Sunteți pe pagina 1din 26

UPIT F.E.C.C MASTER.-S.C.

TEMA DE CASA TERMODINAMICA SI TRANSFER DE CALDURA

Masterand: ing. Alexandru I. Stur eanu

Titular dis!i"lina: "r#$.uni%.dr.ing Fl#rian I%an

Anul uni%ersitar &'()-&'(*


(

ENUNTUL TEMEI: Studiul asu"ra "+ril#r !#nstru!ti%e i $un!i#nale a "an#uril#r s#lare

&

CUPRINS
(.Radiatia s#lara..........................................................................................................................* (.( C#,"# i-ia s"e!tral+ a radia-iei s#lare.............................................................................* (.& Ca"tarea radiatiei s#lare..................................................................................................... &. Pan#uri s#lare........................................................................................................................../ &.( Clasi$i!area !#le!t#arel#r s#lar-ter,i!e............................................................................0 &.& C#le!t#rul "lan..................................................................................................................1 &.&.& Fun!ti#narea !a"tat#rului "lan.................................................................................(' &.&.) Ele,entul a2s#r2ant.................................................................................................(( &.) C#le!t#rul !u tu2uri %idate..............................................................................................&( &.) C#le!t#rul !u tu2uri %idate..................................................................................................&( &.).( M#d de !#nstru!tie.......................................................................................................&( &.).(. M#d de !#nstru!ie.................................................................................................&( &.* Utili ari...........................................................................................................................&* ). Utili +rile "an#uril#r s#lare..................................................................................................&* *. C#n!lu ii...............................................................................................................................&3 4I4LIO5RAFIE.......................................................................................................................&.

1. Radiatia solara
6n ur,a rea!iil#r ter,#nu!leare de trans$#r,are a 7idr#genului 8n 7eliu9 la # te,"eratur+ de !ir!a &' ''' 0C se dega:+ 8n s"aiul !#s,i! un $lux de energie radiant+ de !ir!a )1x('13 T;. La Pa,<nt a:unge d#ar & x('-. din a!east+ energie9 !eea !e re"re int+ # !antitate egal+ !u (0' ,iliarde de M;. Celelalte surse de energie9 !u, ar $i !ele extraterestre =radiaia stelar+9 radiaia !#s,i!+> sau !ele terestre =!aldura dega:at+ de s!#arta terestr+9 radiaia "r#dus+ de "r#!esele radi#a!ti%e din s!#ar+> sunt ne8nse,nate $a+ de S#are. Ast$el $luxul !+ldurii ge#ter,i!e este de nu,ai )& T;.Din energia "ri,it+ de la S#are9 &1? este re$le!tat+ de !atre at,#s$er+ si .? de !+tre su"ra$ata terestr+9 de!i )3? din energia "ri,it+ de siste,ul Pa,<nt - At,#s$era se re<nt#ar!e 8n s"aiul !#s,i!. At,#s$era a2s#ar2e un "r#!ent de (0? din radiaia "ri,it+ de la S#are iar su"ra$aa Pa,<ntului */? 8n t#tal .3?. Du"+ !u se #2ser%a radiaia s#lar+ este $#arte "uin a2s#r2it+ 8n at,#s$era9 8n s!7i,2 ea este a"r#a"e integral trans$#r,at+ 8n !aldur+ 8n "+turile su"er$i!iale ale s!#arei. Pentru R#,ania aa !u, se "#ate %edea 8n $igura ( energia s#lar+ "#ate de"+i (*''@;7A,&.

Fig.(. Energia lu,in#as+ "entru R#,<nia de-a lungul unui an (.(. C#,"# i-ia s"e!tral+ a radia-iei s#lare Prin!i"alele !#,"#nente ale radia-iei s#lare !are a:unge "e Pa,<nt Bi "arti!i"a-ia $ie!+rei !#,"#nente 8n radia-ia gl#2al+9 din "un!t de %edere energeti!9 sunt: *

- radia-ie ultra%i#let+ )? - radia-ie %i i2il+ *&? - radia-ie in$rar#Bie 33? Fie!+rei !#,"#nente a radia-iei9 8i !#res"unde !<te un d#,eniu 2ine de$init al lungi,il#r de und+: - radia-ie ultra%i#let+ '9&0 - '9)0 C, =,i!r#ni>D - radia-ie %i i2il+ '9)0 - '9/0 C, =,i!r#ni>D - radia-ia in$rar#Bie '9/0 - &93' C, =,i!r#ni>. C#ntri2u-ia energeti!+ a radia-iei s#lare gl#2ale9 8n $un!-ie de lungi,ea de und+9 8ntre '9) si &93 C, =,i!r#ni>9 "entru # su"ra$a-+ "er"endi!ular+ "e a!ea radia-ie9 este re"re entat+ !alitati% 8n $igura &.

Fig. &. Distri2u-ia energiei radia-iei s#lare9 8n $un!-ie de lungi,ea de und+ =,i!r#ni> EEE.stg#2ain.r#A Se #2ser%+ !+ !ea ,ai ,are !antitate de energie ter,i!+ se reg+seBte 8n d#,eniul radia-iei in$rar#Bii Bi nu 8n d#,eniul radia-iei %i i2ile9 !eea !e sugerea + ideea !+ a!east+ radia-ie "#ate $i !a"tat+ e$i!ient Bi 8n !#ndi-iile 8n !are !erul nu este "er$e!t senin. Pentru reali area a!estui #2ie!ti%9 au $#st reali ate "an#urile s#lare !u tu2uri %idate9 iar "entru !a"tarea e$i!ient+ a radia-iei s#lare9 !7iar Bi la te,"eraturi su2 'FC9 s-au reali at "an#uri s#lare !u tu2uri ter,i!e. Pan#urile s#lare "lane9 ,ai si,"le din "un!t de %edere !#nstru!ti% Bi de!i ,ai ie$tine9 sunt ,ai "u-in "er$#r,ante9 din "un!t de %edere al !a"a!it+-ii de a !a"ta radia-ia di$u +9 de!<t "an#urile s#lare !u tu2uri %idate.

(.&. Ca"tarea radiatiei s#lare Trans$#r,area9 sau !#n%ersia energiei s#lare 8n energie ter,i!+9 este reali at+ 8n !a"tat#ri s#lari9 a%<nd $un!-i#narea 2a at+ "e di%erse "rin!i"ii !#nstru!ti%e. Indi$erent de ti"ul !a"tat#ril#r s#lari9 "entru !a randa,entul !#n%ersiei energiei s#lare 8n energie ter,i!+ s+ $ie ridi!at9 este i,"#rtant !a #rientarea !a"tat#ril#r s"re S#are9 s+ $ie !<t ,ai !#re!t+. P# i-ia !a"tat#ril#r s#lari este de$init+ "rin d#u+ ung7iuri Bi anu,e9 ung7iul de 8n!linare $a-+ de #ri #ntal+9 "re entat 8n $igura ) Bi n#tat !u G9 res"e!ti% ung7iul a i,utului9 re"re ent<nd #rientarea $a-+ de dire!-ia sudului9 "re entat 8n $igura *.

Fig. ). Ung7iul de 8n!linare a !a"tat#ril#r s#lari $a-+ de #ri #ntal+ EEE.%iess,ann.!#,

Fig. *. Ung7iul a i,utului =#rientarea $a-+ de dire!-ia Sud> EEE.%iess,ann.!#, Cea ,ai i,"#rtant+9 din "un!t de %edere a !a"a!it+-ii de !a"tare a energiei s#lare9 este te7n#l#gia utili at+ "entru # !#nstru!-ia !#le!t#ril#r s#lari9 de#are!e 8n ,#d ine%ita2il9

!#n%ersia energiei s#lare 8n energie ter,i!+ se reali ea + !u unele "ierderi9 a!estea $iind e%iden-iate 8n $igura 3.

Fig. 3. Pierderi !are a"ar la !#n%ersia energiei s#lare 8n energie ter,i!+ A H radia-ia di$u +D 4 H radia-ia dire!t+D C H !#n%e!-ie dat#rat+ %<ntului9 "l#il#r Bi +"e iiD D H "ierderi "rin !#n%e!-ieD E H "ierderi "rin !#ndu!-ieD F H radia-ia su"ra$e-ei a2s#r2anteD 5 H radia-ia "an#ului din sti!l+D I H $luxul ter,i! utilD J H radia-ie re$le!tat+ EEE.%iess,ann.!#, E%#lu-iile te7n#l#gi!e ale !#le!t#ril#r s#lari9 de la !a"tat#rul "lan re"re entat 8n $igur+9 "<n+ la !ele ,ai ,#derne !#nstru!-ii existente la #ra a!tual+9 au a%ut !a s!#" !reBterea !a"a!it+-ii de a2s#r2-ie a radia-iei s#lare Bi redu!erea 8ntr-# "r#"#r-ie !<t ,ai ,are a di%ersel#r ti"uri de "ierderi.

2. Panouri solare
Un !#le!t#r s#lar9 =captator solar9 panou solar termic> este # instalaie !e !a"tea + energia s#lar+ !#ninut+ 8n ra ele s#lare i # trans$#r,+ 8n energie ter,i!+. De#are!e a"r#a"e 8ntreg s"e!trul radiaiei s#lare este utili at "entru "r#du!erea de energie ter,i!+9 randa,entul a!est#r !#le!t#are este ridi!at $iind 8n :ur de .' ? - /3 ? ra"#rtat la energia ra el#r s#lare in!idente. /

&.(. Clasi$i!area !#le!t#arel#r s#lar-ter,i!e C#le!t#arele s#lar-ter,i!e =CST> se "#t !lasi$i!a 8n $un! ie de d#,eniul de utili are9 te,"eratura de $un!i#nare9 agentul ter,i! utili at i du"+ ,#dul de $un!i#nare aa !u, este redat 8n Fig. &...

Fig .. Clasi$i!area !#le!t#arel#r s#lar-ter,i!e Prin!i"alele ti"uri de !#le!t#are $#l#site 8n a"li!aiile #2inuite sunt: -!#le!t#arele "lane=,ai des 8nt<lnite din !au a "reului s!+ ut>D

Fig./. C#le!t#r "lan -!#le!t#arele !u tu2uri %idate=,ai "er$#r,ante9 utili ate 8n a"li!aiile !are generea + at<t a"+ !ald+ !<t si !+ldur+>-$ig.0

Fig.0. C#le!t#r !u tu2uri %idate &.&. C#le!t#rul "lan &.&.(. M#d de !#nstru!ie

Fig.1. C#nstru!ie !#le!t#r "lan C#le!t#rii s#lari "lani9 re"re int+ !ea ,ai si,"l+ s#lu-ie te7ni!+ de reali are a !#le!t#ril#r s#lari9 # ase,enea !#nstru!-ie $iind "re entat+ 8n $igura 1. Agentul ter,i! !ir!ul+ "rin ser"entina din !u"ru9 !are este $ixat+ nede,#nta2il9 su2 # $#lie reali at+ t#t dintr-un ,aterial 2un !#ndu!+t#r ter,i!9 a!#"erit+ !u un ,aterial a2s#r2ant. A!est ansa,2lu9 se ,#ntea + 8ntr-# !ar!as+ a!#"erit+ !u un "an#u de sti!l+ s#lar+9 !ara!teri at+ "rin !#n-inut s!+ ut de $ier9 "entru !reBterea !a"a!it+-ii de trans$er a radia-iei

ter,i!e "rin !are ra ele s#lare !ad "e su"ra$aa a2s#r2ant+ a a"r#a"e 8ntregului d#,eniu s"e!tral al a!est#ra. Re isten-a ,e!ani!+ a sti!lei9 tre2uie s+ $ie su$i!ient de ridi!at+9 "entru a $a!e $a-+ s#li!it+ril#r la !are a!easta ar "utea $i su"us+ 8n ti,"ul ex"l#at+rii9 de exe,"lu !+deril#r de grindin+. Partea in$eri#ar+ a !ar!asei "an#ului s#lar9 este i #lat+ ter,i!9 "entru redu!erea "ierderil#r "rin !#n%e!-ie9 8n ,ediul a,2iant.

&.&.&. Fun!i#narea !a"tat#rului "lan Fun!i#narea !a"tat#rului s#lar "#ate $i ,ai si,"lu ex"li!at+ !#nsider<nd un !a"tat#r "lan =%e i $igura ('>9 unde:

Fig.('. Prin!i"iul $un!i#nal al !a"tat#rului "lan K "e # su"ra$a+ %#"sit+ 8n negru =su"ra$aa a2s#r2ant+> !ade radiaia s#lar+ dire!t+ i di$u +. Radiaia s#lar+ este trans$#r,at+ 8n !+ldur+ i su"ra$aa de a2s#r2ie se 8n!+l eteD K "entru a "utea trans$era !+ldura #2inutL !+tre !#nsu,at#rul de !+ldur+9 este $#l#sit un agent ter,i! =a"+9 aer> !are 8n !#nta!t !u su"ra$aa a2s#r2ant+9 "reia !+ldura i # trans"#rt+ s"re !#nsu,at#ri. De regul+9 8n sau "e su"ra$aa de a2s#r2ie sunt $ixate !#ndu!te sau sunt reali ate !anale "rin !are !ir!ul+ agentul ter,i!D K "entru a redu!e "ierderile de !+ldurL 8ns"re ,ediul a,2iant su"ra$aa a2s#r2ant+ este a,"lasat+ de regul+9 8ntr-# !ar!as+ 2ine i #lat+ din "un!t de %edere ter,i!9 $iind "re%+ ut+ d#ar "e "artea $r#ntal+ !u # su"ra$aL trans"arent+ !are s+ "er,it+ tre!erea radiaiei s#lare =un gea,>.

('

MIni,aN #ri!+rui siste, s#lar este su"ra$aa a2s#r2ant+ - de exe,"lu ta2l+ din !u"ru %#"sit+ 8n negru. Su"ra$aa neagr+ de a2s#r2ie trans$#r,+ radiaia s#lar+ dire!t+ sau di$u + 8n !+ldur+9 8n "r#"#rie de 03 H 10? - 8n $un!ie de !#nstru!ia siste,ului. Da!+ !a"tat#rul este i #lat ter,i! !#res"un +t#r9 !ea ,ai ,are "arte din !+ldura "reluat+ de su"ra$aa de a2s#r2ie este trans$erat+ agentului ter,i! i ast$el su"ra$aa de a2s#r2ie este r+!it+. Ca ageni ter,i!i se $#l#ses! de #2i!ei li!7ide !u !a"a!it+i 2une de 8n,aga inare i trans"#rt a !+ldurii =!+ldur+ s"e!i$i!+ ,are>9 !u, sunt a"a sau a,este!uri a"+ H antigel. S"re exe,"lu9 da!+ su"ra$aa de a2s#r2ie este # ta2l+ din !u"ru =!u"rul a%<nd !#ndu!ti2ilitate ter,i!+ ridi!at+> se "#ate li"i "e a!east+ ta2l+ # ser"entin+ - reali at+ din tea%+ de !u"ru H "rin !are este !ir!ulat =gra%itai#nal sau $#rat> agentul ter,i! !are trans"#rt+ !+ldura la !#nsu,at#r sau a!u,ulat#r. Ca t#ate "r#!esele de trans$#r,are9 trans$er de !+ldur+ i trans"#rt al !+ldurii i 8n !a ul !a"tat#ril#r s#lari a"ar "ierderi de !+ldur+. A!est lu!ru 8nsea,n+ !+ nu t#at+ !+ldura !a"tat+ de su"ra$aa de a2s#r2ie se "#ate trans$era s"re !#nsu,at#ri. &.&.). Ele,entul a2s#r2ant Ele,entul a2s#r2ant tre2uie s+ !a"te e !<t ,ai 2ine radiaia s#lar+9 at<t !ea dire!t+ !<t i !ea di$u +9 i s+ # trans$#r,e 8n !+ldur+. 6n a!elai ti," !+ldura !edat+ su2 $#r,+ de radiaie s+ $ie !<t se "#ate de ,i!+. 6n ter,eni te7ni!i a!easta 8nsea,n+ !+ tre2uie s+ se !#,"#rte sele!ti% $a+ de lungi,ile de und+ !#res"un +t#are !el#r d#u+ "r#!ese. 6n +rile !u !li,+ ,ai !ald+ se 8ntre2uinea + adese#ri !#,"#nente a!#"erite d#ar !u aa nu,itele la!uri s#lare. A!este la!uri sunt $#arte re istente la !+ldur+ i de regul+ sunt de !ul#are neagr+ "entru a a%ea gradul de a2s#r2ie !el ,ai ,are "#si2il "entru radiaia s#lar+. 6n a!elai ti," a!este la!uri au un ni%el destul de 8nalt de e,isie 8n #na de ,i:l#! a radia iei in$rar#ii H !a ur,are # "arte a !+ldurii !a"tate %a $i e,is+ din n#u. Pentru a redu!e la ,ini,u, "ierderile de energie9 se %a a!#"eri "artea a2s#r2ant+ !u un strat $#arte sele!ti%. Ast$el se "#t #2ine !#e$i!ieni de a2s#r2ie de 1* ? 8n 2anda de '9* ...

((

'90 C, lungi,e de und+ i !#e$i!ieni de e,isie de . ? "entru lungi,ea de und+ de /93 C, !#res"un +t#are radiaiei "r#"rii a ,aterialului a2s#r2ant. Una din "ri,ele a!#"eriri !u ,ateriale !u a2s#r2ie sele!ti%+9 utili a2il+ 8n "r#du!ia 8n serie9 a $#st a!#"erirea !u !r#,. A!esta se a"li!+ "e su"ra$eele de alu,iniu sau !u"ru "rin gal%ani are. Pe su"ra$aa ,etalului a"ar $iri!ele de !r#, !are !a"tea + 8ntre ele ra ele de lu,in+9 dar dat#rit+ ,+ri,ii l#r reduse nu "er,it e,iterea de lungi,i de und+ ,ai ,ari. O ,#dalitate ela2#rat+ dar !are 8ns+ nu a ,ai $#st "us+ 8n $a2ri!aie a a%ut !a 2a + a!#"erirea !u ni!7el. P<n+ "rin anul (1// "r#!edeul de !r#,are era d#,inant "e "ia+. 6ntre ti," au a"+rut n#i ,#dalit+i de a!#"erire !u strat a2s#r2ant !are "er,it #2inerea de randa,ente ,ai ,ari "e de # "arte9 i "rin renunarea la "r#!esele gal%ani!e sunt ,ai e!#l#gi!e din "un!t de %edere al "r#du!iei i re!i!l+rii "e de alt+ "arte. A!tual,ente !el ,ai extins "r#!edeu este !el de de"unere 8n at,#s$er+ de ga inert a unui strat de titan de !ul#are al2astr+ ="r#!edeul POD>9 !are !u t#ate !+ 8n !#,"araie !u negrul din !a ul a!#"eririi !u !r#, are un !#e$i!ient de a2s#r2ie ,ai ,i!9 "re int+ # e,isie ,ult ,ai sla2+ i !a atare un randa,ent t#tal ,ai ,are. Pri,ele a!#"eriri de a!est ti" s-au ela2#rat 8n 5er,ania i au $#st lansate "e "ia+ de !+tre TiNOP 5,2I. Te#reti! se "#t #2ine i alte !ul#ri ale stratului de a!#"erire9 !are 8ns+ nu au a!elai randa,ent. O alt+ te7n#l#gie a $#st ela2#rat+ 8n anii 1' de !+tre $ir,a Inter"ane !are !reea + # stru!tur+ de !era,i!+ H ,etal ="r#2a2il t#t "e 2a + de titan> !are str+lu!ete 8ntr-un t#n de negrual2+strui. Cele d#u+ "r#!edee de a!#"erire9 "<n+ ,ai re!ent9 erau "#si2ile d#ar "e su"ra$ee de !u"ru9 "entru alu,iniu te7ni!i !#res"un +t#are au a"+rut d#ar de "uin ti," "e "ia+. C7iar i 8n a!est !a "entru trans"#rtul !+ldurii !u a:ut#rul agentului ter,i! se utili ea + !#ndu!te de !u"ru !are se ra!#rdea + "rin sudare laser !u "artea a2s#r2ant+. Pe l<ng+ ,aterialul de a!#"erire utili at9 "r#du!+t#rii se disting i "rin $#r,a de reali are a "+rii a2s#r2ante. Fre!%ente sunt s#luiile !e utili ea + # "la!+ ,etali!+ !e a!#"er+ t#at+ su"ra$aa interi#ar+ a !#le!t#rului. 6n a!est !a !#ndu!ta este sudat+Ali"it+ 8n $#r,+ de 7ar$+ sau ser"entin+ "e s"atele "l+!ii. Pe l<ng+ a!easta exist+ !#nstru!ii "e 2a + de 2en i de !!a ('-(3!, l+i,e "e re%ersul !+r#ra se a$l+ !<te # !#ndu!t+ sudat+. 4en ile ,ai a"#i sunt ra!#rdate "rin sudur+ la !ele d#u+ !a"ete la # !#ndu!t+ !#le!t#are. O a treia $#r,+ este ase,+n+t#are unei "erne9 "e s"atele "l+!ii a2s#r2ante $iind sudat+ # a d#ua "la!+9 $#r,at+

(&

"rin stanare. Agentul ter,i! !ir!ul+ "rintre !ele d#u+ "l+!i. 6n "rin!i"iu "ri,a %ariant+ de reali are "re int+ e$i!iena !ea ,ai ,are. Dar "entru !+ "r#du!+t#rii9 la 8n!e"ut au "utut utili a n#ile "r#!edee de #2inere a straturil#r $#arte sele!ti%e d#ar 8n !a ul "l+!il#r de !u"ru !u di,ensiuni li,itate9 ,ai ales 8n !a ul ,#delel#r ,ai %e!7i a $#st "#si2il+ utili area d#ar a 2en il#r. 6ntre ti," n#ile te7n#l#gii "er,it $a2ri!area de "l+!i de "<n+ la (&'' ,, l+i,e9 !eea !e asigur+ # ,ai ,are $lexi2ilitate 8n %ariantele de $a2ri!aie. 6n s!7i,2 utili area 2en il#r "e de # "arte $a!e "#si2il+ d#ar asa,2larea 8n $#r,+ de 7ar$+9 "e de alt+ "arte "er,ite ada"tarea ,ai u#ar+ la $#r,a a!#"eriuril#r =!#le!t#are !u di,ensiuni la !erere>.

&.&.*. Pierderile !a"tat#rului "lan Pierderile de !+ldur+ !are a"ar si de !are tre2uie s+ se tinL sea,a sunt: K pierderile de cldur prin radiaie: t#ate !#r"urile9 8n a!est !a H su"ra$eele de a2s#r2ie -!are au # te,"eratur+ ,ai ridi!at+ de!<t !ea a ,ediului 8n !are sunt a,"lasate9 !edea + !+ldura "rin radiaie =8n in$rar#su !u lungi,e de und+ ,are> s"re ,ediul 8n!#n:ur+t#rD K pierderile de cldur prin convecie: aerul de deasu"ra su"ra$eei de a2s#r2ie se 8n!+l este9 se ridi!+ trans"#rt<nd # "arte din !+ldura a2s#r2it+D K pierderile de cldur prin condutie: "rin i #laia ter,i!+ a !ar!asei su"ra$eei a2s#r2ante9 "rin !#ndu!tele !are leag+ !a"tat#rul se "ierde # !antitate de !+ldur+ !are este !edat+ ,ediului 8n!#n:ur+t#r. Pentru a redu!e "ierderile de !+ldur+9 su"ra$aa a2s#r2ant+ a unui !a"tat#r "lan este ,#ntat+ 8ntr-# !ar!as+ 8n!7isL "e t#ate laturile ="entru a 8,"iedi!a !#n%e!ia>9 i #lat+ ter,i! "e "+rile laterale si su2 su"ra$aa de a2s#r2ie ="entru a redu!e "ierderile de !+ldur+ "rin radiaie si !#ndu!ie>. Pierderile M#"ti!eN Dat#rit+ re$le!iei radiaiei s#lare "e su"ra$aa trans"arent+9 "re!u, si dat#rit+ a2s#r2iei radiaiei s#lare 8n ,asa ,aterialului trans"arent9 # "arte din radiaia s#lar+ nu a:unge la su"ra$aa a2s#r2ant+. Da!+ "ierderile de !+ldur+ "rin re$lexia radiaiei s#lare sunt de"endente de ung7iul su2 !are !ade radiaia s#lar+ =la ung7iuri ,ai ,ari de *3F "ierderile de !+ldur+ !res! si,it#r> "ierderile de !+ldur+ "rin a2s#r2ia 8n ,aterialul trans"arent9 se "#t a"re!ia ,ai exa!t "rin $a!t#rul de trans,isie

()

Pentru un singur strat de sti!l+9 03H13 ? din radiaia s#lar+ tra%ersea + sti!la si a:unge la su"ra$aa de a2s#r2ie =8n $un!ie de ti"ul de sti!l+> adi!+9

Q '903 H '913.

6n ta2elul ( este dat+ %al#area !#e$i!ientului de trans,isie trans"arente !are "#t $i $#l#site 8n !#nstru!ia !a"tat#ril#r s#lari. Tabelul nr. 1

"entru !<te%a ,ateriale

Pentru !a su"ra$aa a2s#r2ant+ s+ "reia !<t ,ai ,ult din radiaia s#lar+ i s+ # trans$#r,e 8n energie ter,i!+9 ea tre2uie sL $ie !ara!teri at+ de un $a!t#r de a2s#r2ie De exe,"lu9 un e,ail negru "entru ,etale are $a!t#rul de a2s#r2ie !Lldur+. Factorul optic A0 re"re int+ "r#!entul din intensitatea radiaiei s#lare S !are este trans$#r,at+ 8n !+ldur+ "e su"ra$aa a2s#r2ant+ i se !al!ulea + !u relaia =(>:
A' =
(1)

!<t

,ai ,are - sau s+ $ie a!#"erit+ !u un strat de ,aterial !u $a!t#r de a2s#r2ie !<t ,ai ,are.

Q '91 i a!est lu!ru

8nsea,n+ !+ 1'? din radiaia s#lar+ !are a:unge "e su"ra$aa a2s#r2ant+ este trans$#r,at+ 8n

unde: A0 - $a!t#r #"ti!

- $a!t#r de trans,isie - $a!t#r de a2s#r2ie


Da!+ radiaia s#lar+ !ade su2 un ung7i ,ai ,i! de *3F "e !#le!t#r9 se "#t negli:a "ierderile "rin re$lexie. C+ldura a2s#r2it+ Qa se "#ate deter,ina da!+ se a"re!ia + intensitatea radiaiei s#lare S9 !#n$#r, relaiei =&> sau =)>:
Qa = A' S

=&> =)>

Qa = S

unde: S - intensitatea radiaiei s#lareD Qa - !+ldura "r#dus+ 8n su"ra$aa de a2s#r2ie

(*

Pierderile ter,i!e Cantitatea de !+ldur+ !a"tat+ de !+tre su"ra$aa de a2s#r2ie are dre"t e$e!t ridi!area te,"eraturii a!esteia la %al#area a 9 te,"eratur+ ,ai ,are de!<t te,"eratura ,ediului exteri#r e . Dat#rit+ a!estei di$erene de te,"eratur+ a"ar "ierderile de !+ldur+ "rin radiaie i !#ndu!ie ter,i!+. Se !#nsider+ !+9 agentul ter,i! %e7i!ulat "rin !a"tat#rul s#lar %a a%ea a"r#xi,ati% te,"eratura su"ra$eei de a2s#r2ie9 adi!+ a . 6n realitate9 8ns+9 !+ldura "reluat+ de agentul ter,i! este ,ai ,i!+ de!<t !ea !a"tat+.M+ri,ea "ierderil#r de !+ldur+ ="ierderi ter,i!e> este 8n str<ns+ leg+tur+ !u !ara!teristi!ile !#nstru!ti%e ale !a"tat#rului s#lar i di$erena de te,"eratur+ dintre ,ediul exteri#r si !ea a su"ra$eei a2s#r2ante =s!7e,ati! sunt ilustrate 8n $igura ((>.

Fig.((. Re"re entarea s!7e,ati!+ a "ierderil#r de !aldur+ ale !a"tat#rului "lan Pierderea ter,i!+ unitar+ qt se "#ate a"re!ia !u relaRia =*>9 unde k este !#e$i!ientul gl#2al de trans,isie a !Lldurii "entru un !a"tat#r "lan.
qt = k =a e >

=*>

unde: qt - "ierderile de !+ldur+ ale !a"tat#rului s#lar9 8n ;A,&D @ - !#e$i!ient gl#2al de trans,isie a !+ldurii "entru un !a"tat#r "lan 8n ;A,&JD

a - te,"eratura ,edie a su"ra$eei a2s#r2ante9 8n FCD

(3

e - te,"eratura ,ediului exteri#r9 8n FC.


La !a"tat#rii "lani9 "ereii laterali i "eretele de su2 su"ra$aa a2s#r2ant+ sunt 2ine i #lai ter,i! !u # i #laie de gr#si,e !#res"un +t#are9 "artea Msla2+S-!u "ierderi de !+ldur+ ,ari-este re"re entat+ t#!,ai de su"ra$aa trans"arent+ de "e $aa !a"tat#rului s#lar. Ca"tat#rii "lani ,#derni9 $#l#ses! dre"t su"ra$a+ trans"arent+ d#u+ straturi trans"arente9 unul din sti!l+ i unul din $#lie trans"arent+ 8n interi#r. A!east+ %ariant+ !#nstru!ti%+ 8,"reun+ !u e,ailurile s"e!iale $#l#site "entru a!#"erirea su"ra$eei a2s#r2ante9 "er,ite reali area de !a"tat#ri !u un !#e$i!ient gl#2al de trans,isie a !+ldurii ridi!atD k Q &93 H )90 ;A ,&J. Cldura util "r#dus+ de !a"tat#r Qu este !+ldura "e !are a!esta # trans$er+ agentului ter,i! %e7i!ulat i re"re int+ de $a"t9 di$erena dintre !+ldura "r#dus+ de !+tre su"ra$aa a2s#r2ant+ i "ierderile ter,i!e din !a"tat#r9 adi!+:
Qu = Qa qt

=3> =.>

sau Qu = S k =a e >

6n relaiile de ,ai sus sunt negli:ate !+ldura s"e!i$i!+ a !a"tat#rului9 "ierderile de !+ldur+ "rin trans"#rtul agentului ter,i! si ,#di$i!area ung7iului su2 !are !ade radiaia s#lar+. De!i9 "entru a !al!ula !+ldura util+ #2inut+ din !a"tat#rul s#lar9 sunt ne!esare ur,+t#arele ,+ri,i:

D K $a!t#rul de a2s#r2ie D
K $a!t#rul de trans,isie K !#e$i!ientul gl#2al de trans,isie a !+ldurii "entru !a"tat#rul "lan k =;A,&J>. Da!+ se !un#s! a!este !ara!teristi!i ale !a"tat#rului9 =de #2i!ei date de "r#du!Lt#rii de !a"tat#ri s#lari>9 se "#ate deter,ina "entru # anu,it+ intensitate a radiaiei s#lare si # anu,it+ te,"eratur+ a su"ra$eei a2s#r2ante9 !+ldura util+ !are se "#ate #2ine de la !a"tat#rul s#lar. Randamentul captatorului solar este de$init !a $iind ra"#rtul dintre energia util+ #2inut+ i intensitatea radiaiei s#lare9 relaiile =/> sau =0>. Qu S

=
sau =

=/> =0>

S k = a e > S

6n "ra!ti!+9 "entru a trasa !ara!teristi!a unui !a"tat#r se $#l#seste un gra$i! 8n !are "e #rd#nat+ este randa,entul !a"tat#rului iar "e a2s!is+ di$erena de te,"eratur+ dintre agentul ter,i! si ,ediul a,2iant "entru # intensitate a radiaiei s#lare date. =%e i $igura ()> (.

Fig.(). Oariaia randa,entului !u di$erena de te,"eratur+ Cu !<t !rete di$erena de te,"eratur+ adi!+ !rete te,"eratura agentului ter,i! !u at<t !res! "ierderile ter,i!e i s!ade randa,entul !#le!t#rului. Da!+ intensitatea radiaiei s#lare s!ade9 !reterea de te,"eratur+ a agentului ter,i! are un e$e!t i ,ai ,are de s!+dere a randa,entului !a"tat#rului H da!+ i #laia ter,i!+ nu este !#res"un +t#are. Pentru a redu!e "ierderile de !+ldur+ i a !rete randa,entul !a"tat#ril#r s#lari9 siste,ul tre2uie ast$el di,ensi#nat i !#nstruit 8n!<t agentul ter,i! "re"arat s+ ai2+ "ara,etri redui9 dar 8n li,ita e$i!a!it+ii energeti!e a siste,ului. Te,"eratura agentului ter,i! 8n !a"tat#r R+,<ne de sta2ilit la !e te,"eratur+ a:unge su"ra$aa a2s#r2ant+ 8n "ra!ti!+. Te,"eratura a!esteia este 8n ,#d dire!t in$luenat+ i de te,"eratura agentului ter,i! !are # tra%ersea + i "reia !+ldura. De#are!e !+ldura "e !are # "reia agentul ter,i! este egal+ !u !Lldura util+ "r#dus+ de !a"tat#rul s#lar9 egal<nd !ele d#uL relaii =.> i =1>9 re ult+ e!uaia !a"tat#rului H relaia =('>:
c =& ( > Qt = m c =& ( > = S k =a e > m

=1> =('>

unde: Qt - !+ldura "reluat+ de !+tre agentul ter,i!D m - de2itul ,asi! de agent ter,i!D c - !+ldura s"e!i$i!+ a agentului ter,i!D

( - te,"eratura agentului ter,i! la intrarea 8n !a"tat#rD


& - te,"eratura agentului ter,i! la ieirea din !a"tat#r.

(/

Din i"#te a !+ te,"eratura su"ra$eei a2s#r2ante este ,edia dintre te,"eratura de intrare i te,"eratura de ieire din !a"tat#r a agentului ter,i!9 re ult+:

a =

( + & =%e i $igura (*> &

=((>

Fig.(*. S!7e,a de 2ilan energeti! De2itul ,asi! de agent ter,i! se "#ate deter,ina da!+ se !un#ate !+ldura util+ i di$eren a de te,"eratur+ 9
= m Qu c a

=(&> =()>

a = & (

Di$erene de te,"eraturi ,ai ,i!i 8ntre te,"eratura de intrare i de ieire a agentului ter,i! din !#le!t#r "resu"un de2ite ,asi!e ,ari !are tra%ersea + !a"tat#rul9 iar da!+ de2itul ,asi! este s!+ ut9 re ult+ di$erene ,ari de te,"eratur+ 8ntre intrarea i ieirea din !#le!t#r i dre"t ur,are9 # te,"eratur+ ,edie 8n !#le!t#r ,ai ,are. La de2it ,asi! !#nstant9 # intensitate a radiaiei s#lare ,ai s!+ ut+ !#ndu!e la di$erene de te,"eratur+ ,ai ,i!i 8ntre intrarea i ieirea agentului ter,i! din !a"tat#r. Din ,+sur+t#ri "ra!ti!e "entru di$erite $#r,e de !a"tat#ri s#lari s-a !#nstatat !+ la di$erene ,ari 8ntre te,"eratura din !a"tat#r i te,"eratura ,ediului H ,ai ales la !a"tat#rii !u randa,ent ridi!at H !res! "ierderile de !+ldur+ du"+ # !ur2+ ex"#nenialL. Pentru a ine !#nt de a!east+ in$luen+9 8n relaia ,ate,ati!+ de deter,inare a "ierderil#r de !+ldur+9 se ine sea,a de "+tratul di$erenei de te,"eratur+.
k' k( & S S

=(*>

(0

8n !are9 k' si k( sunt !#e$i!ienii !are ex"ri,+ "ierderile de !+ldur+. 6n $igura 3 este "re entat+ %ariaia randa,entului "entru d#u+ ti"uri de !a"tat#ri9 8n $un!ie de "ara,etrul redus x:
x= S

=(3>

Temperatura din captatorul solar la debit masic nul de agent termic !uncionare "n gol# 6n $un!ie de ti"ul !#nstru!ti% al !a"tat#rului s#lar 8n $un!i#narea n#r,al+9 su"ra$aa a2s#r2ant+ a:unge la te,"eraturi 8ntre )'F si 1'F C. Da!+ !+ldura "r#dus+ de su"ra$aa a2s#r2ant+ nu este "reluat+ de agentul ter,i! ="#,"a de !ir!ulaie #"rit+ sau de$e!t+>9 te,"eratura su"ra$eei a2s#r2ante !rete "<n+ la %al#area ,ax !<nd "ierderile de !+ldur+ ale !a"tat#rului s#lar %#r $i egale !u !+ldura "reluat+ din radiaia s#lar+. 6n a!este !#nditii se "#t atinge te,"eraturi 8ntre (*'FC i &3'FC 8n !a"tat#rul s#lar. Cu !<t !a"tat#rul s#lar are "ierderi de !+ldur+ ,ai ,i!i9 !u at<t te,"eraturile %#r $i ,ai ,ari. Pentru un anu,it !a"tat#r te,"eratura la de2it ,asi! nul se "#ate deter,ina !u relaia =(.>. S ,ax A' k

,ax =

=(.>

A!east+ te,"eratur+ i,"une !#ndiii asu"ra ,aterialel#r !are sunt $#l#site la !#nstru! ia !a"tat#rului s#lar dar i la alegerea agentului ter,i! i "r#te!ia la su"ra"resiune "entru !ir!uitul de agent ter,i!. Pentru a exe,"li$i!a utili area relaiil#r de !al!ul9 se !#nsider+ un !a"tat#r "lan "entru !are deter,in+, !+ldura util+9 de2itul de agent ter,i!9 randa,entul i te,"eratura ,axi,+ a agentului ter,i!. Se !#nsider+ !L radiaia s#lar+ este "er"endi!ular+ "e su"ra$aa a2s#r2ant+9 iar intensitatea radiaiei s#lare este (''';A,&9 $a!t#rul de trans,isie Q'91'. Pentru !a su"ra$aa a2s#r2ant+ s+ "reia !<t ,ai ,ult din radiaia s#lar+ i s+ # trans$#r,e 8n energie ter,i!+9 tre2uie s+ ai2+ un $a!t#r de a2s#r2ie ,etale9 are un $a!t#r de a2s#r2ie !a"tat#rul ex"eri,ental. A!est lu!ru 8nsea,nL !+ 1'? din radiaia s#lar+ !are a:unge "e su"ra$aa a2s#r2ant+ este trans$#r,at+ 8n !+ldur+. C#n$#r, datel#r din exe,"lul !#nsiderat: K Fa!t#rul #"ti! este: A' Q '903 T '91 Q '9/.3

Q'903 i $a!t#rul de a2s#r2ie

!<t ,ai ,are sau s+ $ie a!#"erit !u

un strat de ,aterial !u $a!t#r de a2s#r2ie !<t ,ai ,are. Un strat de e,ail negru "entru

Q '91' i %#, lua 8n !al!ul a!eastL %al#are "entru

(1

K C+ldura "r#dus+ 8n su"ra$aa de a2s#r2ie %a $i: UaQ'9/.3 T ('''Q/.3;A,& Se $a! i"#te ele: - @ Q ) ;A,&J9 !eea !e 8nsea,n+ !+ la # di$eren+ de te,"eratur+ de ( J9 # su"ra$at+ de ( ,& de !a"tat#r "ierde ); !+ldur+D - te,"eratura exteri#ar+ e Q &'F CD - te,"eratura ,edie a su"ra$eei a2s#r2ante de a Q *'F CD K C+ldura "ierdut+ de !a"tat#rul s#lar este:
qt = ) = *' &'> = .' $ m& $ m&

K C+ldura util+ "r#dus+ este:


Qu = /.3 .' = /'3

K Randa,entul !a"tat#rului "lan este:


=
/'3 = '9/'3 ('''

Da!+ "entru !a"tat#rul ales 8n exe,"lul de !al!ul9 !#nsider+, # te,"eratur+ a agentului ter,i! de .'FC9 randa,entul s!ade de la /'93? la .*93 ?. Ast$el9 energia util+ li%rat+9 s!ade de la /'3 ;A,& la .*3 ;A,& dat#rit+ !reterii "ierderil#r de !+ldur+. Da!+ intensitatea radiaiei s#lare s!ade la 0'' ;A,& s!ade randa,entul !a"tat#rului:
=
33& = '..1 0''

6n !#ntinuare se !#nsider+ !+ agentul ter,i! este 8n!+l it de la %al#area ( la & !u ('J9 la tra%ersarea !#le!t#rului. K De2itul ,asi! de agent ter,i! este:
= m /'3 &g = .'.0 (.(. (' %

Cu alte !u%inte9 te,"eratura !#nsiderat+ !a ,edie "entru su"ra$aa a2s#r2ant+ de *'FC se #2ine da!+ a!easta este tra%ersat+ de .( @gA7 agent ter,i!9 !are intr+ 8n !#le!t#r !u )3FC i iese din !#le!t#r !u *3FC. Te,"eratura ,axi,+ a agentului ter,i! 8n !a"tat#rul s#lar %a $i:
,ax =
(''' './.3 = &33' C )

&'

Fig.(3. Randa,entul !a"tat#ril#r s#lari &.). C#le!t#rul !u tu2uri %idate &.).(. M#d de !#nstru!ie

Fig.(..Ca"tat#r s#lar !u tu2uri %idate K Este ,ai uB#r de "+strat9 "enrtu # "eri#ad+ ,ai lung+ de ti,"9 un %id a%ansat 8n tu2ul din sti!l+ 8n!7is al !#le!t#rului tu2ular %idat de!<t 8n in!inta unui !#le!t#r "lat9 %idat - $#r,a tu2ular+ 8i !#n$er+ # ,ai 2un+ re isten-a "resiunii at,#s$eri!e9 Bi nu sunt ne!esari su"#r-i 8ntre su"ra$e-ele su"eri#ar+ Bi in$eri#ar+ ale !a"tat#rului. K O $#lie ,etali!+ !ilindri!+9 a2s#r2ant+9 !are ad+"#steBte # !#ndu!t+ de !+ldur+9 este 8ngl#2at+ 8ntr-un tu2 de sti!l+ 8n!7is9 !u dia,etrul de !<-i%a !enti,etri. K C#ndu!ta de !+ldur+ !#n-ine un Vuid de lu!ru =de ex.9 ,etan#l> !are $un!-i#nea + 8ntre "un!tele de %a"#ri are Bi !#ndensare: H S#arele 8n!+l eBte9 %a"#ri ea + Vuidul. H Oa"#rii sunt antrena-i 8ntr-# ,iB!are as!ensi#nal+9 "rin !#ndu!t+9 s"re !#ndensat#r.

&(

H 6n !#ndensat#r %a"#rii !#ndensea +9 trans$er<nd !+ldura ="rintr-un s!7i,2+t#r de !+ldur+> agentului ter,i! al !i!lului de 8n!+l ire s#lar+. H Fluidul re ultat "rin !#ndensare re%ine9 "rin !#ndu!t+9 la !a"+tul in$eri#r9 unde se reia !i!lul s+u. H C#ndu!ta are un ung7i de 8n!linare ,ini,9 !are "eri,ite re%enirea Vuidului la !a"+tul in$eri#r.
= ' A Q Q u C re!lexie Qconvectie Qradiatie

=(/>

-"uterea $urni ata unde: Q u

' AC -iradianta trans,isa


Q re!lexie

-"ierderi "rin re$lexie

Q convectie -"ierderi "rin !#n%e!tie


Q radiatie -"ierderi "rin radiatie

Iradianta s#lara9 E9 este trans,isa "rin !a"a!ul de trans,itanta


AC 9 si !#n%ertita dire!t in !aldura.
Q RC = Qconv + Qrad
= ' A Q re! C

a su"ra$etei !#le!t#rului9

=(0> =(1> =&'>

= ' A =( > Q = ' A Q = ' A Q Q u C RC C RC ' C RC

unde: =(
' = -e$i!ienta #"ti!a

= a A = > + a A = > & a A = > Q RC ( C C A & C C A C C A

=&(>

unde: a( 9 a& -!#e$i!ienti de "ierderi

C -te,"eratura !#le!t#rului

A -te,"eratura ,ediului a,2iant

&&

Fig.(/. E$i!ientele #"ti!e9 ' 9 si !#e$i!ientii de "ierderi a( 9 a& 9 "entru !#le!t#are reale !u aria !a"tat#rului !#le!t#rului9 A9 !a re$erinta. &.).& E$i!ienta !#le!t#rului
Q Q a( = C A > + a & = C A > & a = C A > u RC C = = ' = ' ' ' AC ' AC ' '

=&&>

Fig.(/. Instalaie s#lar+ !u !ir!uit 8n!7is si re er%#r de a!u,ulare !u s!7i,2at#r de !aldura

&)

3. Utilizrile panourilor solare


C#le!t#rul s#lar este !#,"#nenta "rin!i"al+ a unei instalaii ter,i!e s#lare i "<n+ 8n anul &''& a $#st utili at 8nde#se2i "entru "re"ararea de a"+ !ald+9 iar re!ent 8i g+sete a"li!are i 8n $urni area energiei ne!esare 8n!+l irii !l+diril#r. Da!+ este as#!iat !u un re er%#r de st#!are a energiei9 se "#ate asigura 8n!+l irea !l+dirii nu,ai !u energie s#lar+. Oe7i!ularea energiei ter,i!e 8ntre !#le!t#rul s#lar i l#!ul de utili are sau de"# itare "#ate a%ea l#! !u sau $+r+ utili area unei surse de energie extern+. 6n "ri,ul !a a%e, de-a $a!e !u siste,e !e utili ea + "#,"e a!i#nate ele!tri!9 siste,e de reglare aut#,at+ et!.9 8n al d#ilea !a se utili ea + "rin!i"iul ter,#si$#n 2a at "e di$erena de densitate a agentului ter,i! la di$erite te,"eraturi. A"a !ald+ se ridi!+ 8n sus9 "e !<nd !ea re!e !#2#ar+. Alt$el de!<t la 8n!+l ire !entral+ $un!i#n<nd "e a!elai "rin!i"iu9 8n a!est !a re er%#rul tre2uie s+ se g+seas!+ deasu"ra !#le!t#rului s#lar. Adesea !#le!t#rul s#lar i re er%#rul !#nstituie un 2l#! !#,un. Cele ,ai !un#s!ute i $re!%ente utili +ri ale !#le!t#arel#r s#lare este 8n "re"ararea a"ei !alde ,ena:ere. La ,#ntare !#res"un +t#are a !#le!t#arel#r i a re er%#rului9 8n Eur#"a Central+ se "#ate asigura a"a ne!esar+ "entru s"+lat i 2aie "e 8ntreg "e # "eri#ad+ de !!a. # :u,+tate de an =se #nul de %ar+>. Te#reti! se "#ate asigura !+ldura ne!esar+ !#nsu,ului !asni! "e "ar!ursul 8ntregului an9 dar 8n a!est !a este ne%#ie de # su"ra$a+ ,ai ,are a!#"erit+ !u !#le!t#are9 re ult<nd un ex!es de a"+ !ald+ "e "eri#ada %erii. La # ast$el de su"radi,ensi#nare9 randa,entul in%estiiei se,ni$i!ati% ,ai ,ari %a $i redus i nu %a $i !#,"ensat de e!#n#,ia de !#,2usti2ili $#sili =ga 9 "+!ur+9 le,n et!.> sau ele!tri!itate de%enind nerenta2il. C#le!t#are di,ensi#nate e!#n#,i!9 "#t 8nl#!ui sau !#,"leta sursele de energie ter,i!+ 8ntr-un "r#!ent su$i!ient de ,are !#ntri2uia la "re"ararea a"ei !alde %ariind 8ntre )' ? i ('' ? ra"#rtat la un an 8ntreg. Pri,ele su"ra$ee ,ari a!#"erite !u !#le!t#are s#lare au a"+rut du"+ !ri a "etr#lier+ din anii /' $iind utili ate la 8n!+l irea a"ei din 2a inele de 8n#t "u2li!e i "ri%ate. Instalarea de !#le!t#are s#lare a "ri,it un i,"uls su"li,entar 8n 5er,ania dat#rit+ s"ri:inului gu%erna,ental $ederal i !elui al landuril#r. C7iar i "r#!ese industriale utili ea + energia ter,i!+ s#lar+. Un exe,"lu 8n a!est sens 8l "re int+ 8n!+l irea 2i#,asei 8n "r#!esul de "re"arare al 2i#ga ului. Da!+ instalaiile !u !#le!t#are s#lare se ra!#rdea + i la instalaiile de 8n!+l ire9 se "#ate !#ntri2ui i la redu!erea !#stului !u 8n!+l irea !u "<n+ la !<te%a e!i de "r#!ente. 6n !a ul

&*

unei exigene ,ai ,ari la 8ntregul siste, se "#ate ra!#rda un re er%#r de st#!are se #nier+ a !+ldurii !eea !e %a "er,ite a!u,ularea de su$i!ient+ energie !al#ri!+ "entru a "utea !#,"let eli,ina utili area alt#r !#,2usti2ili. Un ast$el de re er%#r de st#!are de !+ldur+9 8n !el ,ai si,"lu !a "#ate $i # !antitate su$i!ient+ de a"+ sau "ietri =!!a. &' t> din ,i:l#!ul !l+dirii sau su2s#lul a!esteia. A,#rti area unei instalaii s#lare "entru "r#du!erea a"ei !alde este "#si2il+ 8n !!a. 0 ani 8n !#ndiiile unei !#nstru!ii #"ti,e9 a unei utili +ri rai#nale i a existenei unui s"ri:in din "artea statului la tendinele a!tuale de "e "iaa !#,2usti2ilil#r $#sili. Pr#du!+t#rii li%rea + !#le!t#are s#lare !u # durat+ de %ia+ "re%i i2il+ de !!a. &' ani. Durate de a,#rti are de "este (. ani sunt "#si2ile d#ar da!+ instalaia a $#st ne!#res"un +t#r "r#ie!tat+9 res"e!ti%e utili at+. Pentru a dis"une de a"+ !ald+ su$i!ient+ i 8n ilele "l#i#ase !#le!t#arel#r s#lare li se ataea + din !#nstru!ie un re er%#r s"e!ial de a"+ !ald+ !u s!7i,2+t#r de !+ldur+ !are 8n $un!ie de nu,+rul de ,e,2ri de $a,ilie "#ate a%ea # !a"a!itate de )''-(3''L. Pentru !l+dirile ,ai ,ari =2l#!uri9 s"itale9 7#teluri9 et!.>9 !are dat#rit+ ,+ri,ii au # utili are a"r#a"e !#ntinu+9 "ut<nd a%ea un ter,en de a,#rti are ,ai redus9 se !#nstruies! re er%#are de st#!are a !+ldurii industriale di,ensi#nate !#res"un +t#r !#nsu,ului. 6n re er%#arele #2inuite9 !ir!uitul "ri,ar al !#le!t#rului 8n!+l ete d#ar :u,+tatea de :#s a a!estuia9 a"a !ald+ ridi!<ndu-se dat#rit+ !#n%e!iei i te,"eratura a:ung<nd "<n+ la %al#area ad,is+ de 13 FC.

4. Concluzii
Faa de !elelalte surse e!#l#gi!e regenera2ile =energia e#lian+9 energia ge#ter,al+9 energia ,areel#r> energia s#lar+ se re,ar!+ "rin instalaii si,"le i !#sturi relati% reduse. Siste,ele s#lare i,"le,entate 8n instalaiile "entru !ladiri re"re inta # sursa e!#n#,i!+ ne"#luant+ de energie !u "er$#r,ane energeti!e ridi!ate9 re ult<nd e!#n#,ii !#nsidera2ile ale !#nsu,uril#r de !#,2usti2ili. Este i,"#rtant 8ns+ !a la alegerea s#luiei te7ni!e sa se ina sea,a de !ara!teristi!ile !li,ati!e ale #nei i "arti!ularit+ile !#nstru!iei i t#t#dat+ se i,"une # anali a e!#n#,i!#energeti!+ a siste,ului ales. E$i!iena siste,el#r s#lare de 8n!al ire i sau "re"arare a a"ei !alde de !#nsu, !u st#!area se #nier+ a energiei se "#ate 8,2unatai "rin reali area un#r siste,e ,ixte !u "#,"e de !aldur+ sau !u alte $#r,e de energie =ge#ter,al+9 e#lian+>.

&3

4I4LIO5RAFIE
(.Ar,in T.9;erner ;. Instalaii s#lare9 4u!ureti9 Editura M.A.S.T9 &''0. &.57e a J.9 Dana U. Te7ni!a instalaiil#r Nr.(9 Mediaex"ert9 &''*. ).I#an S.9 I#rea 4. Te7ni!a instalaiil#r Nr.)9 Mediaex"ert9 &''0. *.Oer#ni!a E. O"ti,i area #rient+rii !#le!t#arel#r s#lar-ter,i!e "lane $un!ie de ne!esarul energeti! al unei !ladiri9 4ras#%9 &'(( 3. EEE.Ei@i"edia.!#, .. EEE.ter,#.ut!lu:.r#Aregenera2ileA&W(."d$

&.