Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" BUCURESTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Strada Academiei 18 !" Te#e$%&' ! 1()!**11 " ! 1()!**1+," Fa-' ./!0 1()1 ),+/" !1!!1/ BUCURESTI" ROMANIA

PROGRAMUL ERASMUS

CERERE PENTRU SOLICITAREA UNEI BURSE DE STUDIU ERASMUS PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014
Subsemnatul(a) % i mobil , student n anul la Facultatea , adresa de e-mail grupa , , telefonul fix

avnd Codul Numeric Personal

, v! rog s!"mi aproba#i nscrierea la testul de $imba

&nexe' acestei cereri copii( ale certificatelor de competen#e lingvistice pentru urm!toarele limbi str!ine) *oresc s! concure' n vederea ob#inerii unei burse +,&S-.S la urm!toarele .niversit!#i /) (% /% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% (7% % % % % % % % % % % '(!n%$# ERASMUS n$ !co)e( in%e'(!#

Menionez c !" #$!% #! c$no&%in c c*e#%$ie#i#e nece+!(e &e,e(ii -n +%( in %!%e. *&8&

S+-N98.,&

Copiile Certificatelor de competen#e lingvistice trebuie s! fie vi'ate de unul dintre cadrele didactice titulare la disciplina $imbi Str!ine din cadrul .&.:-% 2 8rece#i, n ordinea preferin#elor, numele .niversit!#ilor la care dori#i s! merge#i cu testul de $imb! str!in! pe care l " a#i sus#inut, n ca' contrar existnd riscul de a nu fi selec#ionat%