Sunteți pe pagina 1din 21

Masaj

www.eurocor.ro
D
EM

LE NST
O
C RA
ŢI T
E IV
Ă
INTRODUCERE
Omul are nevoie, în orice moment al vieţii, de
căldura celorlalţi, de atingerea mângâietoare
a semenilor săi, de tandreţe şi siguranţă, pen-
tru a şti că nu este singur. O astfel de atingere
blândă, prietenoasă este masajul, cunoscut
din toate timpurile de către toate popoarele.
În momentul actual, tehnica evoluează într-
un ritm ameţitor, ajutând la îmbunătăţirea
calităţii vieţii, dar în acelaşi timp făcându-ne
să devenim din ce în ce mai sedentari. Prin
urmare, tot mai mulţi oameni încep să-şi dea
seama că, pentru a-şi îndeplini obligaţiile
morale, materiale şi sociale, trebuie să se
îngrijească atât de sănătatea lor fizică, cât
şi de cea psihică, lucru pe care tehnicile de
masaj îl pot îndeplini cu mare succes.

Iată de ce cursul de Masaj elaborat de In-


stitutul EUROCOR vă propune învăţarea
unor tehnici de relaxare pentru îmbunătăţirea
stării fizice şi psihice, în modul cel mai simplu şi comod cu putinţă. Se ştie că masajul
contribuie substanţial la îmbunătăţirea stării de sănătate a organismului, mai ales dacă este
însoţit de o dietă sănătoasă; mai mult, masajul poate avea şi efecte psihologice, detension-
area musculară putând duce la eliberarea sentimentelor refulate. Beneficiile masajului sunt,
prin urmare, multiple, deoarece el uşurează recuperarea morfo-funcţională a organismului
şi fortifică sistemele de apărare ale acestuia.

Suntem convinşi că, atunci când vă veţi da seama că masajul reprezintă una dintre cele
mai importante modalităţi de recuperare a organismului şi de îndepărtare a oboselii, o nouă
lume vi se va deschide în faţa ochilor. Vă veţi cunoaşte organismul şi vă veţi da seama că
grija pentru alţi oameni vă poate aduce o bucurie adevărată, veţi învăţa să vă destindeţi şi
să uitaţi de necazuri. Pentru aceasta, nu aveţi nevoie de niciun fel de cunoştinţe prealabile
despre masaj. Cursul este astfel conceput încât oricine, indiferent dacă a dobândit sau nu
anterior diverse informaţii referitoare la masaj, să reuşească să se familiarizeze cu tehnicile
esenţiale de masaj, aplicabile la orice vârstă şi în nenumărate situaţii. În plus, dacă veţi
dori să asociaţi masajul cu alte terapii alternative, puteţi consulta şi cursul de „Terapii
naturiste”, elaborat tot de Institutul Eurocor.
Vă dorim mult succes!
2 lecţie demonstrativă Masaj

Cum a fost organizat materialul cursului de Masaj


Materialul cursului este structurat în 32 de lecţii şi are o structură didactică
unitară, care vă permite însuşirea facilă a informaţiilor prezentate. Cursul are un
pronunţat caracter practic, conţinând numeroase exemple, însoţite de desene şi
scheme sugestive, dar şi exerciţii teoretice şi teme practice cu ajutorul cărora veţi
putea să vă valorificaţi în mod permanent cunoştinţele dobândite. Pentru aplicarea
corectă a tehnicilor de masaj, vă sunt de ajutor şi recomandările şi sugestiile de
control medical. Fiecare modul debutează cu o parte de introducere şi se încheie
cu o listă de întrebări de evaluare, o recapitulare a cunoştinţelor prezentate.
precum şi cu o temă pentru acasă, pe care o puteţi trimite spre corectare pe adresa
Institutului Eurocor, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea
răspunsurilor şi să vă transmită observaţiile sale pe marginea acestora. Acolo
unde este necesar, veţi găsi şi un vocabular, care explică în mod detaliat termenii
de specialitate folosiţi, şi o listă de titluri aparţinând literaturii de specialitate,
pentru aprofundarea cunoştinţelor.
Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient, pe marginea lecţiilor
au fost introduse diferite simboluri:

Informaţie – ştiaţi că…

Recomandări

Control medical

Teme practice

Exerciţiu propus spre rezolvare

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze


cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară
asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din
modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple şi exerciţii, un model
de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de
pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.
Masaj lecţie demonstrativă 3

Programa cursului
Masaj
Lecţia 1 Istoria masajului
Lecţia 2 Rolul masajului

Lecţia 3 Locul masajului în cadrul kinetoterapiei


Lecţia 4 Scheletul uman

Lecţia 5 Sistemul muscular şi funcţionarea acestuia


Lecţia 6 Muşchii corpului uman

Lecţia 7 Proprietăţile mecanice ale muşchilor, relaxarea


Lecţia 8 Articulaţiile corpului

Lecţia 9 Oboseala, decalcifierea oaselor, intoxicaţia


Lecţia 10 Indicaţii, contraindicaţii, igienă

Lecţia 11 Acţiunea masajului (I)


Lecţia 12 Pregătirea şi antrenamentul maseurului

Lecţia 13 Acţiunea masajului (II)


Lecţia 14 Materiale auxiliare folosite la masaj

Lecţia 15 Acţiunea masajului (III)


Lecţia 16 Principalele noţiuni de masaj suedez

Lecţia 17 Stresul, puncte de acţionare


Lecţia 18 Tipuri de masaj (I)

Lecţia 19 Rolul tălpii şi al călcâielor


Lecţia 20 Tipuri de masaj (II)

Lecţia 21 Sarcina, automasajul


Lecţia 22 Tipuri de masaj (III)

Lecţia 23 Masajul bebeluşilor şi al copiilor


Lecţia 24 Aromoterapia

Lecţia 25 Regiunile corpului (I)


Lecţia 26 Masajul în sport

Lecţia 27 Regiunile corpului (II)


Lecţia 28 Masajul pentru vârstnici

Lecţia 29 Regiunile corpului (III)


Lecţia 30 Masajul în baie. Fonoterapia şi magnetoterapia

Lecţia 31 Principiile gimnasticii medicale


Lecţia 32 Alimentaţia
4 lecţie demonstrativă Masaj

Introducerea fiecărei lecţii are rolul de a prezenta succint tema abordată în cadrul
acesteia şi principalele deprinderi pe care le puteţi dobândi prin parcurgerea ei.

LECŢIA 12

PREGĂTIREA {I ANTRENAREA
MASEURULUI

Cerinţele care trebuie îndeplinite de către maseur


Din tot ceea ce s-a spus până acum în cursul nos-
tru, sperăm că acum aţi înţeles că masajul poate
fi făcut numai de un maseur profesionist.
Unii cred cu toată fermitatea că un maseur cu
adevărat bun nu evoluează în timp, acumulând
noi cunoştinţe şi practicând masajul cât mai mult,
ci se naşte cu aceste calităţi. În opinia altora,
această afirmaţie este justificată numai în ceea ce
priveşte capacităţile trupeşti şi spirituale înnăscute
ale maseurului, care influenţează benefic această
chemare, deoarece tehnicile şi metodele de masaj
trebuie învăţate, ele putând fi însuşite numai
printr-o practică îndelungată.
Pe parcursul acestei lecţii vom învăţa:
9 cum se înlătură oboseala care apare după
efectuarea unei şedinţe de masaj;
9 cum se fortifică mâinile prin intermediul exerciţiilor şi cum se obţine sensi-
bilitatea degetelor pentru a executa un masaj mai eficient;
9 care sunt cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un maseur profesionist.
Când vorbim despre cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un maseur, putem
identifica două aspecte: unul psihologic şi unul tehnic.

Aspectul psihologic se referă la trăsături de caracter: atenţie,


răbdare, tact, afectivitate. Aspectul tehnic se referă la capacitatea
de a executa orice tip de masaj, selectând manevrele cele mai
eficiente.
Masaj lecţie demonstrativă 5

Pentru a surprinde mai uşor informaţiile esenţiale şi lucrurile interesante, am


folosit o grafică specială.

Masajul scoliozei (Lecţia 13)


Să repetăm şi să reţinem principalele reguli de realizare a masajului terapeutic
pentru scolioză:
1. {edinţa de masaj începe cu o
netezire generală a regiunii
spatelui şi a gâtului.
2. Regiunea umerilor dinspre con-
vexitatea arcului scoliotic este
mai ridicată şi spastică, de aceea
în această zonă se aplică metode
sedative: netezire, fricţionare
în sensul fibrelor musculare,
vibraţie labilă continuă. Umărul
opus este coborât şi detensionat,
prin urmare în această regiune
se aplică metode de tonifiere.
3. În toate regiunile coloanei vertebrale din partea convexităţii arcului scoliotic
muşchii sunt spastici şi tensionaţi, de aceea principalele metode de masaj
din această regiune sunt fricţionarea şi diferitele tipuri de vibraţie.
4. Pe partea concavă, muşchii sunt slăbiţi şi scurtaţi, de aceea se utilizează me-
tode de îndreptare şi întindere a muşchilor: tăiere longitudinală, fricţionare
şi strângere în direcţia fibrelor musculare ale muşchiului lung de întindere
al spatelui, de jos în sus.
5. Unghiul omoplatului pe partea convexă a arcului este îndepărtat de coloana
vertebrală şi nu realizează un contact cu spatele, motiv pentru care sunt
necesare metode de masaj care tonifică şi contractă muşchiul: toate tipurile
de vibraţii. Omoplatul din partea concavă, dimpotrivă, se apropie de coloana
vertebrală, de aceea el trebuie întins.

Metode de masaj folosite în Metode de masaj folosite în Metode de masaj folosite în


regiunea convexă a arcului regiunea concavă a arcului regiunea omoplaţilor
scoliotic scoliotic
6 lecţie demonstrativă Masaj

Netezirea (Lecţia 16)


Procedurile iniţiale de masaj sunt netezirile uşoare şi ritmice făcute cu mâna pe
suprafaţa corpului.

Netezirea este un procedeu introductiv, de tranzit şi final, fiind


cea mai importantă metodă de masaj.

9 Introductiv – deoarece, în timpul masajului, maseurul intră mai întâi în


contact cu pacientul prin netezire, stabilind astfel legătura reciprocă cu acesta.
Prin intermediul ei maseurul obţine prima informaţie despre persoana masată,
motiv pentru care această metodă are şi valoare de diagnostic.
9 De tranzit – deoarece prin intermediul netezirii se asigură trecerea de la o etapă
la alta a masajului.
9 Final – deoarece se foloseşte la încheierea masajului, fiind un ultim contact cu
pacientul.
În timpul netezirii introductive şi de tranzit, mâna maseurului înconjoară acea regiune
a corpului care trebuie masată ca şi cum s-ar marca teritoriul ce trebuie lucrat.

Realizarea netezirii presupune o tehnică destul de simplă, mâna alunecând


pe suprafaţa pielii regiunii masate a corpului. În funcţie de dimensiunea
suprafeţei, netezirea se poate face:
9 cu palma;
9 cu dosul palmei;
9 cu degetele desfăcute;
9 cu o mână (o suprafaţă mai mică a corpului);
9 cu două mâini (o suprafaţă mai mare a corpului);
9 cu buricele degetelor (o suprafaţă foarte mică a corpului).

Pentru extremităţi, netezirea se face astfel încât zona masată să fie cuprinsă cu ambele
mâini, acestea efectuând mişcarea simultan sau alternativ.
Apăsarea utilizată în cadrul netezirii poate fi şi ea de mai multe feluri.

Dacă se doreşte să se acţioneze numai asupra pielii, se face o netezire uşoară,


de suprafaţă. Când se acţionează asupra ţesuturilor subcutanate, netezirea
trebuie să fie făcută cu o apăsare mai puternică. Acest lucru se obţine în
felul următor: maseurul pune mâinile una peste alta, în felul acesta mărind
presiunea asupra pielii.

În cazul netezirii unor ţesuturi şi mai profunde, se poate folosi o apăsare şi mai
puternică:
9 cu încheietura palmei;
9 cu latul palmei;
9 cu pumnul.
Masaj lecţie demonstrativă 7

Moduri de folosire a uleiurilor eterice (Lecţia 24)

Băile sunt cel mai simplu şi


cel mai plăcut mod de folo-
sire a uleiurilor aromatice.
Băile aromatice se folosesc
în scop profilactic pentru
iritaţiile pielii, dureri muscu-
lare, artrită şi alte afecţiuni.
Băile pot fi fierbinţi, reci, pot
fi făcute în poziţie şezând, în
picioare, după cum pot fi pentru mâini sau pentru picioare.

În cada umplută cu apă (la temperatura de


36-38 grade Celsius), adăugaţi 3-9 picături
de ulei eteric sau compoziţie de uleiuri, după
ce aţi pus o lingură de emulsifiant (lapte,
miere, sare de mare sau de bucătărie). Dura-
ta procedurii este 10-20 minute. După baie,
fără să vă clătiţi, ştergeţi-vă cu prosopul.

În aerul uscat şi fierbinte al saunei se


dublează efectul acţiunii şi gradul de
pătrundere prin piele al substanţelor active
ale uleiurilor eterice.

Într-un recipient cu puţină apă se pun 5-10 picături de uleiuri eterice


sau de compoziţie de uleiuri şi se aşază pe etajul de sus al saunei.

Compresele sunt un mod eficient de folosire a uleiurilor aromatice pentru


reducerea durerii de spate, de articulaţii, precum şi pentru înlăturarea
proceselor inflamatorii. Se pot aplica comprese fierbinţi sau reci.

O compresă fierbinte se prepară astfel: 5-7 picături de ulei eteric sau de


compoziţie de uleiuri se dizolvă într-un pahar cu apă foarte fierbinte.
Se înmoaie în această apă o bucată de ţesătură de bumbac şi se aplică
pe locul bolnav. Durata procedurii este de 20-30 de minute.

Pentru o compresă rece se procedează în acelaşi mod, dar în loc de apă


fierbinte se foloseşte apă rece. Compresele reci sunt eficiente pentru
durerile de cap, dar şi pentru entorse, hematoame şi lovituri. Durata
procedurii este de până la 2 ore.
8 lecţie demonstrativă Masaj

Ca să verificaţi în ce măsură aţi asimilat informaţiile din curs, vă sunt de un real


folos exerciţiile teoretice şi temele practice.

Relaxarea postizometrică a muşchiului trapez (Lecţia 7)


Pentru a realiza cum se cuvine relaxarea acestui
muşchi, reveniţi la lecţia 6 şi examinaţi cu atenţie
muşchiul trapez.

Pe imaginea din dreapta trasaţi


muşchiul trapez. Remarcaţi:
1. partea orizontală a trapezului;
2. partea verticală a trapezului.

În continuare, putem trece la exerciţiile practice.

Relaxarea postizometrică a părţii orizontale a muşchiului trapez


Poziţia iniţială a pacientului
este pe scăunel, cu spatele
la maseur. Poziţia iniţială a
maseurului este în spatele pa-
cientului, strâns lipit de corpul
acestuia.
Cu mâinile încrucişate una
peste cealaltă veţi fixa cu o
mână umărul pacientului,
iar cu cealaltă, jumătatea
corespunzătoare a capului
(fără a apăsa pe ureche). În
timpul inspiraţiei, pacientul
Relaxarea postizometrică a părţii orizontale
va încerca să îndrepte capul
şi umărul. Maseurul va împiedica aceasta. Poziţia va fi fixată timp de
7-9 secunde. La expiraţie, pacientul se va detensiona, iar maseurul îşi va
continua lin acţiunea, împingând şi mai mult capul şi umărul. Mişcarea se
repetă de 3-4 ori.

Relaxarea postizometrică a părţii verticale a muşchiului trapez

Poziţia iniţială a pacientului – stând cu spatele la maseur. Palmele vor fi


împreunate la ceafă cu coatele desfăcute. Poziţia iniţială a maseurului este
în spatele pacientului. Trecând mâinile prin regiunea axilei pacientului,
puneţi-vă palmele pe palmele pacientului.
Se destind pasiv muşchii prin aplecarea capului în faţă şi în jos până la
receptarea unor dureri moderate. În timpul inspiraţiei pacientul va încerca
Masaj lecţie demonstrativă 9

să se îndrepte, uitându-se în sus; maseurul va împiedica acest lucru. Poziţia


va fi fixată timp de 7-9 secunde, apoi pacientul se va relaxa la expiraţie, iar
maseurul îşi va continua lin mişcarea, întinzând muşchiul. Se repetă această
mişcare de 3-4 ori.

Relaxarea postizometrică a părţii verticale a Relaxarea postizometrică a părţii verticale a


muşchiului trapez – poziţia la inspiraţie muşchiului trapez – poziţia la expiraţie

Întinderea (Lecţia 16)


Întinderea este un procedeu de masaj prin care se poate acţiona asupra articulaţiilor
şi ţesuturilor din preajma articulaţiilor. De regulă se foloseşte după masajul făcut
într-o parte a corpului sau a articulaţiei.

Pentru a exersa întinderea, cuprindeţi extremitatea situată deasupra şi


dedesubtul articulaţiei şi trageţi în direcţia axială. Scopul este de a întinde
elementele articulaţiei şi ale ţesuturilor învecinate.

Care sunt procedeele corespondente întinderii în cazul masajului clasic?


______________________________________________________
______________________________________________________

Pentru a efectua întinderea, trebuie să fie masată bine înainte regiunea


în care se va acţiona. Se vor face mişcări simple de întindere, combinate
cu o scuturare uşoară a părţii corpului.

Întinderea presupune o alternare de mişcări active şi pasive ale articulaţiei.


În masajul terapeutic clasic se folosesc asemenea procedee, dar ele poartă numele
de relaxare postizometrică.

Unele procedee ale relaxării postizometrice vă sunt deja cunoscute din


lecţia 7. Vă rugăm să le precizaţi.
_______________________________________________________
_____________
10 lecţie demonstrativă Masaj

Masajul şoldurilor (Lecţia 27)

Când se efectuează masajul spatelui, trebuie masată şi regiunea ba-


zinului.

Articulaţia coxofemurală este formată de adâncitura articulară a osului


ilion şi de capul femurului. Această articulaţie are o formă sferică, de
aceea poate efectua un mare număr de mişcări. Însă, de obicei, majoritatea
oamenilor nu fac decât mişcări foarte puţin variate şi destul de monotone
cu ajutorul articulaţiei coxofemurale: majoritatea acestor mişcări sunt
de tip înainte-înapoi, motiv pentru care la vârsta a treia poate apărea
artroza articulaţiei coxofemurale şi, prin urmare, omul poate începe să

Automasajul bazinului
1. Staţi în genunchi, întorcându-vă într-o parte, astfel încât să puneţi mâinile
pe aceeaşi parte a bazinului. Strângeţi-vă şi frământaţi-vă muşchii, în-
cepând de la pulpă până în partea de jos a spatelui, apoi lucraţi regiunea
feselor.
2. În poziţia stând în picioare, cu degetele uşor depărtate, faceţi un masaj
de apăsare a marelui muşchi fesier.

Frământarea muşchilor Masaj de apăsare


de la pulpă spre mijloc a marelui muşchi fesier

Amintiţi-vă, pe baza cunoştinţelor din lecţia 13, cum


puteţi să vă păstraţi o poziţie corectă a corpului,
pentru a evita durerile de mijloc.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Masaj lecţie demonstrativă 11

Pentru a aplica corect cunoştinţele asimilate, aveţi la îndemână secţiunile de


recomandare şi control medical, care vă oferă sfaturi foarte utile.

Durerea cronică în regiunea cervicală (Lecţia 9)

Acest tip de spondiloză apare de regulă treptat. Durerile sunt surde,


supărătoare, disconfortul resimţit în zona gâtului făcându-l pe
bolnav să nu poată dormi, să se mişte, producând iritabilitate şi
oboseală.

Muşchii regiunii cervicale şi toracice se încordează, mobilitatea acestui


sector al coloanei vertebrale şi al articulaţiei braţului limitându-se sen-
sibil. Durata acutizării este de circa două săptămâni.

Pentru a vedea exact cum pot fi tratate durerile din regiunea cervicală
a coloanei vertebrale, să luăm ca exemplu cazul unei paciente suferind
de asemenea dureri.
Această pacientă avea dureri acute care îi
străbăteau regiunea cervicală şi toracică
superioară, iar dacă voia să se uite într-o parte,
era nevoită să se întoarcă cu tot trupul.
Singura poziţie care îi permitea să mai
potolească un pic durerea era cu mâna
dreaptă ridicată, cu palma pe creştet, ca în
ilustraţie. Muşchii regiunii cervicale şi torac-
ice erau puternic încordaţi şi după gradul de
rigiditate puteau fi comparaţi cu carapacea
unei broaşte ţestoase.
Primele dureri fuseseră resimţite cu circa
o jumătate de an înainte, dar durerea nu
fusese acută, de aceea a rezistat şi nu a
acordat mare atenţie acestor simptome.
Agravarea durerii a fost însă produsă
din cauza unui aparat de aer condiţionat
folosit la serviciu.
Avem aici un tablou absolut clar: mani-
festarea clasică a spondilozei cronice
cervicale în stadiul de acutizare.
Singurul lucru pe care un maseur îl putea
face într-o asemenea situaţie era electrostimularea în punctele active ale
regiunii cervicale. Aceste puncte sunt desenate în imaginea de mai sus.
Aplicând aceste electrostimulări, bolnavul se poate simţi mai bine, în
orice caz poate lăsa jos mâna.
12 lecţie demonstrativă Masaj

Stresul şi masajul (Lecţia 17)

Stresul poate fi îndepărtat cu succes prin intermediul masajului. Cunoscuţi


specialişti au spus de multe ori că pentru mulţi dintre pacienţii lor este
nevoie numai de masaj.

„Cred că multor oameni masa-


jul le-a ajutat mai mult decât
reţetele medicilor. Suntem aşa
de obişnuiţi cu stresul, încât
mulţi nici nu ştiu cum este
când lipseşte încordarea” –
afirmă un reputat doctor în
medicină. El a remarcat că
de multe ori pacienţii săi sunt
crispaţi, scrâşnesc din dinţi,
dar nu recunosc sau nu sunt
conştienţi de existenţa stării
de stres.

Unor asemenea pacienţi relaxarea muşchilor înţepeniţi le produce o mare


uşurare.

Masajul permite înlăturarea atât a încordării musculare, cât şi


a celei psihice.

Eliberarea de tensiunea suplimentară îmbunătăţeşte sensibil starea


sănătăţii noastre şi de aceea masajul se poate folosi ca o modalitate
auxiliară (uneori chiar cea mai importantă), extrem de eficientă pentru
obţinerea acestei eliberări.

Realizarea masajului
În lecţia 7 am studiat în detaliu cum se efectuează masajul de relaxare. Sperăm
că-l folosiţi deja cu succes în practică.

Cred că acum nu mai este o problemă să răspundeţi la câteva


întrebări:
1. Ce metode de fixare a aplicatorului cunoaşteţi?
2. În ce ritm se efectuează netezirea în cazul masajului de relaxare?
3. Cât timp se face masajul cu piatra fierbinte?
4. Ce este Shavasana?
Răspunsurile corecte le veţi găsi în lecţia 7.

Pentru tratarea stresului se pot folosi deopotrivă metodele principale


ale masajului clasic şi suedez. Când efectuaţi aceste proceduri, acordaţi
o atenţie deosebită acelor părţi ale corpului indicate chiar de pacientul
dumneavoastră.
Masaj lecţie demonstrativă 13

Hipertonusul muşchilor spatelui (Lecţia 27)

Această metodă trebuie să fie folosită de


cei care au de-a face cu frecvente dureri de
spate.

1. Pentru început sprijiniţi-vă de masă, astfel


încât greutatea să apese pe mâini.
2. Lăsaţi-vă încet greutatea pe genunchi.
Întindeţi înainte piciorul de pe partea cea
mai încordată şi lăsaţi-vă uşor în jos. Poziţia cu sprijin pe mâini

Poziţia în patru labe, cu piciorul întins Stând pe podea cu piciorul întins

3. Stând în poziţia culcat, încercaţi să vă detensionaţi spatele.

Detensionarea spatelui

Pentru detensionarea spatelui, trebuie să vă trageţi abdomenul,


imaginându-vă că trupul dumneavoastră este apăsat puternic de sus.

4. Când vă simţiţi mai liniştiţi, reveniţi la poziţia de sprijin pe genunchi şi


coate şi staţi aşa câteva minute. Apoi, ţinându-vă de ceva, ridicaţi-vă în
genunchi.

Dacă încă mai simţiţi durere, mai staţi culcaţi pe podea câteva minute.

5. Ridicaţi-vă încet, cu genunchii uşor îndoiţi.


14 lecţie demonstrativă Masaj

Cursul este bogat în imagini, desene şi schiţe, menite să vă asigure o înţelegere


optimă a conţinutului prezentat.

Fiziologia sistemului circulaţiei sangvine (Lecţia 15)


În timpul sistolei (contracţia inimii), sângele este pompat cu mare presiune în
aortă, iar de acolo în artere şi, mai departe, prin vasele de sânge mai mici, se
distribuie în toate organele.

Prin presiunea (tensiunea) sângelui înţelegem presiunea sângelui care


curge prin artere. Medicul măsoară presiunea în momentul contracţiei
inimii (sistola) şi al relaxării ei (diastola).

Maseurul trebuie să cunoască foarte bine sistemul circulaţiei sangvine, precum


şi „harta” principalelor artere şi vene.

Dacă priviţi desenul de mai jos, veţi putea învăţa treptat anatomia prin-
cipalelor artere şi vene.

Principalele artere şi vene ale sistemului circulator


Masaj lecţie demonstrativă 15

Tapotarea uşoară (Lecţia 16)

Tapotarea uşoară ritmică este cel mai excitant procedeu de masaj; era
folosit încă din antichitate, în
special în băile de abur, când
tapotarea se făcea cu o măturică
specială.

Tapotarea se poate face:


9 cu degetele;
9 cu palma;
9 cu latul palmei;
9 cu pumnul.

Tapotarea se poate face cu diferite părţi ale mâinii


16 lecţie demonstrativă Masaj

Tehnica masajului segmentar al spatelui (Lecţia 20)


În desen sunt reprezentate amplasările pe spate ale prin-
cipalelor căi energetice. Prima linie trece de-a lungul
coloanei vertebrale, de o parte şi de alta a ei. A doua linie
trece tot de ambele părţi, dar este amplasată la distanţa
de aproximativ un deget mare de prima linie. În acest
loc se poate palpa fasciculul muscular.

Detensionarea coapselor şi a spatelui


1. Staţi jos între picioarele celui masat. Puneţi
un genunchi în faţă, iar pe celălalt în spate.
Puneţi piciorul persoanei masate pe coapsa
dumneavoastră. Cu o mână masaţi-i coapsa
în sus şi în jos, iar cu cealaltă (tot în sus şi în jos) muşchiul lat al spate-
lui.

Masajul simultan al coapsei şi al muşchiului lat al spatelui

2. Întinderea „cobra”: aşezaţi-vă cu genunchii pe coapsele persoanei


masate, apucaţi-vă reciproc încheieturile mâinilor, apoi trageţi uşor în
spate corpul acesteia. Staţi aşa câteva secunde, apoi lăsaţi-l uşor jos.
Masaj lecţie demonstrativă 17

Recapitularea şi întrebările de verificare care însoţesc fiecare lecţie vă ajută să vă


sintetizaţi cunoştinţele asimilate.

RECAPITULAREA LECŢIEI 11
11.1 Netezirea presupune alunecarea mâinii maseurului pe suprafaţa corpului
fără a produce cute, cu diferite grade de apăsare. În timpul netezirii pielea
se curăţă de resturile epidermei moarte, de rămăşiţele secreţiilor glandelor
sudoripare şi sebacee ale pielii şi se îmbunătăţeşte respiraţia pielii (în urma
deschiderii capilarelor de rezervă). Există manevre de netezire de bază (de
cuprindere, de suprafaţă) şi manevre auxiliare (tip cleşte, tip pieptene, tip
greblă).
11.2 Netezirea de cuprindere se face atunci când palma şi degetele au forma unui
căuş, palma mişcându-se mereu sau cu intermitenţe, în funcţie de obiectivul
concret al şedinţei de masaj. Netezirea de suprafaţă se realizează cu degetele
drepte şi strânse, cu o mână sau două, în diferite direcţii.
11.3 Netezirea tip greblă se face cu degetele larg desfăcute ale unei mâini sau ale
ambelor, folosindu-se pentru regiunea piloasă a capului şi cea a toracelui.
Netezirea tip cleşte se execută cu extremităţile falangelor degetului mare
şi ale celui arătător, utilizându-se la masajul anumitor grupe de muşchi, al
palmei, feţei, urechilor, adică atunci când trebuie masată bine o regiune
mică a corpului. Netezirea tip pieptene se realizează cu falangele mediane
ale degetelor şi se foloseşte când se lucrează muşchii importanţi.

Întrebări de autoevaluare
1. Care sunt sistemele de bază ale organismului?
2. Care este extremitatea cubitală a palmei?
3. În ce fel se face netezirea tip greblă?
4. Pentru ce se foloseşte fricţionarea?
5. Enumeraţi procedeele auxiliare de frământare.
6. Pentru ce se foloseşte vibraţia?
7. Ce este apăsarea?
8. Cum se efectuează mişcările pasive ale articulaţiei cotului?
9. În ce regiuni ale corpului nu trebuie folosite tăierea şi plesnirea?
10. Care este caracteristica de bază a mişcărilor ideomotorii?
18 lecţie demonstrativă Masaj

Termenii de specialitate sunt explicaţi în secţiunea de vocabular.

VOCABULAR
artrită – inflamaţie a articulaţiei

astm bronşic – afecţiune alergică infecţioasă care se caracterizează


prin îngustarea bronhiilor mici; se manifestă prin
accese de tuse dispneică

ateroscleroză – boală ce produce îngustarea canalului vaselor de


sânge

boli venerice – boli cu transmitere sexuală

cifoză – curbarea coloanei în regiunea toracică, care provoacă


apariţia cocoaşei

dispnee – senzaţia de lipsă a aerului, care însoţeşte o respiraţie


rapidă

distrofie – alterarea structurii unui ţesut, a unui organ, a


unui sistem sau a întregului organism, în urma
tulburărilor de nutriţie

leucocite – celule care „locuiesc” în sânge şi răspund de imu-


nitate

lordoză – curbarea coloanei în regiunea lombară, care provoacă


dureri de şale

presiune arterială – presiunea sângelui în artere, datorită căreia sângele


pătrunde în cele mai îndepărtate părţi ale corpului

scolioză – deviaţia laterală a coloanei vertebrale, mai ales în


regiunea dorsală, din cauza slăbirii ligamentelor
vertebrelor

sistem cardiovascular – cuprinde inima, arterele, venele, capilarele (cele


mai mici vase de sânge)

sistem respirator – cuprinde cavitatea nazală, faringele, laringele, tra-


heea, bronhiile şi plămânii
Masaj lecţie demonstrativă 19

Toate lecţiile sunt însoţite de o temă pentru acasă, prin care vă puteţi evalua
cunoştinţele asimilate din lecţii.

TEMA PENTRU ACASĂ 23


Alegeţi răspunsul corect din variantele de mai jos:
1. La ce vârstă poate începe în general masajul infantil?
a) chiar de la o lună;
b) după trei luni;
c) numai după ce copilul împlineşte un an.
2. Este bine ca masajul să fie îmbinat cu exerciţiile de gimnastică?
a) da, este chiar indicat;
b) nu, niciodată;
c) câteodată, în funcţie de rezistenţa copilului.
3. Care dintre următoarele afecţiuni nu constituie contraindicaţie pentru
masajul copilului?
a) tuberculoza acută;
b) herniile;
c) platfusul.
4. Care este durata optimă a unui masaj general de fortificare?
a) 10 minute;
b) între 15-30 minute;
c) peste 45 de minute.
5. Care este principalul procedeu folosit în masajul copiilor de până la un
an?
a) vibraţia;
b) frământarea;
c) netezirea.
6. Cremele şi uleiurile de masaj pot fi folosite pentru masajul copiilor?
a) da, ele sunt obligatorii;
b) nu, pentru că împiedică efectul terapeutic şi împiedică stabilirea unui bun
contact cu pielea copilului;
c) în funcţie de sensibilitatea fiecărui copil.
7. Ce tip de netezire nu se recomandă de regulă în cazul copiilor
sănătoşi?
a) netezirea mâinilor;
b) netezirea picioarelor;
20 lecţie demonstrativă Masaj

Temele se rezolvă pe formulare speciale, care se găsesc în fiecare caiet de curs.


Acestea se trimit spre corectare profesorului personal.

Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă


a acestui curs. Sperăm că toate aspectele prezentate vă vor ajuta să deveniţi un bun
practician de masaj, un mesager al stării de bine atât pentru cei dragi, cât şi pentru
clienţii dumneavoastră.
În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea
cursului nostru,
vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR,
înscriindu-vă la cursul de Masaj!
tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro