Sunteți pe pagina 1din 2

1 x Exercitii de gramatica pentru clasele a III-a si a IV-a - Ghid practic de invatare a gramaticii limbii romane, pentru scolarii mici

si parinti Editura: Carminis10,00( !!0"

1 x #atematica$ Exercitii si probleme pentru clasa a IV-a Editura: %&perion',(0(1!!)*0" 1 x #atematica$ Exercitii si probleme pregatitoare pentru concursurile scolare, clasele 1-) Editura: %&perion ,10(++01)" 1 x #etode de re,olvare a problemelor de aritmetica pentru clasele I - IV Editura: %&perion10,00(1*('*(" 1 x 100 -robleme de .ogica Editura: /aida',00(1 1++(" 1 x Concursul de matematica 0lorica /$ Campan - clasele I - IV, Ed 101* Editura: /aida+,+0(1''*0'" 1 x Concursul de matematica 0lorica /$ Campan, clasele I - IV, editie 1011 Editura: /aida(,00(1*(!(!" 1 x .imba si literatura romana pentru clasa a IV-a Editura: /aida11,00(1'01('" 1 x 2ritmetica 1*00 de probleme semni3icative 4limpiade, Concursuri si Centre de excelenta, Clasa a V-a - Editia a V-a Editura: /aida1),00(1 )010" 1 x #atematica$ 00 de probleme pentru micii matematicieni clasele I-IV $ 4limpiade, concursuri 5udetene si inter5udetene$ -regatirea admiterii in clasa a V - a Editura: /aida10,00(1 0() " 1 x #atematica pentru isteti$ 6e pregatim pentru concursurile scolare clasa a IV-a Editura: /aida',(0(1(+1!+" 1 x /este$ 2dmiterea in clasa a V-a - Concursul de limba romana #icii 2lecsandristi, clasa a IV-a$ Concursul de matematica Euclid, clasa a IV-a Editura: /aida1+,00(1'!11!"

1 x Exercitii si probleme pentru concursul de matematica Euclid, editia a 7II-a, Clasele III-VIII$ I28I 1011 Editura: /aida',00(1 0+1'" 1 x 4limpiade si concursuri scolare 100!$ Clasele III, IV, V Editura: /iparg(,00(1 0+1+" 1 x #atematica$ 4limpiade scolare 100 $ Clasele III-IV Editura: /iparg',(0(1(+1!!" 1 x 11 Editii ale concursului inter5udetean de matematica 9imitrie -ompeiu - Editia a VIII-a Editura: /aida',(0(1') +(" 1 x 6e pregatim pentru evaluare - C.282 2 IV-2$ /este pentru evaluarea 3inala:nationala clasa a IV-a$ /este pentru evaluarea initiala clasa a V-a$ .imba si literatura romana, #atematica, 8tiinte ale naturii, Geogra3ie, Istorie Editura: /aida1+,00(1')' (" 1 x Concursul de matematica Euclid, Editia a VII-a - 0ocsani Editura: /aida!,00(1(+0))" -