Sunteți pe pagina 1din 8

Obiectul si metoda contabilitatii Din punct de vedere etimologic, cuvntul contabilitate provine din limba latin, de la computare (a numra),

adoptat n limba romn pe filiera francez, de la verbul compter, cu acelai n eles! "ontabilitatea este, practic, limba#ul codificat al afacerilor, la baza cruia st etalonul monetar, care cuantific orice activitate, de aa manier nct ea s poat fi nregistrat i standardizat ntr$o form concentrat! "ontabilitatea studiaz efectele tranzac iilor economice i ale altor evenimente asupra situa iei economice i financiare, precum i asupra performan ei unei entit i, n scopul informrii utilizatorilor interni i e%terni! &n 'vul (ediu, dezvoltarea comer ului n oraelele$state italiene a condus la apari ia unui sistem comple% de eviden , i anume contabilitatea n partid dubl! &n )*+*, clugrul franciscan ,uca -aciolo a publicat un tratat de matematic $ .umma de /rit0metica, 1eometria, -roportione et -roprotionalita $ care cuprindea i o descriere a practicilor negustorului vene ian al epocii, ntre care i cea a contabilit ii n partid dubl! &n etapa urmtoare a procesului de formare a contabilit ii, au aprut numeroase lucrri n 2estul 'uropei $ 3ran a, 1ermania, /nglia, 4elgia, Olanda $ bazate pe metoda fundamentat de ,uca -aciolo! 'l analizeaza contabilitatea ca un ansamblu de principii si te0nici privind inregistrarea in partida dubla a averii ce apartine unui negustor, precum si toate afacerile acestuia, in ordinea in care au avut loc! 5n conceptia sa, partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de sc0imb dintre avere = capital, respectiv, ce posed si cui datorez! 3iecare miscare sau tranzitie in masa averii si implicit a capitalului este reprezentata ca un raport intre primire si dare, respectiv intre debitor, cel care primeste valoarea, si creditor, cel care o avanseaza (restituie)! "ontabilitatea se bazeaza in cercetarea si in studierea obiectului sau, in stabilirea principiilor stiintifice, ca si in realizarea functiilor sale de evidenta, analiza si control, pe parcurgerea urmtoarelor etape obligatorii6 $ determinarea obiectului cercetat7 $ inregistrarea diferitelor aspecte cu a#utorul unor te0nici specifice7 $ prelucrarea si interpretarea datelor culese cu a#utorul unor procedee specifice7

(etoda contabilitatii face posibila cuprinderea in sfera ei de cercetare a bunurilor, privite atat din punct de vedere al destinatiei lor economice, cat si din punct de vedere al provenientei! 5ntre bunurile economice si procesele economice reflectate de metoda contabilitatii, e%ista o interdependenta si conditionare reciproca, in sensul ca, fara e%istenta bunurilor economice, nu ar fi posibila desfasurarea proceselor economice, iar fara desfasurarea proceselor economice, nu ar fi posibila producerea bunurilor! -rincipala trasatura a obiectului de studiu al contabilitatii consta in reflectarea patrimoniului unitatilor economice, atat sub aspectul utilitatii si functionalitatii bunurilor economice care il compun (destinatia economica a acestora 8 mi#loace fi%e, materiale, marfuri, disponibilitati banesti etc!), cat si sub cel al raportului de proprietate in cadrul carora se stabilesc bunurile dobandite ca obiect de drepturi si obligatii (capital social, datorii fata de furnizori, datorii la bugetul de stat etc)! /ceasta dubla reprezentare a starii si miscarii patrimoniului unitatii economice constituie trasatura esentiala a metodei contabilitatii si poate fi redata in functie sintetica, astfel 6 BUNURI ECONOMICE = DREPTURI OB!I"#TII Bunurile econo$ice reprezinta substanta materiala a patrimoniului! 'le se identifica cu mi#loacele de actiune ale unei entitati, fiind identificabile, dupa caz, ca elemente sub forma de6 terenuri, cladiri, masini, utila#e si instalatii de lucru, stocuri de materii prime si materiale consumabile, marfuri, disponibilitati banesti si alte elemente de avere! Din punct de vedere e%istential, bunurile economice se delimiteaza sub forma corporala (bunurile materiale) si forma necorporala (creante sau bunuri in curs de incasare, brevete, concesiuni, marci, licente etc!)! Deci, bunurile economice formeaz averea adic acea parte a patrimoniului cu con inut concret, material, determinate fizic i economic! Determinarea economic a bunurilor rezult din cele dou componente ale lor6 valoarea de utilitate, dat de faptul c ele sunt create ntr$un anumit scop de a satisface anumite nevoi ale oamenilor, i valoarea, fiind evaluate, e%primate n bani, ceea ce creeaz posibilitatea de a fi sc0imbate n cadrul circuitului marf$bani! "ea de$a doua componenta a patrimoniului, drepturile %i obli&atiile cu valoare economica, e%prima raportul de proprietate in cadrul carora se procura si gestioneaza bunurile! 'le capata forma de drepturi in situatia in care titularul de patrimoniu este proprietar si, deci, nu trebuie sa acorde nici un ec0ivalent valoric pentru bunurile aflate in posesia si folosinta sa! 5n cazul obli&atiilor' pentru bunurile componente ale
9

patrimoniului, titularul trebuie sa indeplineasca o anumita prestatie sau sa ac0ite un ec0ivalent valoric! -ornind de la ecuatia dublei reprezentari si luand in considerare miscarea elementelor patrimoniale, precum si rezultatul final al acestei miscari, putem obtine ecuatia bilantiera 6 #ctiv = Drepturi Obli&atii #ctiv = Capitaluri proprii Datorii -ornind de la ecuaia ec0ilibrului patrimonial global se pot face diverse combina ii, se determin patrimoniul net i patrimoniul strin! -atrimoniul :et (Drepturi) ; 4unuri 'conomice $ Obliga ii (-atrimoniul .trin) -atrimoniul .trin ; 4unuri 'conomice $ Drepturi (-atrimoniul :et) -entru determinarea gradului de autonomie sau independen financiar a titularului de patrimoniu, ecua ia de ec0ilibru patrimonial trebuie s ia forma unei inecua ii, astfel6 Drepturi (-atrimoniul :et) < Obliga ii :umai n aceast situa ie, un titular de patrimoniu este independent din punct de vedere economic i financiar! &n aceste condi ii, el are posibilitatea s$i onoreze din bunurile disponibile toate datoriile fa de ter i! Deci, ec0ilibrul global al patrimoniului este e%presie a dublei determinri a patrimoniului, de bunuri economice ca purttori materiali ai propriet ii i de drepturi i obliga ii ca e%presie a raporturilor de proprietate cu privire la aceste bunuri! /stfel, contabilitatea are menirea s nregistreze starea, n clipa n care se nate, i apoi s nregistreze evenimentele economice care au loc i care produc sc0imbri n con inutul patrimoniului! &n mod distinct n obiectul contabilit ii este studiat i ec0ilibrul specific proceselor sau activit ilor economice interne care produc transformri cantitative i calitative n volumul i structura patrimoniului! 'fortul efectuat este msurat de contabilitate prin no iunea de c0eltuieli, iar efectul ob inut prin no iunea de venituri! 'c0ilibrul specific proceselor economice este oglindit la nivelul obiectului contabilit ii ca o rela ie ntre c0eltuieli i venituri, i implicit a unui rezultat ob inut din compararea veniturilor cu c0eltuielile! =ezultatul net ob inut poate fi profit (beneficiu) cnd veniturile sunt mai mari dect c0eltuielile, sau pierdere cnd veniturile simt mai mici dect c0eltuielile! 'lementele patrimoniului unitatii economice se afla in continua miscare si transformare in fazele circuitului economic, ramanand totusi intr$un ec0ilibru permanent in cadrul unitatii respective! /cest ec0ilibru este evidentiat si inregistrat in contabilitate cu a#utorul unei alte trasaturi specifice6 dubla inre&i%trare(
>

Dubla inregistrare este determinata de dubla reprezentare, datorita faptului ca, in timpul miscarii si transformarii elementelor patrimoniale, acestea nu inceteaza sa fie privite din dublul aspect al destinatiei si provenientei! -ornind de la relatia proprie dublei reprezentari ( bunuri economice ; drepturi ? obligatii), se a#unge la relatia dublei inre&i%trari6 cresterea bunurilor economice ? micsorarea drepturilor si obligatiilor ; cresterea drepturilor si obligatiilor ? miscorarea bunurilor economice! Metoda contabilitatii reprezinta totalitatea procedeelor interdependente pe care le foloseste aceasta, in sensul cunoasterii situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute! 5n vederea atingerii scopului propus, metoda contabilitatii utilizeaza o serie de procedee care se pot grupa astfel6 a) procedee comune tuturor stiintelor 8 observatia, rationamentul, comparatia, clasificarea, analiza si sinteza7 b) procedee ale metodei contabilitatii comune si altor discipline economice 8 documentele, evaluarea, calculatia, inventarierea7 c) procedee specifice metodei contabilitatii 8 bilantul, contul, balana de verificare7 Bilantul este procedeul metodei contabilitatii prin care se realizeaza dubla reprezentare a situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute! "u a#utorul bilantului se prezinta, la un moment dat, in e%presie valorica, patrimoniul sub dublul sau aspect6 pe de o parte sub aspectul destinatiei economice, pentru care contabilitatea utilizeaza notiunea de /ctiv si sub aspectul surselor de provenienta, pentru care se utilizeaz noiunea de "apitaluri! -entru ca bilantul prezinta situatia patrimoniului la un moment dat, el e%prima in acelasi timp si rezultatul utilizarii si valorificarii patrimoniului pentru perioada de timp data, prezentand astfel, o situatie statica! -entru a prezenta evolutia in timp a situatiei patrimoniului, contabilitatea foloseste un alt procedeu 8 contul! -entru reflectarea fiecarui element patrimonial din punct de vedere al destinatiei economice si al surselor de finantare, contabiliatea utilizeaza cate un cont distinct! /ceste conturi au legaturi reciproce atat intre ele, cat si cu bilantul, formand astfel, %i%te$ul de conturi! ,egatura dintre cont, care prezinta informatii de detaliu privind fiecare element patrimonial si bilant, care prezinta situatia de ansamblu a unitatii economice, se
*

realizeaza cu a#utorul balantei de veri)icare! -rin aceasta se controleaza respectarea in contabilitate a dublei inregistrari a elementelor patrimoniale, creand astfel, garantia e%ecutarii corecte a inregistrarilor contabile in conturi! "entralizarea datelor cu a#utorul balantei de verifivare ofera conducerii unitatii posibilitatea de a cunoaste volumul modificarilor survenite in structura patrimoniului, pentru perioada curenta si pentru perioada anterioara, in mod cumulat! Dup modul de organizare a conturilor, e%ist sisteme de contabilitate cu un singur circuit i cu dou circuite! .istemul de contabilitate cu un singur circuit (monist) organizeaz conturile ntr$un flu% unic al opera iilor economice, fr s fac distinc ie ntre opera iile care fac obiectul contabilit ii financiare i cele care privesc gestiunea intern! .istemul de contabilitate cu dublu circuit (dualist) organizeaz conturile ntr$un flu% dublu, delimitnd opera iile cu ter ii, precum i rezultatele financiare (contabilitate financiara), de circuitul gestiunii interne (contabilitate manageriala) privind costurile, produc ia i rentabilitatea! &n =omania, la ora actual, contabilitatea este organizat n sistem dualist, informa ia fiind clasificat astfel6 $ 5nforma ie contabil financiar (public sau general), destinat utilizatorilor e%terni (ac ionari, investitori, salaria i, creditori, administra ia financiar, publicul larg)! "ontabilitatea financiar sau general are caracter obligatoriu pentru toate unit ile patrimoniale! $ 5nforma ie contabil de gestiune destinat utilizatorilor interni (conducerea ntreprinderii)! "ontabilitatea intern de gestiune se organizeaz de fiecare unitate patrimonial n func ie de specificul activit ii ei i de necesit ile proprii! 5n vederea asigurarii unor inregistrari contabile corecte, trebuie respectate urmatoarele principii ale contabilitatii6 )) principiul continuitatii activitatii 9) principiul permanentei metodelor >) principiul prudentei *) principiul independentei e%ercitiului @) principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv A) principiul intangibilitatii B) principiul necompensarii
@

C) principiul prevalentei economicului asupra #uridicului +) principiul pragului de semnificatie! ))Principiul continuitatii activitatii presupune ca intreprinderea isi continua activitatea in mod normal intr$un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii! 9) Principiul per$anentei $etodelor presupune continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea si inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile! (odificarile de politici contabile pot fi determinate de6 a) initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie #ustificata in notele e%plicative la situatiile financiare anuale7 b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie #ustificata in notele e%plicative, ci doar mentionata in acestea! *+Principiul prudentei( ,a intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si, in special6 a) in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului7 b) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul e%ercitiului financiar curent sau al unui e%ercitiu precedent, c0iar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia7 c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul e%ercitiului financiar curent sau al unui e%ercitiu financiar precedent, c0iar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia! 5n acest scop sunt avute in vedere si eventualele provizioane, precum si datoriile rezultate din clauze contractuale7 d) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul e%ercitiului financiar este pierdere sau profit! 5nregistrarea a#ustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de c0eltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere! *) Principiul independentei e,ercitiului presupune luarea in considerare a tuturor veniturilor si c0eltuielilor corespunzatoare e%ercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarilor sau efectuarea platilor! @) Principiul evaluarii %eparate a ele$entelor de active %i de datorii ! "onform acestui principiu, componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat!

A) Principiul intan&ibilitatii! 4ilantul de la inceputul unui e%ercitiu financiar trebuie sa corespunda cu cel de la sfarsitul e%ercitiului financiar precedent! B) Principiul neco$pen%arii! Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si c0eltuieli este interzisa! Doate creantele si datoriile trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de documente #ustificative! 'ventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea veniturilor si c0eltuielilor corespunzatoare! C) Principiul prevalentei econo$icului a%upra -uridicului ! -rezentarea informatiilor din situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evolutiei si tranzactiilor, nu numai forma lor #uridica! +) Principiul pra&ului de %e$ni)icatie! Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in situatiile financiare! '%ercitiul financiar arata perioada de timp pentru care se intocmesc situatiile financiare! /ceasta este de regula de un an calendaristic in tara noastra de le E)!E) la >)!)97 cu doua e%ceptii 8 primul an de functionare cand inceperea e%ercitiului financiar corespunde datei infiintarii societatii7 iar ultimul e%ercitiu financiar cand data de inc0idere corespunde datei lic0idarii unitatii economice! .itua iile financiare ale unei ntreprinderi au drept obiectiv asistarea proceselor decizionale referitoare la acea organiza ie, n principal asistarea lurii deciziilor de investi ie! De aceea, informa ia contabil trebuie s fie credibil i relevant, dar n acelai timp inteligibil i comparabil! Relevant este informa ia prezentat n situa iile financiare de sintez, care are putere predictiv iFsau poate confirma corectitudinea unei decizii luate pe baza respectivei informa ii (valoare de feedbacG)! Credibil sau demn de ncredere este informa ia financiar fr erori, neutr, prudent, care reflect substan a i nu numai forma tranzac iei! Neutralitatea situa iilor financiare const n a le elabora de aa manier nct s nu induc luarea de decizii pentru a atinge un scop predeterminat! Co$parabilitatea informa iei financiare permite efectuarea de compara ii n timp, prin studierea situa iilor financiare anterioare i prezente! "omparabilitatea presupune prezentarea, paralel cu informa ia anului curent, a informa iei corespunztoare privind e%erci iul precedent! /tributul de inteli&ibil reclam din partea utilizatorului un nivel rezonabil de cunotinte financiar$contabile i disponibilitatea de a studia informa ia prezentat!
B

Utilizatorii de in)or$atie contabila. $ investitorii, ofertantii de capital si consultanta sunt preocupati de riscul intern al tranzactiilor si de beneficiile aduse de investitiile lor7 sunt interesati si de informatile care le permit sa determine capacitatea intreprinderii de a plati dividende! $ anga#atii si sindicatele sunt interesati de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea intreprinderii si de informatii care le permit sa determine capacitatea intreprinderii de a oferi remuneratii, pensii, alte avanta#e! $ creditorii financiari sunt interesati de informatii care le permit sa determine capacitatea intreprinderii de a$si ac0ita obligatiile privind dobanzile aferente si imprumuturile acordate! $ furnizorii si alti creditori comerciali sunt interesati daca sumele ce le sunt datorate vor fi ac0itate la scadenta! $ clientii sunt interesati de informatii despre continuitatea activitatii intreprinderii atunci cand colaboreaza cu aceasta pe termen lung! $ guvernul si institutiile sale sunt interesate de alocarea resurselor si implicit de activitatea intreprinderii! $ publicul este interesat deoarece intreprinderile pot avea contributii substantiale la economia locala in mai multe medii, avand in vedere numarul de anga#ati si furnizori locali!