Sunteți pe pagina 1din 15

CPP 156fB.

xls

AP 1 DMI 1.2. CPP 156 Lista provizorie a proiectelor aprobate Nr. crt. ID AW Solicitant 1 2 3 3 4 1 7
139077 Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca

Titl l proiect l i

P ncta! /9 // // /7"4 /7"4 /7"4 /7

Asisten"# $inanciar# 101320713"30 1073/0444"20 200730119"/2 200940//3"12 201230/32"/1 2012/0014"/4 10/4100/4"0/

9 10 11 12 13 13

VI IUN!" #$#%&#BI'I&#&!" %!()*(+#N&# IN %(*,(#+!'! $! +#-&!(#& IN -&IIN&! .U(I$IC! Universitatea din *radea - )acultatea de -tiinte -ocio%lus - -ervicii de pre6atire0 docu5entare si acces pentru studenti in pro6ra5e 139741 -ocio-U5ane de licenta si 5asterat in -ociolo6ie si #sistenta -ociala $! V*'&#(!# %(*,(#+!'*( $! -&U$II UNIV!(-I&#(! -I !8&IN$!(!# 133130 Universitatea "-te7an Cel +are" din -uceava *%*(&UNI&#&I'*( $! INV#&#(! %!N&(U -&U$!N&I -I %I#&# +UNCII e-'earnin6 e7icient0 Individuali9at si #daptativ pentru invata5ant la distanta :e1331/1 Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca 'I#$#; $e9voltarea Invata5antului -uperior ba9at pe co5petente prin i5bunatatirea 131321 Universitatea "-te7an Cel +are" din -uceava calitatii si 7acilitarea accesului la pro6ra5ele de studii din do5eniile -tiinte #d5inistrative si .uridice < #croni5= $I--#. I5bunatatirea si i5ple5entarea de pro6ra5e universitare de 5aster in do5eniul 134713 Universitatea %olite>nica din Bucuresti C>i5iei #plicate si -tiintei +aterialelor -C>i5+aster $e9voltarea curriculara si cresterea relevantei pro6ra5elor de studiu in -coala Nationala de -tudii %olitice si #d5inistrative 13320/ ad5inistratie publica prin 5etode inovative de blended learnin6 si corelare cu piata din Bucuresti 5uncii Cresterea calitatii in invata5antul superior de 5arina pentru i5bunatatirea pro6ra5elor de studii con7or5 conventiei internationale -&C? :-tandards o7 131433 Universitatea +ariti5a din Constanta &rainin60 Certi7ication and ?atc>@eepin6 7or -ea7arers;0 cu a5enda5entele de la +anilla0 in vederea corelarii co5petentelor absolventilor cu nevoile an6ajatilor pietei 5ondiale a 5uncii %"#"- - %ro7esori A #n6ajatori A -tudenti < Un %#- 5ai aproape spre educatia 130317 #cade5ia de -tudii !cono5ice din Bucuresti orientata catre an6ajare C+odellin6 t>e NeD !uropeE < %ro6ra5 5asteral in ,uvernanta !cono5ica 1390/4 Universitatea Byperion Bucuresti !uropeana !Ftinderea *prtunitatilor de de9voltare a co5petentelor studentilor in activitati de 132193 Universitatea %olite>nica din Bucuresti in7or5are si docu5entare - !du)or Co5petence 132243 Universitatea %olite>nica din Bucuresti In6inerie de +entenanta pentru !'I-N% e-Inclu9iune= $e9voltarea si i5ple5entarea unui pro6ra5 de asistenta ba9at pe 131044 Universitatea "'ucian Bla6a" din -ibiu te>nolo6ii &IC0 pentru cresterea accesului la invata5antul superior al persoanelor cu di9abilitati Instru5ente inovative de predare invatare pentru studentii si 5asteran9ii din 130799 Universitatea Constantin Brancusi do5eniul 7inanciar bancar contabilitate si audit

/1

104740433"20

/1 /1 /4"4 /4"4 /4 /4

201070149"39 201100037"/0 109//0497"44 2011/0793"41 10934021/"03 100230742"43

1 / 15

CPP 156fB.xls

14 11 17 1/ 19 20 21 22 23 23 24 21 27 2/ 29 30 31 32 33 33 34 31

131/4/ Universitatea "*vidius" din Constanta

131771 Universitatea %olite>nica din Bucuresti

"+#&!-IN)*"N!&" #daptarea pro6ra5elor de studii universitare la Cadrul National al Cali7icarilor in Invata5antul -uperior si crearea unei retele virtuale in vederea i5bunatatirii interactiunii cu 5ediul de a7aceri pentru a sustine de9voltarea econo5ica si sociala !ducaGie Hi 7or5are pro7esionalI prin J5bunItIGirea calitIGii pro6ra5elor de 5asterat Jn in6ineria 5ediului Inovarea educatiei universitare la nivelul ciclului de licenta a viitorilor specialisti econo5isti in 5ana6e5ent si ad5inistrarea a7acerilor pentru de9voltarea durabila a or6ani9atiilor din (o5ania in econo5ia ba9ata pe cunoastere - IN*V+#N +obile #cces -ei7 -ervice -tudent - +ass U-V e-C>e5!n6= !ducaGie de calitate Jn JnvIGI5Kntul superior de in6inerie c>i5icI * noua di5ensiune a calitatii in invata5antul superior econo5ic Cresterea calitatii o7ertei educationale in invata5antul superior prin adaptarea si i5bunatatirea pro6ra5elor de studii de licenta C$I%'*+#CLE < %ro6ra5 5asteral in $iplo5atie Culturala Bursa de %roiecte < Cultura Inovativ #ntreprenoriala #plicata I5bunatatirea pro6ra5elor universitare de studii in do5eniile #d5inistrarii a7acerilor0 Contabilitatii si -tiintelor juridice prin consultarea alu5ni Istorie di6italI Hi in7or5ati9area patri5oniului cultural #plicarea 5etodolo6iilor de cercetare stiinti7ica in do5eniul stiintelor 5edicale si pro5ovarea culturii antreprenoriale pentru 7acilitarea insertiei pe piata 5uncii a studentilor 5edicinisti din ciclul de studii universitare de licenta Cresterea accesului tinerilor ro5i la invata5antul superior #daptarea curriculu5ului si pac>etului educational la eFi6entele pietei 5uncii Cresterea calitatii pro6ra5elor de studii de licenta si 5aster in do5eniile +ecatronica si robotica si In6inerie industriala prin ar5oni9area acestora cu cerintele pietei 5uncii si trans7erul transnational de @noD->oD Cresterea calitatii pro6ra5elor universitare de licenta si 5asterat in ener6etica Noi abordIri Jn 7or5area pro7esionalI a specialiHtilor din do5eniul In6ineria +ediului Jn vederea de9voltIrii durabile re6ionale Hi a corelIrii la cerinGele actuale ale pieGii 5uncii :(!,I*-I+; %ro6ra5e de 5aster inovative pentru viitorii pro7esionisti #r5oni9are prin inovare in evaluarea cunostintelor in do5eniul de studii contabilitate &e>nolo6ii 5oderne educationale ba9ate pe utili9area instru5entelor &IC in predarea cursului de *bstetrica-,inecolo6ie :e*bs,in; +edicina veterinara de ur6enta < inovare si noi co5petente in siste5ul universitar 5edical veterinar CC'I*E < %ro6ra5 5asteral in Valori9area %atri5oniului

/4 /3"4 /3"4 /3 /3 /3 /3 /3 /3"4 /3"4 /3"4 /3"4 /3 /3 /3 /2"4 /2 /1"4 /1"4 /1"4 /1 /1

200/20447"/2 200910120"00 200390//9"77 201130171"74 2012703/4"/0 10/71030/"00 201230774"24 200720709"/0 10973024/"32 200320243"0/ 201090491"00 201210193"73 2012/033/"/1 201220433"02 1017/0404"37 109920310"17 201220172"11 200990771"29 201090123"01 200/30170"3/ 2004700//"33 20079011/"/0

131372 Universitatea de Vest din &i5isoara 1321/3 Universitatea "-te7an cel +are" 131030 Universitatea %olite>nica din Bucuresti Universitatea "-piru Baret" - )acultatea de 137309 +ana6e5ent )inanciar Contabil Craiova 131311 Universitatea "-te7an cel +are" 13/721 Universitatea Byperion Bucuresti 1344/7 Universitatea "*vidius" din Constanta 130930 Universitatea "Constantin Brancusi" 139330 Universitatea din Bucuresti 131734 Universitatea de +edicina si )ar5acie "Carol $avila"

131790 )undatia "(o5a !ducation )und (o5ania" 131179 Universitatea "-piru Baret" 137093 Universitatea "'ucian Bla6a" din -ibiu 139214 Universitatea Constantin Brancusi 131323 Universitatea "Vasile #lecsandri" din Bacau 132044 Universitatea "$unarea de .os" din ,alati 133202 #cade5ia de -tudii !cono5ice din Bucuresti Universitatea de +edicina si )ar5acie "Carol $avila" Universitatea de -tiinte #6rono5ice si +edicina 13173/ Veterinara Bucuresti 13939/ Universitatea "-piru Baret" 130071

2 / 15

CPP 156fB.xls

37 3/ 39 30 31 32 33 33 34 31 37 3/ 39 40 41 42 43 43 44 41 47

139390 Universitatea "-piru Baret" 13//21 137111

13923/ 133773 13047/ 139720 130139 13/311 13//73 131210

C!U(*%#2020E < %ro6ra5 5asteral in $iplo5atie %ublica Calitate0 inovare0 co5unicare < instru5ente e7iciente utili9ate pentru cresterea Universitatea %olite>nica din Bucuresti accesului si pro5ovabilitatii in invata5antul superior te>nic *a5eni inteli6enti pentru orase inteli6enteM - #daptarea pro6ra5elor de studiu in Universitatea "1 $ece5brie 191/" do5eniile electronicii aplicate0 in7or5aticii si in6ineriei 5ediului la cerintele secolului 21 %ac>ete de cursuri optionale pentru pro6ra5ele de studii de licenta si 5asterat din Universitatea &e>nica de Constructii din Bucuresti do5eniul in6inerie civila0 speciali9area transporturi terestre0 adaptate cerintelor de acces pe piata 5uncii Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca I5bunatatirea interactiunii universitatii cu 5ediul de a7aceri !U(*#N&(!%(!N*(I#& - cali7icari universitare pentru europeni9area societatii -coala Nationala de -tudii %olitice si #d5inistrative ro5anesti Universitatea "*vidius"N )acultatea de %si>olo6ie si C!(C!&#(!# (!#'I&#&II !$UC#&I*N#'! - C**($*N#&# )UN$#+!N&#'# # -tiinte ale !dicatiei )*(+#(II VII&*(I'*( %(*)!-*(I #sociatia %ro7esionistilor in &er5ote>nica0 !ner6ie0 #cces la o pre6atire de calitate in in6inerie +ediu si #custica $e9voltarea si adaptarea pro6ra5elor universitare la co5petentele speci7ice pietei Universitatea "&itu +aiorescu" din Bucuresti 5uncii tinand cont de cerintele standardelor CNCI%ro6ra5e de studii 7leFibile Hi co5petitive pentru I&OC Jn (e6iunea de $e9voltare #sociatia de $e9voltare Interco5unitara !uronest Nord-!st :Co5petI&OC; Universitatea din Bucuresti - Centrul Interdisciplinar %ro5ovarea inovarii si asi6urarii calitatii in do5eniul de9voltarii teritoriale de Cercetari #vansate asupra $ina5icii &eritoriale inteli6ente prin elaborarea unui pro6ra5 de studii interdisciplinare de 5asterat Invata5ant superior inovativ in 5ana6e5entul proiectelor prin utili9area te>nicilor educationale 5oderne PC*#'# %(#C&ICQ= Inovare Jn JnvIGI5Kntul superior Hi succes pe piaGa 5uncii I5bunatatirea proceselor si activitatilor educationale in cadrul pro6ra5elor de licenta si 5asterat in do5eniul &IC prin crearea unui laborator de securitate in7or5ationala $e9voltare #rticulare Ri (econstrucGie Jn %eda6o6ia -ocialI-$ar%Invata5ant superior 5edical orientat catre aplicarea unui trata5ent nediscri5inatoriu al pacientilor $e9voltarea spiritului antreprenorial si co5petente pro7esionale sporite pentru studentii din (e6iunea Nord-Vest +ateriale si instru5ente didactice pentru Universitatea viitorului 'icenta pentru piata 5uncii Calitate Hi per7or5anGI Jn pro6ra5ele de 5asterat prin inte6rarea co5petentelor de co5unicare Jn a7aceri Hi sustenabilitate Jn societatea ba9atI pe cunoaHtere

/1 /1 /0"4 /0"4 /0"4 /0 /0 79"4 79 79 79 7/"4 7/"4 7/"4 7/"4 7/ 7/ 7/ 7/ 77"4 77"4

20079011/"/0 10/4/0710"12 20017031/"41 9110303"27 109/20473"1/ 201040313"24 200330/33"1/ 200230241"72 109730327"21 201270937"40 1011109/1"1/ 200320122"0/ 200470123"79 201120997"33 200210201"9/ 107130399"14 2012400/1"// 200/70/13"12 20027021/"20 200140711"03 103300103"73

131729 #cade5ia de -tudii !cono5ice din Bucuresti 132920 Universitatea (o5ano-#5ericana 132001 Universitatea "-te7an cel +are" 139/37 Universitatea "#leFandru Ioan Cu9a" 132134 Universitatea "'ucian Bla6a" 131/34 #sociatia Cityaudit"ro 131/3/ Universitatea de Vest "Vasile ,oldis" din #rad 13197/ Universitatea S$anubiusE din ,alati 137332 #cade5ia de -tudii !cono5ice din Bucuresti

131104

Inovarea si cresterea calitatii in invata5antul superior 6eo6ra7ic prin de9voltarea Universitatea din Bucuresti - Centrul Interdisciplinar unor 6>iduri ca instru5ente 5etodolo6ice si didactice in do5eniul plani7icarii si de Cercetari #vansate asupra $ina5icii &eritoriale de9voltarii teritoriale

3 / 15

CPP 156fB.xls

4/ 49 10 11 12 13

131302 Universitatea %olite>nica din &i5isoara #sociatia "Clubul In7or5aticii !cono5ice Cyber@noDled6e Club"

*rientarea pro6ra5elor de studii pe realitatea econo5ica re6ionala0 validarea acestora de catre actorii econo5ici si dina5i9area relatiei in tripleta universitatestudent-co5panii0 pentru un invata5ant superior te>nic per7or5ant - *V$I% $e9voltarea si 5oderni9area curriculei in do5eniul In7or5aticii !cono5ice:$! I!; $e9voltarea spiritului antreprenorial si co5petente pro7esionale sporite pentru studentii din (e6iunea Bucuresti-Il7ov -iste5e de calitate si internationali9are in invata5antul superior din 7iliera &uris5+ediu-Cultura !Ftinderea oprtunitatilor de invatare prin inovare0 cercetare si interactiune cu 5ediu de a7aceri Curricula 5oderna0 educatie continua si dialo6 per5anent pentru cresterea co5petitivitatii si inte6rarii pe piata 5uncii :!$U3'I)!; #daptarea pro6ra5elor de studii universitare la Cadrul National al Cali7icarilor din Invata5antul -uperior in vederea i5bunatatirii o7ertei educationale0 crearea si i5ple5entarea unor instru5ente in7or5atice speci7ice care sa asi6ure eFtinderea oportunitatilor de invatare si interactiune cu 5ediul de a7aceri :N*V#-CU((ICU'#; Noi co5petente privind utili9area aplicatiilor 5ulti5edia0 Deb 2"0 si a instru5entatiei virtuale - o 6arantie a calitatii cali7icarilor universitare :!du?eb; %arteneriat inovativ intre universitate si 5ediul de a7aceri - %artener"net

77"4 77 77 77 71"4 71"4

2010/0713"00 2009307//"00 201110112"/0 201010/33"00 10939091/"10 200110049"42

137399

130719 #sociatia Cityaudit"ro 13123/ Universitatea $anubius din ,alati 137123 Universitatea "Vasile #lecsandri" din Bacau 131271 Universitatea de Vest din &i5isoara

13

131132 Universitatea din %itesti

71"4

2000102/1"32

14 11 17 1/ 19 70

137313 Universitatea Vala>ia &ar6oviste 131391 #cade5ia de -tudii !cono5ice Bucuresti

71"4 71 71 71 71 71

102070/13"29 109730102"00 200340491"23 10/9/0473"00 109440343"31 200790412"92 137,789,062.79

130127 -coala Nationala de -tudii %olitice si #d5inistrative !ducatie universitara co5petitiva in do5eniul 5ana6e5entului de pro6ra5 130470 Universitatea din %itesti - )acultatea de -tiinte ale !ducatiei Co5petente pentru cariera taM 'aborator de siste5e inteli6ente pentru transporturi in vederea cresterii calitatii si testarii in invata5antul superior ro5anesc #si6urarea co5petenGelor corespun9Itoare cerinGelor pieGei 5uncii prin pro6ra5e de studii de eFcelenGI cu di5ensiune internaGionalI

13122/ Universitatea %olite>nica din Bucuresti 13341/ Universitatea (o5ano-#5ericana

Total T$upI aplicarea corecGiilor 7inanciare0 dacI este ca9ul Lista provizorie % rezerve Nr. crt. ID AW

Solicitant

Titl l proiect l i
-!'!N#V - $e9voltarea si per7ectionarea continutului si te>nolo6iilor didactice ale pro6ra5elor de studiu !lectro5a6netica - In6inerie !lectrica:%ro6ra5 de licenta; si -iste5e electro5ecanice navale:%ro6ra5 de 5asterat; Co5unitate de co5petente pentru o universitate co5petitiva - C*+%!&!N&I-

P ncta!

Asisten"# $inanciar# 2010/039/"07 201230179"3/

1 2

131717 #cade5ia Navala "+ircea cel Batran" 132337 Universitatea "#ndrei -a6una" - Constanta

74"4 74"4

4 / 15

CPP 156fB.xls

3 3 4 1 7 / 9 10 11

#sociatia %ro7esionala %atronatul (o5an din 131111 Industria de +ecanica )ina0 *ptica si +ecatronica - * %(!,#&I(! $! C#'I&#&! INC!%! $IN -C*#'#M #%(*+!C# %ortal colaborativ pentru 7acilitarea trans7erului de @noD->oD pro7esional si 131337 Universitatea "1 $ece5brie 191/" din #lba Iulia stiinti7ic in do5eniul stiintelor juridice si ad5inistrative CreHterea co5petitivitIGii Hi per7or5anGei instituGiilor de JnvIGI5Knt superior" 130021 #cade5ia de -tudii !cono5ice BucureHti0 (o5ania #croni5= !$UC#&-Centru de resurse0 coac>in6 Ri cercetare Jn do5eniul didacticii Ri practicii 134/31 Universitatea "Vasile #lecsandri" din Bacau peda6o6ice la nivelul disciplinelor din aria li5bI Ri co5unicare - C*#CB-'C 131213 Universitatea "*vidius" Cresterea nivelului de adaptare a invata5antului la cerintele pietei 5uncii I5bunatatirea proceselor si activitatilor educationale in cadrul pro6ra5elor de 131941 Universitatea "'ucian Bla6a" licenta si 5asterat in do5eniul &IC prin crearea unui laborator de securitate in7or5ationala 131117 Universitatea %olite>nica din Bucuresti Universitatea de +edicina si )ar5acie "Iuliu Batie6anu" #sociatia "Clubul In7or5aticii !cono5ice 1391// Cyber@noDled6e Club" 132279 S$e9voltarea co5petentelor in do5eniul vibroacusticii prin laboratoare virtualeE" %ro6ra5 %ilot de -tudii Universitare de +asterat in -tiintele Vietii - +asterVI&# !U(*BU(-! si curricula cloud co5putin6 - o sansa pentru studentii din societatea cunoasterii

74 74 73"4 73 73 73"4 73"4 73 72"4

2012403/1"47 2012209/3"71 200930397"10 1027100/9"31 10/4/0037"32 201230179"03 201020749"14 2012/0070"24 201100147"07 22,173,243.61

Total T$upI aplicarea corecGiilor 7inanciare0 dacI este ca9ul Lista provizorie a proiectelor respinse &n 'aza ( Nr. crt. ID AW Solicitant 1 2 137424 Universitatea de Vest din &i5isoara Universitatea de +edicina si )ar5acie ",r" &" 130329 %opa" Iasi 131333 Universitatea de -tiinte #6ricole si +edicina Veterinara din Iasi

Titl l proiect l i %re6atit0 co5petent0 inte6ratM I5bunatatirea pro6ra5elor de studii superioare in asistenta sociala si adaptarea acestora la piata 5uncii !->isto <#plicatii de 5or7olo6ie 5icroscopica virtuala pentru invata5antul superior 5edical #daptarea pro6ra5elor de studii universitare la Cadrul National al Cali7icarilor in Invata5antul -uperior si crearea unei retele virtuale in vederea i5bunatatirii interactiunii cu 5ediul de a7aceri pentru a sustine de9voltarea econo5ica si sociala Centrului de !Fperti9a in #dvocacy :C!#; - I5bunatatirea calitatii invata5antului superior din cadrul Universitatii de Vest din &i5isoara :UV&; (esurse !ducationale +oderne Utili9ate in Invata5antul -uperior :(!+U-; e-&IC <!Ftinderea utili9arii &IC pentru pro6ra5e de studii 5ai bune

P ncta! 77 71

Asisten"# $inanciar# 201120/10"00 201210734"19

71 201130702"/0 71 201040130"// 74"4 73"4 201200311"91 201240949"77

3 4 1

13223/ Universitatea de Vest din &i5isoara 132224 Universitatea de Vest din &i5isoara 131077 Universitatea &e>nica din Cluj

5 / 15

CPP 156fB.xls

7 / 9 10 11

139391 Universitatea "&itu +aiorescu" Universitatea de +edicina si )ar5acie "Iuliu 131213 Batie6anu" din Cluj-Napoca 13/129 #cade5ia de -tudii !cono5ice din Bucuresti Universitatea de +edicina si )ar5acie ",r" &" 1301/1 %opa" Iasi 13/393 Universitatea "#urel Vlaicu" din #rad

%(*,(#+! $! -&U$II '# -&#N$#($! !U(*%!N! I5ple5entarea unui pro6ra5 de studii de de9voltare de co5petente in do5eniul bio5edical adresat studentilor - Co5pet-&U$ Calitate Hi per7or5anGI crescute Jn JnvIGI5Kntul 7inanciar superior ro5Knesc0 pro6ra5e de studii 5ai bune Hi 5ai atractive :)IN-UNIC; Inovare si acces la invatare pentru viitorii cardiolo6i "Blended 'earnin6"< servicii i5bunatatite de docu5entare si 7or5are pentru studenti in -tiintele !ducatiei #daptarea pro6ra5elor de studii universitare din do5eniul UtiinGelor In6inereRti la Cadrul National al Cali7icarilor in Invata5antul -uperior si crearea unei retele virtuale in vederea i5bunatatirii interactiunii cu 5ediul de a7aceri pentru a sustine de9voltarea econo5ica si sociala -pecialisti in consiliere si orientare pro7esionala :-C*%; %ro5ovarea inovarii in do5eniul 5an6e5entului O 5ar@etin6ului I5bunatatirea proceselor si activitatilor educationale in cadrul pro6ra5elor de licenta si 5asterat in do5eniul &IC prin crearea unui laborator de securitate in7or5ationala !ducaGie Ri 7or5are pro7esionalI prin J5bunItIGirea calitIGii pro6ra5elor de licenGI in in6ineria Ri protecGia 5ediului V5bunItIGirea pro6ra5elor de 5aster Jn do5eniile in6ineria siste5elor Ri in7or5aticI ecconi5icI :%I-I!+; Cresterea calitatii pro6ra5elor de licenta in do5eniul ad5inistratiei publice" Calitate in #d5inistratie %ublicaNC"#"%" < crestere si de9voltare prin pro6ra5e de studii i5bunatatite $e9voltarea si adaptarea pro6ra5elor de studii universitare in do5eniile !ducatie 7i9ica si sport si Winetoterapie la cerintele Cadrului National al Cali7icarilor in Invata5antul -uperior UNIV!(-I&#&!--&U$!N&-+!$IU $! #)#C!(I= 5odel inovativ de parteneriat pentru calitate in invata5antul superior !ducatie de calitate in cadrul pro6ra5elor de licenta si 5asterat din do5eniul In6inerie +edicala Biblioteca virtuala pentru studentii la +edicina $entara de la Universitatea de +edicina si )ar5acie S,r" &" %opaE Iasi Crearea de noi oportunitati de invatare pentru studenti pentru de9voltarea abilitatilor practice 7olosind si5ulatoare 5edicale - +ed-i5

73"4 73 72"4 72 71"4

201230032"30 2012104/3"0/ 1093/0344"33 201270934"24 200/40404"11

12 13 13 14 11 17 1/

13/0// Universitatea "Constantin Brancusi" 131/29 Universitatea "#urel Vlaicu" din #rad 130374 Universitatea (o5ano - #5ericana 131103 Universitatea de Vest din &i5isoara 139300 Universitatea %olite>nica din Bucuresti 133411 Universitatea %olite>nica din Bucuresti 131137 Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca

71"4 71 19"4 19 201230179"03 19 1/ 1/ 10/9/0110"/3 1/ 200/30427"32 1/ 1/ 17"4 17"4 201210100"00 2012103/9"33 201210334"02 201270/9/"92 200/90/32"00 10/990773"10 200010171"32 1023703/3"00 201230171"34

19 20 21 22 23

13014/ Universitatea "Constantin Brancusi" 130412 Universitatea "*vidius" din Constanta 131174 Universitatea %olite>nica din Bucuresti Universitatea de +edicina si )ar5acie ",r" &" 139001 %opa" 131333 Universitatea de +edicina si )ar5acie din &ar6u-+ures

6 / 15

CPP 156fB.xls

23 24 21 27 2/

Universitatea Nationala de !ducatie )i9ica si -port 132030 Universitatea $anubius din ,alati 131991 1311/7 Universitatea de +edicina si )ar5acie "Iuliu Batie6anu"

-port0 cercetare si per7or5anta +aster 5odern pentru piata 5uncii I5ple5entarea unui pro6ra5-pilot inovativ de predare-invatare in ur6ente cu risc vital in *(' pentru pro6ra5ul de studii de licenta la 5edicina Ur6*(' #daptarea la piata 5uncii si antreprenoriat in invata5antul superior :#$#%&; &e>nolo6ie pentru un invata5ant 5edical co5petitiv V5bunItIGirea curriculu5ului pro6ra5elor de licenGI prin introducerea de 5odule de 7iloso7ie adaptate nevoilor speci7ice ale studenGilor din 7acultIGi te>nice0 de HtiinGe eFacte0 sociale0 u5aniste Ri de art Jn vederea crerii de avantaje co5petitive ale acestora pe piaGa 5uncii Co5unitate de co5petente pentru o universitate co5petitiva C*+%!&!N&I%ro6ra5e de studii co5petitive cu ajutorul noilor te>nolo6ii 5ulti5edia Calitate0 Co5petente si Inovatie in pro6ra5ele de 5aster speci7ice educatiei 7i9ice si sportului din perspectiva cerintelor 5ediului -ocio!cono5ic Cresterea Co5petitivitatii absolventilor %ro6ra5elor universitare de +asterat prin i5pactul +#&e5aticii in do5enii interdisciplinare :CC%++#&; $e9voltarea culturii antreprenoriale prin pro6ra5e universitare de 5asterat E)acilitarea accesului la procesul educational prin eFtinderea utili9arii &IC Ri co5pletarea pro6ra5elor de studii cu pro6ra5e corelate cu cerinGele pieGei 5unciiE -X!&U$I# $e9voltarea co5petentelor transversale pentru un 5ana6e5ent per7or5ant in cercetare stiinti7ica si inovare I5bunatatirea interactiunii universitatilor ro5anesti in vederea eFtinderii oportunitatilor de invatare pentru studenti in cadrul pro6ra5elor de studii de licenta !ducatie superioara0 instruire si cercetare in6inereasca pentru de9voltarea proprietatii intelectuale si aptitudinilor antreprenoriale in te>nolo6ia in7or5atiei0 co5unicatiilor si i5a6istica di6itala :%I#&I$;

17"4 17 17

201210941"/9 201010137"20

200420344"22 17 11 102190/79"93 201210323"24

-coala Nationala de -tudii %olitice si 132103 #d5inistrative Universitatea de +edicina si )ar5acie "Carol 130111 $avila" 13/472 Universitatea din Bucuresti

29

11 103040013"32 14"4 14"4 14 200990917"14 14 201230710"93 13"4 13"4 200720313"00 13"4 13"4 201270117"/1 13 201270794"00 107930433"00 201130427"00 200310914"20 200320770"//

30 31 32

1320/1 Universitatea "#ndrei -a6una" - Constanta 131137 Universitatea +ariti5a 131/04 Universitatea Nationala de !ducatie )i9ica si -port

33 33 34 31 37

134391 Universitatea %olite>nica din Bucuresti 13/3/9 Universitatea "'ucian Bla6a" 13/3// Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca 13/719 Universitatea "'ucian Bla6a" 131312 Universitatea Vala>ia &ar6oviste

3/

133/29 Universitatea %olite>nica din Bucuresti

7 / 15

CPP 156fB.xls

39 30 31 32 33 33 34 31

1303// Universitatea (o5ano-#5ericana 131313 Universitatea +ariti5a din Constanta 134273 Universitatea %olite>nica din &i5isoara )acultatea de In6inerie Bunedoara

137393 Universitatea "%olite>nica" &i5isoara -coala Nationala de -tudii %olitice si 1332/4 #d5inistrative din Bucuresti 131034 Universitatea %olite>nica din Bucuresti Universitatea &e>nica de Constructii din 137711 Bucuresti 130332 #cade5ia de -tudii !cono5ice Bucuresti Universitatea de -tiinte #6rono5ice si +edicina Veterinara Bucuresti

%ro5ovarea inovarii in do5eniul relatiilor co5erciale si 7inanciar-bancare interne si internationale si a studiilor econo5ice europene $e9voltarea curriculara 5oderna - vector de crestere a calitatii in invata5antul superior %arteneriat interuniversitar pentru de9voltare de aptitudini si aplicare de te>nolo6ii inovative in activitatea de cercetare proiectare orientata spre cerintele bene7iciarilor Ca5pus Virtual in do5eniul HtiinGelor te>nice - CVi-& !Fcelenta in co5unicarea audio-vi9uala e-Basics = #si6urarea per7or5antelor didactice pe ba9a plat7or5elor in7or5atice #plicatii +obile pentru In6ineria )luidelor Invata5antul -U%!(I*( < V!C&*( #' C(!-&!(II C*+%!&I&IVI&#&II +!$IU'UI $! #)#C!(I (*+#N!-C I)I+"N!& - #daptarea pro6ra5elor de studii universitare la Cadrul National al Cali7icarilor in Invata5antul -uperior si i5bunatatirea interactiunii cu 5ediul de a7aceri pentru a sustine de9voltarea econo5ica si sociala %(#C&IC*(Y #C#$!+IC S%#(&!N!(I#& #C#$!+IC %!N&(U C*(!'#(!# C*N&INU&U'UI %(*,(#+!'*( $! -&U$IU CU C!(IN&!'! %I!&!I +UNCIIE #cces la calitate in invata5antul superior prin i5bunatatirea co5petentelor privind 5etodele cantitative speci7ice do5eniului 7inanciarbancar :Z-$*)IN; Co5unitate interuniversitara pentru cresterea accesului la invata5antul superior #daptarea curriculu5ului si pac>etului educational la eFi6entele pietei 5uncii %ro6ra5 de 5aster in +ana6e5entul unitatilor sanitare0 inclusiv 7ar5aceutice %ro6ra5 de 5aster in (e6le5entari speci7ice do5eniului 7ar5aceutic #daptarea %ro6ra5ului de -tudiu pentru 'icenGI Jn do5eniul In6ineriei -iste5elor - #%-'I-

13 13"4 13"4 13 12"4 12"4 12"4 11"4

201230171"34 201240199"09

2004/0000"00 201130173"/7 201220039"/1 201270/19"91 201020443"00 2012109/3"31

37

131311

11"4 200/10743"22 11"4 201000331"00 11 201200/09"21 11 11 10"4 10"4 10"4 201210231"47 201230323"21 2012/0013"33 2012/0013"33 10//10111"97

3/

132909 Universitatea %olite>nica din &i5isoara

39 40 41 42 43 43

13/211 #cade5ia de -tudii !cono5ice Bucuresti 131110 Universitatea )inanciar - Bancara 13204/ Universitatea -apientia Universitatea de +edicina si )ar5acie "Carol 13049/ $avila" Universitatea de +edicina si )ar5acie "Carol 130111 $avila" 137034 Universitatea %olite>nica din Bucuresti

8 / 15

CPP 156fB.xls

44 41

13074/ Universitatea "&itu +aiorescu" 131037 Universitatea %olite>nica din Bucuresti

#daptarea curriculei din invata5antului superior la cerintele 5ediului econo5ico-social e+aterials= Cresterea calitatii in invata5antul superior pe ba9a te>nicii video #$#%&#(!# %(*,(#+!'*( UNIV!(-I&#(! %!N&(U * +#I BUN# IN&!,(#(! # &IN!(I'*( %! %I#&# +UNCII %(IN IN*V#(! #C#$!+IC# -I $! V*'&#(!# C*+%!&!N&!'*( &(#N-V!(-#'! :acroni5 IC&3&IN!(I; Un dru5 inovator de la student la antreprenor Cresterea calitatii pro6ra5elor de studiu in stiintele co5unicarii pe 5odelul redactiei inte6rate con7or5 standardelor !B!# in invata5antul superior C-tudii de 5asterat pentru o cariera de succes in $rept0 .urnalis50 %si>olo6ie si -tiinte ale !ducatieC Calitate Hi e7icienGI Jn 5ana6e5entul lucrarilor de licentaNdisertatie -&U$IUe#+IC [ #daptare si +Isuri privind I5bunItItirea CalitItii pro6ra5elor de licenta si 5asterat pentru inte6rarea pe piata 5uncii CreHterea calitIGii pro6ra5elor de studii si 5oderni9area o7ertei educationale Jn RtiinGe politice si sociolo6ie :Benc>ZU#'; +asterate interactive - absolventi inovatori Curricula 5oderna0 educatie continua si dialo6 per5anent pentru cresterea co5petitivitatii si inte6rarii pe piata 5uncii :!$U3'I)!; -&U$!N& < UNIV!(-I&#&! < #N,#.#&*( - )!!$B#CW - C#'I&#&! IN INV#&#+#N&U' -U%!(I*( $e9voltarea de co5petenGe avansate Jn do5eniul 5ana6e5entului calitIGii pentru creRterea inserGiei pe piaGa 5uncii !I# - !7icienta si Inovare #cade5ica $e9voltarea de 5odule de curs interactive co5ple5entare n do5eniul de studii +ecatronicI Ri (oboticI adaptate la piaGa 5uncii )or5are pro7esionala continua in vederea i5ple5entarii cu succes pe piata 5uncii )or5are pro7esionala prin eFperienta de practica ar>itecturala inca din perioada studiilor universitare

4/"4 47"4

200/20939"1/ 201210/23"11

47 4/ 49 10 11 12 13 13 14 11 17 1/ 19 70 71

137419 Universitatea "#leFandru Ioan Cu9a" din Iasi 132304 Universitatea -te7an cel +are -uceava 137907 Universitatea Babes-Bolyai0 Cluj-Napoca 139977 Universitatea Byperion Bucuresti 137921 Universitatea "1 $ece5brie 191/" UNIV!(-I&#&!# S#&B!N#!U+E $IN 139973 BUCU(!-&I -coala Nationala de -tudii %olitice si 137393 #d5inistrative din Bucuresti Universitatea &e>nica de Constructii din 131497 Bucuresti 132171 Universitatea %olite>nica din Bucuresti 133//1 Universitatea %olite>nica din &i5isoara 131032 #cade5ia de -tudii !cono5ice din Bucuresti 132239 Universitatea Byperion 134203 Universitatea %olite>nica din Bucuresti 130149 Universitatea "&itu +aiorescu" Universitatea de #r>itectura si Urbanis5 Ion 131337 +incu Total

47"4 47 41"4 109140347"13 41"4 41"4 44"4 44 43"4 42"4 42 41"4 41"4 34 33"4 31"4 200710211"22 200230022"37 201270947"99 200990012"00 201210023"91 201000139"27 1024/070/"00 201210100"00 200140/20"30 2990721"39 20123031/"17 109990131"20 1)2*+2,*6-).2. 201110/00"00 109120707"11

9 / 15

CPP 156fB.xls

Lista proiectelor respinse &n 'aza A Nr. crt. ID AW Solicitant 1 2 3 1323/3 Universitatea %olite>nica din Bucuresti 132423 Universitatea "$unarea de .os" din ,alati Biblioteca CentralI UniversitarI E'ucian 132443 Bla6aE 132449 Universitatea din Bucuresti

Titl l proiect l i (etea #cade5ica pentru !ducatie Inovativa si Cercetare in %roiectarea Circuitelor Inte6rate :Inno!duNetIC; UNIV!(-I&#&! < C*+%!&!N&# < C#(I!(#" )or5are pro7esionala de calitate in invata5antul superior si cresterea sanselor de acces pe piata 5uncii" :UCC; -%I$I- < UtiinGI %rin In7or5are Ri $ocu5entare Jn VnvIGI5Kntul -uperior I5bunatatirea pro6ra5elor de studii universitare in do5eniile sociolo6ie0 5ana6e5ent si ad5inistratie publica0 prin utili9area de instru5ente di6itale0 in vederea eFtinderii oportunitatilor de invatare si lar6irea accesului la educatie :$i6ital !$U;

P ncta! NN# NN#

Asisten"# $inanciar# 201270130"07

2012/0343"0/ NN# 10/190292"13

NN# 1030/0023"/0 NN# NN# 2011703/0"00 NN# NN# NN# NN# 100790901"43 200//01/7"92 33701/7"42 201220137"39 109730311"33

4 1 7 / 9 10

Universitatea "1 $ece5brie 191/" din #lba 132/37 InvIGI5Knt superior de calitate pentru o societate 5odernI" Iulia Universitatea S-%I(U B#(!&E Bucuresti0 -tudii 5oderne Hi adecvate pieGei 5uncii < 6aranGia succesului studenGilor 132933 )acultatea de +ana6e5ent )inanciar Contabil noHtri M Constanta Cresterea calitatii si e7icientei studiilor universitare in do5eniul in6ineriei 1334/4 Universitatea $unarea de .os din ,alati 5ediului - C*+%!&IN, Co(#= Corelare si restructurare acade5ica pentru acces crescut pe piata 133/72 Universitatea #U(!' V'#ICU din #rad 5uncii 133301 #sociaGia Iuris Civilis %racticI Jn discurs public Hi 6Kndire criticI" %er7or5anta si pro7esionalis5 prin studii 5asterale in in6inerie pentru 133133 Universitatea S$unIrea de .osE din ,alaGi inte6rare in societatea ba9ata pe cunoastere %(*-+#-&!( UNIV!(-I&#&!# %*'I&!BNIC# din BUCU(!-&I )or5area si de9voltarea de co5petente pentru studenti in concordanta cu 134100 - C!N&(U' $! !'!C&(*NIC# &!BN*'*,IC# -I cerintele pietei 5uncii0 sporirea interesului pentru inovare &!BNICI $! IN&!(C*N!C&#(!0 U%B-C!&&I -coala Nationala de -tudii %olitice si 134137 #d5inistrative 134/22 Universitatea &e>nica ",>eor6>e #sac>i" din Iasi Calitate in do5eniul invata5antului superior cu privire la proble5atica inclu9iunii sociale :C$I-%I-; #CC!--+ijloace de crestere a accesului elevilor la invata5antul superior" Ur5arirea evolutiei studentilor in scopul adaptarii lor si a pro6ra5elor de studii la cerintele pietei 5uncii

11

NN# 201210311"// NN# NN# 201070000"00 10/34009/"11

12 13

10 / 15

CPP 156fB.xls

13 14 11 17 1/ 19

13111/ 1311/1 131214 13123/ 131311 131320

20 21 22 23

13133/

Invatare ba9ata pe co5petente pro7esionale in o7erta pro6ra5elor de 5asterat din do5eniul stiintelor politice-relatii internationale #N&(!%(!N*( - #ntreprenoriatul0 o solutie pentru accesul absolventilor Universitatea %olite>nica din &i5isoara de invata5ant superior pe piata 5uncii C#daptarea curriculu5ului universitar la necesitatile si eFi6entele pietei Universitatea de Vest din &i5isoara 5uncii" :#$#%&UNIV; -ustenabilitate si calitate in invata5antul superior prin pro6ra5e noi de Universitatea "'ucian Bla6a" din -ibiu 5aster Noi oportunitati de invatare prin colaborare cu 5ediul de a7aceri si centre Universitatea 1 $ece5brie 191/ din #lba Iulia de cercetare #daptarea pro6ra5elor de studii pentru studenti la cerintele Universitatea de -tiinte #6ricole si +edicina antreprenoriale ale pietei 5uncii prin utili9area inte6rata a plat7or5ei de eVeterinara Cluj-Napoca learnin6 si a bibliotecii virtuale :!--tud#ntrep; UNIV!(-I&#&!# &!BNIC# ",>eor6>e #sac>i" din IaHi0 )acultatea de &eFtile-%ielarie si C*+%!&!8 - -tudii de licenta pentru co5petenta pe piata 5uncii +ana6e5ent Industrial I& IN&!,(#& IN -*CI*-U+#N %!N&(U INV#&#+#N& -U%!(I*( +*$!(N

-coala Nationala de -tudii %olitice si #d5inistrative

NN# NN# NN# NN# NN# NN#

2012/0347"74 201070000"00 20127014/"30 2011/014/"00 20123071/"33

2012/0342"20 NN# 109090791"07 NN# NN# NN# 200110417"10 NN# 201140927"04 NN# 201110241"10 NN# NN# NN# NN# 201100000"00 201330713"00 200090439"00 201070102"70 200410/21"00 7/10317"00

131//0 UNIV!(-I&#&!# &I&U +#I*(!-CU

131933 Universitatea "Vasile #lecsandri" din Bacau !ducaGia pentru 5ediu UNIV!(-I&#&!# "*VI$IU-" din C*N-&#N&# \ 137044 )acultatea de %si>olo6ie si -tiintele !ducatiei0 Invata5ant superior de calitate in do5eniul asistentei sociale )acultatea de &eolo6ie 137139 Universitatea din *radea !Ftinderea utili9arii &IC in activitatile de predareNinvatare0 5ana6e5ent docu5ente si cercetare0 respectiv si plani7icare in Invata5antul superior0 inclusiv !-learnin6 - e-#CC!- :e-#Cade5ic proC!-; I5bunatatirea proceselor si abilitatilor co6nitive prin utili9area unui siste5 inteli6ent care sa per5ita reali9area corelatiilor patolo6iei orale cu do5eniile 5edicale coneFe IN&!'+!$ -&U-$!N& #bsolventi 5ai buni pentru un transport naval 5ai si6ur :#B-&(#N-I,;" U(B#N %+ < UNIV!(-I&Q]I (*+^N!U&I BIN! #NC*(#&! '# N!V*I'! %I!]!I +UNCII #daptarea pro6ra5elor de studii universitare la cerintele pietei 5uncii si ale U! prin includerea er6ono5iei Universitatea Ri 5ediul audiovi9ual de 5Kine" Co5petenGele absovenGilor Ri piaGa 5edia

23

24 21 27 2/ 29

137207 Universitatea "'ucian Bla6a" din -ibiu 137442 #cade5ia Navala "+ircea cel Batran" 137713 )undaGia 'u5ina InstituGii de VnvIGI5Knt 137/42 Universitatea "%olite>nica" &i5isoara 137/99 Universitatea de Vest din &i5isoara

11 / 15

CPP 156fB.xls

30

13/029

Universitatea "Ioan -lavici" :)undatia pentru -%!CI#'I-&II $! +#IN! Cultura si Invata5ant "Ioan -lavici"; &i5isoara Universitatea Constantin Brancoveanu din %itesti #bsolventi pentru piata 5uncii" #r5oni9area co5petentelor speci7ice dobandite prin pro6ra5ele de studii econo5ice cu cerintele an6ajatorilor

NN# 101000073"00 NN# 201090010"00 NN# 100230409"41

31 32

13/303

Universitatea C%etru +aiorE din &Jr6u +ureR 13/313 VnvIGI5Knt superior de la cunostinGe spre co5petenGe U%+ 13/392 Universitatea "1 $ece5brie 191/" din #lba Iulia $! V*'&#(!# CU'&U(II -I C*+%!&!N&!'*( #N&(!%(!N*(I#'! #'! -&U$!N&I'*( -%!CI#'I #(I'*( -*CI*-U+#N! -I IN,IN!(!-&I %(IN IN&!(+!$IU' UNUI +*$U' IN&!,(#& $! !$UC#&I! #N&(!%(!N*(I#'# Valori7icarea superioara a resurselor ro5anesti prin 7or5area in invata5antul superior econo5ic a specialistilor de inalta calitate la nivel european in 5ar@etin6 !du&ec 2"0= Inovare si calitate in educatia universitara la nivel de 5asterat in &e>nolo6ia In7or5atiei prin corelarea cu piata 5uncii %arteneriate cu 5ediul de a7aceri pentru oportunitati educationale eFtinse *portunitati de invatare eFtinse prin instru5ente educationale de predare-invatare inovativeM !ducatie 5ana6eriala si antreprenoriala inovativa in era cloud-ului prin inte6rarea instru5entelor &IC de tip Deb 3"0 in curricula universitara -tudii de ca9 pentru de9voltarea curriculara in invata5antul superior din (o5ania -usGinerea co5unitIGii pro7esorilor Hi studenGilor la 5edicinI prin 7acilitarea co5unicIrii Hi sc>i5bului de in7or5aGii $e9voltare curriculara de tip inte6rat0 5odern0 pentru cresterea calitatii 7or5arii prin pro6ra5ul de studiu #sistenta +edicala ,enerala :%ro#sist+ed; #bsolventi co5petitivi pe piata 5uncii" Cresterea calitatii pre6atirii pro7esionale in invata5antul superior prin de9voltarea co5petentelor transversale :#C%+; #CC!- -I #$#%&#(!M Calitate Ri co5petenGe la standarde europeene Jn do5eniul interacGiunilor 5edica5ent-ali5ent pentru studenGii de la pro6ra5ele de studii )ar5acie0 NutriGie si $ieteticI :I+#-)ar5$iet;

33

NN# 200330447"00 NN# 201190133"39 NN# NN# NN# NN# NN# NN# NN# 200300/3/"23 NN# NN# NN# 200390773"11 201270970"39 2000/011/"00 201230/17"11 200770171"99 20119073/"33 104920037"00 201140799"/9 201120331"00

33 34 31 37 3/ 39 30 31

13/441 Universitatea 'ucian Bla6a -ibiu 13/143 Universitatea %olite>nica din Bucuresti 13/7/3 Universitatea Constantin Brincusi 13//13 Universitatea CVasile #lecsandriE din BacIu -coala Nationala de -tudii %olitice si 13//2/ #d5inistrative 13//11 #sociaGia Centrul pentru %olitici %ublice 139140 U+) "Carol $avila" BucureHti 139302 Universitatea de +edicina si )ar5acie "Iuliu Batie6anu" Cluj-Napoca

32 33 33

139102 Universitatea $unarea de .os din ,alati 139132 UNIV!(-I&#&!# $! V!-& $IN &I+I-*#(# 139/94 Universitatea de +edicina si )ar5acie "Iuliu Batie6anu" Cluj-Napoca

12 / 15

CPP 156fB.xls

34 31 37 3/

139914

Universitatea de +edicina si )ar5acie "Iuliu Batie6anu" Cluj-Napoca 1301/2 Universitatea din Craiova 130201

1302/9

39 40 41 42 43 43 44 41 47 4/ 49 10

13032/ 130373 130394 130123 130121 130143 130712 1307/9 130/31 13094/ 131142 131193

11

131194

12

131209

S!ducaGie 5edicalI la nivel european < 5etode inovatoare Jn procesul de JnvIGare adaptat la cele 5ai Jnalte standarde ale practicii 5edicaleE Calitate in invata5antul superior econo5ic %er7or5--! < -tudii econo5ice per7or5ante pentru studenGi Ri piaGa 5uncii #cade5ia de -tudii !cono5ice din BucureRti Jn conteFt internaGional Instru5ente inovative de predare-invatare pentru eFtinderea Universitatea %olite>nica Bucuresti oportunitatilor educationale in do5eniul In6ineriei 5ediului Noi instru5ente interactive de Jnvatare livrate printr-o plat7or5a de eUniversitatea de +edicina si )ar5acie learnin6 si create pentru a de9volta abilitatile studentilor de dia6nosticare a a7ectiunilor urolo6ice prin eFersare pe pacienti virtuali cu ",ri6ore &" %opa" Iasi si5pto5atolo6ie realI Universitatea (o5Kno-#5ericanI %ro5ovarea inovarii in do5eniul in7or5aticii 5ana6eriale +ar@etin6 pentru secolul 88I - Inovare si desi6n al pro6ra5elor de studiu in #cade5ia de -tudii !cono5ice din Bucuresti 5ar@etin6 pentru un invata5ant ba9at pe co5petente0 practica si invatare pentru o an6ajare si o cariera de succes Universitatea din Bucuresti Instru5ente &IC pentru i5bunatatirea calitatii invata5antului Universitatea de -tiinte #6rono5ice si I5bunatatirea siste5ului de invata5ant superior prin constructia si +edicinI Veterinara din Bucuresti i5ple5entarea unor instru5ente &IC inovative UNIV!(-I&#&!# BL%!(I*N $IN BUCU(!-&I UNIC- UNIV!(-I&#&!#0 N!C!-I&#&!# INC!%U&U'UI $! C#(I!(# UNIV!(-&#&!# -%I(U B#(!& -tudentii invata sa restaure9e trecutul pentru viitor Cresterea calitatii siste5ului de JnvIGI5Knt superior oradean prin Universitatea din *radea adaptarea pro6ra5elor de studii la cerinGele pieGei 5uncii prin inter5ediul Centrului -tud!c Universitatea de +edicina si )ar5acie "Iuliu -iste5 inte6rat de evaluare a calitatii serviciilor educationale o7erite de Batie6anu" Cluj-Napoca universitate :-5art!val; Universitatea %olite>nica din Bucuresti Un pri5 pas pentru o cariera pro7esionala de succes .unior #c>ieve5ent (o5ania -&#(& U% +etode si instru5ente pentru de9voltarea co5petentelor pro7esionale in Universitatea de +edicina si )ar5acie ,ri6ore do5eniul bioin6ineriei0 in conteFtul adaptarii la cerintele pietei 5uncii & %opa :BI*-C*+%; -iste5 inte6rat pentru J5bunItIGirea calitIGii 5ana6e5entului universitar Universitatea de +edicina si )ar5acie "Carol Jn do5eniul 5edical Jn con7or5itate cu cerinGele Cadrului NaGional al $avila" Bucuresti Cali7icIrilor din VnvIGI5Kntul superior si al principiilor de9voltIrii durabile :+edCal; "(eali9area unei 5etodolo6ii co5pleFe 5ulticriteriale pentru evaluarea Universitatea de Vest din &i5isoara participativa de catre studenti a i5ple5entarii curriculu5ului speci7ic":!V#s;

NN# NN# NN# NN#

101740493"2/ 200/4003/"00 2012/02/0"97 201030331"00

NN# NN# NN# NN# NN# NN# NN# NN# 200/001/9"19 NN# NN# NN# NN# 109930/07"00 NN# 201270337"70 NN# 201270312"30 107920311"20 109190134"93 109/1014/"00 201070131"/0 201270713"23 200030313"22 2010/0/19"00 201390230"23 200220/3/"14 201230171"34

13 / 15

CPP 156fB.xls

13 13

131210 Universitatea Constantin Brancusi 131230 Universitatea )inanciar < Bancara Bucuresti Universitatea de +edicina si )ar5acie ",ri6ore &" %opa" Iasi

14

131297

%ro5ovarea inovarii in invata5antul superior prin instru5ente &IC -)IN < $e9voltarea co5petentelor pro7esionale ale studentilor de a9i < 7inantistii de 5aine $e9voltarea abilitatilor studentilor de dia6nosticare a a7ectiunilor der5atolo6ice prin eFersarea pe pacienti virtuali cu si5pto5atolo6ie realI utili9Jnd noi instru5ente de Jnvatare interactive livrate printr-o plat7or5a de e-learnin6 -&U$!N&II INV#&# &!BN*'*,II -I &!BNICI -U-&!N#BI'! $! %(*I!C&#(! *%*(&UNI&#&I N*I $! INV#&#(! %!N&(U -&U$!N&I IN C#$(U' %(*,(#+!'*( $! +#-&!(#& $! C!(C!&#(!0 %(IN $! V*'&#(!# $! CU((ICU'U+ IN $*+!NIU' +!&*$*'*,I!I C!(C!&#(II #V#N-#&! < %(*+!&C!( %ro6ra5e de studii de calitate pentru studentii 5edicinisti0 adaptate pietei 5uncii la nivel european - +!$ ?*(W Calitate in invata5antul superior 5edical prin aplicarea eticii 5edicale si nondiscri5inarii in relatia cu pacientul de catre viitorii 5edici Universitate inte6rata cu 5ediul de a7aceri CU((ICU'U+ +#-V% - +asuri #vansate de -ustinere a Vietii in %olitrau5atis5e #&'$e9voltarea curriculei universitare in do5eniul onco-proteo5icii bio5edicale pentru i5bunatatirea studiilor de licenta si 5asterat #r>ivistica di6itala-un pas 5ic pentru noi0 un pas urias pentru salvarea patri5oniului "I5bunatatirea proceselor si activitatilor educationale in cadrul pro6ra5elor de licenta si 5asterat in do5eniul &IC prin crearea unui laborator de securitate in7or5ationala E (etea virtuala si plat7or5a de educatie non7or5ala pentru relatii internationale si discipline coneFe %(*-#+#&I *(&*?!B-%lat7or5a inovatoare de !-learnin6 pentru studenti0 un pas inainte spre un viitor co5un european Calitate si co5petente europene pentru studenti si personal didactic din invata5antul superior 5edical pentru cresterea accesibilitatii si ec>itatii serviciilor 5edicale"

NN# NN#

201270719"92 201240749"71

NN# 2001/0192"07 NN# 201390230"23

11

131390 (o5ania ,reen Buidin6 Council

17

131311 Universitatea %olite>nica din Bucuresti

NN# 201210027"93 NN# NN# NN# NN# NN# NN# NN# 2010304/9"03 NN# NN# NN# NN# 101070117"/2 109030140"00 201110231"79 1034/0711"00 200970141"00 2011/0139"71 2010/0/94"00 201110141"00 2012301/0"49 201200319"00

1/ 19 70 71 72 73 73 74 71 77 7/

131423 Universitatea &itu +aiorescu 131701 131777 131/37 131904 #sociatia pentru $e9voltare si Inclu9iune -ociala - #$IUniversitatea CConstantin BrancusiE din &ar6u-.iu UNIV!(-I&#&!# $! +!$ICIN# -I )#(+#CI! EVIC&*( B#B!-E UNIV!(-I&#&!# $! +!$ICIN# -I )#(+#CI! C#(*' $#VI'# BUCU(!-&I

131927 Universitatea -te7an cel +are -uceava 1319/7 Universitatea &e>nica S,>eor6>e #sac>iE din Iasi

13209/ )undaGia 'u5ina InstituGii de VnvIGI5Knt -ocietatea (o5KnI de #neste9ie Ri &erapie 13214/ IntensivI Universitatea de +edicina si )ar5acie "Iuliu 132217 Batie6anu" Cluj-Napoca 132239 #sociatia pentru $e9voltare si Inclu9iune -ociala - #$I-

14 / 15

CPP 156fB.xls

79 /0 /1 /2 /3

132311 Universitatea %*'I&!BNIC# din Bucuresti 132304 Universitatea -te7an cel +are -uceava 137907 Universitatea Babes-Bolyai0 Cluj-Napoca UNIV!(-I&#&!# S#&B!N#!U+E $IN 139973 BUCU(!-&I -coala Nationala de -tudii %olitice si 132103 #d5inistrative

!valuarea riscurilor de 5ediu- un pas pentru o societate curatIM Un dru5 inovator de la student la antreprenor Cresterea calitatii pro6ra5elor de studiu in stiintele co5unicarii pe 5odelul redactiei inte6rate con7or5 standardelor !B!# in invata5antul superior e#+IC [ #daptare si +Isuri privind I5bunItItirea CalitItii pro6ra5elor de licenta si 5asterat pentru inte6rarea pe piata 5uncii #daptarea la piata 5uncii si antreprenoriat in invata5antul superior :#$#%&;

NN# NN# NN#

107710431"71 109120707"11

109140347"13 NN# NN# 201270947"99 102190/79"93

15 / 15