Sunteți pe pagina 1din 8

LEGE pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen

a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat

Parlamentul Romniei adopt pre enta lege.

Capitolul I Msuri pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar !rt. 1 "#1$ Operaiunile de ncasri i pli efectuate de persoane %uridice& persoane fi ice autori ate& ntreprinderi individuale& ntreprinderi familiale& li'er profesioniti& persoane fi ice care desfoar activiti n mod independent& asocieri i alte entiti cu sau fr personalitate %uridic de la/ctre oricare din aceste categorii de persoane& se vor reali a numai prin instrumente de plat fr numerar& definite potrivit legii. #2$ (revederile pre entului capitol nu se aplic instituiilor de credit& instituiilor emitente de moned electronic autori ate de )anca *aional a +om,niei& instituiilor care prestea servicii de plat i care sunt autori ate de )anca *aional a +om,niei sau autori ate n alt stat mem'ru al -niunii .uropene i notificate ctre )anca *aional a +om,niei& potrivit legii& instituiilor financiare ne'ancare i entitilor care efectuea operaiuni de sc/im' valutar& definite potrivit legii& pentru operaiunile specifice activitii pentru care acestea au fost autori ate. #3$ (revederile pre entului capitol se aplic i operaiunilor de ncasri i pli n valut efectuate pe teritoriul +om,niei. 0ncadrarea n plafoanele prev ute de pre entul capitol se efectuea n funcie de cursul de sc/im' valutar& comunicat de )anca *aional a +om,niei& de la data efecturii operaiunilor de ncasri sau pli. !rt.2 " 0n sensul pre entei legi& urmtorii termeni se definesc astfel1 a$ ncasare fragmentat" fracionarea sumei de ncasat n mai multe trane& pentru a evita plafonul de ncasare n numerar sta'ilit prin lege

'$ plat fragmentat " fracionarea sumei de plat n mai multe trane& pentru a evita plafonul de plat n numerar sta'ilit prin lege c$ maga in de tipul cas/2carr3 4 maga in care reali ea comer de tipul cas/2carr3& astfel cum este definit la art.5& lit.e$ din Ordonana Guvernului nr.99/2000 privind comerciali area produselor i serviciilor de pia& repu'licat& cu modificrile i completrile ulterioare !rt.3 " #1$ (rin e6cepie de la prevederile art.1& alin.#1$& se pot efectua operaiuni de ncasri i pli n numerar& n urmtoarele condiii1 a$ ncasri de la persoanele prev ute la art.1& alin.#1$ n limita unui plafon ilnic de 7.000 lei de la o persoan 8 '$ ncasri efectuate de ctre maga inele de tipul 9as/29arr3& care sunt organi ate i funcionea n 'a a legislaiei n vigoare& de la persoanele prev ute la art.1& alin.#1$ n limita unui plafon ilnic de 10.000 lei de la o persoan8 c$ pli ctre persoanele prev ute la art.1& alin. #1$& n limita unui plafon ilnic de 7.000 lei/ persoan& dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/ i 8 d$ pli ctre maga inele de tipul 9as/29arr3 care sunt organi ate i funcionea n 'a a legislaiei n vigoare& n limita unui plafon ilnic total de 10.000 lei8 e$ pli din avansuri spre decontare& n limita unui plafon ilnic de 7.000 lei sta'ilit pentru fiecare persoan care a primit avansuri spre decontare. #2$ :unt inter ise ncasrile fragmentate n numerar de la 'eneficiari pentru facturile a cror valoare este mai mare de 7.000 lei i& respectiv& de 10.000 lei n ca ul maga inelor de tipul 9as/29arr3& precum i fragmentarea facturilor pentru o livrare de 'unuri sau o prestare de servicii a cror valoare este mai mare de 7.000 lei& respectiv de 10.000 lei. #3$ :unt inter ise plile fragmentate n numerar ctre furni orii de 'unuri i servicii pentru facturile a cror valoare este mai mare de 7.000 lei i& respectiv de 10.000 lei ctre maga inele de tipul 9as/29arr3 . (ersoanele prev ute la art.1& alin.#1$& pot ac/ita facturile cu valori care depesc plafonul de 7.000 lei& ctre furni orii de 'unuri i servicii& respectiv de 10.000 lei ctre maga inele de tipul 9as/29arr3& astfel1 7.000 lei/10.000 lei n numerar& suma care depete acest plafon put,nd fi ac/itat numai prin instrumente de plat fr numerar. #5$ ;a data acordrii avansurilor spre decontare& sumele aferente intr n calculul plafonului ilnic prev ut la alin. #1$& lit. c$ sau d$& dup ca . !rt.5 " #1$ Operaiunile de ncasri n numerar efectuate de persoanele prev ute la art.1& alin. #1$& de la persoane fi ice& repre ent,nd cesiuni de creane& primirea de mprumuturi sau alte finanri se efectuea n limita unui plafon ilnic de 7.000 lei de la o persoan. :unt

inter ise ncasrile fragmentate n numerar de la o persoan pentru tran aciile prev ute n pre entul alineat cu o valoare mai mare de 7.000 lei& precum i fragmentarea tran aciilor. #2$ Operaiunile de ncasare n numerar efectuate de persoanele prev ute la art.1& alin. #1$& de la persoane fi ice& repre ent,nd contravaloarea unor livrri de 'unuri sau a unor prestri de servicii se pot efectua n limita unui plafon ilnic de 10.000 lei de la o persoan. :unt inter ise ncasrile fragmentate n numerar pentru livrrile de 'unuri sau prestrile de servicii cu o valoare mai mare de 10.000 lei& precum i fragmentarea unei livrri de 'unuri sau a unei prestri de servicii cu valoare mai mare de 10.000 lei. #3$ (revederile alin.#2$ nu se aplic n ca ul livrrilor de 'unuri i prestrilor de servicii care se efectuea cu plata n rate& n condiiile n care ntre persoanele prev ute la art.1& alin. #1$ i persoanele fi ice sunt nc/eiate contracte de v,n are"cumprare cu plata n rate& conform legii. #5$ Operaiunile de pli n numerar efectuate de persoanele prev ute la art.1& alin. #1$ ctre persoane fi ice& repre ent,nd contravaloarea unor ac/i iii de 'unuri sau a unor prestri de servicii& dividende& cesiuni de creane sau alte drepturi i restituiri de mprumuturi sau alte finanri se efectuea cu ncadrarea n plafonul ilnic de 7.000 lei ctre o persoan. :unt inter ise plile fragmentate n numerar ctre o persoan& pentru tran aciile mai mari de 7.000 lei. !rt.7 " (lafoanele limit prev ute de pre entul capitol nu se aplic de ctre persoanele prev ute la art.1& alin.#1$& pentru urmtoarele operaiuni1 a$ depunerea de numerar n conturile desc/ise la instituiile de credit sau la instituiile care prestea servicii de plat i care sunt autori ate de )anca *aional a +om,niei8 '$ plata c/eltuielilor de deplasare n interes de serviciu& n limita sumelor cuvenite pentru plata transportului& a diurnei& a indemni aiei i a ca rii pe timpul deplasrii& precum i a c/eltuielilor neprev ute& efectuate n acest sens8 c$ plata n numerar a impo itelor& ta6elor& contri'uiilor& amen ilor i a altor o'ligaii datorate 'ugetului general consolidat al statului8 d$ retragerea de numerar din conturi desc/ise la instituiile de credit sau la instituiile care prestea servicii de plat i care sunt autori ate de )anca *aional a +om,niei pentru plata salariilor i a altor drepturi de personal prev ute de lege i pentru alte operaiuni de pli efectuate ctre persoanele fi ice& altele dec,t cele de la art.5& alin. #5$. e$ retragerea de numerar de la !<= 4uri.

f$ transferarea de sume prin intermediul instituiilor care prestea servicii de plat autori ate de )anca *aional a +om,niei sau autori ate n alt stat mem'ru al -niunii .uropene i notificate ctre )anca *aional a +om,niei& potrivit legii. !rt.> " .ste inter is acordarea oricror avanta%e clienilor& de ctre persoanele prev ute la art.1& alin. #1$& pentru efectuarea de pli n numerar. !rt.? " 0n ca ul persoanelor prev ute la art.1& alin.#1$ care au organi ate mai multe casierii& plafoanele prev ute la art.3& alin.#1$& lit.a$ i la art.5& alin.#1$ i #2$ sunt aplica'ile pe fiecare casierie n parte. !rt.@ " :ucursalele i alte sedii secundare ale persoanelor %uridice care au casierie proprie i/sau cont desc/is la o instituie de credit& aplic n mod corespun tor prevederile pre entului capitol. !rt.9 4 #1$ 0n ca ul persoanelor prev ute la art.1& alin.#1$& pentru facturile stornate& aferente 'unurilor returnate i/sau serviciilor care nu au fost prestate& cu valori mai mari de 7.000 lei& respectiv 10.000 lei n ca ul maga inelor de tipul 9as/29arr3& restituirea sumelor aferente poate fi efectuat astfel1 7.000 lei& respectiv& 10.000 lei n numerar& sumele care depesc aceste plafoane put,nd fi restituite numai prin instrumente de plat fr numerar. #2$ 0n ca ul returnrii de 'unuri de ctre persoanele fi ice i& respectiv& neprestrii de servicii ctre persoanele fi ice& restituirea sumelor aferente poate fi efectuat n numerar n limita a 10.000 lei& sumele care depesc acest plafon put,nd fi restituite numai prin instrumente de plat fr numerar. (rin e6cepie de la prevederile acestui alineat& n ca ul n care& la data restituirii& persoanele fi ice declar pe propria rspundere c nu mai dein cont 'ancar& restituirea se poate face integral n numerar& indiferent de nivelul sumei care tre'uie restituite. !rt.10 " Operaiunile de ncasri i pli n numerar ntre persoane fi ice& altele dec,t operaiunile de ncasri i pli reali ate prin intermediul instituiilor care prestea servicii de plat autori ate de )anca *aional a +om,niei sau autori ate n alt stat mem'ru al -niunii .uropene i notificate ctre )anca *aional a +om,niei& potrivit legii& efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor 'unuri sau drepturi& a prestrii de servicii& precum i cele repre ent,nd acordarea/restituirea de mprumuturi& se pot efectua n limita unui plafon ilnic de 10.000 lei/tran acie. :unt inter ise ncasrile i plile fragmentate n numerar pentru tran aciile mai mari de 10.000 lei& precum i fragmentarea unei tran acii mai mari de 10.000 lei . !rt. 11 " #1$ :e inter ice entitilor prev ute la art. 1& alin. #2$ s eli'ere e persoanelor prev ute la art. 1& alin. #1$ i art.@& sume n numerar peste plafonul sta'ilit la art.

3& alin. #1$& lit.c$& pe fiecare persoan i tran acie& cu e6cepia operaiunilor prev ute la art. 7. #2$ .ste inter is entitilor prev ute la art.1& alin.#1$ i art.@ fragmentarea solicitrilor de eli'erare de numerar care conduce la depirea plafonului prev ut la art.3& alin.#1$& lit.c$. #3$ (ersoanele prev ute la art.1& alin.#1$ pot transfera sume din contul lor n contul persoanelor fi ice& n 'a a documentelor %ustificative legale pre entate de pltitori. !rt. 12 " #1$ *erespectarea prevederilor art. 3& 5& ?& 9 i 10 constituie contravenii& dac nu au fost sv,rite n astfel de condiii nc,t& potrivit legii penale& s constituie infraciuni& i se sancionea & prin derogare de la prevederile art.@ din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul %uridic al contraveniilor& apro'at cu modificri i completri prin ;egea nr. 1@0/2002& cu modificrile i completrile ulterioare& cu amend de 27A din suma ncasat/ pltit care depete plafonul sta'ilit de pre entul capitol pentru fiecare tip de operaiune& dar nu mai puin de 100 lei. #2$ *erespectarea prevederilor art. > i art.11 alin. #1$ i #2$ constituie contravenie i se sancionea cu amend de la 3.000 lei la 5.700 lei. !rt. 13 " 9onstatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prev ute la art.12 se efectuea de ctre organele =inisterului Binanelor (u'lice& ale !geniei *aionale de !dministrare Biscal i unitilor sale su'ordonate& conform competenelor. !rt. 15 4 9ontraveniilor prev ute la art.12 le sunt aplica'ile dispo iiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul %uridic al contraveniilor& apro'at cu modificri i completri prin ;egea nr. 1@0/2002& cu modificrile i completrile ulterioare.. Capitolul II 4 =odificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr !"#$%&&% privind introducerea sistemelor moderne de plat' apro(at cu modificri i completri prin )egea nr %*&$%&&#' cu modificrile ulterioare +rt !* , Ordonana de urgen a Guvernului nr !"#$%&&% privind introducerea sistemelor moderne de plat' pu(licat n Monitorul Oficial al Romniei' Partea I' nr "-% din urmea./ ! 0up articolul !' se introduce un nou articol' art !!' cu urmtorul cuprins/ !rt.11 4 #1$ 0n sensul pre entei ordonane de urgen& urmtorii termeni se definesc astfel1 %# decem(rie %&&%' apro(at cu modificri i completri prin )egea nr %*&$%&&# cu modificrile ulterioare' se modific i se completea. dup cum

a$ instituia acceptant instituie de credit sau o instituie financiar ne'ancar care ofer comercianilor acceptani servicii de acceptare la plat a cardurilor i/sau a instrumentelor de plat de tip moned electronic& n 'a a unui contract nc/eiat n preala'il ntre aceasta i comerciantul acceptant& precum i servicii de eli'erare de numerar la g/ieele sale i n reeaua proprie de terminale ale deintorilor. 0n ca ul instrumentelor de plat electronic de tipul cardului& instituia acceptant poate fi i emitentul instrumentului de plat8 '$ instituia emitent " instituie de credit sau o instituie financiar ne'ancar care emite i pune la dispo iie deintorului un instrument de plat electronic& pe 'a a unui contract nc/eiat cu acesta8 c$ card comercial " card de plat emis unor operatori economici& unor entiti din sectorul pu'lic sau unor persoane fi ice care desfoar o activitate independent de natur economic a crui utili are este limitat la c/eltuielile legate de activitatea desfurat8 d$ comision inter'ancar " comisionul pltit& n mod direct sau indirect& pentru fiecare operaiune ntre prestatorul de servicii de plat al pltitorului i cel al 'eneficiarului care particip la operaiunea de plat cu cardul sau pe 'a de card8 e$ comision de servicii percepute comercianilor " comisionul pltit acceptantului de ctre 'eneficiarul plii pentru fiecare operaiune& cuprin ,nd comisionul inter'ancar& comisionul pentru sistemul de plat i procesare i mar%a acceptantului8 f$ 'eneficiar al plii 4 destinatar preconi at al fondurilor care au fcut o'iectul unei operaiuni de plat8 g$ sistem tripartit de plat cu cardul " sistemul de plat prin carduri n care funciile de emitere i acceptare sunt integrate ntr"o singur instituie financiar care este i proprietarul sistemului. !tunci c,nd un sistem tripartit de plat cu cardul autori ea ali prestatori de servicii de plat s emit i/sau s accepte carduri de plat& acesta este considerat ca fiind un sistem cvadripartit de plat cu cardul i se va supune prevederilor pre entei legiC. % 0up articolul %' se introduc trei noi articole' art %!, %#' cu urmtorul cuprins/ D!rt.21 Enstituiile emitente nu pot aplica instituiilor acceptante comisioane inter'ancare mai mari de 0&2A din valoarea fiecrei operaiuni efectuate prin utili area cardurilor de de'it& respectiv comisioane inter'ancare mai mari de 0&3A din valoarea fiecrei operaiuni efectuate prin utili area cardurilor de credit.

>

D!rt.22 4 !cordurile dintre instituiile acceptante i 'eneficiarii plilor vor conine informaii detaliate referitoare la valoarea comisioanelor pentru serviciile prestate acestora& a comisioanelor inter'ancare& precum i a comisioanelor suplimentare aplicate n funcie de marca i categoria respectivelor carduri de plat. D!rt.23 #1$ (revederile art. 21 i 22 se aplic instituiilor emitente i instituiilor acceptante din +om,nia. #2$ (revederile de plat cu cardul..C # 0up alineatul % al articolului # se introduc dou noi alineate' alin % ! i %% cu urmtorul cuprins/ D#21$ (rin derogare de la prevederile art.@ din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul %uridic al contraveniilor& apro'at cu modificri i completri prin ;egea nr. 1@0/2002& cu modificrile i completrile ulterioare& 22. #22$ 9onstituie contravenie i se sancionea cu amend de la 7.000 lei la ?.700 lei nerespectarea prevederilor art.1& alin.#3$.D 5. !lineatul #5$ al articolului 3 se modific i va avea urmtorul cuprins1 D#5$ 9ontraveniilor prev ute la alin. #1$& #2$& #21$ i #22$ le sunt aplica'ile dispo iiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001.D Capitolul III , 0ispo.iii tran.itorii i finale +rt !1 #1$ 9apitolul E intr n vigoare la 30 ile de la data pu'licrii n =onitorul Oficial al +om,niei& (artea E .:anciunile prev ute se aplic faptelor sv,rite dup data intrrii n vigoare a acestuia. #2$ (revederile capitolului E nu se aplic contractelor nc/eiate anterior intrrii n vigoare a pre entei legi. +rt !2 " ;a data intrrii n vigoare a 9apitolului E se a'rog prevederile Ordonanei Guvernului nr. 17/199> privind ntrirea disciplinei financiar"valutare& pu'licat n =onitorul Oficial al +om,niei& nr.25 din 31 ianuarie 199>& apro'at cu modificri i completri prin ;egea nr.131/199>& cu modificrile i completrile ulterioare. constituie contravenie i se sancionea & cu amend de la 10.000 lei la 200.000 lei& nerespectarea prevederilor art.21 i art. 21 i 22 nu se aplic operaiunilor cu carduri comerciale&

retragerilor de numerar de la 'ancomate i operaiunilor cu carduri emise de sisteme tripartite

+rt !3 (revederile art. 17 intr n vigoare la > luni de la data pu'licrii n =onitorul Oficial al +om,niei& (artea E& aplicandu"se inclusiv acordurilor n derulare. +rt !" . " 0n termen de 30 de ile de la data intrrii n vigoare a pre entei legi& prin /otr,re a Guvernului se modific i se completea *ormele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat& apro'ate prin Fotr,rea Guvernului nr. 1273/2003& pu'licat n =onitorul Oficial al +om,niei& (artea E& nr. ?90 din 10 noiem'rie 2003.

PEEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR Valeriu tefan Zgonea

PREEDINTELE SENATULUI George Crin Lauren iu Antone!"u

S-ar putea să vă placă și