Sunteți pe pagina 1din 14

PAGINA 88 | SISTEME DE GIPS-CARTON | 2010

Placri NIDAsystem
P
l
a
c

r
i

N
I
D
A
s
y
s
t
e
m
2010 | SISTEME DE GIPS-CARTON | PAGINA 89
Fixare mecanic - prole CD ______________________________________________90
Fixare mecanic - prole CW ______________________________________________92
Fixare prin lipire NIDABoardx ____________________________________________94
Detalii de montaj ________________________________________________________96
Executare montaj ________________________________________________________98
"PenLru ca nma cadr sa baLa nLr-un rLm cam, Lrebue sa o proLe|am, sa o ferm de vara[e de LemperaLura de
zgomoLee exLeroare.
In maLere de zoa[e exgen[ee noasLre sunL nanLe de LoaLe dorn[ee dumneavoasLra.
0rcare ar f bugeLu dumneavoasLra, dorn[ee, naLura ucrar pe care o execuLa[ (consLruc[e, amena|are, renovare),
ssLemee noasLre se adapLeaza ceor ma varaLe sLua[, asLfe ncL sa va asguram maxmum de conforL.
Placri
PAGINA 90 | SISTEME DE GIPS-CARTON | 2010
Paca NIDA
0hda| NIDAmeLa UD
Prof NIDAmeLa 0D
Brda regaba
Dbu meLac
NTREBUINRI CURENTE
Lucrar no renovar
Locun[e
Brour
SpLae unLa[ coare
Sa de specLacoe sau de reunun, co de
muzca, sLudour de nregsLrare
Lucrar n ncnLe umede cu pac NIDAhydro
AVANTAJE SPECIFICE
AdapLare perfecLa a renovar amena|ar
nLeroare
0ompaLbLaLe de produs Lehnca cu pere[
pafoanee NIDAsysLem
0orecLur de geomeLre paneLaLe muL superoare
ceor permse de ssLemee prn pre (care permL
doar T-2 cm maxm de corecLura a verLcaLa[, a
na[m obnuLe)
Execu[a pe pere[ exsLen[, consderab dsLru
(comprom)
0rearea de spa[ nLre pereLee exsLenL pacare
uLzabe penLru Lrecerea nsLaa[or
AgremenL Tehnc
RezsLen[a a foc max T20`
Fixare mecanic
- prole CD
PLACRI NIDAsystem
SCHEM DE PRINCIPIU
Placri cu xare mecanic (cu ajutorul bridelor
reglabile) realizate cu ajutorul unui schelet
metalic, adiacent peretelui existent, pe care se
xeaz plcile de gips-carton.
\aLa mneraa
urub NIDAsysLem AF 2T2
Banda penLru mbnar
Ipsos de mbnar NIDAprofesona
Banda de eLanare
P
l
a
c

r
i

N
I
D
A
s
y
s
t
e
m
2010 | SISTEME DE GIPS-CARTON | PAGINA 91
CANTITI medii pe m
2
de PLACARE
SLabLe penLru o pacare de pereLe cu paramenL smpu, dubu Lrpu cu H=2,50 m sLrucLura meLaca a
60 cm nLerax.
0oefcenLu de perdere nu esLe ncus n Labeu de cacu. AcesLa va f sLabL de caLre consLrucLor n func[e
de parLcuarLa[e ucrar.
PERFORMANE MECANICE
NU UITAI:
In ocure umede, se foosesc
pace specae rezsLenLe a
umezeaa se zoeaza a baza
(vez ncnLe umede).
Banda sau co[aru de
consodare a co[uror exLeroare
Imbnare easLce nLre
ghda| sLrucLura, n func[e de
daLarea sLrucLur
ELanarea a aer a baza
pereLeu
Alegerea unei placri de perete
* penLru na[m ma mar de 4,5m conLacLa[ deparLamenLu Lehnc.
PERFORMANE LA FOC
Profe a nLerax
de 60 cm
Numaru Lpu
de pac
0reuLaLe propre
kg/m
2
DsLan[a max.
nLre supor[
h(m)
CD 60/27
T x T2,5 11 T,25
T x T5 T3 T,65
T x T8 T5 T,85
2 x T2,5 21 2,00
Sch[a RezsLen[a a foc E Tp numar de pac
30 mn 2 x T2,5
60 mn 2 x T5
T20 mn 3 x T2,5
T20 mn + 3 x T2,5 PRE0YFEU M0
PR0DUSE
0ANTITA]I
ParamenL Smpu ParamenL Dubu ParamenL Trpu
Paca NIDA T,00 m
2
2,00 m
2
3,00 m
2
Prof ghda|
NIDAmetal (UD)
0,70 m 0,70 m 0,70 m
Prof
NIDAmetal (CD)
2,00 m 2,00 m 2,00 m
Banda de eLanare 0,7 m 0,7 m 0,7 m
Dbu meLac T,6 buc T,6 buc T,6 buc
Brda regaba 0,70 buc 0,70 buc 0,70 buc
urubur AP 42Tx9,5 T,4 buc T,4 buc T,4 buc
urubur AF 2T2x25 T2 buc 3 buc 3 buc
urubur AF 2T2x45 - T2 buc 3 buc
urubur AF 2T2x55 - - T2 buc
Banda mbnar T,5 m T,5 m T,5 m
Ipsos de mbnar
NIDAprofesona
0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg
\aLa mneraa
(evenLua)
T,00 m
2
T,00 m
2
T,00 m
2
PAGINA 92 | SISTEME DE GIPS-CARTON | 2010
Paca NIDA
0hda| NIDAmeLa Uw
Prof NIDAmeLa 0w
\ncu 60 x 35
Dbu meLac
NTREBUINRI CURENTE
Lucrar no renovar
Locun[e
Brour
SpLae unLa[ coare
Sa de specLacoe sau de reunun, co de
muzca, sLudour de nregsLrare
Lucrar n ncnLe umede cu pac NIDAhydro
AVANTAJE SPECIFICE
AdapLare perfecLa a renovar amena|ar nLeroare
0ompaLbLaLe de produs Lehnca cu pere[
pafoanee NIDAsysLem
0orecLur de geomeLre paneLaLe muL superoare
ceor permse de ssLemee prn pre (care permL
doar T-2 cm maxm de corecLura a verLcaLa[, a
na[m obnuLe)
Execu[a pe pere[ exsLen[, consderab dsLru
(comprom)
0rearea de spa[ nLre pereLee exsLenL pacare
uLzabe penLru Lrecerea nsLaa[or
AgremenL Tehnc
RezsLen[a a foc max T50`
Fixare mecanic
- prole CW
PLACRI NIDAsystem
SCHEM DE PRINCIPIU
Placri cu xare mecanic (cu ajutorul vinclurilor
metalice 60 x 35) realizate cu ajutorul unui
schelet metalic, adiacent peretelui existent, pe
care se xeaz plcile de gips-carton.
\aLa mneraa
urub NIDAsysLem AF 2T2
Banda penLru mbnar
Ipsos de mbnar NIDAprofesona
Banda de eLanare
P
l
a
c

r
i

N
I
D
A
s
y
s
t
e
m
2010 | SISTEME DE GIPS-CARTON | PAGINA 93
CANTITI medii pe m
2
de PLACARE
SLabLe penLru o pacare de pereLe cu paramenL smpu, dubu Lrpu cu H=2,50 m
sLrucLura meLaca a 60 cm nLerax.
0oefcenLu de perdere nu esLe ncus n Labeu de cacu. AcesLa va f sLabL de caLre consLrucLor n func[e
de parLcuarLa[e ucrar.
PERFORMANE MECANICE
NU UITAI:
In ocure umede, se foosesc pace
NIDAhydro se zoeaza a baza (vez
ncnLe umede).
Banda sau co[aru de consodare a
co[uror exLeroare
Imbnare easLce nLre ghda|
sLrucLura, n func[e de daLarea sLruc-
Lur
ELanarea a aer a baza pereLeu
Alegerea unei placri de perete
Profe a nLerax
de 60 cm
Numaru Lpu
de pac
0reuLaLe propre
kg/m
2
DsLan[a max.
nLre supor[
h(m)
CW 50
T x T2,5 12 2,T0
T x T5 14 2,T0
T x T8 16 2,40
2 x T2,5 22 2,50
CW 75
T x T2,5 T3 2,65
T x T5 T5 2,65
T x T8 T7 3,00
2 x T2,5 23 3,T0
CW 100
T x T2,5 T3 3,20
T x T5 T5 3,20
T x T8 T7 3,60
2 x T2,5 23 3,80
PERFORMANE LA FOC
A se vedea Labeu de pe pagna 87
cu men[unea de a foos sLrucLura
meLaca corespunzaLoare acesLu Lp de
pacare.
PR0DUSE
0ANTITA]I
ParamenL Smpu ParamenL Dubu ParamenL Trpu
Paca NIDA T,00 m
2
2,00 m
2
3,00 m
2
Prof ghda|
NIDAmetal (UW)
0,70 m 0,70 m 0,70 m
Prof NIDAmetal (CW) 2,00 m 2,00 m 2,00 m
Banda de eLanare 0,7 m 0,7 m 0,7 m
Dbu meLac T,6 buc T,6 buc T,6 buc
\ncu 60 x 35 0,70 buc 0,70 buc 0,70 buc
urubur AP 42Tx9,5 T,4 buc T,4 buc T,4 buc
urubur AF 2T2x25 T2 buc 3 buc 3 buc
urubur AF 2T2x45 - T2 buc 3 buc
urubur AF 2T2x55 - - T2 buc
Banda penLru mbnar T,5 m T,5 m T,5 m
Ipsos de mbnar
NIDAprofesona
0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg
\aLa mneraa
(evenLua)
T,00 m
2
T,00 m
2
T,00 m
2
* penLru na[m ma mar de 7,6m conLacLa[ deparLamenLu Lehnc.
PAGINA 94 | SISTEME DE GIPS-CARTON | 2010
Paca NIDA
Banda penLru mbnar
Ipsos de mbnar NIDAprofesona
Ipsos adezv NIDABoardfx
NTREBUINRI CURENTE
Lucrar no renovar
Locun[e
Brour
SpLae unLa[ coare
AVANTAJE SPECIFICE
AdapLare perfecLa a renovar amena|ar
nLeroare
0ompaLbLaLe de produs Lehnca cu pere[
pafoanee NIDAsysLem
Execu[a pe pere[ exsLen[, consderab dsLru
(comprom)
Acoperrea LuLuror nereguarLa[or pereLeu
exsLenL
Sporrea rezsLen[e Lermce zoar acusLce
AgremenL Tehnc
Fixare prin lipire
tencuial uscat
PLACRI NIDAsystem
SCHEM DE PRINCIPIU
Placri prin lipire cu ajutorul ipsosului adeziv
NIDABoardx realizate prin aplicarea ipsosului
pe partea posterioar a plcilor de gips-carton
Lafarge, lipind sistemul de peretele suport
existent.
P
l
a
c

r
i

N
I
D
A
s
y
s
t
e
m
2010 | SISTEME DE GIPS-CARTON | PAGINA 95
CANTITI medii pe m
2
de PLACARE
SLabLe penLru o pacare de pereLe cu na[mea de 2,5 m
0oefcenLu de perdere nu esLe ncus n Labeu de cacu. AcesLa va f sLabL de caLre consLrucLor n func[e
de parLcuarLa[e ucrar.
PERFORMANE MECANICE
NU UITAI:
Banda sau co[aru de consodare a
co[uror exLeroare
ELanarea a aer a baza pereLeu
Alegerea unei placri de perete
PERFORMANE LA FOC
PenLru orce cern[a de proLec[e a
ncendu, adresa[-va deparLamenLuu
Lehnc.
PRODUSE
CANTITI
Plac NIDA 1,00 m
2
Ipsos adeziv NIDABoardx Vezi tabelul consum
Band pentru mbinri 1,5 m
Ipsos de mbinri
NIDAprofesional
0,25 kg
Consum ipsos adeziv NIDABoardx
Tip suport kg/ m
2
Beton brut 1,5 - 2
Zidrie 2 - 2,5
Tencuial 2,5 - 3
NLIME
MAXIM
Planeu / Plafon
RECOMANDARE
2,70 - 3 m
Placare simpl pe ipsos adeziv
NIDABoardx
3 - 4,5 m
Placare pe ipsos adeziv prin introducerea
unei stinghii de lemn pe zidria existent,
n coresponden cu marginile transversale
ale plcilor astfel nct s se poat nuruba
plcile
> 4,5 m Placare pe structur metalic CW
PAGINA 96 | SISTEME DE GIPS-CARTON | 2010
DETALII DE MONTAJ
Imbnare co[
Sec[une n cmp, dsLan[a dnLre brdee regabe Sec[une Lransversaa
Imbnare co[, dsLan[a nLre brdee regabe Decaa|u pacor
*RosLure orzonLae verLcae se vor aLerna penLru a
evLa suprapunerea acesLora n cazu pacaror muLpe
P
l
a
c

r
i

N
I
D
A
s
y
s
t
e
m
2010 | SISTEME DE GIPS-CARTON | PAGINA 97
DETALII DE MONTAJ
Imbnare co[
Sec[une n cmp, nLerax vncu 60 x 35 cm Sec[une Lransversaa
Imbnare co[, dsLan[a nLre eemenLee de fxare Decaa|u pacor
*RosLure orzonLae verLcae se vor aLerna penLru a
evLa suprapunerea acesLora n cazu pacaror muLpe
PAGINA 98 | SISTEME DE GIPS-CARTON | 2010
EXECUTARE
SISTEME CU FIXARE MECANIC
REGULI DE MONTARE
TRASAREA I MONTAREA
STRUCTURILOR METALICE
Trasa[ pe paneu ocure de ampasare
a ghda|eor (UD/Uw), [nnd conL de
grosmea pacor
Taa[ monLan[ (0D/0w) a o ungme
ma mca cu T cm decL dsLan[a dnLre
paneu pafon
Apca[ banda de eLanare nLre ghda|
paneu
Fxa[ ghda|ee de paneu.
mecanc a 60 cm (urubur
dbur) + cue
mpucare cu dbur
or prn pre (pe suporL neLed
curaL)
Trasa[ pe pardoseaa pafon
poz[a monLan[or (0D/0w) n nLeroru
ghda|eor.
InLerax 60 sau 40 cm
MONTAJUL BRIDELOR
REGLABILE
Trasa[ pe pereLee suporL ocure de
ampasare a brdeor regabe (sau vncu
60 x 35)
Fxa[ brdee regabe de pereLe cu a|uLoru
dburor meLace.
Ina[mea maxma de fxare a brdeor
regabe nu Lrebue sa depaeasca
na[mea ncaper.
DsLan[a de a uLma brda a pafon Lrebue
sa fe de mnm 5 cm
P
l
a
c

r
i

N
I
D
A
s
y
s
t
e
m
2010 | SISTEME DE GIPS-CARTON | PAGINA 99
Aeza[ monLan[ n nLeroru brdeor
regabe
Incna[ uor profu monLanL a nLroducerea
sa n ghda|. Aduce[ pe poz[e bra[ee brde
regabe.
Dupa fxarea monLan[or cu brdee
regabe verfca[ paneLaLea sLrucLur
meLace asLfe reazaLe.
IZOLAIA TERMIC
I FONIC
Poz[ona[ evenLua sLraLu zoaLor de vaLa
mneraa nLre pereLee suporL sLrucLura
meLaca nanLe de a fxa pace.
Nu uLa[ sa monLa[ Lraseee de cabur
eecLrce sau evenLuaee nsLaa[.
DECUPAREA PLCILOR
DE GIPS-CARTON NIDA
Trasa[ cu a|uLoru creonuu rge
meLace parLea ce urmeaza a f decupaLa,
Taa[ carLonu de pe fa[a pac cu un
cu[L reLracLab ghdaL de o rga meLaca,
Rupe[ paca cu o ovLura scurLa,
Taa[ carLonu pe ceaaLa parLe.
MONTAREA PLCILOR DE
GIPS-CARTON NIDA
Pune[ pe poz[e pace de gps-carLon.
pe sensu de na[me,
pLe de monLan[,
fxaLe de pafon.
0nd[-va, evenLua, a urmaLoaree
aspecLe.
sa decupa[ ocure de ampasare a dozeor
eecLrce cu ferasLrau penduar.
Inuruba[ pace cu urubur
NIDAsysLem.
dsLan[a dnLre axe 30 cm maxm,
a ce pu[n T cm de margnea pac.
Inuruba[ pace pornnd de |os n sus.
PAGINA 100 | SISTEME DE GIPS-CARTON | 2010
EXECUTARE
TRASAREA PLACRII
Trasa[ pe paneu ocure de ampasare
a pacor [nnd conL de grosmea
pacar
In cazu suprafe[eor vech Lrebue
sa se verfce cond[e de aderen[a
ndeparLnd Lencuee exsLenLe care
,suna , degresnd spand bne
suprafe[ee.
Daca suprafe[ee sunL de|a acoperLe cu
Lencuaa umeda, esLe necesar ca aceasLa
sa fe cura[aLa pe LoaLa suprafa[a sau ce
pu[n n zona puncLeor de pre.
PREPARAREA IPSOSULUI
ADEZIV NIDABoardx
Pune[ apa nLr-un vas curaL
respecLnd doza|u ndcaL
pe sacu de psos adezv
NIDABoardfx
Presara[ prafu de psos adezv n
apa (vez canLLa[e ndcaLe pe
sac)
AmesLeca[ pna ce ob[ne[ o
pasLa omogena conssLenLa
Observaii
AmesLecarea Lrebue sa se faca nLr-un
recpenL perfecL curaL, dn pasLc sau
caucuc, ar apa sa fe curaLa sa
provna, de exempu, de a re[eaua de
apa poLaba.
TemperaLura ape a meduu
ncon|uraLor Lrebue sa fe ma mare de
5
0
C
PregaLrea psosuu adezv NIDABoardfx
Lrebue facuLa dupa nsLruc[une de pe
spaLee sacuu dn fa Lehnca
SISTEME CU FIXARE PRIN LIPIRE
REGULI DE MONTARE
P
l
a
c

r
i

N
I
D
A
s
y
s
t
e
m
2010 | SISTEME DE GIPS-CARTON | PAGINA 101
DECUPAREA PLCILOR
DE GIPS-CARTON NIDA
Trasa[ cu a|uLoru creonuu rge
meLace parLea ce urmeaza a f decupaLa,
Taa[ carLonu de pe fa[a pac cu un
cu[L reLracLab ghdaL de o rga meLaca,
Rupe[ paca cu o ovLura scurLa,
Taa[ carLonu pe ceaaLa parLe.
LIPIREA PLCILOR DE
GIPS-CARTON NIDA
Apca[ psosu adezv n ,puncLe pe n
pe pac sau drecL pe pere[ (T0 puncLe cu
dameLru T0 cm/m
2
)

Perei vechi
Apca[ psosu adezv pe pereLe dupa ce
n preaab a[ neLezL amorsaL pereLee
exsLenL.
MONTAREA PLCILOR DE
GIPS-CARTON NIDA
Poz[ona[ 2 Lrafur de paca de
gps-carLon de T cm grosme a baza pereLeu
aeza[ paca verLca.
Presa[ paca cu puLere pe pereLee suporL
pna ce a|unge[ n drepLu marca|eor LrasaLe
anLeror.
\erfca[ paneLaLea suprafe[eor ob[nuLe,
facnd reLuure necesare.