Sunteți pe pagina 1din 10

I.

Legislaia n domeniul proteciei apelor i ecosistemelor


Directiva cadru Directiva 2000/60/CE care sta ilete cadrul comunitar de aciune n domeniul politicii apelor Ce nseamn! Directiva cadru pentru "p!# Istoric - A fost aprobat de Parlamentul i Consiliul Uniunii Europene pe 23.10.2002 i a intrat n vigoare pe 22 e!embrie 2000" fiind publi!at n #urnalul $fi!ial al Uniunii Europene% - Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o motenire care trebuie pstrat, protejat i tratat ca atare o nou strategie i politi! n domeniul gospodririi apelor la nivel european% - Prima ire!tiv European !e asigur dezvoltarea durabil & armoni'area de'voltrii sistemului so!io&e!onomi! !u !apa!itatea de suport a mediului a!vati!% $cop% - atingerea (strii bune) a tuturor !orpurilor de ap n regim natural din Europa p*n n 201+% - !onservarea (strii bune) i (foarte bune) a !orpurilor de ap" a!olo unde de,a e-ist% - atingerea (poten.ialului e!ologi! bun) pentru !orpurile de ap puterni! modifi!ate i artifi!iale% - !onformarea !u obie!tivele de mediu stabilite de !elelalte dire!tive n domeniul apei pentru ariile prote,ate% & iective% - prevenirea deteriorrii" prote!.ia i mbunt.irea strii e!osistemelor a!vati!e" av*ndu&se n vedere !erin.ele de ap ale a!estora" permanentele intera!.iuni ntre e!osistemele a!vati!e i e!osistemele terestre adia!ente i 'onele umede% - promovarea folosirii durabile a apei ba'at pe prote!.ia pe termen lung a resurselor de ap%

- intensifi!area prote!tiei i mbunt.irii strii mediului a!vati! prin msuri spe!ifi!e de redu!ere progresiv a emisiilor i pierderilor de substan.e prioritare i de n!/idere total sau etapi'at a emisiilor i pierderilor de substan.e prioritare peri!uloase n ap% - prevenirea polurii apelor subterane i redu!erea progresiv a polurii a!estora% - redu!erea efe!telor negative ale fenomenelor /idrometeorologi!e peri!uloase 0 inunda.ii i se!ete% Directiva '(/2)(/CEE privind tratarea apei ur ane re*iduale+ modi,icat! de Directiva '-/(./EC / 0.1. nr. 2.2 din 200. privind modifi!area i !ompletarea 1otr*rii 2uvernului nr. 13342002 pentru aprobarea unor norme privind !ondi.iile de des!r!are n mediul a!vati! a apelor u'ate 5 "34.2 efini.ii 1. Ape u'ate oreneti 0 ape u'ate mena,ere sau ameste! de ape u'ate mena,ere !u ape u'ate industriale i4sau ape meteori!e% 2. Ape u'ate mena,ere 0 ape u'ate provenite din gospodrii i servi!ii" !are re'ult de regul din metabolismul uman i din a!tivit.ile mena,ere% 3. Ape u'ate industriale 0 ori!e fel de ape u'ate !e se eva!uea' din in!intele n !are se desfoar a!tivit.i industriale i4sau !omer!iale" altele de!*t apele u'ate mena,ere i apele meteori!e% 6. 7ta.ii de epurare noi 0 sta.ii de epurare proie!tate" !onstruite i date n e-ploatare dup intrarea n vigoare a /otr*rii% +. 7ta.ii de epurare rete/nologi'ate4moderni'ate 0 sta.ii de epurare !are prin mbunt.irile i !ompletrile f!ute permit ob.inerea !ondi.iilor de !alitate stabilite prin avi'ele i autori'a.iile de gospodrire a apelor% 8. Pun!t de !ontrol 0 lo!ul de unde se prelevea' probe de ap n vederea efe!turii anali'elor de laborator" a!est lo! fiind9 a5 n !a'ul eva!urilor n re.eaua de !anali'are a lo!alit.ii a apelor u'ate mena,ere i industriale" ultimul !min al !anali'rii interioare a utili'atorului de ap nainte de debuarea n re.eaua de !anali'are a lo!alit.ii% b5 n !a'ul efluen.ilor din sta.iile de epurare a apelor u'ate oreneti" a apelor u'ate industriale sau al eva!urilor dire!te" pun!tul de eva!uare final a apelor u'ate n apa re!eptoare%

:. ;etea de !anali'are 0 sistem de !ondu!te i4sau !anale !are !ole!tea' i transport apele u'ate oreneti i4sau industriale% 3. Aglomerare uman 0 o 'on n !are popula.ia i4sau a!tivit.ile e!onomi!e sunt sufi!ient de !on!entrate pentru a fa!e posibile !ole!tarea apelor u'ate oreneti i diri,area lor spre o sta.ie de epurare sau spre un pun!t final de eva!uare% <. Un e!/ivalent lo!uitor =e.>.5 0 n!r!area organi! biodegradabil av*nd un !onsum bio!/imi! de o-igen la + 'ile 0 C?$ + 0 de 80 g $24'i% 10. Epurare primar 0 epurarea apelor u'ate printr&un pro!edeu fi'i! i4sau !/imi! !are impli! de!antarea materiilor n suspensie sau prin alte pro!edee n !are C?$+ al apelor u'ate influente este redus !u !el pu.in 20@" iar materiile n suspensie" !u !el pu.in +0@% 11. Epurare se!undar 0 epurarea apelor u'ate printr&un pro!edeu biologi! !u de!antare se!undar sau printr&un alt pro!edeu !are permite respe!tarea !ondi.iilor prev'ute n normele te/ni!e% 12. Epurare !orespun'toare 0 epurarea apelor u'ate prin ori!e pro!edeu i4sau sistem prin !are la eva!uare !ara!teristi!ile apelor u'ate respe!t !ondi.iile de !alitate prev'ute n normele te/ni!e i n avi'ele i autori'a.iile de gospodrire a apelor n vigoare% 13. Amol & nmol re'idual" tratat sau netratat" !are provine din sta.ia de epurare a apelor u'ate% 16. Eutrofi'are 0 de'voltarea a!!elerat a algelor i a spe!iilor vegetale superioare" !au'at de mbog.irea apei !u elemente nutritive" n spe!ial !ompui ai a'otului i4sau ai fosforului" i !are produ!e o perturbare a e!/ilibrului organismelor pre'ente" pre!um i a !alit.ii apei respe!tive% 1+. Avi' de gospodrire a apelor 0 a!tul te/ni!o 0 ,uridi! !e !ondi.ionea' finan.area i e-e!u.ia obie!tivelor noi de investi.ie" de'voltarea" moderni'area sau rete/nologi'area unor instala.ii e-istente ori pro!ese te/nologi!e" pre!um i reali'area de lu!rri de interes publi! !e se !onstruies! pe ape sau !are au legatur !u apele% 18. Autori'a.ie de gospodrire a apelor 0 a!tul te/ni!o 0 ,uridi! !e !ondi.ionea' punerea n fun!.iune sau e-ploatarea obie!tivelor noi ori a !elor e-istente" !onstruite pe ape sau !are au legatur !u apele% 1:. Ape !ostiere 0 apele din afara liniei de ap marin de ,oas ad*n!ime% 13. ;e!eptor natural 0 resursa de apa !are primete apele u'ate eva!uate dire!t sau epurate.
3

Directiva )6/565/CEE privind poluarea cau*at! de anumite su stane periculoase evacuate n mediul acvatic al Comunit!ii nlocuit! de Directiva 2006/((/EC privind poluarea cau*at! de anumite su stane periculoase deversate n mediul acvatic al Comunit!ii% ire!tivele 0 fii!e ire!tiva 3241:84CEE privind valorile limit i obie!tivele de !alitate pentru eva!urile de mer!ur din se!torul ele!troli'ei !loral!anilor% ire!tiva 334+134CEE privind valorile limit i obie!tivele de !alitate pentru eva!urile de !admiu% ire!tiva 3641+84CEE privind valorile limit i obie!tivele de !alitate pentru eva!urile de mer!ur din alte se!toare de!*t !el al ele!troli'ei !loral!anilor% ire!tiva 3646<14CEE privind valorile limit i obie!tivele de !alitate pentru eva!urile de /e-a!lor!i!lo/e-an% ire!tiva 3842304CEE privind valorile limit i obie!tivele de !alitate pentru eva!urile anumitor substan.e peri!uloase in!luse n Bista > din Ane-a la ire!tiva :846864CEE" modifi!at de ire!tiva <0461+4CEE% ire!tiva 33436:4CEE !are amendea' Ane-a >> a ire!tivei 3842304CEE privind valorile limit i obie!tivele !alitative pentru eva!urile anumitor substan.e peri!uloase in!luse n Bista > din Ane-a la ire!tiva :846864CEE% ire!tiva <0461+4CEE !are amendea' Ane-a >> a ire!tivei 3842304CEE privind valorile limit i obie!tivele !alitative pentru eva!urile anumitor substan.e peri!uloase in!luse n Bista > din Ane-a la ire!tiva :846864CEE% ire!tiva :348+<4CEE privind !alitatea apelor dul!i !are trebuie s fie prote,at sau mbunt.it pentru a se ntre.ine via.a pis!i!ol" nlo!uit de ire!tiva 20084664EC%
4

ire!tiva :<4<234CEE privind normele de !alitate pentru apele !on!/ili!ole nlo!uit de ire!tiva 200841134EC% ire!tiva :+46604CEE privind !erin.ele !alitative pentru apa de suprafa. destinat preparrii apei potabile n statele membre modifi!at de ire!tiva :<438<4CEE% ire!tiva 304::34CEE privind !alitatea apei destinate !onsumului uman" modifi!at de ire!tiva 3143+34CEE% ire!tiva :<438<4CEE privind metodele de msurare i fre!ven.a prelevrii de probe i a anali'rii apei de suprafa. destinate preparrii apei potabile n statele membre modifi!at de ire!tiva 3143++4CEE% ire!tiva 304834CEE privind prote!.ia apelor subterane mpotriva polurii !au'ate de anumite substan.e peri!uloase% ire!tiva :341:84CEE privind deeurile din industria dio-idului de titan" modifi!at de ire!tiva 3342<4CEE% ire!tiva :841804CEE privind !alitatea apei de mbiere%

LE1E" "6EL&3 7r.(0) din 2. septem rie (''6 C"6I4&L8L I% ispo'i.ii generale "rt. ( /(9 Apele repre'int o resurs natural regenerabil" vulnerabil i limitat" element indispensabil pentru via. i pentru so!ietate" materie prim pentru a!tivit.i produ!tive" surs de energie i !ale de transport" fa!tor determinant n men.inerea e!/ilibrului e!ologi!.

/((9 Apa nu este un produs !omer!ial oare!are" !i este un patrimoniu natural !are trebuie prote,at" tratat i aprat !a atare. =25 Apele fa! parte din domeniul publi! al statului. Cunoaterea" prote!.ia" punerea n valoare i utili'area durabil a resurselor de ap sunt a!.iuni de interes general. /29 reptul de folosin." !*t i obliga.iile !orespun'toare re'ultate din prote!.ia i !onservarea resurselor de ap vor fi e-er!itate n !onformitate !u prevederile pre'entei legi" !u e-!ep.ia apelor geotermale pentru !are se vor adopta reglementri spe!ifi!e. /59 Apele" malurile i albiile a!estora" indiferent de persoana fi'i! sau ,uridi! !are le administrea'" sunt supuse dispo'i.iilor legii" pre!um i prevederilor din !onven.iile interna.ionale la !are ;om*nia este parte. /.9 7unt" de asemenea" supuse dispo'i.iilor legii lu!rrile !are se !onstruies! pe ape sau !are au legatur !u apele i prin !are" dire!t ori indire!t" se produ! modifi!ri temporare sau definitive asupra !alit.ii apelor ori regimului de !urgere a a!estora. /69 Conservarea" prote!.ia i mbunt.irea mediului a!vati!" n !ondi.iile utili'rii durabile a resurselor de ap" au la ba' prin!ipiile pre!au.iei" prevenirii" evitrii daunelor la surs i poluatorul pltete i trebuie s .in seama de vulnerabilitatea e!osistemelor a!vati!e situate n elta unrii i n Carea Aeagr" deoare!e e!/ilibrul a!estora este str*ns influen.at de !alitatea apelor interioare !are se vars n a!estea. "rt. 2 Prevederile pre'entei legi au !a s!op9 a9 Conservarea" de'voltarea i prote!.ia resurselor de ap" pre!um i asigurarea unei !urgeri libere a apelor% 9 Prote!.ia mpotriva ori!rei forme de poluare i de modifi!are a !ara!teristi!ilor resurselor de ap" a malurilor i albiilor sau !uvetelor a!estora%

c9 ;efa!erea !alit.ii apelor de suprafa. i subterane% d9 Conservarea i prote,area e!osistemelor a!vati!e% e9 Asigurarea alimentrii !u ap potabil a popula.iei i a salubrit.ii publi!e% ,9 2ospodrirea durabil a apei i reparti.ia ra.ional i e!/ilibrat a a!estei resurse" !u men.inerea i !u ameliorarea !alit.ii i regenerrii naturale a apelor% g9 Aprarea mpotriva inunda.iilor i ori!ror alte fenomene /idrometeorologi!e peri!uloase% :9 7atisfa!erea !erin.elor de ap ale agri!ulturii" industriei" produ!erii de energie" a transporturilor" aDua!ulturii" turismului" agrementului i sporturilor nauti!e" !a i ale ori!ror alte a!tivit.i umane. i9 >ntegrarea aspe!telor !antitative i !alitative at*t pentru apele de suprafata" !*t i pentru apele subterane !are apar.in a!eluiai sistem e!ologi!" /idrologi! i /idrogeologi!% ;9 Asigurarea prote!.iei e!osistemelor a!vati!e situate n imediata ve!intate a !oastelor" n golfuri sau aflate n Carea Aeagr% <9 Promovarea utili'rii durabile a apelor pe ba'a prote!.iei pe termen lung a resurselor disponibile de ap% l9 Conservarea" prote!.ia i mbunt.irea mediului a!vati! prin msuri spe!ifi!e pentru redu!erea progresiv a eva!urilor" emisiilor sau pierderilor de substan.e prioritare i n!etarea sau eliminarea treptat a eva!urilor" emisiilor sau pierderilor de substan.e prioritar peri!uloase% m9 ;edu!erea progresiv a polurii apelor subterane i prevenirea polurii ulterioare% n9 Atingerea obie!tivelor Conven.iei pentru prote!.ia Crii Aegre mpotriva polurii n !eea !e privete n!etarea sau eliminarea etapi'at a eva!urilor" emisiilor sau pierderilor de substan.e prioritare pentru atingerea n mediul marin a !on!entra.iilor a!estor
7

substante aproape de valorile fondului natural i aproape de valoarea 'ero pentru substan.ele de sinte'% o9 Prevenirea deteriorrii ulterioare" prote!.ia i mbunt.irea strii e!osistemelor a!vati!e i" n !eea !e privete !erin.ele de ap" a e!osistemelor terestre i a 'onelor umede !e depind n mod dire!t de e!osistemele a!vati!e. "rt. 2( =15$bie!tivele prote!.iei apelor i mediului a!vati! sunt9 a5 Prevenirea deteriorrii tuturor !orpurilor de ape de suprafa.% b5 Prote!.ia" mbunt.irea i refa!erea tuturor !orpurilor de ap de suprafa. n s!opul atingerii strii bune a a!estora" n !onformitate !u prevederile ane-ei nr. 11" p*n la data de 22 de!embrie 201+% !5 6rote!.ia i mbunt.irea tuturor !orpurilor de ap artifi!iale sau puterni! modifi!ate n s!opul reali'rii unui poten.ial e!ologi! bun sau a unei stri !/imi!e bune a a!estora" n !onformitate !u prevederile ane-ei nr. 11" p*n la data de 22 de!embrie 201+% d5 ;edu!erea progresiv a polurii datorate substan.elor prioritare i n!etarea sau eliminarea treptat a eva!urilor i a pierderilor de substan.e prioritar peri!uloase% e5 Prevenirea sau limitarea aportului de poluan.i n apele subterane i prevenirea deteriorrii strii tuturor !orpurilor de ape subterane% f5 Prote!tia" mbunat.irea i refa!erea tuturor !orpurilor de ape subterane i asigurarea unui e!/ilibru ntre debitul prelevat i ren!r!area apelor subterane" !u s!opul reali'rii unei stri bune a apelor subterane" n !onformitate !u prevederile ane-ei nr. 1 1" p*n la data de 22 de!embrie 201+% g5 >nversarea ori!rei tendin.e semnifi!ative i durabile de !retere a !on!entra.iei ori!rui poluant re'ultate din impa!tul a!tivit.ii umane" pentru a redu!e n mod progresiv poluarea apei subterane.

&81 ('./200. privind protecia mediului C"6I4&L8L I=% 6rotecia apelor i a ecosistemelor acvatice "rt. .. /(9 Prote!.ia apelor de suprafa. i subterane i a e!osistemelor a!vati!e are !a obie!t men.inerea i mbunt.irea !alit.ii i produ!tivit.ii biologi!e ale a!estora" n s!opul evitrii unor efe!te negative asupra mediului" snt.ii umane i bunurilor materiale. /29 Conservarea" prote!.ia i mbunt.irea !alit.ii apelor !ostiere i maritime urmrete redu!erea progresiv a eva!urilor" emisiilor sau pierderilor de substan.e prioritare4prioritar peri!uloase n s!opul atingerii obie!tivelor de !alitate stipulate n Conven.ia privind prote!.ia Crii Aegre mpotriva polurii" semnat la ?u!ureti la 21 aprilie 1<<2" ratifi!at prin Begea nr. '-/(''2. "rt. .6 /(9 A!tivit.ile de gospodrire i prote!.ie a resurselor de ap i a e!osistemelor a!vati!e se supun prevederilor pre'entei ordonan.e de urgen." pre!um i legisla.iei spe!ifi!e n vigoare. /29 ;eglementarea a!tivit.ilor din pun!t de vedere al gospodririi apelor i !ontrolul respe!trii prevederilor privind prote!.ia apelor i a e!osistemelor a!vati!e se reali'ea' de !tre autorit.ile !ompetente pentru prote!.ia mediului" de gospodrire a apelor i de sntate. "rt. .Persoanele fi'i!e i ,uridi!e au urmtoarele obliga.ii9 a9 s e-e!ute toate lu!rrile de refa!ere a resurselor naturale" de asigurare a migrrii faunei a!vati!e i de ameliorare a !alit.ii apei" prev'ute !u termen n avi'ul sau autori'a.ia de gospodrire a apelor" pre!um i n autori'a.ia de mediu" i s monitori'e'e 'ona de impa!t% 9 s se dote'e" n !a'ul de.inerii de nave" platforme plutitoare sau de fora,e marine" !u instala.ii de sto!are sau de tratare a deeurilor"

instala.ii de epurare a apelor u'ate i ra!orduri de des!r!are a a!estora n instala.ii de mal sau plutitoare% c9 s amena,e'e porturile !u instala.ii de !ole!tare" prelu!rare" re!i!lare sau neutrali'are a deeurilor petroliere" mena,ere sau de alta natur" sto!ate pe navele fluviale i maritime" i s !onstituie e!/ipe de interven.ie n !a' de poluare a!!idental a apelor i a 'onelor de !oast% d9 s nu eva!ue'e ape u'ate de pe nave sau platforme plutitoare dire!t n apele naturale i s nu arun!e de pe a!estea ni!i un fel de deeuri% e9 s nu spele obie!te" produse" ambala,e" materiale !are pot produ!e impurifi!area apelor de suprafa.% ,9 s nu deverse'e n apele de suprafa." subterane i maritime ape u'ate" fe!aloid mena,ere" substan.e petroliere" substan.e prioritare4prioritar peri!uloase% g9 s nu arun!e i s nu depo'ite'e pe maluri" n albiile r*urilor i n 'onele umede i de !oast deeuri de ori!e fel i s nu introdu! n ape substan.e e-plo'ive" tensiune ele!tri!" nar!oti!e" substan.e prioritare4prioritar peri!uloase.

10