, precum i un plan de aciune aferent. Strategia va stabili direciile de dezvoltare ale justiiei pentruanii urmtorii n conformitate cu recomandrileexperilor BnciiMondiale care aufostformulate cu privire la proiectele recente realizate n domeniul justiiei (Raportul de Analiz Funcional a sectorului justiieidinRomniaiStabilireaiimplementareavolumuluioptimdemuncpentrujudectoriigrefieri). Unul dintre obiectivele specifice ale sistemului judiciar l reprezint mbuntirea accesului la justiie pentru toi cetenii, n special n contextul intrrii n vigoare a noilor coduri. mbuntirea accesului la justiie cuprinde un set de msuri, ncepnd cu asigurarea unor spaii adecvate pentru instane (sli de judecat, arhive)i continund cu campanii de contientizare cu privire la modificrile legislative majore, servicii mai bune de asisten juridic, mbuntirea accesului online la activitateai serviciile instanelor prinelaborareaunorinstrumenteelectronicenacestscop. Deasemenea,estenevoiedeproiectendomeniulejustiiepentruinstituiilecheiealesistemuluijudiciar, cum ar fi instanele comerciale, Oficiul Naional al Registrului Comerului ca si ndeplineasc misiunile lor n raportcu mediul de afaceri,ca s susin punerea naplicaredeactelegislativeimportante,cum ar fi noualegislaieprivindinsolvena. Specializarea poate s ajute la blocaje specifice n sistem i s sprijine mediul de afaceri n Romnia. n Bucureti, este planificat n viitorul apropriat un tribunal comercial. Legea a fost adoptat de ctre Parlament trziu n 2013, iar Tribunalul este de ateptat s nceap s funcioneze n martie 2014. Acesta se va ocupa de toate litigiile profesionale ca o instan specializat pe probleme comerciale, inclusiv de insolven,cuscopuldeaasiguraomaibuncalitateirapiditate. n plus, ultimul raport al CEPEJ169 atrage atenia asupra nevoii de a asigura cetenilor un acces facil la obinerea informaiilor practice referitoare la drepturile pe care le au sau la instane sau direct la formele care le nlesnesc exercitarea drepturilor, precumi la informaii privind legislaia, procedurilei instanele, depesiteurioficiale. n vederea modernizrii procesului judiciar, n 2009 au fost adoptate noile coduri, civil i penal, inclusiv codurile de procedur aferente. Procesul de implementare a fost instituit treptat, pentru a asigura instrumentele necesare unei aplicri fr probleme (personal, buget i infrastructur). Noul Cod civil i
168 169

EurobarometruFlash385RaportulprivindjustiianUE,noiembrie2013,p.14 StudiiCEPEJnr.18,Sistemejudiciareeuropene,ediia2012

85

noul Cod de procedur civil au intrat n vigoare n 2011 i 2013, n timp ce, Codurile penale fiind planificate s intre n vigoare la nceputul anului2014. Aceste coduri vor marca o contribuie decisiv la modernizarea sistemului judiciar i vor aduce beneficii n ceea ce privete eficiena, transparena i coerenaprocesuluijudiciar. Noile legi cu privire la aplicarea de sanciuni penale i asupra sistemului de probaiune va avea o contribuiemasivlambuntireaeficieneisistemuluidejustiie.Cutoateacestea,DireciaNaionalde Probaiune nou creat i Administraia Naional a Penitenciarelor necesit n continuare sprijinul consolidriicapacitilor,nscopuldeapunenaplicarenmodeficientnoualegislaie. n ceea ce privete coerena procesului judiciar, sau fcut pai importani, ncepnd din 2007, n vederea unificrii jurisprudenei. Printre iniiativele adoptate n acest sens se pot meniona mecanismele furnizate de legislaia aflat deja n vigoare ca: mbuntirile aduse cilor de atac n interesul legii, procedura hotrrii preliminare din noul Cod de procedur civil sau de legislaia viitoare, Codul penal i Codul de procedurpenal,noilelegiprivindaplicareasanciunilorpenale,. ncepnd cu noiembrie 2013, sistemul de informaii intrajudiciare ECRIS permite accesul automat la hotrrile judectoreti de toate celelalte instane dinar pentru toi judectoriii grefierii, n urma unei decizii CSM. Mai mult dect att, toate deciziile ICCJ sunt acum disponibile online pe siteul su, n form de rezumate ale deciziilor relevantei textul integral al hotrrilor pronunate de CCJ. Cu toate acestea, exist nc o nevoie de a dezvolta o baz de date electronic n care pe deplin hotrrile judectoreti, inclusivdeciziilenalteiCurideCasaieiJustiiesfiepublicate. La nivelul sistemului judiciar sau realizat mai multe proiecte i analize care au vizat mbuntirea performanelori eficienei la acestnivel.Astfel,printrunproiectfinanatdeBancaMondial,Stabilireai implementarea volumului optim de munc pentru judectorii grefieri, desfurat n perioada octombrie 2011mai2013,afostidentificatunnousistemdestabilireavolumuluioptimdemuncpentrujudectori i grefieri i au fost elaborate instrumentele adecvate pentru aplicarea i monitorizarea sistemului respectivlanivelulconduceriiinstanelor. Justiia a mai beneficiat, n perioada februarie 2012 martie 2013, mpreun cu alte instituii guvernamentale centrale, de o analiz funcional efectuat de ctre Banca Mondial privind eficacitatea organizrii i funcionrii sistemului judiciar n contextul preocuprii generale pentru mbuntirea activitiiadministrative. La nceputul anului 2012 (Legea nr. 24/2012), Romnia a consolidat temeiul juridic al rspunderii judectoreti prin adoptarea unor amendamente menite s introduc noi abateri disciplinare i s ntreascsanciunileexistente. Inspecia judiciar poate efectua inspecii mai concentrate, mai rapidei mai proactivei poate dezvolta o capacitateconsultativmaiputernicncadrulinspecieicuprivire la deficieneleexistentenorganizarea, procedurileipracticajudiciar. n ceea ce privete combaterea corupieii promovarea integritii, a fost recunoscut faptul c Romnia a fcut progrese importante n urmrirea penali judecarea unor cazuri de corupie la nivel nalt, Direcia Naional Anticorupie (DNA), cu o cretere semnificativ a numrului de inculpai pui sub acuzare i a numruluideurmriripenaledesucces.. A fost adoptat o legislaie mai puternic de promovare a integritii n interiorul justiiei i o lege care introduce confiscarea extins a bunurilor averilor provenite din activiti penalei un birou corespunztor pentrurecuperareaactivelorafostnfiinatifuncioneazncadrulMinisteruluiJustiiei. nceeaceprivetecreterearspunderiiiatranspareneinjustiie,saunregistratprogreseconstanten aplicarea Strategiei Naionale Anticorupie (SNA) 20122015. Cu toate acestea, este nc nevoie de sprijin financiarpentrupunereanaplicareaSNAiaStrategieidentrireaintegritiinjustiie20112016,care are ca scop sporirea ncrederii populaiei n justiiei, obiectivul final fiind oferirea unui grad nalt de competenasistemuluijudiciarcutoatecorolarelesale:hotrricorecte,disponibilitateafadepublicul larg,procedurindeplinitentrunintervaloptim,personalincoruptibilipracticjudiciarunitar.

86

Nu n ultimul rnd, toate aceste prioriti ale reformei nu pot fi aplicate n lipsa unei infrastructuri fizice adecvate,avndnvedereadoptareaiintroducereanoilorcoduriirevizuirileimodificrilesemnificative careaufostefectuate. n acest context, noul Cod de procedur civil prevede o nou organizare a procedurilor civile, care presupuneoseriedemodificrindesfurareaunuiproces,ntrecaresenumrseparareandouetape aaudierilorcupublic din tribunaleledepriminstan(etapadeaudieren Camera consiliuluii nedin deschis).nRomniaexist233deinstane,carefuncioneazn206cldiri.Pelnginvestiiilenecesare pentru a adapta sediile instanelor la prevederile noilor coduri, sunt necesare, de asemenea, investiii majore n cldirile tribunalelor. De exemplu, o analiz din luna mai 2013 a Ministerului Justiiei arat c estenecesarreabilitareamasivaaproximativ75decldiri,ncarefuncioneaz89deinstane. De asemenea, unitile penitenciare trebuie s fie reabilitate termic i infrastructura lor fizic necesit investiii semnificative n conformitate cu standardele europene privind nchisoare.n plus, din cele 206 de cldiri n care funcioneaz instane, 48 sunt monumente istorice, iar alte 10 se afl n cartiere istorice, supuse restriciilor de reabilitare. Trebuie amintit c unele monumente sunt amplasate n centre urbane reprezentative,avndunnumrsemnificativdecldirideimportancultural. MijloaceTICpentrumodernizareasistemuluijudiciar Dezvoltarea continu a mijloacelor TIC n sistemul de justiie va aduce o contribuie important la mbuntirea managementului strategic, a rspunderii, transparenei i eficienei justiiei, mbuntind astfel accesul la justiie. Investiiile sprijin, de asemenea, extinderea utilizrii mijloacelor informatice n justiie, n conformitate cu obiectivele strategice referitoare la ejustiie i bunele practici din acest domeniu. Principalelenevoidedezvoltare n scopul sprijinirii procesul de reformare a sistemului judiciar, este nevoie de finanare pentru consolidarea capacitii organizatorice i administrative a instituiilor judiciare, pentru dezvoltarea resurselorumanedinpunctuldevederealcunotineloricapacitilorprofesionale,nspecialncontextul adoptrii i aplicrii celor patru coduri noi, i pentru mbuntirea accesului la justiie. Aceste msuri trebuie sprijinitei prin investiii n infrastructura fizici informatic, n vederea obinerii unei dezvoltri durabileasistemuluidejustiiei. Avnd n vedere cele de mai sus, precumi potrivit constatrilor analizei privind dificultile de dezvoltare iaanalizeiSWOT(anexaI),principalelenevoidedezvoltarealesistemuluijudiciarsunt: unsistemjudiciarmaieficient,maitransparent,maiaccesibilimaicoerent. Sistemuldecadastruicartefunciar Romnia este format din 3181 de uniti administrativteritoriale, dintre care 2861 sunt uniti administrativteritoriale aflate n zone rurale (comune). Numrul total al activelor imobiliare din Romnia este estimat la 40 de milioane de parcele de teren: 32 de milioane de parcele n zone ruralei 8 milioane deparcelenzoneurbane.Pnnprezent,doar9%dinproprietileruraleaufostnregistratensistemul decadastruicartefunciargestionatdeAgeniaNaionaldeCadastruiPublicitateImobiliar. Lipsaunorinformaii fiabile privinddrepturileimobiliare reprezintunobstacolncaleadezvoltriizonelor ruralei urbane, afectnd deopotriv msurile de infrastructur, cretere, dezvoltare sociali de mediu. Aceast situaie are urmri asupra pregtiriii implementrii investiiilor structurale finanate de Uniunea European,dariasupra diferitorprogramededezvoltarei investiiideinfrastructur. Lipsadeinformaii privind drepturile de proprietate conduce adeseori att la ntrzieri majore, cti la eforturi semnificative de investigare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor care fac obiectul proiectelor i de compensarecorectiechitabilapersoanelorexpropriate. De asemenea, lipsa unei sistem de protecie juridic a drepturilor imobiliare reduce capacitatea agricultorilor de a utiliza fondurile puse la dispoziie prin Politica agricol comun (PAC) a Uniunii Europene. Sistemul de cadastru i carte funciar este reprezentat de sistem electronic integrat (denumit eTerra), implementat i ntreinut de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar. Sistemul eTerra 87

Deleted:

Deleted: P

acoper ntreaga ar i permite nregistrarea electronic a activelor imobiliare i gestionarea bazelor de date. Pentru a asigura funcionarea eficient a sistemului de cadastru, sistemul eTerra trebuie s fie optimizat, fiind necesare, de asemenea, investiii n hardware, softwarei licene. Pe lng investiiile de sistem, este necesar asisten pentru sprijinirea de activiti complexe din diferite domenii: tehnic (cartografiere, studii topografice), juridic (colectarea pe teren a titlurilor de proprietate i analizarea acestora), social i al comunicrii (realizarea de campanii de informare n comunitile locale, ntlniri cu localniciicomunitilevulnerabiledinzoneleproiectului). n plus, la desfurarea activitilor de cadastru trebuie s mai participe: autoriti locale, companii de cadastru, birourile judeene de cadastru i publicitate imobiliar, populaia local. Personalul tuturor instituiilor implicate trebuie s fie instruit n activitile specifice de dezvoltare a cadastrului, iar conducereasuperioar,naspecteledemanagement,implementareimonitorizareasistemului. Principaleleproblemeprovocatedeevideneleimobiliareincompletesunt: constrngeri n ceea ce privete piaa terenurilor, accesul la credit, investiiile i veniturile. Costul ridicat al nregistrrii i stabilirii succesiunilor ncurajeaz tranzaciile informale, limiteaz tranzaciilecuterenuri,blocheazaccesullasurseleoficiale definanare,descurajeazinvestiiilei limiteazcalculareaicolectareataxelorpeproprietate. dificulti n gestionarea resurselor naturale i reacia la schimbrile climatice. Nu au fost nregistrate terenuri mpdurite publice sau private, ceea ce ngreuneaz gestionarea lor, iar lipsa de informaii eseniale reduce eficiena programelor care vizeaz schimbrile climatice i alte preocuprilegatedemediu. ntrziereaincluziuniisociale.Multecaseiexploataiiagricolealepersoanelorsubnivelulsrcieii defavorizatesuntdeinutefrdrepturilegale(aceastsituaieestefrecventnaezrileruralede romi). lipsadezvoltriiiaccesuluilaprogramedefinanarealeUEnmediulruraldinRomnia.Pregtirea i implementarea investiiilor finanate de UE, consolidarea terenurilor agricole i comercializarea produselor agricole sunt mpiedicate de lipsa unor evidene precise ale bunurilor imobile i ale proprietariloracestora. Uneori,accesullaprocesuldenregistrare,impusdesituaie,sadoveditpreaineficienticostisitorpentru majoritatea romnilor. Acelai lucru este valabil i pentru terenurile publice, care sunt prost demarcate, nregistratesaudesemnatencadrulsectoruluipublic. Dupanul1989,unnumrmaredeproprietiauintratnprocesulderestituire.Acestprocesafostintens n zonele cooperativizate (din fosta perioad socialist)i sa desfurat lent, dar n prezent este aproape finalizat (aproximativ 95 % din cererile de restituire au fost soluionate), avnd ca rezultat acordarea titlurilor de proprietate deintorilor legitimi, dei acetia nu au solicitati nregistrarea lor. Aceste titluri de proprietate sunt nregistrate sporadic, astfel nct va fi nevoie de o perioad ndelungat pentru completarea Crii funciare. n zonele necooperativizate (aproximativ 37 % din teritoriul Romniei), un procent semnificativ dintre proprietarii actuali de terenuri nu au documente legale (titluri de proprietate) pentru terenurile i cldirile pe care le dein. Acest lucru ntrzie restructurarea exploataiilor agricole i scadecompetitivitatea. Datorit nregistrrii proprietilor, att private, cti publice, comunele din mediul rural vor ndeplini una dintrecelemaiimportantecondiiipentruaccesareaprogramelorUEndomeniuldezvoltriiinfrastructurii locale: capacitatea de a dezvolta reelele de utiliti publicei reelele stradale, de a reabilita cldirile de interespublicetc. n ceea ce privete zona urban, exist planuri ca nregistrarea proprietilor s aib loc prin intermediul uneiconcesiunideserviciipublice(HotrreaGuvernuluinr.448din4iulie2013). Principalelenevoidedezvoltare Pornind de la constatrile analizei provocrilor n calea dezvoltrii i ale analizei SWOT (anexa I), principalele nevoi de dezvoltare care pot fi satisfcute prin mbuntirea serviciilor de nregistrare funciarsunt: 88

mbuntireasistemelordenregistrareidecartografierenzoneleruralenvedereastimulrii pieeiterenuriloriacreditelor,precumiainvestiiilor.nregistrareasistematicatitlurilorde proprietatevacretesiguranaproprietii,vastimulapiaaterenuriloriaccesullacredite instituionale,ncurajndastfeldezvoltareaeconomicisocialapopulaieiruraleiconducndla ocreteresubstanialaveniturilorintangibiledepeurmaproprietilor. Omaibuninformareprivindterenurilenvedereagestionriiterenuriloriaresurselornaturale. Informaiilegenerateprinnregistrareasistematicicartografiereadebazvorsusine numeroaseutilizri,inclusiv:ntocmireadeplanuristrategicededezvoltarerural,elaborareade programedeturismiturismagricol,elaborareadeprogramenaionaledeinfrastructuretc. mbuntireamobilizriiresurselor.Evideneleexistentealeterenurilorvorconstituibazapentru actualizarearegistruluiterenurilorruraleiaevidenelorcadastraleifiscale.Acestebazededate vorfipuseladispoziiaAPIA,aautoritiloriinstituiilorpublice,anotarilorpublicietc.ivor sprijinirealizareauneicolectrimaibuneimaiechitabileataxelorpeproprieti. Cretereaincluziunii.Printreprogreseleobinuteprinnregistrareasistematicsevornumrai serviciidesprijinpentruidentificareaifacilitareaformalizriiproprietiideinutedeocupanii legitimifrdocumentevalabile.

1.2 SINTEZ A EVALURILOR EX ANTE ALE PROGRAMELOR SAU CELE MAI IMPORTANTE CONCLUZIIALEEVALURILOREXANTEALEACORDULUIDEPARTENERIAT

Romniaaluatdeciziadearealizaevaluareaexantecametodindependentdembuntireacoerenei i calitii Acordului de Parteneriat. Evaluatorii ex ante au fost solicitai s rspund la trei seturi de ntrebricuprivirelaurmtoareleteme: coerenainterniexternaAP20142020; capacitateaadministrativaautoritiloribeneficiarilor; sistemeleelectroniceprivindschimbuldeinformaiidintreautoritiibeneficiari. Aceast seciunea se axeaz pe primul set de ntrebrii va fi actualizat dup ce diferite versiuni ale rapoartele de evaluare vor fi puse la dispoziie de ctre echipa de evaluarei dup ce acestea ndeplinesc criteriile de control al calitii ale responsabilului de evaluare. Al doilea proiect al Acorduluideparteneriatestencursdeevaluare. 1.3 OBIECTIVE TEMATICE SELECTATE, IAR LA FIECARE DINTRE ACESTEA UN REZUMAT AL PRINCIPALELOR REZULTATE PRECONIZATE PENTRU FIECARE DINTRE FONDURILE EUROPENE STRUCTURALE I DE INVESTIII

Analiza arat c exist n continuarei n unele cazuri chiar sau adncit disparitile dintre Romniai UE. Ca atare, n perioada 20142020 Romnia va face investiii folosind resurse FESI n cadrul tuturor celor 11 obiectivetematicealeStrategieiEuropa2020. Selectarea obiectivelor tematice este determinat de contribuia lor la susinerea principalelor provocri dedezvoltare: Provocare n materie de dezvoltare Obiectiv tematic
1.Consolidareacercetrii,adezvoltriitehnologiceiainovrii

COMPETITIVITATEA 2.mbuntireaaccesului,utilizriiicalitiitehnologiilorinformaticeidecomunicare
3. Creterea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii, a sectorului agricol i a sectorului pescuituluiiacvaculturii 8.Promovareaocupriidurabileidecalitateisprijinireamobilitiiforeidemunc 9.Promovareaincluziuniisociale,combatereasrcieiiadiscriminrii 10.Investiiineducaie,instruireiformareprofesionalpentrudobndireadecompeteneinvare

OAMENIII SOCIETATEA

89

Provocare n materie de dezvoltare


INFRASTRUCTURA RESURSELE GUVERNANA

Obiectiv tematic
petotparcursulvieii 2.mbuntireaaccesului,utilizriiicalitiitehnologiilorinformaticeidecomunicare 7. Promovarea transportului durabil i eliminarea blocajelor aprute n infrastructura reelelor importante 4.Sprijinireatreceriilaoeconomiecuemisiisczutededioxiddecarbonntoatesectoarele 5.Promovareaadaptriilaschimbrileclimatice,prevenireaigestionareariscurilor 6.Protejareaiconservareamediuluiipromovareautilizriieficientearesurselor 11. Consolidarea capacitii instituionale a autoritilor publicei prilor interesatei o administraie publiceficient 2.mbuntireaaccesului,utilizriiicalitiitehnologiilorinformaticeidecomunicare

Cuantificarea nevoilor socioeconomice i a deficitelor structurale ale Romniei, efectuat n cadrul exerciiuluideanaliz,aratclarcoabsorbiecompletaFESIpoatesatisfacenperioada20142020doar opartedintre acestea, date fiind: Cu toate acestea, ntrefactorii identificai n analiz careau contribuit la determinareadistribuieilanivelnaltaresurselorsenumr: capacitatealimitatdeabsorbieantreprinderilorifurnizorilordindomeniulinovrii,carereflect totui structura sectoruluii distribuia bazei economice, a orientrii spre creterei a locurilor de munc; msurancareopiunileRomnieireferitoarelainvestiii suntpredeterminatedeacquis,precumi obligaiilefadeinstituiileinternaionaledefinanare,carenecesitpunereaunuiaccentputernic peproiectelelegatedetransporturiideap. n plus, distribuia resurselor este condiionat, ntro anumit msur, de normele privind concentrarea tematicidespecificulfiecruiadintrecelecincifonduriFESI. n cadrul acestui pachet deconstrngeri, opiunea pozitiv a Romniei afostaceea deautiliza FESIpentru a realiza o evoluie echilibrat a economieii a societii, avnd n vedere n mod deosebit dificultile de natur teritorial care stau n calea generrii de cretere i de locuri de munc n regiunile mai puin dezvoltatealerii: aproximativx%dinalocareanaionaldincadrulFEDRseatribuiesealocpentruOT1CDI;OT2 TIC;iOT3Competitivitate. n plus, aproximativ x % din resursele FEADR i x % din resursele FEPAM vor contribui la OT3, vizndcretereacompetitivitiieconomieiruraleiapescuitului. OT4, referitor la trecerea la emisii sczute de dioxid de carbon, va constitui un obiectiv majori va atragex%dinalocareanaionaldincadrulFEADR. nsectorulmediului,aproximativx%dinFCvorfidedicateOT5,iarlaOT6vorcontribuiattFEDR, cux%,ctiFC,cux%. Reflectnd deficitul infrastructural al Romniei, dar i rolul esenial al acestuia n susinerea dezvoltrii, x % din pachetul total din cadrul ESIF se aloc pentru OT7 Transporturi durabile (x % dinalocareanaionaldincadrulFEADRix%dinalocareadincadrulFC). Aproximativ x % din alocarea naional din cadrul FSE se dedic OT8 Ocuparea forei de munc, contribuindi la realizarea OT1 prin consolidarea competenelor n sectorul cercetriii dezvoltrii ilaOT2princonsolidareacompetenelordigitalealeforeidemunc. Aproximativ x % din alocarea naional din cadrul FSE va viza OT9 Incluziune social, inclusiv serviciile sociale, iar nc x % vor viza OT10 Educaie. Investiiile de susinere a infrastructurii sociale i educaionale vor fi finanate din FEADR, cu o contribuie de x % pentru fiecare dintre acestedouobiective. Cea mai mare alocare a resurselor FSE, aproximativ x % din alocarea naional, se dedic OT11 Capacitate/eficien instituional, care se completeaz printro investiie n serviciile de e guvernarencadrulOT2. 90

Provocarea1nmateriededezvoltareCompetitivitatea ncadrulacesteiprovocri,sevaurmaoabordaremultidimensionalainterveniilorncadrulObiectivelortematice1,2i3. Conceptul de competitivitate se aplic att la nivel naional, n ceea ce privete meninerea sau sporirea activitilor economice, ct i la nivelul ntreprinderilorcarefuncioneazncontextulunorpieedeschise,nscopulpstrriisaualcreteriicoteidepia.nvedereacreriidenoilocuridemunc, sunt necesare mbuntirea capacitii destimulare a inovrii,cercetriii dezvoltrii n cazulproduselor, serviciilor, a proceselori modelelor comercialei sociale,precumimbuntireamediuluideafaceriiacapacitiideimplementarealanurilorvaloricepescarlarg,i,prinurmare,acreriidelegturin interiorulinafararii.

Obiectivultematicnr.1:Consolidareacercetrii,adezvoltriitehnologiceiainovrii n cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenii din Fonduri ESI care s contribuie la atingerea principalului obiectiv mbuntirea condiiilor de cercetarei dezvoltare, urmrinduse n special ca nivelurile combinate ale investiiilor publicei private din acest sector s ajung la 2% din PIB. Acest lucruvafirealizatprinsusinereainovriincadrulntreprinderilor,precumiprinconsolidareacapacitilorpentruexcelenncercetareiinovareipentru schimbritehnologice.nzonelerurale,inovareaibazadecunoaterevorficonsolidateprincooperareantresectoareleagricol,alimentariforestieriali actori,precumiprincreareadeclustereireeleiutilizareaserviciilordeconsultan. ComponentaCDIaPOCompetitivitatevafi dezvoltatncondiii desinergieicomplementaritatecuPlanulNaionalprivindCDIi,deasemenea,nsinergie cu Programul european privind CDI, Orizont 2020. n cadrul Planului Naional de CDI, bugetul de stat va sprijini cercetarea fundamentali de frontier, n completareaFondurilorESIcarevizeazsprijinulpentrucercetareaplicatiinovarenafaceri.Sinergiavafi,deasemenea,asiguratprinaciunicomunede CDI, cu criterii de eligibilitate complementare. Un nou tip de finanare Partenertiate pentru transferul de cunotine va fi folosit n PO Competitivitate pentru a lega ntreprinderile de servicii de sprijin pentru inovarei pentru a le oferi acces la faciliti de cercetare, inclusiv la infrastructuri dezvoltate sau modernizatenperioada200713. 91


Nevoidedezvoltare crearea unui mediu public de CD mai compact i mai modern, care s se concentreze asupra nevoilor economiei, schimbrilor sociale i tehnologiilor n care Romniaarepotenial declasmondial, in conformitate cu principiile specializrii inteligente i pentru a crete graduldecomercializareiinternalizareacercetrii; promovareauneiculturiaantreprenoriatuluii inovriin ntregul sistem educaional i n companii care s fie n legtur cu toate formele de sprijin, financiar, managerial,tehnic,creator,pentruavalorificapotenialul latent care exist n rndul populaiei i firmelor din Romnia. Prioritipropusepentrufinanare

sprijinirea investiiilor private n CDIi a cercetrii colaborative dintre ntreprinderii organiziaii de cercetare, pentru a ncuraja transferul de cunotinte, de tehnologie i de personal cu competene avansate n CDI i pentru a permite dezvoltareadeproduseiserviciibazatepeCDInsectoareleeconomicecupotenialdecretere; promovarea instrumentelor financiare menite s susin riscul investiiilor private n cercetarei inovarei s stimuleze startupurileispinoffurileinovatoare; dezvoltarea infrastructurii de cercetare publicei private, att ca parte a unor clustere existente/emergente, centre de exceleni alte tipuri de structuri de cercetare (naionale/regionale/europene), cti n domenii specifice identificate caprioritare,pebazaexisteneiunuipoteniali/sauaunuiavantajcompetitiv,cumarfisntatea; deblocareapotenialuluideexcelenncercetareiinovareprincreareadesinergiicuaciuniledecercetare,dezvoltare iinovarealeprogramuluicadru.

dezvoltarea unei infrastructuri de suport tehnologic n sectoarele public i privat, mai ales n regiunile mai puin dezvoltatealeRomniei,nconcordancuprincipiulspecializriiinteligente dezvoltarea resurselor umane ale instituiilor publice i de nvmnt superior din domeniul cercetrii i dezvoltrii; sprijinireadezvoltriideabilitidenivelsuperiorncadrulIMMurilor serviciideconsultanpentrufermieri,nvedereambuntiriiperformaneieconomiceidemediu; ncurajareacolaborriintreagricultur,industriaforestieriindustriaalimentar,educaieicercetare,nvederea utilizriirezultatelorncontextulproiectelorpilot,aldezvoltriideproduse,practici,proceseitehnologiinoi,casoluii aplicatealecercetriiiinovrii; nfiinareaunorgrupurioperative(fermieri,cercettori,consultani),carevorparticipalaParteneriatulEuropeanpentru InovareProductivitateaidurabilitateaagriculturii. creareaioferireadeserviciideconsultan; colaborareantrepescari/fermieridindomeniulacvaculturiiioamenidetiin

92

Sinergiacualteobiectivetematice Prioritilepropusepentrufinanarencadrulobiectivuluitematicnr.1sevorsincronizanprincipalcuinterveniilecareabordeazmodelele antreprenorialeideafaceridincadrulobiectivuluitematicnr.3,daricumsurilecarevizeazocupareaforeidemunc,educaiaicompeteneledin cadrulobiectivelortematicenr.8i10,precumicumsurilecuprinsenAgendaDigital,abordatencadrulobiectivuluitematicnr.2. Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FEDR:NivelurimaimarideinvestiiinCDI,attnsectorulpublic,ctincelprivat;untransfermaiintensalrezultatelorcercetriinaplicaii comerciale;odistribuiemaibunaactivitiiCDIntoateregiunileRomniei. FSE:Reducereadeficituluidecercettoricalificai;ungradmaimaredereinereapersonaluluinsectorulcercetrii. FEADR: mbuntirea alinierii cercetrii cu nevoile fermierilor; un nivel superior de adaptare i aplicare a inovrii n agricultur; mbuntirea performaneieconomiceidemediunagricultur. FEMP:mbuntireaperformaneieconomiceidemediu,prindezvoltareadeproduse,practici,proceseitehnologiiinovatoare.

Obiectivultematicnr.2mbuntireaaccesului,utilizriiicalitiitehnologiilorinformaticeidecomunicare
Nevoidedezvoltare consolidareamediuluideafaceridigital Prioritipropusepentrufinanare aciuni pentru promovarea adoptrii de ctre ntreprinderi a TIC, inclusiv a aplicaiilor i a inovaiilor n domeniulcomeruluielectronic; aciunipentrudezvoltareadeinstrumentedeeGuvernarepentruntreprinderiiceteni(eGuvernare2.0); aciunipentrudezvoltareasistemuluidecloudcomputingsitehnologiidecolaboraremediasociale; aciuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care s asigure interoperabilitatea diferitelor sistemeneintegratencadrulsectoareloriregiunilor,precumilanivelnaional(sevapromovacoordonarea i eficiena sporit a utilizrii resurselor publice) i accesul la standarde deschise pentru creterea transpareneiiaeficieneiadministrative; aciunideasigurareasecuritiireelelorisistemelor; includerea eculturai utilizarea TIC n cultur prin dezvoltarea unor arhive digitale culturale ale Romnieii consolidareantreprinderilorlocalebazatepeproduseleiserviciileculturaledigitalelocale

Sinergiacualteobiectivetematice Prioritilepropusepentrufinanarencadrulobiectivuluitematicnr.2trebuiesincronizatecucelecareabordeazocupareaforeidemunc,educaiai competenelecareprivescforademuncactualiviitoarencadrulobiectivelortematicenr.1,3,10i11. Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele:

93

FEDR:PieemaidinamiceimaicompetitivepentregteritoriulRomniei,cuctiguriasociatepentruconsumatori,rezultatedincretereagraduluide utilizareacomeruluielectronic;mbuntireaserviciilorpubliceireducereasarciniiadministrative,attpentruntreprinderi,ctipentruceteni, rezultatdinimplementareaprogramuluiegovernment2.0.

Obiectivultematicnr.3mbuntireacompetitivitiiIMMurilor,asectoruluiagricoliasectoruluipescuituluiiacvaculturii n cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenii din Fonduri ESI care s contribuie la creterea competitivitii IMMurilor, deoarece acestea reprezint coloana vertebral a economieii sunt factoricheie ai dezvoltrii economice, ai crerii de locuri de munci ai coeziunii sociale. Acest scop va fi realizat prin sprijinirea investiiilor n spiritul antreprenorial, n exploatarea comercial a noilor ideii a rezultatelor cercetrii, prin furnizarea de servicii de consiliere n domeniul afacerilor, precumi sprijinirea dezvoltrii instrumentelor online. Interveniile pentru mbuntirea competitivitii sectorului agricol vor ajuta la asigurarea unei producii alimentare viabile n UEi vor contribui la creareai pstrarea locurilor de munc, precumi la cretere economic n zonelerurale.
Nevoidedezvoltare extinderea i creterea continu, inclusiv pe piaa internaional, ale sectoarelor industriei prelucrtoare i serviciilor cu valoare adugat mare, n special sectorul autovehiculelor; ale produselor i serviciilor TIC;aleprocesriialimenteloributurilor; transformarea sectoarelor tradiionale ale Romniei sntate/produse farmaceutice; sntateturism i ecoturism; textile/pielrie; lemn/mobilier; industrii creative; energie/managemenrtul mediului i n agricultur, silvicultur i pescuit, unde exist potenial de cretere a valorii adugate sau pentru susinerea activitii pe termen mediu, prin exploatarea nielor specializate sau prin creterea competitivitii prin inovare i dezvoltareapieei; restructurarea i consolidarea exploataiilor agricole pentru a mbunti competitivitatea i durabilitatea acestora, mpreun cu adoptarea de ctre acestea a unor practici agricole i de gestionare a terenurilormoderneiinovatoare; mbuntirea radical a mediului de afaceri n ceea ce privete disponibilitatea resurselor financiare pentru investiii, transparena i predictibilitatea politicilor i proporionalitatea administraiei i a procesului de reglementare, inclusiv prin mbuntirea utilizrii TIC de ctreautoriti; liberalizarea pieelor din sectorul public i exploatarea acestora ca mijloacedestimulare a unornoi piee, aformrii unornointreprinderi Prioritipropusepentrufinanare aciunideconsolidareaculturiiantreprenorialeidecretereanotorietiiopiuniiiasprijinuluipotenial lademarareauneiafaceri; aciuni de mbuntirea a productivitii IMMurilor i de crearea condiiilor pentru oportuniti de dezvoltare i pentru inovare, inclusiv susinerea investiiilor tehnologice avansate, aplicarea proiectrii i altor aptitudini creative, consolidarea accesului la sprijinul pentru planificarea afacerilor, la consultan tehnic,pieeinternaionale,consiliereisprijinpentruexport; aciuni pentru mbuntirea accesului la finanare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumentefinanciare; aciuni pentru alturarea n reea a ntreprinderilor, n vederea consolidrii schimburilor de cunotinei a consolidriiparticipriiacestorancadrullanurilordeaprovizionare,inclusivcelelascarinternaional; aciuni integrate siteuri, competene, sprijin pentru investiii n vederea atragerii de investiii pentru regiunilemaipuindezvoltatealeRomniei. aciuni de mbuntire a dezvoltrii locale, bazate pe produselei serviciile culturale locale, inclusiv prin intermediulinstrumentelordeecultural

aciunipentrumbuntireaperformaneieconomiceafermelor(inclusivlivezile),facilitarearestructurrii i modernizrii agriculturii, pentru creterea participrii i orientrii ctre piee, precum i pentru diversificarea activitilor agricole, cu un accent deosebit pe inovare i pe creterea valorii adugate (de exemplu,utilizareaenergieiregenerabilenagricultur); aciuni pentru facilitarea rennoirii generaiilor n sectorul agricol, inclusiv apariia tinerilor fermieri calificai; 94 aciunipentrumbuntireaiadaptareainfrastructuriiagricoleiforestiere; aciuni pentru creterea valorii adugate generate de sectorul pomiculturii, printro abordare integrat n cadrullanuluivaloric;

Nevoidedezvoltare i de intensificare a activitilor economice, cu precdere n regiunile maipuindezvoltatealeRomniei; atragerea de investiii pentru regiunile mai puin dezvoltate ale Romnieii pentru zonele sale rurale, printro abordare integrat care s cuprind infrastructura, siturile, competenele i sprijinirea investiiilor;

Prioritipropusepentrufinanare aciunipentrumbuntireaperformaneieconomiceaproductorilorprimari,printromaibunintegrare aacestoranlanulalimentarincircuitelescurtedeaprovizionare; aciuni de sprijinire a activitilor de prevenire i gestionare a riscurilor agricole, inclusiv prin fonduri mutuale; aciuni de sprijinire a creterii i modernizrii industriei agroalimentare, ntrirea capacitii sale de a aduga valoare produselor agricole, de a respecta standardele europene i de a rspunde ateptrilor consumatorilor; aciunipentrusprijinireaprelucrriilocaleimarketinguluipentruproduseleagricole; aciuni pentru facilitatea accesului la finanare, prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare; investiii n sectorul acvaculturii: noi uniti, modernizarea unitilor existente, diversificarea speciilor cu potenialdepiademonstrat,mbuntireapotenialuluisiturilordeacvacultur; promovareadenoisursedevenitninteriorulsectorului(activitideprocesare,demarketing); investiiinporturipescreti,adposturi,debarcadereicentredeprimvnzare; mbuntirea condiiilor de munc legate de sntateai sigurana la bordul navelor de pescuit n apele interioareimaritime; sprijinpentrunfiinarea,organizareaifuncionarealanuluiproductoriprocesatoricomerciani; activiti de dezvoltare de capaciti pentru punerea n aplicare a Cadrului pentru Strategia Marin, Managementului Integrat al Zonei de Coast i Planificrii Speciale Maritime, n contextul special al exploatriidurabileaapelormarineiazonelordecoastaleMriiNegre; aciunideraionalizareareglementriloridereducereapoveriibirocraticeasuprantreprinderilor;

Sinergiacualteobiectivetematice Prioritile propuse pentru finanare n cadrul obiectivul tematic nr. 3 se vor sincroniza cu precdere cu cele care abordeaz ocuparea forei de munc, educaia i competenele, care privesc fora de munc actual i cea viitoare n cadrul obiectivelor tematice nr. 8 i 10, precum i cu msurile privind eficienaenergeticieconomiacuemisiisczutedecarbondincadrulobiectivuluitematicnr.4. Nu n ultimul rnd, un aspect important este complementaritatea cu obiectivul tematic nr. 11, n vederea reducerii birocraieii costurilor administrative ca impedimentencaleaoperatoriloreconomici. Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FEDR:Dezvoltareadurabilaeconomieiromneti,reflectat ncretereaactivitiieconomice informaleiaocupriiforeidemuncntoateregiunile mai puin dezvoltate din Romnia; un procent mai mare de ocupare a forei de munc n sectoarele competitive din industriei n sectoarele de servicii cu valoare adugat mai mare; o contribuie mai mare la cretere i ocuparea forei de munc din partea IMMurilor; dezvoltarea comerului internaional;mbuntireasustenabilitiimediuluinsectorulafacerilor. 95

FEADR: Productivitatea crescut i o valoare adugat sporit n sectoarele agricultur, silvicultur i industrie alimentar; reducerea polarizrii n exploataiileagricole;mbuntireasecuritiialimentare. FEMP: Sectoare mai durabile punct de vedere economic i mai diversificate n domeniul pescuitului; volum crescut i o valoare adugat sporit n producie i prelucrare; conexiuni mai bune cu pieele din Romnia i nu numai; standarde mbuntite n acvacultur i respectarea legislaiei de mediu; creterea siguran la bordul navelor de pescuit n apele interioare i maritime; beneficii ale consumatorilor din mbuntirea varietii i calitatiiofertei. Provocarea2nmateriededezvoltareOameniiisocietatea Pentruarspundeacesteiprovocri,sevaurmaoabordaremultidimensionalprininterveniincadrulObiectivelorTematice8,9i10. Asigurarea disponibilitii unei fore de munc pregtite pentru satisfacerea nevoilor ntreprinderilor i sectoarelor n cretere, precum i creterea atractivitii regiunilor ca amplasamente pentru investiii vor juca un rol important n promovarea antreprenoriatului i activitilor de ocupare pe cont propriu,cuimpactdirectasupraocupriiimobilitiiforeidemunc. Se ateapt ca aciunile pentru dezvoltarea de noi afaceri i de ntreprinderi sociale prestatoare de servicii publice, cu precdere n regiunile mai puin dezvoltatealeRomniei,sconsolidezeincluziuneasocialireducereasrciei. n sfera educaieii formrii, disponibilitatea competenelori a experienei sunt fundamentale pentru concretizarea creterii pe termen scurti lung, mai alesncazulsectoarelorbazatepecunoatereintensiv. Obiectivultematicnr.2mbuntireaaccesuluiiautilizriiicretereacalitiiTIC;
Nevoidedezvoltare mbuntirea eficienei sistemului prin utilizarea de instrumente de tehnologie a informaiei i comunicrii(TI&C),ncadrulplatformeloresntate, easistensocial, exploatareaTICcafordemodernizare. Prioritipropusedefinanare IncludereaeincluziuniiiutilizareaTICneducaie,sntateprin: - mbuntirea calitii educaiei prin TIC, pe baza activitilor curriculare i extracurriculare, cu ajutorul instrumentelordeaccesdeschis,cumarfiOERiinstrumentelesocialeWeb2.0; - asigurarea interoperabilitii sistemelor informatice medicalei introducerea sistemelor de telemedicin accesibile, careurmeazsfieutilizatenrelaiilepacientdoctor;i - dezvoltarea sistemului de easisten social [prin actualizarea sistemului SAFIR + actualizarea sau dezvoltarea celor dou componente (public i restricionat) ale registrului de furnizori de servicii], contribuii TCI (software, hardware) pentru creterea gradului de colectare a datelor, monitorizarea i evaluarea n domeniul asistenei sociale.

Sinergiacualteobiectivetematice Prioritiledefinanarepropusencadrulobiectivuluitematicnr.2trebuiessincronizatecucelecareabordeazeducaiaicompetenelecareprivescforademunc actualiviitoare,sntateaicultura,ncadrulobiectivelortematice8,9i10. Rezultateateptate

96

ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultateleateptatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FEDR:mbuntireaserviciilornsectoareleeducaie,sntate Obiectivultematicnr.11:Consolidareacapacitiiinstituionaleaautoritilorpubliceiaprilorinteresateioadministraiepubliceficient.


Nevoidedezvoltare modernizarea Serviciului Public de Ocupare i ntrirea capacitii administrative de a furniza msurile activei preventive de ocupare, precum si serviciidecalitate Prioritipropusedefinanare ntrireacapacitiiSPO Dezvoltarea capacitii administrative a profesionitilor care lucreaz n sectorul de educaie, att la nivel central, cti local nceeacepriveteasigurareacalitii,sistemedemonitorizareievaluare

Rezultateateptate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultateleateptatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FSE:CalitatembuntitaserviciilorSPO;ocapacitatembuntitnevaluareaimpactuluipoliticiloreducaionale

Obiectivultematicnr.8:Promovareasustenabilitiiicalitiilocurilordemuncisprijinireamobilitiiforeidemunc ncadrulacestuiobiectivtematic,aufoststabiliteinterveniidinFonduriESI care s contribuie laatingereaobiectivuluidecreterela70%aratei naionale de ocupare a forei de munc, procent asumat de ctre Romnia prin PNR. Acest lucru va fi realizat prin abordarea ocuprii ntro manier integrat, att din perspectiva educaieii formrii profesionale, cti a oportunitilor de angajare, precumi prin concentrarea asupra grupurilorint celor mai afectate de pe piaa muncii (tinerii care nu sunt ncadrai profesional i nu urmeaz niciun program educaional sau de formare, persoanele n vrst, femeile, populaiarural),nconcordancuprincipalelenevoidedezvoltare.
Nevoidedezvoltare cretereaoportunitilordeocupare; integrarea durabil pe piaa muncii a tinerilor care nu sunt angajai, nu sunt nscrii n sistemul de nvmnt sau formare profesional(NEETs); acces la ocupare pentru persoanele aflate n cutarea unui loc de munc i pentru persoaneleinactive,cudeosebirepentrufemei, tinerii lucrtori mai n vrst, ceteni romni de etnie rom, persoane cu dizabiliotii alte grupurivulnerabile; dezvoltareaunei abordrimultidimensionalepentrususinerea reintegrriitinerilor care nudein unloc demunc,nu urmeazo formdeeducaiesauformareprofesional(NEET),cuoportunitideeducaie,formareiangajare; aciuni pentru stimularea ocuprii tinerilor, cu prioritate n regiunile n careomajul n rndul tinerilor este mare, incluznd prime demobilitate,stimulentefinanciare,orientrincariericonsilierendomeniulafacerilor; o combinaie de aciuni dedicate i integratoare (mainstreaming), pentru mbuntirea accesului pe piaa forei de munc a femeilor, a lucrtorilor mai n vrst, a persoanelor de etnie rom, a persoanelor cu dizabilitii a persoanelor cu un nivel sczut deeducaieidecalificare,inclusivacelordinmediulrural; 97 stabilirea unor msuri active i preventive pe piaa forei de munc, lund n considerare disparitile regionale i teritoriale specifice; aciunidecretereaadaptabilitiiimobilitiimuncii; sprijinirea aciunilor de angajare, cum ar fi consilierea individual, formarea la locul de munc, pieele intermediare ale forei de munc i ncurajarea antreprenoriatului lund n considerare structura distinct a ocuprii forei de munc din Romnia; Prioritipropusepentrufinanare

Nevoidedezvoltare reducerea disparitilor regionale i teritoriale iintensificareamobilitiiforeidemunc; mbuntirea alinierii ocuprii forei de munc i a serviciilor de dezvoltare a forei de munc lanevoilenschimbarealepieiimuncii; atragerea tinerilor i dezvoltarea competenelor n sectorul agricol, prin formare adecvat; conversia n activiti nonagricole, diversificarea economiei rurale i crearea de locuridemunc; diversificarea economiei pescuitului i acvaculturii, pentru a atrageocuparea forei de muncicreareadefirmendomeniu.

Prioritipropusepentrufinanare sprijinpentrumsuriledembtrnireactiv; sprijin pentru mecanismul de cutare a locurilor de munci un cadru pentru angajarea persoanelor afectate de restructurarea industriali, n special, a celor din comunitile agricolei de pescuit afectate de reducerea ocuprii forei de munc, reducere careestedenatursnsoeasccretereacompetitivitii; Furnizarea de servicii de ocupare a forei de munci servicii de dezvoltare a forei de munc, funcie de nevoile n schimbare ale pieei muncii cu un accent special pe sectoarelor de cretere competitivei/ sau sectoarele tradiionale cu potenial de cretere, precumifunciedepotenialulregional/localdecretere(evideniatnPlanuriledeDezvoltareRegional) sprijinireaaciunilordeocuparepecontpropriu,antreprenoriaticrearedeafaceri,inclusivprininstrumentefinanciare creareadenoiunitideprelucrare; crearea de noi ntreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor n cazul microntreprinderilor i al ntreprinderilor mici din afara domeniului agricol, precum i pentru dezvoltarea de activiti nonagricole n zonele rurale, n legturcudezvoltareainfrastructuriilascarredus. diversificarea sectorului de pescuiti a acvaculturprin sprijinireacrerii de noi ntreprinderimicii creareadelocuri de munc n domeniu; promovareaunorsursenoidevenitnafarasectorului(mediu,turism,activitieducaionale).

Sinergiilecualteobiectivetematice Prioritile de finanare propuse n cadrul acestui obiectiv tematic se vor sincroniza cu interveniile pentru incluziune social i educaie din cadrul obiectivelor tematice 9 i 10, contribuind mpreun la dezvoltarea unor resurse umane incluzive, cu un nivel nalt de calificare i competene adaptate nevoilorpieeimuncii. De asemenea, acest obiectiv va trebui s fie sincronizati cu obiectivele tematice 1i 3, n vederea abordrii sectoarelor identificate ca avnd potenial de cretere. Nu n ultimul rnd, foarte important pentru succesul prioritilor propuse este complementaritatea cu obiectivul tematic nr. 11, n vederea asigurrii unei capacitiadministrativeconsolidateasistemuluideserviciipublicedeocupareinvedereavalorificriirezultatelorinterveniilordeeGuvernaredincadrul obiectivuluitematicnr.11. FEADR,prinprioritateanr.6privinddezvoltarearural,vacontribuilaacestobiectivtematic. Rezultateateptate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultateleateptateprinutilizareaFondurilorESIsunturmtoarele: FEDR,FSE,FEADRiFEMP:Activitateeconomicsporitiungradmaimaredeocupareaforeidemunc,nspecialnregiunilemaipuindezvoltate aleRomnieiinzonelerurale. FSE: Participare crescut pe piaa muncii, n special n regiunile mai puin dezvoltate i n zonele rurale din Romnia; termeni i condiii mai bune pentru angajai, cu accent special pe sectoarelor de cretere competitivei/ sau sectoarele tradiionale cu potenial de cretere, precumi funcie de potenialul regional/ local de cretere i pe pieele formale ale muncii pe teritoriul Romniei; o tranziie mai bun a tinerilor ntre educaie i piaa 98

muncii; statut mbuntit al grupurilor dezavantajate pe piaa muncii, ndeosebi pentru femei, lucrtorii mai n vrst, omerii pe termen lung, persoaneleinactive,persoaneledeetnierom. FEADR:Graddediversificaremaimareaactivitiieconomice,dincolodesectoareleagriculturiiisilviculturiiinzoneleruraledinRomnia. FEMP:GraddediversificaremaimareaactivitiieconomicensectoareledepescuitinzoneledepescuitdinRomnia. Obiectivultematicnr.9:Promovareaincluziuniisociale,combatereasrcieiiaoricreiformedediscriminare Interveniile din fondurile ESI vor contribui la atingerea obiectivului asumat de ctre Romnia n baza PNR referitor la reducerea cu 580.000 a numrului persoanelorcuriscdesrciesauexcluziunesocialpnnanul2020,fade2008.
Nevoidedezvoltare reducerea incidenei srciei i excluziunii sociale n rndul grupurilorvulnerabileidentificate; mbuntirea accesului la servicii sociale i a calitii acestora, cu precdere n zonele rurale i n zonele urbane defavorizate, precum i creterea contribuiei acestora la combaterea srciei, excluziunii sociale i problemelor sociale; mbuntirea infrastructurii de baz i a accesului la servicii n vederea promovrii dezvoltrii economice i reducerii srciei n aezrile rurale, inclusiv n zonele piscicole; mbuntirea incluziunii sociale a persoanelorcarelocuiescnzonele rurale i n enclavele urbane, care se confrunt cu nivel ridicat de privaiuni prin utilizarea unor abordri integrate prin aplicarea LEADER sau a modelor de dezvoltare local plasate sub responsabilitateacomunitii Prioritipropusepentrufinanare dezvoltarea unui sistem de asisten social echitabil, durabil, la preuri accesibilei de nalt calitate, beneficiii servicii sociale pentru toate grupurile vulnerabile, inclusiv tipuri de servicii preventive, integratei inovatoare, n scopul de a combate srciai problemele de incluziune social, dezvoltarea tehnic i mbuntirea abilitilor i competenelor profesionitilor i practicienilor din administraia local, din alte ageniipubliceidinONGuri; aciuniintegratepentruarspundenevoilorpersoanelor, grupuriloricomunitilor vulnerabile,inclusivaciunidembuntire a participrii laeducaie,laintegrareapepiaaforeidemunc,accesullalocuine,serviciisociale,desntateiculturale,precumiaciunidecombatere adiscriminrii; ntrirea capacitii furnizorilor de servicii, publicii privai, n oferirea de servicii de calitate la nivelul comunitii pentru copii, persoane cu handicap,persoanecuproblemepsihiceipersoanenvrst(nspecialnzonelemaipuindezvoltate) exploatareapotenialuluiinovativalmodeleloreconomieisociale(inclusivlocuridemuncprotejate)deasoluionaprovocrisocietalei/sau deasprijini integrareapepiaamunciia grupurilor vulnerabileitranziia lor ctremodeleledeafaceri, dezvoltarea deserviciilocale, ncazul ncaremodeleledepepianureuescsobinrezultatesatisfctoare,crendastfellocuridemuncifacilitndincluziuneasocial; dezvoltarea unei culturi proactive, participative i orientate ctre voluntariat n cadrul publicului larg i al persoanelor asistate social i ncurajareaabordrilorpartenerialencombatereasrciei; mbuntirea accesului la asistena medical de calitate i la tratamente, inclusiv la asistena medical de urgen, asistena medical primar, dezvoltarea de servicii medicale i de asisten social integrate, inclusiv la nivel de comunitate, cu accent pe serviciile oferite n ambulatoriuidezvoltareangrijiriimedicaleprimareintegratedespecialitate,cusuportprintelemedicin; mbuntirea gradului de contientizare public, a informriii educrii pe probleme socialei de sntate, inclusiv combaterea discriminrii romilor,prevenireavioleneinfamilie,abuzuldesubstaneiatraficuluidepersoane; mbuntirea cunotinelor i competenelor profesionitilor din sectorul de sntate, ca o condiie prealabil pentru creterea calitii serviciilor; promovarearesponsabilitiisocialeprincretereagraduluidecontientizarepublic,diseminareadeinformaiiibunepractici

dezvoltareainfrastructuriideserviciisociale,cuaccentpeinfrastructuralanivelulcomunitii. sprijinirea tranziiei de la ngrijirea instituional la servicii oferite de comunitate, oferite de furnizorii de servicii publicii privai, inclusiv prin 99 acordareadesprijindedicatpentruinfrastructur unorcentreintegratedengrijirelanivelulcomunitii;

Nevoidedezvoltare mbuntirea rezultatelor n materiedesntate,cupredilecie n domeniul sntii mamei i a nounscutului i al celor cinci patologii care reprezint cauza majoritiideceselorlaaduli;

Prioritipropusepentrufinanare dezvoltareainfrastructuriientitilordindomeniuleconomieisociale; Investiiinspitaleialteelementedeinfrastructurdindomeniulsntiipublice; sprijin pentru regenerarea fizic, economic i social a comunitilor defavorizate din zonele urbane, inclusiv n cadrul Dezvoltrii locale plasatesubresponsabilitateacomunitii. ncurajarea dezvoltrii locale a zonelor rurale prin investiii n infrastructura mic, inclusiv, de exemplu, drumuri locale, alimentare cu api infrastructura pentru canalizare, complementar cu Programul Operaional Infrastructur Mare i prin nfiinarea/mbuntirea serviciilor locale de baz pentru populaia rural (de exemplu, infrastructura educaionali social). Mica infrastructur de drumuri va fi direcionat spre mbuntirea conectivitii la reeaua de drumuri principalei legat de un potenial de dezvoltare economic, pentru a reduce srcia dinmediulrural; promovareastrategiilordedezvoltarelocallanivelulcomunitii(LEADER).

Sinergiilecualteobiectivetematice Prioritile propuse n cadrul acestui obiectivul tematic trebuie s fie sincronizate cu msurile care abordeaz cercetarea. spiritul antreprenoriali modelele de afaceri din cadrul obiectivelor 1i 3, cu accent asupra sectoarelor cu potenial de cretere (acolo unde este cazul), cu msurile pentru ocuparea forei de munc i pentru educaie din cadrul obiectivelor tematice 8 i 10, precum i cu interveniile de consolidare a capacitii administraiei locale n cadrul obiectivuluitematicnr.11ieGuvernareafinanatncadrulobiectivuluitematicnr.2. nceeacepriveteinvestiiileninfrastructuradescarmic(drumuri,alimentarecuapiinfrastructuradecanalizare)nzonelerurale,finanatedinFEADR, (prioritatea de dezvoltare rural nr. 6, care corespunde cu obiectivul tematic nr. 9) se va aborda strategic cu infrastructura rutier (n cadrul obiectivului tematic nr. 7)i n infrastructura de alimentare cu ap, finanat de FC. Investiiile n infrastructura de educaie din zonele rurale, finanate din FEADR (n cadrulobiectivuluitematicnr.9)vorasigurasinergiacuFSEicuFEDR(ncadrulobiectivuluitematicnr.10). Rezultateateptate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultateleateptateprinutilizareaFondurilorESIsunturmtoarele:
FEDRiFSE:Serviciisocialeidesntatembuntite,precumirezultatendomeniulsntiimaibune,nspecialnregiunilemaipuindezvoltatealeRomniei; mediulfizic,infrastructuraeconomicacomunitilordefavorizatedinzoneleurbanembuntite FSE: Reducerea substanial a incidenei srciei, n special n rndul copiilor, populaiei de etnie rom i altor grupuri defavorizate; rezultate mai bune pentru persoanelecareaufostinstituionalizatentrecuticaresemutncomunitate;oportunitidelucrumaibunepentrupersoanelevulnerabile/defavorizate FEADR:Stimulareadezvoltriizonelorcarebeneficiazdeinfrastructurideserviciimaibune.

Obiectivultematicnr.10:Investiiineducaie,formareiformareprofesionalpentrucompeteneinvarepetotparcursulvieii n cadrul acestui obiectiv tematic, interveniile din fondurile ESI vor contribui la consolidarea competenelor i abilitilor copiilor, tinerilor i adulilor din Romnia, n vederea adaptrii continue la interesele i potenialul individual, precum i la nevoile pieei muncii. Obiectivele sunt destinate prevenirii i reducerii ratei de prsire timpurie a colii pn la 11,3%, creterii la 26,7% a frecventrii i absolvirii nvmntului teriar, precum i promovrii, diversificriiicreteriiparticipriiadulilornactivitidenvarepetotparcursulvieiipnla10%.AcesteobiectiveaufostasumatedeRomniancadrul PNR. 100


Principalelenevoidedezvoltare Prioritipropusepentrufinanare

mbuntirea accesului, participrii i calitii corespunztoareeducaieiingrijiriitimpurii; Consolidarea accesibilitii, calitii i rezultatelor educaionalencadrulnvmntulobligatoriu; Creterea atractivitii nvmntului primar i secundar, inclusiv a nvmntului profesionali tehnic iniial; Intervenii intensive n vederea adresrii nevoilor educaionale specifice grupurilor aflate n risc de excluziune(copiidinmediisocioeconomicdefavorizate, persoane de etnie rom, persoane cu nevoi educaionalespecialeetc.); mbuntirea calitii i relevanei nvmntul profesional i tehnic, inclusiv cel iniial, i a nvmntuluiteriarlanevoilepieeiforeidemunc; mbuntirea accesului la nvmntul teriar i susinereaparticipriilaacesta; mbuntirea accesuluii a calitii ofertei de nvare pentru aduli, cu accent pe competenele de bazi pe transversalerelevante; ncurajarea nvrii pe tot parcursul vieii i a formrii profesionale(formarepetermen scurt/iniial)ncadrul sectoareloragriculturisilvicultur; ExploatareaTICneducaie,caofactordemodernizare; Reformarea managementului resurselor umane n sistemuldenvmnt

Creterea participrii, accesibilitiii calitii educaieii ngrijirii timpurii (06 ani), cu precdere pentru copiii n vrst 03ani,nspecialpentrugrupurilecurisccrescutdePTS,cupopulaiedeoriginrom; Implementarea unor msuri de prevenire, interveniei compensare pentru reducerea PTS, inclusiv sprijin individualizat pentru elevii expui riscului de PTS; integrarea egalitii deansei a msurilor de incluziune, care includ sprijinul total aferent(mentorat,financiar,etc),pentruasigurareaeficacitiiacestora; Oferirea unor ci alternative de educaie, cum ar fi educaiai instruirea de tip a douaans, cu precdere n zonele ruraleincele cupopulaie de etnierom; sprijinirea msurilor de interveniepentruarspunde nevoilor educaionale individualealegrupurilorcurisccrescutdePTS; mbuntirea competenelor cadrelor didactice n vederea asigurrii calitii sistemelor i a metodelor de predare inovatoareipersonalizate. O mai bun corelare dintre sistemul de formare profesional iniial i continu i nevoile existente la nivelul pieei muncii, asigurnduse astfel relevana ofertei de formare, acordnd prioritate sectoarelor cu potenial de cretere/sau competitive, a sectoarelor tradiionalei de asemenea secotoarelor regionale/locale cu potenial de cretere (avute n vederenPlanuriledeDezvoltareRegional),promovndparteneriatelentreprileinteresaterelevante; Consolidarea curriculei educaionalei o mai bun integrare a TIC pentru a face procesul de nvare atractiv n cadrul colilor i a unitilor de nvmnt profesional i tehnic iniial, oferind tinerilor nscrii n nvmntul obligatoriu oportunitideasefamiliarizacuviitoarelelocuridemunc; mbuntirea curriculei i o mai bun integrare a TIC pentru a face nvarea mai atractiv n coli i n formarea 101 profesionaliniial,oferindoportunitipentrutineriiimplicainnvmntulobligatoriuigsireaunorviitoarelocuri demunccorespunztoare; Sprijinirea studenilor din mediul rural, a grupurilor dezavantajate i a studenilori netradiionali pentru a accesa, a participaiareuinnvmntulteriar; mbuntirea guvernrii i a managementului instituiilor de nvmnt superior n vederea creteriicalitii procesului

Principalelenevoidedezvoltare

Prioritipropusepentrufinanare competenele de baz i cele transversale, inclusiv competene digitale, consilierea i validarea nvrii anterioare, n special n ceea ce privete competenele reduse i mediul rural, inclusiv prin validarea nvrii de tip nonformal i informal; Sprijin pentru informare, formare profesional (formare pe termen scurt/iniial) i pentru dobndirea de abiliti de ctrefermieriiceiimplicainsilvicultur; Sprijinirea dezvoltrii infrastructuriii a resurselor educaionale n ECEC, nvmntulprimari secundar, n special cele dinzoneledefavorizate Sprijinirea dezvoltrii infrastructuriii a resurselor educaionale din cadrul nvmntului teriar, n special a celor care vorasiguraomaibunlegturcucercetareai/saucooperareacumediuldeafaceri. Sprijinirea infrastructurii educaionale i dezvoltarea resurselor formrii educaionale vocaionale, concentrnduse n special pe sectoarele de cretere competitivei /sau sectoarele tradiionale cu potenial de cretere, dar, de asemenea, cuprivirelapotenialeleregionale/localedecretere(evideniatencadrulPlanurilordeDezvoltareRegional).

Sinergiilecualteobiectivetematice AciuniledincadrulacestuiOTvorcontribuilainterveniilecorespunztoarealtorOT: Interveniile din cadrul nvmntului teriar prioritatea de investiii fiind ndreptat ctre mbuntirea calitii, eficienei i deschiderii nvmntuluiteriar,nscopulspoririiparticipriiiagraduluidecolarizareaabsolvenilordenvmntteriarvorficorelatecuinterveniimenite sconsolidezecercetarea,dezvoltareatehnologiciinovarea(Obiectivultematicnr.1); Interveniiledincadrul Obiectivului tematic2mbuntireaaccesuluilatehnologiileinformaieiicomunicaiilor,utilizriiicalitiiacestora privesc dezvoltarea deproduseiserviciiTICprecumeEducaia,respectiv obiectivulspecificdencurajare aformriii certificriindomeniulTIC,attncadrul sistemelordenvmntformalectincelecomplementareacestora; n convergen cu Obiectivul tematic 3, OT 10 va contribui la depirea unora dintre obstacolele identificate n privina nivelelor sczute de competitivitateaIMMurilor,precumdeficituldefordemuncmediuinaltcalificatislabulspiritantreprenorial,nspecialnzonelerurale.Inputul specificalobiectivului10vafincurajareaicretereaparticipriilaprocesulnvriipetotparcursulvieii,mbuntireaaptitudiniloricompetenelor foreidemunc; Convergena cuobiectiveletematice4,5i6sevaasiguracorelareacuinterveniiledincadrulOT10nceeacepriveteasigurareacalitii,eficieneii deschiderii nvmntului teriar i a celui echivalent; ncurajarea i creterea participrii n procesul nvrii pe tot parcursul vieii, mbuntirea aptitudinilori competenelor forei de munc, precumi mbuntirea relevaneii a calitii sistemelor de educaiei formare profesional n raport cupiaamuncii; Convergena cu OT 8. Interveniile n educaiei formare vor fi coordonate ndeaproape cu activitile de promovare a ocuprii forei de munci de susinereamobilitiiacesteia,mbuntindcorelareaoferteidecalificricucerereapieeimunciiprinpromovareaaccesuluiegalalcolarilorielevilor 102

la o educaie de bun calitatei prin ncurajarea creativitii, a competenelor antreprenorialei de rezolvare a problemelor n vederea obinerii unor competenecheiecrucialenvedereambuntiriianselordeangajare; Convergena cu obiectivul tematic 9. Toate interveniile din cadrul OT 10 se vor ndrepta ctre educaiei formare, de asemenea pentru comunitile defavorizatei grupurile defavorizate de cursani (de la educaie precolar la nvare pe tot parcursul vieii)i vor fi corelate ndeaproape cu msurile de promovare a altor tipuri de incluziune sociali de sprijin pentru combaterea srciei, deoarece educaiai formarea sunt recunoscute ca fiind unele dintrecelemaiputerniceinstrumentepentruascpadincerculviciosalsrcieiiexcluziuniisociale; Convergenacuobiectivultematic11.InterveniiledincadrulOT11vorcontribuiladepireaunoradintreobstacoleleidentificatenprivinacapacitii de gestionarei administrare a reprezentanilor MENi a celor din cadrul structurilor sale subordonate, viznduse n mod specific resursele umane cu autoritatedecizionalnprocesuldeelaborareapoliticiloreducaionalelanivelcentral,judeeanilocal. FEADR,prinprioritatea1privinddezvoltarearural,vacontribuilaacestobiectivtematic. Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FEDR: mbuntirea facilitilor educaionale in ECEC i a nvmntului prima si secundar, in special a celor din zone defavorizate; mbuntirea facilitilor educaionale a sectorului teriar, in special a celor care vor asigura o mai bun legtur cercetareai/sau cooperarea cu sectorul de afaceri; mbuntirea facilitilor formrii educaionale vocaionale, concentrnduse in principal pe creterea sectoarelor cu potenial subliniate in cadrul StrategieiNaionalepentruCompetitivitate.. FSE:rezultateeducaionaleideformarembuntite,inclusivomaibuntranziieatinerilornlumeamuncii;omaimarecontientizareiparticiparela educaie, ca o cale ctre bunstarea economic i social, n special n rndul grupurilor i zonelor defavorizate din Romnia; reducerea riscului de excluziune digital, n special n regiunile mai puin dezvoltate ale Romnieii n zonele rurale reducerea penuriei de cercettori calificai; mbuntirea retenieipersonaluluidinsectoruldecercetare. FSEiFEADR:Ofordemuncdincencemaicalificat,maiflexibilimaicapabildearspundenevoilornschimbarealeuneieconomiiglobalizate. Provocarea3nmateriededezvoltareInfrastructura ncadrulacesteiprovocri,interveniilesevordesfurancadrulobiectivelortematicenr.2inr.7. nprivinainfrastructuriiTIC,interveniiledinfondurileESIvorcontribuilaatingereaobiectivuluiasumatdectreautoritileromnenbazaAgendeiDigitale pentruRomnia,nconformitatecuinteleprivindreelelenbandlargdincadrulAgendeiDigitalepentruEuropa,carevaasiguraaccesullavitezedepeste 30 Mbps pentru toi europenii pn n anul 2020, precum i abonamente la conexiuni Internet de peste 100 Mbps pentru 50% sau mai mult dintre gospodriileeuropene. n cazul sectorului transport, intervenia din fonduri ESI va contribui la promovarea unui transport durabil, flexibil i sigur, premis esenial pentru dezvoltarea economic a Romniei. mbuntirea legturilor cu reelele europene, precum i cu reelele naionale/regionale, va conduce la creterea productivitii industriei i serviciilor din Romnia, la crearea de locuri de munc, la cretere economic mai mare i la standarde de via mai ridicate. 103

Dezvoltarea transportului intermodal, precumi a celui urbani a sistemelor de transport urbane integrate, are drept scop reducerea emisiilor de carboni promovareauneieconomiicuemisiisczutedecarbon.Rezolvareaacestorproblemetrebuiessebazezepeoutilizaremaieficientaresurselorfinanciare. Obiectivultematicnr.2:mbuntireaaccesuluilatehnologiileinformaieiicomunicaiilor,autilizriiiacalitiiacestora

Nevoi de dezvoltare depirea incapacitii pieei de a furniza infrastructura NGA i serviciile conexe prevzute de Strategia Agendei Digitale pentru Romniai de Planul Naional de Dezvoltare a Infrastructurii pentru Acces de Generaia Urmtoare

Prioriti propuse pentru finanare oinfrastructurnbandlarg,cuvitezdeaccesrapidiultrarapid, - promovarea conexiunilor de tip NGA, pentru asigurarea accesului la internet pentru echipamente TIC de nalt tehnicitate, precum i utilizarea celor mai sofisticate servicii publiceonline,ntrunmoduniformdinpunctdevederegeografic

Sinergiilecualteobiectivetematice Acest obiectiv tematic trebuie s fie n sinergie cu prioritile propuse n cadrul OT 3 mbuntirea competitivitii IMMurilor, a sectorului agricol (n cazul FEADR) i a sectorului pescuitului i acvaculturii (n cazul FEPAM), precum i cu prioritile propuse n cadrul celorlalte OTuri destinate asigurrii unei infrastructuriadecvatepentrususinereaeserviciilor. Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FEDR:OacoperireextinsareelelorNGAnbandlarg,decelpuin30Mbps,inclusivnzonelerurale;nivelnaltdepreluareaserviciilorNGAnband larg,attdectrentreprinderi,ctideclieniidepepiaaintern.

Obiectivultematicnr.7:Promovareaunorsistemedetransportdurabileieliminareablocajelordincadrulinfrastructurilorreelelormajore

Nevoi de dezvoltare mbuntirea accesibilitii Romnieii a regiunilor salei conectivitii acestoracu pieele,reducnduseastfel semnificativobstacolelencalea dezvoltriiidiversificriilor,ncontextulMPGT; mbuntirea sustenabilitii sistemului mixt de transport din Romnia iatractivitiialternativelorlatransportulrutier;

Prioriti propuse pentru finanare dezvoltareainfrastructuriiurbanepereeauadebazipereeauaextinsTENT; dezvoltarea infrastructurii feroviare pe bazi a reeleiaua TENT de bazi completeextins, n special prinfinalizareapecoridoarelorTENT; sprijinirea dezvoltrii transportului durabil prin mbuntirea siguranei traficuluii securitii n reeaua TENT,pentrutoatemijloaceledetransport; modernizarea i dezvoltarea transportului intermodal, avnd n vedere fluidizarea fluxurilor de mrfuri caretranziteazRomniaireducereaemisiilordecarbonnzoneleurbane; modernizarea i dezvoltarea infrastructurii maritime i pe ci navigabile pe Dunre i pe canalele navigabile,avndnvederepromovareaunuisistemdetransportecologic; dezvoltarea mobilitii regionale prin modernizarea transportului feroviar, inclusiv investiii n infrastructuriachiziiedematerialrulant;

104

dezvoltareaaeroporturilorncazurijustificate,pentrumbuntireaconectivitiiisprijinireamobilitii regionale; modernizarea punctelor de frontier, prin mbuntirea infrastructurii vamale, inclusiv a sistemelor i echipamentelorinformatice,nscopuldeaeliminablocajeleiareducetimpuldeateptarentranzit; cretereaaccesibilitiizonelorurbaneaflatenapropiereareeleiTENT,princonstruciaimodernizarea conexiunilorsecundareiteriarelareeaua,inclusivprinbypass,avndnvedereeliminareablocajelor ifluidizareatraficului.

Sinergiilecualteobiectivetematice AcestObiectivul Tematic trebuie s fie n sinergie cu prioritile propusen cadrulOT 4 Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de carbon n toate sectoarele, OT 5 Promovarea adaptrii la schimbrile climatice, a prevenirii i a gestionrii riscurilor, OT 9 Promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei (care se refer la infrastructura mic finanat prin FEADR), precum i cu facilitatea Conectarea Europei". Facilitatea Conectarea EuropeiesteunmecanismcareprevedeaccelerareainvestiiilorncadrulreelelortranseuropenepentrumbuntireaaccesibilitiipepiaainternaUE ipentrustimulareacreteriieconomice. Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriifondurilorESIsunturmtoarele: FC: Conectivitate mbuntit cu pieele internaionale; mbuntirea accesibilitii regiunilor mai puin dezvoltate din Romnia; un mix de transport maidurabil,caredecurgedinutilizareamaibunareeleiferoviareraionalizateiocotmaimaredemarftransportatpecaleaferatipeap. FEDRiFC:mbuntireasiguraneintrafic,nspecialcelrutieriferoviar;reducereatimpuluidecltorie. FSE:Guvernanambuntitasectoruluidetransport. Provocarea4nmateriededezvoltareResursele Obiectivultematicnr.4:Sprijinireatranziieictreoeconomiecuemisiisczutedecarbonntoatesectoarele InterveniiledinfondurileESIvorcontribuilaatingereaobiectivuluiasumatdectreautoritileromnenbazaPlanuluiNaionaldeReform,carevaasigura reducereapnnanul2020aemisiilordegazecuefectdesercucelpuin+19%ncomparaiecuanul2005,cretereaponderiienergieiregenerabilen consumulfinaldeenergiecu24%,precumiocreterecu19%(10Mtoeestimate)aeficieneienergetice. 105

Nevoidedezvoltare promovareaproduceriiidistribuieideenergiedinSER; promovarea utilizrii cogenerrii de nalt eficien, pe bazacereriideenergietermicutil; mbuntirea eficienei energetice prin dezvoltarea unor sistemededistribuieinteligente; reabilitareai extinderea sistemelor modernei eficiente de termoficare publice, dac se demonstreaz c acestea suntsustenabiledinpunctdevederefinanciar; mbuntirea sechestrrii carbonului, n special n agricultur,silvicultur,pescuitiacvacultur; creterea eficienei energetice a fondului de cldiri rezideniale i publice i a domeniului public, inclusiv a iluminatuluipublic; mbuntirea eficienei energetice a sectorului transporturilor, inclusiv a sistemelor de transport urbani ambarcaiunilor de pescuit i unitilor de prelucrare a petelui.

Prioritipropusepentrufinanare promovarea producerii de energie electric i termic din surse regenerabile (biomas, energiegeotermal,microhidrocentrale); mbuntirea eficienei energetice n ntreprinderi prin sisteme de cogenerare de nalt eficiendemicputere; implementarea sistemelor inteligente de distribuie a energiei electrice la joas joas tensiune; dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a distribuiei de energie electrici termic n cadruindustrial,nscopuldeacreteeficienaenergetic. mbuntirea eficienei energetice a cldirilor rezideniale i a cldirilor publice (anvelopare, furnizarea de cldur/reele, iluminat, contorizare inteligent, etc), prin stabilirea prioritilor pe baza unei evaluri sistematice, innd seama de reducerea eficientdinpunctdevedereacosturiloraemisiilorGESidebeneficiilesociale,abordnd inclusiv problema srciei energetice; finanat, acolo unde este cazul, prin instrumente financiarei/saucontractedeperformaenergetic; promovarea investiiilor pentru sistemele de transport public pentru principalele municipaliti din Romnia, n cadrul planurilor de mobilitate urban durabil, n cazul n care acestea vor contribui n mod semnificativ la creterea calitii aerului i la eficiena energetic; nlocuirea/mbuntirea sistemelor de iluminat pe domeniul public, n special n zonele urbane;finanat,acoloundeestecazulprincontractedeperformanenergetic; reabilitareaiextindereasistemelormoderneieficientedetermoficarepublice,dacse demonstreazcacesteasuntsustenabiledinpunctdevederefinanciar;corelareacu reabilitareatermicaacldirilorpentrucareseasigurnclzireaprinacestesisteme facilitarea furnizrii i a utilizrii surselor regenerabile de energie n sectoarele agricol i forestier(produsesecundare,deeuri,reziduuriialtemateriiprimenealimentare); creterea eficienei energetice prin reducerea consumului de energie primar n agricultur,silviculturiindustriaalimentar; cretereagraduluidesechestrareacarbonuluiprin:mpdurire,degestionareaecologica pdurilor,practiciledeecocondiionare; reducerea emisiilor de gaze n agricultur prin: practici de ecocondiionarei agricultura ecologic (prinutilizarea mairedus a ngrmintelorcuazot,gestionarea mbuntit a eptelului,rotaiaecologicaculturilor)itratareadeeurilordeorigineanimal. promovareainvestiiilornatenuareaschimbrilorclimaticeimbuntireaeficienei energeticeanavelordepescuitiaunitilordeprelucrareapetelui

Program ProgramulOperaional InfrastructurMare

ProgramOperaional Regional

ProgramulNaionalde DezvoltareRural

ProgramulOperaional pentruPescuitiAfaceri Maritime

106

Sinergiilecualteobiectivetematice Prioritile trebuie sincronizate cu intervenia finanat i cu msurile pentru IMMuri din cadrul obiectivului 3, cu msurile de protecie a mediului nconjurtor din cadrul obiectivului 6, precum i cu msurile pentru promovarea unui sistem de transport durabil din cadrul obiectivului tematic 7. De asemenea, acest OT trebuie s se afle n sinergie cu prioritile propuse n cadrul facilitii Conectarea Europei Facilitatea Conectarea Europei" este un mecanism care prevede accelerarea investiiilor n cadrul reelelor transeuropene pentru mbuntirea accesibilitii pe piaa intern a UE i pentru stimulareacreteriieconomice. ngeneral,interveniilecarecontribuielacretereaeficieneienergeticevorfincurajateprinintermediulunorcriteriiorizontaledeevaluareafondurilorESI. FEADR,prinprioritateadedezvoltarerural5,vacontribuilaacestobiectivtematic. Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FEDR, FEADRi FEMP: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser; transport urban mai durabili, prin urmare, reducerea polurii, mbuntirea eficieneideutilizareaenergieinsectorulrezidenialidomeniulpublic,nindustrie,agricultur,pescuit.Cretereacoteideproducereaenergieidin surseregenerabile;ntreinereagraduluisczutdedependenaRomnieifadeenergiaimportat.

Obiectivultematicnr.5:Promovareaadaptriilaschimbrileclimatice,prevenireaigestionareariscurilor
Nevoidedezvoltare mbuntirea capacitii Romniei de a anticipa, prevenii reacionancazdeurgene extreme naturale sauprovocate deom; mbuntirea adaptrii i rezilienei Romniei la consecinele negative ale schimbrilor climatice i, n special, la incidena crescut de evenimente de cldur extrem, secet i inundaii n cadrul Strategiei Naionale privindSchimbrileCclimatice; mbuntirea adaptriii rezilienei Romniei la alte riscuri naturaleidezastredatorateintervenieiumane; exploatarea investiiilor publice n adaptarea la schimbrile climatice pentru a crea noi piee potenial disponibile pentruIMMuriintreprinderilesociale,nspecialnzonele maipuindezvoltatealeRomnieiinzonelerurale; Prioritipropusepentrufinanare msuristructuraleinestructurale,nscopuldeareduceriscurileidauneleprovocatedeinundaii,secet,eroziunei incendiiforestiere; crearea i mbuntirea sistemelor de monitorizare i prevenire a riscurilor, din punct de vedere al riscurilor identificate: sporireacapacitiiserviciilordeinterveniideurgenprofesionalelanivelnaional,nscopuldearspundelasituaii de urgen naionale i internaionale importante, inclusiv cooperarea transnaional n cadrul strategiilor macro regionalepentruDunreiMareaNeagr; ntrireacapacitiiinstituionaleitehniceaIGSUprinsoluiidecolaborarentrediferiteautoriti. finalizarea sistemului naional de identificare i administrare a riscurilor n cadrul proiectului Evaluarea Riscului Naional; construireauneiculturinaionalenceeaceprivetesiguranapublic. sisteme de gestionare durabil a apei i practici de combatere a schimbrilor climatice, prin utilizarea de zone de stocare a apei n agricultur, modele de culturi cu folosirea eficient a apei i centuri de protecie a pdurilor mpotrivaeroziunii; conservarea solului i a stocului de carbon prin practici de administrare a terenurilor, cum ar fi cultivarea redus, culturiledeiarnimpdurirea; meninereadiversitiigeneticeprinsprijinireavarietiiculturilorlocaleiraselordeanimale.

107

Sinergiilecualteobiectivetematice PrioritilepropusepentrufinanaretrebuiesincronizatecuinterveniafinanaticumsurilepentruinfrastructuraiserviciileTICdincadrulobiectivului2, cumsurilepentrupromovareabunelorpracticidemediunrndulntreprinderilordincadrulobiectivului3,precumicumsurilepentruagricultur, silviculturipescuit. FEADR,prinprioritateadedezvoltarerural4,vacontribuilaacestobiectivtematic Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FC:mbuntireaanticipriiigestionriiriscurilor,inclusivmbuntireasensibilizriiopinieipubliceiacapacitiideautoprotejare;omaibun coordonareivitezdereacieatuncicndaparsituaiideurgen;eroziuniicostierereduse. FCiFEADR:ReducereaexpuneriipopulaieiiteritoriuluiRomnieilariscuriledeinundaiiisecet;Cretereaadaptriilaschimbrileclimaticen agriculturisilvicultur. Obiectivultematicnr.6:Protejareamediuluiipromovareautilizriieficientearesurselor
Nevoidedezvoltare extinderea accesului publicului la serviciile de api ape uzate, n contextul Directivei cadru privind apa i ale planurilordemanagementalebazinelorhidrografice; facilitarea tranziiei modului de gestionare a deeurilor ctre un sistem orientat ctre pia, bazat pe ierarhia deeurilor,ncontextulDirectiveicadruprivinddeeurile; protejarea, conservarea, reabilitarea i exploatarea atent a bunurilor din patrimoniul natural al Romniei, inclusiv a peisajelor, terenurilor agricole, pdurilor, apelor interioare i de coast, ariilor protejate i a biodiversitii; dezvoltareaimbuntireaevaluriicalitiiaerului; soluionarea situaiei privind siturile abandonate i poluate, precum i gestionarea surselor actuale de poluare; exploatarea investiiilor publice n protecia mediului pentruacreanoipieepotenialdisponibilepentruIMM uriintreprinderilesociale,nspecialnzonelemaipuin dezvoltatealeRomnieiinzonelerurale; Prioritipropusepentrufinanare extindereaimodernizareareelelor de ap potabili a sistemelor decanalizarei epurare a apelor uzatei conectarea populaieilasistemeledealimentarecuappotabililasistemeledecanalizare,inclusivnzonelerurale,monitorizarea calitiiapeipotabile; dezvoltarea infrastructurii i serviciilor de gestionare a deeurilor pe baza ciclului deeurilor: reutilizare, reciclare, recuperareaenergieiieliminare; investitii noi/modernizate pentru deeurile din sectorul energetic; reducerea consumului de resurse naturale, prin creterea raportului de reciclare a deeurilor, precum i prin promovarea unei utilizri mai eficiente a resurselor; promovareadeeurilorcamateriiprimesecundaresausauprodusesecundare,pentruaneconformacuDirectivaprivind depozitarea; protejarea biodiversitii, prin dezvoltarea i implementarea unor planuri de gestionare i investiii n aciuni de restaurareiconservare; dezvoltarea i mbuntirea Sistemului Naional de Evaluare a Calitii Aerului, n conformitate cu cerinele Directivei 2008/50/CE i lund n considerare cerinele Directivei INSPIRE (metadate de emisii despre calitatea aerului i emisiile atmosferice); reabilitareasiturilorabandonateipoluate,inclusivpregtireapentrudecontaminare,nvedereareutilizriilorncondiii economice.

conservareai consolidarea ecosistemelor care depind de agriculturi silvicultur prin agricultura ecologic, aciuni de agromediuiclimatice,inclusivagriculturcunaltvaloarenatural; implementarea de msuri pentru a aborda cauzele abandonului activitilor agricole, prin pli acordate fermierilor din 108 zonelemontaneidinalte zonecareseconfruntcuconstrngerinaturalesaualteconstrngerispecifice(cuscopuldea compensa fermierii pentru costurile suplimentare i pierderea de venituri legate de constrngerile pentru producia

Nevoidedezvoltare scdereagraduluideabandonalactivitiloragricole.

Prioritipropusepentrufinanare agricoldinzonancauz),msuricarevorcontribui,deasemenea,laconservareasolului,sechestrareacarbonuluisaula altebeneficiidemediu; promovareaeficieneinutilizareaapeinagricultur,prininvestiiinsistemedeirigaiimaieficientelaferme. restaurarea i conservarea biodiversitii marine i a apelor interne n cadrul pescuitului i acvaculturii durabile i activitilor de colectare de datei control, reducerea efortului pentru pescuit, abordarea problemelor legate de capturi nedoriteiaruncarealornapoinmare; promovareaactivitilordurabiledepescuitnapelemarineiinterioare;activitidurabilenfermeledeacvacultur; protejarea i valorificarea durabil a siturilor naturale, restaurarea i valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potenialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice (urbane), valorificarea durabil a patrimoniului cultural, msuri pentru mediul urban (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate, infrastructur sportivi/saucentreculturalemultifuncionale).

Sinergiilecualteobiectivetematice SinergiilecuOT6vorficomplementaremsurilordepromovareabunelorpracticidemediunrndulntreprinderilordincadrulOT3,msurilordereducere aemisiilordecarbondincadrulOT4,precumigameiextinsedemsuripentruagricultur,silviculturipescuit. FEADR,prinprioritatile4,5privinddezvoltarearural,vacontribuilaacestobiectivtematic Rezultatescontate ncadrulacesteiprovocrinmateriededezvoltare,rezultatelescontatenurmautilizriifondurilorESIsunturmtoarele: FC:Cretereaponderiipopulaieicaretrebuiesfieconectatlasursadealimentarecuappotabililasistemeledecanalizare;proporiemaimare dedeeurireutilizateireciclate,dezvoltareaimbuntireaevaluriicalitiiaerului. FEDR,FSE,FEADRiFEMP:Reducereapierderiidebiodiversitate. FEADR: Conservarea biodiversitii punilor n zonele delimitate cu nalt valoare natural, protejarea speciilor i a habitatului, reducerea abandonuluiactivitiloragricoleicretereaeficieneiutilizriiapeinagricultur. FEMP: Reducerea impactului negativ asupra mediului marin; creterea diversitii speciilor crescute n acvacultur, reducerea efortului de pescuit, reducereacapturilornedoriteiaruncatenapoinmare. FEDR:Reducereazonelorabandonateipoluatedinfostelesiturilorindustriale;cretereanumruluivizitatorilor. Obiectivultematicnr.7:Promovareatransportuluidurabilieliminareablocajelorapruteninfrastructurareelelorimportante
Nevoi de dezvoltare mbuntirea eficienei energetice prin dezvoltarea unor sisteme de distribuieinteligente

Prioriti propuse pentru finanare Dezvoltareasistemelordetransportinteligente,penturapreluaenergiadinSER Dzvoltareasistemelorinteligentedetransportalgazelor

109

Sinergiilecualteobiectivetematice AcestOTtrebuiesseaflensinergiecuprioritilepropusencadrulfacilitiiConectareaEuropeiFacilitateaConectareaEuropeiesteunmecanismcare prevede accelerarea investiiilor n cadrul reelelor transeuropene pentru mbuntirea accesibilitii pe piaa intern a UE i pentru stimularea creterii economice. Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FEDR:mbuntireatransportuluienergiei. Provocarea5nmateriededezvoltareAdministraiaiguvernarea n cadrul acestei provocri, inclus n OT 11 i OT 2, investiiile din fonduri ESI se vor utiliza n scopul obinerii unui mediu instituional optim i pentru furnizarea de servicii publice de calitate de ctre administraiei sistemul judiciar, n sprijinul eforturilor generale de mbuntire a creterii economice, a competitivitii i a calitii vieii. Printre elementele cheie pentru investiiile FESI sau evideniat urmtoarele: transparen i integritate, eficiena i eficacitatea administraiei i a sistemului judiciar, precum i orientarea ctre nevoile cetenilor i ale ntreprinderilor, inclusiv prin reducerea poverii administrative; eGuvernare i justiie, capacitatea de dezvoltare, coordonare i implementare, monitorizare i evaluare a politicilor la toate nivelele de guvernare,precumiprofesionalismulimotivarearesurselorumanedinadministraieisistemuljudiciar(capacitateinstituional). Investiiile din cadrul FEDR vor fi utilizate pentru a susine dezvoltarea sistemului naional de cadastru si publicitate imobiliar, prin extinderea acopeririigeograficeiincludereaevidenelordeproprietatenzoneleruraledinRomniaiprinmbuntireaserviciilordenregistrareaterenurilor. Astfel, va crete eficiena i transparena tranzaciilor cu terenuri, se va stimula consolidarea terenurilor i o mai bun gestionare a terenurilor agricole,sevorncurajainvestiiilelocaleiregionaleisevapermiteutilizareaeficientafondurilor.

Obiectivultematicnr.11:Cretereacapacitiiinstituionaleaautoritilorpubliceiaprilorinteresateioadministraiepubliceficient

Nevoidedezvoltare mbuntirea procesului decizionali eficiena cheltuielilor publice latoatenivelurile; reformarea managementului resurselor umane n instituiile publice; reducereabirocraieipentruntreprinderiipentruceteni; administraiatransparent,princretereatransparenei,integritii, accesibilitiiteiresponsabilitiiguvernuluiiserviciilorpublice; creterea capacitii la toate nivelurile, pentru mbuntirea calitii i accesibilitii serviciilor publice pe ntreg teritoriul

Prioritipropusepentrufinanare susinerea dezvoltrii i implementrii sistemelor i procedurilor pentru documente strategice i coordonareapoliticilor,cuaccentdeosebitpestrategiileipoliticilenaionale; sprijinirea dezvoltrii pentru monitorizarea i evaluarea mecanismelor pentru strategiile i politicile implementate; aptitudini de dezvoltare n domeniile de planificare strategic i programare a bugetului, evaluarea impactului i aciuni de monitorizare i evaluare (de exemplu, formare i metodologii, baze de date pentruindicatori); consolidarea dimensiunii participative, dezvoltarea unor mecanisme de consultare i participare n procesuldeluareadeciziilor; dezvoltarea, introducerea i sprijinirea utilizrii sistemelor i instrumentelor de management,

110

Nevoidedezvoltare Romniei; creterea capacitii administrative i financiare la nivel naional, regional i local, pentru adoptarea aciunilor viznd atingerea obiectivelordedezvoltarealeRomniei; dezvoltarea unor mecanisme de coordonare ntre instituiile publice,pentruomaibuncoordonareaaciunilordereform,att pe orizontal i pe vertical, inclusiv o definire clar a mandatelor instituiilorpublice; un sistem judiciar mai eficient, mai transparent, mai accesibili mai coerent.

servicii mbuntite de nregistrare a terenurilor integrarea datelorexistenteiextindereasistemuluidenregistraresistematic nzonelerurale

Prioritipropusepentrufinanare monitorizare i evaluare, pentru o performan crescut a serviciilor instituionale i publice i schimbareaculturiiorganizaionale; trainingpentrumbuntireacompetenelornprocesuldepoliticipublicefurnizatedectrefurnizorii publiciiprivai; crearea i implementarea unui cadru strategic integrat pentru managementul resurselor umane n sectorulpubliciridicareaniveluluideprofesionalismiatractivitateaadministraieipublice; sprijinpentrumsurareasarciniiadministrative,transferdeknowhowibunepractici; aciunideraionalizare,nvedereacreteriicalitiireglementrilorireduceriipoveriibirocraticepentru ntreprinderiiceteni; Creterea capacitii administraiei publice de a introduce sisteme i mecanisme de management al performantei, monitorizare i evaluare pentru prestarea serviciilor publice, inclusiv pentru cei subcontractati; promovarea bunelor practici legate de furnizarea de servicii publice i ncurajarea schimbului de experien i a lucrului n reea ntre entitii publice i private care furnizeaz servicii publice, mecanismepentruceteniinscopullivrriideserviciipubliceperformante; consolidarea mecanismelor de participare pentru a furniza servicii publice eficiente la nivel local (de exemplu,diversificareafurnizriideserviciiprinintermediulcooperriicuorganismeneguvernamentale, cooperareaintercomunitar); dezvoltareaunorsistememodernedemanagementiaunorinstrumentepentrucretereaperformanei n instituiile publice la toate nivelurile (de exemplu, elaborarea i implementarea sistemului de management al calitii n instituiile publice; administrarea fiscali managementul financiar n scopul de a crete eficiena cheltuielilor publice; management bazat pe obiective i programe; inovare n sectoruladministraieipublice); Sprijin pentru mbuntirea capacitii organizatorice i administrative a instituiilor judiciare, a resurselor umane, sistemului TI, responsabilitii i transparenei sistemului judiciar i accesului la justiie; sprijin pentru a mbunti capacitatea administrativ a sistemului national de anticorupie i mecanismedemonitorizareievaluareindependente; dezvoltareaiutilizareadeinstrumenteiaplicaiiTI,pentruasporicapacitateainstituionalieficiena latoatenivelurileadministraieipublice. dezvoltarea unui sistem naional de cadastru pentru a oferi certitudine asupra titlului de proprietate, promovarea reformei funciare i consolidarea efectiv a terenurilor, n sprijinul obiectivelor de dezvoltarealeRomniei

Sinergiacualteobiectivetematice Aciunile din cadrul acestui obiectiv tematic pot contribui, acolo unde au relevan, la interveniile conexe identificate n cadrul obiectivului tematic 2, destinateaccesuluilaTIC. 111

Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriiFondurilorESIsunturmtoarele: FSE:mbuntireanormelordeetic,transpareniintegritatealuriideciziiloriacheltuielilorbugetare;satisfaciepublicsporitnceeaceprivete mbuntireaadministraieipubliceiaserviciilorpublice;cretereacalitiiiaccesibilitiiserviciilorpublice;mbuntireasatisfacieintreprinderilor fa de proporionalitatea sarcinii i reglementrilor administrative; implementarea unui sistem integrat de management al resurselor umane; consolidareacapacitilororganizaionaleiadministrativealeinstituiilorjudiciareialeresurselorumanedezvoltate;rezolvareamairapidaaciunilor civileipenale. FEDR:Reducereaobstrucionriidezvoltriiiconsolidriiexploataiiloragricole,generatdelitigiideproprietateasupraterenurilor.

Obiectivultematicnr.2:mbuntireaaccesului,utilizriiicalitiitehnologiilorinformaticeidecomunicare

Nevoidedezvoltare dezvoltarea, introducerea i susinerea utilizrii instrumentelorTICiaconceptuluidedatedeschise

Prioritipropusepentrufinanare punereanaplicareasistemuluiOpenDatalanivelultuturorinstituiilorpublice,nscopuldeambunticolaborareaonline isistemeleelectronice cretereagraduluideutilizareainstrumentelordeeguvernare(inclusivdeformarepentrufuncionariipublici

Sinergiacualteobiectivetematice Aciunile din cadrul acestui obiectiv tematic pot contribui, acolo unde au relevan, la interveniile asociate identificate n cadrul obiectivului tematic 11, destinatembuntiriiadministraieipublice. Rezultatescontate ncadrulacestuiobiectivtematic,rezultatelescontatenurmautilizriifondurilorESIsunturmtoarele: FEDR: mbuntirea eficienei administraiei publice, care decurge din utilizarea sporit a TIC i a platformei de eGuvernare; satisfacie sporit a publiculuifadeadministraiapubliciserviciilepublice.

112

1.4 REPARTIZAREA ORIENTATIV A CONTRIBUIEI UNIUNII N FUNCIE DE OBIECTIVELE TEMATICE LA NIVEL NAIONAL PENTRU FIECARE DINTRE FONDURILE ISE, PRECUM I PENTRU SUMA TOTAL ORIENTATIV A CONTRIBUIEI PRECONIZATE PENTRU OBIECTIVELE PRIVIND SCHIMBRILECLIMATICE
TabelulNr.1.4.1Alocrilefinanciarelanivelnaional,laniveldefondsiobiectivetematice(sumebrute,inclusivrezervadeperformanta)

Obiectivtematic 1.Consolidareacercetrii,a dezvoltriitehnologiceiainovrii 2.mbuntireaaccesului,utilizrii icretereacalitiitehnologiilor informaticeidecomunicare 3.mbuntireacompetitivitii ntreprinderilormiciimijlocii,a sectoruluiagricol(FEADR)ia sectoruluipescuituluiiacvaculturii (FEPAM) 4.Sprijinireatranziieictreo economiecuemisiisczutededioxid decarbonntoatesectoarele 5.Promovareaadaptriila schimbrileclimatice,prevenireai gestionareariscurilor 6.Conservareasiproteciamediului ipromovareautilizriieficientea resurselor 7.Promovareasistemelorde transportdurabileiieliminarea blocajelordincadrulreelelorde infrastructuramajore 8.Promovareasustenabilitiisi calitiilocurilordemuncai sprijinireamobilitiiforeidemunc 9.Promovareaincluziuniisociale, combatereasrcieisidiscriminrii

FEDR 861598697

FSE 0

FC 0

FEADR 57336702

FEPAM*

YEI**

Total 918935399

592468085

592468085

744680851 0 0 2651065800 3277851064 0 0 457787300 0 0 478723404 1082908700 517893617 0 2732869317 1452908700 3619021277 0 3723404255 0 0 531914894 1118829787 1119209402 0 0 563886800 1556959800 105994315 1788710902 3208084096 7342425532 4703671634 1561632104 3735638364 3395746651

113

Obiectivtematic 10.Investiiineducaie,formare,si formareprofesionalapentru competeneinvarepetot parcursulvieii 11.Consolidareacapacitii instituionaleaautoritilorpublicei aparilorinteresateioadministraie publiceficient. 12.AsistentaTehnica Total

FEDR

FSE

FC

FEADR

FEPAM*

YEI**

Total

372340426

1158101071

14441500

1544882997

319148936 436170213

781952128 48936170

0 0

0 178368100

105994315

11273088059 4227028559 6934996977 8015663402 *PentruFEPAMnuexistaRegulamentSpecificinvigoaresinuestecomunicataoalocarefinanciaralaniveldetara **IniiativapentruOcupareaTinerilor

1101101064 663474483 30556771311

114

Tabelul:1.4.2.IniiativapentruOcupareaTinerilo,ObiectivulTematicnr.8Promovareasustenabilitii sicalitiilocurilordemuncaisprijinireamobilitiiforeidemunc

AlocareaspecificaYEI AlocareaFSEaferenta Tabelul:1.4.3.AlocareapeAsistentaTehnica,pecategoriideregiuni

105994315 (EUR) 105994315(EUR)

Fond

Categoriideregiuni

Alocareapentru AsistentaTehnica (EUR)

%AsistentaTehnicadin totalalocare(lanivelde fondsicategoriederegiuni)

FEDR Regiunimaipuindezvoltate 436170213 3,8691% Regiuniintranziie 0 0% Regiunimaidezvoltate 0 0% FSE Regiunimaipuindezvoltate 48936170 1,1577% Regiuniintranziie 0 0% Regiunimaidezvoltate 0 0% FC NA 0 0% FEADR NA 178368100 2,2252% FEPAM* NA *PentruFEPAMnuexistaRegulamentSpecificinvigoaresinuestecomunicataoalocarefinanciaralaniveldetara

Tabelul1.4.4.%FSEdinFonduriStructurale(FSEsiFEDR) %FSEdinFonduriStructurale(FSEsiFEDR)pentruprogramuloperaionaldeconvergenta, obiectiveledecompetitivitateregionalasiangajareinperioada20072013 %minimFSEinStatulMembru %FSEdinFonduriStructuraleinperioada20142020


29,1% 30,8% 30,8%

Tabelul1.4.5.:ValorileindicativealesprijinuluiUEpentruobiectivulschimbriclimatice(sprijinultotal, inclusivrezervadeperformanta)

ObiectivTematic FEDR FSE 1.Consolidareacercetrii,adezvoltriitehnologiceiainovrii 2.mbuntireaaccesului,utilizriiicretereacalitii tehnologiilorinformaticeidecomunicare 3.mbuntireacompetitivitiintreprinderilormiciimijlocii, asectoruluiagricol(FEADR)iasectoruluipescuituluii acvaculturii(FEPAM) 4.Sprijinireatranziieictreoeconomiecuemisiisczutede dioxiddecarbonntoatesectoarele 5.Promovareaadaptriilaschimbrileclimatice,prevenireai gestionareariscurilor 6.Conservareasiproteciamediuluiipromovareautilizrii eficientearesurselor 7.Promovareasistemelordetransportdurabileiieliminarea blocajelordincadrulreelelordeinfrastructuramajore 8.Promovareasustenabilitiisicalitiilocurilordemuncai sprijinireamobilitiiforeidemunc 9.Promovareaincluziuniisociale,combatereasrcieisi 115

FC

FEADR

Total

discriminrii 10.Investiiineducaie,formare,siformareprofesionala pentrucompeteneinvarepetotparcursulvieii 11.Consolidareacapacitiiinstituionaleaautoritilorpublice iaparilorinteresateioadministraiepubliceficient. 12.AsistentaTehnica Total


Aceasta seciune va fi completata ulterior in baza cifrelor de la nivelul programelor operaionale

1.5 APLICAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE I A OBIECTIVELOR POLITICE PENTRU IMPLEMENTAREFONDURILORISE

1.5.1MECANISMENVEDEREANDEPLINIRIIPRINCIPIULUIPARTENERIAL
Principiul partenerial reprezint un aspect cheie n procesul de programare i gestionare a FESI pentru perioada 20142020. Este o precondiie pentru dezvoltarea unor politici economice, sociale i teritoriale realiste,orientatespreocreteredurabil,inteligentifavorabilincluziunii. Importana parteneriatului rezult att din nevoia de a asigura transparena procesului de programarei implementare, ct i din nevoia de a oferi un sentiment de proprietate la nivelul tuturor actorilor implicai. n acest scop, Romnia va ncuraja colaborarea dintre factorii de decizie politic, experi i parteneri(tipurileorganizatoriceprevzutedearticolul5dinRDC),precumiaciunileintegratensectorul respectivsaulanivelteritorial,nscopulmbuntiriieficieneiimplementriipoliticilor. n ceea ce privete pregtirea i implementarea Acordului de Parteneriat i programelor subsecvente, partenriivorfiimplicainliniecuprincipiileprevzutenCoduleuropeandeconduitaprivindparteneriatul ncadrulfondurilorstructuraleideinvestiii(RegulamentuldelegatUEnr./) Parteneriatulncadrulpregtiriidocumentelordeprogramarepentruperioada20142020 Memorandumul aprobat de Guvern la 13 iulie 2012 a stabilit cadrul partenerial n vederea elaborrii documentelor de programare 20142020. (Figura x Diagram privind cadrul partenerial pentru programare). Coordonarea este asigurat de MFE, care asiguri preedinia Comitetului Interinstituional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP). Secretariatul CIAP este asigurat de MFE, prin Direcia GeneralUnitateadeAnaliz,ProgramareiEvaluare.Attdocumentelecarefacobiectuldezbaterii,cti adresa de contact unic (secretariat.ciap@fonduriue.ro) sunt publicate n rubrica special de pe siteul internetalMFE. CIAP are 64 de membri, dintre care 70 % sunt reprezentani ai procesului decizional din instituiile publice centrale i locale, iar 30 % sunt reprezentani ai mediului economic i social, ai sindicatelor, instituiilor academice,organizaiilorneguvernamentale,precumialireprezentaniaisocietiicivile. n cadrul CIAP, au fost organizate subsecvent 12 comitete consultative (10 sectoriale i 2 regionale/teritoriale) la nivelul urmtoarelor domenii tematice: transport; mediu i schimbri climatice; competitivitate i eficien energetic; tehnologia informaiei i a comunicaiilor; educaie i formare profesional; ocuparea forei de munci incluziune social; servicii de sntatei sociale; turism, cultur ipatrimoniucultural;dezvoltarerural,agriculturipescuit;administraieibunguvernan,precumi dezvoltareregionalicoeziuneteritorial. Componena acestor comitete urmeaz acelai principiu ca n cazul CIAP 30 % dintre membri fiind reprezentaniaipartenerilor(AnexaIIIListapartenerilorsocialiimplicainprocesuldeprogramare). Pentru selectarea partenerilor sociali implicai n grupurile de lucrui comitetele tematice, ministerele de resort responsabile de coordonarea acestora au publicat pe siteurile internet oficiale criteriile de selecie (experiena n domeniu, nivelul de reprezentare n legtur cu alte organizaii similare etc.) pentru partenerii care au naintat o scrisoare de intenie. Selectarea partenerilor pentru CIAP sa bazat pe 116

partenerii selectai pentru Comitetele Consultative i cteva criterii suplimentare (implicarea activ n activitateaComitetuluiConsultativ,experienadinperioadadeprogramare20072013etc.) Comitetele Consultative dezbat i confirm documentele elaborate n mai multe grupuri de lucru privind problemespecificeinainteazctreCIAPpropuneriprivindelementeleagreate. Documentele care includ propunerile formulate de ctre fiecare comitet consultativ, sunt discutate n cadrul CIAP, care valideaz proiectele finale ale documentelor de programare 20142020. Astfel, cadrul partenerialurmretesasigure: acordul partenerilor cu privire la principalele nevoi de dezvoltare definite, prioritile de finanare, precumiindicatoriiderezultatisistemul/mecanismeledeimplementare; complementaritateainterveniilorfinanatedindiferitesursepublice; participarea i implicarea responsabil a partenerilor n procesul de planificare i ncurajarea drepturilordeproprietateasuprainterveniilorprioritare; transparenaprocesuluinansamblu; utilizareadeplinaknowhowuluiiaexpertizeidespecialitateatuturoractorilorimplicai. n vederea asigurrii unui cadru mai larg de consultare cu privire la documentele de programare sub coordonarea MFE, au fost organizate mai multe grupuri int la nivel naional i regional. La reuniunile acestoraauparticipatmaialesreprezentaniisocietiicivile,aimediuluiacademicicultural,etc. Mai mult dect att, MFE a organizat ntlniri bilaterale cu toate entitile care au fost interesate de etapele de programare, printre care: Camera Naional de Comer a Romniei, Camera de Comer American n Romnia, UNICEF, Fundaia Hopes and Homes for Children din Romnia, ONGuri care activeaz n domeniul incluziunii i proteciei sociale a romilor i ONGuri care activeaz n domeniul protecieimediului. nurmaconsultriipubliceprivinddocumenteledeprogramare(ndiferitefazedeelaborare),toateprile interesateaunaintatobservaiisecretariatuluiCIAPprinadresadecontactunic. Parteneriatnvedereaimplementrii Pentru a asigura relevana aciunilor i eficiena n implementarea Fondurilor ESI , cadrul partenerial va funciona dincolo de faza de programare i se va extinde n cazul managementului, monitorizrii i controlului. Coordonarea instituional propuspentru 20142020 presupune trei niveluri (vezi cap.2.1) n cadrul crora se vor regsii reprezentani ai partenerilor economicii sociali n proporie de 40%, restul de 60%fiindreprezentatdeautoritilepublicecentraleilocale.Seleciapartenerilorvafifacuttransparent avndnvedereinclusivexperienadinperioadadeprogramare. Experiena i expertiza partenerilor va fi folosit pentru identificarea celor mai bune alternative n construireamecanismelordeimplementareaAcorduluideParteneriatiProgramelor. n concordan cu art.5 din RDC, partenerii vor juca un rol important n pregtirea, implementarea, monitorizareaievaluareaprogramelor,inclusivprinparticiparealaComiteteledeMonitorizare,precumi lapregtirearapoartelordeprogres2017i2019. Pe perioada implementrii, principiul parteneriatului va continua s fie aplicat i n alctuirea mecanismului de coordonare a Acordului de Parteneriat, Comitetul de Coordonare pentru Acordul de Parteneriaticomiteteledecoordonaretematice(asevedeacapitolul2.1)asigurndprezenainstituiilor i organizaiilor anterior implicate n programare (CIAP i comitete consultative). Secretariatul CCAP va fi asigurat,deasemenea,deMFE,prinDireciaGeneralUnitateadeAnaliz,ProgramareiEvaluare. MFE, n rolul su de coordonator, va asigura respectarea principiului parteneriatului de ctre toate autoritile publice implicate la toate nivelurile de guvernan. n acest sens prevederile RDC, cele ale regulamentelor specifice fiecrui fond, precum i bunele practici de la nivel european vor fi luate n considerare. MFE mpreun cu Autoritile de management vor facilita o larg implicare i o participare activ a partenerilor n cadrul Grupurilor de Lucru Funcionale (a se vedea capitolul 2.1). n procesul de consultare, partenerii vor avea suficient timp s analizeze documentele, s transmit ntrebri/comentarii i s 117

primeasc feedback. n acest sens, toate documentele vor fi publicate n proiect, pentru consultare, pe paginadewebaautoritiidemanagementipewww.fonduriue.ro. Autoritile de management vor implica partenerii n monitorizarea programelor, evaluare, pregtirea rapoartelor anuale de implementare i, unde va fi cazul, n grupuri de lucru specifice propuse de Comiteteledemonitorizare. n cadrul Comitetelor de monitorizare vor fi inclui reprezntanii celor mai reprezentativi parteneri pentru aria de implementare a programului, inclusiv autoriti publice regionalei locale, parteneri economicii sociali, organizaii nonguvernamentale, partenrii implicai n promovarea proteciei mediului, incluziunii sociale, nediscriminrii. La selectarea membrilor autoritile de management vor lua n considerare pe ct posibilparteneriicareaufostimplicatenprocesuldepregtireaprogramelor.ReprezntareanComitetele demonitorizarevafiechilibratntreautoritilepubliceresponsabileiparteneri. Autoritile de management vor elabora reguli i proceduri pentru Comitetele de Monitorizare, recunoscnd angajamentele i obligaiile privind protecia datelor, confidenialitatea i conflictul de interese. Aa cum se menioneaz n art. 5.3 (d) al RDC, Autoritile de management vor consulta, dup caz, parteneri relevani la lansarea cererilor de proiecte, pe baza unor proceduri i acordnd mare atenie evitriiconflictuluideinterese. nceeacepriveteimplicareapartenerilornpregtirearapoartelordeprogresdin2017i2019,aceastava fi realizat mai ales prin Comitetele de Monitorizarei mecanismele de coordonare de la nivelul Acordului deParteneriat. Un aspect major al parteneriatului la diferite nivele ale programrii i implementarii, l reprezint consolidarea capacitii instituionale a partenerilor. Asitena tehnic va fi folosit pentru a asigura expertiza partenerilor privind participarea n aciunile de programare, implementare, monitorizare i evaluare a programelor. Suportul va fi oferit prin workshopuri, cursuri dedicate, platforme network (ex. membrii Comitetului de monitorizare pentru PNDR pot folosi pentru consultare platforma Reeaua NaionaldeDezvoltareRural). Programelevordetaliainformaiileprivindaciunilededicateasigurriiunuicadrupartenerialactivspecific fiecruiadintreacestea.

118


Figura.Diagramprivindcadrulpartenerialpentruprogramare
GL domeniu specific Prioriti de investiii sectoriale propuse
(nevoi de dezvoltare, indicatori de rezultat, nevoi financiare, mecanisme de implementare)

Documente de programare 2014-2020 AP i PO


(obiective strategice, indicatori de rezultat, nevoi financiare, mecanisme de implementare)

Comitetul Interinstituional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP)

Strategia naional de dezvoltare regional


(obiective regionale specifice, indicatori de rezultat, nevoi financiare, mecanisme de implementare)

CCT (sectorial)

CCT (sectorial) CCCT


GL domeniu specific GL domeniu specific

National authorities, NGOs, socio-economic partners

CCDR

Propuneri pentru o abordare teritorial integrat

Legend:
APAcorddeParteneriat

CR pentru PDR

...

CR pentru PDR
GLR domeniu tematic

POProgramOperaional CCTComitetConsultativTematic CCCTComitetConsultativpentruCoeziuneTeritorial CCDRComitetulConsultativpentruDezvoltareRegional CRComitetRegional PDRPlandeDezvoltareRegional GLRGrupdeLucruRegional GLGrupdeLucr

GLR domeniu tematic

119

Autoriti publice locale, ADR, organisme regionale, ONG, parteneri socioeconomici

1.5.2PROMOVAREAEGALITIIDEANSENTREBRBAIIFEMEI,NEDISCRIMINAREAI ACCESIBILITATEA(CUTRIMITERELAARTICOLUL7DINRDC)
Promovarea egalitii de anse ntre femei i brbai, nediscriminarea i accesibilitatea reprezint teme transversalececontribuielandeplinireaStrategieiEuropa2020. n vederea ndeplinirii acestei strategii, se aplic o abordare dubl n vederea respectrii principiilor necesare pe parcursul aplicrii fondurilor ESI n Romnia: (i) abordarea integratoare a temelor orizontale la nivelul pregtirii i implementrii programelor, inclusiv n legtur cu monitorizarea, raportarea i evaluarea;(ii) proiectareai implementarea aciunilorintite, concepute n mod special pentru promovarea egalitii deanse ntre femeii brbai, prevenirea discriminrii pe motive de ras, origine etnic, religie sau convingeri, invaliditate, vrst sau orientare sexual, acordnd o atenie deosebit celor care se confruntcudiscriminaremultipl. Abordarea integratoare implic transpunerea i integrarea sistematic a principiilor orizontale n fiecare faz a ciclului de via al programelor operaionale, la toate nivelurile de guvernan i n rndul tuturor actorilor implicai, precumi asimilarea acestora pentru toate obiectivele programelori la toate nivelurile, pnlaproiecteleindividuale. n acest sens, o condiie prealabil important este dobndirea unei nelegeri i recunoateri comune n ceea ce privete promovarea egalitii ntre brbai i femei, nediscriminarea i accesibilitatea. n aceast privin, mecanismele pentru formarea personalului din cadrul autoritilor implicate n gestionarea i controlulFondurilorESIprevzutendreptulUniuniiEuropeneicelnaionalndomeniulrespectivfacparte dinprocesuldendeplinireacondiionalitilorgeneraleexante. Aciunile specifice sunt importante pentru completarea abordrii integratoare, prin direcionarea obiectiveloriaresurselorctredomeniilencaresemanifestinegalitateaiexcluziunea. Sunt avute n vederea mai multe probleme specifice n vederea integrrii practice a temelor orizontale privind egalitatea de anse ntre femei i brbai, nediscriminarea i accesibilitatea, n diferite faze ale cicluluiprogramului: Planificareaiimplementareaprogramului: n cadrul tuturor programelor, vor fi avute n vedere dezvoltarea i introducerea principiilor orizontale privind egalitatea. n special programele care abordeaz ansele de angajare, educaia, formarea, sprijinul pentru ntreprinderi, sntatea, integrarea social vor cuprinde aciuni specifice ce vor viza egalitatea de anse ntre brbai i femei, nediscriminarea i accesibilitatea. n aceast privin, unul dintre elementele care va fi analizat prin evaluarea exante a programelor operaionale este caracterul adecvat al msurilor planificate pentru promovarea egalitii deanse ntre brbai i femei, prevenirea discriminrii i promovarea dezvoltrii durabile". Deoarece interacioneaz cu stabilirea programului, evaluarea exante va susine identificarea interveniilor menitescontribuielapromovareaegalitiiinediscriminrii; n cadrulpregtirii programelor, o importandeosebit o va avea implicarea activ aorganismelor naionale responsabile de promovarea egalitii de tratament i a organizaiilor ce reprezint interesele grupurilor ce militeaz pentru egalitate. n aceast privin, consultrile publice vor oferi diferiilorfactoriimplicaiocaziadeaparticipalaelaborareaconinutuluiprogramului; distribuirea informaiilor i publicitatea vor fi activiti eseniale pentru promovarea principiilor egalitii. Aciunile de susinere a accesibilitii pentru mai multe grupuri cuprind promovarea informaiilor pe siteuri internet, prin materiale tiprite i reuniuni, organizaii i reele naionale, regionale sau locale, acordnduse o atenie deosebit zonei ruralei comunitilor marginalizate. Accesul la informaii poate limita dezavantajele sau excluderea abuziv de la oportunitatea de a beneficiadefondurileESI; pentru a extinde integrarea principiilor privind egalitatea de la nivelul programului la nivelul proiectului, AM va oferi ndrumri privind modul n care trebuie avute n vedere principiile privind 120

egalitatea n conceperea proiectului, precumi modul de stabilirei msurare a obiectivelor privind egalitatea. n cadrul procesului de selecie, se va derula o faz de analiz menit s evite finanarea i punerea n aplicare a oricrui proiect cu consecine negative din punct de vedere al egalitii de ansentrebrbaiifemei,nediscriminriiiaccesibilitii; selectareaproiectelorcecuprindaciunispecificeiaucaobiectivprincipalpromovareaobiectivelor privindegalitateasevabazapecriteriipredefinite,nspecialpentrucelefinanateprinFSE; procesul de abordare integrat a principiilor privind egalitatea va fi susinut n cadrul implementrii programelor de ctre Grupul de lucru operaional care va asigura integrarea temelor n diferite faze (asevedeacapitolul2.1).Grupulvaacionacaforumpentruschimbuldeinformaiiicelemaibune practicindomeniu. Monitorizareaievaluareaprogramelor: programelevorurmripunereanpracticaaciunilorivorevaluaprogresulntimpnlegturcu transpunerea temelor orizontale n cadrul sistemului general de monitorizare i evaluare, dezvoltndindicatorispecificipentruprogramenvedereamsurriiprogresuluirealizatraportatla obiectivele privind egalitatea de anse, dac este cazul. Ori de cte ori natura asistenei are un impactasupratemelororizontale,dateleprivindparticipaniiindividuali,carevaincludeodefalcare pesexe,sevorcolecta,nregistraistocansisteme,nvedereaschimbuluidedateelectronice(ase vedea capitolul 4). Informaiile privind participanii vor fi gestionate n conformitate cu normele naionaleprivindproteciadatelorcucaracterpersonal; autoritile naionale care particip n cadrul subcomitetelor de coordonare tematice i al comitetelor de monitorizare a programelor operaionale vor supravegheai monitoriza integrarea temelor orizontale n cadrul implementrii programului. Mecanismele pentru stabilirea acestor structuri vor cuprinde, de asemenea, implicarea organismelor responsabile de promovarea egalitiidetratament(asevedeacapitolul2.1); aciunile specifice ntreprinse pentru promovarea principiilor privind egalitatea vor fi detaliate n rapoartele privind punerea n aplicare a programului, n conformitate cu art. 111 alineatul (4) litera (e); n ceea ce privete evaluarea, se vor aplica dou abordri: (i) efectuarea unor evaluri separate ale aspectelor legate de egalitate n cadrul tuturor programelor sau al axei prioritare diferite, i (ii) integrareadimensiuniiegalitiinevalurilespecificeprogramului. n conformitate cu articolul 96 din RDC, toate Programele operaionale, cu excepia celui de asisten tehnic,vor includeodescriere aaciunilorspecificentreprinsen cadrulpregtirii, proiectriiipunerii n aplicareaprogramului,nspecialnlegturcuaccesullafonduri,inndseamadepromovareaegalitiii nediscriminrii,maialesdecerinelepentruasigurareaaccesibilitiipentrupersoanelecudizabiliti.

1.5.3 DEZVOLTAREADURABIL(CUTRIMITERELAARTICOLUL8DINRDC)
Angajamentul de a conserva i proteja mediul nconjurtor mpotriva efectelor potenial nocive ale interveniilori de a asigura rezultate prin beneficii nete sociale, de mediui privindclima, va fi accentuat i integrat mai bine pe parcursul perioadei de programare 20142020 prin (i) msuri verticale prin intermediulcrora sestabilescprioritilede investiiidincadrul OT 4,5, 6i7i careintegreazactiviti dedicate proteciei mediului, utilizrii eficiente a resurselor, adaptrii la schimbrile climatice, biodiversitii, rezistenei la dezastre, managementului i prevenirii riscurilor i n cadrul altor obiective tematicei (ii) msuri orizontale prin aplicarea principiului dezvoltrii durabile n conformitate cu articolul 8dinRDC. Introducerea dezvoltrii durabile n posibilitatea de finanare prin fonduri ESI implic recunoaterea i luarea n considerare a principiului sub toate aspectele i n toate fazele ciclului de via al programelor operaionale.naceastprivin,procesuldepregtireiaplicareaAPiPOcuprindeurmtoarele: 121

o analiz a oportunitilor de includere a dezvoltrii durabile i de exploatare a sinergiilor cu protecia mediului nconjurtor, utilizarea eficient a resurselori aciunile mpotriva schimbrilor climatice, care au fost discutate n cadrul Comitetelor consultative tematice (mediu i schimbri climatice,competitivitateieficienenergetic,precumidezvoltarerural,agriculturipescuit), care se ocup de pregtirea documentului AP. Grupul care a inclus reprezentani ai principalelor instituii i organizaii nonguvernamentale responsabile cu punerea n aplicare a politicilor de protecieamediuluiidezvoltaredurabil; evaluarea exante a fiecrui program va analiza caracterul adecvat al msurilor planificate n vederea promovrii dezvoltrii durabile, n special Evaluarea strategic de mediului (ESM) din cadrul procesului de evaluare exante care va analiza efectele probabile ale programelor nainte de aprobareaacestora; AMvorutilizao seriedeproceduri pentru aseasiguracportofoliulde proiecte respectprincipiul sustenabilitii. Acestea vor fi introduse cu scopul de a orienta investiiile ctre opiunile cele mai eficientedinpunctdevederealresurselorialsustenabilitii;evitndastfelinvestiiicarearputea avea impact negativ asupra mediului sau asupra climei i susinnd aciuni care promoveaz alte tipuri de impacturi; promovnd o abordare proactiv n ceea ce privete managementul riscului; crescnd gradul de utilizare a achiziiilor publice ecologice (cu excepia cazurilor n care achiziiile publice ecologice sunt impuse de lege (de ex. Ordonana Guvernului 40/2011 privind promovarea vehiculelordetransportrutiernepoluanteieficientedinpunctdevedereenergetic); n cadrul procesului de selecie, toate proiectele vor fi evaluate din perspectiva proteciei mediului pentru a determina dac impactul aciunii este limitat sau nesemnificativ. Pentru aciunile n cazul crora se preconizeaz un impact semnificativ asupra mediului, va fi necesar o evaluare a impactului asupra mediului. Pentru a respecta cerinele privind protecia mediului i schimbrile climatice, se vor aplica criterii predefinite n cadrul selectrii aciunilor specifice. n vederea reducerii sarcinilor administrative pentru beneficiari, pentru selectarea proiectelor care nu vizeaz nmoddirectproteciamediuluiischimbrileclimatice,sevafolosiunsetdecriteriiarmonizatela nivelultuturorPO,aliniatecuaspectelespecificealeprogramelor; prin aplicarea cerinelor minime, se ateapt ca propunerile de proiecte s adreseze mai eficient aspecteprecumutilizareaenergieisauaaltormateriiprimeisnlocuiascsurseleneregenerabile cu unele regenerabile, s implementeze recomandri care vizeaz reducerea costurilor prin minimizarea producerii deeurilori un mai bun management al apei mai ales n ceea ce privete operaiunile economicei din domeniul construciilor. Cu scopul de a reduce povara administrativ pentru beneficiari, n etapa de selecie a proiectelor care nu se concentreaz exclusiv pe protecia mediului i schimbrile climatice vor fi folosite criterii unitare, valabile la nivelul tuturor PO, n relaiecuspecificitilefiecruiprogram. AMvorasiguraungraddeconientizaremaimareivoroferisprijinbeneficiarilorpentruaaborda aspectele de mediu n toate fazele proiectelor; principiul dezvoltrii durabile va fi integrat n programeledeformarepentrubeneficiari,inclusivnceeacepriveteachiziiilepubliceecologice. Articolul 8 din RDC face n mod explicit trimitere la aplicarea principiului poluatorul pltete. Pentru aplicareaprincipiuluidiferitelorsectoarealeinfrastructurii,sevorintroducesistemeledetarifare: pentru sectorul apei, legislaia din Romnia prevede mecanismul economic n domeniul gospodririi apelor care stabilete contribuia diferiilor consumatori de ap la recuperarea costurilorserviciilorde ap.Astfel,esteprevzutunsistemdecontribuii,pli,stimulente,tarifei penaliti, pe baza principiilor de recuperare a costurilor n gospodrirea apei, respectiv consumatorulplteteipoluatorulpltete; investiii n siturile contaminate: n concordan cu Strategia naionali Planul de aciune naional pentru gestionarea siturilor contaminate, pentru a limita susinerea siturilor n cazul n care poluatorul iniial nu poate fi identificat, se va aplica principiul poluatorul pltete pentru prioritizareaproiectelor; 122

n conformitate cu Directiva 2008/98/CEi legislaia din Romnia (a se vedea condiionalitatea ex ante CEA A.62), proiectele din sectorul gestionrii deeurilor vor fi concepute n concordan cu ierarhiadeeuriloriprincipiulpoluatorulpltete,asigurndgestionarearentabiladeeurilor iaplicarearecuperriicosturilor. De asemenea, aplicarea principiului dezvoltrii durabile este facilitat de elaborarea proiectelor care abordeaz n mod direct atenuarea efectelor schimbrilor climatice i adaptarea la acestea, protecia mediuluiiutilizareaeficientaresurselor. Trei din cele cinci provocri de dezvoltare identificate n Acordul de Parteneriat, respectiv competitivitate, infrastructuri resurse, vor cuprinde msuri destinate dezvoltrii durabile, att directi indirect. Aceste msuri vor aborda eficiena energetic, utilizarea surselor de energie regenerabil, reducerea poluriii a emisiilor, promovarea dezvoltrii ecologice, investiii n sectorul apeii al deeurilor, solurile poluate sau calitatea aerului i biodiversitate, precum i investiii legate de prevenirea i gestionarea riscurilor. n conformitate cu obiectivele tematice propuse, FSE va susine proiecte care promoveaz educaia, formarea, crearea de noi locuri de munc n sectoarele de mediu i energie. n etapa de selecie a operaiunilor, conform articolul 96 din RDC, toate Programele Operaionale, cu excepia celui de Asisten Tehnic, vor include o descriere a aciunilor specifice care vor ine cont de cerinele privind protecia mediului, eficiena energetic, adaptarea i atenuarea schimbrilor climatice, rezistena la dezastre, precumimanagementuliprevenireariscurilor.

1.5.4OBIECTIVELEDEPOLITICORIZONTAL
AccesibilitatearealizrilorobinutedinfonduriESI Toateprodusele,bunurile,serviciileiinfrastructuracaresuntcofinanatedinfondurileESIvorfiaccesibile tuturor cetenilor, inclusiv persoanelor cu dizabiliti. n special, trebuie s se asigure accesibilitatea la mediul fizic,transporturi,tehnologiainformaieii acomunicaiilor nscopul realizriiincluziuniigrupurilor dezavantajate,inclusiv apersoanelor cudizabiliti. Autoritile demanagementvor ntreprindeaciunipe tot parcursul ciclului de via a programului, n vederea identificriii eliminrii barierelor de accesibilitate saupreveniriiunornoiobstacole. Abordareaschimbrilordemografice Provocrile generate n urma schimbrilor demografice vor fi luate n considerare n toate etapele de implementareafondurilorESI. Actualul Acord de parteneriat sporete oportunitile de angajare pentru persoanele n vrst i tineri i includeinvestiiinstandardedevia,inclusivinfrastructuradesntate,appotabil,deeurietc.nplus, creeaz faciliti pentru familii, prin sprijinirea creterii copilului (investiii n cree)i sprijinirea grupurilor vulnerabilenvedereaintegrriipepiaaforeidemunc. Atenuareaschimbrilorclimaticeiadaptarealaacestea Atenuarea schimbrilor climatice i adaptarea la acestea reprezint n prezent o prioritate pentru implementarea politicii de coeziune n Romnia, iar aspectele legate de schimbrile climatice sunt integrate n pregtirea Acordului de parteneriat i vor fi urmrite n toate fazele de programare, implementare,monitorizareievaluareatuturorfondurilor. Se va asigura vizibilitatea contribuiilor n vederea atingerii obiectivului de a se cheltui cel puin 20 % din bugetul alocat pentru atenuarea schimbrilor climatice. O proporie adecvat a fondurilor este de fapt alocatmsurilorpentruatenuareaschimbrilorclimaticeiadaptarealaacestea,deexemplupromovarea eficienei energetice, a energiei regenerabile, transportului curat, gestionrii riscurilor, creterii competitivitiintreprinderilormiciimijlocii,etc. De asemenea, programele operaionale finanate n perioada 20142020 vor lua n considerare interveniile menite s asigure faptul c investiiile din toate sectoarele iau n considerare schimbarea climatic n moduri mai directe, explicitei integrate, asigurnd astfel cheltuirea FESI pe proiecte care s asigurerezistenalaschimbrileclimatice. 123

1.6LISTAPROGRAMELORFINANATEDINFEDR,FSESIZEI,FONDULDECOEZIUNE,CUEXCEPIACELORSUBOBIECTIVUL COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA, SI PROGRAMELE FINANATE DIN FEADR SI FEPAM , SI RESPECTIVA ALOCARE PE FONDURI SI ANI (SPRIJINULTOTALUEINCLUSIVREZERVADEPERFORMANTA)

TitlulProgramului

FESI(FEDR, FSE,FC, FEADR FEPAM sauYEI)


FEDR FC

Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

POInfrastructuraMare POCapitalUman YEI POCapacitate Administrativa POCompetitivitate POAsistentaTehnica PORegional

2722212766 6934996977 3666105154 105994315 560923404 1347683803 319148936 6884042553

368119149 825196830 36661052 59547368 5609234 13476838 3191489 1419455649

392468936 884842501 190633244 46446947 30492979 44727719 9574468

403958298 949836093 308705462 69426809 231775975 31914894

398343830 999902570 592359018 109517787 269536761 47872340

398343830 1046786040 733221031 114631489 269536761 79787234

440787286 1093828558 804624329 112184681 269536761 79787234

320191437 1134604385 999901020 119060426 249092990 67021277

FSE FSE FEDR FEDR FEDR

1308978 1073874929 813632959 744026671 736710735 787362822 787 ProgramulNationalde FEADR 8015663402 1149848554 1148336 1146793135 1145218 1143614381 1141925604 1139927194 DezvoltareRurala 385 149 4056501 4376383 Total 30556771311 3881106163 4216285594 4529947437 4679385188 4817161550 965 414 Informaiile prezentate in Acordul de Parteneriat vor fi revizuite odat cu transmiterea ultimului Program Operaional in vederea meninerii consistentei intre Acordul de Parteneriat si ProgrameleOperaionale

1.7 CERERE PENTRU TRANSFERUL FONDURILOR STRUCTURALE INTRE CATEGORII DE REGIUNI, UNDE ESTE CAZUL (ART 93 DIN REGULAMENTULCOMUN)
Categoriaderegiune Alocareafinanciarainbaza decizieiCE()(EUR) Transferctre Sumatransferata (EUR) Cotapartedinalocareape categoriideregiunideundeau fosttransferatefonduri (%) Alocareafinanciaradup transferuri (EUR)

124

Regiunimaiputindezvoltate

15058845333

Regiuniintranzitie Regiunimaidezvoltate Regiunimaiputindezvoltate Regiunimaidezvoltate Regiunimaiputindezvoltate Regiuniintranzitie

376471133 0 0 0 0

Regiuniintranzitie Regiunimaidezvoltate

0 441271284

2,5%

14682374200
Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri

817742417

Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri Formatted: Font: Calibri

Aceastaseciunenuestecompletatalaacestmoment.Inconformitatecuprevederileart93dinRegulamentulComun,vaputeafiefectuatuntransferde2.5%dinalocarealaniveldecategoriederegiunectre oaltacategoriederegiune

125

1.8 Transferul de la obiectivul cooperare teritoriala europeana si obiectivul pentru crestere economicasicrearedelocuridemunca(art94dinRegulamentulComun)
Transfercatre
Regiunimaiputindezvoltate Regiuniintranzitie Regiunimaidezvoltate [aceastaseciunenuesteaplicabila]

Sumatransferata (EUR)

1.9CererepentruuntransferdeasistentatehnicactreComisiaEuropeana,undeestecazul
Fondul Categoria deregiune An 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

[aceastaseciunenuesteaplicabila]

1.10 Informaii cu privire la rezerva de performanta, mprit pe FESI, si unde este cazul pe categoriideregiunisisumeleexclusedelacalcululrezerveideperformanta (Articolul20dinRegulamentulComun)
Alocarea specifica YEI (Iniiativa pentru Ocuparea Tinerilor) este exclusa de la calculul si aplicarea rezervei deperformanta. Pentru celelalte fonduri informaiile cu privire la rezerva deperformantasuntprezentate in tabelul demai jos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fondul

Categoria deregiune

Alocarea totalaa Uniunii (EUR)

Sumeleexclusedela calcululrezerveide performanta AlocareaFSE Transferuri aferentaYEI PAC (EUR)

Alocarea Uniuniipentru carese calculeaz rezervade performanta (EUR)

Rezervade performanta (EUR)

FEDR

Regiuni mai dezvoltate Regiuniin tranzitie Regiuni maiputin dezvoltate Alocarea speciala aferenta

218000 000 0

218000000

13080000

Rezervade performantaca procentdin alocarea Uniuniipentru carese calculeaz rezervade performanta 6%

0% 6%

11055088 059 0

11055088059 663305284

0%

126

regiunilor periferice sau regiunilor slab populate TOTALFEDR FSE Regiuni mai dezvoltate Regiuniin tranziie Regiuni maipuin dezvoltate TOTALFSE FEADR NA FC NA

223271 284 0 4109751 590

11273088059 676385284 223271284 13396277

6% 6%

0 105994315

0 4003757274

0 240225436

0% 6%

FEPAM* NA TOTAL 30450776996 1827046620 6% (toate fondurile) *PentruFEPAMnuexistaRegulamentSpecificinvigoaresinuestecomunicataoalocarefinanciaralaniveldetara

8015663 402 6934996 977

N/A

4227028559 8015663402 6934996977

253621713 480939804 416099819

6% 6% 6%

127

2. DEMERSURI PENTRU A ASIGURA APLICAREA EFICIENT A ARTICOLULUI 14 ALINEATUL (1)LITERA(B)DINREGULAMENTULPRIVINDDISPOZIIILECOMUNE


2.1DEMERSURIPENTRUCOORDONAREAINSTRUMENTELORDEFINANAREUEINAIONALE
PentruaasigurautilizareactmaieficientafondurilorESI,RomniaapropunsnAcorduldeparteneriato serie de intervenii concepute n mod combinat pentru a aborda principalele provocri i nevoile de dezvoltareidentificate. Domeniile fa de care exist un puternic interes i n care se folosete o abordare complementar a fondurilor ESI sunt legate de competitivitate, ocuparea forei de munc, educaie, incluziune social, proteciamediului,eficienaresurselorischimbrileclimatice. Domeniul cel mai evident n care fondurile ESI vor fipuse laolalt este reprezentat de investiiile efectuate pentru creterea competitivitii i a inovaiei. Msurile pentru susinerea ntreprinderilor, investiiile n cercetare, dezvoltare i inovaie, promovarea TIC n cadrul FEDER sunt concepute complementar cu aciunile de sprijinire a restructurrii i consolidrii exploataiilor agricole i a investiiilor n sectorul pescuitului prin FEADR,respectivFEPAM. nplus, prinFSEse vaasigura finanareaeducaieii a dobndirii decompetene. Investiiile prin FSE i Iniiativa Locuri de munc pentru tineri n vederea ocuprii forei de munc i a mobilitii muncii vor fi completate de iniiativele pentru infrastructur finanate din FEDER. Iniiativele FEPAMsuntorientatectrediversificareasectoruluipescuituluiialacvaculturii. Investiiile n educaie, dobndirea de competenei nvarea pe tot parcursul vieii vor fi asigurate oficial prin FSE. Acestea vor completa msurile privind antreprenoriatul, dezvoltarea TIC, susinute prin FEDER, precumimsurilecarevizeazformareaprofesionalidobndireadecompetenensectorulagriculturii i al pescuitului, susinute prin FEPAM. Sprijinirea investiiilor n infrastructur prin FEDER va contribui la succesulimplementriiFSE. Exist legturi strnse la nivelul programelor n ceea ce privete incluziunea social i reducerea srciei finanate prin FSEi dezvoltarea infrastructurii serviciilor socialei de sntatepublice, precumi a TIC, cu sprijinul FEDER, mbuntirea calitii vieii i a atractivitii zonelor rurale, prin folosirea fondurilor FEPAM. De asemenea, interveniile FSE n domeniul integrrii sociale a persoanelor celor mai defavorizate vor fi completate de asistena nefinanciar asigurat prin Fondul european acordat persoanelor celor mai defavorizate(FEAMD). Msurile pentru protecia mediului, utilizarea eficient a resurselori schimbrile climatice vor fi asigurate prin FEDERi FCi vor cuprinde msuri de promovare a bunelor practici de mediu n ntreprinderi. FEPAM va completa activitile n acest domeniu, prin integrarea adaptrii la schimbrile climatice n cadrul aciunilordesusinerenlegturcuemisiiledeGESnagriculturisilvicultur. Complementaritile identificate n cadrul Fondurilor ESI presupun asigurarea unei coordonri eficiente pe parcursulplanificriiiimplementriiFondurilorESIpentruaevitasuprapunereaaciunilor. Pebazaleciilornvatenperioada20072013ianoilorprovocrigeneratedearhitecturaFondurilorESI nRomnia,vafinfiinatunmecanismdecoordonarecustructurilatreiniveluri(interministerialstrategic, interinstituional tematic, operaional) pentru a asigura coerena interveniilor, complementaritilor i sinergiilor din fazele de programare i punere n aplicare. Mecanismul de coordonare va funciona n paralel cu cadrul instituional conceput pentru punerea n aplicare (a se vedea seciunea 2.5),i va aduce laolalt n vederea analizei, soluionrii problemelor i susinerii procesului decizional, experi, personal operaional, factori de decizie din AMi OI, precumi factori de decizie din alte instituii responsabile de politicilenaionalenRomnia. Mai mult dect att, ncepnd cu 20142020, Guvernul va aplica un cadru legali de reglementare care s asigure condiii similar pentru sistemele europenei naionale cu privire la eligibilitate, de evaluare thnici de evaluare i rate de cofinanare. Aceast abordare este necesar pentru a acoperi toate nevoile de finanare,nvedereandepliniriiangajamentelorasumatedeRomnia,celemaiimportantefiindobligaiile demediu,nconformitatecuTratatuldeAderare. 128

Mecanismuldecoordonareinstituionalpropuspentruurmtoareaperioaddeprogramare implicunnumrdeniveluri,conformprezentriidemaijos: Nivelul 1 Managementul Comitetului de coordonare a Acordului de parteneriat (CCAP) va fi nfiinat sub formaunuicomitetinterministerialsubordonatMinisteruluiFondurilorEuropene.

Rol Componen Reuniuni Reprezentare Secretariat

CoordonareastrategicaimplementriiAP/ESI Ministerelederesort,responsabiledepoliticandomeniilevizatedeAcorduldeParteneriatipartenerii socioeconomici Dedouoripean Factoridedecizielaniveldesecretardestat DireciaGeneralUnitateadeAnaliz,ProgramareiEvaluaredincadrulMinisteruluiFondurilorEuropene

Nivelul2Subcomitetedecoordonaretematice Vor exista cinci subcomitete tematice, conform celor cinci prioriti de finanare naionale, sub coordonareaMinisteruluiFondurilorEuropene,ianume: 1. Promovareacompetitivitiieconomiceiadezvoltriilocale 2. Ameliorarea capitalului uman prin creterea ratei de ocupare a forei de munci politici mai bune privindincluziuneasocialieducaia 3. Dezvoltareainfrastructuriimodernepentrucretereilocuridemunc 4. Optimizareautilizriiiprotecieiresurselornaturaleiactivelor 5. Modernizareaiconsolidareaadministraieinaionaleiasistemuluijudiciar
Rol Identificareaevoluiilor/schimbrilordincadruldiverselordomeniidepoliticiaimpactuluiacestora asuprastrategieiAcorduluideparteneriatiProgrameloroperaionale ExaminareacontinuitiirelevaneiAcorduluideparteneriat Supraveghereandepliniriicondiiilorexante AsigurareasinergieiicoereneifondurilorISEprin: oexaminareacriteriilordeeligibilitateiselectareaproiectelor(propuse) oexaminareacalendaruluipentrusolicitareadepropuneriirespectareaacestuia oanalizareacoereneintimpaevaluriiproiecteloricontractrii oanalizareaindicatorilorfinanciari,derealizareiderezultat,attaindicatorilorangajai,ctiacelor realizai oidentificareaprincipalelorblocajedeimplementare oanalizarearezultatelorevaluriiiurmrirearecomandrilor AsigurareacoereneicualteinstrumenteUEinaionale Minitriideresortresponsabilicudomeniuldepolitic,AMresponsabile,instituiilefinanciare internaionale,mpreuncureprezentaniaiMinisteruluiFinanelorPublice,reprezentaniaipartenerilor caresuntmembriaiComitetelordeMonitorizareaProgramelor,nconformitatecuart.42dinRDC,ali partenerisocioeconomici ComitetuluiInterinstituionalpentruAcorduldeParteneriat Dedouoripean Factoridedecizielaniveldedirector(ngeneral) DireciaGeneralUnitateadeAnaliz,ProgramareiEvaluaredincadrulMinisterului FondurilorEuropene

Componen

Deleted:

Subordonat Reuniuni Reprezentare Secretariat

Nivelul3Grupuridelucrufuncionale VorexistatreigrupuridelucrufuncionalecreatesubcoordonareaMinisteruluiFondurilorEuropene,dup cumurmeaz: 1. GLFoperaionalcuprinzndurmtoarelezoneorientativedeinteres Simplificare:sarcinaadministrativ,ghieuunic,opiunisimplificateisubveniiglobale Procedurioperaionale,audit,nereguliifraude Sistemeelectroniceischimbdedate Comunicare Achiziiipublice(copreediniANRMAPiMFE) 129

Asistentehniciresurseumane Principiiorizontale Ajutordestat 2. GLFpentruevaluareaperformaneicareacoperceledemaijos Cadruldeperforman Evaluare Raportare Statisticiindicatori Gestiuneiprognozefinanciare 3. GLFpentrucoerenteritorialicooperareteritorialeuropean Cooperareteritorialeuropean ImplementareaobiectivelorSUERD 4. GLFpentruabordrinoi,responsabilde Instrumentefinanciare Dezvoltareurban Investiiiteritorialeintegrate Dezvoltaresubresponsabilitateacomunitilorlocale
Rol Componen Subordonat Reuniuni Reprezentare Secretariat Armonizareaabordrilor,ndrumareiconsolidareacapacitilornfiecaredomeniuidentificat,inclusiv coordonareareelelor,oriundeestecazul ExperidinMFEiAM,precumialiexperi,dacestecazulinclusivparteneriisocioeconomici Subcomitetelorinterinstituionaletematice Odatlatreiluni,sauoridecteoriestenecesar Niveldeexperi DireciaGeneralUnitateadeAnaliz,ProgramareiEvaluaredincadrulMinisteruluiFondurilorEuropene

Implementareaprogramelor operaionale20072013a artatcbeneficiariiau avutdificulti s neleag caresuntoportunitiledisponibilepentrufinanareaproiectelorlordeinvestiii,atuncicnderaposibils acceseze fondurile. De asemenea beneficiarii fondurilor europene au gsit dificil accesul la informaia relevant pentru interesele lor, lucrul cu proceduri diferite pentru diferite scheme de mprumuturi nerambursabile,povaraadministrativ. Pentru a evita astfel de probleme la implementarea Fondurilor Europene Structurale i de Investiii (Fonduri ESI) n 20142020, autoritile romne vor aplica principiul ghieului unic, prin dezvoltarea unei AxePrioritarededicateIMMurilornProgramulOperaionalRegional. Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale, gestionat de MFE, va continua s asigure beneficiariloraccesullainformaiiconsecventeisusinerereal. Mecanismul instituional de coordonare propus pentru perioada urmtoare de programare implic un numrdeniveluriprezentatemaijos: Pentru ca resursele s fie utilizate astfel nct s serveasc n cel mai bun mod intereselor Romniei, principiul complementaritii cere ca Fondurile ESI s nu fie utilizate izolat, ci innd seama de alte instrumente naionale sau europene. Acest lucru nseamn c pentru aciunile nrudite sau consecutive se coreleaz fonduri din mai multe surse, astfel nct s se evite dubla finanare sau adoptarea unor scheme deinvestiiincontradiciecuobiectiveleFondurilorESI. Investiiile din Fondurile ESI i alte instrumente naionale sau europene pot susine direct atingerea obiectivelor stabilite n domenii cum ar fi mediul, aciune pentru clim, educaie i ocuparea forei de munc. Se va asigura complementaritatea ntre Fondurile ESI i programul ORIZONT 2020, Programulcadru European pentru Cercetare i Inovare. Linia de demarcaie separ modul n care sunt concepute instrumentele i care const n principal n urmtoarele: abordarea nonteritorial i transnaional din programul Orizont 2020 fa de intervenia la nivel local din Fondurile ESI; accentul pe proiectele individuale de cercetare i dezvoltare fa de accentul pus pe capacitile i sistemele de cercetare i 130

dezvoltarelaFondurileESI;cererideofertadresategruprilorinternaionalencazulprogramuluiOrizont 2020iprioritizareapoliticafirmelorindividuale,consoriilor. Se vor crea posibile complementariti pentru a se debloca potenialul de excelen la nivel naional, inclusiv iniiativele de cooperare ERA, pentru a se susine participarea la Orizont 2020, accesul la reelele internaionale, pentru a sprijini centrele de excelen s se conecteze cu centre similare din alte state membre, pentru a susine reelele transfrontaliere, dezvoltarea instituional n vederea coordonrii la nivelnaional. Facilitatea Conectarea Europei ofer o bun oportunitate de sporire a complementaritii n cele trei zone ale infrastructurii digitale, energie i infrastructur de transport. Principala linie de demarcaie ntre Fondurile FCE (Facilitatea Conectarea Europei)i ESI este trasat de modul n care este conceput FCE,i anume faptul c investiiile se vor concentra pe proiectele transfrontaliere de infrastructur care asigur conectivitateacualtestate. Interveniile finanate din FESI adresate IMMurilor au un mare potenial de a crea sinergii i complementariti cu COSME, Programul pentru Competitivitatea ntreprinderilor Micii Mijlocii. Acesta oferfonduripentruambuntiaccesullafinanare,ambuntiaccesullapia,ambunticondiiile cadru pentru competitivitatea i sustenabilitatea ntreprinderilor i pentru a promova spiritul antreprenorialiculturaantreprenorial. Se va acorda o deosebit atenie consecvenei cu programul ERASMUS care are un numr de arii de intervenieitrebuie evitatesuprapunerilecuacestea.Existioseriedearii complementarecaretrebuie urmrite:ocupareaforeidemunc,cercetareiinovare,industrieispiritntreprinztor. Programul LIFE acoper trei arii prioritare prin componenta Mediu: mediui eficiena resurselor; natur i biodiversitate; guvernana de mediu i informarea. Componenta Aciune pentru clim acoper combaterea schimbrilor climatice, adaptarea la schimbrile climatice i guvernana de mediu i informarea. n ceea ce privete coordonarea ntre FEADR i Fondul de Garantare pentru Agricultur, autoritile romnenuvorfacetransferulntreceidoipiloniaiPAC.SinergiiledintrepilonulIipilonulIIsuntasigurate prinseparareaprogramuluinaionalpentruviticulturiaprogramuluinaionalpentruapicultur. Este n faza de pregtire Strategia pentru Regiunea Mrii Negrei aceasta va avea n vedere cooperarea ntre celeaseri cu ieire la Marea Neagr pe probleme de protecie marin, mediu marin, Planificare SpaialMaritimiSupraveghereMaritimIntegrat. Complementaritatea cu toate cele trei zone prioritare ale Strategiei Dunrii va facilita inovarea i competitivitatea i va dezvolta de asemenea societatea bazat pe cunoatere prin cercetare, va aduce investiiinoameniicompeteneivagestionarisculdemediu. O surs semnificativ de finanare n Romnia n 20092014 sunt schemele de granturi SEEi Norvegiene. Granturile sunt disponibile n patru mari domenii de intervenie: (i) cercetarei inovare n industria verde, (ii) promovarea egalitii de gen, (iii) biodiversitatei ecosisteme, reducerea polurii, eficiena energetic, energia regenerabil, adaptarea la schimbrile climatice, (iv) ntrirea dezvoltrii societii civile, creterea contribuiei la dreptatea social, combaterea criminalitii organizate transfrontaliere, etc. Programul este n curs de implementare, avnd autoritatea de management n cadrul MFE, ceea ce va facilita cooperarea cuAMrelevanteicuactoriiimplicainelaborareapoliticilor,pentruaasiguracoerenapoliticilor. Cele mai importante legturi pentru etapa curent de programare sunt prezentate n Tabelul X. Asemntorcuperioadaanterioar,peperioada20142020vorfinecesareinstrumenteledefinanareBEI. Pe parcursul implementrii programelor din 20072013 au fost situaii cnd n paralel cu schemele finanate de UE, Guvernul Romniei a pus la dispoziie granturi asemntoare cu proceduri simplificate care au concurat finanarea european de manier contraproductiv, de exemplu Administraia Fondului deMediuagestionatfonduripentruinfrastructuradeap,investiiinsurseledeenergieregenerabil,sau Agenia pentru IMMuri (n prezent o direcie din cadrul Ministerului Economiei) a gestionat granturi pentruIMMuriiantreprenoriat. 131

Romnia va asigura o mai bun coordonare ntre finanarea de la nivel naional i european urmrind urmtoarele: evitarea suprapunerilor, stabilirea liniilor clare de demarcare ntre schemele UE i cele naionale, armonizarea procedurilor, asigurarea aceluiai grad de dificultate n nelegerea lor i dezvoltareapotenialeloraspectedecomplementaritate.Acesteaspectevorfidezvoltateprinmecanismul decoordonareinstituional,propuspentruurmtoareaperioaddeprogramare. ComitetulDirectoralAcorduluideParteneriatcreatpentrucoordonarealanivelstrategicaFondurilorESI 20142020vajucaunrolcheielaasigurareanparalelacoereneicualteinstrumentedepolitic comunitaricualteprogramenaionaledeinvestiiidinRomnia.

TabelxTabeldecorelaii

COMPETITIVITATE(OT1,2,3,4,8,10,11) Corelare (conformAP, capitolul1.3) Nevoia de 1.ntrirea sincronizare cu cercetrii, msurile finanate dezvoltrii tehnologicei adresate antreprenoriatului inovaiei i modelelor de afaceri conform OT 3, msurile pentru ocuparea forei de munc, educaie i competene conform OT 8i OT 10 i msurile cuprinse n Agenda Digital conform OT2. Nevoia de 3.Creterea cu competitivitii sincronizare ntreprinderilor msurile finanate miciimijlocii, adresate poverii administrative asectorului pentru IMMuri agricolia conform OT 11; sectorului ocuparea forei de pescuituluii munc, educaie i acvaculturii dezvoltarea competenelor conform OT 8i OT 10; msurile pt. eficiena energetic o economie cu emisii reduse de carbon, conformOT4. Obiectiv tematic Ariide politici CDI TIC Munc Educaie ntreprinderi Agricultur Pescuit Administraie public Energie Mediu Dezvoltare teritorial & regional (inclusiv ITI, DLCC, CTE i strategiile macro regionale i pentru bazinul mrii) ProgrameESI POCOMP (Competitivitate) InstrumenteUE Orizont2020170 Programenaionaleaferentei asistenstrin

Programele naionale pentru CDI Programul Mihail POCU KoglniceanupentruIMMuri (CapitalUman) Programul naional multianual Programul POCA pentru susinerea Erasmus pentru (Capacitate meteuguriloriartizanatului toi Administrativ) Programul de modernizare a activitilor de comercializare Programul UE PNDR a produselor i serviciilor de pentru POPAM(Pescuit pia Competitivitatea iAfaceri Ajutoare de stat i scheme de ntreprinderilor Maritime) minimis gestionate de iIMMuri MinisterulFinanelorPublice ProgrameCTE COSME Programul naional de POR apicultur Programele naionale suport pentru sectorul viniviticol din Romnia20142018 Programul de elaborare sau actualizare a documentaiilor de amenajarea teritoriului i urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice nscrise pe lista patrimoniului mondial Programul de cofinanare a hrilor de risc pentru alunecrideteren Programelocative Programul naional de dezvoltarelocal Programe socioculturale i sportive Ajutoarebilaterale Granturi SEE i Granturi Norvegiene 20092014171 Parteneriatul European pentruInovare

complementaritateaconstnsusinereaoferitprinprogramelefinanateprinESIjuctorilordinRomniapentrucaacetiasparticipelaOrizont2020prin formareauneicapacitisemnificativenCDI Procesul de programare al Mecanismelor Financiare SEEi Norvegiene sa conformat nevoii de a asigura complementaritateai de a evita suprapunerea cu fondurilestructuraleidecoeziune(20072013).ncadrulariilorprioritare,sauidentificatdomeniiundenusaualocatfonduriinevoiadesprijinafostminuios justificat.
171

170

132

(domenii susinute/ care urmeaz s fie susinute: Cercetarea n sectoarele prioritare, Inovaia n industriaverde) Programul de Cooperare ElveiaRomnia (domenii finanate din aceast contribuie: promovarea sectorului privat cu accent pe mbuntirea mediului de afaceri i accesul la finanare al IMMurilor, mbuntirea reglementrilor n sectorul financiar, ntrirea pieelor i instituiilor financiare precum i dezvoltarea sectorului privat i promovarea exporturilor i standardelor pentru IMM uri) OAMENIISOCIETATE(OT1,2,3,8,9,10,11) Obiectiv Corelare(conform Ariide tematic APcapitolul1.3) politici 8.Promovarea Nevoiade Ocuparea sincronizarecu locurilorde foreide interveniile munc munc finanatei sustenabilei CDI msurileadresate decalitatei antreprenoriatului ntreprinderi susinerea imodelelorde mobilitiin Asisten afacericonformOT munc social 1iOT3,cuaccent Educaie pesectoarelecu potenialde Guvernan cretere,msurile TIC deincluziune socialieducaie Agricultur conformOT9iOT Pescuit 10,iintervenii cumarfie Dezvoltare guvernarefinanat teritorial & conformOT11. regional de (inclusiv ITI, 9Promovarea Nevoia sincronizare cu DLCC, CTE i incluziunii interveniile sociale, strategii finanate i macro combaterea msurile adresate regionale i srcieiia oricruitipde antreprenoriatului pentru i modelelor de bazinul discriminare afaceri conform OT mrii) 1i OT 3,cu accent pe sectoarele cu potenial de cretere, msurile pentru ocuparea forei de munc i educaie, conform ProgrameESI POCU POCOMP POCA POR PNDR POPAM ProgrameCTE InstrumenteUE Aciuni Marie Skodowska Curie Programul Erasmus pentrutoi Programul operaional de asisten financiar Programul operaional pentru incluziune social Fondul pentru azilimigraie Programele pentru schimbare social i inovaie Europa creativ Schimbare social pentru inovaie Programenaionaleaferentei asistenstrin Programul de ncurajare a tinerilor ntreprinztori pentru nfiinarea i dezvoltarea microntreprinderilor Programul de dezvoltare a competenelor tinerilor ntreprinztori i facilitarea accesului lor la finanarea START Program de promovare a spirituluintreprinztorprintre femeile manager n sectorul IMMurilor Programele Ministerului Muncii Programele Ministerului Educaiei Asistenbilateral Granturi SEE i Granturi Norvegiene 20092014 (domenii susinute/ care urmeaz s fie susinute: promovarea egalitii de gen i a echilibrului ntre viaa de familie i viaa profesional, copiii i tinerii vulnerabili i iniiativele locale i regionale de a reduce inegalitile de la nivel naional i de a promova incluziunea social,fondulpentruburse, iniiative de sntate public)

133

OT 8 i OT 10 i intervenii cum ar fi eguvernare finanat conform OT2. de 10.Investiian Nevoia sincronizare cu educaie, interveniile formarei finanate i nvmntul msurile adresate vocaional antreprenoriatului pentru i modelelor de formarea conform competenelor afaceri invareape OT 1 i OT 3, cu accente toatdurata pe vieii sectoarele cu potenial de cretere, msurile pentru ocuparea forei de munc i incluziunea social, conform OT 8i OT 9i intervenii cum ar fi eguvernarea finanate conform OT2. INFRASTRUCTUR(OT1,2,3,4,6,7,8,9,10,11) Corelare Ariide Obiectiv (conformAP, politici tematic capitolul1.3) Nevoiade Transport 2.Creterea sincronizarecu CDI accesuluila interveniile TIC tehnologiile finanateicu ntreprinderi informaieii msurileadresate Energie comunicaiei, inovaieiconform Mediu utilizareaTIC Ocuparea icalitatealor OT1, antreprenoriatului foreide iafacerilor munc conformOT3, Educaie msurilepentru Guvernan ocupareaforeide Pescuit muncconformOT Dezvoltare 8,msurilepentru teritorial & incluziuneconform regional OT9,msurile (inclusiv ITI, pentrueducaiei DLCC, CTE i formarea strategii competenelor macro conformOT10 regionale i imsurilepentru pentru creterea bazinul capacitii mrii) instituionale conformOT11.

Programul de Cooperare ElveiaRomnia (domenii finanate din aceast contribuie: resursele umane i dezvoltarea social cu scopul de a ntri schimburile academice ntre Elveia i Romnia. n acest scop, se vor nfiina un Fond de burse i Fonduri pentru cercetare. Se va da atenie special promovrii incluziunii sociale a romilor i a altor grupuri vulnerabile)

ProgrameESI POLI POCOMP POR POCU POCA POPAM CTE

InstrumenteESI Facilitatea Conectarea Europei Transport inteligent, verde i integrat" Challenge din Orizont2020

Programenaionaleaferentei asistenstrin

134

Nevoia de sincronizare cu interveniile finanate i cu msurile pentru susinerea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon n toate sectoarele conform OT 4 i msurilor de protejare a mediului conform OT6. RESURSE(OT3,4,5,6,7) Corelare Obiectiv (conformAP, tematic capitolul1.3) Nevoiade 4.Susinerea sincronizarecu treceriilao interveniile economiecu finanatei emisiireduse msurilede decarbonn proteciamediului toate conformOT6i sectoarele msurileviznd schimbrile climaticeconform OT5itransport sustenabilconform OT7. de 5.Promovarea Nevoia sincronizare cu adaptriila interveniile schimbrile finanate i climatice, msurile pentru prevenireai serviciile i gestiunea infrastructura TIC riscurilor conform OT 2, msurile de promovare a bunelor practici de mediunafaceriOT 3 i msurile pentru agricultur, pduri i pescuit, ca i msurile de susinere a trecerii la o economie cu emisii sczute de carbon conform OT 4, protecia mediului conform OT 6 i transport sustenabil conform OT7. 6.Conservarea Nevoiade iprotecia sincronizarecu mediuluii interveniile 7.Promovarea unuitransport sustenabili nlturarea blocajelordin reelelecheie de infrastructur

Ariide politici Mediu Energie ntreprinderi Transport Agricultur

ProgrameESI POLI POCOMP PNDR POPAM CTE

InstrumenteUE ProgramulLIFE Programul NER300

Programenaionaleaferentei asistenstrin Programul multianual prioritar de mediu i de gospodrirea apelor Combatereariscurilor nvestiii prioritare pentru gospodrireaapelor Controlul integrat al polurii cunutrieni Reconstrucia drumurilor forestiere Programul de reabilitare termic Asistenbilateral Granturi SEE i Granturi Norvegiene 20092014 (domenii susinute/ care urmeaz s fie susinute: biodiversitatea i serviciile de ecosistem, monitorizarea mediului i planificarea i controlul integrat, reducerea utilizrii substanelor periculoase, eficienaenergetic,energia regenerabil, adaptarea la schimbrile climatice, conservarea i revitalizarea patrimoniului cultural i natural; Promovarea diversitii n cultur i arte n cadrul patrimoniului culturaleuropean) Programul de Cooperare ElveiaRomnia (domenii finanate din aceast contribuie: Mediu, mai ales componenta de asisten oferit administraiilor locale la gestiunea energiei regenerabile)

Pescuit Dezvoltare teritorial & regional (inclusiv ITI, DLCC, CTE i strategii macro regionale i pentru bazinul mrii)

135

promovarea eficienei resurselor

finanateicu msurilede promovarea bunelorpracticide mediunafaceri conformOT3, emisiilordecarbon conformOT4,i msurilepentru agricultur,pduri ipescuitcai msurilecare vizeazschimbrile climaticeconform OT5. GUVERNANT(OT2,11) Corelare Obiectiv (conformAP, tematic capitolul1.3) Aciunile aferente 11.Creterea acestui obiectiv capacitii pot instituionalea tematic contribui, dac autoritilor este cazul, la publiceia interveniile factorilor relevante implicaiio identificatelaOT2, administraie viznd accesul la public TIC. eficient

Ariide politici Administraie public TIC Justiie Dezvoltare teritorial & regional (inclusiv ITI, DLCC, CTE i strategii macro regionale i pentru bazinul mrii)

ProgrameESI POCA POCOMP POAT

InstrumenteUE

Programenaionaleaferentei asistenstrin Asistenbilateral Granturi SEE i Granturi Norvegiene 20092014 (domenii susinute/ care urmeaz s fie susinute: ntrirea dezvoltrii societii civile i o mai mare contribuie la dreptatea social, democraie i dezvoltare durabil (Fondul pentru ONGuri), cooperarea Schengen i combaterea criminalitii trans frontaliere, a criminaitii organizate i a gruprilor infracionale itinerante; formarea capacitii i cooperarea instituional, formarea capacitii i cooperarea judiciar, servicii corecionale, inclusiv sanciuni neprivative de libertate) Programul de Cooperare ElveiaRomnia (domenii finanate din aceast contribuie: securitate, stabilitate i suport pentru reforme (sigurana frontierelor, capacitate de gestiune la nivelul local i regional, modernizarea sistemuluijudiciar,etc.)

136

VERIFICAREEXANTEACONFORMITIICUREGULILEPRIVINDADIIONALITATEA
Dei nu este membr a Uniunii Monetare, Romnia a susinut noua guvernare economic promovat de Comisia European. Romnia a aderat la Tratatul privind stabilitatea, coordonareai guvernana n cadrul Uniunii economicei monetare (Pactul fiscal), angajnduse s continue procesul de consolidare astfel nctsseasigurestabilitateafinanelorpublice. Un concept cheie folosit de Pactul de Stabilitate i Cretere i cu un rol tot mai mare n configurarea politicilorbugetarenaionaleviitoarenurmaintrrii nvigoareaPactuluifiscaleste"obiectivulbugetarpe termenmediu"(MTO)specificpentrufiecarear. Pentru Romnia, MTO este de 1 %, ceea ce nseamn c deficitul bugetar structural nu ar trebui s depeasc 1 % din PIB pe termen mediu. Romnia sa angajat conform Programului de Convergen s atingacestobiectivncepndcu2015. O a douaprevedere european care influeneaz evoluia viitoare a indicatorilor de analiz a adiionalitii esteceaprivinddinamicacheltuielilorbugetare,carenutrebuiesodepeascpeceaaprodusuluiintern brut. Romnia ia demonstrat angajamentul pentru stabilitatea finanelor publice derulnd cu succes dou acorduricuComisiaEuropeaniFMIiareuitsireducsemnificativdeficitulbugetar. n urma stabilizrii macroeconomice, urmtoarea etap pentru Romnia este implementarea de msuri care s asigure creterea economic durabil i implementarea de msuri structurale, aa cum este prevzuti n noul acord preventiv discutat cu CEi FMI. Aceste aciuni necesit investiii semnificative n economie, inclusiv cofinanarea pentru atragerea fondurilor europene (i implicit creterea gradului de absorbieaacestora). Ca urmare, se estimeaz c pn n anul 2020, pe fondul reducerii ponderii cheltuielilor la nivel central n PIB, cheltuielile bugetare cu formarea brut de capital fix i vor majora ponderea n PIB. Aceast evoluie sevanregistrancondiiilencareobiectivulbugetarpetermenmediuvafide1ncepndcuanul2015. n noiembrie 2013, sa procesat o ajustare bugetari sa convenit o nou proiecie bugetar pentru 2014 mpreuncuFMIiCE. Aadar,intelededeficitbugetarsauajustatnsuscu0,2%dinPIBpentruanii2013i2014,iarcheltuielile bugetaretotalecapartedinPIBsauajustatnconsecin. MajorareacosturilorpentruproiectelecucofinanareUEimplicopondereaFBCFpublicedepeste5%din PIB,attpetermenmediu,ctinperioada20172020.
Cheltuielile la nivel central ca pondere din PIB (Cheltuieli totale) Formare brutdecapitalfix ca ponderenPIB(P51) 2013 34,9 2014 35,3 2015 35,1 2016 34,9 2017 34,6 2018 34,4 2019 34,2 2020 34,0

4,7

5,1

5,0

5,3

5,5

5,6

5,7

5,8

Lanivelnaional,regiunilemaipuindezvoltateacopermaimultde99%dintotalulpopulaiei.

2.3 REZUMATULEVALURIINDEPLINIRIICONDIIONALITILOREXANTEAPLICABILE
Este binecunoscut faptul c o parte esenial din pregtirile pentru urmtoarea perioad de programare o reprezint condiionalitile. Acestea reprezint condiii prealabile pe care Romnia este obligat s le ndeplineasci se refer la utilizarea eficienti eficace a fondurilor europene structuralei de investiii (FESI). ncepnd cu noiembrie 2012, Romnia a identificat condiionalitile ex ante aplicabile (specificei generale), a fcut prima evaluare a ndeplinirii condiionalitilor ex ante i a determinat gradul de ndeplinire de ctre acestea a tuturor criteriilor. Pentru condiionalitile sau criteriile ex ante nendeplinite, Guvernul Romniei a adoptat n februarie / martie 2012 unele planuri de aciune pentru a 137

stabili aciunile de ntreprins, organismele responsabilei orarul de punere n aplicare a acestor aciuni n vedereandepliniriilorpnla31decembrie2016. Ca urmare a ultimei versiuni a Orientrilor comunicate de Comisie cu privire la condiionalitile ex ante, Romnia a nceput a doua autoevaluare privind ndeplinirea condiionalitilor ex ante i n februarie va actualizaplanuriledeaciunepentrundeplinirealatimpacondiionalitilor. ANEXA IV prezint un rezumat al tuturor condiionalitilor ex ante generale i tematice / specifice fondurilor aplicabile la nivel naional, precumi planuri de aciunepentru condiionalitile saucriteriile ex antenendeplinite.

2.4 METODOLOGIA I MECANISMELE DE ASIGURARE A CONSECVENEI N FUNCIONAREA CADRULUIDEPERFORMAN,NCONFORMITATECUARTICOLUL19DINRDC


Cadrul de performan este un instrument care stimuleaz livrarea eficient a programelor operaionale n vederea atingerii rezultatelor planificate, aplicnd mecanismul de recompensare a progreselor n ndeplinirea obiectivelor programului (prin alocarea unei rezerve de performan) i de amendare a utilizriineeficienteafondurilorUE(princorectareafinanciarla[sfritul]perioadeideprogramare). PentrufiecarePOsentocmesctabelealecadruluideperforman,carestabilescunsetdeindicatori,inte intermediare i inte finale ce vor fi folosite pentru a msura progresul n ndeplinirea obiectivelor programului. Configurarea cadrelor de performan (CP) include mai muli pai, inclusiv selectarea indicatorilor i stabilireaintelorintermediarepentru2018iaintelorfinalepentru2023. Dezvoltarea cadrului de performan se bazeaz pe un parteneriat instituional,i anume pe colaborarea strnscuautoritiledemanagement. Dezvoltarea cadrelor de performan se face n conformitate cu regulamentele specifice fondurilor ESI (inclusiv FEADRiFEPAM), cu actul depunere n aplicare ce reglementeaz aplicarea articolului 20dinRDC cuprivirelaaplicareacadruluideperforman,precumicuorientrileUEaplicabilendomeniu. Principalul organism responsabil de crearea cadrului conceptual pentru selectarea seriei adecvate de indicatoriistabilireainteloresteMEFDGAPE,ncolaborarecuevaluatoriiexante. Pentru a asigura o abordare coerent a planificrii cadrului de performan, sa constituit un grup de lucru tehnic(GLT)cereuneteexperidintoateautoritiledemanagementceacopertoatefondurile. n timpul pregtirilor PO, GLT se va ntlni cu regularitate pentru a analiza i a asigura consecvena n selectarea indicatorilor i n stabilirea intelor intermediare i finale la nivelul diferitelor programe operaionaleiprioriti.Seriadeindicatoridincadruldeperformanvaderivadinindicatoriidejadefinii la nivelul programelor operaionale, indicatori comuni i specifici programelor. innd cont de msurabilitatea indicatorilori de disponibilitatea datelor n perioada de raportare, se vor defini pai cheie de punere n aplicare, dac va fi necesar. Pentru a include un numr limitat de indicatori n cadrul de performan, este necesar s se identifice acei indicatori care pot fi utilizai pentru monitorizarea progresului unor prioriti multiple de investiii. n acest sens, n msura n care este posibil, lista de indicatori recomandai pentru toate programele operaionale i paii cheie de punere n aplicare vor fi armonizaicuajutorulevaluatorilorexante. n ceea ce privete FEADR, metodologia pentru cadrul de performan va respecta regulile specifice fondului, indicatorii comuni obligatorii furnizai de Comisie, precumi planul de indicatori din PNDRi va stabili intele intermediare i finale pentru cadrul de performan. n acest sens, se va utiliza o list predefinit cu 20 de indicatori de performan comuni (indicatori financiari i de realizare), derivai din Planuldeindicatoriiaplicaicuprioritate. Un element important al procesului de planificare a cadrului de performan este identificarea unorinte intermediarei finale realiste. Evaluarea ex ante a unor programe finanate de FEDER, FSEi FC va susine procesul prin prezentarea unor propuneri metodologice pentru fiecare program. ntruct toate aceste evaluri sunt comandate i gestionate de DG APE, este ndeplinit o prim condiie preliminar pentru asigurareaconsecveneinstabilireaintelorintermediareifinalelanivelulprogrameloriprioritilor. 138

Determinarea celei mai bune previziuni a valorilorintelor intermediarei finale se va baza, printre altele, pe: analiza interveniilor realizate n perioada 2007 2013 plecnd de la datele istorice disponibile n sistemeledemonitorizareievaluri,peanalizacomparativcuinterveniilealtorstatemembre(dacsunt relevante), pe studii cu privire la metodologiile de stabilire a intelor i pe verificrile de plauzibilitate pentrufiecaresectorcuexpericompetenindomeniu. Detaliile cu privire la selectarea indicatorilori justificarea valorilor identificate pentruintele intermediare ifinalevorfiinclusendocumentaiafiecruiprogramoperaional. Eficiena aplicrii CP depinde i de monitorizarea continu a progreselor, de evaluri i de aciunile ulterioare de remediere, dac sunt necesare. Urmrirea progreselor fa deintele intermediarei finale stabilite va face parte din sistemul general de monitorizare a programelor operaionale i fondurilor ESI. Colectarea i agregarea datelor se va asigura prin sistemele de schimb electronic de date (a se vedea capitolul4). Recunoscnd faptul c 2018 este o dat de referin trzie pentru implementarea msurilor n vederea rectificrii unui posibil eec n 2023, va fi dezvoltat o aplicaie de prognozare pentru indicatorii inclui n cadrul de performan, oricnd acest lucru va fi posibil, pe baza experienei ctigatei folosind, cel puin nprimiianidepunerenaplicare,seturidedatereferitoarelaperioadadeprogramare20072013.ncazul n care apar diferene semnificative ntre valorile prognozateiintele intermediarei finale din cadrul de performan, se va efectua o evaluare ad hoc pentru a identifica motivele i a emite recomandri n vederea eliminrii acestora. Fiecare AM va fi responsabil de utilizarea instrumentului, pentru a identica problemeleialuamsurideremediere.InstrumentulesteaplicabilprogramelorfinanatedeFEDER,FCi FSE. Progresul indicatorilor FP va fi raportat anual n rapoartele anuale de implementare. Autoevaluarea progresului n atingereaintelor finale va fi prezentatde douori pe an Comitetului de monitorizare a PO i Comitetului director al AP. MFE va asigura asisten pentru monitorizarea cadrului de performan printrun grup de lucru funcional (GLF) dedicat, compus din reprezentani ai tuturor autoritilor de management (a se vedea capitolul 2.1). GLF va analizai va dezbate stadiul de implementare, soluiile la problemele identificate, punerea n aplicare a recomandrilor i a aciunilor de urmrire n vederea eliminriiposibilelorntrzierinatingereaintelor.

2.5MSURIDECONSOLIDAREACAPACITIIADMINISTRATIVE
n vederea continurii procesului de consolidare i n contextul perioadei de programare 20142020, Ministerul Fondurilor Europene asolicitat o evaluareacapacitii administrative a instituiilor responsabile cu gestionarea fondurilor CSC n cadrul evalurii exante a Acordului de parteneriat. A fost efectuat o prim evaluare, axat pe experiena perioadei de programare 20072013, care va fi urmat de dou evaluriulterioare;acesteasevorderulapeperioadaprocesuluideinstituireacadruluiinstituionalpentru 20142020.Evaluareavizeazcapacitateaadministrativaautoritiloriabeneficiarilor,carecontribuiela performanaprogrameloroperaionale. Mai jos este prezentat o sintez a principalelor necesiti de mbuntire a capacitii administrative a autoritiloriabeneficiarilor,pebazaconcluziilorevalurii. Capacitateaadministrativaautoritilor Pentru perioada de programare 20072013, structura instituional, repartizarea formal a responsabilitilor i instituirea normelor interne respect cerinele reglementrilor, ns funcionarea corespunztoare a instituiilor i a ntregului sistem constituie o problem esenial. Organismele de coordonare (de exemplu, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ACIS)i un numr de AMuri nu au avut suficient autoritate pentru a asigura abordri consecvente, proceduri simple i coerente, evitarea suprapunerilor responsabilitilor i implementarea efectiv a planurilor de aciune la nivelulinstituiilorpentruarezolvaproblemeleeseniale. Experiena actualei perioade de programare indic faptul c, pentru mbuntirea performanei instituionalei a cooperrii interinstituionale, trebuiesse asigure autoritatea sporita organismelorde 139

management i de coordonare, precum i stabilitatea structurilor organizaiilor i a cadrului global n ansamblulsau. Un numr semnificativ de organizaii din sistem au ntmpinat dificulti n ceea ce privete asigurarea resurselor umane adecvate, att n plan cantitativ, cti calitativ. Msurile de austeritate ntreprinse n 2010 au blocat alocarea de resurse impus de volumul de munci de numrul tot mai mare de contracte aflate n faza de implementare. Reducerile salariale semnificative din ntregul sistem public au generat rotaii de personal masive, rate ridicate ale posturilor vacante i, ca urmare, un volum de munc sporit pentru personalul existent. Funcia de managementi resurse umane din cadrul organizaiilor nu a fost n msur s gseasc soluii la aceste probleme, iar resursele de asisten tehnic nu au fost utilizate suficient nct s acopere lipsa de resurse de la nivel intern, n principal din cauza dificultilor specifice proceselor de achiziii publice. Evaluarea a relevat o capacitate insuficient a organizaiilor de a utiliza n modeficientpoliticileipracticilenmateriederesurseumane(RU)pentruagarantaalocareaderesurse adecvateiarspundeprovocrilor. Evaluarea a evideniat o serie de aspecte care trebuie abordate pentru a se asigura buna funcionarei un nivel adecvat de performan a personalului, inclusiv o mai bun planificare n materie de resurse umane, pe baza utilizrii eficiente a analizelor privind volumul de lucru i a unui sistem de prime mbuntit, corelat cu performana, capabil s motiveze i s pstreze profesionitii competeni i s stimuleze performana.Pentruaorientamaibineeforturilendireciaobiectivelordeperformanaleprogramelor operaionale (PO), este necesar o trecere de la abordarea bazat pe competene i pe procese la una bazatpegestionareaperformaneinfunciederezultate. Funcia de formare trebuie s asigure dezvoltarea continu a personalului n toate domeniile i prin intervenii specifice domeniilor cruciale pe care lea identificat evaluarea, de exemplu ajutoarele de stat, reglementrile de mediu, gestionarea riscurilor, auditul intern, achiziiile publice, gestiunea i controlul financiar, legislaia Uniunii i cea naional i competenele n materie de management. Ar trebui s fie pus la dispoziie asisten tehnic n toate cazurile n care nu este posibil sau eficient consolidarea internacompetenelornecesare. Experiena perioadei de programare actuale atest c au fost create i puse n practic sisteme i instrumente care acoper toateproceselenecesare, n toatefazele cicluluiprogramului, nsmulte dintre acesteanusuntutilizatenmodcorespunztorinusunteficiente. Apariia unor nereguli, unele cu caracter sistemic i ndeosebi la nivelul proceselor de achiziii publice, a impusadoptareademsuriurgentenvedereaconsolidriisistemelordegestiuneicontrol. Sistemul suprareglementat, procedurile complicatei neclare, birocraia excesivi sarcina administrativ enormauncetinitichiaraublocatprocesele,ndeosebindaunabeneficiarilor. Suntnecesarembuntiripentruconsolidareasistemelordegestiuneicontrol,simplificareaoperaiunilor iaprocedurilorireducereasarciniiadministrative. Capacitateaadministrativabeneficiarilor Perioada de programare 20072013 a reprezentat o provocare pentru beneficiari avnd n vedere noile normeconsiderabildiferitedeceleaplicatencadrulprogramuluidepreaderare,dimensiunilemaimariale proiectelori,nunelecazuri,implicareaaceleiaientitintrunnumrmaredeproiecte. Continu dezvoltarea capacitilor, proces care include crearea i consolidarea departamentelor specializate n elaborareai implementarea proiectelori n dezvoltarea de competene, prin intermediul formrii de tip formal i al nvrii prin practic. n cazul beneficiarilor privai care acceseaz fonduri pentrudezvoltareaproprie,capacitateadeelaborarei implementareaproiectelorsebazeaznprincipal peexternalizareaserviciilorctresocietiledeconsultan.Capacitateadegestionareaproiectelorvariaz nfunciedetipuldebeneficiar. Un segment important de beneficiari l reprezint instituiile publice de la nivel local (judeei localiti), principalii operatori din domeniul mediului i al transporturilor, instituiile din nvmnt i din sectorul pieei muncii etc. care rspund de absorbia unui volum mare de fonduri i de realizrile aferente. 140

Capacitile de management de proiect dezvoltate n aceste instituii constituie o baz robust pentru o dezvoltareulterioar. Cu toate acestea, nivelul de performan a programelor operaionale i a proiectelor individuale indic necesitatea unor mbuntiri la toate tipurile de beneficiari. n cazul beneficiarilor publici importani, consolidarea capabilitilor organizatorice n vederea asigurrii unor capaciti durabile pentru managementul proiectelor reprezint o necesitatecheie i include sisteme de management i control, o mai bun integrare cu alte funcii ale instituiei i competene mbuntite n domenii specifice de specializare. Competenele n domeniul achiziiilor publice, al managementului de proiect reprezint n continuare prioritile n materie de formare, n parte din cauza lipsei de claritate i a orientrilor, procedurilor i instruciunilor continuu modificate, a instrumentelor de sprijin neprietenoase i a interpretrilor inconsecvente ale procedurilor la diferitele niveluri de control. Dezvoltarea continu n materie de management al proiectelor, cu un accent mai pronunat pe aspectele calitative ale dezvoltrii, va rmne o necesitate prioritar pentru perioada de programare urmtoare. Evalurile au mai indicat capacitatea tehnic limitat n anumite domeniii calitatea precar a documentaiei tehnice, ndeosebi pentru proiectele de infrastructur. De asemenea, sau semnalat probleme de personal, deficite de competenei de manageri sau de consultani de proiect n cazul anumitor beneficiari sau sectoare (de exemplu, administraia public din localitile mai micii din zonele rurale sau sectoare specifice care au beneficiatdeinvestiiipublicemaipuinentrecut,cumarfigestionareadeeurilor).Beneficiariitrebuies i dezvolte capacitatea de utilizare a serviciilor externalizate pentru a compensa lacunele de la nivelul propriilorresurseinterne. n cazul beneficiarilor privai i al micilor beneficiari, trebuie s li se asigure proceduri simple, orientri clareiaccesuorlaserviciiledeconsultannceeaceprivetedisponibilitateaicaracterulabordabil,n funciedetipuldebeneficiar,pentruaaccesa,aimplementaiagestionacusuccesiniiativesprijiniteprin FESI. La nivelul ofertei, serviciile de consultan trebuie s evolueze pentru a rspunde nevoilor pieei. Concurena echitabil, bazat pe procese de implementare clare i axat pe calitate, i nu pe conformitateadministrativ,vancurajadezvoltareapieeiserviciilordeconsultan. Un factor important care influeneaz capacitatea beneficiarilor de a implementa proiecte finanate de UE lreprezintcapacitatealimitataacestoradeamobilizaresurselefinanciarepentrucofinanareifluxurile de numerar necesare implementrii. Beneficiarii au ntmpinat dificulti suplimentare avnd n vedere ntrzierile mari ale rambursrilor, accesul dificil la prefinanarei la credite bancare, precumi condiiile de creditare care sufer schimbri de la data depunerii candidaturii pn la data atribuirii contractului. Capacitatea limitat de a mobiliza resursele financiare rmne o problem eseniali un factor de risc pentruperformanaprogramelor. Sunt necesare mbuntirea capacitii beneficiarilor de gestionare a proiectelor, dezvoltarea competenelor tehnice i n materie de management al proiectelor i ncurajarea accesului la servicii de sprijinilaresursefinanciare.

Msuri la nivel naional de remediere a deficienelor n ceea ce privete capacitatea autoritilor i a beneficiarilor nvmintele desprinse din perioada 20072013 Msurnaional: indic necesitatea ca structurile de coordonare i Reproiectarea cadrului instituional prin autoritile de management (AM) s dispun de consolidarea funciilor de management i de fore suficiente, pentru a garanta un managementi coordonare ocoordonareeficiente. Reproiectarea cadrului instituional vizeaz consolidarea funciilor de management i de coordonare. Aceast abordare se bazeaz pe concentrareai centralizarea sistemului, asemntor modelului polonez, care sa dovedit a fi de succes atunci cnd sa confruntat cu provocri similare. Procesul de centralizare a nceput deja odat cu crearea Ministerului Fondurilor Europene, o structur dedicat gestionrii 141

sistemului172, dotat cu putere suficient asupra structurilor din alte ministere, pentru a asigura mai mult coereniomaibuncoordonare. Cadrul instituional din Romnia, aferent perioadei 20142020, prezentat n diagrama de mai jos (figuraX), a fost inspirat de modelul polonez i va concentra funciile de management din trei ministere de resort eseniale, care au demonstrat deja o bun capacitate de management: Ministerul Dezvoltrii Regionalei AdministraieiPublice;MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRuraleiMinisterulFondurilorEuropene. Ministerul Fondurilor Europene asist AMurile pentru un numr de POuri pentru care consolidarea managementuluii a coordonrii sa dovedit a fi necesar (competitivitate, capital umani infrastructur). Deasemenea,ministerulvarspundedeprocesuldecoordonare. n acest mod, limitarea fragmentrii funciilor, responsabilizarea structurilor de coordonare, sporirea coerenei ntre sistemele de gestiunei controli raionalizarea procedurilor vor crea un mediu favorabil performanei,latoatenivelurile. Tot n mod similar cu modelul polonez, n ministerele/instituiile cu responsabiliti n sectorul specific vor fiinstalateorganismeintermediare,asigurndocontinuarepectposibilaexperieneianterioaredinciclul programelor 20072013, fie ca OIuri, fie ca AMuri. Structurile regionale existente vor fi utilizate pentru a asigurauncontactstrnscubeneficiarii,latoatenivelurileteritoriale,evitndusecreareadestructurinoi.

nvmintele desprinse din perioada 20072013 Msurnaional: indicocapacitate insuficientdea utilizapoliticilei O politic orizontal pentru resursele umane practicile RU pentru a asigura alocarea de resurse implicaten administrarea fondurilor UEisprijin n adecvate, dezvoltarea permanent a resurselor favoareaintroduceriidepracticiRUeficiente umane i o gestionare eficient a performanei, capabilsrspundprovocrilorsistemului. Intervenia politic va fi structurat sub forma unui plan pe termen lung care va conine aciuni pe termen scurt i mediu, avnd drept punct de pornire planul de aciune aflat n prezent n pregtire pentru mbuntirea capacitii administrative n actuala perioad de programare. Msurile vor defini o politic rennoit n materie de resurse umane care va remedia principalele deficiene din domeniul resurselor umane, inclusiv planificarea, utilizarea eficient a unor devize analitice cuprinztoare, eficientizarea recrutrii i un sistem de gestionare a performanei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense. Asistena tehnic (AT) va fi utilizat pentru a sprijini implementarea efectiv a politicii RU, inclusiv crearea capacitii, dezvoltarea instrumentelori implementarea. Pentru a mbunti capacitatea administrativ, msurilevorficompatibilecuinterveniilentreprinsencadrulntreguluisistemdeadministraiepublici vorficonsolidatedeacestea.

nvmintele desprinse din perioada 20072013 Msurnaional: indic faptul c sunt necesare mbuntiri pentru Sisteme i instrumente mai eficiente la toate consolidarea sistemelor de gestiune i control; niveluriledeimplementare simplificarea operaiunilor i a procedurilor i reducereasarciniiadministrative. Sistemul de implementare va fi raionalizat i va include reducerea sarcinii administrative asupra beneficiarilor fondurilor structuralei de investiii europene, n funcie de rezultatele unui studiu care se afl n faza de ofertare. De asemenea, sunt avute n vedere spre a fi utilizate, ori de cte ori va fi indicat, aplicarea opiunilor pentru costuri simplificatei instituirea de granturi globale. Sunt n derulare pregtiri pentru trecerea la un sistem informatizat pentru schimbul de informaii ntre autoriti, precum i ntre autoriti i beneficiari. De asemenea, sunt ateptate simplificri ca urmare a punerii n aplicare a recomandrilor Bncii Mondiale incluse n studiul intitulat mbuntirea cadrului naional pentru pregtireaiimplementareaproiectelordeinvestiiipublice.
172

Fonduri ale UE pentru politica de coeziune, politica agricol comun i politica comun n domeniul pescuitului.

142

nvmintele desprinse din perioada 20072013 Msurnaional: indic faptul c sunt necesare mbuntirea Asisten tehnic i sprijin financiar mai eficiente capacitiibeneficiarilordegestionareaproiectelor, pentru beneficiari, n paralel cu o reducere a sarcinii dezvoltarea competenelor tehnice i n materie de administrative management al proiectelor i ncurajarea accesului laserviciidesprijinilaresursefinanciare. Printre msurile preconizate n Planul de aciune pentru mbuntirea capacitii administrative n vederea utilizrii fondurilor europene figureaz o serie de iniiative menite s remedieze deficienele evideniatenevaluareacapacitiibeneficiarilor.Printreacesteaamintimurmtoarele: elaborareaunuighidcuprinztordebunepracticiievitareaprincipalelorriscurilegatedeachiziiile publice standardizareadocumentaieideachiziii helpdeskcentralizatiasistenpentruimplementareaproiectelor introducereaunuiprogramanualdeformarepentrubeneficiariipublici. nceeacepriveteresurselefinanciare,artrebuiprecizatfaptulcafostintrodusrecentunnoumecanism de sprijin financiar, care permite efectuarea rambursrii cheltuielilor facturate direct ctre furnizor. De asemenea,aavutlocoevaluareamecanismuluideprefinanarecarepropuneoschemoptimizatprivind utilizareaprefinanriipentrufiecaretipdebeneficiaripentrufiecaretipdeproiect,schemcevafiavut nvederepentruperioadadeprogramareurmtoare.

143


FiguraX:Structurainstituional20142020

ComisiaEuropeana

MinisterulFinantelor Publice

Ministerul FondurilorEuropene
(coordonarea implementariiAcordulu de Parteneriat)

Ministerul FondurilorEuropene
AMPO Infrastructura

Ministerul DezvoltariiRegionale siAdministratieiPublice AMpentruPOAT AM POR AMpentru PO Capacitate Administrativa


AMpentru PO Cooperare Teritoriala Europeana

MinisterulAgriculturii siDezvoltariiRurale AMpentruPO DezvoltareRurala AMpentruPO Pescuit

AMpentruPO Capital Uman

AMpentru PO Competitivitate

OI DPIIS OI MMFPSPV OI MT OI MEN OI MMSC


ADRIIISud Muntenia

OI MEN OI MSI

ADR I NordEst ADRII SudEst

APDRP MDRAP

OI ME
ADR IVSudVestOltenia

ADRII SudEst
ADRIIISud Muntenia

Legenda DPIIS MT MMSC ME MMFPSPV MEN MSI ADR MDRAP APDRP ANT OIcuacoperire regionala DepartamentulProiectede Infrastructurasi Investitii Straine Ministerul Transporturilor Ministerul Mediului si SchimbarilorClimatice Ministerul Economiei Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei SocialesiPersoanelorVarstnice Ministerul Educatiei Nationale Ministerul Societatii Informationale AgentiapentruDezvoltareRegionala Ministerul Dezvoltarii RegionalesiAdministratiei Publice AgentiadePlati,Dezvoltare RuralasiPescuit AgentiaNationalapentruTurism
ADR V Vest ADRVI NordVest ADR VII Centru ADRVIII BIF OI ANT

ADR IVSudVestOltenia

ADR V Vest ADRVI NordVest ADR VII Centru ADRVIII BIF

144

2.6 ACIUNI PLANIFICATE DE REDUCERE A SARCINII ADMINISTRATIVE PENTRU BENEFICIARI N CADRULPROGRAMELOROPERAIONALE Sarciniadministrative
Aciunile avute n vedere de Romnia n scopul reducerii sarcinii administrative pentru beneficiari se bazeaz pe definirea general a conceptului, ca reprezentnd activitile i costurile administrative suplimentarenecesarepentrucabeneficiariisprimeascisutilizezefonduriESI. n studiul intitulat Msurarea impactului schimbrii cerinelor de reglementare asupra costurilor administrativei a sarcinii administrative n cadrul gestionrii fondurilor structurale ale UE (FEDRi Fondul de coeziune)", Comisia European a analizat sarcinile administrative generate pentru diferitele tipuri de aciuni finanate n UE 27 n perioada 20072013, precumi impactul modificrilor legislative ale cadrului de reglementare pentru perioada de programare urmtoare 20142020. Potrivit studiului menionat, sarcina administrativ medie cumulat pentru perioada de programare actual reprezint aproximativ 2 % dintotalulcontribuieiFEDRiFC. Aceast analiz sa bazat pe interviuri i pe studii de caz aprofundate, efectuate pentru 22 de programe operaionale din 10 state membre, inclusiv Romnia. Aceast selecie a vizat toate cele trei tipuri de sistemedeimplementare(centralizat,regional,mixt)ifurnizeazunechilibrucorectntrestatelemembre vechii cele noi. Au fost selectate pentru fiecare stat membru dou programe operaionale, care asigur un echilibru ntre diferii factori care au fost identificai ca fiind eseniali, respectiv volumul financiar, orientarea tematic i aria geografic. Pentru Romnia, au fost luate n considerare dou programe sectorialeample,POSMediuiPOSTransport. Avnd n vedere faptul c studiul menionat mai sus a vizat doar dou PO derulate n Romnia, Ministerul Fondurilor Europene a contractat un studiu de evaluare pentru analizarea sarcinii administrative pentru beneficiarii fondurilor structurale i de investiii. Studiul are ca prim tem identificarea obligaiilor de informare ale beneficiarilor fondurilor structuralei de coeziunei ai politicii agricole comune a UE, avnd n vedere aplicarea legislaiei europene la nivel naional i activitile administrative care trebuie ntreprinsepentruarespectaacesteobligaii. Costurile administrative vor fi calculate pe baza acestei analize.innd seama defaptul c scopul principal al acestui studiu de evaluare este s identifice msurile de reducere a sarcinii administrative, calcularea costurilor se va baza pe o metodologie simplificat (utiliznd, n principal, parametrul timp)i se va axa pe costurileadministrativepentrubeneficiariiprivaiaifondurilorstructurale. Evaluatorii vor face o selecie a celor mai mpovrtoare obligaii de informare pe baza dimensiunii sarcinilor administrative care trebuie realizate i a percepiei beneficiarilor intervievai. Analiza va fi realizat pentru fiecare program operaional,innd seama de dimensiunea financiar a proiectelori de tipuriledecontracteidecheltuieli(lucrri,bunuri,serviciietc.). De asemenea, evaluarea va analiza impactul schimbrii cerinelor din Regulamentul General 1303/2013 asupra costurilor administrative i a sarcinilor administrative legate de implementarea fondurilor structuralei deinvestiii europene.Aceasta trebuie sincludnunumai estimarea reducerii costurilor,ci i o analiz calitativ a schimbrilor respective. Raportul va oferi recomandri i instrumente de simplificare pentru reducerea sarcinilor administrative, nsoite de o estimare a reducerii costurilor administrative. Lasfritulluniimartievafiprezentatunprimraportdeevaluarecarevaidentificasarcinileadministrative ipropuneriledesimplificaregeneralecareurmeazafiinclusenAcorduldeParteneriat. Raportul de evaluare final va include propuneri specifice de reducere a sarcinilor administrative, detaliate la nivelul fiecrui program operaional.Pentru a asigura implementarea i mbuntirea aciunilor de simplificare propuse de evaluatori, la nivelul Acordului de parteneriat se va nfiina un grup de lucru funcional pentru simplificare, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene. La nivelul fiecrui programoperaional,stadiuldeimplementareaaciunilordesimplificarevafindeaproapemonitorizatde Comitetul de Monitorizare. Rezultatele implementrii aciunilor de simplificare vor fi analizate n cadrul uneinoievaluri,cevafiprogramatnPlanuldeevaluare. 145

Deleted:

n ultima parte a anului 2013, Ministerul Fondurilor Europene a luat deja msuri pentru a reduce sarcinile administrativealebeneficiarilor,dupcumurmeaz: stabilireaunuitermenclar,de20dezile,pentruprocesareasolicitrilordeplat; instituirea unui mecanism de decontare a solicitrilor de plat pentru toi beneficiarii de proiect, mecanism ce permite decontarea direct a facturilor de la furnizori din fondurile alocate de la Trezoreria Statului, ceea ce nseamn c destinatarii nu sunt obligai s plteasc facturile din fondurileproprii; eliminarea constrngerilor artificiale impuse pentru achiziiile fcute de beneficiarii din sectorul privat, prin introducerea unei proceduri simplificate: beneficiarii din sectorul privat vor publica o notificare ntro seciune a siteului Ministerului Fondurilor Europenei vor alege oferta pe care o considerceamaicompetitiv,argumentnduialegereantronotexplicativ; elaborarea unui ghid privind principalele riscuri identificate n achiziiile publice, ca instrument pentru toi cei implicai n sistemul de implementare a fondurilor UE i pentru a mpiedica noi coreciifinanciare. Evaluatorii din studiu menionat mai sus, vor analiza rezultatele acestor aciuni de simplificarei vor face propuneridembuntire,cndvaficazul. Avnd n vedere opiunile de simplificare a costurilor prezentate n regulament, Ministerul Fondurilor Europene a contractat un studiu privind identificarea domeniilor i a operaiunilor n care ar putea fi utilizatecosturiunitareipropunereauneimetodologiidecalculadecvate.nlegturcuratafixaferent costurilor indirecte,plile bazatepecosturi indirectearputeafipreacomplexepentru unii beneficiari(de exemplu, autoriti locale, universiti) i irelevante pentru alii (de exemplu, marile proiecte de infrastructur). Cu toate acestea, n cazul proiectelor mai mici, se preconizeaz c acestea vor reduce costurile administrative asociate pregtirii proiectelor i ntocmirii documentaiei justificative pentru cererile de plat. De asemenea, va fi avut n vedere utilizarea de sume forfetare, ori de cte ori va fi indicat. nparalelcuutilizareaopiunilorprivindcosturilesimplificate,Romniaintenioneazsaibnvedere: msuri pentru simplificarea, predictibilitateai asigurarea unui grad sporit de stabilitate a mediului juridic i normativ, ntruct un factor semnificativ care contribuie la creterea sarcinilor administrative este reprezentat de numrul de amendamente aduse documentelori procedurilor, careauantrenatmodificrialelegislaieiiregulamentelor; mbuntirea comunicrii cu beneficiarii, care va fi facilitat att prin extinderea reelei existente deutilizatori,ctiprincontinuareainvestiiilorpentruunsprijintehnicdehelpdeskmaieficient; mbuntireacalitiighidurilor:documenteleorientativeimanualelevorfiactualizateoridecte orivafinecesarivorfiaccesibileonline; continuareaprocesuluidesimplificareaprocedurilorutilizatedeAMiOInlegturcuevaluareai selecia proiectelor, precum i cele privind stabilirea cerinelor i controalelor pe durata implementriiproiectelor; raionalizarea cerinelor n materie de monitorizare i de evaluare. Formularele i procedurile pentruperioada20142020vorfisupusetestuluiutilitiiiproporionalitii; trecerea la alte sisteme dect cele pe suport de hrtie utiliznd schimbul electronic de date ntre autoritiibeneficiari; armonizarea n continuare a cerinelor diferitelor structuri, eliminnd suprapunerile i verificrile carenusuntneapratnecesare; promovare progresiv a managementului pe baz de riscuri, cu audituri i controale axate pe domeniilencarerisculesteevaluatcafiindcelmairidicat,nceeaceprivete: aspecteletehnicealeproiectelor; amploareafinanciaraproiectelor; capacitatea/rezultatelenregistratedectrebeneficiar; potenialuldeapariieaneregulilorifraudelor. 146

n plus, Romnia va acorda atenie rezultatelor studiului mbuntirea cadrului naional de pregtirei implementareaproiectelordeinvestiiipublice,implementatdeBancaMondial,cumarfi: introducereadecerineighidurispecificefiecruisectornstudiiledefezabilitatecucerine; limitarea analizei cost beneficiu (ACB) la proiectele pentru care dimensiunea i complexitatea justific acest lucru i utilizarea metodologiilor de evaluare alternative (eficacitatea costurilor sau metodamulticriterial); revizuirea legislaiei sectoriale n vederea furnizrii de proceduri clarei detaliate pentru procesul de obinere a permiselor arheologice, inclusiv definirea clar a etapelor obligatorii, a responsabilitilorinstituionaleiacalendaruluiprivindobinereaaprobrilor; elaborarea unui Cod cuprinztor, pentru proiectele din domeniul energiei regenerabile, pentru cartografierea legislaiei primare i secundare, stabilirea permiselor i a procedurilor aplicabile proiectelor din sectorul energiei regenerabile (SER), astfel nct toate modificrile aduse legislaiei sdevinmaitransparentepentrubeneficiariipoteniali,ntimputil.

3. ABORDARE INTEGRAT A DEZVOLTRII TERITORIALE SUSINUT DE FESI SAU UN REZUMAT AL ABORDRILOR INTEGRATE PRIVIND DEZVOLTAREA TERITORIAL, BAZAT PE CONINUTULPROGRAMELOR[ARTICOLUL14ALINEATUL(2)LITERA(A)RDC]
Diversitatea teritoriului romnesc, subliniat n analiza privind disparitile, impune adaptarea msurilor la specificul teritorial prin urmare, exist cteva categorii de teritorii pentru care este necesar elaborarea de politici specifice. De exemplu, n teritoriile slab populate, care se confrunt, de asemenea, cu un nivel considerabil de izolare (Delta Dunrii, cteva zone montane nalte), obiectivul principal al politicilor va fi pstrarea populaiei n respectivele zone. De asemenea, teritoriile precum zonele de coasta, montane, transfrontaliere i rurale periferice, care se confrunt cu probleme specifice, trebuie s fie tratate de o manierintegrat. Plecand de la elementele strategice menionate n strategiile de dezvoltare a Romniei (Strategia de Dezvoltare Spaial i Strategia Naional pentru Dezvoltare Rural), de la potenialul identificat i disparitile teritoriale, urmtoarele prioriti de dezvoltare teritorial sunt avute in vedere pentru perioada20142020: mbuntirea calitii vieii pentru comunitile localei regionale, pentru ca regiunile Romniei s devinmaiatractivepentrulocuit,pentrupetrecereatimpuluiliber,pentruinvestiiiimunc Avand in vedere c fiecare regiune are propriul potenial economic i de dezvoltare, dar i caracteristici specifice,obiectivulprincipalvafiacelademaximizareapotentialuluirepectivsicel contribuiaacestuiala economia naional. Prin urmare, este important mbuntirea performanei economice i sociale a fiecrei regiuni, prin combaterea factorilor i elementelor care mpiedic performanele economice i i prinpromovareaoportunitilordedezvoltarenfiecareregiune. Promovareaparteneriatelorruralurbane TeritoriulRomnieiestenesenrural(aproximativ90%dinsuprafaanaionaltotalaparineunitilor administrative rurale), astfel nct interveniile viitoare vizeaz s asigure accelerarea proceselor de restructurareimodernizareaspaiului rural, pentruo dezvoltareintegratdinpunctdevedere economic i durabil a zonelor rurale, n funcie de tipologia acestora. n acelai timp, se va acorda prioritate asigurriicomplementaritiintrediferiteleinterveniisectorialeiinterveniilededezvoltarerural. Consolidareareeleiurbaneprindezvoltarepolicentricispecializareteritorial Pentrudezvoltare,esteadeseanevoiedeeconomiidescaridegamidepieemari,caresuntdeobicei nlesnite de marile orae. Oraele mari romneti, ca si alte centre economice ale lumii, nu sunt separate de zone rurale nconjurtoare, ci fac parte din sisteme mai mari. Aceste orae sau extins n ultimele dou deceniii formeaz n prezent zone economice funcionale care depesc graniele administrative, crend oportuniti de ocupare a forei de munc i promovnd dezvoltarea educaiei, afacerilor i petrecerii timpuluiliber. 147

Cretereaaccesibilitiiiconectivitii Creterea accesibilitii la marile aglomeraii urbane i mbuntirea accesibilitii ntre aglomeraiile urbane majore si orasele mai mici din zona sau din area de influenta reprezint obiective prioritare, menite s creasc att mobilitatea persoanelor (pentru acces mai bun la locuri de munci servicii), cti aprovizionareacuprodusealimentareialtebunuri. Reeauadetransporturiarenumeroaseimplicaiiasupradezvoltriiteritoriale.Lanivelsubregional,undeo reea de transporturi inadecvat mpiedic dezvoltarea oraelor micii mijlociii a aezrilor rurale, sunt necesare investiii majore pentru surmontarea obstacolelor geografice (munii Carpai, Dunrea), dar i pentrua rezolva izolarearelativa atuturorzonelorafectate,acordnduseoatenie special investiiilor n transportul intermodal pe calea ferat, n corelare cu investiiile efectuate pentru consolidarea marilor orae. Accesechitabillaserviciideinteresgeneral Promovarea incluziunii sociale a comunitilor marginalizate este deosebit de important pentru combaterea srcieii ncurajarea coeziunii sociale n zonele urbane. Conectarea zonelor rurale la reeaua majordetransportilautilitilepublicedenivelmainalt(urban)estengeneral redusireprezintun obstacol major n calea oportunitilor de dezvoltare. Din acest motiv, este necesar asigurarea unui echilibru teritorial al accesului la servicii de interes general, avnd n vedere discrepanele clare ntre teritoriile dezvoltatei cele mai puin dezvoltate, precumi ntre zonele densi slab populate. Asigurarea unui acces echitabil la serviciile de interes general este, de asemenea, cea mai important component a combateriisrcieii,nplus,contribuielaprevenireaextinderiiacestuifenomen.

3.1 SISTEME DE ASIGURARE A UNEI ABORDRI INTEGRATE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIAL AANUMITORZONESUBREGIONALESPECIFICE
3.1.1 DEZVOLTARELOCALASIGURATDECOMUNITATE/DEZVOLTAREALOCALDETIPLEADER Dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comunitii este un instrument important prin care Romnia i poate reduce dezechilibrele teritoriale prin implicarea comunitilor locale n luarea de msuri concretenvedereadezvoltriieconomice. Partenerii locali vor trebui s conceapi s pun n aplicare strategii integrateinnd cont de nevoilei potenialullocalincluzndcaracteristiciinovatoarencontextullocal. Programul LEADER 20142020 va contribui n mare msur la o dezvoltare inteligent a zonelor rurale, viznd n special nevoile de dezvoltare local a afacerilor, agriculturii, sntii, serviciilor sociale i infrastructurii, a culturii i mediului, permind implementarea unor proiecte integrate cu o abordare inovatoaremultisectorialiinterdisciplinarncadrulviitoruluiprogramdedezvoltarerural,ndeplinind astfelnevoilepopulaieiruraleiinteleStrategieiEuropa2020. Dei LEADER ntregime va fi programat n ntregime sub prioritatea 6 din PDR, care contribuie la OT 9, acesta va contribuii la alte obiective tematice, precum OT 1, 2, 3, 4, 5i 8.n cadrul abordrii LEADER, n plus fa de alte iniiative de cooperare teritorial, se vor lua n considerare proiectele de cooperare teritorial. AvndnvederedimensiuneamicaproiecteloriabordareaascendentspecificinstrumentuluiLEADER, precum i pe baza experienelor/nvmintelor trase n urma implementrii PNDR 20072013, se va dovedi util finanarea operaiunilor care pot s exploateze la maximum resursele localei s promoveze specificullocalprinmsuriclasicesauspecifice,pentrumeninereacaracterulinovatoralLEADER. Pentru a evita deficienele n atingerea intelor strategiei de dezvoltare local, una dintre principalele condiiipentrusuccesulLEADERconstnaaveacamembriaiGrupuluideAciuneLocal(GAL)oamenicu unnivelridicatdecompeten,bineformaiimotivai. Principalul obiectiv al DLRC n zonele piscicole va fi creterea ocuprii forei de munc i a coeziunii teritoriale pentru pescuit i acvacultur. Grupurile de Aciune Locale pentru Pescuit (FLAG) au un rol important n dezvoltarea comunitilor pescreti. Pn n prezent, au fost selectate 14 grupuri de pescuit locale,careacoperosuprafatotalde22659,73kilometriptraiiopopulaiede884435delocuitori. 148

ns este necesar s se susin grupurile de aciune local pentru pescuiti s se acorde o atenie sporit creriidenoiparteneriate. DLRC n zonele urbane urmrete creterea incluziunii sociale i reducerea srciei n rndurile comunitilor defavorizate din oraele romneti. Criteriile cele mai relevante pentru definirea acestor comuniti sunt: capitalul uman, ocuparea forei de munci calitatea locuinelor173, rezultnd trei tipuri principaledecomunitidefavorizate: comuniti cu acces slab la infrastructur, ce locuiesc ndeosebi n case situate la periferia oraelor, slabdotatecuutilitiifrdrumurimoderne.Acesttipdecomunitiurbanesentlneteattla nivelde localitate(n principal, localitiledeclarate recentoraedin punctdevedereadministrativ sau micile orae agricole), cti n interiorul oraelor marii mijlocii alerii (de obicei, cartierele periferice,darnunumai); comuniti dezavantajate din punct de vedere economic, situate n special n orae (mici) monoindustriale sau agricole, ce depindeau pe vremuri de o ntreprindere mare de stat sau de o cooperativ agricol. Majoritatea acestor aezri sunt comune (rurale) care au fost declarate orae numai la nivel administrativ, n cele mai multe cazuri fiind slab dotate cu utiliti urbane (ncadrnduse astfel la tipul 1 de mai sus). Veniturile proprii la bugetul local sunt foarte sczute, depinzndidemecanismulderedistribuiredelabugetullocal. zonesraceizolate,situatenzonemicidininteriorulunuiora,careconstaungrupuridecasesau blocuri, ce cumuleaz toate tipurile de dezavantaje. Pentru identificarea zonelor srace, este inutil, bachiarneltorsseutilizezemsurile(indicatorii)delaniveldelocalitate,deoareceadeseaeste vorbadesprezonemici,sraceiizolatedininteriorulunororaedezvoltatedinRomnia. Este important implementarea DLRC pentru a viza nevoile comunitilor locale din urmtoarele tipuri deteritorii: pentru zonele rurale (orae mici cu o populaie de pn la 20 000 de locuitori, zonele rurale nvecinate i zonele rurale fr centre urbane), se vor intensifica aciunile integrate amplasamente, competene, sprijin pentru investiii pentru a atrage investiii n zonele rurale romneti i a combate accesul redus la ocupare i la oportunitile de angajare, precum i lipsa resurseloreducaionale(ncadrulOT9ncontextulfondurilorESI20142020,LEADERcontribuiela ndeplinirea obiectivului tematic 9 promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei prin prioritatea 6 (a) a Uniunii pentru dezvoltarea rural promovarea incluziunii sociale, reducerea srcieii dezvoltarea economic n zonele rurale i n prioritatea 6 (b) ncurajarea dezvoltrii localenzonelerurale); pentru zonele defavorizate din cadrul centrelor urbane (orae din Romnia cu zone/cartiere defavorizate), de exemplu, DLRC poate s reduc riscul de srcie sau de excluziune, n special pentru grupurile vulnerabile, s scad numrul persoanelor care triesc n srcie, ndeosebi n regiunilei teritoriile cu o rat mare a srciei,i s creasc numrul participanilor care se calific nserviciilesocialedupncetareaoperaiunilorfinanatedelaFSE(ncadrulOT9),subiectcepoate fi dezvoltat mai mult n cadrul Programelor Operaionale, lund n calcul criteriile relevante pentru comunitiledefavorizate; pentru zonele piscicolei costiere unde au loc activiti piscicolei exist ferme de acvacultur, DLRCvafiutilizatpentruaconsolidalegturiledintreagricultur,pescuit,acvacultur,silviculturi cercetare i inovare, pentru a crete potenialul amplasamentelor de acvacultur, pentru a promova noi surse de venituri n interiorul sectorului (procesare, activiti de marketing)i n afara acestuia (mediu, turism, activiti educaionale), a proteja i a ncuraja biodiversitatea, a ncuraja nfiinarea, organizareai funcionarea lanului productoriprocesatoricomerciani. De asemenea, DLRC va fi utilizat pentru a combate condiiile proaste de munc n ceea ce privete sntatea i

173

CriteriileaulabazmetodologiadezvoltatncadrulunuiproiectimplementatdeBanacaMondialncolaborarecuMDRAP nscopulrealizriihrilordesrciedinRomnia

149

sigurana la bordul vaselor de pescuit n apele interioare i maritime i riscul de srcie sau de excluziunepentrupersoanelecaretriescnregiuniiteritoriidefavorizate(ncadrulOT3iOT9). nceeaceprivetecoordonareaiplanificareaadministrativpentruDLRCirolulspecificalgrupurilorde aciunelocale(GAL),Romniaareurmtoareleopiuni: n cazul DLRC pentru zonele urbane, se va utiliza o finanare multifond pentru strategii de dezvoltare integrate, fiind creat un comitet comun de selecie ntre autoritile de management relevante (FEDR + FSE)pentruacestetipuridestrategii. Pentru zonele rurale, finanarea LEADER prin Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) va fi asigurat de FEADR i este determinat pe baza Regulamentului privind dezvoltarea rural, la o alocare minim obligatorie de 5 %. Va fi finanat un nou proces competiional pentru GALuri, folosind experiena privinddezvoltarealocalobinutdejancadrulLEADER. Grupuriledeaciunelocalepentrupescuit(FLAG)vorfisprijinitespregteascstrategiilocalepentru urmtoarea perioad de programare n zonele costiere, Dunre, Delta Dunrii i zonele de pescuit i acvacultur interioare. Va fi lansat, de asemenea, o invitaie de exprimare a interesului pentru noi parteneriate, prin care se va oferi asisten n procesul de pregtire a strategiilor locale n zonele de pescuit. Evitarea suprapunerii dintre GAL i FLAG n utilizarea DLRC, va fi evitat avnd n vedere c strategiile teritoriale locale vor fi multifond, iar finanarea aciunilor / operaiunilor va fi monofond. n aceast privin, coordonarea strategiilor va fi asigurat de prile interesate prin grupuri de lucru dedicate, sub coordonarea MFE, mpreun cu nfiinarea unui mecanism adecvat de coordonarei cooperare la nivelul viitoarelor programe operaionale. Pentru a asigura coerena i calitatea strategiilor de dezvoltare local pentru zonele urbane sau rurale, se va asigura suport pentru pregtire prin viitoarele programe operaionale. 3.1.2 INVESTIIITERITORIALEINTEGRATE Investiiileteritorialeintegrate(ITI)voravealabaznevoilelocalepentruastimuladezvoltareaintegrati cooperarea la nivel transsectorial i subregional, conducnd astfel la sinergii ntre fondurile ESI i alte surse de finanare (de exemplu, bugetul naional sau local)i evitnd finanarea de proiecte disparate sau divergente. ITI este un instrument care promoveaz utilizarea integrat a fondurilor i poate duce la un rezultatagregatmaibunpentruaceeaivaloareainvestiieipublice. Romnia va folosi instrumentul ITI n Rezervaia Biosferei Delta Dunrii (un teritoriu unic cu funcii foarte specifice: populaie rari izolat, specializarei vulnerabilitate economic, acces nesatisfctor la servicii etc.); elaborarea strategiei integrate pentru aceast zon a nceput cu ajutorul Bncii Mondiale i al autoritilor locale competente; strategia va fi implementat printrun plan de aciune elaborat tot cu ajutorulBnciiMondiale,cevaincludeinterveniilepropuseimecanismeledeimplementare. 3.1.3DEZVOLTAREAURBANDURABIL Abordarea dezvoltrii urbane durabile, prevzut la articolul 7 din Regulamentul FEDR, se va implementa prin stabilirea unei axe prioritare n cadrul Programului Operaional Regional 20142020, care s combine prioritile de investiii relevante i obiectivele tematice, n conformitate cu punctul (c) din primul subalineatalarticolului96alineatul1dinRegulamentulUEnr.1303/2013. Principiile pe baza crora urmeaz s fie identificate zonele urbane pentru promovarea i punerea n aplicareaaciunilorintegratededezvoltaredurabilsunturmtoarele: aciuni de dezvoltare urban ce iau n considerare nevoile specifice ale localitilor urbane, pe baza dimensiuniiipotenialuluieconomicalacestora; utilizarea dispoziiilor din documentaiile de planificare urban pentru a delimita zonele de intervenieipentruastabilitipuriledeintervenii; definirea interveniilor specifice pentru tipurile de zone identificate, pe baza zonelor funcionale (zonecentrale,zonerezideniale,zoneindustrialeetc.); 150

intervenii pe zone pentru a asigura o abordare integrat i a crea rezultate vizibile, cu efecte multiplicatoare; stabilirea criteriilor de selecie pentru proiectele de regenerare urban, proiectele urmnd a fi selectatenfunciedeobiectivulinterveniei. Din perspectiva dezvoltrii urbane, msurile prioritare sunt: mbuntirea calitii mediului n zonele urbane, susinerea dezvoltrii infrastructurii de baz i a mobilitii urbane n oraele Romniei i regenerareairevitalizareazonelorurbane. Strategiile de dezvoltare a Romniei (Strategia de Dezvoltare Spaial i Strategia Naional Pentru Dezvoltare Rural) urmresc s asigure o dezvoltare echilibrat i durabil a teritoriului naional, s impulsioneze competitivitatea n zonele de dezvoltare, asigurnd n acelai timp protecia social i a mediului, subliniind rolul regiunilor n promovarea creterii naionale, avnd n vedere potenialul acestora. Principalele direcii strategice privind dezvoltarea teritorial integrat sunt n conformitate cu Strategia naional de dezvoltare spaiali cu studiul Bncii Mondiale Orae competitive. Reprofilarea geografiei economiceaRomniei"iimplicurmtoareleaciuni: stimularea competitivitii principalelor aglomerri urbane ca motoare de dezvoltare a regiunilori susinereaaccesuluiacestoralafluxurileipieeleglobale(lanivelnaionaliinternaional); asigurarea unor mai bune legturi ntre zonele mai puin dezvoltatei motoarele de dezvoltarei stimularea cooperrii dintre orae i zonele adiacente mai puin dezvoltate pentru a concentra resursele disponibilei a permite zonelor ntrziate s beneficieze ct mai mult posibil de efectele depropagare(lanivelregional); asigurarea unui acces echitabil la serviciile de interes general i susinerea comunitilor defavorizate. Pentru o mai bun dezvoltare urban se vor avea n vedere urmtoarele nevoi de investiii: creterea eficienei energetice n orae, ncurajarea utilizrii resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea calitii mediului i reducerea emisiilor de CO2, creterea suprafeelor de zone verzi n spaiile publice i promovarea mobilitii nemotorizate pentru a reduce poluarea aerului, renovarea i modernizarea centrelor istorice i a spaiilor publice, dezvoltarea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii sportive i centrelormultifuncionale. Economia oraelor se bazeaz pe mobilitatea persoanelor i a bunurilor i pe starea i calitatea infrastructuriifiziceurbane.Condiiileesenialepentruofuncionareoptimaoraelorsunt:acceslapiaa muncii, atractivitate pentru mediul de afaceri, turism, cultur etc., toate fiind influenate de existena i calitateainfrastructuriipublice. n pofida investiiilor din ultimii ani, infrastructura de baz a oraelor este nc ntro form neadecvati se vor lua aciuni i msuri pentru: dezvoltarea, modernizarea i promovarea transportului public urban durabil, promovarea n oraele romneti a incluziunii sociale, inclusiv a persoanelor cu handicap, elaborarea i implementarea unor strategii integrate de dezvoltare urban, concentrate i adaptate la condiiilelocalespecifice,cainstrumentpentruincludereacomunitilormarginalizate. Obiectivele ce trebuie finanate n toate tipurile de orae sunt: mbuntirea izolrii termice a cldirilor rezideniale i a cldirilor publice, promovarea transportului urban, investiiile n iluminatul public, revitalizareairegenerareaurban. Abordarea actual va fi rafinat pe baza experienei din perioada de programare 20072013. Interveniile n zonele adiacente centrelor urbane vor fi definite mai bine printro prioritizare a investiiilor adaptate la profilul specific al fiecrei aglomerri urbane, n funcie de obiectivele exprimate n planurile integrate de dezvoltare,precumicaptnddefactozoneeconomicefuncionale. O abordare integrat va lua n calcul nu numai acoperirea geografic, ci i acoperirea funcional i sinergiile sectoriale. Cadrele instituionale ce guverneaz zonele urbane funcionale i implementarea i monitorizareaPDIvorfigestionatemaibinepentruaasiguraomaimareconsolidareacapacitilor.Sevor luanconsiderarecorelaiimaistrnsecupoliticilededezvoltareeconomiclanivelteritorial. 151

3.1.4COOPERARETERITORIAL Strategiimacroregionale:StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Datorit poziiei sale geografice, Romnia este predestinat s fie interfa, mediator, punte de legtur ntre lumi, culturi i medii de afaceri. Acesta este unul din principalele motive pentru care Romnia, mpreun cu Austria, a iniiat strategia UE pentru regiunea Dunrii (SUERD). nelegerea Romniei n ceea ce privete strategiile macroregionale este aceea c, dincolo de instrumentele tradiionale de cooperare teritorial european, strategiile macroregionale creeaz o nou platform de cooperare, care este mai consecvent i mai substanial. Resursele de dezvoltare ale rilor care au cooperat sunt analizate mpreun, ntrun mod complementari integrat pentru o dezvoltare mai cuprinztoare, mai inteligenti mai durabil a regiunii Dunriii a fiecreiri n parte. Implementarea Strategiei de dezvoltare romneti poatefimbuntitprinpunereanaplicareaobiectivelorSUERD,iviceversa. In acest sens, obiectivele tematice i prioritile de investiii vor fi n strns cooperare cu obiectivele i intele stabilite n planul de aciuni SUERD, fiind prevzut o aliniere a politicilor i finanrii, pe baza abordrii integrate SUEDR. Interveniile vor lua n considerare urmtoarele zone: infrastructura de transport (poduri sau alte posibiliti de traversare a rului; reabilitarea infrastructurii portuare i dezvoltarea de noduri intermodale i logistice), investiiile n educaie, formare, nvare dea lungul vieii, promovarea investiiilor pentru prevenirea i gestionarea riscurilor, dezvoltarea serviciilor electronice, reele de aezri (conexiune ntre fluviul Dunrea i Bucureti; facilitarea cooperrii transfrontalierentreoraeleperechedealungulDunrii),mediu(conservareaiproteciaariilorprotejate rurale dea lungul fluviului Dunrea, mai ales din Delta Dunrii), problemele sociale (mbuntirea infrastructurii sociale educaie i sntate n judeele adiacente Dunrii), economia (valorificarea potenialului agricol, energetic i turistic al zonei Dunrii) i promovarea turismului i culturii.Este de asemenea important de menionat viitorul program de cooperare transnaional Dunrea, care va fi finanat din FEDR, IPA i IEVP. Coninutul acestui program va fi completat n 2014. Rolul su este de a finanapregtireade proiecte de dimensiuni miciimijlocii cuimpactmacro regional n cadrul Strategiei Dunrea.ProgramareafondurilorESIdecatreRomnianperioada20142020afostconceputastfelnct s contribuie substanial la ndeplinirea obiectivelor SUERD. Desfurarea SUERD prin Acordul de parteneriatalRomnieicuprivirelapiloniiiprioritileSUERDestedetaliatnAnexaXXX. Sistemul de scrisori de recomandare SUEDR a viitoarelor proiecte va crea o presiune specific asupra activitii grupurilor de coordonare SUEDR, pentru cele trei axe de prioritate n care Romnia este desemnatcoordonatordearieprioritar(AP1.1NavigabilitatempreuncuAustria;AP3Turism,cultur, conexiuni ntre oameni mpreun cu Bulgaria,i AP5 Riscuri de mediu mpreun cu Ungaria). Romnia estepregtit: s creeze un instrument adecvat de informare i comunicare TIC pentru a facilita generarea i promovarea proiectelor SUEDR relevante. Acest instrument va fi creat i utilizat n Romnia i propus spre a fi adoptat n structurile de guvernan a SUEDR la nivel european, fiind finanat n prezentdinPOromnescdecompetitivitate; s asigure o comunicare adecvat ntre structurile de guvernan SUEDR i autoritile de managementalPO,prinstructurileimecanismeledecoordonarepropusepentrufondurileESI; s susin eforturile menit s instituionalizeze mecanismele de cooperare necesare pentru a implementa obiectivele transnaionale adoptate n cadrul SUEDR. Pentru o consolidare adecvat a capacitilor,competenelepersonalului care lucreaznstructuriledeguvernan aleSUEDRvorfi considerateechivalentecucelenecesarepentrugestionareafondurilorESI. Ca urmare a rezoluiei Parlamentului European din ianuarie 2011, Strategia pentru regiunea Mrii Negre este n curs de elaborare i se refer la cooperarea dintre cele ase state ce se nvecineaz cu Marea Neagr. n conformitate cu rezoluia Parlamentului, temele acestei strategii sunt preconizate a fi: securitatea i supravegherea, democraia i drepturile omului, energia, transportul, mediul, dezvoltarea economic,socialiaresurselorumane. 152

n timp ce ParlamentulprefigureazalocareadefinanarededicatpentruStrategiaprivind regiuneaMrii Negre, programarea fondurilor ESI de ctre Romnia pentru perioada 20142020 poate fi complementar acesteiagendennumeroasezoneilustratenAnexaXXX. Politica maritim integrat a UE de cretere albastr subliniaz posibila contribuie a sectoarelor marini maritim la ndeplinirea obiectivelor din strategia Europa 2020 pentru o cretere inteligent, durabil i incluziv. Programarea fondurilor ESI de ctre Romnia n perioada 20142020 a fost conceput astfel nct s contribuiesubstaniallaCretereaalbastr.AcorduldeparteneriatalRomnieicuprinde: prioriti specifice de finanare referitoare la sectoarele economiei albastre sau la prioritile economiei albastre identificate ca fiind foarte relevante n tabelul de mai jos. Exemplele includ promovarea acvaculturii cu susinerea FEPAM i promovarea transportului pe ci navigabile interioarecusuportulFonduluidecoeziune; prioritispecificedefinanarecearputeaavearelevanpentrusectoareleeconomieialbastresau pentru prioritileeconomieialbastreidentificatecaavndo relevan medientabeluldemaijos. Acestea depind de prioritizarea ascendent a proiectelor, de exemplu, se poate preconiza c amploarea susinerii turismului n cadrul Programului Operaional Regional (FEDR) va duce la o propunere de proiect pentru dezvoltarea porturilor, care ar contribui la turismul costier i la sectoarele de iahturi i porturi i la prioritatea Creterea albastr a turismului costier. (Pentru complementaritateafondurilorESIcuStrategiaprivindcretereaalbastr,consultaiAnexaXXX.) Cooperareteritorialeuropean Cooperarea teritorial european (CTE) este extrem de important att din punct de vedere politic, cti economic,concentrndusepeprioritilecomunedinteritoriispecifice,aadaraducndvaloareadugat n vederea unei dezvoltri regionale echilibrate la nivelul UE. Programele de cooperare au o contribuie important la vizarea integrrii teritoriale n zone transfrontaliere i transnaionale, care reprezint una dintreprovocrileteritorialepentruRomnia. Acordul privind zonele ce urmeaz s fie finanate n cadrul acestor programe urmeaz procedura de decizie specific obiectivului CTE, viznd o mai bun coordonare ntre fondurile ESI, n special n cazul programelor regionale i al altor instrumente financiare UE, pentru a crea i a exploata sinergii la toate nivelurile de cooperare. Astfel, se preconizeaz msuri pentru viitoarele programe de cooperare, att n fazadeplanificare,ctinceadeimplementare. nperioada20142020,Romniavafiimplicatnurmtoareleprogramedecooperare: 7 programe aferente politicii de coeziune: 2 programe de cooperare transfrontalier ntre Romnia i Bulgaria i ntre Romnia i Ungaria, 1 program de cooperare transnaional (Dunrea) i 4 programedecooperareinterregional(INTERREGEUROPA,URBACTIII,INTERACTIII,ESPON2020); 1programdecooperaretransfrontalierIPAntreRomniaiRepublicaSerbia; 4programedecooperaretransfrontalieraferentepoliticiidevecintate,ianumentreRomniai Republica Moldova, Romnia i Ucraina, la grania dintre Ungaria, Slovacia, Romnia i Ucraina i programulBazinulMriiNegre. Cu toate acestea, aciunile comune din cadrul acestor programe vor viza: mbuntirea cercetrii i inovrii, dezvoltarea turismului i promovarea patrimoniului cultural n zonele de frontier, consolidarea cooperrii dintre comunitile relevante, susinerea dezvoltriii mbuntirilor infrastructurii, eliminarea blocajelor legate de fluxurile de transport transfrontalier, tratarea deeurilor i a apei, dezvoltarea i implementarea de soluii comune pentru dificulti comune, adesea cauzate de condiiile naturale de mediu n domenii precum impactul schimbrilor climatice, prevenirea riscurilor i gestionarea riscurilor / dezastrelor. Aciunile comune pot viza i dezvoltarea potenialului maritim (cunotinele marine, protecia mediului marin,planificareaspaiuluimaritimisupraveghereamaritimintegrat). n plus, vor fi concepute aciuni specifice pentru mbuntirea cooperrii n sectorul energetic, pentru creterea eficienei energeticei reducerea polurii, precumi pentru promovarea produciei, utilizriii distribuiriidesurseregenerabiledeenergie. 153

3.1.5ABORDAREAINTEGRATNSOLUIONAREANEVOILORSPECIFICEZONELORGEOGRAFICECELEMAI AFECTATEDESRCIESAUALEGRUPURILORINTCUCELMAINALTRISCDEDISCRIMINARESAUDE EXCLUZIUNESOCIAL,NSPECIALCUPRIVIRELACOMUNITILEMARGINALIZATE,PERSOANELECU HANDICAP,OMERIICUOPERIOADAMAREDEINACTIVITATEITINERIICARENUSUNTNCADRAIN MUNCSAUNVREOFORMDEINSTRUIRE. n Romnia, gradul de srcie i de excluziune social este mult mai mare dect n majoritatea statelor membre, cu 40,3 % din populaie fiind expus la astfel de riscuri n 2011, comparativ cu media UE de aproximativ 24 %. n 2011, 4,74 milioane din totalul populaiei romne se aflau n risc de srcie (cu un venitmaimicde60%dinvenitulmediudisponibil),6,28milioaneseconfruntauculipsurimaterialesevere iar1,14milioanelocuiaungospodriicuintensitatedelucrufoartesczut.

Ratelerisculuidesrciepejudee(NUTS3) Sursa:CalculeleangajailorBnciiMondialeefectuatepebazaRecensmntuluiPopulaieiialLocuinelor2011iEU SILC2011

Romnia are cea mai mare cot din UE de populaie care triete n zonele rurale (45 % din totalul populaiei) i, conform datelor INS pentru 2010, riscul de srcie extrem este 4 ori mai mare n zonele rurale(8,8%)ncomparaiecuzoneleurbane(2,2%). n ceea ce privete disparitile regionale, analiza regional arat c regiunile cu cele mai mari rate de persoane aflate n risc de srciei excluziune social sunt: NordEst, SudVestul Olteniei, SudEsti Sudul Munteniei. La cellalt capt se afl regiunile Vest i BucuretiIlfov. n plus, regiunea Vest este caracterizat, de asemenea, de o rat relativ stabil, n timp ce regiunea SudVest a nregistrat o tendin negativnceeacepriveteevoluiaratei,dela55,4%(2007)la21%(2011).
Persoanesupuserisculuidesrciesauexcluziunesocial(%)
Indicator Zon Romnia NordVest Centru NordEst SudEst SudulMunteniei BucuretiIlfov SudVestulOlteniei Vest Sursa:Eurostat 2007 45,9 38,3 37,6 55,1 51 50,3 35,1 55,4 34,2 20072011 2011 403 34,3 28,5 51,2 50 43,1 28,4 21,0 33,1 Ratadecretere2007 2011(%) 3,3 2,8 6,9 1,8 0,5 3,9 5,3 5,3 0,8

154

Zonele urbane afectate de srcie includ orae mici care se confrunt cu mbtrnirea demografic i depopularea, oraele monoindustriale (de exemplu oraele miniere), orae agricole sau orae nou nfiinate. Oraele mici concentreaz srcia din cauza infrastructurii fizice srace (transport, sntate, educaie). n plus, acestea au fost puternic afectate de restructurarea industriali sunt foarte vulnerabile la reforma industriali economic, care are ca principal efect o rat sczut de ocuparei, prin urmare, venituriinstabileimici. Localitile izolate din zonele muntoase sau din regiunile dea lungul coridorului Dunrii sufer aceleai tendine negative ca rezultat n special al poziionrii geografice dificilei al limitrilor n ceea ce privete activitileiocupareaforeidemunc.Nivelulsrcieiestefoartemarenacesteteritorii,fiindnecesaro abordareintegratpentruarspundenevoilorlorcomplexededezvoltare. Cartografierea srciei n zonele ruralei urbane arat un risc mai mic de srcie n localitile rurale care sunt aproape de un ora mare. n zonele n care nu exist centre urbane, sau la periferia oraelor mici sau subdezvoltate,tendinaestedecretereasrciei.

Distribuiasrciei(LAU5)Fiecarepunctreprezint400depersoanecaretriescsublimitasrciei Sursa:CalculeleefectuatepebazaRecensmntuluiPopulaieiialLocuinelor2011iastudiuluiEUSILC2011

n BucuretiIlfov i n regiunile NordEst i Centru, ratele nregistrate sunt sub media naional privind ponderea persoanelor care triesc n gospodrii cu intensitate de lucru foarte sczut. Regiunile din sudul Romniei, respectiv SudVest, Muntenia Sudi SudEst, mpreun cu regiunea NordVest sunt cele n care ponderea persoanelorcaretriescngospodriicu intensitatea delucru foartesczut, n 20072011,este pestemedianaional. La nivel naional, n 20072011, ponderea persoanelor afectate de lipsuri materiale severe au variat de la 36,5 % (n 2007) la 29,4 % (n 2011), cu o constant tendin negativ n perioada mai sus menionat. La nivel regional, regiunile cu cele mai mari rate de persoane afectate de lipsuri materiale severe sunt regiunile NordEst, SudEst i Muntenia Sud i regiunea Sud VestOltenia, la polul opus fiind regiunile Centru,VestiNordVest.
Rataprivaiunilormaterialesevere
Indicator Zon Romnia NordVest Centru NordEst SudEst SudulMunteniei BucuretiIlfov SudVestulOlteniei Vest 2007 36,5 28,8 27,2 42 42,3 42 32,6 44,1 25,2 20072011 2011 29,4 23,9 17,4 38,1 37 33,4 26,1 30,2 19,7 Ratadecretere 5,4 4,7 11,2 2,4 3,3 5,7 5,6 9,5 6,2

155

n zonele rurale, problema principal este srcia tradiional asociat lipsei de locuinei a serviciilor de baz(canalizareiapcurent): n 2010, 76,7 % din populaia care tria n srcie absolut se afla n zonele rurale, riscul de srcie absolutfiinddepatruorimaimarenzonelerurale(8,8%)dectnzoneleurbane(2,2%); riscul de srcie relativ este de trei ori mai mare n zonele rurale comparativ cu zonele urbane (27 %fade9%),pentrupopulaiaruralexistnd,deasemenea,unprocentmaimicdeabsolvenide nvmntsuperior(3%dinforademuncocupat,ncomparaiecu23%nzoneleurbane); mbtrnirea demografic este mai pronunat n zonele ruralei n zonele mai srace, iar aceast tendin vacontinuai se preconizeaz cpopulaia din unele regiuni se va reduce cu pn la 50% pnn2050. Abordareaprivindcomunitiledefavorizate Pentru perioada de programare 20142020 sunt avute n vedere dou abordri principale privind comunitiledefavorizate: utilizarea unor planuri integrate care, pe lng msurile obligatorii cu privire la locuinele sociale, vor includei msuri complementare n domeniile educaiei, sntii, serviciilor socialei ocuprii forei de munc, msuri care s rspund la nevoile specifice ale comunitilor defavorizate din zonele urbane identificate ca atare (sub form de aciuni de dezvoltare local plasate sub responsabilitateacomunitiilorlocale); msuri cu caracter nelegislativ viznd persoanele nevoiae i care nu sunt incluse n planurile integrateadresatecomunitilordefavorizate. Scopulmsurilorcomplementareestedeacreabazapentrucreterearateideocupareaforeidemunc, asigurnd cteva condiii preliminare, precum: o stare adecvat a sntii, un nivel minim de competeneprofesionale,cunoatereadrepturiloromului,nivelurimaibunedecomunicareetc. n ceea ce privete comunitile defavorizate din zonele montane, Romnia a elaborat la nivel naional Orientrile strategice naionale pentru dezvoltarea durabil a Carpailor, care au dou obiective: asigurareaunuicadrucomundefinanareaacesteizoneiincludereaprioritilordefinanarepentruzona montannurmtoareleprogrameUE. Rolul i contribuia fondurilor ESI la implementarea abordrii integrate pentru a rspunde nevoilor specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de srcie sau pentru a viza grupurile cu cel mai mare riscdediscriminaresauexcluziunesocial

Grupsauzon geograficint specific() gospodriicuun singurprintei gospodriicutreisau maimulicopii persoanefrserviciu saucuveniturimici persoanenvrst persoanedeetnie rom persoanecuhandicap persoanecaresufer dedependen, afectatedeviolena domesticitraficul cufiineumane, persoaneprivatede libertatesaueliberate condiionat copii(proveninddin

Scurtdescrierea necesitilor lipsaunorlocuine decente/aunor condiiidecentede trai; lipsaunorvenituri stabileiconstante; combaterea omajuluipe termenlung; reducereanivelului redusdeinstruire; abandonulcolar timpuriu; nivelredussau inexistentde calificri profesionale; mbuntirea accesuluia

FonduriESIcevor fifolosite

FEDR i FSE

Principaleletipurideaciuni planificatecefacpartedin abordareaintegrat aciunimenitesrspund nevoilorgrupurilor vulnerabile,nvederea mbuntiriiparticiprii acestoralaeducaie,a integrriilorpepiaamuncii, aaccesuluilalocuine, asistenmedicaliservicii sociale; dezvoltareaunuisistemde asistensocialechitabil, durabil,accesibilidenalt calitate,prestaiiiservicii socialepentrutoate grupurilevulnerabile,inclusiv tipurideserviciipreventive, integrateiinovatoare pentruarezolvaproblemele legatedesrciei

Program

Programul Operaional Dezvoltarea CapitaluluiUman i Programul OperaionalRegional

156

familiisrace,aicror prinilucreazn strintate,aflain centredeplasament rezidenialesaudetip familial)

serviciilede sntateisociale, nspecialnzonele ruraleinzonele urbane defavorizatepentru grupurile vulnerabile identificate; lipsainseriei socialea persoanelordin categoriile defavorizate; reducerea incideneisrciei iaexcluziunii socialeagrupurilor vulnerabile

incluziuneasocial; sprijinireatreceriidela ngrijireainstituionalizatla ngrijirealaniveldefamiliei comunitatepentrucopii, persoanecuhandicapsau persoanenvrst; exploatareapotenialuluidin modeleledeeconomie socialpentruasusine integrareapepiaamunciia grupurilorvulerabile,crend astfelincluziunesocial; cretereaaccesuluila asistensocialila tratamentdecalitate, inclusivlangrijireade urgen,dezvoltareaunor serviciiintegratedeasisten medicalisocial,inclusivla niveldecomunitate,o ateniedeosebitfiind acordatserviciilor ambulatorii,idezvoltarea unorserviciiintegratede asistenmedicaldebaz cuajutorultelemedicinei; dezvoltareaunei infrastructurideentitidin domeniuleconomieisociale; dezvoltarea unei infrastructuri pentru servicii sociale, accentul fiind pus pe infrastructuracomunitar; dezvoltareaunei infrastructuripentruservicii sociale,accentulfiindpuspe infrastructuracomunitar; sprijinpentruregenerarea fizic,economicisociala comunitilordefavorizate dinzoneleurbane,inclusivn cadrulDezvoltriilocale plasatesubresponsabilitatea comunitii.

4.4.PLANURIPENTRUIMPLEMENTAREAEFICIENTAACORDULUIIAPROGRAMELORDE PARTENERIAT[ARTICOLUL14ALINEATUL(2)LITERA(B)RDC]
4.1. ANALIZA SISTEMELOR ACTUALE DE SCHIMB DE DATE ELECTRONICE I REZUMATUL ACIUNILOR PLANIFICATE PENTRU A PERMITE N MOD GRADUAL TOATE SCHIMBURILE DE INFORMAII NTRE BENEFICIARI I AUTORITILE RESPONSABILE PENTRU GESTIONAREA I CONTROLULPROGRAMELORDESFURATEPRINSCHIMBDEDATEELECTRONICE
Evaluarea sistemelor existente pentru schimbul de date electronice, inclusiv a descrierii serviciilor electronicedisponibilebeneficiarilor,afostfurnizatprinevaluareaexanteaAcorduluideparteneriat. 157

Metodologia adoptat a combinat analiza documentelor cu cele mai adecvate metode calitative i cantitate, consultri i verificri de plauzibilitate, efectuate mpreun cu toate prile interesate i cu experiidinsector. Analiza documentar sa bazat pe noile reglementrii proceduri n vigoare, precumi pe documentaia privind sistemele electronice pentru schimburi de date. Informaiile colectate n urma ntrevederilor cu administratorii sau coordonatorii sistemelor electronice au fost adugate la rezultatele analizei documentare. Evaluatorii au pregtit o list de verificare eficient, care acoper ntreaga gam de factori relevani n materiedesistemeelectronice.Listainclude:uurinnutilizare,sarcinaadministrativredus,agregarea datelor,calitateadatelor,opiunidecercetare,disponibilitateadatelorntimputil, securitatea dateloretc. Colectarea complet a datelor necesare pentru finalizarea listei de verificare sa realizat prin instrumente suplimentare,precumchestionarulonlineiungruptematic. n ceea ce privete caracterul complet al sistemelor electronice existente pentru perioada de programare 20072013,evaluatoriiausubliniaturmtoareleconstatri: SMIS este un sistem de tip web utilizat exclusiv de ctre autoriti, pentru 6 PO (PO DCA, PO AT, POR, POS Mediu, POS CCE, POS T), care acoper ntregul ciclu de via al proiectului i include modulesuplimentarededicatedeprogramare,evaluareiaudit. MySMIS este un sistem web care permite schimbul de date ntre beneficiari sau poteniali beneficiarii autoriti. Este proiectat pentru 6 PO (PO DCA, POAT, POR, POS Mediu, POS CCE, POS T), este dezvoltati testat, dar deocamdat nu este utilizat. MySMIS este integrat SMISi acoper ntregulcicludeviaalproiectului. ActionWeb este un sistem web care permite schimbul de date ntre beneficiari sau poteniali beneficiarii autoriti, utilizat pentru POSDRU.Acoper ntregul ciclu de via al proiectuluii este completat de ASEP, o aplicaie de tip web utilizat pentru evaluarea proiectelor propuse. Datele sunt transferate electronic ntre ActionWeb i ASEP. Acesta este completat de SIMPOSDRU, un sistemcareincludeuninstrumentderaportarecarepermitegenerareaderapoartepredefinitesau personalizatepentruuzulautoritilor.ExtragedatelenecesaredinbazadedateaActionWeb. MISETC este utilizat numai de ctre autoriti, pentru toate cele patru PO CTE. Acoper ntregul ciclu de via al proiectului i include module suplimentare dedicate de programare, evaluare i audit. Este completat de Aplicaia web MISETC, o extensie web integrat, format din trei module: eSubmissionpentrubeneficiariipotenialidezvoltat,dardeocamdatneutilizat; eEvaluationpentruevaluatoriiproiectelorpropuse; eMonitoringpentruintroducereadectrebeneficiariadatelorprivindcheltuielilencadrul proiectuluidezvoltat,dardeocamdatneutilizat. SPCDRsistemutilizat numaidectreautoriti,pentrudezvoltarerural,acoperntregul ciclude viaalproiectului; SIMPOPsistemutilizatnumaidectreautoriti,ndomeniulpescuitului,acoperntregulciclude viaalproiectului. Concluziiprivindcaracterulcompletalsistemelorelectroniceexistente n ceea ce privete ndeplinirea cerinelor minime care decurg din noile reglementri ale Comisiei Europenepentruperioadadeprogramare20142020,singurulmotivdepreocuparermnecerina specific privind portalul ecoeziune pentru implementarea integral a schimbului de date electronice ntre beneficiari i autoriti. n prezent, avnd n vedere sistemele electronice existente,acestdomeniuestepracticneacoperit.Excepiilesuntpuineiextremdelimitate. SistemulMySMIS,careafostdezvoltatrecenticaretocmaiatrecutprinetapadetestare,promite s rezolve majoritatea aspectelor legate de problema respectiv. Sistemul MySMIS ndeplinete toatecerineleprivindecoeziuneapentrucele6POpentrucareafostproiectat. Deoarecedezvoltarearuralipescuitulnufacobiectulcerinelorminimeprivindecoeziunea,doar POSDRU i cele patru PO pentru CTE risc s rmn neacoperite. n cazul POSDRU, sistemul 158

ActionWeb este utilizat cu succes nc din 2008, dar sfera sa este nc limitat n prezent i nu acoper toate cerinele privind ecoeziunea. MISETC a implementat eMonitoring, un modul al aplicaiei web MISETC, dar acest modul este i mai limitat, viznd, din totalul datelor, doar cheltuielilebeneficiarului. Grupul tematic a confirmat, cu o minoritate de opinii divergente, c sistemul MySMIS trebuie s fie singurulsistemdezvoltatiutilizatpentrundeplinireacerinelorprivindecoeziunea. Toate condiiile eseniale sunt ndeplinite n ceea ce privete cadrul juridic naional care trebuie s sprijine ndeplinirea cerinelor privind ecoeziunea, acesta fiind reglementat de legile romne privind semntura electronic, arhivarea documentelor electronice, nregistrarea electronic a datei documentelor sau proteciadatelorcucaracterpersonal. n ceea ce privete calitatea sistemelor electronice existente, rezultatele acestei evaluri arat c sunt necesare mai multe mbuntiri n diferite domenii. n general, sistemele electronice sunt utilizate, ndeplinesc cerinele minime, dar nu se remarc prin rezultate deosebite. Domeniul n care sistemele necesit cele mai multe mbuntiri este satisfacerea nevoilor utilizatorilor (rapoarte predefinite, revizuiri alefunciilorialeconinutuluidatelorpentruadevenimaiuordeutilizat). Recomandrilecheie ale raportului de evaluarese refer la finalizarea implementrii sistemului MySMISi completareasanvedereandepliniriiprogramelorTCEiFSE. Pregtireapentru20142020 Noua perioad de programare reprezint o oportunitate pentru consolidarea experienei dobndite n perioada 20072013 n pregtirea noilor sisteme electronice mbuntite care vor ndeplini cerinele articolului 63 alineatul (4) din RDC privind schimburile de informaii ntre SM i COM, precum i ale articolului112alineatul(3)dinRDC(ecoeziunea). n acest sens, vor fi dezvoltate patru sisteme de schimb de date la nivel naional, lund n considerarei mbuntirilemenionatencadrulevaluriiexante. SMIS2014+/ MySMISvoracoperi cinci programeoperaionale (POR, POCA,PO IM, PO C,POCU, POAT)aflatesubresponsabilitateaMFE; unsisteminformaticpentrucooperareateritorialeuropean,subresponsabilitateaMDRAP; unsisteminformaticpentruPNDRiunulpentruPOPAM,subresponsabilitateaMDRAP. SMIS2014+ SMIS 2014+ va asigura schimbul de informaii cu COM (SFC2014) i va cuprinde informaiile, normele i controalele relevante pentru FEDR, FCi FSE, astfel cum se prevede n reglementrile generalei n actele delegateidepunerenaplicare. Informaiile relevante se refer la programare, monitorizare, evaluare, gestiune financiar, verificare i audit i vor acoperi numai programele finanate prin FEDR, FC i FSE, cu excepia celor aflate n cadrul obiectivuluieuropeanprivinddezvoltareateritoriului. Portalul MySMIS (ecoeziune) a fost elaborat recent i are ca scop facilitarea schimbului de informaii electronice pentru beneficiari. MySMIS integreaz toate elementele de reglementare principale174 ale e coeziunii referitoare la caracteristicile tehnice pentru funcionarea sistemelor informatice i pentru reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari, principiul de codare unic, interoperabilitateai toate schimburile de informaii. Pentru moment, nu asigur funcionalitatea cerinelor programelor de resurseumane. Rezumatulaciunilorplanificate elaborarea conceptului sistemului pe baza noului cadrul instituionali procedural i contractarea de servicii de dezvoltare a aplicaiilor software pentru SMIS 2014+/MySMIS 2014+ (ianuarie decembrie2014) dezvoltareasistemuluidemanagementelectronic(ianuariedecembrie2014) testareafazeiincepereaproducieipentruSMIS2014+(septembriedecembrie2014) formarepentruutilizatoriiSMIS2014+/MySMIS2014+(septembriedecembrie2014)
174

nconformitatecunormeledeimplementareprivindschimbuldeinformaiielectronicecubeneficiarii.

159

lansareaSMIS2014+/MySMIS2014+(decembrie2014). SistemulinformaticpentruProgrameledecooperareteritorialeuropean(PROETC2014) Din cauza tehnologiei nvechite folosite pentru realizarea SIM 20072013 pentru programele CTE, se va elaborai sevapunenaplicare unnousistemelectronicdegestionarea datelor. Noul sistem vaine cont de leciile nvate n perioada 20072013i va asigura simplificarea programelor de cooperare teritorial european/managementulproiectelor. Noulsistemelectronicdegestionareadatelor(PROETC2014)vafielaboratpentruProgramuldeCooperare Transfrontalier RomniaBulgaria 20142020. Acest sistem va fi utilizat ca sistempilot pentru alte programede cooperare transfrontalier finanate prin IPA sau ENIpentru care Romnia este autoritate de management. Acesta va permite interoperabilitatea cu alte trei sisteme n vederea atingerii obiectivelor privindinvestiiilepentrucretereeconomiciocupareaforeidemunc. Sistemul va sigura potenialilor beneficiari acces online la schimbul electronic de informaii privind proiectele depuse (funcie de front office). Pentru autoritile de management, sistemul va reprezenta un instrument de prelucrare a informaiilor nregistrate de beneficiari i pentru gestionarea programului. Astfel, procesuldegestionarei deimplementare aprogramelorse vasimplifica,iar sarcinaadministrativ sevareduce. Dinpunctdevederetehnic,sistemulvafielaboratpebazarecentelortehnologiidisponibile(opensource). Principalele caracteristici ale noului sistem sunt caracterul prietenos cu utilizatorii, simplificarea, reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari i utilizatorii autoritii de management, faciliti mbuntite, integritatea i confidenialitatea datelor, autentificarea utilizatorilor pe baza unui acces pe multeniveluri,pistadeaudit,cutareainformaiiloretc. Moduleleifunciiledebazalesistemului: funcia de nregistrare a utilizatorilor online, managementul modulelor / securitatea drepturilor de accesiautilizatorilor; modul de programare cu urmtoarele funcii: vizualizarea datelor programului, configurarea cererilordepropuneri; modul de proiect cu urmtoarele funcii: nregistrarea online a cererilor depropuneri, nregistrarea onlineacontracteloriafacturilor,nregistrareaonlineacererilorderambursare; modul de management de proiect cu urmtoarele funcii: validarea proiectelor, proces de evaluare a proiectelor, selectarea i contractarea proiectelor, monitorizarea cererilor de rambursare i a rapoartelorprivindprogresele; modul de flux de numerar: pli, debit, declaraia lunar de cheltuieli, generarea declaraiei de cheltuielipentruCE,gestionareadocumentuluincrcat; moduldegenerarearapoarteloretc. Rezumatulaciunilorplanificate elaborareaconceptuluidesistemicontractareadeasistentehnic(noiembrie2013) elaborareaiimplementareasistemuluidemanagement(decembrie2014) testareaincepereaproducieipentruPROETC2014(martie2015) SistemulinformaticpentruProgramuldedezvoltarerural n cadrul comun actual, plile de la FEADR sunt efectuateprin intermediul a douagenii de plat, APDRP i APIA. SPARD (sistemul pentru prelucrarea cererilor pentru dezvoltare rural) este conceput pentru proiecteledeinvestiiidepusencadrulPNDRiestegestionatdeAPDRP.Sistemulsebazeazpeoseriede categorii mari de fluxuri de lucru pentru gestionarea msurilor PNDR i a fluxurilor de lucru orizontale pentrupunereanaplicareaPNDR. Sistemulinformaticestemodular,conceputpentruapermitedezvoltareasaulterioariintegrareacualte sisteme informatice. Arhitectura sistemului respect procedurile interne de lucru i cadrul legislativ n vigoarelamomentulpuneriinaplicare.Caracteristiciledeflexibilitatesimodularitatealesistemuluipermit adaptarea sa la schimbrile proceduralei legislative ntrun timp relativ scurti cu un efort de dezvoltare minim. Pentru administrarea eficient a infrastructurii sistemului de informaii, sunt puse n aplicare 160

mecanismecentralizatenceeacepriveteoperareaimanagementul.Utilizatoriipotaccesasistemuldela staiiledelucrudinbirourilejudeene,regionaleicentrale. IACS(SistemulIntegratdeAdministrareiControl)estesistemulinformaticgestionatdeAPIApentruplile aferente PNDR axa 2. n conformitate cu legislaia comunitar, gestionarea fondurilor comunitare (FEGAi msuri aferente FEADR) i cererile de control justificative depuse de fermieri trebuie s fie utilizat ca un instrument cu caracter obligatoriu de IACS. Acest sistem asigur securitatea i elimin posibilitile de fraud, necesit personal de specialitate, dotate cu calculatoare si echipamente de birou adecvate pentru procesuldedepunereacererilordectrefermieri. n cazul Programului Naional de Dezvoltare Rural, din cauza caracterului specific al beneficiarilor (lipsa calculatoarelor, cunotinele reduse de opearare a calculatorului i acoperirea internetului n zonele rurale),pentruurmtoareaperioaddeprogramarenusevastabiliunsistemelectronicdeschimbdedate obligatoriu ntre beneficiarii autoritile responsabile (innd seamai de faptul c aceast prevedere nu esteobligatoriepentruFEADR). Sistemele actuale aplicabile plilor aferente proiectelori domeniilor de investiii se vor actualiza pe baza noului proiect al programuluii a fluxului de implementare pentru fiecare msur. Sistemul va nregistra informaiile eseniale pentru fiecare operaiune i beneficiar selectat pentru finanare, precum i privind etapeleesenialealeimplementriiproiectului,necesarepentrumonitorizare,controlievaluare. Rezumatulaciunilorplanificatenaceastprivin: analiza influenelor procedurale asupra funcionalitilor actuale dezvoltate n cadrul sistemelor informatice; dezvoltareacerinelornvedereaactualizriisistemelorinformaticeactuale; testareaipunereanaplicareasistemelorinformaticeactuale. Dinpunctdevederealreduceriisarciniiadministrative,seaunvedereurmtoareleaciuni: disponibilitatea finanrii electronice i a formelor de plat (care au, la rndul lor, zone de calcul automat); posibilitateadeatransmiterapoarteintermediareelectronice,pentrumonitorizare; pentrumsurispecificedomeniului,seintroducetransmitereaonlineacererilordeplat; APIAasemnatdejaacorduricubncilecomerciale,prinurmareplilepentrupersoanefizicesevor facenumaiprinsistemeinformatice. n plus, se are n vedere o campanie susinut de informarei contientizare a grupurilorint, pentru o treceretreptatlautilizareasistemelorinformaticenrelaiacuautoritile. Un pas important este interfaa dintre cele dou agenii de pli, responsabile cu punerea n aplicare i plata n cadrul programului, i alte organisme administrative cu diferite roluri n furnizarea de certificri, avize si autorizaii pentru beneficiarii proiectelor, care va asigura un anumit grad de simplificare i reducereasarciniiadministrativeattpentrubeneficiari,ctipentruautoriti. Sistemul informatic pentru Programul operaional pentru pescuiti afaceri maritime (MISFMAOP2014 2020) Actualul sistem informatic MISFOP20072013 a fost proiectat pentru a furniza date privind programarea, monitorizarea, implementarea, gestiunea financiar, audituli evaluarea programului. Principalii utilizatori ai MISFMAOP sunt autoritatea de management, autoritatea de certificare, autoritatea de auditi agenia de pli. Informaiile pentru beneficiari se gsesc la adresele www.madr.ro i www.ampeste.ro (evoluia procesuluideevaluare,proiectelecontractate,stadiulimplementriiPOPetc.). Sistemul informatic este structurat pe module i acoper ntreaga durat a proiectului, ncepnd cu procesuldeevaluare (nregistrarea cererilordefinanarepentru proiect,verificareandeplinirii criteriilori a eligibilitii, selectarea cererilor eligibile), contractarea, autorizarea plilor (nregistrarea cererilor de rambursare,verificareaiautorizareaplilor,generareaplilor,efectuareaplilorautorizate,importarea datelornsistemulcontabil). Sistemularputeagenerarapoarteistatisticiprivindneregulariti,registruldedebite,fluxulfondurilorde laautoritateademanagementctreautoritateadecertificareictreComisiaEuropean. 161

De asemenea, sa elaborat un modul dedicat managementului de proiect, n cadrul GALP, care urmeaz acelaifluxdeinformaiiadaptatcaracteristicilorspecificealeaplicaieiGALP. Sistemul asigur integritatea, securitatea i confidenialitatea datelor pentru toi utilizatorii, datorit accesuluipemaimulteniveluri,precumigestionarearecuperriibazeidedate. Pentruperioadadeprogramareurmtoare,sevacontractaasistentehnicpentruProgramuloperaional pentru pescuit i afaceri maritime 20142020. Asistena va include analiza sistemului MISFOP20072013, pentru identifica gradul de conformitate a respectrii de ctre sistem a noilor reglementri i pentru dezvoltareaacestuianconsecin.

162

ANEXE

163

ANEXAI
ANALIZASWOTiDEZVOLTAREAINTELIGENT SautilizatanalizaSWOTpentruarafinaAnalizaNevoiloripentruacristalizaaspectelestrategicemajore. n vreme ce analiza socioeconomic examineaz problemele independent una de cealalt, analiza SWOT exploreaz felul n care ele se ntreptrund i contribuie la ndeplinirea strategiei. n plus, analiza SWOT este un instrument util de identificare a prioritilor de cel mai nalt niveli faciliteaz ponderarea lor una fadecealalt. Tabelul 1 prezint pe scurt aspectele strategice175. Deoarece, de regul analiza SWOT se preteaz cel mai binelacontextulcompetitivitii,principaleledireciigeneraleluatencalculvizeazurmtoareleaspecte: Cretereanumruluifirmelor Creterea/mbuntireaperformaneibazeidefirmeexistente Dezvoltareaunornoisectoaredeafaceri Atragereainvestiiilorntehnologiamobil Atragereaunorsumedinturism Extindereaexporturilor mpreun, celease direcii de dezvoltare sunt n linii mari conforme cu posibilitile reunite n conceptul de Dezvoltare Inteligent. Acest concept a fost completat n contextul dat cu considerentele aferente DezvoltriiDurabileiDezvoltriiInclusive. DistribuiaaspectelorstrategiceprezentatenTabelul2iexplicaiilecareurmeaz,clarificurmtoarele: DezvoltareaDurabilserefermaialeslamodulncareesteurmritDezvoltareaInteligent DezvoltareaInclusivprivetemaialesmoduldesoluionareapunctelorslabe

lipsete nota de subsol

164

TABEL1:ANALIZSWOT:SUMARALASPECTELORSTRATEGICE Punctetari Puncteslabe PT1:Sectoarelecompetitivereprezintocotsczutdin PS1: Sectoarele mai puin competitive reprezint o mare totalulnumruluidelocuridemunc cotdintotalulnumruluidelocuridemunc PS2:Densitatesczutafirmelor PT2:Populaieibazdeconsummari PT3: For de munc numeroasi cu bun pregtire de PS3: Rata sczut a firmelor orientate ctre formare i dezvoltare baz PT4: Infrastructur public de cercetare cu competene PS4:Nivelulsczutalinvestiiilornafaceri PS5:NivelulsczutalinvestiiilornC&Dislabalegtur relevantepentrusectoareledecretere ntreC&Dimediuldeafaceri PT5:Bogiinaturaleiculturaledecalitate PT6:mbuntireaconectivitiiexterne PS6: Eecul pieei de servicii financiare pentru afaceri PT7: Zestrea energetic i sigurana rezervelor PS7:Densitatesczutalocurilordemunc PS8: Slaba performan n educaie i n procesul de energetice PT8: ONGuri puternice cu potenial pentru economia tranziiepepiaamuncii PS9: Slaba densitate a competenelor i criza de social competene PS10: Utilizarea intensiv a energiei n industrie i eficiena energetic sczut la consumatorii casnici i utilizatoriipersoanejuridice PS11:Conectivitateinternsczut PS12: Disponibilitatea parial a reelei broadband i nivelulsczutalutilizriicalculatorului PS13: Infrastructur de mediu i servicii de mediu slab dezvoltate PS14: Slab capacitate administrativ i slab guvernan PS15: Deficite mari i dispariti spaiale n furnizarea serviciilorpublice PS16: Dispersiei concentrare spaial a punctelor slabe aleresurselorumaneiaactivitieconomice PS17:Venitmicdispensabil Oportuniti Ameninri O1: Potenial de a penetra pe piee dinamice pentru A1:Expunereputerniclaconcurenainternaional companii i IMMuri relativ puternice din sectorul de A2: Tendina de cretere pe pieele europene i mondiale producieiserviciidenaltvaloare O2: Potenial de pia pentru IMMuri pe pieele A3:Mobilitateainternaionalacapitalului A4:Liberalizareapieelor internaionaleexistentesauemergente O3: Potenial pentru IMMuri de a exploata noi piee de A5:Preurilaenergiencretere produse i servicii i noi canale de comercializare A6: Schimbrile climatice, impactul i reglementrile generatedeinovaiatehnologic aferente O4: Potenial pentru IMMuri de a exploata noi piee de A7:Competiiainternaionalpentrucompetene produse i servicii i noi canale de comercializare A8:Migraiainternnmas generatedecontientizareaproblemelordemediu A9:ObligaiileinternaionalealeRomniei O5: Potenial de pia pentru IMMuri n sfera serviciilor socialeilocale O6:Mobilitateainternaionalacapitalului O7:Raionalizareaireformanagricultur O8:eguvernare,esntateieeducaie

165

TABEL2:EVALUAREAINTERACIUNILORDINTREASPECTELESTRATEGICE Caracteristici fundamentale Direcii Punctetari Constrngeri Constrngeri Oportuniti potenialede relevantecepot internemajore externemajore aleeconomiei relevante naionale dezvoltare fiexploatate (Puncteslabe) (Ameninri) /regionale PT2::Populaie Creterea O1,O2,O3,O4, PS6,PS9,PS14, ibazde numrului PT2,PT8 O5,O7,O8 PS16,PS17 consummari firmelor PS2: Densitate Creterea/ PS1,PS4,PS5, sczut a mbuntirea PT1,PT2,PT4, O1,O2,O3,O4, PS6,PS9,PS10, firmelor A1,A3,A5,A6 performaneia O5,O7,O8 PS11,PS12, PS3:Ratasczut bazeidefirme PT7 PS14,PS16,PS17 afirmelor existente orientatectre Dezvoltarea formarei unor noi dezvoltare PS1,PS5,PS6, O3,O4,O5,O9 A7,A9 sectoare de PT4,PT8 PS7:Densitate PS9,PS12,PS14 afaceri sczuta locurilorde munc Atragerea PS14: Slab investiiilorn PT2,PT3,PT6, O6 PS9,PS17 A1,A2,A3 capacitate PT7 tehnologia administrativ i mobil slab Atragereaunor guvernan PT5,PT6 O1,O2 PS4,PS6,PS9 sume din PS16:Dispersiei turism concentrare spaial a Extinderea PT1,PT4,PT6 O2,O7 PS6,PS9 A1 punctelor slabe exporturilor PS1,PS10,PS11, ale resurselor Dezvoltare PT1,PT5 O4,O8 A6,A9 PS13 umane i a sustenabil activiti Dezvoltare ToatePSdela economice PT8 A7 inclusiv PS1laPS17 PT1:Sectoarelecompetitivereprezintocotsczutdin PS15: Deficite mari i dispariti spaiale n furnizarea totalulnumruluidelocuridemunc serviciilorpublice PS16: Dispersiei concentrare spaial a punctelor slabe PT2:Populaieibazdeconsummari PT3: For de munc numeroasi cu bun pregtire de aleresurselorumaneiaactivitieconomice PS17:Venitmicdispensabil baz PT4: Infrastructur public de cercetare cu competene O1: Potenial de a penetra pe piee dinamice pentru companii i IMMuri relativ puternice din sectorul de relevantepentrusectoareledecretere producieiserviciidenaltvaloare PT5:Bogiinaturaleiculturaledecalitate PT6:mbuntireaconectivitiiexterne O2: Potenial de pia pentru IMMuri pe pieele PT7: Zestrea energetic i sigurana rezervelor internaionaleexistentesauemergente O3: Potenial pentru IMMuri de a exploata noi piee de energetice PT8: ONGuri puternice cu potenial pentru economia produse i servicii i noi canale de comercializare generatedeinovaiatehnologic social PS1: Sectoarele mai puin competitive reprezint o mare O4: Potenial pentru IMMuri de a exploata noi piee de produse i servicii i noi canale de comercializare cotdintotalulnumruluidelocuridemunc PS2:Densitatesczutafirmelor generatedecontientizareaproblemelordemediu PS3: Rata sczut a firmelor orientate ctre formare i O5: Potenial de pia pentru IMMuri n sfera serviciilor dezvoltare socialeilocale PS4:Nivelulsczutalinvestiiilornafaceri O6:Mobilitateainternaionalacapitalului PS5:NivelulsczutalinvestiiilornC&Dislabalegtur O7:Raionalizareaireformanagricultur

166

ntreC&Dimediuldeafaceri PS6: Eecul pieei de servicii financiare pentru afaceri PS7:Densitatesczutalocurilordemunc PS8: Slaba performan n educaiei n tranziia la piaa muncii PS9: Slaba densitate a competenelor i criza de competene PS10: Utilizare intensiv a energiei n industrie i eficiena energetic sczut la consumatorii casnici i utilizatoriipersoanejuridice PS11:Conectivitateinternsczut PS12: Disponibilitatea parial a reelei broadband i nivelulsczutalutilizriicalculatorului PS13: Infrastructur de mediu i servicii de mediu slab dezvoltate PS14: Slab capacitate administrativ i slab guvernan

O8:eguvernare,esntateieeducaie A1:Expunereputerniclaconcurenainternaional A2: Tendina de cretere pe pieele europene i mondiale A3:Mobilitateainternaionalacapitalului A4:Liberalizareapieelor A5:Preurilaenergiencretere A6: Schimbrile climatice, impactul i reglementrile aferente A7:Competiiainternaionalpentrucompetene A8:Migraiainternnmas A9:ObligaiileinternaionalealeRomniei

DezvoltareInteligent1:cretereanumruluifirmelor Aceast direcie de dezvoltare se confrunt direct cu dou puncte slabe din economia romneasc: densitatesczutafirmelor(PS2)iratasczutafirmelororientatectreformareidezvoltare(PS3). Romnia are puncte tari limitate ce pot fi exploatate pentru sprijini aceast direcie. Potenialul reprezentat de populaiai baza de consum mari (PT2) se afl sub constrngerea nivelului sczut de venit disponibil(PS19),reflectndnumrulmicdeposturisalarizatedineconomie. Exist o gam de oportuniti care ar fi potenial disponibile pentru firmele nou nfiinate. n perioada analizat,valoareaadugataserviciilor(O3)afostrelativmaiviguroasdectceadinproduciadebunuri (O1).Firmelenounfiinateauansemaipuinedeaptrundepepiaadeexport(O2). Multe dintre oportunitile identificate sunt legate de reforma legislativi social, mai ales pieele legate de mediu (O4), serviciile sociale i locale (O5), raionalizarea i reforma agriculturii (O7), eguvernare, e sntate i eeducaie (O8). Acest lucru sugereaz c guvernul poate juca un rol important la stimularea nfiinriiunorfirmenoiprinfelulncarederuleazcheltuielilepubliceiachiziioneazbunuriiproduse. n acest context, un canal important poate fi chiar existena unor ONGuri cu potenial mare n sfera economieisociale(PT8). Puncteleslabeinternecareacioneazcaoconstrngereasupradezvoltriiunorfirmenoisuntvenitulmic disponibil (PS17)i distribuia sa n spaiu (PS16), ceea ce sugereaz exist zone unde sunt mai micianse de succes, zonele rurale i zonele dezavantajate din punct de vedere geografic. De aici rezult rolul important al guvernului ca surs a cererii i a stimulrii demarrii de noi afaceri, mai ales n acele zone unde piaa este mai slab. Cel mai serios obstacol de natur tehnic din calea nfiinrii de noi firme este eecul pieei de servicii financiare (PS6), care tinde s joace un rol mai semnificativ pentru firmele nou nfiinate i care n perioada 20072013 a fost abordat defectuos de politicile publice care au restrns sprijinul pentru firmele nou nfiinate. Disponibilitatea sczut a competenelor (PS9), mai ales n sectoarele n dezvoltare reprezint o constrngere suplimentar, dar ea afecteaz n egal msur i firmeleexistente.Unaltelementgeneraldedescurajare,darcareafecteazcelmaimultpeceicareardori snfiinezeofirm,estepovaraadministrativilegislativexcesiv(PS14). Nu sau identificat constrngeri externe care s impieteze grav sau n vreun mod anume crearea de noi firme. DezvoltareInteligent2:cretereai/saumbuntireaperformaneibazeidefirmeexistente Promovarea acestei direcii sar putea s necesite exploatarea sectoarelor relativ puternice (PT1) sau mbuntirea performanei sectoarelor relativ slabe (PS1). n general, este una dintre direciile cele mai fezabile de pn acum, deoarece are n vedere tratarea firmelor care deja activeaz n cadrul zonelor de dezvoltare. Totui,nRomnia,aciunea estemult limitat pemotivulnumrului relativmicide firmeide 167

potenialul sczut de absorbie din sectoarele competitive (PT1), precumi de proporia mare a bazei de afaceri care rmne printre prioritile secundare ale interveniei publice (mai ales afacerile de retail i nrudite cu acestea unde cota medie de pia este cu mult peste cota altor activiti din economia romneasc).Acestaspectesteagravatideinegalitiledintreactivitiledeafaceriideconsum(PS16i PS17). Populaia mare a Romniei i baza mare de consum (PT2) reprezint o oportunitate important pentru dezvoltarea pieii interne, ns potenialul este limitat pe termen scurt i mediu din cauza deficitului n puterea de cumprare (PS17). Resursele de cunotine existente n instituiile de nvmnt superiori n institutelececercetarepublice(PT4)potfiexploatatepentruambuntibunurileiserviciileexistentei pentru a crea altele noi, dei sistemul este cu muli pai n urma nevoilor comerciale (PS5). Dotarea sistemului energetic (PT7) poate reprezenta pentru anumite tipuri de afaceri un avantaj din punct de vederealresurselor. ntreaga gam de oportuniti de pia O1O8 se aplic firmelor deja existente. Pieele noi O3i O4 se pot dovediadecvatepentrufirmelecareseconfruntcuoscdereacereriipepieeleexistente. Cai n cazul firmelor nou nfiinate, felul n care guvernul alege s cheltuiasc baniii s fac achiziii are unmarepotenialcasursacererii,maialesacoloundepiaaesteslab(PS16iPS17). Sau identificat dou puncte slabe critice caracteristice bazei de firme existente: nivelurile sczute ale investiiilor generale (PS4) i investiiile n C&D (PS5). O problem mai mic este utilizarea intensiv a energiei (PS10). Totui, sa identificat un numr mult mai mare de puncte slabe n mediul de afaceri din Romnia care acioneaz ca o frn n calea progresului, mai ales accesul la finanare (PS6), accesul la competene(PS9),reglementareaexcesiv (PS14), iarpelng acesteaexist osubcategorie defirmecare resimt dezavantajele disponibilitii pariale a conexiunii broadband i a nivelului sczut de utilizare a computerului(PS12). Sa identificat un numr de ameninri care acioneaz asupra bazei de firme existente. Mobilitatea internaional a capitalului (A3)i expunerea la concurena internaional crescut (A1) sau combinat din 2007 i au eliminat firmele romneti sau controlate de capital romnesc, un exemplu fiind sectorul mobilei. Preurile n cretere la energie (A5) i reglementarea emisiilor (A6) reprezint o ameninare puterniclaadresaindustriilorromnetimariconsumatoaredeenergie(PS10). DezvoltareInteligent3:dezvoltareunorzonedeactivitatecompletnoi n mod normal, aceast direcie de dezvoltare este mai speculativ i mai riscant, totui, pe lng exploatarea inovaiei tehnologice (O3), procesul de reform n Romnia are potenialul de a oferi condiii propicedezvoltriiunoractivitinoi. Obligaiile de mediu ale Romniei (A9) precum i contientizarea consumatorului (O4) vor canaliza cheltuielilei vor crea piee noi n perioada 20142020. Obligaiile legate de incluziunei teritorialitate vor canaliza cheltuielile ctre serviciile socialei locale (O5). Aceste reforme vor crea oportuniti de afaceri n domeniinoipentruRomniaiaupotenialuldestimulareainovaieinafaceriiainovaieisociale. Punctele tari ce pot fi exploatate rezid n infrastructura public de cercetare din Romnia (PT4), acolo unde exist competene speciale pentru anumite tehnologii, inclusiv TIC, dei capacitatea acestei infrastructuri n faa inovaiei sociale este mai puin clar. n acest context, modelele de economie social (PT8) pot oferi canalele adecvate. Totui, orientarea departamentelor de achiziii ale administraiei i culturadeachiziiipecareacesteaogenereaz(PS14)voraveaoinfluencovritoareasuprarezultatelor obinute. Puncteleslabecriticenaceastprivinsuntcapacitatealimitatdinsectoarelecompetitivealeeconomiei romneti (PS1), care merge mn n mn cu nivelul sczut n prezent al investiiilor firmelor n C&D i slaba legtur ntre institutele de C&D i baza de afaceri (PS5). Accesul la finanare (PS6), deficitul de competene (PS9) i pierderea talentelor autohtone n favoarea concurenilor strini (A7) reprezint posibile constrngeri suplimentare. n ceea ce privete potenialul din eguvernare, esntate i e nvare, rmn s fie acoperite puinele spaii neacoperite de broadband. Totui, limitri mai puternice sunt probabil nivelurile sczute de adoptare a facilitilor broadband i gradul sczut de utilizare a calculatorului(PS12). 168

DezvoltareInteligent4:atragereainvestiiilorntehnologiilemobile Aceast direciededezvoltare arputeaaduceunnou sufludeactivitateneconomiaRomnieii potenial ar contribui la atenuarea deficitului de locuri de munc n firme competitive (PS1)i a densitii sczute a locurilordemunc(PS7). Exist ns un numr de factori care limiteaz msura n care Romnia sar putea bizui pe investiii n tehnologiile mobile pentru stimularea creterii economice (O6). n primul rnd, n ultimul deceniu Asia sa dovedit mai competitiv dect Europa la gsirea unor soluii de investiii n tehnologiile mobile. n UE,ri precum Germania i Marea Britanie iau pstrat competitivitatea n investiiile n tehnologiile mobile n servicii(A3).Acestlucruafostnsafectatderecesiuneaeconomiccareaduslareducerisemnificativepe toatefluxuriledeinvestiii(A2). Investiiile tehnologiilemobilenu suntdoarlaptei miere.nloc sproduc cretere,exist risculcapuri simplu s fie dislocate firmele autohtone de pe piaa romneasc (A1), dei consumatorul ar fi oarecum n avantajmulumitcompetiiei. Admind c atragerea investiiilor n tehnologiile mobile are un potenial limitat, Romnia are totui cteva puncte tari care ar putea fi exploatate. Ca i pentru alte oportuniti, trebuie avut n vedere numrul mare de consumatori (PT2), dei puterea de cumprare n regiunile n curs de dezvoltare este limitat (PS17). Romnia are fora de munc adecvat pentru a absorbi investiii substaniale (PT3), dei sar putea s fie nevoie ca pachetul de sprijin s conini cursuri de formare pentru a rezolva deficitul de competene (PS9). Conectarea extern a Romniei sa mbuntit continuu i, din 2007, ara are acces nelimitat la Piaa Unic European. Pentru anumii investitori, disponibilitatea energiei la un pre competitivisiguranaenergetic(PT7)potfiatractive. Pn acum, marea majoritate a investiiilor n tehnologiile mobile a gravitat n zona BucuretiIlfov (PS16). mbuntireainfrastructuriidetransport,maialesadrumurilor(PS11)vajucaprobabilunrolimportantla asigurarea contribuiei investiiilor n tehnologiile mobile la dezvoltarea regiunilor mai puin dezvoltate ale Romniei. Dezvoltareinteligent5:atragereaunorsumedinturism Aceast direcie de dezvoltare implic exploatarea unei nie speciale de pe pieele dinamice i internaionale (O1i O2). Este o direcie cu potenial de dispersare a beneficiilori care, prin urmare, ar contribuilarezolvareaprovocrilorspaialeareRomniei(PS6). Romnia posed puncte tari care ar putea fi exploatate, zestrea sa natural i cultural (PT5) i conectivitatea extern n cretere (PT6). Totui, dei piaa intern a trecut recent printro perioad de cretere, analiza sugereaz c Romnia are un profil limitat pe piaa internaional de activiti recreative i, ca urmare a nivelurilor relativ mai sczute ale investiiilor recente (PS4), oferta este mult mai puin competitivdectceaaaltorridinregiune(A1). Punctele slabe generale, cum ar fi accesul la finanare (PS6) i disponibilitatea competenelor (PS9) este probabilsafectezeiturismul,aacumafecteazialteactiviti. Acest mod de dezvoltare este supus, pe lng concuren, unei ntregi serii de constrngeri externe. Numrul turitilor strini este probabil s varieze odat cu fazele ciclului economic (A2) i cu preul la combustibili(A5).Petermenlung,sepuneproblemasustenabilitiizboruriloraerienedemarevolumila costurisczute(A6). Dezvoltareinteligent6:extindereaexporturilor Aceast direcie de dezvoltare presupune mai ales exploatarea pieelor internaionale existente i emergente(O2).AvndnvederepotenialullimitatalpieeiinternedinRomniapetermenscurtimediu (PS16,PS17),esteprobabilcaexporturilesfieosursimportantdecretere.Estedeasemeneaatractiv pentrucestedireciaceamaievidentdeurmatdintreceledepnacum. Exportul poate fi relevant pentru toate formele de firme, dar este mai probabil s fie relevant mai ales pentru firmele deja existente din producia de bunuri i sectorul serviciilor competitive la nivel internaional (PT1), pentru sectoare noi viitoarei pentru investitorii din sectorul tehnologiei mobile care pot transforma Romnia ntro baz de lansare ctre piaa european. Totui, dezvoltarea comerului onlinedesfiineazdeasemeneabariereledincaleaactivitiiinternaionaleaunorfirmerelativnoi. 169

nceeaceprivetedezvoltareaactivitiideexportnsine,puncteletarialeRomnieiconstaunsectoarele salecompetitive(PT1),industriaconstructoaredeautomobile,sectoareledealimenteibuturi,pielriei textile, tehnologii TIC. Exporturile se pot dezvolta prin mbuntirea conectivitii externe (PT6) i a accesibilitii pe Piaa Unic European. Potenialul la export poate fi mrit i mai mult prin exploatarea activelorinovative(PT4)iprincretereacompetitivitiinagricultur(O7). Principalul obstacol intern la promovarea creterii prin exporturi este proporia limitat a bazei de afaceri cu orientare internaional i a firmelor care sunt sau dein potenialul de a deveni competitive la nivel internaional(PT1). ChiardacuneledintresectoarelerelativputernicealeRomniei,cumarfimobila,pielriaitextilele,sunt mature, ele aduc o valoare sczut spre medie i este probabil s dispar sub lovitura concurenilor internaionalicarevincuprodusemaiieftineieitedinfabricicuproductivitatemaimare(A1). Unele puncte slabe, cum ar fi accesul la finanare (PS6) i disponibilitatea competenelor (PS9) este probabilsafectezeexporturile,aacumafecteazngeneraltoateactivitiledeafaceri. Pe lng concuren, principala ameninare pentru exporturi este fluctuaia cererii venite de la clienii internaionali(A2),nsesteunlucruvalabilpentruoricear. Dezvoltaredurabil n acest moment, sectoarele competitive ofer doar un numr limitat de locuri de munc (PT1). Acest aspect nu este compatibil cu dezvoltarea durabil. Pentru a oferi ungrad mai marede siguran poporului su, Romnia trebuie si asigure creterea economic, ns de o manier durabil din punct de vedere economic,socialidinpunctdevederealmediului. Deoarece costurile de mediu se reflect din ce n ce mai pregnant n preul bunurilor i serviciilor, vor aprea din ce n ce mai multe oportuniti de afaceri pentru bunurii servicii de mediu (O4), iar piaa va susinetranziiaspreodezvoltaredurabilivasusinecretereaafacerilorialocurilordemunc. Cea mai mare ameninare de mediu cu care Romnia se confrunt n acest moment este schimbarea climatic i tipurile de impact asociat ei (A6). Deja Romnia produce energie din surse tradiionale i regenerabile i este bine nzestrat din punct de vedere al resurselor energetice (PT7), ns obligaiile internaionale alerii (A9) vor impune destul de repede introducerea unei cote mai mari de energie din surseregenerabile. Totui, mbuntirile din producia de energie se vor dovedi insuficiente. E locde mbuntireaeficienei energetice (PS10) n rndul firmelor, dar mai ales printre consumatorii casnici, ceea ce necesit msuri la nivel individual i al colectivitilor (de exemplu scheme de izolare a cldirilor, scheme de cogenerare, etc.). Dezvoltarea durabil impune utilizarea eficient a tuturor resurselor, nu doar eficiena energetic. Exist multe de fcut pentru mbuntirea eficieneii eficacitii serviciilor administrative publice (PS15) prin adoptareaformularelorelectronice(O8). Creterea economic va atrage dup sine o mai mare utilizare a transportului. Conectivitatea extern a Romniei este deja bun, ns transportul intern va necesita investiii considerabile (PS11), inclusiv n transportul rutier. mbuntirea sustenabilitii transportului va necesita n principal mbuntirea eficienei logistice i investiii care s promoveze nclinarea balanei echilibrului modal spre transportul feroviarinaval. n ciuda faptului c Romnia are o populaie numeroas (PT2), doar o parte a acesteia beneficiaz de servicii moderne de colectare a deeurilor i apcanal n prezent (PS13). Obligaiile Romniei conform tratatului(A9)vorimpuneunprogramsusinutdeinvestiiinurmtoareledoudeceniipentruarecupera decalajulfadestandardeleeuropene. Totui, aceasta va crea noi oportuniti de afacerii un numr important de noi locuri de munc. Romnia dispune de bogii naturalei culturale importante (PT5), inclusiv zone ntinse cu potenial agricol. Multe dintreacestebogiipotfimaibineexploatatedeomanierconformcudezvoltareadurabil,nspentru aceastaestenevoiedeogestionareactiv,depoliticideconservareicombatereaefectelornegativecare smeargnparalelcudezvoltarea. 170

DezvoltareaInclusiv DeiRomniaanregistratocretereimportantnultimuldeceniu,avantajeleaufostdistribuiteinegalpe teritoriu i la nivelul grupurilor mai mult sau mai puin privilegiate ale societii romneti (PS16, PS17). Acest lucru este mai evident n zona capitalei, BucuretiIlfov avnd acum un PIB pe cap de locuitor peste mediaeuropean,ntimpcecelelalteapteregiunirmncumultnurm. Cele mai multe dintre punctele slabe identificate n Romnia au un intens caracter teritorial, unde inegalitiledintreregiuniimaialesceledintremediulurbaniruralsuntevidente. Distribuia activitii sectoarelor competitive (PT1) i mai puin competitive (PS1) evideniaz inegaliti puternice.Investiiileninfrastructuradetransport(PS11),telecomunicaii(PS12),C&D(PS5),mediu(PS13) i social (PS15) trebuie direcionate n funcie de consecinele lor asupra competitivitii regionale. Aa cumsaartatanterior,trebuiepotenatrolulguvernuluicaachizitormajor,pentruastimulainvestiiilen afaceri(PS4)infiinareafirmelornoi(PS3)nlocuriundepiaaesteslabdezvoltat. Romnia are o rat general de ocupare sczut (PS7), cu doar 8,3 mil de locuri de munc salariate pe economie. Aceast rat sczut este agravat de inegalitile semnificative din teritoriu. Dei perspectiva unei dezvoltri inteligente favorizeaz concentrarea investiiilor n sectoarele competitive ale Romniei, nevoia urgent de locuri de munc pentru debutani n regiunile mai puin dezvoltare ale Romniei sugereazcisectoarelemaipuincompetitive(PS1)ieconomiasocialvortrebuiavutenvedere. Deficitul important n locuri de munc (PS7) creeaz o dilem pentru investiia n competene, mai ales n ceea ce privete fora de munc adult. Pe o pia a muncii n contracie, investiia n competene de rezerv sa dovedit un eec. E nevoie ca dezvoltarea competenelor s se alinieze cu dezvoltarea locurilor demunc,ntrunpachetintegrat. Analiza arat clar strnsa asociere dintre participarea la nvmnt, tranziia pe piaa muncii (PS8), dezvoltarea competenelor (PS9) i srcie i, n principal, caracterul puternic regional i urbanrural al acesteia. Investiia n creterea egalitii accesului la educaie i la serviciile sociale precum i calitatea acestoravorjucaunrolimportantncretereaatractivitiiregiunilormaipuindezvoltatealeRomnieica locurincaremeritssetriascisseinvesteasc. Romnia sa confruntat de mai mult de un deceniu cu fenomenul migraiei n mas, tinerii cu competene transferabile prefernd s profite deansele oferite n strintate (A7). Dac nu crescansele n regiunile de dezvoltare ale Romniei, exist marele risc ca n anii ce vor veni muli oameni s se mute n centre mai prospere din Romnia, mai ales n regiunea capitalei. Aceast micare ar fi nsoit de o povar mult mai mareasuprainfrastructuriidemediu(PS13)iasupraserviciilorsociale(PS15).

ANEXAIII LISTAPARTENERILORSOCIALI 1. FundaiaAcademicPetreAndrei 2. AcademiadetiineAgricoleiSilviceGheorgheIonescuSISETI 3. AcademiadeStudiiEconomice 4. AcademiaOamenilordetiin 5. ACCESSOltenia 6. AsocaiadeAcreditaredinRomnia 7. ActiveWatchAgeniademonitorizaremassmedia 8. AsociaiaacvacultorilorBanartSturio 9. FundaiaADEPT 10. Asociaiaadministraiilordeariinaturaleprotejate 11. AgeniapentruimplementareaproiecteloriprogramelorpentruIMMuri 12. InstitutuldeeconomieagraralAcademieiRomne 13. CaritasAlbaIuliaDezvoltarecomunitareuropean 14. AlianapentruSntatedinRomnia 171

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

AlianaromilordinjudeulGalai FundaiaAltArt CameraAmericandeComerdinRomnia FundaiaAmfiteatru CentruldeResurseApollo Asociaiapublicaiilorliterareiediturilor AsociaiaAGROMECentruldenvarepentruAgricultur AsociaiaAlianapentruLuptampotrivaAlcoolismuluiiToxicomaniilor AsociaiaCOLFASA AsociaiaculturalTradiii,IdentitateiSucces AsociaiapentruProteciaConsumatorilordinRomnia AsociaiapentruImplementareaDemocraiei AsociaiapentruManagementulDeeurilorIndustrialeialSiturilorContaminate AsociaiapentruDezvoltareDurabil AsociaiapentruDezvoltareiPromovareSocioeconomicCatalactica AsociaiapentruTranziieUrban AsociaiaCelemaifrumoasesate AsociaiaProductoriloriImportatorilordeMainiAgricoledinRomnia AsociaiaComunelordinRomnia AsociaiaConsultanilordinRomniapentruAccesareaFondurilorEuropene AsociaiaOperatorilorCulturali AsociaiadeEcoturismdinRomnia AsociaiaAgricultorilorMaghiaridinRomnia AsociaiaConsultanilornManagementdinRomnia AsociaiaMunicipiilordinRomnia AsociaiaOperatorilordinAgriculturaEcologicBIOdinRomnia AsociaiaProductorilordeCarnedePorcdinRomnia AsociaiaProcesatorilor,ImportatoriloriComercianilordePetedinRomnia AsociaiaAgeniilorpentruDezvoltareRegionaldinRomnia AsociaiaConsultanilordinRomniapentruAccesareaFondurilorEuropene AsociaiaOraelordinRomnia AsociaiaComunelordinJudeulVrancea AsociaiaFemeiloriFamiliilordinMediulRural AsociaiaScriitoriloriArtitilor AsociaiaTinerilorAntreprenoridinRomniaYEAR AsociaiaPAKIVRomnia AsociaiaProfesionalaONGurilordindomeniulsocial AsociaiaPROFOREST AsociaiaRISERomnia AsociaiaROREG AsociaiaSalvaiDunreaiDeltaDunrii AsociaiaSalvaiDeltaDunrii AsociaiampreunpentruTine UniversitateaBabeBolyaidinClujNapoca BDG CorpulExperilornAccesareaFondurilorStructuraleideCoeziuneEuropene AgeniaMetropolitanpentruDezvoltareDurabilBraov OperaNaionalBucureti AsociaiaOamenilordeAfaceridinRomnia AsociaiaC4CComunicarepentruComunitate 172

65. ConfederaiaCaritasRomnia 66. CentruldeStudiiEuropeneiCooperareRural 67. CentruldeStudiiEuropeneUniversitateaAlexandruIoanCuzadinIai 68. CentruldeCercetareiConsultannDomeniulCulturii 69. CentrodeEstudioInferSLMurcia 70. AsociaiaCentrulRomndeIniiative 71. CameradeComeriIndustriedinRomnia 72. CameradeComer,IndustrieiAgricultur 73. CIROM 74. FundaiapentruDezvoltareaSocietiiCivile 75. FundaiaCivitaspentruSocietateaCivil 76. AsociaiaClusterelordinRomniaClusterulRegionalalProduseloriIndustrieiAlimentare AGROFOOD, 77. CNSCartelAlfa 78. AsociaiaClubCO2 79. AsociaiaPescarilorComercialidelaMareaNeagrRopescador 80. ConfederaiaSindicatelorDemocraticedinRomnia 81. AsociaiaConsultanilordinRomniapentruAccesareaFondurilorEuropene 82. CentruldeFormareContinuiEvaluareaCompetenelornAsistenSocialCFCECAS 83. FundaiaCorona 84. FundaiaCulturalDelta 85. UniversitateaDunreadeJosdinGalai 86. AsociaiaECOEDEN 87. ECOPRO&Scientia 88. UniversitateaEcologic 89. ConsiliulEconomiciSocial 90. CentrulpentruPoliticiDurabileEcopolis 91. ECOROM 92. ECOTIC 93. CentrulEducaia2000+ 94. AsociaiaPatronalaFurnizorilordeFormaredinRomnia 95. OrganizaiaPatronalOperatorulPortuarConstana 96. FundaiaEstuar 97. AsociaiaEuropapentruDezvoltareUman 98. AsociaiaEuropeanpentruOpoziieEconomic 99. FacultateadeSilviculturUniversitateatefancelMare 100. AsociaiaFermieriloriProcesatorilorRomnia 101. FederaiaFermierilor 102. FederaiaProductorilordePetedinDeltaDunrii 103. FederaiaFilantropia 104. FederaiaAsociaiilordePromovareTuristicdinRomnia 105. FederaiaOrganizaiilordePescaridelaMareaNeagr 106. FederaiaAutoritilorLocaledinRomnia 107. FederaiaONGurilorpentruCopii 108. FederaiaCresctorilordeOvineiCaprinedinRomnia 109. UniuneaArhitecilorFish/UniuneaRestauratorilor 110. InstitutuldeCercetriiAmenajriSilvice 111. FundaiaAmfiteatru 112. FundaiapentruDezvoltareaSocietiiCivile 113. FundaiapentruIncluziuneiCoeziuneSocial 173

114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163.

FundaiaforPromovareaIMM FundaiaHopeandHomesforChildrenRomnia FundaiaTinerilorManageri FundaiaPACT FundaiaCentruldePoliticipentruRomaiMinoriti FundaiaProPrietenia FundaiaFonduldeEducaiepentruRomiRomnia FundaiaRomtens FundaiaAntreprenoriatSocial FundaiapentruPregtireaCetenilornvedereaIntegrriiEuropene UniuneaGeneralaIndustriailordinRomnia ColegiulNaionalGheorgheLazrdinSibiu MuzeulGrigoreAntipa LigaHABITAT FundaiaUmanitarRomanianAngelAppeal AsociaiaGrupuldeIniiativRaduAntonRoman InstitutulpentruDezvoltareaResurselorUmane InstitutulpentruPoliticiPublice AsociaiaInstitutulpentruPoliticiSociale AsociaiadeDezvoltareaIntercomunitar InstitutulInterculturalTimioara AsociaiaIvanPatzaichinMila23 FederaiaJuniorChamberInternationalRomnia LigaAsociaiilorProductorilorAgricolidin LigaUtilizatorilordeAppentruIrigaiidinRomnia ServiciulSalvamaridesalvare AsociaiaProductorilordeMaterialedinRomnia AgeniadeMonitorizareaPresei AgeniaMetropolitanpentruDezvoltareDurabil FederaiaZonelorMetropolitaneiAglomerrilorUrbanedinRomnia FundaiaMotivationRomnia FederaiaAgricultorilordeMunteDorna FundaiaMultimediapentruDemocraieLocal AgeniaNaionalaProductorilordinPescrie AsociaiaNaionalLegumeFructe AsociaiaNaionalaIndustriilordeMorritiPanificaiedinRomnia AsociaiaNaionalaProductorilordinRomnia AsociaiaNaionalaScafandrilorProfesionitidinRomnia AsociaiaNaionalaFemeilordinMediulRural AsociaiaNaionaldeTurismRural,EcologiciCultural AsociaiaNaionalaStaiunilorTuristicedinRomnia CentrulNaionaldeCulturaRomilor ColegiulNaionalalAsistenilorSocialidinRomnia ConfederaiaNaionalaPatronatelordinRomnia ConsiliuldeCoordonareNaionalaPactelorRegionalepentruOcupareiIncluziuneSocial FederaiaConsiliulNaionalalDizabilitiidinRomnia ConsiliulNaionalalntreprinderilorPrivateMiciiMijlocii ConsiliulNaionalalntreprinderilorPrivateMiciiMijlociiRomnia FondulNaionaldeGarantareaCreditelorpentruntreprinderiMiciiMijlociiEnterprises FederaiaNaionalAlmaMater 174

164. FederaiaNaionalaGrupurilordeAciuneLocaldinRomnia 165. FederaiaNaionalaSindicatelordinAgricultur,Alimentaie,Tutun,DomeniiiServiciiConexe 166. FederaiaNaionalaSindicatelordinIndustriaAlimentar 167. FundaiaNaionalaTinerilorManageri 168. InstitutulNaionalalPatrimoniului 169. InstitutulNaionalpentruCercetareDezvoltarepentruPedologie,AgrochimieiProteciaMediului 170. InstitutulNaionalpentruCercetareDezvoltarenConstrucii,UrbanismiDezvoltareTeritorial DurabilURBANINCERC 171. InstitutulNaionalpentruCercetareDezvoltarenTurism 172. InstitutulNaionaldeStatistic 173. OrganizaiaNaionalInterprofesionalVitivinicola 174. BibliotecaNaionaldinRomnia 175. InstitutulNaionalpentruCercetareDezvoltareMarinGrigoreAntipaConstana 176. AsociaiaNaionaldeSalvareMontandinRomnia 177. MuzeulNaionalGeorgeEnescu 178. MuzeulNaionaldeArt 179. MuzeulNaionalalranuluiRomn 180. ReeauaNaionalaMuzeelordinRomnia 181. OperaNaionaldinBucureti 182. OrganizaiaNaionalaPersoanelorcuHandicapdinRomnia 183. OrganizaiaNaionalCercetaiiRomniei 184. PatronatulNaionalalVieiiVinului 185. InstitutulNaionalpentruCercetareDezvoltareDeltaDunriiTulcea 186. InstitutulNaionalpentruCercetareDezvoltarepentruProteciaMediului 187. coalaNaionaldeStudiiPoliticeiAdministrative 188. coalaNaionaldeStudiiPoliticeiAdministrative 189. BloculNaionalSindical 190. ConfederaiaSindicalNaionalMERIDIAN 191. Sindicatulnaionalalagricultorilor,proprietariloriranilorialacionarilordinagricultur 192. UniuneaNaionalaConsiliilorJudeenedinRomnia 193. UniuneaNaionalpentruMediu 194. UniuneaNaionalaRestauratorilordeMonumenteIstorice 195. UniuneaNaionalaTransportatorilorRutieridinRomnia 196. UniuneaNaionalaStudenilordinRomnia 197. FundaiaNoiOrizonturi 198. PactulTeritorialpentruOcupareiIncluziuneSocialnRegiuneaNordEst 199. ZonaMetropolitanOradea 200. OrdinulArhitecilordinRomnia 201. OrdinulAsistenilorMedicaliGeneraliti,MoaeloriAsistenilorMedicali 202. OrganizaiapentruPromovareaTransportuluiAlternativnRomnia 203. OSBConsultingGmbHAustriaFilialaRomnia 204. AsociaiaOvidiuRom 205. AsociaiaOvidiuRom 206. OrganizaiaPatronaliProfesionalREMAT 207. FundaiaPACT 208. AsociaiaPakiv 209. CentrulParteneriatpentruEgalitate 210. AsociaiaPartNETParteneriatpentruDezvoltareDurabil 211. PatronatulAsociaiaNaionalaAgeniilordeTurism 212. FundaiapentruDezvoltareUman 175

213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262.

FundaiaProArmonia FundaiaProArmonia AsociaiaProDemocraia AsociaiaProDemocraia ProDoMo AsociaiaProVobis AsociaiaProfesionalaProductorilordeEnergieElectriciTermicnCogenerare AsociaiaProfesionalDrumuriiPoduridinRomnia AsociaiaprofesionalaONGurilordindomeniulsocial CentrulpentruImplementareaProiectelordeDezvoltareaResurselorUmane SocietateaNaionaldeCruceRoiedinRomnia InstitutuldeCercetareDezvoltarepentruEcologieAcvatic,PescuitiAcvacultur StaiuneadeCercetareDezvoltarepentruPiscicultur InstitutuldeCercetareaCalitiiVieii CentruldeResursepentruComunitiledeRomi AlianaCivicaRomilordinRomnia FundaiaSecretariatulRomilor CentrulRomaniCriss AsociaiaNevztorilordinRomnia SocietateaAcademicRomn AgeniaRomndeConsultan AsociaiaRomnmpotriva AsociaiaRomndeMediu AsociaiaRomnaBncilor AsociaiaRomnaBncilor AsociaiaRomnaAntreprenorilordeConstrucii AsociaiaRomnaInginerilordeSecuritatelaIncendiu AsociaiaRomndeSalubritate InstitutulBancarRomn BiroulRomndeMetrologieLegal CentrulRomnpentruEducaieiDezvoltareUman CentrulRomnpentruPoliticiEuropene PatronatulRomndinIndustriadeMorrit,PanificaieiProduseFinoase Patronatulromndindomeniulpiscicol PatronatulNaionalRomn PatriarhiaRomn PatronatulRomn PatronatulRomndinIndustriaLaptelui AsociaiaRomndetiineRegionale OrganizaiaCercetaiiRomniei FondulRomndeDezvoltareSocial FederaiaPatronatelordinTurismulRomnesc AsociaiaRomnaApei AsociaiaROREG FundaiaRuhama FonduldeGarantareaCredituluiRural RuralNet AsociaiaSamusocialdinRomniaServiciuldeAjutorSocialMobildeUrgen OrganizaiaSalvaiCopiii AsociaiaSalvaiDeltaDunrii 176

263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303.

SCAdeccoResurseUmaneSRL SCDiacostampetSRL SCDialfaSecurityLtd SCEduTimADVICEEuropeanSRL SCEuroJobsSRLPetroani SCFormprofServicesLtdTargumentMures SCGlobalCommerciumDevelopmentSRLGCD SCMIBAConsultingSRL SCStefManagementConsultingSRL FundaiaSERARomnia FundaiaSorosRomnia SOSSateleCopiilorRomnia AsociaiadeStandardizaredinRomnia InspeciadeStatpentruControlulCazanelor,RecipientelorsubPresiuneiInstalaiilordeRidicat StudioVideoArt UniversitateaTehnicdeInginerieCivilBucureti AsociaiaTelefonulCopilului TerraEcologica TerraMillenniumIII SocietateaOrnitologicRomn Ageniampreun FederaiaSindicatelorTransportatorilorFeroviaridinRomnia FundaiaUnCopil,OSperanRomnia UNICEF UniuneaProductorilorAgricolidinRomniadeNordVest UniuneaCineatilordinRomnia UniversitateadetiineAgricoleiVeterinare UniversitateadetiineAgronomiceiMedicinVeterinar UniversitateadeArhitecturiUrbanismIonMincu UniversitateadinBucureti UniversitateadinCraiova UniversitateadeMediciniFarmacieCarolDavila AsociaiaProfesionalaUrbanitilordinRomnia UrbconnetSRL MedicinVeterinar FundaiaViaiLumin VideoArtStudio AsociaiaViitorulRomilor FundaiaWorldVision FondulMondialpentruNatur TinerintreprinztoridinRomnia

177

178

ANEXAIV
ANEXAXX CorelarentreprioritileSUERDidificultileiprioritiledefinanareidentificatenAcorduldeParteneriatcuRomnia StrategiaUEpentruRegiuneaDunrii AcorduldeParteneriatcuRomnia Pilonul1:ConectarearegiuniiDunrii Ariiprioritare Aciuni Provocare Obiectiv Prioritipropusesprefinanare tematic
Infrastructura 1) mbuntirea Transportulpecilenavigabileinterioare mobilitii i mbuntirea infrastructurii i a performanei multimodalitii economiceanavigaieipecilenavigabile o Implementarea complet i la timp a ProiectuluiprioritarTENT18 o Investiia n infrastructura de pe enalul Dunrii i a afluenilor si i dezvoltarea interconexiunilor o ModernizareafloteidepeDunrenscopul mbuntirii performanei de mediu i economice mbuntirea cadrului organizaional i a RU pentrunavigareapecilenavigabileinterne o Coordonarea politicilor naionale de transport din domeniul navigaiei n bazinulDunrii o Susinerea Comisiei Dunrii n vederea finalizriiprocesuluiderevizieaConveniei delaBelgrad o Dezvoltarea porturilor din bazinul fluviului Dunreancentrelogisticemultimodale o mbuntireagestionriicomprehensivea enaluluiDunriiialafluenilorsi o Promovarea transportului de mrfuri sustenabilnregiuneaDunrii OT7 POpentruproiectemarideinfrastructur Sprijin pentru transportului sustenabil prin mbuntirea siguranei traficului pe reeaua TENT, pentru toate moduriledetransport Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii peenalul Dunriii pe canalele navigabile, n scopul promovrii unui sistem de transport prietenoscumediul

179

StrategiaUEpentruRegiuneaDunrii Pilonul1:ConectarearegiuniiDunrii Ariiprioritare Aciuni

AcorduldeParteneriatcuRomnia Provocare Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare

o Implementarea Serviciilor Fluviale de Informaii(SFI)armonizate o Investiia n nvmntul relevant i crearea locurilor de munc n sectorul navigaieipeDunre Infrastructura Legturirutiere,feroviareiaeriene mbuntireaaccesuluiiaconectivitii o Finalizarea proiectelor prioritare TENT care traverseaz regiunea Dunrii, depirea dificultilor i a blocajelor, mai alespeseciuniletransfrontaliere o Implementarea Coridoarelor de transport feroviar de mrfuri care formeaz reeaua feroviar european pentru transportul competitivdemrfuri o Creterea cooperrii ntre transportatorii aerieni n vederea pregtirii unui plan de implementare a unor rute aeriene mai scurte o Asigurarea sistemelor de transport metropolitansustenabileiamobilitii o mbuntirea infrastructurii transfrontaliere regionale/locale i a accesuluilazonelerurale Legturimultimodale o Dezvoltarea n continuare a planurilor nodaledemultimodalitate o Dezvoltarea Sistemelor Inteligente de Trafic mai performante prin utilizarea tehnologiilor prietenoase cu mediul, mai alesnzoneleurbane

OT7

Msuridembuntireaconectivitii POpentruproiectemarideinfrastructur Dezvoltarea infrastructurii rutiere pe reeauaTENT Dezvoltarea infrastructurii feroviare pe linia principal a reelei TENT, mai alesprinfinalizareacoridoarelorTENT Dezvoltarea mobilitii regionale prin modernizarea transportului feroviar, inclusiv investiia n infrastructur i achiziiamaterialuluirulant Dezvoltarea aeroporturilor acolo unde se justific, pentru a mbunti conectivitatea i a susine mobilitatea lanivelregional ProgramulOperaionalRegional Creterea accesibilitii zonelor urbane din vecintatea reelei TENT prin construirea i modernizarea conexiunilor secundare i teriare la reea, inclusiv pasarele, n vederea eliminrii blocajelor i fluidizrii traficului ProgramulNaionaldeDezvoltareRural ncurajarea dezvoltrii zonelor rurale

180

StrategiaUEpentruRegiuneaDunrii Pilonul1:ConectarearegiuniiDunrii Ariiprioritare Aciuni

AcorduldeParteneriatcuRomnia Provocare Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare


prin investiii n mica infrastructur, inclusiv drumuri locale, i prin nfiinarea/mbuntirea serviciilor localedebazpentrupopulaiarural Msuri pentru promovarea legturilor intermodale POpentruproiectemarideinfrastructur Modernizarea i dezvoltarea transportului intermodal, n vederea fluidizrii fluxului de mrfuri care tranziteaz Romnia i reducerea emisiilordecarbonnzoneleurbane Susinerea dezvoltrii transportului sustenabil prin mbuntirea siguranei traficului pe reeaua TENT, pentrutoatemoduriledetransport ProgramulOperaionalRegional Msuri de reabilitare i nnoire a sistemelor de tranzit n mas n cadrul planurilor de mobilitate urban sustenabil, unde acestea vor contribui major la mbuntirea calitii aerului i a eficienei energetice Infrastructuraenergetic POpentruproiectemarideinfrastructur Msuri de modernizare i construcie a noi capaciti de producere a

2) ncurajarea energiilor Sistemeleenergetice Resurse durabile Infrastructuraenergetic o Dezvoltarea unei poziii comune a regiunii n vederea schimbrilor care ar putea fi

OT4

181

StrategiaUEpentruRegiuneaDunrii Pilonul1:ConectarearegiuniiDunrii Ariiprioritare Aciuni

AcorduldeParteneriatcuRomnia Provocare Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare


energiei electrice i termice mai ales pentru tipurile de energie regenerabil, care este mai puin folosit n comparaie cu potenialul existent (conform PNAER, Plan National de Aciune privind Energiile Regenerabile), i care prezint interes sczut pentru investitori (capaciti mici i foarte mici) pentru toate tipuriledebeneficiari(publici,privaii rezideniali) Aciuni de promovare a investiiilor n soluii de compensare a fluctuaiilor generate de producia din surse regenerabile, mai ales prin ncurajarea soluiilordestocareaenergiei Aciuni de dezvoltare a sistemelor de distribuie, stocare i transport inteligentalenergiei

introduse n cadrul politicii TENE, odat cu revizuirea sa, i modalitile aferente noului instrument de Investiii n SecuritateaiInfrastructuraEnergetic,mai ales pentru completarea golurilor din infrastructuraenergetic o Asigurarea coerenei aciunilor cu abordarea general a Comunitii Energetice i explorarea sinergiilor ntre Comunitatea Energetic i procesele din StrategiaDunrii o Punerea n aplicare a cooperrii regionale n vederea dezvoltrii i implementrii proiectelor de interconectare a gazelor nordsud o Dezvoltarea capacitilor de stocare a gazelor Pieeledeenergie o Stabilirea oportunitilor de cooperare cu ComunitateaEnergetic o Cooperarea n vederea implementrii integrrii reelei regionale NETS conform FS o Stabilirea unei relaii de lucru cu Forumul pentru Europa Central i de Est pentru integrarea Pieei de Energie Electric (posibilafiextinslarilevecine) Eficienaenergeticienergiaregenerabil Resurse Extinderea utilizrii biomasei, a energiei solare,geotermale,eolieneihidroenergiei Consolidarea Conveniei Carpatice pentru a

OT4

PO pentru proiecte mari de infrastructur Large Msuri de modernizare i construcie a noi capaciti de producere a

182

StrategiaUEpentruRegiuneaDunrii Pilonul1:ConectarearegiuniiDunrii Ariiprioritare Aciuni


face schimb de bune practici legate de utilizareabiomaseienergetice Implementarea Planurilor de aciune naionale pentru energia regenerabil i pregtirea unui Plan de aciune pentru energiaregenerabilnregiuneaDunrii Explorarea posibilitii de a mri producia de energie din surse regenerabile locale pentru asporiautonomiaenergetic Dezvoltarea unui plan de aciune cuprinztor n vederea dezvoltrii durabile a potenialului hidroenergetic al regiunii Dunrii i ai afluenilorsi Elaborarea i instituirea unor mecanisme de alocare a zonelor propice pentru noile construciidehidrocentrale Promovarea eficienei energeticei folosirea surselor de energie regenerabil pentru locuinei la nclzire, incluziv prin renovarea centralelor termicei utilizarea centralelor de cogenerare ncurajarea membrilor/observatorilor din Comunitatea Energetic s adopte i s implementeze Directiva Energiei Regenerabile Facilitarea lucrului n reea i a conlucrrii ntre autoritile locale pentru a crete gradul e contientizare i utilizare a resurselor regenerabile Oferirea suportului consultativ pentru autoritile locale, companiile i cetenii din regiunea Dunrii n vederea combaterii

AcorduldeParteneriatcuRomnia Provocare Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare


energiei electrice i termice mai ales pentru tipurile de energie regenerabil, care este mai puin folosit n comparaie cu potenialul existent (conform PNAER, Plan National de Aciune privind Energiile Regenerabile), i care prezint interes sczut pentru investitori (capaciti mici i foarte mici) pentru toate tipuriledebeneficiari(publici,privaii rezideniali) Aciuni de promovare a investiiilor n soluii de compensare a fluctuaiilor generate de producia din surse regenerabile, mai ales prin ncurajarea soluiilordestocareaenergiei Aciuni de susinere a msurilor de extindere i modernizare a reelelor de distribuie a energiei electrice i termice, pentru a prelua apoi energia din surse regenerabile n reelele respective Msuri de extindere i modernizare a reelei de transport (transmisie) a energieielectrice,pentrucaaceastas preia apoi energia din surse regenerabile i s limiteze impactul produciei nepredictibile din surse regenerabile Msuri de promovare a cogenerrii de nalteficien

183

StrategiaUEpentruRegiuneaDunrii Pilonul1:ConectarearegiuniiDunrii Ariiprioritare Aciuni


schimbrilor climatice i creterea eficienei energetice

AcorduldeParteneriatcuRomnia Provocare Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare


ProgramulOperaionalregional Msuri de mbuntire a izolrii termice a fondului de locuine i a cldirilor publice, ierarhizate pe baza unei evaluri sistematice fundamentat pe eficiena reducerii costurilor emisiilor de GES i avantajele sociale, inclusiv cel al privriideenergie Programul Naional pentru Dezvoltare Rural Facilitarea furnizrii i utilizrii surselor regenerabile de energie din sectorul agricoli silvicultur (produse secundare, deeuri, reziduuri i alte materiiprimenealimentare) Msuri de cretere a eficienei energetice prin reducerea consumului primar de energie n agricultur, silviculturiprocesareaalimentelor Msuri de dezvoltare a sistemelor inteligente de distribuie, stocare i transport al energiei prin reducerea consumului de energie primar n agricultur, silvicultur i procesarea alimentelor

184

StrategiaUEpentruRegiuneaDunrii Pilonul1:ConectarearegiuniiDunrii Ariiprioritare Aciuni

AcorduldeParteneriatcuRomnia Provocare Obiectiv tematic


OT6

Prioritipropusesprefinanare
ProgramulOperaionalRegional Protejarea i valorificarea durabil a siturilor naturale, restaurarea i valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea turismului local specific, reabilitarea zonelor istorice (urbane), valorificarea durabil a patrimoniului cultural, msuri pentru mediul urban (inclusiv reabilitarea siturilorpoluateindustriale) POCompetitivitate Dezvoltareacomponentelor ecultur,easistensocial Programul Naional pentru Dezvoltare Rural Promovarea strategiilor de dezvoltare local condus de comunitate de tip LEADER ProgramulOperaionalRegional Protejarea i valorificarea durabil a siturilor naturale, restaurarea i valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea turismului local specific, reabilitarea zonelor istorice (urbane), valorificarea durabil a patrimoniului cultural, msuri pentru mediul urban (inclusiv reabilitarea siturilorpoluateindustriale) ProgramulOperaionalRegional

3) Promovarea culturii i Patrimoniucultural Resurse turismului, a contactelor Valorificarea diversitii culturale ca punct ntreoameni fortearegiuniiDunrii Creterea cooperrii i a contactelor dintre oamenii de origini diferite, ncurajarea creativitii i dezvoltarea unui motor al inovaiei culturale i al creterii economice, pebazapatrimoniului,tradiiiloriturismului

Oameniisocietate

OT9

Turism Dezvoltarea regiunii Dunrii ca brand european Stabilirea regiunii Dunrii ca destinaie turisticimportantnEuropa Promovareaturismuluiiarecreeriidesfrit desptmncaisejururiledelungdurat Consolidarea sistemului de navigaie i portuar de pe fluviul Dunrea pentru vase de croazieriiahturiprivate Consolidarea i intensificarea Activitii de turism

Resurse

OT6

Competitivitate

OT3

185

StrategiaUEpentruRegiuneaDunrii Pilonul1:ConectarearegiuniiDunrii Ariiprioritare Aciuni


AcorduldeParteneriatcuRomnia Provocare Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare


Aciuni integrate situri, competene, susinerea investiiilor pentru a atrage investiiile n zonele mai puin dezvoltatealeRomniei POpentrupescuitiafacerimaritime Promovarea noilor surse de venituri din sector (procesare, activiti de marketing) i din afara sectorului (mediu,turism,activitieducaionale) Programul Operaional pentru Dezvoltare Rural Promovarea strategiilor de dezvoltare local condus de comunitate de tip LEADER

Consolidarea interconectrii i conlucrrii n domeniuleducaieiicercetriidinturism mbuntirea planificrii i infrastructurii pentruturism Promovarea unei mai bune caliti a produselordinturism Promovarea turismului balneoclimateric n regiune Colectarea datelor existente legate de activitileculturaleistabilireauneibazede date cuprinztoare cu activitile culturale din Oameniisocietate regiuneaDunrii Promovarea schimburilor culturale i a schimburilorartistice

OT9

186

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul2:ProtejareamediuluinregiuneaDunrii Ariiprioritare Aciuni


4) Restaurarea i ntreinerea calitiiapelor

AcorduldeParteneriatpentruRomnia Dificulti Obiectiv tematic


OT6

Prioritipropusesprefinanare
POpentruproiectemarideinfrastructur Extinderea i modernizarea reelelor de ap potabil i a sistemelor de canalizare i conectarea populaiei la reeaua de ap potabili la sistemul de canalizare, inclusiv n zonele rurale, monitorizareaiasigurareacalitiiapeipotabile Dezvoltarea infrastructurii i a serviciilor de gestiune a deeurilor pe baza unei ierarhizri reutilizare, reciclare, recuperarea energiei i depozitare Investiii noi/de modernizare n sectorul producerii energiei din deeuri; reducerea consumului de resurse naturale prin creterea ratei de reciclare a deeurilor ca i prin promovarea utilizrii deeurilor de materii prime/produsesecundare ProgramulNaionalpentruDezvoltareRural Promovarea utilizrii eficiente a apei n agricultur

Implementarea complet a Planului de Management al Resurse BazinuluiHidrograficalFluviuluiDunrea Consolidareamaiputernicacooperriilaniveldesubbazin Continuarea investiiilor n sistemele de colectare a informaiilor deja dezvoltate prin CIPFD i susinerea acestor investiii Continuarea creterii investiiilor majore n construirea i modernizarea staiilor municipale de tratare a apelor pe ntreg bazinul hidrografic al Dunrii, inclusiv msurile de formare a capacitilor locale i regionale n vederea proiectriiacesteiinfrastructuri Stabilirea unor fii tampon dea lungul rurilor pentru a reine substanele nutritive i promovarea unor sisteme alternative de colectare i tratare a deeurilor n micile localitirurale ncurajarea i dezvoltarea unui proces activ de dialog i cooperare ntre autoritile care rspund de agricultur i mediu pentru a lua msurile adecvate de combatere a poluriiagricole Promovarea legislaiei la nivelul adecvat pentru a limita prezenafosfailorndetergeni Tratarea substanelor periculoase i a mlului contaminat prin cea mai nou i mai bun tehnologie disponibil i dezvoltarea i promovarea msurilor de decontaminare pentru unitile industriale productoare de substane periculoase,situriindustrialeabandonateigropidegunoi Asigurarea controlului adecvat i substituirea treptat a substanelor considerate problematice pentru regiunea Dunrii Reducerea discontinuitilor firului apei pentru a permite migraiapetilornbazinulhidrograficalDunrii

187

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul2:ProtejareamediuluinregiuneaDunrii Ariiprioritare Aciuni


AcorduldeParteneriatpentruRomnia Dificulti Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare

5) Gestionarea riscurilor de mediu

Promovareamsurilordelimitareaextracieiapei ntrireaniveluluigeneraldecontientizarealdecidenilorde la toate nivelurile i al populaiei din regiune i facilitarea schimbuluidebunepracticintreacetia Promovarea msurilor de reducere a deficitului de cunotine, dezvoltarea i transferul instrumentelor, metodelor i liniilor directoare care vizeaz aprarea rezervelordeapdulce Continuarea consolidrii practicilor de Managementul Integrat al Zonei Costiere (MIZC) i de Planificare Spaial Maritim(PSM)pemalulvesticalMriiNegre Dezvoltarea i adoptarea unui plan cuprinztor unic de Resurse management al inundaiilor la nivelul bazinului hidrografic sau al unui set de planuri de management al riscului la inundaiicoordonatlaniveldebazinhidrografic Susinerea restaurrii zonelor umede i a luncilor ca mijloc eficace de protecie suplimentar la inundaiii, la nivel mai general, analizai identificarea celui mai bun rspuns la riscul deinundaii(inclusivinfrastructuraverde) Extinderea acoperirii Sistemului European de Alert a Inundaiilor (SEAI) la ntregul bazin hidrografic al Dunrii, accelerarea msurilor de intervenie rapid la nivel regional (inclusiv o mai bun cunoatere reciproc a sistemelor naionale)i continuarea promovrii interveniilor comune n caz de calamitate natural i n special n caz de inundaii, inclusivprinsistemedeavertizaretimpurie. ntrirea cooperrii operative ntre autoritile responsabile cuinterveniansituaiideurgendinriledunrenepentru mbuntireainteroperabilitiiactivelordisponibile Actualizarea continu a bazei de date a zonelor cu risc de inundaii (Registrul ARS), a inventarului siturilor contaminate iadepozitelordesubstanepericuloase

OT5

POpentruproiectemarideinfrastructur: Finalizarea sistemului naional de identificare i gestiune ariscurilor ncadrul Evalurii Riscurilorla NivelNaional Formarea unei culturi naionale de reducere a riscurilordecalamitinaturale nfiinarea i mbuntirea sistemelor de monitorizare i prevenire a riscurilor identificate: riscul seismic, riscul de inundaii, de alunecri de teren, secet, incendii de pdure, eroziune i eroziune costier, risc de contaminare radiologic, chimic,incendiidelocuine Mrirea capacitii serviciilor de intervenie n caz de urgen de la nivel naional pentru a rspunde la urgenele majore naionale i internaionale, inclusiv n cadrul cooperrii transnaionale parte a strategiilormacroregionaleDunreMareaNeagr. Msuri structurale i nestructurale de reducere a riscurilor de inundaii, secet i eroziune i a pagubelorprovocatedeacestea ntrirea capacitii instituionalei tehnice aIGSU

188

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul2:ProtejareamediuluinregiuneaDunrii Ariiprioritare Aciuni

AcorduldeParteneriatpentruRomnia Dificulti Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare


princonlucrareantreautoriti ProgramulNaionalpentruDezvoltareRural Sisteme de gestiune durabil a apelori practici de combatereaschimbrilorclimatice

6) Conservarea biodiversitii, a peisajelor i a calitii aerului i solurilor

Dezvoltareaplanuriloriprocedurilordeintervenierapidn cazulaccidentelordepoluareindustrialafluviului Cercetarea n vederea anticiprii impactului schimbrilor climaticedelanivelregionalilocal Dezvoltarea activitilor de planificare spaial i de construcie n contextul schimbrilor climatice i a creterii risculuilainundaii Conservareabiodiversitiiiareliefului Resurse Contribuia la viziunea UE 2050 i la intele cu privire la biodiversitatedinUE2020 Gestionare eficient a siturilor Natura 2000 i a altor situri protejate Conservareai restaurarea celor mai valoroase ecosistemei aspeciilordeanimalepecalededispariie Explorarea n comun a oportunitii revizuirii Conveniei privindpescuitulnapeleDunrii Dezvoltarea infrastructurii verzi n vederea conectrii diverselorregiuniihabitatebiogeografice Reducerearspndiriispeciilorstrineinvazive(SSI) ScdereacantitiidepesticideutilizatenregiuneaDunrii Eliminarea pesticidelor i a altor substane chimice depite moraldinregiuneaDunrii Pregtirea i implementarea planificrii spaiale trans naionale i dezvoltarea politicilor pe arii geografice funcionale(bazinehidrografice,lanurimuntoase,etc.) Conservareaiameliorareacalitiisolurilor Resurse Resurse Asigurareatratamentuluiadecvatpentrudeeurilesolide Crearea unui sistem transnaional de informaii Resurse standardizateicompatibilecuprivirelastratuldesol

OT6

OT4

POpentruproiectemarideinfrastructur Protecia biodiversitii prin dezvoltarea unor planuri de managementi prin investiii n msuri derestaurareiconservare ProgramulNaionalpentruDezvoltareRural Restaurarea, conservarea i extinderea ecosistemelor care depind de agricultur i silvicultur POpentruPescuitiAfaceriMaritime Restaurareai conservarea biodiversitii marinei de pe apele interioare n cadrul pescuitului sustenabil, acvacultur i activiti de colectare a dateloricontrol Promovarea pescuitului sustenabil n apele mriii pe apele interne; activiti sustenabile n fermele deacvacultur ProgramulnaionalpentruDezvoltareRural Msuri de susinere a reducerii gazelor cu efect de ser n agricultur i silvicultur, mai ales prin gestiunea terenurilor i potenialul de sechestrare acarbonului

189

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul2:ProtejareamediuluinregiuneaDunrii Ariiprioritare Aciuni


Cretereacontientizriiimportaneiconservriisolului

AcorduldeParteneriatpentruRomnia Dificulti Obiectiv tematic


OT5

Prioritipropusesprefinanare
ProgramulnaionalpentruDezvoltareRural Conservarea soluluii a carbonului stocat n acesta prin practici de gestiune a terenurilor cum ar fi lucrrile agricole de mic adncime, recolte de iarniplantareapdurilor POpentruproiectemarideinfrastructur Reabilitarea siturilor poluate prsite, inclusiv decontaminarea acestora n vederea reutilizrii lor economice ProgramulnaionalpentruDezvoltareRural Implementarea msurilor de atacare a cauzelor careduclaabandonulactivitiloragricole ProgramulNaionalpentruDezvoltareRural Msuri de susinere a reducerii gazelor cu efect de ser n agricultur i silvicultur, mai ales prin gestiunea terenurilor i potenialul de sechestrare acarbonului POpentruproiectemarideinfrastructur Dezvoltarea i mbuntirea Sistemului Naional de Evaluare a Calitii Aerului conform cerinelor din Directiva 2008/50/CE i din Directiva INSPIRE (metadate privind calitatea aerului i emisiile aeriene)

OT6

mbuntireacalitiiaerului Scdereapoluaniloraerieni

Resurse

OT4

OT6

Educareaoamenilornspiritulvalorilornaturale,aecosistemelor iaserviciilorpecareleofer Creterea gradului de contientizare a publicului larg, prin recunoaterea i promovarea potenialului bogiilor naturalecaadevratemotoarealedezvoltriiregionale Educareacopiiloriatinerilor

190

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul2:ProtejareamediuluinregiuneaDunrii Ariiprioritare Aciuni


Formarea capacitii autoritilor locale pe probleme de mediu

AcorduldeParteneriatpentruRomnia Dificulti Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare

191

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul3:CretereaprosperitiinregiuneaDunrii Aciuni Cooperarea n vederea implementrii iniiativei majore Uniune a inovaiei n cadrul strategiei Europa 2020 n riledinregiuneaDunrii Mai buna coordonare a fondurilor naionale, regionale i europene pentru a stimula excelena n cercetare i dezvoltare,ndomeniispecificeregiuniiDunrii ntrireacapacitilorinfrastructuriidecercetare ntrirea cooperrii ntre universiti i institute de cercetare i obinerea unor rezultate mai bune din cercetare i educaie prin acumulrile la nivelul unor puncte unice de vnzare Dezvoltarea i implementarea strategiilor pentru o mai bunadoptareaTICnregiuneaDunrii ntocmireastrategiilordeinternet Utilizarea coninutului i serviciilor digitale pentru a crete eficienaieficacitateaserviciilorpubliceiprivate Stimulareaapariieiideilordeproduseiserviciiinovatoare i validarea lor pe scar extins n sfera Societii Informaiei iaconceptuluideLaboratoareVii(LivingLabs) AcorduldeParteneriatcuRomnia Obiectiv Prioritipropusesprefinanare tematic Competitivitate OT1 POCompetitivitate Sprijinul acordat investiiilor n CDI i parteneriatelor de cercetare ntre ntreprinderi i institute ce cercetare n vederea promovrii transferului de cunotine, tehnologiei personal cu nalte competene CDI i a dezvoltrii produselor i serviciilor bazate de CDI n sectoareleeconomicecupotenialdecretere Promovarea instrumentelor financiare de atenuare a riscurilor investiiilor private n cercetareiinovareistimulareantreprinderilor inovative nou create sau desprinse din structura mam. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare public iprivat, dinclustereleexistentesaunformare, centrele de excelen i a alte tipuri de structuri de cercetare (naionale/regionale/UE), ct i din ariile definite ca prioriti, pe baza potenialului existenti/sau a avantajului concurenial, cum ar fisntatea Deblocarea potenialului pentru excelen n domeniul cercetrii i inovrii prin crearea sinergiilor cu aciunile de promovare a CDI din cadrulprogramuluiUEOrizont2020 ProgramulOperaionalRegional Dezvoltarea infrastructurii suport pentru transferul de tehnologie din sectoarele public i privat, pe baza principiilor specializrii inteligente, mai ales n regiunile mai puin dezvoltatealeRomniei Dificulti

Ariiprioritare 7) Dezvoltarea societii bazate pe cunoatere prin cercetare, educaie i tehnologii ale informaiei

192

Ariiprioritare

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul3:CretereaprosperitiinregiuneaDunrii Aciuni

AcorduldeParteneriatcuRomnia Dificulti

8) Sprijinirea competitivitii ntreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor

Obiectiv Prioritipropusesprefinanare tematic OT2 POCompetitivitate Msuri de ncurajare a companiilor s adopte TIC, inclusiv aplicaiile i inovaiile din comerul electronic Msuri de dezvoltare a instrumentelor de eguvernare pentru mediul de afacerii ceteni (eguvernare2.0) Msuridedezvoltareacloudcomputing; Msuri de promovare a serviciilor publice moderne online prin care s se asigure interoperabilitatea diverselor sisteme neintegrate, n toate sectoarele, regiunile i la nivelnaional(omaibuncoordonareieficien a resurselor publice ce vor fi alocate)i accesul la standarde deschise pentru creterea transpareneiiaeficieneiadministrative POCompetitivitate ncurajarea cooperrii i a schimbului de cunotine ntre Competitivitate OT3 IMMuri,mediulacademicisectorulpublicndomeniilede Msuri de mbuntire a productivitii IMM competendinregiuneaDunrii urilor, de stimulare a oportunitilor de dezvoltare i inovare, inclusiv sprijinul pentru mbuntirea sprijinului oferit mediului de afaceri n investiiile n tehnologie de vrf, promovarea vederea consolidrii capacitii de cooperare i comerciale industriilor creative, creterea accesului la aIMMurilor instrumentele de planificare a afacerilor, la Susinerea ntreprinderilor prin scheme de pregtire i consultan tehnic, la pieele internaionale, la calificaredenaltperforman consiliereisuportnvedereaexportului Stabilirea prioritilor i implementarea real a msurilor Msuri de mbuntire a accesului de finanare, prevzute n Regulamentul ntreprinderilor mici pentru inclusiv prin oferirea unei game adecvate de Europa instrumentefinanciare mbuntirea competitivitii zonelor ruralei n special a Msuri n vederea formrii unei reele de afaceri sectoruluiagricol pentru a potena transferul de cunotine i Eliminarea barierelor transfrontaliere i a blocajelor din pentru a facilita participarea la lanurile calea oamenilor i a afacerilor Calea neted european funcionale, inclusiv cele de pe scar pentruuntraimaibunnzonaDunrii

193

Ariiprioritare

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul3:CretereaprosperitiinregiuneaDunrii Aciuni mbuntirea condiiilor cadru pentru IMMuri n zonele undelipseteinfrastructuracompetitiv

AcorduldeParteneriatcuRomnia Dificulti Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare internaional Aciuni integrate sprijin pentru situri, competene, investiii n vederea atragerii investiilor n regiunile mai puin dezvoltate ale Romniei

ProgramulNaionalpentruDezvoltareRural Msuri de mbuntire a performanei economice i de facilitare a restructurrii i modernizrii fermelor, mai ales n vederea creterii participrii la pia i a orientrii ca i a diversificriiproducieiagricole Facilitarea rennoirii generaiilor n sectorul agricol Msuri de mbuntire i adaptare a infrastructuriiagricoleisilvice Msuri de mbuntire a performanei economice a productorilor primari prin integrarealormaibunnlanulagricolalimentar prin scheme de calitate, adugnd valoare produselor agricole, prin promovarea pe pieele locale i introducerea n circuitele funcionale scurte,grupuriledeproductori,etc. POpentruPescuitiAfaceriMaritime Investiiinacvacultur: uniti noi, modernizarea unitilor existente, diversificarea speciilor, mbuntirea potenialuluipentruacvacultur Promovarea unor surse noi de venituri n sector (procesare,activitidecomercializare)inafara sectorului(mediu,turism,activitieducaionale)

194

Ariiprioritare

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul3:CretereaprosperitiinregiuneaDunrii Aciuni

AcorduldeParteneriatcuRomnia Dificulti Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare Investiii n porturile de pescuit, adposturi, debarcadereipunctedevnzaredirect mbuntirea condiiilor de munc prin promovarea regulilor SSM la bordul vaselor de pescuitdepeapeleinterioaresaumarine Sprijin pentru nfiinarea, organizarea i funcionarea lanului productorprocesator comerciant POCapacitateAdministrativ Msuri de simplificare a reglementrilor i de reducere a poverii birocratice asupra companiilor POCapitalUman O mai bun concordan iniiali ajustare ntre aptitudinile formate i cele cerute pe piaa muncii, asigurarea relevanei ofertei de cursuri de formare, n special pentru sectoarele cu potenial viitor de cretere, promovarea parteneriatelorntrefactoriirelevani POCapitalUman Sprijin pentru msurile de cretere a potenialului de gsire a unui loc de munc cum ar fi consilierea individual, calificarea la locul de munc, pieele intermediare ale muncii i ncurajarea spiritului ntreprinztor, innduse contdestructuralocurilordemuncdinRomnia Sprijinpentrumsuriledembtrnireactiv Susinerea msurilor de stimulare a lucrului pe cont propriu, a spiritului ntreprinztor, a nfiinrii firmelor, inclusiv n domeniul industriilorcreative Elaborarea unor msuri combinate, n aceeai

OT11

Oameni societate

i OT10

9) Investiia n oameni i capaciti

Creterea performanei sistemelor de nvmnt printro Oameni mai strns cooperare ntre instituiile de nvmnt, societate sistemeipolitici Promovarea cooperrii ntre factorii care joac un rol cheie n politicile privindpiaamuncii, educaieicercetare pentru adezvoltaregiuniimediidenvare Sprijinireacreativitiiiaspirituluintreprinztor Sprijinireamobilitiilucrtorilor,cercettoriloristudenilor prinimplementareaCadruluideCalificareEuropean Analiza comun a deficienelor de implementare a politicilor de nvare pe tot parcursul vieii i schimbul de bunepracticideimplementare mbuntirea coordonrii intersectoriale a politicilor n

i OT8

195

Ariiprioritare

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul3:CretereaprosperitiinregiuneaDunrii Aciuni vederea rezolvrii dificultilor demografice i a celor generatedemigraie Lupta mpotriva srciei i a excluziunii sociale a comunitilor marginalizate din regiunea Dunrii, n special alcomunitilorderomi Implementarea aciunilor asumate conform Deceniului pentru Romi i stabilirea aciunilor suplimentare care se cer pusenpractic

AcorduldeParteneriatcuRomnia Dificulti Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare msur generale i adresate unor grupuri int, care s mreasc accesul la piaa muncii a femeilor, a lucrtorilor vrstnici, romilor, persoanelor cu dizabiliti, cu nivel sczut de educaieicalificare ProgramulNaionalpentruDezvoltareRural Crearea de noi ntreprinderi prin scheme de sprijin pentru nfiinarea micilor i micro ntreprinderilor din sectorul nonagricol i dezvoltarea activitilor nonagricole n zonele rurale ProgramulOperaionalRegional Crearea de noi ntreprinderi prin scheme de sprijin pentru nfiinarea firmelor n zonele urbane POpentruPescuitiAfaceriMaritime Diversificareasectoruluidepescuitiacvacultur, prin sprijinul acordat pentru nfiinarea de noi mici ntreprinderi i crearea locurilor de munc dindomeniu POCapitalUman Crearea msurilor specifice integrate pentru a rspunde nevoilor persoanelor, grupurilor i comunitilor vulnerabile, aa cum este cazul romilor, inclusiv msurile de cretere a participrii lor la educaie, integrarea pe piaa muncii, accesul la locuin, serviciile socialei de sntateimsuriledecombatereadiscriminrii

OT9

196

Ariiprioritare

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul3:CretereaprosperitiinregiuneaDunrii Aciuni

AcorduldeParteneriatcuRomnia Dificulti Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare Exploatarea potenialului modelelor de economie social n vederea integrrii pe piaa muncii a grupurilorvulnerabileitranziialorctremodele de afaceri, dezvoltarea serviciilor locale acolo unde nu funcioneaz modelele de pia, conducnd la noi locuri de munc i incluziune social Implementareamsurilorintegrate de reducerea ratei srciei i a riscului de excludere social a grupurilorvulnerabile POCapitaluman mbuntirea guvernanei i a managementului instituiilor de nvmnt superior pentru a crete calitatea predrii i a cercetrii; creterea relevanei programelor de nvmnt superior fa de nevoile pieei muncii i consolidarea parteneriatelor dintre universiti, companii i cercetare O mai bun concordan iniiali ajustare ntre aptitudinile formate i cele cerute pe piaa muncii, asigurarea relevanei ofertei de cursuri de formare, n special pentru sectoarele cu potenial viitor de cretere, promovarea parteneriatelorntrefactoriirelevani Modernizarea educaiei teriare prin dezvoltarea studiilor postuniversitare i prin susinerea internaionalizrii nvmntului, inclusiv prin cercetareavansatimobilitate Susinerea msurilor de promovare a calitii i accesibilitii cursurilor de formare i a nvmntului, consolidarea capacitii instituiilor de nvmnt IVT i CVT de a forma

OT10

197

Ariiprioritare

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul3:CretereaprosperitiinregiuneaDunrii Aciuni

AcorduldeParteneriatcuRomnia Dificulti Obiectiv tematic Prioritipropusesprefinanare competene VET corelate cu cerinele de pe piaa muncii, promovarea dezvoltrii i integrrii serviciilor de nvare pe toat durata vieii la nivelul comunitii, competene cheie i transversale, formarea competenelor de baz, accent special pe slabele competene din zonele rurale

StrategiaUEpentruregiuneaDunrii Pilonul4:ConsolidarearegiuniiDunrii Aciuni AcorduldeParteneriatcuRomnia Dificulti Obiective tematice Prioritipropusesprefinanare

Ariiprioritare

198

10) Ameliorarea capacitii instituionale iacooperrii

Combaterea deficienelor la nivelul capacitii Administraie i OT11 instituionaleidinserviciilepublicedinregiuneaDunrii guvern mbuntireancrederiiceteniloriafactorilorimplicai nautoritilepublice nfiinareaunuiForumalSocietiiCivileDunrene Asigurarea fluxului i schimbului de informaii adecvat la toatenivelurile Facilitatea conlucrrii administrative a comunitilor din regiuniledefrontier FormareaunorRegiuniMetropolitanenregiuneaDunrii Analiza blocajelor i a ratei sczute de absorbie a fondurilor europene i asigurarea unei mai bune coordonriafinanrii Sprijin pentru dezvoltarea unor produse financiare locale destinateafaceriloridezvoltriicomunitilor ExaminareafezabilitiiunuiCadrudeInvestiiiDunrene

OT2

Competitivitate

OT3

POCapacitateAdministrativ Sprijin n vederea consolidrii accesibilitii, eficienei i calitii serviciilor publice, inclusiv prin livrarea acestora de ctre sectorul privat sau dentreprinderilesociale Dezvoltarea, introducerea i susinerea utilizrii sistemelor i instrumentelor de management, monitorizare i evaluare pentru o mai bun performaninstituionaliaserviciilorpublice ischimbareaculturiiorganizaionale Sprijin pentru creterea profesionalismului, integritii, promovrii i remunerrii pe baza merituluinserviciulpublic Susinere n vederea consolidrii capacitii i a creterii stabilitii corpului profesional care gestioneaz fondurile ESI la nivel naional i al beneficiarilor Sprijin pentru mbuntirea capacitii organizaionale i administrative a instituiilor judectoreti, resurselor umane, sistemelor IT, a responsabilitiiiaaccesuluilajustiie POCompetitivitate Implementarea Datelor Deschise la nivelul tuturor instituiilor publice pentru a mbunti colaborareaonlineisistemeleelectronice Cretereautilizriiinstrumentelordeeguvernare (inclusiv cursuri de formare a funcionarilor publici) ProgramulOperaionalRegional Msuri de mbuntire a accesului la finanare, inclusivprinfurnizareauneigamedeinstrumente financiareadecvate

199

11) Conlucrarea n vederea promovrii securitii i pentru soluionarea problemelor legate de criminalitatea organizat i de infraciunile grave

Sprijin pentru statele dunrene n scopul cooperrii Administraie i OT11 administrative i a mbuntirii calificrii ageniilor de guvern aplicarealegii,aautoritilorjudiciareiaaltorservicii mbuntirea intelor de colectare i de schimb de informaii cheie privind infracionalitatea; alctuirea unei imagini a celor mai importante ameninri din rile implicate;elaborareauneiEvaluriaInfraciunilorGraveia CriminalitiiOrganizate(OCTA)pentruregiuneaDunrii Consolidarea cooperrii dintre Europol i Iniiativa de Cooperare Sudest European Centrul Regional pentru CombatereaCriminalitiiTransfrontaliere Continuarea dezvoltrii unor sisteme performante de gestionareafrontierelor Intensificarea urmririi penale a criminalitii pe internet (cibernetic) Explorareaposibilitiideextindereaproiectuluipilotactual deschimbavansatdeinformaiivamaledinregiune Analizanvedereauneimaibunegestiuniaproblemelorde migraienregiuneaDunrii Continuarea aciunilor de deminare n zonele de pe Dunre undesesuspecteazcarfimine mbuntireasecuritiialimentare Stabilireaproceduriloroperativestandardpentruactivitile comune pentru cazurile accidentelor de trafic naval tehnicetehnologice

POCapacitateAdministrativ Sprijin pentru mbuntirea capacitii administrative i organizaionale a instituiilor judectoreti, resurselor umane, sistemelor IT, a responsabilitii i transparenei judectoreti i aaccesuluilajustiie.

Anexa CorelarecuStrategiaregiuniiMriiNegre:

StrategiapentruregiuneaMriiNegre:PosibileaspectedecomplementaritatecuprogramareapentruFondurileESI Tem RelevanpotenialpentruprogramareaFondurilorESI securitateisupraveghere Activiti de formare a capacitii pentru implementarea Cadrului de Strategie Marin, a Managementului Integrat al Zonelor Costierei a Planificrii Speciale Maritime in contextul particular al exploatrii sustenabile a apelormarineiazonelorcostiereaMriiNegre. Extinderea serviciilor profesioniste de intervenie de urgen de la nivel naional pentru a rspunde la urgenele majore naionale i internaionale, inclusiv cooperarea transnaional din cadrul strategiilor macroregionale 200

democraieidrepturileomului energie transport

pentruregiuneaDunriiiaMriiNegre. Nuseaplic Potenialeinvestiiinreeledeenergie. Investiiincilenavigabileinternedetransportconectatelaserviciiledenavigaiedecoast. Investiiininfrastructuraportuar. Investiii mai largi n TENTT care s mbunteasc conexiunile la suprafa ntrerile de la Marea Neagr i Europa. Investiiiconformeacquiuluidemediuiinvestiiinfermesustenabilecaresconduclareducereadeversrilor nMareaNeagr. Managementulzonelorcostiereiaeroziuniicostiere. Restaurareaiconservareabiodiversitiimarineiaapelorinternencadrulpescuituluisustenabil,acvaculturiii activitilordecolectarededateicontrol Promovareapescuituluisustenabiliaactivitilordeacvacultur monitorizaredemediuinclusivmonitorizareaeroziuniicostiere. StrategiadedezvoltareintegratpentruDeltaDunrii

mediu

dezvoltarea economic social i a resurselorumane

201

Anex

AspectedecomplementaritatecuStrategiadeCretereAlbastr

Sectoareleeconomieialbastre Turismcostier Petroligazeoffshore Navigaianlargulmrii Navigaiadecoast Iahtingiporturideagrement Serviciideferryboatdepasageri Croaziereturistice Pescuit Transportpecinavigabileinterne Proteciacoastelormarine Fermeeolieneoffshore Monitorizareisupraveghere Biotehnologiealbasr Desalinizare Extracieagregatelor Produsemarineacvatice Extraciamineralelormarine Energiaregenerabilavalurilor

CretereAlbastr:RelevanlaprogramareaESInRomnia Relevan Zonedeinteres Medie Acvacultur Sczut Turismdecoast Sczut Biothenologiemarin Medie Energiavalurilor Medie Extraciadepefundulmrii Sczut Sczut Crescut Crescut Crescut Crescut Crescut Medium Sczut Sczut Sczut Sczut Sczut

Relevan Crescut Medie Medie Sczut Sczut

202