Sunteți pe pagina 1din 1

Sf6.ntul Marcu ell,beri,nd un sclaa 1548.

IJleipe pdnzd,4,15 x 5,41m, Venefia, Galleria dell'Accademia Acest episod inspirat din Legenda awea a lui JacErcs de Voragine, pictat pentru ScuolaGrandedi SanMarco,relateazdistoria eliberdrii miraculoasede cdtre Sjhntul Marcu a unui seruitor care urma sdfr.e omorAt pentru. cd, nu ascultaseporunca stdpknului de a umera relicuelesfd.ntului.intkmplarea se desJdsoard. intr-un cadru arhitectural unde personqiele sunt dispuseparcd pe scetm unui teatnt Tintorettopicteazd iuirea Sfdntului Marcu in rnommtutl uucial in care cdldii sepregdtescsd,executesclauul,carezaceprintre uneltele supliciului: bucdli delemn, ciocane. Racursiul tndrdznetal Sfdntuhti Marcu rdspunde celui al sclawlui de pe pdmAfi, in sens opus. Unkateafu timp, de loc si de spaliu estepdstratd. Montentul,precis ales, insistd pe prezenta oamenilor obisnuiti, tn timp ce figurile principale ah cotnpozitieisunt cupriwe tn oaalul unui spatiu incbis. pd.nzd,cu un stil nou si uirtuoz tl consacrdDe maeshu. Aceastd, Tintoretto i;i demonstreazd, capacitateadea compuneo operdnoud, plecdnd de la elemente si splenclid.d, artistice fu tmpramut: racursiul michelangelesc, naratiunea si elementele formale manieriste, limpezimea ueneliand. Tabntul sdu se bazeazdpe airtuozitatea sfi,pAnirii culorii, pe efectelede ecleraj,pe cdlclurapastei tizianesti ;i pe pasiuneafi,erbine de a picta.

Cina 1592-1)9+ Fre:ci- -l. Maggiore

Aceastd ultini oryn artistului. isi drttea fomtele care sescald este de o uinitrnrc t reuolutionar: figurile penumbrd gratie lum sala enorna ;i gaid lumind realaproiata timp ce o luninoitat Hristos, iar ingerii u substantdIuninottea populara. es aproape manierd carearputa

OPERE CARACTERISTICE

in cursul lungii sale vieti, Tintoretto a pictat mairnL;:::

BIBLIOGRAFIE P. de Vecchi, peintde Tintoret, S. 869uin, Tout I'@uvre Flammarion, Paris, 1971; F. Valcanover, T, pignatti, Tintoret, Cercle d'art, Paris,1985;D. Rostand, Peindre d Venise au XVIe sidcle: Titien,Vdrondse, Tintoret, Flammarion, Paris, 1993;Jacopo Tintoretto: ritratti, calalexp., Venetia, Viena, Electa, 19g4.

Scene mitologice,1541, Modena, G Estense case:?:; SfAntul MarcueliberAnd un sclav,1E48, Venetia. Ac gi bdtrilnii, Suzana 1555-1 556,Vjena, K.M De scoperireacorpuIui SfAntu Iui Marcu, Venetia, Ac Fresce, 1564-1587, Venetia, Scuola di San Roccc Alegorii, 1577, Vene!ia, Palatul Dogilor Portretul lui Vicenzo Morosini, cca1581-1582. L0n:-1 | Paradisul,1588-1592, Venetla, Palatul Dogilor /n.cr: : Cina,1592-1594, Venetia, S Giorgio Maggiore

88

89