Sunteți pe pagina 1din 88

!N!"TE#$L O%#OT!#!! "&N&T&'!! ! P#OOTE%'!E! "O%!(LE (L #EP$)L!%!! OLDO*( $N!*E#"!T(TE( DE "T(T DE ED!%!N& ! +(# (%!E ,N!%OL(E TE"TE !

'(N$%(TED#( . %/!#$#0!E

Boala stomacului operat

Vladimir Hotineanu
Doctor habilitat n medicin Profesor universitar Om Emerit Laureat al Premiului Naional pentru tiin i Tehnic

(natomie

FUNCIILE PRINCIPALE ALE STOMACULUI

Secreia HCl pepsi!ei "astri!ei# Fu!cia $e re%er&or# Mi'a(ul )i *ra"me!tarea alime!telor# Elimi!area *racio!at+ a co!i!utului# ,mpie$icarea re*lu'ului $uo$e!al-

Fa%ele secreiei "astrice aci$e


Fa%a I!iiator Calea Me$iator .! celula parietal+ Acetilcoli!a "astri!a Ce*alic+ Lipo"licemia /!eurore*lec0 alime!tar+ toric &a"al+1 HCl2 0 34 5 7astric+ /8ormo!al+1 HCl2 0 94 5 :iste!sie Ami!oaci%i )i pepti$e lumi!ale 6a"al+

6a"al+ )i re*le'e 7astri! localeStimulare $irecta a cell07

I!testi!al+ :iste!sia i!testi! Hormo!al E!tero0o'i!ti! HCl2 ;0<45 su=ire- A=sor=ia Stimulare $irect+ a 7astri! ami!oaci%ilor cell07

"chema sinte6ei /%l


(cet1lcolina 0astrocepina
23

Omepra6ol

M< > R# M30R >


%a.4 )%%

# (cet1lcolina
.

0an5lion intramural

(tropina

receptori ai acet?lcoli!ei 7R > receptori ai "astri!ei H30R > receptori ai


/4

(cet1lcolina

3#

%%

Celul-G 0astrina

03 #

PP

8istami!ei PP H@ 0 pompa proto!ic+ /omepra%ol1 CC > ca!al Ca3@ BCC > =locatori ai ca!alelor Ca3@

Celul parietal 0astrina Celul histamin produc. Pro5lumid


/ .3 #

/%O74 O/3

a /istamin

%imetidina

(ntiacidele

/&erapamil !i*e$ipi!1

)arierele proteciei mucoasei 5astrice

INTER6ENIA CHIRUR7ICALA :UCE LA2


Diminuarea sau dispariia funciei de re6ervor8
Lipsa pilorului9 care: 3 asi5ura funcia de fr;na a evacuaiei 5astrice< 3 mpiedic trecerea particulelor = 2 mm< 3 mpiedic reflu>ul duodeno ? 5astric<

Lipsa /%l care la r;ndul su favori6ea6: 3 tulburrile de absorbie a +e9 %a< 3 disbacterio6 intestinal9 induc;nd malabsorbia< 3 de6voltarea /8 P1lori @n *T9 *"PA ce poate fi cau6 a de bont i posibil cancerul de bont8

BSO consecin a unei sau mai multor din aceste perturbri funcionale ale stomacului, instalate dup rezecii gastrice.

NOIUNE
Su*eri!ele ce apar tar$i& postoperator $up+ "astrectomii $istale aplicate pe!tru ulcerul "astric sau $uo$e!al su!t cupri!se su= terme!ul $e =oal+ a stomacului operat /BSO1+#E%*EN'( )"O: 2B ? .C D

:i! aceast+ cate"orie !u *ac parte su*eri!ele ce apar $up+2


suturarea ulcerului per*orat# i!ter&e!ii pe!tru ca!cer# tumori =e!i"!e# complicaiile o=i)!uite ale actului c8irur"ical /p!eumo!ii supur+ri $e pla"+ trom=o*le=ite $e8isce!a suturilor e$emul "urii a!astomotice etc-1-

BSO este .! raport $irect $e tipul i!ter&e!iei c8irur"icale care este *oarte importa!t pe!tru co!seci!ele postoperatoriiAst*el2 re%eciile "astrice su!t mai *rec&e!t urmate $e s- :umpi!"&a"otomia 0 $e ulcerul peptic reci$i&a!t )i si!$romul $iareicsi!$romul $e a!s+ a*ere!t+ apare .! re%ecia "astric+ Billrot8 II /Hau*meister0Fi!sterer1a!emia macrocitar+ > .! "astrectomie total+-

#e6ecia .E7 5astric )illroth !

#e6ecia .E7 5astric )illroth !! @/aufmeister ? +instererA

#e6ecia .E7 5astric )alfour

#e6ecie .E7 5astric #ou>

*a5otomie troncular cu piloroplastie

*a5otomie selectiv pro>imal

CLASIFICARE I- A*eciu!i or"a!ice


ulcerul peptic reci$i&a!t# ulcerul peptic al (e(u!ului# *istula "astro > (e(u!o > colic+-

II- Si!$roamele post"astrore%ecio!ale2


Si!$romul stomacului mic# :umpi!" si!$rom precoce# :umpi!" si!$rom tar$i& /8ipo"licemic1# 7astrita alcali!+ $e re*lu' (e(u!o0 $uo$e!o > "astric+ )i eso*a"ita $e re*lu'# Si!$romul acut al a!sei a*ere!te# Si!$romul cro!ic al a!sei a*ere!te-

III- Si!$roamele post&a"otomice2


:is*a"ia# 7astrosta%a# :uo$e!osta%a# :iarea-

I6- Si!$roamele $e mala=sor=ie i!testi!al+

ULCERUL PEPTIC RECI:I6ANT /UPR1


!neficiena actului operator9 practicat pentru reali6area hipoclorhidriei9 determin persistena condiiilor ulcero5ene i va avea ca urmare instalarea ulcerului peptic recidivant.

n 9 9! " cazuri #$% apare la pacienii operai pentru ulcere duodenale.

Frec&e!a UPR $epi!$e $e proce$eul practicat


Tipul operaiei Re%ecie "astric+ 3BC 6T @ re%ecie "astric+ eco!om+ 6T @ operaie $e $re!a( "astric 6SP Frec&e!a /51 <>9 4>D E > <3 F > <4

Cau%e2

<3CD;F-

Re%ecia "astric+ eco!om+# P+strarea a!trului la cap+tul a!sei a*ere!te# 6a"otomie i!complet+# ,!"ustarea 7:A# 7astri!oma > S0m Golli!"er0Elliso!# Hiperparatireoi$ism primar > a$e!om paratireoi$ea!-

"indromul Ellison3Follin5er

$lcere 5astrice multiple n s8 Ellison3Follin5er GBD din 5astrinome sunt situate n triun5hiul mr5init de: ( ? confluena d8 %istic cu %)P ) ? Honciunea D. i D7 % ? limita dintre cefal i corp pacreatic

0astrinome n parenchimul pancreatic

:IA7NOSTIC UPR
CLINICA2 0 $e=utea%+ .! primii 3 a!i $up+ operaie&urerea .! partea superioar+ a a=$ome!ului se ma!i*est+ la H4 5 pacie!iPier$e ritmicitatea# Este a$esea co!ti!u+# Ce$ea%+ mai "reu la a!tiaci$e# A$eseori are se$iul .! spate# Poate *i .!soit+ $e $iaree# Este mult mai i!te!si&+ ca $urerea ulceroas+ tipic+ > co!seci!+ a pe!etraiilor *rec&e!te .! or"a!ele .!&eci!ateNu recu!oa)te perio$icitate-

:IA7NOSTIC UPR
Hemoragia > se ma!i*est+ .! 34 5 ca%uri'nemia > co!seci!+ a 8emora"iilor oculte sau a $ere"l+rilor $e a$sor=ie > ;45$erforaia > se ma!i*est+ rar .! <0 H 5 poate *i cau%a *istulei "astro0(e(u!o0 colice-

E'ame!ul ra$iolo"ic =aritat > marc8ea%+ !i)aCo!$iiile a!atomice $eose=ite *ac aceast+ meto$+ $i*icil+ )i $uc la re%ultate *alse-

FE7:S 0 meto$a $e =a%+ cea mai i!*ormati&+$lcer peptic recidivant a 0E( $lcer peptic recidivant

Ulcer al 7:A-

TRATAMENT
Tratame!tul me$ical este e*ectuat .! scopul aprecierii i!$icaiilor operatorii cIt )i pe!tru mic)orea plastro!ului i!*lamator .! perioa$a preoperatorieTratame!tul c8irur"ical al ulcerului peptic $up+ re%ecia B0I este rere%ecia $e tip B0II sau 6T $eoarece este p+strat+ 8ipersecreia HCl-

Cau%ele ulcerului peptic $up+ re%ecia Billrot80II2


Re%ecia "astric+ eco!om+# Mucoas+ a!tral+ re%i$ulal+ $easupra =o!tului $uo$e!al# Se!si=ilitatea m+rit+ a mucoasei e!terale c+tre aciu!ea peptic+ a HCl :etermi!area cau%ei co!crete este e*ectuat+ preoperator pri! cercetarea secreiei "astrice-

METO:E :E EJPLORARE A SECREIEI 7ASTRICE


secreia Iba6al- ? p;n la C mmolEh< secreia stimulat ? 2J ? .C mmolEh8 Debitul /%l @mmolEh K volum de suc 5astric @mlA /%l liber @$TA 2BBB L Testul Me19 L Testul /ollander

p/3 ET#!( 0("T#!%&


"ecreia ba6al N 29C 29J ? .9B = .92 = J9B #eacia /iperacid Normacid /ipoacid (nacid "ecreia stimulat N 29. 29. ? .9B .92 ? 79B 792 ? C9B

EOPLO#(#E( OT!L!T&'!! 0("T#!%E ! D$ODEN(LE

METO:E :E EJPLORARE
7EA Ste!o%+ 7EA ulcer peptic reci$i&a!t

Ulcer al 7EA-

"indromul Ellison Follin5er @ulcere multiple a stomaculuiA

Dia5nosticul ima5istic al 5astrinomelor

"cinti5rafie cu octreotid marcat cu !ndiu 222 0astrinome de pancreas cu T n ficat

Tratament
L,! ca%ul re%eciei "astrice eco!ome se &a practica rere%ecia "astric+

L,! ca%ul mucoasei a!trale resta!te > re%ecia poriu!ii a!trale $e asupra $uo$e!ului

$lcerul peptic al HeHunului


Se ma!i*est+ $up+ re%eciile "astrice Bilrot8 II Cau%e2 P+strarea secreiei HCl a =o!tului "astric# P+strarea u!ei poriu!i $e a!trum $easupra $uo$e!ului# Se!si=ilitatea sporit+ a mucoasei (e(u!ale la aciu!ea peptic+ a sucului "astric care cre)te cau$al-

:IA7NOSTIC2
Cli!ica2 0 $ureri .! partea superioar+ a a=$ome!ului cu ira$iere .! re"iu!ea lom=ar+ stI!"+ 8emitoracele stI!" perma!e!t+ cre)te la alime!tarePalpator > $e*a!s muscular )i $oloritate pe proiecia 7EA-

EJAMENE PARACLINICE2
:etermi!area 8ipersecreiei HCl )i "astri!emiei# E'ame!ul ra$iolo"ic =aritat > !i)+# FE7:S-

Co!ser&ator > i!e*icaceTratame!tul c8irur"ical2 Rere%ecia "astric+ cu re%ecia poriu!ii (e(u!ului cu ulcer2 3 re$uo$e!i%area tracului $i"esti& cu 7:A )i resta=ilirea i!te"rit+ii (e(u!ului# 3 "astro(e(u!o$uo$e!oplastie,! ca%ul a$e!omului ulcero"e! > e'ci%ia a$e!omului re%ecia corporal+ sau cau$al+ $e pa!creas

TRATAMENT2

FISTUL A 7ASTRO0KEKUNO0 COLICA


Se *ormea%+ la pe!etrarea ulcerului peptic al (e(u!ului .! colo!ul tra!s&ers-

Cli!ica2
:imi!uarea $urerilor# :iaree .!$at+ $up+ alime!tare# Apariia .! masele *ecale a alime!telor# Eructaii cu miros *eti$# 6om+ cu mase *ecale# Sc+$ere .! po!$ere pI!+ la ca)e'iePacie!tii su!t ca)ectici a!emici ma!i*est+ e$eme $isproteicePalpator > .! c&a$ra!tul superior stI!" > $oloritate $e*a!s muscular local plastro!-

Dia5nostic
Clister cu metile! =leu > aspirat "astric po%iti&A$mi!istrarea $e metile! =leu per os > colorarea maselor *ecale-

:ia"!osticul ra$iolo"ic > meto$+ electi&+2


Pasa( "astric =aritat > co!trastarea colo!ului# Iri"oscopie > se m+re)te =ula $e aer "astric+ se opaci*ia%+ stomacul-

CT cu reco!strucia C: a ima"i!ii

0D(

+istula

+E0D" ? fistul 5astro3HeHuno3colic

TRATAMENT2
E'clusi& c8irur"ical2 Rere%ecie cu "astro$uo$e!o0 sau "astro(e(u!o$uo$e!o0plastie )i rere%ecie tip Rou'I!te"ritatea colo!ului se *ace primar pe i!testi! pre"+tit pri! aplicarea colo0 coloa!astomo%ei sau .! 3 etape2 <0 colostom+ termi!al+ 30 reco!&ersia tractului $i"esti&-

RECURENA ULCERULUI :UPA 6A7OTOMII


Cau%e2 p+strarea secreiei crescute a HCL&a"otomie i!complet+# $re!are "astric+ !ea$ec&at+-

:ia"!ostic2 pH > metrie "astric+2


Secreia =a%al+ Reacia Secreia stimulat+

L<; <F>34 M3< MF4

Hiperaci$+ Normaci$+ Hipoaci$+ A!aci$+

L<3 <3>34 3<>C4 C<>;4

TRATAMENT2
Co!ser&ator# ,! ca% $e i!e*icacitate a tratame!tului co!ser&ator2 3 6T @ piloroa!trumectomie tip B0I sau B0II3 ,! ca% $e $uo$e!osta%+ tip Rou'-

SIN:ROMELE POST7ASTROREGECIONALE
Si!$romul stomacului mic
Este cau%at $e capacitatea mic+ $e re%er&or a stomaculuiCli!ic+2 $up+ alime!tare apare $iscom*ort eructaii "rauri &om+:ia"!ostic2 pasa( "astric =aritat TRATAMENT2 Alime!tare cu porii mici- ,! ca% $e ste!o%+ a "urii a!astomotice > l+r"irea a!astomo%ei rea!astomo%+ rere%ecie-

Si!$romul :umpi!" /precoce1


FREC6ENA2 Neap+rat $up+ re%ecie se $etermi!+ "ra$ u)or la ma(oritatea pacie!ilor# ,! terme!i mai tar$i&i C4 5 ma!i*est+ "ra$ u)or )i <4 5 "ra$ "ra&# :up+ operaii or"a!ome!a(a!te > <3 5-

PATO7ENIE
Tran6it 5astric 5rbit

+ermentare rapid alimentar

Posm cre)te

E'tra&a%area lic8i$ului .! lume!ul (e(u!al

FIGIOPATOLO7IE
Eli=erarea ami!elor &a%oacti&e2 Sem!e &asomotorii precoce# Sem!e $ispeptice2 "reuri $iareeMic)orarea &olumului $e plasm+2 Ta8icar$ie# TAN 6SCN cu <; > 34 5Sc8im=+ri la EC7# Fati"a=ilitate "e!eral+Hiper"licemie2 i!$ucerea 8iperi!suli!emiei > ca re%ultat > 8ipo"licemieUlterior pacie!ii ma!i*est+ pier$eri e&i$e!te po!$erale a&itami!o%+ a!emie-

Cli!ica
Peste <4 > <; mi! $up+ alime!tare .! special $ulciuri lactate2 6erti( ce*alee som!a=ulism lipotemie $ureri cor$iale tra!spiraie a=u!$e!t+# Se!%aie $e "reutate 8iperte!%ie .! epi"astru "reuri &ome cu co!i!ut mi!or colice a=$omi!ale $iaree# Pacie!ii su!t !e&oii s+ ia po%iia cli!ostatic+ cau%+ a *ati"a=ilit+ii )i sl+=iciu!ei musculare e&i$e!te-

Clasi*icare Sindromul &umping u(or)


reacie u)oar+ la lactate )i $ulciuri# PsO cu <;# :urea%+ <; > 34 mi!# :e*icit po!$eral L ; P"# Capacitate $e mu!c+ p+strat+# Tratame!t > $ieta $e e'clus $ulciuri lapte-

Sindromul &umping mediu)


Ma!i*est la alime!tare cu orice tip $e alime!te ulterior su!t !e&oii s+ se culce# PsO cu 34 > 3;# TA > la=il+ te!$i!+ $e cre)tere a TAsist-# :urea%+ D; > F4 mi!# :e*icit po!$eral L <4 P"# Capacitate $e mu!c+ > sc+%ut+# Tratame!t staio!ar )i =al!ear cu e*ect temporar-

Sindromul &umping gra*)


Se ma!i*est+ la a$mi!istrarea orice tip $e alime!te# Se alime!tea%+ culcai# PsO cu C4# TA > la=il+ cu OTAsist- )i NTA$iast- TAPsO cu <4 mm a col- H"# :e*icit po!$eral 0 M <4 P"# :urea%+ < ; > C ore# Capacitate $e mu!c+ pier$ut+# Tratame!t staio!ar =al!ear > i!e*icace-

:IA7NOSTICPROBA LA :UMPIN7 SIN:ROMI!tro$ucerea i!tra(e(u!al+ a <;4 ml "luco%+ $e ;4 5Citire Ps TAPasa( "astric =aritat > sem!ul pr+=u)irii,! :umpi!" s0m pasa(ul e "r+=it $e ; oriPeste <; mi! $e la a$mi!istrarea Ba se ma!i*est+ $iaree-

Si!$romul 8ipo"licemic /:umpi!" tar$i&1


"e manifest peste .37 ore dup alimentare8 PATO7ENIE2 Este cau6at de hipo5licemie9 ca re6ultat a hiperinsulinemiei induse de hiper5licemia s3lui Dumpin5 precoce8

CLINICA2
Peste 30C ore $up+ mas+ apare2 3 Fati"a=ililtate *oame pro!u!at+ &erti(# 3 TAN =ra$icar$ie# 3 tra!spiraie rece pali$itate te"ume!tar+Se cupea%+ cu alime!te $ulciuri-

:IA7NOSTIC2
ma!i*est+rile cli!ice tipice# e'plorarea "licemiei la mome!tul ma!i*est+rilor cli!ice /4 9; > 4 ; "Bl1-

Tratame!tul si!$romului $umpi!"


7ra$ u)or2 Ttratame!t co!ser&ator 0 $ieta 3E44 > C444 PPal pe %i- alime!tare .! rate $e ;0F oriSe e'clu$e .!tre=ui!area lactatelor )i $ulciurilor- ,!ai!te $e mas+ se a$mi!istrea%+ i!suli!+ sBcSe a$mi!istrea%+ tratame!t $e restituie2 suc "astric *erme!i pa!creatici &itami!e plasm+ al=umi!+Tratame!tul sem!elor psi8opatice la psi8iatru-

Tratame!tul si!$romului $umpi!"


7ra$ me$iu )i "ra& Tratame!t c8irur"ical2 re$uo$e!i%area cu 7:A# re$uo$e!i%area pri! "astro0(e(u!o0 $uo$e!oplastie )i 6T-

Tratame!tul c8irur"ical al si!$romului :umpi!" 0 re$uo$e!i%are-

A > 7astro(e(u!o$uo$e!oplastie cu se"me!t (e(u!al !ormoperistalticB > 7astro(e(u!o$uo$e!oplastie cu se"me!t (e(u!al i%operistaltic-

7astrita alcali!+ $e re*lu' (e(u!o0 $uo$e!o > "astric )i eso*a"ita $e re*lu'


Se ma!i*est+ .! urma e*ectu+rii i!ter&e!iilor la stomac cu le%area *u!ciei pilorului )i s*i!cterului eso*a"ia! i!*eriorCa re%ultat este alterat+ mucoasa "astric+ )i eso*a"ia!+-

Pato5enie
Bila spal+ mucusul $e pe mucoas+# P+tru!$e .! mucoas+ pro&oac+ citoli%+# Ca re%ultat este eli=erat+ 8istami!a /Hi1 Opermea=ilitatea capilarelor Q e$em Q 8emora"ii per $iape$esum# Pri! $e*ectul mucoasei are loc $i*u%ia re&erss+ a io!ilor H@Q ero%ii ulceraii# Secreia HCl e stimulat+ $e Hi )i acetilcoli!+ Q le%area mucoasei# La&a(ul =iliar perma!e!t Q "astrit+ atro*ic+ Q &it- B<3 N Q a!emie me"alo=lastic+# Peste ; > 3; a!i Q riscul ca!cerului $e =o!t-

Efectul deter5ent al bilei asupra barierei mucoase i difu6ia revers a protonilor n epiteliocite

CLINICA2
:ureri acute .! epi"astru# 6ome cu =il+ # Pier$eri po!$erale# Eso*a"ita se ma!i*est+ pri! piro%is $is*a"iepH > metria pu!e .! e&i$e!+ stomac alcali!Secreia stimulat+ poate *i 8ipo0 8iper0 sau !ormoaci$+Testul cu 8ipo"licemia i!suli!ic+ poate *i !e"ati&-

:IA7NOSTIC2
FE7:S > =il+ .! stomac eso*a" atro*ia mucoasei 8iperemie ero%ii-

0atrit atrofic de reflu> a bontului 5astric

#eflu> biliar al bontului 5astric: bil n stomac8

TRATAMENT
,! ca%uri u)oare > tratame!t co!ser&ator2 colestirami!# H30=locatori a!tiaci$e# Car=e!ocsalo! > stimulea%+ secreia mucusului /are e*ect al$ostero!icRRR1Tratame!tul c8irur"ical este .!$reptat $e a e'clu$e p+tru!$erea =ilei .! stomac,! acest scop u!ui stomac re%ecat tip B0I .i este e*ectuat+ 7EA pe a!sa STU sau i!terpo%iia isoperistaltic+ a u!ei poriu!i $e (e(u!- ,! ca% $e &a"otomii se recur"e la re%ecie Sa la Rou'U-

Si!$romul cro!ic al a!sei a*ere!te


FREC6ENA2 <C 5 Se ma!i*est+ la ste!o%ele $e a!s+ a*ere!t+ /A1 sau e*ere!t+ /B1 .! re%eciile "astrice tip B0II /Hau*meister 0 Fi!sterer-

PATO7ENIE

CLINICA
:ureri .! epi"astru .! $eose=i $up+ alime!te "r+soase ira$iere .! omoplatul $rept > este re%ultat al re*lu'ului .! CBP# :urere .!ci!"+toare > pa!creatit+# :ureri .! epi"astru# cu ira$iere .! omoplatul stI!" i!im+ retroster!al > re*lu'ul $uo$e!o0 "astric0eso*a"ia!:urerile !u se cupea%+ cu a!tiaci$e &omele =ilioase a$uc o ameliorare temporar+Palpator .! epi"astru poate *i palpat+ o *ormaiu!e elastic+ care $ispare $up+ &om+-

Cli!ic su!t $isti!se C "ra$e $e "ra&itate


+ u(or) $urere .! epi"astriu sur$+ apare $up+ alime!tare .m special cu alime!te "rase- Eructaii cu =il+ ;40<44 ml-:e*icit $e mas+ > mic- Capacitatea $e mu!c+ p+strat+- Necesit+ e'clu$erea alime!telor "rase++ mediu) $urere epi"astral+ i!te!si&+ acut+ &om+ =ilioas+ C44 > D44 ml $e C0D ori pe s+pt+m.!+- :e*icit $e mas+ > <4 P"- Capacitatea $e mu!c+ mic)orat+Tratame!t co!ser&ator )i =al!ear cu e*ect temporar+++ gra*) $urere i!te!si&+ colicati&+ acut+ se i!te!si*ic+ $up+ mas+ $imi!uea%+ $up+ &om+6oma se petrece .! *iecare %i > <0C l u!eori $up+ *iecare alime!tare- Sc+$ere po!$eral+ e&i$e!t+ $e8i$ratare- Capacitatea $e mu!c+ pier$ut+-

:IA7NOSTIC2
Meto$a electi&+ este ra$ioscopia cu mas+ =aritat+2 Lic8i$ .! stomac# Pasa(ul )i rei!erea Ba .! a!sa a*ere!t+-

TRATAMENT2

Rere%ecia a la Rou'# 7astro(e(u!o$uo$e!oplastie .! ca% $e asociere cu s0mul :umpi!"# Reco!strucia 7EA .! 7:A-

Si!$romul a!sei a*ere!te acut


Este o complicaie acut+ ce pericritea%+ &iaa pacie!tului- Apare .! urma i!&a"i!atului .!$oirii a!sei a*ere!teOclu%ia acut+ a a!sei a*ere!te $ere"l+ri $e &asculari%are !ecro%a peretelui $uo$e!al perito!it+Hiperte!siu!ea $uo$e!al+ re*lu' .! CBP pa!creatit+ acut+CLINIC2 0 sem!e $e oclu%ie .!alt+ perito!it+TRATAMENT2 0 operaie ur"e!t+2 < 0 (e(u!o$uo$e!ostomie# 3 0 reco!strucia 7EA pe a!sa STU-

SIN:ROMELE POST6A7OTOMICE :is*a"ia2 apare .! terme!i precoci 0 re%ultat a $e!er&+rii


eso*a"ului- :ispare $e si!est+t+tor-

7astrosta%a2

poate *i cau%at+ $e ato!ia post&a"otomic+ $e $re!area !ea$ec&at+ a stomaculuiCli!ic se ma!i*est+ cu "rea+ &om+ $ureri e'te!si&e .! epi"astruTratame!t me$ical > metocloprami$ =e!%o8e'o!iu > .! lipsa e*ectului > re%ecie tip B0I sau B0II-

+E0D"8 0astrosta68 +itobe6oar8

SIN:ROAMELE POST6A7OTOMICE
:uo$e!osta%+2 se ma!i*est+ cu se!%aie $e "reutate su= 8ipoco!$rul $rept "ust amar .! ca&- =ucal+ &om+ =ilioas+Ra$iolo"ic > rei!erea Ba .! $uo$e!Tratame!t rere%ecie Rou' sau Bal*our-

:IAREEA2 scau! lic8i$ $e C > D ori pe %i


Frec&e!a > <40D4 5Factori *a&ori%a!i2 secreia mic+ a HCl# $ere"larea motoricii tractului $i"esti&# i!su*icie!+ pa!creatic+# $is=ala!+ 8ormo!ilor i!testi!ali# tra!%it rapi$ al 8imusului# $ere"l+ri $e meta=olism a aci%ilor =iliari# $is=acterio%+Cli!ic > $e=ut =rusc a $iareei mase *ecale $e culoare $esc8is+ se .!trerupe =rusc,radul u(or) $iaree < pe lu!+ pI!+ la 3 ori pe s+pt+mI!+ 0 i!iiat+ $e a!umite pro$use,radul mediu) 3 ori pe s+pt+mI!+ pI!+ la ; ori pe %i,radul gra*) mai mult $e ; ori pe %i $urea%+ C0; %ileTRATAMENT Co!ser&ator2 :iet+ *+r+ lactate# Colesterami! A!ti=ioterapie la $is=acterio%+ Be!so8e'o!iu 3 ; 5 < ml iBm 3 > C ori pe %i# C8irur"ical2 I!&ersia poriu!ii $e i!testi! la malasor=ia2 0 protei!elor "luci$elor 0 <34 cm $e la Li"- Treit%# 0 apei "r+similor > se i!&ersea%+ o poriu!e $e ileo!-

Si!$roamele $e mala=sor=ie i!testi!al+


Su!t $etermi!ate $e $ere"l+ri $e a$sor=ie a $i*eritor i!"re$ie!te alime!tareCau%e2 3 :e*icit *erme!tati& 3 Ileit+ (e(u!it+ 3 :ere"l+ri ale meca!ismelor speci*ice $e tra!sport3 :ere"l+ri motorice3 :is=acterio%+Mala$sor=ia postoperatorie poate *i2 3 7astro"e!+# 3 Pa!creato"e!+# 3 Hepato"e!+# 3 E!tero"e!+# 3 E!$ocri!+-

Si!$roamele $e mala=sor=ie i!testi!al+


CLINICA2 Fati"a=ilitate sporit+ sc+$erea capacit+ii $e mu!c+Pier$eri po!$erale pI!+ la ca)e'iePoli*ecalie steatoree creatoree:e*icit $e &it- B aci* *olic Ca FeMala$sor=ia2 3 7luci$elor2 =alo!are $ureri colicati&e $iaree# 3 Ami!oaci%ilor2 8ipoprotei!emie $ere"l+ri ale SNC# 3 Lipi$elor > steatoree ca$e colesterolul sa!"ui! *raciilor lipi$ice3 6it- B< 0 $ureri .! picioare pareste%ii# 3 Ri=o*la&i!a > 8eilit+ stomatit+# 3 Ac- Nicoti!ic > pela"ra "l)ossit+# 3 6it- C > 8emora"ii "i!"i&ale# 3 6it-V > pete8ii3 Electroliilor > 8ipo!atriemie 8ipoto!ie ta8icar$ie-