Sunteți pe pagina 1din 1

POP ION ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

com. Baleni, jud. Dâmbovița

OPIS DOCUMENTE

Nr.

crt.

Titlul documentului

Nr. pagina

de la

pana

la

1.

Cererea de finantare

2.

Studiu de fezabilitate

3.

Anexa C la Cererea de finanțare

4.

Extras din Registru Agricol

5.

Contract de vanzare-cumparare

6.

Certificat de urbanism

7.

Decizia etapei de incadrare de la APM

8.

Declaratie pe propria raspundere privind cofinantare (Anexa 13)

9.

Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Finantelor Publice

10.

Certificat de atestare fiscala eliberat de Primarie

11.

Notificare emisa de DSVSA

12.

Notificare emisa de DSP

13.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului

14.

Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului

15.

Copie după diploma de studii