Sunteți pe pagina 1din 4

MOTOARE CU ARDERE INTERNA - PROIECT

Etapa III
Calculul procesului de ardere
1. Calculul arderii urmareste precizarea legii de variatie a presiunii p() in perioada
degajarii caldurii de reactie, in vederea:
- determinarii presiunii maxime din cilindru, care defineste solicitarea mecanica
a organelor mecanismului motor;
- precizarii temperaturii fluidului motor, care defineste incarcarea termica a
organelor in contact cu gazele fierbinti;
- determinarea ariei diagramei indicate care defineste lucrul mecanic specific
sau presiunea medie.
2. Ipoteze fundamentale de calcul.
- capacitatile calorice specifice depind numai de temperatura;
- arderea se desfasoara dupa evolutii simple: izobare, izocore, izoterme. e
considera ca arderea se desfasoara izocor pentru !.".. si mixt (izocor si izobar) pentru
!.".C.
- compozitia fluidului motor la sfarsitul arderii depinde de coeficientul de exces
de aer . #entru $ produsele de ardere sunt: C%
&
, '
&
%, %
&
si (
&
.
#entru < $ produsele de ardere sunt: C%
&
, C%, '
&
%, '
&
si (
&
.
- gazele reziduale au compozitia gazelor de la sfarsitul arderii.
- caldura dezvoltata prin ardere este egala cu caldura de reactie c)imica la
presiunea si temperatura mediului inconjurator, degajata pana la formarea produselor de
ardere, neglijand variatia caldurii cu temperatura.
- variatia energiei interne a fluidului motor si efectuarea lucrului mecanic exterior
in timpul arderii sunt efectul caldurii utile, masurate prin coeficientul utilizarii caldurii

z
, care tine seama de caldura degajata prin ardere pana in punctul z, si pierderile de
caldura aferente.
3. Cantitatea teoretica de aer L
0
(*moli sau *g) necesara pentru a arde complet $ *g de
combustibil lic)id.
Compozitia c)imica a combustibilului este determinata de analiza elementara in
parti sau procente de greutate. Combustibilii lic)izi au urmatoarea compozitie
elementara: C + ' + + % + ,. - $ *g,
In care: C, ', , %, sunt participatiile masice de carbon, )idrogen, sulf, etc.Compozitia
elementara a unor combustibili utilizati in motoare este dat in tabelul de mai jos:
C%!./0I.I1/1 Compozitia elementara !
0
(*g2*mol)
'
I
(*cal2*g) C(*g) '(*g) %(*g)
.enzina 3,456 3,$6& 3,336
$$3 $&3
$3533
!otorina 3,457 3,$88 3,3$3
$43 &33
$3$53
/nde !
0
- masa moleculara (*g2*mol)
'
I
- puterea calorica inferioara a combustibilului (*cal2*g)
1
3
- cantitatea de aer teoretica necesara arderii - cantitatea minima de aer necesara
arderii complete.

,
_


+
8& 6 $&
&$ , 3
$
3
S O H C
L
(*mol aer2*g comb.)
4. !
$
- (umarul de *ilomoli de amestec proaspat ce participa la reactie.
!
$
- 1
3
+ $2!
0
(*moli2*g comb.),,,,,,,.!."..
!
$
- 1
3
(*moli2*g comb.),,,,,,,!.".C.
5. !
&
9 (umarul de *ilomoli de produse rezultate din ardere
a) Cazul arderii complete: $
!
C%&
- C2$& ; !
'&%
- '2& ; !
%&
- 3,&$ 1
3
( -$) ; !
(&
- 3,7: 1
3
( )
3 &
&$ , 3
& $&
L
H C
M + +
(*moli2*g comb.)
b) Cazul arderii incomplete: < $
3
$&
&$ , 3
$
$
&
&
L
k
M
C
CO

+3
&$ , 3
$
$
& L
k
M
CO

+3
&$ , 3
$
$
&
&
&
L
k
k
H
M
O H

+3
3&$
$
$
&
&
L
k
k M
H

+3
7: , 3
&
L M
N

(*moli2*g comb.)
in care * - 3,65,.3,53
3 &
7: , 3
& $&
L
H C
M + +
(*moli2*g comb.)
6. Coeficientul variatiei molare a amestecului proaspat,
3

3
- !
&
2 !
$
7. Coeficientul variatiei molare a amestecului real,
;
r
r
R

+
+

$
3
unde
r
este coeficientul gazelor reziduale.
<alorile lui
;
variaza intre limitele:
!.".,,,,,,,,,,,,,,,,,$,3& $,$&
!.".C,,,,,,,,,,,,,,,,,$,3$ $,3=
8. Caldura molara medie la volum constant a amestecului de lucru inainte de ardere:
( )
8
&:4
2
$3 = , 3 7 , 6
3

+
C
T
T V
T mC
C
9. Caldura molara medie la volum constant a produselor de ardere:
Pentru 1
( )
( ) ( ) ( )
( )
1
1
1
]
1

+
+ + +

T
N
V
N
T
O
V
O
T
O H
V
O H
T
CO
V
CO
T
T
V
mC M
mC M mC M mC M
M
mC
&:4
&:4 &:4 &:4
&
&:4
22
&
&
&
&
&
&
&
&
3
$
Pentru < 1
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
1
1
1
]
1

+ +
+ + +

T
CO
V CO
T
N
V
N
T
H
V
H
T
O H
V
O H
T
CO
V
CO
T
T
V
mC M mC M
mC M mC M mC M
M
mC
&:4
&:4
&:4 &:4 &:4
&
&:4
22
&
&
&
&
&
&
&
&
3
$
<aloarea temperaturii 0
>
se adopta in intervalul $433 8333 ?.
Caldurile molare medii la volum constant ale componentilor mai sus mentionati,
in intervalul de la 0
3
- &:4 la 0
>
, pot fi calculate cu formulele de mai jos:
( )
!
T
CO
V
T mC +
8
&:4
$3 4 , 3 & , :
&
(*cal 2 *mol ?)
( )
!
T
CO
V
T mC +
8
&:4
$3 5 , 3 3 , 5 (*cal 2 *mol ?)
( )
!
T
O H
V
T mC +
8
&:4
$3 & , $ 7 , 5
&
(*cal 2 *mol ?)
( )
!
T
N
V
T mC +
8
&:4
$3 6 , 3 $ , 5
&
(*cal 2 *mol ?)
( )
!
T
O
V
T mC +
8
&:4
$3 6 , 3 5 , 5
&
(*cal 2 *mol ?)
( )
!
T
H
V
T mC +
8
&:4
$3 5 , 3 6 , 6
&
(*cal 2 *mol ?)
10. Caldura molara medie la presiune constanta a produselor de ardere
( ) ( )
T
V
T
P
mC mC
&:4
22
&:4
22
:45 , $ + (*cal 2 *mol ?)
11.
>
9 Coeficientul de utilizarea a caldurii pentru perioada arderii -
>
este raportul
dintre cantitatea de caldura folosita pentru cresterea energiei interne a fluidului si
efectuarea de lucru mecanic in perioada de la inceputul arderii si pana la sfarsitul ei
(punctul z), si puterea calorifica inferioara a combustibilului. <alorile coeficientului
>
depind de tipul motorului, turatie, conditiile de racire, ar)itectura camerei de ardere,
sarcina motorului. <alorile reduse indica nu numai un transfer intensiv de caldura, dar si
o crestere intensa a arderii in destindere.
<alorile lui
>
se adopta astfel:
!.".,,,,,,,,,,,,,,..3,43 3,:5
!.".C,,,,,,,,,,,,,,.3,73 3,44
12. Calculul puterii calorice superioare a combustibilului.
'

- 4$33 C + 83333 ' + &=33 ( 9 %) (*cal 2 *g comb.)


/nde - participatia masica de sulf; - 3 la combustibilii petrolieri din tara noastra.

13. Calculul temperaturii 0
>
la sfarsitul arderii
a) #entru !.".C.:
( )
( )
( ) ( )
) &:4 ( :45 , $
&:4
$
) &:4 (
&:4
2
3
&:4
22
+
+ +
+

! R
C
T
V
r
I
! !
T
P R
T
T mC
L
H
T mC
Cb) #entru !."..:
Cand 1
( )
( )
( ) ( ) &:4
$
$
) &:4 (
&:4
2
3
&:4
22
+
+

,
_

+

C
T
V
r
T
I
! !
T
V R
T mC
M
L
H
T mC
C


Cand < 1
( )
( )
( )
( ) ( ) &:4
$
$
$ &45=3
) &:4 (
&:4
2
3
3
&:4
22
+
+

,
_

+


C
T
V
r
T
I
! !
T
V R
T mC
M
L
L H
T mC
C


14. Calculul presiunii p
>
la sfarsitul arderii:
C !
p p
(bari)
in care este raportul de crestere a presiunii.
15. "legerea raportului de crestere a presiunii
a) 1a !."..,
C
R
T
T

b) 1a !.".C. - $,7 &,&
%rientativ, valorile temperaturii si presiunii la sfarsitul procesului de ardere sunt:
!.".,,,,,,,,,,,.0
>
- &633 &:33 ? p
>
- 85 75 bar
!.".C,,,,,,,,,,,.0z - $433 &833 ? p
>
- 55 $&3 bar