Sunteți pe pagina 1din 3

Dictionaru Literar spune:

1. Tema reprezinta ideea centrala sau aspectul la care se refera un text; 2. Arta poetica este textul in care autorul isi exprima, prin mijloace artistice specifice operei literare, conceptia despre creatie; 3. Genurile literare sunt principalele tipuri de creatii literare; epice (avand un continut narativ, personaje, o ordonare a naratiunii potrivit momentelor su iectului, unul sa mai multi naratori!, dramatice (concepute cu scopul de a fi puse in scena! si lirice (vezi "rta poetica!; #. Momentele subiectului sunt etapele actiunii infatisate intr$un text narativ; %. Naratorul este cel care nareaza sau povesteste niste intamplari reale sau ima&inare; '. Personajul este cel care actioneaza sau este implicat in actiunea infatisata intr$o scriere epica, dramatica, c(iar si lirica; ). Fictiunea este creatia care prezinta fapte, personaje, situatii, trairi etc. inventate(ima&inate!; *. Textul informativ are ca scop principal transmiterea unor informatii ce privesc date + fapte + fenomene din realitatea; ,. Figura de stil este o modalitate de exprimare folosita pentru a spori expresivitatea comunicarii;

1-. Eul liric este cel care vor este intr$un text liric; 11. Omonimia este relatia dintr doua sau mai multe cuvinte identice ca forma, dar diferite ca sens, avand adesea etimolo&ie diferita; 12. Paronimia este relatia dintre doua sau mai multe cuvinte asemanatoare ca forma, dar diferite ca sens; 13. Sintagma unitatea sintactica formata dintr$un cuvant si determinantii acestuia; 1#. nitatea fra!eologica este o sinta&ma cu sens unitar, de o icei expresiv, si cu posi ilitati reduse de variatie &ramaticala; 1%. "uvintele polisemantice sunt cuvintele care au mai multe sensuri; 1'. Epitetul este determinantul cu functie sintactica de atri ut sau nume predicativ al unui su stantiv, avand valoare expresiva si descriptive; 1). Enumeratia este fi&ura de stil prin care sunt prezentate, prin insiruire, caracteristici, date, ar&umente privitoare la aceeasi tema; 1*. #epetitia este fi&ura de stil care consta in reluarea unui cuvant sau a unui &rup de cuvinte pentru a intari o id.e sau o impresie; 1,. Fantasticul este cate&oria estetica, referitoare la ceea ce nu poate exista in realitate fiind inrudit cu fabulosul si miraculosul$

2-. %iteratura S&F& este tipul de proza narativa care ima&ineaza situatii si evenimente ireale pornind de la premise stiintifice; 21. Mitologia este totalitatea miturilor si a le&endelor dintr$o cultura; 22. Alegoria este procedeul artistic care consta in reprezentarea unor sensuri a stracte prin intermediul unor ima&ini concrete; 23. Textul stiintific apare in reviste de specialitate sau in volume de studii si cercetari din diverse domenii reprezentand tipuri variate; 2#. Textul narativ infatiseaza actiuni, evnimente, intamplari; 2%. Textul descriptiv prezinta informatii despre o iecte, persoane, locuri, fenomene ale naturii etc.