Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru :


___________________________________________________________________
__
Entitatea: S.C. _____________________ S.R.L.
Judetul: ___--___________
Adresa: localitatea ________, str. ____________, nr. ___, bloc ___, ap. ___, sc. ___
Numar din registrul comertului: J___/________/_____________
Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata (inlocuiti conform nomenclator)
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): ___________-- _________
___________________________________________________________________
__
Cod de identificare fiscala: _____________________
___________________________________________________________________
__

Administratorul societatii, _________________, isi asuma raspunderea pentru


intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2013 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
___________________

Declaratia scris a persoanelor prevzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilittii, prin care si asum rspunderea pentru ntocmirea situatiilor
financiare anuale. Model oferit de www.cabinetexpert.ro