Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru reducerea masei monetare pot fi folosite doua metode. 1) Retragerea semnelor monetare, prin dispari.ia din circula.

ie a anumitor categ orii de semne monetare, de catre institu.ia autorizata sa emita moneda. Procedeu l defla.iei monetare poate consta n distrugerea fizica a banilor retra.i din circ ula.ie sau n schimbarea lor cu alte monede cu o valoare nominala diferita. 2) Reducerea semnelor monetare din circula.ie printr-o politica de creditare car e ar conduce la indisponibilizarea unei par.i a masei monetare. Este vorba, pe d e o parte, despre procedeul defla.iei prin credit care poate consta n restrngerea creditelor bancare prin nnasprirea condi.iilor de creditare, cre.terea dobnzilor .i a ratei scontului ori aducerea surplusului masei monetare n depozitel e bancare prin prevederea unor condi.ii avantajoase. Pe de alta parte, reducerea semnelor monetare poate fi ob.inuta prin masuri de dirijism economic, concretiz ate n: - nghe.area sau reducerea pre.urilor, - diminuarea salariilor .i a altor venituri ale popula.iei, - restrngerea unor avantaje sociale.