Sunteți pe pagina 1din 1

//Problema 12: //Fie sirul lui Fibonacci, definit astfel: f(0)=0, f(1)=1, f(n) = f(n-1) + f(n-2) pentru n>1.

//Sa se scrie un program care implementeaza algoritmul de calcul al sirului Fibonacci. #include <iostream> using namespace std; int main() { double f0=0, f1=1, f, n; cout<<"Introduceti numarul de elemente ale sirului: n= "; cin>>n; cout<<"f(0) = "<<f0; cout<<"\nf(1) = "<<f1; for (int i=2; i<=n; i++) { f = f0 + f1; cout<<"\nf("<<i<<") = "<<f; f0 = f1; f1 = f; } }