Sunteți pe pagina 1din 2

Modelul Negandhi-Prasad Premisele care stau la baza modelului.

Cei doi autori considera ca in elaborarea cercetarilor de management comparat trebuie sa se porneasca, in principal, de la urmatoarele premise: managementul are un rol activ, fiind o variabila independenta, cu o forta de influenta analoga mediului; in cadrul mediului, organizatia joaca un rol important economic si social; mediul trebuie tratat diferentiat, ca mediu organizational, prin care se intelege ansamblul elementelor caracteristice organizatiei (marime, resurse umane, financiare, materiale etc.), mediu instrumental prin care se desemneaza agentii economici sau politici ale caror relatii cu organizatia pot fi identificate si evaluate (furnizori, consumatori , comunitatea, guvernul) si mediul societal, reprezentat de fenomene macrosociale (inflatie, somaj etc.) Variabilele modelului. In constructia modelului lor, Negandhi si Prasad au considerat ca trebuie luate in considerare urmatoarele variabile: - filosofia managementului, exprimata prin atitudinea pe care o au managerii fata de salariati, furnizori, consumatori, guvern etc.; - factorii de mediu, sau constrangerile externe, care pot fi de natura economica, educationala, politica, juridica etc.; - practicile manageriale, privind planificarea, organizarea, luarea deciziilor etc.,; - eficienta managementului; - eficienta organizatiei. Intre aceste variabile ei au stabilit anumite legaturi de influenta,ceea ce a condus la conturarea modelului ce le poarta numele. Reprezentarea grafica a modelului Negandhi-Prasad scoate in evidenta importanta care trebuie acordata filosofiei managementului, care, in opinia lor, se concretizeaza in atitudinea managerilor fata de salariati, furnizori, guvern etc. si se prezinta in figura Limita modelului. Acest model cauta sa inlature limitele modelului anterior, prin luarea in considerare si a managementului ca o variabila independenta, cu aceeasi putere de influenta ca si factorii de mediu, dar se exagereaza intr-o oarecare masura influenta filosofiei manageriale.

Filozofia Managementului: Salariati Consumatori Furnizori Actionari Guvern Comunitate

Factorii de mediu Sociali Politici Economici Educationali Juridici

Cultura