Sunteți pe pagina 1din 82

REGULAMENT GENERAL DE MANEVRE N INSTALAIILE ELECTRICE DE MEDIE I NALT TENSIUNE

NTE 009/10/00

Elaborator: Executant:

C.N. TRANSELECTRICA S.A. C.N.TRANSELECTRICA UNO DEN

Aprobat prin Ordinul nr. 2 din 2!."#.2"$" al pre%edintelui ANRE

&nlocuie%te

'E $$#()2

2010

REGULAMENT GENERAL DE MANEVRE N INSTALAIILE ELECTRICE DE MEDIE I NALT TENSIUNE

CA'ITOLUL I.

SCOP

Art.$ 're*entul Re+ula,ent are drept -cop -tabilirea ,odului de pre+.tire/ or+ani*are %i e0ectuare a ,ane1relor 2n in-tala3iile electrice din SEN/ 2n 1ederea de-0.%ur.rii corecte a ace-tora/ precu, %i a -arcinilor %i re-pon-abilit.3ilor per-oanelor care particip. la pre+.tirea/ or+ani*area %i e0ectuarea ,ane1relor. CA'ITOLUL II. DOMENIUL DE APLICARE

Art.2 Re+ula,entul 4eneral de 5ane1re e-te un act nor,ati1 care 0ace parte din -i-te,ul de re+le,ent.ri ce con-tituie le+i-la3ia -ecundar. pentru 0unc3ionarea SEN.

Art.3 6$7 're*entul Re+ula,ent -e aplic. la ,ane1re 2n in-tala3iile de producere, transport i


distribuie a ener+iei electrice ale sectorului energiei electrice precu, %i 2n in-tala3iile electrice ale con-u,atorilor din SEN/ 2n con0or,itate cu principiile de conducere prin dispecer a SEN i Ordinul de investire a centrelor de dispecer cu atribute ale autoritii de conducere prin dispecer 62) 're*entul Re+ula,ent -e re0er. nu,ai la ,ane1rele executate 2n in-tala3iile de ,edie %i 2nalt. ten-iune. 687 Di-po*i3iile locale/ procedurile %i in-truc3iunile pri1ind e0ectuarea ,ane1relor 2n in-tala3iile din Sistemul Electroenergetic Naional 6SEN7 -e -tabile-c 2n con0or,itate cu pre1ederile pre*entului Re+ula,ent9 re+le,ent.rile( nor,ati1ele ,ediului %i a ec:ipa,entelor. Art.; Re+ula,entul +eneral de ,ane1re 2n in-tala3iile electrice 6R457 e-te elaborat de Compania Naional de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Art. Re+ula,entul +eneral de ,ane1re -e aprob. prin ordin de c.tre Autoritatea Naionala de Reglementare n !omeniul Energiei " A#N#R#E# 6denu,it. 2n continuare Autoritatea Competent)# Art.! 're1ederile ace-tul Re+ula,ent -unt 2n concordan3. cu Codul Te$nic al Reelei Electrice de Transport, Codul Te$nic al Reelelor Electrice de !istribuie / Codul Comercial al pietei angro de energie electrica %i au prioritate 0a3. de intere-ele indi1iduale de natur. econo,ic. -au 0inanciar. ale de3in.torilor %i utili*atorilor re3elelor electrice de tran-port %i di-tribu3ie# te:nice au prioritate 0a3. de cele econo,ice(or+ani*atorice dac. -e pot e1ita pierderi de 1ie3i o,ene%ti/ ani,ale/ deteriorarea

CA'ITOLUL III. DEFINIII Art.< &n Re+ula,ent -e 0olo-e-c ur,.toarele ,oduri de indicare a +radului de obli+ati1itate a

pre1ederilor con3inute: = trebuie/ este necesar indic. obli+ati1itatea -trict. a re-pect.rii pre1ederilor 2n cau*.. = de regul indic. 0aptul c. pre1ederea re-pecti1. trebuie -. 0ie aplicat. 2n ,a>oritatea ca*urilor9 nere-pectarea unei a-t0el de pre1ederi trebuie -. 0ie te,einic >u-ti0icat.. = se recomand indic. o re*ol1are pre0erabil./ care trebuie -. 0ie a1ut. 2n 1edere la -olu3ionarea proble,ei9 nere-pectarea unei a-t0el de pre1ederi nu trebuie >u-ti0icat.. = se admite indic. o -olu3ie -ati-0.c.toare/ care poate 0i aplicat. 2n ca*uri particulare/ 0iind obli+atorie >u-ti0icarea ei. S=au de0init ter,eni %i expre-ii utili*ate 2n cuprin-ul Re+ula,entului/ dup. cu, ur,ea*.: Autoritatea Competent Autoritatea de conducere operativ Avarie de sistem electroenergetic Autoritatea Na3ional. de Re+le,entare 2n do,eniul Ener+iei ANRE An-a,blul atributelor cu care e-te in1e-tit un centru de conducere prin dispecer, 2n -copul conducerii operative Stare de 0unc3ionare re*ultat. dup. pierderea unor -ur-e de ali,entare -au a unor in-tala3ii i,portante ale re3elei de tran-port caracteri*at. prin 1alori ale para,etrilor de re+i, 2n a0.r. li,itelor ad,i-ibile -au prin o-cila3ii de ,are a,plitudine care pot periclita %uncionarea n sincronism Avarie e&tins de sistem electroenergetic Centru de dispecer A1arie de -i-te, electroener+etic care are ca e0ect %i 2ntreruperea ali,ent.rii con-u,atorilor dintr=o *on. de -i-te, -au din 2ntre+ul -i-te,# Structura or+ani*atoric. care e-te in1e-tit. cu atributele autorit.3ii de conducere prin dispecer a-upra unor ec:ipa,ente %i in-tala3ii din SEN. Codul comercial al pieei Colec3ie de re+le,ent.ri re0eritoare la rela3iile co,erciale pe pia3a an+ro a ener+iei electrice 6de0inirea participan3ilor %i a re+ulilor pie3ei( 2nre+i-trare/ o0ertare/ e0ectuare de pl.3i/ 2nc:eiere de tran*ac3ii/ con-tituiri de +aran3ii/ re+ulari*.ri/ penalit.3i 0inanciare/ etc7.
3

angro de energie electric 'Codul Comercial)

Codul Te$nic al Reelelor Electrice de !istribuie 'Cod RE!)

Colec3ie de re+le,ent.ri cu caracter te:nic prin care -e -tabile-c re+uli %i proceduri obli+atorii pentru to3i participan3ii la pia3a ener+iei/ pentru plani0icarea/ de*1oltarea/ exploatarea/ ad,ini-trarea %i 2ntre3inerea re3elelor electrice de di-tribu3ie.

Codul Te$nic al Reelei Electrice de Transport 'Cod RET)

Colec3ie de re+le,ent.ri cu caracter te:nic prin care -e -tabile-c re+uli %i proceduri obli+atorii pentru to3i participan3ii la pia3a ener+iei pentru plani0icarea/ de*1oltarea/ exploatarea/ ad,ini-trarea %i 2ntre3inerea re3elelor electrice de tran-port

Compania Naional de Transport al Energiei Electrice TRANSE)ECTR*C+ S#A#

Societate co,ercial. de intere- public %i na3ional care de-0.%oar. acti1it.3i -peci0ice de Operator de Transport, Operator de Sistem 6di-pecer7 Operator Comercial 6bur-. a ener+iei7 %i coordonarea plani0ic.rii/ de*1olt.rii sistemului electroenergetic 2n ba*a politicii ener+etice na3ionale.

Comanda de e&ecuie

Atribut al autorit.3ii de conducere prin di-pecer cu care e-te in1e-tit un centru de di-pecer prin care i -e per,ite a e0ectua ,ane1e de execu3ie %i re+la>ul para,etrilor de 0unc3ionare 2n in-tala3ii utili*and un -i-te, telein0or,a3ional .Co,anda de execu3ie -e poate con-idera co,anda ne,i>locita dac. teleco,anda e-te e0ectuata de per-onal operati1 din alt punct decat centrul de di-pecer -au ca,era de co,anda a in-tala3iei.

Comanda operativ a SEN

Co,ponent. a conducerii prin dispecer a SEN care con-t. 2n co,anda exercitat. ierar:i*at/ 2n ti,p real de c.tre un centru de dispecer re0eritoare la ac3iunile a-upra ec:ipa,entelor %i in-tala3iilor din SEN 2n -copul coordon.rii ace-tora %i ,en3inerii SEN 2n -tare normal de %uncionare#

Conducere prin dispecer 'Conducere operativ )

Acti1itate te:nic. -peci0ic. -ectorului ener+iei electrice care e-te e0ectuat. de unit.3i -peciali*ate ce au rela3ii de autoritate a-upra participan3ilor la pia3a ener+iei electrice/ 2n -copul conducerii coordonate a in-tala3iilor %i ec:ipa,entelor co,ponente ale SEN care nece-it. o co,and. unitar..
4

Contingen simpl

Ie%irea din 0unc3iune ca ur,are a unui incident a unui -in+ur ec:ipa,ent din SEN/ care poate 0i un circuit de linie/ o unitate de tran-0or,are dintr=o staie electric/ un grup generator -au un con-u, concentrat.

Criteriu 'n,-)

Criteriu de di,en-ionare %i 1eri0icare a unui -i-te, electroener+etic care e-te -ati-0.cut dac./ 2n ur,a unei contingene simple( nu au loc 2ntreruperi 2n ali,entarea consumatorilor de energie electric. -i-te,ul r.,?ne unitar9 nu declan%ea*. alte ec:ipa,ente9 SEN trece 2ntr=un re+i, -ta3ionar cu parametri normali de %uncionare. nu -unt a0ectate contractele %i con1en3iile 2nc:eiate pri1ind tran-0erul de putere prin SEN %i intre SEN %i 1ecini. Criteriul 'n,-) e-te 2ndeplinit c?nd puterea total. +enerat. 2ntr= o *on. poate 0i tran-portat. 2n condi3ii de ie%ire din 0unc3iune a unui ele,ent de re3ea, 0.r. a ie%i din li,itele para,etrilor strii normale de %uncionare# Ob-er1a3ie: -e con-ider. c. -c:e,a cu 6n7 ec:ipa,ente e-te: Sc:e,a co,plet. a SEN 62n ca*ul e1alu.rii -i+uran3ei de 0unc3ionare 2n acti1itatea de plani0icare a de*1olt.rii re3elei). Sc$ema programat de %uncionare 62n ca*ul e1alu.rii -i+uran3ei 2n 0unc3ionare 2n acti1itatea de pro+ra,are a 0unc3ion.rii79 Sc:e,a 2n care -e 0unc3ionea*. 2n ,o,entul con-iderat 62n ca*ul e1alu.rii -i+uran3ei 2n 0unc3ionare 2n acti1itatea de conducere operati1.7.

Criteriul de stabilitate static

Criteriu de di,en-ionare %i 1eri0icare prin re-pectarea puterilor li,it. de -tabilitate 2n seciunile SEN a-t0el 2nc?t -. 0ie a-i+urat. re/erva de stabilitate staic(
5

$. de 2"@ din puterea limit de stabilitate pentru 0iecare seciune, 2n -c:e,a cu 6n7 ele,ente 2n 0unc3iune. 2. De #@ din puterea limit de stabilitate 2n ca*ul unei contingene simple 3in?nd -ea,a %i de puterea 0luctuant. '0. 'uterea ,axi,. ad,i-ibil. 2n seciune care a-i+ur. o anu,it. re/erv de stabilitate static -e calculea*. cu 0or,ula:

1,ax .adm =

1li, ita 1% 0 $ + re/ 6@7 $""

unde
1% =$/; 1c

'li,it. e-te limita de stabilitate static n seciune. 'c e-te puterea con-u,at. 2n *ona cu cel ,ai ,ic con-u, de o parte %i de alta a -ec3iunii9 Are* e-te procentul nor,at de re/erv de stabilitate static pe seciune# Curb de sarcin !ispeceri/are E1olu3ia -arcinii 2n 0unc3ie de ti,p. Conducerea SEN cu luarea 2n con-iderare a pro+ra,.rii operati1e %i cu re-pectarea condi3iilor te:nice de -i+uran3. %i calitate a 0unc3ion.rii SEN. Energi/are ' n vederea restaurrii %uncionrii SEN) 'rocedura de punere -ub ten-iune a ele,entelor de re3ea 2ntr=un tra-eu pre-tabilit de re-taurare/ din +rupuri +eneratoare cu capacitate de pornire 0.r. ali,entare din -i-te, 6cu -ur-e proprii de pornire7 -au dintr=un -i-te, electroener+etic 1ecin. 2uncionare n paralel '%uncionare n sincronism) Stare de 0unc3ionare a unui an-a,blu de grupuri generatoare interconectate printr=o re3ea de curent alternati1 , caracteri*at. prin 0aptul c. 0a*orii ten-iunilor electro,otoare ale tuturor grupurilor generatoare -e rote-c -incron 3ol de consum 'gol de sarcin) 3rup 'generator) *nstalaie electric de medie An-a,blu de ,a%ini rotati1e de-tinat -. tran-0or,e ener+ia de alt. 0or,. 2n ener+ie electric. E-te instalaia electric la care ten-iunea de lucru a p.r3ilor
6

Baloarea ,ini,. a -arcinii 2nre+i-trat. 2ntr=o perioad. de ti,p.

tensiune

acti1e 2n re+i, nor,al de 0unc3ionare e-te ,ai ,are dec?t 1alorile pre1.*ute pentru instalaia electric de 4oas tensiune/ dar ,ai ,ic. de $$" CB.

*nterconectare '*ntercone&iune) )imit de stabilitate static n seciune 5entenan

Le+.tura electric. -incron. -au ne-incron. 2ntre dou. -au ,ai ,ulte -i-te,e electroener+etice# 'uterea acti1. ,axi,. de calcul tran-0erat. printr=o seciune a SEN/ pentru care -e p.-trea*. stabilitatea static# An-a,blul tuturor ac3iunilor te:nice %i or+ani*atorice care -e execut. a-upra in-tala3iilor %i co,ponentelor ace-tora pentru ,en3inerea -au re-tabilirea capacit.3ii de a=%i 2ndeplini 0unc3ia pentru care au 0o-t proiectate.

Norme

Standarde/ coduri/ re+le,ent.ri/ re+ula,ente/ in-truc3iuni/ pre-crip3ii ener+etice/ :ot.r?ri %i alte acte nor,ati1e -tabilite prin le+i/ alte acte le+i-lati1e/ contracte -au alte docu,ente o0iciale.

Obiectiv energetic

An-a,blul in-tala3iilor/ con-truc3iilor %i ec:ipa,entul a0erent/ care e-te proiectat -. produc./ -. tran-porte %i(-au -. di-tribuie ener+ie electric.

Operator de Sistem

Co,pania Na3ional. de Tran-port al Ener+iei Electrice =TRANSELECTRICD S.A. care 2n ba*a licen3ei de Operator de Si-te, are ,i-iunea de a a-i+ura di-peceri*area %i 0unc3ionarea coordonat. a in-tala3iilor de producere/ tran-port %i di-tribu3ie 6la ten-iunea de $$" CB7 a ener+iei electrice/ co,ponente ale SEN.

Operator de Transport 'Transportator)

Compania Naional de Transport al Energiei Electrice , TRANSE)ECTR*C+ S#A#, care 2n ba*a licenei de Operator de Transport de3ine/ exploatea*./ 2ntre3ine/ ,oderni*ea*. %i de*1olt. reeaua electric de transport#

Ordinul autoritii

de

investire de

Docu,entul prin care -e -tabile%te autoritatea de conducere operativ a-upra in-tala3iilor %i ,odul de exercitare a ace-teia.

conducere

operativ asupra instalaiilor 'Ordinul de investire)

1arametri normali de %uncionare SEN

'ara,etrii care re-pect. -i,ultan toate 1alorile li,it. de 0unc3ionare de durat. i,pu-e de: $. 'ara,etrii te:nici de calitate pentru -er1iciul de tran-port al ener+iei electrice9 2. Standardul de per0or,an3. pentru -er1iciul de 0urni*are al ener+iei electrice. 8. Standardul de per0or,an3. pentru -er1iciul de di-tribu3ie al ener+iei electrice.

1erturbaie

5odi0icare/ de ori+ine intern. -au extern. care apare la un ec:ipa,ent -au 2ntr=un -i-te, electroener+etic %i care a0ectea*. starea normal de %uncionare#

1ierderi te$nice de energie

Inte+rala 2n 0unc3ie de ti,p/ pe un inter1al deter,inat/ a di0eren3ei 2ntre puterea acti1. total. la intrarea %i re-pecti1 ie%irea dintr=o re3ea/ dintr=o parte de re3ea -au dintr=un ele,ent de re3ea#

1erturbaie ma4or

Scurtcircuite/ declan%.ri de linii/ unit.3i de tran-0or,are -au grupuri generatoare care deter,in. abateri -e,ni0icati1e ale para,etrilor de 0unc3ionare ai SEN. Acti1itate con-t?nd 2n plani0icarea de c.tre Transelectric a sc$emei normale de %uncionare pentru RET %i re3eaua de $$"CB din autoritatea -. de deci*ie/ a sc$emei de %uncionare pe di0erite ori*onturi de ti,p 6lunar/ anual etc.7 %i 2n anali*a siguranei n %uncionare a SEN#

1lani%icarea operaional

1lanul de Aprare a SEN mpotriva perturbaiilor ma4ore 1lanul de restaurare a %uncionrii SEN dup rm6nerea parial sau total %r tensiune Restricii 'de reea)

Docu,entul con3in?nd ,.-uri te:nice %i or+ani*atorice/ cu rol de a 2,piedica extinderea a1ariilor 2n SEN %i de a li,ita con-ecin3ele ace-tora. Docu,entul con3in?nd toate ,.-urile te:nice %i or+ani*atorice ce -e iau 2n 1ederea re1enirii la starea normal de %uncionare dup. un colap- al SEN -au al unei /one a SEN! Situa3iile care pot apare 2n exploatare c?nd circula3ia de putere 2ntre dou. noduri -au *one ale re3elei e-te li,itat. din punct de
"

1edere al normelor pri1ind -i+uran3a SEN iar ace-t lucru are con-ecin3e a-upra ,odului 2n care ur,ea*. a 0i di-peceri*ate Re/erva de stabilitate static ntr,o seciune Rst [%] grupurile generatoare din cele dou. *one Se calculea*. cu 0or,ula : R-t = [('li,ita - '0 - '0unc3ionare) / '0unc3ionare ] x$"" [%] unde: 'li,ita = puterea limit de stabilitate static 2ntr=o seciune a SEN9 '0unc3ionare= puterea care tran*itea*. o seciune a SEN 2n ,o,entul e1alu.rii. '0 = puterea %luctuant# SCA!A Sc$ema de %uncionare Si-te, in0or,atic de ,onitori*are/ co,and. %i ac:i*i3ie de date a unui proce- te:nolo+ic(in-tala3ie. Sc:e,a electric. de conexiuni a ec:ipa,entelor %i aparata>ului pri,ar dintr=o in-tala3ie/ re3ea -au -i-te, electroener+etic/ inclu-i1 -tarea protec3iilor prin relee %i auto,ati*.rile de -i-te, a0erente/ 2n care -e 0unc3ionea*. la un ,o,ent dat. Sc$ema normal de %uncionare Sc$ema programat de %uncionare Sc$ema de %uncionare aprobat. de centrul de dispecer cu autoritate de deci*ie pentru o perioad. de ti,p deter,inat. Sc$ema de %uncionare aprobat. de centrul de dispecer cu autoritate de deci*ie pentru *iua lucr.toare ur,.toare %i/ dup. ca*/ pentru *ilele nelucr.toare care o preced/ 3in?nd cont de -itua3ia Scurtcircuit ener+etic./ retra+erile din exploatare %i indi-ponibilit.3ile din SEN. Le+.tura +al1anic. accidental. -au inten3ionat. printr=o i,pedan3. de 1aloare relati1 redu-. 2ntre dou. -au ,ai ,ulte puncte ale unui circuit care/ 2n re+i, nor,al/ au ten-iuni di0erite. Seciune 'a SEN) Sisteme electroenergetice interconectate sincron Stabilitate static 'stabilitate la perturbaii mici) Stabilitate tran/itorie Totalitatea liniilor electrice care lea+. dou. *one ale SEN. An-a,blul de -i-te,e electroener+etice ce au un re+i, co,un de 0unctionare le+aturile electrice intre ele 0iind reali*ate prin linii de interconexiune in curent alternati1 Capacitate a unui -i-te, electroener+etic de a a>un+e 2ntr=o -tare de re+i, per,anent identic cu re+i,ul ini3ial -au 0oarte aproape de ace-ta/ 2n ur,a unei perturbaii ,ici oarecare. Capacitate a unui -i-te, electroener+etic de a re1eni la o -tare
9

de 0unc3ionare -incron. dup. una -au ,ai ,ulte perturbaii ,a>ore. Starea critic Re+i, per,anent 2n care in-tala3ia electric. -au Si-te,ul electroener+etic 0unc3ionea*. cu para,etrii 2n a0.r. li,itelor nor,ale. Starea normal de %uncionare Stare de 0unc3ionare care 2ndepline%te ur,.toarele criterii: $. para,etrii de 0unc3ionare -unt parametrii normali de %uncionare 2. e-te -tarea sigur de %uncionare Starea perturbat de %uncionare Starea sigur de %uncionare Starea de %uncionare n care sunt satis%cute criteriul de -i+uran3./ 6n=$7/ criteriul de -tabilitate -ta3ic. i condiiile de -tabilitate tran*itorie. Staie electric de cone&iuni 'nod de reea) Staie electric de trans%ormare 'nod de reea) Telecomanda In-tala3ie electric. a c.rei 0unc3iune e-te de a reali*a le+.tura electric. 2ntre dou. -au ,ai ,ulte ec:ipa,ente ener+etice 6linii/ tran-0or,atoare/ autotran-0or,atoare7 In-tala3ie electric. a c.rei 0unc3iune e-te de a tran-0era ener+ia electric. 2ntre dou. re3ele de ten-iuni di0erite. Ac3ionarea de la di-tan3. a aparatelor de co,uta3ie %i re+la> din alt loc dec?t ca,era de co,and. a unei -ta3ii ( centrale. Centru de telecomanda i supraveg$ere instalaii 76r% de consum 'v6r% de sarcin) 8ona de reea Structura operati1. de ,onitori*are %i operare de la di-tanta a in-tala3iilor 0.r. per-onal . Baloarea ,axi,. a con-u,ului(-arcinii 2nre+i-trat. 2ntr=o perioad. de ti,p. Un an-a,blu de ec:ipa,ente %i in-tala3ii le+ate 2ntre ele 6o parte a unei re3ele electrice7/ operate de aceea%i 0or,a3ie de per-onal 8on 'de sistem) operati1 6excep3ie 0.c?nd doar ele,entele teleco,andate pentru perioada c?nd -unt pe teleco,and.7. 'arte -e,ni0icati1. a unui -i-te, electroener+etic 0or,at. dintr=un an-a,blu de linii %i -ta3ii electrice +rupate 2n concordan3. cu un criteriu -tabilit 6ad,ini-tra3i1/ +eo+ra0ic/ opera3ional -.a.7
10

Orice -tare di0erit. de starea normal de %uncionare#

Al3i ter,eni utili*a3i -unt de0ini3i 2n Le+ea ener+iei electrice nr. $8(2""</ cu ,odi0ic.rile %i co,plet.rile ulterioare. Abrevieri AAR ASS CTSI CEE CET C#E CTE CNE DASF DASU DRRI LEA LES IPSSM G$%&' SM OC OD OS OT OTS OUG PA PE PCO PO PRAM PT RCD RA(D Anclan-are auto,ata a re*er1ei Auto,atica de -ectionare la -upra-arcina Centru de teleco,and. -i -upra1e+:ere in-talatii Centrala electric. eoliana Central. electric. de ter,o0icare Central. :idroelectric. Central. ter,oelectric. Central. nuclearoelectric. Deconectare Auto,at. a Sarcinii la Erec1en3. 6-c.*ut.7 Deconectare Auto,at. a Sarcinii la Ten-iune 6-c.*ut.7 Di-po*iti1 de re*er1are la re0u*ul de declan%are a 2ntreruptorului Linie electric. aerian. Linie electric. -ubteran. 62n cablu7 In-truc3iune 'roprie de Securitate %i S.n.tate 2n ,unc. pentru In-tala3iile Electrice 2n Exploatare 4rup. de autori*are con0or, re+le,ent.rilor de -.n.tate %i -ecuritate 2n ,unc. Operator Co,ercial Operator de Di-tribu3ie Operator de Si-te, Operator de Tran-port Operator de Tran-port %i Si-te, Ordonan3. de Ur+en3. a 4u1ernului 'unct de ali,entare 're-crip3ie ener+etic. 'er-onal de co,and. operati1. 'er-onal operati1 'rotec3ia prin relee/ auto,ati*.ri/ ,.-ur.ri 'o-t de Tran-0or,are Re+ula,ent pentru conducerea prin di-pecer 2n SEN6 Cod RET partea III=a7 Reanclan-are auto,ata 2n bucla de-c:i-a
11

RAR SD ST SEN S) TFO TIF

Reanclan%area auto,at. rapid. Sucur-al. de di-tribu3ie Sucur-al. de tran-port Si-te,ul Electroener+etic Na3ional Sta3ie electric. de tran-0or,are Tran-,i-iuni prin 0ibr. optic. Tran-,i-iuni prin 2nalt. 0rec1en3.

CA'ITOLUL IB.

DEFINIII GENERALE

Exploatarea operativ Art.# Se de0ine-c ur,.toarele no3iuni pri1itoare la exploatarea operati1.: 6$7 U*+)'),' -, ,.&/0')'$, e-te entitatea or+ani*atoric. 6or+anul de -tat/ in-titu3ia public./ a-ocia3ia de orice 0el/ re+ia autono,./ -ocietatea co,ercial./ u*ina/ 0abrica/ 0iliala/ di1i*ia/ -ucur-ala %i alte a-e,enea7 c.reia 2i re1ine obli+a3ia prin Re+ula,entul propriu de or+ani*are %i 0unc3ionare -au prin Statut -. exploate*e 6 -. 2ntre3in./ -. repare -i(-au -. a-i+ure conducerea operativ) 2n in-tala3iile electrice pe care le +e-tionea*.(ad,ini-trea*. -au le=a preluat prin con1en3ie de exploatare6operare7 de la proprietar( ad,ini-trator. Ec:ipa,entele unei unit.3i de exploatare -e atribuie 2n exploatare ne,i>locit.: -ubunit.3ilor proprii9 altor unit.3i de exploatare/ 2n ba*a con1en3iilor de exploatare. 627 P,$10*'/%/ 0&,$')+2 e-te per-onalul care are ca -arcin. de -er1iciu ,onitori*area 0unc3ion.rii ec:ipa,entelor/ executarea opera3iilor %i ,ane1relor 2n ,od ne,i>locit 6local -au prin teleco,anda7 2ntr=o in-tala3ie electric. 6staie, central electric etc.7 -au 2ntr=un an-a,blu 0unc3ional de ec:ipa,ente %i in-tala3ii electrice 6 grup de staii, /on de reea electric etc#7. &n ca*ul in-tala3iilor teleco,andate/ pentru perioada c?nd -unt pe teleco,and./ o aceea%i 0or,a3ie de per-onal operati1 poate co,anda in-tala3ii a,pla-ate 2n teritorii di0erite 'er-onalul operati1 0ace parte/ de re+ul./ din -ubunitatea care are in-tala3ia re-pecti1. 2n +e-tiune(ad,ini-trare -au exploatare ne,i>locit. %i 2%i de-0.%oar. acti1itatea 2n cadrul in-tala3iei -au a-upra in-tala3iei.

12

&n ca*ul in-tala3iilor teleco,andate/ pe perioada c?nd -unt 2n re+i, de operare prin teleco,and./ in-tala3iile pot 0i teleco,andate de alt per-onal operati1 care 2%i de-0.%oar. acti1itatea 2ntr=un punct de teleco,and. %i -upra1e+:ere a,pla-at 2n a0ara in-tala3iei. No,inali*area in-tala3iilor -au ec:ipa,entelor care -e a0l. 2n operarea unei 0or,a3ii -e 0ace prin deci*ia unit.3ii -au -ubunit.3ii de exploatare. 687 Subunitatea de exploatare ne,i>locit. a in-tala3iei -au /onei de reea electric a-i+ur. de-0.%urarea ur,.toarelor acti1it.3i operati1e:
a7 2ntoc,irea/ 1eri0icarea %i aprobarea 0oilor de ,ane1r. de execu3ie9 b7 di-punerea ,ane1relor de execu3ie9 c7 e0ectuarea operatiilor/ ,ane1relor de execu3ie 2n ,od ne,i>locit de c.tre per-onalul operati1 din

in-tala3ie -au *ona de reea re-pecti1. 6staii electrice de trans%ormare si9sau cone&iunii, centrale electrice, *one de reea etc.7. 6;7 'er-onalul operati1 al -ubunit.3ii de exploatare/ nu,it 2n ace-t -cop/ r.-punde de ordinea detaliat. de execu3ie pe opera3ii a unei ,ane1re 2n in-tala3ia -au *ona de reea electric re-pecti1./ de corectitudinea 0oii de ,ane1r. de execu3ie %i corectitudinea di-po*i3iilor de execu3ie pe opera3ii a ,ane1relor. 6 7 'er-oanele r.-pun*.toare de de-0.%urarea ,ane1relor de execu3ie -unt :
a7 per-oanele care 2ntoc,e-c/ 1eri0ic. %i aprob. 0oaia de ,ane1r. de execu3ie r.-pund de

corectitudinea 0oii de ,ane1r. de execu3ie 9


b7 per-oanele care dau di-po*i3ii r.-pund pentru corectitudinea di-po*i3iilor pri1ind ,ane1rele

de execu3ie9
c7 per-oanele care particip. ne,i>locit la executarea ,ane1relor r.-pund pentru executarea

corect. a ,ane1relor de execu3ie. 6!7 'entru ec:ipa,entele teleco,andate/ re-pon-abilit.3ile enu,erate ,ai -u- re1in per-onalului care teleco,and. in-tala3ia/ pentru inter1alul de ti,p c?t ace-tea -unt 2n re+i, de Fteleco,and.G. Dup. co,utarea pe Fco,and. local.G/ re-pon-abilit.3ile re1in per-onalului care operea*. ne,i>locit ec:ipa,entul(in-tala3ia re-pecti1.
13

6<7 &n ca*ul 2n care operarea unor in-tala3ii -au ec:ipa,ente -e 0ace prin cooperare de c.tre per-onal care nu apar3ine -ubunit.3ii de exploatare care +e-tionea*.(ad,ini-trea*. ne,i>locit ec:ipa,entele(in-tala3iile re-pecti1e/ re-pon-abilit.3ile care re1in -ubunit.3ii din care 0ace parte ace-t per-onal -e 1or preci*a prin deci*ii ale unit.3ii de exploatare -au prin con1en3ii de exploatare(operare -cri-e/ re-pect?ndu=-e pre1ederile pre*entului Re+ula,ent. Conducerea prin dispecer Art.) 6$7 Conducerea prin dispecer a Sistemului Electroenergetic Naional -e e0ectuea*. 2n con0or,itate cu pre1ederile Re+ula,entului pentru conducerea prin di-pecer 2n Si-te,ul Electroener+etic Na3ional/ pre1ederi ce -unt obli+atorii pentru tot per-onalul de comand operativ %i per-onalul operativ at?t din cadrul -ectorului ener+iei electrice/ c?t %i al unit.3ilor econo,ice ale altor ,ini-tere/ re+ii autono,e/ -ociet.3i co,erciale etc./ ale c.ror in-tala3ii 0ac parte din SEN# 627 Toate no3iunile re0eritoare la conducerea prin dispecer 0olo-ite 2n pre*entul Re+ula,ent -unt cele din COD RET partea III 6Re+ula,entul de conducere prin di-pecer a SEN7. 687 Di-pecerul de -er1iciu de la centrele de dispecer a-i+ur. 0unc3ionarea 2n condi3ii de -i+uran3. a Sistemului Electroenergetic Naional, 2n care -cop 2n con0or,itate cu ordinul de in1e-tire: a7 reali*ea*. regimurile de %uncionare programate %i di-pune -au aprob. ,odi0icarea operati1. a sc$emelor de %uncionare a in-tala3iilor9 b7 c7 a-i+ur. reali*area pro+ra,elor de retra+ere %i redare 2n exploatare a ec:ipa,entelor9 coordonea*. coordonare9 d7 e7 07 +7 e0ectuea*. ,ane1re prin teleco,and.9 a-i+ur. 2ntoc,irea/ 1eri0icarea %i aprobarea E5C -i E5E proprii9 di-pune e0ectuarea ,ane1relor de execu3ie9 di-pune (re+lea*. para,etrii de 0unc3ionare ai ec:ipa,entelor a0late 2n autoritatea de conducere prin di-pecer proprie centrului de di-pecer9 :7 i7 coordonea*. acti1itatea de lic:idare a a1ariilor9 aplic. 'lanul de ap.rare a SEN 2,potri1a perturba3iilor ,a>ore9
14

e0ectuarea

,ane1relor de execu3ie

ce nece-it.

>7 C7 l7

aplic. 'lanul de re-taurare a 0unc3ion.rii SEN9 a-i+ur. reali*area re*er1elor de -tabilitate a -i-te,ului9 a-i+ur. reali*area re*er1elor de re+la> a SEN.

CA'ITOLUL B. DEFINIII CU PRIVIRE LA SITUAIILE I STRILE OPERATIVE ALE EC#IPAMENTELOR I INSTALAIILOR Art.$" 'entru a exi-ta o unitate de expri,are/ 2n -piritul pre*entului Re+ula,ent/ 2n le+.tur. cu

concep3ia/ coordonarea %i executarea ,ane1relor/ -e de0ine-c ur,.toarele : a7 HARA COLECTOARE: nod electric extin- 2n -pa3iu la care -e racordea*. cel pu3in 2 ec:ipa,ente 6prin celulele a0erente7 care au un re+i, co,un %i 0unc3ionea*. la aceea%i ten-iune. b7 CELULA unui ec:ipa,ent : un an-a,blu 0unc3ional de ele,ente =de aparate electrice 6de co,uta3ie/ de ,.-ur. etc.7 = prin care -e reali*ea*.: =conexiunea unui ec:ipa,ent cu bara colectoare / = conexiunea barelor colectoare ,ultiple 2ntre ele/ = conexiunea nodurilor intre ele -au intre noduri %i barele colectoare. &n -piritul pre*entului re+ula,ent/ celula -e 2ncadrea*. 2n cate+oria ec:ipa,entelor c7 CU'LA : ec:ipa,entul prin care -e reali*ea*. conexiunea nodurilor -au barelor colectoare ,ultiple 2ntre ele. 6ca* particular de celula7 La denu,irea cuplei -e preci*ea*. obli+atoriu -i 0unc3ia -a -au ec:ipa,entele intre care reali*ea*. conexiunea 2n cadrul -c:e,ei. Exe,plu:CT/ CC/CLT etc CU'LA de NODURI3 cupla prin care -e reali*ea*. le+atura electric. 2ntre dou. noduri -c:e,ele cu $/ 2ntreruptoare pe circuit %i poli+on7= d7 DIA5ETRU 3 conexiunea 0unc3ional. ntre barele colectoare la o schem cu 1,5I/circuit e7 ECII'A5ENT 3 ansamblul funcional al unei instalaii sau reele electrice rin care se reali!ea! ro"ucia, trans ortul sau "istribuia ener#iei electrice, n totalitatea elementelor sale (#enerator, com ensator sincron, bar colectoare, linie, transformator "e utere, autotransformator,cu l etc$) 07 ELE5ENT : entitate 0unc3ional. care poate 0i parte con-tituti1. a unui ec:ipa,ent 6Ex: un aparat/ ,a%in. electric./ -eparator/ 2ntreruptor/ tran-0or,ator de ,.-ur./ de-c.rc.tor/ -i+uran3. etc.79= + 7 INSTALAJIE3 an-a,blul de ec:ipa,ente/ %i ele,ente le+ate 0unc3ional 2ntre ele/ a,pla-ate 2ntr=un teritoriu co,un %i care -unt operate/ de re+ul./ de aceea%i 0or,a3ie operati1. 62n

15

:7 LATURA: le+atura 0unc3ional. printr=o cupl. de noduri = an-a,blu de ele,ente= 6-eparator= 2ntrerupator=-eparator7 intre dou. noduri dintr=o -ta3ie electric. 2n -c:e,a poli+on i7 NOD6 NOD colector7: punctul 0i*ic 2n care -e reali*ea*. 62n ca*ul -c:e,elor de -ta3ii electrice cu $/ I(circuit %i poli+on 79 conexiunea 0.r. celul. = a unui -in+ur ec:ipa,ent 6linie /T/ AT/ 4 etc. cu excep3ia cuplelor7 >7 SISTE5 de HARE COLECTOARE3 dou. -au ,ai ,ulte bare colectoare la care acce-ul tuturor ec:ipa,entelor e-te per,i- la cel pu3in doua. C7 SECJII de HARE COLECTOARE 3 dou. -au ,ai ,ulte bare colectoare la care acce-ul 0iec.rui(unui ec:ipa,ent e-te per,i- nu,ai la o -in+ur. -ec3ie de bare/ cu excep3ia Cuplei lon+itudinale %i Cuplei lon+o=tran-1er-ale Art.$$ 'entru a preci*a -itua3ia %i -tarea operati1. 2n care -e a0l. un ec:ipa,ent/ ele,ent etc./ -e de0ine-c ur,.toarele : 6$7 Se con-ider. 4-') 5* 0&,$'$,6 ec:ipa,entul care -e a0l. 2n +e-tiunea( ad,ini-tra3ia unei unit.3i de exploatare/ 2n autoritatea de conducere prin di-pecer a unor centre de di-pecer -au a per-onalului operati1/ care a 0o-t pu- -ub ten-iune cel pu3in o dat. %i care poate 0i repu- -ub ten-iune prin ,ane1rarea aparata>ului de co,uta3ie/ prin le+area cordoanelor la liniile electrice/ prin ,ontarea unor por3iuni de bar. -au prin le+area conductoarelor la aparata>. 627 Ec:ipa,entele K-'), 5* 0&,$'$,6 pot 0i : a7 5* ,.&/0')'$, b7 $,)$'1, -+* ,.&/0')'$,. 687 4* ,.&/0')'$,6 e-te ec:ipa,entul -') 5* 0&,$'$, care -e a0l. 2n +e-tiunea(

ad,ini-tra3ia unei unit.3i de exploatare/ 2n autoritatea de conducere prin di-pecer a unor centre de dispecer -au a per-onalului operati1/ %i a carui -tare operati1. -e poate -c:i,ba 2n orice ,o,ent la -olicitarea(aprobarea unui centru de di-pecer prin ,ane1rarea aparata>ului de co,uta3ie -au(-i ca ur,are a unor con-tat.ri( con0ir,.ri de natur. te:nico= operati1e. 6;7 7a Ec:ipa,entele a0late 45* ,.&/0')'$,6 pot 0i 3 F-+1&0*+7+/,6 -au 8+*-+1&0*+7+/,6 4-+1&0*+7+/6 -e con-ider. ec:ipa,entul care e-te -au poate 0i utili*at 2n orice ,o,ent

2n 0unc3ionarea -i-te,ului electroener+etic/ re3elei electrice -au in-tala3iei. Ec:ipa,entele 8-+1&0*+7+/,6 pot 0i 2n 89%*:;+%*,6 -au 85* $,<,$2=6!
16

7b sistemului nor,ale.

4+*-+1&0*+7+/6 -e con-ider. ec:ipa,entul care nu poate 0i utili*at 2n 0unc3ionarea electroenergetic, reelei electrice -au in-tala3iei ca ur,are a unor

de0ec3iuni(necon0or,it.3i -au a altor cau*e de natur. te:nic. care 2l 0ac i,propriu unei 0unc3ion.ri

ELE5'LU : Tra0o cu ni1elul uleiului -ub li,ita ad,i-./ cablu cu 0a*ele +re%it le+ate -au cu 0a*are ne1eri0icat./ pre-iune -c.*ut. a a+en3ilor de co,and. (-tin+ere a arcului 2ntreruptorilor etc. 6 7 $,)$'1 -+* ,.&/0')'$, e-te ec:ipa,entul care pentru o durat. deter,inat./ 2n ba*a unei cereri aprobate de un centru de dispecer cu autoritate de deci/ie asupra sa/ e-te -upu- unor lucr.ri/ probe etc./ el ne,aiput?nd 0i 0olo-it 2n orice ,o,ent 2n 0unc3ionarea sistemului electroenergetic, reelei electrice -au in-tala3iei. Redarea 2n exploatare a unui ec:ipa,ent -e 0ace con0or, ti,pului ,axi, 6e1entual con0or, condi3iilor i,pu-e de unitatea de exploatare -au de centrul de di-pecer cu autoritate de deci*ie 7 de redare in exploatare -tabilit prin cerere -au la expirarea perioadei aprobate -i nu,ai dupa ce toate per-oanele =no,inali*ate prin cerere= carora le=a 0o-t predat cu ,e-a> ec:ipa,entul con0ir,a ca ace-ta poate 0i redat in exploatare Art.$2 S)=$+/, 0&,$')+2, '/, ,:>+&'?,*),/0$ 85* ,.&/0')'$,6 3 6$7 St.rile operati1e ale ec:ipa,entelor 8-+1&0*+7+/,6 : 7a 45* 9%*:;+%*,6 -e con-ider. ec:ipa,entul 6generator/ co,pen-ator -incron/ bar./ cupl./ tran-0or,ator/ linie electric. etc.7 la care : = -unt 2nc:i-e -eparatoare 6-unt bro%ate 2ntreruptoare7 prin care -e lea+. de alte ec:ipa,ente -au ele,ente ener+i*ate6a0late -ub ten-iune79 = -unt conectate 2ntreruptoare prin care -e lea+. de alte ec:ipa,ente -au ele,ente ener+i*ate6a0late -ub ten-iune79 = exi-t. o le+.tur. continu. nor,al. 2ntre bar.(nod 6-au alt ec:ipa,ent7 %i re-pecti1/ pentru a per,ite circula3ia curentului electric. &n ca*ul -i-te,elor de bare ,ultiple/ -e 1a indica pe care bar. e-te 2n 0unc3iune ec:ipa,entul re-pecti1(-au pe care 2ntreruptor/ dac. are ,ai ,ulte 2ntreruptoare/ pe 0iecare parte a -a/ atunci c?nd di0er. de sc$ema normal de %uncionare. &n ca*ul -c:e,elor poli+onale/ -e 1a indica pe care cupl.(cuple e-te ec:ipa,entul re-pecti1/ atunci c?nd di0er. de sc$ema normal de %uncionare
1

ec:ipa,entul

2n 0unc3iune

In ca*ul -c:e,elor cu $/ I( circuit -e 1a indica %i -tarea operati1. a cuplei %i celulei a0erente celeilalte bare/ dac. -tarea operati1. di0er. de -c:e,a nor,al.. ELE5'LU : Tra0o 2 2n 0unc3iune pe bara de $$" CB %i pe bara 2 de 2" CB. Tra0o 8 2n 0unc3iune cu I$5 deconectat. &n ca*ul barelor/ -tarea K5* 9%*:;+%*,6 a ace-tora e-te de0init. de a0larea 2n 0unc3iune/ la barele re-pecti1e/ a uneia -au a ,ai ,ultor ec:ipa,ente le+ate de bar. -au c?nd bara e-te le+at. de o alt. bar./ a0lat. 2n 0unc3iune/ prin le+.turi continue/ care -. per,it. circula3ia curentului electric 6-pre exe,plu/ printr=una -au ,ai ,ulte cuple care au -eparatoarele 2nc:i-e %i 2ntreruptorii conecta3i7. Se inter*ice 0olo-irea expre-iei F2n 0unc3iune celula M.G/ pentru a indica -tarea operati1. F2n 0unc3iuneG a unui ec:ipa,ent=cu excep3ia cuplelor/ pe acea parte. ELE5'LU : Nu -e 1a -pune Fcelula liniei electrice A 2n 0unc3iune pe bara $ 2n staia electric HG/ ci Flinia electric. A 2n 0unc3iune pe bara $ 2n staia electric HG. 'entru cuplele dintre bare -au dintre noduri(noduri %i bare/ -tarea F2n 0unc3iuneG e-te de0init. prin 0aptul c. -eparatoarele adiacente 2ntreruptorului cuplei -unt 2nc:i-e -pre nodurile( barele pe care le lea+. 6e-te bro%at 2ntreruptorul7 %i 2ntreruptorul cuplei re-pecti1e e-te conectat. La cuplele care pot le+a 2ntre ele ,ai ,ult de dou. bare -au -unt ,ai ,ulte cuple %i pot ap.rea con0u*ii/ -e 1or preci*a barele pe care le lea+./ deci -pre care -unt 2nc:i-e -eparatoarele cuplei. ELE5'LU : Cupla L 2n 0unc3iune 2ntre bara $ %i bara 8. Se inter*ice 0olo-irea expre-iei Fcupla 2n 0unc3iuneG atunci c?nd cupla 2ntre bare e-te reali*at. cu -eparator/ 0.r. 2ntreruptor/ pentru a ar.ta c. -eparatorul de cupl. e-te 2nc:i-. Dac. nu -e preci*ea*. alt0el/ prin -tarea operati1. F2n 0unc3iuneG -e 2n3ele+e c. auto,ati*.rile pre1.*ute -. 0ie 2n 0unc3iune prin sc$ema normal de %uncionare -unt 2n 0unc3iune 6RAR/ DAS/AAR etc.7 ELE5'LU : Linia electric. A e-te o linie electric. radial./ ali,entat. din staia H/ unde are pre1.*ute RAR %i DAS 2n 0unc3iune/ prin sc$ema normal de %uncionare : prin expre-ia Flinia electric. A 2n 0unc3iuneG -e 2n3ele+e c. 1or 0i 2n 0unc3iune %i RAR %i DAS/ iar dac./ -pre exe,plu/ RAR e-te anulat/ -e 1a -pune Flinia electric. A 2n 0unc3iune cu RAR anulat %i ,oti1ul anulariiG.
1"

b7 5* 9%*:;+%*, 45* $,@+? 1&,:+'/ -, ,.&/0')'$,6 -e con-idera ec:ipa,entul a0lat 2n 0unc3iune 2n-. pentru care con0or, -olicit.rii +e-tionarului( ad,ini-tratorului( unit.3ii de exploatare =abilitat prin ordinul de in1e-tire = prin cerere de ,odi0icare a -t.rii ec:ipa,entului au 0o-t e0ectuate ,odi0ic.ri a -t.rii operati1e a protec3iilor %i( -au auto,ati*.rilor %i a ,odului de operare = ,.-uri -peciale din punct de 1edere a -ecurit.3ii %i -.n.t.3ii 2n ,unc. no,inali*ate 2n cerere. Odata ce ec:ipa,entul a 0o-t adu- = de c.tre per-onalul operati1 -au de co,and. operati1.= 2n -tarea -olicitat. de +e-tionar( ad,ini-tarator(unitatea de exploatare 5* 9%*:;+%*, 5* $,@+? 1&,:+'/ -, ,.&/0')'$, A+ predat cu ,e-a> per-oanelor no,inali*ate =2n cererea de retra+ere din exploatare= ec:ipa,entului nu i -e ,ai poate ,odi0ica -tarea operati1. dec?t nu,ai dup. ce -e pri,e%te con0ir,area de la toate per-oanele la care a 0o-t predat cu ,e-a>/ c. ace-ta poate 0i adu- 2n re+i, nor,al de exploatare. 5e-a>ul trebuie -. con3in. toate ,.-urile -peciale -olicitate de +e-tionar( ad,ini-tarator( unitatea de exploatare nece-ar a 0i luate de c.tre per-onalul operati1 -au de co,and. operati1.. ELE5'LU: LEA 22" CB A=H 2n 0unc3iune 2n re+i, -pecial de exploatare cu RAR anulat 2n -ta3ia A %i H cu interdictie de conectare 2n ca* de declan-are/ dec?t nu,ai dup. con0ir,area de c.tre ad,iten3i c. poate 0i conectat.. c7 5* $,<,$2= -e con-ider. ec:ipa,entul care nu e-te 2n 0unc3iune/ dar care poate 0i pu- 2n 0unc3iune 2n orice ,o,ent/ pentru a 0i 0olo-it 2n 0unc3ionarea -i-te,ului electroener+etic/ re3elei electrice -au in-tala3iei. c$7 45* $,<,$2= :'/-=6 -e con-ider. ec:ipa,entul 6+enerator/ co,pen-ator -incron/ bar./ cupl./ tran-0or,ator/ linie electric. etc.7 la care : = -unt deconectate toate 2ntreruptoarele prin care -e lea+. de alte ec:ipa,ente -au ele,ente9 = -unt 2nc:i-e -eparatoare 6-unt bro%ate 2ntreruptoare7 prin care -e lea+. de alte ec:ipa,ente -au ele,ente9 = exi-t. po-ibilitatea ca prin conectarea unui 2ntreruptor ec:ipa,entul -. 0ie adu- 2n -tarea operati1a F2n 0unc3iuneG. OHSERBAJIE 3 &n ca*ul 2n care un ec:ipa,ent nu are pre1.*ut la unul din capete -au una din p.r3i 2ntreruptor/ la cap.tul -au partea re-pecti1. ec:ipa,entul nu poate re-pecti1/ 2n -tarea operati1a F2n 0unc3iuneG7. 0i con-iderat F2n re*er1. cald.G 6nu exi-t. po-iblitatea ca prin conectarea unui 2ntreruptor -. 0ie adu- la cap.tul

19

&n ca*ul 2n care exi-t. auto,ati*.ri care pot trece ec:ipa,entul re-pecti1 din -tarea F2n re*er1. cald.G 2n -tarea F2n 0unc3iuneG/ trebuie -. -e ,en3ione*e %i dac. auto,ati*area re-pecti1. e-te -au nu 2n 0unc3iune/ atunci c?nd acea-ta di0er. de sc$ema normal de %uncionare. Dac. nu -e preci*ea*. alt0el/ -e 2n3ele+e c. ace-tea -unt con0or, sc$emei normale. ELE5'LU : Tra0o 2 2n re*er1. cald. cu AAR anulat : linia electric. A H e-te 2n 0unc3iune 2n A/ iar 2n H e-te 2n re*er1. cald. cu AAR 2n 0unc3iune. Starea auto,ati*.rilor %i protec3iilor a0erente unui ec:ipa,ent trebuie -. 0ie con0or,

-c:e,ei nor,ale. Abaterile de la -c:e,a nor,al. a ace-tora trebuie e1iden3iate %i ,oti1ate te:nic dac. ec:ipa,entele -unt di-ponibile 62n re*er1. -au 2n 0unc3iune7. &n ca*ul -i-te,elor de bare colectoare ,ultiple/ -e 1a indica pe care bar. e-te 2n re*er1. cald. ec:ipa,entul re-pecti1 atunci c?nd di0er. de sc$ema normal de %uncionare# &n ca*ul -ta3iilor cu $/ I(circuit dac. -c:e,a de 0unc3ionare a unui ec:ipa,ent di0er. de -c:e,a nor,al. de 0unc3ionare -e preci*ea*. -tarea operati1. a 0iec.rei celule= de cupla= -eparat. ELE5'LU : Tra0o $ F2n re*er1. cald.G pe bara $ de $$" CB/ bara 2 de ! CB9 LEA 2" CB FAG 2n Fre*er1. cald.G/ pe bara 2 de 2" CB. &n ca*ul barelor colectoare/ -tarea operati1. F2n re*er1. cald.G a ace-tora e-te de0init. de a0larea 2n re*er1. cald./ la bara re-pecti1./ a unuia -au ,ai ,ultor ec:ipa,ente le+ate de bara colectoare -au cupla 6cuplele7 de le+.tur. cu alte bare colectoare/ a-t0el 2nc?t prin conectarea unui 2ntreruptor de cupl. -au a unui alt ec:ipa,ent la bara colectoare re-pecti1./ acea-ta -. poat. 0i trecut. 2n -tarea F2n 0unc3iuneG. Tran-0or,atorul(tran-0or,atoarele celulei de ,.-ur. a ten-iunii 6,.-ura barei7 trebuie -. 0ie di-ponibile cu -eparatorul de bar. 2nc:i- dac. nu -unt le+ate ri+id = pentru a con-tata lip-a ten-iunii pe bar. %i pentru ca odata cu punerea 2n 0unc3iune a barei -. -e poat. con-tata pre*enta ten-iunii pe bar. 9 2n ca* contrar/ 1a 0i preci*at. -tarea lor. De-c.rc.toarele de pe bar. 1or 0i 2n 0unc3iune 6cu excep3ia perioadelor c?nd de-c.rc.toarele -unt -coa-e din 0unc3iune din ,oti1e te:nice: Ceraunicitate redu-a etc7. Nodurile colectoare nu pot 0i 2n re*er1a cald.. 'entru cuplele dintre barele colectoare (noduri=noduri/ -tarea F2n re*er1. cald.G e-te de0init. prin 0aptul c. -eparatoarele -unt 2nc:i-e -pre barele(nodurile pe care le lea+. 62ntreruptorul e-te bro%at7 %i 2ntreruptorul e-te deconectat a-t0el ca prin conectarea 2ntreruptorului -. -e reali*e*e le+.tura continu. 2ntre barele colectoare(nodurile re-pecti1e. La cuplele care pot le+a 2ntre ele ,ai ,ult de dou. bare colectoare -au -unt ,ulte cuple %i pot ap.rea con0u*ii/ -e 1or preci*a barele colectoare pe care le lea+./ deci -pre care -unt 2nc:i-e -eparatoarele cuplei.
20

ELE5'LU : Cupla L F2n re*er1. cald.G 2ntre bara $ %i bara 2. Se inter*ice 0olo-irea expre-iei F2n re*er1. cald.G atunci c?nd cupla dintre barele colectoare e-te reali*at. cu -eparator 0.r. 2ntreruptor/ pentru a ar.ta c. -eparatorul de cupl. e-te de-c:i- . c27 45* $,<,$2= $,:,6 -e con-ider. ec:ipa,entul 6+enerator/ co,pen-ator -incron/ bar./ cupl./ tran-0or,ator/ linie electric. etc.7 la care : = toate 2ntreruptoarele -unt deconectate9 = -eparatoarele -unt de-c:i-e -pre toate p.r3ile de unde -e poate pri,i ten-iune La 2ntrerup atoarele

62ntreruptoarele -unt debro%ate/ 2n ca*ul 2n care nu exi-t. -eparatoare7. acea-t. po*i3ie e-te a-i,ilat. cu K-eparator de-c:i-G9

la care 0unc3ia de -eparator e-te reali*at. 2n cadrul 2ntrerupatorului a0lat 2ntr=o po*i3ie -pecial./

= exi-t. po-ibilitatea ca prin 2nc:iderea -eparatoarelor 6-au bro%area 2ntreruptoarelor7/ ec:ipa,entul -. 0ie adu- 2n -tarea F5* $,<,$2= :'/-=6! OHSERBAJIE : &n ca*ul 2n care un ec:ipa,ent nu are pre1.*ut la unul din capete -au pe una din p.r3i 2ntreruptor/ la cap.tul -au partea re-pecti1. ec:ipa,entul nu poate 0i con-iderat 85* $,<,$2= $,:,6 6nu exi-t. po-ibilitatea ca prin 2nc:iderea -eparatoarelor -au bro%area 2ntreruptorului -. 0ie adu- la cap.tul re-pecti1/ 2n -tarea 2n 8$,<,$2= :'/-=6! 8* $,<,$2= $,:,6 -e pot a0la %i celulele unui ec:ipa,ent la care -eparatoarele -unt de-c:i-e at?t -pre bar./ c?t %i -pre ec:ipa,ent/ iar 2ntreruptorul din celula re-pecti1. e-te deconectat. 8* $,<,$2= $,:,6 -e pot a0la %i celulele cuplelor 2ntre bare( noduri la care -eparatoarele -unt de-c:i-e -pre toate barele( nodurile pe care le lea+. / iar 2ntreruptorul ace-tora e-te deconectat. Celula al c.rei 2ntreruptor nu are pre1.*ute -eparatoare at?t -pre bare(nod/ c?t %i -pre ec:ipa,entul re-pecti1 62n ca*ul cuplelor 2ntre bare(noduri/ -pre toate barele(nodurile pe care le poate le+a7/ nu poate 0i F2n re*er1. receG. Se ad,ite 0olo-irea expre-iei Fcupla M.. 2n re*er1. receG pentru a indica 0aptul c. celula cuplei re-pecti1e e-te F2n re*er1. receG. 'entru liniile electrice/ prin -tarea de Fre*er1. receG/ -e 2n3ele+e c. la toate capetele linia electric. e-te 2n re*er1. rece. ELE5'LU : Linia electric. A H F2n re*er1. receG 2n A %i H.
21

&n ca*ul 2n care la un cap.t e-te 2n alt. -tare/ -e no,inali*ea*. -tarea re-pecti1.. ELE5'LU : Linia electric. A H F2n re*er1. receG 2n A %i cu 2ntreruptorul

deconectat %i -eparatorul de linie de-c:i- 2n H. Dac. un ec:ipa,ent are la cap.t celula pre1.*ut. nu,ai cu 2ntreruptor debro%abil/ 0.r. -eparatoare de bare -au -eparator -pre ec:ipa,ent 6-au -eparatoarele de bare -unt co,une pentru ,ai ,ulte ec:ipa,ente %i nu exi-t. -eparator -pre ec:ipa,entul re-pecti17/ -tarea de re*er1. rece a ec:ipa,entului la acel cap.t -e con-ider. c?nd 2ntreruptorul e-te debro%at. Dac. un ec:ipa,ent are la un cap.t celula pre1.*ut. nu,ai cu 2ntreruptor 0.r. -eparatoare de bare -au -eparator -pre ec:ipa,ent 6-au -eparatoarele de bare -unt co,une pentru ,ai ,ulte ec:ipa,ente7 -au e-te le+at direct 2n nod %i nu exi-t. -eparator -pre ec:ipa,entul re-pecti1/ nu -e poate aduce 2n -tarea de re*er1. rece la acel cap.t c:iar dac. dupa deconectarea 2ntreruptorului/ din punct de 1edere con-tructi1/ 2ntreruptorul poate 0i adu- 2n -tarea KblocatG. Excep3ie 0ac celulele ec:ipate cu 2ntreruptoare care au o po*i3ie -pecial. a-i,ilat. cu -tarea -eparat 1i*ibil. La tran-0or,atoare(autotran-0or,atoare -tarea de re*er1. rece la capetele pre1.*ute cu celule care au at?t -eparatoare de bare/ c?t %i -eparator de tra0o -e con-ider. c?nd e-te de-c:i-eparatorul -pre tra0o(autotra0o -au -unt de-c:i-e -eparatoarele de bare/ -eparatorul de tra0o ra,?n?nd 2nc:i-. &n ace-t ca* trebuie -. -e ,en3ione*e care -eparatoare -unt de-c:i-e. La liniile bloc cu un -in+ur tra0o cu celula co,un. -e no,inali*ea*. po*i3ia ele,entelor de co,uta3ie a1?nd 2n 1edere %i con0i+ura3ia -i-te,elor de protec3ii ale celor dou. ec:ipa,ente . La liniile racord ad?nc/ atunci c?nd nu -e poate de0ini o anu,e -tare operati1. nu,ai pentru unul din ec:ipa,ente/ -e no,inali*ea*. -tarea 2ntre+ului linie= tra0o. Dac. 2n ter3iarul tra0o( autotra0o -unt le+ate ri+id alte ec:ipa,ente 6tra0o SI/ +eneratoare/ co,pen-atoare etc..7 -e inter*ice utili*area expre-iei K2n re*er1. receG pentru tra0o(autotra0o %i -e 1a no,inali*a obli+atoriu po*i3ia aparatelor de co,uta3ie care de-er1e-c intre+ul an-a,blu. C?nd e-te de-c:i- %i -eparatorul de tra0o al celulei de la cap.tul re-pecti1 6deci %i celula e-te 2n re*er1. rece7/ -e 1a preci*a %i -tarea celulei re-pecti1e. C?nd -unt de-c:i-e %i -eparatoarele de bare ale celulei de la cap.tul re-pecti1 6deci %i celula e-te 2n re*er1. rece7/ -e 1a preci*a %i -tarea celulei re-pecti1e.

22

ELE5'LU : Tra0o 2 e-te F2n 0unc3iuneG la $$" CB/ F2n re*er1. cald.G la 2" CB %i cu celula F2n re*er1. receG la ! CB9 tra0o 8 e-te F2n re*er1. receG/ cu celula la $$" CB F2n re*er1. receG. La 0el -e 1a de0ini %i -tarea +eneratoarelor 6-au co,pen-atoarelor/ ,otoarelor -incrone7 care au celule pre1.*ute cu -eparatoare de bare %i -eparator de +enerator 6-au co,pen-ator/ ,otor -incron7/ acea-ta nu,ai din punct de 1edere a conexiunii electrice cu SEN/ pentru c. un +enerator/ ,otor -incron co,pen-ator -e poate rotii 2n +ol 0iind ac3ionat de ,otorul pri,ar . La an-a,blurile +enerator tran-0or,ator/ c?nd nu exi-t. 2ntre tran-0or,ator %i +enerator -eparator %i 2ntreruptor 6-au 2ntreruptor debro%abil7/ nu poate 0i con-iderat F2n re*er1. receG dec?t an-a,blul +enerator tran-0or,ator. &n ca*ul barelor/ -tarea operati1. F2n re*er1. receG a ace-tora e-te de0init. de 0aptul c. toate -eparatoarele ec:ipa,entelor/ celulelor/ ele,entelor/ le+ate de bara re-pecti1. -unt de-c:i-e -pre acea bar. 62ntreruptoarele din-pre bar. -unt debro%ate la ec:ipa,entele care nu au -eparatoare7. Tran-0or,atorul(tran-0or,atoarele celulei de ,.-ura a ten-iunii 6,.-ura barei7 trebuie -. 0ie di-ponibile cu -eparator de bara 2nc:i- dac. nu -unt le+ate ri+id = pentru a con-tata lip-a ten-iunii pe bara %i pentru ca odata cu punerea 2n 0unc3iune a barei -a -e poata con-tata pre*enta ten-iunii pe bara9 2n ca* contrar/ 1a 0i preci*at. -tarea lor. De-c.rc.toarele de pe bar. 1or 0i 2n 0unc3iune 6cu excep3ia perioadelor c?nd de-c.rc.toarele -unt -coa-e din 0unc3iune din ,oti1e te:nice: Ceraunicitate redu-a etc7. 627 S)=$+/, 0&,$')+2, '/, ,:>+&'?,*),/0$ 8+*-+1&0*+7+/,63 7b 5* 1)'$, :'/-=: -tarea operati1. a ec:ipa,entelor Findi-ponibileG care -e de0ine%te la 0el ca %i -tarea operati1. F2n re*er1. cald.G a ec:ipa,entelor di-ponibile/ cu ,en3iunea c. toate auto,ati*.rile care pot pro1oca anclan%area 2ntreruptoarelor ace-tora 6AAR/ RAHD etc.7 %i pot pro1oca punerea -ub ten-iune a ec:ipa,entului/ Findi-ponibileG 1or 0i anulate9 7c 5* 1)'$, $,:,: -tarea operati1. a ec:ipa,entelor Findi-ponibileG care -e de0ine%te la 0el ca %i -tarea operati1. F2n re*er1. receG a ec:ipa,entelor di-ponibile . OHSERBAJIE: 'entru a nu exi-ta nici un ri-c de con0u*ie/ expre-iile F2n -tare cald.G %i F2n -tare receG/ care de0ine-c -tarea operati1. a ec:ipa,entelor indi-ponibile/ 2ntotdeauna de operati1e -e ,entionea*a -i in ce con-ta indi-ponibilitatea ELE5'LU: Tra0o 2 e-te indi-ponibil F2n -tare receG/ a declan%at prin protec3ia di0eren3ial. lon+itudinala.
23

1or 0i

2n-o3ite

preci*area c. ec:ipa,entele -unt indi-ponibile.B2n con-e,narile(con1orbirile

Expre-iile 85* $,<,$2= :'/-=6 %i 8 5* $,<,$2= $,:,6 nu e-te obli+atoriu -. 0ie 2n-o3ite de preci*area c. ec:ipa,entul e-te di-ponibil/ deoarece cu1?ntul Fre*er1.G de-e,nea*. de-tul de clar di-ponibilitatea. Ec:ipa,entele a0late 45* ,.&/0')'$,6C care au ,ai ,ulte po-ibilit.3i de racord 6liniile electrice 2ntre dou. -au ,ai ,ulte staii electrice %i tran-0or,atoarele autotran-0or,atoarele 7/ pot a1ea la capete -t.ri operati1e di0erite. &n ace-te ca*uri e-te obli+atorie indicarea -t.rilor operati1e pentru 0iecare cap.t. ELE5'LU: Linia electric. A H e-te F2n re*er1. receG 2n A %i F2n re*er1. cald.G 2n H9 tra0o 2 e-te F2n 0unc3iuneG la $$" CB/ F2n re*er1. receG la ! CB. ELE5'LU: Linia electric. de $$" CB A H e-te 2n Fre*er1. cald.G/ acea-ta 2n-e,n?nd

c. linia electric. A H e-te F2n re*er1. cald.G at?t 2n -ta3ia electric. A/ c?t %i 2n H. Art.$8 S)=$+/, 0&,$')+2, '/, ,:>+&'?,*),/0$ 8$,)$'1, -+* ,.&/0')'$,6 : 6$7 * 1)'$,' 4-,:0*,:)')6 e-te ec:ipa,entul 6generator/ co,pen-ator -incron/

tran-0or,ator/ linie electric./ bar. etc.7 la care -unt deconectate toate 2ntreruptoarele prin care -e lea+. de alte ec:ipa,ente -au ele,ente %i -unt anulate toate auto,ati*.rile care pot pro1oca ancla%area ace-tora 6-eparatoarele 0iind 2n-. 2nc:i-e7. Beri0icarea po*i3iei deconectat a 2ntreruptoarelor -e 0ace a-t0el : = 1i*ual/ dac. ac3ionarea -=a e0ectuat de la aparat= de la 0ata locului9 = cu a>utorul indicatorilor de po*i3ie 6:ard/ -o0t7 a 2ntreruptoarelor din ca,era de co,and.(teleco,and. a in-tala3iei. 5odul de 1eri0icare a po*i3iei 2ntreruptoarelor -e detalia*. prin proceduri -peci0ice 0iec.rui loc de ,unc. de c.tre +e-tionar( ad,ini-trator( unitatea de exploatare -au centrul de di-pecer de la care -e e0ectuea*. teleco,anda. &n con0or,itate cu pre*entul Re+ula,ent -tarea deconectat e-te o -tare operati1./ -olicitat. =de c.tre unitatea de exploatare printr=o cererere de retra+ere din exploatare/ prin care -e creea*./ din punct de 1edere al conducerii operati1e/ condi3iile te:nice nece-are ca per-oana no,inali*at. prin cererea de retra+ere din exploatare= -. ia ,.-urile nece-are de -ecuritate 2n ,unc. . &n ca*ul -i-te,elor de bare ,ultiple -e 1a indica pe care bar. -e a0l. ec:ipa,entul 2n -tarea operati1. deconectat/ pe 0iecare parte/ atunci c?nd di0er. de sc$ema normal de %uncionare#

24

OHSERBAJIE: F&n re*er1. cald.G e-te o -tare operati1. a ec:ipa,entelor F2n exploatare / di-ponibileG9 F2n -tare cald.G e-te o -tare operati1. a ec:ipa,entelor F2n exploatare / indi-ponibileG/ iar F2n -tarea deconectatG e-te o -tare operati1. a ec:ipa,entelor Fretra-e din exploatareG. Trebuie 0.cut. di-tinc3ia net. 2ntre ace-te -t.ri operati1e/ cu toate c. -unt ca*uri c?nd ec:ipa,entul re-pecti1 poate a1ea aparata>ul de co,uta3ie/ auto,ati*.rile etc. 2n -itua3ii identice/ pentru toate ace-te -t.ri. Un ec:ipa,ent a0lat 85* $,<,$2= :'/-=6 poate 0i pu- 2n 0unc3iune 2n orice ,o,ent9 un ec:ipa,ent $,)$'1 -+* ,.&/0')'$, F5* 1)'$,' -,:0*,:)')G 1a putea 0i pu- 2n 0unc3iune nu,ai dup. ce per-oana care a preluat ec:ipa,entul6in -tarea operati1. -olicitata prin cerere7/ pentru a ad,ite la lucru/ con0ir,. c. ace-ta -e poate reda 2n exploatare9 un ec:ipa,ent F+*-+1&0*+7+/C 5* 1)'$, :'/-=6 1a putea 0i pu- 2n 0unc3iune nu,ai dup. ce per-oanele de-e,nate de +e-tionar (ad,ini-trator declar. c. ace-ta a de1enit di-ponibil. Eiecare expre-ie de-e,nea*. o -tare bine de0init. ,oti1 pentru care e-te +*),$<+1= 90/01+$,' %*,+' -+*)$, ':,1), ,.&$,1++ 5* /0:%/ '/),+'! 627 * 1)'$,' 41,&'$') 2+<+7+/6 -e con-ider. ec:ipa,entul 6generator/ co,pen-ator/ -incron/ tran-0or,ator/ linie electric./ bar. etc.7 la care -unt de-c:i-e toate -eparatoarele 6-unt debro-ate 2ntrerupatoarele7 prin a c.ror 2nc:idere 6bro%are 2ntreruptoare7 ec:ipa,entul poate 0i adu- 2n -tare deconectat %i -unt anulate toate auto,ati*.rile care ar putea conduce la 2nc:iderea lor 6deconectarea 2ntrerupatoarelor/ 1eri0icarea po*i3iei lor e-te o ,ane1r. anterioar. nece-ar. reali*.rii -tarii -eparat 1i*ibil7. OHSERBAJIE : La probe cu 2ntreruptorul/ c?nd celula re-pecti1./ ca ur,are a unei cererei de retra+ere din exploatare/ a 0o-t adu-. 2n -tare K 1,&'$') 2+<+7+/6C at?t -tarea celulei c?t %i a ec:ipa,entului de-er1it de celula -e con-ider. ,en3inute %i pe perioada probelor c:iar dac./ pentru probe/ 2ntrerupatorul -e conectea*. 0.r. ten-iune pe ec:ipa,ent. Beri0icarea po*i3iei de-c:i- a -eparatoarelor -e 0ace a-t0el : = 1i*ual/ dac. ac3ionarea -eparatoarelor -=a e0ectuat de la aparat= de la 0ata locului9 = cu a>utorul indicatorilor de po*i3ie a -eparatoarelor din ca,era de co,and.(teleco,and. a in-tala3iei. 5odul de 1eri0icare a po*i3iei -eparatoarelor -e detalia*. prin proceduri -peci0ice 0iec.rui loc de ,unc. de c.tre +e-tionar( ad,ini-trator( unitatea de exploatare -au centrul de di-pecer de la care -e e0ectuea*. teleco,anda. Beri0icarea po*i3iei debro%at a 2ntreruptoarelor -e 0ace a-t0el:
25

= 1i*ual dac. ac3ionarea 2ntreruptoarelor -=a e0ectuat de la aparat= de la 0a3a locului9 = cu a>utorul indicatorilor de po*i3ie a 2ntreruptoarelor din ca,era de co,and.( teleco,and. (teleconducere a in-tala3iei. 5odul de 1eri0icare a po*i3iei debro%at a 2ntreruptorului -e detalia*. prin proceduri -peci0ice 0iec.rui loc de ,unc. de c.tre +e-tionar( ad,ini-trator( unitatea de exploatare -au centrul de di-pecer de la care -e e0ectuea*. teleco,and.. Starea 41,&'$') 2+<+7+/6 a ec:ipa,entelor 2n ca*ul aparata>ului de co,uta3ie = de con-truc3ie cap-ulat. 6SE!/ 1id/ 4IS etc.7 -e con-ider. reali*at. pe ba*a indica3iilor ele,entelor ,ecanice( electrice proprii aparata>ului de -e,nali*are a ace-tei po*i3ii la 0a3a locului -au 2n ca,erele de co,and.( teleco,and.(teleconducere a in-tala3iilor. Starea 41,&'$') 2+<+7+/6 a ec:ipa,entelor/ '-%1 5* &0<+;+' 7/0:') ' 2n ca*ul aparata>ului de co,uta3ie 2ntreruptoare

de con-truc3ie -peciala/ -e con-ider./ potri1it in-truc3iunilor 0abricantului/ 1)'$,' -,:0*,:)') A+ 5*)$,$%&)0$%/%+ . 5odul de 1eri0icare a po*i3iei 2ntreruptorului -e 0iec.rui loc de ,unc./ 2n con0or,itate cu reco,and.rile detalia*. prin proceduri -peci0ice teleco,anda. Starea 41,&'$') 2+<+7+/6C 2n con0or,itate cu pre*entul Re+ula,ent/ e-te o -tare operati1. a ec:ipa,entelor -olicitat. de c.tre unitatea de exploatare printr=o cerere de retra+ere din exploatare prin care -e creea*./ din punct de 1edere al conducerii operati1e/ condi3iile te:nice nece-are ca per-oana no,inali*at. prin cererea de retra+ere din exploatare -. ia ,.-urile de -ecuritate 2n ,unc. nece-are e0ectu.rii lucr.rilor con0or, cererii de retra+ere din exploatare 'CO( 'O are obli+a3ia -. aduc. ec:ipa,entul -olicitat 2n -tarea operati1. ,en3ionat. prin cerere utili*?nd nu,ai aparatele de co,uta3ie. O celul. care nu e-te pre1.*ut. cu -eparatoare at?t -pre bare/ c?t %i -pre ec:ipa,ent 6-au 2n ca*ul celulelor de cupl./ -pre toate barele7 nu poate 0i adu-. F2n -tarea -eparat 1i*ibilG. 'entru linii electrice/ la capetele pre1.*ute cu -eparatoare de bare %i -eparator de linie/ -e con-idera 41)'$,' 1,&'$') 2+<+7+/6 cu -eparatorul de linie de-c:i-. Dac./ din ,oti1e 2nte,eiate/ -epararea 1i*ibil. -e 0ace prin de-c:iderea nu,ai a -eparatoarelor de bare -au prin de-c:iderea at?t a -eparatoarelor de bare c?t %i a -eparatorului de linie/ acea-ta -e con-e,nea*. ca atare 2n e1iden3ele operati1e. OHSERBAJIE : Dac. la cap.tul re-pecti1 linia electric. -e aduce 85* 1)'$, 1,&'$') 2+<+7+/6 din 4$,<,$2= $,:,6 -au 41)'$, $,:,6 6a1?nd at?t -eparatorul de linie/ c?t %i -eparatoarele
26

0abricantului/ de c.tre unitatea de exploatare -au centrul de di-pecer de la care -e e0ectuea*.

de bare de-c:i-e7/ r.,?n de-c:i-e

at?t -eparatorul de linie/ c?t %i -eparatorul de bare 6nu -e

>u-ti0ic. e0ectuarea -upli,entara de ,ane1re 7 dar -e con-e,nea*. ca atare. Ex: 2n -ta3ia H linia A e-te 2n -tare K-eparat 1i*ibilG a1?nd %i -eparatoarele de bare de-c:i-e. 'entru liniile electrice pre1.*ute cu 2ntreruptor debro%abil %i -eparator de linie -e 1a de-c:ide -eparatorul de linie. &n ca*ul -i-te,elor de bare ,ultiple -e 1a indica pe care bar. -e a0l. linia electric. 85* 1)'$,' 1,&'$') 2+<+7+/6C atunci c?nd di0er. de sc$ema normal de %uncionare. La bara de tran-0er po*i3ia -eparatorului barei de tran-0er la linia electric. care a 0o-t adu-. 85* 1)'$, 1,&'$') 2+<+7+/6 e-te de-c:i- . OHSERBAJIE : &n E5E/ 2n -ucce-iunea ,ane1relor dup. aducerea liniei electrice F2n -tare -eparat 1i*ibilG/ -e introduce : St. A 1eri0ic. po*i3ia de-c:i- %i a -eparatorului barei de tran-0er a liniei. &n -tarea 41,&'$') 2+<+7+/6 *% -unt 2nc:i-e CL'=urile ec:ipa,entului. 687 5* 1)'$,' 4/,@') /' &=?D*)6 -e con-ider. ec:ipa,entul 6generator/ co,pen-ator -incron/ tran-0or,ator/ linie electric./ bar. etc.7 a0lat F2n -tarea -eparat 1i*ibilG/ de0init. anterior/ dotat cu CL'=uri la toate capetele( la ele,entele prin care -e reali*ea*. -tarea -eparat 1i*ibil/ %i la care -unt 2nc:i-e toate CL'=urile a0erente. Starea le+at la p.,?nt e-te o -tare operati1. -olicitat. =de c.tre unitatea de exploatare printr=o cererere de retra+ere din exploatare/ prin care -e creea*./ din punct de 1edere al conducerii operati1e/ condi3iile te:nice ca per-oana no,inali*at. prin cererea de retra+ere din exploatare= -. ia ,.-urile nece-are de -ecuritate 2n ,unc. . Dac. ec:ipa,entul nu e-te pre1.*ut cu CL'=uri la toate capetele(ele,entele prin care -e reali*ea*. -tarea -eparat 1i*ibil/ atunci -e 1a preci*a -eparat -tarea operati1. la toate capetele ec:ipa,entului. &n con0or,itate cu pre*entul Re+ula,ent/ -unt con-iderate /%:$=$+ %i nu ,ane1re: = ,ontarea(de,ontarea di-po*iti1elor pentru le+area la pa,?nt %i 2n -curtcircuit a in-tala3iilor electrice9 = -ec3ionarea c.ilor de curent 6de,ontarea/ de-0acerea unor cordoane/ ecli-e -au -:unturi7 pentru reali*area -epar.rii 1i*ibile a unor ec:ipa,ente 0a3. de altele r.,a-e -ub ten-iune. Executarea ace-tor lucr.ri -e 0ace 2n con0or,itate cu re+le,ent.rile interne ale unit.3ii de exploatare elaborate pentru -itua3ii %i locuri -peci0ice din in-tala3ii.
2

Expri,area -t.rii operati1e F2n -tarea le+at la p.,?ntG trebuie -. 0ie 2n-o3it. de indicarea locurilor unde -unt 2nc:i-e CL'=urile. OHSERBAJIE: 'entru -c:e,ele poli+onale(-c:e,e cu $/ I(circuit/ unit.3ile de exploatare 1or -tabili cu acordul centrelor de di-pecer cu autoritate de deci*ie prin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne/ denu,irea exact. a ele,entelor care 2n cadrul ,ane1relor de execu3ie de0ine-c -t.rile deconectat/ -eparat 1i*ibil %i le+at la p.,?nt ale ec:ipa,entelor con3inute 2n 0oaia de ,ane1r. de coordonare iar/ acolo unde -e pot produce con0u*ii/ -t.rile ec:ipa,entelor -e con-ider. Kneno,inali*ateG %i -e preci*ea*. po*i3ia aparatelor de co,uta3ie. Art.$; S)=$+ 0&,$')+2, 4*,*0?+*'/+<'7+/,6 6$7 Exi-t. ca*uri 2n care -t.rile operati1e ale ec:ipa,entelor nu pot 0i no,inali*ate

clar %i 0.r. pericol de con0u*ie prin expre-iile de0inite anterior 2n pre*entul Re+ula,ent/ 0ie datorit. concep3iilor con-tructi1e ale -ta3iilor 6-c:e,e poli+onale/ ,ontarea ,ai ,ultor 2ntreruptoare -au -eparatoare 2n -erie/ ,ai ,ulte linii electrice pe acela%i -eparator de bare dar cu 2ntreruptor pentru 0iecare linie/ lip-a -eparatorului de linie la o celul. de linie/ 2ntreruptor pentru le+area la 0iecare bar. 2n parte a unei linii 2ntr=o staie electric etc.7/ 0ie datorit. unor particularit.3i 2n executarea ,ane1relor/ probelor/ ,.-ur.torilor etc. 627 &n ace-te ca*uri -tarea operati1. a ec:ipa,entului re-pecti1/ nu -e expri,. prin -t.rile operati1e anterior de0inite ci -e con-ider. Kneno,inali*abil.G %i -e preci*ea*. -eparat po*i3ia 0iec.rui ele,ent de co,uta3ie 6care 2ntreruptoare -unt deconectate -au conectate/ care -eparatoare -unt 2nc:i-e -au de-c:i-e/ care auto,ati*.ri -unt anulate %i care -unt 2n 0unc3iune7. 687 &n con1er-a3ia %i -crierile operati1e e-te inter*i-. 0olo-irea expre-iei F2n -tare operati1. neno,inali*abil.G pentru indicarea -t.rii unui ec:ipa,ent.. 6 7 &n -c:e,ele poli+onale cu $/ I(circuit/ celulele care nu pot 0i adu-e 2n -tarea deconectat %i -eparat 1i*ibil intruc?t/ din ,oti1e con-tructi1e/ nu -e poate reali*a -c:e,a(-tarea prin care -e de0ine-c -t.rile re-pecti1e9 -tarea operati1. neno,inali*abil. %i -e procedea*. a%a cu, -=a ,en3ionat ,ai -uELE5'LU : De0inirea -t.rilor 2n -c:e,ele poli+onale : a ec:ipa,entelor e-te

2"

= AT $ 22"($$" CB 2n St. A 6poli+on7 retra- din exploatare: pe partea de -eparatorul de borne -eparatoarele 2nc:i-e/ iar pe partea de $$" CB 2n -tare -eparat 1i*ibil.

22" CB cu

de-c:i- %i 2ntreruptoarele cuplelor $ 2 %i 2 8 conectate %i

= Linia electric. A H e-te 2n re*er1. rece 2n St.A/ iar 2n St. H cu 2ntreruptoare le I$2 %i I28 deconectate %i -eparatorul de linie de-c:i-. = Linia electric. A H e-te retra-a din exploatare 2n -tare -eparat 1i*ibil 2n St.A/ iar 2n St. H cu 2ntreruptorul I$2 debro-at %i I$5 deconectat %i blocat. St.rile operati1e ale ec:ipa,entelor -e reali*ea*. de c.tre 'O %i 'CO prin ,ane1rarea de la 0a3a locului -au din ca,erele de co,and.(teleco,and. a di-po*iti1elor de ac3ionare=:ard(-o0t= a aparatelor de co,uta3ie -pecial de-tinate de 0abricant pentru co,anda. Utili*area unor di-po*iti1e i,pro1i*ate e-te inter*i-a. 5ontarea (de,ontarea di-po*iti1elor pentru le+area la pa,?nt %i 2n -curtcircuit a in-tala3iilor electrice nu 0ace obiectul pre*entului re+ula,ent ele ne0iind aparate de co,uta3ie/ a%a cu, -=a ,en3ionat anterior. Tabel recapitulati1 cu pri1ire la -itua3iile %i -t.rile operati1e ale ec:ipa,entelor date n operare

Situaia n care se pot a%la ec$ipamentele ( = = 2n exploatare di-ponibile $7 indi-ponibile = = = = = = Retra-e din exploatare = = = =

Strile operative n care se pot a%la ec$ipamentele ( 2n 0unc3iune 2n re*er1. cald. 2n re*er1. rece 2n -tare operati1. neno,inali*abil. in 0unc3iune 2n re+i, -pecial de exploatare 2n -tare cald. 2n -tare rece 2n -tare operati1. neno,inali*abil. 2n -tare deconectat 2n -tare -eparat 1i*ibil 2n -tare le+at la p.,?nt 2n -tare operati1. neno,inali*abil.

29

1E

Situaia echipamentelor disponibile se poate indica prin n funciune sau n re!erv "

atunci c#nd nu este necesar preci!area strii operative sau aceasta urmea! a fi nominali!at detaliat. Art.$ 6$7 Ec:ipa,entele pot 0i Kretra-e din exploatareG pentru ur,.toarele ,oti1e : 7a Lucr.ri 6,entenan3./ rete:nolo+i*ari/ ,odi0ic.ri de con0i+ura3ie/ lucr.ri pre+atitoare pentru probe/ etc.79 7b 'robe 6,.-ur.tori 2n -arcin./ probe de scurtcircuit pe 1iu/ de-c:iciurare/ etc.7. 627 Ec:ipa,entele Kretra-e din exploatareG pentru lucr.ri -e aduc obli+atoriu 2n -tarea

operati1. -tabilit. de unitatea de exploatare %i no,inali*at. 2n cererea de retra+ere din exploatare. 'e l?n+. -tarea operati1./ cererea poate pre1edea %i alte ,.-uri te:nice nece-are 6anularea RAR/ interdic3ie de conectare 0.r. a1i*ul per-oanei de-e,nate prin cerere etc.7 cerute de unit.3ile de exploatare prin cererea de retra+ere din exploatare. 687 Ec:ipa,entele Fretra-e din exploatareG care au ,ai ,ulte po-ibilit.3i de racord 6linii 2ntre dou. -au ,ai ,ulte staii electrice/ tran-0or,atoare7 pot a1ea la capete -t.ri operati1e di0erite. 6 7 &n ca*urile 2n care ec:ipa,entele au -t.ri operati1e di0erite la capete trebuie indicat. -eparat -tarea operati1. a ec:ipa,entului la 0iecare cap.t. ELE5'LU : Linia electric. A H e-te retra-. din exploatare F2n -tare deconectatG 2n A %i F2n -tare -eparat 1i*ibilG 2n H. (%) &e consi"er c starea o erati' a unui echi ament este i"entic la toate ca etele "ac nu se menionea! se arat starea o erati' la fiecare ca t$ ELE5'LU : Linia electric. A H e-te retra-a din exploatare F2n -tare -eparat 1i*ibilG. 6<7 Starea operati1. 8/,@') /' &=?D*)6 la un cap.t nu poate a1ea loc dec?t dac. la toate celelalte capete ec:ipa,entul e-te F2n -tare le+at la p.,?ntG -au F2n -tare -eparat 1i*ibilG a%a cu, au 0o-t ele de0inite ,ai -u-. 6#7 'entru ele,ente/ preci*area -t.rii 6po*i3iei7 ace-tora trebuie -. 0ie 0.cut. a%a cu, e-te pre1.*ut la A$)! 14 F1E F2E F81)=$+ 0&,$')+2, *,*0?+*'/+<'7+/,6E 2n 0unc3ie de -itua3ia concret. a 0iec.rui ele,ent.

30

CA'ITOLUL BI. DEFINIII CU PRIVIRE LA PREGTIREAC COORDONAREA I EGECUTAREA MANEVRELOR Art.$! O&,$';+, 67$ 'rin 0&,$';+, -e 2n3ele+e ac3ionarea detaliat. de c.tre per-onalul operati1 -au de c.tre per-onalul de co,and. operati1. care e0ectuea*. teleco,anda ele,entelor de co,uta3ie pri,ar. %i re+la> ale unui ec:ipa,ent/ celul./ ele,ent/ a ele,entelor de co,uta3ie -ecundar. precu, %i executarea unor ,.-uri -peciale -au 0or,alit.3i ce deri1. din ace-te ac3ion.ri. 672 La executarea opera3iilor/ per-onalul utili*ea*. nu,ai di-po*iti1ele de ac3ionare a aparatelor de co,uta3ie -au c:eile de co,and. -o0t -au :ard . E-te inter*i-./ 2n cadrul execut.rii unei opera3ii/ atin+erea direct. a p.r3ilor a0late -ub ten-iune -au de-tinate a -e a0la -ub ten-iune. ELE5'LE DE O'ERAJII: Deconectarea 2ntreruptoarelor/ -eparatoarelor/ -coaterea -au repunerea 2nc:iderea -au de-c:iderea CL'=urilor/ co,utarea de-c:iderea -au 2nc:iderea ploturilor tran-0or,atoarelor( para,etrilor pri,ar./

-i+uran3elor/ debro%area -au bro%area 2ntreruptoarelor/

autotran-0or,atoarelor/ anularea/ -coaterea din 0unc3iune -au repunerea 2n 0unc3iune a protec3iilor %i auto,ati*.rilor/ ,odi0icarea re+la>elor protec3iei prin relee/ 1eri0icarea ec:ipa,entelor 6ten-iuni/ circula3ii7/ 1eri0icarea blocarea aparatelor de co,uta3ie pri,ar. 2n anu,ite po*i3ii. Art.$< O&,$';+, -+1)+*:)= 6$7 'rin 0&,$';+, -+1)+*:)= -e 2n3ele+e opera3ia din cadrul unei ,ane1re de execu3ie/ care nece-it. coordonarea 2n ti,p cu +rupe di-tincte de opera3ii -au opera3ii di-tincte/ care au loc 2n cadrul aceleia%i ,ane1re de coordonare. ELE5'LE de opera3ii di-tincte : de-c:iderea -au 2nc:iderea unui deconectarea -au conectarea unui 2ntreruptor/ po*i3iei aparatelor de co,uta3ie

-eparator/ -coaterea -au repunerea -i+uran3elor/ anularea/

-coaterea din 0unc3iune -au repunerea 2n 0unc3iune a protec3iilor prin relee/ anularea/ -coaterea din 0unc3iune -au repunerea 2n 0unc3iune a auto,ati*.rilor/ ,odi0icarea re+la>ului unei protec3ii prin relee etc. 627 'entru un ec:ipa,ent pre1.*ut cu teleco,and. ,odi0icarea re+i,ului de operare 6co,anda local. -au teleco,anda7 -e cadrul ,ane1rei.
31

0ace la di-po*i3ia di-pecerului care reali*ea*.

teleco,anda/ -e con-e,nea*. 2n re+i-trele operati1e %i nu con-tituie opera3ie di-tinct. 2n

687 &n cadrul co,en*ii de coordonare/ prin di-punerea -au 2n-crierea unei opera3ii di-tincte de c.tre per-oana care are co,anda de coordonare/ -e 2n3ele+e c. per-onalul operati1 -au care e0ectuea*. teleco,anda 1a executa/ re-pecti1 2n-crie/ 2n -ucce-iunea lor nor,al. %i opera3iile co,ple,entare/ care nu au le+.tur. cu coordonarea/ dar care -unt le+ate 2n ,od ne,i>locit de opera3ia di-tinct. re-pecti1. %i de -copul ace-teia/ a%a cu, -unt indicate 2n pre*entul Re+ula,ent %i preci*ate 2n procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne ale in-tala3iei -au *onei de re3ea re-pecti1e. 6;7 'rin con0ir,area execut.rii opera3iei di-tincte -e 2n3ele+e c. au 0o-t executate %i opera3iile co,ple,entare nece-are. 6 7 Exe,ple de opera3ii co,ple,entare : introducerea c:eii 60i%ei7 de -incroni*are/ controlul lip-ei ten-iunii/ anularea auto,ati*.rilor care au ca -cop reanclan%area 2ntreruptoarelor 2n ca*ul declan%.rii ace-tora 6RAR7/ anularea auto,ati*.rilor care au ca -cop anclan%area 2ntreruptoarelor pentru trecerea ec:ipa,entului 2n -tarea 2n 0unc3iune 6AAR7/ anularea auto,ati*.rilor care pot pro1oca anclan%area accidental. a 2ntreruptoarelor/ anularea auto,ati*.rilor care pot pro1oca ac3ionarea nedorit. a altor 2ntreruptoare la ,ane1rarea 2ntreruptorului 6RAHD7/ repunerea 2n 0unc3iune a auto,ati*.rilor/ 1eri0icarea po*i3iei aparatelor ac3ionate 2n po*i3ia re-pecti1./ 2nc:iderea 6-au de-c:iderea7 -eparatoarelor de le+are direct. la p.,?nt a nulului tran-0or,atoarelor pentru ca*urile pre1.*ute 2n proceduri %i in-truc3iuni/ celor -coaterea din 0unc3iune -au repunerea 2n 0unc3iune a bobinelor de -tin+ere con0or, pre1.*ute 2n proceduri/ in-truc3iuni etc. OHSERBAJIE : &n cadrul +rupei di-tincte de opera3ii %i opera3ii di-tincte/ pentru

ele,entele de co,uta3ie cu ac3ionare pe 0iecare 0a*./ per-onalul operati1 1a nota 2n E5E ora la care -=a executat/ e0ectuat ac3ionarea 0iec.rei 0a*e %i 1a reali*a blocarea %i deblocarea ac3ion.rilor pentru 0iecare 0a*.. Art.$# G$%&= -+1)+*:)= -, 0&,$';++ 6$7 'rin @$%&= -+1)+*:)= -, 0&,$';++ -e 2n3ele+e an-a,blul acelor opera3ii din cuprin-ul unei ,ane1re/ ce -e execut. la un ec:ipa,ent/ %i care 2ndepline-c -i,ultan ur,.toarele condi3ii : 7a au o -ucce-iune bine deter,inat. 2n cadrul +rupei re-pecti1e9 7b opera3iile din +rupa re-pecti1. -e execut. 2n totalitate de c.tre aceea%i 0or,a3ie operati1. -au de c.tre acela%i per-onal de co,anda operati1. care e0ectuea*. teleco,anda9

32

7c -ucce-iunea opera3iilor din +rup. nu -e a0ectea*. reciproc cu -ucce-iunea opera3iilor dintr=o alt. +rup./ ce -e e0ectuea*. 2n acelea%i ti,p de o alt. 0or,a3ie operati1. -au de alt per-onal de co,and. operati1. care e0ectuea*. teleco,anda 2n cadrul ,ane1rei9 7d opera3iile din +rup. nu nece-it. coordonarea 2n ti,p cu alte operatii executate de alte 0or,a3ii operati1e -au per-onal de co,and. operati1. care execut. direct -au prin teleco,and./ la ec:ipa,entul re-pecti1/ opera3iile din alte +rupe de operatii. Exe,ple de +rupe di-tincte de opera3ii -unt : 7e an-a,blul opera3iilor pentru aducerea unei linii electrice din F-tarea deconectatG 2n K-tarea -eparat 1i*ibilG la unul din capetele liniei 9 70 an-a,blul opera3iilor pentru aducerea unei linii electrice din F-tarea -eparat 1i*ibilG 2n K-tarea le+at la p.,?ntG la unul capetele liniei 627 Toate opera3iile din F+rupa di-tinct. de opera3iiG trebuie -. 0ie executate de c.tre aceea%i 0or,a3ie operati1. -au de c.tre acela%i 'CO care teleco,and. ec:ipa,entul. 687 Ordinea opera3iilor din +rupa di-tinct. de opera3ii nu trebuie -. aib. le+.tur. cu opera3iile care 2ncadrea*. +rupa re-pecti1./ dec?t prin -tarea operati1. a ec:ipa,entului 2nainte %i dup. executarea opera3iilor din +rupa di-tinct. re-pecti1.. 6;7 'rin opera3iile cuprin-e 2n +rupele di-tincte de opera3ii trebuie -. -e reali*e*e -t.ri operati1e ale ec:ipa,entelor/ a%a cu, au 0o-t de0inite 2n pre*entul Re+ula,ent. 6 7 &n cadrul co,en*ii de coordonare/ prin di-punerea -au 2n-crierea unei +rupe di-tincte de opera3ii de c.tre per-oana care are co,anda de coordonare/ -e 2n3ele+e c. per-onalul operati1 -au per-onalul de co,and. operati1. care e0ectuea*. ,ane1ra prin teleco,and./ 1a executa/ re-pecti1 2n-crie/ 2n -ucce-iunea lor nor,al./ toate opera3iile pentru aducerea ec:ipa,entului 2n -tarea operati1. no,inali*at./ a%a cu, -unt indicate 2n pre*entul Re+ula,ent %i preci*ate 2n procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne re0eritoare la in-tala3ia -au *ona de reea re-pecti1.. 6!7 'rin con0ir,area execut.rii +rupei di-tincte de opera3ii 6con0ir,area aducerii

ec:ipa,entului 2n -tarea operati1. indicat.7 -e 2n3ele+e c. au 0o-t executate toate opera3iile nece-are aducerii ec:ipa,entului 2n -tarea operati1. di-pu-./ a%a cu, e-te acea-ta de0init. 2n pre*entul Re+ula,ent. Art.$) M'*,2$,
33

6$7 'rin ?'*,2$= -e 2n3ele+e an-a,blul acelor opera3ii/ opera3ii di-tincte/ +rupe di-tincte de opera3ii/ prin care -e -c:i,b. -tarea operati1. a ec:ipa,entelor/ -au a po*i3iei ele,entelor ac3ionate/ re+i,ul de 0unc3ionare -au -c:e,a de conexiuni 2n care 0unc3ionea*. ace-tea. 5ane1rele -e 0ac utili*and di-po*iti1ele de ac3ionare a aparatelor de co,uta3ie %i teleco,and. -au c:eile de co,and. :ard( -o0t de c.tre per-onalul operati1( de co,and. operati1. 0.r. -. atin+. direct p.r3ile conductoare a0late -au de-tinate a -e a0la -ub ten-iune. 627 De o i,portan3. ,a>or. e-te cunoa%terea -copului ,ane1relor de c.tre tot per-onalul operati1 an+renat 2n pre+.tirea %i executarea ,ane1relor. De aceea/ tot per-onalul operati1 %i de co,and. operati1. an+renat 2n pre+.tirea %i executarea ,ane1relor trebuie -. cunoa-c. -copul ace-tora. Art.2" 6$7 'rin ?'*,2$, :%$,*), -e 2n3ele+ acele ,ane1re care au ca -cop ,odi0icarea=cu o periodicitate relati1 con-tant. a regimului de %uncionare a sistemului electroenergetic9al reelei electrice -au a unei in-tala3ii 6reali*area unor ni1eluri de ten-iuni/ reducerea unor circula3ii de putere/ reducerea pierderilor te:nice de ener+ie etc.7 -au -unt deter,inate de -c:i,barea regimului de %uncionare a sistemului electroenergetic 'v6r% de sarcin, gol de sarcin,urmarirea curbei de sarcina)# in1er-. 627 Nu -e con-ider. ,ane1r. curent. aceea care are drept -cop retra+erea ec:ipa,entului din exploatare. Art.2$ 6$7 'rin ?'*,2$, &$0@$'?'), -e 2n3ele+ acele ,ane1re care au drept -cop ,odi0icarea con0i+ura3iei sistemului electroenergetic/ in-tala3iei/ reelei electrice/ 0.r. ca acea-tea -. aib. un caracter 0rec1ent -au periodic/ precu, %i acele ,ane1re care au drept -cop retra+erea din exploatare a ec:ipa,entelor pentru lucr.ri -au probe. 627 5ane1rele pro+ra,ate/ dup. 0elul cu, au 0o-t cerute/ -unt de dou. 0eluri: 7a 5ane1re pro+ra,ate nor,al : cele proceduri %i in-truc3iuni9 7b 5ane1re pro+ra,ate accidental : cele care -e pro+ra,ea*. 2n a0ara inter1alelor de ti,p -tabilite prin proceduri %i in-truc3iuni. Art.22 6$7 'rin ?'*,2$, -, /+:>+-'$, ' '2'$++/0$ -e in3ele+ acele ,ane1re care -e execut. cu oca*ia apari3iei unor avarii %i au drept -cop i*olarea ele,entelor( ec:ipa,entelor de0ecte/
34

Ace-te ,ane1re au un caracter 0rec1ent/ -e execut. ,ereu 2n acela%i 0el %i trec

ec:ipa,entul a0lat 2n exploatare din aceea%i -tare operati1. A 2n aceea%i -tare operati1. H -au

care -unt pro+ra,ate la inter1ale de ti,p -tabilite prin

re-tabilirea ali,ent.rii

cu ener+ie electric.

a consumatorilor, repunerea 2n paralel a unor

+eneratoare declan%ate/ reali/area unor regimuri de %uncionare stabile, re%acerea re/ervei de stabilitate, re%acerea re/ervelor de regla4 secundar si9sau teriar. Tot 2n acea-t. cate+orie -e 2ncadrea*. %i ,ane1rele care trebuie executate 0.r. a,?nare 6in re+i, de ur+en3.7 pre1enirea unei instalaiilor9SEN# 627 5ane1rele le+ate de pre1enirea unei avarii/ dar care -u0er. a,?nare 6nu pre*int. avarii sau pentru pentru a impiedica deteriorarea parametrilor de %uncionare a

un pericol i,ediat/ -=a i*olat de0ectul/ -=a re-tabilit ali,entarea cu ener+ie electric. a consumatorilor7 -e con-ider. Fpro+ra,ate accidentalG. Nu -e con-ider. ,ane1re de lic:idare a avariilor acele ,ane1re prin care -e avariilor7. Art.28 'rin ?'*,2$, :'%<'), -, '::+-,*) -e 2n3ele+ acele ,ane1re care au drept -cop -coaterea 1icti,ei de -ub ac3iunea curentului electric. (rt$)* 'rin ?'*,2$, -, ,.,:%;+, -e 2n3ele+ acele ,ane1re ale c.ror opera3ii -e de-0.%oar. 2n cadrul unei in-tala3ii 6central, staie electric, po-t de tran-0or,are etc.7 -au *on. de reea %i -unt e0ectuate 6direct -au prin teleco,and.7 2n totalitate ne,i>locit de acela%i per-onal operati1 / de c.tre acela%i per-onal dele+at -pecial 2n acel -cop/ sau rin telecoman" "e ctre ersonalul "e coman" o erati' aflat la "istan fa "e instalaie sau !on "e reea . Art.2 6$7 'rin ?'*,2$, -, :00$-0*'$, -e 2n3ele+ acele ,ane1re ale c.ror +rupe di-tincte de retra+ din exploatare -au -e redau 2n exploatare ec:ipa,entele pentru repara3ii/ ,.-ur.tori etc. ca ur,are a avariilor 6-au pre1enirea

opera3ii -au opera3ii di-tincte a0ectea*. un an-a,blu de in-tala3ii 6centrale, staii electrice7 -au *one de reea electric/ 0iind executate 2n dou. -au ,ai ,ulte in-tala3ii -au *one de reea di0erite de c.tre dou. -au ,ai ,ulte 0or,a3ii operati1e di0erite 6direct -au prin teleco,and. 7 -au de co,and. operati1. prin teleco,and.. Coordonarea execut.rii 2n ti,p a +rupelor di-tincte de opera3ii -au opera3iilor di-tincte -e e0ectuea*. tele0onic -au prin radio/ de c.tre per-oanlul operati1. care exercit. co,anda de coordonare. 627 &n cadrul unei ,ane1re de coordonare pot a1ea loc ,ultiple ,ane1re de execu3ie. de co,and.

687 &n cadrul unei ,ane1re de coordonare/ 'CO care e0ectuea*. ,ane1ra de coordonare a unui ec:ipa,ent poate e0ectua la unul din capetele ec:ipa,entului =el in-u%i= %i ,ane1ra de execu3ie.

35

Art.2! 6$7 Expre-iile utili*ate la ,ane1rele de execu3ie -au de coordonare/ pentru exercitarea dreptului de co,peten3. -au autoritate de deci*ie/ pentru indicarea opera3iilor principale precu, %i alte expre-ii nece-are -. 0ie uni0or,i*ate -unt cele pre*entate 2n Anexa $. 672 &n tabelul de ,ai >o- -e pre*int./ 2n ,od -intetic/ ,odul de de0inire %i cla-i0icare a ,ane1relor. Tabel -intetic pri1ind de0inirea %i cla-i0icarea ,ane1relor

Criteriul de clasificare al manevrelor Nu,.r de 0or,a3ii operati1e %i a,pla-area in-tala3iilor = = = de execu3ie9 de coordonare9 de coordonare %i execu3ie = Eoile de ,ane1r. = 0.r. 0oaie de ,ane1r.9 cu 0oaie de ,ane1r.9 $efinirea %i clasificarea manevrelor

5odul de ac3ionare al aparata>ului

co,and. local.9

co,and. de la 0a3a locului9 co,and. de la di-tan3.9

= Scopul ,ane1rei = =

teleco,and.9 curente9 pro+ra,ate9

& nor,al9 & accidental9

= =

prin cerere -cri-.9 operati1.9

de pre1enire %i lic:idare a
36

a1ariilor9 = cau*ate de accidente9

CA'ITOLUL BII.

REGULI TE#NICE GENERALE PRIVIND CONCEPIA I

EFECTUAREA MANEVRELOR Art.2< 6$7 'rin :0*:,&;+' ?'*,2$,/0$ -e 2n3ele+e elaborarea unei -ucce-iuni a +rupelor di-tincte de opera3ii/ opera3iilor di-tincte %i opera3iilor din cadrul ,ane1rei 2n a%a 0el/ 2nc?t -. -e a-i+ure de-0.%urarea corect. a ace-tora. 627 &n in-tala3iile electrice dotate cu ca,er. de co,and. %i unde ac3ionarea aparatelor electrice de co,uta3ie -e 0ace din panourile de co,and.(pupitru de co,and. -au di-plaN/ toate ,ane1rele -e 0ac nu,ai din ca,era de co,and.. 5ane1rele de la 0a3a locului 6aparat electric/ cabina de protectii7 -unt per,i-e nu,ai pentru pre1enire de : a1arii/ deterior.ri de aparata> -au accidente u,ane. 687 5ane1rele 2n SEN -e e0ectuea*. cu o anu,it. prioritate/ dac. e-te ca*ul/ a-t0el: = = ,ane1rele cau*ate de accident au prioritate 0a3. de orice alte ,ane1re. ,ane1rele pentru ali,entarea -e1iciilor interne ale centralelor %i -ta3iilor %i( -au pre1enirea a1ariilor au prioritate 0a3. de ,ane1rele de retra+ere din exploatare pro+ra,ate nor,al. = ,ane1rele pro+ra,ate nor,al 2n re3eaua de tran-port au prioritate 0a3. de ,ane1rele pro+ra,ate nor,al 2n re3eaua de di-tribu3ie /daca e0ectuarea lor nu i,pune alta ordine 6reali*area unor re+i,uri de 0unctionare i,pu-e/ ali,entarea cu ener+ie electrica a con-u,atorulor etc7. 6;7 5odul de e0ectuare a ,ane1relor de execu3ie prin ac3ionarea de c.tre per-onalul operati1 a aparatelor de co,uta3ie de la 0a3a locului -e -tabile%te prin proceduri %i in-truc3iuni interne e,i-e de unitatea de exploatare a1?nd 2n 1edere -i in-truc3iunile proprii de -ecuritate %i -.n.tate 2n ,unc.. 6 7 Se reco,anda e0ectuarea ,ane1relor pro+ra,ate nor,al 2naintea -au dup. 1?r0ul curbei de -arcina a SEN.
3

Art.2# &ntreruperea %i -tabilirea curen3ilor de -arcin. 2n circuitele de 2nalt. %i ,edie ten-iune trebuie -. -e 0ac. utili*?nd 2ntreruptoare -au -eparatoare de -arcin.. Excep3iile de la acea-t. re+ul. -unt nu,ai cele -tabilite prin nor,e te:nice('E e,i-e de 0orurile 2n drept/ autorit.3ile co,petente. Art.2) 6$7 &ntreruperea -au -tabilirea continuit.3ii unui circuit cu a>utorul 2ntreruptoarelor 6-eparatoarelor de -arcin.7 -e 1a 0ace re-pect?ndu=-e pre1ederile nor,elor(in-truc3iunilor te:nice e,i-e de autorit.3ile co,petente/ condi3iile %i re-tric3iile i,pu-e de 0abrica con-tructoare etc. 62n 0unc3ie de tipul con-tructi1 al aparatului/ caracteri-ticile circuitului care 1a 0i 2ntrerupt -au -tabilit etc.7. Unit.3ile de exploatare/ prin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne/ 1or -tabili condi3iile %i re-tric3iile ce -e i,pun la e0ectuarea ,ane1relor cu 2ntreruptoare 6-eparatoare de -arcin.7 pentru toate ca*urile care pun proble,e deo-ebite! 627 Ordinea opera3iilor la 2ntreruperea unui circuit e-te: deconectarea 2ntreruptoarelor %i apoi de-c:iderea -eparatoarelor 6debro%area 2ntreruptoarelor7/ iar la -tabilirea continuit.3ii unui circuit/ ordinea opera3iilor e-te: 2nc:iderea -eparatoarelor 6bro%area 2ntrerupatoarelor7 %i apoi conectarea 2ntrerupatoarelor. 687 Ordinea de ac3ionare a -eparatoarelor: la de-c:iderea ace-tora 2nt?i -e de-c:id -eparatoarele de linie/ tran-0or,ator 6-au borne7 %i apoi cele de bare/ iar la 2nc:iderea ace-tora 2nt?i -e 2nc:id -eparatoarele de bare(nod %i apoi cele de linie/ tran-0or,ator -au borne/ pentru ca 2n ca*ul unei e1entuale ac3ion.ri +re%ite 62n -arcin.7 -. nu -e a0ecte*e barele colectoare( nod. 6;7 In1er-area ordinii opera3iilor e-te per,i-. nu,ai 2n ca*ul 2n care ac3ionarea +re%it. 62n -arcin.7/ de la 0a3a locului/ a unui -eparator de linie/ de tran-0or,ator e-te ,ai periculoa-. pentru executant dec?t ac3ionarea -eparatoarelor de bare(nod. 'entru a-t0el de -itua3ii/ unitatea de exploatare trebuie -. elabore*e proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne 2n care no,inali*ea*./ pentru in-tala3iile proprii/ locul de ac3ionare/ condi3iile %i ,odul de de-0.%urare a ,ane1relor

6 7 La ac3ionarea ,anual. 6de la aparat7 a -eparatoarelor/ atunci c?nd aparatul per,ite acea-ta/ -e reco,and. ur,.torul ,od de ac3ionare: a7 la de-c:idere = -eparatorul -e 1a ac3iona 2n a%a 0el 2nc?t 2n pri,a 0a*. a opera3iei contactele ace-tuia -. -e 2ndep.rte*e lent/ iar 2n ca*ul 2n care -e ob-er1. un 2nceput de arc/ ace-tea -. -e 2nc:id. la loc c?t ,ai rapid po-ibil9 b7 la 2nc:idere = -eparatorul -e 1a ac3iona 2n a%a 0el/ 2nc?t contactele ace-tuia -. -e apropie c?t ,ai rapid po-ibil/ iar dac. -e ob-er1. arc electric/ trebuie continuat. ac3iunea de 2nc:idere/ 2n nici un ca* nu -e 1a incerca de-c:iderea -a.
3"

&n ace-t 0el -e pot di,inua e0ectele unei e1entuale ,ane1re +re%ite cu -eparatorul re-pecti1. 6!7 'entru a -e pre1eni ca 2n ,o,entul ac3ion.rii unui -eparator 6bro%.rii -au debro%.rii unui 2ntreruptor7 -. -e produc. conectarea accidental. a 2ntreruptorului din circuit 6-pre exe,plu/ anclan%area prin -c:e,e de auto,ati*are/ co,anda accidental. a conect.rii etc.7/ toate auto,ati*.rile care pot pro1oca anclan%area ace-tuia 1or 0i anulate. &n ace-t -en- unit.3ile de exploatare 1or lua ,.-urile te:nice nece-are e1it.rii unei a-t0el de -itua3ii %i 1or -tabili/ prin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne ,odul corect de executare a ,ane1relor 2n 0unc3ie de caracteri-ticile -au -tarea te:nic. ale in-tala3iilor 6 e1entual anularea auto,ati*.rilor care pot pro1oca anclan%area accidental. -au nu a 2ntreruptorului7. Art.8" 6$7 La ac3ionarea aparatelor de co,uta3ie -e ur,.re%te corecta lor 0unc3ionare prin ,i>loacele care per,it acea-ta din locul de unde -e co,and. ac3ionarea/ cu a>utorul aparatelor de ,.-ur./ 6a,per,etre/ Oatt,etre/ 1ar,etre/ 1olt,etre etc.7 tele,.-urilor %i tele-e,nali*.rilor -au -e,nali*.rilor de po*i3ie ale ace-tora. 'entru a pre2nt2,pina producerea unor avarii 2n ti,pul ,ane1relor e-te obli+atorie 1eri0icarea 1i*ual. a po*i3iei ace-tora dup. 0iecare ac3ionare dac. po*i3ia aparatului de co,uta3ie nu poate 0i preci*at. de la locul de ac3ionareC proced?ndu=-e a-t0el : 7a i,ediat dup. ac3ionare/ dac. aparatul e-te 1i*ibil de la locul de ac3ionare %i nu e-te nece-ar. depla-area per-onalului9 7b atunci c?nd de-0.%urarea ,ane1rei per,ite depla-area per-onalului la aparatul re-pecti1 -au de-0.%urarea ,ane1rei 2n continuare nece-it. acea-t. 1eri0icare 6trecerea de la o +rup. di-tinct. de opera3ii la alta7 pentru aparatele ce nu -unt 1i*ibile din locul din care -e 0ace ac3ionarea9 7c 2n ca*ul aparata>ului de con-truc3ie cap-ulat. 64IS/ SE!/ 1id etc.7 -au 2n ca*ul aparatelor teleco,andate 1eri0icarea po*i3iei aparatelor -e 1a 0ace prin indica3iile %i condi3iile pre1.*ute 2n ace-t -cop de aparata> -au in-tala3iile de teleco,and. 6-e,nali*.ri %i tele-e,nali*.ri de po*i3ie/ aparate de ,.-ur./ tele,.-uri etc.7. 'rin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne 2ntoc,ite de unit.3ile de exploatare(centrele de di-pecer -e 1or putea -tabilii %i alte ,oduri de 1eri0icare a po*i3iei ace-tora. 7d dac. 2n cur-ul ,ane1relor pro+ra,ate e0ectuate de la di-tan3. 6teleco,and.7 nu -e poate preci*a po*i3ia aparatelor de co,uta3ie 6-e,nali*.rile -unt de0ecte -au incerte7 -au dac. tele,.-urile nece-are e1alu.rii para,etrilor re+i,ului de 0unctionare nu -unt concludente ,ane1ra -e 2ntrerupe p?n. la 2nl.turarea necon0or,it.3ilor.
39

()) &n ti,pul lic:id.rii avariilor/ dac. ,ane1rele -e e0ectuea*. nu,ai cu 2ntreruptoare prin co,and. de la di-tan3. 6ca,era de co,and. -au teleco,and.7 1eri0icarea po*i3iei 2ntrerupatorului -e 0ace tri0a*at/ pe ba*a indicatiilor aparatelor de ,.-ur. %i control/ -e,nali*.rilor/ a0i%a>elor electronice.Unit.3ile de exploatare 1or -tabilii prin proceduri %i in-truc3iuni interne/ pentru 0iecare tip de 2ntreruptor/ -e,nali*.rile care trebuie anali*ate pentru a -tabili 0.r. pericol de con0u*ie po*i3ia lui! La ac3ionarea din ca,era de co,anda a -ta3iei( centralei/ 1eri0icarea po*i3iei ace-tora la 0a3a locului -e 1a 0ace atunci c?nd de-0.%urarea ,ane1relor per,ite. La ac3ionarea prin teleco,and. -e accept. 1eri0icarea cu a>utorul in0or,a3iilor din -i-te,ul telein0or,a3ional. &n ca*ul 2n care -e,nali*.rile nu per,ite -au -unt concludente pentru a dup. re,edierea -tabili po*i3ia 2ntreruptorului/ 2n -i-te,ul ,ane1rele 1or continua nu,ai dup. 1eri0icarea po*i3iei la 0a3a locului/ atunci c?nd de-0.%urarea ,ane1relor de0ec3iunilor(necon0or,itatilor telein0or,a3ional. 687 &n ca*ul aparata>ului de con-truc3ie cap-ulat. 6 4IS SE!/ 1id/ etc.7 1eri0icarea po*i3iei aparatelor de co,uta3ie -e 1a 0ace prin indica3iile -e,nali*.rilor pre1.*ute 2n ace-t -cop de aparata> -au de in-tala3ia de teleco,and./ -i-te,ul telein0or,a3ional 6-e,nali*.ri de po*i3ie/ aparate de ,.-ur./ tele,.-uri/ tele-e,nali*.ri etc.7. Art.8$ 6$7 Ca principiu +eneral/ nu -e 1a ac3iona un aparat de co,uta3ie cu care e-te inter*i- -. -e -tabilea-c. -au -. -e 2ntrerup. curen3i de -arcin. p?n. nu -e 1eri0ic. po*i3ia aparatului re-pecti1 %i a celor prin care -e -tabile-c curen3ii de -arcin. : 7a 2naintea ac3ion.rii -eparatoarelor 6debro%.rii -au bro%.rii 2ntrerupatoarelor7 -e 1a

1eri0ica po*i3ia FdeconectatG a 2ntreruptorului din circuitul re-pecti1 pe toate 0a*ele 6condi3ie care trebuie re-pectat. %i 2n -i-te,ul telein0or,a3ional7/ pentru a pre1eni ac3ionarea 2n -arcin. a -eparatoarelor/ 2n ca*ul 2n care 2ntreruptorul nu e-te deconectat corect pe una -au ,ai ,ulte 0a*e9 7b 2naintea ac3ion.rii unui 2ntreruptor/ prin care -e -tabile%te continuitatea unui circuit/

-e 1a 1eri0ica po*i3ia F2nc:i-G a -eparatoarelor din circuitul re-pecti1/ care au 0o-t ac3ionate 2n prealabil/ pentru a pre1eni 0or,area arcului %i di-tru+erea -eparatoarelor/ 2n ca*ul 2n care ace-tea nu -unt 2nc:i-e corect9 7c 2naintea ac3ion.rii -eparatoarelor prin care -e 2ntrerupe 6-e -tabile%te7 continuitatea

unui circuit/ atunci c?nd -=a creat o alt. cale de curent 2n paralel cu aceea care 1a 0i 2ntrerupt. 6-tabilit.7/ -e 1a 1eri0ica continuitatea c.ii de curent 2n paralel 6,ane1rele de trecere de pe o bar. pe alta a ec:ipa,entelor 2n -arcin.79

40

7d

2naintea ac3ion.rii CL' 2n 1ederea

aducerii 2n -tare Kle+at la pa,?ntG a unui

ec:ipa,ent -e 1eri0ic. po*i3ia de-c:i- a -eparatoarelor adiacente -au -tarea blocat a 2ntreruptoarelor de con-truc3ie -pecial. prin care a 0o-t adu- ec:ipa,entul 2n -tarea K-eparat 1i*ibil K-i lip-a ten-iunii 2n in-tala3ie utili*?nd aparatele de ,.-ur. %i control precu, %i indicatorii de po*i3ie din ca,era de co,anda(teleco,anda 9dac. CL' -e ac3ionea*. de la 0a3a locului 6 de la aparat7 -e 1eri0ic. 1i*ual po*i3ia de-c:i- a -eparatoarelor adiacente . 7e dac. -e aduce 2n SL' prin teleco,and. o linie electric. -e ad,ite 1eri0icarea lip-ei

ten-iunii utili*?nd tele,.-urile de la capetele liniei. &nc:iderea CL'=urilor -e 0ace nu,ai dup. de-c:iderea at?t a -eparatoarelor de linie c?t %i a -eparatoarelor de bar. %i 1eri0icarea po*i3iei de-c:i- a ace-tora 0olo-ind -i-te,ul telein0or,a3ional. La predarea cu ,e-a> a liniei trebuie 0.cut. -peci0icarea c. -tarea le+at la p.,?nt -=a reali*at prin teleco,and.. 70 &n re3elele de ,edie ten-iune/ -eparatoarele liniilor electrice aeriene a0late la di-tan3.

de por3iunea de linie 2n care -unt pro+ra,ate a -e e0ectua lucr.ri %i care 2n -c:e,a nor,al. de 0unc3ionare -unt 2n po*i3ia Pde-c:i-P -e pot con-idera 2n acea-t. po*i3ie dac. prin in-truc3iuni te:nice interne nu e-te re+le,entat alt0el. 627 &n in-tala3iile teleco,andate/ po*i3ia aparatelor de co,uta3ie -e 1a 1eri0ica utili*?nd indica3iile %i condi3iile pre1.*ute 2n ace-t -cop de aparatura de teleco,and. telein0or,a3ional 6tele-e,nali*.ri de po*i3ii/ tele,.-uri etc.7. 687 5ane1rele din ca,erele de co,and. dotate cu -i-te,e co,anda control nu,erice SCADA = pot 0i a-i,ilate cu ,ane1rele prin teleco,and. %i -e pot de-0a-ura 2n acelea%i condi3ii cu ace-tea. Art.82 &n ca*ul 2n care circuitul electric care trebuie 2ntrerupt -au -tabilit nu are 2ntreruptor/ -e ad,ite 6 dac. unit.3ile de exploatare nu -tabile-c prin proceduri alt ,od de ac3ionare7 -. -e 0ac. ur,.toarele opera3ii cu a>utorul -eparatoarelor nor,ale: 7a -tabilirea %i 2ntreruperea circuitului de ali,entare a tran-0or,atoarelor de ,.-ur. a din -i-te,ul

ten-iunii 6reductori de ten-iune 7 cu excep3ia ca*urilor pre1.*ute 2n procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne 2ntoc,ite de unit.3ile de exploatare 9 7b -tabilirea %i 2ntreruperea curentului pentru punerea -ub ten-iune/ 2n +ol/ a barelor

colectoare %i ele,entelor a0erente ace-tora dup. e0ectuarea unui control 1i*ual al barelor9 7c -tabilirea %i 2ntreruperea circuitelor liniilor electrice aeriene -au -ubterane/ precu, %i
41

ale tran-0or,atoarelor de putere/ cu condi3ia ca ,.ri,ea curentului -. nu dep.%ea-c. 1alorile

,axi,e ad,i-ibile re*ultate din calcule -au cercet.ri experi,entale/ 2n 0unc3ie de di,en-iunile %i tipul con-tructi1 al -eparatorului/ 1alori preci*ate de 0abrica con-tructoare/ pre-crip3iile 2n 1i+oare -au in-truc3iunile(pre-crip3iile te:nice e,i-e de autorit.3ile 2n drept. La -tabilirea curentului de ,er- 2n +ol al tran-0or,atoarelor/ -e 1a 3ine -ea,a de dependen3a 2ntre ace-ta %i ten-iunea aplicat. pe plotul de 0unc3ionare. 7d 2ntreruperea %i -tabilirea le+.turii la p.,?nt a neutrului tran-0or,atorelor. &n ca*ul

2n care la neutrul ace-tora -e lea+. di-po*iti1e pentru -tin+erea arcului/ -tabilirea %i 2ntreruperea circuitului -e 0ac nu,ai c?nd 2n reea nu exi-t. punere la p.,?nt %i 2n con0or,itate cu procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne de exploatare ale di-po*iti1ului re-pecti1. &n ace-t -en-/ la di-po*iti1ul de ac3ionare al -eparatorului -e 1a ,onta un ec:ipa,ent de -e,nali*are -i+ur. a apari3iei punerii la p.,?nt 2n reea. 7e 2nc:iderea %i de-c:iderea -eparatoarelor de %untare %i ocolire/ dac. aparatele din

circuitul %untat -au ocolit de ace-tea -unt 2nc:i-e 6conectate %i ten-iunile la contactele -eparatorului re-pecti1 nu pre*int. decala> de 0a*. %i di0eren3. de 1aloare 2ntre ele7. 'entru a pre1eni deconectarea 6de-c:iderea7 aparatelor din circuitul %untat -au ocolit 2n ti,pul 2nc:iderii -au de-c:iderii -eparatorului de %untare -au ocolire/ unit.3ile de exploatare -unt obli+ate -. ia ,.-urile te:nice nece-are e1it.rii unei a-t0el de -itua3ii %i -. -tabilea-c./ prin procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne/ ,odul corect de executare a ,ane1relor. 70 2nc:iderea -au de-c:iderea 2n bucl. a -eparatoarelor -e 1a 0ace nu,ai 2n condi3iile

pre1.*ute 2n procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne ale unit.3ii de exploatare/ care 1or 0i 2ntoc,ite 2n ba*a unor calcule din care -. re*ulte c. ace-tea pot 0i ac3ionate 2n bucl./ condi3iile te:nice %i or+ani*atorice 2n care -e poate 0ace acea-ta %i cu re-pectarea pre1ederilor circularelor te:nice e,i-e de 0orurile 2n drept %i ale pre*entului Re+ula,ent. 7+ -eparatoarele de cupl. 2ntre liniile electrice -e pot 2nc:ide -au de-c:ide cu liniile 2n

0unc3iune/ nu,ai dac. ace-tea -unt 2n 0unc3iune pe aceea%i bar. 6-au cupla 2ntre barele re-pecti1e e-te conectat.7/ toate aparatele prin care -e reali*ea*. calea de curent 2n paralel -unt conectate 62nc:i-e7 %i -unt luate ,.-urile te:nice nece-are pentru a pre1eni deconectarea 6de-c:iderea7 accidental. a ace-tora 2n ti,pul 2nc:iderii -eparatorului de cupl.. Excep3iile de la ace-te re+uli 1or 0i nu,ai cele -tabilite prin circularele te:nice e,i-e de 0orurile 2n drept.

42

Art.88 E-te inter*i-. de-c:iderea -au 2nc:iderea unui -eparator prin care -=ar putea 2ntrerupe -au -tabili curen3ii capaciti1i/ 2n ca*ul 2n care exi-t. o punere la p.,?nt a unei 0a*e 2n reeaua electric. &n ace-te ca*uri e-te inter*i-. de a-e,enea/ 2nc:iderea -au de-c:iderea -eparatoarelor 2n bucl./ a -eparatoarelor de cupl./ ocolire -au %untare cu ten-iune. Stabilirea -au 2ntreruperea le+.turii 2ntre bare -e 1a 0ace nu,ai cu a>utorul 2ntreruptoarelor de cupl.. Art.8; 6$7 'unerea -ub ten-iune 2n +ol a unei bare/ care a -tat 2n re*er1. -au a 0o-t retra-. din exploatare/ -e 0ace prin conectarea 2ntreruptorului unui ec:ipa,ent le+at la bar. 6linie electric./ tran-0or,ator -au cupl.7 la care pe ti,pul ,ane1rei -=a re+lat protec3ia core-pun*ator pentru proba cu ten-iune 6curent ,ini,/ ti,p ,ini,/ nedirec3ionat. etc.7 %i care -e a0l. -ub ten-iune. &nainte de conectare -e 1a 1eri0ica lip-a ten-iunii pe bara re-pecti1.. 672 &n ca*ul barelor de tran-0er/ punerea -ub ten-iune pentru probarea ace-tora -e 1a 0ace

prin cupla de tran-0er/ cu protec3ia re+lat. Fpentru prob.G/Gincercare bareGetc/ din bara pe care -e a0l. ec:ipa,entul ce 1a 0i trecut pe bara de tran-0er/ ur,?nd ca/ dup. deconectarea cuplei/ -. -e 2nc:id. -eparatorul la bara de tran-0er a ec:ipa,entului re-pecti1. Art.8 6$7 Tran-0or,atoarele/ barele etc./ pentru care nu exi-t. certitudinea c. -unt core-pun*atoare din punct de 1edere a -t.rii te:nice 6nu au de0ec3iuni a-cun-e/ indecelabile care pot conduce la scurtcircuite7/ nu -e 1or pune -ub ten-iune prin 2nc:iderea unui -eparator/ c:iar dac. -e 2ncadrea*. 2n ca*urile ad,i-e prin pre*entul Re+ula,ent -au prin circularele te:nice ale autoritatilor 2n drept. 672 Liniile electrice/ por3iunile de linie care au 0o-t retra-e din exploatare pentru lucr.ri -au pentru care nu exi-t. certitudinea c. -unt core-pun*atoare din punct de 1edere a -t.rii te:nice 6c. nu au de0ec3iuni a-cun-e/ indecelabile care pot conduce la scurtcircuite7/ nu -e 1or pune -ub ten-iune cu a>utorul unui -eparator/ c:iar dac. -e 2ncadrea*. 2n ca*urile ad,i-e prin pre*entul Re+ula,ent -au prin circularele te:nice ale 0orurilor 2n drept. 'unerea lor -ub ten-iune -e 1a 0ace obli+atoriu prin conectarea unui 2ntreruptor. Art.8! 6$7 La conectarea unui 2ntreruptor/ cu ten-iune din a,bele p.r3i/ e-te obli+atoriu controlul -incroni-,ului/ -au 2n lip-a po-ibilit.3ilor de control al -incroni-,ului/ 1eri0icarea continuit.3ii altor circuite electrice 2n paralel/ care -. a-i+ure po-ibilitatea conect.rii 2n bucl.. Conectarea 2n condi3iile de ,ai -u- trebuie 0.cut. nu,ai dac. 0rec1en3ele -unt e+ale %i la o di0eren3. de ten-iune c?t ,ai ,ic. 2n ,odul %i ar+u,ent. E-te inter*i-. conectarea 2ntreruptoarelor 0.r. controlul -incroni-,ului 2n re3elele electrice de 22"=;""CB . 672 Di0eren3ele ,axi,e 2n ,odul %i ar+u,ent ale ten-iunilor la care -e ad,ite conectarea 2ntreruptoarelor -e -tabile-c prin procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne ale unit.3ii de
43

exploatare/ a1?nd la ba*. procedurile %i in-truc3iunile te:nice 2ntoc,ite de centrele de di-pecer cu autoritate de deci*ie -au circularele te:nice e,i-e de 0orurile 2n drept. &n ca*ul 2n care ec:ipa,entele -au *onele care -e une-c prin conectarea 2ntreruptorului re-pecti1 nu -unt 2n -incroni-,/ conectarea -e 1a 0ace nu,ai prin -incroni*are preci-. a acelor *one de retea 6paralel7. OHSERBAJIE : Trebuie -. -e 0ac. di0eren3a clar./ 2ntre conectarea unui 2ntreruptor controlul -incroni-,ului/ atunci c?nd ec:ipa,entele 6*onele7 re-pecti1e -unt cu

2n -incroni-,/ con-tant. %i

p.-trat prin alte c.i de le+.tur. 6bucle7/ ca* 2n care 0rec1en3a ten-iunilor la polii 2ntrerupatorului care -e conectea*. -unt e+ale/ iar un+:iul 0a*orilor ten-iunilor are o 1aloare conectarea unui 2ntreruptor cu e0ectuarea -incroni*.rii preci-e 6paralelului7/ atunci c?nd

ec:ipa,entele 6*onele7 re-pecti1e nu -unt 2n -incroni-,/ ca* 2n care cele dou. 0rec1en3a ten-iunilor la polii 2ntreruptorului care -e conectea*. pot -. nu 0ie e+ale/ iar un+:iul 0a*orilor ten-iunii 1aria*. 2n ti,p. &n ace-t din ur,. ca*/ conectarea -e 1a putea 0ace nu,ai dup. ce -e creea*. condi3iile de conectare 2n -incroni-, 6de e0ectuare a paralelului7/ re-pecti1 0rec1en3e e+ale/ un+:i *ero/ ten-iuni e+ale cu o di0eren3. 2n ,odul c?t ,ai ,ic./ 2n li,itele ad,i-e 6di0eren3ele ,axi,e ad,i-e -e -tabile-c prin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne/ a1?nd la ba*. circularele te:nice e,i-e de 0orurile 2n drept7 de in-truc3iunile te:nice 2ntoc,ite de centrele de di-pecer cu autoritate de deci*ie. 678 La conectarea la un cap.t al liniilor electrice/ care au po-ibilitatea de a 0i pu-e -ub ten-iune %i din alte capete/ e-te obli+atoriu controlul prealabil al lip-ei de ten-iune pe linie/ atunci c?nd nu -e conectea*. cu controlul -incroni-,ului -au nu -=a 1eri0icat po-ibilitatea de conectare 2n bucl.. Se 1a 1eri0ica 2ntotdeauna pre*en3a ten-iunii la ec:ipa,entul din care -e 0ace conectarea. Art.8< 6$7 La redarea 2n exploatare a unor linii electrice -au ec:ipa,ente/ dup. lucr.ri 2n cur-ul c.rora ar 0i putut ap.rea o ,odi0icare a le+.rii 0a*elor 6in circuitele pri,are7 trebuie 1eri0icate -ucce-iunea %i concordan3a ace-tora/ prin 1eri0icarea 1i*ual. %i prin ,.-ur.tori e0ectuate 2n celule de ,a-ur. care nu au -u0erit ,odi0ic.ri nici 2n pri,ar %i nici 2n -ecundar. 672 &n ca*ul 2nc:iderii unor bucle/ pentru pre1enirea unor declan%.ri nedorite/ -e ad,ite K-en-ibili*area protec3ieiG pe ti,pul ,ane1rei la un ec:ipa,ent din reeaC a c.rui declan%are nu ar perturba 0unc3ionarea reelei electrice -au la un ec:ipa,ent care ur,ea*. -. 0ie deconectat dup. 2nc:iderea buclei. Art.8# 6$7 &n ca*ul -i-te,elor de bare duble/ la trecerea unor ec:ipa,ente de pe o bar. pe cealalt./ ordinea opera3iilor 1a 0i 2n a%a 0el alea-./ 2nc?t -. nu -e 2ntrerup. -au -tabilea-c. le+.tura 2ntre bare printr=un -eparator/ cu excep3ia ca*ului c?nd prin acel -eparator -e pune -ub ten-iune 2n +ol 6-au -e
44

-coate de -ub ten-iune/ dac. e-te -ub ten-iune 2n +ol7 una din bare %i a ca*ului c?nd 2n ,od con%tient -eparatorul re-pecti1 -e inc:ide -au -e de-c:ide in bucla/in conditiile pre1a*ute in pre*entul Re+ula,ent -i in procedurile -i in-tructiunile te:nice ale unitatii de exploatare. Harele colectoare -e probea*a cu ten-iune nu,ai prin conectarea unui intreruptor 672 Unit.3ile de exploatare 1or -tabili prin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne/ 2n detaliu/ ,odalitatea de execu3ie a ,ane1relor de trecere a ec:ipa,entelor de pe o bar. pe alta/ 2n 1ederea -i+uran3ei ,axi,e 2n execu3ia ,ane1relor. 678 Atunci c?nd le+.tura 2ntre bare e-te a-i+urat. printr=o cupl./ -e 1or lua ,.-urile te:nice nece-are pentru a pre1eni declan%area 6de-c:iderea7 aparatelor de co,uta3ie din circuitul cuplei 2n ti,pul ,ane1relor de trecere a ec:ipa,entelor %i a -e e1ita a-t0el 2ntreruperea -au -tabilirea le+.turii 2ntre bare printr=un -eparator. 67; De a-e,enea/ -e reco,and. ca/ pe toat. durata ,ane1relor de trecere de pe o bar. pe alta/ le+.tura dintre bare/ reali*at. prin cupl./ -. 0ie dublat. prin -eparatoarele de bar. ,en3inute 2nc:i-e ale unui ec:ipa,ent/ care prin le+.tura re-pecti1. 6-eparatoare/ conductoare/ etc.7 -. poat. a-i+ura trecerea unui curent c?t ,ai ,are po-ibil9 ,ane1ra de trecere a ec:ipa,entelor 1a 2ncepe %i -e 1a ter,ina cu -eparatorul ace-tui ec:ipa,ent. &n ca*ul 2n care exi-t. protec3ie di0eren3ial. de bare/ e0ectuarea ,ane1rei 2n ace-t ,od -e i,pune/ pentru a -e crea condi3iile de lucru la protec3ia di0eren3ial. de pe a,bele bare/ la de0ect pe una din ace-tea. In ti,pul ,ane1relor de -eparatori la barele colectoare -e ,entine obli+atoriu 2n 0unc3iune protectia di0erentiala de bare. Atunci c?nd -ta3ia electric. are ,ai ,ult de dou. bare colectoare -e 1a ur,.ri ca at?t pe parcur-ul ,ane1rei c?t %i ulterior -. r.,?n. di-ponibil. protec3ia di0eren3ial. de bare la cel pu3in dou. bare independent una de alta. 67 Stabilirea le+.turii 2ntre bare 62ntreruperea ace-teia7 e-te obli+atoriu -. -e 0ac. prin conectarea 6deconectarea7 2ntreruptorului cuplei/ excep3ie put?nd 0ace nu,ai ca*urile c?nd cupla e-te indi-ponibil. -au retra-. din exploatare/ cu re-pectarea celor pre1.*ute ,ai -u-. Art.8) 'entru pre1enirea apari3iei unor -upraten-iuni de co,uta3ie periculoa-e la conectarea -au deconectarea liniilor electrice %i tran-0or,atoarelor la ,ane1re 2n reelele electrice care au le+ate di-po*iti1e de -tin+ere a arcului la neutrele unor tran-0or,atoare din reea/ pentru pre1enirea 0unc3ion.rii inte,pe-ti1e a unor auto,ati*.ri -au protec3ii/ pentru pre1enirea -c.derii -en-ibilit.3ii unor protec3ii -ub li,itele ad,i-e etc./ -e 1a 3ine -ea,a 2n concep3ia ,ane1relor de pre1ederile procedurilor %i in-truc3iunilor te:nice interne ale unit.3ii de exploatare/ elaborate 2n con0or,itate cu circularele te:nice e,i-e de 0orurile 2n drept.
45

Art.;" La toate opera3iile de conectare -au deconectare a 2ntreruptoarelor unor ec:ipa,ente/ e-te obli+atorie 1eri0icarea para,etrilor de 0unc3ionare ai tuturor ec:ipa,entelor a0ectate de opera3ia re-pecti1. 6ten-iune/ circula3ii etc.7/ at?t 2nainte c?t %i dup. executarea opera3iei %i co,pararea ace-tora cu 1alorile ad,i-e de ec:ipa,entul re-pecti1 6curent/ ten-iune de plot etc.7. %i re+larea i,ediata a ace-tora pentru 2ncadrarea 2n li,itele nor,ate. Art.;$ 6$7 'entru a-i+urarea continuitatii in ali,entarea cu ener+ie electric. a consumatorilor, e1itarea deconectarii unor +eneratoare -au pentru e1itarea apari3iei unor con0i+ura3ii ( re+i,uri de 0unc3ionare care -. pun. 2n pericol -i+uran3a sistemului electroenergetic/ -e per,ite reali*area unor con0i+ura3ii care/ pentru un ti,p -curt 6nu,ai ti,pul nece-ar e0ectu.rii ,ane1rei/ de ordinul ,inutelor7/ conduce la dep.%ira curentului de scurtcircuit 6,ono -au tri0a*ic7 ad,i-. de anu,ite aparate -au dep.%irea puterii de rupere a unor 2ntreruptoare/ cu condi3ia de a nu pre*enta pericol de accidentare pentru per-onal. 627 E-te 2n-. inter*i-. 0unc3ionarea 2ntr=o a-t0el de con0i+ura3ie un ti,p ,ai ,are dec?t cel ab-olut nece-ar ,ane1relor pentru ca/ prin ,ini,u, de opera3ii/ -. -e reali*e*e o con0i+ura3ie care -. nu conduc. la curenti de scurtcircuit ,ai ,ari dec?t cei ad,i-i de aparatul re-pecti1 cu condi3ia ca le+.turile tele0onice operati1e -. 0ie core-pun*atoare %i -. nu conduc. la ti,pi de 0unc3ionare 2n acea-ta con0i+ura3ie ,ai ,ari dec?t cei pre1.*u3i ,ai -u-. In a-t0el de con0i+ura3ii -e e1ita e0ectuarea ,ane1relor de la aparatul de co,uta3ie. Unit.3ile de exploatare/ prin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne/ 1or -tabili pentru ca*urile deo-ebite ,odalitatea de e0ectuare a ,ane1relor/ precu, %i ,.-urile care trebuie-c luate. 687 a7 &ntr=o staie electric de trans%ormare sau cone&iuni 2n care -e 0unc3ionea*. cu cupla deconectat./ deoarece 0unc3ionarea cu cupla conectat. ar conduce la un curent de scurtcircuit ,ai ,are dec?t curentul de rupere a unor 2ntreruptoare le+ate la bare/ -e ad,ite conectarea 2ntreruptorului cuplei 2n 1ederea ,odi0ic.rii con0i+ura3iei 2n re3eaua electric./ cu condi3ia ca ,ane1ra ur,.toare -. -e e0ectue*e i,ediat %i -. -e ,ateriali*e*e deconectarea(conectarea unor 2ntreruptoare/ pentru li,itele ad,i-e. b7 &ntr=o staie electric de trans%ormare sau cone&iuni 2n care -e 0unc3ionea*. cu cupla tran-1er-al.(lon+itudinala deconectat./ deoarece 0unc3ionarea cu cupla conectat. ar conduce dep.%irea curentului de scurtcircuit ad,i- 2n re3eaua electric. -e tran-1er-ale/ 2n 1ederea 2nc:iderii (de-c:iderii unei per,ite conectarea la cuplei reducerea nu,ai 2n curentului de scurtcircuit 2n

bucle/ dar -trict nu,ai p?n. la ter,inarea

46

,ane1relor de 2nc:idere ( de-c:idere a buclei %i 2n condi3iile 2n care co,unica3iile operati1e -unt core-pun*atoare -au ,ane1ra -e e0ectuea*. prin teleco,and.. Art.;2 Un de0ect care poate pro1oca apari3ia curentului de scurtcircuit -au de punere la p.,?nt -e poate i*ola prin de-c:iderea unui -eparator nu,ai din-pre partea de unde -e %tie preci- c. nu e-te ten-iune %i nu -e poate pri,i ten-iune 62ntreruptoarele -pre p.r3ile cu ten-iune -au de unde -e poate pri,i ten-iune -unt deconectate %i -unt luate ,.-urile nece-are pentru pre1enirea ac3ion.rii accidentale a ace-tora7. Art.;8 De re+ul./ un 2ntreruptor care a declan%at poate 0i conectat 0.r. a 0i 1eri0icat. Unit.3ile de exploatare trebuie -. elabore*e procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne care -. pre1ad. condi3iile 2n care -e 0ace conectarea 2ntreruptorului 6re1i*ia lui 2nainte de conectare -au dup. atin+erea unui nu,.r ,axi, de declan%.ri pe -curtcircuit7 precu, %i ,.-urile care -e i,pun 6e1iden3a nu,.rului de declan-.ri pe -curtcircuit/ a 1alorii curentului de -curtcircuit etc7. Art.;; 6$7 Reconectarea unei linii electrice care a declan%at -e poate 0ace/ de re+ula 0.r. -a -e 0aca 2n prealabil controlul liniei electrice re-pecti1e/ 2n-. cu re-pectarea celor pre1.*ute la Art. 8!. Excep3ie 0ac liniile pre1.*ute 2n procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne ale unit.3ii de exploatare 6unele linii electrice 2n cablu/ linii care ali,entea*. anu,i3i con-u,atori/ linii 2n re+i, K-pecial de exploatare Ketc.7/ care 1or pre1edea %i condi3iile 2n care -e 1a 0ace reconectarea ace-tora. 627 La ale+erea 2ntreruptorului prin care -e probea*. cu ten-iune o linie electric.

declan%at. 62n ca*ul liniilor electrice care au po-ibilitatea de a 0i pu-e -ub ten-iune din ,ai ,ulte capete7 -e reco,and. conectarea pentru prob. din -ta3ia 2n care puterea de -curtcircuit e-te ,ai ,are. Se 1a 3ine -ea,a %i de -tarea 2n care -e a0l. 2ntreruptorul re-pecti1/ curentul de rupere/ ti,pul propriu de ac3ionare al ace-tuia/ -tarea %i re+la>ele protec3iei prin relee/ precu, %i de -i+uran3a 2n 0unc3ionare a -i-te,ului electroener+etic -i -upraten-iunile care pot ap.rea etc. Art.; &n ca*ul 2n care depi-tarea de0ectelor -e 0ace prin ,ane1re/ procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne 1or pre1edea ,odul de e0ectuare a ace-tora/ a-t0el 2nc?t ali,entarea cu ener+ie electric. a con-u,atorilor -. 0ie 2ntrerupt. o perioada c?t ,ai/ ,ica/nu,arul de ,ane1re cat ,ai ,ic/ iar -olicit.rile ec:ipa,entelor/ aparatelor etc. ca ur,are a probelor/ -. 0ie ,ini,e. Dac. prin linia declan-at. e-te racordat. la SEN o centrala electric. 6 un +enerator electric7 'CO al centrului de di-pecer cu co,anda de coordonare a-upra liniei re-pecti1e in0or,ea*. per-onalul operati1 al centralei 6 ,odul de in0or,are %i detaliile de ac3ionare a per-onalului/ re+i,ul protec3iilor %i auto,ati*.rilor precu, %i lo+ica de 0unc3ionare a lor -e -tabile-c prin con1entiile de exploatare

dintre entit.3i cu a1i*ul centrului de di-pecer cu autoritate de deci*ie 7a-upra -tarii operati1e a liniei -i ,ane1rele care ur,ea*a a 0i e0ectuate/. Art.;! 6$7 &n ca* de a1arii/ o in-tala3ie care a r.,a- 0.r. ten-iune poate pri,i 2n orice ,o,ent ten-iune/ 0.r. nici o anun3are prealabil./ dac. nu exi-t. alte preci*.ri 2n procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne ale unit.3ii de exploatare/ 2n ca*ul lip-ei le+.turii tele0onice cu di-pecerul. 627 'er-onalul operati1 care e-te de -er1iciu 2n tur. 2n in-tala3ie trebuie -. o pre+.tea-c. 2n a%a 0el/ 2nc?t -. poat. pri,i ten-iune 2n orice ,o,ent/ c:iar 0.r. prea1i*/ con0or, procedurilor %i in-truc3iunilor te:nice interne. 687 &n ca*ul 2n care 2n in-tala3ia re-pecti1. -=au produ- a1arii -au alte e1eni,ente care o 0ac i,proprie de a pri,i i,ediat ten-iune/ per-onalul operati1 trebuie -. ia i,ediat ,.-urile nece-are/ con0or, procedurilor %i in-truc3iunilor te:nice interne/ care 1or 3ine -ea,a 2n ,od obli+atoriu %i de pre1ederile in-truc3iunilor proprii de -.n.tate %i -ecuritate 2n ,unc. 2n 1i+oare %i ale pre*entului Re+ula,ent. Art.;< 'entru punerea 2n 0unc3iune(paralel %i -coaterea din 0unc3iune(paralel a generatoarelor/ co,pen-atoarelor -incrone %i ,otoarelor electrice/ -e 1a re-pecta ordinea opera3iilor pre1.*ute 2n procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne ale unit.3ii de exploatare. Art.;# 6$7 'rin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne/ unit.3ile de exploatare 1or 0ace preci*.ri pri1ind concep3ia %i e0ectuarea ,ane1relor/ -peci0ice 0iec.rui ec:ipa,ent 627 'rin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne -e 1a preci*a 2n ,od -pecial ,odalitatea de e0ectuare a ,ane1relor prin teleco,and.. Ace-tea 1or trebui -. aib. 2n 1edere -peci0icul/ caracteri-ticile %i per0or,an3ele te:nice at?t ale aparata>ului pri,ar din -ta3iile electrice/ c?t %i ale -i-te,ului telein0or,a3ional prin care -e 0ace teleco,anda. 687 Si-te,ul telein0or,a3ional prin care -e reali*ea*a conducerea prin di-pecer a SEN indi0erent de ni1elul de la care -e operea*a 6in-talatie -au centru de di-pecer7 trebuie -. aib. caracteri-tici te:nice care -. per,it.: a7 re-pectarea re+ulilor te:nice +enerale de e0ectuare a ,ane1relor9 b7 e0ectuarea -i+ur. %i corect. (teleco,and.9 c7 -e,nali*area tran-,iterii -au a re0u*ului tran-,iterii co,en*ilor prin teleco,and.9
4"

a co,en*ilor tran-,i-e de la punctul de

co,anda

d7 1eri0icarea -i+ur. a po*i3iei aparata>ului teleco,andat. e7 ,a-urarea credibil. a para,etrilor principali de re+i, 6ten-iune/ 0rec1en3./ putere acti1./ putere reacti1. etc.7 -i(-au te:nolo+ici ai ec:ipa,entelor 07 -ecuri*area -i inre+i-trarea in0or,a3iei +7 +e-tionarea e0icient. a -e,nali*.rilor %i alar,elor 0ar. -upra-olicitarea per-onalului cu in0or,a3ii para*ite/ ne-e,ni0icati1e Art.;) La conceperea %i e0ectuarea tuturor ,ane1relor -e 1a 3ine -ea,a 2n ,od obli+atoriu %i de pre1ederile in-truc3iunilor proprii de -.n.tate %i -ecuritate a ,uncii 2n 1i+oare. E0ectuarea ,ane1relor cu anularea -i-te,elor de interbloca> -e poate 0ace nu,ai cu aprobarea unit.3ilor de exploatare(+e-tionare -au 0.r. aprobarea ace-tora nu,ai pentru e1itarea unor accidente u,ane. E0ectuarea ,ane1relor prin teleco,and. cu anularea -i-te,elor de interbloca> e-te inter*i-a. Art. " 'entru e0ectuarea ,ane1relor/ 2n -ta3iile teleco,andate/ -e pot utili*a 0unc3ii dedicate ale -i-te,ului telein0or,a3ional care per,it e0ectuarea auto,at. a ,ane1relor -au a unor -ec1en3e de ,ane1r.. Utili*area 0unc3iilor de ,ai -u- -e 0ace nu,ai 2n ba*a unor in-truc3iuni interne elaborate de centrele de di-pecer. CA'ITOLUL BIII. REGULI PRIVIND FOILE DE MANEVR Art. $ 'rin 90'+, -, ?'*,2$= -e 2n3ele+e un docu,ent -cri-/ prin care -e -tabile-c ur,.toarele : 7a te,a ,ane1rei -tabile%te care e-te -tarea operati1. 0inal. 2n care -e 1a aduce ec:ipa,entul/ -tare cerut. de unitatea de exploatare -au de centrul de di-pecer prin cererea de retra+ere din exploatare -au di-po*itia de ,odi0icare a -c:e,ei de 0unc3ionare9 7b -copul ,ane1rei9 7c -tarea operati1. ini3ial. a in-tala3iei/ ec:ipa,entului etc.9 7d -ucce-iunea opera3iilor -au a +rupelor di-tincte de opera3ii %i opera3ii di-tincte/ ce ur,ea*. a -e e0ectua9 7e concep3ia ,ane1rei9 70 con-e,n.rile 2n le+.tur. cu di-punerea %i 2ndeplinirea opera3iilor9
49

7+ per-oanele care au le+.tur. cu ,ane1ra %i re-pon-abilit.3ile ace-tora. Art. 2 Dup. ?0-%/ 5*)0:?+$++C 0oaia de ,ane1r. poate 0i 3 6$7 90'+, -, ?'*,2$= &,$?'*,*)=/ 2ntele+?nd prin acea-ta 0oaia de ,ane1r. al c.rei con3inut e-te pre-tabilit 2ntr=un 0or,ular -au 2n procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne %i care -e poate 0olo-i la ,ane1rele curente -au la ,ane1rele pro+ra,ate %i la ,ane1re 2n ca* de avarii/ ce -e execut. 2n ba*a procedurilor %i in-truc3iunilor te:nice interne9 627 90'+, -, ?'*,2$= &$0@$'?')= *0$?'// 2n3ele+?nd prin acea-ta 0oaia de ,ane1r. ce -e 2ntoc,e%te pentru ,ane1rele pro+ra,ate nor,al/ a1?nd un re+i, de 2ntoc,ire/ 1eri0icare %i aprobare nor,al9 687 90'+, -, ?'*,2$= &$0@$'?')= '::+-,*)'/C 2n3ele+?nd prin acea-ta 0oaia de ,ane1r. ce -e 2ntoc,e%te pentru ,ane1rele pro+ra,ate accidental/ a1?nd un re+i, de 2ntoc,ire/ 1eri0icare %i aprobare -pecial. Art. 8 Dup. per-onalul care o 0olo-e%te %i 0elul ,ane1rei con3inute/ 0oaia de ,ane1r. poate 0i : )a 90'+, -, ?'*,2$= -, ,.,:%;+,/ 2n3ele+?nd prin acea-ta 0oaia de ,ane1r. 0olo-it. de per-onalul operati1 -au per-onalul de co,and. operati1. c?nd e0ectuea*. ,ane1re prin teleco,and. 6-au per-onalul dele+at -pecial 2n ace-t -cop7/ dup. care ace-ta execut. ,ane1ra 2ntr=o in-tala3ie -au *on. de reea/ a0late 2n exploatarea -a9 0oaia de ,ane1r. de execu3ie cuprinde 2n-crierea detaliat. a tuturor opera3iilor ce -e execut. %i -e 2ntoc,e%te/ de re+ul./ pentru un -in+ur ec:ipa,ent9 Atunci c?nd 0oaia de ,ane1r. e-te 0olo-it. la executarea unei ,ane1re care 0ace parte dintr= o ,ane1r. de coordonare acea-ta 1a cuprinde nu,ai ,ane1rele care nece-it. coordonare. 'entru alte ,ane1re la ec:ipa,entul re-pecti1/ care nu -unt cuprin-e 2n ,ane1ra de coordonare/ -e 1or 2ntoc,i alte 0oi de ,ane1r. de execu3ie. 7b 90'+, -, ?'*,2$= -, :00$-0*'$,C 2n3ele+?nd prin acea-ta 0oaia de ,ane1r. 0olo-it. de per-onalul de comand operativ al unui centru de dispecer dup. care ace-ta coordonea*. executarea 2n ti,p a +rupelor di-tincte de opera3ii %i a opera3iilor di-tincte. Eoaia de ,ane1r. de coordonare cuprinde 2n-crierea +rupelor di-tincte de opera3ii %i a opera3iilor di-tincte ce ur,ea*. a -e coordona. 7c 90'+, -, ?'*,2$= -, :00$-0*'$, A+ ,.,:%;+, 2n3ele+?nd prin acea-ta 0oaia de ,ane1r. al unui centru de dispecer dup. care ace-ta
50

0olo-it. de per-onalul de comand operativ

coordonea*. executarea 2n ti,p a +rupelor di-tincte de opera3ii %i a opera3iilor di-tincte/ ,ane1rele de execu3ie la cel pu3in unul din capetele ec:ipa,entului 0iind executate de el in-u%i a opera3iilor di-tincte ce ur,ea*. a -e coordona. Art. ; &ntoc,irea/ 1eri0icarea/ aprobarea %i controlarea 0oilor de ,ane1r. -e 0ace a-t0el: 67$ Eoile de ,ane1r. de coordonare programate normal : 7a -e 2ntoc,e-c de c.tre o per-oan. din co,parti,entul de comand operativ al centrului prin teleco,and. . Eoaia de ,ane1r. de coordonare cuprinde 2n-crierea +rupelor di-tincte de opera3ii %i

de di-pecer re-pecti19 7b -e 1eri0ic. %i -e aprob. de c.tre %e0ul co,parti,entului de co,and. operati1.. &n ca*ul

2n care 2n cadrul co,parti,entului de comand operativ -unt dou. -au ,ai ,ulte per-oane de -er1iciu/ 0oaia de ,ane1r. -e 1eri0ic. %i -e aprob. de %e0ul de tur. 6dac. nu a 2ntoc,it=o el7. &n ca*ul 2n care 0oile de ,ane1r. de coordonare/ pentru ,ane1rele pro+ra,ate nor,al/ nu pot 0i aprobate de per-oanele nu,ite ,ai -u-/ aprobarea lor -e 1a 0ace de c.tre per-oanele nu,ite prin deci*ie de c.tre conducerea unit.3ii de exploatare -au or+anului care tutelea*. centrul de di-pecer re-pecti1/ pentru a aproba 0oile de ,ane1r. 2n lip-a per-oanelor care trebuie -. le aprobe 2n ,od nor,al. 7c -e 1eri0ic. exi-ten3a condi3iilor pentru care a 0o-t 2ntoc,it. 0oaia de ,ane1r. %i -e de -er1iciu care e0ectuea*. ,ane1ra

accept. de re-pon-abilul ,ane1rei de coordonare 6per-oana de coordonare7.

672 Eoile de ,ane1r. de coordonare programate accidental : 7a -e 2ntoc,e-c de o per-oan. de -er1iciu din -tructura co,parti,entului de

comand operativ al centrului de di-pecer re-pecti19 7b -e 1eri0ic. %i -e aprob. de c.tre o alt. per-oan. din -tructura co,parti,entului de

comand operativ al centrului de di-pecer re-pecti1 6de re+ul. %e0ul de tur.7 dac. -unt dou. -au ,ai ,ulte per-oane de -er1iciu 2n tur.. Dac. tura e-te 0or,at. dintr=o -in+ur. per-oan. cu autoritate operati1./ -e 1a proceda a-t0el : = 2n ca*ul 2n care exi-t. ti,pul nece-ar %i pot 0i +.-ite per-oanele care pot aprob. ace-te 0oi de ,ane1r./ 1eri0icarea %i aprobarea lor -e 1a 0ace la 0el ca %i la 0oile de ,ane1r. pro+ra,ate nor,al9
51

= 2n ca*ul 2n care ace-tea nu pot 0i +.-ite 2n ti,p util 0oaia de ,ane1r. -e aprob. de aceea%i per-oan. care a 2ntoc,it=o/ care preia %i re-pon-abilit.3ile de aprobare9 %e0ul co,parti,entului de comand operativ9 %e0ul centrului de dispecer -au loc3iitorul ace-tuia ,.-uri 2n con-ecin3.. 7c ,ane1ra7. 678 Eoile de ,ane1r. de coordonare permanente : 7a -e 2ntoc,e-c de o per-oan. de co,and. operati1. din -tructura co,parti,entului -e 1eri0ic. exi-ten3a condi3iilor pentru care a 0o-t 2ntoc,it. 0oaia de ,ane1r. %i -e coordonea*. 1a controla %i 1a 1i*a periodic ace-te 0oi/ -ub a-pectul nece-it.3ii de 0olo-ire %i al corectitudinii 2ntoc,irii/ di-pun?nd

accept. de c.tre re-pon-abilul ,ane1rei de coordonare 6per-oana de -er1iciu care

de comand operativ. 7b -e 1eri0ic. %i -e aprob. de c.tre %e0ul -tructurii co,parti,entului de co,and.

operati1. 62n lip-a ace-tuia/ de loc3iitorul -.u7. &n ca*ul 0olo-irii unei 0oi de ,ane1r. per,anente/ la o ,ane1r. pro+ra,at. nor,al/ 0olo-irea ace-teia trebuie aprobat. de c.tre %e0ul -tructurii co,parti,entului de comand operativ 7c 1eri0icarea condi3iilor pentru care a 0o-t 2ntoc,it. 0oaia de ,ane1r. %i acceptarea

0oii de ,ane1r. -e 0ac de c.tre re-pon-abilul ,ane1rei de coordonare 6per-oana de -er1iciu care coordonea*. ,ane1ra7. 67; Eoile de ,ane1r. de execuie programate normal : )a -e 2ntoc,e-c de per-oana de -er1iciu din cadrul per-onalului operati1 pentru

,ane1rele e0ectuate de c.tre ace-ta -au de c.tre per-onalul de co,and. operati1. pentru ,ane1rele e0ectuate de la centrele de dispecer prin teleco,and.B n ca*ul 2n care in-tala3ia -au *ona de re3ea electric. e-te operat. de o 0or,a3ie operati1. 0or,at. din ,ai ,ulte per-oane/ 0oile de ,ane1r. -e 2ntoc,e-c de c.tre %e0ul 0or,a3iei 6%e0ul de tur.7. 7b -e 1eri0ic. %i -e aprob. a-t0el: = pentru 0oile de ,ane1r. 2ntoc,ite de per-onalul de co,and. operati1./ de c.tre %e0ul -tructurii co,parti,entului de co,and. operati1. 62n lip-a ace-tuia/ de loc3iitorul -.u7 al in-tala3iei 6*onei de re3ea7 al centrului de di-pecer re-pecti19 = pentru 0oile de ,ane1r. 2ntoc,ite de per-onalul operati1 al centrului de teleco,and./ de c.tre %e0ul centrului de teleco,and.9
52

= pentru 0oile de ,ane1r. 2ntoc,ite de per-onalul operati1 al 0or,a3iilor operati1e -au de per-onalul operati1 din cadrul -ta3iei/ de c.tre %e0ul in-tala3iei 6*onei de re3ea7/ -au de c.tre loc3iitorul ace-tuia. &n ca*ul centralelor electrice care au %e0 de tur. pe central. 6in+iner de -er1iciu7/ pot 0i aprobate de ace-ta/ 2n 0unc3ie de re+le,ent.rile interne ale unit.3ii de centrale electrice. &n ca*ul 2n care 0oile de ,ane1r. de execu3ie pro+ra,ate nor,al nu pot 0i aprobate de %e0ul in-tala3iei -au al *onei de re3ea electric./ de ad>unctul ace-tuia -au de %e0ul de tur. pe central. 6in+inerul de -er1iciu7/ aprobarea lor -e 1a da de c.tre %e0ul unit.3ii de exploatare din care 0ace parte in-tala3ia -au *ona de re3ea re-pecti1.. Unit.3ile de exploatare pot nu,i prin deci*ie %i alte per-oane din unitatea -au -ubunitatea de exploatare re-pecti1./ care -. aprobe 0oile de ,ane1r. de execu3ie / 2n lip-a per-oanelor care trebuie -. le aprobe 2n ,od nor,al. 7c &n ca*ul 2n care ,ane1ra 0ace parte dintr=o ,ane1r. de coordonare/ 0oaia de a-pectul

,ane1r. -e controlea*. de c.tre di-pecerul de -er1iciu de la centrul de di-pecer care are co,anda de coordonare a-upra ec:ipa,entului re-pecti1 %i 1a conduce ,ane1ra -ub concep3iei de coordonare. &n ca*ul 2n care centrul de di-pecer care are co,anda de coordonare nu exercit. %i co,anda ne,i>locit./ 0olo-indu=-e centre de di-pecer inter,ediare cu co,peten3./ 0oaia de ,ane1r. -e 1a controla de c.tre di-pecerul de -er1iciu 2n tura de la centrul de di-pecer cu co,peten3a are co,anda de coordonare . &n ca*ul 2n care 2n exercitarea co,en*ii de coordonare -e 0olo-e%te un centru de di-pecer 0.r. co,peten3./ -e aplic. pre1ederile Art. $;< din Re+ula,entul de conducere prin di-pecer. 7d -e 1eri0ic. %i -e accept. de c.tre re-pon-abilul ,ane1rei de execu3ie. 67 Eoile de ,ane1r. de execuie programate accidental : entru care exercit. co,anda ne,i>locit. 2n in-tala3ie/ 2n raport cu indica3iile pri,ite de la per-oana care

)a -e 2ntoc,e-c de c.tre o per-oan. din cadrul per-oanalului operati1 de -er1iciu

mane'rele efectuate "e ctre acesta sau "e ctre ersonalul "e coman" o erati' entru mane'rele efectuate "e la centrele "e "is ecer rin telecoman" . &n ca*ul 2n care in-tala3ia -au *ona de reea e-te operat. de o 0or,a3ie operati1. 60or,at. din ,ai ,ulte per-oane7/ -e 2ntoc,e-c de o per-oan. de -er1iciu din cadrul 0or,a3iei 6-au de %e0ul 0or,a3iei/ 2n 0unc3ie de pre+.tirea per-onalului din -ubordine7.
53

7b 2n ca*ul 2n care exi-t. ti,pul nece-ar %i pot 0i +.-ite per-oanele care pot 1eri0ica %i aproba ace-te 0oi/ aprobarea -e 1a da ca %i la 0oile de ,ane1r. pro+ra,ate nor,al. &n ca*ul 2n care ace-te per-oane nu pot 0i +.-ite 2n ti,p util/ 0oaia de ,ane1r. -e 1eri0ic. %i -e aprob. de aceea%i per-oan. care a 2ntoc,it=o/ care preia %i re-pon-abilit.3ile pentru aprobare/ dac. 0or,a3ia operati1. e-te 0or,at. dintr=o -in+ur. per-oan. -au 0oaia de ,ane1r. a 0o-t 2ntoc,it. de c.tre %e0ul 0or,a3iei 6%e0ul de tur.7. Dac. 0or,a3ia operati1. e-te co,pu-. din ,ai ,ulte per-oane %i 0oaia de ,ane1r. a 0o-t 2ntoc,it. de o per-oan. din cadrul 0or,a3iei/ -e 1eri0ic. %i -e aprob. de c.tre %e0ul 0or,a3iei 6%e0ul de tur.7. &n ca*ul centralelor electrice care au %e0 de tur. pe central. 6in+iner de -er1iciu7/ 0oile pot 0i aprobate 6dac. exi-t. ti,pul nece-ar7 de c.tre ace-ta. Qe0ul in-tala3iei 6*onei de re3ea) -au loc3iitorul -.u 1a controla %i 1a 1i*a ace-te 0oi 6cu pri,a oca*ie7 -ub a-pectul nece-it.3ii de 0olo-ire %i al corectitudinii 2ntoc,irii/ di-pun?nd ,.-uri 2n con-ecin3.. 7c -e controlea*. la 0el ca 0oile de ,ane1r. de execu3ie pro+ra,ate nor,al 2n ca*ul 2n

care 0ac parte dintr=o ,an1r. de coordonare. 7d -e 1eri0ic. %i -e accept. de c.tre re-pon-abilul ,ane1rei de execu3ie.

67! Eoile de ,ane1r. de execuie permanente : 7a -e 2ntoc,e-c/ -e 1eri0ic. %i -e aprob. de -ubunitatea de exploatare care are in-tala3ia acea-ta.

-au *ona de reea 2n +e-tiune ne,i>locit./ prin per-oane co,petente de exploatare %i 1or 0i a1i*ate de unitatea de exploatare de care apar3ine 7b

-e controlea*. de c.tre centrul de dispecer care are co,anda de coordonare a-upra

ec:ipa,entelor/ prin %e0ul co,parti,entului de comand operativ. 7c in ca*ul 0olo-irii unei 0oi de ,ane1r. per,anente/ la o ,ane1r. pro+ra,at. ,ane1r.

nor,al/ 0olo-irea ace-teia 1a 0i aprobat. de acelea%i per-oane care aprob. 0oile de pro+ra,ate nor,al. 7d in ca*ul 0olo-irii unei 0oi de ,ane1r. de

execu3ie per,anente 2n cadrul

unei ,ane1re de coordonare/ acea-ta trebuie controlat. 62n li,itele co,en*ii de coordonare7/ de c.tre di-pecerul de -er1iciu care are acea-t. obli+a3ie/
54

7e

1eri0icarea %i acceptarea 0oii de ,ane1r. re-pecti1e -e 0ac de c.tre re-pon-abilul

,ane1rei de execu3ie. Art. Se 1a e1ita pe c?t po-ibil aprobarea 0oilor de ,ane1r. prin tele0on. Cu pri,a oca*ie

per-oana care a aprobat 0oaia de ,ane1ra prin tele0on o 1a 1eri0ica/ -e,na pentru aprobare %i 1a di-pune ,.-uri 2n con-ecin3. dac. e-te ca*ul. Al.turi de -e,n.tur./ -e 2n-crie %i data c?nd a 0o-t 0.cut. 1eri0icarea %i contra-e,narea 0oii de ,ane1r.. Art. ! R,1&0*1'7+/+)=;+ &$+2+*- 5*)0:?+$,'C 2,$+9+:'$,'C '&$07'$,' A+ :0*)$0/'$,' 90+/0$ -, ?'*,2$=. 67$ 'er-oana care 2ntoc,e%te 0oaia de ,ane1r. r.-punde de: 7a corectitudinea concep3iei ace-teia 62n ca*ul 0oilor de ,ane1r. de execu3ie care 0ac parte

dintr=o ,ane1r. de coordonare %i de core-ponden3a concep3iei ace-teia 2n raport cu indica3iile pri,ite de la per-oana care are co,anda de coordonare79 7b 7c corecta 2n-criere a punctelor 2n 0oaia de ,ane1r. %i -ucce-iunea lor corect.9 re-pectarea pre1ederilor in-truc3iunilor proprii de -.n.tate %i -ecuritate 2n ,unc. ale

pre*entului Re+ula,ent/ ale re+ula,entelor de exploatare te:nic./ ale pre-crip3iilor/ procedurilor/ in-truc3iunilor te:nice interne/ di-po*i3iilor etc.9 7d 0olo-irea de ter,eni %i expre-ii corecte/ care -. core-pund. pre1ederilor pre*entului

Re+ula,ent %i li,ba>ului te:nic actual9 7e 2ntoc,irea la ti,p a 0oii de ,ane1r.. 672 'er-oana care 1eri0ic. %i aprob. 0oaia de ,ane1r. are acelea%i ra-punderi ca %i per-oana care o 2ntoc,e%te %i/ 2n plu-/ r.-punde de corectarea e1entualelor +re%eli/ de 1eri0icarea %i aprobarea la ti,p a ace-teia. 'rin aprobarea 0oii de ,ane1r. -e certi0ic. corectitudinea %i po-ibilitatea 0olo-irii ace-teia/ 2n condi3iile pentru care a 0o-t conceput.. 678 'er-oana care controlea*. 0oaia de ,ane1r. de execu3ie r.-punde de: 7a concordanta concep3iei ace-teia cu concep3ia 0oii de ,ane1r. de coordonare 6-au de
55

corectitudinea concep3iei ace-teia 2n raport cu coordonarea79

7b

corectitudinea +rupelor di-tincte de opera3ii %i opera3iilor di-tincte 2n-cri-e %i -ucce-iunea

lor corect.9 7c re-pectarea pre1ederilor in-truc3iunilor propri de -.n.tate %i -ecuritate 2n ,unc. ale

pre*entului Re+ula,ent/ ale re+ula,entelor de exploatare te:nic./ ale pre-crip3iilor/ in-truc3iunilor te:nice interne/ di-po*i3iilor etc. pri1ind punctele controlate9 7d utili*area unor ter,eni %i expre-ii corecte/ care -. core-pund. pre1ederilor pre*entului

Re+ula,ent %i li,ba>ului te:nic actual9 7e 70 corectarea e1entualelor +re%eli ale punctelor controlate9 re-pectarea pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent pri1ind aprobarea 0oii de ,ane1r. 61a

cere totdeauna celui care cite%te 0oaia de ,ane1r. -. preci*e*e cine a aprobat=o %i data aprob.rii79 7+ controlarea la ti,p a ace-teia.

'er-oana care controlea*. 0oaia de ,ane1r. nu r.-punde de corectitudinea %i -ucce-iunea corect. a opera3iilor care 0ac parte din +rupa di-tinct. de opera3ii re-pecti1./ %i nici de opera3iile co,ple,entare opera3iilor di-tincte. La controlarea 0oii de ,ane1r./ per-oanei care o controlea*. nu i -e 1or citi toate opera3iile/ ci nu,ai punctele la care -unt 2n-cri-e +rupe di-tincte de opera3ii %i opera3ii di-tincte/ a%a cu, au 0o-t de0inite 2n pre*entul Re+ula,ent. 'er-oana care controlea*./ 1a acorda o aten3ie deo-ebit. 2n-crierii corecte 2n 0oaia de ,ane1r. controlat. a te,ei ,ane1rei/ -copului ace-teia %i -t.rii operati1e ini3iale 6pentru acea-ta din ur,./ 2n li,ita re-pon-abilit.3ilor co,en*ii de coordonare7 r.-pun*?nd de corectitudinea ace-tora. 'er-oana care controlea*. 0oaia de ,ane1r. de execu3ie 1a 2n-crie 2n e1iden3ele operati1e nu,.rul 0oii de ,ane1r. controlate/ ora la care a e0ectuat controlul %i nu,ele per-oanei care o cite%te pentru control. 67; 'er-oana care 1eri0ic. %i accept. 0oaia de ,ane1r. 6re-pon-abilul ,ane1rei7/ 0iind ulti,a per-oan. care cite%te 0oaia de ,ane1r./ r.-punde de 1eri0icarea con3inutului 0oii de ,ane1r. 2n raport cu -itua3ia exi-tent. 2n ,o,entul 2nceperii ,ane1rei %i de po-ibilitatea de-0.%ur.rii nor,ale a ,ane1rei. 'rin -e,narea 0oii de ,ane1r./ la rubrica re*er1at. re-pon-abilului de ,ane1r./ ace-ta con0ir,. c. a 0.cut %i 1eri0icarea %i acceptarea 0oii de ,ane1r. re-pecti1e.
56

Art. < 5odul principial de 2ntoc,ire/ de co,pletare -au de re0acere a 0oilor de ,ane1r. 1a 0i cel indicat 2n Anexa 2. &n Anexa 8 -unt pre*entate c?te1a ,odele de 0oi de ,ane1r. de coordonare %i de execu3ie/ iar 2n Anexa ; -unt pre*entate -c:e,ele -i,pli0icate ale in-tala3iilor pentru exe,pli0icarea denu,irii ele,entelor. CA'ITOLUL IL. PREGTIREAC COORDONAREA I EGECUTAREA MANEVRELOR

Art. # P$,2,-,$+ @,*,$'/, 6$7 5ane1rele 2n in-tala3iile %i reelele electrice de 2nalt. %i ,edie ten-iune -e execut. %i -e coordonea*. dup. 0oi de ,ane1r./ cu excep3ia ca*urilor pre1.*ute 2n pre*entul Re+ula,ent. 627 'entru ,ane1rele pro+ra,ate nor,al -e 0olo-e-c 0oile de ,ane1r. pro+ra,ate nor,al. Dac. pentru o ,ane1r. pro+ra,at. nor,al exi-t. o 0oaie de ,ane1r. per,anent. care core-punde 2ntru totul ,ane1rei re-pecti1e/ -e poate 0olo-i acea-ta/ re-pect?nd pre1ederile pre*entului Re+ula,ent. 687 'entru ,ane1rele pro+ra,ate accidental -e 0olo-e-c 0oile de ,ane1r. pro+ra,ate accidental/ iar 2n anu,ite ca*uri -e pot 0olo-i %i 0oi de ,ane1r. per,anente/ a%a cu, -=a pre1.*ut ,ai -u- pentru ,ane1rele pro+ra,ate nor,al. 6;7 'entru ,ane1rele curente -e 0olo-e-c 0oile de ,ane1r. per,anente. &n ca*ul 2n care pentru ,ane1ra re-pecti1. nu exi-t. 0oi de ,ane1r. per,anente -au 0oaia de ,ane1r. per,anent./ din di1er-e ,oti1e 6con0i+ura3ia -c:i,bat. etc.7/ nu core-punde 2n acel ,o,ent/ -e 1a 2ntoc,i/ 1eri0ica/ aproba %i controla o 0oaie de ,ane1r. core-pun*.toare ,ane1rei re-pecti1e. 6 7 5ane1rele de lic:idare a a1ariilor -e execut. -au -e coordonea*. 0.r. 0oi de ,ane1r./ con0or, pre1ederilor cap. L din pre*entul Re+ula,ent. 6!7 5ane1rele cau*ate de accident -e execut. -au -e coordonea*. 0.r. 0oi de ,ane1r./ a%a cu, e-te pre1.*ut 2n in-truc3iunile proprii de -.n.tate %i -ecuritate 2n ,unc.. 6<7 Ac3ionarea -in+ular. a unui 2ntreruptor -au -eparator/ anularea 6repunerea7 -in+ular. a unei auto,ati*.ri -au protec3ii/ ,odi0icarea -in+ular. a re+la>ului unei protec3ii -au auto,ati*.ri -e poate executa 0.r. 0oaie de ,ane1r./ nu,ai atunci c?nd ace-tea con-tituie o opera3ie di-tinct. pentru care ar trebui 2ntoc,it. o 0oaie de ,ane1r..

Deoarece ac3ionarea unui 2ntreruptor -au -eparator co,port./ de obicei/ %i executarea opera3iilor co,ple,entare le+ate de acea-ta/ -e ad,ite executarea 0.r. 0oaie de ,ane1re nu,ai 2n ca*ul 2n care opera3iile co,ple,entare re-pecti1e nu a0ectea*. %i alte ele,ente -au ec:ipa,ente. ELE5'LU : Sta3ia electric. FLG trebuie -. deconecte*e linia electric. FAG/ ceea ce i,plic. e0ectuarea opera3iei de deconectare a 2ntreruptorului liniei %i executarea opera3iilor co,ple,entare le+ate de acea-ta/ a-t0el : = -e deconectea*. I 2" LEA FAG9 = -e 1eri0ic. po*i3ia deconectat a I 2" LEA FA &n ace-t ca* deconectarea 2ntreruptorului liniei electrice %i opera3iile co,ple,entare le+ate direct de acea-t. opera3ie -e pot executa 0.r. 0oaie de ,ane1r.. Dac. deconectarea 2ntreruptorului linie FAG ar nece-ita executarea unor opera3ii care ar a0ecta alte e:ipa,ente -au ele,ente 6-pre exe,plu/ anularea AAR pe linia electric. FCG7 -au ar trebuie precedat. de conectarea 2ntreruptorului liniei FHG/ ,ane1ra -e 1a executa dup. 0oaie de ,ane1r.. 6#7 'rocedurile %i in-truc3iunile te:nice interne pot con3ine 0oi de ,ane1r. per,anente pentru ,ane1rele le+ate de lucr.rile care -e execut. 2n ba*a ace-tora. 'rocedurile %i in-truc3iunile te:nice interne pot con3ine %i +:iduri de ,ane1r./ pentru orientarea per-onalului operati1 -au de comand operativ la executarea -au coordonarea ,ane1relor care -e pot 0ace 0.r. 0oi de ,ane1r./ con0or, pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent/ -au la 2ntoc,irea 0oilor de ,ane1r. pro+ra,ate nor,al -au accidental. 4:idul de ,ane1r. nu trebuie con0undat cu 0oaia de ,ane1r. per,anent.. 6)7 &n 0oaia de ,ane1r. per,anent./ opera3iile 6+rupele di-tincte de opera3ii/ opera3iile di-tincte7 -unt pre1.*ute exact a%a cu, -e 1or executa/ opera3ie cu opera3ie/ plec?ndu=-e de la o -tare operati1. ini3ial. a ec:ipa,entului re-pecti1/ ri+uro- preci*at./ %i a>un+?ndu=-e la o -tare operati1. 0inal./ de a-e,enea pre1.*ut. ri+uro- %i a1?nd un -cop bine de0init. Dup. 0oaia de ,ane1r. per,anent./ ,ane1rele -e execut. 2n ,od identic ca %i dup. o 0oaie de ,ane1r. pro+ra,at./ punct cu punct/ bi0?nd 0iecare punct 2n ,o,entul c?nd a 0o-t executat. 5ane1rele care -e execut. 0olo-ind Fun +:id de ,ane1r.G 1or 0i nu,ai acelea pentru care -e ad,ite executarea 6coordonarea7 0.r. 0oaia de ,ane1r.. 4:idul -er1e%te pentru orientarea per-onalului care execut. -au coordonea*. ,ane1ra/ dar nu poate 2nlocui 0oaia de ,ane1r. atunci c?nd pentru ,ane1ra re-pecti1. e-te nece-ar. o 0oaie de ,ane1r.. &ntr=un F+:id de ,ane1r.G/ opera3iile 6+rupele di-tincte de opera3ii/ opera3iile di-tincte7 -unt pre1.*ute 2n -ucce-iunea lor
5"

nor,al. de executare pentru anu,ite -itua3ii/ care nu -unt totdeauna identice cu -itua3ia real. din ,o,entul execut.rii ,ane1rei/ acea-ta neput?ndu=-e executa dup. +:idul re-pecti1 2n ,od ri+uro-/ punct cu punct/ dec?t 2n ca*urile 2n care -tarea operati1. ini3ial./ -tarea operati1. 0inal./ -c:e,a in-tala3iei/ a re3elei electrice/ a ec:ipa,entului/ -tarea te:nic. a ace-tora etc. core-pund exact cu cele pre1.*ute 2n +:id. Ace-tea trebuie -. 0ie 2n a%a 0el 2ntoc,ite/ 2nc?t -. o0ere po-iblitatea de orientare -i+ur. a per-onalului operati1 -au comand operativ, la executarea -au coordonarea ,ane1relor precu, %i la 2ntoc,irea 0oilor de ,ane1r./ con3in?nd preci*.rile nece-are execut.rii opera3iilor etc. 2n ordinea lor nor,al./ c:iar 2n -itua3iile c?nd con0i+ura3ia in-tala3iei/ electrice etc. nu e-te cea nor,al.. 6$"7 5ane1rele 2n in-tala3iile %i re3elele electrice de >oa-. ten-iune nu fac obiectul pre!entului regulament. Ele -e execut./ 2n +eneral/ 0.r. 0oi de ,ane1r./ 2n ba*a +:idurilor de ,ane1r. con3inute 2n procedurile %i in-truc3iunile te:nice interne. Unit.3ile de exploatare 1or -tabili/ prin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne/ 2n 0unc3ie de co,plexitatea in-tala3iiilor %i reelelor electrice, de i,portan3a ace-tora/ de pericolul de executare +re%it. a ,ane1relor etc./ ca*urile 6in-tala3iile/ re3elele electrice7/ pentru care e-te nece-ar. executarea ,ane1relor dup. 0oi de ,ane1r. 6pro+ra,ate nor,al/ accidental/ per,anente7. 6$$7 In pre+.tirea/ coordonarea %i executarea ,ane1relor pentru retra+erea din exploatare a ec:ipa,entelor pentru lucr.ri( probe/ per-onalul operati1 %i de comand operativ, trebuie -. re-pecte 2ntoc,ai pre1ederile in-truc3iunilor proprii de -.n.tate %i -ecuritate 2n ,unc.. Art. ) P$,@=)+$,' ?'*,2$,/0$ 6$7 'rin pre+.tirea ,ane1rei -e 2n3ele+e an-a,blul ,.-urilor or+ani*atorice care -e iau/ de la ini3ierea ,ane1rei/ calcule de re+i,/ anali*a -c:e,elor de 0unc3ionare a ec:ipa,entelor 2nainte %i dup. reali*area ,ane1rei p?n. la trecerea e0ecti1. la execu3ie/ a-t0el 2nc?t ace-tea -. -e de-0.%oare corect 627 'entru reducerea ri-curilor 2n operare -e 1a ur,.rii di,inuarea nu,.rului de ,ane1re a1?nd 2n 1edere cel pu3in ur,.toarele a-pecte : a7 -c:e,ele de 0unc3ionare 2n ti,pul de-0.%ur.rii ,ane1relor -au dup. e0ectuarea lor -. re3elei

nu conduc. la indi-ponibili*area unor protec3ii -au auto,ati*.ri 6Exe,plu: 2n -ta3iile cu ,ai ,ult de 2 bare colectoare la trecerea ec:ipa,entelor de pe o bar. pe alta -e 1a ur,.ri -. ra,?n. 2n 0unc3iune protec3ia di0eren3ial. de bare la 2 bare colectoare79 b7 durata 2n care -e 1a 0unc3iona 2n -c:e,a re*ultat.9
59

c7 d7

re-pectarea criterilui :n,-;9 -tabilirea -c:e,elor de probare cu ten-iune a ec:ipa,entelor care -e 1a 0ace 2n

0unc3ie de i,portan3a ec:ipa,entelor probate. 687 5ane1rele curente pot 0i ini3iate de ur,.toarele per-oane : a7 per-onalul operati1 ca ur,are a unor cerin3e de re+i, ale in-tala3iilor/ ec:ipa,entelor/

re3elelor electrice/ a pre1ederilor procedurilor %i in-truc3iunilor te:nice interne/ a unor pro+ra,e de 0unc3ionare etc. ELE5'LU : Eunc3ionarea la orele de v6r% cu dou. tran-0or,atoare 2n paralel/ punerea 2n 0unc3iune a unui co,pen-ator -incron pentru re+larea ten-iunii etc.. b7 per-onalul de comand operativ al centrelor de dispecer ca ur,are a cerin3elor de 0unc3ionare a ec:ipa,entelor a0late 2n co,anda de coordonare/

re+i,/ a pro+ra,ului de interne.

autoritatea de deci*ie -au co,peten3a ace-tuia/ ca ur,are a pre1ederilor in-truc3iunilor te:nice

ELE5'LU: 'unerea 2n 0unc3iune a grupurilor/ co,pen-atoarelor -incrone/ -c:i,barea con0i+ura3iei re3elei electrice etc.. 6;7 'er-onalul operati1/ care execut. o ,ane1r. curent. de execu3ie r.-punde de 0olo-irea la o ,ane1r. curent. de execu3ie a unei 0oi de ,ane1r. de execu3ie per,anent. core-pun*.toare. 6 7 'er-onalul de comand operativ care coordonea*. o ,ane1r. curent. de coordonare r.-punde de 0olo-irea la o ,ane1r. a unei 0oi de ,ane1r. de coordonare per,anent. core-pun*.toare. 6!7 5ane1rele pro+ra,ate nor,al pot 0i ini3iate de ur,.toarele per-oane : a7 per-onalul te:nico ad,ini-tra3i1 care coordonea*. ad,ini-tra3i1 per-onalul de -er1ire

operati1./ pentru ec:ipa,entele a0late 2n exploatarea unit.3ii de exploatare din care 0ace parte 6%e0ul de staie electric/ %e0ul de centru/ %e0ul de -ec3ie etc..7/ 2n 1ederea retra+erii din exploatare a ec:ipa,entului 9 b7 per-onalul co,parti,entului de conducere operational./ co,parti,entul pro+ra,are

re+i,uri de 0unc3ionare al centrului de dispecer/ care are ec:ipa,entul 2n autoritate de deci*ie -au
60

co,peten3./ 2n 1ederea -c:i,b.rii con0i+ura3iei/ a-i+ur.rii unui regim de %uncionare c?t ,ai -i+ur %i econo,ic etc.9 c7 per-onalul de comand operativ al centrului de dispecer, care are ec:ipa,entele 2n

co,and. de coordonare/ autoritate de deci*ie -au co,peten3./ pentru ,ane1rele nece-are a -e executa 2n alte in-tala3ii -au *one de re3ele electrice ca ur,are a ini3ierii unei ,ane1re 2ntr=o in-tala3ie/ *on. de re3ea electric. etc./ le+at. de ace-tea. Din ,o,entul c?nd a 0o-t e,i-. cererea 6pentru centrele de dispecer/ c?nd a 0o-t pri,it.7 -e con-ider. c. -=a ini3iat ,ane1ra %i 1a 2ncepe pre+.tirea ei. OHSERBAJIE : Se reco,and. ca 2ntoc,irea 0oilor de ,ane1r. -. -e 0ac. de c.tre per-onalul de -er1iciu 2n tura de dup. a,ia*./ cu dou. *ile 2naintea datei pro+ra,ate pentru executarea ,ane1rei/ a-t0el ca a doua *i 0oaia de ,ane1r. -. poat. 0i 1eri0icat. %i aprobat. de per-oanele 2n drept. 6<7 Eoile de ,ane1r. de execu3ie -e 1or 2ntoc,i la indicatia %e0ului in-tala3iei 6*onei de reea7 -au a loc3iitorului ace-tuia/ -au la indicatia per-onalului de comand operativ pentru ,ane1rele ini3iate de centrele de dispecer, 6#7 Eoile de ,ane1r. de execu3ie/ care 0ac parte dintr=o 0oaie de ,ane1r. de coordonare/ -e 1or 2ntoc,i la indicatia per-onalului de comand operativ care are co,anda de coordonare/. 6)7 'er-oana de -er1iciu 2n tura de dup. = a,ia*./ dup. 2ntoc,irea 0oii de ,ane1r. de

coordonare/ 1a -olicita per-onalului operati1 2ntoc,irea 0oilor de ,ane1r. de execu3ie/ care 0ac parte din 0oaia de ,ane1r. de coordonare re-pecti1./ d?ndu=i toate indica3iile %i l.,uririle nece-are pentru a core-punde concep3ia 0oii de ,ane1r. de execu3ie cu concep3ia 0oii de ,ane1r. de coordonare. Se reco,and. ca per-oana de comand operativ de -er1iciu 2n tura de dup. = a,ia*./ 2n *iua pre,er+.toare ,ane1relor/ -. 1eri0ice dac./ 0oile de ,ane1ra de coordonare -i de executie core-pondente/ precu, -i 0oile de ,ane1ra de executie care -e intoc,e-c la indicatia per-onalului de co,anda operati1a -unt 2ntoc,ite/ 1eri0icate %i aprobate/ con0or, pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent# Reco,ndarea e-te 0.cut. 2n -copul e1it.rii 2nt?r*ierii -au neexecut.rii ,ane1relor din cau*a lip-ei 0oilor de ,ane1r.. 'er-onalul operati1 trebuie -. cear. per-oanei care are co,anda de coordonare 6%i acea-ta e-te obli+at. -. dea7 orice l.,urire -au indica3ie nece-ar. 2ntoc,irii corecte a 0oilor de ,ane1r..

61

6$"7 Eoile de ,ane1r. de coordonare -e 1or 2ntoc,i la indica3ia %e0ului 0or,a3iei de comand operativ re-pecti1e/ -e0ului centrului de di-pecer -au loctiitorul ace-tuia. 'er-onalul operati1 %i per-onalul de comand operativ trebuie -. ur,.rea-c. pro+ra,area ,ane1relor 2n in-tala3ii/ *on. de reea electic/ reea sau sistem electroenergetic/ -. 2ntoc,ea-c. %i -. -upun. -pre aprobare %i 1eri0icare 0oile de ,ane1r. nece-are/ con0or, pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent/ -au -. -olicite/ dup. ca*/ 2ntoc,irea 0oilor de ,ane1r./ con0or, celor pre1.*ute ,ai -u-. 6$$7 Qe0ii de in-tala3ii/ /one de reea electric/ centre de conducere prin dispecer trebuie -. ur,.rea-c. de-0.%urarea corect. %i la ti,p a proce-ului de 2ntoc,ire/ 1eri0icare/ aprobare a 0oilor de ,ane1r.. 6$27 &n ca*ul 2n care cererea de retra+ere din exploatare a unui ec:ipa,ent -e aprob. cu anu,ite condi3ii/ care i,plic. re0acerea 0oilor de ,ane1r./ ace-tea -e 1or re0ace con0or, celor pre1.*ute 2n pre*entul Re+ula,ent re0eritor la 2ntoc,irea/ 1eri0icarea/ aprobarea -au re0acerea 0oilor de ,ane1r. pro+ra,ate nor,al. La pri,irea aprob.rii/ per-oanele care au obli+a3ia de a indica 2ntoc,irea 0oilor de ,ane1r. 1or di-pune re0acerea 0oilor de ,ane1r. con0or, celor pre1.*ute 2n condi3iile i,pu-e pentru aprobarea cererii re-pecti1e. 'er-onalul operati1 %i per-onalul de comand operativ trebuie -. ur,.rea-c. aprobarea ,ane1relor pro+ra,ate 2n in-tala3ia/ /ona de reea/ re3eaua electric. -au -i-te,ul electroener+etic %i -. re0ac. -au -. di-pun. re0acerea 0oilor de ,ane1r./ -. le -upun. 1eri0ic.rii %i aprob.rii/ con0or, pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent/ pentru ca ace-tea -. core-pund. aprob.rii date. OHSERBAJIE : Se reco,and. ca per-oana de comand operativ de -er1iciu 2n tura de dup.=a,ia*./ 2n *iua pre,er+.toare ,ane1relor/ -. 1eri0ice dac. 0oile de ,ane1r. de coordonare %i de execu3ie care -e 2ntoc,e-c la indica3ia per-onalului de comand operativ/ au 0o-t re0.cute/ 1eri0icate %i aprobate/ 2n concordan3. cu cele pre1.*ute 2n con0or,itate cu condi3iile i,pu-e pentru aprobarea cererii. 6$87 O ,ane1r. pro+ra,at. accidental poate 0i ini3iat. de ur,.toarele per-oane : a7 per-onalul te:nico=ad,ini-tra3i1 care coordonea*. per-onalul operati1/ pentru

ec:ipa,entele a0late 2n +e-tiunea unit.3ii -au -ubunit.3ii de exploatare din care 0ac parte 6%e0ul de staie electric/ centru/ %e0ul de -ec3ie/ loc3iitorul ace-tora etc.7/ 2n 1ederea retra+erii accidentale din exploatare a unui ec:ipa,ent 6pre1enirea a1ariilor/ lucr.ri 2n ur,a a1ariilor etc.7 -au aducerii unui ec:ipa,ent care a de1enit indi-ponibil 2ntr=o anu,it. -tare operati1. 9
62

b7 etc.9 c7

per-onalul operati1/ 2n 1ederea retra+erii din exploatare a unui ec:ipa,ent/ aducerii

unui ec:ipa,ent care a de1enit indi-ponibil 2ntr=o anu,it. -tare operati1./ -c:i,b.rii con0i+ura3iei

per-onalul de comand operativ/ 2n 1ederea retra+erii din exploatare accidentale a unui

ec:ipa,ent/ -olicitat. de per-oanele abilitate/ a -c:i,b.rii i,ediate a con0i+ura3iei/ i,pu-. de condi3iile de 0unc3ionare a in-tala3iilor 6$;7 Odat. cu e,iterea cererii 6pentru centrele de dispecer/ pri,irea cererii7 -e con-idera ca -=a %i ini3iat ,ane1ra re-pecti1. %i -e 1a 2ncepe pre+.tirea ei. 6$ 7 Eoile de ,ane1r. -e 1or 2ntoc,i/ 1eri0ica/ aproba %i controla con0or, pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent pentru 0oile de ,ane1r. pro+ra,ate accidental. 'er-oanele care ini3iea*. ,ane1ra trebuie -. -olicite 2ntoc,irea 0oilor de ,ane1r. de execu3ie/ iar per-onalul operati1 -. le 2ntoc,ea-c./ -. le 1eri0ice %i -. le aprobe 6-au -. le -upun. -pre aprobare/ c?nd e-te po-ibil7 0.r. 2nt?r*iere. 'er-onalul de comand operativ trebuie -. 2ntoc,ea-c./ -. 1eri0ice/ -. aprobe 6-au -. -upun. -pre 1eri0icare %i aprobare/ c?nd e-te po-ibil7 0oaia de ,ane1r. de coordonare sau "e e+ecuie ro rie ( entru mane'rele efectuate ti,p util. Art.!" C00$-0*'$,' A+ ,.,:%)'$,' ?'*,2$,/0$ 6$!7 'rin execu3ia ,ane1rei -e 2n3ele+e executarea opera3iilor/ a%a cu, au 0o-t de0inite 2n pre*entul Re+ula,ent. 6$<7 'rin coordonarea ,ane1rei -e 2n3ele+e coordonarea +rupelor di-tincte de opera3ii a opera3iilor di-tincte precu, %i a unor controale/ 1eri0ic.ri/ opera3ii -peciale etc. care nece-it. coordonare a%a cu, au 0o-t ace-tea de0inite 2n pre*entul Re+ula,ent. 6$#7 Executarea ,ane1relor pentru retra+erea din exploatare a ec:ipa,entelor 2n 1ederea execut.rii de lucr.ri/ ,.-ur.tori etc. 1a 2ncepe la -olicitarea per-oanei de-e,nate de c.tre unitatea de exploatare prin cererea de retra+ere din exploatare. 6$)7 &n ca*ul c?nd per-oana de-e,nat. de c.tre unitatea de exploatare 6prin cererea de retra+ere din exploatare7 -. -olicite retra+erea din exploatare a ec:ipa,entelor e-te per-onalul
63

rin telecoman"a), s solicite ersonalului o erati'

2ntoc,irea 0oilor de ,ane1r. de execu3ie nece-are ,ane1rei de coordonare %i -. le controle*e 2n

operati1 din in-tala3ia -au /ona de reea electric/ executarea ,ane1relor 1a 2ncepe la -olicitarea %e0ului in-tala3iei -au /onei de reea care -=a ocupat de or+ani*area lucr.rilor. 62"7 Executarea ,ane1relor trebuie corelat. cu 2ndeplinirea condi3iilor de 2ncepere a lucr.rilor 6ec:ipa,entul nu 1a 0ie retra- din exploatare ,ai de1re,e dec?t e-te ne1oie %i nici ,ai t?r*iu pentru a nu 2nt?r*ia 2nceperea lucrarilor7. 62$7 Solicitarea de incepere a ,ane1relor poate 0i 0acut. cu cel ,ult $ ora 2nainte de ora ,en3ionat. prin cererea de retra+re din exploatare. De con-ecin3ele 2nceperii execut.rii ,ane1relor ,ai de1re,e -au ,ai t?r*iu dec?t e-te nece-ar -unt r.-pun*.tori cei care au -olicitat acea-ta 2n ,od ne>u-ti0icat/ precu, %i cei care 2nt?r*ie ne>u-ti0icat 2nceperea unei ,ane1re care le=a 0o-t -olicitat.. 6227 Atunci c?nd ec:ipa,entul e-te 2n autoritatea de deci*ie a unui centru de dispecer/ ,ane1rele -e 1or executa nu,ai cu aprobarea di-pecerului/ per-onalului de co,and. operati1a/ de -er1iciu la centrul de dispecer cu autoritate de deci*ie. 6287 Atunci c?nd ec:ipa,entul e-te 2n co,anda de coordonare a unui centru dispecer/ ,ane1rele -e 1or executa nu,ai la di-po*i3ia -au cu aprobarea di-pecerului/ per-onalului de co,and. operati1a/ de -er1iciu de la centrul de dispecer cu co,and. de coordonare. 62;7 'er-oana care d. o di-po*i3ie(aprobare de execu3ie a unei ,ane1re o con-ider.

executat. nu,ai dup. ce per-oana c.reia i=a dat di-po*i3ia(aprobarea con0ir,. executarea ,ane1rei. 'er-oana care a pri,it di-po*i3ia(aprobarea de execu3ie a ,ane1rei trebuie -. con0ir,e executarea ace-teia/ i,ediat dup. executare/ per-oanei de la care a pri,it di-po*i3ia(aprobarea. 62 7 Di-po*i3iile per-onalului te:nico=ad,ini-tra3i1 ierar:ic -uperior/ pri1ind

proble,ele(a-pectele care intr. 2n co,peten3a -au autoritatea de deci*ie a unui centru de dispecer/ -e 1or executa nu,ai cu aprobarea ace-tuia. 62!7 &n ca*ul execut.rii unor ,ane1re ,ai co,plicate/ %e0ul in-tala3iei -au *onei de reea/ %e0ul de tur. 6in+inerul de -er1iciu7 pe central./ -uperiorii ierar:ici ai ace-tora/ au dreptul/ dac. -unt 2n-.rcina3i de conducerea te:nic. a unit.3ii de exploatare %i dac. 2ndepline-c condi3iile pre1.*ute de.I'SS5/ -. preia -arcinile re-pon-abilului de ,ane1r. din in-tala3ia -au /ona de reea re-pecti1./ cu anun3area prealabil. a centrului de dispecer care are ec:ipa,entul 2n co,and. ne,i>locit.. 'er-oana re-pecti1. de1ine re-pon-abil de ,ane1r./ iar %e0ul de tur. al 0or,a3iei operati1e a in-tala3iei -au a /onei de reea de1ine executant de ,ane1re prelu?nd -arcinile ace-tuia.

64

62<7 'er-onalul operati1 %i per-onalul de comand operativ e-te obli+at -. 2ndeplinea-c./ i,ediat %i 0.r. obiec3ii/ di-po*i3iile per-onalului de comand operativ -uperior/ cu excep3ia celor care con-ider. c. pun 2n pericol -ecuritatea per-onalului/ inte+ritatea ec:ipa,entelor -au creea*. pre,i-e pentru producerea de avarii. &n ca*ul 2n care cel care a pri,it di-po*i3ia o con-ider. incorect./ 1a raporta i,ediat ace-t lucru per-oanei care d. di-po*i3ia. Dac. acea-ta repet. di-po*i3ia/ per-onalul operati1 -au de comand operativ e-te obli+at -. o execute i,ediat/ dac. nu -e pune 2n pericol -ecuritatea per-onalului/ inte+ritatea ec:ipa,entelor -au nu -e creea*. pre,i-e pentru producerea i,inent. de avarii. &n ace-te ca*uri e-te obli+at -. re0u*e executarea di-po*i3iei %i -. co,unice ace-t lucru %e0ilor lui ierar:ici ad,ini-trati1i(operati1i. 'entru orice re0u* ne,oti1at de 2ndeplinire a di-po*i3iei/ c?t %i de 2nt?r*ierea ne,oti1at. a 2ndeplinirii/ r.-pund at?t per-oanele care nu au 2ndeplinit=o/ c?t %i cele care au aprobat acea-t. ne2ndeplinire. 62#7 'er-onalul din centralele %i re3elele electrice nu are dreptul -. e0ectue*e ,odi0ic.ri ale re+i,ului/ re+la>elor/ con0i+ura3iei/ lo+icii de 0unc3ionare %i -t.rii operati1e a protec3iilor prin relee/ auto,ati*.rilor/ teleco,en*ilor/ tele,.-urilor %i teleco,unica3iilor/ a0late 2n co,peten3a -au autoritatea de deci*ie a unui centru de dispecer/ 0.r. aprobarea ace-tuia. Ace-te ,odi0ic.ri 6cu excep3ia celor care -e execut. operati1/ la e0ectuarea ,ane1relor/ 2n ba*a procedurilor %i in-truc3iunilor te:nice interne7 trebuie -. -e e0ectue*e pe ba*. de cereri aprobate at?t de c.tre centrul de dispecer cu autoritate de deci*ie. 5odi0icarea de con0i+ura3ii( lo+ica de operare/ 0unc3ionarea -au para,etri*area a -i-te,ului telein0or,a3ional -e 0ace nu,ai cu cerere aprobat. de centrul de di-pecer care operea*. cu acel -i-te, telein0or,a3ional. &n ca*ul ,odi0ic.rilor de con0i+ura3ie/ per-onalul de comand operativ al centrului de dispecer care are 2n autoritatea de deci*ie ec:ipa,entul re-pecti1 e-te obli+at -. a-i+ure re+la>ul protec3iilor prin relee/ con0or, procedurilor %i in-truc3iunilor te:nice interne -au indica3iilor -tructurilor opera3ionale 2n -arcina c.rora e-te coordonarea protec3iilor. 'entru ec:ipa,entele care nu -unt 2n co,anda de coordonare/ co,peten3a -au autoritatea de deci*ie a unui centru de dispecer precu, %i pentru ca*urile pre1.*ute 2n re+le,ent.rile 2n 1i+oare/ per-onalul operati1 e-te obli+at -. a-i+ure re+la>ul protec3iei prin relee/ 2n ca*ul -c:i,b.rilor de con0i+ura3ie/ con0or, procedurilor %i in-truc3iunilor te:nice interne.
65

Ec:ipa,entele din -i-te,ul de protectii -i auto,ati*ari precu, -i din telein0or,a3ional -e -upun aceluia%i ordin de in1e-tire ca -i cele din circuitele pri,are/ retra+erea din exploatare/ ,odi0icarea de con0i+ura3ie( lo+ica -e 0ace nu,ai cu aprobarea centrului de di-pecer cu autoritate de deci*ie a-upra ec:ipa,entelor din circuitele pri,are a0erente. 62)7 &n ca*ul 2n care 0or,a3ia operati1. de -er1iciu e-te 0or,at. din dou. per-oane/ precu, %i 2n ca*ul c?nd ,ane1rele -e execut. de la 0a3a locului execu3ia ,ane1relor -e 0ace obli+atoriu de dou. per-oane. Nu e-te per,i-. executarea ,ane1relor de la 0a3a locului de c.tre o -in+ur. per-oan. dec?t cu aprobarea conducerii unit.3ii de exploatare. 'er-oana care are grupa S5 in0erioar. execut. ,ane1ra 60iind nu,it. executant de ,ane1r.7/ iar per-oana care are grupa S5 -uperioar. controlea*. executarea 0iec.rei opera3ii con0or, 0oii de ,ane1r./ re-pectarea -ucce-iunii opera3iilor pre1.*ute 2n acea-ta/ ,odul de executare a opera3iilor %i -upra1e+:ea*. executarea core-pun*atoare a ,ane1rei de c.tre executant 60iind nu,it. re-pon-abil de ,ane1r.7. Conducerea unit.3ii de exploatare -tabile%te 2n cadrul 0or,a3iilor operati1e executantul de ,ane1./ re-pon-abilul de ,ane1r. %i atribu3iile ace-tora prin 0i%a de po-t. &n ca*ul ,ane1relor care -e execut. 0.r. 0oaie de ,ane1r./ re-pon-abilul de ,ane1r. e-te cel care indic. executantului de ,ane1r. 0iecare opera3ie pe care ace-ta trebuie -. o execute. &n ca*ul opera3iilor de ac3ionare a aparatelor de co,uta3ie/ atunci c?nd co,anda ac3ion.rii -e 0ace din ca,era de co,and. a in-tala3iei/ -e ad,ite ca executarea co,en*ii -. -e 0ac. de c.tre re-pon-abilul de ,ane1r./ core-pun*.tor ca*ului e0ectu.rii ,ane1relor de o -in+ur. per-oan./ executantul de ,ane1r. e0ectu?nd 1eri0icarea po*i3iei aparatului dup. ac3ionare. 'entru acea-ta el 1a -ta 2n apropierea aparatului ,ane1rat la o di-tan3. core-pun*.toare de ace-ta/ a-t0el ca la ac3ionare -. nu i -e pun. 2n pericol 1ia3a %i 1a con0ir,a re-pon-abilului de ,ane1r. -itua3ia real. 6po*i3ia corect. -au incoret.7 a aparatelor de co,uta3ie. Executarea ,ane1rei 2n ace-t 0el -e 1a 0ace nu,ai dac. 2ntre re-pon-abilul %i executantul de ,ane1r. exi-t. o le+.tur. de teleco,unica3ii 6prin radio -au tele0on ,obil7 prin care re-pon-abilul de ,ane1r. co,unic. executantului care ele,ent 1a 0i ac3ionat %i opera3ia pe care o 1a executa /indenti0icarea corect. a ace-tuia %i ur,.rirea opera3iei pe care o 1a executa/ iar executantul con0ir,. ,odul de reali*are a co,en*ilor date de c.tre re-pon-abilul de ,ane1r. 6,odi0icarea -au nu a po*itiei aparatului actionat7. 5odul concret de de-0a-urare a ,ane1rei/ locul unde -t. executantul %i cu, 0ace 1eri0icarea precu, %i alte detalii -e -tabile-c prin proceduri aprobate de conducerea unit.3ii de exploatare 2n 0unc3ie de condi3iile locale din in-tala3ie.
66

Se reco,and. pentru reducerea ni1elului de ri-c6accidente/ a1arii7 al acti1itatii operati1e 2n in-tala3ii = di,inuarea controalelor( 1eri0ic.rilor operati1e 2n in-tala3ii &n ca*ul opera3iilor de ac3ionare a aparatelor de co,uta3ie prin teleco,and./ atunci c?nd co,anda ac3ion.rii -e 0ace de la ca,era de co,and. a unui centru de di-pecer/ punct de -upra1e+:ere %i co,and. etc. -e ad,ite executarea co,en*ii de c.tre re-pon-abilul de ,ane1r./ core-pun*.tor ca*ului e0ectu.riii ,ane1relor de o -in+ur. per-oan.. Unit.3ile de exploatare -au de conducere operativ 1or 2ntoc,i/ 2n ace-t -en-/ proceduri %i in-truc3iuni te:nice -peci0ice dac. e-te ca*ul. E0ectuarea ,ane1relor din ca,era de co,and. a unei -ta3ii electrice dotat. cu -i-te, SCADA poate 0i a-i,ilat. cu e0ectuarea ,ane1relor prin teleco,and.. Dac. aparatul de co,uta3ie re-pecti1 nu 0unc3ionea*. corect %i e-te nece-ar. ac3ionarea 6-au co,anda ac3ion.rii7 de la 0a3a locului/ ,ane1rarea aparatului de co,uta3ie -e 1a 0ace a%a cu, e-te pre1.*ut. executarea ,ane1relor cu aparate care nu au co,anda ac3ion.rii de la di-tan3. -au prin teleco,and./ 0or,a3ia ac3ion?nd 2n con0or,itate cu pre1ederile pre*entului Re+ula,ent -i procedurile -peci0ice ale unit.3ii de exploatare. A,bele per-oane trebuie -. cunoa-c. per0ect ,ane1ra ce ur,ea*. -. -e execute %i r.-pund -olidar de corectitudinea execut.rii ace-teia. &n ca*ul e+alit.3ii de +rup. de autori*are/ re-pon-abilul de ,ane1r. 1a 0i per-oana cu 0unc3ie -uperioar.. 68"7 &n in-tala3iile %i re3elele electrice -e pot executa ,ane1re de c.tre o -in+ur. per-oan. nu,ai dac. -unt re-pectate inte+ral pre1ederile in-truc3iunilor proprii de -ecuritate %i -.n.tate 2n ,unc. pentru ace-te ca*uri. 68$7 &n ca*ul 2n care 2n tur. e-te o -in+ur. per-oan./ toate ,ane1rele 2n in-tala3iile electrice -e execut. de c.tre acea per-oan... 'er-oanei care e-te -in+ur. 2n tur. i -e per,ite -. e0ectue*e -in+ur. aducerea ec:ipa,entului 2n -tare Kle+at la p.,?ntG nu,ai prin 2nc:iderea cu3itelor de le+are la p.,?nt cu ac3ionare ,ecanic. -au prin teleco,and.. Opera3iile de ,ontare %i de,ontare a +arniturilor ,obile de -curtcircuitoare nu 0ac obiectul pre*entului re+ula,ent. Conducerea unit.3ii de exploatare poate lua/ dup. ca*/ orice ,.-uri -upli,entare de -.n.tate %i -ecuritate 2n ,unc. pentru a e1ita accidente u,ane -au deteriorari de ec:ipa,ente 2n cur-ul e0ectu.rii ,ane1relor.
6

&n ca*ul 2n care ,ane1ra e-te executat. de o -in+ur. per-oan./ acea-ta 2ndepline%te at?t -arcinile re-pon-abilului de ,ane1r./ c?t %i ale executantului de ,ane1r.. 6827 5odul de executare a opera3iilor/ 2n condi3ii nor,ale de exploatare/ trebuie -. 0ie ur,.torul: a7 = 5ane1ra -e execut. de dou. per-oane: 0oaia de ,ane1r. -e -e,nea*. at?t de c.tre per-oana care execut. opera3iile/ c?t %i de c.tre

re-pon-abilul de ,ane1r. %i -e 0ace la locul de executare a ,ane1relor9 = prin -e,narea 0oii de ,ane1r. de c.tre re-pon-abilul de ,ane1r./ -e con0ir,. 1eri0icarea

%i acceptarea 0oii de ,ane1r. %i acceptarea execu3iei ,ane1rei dup. 0oaia de ,ane1r. re-pecti1.9 = executantului de ,ane1r. i -e d./ de c.tre re-pon-abilul de ,ane1r./ -pre executare/ re-pon-abilului de ,ane1r. pentru a con0ir,a

nu,ai o -in+ur. opera3iei %i abia dup. executarea ace-teia i -e d. -pre execu3ie opera3ia ur,.toare9 executantul e-te obli+at -. repete di-po*i3ia 2n3ele+erea corect. a di-po*i3iei9 = executantul ,ane1rei -e opre%te 2n 0a3a celulei/ aparatului/ ele,entului/ c:eii de co,and./

-i,bolului pe di-plaN 6cu ,ou-e=ul7 -au panou etc./ la care trebuie executat. opera3ia %i 1eri0ic. -. 0ie cel pre1.*ut9 re-pon-abilul ,ane1rei 1eri0ic. %i el -. 0ie 2n ade1.r cel pre1.*ut9 = re-pon-abilul de ,ane1r. cite%te la 0a3a locului/ per-oanei care execut./ opera3ia care

ur,ea*. a 0i executat.9 = = per-oana care execut. ,ane1ra repet. con3inutul opera3iei re-pon-abilului de ,ane1r.9 re-pon-abilul de ,ane1ra 1eri0ic. 2nc. o dat. dac. executantul e-te pre+.tit -. execute

opera3ia la ele,entul pre1.*ut %i/ dac. totul e-te corect/ d. di-po*i3ia Kcorect/ execut.G9 = = = executantul execut. opera3ia re-pecti1. %i con0ir,. executarea ace-teia9 re-pon-abilul de ,ane1r. notea*. 2n 0oaia de ,ane1r. 2ndeplinirea opera3iei9 la executarea tuturor opera3iilor dintr=o +rup. di-tinct. de opera3ii -au opera3ie di-tinct./

re-pon-abilul de ,ane1r. notea*. 2n 0oaia de ,ane1r. 2ndeplinirea ace-teia9 = re-pon-abilul de ,ane1r./ la pri,irea unei di-po*i3ii 6-au aprob.ri7 din partea per-oanei

de comand operativ/ e-te obli+at -. o repete %i -. o execute nu,ai dup. pri,irea con0ir,.rii c. di-po*i3ia -au aprobarea a 0o-t 2n3elea-. corect %i -e poate trece la executare9
6"

la e0ectuarea ,ane1relor cu -eparatoarele din liniile electrice de medie tensiune de c.tre

0or,a3ii operati1e alc.tuite din dou. per-oane/ 2n -itua3ii deo-ebite/ pentru a -e ,en3ine per,anent le+.tura prin radio -au tele0on ,obil cu centrul de dispecer -au cu %e0ul 0or,a3iei operati1e/ ,ane1ra -e poate e0ectua de c.tre executantul de ,ane1r. a0lat la di-tan3. de re-pon-abilul de ,ane1r./ 2n ba*a unei proceduri -au in-truc3iuni care tratea*. condi3iile -peci0ice. b7 ,ane1ra -e execut. de o -in+ur. per-oan.:

= ,ane1rele 1or decur+e re-pect?nd cele pre1.*ute ,ai -u- dar/ re-pon-abilul de ,ane1r. e-te %i executantul ,ane1rei/ 2ndeplinind %i -arcinile ace-tuia. Ace-ta e-te obli+at ca la 0a3a locului -. 1eri0ice c. celula/ aparatul/ -i,bolul pe di-plaN etc/ la care trebuie executat. opera3ia/ e-te cel pre1.*ut/ -a=%i cite-c. opera3ia care trebuie executat./ -. 1eri0ice din nou c. ele,entul la care 1a 0ace opera3ia e-te cel pre1.*ut %i apoi -. o execute. 6887 &n ca*ul 2n care/ 2n proce-ul execut.rii ,ane1relor/ apar 2ndoieli(-u-piciuni 2n pri1in3a >u-te3ei(corectitudinii opera3iilor care trebuie executate/ ,ane1rele -e 1or 2ntrerupe/ ale+?nd o -itua3ie 2n care -e poate 0unc3iona de durat./ %i -e 1a con-e,na acea-ta 2n 0oaia de ,ane1r.. Se in0or,ea*. apoi centrul de di-pecer care are co,anda operati1. ne,i>locita 2n in-tala3ie. 68;7 5ane1rele 2n in-tala3iile teleco,andate -e execut. 0ie prin teleco,and./ 0ie c:iar din in-tala3ia re-pecti1./ 2n condi3iile ,en3ionate 2n pre*entul Re+ula,ent %i nu,ai dup. trecerea c:eii pe po*i3ia Kco,and. local.G. Atribu3iile per-oanelor ce pot executa ,ane1rele prin teleco,and. -unt -tabilite de c.tre unit.3ile de exploatare %i centrele de di-pecer prin proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne/ dup. -peci0icul 0iec.rei in-tala3ii. 68 7 'entru reali*area corect. a ,ane1relor/ -c:e,ele in-tala3iilor %i re3elelor electrice trebuie 3inute la *i %i con-ultate la 2ntoc,irea 0oilor de ,ane1r. de coordonare -au execu3ie. Denu,irile ele,entelor %i ec:ipa,entelor 0olo-ite 2n 0oile de ,ane1r. trebuie -. 0ie unice pentru o in-tala3ie %i trebuie -. core-pund. in-crip3iilor din in-tala3ii %i nota3iilor din -c:e,ele operati1e pentru a nu produce con0u*ii. 68!7 E0ectuarea ,ane1relor pentru redarea 2n exploatare a ec:ipa,entelor -au ele,entelor care au 0o-t retra-e pentru lucr.ri/ ,.-ur.tori/ 2ncerc.ri etc. -e 0ace nu,ai dup. con0ir,area din partea tuturor acelora c.rora le=a 0o-t predat ec:ipa,entul c. ec:ipa,entul -e poate reda 2n exploatare. E0ectuarea ,ane1relor -e 1a 0ace cu aprobarea -au la di-po*i3ia per-onalului de co,and. operati1./ 2n a c.rui autoritate de conducere operativ -e a0l. ec:ipa,entele a0ectate de ,ane1re
69

&n ca*ul ,ane1relor de coordonare/ di-punerea execut.rii +rupelor di-tincte de opera3ii -au opera3iilor di-tincte nu -e 1a 0ace dec?t dup. ce toate 0or,a3iile operati1e re-pecti1e au e0ectuat %i au con0ir,at e0ectuarea celor di-pu-e/anterior la ec:ipa,entul re-pecti1. ELE5'LU: La retra+erea din exploatare pentru lucr.ri a unei linii cu ,ai ,ulte capete/ -e 1a di-pune la un cap.t aducerea K2n -tarea -eparat 1i*ibilG nu,ai dup. ce linia electric. a 0o-t deconectat. 2n toate capetele %i -e 1a di-pune la un cap.t aducerea K2n -tarea le+at la p.,?ntG nu,ai dup. ce linia electric. a 0o-t adu-. K2n -tarea -eparat 1i*ibilP la toate capetele -au -unt de-c:i-e -eparatoare de linie6la capetele liniei care nu are intreruptoare 7-eparatoare de cupla/bucla / -ectionare etc. 68<7 Excep3ie de la acea-t. re+ul. -e poate 0ace 2n ca*ul 2n care ,ane1rele -e e0ectuea*. de o -in+ur. 0or,a3ie operati1./ care -e depla-ea*. -ucce-i1 la capetele unei linii. A-t0el/ cu re-pectarea celor pre1.*ute 2n 0oaia de ,ane1r. de execu3ie %i aprobate de %e0ul *onei de reea, -e per,ite: = aducerea/ pe r?nd/ 2n -tarea K-eparat 1i*ibilG a 0iec.rui cap.t al liniei/ c:iar dac. linia

electric. nu a 0o-t adu-. K2n -tarea deconectatG la toate celalelte capete/ cu condi3ia ca ,ane1rele nece-are -. poat. 0i executate cu linia electric. -ub ten-iune9 = aducerea/ pe r?nd/ 2n -tarea operati1. K2n 0unc3iuneG a 0iec.rui cap.t al liniei a0late K2n

-tarea -eparat 1i*ibilG/ c:iar dac. linia electric. nu a 0o-t adu-. K2n -tarea deconectatG la toate celelalte capete. 68#7 Unit.3ile de exploatare care au 2n +e-tiune (ad,ini-tra3ie ec:ipa,entele 1or 2ntoc,i/ pentru 0iecare in-tala3ie %i *on. de reea electric/ proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne de ,ane1re at?t pentru ca*urile nor,ale/ c?t %i pentru ca*urile de avarii/ accidente/ incendii etc. Centrele de dispecer 1or 2ntoc,i proceduri %i in-truc3iuni de ,ane1r.( re+i,uri( lic:idare a a1ariilor pentru ec:ipa,entele care -unt 2n autoritatea lor de conducere operativ 2n li,itele -arcinilor %i re-pon-abilit.3ilor care decur+ din exercitarea autorit.3ii de deci*ie/ a co,en*ii de coordonare -au co,peten3ei. Ace-te proceduri %i in-truc3iuni 1or -er1i ca ba*. pentru 2ntoc,irea procedurilor %i in-truc3iunilor de lic:idare a a1ariilor de c.tre unit.3ile de exploatare la ni1elul in-tala3iilor %i /onelor de reea. Art.!$ P$,-'$,' ,:>+&'?,*),/0$ &,*)$% '-?+),$,' /' /%:$%

6$7 Ec:ipa,entele 6liniile electrice T/ AT/ bare colectoare/celule etc , 7 -e predau cu ,e-a> nu,ai per-oanelor de-e,nate de unitatea de exploatare prin cererea de retra+ere din exploatare. 5e-a>ul trebuie -. preci*e*e -tarea operati1. 2n care -e a0l. ec:ipa,entul/ -tare operati1. care trebuie -. 0ie cea preci*at. 2n cererea de retra+ere din exploatare. 'redarea -e 0ace de c.tre centrele de di-pecer care au co,anda ne,i>locit. -au de per-onalul operati1 pentru ec:ipa,entele la care ,ane1rele de retra+ere din exploatare au 0o-t 0acute inte+ral de c.tre el/ a%a cu, -e indic. 2n para+ra0ul 687 de ,ai >o-. Liniile electrice -e predau cu ,e-a> de c.tre centrele de dispecer cu co,and. de coordonare prin centrele de dispecer inter,ediare la per-oanele de-e,nate prin cererea de retra+ere din exploatare de c.tre unitatea de exploatare. 5e-a>ul con3ine: a7 nu,.rul ,e-a>ului dat de e,itentul ,e-a>ului %i nu,.rul ,e-a>ului cu care e-te

2nre+i-trat la pri,itor9 nu,erotarea -e 0ace continuu 2n tot cur-ul unui an %i -e reiau de la unu la 2nceputul anului ce ur,ea*.9 b7 c7 d7 data/ ora/ ,inutul pred.rii=pri,irii ,e-a>ului9 centrul de di-pecer %i nu,ele celui care a e,i- ,e-a>ul %i pred. ec:ipa,entul9 nu,ele celui care a pri,it ,e-a>ul %i c.ruia i -e pred. ec:ipa,entul %i centrul de

di-pecer -au unitatea de care apar3ine. ()) La predarea cu ,e-a> a unui ec:ipa,ent/ e,itentul ,e-a>ului con0ir,.

per-oanei(per-oanelor no,inali*ate 2n cererea de retra+ere din exploatare -tarea operati1. a ec:ipa,entului / care trebuie -. 0ie cea -tabilita de unitatea de exploatare prin cererea de retra+ere din exploatare. 'entru ,ane1rele e0ectuate prin teleco,and. -e 1a -peci0ica 2n ,od deo-ebit ace-t lucru 2n con3inutul ,e-a>ului. 5e-a>ele -e 2n-criu 2n re+i-trele operati1e de la centrele de di-pecer 6-au centrele de teleco,and.7 %i 2n caietul de ,e-a>e al ad,iten3ilor -au in re+i-trul de tur. al per-onalului operati1 cu nu,.r propriu pentru 0iecare re+i-tru(caiet. 'entru 0iecare ec:ipa,ent -au parte de ec:ipa,ent/ bine deli,itat 0i*ic %i bine de0init =ca denu,ire pentru identi0icare =-e e,ite c?te un ,e-a>. Liniile electrice cu denu,iri di0erite care -e pot le+a electric 2ntre ele printr=un 2ntreruptor / -eparator de bucl. -au -eparator de cupl. -e predau 0iecare cu ,e-a> -eparat %i nu cu un -in+ur ,e-a>. 687 'redarea ec:ipa,entelor cu ,e-a> -e 0ace a-t0el:
1

a7

Centrul de dispecer ce exercit. co,anda de coordonare pred. liniile electrice unui

Centru de dispecer inter,ediar6 -ubordonat -au a0lat la acela- ni1el ierar:ic 7p?n. la centrul de dispecer al unit.3ii de exploatare -au direct per-oanelor no,inali*ate prin cerere9 b7 Centrul de dispecer a unit.3ii de exploatare pri,e%te liniile electrice de la un Centru de

dispecer intermediar sau de la centrul de dispecer ce e&ercita comanda de coordonare %i le pred. per-oanelor no,inali*ate prin cerere . &n ca*ul liniilor 2n +e-tiunea ,ai ,ultor unit.3i de exploatare/ 0iecare Centru de dispecer a unit.3ii de exploatare pred. linia electric. per-oanelor no,inali*ate prin cerere din *ona unit.3ii -ale. c7 Centrul de dispecer a unit.3ii de exploatare/ c?nd exercit. co,anda de coordonare/

pred. ec:ipa,entul unui Centrul de dispecer inter,ediar -au per-oanelor no,inali*ate prin cerere d7 &n ca*ul 2n care ,ane1rele pentru retra+erea din exploatare a unui ec:ipa,ent au 0o-t

e0ectuate 2n totalitate de aceea%i 0or,a3ie operati1. care e0ectuea*. %i ad,iterea la lucru/ atunci ad,itentul no,inali*at prin cerere e-te o per-oana din cadrul aceleia%i 0or,a3ii operati1e %i nu -e e,it ,e-a>e de c.tre centrul de di-pecer care are co,anda ne,i>locit. 2n in-tala3ie 9 e7 Centrul de dispecer cu co,and. ne,i>locit. pred. cu ,e-a> ec:ipa,entele pentru

ad,itere la lucru/ 2n centralele i staiile electrice< per-onalului operati1 dac. a e0ectuat co,anda de cordonare la acele ec:ipa,ente -au daca a pri,it cu ,e-a> ace-te ec:ipa,ente de la un centru de di-pecer inter,ediar -au de la centrul de di-pecer ce a e0ectuat co,anda de coordonare 9 07 'entru ec:ipa,entele retra-e din exploatare la care ,ane1ra de retra+ere din cu ,e-a> nu,ai

exploatare a 0o-t e0ectuat. prin teleco,and. de la un centru de di-pecer/ -au centru de teleco,and. per-onalul care a e0ectuat ,ane1ra de execu3ie per-oanei(per-oanelor pred. ec:ipa,entul no,inali*ate 2n cerere -peci0icand clar c. ec:ipa,entul a 0o-t retra- din

exploatare G prin teleco,and.Gcon0ir,andu=i -tarea operati1a a ec:ipa,entului potri1it indicatiilor din -i-te,ul telein0or,ational. 'entru lucr.ri e0ectuate 2n peri,etrul -ta3iilor de cap.t al liniilor predate cu ,e-a> per-oana c.ruia i=a 0o-t predat. linia cu ,e-a> 1a 1eri0ica -tarea operati1. a liniei 2n -ta3ia re-pecti1./ la 0a3a locului. Si,ilar -e 1a proceda %i cu ec:ipa,entele care au toate capetele 2n aceea%i -ta3ie %i la care -tarea operati1. -olicitat. de c.tre unitatea de exploatare prin cererea de retra+ere din exploatare a 0o-t reali*at. prin ,ane1re e0ectuate prin teleco,and. 6;7 Ec:ipa,entul retra- din exploatare/ predat cu ,e-a>/ -e red. 2n exploatare nu,ai dup. ce toate per-oanele c.rora li -=a predat cu ,e-a> ec:ipa,entul con0ir,. c. din partea lor -e poate reda
2

2n exploatare acel ec:ipa,ent. Con0ir,area trebuie -. preci*e c. ec:ipa,entul/ din punctul -.u de 1edere/ poate 0i redat 2n exploatare/ 2n anu,ite condi3ii te:nice/ dac. e-te ca*ul. 6 7 Con0ir,.rile pentru redarea 2n exploatare a liniilor electrice -e 0ac prin ,e-a>e 2n-cri-e %i nu,erotate de la ad,itent p?n. la centrul de dispecer cu co,and. de coordonare/ parcur+?ndu= -e 2n -en- in1er- acela%i circuit ca la predare. 6!7 'entru ec:ipa,entele din centralele i staiile electrice/cu per-onal per,anent/ per-onalul operati1 de -er1iciu 0ace con0ir,area po-ibilitatii de redare 2n exploatare a ec:ipa,entelor re-pecti1e centrului de dispecer cu co,and. ne,i>locit.. 'entru ec:ipa,entele din staiile9centralele electrice %r personal permanent/ unde ,ane1rele -e e0ectuea*. de la di-tan3. 6prin teleco,and.7/ per-oana no,inali*at. 2n cerere 6ad,itent7 0ace con0ir,area po-ibilitatii de redare 2n exploatare a ec:ipa,entelor re-pecti1e 6prin ,e-a> -cri- %i nu,erotat7 centrului de dispecer cu co,and. ne,i>locit.= prin teleco,and.= -au centrului de teleco,and. de la care a pri,it cu ,e-a> ec:ipa,entul 6<7 &n ca*ul 2n care unul din cei doi core-ponden3i/ datorit. c.ii de co,unica3ii/ nu a 2n3eleco,plet -au par3ial con3inutul ,e-a>ului/ -e reia tran-,iterea lui p?n. ce e-te co,plet %i corect 2n3ele-/ iar 2n ca* contrar -e -u-pend. predarea=pri,irea ,e-a>ului p?n. la -tabilirea unei c.i de co,unica3ii core-pun*.toare. 5ane1rele pentru retra+erea %i redarea din(2n exploatare a ec:ipa,entelor -e 0ac 2n con0or,itate cu pre1ederile Re+ula,entului de conducere prin di-pecer COD RET partea III=a CA'ITOLUL L. MANEVRE N CAH DE AVARII Art.!2 Conducerea operati1. a sistemului electroenergetic 2n ca* de avarii -e 0ace 2n con0or,itate cu pre1ederile Re+ula,entului de conducere prin di-pecer 2n Si-te,ul Electroener+etic Na3ional. Art.!8 5ane1rele de lic:idare a avariilor, -e coordonea*. %i -e execut. 0.r. 0oaie de ,ane1r.. Art.!; 5ane1rele prin care -e retra+ din exploatare ec:ipa,entele pentru ,entenan3./ probe etc. 2n ur,a avariilor -au pentru pre1enirea deterior.rilor de utila>e/ perturba3iilor 2n 0unc3ionarea ec:ipa,entelor %i ali,ent.rii consumatorilor/ precu, %i ,ane1rele prin care -e redau 2n exploatare ec:ipa,entele -e execut. dup. 0oi de ,ane1r. pro+ra,ate accidental.

&n ca*ul 2n care redarea ec:ipa,entelor 2n exploatare -e 0ace la inter1ale de ti,p 2n care e-te po-ibil. 2ntoc,irea %i aprobarea unei 0oi de ,ane1r. pro+ra,ate nor,al/ -e 1a proceda 2n con-ecin3.. Art.! &n -itua3ii de ur+en3./ pentru pre1enirea deterior.rii ec:ipa,entului/ accidente/ incendii etc./ 2n care ec:ipa,entul re-pecti1 e-te de o i,portan3. deo-ebit./ -e ad,ite ca ,ane1rele de retra+ere din exploatare a ec:ipa,entelor 2n ur,a avariilor -au pentru pre1enirea ca*urilor ar.tate ,ai -u-/ -. -e 0ac. 0.r. 0oaie de ,ane1r.. Art.!! 5ane1rele de lic:idare a a1ariilor -e e0ectuea*. de per-onalul operati1 din in-tala3ii -au/ 2n in-tala3iile 0.r. per-onal 6teleco,andate7/ de c.tre per-onalul de co,and. operati1. ce e0ectuea*. teleco,anda in-tala3iei -au de c.tre per-onalul operati1 ce a-i+ur teleco,anda in-tala3iei. Ace-te ,ane1re -e coordonea*. %i -e conduc de c.tre per-onalul de comand operativ 2n ,od corelat %i 2ntr=un cadru unitar/ pe ba*a procedurilor %i in-truc3iunilor de lic:idare a a1ariilor/ 2ntoc,ite de centrele de dispecer cu autoritate de deci*ie %i de unit.3ile de exploatare. 'rocedurile %i in-truc3iunile unit.3ilor de exploatare -e 0ac pe ba*a principiilor din procedurile %i in-truc3iunile 2ntoc,ite de centrele de dispecer cu autoritate de deci*ie. Art.!< 'entru ec:ipa,entele care nece-it. coordonare/ ,ane1rele de lic:idare a avariilor -e e0ectuea*. la di-po*i3ia centrului de dispecer ce exercit. co,anda de coordonare/ 2n ba*a -olu3iilor date -au aprobate de centrul de dispecer cu autoritate de deci*ie. Art.!# &n lip-a le+.turilor de teleco,unica3ii 2ntre per-onalul operati1 din in-tala3ii %i centrul de dispecer ce exercit. co,anda ne,i>locit. %i dac. le+.tura tele0onic. nu -e poate ob3ine nici pe c.i ocolitoare, avariile -e lic:idea*. de per-onalul operati1 2n con0or,itate cu procedurile %i in-truc3iunile de lic:idare a incidentelor %i a1ariilor 2n lip-a le+.turilor de teleco,unica3ii 2ntoc,ite de unit.3ile de exploatare. Ace-te proceduri %i in-truc3iuni -e 2ntoc,e-c 2n ba*a procedurilor %i in-truc3iunilor core-pun*.toare 2ntoc,ite de centrul de dispecer cu autoritate de deci*ie. Art.!) &n acea-t. -itua3ie/ per-onalul operati1 al staiei9centralei 1a pre+.ti in-tala3ia -. pri,ea-c. ten-iune 0.r. prea1i*/ 1a repune ec:ipa,entele di-ponibile 2n 0unc3iune d?nd ten-iune 0.r. prea1i* pe liniile -tabilite/ re-pect?nd procedurile/ in-truc3iunile/ pre-crip3iile %i nor,ati1ele 2n 1i+oare. Totodat./ per-onalul operati1 inter1ine pentru re-tabilirea le+.turilor de teleco,unica3ii. Art.<" 6$7 La ni1elul in-tala3iilor 6centrale, staii electrice7 %i /onelor de reea, ,ane1rele de lic:idare a avariilor -e e0ectuea*. de per-onalul operati1/ 2n ba*a procedurilor %i in-truc3iunilor 2ntoc,ite %i a di-po*i3iilor -au aprob.rilor date de centrul de dispecer ce exercit. co,anda ne,i>locit.. La ni1elul in-tala3iilor 6centrale, staii electrice7 %i /onelor de reea 0.r. per-onal
4

6teleco,andate7/ ,ane1rele de lic:idare a a1ariilor -e e0ectuea*. de per-onalul de co,and. operati1. -au per-onalul operati1 autoritatea de deci*ie ne,i>locit.. 627 Executarea detaliat./ pe opera3ii/ a ,ane1relor de lic:idare a avariilor la ni1elul in-tala3iei cu per-onal per,anent e-te -arcina per-onalului operati1/ di-po*i3iile %i aprob.rile date de centrele de dispecer 0iind 2n li,itele ce decur+ din exercitarea autorit.3ii de deci*ie /a co,en*ii de coordonare %i co,peten3ei. 687 Executarea detaliat. pe opera3ii a ,ane1relor de lic:idare a avariilor la ni1elul in-tala3iilor teleco,andate e-te -arcina per-onalul de co,and. operati1. care e0ectuea*. teleco,anda -au a per-onalului operati1 ce e0ectuea*. teleco,anda/ di-po*i3iile %i aprob.rile date de centrele de dispecer 0iind 2n li,itele ce decur+ din exercitarea autorit.3ii de deci*ie / a co,en*ii de coordonare %i co,peten3ei. 6;7 5ane1rele de lic:idare avariilor la ec:ipa,entele/ care nu -unt 2n autoritatea de conducere operativ a unui centru de dispecer/ -e 1or e0ectua de per-onalul operati1 din in-tala3ia re-pecti1./ -au per-onalul operati1 care e0ectuea*. teleco,anda in-tala3iei re-pecti1e/ procedurile %i in-truc3iunile 2ntoc,ite de unit.3ile de exploatare . Art.<$ &n ti,pul lic:id.rii avariilor/ per-onalul operati1 trebuie -. ur,.rea-c. prioritar ali,entarea -er1iciilor interne %i -. ia ,.-urile ce -e i,pun pentru reali,entarea lor/ 2n con0or,itate cu procedurile %i in-truc3iunile locale . Art.<2 &n ca*ul 2n care ,en3inerea 2n 0unc3iune a unui ec:ipa,ent a0lat 2n autoritatea de deci*ie a unui centru de dispecer pre*int. pericol i,inent de producere de accidente u,ane/ incendii/ cata-tro0e naturale/ di-tru+ere a utila>elor/ ace-ta poate 0i -co- din 0unc3iune/ de c.tre per-onalul operati1/ 0.r. aprobarea di-pecerului/ r.,?n?nd r.-pun*.tor de deci*ia luat.. CA'ITOLUL LI. MANEVRE N CAH DE ACCIDENTE 2n con0or,itate cu -arcinile ce=i re1in din Kordinul intern de in1e-tireG/ %i 2n con0or,itate cu care e0ectuea*. teleco,anda 2n ba*a procedurilor %i centrului de dispecer ce exercit. co,anda in-truc3iunilor 2ntoc,ite %i a di-po*i3iilor -au aprob.rilor date de centrul de dispecer ce exercit. tran-,i-e prin inter,ediul

Art.<8 5ane1rele cau*ate de accident/ -e execut. 0.r. 0oaie de ,ane1r./ cu re-pectarea in-truc3iunilor proprii de -.n.tate %i -ecuritate 2n ,unc..

Art.<; 5ane1rele cau*ate de accident -e pot executa 0.r. anun3area prealabil. a centrului de di-pecer care are ec:ipa,entul 2n autoritatea de conducere operati1./ dar cu anun3area ulterioar. 6i,ediat ce e-te po-ibil7 a ace-tuia. CA'ITOLUL LII. MANEVRE N CAHUL EFECTURII PRO(ELOR

Art.< &n ca*ul e0ectu.rii de probe 2n in-tala3ii -au reele electrice/ -e deo-ebe-c/ dou. tipuri de ,ane1re: a7 ,ane1re de retra+ere din exploatare a ec:ipa,entului 2n 1ederea execut.rii de lucr.ri pre+.titoare pentru e0ectuarea probelor 6,ontarea unor aparate de ,.-ur. %i control/ ,ontarea de -curtcircuitoare pentru probe de scurtcircuit pe 1iu etc79 b7 ,ane1re nece-are execut.rii probelor propriu=*i-e. Art.<! 'entru e0ectuarea probelor cu caracter deo-ebit/ unitatea de exploatare care are 2n +e-tiune(exploatare ec:ipa,entele a0ectate de probe 2ntoc,e%te un pro+ra, de probe %i no,inali*ea*. un re-pon-abil de probe din partea unit.3ii de exploatare pentru coordonarea probelor. 'er-oanele de -pecialitate/ care e0ectuea*. probele/ 1or -olicita re-pon-abilului de probe e0ectuarea ,ane1relor. 5ane1rele -e 1or executa de c.tre per-onalul operati1 cu aprobarea per-onalului de comand operativ care are co,and. ne,i>locit. 2n in-tala3iile re-pecti1e. Art.<< 6$7 &n ca*ul 2n care la ec:ipa,ente -e execut. lucr.ri pre+.titoare pentru e0ectuarea probelor/ trecerea la e0ectuarea probelor propriu=*i-e -e 1a 0ace nu,ai dup. ce per-oana care a pri,it ec:ipa,entul cu ,e-a> con0ir,. prin ,e-a> c. ec:ipa,entul poate 0i redat 2n exploatare %i pot 2ncepe ,ane1rele pentru e0ectuarea probelor. Redarea 2n exploatare a ec:ipa,entelor -e 1a 0ace nu,ai dup. ce re-pon-abilul de probe con0ir,. ca -=au ter,inat probele %i per-oana care a pri,it ec:ipa,entul cu ,e-a> con0ir,. prin ,e-a> c. ec:ipa,entul -e poate reda 2n exploatare. 627 &n ca*urile 2n care nu e-te nece-ar. executarea de lucr.ri pre+atitoare pentru a -e e0ectua probele %i a -e reda 2n exploatare ec:ipa,entele dup. e0ectuarea probelor/ con0ir,area c. -=au ter,inat probele %i ec:ipa,entul -e poate reda 2n exploatare 1a 0i 0.cut. de per-onalul care a pri,it ec:ipa,entul cu ,e-a> la -olicitarea re-pon-abilului cu probele din partea unit.3ii de exploatare. Art.<# 6$7 Retra+erea din exploatare a ec:ipa,entelor pentru e0ectuarea de probe -e 1a 0ace con0or, pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent. 627 &n ca*ul probelor cu un +rad de co,plexitate ,ai ,are e-te nece-ar ca pro+ra,ul pri1ind probele/ lucr.rile %i ,ane1rele care -e 1or e0ectua -a 0ie 2naintat la centrul de di-pecer cu autoritate
6

de deci*ie cu cel pu3in $" 6*ece7 *ile 2nainte de lan-area cererilor de retra+ere din exploatare. &n pro+ra, -unt cuprin-e %i atribu3iile/ r.-punderile per-oanelor an+renate 2n coordonarea %i e0ectuarea probelor/ lucr.rilor %i ,ane1relor. 687 'ro+ra,ul -e 2ntoc,e%te de unit.3ile de exploatare/ -e 1i*ea*. de centrele de dispecer cu co,peten3.( co,and. ne,i>locit. %i -e aprob. de centrele de dispecer/ care au ec:ipa,entele 2n autoritatea de deci/ie# Aprobarea pro+ra,ului de c.tre centrele de dispecer are 2n 1edere re+i,ul de 0unc3ionare al ec:ipa,entelor %i coordonarea ,ane1relor. Aprobarea cererilor de retra+ere din exploatare a0erente -e 1a 0ace nu,ai dupa aprobarea pro+ra,ului de probe. 6;7 La intoc,irea pro+ra,eleor de probe %i -tabilirea -c:e,elor de probare cu ten-iune a ec:ipa,entelor -e au 2n 1edere cel pu3in ur,atoarele a-pecte: =reducerea i,pactului unui e1entual de0ect al ec:ipa,entului probat a-upra

-i-te,ului(,ediului9 = incercarea cu ten-iune pro+re-i1a/ unde ace-t lucru e-te po-ibil9 =reducerea nu,.rului de ,ane1re9 =a-i+urarea redundan3ei protec3iilor %i 2ntreruptoarelor de proba9 =i,portan3a ec:ipa,entului probat9 =-tabilirea(propunerea unor re+la>e/ con0i+ura3ii %i lo+ici de 0unc3ionare ale protec3iilor core-pun*.toare ec:ipa,entului %i -c:e,ei de prob.9 = = = 1eri0icarea 0a*.rii %i -incroni-,ului9 natura lucr.rilor e0ectuate %i i,pactul lor a-upra ec:ipa,entului9 reco,and.rile 0abricantului ec:ipa,entelor probate.

Art.<) E0ectuarea probelor care conduc la perturb.ri i,portante 2n 0unc3ionarea in-tala3iilor -au re3elelor electrice/ la -olicit.ri inten-e ale ec:ipa,entelor etc./ trebuie aprobat. %i de conducerea te:nic. a unit.3ii de exploatare care are 2n +e-tiune ec:ipa,entele la care -e execut. probele(-au au centrele de di-pecer ,entionate la art<#687 -ubordonate ad,ini-trati1 .

CA'ITOLUL LIII.

CONVERSAIA OPERATIV LA EFECTUAREA MANEVRELOR

I NREGISTRARILE OPERATIVE Art.#" C0*2,$1';+' 0&,$')+2= /' ,9,:)%'$,' ?'*,2$,/0$ 6$7 &n con1er-a3ia operati1. le+at. de ,ane1re e-te obli+atorie 0olo-irea

expre-iilor(ter,enilor de0inite(de0ini3i 2n pre*entul Re+ula,ent. 627 &n ca*urile pentru care nu -unt de0inite expre-ii 6ter,eni7 2n pre*entul Re+ula,ent/ -e 1or 0olo-i expre-ii care trebuie -. 0ie :corecte din punct de 1edere te:nic /c?t ,ai -curte/ expre-i1e/ uni0or,e %i care -. e1ite apari3ia unor con0u*ii prin a-e,.nare atunci c?nd -unt au*ite 6,ai ale- prin tele0on -au radio7. &n con1er-a3ia operati1. nu e-te per,i-. 0olo-irea pre-curt.rilor9 -e 1or pronun3a cu1intele 2n intre+i,e %i corect. Li,ba o0icial. 2n care -e poart. con1orbirile operati1e e-te li,ba ro,?n./ pentru u* intern/ %i li,ba en+le*./ pentru u* extern. 'entru u* extern -e pot 0olo-i %i alte li,bi -tr.ine/ de co,un acord cu partenerii/ dac. nu -e creea*. con0u*ie 2n 2n3ele+erea bilateral.. Art.#$ *$,@+1)$=$+/, 0&,$')+2, 6$7 Con-tat.rile/ in0or,a3iile/ co,unic.rile %i anun3urile operati1e le+ate de ,ane1re/

0unc3ionarea ec:ipa,entelor/ a1arii/ accidente etc. -e 1or 2n-crie 2n e1iden3ele 6re+i-trele7 operati1e at?t de per-oana care le con-tat. 6le co,unic.7/ c?t %i de per-oana care le pri,e%te/ not?ndu=-e ora con-tat.rii/ co,unic.rii -au pri,rii/ cui i -=au co,unicat -au de la cine -=au pri,it. &n-crierile(con-e,n.rile/ toat. docu,enta3ia utili*at. de per-onalul operati1 %i de co,and. operati1. 2n acti1itatea de conducere prin di-pecer a SEN -e 0ac nu,ai 2n li,ba ro,?na. Excep3ie 0ace docu,enta3ia pri1ind liniile de interconexiune %i rela3iile cu 1ecinii care poate 0i 2n li,ba en+le*.. Atunci cand -e anun3. -au -e in0or,ea*. per-onalul te:nico=ad,ini-tra3i1 ierar:ic -uperior/ -e 1a nota obli+atoriu nu,ele ace-tuia/ 0unc3ia %i ora 2n con0or,itate cu procedurile 2n 1i+oare . Di-po*i3iile %i aprob.rile operati1e -e 1or 2n-crie 2n e1iden3ele operati1e at?t de per-oana care le d./ c?t %i de per-oana care le pri,e%te/ not?ndu=-e ora/ cui -=au dat/ de la cine -=au pri,it. 627 &n ca*ul execut.rii ,ane1relor 2n ba*a unor 0oi de ,ane1r. de execu3ie/ nu e-te

nece-ar. 2n-crierea 2n e1iden3ele operati1e a di-po*i3iilor -au aprob.rilor pri,ite/ a opera3iilor executate/ a con0ir,.rilor 0.cute/ toate ace-tea oper?ndu=-e 2n 0oaia de ,ane1r.. Dup. executarea ,ane1rei/ -e 1or 2n-crie 2n e1iden3ele operati1e ale in-tala3iei 6*onei de reea) executarea ace-teia/ con0or, 0oii de ,ane1r. nrMMMMM/ ora 2nceperii %i ter,in.rii
"

,ane1rei/ con0i+ura3ia 2n care -=au adu- ec:ipa,entele/ -tarea operati1./ precu, %i orele la care -= au executat opera3iile care pre*int. i,portan3. 2n 0unc3ionarea -i-te,ului electroener+etic/ ec:ipa,entului re-pecti1/ 62nc:iderea -au de-c:iderea unor -eparatoare prin care -e 2ntrerup -au -e re-tabile-c circuitele etc.7. &n ca*ul execut.rii ,ane1relor 2n ba*a unor 0oi de ,ane1r. de coordonare/ nu e-te nece-ar. 2n-crierea 2n e1iden3ele operati1e ale centrului de dispecer re-pecti1 a di-po*i3iilor/ aprob.rilor date -au pri,ite/ toate ace-tea oper?ndu=-e 2n 0oaia de ,ane1r.. Se 1or 2n-crie executarea ,ane1rei/ con0or, 0oii de ,ane1r. nrMM./ ora 2nceperii %i ter,in.rii ,ane1rei/ -tarea operati1./ con0i+ura3ia 2n care -=au adu- ec:ipa,entele re-pecti1e/ precu, %i orele la care -=au executat opera3iile care pre*int. i,portan3. 2n 0unc3ionarea -i-te,ului electroener+etic/ re3elei electrice/ in-tala3iei -au con-u,atorilor. E-te obli+atorie ,en3ionarea tuturor capetelor ec:ipa,entelor unde -unt 2nc:i-e CL'=uri/ a capetelor r.,a-e 2n -tare -eparat 1i*ibil -au -unt nu,ai -eparatoare de-c:i-e precu, %i a tututor pred.rilor ec:ipa,entelor ad,iten3ilor/ centrelor de dispecer 6con0ir,.rile ace-tora c. -e pot reda 2n exploatare7. (,) In e1iden3ele operati1e din in-tala3ii -au *one de re3ea 1a 0i con-e,nat. -tarea operati1. a ec:ipa,entelor prin expre-iile de0inite 2n pre*entul re+ula,ent/ atunci cand -e pot 0olo-i ace-tea 0.r. pericol de con0u*ie in ca* contrar -e 1a enu,era detaliat po*i3ia 0iec.rui ele,ent de co,uta3ie/ bloca>ele e0ectuate la ace-tea auto,ati*.rile -au protec3iile anulate etc$ &n e1iden3ele operati1e ale centrelor de dispecer 6dup. cu, centrul re-pecti1 are

ec:ipa,entul 2n co,and. de coordonare/ co,peten3. -au autoritate de deci*ie7 -e 1or 0olo-i expre-iile de0inite 2n pre*entul Re+ula,ent/ pentru exercitarea co,en*ii de coordonare/ a co,peten3ei %i a autorit.3ii de deci*ie/ 0iind -u0icient. no,inali*area -t.rii operati1e -au a -itua3iei ec:ipa,entelor printr=una din expre-iile de0inite la ni1elul co,en*ii de coordonare/ co,peten3ei %i autorit.3ii de deci*ie/ atunci c?nd -e pot 0olo-i ace-tea 0.r. pericol de con0u*ie. E-te obli+atoriu/ la ni1elul co,en*ii de coordonare/ 2n-crierea tuturor capetelor ec:ipa,entelor unde -unt 2nc:i-e CL'=uri 6dac. ace-tea nu -unt toate operate de aceea%i 0or,a3ie operati1.7 precu, %i a tuturor pred.rilor cu ,e-a> a ec:ipa,entelor per-oanelor no,inali*ate in cererile de retra+ere din exploatare/ centrelor ec:ipa,entele -e pot reda 2n exploatare. 6;7 C?nd -e 0olo-e-c centre de dispecer inter,ediare/ care nu au 2n co,peten3.
9

de dispecer, %i a con0ir,.rilor core-pondente c.

ec:ipa,entele/ pentru tran-,iterea in0or,a3iilor/ anun3urilor/ di-po*i3iilor/ aprob.rilor/

con0ir,.rilor etc./ ace-tea -e 1or 2n-crie co,plet 2n e1iden3ele operati1e ale centrului de dispecer inter,ediar/ not?ndu=-e %i de la cine -e pri,e-c/ cui -e tran-,it/ %i ora/ ,inutul pri,irii(tran-,iterii. C?nd centrul de dispecer inter,ediar d. o di-po*i3ie per-onalului operati1/ di-po*i3ie pe care a pri,it=o de la centrul de dispecer 2n a c.rei co,and. de coordonare/ co,peten3. -au autoritate de deci*ie -e a0l. ec:ipa,entul re-pecti1/ 1a preci*a %i 2n contul cui -e 1a executa di-po*i3ia re-pecti1. 6not?nd acea-ta %i 2n e1iden3ele -ale operati1e7. 'er-oana care d. o di-po*i3ie/ aprobare etc. printr=un centru de dispecer inter,ediar 1a nota %i centrul de dispecer inter,ediar prin care d. di-po*i3ia/ aprobarea etc. &n -itua3iile 2n care condi3iile te:nice ale -i-te,ului de teleco,unica3ii o i,pun/ tran-,iterea di-po*i3iilor %i con0ir,.rilor/ 2ntre centrul de dispecer a1?nd co,anda de coordonare -au co,and. ne,i>locit. %i 0or,a3ia operati1. / -e poate e0ectua %i prin inter,ediul per-onalului operati1 din staiile electrice -au /onele de reea/ dar cu re-pectarea pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent. 6 7 La 2n-crierile e0ectuate 2n e1iden3ele operati1e/ -e ad,ite 0olo-irea nu,ai a acelora%i

pre-curt.ri ca %i pentru 2n-crierile din 0oile de ,ane1r.. 6!7 &n-crierile din e1iden3ele operati1e 1or trebui 0.cute cu cerneal. -au pa-t. tu- 0.r. -.

-e la-e loc liber 2ntre r?nduri. Eilele re+i-trului 0olo-it 1or 0i nu,erotate/ 2n-criindu=-e la -0?r%itul ace-tuia nu,.rul de 0ile con3inut dac. nu e-te 2n 0or,at electronic . Se pot 0olo-i/ pentru e1identele operati1e/ re+i-tre operati1e electronice. 'rincipiile de or+ani*are a re+i-trelor operati1e electronice trebuie -a per-onalul aiba 2n 1edere pre1ederile pre*entului re+ula,ent. Scopul re+i-trelor operati1e electronice e-te de a u-ura ,unca per-onalului de co,anda operati1. -au operati1/ a i,piedica pe cat po-ibil con-e,narile eronate/ a u-ura acce-ul la in0or,atii %i a 0acilita prelucrarea -ta3i-tica a in0or,atiilor. 5odi0ic.ri ale 2n-crierilor nu -e pot 0ace dec?t de aceea%i per-oan. care a 0.cut 2n-crierea re-pecti1./ -au de o alta per-oana cu acelea- drepturi operati1e dar care a con-tatat eroarea Ace-tea 1or 0i 0.cute di-tinct %i 2n a%a 0el 2nc?t -. -e poat. citi clar 2n-crierea ini3ial.. Cel care 0ace ,odi0icarea 1a -e,na %i 1a trece data %i ora la care a 0.cut ,odi0icarea. 6<7 &n ti,pul lic:id.rii a1ariilor c:iar dac. exi-t. un -i-te, pentru 2nre+i-trarea

con1orbirilor/ -e 1or 0ace 2n-crierile nece-are 2n e1iden3ele operati1e9 dac. nu -e di-pune de ti,pul nece-ar 2n-crierii co,plete/ -e 1or 0ace 2ntr=o 0or,. -i,pli0icat. care in-a 1a e1iden3ia toate e1eni,entele/ in0or,a3iile/ di-po*i3iile/ aprob.rile etc. principale %i rele1ante 2n de-0.%urarea lic:idarii avariei/ ur,?nd ca/ atunci c?nd -e ti,pul per,ite/ -. -e co,plete*e 2ncrierile cu toate a,.nuntele nece-are.
"0

&n ca*ul exi-ten3ei in-tala3iilor de 2nre+i-trare auto,at. a con1orbirilor operati1e/ ace-tea 1or. 0i utili*ate pentru co,pletarea 2n-crierilor din e1iden3ele operati1e/ anali*a de-0.%ur.rii e1eni,entelor( ,ane1relor/ corectitudinea di-po*i3iilor( con0ir,.rilor date( pri,ite etc. CA'ITOLUL LIB. SC#EMA NORMAL DE FUNCIONARE

Art.#2 6$7 Sc$ema normal de %uncionare a in-tala3iilor -i-te,ului electroener+etic/ con3inutul/ 2ntoc,irea/ aprobarea/ 1alabilitatea %i circula3ia -unt cele pre1.*ute 2n RCD. 627 Sc$ema normal de %uncionare la ni1el de in-tala3ie 1a e1iden3ia toate ele,entele/ aparata>ul pri,ar al in-tala3iilor re-pecti1e precu, %i auto,ati*.rile 0i+urate 2n ,od -i,bolic 6AAR/ RAR/ RAHD/ ASS etc.7 care trebuie cuno-cute pentru de-0.%urarea 2n condi3ii opti,e a acti1it.3ii operati1e. Docu,entele a0late 2n in-tala3ii trebuie -. con3in. -c:e,ele operati1e ale conexiunilor electrice 2n curent alternati1 %i continuu/ la toate ni1elurile de ten-iune/ e1iden3a auto,ati*.rilor %i protec3iilor prin relee precu, %i re+la>ele ace-tora. 687 Aprobarea sc$emelor normale de %uncionare de c.tre centrul de dispecer -e re0er. nu,ai la ec:ipa,entele care -unt 2n autoritatea -a de conducere operati1./ 2n li,itele -arcinilor %i re-pon-abilit.3ilor ce decur+ din exercitarea ace-tora. 6;7 Sc$emele normale de %uncionare 1or intra 2n 1i+oare la data -tabilit. de centrul de dispecer cu autoritate de deci*ie. Orice neconcordan3. 2ntre con0i+ura3ia 2n care -e a0l. ec:ipa,entele %i noua sc$em normal de %uncionare con-tituie abatere de la sc$ema normal de %uncionare/ %i/ p?n. la aducerea ec:ipa,entelor 2n con0i+ura3ia pre1.*ut. de noua -c:e,./ acea-t. con0i+ura3ie 1a 0i con-iderat. abatere de la -c:e,a nor,al. %i -e 1a con-e,na ca atare 2n docu,entele operati1e. 'er-onalul operati1 trebuie -. co,unice per-onalului de co,and. operati1. abaterile de la sc$ema normal de %uncionare. 5ane1rele pentru aducerea la con0i+ura3ia pre1.*ut. de sc$ema normal de %uncionare -e 0ac prin 0oi de ,ane1r. pro+ra,ate nor,al. 6 7 Orice ,odi0icare care apare 2n sc$ema normal de %uncionare 2n cur-ul perioadei de 1alabilitate -e poate 0ace nu,ai cu aprobarea centrului de dispecer cu autoritate de deci*ie. Art.#8 La predarea -er1iciului/ per-onalul operati1 %i de comand operativ din in-tala3ii %i centrele de dispecer 1a 2n-crie 2n re+i-trul operati1 abaterile de la sc$ema normal de %uncionare.

"1

5odul de 2n-criere precu, %i con3inutul in-crierilor 2n e1identele operati1e 6:artie -au electronic7 trebuie -. re0lecte cronolo+ic acti1itatea care -=a de-0.%urat 2n re-pecti1ul loc de ,unc. %i -e detalia*. de unit.3ile de exploatare %i centrele de di-pecer prin proceduri -peci0ice 0iec.rui loc de ,unc.. CA'ITOLUL LB. DISPOHIII FINALE

Art.#; Conducerile unit.3ilor de exploatare care +e-tionea*. -au exploatea*. in-tala3iile electrice/ 1or no,inali*a 0unc3iile pentru care cunoa%terea %i 2n-u%irea cunoa%terii pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent. Art.# Orice per-oan. care execut./ coordonea*./ conduce/ di-pune/ aprob./ particip. etc. la pre+.tirea/ coordonarea/ e0ectuarea ,ane1relor 2n in-tala3iile electrice trebuie -. cunoa-c. %i -. aplice pre1ederile pre*entului Re+ula,ent . Art.#! 'eriodicitatea 1eri0ic.rii cuno%tin3elor per-onalului pri1ind pre1ederile pre*entului Re+ula,ent -e -tabile-c de unit.3ile de exploatare %i centrele de di-pecer dar nu ,ai ,are de doi ani. Art.#< Unit.3ile de exploatare care +e-tionea*. -au exploatea*. in-tala3ii electrice %i cele care coordonea*a ace-te unit.3i precu, %i cele de care apar3in centrele de dispecer elaborea*. proceduri %i in-truc3iuni te:nice interne/ circulare te:nice/ principii +enerale etc./ re0eritoare la pre+.tirea/ or+ani*area/ coordonarea %i e0ectuarea ,ane1relor 2n ba*a pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent a atribu3iilor %i prero+ati1elor pe care le au. Art.## La executarea/ coordonarea/ aprobarea/ di-punerea/ conducerea etc. ,ane1relor 2n in-tala3iile electrice -e 1or re-pecta/ 2n a0.r. pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent/ %i pre1ederile in-truc3iunilor proprii de -ecuritate %i -.n.tate 2n ,unc./ Codurile RET %i RED. Art.#) Nere-pectarea pre1ederilor pre*entului Re+ula,ent -e -anc3ionea*. con0or, le+ilor 2n 1i+oare. Art.)" Anexele $= ; 0ac parte inte+rant. din pre*entul Re+ula,ent. pre*entului Re+ula,ent e-te obli+atorie. La exa,inarea pentru ad,iterea 2n 0unc3ia re-pecti1. e-te obli+atorie %i 1eri0icarea

"2