Sunteți pe pagina 1din 11

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

Anexa nr.3/51

CUPRINS

Nr. formular

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013 01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

02 06

pag.2

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013 1. TITULAR: CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL COD TITULAR: 51 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE Consiliul Economic si Social a fost organizat si functioneaza ca organism tripartit, autonom, de interes public, in scopul realizarii dialogului social dintre Guvern, sindicate si patronate si a climatului de stabilitate si pace sociala. Este o institutie care evolueaza o data cu evolutia de ansamblu a societatii romanesti. Institutia evolueaza in directia instaurarii unui climat stabilizat de pace sociala, asa cum functioneaza ca standard social in multe tari ale Comunitatii Europene. Ca institutie, C.E.S. serveste societatea prin aportul sau la asigurarea conditiilor desfasurarii normale a tuturor categoriilor de activitati. Incepand cu 2010, Consiliului Economic si Social ii va reveni un rol sporit in formula rea propunerilor referitoare la stabilirea politicii economice si sociale pe termen scurt, mediu si lung. Imbunatatirea sustinerii interne a dialogului social in concordanta cu practica si legislatia europeana, precum si cu evolutia sociala si economica de ansamblu a societatii, revine Consiliului Economic si Social. Consiliul Economic si Social, asemenea institutiilor similare din Europa face parte din categoria organismelor care isi mentin utilitatea sociala si isi multiplica, in timp, mijloacele si influenta intr-un interes social major. La un moment dat se poate constata ca societatea nu functioneaza la fel de bine fara un dialog social structurat. 3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA De la crearea sa si pana in prezent, rolul importanta si activitatea CES au crescut continuu, demonstrandu-si utilitatea in cadrul dezvoltarii procesului democratic in Romania, avand o contributie importanta la pregatirea aderarii Romaniei la UE in domeniul social, atat prin pregatirea capitolelor si subcapitolelor specifice, cat si prin activitatile prestate in colaborare cu Comietul Economic si Social European (CESE). 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel: Surse de finantare: Pondere -% Buget de stat 100,00 5. MENTIUNI SPECIALE Consiliul Economic si Social nu indeplineste si calitatea de: - Autoritate de management - Organism intermediar sau - Beneficiar pentru programele aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare. Dupa aderarea la UE, CES a devenit membru cu drepturi depline al Comitetului Economic si Social European (CESE), in cadrul caruia reprezinta Romania. Acest statut implica participarea activa la toate actiunile si initiativele acestui organism, printre care:

pag.3

- participarea membrilor si expertilor CES la sesiunile comisiilor si plenarei CESE; - participarea CES la elaborarea de avize, analize, studii si recomandari ale CESE. Toate acestea presupun existenta in cadrul CES a unui numar rezonabil de experti de inalta calificare si nu reducerea numarului acestora. Proiectul de buget pentru anul 2010 a fost structurat pe doua programe. Principalele obiective ale acestora sunt: - cresterea transparentei institutionale; - promovarea dialogului social; - promovarea imaginii CES. 6. STRATEGIA IN DOMENIUL INVESTITIILOR -

pag.4

SINTEZA POLITICILOR PUBLICE FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET


Realizari 2008 3 5 6 7 Executie preliminata 2009 4 Propuneri 2010 -mii leiEstimari pe termen mediu (2011-2013) 2011 2012 2013 8

Capitol bugetar

Denumirea politicilor publice

1 51.01 1.204 1.204 1.970 1.970 1.700 1.700 1.755 1.755

2 Intensificarea dialogului intre partenerii sociali precum si armonizarea procedurilor parteneriale autohtone cu cele din spatiul U.E.

Total

1.805 1.805

1.850 1.850

pag.5

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2008 - 2013


Anexa nr. 3 / 51 Crestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2 5 2011 Estimari / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali2008 Realizari 1 2 3 2009 Executie preliminata 2010 Propuneri

Denumire indicator

2012 Estimari 6

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

2013 Estimari 7

5000 2.204 2.205 1.863 336 6 7 7 420 461 1.983 2.255 13,72 9,76 2.410 2.723 12,99 2.410 2.723 12,99

TOTAL GENERAL 2.298 2.298 1.815 476 7 2.298 2.298 1.803 488 7 2.353 2.353 1.846 499 8

______________

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

84 -1

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1 2.204 2.205 1.863 336 6 2.410 2.410 1.983 420 7 2.723 2.723 2.255 461 7 12,99 12,99 13,72 9,76 2.298 2.298 1.815 476 7 2.298 2.298 1.803 488 7 2.353 2.353 1.846 499 8

CURENT

5100

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

84 -1

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1

CURENT

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT 2.204 2.410 2.723 12,99 2.298 2.298 2.353

___________________________

pag.6

Anexa nr. 3 / 51

/ 01

Pag.

2 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali2008 Realizari Estimari 6 2.298 1.815 476 7 2.298 1.803 488 7 1 2.205 1.863 336 6 7 7 420 461 9,76 1.983 2.255 13,72 2.410 2.723 12,99 2 3 4=3/2 5 2011 Estimari 7 2012 2009 Executie preliminata 2010 Propuneri Crestere / descrestere 2010 / 2009

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

2013 Estimari

01

CHELTUIELI CURENTE

2.353 1.846 499 8

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

84 -1

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1 2.204 2.205 1.863 336 6 7 7 420 461 1.983 2.255 2.410 2.723 2.410 2.723 12,99 12,99 13,72 9,76 2.298 2.298 1.815 476 7 2.298 2.298 1.803 488 7 2.353 2.353 1.846 499 8

CURENT

5100

01

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

84 -1

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1 2.204 2.205 1.863 336 6 2.410 2.410 1.983 420 7 2.723 2.723 2.255 461 7 12,99 12,99 13,72 9,76 2.298 2.298 1.815 476 7 2.298 2.298 1.803 488 7 2.353 2.353 1.846 499 8

CURENT

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI -1

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1

CURENT

pag.7

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz pe anii 2008 - 2010 (sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 51 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 5001 Denumire indicator 2008 Realizari B CHELTUIELI - BUGET DE STAT ___________________________ 01 10 01 01 02 03 04 06 08 12 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13 30 03 01 Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 02 03 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 20 01 01 03 04 05 06 08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 162 153 194 26,80 20 24 24 52 48 48 60 19 5 1 336 318 420 331 1 69 29 6 1 461 372 1 69 29 6 1 9,76 12,39 18 15 16 6,67 6 3 3 81 84 97 15,48 284 6 331 3 371 4 12,08 33,33 825 1 14 396 872 6 17 436 1.011 20 12 491 15,94 233,33 -29,41 12,61 2.204 2.205 1.863 1.467 453 6 16 89 7 56 2.410 2.410 1.983 1.547 493 1 17 101 1 39 20 100 9 42 17,65 -0,99 800,00 7,69 2.723 2.723 2.255 1.764 550 12,99 12,99 13,72 14,03 11,56 1 2009 Executie preliminata 2 2010 Propuneri 3 / 02 Pag. 1 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

pag.8

Anexa nr. 3 / 51 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 02 05 30 06 01 02 11 Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare 13 30 02 03 30 55 02 Pregatire profesionala Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 5100 01 01 10 20 55 84 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 5101 01 10 01 01 02 03 04 06 08 12 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din -1 2.204 2.205 1.863 1.467 453 6 16 89 7 56 2.410 2.410 1.983 1.547 493 1 17 101 1 39 -1 -1 2.204 2.205 1.863 336 6 2.410 2.410 1.983 420 7 -1 -1 6 7 6 7 1 1 6 2 5 6 2 4 1 2 1 7 10 1 9 Denumire indicator 2008 Realizari B 1 1 2009 Executie preliminata 2 3 29 29 45 2 43

/ 02

Pag. 2010

2 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2 3 29 29 45 2 43

Propuneri 3

6 2 4 1 2 1 7

2.723 2.723 2.255 461 7

12,99 12,99 13,72 9,76

2.723 2.723 2.255 1.764 550

12,99 12,99 13,72 14,03 11,56

20 100 9 42

17,65 -0,99 800,00 7,69

pag.9

Anexa nr. 3 / 51 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A afara unitatii 13 30 03 01 Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 02 03 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 20 01 01 03 04 05 06 08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 02 05 30 06 01 02 11 Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare 13 30 02 03 30 55 02 Pregatire profesionala Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 6 7 6 7 1 1 6 2 5 6 2 4 1 2 1 7 10 1 9 162 1 153 3 29 29 45 2 43 20 24 52 48 60 19 5 1 336 318 420 331 1 69 29 6 1 18 15 6 3 81 84 284 6 331 3 Denumire indicator 2008 Realizari B 1 825 1 14 396 2009 Executie preliminata 2 872 6 17 436

/ 02

Pag. 2010

3 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2 1.011 20 12 491 15,94 233,33 -29,41 12,61

Propuneri 3

371 4

12,08 33,33

97

15,48

16

6,67

461 372 1 69 29 6 1

9,76 12,39

48

24

194 3 29 29 45 2 43

26,80

6 2 4 1 2 1 7

pag.10

Anexa nr. 3 / 51 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 84 Denumire indicator 2008 Realizari B PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 5101 01 03 Autoritati executive si legislative Autoritati executive -1 2.204 2.204 2.410 2.410 -1 -1 1 2009 Executie preliminata 2

/ 02

Pag. 2010

4 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

Propuneri 3

2.723 2.723

12,99 12,99

pag.11

Consiliul Economic si Social Anexa 3 / 51 /06

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010 (SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

TOTAL din care: 5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

- mii lei Fond aferent Numar maxim de posturi finantate in salariilor de baza anul 2010 pe anul 2010 1 2 30 550 30 550

pag.12