Sunteți pe pagina 1din 13

224

Teologie [i Via]\

IMNELE PERLEI (I [i II)1


SFNTUL EFREM SIRUL

I. Simbolul perlei2:
1. ntr-o zi, Fra]ii mei, Am luat n mn\ o perl\ {i am descoperit n ea simbolurile Fiului de mp\rat, Imaginile [i tipurile Dumnezeirii3.
Traducere dup\ varianta lui Francois Graffin, Les Hymnes sur la Perle, de Saint Ephrem, dans la Revue LOrient Syrien, vol. 12, fasc. 2/1967, pp. 132-140. 2 Perla este prin ea ns\[i un simbol al bog\]iei, g\sindu-se foarte rar n apele M\rii Ro[ii, n Golful Persic sau n Oceanul Indian. Legenda ei este binecunoscut\ popoarelor semitice, ea n\scndu-se din fulgerul care, c\znd din cer, p\trunde apa m\rii [i love[te scoica din abis. Simbolismul ei poate fi g\sit n scrierile gnosticilor sau maniheilor care circulau la mijlocul secolului al IV-lea n regatul sirian Oshorme. n cazul P\rin]ilor sirieni, imaginea perlei a fost ntrebuin]at\ pentru a descrie frumuse]ea actului ntrup\rii. La Sfntul Efrem, perla este, nainte de toate, simbolul credin]ei. Asemenea perlei, credin]a este un dar care se pogoar\ din n\l]imea cerului, asemenea luminii, imposibil de realizat prin mijloace omene[ti, care nu se poate dobndi n urma unui proces ra]ional, ndr\zne] [i periculos. Cu toate acestea, credin]a impune o permanent\ d\ruire, cteodat\ suferin]\, ntotdeauna deschidere [i simplitate. Este darul cel mai pre]ios care trebuie p\strat cu orice cost. Dincolo de acest aspect, Sfntul P\rinte recunoa[te c\ simbolurile perlei sunt infinite, precum marea. Vezi: Ibidem, pp. 130-131, 134. 3 Legat de latura mistic\ a crea]iei efremiene, putem observa cu u[urin]\ eviden]a caracterului simbolic. Dac\ pentru teologia greac\ termenul de este definitoriu pentru a exprima dimensiunea tainic\ a rela]iei dintre om [i Dumnezeu, n tradi]ia siriac\ [i, implicit, n abordarea Sfntului Efrem aceast\ sarcin\
1

Traduceri

225

Ea s-a f\cut asemenea unei fntni, Din care am sorbit simbolurile Fiului. Lumina ei nu poate fi n]eleas\, asemenea dumnezeirii Fiului: 2. Am a[ezat-o, fra]ilor, n podul palmei mele, Pentru a o privi mai de aproape. ncercnd s\ o privesc Dintr-o parte, Mi-am dat seama c\ din toate p\r]ile Ea era tot una. Asemenea este [i cercetarea Fiului, El care nu poate fi cercetat, Fiind ntru totul lumin\4.
3 esteredat\ redat\prin printermenii termenii rr z [i ]] pos. mbr\cnd mbr\cnd o o palet\ palet\ larg\ de n]elesuri, este z [i pos. se g\se[te g\se[ter\spndit r\spndit foarte multe dintre alc\tuirile imnografice ale rz se n n foarte multe dintre alc\tuirile imnografice ale SfnSfntului P\rinte, constituind un fundament important ale hristologiei sale. cu El tului P\rinte, constituind un fundament important ale hristologiei sale. El apare apare cu de(H.Eccl. simbol (H.Eccl. 44,ascuns\ 7), tain\ ascuns\ (C.Nis 60, mister 21; 64, sensul de sensul simbol 44, 7), tain\ (C.Nis . 60, 21; 64,. 11), 11), mister cultic (H.Nat. 4, 100-101), tain\ sau mister cre[tin 14, cultic (H.Nat. 4, 100-101), tain\ sau mister cre[tin (H.Azim. 14,(H.Azim. 11) etc. Mai 11) etc. Mai mult, de la ideea n]elegerii Mntuitorului Hristos ca mult, plecnd de la plecnd ideea n]elegerii Mntuitorului Hristos ca poart\ a Dumpoart\ spre a Dumnezeirii spre lume, terminologia simbolico-mistic\ a este p\rintelui nezeirii lume, terminologia simbolico-mistic\ a p\rintelui sirian comsirian este completat\ de, cuvntul ]pos, al grecescului . pletat\ de cuvntul ]pos corespondent al corespondent grecescului . Lund n calcul Lund npolisemiei calcul eviden]a polisemiei comparativ cu n]elesul mult mai eviden]a sale, comparativ cusale, n]elesul mult mai restrns al termenului restrns al termenului ]pos (tip), sirologul Tanios Mansour vorbe[te ]pos (tip), sirologul Tanios Mansour vorbe[te despre caracterul generaldespre al cecaracterul general al totodat\ celui dinti, articulnd totodat\ individualitatea semantic\ a lui dinti, articulnd individualitatea semantic\ a celui de al doilea. ntre celui de al aduse doilea. aduse n acest Mansor aminte[te de exemplele nntre acestexemplele sens, Mansor aminte[te [isens, de textul Imnului 44, 7: [i Detextul Imnului al 44, 7: Despre Biseric\, al Sfntului Efrem Sirul (C\ci puterea spre Biseric\, Sfntului Efrem Sirul (C\ci puterea dumnezeiasc\ a Legii/ este dumnezeiasc\ este un nostru/ simbol ( rdegetul z) al (puterea) Domnului nostru/ {i degetul un simbol (rza Legii/ ) al Domnului {i lui Dumnezeu/ Este (puterea) lui )Dumnezeu/ un tip (]pos) al Sale/ O tain\ s\l\[luit\ n un tip (]pos al firii Sale/Este O tain\ s\l\[luit\ n firii degetul s\u/ O minune a firii degetul s\u/ O se minune a firii Sale), de unde se pot desprinde foarte clar Sale), de unde pot desprinde foarte clar sensurile celor doi termeni [i, binesensurile celor lor doi termeni [i, factura mistic\. Ar fi mai corect s\ n]eles, factura mistic\. Ar fi binen]eles, corect s\ spunem c\lor rz nsumeaz\ multe spunem r nsumeaz\ mai ce multe ca ] pos , din moment ce rz n]elesuric\ ca ]z pos , din moment rzn]elesuri constiuie un fascicol de n]elesuri laconstiuie un fascicol de n]elesuri latente,subtile, sugerate simboluri [i n]elesuri tente, sugerate prin simboluri [i n]elesuri ce prin necesit\ o munc\ de intersubtile, ce necesit\ o munc\ de Le interpretare atent\.de Vezi: Mansour, Le pretare atent\. Vezi: T.B. Mansour, pensee symbolique SaintT.B. Ephrem le Syrien , pensee de Saint Kaslik, symbolique 1988, pp. 26-28, 35. Ephrem le Syrien, Kaslik, 1988, pp. 26-28, 35. 4 Focul dumnezeiesc [i Ochiul luminos constituie dou\ elemente care converg n hristologia Sfntului Efrem spre unul [i acela[i scop: descoperirea lui Hristos

226

Teologie [i Via]\

Irmos: Binecuvntat fie cel ce printr-o perl\ a dobndit mp\r\]ia Cerurilor! 5 Nep\tat\ asemenea Trupului lui Hristos, neseparat\ asemenea adev\rului. 3. n aceast\ cur\]ie (a perlei) Eu am cunoscut pe Cel Preacurat, Care nu sufer\ ntinare. {i n aceast\ limpezime Am cunoscut marea tain\ A Trupului S\u, Care este cu totul curat. n nedesp\r]irea sa Am cunoscut adev\rul, Cel ce este cu totul nedesp\r]it. Dup\ cum lumina este n perl\, a[a Hristos este n Fecioar\, n Biseric\ [i n nor. 4. Este chiar Maria, Cea pe care am v\zut-o acolo {i z\mislirea ei f\r\ de pat\. Biserica cea curat\ {i Fiul n snul ei, Asemenea norului6 Care l poart\:
4 Cel Celeuharistic. euharistic.Analiznd Analizndcontextul contextul n n care care au au fost fost integrate integrate aceste simboluri n tradi]ia sirian\, profesorul englez Sebastian Brock identific\ patru etape distincte: pogorrea focului dumnezeiesc asupra jertfei lui Abel, ca prefigurare a Epiclezei cre[tine, focul ca simbol al Duhului Sfnt, imaginea euharistic\ a focului, pogorrea focului dumnezeiesc n inima celui ce-L caut\ pe Dumnezeu prin ochiul luminos al credin]ei. Vezi: S. Brock, Fire from heaven. Studies in siriac Theology and Liturgy, Ashgate, Great Britan, 2006, p. 229. 5 Matei 13, 45. 6 Ie[ire 13, 21.

Traduceri

227

Simbol al cerului, Al mp\r\]iei De unde r\sun\ glasul Lui. Mai bogat\ n simboluri dect arca lui Noe. 5. Eu am v\zut n ea trofeele, Victoriile {i cununile ei. Am v\zut n ea puterea ei {i bog\]iile sale, Att de bine ascunse {i totodat\ att de clare, Cu mult mai mari Dect arca Unde am fost pierdut odinioar\. Fiic\ a soarelui, perla [i este propria sa lumin\. 6. Am v\zut n ea taine Care nu au fost niciodat\ umbrite, C\ci ea este fiica Luminii. Am v\zut n ea chipuri Vestite f\r\ de limb\ {i simboluri Exprimate f\r\ de buze: Cntare a postului care, F\r\ s\ scoat\ vreun sunet, Face n]elese cntecele. Nu cercet\m niciodat\ tainele Fiului! 7. Glasul trmbi]ei a sosit {i va tuna n auzul tuturor toate cele neauzite: Nimeni s\ nu se arate cu ndr\zneal\,

228

Teologie [i Via]\

L\sa]i deoparte ndoiala, Lua]i n inim\ doar ceea ce este limpede; O [oapt\ n urechea mea, Ie[it\ parc\ din nor O umple de explica]ii. Simbolurile sale r\mn precum mana cea din ceruri. 8. Este asemenea manei Care, numai prin ea ns\[i, A mul]umit poporul, nlocuind toate cele ce fuseser\ rnduite, {i pe mine, prin bun\t\]ile ei, Ea m-a mplinit. Aceast\ perl\, Care a luat locul c\r]ilor, Al lecturilor {i chiar al comentariilor. Simbolurile perlei sunt infinite, asemenea m\rii.

9
{i cum am ntrebat-o Dac\ are n sine {i alte simboluri: Perla nu are gur\ Prin care a[ putea pricepe ce spune. Mai mult, ea nu are urechi Pentru a-mi n]elege vorbele. O, tu ceea ce e[ti f\r\ de n]elesuri, C\ci al\turi de tine am dobndit Toate n]elesurile noi! 10. Ea a r\spuns c\tre mine: Eu sunt fiica M\rii celei mari.

Traduceri

229

Mai cuprinz\toare dect aceast\ mare n care sunt a[ezat\, O comoar\ de tipuri n snurile mele se g\se[te. Iscode[te marea, dac\ vrei! ns\ nu ncerca S\-L iscode[ti pe St\pnul acesteia. 11. Am v\zut cum scufund\torii Se gr\beau s\ m\ g\seasc\, Atunci cnd, pe fundul m\rii, Au g\sit din nou p\mntul: Dup\ cteva clipe nu au mai putut rezista S\ cerceteze adncimile Dumnezeirii! 12. Marea Fiului, Este ntru totul binef\c\toare {i primejduitoare n acela[i timp. Nu au b\gat de seam\ Valurile m\rii? Dac\ o barc\ ar lupta mpotriva lor S-ar putea rupe n dou\. ns\ dac\ nu se ncumet\, Fiind ascult\toare, Atunci este salvat\. Moartea egiptenilor [i a o[tirilor lui Core ar trebui s\ ne nsp\imnte. 13. n mare au pierit cu to]ii, Egiptenii, F\r\ s\-i vat\me pe du[manii lor.7
7

Ie[ire 14, 28.

230

Teologie [i Via]\

{i, f\r\ s\ fi fost cerceta]i, De p\mnt evreii Au fost de asemenea nghi]i]i8. {i voi, oare cum ve]i putea supravie]ui? {tiind c\ odinioar\ locuitorii Sodomei Au pierit n fl\c\rile focului9! Cum ve]i putea oare nvinge? 14. n timpul acestor suferin]e, Pe[tii din mare, Al\turi de noi se cutremurau. Ave]i oare inima de piatr\ Voi care, Citind aceste versuri Le uita]i? V\ vine greu s\ crede]i n dreptatea lui Dumnezeu, Dac\ atta timp a fost lini[te10. S\ nu amesteca]i niciodat\ credin]a sau rug\ciunea cu cercet\rile iscoditoare! 15. Cercetarea rivalizeaz\ ntotdeauna Cu recuno[tin]a, ns\ pe cine va mai interesa. Lauda se nmul]e[te, Asemenea cercet\rii
Numeri 16, 31. Facere 19, 24. 10 n foarte multe locuri din poemele sale, Efrem asociaz\ simbolul lini[tii cu dreptatea lui Dumnezeu, kinut. n acela[i timp, el folose[te n mod paradoxal sintagma cuvnt [i lini[te, pentru a ar\ta c\ Dumnezeu-Cuvntul, Cel mai presus de fire [i de cuvnt, a binevoit s\ se nve[mnteze n limbajul omenesc al cuvntului, devenind Logosul nomenit [i finalitate a fundamentului nostru ontologic. Vezi: Kees Ben Bisen, Simple and Bold. Ehrems art and symbolic thought, Georgias Press, USA, 2006, p. 168. Tanios bou Mansur, Le pensee symbolique de Saint Ephrem le Syrien, Kaslik, 1988, p. 97.
9 8

Traduceri

231

N\scut\ din propria-i laud\. De cine vei asculta atunci? De cercetare sau de rug\ciune? Vin din aceea[i gur\. Pe care din ele o vei cinsti mai mult? Iona s-a mpotrivit lui Dumnezeu. Pe Cine a ncercat s\ sfideze? 16. n mare, Trei zile de-a rndul S-a cutremurat s\rmanul Iona, nvecinndu-se Cu fiarele cele din ap\11. Cine poate sc\pa atunci De la Fa]a lui Dumnezeu? Iona a ncercat s\ scape, {i voi, ve]i ncerca oare, S\-L iscodi]i pe Dumnezeu?

II.
Na[terea perlei se aseam\n\ Na[terii Fiului lui Dumnezeu12! 1 Cui te po]i asem\na? C\ci lini[tea ta este gr\itoare. Poate Celui ce te ascult\! Din gura ta f\r\ cuvinte Vorbe[te-ne atunci! Oricine va n]elege
Iona 2, 1. n cel de al doilea imn, Sfntul Efrem al\tur\ n mod evident simbolul perlei de Persoana Mntuitorului Hristos. n felul acesta, dup\ Buna Vestire, pntecele Sfintei Fecioare se face c\mar\ mp\r\teasc\ (gnona) pentru primirea Mirelui ceresc (kall). Aceste dou\ teme sunt f\r\ ndoial\ printre cele mai importante n contextul hristologiei Sfntului P\rinte.
12 11

232

Teologie [i Via]\

Zgomotul lini[tii tale, Prin simbolul t\u va vorbi n lini[te Despre Mntuitorul nostru. 2. Mama ta, oceanul, Este so]ie fecioar\, F\r\ s\ se fi c\s\torit vreodat\. Ea te va primi la snul ei F\r\ s\ fi [tiut c\ poate face aceasta; Lng\ el te-a z\mislit, F\r\ s\ fi [tiut nimic de aceasta. Pentru femeile evreie[ti, Simbolul t\u, iubit\ perl\, este o mustrare, Atunci cnd ele te poart\. 3. Tu e[ti singura ntre toate pietrele, A c\rei origine Se aseam\n\ Cuvntului Celui Preanalt, Pe Care, dup\ propria Sa voin]\, Cel Preanalt L-a n\scut. Cnd gndim la celelalte pietre t\iate, Simbolul lor ne ndreapt\ gndirea C\tre f\pturile cere[ti. 4. Fiu v\zut Al snurilor nev\zute Acesta este marea tain\ A z\mislirii Tale preacurate F\r\ de s\mn]\ {i f\r\ de nuntire. Fiul t\u Cel preacurat (Sfnt\ Fecioar\), Care, f\r\ s\ aib\ fra]i, n a ta na[tere Este singurul n\scut.

Traduceri

233

Fiul lui Dumnezeu este ntre oameni precum perla ntre pietrele pre]ioase. 5. Domnul are fra]i {i nu are fra]i, Pentru c\ este Unic, O, }ie, Cela ce e[ti Singur! Simbol preaminunat! Numai cea singur\ (perla) Este tip al T\u. ns\, pe coroana regelui, Ea are fra]i {i chiar surori13. 6. C\ci pietrele cele frumoase ]i sunt ca fra]i, Asemenea rubinelor, {i perlele i sunt tovar\[e. Aurul ]i poate fi Ca un p\rinte. C\ci Regele regilor Poart\ n coroana Sa Pe prietenii S\i. 7. Atunci cnd e[ti scoas\ Din adncul m\rii, Mormntul cel de via]\
Vedem aici diferen]a ntre Logos, ca Fiu Unic al lui Dumnezeu, [i creaturile sale, oamenii, ca fii adoptivi n virtutea harului dumnezeiesc. n acela[i timp, perla, ca piatr\ rar ntlnit\, solitar\, se diferen]iaz\ de celelalte pietre pre]ioase. A[ezat\ n coroana mp\r\teasc\, ea str\luce[te mai mult dect celelalte pietre scumpe laolalt\, a[a cum Hristos, coborndu-Se ntre oameni, i lumineaz\ [i i mntuie[te. Aceast\ strof\ vine n sprijinul justific\rii monahismului sirian de tip yhidaya.
13

234

Teologie [i Via]\

Te-a dobndit14. Aceast\ adunare str\lucitoare De fra]i {i de p\rin]i. Asemenea spicului n tulpin\ E[ti tu n coroan\, n mijlocul unui mare num\r de pietre scumpe. 8. Da, este o datorie Pe care trebuie s\ o mplinim Cu dreptate: Din adncuri {i pn\ la aceast\ n\l]ime. A[a cum spicul poart\ n sine bobul Pe cmpul de grne, Asemenea este pentru tine capul regelui Care te poart\ pe a sa frunte15. P\r\sind adncul m\rii [i g\sind dragostea pe p\mnt, perla este simbolul lui Hristos. 9. O, fiic\ a apelor, Care p\r\se[ti marea n care te-ai n\scut {i care urci pe p\mnt
14 n contextul baptismal, perla l simbolizeaz\ pe nsu[i Mntuitorul Hristos. n El, cel botezat se scufund\ (mad) ca ntr-o fntn\ pentru a gusta din tainele dumnezeie[ti. Pe de alt\ parte, perla l poate simboliza pe Adam (umanitatea), pentru care nsu[i Hristos Se scufund\ n adncul propriului botez, pentru a-l salva pe om din gura fiarei celei din ap\ [i pentru a Se logodi apoi cu Biserica. Sebastian P. Brock, Some important baptismal thems in The Syriac Tradition, in The Harp, vol. 4, 1991, no. 1-3, p. 200. 15 Aici perla este asem\nat\ de autor spicului de gru, care, sem\nat fiind, se ascunde [i putreze[te n m\runtaiele p\mntului. Asemenea lui, perla st\ ascuns\ n adncul ne[tiut al m\rii. R\s\rind, bobul de gru se descoper\ n frumuse]ea spicului, a[a cum, la rndul s\u, perla str\luce[te n coroana mp\ra]ilor, ntre pietrele cele mai scumpe.

Traduceri

235

Unde e[ti ndr\git\: Cu dragoste e[ti primit\ {i a[ezat\ ntre podoabe. Astfel Fiul: Fiind iubit de neamuri, Le mpodobe[te coroana. Scufund\torii au r\pit perla din gura chitului, apostolii au c[tigat sufletele din gura diavolului. 10. Este n chip [i adev\r C\ chitul a fost zdrobit De cei muritori: Scufund\torii s-au dezbr\cat, mbr\cndu-se prin ungere cu untdelemn, Simbol al Domnului Hristos. Ei te-au g\sit, lundu-te de acolo. n acela[i chip apostolii Au c[tigat sufletele din gura Cea amar\ a vr\jma[ului diavol. Perla ce a fost str\puns\ pentru a deveni podoab\ nu str\luce[te mai pu]in, asemenea lui Hristos Care, prin suferin]ele Sale, a cobort din n\l]imea slavei dumnezeie[ti. 11. Din fire te asemeni Mielului f\r\ de glas {i blnde]ii cu care a fost d\ruit. ns\ dac\ cineva Te str\punge {i te a[az\ la ureche, Ca odinioar\ pe Golgota, Luminezi [i mai mult, Asemenea focului Asupra celor ce l privesc16.
16

Zaharia 12, 10.

236

Teologie [i Via]\

12. n frumuse]ea ta este zugr\vit\ Frumuse]ea Fiului, Care, mbr\cnd suferin]a, A fost str\puns de cuie. Un ac te-a str\puns {i pe tine perl\, A[a cum au str\puns minile Sale. Dincolo de suferin]\, El mp\r\]e[te. A[a cum, dincolo de suferin]a ta, Frumuse]ea ta s-a nmul]it. 13. Dac\ nu am fi fost mntui]i, Nu te-am fi iubit. Tu mp\r\]e[ti pentru c\ ai suferit. Simon Petru voia S\ Te fereasc\ de piatra Cea ascu]it\, Pe Tine, Cel ce Te-ai schimbat la Fa]\. ns\, pe m\sura suferin]ei fiec\ruia, Te-au cobort din n\l]ime, Sl\vind frumuse]ea oamenilor17.
Traducere [i note de Diac. drd. Ioni]\ APOSTOLACHE
17 P\rin]ii sirieni au gndit c\ omul, recapitulat n Jertfa Mntuitorului Hristos, a devenit pentru totdeauna parte a marelui ntreg eclesiologic, fundamentat pe Piatra cea din capul unghiului. Robert Murray contureaz\ dimensiunea eclesiologic\ a raportului dintre Hristos [i om n teologia sirian\. Termenul de piatr\ (kepha), spune acesta, este un caz cu totul aparte [i, binen]eles, cel mai interesant, n titlurile atribuite Mntuitorului [i Sfin]ilor S\i Apostoli. Cuvntul are un impact izbitor, mai cu seam\ n teologia sirian\, pentru c\ este mai exact cuvntul pe cate Hristos l-a transformat ntr-un nume propriu (Petru) [i pentru c\ n Pe[itta cuvntul kepha este mult mai dominant dect orice alt termen folosit cu sensul de piatr\ sau stnc\ n textul ebraic sau grecesc al Noului Testament. Este folosit, de asemenea, ntr-un mod foarte general n rela]ie de sinonimie cu eben (piatr\, mare sau mic\, obi[nuit\ sau pre]ioas\), ur sau sela, n ambele cazuri reprezentat prin petra (piatr\, col] de stnc\), de[i n Pe[itta Noului Testament petra este redat prin oa ... Vom g\si toate aceste sensuri la majoritatea P\rin]ilor sirieni care, n c\utarea simbolurilor hristologice, au folosit aceste trimiteri pe care le-au legat apoi de nv\]\tura despre Biseric\. Vezi: Robert Murray, Symbols of Church and Kingdom. A study in early syriac tradition, Cambridge University Press, London-New York, 1975, p. 205.