Sunteți pe pagina 1din 4

ORGANIZAREA TRANSPORTULUI CONTAINERIZAT FEROVIAR

Containerizarea a inceput in tarile industriale inca din anii 30, cand companii de navigatie din SUA, Marea Britanie, Franta s.a. realizau transporturi de marfuri in containere, cu nave obisnuite pentru transportul marfurilor generale. e caile ferate ale acestor tari au aparut in acea vreme containere de constructii si dimensiuni diferite, indeosebi pentru transportul intern de marfuri. ana in anii !0, transporturile containerizate interne si internationale nu erau strans legate intre ele si nu "ucau un rol de seama in comertul international. #ncepand cu anii !0 $revolutia containerizarii% cunoaste o adevarata dezvoltare, e&ercitand o actiune determinanta asupra transporturilor, a productiei si a comertului mondial. Unii specialisti afirma ca trecerea de la transportul clasic la transportul containerizat este mai importanta pentru omenire decat a fost in secolul trecut trecerea de la navele cu panze, la navele cu motor. 'ontainerizarea a necesitat standardizarea containerelor, a mi"loacelor te(nice pentru manipularea acestora si unificarea metodelor de organizare a transporturilor. ) contributie importanta in acest sens a adus )rganizatia #nternationala de Standardizare *#.S.).+. #n transportul pe calea ferata, containerizarea reduce volumul de lucru al statiilor de tria", sporind in mod corespunzator capacitatea acestora, sporeste viteza comerciala a trenurilor si mareste rula"ul vagoanelor in medie cu ,0 ,./. #n transportul auto, prin containerizare se obtin importante economii de investitii prin simplificarea si ieftinirea constructiei mi"loacelor de transport, prin folosirea mai buna a mi"loacelor de tractiune. )peratiunile de incarcare0 descarcare a unui container cu marfa de"a stivuita in el se reduc la doua - trei minute, fata de circa trei ore cate erau necesare in cazul transportului clasic. 'ontainerizarea necesita insa investitii importante pentru amena"area de terminale speciale pentru containere, pentru constructia de containere si de mi"loace speciale de transport. #n transportul de containere pe calea ferata, un rol deosebit revine societatii $#1234')12A#134%. #nfiintata in 567!, aceasta societate reuneste ,3 cai ferate europene si Societatea pentru 2ransportul Marfurilor 4efrigerate $#1234F4#8)%. #1234')12A#134 este agent

comercial al cailor ferate membre, nu are mi"loace de transport sau utila"e proprii, dar e&ploateaza mi"loacele puse la dispozitie de caile ferate si intreprinderile auto care colaboreaza cu acestea. rin contractele anuale inc(eiate cu caile ferate membre, acestea din urma acorda societatii #1234')12A#134 rabaturi de la tarifele oficiale care0i permit sa0si acopere c(eltuielile generate de activitatea sa comerciala, sa obtina profituri si sa acorde spri"in financiar cailor ferate membre pentru ac(izitionarea de material rulant de constructie speciala, utila"e pentru manipularea containerelor s.a. 9e la 5 aprilie 56!6, 'aile Ferate 4omane au inceput colaborarea cu societatea #1234')12A#134, fiind reprezentant national al societatii *prin 9irectia Miscare si 'omercial+ in 4omania. 'omponente de baza ale unitizarii sunt si pac(etizarea si paletizarea marfurilor. ac(etul de transport reprezinta o unitate de incarcatura care include mai multe marfuri, sau marfuri de acelasi fel, grupate cu a"utorul mi"loacelor de impac(etat universale sau speciale. 2ransportul marfurilor pac(etizate asigura cresterea productivitatii muncii in operatiunile de incarcare0descarcare, stivuire si depozitare, reducerea de doua0trei ori a timpului de imobilizare a mi"loacelor de transport sub operatiuni de incarcare - descarcare, utilizarea mai eficienta a capacitatii mi"loacelor de transport: imbunatatirea conditiilor mi"loacelor de transport: imbunatatirea conditiilor de pastrare a integritatii marfurilor: reducerea primelor de asigurare pe parcursul transportului. 2ransportul marfurilor containerizate se efectueaza fie ;n containere apartin<nd cailor ferate, fie ;n containere apartin<nd diverselor firme sau ;ntreprinderi particulare. =n plus, caile ferate pot primi la transport si containere de mare capa 0citate, utilizate, de regula, ;n traficul maritim multimodal.

2ransportul feroviar containerizat presupune un mi"loc rezistent *cutie rezistenta, cadru, cisterna+, construit ;n vederea realizarii transportului fara transbordarea marfii la trecerea de la o modalitate de transport la alta, de la o cale ferata la alta cu ecartament diferit, precum si pentru realizarea transporturilor $din poarta ;n poarta% si cele efectuate pentru beneficiarii care nu sunt dotati cu linii de cale ferata p<na ;n incinta unitatilor. =n cazul utilizarii unor containere de mare capacitate *transcontainere+, at<t ale caii ferate, c<t si ale altor proprietari, acestea trebuie sa corespunda normelor internationale de constructie aplicabile acestei categorii de containere. >a transportul feroviar, de regula, pentru fiecare container se ;ntocmeste c<te o scrisoare de trasura feroviara separata. entru transporturile efectuate de calea ferata, contractul de transport se considera ;nc(eiat, la domiciliul predatorului, si e&ecutat, ;n momentul eliberarii marfii *containerului+ la domiciliul destinatarului. Admiterea la transportul feroviar containerizat se face pe baza cererilor adresate caii ferate de predare, e&peditia ;n containere mici realiz<ndu0se practic la toate destinatiile unde sunt desc(ise si e&peditiile de coletarie. =n ceea ce priveste e&pedierea ;n containere de mare capacitate, aceasta se poate realiza numai la destinatiile desc(ise unui astfel de transport stabilite ;n $Ane&a #% a $4egulamentului privind transportul marfurilor ;n containerele cailor ferate%. rimirea marfurilor la transportul containerizat, ;ncarcarea si eliberarea lor se efectueaza dupa regulile interne ale caii ferate de predare. 4e;ncarcarea containerelor de catre destinatari nu se poate face dec<t cu acordul cailor ferate. =ncarcatura containerului nu trebuie fie mai mare dec<t capacitatea de ;ncarcare mentionata pe coproblema returnarii containerelor de la destinatari se rezolva ;n conformitate cu reglementarile interne ale caii ferate unde se gaseste containerul ;n momentul respectiv. =n cazul c<nd containerul nu a fost restituit *;ncarcat sau gol+ ;n termen de 30 de zile socotite din ziua care urmeaza punerii sale la dispozitia predatorului sau destinatarului, calea ferata este ;n drept sa0l considere pierdut si poate pretinde plata contravalorii sale 3. 'ontainerele apartin<nd particularilor se preiau la transport ca si containerele apartin<nd cailor ferate, cu indicarea ;n scrisoarea de trasura a indicativelor de recunoastere *e&? 4)4U 3.3!.,6+. entru aceste containere, dupa eliberarea lor la destinatie, calea ferata nu are nici o obligatie de a interveni ;n vederea returnarii *repredarii lor+. 9upa descarcare, destinatarii au obligatia de a returna caii ferate containerele ;n stare curata.