Sunteți pe pagina 1din 44

1. Ancheta social 2. Interviul 3. Diferena dintre anchet i interviu 4. Diagnoza social 5. Studiu de caz 6. Istoricul social 7.

iclu de via a fa!iliei

". #enogra!a $. %co!a&a 1'.(era&ia fa!ilial 11.S&rigin social 12. onsilierea 13.)*servaia 14.Ascultarea activ 15.+eflectarea 16.Scul&tura fa!ilial 17.Investigarea i intervenia ,n cazurile de !altratare a co&ilului 1".%ta&ele investigrii cazurilor de !altratare a co&iilor 1$.%ta&ele interviului cu co&ilul a*uzat 2'.Intervievarea i investigarea A-./ S%0.A1 21.(ehnici2 3&uile anato!ice2 Desenele anato!ice 22.4odelul D%SA 23.(ehnici de lucru cu delicvenii %valuarea2 Autoevaluarea
1

24.%5erciii &6u delicveni 25.Interviul cu Delicvenii 26.Interogarea 27. onsilierea delicvenilor 2".(eoria nondirectiv. (era&ia &sihanalitic 2$.A*ordarea centrat &e client 3'.A*ordrile Asde astzi 31.3ierderea i suferina 32.AS internaional 33.#ru&uri de risc 34.-aza teoretic a interveniei ,n AS 35.A*iliti asisteniale ,n intervenie 36.(i&urile de activiti desfurate de asistentul social i co!&etenele necesare. 3lanul de urgen 37.Asistena co&ilului ,n cadru fa!ilial i social 3". adru de evaluare a co&ilului i fa!iliei

1.Ancheta Sociala Ancheta sociala7instru!ent de *aza al as in lucrul cu fa!ilia 2se realizeaza nu!ai in interesul &esoanei care solicita s&ri8in.Se intoc!este la do!iciliul &ersoanei aflate in dificultate2se redacteaza si se se!neaza de catre as care ras&unde &entru cele conse!nate .3e *aza anchetei se ia decizie de acoradrea sau neacordare a s&ri8inului solicitat. Anchete se deosebesc dupa:scop,obiect,continut si sursa de informatie. Scopul:furnizarea de infor!atie9 Obiectul:deter!inarea cailor s&re for!ularea i&otezelor si verificarea lor9
2

Continutul:factori c9a caracteristicile de!ografice ale unui gru& de oa!eni2!ediul lor social2activitatile2o&iniile2atitudinle lor9 Mediul social:factorii sociali:factoriii econo!ici9 Sursa de informative:declaratiile &ersoanei anchetate2scolile din raza de activitate a celui intervievat2 dis&ensarul !edical2&olitie2etc. Ancheta Sociala este structurata pe ai multe capitol: I. Date de identificare:nu!e6&renu!e2data6luna6anulnasterii2locul nasterii2actele de identitate2do!iciliul sta*il2institutia sau locul unde se afla &ersoana2sco&ul anchetei2data de&lasarii si locul de&lasarii9 II. Istoriculfamiliei3arintii(!a!a6tata)2nu!e6&renu!e2virsta2locul nasterii2stareacivila2do!iciliu2nivelul de scolarizare2&rofesie2locul de !unca9 r de frati!surori,nu!ele6&renu!ele2virsta2daca locuiesc cu &arintii sau in alta &arte2nivelul de scolarizare2&rofesie2locul de !unca9 Aspect "uridice# I. $enitul familiei :%u&etul comun al familiei (salarii2 &ensii2 a8utordeso!a82 a8.social2 alocatii2 *urse2inde!nizatii2venit realizat din &ro&rietati2su&rafete agricole )#Se menitionea'a daca bu&etul familiei este echilibrat!neechilibrat ,care sunt cau'ele de'echilibrului(alcoolul2&ro*le! de sanatate)# II. Starea de sanatate: ;istoricul sntii !e!*rilor de fa!ilie ;*oli cornice2 ereditare2 invaliditate2 atuturor !e!*rilor fa!ilieietc< III. (ocuinta)conditiile de locuit)dotarea locuintei2nu!arul de ca!era2su&rafetele ca!erelor9 s&atiu cores&unzator6necores&unzator ra&ortat la nr de &ersoane2conditiile de incalzire2ilu!inarea locuintei2starea de igiena9 I=. Conclu'ii:situatia generala a fa!iliei confor! celor consultate9 =. *ropuneri)reco!andarile investigatorului9

2.Interviul Interviul > tehnic care &resu&une2 &rin inter!ediul co!unicrii directe2 culegerea datelor2 diagnosticarea situa?iei clientului @i s&ri8inirea acestuia ,n vederea rezolvrii &ro*le!ei.Forme de interviu: interviul de e+plorare 7 are sco&ul de a culege infor!a?ii structurate @i co!&le5e des&re situa?ia de8a cunoscut a clientului ; infor!a?iile de *az au fost o*?inute de8a &rin tehnica ,ntrevederii <9

interviul dia&nostic 7 are sco&ul de a sta*ili2 &rin inter!ediul unor ,ntre*ri s&ecifice2 clar direc?ionate2 natura &ro*le!ei @i a resurselor siste!ului client ; fa!ilie2 co!unitate2 &rieteni2 etc<9 interviul terapeutic 7 are sco&ul de a s&ri8ini clientul ,n &rocesul de schi!*are @i de rezolvare a &ro*le!ei diagnosticate. Aceast for! a interviului este utilizat cu &recdere de ctre &sihotera&eu?i. 36u reu@ita interviului se va sta*ili ,n &reala*il locul de desf@urare al acestuia2 durata2 &artici&an?ii @i alte as&ecte care ?in de *una desf@urare a tehnicii. Antre*rile care constituie con?inutul interviului tre*uie s fie clare2 concise @i la o*iect @i a@ezate ,ntr>o ordine logic ,n cadrul ghidului de interviu. ) condi?ie foarte i!&ortant &entru a&licarea tehnicii interviului e6e ca intervievatul s>@i dea acordul &entru realizarea acestuia. Dac clientul este un co&il su* 1' ani este reco!andat s fie o*?inut @i acordul a cel &u?in unuia dintre &rin?i. onfidenialitatea e6e la fel un factor i!&ortant in realizarea interviului. 3e durata acestuia nu se reco!and ,ntreru&eri de ctre alte &ersoane sau &rezena unei a treia &ersoane ,n ,nc&ere. *entru a reali'a un interviu bine direc,ionat asistentul social trebuie s- construiasc- un &hid de interviu care s- cuprind- mai multe tipuri de .ntreb-ri. /ntreb-rile pot fi : ntrebri deschise 7 aceste ,ntre*ri nu au un rs&uns &redestinat2 oferind clientului &osi*ilitatea de a e5&ri!a li*er o&inii2 senti!ente2 triri2 etc. ;e5B e &rere ave?i des&re rela?ia cu fostul so? C9 u! v>a?i si!?it ,n &erioada divor?ului C< ntrebri nchise > aceste ,ntre*ri constrDng clientul s ofere un rs&uns &redestinat ;e5B Sunte?i cstoritC9 D?i ani ave?iC9 = &lace locul de !uncC< 3entru a nu se induce un anu!it rs&uns2 ,n cadrul interviului este reco!andat alternarea ,ntre*rilor ,nchise cu cele deschise. Atitudine deschisa ))))) tinuta corespun'atoare)))))vb .clara sin contact vi'ual pe tot parcursul interviuclui)))e+primarea dorintei de a lucra pentru instututii de AS. 3.Diferenta dintre Ancheta Sociala si Interviu Ancheta Sociala Interviu aracter standartizat Desfasurarea de&inde !ai !ult de !odalitatile de interactiuni dintre cei aflati fata in fata>!ai &utin de o sche!a de investigatie construita anterior. Instru!ent>chestionar #hid de interviu sau fara instru!ent Se realizeaza &e esnatioane !ari;!ii< Eu!ar redus de indivizi;zeci< 4etoda de ti& e5tensiv 4etoda de ti& intensiv
4

Se realizeaza in scris Se realizeaza colectind infor!atii de la &ersoane luate in !od individual Se realizeaza cu &ersoane au5iliare2o&eratorii de ancheta

Se realizeaza oral Individual dar si de gru& Se realizeaza cu &ersoane calificate cunoscatoare de &ro*le!a

4.Diagnoza sociala Diagnoza social>&rocedeu &rin care se coordoneaz !aterialul adunat @i se sta*ile@te factorul viciat @i cel cauzator al de&enden?ei sociale. ScopulBsta*ilirea @i cunoa@terea tuturor si!&to!elor2 a !anifestrilor de ano!alie @i a circu!stan?elor sociale care influen?eaz starea de&endentului. An sta*ilirea diagnozei sociale2 oricare ar fi cauzele de&enden?ei tre*uie s le distinge! cu deose*it gri82 ,ncDt dac nu se &une suficient aten?ie &entru se&ararea lor2 se face !unc inutil2 ,nlocuindu>se efectul cu cauza.
5

An sta*ilirea diagnosticului2 factorii cauzali tre*uie structura?i du& gradul lor de i!&ortan?B celor !ai i!&ortan?i s li se dea o aten?ie !ai !are2 celor secundari 7 una !ai !ic. Dnd li se d i!&ortan? egal tuturor2 se na@te confuzie. Diagnoza social! tre"uie s! cuprind!: F &recizarea cauzei de de&enden?9 F indicarea factorilor cauzali de de&enden?9 F sta*ilirea factorilor care se &ot e5&loata ,n favoarea tera&iei sociale @i a factorilor care constituie o*stacole ,n tera&ia social. 36u o !ai u@oar orientare ,n !unca de asisten? social se utilizeaz un for!ular de diagnostic su!ar2 cu&rinzDnd &ro*le!e de !oral2 sntate @i de situa?ie !aterial2 de ase!enea2 &osi*ilit?i de refacere ;cazier social<. #rice diagnostic $tiin%ific cuprinde: 1. Dia&nosticul descriptiv sau de prim- .nf-,i0are. Diagnosticarea &e *aza cunoa@terii unor serii de Gse!neH &rin care se !anifest &ro*le!a9 2. Dia&nosticul causal> nu se &oate ,nte!eia &e si!&la descriere a fa&telor2 ci are nevoie de o e5&licare a lor2 de o &recizare a &roceselor ce au condus la a&ari?ia &ro*le!ei de asisten? social. I,n analiza &rocesului de dereglare a func?iunilor fa!iliale tre*uie scoas ,n relief inventarierea condi?iilor cu efect negativ2 sta*ilindu>se gradul de gravitate @i &onderea &e care acestea o au ,n &rocesul de deteriorare a fa!iliei.Deter!inarea condi?iilor &rinci&ale2 &ozitive @i negative2 scrierea ,n ordinea &onderii lor se fac ,n s&ecial avDndu>se ,n vedere ac?iunea de asisten? social2 cutDnd adic s sta*ili! care este condi?ia sau care sunt condi?iile asu&ra crora &ute! ac?iona !ai ra&id @i cu !a5i!u! de eficacitate2 &entru a le ataca cu &recdere . &n acest sens diagnosticul cauzal serve$te ela"or!rii unui plan de ac%iune. '..Studiu de caz Studiul de caz > !etod calitativ @i se instituie ,ntr>o &rocedur de a*ordare a unei entit?i sociale2 de la indivizi &Dn la co!unit?i sau organiza?ii2 cu sco&ul de a a8unge la o i!agine cDt !ai co!&let ;holistic< des&re aceast entitate. (ategorii de studii de caz: )rin studiul de caz intrinsec se ur!re@te investigarea cDt !ai !inu?ioas a unui caz &articular ca interes ,n sine2 fr sco&ul de a a8unge la o i&otez general. &n studiul de caz instrumental un caz &articular e6e cercetat2 foarte detaliat2 dar ,n sco&ul de a l!uri o &ro*le! !ai general. Studiul de cazuri colective * cercetarea intensiva !ai !ulte cazuri2 si!ilare sau contrastante2 variate2 &6u a vedea !ai tDrziu dac au sau nu anu!ite trsturi co!une.
6

+tape ale studiului de caz: 1. Selec,ia 0i delimitarea ca'ului ;cazurilor<2 o analiza a avanta8elor @i dezavanta8elor teoretice @i &ractice ale a*ordrii. azul studiat tre*uie s cores&und cDt !ai *ine o*iectivului teoretic. 2. Selectarea ;e@antionarea< .n interiorul ca'ului ales> cercetDnd un caz ales s&re studiu ne o&ri!2 inevita*il2 asu&ra unor &ersoane2 locuri2 eveni!ente &e care le o*serv! intensiv. 3.3rinci&iul focalizrii &e caz cu !etode @i din &ers&ective diferite e6e esen?ial @i &osi*il de a&licat ,n studiul de caz. 4. ,a inter&retarea cazului2 cercettorul are datoria de a face compara,ii cu alte cazuri ase!ntoare 5.5. %la*orarea te+tului final9 Structura unui studiu de caz -n asisten%a social! B 1. Prezentarea problemelor: identificarea siste!ului clientului ;&ersoane2 fa!ilia<9 s&ecificarea &ro*le!elor a@a cu! au fost ele &rezentate de client2 &recu! @i a altor &ro*le!e i!&ortante9 &recizarea &ro*le!elor asu&ra crora se lucreaz. 2. Istoria problemelor. 3. Evaluarea capacit ilor! a punctelor slabe! modele "i caracteristici: a) sisteme interpersonale: F fizic ;*iologic<9 F !ental ;cognitiv<9 F &sihologic ;e!o?ional<9 F stadiu de via? ;&ro*le!e de dezvoltare<9 b) alte tipuri de sisteme: F !odul de func?ionare a siste!ului socialB fa!ilia sau alte &ersoane i!&ortante2 !unca2 educa?ia2 re?eaua su&ortului social2 situa?ia financiar9 F conte5te ecologice relevante2 deter!inarea caracteristicilor !ediului ur*an sau rural2 deter!inarea siste!ului econo!ico>social9 F &ro*le!e ale diferen?ierilor care influen?eaz situa?ia
7

clientului2 definirea resurselor @i a i!aginii de ansa!*lu2 a !odului de a8utor ;etnic2 rasial2 cultural2 varia*il se52 varia*il vDrst2 statut social>econo!ic<. #. Evaluarea: cu! tre*uie definit &ro*le!a9 ce &ro*le!e su&li!entare au fost &erce&ute9 ce factori *io>socioecono!ici @i de !ediu influen?eaz &ro*le!a &rezentat9 ce defecte ale siste!ului clientului sau ale conte5tului ,n care acesta func?ioneaz vor afecta rezolvarea &ro*le!ei. $. %oluri: a< roluri de interven?ieB F sco&ul clientului9 F sco&ul asistentului social9 F resursele agen?iei @i li!itele acesteia9 *< &entru fiecare sco& sunt &recizate o*iectivele9 c< durata de interven?ie a@te&tat @i &lanificat9 d< antici&area o*stacolelor @i cu! vor fi ele de&@ite. &. Planul de interven ie: a< !etode &entru interven?ie ;individ2 fa!ilie<9 *< sarcini de i!&le!entareB de ctre cine2 cu! @i ,n ce ordine ;sunt &recizate &ersoanele fizice @i 8uridice cu care se cola*oreaz<. '. Evaluarea planului! a rezultatelor "i a metodelor de msurare"i documentare. (. Probleme etnice! identi)icarea lipsurilor )inanciare "i a de)icien elor de sistem

.. Istoricul social Istoricul social /are rol de a culege si siste!atiza infor!atiile des&re trecutul clientului .care au relevant &entru situatia &rezenta9 Structura istoricului social: a< infor!a?ii de identificare a su*iectului ;nu!ele2 &renu!ele2 data na@terii2 telefonul2 statutul !aterial2 religia<9 *< !otivarea ,ntoc!irii istoricului social de ctre asistentul social9 c< &rezentarea succint a &ro*le!ei su*iectului9
8

d< &rezentarea fa!iliei su*iectului ;rela?ii ,ntre !e!*rii fa!iliei2 ra&orturi intergenera?ionale<9 e< date des&re sntatea fizic @i !ental a su*iectului9 f< date des&re educa?ia su*iectului @i &erfor!an?a intelectual9 g< date des&re situa?ia econo!ic a su*iectului9 h< date des&re reziden? @i &osi*ilitatea de de&lasare a su*iectului9 i< date des&re resursele co!unit?ii necesare s&ri8inirii su*iectului9 8< o*serva?ii @i reco!andri.

0.(iclul de viata al familiei: cunoaterea de ctre a.s. aciclului de via e6ei!&ortant ,n lucrul cu fa!ilia2 deoarece !e!*rii fa!iliei se afl ,n eta&e diferite ale ac.ciclu.
Etapele ciclului de via Stadiu sau etapa Sarcinele dezvoltarii *renatal Dezvoltarea fizic ,n uter *opilul )oarte Ior!area ata@a!entului. mic Diferen?ierea e!o?iilor. 1nou nascut *2 4aturizarea siste!ului nervos ,n al?ii @i !otor. ani2 Ance&erea ,n?elegerii &rinci&iului cauzalit?ii. (rizele dezvolatrii Ancrederea $ro*le!$$l$ contra li&sei de ,ncredere

*opilul mic+,2-# ani. *opil ci virsta prescolara+$-' ani. /irsta scolara medie (-12 ani 0dolescent timpurie 13-1' ani 0dolescent tirzie 1(-22 ani 0dultii tineri 232# ani 0dulti de virsta medie3$-&, 0dultii in virsta &1-1,, ani

Iantezia @i 8oaca. 1i!*a8ul.Autocontrolul. 4i@carea. Iolosirea si!*olurilor de gDndire. Jocurile ,n gru&. Identificarea se5ului. Identificarea standardelor !orale. Anv?area clasificrilor2 a co!*ina?iilor @i a altor a*ilit?i intelectuale. oo&erarea. Jocul ,n echi&. Identificarea se5ului &rietenilor. Intros&ec?ia. 4aturizarea fizic @i 1'ro*le. +ela?iile de &rietenie ,n gru&. +ela?iile ,ntre se5e. 3rocesul de gDndire 1'ro*le!1' %5&eri!entarea unor e!o?ii &uternice. Identitatea rol 7 se5. Interiorizarea unor 1'ro*le!1'1' .Alegerea carierei @i se&ararea de &rin?i. storia2 na@terea co&ilului. +es&onsa*ilitatea la locul de!unc. Dezvoltarea unui 1'ro*le de via? 1'ro*le!1' de fa!ilie. re@terea co&iilor. Dezvoltarea &rofesional. )rganizarea resurselor 1'ro*le!1'.

Sensul funda!ental de ,ncredere @i autono!ie ,!&otriva ru@inii @i a ,ndoielii de sine. S&iritul de ini?iativ ,!&otriva tendin?ei de a>I i!ita &e al?ii. Ancrederea ,n sine contra inferiorit?ii. Identitatea de gru& contra alienrii.

Identitatea 1'ro*le!1'1'l contra conflictului de rol @i confuzie. Inti!itate contra izolare.

Angri8orare &entru &ro*le!ele societ?iicontra stagnare @i autoizolare. onfruntarea cu schi!*ri fizice @i 1'ro*le! de Integritate contradis&erare. sntate. +edirec?ionarea energiei du& &ensionare.

.tilizarea unei !atrice &oate a8uta a.s. s organizeze a*ordarea fiecrei &ro*le!B

3.4enograma 4enograma este un instru!ent utilizat ,ntru ,n?elegerea dina!icii fa!iliilor @i caracteristica ei &rinci&al const ,n descrierea rela?iilor intergenera?ionale ,ntr>o fa!ilie2 ,n utilizarea unor coduri ale cror descifrare este !en?ionat ,ntr>o legend care a8ut la e5&ri!area sche!atic a rela?iilor intergenera?ionale cu relevan? &entru istoricul social.

10

5.+comapa +comapa re&rezint un instru!ent cu a8utorul cruia asistentul social &recizeaz grafic locul individului @i al fa!iliei ,n conte5t social2 eviden?iind natura rela?iilor e5istente2 intensitatea conflictelor. a @i genogra!a2 eco!a&a se realizeaz cu a8utorul unor coduri @i si!*oluri care e5&ri! o ga! variat de ra&orturi interindividuale @i sociale ale su*iec?ilor analiza?i

16.7erapiafamiliala 7erapie familial!> &rocesul &rin care fa!ilia ca siste! este a8utat s do*Dndeasc ca&acitatea de a schi!*a structura interac?iunilor dezvoltate ,n sco&ul de a favoriza fiecrui !e!*ru li*ertatea de a se dezvolta ,ntr>o direc?ie favora*il sie @ireducDndu>se astfel gradul @i intensitatea factorilor de risc.
11

#"iectivele terapiei familiale;=.Satir <>fiecare individ are ca&acitatea de a cre@te2 de a se dezvolta2 de a &relua res&onsa*ilitatea &entru &ro&riile alegeri @i decizii. Aceast i&otez conduce s&re ur!toarele concluzii: 1.4aturitatea &er!ite fiecrui individ s>@i inter&reteze &ro&riile idei @i senti!ente fcDnd afir!a?ii deschise des&re ceea ce gDnde@te @i si!te. 2. A*ilitatea de a coo&era cu &ro&ria &ersonalitate re&rezint &re!isa &entru a acce&ta rela?ia cu alt individ. 3.) alt &ersoan tre*uie s fie ,n?eleas ca altcineva unic @i se&arat de &ro&ria identitate9 ea tre*uie acce&tat ,n virtutea ,n?elegerii diferen?ei. 4.%5isten?a diferen?ei este o &rovocare la a ,nv?a @i a acce&ta2 @i nu la a fi intolerant sau a lu&ta ,!&otriva cuiva9 )rincipalul o"iectiv al interven%iei -n familie2 din &ers&ectiva tera&iei fa!iliale &ro&use de =.Satir2 const ,n clarificarea structurilor de co!unicare din cadrul fa!iliei @i orientarea acestora s&r congruen?. )erfec%ionarea metodelor de comunicare implic! urm!toarele rezultate: 1.fiecare !e!*ru al fa!iliei ar tre*ui s fie ,n stare s e5&lice co!&let @i corect ceea ce vede2 aude2 si!te @i gDnde@te des&re sine @i al?ii9 2. fiecare !e!*ru al fa!iliei tre*uie s ai* ca&acitatea s se ra&orteze la &ro&ria &ersonalitate2 9 3.diferen?ele &ot fi utilizate &entru sti!ularea cre@terii @i dezvoltrii individuale. 7erapia familiei1 8inuchin< contri*uie la reechili*rarea siste!ului fa!ilial &rinB F redefinirea grani?elor dintre su*siste!e9 F eli!inarea disfunc?ionalit?ii din siste!ul fa!ilial9 F schi!*area &erce&erii rela?iilor ierarhice din interiorul fa!iliei. 7erapia familiei 19ale:2> actuala &ro*le! se!nalat este &rodus de fa!ilie. %l consider c tre*uie de lucrat cu ,ntreaga fa!ilie toc!ai &entru a defini corect @i relevant &ro*le!a cu toate &articularit?ile ei2 du& care ur!eaz eta&a ela*orrii unui &lan orientat s&re schi!*area co!&orta!entului. KaleL utilizeaz strategia acordrii sarcinilor fiecrui !e!*ru al fa!iliei &entru a i!&une astfel de&lasarea siste!ului s&re o zon func?ional.

11.Spri;in social Spri;inul social>infor!a?ie ver*al sau nonver*al2 sau sfatul2 a8utorul concret2 sau ac?iunea care sunt oferite de asistentul social clientului @i care au consecin?e asu&ra co!&orta!entului @i strii e!o?ionale ale clientului. S&ri8inul social este co!&onent a re?elei
12

sociale cu care fiecare individ sau gru& interac?ioneaz ,n conte5tul vie?ii co!unitare sau sociale. S>a constatat c fa!iliile care au nevoie de s&ri8in social sunt adesea izolate de rude sau &rieteni2 fiind ,n inca&acitatea de a>@i rezolva &ro*le!ele legate de satisfacerea necesit?ilor funda!entale. Acordarea s&ri8inului social necesit ,ntoc!irea unei !a&e a re?elei de rela?ii sociale care folose@te dre&t instru!ent ,n atingerea o*iectivului &ro&us de ctre asistentul social 7 de'voltarea de c-tre client a capacit-,iide autopercepere 0i de autoevaluare realist-. 8apa re%elei de rela%ii sociale proiectul de spri;inire social! a amiliei pot fi prezentate -n forma adus! -n Figura de mai ;os:

12.(onsilierea (onsilierea &resu&une trei fazeB 1.*construirea unei rela,ii# 2.*e+plorarea .n ad1ncime a problemelor#
13

3.*formularea solu,iilor alternative. Stadii ale consilierii: 1.*con0tienti'area problemei de ctre client9 2.* construirea unei rela,ii cu consilierul ,ncrederea clientului c a.s. ,l &oate a8uta# 3.* motiva,ia clientului &6u rezolvarea &ro*le!ei# 4.*conceptuali'area problemeiB &ro*le!a nu e6e de nerezolvat9 '.*e+plorarea strate&iilor:care &lan e6e !ai accesi*il clientului9 ..*selectarea strate&iei:&otrivite9 0.*implementarea strate&iei# 3.*evaluarea re'ultatelor. 2+ist- un raport specific .ntre consiliere 0i interviu, tehnica de consiliere este o e+tensiune a interviului, ,ntrucDt sunt utilizate acelea@i &rocedee de co!unicare2 ,ns sunt i @i diferen?e.una dintre acestea se refer la nivelul de re'isten,- a clientului, mai sc-'ut .n timpul procesului de consiliere. <na dintre cele mai cunoscute tehnici de consiliere este cea a terapiei centrate pe client ce se realizeaz! prin prezen%a a patru procedee: F ascultarea activ9 F clarificarea9 F &arafrazarea9 F reflectarea senti!entelor. )entru a face posi"il! o asemenea interven%ie consilierul tre"uie s! pro"eze -n rela%ia sa cu clientul trei atri"ute principale: F atitudinea &ozitiv @i necondi?ionat9 F a*ordarea cu sinceritate9 F e!&atia.

13.#"servatia #"serva%ia* !etod de investigare9 Scop=:culegere de infor!aatii cu valoare de fa&te necesare &entru a le co!&lete6confir!a &e cele rezultate in ur!a altor tehnici ;interviuri2docu!entare<9 An do!eniul sociouman o*serva?ia a tre*uit s se ada&teze s&ecificului obiectului cercetat.
14

#"serva%ia spontan! are urm!toarele caracteristici: 13 e6e nesiste!atic @i frag!entar2 &roducDndu>se la ,ntD!&lare2 fr un &lan dinainte sta*ilit9 2F e6e i!&recsa2 ,n sensul c ea este !arcat de ine5actit?i2 de e5agerri ale unor detalii ,n dauna ,ntregului9 3F are un caracter su*iectiv2 deter!inate de senti!entele @i &re8udec?ile o*servatorului9 4F nu sunt ,nregistrate siste!atic2 !ulte dintre datele e!&irice culese se &ierd. #"serva%ia $tiin%ific! se caracterizeaz! prin: 1F funda!entare teoretic2 cDnd cercettorul realizeaz o*serva?ia &ornind de la o teorie @tiin?ific ,n legtur cu o*iectul investigat9 2F caracter siste!atic @i integral2 vizDnd feno!enul ,n totalitatea sa9 3F ,nregistrarea infor!a?iilor @i re&etarea o*serva?iilor. &n cadrul o"serva%iei $tiin%ifice distingem urm!toarele tipuri: a. 1bserva ia de diagnostic se refer la as&ecte2 &ro*le!e @i situa?ii sociou!ane des&re care e5ist de8a un volu! de infor!a?ie @i cu &rivire la care se &ot for!ula i&oteze9 ". 1bserva ia de e2plorare e6e ti&ul de cercetare care are ca o*iect o realitate social asu&ra creia nu dis&une! de infor!a?ii teoretice @i &reli!inarii &ractice. c. 1bserva ia e2perimental ur!re@te verificarea unor i&oteze @i a&rofundarea cunoa@terii feno!enului social vizat &rin !ani&ularea varia*ilelor @i a factorilor &rocesului social ,n sensul construirii unui siste! controla*il de o*servat. d.1bserva ia participativ e6e o tehnic ase!ntoare o*serva?iei de ti& etnologic2 ce &resu&une integrarea o*servatorului ,n gru&ul cercetat &entru o &erioad lung de ti!&2 &erioad ,n care &oate o*serva realitatea ,n !od glo*al2 @i nu frag!entar9 An func?ie de gradul de i!&licare a o*servatorului ,n via?a o*i@nuit a co!unit?ii studiate2 distinge! observa,ia reporta" @i observa,ia participativ-de tipetnolo&ic. Observa,ia reporta" este utilizat !ai ales de ctre ziari@ti2 dar @i de ctre sociologi @i asisten?i sociali. Observa,ia participativ- de tip etnolo&ic sau calitativ &resu&une integrarea cercettorului ,n co!unitatea investigat2 avDnd dre&turi @i o*liga?ii a&roa&e identice cu ale !e!*rilor de dre&t ale gru&ului. Ace@tia ignor sau GuitH de ce s>a integrat ,n co!unitate cercettorul. <tilizarea unui ghid de o"serva%ie prin care asistentul social urm!re$te scopul identific!rii naturii $i structurii interac%iunilor care se sta"ilesc -ntre mem"rii familiei ar putea include -ntre"!ri referitoare la: F a&recierea ra&orturilor din cadrul fa!iliei2 care se va realiza ,n de&enden? de rs&unsurile o*?inute de asistentul social la ,ntre*ri de felulB care sunt !e!*rii fa!iliei *iologice ;&rin?i naturali2 co&ii naturali<2 care sunt !e!*rii fa!iliei legale2 declarate &rin cstorie2 divor? sau ado&?ie ori &rin ordine de &lasa!ent @i ,ngri8ire te!&orar2 cu! sunt ,!&r?ite res&onsa*ilit?ile de ,ngri8ire a co&ilului sau cu! sunt ,nde&linite sarcinile &entru su&ravegherea @i func?ionarea fa!iliei9
15

F fa&te sau eveni!ente descrise de fa!ilie2 &rin care se va sta*ili dac fa!ilia resi!te necesitatea de a eviden?ia identitatea religioas2 etnic sau cultural2 la fel se va sta*ili conte5tul de vecintate ,n care trie@te2 care sunt sursele veniturilor2 unde sunt anga8a?i !e!*rii fa!iliei2 care este istoria divor?ului2 a*andonului2 violen?ei @i cu! au afectat *oala @i diza*ilit?ile func?ionarea fa!iliei9 F &erfor!area func?iilor fa!iliei2 care &oate fi sta*ilit &rin cunoa@terea !odului de func?ionare a fa!iliei ca unitate econo!ic ;venitul total2 nivelul cheltuielilor<2 de realizare a socializrii co&iilor2 de utilizare a !etodelor de educa?ie2 de cultivare a senti!entelor de &er!anen?2 inti!itate2 dragoste2 identitate etc.9 F deter!inarea grani?elor su*siste!elor2 a regulilor @i rolurilor care guverneaz interac?iunile din fa!ilie9 F dezvluirea di!ensiunilor !orale @i etice ale fa!iliei care se refer la astfel de valori2 &recu!B o*liga?ia2 fidelitatea2 corectitudinea2 sacrificiul2 credin?e religioase2 convingeri s&irituale etc.9 F !odul de a lua deciziile ,n fa!ilie9 F &ro*le!ele e!o?ionale ale fa!iliei ;&redo!in an5ietatea2 triste?ea2 furia sau alte e!o?ii9 F !odul de acce&tare de ctre !e!*rii fa!iliei a diferen?ei ;eli!inarea altora2 eli!inarea sinelui2 evitarea @i co!unicarea direct @i deschis<

14.Ascultarea activa Ascultarea &oate fi &rezentat &rin inter!ediul a trei &roceseB 1. 4eceptarea >&roces ,nchis2 e@ecul ,n rece&tare intervenind ,n !o!entele cDnd asistentul social ,nceteaz s asculte cu aten?ie.

16

2. Interpretarea mesa"ului >un &roces ,nchis2 &rezentDnd analiza !esa8ului rece&tat @i ,n?elegerea se!nifica?iei acestuia. %rorile se &ot instala datorit distorsiunilor care ,!&iedic n?elegerea cu acurate?e a !esa8ului tri!is de client. 3. 5ransmiterea mesa"ului >secven?a final a ascultrii. Se consider c un asistent social &oate rece&ta corect un !esa82 dar2 datorit li&sei de a*ilit?i de co!unicare2 &oate avea dificult?i ,n trans!iterea !esa8ului9 oricu!2 aceste &ro*le!e &ar a fi !ai u@or de cori8at decDt ,n &rocesele anterioare. 7ipuri de r!spunsuri specifice ascult!rii: 1< clarificarea>face eficient !esa8ul clientului9 confir! acurate?ea &erce&erii !esa8ului de ctre asistentul social9 verific corectitudinea ,n?elegerii !esa8ului. 2< parafra'area) refor!ulare a !esa8ului clientului de ctre asistentul social care utilizeaz &ro&riile e5&resii 3< reflectarea> are ca sco&B a ,ncura8a clientul s se e5&ri!e cDt !ai !ult des&re senti!entele sale9 a s&ri8ini clientul ,n a e5&eri!enta stri e!o?ionale intense9 a a8uta clientul s devin con@tient de senti!entele care l>ar &utea do!ina. 6) re'umarea)Sco&ul const ,n a realiza legtura dintre ele!entele !esa8ului2 a oferi feed> *acM2 a identifica te!e re&etate ,n !esa8ul clientului. 1'.>eflectarea >edefinirea > tehnica utilizat de ctre asistentul social &entru a a8uta clientul s !odifice se!nifica?ia acordat unui eveni!ent ca&ital sau unui co!&orta!ent. Scopul utiliz!rii acestei tehnici>persuadarea clientului pentru ca acesta s- aborde'e dintr)o perspectiv- nou- elementul sau comportamentul luat .n discu,ie. +edefinirea este ,n !od s&ecial folosit ,n lucrul cu &ersoanele care au &ro*le!e legate de rela?iile inter&ersonale ;,n cu&lu sau ,n fa!ilie<9 !e!*rii fa!iliei sunt ,ncura8a?i s ree5a!ineze defini?iile &e care le>au oferit &ro*le!elor sau dificult?ilor ,ntD!&inate2 &ro!ovDndu>se o ,n?elegere s&orit @i un !od &articular de ra&ortare e!o?ional la eveni!entul sau co!&orta!entul analizat. +edefinirea contri*uie la sti!ularea clientului de a for!ula diferite inter&retri @i alternative ale &erce&erii2 ceea ce contri*uie la deter!inarea clientului de a si!?i @i a gDndi tolerant ,n ra&ort cu ceilal?i. 1.. Sculptura familial Sculptura familial!este o tehnic dese!nat s a8ute clientul sau fa!ilia s evalueze as&ecte ale co!&orta!entelor e5istente ,n fa!ilie2 fiind folosit la fel de eficient. .nul dintre !e!*rii fa!iliei este invitat s realizeze aran8a!ente fizice cu ceilal?i !e!*ri2 astfel ,ncDt rezultatul s cores&und unor rela?ii e5istente @i &erce&ute de ctre to?i &artici&an?ii.
17

4aniera de lucru este ase!ntoare !odelrii lutului2 ,ns !aterialul cu care se lucreaz este unul !ult !ai dificil2 este unul de esen? u!an. Asistentul social va s&ri8ini &er!anent2 &reluDnd rolul de scul&tor2 &e acel !e!*ru de fa!ilie ce ofer o i!agine &ersonal a ra&orturilor din fa!ilie. )rientarea s&a?ial a fiecrui !e!*ru2 &ozi?ia fa? de restul fa!iliei e5&ri! &erce&erea vizualizat de ctre scul&tor a rela?iilor care &ot fi identificate la nivel fa!ilial. Iiind folosit ,n tera&ia fa!ilial2 aceast tehnic asigur o&ortunitatea discutrii senti!entelor generate de rolul de scul&tor2 dar @i a celor e5&eri!entate de ctre fiecare &ersona8 al Gscul&turiiH o*?inute. %ste evident rolul de !ediator al asistentului social ,ntre &ersoana care a &reluat rolul de scul&tor @i ceilal?i !e!*ri ai fa!iliei. A lucra cu o fa!ilie cu dificult?i2 senti!entele !e!*rilor nefiind *ine reglate sau rolurile lor nefiind *ine &erfor!ante2 @i a utiliza scul&tura fa!ilial ,n asisten?a social este o &rovocare &entru a!*ele &r?i i!&licate. A.Kart!an2 ,n lucrarea sa G7or8in& 9ith adoptivefamilies# %e:ond placementH2 ofer asistentului social detalii cu valoare orientativ ,n a&licarea scul&turii fa!iliale. Se &oate sugera fa&tul c scul&torul i!agineaz fa!ilia acas2 ,n ti!&ul seriiB unde va fi fiecare &ersoan2 ce vor face acestea ;&ot fi utilizate scaune sau alte o*iecteN<. %ste i!&ortant s i se &er!it scul&torului s ter!ine fr a fi ,ntreru&t2 iar ceilal?i !e!*ri ai fa!iliei s fie asigura?i c ei2 la rDndul lor2 vor fi ca&a*ili s realizeze scul&tura fa!ilial !ai tDrziu2 ,n !aniera ,n care o vor dori. Asistentul social ar tre*ui s acorde scul&torului s&ri8inul @i a8utorul necesar2 s>l ,ncura8eze &entru a fi rela5at2 &unDndu>i ,ntre*ri cu! ar fiB G=rei ca !a!a ta s fie aran8at ,ntr>o direc?ie &articularC %ste ceea ce vrei tu s faciC Sunt alte schi!*ri &e care ai dori s le faciCH Du& ce scul&torul a finalizat scul&tura cu o anu!it satisfac?ie @i ,@i reia locul &e care @i l>a atri*uit ,n cadrul scul&turii2 asistentul social este ,n continuare !ediator2 ,n ti!& ce actorii r!Dn ,n &ozi?iile &e care le>au cerut ;&ersona8ele din scul&tur<. Aceast invita?ie &oate s &rovoace !o!ente dezagrea*ile &entru unii !e!*ri datorit !odului ,n care ei vd fa!ilia. =or fi ruga?i s>@i e5&ri!e &unctul de vedere2 !anifestDnd astfel stresul sau tensiunea.

10.Investigarea si interventia in cazurile de maltratare a copilului 3rinci&alele ti&uri de a*uz suntB abu'ul fi'ic,abu'ul psiholo&ic @i abu'ul se+ual. A"uzul fizic re&rezint agresarea co&ilului ,n !od deli*erat de ctre adultul ,n gri8a cruia se afl el2 &rovocarea de leziuni sau otrvirea lui. Acest ti& de a*uz este ,nso?it de trau!e &sihice i!ediate.
18

A"uzul psihologic>atac concentrat al unui adult asu&ra dezvoltrii con@tiin?ei de sine @i a co!&eten?ei sociale a co&ilului Ior!ele a*uzului &sihologic ;arbarino, *ecora, 7hitman enu!erB F respin&erea care e5&ri! negarea legiti!it?ii dorin?elor co&ilului ;u!ilirea2 etichetarea2 !ini!alizarea2 ridiculizarea<9 F i'olarea care re&rezint interzicerea siste!atic a 8ocului2 a distrac?iei2 a legturii cu &rietenii etc.9 F terori'area &e cale ver*al &entru inocularea fricii2 ceea ce creeaz co&ilului i!aginea unei lu!i ostile9 F i&norarea sau refuzul co!unicrii cu co&ilul9 F coruperea sau atragerea co&ilului ,n activit?i antisociale9 F deprivarea co&ilului de de!nitate 7 for! de a*uz2 care &oate fi analizat se&arat2 ,n?elegDnd &rin aceasta recurgerea de ctre adult la e5&ri!ri sau la atitudini de&reciatoare la adresa co&ilului2 care afecteaz de!nitatea acestuia ;folosirea e5&resiilor 8ignitoare2 ,nvinov?irea etc.<. A"uzul se?ual &oate fi definit ca atragere2 convingere2 folosire2 for?are @i o*ligare a !inorului s &artici&e la activit?i de natur se5ual . )entru a primi decizia -n privin%a unor m!suri de interven%ie e necesar! o analiz! minu%ioas! a cazului prin prisma r!spunsului la urm!toarele -ntre"!ri: 1F %6e situa?ia co&ilului atDt de dra!atic ,ncDt necesit izolarea de &ro&riul !ediuC 2F Dt este de !are &ro*a*ilitatea re&etrii unor rele trata!ente sau este vor*a des&re un caz unicC 3F3osi*ilit?ile oferite co&ilului ,n cazul interven?iei sunt ,ntradevr su&erioare situa?iei &rezenteC 4F %6e situa?ia atDt de grav cu! o vede asistentul socialC Asistentul social va putea evita aceast! situa%ie respect@nd urm!toarele principii: IF Infor!a?iile con?inute ,n evaluarea situa?iei co&ilului tre*uie s fie confiden?iale. IIF %valuarea este un &roces care se desf@oar ,ntr>o anu!it &erioad de ti!&2 ,ns nedefinitivat.%valuarea t6e s ai* loc &eriodic. IIIF %valuarea tre*uie s includ ansa!*lul nevoilor co&ilului. IAF 1a evaluare tre*uie s &artici&e diver@i s&eciali@ti. AF %valuarea i!&une utilizarea unui li!*a8 e5&licit2 a unor ter!eni &recis defini?i. AIF An &rocesul investiga?iei tre*uie s se acorde o aten?ie s&ecial analizei fa!iliei co&ilului. 13. +tapele investigarii cazurilor de maltratare a copilului 1. Investiga%ia ini%ial!!care includeB descrierea tipului de maltratare care constituie motivul .n&ri"or-rii pentru serviciul de protec,ie a copilului# aprecierea &radului de vulnerabilitate a copilului (.n func,ie de v1rst- 0i &radul
19

de maltratare)# informa,ii despre persoana care a comis abu'ul# informa,ii despre istoria de via,- a p-rin,ilor 0i atitudinea lor actual- privind copilul. 2. Investiga%ia detaliat! care cu&rindeBatitudinea p-rin,ilor sau a celor care .nlocuiesc p-rin,ii,compo'i,ia familiei 0i situa,ia ei "uridic-# profilul individual al p-rin,ilor ! persoanei de .n&ri"ire# rela,iile de cuplu .ntre p-rin,i# interac,iunile specifice familiei# re,eaua social- a familiei .n care cre0te copilul# condi,iile de locuit. 15. +tapele unui interviu -n lucrul cu copiii a"uza%iB <. Stabilirea contactului )&rezentarea reci&roc2 a. s. t6e s ?in sea!a de factorii nonver*ali9 de te!&oul co&ilului2 s nu>l gr*easc2 s res&ecte co&ilul ca &e orice *eneficiar. =. Ascultarea copilului >. ?a'a de e+plorare 7a.s. &oate influen?a alegerea te!elor care se vor afla ,n centrul aten?iei @i s e5&loreze unele te!e ,n &rofunzi!e. 6. /nsumarea celor e+primate > for!ularea unor idei cu caracter sintetic2 care &ot servi nu nu!ai celui care conduce investiga?ia2 dar @i co&ilului &entru a>@i ,n?elege &ro&riile atitudini. @. ?ormularea unui dia&nostic multidimensional >Diagnosticul va fi o*?inut &rin coordonarea ele!entelor su*iective @i o*iective o*?inute ,n cadrul interviului. A. e&ocierea continu-rii rela,iei cu copilul>)rice ,ncercri de a oferi a8utor co&ilului vor r!Dne ineficiente2 dac nu vor fi luate ,n considerare cele e5&ri!ate de co&il @i dac acest a8utor nu va rezona cu nevoile @i a@te&trile co&ilului. +ste foarte important ca cei care se ocup! de investigarea cazurilor de a"uz s! %in! cont de urm!toarele recomand!ri: Dac un co&il ,?i s&une c a fost su&us relelor trata!ente2 crede>l Dac un co&il ,?i s&une c a*uzul a avut loc !ai de!ult2 s nu crezi c a ,ncetat. Dac un co&il va s&une c ,l doare ceva sau dac este deose*it de tcut sau agresiv2 &une ,ntre*ri2 nu te ,nfuria2 nu>?i arta nervozitatea2 indignarea @i alar!area. Antrea* ce ,l doare2 cu! s>a ,ntD!&lat. Eu ,ncerca s aluneci &este su*iectul a*uzului @i al trau!ei. Eu s&une c nu e i!&ortant2 d a8utor co&ilului. Eu dez*rca2 nu s&la co&ilul dac nu e a*solut necesar. Dac *nuie@ti un a*uz recent2 &streaz hainele co&ilului ca &ro*e &enale. Anso?e@te co&ilul la un ca*inet !edical &6u control i tera&ie. +a&orteaz cazul la &oli?ie sau chea! &oli?ia2 26 .Interviev!rea -n investigarea a"uzului se?ual Investigarea a*uzului se5ual ,nce&e cu infor!a?ii de la cei ce ra&orteaz cazul2 interviul referindu>se @i la indicatorii co!&orta!entali o*serva*ili care i>au deter!inat s cread c res&ectivul co&il a suferit un a*uz se5ual @i continu cu adunarea datelor des&re alte &ersoane care ar &utea a8uta la instru!entarea cazului.
20

&nainte de a intervieva copilul a"uzat este necesar s! fie sta"ilite: locul unde se va desf@ura interviul ;un loc &erce&ut de co&il ca fiind sigur2 securizant2 de &referat ,n afara locuin?ei co&ilului<2 persoanele care trebuie s- fie pre'ente. o&ilul t6e intervievat ,naintea &rin?ilor2 deoarece din co!&orta!entul lui ne &ute! da sea!a dac a*uzul a avut loc sau nu. a &arte a investiga?iei este indicat s fie intervieva?i @i fra?ii 6 surorile2 &rietenii co&ilului. 3entru intervievarea co&ilului sunt folosite !ulti&le tehnici. el ce intervieveaz co&ilul tre*uie !ai ,ntDi s>l cunoasc2 &entru a &utea afla de la el infor!a?ii des&re !ediul lui de via? @i &osi*ilul conte5t ,n care a avut a*uzul. De ase!enea2 tre*uie s esti!eze nivelul de dezvoltare a acestuia2 !odul de co!unicare2 starea lui afectiv @i e!o?ional. 3entru a afla aceste lucruri2 ,n cazul co&iilor !ici tera&eutul folose@te 8ocul @i ,ntre*rile si!&le2 iar &entru cei !ari > discu?ii li*ere @i ,ntre*ri. Antre*rile tre*uie s fie neutre @i s &riveasc via?a co&ilului ,n general. 7ehnicile cele mai folosite -n lucrul cu copiii mici sunt -ntre"!rile %int! $i anumite materiale a;ut!toare cum ar fi:p-pu0ile anatomice,desenele anatomice, desene f-cute de copii. &n cadrul interviev!rii pot fi folosite urm!toarele tipuri de -ntre"!ri: a. .ntreb-ri &enerale) ,ntre*ri de deschidere;S&une>!i2 de ce ai venitC< *. .ntreb-ri focali'ateB 1.*focalizate &e &ersoane>vor include ,ntre*ri des&re &resu&usul aggressor92.*&e circu!stan?ele ,n care a avut loc a*uzul9 3.>focalizate &e &r?ile cor&ului<> sunt ,n general folosite ,!&reun cu &&u@ile anato!ice sau cu desenele anato!ice.;Ai vzut vreodat coco@ul altcuivaC > 3e al cui l>ai vzutCAi vzut &srica altcuivaC A vrut cineva s>?i ating &sricaC < c. .ntreb-ri cu r-spuns multiplu >sunt utilizate cDnd infor!a?ia o*?inut &rin ,ntre*ri focalizate nu e relevant . +estric?ii &6u folosirea acestir ,ntre*ri sunt co&iii !ici2 care vor considera aceste ,ntre*ri dificile i corectitudinea alegerii variantelor de rs&uns2 din &artea tera&eutului. d. /ntreb-rile cu r-spunsuri da!nu se folosesc atunci cDnd ,ntre*rile directe sunt ne&roductive. Intre*rile cu rs&uns da6nu identific de o*icei @i agresorul2 @ico!&orta!entul se5ual incri!inatB G(atl tu ;vitreg< a fcut s>?i sDngereze fundule?ulCH.

21. 7enhici de investigare a copilului maltratat p!puile anatomiceB desenele anatomice 1< )!pu$ile anatomice sunt folosite ,n s&ecial ,n lucrul cu co&iii ,ntre 2>6 ani2 dar &ot fi folosite @i &entru co&iii !ai !ari. S>a constatat c aceste &&u@i fiind sugestive &ot induce anu!ite rs&unsuri. %le nu &ot &roduce acest lucru la co&iii care nu au avut ,nainte curiozitatea ,n &rivin?a se5ualit?ii. Ace@tia se anga8eaz !ai u@or ,n 8ocuri se5uale cu
21

&&u@ile anato!ice decDt co&iii care nu sunt a*uza?i se5ual. %5ist &ro*a*ilitatea ca ,n 8ocurile cu co&iii de aceea@i vDrst sau &rivind fil!e2 reviste &ornografice co&iii s do*Dndeasc anu!ite cuno@tin?e des&re activitatea se5ual. (era&eutul tre*uie s &un anu!ite ,ntre*ri &entru a clarifica acest lucruB G ine face a@aCH Avanta"ul utili'-rii p-pu0ilor anatomice este acela c- pentru copiii mici p-pu0ile repre'int- un mod de comunicare mult mai familiar dec1t limba"ul 0i deseori le oferposibilitatea de a se e+prima liber. 3r?ile cor&ului &&u@ilor &ot servi &entru a rea!inti co&ilului a*uzul se5ual. o&iilor !ai !ari2 care &ot co!unica &rin li!*a82 le este !ult !ai u@or s arate2 cu a8utorul &&u@ilor2 cu! a avut loc cazul. Ppu"ile pot )i utilizate:&entru a lini@ti co&ilul9 &entru a s&arge Gghea?aH ,n co!unicare9 ca !i8loc de de!onstra?ie9 &entru a>@i rea!inti cele ,ntD!&late9 ca !odel anato!ic. 3unt cunoscute dou metode de )olosire a ppu"ilor: copilul se an&a"ea'- spontan .n "ocul cu p-pu0ile# ,n ti!&ul 8ocului se o*serv reac?iile co&ilului @i asistentul social ,i &une ,ntre*ri9 p-pu0ile sunt introduse pe parcursul discu,iei des&re a*uzul se5ual. 2< Desenelor anatomice. Desenele anato!ice sunt &oze cu adul?i @i co&ii de a!*ele se5e ,n diferite stadii de dezvoltare @i cu caractere se5uale &ri!are @i secundare.Sunt utile ,n lucrul cu co&iii !ici @i !ari. De'avanta"ul acestora este c- copilului .i este mult mai &reu s- demonstre'e abu'ul se+ual cu a"utorul lor.

22. modelul DE30: D*descrierea a"uzului > o&iii folosesc diferite !i8loace de e5&ri!are a &ro&riilor triri2 ,n func?ie de vDrst @i dis&ozi?ieB fie &rin li!*a82 fie &rin 8oc. %i deseneaz2 folosesc &&u@i &entru a descrie a*uzul. .nii co&ii nu &ot descrie deloc a*uzul2 &rin nici un fel de
22

!i8loace. Atunci2 aceste secretedevin o &arte foarte i!&ortant a tera&iei. .nul dintre cele !ai !ari o*stacole ,n a>i deter!ina &e co&ii s descrie ceea ce li s>a ,ntD!&lat este fa&tul c a*uzul a fost ?inut secret @i asociat cu ru@inea2 @anta8ul afectiv @i a!enin?area. %5ist diverse !odalit?i de a ,nce&e o discu?ie des&re secrete *une sau rele. Astfel2 un dialog des&re secrete bune &oate ,nce&e cu ,ntre*areaB ce cadou va &ri!i fratele de ziua luiC An dialogul des&re secrete rele 1nesntoase<2 co&ilului i se va e5&lica c acestea ,i &ot da co@!aruri2 ,l &ot s&eria. o&ilului tre*uie s i se e5&lice c ar fi !ai *ine &entru el dac ar ,ncredin?a aceste secrete adul?ilor &e care ,i consider a&ro&ia?i2 chiar dac a &ro!is s tac2 altfel ,i va fi greu s uite @i frica nu va dis&rea. Dar e5ist cazuri ,n care nu doar frica 6 vinov?ia ,i deter!in &e co&ii s tac. %i au decis doar c nu au ni!ic de vor*it. An acest caz2 noi nu ,ncerc! s>i for?! s vor*easc des&re ceva des&re care ei nu vor sau nu &ot su&orta s vor*easc. An loc de aceast Gs!ulgereH a secretului2 le &ute! arta ceea ce noi @ti! de8a @i a&oi a@te&t! ca ei s reac?ioneze. 4itareaeste un alt !o!ent i!&ortant al tera&iei ,n aceast &ri! eta&. 1a ,nce&utul tera&iei2 co&iii &ot s descrie a*uzul2 iar !ai tDrziu Gs>l uiteH @i s fie dificil de a a*orda cu ei acest su*iect. A&oi2 la sfDr@itul tera&iei2 ei &ot fi ca&a*ili s descrie ceea ce li s>a ,ntD!&lat2 dar ,n alte detalii. Dnd a*uzul se5ual este 5uitat6 2 acesta are tendin?a de a se transfor!a ,n si!&to!e clinice. Disociereaeste o alt te! de trata!ent ,n acest conte5t. +elatarea a*uzului activeaz !ecanis!ele de co&&ing ;de a&rare< @i de deta@are de situa?ia trau!atizant ,n care a fost i!&licat co&ilul. +*e?primarea sentimentelor * o&iii tre*uie ,ncura8a?i s descrie senti!entele asociate a*uzului cu a8utorul unor !ateriale au5iliareB !nu@i de *o52 s*ii &entru a lovi saltele2 &entru a>i a8uta s>@i e5&ri!e furia ;tera&ia &rin 8oc dina!ic<. 3ot fi selectate !ici ani!ale din &lu@ crora co&iii !ici le &ot s&une &ove@ti @i &e care le &ot folosi ca si!*oluri ale *inelui @i rului2 ale &ericolului @i siguran?ei2 ale fricii @i cura8ului2 ale ,ncrederii @i ne,ncrederii. An dorin?a noastr de a eli*era co&ilul de senti!entul vinov?iei &ute! trece cu vederea senti!entul su de co!&licitate la a*uz. (re*uie ca victi!ei s i se e5&lice c agresorul este singurul vinovat &entru cele ,ntD!&late @i astfel s fie a8utat s sca&e de ,ndoielile sale referitoare lares&onsa*ilitate2 vin @i ru@ine. De ase!enea2 co&iii victi!e ale a*uzului se5ual devin agresivi fa? de sine2 fa? de &rintele nonagresiv2 &rieteni2 ani!ale etc. Iuria lor &oate fi direc?ionat ctre anu!ite o*iecte din ,nc&ere2 ani!ale !ari. S * a spune C< $i a sta"ili grani%e .n lucru co!un tuturor co&iilor a*uza?i se5ual este fa&tul c ei au fost !altrata?i fizic @i e!o?ional. %i au nevoie de a8utor &entru a
23

identifica @i a e5&ri!a e!o?iile care au legtur cu Ga vreaH @i Ga nu vreaH2 Ga s&une daH @i Ga s&une nuH. #rani?ele sunt foarte i!&ortante ,n aceast &arte a trata!entului. Astfel2 &ute! !arca grani?e ,n ca!era de tera&ie cu o *and de &lastic. 3ute! crea do!enii2 ?ri &entru diferite e!o?ii @i activit?i care se &ot schi!*a ,ntre ele2 care &ot fi e5&lorate @i cu care ne &ute! 8uca. A * acceptarea 1a aceast eta& co&iii tre*uie s ,nve?e s de&@easc eveni!entultrau!atizant @i s>@i continue via?a2 s evite victi!izarea2 s renun?e la ideea c trecutul &oate fi refcut sau negat. o&iii au nevoie de su&ort &entru a se acce&ta ca fiind nor!ali2 o*i@nui?i2 ,n ciuda e5&erien?ei anor!ale @i neo*i@nuite &rin care au trecut. %i tre*uie ,ncura8a?i s ai* acelea@i activit?iB ,not2 !ers &e *iciclet2 fot*al2 calculatoare.

23.7ehnnci utilizate de AS in lucrul cu deligventii evaluarea autoevaluarea Devian%!>,nde&rtarea2 a*aterea sau nonco!for!is!ul indivizilor fa? de nor!ele @i valorile sociale9

24

)rincipalele tehnici utilizate de asistentul social -n lucrul cu delincven%ii sunt: evaluarea,autoevaluarea, interviul, intero&area, consilierea ;directiv- sau nondirectiv-<2 consilierea de &rup 12 +valuarea $i autoevaluarea : /n ba'a evalu-rii e6e realizat diagnosticarea diferen?iat2 &roiectate strategiile de ac?iune2 for!ele concrete @i finalit?ile interven?iei asistentului social. .nele ele!ente ale evalurii individuale se &laseaz la nivelul docu!entrii teoretice2 atunci cDnd sunt studiate cauzele generale ale feno!enului delincven?ional2 dar orice teorie nu este decDt funda?ia &e care a&oi sunt dezvoltate tehnicile evalurii. Autoevaluarea.Aceast tehnic e6e reco!anda*il ,n lucrul cu delincven?ii2 se a8unge la o &unere ,n concordan? a as&ira?iilor @i s&eran?elor de autorealizare cu !i8loacele efective de realizare a acestora. Sunt dou- situa,ii .n care nu se poate aplica aceasttehnic-B 1.*atunci cDnd su*iectul are o conce&?ie des&re sine &ozitiv @i cDnd nivelul de autoevaluare e6e acce&ta*il2 asistentul social t6e s sus?in aceast atitudine2 deoarece &e acest ele!ent se centreaz &erce&erea realit?ii @i a e5&erien?ei &ro&rii2 co!&orta!entul fiind cel ce le ,ncor&oreaz. Atunci cDnd autoevaluarea e6e su&radi!ensionat2 e6e indicat ca su*iectul s *eneficieze de un e5a!en s&ecializat de &sihiatrie. 2.*, sunt indivizi a cror conce&?ie des&re sine e6e negativ2 ca rezultat al unor e5&erien?e &ersonale sau al unor deficien?e de dezvoltare. % &osi*il ca ei s &ercea& lu!ea ca &e un !ediu ostil2 ne&rietenos.

)Du ca a.s. s!*i redea clientului s!u sensul construirii pozitive de sine -nsu$i a.s.tDe s! fie o entitate puternic! $i activ!. (a aceast- etap- asistentul social trebuie: 1< s nu fie nesigur sau &rea autoritar2 s nu ?in discursuri de nici o natur2 s nu cear dovezi de a&ro&iere2 s nu fie distan?at sau s nu>@i sufoce clientul cu a&ro&ieri nefire@ti9 2< s ins&ire ,ncredere @i credi*ilitate clien?ilor si. a7utorul acordat clien ilor cu de)icien e de autopercep ie *rima fa'- const ,n a>i deter!ina s se autoa&recieze2 s se &un ,n co!unicare corect cu sine. A doua fa'- 7 valoarea reci&rocit?ii 7 nu se rezu! doar la ,!*og?irea e5&erien?ei clientului &rin cunoa@terea altor alternative2 dar ,i s&ore@te ,ncrederea @i dis&oni*ilitatea s&re cola*orare.

25

A treia fa'- ,n a&licarea acestei tehnici se a5eaz &e ,!*unt?irea conce&?iei des&re sine &rin autoevaluare.Astfel2 clientul @i asistentul social ,@i cunosc &ro&riile sl*iciuni @i &uteri2 li!itele @i s&eran?ele2 ca @i &ro&ria eficacitate ,n siste!ul &ro&riu de via?. +valuarea $i autoevaluarea presupun o larg! varietate de ac%iuni $i -nsu$iri din partea lucr!torului socialB el -nsu$i tre"uie s! fie dispus la o diversitate de e?perien%e pe care s! la interpreteze -n instrumentarul metodologic. De aceea este recomanda"il ca -nainte de a practica evaluarea $i autoevaluarea asistentul social s! e?perimenteze ceea ce el cere clien%ilor s!i 24. .+?ercitii ce pot fi aplicate deligventilor ;udiciarizati: +?erci%iul 1.;eneralit-,i ;)a!enii care ,!i &lac cel !ai !ult suntB ... 9)a!enii care nu>!i &lac deloc suntB ...<9 +?erci%iul 2.$alori 0i atitudini; red ,n valorile !ele &entru cB ......9+ela?ia dintre se5e tre*uie s se rezu!e laB ....<9 +?erci%iul 3.Sentimente ;Sunt cel !ai fericit atunci cDndB ....9 Sufr cel !ai !ult dacB ....<9 +?erci%iul 4.Identitatea >+s&unde?i ,n scris la ,ntre*areaB Cine sunt euB Ancerca?i s scrie?i cel &u?in 1' rs&unsuri diferite @i a&oi eli!ina?i>le &e cele de genulB sunt ro!Dn2 sunt fe!eie etc. Acestea e5&ri! ele!ente e5terioare Dvs. +?erci%iul '.Calit-,i 0i defecte>Iace?i o list care s cu&rind cinci !ari calit?i @i cinci !ari defecte &e care le ave?i. Acestea tre*uie s se refere !ai ales la lucruri co!&lete2 @i nu la si!&le constatri. +?erci%iul ..2ficacitatea profesional- ;&entru asistentul social< ; e calit?i v atri*ui?i ca asistent socialC Sunte?i un asistent social eficientC De ceC<9

26

2'.Interviul -n munca cu delincven%ii ;udiciariza%i Interviul este o !etod structurat cu o*iectivul de a cunoa@te o alt &ersoan. /n ca'ul asisten,ei sociale, interviul este aplicat .n vederea acord-rii unui a"utor specific clientului. ,a nivelul muncii cu delincven%ii ;udiciariza%i asisten%ii sociali pot structura stiluri de interviu pe diferite categorii de su"iec%i o categorie a acestora sunt delicvenii. Delincventul 7 client2 victi!2 &oli?i@ti2 !e!*ri ai fa!iliei clientului @i alte categorii i!&licate ,n infor!a?iile des&re client oferite voluntar. Scopul: diagnosticarea "i de n elegerea clientului +delicventului. i problemele sale. #"iective: motiva,ii de ac,iune, delimitarea tensiunilor personale ale clientului, .n,ele&erea motiva,iei de ac,iune, evaluarea impactului 0i a riscului social al faptei comise. (otodat2 interviul re&rezint de!ararea serviciului de trata!ent @i &oate constitui ,nce&utul &rocesului de rea*ilitare @i6sau resocializare ;,ndeose*i ,n cazul delincven?ilor ocazionali<. tehnici de intervievareB ascultarea activ-2 care const ,n construirea unei stri de e5tre! aten?ie la infor!a?iile oferite de su*iect @i ,n trans!iterea acestei stri2 atDt ver*al cDt @i nonver*al. Avanta"ul B ;&osi*ilitatea de a o*serva @i ,nregistra for!ele de co!unicare nonver*al ale su*iectului @i de a gru&a infor!a?iile ,n categorii de se!nifica?ie<. De'avanta"eB ; fi5area vizual &relungit &oate ,nse!na &6u unii un act de &rovocare 2 sau o ascultare &relungit @i intens se &6e transfor!a neinten?ionat ,ntr>o atitudine de su&erioritate<. a o &recizare cu caracter &ractic2 t6e indicat c ,n acest caz ,ntre asistentul social @i intervievat nu t6e s fie inter&us vreun o*iect ;!as2 *anc etc.< ce ar avea rolul unui o*stacol2 dar t6e evitat o a&ro&iere fizic &rea !are2 care l>ar deran8a &e acesta &rin restrDngerea s&a?iului &ersonal. (ehnica interogativ nu se ,nde&rteaz de sco&ul interviului ;de a asculta ce s&une su*iectul<2 cci se a&lic atunci cDnd se i!&une o diri8are s&re anu!ite as&ecte. ascultarea cu cea de)a treiaurecheC . Aceasta &resu&une nu doar ,nregistrarea infor!a?iilor2 ci @i descifrarea sensurilor &e care nici clientul nu are inten?ia de a le releva dificult!%i ce pot ap!rea: unele sunt &enerate de client2 ;li&s de rece&tivitate9 nervozitate9 ne,ncredere9 ca&acitatea de ascunde adevrul2 s&ecific recidivitilor<9 pre&-tirea neprofesional- 0i stadiul de de'voltare a personalit-,ii a. s. ;&regtirea interviului @i desf@urarea acestuia de ctre s&ecialist9 plictiseala i de'interesul din partea a.s.
27

Di&resiunea ; &ierderea contactului cu clientul2 ca ur!are a dezordonrii i dificult?ilor de concentrare a a.s.< Discu,ia .n contradictoriu2 4epeti,ia intervine atunci cDnd asistentul social revine la afir!a?ii anterioare2 ru&Dnd firul co!unicrii actuale. Se caut2 ,n acest caz2 o for!ulare !ai adecvat sau o ,ntrire a argu!entelor. 3ro*le!a este c se &ierde fluen?a conversa?iei2 incluzDnd aici @i &ierderea unor e5&lica?ii oferite de8a. tenta,ia de a .ntrerupe interviul2 !ai ales atunci cDnd su*iectul face afir!a?ii nefondate2 chiar enervante. An acest caz tre*uie de a!intit c interviul nu este un &rile8 de a &une la &unct &e cineva. Solu%ia este de a l!sa su"su"iectul s! fac! digresiunile care pot fi tolerate.

28

2.. Interogarea din perspectiva asisten%ei sociale .n instrument ce face &arte din lucrul cu cei delincven?i2 ,ndeose*i cu cei ,n faza 8udiciarizrii2 e6e interogarea2 scop s o*?in recunoa@terea unei acuza?ii2 din &artea unei &ersoane i!&licate ,ntr>un delict2 fie s o*?in clarificarea unor fa&te de la cineva care este nevinovat. Intero&area implic- cule&erea de date despre client sau subiect2 dar focalizarea e6e !ult !ai &uternic 2 t6e s fie desf@urat ,n situa?iile de ante>sentin? @i are ca finalitate clarificarea i!&lica?iei su*iectului ,n co!iterea unui delict. Se deose*e@te de anchetarea &oli?ieneasc. Dtilitatea intero&-rii .n A.S!l- e6e dictat de !onitorizarea co!&orta!entului clien?ilor delincven?i2 &6u resta*ilirea adevrului. 3regtirea &6u interogare e6e diferit de cea a interviului2 de@i ,n unele &uncte e6e si!ilar. Diferen?a e6e c &oate avea loc o confruntare2 uneori ,ntre dou &ersoane inteligente2 structurat &e ,ntre*ri scurte2 clare2 su*ordonate unei singure idei. Conducerea 0i desf-0urarea intero&-rii t!e s- respecte unele re&uli, astfel ,ncDt s fie ,nlturate dezavanta8ele @i &ro*le!ele ce decurg din inco!&letitudinea infor!a?iei. A. s. t6e s !anifeste ,ncredere @i &rofesionalis!. Aceast ,ncredere &oate fi su*til de!onstrat &rintr> o fer!itate a e5&ri!rii @i argu!entrii2 &rin siguran?a @i credi*ilitatea cuno@tin?elor2 chiar @i atunci cDnd a&rarea clientului e6e &uternic. Specific intero&atoriului e!e 0i punerea unor .ntreb-ri conductive, lucru total neindicat ,n interviu2 &rin care se ,ncura8eaz &uternic anu!ite rs&unsuri>!rturisiri. De regul2 aceste ,ntre*ri reconstituie desf@urarea delictului @i ,i creeaz su*iectului iluzia c doar recunoa@te ni@te lucruri de8a cunoscute. De e5e!&luB Ai fost .n ... pe la ora ... , nu)ia0aB Apoi ai plecat ... , ai f-cut ...B O alt- re&ul- se refer- la de'v-luirea treptat- a acelor informa,ii care .l incriminea'- pe subiect2 uneori luDndu>l &rin sur&rindere2 fr a>l lsa s &resu&un &asul ur!tor. Se &oate insista &e ne&otrivirea dintre &ro&ria declara?ie @i celelalte2 deter!inDndu>l astfel s r!Dn !ereu ,n a&rareB recidivi@tii vor reac?iona2 de regul2 &ozitiv la astfel de &ro*e2 indicDnd cu sinceritate zonele adevrate ale co!iterii infrac?iunii. O alt- re&ul- se refer- la crearea unui disconfort p!u subiect 0i profitarea de acesta. Se!nele e5terioare ale disconfortului sunt !ulti&leB confuzie ver*al2 *Dl*Dial2 trans&ira?ie2 nervozitate2 ticuri etc. Acestea &ot fi inter&retate ca indicatori ai vinov?iei. Du& ,ncheierea interogrii2 t6e resta*ilit rela?ia de lucru cu clientul. De aceea2 e6e *ine ca de fiecare dat clientul s @tie interogatoriului @i consecin?ele acestuia2 astfel ,ncDt aceast tehnic s fie &rivit ca ceva necesar ce face &arte din sarcinile &rofesionale.
29

20. Specificul consilierii in lucrul cu deligventii ,a "aza tratamentului delincven%ei st! modelul mi?t penal $i terapeutic numit model de negociere $i reglementare a conflictelor. ScopulB reinte&rarea 0i reabilitarea .n conte+tul familial 0i comunitar .n care s)au de'voltat subiecii sociali. 36u atingerea acestui sco& sunt necesare a*ilit?i s&ecifice a.s.2 dar i nivelurile @i !odalit?ile interven?ieiB 1.F la nivel ad!inistrativ9 2. F la nivel de gru&9 3. F la nivel individual. 1ucrul individual se concentreaz cel !ai des ,n consiliere. 4ul?i afir! c consilierea i &sihotera&ia sunt identice. 3sihotera&ia e6e realizat de &sihiatri @i &sihologi2 care o&ereaz cu o inter&retari &atologice a &ro*le!elor &acien?ilor2 ,ncearc s>@i a8ute &acien?ii &rin restructurarea *azelor &ersonalit?ii de>a lungul unei durate !ari de ti!&2 ei a*ordeaz conflictele intra&ersonale a &acienilor. Atunci cDnd consilierii folosesc o interpretare a problemelor clien,ilor .n termeni de deficien,-, lips- nea"uns. Consilierii .ncearc- s-)0i a"ute clien,ii prin adapt-ri cotidiene la probleme 0i de'volt- personalitatea de"a e+istente, ei abordea'- conflicte interpersonale. 7eorii asupra consilierii:dou dintre ele vizeaz consilierea nondirectiv- @i trei &e cea directiv-. 8eorii nondirective ale consilierii sunt: 1.tera&ia &sihanalitic9 2.tera&ia centrat &e client2 ;a*ilitatea clien?ilor de a>@i desco&eri ei ,n@i@i &ro&riile ca&acit?i6resurse sau solu?ii<. onsilierul 8oac un rol relativ &asiv @i nu are sco&ul s>i i!&un clientului valorile @i s>i furnizeze solu?ii.

30

23. 7eoria nondirect. terapia psihanalitic! 1. Psihanaliza acord aten?ie rolului trecutului ,n deter!inarea conduitei &rezente2 e5&lor! trecutul clientului ca su&ort &6u ,n?elegerea &rezentului su2 deoarece foarte !ulte dificult?i e!o?ionale @i co!&orta!entale &rovin din e5&erien?ele trecute. 3sihanali@tii e5&loreaz co&ilria &acientului2 accentueaz i!&ortan?a esen?ial a a@a>nu!itelor etape psihose+uale i!&licate ,n dezvoltarea &ersonalit?ii2 !o!entele de a&ari ie a *arierelor de autocunoa tere2 care t6e s&arte i ,nlturate ,n edinele de consiliere.Identificarea !ecanis!elor de a&rare ale clientului este o &arte i!&ortant a &rocesului de consiliere. Acestea o&ereaz la nivelul incon@tientului @i func?ioneaz &6u a &rote8a ego>ul de realitatea a!enin?toare. 4ecanis!ele de a&rare nu sunt ,n !od necesar &atologice9 fiecare dintre noi folosi! cDteva din acestea2 cci ele faciliteaz &sihologic ada&tarea9 8ecanisme de ap!rare: F e&area e6e blocarea!stoparea unei &or?iuni a realit?ii care e6e a!enin?toare &6u %.>ul clientului. Aceasta nu e6e o si!&l GuitareH 2 ci refuzul de a recunoa@te c ceva ne&lcut s>a ,ntD!&lat9 F 4a,ionali'area e6e &rocesul de construire &6u sine a unor !otive2 8ustificri &6u &ro&riul co!&orta!ent2 &6u a lini@ti %.>ul &re8udiciat2 e6e un !ecanis! foarte frecvent la clien?ii 8udiciariza?i2 a8utDndu>i s !en?in oi!agine de sine acce&ta*il2 &rin !ini!alizarea rului fcut9 F ?i+area 4ul?i clien?i delincven?i !anifest o atitudine co&ilreasc fa de &rezent2 deoarece a &@i ,n viitor ,nsea!n &6u ei s &@easc ,ntr>un !are necunoscut. +olul asistentului social e6e s>i a8ute &e clien?i s>@i dezvolte o orientare realist fa? de viitor &rin ,ncercarea de a !ri se!nifica?ia !uncii @i de a le trans!ite ideea c e5ist alternative9 F 5ransferul Iuria @i agresivitatea sunt adesea transferate ctre un inocent9 F Intelectuali'area e6e un !ecanis! de a&rare &e care ,l folosesc cei !ai educa?i dintre clien?ii delincven?i2 ,ncercDnd s atace realitatea legal &rin intelectualizarea delictelor lor. Asistentul social tre*uie s>i conving &e clien?i c &ro*le!a o re&rezint co!&orta!entul lor2 nu al altora2 @i c ei nu &ot evita confruntarea cu co!&orta!entul lor &rin ,ncercarea de a orienta discu?ia s&re altceva9 F *roiec,ia e6e !ecanis!ul &rin care &ersoanele atri*uie altora senti!entele &e care refuz s le vad ,n ei ,n@i@i. Dac asistentul social &oate a8uta clien?ii s>@i dezvolte senti!ente &ozitive2 ei ,@i vor dezvolta atitudini !ai *une fa? de cei ce>i ,ncon8oar.
31

.tilitatea esen?ial a teoriei &sihanalitice &6u a.s. ce lucreaz cu delicven i2e6e ,n?elegerea !ecanis!elor de a&rare a acestuia i ,n?elegerea rezisten?ei clientului ,n &rocesul de consiliere. 25. A"ordarea centrat! pe client 1nondirectiv!2 2. 0bordarea centrat pe client > ela*oreaz tehnici de consiliere &ornind de la afir!aia c &rioritatea a*solut o are natura rela?iei dintre consilier @i client. i clientul t6e s contri*uie la for!area unei rela?ii &ozitive cu consilierul2 care e5trage din client toate laturile lui &ozitive2 de care &oate nici nu avea ,nchi&uire c le are. Singura tehnic a tera&iei centrate &e client este ascultarea activ-2 atri*utele &rinci&ale fiindB atitudinea necondi,ionat)po'itiv-, onestitatea @i empatia. onsilierul a8ut clien?ii s gseasc &ro&riile solu?ii la &ro*le!ele lor2 aceste teorii fiind &asive. %5ist ,ns @i a"ord!ri care sunt foarte active2 directe2 cu o i!&licare egal din &artea clientului @i a consilierului. Aceste teorii 7 1.*anali'a tran'ac,ional-,2.* terapia ra,ional)emotiv- @i 3.* terapia realit-,ii 7 au fost toate for!ulate de &sihotera&eu?i tradi?ionali2 ne!ul?u!i?i de !etodele &asive ale &sihanalizei clasice2 construite p!u a identifica 0i re'olva c1t mai rapid problemele din acest do!eniu2 orientate ctre a*ordarea laturii cognitive @i2 !ai &u?in2 a celei e!o?ionale. reatorii acestor teorii au artat c !a8oritatea clien?ilor2 ,n s&ecial delicvenii2 t6e s fie asista?i activ ,n eforturile lor de a deveni ra?ionali @i res&onsa*ili. 1.* anali'a tran'ac,ional- 7 ela*orat de %ric -erne. ) tranzac?ie se &roduce ,ntre doi sau !ai !ul?i oa!eni atunci cDnd ei interac?ioneaz.2 deci orice co!&orta!ent u!an e6e &rofund influen?at de eveni!entele din &ri!a co&ilrie2 ,n s&ecial de fa&tul dac a fost sau nu iu*it. 2. 7 terapia ra,ional)emotiv- 7;de Al*ert %llis< 3ro*le!ele co!&orta!entale &rovin din gDndirea eronat @i din credin?ele ira?ionale2 iar acestea &ot fi corectate2 a8utDnd clientul s ,n?eleag @i s cunoasc fa&tul c o &arte din credin?ele sale nu au logic. Aceast tera&ie i!&lic un dialog deschis ;consilier>client<2 &rovocator2 uneori dureros &6u client. onsilierea tera&iei ra?ional>e!otive se construie@te ,n 8urul teoriei A)%)C a personalit-,ii ce a&ar?ine lui %llis2 ,n care A E e+perien,a unui fapt obiectiv, % E interpretarea subiectiv- a credin,elor noastre des&re acest fa&t2 C) repre'int- con,inutul emo,ional ce ,nso?e@te se!nifica?ia &e care o are e5&erien?a fa&tului &entru individ. 3unctul i!&ortant este c A nu este cauza direct a lui 2 dar indivizii cred des&re A c a fost cauzat de . 3.-Terapia realitii de Oillia! #lasser2 &une accent &e necesitile ce sti!uleaz funcionarea &sihologic sntoas a o!ului i anu!e iu*irea @i sensul &ro&riei valori. #lasser consider c cei ce se anga8eaz ,n orice fel de co!&orta!ente de autoa&rare2
32

inclusiv delincven?ii2 sufer de o ina*ilitate de a>@i satisface &e de&lin nevoile ,ntr>un !od adecvat. An caz dac aceste nevoi nu se vor realiza2 &ersoana va e@ua ,n a &erce&e corect realitatea ,ncon8urtoare @i va ac?iona ires&onsa*il. a s ac?ioneze res&onsa*il2 clien?ii t6e a8uta?i s ,nfrunte realitatea @i s>@i satisfac &e de&lin nevoile. Aceste nevoi de *az sunt nevoia de dragoste @i nevoia de a si!?i c sunt valoriza?i de ei ,n@i@i @i de al?ii. onsilierul ,ncearc s activeze fora de cretere i for!are a identitii i succesului clientului2 ,ncearc s>I ,nvee cu! s interacioneze cu alii ,ntr>o !anier res&osa*il. #lasser enu!er 7 &a@i &e care consilierul t6e s>i &arcurg &6u a efectua schi!*ri se!nificative ,n co!&orta!entul clien?ilorB 1. S se i!&lice ,!&reun cu clien?ii ,n rezolvarea &ro*le!elor2 s dezvolte un ra&ort cald2 s arate res&ect. 2. S ,n?eleag istoria &ersonal a clien?ilor2 dar s nu &un accent &e aceasta ,n favoarea a ceea ce tre*uie fcut acu!. 3. S asiste clien?ii ,n evaluarea atitudinilor @i co!&orta!entelor lor @i s>i a8ute s desco&ere cu! au contri*uit la sl*irea identit?ii lor. 4. S e5&loreze ,!&reun cu ei alternativele co!&orta!entale care tre*uie s fie !ai folositoare ,n dezvoltarea identit?ii. 5. Du& ce a luat decizii &rivind alternativele2 s se anga8eze ,n ela*orarea unui &lan de schi!*are. 6. ) dat ce anga8a!entul a fost fcut2 s &recizeze fer! @i clar fa&tul c scuzele &entru neaderarea la &lan nu vor fi tolerate. S accentueze fa&tul c este res&onsa*ilitatea clientului s ,nde&lineasc o*iectivele &lanului de schi!*are. 7. S nu &ede&seasc clien?ii2 ci s le &er!it s su&orte consecin?ele naturale ale co!&orta!entelor lor. Secretul consilierii ,n lucrul cu delincven?ii const ,n a te!&era autoritatea necesar &6u a direc?iona ac?iunile clien?ilor &e o cale acce&ta*il2 &ersistent2 fiind &er!anent con@tien?i de u!anitatea lor funda!ental

33

36. A"ord!rile A.S. de ast!zi An ulti!ile 2> decenii2 odat cu dezvoltarea tiinei i tehinologiei2 ce a deter!inat e5&lorarea &rocesului de glo*alizare s>au ,n!ulit i ,ngri8orrile legate de viitorul societii ,n ansa!*lu. 1a ora actual2 datorit intensificrii &rocesului de glo*alizare i a crizei econo!ice 2 a schi!*rilor cli!aterice i a intensitii catastrofelor naturale2 au devenit vizi*ile ,n !od glo*al2 &ierderile2 trau!ele i suferinele diferitor gru&uri de risc. )!enirea s>a confruntat ,n ulti!a &erioad cu efectele negative ale glo*alizrii2 resi!ite la scara &lanetar2 cu! ar fi atacurile teroriste2 de&resiunea econo!ic2 schi!*rile cli!aterice2 li&sa controlului social i insecuritii sociale. Eecesitatea reconfigurrii A.S.>le la nivel internaional2 a generat &reocu&ri acade!ice2 necesare vre!urilor actuale2 cu! ar fiB cercetrile a5ate &e inteligena e!oional ,n AS>l2 analiza vieii &rivate ,n conte5t social2 analize regionale ,n AS>l2 analize co!&arative2 studii de caz &e ri9 intensificarea &reocu&rilor2 legate de AS>l internaional. ) alt &rovocare &6u AS>l2 ine de inovaia tehnologic2 care a condus la o e5&lozie de &osi*iliti de interaciune &rofesional ,ntre co!unitile de asisteni sociali2 !ulte dintre acestea fiind de co!unicare2 care 2 &,n nu de!ult &reau a fi din do!eniul i!&osi*ilului. 1a nivel internaional2 e5ist de8a a*ordri de s&ecialitate2 care trdeaz rela ia dintre tehnologiile !oderne i &ractica de AS>l.

34

31.)ierderea i suferina o tem! perpetu! a AS*le 3ierderea i suferina au deter!inat a&ariia AS>le2 trec,nd de la for!ele &ri!are de solidaritate u!an2 &,n la for!ele !oderne i inovatoare de acordare a serviciilor de s&ecialitate. Antreaga istorie a AS>le2 e6e legat de &ierderi2 trau!e i suferine. 4ulte iniiative &u*lice sau voluntare au la *az ase!enea situaii. Pierderile pot )i obinuite: 3ierderi s&ecifice stadiilor de dezvoltare9 S&ecifice &rocesului de ,!*t,nire. o!une &ersoanelor singulare sau de gru&. Dease!enea ntlni! &ierderi ate&tate2 cu! ar fi decesul unei &ersoane aflate ,n faza ter!inal2 dar i &ierderi neate&tate. %fectele acestei &ierderi sunt resi!ite la nivel *iologic2 e!oional2cognitiv i social. %5ist o diversitate de &ierderi ce &ot fi ,ntlnite de>a lungul vieiiB - 3ierderile *unstrii sociale9 - 3ierderea rolului social9 - 3ierderea locului de !unc9 - Sntate2 etc .n loc a&arte ,n co!&le5itatea &ierderilor ,l ocu& trau!a definit ca oc e!oional2 &uternic2 generat de trirea sau e5&unerea la situaii trau!atizante2 de genul; tortura2 teroriz!2 violen2 accidente2 catastrofe naturale<2 lista &oate continua 2 e5ist,nd o !ultitudine de situaii2 ce &roduc efecte negative asu&ra &ersonalitii2 i care &ot fi ,ncadrate conte5tual i cultural ,n categoriile eveni!entelor trau!ativante. Istoria trau!ei e6e aceeai cu istoria o!enirii. Eu e5ist &erioad istoric ,n care trau!a s nu fie &rezent. (rau!a e6e evident ,n situaia co&iilor ,n dificultate2 confruntai deseori cu li&sa condiiilor &6u satisfacerea necesitilor de *az. (rau!ele suferite ,n co&ilrie &ot avea consecine ,n viitor2 legate de ataa!ent2 ,ncredere ,n sine2 sau ,ncredere ,n relaiile sociale.

35

32. A.S. internaional! a ur!are a &rocesului de glo*alizare i a consecinelor i &ierderilor generate 2 AS>l a devenit internaional. Interveniile &ractice i !.ales serviciile ,n do!eniu2 au de&it de ceva ti!& hotarele naionale2 iar interde&endena glo*al a creat noiu arii de res&onsa*ilitate i o&ortuniti internaionale &6u AS>l. %6e evident fa&tul c internaionalizarea &ro*le!ei sociale2 &recu! i &osi*ilitile !oderne de cola*orare2 solicit noi reacii ada&tate la situaii concrete. reativitatea va ocu&a ,n deceniile ur!toare un loc central ,n cadrul siste!ului de AS2 at,t ,n cadrul interveniei &ractice2 c,t i ,n dezvoltarea re elelor serviciilor sociale de s&ecialitate. AS.interna.e6e un conce&t co!&le5i !ultidi!ensional ce cu&rinde analize co!&arative2 &ro*le!e sociale glo*ale2 &ractici internaionale2 asist.u!anitar internaional2 conferine i cola*orri &rofesionale2 relaii interguverna!entale2 etc. ASI &oate fi definit ca o su! de conce&te !a8ore2 ce eviden iaz as&ecte &ractice. /mpreun- cu teoriile AS)le i deprinderile practice, concepte centrale ale AS)le sunt:> glo*alizarea9 > dezvoltarea9 > dre&tul o!ului9 > transnaionalizarea. An !od glo*al AS>l influieneaz ,n !od direct dezvoltarea reelelor glo*alede co!inicare2 dezv.infrasructurii !oderne2 crearea condiiilor de dezvoltare a ca&italuluiu!an &erfor!ant2 a&ariia noilor &ro*le!e sociale i a noilor categorii de *eneficiari2 etc. Deci dimensiunile i aspectele ce constituie obiectul 03-le sunt: - 3ro*le!ele sociale glo*ale &rovocate ,n !od s&ecial de rz*oaie i dezastre naturale9 - #lo*alizarea &ro*le!ei sociale9 - Internaionalizarea &ierderilor i a consecinelor acestora9 - As.Interna. &u*lic i &rivat9 - onferinele internaionale de s&ecializare2 desfurate &e diverse te!e 2 organizate de structuri naional2 dar cu &artici&are internaional.

36

33. Importana implic!rii asisteniale -n diverse situaii a grupurilor de risc. 4olurile ASB se e5&ri! &rintr>o variaie de o*iective i valori socialece &ot fi inter&retate &rin diferite &ractici de relaionare cu !ediul social2 culrural i &olitic. An desrierea AS>le de ctre ons.%uro&ean 2 AS>l t6e s conti*uie la gsirea alternativelor &6u s&riginul &ersoanelor vulnera*ile i al co!unitilor 2 ,n ti!&ul &erioadelor de schi!*are econo!ic i social. Schimb-rile sociale implic-: conco!itent 2 schi!*ri ale stilului de via i schi!*ri ,n !odul de oferire i utilizazare a serviciilor de su&ort i a *eneficiilor. SS2 las ,n ur! &ers6le care nu se &ot ada&ta noilor cerine cu &rivire la &artici&are i nu au a*iliti &6u a utiliza resursele i o&ortunitile2 ceea ce duce la cre terea nevoii de AS. & aspecte a modului de standartizare a 03: 1. ?actorii demo&rafici, care afectea'- &rupul de clieni int- ai AS ;!odul de intervenie se schi!* &e !sur ce gru&ul int se !odific9 2. *oliticile i le&ile ; &rogresul rolului AS>le are loc at6ci c,nd au loc schi!*ri &olitice i legale9 3. 2ducaia , instruirea , cunoaterea i cercetarea ;caracterul AS>le se !odific &rin &rogra!e de infor!are i &regtire2 sau cercetare<9 4. Or&ani'area profesional- ;un rol i!&ortant ,n acest sco& ,l are vizi*ilitatea &rofesiei de AS>l2 realizat de !odul ,n care a.s. realizeaz interven ia ,n co!unitate<9 5. $alorile i scopurile politice ;shi!*rile realizate la nivelul structuriisociale2 valorilor i nor!elor sociale2 genereaz o du*l &ro*le!2 ce t6e luat ,n calcul de a.s.<9 6. Structura i strate&ia or&ani'aional- ;a.s. t6e s se orienteze ,n &ractic du& conce&te teoretice2 care s>i asigure eficiena aciunilor ,n relaiile cu *eneficiarii serviciilor de A.S.>l. 3ractica t6e s ai* la *az su&ort teoretic2 de care t6e s in cont la selectarea !etodelor i tehnicilor de intervenie.<. E2ist 3 )uncii ale cunaterii teoretice:
37

I. II. III.

Discriptiv- ;folosit la evaluarea condiiilor sociale i la infor!area o*iectivelor serviciilor<9 2+plicativ- ; ofer &osi*ilitatea de ,nelegere a cauzelor a&ariiei unei situaii<9 De control ; i!&lic derularea unei situaii &rin intervenie i schi!*are<.

34. Eaza teoretic! a interveniei -n AS unotinele necesare a.s. ,n &rocesul de intervenie &ot fi gru&ate ,n 3 categoriiB I. *olitica bun-st-rii sociale 7 serviciile sociale i instituiile dezvoltate &6u &revenirea i intervenia ,n dezvoltarea &ro*le!elor sociale9 II. Comportamentul familiei i mediului social 7 incluz,nd &sihologia v,rstelor i dezvoltarea &ersonalitii9 III. Metode folosite .n practica de A.S. i metode de cercetare social-. Anafara celor enu!rate !ai sus2 asistentul social t6e s !ai ai* cuno tine ,n alte do!enii2 cu! ar fiB legislaia9 &olitica9 &ractica i resursele serviciului ,n care lucreaz2 cunoaterea res&onsa*ilitilor de serviciu9etc. -aza teoretica a unui asistent social2 ,i &er!ite s deter!ine cauzele care au generat &ro*le!a &ersoanei asistate i calea gsirii soluiei2 astfel a8ut,nd &ersoana asistat s de&easc &erioada dificil. Adesea2 ,ns a&licarea teoriilor ,n &ractic &rezint diferite dificulti. %a'a teoriei .n A.S. a fost ,!&ru!utat din diferite do!enii i a fost schi!*at &er!anent2 cu sco&ul de a cu&rinde co!&e5itatea A.S. ,ntr>un singur cadru teoretic. A.S. nu utilizeaz toat *aza teoretic ,n acela ti!&2 ci selecteaz o anu!it sfer a cunoaterii teoretice ,n conte5tele ,n care lucreaz. Analiza !odului ,n care as.soc. inter&reteaz i a&lic cunoaterea ,n intervenie2 ne d o viziune clar asu&ra cunoaterii ,n A.S. Aspectele de dificultate ale a.s. de a ,nelege i interveni ,n cazurile sociale2 e6e fa&tul c &ro*le!a legat de &ractica &rofesional va fi de&it at6ci2 c,nd vo! fi &regtii s ,nelege! 2 c &artea teoretic2 st la *aza construirii &er!anente a relaiilor &rofesionale ,ntre *eneficiar i a.s. I!&ortante sunt i a*ilitile &6u a&licarea teoriei ,n &ractic.

38

3'. A"ilit!i asisteniale -n intervenie. A*ilitile a.s.sunt st,ns legate de &rocesele socio>econo!ice2 aflate ,n &er!anent schi!*are2 res&ectiv nevoile *eneficiarilor sunt la fel legate de aceste schi!*ri. Deci a*ilitile folosite de a.s.2 ce ofer servicii *eneficiarilor2 sunt i le ,n &er!anent schi!*are. Aceste abilit-i sunt .mp-rite .n =)- mari cate&orii: I. Abilit-i tradiionale ;de *az2 ce &ot fi transferate de la un do!eniu de intervenie la altul<B Abilit-i interpersonale9 De comunicare# De redactare# De ascultare# De a de'volta o relaie de .ncredere cu beneficiarul# De evaluare a problemelor# De a crea reele de suport social De ne&ociere i mediere De repre'entare i advocas: II. Abilit-i noi ;necesare diferitor do!enii sau conte5te de intervenie<. Abilit-i de evaluare a riscului# De planificare a strate&iei de intervenie# De utili'are a informaiei I5# De contabilitate i bu&et# De administrarea colabor-rii unui &rup de furni'ori de servicii p!u a reali'a nevoile persoanei asistate.

39

3.. 7ipuri de activit!i desf!urate de c!tre A.S. i competenele necesare. )lanul de urgen! Activit-ile a.s. sunt dezvoltate &6u cadre diferite de intervenie2 .n funcie de spaiul social i cultural .n care se face intervenia: I. Evaluarea iniial i planul de urgen: An acest caz2 ti!&ul aflat la dis&oziia a.s. e6e li!itat2 nu !ai are ti!& s colecteze date2 ci t6e s ac ionaze ,n *aza i&otezei Hce ar t6i s facCH. *lanul de ur&en-: S se asigure c &ersoana care solicit2 sau &6u care se solicit a8utor e6e ,n siguran9 S se asigure c au fost ,nde&rtate cauzele sau condiiile ce au deter!inat situaia de criz a solicitantului9 S identifice co!&orta!entele i condiiile2 care deter!in urgena i !odul ,n care acestea deter!in viaa &ersoanei9 S identifice factorii i condiiile necesare &6u asigurarea &roteciei &ersoanei9 S identifice i s analizeze riscurile i situaiile de risc9 S sta*ileasc &osi*ilitatea &e care !a!*rii fa!iliei o au ,n rezolvarea urgenei9 S identifice s&ecialitii dis&oni*ili&6u a furniza serviciile de care e6e nevoie9 S evaluieze dis&oni*ilitatea &ersoanei de a acce&ta su&ortul oferit i a*ilitatea ei de a folosi serviciul &6u a rezolva situaia de urgen. Situaia de ur&en- necesit o analiz ra&id a situaiei ,n care se afl &ersoana i o intervenie ra&id2 utiliz,nd resursele de care dis&une co!unitatea. II. Evaluarea comple2 a situaiei persoanei asistate! identi)icarea nevoilor i resurselor: &6u evaluarea corect a nevoilor i resurselor2 a.s. t6e s ,neleag !odul ,n care ele!entele co!&le5ului social2 fa!ilial sau individual afecteaz situaia &ersoanei asistateB =oina &ersoanei ,n situaii de risc2 de a utiliza s&riginul a.s.&6u ,!*untirea condiiilor de via9 adrul fa!ilial9
40

#radul de integrare a &ersoanei asistate ,n co!unitate9 As&ectele de natur e!oional2 intelectual9 1ocul de !unc9 As&ecte econo!ice9 As&ecte fiziologice9 As&ecte 8uridice. 1a aceast eta& de evaluare e6e i!&ortant de sta*ilit lista nevoilor i ordinea &rioritilor acestora2 !ai ales c,nd intervenia se *azeaz &e lucrul ,n echi& !ultidisci&linar. III. Plani)icarea i implimentarea interveniei: la aceast eta& a.s. i asistatul transfor! nevoile ,n o*iective ale interveniei. Scopul planific-rii e6eB S identifice strategiile care s cores&und nevoilor9 S asigure calitatea asu&ra evoluiei cazului2 cel !ai i!&ortant fiind de!ersul de schi!*are a co!&orta!entelor i a condiiilor care influieneaz !eninerea &ro*le!ei9 S asigure o gril de !surare a &rogresului &e care &ersoana asistat ,l face. Astfel evaluarea e6e &untea de legtur dintre evaluare i intervenie. An &lanificarea interveniei e6e descris detaliat cursul activitilor2 sunt s&ecificate res&onsa*ilitile &rilor i!&licate i ti!&ul necesar &6u realizarea fiecrei aciuni. IA. 9onitorizarea: se refer la verificarea continu a desfurrilor aciunilor de intervenie. An funcie de efectul acesteia asu&ra calitii vieii &ersoanei asistate2 a.s. va decide dac !odific2 continu sau o&rete aciunea &lanului de intervenie. 4onitorizarea e6e diferit de evaluare2 deoarece se efectuiaz &e ti!&ul derulrii &lanului de intervenie2 &e c,nd evaluarea are loc la finele &lanului. Monitori'area implic- urm-torii pai: +evederea &lanului de caz9 olectarea infor!aiei de la toi &restatorii de servicii i!&licai9 Anga8area &ersoanei asistate ,n analiza &rogresului9 4surarea schi!*rilor fcute9 Docu!entarea &rogresului sau regresului. A. Evaluarea )inal: Motive de .ncheiere a ca'ului: )*iectivele au fost atinse2 riscul e6e ,nlturat9 1a doleana &ersoanei asistate9 azul a fost orientat ctre alte servicii9 azul a fost transferat ctre un alt !anager de caz. *ai de .ncheiere a ca'ului: Analiza reducerii &ro*le!ei9
41

Analiza activitilor realizate i &rogreselor a*inute9 Analiza &reocu&rilor i te!erilor &ersoanei asistate &6u &erioada ce va ur!a9 3lanificarea !odului ,n care &ersoana &oate &stra &rogresul fcut9 Identificarea strategiilor ce &ot fi folosite ,n de&irea viitoarelor &ro*le!e.

30. Asistena copilului -n cadru familial i social %valuarea unui a.s. cu &rivire la un co&il sau fa!ilia acestuia2 &oate fi f.diferit de cea realizat de ,nvtorul sau &rofesorul co&ilului. Deaceea e6e necesar crearea unui c,!& teoretic co!un 2 care s &er!it crearea unei *aze infor!aionale de la care s &orneasc toi cei i!&licai ,n &rocesul de evaluare i asisten. %valuarea &une *azele unei &lanificri a interveniei2 de ea de&inde gradul de eficien. Instru!entul standartizat de evaluare a co&ilului ,n !ediul su fa!ilial i social e6e necesar ,n +42 deoarece ar &er!ite identificarea c,t !ai cur,nd a nevoilor co&ilului i furnizarea &achetului de servicii cores&unztor. %5istena cadrului co!un de evaluare va duce la reducerea *irocraiei2 adic s&ecialitii vor lucra cu o *az infor!aional co!&let2 dar nu s str,ng infor!a ia frag!entat din diferite surse. Avanta"ele instrumentului comun de evaluare: +a&iditatea9 Servicii adecvate nevoilor co&ilului sau fa!iliei9 4ai &uine re&etri i du*lri ale anu!itor de!ersuri ; du*lrile i re&etrile fiind rezultatele accesului !ai !ultor s&ecialiti la infor!aiile o*inute<9 A!*untirea calitii co!unicrii ,ntre &racticienii i!&licai ;se vor evita inter&retrile diverse<9 %ficientizarea activitii din &unc de vedere a ti!&ului ;ti!&ul cheltuit &6u str,ngerea infor!aiei2 va fi utilizat la intervenia &ro&riu zis<.

42

33. (adru de evaluare a copilului i familiei. 3 direcii &rinci&aleB I. 2valuarea &radului de satisfacere a nevoilor de ba'- a copilului,ce includeB Starea de sntate a co&ilului9 -unstarea fizic i &sihic9 %ducaia ;ca&acit.de ase 8uca2 de ainteraciona cu cei din 8ur2 &rogresele ,n &lan de cunoatere2etc<9 Dezvoltarea e!oional i co!&orta!ental ;adecvarea reaciilor co&ilului<9 Identitatea ;i!aginea de sine<9 +elaiile fa!iliale i sociale ;interaciunea co&.cu !e!*rii fa!iliei i cei din !ediul social2 coal2 grdini2 etc<9 A*iliti de auto,ngri8ire ; de&rinderile de a se hrni2etc<. II. 2valuarea capacit-ilor parentale:Asigurarea ,ngri8irilor de *az9> sigurana9> cldura 9> sta*ilitatea9Sti!ularea9+olul de ghid sau !odel9 III. ?actorii familiali i de mediu: di!ensiuni ce t6e luate ,n vedere la ac.eta&B Istoricul i funcionalitatea fa!iliei9 Ia!ilia e5tins9 ondiiile de locuit9 Anga8area ,n !unc a &rinilor 9 =enuturile9 Integrarea social a fa!iliei9 +esursele co!unitare. .n as&ect ce nu t6e de negli8at ,n !unca a.s. cu co&iii e6e fa&tul c fiecare evaluare a co&ilului &resu&une o relaie cu el2 deci se reco!and res&ectarea de ctre a.s. a @ principii fundamentale de munc- direct- cu copilul: 1. Contactul direct cu copilul ;i!&lic ,nt,lniri &ersonale a a.s. cu co&ilul &6u o dina!ic c,t !ai &ozitiv a interveniei<9

43

2. Observarea copilului ;ur!rirea reaciilor co&ilului ,n diferite situaii i circu!stane2 deoarece co&ii ,>i &ot ascunde uneori reaciile2 !ai ales ,n cazurile c,nd se si!t nesiguri sau se afl ,n situaii dificile<9 3. Implicarea copilului ;construirea unei relaii de ,ncredere cu co&ilul2 &6u ca acesta sa>i &oat e5&ri!a singur g,ndurile2 i chiar sa &artici&e la luarea deciziilor<9 4. Discuiile cu copilul ; se reco!and ca discuiile cu co&ilul s se desfoare ,nainte de ,nt,lnirile cheie din cadrul cazului2 aceasta va da ,ncredere co&ilului i la !o!entul ,nt,lnirii va dis&rea *locazul2 care a&are adesea din !otiv2 c co&ilul nu e6e sigur c ce va s&une va fi acce&tat de cei !aturi<9 5. 4eali'area de activit-i .mreun- cu copilul ; a8ut la construirea relaiei de ,ncredere ,ntre a.s. i co&il2 c,t i e6e o *un o&ortunitate de a o*serva co&ilul<.

44