Sunteți pe pagina 1din 6

STRATEGIA COCA COLA

1.INTRODUCERE

DE

PIATA

FIRMEI

La inventarea Coca Cola din 1886 nimeni n-ar fi putut preconiza evolutia spectaculoasaa acesteia. La 11 decenii de la lansarea companiei (1892) Coca Cola este cea mai cunoscutamarca de bauturi carbogazoase si cel mai valoros brand. incolo de gustul unic care a cucerittoate continentele! Coca Cola a atras atentia datorita amestecului dintre clasic si modern. "evoita sa tinapasul cu sc#imbarile vremii! imaginea Coca Cola s-a reinventat ori de cate ori a fost nevoie dar aramas fidela mesa$ului si ideii transmise%Coca Cola uneste pe toti! &iziunea Coca-Cola trebuie raportata la factorii ce influenteaza activitatea sa zilnica precum% personal! parteneri! profit! planeta. 'elatiile cu anga$atii! distribuitorii! clientii si alte persone(grupuri de interese sunt si vor fi mereu situate in mar$a )in-)in! reciprocitatea fiind caracteristica ce ofera durabilitate oricarui tip de relatie. Coca-Cola are o responsabilitatefata de actionari * prioritatea aici fiind ma+imizarea venitului acestora pe termen lung! anticipand si satisfacand dorintele si nevoile acestora prin intermediul unor produse de calitate. &alorile sau mai bine zis tipurile de valoriintalnite in cadrul Coca-Cola Co! desi diferite prin natura ariei lor de cuprindere! evidentiaza cu oclaritate incontestabila ce este bine! adevarat pentru comunitatea Coca-Cola% Ceea ce facem,facem bine!, Fii realist!, Curajul de a modela un viitor mai bun * sunt doar cateavadintre valorile ce au stat la baza a 116 ani de e+celenta.

2.SCURT ISTORIC ,rodusul care a dat lumii gustul cel mai cunoscut s-a n-scut .n /tlanta! statul 0eorgia! la data de 8 mai 1886. r. 1o#n 2t3t# ,emberton! un farmacist local! a produs! conform legendei! siropul Coca-Cola .ntr-un vas de aram- pe un trepied! .n curtea din spate a casei sale. 2ocotind c-! cei doi C vor ar-ta bine .n reclame! 4ran5 'obinson! partenerul 6i contabilul farmacistului ,emberton a sugerat numele 6i a scris marca .nregistrat- Coca-Cola. ,rimul anun7 publicitar pentru Coca-Cola a ap-rut cur8nd .n 9#e /tlanta $ournal. /cesta invita oamenii .nseta7i s- .ncerce noua 6i populara b-uturcarbonatat-. :n timpul primului an! v8nz-rile au atins .n medie! modesta cifr- de nou- por7ii pe zi. :n anul 1892! flerul de comerciant al -lui Candler a impulsionat v8nzarea de sirop Coca-Cola f-c8nd-o s- sporeasc- de aproape zece ori. :mpreun- cu fratele s-u! 1o#n 2. Candler! cu 4ran5 'obinson! fostul partener al lui 1o#n ,emberton 6i al7i doi asocia7i! domnul Candler a format o corpora7ie cu numele de 9#e Coca-Cola Compan3. Capitalul ini7ial a fost de 1;;.;;; dolari. <arca .nregistrat- Coca-Cola! folosit- pe pia7- din anul 1886! a fost .nregistratla =iroul de >nvesti7ii al 2tatelor ?nite la data de @1 ianuarie 189@ . :mbutelierea pe scar- larg- a fost posibil- .n 1899 c8nd se obtine dreptul e+clusiv de a .mbutelia 6i vinde Coca-Cola .n 2tatele ?nite. in ultimii ani ai deceniului al cincilea 6i p8n- .n anii AB;! 2tatele ?nite ca 6i ma$oritatea 7-rilor din lume s-au sc#imbat .ntr-un ritm f-r- precedent. Compania Coca-Cola a trecut 6i ea prin cele mai dramatice sc#imb-ri .n domeniile mar5etingului 6i al comercializ-rii! de la apari7ia .mbutelierii .n anii A9; ai secolului trecut. Compania Coca-Cola este leader-ul mondial .n produc7ia de b-uturi r-coritoare. Cu a$utorul celui mai mare sistem de produc7ie 6i distribu7ie! Compania vinde mai mult de o cantitate dubl- fa7- de cel mai apropiat concurent al s-u.

3.SUMAR EXECUTIV Coca-Cola a .nceput s--6i realizeze re7eaua sa global- .n anii A2;. 4iind acum prezent- .n peste 2;; t-ri 6i produc8nd sute de milioane de por7ii pe zi! sistemul Coca-Cola a aplicat cu succes o formul- simpl- la scar- global-% crearea unui moment r-coritor contra unei sume de bani foarte mic-- de sute de milioane de ori pe zi. Coca-Cola Compan3 6i re7eaua ei de .mbuteliatori cuprind cel mai sofisticat 6i atotp-trunz-tor sistem de produc7ie 6i distribu7ie din lume. 2istemul unic din lume a f-cut din Compania Coca-Cola prima .ntreprindere de b-uturi r-coritoare din lume. Compania vinde aproape $um-tate din toate b-uturile r-coritoare ce se consum- .n .ntreaga lume. "ici o alt- companie nu vinde nici $um-tate din aceast- cantitate. ,e m-sur- ce sistemul continu- s- creeze o industrie de b-uturi r-coritoare pe pie7ele ce se afl- .n dezvoltare! pozi7ia de frunte a companiei va lua tot mai mare amploare. ,olitica agresiv- de promovare s-a f-cut remarcat- 6i prin numeroasele panouri publicitare 6i semne care au invadat ora6ele. >n Curopa nivelul ta+elor locale pentru acest tip de reclam- este redus .n compara7ie cu cel din Dccident. /stfel! firma 6i-a permis s- realizeze o publicitatestradal- at8t de agresiv-. ?n alt avanta$ oferit de lipsa legilor .n acest domeniu .l constituie neimpozitarea premiilor acordate .n cadrul concursurilor organizate de firm-. /c7iunea de sponsorizare reprezint- pentru Companie un spri$in financiar acordat unor activit-7i .n special sportive! .n contrapartid- cu cre6terea notoriet-7ii sau a unui beneficiu pe planul imaginii sale! pe care se bazeaz- foarte mult. <omentele acestea fac din Coca-Cola cel mai omniprezent produs de consum din lume. :n fiecare zi! Coca-Cola .6i .nt-re6te pozi7ia de b-tur- r-coritoare a lumii. e milioane de ori pe zi! oamenii tr-iesc un moment delicios 6i r-coritor pe care numai Coca-Cola .l poate oferi. :n decursul a peste un secol de sc#imb-ri 6i p-6ind .ntr-o nou- er- care promite 6i mai multe sc#imb-ri! Coca-Cola r-m8ne un simbol f-r- v8rst- al b-uturilor r-coritoare de calitate.

5.PASTRAREA BRAND-ULUI >mitarea poate fi o forma de flatare! insa Coca-Cola Compan3 nu a fost deloc flatata de proliferarea bauturilor care o imitau din dorinta de a profita de succesul originalului. /tat produsul cat si brandul trebuiau sa fie prote$ate. ,ublicitatea s-a a+at pe autenticitatea Coca-Cola. >n 1916! compania 'oot 0lass din >ndiana a inceput sa fabrice faimoasa sticla de Coca-Cola. 4orma sticlei contur! ce ne este acum familiara! a fost inregistrata ca marca de catre =iroul de >nventii al 2tatelor ?nite in 19BB! o onoare ce se acorda numai unui numar restrans de ambala$e. ,e masura ce se inainta in noul secol! Coca-Cola Compan3 a crescut rapid! e+tinzandu-si afacerile in Cuba! ,orto 'ico! 4ranta si alte tari. >n 19;; e+istau 2 imbuteliatori de Coca-Cola iar in 192; e+istau 1.;;; 6.ANALIZA SWOT /naliza 2ED9 (2-streng#ts! E-)ea5nesses! D-opportunities! 9t#reats) se refer- la analiza punctelor tari! slabe! ocaziilor favorabile 6i a amenin7-rilor din cadrul unei firme. >n cele ce urmeaza! ne vom a+a asupra impactului crizei economice asupra companiei Coca-Cola. /menin7ari Cea mai puternic-! .n prezent! este reprezentat- de criza economic- care se manifest- 6i .n 'om8nia. /ceast- amenin7are poate afecta activitatea firmelor din punct de vedere al v8nz-rilor!care se prognozeaz- c- vor sc-dea .n urm-toarele lunii! astfel firmele sunt nevoite s- creasc- pre7urile pentru a-6i putea acoperi c#eltuielile. D alt- amenin7are este intrarea 'om8niei .n ?niunea Curopean-! deoarece prin desc#iderea granitelor se faciliteaz- intrarea concuren7ilor pe pia7a rom8neasc-. 2c#imbarea stilului de via7- poate fi o amenin7are din punct de vedere al orient-rii popula7iei c-tre produseFs-n-toaseG. Dportunit-7ile

>n acest moment sunt destul de pu7ine datorit- crizei financiare 6i economice! totu6i Coca-Cola poate profita de pe urma acestei crize ac#izi7ion8nd firmele mici care sunt .n pragul falimentului! dezvolt8nd astfel activitatea de produc7ie 6i distribu7ie e+istent-! toate acestea la un pre7 sc-zut. ,uncte tari 4iind prima b-utur- de acest tip! Coca-Cola are de c86tigat deorece consumatorii sunt tenta7i s- cread- c- Feste 6i mai bun dac- este primulG. 'esursele financiare reprezint- un punct tare prin alocarea de bugetele promo7ionale foarte mari. ,unctele slabe 2e num-r- imaginea tot mai proast- pe care o au b-uturile cu un con7inut mare de za#-r 6i cafein-. Coca Cola incearca s- g-seasc- solu7ii pentru a sc#imba aceastimagine negativ-! care poate conduce la o posibil- sc-dere a v8nz-rilor.

7.CONCURENTA ,olitica urmat- de c-tre concuren7ii firmei! .n special .n materie de lansare de produse! a fi+-rii pre7urilor sau a campaniilor promo7ionale! are o mare influen7asupra v8nz-rilor firmei. Cunoa6terea concuren7ei $oac- un rol #ot-r8tor .n planificarea de mar5eting. 4irma trebuie s- compare constant produsele! pre7urile! canalele de distribu7ie 6i ac7iunile de promovare cu cele ale concuren7ei. /stfel ea poate identifica avanta$ele 6i dezavanta$ele pe care le are .n lupta cu aceasta! lans8nd atacuri mai precise asupra concuren7ei 6i ap-r8ndu-se mai bine de atacurile acesteia. Compania Coca-Cola analizeaz- periodic strategiile concuren7ilor s-i 6i aceasta pentru c- ace6ti concuren7i dau dovad- de mult- imagina7ie 6i fonduri financiare neb-nuite 6i .6i revizuiesc strategiile periodic. Coca-Cola se deta6eaz- de concuren7- prin% - produse 6i servicii superioare! - calitatea serviciilor! - dezvoltarea rela7iilor pe termen lung cu clien7ii! - campanii promo7ionale bine g8ndite 6i realizate! - calitatea 6i eficien7a procesului te#nologic! - .ncrederea pe care a creat-o .n mintea consumatorilor!
I

- ac7iunile promo7ionale care implic- tinerii. 8.CLIENTI :n ultimii ani! firmele trebuie s- fac- fa7- unei concuren7e cresc8nde. /cestea pot face fa7- concuren7ei dac- trec de la politica bazat- pe produs 6i v8nz-ri la o politic- bazat- pe client 6i pe mar5eting! pe cunoa6terea 6i satisfacerea nevoilor consumatorilor. 2uccesul Companiei Coca-Cola se datoreaz- faptului c- politica sa este .ndreptat- c-tre client! oferindu-i o calitate superioar-. 2pecializarea .n crearea clientelei 6i spri$inirea acesteia reprezint- puncte esen7iale .n succesul ob7inut. Clientul 6i consumatorul ocup- un loc foarte important printre obiectivele 6i deciziile ce urmeaz- a fi luate! firma asigur8nd servicii 6i asisten7- de specialitate.

Cand vorbim despre coca cola vorbim despre un trecut solid! o e+perienta care se detaseaza de cea a altor firme concurente. 4irma Coca-cola rezista prin brandul pe care l-a creat! dincolo de toate zvonurile cu privire la cofeina ce dauneaza! sau za#arul.