Sunteți pe pagina 1din 64

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 171 (XV) Nr. 917 bis Smbt, 20 decembrie 2003
S U M A R
Nr. Pagina
Anexa la Ordinul ministrului economiei i comerului
nr. 310/2003 pentru aprobarea Prescripiei tehnice
PT C 9-2003, ediia 1, Cerine tehnice privind pro-
iectarea, construirea, montarea, instalarea, exploa-
tarea, verificarea tehnic i repararea cazanelor de
ap cald i a cazanelor de abur de joas
presiune .................................................................... 264
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL ECONOMIEI I COMERULUI
O R D I N
pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 9-2003, ediia 1, Cerine tehnice privind proiectarea,
construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnic i repararea cazanelor
de ap cald i a cazanelor de abur de joas presiune*)
n aplicarea Hotrrii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei i
Comerului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
avnd n vedere referatul de aprobare prezentat,
ministrul economiei i comerului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Prescripia tehnic PT C 9-2003,
ediia 1, Cerine tehnice privind proiectarea, construirea,
montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnic i
repararea cazanelor de ap cald i a cazanelor de abur
de joas presiune, cuprins n anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul economiei i comerului,
Dan Ioan Popescu
Bucureti, 5 decembrie 2003.
Nr. 310.
*) Ordinul nr. 310/2003 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 917 din 20 decembrie 2003 i este reprodus i n acest
numr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
2
ANEX*)
*) Anexa este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
18
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
19
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
29
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
32
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
33
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
34
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
35
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
36
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
37
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
38
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
39
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
40
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
41
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
42
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
44
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
45
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
46
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
47
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
48
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
49
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
50
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
51
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
52
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
53
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
54
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
55
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
56
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
57
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
58
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
59
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
60
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
61
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
62
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
63
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 917 bis/20.XII.2003
64
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
Regia Autonom Monitorul Oficial, str. Izvor nr. 24, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureti,
cont nr. 2511.112.1/ROL Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i nr. 5069427282 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonom Monitorul Oficial, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 i 402.21.78,
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 917 bis/20.XII.2003 conine 64 de pagini. Preul de vnzare 255.400 lei ISSN 14534495
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

S-ar putea să vă placă și