Sunteți pe pagina 1din 7

Certificat de garantie Garantia se aplica in conformitate cu O.G. 21/1992, O.G. 174/2008 O.G. 58/2000, H.G. 786/1996, Le ea 11/1994 si Le ea 449/200!

I. Conditii Generale de Garantie "eneficiarul, impreuna cu #an$atorul, este o%li at ca in momentul cumpararii sa #erifice &aca am%ala'ul contine toate accesoriile si su%ansam%lele si &aca aparatul este in %una stare. 1. (ro&usul a fost pre&at cumparatorului impreuna cu) factura ori inala a#i$ul &e insotirea marfii &ocumentatia te*nica certificatul &e arantie completat si semnat &e repre$entantul +niprest ,nstal si unitatea #an$atoare. 2. Uniprest Instal nu-si asuma raspunderea pentru alegerea gresita a echipamentului. Pentru o dimensionare corecta apelati la o firma autorizata, fie pentru calcul, fie pentru un Proiect tehnic. !. -ocumentatia te*nica, .ertificatul &e arantie, factura &e .umparare si Li#retul /paratului se #or pastra la locul &e instalare al ec*ipamentului. 4. -urata me&ie &e utili$are si arantia acor&ata pentru pro&usele /00/.1 acoperite &e pre$entul .ertificat sunt preci$ate in ta%elul &e mai 'os)

2c*ipament Cazane din otel cu gazeificare pentru combustibili solizi

-urata me&ie &e #iata 10 ani

0ermen &e arantie -(3, -( 4 2 ani

Nota: La ca$anele &in fonta, arantia si &urata me&ie &e #iata specificate in ta%el se refera la corpul ca$anului. (entru restul componentelor ca$anelor 5electronice, &ispo$iti#e &e masura, componente pro#enite &e la terti furni$ori, etc.6 arantia este &e 2 ani &e la li#rare. . Garantia se deruleaza de la data puneriiin functiune. !ar nu mai tarziu de 2 luni de la achizitionare. !aca punerea in functiune se realizeaza dupa trecerea celor 2 luni de la achizitie, perioada de garantie incepe de la data facturii. 6. (re$entul .270,8,./0 -2 G/7/90,2 confirma calitatea pro&uselor /00/.1, limitan&u:se numai asupra &efectelor &e material sau &e e;ecutie &atorate pro&ucatorului, intele an&u:se prin aceasta repararea sau furni$area ratuita a oricarei piese care pre$inta #icii &e fa%ricatie, constatate numai &e catre unul &in ser#ice autori$ate. <e arantea$a functionalitatea si pastrarea performantelor termice pe perioa&a sus mentionata, in con&itiile montarii si e;ploatarii in con&itii normale, in conformitate cu normati#ele, prescriptiile te*nice si le islatia in #i oare. Orice incon#enient ce &ecur e &in nerespectarea acestora, ca&e in sarcina e;clusi#a a utili$atorului. 7. ,n situatia in care se constata ca &efectiunea reclamata se &atorea$a unei e;ploatari sau intretinerii incorecte a ec*ipamentului, %eneficiarul #a suporta inte ral atat contra#aloarea pieselor inlo#uite, cat si manopera &e reparatie si c*eltuielile &e &eplasare la inter#entie. 8. (entru a putea sa %eneficiati &e a#anta'ele oferite &e arantie, in aceasta perioa&a. (entru orice inter#entie tre%uie sa apelati e;clusi# la firmele &e ser#ice mentionate in acest certificat. ,n ca$ contrar pro&usul isi #a pier&e arantie. +niprest ,nstal, prin unitatile &e ser#ice autori$ate, asi ura efectuarea acti#itatilor &e ser#ice atat in perioa&a &e arantie cat si in post arantie pe toata &urata &e utili$are a ec*ipamentului. Garantia se acor&a in con&itiile respectarii continutului pre$entului .270,8,./0 -2 G/7/90,2, a &ocumentatiei te*nice insoitoare si a prescriptiilor &in le islatia in #i oare. 9. La aparitia si reclamarea unei &efectiuni, firma &e ser#ice a reata are are o%li atia &e a asi ura inter#entia in ma;im 2 $ile lucratoare &e la &ata inre istrarii solicitarii. 10. Garantia este #ala%ila numai pe teritoriul 7omaniei si numai pentru pro&usele importate si &istri%uite &e +niprest ,nstal. II. "#$IG%&II$' U&I$I(%&")U$UI sa pastre$e in stare %una &ocumentele ec*ipamentului 5carte te*nica, certificat &e arantie , li#ret aparat, factura &e ac*i$itei6 pe toata &urata &e #iata a acestuia= sa instale$e ec*ipamentele numai prin prestatori &e specialitate 5persoane 'uri&ice6 autori$ati &e ,<.,7 in &omeniu, astfel pier&e &reptul &e arantie a pro&uselor cumparate in ca$ul nerespectarii acestor pre#e&eri le ale= sa solicite prestatorului care a instalat ec*ipamentul (rocesul #er%al &e receptie a lucrarilor &e monta'/instalare si a pro%ei &e presiune a instalatiei= sa pre$inte prestatorului &e specialitate care e;ecuta punerea in functiune) a6 procesul #er%al &e receptie a lucrarilor &e monta' si instalare %6 procesul #er%al &e receptie a lucrarilor &e racor&are la reteaua &e com%usti%il. c6 proiectul instalatiei 5&aca este ca$ul6 Ine*istenta acestor documente +a conduce la imposibilitatea efectuarii punerii in functiune. sa supuna ec*ipamentul lucrarilor &e #erificare te*nica perio&ica la inter#ale &e ma;imum 2 ani, conform (0:/1 2010 .olectia ,<.,7= sa solicite prestatorului &e specialitate care efectuea$a punerea in functiune e;plicatii si &emonstratii practice cu pri#ire la mo&ul &e e;ploatare si intretinerea a aparatului 5in conformitate cu instructiunile fa%ricantului6= 'ste strict interzisa incredintarea aparatului unor persoane sau agenti economici neautorizati de I,CI) pentru a efectua inter+entii si reparatii la acesta, deoarece siguranta d+s. si a

celorlalti este pusa astfel in pericol, iar echipamentul isi pierde garantie. ,e interzice alimentarea arzatoarelor cazanelor de la butelii mobile, indi+iduale, de GP$, admitandu-se numai alimentarea de la rezer+oare e*terioare de GP$, conform specificatiilor normati+e l-. si l--. &oate lucrarile care necesita autorizatie se +or e*ecuta prin societati autorizate I,CI) la tarifele acestora. 9272<(2.0/72/ /.2<0O7 .O9-,0,,, ./72 /7 8/.2 ,>(O<,",L/ (+9272/ ,9 8+9.0,+92 L/ -/0/ <0/",L,0/, O"L,G/ +0,L,?/0O7+L L/ (L/0/ .O<0+7,LO7 -2 -2(L/</72 <, ,9027@290,2 /8272902 (+927,, ,9 8+9.0,+92. III. "bligatiile societatii se ser+ice 1. 2c*ipamentele nominali$ate in pre$entul .ertificat &e Garantie #or fi puse in functiune &e catre un specialist al firmei a reare &e uniprest ,nstal si autori$ate ,<.,7, care #a efectua urmatoarele operatii) : #erificarea respectarii con&itiilor &e punere in functiune= : #erificarea corectitu&inii e;ecutiei monta'ului ec*ipamentelui= : efectuarea re la'elor= : pornirea ec*ipamentelui= : #erificarea funcionarii ec*ipamentului la parametri normali. 2. @erificarile efectuate &e specialistul &e efectuea$a (unerea in 8unctiune pri#esc in e;clusi#itate %una functionare a ec*ipamentului ce urmea$a a fi pus in functiune. !. Orice nere uli e;istente in instalatia la care acesta este racor&at 5inclusi# referitoare la instalatia &e alimentare cu com%usti%il, electrica si &e e#acuare a a$elor arse6 se #or consemna in (rocesul #er%al &e (unere in 8unctiune si &uce la sistarea operatiunilor (.,.8., ec*ipamentul ramanan& oprit pana la reme&ierea &eficientelor. /. ,.C. UNIP)',& IN,&%$ ,.).$. I,I !'C$IN% ")IC' )%,PUN!')' CU P)I0I)' $% '0'N&U%$'$' !%UN' 1%&')I%$' ,%U CI0I$' P)"0"C%&' !' PUN')'% IN 2UNC&IUN' ,I '3P$"%&%)'% 'C4IP%1'N&U$UI IN 1"! N'%U&")I(%& ,%U IN %2%)% P)'0'!')I$") $'G%$' ,I P)',C)IP&II$") &'4NIC' IN 0IG"%)'. 5. La punerea in functiune, specialistul ce o reali$ea$a are urmatoarele o%li atii) : completarea Li#retului /paratului. 7aportului &e @erificari, ,ncercari si (ro%e, sa a (rocesului @er%al &e (unere in 8unciune &in pre$entul certificat. : instruirea utili$atorului sau a personalului &esemnat &e acesta pentru a respecta cu strictete instructiunile &e e;ploatare si intretinere cuprinse in &ocumentatia te*nica a ec*ipamentelor. I0. $imitele garantiei ,UN& '3C$U,' !IN G%)%N&I' ec*ipamentele si partile acestora a#ariate &in cau$e in&epen&ente &e pro&ucator, respecti#) a6 prin instalare, punere in functiune sau repararea incorecte, e*ecutate de centre ser+ice care nu se regasesc in prezentul certificat, neconforme instructiunilor producatorului sau in afara legilor, normati+elor si prescriptiilor tehnice in +igoare5 %6 &atorita &istru erilor pro#ocate &e &escarcari electrice sau alte calamitati naturale 5cutremure, inun&atii, alunecari &e teren, etc.6 a manipularilor ne li'ente sau a acci&entelor care pro&uc $ arieturi, sparturi, &eteriorari ale ec*ipamentelor. c6 la transport sau &aca &epo$itarea si instalarea ec*ipamentului nu se fac in spatiu inc*is, ferit &e actiunea a entilor atmosferici 5tempetaturi foarte sca$ute sau ri&icate, umi&itate ri&icata, contact cu ra$ele soarelui, #ant, ploaie, praf6=

&6#ariatii ale tensiunii electrice in retea 5peste limita &e 220@ A/: 10B6 sau lipsa nulului &e lucru, etc. !aca tensiunea de alimentare are fluctuatii de+ine obligatorie montarea unei surse stabilizatoare de tensiune5 Nu se acorda garantie pentru echipamentele de alimentare de la generatoarecare nu au sursa stabilizatoare de tensiune, care nu asigura o frec+enta constanta de 6 4z sau care dez+olta sistem bifazic: U faza-nul7226 0, U faza-impamantare7..60 su U nul-impamantare7..6 0 %&'N&I'8 - !efectarea placii electronice sau a altor componente ale centralei termice datorita supratensiunii, nu face obiectul garantiei. - ,upratensiunea defecteaza I piesa electronica de culoare albastra 9+aristor: amplasata langa alimentarea cu energie electrica a placii, acesta fiind modul de diagnosticare a defectiunii. e6 &atorita inter#etiei utili$atorului sau a personalului neautori$at asupra aparatului, re la'elor si mo&ul &e functionare a ec*ipamentului, sau a utili$arii neconforme cu instuctiunile &e e;ploatare a acestuia= f6 nere uli ale instalatiilor *i&raulice, electrice, &e alimentare cu com%usti%il= 6 incorecta tratare a apei &e alimentare/umplere/a&aos= &uritatea apei tre%uie sa fie cuprinsa intre 15 si 25 8r si un pH intre 7 si 8 la 25 ., mai ales in ca$ul in care instalatia este supusa continuu la a&au ari &e apa sau oliri si reumpleri &in moti#e &e intretinere. 2ste o%li atorie &e&uri$area apei in ca$ul in care &uritatea acesteia &epaseste 25 8r= C Nu sunt admise la garantie componente ale echipamentelor care s-au deteriorat datorita depunerilor de calcar si a impuritatilor din agentul termic. *6 coro$iune &atorata con&ensului= i6 utili$area altor com%usti%ili &ecat cele /cei preci$ati in instructiunile &e utili$are a ec*ipamentului sau utili$area &e com%usti%ili cu caracteristici &iferite &e cele preci$ate in normati#ele in #i oare= '6 utili$area unei instalatii &e impamantare cu re$istenta &e &ispersie a acesteia mai mare &e 4 O*m sau fara impamantare. Nu utilizati ca impamantare te+ile instalatiei hidraulice. D6 nerespectarea instructiunilor &e e;ploatare sau utili$area ec*ipamentului in alte scopuri &ecat cele carora a fost &estinat= l6 e;ploatare incorecta, a#an& &rept re$ultat in *etarea apei in instalatie, lipsa com%usti%ilului, crearea &e socuri termice prin intro&ucerea &e apa rece &e a&aos in instalatie, tira'ul necorespun$ator al sistemului &e e#aluare a a$elor arse= m6 utili$area &e piese &e sc*im% &e la alti pro&ucatori &ecat /00/.1 <7O n6 nerespectarea pre#e&erilor (rescriptiilor 0e*nice /1:,<.,7. o6 instalarea si functionarea ec*ipamentului in incaperi cu temperatura mai mica &e 10. p6 (resiunea apei &in instalatie si cea a com%usti%ilului a$os/lic*i& &epaseste #alorile ma;ime a&mise specificate in cartea te*nica. Pentru cazanele cu functionare cu combustibili solizi, in afara &e con&itiile preci$ate mai sus 5punctele a:p6 arantia nu se aplica &aca ec*ipamentele se &efectea$a ca urmare a) : neutilizarii combustibilului specificat de producator sau a folosirii a lemnului cu procentul de umiditate peste 26; : neinstalarii sistemului de amestec al apei 9)egumat %&&%C<-"0'N&)"P:, : coro$iunii &atorate con&ensului aci& sau &epuneri &e u&ron pro&use ca urmare a utili$ariicontinue a ca$anului la temperaturi su% 80E. : scur erea con&ensului &e pe cos in ca$an &uce la anularea arantiei. %&'N&I'8 - cosul de fum trebuie sa aiba inaltimea suficienta asigurarii tira=ului necesar functionarii 9+ezi manual utilizare>instalare:5 - racordul dintre cazan si cosul de fum trebuie sa aiba panta ascendenta spre cos si sa fie izolat5 !aca nu sunt respectate conditiile de mai sus cazanul +a functiona defectuos si cu un randament scazut. neinstalarii unei #ane termostatice 5e;. F/00< <0< 20 4 furni$ata ca accesoriu6 in circuitul

&e racire &e si uranta al ca$anului sau neracor&area acesteia la o sursa permanenta &e apa &e racire 5pentru ec*ipamentele pre#a$ute cu serpentina &e racire6= utilizarea peletilor care in urma arderii produc reziduuri sticloase 9siliciu: datorita impuritatilor continute sau a peletilor cu dimensiuni mai mari decat cele precizate in cartea tehnica duce la blocarea arzatorului 9cod a+arie %6.: ? Curatarea arzatorului este acoperita de garantie fiind o operatie de intretinere. "P')%&II$' !' IN&)'&IN')' "peratiile de intretinere u fac obiectul garantiei si sunt contracost. (entru centralele termice in con&ensare este o%li atorie e;ecutarea operatiunilor &e intretinere specificate in manual &e utili$are. @a recoman&am inc*eierea unor contracte &e mentenanta cu o societate autori$ata. ,nter#entiile in afara perioa&ei &e arantie sau in situatia in care aceasta incetea$a sau nu se aplica #or fi facturate la tarifele in #i oare ale societatii &e ser#ice a reate &e +niprest ,nstal. %&'N&I'8 - Nu beneficeaza de garantie echipamentele racordate la butelii tip aragaz sau la instalatia de alimentare cu gaz metan prin intermediul racordurilor neconforme cu normati+ul I@>AB. : in incaperea in care montata centrala termica este o%li atorie o pri$a &a aer neo%tura%ila cu suprafata &e 6m/ DF, si o suprafata &e e;plo$ie &e 5B &in #olumul incaperii. <. UNIP)',& IN,&%$ <7L

'*trase din P& %. ? 26.6 Instalarea aparatelor /rt. 96 516 ,nstalarea aparatelor se efectue$a su% supra#e *erea 7<L, cu respectarea le islatiei specifice in #i oare. ,n situatiile in care, conform le ii, este necesara o%tinerea unor a#i$e suplimentare specifice, aceasta o%li atie re#ine &etinatorului/utili$atorului aparatului. 526 La instalarea se efectuea$a amplasarea aparatelor pe po$itie si racor&area aparatelor la utilitati &upa ca$) circuitele &e apa, com%usti%il, ener ie electrica si a$e arse, conform &ocumentatiei &e instalare. Conditii pentru efectuarea +erificarilor /rt. 146 ,n #e&erea efectuarii punerii in functiune, &etinatorul/utili$atorul aparatului are o%li atia &e a pune la &ispo$itia persoanei 'uri&ice autori$ate cel putin urmatoarele &ocumente) a6 &eclaratia conformitate monta' %6 instructiunile &e instalare, montare, re lare, utili$are si intretinere li#rate impreuna cu aparatul, re&actate sau tra&use in lim%a romana= c6 a#i$ul pri#in& furni$area a$elor naturale, un&e este ca$ul= &6 autori$area instalatiei &e alimentare cu a$ petrolier lic*efiat, un&e este ca$ul= e6 sc*ema termomecanica a centralei termice a#i$ata &e catre 7/-0, atunci can& este ec*ipata cu ca$ane a#an& puterea nominala mai mare &e 70 DF. 0erificari tehnice efectuate /rt. 156 La punerea in functiune a aparatelor se respecta instructiunile aplica%ile ela%orate &e pro&ucator, specifice fiecarui tip &e aparat si pre#e&erile pre$entei prescriptii te*nice si efectuea$a cel putin urmatoarele #erificari te*nice) a6 #erificarea inte ritatii aparatului= %6 #erificarile aplica%ile pre#a$ute in GLi#retul aparatuluiH Concluziile +erificarii /rt. 176 516 (unerea/repunerea in functiune si a&miterea functionarii se reali$ea$a prin) a6 efectuarea #erificarilor pre#a$ute la art. 15 si completarea li#retului aparatului &e catre 7@0, care confirma respectarea pre#e&erilor pre$entei prescriptii te*nice= %6 instruirea &etinatorului/utili$atorului &e catre 7@0, pri#in& functionarea in con&itii &e si uranta a aparatului si o%li ati#itatea efectuarii #erificarilor te*nice perio&ice conform pre$entei prescriptii te*nice. 526 ,n functie &e reu$ltatele o%tinute la punerea in functiune, in li#retul aparatului se consemnea$a) a6 G/->,< 4 aparatul poate functiona pana la sca&enta urmatoarei #erificari, cu o%li atia respectarii instructiunilor &e instalare, re lare, utili$are si intretinere &ate &e pro&ucator si a pre#e&erilor pre$entei prescriptii te*niceH= %6 G72<(,9< 4 aparatul nu in&eplineste con&itiile &e punere in functiune si se inter$ice functionarea acestuiaH. 9O0/) <emnarea li#retului aparatului &e catre &etinator/utili$ator semnifica insusirea &e catre acesta a o%li atiei &e a nu utili$a aparatul fara a:l supune #erificarii te*nice la 2 ani.

C%PI&"$U$ I3 "#$IG%&II ,I )',P"N,%#I$I&%&I Pre+ederi generale /rt. !8 -etinatorii/utili$atorii aparatelor precum si perosanele 'uri&ice autori$ate, tre%uie sa respecte pre#e&erile Le ii 64/2008 GLe e pri#in& functionarea in con&itii &e si uranta a instalatiilor su% presiune, instalatiilor &e ri&icat si a aparatelor consumatoare &e com%usti%il.H "bligatiile si responsabilitatile detinatorilor>utilizatorilor aparatelor /rt. !9 -etinatorul/utili$atorul &e aparate are urmatoarele o%li atii si responsa%ilitati) a6 sa nu permita mo&ificarea &atelor sta%ilite prin instructiunile &e instalare/montare= %6 sa nu utili$e$e aparate pentru care nu s:a o%tinut a&miterea functionarii= c6 sa efectue$e #erificarile te*nice perio&ice la inter#alele sta%ilite &e pre$enta prescriptie te*nica= &6 sa nu permita alimentarea altor consumatori &in instalatia electrica a aparatului= e6 sa ia masuri corespun$atoare, un&e este ca$ul, astfel incat operatorul 7<0@,, precum si personalul instruit, nominali$at in li#retul aparatului sa:si poata in&eplini in con&itii %une sarcinile pre#a$ute. /rt. 40 -etinatorul/utili$atorul este responsa%il pentru e#entualele a#arii sau acci&ente pro&use prin e;ploatarea necorespun$atoare a aparatelor. /rt. 41 ,n ca$ul transferului &reptului &e proprietate asupra aparatului &etinatorul este o%li at sa furni$e$e aparatul impreuna cu instructiunile &ate &e pro&ucator si cu li#retul aparatului continan& toate inre istrarile.