Sunteți pe pagina 1din 3

Potivit noilor reglementri, sistemul bugetar cuprinde: 1.

Bugetul de stat: documentul elaborat i administrat de Guvern, adoptat de Parlament, prin lege, cuprinznd veniturile i cheltuielile aprobate prin legea bugetar anual. Aceasta autorizeaz flu urile financiare publice de formare a veniturilor i de repartizare a acestora pe destina!ii i pe ordonatori principali de credite, "n conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-social a !rii i ale politicii financiare specifice anului pentru care este aprobat bugetul.

#. Bugetul asigurrilor sociale de stat: documentul ce se "ntocmete distinct de bugetul de stat se aprob de Parlament prin lege separat, este administrat i gestionat de $inisterul $uncii, %olidarit!ii %ociale i &amiliei. Aceasta autorizeaz flu urile financiare publice de formare a veniturilor, pe baza contribu!iilor i a altor vrsminte prelevate de la persoane 'uridice i fizice, i de repartizare a acestora pe destina!ii. 3. Bugetele locale: sunt bugetele de venituri i cheltuieli ale unit!ilor administrativteritoriale elaborate autonom, fapt ce stimuleaz ini!iativa local "n realizarea veniturilor i satisfacerea cerin!elor locale. 4. Bugetele fondurilor speciale:

se "ntocmesc "n vederea finan!rii anumitor obiective i ac!iuni necesare "n perioada considerat, pentru care se instituie prelevri obligatorii pe baz de legi speciale

5. Bugetul trezoreriei statului: este documentul "n care sunt "nscrise veniturile i cheltuielile trezoreriei privind activitatea desfurat de aceasta "n scopul "ndeplinirii func!iilor sale 6. Bugetele instituiilor publice autonome: includ veniturile i cheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile anuale ale institu!iilor publice centrale care nu sunt subordonate nici unei alte entit!i de drept public 7. Bugetele instituiilor publice finanate integral/ parial din BS B!SS B" B#S: $ includ cheltuielile anuale ale institu!iilor publice ce func!ioneaz doar pe baza resurselor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele locale i bugetele fondurilor speciale, "n func!ie de sistemul de finan!are i sunt "n subordinea institu!iilor publice autonome cuprind veniturile i cheltuielile anuale ale institu!iilor publice ce primesc subven!ii de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele locale i bugetele fondurilor speciale "n completarea fondurilor speciale "n completarea fondurilor proprii i sunt "n subordinea institu!iilor publice autonome

%. Bugetele instituiilor publice finanate integral din &enituri proprii: documente "n care sunt prevzute i aprobate veniturile i cheltuielile institu!iilor publice aflate "n subordinea unor institu!ii publice autonome, ce fuc!ioneaz doar pe baza veniturilor proprii (ce provin din chirii, organizarea de manifestri culturale i sportive, concursuri artistice, publica!ii, presta!ii editoriale, studii, proiecte, valorificri de produse din activit!i proprii sau ane e, prestri de servicii i altele)

'. Bugetele creditelor e(terne rambursabile garantate de stat: -

contractate sau

documente "n care sunt prevzute i aprobate veniturile i cheltuielile fondurilor e terne contractate sau garantate de stat i a cror rambursare, dobnzi i alte costuri se asigur din fonduri publice

)*. Bugetele fondurilor e(terne nerambursabile: $ documente "n care sunt prevzute i aprobate veniturile i cheltuielile fondurilor e terne care nu trebuie rambursate +onsolidarea bugetar se refer la opera!iunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele componente ale bugetului general consolidat, "n vederea evitrii dublei eviden!ieri a acestora.