Sunteți pe pagina 1din 13

TESTE MANAGEMENT COMPARAT 1.

Intre caracteristicile managementului de tip K ( K-type management) nu se numara urmatoarele: a) flexibilitatea angajarii pe viata; b) luarea deciziilor de jos in sus; c) recompense pe baza de vechime si rezultate; d) orientare catre armonie; e) luarea deciziilor de sus in jos. . In ce priveste cultura ! societatea japoneza" urmatoarele afirmatii sunt false: a) scopul oricarui japonez este de a fi #in interiorul grupului$ si nu in afara lui; b) japonezii" prin istoria" credinta si cultura proprie" se considera a fi distinctivi fata de oricare alt grup ! natiune; c) sistemul de educatie japonez impune o competitie dura inca din clasele gimnaziale; d) individul este sacrificat pentru binele comun al grupului. %. In conceptul de cultura de organizatie ! corporatie" &ofstede nu include urmatoarele aspecte: a) cultura organizatiei este holistica; b) ea este determinata istoric; c) are un fundament socio'economic; d) are conexiune cu aspecte studiate de antropologi; e) este greu de modificat ! adaptat. unui mediu de afaceri multicultural. (. )onform lui Kenichi *hmae" intre diferentele majore dintre contextul japonez al afacerilor si cel occidental" diferente ce explica expansiunea rapida a firmelor nipone in strainatate" nu se numara: a) pentru oamenii de afaceri japonezi" firma este echivalenta cu personalul firmei; b) conceptul de firma este fundamental diferit in +aponia fata de *ccident; c) in +aponia" guvernul actioneaza intotdeauna in calitate de #capitan al echipei$ si nu numai de simplu #antrenor$; d) elementul de baza ale strategiei de afaceri japoneze este continua schimbare a #campului de batalie$. ,. In ce priveste diferentele culturale la nivelul -uropei #celor .$" predomina individualismul si se accepta mai larg incertitudinea in viata si in munca in tari cum sunt: a) /ranta" 0nglia" 1ermania; b) *landa" 2pania" Italia; c) 1ermania" *landa" 0ustria; d) /ranta" *landa; e) 1ermania" 2pania. 3. In conceptia autorilor lucrarii Comparative Management and Economic Progress" 4ichard /armer si 5arr6 4ichman" mediul extern firmei include un numar de factori restrictivi!favorizanti pentru organizatie" exceptand: a) factorii juridici; b) factorii economici; c) factorii ecologici; d) factorii culturali; e) factorii politici; f) factorii sociali.

.. )onceptul de I- in cultura nipona: a) se utilizeaza cand e vorba de familie sau firma; b) cere un anumit comportament care este obligatoriu si se mentine prin sanctiuni; c) integrarea in comunitate nu reclama neaparat sacrificii; d) conceptul I- semnifica o modalitate japoneza de a realiza unitatea sociala. e) reprezinta ansamblul de negocieri si demersuri pregatitoare prin care se vizeaza obtinerea adeziunii tuturor de o maniera informala; 7. -tapele internationalizarii unei companii sunt urmatoarele: a) filiale proprii de productie in strainatate" export produse" distributie directa in strainatate" productie sub licenta in strainatate" pondere mare din afacere in strainatate" proprietate multinationala asupra actiunilor companiei; b) filiale proprii de productie in strainatate" distributie directa in strainatate" productie sub licenta in strainatate" export produse" pondere mare din afacere in strainatate" proprietate multinationala asupra actiunilor companiei; c) distributie directa in strainatate" productie sub licenta in strainatate" export produse" filiale proprii de productie in strainatate" pondere mare din afacere in strainatate" proprietate multinationala asupra actiunilor companiei; d) export produse" distributie directa in strainatate" productie sub licenta in strainatate" filiale proprii de productie in strainatate" pondere mare din afacere in strainatate" proprietate multinationala asupra actiunilor companiei; e) export produse" productie sub licenta in strainatate" distributie directa in strainatate" filiale proprii de productie in strainatate" pondere mare din afacere in strainatate" proprietate multinationala asupra actiunilor companiei. 8. In ce priveste comportamentul" 9.:. )hung considera ca in cultura europeana" spre deosebire de cea asiatica" acesta este: a) retinut" indirect" bazat pe autoprotejare; b) corespunzator viziunii comunitatii; c) bazat pe normele de drept; d) tinand cont de situatie; e) introvertit. 1;. <rintre elementele ce accentueaza tendinta de omogenizare culturala la nivelul -uropei #celor .$ se numara: a) libertatile individuale; b) orientarea catre realizarea profesionala a indivizilor; c) cresterea pozitiei detinute de religie in societate; d) predominanta structurilor birocratice. 11. 9eoria potrivit careia afacerile trebuie regandite!reproiectate complet" plecandu'se de la principiul #foii albe$" respectiv acestea trebuie gandite pe baza de procese si nu pe baza de operatii separate" poarta numele de: a) =5*; b) excelenta in afaceri; c) reengineering'ul companiei; d) firma holonica; e) managementul viitorului. 1 . >upa 188," conform cadrului juridic stabilit in economia tai?aneza: a) nu exista restrictii asupra miscarii capitalului; b) nu este admisa repatrierea profitului; c) firmele trebuie sa'si publice datele financiare in 3; de zile de la inchiderea exercitiului financiar; d) se aplica @09 de 1,A (@alue 0dded 9ax);

e) firmele trebuie sa'si publice datele financiare in 8; de zile de la inchiderea exercitiului financiar; f) e aplica @09 de ,A (@alue 0dded 9ax). 1%. 4eferitor la rolul si activitatile =/ in economia japoneza" urmatoarele afirmatii sunt false: a) are reputatia de institutie protectionista; b) sunt in atentia sa indeosebi modalitatile de expansiune a exporturilor; c) sub raport financiar si bancar" ofera cea mai ampla asistenta ! suport pe care o agentie guvernamentala o poate asigura firmelor private; d) isi elaboreaza strategiile de sustinere a exporturilor prin cooperare cu =I9I; e) sub raport financiar si bancar" =/ ofera cea mai ampla asistenta ! suport pe care o agentie guvernamentala o poate asigura firmelor private. 1,. In vederea imbunatatirii mediului in care actioneaza intreprinderile europene" )omisia -uropeana a initiat cateva actiuni prioritare" si anume: a) lupta impotriva cedarii ! preluarii intreprinderilor; b) simplificarea procedurilor in cazul intarzierilor de plati; c) cresterea ajutoarelor de stat; d) reducerea accesului la credite; e) reducerea fiscalitatii. 13. Intre diversele aspecte sau mentalitati specifice unor manageri ce apartin predominant de universalism nu se numara: a) accentul se pune pe relatii si nu pe reguli; b) in afaceri ! reusita primeaza relatiile; c) contractul este un cadru de actiune; d) avem incredere in persoane ce'si onoreaza intelegerile mutuale; e) exista mai multe adevaruri. 1.. In ceea ce priveste organigramele din companiile germane: a) au un grad relativ scazut de centralizare a puterii ! deciziilor; b) au o pondere redusa a functionarilor la nivel de top management; c) cel mai frecvent sunt organizate pe unitati descentralizate de profit; d) relatiile informale si comunicarea informala sunt aproape inexistente in managementul zilnic. 17. In tarile in care evitarea incertitudinii este intensa: a) studentii prefera moduri de invatare cu teme libere si sunt preocupati de discutii de calitate; b) timpul inseamna bani; c) precizia si punctualitatea trebuie sa se invete; d) profesorii pot spune #nu stiu$. 18. In intreprinderea proprietate personala ( proprietorship) din economia americana: a) o singura persoana este proprietarul afacerii ! firmei; b) el are un control incomplet asupra operatiunilor si managementului aplicat; c) de aceea" el raspunde solidar si limitat fata de obligatiile angajate de firma; d) este tipul de intreprindere ce predomina in agricultura si transporturi. ;. >esi exista elemente comune intre managementul comparat si managementul international" avem si multiple diferente de fond: a) sfera de analiza a managementului international este mai mare decat cea a managementului comparat; b) se poate considera ca managementul international este doar o componenta majora a managementului comparat; c) managementul international incearca a raspunde unor cerinte de performanta a firmelor din majoritatea tarilor lumii" pentru ca pe aceasta baza natiunile sa'si aloce o mai buna pozitie in competitia globala;

d) managementul international incearca a identifica ce metode sau practici de management curent pot fi #importate$ cu succes de firme sau tari din esalonul doi ! trei; e) managementul comparat raspunde unor cerinte exprese ale companiilor multinationale; f) managementul comparat ofera acces la resurse" piete de desfacere" specialisti pe diverse domenii de varf gata formati" acces la manageri profesionisti ce au activat in medii culturale diferite etc. 1. >iscutam de un statut atribuit" ca dimensiune culturala identificata de /ons 9rompenaars" in: a) 2B0; b) 2uedia; c) 1ermania; d) Corvegia; e) )anada. . )onform lui &ofstede" in cazul distantei mici fata de putere: a) puterea este centralizata; b) managerii se considera superiori executantilor; c) organigrama are un numar ridicat de nivele ierarhice; d) seful ideal este un autocrat binevoitor sau un tata bun; e) salariile variaza moderat. %. In contextul cultural nipon" distanta mare fata de putere se traduce prin: a) relatiile *6abun ' Kobun; b) informarea larga a personalului despre obiectivele organizatiei; c) adoptarea deciziilor prin consens; d) initiative de jos in sus; e) sistemul 4IC1I. (. In ce priveste aplicarea =5*" din analiza comparativa cu situatia firmelor occidentale rezulta ca in firmele nipone: a) procesul de inovare se bazeaza pe compartimentul 4D>; b) se utilizeaza =5* preponderent ca strategie de planificare si control; c) =5* vizeaza preponderent indivizii; d) ciclul =5* este reluat extrem de rar. ,. In ceea ce priveste competitia in contextul cultural american" nu se poate afirma ca: a) familia si grupul sunt situate in prim plan; b) presa si mass'media sunt o reala putere a statului de drept" chiar daca nu au statut oficial; c) exista o granita neclara intre profesional si viata particulara; d) competitia este corecta intre grupuri pe diverse domenii. 3. )onform lui &ofstede" in piramida programarii mentale a unei persoane exista urmatoarele corelatii: a) personalitate mostenita; b) cultura mostenita si invatata; c) natura umana invatata; d) personalitate mostenita si invatata; e) cultura mostenita. .. =odelul /armer E 4ichman nu include: a) filozofia managementului; b) mediul; c) eficienta managementului; d) eficienta firmei; e) managementul aplicat.

7. Influenta <arlamentului -uropean asupra <-2) (<olitica -xterna )omuna si de 2ecuritate) se concretizeaza in: a) consultari cu presedintia )omisiei -uropene asupra principalelor aspecte si optiuni in materie; b) informari periodice ale )onsiliului pentru afaceri externe; c) dezbateri avand ca tema progresele realizate in aplicarea <-2); d) formularea de intrebari si recomandari in atentia )omisiei. 8. In ce priveste forta de munca din economia canadiana" nu se poate afirma ca: a) majoritatea absolventilor de liceu (7;'8;A) vor urma un colegiu la universitate; b) in mod obisnuit" salariatii vorbesc la acelasi nivel engleza si franceza; c) un procent redus din forta de munca (sub 1;A) accepta schimbarea domiciliului pentru salariu ! slujba mai buna; d) somajul mediu este scazut (%',A). %;. )onform lui 9.:. )hung" adoptarea deciziilor in cultura europeana" comparativ cu cea asiatica" este: a) corelata cu rezultatul controlului; b) realizand consensul; c) tinand cont de soliditatea grupului; d) bazata pe incredere. %1. )onform clasificarii gandirii in management comparat a lui &ans 2cholhammer" scoala socio'economica: a) pune accentul pe analiza comportamentului managerilor in diverse tari" pe performanta obtinuta in filiale ! reprezentante; b) include diverse abordari de management comparat nesistematizate insa suficient de clar; c) se concentreaza pe rolul managerilor pentru cresterea firmei; d) pune accentul pe influenta mediului in managementul international; e) ofera descrieri ale unor practici de management din tari diferite. % . <rincipalul organ decizional al B- este: a) )omisia -uropeana; b) )onsiliul -uropean; c) )onsiliul de =inistri; d) <arlamentul -uropean; e) )urtea de +ustitie. %%. )onceptul =B40 in cultura nipona: a) are semnificatia statului sau a partidului politic intr'un sistem centralizat; b) el cere sacrificarea propriului interes pentru interesul grupului; c) in societatea contemporana japoneza" =B40 semnifica relatia prin care cineva (presedinte de companie" leader politic etc.) incearca sa determine oamenii sa indeplineasca anumite obiective; d) un membru =B40 care intra intr'o mica dificultate in afara comunitatii va fi protejat de grup. e) reprezinta un ansamblu de demersuri si negocieri pregatitoare prin care se vizeaza obtinerea adeziunii tuturor inainte ca o decizie sa fi luata. %(. In societatile individualiste: a) comunicarea in interiorul grupului este intensa; b) managementul este autocrat; c) diploma conditioneaza accesul intr'un grup cu statut superior; d) relatia este mai importanta decat sarcina. %,. 2ingura institutie comunitara ale carei reuniuni si dezbateri sunt publice este: a) )onsiliul de =inistri;

b) )urtea de +ustitie; c) <arlamentul -uropean; d) )onsiliul -uropean; e) )omisia -uropeana. %3. -uromanagerii poseda urmatoarele caracteristici distinctive: a) abilitatea de a accepta si operationaliza mobilitatea multinationala" realizand o cariera europeana; b) abilitatea de a genera concentrarea salariatilor" indiferent de valorile culturale" in vederea realizarii misiunii firmei; c) capacitatea de a obtine suportul pentru desfasurarea activitatilor companiei in aceeasi tara din partea #staFeholderilor$ internationali; d) abilitatea de a intelege mediul de afaceri global si complexitatea sa culturala" sociala" politica etc. %.. <entru executanti" principalele metode de training la care recurg companiile americane sunt: a) stagii de training sun forma unor cursuri de '( saptamani pe an; b) stagii de training sun forma unor cursuri de =50; c) pregatirea prin rotatia posturilor; d) ucenicia" folosita pentru acele posturi ce nu necesita perioade lungi de pregatire. %7. In societatile cu orientare pe termen scurt" predomina: a) respectul pentru traditii; b) chibzuiala in cheltuirea resurselor; c) o cota mare de economisire" fonduri disponibile pentru investitii; d) o inclinatie spre autosubordonare pentru atingerea unui scop. %8. In tarile in care timpul este perceput monocronic" ca optica extrema asupra trecerii timpului ca dimensiune culturala: a) se admit intreruperi si schimbarea ocupatiilor; b) este mai eficienta gestiunea pe termen lung; c) primeaza angajamentele privind persoanele; d) se poate sacrifica o parte din timpul de lucru pentru relatii personale; e) programele pot fi modificate frecvent. (;. )onceptul I- sau =B40 sunt elocvente in ceea ce priveste caracterizarea +aponiei" conform studiului lui &ofstede" drept una din tarile cele mai: a) individualiste; b) colectiviste; c) feminine; d) masculine. (1. In tarile in care evitarea incertitudinii este slaba: a) studentii prefera moduri de invatare cu teme libere si sunt preocupati de discutii de calitate; b) timpul inseamna bani; c) se presupune ca profesorii au raspunsuri la orice intrebare; d) precizia si punctualitatea apar de la sine; e) motivatie prin securitate si respect sau apartenenta; f) dorinta interioara de a munci sustinut. ( . In ce priveste sistemul Kanban" urmatoarele afirmatii sunt false: a) Kanban reprezinta un model de livrare a unor parti componente ! subansamble necesare fabricarii produselor; b) prin utilizarea Kanban se reduc costurile cu stocarea acestor componente; c) prin utilizarea Kanban produsele sunt realizate la timp; d) acest concept de planificare presupune o productie #trasa$ de postul de lucru din amonte;

e) dezvoltarea Kanban a fost impusa de insuficienta materiilor prime. (%. Intre industriile considerate de autori precum <aul -Fins sau +ohn -lFington ca avand viitor #de aur$ nu se numara: a) eficienta energetica; b) controlul poluarii; c) reciclarea si substituirea resurselor; d) tehnologia informatiilor; e) aprovizionarea cu energie calculata economic; f) biotehnologia; g) serviciile ambientale. ((. )onsiliul -uropei: a) s'a infiintat prin 9ratatul de la 4oma; b) include ca membri (; de tari europene; c) este o structura eminamente politica; d) ia forma summit'ului la varf al sefilor de stat ! guverne din tarile membre B-; e) are reuniuni si dezbateri publice. (,. In cazul companiilor mari si medii din /ranta" uzual: a) cel mai frecvent firmele sunt organizate pe divizii; b) managementul curent este descentralizat" ierarhia insumand un numar relativ scazut de nivele ierarhice (organigrama aplatizata); c) exista un personal administrativ de reprezentare si control relativ scazut ce dubleaza autoritatea top managementului; d) managementul participativ al tuturor membrilor organizatiei este deficitar. (3. In comparatie cu +aponia" elementele specifice ce caracterizeaza =4B in cadrul firmelor americane sunt: a) evaluarea informala; b) accentul pus pe integrare; c) descrierea explicita a postului; d) pregatirea de generalisti. (.. >in punct de vedere al locului individului in organizatie" tarile B- nu au in comun urmatoarele aspecte: a) sanse egale de promovare in munca; b) venituri ridicate; c) nesiguranta locului de munca; d) oportunitati egale de dezvoltare a carierei. (7. In societatile #masculine$: a) esecul la scoala este un accident minor; b) studentul cel bun este standardul; c) baietii si fetele studiaza aceleasi domenii; d) accentul este pus pe egalitate" solidaritate si calitatea conditiilor de munca. (8. In analiza sa privind integrarea culturala a salariatilor unei organizatii atunci cand sunt trimisi sa lucreze temporar intr'o tara straina" &ofstede considera ca aceasta are loc in cateva etape" si anume: a) soc cultural euforie integrare stare stabila; b) euforie soc cultural stare stabila integrare; c) euforie stare stabila soc cultural integrare; d) soc cultural integrare euforie stare stabila; e) euforie soc cultural integrare stare stabila.

,;. )onstituie elemente culturale comune ale natiunilor B-" in formula #celor .$" urmatoarele: a) revolutia agrara; b) recesiunea economica; c) sistemele totalitare; d) crestinismul. ,1. <rintre caracteristicile de baza ale resurselor umane in 2B0 nu se numara: a) rata somajului variaza intre 3'7A" mai ridicata ca in +aponia; b) concedierea a devenit mai limitativa in alte cazuri decat cele de restrangere a activitatii; c) maistrii si managerii nu sunt considerati reprezentantii angajatorului" deci nu au autoritatea de a lua decizii de personal (specializare" salarii" program de lucru etc.); d) femeile detin aproape ,;A din totalul fortei de munca. , . 4eferitor la rolul si activitatile =I9I in economia japoneza" urmatoarele afirmatii sunt false: a) sub raport financiar si bancar" ofera cea mai ampla asistenta ! suport pe care o agentie guvernamentala o poate asigura firmelor private; b) are reputatia de institutie protectionista; c) salariatii sai sunt selectati cu multa rigoare; d) sunt in atentia sa indeosebi modalitatile de expansiune a importurilor. ,%. Intre tarile asiatice" cea mai #feminina$ tara este: a) 9hailanda; b) 9ai?an; c) )hina; d) +aponia; e) )oreea de sud. ,(. In contextul cultural nipon" distanta mica fata de putere se traduce prin: a) primatul absolut al ierarhiei; b) initiative de jos in sus; c) relatiile *6abun ' Kobun; d) respectul fata de superiori. ,,. In ce priveste conduita )omisarilor -uropeni: a) pot publica carti" dar nu pot primi drepturile de autor aferente; b) pot fi remunerati pentru predarea in invatamantul superior doar a cursurilor ce sprijina constructia europeana; c) trebuie sa declare activitatile profesionale ale sotiilor (sotilor); d) nu pot accepta cadouri de peste ;; -uro. ,3. In corporatia din economia americana: a) mai multe persoane convin sa porneasca o afacere in calitate de coproprietari; b) coproprietarii raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile create de societate; c) poate poseda" cumpara sau vinde proprietati pe o baza contractuala; d) are o existenta limitata in timp. ,.. &ofstede propune o serie de pasi pentru orientarea in management de tine seama de influenta culturii" intre care nu se numara urmatoarele aspecte privind revizuirea politicii de personal: a) reconsiderarea criteriilor de promovare; b) a nu fi suspicios cu privire la proiectele de specializare a unor persoane; c) programarea periodica a rotatiei posturilor; d) reconsiderarea criteriilor de angajare.

,7. Intre diverse caracteristici specifice managerilor britanici nu se numara: a) pun un accent deosebit pe chestiuni financiare" neglijand alte functiuni; b) sunt relativ mai slab pregatiti profesional; c) sunt relativ conservatori; d) obtin venituri mai mici decat managerii americani. ,8. 4aghu Cath considera ca exista cinci scoli de management comparat" mai putin una din urmatoarele: a) scoala sistemelor deschise; b) scoala mediului; c) scoala influentei culturii in management; d) scoala comportamentala; e) scoala empirica; f) scoala dezvoltarii economice. 3;. )onform lui &ofstede" in cazul distantei mari fata de putere: a) organigrama are un numar redus de nivele; b) puterea este descentralizata; c) seful aplica un management participativ; d) sunt diferente foarte mari intre salarii; e) folosirea puterii trebuie sa fie legitima si este supusa criteriului de bine si rau; f) puterea se bazeaza pe pozitia formala" pe calitatea de expert si pe abilitatea de a da recompense. 31. In mod uzual" firmele germane: a) folosesc tehnici relativ rigide de selectare si training a salariatilor; b) elaboreaza strategii pe termen scurt si mediu; c) aplica o descentralizare a deciziei si un control riguros in realizarea obiectivelor pe centre de costuri; d) aplica un flux informational complex" bazat pe instructiuni de detaliu. 3 . >eoarece structura organigramei unei companii are un impact decisiv in managementul zilnic" pe plan mondial" dar si in -uropa se recomanda urmatoarele: a) principalele tipuri de organigrame recomandate teoretic sunt in retea sau descentralizate; b) punctul de plecare in a defini sau adapta organigrama este definirea obiectivelor firmei; c) urmeaza apoi definirea unui numar redus de obiective propuse pe termen lung; d) evolutia structurilor organizatorice include patru tipuri de organizatii: verticala" birocratica" descentralizate" tip retea. 3%. )onceptul Iemoto in cultura japoneza: a) semnifica responsabilitatile sociale si obligatiile in cadrul unei structuri de luare a deciziilor; b) este un sistem de valori care reflecta angajamentele dintre stapan (master) si discipol" exprimate in termeni de disciplina si autoritate; c) semnifica un club de membri reuniti voluntar; d) angajamentele in cadrul acestor cluburi se fac numai scris si nu verbal; e) sugereaza o comunitate care pedepseste pe cei care nu se integreaza" dar aceasta integrare nu reclama neaparat sacrificii. 3(. In ceea ce priveste organizarea structurala a companiilor britanice: a) majoritatea firmelor sunt organizate sub forma unor holding'uri; b) fiecare filiala a holding'ului are o autonomie redusa in a'si alege procedurile de lucru; c) exista numeroase schimburi si relatii de lucru ! cooperare intre filiale; d) nu este admisa competitia intre filiale.

3,. )el mai mare debitor al lumii este: a) +aponia; b) =area 5ritanie; c) 2B0; d) )hina; e) )anada. 33. <rintre recomandarile generale pentru managerii dintr'o cultura difuza ce dezvolta afaceri intr'o cultura specifica se numara: a) studiaza istoria si contextul organizatiilor cu care faci afaceri; b) fii rabdator si cauta cai diverse de a actiona; c) fii rapid" la obiect" eficient; d) lasa lucrurile sa decurga de la sine; e) respecta titlul persoanei si varsta. 3.. In ce priveste implicarea statului american in economie ! afaceri" guvernul federal are calitate de decident in domenii cum sunt: a) invatamant; b) productia de energie; c) transport public; d) administratia locala; e) sanatate. 37. In centrul #diagramei foii de ceapa$ a lui &ofstede se gasesc: a) ritualurile; b) simbolurile; c) practicile; d) valorile; e) istoricul firmei. 38. >imensiunea culturala referitoare la orientarea pe termen scurt ! lung este extrem de relevanta pentru ascensiunea economica a: a) 9hailandei; b) )oreei de 2ud; c) +aponiei; d) )hinei; e) 9ai?anului. .;. Ga nivelul <arlamentului -uropean" procedura de co'decizie se aplica in urmatoarele domenii: a) educatie si cultura; b) libertatea de circulatie a marfurilor; c) stabilitatea pietei externe; d) protectia intreprinderilor mici si mijlocii. .1. 2istemul Ringi: a) cuprinde ansamblul procedurilor organizationale impuse de munca in grup si de realizarea consensului; b) reprezinta ansamblul de negocieri si demersuri pregatitoare prin care se vizeaza obtinerea adeziunii tuturor de o maniera informala; c) dupa 188; acest sistem a fost abandonat; d) interesele individuale sunt situate mai presus de interesele de grup; e) odata adoptata" decizia se aplica relativ lent" insa fiecare compartiment implicat este in cunostinta de cauza inca din fazele anterioare.

1;

. . Institutia B- ce reprezinta popoarele statelor membre este: a) )onsiliul -uropean; b) )omisia -uropeana; c) <arlamentul -uropean; d) )urtea de +ustitie; e) )onsiliul de =inistri. .%. In societatile colectiviste: a) managementul este autocrat; b) sarcina este mai importanta decat relatia; c) identitatea este influentata de mediul social caruia cineva ii apartine; d) a vorbi deschis este o caracteristica a unei persoane cinstite; e) relatia patron'salariat este un contract care se presupune ca se bazeaza pe avantaj reciproc; f) comunicarea in interiorul grupului este redusa. .(. In perioada postbelica" economia 1ermaniei s'a orientat spre modelul unei economii sociale de piata. 0cest model ce se sprijina pe anumite urmatoarele principii" cu exceptia unuia: a) principiul respectarii demnitatii umane" ce implica asigurarea unui standard ridicat de viata pentru toti membrii; b) principiul integrarii obiectivelor vizate de organizatie in structura obiectivelor vizate de individ" ceea ce implica o dubla responsabilitate; c) principiul asumarii constiente a riscurilor specifice oricarei afaceri proprii; d) obiectivul unei afaceri este satisfacerea unor nevoi ale comunitatii (clientul si piata) si doar in plan secundar este vizat profitul; e) principiul potrivit caruia proprietatea privata este sacra si inviolabila. .,. 2e accepta ca regula ca o civilizatie este o entitate culturala" unde se face distinctie intre civilizatie" care implica tehnologie" mecanica" factori materiali etc. si cultura" care implica valori" idealuri" calitati intelectuale" artistice si morale ale societatii" mai putin in: a) /ranta; b) =area 5ritanie; c) Italia; d) *landa; e) 1ermania. .3. )onform cu profesorul 5urdus" pentru a intelege cum percep indivizii conceptul de cultura" este nevoie sa analizam distinct diversele straturi culturale in care se localizeaza in timp acele componente culturale ce definesc o civilizatie. 0stfel" functie de gradul de vizibilitate" stratul de mijloc de sedimentare a culturii la indivizi: a) este dat de valori si norme ce genereaza un ideal pentru un grup social; b) include conceptii de baza despre existenta umana; c) include aspecte vizibile cum sunt limba" institutiile" piata" moda; d) conduce la o anume atitudine a individului fata de natura; e) determina eficienta alocarii resurselor de care dispune grupul!colectivitatea. ... Intre teoriile recente ale managementului nu se numara: a) managementul prin valori; b) managementul total; c) managementul pentru viitor; d) managementul non'tipic; e) managementul stiintific. .7. Ga nivelul B-" nu sunt norme juridice apartinand dreptului derivat urmatoarele: a) directivele;

11

b) deciziile; c) co'deciziile; d) reglementarile. .8. In optica traditionala privind aplicarea )9) ()ontrol 9ehnic de )alitate) accentul era pus aproape exclusiv pe: a) montaj; b) aprovizionare; c) desfacere; d) gestiune; e) service; f) reparatii. 7;. =anagerii ce apartin unei culturi colectiviste pot fi interesati de anumite recomandari pentru a face afaceri cu persoane dintr'o cultura individualista" cum ar fi: a) pregatirea pentru decizii rapide; b) incercati sa stabiliti unele relatii; c) persoana are o pozitie importanta daca este insotita de diversi consilieri; d) timp pentru consultari si obtinerea unor acorduri; e) se pot mentiona succesele firmei pentru a impune respectul. 71. Intre tarile cu o cultura specifica (de tip B) nu se numara: a) 2B0; b) /ranta; c) 0ustralia; d) 0nglia; e) *landa; f) -lvetia. 7 . )onform lui 9.:. )hung" adoptarea deciziilor in cultura asiatica" comparativ cu cea europeana" este: a) individuala; b) libera de restrictii; c) bazata pe incredere; d) pe baza majoritatii; e) corelata cu rezultatele controlului. 7%. In comparatie cu 2B0" elementele specifice ce caracterizeaza =4B in cadrul firmelor nipone sunt: a) descrierea explicita a postului; b) pregatirea de generalisti; c) sarcini in grup; d) cariere specializate. 7(. In ce priveste aplicarea =5*" din analiza comparativa cu situatia firmelor nipone rezulta ca in firmele occidentale: a) se aplica =5* in egala masura pentru manageri si nonmanageri; b) procesul de inovare se bazeaza pe compartimentul 4D>; c) predomina controlul specific =5*; d) se utilizeaza =5* pentru o motivare complexa. 7,. <uterea legislativa a B- este detinuta de: a) )urtea de +ustitie; b) <arlamentul -uropean; c) )onsiliul -uropean; d) )omisia -uropeana;

e) )urtea de )onturi.

73. 4elativ la notiunea de euromanagement" se poate afirma ca: a) euromanagementul reprezinta acel comportament managerial specific decidentilor si firmelor europene prin care se rezolva problemele zilnice ale organizatiei pentru a obtine succes in competitia europeana; b) acest comportament specific al salariatilor nu se regaseste numai in tarile membre ale B-; c) urmare a acestui comportament" regasim acelasi climat organizational si'n filiale ! sucursale ale unor =C) sau companii transnationale nipone sau americane; d) managementul organizatiilor europene incepe sa se stabilizeze ca un nou tip de management multinational. 7.. <entru manageri" principalele metode de training la care recurg companiile americane sunt: a) pregatirea la locul de munca; b) pregatirea prin rotatia posturilor; c) ucenicia" folosita pentru acele posturi ce necesita perioade lungi de pregatire; d) pregatirea prin frecventarea unor cursuri periodice pe aspecte tehnice. 77. In societatile #feminine$: a) baietii si fetele studiaza aceleasi domenii; b) valorile dominante in societate sunt succesul material si prosperitatea; c) accentul este pus pe echitate" competitie intre colegi si performanta; d) studentul cel bun este standardul. 78. Intre diversele reguli sugerate de &ammer si )hamp6 in dezvoltarea conceptului de reengineering" reguli necesare pentru a atinge performanta in afaceri ca urmare a utilizarii computerului in managementul zilnic" se numara si urmatoarele" mai putin una: a) se pot valorifica simultan avantajele centralizarii si descentralizarii; b) luarea de decizii este parte din atributiile fiecarui manager; c) un generalist poate executa lucrarile unui expert; d) planurile se revizuiesc instantaneu; e) informatia apare simultan in oricate locuri este nevoie. 8;. In contextul cultural nipon" distanta mare fata de putere se traduce prin: a) informarea larga a personalului despre obiectivele organizatiei; b) relatiile *6abun ' Kobun; c) adoptarea deciziilor prin consens; d) initiative de jos in sus.

1%