Sunteți pe pagina 1din 14

II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE CLASA 1.

ACTIVE IMOBILIZATE 11 111 11( 1121 1122 1123 1124 112 112# 112% 112' 112* 11) 1131 1132 1133 1134 113 113# 113% 113' economic 113* 11+ 1( 1(1 1211 1212 1213 1214 1(( 1221 1222 1223 1224 122 122# 122% 1() 1231 +mortizarea altor imo&ilizri necorporale ,e reciere! imobilizrilor necor or!le IMOBILIZRI CORPORALE Imobilizri cor or!le "n c#r$ %e e&ec#'ie -on$trucii )n cur$ de e.ecuie /tila0 de$tinat in$talrii (mo&ilizri corporale p)n la punerea )n utilizare -o$turi ulterioare )n cur$ de e.ecuie Teren#ri 1erenuri )n cur$ de pre"tire pentru utilizare pre$ta&ilit 1erenuri fr con$trucii 1erenuri cu con$trucii 1erenuri cu zcminte 1erenuri cu plantaii perene 1erenuri primite )n "e$tiune economic +lte terenuri Mi-lo!ce .i&e -ldiri IMOBILIZRI NECORPORALE Imobilizri necor or!le "n c#r$ %e e&ec#'ie Imobilizri necor or!le Drepturi de autor i titluri de protecie Brevete i mrci Know-how-uri i francize Licene de activitate !ro"rame informatice De$ene i modele indu$triale Drepturi de utilizare a activelor imo&ilizate (mo&ilizri necorporale primite )n "e$tiune economic +lte imo&ilizri necorporale Amor*iz!re! imobilizrilor necor or!le +mortizarea drepturilor de autor i titlurilor de protecie +mortizarea &revetelor i mrcilor +mortizarea ,now-how-urilor i francizelor +mortizarea licenelor de activitate +mortizarea pro"ramelor informatice +mortizarea de$enelor i modelelor indu$triale +mortizarea drepturilor de utilizare a activelor imo&ilizate +mortizarea imo&ilizrilor necorporale primite )n "e$tiune

1232 1233 1234 123 123# 123% 123' 123* 1(+ 1241 1242 1243 1244 124 124# )n &ilan 124% 124' 124* 1(/ 1(0 1(2 1(3 1(4 1) 1)1 1)( 1)) 1331 1332 1+ 1+1 1411 1412 1413 1414 141 1+( 1421

-on$trucii $peciale 2aini3 utila0e i in$talaii de tran$mi$ie 2i0loace de tran$port (n$trumente i inventar -o$turi ulterioare aferente o&iectelor ne)nre"i$trate )n &ilan 2i0loace fi.e primite )n lea$in" financiar 2i0loace fi.e primite )n "e$tiune economic +lte mi0loace fi.e Amor*iz!re! mi-lo!celor .i&e +mortizarea cldirilor +mortizarea con$truciilor $peciale +mortizarea mainilor3 utila0elor i in$talaiilor de tran$mi$ie +mortizarea mi0loacelor de tran$port +mortizarea in$trumentelor i inventarului +mortizarea co$turilor ulterioare aferente o&iectelor ne)nre"i$trate +mortizarea mi0loacelor fi.e primite )n lea$in" financiar +mortizarea mi0loacelor fi.e primite )n "e$tiune economic +mortizarea altor mi0loace fi.e Re$#r$e miner!le Amor*iz!re! 1i %e reciere! re$#r$elor miner!le ,e reciere! imobilizrilor cor or!le "n c#r$ %e e&ec#'ie ,e reciere! *eren#rilor ,e reciere! mi-lo!celor .i&e ACTIVE BIOLO5ICE IMOBILIZATE Ac*i6e biolo7ice imobiliz!*e "n c#r$ %e e&ec#'ie Ac*i6e biolo7ice imobiliz!*e Amor*iz!re! 1i %e reciere! !c*i6elor biolo7ice imobiliz!*e +mortizarea activelor &iolo"ice imo&ilizate Deprecierea activelor &iolo"ice imo&ilizate INVESTI8II 9INANCIARE PE TERMEN LUN5 In6e$*i'ii .in!nci!re e *ermen l#n7 "n r'i ne!.ili!*e 4alori mo&iliare -ote de participaie Depozite 5mprumuturi acordate +lte inve$tiii financiare In6e$*i'ii .in!nci!re e *ermen l#n7 "n r'i !.ili!*e 4alori mo&iliare

1422 1423 1424 142 1/ 1/1 1/( 1 21 1 22 10 101 1#11 1#12 1#13 10( 1#21 1#22 12 121 12(

-ote de participaie Depozite 5mprumuturi acordate +lte inve$tiii financiare INVESTI8II IMOBILIARE In6e$*i'ii imobili!re Amor*iz!re! 1i %e reciere! in6e$*i'iilor imobili!re +mortizarea inve$tiiilor imo&iliare Deprecierea inve$tiiilor imo&iliare CREAN8E :I AVANSURI ACOR,ATE PE TERMEN LUN5 Cre!n'e e *ermen l#n7 -reane comerciale pe termen lun" -reane pe termen lun" privind lea$in"ul +lte creane pe termen lun" A6!n$#ri !cor%!*e e *ermen l#n7 +van$uri acordate )n ar +van$uri acordate )n $trintate ALTE ACTIVE IMOBILIZATE C;el*#ieli !n*ici !*e e *ermen l#n7 Al*e !c*i6e imobiliz!*e

CLASA (. ACTIVE CIRCULANTE (1 (11 2111 2112 2113 2114 211 211# tran$port 211% 211' 211* (1( (1) 2131 2132 2133 2ateriale cu de$tinaia a"ricol 2ateriale tran$mi$e temporar terilor +lte materiale Ac*i6e biolo7ice circ#l!n*e Obiec*e %e mic 6!lo!re 1i $c#r* %#r!* 6&iecte de mic valoare i $curt durat )n $toc 6&iecte de mic valoare i $curt durat )n e.ploatare -on$trucii i di$pozitive provizorii STOCURI M!*eri!le 2aterii prime i materiale de &az 2ateriale au.iliare !ie$e de $chim& -om&u$ti&il +m&ala0e +nvelope i acumulatoare procurate $eparat de mi0loacele de

2134 (1+ 2141 2142 (1/ 21 1 21 2 21 3 (10 21#1 21#2 21#3 21#4 (12 21%1 21%2 21%3 21%4 (( ((1 2211 2212 2213 ((( (() 2231 2232 2233 ((+ 2241 2242 ((/ 22 22 22 22 22 ((0 22#1 22#2 22#3 1 2 3 4

6&iecte de mic valoare i $curt durat tran$mi$e temporar terilor Uz#r! obiec*elor %e mic 6!lo!re 1i $c#r* %#r!* /zura o&iectelor de mic valoare i $curt durat /zura con$truciilor i di$pozitivelor provizorii Pro%#c'i! "n c#r$ %e e&ec#'ie !rodu$e )n cur$ de e.ecuie 7ervicii )n cur$ de e.ecuie Lucrri )n cur$ de e.ecuie Pro%#$e !rodu$e finite 7emifa&ricate din producie proprie !rodu$e $ecundare !rodu$e tran$mi$e temporar terilor Mr.#ri Bunuri procurate )n vederea rev)nzrii !rodu$e tran$mi$e $pre v)nzare ma"azinelor proprii Bunuri imo&iliare deinute pentru v)nzare 2rfuri tran$mi$e temporar terilor CREAN8E COMERCIALE :I CALCULATE Cre!n'e comerci!le -reane comerciale din ar -reane comerciale din $trintate +lte creane comerciale Corec'ii < ro6izio!ne= ri6in% cre!n'ele com romi$e Cre!n'e !le r'ilor !.ili!*e -reane ale prilor afiliate din ar -reane ale prilor afiliate din $trintate +lte creane ale prilor afiliate A6!n$#ri !cor%!*e c#ren*e +van$uri acordate )n ar +van$uri acordate )n $trintate Cre!n'e !le b#7e*#l#i -reane privind impozitul pe venit -reane privind ta.a pe valoarea adu"at -reane privind accizele -reane privind alte impozite i ta.e +lte creane ale &u"etului Cre!n'e !le er$on!l#l#i -reane ale titularilor de avan$ -reane privind recuperarea pre0udiciului material -reane privind )mprumuturile acordate per$onalului

22#4 () ()1 2311 2312 2313 2314 ()( 2321 2322 2323 ()) ()+ 2341 2342 2343 (+ (+1 2411 2412 2413 (+( 2421 2422 (+) 2431 2432 2433 (++ 2441 2442 2443 (+/ (+0 (/ (/1 2 11

+lte creane ale per$onalului ALTE CREAN8E CURENTE Cre!n'e ri6in% 6eni*#rile %in #*iliz!re! %e c*re *er'i ! !c*i6elor en*i*'ii -reane privind lea$in"ul -reane privind do&)nzile i redevenele calculate -reane privind dividendele calculate +lte creane privind veniturile Cre!n'e relimin!*e -reane preliminate privind decontrile cu &u"etul -reane preliminate privind lea$in"ul +lte creane preliminate Cre!n'e c#ren*e ri6in% !$i7#rrile Al*e cre!n'e c#ren*e -reane privind ieirea activelor imo&ilizate -reane privind reclamaiile )naintate i recuno$cute -reane privind alte operaii NUMERAR C!$! -a$a )n moned naional -a$a )n valut $trin 8umerar )n ca$ierie le"at Con*#ri c#ren*e "n mone% n!'ion!l 8umerar la conturi nele"at 8umerar la conturi le"at Con*#ri c#ren*e "n 6!l#* $*rin 8umerar la conturi )n ar 8umerar la conturi )n $trintate 8umerar la conturi le"at Al*e con*#ri b!nc!re +creditive -arduri &ancare 8umerar la alte conturi &ancare Tr!n$.er#ri %e n#mer!r "n e& e%i'ie ,oc#men*e bne1*i INVESTI8II 9INANCIARE CURENTE In6e$*i'ii .in!nci!re c#ren*e "n r'i ne!.ili!*e 4alori mo&iliare

2 2 2 2 (/( 2 2 2 2 2 (0 (01 (0(

12 13 14 1 21 22 23 24 2

-ote de participaie Depozite 5mprumuturi acordate +lte inve$tiii financiare curente In6e$*i'ii .in!nci!re c#ren*e "n r'i !.ili!*e 4alori mo&iliare -ote de participaie Depozite 5mprumuturi acordate +lte inve$tiii financiare curente ALTE ACTIVE CIRCULANTE C;el*#ieli !n*ici !*e c#ren*e Al*e !c*i6e circ#l!n*e

CLASA ). CAPITAL PROPRIU )1 )11 )1( 3121 3122 3123 )1) 3131 3132 )1+ 3141 3142 $ocial )1/ )( )(1 )(( )() )) ))1 C! i*!l re*r!$ REZERVE C! i*!l %e rezer6 Rezer6e $*!*#*!re Al*e rezer6e PRO9IT NEREPARTIZAT <PIER,ERE NEACOPERIT= Corec'ii !le rez#l*!*elor !nilor rece%en'i CAPITAL SOCIAL :I SUPLIMENTAR C! i*!l $oci!l C! i*!l $# limen*!r !rime de aporturi Diferene din anularea $au )n$trinarea prilor $ociale retra$e +lte elemente de capital $uplimentar C! i*!l ne6r$!* -apital nevr$at privind prile $ociale neachitate de proprietari -apital nevr$at privind acoperirea pierderilor anilor precedeni C! i*!l ne"nre7i$*r!* +ciuni ne)nre"i$trate emi$e la )nfiinarea $ocietii !ri $ociale p)n la )nre"i$trarea de $tat a ma0orrii capitalului

))( ))) ))+ ))/ )+ )+1 3411 3412 3413 )+( 3421 3422 )+) )/ )/1

Pro.i* nere !r*iz!* < ier%ere ne!co eri*= !l !nilor rece%en'i Pro.i* ne* < ier%ere ne*= !l erio!%ei %e 7e$*i#ne Pro.i* #*iliz!* !l erio!%ei %e 7e$*i#ne Rez#l*!* %in *r!nzi'i! l! noile re7lemen*ri con*!bile ALTE ELEMENTE ,E CAPITAL PROPRIU 9on%#ri 9ondul de active imo&ilizate 9ondul de autofinanare +lte fonduri S#b6en'ii en*i*'ilor c# ro rie*!*e #blic 7u&venii aferente activelor imo&ilizate +lte $u&venii Al*e elemen*e %e c! i*!l ro ri# REZULTAT 9INANCIAR TOTAL Rez#l*!* .in!nci!r *o*!l

CLASA +. ,ATORII PE TERMEN LUN5 +1 +11 4111 4112 4113 4114 +1( 4121 4122 4123 4124 412 412# +1) +( +(1 4211 4212 4213 ,ATORII 9INANCIARE PE TERMEN LUN5 Cre%i*e b!nc!re e *ermen l#n7 -redite &ancare )n moned naional -redite &ancare )n valut $trin Datorii converti&ile privind creditele &ancare +lte credite &ancare pe termen lun" >m r#m#*#ri e *ermen l#n7 5mprumuturi din pri neafiliate 5mprumuturi din pri afiliate 5mprumuturi din emi$iunea de o&li"aiuni 5mprumuturi de la per$onalul entitii Datorii converti&ile privind )mprumuturile +lte )mprumuturi pe termen lun" ,!*orii e *ermen l#n7 ri6in% le!$in7#l .in!nci!r ALTE ,ATORII PE TERMEN LUN5 ,!*orii comerci!le e *ermen l#n7 Datorii comerciale )n ar Datorii comerciale )n $trintate +lte datorii comerciale

+(( 4221 4222 4223 +() 4231 4232 +(+ 4241 4242 +(/ +(0 +(2 economic +(3

,!*orii .!' %e r'ile !.ili!*e e *ermen l#n7 Datorii fa de prile afiliate din ar Datorii fa de prile afiliate din $trintate +lte datorii fa de prile afiliate A6!n$#ri rimi*e e *ermen l#n7 +van$uri primite din ar +van$uri primite din $trintate Veni*#ri !n*ici !*e e *ermen l#n7 7u&venii +lte venituri anticipate pe termen lun" 9in!n'ri 1i "nc!$ri c# %e$*in!'ie $ eci!l e *ermen l#n7 Pro6izio!ne e *ermen l#n7 ,!*orii e *ermen l#n7 ri6in% b#n#rile rimi*e "n 7e$*i#ne Al*e %!*orii e *ermen l#n7

CLASA /. ,ATORII CURENTE /1 /11 111 112 113 114 11 11# /1( 121 122 123 124 12 12# /( /(1 211 212 213 /(( 221 ,ATORII 9INANCIARE CURENTE Cre%i*e b!nc!re e *ermen $c#r* -redite &ancare )n moned naional -redite &ancare )n valut $trin -redite &ancare )n moned naional re$tante -redite &ancare )n valut $trin re$tante +lte credite &ancare pe termen $curt Do&)nzi aferente creditelor &ancare >m r#m#*#ri e *ermen $c#r* 5mprumuturi de la pri neafiliate 5mprumuturi de la pri afiliate 5mprumuturi din emi$iunea de o&li"aiuni 5mprumuturi de la per$onalul entitii +lte )mprumuturi pe termen $curt Do&)nzi aferente )mprumuturilor ,ATORII COMERCIALE CURENTE ,!*orii comerci!le c#ren*e Datorii comerciale )n ar Datorii comerciale )n $trintate +lte datorii comerciale ,!*orii c#ren*e .!' %e r'ile !.ili!*e Datorii fa de prile afiliate din ar

222 223 /() 231 232 /) /)1 311 312 /)( 321 322 /)) 331 332 333 /)+ 341 342 343 344 34 34# 34% 34' /)/ 3 1 3 2 /)0 3#1 3#2 /)2 /)3 /+ /+1 411 412 413

Datorii fa de prile afiliate din $trintate +lte datorii fa de prile afiliate A6!n$#ri rimi*e c#ren*e +van$uri primite din ar +van$uri primite din $trintate ,ATORII CALCULATE CURENTE ,!*orii .!' %e er$on!l ri6in% re*rib#ire! m#ncii Datorii $alariale Datorii fa de deponeni ,!*orii .!' %e er$on!l ri6in% !l*e o er!'ii Datorii fa de titularii de avan$ Datorii fa de per$onal privind alte operaii ,!*orii ri6in% !$i7#rrile $oci!le 1i me%ic!le Datorii fa de &u"etul a$i"urrilor $ociale de $tat Datorii fa de fondurile a$i"urrii o&li"atorii de a$i$ten medical +lte datorii privind a$i"urrile $ociale i medicale ,!*orii .!' %e b#7e* Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de )ntreprinztor i profe$ional Datorii privind impozitul pe venit din $alariu Datorii privind impozitul pe venit reinut la $ur$a de plat Datorii privind ta.a pe valoarea adu"at Datorii privind accizele Datorii privind alte impozite i ta.e Datorii privind $anciunile +lte datorii fa de &u"et Veni*#ri !n*ici !*e c#ren*e 7u&venii +lte venituri anticipate curente ,!*orii .!' %e ro rie*!ri Datorii privind dividendele calculate Datorii privind alte operaii 9in!n'ri 1i "nc!$ri c# %e$*in!'ie $ eci!l c#ren*e Pro6izio!ne c#ren*e ALTE ,ATORII CURENTE ,!*orii relimin!*e Datorii preliminate privind decontrile cu &u"etul Datorii preliminate privind primele de a$i"urare o&li"atorie de a$i$ten medical Datorii preliminate privind lea$in"ul financiar

414 /+( /+) /++ 441 442 CLASA 0. VENITURI 01 011 #111 #112 #113 #114 #11 #11# #11% #11' 01( #121 #122 #123 #124 #12 #12# 0( 0(1 #211 #212 #213 #214 #21 #21# imo&ilizate #21% 0(( #221 #222 #223 #224 #22

+lte datorii preliminate ,!*orii ri6in% !$i7#r!re! b#n#rilor 1i ! er$o!nelor ,!*orii c#ren*e ri6in% b#n#rile rimi*e "n 7e$*i#ne economic Al*e %!*orii c#ren*e Datorii privind $anciunile comerciale +lte datorii calculate curente

VENITURI ,IN ACTIVITATEA OPERA8IONAL Veni*#ri %in 6"nzri 4enituri din v)nzarea produ$elor 4enituri din v)nzarea mrfurilor 4enituri din pre$tarea $erviciilor 4enituri din e.ecutarea lucrrilor 4enituri din contracte de con$trucie 4enituri din contracte de lea$in" operaional i financiar :arend3 locaiune; 4enituri din contracte de microfinanare +lte venituri din v)nzri Al*e 6eni*#ri %in !c*i6i*!*e! o er!'ion!l 4enituri din ieirea altor active circulante 4enituri din $anciuni 4enituri din recuperarea pre0udiciului material 4enituri din plu$urile de active imo&ilizate i circulante con$tatate la inventariere 4enituri din decontarea datoriilor cu termen de pre$cripie e.pirat +lte venituri operaionale VENITURI ,IN ALTE ACTIVIT8I Veni*#ri %in o er!'i#ni c# !c*i6e imobiliz!*e 4enituri din ieirea imo&ilizrilor necorporale 4enituri din ieirea imo&ilizrilor corporale 4enituri din ieirea inve$tiiilor financiare pe termen lun" 4enituri din ieirea inve$tiiilor imo&iliare 4enituri din ieirea altor active imo&ilizate 4enituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor +lte venituri din operaiuni cu active imo&ilizate Veni*#ri .in!nci!re 4enituri din diferene de cur$ valutar 4enituri din diferene de $um 4enituri din redevene 4enituri din active imo&ilizate i circulante intrate cu titlu "ratuit 4enituri din dividende i participaii )n alte entiti

#22# #22% 0() #231 #232 e.cepionale #233 CLASA 2. C?ELTUIELI 21 211 %111 %112 %113 %114 %11 %11# %11% %11' 21( %121 %122 %123 %124 %12 %12# %12% %12' %12* 21) %131 %132 %133 %134 %13 %13# %13% %13' 21+ %141 ieite

4enituri din do&)nzi aferente altor activitii +lte venituri financiare Veni*#ri e&ce 'ion!le 4enituri din compen$area pierderilor din calamiti 4enituri din compen$area pierderilor din alte evenimente +lte venituri e.cepionale

C?ELTUIELI ALE ACTIVIT8II OPERA8IONALE Co$*#l 6"nzrilor 4aloarea conta&il a produ$elor v)ndute 4aloarea conta&il a mrfurilor v)ndute -o$tul $erviciilor pre$tate -o$tul lucrrilor e.ecutate terilor -o$turi aferente contractelor de con$trucie -o$turi aferente contractelor de lea$in" operaional i financiar :arend3 locaiune; -o$turi aferente contractelor de microfinanare +lte co$turi aferente veniturilor din v)nzri C;el*#ieli %e %i$*rib#ire -heltuieli cu per$onalul comercial -heltuieli privind amortizarea3 )ntreinerea i reparaia activelor imo&ilizate cu de$tinaie comercial -heltuieli cu am&ala0ele i alte materiale utilizate la comercializarea produ$elor i mrfurilor -heltuieli de tran$portare a produ$elor i mrfurilor -heltuieli de pu&licitate i mar,etin" -heltuieli privind reparaiile i de$ervirea produ$elor i mrfurilor )n perioada de "aranie -heltuieli privind creanele comerciale compromi$e -heltuieli privind returnrile i reducerile +lte cheltuieli de di$tri&uire C;el*#ieli !%mini$*r!*i6e -heltuieli cu per$onalul admini$trativ -heltuieli privind amortizarea3 )ntreinerea i reparaia activelor imo&ilizate cu de$tinaie admini$trativ -heltuieli cu impozitele i ta.ele3 cu e.cepia impozitului pe venit -heltuieli )n $copuri de filantropie i $pon$orizare -heltuieli privind $erviciile cu de$tinaie admini$trativ -heltuieli de protocol :reprezentan; -heltuieli privind dele"area per$onalului admini$trativ +lte cheltuieli admini$trative Al*e c;el*#ieli %in !c*i6i*!*e! o er!'ion!l 4aloarea conta&il i cheltuielile aferente altor active circulante

%142 %143 %144 %14 %14# %14% 2( 2(1 %211 %212 %213 %214 %21 %21# %21% %21' 2(( %221 %222 %223 %224 %22 %22# 2() %231 %232 %233 2) 2)1 %311 %312 %313

-heltuieli privind $anciunile -heltuieli privind do&)nzile -heltuieli privind lip$urile i pierderile din deteriorarea activelor imo&ilizate i circulante -heltuieli privind creanele compromi$e decontate3 cu e.cepia celor comerciale -heltuieli aferente evalurii $tocurilor la valoarea realiza&il net +lte cheltuieli operaionale C?ELTUIELI ALE ALTOR ACTIVIT8I C;el*#ieli c# !c*i6e imobiliz!*e 4aloarea conta&il i cheltuielile aferente imo&ilizrilor necorporale ieite 4aloarea conta&il i cheltuielile aferente imo&ilizrilor corporale ieite 4aloarea conta&il i cheltuielile aferente inve$tiiilor financiare pe termen lun" ieite 4aloarea conta&il i cheltuielile aferente inve$tiiilor imo&iliare ieite 4aloarea conta&il i cheltuielile aferente altor active imo&ilizate ieite -heltuieli privind provizioanele aferente activelor imo&ilizate !ierderi din deprecierea activelor imo&ilizate +lte cheltuieli cu active imo&ilizate C;el*#ieli .in!nci!re -heltuieli din diferene de cur$ valutar -heltuieli din diferene de $um -heltuieli privind redevenele 4aloarea conta&il i cheltuielile aferente activelor imo&ilizate i circulante tran$mi$e cu titlu "ratuit -heltuieli aferente emi$iunii i operaiunilor cu aciuni proprii +lte cheltuieli financiare C;el*#ieli e&ce 'ion!le -heltuieli privind calamitile -heltuieli privind alte evenimente e.cepionale +lte cheltuieli e.cepionale C?ELTUIELI PRIVIN, IMPOZITUL PE VENIT C;el*#ieli ri6in% im ozi*#l e 6eni* -heltuieli privind impozitul pe venit -heltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaional +lte cheltuieli privind impozitul pe venit

CLASA 3. CONTURI ,E 5ESTIUNE 31 311 CONTURI ,E CALCULA8IE Ac*i6i*'i %e b!z

31( 3( 3(1 3(( 3() 3(+ 3) 3)1 3)( 3)) 3)+ 3)/ 3)0

Ac*i6i*'i !#&ili!re CONTURI ,E REPARTIZARE Co$*#ri in%irec*e %e ro%#c'ie Co$*#ri in%irec*e !.eren*e con*r!c*elor %e con$*r#c'ie Co$*#ri %e re7ie !.eren*e con*r!c*elor %e con$*r#c'ie Al*e co$*#ri re !r*iz!bile ALTE CONTURI ,E 5ESTIUNE A%!o$ comerci!l >nc!$ri %in 6"nz!re! b#n#rilor "n n#mer!r Re*#rn!re! 1i re%#cere! re'#rilor l! b#n#rile 6"n%#*e Co$*#ri !.eren*e b#n#rilor *r!n$mi$e $ re rel#cr!re *er'ilor Pro%#c'ii 1i #ni*'i %e %e$er6ire Co$*#ri re.!c*#r!*e

CLASA 4. CONTURI E@TRABILAN8IERE 411 o er!'ion!l 41( 41) 41+ 41/ 410 412 413 414 4(B 4(1 Imobilizri cor or!le rimi*e "n le!$in7 <!ren%A loc!'i#ne= B#n#ri rimi*e en*r# mon*!re Imobilizri cor or!le *r!n$mi$e "n le!$in7 .in!nci!r B#n#ri rimi*e "n c#$*o%ie B#n#ri rimi*e $ re rel#cr!re $!# re !r!re B#n#ri rimi*e "n b!z! con*r!c*elor %e comi$ion B#n#ri ob'in#*e %in m!*eri!lele rel#cr!*e !le *er'ilor 9orm#l!re c# re7im $ eci!l Cre!n'e com romi$e %econ*!*e Cre!n'e con*in7en*e ,!*orii con*in7en*e

4(( 4() 4(+ 4(/

5!r!n'ii !cor%!*e 5!r!n'ii rimi*e Pier%eri .i$c!le 9!cili*'i .i$c!le