Sunteți pe pagina 1din 2

Determinarea capacitatii de autofinantare dupa metoda deductiva: CAF= venituri incasabile- cheltuieli platibile Rezulta : CAF= productia exercitiului

-consumuri externe ( de la terti) subventii de exploatare - cheltuieli de personal - impozite!taxe! varsaminte asimilate alte venituri din exploatare incasabile - alte cheltuieli din exploatare platibile venituri financiare si exceptionale incasabile - cheltuieli financiare si exceptionale platibile - impozitul pe profit - participarea salariatilor la profit ( daca aceasta cheltuiala se va inre"istra ca fiind deductibila din materia impozitului pe profit)

Determinarea capacitatii de autofinantare dupa metoda aditiva: CAF= rezultatul net cheltuieli calculate- venituri calculate Rezulta : CAF= rezultatul net al exercitiului amortizari si provizioane calculate - reluari asupra provizioanelor - cota parte a subventiilor virate in contul de rezultate (valoarea neta contabila a activelor cedate- venituri din cedarea activelor)

Calculul CAF prin metoda deductiva: Capacitatea de autofinantare productia exercitiului - consumuri externe (de la terti) subventii de exploatare - cheltuieli de personal - impozite! taxe! varsaminte asimilate alte venituri din exploatare incasabile - alte cheltuieli din exploatare platibile venituri financiare si exceptionale incasabile - cheltuieli financiare si exceptionale platbile - impozitul pe profit - participarea salariatilor la profit %&'(!) )+++ )+ -=)+)*1+ %+ %1=*(1 % ))' %%'=111 11 * & ('%!*-') +!'=%2!2 (')-') +!%='%!% '(%!& -

Calculul CAF prin metoda aditiva: CAF=#############$##$%&'(!) Rezultatul net al exercitiului######$$%)*)!% amortizari si provizioane calculate####%** -reluari asupra provizioanelor#######') - cota parte a subventiilor virate######$$+ in contul de rezultate ( valoarea neta contabila a activelor cedate , venituri din cedarea activelor)##+!'-%= - +!Rezulta ca activitatea firmei .lad /A are un surplus financiar de"a0at de activitatea rentabila desfasurata de %&'(!) mii lei$