Sunteți pe pagina 1din 6

RETEAUA ORC Registrul Comerului este organizat pe 2 niveluri :

nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate n subordinea Oficiului Na ional al Registrului Comerului i care funcioneaz pe lng fiecare ribunal nivel naional reprezentat de Oficiul Naional al Registrului Comer ului ce func ioneaz n subordinea !inisterului "ustiiei

Oficiul Naional al Registrului Comerului #ebsite:$$$%onrc%ro &'mail onrc(onrc%ro )ucure*ti, )lvd% +nirii nr% ,4, )l% "-b% r% ../..., sector -, Cod po*tal: 0-01-, el%: 2/40'234 -35%01%04 6a7: 2/40'234 -35%01%0Director general: Silvia Claudia MI A!CEA Director general ad"unct: Adriana !uminia IACO# Director general ad"unct $ numit tem%orar: Maria &a'riela (OAN) Director direcia economic*: &eorgeta #)!AN Director direcia management resurse umane: Adrian CONSTANTINESCU Director direcia registrul comerului central com%uteri+at: Mi,ai CONSTANTIN Director direcia anali+* %rogramare- te,nologia informaiei: &a'riel CONDETEANU $ numit tem%orar Director direcia contencios: #ogdan Mi,ail #URDESCU Director direcia managementul calit*ii$organi+are: Rodica Tatiana SOROIU Director direcia 'uletinul %rocedurilor de insolven*: .alentina #URDESCU Oficiile Registrului Comerului Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul #ucure0ti )ucure*ti, .ntrarea 8ectorului nr% 3, sect%-, Cod potal: 0-0-9el% : 2/40'234 -35%01%21 6a7 : 2/40'234 -35%01%29 &'mail: orcb(b%onrc%ro Director: 1tefania Carmen C I2U Director ad"unct: Ioana 3lorentina MI )I!ESCU Director ad"unct: Mona &eorgeta #A#AN #iroul Unic #ucure0ti- Serviciul Asistena: el% : 2/40'234 -35%01%00 el%:6a7 : 2/40'234 -35%01%-3 &'mail: bub(b%onrc%ro Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Al'a ;lba .ulia, <iaa .uliu !aniu nr% 30 el%: 0291 : 130%--5, 139%923 6a7: 0291 : 13,%029 &'mail: orcab(ab%onrc%ro Director: Adelina .asilica OAR&) Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Arad ;rad, 8tr% ;ndrei =aguna nr% 3'-, Cod po*tal -300-5 el%: 029, : 2,0%-,4 6a7: 029, : 2,0%-,9 &'mail: orcar(ar%onrc%ro Director: Aurelia Simona A.RAMUTI Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Arge0 <ite*ti, )'dul .%C% )rtianu nr% 2>, Cod po*tal 330009 el:6a7: 0241 : 231%114 el%: 0241 : 22-%-13 &'mail: orcag(ag%onrc%ro Director: Iulia Maria MARINESCU

Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul #ac*u )acu, )'dul% +nirii nr% -0, eta? 3, Cod po*tal 5003>2 el%: 02-4:920902, 02-4:99-14, 6a7: 02-4:94,391 &'mail: orcbc(bc%onrc%ro Director: &,eorg,i* 4ATRIC I Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul #i,or Oradea, 8tr% 8tefan @$eig nr%33, Cod po*tal: 430909 el%: 029> : 4-9%03,, 424%-24 6a7: 029> : 4-4%>35 &'mail: orcbA(bA%onrc%ro Director: Ioana Maria C)R)MAN Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul #istria N*s*ud )istriBa Nsud, 8tr% !r*e*ti nr% 2, Cod po*tal 420352 el%: 025- : 234%456a7: 025- : 234%45&'mail: orcbn(bn%onrc%ro Director: Ioan TURC Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul #oto0ani )oto*ani, 8tr% Cictoriei nr% -0, Cod po*tal ,30--5 el%: 02-3 : 93-%914 6a7: 02-3 : 93-%9-2 &'mail: orcbt(bt%onrc%ro Director: !aura Ada !EONTE Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul #ra0ov )ra*ov, )'dul% 39 Noiembrie nr%15, Cod po*tal 900302 el%: 0251 : -33%>>2D -3>%02, 6a7: 0251 : -31%535 &'mail: orcbv(bv%onrc%ro Director: Rodica Irinel 4)SCU!E2 Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul #r*ila )rila, )'dul% .ndependenBei nr%31, )l%)5 parter, Cod po*tal 13000el%: 02-> : 532%-11 6a7: 02-> : 532%-11 &'mail: orcbr(br%onrc%ro Director: Daniela CONDRU( Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul #u+*u )uzu, )d% +nirii, bloc 30 )CE parter, Cod po*tal 3203>0 el%: 02-1 : ,20%1-1D 4-4%2-> 6a7: 02-1 : 424%-,> &'mail: orcbz(bz%onrc%ro Director: Iulian Sorin !A()R Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Cara0 Severin Re*iBa, 8tr% Fibertii nr%-9;, Cod po*tal -20093 el%: 0299 : 239%336a7: 0299 : 231%054 &'mail: orccs(cs%onrc%ro Director: .alentin 4O4A Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul C*l*ra0i Clra*i, 8tr% <relungirea )ucure*ti, nr% ,, bl% C 20, et% 3, Cod po*tal >30329 el%: 0242 : --3%946a7: 0242 : --3%949 &'mail: orccl(cl%onrc%ro Director: Ta0cu TO(A

Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Clu" Clu?, 8tr% .a*ilor nr%24, Cod po*tal 400345 el%: 0254 : 4--%,00 6a7: 0254 : 4-2%100 &'mail: orcc?(c?%onrc%ro Director: Dorin Marius DEAC Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Constana ConstanBa, 8tr% <oporului nr% 323;, Cod po*tal >00209 el%: 0243 : 5>>%,53, 5>>%,52 6a7: 0243 : 5>>%,,3 &'mail: orcct(ct%onrc%ro Director: Corina TA4U Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Covasna 8f% GAeorgAe, 8tr% Ciucului nr% 22, Cod po*tal 92003> el%: 025, : -31%020 6a7: 025, : -35%10, &'mail: orccv(cv%onrc%ro Director: Elena Sorina COT3AS Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul D/m'ovia rgovi*te, str% <lt% Eitescu 8tan, nr% 3, cod 3-0039 el%: 0249 : 230%>39 6a7: 0249 : 230%>39 &'mail: orcdb(db%onrc%ro Director: Smaranda #RE#EANU Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Dol" Craiova, 8tr% +nirii nr%325, Cod po*tal 200-2> el%: 0293 : -30%-03D -30%-02 6a7: 0293 : -30%-02 &'mail: orcd?(d?%onrc%ro Director: Oana Manuela DINC) Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul &alai GalaBi, 8tr% <ortului nr%20, Cod po*tal 100029 el%: 02-5 : 450%>01D 450%4,>D -05%3,-D -05%3,4 6a7: 02-5 : 450%>01D 450%4,> &'mail: orcgl(gl%onrc%ro Director: R*ducan O4REA Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul &iurgiu Giurgiu, 8tr% Clad epe, )loc !+C2, mezanin el%: 0245 : 23-%0>4 6a7: 0245 : 231%1,4 &'mail: orcgr(gr%onrc%ro Director: .iorica CO4OERU Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul &or" rgu "iu, Eobrogeanu GAerea nr% 33, Cod po*tal 2303-9 el%: 029- : 23-%434D 234%-1, 6a7: 029- : 234%-1, &'mail: orcg?(g?%onrc%ro Director numit tem%orar: Maria MI!OSTEANU Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul arg,ita !iercurea Ciuc, )'dul% imi*oarei nr%24, Cod po*tal 9-0232 el%: 0255 : -33%505, -33%50, 6a7: 0255 : -33%50, &'mail: orcAr(Ar%onrc%ro Director: .asile .5!CAN

Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul unedoara Eeva, )lvd% Eecebal, )l% 1, <arter/!ezanin, Cod po*tal --0020 el%: 0294 : 221%543 6a7: 0294 : 221%540 &'mail: orcAd(Ad%onrc%ro Director numit tem%orar: Ancua Elena SUCIU Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Ialomia 8lobozia, 8tr% Grii nr% -, Cod po*tal >2000el%: 024- : 2-9%493 6a7: 024- : 2-3%12, &'mail: orcil(il%onrc%ro Director: Constantin #RATU Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Ia0i .a*i, 8tr% Gndul nr% 2;, Cod po*tal ,0032, el%: 02-2 : 294%400 6a7: 02-2 : 2,5%--4 &'mail: orcis(is%onrc%ro Director: &ina Manuela 1INDI!) Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Ilfov )ucure*ti, .ntrarea 8ectorului nr% 3, sect%-, Cod potal: 0-0-9- 2parter si eta? -4 el%: 2/40'234 -25%00%,2, -25%00%91 6a7: 2/40'234 -25%00%,&'mail: orcif(if%onrc%ro Director: Elena Simona ISTRATE Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Maramure0 )aia !are, 8trada Casile Fucaciu nr% 12, Cod po*tal 4-0402 el%: 0252 : 232%>>> 6a7: 0252 : 224%939 &'mail: orcmm(mm%onrc%ro Director numit tem%orar: Adrian Dumitru Solomon Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Me,edini Erobeta r% 8everin, 8tr% 8mrdan nr% -, Cod po*tal 220349 el%: 0292 : -33%245 6a7: 0292 : -32%,,5 &'mail: orcmA(mA%onrc%ro Director: .eronica .5!CEA Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Mure0 rgu !ure*, 8tr% @gazului nr% 34:;, Cod po*tal 940-32 el%: 0259 : 254%316a7: 0259 : 251%323 &'mail: orcms(ms%onrc%ro Director: Adina Nicoleta #ERCEA Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Neam <iatra NeamB, 8tr% Cuza Cod nr%24 H 25, Cod po*tal 53003> el%: 02-- : 2-2%020 6a7: 02-- : 2-2%0,0 &'mail: orcnt(nt%onrc%ro Director numit tem%orar: Elena CERNAT Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Olt 8latina, 8tr% George <oboran nr%2, Cod po*tal 2-001el%: 024> : 4-3%2>> 6a7: 024> : 4--%302 &'mail: orcot(ot%onrc%ro Director numit tem%orar: Daniel &eorge R*dulescu

Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul 4ra,ova <loiesti, 8tr% Cornicei Nr% 4, Cod postal: 300219 el%: 0244 : 94-%42, 6a7: 0244 : 93>%5-3 &'mail: orcpA(pA%onrc%ro Director: Ilinca SIMIONESCU Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Satu Mare 8atu !are, )lvd% .ndependentei nr% 34;, eta? ., Cod po*tal 440223 el%: 0253 : ,35%>25D ,3,%>,0 6a7: 0253 : ,34%0-5 &'mail: orcsm(sm%onrc%ro Director: .ictor 4etru 4O4 Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul S*la" @alu, 8tr% +nirii nr% 3-, eta? ../..., Cod po*tal 4900,4 el%: 0250 : 534%532 6a7: 0250 : 534%532 &'mail: orcs?(s?%onrc%ro Director: !aura Eugenia .)DAN Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Si'iu 8ibiu, 8tr% Eorului nr% 20, Cod po*tal 9900,4 el%: 025> : 232%,05 6a7: 025> : 239%554 &'mail: orcsb(sb%onrc%ro Director: .ladimir Ale6andru TOMA1E.SC I Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Suceava 8uceava, 8tr% +niversitBii nr% 21;, Cod po*tal ,20229 el%: 02-0 : 922%>-, 6a7: 02-0 : 993%150 &'mail: orcsv(sv%onrc%ro Director: Catalina Elena .ARTIC Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Teleorman ;le7andria, 8tr% Constantin )rncoveanu nr% 44, Cod po*tal 340054 el%: 024, : -30%23>D -33%204 6a7: 024, : -39%,34 &'mail: orctr(tr%onrc%ro Director: Andrea Maria ENAC E Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Timi0 imi*oara, 8tr% <aris nr% 2;, eta? 3, Cod po*tal -0000el%: 0295 : 220%1-9D 220%156a7: 0295 : 220%1,&'mail: orctm(tm%onrc%ro Director: 3loarea #RINDA Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul Tulcea ulcea, 8tr% <ortului nr% 34 2incinta .)&RO!4, Cod po*tal 120242 el%: 0240 : 93>%>55 6a7: 0240 : 93-%-99 &'mail: orctl(tl%onrc%ro Director: Clava SCRI4CARU Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul .aslui Caslui, str% 8tefan cel !are, nr% 2,9;, Cod potal ,-0005 el%: 02-9 : -33%442 6a7: 02-9 : -33%515 &'mail: orcvs(vs%onrc%ro Director: Ioan (A ARIA

Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul ./lcea Rmnicu Clcea, 8tr% Calea lui raian nr%249 el%: 0290 : ,-4%995D ,-4%99> 6a7: 0290 : ,-4%99> &'mail: orcvl(vl%onrc%ro Director: Elena 3lorentina 4O4ESCU Oficiul Registrului Comerului de %e l/ng* Tri'unalul .rancea 6oc*ani, str% !iAail Ioglniceanu, nr% 23;, Cod po*tal 5200-5 el%: 02-, : 2-5%3>4, 2-5%311, 2-5%31> 6a7: 02-, : 2-5%3>4 &'mail: orcvn(vn%onrc%ro Director: Ci%rian MI A!CEANU