Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.56din 06.11.

2013

COMUNA ERBICENI Adresa: Comuna Erbiceni, Judetul Iasi Cod potal:707190 Telefon:+ 0232/322.370 Fax:+ 0232/322.370 Site: http://www.primariaerbiceniiasi.ro E-mail: erbiceniprimaria@yahoo.com

Lungu Ionel

APROBAT PRIMAR

CAIET DE SARCINI
pentru procedura de cerere de oferte privind atribuirea contractului de furnizare bunuri - Buldoexcavator pentru proiectul:

"ACHIZI IE UTILAJE DE INTRETINERE DRUM DE CATRE PRIMARIA ERBCIENI, JUD. IASI

Cod CPV - 43262100-8 Excavatoare mecanice (Rev.2) GENERALITATI Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul criteriilor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Propunerea tehnica va cuprinde un comentariu, articol cu articol, care trebuie sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acestuia cu specificatiile tehnice ale caietului de sarcini. Ofertantul va prezenta: - o descriere detaliata a caracteristicilor tehnice si functionale ale utilajelor; - termenul (graficul) de livrare; - perioada de garantie acordata utilajelor de la data livrarii; AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire solicitant: COMUNA ERBICENI Adresa: Cod de identificare fiscala: Telefon: Email: Sat Erbiceni, Comuna Erbiceni, Jude ul Iasi, Romania 4541254 0232/322.370 erbiceniprimaria@yahoo.com
1

OBIECTUL ACHIZITIEI, CANTITATI Se intentioneaza achizitia unui buldoexcavator, pentru serviciile de gospodarire comunala, cod CPV 43262100-8 Excavatoare mecanice (Rev. 2). Comuna Erbiceni doreste achizitionarea unui buldoexcavator multifunctional destinat realizarii de lucrari de intretinere aflate in administrarea comunei dupa cum urmeaza: reprofilarea si indreptarea drumurilor, saparea de santuri pentru colectarea apelor pluviale, efectuarea lucrarilor de intretinere si curatare prin indepartarea pietrelor si bolovanilor, a aluviunilor, incarcarea/descarcarea deseurilor pentru asanarea suprafetelor acopertite cu gunoaie, efectuarea de lucrari de intretinere si amenajare a santurilor, degajarea pamantului rezultat in urma saparii santurilor, lucrari de nivelare a terenurilor, lucrari de deszapezire pe timp de iarna a drumurilor comunale, etc. Este nevoie de acest utilaj care sa deserveasca in mod operativ comunitatea din comuna Erbiceni, care in momentul de fata nu are o baza materiala. Din acest motiv se propune achizitionarea unui buldoexcavator, utilaj cu care sa asigure serviciile de intretinere a drumurilor din comuna. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: mbunatatirea accesului la serviciile publice
de baza pentru populatia rurala din cadrul comunei Erbiceni, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia comunei, in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

Justificarea investitiei:
Misiunea principala este de a asigura cetatenilor din comuna, bunurile materiale individuale si colective ale acestora, valorilor de patrimoniu si factorilor de mediu, siguranta si protectie impotriva efectelor dezastrelor naturale si tehnologice. In prezent comuna Erbiceni nu dispune de utilajele necesare pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, inundatii, alunecari de teren, inzapezirii etc. Datorita inundatiilor din trecut in intreaga tara precum si in comuna, si avand in vedere ca raul Bahlui strabate comuna, primaria a fost nevoita sa inchirieze diferite utilaje de interventie pentru a solutiona situatiile de urgenta. Inundatii devastatoare se pot produce pe langa campurile agricole si se risca a fi afecate si locuintele satenilor. De asemenea pozitionarea comunei si a satelor aferente, care cuprind forme de relief de campie, deal si podis, face ca in timpul iernilor zapada viscolita de pe dealuri sa se adune in sate si in comuna si sa ingreueze circulatia pe caile rutiere sau chiar sa o blocheze. Acesti factori ingreuneaza uneori, sau fac imposibila folosirea drumurilor de acces ale comunei de catre locuitorii acesteia. Deservirea comunei cu produse de consum zilnic si circulatia pe unele portiuni de drum folosit de catre populatia comunei 2 Erbiceni sunt

ingreunate in perioadele cu riscuri de blocare a drumurilor cu aluviuni din cauza torentilor, in perioade cu precipitatii abundente.

Reteaua de drumuri din perimetrul comunei este destul de vasta, iar promovarea zonei, circulatia facila a cetatenilor si a mijloacelor de transport ca parte determinanta a dezvoltarii economice si sociale a comunei nu se pot realiza fara efectuarea lucrarilor de reabilitare a drumurilor afectate de torenti pentru care e nevoie de buldoexcavatorul propus in prezentul proiect. Pe timp de iarna, daca sunt ninsori abundente, viteza de interventie a serviciilor de urgenta de orice fel (pompieri, serviciul de ambulanta) dinspre Iasi si inapoi este foarte mult redusa datorita distantei relativi mari, ingreunarii circulatiei datorita vremii nefavorabile, punandu-se in pericol astfel vieti omenesti. Achizitionarea buldoexcavatorului reprezinta o actiune absolut necesara pentru confortul si siguranta localnicilor din Erbiceni dar si a altor sate, comune invecinate. Utilajul este dimensionat la nevoile comunei, astfel comuna impreuna cu satele aferente cuprinde o infrastructura de drumuri in lungime de 155,77 km din care 4 km cu imbracaminte asfaltica, 12 km pietruiti si restul de 139,77 km de drum sunt de pamant. Investitia este necesara si oportuna Pentru a asigura o circulatie rutiera pe drumurile comunale in conditii de siguranta atat in sezonul rece dar si in sezonul cald. pentru functionarea Serviciului de Gospodarire Comunala, ce va presta servicii care sa conduca la prevenirea si combaterea lunecusului, inzapezirii drumurilor. cu ajutorul buldoexcavatorului se va interveni la decolmatarea santurilor pentru scurgerea apei de pe drumurile satesti si comunele, pentru a evita inamolirea participantilor la trafic. pentru lucrari de deblocare, indreptarea drumurilor afectate de torenti;

Oportunitatea realizarii prezentului obiectiv de investitie, si anume achizitionarea de utilaje esentiale necesare infiintarii si dotarii corespunzatoare a Serviciului de Gospodarire Comunala, se fundamenteaza prin posibilitatea de accesare a fondurilor structurale pentru astfel de proiecte de investitie, ca urmare a lansarii Programului National de Dezvoltare Rurala Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale prin strategia

de dezvoltare a Grupului de Actiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri, Masura 41.322 axa III Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

CARACTERISTICI TEHNICE Prin proiect se propune achizitia unui buldoexcavator multifunctional care va trebui sa indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice minime: a) Buldoexcavator
Motor: -putere motor minim 109 CP -capacitate cilindrica aprox. 4400 cmc Transmisie: -semiautomata -posibilitate cuplare 4x4 sau 4x2 -viteza de deplasare aprox: 40 km/h Punti: -diferential de alunecare limitata -incarcare dinamica punte fata -incarcare dinamica punte spate Sistem de franare: BULDOEXCAVATOR -sistem de franare cu discuri imersate in ulei, cu actionare proportional progresiva. -actionare hidraulica. Sistem de directie: -3 moduri de virare -roti egale si directoare Sistem hidraulic: -pompa hidraulica cu system variabil -filtru hidraulic Cabina: -protejata la rasturnare si la caderea obiectelor -incalzita, izolata fonic Utilajul este echipat cu dotarile standard si pe langa acestea si optionalele urmatoare:

1. Cupa de excavare de minim 300 mm 2. Cupa de taluzare de minim 1500 mm 3. Cupa trapez minim. 1000x300x700 4. Brat excavare: - dispozitiv de schimbare a cupelor excavator-mecanic; - kit bolturi pentru prindere rapida; 5. Brat incarcator: - cupa de volum Echipamente optionale incluse: - cupa rapida incarcator 6. Freza de zapada cu actionare hidraulica -jgheab de descarcare -instalatie complete de comanda -rotor spiralat cu carcasa -dispozitiv hidraulic de inclinarea jgheabului 7. Lame de zapada minim. 3 m cu inclinare 8. Perii perie colectoare cu instalatie de stropire 9. Foreza de sapat cu motor de actionare si burghiu foreza

10. Tocatoare vegetatie cu dimensiuni minime latime=1000 mm diametru max = 40 mm

Buldoexcavatorul este util serviciilor comunale pentru ca este un utilaj universal multifunctional el combinand capacitatile de excavator i a capacitatii de incarcator. De asemenea este folositor datorita fortei ridicate de rupere si ridicare fiind o maina de inalta performanta puternica ce poate dezloca stratul superior a unui teren solid. Utilajul este un excelent incarcator de materiale, excavare de tranee, anturi pentru saparea fundatiei, umplutura, nivelare sapare canale, etc. Buldo-excavatorul este un utilaj multifunctional, care poate realiza operatiunile a 3 utilaje: poate fi incarcator, excavator si buldozer. Avantajele achizitionarii unui astfel de utilaj sunt: un singur utilaj realizeaza operatiunile a cel putin 3 utilaje specializate. se misca repede este bun la toate este un utilaj specializat Utilajul care face obiectul achizitiei va fi folosit, sub atenta indrumare a primariei comunei Erbiceni, in scopul asigurarii serviciilor de baza pentru populatia rurala cum ar fi: - ntretinerea drumurilor; - deszapezirea drumurilor pe timp de iarna; - lucrari de prevenire i interventii n situatiile de
5

urgenta generate de inundatii; - decolmatarea santurilor, etc. Totodata, in cazuri exceptionale, utilajul poate fi folosit si pentru interventii la obiective private, atunci cand situatiile de fapt pot fi generatoare de risc pentru colectivitate. VALOAREA ACHIZITIEI Valoarea estimata a contractului de achizitie este de 661.348,00 lei (fara TVA). CONDITII DE LIVRARE, TERMENE, RECEPTIE SI GARANTIE Livrarea si punerea in functiune se fac gratuit la adresa indicata in Documentatia de atribuire. In propunerea tehnica se vor nominaliza persoana/persoanele responsabile cu Controlul calitatii, cu punerea in functiune si cu instruirea personalului de exploatare. Echipamentul livrat va fi insotit de: factura fiscala, certificat de garantie, declaratie de conformitate CE si manualul de operare si intretinere in limba romana. Termenul de garantie minim solicitat este de 12 luni, prima conditie atinsa. Perioada de garanie incepe de la data incheierii procesului verbal de recepie. Receptia calitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unui delegat imputernicit de ofertant si se va finaliza printr-un proces verbal de receptie la punerea in functiune. Furnizorul va asigura, la solicitarea beneficiarului, piese de schimb si service post-garanie pe o perioad de cel puin 10 ani de la livrarea utilajului. Ofertantul este obligat sa efectueze 1 zi de instruire a personalului Achizitorului, care include: operarea si mentenanta primara pentru utilajul achizitionat. Cerintele tehnice de mai sus sunt minimale si obligatorii, ele definind functionalitatea si calitatea echipamentului. Orice oferta care nu intruneste cerintele de mai sus va fi declarata neconforma si nu va fi luata in considerare. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat de producatorul echipamentului sa faca distributie si service pe teritoriul Romaniei.