Sunteți pe pagina 1din 219

Clasificare Interna!ional" a Asisten!

ei Medicale Primare

ICPC-2
Clasificarea Interna!ional" Pentru Asisten!a Medical" Primar"

ii

WONCA

International Classification of Primary Care

ICPC-2
*

Clasificarea Interna!ional" Pentru Asisten!a Medical" Primar" Comitetul de Clasificare al WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians sau World Organization of Family Doctors)

Traducere realizat! de Societatea Na"ional! de Medicina Familiei/ Medicin! General! (n cadrul proiectului ICPC 2000) Editura Solness TIMI#OARA 2000

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

iii

Lucrare publicat! cu sprijinul Soros Open Network

iv

WONCA

Coordonator: Dr. Marius M!rginean


Medic primar medicina familiei #ef Compartiment Biostatistic" $i Informatic" Medical" Institutul de S"n"tate Public" Timi$oara

Traducere:

Dr. Marius M!rginean Dr. Hannelore Muller Dr. Marinela Ol!roiu Dr. Laura Popescu Dr. Anca B!lan Dr. Madalina Manea Dr. Alexandra Cra

Drepturile de traducere #i publicare n limba romn" apar!in Societ"!ii Na!ionale de Medicina Familiei/Medicin" General". Nici o parte a aceestei lucr"ri nu poate fi copiat", modificat", publicat" pe hrtie sau n format electronic f"r" acceptul scris al Societ"!ii Na!ionale de Medicina Familiei #i al WONCA Utilizarea ICPC-2 n cadrul unor programe software sau al unor sisteme de nregistrare a datelor este permis" doar cu acceptul scris din partea Departamentului de Informatic" al Societ"!ii Na!ionale de Medicina Familiei #i al WONCA. SNMF/MG, 2000

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

CUPRINS
PREFA!" LA EDI!IA N LIMBA ROMN" CUVNT NAINTE ICPC N ROMNIA #. INTRODUCERE XII XIV XVI #

Istoric Clasificarea interna!ional" a asisten!ei primare Clasificare, nomenclatur" #i tezaur ICPC 2 ICPC #i ICD Traducerea Politica drepturilor de autor #i a licen!elor Abrevieri Feedback
2. STRUCTURA ICPC

1 4 4 5 6 6 7 9 9
#0

Rubricile reziduale Utilizarea practic" a datelor de morbiditate / diagnostic Extinderea ierarhiz"rii op!ionale Gravitatea bolii #i statusul func!ional

12 12 12 13

vi

WONCA

EPISODUL DE NGRIJIRE: UN CONCEPT CENTRAL N MEDICINA GENERAL" / MEDICINA FAMILIEI #4

Episodul de ngrijire Motivele prezent"rii Problema de s"n"tate / diagnostic Interven!ii, proceduri de ngrijire nregistr"rile pacientului Dezvolt"ri viitoare

14 15 17 18 19 20

4. UTILIZAREA ICPC PENTRU NREGISTRAREA MOTIVELOR PREZENT"RII 22

Motivul prezent"rii Alegerea codului de capitol Alegerea componentei n cadrului unui capitol Reguli privind alegerea componentei
5. UTILIZAREA ICPC PENTRU NREGISTRAREA PROBLEMELOR DE S"N"TATE $I A PROCEDURILOR DE NGRIJIRE (INTERVEN!II)

22 23 24 27

29

Problemele de s"n"tate Reguli generale pentru codificarea problemelor de s"n"tate Reguli specifice de codificare a problemelor de s"n"tate prin utilizarea criteriilor de includere (vezi #i Capitolul 6) Procedurile de ngrijire, interven!ii Examinarea complet" Examinarea par!ial" Componenta 2 diagnostic, screening #i proceduri preventive

29 30 31 31 32 32 33

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

vii 33 34 34 34
35

Componenta 3 medica!ie, tratament, proceduri Componenta 4 rezultatele investiga!iilor Componenta 5 - administrativ" Componenta 6 trimiteri #i alte motive de prezentare
6. CRITERII DE INCLUDERE N ICPC

Introducere Cadrul teoretic pentru realizarea criteriilor de includere Criteriul Referin!e ncruci#ate Avantajele acestei abord"ri Utilizarea criteriilor de includere Aplicarea criteriilor n diferite etape ale problemelor Dezavantajele sistemului Cteva posibile alegeri Surse
7. CODIFICAREA SEVERIT"!II BOLII

35 35 36 37 37 38 38 38 39 39
40

Codificarea evolu!iei bolii Codificarea severit"!ii bolii Scoruri brute Coduri de gravitate Rezultatele studiului privind severitatea bolii (WONCA / SIFT)

40 40 41 43 43

viii
8. EVALUAREA STATUSULUI FUNC!IONAL: WONCA DIAGRAMELE COOP /

WONCA 45

Instrumente de m"surare a statusului func!ional Diagramele COOP / WONCA Utilizarea diagramelor Rela!ia dintre ICPC #i diagramele COOP / WONCA
9. BIBLIOGRAFIE #0. CLASIFICAREA INTERNA!IONAL" A NGRIJIRILOR PRIMARE: LISTA CODURILOR

45 46 48 48
49

52

Componentele standard ale proceselor ICPC: componentele 2 6


##. CONVERSIA CODURILOR DIN ICD-#0 #2. INDEX ALFABETIC

52
#53 #72

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

ix

Comitetul de clasificare WONCA


C. BRIDGES-WEBB, Chairman, Sydney, Australia B. BENTSEN Oslo, Norvegia N. BENTZEN, Odense, Denemarca R. BERNSTEIN, Ottawa, Canada N. BOOTH, Newcastle, Marea Britanie S. BRAGE, Oslo, Norvegia H. BRITT, Sydney, Australia L. CULPEPPER, Boston, SUA G. FISCHER, Hannover, Germania, T. GARDNER, Dunedin, Noua Zeeland! J. GERVAS, Madrid, Spania A. GRIMSMO, Surnadal, Norvegia J. HUMBERT, Beauvoir sur Mer, Fran"a M. JAMOULLE, Jumet, Belgia M. KLINKMAN, Michigan, SUA M. KVIST, Turku, Finlanda H. LAMBERTS, Amsterdam, Olanda A. LEE, Shatin, Hong Kong M. LIUKKO, Helsinki, Finlanda I. MARSHALL, Mallorca, Spania F. MENNERAT, Paris, Fran"a L. MICHENER, Durham, SUA G. MILLER, Sydney, Australia M. MIRZA, Lahore, Pakistan S. MOHAN, Vijayawada, India J. NUNES, Mem Martins, Portugalia I. OKKES (formerly Hofmans-Okkes), Amsterdam, Olanda G. PARKERSON, Durham, SUA W. PATTERSON, Edinburgh, Sco"ia M. RAJAKUMAR, Kuala Lumpur, Malaezia D. SALTMAN, Sydney, Australia P. SIVE, Herzlia, Israel M. WOOD, Roseland, SUA T. YAMADA, Gifu, Japonia G. Z0RZ, Ljubljana, Slovenia

WONCA

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

xi

The Chairman, WONCA Classification Committee c/o WONCA Office, Locked Bag $$ Collins Street East PO Melbourne Victoria 8003 Australia Fax: +6$ 3 9650 0236 E-mail: wonca@onaustralia.com.au

xii

WONCA

Prefa%& la edi%ia n limba romn&


Ca n orice profesiune, este necesar un limbaj comun pentru realizarea unei comunic!ri eficiente %i precise ntre medicii de medicina familiei. Descrierea practicii noastre medicale de zi cu zi necesit! deci o clasificare consensual!, pragmatic! %i u%or de folosit. Aceast! clasificare trebuie s! fie de larg! recunoa%tere interna"ional! %i s! permit! comunicarea dincolo de frontiere. Clasificarea Interna"ional! Pentru Asisten"a Medical! Primar! (ICPC)$ r!spunde acestor exigen"e. ICPC-2, noua versiune, este un instrument util %i precis pentru medicina general!/medicina de familie. Ea cuprinde criterii de includere %i de excludere care permit medicilor de familie s! clasifice probleme clinice similare folosind acela%i termen, respectiv acela%i cod. Num!rul de erori de clasificare este astfel mai mic %i clasificarea ofer! o imagine real! a fenomenelor pe care dorim s! de descriem. Medicii de medicin! general! din Romnia sunt adev!ra"i pionieri n folosirea clasific!rii ICPC. Studiul pilot realizat n $997 de 30 de medici generali%ti romni, coordonat de dr.Marinela Ol!roiu, la ini"iativa %i cu ajutorul colegilor de la Universitatea Maastricht %i Institutul NIVEL din Olanda, a permis o prim! evaluarea a utilit!"ii ICPC n domeniul nregistr!rii datelor din asisten"a medical! primar!. Proiectul ICPC 2000 re"eaua de evaluare a st!rii de s!n!tate n asisten"a medical! primar! condus de dr.Marius M!rginean, cu sprijinul unor speciali%ti din Olanda %i al Funda"iei Pentru O Societate Deschis!, %i propune s! realizeze o re"ea informatizat! n care $00 de medici de familie din toat! "ara s! nregistreze date din asisten"a medical! primar!, folosind sistemul de clasificare ICPC. Comitetul Interna"ional de Clasificare al WONCA2 sus"ine activitatea acestui grup de medici generali%ti romni, care va permite, datorit! utiliz!rii ICPC, s! realizeze o valoroas! baz! de date privind starea de s!n!tate a pacien"ilor. Nu este suficient s! existe o clasificare cu recunoa%tere interna"ional!. Trebuie s! existe %i versiuni n limba n care practic!m medicina de familie la noi acas!, n limba "!rii n care ne desf!%ur!m activitatea medical! cotidian!. Comitetul Interna"ional de Clasificare al WONCA (WICC), grup de lucru al WONCA3 n domeniul metodologiei cercet!rii este fericit c! lucrarea ICPC-2 publicat! n $998 de Oxford University Press [$] a fost tradus! %i n limba romn!.
$ 2

n englez": International Classification of Primary Care (ICPC) n englez": WONCA International Classification Committee http://www.ulb.ac.be/esp/wicc 3 n englez": World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners / Family Physicians, sau mai pe scurt World Organizations of Family Doctors

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

xiii

A fost o munc! dificil!, care a implicat numero%i membrii ai Societ!"ii de Medicina Familiei/Medicin! General! din Romnia, n special din Departamentele de Informatic! %i Cercetare. Prezenta lucrare este chiar mai mult dect o traducere a c!r"ii ICPC-2. Dup! publicarea acesteia n $998, s-a constatat c! ea con"inea o serie de gre%eli %i omisiuni care se r!sfrngeau asupra calit!"ii nregistr!rii. Un grup de lucru al WICC s-a angajat s! revizuiasc! n ntregime aceast! nomenclatur! %i rezultatul a fost publicat n format electronic n aprilie 2000 de Oxford University Press sub numele de ICPC2-E [2], permi"nd medicilor de familie anglofoni s! beneficieze de versiunea adus! la zi %i care poate fi luat! de pe Internet din websitul WONCA sub numele de ICPC2-E. n numele WICC, "in s! felicit personal membrii Departamentelor de Informatic! %i Cercetare ale Societ!"ii Na"ionale de Medicina Familiei din Romnia pentru traducerea %i revizuirea ICPC-2, l!rgind astfel %i utilizarea ICPC n aria francofon!, ct %i pentru ndr!zne"ul proiect ICPC 2000. Sper c! mul"i medici de familie romni vor g!si aceast! lucrare util! %i c! ea va permite la mbun!t!"irea, att n plan na"ional ct %i interna"ional, al comunic!rii %i n"elegerii activit!"ii noastre n domeniul asisten"ei medicale primare.

Niels Bentzen Pre%edinte WICC Profesor de medicin! general! la Universitatea Trondheim, Norvegia

Bibliografie $. ICPC-2 International Classification of Primary Care, Second edition, Prepared by the International Classification Committee of WONCA. Oxford University Press, $998. 2. Okkes IM, Jamoulle M, Lamberts H, Bentzen N. ICPC-2-E. The electronic version of ICPC-2. Differences with the printed version and the consequences. Fam Pract 20000; $7: $0$-6.

xiv

WONCA

Cuvnt nainte $
WONCA este o organiza"ie neguvernamental! (NGO) care leg!turi oficiale cu OMS nc! din $980. Colaborarea dintre cele 2 organiza"ii este ns! %i mai veche, din perioada cnd a a luat na%tere prima edi"ie a Clasific!rii Interna"ionale a Problemelor de S!n!tate din Asisten"a Medical! Primar! (International Classification of Health Problems in Primary Care ICHPPC), publicat! de WONCA %i de American Hospital Association n $975, lucrare care se baza pe a VIII-a revizuire a Clasific!rii Interna"ionale a Maladiilor (ICD-8). ICHPPC a fost adus! la zi de mai multe ori, pentru a fi compatibil! cu ICD-9 sub numele de ICHPPC-2 %i publicat! de WONCA %i OMS n $979. ICHPPC-2 a fost formal aprobat! de OMS datorit! coresponden"ei aproape complete cu ICD-9. ICHPPC-2 a fost republicat! n $983, mpreun! cu un glosar de defini"ii pentru termenii cei mai folosi"i n clasificare (ICHPPC-2-Defined). n noiembrie $978 OMS a invitat un grup de exper"i cu experien"! n domeniul clasific!rilor n asisten"a medical! primar!, majoritatea dintre ei fiind membrii ai Comitetului de Clasificare Wonca (WONCA Classification Committee), pentru a face parte dintr-un grup de lucru care s! preg!teasc! un sistem de clasificare al motivelor pentru care pacien"ii se adreseaz! serviciilor din asisten"a medical! primar! (Reasons for Contact Classification). Grupului i s-a l!sat libertatea de a propune orice plan sau concept pe care l-ar considera adecvat scopului, avnd ns! n vedere corelarea cu Revizuirea a IX-a a ICD. n aprilie $982 OMS solicita grupului de lucru s! foloseasc! un sistem alfanumeric care s! nu aib! mai mult de 3 caractere alfanumerice de baz!, s! fie perfect compatibil cu clasificarea ICD-9 %i s! ncerce o apropiere de ICD-$0, pe atunci n curs de dezvoltare. Din $983, ns!, devenise clar c! ICD-$0 nu va avea un format %i o structur! care s! corespund! cu clasificarea la care lucra grupul de lucru %i pe care ace%tia au numit-o Clasificarea Interna"ional! pentru Asisten"a Medical! Primar! (ICPC). n noiembrie $985 OMS a decis s! studieze sistemele de clasificare pentru asisten"a medical! primar!. Prima versiune a ICPC a fost revizuit! %i luat! n discu"ie n cadrul unei reuniuni care avut ca tem! nevoia de informa"ie ale "!rilor membre OMS, n vederea amelior!rii st!rii de s!n!tate orientat! c!tre asisten"a medical! primar!. ntlnirea a ajuns la concluzia c! sistemul de clasificare propus nu reflecta ndeajuns conceptul, unele elemente sau componente ale asisten"ei medicale
$

Traducere din ICPC-2 International Classification of Primary Care, Second edition, Prepared by the International Classification Committee of WONCA. Oxford University Press, $998.

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

xv

primare a%a cum au fost ele descrise n declara"ia de la Alma-Ata %i aprobate de Consiliu General OMS. Participan"ii au considerat c! sistemul de clasificare nu poate nlocui ICD, dar l poate completa. Cum OMS nu a fost de acord s! publice acest sistem de clasificare a%a cum era, el a fost publicat n $987 de c!tre WONCA. De atunci, ICPC a fost tot mai mult folosit de medicii de familie, individuali sau n grupuri de practic!, pentru codificarea activit!"ii lor, n unele "!ri fiind chiar folosit la clasificarea motivelor de prezentare a pacien"ilor din asisten"a primar!. nregistrarea simultan! a motivelor prezent!rii a%a cum sunt ele percepute de pacient %i al diagnosticului pus de clinician a permis o mai bun! n"elegere a cauzelor care l determin! pe pacient s! se prezente la medicul s!u de familie %i la modul n care %i prezint! problemele care l sup!r!. ICPC a permis, de asemenea, clasificarea episoadelor de boal!, n scopul cunoa%terii mai bune al activit!"ii din practica medicilor de familie. Decizia de a include o traducere ntre ICPC-2 %i ICD-$0 (%i invers) este binevenit! chiar dac! numai un sfert din codurile ICPC pot fi convertite ntr-un cod unic ICD-$0 cu 3 sau 4 caractere alfanumerice. Este de a%teptat ca posibilitatea de traducere a codurilor s! permit! speciali"tilor epidemiologi %i altor cercet!tori compararea datelor codificate cu ICPC cu date codificate cu ICD-$0. Departamentul de Analiza a St!rii de S!n!tate %i Evaluarea Tendin"elor (Division of Health Situation and Trend Assessment), care se ocup! de dezvoltarea , men"inerea %i revizuirea periodic! a sistemelor de clasificare ale OMS, este bucuroas! c! a contribuit la preg!tirea listei de echivalare a codurilor ICPC-2/ICD-$0 %i de a face observa"ii la con"inutul clasific!rii ICPC-2 nainte de publicare. Suntem preocupa"i n continuare de a men"ine colaborarea care a existat n ultimii ani ntre OMS %i Comitetul de Clasificare WONCA.

H.R.Hapsara, M.D. Director Division of Health Situation and Trend Assessment World Health Organization

xvi

WONCA

ICPC n Romnia

Istoria ICPC n Romnia este legat! de proiectul MATRA, programul interguvernamental olandezo-romn de asisten"! pentru medicina familiei din "ara noastr!. n cadrul acestui program, coordonat de Prof.Dr. Jan van Es, personalitate de referin"! n domeniul medicinei de familie, pe lng! diverse activit!"ii n domeniul nt!ririi organiza"iilor de medicina familiei %i n domeniul educa"iei medicale continue, au fost organizate %i activit!"i de cercetare n medicina de familie. Astfel, n $997 s-a desf!%urat un prim studiu pilot de morbiditate, la care au participat 30 de medici de medicin! general! din patru centre Bucure%ti, Cluj, Ia%i %i Timi%oara. Acesta a fost primul studiu de anvergur! organizat n cadrul Societ!"ii Na"ionale de Medicina Familiei/Medicin! General! (SNMF/MG) n care a fost utilizat! pentru prima dat! n "ara noastr! Clasificarea Interna"ional! Pentru Asisten"a Medical! Primar! (ICPC). Medicii au nregistrat fiecare consulta"ie pe parcursul unui an, pe fi%e special concepute n acest scop. Au fost completate peste 80.000 de fi%e, corespunznd unui num!r identic de ntlniri medic de familie pacient. Datele au fost centralizate la Universitatea de Medicin! Carol Davila Bucure%ti, la catedra de S!n!tate Public!. Rezultatele studiului au fost prezentate de membrii SNMF/MG n cadrul unui simpozion la Sinaia, in octombrie $998. S-a dovedit astfel c! sistemul de clasificare ICPC poate fi utilizat n studiul morbidit!"ii ct n evaluarea activit!"ii desf!%urate la nivelul cabinetului de medicina familiei. Problema cea mai mare a constituit-o modul de nregistrare manual!, pe fi%e, destul de anevoios. Concluziile studiului pilot au fost c! Societatea Na"ional! de Medicina Familiei/Medicin! General! trebuie s! continue eforturile de implementare a sistemului de clasificare ICPC, dar nregistrarea datelor trebuie s! se fac! folosind computerul. Pasul urm!tor a fost preg!tirea unei re"ele care s! cuprind! $00 de dispensare santinel!, n cadrul proiectului ICPC 2000. Aceast! re"ea va deservi peste 200.000 de pacien"i, cca. $% din popula"ia Romniei, asigurnd astfel un lot cu reprezentativitate na"ional!. Cu ajutorul Funda"iei Pentru o Societate Deschis! %i al Funda"iei Stichting bevordering kwaliteit gezondheidszorg in Roemenie (Olanda) acest program este n derulare %i la $ ianuarie 200$ va ncepe nregistrarea computerizat! a datelor. Contactele noastre oficiale cu WONCA, Organiza"ia Mondial! a Medicilor de Familie, au fost pn! n prezent foarte bune, SNMF/MG fiind afiliat! WONCA din $997, avnd %i un membru n Comitetul Interna"ional de Clasificare (WICC) care a elaborat ICPC, n persoana doamnei dr.Marinela Ol!roiu.

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

xvii

Lucrarea de fa"! a fost ini"iat! n cadrul proiectului ICPC 2000. Am nceput s! lucr!m la traducerea versiunii c!r"ii ICPC-2 publicat! n $998 de Oxford University Press. ntre timp, Comitetul de Clasificare WONCA a a mers mai departe, dezvoltnd ICPC-2-E, care include corecturi la versiunea tip!rit!. A trebuit ca %i noi s! prelu!m din mers aceste corecturi, astfel nct versiunea n limba romn! cuprinde, pe lng! traducerea capitolelor $-9 din lucrarea publicat! a ICPC-2 %i lista de coduri (capitolul $0) actualizat! Versiunea ICPC-2-E este disponibil! doar n format electronic n englez! %i francez! n INTERNET (%i de scurt timp %i n romn!). Traducerea este rezultatul unui grup de membrii ai SNMF/MF. Activitatea a fost mai dificil! datorit! lipsei unui vocabular structurat pentru medicina familiei %i a unei liste de defini"ii n limba romn!. Sper!m c! acestea vor face obiectul preocup!rii Societ!"ii Na"ionale de Medicina Familiei/Medicin! General! n viitorul apropiat. Acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea unui sistem informatic fiabil, care s! ne permit! ob"inerea unor date valide din asisten"a medical! primar!. Oricum, aceast! prim! versiune a ICPC-2 n limba romn! sper!m c! va fi mbun!t!"it! %i actualizat! n continuare, att de medicii de familie care vor participa activ n cadrul re"elei de $00 de dispensare santinel!, ct %i de al"i membrii ai SNMF/MG care doresc s! contribuie la ridicarea standardului profesiunii noastre. Trebuie s! aducem mul"umiri Organiza"iei Mondiale a Medicilor de Familie - WONCA, care a acordat SNMF/MG dreptul de traducere %i de utilizare al ICPC-2 %i n special Comitetului de Clasificare WICC, care ne-a fost de mare ajutor n activitatea de traducere a ICPC-2. Mul"umim, de asemenea, pre%edintelui WICC, prof.dr.Niels Bentzen, pentru posibilitatea conlucr!rii noastre cu Comitetul de Clasificare WONCA %i domnului dr.Marc Jamoulle din Belgia, care a ndrumat traducere din partea WICC. Nu n ultimul rnd. trebuie s! mul"umim tuturor colegilor care ne-au ajutat n diverse etape ale activit!"ilor legate de elaborarea acestei lucr!ri. Dr. Marius M!rginean Medic primar medicina familiei$ #ef Departament Informatic! %i Multimedia Societatea Na"ional! de Medicina Familie/Medicin! General!

Institutul de S!n!tate Public! Prof.Dr.Leonida Georgescu Timi%oara, #eful Compartimentului de Biostatistic! %i Informatic! Medical!

xviii

WONCA

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

#. Introducere
Istoric
Pn! la mijlocul anilor $970, majoritatea datelor legate de morbiditate ob"inute din cercetarea asisten"ei primare au fost clasificate folosind Clasificarea Interna"ional! a Bolilor (International Classification of Diseases),. Aceasta a avut marele avantaj al recunoa%terii interna"ionale deoarece permite compararea datelor din diferite "!ri. Oricum, a existat dezavantajul c! multe simptome %i circumstan"e n care nu era vorba de boal!, prezente n asisten"a primar! erau greu de codificat cu aceast! clasificare, conceput! ini"ial pentru statistica mortalit!"ii %i cu o structur! bazat! pe boli. Bibliografia din primii ani, prezentat! mai jos, prezint! cteva din problemele, evolu"iile %i concep"iile privind clasific!rile n medicina primar! nainte %i dup! constituirea Comitetului pentru Clasificare WONCA n $972. Research Committee of Royal College of General Practitioners. A classification of disease. J.Roy.Coll.Gen.Pract. $959; 2: $40-59. Westbury R C, Tarrant M. Classification of disease in general practice: a comparative study. Can.Med.Assoc.J. $969; $0$: 82-7. Bentsen B G. Illness and general practice: a survey of medical care in an inland population in South-East Norway. Oslo: Scandinavian University Books, University Press $970; second edition $986. Hutchinson I M. The Australian morbidity survey $969-70. Annals of General Practice $97$; $6: 68-72. Anderson J E, Leese R E M. Patient morbidity and some patterns of family practice in South-Eastern Ontario. Can.Med.Assoc.J. $975; $$3: $23-6. Kjaer P, Mabeck C E, Olsen O M, Pederson P. Testing WONCAs classification of diseases for use in general practice (in Danish). Ugeskrift Laeger $977; $39: $6$4-6.

Constatnd neajunsurile ICD %i nevoia unei clasific!ri recunoscute pe plan interna"ional pentru medicina general!, Comitetul pentru Clasific!ri WONCA a elaborat Clasificarea Interna!ional" a Problemelor de S"n"tate din Asisten!a Primar" (International Classification of Health Problems in Primary Care) ICHPPC publicat! pentru prima dat! n $975, cu o a II-a edi"ie n $9794 adaptat! celei de a IX-a revizii a ICD. De%i con"inea o sec"iune pentru clasificarea unor simptome neconfirmate diagnostic, clasificarea era bazat! tot pe structura ICD %i era

WONCA

n continuare neadecvat!. A treia edi"ie, ap!rut! n $983, con"inea n plus criterii de utilizare a majorit!"ii rubricilor5, ceea ce a crescut considerabil exactitatea utiliz!rii, f!r! ns! a dep!%i deficien"ele ntlnite n asisten"a primar!. A fost necesar! o nou! clasificare att pentru motivele de prezentare ale pacien"ilor, ct %i pentru nregistrarea de c!tre medic a problemelor pacien"ilor. n $978, la Conferin"a pentru Asisten"a Medical! Primar! organizat! sub egida Organiza"ia Mondial! a S!n!t!"ii (OMS) la Alma Ata6 s-a stipulat c! asisten"a medical! primar! reprezint! cheia c!tre "s!n!tate pentru to"i n anul 2000". n acela%i timp, att OMS ct %i WONCA au n"eles c! dezvoltarea unui sistem de asisten"! primar! adecvat, care s! permit! evaluarea %i implementarea priorit!"ilor n asisten"a medical! este posibil! doar dac! organizatorii de s!n!tate au la dispozi"ie informa"iile necesare. Aceasta a dus la dezvoltarea unor noi sisteme de clasificare. Mai trziu, n $978, OMS a aprobat ceea ce ulterior avea s! devin! Grupul de Lucru OMS pentru Elaborarea unei Clasific"ri Interna!ionale de Motive de Prezentare n Asisten!a Primar" (WHO Working Party for Development of an International Classification of Reasons for Encounter in Primary Care). Acest grup, ai c!rui membrii erau n majoritate %i membrii Comitetului de Clasificare al Motivelor de Prezentare (Reason for Encounter Classification- RFEC) 7-9 care ulterior a devenit ICPC. Motivele de prezentare la medic (RFE) reprezint! declararea benevol! a motivului/motivelor pentru care pacientul ia contact cu sistemul sanitar, reprezentnd cererea de ngrijiri solicitate de persoana respectiv!. Acestea pot fi simptome sau suferin"e (cefalee sau team! de cancer), boli cunoscute (grip! sau diabet), cereri de servicii profilactice sau de diagnostic (m!surarea TA sau ECG), solicit!ri de tratament (repetarea unei re"ete), ob"inerea unor rezultate de analize sau motive administrative (certificate medicale). Motivele sunt, de obicei, legate de una sau mai multe probleme existente pe care medicul le formuleaz! la sfr%itul consulta"iei ca %i probleme care au fost rezolvate, care pot (sau nu) s! coincid! cu motivele prezent!rii. Clasific!rile bolilor sunt concepute pentru a permite codificarea sub forma unei afec"iuni, boli sau leziuni, a interpret!rii date de cadrele medicale problemelor de asisten"! medical! ale pacientului, reprezentnd cererea de asisten"! a persoanei respective. Spre deosebire de aceasta, RFEC este centrat! pe elementele problemei din perspectiva pacientului7.$0,$$. &innd cont de acesta aspect, este orientat! mai degrab! spre pacient dect spre boal! sau medic. Motivul prezent!rii sau cererea de asisten"! trebuie s! fie definit! de medic sau de alt cadru medical nainte de a interpreta %i evalua problema de s!n!tate a pacientului sub forma unui diagnostic, sau nainte de a lua decizii privind modul de rezolvare a problemei pacientului. Grupul de lucru care a elaborat clasificarea RFE a testat multiplele sale variante n studii pe teren. Primul studiu pe teren a fost efectuat pentru a testa n ce m!sur! clasificarea RFE era complet! %i repetabil!; studiu pilot a fost efectuat n Olanda, n $9808. Rezultatele ob"inute din acest studiu pilot au impulsionat efectuarea n continuare a unui studiu de fezabilitate n $983. Acesta s-a f!cut n 9

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

"!ri %i anume: Australia, Brazilia, Barbados, Filipine, Malaiezia, Norvegia, Olanda, Ungaria, SUA9,$2,$3. Clasificarea a fost tradus! integral n mai multe limbi printre care franceza, maghiara, norvegiana, portugheza, rus!. Din analiza a peste 90.000 motive de prezentare consemnate ca urmare a 75.000 de consulta"ii individuale, precum %i experien"a colectiv! a participan"ilor a rezultat elaborarea unei clasific!ri mult mai cuprinz!toare9,$2,$3. n cursul acestui test de fezabilitate s-a constatat c! RFEC poate fi folosit foarte bine pentru a clasifica simultan motivele prezent!rii al!turi de alte dou! elemente de baz! ale asisten"ei orientate pe problem!, anume procedurile de asisten"! %i problemele de s!n!tate diagnosticate. Astfel, acest cadru conceptual a permis transformarea RFEC n ICPC. OMS a evitat s! publice RFEC deoarece ridica probleme de concuren"! fa"! de ICD-$0. Oricum WONCA a reu%it s! elaboreze independent ICPC %i s! publice prima edi"ie n $987. De%i ICPC-$ era mult mai adecvat! pentru asisten"a primar! dect clasific!rile anterioare care foloseau drept cadru de referin"! ICD, nu con"inea criterii de includere sau referiri ncruci%ate. n aceast! privin"!, deci era inferioar! lucr!rii legate de ICHPPC-2, de%i o cita pe aceasta ca fiind o posibil! surs! pentru criterii de includere. n $985 a demarat ntr-un num!r de "!ri europene un proiect de utilizare a noului sistem de clasificare pentru ob"inerea datelor de morbiditate din medicina general!, necesar! sistemului na"ional de informa"ii sanitare. Aceasta a implicat traducerea clasific!rii %i efectuarea unor studii comparative ntre "!ri. Rezultatele au fost publicate n $993 ntr-un volum care con"ine %i o reactualizarea ICPC. n $980 WONCA a devenit organiza"ie nonguvernamental! (ONG) cu rela"ii oficiale cu OMS %i au nceput colaborarea, ceea ce a dus la o mai bun! n"elegere a necesit!"ii asisten"ei primare de a avea propriul s!u sistem informa"ional %i de clasificare n cadrul general care s! cuprind! toate serviciile de s!n!tate.

WONCA

Clasificarea interna%ional& a asisten%ei primare


Clasificarea Interna"ional! a Asisten"ei Primare (ICPC+)$5 a deschis noi por"i n clasificarea interna"ional! atunci cnd a fost publicat! n $987 de c!tre WONCA, World Organization of National Colleges, Academies and Academic Association of General Practitioners / Family Physicians (Organiza"ia Mondial! a Colegiilor Na"ionale, Academiilor %i Asocia"iilor Academice a Medicilor Generali%ti /Medici de Familie), cunoscut! pe scurt sub numele de World Organization of Family Doctors (Organiza"ia Mondial! a Medicilor de Familie). Pentru prima oar! personalul sanitar a putut clasifica, trei elemente importante ale consulta"iei medicale utiliznd o singur! clasificare: motivele prezent!rii, diagnosticul sau problema %i procedeele de ngrijire. nl!n"uirea elementelor permite clasificarea ntregii consulta"ii, ncepnd cu motivele prezent!rii pn! la concluzii. Noua clasificare se deosebe%te de ICD clasic, care era structurat sub form! de capitole privind sistemele organismului (Capitolul III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII %i XIV), etiologia (Capitolul I,II, XVII, XIX, XX) %i altele (Capitolul XV, XVI, XVIII, XXI). Acest amestec de subiecte creeaz! confuzii, deoarece entit!"i diagnostice pot fi ncadrate la fel de justificat n mai multe capitole, de ex. gripa att n capitolul infec"iilor, ct %i n cel al respira"iei sau ambele. n loc s! respecte aceast! structur!, capitolele ICPC se bazeaz! doar pe sistemele organismului dup! principiul conform c!ruia localizarea are prioritate n fa"a etiologiei. Componentele fiec!rui capitol permit specificarea considerabil! pentru toate cele trei elemente ale consulta"iei, iar structura lor simetric! %i numerotarea deseori uniform! de-a lungul capitolelor u%ureaz! utilizarea chiar %i n sistemele de nregistrare manual!. Structura ra"ional! %i u%or de n"eles a ICPC este un motiv serios pentru a considera aceast! clasificare ca un model pentru clasific!rile interna"ionale viitoare. Dup! publicare, ICPC a fost acceptat treptat pe plan mondial ca fiind o clasificare adecvat! pentru medicina general!/ medicina de familie %i asisten"a primar! %i a fost mult utilizat! n unele p!r"i ale lumii, mai ales n Europa %i Australia. Mai nou, Comitetul de Clasificare WONCA a participat la elaborarea interna"ional! a altor ini"iative legate de clasificare inclusiv clasificarea statusului func"ional, indicatori de gravitate ai bolii %i un index interna"ional pentru medicin! general! / medicina familiei. n aceast! carte am inclus informa"ii despre toate acestea.

Clasificare, nomenclatur& 'i tezaur


Aspectele legate de terminologia n medicina general! / medicina familiei, ca de exemplu motivele prezent!rii la medic %i problemele de s!n!tate impun ca termeni existen"i s! reflecte caracteristicile domeniului. Termenii trebuie s! provin! dintr-un nomenclator sau tezaur. Un nomenclator con"ine to"i termenii %i jargonul profesional

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

al medicinei, iar un tezaur este o colec"ie de termeni, ca o enciclopedie sau o baz! de date n computer, cu un index cuprinz!tor %i sinonime. Sistemele de clasificare ofer! o structur! care permite aranjarea numelor de obiecte n clase conform unor criterii stabilite. Ele nu trebuie s! con"in! n mod obligatoriu to"i termenii, dar dificult!"ile survin atunci cnd sunt utilizate ca nomenclator iar termenii c!uta"i nu sunt g!si"i. Adesea, mul"i termeni sunt inclu%i ntr-o rubric!, astfel nct utilizarea codific!rii bazat! pe clasificare nu ofer! specificitatea adecvat!$7. ICPC este o clasificare ce reflect! distribu"ia caracteristic! %i con"inutul aspectelor din asisten"a primar!. Nu este un nomenclator. Complexitatea pe care o are medicina la nivelul nevoilor fiec!rui pacient n parte necesit! un nomenclator %i un tezaur mult mai mari dect ICPC, n mod special pentru nregistrarea detaliilor specifice fiec!rui pacient n parte. Utilizarea ICPC n combina"ie cu ICD-$0 %i cu alte sisteme de clasificare, ca de exemplu clasificarea Anatomic!-Terapeutic!Chimic! a medicamentelor ATC (Anatomical Therapeutic - Chemical Classification of Medication) poate furniza bazele unui nomenclator %i tezaur bun, dar dac! este necesar! codificarea complet!, acestea trebuie suplimentate cu sisteme de codificare %i mai specifice. Oricum, dac! asemenea sisteme de codificare nu se bazeaz! pe clasific!ri corespunz!toare, cum este ICPC pentru medicina general!/ medicina familiei, nu este posibil s! fie extrase date coerente legate de popula"ie, ci doar despre indivizi$7. n decursul anilor au existat controverse ntre clasific!rile existente la nivelul asisten"ei primare (ICHPPC %i ICPC) %i ICD din motive taxonomice %i conceptuale. Oricum, ICD-$0 ofer! acum un nomenclator de larg! recunoa%tere a bolilor %i problemelor de s!n!tate n asisten"a primar!. De%i ICD$0 nu reprezint! cel mai adecvat instrument pentru clasific!rile din asisten"a primar!$8, utilizarea ca ghid ICPC deschide drumul spre nregistr!ri bune pe computer a datelor pacien"ilor permi"nd schimburi de date cu al"i speciali%ti %i spitale$7 .

ICPC 2
Aceast! a doua edi"ie a ICPC a fost elaborat! din dou! motive principale: pentru a fi adaptat! celei de-a zecea versiuni a ICD (ICD $0) editat! de OMS n $9922 %i pentru a ad!uga criterii de includere %i referin"e ncruci%ate pentru multe rubrici. Ultimele sunt explicate n capitolul 6 %i detaliate n lista din capitolul $0. Pentru men"inerea stabilit!"ii %i consecven"ei s-au f!cut foarte pu"ine modific!ri n clasificare, de%i au fost sugerate multe, ele urmnd s! reprezinte viitoare teme de lucru ale Comitetului de Clasificare WONCA. Din acest motiv solicit!m n mod special feed-back din partea utilizatorilor n scopul sus"inerii acestui proces. n acela%i timp, aceast! a doua edi"ie con"ine informa"ii n leg!tur! cu noile evolu"ii n ce prive%te baza conceptual! a medicinei generale/ medicina familiei care n mare parte au ap!rut ca urmare a utiliz!rii clasific!rii adecvate disciplinei.

WONCA

Acestea sunt dezvoltate n capitolele 2-5. Cartea se bazeaz! pe terminologia standard, dup! cum a fost definit! n glosarul interna"ional publicat de Comitetul de Clasificare WONCA n $995$9 . Cartea con"ine , de asemenea, informa"ii n leg!tur! cu un num!r de noi ini"iative n ce prive%te clasificarea. Chestionarul Duke/WONCA pentru Severitatea Bolilor (The Duke/ WONCA Severity of Illness Checklist - DUSOI / WONCA) permite cuantificarea (n grade) a severit!"ii att a problemelor de s!n!tate izolate (Capitolul 7), ct %i a problemelor de s!n!tate combinate ale pacientului. Diagramele de determinare a statusului func"ional COOP/ WONCA permit determinarea statusului func"ional la pacientului independent de motivul prezent!rii sau de problemele de s!n!tate (Capitolul 8) Indexul alfabetic al listei (Capitolul $2) se limiteaz! la termenii utiliza"i n titlurile rubricilor %i n criteriile de includere. Nu este creat! s! fie atotcuprinz!toare (vezi Capitolul 2)

ICPC 'i ICD


ICPC s-a ghidat ntotdeauna dup! ICD publicat de OMS, care se bucur! de o larg! recunoa%tere %i utilizare. Prima versiune con"inea o list! de coduri de conversie cu ICD-9. De atunci a fost introdus! ICD-$0 %i ICPC-2 a fost orientat! cu grij! c!tre ICD-$0, astfel nct pot fi utilizat! lista de conversie (Capitolul $$). Utilizatorii care nc! solicit! o conversie n ICD 9 pot ob"ine o dischet! de la Comitetul de Clasificare WONCA. Studiile au confirmat faptul c! ICPC %i ICD sunt mai degrab! complementare dect concurente.

Traducerea
WONCA este o organiza"ie interna"ional! %i dore%te s! promoveze versiuni ale ICPC %i n alte limbi dect engleza, care este limba de lucru a Comitetului de Clasificare. ICPC a fost deja tradus! n $9 limbi %i publicat! sub form! de carte n unele dintre ele (Tabelul $) $3,20,2$ .

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

Tabel # . Diferite limbi n care $7 este tradus" ICPC Basc! Maghiar! Danez!+ Norvegian!+ + Englez! Olandez!+ + Finlandez! Polonez! Portughez!+ Francez!+ German! Rus! Greac!+ Spaniol!+ Italian! Sud-African! Japonez!+ Suedez!
+

Exist! edi"ii tip!rite n aceste limbi .

S-au ini"iat deja %i traduceri pentru ICPC 2. Comitetul ncurajeaz! pe oricine dore%te s! promoveze, s! sus"in! sau s! lucreze la traducerea ICPC 2 s! contacteze WICC pentru a organiza cooperarea. $. 2. 3. 4. Politica WONCA n leg!tur! cu traducea ICPC-2 este: WONCA ncurajeaz! versiunile n alte limbi diferite de engleza; Trebuie s! con"in! ntreaga carte, nu doar codurile; Nu trebuie f!cute schimb!ri de rubrici. Orice ad!ugare trebuie consemnat! n mod clar ca atare %i aprobat! de c!tre Comitetul de Clasific!ri WONCA nainte de publicare. Traducerile trebuie f!cute de c!tre traduc!tori nominaliza"i care s! lucreze n cooperare cu Comitetul de Clasificare WONCA %i respectnd standardele impuse de acesta, n mod special n leg!tur! cu dimensiunile retroversiei de control care ar putea fi necesar!; Deoarece WONCA va p!stra drepturile de autor, va permite, de obicei, traducerea f!r! taxe pentru organiza"iile care traduc %i care %i p!streaz! drepturile de autor pentru versiunea lor. Aceasta va necesita un acord oficial ntre WONCA %i organiza"ia sau editorul interesat.

5.

Politica drepturilor de autor 'i a licen%elor


Drepturile de autor asupra ICPC, att sub forma tip!rit!, ct %i sub form! electronic!, apar"ine WONCA. Politic! referitoare la versiunea electronic! are urm!toarele scopuri:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Obiective $. De a permite Comitetului de Clasificare WONCA s! promoveze, s! distribuie %i s! sus"in! ICPC 2 %i s! o dezvolte n continuare ca pe cea mai bun! clasificare destinat! asisten"ei medicale primare. 2. De a men"ine compatibilitatea interna"ional! a versiunilor ICPC2. 3. De a ob"ine feed-back %i de a monitoriza experien"a interna"ional! n folosirea ICPC-2. 4. De a ob"ine recunoa%terea ini"iativei %i experien"ei WONCA n domeniul clasific!rii. 5. De a promova leg!turile adecvate ntre ICPC 2 %i alte clasific!ri %i sisteme de codificare, n mod special ICD $0. 6. De a ncuraja utilizarea ICPC-2, mai degrab! dect de a o ngr!di datorit! restric"iilor. 7. De a ob"ine sus"inere financiar! care s! permit! realizarea acestor scopuri %i a permite dezvoltarea n continuare a activit!"ii Comitetului de Clasificare WONCA . Politic" $. Versiunea electronic! a ICPC 2 trebuie s! fie utilizabil! n ct mai multe "!ri. 2. Versiunile care con"in ad!ugiri, traducerile sau modific!rile vor circula dup! anun"area Comitetului de Clasificare WONCA %i cu avizul acestuia, n cazul n care vor fi acceptate ca versiuni oficiale WONCA. 3. WONCA va autoriza organiza"iile corespunz!toare s! promoveze %i s! distribuie versiuni electronice ale ICPC-2 n "!ri, regiuni %i grupuri lingvistice. 4. Taxele de licen"! vor fi preluate de aceste organiza"ii de la utilizatorii finali %i vor fi colectate de c!tre distribuitori pentru WONCA. Taxele vor fi stabilite prin negociere %i pot fi anulate dac! WONCA consider! necesar, ca de exemplu, cnd sunt folosite pentru cercetare %i dezvoltare. Cititorii care doresc s! ob"in! aceast! carte n versiune electronic! sau s! foloseasc! versiuni electronice ale ICPC-2 n sisteme de computer sau de a dezvolta %i utiliza ICPC n alte moduri trebuie s! contacteze un membru local al Comitetului de Clasificare WONCA (vezi p. VII) sau WONCA (vezi mai jos).

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

Abrevieri
Pe ct s-a putut, nu au fost folosite abrevieri n aceast! carte. n cteva locuri au fost incluse n rubrici cteva abrevieri care sunt mai frecvent folosite n limba englez! %i care reies clar din context. Oricum, cteva au fost necesare, %i anume: abn. anormal ac. acuz! b. boal! excl. exclusiv incl. inclusiv NA nespecificat altfel simpt. simptom crit. criterii / sau

Feedback
Pentru a continua dezvoltarea ICPC, Comitetul pentru Clasificare WONCA ar dori s! primeasc! feedback de la ct mai mul"i utilizatori cu putin"!, cu sugestii privind clasificarea, modific!rile sau dezvoltarea ulterioar!. V! rug!m lua"i leg!tura cu membrul regional al Comitetului ( p. VII) sau cu The Chairman WONCA Classification Committee Locked Bag $$, Collins Street East PO, Melbourne Victoria 8003, Australia Fax: 6$ 3 9650 0236 e-mail: wonca@onaustralia.com.au

$0

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

2. Structura ICPC
ICPC are o structur! biaxial! simpl!: $7 capitole reprezentnd sistemele organismului pe o ax!, fiecare dintre ele avnd un cod alfabetic %i cte %apte componente identice, avnd un cod numeric format din 2 cifre, pe cealalt! ax! (Fig.$ %i Tabelul 2). ICPC are o formul! mnemotehnic! simpl! care u%ureaz! utilizarea sa de zi cu zi de c!tre medic %i simplific! procesul de codificare manual! a datelor care urmeaz! a fi nregistrate. Este prezentat! sub forma unei liste tabelare (Capitolul $0). Rubricile pentru componentele $ %i 7 sunt prezentate integral pentru fiecare capitol. Rubricile pentru componentele 2-6 sunt identice n toate capitolele %i sunt prezentate o singur! dat!. Fiecare rubric! are un cod alfanumeric format din 3 elemnte (o liter! %i 2 cifre), un titlu cu o lungime limitat! %i codurile rubricilor corespunz!toare din ICD $0. Cele mai multe rubrici au, de asemenea, criterii de includere, criterii de excludere %i considera"ii (vezi Capitolul 6) Abrevierile au fost utilizate cu zgrcenie %i sunt listate n pagina $5. Cnd este utilizat cuvntul multiplu n ICPC el se refer! la trei sau mai multe. Indexul alfabetic al listei (Capitolul $2) con"ine termeni din toate titlurile de rubrici %i din criteriile de includere. Nu este f!cut s! fie atotcuprinz!tor, termenii inclu%i sunt doar cei uzuali sau importan"i pentru asisten"a medical! primar!. Utilizatorii care caut! termeni ce nu sunt inclu%i, pot utiliza indexul ICD $0, pentru
A Componente $. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B D F H K L N P R S T U W X Y Z

Fig.1. Structura ICPC: $7 capitole %i 7 componente

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

$$

Tabelul 2. Capitolele %i componentele ICPC


A B D F H K L N P R S T U W Y Z Generalit!"i %i nespecificate n alte capitole (Blood)- snge, organe hematoformatoare %i mecanisme imune (splin!, m!duv! osoas!) Digestiv Ochi Ureche (auz) Circulator Musculoscheletal (Locomotor) Neurologic Psihologic Respirator Piele (Skin) Endocrine, metabolice de nutri"ie Urologie Sarcina. Na%terea, planificarea familial! (Women-femeie) Genital masculin (Cromozomul Y) Probleme sociale

Componente (standard pentru fiecare capitol) $. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Acuze %i simptome Diagnostic, screening, componenta preventiv! Medica"ie, tratament, componente procedurale Componente legate de rezultatele analizelor Componente administrative Trimiteri sau alte motive de consulta"ie Componente diagnostice / de boal! boli infec"ioase neoplazii traumatisme malforma"ii congenitale altele

Pe ct posibil a fost utilizat! o codificare mnemotehnic! alfabetic!.

a g!si rubrica n ICD $0, apoi tabele de conversie (Capitolul $$) pentru a g!si rubrica n ICPC. Au fost elaborate tezaure mai cuprinz!toare de c!tre unii utilizatori, dar nu s-a elaborat nc! o versiune interna"ional! care s! fie aprobat!. De%i ICPC e suficient de comprehensiv pentru a permite clasificarea principalelor elemente ale asisten"ei primare, el are nc! unele limite. Rubricile componentelor de la 2 pn! la 6, care acoper! etape ale asisten"ei sunt foarte cuprinz!toare %i nespecifice. O clasificare a medica"iei %i a substan"elor a fost prezentat! n raportul studiului european $4, dar nu a fost nc! inclus! n mod oficial.

$2

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

ICPC nu include semnele obiective g!site n timpul examenului fizic %i al investiga"iilor. Acestea toate sunt subiecte ale unor dezvolt!ri ulterioare.

Rubricile reziduale
Rubricile reziduale (lada de gunoi) se g!sesc la sfr%itul unei sec"iuni sau subsec"iuni; descrierea lor include cuvntul altele. Pe scurt nespecificat altundeva (NA) este utilizat pentru to"i termenii acestei rubrici. Cunoa%terea limitelor fiec!rei sec"iuni sau subsec"iuni este necesar! pentru utilizarea optim! a clasific!rii. n caz de dubii, va fi consultat indexul alfabetic.

Utilizarea practic& a datelor de morbiditate / diagnostic


Pn! nu demult, clasific!rile erau utilizate n special pentru statistica sanitar! %i formularea politicii de s!n!tate. Apari"ia nregistr!rilor medicale pe computer a dus la utilizarea %i mai larg! n scopul organiz!rii %i stoc!rii datelor ob"inute n cursul consulta"iilor clinice de rutin!. Aceste date sunt necesare att pentru fi%a medical! a unui pacient, ct %i pentru extragerea datelor pentru statisticile medicale. Necesit!"ile de clasificare %i codificare pentru aceste dou! scopuri difer!; nregistr!rile medicale legate de pacient solicit! ct mai multe detalii specifice cu putin"!, n timp ce statisticile sanitare necesit! ca adunarea datelor s! se fac! n mod sistematic, n categorii bazate pe frecven"a %i importan"a lor pentru politic!. ICPC a fost elaborat pentru acest din urm! scop %i trebuie s! fie modificat pentru codificarea datelor clinice n nregistr!rile medicale.

Extinderea ierarhiz&rii op%ionale


n mod cert nici o clasificare interna"ional! singur! nu poate satisface toate nevoile oric!rui utilizator; inevitabil, utilizatorii vor dori, uneori, s! separe anumite probleme con"inute ntr-o singur! rubric!. Pentru aceasta este, de obicei, nevoie de extinderea codurilor utiliznd principiul ierarhiz!rii op"ionale. O dezvoltare considerabil! este de obicei necesar! pentru codificarea datelor clinice n nregistr!rile medicale. Se recomand! ca, ori de cte ori este posibil, asemenea extinderi s! se efectueze, conform codurilor ICD $0 sau s! fie utilizate codurile ICD$0 ca %i coduri de dezvoltare, astfel nct s! fie p!strat! compatibilitatea maxim! ntre sistemele de

Clasificare Interna!ional" a Asisten!ei Medicale Primare

$3

date. Chiar %i atunci, trebuie prev!zut! posibilitatea includerii unui text specific pentru pacient n scopul men"inerii specificit!"ii adecvate a nregistr!rilor privind ngrijirea pacien"ilor.

Gravitatea bolii 'i statusul func%ional


Informa"ii legate de gravitatea bolii %i evaluarea statusului func"ional al pacientului pot fi consemnate folosind ICPC, modalitatea de clasificare ale acestora fiind incluse n carte. Lista Duke/WONCA pentru gravitatea bolilor (The Duke/WONCA Severity of Illness Checklist-DUSOI/WONCA) poate fi corelat! cu rubrici ale ICPC %i poate fi utilizat! n probleme particulare de s!n!tate %i, de asemenea, pot fi nsumate pentru a evalua gravitatea problemelor de s!n!tate combinate ale pacientului (Capitolul 7). Diagramele COOP/WONCA pentru evaluarea statusului func"ional se aplic! pacientului independent de problemele sale de s!n!tate %i sunt explicate n Capitolul 8.

$4

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

3. Episodul de ngrijire: un concept central n medicina general& / medicina familiei


Dup! publicarea ICPC n $987, au fost aduse n permanen"! modific!ri n cerin"ele %i utilizarea clasific!rilor n asisten"a medical! primar!. Scopul principal a fost utilizarea sa n ob"inerea de date pentru cercetare %i elaborarea politicii. Oricum, utilizarea s-a extins datorit! cercet!rilor %i a experien"ei practice cu ICPC, ct %i datorit! apari"iei unor noi concepte n medicina general! / medicina familiei, astfel nct au rezultat noi aplica"ii. Cea mai important! aplica"ie nou! a utiliz!rii ICPC este n ceea ce prive%te construc"ia episoadelor de ngrijiri %i n nregistrarea computerizat! a datelor de la pacien"i. Cele dou! sunt strns legate %i depind de utilizarea ICPC ca %i principiu de clasificare a datelor pacien"ilor care au fost ob"inute din medicina general! / medicina familiei %i asisten"a primar!. Defini"ia dat! de WONCA medicinei generale / medicina familiei se refer! la un medic care asigur! n mod personal asisten"! sanitar! primar! continu! %i coerent! pentru indivizi %i familii$9. Aceasta este aproape similar! cu noua defini"ie a asisten"ei primare dat! de Institutul de Medicin! (Institute of Medicine): Asisten"a medical! primar! reprezint! acordarea ngrijirilor medicale integrate %i accesibile, realizate de practicieni care r!spund nevoilor personale de ngrijire medical! %i care dezvolt! un parteneriat strns cu pacien"ii %i care practic! n contextul familiei sau al comunit!"ii22.

Episodul de ngrijire
Defini"iile de mai sus au devenit opera"ionale prin stabilirea episoadelor de ngrijire ca unitate de m!sur!. Episoadele de ngrijire sunt diferite de episoadele de boal! sau morbiditate de la nivelul unei popula"ii. Un episod de ngrijire reprezint! o problem! de s!n!tate sau boal! de la prima sa prezentare la un medic %i pn! la ultima consulta"ie oferit! de acesta pentru aceea%i problem! de s!n!tate sau boal! (Fig.2)$7. Motivele prezent!rii, problemele de s!n!tate/diagnostic %i procedurile / interven"iile efectuate constituie con"inutul unui episod de ngrijire, format din una sau mai multe consulta"ii, incluznd %i modific!rile ce survin n

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea problemelor de s"n"tate/interven!ii nceputul unui episod


Problema de s!n!tate perceput! Nevoia de s!n!tate perceput! Motivul prezent!rii la medic Problema de s!n!tate Interven"ia, procedee de ngrijire

$5

A doua prezentare la medic pentru acela#i episod


Motivul prezent!rii la medic Problema de s!n!tate Interven"ia, procedee de ngrijire

Fig.2 Un episod de ngrijiri timp. Un episod de ngrijiri se refer! la toate ngrijirile acordate pentru o problem! minor! de s!n!tate sau pentru o boal!, unui pacient anume. Marea majoritate a nevoilor de asisten"! medical! %i comprehensiunea, gradul de integrare , accesibilitate %i responsabilitate pot fi evaluate cnd episoadele de ingrijire codificate cu ajutorul ICPC sunt nregistrate cu ajutorul unui sistem computerizat. Utilizarea conceptului de episod de ingrijiri a fost demonstrat prin studiul european utiliznd ICPC. n acest studiu au fost determinate similitudini epidemiologice %i clinice, precum %i diferen"e ntre diferite pozi"ii. De asemenea, conceptul de motiv al prezent!rii la medic s-a dovedit a fi o cuantificare inovatoare %i practic! a percep"iei pacientului %i a nevoii de asisten"!; validitatea motivului prezent!rii, dup! cum a fost codificat! de medici de familie comparativ cu punctul de vedere al pacientului dup! consulta"ie a fost foarte nalt!. Noul Glosar Interna"ional al Asisten"ei Primare (Glossary of Primary Care) define%te con"inutul medicinei generale/medicina familiei %i elaboreaz! reguli de structurare a etapelor cu ICPC pentru a permite concordan"a cu standardele epidemiologice %i de a le face comparabile n diferite "!ri$9 .

Motivele prezent&rii
Motivele prezent!rii (Reasons for encounter - RFE) s-au dovedit a fi o surs! de informa"ii privind pacientul %i n acela%i timp, util! pentru cercetare %i nv!"!mnt. Acest aspect poate fi ilustrat cu rezultatele ob"inute din studiul olandez Dutch Transitionprezentat sub form! de rezultate standard urmnd regulile din

$6

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

glosar$7. ncepnd cu motivul prezent!rii este posibil! stabilirea probabilit!"ii oric!rei probleme de s!n!tate, la nceputul sau n timpul episodului de ngrijiri pe grupe de vrst! %i sex. Astfel, topul celor mai frecvente $0 probleme de s!n!tate din consulta"ia ini"ial! ntr-un episod de ngrijiri relev! deosebiri clinice semnificative ntre copiii de vrst! cuprins! ntre 5 %i $4 ani %i b!rba"i n vrst! de 65-74 ani (Tabelul 3). Procedeul invers este, de asemenea, relevant din punct de vedere clinic: ce motive de prezentare au fost invocate la debut %i n timpul urm!ririi problemei n fiecare grup pe sex %i vrst!? Aceasta este ilustrat! pentru bron%ita acut! (Tabel 4). Aceste tabele demonstreaz! diferen"ele clinice n mai multe detalii dect s-a putut face pn! acum. Tabel 3. Cele mai frecvente $0 cauze de episoade care au debutat cu tuse (RO5) ca motiv de prezentare (probabilitatea ini"ial!)
RFE RO5 TUSE (N=%267) URI (infec"ii acute ale c!ilor respiratorii R74 superioare) R78 bron%it! / bron%iolit! acut! R05 tuse R77 laringit! / traheit! acut! A77 alte boli virale NA R96 astm R8$ pneumonie R75 Sinuzit! acut! / cronic! R80 Grip! f!r! pneumonie R7$ Tuse convulsiv! Totalul primelor $0 Total N 456 26$ $59 $$0 54 40 33 30 24 22 $$89 $28$ % 35,6 20,4 $2,4 8,6 4,2 3,$ 2,6 2,3 $,9 $,7 92,8 $00,0 % 39,$ 23,7 9,9 6,9 3,4 2,3 2,0 $,8 $,5 $,4 92,0 $00,0

B!rba"i cu vrsta cuprins! ntre 65-74 ani N=646 N R 78 Bron%it! / bron%iolit! acut! 256 R74 IACRS Infec"ia acut! de c!i aeriene superioare $55 R05 Tuse 65 R77 Laringit! / traheit! acut! 45 R75 Sinuzit! acut! / cronic! 22 K77 Insuficien"! cardiac! $5 R 96 Astm $3 R9$ Bron%it! cronic! / bron%iectazie $2 R8$ Pneumonie $0 R95 Emfizem / BPCO 9 Total primele $0 602 Total 654 Surs!: Transition Project, citat n Hofmans- Okkes %i Lamberts$7.

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea problemelor de s"n"tate/interven!ii

$7

Problema de s&n&tate / diagnostic


Problema de s!n!tate / diagnostic este punctul central al episodul de ngrijire %i i confer! numele. Multe probleme de s!n!tate sunt, de fapt, diagnostice medicale, dar n asisten"a primar! apar %i alte situa"ii, ca de exemplu, teama de boal!, simptome, acuze, infirmit!"i sau nevoi de asisten"!, ca de exemplu imuniz!ri. ICPC le include pe toate acestea. Problema de s!n!tate poate fi calificat! %i n func"ie de statusul evaluat n cursul consulta"iei, al certitudinii cu care cadrul medical pune diagnosticul %i al severit!"ii. n cadrul unei consulta"ii episodul de ngrijiri poate fi considerat ca fiind nou att pentru medic, ct %i pentru pacient, nou pentru medic, pacientul fiind tratat anterior la alt medic sau nici unul din cele 2 cazuri de mai sus, n cazul consulta"iilor de urm!rire (Fig.3D). Un sistem informatizat bun (software) avertizeaz! personalul medical cnd ncearc! s! intre ntr-o consulta"ie de urm!rire pentru un episod care nu a fost nc! nregistrat n baza de date sau ori de cte ori ncearc! s! nregistreze ca %i consultat"ie nou!, cnd exist! deja un episod cu acela%i diagnostic. Acest lucru este evident vital pentru asigurarea unei nregistr!ri cotidiene de calitate. Siguran"a cu care medicul a stabilit diagnosticul corect este un alt aspect al unui episod de ngrijire, putnd fi gradat de la nesigur la sigur, dar o medie standard pentru aceasta nc! nu a fost implementat!. Criteriile de includere din ICPC-2 l vor ajuta pe medic s! se asigure c! modul n care a etichetat episodul respectiv este utilizat frecvent de to"i medicii. Pot fi utilizate meniuri (pop up) pentru a prezenta, n momentul codific!rii, op"iunile atunci cnd se folose%te computerul. Al treile criteriu de apreciere a unui episod de ngrijiri gravitatea, este discutat n Capitolul 7. Pacien"ii cu multiple probleme de s!n!tate %i etape de asisten"! sunt ntlni"i frecvent n asisten"a primar!. Un bun sistem de nregistrare al datelor va putea stabili interrela"iile dintre acestea (tabel 5).

$8

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Tabelul nr.4 Cele mai frecvente $0 motive de prezentare n cazul unui episod acut de bron%it! / bron%iolit! / R78
Copii n vrst! de 5- $4 ani (N=377) R05 Tuse A03 Febr! R3$ Examinare medical! / evaluarea st!rii de s!n!tate / par"ial R02 Scurtarea respira"iei, dispneea R74 IACRS (infec"ie acut! de c!i respiratorii superioare) A04 Astenie / fatigabilitate n general R03 Wheezing R64 Consulta"ie / problem! ini"iat! de furnizor R78 Bron%ita acut! %i bron%iolita R2$ Simptome / semne faringiene Total cele mai frecvente $0 Total B!rba"i 65-74 (N=422) R05 Tuse R02 Scurtarea respira"iei, dispneea R78 Bron%ita acut! %i bron%iolita R3$ Examinare medical! / evaluarea st!rii de s!n!tate / par"ial A03 Febr! R25 Sput! / flegm! anormal! R64 Prevenirea episodului ini"ial / control R74 IACRS (Infec"ii acute ale c!ilor aeriene superioare) A04 Astenie / fatigabilitate n general R0$ Durere atribuit! sistemului respirator Total cele mai frecvente $0 Total N 32$ 98 64 43 24 $8 $7 $7 $3 9 624 694 N 324 $33 $00 79 34 23 2$ $4 $3 8 749 822 % 46,$ $4,$ 9,2 6,2 3,4 2,6 2,4 2,4 $,9 $,3 89,5 $00,0 % 39,4 $6,2 $2,2 9,6 4,$ 2,8 2,6 $,7 $,6 $,0 9$,$ $00,0

Surs!: Transition Project citat de Hofmans-Okkes $7 .

Interven%ii, proceduri de ngrijire


Specificitatea sistemului cu 3 caractere alfanumerice ale ICPC pentru a clasifica rapid interven"iile este limitat!, dar de obicei adecvat!. Oricum, cnd se prescriu medicamente, este nevoie de un cod al medicamentului. Datorit! num!rului mare de medicamente folosite, precum %i al idiosincraziilor ntre agendele medicale na"ionale, nu s-a realizat un cod interna"ional care s! poat! fi utilizat. n Europa a

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea problemelor de s"n"tate/interven!ii

$9

fost validat! o codificare pentru medicamente compatibil! cu ATC %i care este potrivit! pentru utilizare mai larg! $3. Vechea structur" Motivul prezent!rii la medic (MP) Problema de s!n!tate Interven"ia

Noua structur" A MP: Simpt. acuze probleme B MP: interven"ii C MP: semne obiective D Problema de s!n!tate + siguran "a + status E Interven"ia imediat! F Interven"ie n viitor

Fig 3 O nou! structur! de descriere a consulta"iilor$9 .

nregistr&rile pacientului
Punctul esen"ial al unui sistem de nregistrare al datelor pacientului cu ajutorul ICPC este reprezentat de sistemul de codificare alfanumeric care este independent de limbaj: acest lucru permite compararea datelor nregistrate din diferite "!ri %i sus"ine dezvoltarea medicinei generale / medicina familiei ca o profesie bine dezvoltat!, cu un cadru bine definit %i bazat pe studii. Traducerea ICPC n $9 limbi %i num!rul crescnd al traducerilor ICD $0, asociate cu indexuri alfabetice va permite medicilor de familie din multe "!ri s! ncorporeze un tezaur detaliat specific limbii lor, utiliznd, n acela%i timp ICPC pentru a structura sistematic nregistr!rile %i baza de date ntr-un mod mult mai standardizat.

20

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Tabel 5. Boli asociate la pacien"ii cu R 78 bron%it! / bron%iolit! acut!


Copii 5-$4 ani (N=329) R74 IACRS H7$ Otit! medie acut! (inflama"ia timpanului) R78 Bron%it! / bron%iolit! acut! R96 Astm A97 Absen"a bolii S03 Negi A77 Alte boli virale NA R76 Amigdalit! acut! S$ 8 Dilacer!ri / t!ieturi D73 Gastroenterita, presupus! infec"ioas! Total top $0 Total N 90 57 48 37 32 29 2$ 20 20 $7 37$ 938 % 9,6 6,$ 5,$ 3,9 3,4 3,$ 2,2 2,$ 2,$ $,8 39,6 $00,0 Prev. 274 $73 $46 $$2 97 88 64 6$ 6$ 52 $$28 285$

Num!r mediu al episoadelor de comorbiditate - 2,9


B!rba"i 65-74 (N=350) R78 A97 R95 K86 R74 K77 A85 H8$ K76 T90 Total top $0 Total Bron%ita acut! %i bron%iolita Absen"a bolii Bronhopneumopatia cronic! obstructiv! Hipertensiunea arterial! necomplicat! IACRS Insuficien"! cardiac! Efecte adverse ale agen"ilor medicali Producere excesiv! de cerumen Cardiopatie cronic! ischemic! nedureroas! Diabet insulinoindependent N 72 56 47 46 46 35 30 30 30 25 4$7 $52$ % 4,7 3,7 3,$ 3,0 3,0 2,3 2,0 2,0 2,0 $,6 27,4 $00,0 Prev. 2,6 $60 $34 $3$ $3$ $00 86 86 86 7$ $$9$ 4346

Num!r mediu de boli asociate 4,3 Prev. =num!r de boli asociate la $000 pacien"i cu R78

Surs!: Transition Project, citat de Hofmans-Okkes %i Lamberts$7 .

Dezvolt&ri viitoare
Celor trei elemente de baz! noi ale consulta"iei care au fost codificate cu ajutorul ICPC (motivul prezent!rii, probleme de s!n!tate %i interven"iile) (Fig. 2) li s-au ad!ugat alte 6 posibilit!"i de codificare a datelor (A-F) pentru nregistr!rile pacien"ilor realizate cu ajutorul computerului (Fig.3)$9. Motivul prezent!rii este nregistrat n dou! sec"iuni: simptomele %i acuzele pacientului, %i solicitarea de

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea problemelor de s"n"tate/interven!ii

2$

interven"ie din partea pacientului. Semnele clinice decelate de clinician sub forma simptomelor %i acuzelor sunt nregistrate al!turi de cele prezentate ca motive ale prezent!rii. Interven"iile sau procedurile aplicate sunt nregistrate ca imediate (cele efectuate n cursul consulta"iei) sau viitoare (cele care vor fi efectuate n viitor). Utilizarea acestora, n special n Olanda, a confirmat utilitatea conceptului de motiv de prezentare, iar ulterior a perfec"ionat conceptele de motive de prezentare, probleme de s!n!tate / diagnostic %i proceduri de ingrijiri$4. Utilizarea motivelor de prezentare pentru estimarea probabilit!"ilor ini"iale este n mod cert foarte util!; poate nsemna chiar mai mult dac! motivele prezent!rii invocate de pacient - tusea, dispneea, febra, sputa anormala sau wheezing-ul (Fig.3A) sunt n discordan"! cu semnele clinice descoperite de clinician n timpul consulta"iei (Fig 3C). ICPC con"ine peste 200 de simptome %i acuze care pot fi folosite pentru clasificarea motivelor prezent!rii %i a semnelor clinice, de%i trebuie men"ionat c! nu este inclus! nc! o clasificare a semnelor obiective. Ambele aplica"ii pot fi incluse att n datele consulta"iei, ct %i n structura episodului din cadrul nregistr!rilor pe computer a consulta"iilor (Fig. 3A %i C). mpreun!, ele permit calcularea probabilit!"ilor anterioare, sau dac! exist! deosebiri ntre simptomul exprimat de pacient ca motiv al prezent!rii %i cel descoperit de c!tre medic se men"ine, probabilit!"ile pot fi calculate separat dac! este nevoie. Motivele prezent!rii sub form! de simptome, acuze sau probleme de s!n!tate/diagnostic trebuie diferen"iate clar de cele care au forma unor solicit!ri pentru diferite interven"ii, ca de exemplu re"ete, radiografii, trimitere sau recomandare (Fig. 3 A %i B). Cererile pentru o anumit! interven"ie sunt, de obicei, urmate de efectuarea acelei interven"ii: cnd pacien"ii solicit! o re"et! sau o analiz! a sngelui, de obicei le este satisf!cut! dorin"a$7. Deoarece pacien"ii influen"eaz! n mod activ asisten"a acordat! de medicii de familie, este important ca acest lucru s! fie men"ionat explicit, pentru a ob"ine o n"elegere mai bun! a complian"ei. Sistemele de nregistrare ar trebui s! poat! face deosebirea ntre interven"ii efectuate n scop diagnostic %i cele n scop terapeutic din timpul consulta"iei ("imediate", Fig. 3E) %i cele care vor urma ("viitoare"). Diferen"a ntre ce s-a f!cut de fapt de medicul de familie n timpul consulta"iei %i ce va urma este important! pentru analiza datelor de utilizare, a varia"iilor ntre medici %i a complian"ei. De asemenea, permite o mai bun! n"elegere a modific!rilor ce survin ntre probabilit!"ile ini"iale, din prima consulta"ie a unui episod de ngrijire %i probabilit!"ile ulterioare, din cursul urm!ririi$9. Pentru nregistrarea interven"iilor ulterioare este necesar! o clasificare mai specific! a procedurilor dect cea oferit! de ICPC. Dezvoltarea acesteia reprezint! activitatea n derulare a Comitetului de Clasificare WONCA.

22

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

4. Utilizarea ICPC pentru nregistrarea motivelor prezent&rii


Procedurile de codificare a informa"iilor cu ajutorul ICPC variaz! oarecum, n func"ie de tipul de informa"ie nregistrat!, de exemplu, motivul prezent!rii, probleme de s!n!tate sau interven"ie. Pentru a realiza o nregistrare corect! %i astfel, o mai bun! comparabilitate a datelor ntre centre, sunt sugerate urm!toarele standarde.

Motivul prezent&rii
Personalul medical din asisten"a primar! trebuie s! identifice %i s! clarifice motivul prezent!rii a%a cum este indicat de c!tre pacient, f!r! s! fac! nici un fel de aprecieri asupra corectitudinii sau exactit!"ii motivului. Aceast! utilizare a clasific!rii se bazeaz! pe trei principii: $. Motivul prezent!rii trebuie n"eles %i stabilit prin consens ntre pacient %i cadrul medical, %i trebuie recunoscut apoi de pacient ca fiind o descriere acceptabil!. 2. Rubrica din ICPC aleas! trebuie s! fie ct mai aproape cu putin"! de enun"area ini"ial! a motivului f!cut! de pacient, %i trebuie s! sufere o transformare minim! sau nici o transformare datorat! cadrului medical. Oricum, trebuie clarificate motivele de prezentare ale pacientului n cadrul ICPC a%a nct s! poat! fi utilizat! cea mai potrivit! rubric! din clasificare. 3. Criteriile de includere enumerate la rubrica pentru nregistrarea problemelor de s!n!tate NU vor fi utilizate atunci cnd motivele prezent!rii sunt consemnate din punctul de vedere al pacientului, unde sunt bazate integral pe expunerea motivelor de c!tre pacient. Modul n care pacientul %i exprim! motivele prezent!rii determin! alegerea capitolului %i componenta utilizat! (Fig. $ %i Tabelul 2). ntreaga clasificare este aplicabil! la modul n care pacientul %i exprim! motivul sau motivele pentru care solicit! asisten"! medical! sub form! de simptome sau acuze, cerere de servicii sau ca problem! de s!n!tate.

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea problemelor de s"n"tate/interven!ii

23

Alegerea codului de capitol


Pentru a codifica motivele prezent!rii e necesar, nti, s! alegem sistemul de organe sau capitolul potrivit, s! determin!m corect codul alfabetic %i apoi pe cel numeric, format din dou! cifre pentru a codifica componenta relevant!, ca simptom sau acuz!, diagnostic sau interven"ie. Indexul alfabetic va fi utilizat atunci cnd persist! nesiguran"a n ceea ce prive%te capitolul sau componenta n care trebuie plasat un motiv specific de prezentare. Capitolul A este utilizat pentru motive de prezentare care sunt legate de sisteme de organe nespecifice sau de multiple sisteme. Cnd este utilizat ICPC pentru motivele prezent!rii, se aplic! patru reguli pentru utilizarea capitolelor %i trei pentru utilizarea componentelor. Regulile sunt listate mai jos, al!turi de exemple de aplicare a acestor reguli. Regula 1 Motivul prezent!rii trebuie codificat ct mai specific cu putin"!, %i poate necesita cteva clarific!ri din partea cadrului medical. Exemplu: Durerea toracic! poate fi codificat! ca A$$ (durere toracic! nespecificat! altundeva - NA) sau ca K0$ (durere atribuit! inimii) sau ca R0$ (durere respiratorie) sau ca L04 (simptome/acuze toracice). Decizia pentru alegerea corect! nu se bazeaz! pe opinia cadrului medical despre tipul durerii toracice, ci, mai degrab!, pe modul n care pacientul %i exprim! motivele de prezentare cnd cadrul medical cere l!muriri: "E n tot pieptul" A$$ "M! doare pieptul cnd tu%esc" R0$ "M! doare pieptul cred c! e inima " K0$ "M! doare pieptul de cnd am c!zut pe sc!ri" L04 Regula 2 De cte ori pacientul face o afirma"ie specific!, utiliza"i terminologia sa. Exemplu: Icterul, sub forma unui termen diagnostic descriptiv, apare n Capitolul D (digestiv), dar pacientul %i poate prezenta problema ca pe o colorare galben! a pielii (Capitolul S). Dac! pacientul %i exprim! problema ca "icter", codul ICPC este D$3. Dac! pacientul afirm!: "mi s-a ng!lbenit pielea", codul corect va fi S08, f!r! a "ine cont de faptul c! medicul este sigur c! diagnosticul este de hepatit!. Regula 3 Cnd pacientul nu poate s!-%i descrie acuzele, motivele enun"ate de persoana care l nso"e%te sunt acceptate ca fiind enun"ate de pacient (de ex. mama

24

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

care %i aduce copilul sau rudele care nso"esc un pacient care %i-a pierdut cuno%tin"a). Regula 4 Orice problem!, oricare ar fi ea, prezentat! verbal de c!tre pacient, trebuie considerat! ca motiv de prezentare. Codifica"i fiecare motiv enun"at de pacient, n oricare etap! a consulta"iei. Exemplu: "mi trebuie medicamente pentru tensiune" "#i snii sunt sensibili %i durero%i" K50, X$8 Dac! pacienta spune mai trziu: "ce-i cu umfl!tura aceasta de pe piele?", va fi, de asemenea, codificat! ca motiv de prezentare S04.

Alegerea componentei n cadrului unui capitol


#. Simptome 'i acuze Cele mai frecvente motive de solicitare a asisten"ei medicale semnalate de c!tre pacien"i sunt exprimate sub form! de simptome %i acuze$4,$6,23,24. De aceea, se consider! c! va fi folosit! foarte mult Componenta $ (simptome %i acuze). Aceste simptome sunt specifice pentru fiecare capitol: grea"a se g!se%te n capitolul "Digestiv" (D09), n timp ce str!nutul (R07) este amplasat n capitolul Respirator. Deoarece majoritatea intr!rilor n aceast! categorie de componente sunt simptome specifice capitolului n care se g!sesc, s-a introdus o oarecare standardizare pentru u%urarea codific!rii. n majoritatea capitolelor, cu excep"ia celor psihologice %i sociale, prima rubric! (sau primele rubrici) se refer! la simptomul durere, de exemplu durere auricular! (H0$) %i cefalee (N0$). De asemenea, sunt patru rubrici standard n fiecare Component! $ a fiec!rui capitol. Acestea sunt: 26 teama de cancer 27 teama de o boal! sau circumstan"e 28 limitarea func"iei sau handicap 29 alte simptome / acuze Codurile 26 %i 27, uneori %i alte cteva, sunt utilizate cnd pacientul %i exprim! ngrijorarea sau teama de cancer sau alte circumstan"e sau boli. De exemplu Mi-e team! c! am TBC A 27 M! tem c! am cancer de sn X 26 Mi-e fric! de boli venerice- Y 25 Chiar atunci cnd medicul crede c! exprimarea unei astfel de temeri este nejustificat! sau ilogic!, ea reprezint! motivul prezent!rii pacientului la consulta"ie.

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea problemelor de s"n"tate/interven!ii

25

Rubrica 28 trebuie utilizat! cnd motivul prezent!rii pacientului se refer! la un handicap care afecteaz! activit!"ile cotidiene sau func"iile sociale. Exemple: Nu pot urca sc!rile din cauza gipsului pe care mi l-au pus la picior pentru glezna fracturat!- L 28 (componenta $) %i L 27 (componenta 7) Nu pot lucra la birou deoarece nu pot sta pe scaun prea mult timp din cauza hemoroizilor- K 28 (componenta $) %i K 96 (componenta 7). n fiecare capitol codul 29 reprezint! rubrica rezidual! (lada de gunoi) pentru simptome / acuze. Aceasta con"ine simptome %i acuze rare %i neobi%nuite care nu au o rubric! separat! %i este, astfel, potrivit! pentru simptome / acuze care nu sunt clar definite. Trebuie consultat indexul pentru a c!uta termeni sinonimi n alte rubrici nainte de a utiliza aceast! rubric!. 2. Diagnostic, screening 'i preven%ie Motivele care sunt incluse n acest concept sunt cele ce reprezint! un tip de procedur! solicitat! de c!tre pacient, de genul Am venit pentru o analiz! a sngelui- (-34). Pacientul poate solicita o procedur! anume, legat! de o problem! special! sau ca solicitare unic!, cum ar fi: Doar ca medicul s!-mi examineze inima K 3$, sau Cred c! am nevoie de un examen de urin! (-35), sau Am venit pentru rezultatul radiografiei pe care am f!cut-o (-60), sau Am nevoie de o vaccinare (-44) Cadrul medical trebuie s! determine de ce pacientul consider! c! are nevoie de un examen de urin! pentru a selecta codul alfa potrivit. Dac! este din cauza unei posibile cistite, codul este U35; dac! este din cauza diabetului T35. Dac! rezultatul radiografiei solicitate se refer! la un tranzit baritat, codul este D 60. Solicitarea de vaccinare antirubeolic! este A 44. 3. Medica%ie, tratament, proceduri Aceste motive sunt exprimate cnd pacientul solicit! un tratament sau cnd pacientul revine la recomandarea medicului pentru un tratament anume, o procedur! sau o medica"ie, acestea reprezentnd motivul prezent!rii. O clarificare ulterioar!, f!cut! de c!tre medic este, de multe ori, necesar! pentru a identifica cel mai potrivit cod. Exemple: mi trebuie medica"ia (-50). Dac! pacientul exprim! motivul pentru care prime%te medica"ie sau dac! personalul medical cunoa%te motivul, se va selecta codul potrivit; de ex. Pentru o infec"ie sinusal! codul este R 50. Am venit pentru scoaterea aparatului gipsat (-54). Dac! este clar, de exemplu, c! pacientul a avut o fractur! a bra"ului stng, codul alfabetic corect care trebuie ales este L.

26

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Am fost chemat ast!zi pentru scoaterea firelor (-54). De%i la prima vedere putem presupune c! orice scoatere de fire pot fi incluse n capitolul Dermatologie (Piele), pacientul ar putea avea o sutur! de la o opera"ie la nivelul pleoapei F54 (ochi) sau de la o opera"ie de fimoz! Y54. 4. Rezultatele testelor Aceast! component! trebuie utilizat! atunci cnd pacientul solicit! n mod explicit rezultatele unor investiga"ii efectuate anterior. Faptul c! rezultatele sunt negative nu influen"eaz! utilizarea acestei componente. De multe ori pacientul va solicita rezultatele %i, ca urmare, va c!uta s! afle mai multe despre problema de baz!. n acest caz, se va utiliza codul suplimentar 45 (educa"ie sanitar!, recomand!ri). Exemple: A% dori rezultatele de la analizele mele de snge. Dac! investiga"iile au fost efectuate pentru o anemie se va codifica B60, dac! au fost testate lipidele - T60, dac! pacientul nu poate preciza A60. A% vrea s! %tiu ce au g!sit la radiografiile pentru stomac pe care le-am f!cut s!pt!mna trecut! (D60) Ar trebui s! iau rezultatul examenului de urin! %i s!-l duc la urolog. A% vrea s! %tiu ce va spune %i la ce investiga"ii %i tratament s! m! a%tept (U60, U45) 5. Probleme administrative Motivele de prezentare la medic din cauze administrative includ probleme de genul consulta"iei solicitat! de c!tre o a treia parte (altcineva dect pacientul), completarea unor formulare de asigurare %i discu"iile cu privire la transferul datelor. Exemple: Trebuie completat acest formular pentru asigur!ri (A62) S-a vindecat fractura %i mi trebuie un certificat pentru a m! ntoarce la lucru (L62) 6. Trimiteri 'i alte motive Dac! motivul prezent!rii este acela de a solicita consultul la alt serviciu medical, vor fi folosite codurile -66, -67, -68. Dac! pacientul %i expune motivul prezent!rii sub forma mi s-a spus s! revin sau am fost trimis de altcineva, se va folosi 64 sau 65. Dac! personalul sanitar ini"iaz! un nou episod sau ia ini"iativa de urm!rire activ! unui episod de ngrijire pentru o problem! care deja exist!, cum ar fi hipertensiunea, obezitatea, alcoolismul sau obiceiul de a fuma, codificarea adecvat! a motivului prezent!rii va fi 64.

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea problemelor de s"n"tate/interven!ii

27

Exemplu: un pacient se prezint! pentru c! are urechea nfundat! din cauza unui dop de cerumen, care este nl!turat, i se m!soar! tensiunea arterial! care se dovede%te a fi prea mare %i, de asemenea, prime%te recomand!ri n ceea ce prive%te fumatul. Motivele prezent!rii acestui pacient %i problemele asociate, precum %i tratamentul vor fi nregistrate dup! cum urmeaz!: H$3 (senza"ie de ureche nfundat!), H8$ (dop de cerumen n ureche), H5$ (nl!turarea dopului de cerumen). K64 (ini"iat de cadrul medical), K85 (tensiunea arterial! crescut!), K3$ (m!surarea tensiunii arteriale). P64 (consulta"ie ini"iat! de cadrul medical), P$7 (abuz de tutun), P45 (recomandarea de renun"are la fumat). 7. Diagnostic / boal& Doar dac! pacientul exprim! motivul prezent!rii sub forma unui diagnostic sau o boal! specific!, va fi codificat cu componenta 7. Motivul prezent!rii unui pacient cunoscut ca fiind diabetic, dar care vine acum pentru o stare de sl!biciune nu va fi codificat! la diabet, ci la problema enun"at!: sl!biciune (A04). Dac! pacientul afirm! c! vine din cauza diabetului s!u, se va codifica diagnosticul diabet ca motiv de prezentare (T90). Dac! pacientul %i exprim! motivul prezent!rii sub forma unui diagnostic despre care cadrul medical %tie c! nu este corect, se codific! motivul prezent!rii gre%it %i nu cel corect pus de medic; de ex., un pacient vine cu motivul prezent!rii de migren!, iar medicul %tie c! cefaleea se datoreaz! hipertensiunii, sau un pacient cunoscut cu polipoz! nazal! se prezint! pentru rinit! alergic! (febr! de fn). Exemple: Am venit din cauza hipertensiunii (K 86). Vin n fiecare lun! din cauza coxartrozei (L 89).

Reguli privind alegerea componentei


Urm!toarele reguli de utilizare a fiec!rei componente vor sublinia descrierea componentelor. Regula nr.1 Ori de cte ori un cod apare precedat de o liniu"! de desp!r"ire (-), va fi c!utat codul capitolului (alfabetic). Utiliza"i A cnd nu poate fi selec"ionat un capitol specific sau cnd sunt implicate mai multe capitole. Toate codurile trebuie s! nceap! cu un cod alfabetic pentru a fi complete.

28

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Exemplu: Biopsia va fi codificat! 52, pentru aparatul digestiv D52, pentru piele S52. Prescrierea medica"iei va fi codat! 50. Un pacient care solicit! medica"ie pentru astm R50. Regula nr.2 Rubrici cu mai mult de o component! sau mai multe rubrici din aceea%i component!, pot fi utilizate dac! pacientul declar! mai multe motive ale prezent!rii. Exemplu: De asear! m! doare burta %i am v!rsat de mai multe ori D0$, D$0 M! doare burta %i cred c! s-ar putea s! am apendicit! D06, D88.

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea problemelor de s"n"tate/interven!ii

29

5. Utilizarea ICPC pentru nregistrarea problemelor de s&n&tate 'i a procedurilor de ngrijire (interven%ii)
Problemele de s&n&tate
ICPC poate fi utilizat %i pentru a nregistra problemele de s!n!tate a%a cum sunt ele interpretate de c!tre medic. Acest lucru poate fi f!cut sub form! de simptome %i acuze sau diagnostice a%a cum pot fi g!site n componentele $ sau 7. Cea din urm! se bazeaz! pe lista de boli, traumatisme %i probleme de s!n!tate din Clasificarea Interna!ional" a Bolilor (International Classification of Deaseas-ICD), dar include ca rubrici separate doar pe acelea care sunt uzuale sau importante n asisten"a primar!. Multe dintre problemele de s!n!tate care sunt rezolvate n asisten"a primar! nu pot fi descrise ca boal! sau traumatism. Ele includ simptome sau acuze care sunt cuprinse n Componenta $. Uneori, n cadrul unei etape de ngrijire nu este implicat! aparent nici o problem! de s!n!tate, ca de exemplu, atunci cnd este vorba de necesitatea efectu!rii unui vaccin sau a unui frotiu Papanicolau sau a unei recomand!ri (sfat). Aceste episoade pot fi etichetate utiliznd rubrici cum ar fi A97 F!r! boal! sau A98 - Men"inerea s!n!t!"ii/ Medicin! preventiv!. Pentru componentele $ %i 7 sunt redate %i codurile ICD $0 corespondente pentru fiecare rubric!. Uneori se potrivesc exact unu-la-unu, dar de multe ori exist! mai multe coduri ICD pentru o rubric! ICPC-2, %i uneori exist! mai multe coduri ICPC-2 pentru o singur! rubric! ICD $0. O structur! complet! de conversie este prezentat! n Capitolul $0. Pentru a verifica siguran"a codific!rii problemelor de s!n!tate utiliznd ICPC-2, multe dintre rubricile componentei 7 au specificate criterii de includere. Acestea sunt explicate n Capitolul 6. La Componentele $ %i 7, de multe ori, sunt anexate informa"ii suplimentare drept ndrumare de utilizare: liste de sinonime %i descrieri alternative pentru criteriile de includere, liste de circumstan"e similare care trebuie codificate altundeva, conform criteriilor de excludere, precum %i liste de coduri mai pu"in specifice care ar putea fi avute n vedere atunci cnd circumstan"ele particulare ale pacientului nu corespund criteriilor de includere. Nu exist! astfel de ndrum!ri pentru rubrici pe parcursul Componentelor 2 pn! la 6.

30

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Reguli generale pentru codificarea problemelor de s&n&tate


Utilizatorilor li se recomand! s! nregistreze n cursul fiec!rei consulta"ii ntregul spectru de probleme rezolvate, incluznd problemele somatice, psihologice, de s!n!tate, sociale n cadrul episoadelor de ingrijire. nregistr!rile trebuie s! fie la cel mai ridicat nivel de aprofundare pe care l poate atinge cadrul medical, %i care ntrune%te criteriile de includere la nivelul rubricii respective. n orice sistem de nregistrare al datelor sunt necesare criterii clare %i specifice cu privire la modul n care sunt nregistrate problemele de s!n!tate sau episoadele de ngrijire. Aceasta se aplic! n mod particular la rela"ia dintre circumstan"ele %i manifest!rile de fond, cnd ambele se g!sesc ca rubrici distincte n clasificare %i este cel mai bine ilustrat! printr-un exemplu. Un pacient cu cardiopatie ischemic! poate prezenta, de asemenea, o fibrila"ie atrial! care induce pacientului o stare de anxietate. Trebuie s! existe o regul! de a include ca episoade de ngrijiri separate manifest!rile care necesit! rezolv!ri diferite, %i, n exemplul de mai sus, fibrila"ia atrial! %i anxietatea trebuie nregistrate ca episoade de ngrijire suplimentare. Unele programe de computer necesit! ca problemele s! fie codificate doar n componentele $ %i 7; altele accept! %i coduri din alte componente, a%a nct, dac! de exemplu, pacientul solicit! vaccinare antitetanic! n absen"a unui traumatism recent, problema poate fi codat! sub N44. n ICPC, localizarea n cadrul sistemelor organismului are prioritate fa"! de etiologie %i poate fi g!sit! n mai multe capitole (de ex. traumatismele), %i de aceea, atunci cnd se face codificarea, va fi utilizat capitolul adecvat. Capitolul A (general) ar trebui utilizat doar cnd localizarea nu este specificat! sau cnd boala afecteaz! mai mult de dou! sisteme ale organismului. Toate capitolele con"in rubrici specifice bazate pe sistemele organismului sau organele afectate %i etiologie. Circumstan"ele care acompaniaz! %i afecteaz! sarcina sau perioada puerperal! sunt, de obicei, codificate n Capitolul W, dar o anumit! stare nu trebuie codificat! n Capitolul W doar fiindc! pacienta este gravid!; n astfel de situa"ii ar trebui codificate n rubrica adecvat! din capitolul care reprezint! sistemul afectat. Toate problemele sociale, indiferent dac! au fost identificate ca %i motiv al prezent!rii sau ca problem! de baz!, sunt incluse n prima component! a capitolului Z.

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea motivelor intern"rii

3$

Reguli specifice de codificare a problemelor de s&n&tate prin utilizarea criteriilor de includere (vezi 'i Capitolul 6)
$. Codificarea diagnosticului trebuie s! ating! cel mai nalt nivel de specificitate posibil la respectiva consulta"ie. 2. Criteriile de includere con"in un num!r de minim de criterii necesare pentru a permite codificarea n respectiva rubric!. 3. Consulta"i criteriile dup! ce a fost formulat diagnosticul. Acestea NU sunt ghiduri pentru diagnostic %i nici NU sunt expuse cu inten"ia de a fi folosite ca ndreptare pentru luarea deciziilor terapeutice. 4. Dac! nu criteriile nu sunt de folos, consulta"i alte rubrici mai pu"in specifice, sugerate de termenul vezi %i. 5. Pentru acele rubrici care nu au criterii de includere, consulta"i lista termenilor de includere %i lua"i n considerare orice termenii de excludere.

Procedurile de ngrijire, interven%ii


ICPC poate fi folosit pentru a clasifica interven"iile utilizate n cursul asisten"ei medicale cu ajutorul componentele 2, 3, 5 %i par"ial 6; oricum, componenta 4 %i cteva rubrici din componenta 6, %i anume: -63, -64, -65 %i -69 nu pot fi utilizate n acest scop. Aceste rubrici consacrate etapelor de asisten"! sunt mai degrab! extinse %i generale dect specifice. De exemplu, o analiz! de snge (-34), chiar dac! se refer! la un singur sistem al organismului (de ex. cardiovascular K34), poate con"ine o mare varietate de teste diferite, ca de exemplu enzime, lipide sau electroli"i. Codurile pentru proceduri din componentele 2, 3 %i 5, urmeaz! structura capitolelor mai importante n mult mai detaliata calsificare IC-Process-PC care a fost elaborat! de Comitetul pentru Clasificare WONCA. ICPC %i IC-Process-PC sunt, de aceea, compatibile una cu cealalt!. Detaliile g!site n IC-Process-PC pot fi aplicate codurilor ICPC formate din trei caractere, m!rindu-le la patru sau cinci caractere. n componentele 2, 3, 5 %i par"ial n Componenta 6 care poate fi utilizat! pentru clasificarea procedurilor de ingrijire, codurile rubricilor sunt standardizate pe parcursul capitolelor la nivelul celor dou! cifre. Codul alfabetic al capitolului corect trebuie ad!ugat de c!tre medicul care face codificarea. Un num!r limitat de rubrici n Componentele $ %i 7 ale capitolelor W, X, Y pot con"ine n plus proceduri ca na%terea, avortul, planificarea familial!.

32

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Cel mai important principiu al procesului de codificare este de a codifica toate acele interven"ii care au loc n timpul respectivei consulta"ii %i care au o leg!tur! logic! cu episodul de ingrijire. O a patra sau a cincea cifr! poate fi necesar! pentru a m!ri specificitatea, ca n exemplu urm!tor: Exemplul nr.%: -54 repara"ie / fisur! / sutur! / ndep!rtarea protezei L 54.$ aplicarea de dispozitive L54.2 ndep!rtarea de dispozitive Exemplul nr. 2: -40 endoscopie diagnostic! -D40 endoscopie diagnostic! a aparatului digestiv -D40.$ gastroscopie Pentru fiecare consulta"ie pot fi codificate mai multe coduri de proceduri, dar este extrem de important ca ac"iunea s! fie consecvent!. De exemplu, m!surarea tensiunii arteriale, care reprezint! o procedur! de rutin! pentru hipertensiune, poate fi codificat! cu K3$ de fiecare dat!. Examin!rile de rutin!, complete sau par"iale, att pentru sisteme ale organismului sau pentru capitolul general trebuie, de asemenea, codificate cu consecven"!. Mai jos sunt exemple de defini"ii de examin!ri complete %i par"iale care au fost utilizate de la nceput. Oricum, este esen"ial ca fiecare "ar! s!-%i defineasc! ce nseamn! o examinare complet! general! %i o examinare complet! pe aparate, iar aceste defini"ii s! fie aplicate n mod consecvent. Acest fapt va garanta c! ceea ce este con"inut %i n fiecare examinare par"ial! - general! sau examinare par"ial! pe sisteme va fi consecvent! n acea "ar!.

Examinarea complet&
Termenul de examinare complet! se refer! la o examinare care con"ine acele elemente de evaluare profesional! care prin consensul unui grup de profesioni%ti locali reflect! standardul uzual de ngrijire. Aceast! examinare va fi complet!, fie c! este vorba de un sistem al organismului (de ex. ochiul, Capitolul F), fie c! este o examinare complet! general! (Capitolul A).

Examinarea par%ial&
Termenul de examinare par"ial! n oricare dintre capitole se refer! la o examinare direct! a unui sistem de organe sau a unei func"ii. Atunci cnd sunt

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea motivelor intern"rii

33

implicate mai mult de 2 sisteme ntr-o examinare limitat! sau incomplet!, este denumit! general! (Cap A). Majoritatea consulta"iilor vor include o examinare par"ial! pentru a evalua o boal! acut! %i simpl!, sau o consulta"ie de control pentru o boal! cronic!. Exemple: Examinare complet!-general!, consulta"ie general! = A30 Examinare neurologic! complet! = N30 Examinare par"ial!-general!, consulta"ie limitat! la unele sisteme ale organismului, ca de ex. respirator %i cardiovascular = A3$ Examinare par"ial! - sistem al organismului, m!surarea tensiunii arteriale = K3$ Urm!toarele proceduri sunt considerate de c!tre Comitetul de Clasificare WONCA f!cnd parte din examin!rile de rutin! %i de codificat n rubricile -30 %i -3$, mai degrab! dect separat: Inspec"ie, palpare, percu"ie, ausculta"ie Acuitatea vizual! %i examenul fundului de ochi Otoscopia Sensibilitatea vibratorie (examinare cu diapazonul) Func"ia vestibular! (exclusiv testele calorimetrice) Tu%eul rectal %i vaginal Examenul vaginal cu valve M!surarea tensiunii arteriale Laringoscopia indirect! M!surare / cnt!rire

Componenta 2 diagnostic, screening 'i proceduri preventive


Procedurile diagnostice %i preventive acoper! o gam! larg! de activit!"i de asisten"! sanitar!, incluznd imuniz!ri, screening, evaluarea riscului, educa"ie %i consiliere.

Componenta 3 medica%ie, tratament, proceduri


Aceast! component! este destinat! clasific!rii acelor proceduri efectuate pe loc de c!tre cel care acord! asisten"a medical! primar!. Nu este destinat! s! fie utilizat! pentru codificarea procedurilor efectuate de c!tre cadrele medicale la care au fost trimi%i pacien"ii n consult, pentru care este nevoie de o list! de coduri mult mai extins!. Imuniz!rile sunt codificate n Componenta 2.

34

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Componenta 4 rezultatele investiga%iilor


Componenta 4 nu se refer! la proceduri sau interven"ii.

Componenta 5 - administrativ&
Aceast! component! este destinat! s! clasifice acele mprejur!ri n care eliberarea de documente %i formulare de c!tre cadrul medical pentru pacient este stipulat! prin reglement!rile, legile sau obiceiurile existente. Scrierea unui bilet de trimitere este considerat! a fi un serviciu administrativ doar dac! reprezint! unica activitate efectuat! n cursul consulta"iei, altminteri va fi inclus! n Componenta 6.

Componenta 6 trimiteri 'i alte motive de prezentare


Trimiterile la alte cadre medicale din re"eaua primar!, medici, spitale, clinici sau agen"ii cu scopuri terapeutice sau de consiliere, vor fi codificate n aceast! component!. Trimiterile pentru radiografii sau analize de laborator vor fi codificate n Componenta 2. Pentru a cre%te specificitatea, poate fi ad!ugat un al patrulea simbol, de exemplu: -66 Trimitere la alt cadru medical / asistent! / terapeut / asistent social. -66.$ asistent! -66.2 fizioterapeut -66.3 asistent social -67 specialist -67.$ internist -67.2 cardiolog -67.3 chirurg

Utilizarea ICPC pentru nregistrarea motivelor intern"rii

35

6. Criterii de includere n ICPC


Introducere
Dintotdeauna Comitetul WONCA pentru Clasificare a sus"inut c! o list! de rubrici pentru clasificare acceptate pe plan interna"ional nu va asigura prin ea ns!%i cel mai nalt nivel de comparabilitate statistic!. n Clasificarea Interna"ional! a Problemelor de S!n!tate n Asisten"a Primar! Defini"ii (The International Classification of Health Problems in Primary Care ICHPPC-Defined), publicat! n $983, au fost introduse criterii de includere pentru fircare cod, pentru a mbun!t!"i siguran"a codific!rii5. Criteriile de includere nu sunt acela%i lucru cu defini"iile. Ele trebuie privite n conexiune cu scopul lor de a cre%te siguran"a codific!rii, mai degrab! dect ca defini"ii pentru problemele de s!n!tate descrise. Noi am ncercat oricum s! ne asigur!m c! sunt compatibile cu defini"ii acceptate, ca de exemplu cele din Nomenclatorul Interna"ional de Boli (International Nomenclature of Diseases IND). n aceast! lucrare, multe dintre criteriile de includere provenind din ICHPPC 2 Defini"ii au fost aduse la zi %i sunt legate direct de rubricile ICPC. n unele situa"ii, criteriile de includere noi sau modificate n mare parte au fost create pe baza cadrului teoretic care va fi descris n urm!torul paragraf. De%i aceast! lucrare reprezint! un progres n taxonomia medicinei generale / medicina familiei, nu este nc! perfect!. ICPC este o clasificare n continu! evolu"ie %i utilizarea criteriilor de includere prezentate n acest volum vor suferi f!r! ndoial! mbun!t!"iri viitoare, n anii care vor urma. Ne bucur!m s! primim comentariile utilizatorilor.

Cadrul teoretic pentru realizarea criteriilor de includere


Cadrul teoretic utilizat pentru realizarea criteriilor de includere n aceast! clasificare se bazeaz! pe cele patru categorii generale de diagnostic n asisten"a primar!: entit!"ile nosologice etiologice %i patologice, circumstan"ele fiziopatologice, diagnosticul nosologic (sindroame) %i diagnosticul de simptom. S-a hot!rt s! fie aplicate principii diferite pentru fiecare categorie pe baza caracteristicilor lor:

36

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

etiologice %i patologice: diagnosticul are patologie sau etiologie demonstrat!; criteriile de includere se bazeaz! pe defini"ia standard a bolii, cu modific!ri atunci cnd este necesar pentru a permite aplicabilitatea n medicina general! / medicina familiei. Exemple: apendicit!, infarct miocardic acut fiziopatologic: diagnosticul are un substrat fiziopatologic demonstrat; criteriile de includere con"in simptome, acuze %i date obiective caracteristice. Exemple: hipoacuzie, hipertensiune. nosologice: diagnosticul depinde de un complex de simptome acceptate prin consens de c!tre medici, f!r! a avea ns! o baz! patologic! sau fiziopatologic! demonstrat! sau etiologie cunoscut! %i este, de multe ori, denumit sindrom; criteriile de includere con"in doar simptome %i acuze. Exemple: depresia, sindromul de colon iritabil simptome: un simptom sau o acuz! este cea mai bun! definire a episodului: Exemple: oboseala, dureri oculare.

Criteriul
Principiul care a stat la baz! a fost de a furniza CELE MAI CONCISE CRITERII DE INCLUDERE POSIBILE, CARE AR REDUCE VARIABILITATEA N CODIFICARE. Aderarea la acest principiu a dus la utilizarea a ct mai pu!ine criterii de includere pentru fiecare rubric!. Pentru aceasta este nevoie de explica"ii suplimentare. Pentru majoritatea rubricilor diagnostice, cititorul va g!si unul sau mai multe criterii care trebuie ndeplinite pentru a codifica o problem! sub respectiva denumire. Uneori alegerea se bazeaz! pe aceste criterii; alteori, diagnosticul trebuie s! ntruneasc! acele criterii de includere. Cnd se utilizeaz! sau ntr-o list!, are semnifica"ia de inclusiv, care este aceea%i cu %i / sau. n aceast! carte termenul multiple desemneaz! trei sau mai multe elemente. S-au f!cut ncerc!ri de a specifica un minim de criterii necesare pentru a reduce complexitatea codific!rii, %i, astfel, de a sc!dea la minimum gre%elile de codificare. n plus, am inclus numai acele criterii care au o suficient! valoare discriminatorie de a diferen"ia o rubric! de alta cu care ar putea fi confundat!. n unele cazuri, criteriile existente ar putea fi prea pu"ine pentru a exclude toate celelalte circumstan"e posibile, care ar putea fi codificate din gre%eal! ntr-o rubric! anume, dar ele le vor exclude pe cele uzuale. Criteriile s-au bazat de cte ori a fost posibil pe considerente clinice, mai degrab! dect pe solicitarea de unor analize %i investiga"ii suplimentare. Ele sunt ct se poate de independente de tehnologie, care este foarte diferit! n diferite "!ri %i se modific! rapid. De aceea, criteriile pot fi utilizate n asisten"a primar! peste tot n lume.

Codificarea severit"!ii bolii

37

Aceast! abordare este foarte diferit! de cea ntlnit! n manualele clasice orientate pe boli care enumer! de obicei toate semnele %i simptomele, toate criteriile posibile asociate unui diagnostic anume. Noi consider!m c! pentru a cre%te la maximum utilitatea codific!rii problemelor pe baza criteriilor n medicina general!, concizia trebuie s! aibe prioritate fa"! de exclusivitate. Uneori, titlul rubricii n sine are o specificitate adecvat!. n aceste cazuri nu sunt date criterii de includere. Pentru a evita erorile, fiecare rubric! trebuie citit! integral cu criterii de includere %i de excludere. Nu s-au ncercat realizarea de criterii pentru fiecare rubric!, mai ales pentru rubricile reziduale care con"in prea multe diagnostice disparate pentru o defini"ie posibil!. n aceste situa"ii, cititorul trebuie s! consulte lista de diagnostice incluse n titlul rubricii %i termenii de includere, sau s! consulte lista mai complet! pentru rubricile relevante care poate fi g!sit! n ICD $0.

Referin%e ncruci'ate
n afara criteriilor de includere, fiecare rubric! poate con"ine urm!toarele informa"ii: include: o list! de sinonime %i descrieri alternative care sunt incluse n rubric!; exclude: o list! de condi"ii similare, care ar trebui codificate n alt! parte cu codul potrivit pentru fiecare; vezi %i: o list! de rubrici cu codurile lor, de obicei mai pu"in specifice care ar putea fi luate n considerare dac! circumstan"ele pacientului respectiv nu coincid criteriile de includere.

Avantajele acestei abord&ri


Prin utilizarea acestui cadru rezult! criterii de includere clare %i general acceptate pentru probleme care sunt uzuale n medicina general! / medicina familiei %i care au nevoie de criterii de includere pentru a fi codificate adecvat. Un alt avantaj major al acestui cadru este c! utiliznd un minimum de criterii de includere rezult! proceduri de codificare care pot fi nv!"ate %i aplicate u%or n practica medicinei generale / medicina familiei. Aceasta va reduce varia"iile dintre codific!ri f!cute de medici diferi"i.

38

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Utilizarea criteriilor de includere


Criteriile de includere NU TREBUIE FOLOSITE cnd se nregistreaz! motivele de prezentare ale pacientului la consulta"ie, deoarece acestea trebuie codificate dup! cum n"elege medicul ceea ce solicit! pacientul, indiferent dac! motivul pacientului este sau nu corect. Criteriile de includere TREBUIE utilizate cnd se codific! diagnosticul sau problema pe care o rezolv! medicul. Chiar dac! problema trebuie codificat! doar ca simptom sau acuz!, pot fi necesare unele indica"ii pentru a alege cel mai adecvat cod. De exemplu, senza"ie de le%in (N$7) nu se codific! n aceea%i rubric! cu le%inul real (A06); durerea abdominal! poate fi generalizat! (D0$), epigastric! (D02) sau localizat! n alte regiuni (D06). Variantele trebuie s! fie clare pentru utilizator, astfel nct s! fie utilizat! cea mai potrivit!.

Aplicarea criteriilor n diferite etape ale problemelor


Criteriile de includere au fost create ini"ial pentru a codifica o problem! la debutul unui episod. Dac! problema trebuie codificat! n cursul unei consulta"ii ulterioare (dup! ce a fost modificat! de timp sau tratament), cel care codific! trebuie s! ia n considera"ie informa"ia legat! de istoric (de ex. tensiunea arterial! poate fi normal! n cursul consulta"iilor ulterioare la un pacient hipertensiv care prime%te tratament, dar circumstan"a va fi n continuare codificat! ca hipertensiune).

Dezavantajele sistemului
n mod cert acest sistem care utilizeaz! criteriile de includere nu este lipsit de riscuri. Pentru a mbun!t!"i exactitatea %i siguran"a statisticilor din medicina general! / medicina familiei, s-au stabilit limite strnse pentru conceptele diagnostice, cu toate c! unele par s! aibe limite confuze. Dac! pentru tratament sau rezolvarea problemei nivelul de precizie poate varia, pentru cercetare codificarea trebuie f!cut! foarte precis. Utilizarea criteriilor de includere foarte stricte, poate cre%te con"inutul rubricilor reziduale (alte...), mai pu"in specifice, dar acest fapt este preferabil transform!rii non-specifice a majorit!"ii rubricilor. Pentru probleme de codificare care nu ntrunesc n totalitate criteriile date, sunt sugerate alternative mai pu"in specifice la vezi %i. Aceste sugestii sunt un supliment pentru termenii care sunt lista"i la excluderea din rubric!.

Codificarea severit"!ii bolii

39

Cteva posibile alegeri


Este important ca cititorul s! n"eleag! cteva lucruri legate de ceea ce NU este de dorit s! se n"eleag! prin criterii de includere: $. Ele nu servesc ca ghid diagnostic. Principalul scop al clasific!rii este cel de a reduce %ansele de a gre%i codificarea dup" ce a fost stabilit diagnosticul, %i nu de a elimina posibilitatea unei erori de diagnostic. Se presupune c! utilizatorul va "ine cont de diagnosticul diferen"ial nainte de codificare. n cele mai multe cazuri exercitarea unei medicine de calitate necesit! mult mai multe informa"ii dect cele oferite de criteriile de includere pentru a pune un diagnostic corect. 2. Ele nu reprezint" standarde de ngrijiri medicale. Chiar dac! informa"iile ob"inute prin utilizarea clasific!rii pot schimba concepte medicale %i pot, n ultim! instan"!, avea impact asupra nivelului asisten"ei medicale, criteriile de includere sunt destinate doar cre%terii calit!"ii nregistr!rii de date. 3. Ele nu pot fi folosite ca ghid terapeutic. Criteriile date pentru includerea sau excluderea unei circumstan"e nu trebuie neap!rat s! fie legate de criteriile de utilizare a diverselor terapii. De exemplu, medicul poate foarte bine s! decid! c! tratamentul recomandat n migren! este indicat n cazul unui pacient la care semnele %i simptomele nu sunt suficiente pentru a ndeplini criteriile enumerate la acest termen diagnostic, %i a c!rui stare este codificat! ca cefalee.

Surse
Comitetul nu a sim"it nevoia de a elabora noi defini"ii %i %i-a bazat criteriile de includere pe cele deja existente, dac! erau potrivite pentru obiectivele ar!tate mai sus. De fapt, pu"ine defini"ii existente au ndeplinit aceste cerin"e, deoarece majoritatea au fost elaborate mai degrab! pentru proiecte de cercetare dect pentru practica clinic!, avnd astfel tendin"a de a fi greoaie. Oricum, criteriile utilizate aici sunt compatibile cu majoritatea defini"iilor standard ale bolilor. Dac! a fost folosit! munca altcuiva din gre%eal!, f!r! a fi citat, ne cerem scuze: imitarea este cel mai sincer mod de a flata.

40

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

7. Codificarea severit&%ii bolii


Codificarea evolu%iei bolii
ncepnd cu $993 Comitetul de Clasificare WONCA a elaborat sistemul DUKE de evaluare a severit!"ii bolii (DUKE SEVERITY of ILLNESS CHECKLIST-DUSOI)26, sistem destinat utiliz!rii interna"ionale. proiectul WONCA Severity of Illness Field Trial (WONCA-SIFT) a fost ini"iat pentru testarea sistemului n $6 "!ri27. Comitetul a n"eles c! este necesar! o metod! care s! permit! medicilor s! codifice nu numai numele fiec!rei probleme de s!n!tate, dar totodat! %i gradul de severitate al fiec!rei probleme. Aceasta se poate aplica problemelor, att pentru episodul de ngrijiri, ct %i pentru fiecare consulta"ie (vezi Fig. 2). ICPC este unic ntre sistemele interna"ionale de clasificare prin faptul c! poate fi utilizat n clasificarea problemelor de s!n!tate, n func"ie de gradul de severitate al problemei de s!n!tate la fiecare pacient n parte. Sistemul DUKE / WONCA de clasificare a severit!"ii bolii (Duke/WONCA Severity of Illness Checklist - Dusoi / WONCA) este un instrument care ofer! medicului posibilitatea nu doar de a stabili denumirea standard %i cod de clasificare al problemei, ci %i de a stabili un cod de gravitate standardizat care stabile%te care dintre pacien"ii cu aceea%i problem! de s!n!tate sunt ntr-o stare mai grav! sau mai pu"in grav!. Deoarece parametrii de gravitate %i criteriile sistemului sunt generali %i nu specifici fiec!rei probleme de s!n!tate, ei pot fi aplica"i oric!rei probleme de s!n!tate. Aceast! calitate permite, de asemenea, compararea gravit!"ii unor probleme diferite de s!n!tate pe baza acelora%i criterii standardizate. Sistemul este apt de a fi folosit de medicii generali%ti / medicina familiei n condi"ii clinice, a%a cum a demonstrat %i studiul WONCA SIFT pe teren. 27

Codificarea severit&%ii bolii


Sistemul de codificare DUSOI / WONCA a Severit!"ii Bolilor permite ca ICPC s! fie utilizat pentru a clasifica problemele de s!n!tate n func"ie de gravitate. Pentru a codifica gravitatea, cadrul sanitar trebuie s! identifice toate problemele existente la momentul consulta"iei %i s! determine ct de grav! este fiecare dintre ele pentru pacientul n cauz! n momentul respectiv. Gravitatea se bazeaz! pe urm!torii parametri generali:

Codificarea severit"!ii bolii

4$

$. Simptomele din cursul ultimei s!pt!mni; 2. Complica"iile din cursul ultimei s!pt!mni; 3. Prognosticul n cursul urm!toarelor luni dac! nu se administreaz! nici un tratament pentru problema de s!n!tate; 4. Posibilitatea de tratament sau nevoia de tratament %i rezultatul scontat ca urmare a tratamentului pentru pacientul respectiv. n Fig. 4 este reprodus un exemplu de formular completat de doctorul John Smith care a nregistrat problemele de s!n!tate existente n cursul consulta"iei din 5 octombrie $995 pe care a efec tuat-o pacientei Mary Jones. Guta este tip!rit! pe toate formularele sub form! de exemplu; nu este aplicabil! n cazul acestui pacient. Dac! pacientul Jones ar fi avut gut!, cadrul medical ar fi scris din nou gut! %i ar fi aplicat scorul conform efectelor sale specifice asupra lui Mary Jones. n realitate, la aceast! consulta"ie pacienta sufer! de cardiopatie ischemic! nedureroas!, diabet zaharat %i bron%it! acut!.

Scoruri brute
Scorurile de brute de gravitate care pot varia n limita a 5 grade de gravitate sunt trecute n caseta mare din partea de jos a formulararului DUSOI / WONCA. n exemplul cu cardiopatia ischemic! nedureroas!, n fig. 4 s-a acordat pentru gravitate scorul "2" pe scala de la 0 la 4, deoarece s-a considerat c! pacientul avea simptome discrete la acea vreme. Gravitatea n ceea ce prive%te complica"iile a fost apreciat! cu "0", deoarece nu existau complica"ii ale bolii coronariene evidente clinic. Pentru evalu!rile DUSOI / WONCA, defini"ia unei complica"ii este "o problem! de s!n!tate secundar! altei probleme de s!n!tate dar care nu este considerat! %i apreciat! ca problem! de s!n!tate separat!". n momentul n care o complica"ie este consemnat! ca problem! de s!n!tate separat!, efectele acestei complica"ii consemnate separat nu trebuie incluse n evaluarea gravit!"ii problemei de origine, pentru a evita astfel punctarea de dou! ori a aceleia%i probleme n cursul evalu!rii. Prognosticul bolii coronariene f!r! angin! este apreciat la "4" n fig.4, deoarece medicul a f!cut un ra"ionament clinic conform c!ruia pacientul va muri n urm!toarele 6 luni de la consulta"ie dac! nu prime%te tratament, lund n considerare efectul maxim asupra pacientului netratat. Dac! Dr. SMITH ar fi apreciat c! Mary Jones nu ar muri f!r! tratament, ci mai degrab! ar suferi un handicap major, atunci scorul "3" pentru prognostic ar fi mult mai potrivit. Handicapul este definit ca "orice limitare a capacit!"ii persoanei de a ac"iona n via"a de zi cu zi ". Handicapul major (scor brut"3") este definit ca "restrngere serioas! a activit!"ii uzuale %i ngrijiri necesare din partea altora". Handicap minor (scor brut $) este definit ca "u%oar! restrngere a activit!"ii uzuale", iar handicapul moderat (scor brut 2) este definit ca "restrngere mare a activit!"ii uzuale, dar nevoi minime de ajutor din partea altora". Posibilitatea de tratament a fost apreciat! cu 2 n acest exemplu, deoarece medicul a apreciat c! pacientul descris necesit! tratament %i se estimeaz! c! va r!spunde favorabil la acest tratament.

42

WONCA Clasificarea Interna !ional/ "WONCA a Ingrijirilor Formularul de evaluare a severit !"ii bolii DUSOI * Primare de S"n"tate Pacient: __Mary Jones_________

Data na%terii:
Problema de s!n!tate (n timpul anamnezei) EXEMPLU: Guta $. _________________ 2. _________________ 3. _________________ 4. _________________ 5. _________________ 6. _________________

Feminin

Masculin

Medic:

Data consulta"iei:
Total Severitate ICPC Scor Cod*** Cod c (0-$6) (0-4) 9 3 T92.3 ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Simptome 3 _______ _______ _______ _______ _______ _______

Scor (introduce"i 0-4)** Complica"ii Prognostic Posibilit.tratare $ 3 2 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

(Folosi"i alt formular dac! sunt mai mult de 6 probleme de s!n!tate)


** Scoruri de gravitate $. Simptome (ultima s!pt!mn!): 2. Complica"ii (ultima s!pt!mn!): 3. Prognostic (pt.urm!toarele 6 luni, n lipsa tratamentului): F!r! 0 0 F!r! 0 Dubiu $ $ U%oare 2 2 Moderate 3 3 Major! 3 Majore 4 4 a Amenin"! via"a 4

***Coduri pt. severitate Scor Cod gravit. severitate Severitate 0 = $-4 = 5-8 = 9-$2 = $3-$6= 0 $ 2 3 4 F!r! U%oar! Intermediar! Moderat! Maxim!

Incapacitate U%oar! Moderat! $ 2

4. Posibilit!"i de tratare:

Nevoia de tratament Nu Discutabil Dac! DA !! 0 $

R!spunsul a%teptat de la tratament Bun Discutabil Slab 2 3 4

Copyright $996, Department of Community and Family Medicine, Duke University Medical Centre, Durham, NC, USA

Fig.4. Formularul de evaluare a severit!"ii bolii DUSOI / WONCA.

Codificarea severit"!ii bolii

43

Coduri de gravitate
Pentru a determina codul de gravitate DUSOI / WONCA, se nsumeaz! scorurile brute ale tuturor problemelor de s!n!tate, iar scorul brut total este transformat prin utilizarea casetei mici din josul formularului. n exemplul de boal! coronarian! f!r! angin! din fig. 4 scorul brut total = 8 (2+0+4+2), iar codul de gravitate = 2. (Tabelul de conversie arat! c! suma scorurile brute ntre 5 %i 8 = cod de gravitate 2). Un cod de gravitate 2 arat! c! boala coronarian! f!r! angin! la aceast! pacient!, n cadrul consulta"iei actuale este de gravitate medie, pe scala de la 0 la 4 de la f!r! la maximum de gravitate. Codul de gravitate poate fi ad!ugat codului de probleme, folosind : ca semn, aceasta reprezint! o conven"ie care deosebe%te extensia de gravitate de alte extensii care ar putea fi utilizate. Prin urmare, codul de boal! coronarian! f!r! angin! este n Fig.4 K76:2.

Rezultatele studiului privind severitatea bolii (WONCA / SIFT)


Studiul interna"ional s-a desf!%urat pe o durat! de doi ani ($993-$995) %i a testat sigura"a, fezabilitatea %i utilitatea clinic! poten"ial! a chectionarului DUSOI/WONCA. Ini"ial au participat 47 de medici generali%ti / medici de familie din $6 "!ri. Dintre ace%tia, 22 de medici din 9 "!ri (Belgia, Germania, Hong Kong, Israel, Japonia, Olanda, Regatul Unit, Spania, SUA) au nregistrat date complete pe toat! durata studiului. Cei 22 de medici au f!cut evaluat $$9$ pacien"i. Vrst! medie a lotului studiat a fost de 59,2 ani; 59,6% au fost femei; num!rul de probleme de s!n!tate nregistrate a fost de 2488. Soliditatea DUSOI / WONCA a fost estimat! pe baza evalu!rilor pe grupe standard de probleme de s!n!tate. Coeficientul de corela"ie n cadrul grupelor a fost (CCI) a fost de 0,45, iar CCI ntre grupe a variat de la 0.78 pentru problemele sociale (ICPC cod Z$4) pn! la 0,78 pentru obezitate (ICPC cod T82) %i 0,68 pentru anxietate (ICPC cod P74). Fezabilitatea utiliz!rii n practic! a fost bun!, dup! cum a demonstrat media de doar $,9 minute necesare pentru o evaluare cu chestionarul DUSOI/WONCA pentru fiecare pacient (cu limite cuprinse ntre mai pu"in de un minut %i $0 minute). Medicii nu au avut dificult!"i folosind acest sistem n 7$,$% din cazuri. l consider! foarte util la $4,7% dintre pacien"i, oarecum util la 53,6% dintre pacien"i %i inutil la 3$,7%. Utilitatea a fost mai mare la pacien"ii cu scor de gravitate mai mare. Scorul mediu de gravitate pentru toate cele 2488 de probleme de s!n!tate a fost de 39,$ (scala = 0-$00 de la cea mai mic! la cea

44

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

mai mare severitate), iar problemele au fost distribuite n cele cinci coduri de clasificare a severit!"ii, dup! cum urmeaz!: Codul 0 (f!r! gravitate) = $,6%, Codul $ (gravitate mic!) = 29,9%, Codul 2 (gravitate medie) = $9,3% %i Codul 4 (gravitate maxim!) = 3,3%. Au existat varia"ii mari ale gravit!"ii, att ntre diferitele grupe diagnostice, ct %i n cadrul fiec!rui grup de diagnostic. De exemplu, severitatea medie pentru problemele de s!n!tate legate de respira"ie a variat ntre 26,4 pentru infec"iile acute ale c!ilor respiratorii superioare (IACRS; ICPC cod R74) pn! la 53,2 pentru bronhopneumopatia cronic! obstructiv! (BPCO, ICPC cod R95). Pentru IACRS, frecven"a codurilor de gravitate a variat de la 6$,$% pentru codul $ pn! la 0% pentru codul 4, spre deosebire de BPCO care a avut o distribu"ie ntre 8,4% pentru codul $ %i $0,6% pentru codul 4. La ancheta efectuat! la sfr%itul studiului privind utilizarea n viitor a metodei DUSOI/WONCA, 4$,2% dintre cei 22 de participan"i au r!spuns c! l-ar putea utiliza n ngrijirea pacien"ilor, 7$,2% l-ar putea utiliza n cercetare, 43,8% n predare %i 52,9% n managementul activit!"ii lor. Concluzia este c! DUSOI / WONCA este un instrument fezabil %i cu un util poten"ial clinic pentru medicina general! / medicina de familie27. De%i medicii nu au fost chestiona"i n leg!tur! cu utilitatea sistemului de clasificare a gravit!"ii bolilor, datele ob"inute din studiul prezentat arat! c! este potrivit pentru acest scop.

Codificarea severit"!ii bolii

45

8.

Evaluarea statusului func%ional: diagramele COOP / WONCA

n $987 Comitetul de Clasificare WONCA a nceput elaborarea unui instrument de clasificare %i nregstrare a statusului func"ional al pacientului, ca un criteriu distinct fa"! de evaluarea gradului de severitate a problemei de s!n!tate a pacientului respectiv29. Dup! un num!r de ani, aceast! lucrare condus! ulterior n colaborare cu Comitetul WONCA pentru Cercetare a fost finalizat! sub forma diagramelor COOP/WONCA de Determinare a Statutului Func"ional 30,3$. Statusul func"ional este m!sura st!rii generale a individului. Face parte din setul de indicatori globali ai st!rii de s!n!tate care, de asemenea, include %i evalu!ri ale st!rii clinice %i a calit!"ii vie"ii. Glosarul Interna"ional pentru Medicina General! / Medicina Familiei (The International Glossary for General / Family Practice) define%te statusul func"ional drept capacitatea unei persoane de a ac"iona %i de a se adapta mediului n care tr!ie%te, m!surat! att obiectiv, ct %i subiectiv pe o anumit! perioad! de timp$9. n orice defini"ie a statusului func"ional sunt importan"i %i ceilal"i factori, n afar! de existen"a bolii. Deoarece complexitatea %i cronicitatea problemelor medicale sunt n cre%tere, pentru a-%i monitoriza interven"iile %i pentru a m!sura starea de s!n!tate, medicii generali%ti / medicii de familie se vor baza tot att de mult pe indicatorii de func"ionalitate ct pe evaluarea stadiului bolii. Statusul func"ional se refer! la pacient, nu la problema de s!n!tate, boal! sau episodul de ngrijire. De aceea este doar indirect legat! de codurile ICPC dect evaluarea severit!"ii bolii. Oricum, importan"a sa n medicina general! / medicina de familie justific! includerea sa n aceast! carte. De mai mult timp, medicii generali%ti au recunoscut importan"a promov!rii s!n!t!"ii %i m!surarea statusului func"ional n cursul consulta"iilor. Aceste m!sur!tori sunt importante n mod special cnd este vorba de pacien"ii n vrst! %i de cei cu probleme cronice. Ad!ugarea de m!sur!tori ale statusului func"ional la nregistrarea motivelor de prezentare, diagnostic %i m!suri terapeutice este o etap! logic! n procesul de clasificare n medicina general! / medicina familiei.

Instrumente de m&surare a statusului func%ional


Unul dintre primele instrumente recunoscute de WONCA ca fiind o m!sur! sigur! %i practic! a statusului func"ional n medicina de familie a fost Diagrama Dartmouth COOP de Evaluare Func"ional!32 (Dartmouth COOP Functional Assessment Chart). Aceste diagrame au fost modificate de c!tre Comitetul de

46

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Clasificare %i au fost recomandate pentru a fi folosite n combina"ie cu ICPC. Diagramele COOP / WONCA fiind special elaborate pentru medicina general! / medicina familiei nu sunt doar instrumente utile n aprecierea statusului func"ional. Exist! o mul"ime de al"i indicatori disponibili n mod curent. Mul"i dintre ei au fost folosi"i n practica medicinei generale. The Medical Outcomes Trust Short Form, un chestionar cu 36 de itemi %i variante ale acestui instrument au fost frecvent folosite n practica asisten"ei primare. n mod similar, Duke Health Profile (Profilul de S!n!tate DUKE) a fost folosit cu succes n practic! n America de Nord33. n Europa au fost folosite multe alte instrumente. Sickness Impact Profile (SIP - Profilul Impactului Bolii) %i Nottingham Health Profile (NHP- Profilul de S!n!tate Nottingham) sunt dou! dintre cele mai frecvent citate. Unele dintre aceste instrumente au fost create pentru cercetare %i nu pentru scopuri clinice (de ex. Sickness Impact Profile)34. Pn! n prezent, diagramele COOP / WONCA au fost testate foarte serios n domeniul medicinei generale / MF35. Ele au fost validate clinic %i s-a demonstrat utilitatea lor n medicina general!36. Medicii generali%ti consider! c! diagramele sunt u%or de folosit n cursul consulta"iilor %i utile n evaluarea statusului general al pacientului %i al rezultatelor asisten"ei medicale. n cadrul evalu!rii statusului func"ional, factorii culturali %i contextul trebuie cunoscu"i. Unele studii asupra diagramelor au sugerat c! ele nu ofer! stabilitate transcultural!. Ca %i instrument de cercetare, siguran"a la testare retestare este foarte important! %i ea poate fi influen"at! de multe variabile. Multe studii au analizat aceast aspect. Standardizarea condi"iilor n care se face testarea %i evaluarea validit!"ii interne pot ameliora rezultatele pentru proiecte de cercetare.

Diagramele COOP / WONCA


Forma uzual! a diagramelor COOP/WONCA a fost stabilit! prin test!ri repetate n activitatea medicilor de medicin! general! / medicin! general!. Acum exist! 6 diagrame: forma fizic!, stare emo"ional!, activitatea cotidian!, activitatea social!, modific!ri ale s!n!t!"ii, s!n!tatea n general. Un exemplu de diagram! a Activit!"ii cotidiene este reprodus n fig.5. Alte dou! Diagrame pentru durere %i somn sunt n lucru. Fiecare diagram! este format! dintr-un enun" %i cinci variante de r!spunsuri. Cinci ilustra"ii descriptive ale celor cinci r!spunsuri posibile nso"esc textul. Aceste desene au u%urat folosirea diagramelor n cabinetele n care exist! deficien"e culturale (privind gradul de alfabetizare) la nivelul pacien"ilor. Pn! n prezent, aceste diagrame au fost traduse n urm!toarele limbi: chinez!, coreean!, ebraic!, danez!, finlandez!, francez!, german!, italian!, japonez!, norvegian!, olandez!, portughez!, spaniol! (catalan!, castilian!, calego), slovac!, suedez! %i urdu3$ .

Codificarea severit"!ii bolii

47

Activit!"ile cotidiene
n ultimele 2 s!pt!mni ... n ce m!sur! v-a mpiedicat s!n!tatea fizic! %i emo"ional! s! v! realiza"i treburile %i ndatoririle din cas! %i din afara ei?

Nici o dificultate

$ 2 3

Mici dificult"!i

Unele dificult"!i

4
Dificult"!i mari

5
Nu pot face nimic Fig.5 Diagrama COOP/WONCA pentru evaluarea statusului func"ional: activit!"ile zilnice

48

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Utilizarea diagramelor
Diagramele pot fi utilizate independent sau pe grupe. Dac! se utilizeaz! mai mult de o diagram!, atunci ele vor fi folosite n urm!toarea ordine: forma fizic!, stare emo"ional!, activit!"i curente, activit!"i sociale, modificarea st!rii de s!n!tate, s!n!tatea n general. Metoda preferat! este autoadministrarea acestor diagrame. n orice caz, un studiu efectuat a ar!tat o corela"ie ntre autoapreciere %i aprecierea f!cut! de cadrul medical3$. Durat! medie necesar! pentru completarea celor %ase diagrame este sub cinci minute. Cnd aceste diagrame sunt utilizate n condi"ii culturale noi, conceptele trebuie s! fie stabilite ct mai adecvate %i specifice pentru acel mediu (validarea chestionarului la nivelul "!rii respective). O traducere corect! ar fi primul pas. n ceea ce prive%te determinarea statusului func"ional cu ajutorul diagramelor COOP / WONCA, exist! un manual3$ care ofer! mai multe informa"ii n leg!tur! cu dezvoltarea %i utilizarea diagramelor, cum pot fi ele traduse, o list! de persoane de contacte pentru asisten"! n continuare, inclusiv autori ai diverselor traduceri.

Rela%ia dintre ICPC 'i diagramele COOP / WONCA


Diagramele COOP / WONCA pot fi folosite mpreun! cu ICPC pentru a aprecia rela"ia dintre statusul func"ional %i problemele de s!n!tate. Rubrica 28 a Componentei $ (simptome %i acuze) din toate capitolele ICPC se refer! la limitarea statusului func"ional %i handicapuri. Statusul func"ional ar putea fi codat n aceast! component! prin ad!ugarea la cod unei cifre suplimentare. Oricum, deoarece statusul func"ional se refer! la pacient ca ntreg %i nu la problema sa de s!n!tate, rela"ia devine dificil de interpretat atunci cnd exist! mai mult de o problem! activ!, deoarece comorbiditatea complic! interpretarea. De exemplu, att hipertensiunea ct %i diabetul, asociate, pot afecta deopotriv! statusul func"ional al pacientului, iar importan"a %i efectele lor relative nu pot fi determinate cu ajutorul nregistrarilor de rutin!. Chiar %i pentru o singur! problem!, m!sur!torile statusului func"ional sunt mai importante dect evaluarea problemei %i de aceea rela"ia sa cu un cod anume din ICPC poate s! nu fie univoc!.

Codificarea severit"!ii bolii

49

9. Bibliografie
$. 2. 3. International classification of diseases (9th revision). Geneva, World Health Organization, $977 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ($0th revision). Geneva, World Health Organization, $992. International Classification of Health Problems in Primary Care (ICHPPC). Chicago, World Organization National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA)/American / Hospital Association (AHA), $975. ICHPPC-2 (International Classification of Health Problems in Primary Care). Oxford, Oxford University Press, $979. ICHPPC-2-Defined: International Classification of Health Problems in Primary Care, 3rd edition. Oxford, Oxford University Press, $983. Report of the International Conference on Primary Care, Alma Ata, USSR, 6$2 September $978; WHO/Alma Ata/78. $0. Meads, S. The WHO Reason for Encounter classification. WHO Chronicle $983; 37(5): $59-$62. Lamberts H, Meads S, and Wood M. Classification of reasons why persons seek primary care: pilot study of a new system. Public Health Rep. $984; 99: 597-605. Lamberts H, Meads S, and Wood M. Results of the international field trial with the Reason for Encounter Classification (RFEC). Med. Sociale Preventive $985; 30: 80-87 Working party to develop a classification of the Reasons for Contact with Primary Health Care Services'. Report to the World Health Organization, Geneva, Switzerland. $98$. Wood M. Family medicine classification systems in evolution. J. Fam. Pract. $98$; 12:$99-200. Lamberts H, Meads S, and Wood M. Results of the field trial with the Reason for Encounter Classification (REEC). In: Cote R A, Protti A J, and Schemer J R (ed.) Role of Informatics in Health Data Coding and Classification Systems. Amsterdam, Elsevier/JFIP-JM$A, $985. Bentsen B G. International Classification of Primary Care. Scand. J. Prim. Health Care $986; 4: 43-56. Lamberts H, Wood M, Hofmans-Okkes I (ed.). The International Classification of Primary Care in the European Community: with Multi-Language Layer. Oxford, Oxford University Press, $993.

4. 5. 6. 7. 8. 9. $0. $$. $2.

$3. $4.

50

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

$5. Lamberts H and Wood M (ed.). ICPC: International Classification of Primary Care. Oxford, Oxford University Press, $987. $6. Bridges-Webb C, Brirt H, Miles D A, Neary S, Charles J, and Traynor V. Morbidity and treatment in general practice in Australia $990-$99$. Med. J. Aust. $992; 157, Suppl. $9 Oct: 5$-556. $7. Hofmans-Okkes I M and Lamberts H. The International Classification of Primary Care (ICPC): new applications in research and computer based patient records in family practice. Fam. Pract. $996; 13: 294-302. $8. Wood M, Lamberts H, Meijer J S, and Hofmans-Okkes I M. The conversion between ICPC and ICD-$0: requirements for a family of classification systems in the next decade. In: Lamberts H, Wood M, and Hofman-Okkes I (ed.) The International Classification of Primary Care in the European Community: with Multi-Language Layer. Oxford, Oxford University Press, $993:$8-24. $9. Bentzen N (ed.). An international glossary for general/family practice. Fam. Pract $995; 12: 34$-369. 20. Jamoulle M and Roland M. Classification Internationale des Soins Primaires (traduction francaise de l'ICPC). Edition Alexandre Lacassagne, Lyon, $992. 2$. Jamoulle M and Roland M. Approches taxonomiques en medicine de famille, assorties d'une terminologie medicale normalisee et classifiee a usage informatique en soins de sante primaires. CARE Editions, Brussels, 2 vol., $996. 22. Donaldson M S, Yordy K D, Lohr K N, and Vanselow N A (ed.). Primary care: America's health in a new era. Washington DC, National Academy Press, $996. 23. Hofmans-Okkes I M. An international study into the concept and validity of the reason for encounter'. In: Lamberts H, Wood M, and Hofmans-Okkes I M (ed.) The International Classification of Primary Care in the European Community. Oxford, Oxford University Press, $993: 34-44. 24. Nylenna, M. Why do our patients see us? A study of reasons for encounter in general practice. Scand. J. Prim. Health Cure $985; 3:$55-$62. 25. International Classification of Process in Primary Care (IC-Process-PC). Oxford, Oxford University Press, $986. 26. Parkerson 6 R Jr, Broadhead W E, and Tse C-K J. The Duke Severity of Ilness Checklist (DUSOI) for measurement of severity and comorbidity. J. C/in. Fpidemiol. $993; 46: 379-393. 27. Parkerson G R Jr, Bridges-Webb C, Gervas J, Hofmans-Okkes I, Lamberts H, Fronin I, Fischer 6, Meyboom-de Jong B, Klinkman M, and Maeseneer J. Classification of severity of health problems in family/general practice: an international field trial. Fum. Pract. $996; 13: 303-309. 28. Shrout P E and Fleiss J L. Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability. Psychol. Bull. $979; 86: 420-428. 29. WONCA Classification Committee. Functional status in primary care. New York, Springer, $990.

Codificarea severit"!ii bolii

5$

30. Scholten J H 6 and van Weel C. Functional Status Assessment in Family Practice. MEDlTekst CIP-Gegevens Koninklikje Bibliotheek, The Hague, $992. 3$. van Weel C, Konig-Zahn C, Touw-Otten F W M M, van Duijn N P and Meyboomde Jong B. Measuring functional health status with the COOP/WONCA Charts: a manual. CIP-Gegevens Koninklijke Bibiliotheek, The Hague, $995. 32. Nelson E C, Wasson J, Kirk J, et al. Assessment of function in routine clinical practice. Description of the COOP chart method and preliminary findings. J Chron. Dis. $987; 40 (Suppl. I); 55s-64s. 33. Parkerson 6 R Jr, Broadhead W E, and Tse C-K J. The Duke Health Profile, a $7-item measure of health and dysfunction. Med. Care $990; 28:$056-$072. 34. Bergner M, Bobbitt R A, Carter W B, et al. The Sickness Impact Profile. Conceptual formulation and methodology for the development of a health status measure. Int. J. Health Serv. $976; 6: 393. 35. Hutchinson A, Bentzen N, Konig-Zahn C (eds.) Cross cultural health outcome assessment: a user's guide. European Research Group on Health Outcomes (ERGHO), $997; $-$84. 36. Bentsen B, Natvig B, Winnem M. Assessment of own functional capacity. COOP-WONCA charts in clinical work and research (in Norwegian, English summary). Tiddsk. Nor. Laegeforen. $997; 117: $790-93.

52

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

#0 Clasificarea interna%ional& a ngrijirilor primare: lista codurilor


Lista este constituit! din detaliile con"inute n toate rubricile din ICPC. Componentele proceselor 2 6, care sunt standard n toate capitolele, sunt eviden"iate primele, urmate de componentele $ %i 7 n cadrul c!rora fiecare rubric! este specific! fiec!rui capitol.

Componentele standard ale proceselor ICPC: componentele 2 6


Liniu"a( ) care apare n prima pozi"ie trebuie nlocuit! cu codul alfa adecvat pentru fiecare capitol. Componenta 2 Diagnostic, screening 'i proceduri preventive 30 Examinare medical! / Evaluarea st!rii de s!n!tate complet! 3$ Examinare medical! / Evaluarea st!rii de s!n!tate par"ial! 32 Test de sensibilitate 33 Test microbiologic / imunologic 34 Test snge 35 Test urin! 36 Test materii fecale 37 Histologie / citologie exfoliativ! 38 Alte teste de laborator NEC 39 Testul func"ional fizic 40 Endoscopie diagnostic! 4$ Radiologie diagnostic! / imagistic! 42 nregistrare electric! 43 Alte proceduri diagnostice 44 Imuniz!ri preventive / medica"ie 45 Observa"ie / educa"ie sanitar! / sfat / diet! 46 Consultare cu un furnizor de ngrijiri primare 47 Consultare cu un specialist 48 Clarificare / discutarea motivului prezent!rii pacientului / solicitare 49 alte proceduri preventive

Codificarea severit"!ii bolii

53

Componenta 3 Medica%ie, tratament, proceduri 50 Medica"ie / prescriere / repetare / injectare 5$ Incizie / drenaj / irigare / aspira"ie / extragere fluide corporale (exclusiv cateterizare 53) 52 Excizie / ndep!rtare "esuturi / biopsie / distruc"ie / debridare / cauterizare 53 Instrumentare / cateterizare / intubare / dilatare 54 Refacere / fixare sutur! / aparat gipsat / mecanism protetic (aplicare / extragere) 55 Injec"ie local! / infiltra"ie 56 Bandajare / presiune / compresiune / tamponament 57 Medicin! fizic! / reabilitare 58 Consiliere terapeutic! / ascultare 59 Alte proceduri terapeutice / mic! chirurgie Componenta 4 Rezultatele testelor 60 Rezultat test / procedur! 6$ Rezultat examinare / test / nregistrare / scrisoare de la alt furnizor Componenta 5 Administrativ 62 Procedur! administrativ! Componenta 6 Trimiteri 'i alte motive ale consulta%iei 63 Controale periodice nespecifice 64 Consulta"ie / problem! ini"iat! de furnizor 65 Consulta"ie / problem! ini"iat! de de alt! persoan! dect pacient / furnizor 66 Trimitere la alt furnizor (non-medic) / nurs! / terapeut / lucr!tor social 67 Trimitere la medic / specialist / clinic! / spital 68 Alte trimiteri NA 69 Alt motiv al prezent!rii la consulta"ie NA

54

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Descrierea rubricilor n componentele # 'i 7 Rubricile includ informa"ii sub diferite titluri. Codurile ICD $0 enumerate pentru fiecare rubric! au uneori leg!tur! cu una sau mai multe rubrici ICPC 2 (vezi capitolul $$). Rubricile se prezint! sub urm!toarea form!: Cod Inclusiv: Exclusiv: Criterii: Considera"ii: Exemplu: A73 Incl: Excl: Crit: Consid: Titlu termeni inclu%i termeni exclu%i, cu codurile ICPC criterii pentru includerea n codul ICPC respectiv rubrici care trebuie luate n considerare dac! criteriile nu sunt ntrunite Malaria B50 la B54 complica"ii ale malariei profilaxia malariei A44 febr! intermitent! cu friguri %i frisoane la o persoan! rezident! sau care viziteaz! o regiune malaric! sau eviden"ierea formelor parazite ale malariei n sngele periferic. febr! A03

Sumarul principalelor modific&ri la componentele # 'i 7 din ICPC-# la ICPC-2 Cod A05 A$$ A$2 A$3 A$4 A$5 A$7 A$8 A2$ A23 A92 A98 B03 B85 Titlu ICPC-$ (unele abreviate) Deteriorarea st!rii generale (omis din gre%eal! din ICPC) Alergie / reac"ie alergic! Preocupare pt. reac"iile medicamentoase pt.tratament Colicile copilului Plnsul excesiv al copilului Alte simptome generale ale copilului (rubric! nou! n ICPC-2) (rubric! nou! n ICPC-2) (rubric! nou! n ICPC-2) Toxoplasmoza (anulat, inclus n A78) (rubric! nou! n ICPC-2) Alte simptome ale organelor limfoide Test snge anormal inexplicabil Titlu ICPC-2 Stare de r!u general Durere toracic! NA (transferat la A92) Preocuparea / teama de tratament (anulat, inclus n D0$) (anulat, inclus n A$6) (anulat, inclus n A$6) Preocupare pentru aparen"e Factor de risc pt. malignitate Fctor de risc NA Alergie / reac"ie alergic! NA (transferat de la A$2) Men"inerea st!rii de s!n!tate/ Medicin! preventiv! (anulat, inclus n B02) (anulat, inclus n A9$)

Codificarea severit"!ii bolii

55

B86 D07 D22 D23 D96 D96 K22 K74 K76 K80 K8$ K9$ K9$ K92 L05 L06 L7$ L83 L84 L86 L87 L97 N02 N08 N80 N95 P2$ P75 P77 P8$ P82 P86

(anulat, inclus n B99) Dispepsie / indigestie (transfer la D96) Hepatomegalie (transfer la D23) Helmin"i %i al"i parazi"i Factor de risc pt. boal! CV Cardiopatie ischemic! cu angin! Boal! ischemic! cronic!/alte Cardiopatie ischemic! f!r! angin! B!t!i ectopice , toate tipurile Aritmie cardiac! NA Suflu cardiac, NA Suflu cardiac/arterial, NA Ateroscleroza(excl.cord/creier) (inclus cu K92 n ICPC-2) (rubric! modificat! n ICPC-2) Boala cerebro-vascular! Alte obstruc"ii arteriale Ateroscleroza/Boala vascular! periferic! Simptome/acuze flanc Simptome/acuze/flanc/axil! Simptome/acuze axil! (anulat, inclus n L05) Neoplasme Tumori maligne Sindroame ale coloanei cervicale Sindroame ale gtului Osteoartrita coloanei vertebrale Sindroame dorsale f!r! iradiere Leziune discal! lombar!,durere dorsal! Leziune discal!/durere dorsal! cu iradiere Ganglioni/articula"ie/tendon Bursit!/tendinit!/sinovit! NA Modific!ri cronice interne genunchi Tumor!, benign!/incert! (inclus cu L99 n ICPC-2) (separat din L7$ n ICPC-2) Cefalee (transferat la N95) (rubric! nou! n ICPC-2) Mi%c!ri involuntare anormale (separat din N06) Alte leziuni ale capului f!r! fractura Leziuni ale capului, alte craniului (rubric! nou! n ICPC-2) Cefalee (transfer de la N02) Copil hiperactiv, hiperkinetic (transfer la P8$) Isterie/hipocondrie Tulbur!ri somatiforme Tentativa de suicid Suicid/tentativa de suicid (rubric! nou! n ICPC-2) Tulburare hiperkinetic! (transferat de la P2$) (rubric! nou! n ICPC-2) Tulburare post-traumatic! Prin stress (separat! de P02) (rubric! nou! n ICPC-2) Anorexie nervoas!, bulimie (transferat! de la T06)

Alte anomalii hematologice (rubric! nou! n ICPC-2) Helmin"i %i al"i parazi"i (transfer de la D96) Hepatomegalie (rubric! modificat! n ICPC-2) (rubric! nou! n ICPC-2) Angina pectoral!

56 R22 R70 R72 R79 R80 R82 R9$ R92 R93 S$$ S79 S80 S94

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Simptom/acuz! amigdale Tuberculoza Angina streptococic!/scarlatin! (rubric! nou! n ICPC-2) Gripa f!r! pneumonie Pleurezia

Bron%ita cronic! (rubric! nou! n ICPC-2) Exudat pleural Alte infec"ii localizate ale pielii Alte tumori benigne ale pielii Alte tumori cutanate nespecifice Unghie ncarnat!/alte afec"iuni ale unghiei T06 Anorexie nervoas! cu/f!r! bulimie T$5 Nodul tiroidian T88 Glicozurie T89 (rubric! nou! n ICPC-2) T90 Diabet zaharat U08 (rubric! nou! n ICPC-2) W20 Alte simptome/acuze sn W2$ (rubric! nou! n ICPC-2) W77 Alte condi"ii nonobstetricale W85 (rubric! nou! n ICPC-2) X22 (rubric! nou! n ICPC-2) X92 (rubric! nou! n ICPC-2)

(anulat!, inclus! n R2$) (anulat!, inclus! n A70) Angina streptococic! (scarlatina inclus! n A78) Bron%ita cronic! (transfer de la R9$) Gripa Pleurezie/exudat pleural (Include exudatul pleural de la R93) (transfer le R79) Tumor! respiratorie, natur! incert! (anulat, inclus n R82) Infec"ia pl!gii, post-traumatic! Tumor! cutanat! benign!/incert! Keratoz!/arsur! solar! Unghie ncarnat! (alte afec"iuni unghie S99) (transfer la P86) (anulat, inclus n T8$) (anulat, inclus n T99) Diabet, insulinodependent Diabet, noninsulinodependent Reten"ie de urin! (anulat, inclus n W$9) Preocupare pentru aspectul Corpului n sarcin! (anulat) Diabet gesta"ional Preocupare pentru aspectul snilor Infec"ie cu Chlamidia, genital!

Codificarea severit"!ii bolii

57

A. Generale 'i nespecificate


Componenta # Semne 'i simptome
Not": n acest! grup! sunt cuprinse referirile generale sau multiple c!tre 3 sau mai multe componente ale corpului. Situa"iile care intereseaz! doar una sau dou! localiz!ri trebuie codificate la capitolul organului/sistemului respectiv.

A0#

DURERE GENERALIZAT"/LOCALIZ"RI MULTIPLE R52

incl: excl: A02 incl: excl: A03 incl: excl: A04 incl: excl:

durere cronic! generalizat!, dureri multiple durere nespecificat! A29 Frisoane fiori, tremur!turi febr! A03 Febr" hipertermie febr! cu rash A76, deshidratare sau AVC A88 R50, R68.8

R50

Sl"biciune / oboseal" general" G93.3, R53 sindrom de astenie cronic!, deshidratare, oboseal!, obnubilare, apatie, fatigabilitate postviral! senza"ie de r!u, indispozi"ie A05, mole%eal! A29; epuizare prin c!ldur! A88; desincronoz! (dificultate la adaptarea schimb!rii fusului orar) A88; somnolen"! P06 Senza!ie de r"u indispozi"ie senescen"!; senilitatea P05; ca%exie T08; malnutri"ie T9$. Lipotimie / sincop" pierderea brusc! a con%tien"ei; colaps; reflex vasovagal coma A07; senza"ie de le%in / ame"eal! N$7 Coma stupor sincopa A06 R53

A05 incl: excl: A06 incl: excl: A07 incl: excl:

R55

R40

58 A08 incl: excl: A09 incl: excl: A10 A11 excl: (A$2) A13 incl: excl: (A$4) (A$5) A16 incl: excl: (A$7)

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Inflama!ie edem localizat, tumefac"ie, bloc( plastron) ganglion limfatic m!rit B02, edem K07, inflama"ia articula"iei L20; inflama"ia snului X$9, Y$6 Probleme cu sudora!ia hiperhidroza, transpira"ii nocturne,tulbur!ri ale perspira"iei afectarea glandelor sudoripare S92 Sngerare, hemoragie NA

R68.8

R61

R58

Dureri toracice NA R07.3, R07.4 durere atribuit! inimii K0$, peretelui toracic L04, sistemului respirator R0$ transferat! la A92 transferat la A92 Preocuparea / teama de tratament Z71.1 preocuparea asupra consecin"elor medica"iei sau a oric!rui tip de tratament efecte adverse ale medicamentelor A85, complica"ii ale tratamentului medical sau chirurgical A87 transferat la D0$ anulat, inclus n A$6 Copil irascibil plns excesiv, copil nelini%tit colic! infantil! D0$: copil sau adult nelini%tit P04 anulate, incluse cu A$6 R68.1

A18 Preocupare pentru aspectul exterior R46.8 excl: preocupare privind aspectul urechilor H$5, preocupare privind aspectul n timpul sarcinii W2$, preocupare privind aspectul snilor X22 A20 A21 incl: A23 Solicitarea eutanasiei / discu!ii Z71.8

Factor de risc pentru malignitate Z80, Z85 antecedente personale sau familiale, tratamente anterioare sau al"i factori de risc pentru malignitate Factori de risc NA Z20, Z23 la Z29, Z72.0 la Z72.5, Z73.2, Z81,

Codificarea severit"!ii bolii

59

incl: excl: A25 A26 excl: crit: A27 excl: crit: A28 incl: excl: crit: Not!: A29 incl:

Z82.0 la Z82.2, Z82.5 la Z82.8, Z83, Z84, Z86.0 la Z86.6, Z87, Z88, Z91, Z92 contact cu boli infec"ioase, istoric personal sau familial, episoade anterioare sau al"i factori de risc pentru alte afec"iuni factori de risc pentru malignitate A2$, pentru boli cardiovasculare K22 Teama de moarte, moartea Teama de cancer, NA dac! pacientul are boala, se codific! la codul respectiv preocuparea sau teama de cancer la un pacient f!r! boal! sau nainte de certificarea diagnosticului Z71.1 Z71.1

Teama de alte boli NA Z71.1 dac! pacientul are o boal!, aceasta va fi codificat! la codul bolii preocupare sau teama de alte boli la un pacient f!r! boal! sau nainte de certificarea diagnosticului Func!ionalitate limitat" / handicap NA Z73.6, Z74, Z93.8, Z93.9, Z99, Z99.3, Z99.8, Z99.9 limitarea func"ionalit!"ii sau handicap f!r! rela"ie cu vreo boal! din orice alt capitol c!deri A29 limitarea functiei/dizabilitate a carei cauza nu poate fi codificata la nici un alt capitol Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) F45.3, F45.4, F45.8, F45.9, R68.0, R68.8

Simptome generale / acuze, altele nendemnare, mole%eal!, c!deri, durere nespecific!

Componenta 7 Diagnostice / boli


Tuberculoza A15 la A19, B90 toate infec"iile TBC cu orice localizare, efecte tardive, inclusiv sechele pozitivarea testului la tuberculin! sau demonstrarea existen"ei germenilor Mycobacterium TBC sau M. Bovis la ex.microscopic sau n cultur!; sau aspecte histologice caracteristice la biopsie consid: febr! A03, tuse R05 A71 incl: Rujeola complica"ii ale rujeolei B05 A70 incl: crit:

60 crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

prodrom cu catar conjuctival, febr! %i tuse; plus pete mici albe pe fond alb la nivelul mucoasei obrazului (semnul Koplik) sau erup"ie confluent! maculopapular! cu distribu"ie la nivelul fe"ei %i corpului; sau un exantem atipic la o persoan! par"ial imun! n perioada unei epidemii de pojar; sau eviden"ierea serologic! a rujeolei acute. consid: febra A03, boli virale cu exantem A76, rash S07 A72 incl: excl: crit: B01

Varicela complica"ii ale varicelei herpes zoster S70 exantem vezicular care apare n valuri succesive, cu leziuni ce evolueaz! rapid de la papule superficiale la vezicule %i eventual cruste consid: febr! A03, boli virale cu exantem A76, rash S07 A73 incl: excl:

Malaria B50 la B54 complica"ii ale malariei febr! intermitent! cu frisoane sau frison paroxistic la un rezident sau la un turist care viziteaz! o regiune malaric!; sau eviden"ierea formelor parazite ala malariei n sngele periferic consid: febr! A03

Rubeola B06 complica"ii ale rubeolei, rubeola congenital! exantem acut cu adenopatie cel mai frecvent suboccipital! %i retroauricular!, cu rash macular pe fa"! care cuprinde ulterior trunchiul %i extremit!"ile proximale ale membrelor sau eviden"a serologic! a infec"iei rubeolice consid: febr! A03, boli virale cu exantem A76, rash S07 A75 incl: crit: Mononucleoza infec!ioas" B27 febr! glandular!, maladia Pfeiffer inflama"ia amigdalelor sau faringelui cu limfadenopatie care nu se limiteaz! la ganglionii limfatici cervicali anteriori; sau fie limfocite atipice pe frotiul de snge, fie splenomegalie, ori titru anormal de Ac heterofili sau de V. Epstein Barr consid: febr! A03; ganglioni limfatici m!ri"i B02, infec"ii acute ale c!ilor respiratorii superioare, R74 A76 incl: excl: Alte exanteme virale febr! cu rash, eritem infec"ios, rozeola infantum boli specificate la A7$, A72, A74, A75 A88.0, B03, B04, B08.2 la B08.4, B08.8, B09

A74 incl: excl:

Codificarea severit"!ii bolii

6$

A77 incl: excl: A78

Alte boli virale / NA A82, A90 la A96, A98, A99, B00.7, B25, B33.0, B33.1, B33.3, B33.8, B34, B97 adenovirusuri, vaccinia; boli cu Coxsackie; febra dengue boala mn! picior - gur!; febra Ross River exanteme virale A76; influentza R80

Alte boli infec!ioase NA A20 la A28, A30, A31, A32, A38, A39.1 la A39.9, A40 la A44, A 48.0, A48.2 la A48.4, A48.8, A49, A59.8, A59.9, A64, A68, A69.2, A69.8, A69.9, A70, A74.8, A74.9, A75, A77 la A79, B37.7 la B37.9, B38 la B49, B55, B56, B57, B58.8, B58.9, B59, B60, B64, B89, B92, B94.8, B94.9, B95, B96, B99 incl: bruceloza, infec"ii cu localizare nespecificate, boala Lyme, infec"ii meningocice, mycoplasme, febra Q, boli cu Rickettsi, Scarlatina, boli cu transmitere sexual! NA, stomatit! NA, toxoplasmoz! excl: meningita meningococic! N7$ Malignitate NA C38.1 la C38.3, C38.8, C45.7, C45.9, C46.7 la C46.9, C76, C78, C79, C80, C97, D09.7, D09.9 incl: neoplasme secundare %i metastatice n care localizarea primar! este necunoscut!; carcinomatoza (necunoscut! primar) crit: eviden"a histologic! a malignit!"ii consid: alte boli generalizate A99 A80 incl: excl: A81 Traumatisme / leziuni NA S11, S15, S21, S25, S26, S27, S35, S37.9, S38.1, S38.3, S39, S45, S55, S65, S75, S85, S95, T09, T14.5, T14.7 la T14.9, T28.4, T28.9 accident de trafic rutier traumatisme multiple A8$, efecte tardive ale traumatismului A82 A79

Traumatisme multiple / leziuni S31.7, S36.7, S36.8, S36.9, S37.7, S37.8, S39, T00, T01, T02, T03, T04, T05, T06.5, T06.8, T07, T29 incl: leziuni interne NA Not!: n aceast! clasificare n general sau multiple se refer! la trei sau mai multe organe sau sisteme. Condi"iile care intereseaz! una sau dou! localiz!ri trebuie clasificate la aparatul respectiv. A82 incl: excl: Efecte secundare ale traumatismelor T79.0 la T79.2, T79.4, T79.5, T79.7 la T79.9, T90 la T98 deform!ri, cicatrici rezultate din leziuni precedente, vechi amputa"ii efecte legate de sisteme specifice ale corpului (codificate la capitolul sisteme); efecte psihologice P02; reac"ie acut! la stress P02; tulburare de

62

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

stress posttraumatic P82; infec"ie a r!nilor S$$; cicatrici ale pielii S99

A84

OTR"VIRE PRIN AGENT MEDICAL T36 LA T50

incl: excl: crit: A85 incl: excl: crit: Not!: A86 incl: excl:

efectul toxic al supradozei unui agent medical abuz de medicamente P$8; ncercare de suicid P77; coma insulinic! T87 toxicitate sau deficite produse prin supradozajul accidental sau deliberat al unui agent care dozat normal are propriet!"i curative. D61.1, D64.2, G44.4, I95.2, L.27.0, L27.1 efecte secundare, alergie %i anafilaxie datorit! medica"iei n doze adecvate otravire cu un agent medical A84; reac"ie la imunizare %i transfuzie A87; parkinsonism N87, abuz medicamentos P$8; dermatita de contact S88; coma insulinic! T87; nefropatie analgetic! U88. simptome %i acuze atribuite mai degrab! utiliz!rii adecvate a medica"iei; dect datorit! bolii sau leziunilor poate fi codificat! %i natura efectului advers Efecte toxice ale substan!elor nemedicale D61.2, D64.2, T51 la T65 monoxid de carbon; efecte locale sau generale; materiale industriale; Pb; animale otr!vitoare; insecte, plante %erpi otr!vire/efect advers al unui agent medical A84, A85; abuz acut/cronic de alcool, tutun, P$5, P$6; abuz de tutun P$7; abuz medicamentos P$9; efecte toxice respiratorii R99; mu%c!turi netoxice de insecte S$2, S$3; arsuri chimice externe S$4; dermatita de contact S88. Complica!ii la tratamentului E89, G97, H95, I97, J95, K91.0, K91.3, M96, N99, O29, O74, O86.0, O89, O90.0 la O90.2, T80, T81, T86, T87, T88 %oc anestezic; reac"ii de imunizare %i transfuzie; distruc"ii, infec"ii, hemoragii ale pl!gilor postoperatorii, tulbur!ri datorate iradierii pentru diagnostic sau terapeutic otr!vire prin agent medical A84, efecte adverse ale medica"iei A85; alte hernii abdominale D9$; hipoglicemia T87 efect advers rezultat din tratamentul chirurgical, medical sau radiologic, sau orice alt! manoper! medical! Efecte adverse ale factorilor fizici T33, T34, T35, T66 la T69, T70.2 la T70.4, T70.8, T70.9, T71, T73, T75, T78.8, T78.9 efecte adverse ale frigului/c!ldurii/luminii/mi%c!rii/presiunii/radia"iilor, deger!turi, nec. Efecte adverse ale agen!ilor medicali

A87 incl: excl: crit: A88 incl:

Codificarea severit"!ii bolii

63

excl:

efecte ale iradierii medicale A87, cecitate datorat! z!pezii F79; efecte ale alcoolului P$6; efecte ale tutunului P$7; arsuri datorate iradierii S$4; arsuri solare S80 Efecte ale mecanismelor protetice K91.4, T82 la T85, Z43-45, Z46.1-Z46.9 Z95 la Z97 discomfort/handicap/durere/limitarea func"ionalit!"ii rezultat! din fixarea %i men"inerea unui mecanism n scopul amelior!rii/reducerii unor deficien"e: cateter, colostomie, gastrostomie, valv! cardiac!, nlocuire articula"ie, transplant de organ, pacemaker. proteze dentare, din"i fal%i D$9

A89 incl:

excl: A90 incl: excl: A91 incl: excl: crit: A92 incl: excl: A93 crit: A94 excl: crit: A96 excl:

Anomalie congenital" NA/multiple Q85 la Q87, Q89.3, Q89.4, Q89.7, Q89.9, Q90 la Q93, Q95 la Q99 sindromul Down, sindromul Marfan, alte anomalii cromozomiale, neurofibromatoz! anomalii legate de un anume sistem al corpului (codificate la capitolul sistemului respectiv); rubeola congenital! A74 Rezultate anormale ale investiga!iilor NA R73, R74, R76 la R79, R83 la R94 patologie sau test imagistic patologic inexplicabil; tulburare electrolitic!; hiperglicemie anomalii leucocitare B84, alte anormalii hematologice B99, deficit vitaminic/nutri"ional T9$, test de urin! anormal U98; frotiu Papanicolau anormal X86 rezultate anormale care nu pot fi atribuite unor boli cunoscute

Alergia / reac!ii alergice NA T78.0, T78.1-T78.4 edem alergic, %oc anafilactic, edem angioneurotic, alergii alimentare alergii datorate medicamentelor A85; rinita alergic! R97; urticaria S98. Nou n"scut prematur n!scut viu sub 37 de s!pt!mni de gesta"ie P07

Morbiditatea perinatal" P00 la P05, P08, P10 la P15, P20 la P29, P35 la P39, P50 la P61, P70 la P72, P74, P76 la P78, P80, P81, P83, P90 la P94, P96 condi"ii congenitale A90, deficit n dezvoltare T$0 morbiditate cu origine intrauterin! sau n primele 7 zile dup! na%tere Deces perinatal A95 R95 la R99

64 A97 incl: excl: not!:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Absen!a bolii Z00, Z02 absen"a afec"iunii sau a bolii la sfr%itul consulta"ie men"inerea s!n!t!"ii/medicina preventiv! A98 uneori motivul pentru care pacietul se prezint! la consult nu poate fi interpretat de medicul de familie ca un diagnostic in cadrul MF. n acest caz medicul va codifica cu A97 indicnd c! acea consulta"ie nu implic! o responsabilitate profesional! din partea sa. Z01, Z10, Z11, Z12, Z13, Z40, Z70 proceduri medicale / consiliere n scopul preven"iei primare/secundare, inclusiv consilierea genetic! lipsa bolii A97 Boal"/stare de natur"/localizare nespecificat" D15.7, D15.9, D36.7, D36.9, R69, Z03, Z04, Z08, Z09, Z22, Z41, Z42, Z47, Z48, Z49, Z50, Z51, Z52, Z53, Z54, Z71.0, Z71.2, Z71.3, Z71.4, Z71.5, Z71.6, Z71.7, Z71.8, Z71.9, Z76, Z90.0, Z90.8, Z94.8, Z94.9, Z98.8 boal! sau condi"ie de natur! sau localizare nespecificat!; supravegherea unei probleme n evolu"ie NA Men!inerea s"n"t"!ii / medicina preventiv"

A98 incl: excl: A99

incl:

B. Snge, organe hematoformatoare 'i mecanisme imune


Componenta # Semne 'i simptome
B02 Glande limfoide tumefiate / dureroase incl: limfadenopatie cu sau f!r! durere / sensibilitate excl: limfadenit! acut! B70, cronic! B7$ (B03) Anulat!, inclus! n B02 B04 Simptome / semne sanguine excl: anemia B82, paloare S08 B25 Teama de SIDA excl: dac! pacientul este bolnav deja, se codific! boala R68.8 Z71.1 R59

Codificarea severit"!ii bolii

65

crit:

preocupare sau teama de SIDA sau HIV la un pacient f!r! boal! sau nainte de certificarea diagnosticului

B26 Teama de cancer al sngelui / limfei Z71.1 excl: dac! pacientul este bolnav deja, se codific! boala crit: preocuparea sau teama de aceste boli la un pacient f!r! boal! sau nainte de certificarea diagnosticului B27 Teama de alte boli ale sngelui / limfei Z71.1 excl: frica de cancer snge/limfatic B26; dac! pacientul este bolnav deja, se codific! boala crit: preocuparea sau teama de aceste boli la un pacient f!r! boal! sau nainte de certificarea diagnosticului B28 incl: crit: Not!: B29 excl: Func!ionalitate limitat" / defecte sanguine sau limfatice Z73.6 deficien"e datorate hemoragiilor limitarea func"iei/dizabilitate datorit! unei probleme legate de snge/organe hematoformatoare/mecanism imun Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea st!rii func"ionale a pacientului (vezi cap. 8) Simptome / acuze sanguine #i mecanisme imune splenomegalie B87 R68.8

Componenta 7 Diagnostice / afec%iuni


Limfangita acut" L04 abces al ganglionilor limfatici limfadenita cronic! B7$; limfadenit! mezenteric! B7$; limfangit! acut! S76 crit: unul sau mai mul"i ganglioni limfatici inflama"i sau volumino%i %i sensibili sau durero%i, cu aceea%i localizare anatomic!, cu debut recent (sub 6 s!pt!mni) %i surs! primar! de infec"ie necunoscut!. consid: ganglionii limfatici crescu"i n volum B02 B71 incl: excl: crit: Limfadenit" nespecific" limfadenit! mezenteric!, acut! sau cronic! limfadenit! acut! (excep"ie: mezenteric!) B70, limfangit! acut! S76 ganglioni limfatici m!ri"i %i sensibili, prezen"i peste 6 s!pt!mni sau eviden"ierea ganglionilor limfatici mezenterici inflama"i prin metode chirurgicale, sonografie, limfografie, sau n alt mod I88 B70 incl: excl:

66

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

consid: ganglionii limfatici m!ri"i de volum B02 B72 Boala Hodgkin / limfoame C81 la C85 crit: aspect histologic caracteristic consid: alte neoplasme B74, neoplasme nespecificate, benigne sau maligne (atunci cnd histologia nu e disponibil!) B75 B73 incl: crit: consid: B74 incl: excl: B75 incl: B76 B77 excl: B78 incl: crit: Leucemia C91 la C95 toate tipurile de leucemie aspect histologic caracteristic neoplasme nespecificate, benigne sau maligne (atunci cnd histologia nu e disponibil!) B75 Tumori maligne ale sngelui, altele boli mieloproliferative, mielom multiplu boala Hodgkin, limfoame B72 C37, C46.3, C77, C88, C90, C96

Tumori benigne / incerte D15.0, D36.0, D45, D47 tumori benigne sistem hematopoetic, neoplasm sistem hematopoetic nespecificat cnd testul nu este disponibil, policitemia vera Ruptur" traumatic" a splinei Alte afec!iuni ale sngelui / limfei / splinei ruptura traumatic! de splin! B76. S36.0 T14.9

Anemii hemolitice ereditare D56 la D58 siclemie, forma heterozigot! a S-hemoglobinozei, sferocitoz!, talasemie tr!s!turi caracterizate prin teste ca electroforeza hemoglobinei, frotiu sanguin sau cre%terea fragilit!"ii osmotice a eritrocitelor consid: alte anomalii congenitale B79 B79 incl: excl: B80 incl: excl: crit: Anomalii congenitale ale sngelui / limfei, altele D61.0, D64.0, D64.4, Q89.0, Q89.8

anemie congenital! anemie hemolitic! ereditar! B78, hemofilie B83, hemangiom S8$, limfangiom S8$ Anemie feripriv" D50 anemie prin pierdere de snge deficien"! de fier f!r! anemie T9$ reducerea nivelului hemoglobinei sau hematocritului sub cel adecvat vrstei %isexului plus eviden"ierea pierderii de snge, sau aspect %i indicatori de

Codificarea severit"!ii bolii

67

eritrocite microcitare hipocrome n absen"a talasemiei, sau reducerea fierului seric %i cre%terea capacit!"ii de legare a fierului, sau reducerea feritinei serice, sau sc!derea hemosiderinei n m!duva osoas!, sau r!spuns bun la administrarea de fier consid: anemie de cauz! necunoscut! B82 B81 incl: excl: crit: Anemie, deficien!" de vitamina B12 / fola!i D51, D52 anemie macrocitar!, anemie pernicioas! deficien"a de vitamina B$2 f!r! anemie T9$ anemie macrocitar! observat! prin frotiu sau prin indici; plus reducerea nivelului de vitamina B$2, a nivelului folatului (acidului folic), sau test Schilling pozitiv. Alte anemii / nespecificate D46, D53, D55, D59 la D60, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D64.1, D64.3, D64.8, D64.9 anemie aplastic!, anemie hemolitic! dobndit!, anemie megaloblastic! NA, anemie prin deficit de proteine anemie feripriv! B80, anemie prin deficit de B$2 / fola"i B8$, anemia din sarcin! W84 Purpura / defecte de coagulare trombocite anormale, hemofilie, trombocitopenie D65 la D69

B82 incl: excl: B83 incl: B84 incl: excl: (B85) (B86) B87 excl: B90 crit: B99 incl:

Leucocite modificate D70 la D72, R72 agranulocitoza f!r! cauz!; eozinofilia f!r! cauz!; leucocitoza f!r! cauz!; limfocitoza f!r! cauz!; neutropenia f!r! cauz! leucemia B73 Anulat, inclus n A9$ Anulat, inclus n B99 Splenomegalia hipersplenism B99 R16.1, R16.2

Infec!ia cu HIV, SIDA B20 la B24, R75, Z21 infec"ie HIV dovedit! prin test serologic la un pacient cu sau f!r! simptome D73 la D76, D80 la D84, D86, D89, I89, R70, R71 boli sanguine autoimune, deficite ale complementului, hipersplenism; imunodeficien"e, alte anomalii hematologice sau nespecificate; VSH crescut, anomalii ale hematiilor; sarcoidoza; policitemia secundar! Boli ale sngelui / limfei / splinei, alte

68 excl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

limfadenita B70, B7$; policitemia primar! B75; infec"ia cu HIV B90; edem limfatic K99

D. Digestiv
Componenta # Semne 'i simptome
D01 incl: excl: Durere abdominal" / crampe, generalizat" R10.0, R10.4 colica abdominal!, crampe, discomfort, durere NA, colici infantile durere gastric! D02, pirozis D03, durere abdominal! localizat! D06, indigestie D07, meteorism dureros D08, colica biliar! D98, colica renal! U$4, dismenoree X02 Durere abdominal", epigastric" discomfort epigastric, plenitudine, durere gastric! dispepsie / indigestie D07; flatulen"!, gaze D84 Pirozis aciditate, hipersecre"ia salivar! reflex! durere epigastric! D02; indigestie D07; esofagit!; reflux D84 Durere rectal", anal" spasm anal; proctalgia fugax (idiopatic! nocturn!) fecalom D$2 Prurit perianal prurit perianal prurit vulvar X$6 R10.1

D02 incl: excl: D03 incl: excl: D04 incl: excl: D05 incl: excl: D06 incl: excl:

R12

K59.4, K10.2, R10.3

L29.0, L29.3

Durere abdominal", localizat", altele R10.1 la R10.3 durere colic! durere abdominal! generalizat! D0$; durere epigastric! D02; pirozis D03; dispepsie/indigesti D07; flatulen"!/gaze/eructa"ii D08; sindrom de colon iritabil D93; colica biliar! D98; colica renal! U$4; dismenoreea X02. Dispepsie / indigestie durere epigastric! D02, pirozis D03, eructa"ii D08 Flatulen!" / gaze / eructa!ii meteorism; eructa"ie; balonare; distensii gazoase; flatulen"! indigestie NA D07, modificare n dimensiunile abdominale D25 K30 R14

D07 excl: D08 incl: excl:

Codificarea severit"!ii bolii

69 R11

D09 excl: not!: D10 incl: excl: not!: D11 incl: excl: D12 incl: excl: D13 D14 excl: D15 incl: excl: D16 incl: excl: D17 incl: excl: D18 excl: D19 incl: excl:

Grea!a senza"ie de suprasatura"ie D02; v!rs!turi D$0 induse de alcool P$6; pierderea apetitului T03; sarcina W05 grea"a %i v!rs!turile se codific! n modul ca D$0 Voma v!rs!turi, v!rs!turi incoercibile, regurgitare hematemeza D$4, n sarcin! W05; asocierea diaree %i v!rs!turi se codific! n D$$

F50.5, R11

Diareea K52.9, K59.1 scaune frecvente sau f!r! peristaltism , de consisten"! sc!zut!, apoase melena D$5, alte modific!ri intestinale D$8 Constipa!ia fecalom ileus D99 Icter Hematemeza / v"rs"tura cu snge hemoptizia R24 Melena scaune de culoare neagr!, ca p!cura snge proasp!t n scaun D$6 Sngerare rectal" snge proasp!t n scaun melena D$5 Incontinen!a fecal" incontinen"a fecal! encopresis P$3 Modific"ri al motilit"!ii intestinale / fecalelor diareea D$$, constipa"ia D$2, incontinen"a D$7 K56.4, K59.1

R17 K92.0 K92.1

K62.5

R15

R19.4, R19.5

Acuze legate de din!i / gingie K00.7 tulbur!ri datorate protezei dentare, inflama"ia sau sngerarea gingiei, erup"ia din"ilor, durere de din"i carii D82

70 D20 incl: excl: D21 incl: (D22) D23 D24 incl: excl: D25 incl: excl: D26 excl: crit: D27 incl: excl: crit: D28 excl: crit: not!: D29

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Acuze legate de cavitatea bucal" / limb" / buze K14, R19.6, R68.2 halitoz!; limb! nc!rcat!; buze cr!pate; uscarea gurii; buze inflamate; sensibilitate la nivelul cavit!"ii bucale cheiloza D83, probleme dentare %i gingivale D$9, gust anormal N$6, deshidratare T$$ Probleme cu degluti!ia senza"ie de nec, disfagie Transferat la D96 Hepatomegalia Tumor" abdominal" NA forma"iune tumoral! abdominal! splenomegalie B87, hepatomegalie D23, mas! renal! U$4 Distensie abdominal" inflama"ia abdomenului f!r! existen"a tumorii balonare, gaz D08, mas! abdominal! D24, ascit! D29 R16.0, R16.2 R19.0 R13

R19.0

Teama de cancer al tubului digestiv Z71.1 dac! pacientul are boala, aceasta se va codifica preocupare sau teama de cancer al tubului digestiv la un pacient f!r! cancer sau nainte de certificarea diagnosticului Teama de alte boli digestive Z71.1 teama de orice boal! digestiv! n afar! de cancer teama de cancer digestiv D26; dac! pacientul are boala diagnosticat!, se va codifica boala preocupare sau teama de boli ale tubului digestiv la un pacient f!r! cancer sau nainte de certificarea diagnosticului Func!ionalitate limitat" / deficien!e digestive Z73.6, Z93.1 la Z93.4 colostomie, gastrostomie A89, tulbur!ri postoperatorii D99, dumping sindrom D99 limitarea func"iei/dizabilit!"i datorate unei probleme digestive Diagramele COOP / WONCA sunt utile n evaluarea st!rii func"ionale a pacientului (vezi cap.8) Alte simptome #i semne digestive R18, R19.1 la R19.3, R19.8

Codificarea severit"!ii bolii

7$

incl:

ascita, bruxism

Componenta 7 Diagnostice / boli


D70 incl: Infec!ia gastrointestinal" A00 la A08 infec"ie gastrointestinal! sau dizenterie cu organisme specifice inclusiv: campylobacter, giardia, salmonella, shigella, febr! tifoid!, holer! excl: contac"i, purt!tori de boli infec"ioase / parazitare A99; infec"ii presupuse sau nespecificate D73 crit: pacient simptomatic cu eviden"ierea prin izolare sau serologic! a bacteriei, virusului sau protozoarului fie din scaun, fie din alimentele ingerate consid: gastroenterit! presupus! de cauz! infec"ioas! D73 D71 incl: crit: Parotidita epidemic" B26 meningita urlian!, orhita urlian!, pancreatita urlian! inflama"ie acut! nesupurativ!, u%oar!, difuz!, f!r! eritem a uneia sau mai multor glande salivare; sau infec"ie urlian! acut! demonstrat! prin culturi sau serologie; sau orhit! la o persoan! expus!, dup! perioada de incuba"ie adecvat! consid: tumor! sau inflama"ie localizat! A08 D72 incl: excl: crit: Hepatita viral" B15 la B19 toate hepatitele presupuse virale, hepatita cronic! activ! hepatita NA D97 eviden"ierea infec"iilor virale cu inflama"ia ficatului cu / f!r! icter; sau eviden"ierea serologic! a unei infec"ii cu un virus hepatitic consid: icter D$3; hepatomegalie D23 D73 incl: excl: D74 incl: crit: consid: D75 crit: Gastroenterita, infec!ie presupus" A09 diaree %i v!rs!turi presupuse a fi infec"ioase; dizenterie NA; intoxica"ie alimentar!; grip! cu manifest!ri gastrice tulbur!ri func"ionale digestive D93; enterite %i gastroenterite neinfec"ioase D94, D99 Neoplasm gastric C16 carcinom gastric aspect histologic caracteristic alte neoplasme (cnd localizarea primar! e incert!) D77; tumori f!r! certitudine de benignitate sau malignitate (histologia nu e disponibil!) Neoplasm de colon / rect aspect histologic caracteristic C18 la C21

72

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

consid: idem D74 (alte neoplasme (cnd localizarea primar! e incert!) D77; tumori f!r! certitudine de malignitate sau benignitate (histologia nu e disponibil!)) D76 incl: crit: consid: Neoplasm de pancreas carcinom pancreatic aspect histologic caracteristic neoplasm f!r! certitudine de benignitate / malignitate (n absen"a rezultatului histologic) D78 C25

D77

ALTE NEOPLASME LA NIVELUL TUBULUI DIGESTIV NA C00 LA C08,

C14.8, C15, C17, C22 la C24, C26, C45.1, C46.2, C48 toate cancerele digestive primare cu excep"ia D 74, D76; cancer vezicular; cancer hepatic excl: neoplasmul de stomac/ colon/ rect, pancreas D74-76; cancere secundare cu punct de plecare cunoscut ( se codific! la organul respectiv) sau necunoscut consid: tumorile benigne / nespecificate D78 incl: D78 incl: Tumor" digestiv", benign" / incert" D00, D01, D10 la D13, D20, D37, D48.3, D48.4, K62.0, K62.1 tumori benigne digestive sau tumori nesprecificate ca benigne/maligne sau cnd nu este disponibil ex.histologic polipi gastrici, duodenali, colici, rectali Corpi str"ini n tubul digestiv T18 corpi str!ini n tubul digestiv, inclusiv cavitatea bucal!, esofag, stomac, rect corpi str!ini laringieni / inhala"i R 87 Alte leziuni S00.5, S01.5, S02.5, S03.2, S36.1 la S36.6, T28.0 la T28.2, T28.5 la T28.7 lez!ri ale organelor abdominale, din"i, limb! leziuni multiple ale organelor A8$, organe pelvine X82, Y80

D79 incl: excl: D80 incl: excl: D81 incl: excl: D82 incl:

Anomalii congenitale digestive Q18, Q35 la Q45 anomalii biliare, fisur! labial! %i palatin!; diverticul Meckel; megacolon; boala Hirschprung; atrezie de esofag; stenoz! piloric!; macroglosie hemangiom; limfangiom S8$; deficien"a metabolic! congenital! T80 Boala din!ilor / gingiei K00.0 la K00.6, K00.8, K00.9, K01 la K10 carii, abces dentar; gingivita; malocluzie; deficien"e ale articula"iei temporo-mandibulare

Codificarea severit"!ii bolii

73

excl: D83 incl: excl: D84 incl: excl: D85 incl: crit:

erup"ia dentar! D$9; probleme ale protezei dentare D$9; leziuni ale din"ilor %i gingiei D80; angina Vincent D83 Boala cavit"!ii bucale, limbii, buzelor A69.0, A69.1, B00.2, B37.0, K11 la K14 ulcera"ii aftoase; cheiloza; glosita; mucocel; parotidita; candidoza oral!; calcul salivar; stomatita; angina Vincent parotidita epidemic! D7$; leziuni D80; herpes simplex S7$

Boala esofagian" K20 la K22 achalazia, diverticul, sindromul Mallory Weiss, esofagita de reflux, ulcera"ii neoplasm esofagian D77; hernia hiatal! D90, varice esofagiene K99

Ulcer duodenal K26 sngerare, obstruc"ie, perfora"ie caracteristici radiologice sau endoscopice sau exacerbarea simptomelor la un pacient cu ulcer duodenal demonstrat n antecedente consid: pirozis D03; indigestie D07 D86 incl: excl: crit: Alte ulcere peptice K25, K27, K28 gastric, gastrojejunal, marginal, eroziuni acute, ulcer peptic NA ulcer esofagian D84; ulcer duodenal D85 tr!s!turi imagistice, endoscopice caracteristice sau exacerbare a simptomelor la un pacient cu ulcer duodenal demonstrat n antecedente consid: pirozis D03; indigestie D07 D87 incl: excl: crit: consid: Tulbur"ri ale func!ionalit"!ii gastrice K29 distensie gastric! acut!; duodenit!; gastrit! (inclusiv alcoolic!) gastrit! sau enterit! infec"ioas! D70, D73 tulbur!ri ale func"iei gastrice demonstrate prin investiga"ie durere abdominal! D0$, D06; durere epigastric! D02; pirozis D03; indigestie / dispepsie D07; gaz / vnturi D08; grea"! D09; esofagit! D84; v!rs!turi D$0

D88 incl: crit:

Apendicita K35 la K37 abces apendicular; perfora"ie eviden"ierea obiectiv! a inflama"iei apendiculare; demonstrat! la opera"ie sau prin examen histopatologic consid: durere abdominal! D0$, D06, v!rs!turi D$0 D89 Hernie inghinal" K40

74 excl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

hernie femural! D9$ tumor! n regiunea inghinal! accentuat! la tuse; sau m!rire la cre%terea presiunii intraabdominale; sau reductibil! n abdomen, sau ocluzie intestinal! consid: tumor! abdominal! D24 D90 incl: excl: crit: Hernie hiatal" K44 hernie diafragmatic! esofagit!, reflux D84 tr!s!turi radiologice caracteristice, endoscopie, studii ale presiunii intraluminale, sau intraoperator consid: durere epigastric! D02, pirozis D03; indigestie D07 D91 incl: excl: crit: Alte hernii abdominale K41 la K43, K45, K46 femural!, la nivelul zonei de incizie, ombilical!, pe linia alb! hernie hiatal! D90, hernia inghinal! D90 demonstrat! intraoperator; sau forma"iune n regiunea respectiv! accentuat! la efortul de tuse sau la cre%terea presiunii intraabdominale sau reductabilitate n abdomen; sau ocluzie intestinal! consid: tumor! abdominal! D24 D92 incl: excl: crit: Boala diverticular" K57 diverticulita; diverticuli intestinali diverticul Meckel D8$; diverticul esofagian D84 demonstrat! prin eviden"ierea radiologic! a diverticulului; sau demonstrarea diverticulului intraoperator; sau durere abdominal! acut! cu febr! %i palparea colonului descendent sau sigmoid (coarda colic!) consid: durere abdominal! D0$, D06 Sindrom de colon iritabil K58 colit! mucoas!; colon spastic afec"iuni intestinale de origine infec"ioas! D70, D73; enterita regional! D94; enterit! sau colit! alergic!, dietetic!, toxic! D99; insuficien"a vasculariza"iei intestinale D99; diaree psihogen! P75 crit: durere abdominal! continu! sau intermitent! cu tranzit intestinal variabil pe o perioad! de timp; flatulen"! exacerbat!; sau colon sensibil %i palpabil; sau istoric de scaune mucoase, f!r! snge consid: durere abdominal! D0$, D06, flatulen"! D08; diaree D$$; constipa"ie D$2 D94 incl: crit: consid: Enterita cronic" / colita ulcerativ" K50, K51, K52.0 boala Chron, enterita regional!; colita ulcerativ! tr!s!turi caracteristice endoscopice, imagistice(radiologice), histologice durere abdominal! D0$, D06; diaree D$$; colit! mucoas! D93

D93 incl: excl:

Codificarea severit"!ii bolii

75 K60, K61

D95 incl: excl: D96 incl: crit: D97 incl: excl: D98 incl: crit:

Fisura anal" / abces perianal fistula anal!, abces ischiorectal abces pilonidal S85

Helmin!i #i al!i parazi!i B65 la B83 cestode; larva migrans; parazi"i intestinali nespecifica"i; trichineloza; boala hidatic! eviden"ierea helmin"ilor sub form! de adul"i, larve sau ou!;fie teste cutanate pozitiv Boala hepatic" NA B58.1, B94.2, K70 la K77 hepatita alcoolic!, ciroza, steatoza hepatic!; hepatita NA, insuficien"a hepatic!, hipertensiunea portal! hepatita viral! D72; boala hidatic! D96

Colecistita, colelitiaza K80 la K83, K87.0 colica biliar!, colangita, calculi biliari colecistita; demonstrarea patologiei tipice prin ecografie sau chirurgical; sau sensibilitate localizat! n hipocondrul drept %i icter sau febr! sau istoric de calculi biliari consid: durere localizat! D06 D99 Alte boli ale sistemului digestiv K31, K38, K52.1, K52.2, K52.8, K52.9, K55, K56.0 la K56.3, K56.5 la K56.7, K59.2, K59.3, K59.8, K59.9, K62.2 la K62.4, K62.6 la K62.9, K63 la K67, K85 la K86, K87.1, K90, K91.1, K91.2, K91.5, K91.8, K91.9, K92.2, K92.8, K92.9, Z90.3, Z90.4, Z94.4, K98.0 incl: aderen"e abdominale. boala celiac!, sindromul de dumping, intoleran"e alimentare, gastroenteropatia alergic!, toxic! %i dietetic!; ileus, obstruc"ie intestinal!. invaginare; sindrom de malabsorb"ie; boal! vascular! mezenteric!; boli pancreatice; peritonita; megacolon secundar; sprue %i alte boli ale sistemului digestiv NA excl: colita asociat! antibioticelor A85; boli maligne D74 D77

F. Ochi
Componenta # semne 'i simptome
F01 Durere ocular" H57.1

76 excl: F02 incl: F03 incl: F04 incl: excl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

senza"ii anormale la nivel ocular F$3 Ochi ro#u hiperemie conjunctival!, ochi inflamat Secre!ie ocular" lacrimare, secre"ie purulent!, apoas! Fosfene, scotoame puncte mici n cmpul vizual, fixe sau flotante perturb!ri vizuale F05 H57.8 H04.2 H53.8

F05

ALTE PERTURB"RI ALE VEDERII H53.# LA H53.3, H53.9, H54.7

incl: excl:

imagine nce"o%at!; dificultate de citire; diplopie; tensiune ocular!; fotofobie; scotom %i orbire cnd simptomele sunt limitate la ochi; cecitate temporar! NA; diminuarea acuit!"ii vizuale cecitate monocular! F28; cecitate datorat! z!pezii F79, erori de refrac"ie F9$; cecitate permanent! F94; amauroz! cromatic! F99; cecitate nocturn! F99 Senza!ii oculare anormale arsuri; senza"ie de usc!ciune; prurit ocular durere ocular! F0$ Mi#c"ri oculare anormale clipire anormal!; ochi lene%, nistagmus strabism F95; contrac"ii repetate N08; ticuri oculare P$0 Aspectul normal al ochiului modificarea culorii oculare; ochi inflama"i hiperemie ocular!, ochi ro%u F02 Simptome / semne palpebrale ptoza inflama"ia palpebral! (blefarita) F72 H57.8

F13 incl: excl: F14 incl: excl: F15 incl: excl: F16 incl: excl: F17 incl: excl:

H55

H57.8

H02.2 la H02.7

Simptome / semne legate de ochelari Z46.0 probleme legate de ochelari cu afectarea structurii, func"iei sau senza"iilor oculare probleme legate de lentilele de contact F$8

Codificarea severit"!ii bolii

77

F18 incl: F27 incl: excl: crit: F28 incl: excl: crit: Not!: F29

Simptome / acuze legate de lentilele de contact Z46.0 problemele legate de lentilele de contact cu afectarea structurii, func"iei sau senza"iei oculare Teama de afec!iuni oculare Z71.1 teama de orbire (cecitate) dac! pacientul prezint! boala, va fi codificat! aceasta preocupare sau teama de afec"iuni oculare la un pacient f!r! boal! sau anterior de certificarea diagnosticului Func!ionalitatea limitat" / deficien!e oculare H54.4 la H54.6, Z73.6 hemianopsie cecitate F94 limitarea func"iei/handicap datorit! problemelor legate de vedere / ochi Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap. 8) Alte simptome / semne oculare H57.9

Componenta 7 Diagnostice / boli


F70 incl: excl: crit: F71 incl: excl: crit: F72 incl: excl: crit: Conjunctivita infec!ioas" A74.0, B30, H10.0, H10.2 la H10.5, H10.8, H10.9, H13

bacterian! %i viral! %i NA alergic! cu/f!r! rinoree F7$, arsuri prin explozie F79, trahom F86 infec"ia conjunctivei presupus! sau dovedit! Conjunctivita alergic" H10.1 conjunctivita alergic! cu/f!r! rinoree conjunctivit! bacterian! sau viral! F70; arsuri prin explozie F79, trahom F86 hiperemie conjunctival! presupus! sau dovedit! a fi de natur! alergic!; hipersecre"ie apoas! ocular!, prurit / edem al conjunctivei Blefarit" / #alazion H00, H01 dermatita; dermatoza palpebral!; ulcior; infec"ii; chist meibomian; chist tarsal dacriocistit! F73 inflama"ie generalizat! sau localizat! %i / sau inflama"ia pleoapelor ce cuprind glandele tarsale

78 F73 incl: excl: F74 incl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Alte infec!ii / inflama!ii oculare B005, B58.0, H03, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H16.1 la H16.4, H16.8, H16.9,H20 la H22, H30, H32 dacriocistit!; herpes simplex f!r! ulcer cornean; inflama"ia orbitei; irita; iridociclita; keratita keratita din rujeol! A7$, ulcer cornean (herpes) F85, trahom F86; herpes zoster S70 Tumor" ocular" sau a anexelor tumora benign! sau malign! C69, D09.2, D31, D48.7

F75

CONTUZII / HEMORAGII OCULAR H##.3, S00.#, S05.#

incl: excl: F76 excl: F79 incl: excl: F80 excl: crit: F81 F82 F83 incl: not!: F84 excl:

echimoza "esuturilor perioculare; hipema; hemoragie subconjuctival! ulcer cornean F85 Corpi str"ini intraoculari abraziuni corneene F79 Alte leziuni oculare T15

H44.6, H44.7, S00.2, S01.1, S05.0, S05.2 la S05.9, T26 abraziuni corneene, arsuri datorate exploziilor, amauroza datorit! z!pezii contuzie / hemoragie F75, corp str!in F76

Blocajul ductului lacrimal la copil Q10.5 dacriocistita F73; la vrstnici F99 hipersecre"ia lacrimal! f!r! existen"a plnsului, care ncepe anterior vrstei de 3 luni (epifora) Alte anomalii oculare congenitale Dezlipire de retin" Q10.0 la Q10.4, Q10.6, Q10.7, Q11 la Q15 H33

Retinopatie H35.0 la H35.2, H35.4, H36 retinopatia diabetic!; retinopatia hipertensiv!, altele se codifica dublu dac! se cunoa%te boala cauzatoare: de exemplu diabet T89 sau T90, F88 hipertensiune arterial! K87, F83 Degenerescen!" macular" retinopatie F83 H35.3

Codificarea severit"!ii bolii

79 H16.0

F85 incl: excl: F86 crit:

Ulcer corneean ulcer dendritic; keratit! viral! abraziuni corneene F79, alte leziuni F79

Trahom A71, B94.0 fie infec"ie demonstrat! cu Chlamydia trachomatis, fie semne clinice sugestive incluznd inflama"ia cronic! %i hipertrofia conjunctival! cu formarea de granula"ii gri %i g!lbui consid: ochi ro%u F02, secre"ii oculare F03 F91 incl: excl: crit: F92 excl: crit: F93 incl: excl: F94 incl: excl: Erori de refrac!ie astigmatism; hipermetropie; prezbitism; miopie cecitate %i reducerea acuit!"ii vizuale N05, F94 deficit vizual reductibil cu o lentil! adecvat! H52

Cataracta H25, H26, H28 congenital! F8$ opacifiere a unei por"iuni sau total! a cristalinului care reduce sau ngreuneaz! vederea Glaucom presiune intraocular! crescut! congenital F8$ H40, H42

Cecitate H54.0 la H54.3 amauroz! par"ial! sau complet! a ambilor ochi vedere voalat! F05; cecitate temporar! F05 cecitate monocular! F28; cecitate datorat! z!pezii F79; erori de refrac"ie F9$;amauroz! par"ial! cromatic! F99; amauroza nocturn! F99

F95 incl:

Strabism H49 la H51 absen"a paralelismului dintre axele oculare demonstrate la examenul medical consid: motilitatea ocular! anormal! F$4 crit: lipsa paralelismului axului vizual al ochilor, demonstrata prin examen oftalmologic F99 Alte boli oculare / ale anexelor H02.0, H02.1, H02.8, H02.9, H04.0, H04.1, H04.5 la H04.9, H05.2 la H05.5, H05.8, H05.9, H06, H11.0 la H11.2, H11.4, H11.8, H11.9, H15, H17, H27, H31, H34, H35.5

LA H35.9, H43, H44.0 LA H44.5, H44.8, H44.9, H46 LA H47, H53.0,

80 incl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

H53.4 la H53.6, H57.0, H57.8, H58, H59, Z94.7 ambliopie; arcus senilis; amauroz!; opacitate cornean!; deficite orbitare; ectropion; entropion; episclerita (dezvoltarea genei n interior), amauroza nocturn!, edem papilar, pterigiom, sclerita, alte afec"iuni oculare NA

H. Ureche
Componenta # Semne 'i simptome
H01 H02 excl: H03 incl: excl: H04 excl: H05 incl: H13 incl: excl: H15 excl: H27 incl: excl: crit: Durere otic" (otalgie) Acuze legate de auz surditate unilateral! H28, bilateral! H86 tinnitus, !iuit / bzit n urechi ecou n urechi trosnituri sau pocnituri n ureche H29 Secre!ie otic" sngerare n/din ureche H05 Hemoragie otic" sngerare n / din ureche Senza!ie de ureche nfundat" blocaj otic cerumen H8$ Preocupare de aspectul urechilor urechi de liliac H80, anomalii congenitale H80 H92.0 H93.2 H93.1

H92.1 H92.2 H93.8

R46.8

Teama de afec!iuni otice Z71.1 teama de surditate dac! afec"iunea otic! este diagnosticat!, se codific! boala preocupare sau teama de afec"iune otic! sau de surditate la un pacient f!r! boal! sau nainte de certificarea diagnosticului

Codificarea severit"!ii bolii

8$

H28 incl: excl: crit: not!:

Func!ionalitate limitat" / deficien!e otice Z73.6 surditate unilateral!; surditate temporar! prezbiacuzie H84; traumatism acustic H85; surditate H86; ame"eal!, vertigo N$7 limitarea func"iei / dizabilitate datorit! unei probleme legate de auz/ureche Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap. 8) Alte simptome / acuze otice H93.9 trosnituri sau pocnete n ureche; prurit auricular; sensibilitate la trac"iune (compresiune pe tragus) ame"eal! sau vertij N$7; pierderea echilibrului N$7

H29 incl: excl:

Componenta 7 Diagnostic / afec%iuni


H70 incl: crit: H71 incl: excl: crit: Otita extern" eczema conductului auditiv extern; furuncul sau abces al conductului auditiv extern; urechea not!torului inflama"ia sau descuamarea canalului auditiv extern H60

Otita medie acut" (miringita) H66.0, H66.4, H66.9, H73.0 otita medie supurativ! acut!, otita medie NA, timpanita acut! otita medie seroas! H72, otita medie cronic! H74 perfora"ie recent! a membranei timpanice cu secre"ie purulent!; sau inflama"ie %i proeminen"a membranei timpanice; sau timpan hiperemic; sau hiperemia membranei timpanice, cu otalgie; sau vezicule pe membrana timpanic! consid: durere otic! H0$, secre"ie otic! H04 H72 incl: excl: crit: Otita medie seroas" H65 otita cataral!; otita medie exudativ! otita medie acut! H7$; otita medie cronic! H74 fluid vizibil n spatele membranei timpanice, f!r! inflama"ie; sau matitate a membranei timpanice cu diminuarea corelat! a auzului consid: senza"ia de plenitudine otic! H$3, salpingita sau edemul trompei Eustachio H73 Salpingita eustachian" bloc (catar) disfunc"ie a trompei lui Eustachio otita medie seroas! H72 H68, H69

H73 incl: excl:

82

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

consid: senza"ie de ureche nfundat! H$3 H74 incl: excl: H75 incl: excl: Otita medie cronic" H66.1 la H66.3, H70, H71, H73.1 colesteatom, otita medie supurativ! cronic!, mastoidit! otita medie seroas! H72 Neoplasm otic benign sau malign papilom H99, neurinom de acustic N75 C30.1, D48.9, H74.4

H76 Corp str"in n ureche H77 excl: H78 incl: excl: H79 incl: H80 incl: excl: H81 crit: H82 incl:

T16

Perfora!ia timpanului H72 cu infec"ie H7$, H74; ruptur! timpanic! prin presiune sau traumatic! H79 Leziuni superficiale ale urechii leziuni superficiale ale meatului extern, pavilionului leziuni superficiale ale membranei timpanice H79 Alte leziuni otice ruptura timpanic! prin presiune sau traumatic! Anomalii congenitale ale urechii auricul accesor, urechi de liliac surditate congenital! H86 Producere excesiv" de cerumen simptome / semne datorate cerumenului n canalul auditiv S00.4, S09.9

S01.3, S09.2, T70.0 Q16, Q17

H61.2

Sindroame vertiginoase A88.1, H81, H82, H83.0 vertij benign paroxistic %i pozi"ional; vertigo epidemic; labirintita; boala Mniere, nevrita vestibular! crit: vertij obiectiv consid: vertij; ame"eal! N$7 H83 H84 excl: crit: Otoscleroza H80

Prezbiacuzia H91.1 surditate nespecificat! H86 debut gradat, cu vrsta, al surdit!"ii simetrice, bilaterale, n special pentru sunete cu frecven"! nalt! consid: diminuarea auzului H28

Codificarea severit"!ii bolii

83

H85 incl: excl: crit:

Traumatism acustic H83.3 surditate prin zgomot perforarea timpanului H77 surditate la gama de frecven"e ridicate cu un istoric clar de expunere la zgomote consid: tulbur!ti de auz H28; surditate H86 H86 incl: excl: H99 incl: excl: Surditatea H90, H91.0, H91.2, H91.3, H91.8, H91.9 surditate congenital!; surditatea par"ial! sau total! bilateral surditatea temporar! H28, surditatea unilateral! H28, otoscleroza H83, prezbiacuzie H84, surditate prin zgomot H85 Alte afec!iuni otice / mastoidiene H61.0, H61.1, H61.2 la H61.9, H73.8, H73.9, H74, H83.1, H83.2, H83.8, H83.9, H93.0, H93.3, H93.8 polip al urechii medii mastoidita H74

K. Aparatul circulator
Componenta # Semne 'i simptome
K01 incl: excl: K02 incl: excl: K03 excl: K04 incl: excl: K05 excl: Durere precordial" durere atribuit! cordului de c!tre pacient durere toracic! NA A$$; teama de infarct miocardic K24; angina pectoral! K74; constric"ie toracic! R29 R07.2

Constric!ie / senza!ie de presiune la nivel precordial R07.2 greutate la nivel precordial perceput! de pacient durere toracic! NA A$$; teama de infarct miocardic K24, angina pectoral! K74; dispnee R02 Durere cardiovascular" NA durere atribuit! cordului K0$; claudica"ie K92, migren! N89 Palpita!ii cardiace tahicardie tahicardie paroxistic! K79 Alte ritmuri cardiace neregulate palpita"ii K04 R09.8 R00.0 la R00.2

R00.8

84 K06 incl: excl: K07 incl: excl: K22 incl: K24 incl: excl: crit: K25 excl: crit: K27 excl: crit: K28 crit: not!: K29 incl: excl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Vene proeminente (turgescente) orice ven! neobi%nuit de turgescent!, hemangiom stelat vene varicoase K95, hemangiom S8$

I78.1, I87.8

Glezne tumefiate / edeme R60 edeme generalizate, reten"ie hidric!; picioare tumefiate; membre inferioare tumefiate simptome ale gleznei L$6, tumefieri localizate S04 Factori de risc pentru boli cardiovasculare Z82.3, Z82.4, Z86.7 istoric personal sau familial, episoade anterioare sau al"i factori de risc pentru bolile cardiovasculare Teama de boala cardiac" Z71.1 teama de infarct miocardic dac! pacientul are boala diagnosticat! se codific! aceasta preocuparea sau teama de infarct miocardic la un pacient f!r! episod curent de infarct acut Teama de hipertensiune arterial" Z71.1 dac! pacientul are boala diagnosticat! se codific! aceasta preocuparea sau teama de hipertensiune arterial! la un pacient f!r! boal! Alte temeri de boli cardiovasculare frica de boli cardiovasculare K24, K25; dac! pacientul are boala diagnosticat! se codific! aceasta preocuparea sau teama de alte boli la un pacient f!r! boal! Z71.1

Func!ionalitate limitat" / disfunc!ie cardiovascular" Z73.6 limitarea func"iei/dizabilitate datorat! unei probleme cardiovasculare Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) Alte simptome / acuze cardiovasculare hipotensiune arterial!; astenie cardiac! lichid n cavitatea toracic! R82; cianoz! S08 R03.1, R09.8

Componenta 7 Diagnostice / afec%iuni


K70 Infec!ii ale sistemului circulator B33.2, B37.6, I30, I33, I38, I39.0 la I39.4, I39.8, I40 la I41

Codificarea severit"!ii bolii

85

incl: excl: K71 incl: crit:

endocardita acut! sau subacut!, endocardita bacterian!; miocardita; pericardita (difer! de cea reumatic!) boala cardiac! reumatismal! K7$; flebita %i tromboflebita K94; arterita K99 Febra reumatic" / boala cardiac" I00, I01.0 la I01.2, I01.8, I01.9, I02, I05 la I07, I09

coree, stenoz! mitral! pentru reumatismul articular acut: 2 semne majore, sau o manifestare major! %i dou! minore, plus eviden"ierea infec"iei streptococice precedente -manifest!ri majore: poliartrita migratorie; cardita; coreea; eritem marginal; -noduli subcutana"i cu debut recent -manifest!ri minore: febr!, artralgie, VSH crescut sau Proteina C reactiv! prezent!, prelungirea intervalului P-R pe ECG Pentru boala cardiac! reumatic! cronic! $. aspecte clinice legate de o leziune valvular! la un pacient cu istoric de reumatism articular acut; 2. Simptomatologie de stenoz! mitral!; chiar n absen"a istoricului de febr! reumatic!, dar f!r! eviden"ierea altei etiologii. consid: boal! valvular! cardiac! K83, alte boli cardiace K84 Tumori cardiovasculare C38.0, C45.2, D15.1, D15.2, D48.7 tumori benigne sau maligne ale aparatului cardiovascular hemangiom S8$ Anomalii cardiovasculare congenitale Q20 la Q28 defect septal atrial sau ventricular, tetralogia Fallot; persisten"a canalului arterial hemangiom S8$

K72 incl: excl: K73 incl: excl: K74 incl:

Boal" cardiac" ischemic", cu angin" I20, I24 angina de efort, angina pectoral!, angina cu spasm, durere toracic! ischemic!, angina instabil! excl: boal! cardiac! ischemic! f!r! angin! K76 crit: istoric %i ECG sau eviden"ierea imagistic! a infarctului miocardic vechi prin ECG de repaus sau de efort; sau eviden"ierea prin investiga"ii a ngust!rii arterei coronare sau a anevrismului ventricular consid: durere cardiac! K0$ K75 incl: excl: Infarct miocardic acut I21 la I23 infarct miocardic demonstrat acut sau n primele 4 s!pt!mni (28 de zile) de la debut infarct miocardic vechi sau vindecat K74, K76

86 crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

durere toracic! caracteristic! pentru infarct miocardic, ce dureaz! peste $5 minute %i/sau intervale ST-T anormale sau unde Q noi pe ECG sau cre%terea sanguin! a enzimelor cardiace consid: durere cardiac! K0$; angina pectoral! K74; boala cardiac! ischemic! cronic! K76 not!: se poate codifica dublu K74 sau K76 K76 incl: excl: crit: Boal" cardiac" ischemic", f"r" angin" I24, I25 anevrism cardiac, boal! cardiac! aterosclerotic! sau arterioscleroz!, boal! cardiac! coronarian!, cardiomiopatie ischemic!, infarct miocardic vechi, ischemie miocardic! boal! cardiac! ischemic! f!r! angin! K74 istoric %i ECG sau eviden"ierea unei sechele de infarct miocardic vechi; sau demonstrarea ischemiei miocardice prin ECG de repaus sau de efort; sau eviden"ierea prin investigarea ngust!rii arterei coronare sau a anevrismului ventricular Insuficien!a cardiac" I50 astm cardiac, insuficien"a cardiac! congestiv!, insuficien"a cardiac! NA, insuficien"a ventricular! stng!, edem pulmonar, insuficien"a ventricular! dreapt! cord pulmonar K82 semne multiple inclusiv edemul secundar, cre%terea presiunii venoase jugulare, hepatomegalie n absen"a bolii hepatice, congestie pulmonar!, exudat pleural, cardiomegalie

K77 incl: excl: crit:

K78 excl: crit:

Fibrila!ie / flutter atrial I48 tahicardie paroxistic! K79 demonstrarea tr!s!turilor caracteristice prin ECG; sau ritm cardiac complet neregulat cu deficit de puls consid: palpita"ii K04, b!t!i cardiace neregulate, anormale K05 Tahicardie paroxistic" I47 supraventricular! sau ventricular! tahicardie NA K04, fibrila"ie atrial! K78 istoric de episoade recurente ale ratei cardiace accelerate (peste $40/minut)

K79 incl: excl: crit: cu

debut %i sfr%it brusc consid: palpita"ii K04, b!t!i cardiace neregulate, anormale K05 K80 incl: Aritmii cardiace NA I49 b!t!i premature (extrasistole) atriale, jonc"ionale %i ventriculare; bradicardie; extrasistole bigeminate; b!t!i ectopice; sindromul sinusului

Codificarea severit"!ii bolii

87

excl: crit:

bolnav; fibrila"ie %i flutter ventricular tahicardie paroxistic! K79 una sau mai multe b!t!i cardiace care apar la alte intervale dect cele ale b!t!ilor regulate ale ritmului de baz! consid: palpita"ii K04; b!t!i cardiace neregulate anormale K05 K81 incl: excl: K82 incl: Murmur cardiac / arterial NA R01 sufluri cardiace, suflu carotidian, suflu func"ional n copil!rie, suflu la nivelul arterei renale boala cardiac! reumatic! K7$;boala valvular! K83; boala cerebrovascular! K90

Boala cardiopulmonar" I27, I28 cord pulmonar cronic, boli ale vaselor pulmonare, hipertensiune pulmonar! primar! excl: embolie pulmonar! K93 crit: prezen"a unor boli cronice ale pl!mnilor, vaselor pulmonare sau a schimbului respirator de gaze; plus prezen"a m!ririi de volum a ventriculului drept sau insuficien"! cardiac! dreapt! consid: insuficien"a cardiac! dreapt! K77 K83 incl: Boala valvular" NA I08, I34 la I37 endocardit! cronic!, prolaps de valv! mitral!, afectare non-reumatic! a valvei aortice, mitrale, pulmonare sau tricuspide excl: boala valvular! reumatic! K7$ crit: absen"a criteriilor pentru boala cardiac! cronic! reumatismal! K7$; plus eviden"ierea disfunc"iei valvulare fie prin suflu cardiac caracteristic, fie prin eviden"ierea imagistic! sau ecografic! a valvei anormale consid: boala cardiac! hipertensiv! K87; sufle cardiac nespecific K8$ K84 incl: excl: K85 incl: K86 incl: Alte boli cardiace I31, I42, I44 la I46, I51, O90.3 bloc de ramur!; stop cardiac; cardiomegalie; boli ale pericardului; cardiomiopatie; bloc atrio-ventricular; bloc de ramur! stng!; alte tulbur!ri de conducere; alte boli cardiace nespecificate aritmii cardiace K80 Presiune sanguin" crescut" R03.0 cre%terea presiunii sanguine care nu ntrune%te condi"iile pentru K86 %i K87; hipertensiunea arterial! tranzitorie sau labil! Hipertensiunea arterial" necomplicat" hipertensiunea arterial! esen"ial!; hipertensiunea arterial! NA; hipertensiunea arterial! idiopatic! I10

88 excl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

hipertensiunea arterial! cu complica"ii K87; n sarcin! W8$ $. TAD > 95 mmHg sau TAS > $60mmHg la adul"i verificate de 2 sau mai multe ori/consulta"ie, la 2 sau mai multe consulta"ii. 2 sau mai multe verific!ri ale tensiunii arteriale la o singur! consulta"ie cu TAD >$20 mmHg; plus absen"a afect!rii secundare a cordului, rinichilor, ochilor, creierului consid: presiune sanguin! crescut! K85 not!: $.Pentru copii, se consult! tabelele pediatrice adecvate presiunii arteriale Dac! exist! HTA secundar! se codific! %i cauza de baz!. K87 incl: excl: crit: not!: Hipertensiunea arterial" complicat" I11 la I13, I15, I67.4 hipertensiunea arterial! malign! hipertensiunea arterial! necomplicat! K86 nivelul presiunii sanguine definit de rubrica K86 %i anomalii ale cordului (m!rire de volum, insuficien"a), ale rinichilor (albuminurie, uremie), ochilor sau creierului atribuite hipertensiunii $. pentru copii, se consult! valorile din tabelul adecvat al valorilor tensionale 2. n cazul HTA secundare, se codific! de asemenea cauza.

K88 incl: excl: crit:

Hipertensiunea postural" I95.0, I95.1, I95.8, I95.9 hipertensiunea arterial! idiopatic!, ortostatic! de cauz! medicamentoas! A85 semne sau simptome de insuficien"! circulatorie cerebral! (ame"eli, sincop!) la modificare pozi"iei din clinostatism n ortostatism; %i o sc!dere a presiunii arteriale medii cu $5 mmHg n 2 ocazii de ridicare din pozi"ie orizontal! n pozi"ia vertical! consid: presiune sanguin! sc!zut! K29

Ischemie cerebral" tranzitorie G45 insuficien"! circulatorie bazilar!; drop attacks; atac ischemic tranzitor, amnezie global! tranzitorie excl: accident vascular cerebral K90; migrena N89; suflu carotidian K8$ crit: simptome de hipofunc"ie tranzitorie (sub 24 de ore) a creierului cu debut brusc, presupus de origine vascular!, f!r! sechele; %i cu excluderea migrenei, echivalen"elor migrenei sau epilepsiei consid: lipotimie, sincop! A06 not!: posibil! codificare dubl! cu K9$ K90 incl: Accident cerebrovascular G46, I60 la I64 apopolexie; embolie cerebral!; infarct cerebral; tromboz! cerebral!; accident vascular cerebral; ocluzie sau stenoz! vasculo-cerebral!; hemoragie cerebral!; hemoragie subarahnoidian!

K89 incl:

Codificarea severit"!ii bolii

89

excl: crit: not!:

ischemie cerebral! tranzitorie K89; hemoragie intracranian! posttraumatic! N80 semne %i simptome de perturbarea func"iei cerebrale, de origine presupus vascular!, cu durat! de peste 24 de ore sau care determin! deces; sau n cadrul a 4 s!pt!mni (28 zile) de la debut dubl! codificare cu K9$

K91 incl: crit: K92 incl: excl:

Boala cerebro-vascular"

I65, I66, I67.0 la I67.3, I67.5 la I67.9, I68, I69

anevrism, sechele sau atac cerebral atac sau ischemie cerebral! tranzitorie n antecedente; sau eviden"ierea bolii cerebro-vasculare prin investiga"ii Ateroscleroza / boala vascular" periferic" I70, I73, I74, R02 ateroscleroza; embolie; tromboz!; stenoz! arterial!; aterom; endartrit!; gangren!; claudica"ie intermitent!; ischemia membrelor; sindrom Raynaud; vasospasm ateroscleroza mezenteric! D99; oftalmic! F99; a retinei F99; coronarian! K74 la K76; pulmonar! K82; cerebral! K89, K90, anevrismal! K99; ateroscleroz! renal! U99.

K93 incl: crit:

Embolia pulmonar" I26 infarct pulmonar (arterial sau venos), tromembolism, tromboz! debut brusc al dispneei sau tahipneei cu semne clinice sau imagistice de infarct pulmonar; sau modific!ri ECG de insuficien"! ventricular! dreapt! acut! consid: dispnee R02 K94 incl: excl: K95 incl: excl: crit: Flebita #i tromboflebita ulcer varicos S97 tromboza cerebral! K89, K90 I80 la I82, I87.0

Varicele membrului inferior I83.1, I83.9, I87.2, I87.8 leziunile varicoase ulcerative; insuficen"a venoas!; staza venoas! ulcer varicos S97 prezen"a venelor superficiale dilatate la nivel distal al membrelor inferioare; sau demonstrarea insuficien"ei aparatului valvular venos consid: vene proeminente K06 K96 Hemoroizii I84

90 incl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

hemoroizi interni cu / f!r! complica"ii; hematom perianal; hemoroid unic; pung! epidermic! rezidual! posthemoroidal; hemoroizi externi tromboza"i; vene varicoase ale anusului sau rectului crit: vizualizarea varicozit!"ilor plexului venos al anusului sau a canalului anal; sau tumefiere cu debut acut, sensibil!, dureroas!, alb!struie, n aria perianal!; sau pungi epidermice perianal consid: durere anal! D04, sngerare rectal! D$6, mas! anal! D29

K99 incl: excl:

Alte boli cardiovasculare I71, I72, I77, I78.0, I78.8, I78.9, I85, I86, I87.1, I87.9, I99, M30, M31, R57, T06.3, Z94.1, Z94.3 anevrism aortic; arterita; fistula arterial! venoas!; limfedem; varice esofagiene; alte anevrisme; poliarterita nodoas!; vasculite; dilata"ii varicoase cu alte localiz!ri dect la nivelul membrelor inferioare limfadenita B7$; anevrism cerebral K9$; gangrena K92

L. Sistemul musculoscheletic
Componenta # Semne 'i simptome
L01 incl: excl: L02 incl: excl: L03 incl: excl: L04 incl: excl: L05 Simptome / semne ale gtului M54.0, M54.2 durere atribuit! coloanei cervicale sau sistemului musculo-scheletic cefalee N0$, durere la nivelul fe"ei N03 Simptome/acuze dorsale M54.0, M54.6, M54.8, M54.9 dureri de spate NA; dureri toracice posterioare dureri posterioare (de spate) joase L03 Simptome / acuze dorsale joase M53.3, M54.0, M54.5 durere dorsal! (lombar! sau sacro-iliac!); coccigiene; lumbago; lombalgie durere dorsal! toracic! L02, sciatic! L86 Simptome / semne ale toracelui R29.8 durere toracic! atribuit! sistemului musculo-scheletic durere toracic! NA A$$; durere precordial! K0$; respira"ie dureroas!; durere pleural!; pleurodinie R0$ Simptome / semne ale flancurilor #i axilei R29.8

Codificarea severit"!ii bolii

9$

incl: excl: (L06) L07 incl: excl: L08 L09 excl: L10 L11 L12 L13 L14 incl: excl: L15 L16 L17 incl: L18 incl: excl: L19

durere lombar! simptome renale U$4 Anulat inclus n L05 Simptome / semne legate de maxilar #i mandibul" simptome ale articula"iei temporo-mandibulare simptome / semne ale din"ilor %i gingiei D$9 Simptome / semne ale umerilor Simptome / semne ale bra!ului durere muscular!, mialgie L$8 Simptome / semne ale cotului Simptome / semne ale articula!iei minii Simptome / semne ale minii #i degetelor Simptome / semne ale #oldului Simptome / semne al membrelor inferioare / coapsei crampe ale membrelor inferioare dureri musculare, mialgie L$8; picioare nelini%tite N04 Simptome / semne la genunchiului Simptome / semne ale gleznei Simptome / semne ale labei piciorului #i degetelor metatarsalgia M06.1, M06.2, M06.8, M60.9, M77.4, M79.1, M79.6 fibrozita, fibromialgia, mialgia, reumatism NA durere a coloanei vertebrale L0$, L02, L03; crampe ale membrelor inferioare L$4 Simptome / semne musculare NA M62.5, M62.6, M79.9 Dureri musculare M25.5, R29.8

M25.4, M25.5, M25.6 M79.6, R29.8 M25.4, M25.5, M25.6 M25.4, M25.5, M25.6 M25.4, M25.5, M25.6, R29.8 M25.4, M25.5, R25.2,R29.8

M25.4, M25.5, M25.6 M25.4, M25.5, M25.6 M25.4, M25.5, M25.6, R29.8

92 incl: excl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

hipertonie muscular!; atrofie; oboseal! muscular!; tensionare muscular!; hipotonie muscular! dureri ale coloanei vertebrale L0$, L02, L03; crampe ale membrelor inferioare L$4; dureri de cre%tere la copii L29, sindromul picioarelor nelini%tite N04 M25.4, M25.5, M25.6, M25.8, M25.9 artralgie; exudate articulare, dureri articulare, anchiloz!, tumefiere, oboseal! articular! simptome/acuze deja specificate la L07, L08, L$0 la L$3, L$5 - L$7 Teama de cancer musculo-scheletal Z71.1 dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! boala preocuparea sau teama de cancer al sistemului musculo-scheletal la un pacient f!r! boal! sau nainte de certificarea diagnosticului Tema de alte boli musculo-scheletale Z71.1 frica de boli musculo-scheletale; dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! boala preocuparea sau teama de aceste boli la un pacient f!r! boal! sau nainte de certificarea diagnosticului Func!ionalitate limitat" / disfuc!ie musculo-scheletal" Z73.6 c!deri A29; %chiop!tare N29; dificultate la mers N29; probleme la mers N29 limitarea func"iei/dizabilitate datorit! unei probleme musculo-scheletale Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) Alte simptome #i acuze musculo-scheletale "durerea de cre%tere" la copii hipertrofia pneumic! a falangelor distale S22 R29.3, R29.8 Simptome / semne articulare NA

L20 incl: excl: L26 excl: crit: L27 excl: crit: L28 excl: crit: not!: L29 incl: excl:

Componenta 7 - Diagnostic / afec%iuni


L70 incl: excl: crit: M00, M46.2 la M46.5, M65.1, M71.0, M71.1, M86 tenosinovita infec"ioas!; osteomielita; artrita piogen! boala Reiter L99; efecte tardive ale poliomielitei N70 infec"ii localizate ale sistemului musculo-scheletal Infec!ii ale sistemului musculo-scheletal

Codificarea severit"!ii bolii

93

L71 incl: excl: crit: L72 incl: excl:

Neoplasme musculo-scheletale C40, C41, C49 fibrosarcom; osteosarcom neoplasme secundare (codificate dup! locul de origine); tumori benigne / nespecifice L97 aspecte histologice caracteristice

Fractura de radius / uln" S52 fractura Colles fracturi patologice L95, L99; calus vicios / traumatisme cu deformare palpabil! sau crepita"ie osoas! crit: imagine evident! de fractur! sau traumatism plus deform!ri vizibile sau palpabile sau crepita"ii osoase consid: simptome ale bra"ului L09; leziuni musculo-scheletale NA L8$ Fractura de tibie /fibul" S82.1 la S82.9 fractura Pott fractura patelei L76; fractura patologic! L95, L99; calus vicios L99 imagine de fractur! sau traumatism cu deform!ri palpabile sau vizibile sau crepita"ii osoase consid: simptome ale piciorului L$4, simptome ale gleznei L$6; ; leziuni musculoscheletale NA L8$ Fractura oaselor minii / piciorului S62, S92 oase carpiene / metacarpiene; falange mn!,; falange picior; oase trasiene / metatarsiene excl: fracturi patologice L95, L99, calus vicios L99 crit: imagine de fractur! sau traumatism cu deform!ri palpabile sau vizibile sau crepita"ii osoase consid: simptome ale piciorului L$4, alte leziuni L8$ Fractura femurului S72 fractura gtului femural fractura patologic! L95, L99; calus vicios imagine de fractur! sau traumatism cu deform!ri palpabile sau vizibile sau crepita"ii osoase consid: simptome ale piciorului L$4; alte leziuni L8$ L76 excl: crit: S02.2 la S02.4, S02.6 la S02.9, S12, S22, S32, S42, T10, T12, T14.2 fracturile specificate la L72, L73, L74 %i L75; fracturi patologice L95, L99; calus vicios L99; fracturile cutiei craniene N80 imagine de fractur! sau traumatism cu deform!ri palpabile sau vizibile sau Alte fracturi L75 incl: excl: crit: L74 incl: L73 incl: excl: crit:

94

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

crepita"ii osoase consid: simptomatologia se codific! la componenta $ Luxa!ii #i entorse ale gleznei S93.4 leziuni prin ntindere a p!r"ii afectate %i durere agravat! prin ntinderea %i tensionarea structurii afectate consid: simptomatologia gleznei L$6 L78 excl: crit: L79 Luxa!ii #i entorse ale genunchiului S83.4, S83. 6 afectarea acut! a meniscului / ligamentului intern al genunchiului L96 leziuni prin ntinderea por"iunii afectate %i durere agravat! de ntinderea %i tensionarea structurii afectate L77 crit:

Luxa!ie #i entorse ale articula!iei NA S03.4, S03.5, S23.3 la S23.5, S33.6, S43.4 la S43.7, S53.2 la S53.4, S63.3 la S63.7, S73.1, S93.2, S93.5, S93.6, T14.3 incl: luxa"ie/ntindere a altor articula"ii/ligamente; excl: luxa"ie/ntindere glezna L77; luxa"ie/ntindere genunchi L78; luxa"ii dorsale L84 crit: leziuni prin ntinderea por"iunii afectate %i durere agravat! de ntinderea %i tensionarea structurii afectate consid: simptomatologia se codific! la componenta $ L80 Dislocare #i subluxa!ie M22.0, M22.1, S03.0, S03.3, S13.0 la S13.3, S23.1, S23.2, S33.1 la S33.3, S43.0 la S43.3, S53.0, S53.1, S63.0 la S63.2, S73.0, S83.0, S83.1, S93.0, S93.1, S93.3, T14.3 incl: toate disloc!rile %i subluxa"iile inclusiv ale coloanei vertebrale crit: traumatisme articulare %i fie eviden"iate imagistic a discloca"iei sau subluxa"iei, fie deformare palpabil! sau vizibil! dat! de disloca"ie consid: simptomatologia din componenta $ not!: se codific! disloca"iile date de fracturi la fracturi L81 incl: excl: Leziuni musculo-scheletale NA M79.5, S09.1, S16 la S19, S23.0, S28, S29, S33.0, S33.4, S39, S46 la S49, S56 la S59, S66 la S69, S76 la S79, S86 la S89, S96 la S99, T06.4, T11, T13, T14.6,T14.7 corpi str!ini n profunzime, hemartroza, amputa"ie traumatic! leziuni interne ale toracelui, abdomenului sau pelvisului A8$, traumatism multiplu A8$; efecte tardive ale traumatismelor: deform!ri, deficien"e, cicatriz!ri A82; leziuni ale din"ilor D80; timpanului L9$; calus vicios L99; leziuni ale capului; contuzii, leziuni intracraniene, fracturi ale cutiei craniene N80; lacera"ii %i alte leziuni ale nervilor N8$; mu%c!tur! sau n"ep!tur! de insecte S$2;mu%c!tura de animal S$3; echimoze, contuzii S$6; lacera"ii; leziuni deschise S$8

Codificarea severit"!ii bolii

95

L82 incl: excl: L83 incl:

Anomalii congenitale musculo-scheletale Q65 la Q79 genu varum; picior strmb congenital; dislocare congenital! de %old; genu valgum; malforma"ii ale craniului %i fe"ei, alte deforma"ii congenitale ale piciorului scolioza L85; platfus (dobndit) L98; spina bifida N85 Sindroame ale gtului M43.3, M43.4, M43.6, M47.8, M47.9, M48, M50, M53.0, M53.1, S13.4, S13.5, S13.6 sindroame cu/f!r! iradiere a durerii; leziuni ale discului cervical; sindrom cervico-brahial, cefalalgie de cauz! cervical!, osteoartrita cervical!, sindrom radicular al membrului superior; spondiloza; torticolis

Sindrom dorsal f"r" durere iradiat" M43.0, M43.1, M43.5, M46.0, M46.1, M46.8, M46.9, M47.0, M47.8, M47.9, M48, M51, M53.2 la M53.9, S33.5, S33.7 incl: jen! dorsal!; tasare vertebral!; degenerarea fa"etelor articulare; osteoartroza %i osteoartrita coloanei vertebrale; spondiloza; spondilolistezis excl: dureri coccigiene L03; dureri cervicale L83; durere dorsal! cu iradiere L86; sciatica L86; dorsalgie psihogen! P75 crit: durere dorsal! f!r! iradiere %i limitarea mobilit!"ii confirmat! la examenul medical consid: simptome / semne dorsale L02; dorsale joase L03 L85 incl: excl: L86 incl: excl: Deformare dobndit" a coloanei vertebrale M40, M41, M43.8, M43.9 cifoscolioza; cifoza; lordoza; scolioza deformare congenital! L82; spondilita anchilozant! L88; spondilolistezis L84

L84

Sindrom dorsal cu durere iradiat" M47.1, M47.2, M51, M54.3, M54.4 prolaps sau degenerare a discului; sciatic! leziunile discului cervical L83; spondilolistezis L84; ntindere dorsal! recent! L84 crit: durere n regiunea lombar! sau toracic! a coloanei vertebrale; acompaniat! de durere cu iradiere, sau deficit neurologic al ariei respective; sau sciatica, durere iradiat! distal pe por"iunea posterioar! a membrelor inferioare, agravat! de tuse, mi%care sau pozi"ie; sau demonstrarea unui disc lombar sau toracic herniat, printr-o tehnic! adecvat! de imagistic! sau intraoperator not!: exclude durerea referit! difuz! consid: durere dorsal! L02, L03 L87 Bursita /tendinita / sinovita NA M65.2 la M65.4, M65.8, M65.9, M67.3, M67.4, M70, M71.2 la M71.9, M72, M76, M77.0, M77.2, M77.3,

96 incl: excl: L88 incl: excl: L89 incl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

M77.8, M77.9 exostoze, tendon calcificat; contractura Dupuytren, fasciita; chisturi sinoviale; tenosinovita, degetul trigger bursita/tendinita/sinovita um!rului L92; cotul tenismanului; epicondilita lateral! L93 Artrita reumatoid" M05, M06, M08, M45 condi"ii nrudite; spondilita anchilozant!; artrita juvenil! artropatie psoriazic! L99

Osteoartroza #oldului M16 osteoartrita; secundar! displaziei, traumatismului fie aspect caracteristic imagistic; fie disfunc"ii articulare cu durat! de cel pu"in 3 luni f!r! modific!ri obiective locale %i 3 sau mai multe din urm!toarele: tumefiere intermitent!; crepita"ie; rigiditate sau limitare a mi%c!rii; VSH, teste reumatice %i acid uric normale; vrsta peste 40 de ani consid: simptome articulare L20; artrita NA L9$ L90 incl: crit: Osteoartroza genunchiului M17 osteoartrit!, secundar! traumatismului fie aspect caracteristic imagistic; fie disfunc"ie articular! cu durat! de peste 3 luni, f!r! simptome constituite %i 3 din urm!toarele: tumefiere intermitent!; crepita"ie; rigiditate sau limitare a mi%c!rii; VSH, teste reumatice %i acid uric normale; vrsta peste 40 de ani consid: simptome articulare L20; artrita NA L9$ L91 incl: excl: Alte osteoartroze M13, M15, M18, M19 artrita NA, noduli Heberden; osteoartrit!; artropatie traumatic! osteartroza gtului L83; osteartroza coloanei vertebrale L84; osteartroza %oldului L89; osteartroza genunchiului L90; osteartroza um!rului L92 crit: fie aspect caracteristic imagistic; sau noduli Heberden;sau disfunc"ie articular! cu durat! de peste 3 luni; f!r! simptome constitu"ionale %i 3 din urm!toarele: tumefiere intermitent!; crepita"ie; rigiditate sau limitare a mi%c!rii; VSH, teste reumatice %i acid uric normale; vrsta peste 40 de ani consid: simptome articulare L20 L92 incl: crit; L93 Sindromul um"rului M75 bursita um!rului; um!r blocat; osteoatroza; sinovita um!rului, tendinita regiunii um!rului durerea regiunii um!rului cu limitarea mobilit!"ii sau sensibilitate sau crepita"ii locale; sau calcificare periarticular! imagistic Cotul tenismanului M77.1

Codificarea severit"!ii bolii

97

incl: excl: L94 incl: L95 incl: crit: L96 incl: excl:

epicondilita lateral! alte tendinite L87 Osteocondroza M42, M91, M92, M93 boala Legg Calve Perthes; boala Osgood Schlatter; osteocondrita disecant!; boala Scheuermann, alunecarea epifizei femurale Osteoporoza fracturi patologice datorate osteoporozei aspect imagistic caracteristic M80, M81

Leziuni interne acute ale genunchiului S83.2, S83.3, S83.5, S83.7 leziuni acute ale meniscului sau ligamentelor ncruci%ate leziuni acute ale ligamentelor colaterale L78; dislocarea patelei L80, leziuni cronice ale genunchiului L99 crit: leziunea ini"ial! care a ap!rut cu cel mult o lun! nainte %i demonstrarea rupturii ligamentului sau a meniscului prin metode chirugicale, artroscopie sau imagistic!; sau prin blocaj, durere %i tumefiere a genunchiului consid: simptome ale genunchiului L$5; luxa"ia genunchiului L78 Tumori musculo-scheletale benigne / incerte D16, D21, D48.0, D48.1 tumori benigne ale sistemului osteo-muscular, tumori la care nu s-a precizat caracterul malign sau benign sau cnd testul histologic nu este posibil tumori maligne L7$ Deformarea dobndit" a membrului inferior M20, M21 genu valgum; bursita halucelui; genu varum; hallux valgus, varus; hipertrofia pneumic!; platfus anomalii congenitale generale A90; anomalii sau deformit!"i musculoscheletale L82 Alte boli -scheletale musculo M02, M12, M22.2 la M22.9, M23, M24, M25.0 la M25.3, M25.7 la M25.9, M32 la M35, M43.2, M54.1, M61, M62.0 la M62.4, M62.8, M62.9, M66, M67.0 la M67.2, M67.8, M67.9, M79.3, M79.4, M79.8, M84, M85, M87 la M89, M94, M95, M99, T79.6, Z89, Z94.6, Z98.1 artrodesis, deformare cronic! a genunchiului, contracturi, costocondrit!, dermatomiozit!, afec"iuni ale rotulei, calus vicios sau pseudartroza, miozite, boala Paget, paniculite, fracturi patologice, polimialgia reumatic!, artrita psoriazic! S9$, boala Reiter, sclerodermia, sindromul Sjogren, ruptur! spontan! de tendon, lupus eritematos sistemic

L97 incl: excl: L98 incl: excl: L99

incl:

98 excl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

hiperuricemie A9$; fracturi patologice datorate osteoporozei L95; paralizie post-poliomielit! N70; paralizie post-accident vascular cerebral N8$; guta T92; pseudoguta %i artropatia cu cristale T99; osteomalacia T99

N. Neurologice
Componenta # - Semne 'i simptome
N01 incl: excl: Cefaleea G44.3, G44.8, R51 cefalalgia posttraumatic! cefalalgia de cauz! cervical! L83; durere facial! N03, migren! N89; cefalee pseudo-migrenoas! N90; cefalee tensional! N95; nevralgie facial! atipic! N99; durere sinusal! R09; durere herpetic! S70 Transferat la N95 Durere facial" G50.1, R51 durere de din"i D$9, cefalee N0$, migren! N89; nevralgie de trigemen N92; durere sinusal! R09; durere post-herpetic! S70 Picioare nelini#tite crampe ale membrelor inferioare L$4; claudica"ie intermitent! K92 G25.8

(N02) N03 excl: N04 excl: N05 incl: excl: N06 incl: excl: N07 incl: excl:

Furnic"turi ale degetelor / picioarelor R20.2 senza"ii de arsur!; n"ep!tur!; parestezii la nivelul degetelor/picioarelor durere, sensibilitatea pielii S0$ Alte tulbur"ri ale senza!iilor R20.0, R20.1, R20.3, R20.8 senza"ie de arsur!; parestezii furnic!turi ale degetelor/picioarelor N05; durere, sensibilitate a pielii S0$ Convulsii / atacuri convulsii febrile, accese paroxistice epileptiforme le%in A06; atac ischemic tranzitor K89 R56

Codificarea severit"!ii bolii

99

N08 incl: excl: N16 incl: excl: N17 incl: excl: N18 incl: excl: N19 incl: excl: N26 excl: crit: N27 excl: crit: N28 crit: Not!: N29

G25.0 la G25.5, G25.8, R25.0, R25.1, R25.3, R25.8 distonie; ticuri; mioclonus; tremur; spasm; tetanie; contrac"ii repetate a unor grupuri musculare coree K7$; crampe L$2, L$4, L$7, L$8; picioare nelini%tite N04, convulsii N07; tic dureros N92; ticuri organice N99; ticuri psihogenice P$0 Perturbare ale mirosului / gustului anosmie halena D20 R43

Mi#c"ri involuntare anormale

Vertigo / ame!eli R42 ame"eal!; senza"ie de le%in; senza"ie de golire a creierului, pierderea echilibrului sincopa A06; pierderea brusc! a con%tien"ei A06; r!u de mi%care A88; sindroame vertiginoase specifice H82 Paralizie / astenie pareza astenie general! A04 Tulbur"ri ale vorbirii afazie; disfazie; disartrie; dificultate de articulare blbiala P$0; ntrziere n vorbire P22; r!gu%eala R23 G98

R47

Teama de tumori maligne ale sistemului neurologic Z71.1 dac! boala este diagnosticat!, se codific! boala teama de tumor! malign! la un pacient f!r! boal! sau anterior de stabilirea diagnosticului Teama de alte afec!iuni neurologice Z71.1 dac! boala este diagnosticat!, se codific! boala teama de alte afec"iuni neurologice la un pacient f!r! boal! sau anterior de stabilirea diagnosticului Func!ionalitate limitat" / disabilitate neurologic" Z73.6 limitarea func"iei/dizabilitate datorit! unei probleme neurologice Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) Alte simptome / semne neurologice M79.2, R26, R27, R29.0 la R29.9, R29.8

$00 incl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

anomalii de mers; %chiop!tare; ataxie; meningism

Componenta 7 Diagnostice / afec%iuni


N70 incl: N71 Poliomielita A80, A85.0, B91 efecte tardive, sindrom postpoliomielitic, alte infec"ii cu enterovirusuri

Meningita / encefalita A32.1, A39.0, A83, A84, A85.1, A85.8, A86, A87, B00.3, B00.4, B37.5, B58.2, B94.1, G00, G03 la G04 crit: boala febril! acut! cu modific!ri ale LCR consid: febra A03, meningism N29 N72 excl: crit: N73 incl: excl: N74 incl: crit: consid: N75 incl: N76 incl: excl: N79 incl: excl: crit: Tetanus A33 la A35 tetania N08 rigiditate, contrac"ii hipertonice sau spasticitate tetanic! %i istoric de leziuni n antecedente Alte infec!ii neurologice A81, A88.8, A89, G06, G08 la G09 abces cerebral; infec"ii cu virusuri lente poliomielita N70; meningita / encefalita N7$; polinevrita acut! N94 Tumori maligne ale sistemului nervos aspect histopatologic caracteristic aspect histopatologic caracteristic neoplasme nespecifice N76 Tumori benigne ale sistemului nervos neurinom acustic, meningiom C47, C70 la C72

D32, D33, D36.1

Tumori ale sistemului nervos de natur" incert" D42, D43, D48.2 tumor! a sistemului nervos nespecificat! ca benign! sau malign! sau cnd ex.histologic nu este disponibil neurofibromatoza A90

Como!ia S06.0 efecte tardive efecte psihologice P02 traumatisme craniene cu pierderea temporar! a con%tien"ei %i/sau cu sechele neurologice consid: ale leziuni la nivelul capului N80 N80 Alte leziuni craniene S02.0, S02.1, S06.1 la S06.9,

Codificarea severit"!ii bolii

$0$

incl: excl: crit: N81 incl: N85 incl: N86 incl: crit:

S07, S08, S09.0, S09.7, S09.8 leziuni cerebrale cu/f!r! fracturi craniene; contuzia cerebral!; hemoragie intracranian! traumatic!; hematom extradural; hematom subdural como"ia N79 traumatism cranian, complicat cu leziuni cerebrale Alte leziuni ale sistemului nervos S04, S09.9, S14, S24, S34, S44, S54, S56, S74, S84, S94, T06.0 la T06.2, T14.4 leziuni ale nervilor; leziuni ale m!duvei spin!rii Anomalii congenitale neurologice hidrocefalia, spina bifida Q00 la Q07

Scleroza multipl" G35 scleroza diseminat! exacerb!ri %i remisiuni ale manifest!rilor neurologice multiple cu deficite / perturb!ri diseminate n timp %i localizare (orice combina"ie a semnelor %i simptomele neurologice este posibil!) consid: alte simptome neurologice N29 N87 incl: crit: Parkinsonism G20, G21 inclus medicamnetos; paralizia agitant!; boala lui Parkinson dificultate %i lentoare a mi%c!rilor voluntare; tremor la repaus mbun!t!"it prin mi%care activ! cu un scop, rigiditate muscular! consid: mi%c!ri involuntare anormale N08; perturb!ri ale vorbirii N$9

N88 incl:

Epilepsia G40, G41 toate tipurile de epilepsie; crize de convulsii focale; convulsii generalizate; grand mal, petit mal, status epilepticus crit: episoade recurente de alterare brusc! a con%tien"ei, cu/f!r! mi%c!ri/convulsii tonice sau clonice, plus fie m!rturie vizual! a atacului, fie anomalii caracteristice ale EEG consid: convulsii N07, alte simptome neurologice N29 N89 incl: excl: Migrena G43, G44.1 cefalee vascular! cu/f!r! aur! cefalee cervicogenic! L83; cefalee pseudomigrenoas! N90; cefalee tensional! N95 crit: episoade recurente de cefalee cu 3 sau mai multe dureri unilaterale, grea"! sau v!rs!turi, iradiere, alte simptome neurologice, antecedente familiale de migren! consid: cefalee N0$

$02 N90 excl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Cefalee pseudomigrenoas" n pusee G44.0 migrena N89 atacuri de durere periorbital! sau/%i temporal!; sever!, care apare pn! la 8 ori /zi, uneori asociate cu conjunctive injectate, l!crimare, congestie nazal!, rinoree, sudora"ie, mioz!, ptoz! sau edem palpebral. Atacurile apar grupate pe perioade cu durat! de s!pt!mni sau luni, separate prin remisiuni de luni sau ani.

Paralizia facial" / paralizia lui Bell G51 debut acut al paraliziei unilaterale a musculaturii mimicii f!r! pierderea senzorial! consid: paralizie, astenie N$8 Nevralgie de trigemen G50.0, G50.8, G50.9 tic dureros nevralgie postherpetic! S70 paroxisme unilaterale de durere facial! sub form! de arsur! agravate de atingerea unor puncte trigger, suflarea nasului sau c!scatul; f!r! paralizie motorie sau senzorial! consid: nevralgie NA N99 Sindrom de tunel carpian G56.0 pierderea sau perturbarea senza"iei superficiale care afecteaz! policele, indexul %i degetul mediu, cu/f!r! scindarea la nivelul inelarului. Diestestezia %i durerea se graveaz! de obicei pe timpul nop"ii %i poate iradia spre antebra" consid: perturbarea senza"iilor N06 N94 incl: excl: crit: Neuropatia / nevrita periferic" G51, G54, G56.1 la G56.4, G56.8, G56.9, G60 la G62, G64 polineuropatia acut! infec"ioas!, neuropatia diabetic! dublu codificat! cu T89 sau T90, sindrom Guillan - Barre, leziuni nervoase, neuropatii, piciorul fantom! neuropatia postherpetic! S70 modific!ri senzoriale, reflexe sau motorii limitate la nivelul nervilor individuali, uneori f!r! cauz! aparent!, alteori secundare unor afec"iuni specifice, de exemplu diabet zaharat N93 crit: N92 incl: excl: crit:

N91 crit:

N95 excl: crit:

Cefaleea tensional" G44.2 migren! N89, cefalee pseudomigrenoas! n pusee N90 cefalee generalizat!, sub presiune, asociate cu stress %i tensiune muscular! cu/f!r! sensibilitate crescut! a mu%chilor pericranieni

Codificarea severit"!ii bolii

$03

consid: cefaleea N0$ N99 Alte afec!iuni neurologice E51.2, G10 la G12, G23, G24, G31.0, G31.1, G31.8, G31.9, G36, G37, G52, G70 la G72, G80 la G83, G90 la G92, G93.0 la G93.2, G93.4 la G93.9, G95 la G96, G98, G99, M79.2, Z98.2 paralizie cerebral!, sindrom de neuron motor, miastenia gravis, nevralgia NOS apneea nocturn! P06

incl: excl:

P. Psihologic&
Componenta # - Semne 'i simptome
P01 incl: excl: crit: Senza!ia de anxietate nervozitate / tensionare R45.0 anxietate NA, senza"ie de team! anxietatea P74 senza"ii raportate de pacient ca experien"e emo"ionale sau sociale neatribuite unei deficien"e mentale. Exist! o tranzi"ie gradat! de la sentimente nepl!cute, dar normale la sentimente tulbur!toare pentru pacient care-l ndeamn! la ajutor specializat Reac!ie acut" de stress F43.0, F43.2, F43.8, F43.9 deficit de adaptare; %oc cultural; senza"ie de stres, mnhire, dor de cas!, stres posttraumatic imediat, %oc psihic senza"ie de depresie P03; tulburare depresiv! P76, stres posttraumatic P82 reac"ie la un eveniment stresant sau o modificare semnificativ! a vie"ii care necesit! o adaptare major!, sau un r!spuns de neadaptare care interfer! cu rezolvarea problemelor cotidiene %i are drept consecin"! afectarea func"ionalit!"ii sociale, cu recuperare n cadrul unei perioade de timp. Sentimente de deprimare R45.2, R45.3 sentimente de neaparten"!, singur!tate, nefericire, ngrijorare depresia P76, autoaprecierea redus! P28 senza"ii raportate de pacient ca experien"e emo"ionale sau psihologice neatribuite unei perturb!ri mentale. Exist! o tanzi"ie gradat! de la sentimente nepl!cute, dar normale, la sentimente tulbur!toare pentru pacient care-l determin! s! apeleze la ajutor specializat Stare / comportament iritabil / furie agita"ie NA, nelini%te NA R45.1, R45.4, R45.5, R45.6

P02 incl: excl: crit:

P03 incl: excl: crit:

P04 incl:

$04 excl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

copil hiperactiv P8$; iritabilitate la membrii familiei Z$3 senza"ie raportat! de pacient ca experien"e emo"ionale sau psihologice neatribuite unei tulbur!ri mentale sau comportamentului care indic! iritabilitate sau mnie. Exist! o tanzi"ie gradat! de la sentimente nepl!cute, dar normale, la sentimente tulbur!toare pentru pacient care-l determin! s! apeleze la ajutor specializat Senilitate; senza!ie / comportament de vrstnic R54 preocupare pentru mb!trnire, senescen"! demen"a P70 senza"ii raportate de pacient ca experien"e emo"ionale sau psihologice neatribuite unei perturb!ri mentale. Exist! o tanzi"ie gradat! de la sentimente nepl!cute, dar normale, la sentimente tulbur!toare pentru pacient care-l determin! s! apeleze la ajutor specializat Perturbarea somnului F51, G47 insomnie; co%maruri; apnee nocturn!; somnambulism; somnolen"! perturbarea somnului ca diagnostic necesit! ca problema somnului s! reprezint! un simptom major care, conform pacientului %i medicului, nu este determinat de alt! afec"iune, ci este o condi"ie de sine st!t!toare. Insomnia necesit! o deficien"! cantitate sau calitate a somnului care este nesatisf!c!tor n opinia pacientului pe o perioad! considerabil! de timp. n hipersomnie, somnolen"a diurn! excesiv! %i atacurile de somn limiteaz! performan"a pacientului. Dorin!a sexual" redus" F52.0 frigiditate, pierderea libidoului impoten"a P08, nerealizarea sexual! P08, preocuparea pentru preferin"e sexuale P09 probleme sexuale privitoare la dorin"!, f!r! a fi cauzate de tulbur!ri, afec"iuni organice, dar fiind o reflectare a inabilit!"ii pacientului de a participa la rela"ia sexual! datorit! lipsei de dorin"!, insuficien"a r!spunsului genital Dificultatea realiz"rii actului sexual F52.1 la F52.9 impoten"a neorganic! sau dispareunia, ejacularea prematur!, vaginism de origine psihogen! probleme sexuale referitoare la dorin"a P07, preocupare pentru preferin"a sexual! P09, impoten"a organic! %i probleme sexuale Y07; vaginismul NA X04 probleme sexuale referitoare la mplinire, f!r! a fi cauzate de afec"iuni sau tulbur!ri organice, ci fiind o reflectare a reabilit!rii pacientului de o parte la rela"ia sexual! datorit! insuficien"ei func"iei sau r!spunsului genital, sau

P05 incl: excl: crit:

P06 incl: crit:

P07 incl: excl: crit:

P08 incl: excl: crit:

Codificarea severit"!ii bolii

$05

probleme cu dezvoltarea sexual!. P09 excl: crit: Preocuparea pentru preferin!a sexual" F64 la F66 probleme sexuale cu dorin"a P07 sau realizarea P08 probleme sexuale referitoare la preferin"e necauzate de tulbur!ri sau afec"iuni organice, ci o reflectare a reabilit!rii pacientului de o parte la rela"ia sexual! datorit! problemelor legate de identitatea sexual!, preferin"a sau orientarea.

P10 excl: crit:

Blbiala, ticuri F95, F98.4, F98.5, F98.6 tic dureros N92 blbial!; perturbarea vorbirii caracterizat! prin repetarea frecvent! sau prelungit! a sunetelor sau prin frecvente ezit!ri n pauze care ntrerup convorbirea. Probleme cu alimenta!ia la copil F98.2, F98.3 probleme la hr!nire (al!ptare), probleme cu comportamentul alimentar al copiilor anorexie nervoas! P86, probleme cu alimenta"ia la adul"i T05 disfunc"iile comportamentului alimentar la copil sunt dificil de clasificat, ceea ce este ilustrat prin faptul c! acestea sunt distribuite pe parcursul a 4 capitole a ICPC. Chiar dac! p!rin"ii identific! sau nu aceste probleme, ele se vor reflecta n ideile acestora despre diferen"ele gradate situate ntre comportamentul normal, de%i poate fi sup!r!tor %i comportamentul considerat ngrijor!tor sau patologic

P11 incl: excl: not!:

P#2

INSUFICIEN!A SFINCTERIAN", ENUREZIS F98.0

excl: crit: not!:

enurezis datorit! deficien"elor organice U04 eliminarea involuntar! a urinii n timpul zilei / nop"ii, f!r! cauz! organic! problemele n comportamentul copiilor sunt dificil de clasificat ceea ce este ilustrat prin faptul c! acestea sunt distribuite pe parcursul a 4 capitole a ICPC. Dac! p!rin"ii prezint! sau nu aceste probleme se va reflecta n ideile acestora despre diferen"ele gradate de la comportamentul normal, de%i poate fi sup!r!tor, la comportamentul considerat ngrijor!tor sau patologic. Encoprezis / tulbur"ri ale tranzitului intestinal F98.1 encopezisul reprezint! eliminarea repetat! a materiilor fecale bine formate n locuri inadecvate, anormal n func"ie de vrst! %i necauzat de constipa"ie, deficit de control sfincterian sau alte afec"iuni.

P13 crit:

$06 P15 incl: crit: not!:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Abuz cronic de alcool F10.1 la F10.9 alcoolism, sindromul cerebral alcoolic, psihoza alcoolic!, delirium tremens tulbur!ri datorate utiliz!rii alcoolului care determin! unul sau mai multe episoade de dezechilibru biologic eviden"iat clinic, sau prin sindrom de dependen"!, stare de abstinen"! sau tulburare psihotic! Defini"ia abuzului trebuie luat n considera"ie n func"ie de diferen"ele culturale ale "!rii. Un medic poate decide s! eticheteze un episod drept abuz cronic de alcool f!r! acordul pacientului %i f!r! ca acesta s! solicite o interven"ie medical!. Abuz acut de alcool F10.0 be"ia (starea de ebrietate) tulbur!ri datorate utiliz!rii alcoolului care determin! o intoxica"ie acut!, cu/f!r! fond de abuz cronic un medic poate decide s! eticheteze un episod drept abuz acut de alcool f!r! acordul pacientului %i f!r! ca acesta s! solicite o interven"ie medical!.

P16 incl: crit: not!: P17 incl: crit:

Abuz de tutun F17 problema fumatului tulbur!ri datorate utiliz!rii tutunului care determin! unul sau mai multe intoxica"ii acute , utiliz!ri d!un!toare cu semnifica"ie clinic!, sindrom de dependen"!, stare de abstinen"! consid: factori de risc NA A23 not!: Definirea abuzului de substan"e trebuie s! ia n considerare diferen"ele dintre "!ri %i culturi. Un pacient dependent de alcool sau heroin! necesit! ngrijiri medicale, dar defini"ia de "abuz de tutun" este controversat!. n aceste cazuri medicii pot decide etichetarea episoadelor ca "abuz de tutun" f!r! acordul pacientului %i n consecin"! pot accepta orice interven"ie medical!, de asemenea f!r! ca pacientul s! fie de acord. Unii pacien"i necesit! %i utilizeaz! inadecvat %i timp ndelungat tranchilizante, somnifere, anorexice sau laxative. n aceste cazuri, medicul poate decide etichetarea episodului ca " abuz de medicamente" f!r! acordul pacientului %i f!r! acceptul acestuia pentru interven"ie medical! Abuz de medicamente F13, F19, F55 orice medicament prescris Problemele abuzului de substan"e trebuie s! ia n considerare diferen"ele dintre "!ri %i culturi. Pacientul dependent de alcool sau heroin! necesit! ngrijire medical!, dar unii pacien"i necesit! %i utilizeaz! inadecvat %i timp ndelungat tranchilizante, sedative, anorectice sau laxative. n aceste cazuri, medicul poate decide etichetarea episodului ca "abuz de medicamente" f!r! acordul pacientului %i tot f!r! ca acesta s! poat! accepta orice interviu

P18 incl: not!:

Codificarea severit"!ii bolii

$07

medical P19 incl: crit: Abuz de droguri F11 la F16, F18, F19 dependent de droguri, abstinen"! O tulburare datorat! utiliz!rii unor substan"e psihoactive care determin! dependen"!, ce rezult! n una sau mai multe din urm!toarele situa"ii: intoxica"ie acut! utilizare inadecvat! cu semnifica"ie patologic! major! sindrom de dependen"! stare de abstinen"! tulburare psihotic! Problemele abuzului de substan"e trebuie s! ia n considerare diferen"ele considerabile dinte "!ri %i culturi. Un pacient dependent de alcool / heroin! necesit! ngrijire medical!, dar defini"iile folosirii ha%i%ului sunt controversate.Unii pacien"i necesit! %i utilizeaz! inadecvat %i timp ndelungat tranchilizante, somnifere, anorexice sau laxative. n aceste cazuri, medicul poate decide etichetarea episodului ca "abuz de medicamente" f!r! acordul pacientului %i f!r! a avea acceptul acestuia pentru interven"ia medical! Perturb"rile memoriei amnezie; tulbur!ri de concentrare; dezorientare Transferat la P8$ F91 la F94, F98.8, F98.9, R62.0 retard temporar; gelozie; copil hiperactiv; ntrziere n vorbire; temperament violent (accese de furie) semne / simptome legate de comportamentul adolescentului P23, adultului P80; preocuparea pentru dezvoltarea fizic! sau cre%tere ntrziat! T$0 Semne / simptome legate de comportamentul adolescentilor F91, F92, F94, F98.8, F98.9 delicven"a delicven"a copilului P22, P8$; delicven"a adultului P80 Probleme specifice ale procesului de nv"!are F80, F80.0, F80.1, F80.2, F80.3, F80.8, F80.9, F81, F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F81.8, F81.9, F82, F83, R48 dislexia deficit de aten"ie P8$; retardare mental! P85 Semne / acuze ale comportamentului copiilor R41

Not!:

P20 incl: (P2$) P22 incl: excl: P23 incl: excl: P24 incl: excl:

$08 crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

probleme specifice de vorbire, limbaj %i nv!"are cu debut n copil!rie, asociate cu deficit func"ional legat de maturarea biologic! a SNC; o evolu"ie constant! n timp f!r! remisiuni spontane, cu toate c! deficitul se poate atenua cu cre%terea copilului Problemele diferitelor stadii de via!" la adult Z60.0 sindrom de singur!tate, criza vrstei medii, probleme legate de pensionare senilitate; senza"ie / comportamentul vrstnicului P05; menopauza X$$ Teama de perturbare mental" Z71.1 preocupare pentru boala mental!, teama de sinucidere dac! pacientul are diagnosticat! boala psihica, se codific! aceasta preocupare / teama de boala mental! la un pacient f!r! boal! sau anterior de dovedirea diagnosticului Func!ii limitate / incapacitate psihologic" Z73.6 ncrederea de sine sc!zut! limitarea func"iei/dizabilitate datorit! unei probleme psihologice Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) Alte simptome / semne psihologice F50.8, F50.9, F98.8, F98.9, R44, R45.7, R45.8, R46, Z64.2, Z64.3, Z73.0, Z73.1 iluzii; tulbur!ri de alimenta"ie NA, halucina"ii; simptome / semne psihologice multiple, igien! precar!, comportament bizar, suspiciune cefaleea tensional! N95

P25 incl: excl: P27 incl: excl: crit: P28 incl: crit: Not!: P29 incl: excl:

Componenta 7 Diagnostice / afec%iuni


Not!: o perturbare mental! este un sindrom sau o afec"iune psihologic! semnificativ! clinic cu/f!r! asocierea de factori stresan"i (cum ar fi invaliditate, prezen"a mai multor factori de risc sau o pierdere important! pentru persoana afectat!), care nu poate fi considerat un r!spuns adecvat la un anumit eveniment, ci mai degrab! manifestarea unei disfunc"ii comportamentale psihologice sau biologice Demen!a F00, F00.0, F00.1, F00.2, F00.9, F01, F01.0, F01.1, F01.2, F01.3, F01.8, F01.9, F02, F02.0, F02.1, F02.2, F02.3, F02.4, F02.8, F03, G30 boala Alzheimer; demen"a senil!

P70 incl:

Codificarea severit"!ii bolii

$09

un sindrom datorat unei afec"iuni cerebrale, cu perturb!ri semnificative clinic ale mai multor func"ii corticale superioare (memorie, gndire, orientare, n"elegere), asociate cu con%tien"! intact! consid: senilitate P05; alte simptome psihologice P29 P71 incl: excl: crit: Alte psihoze organice F04, F05, F05.0, F05.1, F05.8, F05.9, F06, F06.0, F06.1, F06.2, F06.3, F06.4, F06.5, F06.6, F06.7, F06.8, F06.9, F07, F09 delir delir de cauz! alcoolic! P$5, psihoze nespecificate P98 Sunt considerate afec"iuni psihiatrice organice acele sindroame psihologice, tulbur!ri comportamentale sau tulbur!ri caracteristice unei afec"iuni organice

crit:

Schizofrenia F20, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F20.9, F21, F22, F22.0, F22.8, F22.9, F23, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F23.8, F23.9, F24, F25, F28, F29 incl: toate tipurile de schizofrenie, paranoia excl: psihoza acut! %i tranzitorie P98 crit: perturb!ri fundamentale %i caracteristice ale gndirii, percep"iilor %i afectului care sunt inadecvate sau grosiere (exemplu: ecouri ale gndirii, inser"ii, abstinen"!, deliruri, halucina"ii auditive, deliruri de control) asociate cu con%tien"! clar! %i capacitate intelectual! neafectat! consid: psihoze NA P98 P73 incl: excl: crit: Psihoze afective F30, F31, F34.0 psihoza maniaco-depresiv!, hipomania, mania depresia P76 criterii permanente fundamentale a afectului sau dispozi"iei, care sunt exaltare alternat! cu depresie (cu/f!r! anxietate asociat!) n manie, dispozi"ia, energia %i activitatea sunt exaltate simultan. n psihoza maniacodepresiv!, se observ! cel pu"in 2 perioade de dispozi"ie perturbat!, de la exaltare la depresie consid: psihoze NA P98 Anxietatea / starea anxioas" F41.0, F41.1, F41.3 la F41.9 anxietate nevrotic!, tulbur!ri cu panic! anxietate cu depresie P76, anxietate NA P0$ anxietate semnificativ! clinic! nelimitat! la o anumit! situa"ie de mediu. Se manifest! ca panic! (atacuri recurente de anxietate sever! neinfluen"ate de o anumit! situa"ie particular!, cu/f!r! simptome fizice) sau ca o perturbare n care apare anxietatea total! sau persistent! f!r! leg!tur! cu o situa"ie particular!, asociat! cu simptome fizice variate

P72

P74 incl: excl: crit:

$$0

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

consid: senza"ie de anxietate, nervozitate, tensiune P0$ P75 incl: crit: Tulbur"ri somatiforme F44, F45 tulbur!ri de conversie; hipocondria; isteria, sarcin! fals! (isteric!) tulburarea somatoform! este caracterizat! prin preocuparea %i prezentarea repetat! a simptomelor %i semnelor fizice cu cererea persistent! pentru investiga"ii medicale n ciuda rezultatelor negative repetate %i a reasigur!rilor date de medici. Pentru acest diagnostic, este necesar! prezentarea simptomelor fizice multiple, recurente %i frecvent modificabile la medicul generalist / de familie pe o perioad! de cel pu"in $ an. Boala hipocondriac! necesit! o preocupare persistent! fie fa"! de aspectul fizic, fie de posibilitatea de a avea o boal! grav!, asociat! cu acuze somatice persistente pe o perioad! de cel pu"in $ an, n ciuda rezultatelor repetat negative %i a reasigur!rilor date de medici

Not": somatizarea este prezentarea repetat! a simptomelor / acuzelor care sugereaz! tulbur!ri fizice pentru care nu s-au demonstrat mecanismele fiziologice sau modific!ri organice cauzatoare %i pentru care exist! dovezi c! ar fi legate de factori psihologici, n timp ce pacientul nu accept! corelarea simptomelor cu factorii psihologici. Simptomele / acuzele fizice, inclusiv durerea care sunt prezentate ca fiind datorate unei tulbur!ri fizice a unui organ / sistem aflat sub control nervos autonom sau care constau din durere persistent!, sever! / chinuitoare, ce nu pot fi explicate printr-un proces fiziologic, sunt codificate printr-un simptom / semn reprezentnd aspectul fizic %i dac! este posibil cu un cod reprezentnd problema emo"ional! sau psihosocial! asociat!. Defini"ia tulbur!rii somatoforme n ICD $0 (pe o perioad! de cel pu"in 2 ani) este mult prea dificil! pentru a fi utilizat! n practica general! / de familie. P76 incl: excl: crit: F32, F33, F34.1, F34.8, F34.9, F38, F39, F41.2, F53.0 nevroza depresiv!; psihoza depresiv!, asociat! anxiet!"ii cu depresia; depresia reactiv!; depresia puerperal! / postnatal! reac"ia acut! de stres P02 perturbare fundamental! a afectului %i a dispozi"iei spre depresie. Dispozi"ia, energia %i activitatea sunt reduse simultan, mpreun! cu alterarea capacit!"ii de a se bucura, a interesului, %i concentra"iei. De obicei este perturbat somnul %i apetitul, iar respectul de sine %i ncrederea sunt reduse. Suicidul / ncrederea de suicid F99 gestul de suicid; ncercarea reu%it! (se codific! dublu, mpreun! cu A96) teama de suicid P27 Tulbur"ri depresive

P77 incl: excl:

Codificarea severit"!ii bolii

$$$

P78 crit:

Neurastenia, surmenajul F48.0 fatigabilitate crescut! cu asocieri nepl!cute, dificult!"i n concentrare %i o reducere persistent! a performan"ei %i a eficien"ei; senza"ia de astenie fizic! %i epuizare dup! un efort psihic sau dup! un efort fizic minim este acompaniat! de durere muscular! %i incapacitate de relaxare consid: oboseal! A04; sindrom postviral de oboseal! A04; sindrom cronic de oboseal! A04 Fobia, tulburarea compulsiv" F40, F42, F48.1, F48.8, F48.9 anxietatea fobic! necesit! confirmarea anxiet!"ii exprimat! doar n situa"ii bine definite care nu sunt considerate periculoase; pacientul ncearc! s! evite aceste situa"ii, sau le suport! cu groaz! Tulburarea obsesiv compulsiv! este reprezentat! de ngrijorare %i idei sau ac"iuni obsesive recurente recunoscute de pacient; stereotipiile compulsive sunt repetate, destinate s! previn! evenimente obiective neobi%nuite %i recunoscute de pacient ca nesemnificative %i ineficiente. F60 la F63, F63.1, F63.2,F63.8, F63.9,F68, F69, Z76.5 psihopatie, nevroz! compensatorie, sindrom Munchausen, tulbur!ri comportamentale la adult modific!ri clinice importante %i persistente precum %i modele comportamentale ntr-un stil de via"! individual %i modul de percep"ie personal sau de c!tre al"ii, reflectnd devieri semnificative sau extreme de la modalitatea de percep"ie a unui individ cu un grad de cultur! mediu privind modul n care simte %i se comport!. Acest model este profund nr!d!cinat %i de lung! durat! Tulbur"ri de personalitate

P79 crit:

P80 incl: crit:

P81 incl: excl:

Tulburare hiperkinetic" F90 deficit de aten"ie, hiperactivitate tulbur!ri hiperkinetice cu debut n adolescen"! P23; tulbur!ri de nv!"are P24 crit: debut precoce al lipsei de persisten"! n activit!"ile care necesit! implicare cognitiv!, cu tendin"a de deplasare de la o ac"iune la alta f!r! a le finaliza, cu comportament dezorganizat %i neregulat %i activitate excesiv! consid: copil hiperactiv P22 P82 incl: crit: Stres posttraumatic F43.1 deficit persistent de acomodare un eveniment stresant urmat de o stare major! de inadaptare %i suferin"!, cu reac"ie prelungit! sau ntrziat!, reevoc!ri, co%maruri, reful!ri emo"ionale, insatisfac"ie, care interfer! cu activitatea social!, incluznd indispozi"ie

$$2

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

persistent!; anxietate; ngrijorare, incapacitatea de a face fa"! situa"iilor stresante consid: reac"ie acut! de stres P02; senza"ie de anxietate P0$, senza"ie de deprimare P03 P85 excl: crit: Retardare mintal" F70 la F73, F78, F79 retart mintal datorat anomaliilor congenitale dezvoltarea incomplet! sau total! a capacit!"ii intelectuale cu deficit de adaptabilitate n cursul cre%terii %i dezvolt!rii individului, cu nivel general redus al inteligen"ei, cu/f!r! alterarea comportamentului

Anorexia nervoas", bulimia F50.0 la F50.4 anorexia nervoas!: sc!dere deliberat! n greutate indus! %i sus"inut! de pacient asociat! cu o team! de ngr!%are exagerat! %i deformare a contururilor corpului. Bulimia: accese repetate de supraalimenta"ie %i de preocupare exagerat! pentru greutatea corporal!, conducnd la un model de supraalimenta"ie urmat de inducerea v!rs!turilor sau utililzarea purgativelor consid: perturb!ri ale procesului de alimenta"ie; refuzul hranei P$$, P29; probleme de hr!nire T04, T05 P98 incl: P99 incl: Alte psihoze NA F23, F53.1 psihoze acute %i tranzitorii, psihoza reactiv!, sindrom cerebral cronic, psihoza puerperal! Alte tulbur"ri psihotice autism; nevroze NA F53.8, F53.9, F54, F59, F84, F88, F89, F99

P86 crit:

R. Respirator
Componenta # simptome 'i semne
R01 incl: excl: Durerea n sistemul respirator R07.1 respira"ie dureroas!, durere pleural!, pleurodinie durere toracic! A$$; durere toracic! musculo-scheletal! L04; durere nazal! R08, durere sinusal! R09; durere faringian! R2$; pleurezie R82; senza"ie de tensiune toracic! R29

Codificarea severit"!ii bolii

$$3 R06.0

R02 incl: excl: R03 incl: excl: R04 incl: excl: R05 incl: excl: R06 R07 incl: R08 incl: excl: R09 incl: excl: R21 incl: excl: (R22) R23 incl:

Scurtarea respira!iei, dispneea ortopneea wheezing R03; stridor R04; hiperventila"ia R98 Wheezing suflu inspirator %i roncusuri dispnee R02, stridor R04, hiperventila"ie R98

R06.2

Alte probleme respiratorii R06.1, R06.3, R06.5, R06.8 respira"ia anormal!, apnee, oprirea respira"iei, disfunc"ii respiratorii, sfor!it, stridor, tahipnee apnee nocturn! P06, durere respiratorie R0$, dispnee R02, wheezing R03, tuse R05, sindrom de hiperventila"ie R98 Tusea tuse (uscat! sau umed!) sputa sau flegma R25 Sngerare nazal" / epistaxis Str"nut / congestie nazal" blocaj nazal, rinoree R05

R04.0 R06.7

Alte simptome / semne nazale J34.8 durere nazal!, secre"ie postnazal!, nas proeminent, nas ro%u anosmie N$6, epistaxis R06, blocaj nazal R07, str!nut R07, semne sinusale R09, rinofima S99 Alte semne / simptome sinusale J34.8 edem al sinusurilor, hiperemia sinusurilor, durere sau presiune sinusal! cefalee N0$; durere facial! N03; congestie nazal! R07 Simptome / semne faringiene R07.0, R09.8 faringe uscat; faringe inflamat; amigdale mari; senza"ie de nod n gt, faringe hiperemic, durere faringian!; durere tonsilar! (R20) simptome vocale R23; hipertrofie amigdalian! R90 Anulat, combinat cu R2$ Simptome / semne vocale absen"a vocii, afonia, r!gu%eala R49

$$4 excl: R24 incl: R25 excl: R26 excl: crit: R27 excl: crit: R28 incl: excl: crit: Not!:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

afec"iuni neurologice ale vorbirii N$9; blbiala / ticurile P$0, durere faringian! R2$ Hemoptizia tuse sangvinolent! Sput" / flegm" anormal" tuse cu sput! R05; hemoptizie R24 R04.2 R09.3

Teama de tumori maligne ale sistemului respirator Z71.1 dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! aceasta teama de cancer al sistemului respirator la un pacient f!r! boal! sau anterior de dovedirea diagnosticului Teama de alte afec!iuni respiratorii Z71.1 dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! aceasta teama de afec"iuni respiratorii al sistemului respirator la un pacient f!r! boal! sau anterior de dovedirea diagnosticului Func!ionalitatea limitat" / tulbur"ri respiratorii Z73.6, Z93.0, Z99.1 tulbur!ri prin hipoxie, hipercapnie, reducerea func"iei pulmonare, afec"iuni respiratorii sau datorate afec"iunilor nasului, laringelui sau faringelui dispneea R02, wheezing R03 limitarea func"ie/dizabilitate datorit! unei probleme respiratorii Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) R04.1, R04.8, R04.9, R06.6, R09.0, R09.2, R09.8 tensiune toracic!, fluid aspirat n pl!mn, sughi", congestie pulmonar!

R29 Alte simptome / semne respiratorii incl:

Componenta 7 Diagnostice / afec%iuni


(R70) R71 incl: excl: crit: Anulat, inclus n A70 Tuse convulsiv" A37 parapertussis, pertussis crup R77 infec"ie respiratorie cu o tuse paroxistic! specific!, terminat! printr-o %uier!tur! inspiratorie sau infec"ie respiratorie cu tuse care dureaz! cel pu"in 3 s!pt!mni n contact cu un bolnav sau demonstrarea Bordetellei pertussis sau parapertussis

Codificarea severit"!ii bolii

$$5

consid: tuse R05, infec"ii respiratorii superioare R74 R72 Angina streptococic" incl: faringit! sau amigdalit! streptococic! dovedit! excl: scarlatina A78; erizipel; infec"ii dermatologice streptococice S76 crit: inflama"ie acut! a faringelui, plus streptococ beta hemolitic prezent consid: amigdalita R76 R73 incl: excl: R74 incl: excl: crit: Furunculul, abces nazal infec"ie nazal! localizat! sinuzit! acut! R75 Infec!ii acute ale c"ilor respiratorii superioare J02.0

J34.0

B00.2, B08.5, J00, J02.8, J02.9, J06 rinit! acut!, coriz!, nazofaringit!, faringit!, infec"ii ale c!ilor respiratorii superioare rujeol! A7$; mononucleoza infec"ioas! A75; faringoconjunctivita viral! F70, sinusita R75; amigdalita R76; abces peritonsilar R76; laringita R77; crup R77; gripa R80, rinita alergic! R97; faringita cronic! R83 eviden"ierea unei inflama"ii acute a mucoasei nazale sau faringiene cu absen"a criteriilor pentru infec"ii respiratorii acute specifice clasificate n aceast! sec"iune

R75 incl: crit:

Sinusita acut" #i cronic" J01, J32 sinusita care afecteaz! orice sinus paranazal secre"ie purulent! nazal! sau postnazal!, sau episoade anterioare de sinuzit! tratate medical, plus sensibilitate la nivelul unuia sau mai multor sinusuri, sau durere facial! profund! agravat! de nclinarea capului sau opacitate la transiluminare, sau eviden"ierea imagistic! a sinusitei, sau eviden"ierea puroiului din sinus consid: cefalee N0$; durere facial! N03; infec"ie de c!i respiratorii superioare R74 R76 incl: excl: Amigdalita acut" J03.8, J03.9, J36 abces peritonsilar mononucleoza infec"ioas! A75; infec"ii streptococice ale faringelui R72; difteria R83; hipertrofia sau infec"ii cronice ale amigdalelor inflamate R90 crit: durere faringian! sau febr! cu hiperemie amigdalelor mai pronun"at! dect a peretelui posterior al faringelui %i puroi pe amigdalele inflamate sau ganglioni regionali inflama"i %i sensibili consid: infec"ii ale c!ilor respiratorii superioare R74 R77 incl: Laringita / traheita acut" crupul laringian J04, J05.0

$$6 excl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

laringotraheobron%ita R78; epiglotita R83 r!gu%eal! sau stridor cu/f!r! afectare respiratorie; sau tuse profund! uscat!, dureroas! (l!tr!toare la copil) %i semne toracice normale consid: infec"ii ale c!ilor respiratorii superioare R74 R78

Bron#ita acut" #i bron#iolita J20, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21, J21.0, J21.8, J21.9, J22, J40 incl: infec"ii ale c!ilor respiratorii inferioare NA; infec"ii toracice NA; laringotraheobron%ita; traheobron%ita excl: influenza R80, bron%ita cronic! R79, bron%ita alergic! R96 crit: la copii %i adul"i: tuse %i febr! cu semne respiratorii anormale difuze sau generalizate wheezing; raluri; tuse umed!, ronhusuri. La copii (bron%iolita): dispnee %i hiperinfla"ie pulmonar! consid: wheezing R03, tuse R05, infec"ii ale c!ilor respiratorii superioare R74 Bron#ita cronic" J41, J42 emfizem, boal! pulmonar! (pl!mn, c!i aeriene) cronic! obstructiv! BPCO R95, bron%iectazie R99 crit: tuse cu sput! n majoritatea zilelor pentru cel pu"in 3 luni, timp de 2 ani; raluri difuze sau ronhusuri la ausculta"ia toracic! n timpul acestor episoade consid: tuse R05; sput! / flegm! anormal! R25; bron%ita NA R78 Gripa J10.1, J10.8, J11.1, J11.8 afec"iuni asem!n!toare cu infec"ia gripal!, paragripal! gastroenteroviroze D70; pneumonie cu Influenza R8$ mialgie %i tuse cu semne fizice respiratorii anormale altele dect inflama"ia mucoasei nazale %i faringiene, %i cel pu"in 3 din urm!toarele: debut brusc (n $2 ore), frisoane, fiori reci sau febr!; prostra"ie; astenie; grip! la contac"ii apropia"i; sau epidemie de grip!; sau eviden"! serologic! ori n cultur! viral! a infec"iei cu virus gripal consid: febr! A03; infec"ie viral! NA A77; infec"ii ale c!ilor respiratorii superioare R74 R81 incl: Pneumonia A48.1, J10.0, J11.0, J12 la J16, J18 pneumonie viral! sau bacterian!, bronhopneumonie; pneumonie gripal!, boala legionarilor; pneumonita excl: pneumonia de aspira"ie R99 crit: eviden"ierea procesului de condensare pulmonar! consid: tuse R05; bron%ita NA R78 R82 incl: Pleurezia / efuziunea pleural" exudat pleural inflamator; pleurita J90, J94, R09.1 R80 incl: excl: crit: R79 excl:

Codificarea severit"!ii bolii

$$7

excl:

tuberculoza R70; pneumonia R8$; efuziunea malign! se codific! n func"ie de originea procesului malign crit: eviden"ierea clinic! a exudatului pleural; sau durere pleuritic! acompaniat! de sunete de frecare pleural!; sau eviden"ierea exudatului pleural inflamator prin investiga"ii consid: durere pleuritic! R0$ R83 incl: excl: R84 incl: excl: A36, B37.1, B44, B58.3, J05.1, J31, J37, J85, J86 nazolaringita cronic!, faringita cronic!, rinita cronic! NA, infec"ii respiratorii fungice; infec"ii cu protozoare (f!r! pneumonii); abces pulmonar; difterie; epiglotita; empiem fibroza chistic! T99 Alte infec!ii respiratorii

Tumor" malign" ale bronhiilor, pl"mnilor C33, C34 proces malign al traheei, bronhiei, pl!mnului sau pleurei localizarea necunoscut! A79; proces malign secundar unui neoplasm cu localizare cunoscut! (codificare dup! localizare) crit: aspect histologic caracteristic consid: tumor! de natur! incert! R92 R85

Tumor" malign" a aparatului respirator C09, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13, C14.0, C14.2, C30.0, C31, C32, C38.4, C45.0 incl: cancer de laringe, mediastin, nas, faringe, sinus; mezoepiteliom excl: boala Hodgkin B72, neoplasm de trahee, bronhii, pleur! sau plamn consid: neoplasm nespecificat R92 crit: imagine histologic! caracteristic! R86 excl: crit: consid: R87 incl: excl: Tumor" benign" de aparat respirator tumor! de natur! incert! R92; polip nazal R99 aspect clinic sau histologic caracteristic tumor! de natur! incert! R92 D14, D19

Corpi str"ini laringieni sau bron#ici T17 corpi str!ini n bronhii, laringe, pl!mni sau cavitatea nazal! nec A88; corp str!in inclavat n esofag D79; corp str!in n ureche H76; pneumonie de aspira"ie R99 crit: vizualizarea direct! a corpilor str!ini, endoscopic sau imagistic consid: alte cauze ale sistemului respirator R29

$$8 R88 incl: excl: R89 incl: excl: R90 incl: excl: (R9$) R92 incl: excl: (R93) R95 incl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Alte leziuni respiratorii S00.3, S03.1, S27, T27, T70.1 leziunile %i traumatismele nazale %i ale sistemului respirator nec A88; fractura piramidei nazale L76; corpi str!ini R87 Anomalii congenitale respiratorii Q30 la Q34 anomalii congenitale ale cavit!"ii nazale, faringelui, traheei, laringelui, bronhiei, pl!mnilor sau pleurei despic!tura buzei sau palatului D8$; fibroza chistic! T99 Hipertrofia amigdalian" amigdalita cronic! amigdalita acut! R76, rinita alergic! R97 Transferat la R97 Tumor" respiratorie de natur" incert" D02, D38 tumor! respiratorie la care natura benign! sau malign! nu este precizat! sau ex.histologic nu este disponibil tumori secundare cu localizare necunoscut! A79; tumori maligne R84, R85, tumori benigne R86 Anulat, inclus n R82 J35

Bronhopneumopatia cronic" obstructiv" J43, J44 emfizem, boal! cronic! obstructiv! a c!ilor aeriene, a pl!mnilor sau general pulmonar!; obstruc"ie par"ial! cronic! a c!ilor aeriene excl: bron%ita cronic! R79; astm R96; bron%iectazie R99;fibroz! chistic! T99 crit: eviden"ierea obiectiv! a obstruc"iei c!ilor aeriene, neinfluen"at! sau influen"at! par"ial de bronhodilatatoare consid: alte probleme respiratorii R04 R96 incl: excl: crit: Astm J45, J46 bron%ita cu wheezing, boala reactiv! a c!ilor aeriene bron%iolita R78; bron%ita cronic! R79; emfizem R95 episoade recurente de obstruc"ie bron%ic! acut! reversibil! cu wheezing sau/ %i tuse seac!; sau teste diagnostice ce ntrunesc criteriile actuale pentru astm consid: wheezing R03; tuse R05 Rinita alergic" febra de fn; alergia nazal!; rinita vasomotorie infec"ii ale c!ilor respiratorii superioare R74; rinita NA R83 J30

R97 incl: excl:

Codificarea severit"!ii bolii

$$9

Sindromul de hiperventila!ie R06.4 simptome corelate cu hiperventila"ie %i atenuate prin aer expirat prin rerespira"ie consid: probleme cu respira"ia R09 J33, J34.1 la J34.3, J34.8, J38, J39, J47,J60 la J70, J80 la J82, J84, J92, J93, J96, J98, Z90.2, Z94.2, Z94.3 incl: pneumonie de aspira"ie; bron%iectazie; deriva"ii de sept nazal; complica"ii pulmonare ale altor afec"iuni; boli mediastinale; polip nazal; alte boli ale laringelui; pneumoconioze; pneumotorax; pneumonita datorat! alergiei la chimicale; prafului; fumului; mucegaiurilor, colaps pulmonar; insuficien"! respiratorie; R99 Alte afec!iuni respiratorii

R98 crit:

S. Piele
Componenta # - Semne 'i simptome
S01 incl: excl: S02 incl: excl: S03 incl: excl: S04 incl: excl: S05 incl: excl: S06 Durere, sensibilitatea pielii senza"ie de arsur!, leziuni dureroase sau rash, durere furnic!turi , perturbarea senza"iilor N05, N06 R20.8, R52

Prurit L29.8, L29.9 irita"ia pielii anogenital D05; dermatitis artifacta S99; vulvar X$6; mamelonar X20 Negi veruci molluscum contagiosum S95; negi genitali X9$, Y76 Tumefieri / inflama!ii localizate papule mu%c!tur! de insecte S$2; tumefieri ale snului X$9 Tumefiere / inflama!ii multiple papule; inflam"ii sau tumefieri cu localiz!ri multiple inflama"ia gleznelor / edem K07 Rash localizat B07

R22

R21

L53.9, R21

$20 incl: excl: S07 incl: excl: S08 incl: excl: S09 incl: excl: S10 incl: excl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

pete, eritem, nro%ire inflama"ia localizat! S06 Rash generalizat pete, eritem, nro%ire cu multiple localiz!ri alte exanteme virale A76; inflama"ii ale pielii S05 Modificarea culorii pielii L53.9, R21

L81.0, L81.1, L81.2, L81.3, R23.0, R23.1, R23.2 cearc!ne, cianoza, mbujorare, pistrui, paloare, pigmenta"ie echimoze S$6; vitiligo S99 L03.0

Deget (police, haluce) infectat paronichia posttraumatic S$$; tinea S74; monilia, candida S75

Carbunculul / furunculul L02 abces; furuncul; foliculita limfadenita B70; perianal D95; meat auditiv extern H70; abces nazal R73; deget infectat S09; infec"ia leziunilor S$$; erizipel S76; abces pilonidal S85; hidradenita S92; organe genitale feminine externe X99; organe genitale masculine externe Y99 Infec!ii posttraumatice ale pielii T79.3 ran! posttraumatic! infectat! sau mu%cat! infec"ii ale pl!gilor operatorii A87, erizipel S76, piodermita S76; impetigo S84 n!ep"tura / mu#c"tura de insecte T14.0 efecte toxice A86; mu%c!tura infectat! S$$; scabia S72; pediculoza S73 Mu#c"tura de animal / om efecte toxice A86; mu%c!tura infectat! S$$ Arsuri / op"riri arsuri toate gradele; arsuri chimice arsuri solare S80 Corpi str"ini n piele corpi str!ini subunghiali Echimoze / contuzii T14.1 T20 la T25, T30, T31, T32

S11 incl: excl: S12 excl: S13 excl: S14 incl: excl: S15 incl: S16

T14.0, T14.1 S00.0, S00.7 la S00.9, S10, S20, S30.0, S30.1, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T14.0

Codificarea severit"!ii bolii

$2$

incl: excl: crit: S17 incl: S18 incl: excl: S19 incl: excl: S20 excl: S21 incl: excl: S22 incl: excl: S23 incl: S24 incl: excl: S26 excl:

hematom, echimoz! cu leziuni deschise ale pielii S$7 echimoze/contuzii cu suprafa"! intact! a pielii Abraziuni / zgrieturi / vezicule S00.0, S00.7 la S00.9, S10, S20, S30.7 la S30.9, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T14.0 echimoze cu leziuni deschise ale pielii; zgrietura Dilacera!ii / pl"gi t"iate S00.0, S00.7 la S00.9, S01.2, S01.4, S01.7 la S01.9, S11, S21, S31.0, S31.1, S31.8, S41, S51, S61, S71, S81, S91, T14.1 piele, "esut subcutanat plag! mu%cat! S$3 Alte leziuni ale pielii S00.0, S00.7 la S00.9, S10, S20, S30.7 la S30.9, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T14.0 unghie avulsionat!, n"ep!tura de ac; punc"ionare mu%c!turi S$3 L84

B"t"turi / calozit"!i hipercheratoza S80

Simptome / semne privitoare la structura pielii R23.4 piele uscat!; descuam!ri, riduri probleme sudorale A09; afec"iuni ale scalpului S24; probleme ale glandelor sudoripare S92;ihtioza S83; acuze vulvare X$0 Simptome / semne unghiale degete n "be"e de tob!" paronichia S09; unghie ncarnat! S94 C"derea p"rului / alopecia alopecia L60.1, L60.4, L60.5, L60.9, R68.3

L63 la L66

Simptome / semne ale p"rului / scalp L67, L68 uscarea scalpului; hirsutism boli ale p!rului( prin igien! precar!) P29; foliculita S$0; alopecia S23; m!trea"a S86 Teama de cancer de piele dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! boala Z71.1

$22 crit: S27 excl: crit: S28 crit: not!: S29 incl: excl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

preocupare sau teama de cancer al pielii la un pacient f!r! boal! sau anterior de confirmarea diagnosticului Teama de alte boli ale pielii Z71.1 frica de cancer al pielii S26; dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! boala preocupare sau teama de alte boli ale pielii la un pacient f!r! boal! sau anterior de confirmarea diagnosticului Func!ionalitatea limitat" / deficien!e ale pielii la un pacient limitarea func"iei/dizabilitate datorit! unei probleme a pielii Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) Z73.6

Simptome / semne ale pielii R23.3, R23.8 sngerare la nivelul pielii, celulita, pete%ii, afec"iuni ombilicale, leziuni ale pielii, durere cicatrice S99

Componenta 7 Diagnostic / afec%iuni


S70 incl: crit: consid: S71 incl: excl: Herpes Zoster herpes Zoster oftalmic; nevralgie postherpetic! durere la nivelul pielii S0$; rash S06 durere la nicelul tegumentului S0$; rash localizat S06 B02, G53.0

Herpes simplex B00.0, B00.1, B00.8, B00.9 herpes simplex al fe"ei %i buzelor; vezicule %i febr! herpes simplex al ochiului f!r! ulcer cornean F73; infec"ii genitale X90, Y72 crit: vezicule cu baz! eritematoas! n arii localizate; %i istoric de leziuni similare sau eviden"! virusologic! sau serologic! consid: rash localizat S06

S72 crit:

Scabia #i alte acarioze B86, B88.0, B88.2 leziuni intens pruriginoase ale pielii cu o mul"ime de %an"uri (tuneluri la nivelul palmelor, degetelor, penisului sau pliurilor pielii), sau eviden"ierea parazi"ilor sau ou!lor n leziune consid: prurit S02 S73 Alte pediculoze / infesta!ii ale pielii B85, B87, B88.1, B88.3, B88.8, B88.9

Codificarea severit"!ii bolii

$23

incl: excl: crit:

pureci, p!duchi, c!pu%e mu%c!turi de insecte S$2; mu%c!turi infectate de insecte S$$ eviden"ierea ou!lor de parazi"i la nivelul firelor de p!r sau a insectelor pe piele sau mbr!c!minte consid: prurit S02; rash S06 S74 incl: excl: crit: Dermatofitoze B35, B36 infec"ii fungice ale pielii, onicomicoze, pitiriazis verzicolor, tinea, impetigo monilioza cu candida S75 leziuni pruruginoase cu descuamare, cu clarificare central! %i mici vezicule la periferie sau eviden"ierea fungilor Monilioza / candidoza pielii candidoz! ale unghiilor, regiunii perianale, pielii, intertrigo candidoz! oral! D83; infec"ie genital! X72, Y75 Alte infec!ii ale pielii B37.2

S75 incl: excl: S76 incl: excl: S77 incl:

A32.0, A46, A66, A67, L03.1 la L03.3, L03.8, L03.9, L08, L98.0 celulita, erizipel, piodermite, limfangita acut! furuncul, carbuncul, alte infec"ii localizate ale pielii S$$, impetigo S84, molluscum contagiosum S95; acnee S96

Tumori maligne ale pielii C43, C44, C46.0, C46.1 carcinom bazocelular, melanom malign, ulcerul Jacob, carcinom spinocelular excl: leziuni premaligne S79 crit: aspect histologic caracteristic consid: alte tumori maligne (cnd localizarea primar! este incert!) A79, tumori benigne sau incerte (cnd histologia nu e disponibil!) S79 S78 S79 incl: excl: Lipomul D17

Tumor" benign" sau incert" a pielii D03, D04, D23, D48.5 tumor! de piele nespecificata a fi benign! sau malign! sau cnd ex.histologic nu este disponibil; chist dermoid, leziuni premaligne hemoroizi reziduali K96; hiperkeratoza S99; keratoze solare S80; hemangiom S8$; aluni"a S82; nev pigmentar S82; cheloid S99; negi seboreici sau senili S99 Keratoze solare / arsuri solare L55 la L59 fotosensibilitate; leziuni de iradiere ale pielii, keratoza senil! ; erup"ii polimorfe leziuni ale pielii datorate radia"iilor A87 sau A88; hiperkeratoze NA S99

S80 incl: excl:

$24 S81 incl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Hemangiom / limfangiom D18 semnele congenitale angiomatoase; puncte de culoarea vinului de Porto tumor! vascular! sau limfatic!, ridicat! deasupra nivelului pielii cu golire de presiune consid: tumefac"ii localizate S04 S82 Nev / aluni!a Alte anomalii congenitale ale pielii semne congenitale; ihtioza hemangiom, limfangiom S8$ D22 Q80 la Q82, Q84

S83 incl: excl: S84 incl: crit:

Impetigo L00, L01 impetigo secundar altor dermatoze leziuni difuze ale bolii care constau n macule, vezicule, pustule, cruste cu arii sngernde subjacente consid: alte infec"ii localizate ale pielii S$$ S85 incl: excl: S86 incl: excl: crit: Chist pilonidal / fistula abces pilonidal chist dermoid S79 L05

Dermatita seboreic" L21 seboreea scalpului la copil, m!trea"a negi seboreici S99 leziuni seboreice, cu descuamare, cu eritem subjacent pe una sau mai multe zone ale scalpului, fe"ei, stern, ariilor interscapulare; n jurul ombilicului %i cutele pielii, neatribuibile altor afec"iuni ale pielii consid: rash localizat S06; rash generalizat S07 Dermatita, eczema atopic" L20 eczema infantil!, dermatita flexural! afectarea doar a meatului auditiv extern H70; dermatita alergic! S88; rash datorat scutecelor S89 crit: leziuni pruriginoase exudative cu/f!r! lichenificare la nivelul fe"ei %i gtului, articula"iei minii %i mn!, torace, regiunea poplitee %i plica cotului consid: rash S06, S07; prurit S02 S88 incl: L23 la L25, L27.2, L27.8, L27.9, L30.0, L30.3, L30.4, L30.8, L30.9 dermatita alergic!, dermatita chimic!, dermatita NA, eczema NA, intertrigo, alergii ale pielii Dermatita alergic" / de contact S87 incl: excl:

Codificarea severit"!ii bolii

$25

alergii nespecifice; reac"ie alergic! nespecific! A92, dermatita de contact %i alte dermatite ale pleoapelor F7$, meatului auditiv extern H70; eczema atopic! S87, rash datorat scutecelor S89; dermatita artefacta S99; urticaria S98; neurodermatita S99 crit: leziuni eritematoase pruriginoase legate de expunerea la substan"ele chimice consid: prurit S02, rash S06, S07 S89 crit: S90 crit: Rash datorat scutecelor dermatita la copii, localizat! pe aria scutecului L22 L42

excl.

Ptiriazis erup"ii ovale, cu descuamare, de-a lungul liniilor de tensiune ale trunchiului, cu istoric de leziune unic! ce precede rashul consid: rash S06, S07

S91 crit: Not!: S92 incl: excl: S93 incl: S94 excl: S95 S96 incl: excl: S97 incl: excl: S98

Psorizisul L40 placarde cu descuam!ri argintii pe genunchi, coate, scalp sau / %i unghii punctate, scobite pentru artrita psoriazic! se codific! dublu (cod L99) Afec!iuni ale glandelor sudoripare L30.1, L73.2, L74, L75 dishidroza, rash caloric; hidrosadenita; miliari, rash datorat sudora"iei, pompholyx hiperhidroza A09 Chist sebaceu steatom Unghie ncarnat" paronichia S09 Molluscum contagiosum Acnee comedoane, papule, pustule acneea datorat! medicamentelor A85 Ulcer cronic al pielii durere de decubit; ulcer varicos gangrena K92 Urticaria L72.1 L60.0 B08.1 L70

I83.0, I83.2, L89, L97, L98.4

L50

$26 incl: excl: S99

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

erup"ie sub form! de macule cu centrul palid %i ro%ii la periferie alergie medicamentoas! A85; angioedem, edem alergic A92 Alte afec!iunii ale pielii L10 la L13, L26, L28, L30.2, L30.5, L41, L43, L44, L51, L52, L53.0 la L53.3, L53.8, L60.2, L60.3, L60.8, L71, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, L73.1, L73.8, L73.9, L80, L81.4 la L81.9, L82, L83, L85, L87, L88, L90 la L95, L98.1 la L98.3, L98.5 la L98.9,L99, Z94.5 dermatitis artefacta; lupus eritematos diseminat; eritem multiform; eritem nodos, granulom inelar; hiperkeratoz! NA; cheloid; keratoacantom; lichen plan; neurodermatita; onicogrifoza rosacea; rinofima; cicatrice; negi seboreici / senili; striuri atrofice; vitiligo

incl:

T. Endocrin, metabolism 'i nutri%ional


Componenta # Simptome 'i semne
T01 incl: T02 incl: excl: T03 incl: excl: T04 incl: excl: T05 incl: excl: Sete excesiv" polidispsie Apetit excesiv polifagie bulimie P86 Pierderea apetitului anorexia anorexia nervoas! P86 R63.1 R63.2

R63.0

Probleme de alimenta!ie ale adultului R63.3 probleme cu ce %i cum s! m!nnce la copil alergia alimentar! A92; intoleran"a alimentar! D99; tulbur!ri de alimenta"ie de cauz! psihologic! / refuzul alimenta"iei P$$ Probleme de alimenta!ie ale adultului R63.3 probleme cu ce %i cum s! m!nnce la adult alergia alimentar! A92; disfagia D2$; intoleran"! alimentar! D99; tulbur!ri ale alimenta"iei de natur! psihologic! sau refuzul alimenta"iei P29; anorexie/bulimie nervoas! P86; pierderea apetitului T03.

Codificarea severit"!ii bolii

$27

(T06) T07 excl: T08 incl: excl: T10 incl: excl: T11 incl: excl: (T$5) T26 excl: crit: T27 incl: excl: crit: T28 crit: not!: T29 incl: excl:

Anulat, transferat la P86 Cre#terea n greutate obezitatea T82; supraponderalitatea T83 Pierderea n greutate ca%exia anorexia nervoas! P86 R63.5 R63.4, R64

ntrzierea n cre#tere E34.3, R62.8, R62.9 insuficien"a cre%terii, ntrziere fiziologic! ntrziere n dezvoltare P22; tulbur!ri ale procesului de nv!"are P24, retard mental P85; pubertate ntrziat! T99 Deshidratare deple"ia hidric! deple"ia de sare T99; dezechilibru electrolitic T99 Anulat, inclus n T8$ Teama de neoplasme ale sistemului endocrin Z71.1 dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! boala preocuparea sau teama de neoplasme ale sistemului endocrin la un pacient f!r! boal! sau anterior de confirmarea diagnosticului Teama de alte afec!iuni endocrine / metabolice Z71.1 teama de diabet teama de alte afec"iuni ale sistemului endocrin T26; dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! boala preocuparea sau teama de alte afec"iuni ale sistemului endocrin la un pacient f!r! boal! sau anterior de confirmarea diagnosticului Func!ionalitate limitat" / perturbare endocrin" sau metabolic" Z73.6 func"ie limitat! / dizabilitate datorit! unei probleme endocrine / metabolice / nutri"ionale Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) Alte simptome / acuze endocrine / metabolice / nutri!ionale R63.8 apetit alimentar specific; indicele de mas! corporal! mai mic dect normal hiperglicemia A9$; reten"ia hidric! K07 E86

$28

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Componenta 7 Diagnostic / afec%iuni


T70 excl: Infec!ii endocrine tiroidita T99 E06.0 C73

T71 Neoplasm tiroidian crit: aspect histologic caracteristic consid: gu%a T8$; neoplasme nespecificate T73 T72 incl: T73 incl: T78 excl: T80 incl: excl: T81 incl: excl: T82 excl: crit: T83 excl: crit: T85 incl: excl: crit: Tumori benigne tiroidiene alte/nespecificate tumori endocrine T73; gu%! T8$

D34

Alte / nespecificate tumori endocrine C74, C75, D09.3, D35, D44 alte tumori nespecificate ca benigne sau maligne sau cnd ex.histologic nu este disponibil Chist de canal tireoglos gu%a T8$ Anomalii congenitale endocrine / metabolice nanism, cretinism chist de canal tireoglos T78 Q89.2 E00, Q89.1, Q89.2

Gu#a E04 nodul tiroidian, gu%a netoxic! neoplasm al glandei tiroide T7$ - T72; chist de canal tireoglos T78; gu%a toxic! T85; hipotiroidism T86 Obezitatea supraponderalitatea T83 indicele de mas! corporal! peste 30 Supraponderalitatea obezitatea T82 indicele de mas! corporal! > 25, dar < 30 E66

E66

Hipertiroidism / tireotoxicoz" E05 boala Graves; gu%a toxic! gu%! toxic! T8$ eviden"ierea excesului de hormon tiroidian, sau nodul tiroidian sau gu%! plus tremor, pierd n greutate; puls accelerat (>$00 b!t!i / minut n repaus) sau semne oculare (exoftalmia; oftalmoplegie)

Codificarea severit"!ii bolii

$29

Hipotiroidism / mixedem E01 la E03 cretinism T80 eviden"ierea n laborator a sc!derii titrului hormonilor tiroidieni %i excesului de hormon stimulator tiroidian (TSH); sau cel pu"in 4 din urm!toarele: astenie. fatigabilitate, modific!ri mentale: apatie, reducerea memoriei; gndire ncetinit!; modificarea vocii: r!gu%it!, profund!, vorbire rar!; sensibilitate anormal! la frig; constipa"ie; tr!s!turi faciale estompate; piele rece, uscat!, palid!, reducerea transpira"iei, edeme periferice consid: alte acuze legate de metabolism T29 T87 incl: crit: Hipoglicemia E15, E16 hiperinsulinism, coma insulinic! hipoglicemia demonstrat! prin testare biochimic!, sau simptome caracteristice la un pacient diabetic, a tenuate de ingestia / injec"ia de glucoz! Anulat, inclus n T99

T86 excl: crit:

(T88) T89 incl: excl:

Diabet zaharat insulinodependent E10 diabet cu debut juvenil, de tip $ hiperglicemie provocat! de un medicament A85; hiperglicemia ca simptom izolat A9$; diabet non-insulinodependent T90; diabet gesta"ional W85 crit: pacientul necesit! tratament regulat, continuu cu insulin! dup! confirmarea diagnosticului prin unul din urm!toarele criterii: a. simptome clasice de diabet zaharat, ca poliurie, polidipsie %i pierderea rapid! n greutate, asociat! cu cre%terea cert! a glucozei plasmatice b. nivelul glicemiei a jeune de 8 mmol/l la dou! sau mai multe recolt!ri c. nivelul ntmpl!tor al glicemiei de$$ mmoli/l (200 mg/dl) la dou! sau mai multe recolt!ri d. testul oral de toleran"! la glucoz! (75 mg glucoz!) cu o valoare a glicemiei la o or! %i dou! ore de $$mmoli /l (200 mg/dl) %i glicemia la 24 de ore de $$ mmoli/l (200 mg/dl) Aceste criterii OMS se pot schimba n decursul timpului; de asemenea, criteriile de diferen"iere pot diferi de la "ar! la "ar!. consid: hiperglicemia A9$; diabet insulinoindependent T90 Not!: $. Complica"iile se codific! dublu: retinopatia F83; nefropatia U88 2. n sarcin!: se codific! dublu cu W84 T90 incl: excl: Diabet insulinoindependent E11 la E14 diabet NA, diabet de maturitate tip 2 hiperglicemia indus! medicamentos A85, diabetul din sarcin! W85,

$30

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

crit:

Not!: T91 incl: excl: T92 excl: T93 incl: T99

hiperglicemia ca simptom izolat A9$; diabet insulinodependent T89; diabet gesta"ional W85. pacientul nu prime%te tratament regulat cu insulin! dup! diagnosticul confirmat de una din urm!toarele: a. Simptome clasice de diabet: poliuria, polidipsia %i pierderea n greutate mpreun! cu cre%terea cert! a glucozei plasmatice. b. Cre%terea glicemiei la nivelul de 8 mmoli/l($40 mg/dl) sau mai mult n 2 sau mai multe ocazii. c. Nivelul glicemiei de $$ mmoli/l (200 mg/dl) n 2 sau mai multe ocazii. d. la testul de toleran"! la glucoz!(75 g glucoz!) o valoare a glucozei plasmatice ntre $or! %i 2 ore de $$ mmoli/l (200 mg/dl) sau mai mult %i glucoza plasmatic! la 2 ore de $$ mmoli/l (200 mg/dl) sau mai mult. Aceste criterii OMS se pot schimba n decursul timpului; de asemenea, criteriile de diferen"iere pot diferi de la "ar! la "ar!. $. Complica"ii dublu codificate: retinopatia F83; nefropatia U88 2. n sarcin!: codificat! dublu cu W84 Deficien!a vitaminic" / nutri!ional" E40 la E46, E50, E51.1, E51.8, E51.9, E52 la E56, E58 la E61, E63, E64 boala Beri-beri; deficitul de minerale din diet!; deficit de fier f!r! anemie; malnutri"ie; marasm; scorbut anemie feripriv! B80; anemie megaloblastic! (pernicioas!) B8$; sindrom de malnutri"ie; sprue D99 Guta M10 guta indus! medicamentos A85; cre%terea acidului uric A9$; pseudoguta %i alte artropatii datorate cristalelor T99 Dislipidemii hiperlipidemia; nivele anormale ale lipidelor; nivele crescute ale colesterolului %i trigliceridelor; xantom E78

Alte afec!iuni endocrine / metabolice / nutri!ionale E06.1 la E06.5, E06.9, E07, E20 la E32, E34.0 la E34.2, E34.4 la E34.9, E65, E67, E68, E70 la E77, E79, E80, E84, E85, E87 la E88, M11, M83 incl: acromegalie; amiloidoza; deficien"e metabolice congenitale; artropatie datorat! cristalelor; sindrom Cushing; fibroz! chistic!; diabet insipid; sindrom Gilbert; hiperaldosteronism; intoleran"! la glucoz!; osteomalacie; disfunc"ii adrenaliene, ovariene, pituitare, paratiroidiene, testiculare sau alte disfunc"ii endocrine; porfirie, pubertate precoce sau tardiv!; pseudoguta; diabet insipid; tiroidita

Codificarea severit"!ii bolii

$3$

excl: alergia alimentar! A98; intoleran"a alimentar! D99; osteoporoza L95

U. Aparatul urinar
Componenta # Semne 'i simptome
U01 incl: excl: U02 incl: U04 incl: excl: U05 incl: excl: U06 incl: crit: U07 incl: excl: U08 U13 incl: U14 incl: excl: U26 excl: Disuria / mic!iune dureroas" senza"ia de arsur! la mic"iune mic"iune frecvent! / imperioas! U02; sindrom uretral U72 Urinare frecvent" / urgent" nicturia, poliuria R30

R35

Incontinen!a urinar" N39.3, N39.4, R32 enurezis de origine organic!, urinare involuntar!, incontinen"a de stres de origine psihogen! P$2 Alte probleme urinare anurie, oligurie, scurgeri urinare reten"ia urinar! U08 R34. R39.1

Hematuria N02, R31 snge n urin! snge n urin! dovedit prin teste macroscopice/microscopice/chimice Alte acuze urinare miros nepl!cut al urinii, urina nchis! la culoare test anormal al urinii U98 Reten!ia urinar" Alte simptome / semne ale vezicii urinare vezica iritabil! Semne / simptome renale durere renal!, tulbur!ri renale, colica renal! durere n flancuri / lombar! L05 Teama de tumori ale sistemului urinar dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! boala R39.8

R33 R39.0, R39.9 N23

Z71.1

$32 crit: U27 excl: crit: U28 incl: excl: crit: Not!: U29 excl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

preocuparea sau teama de neoplasme ale sistemului urinar la un pacient f!r! boal! sau nainte de confirmarea diagnosticului Teama de alte afec!iuni urinare Z71.1 teama de neoplasme ale sistemului urinar U26; dac! pacientul are boala diagnosticat!, se codific! boala preocuparea sau teama de neoplasme ale sistemului urinar la un pacient f!r! boal! sau nainte de confirmarea diagnosticului Func!ionalitate limitat" / disfunc!ie urinar" Z73.6, Z93.5, Z93.6, Z99.2 transplant renal; jet redus incontinen"a urinar! U04 limitarea func"iei / dizabilitate datorit! unei probleme urinare Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) Alte simptome / semne urinare vezica iritabil!; durere vezical! U$3; probleme renale U$4 R39.8

Componenta 7 Diagnostice / afec%iuni


Pielonefrita / pielita N10 la N12, N15.1, N15.9 infec"ii renale; abces renal %i perirenal durere n flancuri sau sensibilitate renal! sau eviden"ierea prin investiga"ii a leziunilor renale cronice %i eviden"ierea clinic! sau de laborator a infec"iilor de tract urinar consid: cistita / alte infec"ii urinare U7$ U71 incl: excl: Not!: U72 incl: excl: Cistita / alte infec!ii urinare N30, N39.0 bacteriurie asimptomatic!; cistita acut! %i cronic! (non-veneric!); infec"ii ale tractului urinar inferior; infec"ii ale tractului urinar NA pielonefrita U70, uretrita U72, vaginita X84; balanita Y75 codificarea n sarcin!, de asemenea cu W84 U70 incl: crit:

Uretrita B37.4, N34 uretrita produs! de chlamidii, uretrita nespecific!, sindrom uretral, meatita meatita gonococic! la femei X7$; uretrita tricomoniazic!; femei X73, uretrita gonococic! la b!rba"i Y7$ crit: secre"ie uretral! cu mic"iuni frecvente, senza"ie de arsur!, durere sau mic"iune imperioas! f!r! bacteriurie la microscopie sau cultur! sau inflama"ia meatului urinar extern consid: mic"iune dureroas! U0$; mic"iune frecvent! / imperioas! U02; vezic!

Codificarea severit"!ii bolii

$33

iritabil! U$3; secre"ie metral! X29, Y03 U75 Tumori maligne renale crit: aspect histologic caracteristic consid: neoplasm de tract urinar NA U79 U76 Tumori maligne de vezic" urinar" crit: aspect histologic caracteristic consid: neoplasm de tract urinar NA U79 U77 incl: excl: crit: consid: U78 incl: excl: crit: consid: U79 incl: excl: U80 incl: U85 incl: U88 Alte neoplasme urinare tumori maligne de ureter %i uretr! tumori maligne de prostat! Y77 aspect histologic caracteristic neoplasm de tract urinar NA U79 Tumori benigne ale tractului urinar papilom al vezicii urinare; polipi ai tractului urinar hipertrofie de prostat! Y85 aspect histologic caracteristic neoplasm de tract urinar NA U79 C64, C65

C67

C66, C68

D30

Neoplasm de tract urinar NA D09.0, D09.1, D41 neoplasm NA al vezicii, rinichiului, ureterului, uretrei neoplasme de tract urinar U75, U76, U77, U78, confirmate diagnostic Leziunile tractului urinar contuzie renal!; corpi str!ini n tractul urinar Anomalii congenitale ale tractului urinar duplex renal / uretral; rinichi polichistic (congenital) Glomerulonefrita / nefroza Q60 la Q64 S37.0 la S37.3, T19.0, T19.1, T28.3, T28.8

N00, N01, N03, N04, N05, N07, N14, N15.0, N15.8 incl: glomerulonefrita acut!, nefropatie prin analgezice, glomerulonefrit! cronic!, nefrita, nefropatia, sindrom nefrotic excl: insuficien"a renal! U99 crit: 3 dintre urm!toarele: hematurie, proteinurie, reten"ie renal! de sare %i ap!; sc!derea func"iie renale, anomalii persistente ale sedimentului urinar sau eviden"a prin biopsie renal! consid: test anormal de urin! U98; acuze renale U$4

$34 U90 incl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Albuminurie / proteinurie ortostatic" N39.2 proteinurie postural! albuminurie ap!rut! dup! mobilizare, lipsa albuminuriei dup! repaus nocurn %i n absen"a unei boli renale consid: proteinuria NA U98 U95 incl: crit: Calcul urinar N20, N21 calculi n vezic!, rinichi, ureter; urolitiaz! durere colicativ! %i fie hematurie %i istoric de calcul renal, fie pasajul calculului sau eviden"ierea imagistic! a calculului consid: snge n urin! U06; albuminurie / proteinurie ortostatic! U90 U98 incl: excl: Test urinar patologic NA N39.1, R80, R81, R82 glicozuria, proteinuria, piuria hematurie / snge n urin! U06; albuminurie / proteinurie ortostatic! U90

U99 Alte afec!iuni urinare N06, N13, N17, N17.0, N17.1, N17.2, N17.8, N17.9, N18, N18.0, N18.8, N18.9, N19, N25, N25.0, N25.1, N25.8, N25.9, N26, N27, N27.0, N27.1, N27.9, N28, N31, N32, N35, N35.0, N35.1, N35.8, N35.9, N36, N39.8, N39.9, R39.2, T19.8, T19.9, Z90.5, Z90.6,Z94.0 incl: diverticul al vezicii urinare; hidronefroza; rinichi hipertrofic; obstruc"ie a colului vezical; insuficien"! renal!; caruncul renal, strictur! uretral!, reflux ureteral; uremie;

W. Sarcina, planificarea familial&


Componenta # Semne 'i simptome
W01 incl: excl: W02 incl: excl: W03 W05 Suspiciune de sarcin" menstrua"ie ntrziat! sau simptomatologie sugestiv! de sarcin! teama de sarcin! W02; sarcin! confirmat! W78, W79 Teama de sarcin" grija privind o sarcin! nedorit! preocuparea sau teama de confirmare a sarcinii nedorite W79 Sngerare antepartum Gre!uri / v"rs"turi de sarcin" Z32.0

Z71.1

O20, O46 O21

Codificarea severit"!ii bolii

$35

incl: W10 incl: W11 incl: W12 incl: W13 incl: W14 incl: excl: W15 incl: crit: consid:

hiperemeza, gre"uri de diminea"! n sarcina confirmat! Contracep!ia postcoital" pilula de a doua zi Contracep!ia oral" planificare familial! prin terapie hormonal! Z30.3 Z30.4

Contracep!ia intrauterin" T83, Z30.1, Z30.5 planificare familial! prin utilizarea dispozitivelor mecanice intrauterine Sterilizarea la femeie planificarea familial! care implic! sterilizarea femeii Z30.2

Alte mijloace contraceptive Z30.0, Z30.8, Z30.9 contracep"ia NA, planificarea familial! NA consiliere genetic! A98; contracep"ia oral! W$$; dispozitive intrauterine W$2; sterilizare la femeie W$3 Infertilitatea / subfebrilitatea sterilitate primar! %i secundar! concep"ie e%uat! dup! 2 ani de ncerc!ri simptome / semne de sarcin! W29 N97, Z31

W17 Sngerare postpartum crit: sngerare masiv! n intervalul de 6 s!pt!mni postpartum consid: acuze postpartum W$8 W18 excl: crit: W19 incl: excl:

O72

Semne / simptome postpartum O90.9 depresie puerperal! P76; sngerare W$7; acuze privind lacta"ia W$9; complica"ii W96 acuze legate de perioada postpartum n intervalul de 6 s!pt!mni de la na%tere Simptome / semne legate de sni / lacta!ie galactoreea; supresia lacta"iei; ablacta"ia mastita puerperal! W94; mameloane cu ragade W95 O92.5 la O92.7

(W20) Anulat, inclus n W$9 W21 W27 Preocuparea pentru imaginea corporal" corelat" cu sarcina Teama de complica!ii ale sarcinii R46.8 Z71.1

$36 incl: excl: crit: W28 incl: crit: Not!: W29 incl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

teama de anomalii congenitale la copil dac! anomalia congenital! a fost diagnosticat!, se codific! anomalia preocuparea sau teama de complica"ie la un pacient care nu le prezint! sau anterior de confirmarea lor Func!ionalitate limitat" / dizabilitate la femeie Z73.6 instabilitate pelvian! limitarea func"iei / dizabilitate datorit! unei probleme legate de sarcin! Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate pentru evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap.8) Alte simptome / acuze ale sarcinii simptome / acuze corelate cu planificarea familial! R68.8

Componenta 7 Diagnostice / afec%iuni


W70 excl: crit: W71 excl: W72 incl: W73 incl: W75 incl: excl: W76 incl: W78 incl: excl: Infec!ia puerperal" O85, O86.1, O86.3 tetanus n obstetric! N72 infec"ii ale canalului bazinului membranos sau organelor reproductive n cadrul a 6 s!pt!mni postpartum Complica!iile infec!ioase ale sarcinii O23, O41.1, O75.2, O75.3, O86.2, O86.4, O86.8, O98 infec"ie purperal! W70; mastit! puerperal! W94.

Neoplasme corelate cu sarcina C58 tumori benigne legate de sarcin!, tumora n timpul sarcinii nespecificat! ca fiind malign! sau benign! sau f!r! ex. histopatologic, mola hidatiform! Tumori benigne / incerte, corelate cu sarcina mola hidatiform! Leziuni care complic" sarcina leziuni care interfer! cu sarcina leziuni recente determinate de na%tere W92, W93 Anomalii congenitale ce complica sarcina anomalii materne care ar putea afecta sarcina, na%terea O01 T14.9

O99.8

Sarcina Z32.1, Z33, Z34 sarcina confirmat! sarcina nedorit! W79, sarcina ectopic! W80; sarcina cu risc crescut W84

Codificarea severit"!ii bolii

$37 Z32.1

W79 W80 crit:

Sarcina nedorit"

Sarcina ectopic" O00 confirmare prin palpare, ultrasonografie, laparoscopie, colposcopie sau chirurgie consid: sngerare antepartum W03, alte simptome sau acuze n sarcin! W29 W81 incl: Toxemia n sarcin" O10 la O16 eclampsia; hipertensiunea arterial!; edeme %i proteinurie n sarcin!; preeclampsie consid: alte simptome sau semne n sarcin! W29 W82 incl: excl: Avort spontan O02, O03, O05, O06 eminen"! de avort, avort complet, incomplet; habitual avort indus W83; sngerare antepartum W03; contrac"ii premature dup! s!pt!mna 22 de sarcin! W92, W93; moarte fetal!; n!scut mort dup! s!pt!mna 22 de sarcin! W93 Avort indus terminarea sarcinii; toate complica"iile Sarcina cu risc crescut O04, Z30.3

W83 incl: W84 incl:

excl: W85 incl: excl. crit:

O24.0 la O24.3, O24.9, O25, O30 la O36, O40, O43, O44, O99, Z35 primipar! de vrst! naintat!; anemia de sarcin!; diabet zaharat sau alte boli cronice preexistente care afecteaz! sarcina (vezi nota) dispropor"ie fetouterin!; hidramnios; tulbur!ri de prezenta"ie; sarcina multipl!; placenta previa; opera"ie cezarian! precedent!; f!t mic fa"! de vrsta sarcinii infec"ie care complic! sarcina W7$; sarcina ectopic! W80; toxemia n sarcin! W8$; diabet zaharat gesta"ional W85

Diabet zaharat gesta!ional O24.4 diabet manifestat pe perioada sarcinii diabet preexistent T89 sau T90 glicemia a jeune peste 5,5 mmoli/l %i/sau nivelul glicemiei > 8,0 mmol/l la 24 de ore de la nc!rcarea oral! cu 75 g glucoz! prin testul de toleran"! consid: hiperglicemia A9$ W90 W91 W92 Expulzia necomplicat" a f"tului viu Expulzie necomplicat", na#tere de f"t mort Expulzie complicat"; na#tere de f"t viu O80, Z37.0, Z37.9, Z38 Z37.1, Z37.9 O42, O45, O60 la O71,

$38 incl: excl: W93 incl: excl: W94 incl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

O73, O75.0, O75.1, O75.4 la O75.9, O81 la O84, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38 f!t viu dup! delivren"! patologic!; extrac"ie asistat!; prezenta"ie pelvin!, opera"ie cezarian!; distocie; inducerea travaliului; leziuni cauzate de na%tere; placenta previa; versiune hemoragie W$7; eclampsie W8$ Expuzie complicat", na#terea de f"t mort O42, O45, O60 la O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4 la O75.9, O81 la O84, O60 la Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9 n!scut mort dup! delivren"! patologic!; extrac"ie asistat!; prezenta"ie pelvin!, opera"ie cezarian!; distocie; inducerea travaliului; leziuni cauzate de na%tere; placenta previa; versiune hemoragie W$7; eclampsie W8$ O91

Mastita purperal" abces al snului durere, inflma"ia a snilor la 6 s!pt!mni de la na%tere sau n timpul lacta"iei consid: tulbur!ri ale lacta"iei W$9 W95 incl: excl: W96 excl: W99 excl:

Alte afec!iuni la snilor n sarcin" / perioada puerperal" O92.0 la O92.4 afec"iuni ale snilor n perioada puerperal!; ragade ale snilor tulbur!ri ale lacta"iei W$9; mastita W94; tulbur!ri f!r! corela"ie cu sarcina sau lacta"ia X2$ O87, O90.4, O90.5, O90.8, O90.9 depresie puerperal! P76; infec"ie puerperal! W70; toxemia W8$; afec"iuni ale snilor W95 Alte afec!iuni ale sarcinii / expulziei O07, O08, O22, O26, O28, O41.0, O41.8, O41.9, O47, O48, O88, O95 la O97 sarcina fantom! / pseudosarcina P75 Alte complica!ii ale perioadei puerperale

X. Aparatul genital feminin (inclusiv snii)


Componenta # - Semne 'i simptome
X01 Durerea genital" la femeie R52

Codificarea severit"!ii bolii

$39

incl: excl: X02 incl: X03 incl: X04 incl: excl: X05 incl: excl: X06 incl: X07 incl: excl: X08 incl: excl: X09 excl: X10 crit: X11 incl: excl: X12 crit:

durere pelvic!; durere vulvar! durere menstrual! X02, dispareunia X04, durerea snilor X$8 Durere menstrual" dismenoreea Durerea intermenstrual" durere ovulatorie Contact sexual dureros dispareunie, vaginism NA probleme sexuale psihogene P07, P08 Menstrua!ie redus" / absent" amenoree; menstrua"ie ntrziat! sau tardiv!; oligomenoree problemele sarcinii W0$; teama de sarcin! W02 Menstrua!ie excesiv" menoragia; sngerare pubertal! Menstrua!ie neregulat" / frecvent" polimenoreea menoragia X06; sngerare pubertal! X08 N94.4 la N94.6 N94.0 N94.1, N94.2

N91

N92.0, N92.2, N92.4 N92.1, N92.5, N92.6

Sngerare intermenstrual" N92.3, N93.8, N93.9 hemoragie intermenstrual!, sngerare uterin! disfunc"ional!; metroragie; sngerare ovulatorie; secre"ie hemoragic! redus! sngerare postmenopauz! X$2; sngerare postcoital! X$3 Simptome / acuze premenstruale sindrom de tensiune premenstrual! X89 N94.9

Amnarea menstrua!iei Z30.9 ntrzierea menstrua"iei regulate obi%nuite; prin utilizare de hormoni Simptome / acuze ale menopauzei N95.1 la N95.3, N95.8, N95.9 simptome legate de menopauz!; sindrom de menopauz!; vaginita atrofic!; vaginita senil! sngerare postmenopauz! X$2 Sngerare postmenopauz" N95.0 sngerare vaginal! care urmeaz! fie unei perioade de amenoree de cel pu"in 6 luni; fie demonstrarea menopauzei prin teste adecvate de laborator

$40

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

consid: menstrua"ie neregulat! X07 X13 incl: X14 incl: excl: X15 incl: excl: X16 incl: excl: X17 excl: X18 incl: excl: X19 incl: X20 incl: excl: X21 incl: excl: X22 X23 excl: Sngerare postcoital" sngerare la contactul sexual N93.0

Secre!ie vaginal" N89.8 flora vaginal!, leucoree sngerare X06, X07, X08; vaginita atrofic! X$$; gonoree X7$; candidoz! urogenital! X72; trichomoniaz! X73; infec"ie cu Chlamidia X92 Alte acuze/simptome vaginale uscarea mucoasei vaginale durere genital! X0$; vaginism organic X04; vaginit! atrofic! X$$ Acuze/simptome vulvare prurit vulvar, senza"ie de uscare durere la nivel vulvar X0$; abces vulvar X99 Acuze/simptome la nivelul pelvisului durere la nivel genital X0$ Durere la nivel mamar mastodinia dureri la nivelul snilor n perioada de sarcin!/lacta"ie W$9 Forma!iuni nodulare la nivelul snilor chisturi mamare N89.9

L29.2, N90.9

N94.9 N64.4

N63

Acuze/simptome la nivel mamelonar N64.0, N64.5 Secre"ii mamelonare, fisuri mamelonare, durere/prurit mamelonar, retrac"ia mamelonului acuze/simptome mamelonare n sarcin!/lacta"ie W$9 Alte acuze/simptome la nivel mamar N61, N62, N64.3, N64.5, N64.9 mastita (n afara perioadei de lacta"ie), mastopatie, galactoree mastita de lacta"ie W94 Preocuparea pentru aspectul snilor R46.8

Teama de afec!iuni transmise pe cale sexual" Z71.1 teama de HIV/SIDA B25; dac! pacientul prezint! afec"iunea, aceasta va fi codificat!

Codificarea severit"!ii bolii

$4$

crit: X24 excl: crit: X25 excl: crit: X26 excl: crit: X27 excl: crit: X28 excl: crit: Not!: X29 incl:

Preocuparea pentru/teama de o afec"iune transmis! sexual la un pacient care nu prezint! boala/nainte de diagnosticare Teama de disfunc!ii sexuale Z70, Z71.1 Disfunc"ii sexuale P07, P08 Preocuparea pentru/teama de disfunc"ie sexual! la o pacient! care nu prezint! boala/nainte de diagnosticare Teama de cancer genital Z71.1 Dac! pacienta prezint! boala, aceasta va fi codificat! Preocuparea pentru/teama de cancer genital la o pacient! care nu prezint! boala/nainte de diagnosticare Teama de cancer al snului la femeie Dac! pacienta prezint! boala, aceasta va fi codificat! Preocuparea pentru/teama de cancer al snului la o pacient! care nu prezint! boala/nainte de diagnosticare Z71.1

Preocuparea pentru/teama de cancer genital sau al snului Z71.1 teama de cancer genital X25; teama de cancer al snului X26; dac! pacienta prezint! boala, aceasta va fi codificat! Preocuparea pentru/teama de alte afec"iuni genitale sau mamare la o pacient! care nu prezint! boala/nainte de diagnosticare Func!ionalitate limitat"/disabilitate(X) Z73.6, Z90.7 disfunc"ia sexual! P07, P08; dispareunie, vaginism X04 limitarea func"iilor/disabilitate datorit! unei probleme a aparatul genital feminin(inclusiv snii) Diagramele COOP/WONCA sunt disponibile evaluarea st!rii func"ionale a pacientului (vezi capitolul 8) Alte acuze/simptome genitale la femeie secre"ia uretral! N94.9, R36

Componenta 7 Diagnostice / boli


X70 incl: crit: X71 Sifilis la femeie A50, A51, A52, A53, A65 sifilis cu orice localizare eviden"ierea microscopic! a Treponemei pallidum sau test serologc pozitiv pentru sifilis Gonoree la femeie A54

$42 incl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

gonoree cu orice localizare secre"ie vaginal! purulent! dup! un contact cu o persoan! afectat! sau eviden"ierea diplococilor gram negativi intracelular n secre"ie sau culturi de Neisseria gonorrhea consid: uretrita U72; secre"ie uretral! X29 Candidoz" genital" la femeie B37.3, B37.4 infec"ie candidozic! a vaginului/colului, thrush inflamarea pielii sau a mucoasei urogenitale, cu exudat caracteristic alb aderent sau eviden"ierea Candida consid: Secre"ie vaginal! X$4; vaginita X84 X72 incl: crit:

X73 Trichomoniaza genital" la femeie A59.0 crit: secre"ie caracteristic! fetid! sau eviden"ierea microscopic! a Trichomonei consid: Secre"ie vaginal! X$4; vaginita X84 X74 incl: excl: Boala inflamatorie a pelvisului N70, N71, N73 endometrita, oophorita, salpingita boli cu transmitere pa cale sexual! X70-X73; infec"ia cu Chlamidia la femeie X92 crit: durere la nivel pelvic cu hipersensibilitate la palparea uterului sau anexelor plus alte semne de inflama"ie consid: sindromul de congestie pelvic! X99 Tumori maligne ale colului uterin carcinom in-situ al colului, neoplazie intraepitelial! de gradul 3 frotiu anormal de col uterin gradul $ %i 2 X86 aspect histologic specific Tumori maligne ale snului la femeie carcinom in-situ de sn la femei, carcinom intraductal aspect histologic specific forma"iune tumoral! la nivelul snului X$9 Alte tumori maligne ale aparatului genital feminin C53, D06

X75 incl: excl: crit: X76 incl: crit: consid: X77 incl: excl: crit: consid: X78 incl:

C50

C51, C52, C54, C55, C56, C57

tumori ale anexelor, ovarelor, uterului, vaginului, vulvei carcinom in-situ al colului uterin X75, alte carcinoame genitale in-situ X8$ aspect histologic specific alte tumori genitale feminine/nespecificate X8$ Fibromiomul uterin uter fibroid, fibromiom al colului uterin, D25

Codificarea severit"!ii bolii

$43

crit: X79 incl: excl: crit: consid: X80 excl:

cre%terea n volum a uterului n afara sarcinii sau a unei boli neoplazice, cu una sau mai multe forma"iuni tumorale uterine Tumor" benign" de sn la femeie fibroadenom chist mamar X88 modific!ri caracteristice la ex. histopatologic forma"iuni nodulare la nivelul snilor X$9 Tumori genitale benigne la femei polip cervical X85: chist fiziologic al ovarului X99 D24

D26, D26.0, D26.1, D26.7, D26.9, D27, D28

X81 incl: excl: X82 incl: excl: X83 incl: excl: X84 incl: excl: X85 incl: excl: X86

Neoplasm genital, altele/nespecificate

D05, D07.0, D07.1, D07.2, D07.3, D39, D48.6 alte tumori genitale feminine nespecificate ca fiind benigne sau maligne sau f!r! ex histopatologic; alte carcinoame-in-situ carcinom-in-situ de cervix X75, polip endometrial X99 S30.2, S31.4, S31.5, S37.4, S37.40, S37.41, S37.5, S37.50, S37.51, S37.6, S38.0, S38.2, T19.2, T19.3, T28.3, T28.8 corp str!in intravaginal, circumcizia feminin! leziuni datorate na%terii W92, W93 Q50, Q51, Q52, Q56, Q83

Leziuni genitale la femeie

Defecte congenitale genitale feminine hermafroditism, himen neperforat alte sindroame genetice A90

Vaginite/vulvite NA N76 vaginoza, gardnerella cadidoza genital! X72, trichomoniaza genital! X73, vaginita atrofic! X$$ N72, N84.1, N86, N87, N87.0 N87.1, N87.2, N87.9, N88 eroziuni cervicale; leukoplakie cervical!; cervicite; polip al mucoasei cervicale; dilacer!ri vechi ale cervixului. anomalii ale cervixului n timpul sarcinii/na%terii/perioada puerperal! W77; frotiu Babe%-Papanicolau anormal X86. Frotiu Papanicolau modificat N87 Afec!iuni ale colului cervical NA

$44 incl: excl: X87 incl: excl: X88 incl: X89 crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

neoplasm cervical intraepitelial gr.$ %i 2, displazia cervical! neoplasm cervical intraepitelial gr.3 X75. Prolaps uterovaginal cistocel, rectocel, prociden"a incontinen"! de stress U04 N81

Boal" chistic" mamar" N60 boal! chistic! cronic! de sn, fibroadenoz! chistic!, displazie, chist solitar al snului.

Sindrom de tensiune premenstrual" N94.3 apari"ie periodic! n timpul ciclului mentrual a dou! sau mai multe semne ca: edemul, cre%terea consisten"ei sau tumefierea snilor, cefalee, iritabilitate, dispozi"ie capricioas!. consid: simptome premenstruale X09 X90 incl: crit: Herpes genital la femeie herpes simplex ano-genital la femeie vezicule mici cu apari"ie %i localizare caracteristice, cu evolu"ie spre ulcera"ii dureroase %i cicatrici A60

X91 incl: crit: X92 crit: X99

Condyloma acuminata la femeie A63.0 negi venerieni, infec"ie cu virusul papilloma apari"ie caracteristic! a leziunilor sau examen histologic caracteristic Infec!ia genital" cu Chlamydia la femeie infec"ie demonstrat! cu chlamydia la femeie A56

incl: excl:

Alte boli genitale la femeie A55, A57, A58, A63.8, N61, N64.1, N64.2, N64.8, N75, N80, N82, N83, N84.0, N84.2, N84.3, N84.8, N84.9, N85, N89.0, N89.1, N89.2, N89.3, N89.4, N89.5, N89.6, N89.7, N90.0, N90.1, N90.2, N90.3, N90.4, N90.5, N90.6, N90.7, N90.8, N94.8, N94.9, N96, N98, Z90.1, Z90.7 Chist sau abces bartolinian; polip endometrial; endometrioza; fistula tractului genital; sindrom de congestie pelvian!; chist ovarian fiziologic. boli cu transmitere sexual! NA A78.

Y. Aparatul genital masculin

Codificarea severit"!ii bolii

$45

Componenta # - Semne 'i simptome


Y01 excl: Y02 incl: Y03 Y04 incl: excl: Y05 incl: excl: Y06 incl: excl: Y07 incl: excl: Y08 incl: excl: Y10 crit: Y13 incl: Y14 incl: excl: Durere la nivelul penisului priapism, erec"ie dureroas! Y08 Durere la nivelul testiculului/scrotului perineu, pelvis Scurgeri uretrale la b"rbat Simptome/acuze legate de penis simptome/acuze legate de prepu" durere penian! Y0$; erec"ie dureroas!, priapism Y08 Simptome/acuze legate de scrot/testicule, altele noduli la nivelul testicolului durere la nivelul testiculului/scrotului Y02 Simptome/acuze legate de prostat" prostatism urinare frecvent!/urgent! U02, reten"ie urinar! U08 N48.9, R52 N50.9, R10.2, R52 R36 N48.9

N50.9

N40, N42.9

Impoten!a NA N48.4 impoten"a de origine organic! sc!derea dorin"ei sexuale P07, dificultatea realiz!rii actului sexual P08, impoten"a psihogen! P08. Simptome/acuze legate de func!ia sexual" N48.3, N48.9 erec"ie dureroas!, priapism reducerea dorin"ei sexuale P07, dificultatea realiz!rii actului sexual P08, impoten"a psihogen! P08. Infertilitate / subfertilitate imposibilitatea concep"iei dup! 2 ani de ncerc!ri. Sterilizarea planificarea familial! folosind sterilizarea masculin!, vasectomia. Planificarea familial", alte metode de contracep"ia NA, planning familial NA consiliere genetic! A98 N46 Z30.2

Z30.0, Z30.8, Z30.9

$46 Y16 incl: excl: Y24 excl: crit: Y25 excl: crit: Y26 excl: crit: Y27 excl: crit: Y28 excl: crit: Not!: Y29

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Simptome /acuze legate de sn la b"rbat noduli mamari la b!rbat, ginecomastia boal! mamar! la b!rbat Y99

N62, N63

Teama de disfunc!ie sexual" la b"rbat Z71.1 la pacientul cu boala diagnosticat! se codific! boala grija sau teama de disfunc"ii sexuale la un pacient f!r! boal! sau la care boala nu este dovedit!. Teama de boli venerice la barbat Z71.1 teama de HIV sau SIDA B25; la pacientul cu boala diagnosticat! se codific! boala. grija sau teama de boli venerice la un pacient f!r! boal! sau la care boala nu este dovedit!. Teama de cancer genital la b"rba!i Z71.1 la pacientul cu boala diagnosticat! se codific! boala grija sau teama de cancer genital la un pacient f!r! boal! sau la care boala nu este dovedit!. Teama de alte boli genitale Z71.1 teama de boli cu transmitere sexual! Y25; teama de cancer genital Y26; la pacientul cu boala diagnosticat! se codific! boala grija sau teama de alte boli genitale la un pacient f!r! boal! sau la care boala nu este dovedit!. Limitarea fuc!iei/tulburarea func!iei genitale la b"rba!i Z73.6, Z90.7 disfunc"ia sexual! P07, P08; impoten"a NA Y07. limitarea func"iei/dizabilitate datorit! unei probleme a aparatului genital masculin (inclusiv snii) Diagramele COOP/WONCA sunt disponibile evaluarea st!rii func"ionale a pacientului (vezi capitolul 8) Alte simptome / acuze legate de aparatul genital la b"rba!i N50.9

Componenta 7 Diagnostice / boli


Y70 incl: crit: Sifilis la b"rba!i A50, A51, A52, A53, A65 Sifilisul cu orice localizare eviden"ierea Treponema pallidum prin ex. microscopic sau teste serologice pozitive.

Codificarea severit"!ii bolii

$47 A54

Y71 incl: crit:

Gonoreea la b"rba!i gonoreea cu orice localizare scurgeri uretrale sau rectale cu diplococi gram-negativi sau Neisseria gonorrhoea pozitivi n cultur! consid: uretrita U72; scurgeri uretrale Y03 Y72 incl: crit: Herpes genital herpes anogenital, herpes genital vezicule mici cu aspect %i localizare caracteristic! ce evolueaz! c!tre ulcera"ii dureroase %i cruste

A60

Y73 crit: Y74 excl:

Prostatit" / inflama!ia veziculelor seminale A59.0, N41, N49.0 sensibilitate la palparea prostatei / veziculelor seminale %i semne de inflama"ie la testul urinii

Orhita / epididimita N45 tuberculoza A70; parotidita epidemic! D7$; orhita gonococic! Y7$; torsiunea testiculului Y99 crit: inflamarea %i hipersensibilitatea testiculului / epididimului %i absen"a unei etiologii specifice ( parotidit!, orhit! gonococic!, tuberculoz!, traumatism sau torsiune) consid: simptome testiculare Y05 Y75 incl: excl: crit: Y76 incl: crit: Balanita B37.4, N48.1 candidoza glandului penian scabia S72; sifilis la barbat Y70; gonoree la barbat Y7$; herpes genital la barbat Y72 semne de inflama"ie la nivelul prepu"ului / glandului Condylomata acuminata la b"rbat veruci veneriene, infec"ie cu virusul papilloma Aspect caracteristic al leziunilor sau aspect histologic specific A63.0

Y77 Tumori maligne ale prostatei crit: aspect histologic caracteristic consid: tumori genitale benigne / nespecifice Y79 Y78 incl: crit: consid: Y79 Alte tumori genitale maligne carcinom testicular / seminom, carcinom mamar aspect histologic specific tumori genitale benigne / nespecifice Y79 Tumori genitale benigne / nespecifice

C61

C50, C60, C62, C63

D07.4, D07.5, D07.6, D24,

$48 incl: excl: Y80 incl: Y81 incl: crit:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

D29, D40, D48.6 tumori genitale benigne, tumori nespecificate a fi benigne sau maligne / histologia nu e disponibil!, tumor! mamar! benign! hipertrofie de prostat! Y85 Leziuni ale aparatului genital masculin circumcizie Fimoza / prepu! supradimensionat N47 parafimoza n cazul prepu"ului supradimensionat: membran! prepu"ial! n exces cu imposibilitatea de acoperire a glandului n cazul fimozei: aderen"a prepu"ului care mpiedic! retrac"ia la nivelul glandului Hipospadias Q54 S30.2, S31.2, S31.3, S31.5, S38.0, S38.2, T28.3, T28.8

Y82 Y83 incl: excl: crit: Y84 incl: Y85 incl: crit:

Ectopia testicular" Q53 criptorhidia testicul retractil Y84 testicul absent din scrot; imposibilitate a manipul!rii testiculului la nivel scrotal Alte anomalii ale aparatului genital masculin hermafroditism, testicul retractil Q55, Q56, Q83

Hipertrofie benign" a prostatei N40 fibrom, hiperplazie, obstruc"ie prostatic!, prostatomegalie prostat! l!rgit!,neted!, ferm! eviden"iat! prin palpare / cistoscopie / imagistic!, f!r! semne de carcinom prostatic. consid: acuze / simptome legate de mic"iune U0$, U02, U03, U04, U05; reten"ia de urin! U08 Y86 crit: Hidrocel N43.0, N43.1, N43.2, N43.3 inflama"ie fluctuent! nedureroas! n jurul testiculului sau cordonului spermatic la transiluminare sau cu ajutorul imagisticii. consid: alte acuze / simptome ale scrotului / testiculelor Y05 Y99 Alte afec!iuni ale aparatului genital masculin A55, A57, A58, A63.8, N42.0, N42.1, N42.2, N42.8, N42.9, N43.4, N44, N48.0, N48.2, N48.5, N48.6, N48.8, N49.1, N49.2, N49.8, N49.9, N50.0, N50.1, N50.8, N50.9, N51, N64.8, Z90.7

Codificarea severit"!ii bolii

$49

incl: excl:

Afec"iuni ale glandei mamare; chist epididimal; spermatocel; torsiunea testiculului afec"iuni transmise pe cale sexual! NA A78; ginecomastia Y$6; carcinom mamar Y78

Z. Aparatul genital masculin


Componenta # - Semne 'i simptome
Z01 Probleme financiare Z59.5, Z59.6, Z59.7, Z59.8, Z59.9 Not!: Problemele legate de condi"iile de via"! trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent care ar fi condi"iile obiective de trai, pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul condi"iilor de via"! precum %i a percep"iei individului. Z02 Probleme legate de ap" #i alimenta!ie Z58.6, Z59.4 Not!: Problemele legate de condi"iile de via"! trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent care ar fi condi"iile obiective de trai, pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul condi"iilor de via"! precum %i a percep"iei individului. Z59.0, Z59.1, Z59.2, Z59.3, Z59.8, Z59.9 Not!: Problemele legate de condi"iile de via"! trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent care ar fi condi"iile obiective de trai, pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul condi"iilor de via"! precum %i a percep"iei individului. Z04 Probleme social-culturale Z60.1, Z60.2, Z60.3, Z60.4, Z60.5, Z60.8, Z60.9 Z03 Probleme legate de mediul casnic

incl: sarcina nelegitima excl: sarcina nedorita W79 Nota: Problemele legate de condi"iile de via"! trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent care ar fi condi"iile obiective de trai, pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul condi"iilor de via"! precum %i a percep"iei individului

$50 Z05

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Z56.1, Z56.2, Z56.3, Z56.4, Z56.5, Z56.6, Z56.7, Z57 Not!: Problemele legate de condi"iile de munc! trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent care ar fi condi"iile obiective de munc!, pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul condi"iilor de munc! precum %i a percep"iei individului. Z06 Probleme datorate lipsei serviciului Z56.0 Not!: Problemele legate de lipsa unui loc de munc! trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent de natura obiectiv! a lipsei locului de munc!, pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul condi"iilor de angajare precum %i a percep"iei individului.

Probleme legate de munc"

Z07 Probleme legate de educa!ie Z55 Not!: Problemele legate de educa"ie trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent care ar fi condi"iile educa"ionale obiective, pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul condi"iilor de educa"ie precum %i a percep"iei individului. Z08 Probleme legate de bun"starea social" Z59.7 Not!: Problemele legate de bun!starea social! trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent de condi"iile sociale obiective, pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul condi"iilor de bun!stare social! precum %i a percep"iei individului. Z09 Probleme legale Z65.0, Z65.1, Z65.2, Z65.3 Not!: Problemele legale trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent de condi"iile legale obiective, pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul chestiunilor legale precum %i a percep"iei individului. Z10 Probleme legate de sistemul de ngrijiri de s"n"tate Z64.4, Z75 Not!: Problemele legate de sistemul de ngrijiri de s!n!tate trebuie exprimate de c!tre pacient,cu acceptarea problemei %i cu dorin"a de a fi ajutat. Indiferent de condi"iile obiective legate de sistemul de ngrijiri de s!n!tate pacien"ii pot s! le considere problematice. Definirea acestor probleme necesit! cunoa%terea diferen"elor absolute n cadrul sistemului de ngrijiri de s!n!tate precum %i a percep"iei individului.

Codificarea severit"!ii bolii

$5$

Z11 Probleme ale complian!ei #i ale st"rii de boal" Z75 Not!: Diagnosticul de problem! social! provenind din starea de boal! necesit! acceptarea de c!tre pacient a existen"ei problemei %i dorin"a de a fi ajutat. Z12 incl: excl: crit: Probleme de rela!ia cu partenerul T74.0, T74.3, Z63.0 abuz emo"ional abuz fizic Z25 Diagnosticul de problem! n rela"ia dintre membrii familiei necesit! acceptarea problemei de c!tre pacient %i dorin"a de a fi ajutat. Not!: Diagnosticul de problema n rela"ia dintre membrii familiei necesit! acceptarea problemei de c!tre pacient %i dorin"a de a fi ajutat.

Z13 Probleme legate de comportamentul partenerului Z63.0 incl: infidelitate, abuz fizic Not!: Diagnosticul problemelor provenite din comportamentul unui partener necesit! acceptarea problemei de c!tre pacient %i dorin"a de a fi ajutat. Z14 Probleme legate de boala unuia din parteneri Z63.6 Not!: Diagnosticul problemelor provenite din starea de boal! a unuia sau ambilor parteneri necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat. Z15 Probleme legate de pierderea/decesul partenerului Z63.4, Z63.5 incl: desp!r"ire, divor" Not!: Diagnosticul problemelor provenite din pierderea sau decesul partenerului de via"! necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat. Z16 Probleme provenite din rela!ia cu copilul T74.0, T74.3, Z61, Z62, Z63.8

incl: abuz(emo"ional) excl: abuz fizic Z25 Not!: Diagnosticul problemelor provenite din rela"ia cu copilul necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat. Z18 Probleme legate de boala copilului Z63.6 Not!: Diagnosticul problemelor datorate bolii copilului necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat. Z19 Probleme provenite din pierderea/decesul unui copil Z63.4 Not!: Diagnosticul problemelor provenite din pierderea sau decesul unui copil necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat.

$52 Z20 incl: excl:

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Probleme provenite din rela!iile familiale T74.0, Z63.1, Z63.8 probleme ale rela"iilor cu p!rin"ii/fra"ii adul"i/al"i membri ai familiei probleme rela"ionale cu partenerul Z$2; probleme rela"ionale cu copilul Z$6; probleme rela"ionale cu prietenul Z24 Not!: diagnosticul problemelor provenite din rela"iile cu membrii familiei necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat Z21 excl: Probleme ale comportamentului n familie Z63.1, Z63.9 simptome/acuze n comportamentul copilului P22; simptome/acuze n comportamentul adolescentului P23; probleme cu comportamentul partenerului Z$3 Not!: Diagnosticul problemelor provenite din comportamentul unui membru al familiei necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat Z22

Probleme provenite din mboln"virea p"rin!ilor/membrilor familiei Z63.6, Z63.7 excl: probleme datorate mboln!virii partenerului Z$4 Not!: Diagnosticul problemelor provenite din mboln!virea unui membru al familiei necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat Z23 Probleme provenite din pierderea/decesul unui p"rinte/membru al familiei Z63.4 excl: Pierderea partenerului Z$5; pierderea unui copil Z$9 Not!: Diagnosticul problemelor provenite din pierderea sau decesul unui membru al familiei necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat Z24 Probleme ale rela!iei cu prietenii Z63.9 excl: probleme ale rela"iei cu membrii familiei Z20 Not!: Diagnosticul problemelor datorate rela"iei cu prietenii necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat Probleme datorate agresiunilor/evenimentelor v"t"m"toare T74.1, T74.2, T74.8, T74.9, Z65.4, Z65.5 incl: victime ale abuzului fizic, ale violului %i agresiunilor sexuale excl: probleme de ordin fizic ce urmeaz! a fi codificate n rubricile adecvate din alte capitole; probleme psihologice codificate n capitolul P Not!: Diagnosticul problemelor sociale rezultate n urma agresiunilor sau a altor evenimente v!t!m!toare necesit! acceptarea problemei %i dorin"a pacientului de a fi ajutat Z27 incl: Teama de probleme sociale teama/preocuparea pentru existen"a unei probleme sociale Z71.1 Z25

Codificarea severit"!ii bolii

$53

excl: crit: Z28 crit: Not!: Z29

dac! pacientul are o problem! social!, aceasta va fi codificat! teama de probleme sociale la un pacient f!r! aceste probleme Func!ionare limitat"/disfunc!ie (Z) Z73.4, Z73.6 Limitarea func"ion!rii normale/disabilitate datorat! problemelor sociale, inclusiv izolare/singur!tate Diagramele COOP/WONCA sunt adecvate evaluarea statusului func"ional al pacientului (vezi cap. 8) Probleme sociale NA Z58.0, Z58.1, Z58.2, Z58.3, Z58.4, Z58.5, Z58.8, Z58.9, Z63.2, Z63.3, Z63.7, Z63.8, Z63.9, Z64.0, Z64.1, Z65.8, Z65.9, Z72.6, Z72.8, Z72.9, Z73.2, Z73.5, Z73.8, Z73.9, Z76.1 probleme legate de mediu, simularea bolii

incl:

##. Conversia codurilor din ICD-#0


Leg!tura dintre ICPC %i ICD-$0 este complex!. Exist! anumite concepte comune, care nu sunt reprezentate cu exactitate n fiecare dintre ele. Totu%i, pentru majoritatea rubricilor pot fi reprezentate una sau mai multe rubrici corespondente n cealalt! clasificare. Acest lucru se poate realiza n ambele sensuri n cartea de fa"!. Datorit! acestor probleme complexe, destul de frecvent, conversia unui cod de la o clasificare la alta %i reconversia sa ulterioar! nu va conduce n mod obligatoriu la codul original, deoarece se poate alege dintr-o serie de coduri n fiecare direc"ie. Selec"ii exacte se pot face doar n cazul n care se apeleaz! la ajutorul unui tezaur n folosirea titlului condi"iei respective. Motivul principal al conversiei codurilor este de a indica locul n care se suprapune con"inutul rubricilor din fiecare clasificare. Conversia ICPC-2 la ICD-#0 n cadrul listei care con"ine rubricile ICPC-2 (capitolul $0), fiecare rubric! include toate rubricile nrudite din ICD-$0. Acolo unde exist! o leg!tur! cu toate cele trei caractere ale codului ICD-$0, acesta este prezentat; dac! leg!tura se face doar cu o parte din codul ICD-$0, se vor prezenta toate codurile relevante ICD-$0 cu patru caractere. Aceasta nu nseamn! c! codurile ICD-$0 enumerate au leg!tur! doar cu rubrica ICPC-2, de vreme ce unele din rubricile codului ICD-$0 se nrudesc cu mai multe rubrici ICPC-2, fapt ce poate fi constatat urm!rind lista de conversie a codurilor din ICD-$0 n ICPC-2 prezentat! n acest capitol.

$54

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

Conversia ICD-#0 la ICPC-2 n cadrul acestui capitol codurile de conversie sunt enumerate pentru toate codurile ICD-$0 cu trei caractere %i acolo unde nu se suprapune n totalitate cu acela%i cod ICPC-2, sunt date conversiile pentru toate codurile ICD-$0 cu patru caractere. Rubricile cu asterisc n ICD-$0, care denot! manifest!ri ale altor boli, nu sunt incluse, nefiind utilizate pentru diagnosticul principal; de asemenea nu sunt incluse rubrici din capitolul XX al ICD-$0 Cauzele externe ale morbidit!"ii %i mortalit!"ii, datorit! faptului c! ICPC nu se bazeaz! n general pe etiologie. Excluderea acestor rubrici ICD-$0 ajut! la evitarea confuziei %i sublinierea faptului c! aceste conversii sunt utile ca indicatoare %i nu sunt exacte.

Codificarea severit"!ii bolii


ICD-10 ICPC-2 ICD-10 ICPC-2 ICD-10 ICPC-2

$55
ICD-10 ICPC-2

A00 A0$ A02 A03 A04 A05 A06 A08 A09 A$5 A$6 A$7 A$8 A$9 A20 A2$ A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A30 A3$ A32.0 A32.$ A32.7 A32.8 A32.9 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39.0 A39.$ A39.2 A39.3 A39.8 A39.9 A40 A4$ A42 A43 A44

D70 D70 D70 D70 D70 D70 D70 D70 D73 A70 A70 A70 A70 A70 A78 A78 A78 A78 A78 A78 A78 A78 A78 A78 A78 S76 N7$ A78 A78 A78 N72 N72 N72 R83 R7$ A78 N7$ A78 A78 A78 A78 A78 A78 A78 A78 A78 A78

A46 A48.0 A48.$ A48.2 A48.3 A48.4 A48.8 A49 A50 A50 A5$ A5$ A52 A52 A53 A53 A54 A54 A55 A55 A56 A57 A57 A58 A58 A59.0 A59.0 A59.8 A59.9 A60 A60 A63.0 A63.0 A63.8 A63.8 A64 A65 A65 A66 A67 A68 A69.0 A69.$ A69.2 A69.8 A69.9 A70

S76 A78 R8$ A78 A78 A78 A78 A78 X70 Y70 X70 Y70 X70 Y70 X70 Y70 X7$ Y7$ X99 Y99 X92 X99 Y99 X99 Y99 X73 Y73 A78 A78 X90 Y72 X9$ Y76 X99 Y99 A78 X70 Y70 S76 S76 A78 D83 D83 A78 A78 A78 A78

A7$ A74.0 A74.8 A74.9 A75 A77 A78 A79 A80 A8$ A82 A83 A84 A85.0 A85.$ A85.2 A85.8 A86 A87 A88.0 A88.$ A88.8 A89 A90 A9$ A92 A93 A94 A95 A96 A98 A99 A99.$ B00.0 B00.$ B00.2 B00.3 B00.4 B00.5 B00.6 B00.7 B00.8 B00.9 B0$ B02 B03 B04

F86 F$ 0 A78 A78 A78 A78 A78 A78 N70 N73 A77 N7$ N7$ N70 N7$ N7$ N7$ N7$ N7$ A76 H82 N73 N73 A77 A77 A77 A77 A77 A77 A77 A77 A77 R28 S7$ S7$ D83 R74 N7$ N7$ WI3 A77 S7$ S7$ A72 S70 A76 A76

B05 B06 B07 B08.0 B08.$ B08.2 B08.3 B08.4 B08.5 B08.8 B09 B09 B$5 B$6 B$7 B$8 B$9 B20 B2$ B22 B23 B24 B25 B26 B27 B30 B33.0 B33.$ B33.2 B33.3 B33.8 B34 B35 B36 B37.0 B37.$ B37.2 B37.3 B37.4 B37.4 B37.4 B37.5 B37.6 B37.7 B37.8 B37.9 B38

A7$ A74 S03 A76 S95 A76 A76 A76 R74 A76 A76 D72 D72 D72 D72 D72 D72 B90 B90 B90 B90 B90 A77 D7$ A75 F70 A77 A77 K70 A77 A77 A77 S74 S74 D83 R83 S75 X72 U72 X72 Y75 N7$ K70 A78 A78 A78 A78

$56
B39 B40 B4$ B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B5$ B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58.0 B58.$ B58.2 B58.3 B58.8 B58.9 B59 B60 B64 B65 B66 B67 B68 B69 B70 B7$ B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 B8$ B82 B83 B85 A78 A78 A78 A78 A78 R83 A78 A78 A78 A78 A78 A73 A73 A73 A73 A73 A78 A78 A78 F73 D97 N7$ R83 A78 A78 A78 A78 A78 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 D96 S73

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate B86 B87 B88.0 B88.$ B88.2 B88.3 B88.8 B88.9 B89 B90 B9$ B92 B94.0 B94.$ B94.2 B94.8 B94.9 B95 B96 B97 B99 C00 C0$ C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C$0 C$$ C$2 C$3 C$4.0 C$4.$ C$4.2 C$4.8 C$5 C$6 C$7 C$8 C$9 C20 C2$ C22 C23 S72 S73 S72 S73 S72 S73 S73 S73 A78 A70 N70 A78 F86 N7$ D97 A78 A78 A78 A78 A77 A78 D77 D77 D77 D77 D77 D77 D77 D77 D77 R85 R85 R85 R85 R85 R85 R85 R85 D77 D77 D74 D77 D75 D75 D75 D75 D77 D77 C24 C25 C26 C30.0 C30.$ C3$ C32 C33 C34 C37 C38.0 C38.$ C38.2 C38.3 C38.4 C38.8 C39 C40 C4$ C43 C44 C45.0 C45.$ C45.2 C45.7 C45.9 C46.0 C46.$ C46.2 C46.3 C46.7 C46.8 C46.9 C47 C48 C49 C50 C50 C5$ C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C60 C6$ D77 D76 D77 R85 H75 R85 R85 R84 R84 B74 K72 A79 A79 A79 R85 A79 R85 L7$ L7$ S77 S77 R85 D77 K72 A79 A79 S77 S77 D77 B74 A79 A79 A79 N74 D77 L7$ X76 Y78 X77 X77 X75 X77 X77 X77 X77 W72 Y78 Y77 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C7$ C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C8$ C82 C83 C84 C85 C88 C90 C9$ C92 C93 C94 C95 C96 C97 D00 D0$ D02 D03 D04 D05 D06 D07.0 D07.$ D07.2 D07.3 D07.4 D07.5 D07.6 D09.0 Y78 Y78 U75 U75 U77 U76 U77 F74 N74 N74 N74 T7$ T73 T73 A79 B74 A79 A79 A79 B72 B72 B72 B72 B72 B74 B74 B73 B73 B73 B73 B73 B74 A79 D78 D78 R92 S79 S79 X8$ X75 X8$ X8$ X8$ X8$ Y79 Y79 Y79 U79

Codificarea severit"!ii bolii D09.$ D09.2 D09.3 D09.7 D09.9 D$0 D$$ D$2 D$3 D$4 D$5.0 D$5.$ D$5.2 D$5.7 D$5.9 D$6 D$7 D$8 D$9 D20 D2$ D22 D23 D24 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D3$ D32 D33 D34 D35 D36.0 D36.$ D36.7 D36.9 D37 D38 D39 D40 D4$ D42 D43 D44 U79 F74 T73 A79 A79 D78 D78 D78 D78 R86 B75 K72 K72 A99 A99 L97 S78 S8$ R86 D78 L97 S82 S79 X79 Y79 X78 X80 X80 X80 Y79 U78 F74 N75 N75 T72 T73 B75 N75 A99 A99 D78 R92 X8$ Y79 U79 N76 N76 Tl3 D45 D46 D47 D48.0 D48.$ D48.2 D48.3 D48.4 D48.5 D48.6 D48.6 D48.7 D48.7 D48.8 D48.9 D50 D5$ D52 D53 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D6$.0 D6$.$ D6$.2 D6$.3 D6$.8 D6$.9 D62 D64.0 D64.$ D64.2 D64.2 D64.3 D64.4 D64.8 D64.9 D65 D66 D67 D68 D69 D70 D7$ D72 B75 B82 B75 L97 L97 N76 D78 D78 S79 X8$ Y79 F74 K72 H75 A99 B80 B8$ B8$ B82 B82 B78 B78 B78 B82 B82 B79 A85 A86 B82 B82 B82 B82 B79 B82 A85 A86 B82 B79 B82 B82 B83 B83 B83 B83 B83 B84 B84 B84 D73 D74 D75 D76 D80 D8$ D82 D83 D84 D86 D89 E00 E0$ E02 E03 E04 E05 E06.0 E06.$ E06.2 E06.3 E06.4 E06.5 E06.9 E07 E$ 0 E$$ E$ 2 E$ 3 E$ 4 E$ 5 E$ 6 E20 E2$ E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E3$ E32 E34.0 E34.$ E34.2 B99 B99 B99 B99 B99 B99 B99 B99 B99 B99 B99 T80 T86 T86 T86 T8$ T85 T70 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T89 T90 T90 T90 T90 T87 T87 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 E34.3 E34.4 E34.5 E34.8 E34.9 E40 E4$ E42 E43 E44 E45 E46 E50 E5$.$ E5$.2 E5$.8 E5$.9 E52 E53 E54 E55 E56 E58 E59 E60 E6$ E63 E64 E65 E66 E66 E67 E68 E70 E7$ E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 E83 E84 E85 E86

$57
T$0 T99 T99 T99 T99 T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ N99 T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T9$ T99 T82 T83 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T99 T93 T99 T99 A9$ T99 T99 T$$

$58
E87 E88 E89 F0$ F02 F03 F04 F05 F06 F07 F09 F$0.0 F$0.$ F$0.2 F$0.3 F$0.4 F$0.5 F$0.6 F$0.7 F$0.8 F$0.9 F$$ F$ 2 F$ 3 F$ 3 F$ 4 F$ 5 F$ 6 F$ 7 F$ 8 F$ 9 F$ 9 F20 F2$ F22 F23 F24 F25 F28 F29 F30 F3$ F32 F33 F34.0 F34.$ F34.8 F34.9 T99 T99 A87 P70 P70 P70 P7$ P7$ P7$ P7$ P7$ P$ 6 P$ 5 P$ 5 P$ 5 P$ 5 P$ 5 P$ 5 P$ 5 P$ 5 P$ 5 P$ 9 P$ 9 P$ 8 P$ 9 P$ 9 P$ 9 P$ 9 P$ 7 P$ 9 P$ 8 P$ 9 P72 P72 P72 P98 P72 P72 P72 P72 P73 P73 P76 P76 P73 P76 P76 P76

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate F38 F39 F40 F4$.0 F4$.$ F4$.2 F4$.3 F4$.4 F4$.5 F4$.6 F4$.7 F4$.8 F4$.9 F4$.9 F42 F43.0 F43.$ F43.2 F43.8 F43.9 F44 F45.$ F45.2 F45.3 F45.4 F45.8 F45.9 F48.0 F48.$ F48.8 F48.9 F50.0 F50.$ F50.2 F50.3 F50.4 F50.4 F50.5 F50.8 F50.9 F5$ F52.0 F52.$ F52.2 F52.3 F52.4 F52.5 F52.8 P76 P76 P79 P74 P74 P76 P74 P74 P74 P74 P74 P74 P0$ P74 P79 P02 P82 P02 P02 P02 P75 P75 P75 * * * * P78 P79 P79 P79 P86 P86 P86 P86 P02 P86 D$0 P29 P29 P06 P07 P08 P08 P08 P08 P08 P08 F52.9 F53.0 F53.$ F53.8 F53.9 F54 F59 F60 F6$ F62 F63 F63.3 F64 F65 F66 F68 F69 F70 F7$ F72 F73 F78 F79 F80 F80.9 F8$ F82 F83 F84 F88 F89 F90 F9$ F9$ F92 F92 F93 F94 F94 F95 F98.0 F98.$ F98.2 F98.3 F98.4 F98.5 F98.6 F98.8 P08 P76 P98 P99 P99 P99 P99 P80 P80 P80 P80 P29 P09 P09 P09 P80 P80 P85 P85 P85 P85 P85 P85 P24 P22 P24 P24 P24 P99 P99 P99 P8$ P22 P23 P22 P23 P22 P22 P23 P$ 0 P$ 2 P$ 3 P$$ P$$ P$ 0 P$ 0 P$ 0 P22 F98.8 F98.8 F98.9 F98.9 F98.9 F99 F99 FSS G00 G03 G04 G06 G08 G09 G$0 G$$ G$2 G20 G2$ G23 G24 G25.0 G25.$ G25.2 G25.3 G25.4 G25.5 G25.8 G25.9 G258 G30 G3$.0 G3$.$ G3$.2 G3$.8 G3$.9 G35 G36 G37 G40 G4$ G43 G44.0 G44.$ G44.2 G44.3 G44.4 G44.8 P23 P29 P22 P23 P29 P77 P99 P$ 8 N7$ N7$ N7$ N73 N73 N73 N99 N99 N99 N87 N87 N99 N99 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N04 P70 N99 N99 P$ 5 N99 N99 N86 N99 N99 N88 N88 N89 N90 N89 N95 N0$ A85 N0$

Codificarea severit"!ii bolii G45 G47 G50.0 G50.$ G50.8 G50.9 G5$ G52 G54 G56.0 G56.$ G56.2 G56.3 G56.4 G56.8 G56.9 G57 G58 G60 G6$ G62 G64 G70 G7$ G72 G8$ G82 G83 G90 G9$ G92 G93.0 G93.$ G93.2 G93.3 G93.4 G93.5 G93.6 G93.7 G93.8 G93.9 G95 G96 G97 G98 G98 H00 H0$ K89 P06 N92 N03 N92 N92 N9$ N99 N94 N93 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N94 N99 N99 N99 N99 N99 N99 N99 N99 N99 N99 N99 N99 A04 N99 N99 N99 N99 N99 N99 N99 N99 A87 N$8 N99 F72 F72 H02.0 H02.$ H02.2 H02.3 H02.4 H02.5 H02.6 H02.7 H02.8 H02.9 H04.0 H04.$ H04.2 H04.3 H04.4 H04.5 H04.6 H04.8 H04.9 H05.0 H05.$ H05.2 H05.4 H05.5 H05.8 H05.9 H$0.0 H$0.$ H$0.2 H$0.3 H$0.4 H$0.5 H$0.8 H$0.9 H$$.0 H$$.$ H$$.2 H$$.3 H$$.4 H$$.8 H$$.9 H$5 H$6.0 H$6.$ H$6.2 H$6.3 H$6.4 H$6.8 F99 F99 F$ 6 F$ 6 F$ 6 F$ 6 F$ 6 F$ 6 F99 F99 F99 F99 F03 F73 F73 F99 F99 F99 F99 F73 F73 F99 F99 F99 F99 F99 F70 F7$ F70 F70 F70 F70 F70 F70 F99 F99 F99 F75 F99 F99 F99 F99 F85 W$3 F73 F73 F73 F73 H$6.9 H$7 H$8 H20 H2$ H25 H26 H27 H30 H3$ H33 H34 H35.0 H35.$ H35.2 H35.3 H35.4 H35.5 H35.6 H35.8 H35.9 H40 H43 H44.0 H44.$ H44.2 H44.3 H44.4 H44.5 H44.6 H44.7 H44.8 H44.9 H46 H47 H49 H50 H5$ H52 H53.0 H53.$ H53.2 H53.3 H53.4 H53.5 H53.6 H53.8 H53.9 F73 F99 F99 F73 F73 F92 F92 F99 F73 F99 F82 F99 F83 F83 F83 F84 F83 F99 F99 F99 F99 F93 F99 F99 F99 F99 F99 F99 F99 F79 F79 F99 F99 F99 F99 F95 F95 F95 F9$ F99 F05 F05 F05 F99 F99 F99 F04 F05 H54.0 H54.$ H54.2 H54.3 H54.4 H54.5 H54.6 H54.7 H55 H57.0 H57.$ H57.8 H57.8 H57.8 H57.8 H57.9 H60 H6$.0 H6$.$ H6$.2 H6$.3 H6$.8 H6$.9 H65 H66.0 H66.$ H66.2 H66.3 H66.4 H66.9 H68 H69 H70 H7$ H72 H73.0 H73.$ H73.8 H73.9 H74 H80 H8$ H83.0 H83.$ H83.2 H83.3 H83.8 H83.9

$59
F94 F94 F94 F94 F28 F28 F28 F05 F$ 4 F99 F0$ F02 F$ 3 F$ 5 F99 F29 R70 R99 H99 H8$ H99 H99 R99 R72 R7$ H74 H74 R74 H7$ H7$ H73 R73 R74 H74 H77 R7$ R74 H99 H99 R99 H83 H82 H82 H99 H99 H85 H99 R99

$60
H90 H9$.0 H9$.$ H9$.2 H9$.3 H9$.8 H9$.9 H92.0 H92.$ H92.2 H93.0 H93.$ H93.2 H93.8 H93.8 H93.9 H95 I00 I0$ I02 I05 I06 I07 I08 I09 I$ 0 I$$ I$ 2 I$ 3 I$ 5 I20 I2$ I22 I23 I24 I24 I25 I26 I27 I28 I30 I3$ I33 I34 I35 I36 I37 I38 H86 H86 H84 R86 R86 H86 H86 H0$ H04 H05 H99 H03 H02 H$3 H99 R29 A87 K7$ K7$ K7$ K7$ K7$ K7$ K83 K7$ K86 K87 K87 K87 K87 K74 K75 K75 K75 K74 K76 K76 K93 K82 K82 K70 K84 K70 K83 K83 K83 K83 K70

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate I40 I42 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I5$ I6$ I62 I63 I64 I65 I66 I67.0 I67.$ I67.2 I67.3 I67.4 I67.5 I67.6 I67.7 I67.8 I67.9 I69 I70 I7$ I72 I73 I74 I77 I78.0 I78.$ I78.8 I78.9 I80 I8$ I82 I83.0 I83.$ I83.2 I83.9 I84 I85 I86 I87.0 K70 K84 K84 K84 K84 K79 K78 K80 K77 K84 K90 K90 K90 K90 K9$ K9$ K9$ K9$ K9$ K9$ K87 K9$ K9$ K9$ K9$ K9$ K9$ K92 K99 K99 K92 K92 K99 K99 K06 K99 K99 K94 K94 K94 S97 K95 S97 K95 K96 K99 K99 K94 I87.$ I87.2 I87.8 I87.8 I87.9 I88 I89 I95.$ I95.2 I95.8 I95.9 I97 I99 J00 J0$ J02.0 J02.8 J02.9 J03.0 J03.8 J03.9 J04 J05.0 J05.$ J06 J$0.0 J$0.$ J$0.8 J$$.0 J$$.$ J$$.8 J$2 J$3 J$4 J$5 J$6 J$8 J20 J2$ J22 J30 J3$ J32 J33 J34.0 J34.$ J34.2 J34.3 K99 K95 K06 K95 K99 B7$ B99 K88 A85 K88 K88 A87 K99 R74 R75 R72 R74 R74 R72 R76 R76 R77 R77 R83 R74 R8$ R80 R80 R8$ R80 R80 R8$ R8$ R8$ R8$ R8$ R8$ R78 R78 R78 R97 R83 R75 R99 R73 R99 R99 R99 J34.8 J34.8 J34.8 J35 J37 J38 J39 J40 J4$ J42 J43 J44 J45 J46 J47 J60 J6$ J62 J63 J64 J65 J66 J67 J68 J69 J70 J80 J8$ J82 J84 J85 J86 J90 J92 J93 J94 J95 J96 J98 K00.0 K00.$ K00.2 K00.3 K00.4 K00.5 K00.6 K00.7 K00.8 R08 R09 R99 R90 R83 R99 R99 R78 R79 R79 R95 R95 R96 R96 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R99 R83 R83 R82 R99 R99 R82 A87 R99 R99 D82 D82 D82 D82 D82 D82 D82 D$9 D82

Codificarea severit"!ii bolii K00.9 K0$ K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K$0 K$$ K$2 K$3 K$4 K$4 K20 K2$ K22 K25 K25.5 K25.5 K25.5 K25.5 K25.5 K25.5 K25.5 K25.5 K25.5 K25.5 K26 K27 K28 K29 K30 K3$ K35 K36 K37 K38 K40 K4$ K42 K43 K44 K45 K46 K50 D82 D82 D82 D82 D82 D82 D82 D82 D82 D82 D82 D83 D83 D83 D20 D83 D84 D84 D84 D86 L07 L08 L$0 L$$ L$2 L$3 L$5 L$6 L$7 L20 D85 D86 D86 D87 D07 D99 D88 D88 D88 D99 D89 D9$ D9$ D9$ D90 D9$ D9$ D94 K5$ K5$.0 K52.0 K52.$ K52.2 K52.8 K52.9 K52.9 K55 K56.0 K56.2 K56.3 K56.4 K56.5 K56.6 K56.7 K57 K58 K59.0 K59.$ K59.2 K59.3 K59.4 K59.8 K59.9 K60 K6$ K62.0 K62.$ K62.2 K62.3 K62.4 K62.5 K62.6 K62.7 K62.8 K62.9 K63 K65 K66 K70 K7$ K72 K73 K74 K75 K76 K80 D94 A87 D94 D99 D99 D99 D$$ D99 D99 D99 D99 D99 D$2 D99 D99 D99 D92 D93 D$2 D$$ D99 D99 D04 D99 D99 D95 D95 D78 D78 D99 D99 D99 D$6 D99 D99 D99 D99 D99 D99 D99 D97 D97 D97 D97 D97 D97 D97 D98 K8$ K82 K83 K85 K86 K90 K9$.0 K9$.$ K9$.2 K9$.3 K9$.4 K9$.5 K9$.8 K9$.9 K92.0 K92.$ K92.2 K92.8 K92.9 L00 L0$ L02 L03.0 L03.$ L03.2 L03.3 L03.8 L03.9 L04 L05 L08 L$0 L$$ L$2 L$3 L20 L2$ L22 L23 L24 L25 L26 L27.0 L27.$ L27.2 L27.8 L27.9 L28 D98 D98 D98 D99 D99 D99 A87 D99 D99 A87 A89 D99 D99 D99 D$4 D$5 D99 D99 D99 S84 S84 S$ 0 S09 S76 S76 S76 S76 S76 B70 S85 S76 S99 S99 S99 S99 S87 S86 S89 S88 S88 S88 S99 A85 A85 S88 S88 S88 S99 L29.0 L29.$ L29.2 L29.3 L29.8 L29.9 L30.0 L30.$ L30.2 L30.3 L30.4 L30.5 L30.8 L30.9 L40 L4$ L42 L43 L44 L50 L5$ L52 L53.0 L53.$ L53.2 L53.3 L53.8 L53.9 L53.9 L55 L56 L57 L58 L59 L60.0 L60.$ L60.2 L60.3 L60.4 L60.5 L60.8 L60.9 L63 L64 L65 L66 L67 L68

$6$
D05 Y05 X$6 D05 S02 S02 S88 S92 S99 S88 S88 S99 S88 S88 S9$ S99 S90 S99 S99 S98 S99 S99 S99 S99 S99 S99 S99 S06 S07 S80 S80 S80 S80 S80 S94 S22 S99 S99 S22 S22 S99 S22 S23 S23 S23 S23 S24 S24

$62
L70 L7$ L72.0 L72.2 L72.8 L72.9 L73.0 L73.$ L73.2 L73.8 L73.9 L74 L75 L80 L8$.0 L8$.$ L8$.2 L8$.3 L8$.4 L8$.5 L8$.6 L8$.7 L8$.8 L8$.9 L82 L83 L84 L85 L87 L88 L89 L90 L9$ L92 L93 L94 L95 L97 L98.0 L98.$ L98.2 L98.3 L98.4 L98.5 L98.6 L98.7 L98.8 L98.9 S96 S99 S99 S99 S99 S99 S99 S99 S92 S99 S99 S92 S92 S99 S08 S08 S08 S08 S99 S99 S99 S99 S99 S99 S99 S99 S20 S99 S99 S99 S97 S99 S99 S99 S99 S99 S99 S97 S76 S99 S99 S99 S97 S99 S99 S99 S99 S99

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate M00 M02 M05 M06 M08 M$ 0 M$$ M$ 2 M$ 3 M$ 5 M$ 6 M$ 7 M$ 8 M$ 9 M20 M2$ M22.0 M22.$ M22.2 M22.3 M22.4 M22.8 M22.9 M23 M24 M25.0 M25.$ M25.2 M25.3 M25.4 M25.4 M25.4 M25.4 M25.4 M25.4 M25.4 M25.4 M25.4 M25.6 M25.6 M25.6 M25.6 M25.6 M25.6 M25.6 M25.6 M25.7 M25.8 L70 L99 L88 L88 L88 T92 T99 L99 L9$ L9$ L89 L90 L9$ L9$ L98 L98 L80 L80 L99 L99 L99 L99 L99 L99 L99 L99 L99 L99 L99 L08 L$0 L$$ L$2 L$3 L$5 L$6 L$7 L20 L08 L$$ L$2 L$3 L$5 L$6 L$7 L20 L99 L20 M25.8 M25.9 M25.9 M30 M3$ M32 M33 M34 M40 M4$ M42 M43.0 M43.$ M43.2 M43.3 M43.4 M43.5 M43.6 M43.8 M43.9 M45 M46.0 M46.$ M46.2 M46.3 M46.4 M46.5 M46.8 M46.9 M47.0 M47.$ M47.2 M47.8 M47.8 M47.9 M47.9 M48 M48 M50 M5$ M5$ M53.0 M53.$ M53.2 M53.3 M53.3 M53.8 M53.9 L99 L20 L99 K99 K99 L99 L99 L99 L85 L85 L94 L84 L84 L99 L83 L83 L84 L83 L85 L85 L88 L84 L84 L70 L70 L70 L70 L84 L84 L84 L86 L86 L83 L84 L83 L84 L83 L84 L83 L84 L86 L83 L83 L84 L03 L84 L84 L84 M54.0 M54.0 M54.0 M54.$ M54.2 M54.3 M54.4 M54.5 M54.6 M54.8 M54.9 M60.0 M60.$ M60.2 M60.8 M60.9 M6$ M62.0 M62.$ M62.2 M62.3 M62.4 M62.5 M62.6 M62.8 M62.9 M65.0 M65.$ M65.2 M65.3 M65.4 M65.8 M65.9 M66 M67.0 M67.$ M67.2 M67.3 M67.4 M67.8 M67.9 M70 M7$.0 M7$.$ M7$.2 M7$.3 M7$.4 M7$.5 L0$ L02 L03 L99 L0$ L86 L86 L03 L02 L02 L02 L70 L$8 L$8 L$8 L$8 L99 L99 L99 L99 L99 L99 L$9 L$9 L99 L99 L70 L70 L87 L87 L87 L87 L87 L99 L99 L99 L99 L87 L87 L99 L99 L87 L70 L70 L87 L87 L87 L87

Codificarea severit"!ii bolii M7$.8 M7$.9 M72 M75 M76 M77.0 M77.$ M77.2 M77.3 M77.4 M77.5 M77.9 M778 M79.0 M79.$ M79.2 M79.2 M79.3 M79.4 M79.5 M79.6 M79.6 M79.8 M79.9 M80 M8$ M83 M84 M85 M86 M87 M88 M89 M9$ M92 M93 M94 M95 M96 M99 N00 N0$ N02 N03 N04 N05 N06 N07 L87 L87 L87 L92 L87 L87 L93 L87 L87 L$7 L$7 L87 L87 L$8 L$8 N29 N99 L99 L99 L8$ L09 L$8 L99 L$9 L95 L95 T99 L99 L99 L70 L99 L99 L99 L94 L94 L94 L99 L99 A87 L99 U88 U88 U06 U88 U88 U88 U99 U88 N$0 N$$ N$2 N$3 N$4 N$5.0 N$5.$ N$5.8 N$5.9 N$7 N$8 N$9 N20 N2$ N23 N25 N26 N27 N28 N30 N3$ N32 N34 N35 N36 N39.0 N39.$ N39.2 N39.3 N39.4 N39.8 N39.9 N40 N40 N4$ N42.0 N42.$ N42.2 N42.8 N42.9 N42.9 N43.0 N43.$ N43.2 N43.3 N43.4 N44 N45 U70 U70 U70 U99 U88 U88 U70 U88 U70 U99 U99 U99 U95 U95 U$4 U99 U99 U99 U99 U7$ U99 U99 U72 U99 U99 U7$ U98 U90 U04 U04 U99 U99 Y06 Y85 Y73 Y99 Y99 Y99 Y99 Y06 Y99 Y86 Y86 Y86 Y86 Y99 Y99 Y74 N46 N47 N48.0 N48.$ N48.2 N48.3 N48.4 N48.5 N48.6 N48.8 N48.9 N48.9 N48.9 N49.0 N49.$ N49.2 N49.8 N49.9 N50.0 N50.$ N50.8 N50.9 N50.9 N50.9 N50.9 N60 N6$ N6$ N62 N62 N63 N63 N64.0 N64.$ N64.2 N64.3 N64.4 N64.5 N64.5 N64.8 N64.8 N64.9 N70 N7$ N72 N73 N75 N76 Y$0 Y8$ Y99 Y75 Y99 Y08 Y07 Y99 Y99 Y99 Y0$ Y04 Y08 Y73 Y99 Y99 Y99 Y99 Y99 Y99 Y99 Y02 Y05 Y29 Y99 X88 X2$ X99 X2$ Y$6 X$9 Y$6 X20 X99 X99 X2$ X$8 X20 X2$ X99 Y99 X2$ X74 X74 X85 X74 X99 X84 N80 N8$ N82 N83 N84.0 N84.$ N84.2 N84.3 N84.8 N84.9 N85 N86 N87 N88 N89.0 N89.$ N89.2 N89.3 N89.4 N89.5 N89.6 N89.7 N89.8 N89.9 N90.0 N90.$ N90.2 N90.3 N90.4 N90.5 N90.6 N90.7 N90.8 N90.9 N9$ N92.0 N92.$ N92.2 N92.3 N92.4 N92.5 N92.6 N93.0 N93.8 N93.9 N94.0 N94.$ N94.2

$63
X99 X87 X99 X99 X99 X85 X99 X99 X99 X99 X99 X85 X85 X85 X99 X99 X99 X99 X99 X99 X99 X99 X$4 X$5 X99 X99 X99 X99 X99 X99 X99 X99 X99 X$6 X05 X06 X07 X06 X08 X06 X07 X07 X$3 X08 X08 X03 X04 X04

$64
N94.3 N94.4 N94.5 N94.6 N94.8 N94.9 N94.9 N94.9 N94.9 N95.0 N95.$ N95.2 N95.3 N95.8 N95.9 N96 N97 N98 N99 O00 O0$ O02 O03 O04 O05 O06 O07 O08 O$0 O$$ O$2 O$3 O$4 O$5 O$6 O20 O2$ O22 O23 O24.0 O24.$ O24.2 O24.3 O24.4 O24.9 O25 O26 O28 X89 X02 X02 X02 X99 X09 X$7 X29 X99 X$2 X$$ X$$ X$$ X$$ X$$ X99 W$5 X99 A87 W80 W73 W82 W82 W83 W82 W82 W99 W99 W8$ W8i W8$ W8$ W8$ W8$ W8$ W03 W05 W99 W7$ W84 W84 W84 W84 W85 W84 W84 W99 W99

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate O29 O30 O3$ O32 O33 O34 O35 O36 O40 O4$.0 O4$.$ O4$.8 O4$.9 O42 O42 O43 O44 O45 O45 O46 O47 O48 O60 O60 O6$ O6$ O62 O62 O63 O63 O64 O64 O65 O65 O66 O66 O67 O67 O68 O68 O69 O69 O70 O70 O7$ O7$ O72 O73 A87 W84 W84 W84 W84 W84 W84 W84 W84 W99 W7$ W99 W99 W92 W93 W84 W84 W92 W93 W03 W99 W99 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W$7 W92 O73 O74 O75 O75.0 O75.0 O75.$ O75.$ O75.2 O75.3 O75.4 O75.4 O75.5 O75.5 O75.6 O75.6 O75.7 O75.7 O75.8 O75.8 O75.9 O75.9 O80 O8$ O8$ O82 O82 O83 O83 O84 O84 O85 O86.0 O86.$ O86.2 O86.3 O86.4 O86.8 O87 O88 O89 O90.0 O90.$ O90.2 O90.3 O90.4 O90.5 O90.8 O90.9 W93 A87 W92 W92 W93 W92 W93 W7$ W7$ W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W90 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W92 W93 W70 A87 W70 W7$ W70 W7$ W7$ W96 W99 A87 A87 A87 A87 K84 W96 W99 W96 W$8 O90.9 O9$ O92.0 O92.$ O92.2 O92.3 O92.4 O92.5 O92.6 O92.7 O95 O96 O97 O98 O99 O99 P00 P0$ P02 P03 P04 P05 P07 P08 P$ 0 P$$ P$ 2 P$ 3 P$ 4 P$ 5 P20 P2$ P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P35 P35 P36 P37 P38 P39 P50 P5$ W96 W94 W95 W95 W95 W95 W95 W$9 W$9 W$9 W99 W99 W99 W7$ W76 W84 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A93 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A74 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94

Codificarea severit"!ii bolii P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P6$ P70 P7$ P72 P74 P76 P77 P78 P80 P8$ P83 P90 P9$ P92 P93 P94 P95 P96 Q00 Q0$ Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q$0.0 Q$0.$ Q$0.2 Q$0.3 Q$0.4 Q$0.5 Q$0.6 Q$0.7 Q$$ Q$2 Q$3 Q$4 Q$5 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A94 A95 A94 N85 N85 N85 N85 N85 N85 N85 N85 F8$ F8$ F8$ F8$ F8$ F80 F8$ F8$ F8$ F8$ F8$ F8$ F8$ Q$6 Q$7 Q$8 Q20 Q2$ Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q30 Q3$ Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q4$ Q42 Q43 Q44 Q45 Q50 Q5$ Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q56 Q60 Q6$ Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68 Q69 Q70 Q7$ H80 H80 D8$ K73 K73 K73 K73 K73 K73 K73 K73 K73 R89 R89 R89 R89 R89 D8$ D8$ D8$ D8$ D8$ D8$ D8$ D8$ D8$ D8$ D8$ X83 X83 X83 Y83 Y82 Y84 X83 Y84 U85 U85 U85 U85 U85 L82 L82 L82 L82 L82 L82 L82 Q72 Q73 Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79 Q80 Q8$ Q82 Q83 Q83 Q84 Q85 Q86 Q87 Q89.0 Q89.$ Q89.2 Q89.2 Q89.3 Q89.4 Q89.7 Q89.8 Q89.9 Q90 Q9$ Q92 Q93 Q95 Q96 Q97 Q98 Q99 R00.0 R00.$ R00.2 R00.8 R0$ R02 R03.0 R03.$ R04.0 R04.$ R04.2 R04.8 R04.9 L82 L82 L82 L82 L82 L82 L82 L82 S83 S83 S83 X83 Y84 S83 A90 A90 A90 B79 T80 T78 T80 A90 A90 A90 B79 A90 A90 A90 A90 A90 A90 A90 A90 A90 A90 K04 K04 K04 K05 K8$ K92 K85 K29 R06 R29 R24 R29 R29 R05 R06.0 R06.$ R06.2 R06.3 R06.4 R06.5 R06.6 R06.7 R06.8 R07.0 R07.$ R07.2 R07.2 R07.3 R07.4 R09.0 R09.$ R09.2 R09.3 R09.8 R09.8 R09.8 R09.8 R$0.0 R$0.$ R$0.$ R$0.2 R$0.2 R$0.2 R$0.3 R$0.3 R$0.4 R$$ R$$ R$2 R$3 R$4 R$5 R$6.0 R$6.$ R$6.2 R$6.2 R$7 R$8 R$9.0 R$9.0 R$9.$

$65
R05 R02 R04 R03 R04 R98 R04 R29 R07 R04 R2$ R0$ K0$ K02 A$$ A$$ R29 R82 R29 R25 K03 K29 R2l R29 D0$ D02 D06 D04 D06 Y02 D04 D06 D0$ D09 D$0 D03 D2$ D08 D$7 D23 B87 B87 D23 D$3 D29 D24 D25 D29

$66
R$9.2 R$9.3 R$9.4 R$9.5 R$9.6 R$9.8 R20.0 R20.$ R20.2 R20.3 R20.8 R20.8 R2$ R2$ R2$ R22 R23.0 R23.$ R23.2 R23.3 R23.4 R23.8 R25.0 R25.$ R25.2 R25.3 R25.8 R26 R27 R29.0 R29.0 R29.$ R29.$ R29.2 R29.3 R29.4 R29.8 R29.8 R29.8 R29.8 R29.8 R29.8 R29.8 R29.8 R29.8 R30 R3$ R32 D29 D29 D$8 D$8 D20 D29 N06 N06 N05 N06 N06 S0$ S05 S06 S07 S04 S08 S08 S08 S29 S2$ S29 N08 N08 L$4 N08 N08 N29 N29 N08 N29 N29 N29 N29 L29 L$3 L04 L05 L07 L09 L$2 L$4 L$7 L29 N29 U0$ U06 U04

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate R33 R34 R35 R36 R36 R39.0 R39.$ R39.2 R39.8 R39.8 R40 R4$ R42 R43 R44 R45.0 R45.$ R45.2 R45.3 R45.4 R45.5 R45.6 R45.7 R45.8 R46 R46.8 R46.8 R46.8 R46.8 R47 R48 R49 R50 R50 R5$ R5$ R52 R52 R52 R52 R52 R53 R53 R54 R55 R56 R57 R58 U08 U05 U02 X29 Y03 U$3 U05 U99 U07 U$3 A07 P20 N$7 N$6 P29 P0$ P04 P03 P03 P04 P04 P04 P29 P29 P29 A$8 H$5 W2$ X22 N$9 P24 R23 A02 A03 N0$ N03 A0$ S0$ X0$ Y0$ Y02 A04 A05 P05 A06 N07 K99 A$0 R59 R60 R6$ R62.0 R62.8 R62.9 R63.0 R63.$ R63.2 R63.3 R63.3 R63.4 R63.5 R63.8 R64 R68.0 R68.$ R68.2 R68.3 R68.8 R68.8 R68.8 R68.8 R68.8 R68.8 R69 R70 R7$ R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R8$ R82 R83 R84 R85 R86 R87 R87 R88 R89 R90 B02 K07 A09 P22 T$0 T$0 T03 T0$ T02 T04 T05 T08 T07 T29 T08 A29 A$6 D20 S22 A02 A08 A29 B04 B29 W29 A99 B99 B99 B84 A9$ A9$ B90 A9$ A9$ A9$ A9$ U98 U98 U98 A9$ A9$ A9$ A9$ A9$ X86 A9$ A9$ A9$ R9$ R92 R93 R94 R95 R95 R96 R98 R99 S00.0 S00.0 S00.0 S00.0 S00.$ S00.2 S00.3 S00.4 S00.5 S00.7 S00.7 S00.7 S00.7 S00.8 S00.8 S00.8 S00.8 S00.9 S00.9 S00.9 S00.9 S00.9 S0$.0 S0$.$ S0$.2 S0$.3 S0$.4 S0$.5 S0$.7 S0$.8 S0$.9 S02.0 S02.$ S02.2 S02.3 S02.4 S02.5 S02.6 S02.7 A9$ A9$ A9$ A9$ A95 A96 A96 A96 A96 S$ 6 S$ 7 S$ 8 S$ 9 F75 W$9 R88 R78 D80 S$ 6 S$ 7 S$ 8 S$ 9 S$ 6 S$ 7 S$ 8 S$ 9 S$ 6 S$ 7 S$ 8 S$ 9 H78 S$ 8 F$ 9 S$ 8 H79 SiS D80 S$ 8 S$ 8 S$ 8 N80 N80 L76 L76 L76 D80 L76 L76

Codificarea severit"!ii bolii S02.8 S02.9 S03.0 S03.$ S03.2 S03.3 S03.4 S03.5 S04 S05.0 S05.$ S05.2 S05.3 S05.4 S05.5 S05.6 S05.7 S05.8 S05.9 S06.0 S06.$ S06.2 S06.3 S06.4 S06.5 S06.6 S06.7 S06.8 S06.9 S07 S08 S09.0 S09.$ S09.2 S09.7 S09.8 S09.9 S09.9 S$ 0 S$ 0 S$ 0 S$$ S$$ S$ 2 S$3.0 S$3.$ S$3.2 S$3.3 L76 L76 L80 R88 D80 L80 L79 L79 N8$ WI9 FI5 Fl9 F79 F$ 9 F79 F79 W$9 W$9 F79 N79 N80 N80 N80 N80 N80 N80 N80 N80 N80 N80 N80 N80 L8$ H79 N80 N80 H78 N8$ 8$6 8$7 8$9 A80 S$ 8 L76 L80 L80 L80 L80 S$3.4 S$3.5 S$3.6 S$ 4 S$ 5 S$ 6 S$ 7 S$ 8 S$ 9 S20 S20 S20 S2$ S2$ S22 S23.0 S23.$ S23.2 S23.3 S23.4 S23.5 S24 S25 S26 S27 S27 S28 S29 S30.0 S30.$ S30.2 S30.2 S30.7 S30.7 S30.8 S30.8 S30.9 S30.9 S3$.0 S3$.0 S3$.$ S3$.$ S3$.2 S3$.3 S3$.4 S3$.5 S3$.5 S3$.7 L83 L83 L83 N8$ A80 L8$ L8$ L8$ L8$ S$ 6 S$ 7 S$ 9 A80 S$ 8 L76 L8$ L80 L80 L79 L79 L79 N8$ A80 A80 A80 R88 L8$ L8$ 8$6 8$6 X82 Y80 S$ 7 S$ 9 S$ 7 S$ 9 S$ 7 S$ 9 A80 S$ 8 A8$ S$ 8 Y80 Y80 X82 X82 Y80 A8$ S3$.8 S32 S33.0 S33.$ S33.2 S33.3 S33.4 S33.5 S33.6 S33.7 S34 S35 S36.0 S36.$ S36.2 S36.3 S36.4 S36.5 S36.6 S36.7 S36.8 S36.9 S37.0 S37.$ S37.2 S37.3 S37.4 S37.5 S37.6 S37.7 S37.8 S37.9 S38.0 S38.0 S38.$ S38.$ S38.2 S38.3 S39 S39 S39 S40 S40 S40 S4$ S42 S43.0 S43.$ S$ 8 L76 L8$ L80 L80 L80 L8$ L84 L79 L84 N8$ A80 B76 D80 D80 D80 D80 D80 D80 A8$ A8$ A8$ U80 U80 U80 U80 X82 X82 X82 A8$ A8$ A80 X82 Y80 A80 X82 Y80 A80 A80 A8$ L8$ S$ 6 S$ 7 S$ 9 S$ 8 L76 L80 L80 S43.2 S43.3 S43.4 S43.5 S43.6 S43.7 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S50 S50 S5$ S52 S53.0 S53.$ S53.2 S53.3 S53.4 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S60 S60 S6$ S62 S63.0 S63.$ S63.2 S63.3 S63.4 S63.5 S63.6 S63.7 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70

$67
L80 L80 L79 L79 L79 L79 N8$ A80 L8$ L8$ L8$ L8$ S$ 6 S$ 7 S$ 9 S$ 8 L72 L80 L80 L79 L79 L79 N8$ A80 L8$ L8$ L8$ L8$ S$ 6 S$ 7 S$ 9 S$ 8 L74 L80 L80 L80 L79 L79 L79 L79 L79 N8$ A80 L8$ L8$ L8$ L8$ S$ 6

$68
S70 S70 S7$ S72 S73.0 S73.$ S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S80 S80 S8$ S82.0 S82.$ S82.2 S82.3 S82.4 S82.5 S82.6 S82.7 S82.8 S82.9 S83.0 S83.$ S83.2 S83.3 S83.4 S83.5 S83.6 S83.7 S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S90 S90 S9$ S92 S93.0 S93.$ S93.2 S$ 7 S$ 9 S$ 8 L75 L80 L79 N8$ A80 L8$ L8$ L8$ L8$ S$ 6 S$ 7 S$ 9 S$ 8 L76 L73 L73 L73 L73 L73 L73 L73 L73 L73 L80 L80 L96 L96 L78 L96 L78 L96 N8$ A80 L8$ L8$ L8$ L8$ S$ 6 S$ 7 S$ 9 S$ 8 L74 L80 L80 L79

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate S93.3 S93.4 S93.5 S93.6 S94 S95 S96 S97 S98 S99 T00 T0$ T02 T03 T04 T05 T06.0 T06.$ T06.2 T06.3 T06.4 T06.5 T06.6 T06.7 T06.8 T07 T08 T09 T$0 T$$ T$2 T$3 T$4.0 T$4.0 T$4.0 T$4.0 T$4.0 T$4.$ T$4.$ T$4.$ T$4.2 T$4.3 T$4.3 T$4.4 T$4.5 T$4.6 T$4.7 T$4.7 L80 L77 L79 L79 N8$ A80 L8$ L8$ L8$ L8$ A8$ A8$ A8$ A8$ A8$ A8$ N8$ N8$ N8$ K99 LS$ A8$ A8$ A8$ A8$ A8$ L76 A80 L76 L8$ L76 L8$ S$ 2 S$ 5 S$ 6 S$ 7 S$ 9 S$ 3 S$ 5 S$ 8 L76 L79 L80 N8$ A80 L8$ A80 L8$ T$4.8 T$4.9 T$4.9 T$4.9 T$5 T$6 T$7 T$8 T$9.0 T$9.$ T$9.2 T$9.3 T$9.8 T$9.9 T20 T20 T2$ T2$ T22 T23 T24 T25 T25 T26 T27 T28.0 T28.$ T28.2 T28.3 T28.3 T28.3 T28.4 T28.5 T28.6 T28.7 T28.8 T28.8 T28.8 T28.9 T29 T32 T33 T34 T36 T37 T38 T39 T40 A80 A80 B77 W75 F76 H76 R87 D79 U80 U80 X82 X82 U99 U99 S$ 4 S$ 4 S$ 4 S$ 4 S$ 4 S$ 4 S$ 4 S$ 4 A88 F$ 9 R88 D80 D80 D80 U80 X82 Y80 A80 D80 D80 D80 U80 X82 Y80 A80 A8$ S$ 4 A88 A88 A84 A84 A84 A84 A84 T4$ T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T5$ T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T6$ T62 T63 T64 T65 T66 T67 T68 T69 T70.0 T70.$ T70.2 T70.3 T70.4 T70.8 T70.9 T7$ T73 T74.0 T74.0 T74.0 T74.$ T74.2 T74.3 T74.3 T74.8 T74.9 T75 A84 A84 A84 A84 A84 A84 A84 A84 A84 A84 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A86 A88 A88 A88 A88 H79 R88 A88 A88 A88 A88 A88 A88 A88 Z$ 2 Z$ 6 Z20 Z25 Z25 Z$ 2 Z$ 6 Z25 Z25 A88

Codificarea severit"!ii bolii T78.0 T78.$ T78.2 T78.3 T78.4 T78.8 T78.9 T79.0 T79.$ T79.2 T79.3 T79.4 T79.5 T79.6 T79.7 T79.8 T79.9 T80 T8$ T82 T83 T83 T84 T85 T86 T87 T88.0 T88.$ T88.2 T88.3 T88.4 T88.5 T88.6 T88.7 T88.8 T88.9 T90 T9$ T92 T93 T94 T95 T96 T97 T98 Z00 Z00 Z0$ A92 A92 A92 A92 A92 A88 A88 A82 A82 A82 S$$ A82 A82 L99 A82 A82 A82 A87 A87 A89 A89 W$2 A89 A89 A87 A87 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A87 A87 A85 A85 A82 A82 A82 A82 A82 A82 A82 A82 A82 -30 A97 -3$ Z0$ Z0$ Z0$ Z0$ Z0$ Z0$ Z0$ Z0$ Z0$ Z0$ Z0$ Z0$ Z02 Z02 Z03 Z04.0 Z04.$ Z04.2 Z04.3 Z04.4 Z04.5 Z04.6 Z04.8 Z04.9 Z08 Z09 Z$ 0 Z$$ Z$$ Z$$ Z$$ Z$$ Z$$ Z$$ Z$$ Z$ 2 Z$ 2 Z$ 2 Z$ 2 Z$ 2 Z$ 2 Z$ 2 Z$ 2 Z$ 2 Z$ 2 Z$ 2 Z$ 3 Z$ 3 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -4$ -42 -43 -30 -62 -45 -34 -3$ -3$ -3$ -3$ -3$ -3$ -3$ -3$ -3$ -3$ -30 -3$ -32 -33 -34 -35 -36 -38 -39 -3$ -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -40 -4$ -43 -3$ -34 Z$ 3 Z$ 3 Z$ 3 Z$ 3 Z$ 3 Z$ 3 Z$ 3 Z$ 3 Z20 Z2$ Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30.0 Z30.0 Z30.$ Z30.2 Z30.2 Z30.3 Z30.3 Z30.4 Z30.5 Z30.8 Z30.8 Z30.8 Z30.9 Z30.9 Z30.9 Z3$ Z3$.$ Z3$.4 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 Z3$.8 -35 -36 -38 -39 -40 -4$ -42 -43 A23 B90 A99 A23 A23 A23 A23 A23 A23 A23 W$4 Y$4 W$2 W$3 Y$3 W$0 W83 W$$ W$2 -37 W$4 Y$4 W$4 X$0 Y$4 W$5 -50 -59 -50 -50 -5$ -52 -54 -57 -62 -63 -65 -66 -68 A98 Z3$.9 Z3$.9 Z3$.9 Z32 Z32.0 Z32.$ Z32.$ Z33 Z34 Z34 Z35 Z36 Z37.0 Z37.$ Z37.$ Z37.2 Z37.3 Z37.4 Z37.5 Z37.6 Z37.7 Z37.9 Z37.9 Z37.9 Z37.9 Z38 Z38 Z39 Z40 Z4$ Z42 Z43 Z43 Z44 Z45 Z46.0 Z46.0 Z46.$ Z46.2 Z46.3 Z46.4 Z46.5 Z46.6 Z46.7 Z46.8 Z46.9 Z47 Z48

$69
-64 -68 -69 -69 W0$ W78 W79 W78 W3$ W78 W84 -43 W90 W9$ W93 W92 W93 W93 W92 W93 W93 W90 W9$ W92 W93 W90 W92 W3$ -59 -69 -59 -53 -54 -54 -54 F$ 7 F$ 8 R54 N54 D54 D54 D54 U54 L54 -54 A54 L54 -5$

$70
Z48 Z48 Z48 Z48 Z49 Z49 Z50 Z5$.0 Z5$.2 Z5$.3 Z5$.5 Z5$.5 Z5$.5 Z5$.5 Z5$.5 Z5$.5 Z5$.5 Z5$.6 Z5$.8 Z5$.8 Z5$.8 Z5$.8 Z5$.8 Z5$.8 Z5$.8 Z5$.9 Z5$.9 Z5$.9 Z5$.9 Z5$.9 Z53 Z54 Z54 Z55 Z56.0 Z56.$ Z56.2 Z56.3 Z56.4 Z56.5 Z56.6 Z56.7 Z57 Z58.0 Z58.$ Z58.2 Z58.3 Z58.4 -52 -54 -56 -59 U5$ U59 -57 -59 -50 -50 -50 -5$ -53 -55 -57 -58 -59 -55 -53 -55 -56 -58 -64 -67 -69 -59 -63 -65 -66 -67 -69 -63 -69 Z07 Z06 Z05 Z05 Z05 Z05 Z05 Z05 Z05 Z05 Z29 Z29 Z29 Z29 Z29

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate Z58.5 Z58.6 Z58.8 Z58.9 Z59.0 Z59.$ Z59.2 Z59.3 Z59.4 Z59.5 Z59.6 Z59.7 Z59.7 Z59.8 Z59.8 Z59.9 Z59.9 Z60 Z60 Z60.0 Z6$ Z62 Z63.0 Z63.0 Z63.$ Z63.$ Z63.2 Z63.3 Z63.4 Z63.4 Z63.4 Z63.5 Z63.6 Z63.6 Z63.6 Z63.7 Z63.7 Z63.8 Z63.8 Z63.8 Z63.9 Z63.9 Z63.9 Z64.0 Z64.$ Z64.2 Z64.3 Z64.4 Z29 Z02 Z29 Z29 Z03 Z03 Z03 Z03 Z02 Z0$ Z0$ Z0$ Z08 Z0$ Z03 Z0$ Z03 P25 Z04 P25 Z$ 6 Z$ 6 Z$ 2 Z$ 3 Z20 Z2$ Z29 Z29 Z$ 5 Z$ 9 Z23 Z$ 5 Z$ 4 Z$ 8 Z22 Z22 Z29 Z$ 6 Z20 Z29 Z2$ Z24 Z29 Z29 Z29 P29 P29 Z$ 0 Z65.0 Z65.$ Z65.2 Z65.3 Z65.4 Z65.5 Z65.8 Z65.9 Z70 Z70 Z7$.0 Z7$.0 Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z09 Z09 Z09 Z09 Z25 Z25 Z29 Z29 P58 X24 -65 -69 -69 A$3 A25 A26 A27 B25 B26 B27 D26 D27 F27 H27 K24 K25 K27 L26 L27 N26 N27 P27 R26 R27 S26 S27 T26 T27 U26 U27 W02 W27 X23 X24 X25 X26 X27 Y24 Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.$ Z7$.2 Z7$.2 Z7$.3 Z7$.4 Z7$.5 Z7$.6 Z7$.7 Z7$.8 Z7$.8 Z7$.9 Z7$.9 Z72.0 Z72.$ Z72.2 Z72.3 Z72.4 Z72.5 Z72.6 Z72.8 Z72.9 Z73.0 Z73.$ Z73.2 Z73.2 Z73.4 Z73.5 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Z73.6 Y25 Y26 Y27 Z27 -60 -6$ -45 P58 P58 P58 B58 -58 A20 -45 -58 A23 A23 A23 A23 A23 A23 Z29 Z29 Z29 P29 P29 A23 Z29 Z28 Z29 -28 A28 B28 D28 F28 H28 K28 L28 N28 P28 R28 S28 T28 U28 W28 X28 Y28 Z28

Codificarea severit"!ii bolii Z73.8 Z73.9 Z74 Z75 Z75 Z76.0 Z76.$ Z76.2 Z76.3 Z76.4 Z76.5 Z76.8 Z76.8 Z76.8 Z76.8 Z76.8 Z76.8 Z76.8 Z76.8 Z76.9 Z80 Z8$ Z82.0 Z82.$ Z29 Z29 A28 Z$ 0 Z$$ -50 Z29 -49 -69 -69 P80 -46 -47 -48 -49 -64 -65 -69 A97 -69 A2$ A23 A23 A23 Z82.2 Z82.3 Z82.4 Z82.5 Z82.6 Z82.7 Z82.8 Z83 Z84 Z85 Z86.0 Z86.$ Z86.2 Z86.3 Z86.4 Z86.5 Z86.6 Z86.7 Z87 Z88 Z89 Z90.0 Z90.$ Z90.2 A23 K22 K22 A23 A23 A23 A23 A23 A23 A2$ A23 A23 A23 A23 A23 A23 A23 K22 A23 A23 L99 A99 X99 R99 Z90.3 Z90.4 Z90.5 Z90.6 Z90.7 Z90.7 Z90.7 Z90.7 Z90.8 Z9$ Z92 Z93.0 Z93.$ Z93.2 Z93.3 Z93.4 Z93.5 Z93.6 Z93.8 Z93.9 Z94.0 Z94.$ Z94.2 Z94.2 D99 D99 U99 U99 X28 X99 Y28 Y99 A99 A23 A23 R28 D28 D28 D28 D28 U28 U28 A28 A28 U99 K99 R99 R99 Z94.3 Z94.3 Z94.3 Z94.3 Z94.4 Z94.4 Z94.5 Z94.5 Z94.6 Z94.7 Z94.8 Z94.9 Z94.9 Z95 Z96 Z97 Z98.0 Z98.$ Z98.2 Z99.0 Z99.2 Z99.3 Z99.8 Z99.9

$7$
K99 R99 K99 R99 D99 D99 S99 S99 L99 F99 A99 -99 A99 A89 A89 A89 D99 L99 N99 A28 U28 A28 A28 A28

$72

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate

12 Index alfabetic
Acest index alfabetic nu este comprehensiv %i nici nu este un nomenclator (vezi Capitolul $). Este doar o list! a titlurilor rubricilor (cele scrise cu majuscule) %i de termeni din criteriile de includere (cei tip!ri"i cu litere mici). Acestea cuprind sinonime %i termenii cei mai frecvent utiliza"i n practica medicinei de familie. Utilizatorii din fiecare "ar! trebuie s!-%i dezvolte propria list! de termeni, a%a cum au procedat colegii din Australia, Canada, Olanda %i unele t!ri scandinave. Pentru a p!stra coeren"a acest lucru trebuie realizat n colaborare cu Comitetul de Clasific!ri WONCA. Abrevierile nu sunt permise n acest index, cu excep"ia urm!toarelor: / = sau simpt = simptom NA = nespecificat altundeva n aceast! clasificate

abces cerebral abces dentar abces perirenal abces peritonsilar abces pilonidal abces pulmonar abces, inschio-rectal ABCES, NAS ABCES, PERIANAL abces, perinefretic abces, piele abces, sn, puerperal ablacta"ie ABRAZIUNE ABSEN&A BOLII abstinen"! la droguri ABUZ ALCOOL, ACUT ABUZ ALCOOL, CRONIC ABUZ DE MEDICAMENTE ABUZ DE TUTUN abuz din partea partenerului, emo"ional abuz din partea partenerului, fizic abuz fizic, partener

N73 D82 U70 R76 S85 R83 D95 R73 D95 U70 S$ 0 W94 W$9 S$ 7 A97 P$ 9 P$6 P$5 P$8 P$ 7 Z$ 2 Z25 Z25

abuz, copil, emo"ional Z$ 6 abuz, copil, fizic Z25 ABUZ, DROG P$ 9 abuz, fizic Z25 ABUZ, MEDICAMENTE P$8 abuz, partener, emo"ional Z$ 2 ABUZ, TUTUN P$ 7 ABUZUL DE DROGURI P$9 abuzul emo"ional al partenerului Z$2 acalazie D84 accese de furie la copil P22 accident rutier A80 ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL K90 aciditate D03 ACNEE S96 acromegalie T99 ACT SEXUAL DUREROS X04 acufene H29 adenoviroz! A77 aderen"e abdominale D99 afazie N$9 afectarea pielii prin radia"ii S80 AFEC&IUNE A APARATULUI DIGESTIV D80

Codificarea severit"!ii bolii AFEC&IUNE A BUZELOR D20 afec"iune a din"ilor D80 afec"iune a limbii D80 afec"iune a organelor abdominale D80 AFEC&IUNE A TRACTULUI URINAR U80 afec"iune a urechii externe H78 AFEC&IUNE A URECHII INTERNE H79 afec"iune ale pavilionului urechii H78 AFEC&IUNE CARE COMPLIC' SARCINA W75 AFEC&IUNE COT L$0 AFEC&IUNE CRANIAN' N80 afec"iune datorat! na%terii W92/W93 AFEC&IUNE GENITAL' FEMININ' X82 AFEC&IUNE GENITAL' MASCULIN' Y80 afec"iune intern! acut! a genunchiului L96 AFEC&IUNE MUSCULOSCHELETAL' NA L8$ AFEC&IUNE OCULAR' F79 AFEC&IUNE PULMONAR' R95 AFEC&IUNE RESPIRATORIE R88 AFEC&IUNE URECHE H29 AFEC&IUNI ale DEGETULUI L$2 afec"iuni ale rotulei L99 AFEC&IUNI ALE SNULUI, ALTELE, N SARCIN' / LEHUZIE W95 AFEC&IUNI CERVICALE NA X85 AFEC&IUNI LOMBARE L03 AFEC&IUNI MULTIPLE A8$ afec"iuni pancreatice D99 AFEC&IUNI PSIHOLOGICE, ALTELE SIMPTOM / ACUZ' P99 afonie R23 agalactie X2$ agita"ie P04 agranulocitoz! B84 AGRESIUNE Z25

$73
albuminurie alcolism alcool, afectare psihic! alcool, hepatit! alcoolic! alcool, psihoz! alcoolic! alcoolism ALERGIE / REAC&IE ALERGIC' alergie alimentar! alergie cutanat! alergie medicamentoas! ALOPECIE ALTE AFEC&IUNI ALE PIELII ALTE AFEC&IUNI ALE SNGELUI/LIMFEI/ SPLINEI ALTE AFEC&IUNI ALE SISTEMULUI NERVOS ALTE AFEC&IUNI LIMFATICE/ SPLENICE ALTE BOLI GASTROINTESTINALE ALTE BOLI INFEC&IOASE ALTE BOLI METABOLICE ALTE BOLI NUTRI&IONALE ALTE HERNII ABDOMINALE ALTE INFEC&II ALE PIELII ALTE INFEC&II NEUROLOGICE ALTE INFEC&II RESPIRATORII ALTE NEOPLASME ALE APARATULUI RESPIRATOR ALTE NEOPLASME ALE TRACTULUI URINAR ALTE NEOPLASME DIGESTIVE ALTE NEOPLASME ENDOCRINE ALTE NEOPLASME GENITALE ALTE PROBLEME LEGATE DE MIC&IUNE ALTE SIMPTOME GENERALE SAU COMPLICA&II ALTE TUMORI MALIGNE ALE SNGELUI ambliopie U90 P$ 6 P$ 5 D97 P$ 5 P$ 5 A92 A92 S88 A85 S23 S$ 9 B77 N8$ B29 D99 A78 T99 T99 D9$ S76 N73 R83 R85 U77 D77 T73 X8$ U05 A29 B74 F99

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate amenoree X05 ANOMALIE CONGENITAL' L82 AME&EAL' N$7 MUSCULOSCHELETAL' A90 amigdale mari R2$ ANOMALIE CONGENITAL' NA AMIGDALIT' ACUT' R76 ANOMALIE CONGENITAL' N85 amiloidoz! T99 NEUROLOGIC' amnezie P20 ANOMALIE CONGENITAL', K73 amnezie global! tranzitorie K89 CARDIOVASCULAR amputa"ie traumatic! L8$ ANOMALIE CONGENITAL', D8$ amputa"ie, traumatic!, recent! L8$ DIGESTIV amputa"ie, veche A82 ANOMALIE CONGENITAL', T80 analfabetism Z07 ENDOCRIN #I METABOLIC ANEMIA HIPOSIDEREMIC' B80 ANOMALIE CONGENITAL', X83 anemia post-hemoragic! B80 GENITAL FEMININ ANEMIA PRIN DEFICIT DE VIT B$2 B8$ ANOMALIE CONGENITAL', Y84 anemie gravidic! W84 GENITAL MASCULIN R89 ANEMIE HEMOLITIC' B78 anomalie congenital!, nas anemie hiposideremic! B80 ANOMALIE CONGENITAL', OCHI F8$ anemie macrocitar! B8$ ANOMALIE CONGENITAL', PIELE S83 anemie megaloblastic! B8$ ANOMALIE CONGENITAL', R89 anemie pernicioas! B8$ RESPIRATOR ANOMALIE CONGENITAL', ANEMIE PRIN DEFICIEN&' W76 DE FIER B80 SARCIN' COMPLICAT' anemie prin deficit de proteine B82 ANOMALIE CONGENITAL', B79 ANEMIE, ALTE FORME NA B82 S'NGE anemie, aplastic! B82 ANOMALIE CONGENITAL', B79 ANEMIE, DEFICIN&' DE FOLA&I B8$ SISTEMUL LIMFATIC ANEMIE, EREDITAR' B82 ANOMALIE CONGENITAL', U85 anemie, hemolitic!, dobndit! B82 TRACT URINAR anestezie N06 ANOMALIE CONGENITAL', H80 anestezie, %oc prin A87 URECHE A90 anevrism aortic K99 anomalie cromozomial! D8$ anevrism cerebral K9$ anomalii biliare anevrism, alte localiz!ri K99 ANOMALII CONGENITALE A90 anevrism, cord K76 MULTIPLE A90 angina pectoral! K74 anomalii cromozomiale B84 angin! instabil! K74 ANOMALII LEUCOCITARE B83 ANGIN' STREPTOCOCIC' R72 anomalii trombocite T03 angin! Vincent D83 anorexie P86 angiom congenital S8$ ANOREXIE NERVOAS' N$6 angiomatoz! S8$ anosmie, tulbur!ri miros/gust

$74

Codificarea severit"!ii bolii antecedente de malignitate antecedente familiale de boal! NA antecedente familiale, boli cardiovasculare antecedente familiale, boli maligne anurie anxietate NA anxietate %i depresie anxietatea APARAT DIGESTIV SIMPTOM/ACUZ' APARAT RESPIRATOR SIMPTOM/ACUZ' apatie APENDICIT' apetit alimentar sc!zut APETIT EXCESIV apnee apnee n somn apoplexie arcus senilis ARITMIE CARDIAC' ARSUR' arsur! la membrul inferior arsur! ocular! arsur! post-iradiere ARSURI arsuri la urinare ARSURI SOLARE ARSURI, NAS arsurp chimic! arterioscleroz! arterit! ARTICULA&IA RADIO-CARPIAN', SIMPTOME / ACUZE articula"ia temporo-mandibular!, simptom / acuz! articula"ie blocat! ARTICULA&II, simptom / acuz! artralgie

$75
A2$ A23 K22 A2$ U05 P0$ P76 P74 D29 L04 A04 D88 T29 T02 R04 P06 K90 F99 K80 S$ 4 N05 F$ 3 F79 S$ 0 U0$ S80 R73 S$ 4 K92 K99 L$$ L07 L20 L20 L20 artrita juvenil! artrit! NA artrit! piogen! artrit! psoritic! ARTRIT' REUMATOID' artrodezis artropatie traumatic! ascita ASPECT ANORMAL AL OCHIULUI ASPIRA&IE DE CORP STR'IN astenie cardiac! astigmatism ASTM astm cardiac atac ischemic tranzitor atac sexual atac vasovagal ataxie ateromatoza ATEROSCLEROZA atrezie esofagian! atrofie muscular! autism AVC SECHELAR avort avort, amenin"are avort, complet avort, habitual avort, incomplet AVORT, INDUS AVORT, SPONTAN avulsie, unghie AXIL', SIMPTOME/ACUZE legate de bacteriurie asimptomatic! BALANIT' BLBIAL' b!t!i ectopice beri-beri bigeminism L88 L9$ L70 L99 L88 L99 L9$ D29 F$5 R87 K29 F9$ R96 K77 K89 Z25 A06 N29 K92 K92 D8$ L$9 P99 K9$ W82 W82 W82 W82 W82 W83 W82 S$ 9 L05 U7$ Y75 P$ 0 K80 T9$ K80

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate BLEFARIT' F72 BOAL' GENITAL' B'RBAT, Y99 bloc cardiac K84 ALTELE bloc de ramur! K84 BOAL' GENITAL', FEMININ, X99 bloc de ramur! dreapt! K84 ALTELE S92 bloc de ramur! stng! K84 BOAL' GLAND' SALIVAR' D83 boala arterelor coronare K76 BOAL' GUR' / LIMB' / BUZ' D97 boala Bowen S79 BOAL' HEPATIC' A78 boala celiac! D99 BOAL' INFEC&IOAS', ALTELE A23 boala Crohn D94 boal! infec"ioas!, contact de BOALA DEPRESIV' P76 BOAL' INFLAMATORIE A X74 boala Graves T85 PELVISULUI A99 boala hidatic! D96 BOAL' N GENERAL, ALTELE H99 boala Hirschprung D8$ BOAL' MASTOID' H82 BOALA HODGKIN B72 boal! Meniere B74 boala Legg-Calve-Perthes L94 boal! mieloproliferativ! P99 boala legionarilor R8$ boal! mintal! NA boala Lyme A78 BOAL' MUSCULO-SCHELETAL', L99 boala nodului sinusal K80 ALTELE boala Osgood-Schlatter L94 BOAL' NODULI LIMFATICI, B99 boala Paget L99 ALTELE F99 boala Parkinson N87 BOAL' OCHI, ALTELE boala Reiter L99 BOAL' PELVIN' INFLAMATORIE X74 K84 boala Scheuermann L94 boal! pericard S99 BOALA VASCULAR' PERIFERIC' K92 BOAL' PIELE, ALTELE K87 boal! Alzheimer P70 boal! renal! hipertensiv! R96 boal! aterosclerotic! coronarian! K76 boal! respiratorie reactiv! boal! cardiac! aterosclerotic! K76 BOAL' RESPIRATORIE, ALTELE R99 Boal! sn la b!rbat Y99 BOAL' CARDIAC' B99 REUMATISMAL' K7$ BOAL' SNGE, ALTELE B99 BOAL' CARDIAC', ALTELE K84 boal! sanguin! autoimun! B99 BOAL' CARDIO-PULMONAR' K82 BOAL' SPLIN', ALTELE BOAL' URECHE, ALTELE H99 BOAL' CARDIOVASCULAR', U99 ALTELE K99 BOAL' URINAR', ALTELE boal! valvular! aortic! K83 boal! de natur! %i localizare K83 neprecizat! A99 boal! valvular! mitral! K83 BOAL' DIGESTIV', ALTELE D99 boal! valvular! pulmonar! K83 BOAL' ENDOCRIN' NA T99 boal! valvular! tricuspidian! BOAL' ENDOCRIN', ALTELE T99 BOAL' VASCULAR' CEREBRAL' K9$ D99 BOAL' ESOFAG D84 boal! vascular! mezenteric! A77 BOAL' FIBROCHISTIC' SN X88 BOAL' VIRAL', ALTE / NA

$76

Codificarea severit"!ii bolii BOAL' VIRAL', ALTELE boli ale inimii NA BOLI ALE SPLINEI, ALTE boli cu transmitere sexual! NA BOLI DE SNGE, ALTELE BOLI LIMFATICE, ALTE HIPERTROFII/DURERI ALE GANGLIONILOR LIMFATICI boli mediastinale boli metabolice congenitale BOLILE NEUROLOGICE #I ALTELE BRA&, SIMPTOM/ACUZ' la bronhopneumonie bron%iectazie BRON#IOLITA ACUT' BRON#IT' ACUT' BRON#IT' CRONIC' bron%it!, wheezing bron%ite NA bruceloz! bruxism BULIMIE bursita um!rului BURSIT' calcifiere de tendon calcul biliar calcul renal calcul salivar CALCUL URINAR CALOZITATE calus vicios CANAL LACRIMAL NFUNDAT, COPIL canal lacrimal nfundat, nu copil cancer: vezi NEOPLASM CANDIDOZ' GENITAL', femei candidoz! oral! candidoz! penian! candidoz! perianal! CANDIDOZ', TEGUMENT

$77
A77 K84 B99 A78 B99 CARBUNCUL S$ 0 carcinom bazo-celular S77 carcinom celular scuamos S77 carcinom in situ, cervix X8$ carcinom in situ, sn X8$ carcinom in situ: vezi neoplasm nespecificat / suspiciune carcinom primar, suspiciune A79 cardiac arrest K84 cardiomegalie K84 cardiomiopatie K84 CARDIOPATIE ISCHEMIC' DUREROAS' K74 CARDIOPATIE ISCHEMIC' NEDUREROAS' K76 CARDIOVASCULAR SIMPTOM/ACUZ' K29 carii dentare D82 ca%exie T08 CATAR TROMPA LUI EUSTACHIO H73 CATARACT' F92 CAVITATE BUCAL', SIMPTOM / ACUZ' D20 c!dere A29 C'DEREA P'RULUI S23 cearc!ne S08 CEFALE TENSIONAL' (de stres) N95 CEFALEA LOCALIZAT', N PUSEE N90 CEFALEE N0$ cefalee post-traumatic! N0$ cefalee vascular! N89 CELULE ALBE MODIFICATE B84 celulit! S29 cerumen ureche H72 cervical, simptom / acuz! L0$ cervicit! X85 cezarian! / f!t mort W93 cezarian! / f!t viu W92 CHALAZIOM F72 cheilit! D83

B02 R99 T80 N99 L09 R8$ R99 L82 R78 R79 R96 R78 A78 D29 P86 L92 L87 L87 D98 U95 D83 U95 S20 L99 F80 F99 X72 D83 Y75 S75 S75

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate D93 cheloid S99 colit! mucoas! D94 cheratit! F73 COLIT' ULCEROAS' L0$ chist / abces bartolinian X99 coloana cervical! simptom/acuz! L83 CHIST CANAL TIREOGLOS T78 coloana cervical!, sindrom D93 chist dermoid S79 colon spastic A89 chist epididimal Y99 colostomie A07 CHIST MAMAR X88 COMA T87 chist meibomian F72 com! insulinic! S96 chist ovarian benign X80 comedom N79 chist ovarian fiziologic X99 COMO&IE CEREBRAL' Z$$ CHIST PILONIDAL S85 complian"a sc!zut! CHIST SEBACEU S93 COMPLICA&II ALE PERIOADEI W96 chist sinovial L87 PUERPERALE chist tarsal F72 COMPLICA&II ALE A87 cianoza S08 TRATAMENTULUI cicatrice S99 COMPLICA&II LA NA#TERE, W93 cifoscolioz! L85 F'T MORT cifoza L85 COMPLICA&II LA NA#TERE, W92 circumcizia la b!rba"i Y80 F'T VIU A87 circumcizia la femei X82 complica"ii legate de radia"ii P29 ciroza D97 comportament ciudat P04 CISTITA U7$ COMPORTAMENT IRITABIL Y76 cistocel X87 condilom venerian, b!rbat X9$ citire dificil! F05 condilom venerian, femeie claudica"ie intermitent! K92 CONDYLOMA ACUMINATA LA Y76 CLAVUS S20 B'RBA&I clipire anormal! F$4 CONDYLOMA ACUMINATA X9$ COAPS' SIMPTOM / ACUZ' L$4 LA FEMEI R09 COASTE, SIMPTOM / ACUZ' L05 congestia sinusurilor nazale R07 coccidinia L03 CONGESTIE NAZAL' R29 colangit! D98 congestie pulmonar! F7$ colaps A06 CONJUNCTIVIT' ALERGIC' F70 colaps pulmonar R99 CONJUNCTIVIT' INFEC&IOAS' Y$4 COLECISTIT' D98 consiliere genetic! pentru b!rba"i W$4 COLELITIAZ' D98 consiliere genetic! pentru femei D$2 colesteatom H74 CONSTIPA&IE R29 colic! biliar! D98 constric"ie toracic! A23 colic! renal! U$4 contact de boal! infec"ioas! colici abdominale D0$ CONTRACEP&IE INTRAUTERIN' W$2 Y$4 colici abdominale infantile D0$ contracep"ie masculin!

$78

Codificarea severit"!ii bolii CONTRACEP&IE NA W$4 CONTRACEP&IE ORAL' W$$ CONTRACEP&IE POSTCOITAL' W$0 contractura Dupuytren L87 contractur! L99 contractur! muscular! L$9 CONTUZIE S$ 6 contuzie cerebral! N80 CONTUZIE OCULAR' F75 contuzie renal! U80 CONVULSIE N07 convulsii febrile N07 convulsii focale N88 convulsii generalizate N88 copil abuzat emo"ional Z$ 6 copil abuzat fizic Z25 copil hiperkinetic P22 copil nelini%tit A$6 cord pulmonar K82 coree K7$ coriocarcinom W72 coriz! R74 corp str!in subunghial S$ 5 corp str!in, reten"ie L8$ corpi str!ini bucali D79 CORPI STR'INI INHALA&I R87 CORPI STR'INI INTRAAURICULARI H76 corpi str!ini intraesofagieni D79 CORPI STR'INI INTRALARINGIENI R87 CORPI STR'INI INTRANAZALI R87 CORPI STR'INI INTRAOCULARI F76 corpi str!ini intrarectali D79 corpi str!ini intravaginali X82 CORPI STR'INI N SISTEMUL DIGESTIV D79 CORPI STR'INI LA NIVELUL PIELII S$5 corpi str!ini la nivelul tractului urinar U80 costocondrit! L99

$79
co%mar CRAMPE ABDOMINALE crampe musculare ale piciorului crampe musculare la membrul inferior CRE#TERE N GREUTATE cretinism criptorhidie criza vrstei mijlocii crup dacriocistita daltonism DECES DECES, COPIL DECES, MEMBRU AL FAMILIEI DECES, PARTENER DECES, P'RINTE declan%are prematur! a travaliului f!t mort declan%are prematur! a travaliului f!t viu defect septal atrial defect septal ventricular deficien"! de fier, f!r! anemie deficien"e ale dietei deficit de complement seric deficit de cre%tere a genelor DEFICIT DE VITAMINE DEFICIT NUTRI&IONAL DEFORMARE DOBNDIT' A COLOANEI VERTEBRALE DEFORMARE DOBNDIT' A UNUI MEMBRU deformare posttraumatic! deform!ri congenitale ale piciorului degener!ri ale suprafe"elor articulare degenerescen"! discal! / hernie DEGENERESCEN&' MACULAR' deger!turi deget n tr!gaci degete hipocratice P06 D0$ L$4 L$4 T07 T80 Y83 P25 R77 F73 F99 A96 Z$ 9 Z23 Z$ 5 Z23 W93 W92 K73 K73 T9$ T9$ B99 F99 T9$ T9$ L85 L98 A82 L82 L84 L86 F84 A88 L87 S22

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate P$ 0 degete n ciocan L98 DIFICULT'&I DE VORBIRE R83 delicven"a n adolescen"! P23 difterie S$ 8 delir (nealcoolice) P7$ dilacera"ia pielii S$ 8 delirium tremens (alcoolic) P$5 DILACERA&IE / INCIZIE D87 DEMEN&' P70 dilatare gastric! acut! F05 dependen"! de drog P$9 diplopie N$9 depresie postpartum P76 disartrie D0$ depresie reactiv! P98 discomfort abdominal D02 DERMATITA SEBOREIC' S86 discomfort epigastric NA R04 dermatita zonelor de flexie S87 discomfort respirator D2$ dermatit! alergic! S88 disfagie N$9 dermatit! chimic! S88 disfazie T99 DERMATIT' DE CONTACT S88 disfunc"ie ovarian! T99 dermatit! NA S88 disfunc"ie paratiroidian! T99 dermatit! palpebral! F72 disfunc"ie pituitar! DERMATIT' SEBOREIC' S86 disfunc"ie respiratorie obstructiv! R95 DERMATIT', ECZEM' ATOPIC' S87 cronic! DERMATOFITOZA S74 disfunc"ie respiratorie restrictiv! R95 dermatomicoza S74 cronic! T99 dermatomiozita L99 disfunc"ie testicular! S92 descuamarea pielii S2$ dishidroze P24 DESHIDRATARE T$$ dislexie L80 despic!turi labiopalatine D8$ DISLOCARE L82 detres! respiratorie R04 disloca"ie congenital! de %old W84 devia"ie de sept R99 dismaturitate X02 DEZLIPIRE DE RETIN' F82 dismenoree P08 dezorientare P20 dispareunie non-organic! X04 dezvoltare psihomotorie ntrziat! P22 dispareunie organic! D07 DIABET GESTA&IONAL W85 DISPEPSIE X88 diabet insipid T99 displazia snilor X85/X86 DIABET INSULINODEPENDENT T89 displazie cervical! R02 DIABET INSULINOINDEPENDENT T90 DISPNEE W92/W93 diabet NA T90 distocie N08 diabet zaharat cu debut tardiv T90 distonie L99 diabet zaharat juvenil T89 distruc"ie intern! a genunchiului U0$ diabet, tip $ T89 DISURIE D84 diabet, tip 2 T90 diverticul esofagian U99 diabetul %i sarcina W84 diverticul vezic! urinar! D92 DIAREE D$$ diverticulita intestinal! D8$ diaree de cauz! presupus infec"ioas! D73 diverticulit! Meckel

$80

Codificarea severit"!ii bolii diverticuloza intestinal! DIVERTICULOZ' divor" dizenterie NA dizenterie, microorganism specificat dop cerumen dor de cas! DORSALGII cu iradiere, sindrom DORSALGII f!r! iradiere dorsalgii NA duct arterial patent dumping sindrom duodenit! duplex rinichi/ureter DURERE ABDOMINAL' GENERALIZAT' DURERE ABDOMINAL' LOCALIZAT' durere articular! DURERE CARDIOVASCULAR' NA durere de din"i durere dorsal! joas! DURERE DORSAL' NA durere dorsal! toracic! DURERE EPIGASTRIC' DURERE FACIAL' durere faringian! DURERE GENERALIZAT' DURERE GENITAL', LA FEMEIE DURERE INTERMENSTRUAL' durere la nivelul cavit!"ii bucale durere la nivelul colonului durere la nivelul extremit!"ii cefalice durere la nivelul nasului DURERE LA NIVELUL PENISULUI durere la nivelul tegumentului durere la ovula"ie durere lombar! DURERE MENSTRUAL' DURERE MUSCULAR'

$8$
D92 D92 Z$ 5 D73 D70 H72 P02 L86 L84 L02 K73 D99 D87 U85 D0$ D06 L20 K03 D$9 L03 L02 L02 D02 N03 R2$ A0$ X0$ X03 D20 D06 N0$ R08 Y0$ S0$ X03 L05 X02 L$8 durere NA DURERE OCULAR' DURERE OTIC' durere pelvin!, b!rbat durere pelvin!, femeie durere perineal!, b!rbat durere pleural! DURERE RECTAL'/ANAL' durere sinusal! DURERE TESTICULAR' / SCROTAL' durere tonsilar! DURERE TORACIC' NA durere toracic!, osteo-muscular! durere vulvar! DURERE, APARAT RESPIRATOR DURERE, CORD durere, distensie abdominal! DURERE, GANGLIONI LIMFATICI DURERE, SN, FEMEIE DURERE, SENSIBILITATE A TEGUMENTELOR durere, stomac dureri de spate dureri dorsale NA dureri dorso-lombare dureri, multiple echimoz! eclampsie ecou n ureche ectropion eczema NA ECZEM' ATOPIC' eczem! infantil! eczem! meat auditiv extern eczem! varicoas! EDEM edem angioneurotic EDEM GENERALIZAT edem n sarcin! A29 F0$ H0$ Y02 X0$ Y02 R0$ D04 R09 Y02 R2$ A$$ L04 X0$ R0$ K0$ D04 B02 X$8 S0$ D02 L05 L02 L03 A0$ S$ 6 W8$ H03 F99 S88 S87 S87 H70 K95 K07 A92 S05 W8$

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate U04 EDEM LOCALIZAT S04 enurezis organic B84 EDEM NA A08 eozinofilie L93 edem papilar F99 epicondilit! lateral! Y74 edem pulmonar R29 EPIDIDIMIT' R83 edem pulmonar acut K77 epiglotit! N88 EFECT ADVERS MEDICAMENT A85 EPILEPSIE episclerit! F99 EFECT TOXIC, SUBST. R06 NEMEDICAMENTOASE A86 EPISTAXIS S98 Efecte adverse ale presiunii A88 eritem circular S89 EFECTE ADVERSE, FIZICE A88 eritem fesier S07 Efecte ale lucr!rilor protetice A89 eritem generalizat S06 efecte dverse ale tratamentului A87 eritem localizat S99 efecte post-como"ie N79 eritem nodos S99 EFECTELE PROTEZELOR A89 eritem polimorf S76 efelide S08 erizipel F9$ ejaculare precoce P08 EROARE DE REFRAC&IE S$ 7 embolie arterial! K92 EROZIUNE (TRAUMATIC') X85 embolie cerebral! K90 EROZIUNE CERVICAL' X85 EMBOLIE PULMONAR' K93 eroziune cervical! (col) D86 emfizem R95 eroziuni gastrice acute D08 emfizem chirurgical R88 ERUCTA&IE D96 empiem P83 erup"ie cutanat! fugace S80 ENCEFALIT' N7$ erup"ie polimorf! S$ 7 encefalopatie hipertensiv! K87 escoria"ie D84 ENCOMPRESIS P$3 esofagit! endarterit! K92 EUTANASIE, NTREB'RI/DISCU&II A20 Z25 endocardita cronic! K83 EVENIMENTE PERICULOASE D9$ endocardit! acut! K70 eventra"ie A76 endocardit! bacterian! K70 EXANTEM VIRAL H8$ endocardit! subacut! K70 EXCES DE CERUMEN K80 endometrioz! X99 extrasistole endometrit! X74 FACTOR DE RISC K22 ENTERIT' CRONIC' D94 CARDIOVASCULAR A23 enterit! cu campylobacter D70 FACTOR DE RISC NA enterit! cu salmonella D70 FACTOR DE RISC, BOAL' K22 enterit! cu shigella D70 CARDIOVASCULAR' A2$ enterit! regional! D94 FACTOR DE RISC, NEOPLASM faringit!, acut! R74 entors!: vezi luxa"ie / entors! R83 entropion F99 faringit!, cronic! L87 ENUREZIS P$2 fasceit!

$82

Codificarea severit"!ii bolii fatigabilitate febra dengue febra Q FEBRA REUMATISMAL' febra Ross River FEBR' febr! cu rash febr! de fn febr! n cadrul herpesului febr! n scarlatin! FEBR' REUMATIC' febr! tifoid! FIBRILA&IE ATRIAL' fibrila"ie ventricular! fibroadenita chistic! fibroadenom fibrom uterin fibromialgie fibromiom cervical FIBROMIOM UTERIN fibrosarcom fibroza chistic! fibrozit! ficat gras FIMOZ' fiori fistula tractului genital fistul! anal! fistul! arteriovenoas! FISTUL' PILONIDAL' FISUR' ANAL' fisur! mamelonar! FLATULEN&' FLEBIT' flor! vaginal! bogat! FLUTTER ATRIAL flutter ventricular FOBIE fobie de cancer foliculit!

$83
A04 A77 A78 K7$ A77 A03 A76 R97 S7$ A78 K7$ D70 K78 K80 X88 X79 X78 L$8 X78 X78 L7$ T99 L$8 D97 Y8$ A02 X99 D95 K99 S85 D95 X20 D08 K94 X$4 K78 K80 P79 P79 S$ 0 foliculit! dishidrozic! fotofobie fotosensibilitate fractura Pott fractura radius / ulna fractur! cap femural fractur! datorit! osteoporozei fractur! falange FRACTUR' FEMUR FRACTUR' FIBUL' fractur! metatarsian! FRACTUR' NA fractur! neconsolidat! FRACTUR' OASELE MINII #I PICIORULUI fractur! patologic! NA FRACTUR' RADIUS fractur! tarsian! FRACTUR' TIBIE FRACTUR' ULNAR' fracturi vicioase %i neconsolidate fracturile carpiene frigiditatea FRISOANE FUNC&IA SEXUAL' la b!rba"i SIMPTOM / ACUZ' furnic!turi ale degetelor / picioarelor FURNIC'TURI DEGETE furuncul furuncul conduct auditiv extern galactoree de lacta"ie ganglion m!rit gangren! gastrit! (inclusiv alcoolic!) gastrit! alcoolic! GASTROENTERIT', INFEC&II PRESUPUSE gastroenteropatie alergic! gastro-enteropatie toxic! gastrostoma S92 F05 S80 L73 L72 L75 L95 L74 L75 L73 L74 L76 L99 L74 L99 L72 L74 L73 L72 L99 L74 P07 A02 Y08 N05 N05 S$ 0 H70 W$9 L87 K92 D87 D87 D73 D99 D99 A89

$84

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate D$4 gt ro%u R2$ HEMATEMEZ' B99 GT SIMPTOM / ACUZ' R2$ hematii modificate S$ 6 gt uscat R2$ hematom N80 gelozia copilului P22 hematom extradural hematom perianal K96 GENITAL FEMININ, SIMPTOM / N80 ACUZ' X29 hematom subdural HEMATURIE U06 GENITAL MASCULIN, SIMPTOM / F99 ACUZ' Y29 hemeralopie B83 genu recurvatum L82 hemofilie R24 genu valgum L98 HEMOPTIZIE K90 genu varum L98 hemoragie cerebral! N80 GENUNCHI, SIMPTOM / ACUZ' L$5 hemoragie cerebral! traumatic! X$3 giardia intestinal! D70 hemoragie cervical! de contact W03 ginecomastie Y$6 hemoragie n sarcin! A$0 gingivit! D82 HEMORAGIE NA R06 GLAUCOM F93 HEMORAGIE NAZAL' F75 glicozurie U98 HEMORAGIE OCULAR' W$7 GLOMERULONEFRIT' U88 hemoragie postpartum glomerulonefrit! acut! U88 hemoragie post-partum, hemoragie A87 glosit! D83 post-interven"ie chirurgical! K90 GONOREE LA B'RBA&I Y7$ hemoragie subarahnoidian! F75 GONOREE LA FEMEI X7$ hemoragie subconjunctival! X08 grand mal N88 hemoragie uterin! disfunc"ional! K96 granulom S99 hemoroid rezidual K96 GREA&' D09 hemoroid unic K96 gre"uri n sarcin! W05 HEMOROIZI D72 gre"uri matinale, n sarcin! W05 hepatite cronice active D97 GRIP' R80 hepatite NA D72 gur! de lup D8$ HEPATITE VIRALE D23 gust nepl!cut N$6 HEPATOMEGALIA Y84 GU#' T8$ hermafroditismul, B X83 GUT' T92 hermafroditismul, F D90 halen! D20 hernia diafragmatic! D9$ hallux valgus L98 hernie femural! D90 hallux varus L98 HERNIE HIATAL' D89 halucina"ii P29 HERNIE INGHINAL' D9$ HANDICAP SOCIAL Z28 hernie ombilical! D9$ HEMANGIOM S8$ hernie ventral! S7$ hemangiom stelat K06 herpes (fa"!) Y72 hemartroz! L8$ herpes anogenital la b!rba"i

Codificarea severit"!ii bolii herpes anogenital la femei HERPES GEITAL LA B'RBA&I HERPES GENITAL LA B'RBA&I HERPES GENITAL LA FEMEI HERPES SIMPLEX herpes simplex al ochiului f!r! ulcer corneean HERPES ZOSTER herpes zoster oftalmic hidramnios hidrartroz! hidrocefalie HIDROCEL hidronefroz! hidrosadenit! himen neperforat hipem! hiperactivitate hiperaldosteronism hipercolesterolemie hiperemez! hiperemez! de sarcin! hiperglicemie hiperhidroz! hiperinsulinism hiperkeratoz! NA hiperkeratoz! solar! hiperlacrimare hiperlipidemie hipermetropie hiperplazia de prostat! hipersaliva"ie hipersecre"ie lacrimal! hipersplenism HIPERTENSIUNE ARTERIAL' COMPLICAT' hipertensiune arterial! de sarcin! hipertensiune arterial! esen"ial! hipertensiune arterial! idiopatic! hipertensiune arterial! malign!

$85
X90 Y72 Y72 X90 S7$ F73 S70 F73 W84 L20 N85 Y86 U99 S92 X83 F75 P8$ T99 T93 D$0 W05 A9$ A09 T87 S99 S80 F03 T93 F9$ Y85 D20 F03 B99 K87 W8$ K86 K86 K87 HIPERTENSIUNE ARTERIAL' NECOMPLICAT' hipertensiune arterial! oscilant! hipertensiune arterial! tranzitorie hipertensiune ocular! hipertensiune portal! hipertensiune pulmonar! HIPERTIROIDISM hipertrigliceridemie HIPERTROFIE AMIGDALE / GANGLIONI HIPERTROFIE BENIGN' DE PROSTAT' hipertrofie de prostat! HIPERTROFIE DE PROSTAT' BENIGN' hipertrofie renal! HIPOGLICEMIE hipomanie HIPOSPADIAS hipotensiune arterial! hipotensiune ortostatic! HIPOTENSIUNE POSTURAL' HIPOTIROIDISM HIPOVITAMINOZ' hirsutism holer! IACRS ICTER ICTUS ictus, epileptic igien! deficitar! ihtioz! ileus IMPETIGO IMPOTEN&' ORGANIC' impoten"! psihogen! imunodeficien"! incontinen"! de stres INCONTINEN&' FECAL' K86 K85 K85 F93 D97 K82 T85 T93 R90 Y85 Y85 Y85 U99 T87 P73 Y82 K29 K88 K88 T86 T9$ S24 D70 R74 D$3 N07 N88 P29 S83 D99 S84 Y07 P08 B99 U04 D$7

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate U7$ INCONTINEN&' URINAR' U04 infec"ie urinar! joas! U7$ INDIGESTIE D07 infec"ie urinar! NA D73 indispozi"ie (fizic!) A05 infec"ie viral! gastric! A87 indispozi"ie (psihic!) P03 infec"ie, complica"ie a tratamentului T70 inducerea contrac"iilor W92/W93 INFEC&IE, ENDOCRINE S$$ infarct cerebral K90 infec"ie, plag! lovit! sau mu%cat! S74 INFARCT MIOCARDIC ACUT K75 infec"ii fungice ale pielii W$5 infarct miocardic vechi K76 INFERTILITATE FEMININ' Y$0 infec"ia cu virusuri paragripale R80 INFERTILITATE MASCULIN' infestare cu c!pu%e S73 INFEC&IA GENITAL' CU S73 CHLAMIDIA, LA FEMEI X92 infestare cu purici S73 INFEC&IA HIV B90 INFESTA&IE A PIELII Z$3 infec"ia uretral! cu chlamidia U72 infidelitate inflama"ie faringe R2$ INFEC&IA, INFLAMA&IA F73 OCHIULUI F73 INFLAMA&IE OCHI D79 INFEC&I' OCULAR' NA F73 ingestie de corp str!in insomnie P06 infec"ie acut! a c!ilor aeriene K89 inferioare R78 insuficien"a circulatorie bazilar! INSUFICIEN&' CARDIAC' K77 infec"ie acut! a c!ilor aeriene K77 superioare R74 insuficien"! cardiac! congestiv! insuficien"! cardiac! dreapt! K77 INFEC&IE CARE COMPLIC' K87 SARCINA W7$ insuficien"! cardiac! hipertensiv! K89 infec"ie cu Coxsackie A77 insuficien"! circulatorie bazilar! D97 infec"ie cu papiloma virus uman X9$ insuficien"! hepatic! U99 INFEC&IE DEGETE MN' S09 insuficien"! renal! R99 INFEC&IE DEGETE PICIOR S09 insuficien"! respiratorie insuficien"! venoas! K95 INFEC&IE GASTROINTESTINAL' K77 SPECIFIC' D70 insuficien"! ventricular! stng! S88 infec"ie meningococic! A78 intertrigo D99 INFEC&IE MUSCULOSCHELETAL' L70 intoleran"! alimentar! T99 infec"ie nazal! localizat! R73 intoleran"! la lactoz! infec"ie piele, fungi S74 intoxicare prin animale/insecte/plante A86 D73 infec"ie pleoap! F72 intoxica"ie alimentar! A86 infec"ie post-interven"ie chirurgical! A87 intoxica"ie cu monoxid de carbon INTOXICA&IE INFEC&IE POST-TRAUMATIC' A84 PIELE S$$ MEDICAMENTOAS' D99 INFEC&IE PUERPERAL' W70 invagina"ie A9$ infec"ie respiratorie R78 investiga"ie imagistic! patologic! A9$ infec"ie respiratorie fungic! R83 INVESTIGA&II ANORMALE F73 INFEC&IE SISTEM CIRCULATOR K70 iridociclit!

$86

Codificarea severit"!ii bolii irita"ia pielii S02 irita"ie S08 irit! F73 ischemia membrului K92 ISCHEMIE CEREBRAL' TRANZITORIE K89 ischemie miocardic! K76 isterie P75 izolare P03 izolare social! Z28 nec A88 ngrijor!ri despre: a se vedea %i FRICA SAU NGRIJORAREA N LEGATUR' CU TRATAMENTUL A$3 NGRIJOR'RI LEGATE DE ASPECTUL FIZIC A$8 NGRIJOR'RI LEGATE DE ASPECTUL FIZIC, SNI X22 NGRIJOR'RI LEGATE DE ASPECTUL FIZIC, URECHI H$5 ngrijor!ri legate de imaginea corporal! A$8 NGRIJOR'RI LEGATE DE IMAGINEA CORPORAL' N TIMPUL SARCINII W2$ ngrijor!ri legate de mb!trnire P05 ntrziere fiziologic! T$0 ntrziere n cre%tere T$0 NTRZIERE N CRE#TERE T$0 ntrziere n vorbire P22 ntrzierea menstrua"iei, sugestiv! pentru sarcin! W0$ ntindere muscular! L$9 ntreruperea sarcinii (indus!) W83 n"ep!tur! datorat! plantelor S88 n"ep!tur! de ac S$ 9 N&EP'TUR' DE INSECT' S$ 2 n"ep!tur! piele S$ 9 n"ep!tur! plantar! S88 julitur! S$ 7 keratit! viral! F85

$87
keratoacantom KERATOZ' SOLAR' labirintit! lacera"ie veche a cervixului LACTA&IE, SIMPTOM / ACUZ' LARINGIT' ACUT' laringotraheobron%it! l!crimare legioneloza LENTILE DE CONTACT SIMPTOM/ACUZ' LE#IN letargie LEUCEMIE LEUCOCITE MODIFICATE leucocitoz! leucoree leziune cornean! leziune de disc cervical leziune dureroas! sau rash leziune interne leziune premalign!, piele leziune tegument leziune tegumentar! leziuni acute ale meniscului genunchiului leziuni ale m!duvei spin!rii leziuni ale sistemului nervoas leziuni interne cronice ale genunchiului lichen plan limb! nc!rcat! LIMB' SIMPTOM / ACUZ' LIMFADENIT' ACUT' LIMFADENIT' CRONIC' NESPECIFIC' limfadenit! mezenteric! limfadenopatie LIMFANGIOM limfangit! acut! S99 S80 H82 X85 W$9 R77 R78 D03 R8$ F$ 8 A06 A04 B73 B84 B84 X$4 F79 L83 S0$ A8$ S79 S29 S29 L96 N8$ N8$ L99 S99 D20 D20 B70 B7$ B7$ B02 S8$ S76

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate S86 limfedem K99 matrea"! U72 limfocitoz! B84 meatit! A98 LIMFOM B72 MEDICIN' PREVENTIV' D99 LIPOM S78 megacolon secundar S77 lipotimie A06 melanom malign D$5 lipsa bolii A97 MELEN' N75 lombalgia L03 meningiom N29 lordoz! L85 meningism N7$ lumbago L03 MENINGIT' X86 lupus eritematos discoid S99 menoragie X06 lupus eritematos sistemic L99 MENSTRUA&IE EXCESIV' MENSTRUA&IE NTRZIAT' X$0 LUXA&IE / ENTORS' ALTE ARTICULA&II L79 MENSTRUA&IE NEREGULAT' / X07 luxa"ie / entors! coloan! cervical! L83 FRECVENT' LUXA&IE / ENTORS' GENUNCHI L78 MENSTRUA&IE REDUS' / X05 LUXA&IE / ENTORS' GLEZN' L77 ABSENT' A98 luxa"ie coloan! vertebral! L84 MEN&INEREA S'N'T'&II N29 luxa"ie congenital! de %old L82 mers anormal macroglosie D8$ METABOLICE, ALTE, SIMPTOM / T29 MALARIE A73 ACUZ' A79 malforma"ii craniene / faciale L82 metastaze NA metatarsalgie L$7 malign: vezi NEOPLASM, MALIGN D08 MALIGNITATE NA A79 meteorism X08 malignitate ovarian! X77 metroragie R85 malnutri"ie T9$ mezoteliom L$8 malocluzie D82 mialgie N99 MALOCLUZIE DENTAR' D82 miastenia gravis U0$ MALOCLUZIE SIMPTOM / ACUZ' D$9 MIC&IUNE DUREROAS' B74 MAMELON, SIMPTOM / ACUZ' X20 mielom multiplu N89 MN' DE TENISMAN L93 MIGREN' S92 MN', SIMPTOM / ACUZ' L$2 miliarie K70 manie P73 miocardit! N08 marasm T9$ mioclonie miopie P9$ mas!: vezi tumefac"ie L99 mastit! (de lacta"ie) W94 miozita N99 mastit! (n afara lacta"iei) X2$ mistenia gravis N08 MASTIT' PUERPERAL' W94 MI#C'RI ANORMALE A29 mastodine X$8 mi%c!ri necoordonate F$ 4 mastoidit! H74 MI#C'RI OCULARE ANORMALE T86 mastopatie X2$ MIXEDEM

$88

Codificarea severit"!ii bolii MOARTE A96 modificarea culorii ochiului F$5 MODIFIC'RILE FECALELOR D$8 mola hidatiform! W73 MOL' S82 mole%eal! A29 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM S95 MONILIAZ': vezi CANDIDOZ' MONONUCLEOZ' INFEC&IOAS' A75 MORBIDITATE PERINATAL' A94 MORTALITATE PERINATAL' A95 MOTILITATE INTESTINAL' CRESCUT' D$8 mucocel labial (cavit. bucal!) D83 MUSCULOSCHELETAL, SIMPTOM / ACUZ' L29 MU#C'TUR', de ANIMAL/OM S$ 3 MU#C'TUR', de insect! S$ 2 mu%chi tensionat L$9 MU#CHI, SIMPTOM / ACUZ' L$9 mycoplasma A78 nanism T80 nas proeminent R08 nas ro%u R08 NAS, SIMPTOM / ACUZ' R08 na%tere asistat!, f!t mort W93 na%tere asistat!, f!t viu W92 NA#TERE COMPLICAT', F'T MORT W93 NA#TERE COMPLICAT', F'T VIU W92 na%tere n prezenta"ie pelvin!, f!t mort W93 na%tere n prezenta"ie pelvin!, f!t viu W92 NA#TERE NECOMPLICAT', F'T MORT W9$ NA#TERE NECOMPLICAT', F'T VIU W90 na%terea normal! W90 nazofaringit! acut! R74 nazofaringit! cronic! R83 nefrit! U88

$89
nefropatie U88 nefropatie analgezic! U88 nefroscleroz! K87 nefroscleroz! hipertensiv! K87 NEFROZ' U88 neg S03 nelini%te P04 NEOPLASM ASOCIAT SARCINII W72 NEOPLASM DE STOMACULUI D74 NEOPLASM MUSCULOSCHELETAL L7$ NEOPLASM NERVOS N74 NEOPLASM RENAL U75 NEOPLASM TIROIDIAN T7$ NEOPLASM AL OCHIULUI/ ANEXELOR F74 NEOPLASM AL PIELII S77 NEOPLASM AL SNULUI, LA FEMEI X76 NEOPLASM AL TRACTULUI URINAR NA U79 NEOPLASM AL URECHII H75 NEOPLASM BRON#IC R84 NEOPLASM CARDIOVASCULAR K72 neoplasm cervical intraepitelial, frotiu stadiul $ %i 2 X86 neoplasm cervical intraepitelial, frotiu stadiul III X86 neoplasm cervical intraepitelial, stadiul $ %i 2 X85 neoplasm cervical intraepitelial, stadiul III X8$ NEOPLASM CERVIX X75 NEOPLASM de COLON / RECT D75 NEOPLASM DE NATUR' INCERT' AL APARATULUI RESPIRATOR R92 NEOPLASM DE NATUR' INCERT' AL SISTEMULUI NERVOS N76 NEOPLASM DE PANCREAS D76 neoplasm de sn, la b!rba"i Y78

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate F02 NEOPLASM GENITAL FEMININ X77 ochi inflamat F$ 4 NEOPLASM GENITAL MASCULIN Y78 ochi lene% F02 neoplasm hepatic D77 ochi ro%u F02 NEOPLASM PULMONAR R84 OCHI RO#U F75 NERVOZITATE P0$ ochi vn!t F29 NEURASTENIE P78 OCHI, ALTE, SIMPTOMA/ACUZ' F02 neurinom acustic N75 OCHIUL RO#U D99 neurodermatit! S99 ocluzie intestinal! oligomenoree X05 NEUROLOGICE, SIMPTOM / U05 ACUZ' N29 oligurie S99 neuropatia diabetic! N94 onicogrifoz! S74 neuropatie N94 onicomicoz! X74 NEUROPATIE PERIFERIC' N94 ooforit! F99 neutropenie B84 opacitate cornean! W$9 NEV S82 oprirea lacta"iei F94 nev seboreic S99 ORBIRE F79 nev senil S99 orbire datorat! z!pezii F28 nevralgie N99 orbire la un ochi F05 nevralgie cervical! L83 orbire, temporar! Y74 NEVRALGIE DE TRIGEMEN N92 ORHIT' R02 nevralgie post-herpetic! S70 ortopnee NEVRIT' PERIFERIC' N94 osteoartrita: vezi osteoartroza L84 nevrit! vestibular! H82 osteoartroza colonei vertebrale nevroz! anxioas! P74 OSTEOARTROZA GENUNCHIULUI L90 L89 nevroz! compensatorie P80 OSTEOARTROZA #OLDULUI L92 nevroz! NA P99 osteoartroza um!rului L9$ nicturie U02 OSTEOARTROZ' L83 nistagmus F$4 osteoartroz! coloana cervical! L94 nodul tiroidian T8$ osteocondrit! disecant! L94 noduli Heberden L9$ OSTEOCONDROZ' T99 NUTRI&IE, SIMPTOM / ACUZ' T29 osteomalacie L70 OBEZITATE T82 osteomielit! L95 OBOSEAL' A04 OSTEOPOROZ' L7$ OBOSEAL' GENERAL' A04 osteosarcom H0$ oboseal! post-viral! A04 OTALGIE H70 OBOSEAL', LOCALIZAT' N$8 OTIT' EXTERN' H7$ obstruc"ia trompei lui Eustachio H73 OTIT' MEDIE ACUT' H72 obstruc"ie de prostat! Y85 otit! medie congestiv! H74 obstruc"ie vezical! U99 OTIT' MEDIE CRONIC' H7$ OCHELARI, SIMPTOM / ACUZ' F$7 otit! medie NA

$90

Codificarea severit"!ii bolii OTIT' MEDIE SEROAS' OTOSCLEROZ' paloare PALPITA&II CARDIACE paniculita papilom al vezicii urinare papul!, unic! papule, multiple parafimoz! PARALIZIA FACIAL' PARALIZIE paranoia parapertussis parazitoz! intestinal! parestezie parez! PARKINSONISM paronichie parotidit! PAROTIDIT' EPIDEMIC' P'R, SIMPTOM /ACUZ' PEDICULOZ' PENIS, SIMPTOME/ACUZE perfora"ie de timpan PERFORA&IE, TIMPAN pericardita peritonita pete de culoarea vinului de Porto pete%ii petit mal picior deformat picior plat PICIOR, HALUCE, SIMPTOM / ACUZ' PICIOR, SIMPTOM / ACUZ' piele uscat! PIELE, SCHIMBAREA CULORII PIELIT' PIELONEFRIT' PIERDEREA APETITULUI

$9$
H72 H83 S08 K04 L$8 U78 S04 S05 Y8$ N9$ N$8 P72 R7$ D96 N06 N$8 N87 S09 D83 D7$ S24 S73 Y04 H79 H77 K70 D99 S8$ S29 N88 L82 L98 L$7 L$4 S2$ S08 U70 U70 T03 pierderea echilibrului N$7 PIERDEREA N GREUTATE T08 pierderea libidoului P07 pierderea vederii F05 pierderea vocii R23 PIERDEREA/MOARTEA UNUI COPIL Z$ 9 PIERDEREA/MOARTEA UNUI MEMBRU AL FAMILIEI Z23 PIERDEREA/MOARTEA UNUI PARTENER Z$ 5 PIERDEREA/MOARTEA UNUI P'RINTE Z23 pigmentarea pielii S08 pilula de a doua zi W$0 pinten osos L87 piodermit! S76 pirexie A03 pirozis D03 PITIRIAZIS ROZAT S90 pitiriazis verzicolor S74 piurie U98 placenta praevia, n sarcin! W84 placenta praevia, n travaliu W92/W93 plag! escoriat! S99 plag! infectat! / distruc"ii tisulare post-operator A87 plag! infectat!, posttraumatic! S$$ PLANNING FAMILIAL - ALTE Y$4 planning familial NA W$4 planning familial, b!rbat Y$4 planning familial, contracep"ie intrauterin! W$2 planning familial, oral W$$ planning familial, simptom / acuz! W29 plns excesiv la copil A$6 platfus L98 PLEOAP', SIMPTOM / ACUZ' F$ 6 PLEUREZIE / EFUZIUNE PLEURAL' R82

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate Y04 pleurodinie R0$ prepu", simptom / acuz! pneumoconioz! R99 PRESIUNE / CONSTRIC&IE LA K02 pneumoni fungic! R99 NIVELUL INIMII K02 PNEUMONIE R8$ PRESIUNE CARDIAC' F93 pneumonie cu influenza R8$ presiune intraocular! crescut! H84 pneumonie, alergic! R99 PREZBIACUZIE F9$ pneumonie, aspira"ie R99 prezbiopie F9$ pneumonie, chimic! R99 prezbitism W84 pneumonie, infec"ioas! R8$ prezenta"ie anormal! (na%tere) W92 pneumotorax R99 prezenta"ie pelvian! Y08 pocnete n ureche H29 priapism W84 policitemia vera B75 primipar! n vrst! D$9 policitemie, secundar! B99 probleme ale denti"iei polidipsie T0$ PROBLEME ALE RELA&IEI CU Z$ 2 polifagie T02 PARTENERUL polimenoree X07 PROBLEME ALE STADIILOR P25 polimialgie reumatic! L99 DE VIA&', ADULT POLIOMIELIT' N70 PROBLEME ALIMENTA&IE P$$ polip al tractului urinar U78 ALE COPILULUI K29 polip colic D78 probleme cardiace Z09 polip duodenal D78 PROBLEME CU LEGALITATEA Z03 polip endometrial X99 PROBLEME CU VECINII polip mucos cervical X85 PROBLEME CULTURAL / SOCIALE Z04 A89 polip nazal R99 probleme datorate protezei valvulare polip otic H99 PROBLEME DATORATE SITUA&IEI Z08 polip rectal D78 SOCIALE Z$$ polipoz! endometrial! X99 PROBLEME DE BOAL' POLIURIE U02 PROBLEME DE BOAL' ALE Z$ 8 poluarea mediului Z29 COPILULUI porfirie T99 PROBLEME DE BOAL' ALE FAMILIEI Z22 POSTPARTUM, SIMPTOM / ACUZ' W$8 PROBLEME DE BOAL' ALE Z$ 4 pre-eclampsie W8$ PARTENERULUI PREMATUR, NOU-N'SCUT A93 PROBLEME DE BOAL' ALE P'RIN&ILOR Z22 PREMENSTRUAL, SIMPTOM / ACUZ' X09 PROBLEME DE NGRIJIRE A Z$ 0 PREMENSTRUAL', TENSIUNE X89 S'N'T'&II PROBLEME EDUCA&IONALE Z07 PREOCUPAREA PENTRU Z0$ PREFERIN&A SEXUAL' P09 PROBLEME FINANCIARE P$ 7 prepu" supradimensionat Y8$ probleme legat de fumat

$92

Codificarea severit"!ii bolii probleme legat de somn P06 PROBLEME LEGATE DE AP' #I ALIMENTE Z02 PROBLEME LEGATE DE COMPLIAN&' Z$$ PROBLEME LEGATE DE FAMILIE Z20 PROBLEME LEGATE DE NV'&ARE P24 probleme legate de mediul nconjur!tor Z29 PROBLEME LEGATE DE MUNC' Z05 probleme legate de ombilic S29 probleme legate de proteza dentar! D$9 PROBLEME LEGATE DE #OMAJ Z06 probleme legate de transplantul de organe A89 probleme legate duferen"a de fus orar A88 PROBLEME LOCATIVE Z03 probleme maritale Z$ 2 PROBLEME SOCIALE NA Z29 prociden"! X87 prolaps de valv! mitral! K83 PROLAPS UTERIN X87 PROLAPS UTEROVAGINAL X87 PROSTAT' SIMPTOM / ACUZ' Y06 PROSTAT', HIPERTROFIE BENIGN' DE Y85 prostatism Y06 PROSTATIT' Y73 prostatomegalie Y85 proteinurie U98 proteinurie de sarcin! W8$ PROTEINURIE ORTOSTATIC' U90 PRURIT S02 prurit anal D05 prurit la nivelul mamelonului X20 prurit ocular F$ 3 PRURIT PERIANAL D05 prurit vulvar X$6 pruritul urechii H29 pseudo-gut! T99

$93
psihopatie P80 PSIHOZ' AFECTIV' P73 PSIHOZ' ORGANIC' P7$ psihoz! puerperal! P98 PSIHOZE AFECTIVE NA P73 PSIHOZE NA P98 PSORIAZIS S9$ pterigium F99 ptoz! palpebral! F$ 6 pubertate ntrziat! T99 pubertate precoce T99 PURPUR' B83 purt!tor de boal! A99 pustul! S96 ragade angulare labiale D20 ragade mamelonare n perioada puerperal! W95 RASH DATORAT SCUTECULUI S89 rash generalizat S07 RASH LOCALIZAT S06 r!gu%eal! R23 r!u de mi%care A88 reactie postvaccinal! A87 reac"ie post-transfuzional! A87 reac"ie transfuzional! A87 rectocel X87 RECTORAGIE D$ 6 REDUCEREA SATISFAC&IEI SEXUALE P08 reflux D84 reflux ureteric U99 RENALE, SIMPTOM / ACUZ' U$4 respiratie patologica R04 RESPIRATORII, ALTE SIMPTOME /ACUZE R29 respira"ie dificil! R04 respira"ie dureroas! R0$ RESTLESS LEGS N04 RETARD MINTAL' P85 reten"ie de corp str!in L8$

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate X08 reten"ie de lichide K07 sngerare la ovula"ie X$3 RETEN&IE DE URIN' U08 SNGERARE POSTCOITAL' retinopatia diabetic! F83 SNGERARE POSTMENOPAUZ' X$2 W$7 RETINOPATIE F83 SNGERARE POSTPARTUM X06 retinopatie hipertensiv! F83 sngerare pubertal! D$6 retrac"ie de mamelon X20 SNGERARE RECTAL' W03 reumatism L$8 SNGERARE, ANTEPARTUM A$0 rezultate patologice teste A9$ SNGERARE, NA S29 ricketsioz! A78 sngerare, piele D85 riduri S2$ sngerare, ulcer duodenal HOS rigor A02 SNGERARE, URECHE W78 rinichi polichistic, congenital U85 sarcina rinit! acut! R74 SARCIN' / PROBLEME LA W99 RINIT' ALERGIC' R97 NA#TERE W84 rinit! cronic! R83 SARCIN' CU RISC CRESCUT W80 rinit! vasomotorie R97 SARCIN' ECTOPIC' W05 rinofima S99 SARCIN' GREA&' / VOM' W84 rinoree R07 sarcin! multipl! W79 ro%ea"!, piele, localizat! S06 SARCIN' NEDORIT' Z04 ro%ea"!, piele, multiple localiz!ri S07 sarcin! nelegitim! W0$ rozeol! infantil! A76 sarcin! nesigur! W29 RUBEOLA A74 SARCIN' SIMPTOM / ACUZ' W0$ rubeola congenital! A74 SARCIN' SUSPICIUNE rubeola, complica"ii A74 SARCIN', TOXEMIE GRAVIDIC' W8$ D99 RUJEOL' A7$ sarcoidoz! A86 ruptura ligamentului ncruci%at L96 saturnism Z0$ RUPTUR' DE SPLIN' B76 S'R'CIE S72 ruptur! de tendon, spontan! L99 SCABIE #I AL&I ASCARIZI S24 salmoneloz! D70 SCALP SIMPTOM / ACUZ' A78 salpingit! X74 scarlatina sc!derea func"iei ventilatorii R28 SN, SIMPTOME / ACUZE P07 LA BARBAT S07 SC'DEREA LIBIDOULUI sc!derea respectului de sine P28 SN, SIMPTOME / ACUZE P72 LA FEMEIE X2$ SCHIZOFRENIE L86 snge n / din ureche H05 sciatic! F99 snge n scaun D$6 sclerit! L99 snge n urin! U06 sclerodermie N86 SNGE, SIMPTOME / ACUZE B04 scleroza multipl! N86 SNGERARE ANTEPARTUM W03 SCLEROZ' MULTIPL' L85 SNGERARE INTERMENSTRUAL' X08 scolioz!

$94

Codificarea severit"!ii bolii scorbut SCOTOAME scotom SCROT SIMPTOM / ACUZ' scurgeri mamelonare seboreea scalpului la copil secre"ie n cavum SECRE&IE OCULAR' SECRE&IE OTIC' secre"ie uretral!, b!rbat secre"ie uretral!, femeie SECRE&II VAGINALE seminom semn congenital senescen"! SENTIMEN DE B'TRNE&E SENZA&IE DE ANXIETATE senza"ie de arsur! la nivelul tegumentului SENZA&IE DE BOAL' SENZA&IE DE DEPRESIE senza"ie de inadecvat SENZA&IE DE IRITABILITATE/ FURIE senza"ie de le%in SENZA&IE de plenitudine gastric! SENZA&IE de sufocare SENZA&IE DE TEAM' SENZA&IE DE TENSIUNE SENZA&IE DE TULBURARE SENZA&IE DE URECHE NFUNDAT' SENZA&IE OCULAR' ANORMAL' separarea de partener SETE EXCESIV' sferocitoz! sicle-cell anemia SIDA SIDA, FRICA DE sidrom de picior fantom!

$95
T9$ F04 F05 Y05 X20 S86 R08 F03 H04 Y03 X29 X$4 Y78 S83 P05 P05 P0$ S0$ A05 P03 P03 P04 N$7 D02 D2$ P0$ P0$ N06 H$3 F$ 3 Z$ 5 T0$ B78 B78 B90 B25 N94 SIFILIS, barbat Y70 SIFILIS, femeie X70 SIMPTOME LA NIVELUL GLEZNEI L$6 SIMPTOME LEGATE DE MENOPAUZ' X$$ SIMPTOME SAU COMPLICA&II ALE MAXILARULUI L07 SIMPTOME, COMPLICA&II ENDOCRINE T29 SIMPTOME/ACUZE PELVINE, FEMEIE X$7 simularea unei boli Z29 SINCOP' A06 SINDROM CERVICAL L83 sindrom cervicobrahial L83 sindrom Cushing T99 SINDROM DE COLON IRITABIL D93 sindrom de congestie pelvic! X99 sindrom de cuib liber P25 SINDROM DE HIPERVENTILA&IE R98 sindrom de malabsorb"ie D99 sindrom de neuron motor N99 sindrom de oboseal! cronic! A04 sindrom de um!r dureros L92 sindrom Down A90 sindrom Gilbert T99 sindrom Mallory-Weiss D84 sindrom Marfan A90 sindrom Munchausen P80 sindrom nefrotic U88 sindrom post-poliomielit! N70 sindrom psihotic cronic P98 sindrom radicular cervical L83 sindrom Raunaud K92 sindrom Sjogren L99 sindrom uretral U72 SINDROM VERTIGINOS H82 sindromul picioarelor nelini%tite N04 SINDROMUL DE TUNEL CARPIAN N93 sindromul Guillain-Barre N94

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate Y$3 singur!tate Z28 STERILIZARE LA B'RBAT W$3 SINOVIT' L87 STERILIZARE LA FEMEIE D83 sinovit! um!r L92 stomatit! STRABISM F95 SINUCIDERE / TENTATIV' DE R04 SINUCIDERE P77 str!nut stres post-traumatic, acut P02 SINUS SIMPTOM / ACUZ' P82 SINUZIT' ACUT' R75 STRESS POST-TRAUMATIC U99 SINUZIT' CRONIC' R75 strictur! uretral! R04 sl!bire a articula"iei L20 stridor S99 sl!birea mu%chilor L$9 striuri atrofice somnambulism P06 STRUCTURA TEGUMENTULUI S2$ somnolen"! P06 SIMPTOM / ACUZ' A07 spasm anal D04 stupor P28 spasm muscular N08 subapreciere personal! W$5 spermatocel Y99 subfertilitate L80 spina bifida N85 SUBLUXA&IE T29 SPLENOMEGALIE B87 subponderalitate K8$ spodilolistezis L84 suflu artera renal! K8$ spondilit! anchilozant! L88 SUFLU ARTERIAL / CARDIAC K8$ spondiloz! L84 suflu cardiac K8$ spondiloz! cervical! L83 suflu carotidian A$6 sprue D99 SUGAR IRITABIL R29 SPUT' / FLEGM' ANORMAL' R25 sughi" P04 STARE ANXIOAS' P74 SUP'RARE A84 stare de ngrijorare P03 supradozare de medicamente T83 stare de le%in N$7 SUPRAGREUTATE F05 STARE DE NERVOZITATE P0$ suprasolicitarea ochilor H86 stare de suspiciune P29 SURDITATE H86 stare maniaco-depresiv! P73 surditate congenital! H85 STARE SEPTIC' PUERPERAL' W70 surditate profesional! P78 stare toxic! datorat! insectelor A86 SURMENAJ F72 stare toxic! datorit! plantelor A86 #ALAZIOM %chiop!tare N29 stare toxic! datorit! veninului A92 de %arpe A86 %oc anafilactic A85 status epileptic N88 %oc anafilactie la medica"ie A87 staz! venoas! K95 %oc anestezic A88 steatom S93 %oc caloric K99 stenoza arterial! K92 %oc cardiovascular P02 stenoz! mitral! K7$ %oc cultural P02 stenoz! piloric! D8$ %oc psihic

$96

Codificarea severit"!ii bolii #OLD, SIMPTOM / ACUZ' L$3 tahicardie NA K04 TAHICARDIE PAROXISTIC' K79 tahipnee R04 talasemie B78 TARTRU S$ 4 team! de anomalii congenitale ale nou n!scutului W27 team! de atentat la suicid P27 TEAM' DE BOAL' NA A27 TEAM' DE BOLI ALE BOLILOR SISTEMULUI GENITAL FEMININ X27 TEAM' DE BOLI ALE BOLILOR SISTEMULUI GENITAL MASCULIN Y27 TEAM' DE BOLI ALE INIMII K24 TEAM' DE BOLI ALE OCHILOR F27 TEAM' DE BOLI ALE PIELII S27 TEAM' DE BOLI ALE S ISTEMULUI CARDIO-VASCULAR K27 TEAM' DE BOLI ALE SISTEMULUI DIGESTIV D27 TEAM' DE BOLI ALE SISTEMULUI ENDOCRIN T27 TEAM' DE BOLI ALE SISTEMULUI MUSCULO-SCHELETAL L27 TEAM' DE BOLI ALE SISTEMULUI NERVOS N27 TEAM' DE BOLI ALE SISTEMULUI RESPIRATOR R27 TEAM' DE BOLI ALE SISTEMULUI URINAR U27 TEAM' DE BOLI ALE URECHII H27 TEAM' DE BOLI CU TRANSMITERE SEXUAL' FEMININE X23 TEAM' DE BOLI CU TRANSMITERE SEXUAL' MASCULINE Y25 TEAM' DE BOLI METABOLICE T27 TEAM' DE BOLI PSIHICE P27 TEAM' DE BOLILE SNGELUI /SISTEMULUI LIMFATIC B27

$97
TEAM' DE CANCER de PIELE TEAM' DE CANCER DE SN, FEMEI TEAM' DE CANCER DIGESTIV TEAM' DE CANCER ENDOCRIN TEAM' DE CANCER GENITAL FEMININ TEAM' DE CANCER GENITAL MASCULIN TEAM' DE CANCER MUSCULOSCHELETAL TEAM' DE CANCER NA TEAM' DE CANCER NERVOS TEAM' DE CANCER PULMONAR TEAM' DE CANCER SNGE / SISTEM LIMFATIC TEAM' DE CANCER URINAR TEAM' DE COMPLICA&IILE SARCINII team! de diabet TEAM' DE DISFUNC&II SEXUALE FEMININE TEAM' DE DISFUNC&II SEXUALE MASCULINE TEAM' DE HIPERTENSIUNE ARTERIAL' team! de infarct TEAM' DE MOARTE team! de orbire TEAM' DE PROBLEME SOCIALE TEAM' DE SARCIN' TEAM' DE SIDA team! de surditate team! de tentativ! de suicid TEAM' DE TRATAMENT TEGUMENT, ALTE SIMPTOM / ACUZ' tendinit! scapulo-humeral! TENDONIT' tenosinovit! S26 X26 D26 T26 X25 Y26 L26 A26 N26 R26 B26 U26 W27 T27 X24 Y24 K25 K24 A25 F27 Z27 W02 B25 H27 P27 A$3 S29 L92 L87 L87

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate W90/W9$ tenosinovit! infec"ioas! L70 travaliu travaliu complicat W92/W93 TENSIUNE ARTERIAL' W93 CRESCUT' K85 travaliu complicat cu f!t viu W9$ TEST PAP ANORMAL X86 travaliu necomplicat cu f!t viu N08 TEST PAPANICOLAU POZITIV X86 tremor N08 TEST URINAR PATOLOGIC U98 tremuraturi D96 testicol ascensionat Y84 trichineloz! X73 TESTICOL SIMPTOM / ACUZ' Y05 TRICHOMONIAZ' GENITAL' B83 TESTICUL NECOBORT Y83 trombocitopenie K94 tetanie N08 TROMBOFLEBIT' K90 TETANOS N72 tromboz! cerebral! K96 tetralogie Fallot K73 tromboz! hemoroidal! extern! K94 TIC P$0 tromboz! portal! K94 tic dureros N92 tromboz! venoas! K94 tic ocular F$4 tromboz! venoas! profund! H29 timpanit! acut! H7$ troznituri n ureche A70 tinea S74 TUBERCULOZA P02 TINNITUS H03 tulburare de adaptare, acut! P82 TIREOTOXICOZ' T85 tulburare de adaptare, cronic! P79 tiroidit! T99 tulburare obsesiv-compulsiv! P79 tonsilit! cronic! R90 TULBUR'RI COMPULSIVE B83 torsiune de testicul Y99 TULBUR'RI DE COAGULARE torticolis L83 TULBUR'RI ACUTE DATORATE P02 TOXEMIE GRAVIDIC' W8$ STRESULUI A09 toxoplasmoz! A78 tulbur!ri al sudora"iei TRAHEIT' ACUT' R77 TULBUR'RI ALE ALIMENTA&IEI T05 traheobron%it! R78 LA ADULT TRAHOM F86 TULBUR'RI ALE ALIMENTA&IEI T04 transpira"ii nocturne A09 LA COPIL transplant renal U28 TULBUR'RI ALE ALIMENTA&IEI T04 TRAUMATISM ACUSTIC H85 LA SUGAR TULBUR'RI ALE APARATULUI TRAUMATISM ACUT NCHIS AL X28 GENUNCHILUI L96 GENITAL FEMININ traumatism cerebral N80 TULBUR'RI ALE APARATULUI Y28 TRAUMATISM CRANIAN N80 GENITAL MASCULIN TRAUMATISM MULTIPLU A8$ tulbur!ri ale articula"iei temporoD82 TRAUMATISM NA A80 mandibulare TRAUMATISM URECHE H79 tulbur!ri ale comportamentului alimentar ale copilului P$$ TRAUMATISM, EFECT D2$ SECUNDAR A82 TULBUR'RI ALE DEGLUTI&IEI

$98

Codificarea severit"!ii bolii tulbur!ri ale echilibrului hidro-electrolitic A9$ TULBUR'RI ALE GUSTULUI N$6 TULBUR'RI ALE MIROSULUI N$6 TULBUR'RI ALE RESPIRA&IEI R04 TULBUR'RI ALE SARCINII W28 TULBUR'RI AUDITIVE H28 tulbur!ri bipolare P73 TULBUR'RI CIRCULATORII K28 TULBUR'RI CRONICE DATORATE STRESULUI P82 TULBUR'RI CUTANATE S28 tulbur!ri de alimenta"ie NA P29 tulbur!ri de aten"ie P8$ TULBUR'RI DE AUZ H02 TULBUR'RI DE COMPORTAMENT, ADOLESCENT P23 tulbur!ri de comportament, adult p80 TULBUR'RI DE COMPORTAMENT, COPIL P22 TULBUR'RI DE COMPORTAMENT, FAMILIE Z2$ TULBUR'RI DE COMPORTAMENT, PARTENER Z$ 3 TULBUR'RI DE COMPORTAMENT, P'RIN&I Z2$ tulbur!ri de concentrare P20 tulbur!ri de conducere, cord K84 tulbur!ri de conversie P75 TULBUR'RI DE MEMORIE P20 TULBUR'RI DE MIROS/GUST N$6 TULBUR'RI DE PERSONALITATE P80 TULBUR'RI DE RITM K05 TULBUR'RI DE SOMATIZARE P75 TULBUR'RI DE SOMN P06 tulbur!ri de static! pelvin! W28 TULBUR'RI DE SUDORA&IE A09 TULBUR'RI DE VEDERE F28 TULBUR'RI DE VORBIRE N$9 TULBUR'RI DIGESTIVE D28

$99
TULBUR'RI ENDOCRINE TULBUR'RI GENERALE tulbur!ri hematologice NA TULBUR'RI HIPERKINETICE tulbur!ri ipohondrice tulbur!ri legate de pensionare tulbur!ri legate du lucr!ri protetice TULBUR'RI METABOLICE TULBUR'RI MUSCULOSCHELETALE TULBUR'RI NEUROLOGICE TULBUR'RI NUTRI&IONALE TULBUR'RI PSIHOLOGICE TULBUR'RI PSIHOLOGICE, ALTELE SIMPTOM / ACUZ' TULBUR'RI RELA&IONALE, COPIL TULBUR'RI RELA&IONALE, PARINTE / FAMILIE TULBUR'RI RELA&IONALE, PARTENER TULBUR'RI RELA&IONALE, PRIETEN TULBUR'RI RESPIRATORII TULBUR'RI SANGUINE / NODULI LIMFATICI / SPLIN' TULBUR'RI STAREA DE BOALA TULBUR'RI URINARE TULBUR'RI VIZUALE TULBUR'RILE FUC&IEI STOMACULUI TULBUREREI A METABOLISMULUI LIPIDELOR TUMEFAC&IA GLEZNEI tumefac"ia ochiului tumefac"ie a gtului tumefac"ie a snului la b!rba"i TUMEFAC&IE A SNULUI LA FEMEI tumefac"ie abdominal! T28 A28 B99 P8$ P75 P25 A89 T28 L28 N28 T28 P28 P29 Z$ 6 Z20 Z$ 2 Z24 R28 B28 Z$$ U28 F05 D87 T93 K07 F05 R2$ Y$6 X$9 D24

WONCA Clasificarea Interna!ional" a Ingrijirilor Primare de S"n"tate tumefac"ie articular! L20 TUMORI MALIGNE ALE VEZICII U76 tumefac"ie buz! D20 URINARE R05 tumefac"ie membru inferior K07 TUSE R7$ tumefac"ie NA A08 TUSE CONVULSIV' R24 tumefac"ie testicular! Y05 tuse cu expectora"ie sanguinolent! &IUIT N URECHI H03 TUMEFIERE/INFLAMARE D83 GENERALIZAT' S05 ulcer aftos ULCER CORNEAN F85 TUMEFIERE/INFLAMARE S97 LOCALIZAT' S04 ulcer de decubit ulcer dendritic F85 TUMEFIERI/INFLAM'RI CU D85 LOCALIZ'RI MULTIPLE S05 ULCER DUODENAL D85 tumora ulcerat! piele S77 ulcer duodenal perforat ulcer duodenal stenozant D85 TUMORI BENIGNE ALE D84 APARATULUI RESPIRATOR R86 ulcer esofagian D86 TUMORI BENIGNE ALE SNULUI X79 ulcer gastric D86 tumori benigne ale snului, la b!rba"i Y79 ULCER PEPTIC ulcer peptic al curburilor D86 TUMORI BENIGNE ALE S97 SISTEMULUI NERVOS N75 ulcer varicos ULCER, PIELE, CRONIC S97 TUMORI BENIGNE ALE S97 TRACTULUI URINAR U78 ulcera"ii decubit ulcerul gastrojejunal D86 TUMORI BENIGNE ASOCIATE F72 SARCINII W73 ULCIOR UM'R DUREROS L92 TUMORI BENIGNE GENITALE, L92 LA FEMEI X80 um!r n"epenit S94 TUMORI BENIGNE TIROIDIENE T72 UNGHIE NCARNAT' UNGHII, simptom / acuz! S22 TUMORI BENIGNE/INCERTE H$3 ALE PIELII S79 ureche astupat! ureche nfundat! (cu ap!) H70 TUMORI BENIGNE/INCERTE ALE urechi mari (liliac) H80 SNGELUI/SIST. LIMFATIC/ U99 SPLINEI B75 uremie URETRIT' U72 TUMORI BENIGNE/INCERTE ALE uretrit! nespecific! U72 SISTEMULUI GENITAL MASCULIN Y79 URINAR, ALTE SIMPTOM/ACUZ' U29 urin! hipercrom! U07 TUMORI BENIGNE/INCERTE U07 ASOCIATE SARCINII W73 urin! nchis! la culoare URIN', ACUZ' U07 TUMORI BENIGNE/INCERTE U07 DIGESTIVE D78 urin!, miros nepl!cut URIN', RETEN&IE U08 TUMORI BENIGNE/INCERTE U05 MUSCULOSCHELETALE L97 urin!, stropi urolitiaz! U95

200

Codificarea severit"!ii bolii URTICARIE uscarea mucoasei vaginale uscarea mucoasei vulvare uter fibroid vaccinia VAGINAL, SIMPTOM / ACUZ' vaginism NA vaginism psihogen VAGINIT' / VULVIT' vaginit! atrofic! vaginit! cu gardnerella vaginoz! VALVULOPATII varice esofagiene VARICE MEMBRU INFERIOR varice, altele n afar! de membru inferior VARICEL' vasculit! vasectomie vasospasm v!rs!tur! V'RS'TURI v!rs!turi incoercibile

20$
S98 X$5 X$6 X78 A77 X$5 X04 P08 X84 X$$ X84 X84 K83 K99 K95 K99 A72 K99 Y$3 K92 D$0 D$0 D$0 v!rs!turi, posibil de cauz! infec"ioas! vedere n cea"! vedere nce"o%at! VENE TURGESCENTE vertebre tasate NA VERTIJ vertij de pozi"ie vertij paroxistic benign veruci vezic! iritabil! VEZIC' URINAR', SIMPTOM/ ACUZA VEZICULIT' SEMINAL' VIERMI / AL&I PARAZI&I viol viroza cu slow virus viroz!, efecte adverse vitiligo VOCE SIMPTOM / ACUZ' VULVAR, SIMPTOM / ACUZ' WHEEZING xantom xeroftalmie xerostomie zgrietur! D73 F05 D08 K06 L84 N$7 H82 H82 S03 U$3 U$3 Y73 D96 Z25 N$3 A88 S99 R23 X$6 R03 T93 F$ 3 D20 S$ 7