Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE Inspectoratul colar Judeean V lcea Casa Corpulu& D&dact&c V lcea coala !

Take Ionescu"# R$% V lcea Asoc&a&a !coala cu Ceas"

I% Metodolo'&a de or'an&(are a concursulu& A% Act&)&t*& pre'*t&toare +% Obinere aprobare de principiu pentru organizare concurs de la direciunea colii i de la inspectorul de specialitate; ,% Fixare dat concurs n acord cu direciunea colii; -% Concepere format invitaie concurs; .% Aprobare invitaie de ctre direciunea colii, inspector de specialitate, inspector general; /% Formare comisie de propuntori subiecte pentru concurs vezi atribuiile comisiei!; 0% "rimitere invitaii i faxuri coli din #ude i din alte #udee participante la concurs; 1% $erificare primire invitaii i faxuri; 2% %tabilire locaie de cazare i mas pentru delegaiile sosite din alte #udee; 3% Formare comisii de supraveg&ere, corectare, secretariat ' protocol, de asigurare cazare(mas i petrecere a timpului liber pentru elevi i profesori; +4% )ntocmire model de adeverine pentru supraveg&etori, corectori, delegai i organizatori concurs; ++% Anunare supraveg&etori profesori, nvtori i studeni!;

+,% Anunare profesori corectori; +-% *esc&idere cont n banc pentru ncasri i pli; +.% Concepere i ntocmire tabele pentru preluare donaii pentru desfurarea concursului; +/% Concepere i ntocmire tabel de premiere pentru elevi+ 5% Act&)&t*& le'ate de procurare $ater&ale necesare pentru des6*7urarea concursulu& +% Cumprare etic&ete securizare lucrri, &,rtie xerox, &,rtie ciorne; ,% Concepere diplome ; -% -ultiplicare diplome; .% -ultiplicare subiecte; /% Cumprare materiale necesare pentru ntocmire mape profesori corectori i profesori nsoitori elevi folii, pixuri, agende, etc!; 0% Cumprare produse protocol cafea, sucuri, ap mineral, za&r, pa&are . farfurii . lingurie unic folosin, erveele, produse alimentare i /! C% Act&)&t*& de 6&nal&(are pre'*t&re concurs 8&ua 9nt & : +% 0rimirea tabelelor cu elevii participani ; ,% 0reluarea n calculator i verificarea numelor elevilor participani la concurs+

8&ua a doua : +% Finalizarea tabelelor cu elevii participani; ,% )ntocmirea tabelelor de aran#are a elevilor i afiarea pe uile slilor de concurs; -% )ntocmirea tabelelor cu elevii n ordinea alfabetic pentru orientarea intrrii n slile de concurs n mai multe exemplare pentru evitarea aglomerrii!; .% )mprirea supraveg&etorilor pe sli; /% )ntocmirea pac&etelor cu foi de concurs, etic&ete i ciorne pe sli dup numr elevi din sala respectiv!; 0% %criere pe tabl n slile de concurs! a antetului concursului+ D% Des6*7urarea concursulu& 8&ua concursulu& : Act&)&tatea I ; pre'<t&toare : +% Fixarea i anunarea orei de prezentare organizatori la coal; ,% Aran#are map pentru supraveg&etori; -% Aran#are protocol pentru delegai si supraveg&etori; .% 1epartizarea elevilor n s2li; /% Comunicare sli pentru supraveg&etori cadre didactice i studeni!; 0% 3nstructa# supraveg&etori privind desfurarea concursului;

1% )nm,nare pentru supraveg&etori a mapelor cu materialele pentru concurs foi de concurs, ciorne, etic&ete i tabele cu elevii din sal2!; 2% 3ntroducerea elevilor n slile de concurs; 3% %upraveg&etorii preiau elevii n sli i rezolv aran#area i distribuirea celor necesare desfurrii concursului; +4% *istribuirea subiectelor n sli; Act&)&tatea a II ; a= 9n t&$pul des6<7ur<r&& pro>e& scr&se a concursulu& : +% Colectarea informaiilor referitoare la eventualele neclarit2i din subiecte; ,% )ntocmirea mapelor pentru profesorii corectori i delegai; -% 0reluarea tabelelor de elevi din sli cu eventuale modificri ale numelor sau colilor; .% %ecretizarea lucrrilor; /% Fixarea i anunarea orei aproximative de afiare a rezultatelor concursului; 0% Corectare fiier elevi participani 1% 4valuare preliminar venituri ' c&eltuieli pentru stabilirea nivelelor de premiere a elevilor; Act&)&tatea a III ; a= le'ate de 9nc?e&erea pro>e& de concurs : +% 0redare ' primire lucrri din sli i aran#are pe clase; ,% 5umerotare lucrri -% )nm,nare adeverine supraveg&etori .% *istribuire mape delegai subiecte, bareme, adeverine! /% %ervire protocol pentru supraveg&etori+

Act&)&tatea a IV ; a = corectare lucr*r& : +% 0rimire profesori corectori; ,% *istribuire mape profesori corectori subiecte, bareme, adeverine!; -% Formare ec&ipe corectori pe clase i stabilirea responsabilului de clas; .% *istribuirea lucrrilor pentru corectare; /% Corectarea lucrrilor+ Act&)&tatea a V ; a= 6&nal&(are concurs : +% 3ntroducerea rezultatelor n calculator; ,% 6istare rezultate pe clase tabele pentru afiare i pentru premiere! -% Fixare or festivitate de premiere; .% Afiare tabele cu rezultate concurs pe clase i a orei de desfurare a festivit2ii de premiere; /% 0regtire festivitate de premiere 7 ( ntocmire tabel premiere, ( scriere diplome, ( scriere plicuri premii, ( ntocmire plicuri premii+ Act&)&tatea a VI ; a= 6est&)&tate de pre$&ere : +% Cuv,ntul invitatului special reprezentant autorit2i locale!; ,% Cuv,ntul reprezentanilor din -+4+C+"+%+ -% Cuv,ntul reprezentanilor 3+8+9+ $,lcea;

.% Cuv,ntul directorului colii; /% Cuv,ntul preedintelui de concurs; 0% )nm,narea premiilor; 1% Completarea tabelelor cu semnturile elevilor premiai+ Act&)&tatea a VII ; a= d&strac&&= a're$ent : +% Cin festiv 7 ' pentru profesorii care au contribuit la desf2urarea concursului; ' pentru invitai+ ,% *iscotec2 pentru elevii participani la concurs+

E% ATRI5UII COMISII

+% Co$&s&e propun*tor& su>&ecte # formularea cerinelor conform programei de concurs ( verificare ncadrare n timp de rezolvare; ( ntocmirea baremelor; ( redactare subiecte i bareme; ( verificarea corectitudinii textului+

,% Co$&s&e de supra)e'?ere : ( aran#are elevi n b2nci s2 nu fie elevi de la aceeai coal2, din aceeai clas2, n fa2 sau n spate sau n aceeai banc2!; ( verificare prezen2 dup2 tabele cu corectare nume i eventual coal2; ( mp2rire foi concurs i ciorne; ( supraveg&ere completare foi concurs de c2tre elevi; ( verificare mod de completare a foilor de concurs; ( instruire elevi pentru scriere pe pagini separate a fiec2rui subiect; ( secretizarea foilor de concurs ( str,ngerea lucr2rilor pe clase; ( predarea lucr2rilor+ -% Co$&s&e de corectare : ( corectarea lucr2rilor pe subiecte; ( sublinierea cu rou a greelilor i precizarea puncta#ului n dreptul fiecrui subiect; ( calcularea i scrierea cu rou a puncta#ului final al subiectului verificat i semntura sub acest puncta#; ( eful de sal2 primete subiectele, verific2 puncta#ele i ia m2suri pentru remedierea eventualelor diferene de puncta#; ( eful de sal2 duce subiectele la calculator; ( comisia de informatic(secretariat introduce puncta#ele n calculator;

( calculatorul stabilete clasamentul final; .% Co$&s&e secretar&at ; protocol : ( ntocmete toate formularele i tabelele amintite mai sus; ( asigur2 completarea cu eventualele materiale insuficiente n timpul desf2ur2rii concursului; ( desc&ide lucr2rile; ( preia rezultatele de la calculator; ( afieaz2 tabelele de terminare a concursului; ( asigur transmiterea rezultatelor la colile participante+ /% Co$&s&e de as&'urare ca(are= $as< 7& petrecere a t&$pulu& l&>er : ( identific2 locaiile de cazare i mas2 pentru elevii i profesorii din alte #udee; ( se informeaz2 asupra preurilor de cazare i mas2 i le comunic2 directorului de concurs; ( comunic2 locaiilor de cazare i mas2 a num2rului de solicit2ri; ( stabilete obiectivele de vizitat i mi#loacele necesare deplas2rii precum i costurile aferente; ( comunic2 preedintelui de concurs problemele ap2rute; ( asigur2 realizarea activit2ilor de recreere propuse+
@re7ed&nte= @ro6% te6an S$*r*ndo&u