Sunteți pe pagina 1din 1

NEPUBUCA SOCIALISTA

ROMANTA

STANDARD DE STAT
EDITIE OTICIALA

@:
COTYSILI{JL NATIONAL
PETI]TRU STIINTA

STAS 1434-83
InlocuieSte :-

IIESEIE TEE.\'IICE DE CONSTnUC'III

STAS rtrl-75
Clasif icarea

IMUI.IIT BOUAN DE ,+ SiTAr\TDABDIZARE


LL\ES SZING, CONYENTION--\L,
Tc.trice! dr:rrvings for constructions
REPRESEST.\T IONS C.\RTR iD GE

SI TEHNOLOGIE

LII{II,

.COTARE, REPREZENTARI CONVEIITIOIVTILE, INDICT\T0R


Dessins techniqrres dc constructions

allanumerici

G01

.1 L

IG.IES, COT.\TIO);, REPRESE\T.\TICNS CONVE NTIONNELLES,


I.\.DiC..\TEUIt

}IEPHbIE "-IIIHI,III, YC.JIOBHbIE


OE

,IIIHIII,I, BbIHOCHbiE }I
O,3FI.\I{EH!I-E

9eprexn

crp orrre,-r6ai,Ie

PA3-

E *
o

'j

-E a

.E
c
-.: , ,- o
-c,

<t
...-_ L

l
0bicct

.-..

GEI{EEALTTaTT

,o .qt .o

C I
G

.,:--: -t

la modul c1e intocmire qi prezentale graficl a clesdnelor _tehnice tle et;nstruclie qi arhitecturl, corelat cu preveclerile STAS 415-80, STAS 9i9di1_81, -STAS 6i4-76 si StAs s7s6l2-8r
Donrcniu do aplieare Prevederile Pflz-entllqi standalc-I se aplicl la cLesenele cuprinse in 6ocumenta niee crestinate execuliei lucrr,rilor si a nrescrifliitor. tehnice ;it";;;;fu:;;;il;ilr#'il8 tectudi. Pentru desenele gj^^._o,T_r*c1ii de constirrc-tii ain clin 6"61 bi,too or-rt-. constn:ntii insrotoir-i construclii rnorqtino *.irii".,-i.iriu'luii,';;il *$,.I::-tT"d:.^.1* EJE, penrru executarea Lk"om r'LIU'rure[ eLo', etc.r pentru pr.o c5,r.ora preveclerile specifice,sint, cuprilse in alte stairdarcle, - {jer^mob-iljer obligatorie-respectare* p"uou.turilor liezeniui"i sianaa"cl claci i..,u fac.alte S*:' menliuni rn standarclele respective.

-_

-I?r:ezentul standarcl se feferd,

,o
-d

-a
!, L

I-3

'co 3'
ol

3 o
aa

;;;;,

o
o z

o o

ET

}l

F E

,. ti A
3t

lNSilT'iTUL

RC

;!-lAi.t DE

STA.iv

DARDiZARE

ET.cbora:
I

- . Str. Rornc nr. 32-34 BUCURESTI


Teie= 113i2 CNST R

R.edz'r.t

iniiiai 1tn ic;o ii :!_ J t.t 6 . 1s 5 0, ls 5r ,


tv.la
;St

inii:l:i i:: vig6aro :


1S83-$4-01

l9gZ