Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Aurel Vijoli Invatamantul special integrat Loc. Fagaras, jud.

Brasov PROIECT DIDACTIC

Scoala: Colegiul National oamna !tancaFagaras Data: Propunator: Nan Anca "lena Clasa : a VIII Aria curriculara: Lim#a si comunicare Disciplina: Lim#a si literatura romana Tema leciei: Fonetica . i$tongul, %ri$tongul, &iatul Tipul leciei : mi'ta Obiectiv cadru: e(voltarea capacit)*ii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta: a+ Cognitive: ,C-: !) recunoasc) di$tongul, tri$tongul, .iatul/ ,C0: !) de$ineasc) grupurile de sunete: di$tong, tri$tong, .iat/ ,C1: !) induc) 2n e'empli$ic)ri di$tongi, tri$tongi, .iaturi/ ,C3: !) cunoasc) tendin*a de evitarea a .iatului 2n comunicarea oral)

#+ A$ective:
,A-: !) mani$este interes 4i pl)cere 2n participarea la lec*ie/ ,A0: !) lucre(e 2n ordine 4i disciplinat/ ,A1: !) aprecie(e corect activitatea depus) de $iecare dat) 2n parte.

c+ 5si.o6motorii: ,5-: !) cree(e comunic)ri 2n care s) $oloseasc) di$tongul, tri$tongul 4i .iatul/ ,50: !) pre2nt7mpine 4i s) corecte(e gre4elile de ortogra$ie proced7nd la anali(a $onetic) a cuvintelor care ridic) di$icult)*i, evit7nd pronun*area regional). Elemente de strategie didactica: a+ 8etdode si procedee: e'plicatia, e'punerea, conversatia euristica, e'ercitiul, #+ Forme de organi(are: organi(are $rontala, organi(are individuala c+ 9esurse: Fisa de lucru, Culgere Lim#a 9omana, caietul de teme . ibliografie: o ,vidiu 8oceanu, Limba Romana (Compediu ), vol .I, "ditura ,rientul Latin, Brasov, -::-/ o 5am$il A. Didactica limbii si literaturi romane-gimnaziu,Cluj6Nacopa, "ditura acia, 0;;; . o Program colar limba i literatura romn6clasa a V6VIII6a, Bucure4ti 0;;:

CO$"I$%T &I SARCI$I DE I$STR%IRE ETAPE!E !EC"IEI *+ (oment organi,atoric -+#erificarea cunostintelor dinlectiile anterioare .*/ min0 1+Anunarea temei si obiectivelor .1min 0 2+Diri3area invatarii.*4 min0 O IECTI#E ,A,A0 ,A0 ,A1 ACTI#ITATEA PRO)ESOR%!%I 6 Aerisirea salii ce clasa 6 5reg)tirea lec*iei cu cele necesare ACTI#ITATEA E!E#I!OR 6 !e preg)tesc pentru lec*ie. STRATE'II DIDACTICE Conversa*ia

(ETODE DE E#A!%ARE

6!e veri$ica daca elevii au inteles 6 "levii raspund la intre#arile Conversatia notiunile din lectiile anterioare. pro$esorului Brainstorming Ce este voca#ularul< Care sunt compomentele voca#ularui< Asta(i la ora de Lim#a romana , vom 6Notea() su#iectul lec*iei pe caiet Conversa*ia discuta despre Fonetica. i$tong, 4i sunt aten*i la o#iectivele "'plicatia %ri$tong, &iat. anun*ate Voi $ace o sinte(a teoretica a )oneticii Sunetele 5 sunt $olosite un comunicarea orala , literele in cea scrisa. !iterele transcriu sunete. Tipuri de sunete: Consoanele: sunt sunete care se pronunta cu ajutorul altor sunete. #ocalele : sunt sunete care se pronunta $ara ajutorul altor sunete: a6 e6i6o6u67686 .90+ !emivocalele sunt sunete provenite di vocale, dar pronuntate asemanator cu consoanele. Nu pot $i semivocale a si 7 6 "levii sunt atenti si notea(a pe caiete. Conversatia "'plicatia 5ro#lemati(area

Fontala

,A1 a ,C,C0 ,C1

,#servare sistematic)

,#servare sistematic)

8+ E:: iau, oare, lacramioara etc. Diftongul: 6 grupul de doua sunete $ormate din vocala si semivocala , pronuntate in aceiasi sila#a. "': ea, iar#a, iepure Triftongul: 6grupul de trei sunete $ormat din doua semivocale si o vocala , pronuntate in aceeasi sila#a. "': ta6iau, la6cara6mioa6ra ;iatul 5 pronuntarea in sila#e di$erite a doua vocale alaturate.

4+Intensificarea retinerii si asigurarea transferului .*1 min0

,5,50

"levii vor re(olva urmatoarele e'ercitii: -. %ranscrie*i, din te'tul urm)tor, doar cuvintele care con*in di$tongi: Frun(ele toamnei se leg)nau prin v)(du., ca ni4te #)rcu*e purtate de v7nt, apoi se a4e(au cu o ultim) 4oapt) pe covorul ar)miu ce acoperea aleile parcului. !oarele, din ce 2n ce mai palid, trimitea spre p)m7nt sclipiri reci. 0. %ranscrie, din lista urm)toare, doar cuvintele care con*in .iat: ceart, co etrie, poate, aeroport, iindc, leu,

"levii participa activ re(olvarea e'ercitiilor .

la 8unca independenta "'plicatia "'ercitiul

Individuala

oare, ideal, creol, stau. 1. .=nlocuie4te punctele cu di$tongi, ast$el 2nc7t s) re(ulte cuvinte: m.......re/ v...../ c.......te/ p.......me/ d..........mn)/ p......r) 3. Formea() o coloan) cu cuvinte ce con*in di$tongi, aleg7nd din lista urm)toare: Iau, vai, i6au, v6au, ne6a, mi6a, aur, ceas, soare, te6a, cer, creier. >. Alc)tuie4te c7te dou) cuvinte cu urm)torii tri$tongi: "au, eoa, iei, oai, ioa, iai, eai <+ Evaluarea performantei .4 min0 =+Oferirea feedbac>?ului ,C,C0 ,C1 !e $ac aprecieri recomandari, notarea 6Isi $ac autocorectarea $olosind Conversatia elevilor care s6au remarcat la lectie. $ise de lucru. !e aprecieri la modul de des$asurare a lectiei?orei. Converatia

,#servatia sitemica

Aprecierea ver#al) Aprecieri

S-ar putea să vă placă și