Sunteți pe pagina 1din 17

1

A cuviosului i de Dumnezeu purttorului Printelui nostru MA R C U A SC ET U L Despre lege du!ovnice sc" #n $%% de c pete " &iindc de multe ori 'i dorit s ti'i ce este lege du!ovnice sc de c re vor(ete dumnezeiescul Apostol )Rom*+"1,-" c re este cunotin' si lucr re celor ce vor s o pze sc" vom. vor(i despre ceste " pe c/t ne v 0i cu putin'* $* 1nt/i tim c Dumnezeu este #nceputul" mi2locul i s0/ritul oricrui (ine3 i r (inele este cu neputin' s 0ie crezut si sv/rit lt0el dec/t #n 4ristos 5isus si Du!ul S0/nt* 6* Tot (inele e druit de Dumnezeu cu un rost o rec re i cel ce71 primete cu ce st credin'" nu71 v pierde* ,* Credin' neclintit este turn #ntrit* 5 r 4ristos se 0 ce to te celui ce crede* 8* 9rice plnuire t s o #ncepi cu Cel ce este #nceputul tot (inele" c s 0ie dup voi lui Dumnezeu cee ce i de g/nd s 0 ci* :* Cel ce e smerit #n cugetul su si #mplinete o lucr re du!ovnice sc" c/nd cetete dumnezeietile Scripturi pe to te le duce #n legtur cu sine si nu cu ltul* +* Ro g pe Dumnezeu s desc!id oc!ii inimii t le" i vei vede 0olosul rugciunii i l cetirii* ;* Cel ce re vreun d r du!ovnicesc i su0ere #mpreun cu cel ce nu71 re" #i pstre z d rul prin #mpreun ptimire3 i r cel m/ndru i71 v pierde" scu0und/ndu7se #n g/ndurile tru0iei* <* =ur celui smerit #n cuget re griete devrul3 i r cel ce i se #mpotrivete se se mn cu slug cee c re plmuit peste o(r z pe Domnul* 1%* >u te 0 ce ucenic l celui ce se l ud pe sine" c nu cumv " #n loc de smerit cuget re" s #nve'i m/ndri * 11* S nu te #n l'i #ntru inim t pentru c #n'elegi Cele zise #n Scripturi" c s nu c zi cu minte #n du!ul !ulirii* 1$* S nu #ncerci dezleg prin g/lce v un lucru #ncurc t" ci prin cele rt te de lege du!ului" dic prin r(d re" rugciune i nde2de c re num i l un lucru se g/ndete* 16* Cel ce se ro g trupete i #nc nu re cunotin' du!ovnice sc" este c or(ul c re strig i zice. ?&iul lui D vid" miluiete7m@* 1,* 9r(ul de odinio r" dup ce i s7 u desc!is oc!ii i vzut pe Domnul" #nc!in/ndu7se Lui" nu L7 m i mrturisit 0iu lui D vid" ci &iu l lui Dumnezeu* )i r voi de cite ori nu v m desc!is oc!i si m c ut t in 0el si c!ip s v inv t despre dev r tul Dumnezeu si voi ziceti c de l di volul sunt3Este cine cuno ste inimile si pentru mi!nire inimi mele pt*voi imi v r spl ti"c ci voi ti po0tit si voit c le lui C in si lui 5ud si tuturor celor ce si7 u 0 cut voile lor"i r eu m po0tit s 0iti li(eri c si mine s vedeti dr goste ce dev r t *A5udit 18* S nu te #n l'i c/nd veri l crimi #n vreme rugciunii" cci 4ristos este Cel ce s7 tins de oc!ii ti de i putut vede cu minte * 1:* Cel ce" semene or(ului" i7 lepd t ! in i s7 propi t de Domnul" se 0 ce ucenicul Lui si propovduitorul #nv'turilor celor m i #n lte* 1+* De v z(ovi pc tul #n g/ndurile no stre" ne v umple inim de seme'ie3 i r* de #l vom izgoni prin #n0r/n re i nde2de" vom do(/ndi zdro(ire inimii* 1;* Este o zdro(ire de inim lin si 0olosito re" spre #nmuiere ei3 i este lt scu'it i vtmto re" spre pedepsire ei* 1<* Priveg!ere " rugciune si r(d re nc zurilor ce vin supr no str duc inimii zdro(ire neprime2dio s si 0olosito re, d c nu #mprtiem tovri lor prin lcomi dup cev * Cci cel ce r (d #n ce st " i celel lte v 0i 2ut t3 i r cel nepstor i #mprti t" l ieire din trup cumplit se v c!inui* $%* 5nim iu(ito re de plceri" #n vreme ieirii i se 0 ce su0letului #nc!iso re i l n'3 i r ce iu(ito re de osteneli #i este po rt desc!is* $1* 5nim #nv/rto t este po rt de 0ier zvor/t #n inte cet'ii3 i r celui ce ptimete r/ul i este str/mtor t" i se desc!ide de l sine" c i lui Petru )& pte 1$"1%-* $$* Multe sunt 0elurile rugciunii" c re de c re m i deose(it* Totui niciun nu este vtmto re" dec/t cee c re nu m i este rugciune" ci lucr re di vole sc* $6* Un om voind s 0 c ru" s7 rug t" dup o(icei" m i #nt/i #n cuget" i prin purt re de gri2 lui Dumnezeu 0iind #mpiedec t" m i pe urm mult 17 mul'umit*

$,* 5 r D vid vr/nd s ucid pe > ( l din C/rmei" dup ce "lu t #ntiin' re despre dumnezei sc rspltire" tindu7i g/ndul cest mult mul'umit* Btim i ri ce 0cut c/nd uit t de Dumnezeu" neoprindu7 se p/n ce > t n proorocul nu i7 dus minte de Dumnezeu* $8* C/nd dumnezeietile Scripturi" cuget l cele scunse #ntr7#nsele3 ?cci c/te m i7n inte s7 u scris" to te 7 zice 7 spre no str #nv'tur s7 u scris@* $+. Scriptur numete credin' ?temelie celor nd2duite@ )Evr*11"1-3 i r pe cei ce nu cunosc slluire lui 4ristos" i7 numit necerc 'i* $;* Dup cum din cuvinte si lucruri se vede cugetul" tot se vede din 0 ptele (une le inimii rspl t viito re* $<* 5nim milostiv e vdit c v primi milostivire3 i r ce c re nu este " pe cele dimpotriv* 6%* Lege li(ert'ii #nv ' tot devrul* Mul'i o tiu ce st prin cunotin'3 #ns pu'ini o #n'eleg* pentru c #n'elegere e totde un #n propor'ie cu #mplinire poruncilor ei* 61* >u cut desv/rire ei prin virtu'i omeneti" cci nu se v #mplini desv/rit printr7#nsele* Desv/rire ei e scuns #n cruce lui 4ristos* 6$* Lege slo(ozeniei se cuno te prin cunotin' devr t3 se #n'elege prin lucr re poruncilor3 si se #mplinete desv/rit prin mil lui 4ristos* 66* C/nd ne vom sili s #mplinim #n contiin' to te poruncile lui Dumnezeu" vom #n'elege c lege Domnului este 0r pri! n3 c se cultiv prin 0 ptele no stre cele (une" d r 0r mil lui Dumnezeu nu este cu putin' s se desv/re sc #ntre o meni* 6,* Cei ce nu se socotesc pe ei d tornici #ntregii legi lui 4ristos" cunosc *trupete lege lui Dumnezeu" ?ne/n'eleg/nd nici cele ce zic i nici cele despre c re se rostesc cu trie@* De cee ei socotesc c #mplinesc lege desv/rit prin 0 pte* 68* Un lucru po te 0i sv/rit (ine l rt re" d r scopul celui ce 17 sv/rit nu e (un* De semene po te 0i ru l #n0'i re" d r 'int 0ctorului po te 0i (un* D r nu num i 0 pte sv/resc unii" ci i vor(e griesc #n c!ipul #n c re s zis* Cci unii sc!im( c lit te unui lucru prin neiscusin' i netiin' lor" l'ii prin inten'i ce re " i i ri l'ii prin scopul evl vios* 6:* Pe cel ce #i scunde de0im re i oc r pun/nd #n inte l ude" cir greu #l pot descoperi cei m i simpli* Asemene cestui este si cel ce su( c!ipul smereniei" e plin de sl v de rt* Aceti coperind mult vreme devrul cu minciun " #n cele din urm sunt d 'i totui pe 0 ' prin 0 pte* 6+* Unul 0c/nd un lucru l rt re (un" v tm pe pro pele su3 i r ltul ne0c/nd un semene lucru" #l 2ut cu g/ndul* 6;* Este o mustr re din rut te s u din rz(un re" i este lt #ntru 0ric de Dumnezeu i pentru devr* 6<* Pe cel ce #ncet t de7 m i pctui i s7 pocit" nu71 m i mustr 3 i r de zici c pentru Dumnezeu #l mustri" m i #nt/i descopere7'i pc tele t le* ,%* #nceptorul oricrei virtu'i este Dumnezeu" precum so rele" l luminii de to te zilele* ,1* C/nd sv/reti 0 pte virtu se" du7'i minte de Cei ce zis. ?&r de mine" nu pute'i 0 ce" nimic@)5o n 18"8-* ,$* Prin nec zuri si7 u gtit o menii cele (une" dup cum prin sl v de rt i prin plcere cele rele* ,6* Cel nedrept'it de o meni sc p de pc t" i msur m/!nirii s le" 0l spri2in #mpotriv lui* ,,* Cel ce crede #n rspl t lui 4ristos" pe msur credin'ii s le r (d (ucuros to t nedrept te * ,8* Cel ce se ro g pentru o menii ce71 nedrept'esc" #i #nspim/nt pe dr ci3 i r cei ce se lupt cu cei dint/i" e rnit de cei de l doile * ,:* E m i (ine s 0im ( t2ocori'i de o meni dec/t de dr ci3 d r cel plcut lui Dumnezeu pe m/ndoi i7 (iruit* ,+* Tot (inele vine de l Domnul" dup o numit or/nduire i ple c pe scuns de l cei nemul'mitori" nerecunosctori si lenei* ,;* Tot pc tul s0/rete #n plcere oprit" precum orice virtute #ntr7o m/ng/iere du!ovnice sc* D c stp/nete cel dint/i" st/rnete pe cele proprii lui3 i r d c stp/nete ce de dou " de semene pe cele #nrudite cu e * ,<* 9c r de l o meni duce #ntrist re inimii" d r se 0 ce pricin de cur'ie celui ce o r (d* 8%* >etiin' #nde mn l #mpotrivire 0 ' de cele ce sunt de 0olos si neruin/ndu7se sporete numrul pc telor* 81* Primete nc zurile" c #ntru nimic nu te pgu(ete #n cele ce le i de m i #n inte3 d r le pd lcomi " cci i s d i socote l* 8$* Dup ce i pctuit #n scuns" nu #ncerc s ui'i* ?Cci to te sunt go le i descoperite pentru oc!ii Domnului" #n inte Crui vem s dm socote l@)Evr*,"16-* 86* Ar t7te Stp/nului cu cugetul tu* ?Cci omul c ut l 0 '" pe c/nd Dumnezeu privete #n inim@

)1S m*18"+8,* >u cuget i nu 0 ce nimic" 0r un scop plcut lui Dumnezeu* Cci cel ce cltorete 0r scop" v osteni #n z d r* 88*Cel ce pctuiete 0r s 0ie silit" cu greu se pociete" pentru c)nu putem lu pe El de prost c este oricum peste tot si ne i rt oricum"si ne duce pe t v l r i7deci p c tul 0 cut constient este imotriv Du!ului S0int de cee A5udit - drept te lui Dumnezeu este 0r de gree l* 8:* 1nt/mpl re durero s 0 ce pe #n'elept s7i duc minte de Dumnezeu" i #ntriste z pe msur ei pe cel ce uit t de Dumnezeu* 8+* 9rice su0erin' 0r voie" s te #nve'e s7'i duci minte de Dumnezeu3 #n cest c z nu7'i v lipsi prile2ul spre pocin'* 8;* Uit re #n sine n7 re nici o putere" d r se #ntrete din pricin negri2ii no stre i pe msur cestei * 8<* >u zice. ce s 0 c" cci cee ce nu voiesc cee mi se #nt/mpl s 0 c* Ci" duc/ndu7'i minte" cuget l cee ce eti d tor s 0 ci* :%* Deci 0 (inele de c re7'i duci minte3 si cel de c re nu7'i duci minte" se v descoperi 'ie* Bi s nu7'i d i cugetul 0r 2udec t uitrii* :1* Scriptur zice c ?i dul si pierz re sunt rt te #n inte Domnului@)Prov*18"11-* Aceste le zic despre netiin' si uit re inimii* :$* Cci i d este netiin' " 0iindc m/ndou sunt #ntunec te* Bi pierz re este uit re " pentru c prin e m pierdut din cele ce le ve m* :6* 5 se m l relele t le" nu l le ltui 3 si nu se v 2e0ui de t/l! ri c s de lucru min'ii t le* :,* Cel ce nu po rt gri2 dup putere lui de to te virtu'ile" sv/rete un pc t nevoie de iert t3 d r rugciune i milosteni #ntorc pe cei ce nu po rt de gri2* :8* 9rice #ntrist re dup Dumnezeu 0 ce p rte din 0iin' evl viei* Cci devr t dr goste se pro(e z prin cele ce7i st u #mpotriv* ::* >u zice c se po te c/tig virtute 0r nec zuri3 cci virtute nepro( t #n nec zuri" nu este #ntrit* :+* =/ndete7te l s0/ritul oricrui nc z 0r voie i vei 0l #n el pieire pc tului* :;* Multe sunt s0 turile pro pelui spre cee ce este de 0olos3 d r nimnui nu i se potrivete de mult c 2udec t contiin'ei s le* :<* C/nd c u'i tmduire" i se m l contiin' i tot ce7'2 v spune e " 0" i vei ve 0olos* +%* Dumnezeu i contiin' tiu cele scunse le 0iecrui " deci prin ceste s primim #ndrept re * +% (* Cel ce se ostenete 0r s0 t" e sr c #n to te* 5 r cel ce le rg cu nde2de e de dou ori (og t* +1* 9mul #nce rc c/te po te dup voi s 3 i r Dumnezeu le s0/rete dup drept te* +$* De vrei s primeti l ud de l o meni" iu(ete m i #nt/i mustr re pentru pc te* +6* 9ric/t ( t2ocur v r(d cinev pentru devrul lui 4ristos" v primi #nsutit sl v de l mul'ime* D r m i (ine este 0 ce (inele pentru cele viito re* +,* C/nd un om 0olosete pe ltul prin cuvinte s u 0 pte" s tie m/ndoi c e de 0 ' ! rul lui Dumnezeu* 5 r cel ce nu #n'elege ce st " v 0i stp/nit de cel ce #n'elege* +8* Cel ce l ud pe pro pele #n c!ip 0' rnic" #l v os/ndi dup o vreme i v 0i el #nsui ruin t* +:* Cel ce nu cuno te cursele vr2m ului" v 0i ucis cu uurin' 3 i cel ce nu tie pricinile p timilor" uor v cde * ++* Din iu(ire de plcere vine negri2 i din negri2 uit re3 cci Dumnezeu druit tuturor cunotin' celor de 0olos* +;* 9mul s0tuiete pe pro pele precum tie3 i r Dumnezeu lucre z #n cel ce ude" precum cel crezut* +<* Am vzut o meni simpli smerindu7se cu 0 pt i s7 u 0cut m i #n'elep'i dec/t #n'elep'ii* ;%* Alt om simplu" uzindu7i pe cei c sunt lud 'i" nu le7 urm t smereni " ci" umpl/ndu7se de sl v de rt pentru simplit te s " czut #n m/ndrie* ;1* Cel ce dispre'uiete cunotin' i se l ud cu lips de #nv'tur" nu e simplu num i #n cuv/nt" ci i #n cunotin'* ;$* Precum ltcev e miestri cuv/ntului si ltcev pricepere " tot s ltcev este simplit te #n cuv/nt si ltcev pricepere * ;6* Simplit te cuvintelor nu v tm pe cel pre cuvios" precum nici miestri cuvintelor pe cel smerit l cuget* ;,* >u zice. nu tiu ce se cuvine si deci sunt nevinov t" d c nu 0 c cee * D c le7 i 0 ce pe to te c/te le tii c sunt (une" 'i s7 r descoperi pe urm si celel lte" cunosc/ndu7se un din ce l lt* De cee nu7'i 0olosete s cunoti cele de l doile " #n inte de #mplinire celor dint/i* Cci ?cunotin' #ng/m0@)1Cor*;"1-" #ndemn/nd l nelucr re" i r ?dr goste zidete@" #ndemn/nd l r(d re tuturor*

;8* Cuvintele dumnezeietii Scripturi citete7le prin 0 pte i nu le #ntinde #n vor(e multe" #ng/m0/ndu7te #n desert cu simpl lor #n'elegere* ;:* Cel ce ls t 0 pt si se re zm pe cunotin' simpl" 'ine #n loc de s (ie cu dou tiuri" (' de trestie" c re #n vreme de rz(oiul" cum zice Scriptur )5s*6:":-" gurete m/n i streco r #n e otr v 0irii #n inte de ce vr2m ilor* ;+* Tot g/ndul e msur t si c/ntrit l Dumnezeu* Cci po te 0i cuget t s u cu p tim" s u cumpt t* ;;* Cel ce #mplinit o porunc" s tepte ispit pentru e * Cci dr goste 0 t de 4ristos se pro(e z prin cele potrivnice* ;<* S nu dispre'uieti ve gri2 de g/nduri* Cci lui Dumnezeu nu i se scunde nici un g/nd* <%* C/nd vezi vreun g/nd c7'i 0gduiete sl v omene sc" s tii sigur c7'i pregtete ruine* <1* Cr2m ul cuno te drept te legii du!ovniceti si de cee c ut num i s c/tige consim'ire cugetului* Cci 0ie c71 v 0 ce pe cel czut #n putere lui s se supun ostenelilor pocin'ei" 0ie c" nepocindu7se" #l v #mpovr cu nc zuri 0r voie* D se #nt/mpl uneori c #l 0 ce s lupte si #mpotriv nc zurilor" c #n vi ' ce st s7i #nmul'e sc durerile" i r l ieire su0letului s71 dovede sc necredincios din pricin lipsei de r(d re* <$* & t de #ncercrile c re vin" mul'i s7 u #mpotrivit #n multe c!ipuri* D r 0r rugciune si pocin'" nimene n7 scp t de suprire* <6* Cele rele #i primesc putere un de l lt 3 de semene i cele (une cresc@un prin lt si pe cel prt de ele #l m/n si m i mult #n inte* <,* Di volul dispre'uiete pc tele cele mici" cci lt0el nu po te conduce spre cele m i m ri* <8* Rdcin po0tei ruino se e l ud omene sc" precum nepri!nirii e mustr re pentru pc t" si nume nu num i c/nd o uzim" ci c/nd o si primim* <:* >imic n7 0olosit cel ce s7 lepd t de to te si se #ndulcete cu p tim * Cci cee ce 0ce prin vu'ie" 0 ce si cum ne v/nd nimic* <+* De semene cel ce se #n0r/ne z" d c gonisete vere" e 0r te l cuget cu cel de m i #n inte3 cci m m lor este cee i pentru plcere din cuget" i r t tl este" ltul pentru deose(ire p timei* <;* Este c/te unul c re7i t ie o p tim pentru o plcere m i m re si e slvit de cei ce nu7i cunosc inten'i * Si po te c unul c cest nu7i d se m el #nsui de sine" ostenindu7se prostete* <<* Pricin tot pc tul este sl v de rt si plcere * Cel ce nu le urte pe ceste " nu v desrdcin p tim * 1%%* ?Rdcin tuturor relelor s7 zis c este iu(ire de rgint@)Tim*:"1%-* D r i ce st e vdit c se sus'ine prin cele * 1%1* Minte devine o r( prin ceste trei p timi. prin iu(ire de rgint" prin sl v de rt si prin plcere* 1%$* C/teitrele sunt" dup Scriptur" 0iicele lipito rei)$Prov*6%"18- 0iind iu(ite de necumpt re cu iu(ire de m ic* 1%6* Cunotin' si credin' " tov rele 0irii no stre" nu sunt tocite prin nimic ltcev c prin cele * 1%,* M/n i " 0uri " rz( o iel e" ucideri le i to t pomelnicul relelor" din pricin lor u prins t/t putere #ntre o meni* 1%8* 5u(ire de rgint" sl v de rt si plcere tre(uiesc ur/te c nite m me le relelor i c nite m me vitrege le virtu'ilor* 1%:* Din pricin lor ni s7 poruncit" ?s nu iu(im lume i cele din lume@)15o*$"18-* 5 r ce st s7 zis" nu c s ur/m 0r 2udec t 0pturile lui Dumnezeu" ci c s tiem prile2urile celor trei p timi* 1%+* ?>imene " zice Apostolul" slu2ind #n o ste" nu se #ncurc cu tre(urile vie'ii@)$Tim*$",-*Cci cel ce vre s (irui sc p timile" #ncurc/ndu7se #n cele tre(uri" e semene celui ce vre s sting 0ocul cu p ie* 1%;* Cel ce se m/nie pe pro pele pentru vu'ie" pentru sl v" s u plcere" #nc n7 cunoscut c Dumnezeu c!ivernisete lucrurile #ntru drept te* 1%<* C/nd uzi pe Domnul zic/nd. ?De nu se v lepd cinev de to te verile lui" nu este vrednic de Mine@)Luc*1,"66-" nu #n'elege cuv/ntul cest num i despre veri ci i despre to te lucrurile pc tului* 11%* Cel ce nu cuno te devrul" nu po te nici crede cu devr t* Cci cunotin' n tur l premerge credin'ii* 111* Precum Dumnezeu #mpr'it 0iecrei dintre cele vzute cee ce e potrivit cu 0ire ei" #mpr'it i g/ndurile omeneti" 0ie c vrem" 0ie c nu vrem* 11$* D c cinev " pctuind #n c!ip vdit i nepocindu7se" n7 ptimit nimic p/n l mo rte" socotete c 2udec t lui v 0i 0r mil colo* 116* Cel ce se ro g #ntru cumin'enie r (d cele ce7i vin supr 7i* 5 r cel ce 'ine minte rul" #nc nu s7

rug t cur t* 11,* De i 0ost pgu(it" s u ocr/t" s u prigonit de cinev " nu lu #n se m cele de 0 '" ci te pt cele viito re3 si vei 0l c cel 'i7 0ost pricin de multe (unt'i" nu num i #n vreme de ici" ci i #n ve cul viitor* 118* Precum celor ce s7 u !rnit 0r socote l le 0olosete (sintul m r" s celor cu purtri pcto se le e de 0olos s ptime sc rele* Cci le curile ceste pe cei dint/i #i 0 ce sntoi" i r pe ceil l'i #i pregtete spre pocin' * 11:* De nu vrei s ptimeti rul" s nu vrei nici s71 0 ci" pentru c lucrul dint/i urme z ne pr t celui de l doile * ?Cci ce se mn 0iec re" cee v si secer @)= l*:";-* 11+* Semn/nd de (un voie cele rele si secer/ndu7le 0r de voie" tre(uie s ne minunm de drept te lui Dumnezeu* 11;* D r 0iindc s7 r/nduit o vreme o rec re #ntre semn t i seceri" nu credem #n rspl t* 11<* Pctuind" s nu #nvinov'eti 0 pt " ci g/ndul* Cci d c minte nu o lu #n inte" nu i7 r 0i urm t trupul* 1$%* E m i ru cel ce sv/rete rul #ntr7 scuns" dec/t cei ce sv/resc nedrept te pe 0 '* Pentru ce st " cel se v i munci m i ru* 1$1* Cel ce #mpletete viclenii si 0 ce rul #ntr7 scuns este" dup Scriptur" ? rpe ce s de #n c le si musc copit c lului@)=en*,<"1+-* 1$$* Cel ce" #n cel i timp" l ud pentru unele pe pro pele" i r pentru ltele #l vor(ete de ru" e stp/nit de sl v de rt si de pism* Prin l ude #nce rc s7i scund pism " i r prin vor(ele rele se #n0'ie z pe sine m i (un dec/t cel * 1$6* Precum nu pot p ste l un loc oile si lupii" nu po te ve mil cel ce #l lucre z cu viclenie pe pro pele* 1$,* Cel c re mestec pe scuns #n porunc voi s " e un des0r/n t" cum s7 rt t #n #n'elepciune" si pentru neputin' de7 se #n0r/n su0ere durere i ruine* 1$8* Precum nu se #ngduie p si 0ocul l ol lt" nu se #ngduie #ntreol lt pr re i smereni * 1$:* Cel c re cere iert re de pc te iu(ete smereni cugetului* 5 r cel ce os/ndete pe ltul" #i pecetluete relele s le* 1$+* >u ls pc tul neters" c!i r d c r 0i c/t de mic" c s nu te tr g pe urm l rele m i m ri* 1$;* De vrei s te m/ntueti" iu(ete Cuv/ntul devr t si nu lepd niciod t" 0r 2udec t" mustr re * 1$<* Un cuv/nt devr t sc!im( t puii de np/rci i le7 rt t s 0ug de m/ni ce v s vie )Mt*6"+-* 16%* Cel ce primete cuvintele devrului" primete pe Dumnezeu Cuv/ntul* Cci zice. ?Cel ce v primete pe voi" pe Mine m primete@)Mt*1%",%-* 161* Sl(nogul pogor/t prin coperi )Luc*8"1<- este pctosul mustr t de credincioi pentru Dumnezeu" i c re primete iert re pentru credin' celor * 16$* M i (ine este ne rug cu evl vie pentru pro pele" dec/t 71 mustr pentru lot lucrul* 166* Cel ce se pociete cum se cuvine" e lu t #n r/s de ne(uni* D r ce st s7i 0ie semn de (un plcere l Dumnezeu* 16,* ?Cel ce se lupt" se #n0r/ne z de l to te@)1Cor*<"$8- i nu se odi!nete p/n nu v pierde Domnul sm/n' din D (ilon* 168* =/ndete7te c p timile de oc r sunt dousprezece* D c iu(eti cu voi pe un din ele" cee v umple locul celor unsprezece* 16:* Pc tul este 0oc ce rde* Cu c/t #nlturi m teri " cu t/t se stinge" si cu c/' d ugi" v rde m i * 16+* De i 0ost #nl' t prin l ude" te pt oc r * Cci zice. ?Cel ce se #n l' pe sine" umili7se7 v @)Luc*1,*$-* 16;* C/nd vom lepd din cuget tot pc tul de (un voie" vom lu lupt si cu p timile din o(inuin'* 16<* 9(inuin' " c re o i #n inte voii si contiin'ei" este mintire 0r de voie pc telor de m i7n inte* L cel ce se nevoiete" e e #mpiedec t s #n inteze p/n l p tim3 i r l cel (iruitor e rpus p/n l mome l 1,%* At cul )mome l - este o mic re 0r im gini inimii" c re e prins #nd t de cei #ncerc 'i" c #ntr7o strung* 1,1* Acolo unde se ivesc c!ipuri #n g/nd" s7 produs consim'ire * Cci mic re 0r c!ipuri este un t c nevinov t* C/te unul 0uge i de ceste c (ute nul din 0oc3 d r c/te unul nu se #nto rce p/n nu rde cu 0l cr* 1,$* >u zi. nu vre u i vine3 cci cu sigur n' d c nu iu(eti lucrul #nsui" iu(eti pricinile lui* 1,6* Cel ce c ut l ud " e supus p timii i cel ce se pl/nge de nec z" iu(ete plcere * 1,,* =/ndul celui #mptimit de plcere oscile z c o cumpn* Aci pl/nge i se t/nguiete pentru pc te"

ci se lupt cu pro pele i i se #mpotrivete pr/ndu7i plcerile* 1,8* Cel ce ce rc to te i retine (inele" v 0ugi pe urm de tot rul* 1,:* Dr( tul #ndelung r(dtor re mult cumin'enie3 semene i cel ce7i propie urec!e de cuvintele #n'elepciunii* 1,+* &r ducere minte de Dumnezeu nu po te 0i cunotin' devr t* Cci 0r ce dint/i" ce de dou e mincino s* 1,;* Celui #nv/rto t l inim nu7i 0olosete cuv/ntul unei cunotin'e m i su('iri" pentru c d c nu e #n0ric t" nu primete durerile pocin'ei* 1,<* 9mului (l/nd #i 0olosete credincioi " cci #l 0 ce s nu ispite sc #ndelung r(d re lui Dumnezeu si s nu se rne sc prin ne scult re de s* 18%* Pe omul puternic s nu71 mustri pentru sl v de rt" ci r t7i viito re necinste* Cci #n cest c!ip cel cuminte po te 0i mustr t 0r greut te* 181* Cel ce urte mustr re " se supuneE p timii cu voi 3 i r cel ce o iu(ete" v lupt i cu o(inuin' * 18$* >u voi s uzi rut'ile strine3 cci printr7o semene voin' de7 uzi se s p i #n 'ine trsturile rut'ilor* 186* D c #'i intr #n urec!i cuvinte ur/te" m/nie7te pe tine #nsu'i i nu pe cel ce le griete* Cci d c urec!e e re " ru e i cel c re o po rt* 18,* D c cinev se nimerete #ntre o menii c re griesc deertciuni" s se socote sc pe sine #nsui vinov t de semene cuvinte3 c!i r d c nu re vreo vin pro spt" re vreun m i vec!e* 188* De vezi pe cinev c te l ud cu 0'rnicie" te pt l vreme s oc r de l el* 18:* >ec zurile de cum pune7le lture cu (unt'ile viito re" i nicic/nd descur 2 re nu7'i v molei nevoin' * 18+* C/nd" pentru vreo (ine0 cere trupe sc" l uzi pe vreun om c (un" uit/nd de Dumnezeu" cel i om pe urm 'i se v rt c e ru* 18;* Tot (inele vine de l Dumnezeu dup or/nduire Lui3 i cei c re 0 c un lucru (un sunt slu2itorii Lui* 18<* Primete #mpletire celor (une i celor rele" cu g/nd eg l3 i Dumnezeu v netezi neeg lit'ile dintre lucruri* 1:%* >eeg lit te g/ndurilor duce sc!im(rile strilor proprii* Cci Dumnezeu r/nduit #n c!ip potrivit c s vie dup cele de voie" cele 0r de voie* 1:1 #nt/mplrile sensi(ile sunt puii celor inteligi(ile" #mplinind cele cuvenite dup voi lui Dumnezeu* 1:$* Din inim #mptimit de plcere" rs r g/nduri si cuvinte spurc te* 5 r din 0um cuno tem m teri " c re mocnete #nuntru* 1:6* F(ovete #n cuget si nu vei osteni #n #ncercri* 5 r plec/nd de colo" r (d nec zurile ce vin supr 7'i* 1:,* Ro g7te s nu7'i vie #ncerc re3 i r c/nd vine" primete7o c pe t " nu c pe un strin* 1:8* 5 7'i g/ndul de l orice lcomie si tunci vei pute s vezi uneltirile di volului* 1::* Cel ce zice c cuno te to te meteugurile di volului" se d pe sine c desv/rit" 0r s tie* 1:+* C/nd minte iese din gri2ile trupeti" vede" #n msur #n c re iese" lucrturile vr2m ilor* 1:;* Cel purt t de g/nduri" e or(it de ele* El vede lucrrile pc tului" d r pricinile lor nu le po te vede * 1:<* Se po te #nt/mpl c unul" #mplinind pe 0 ' o porunc" s slu2e sc #n scuns p timei si prin g/nduri pcto se s strice 0 pt (un* 1+%* Prinz/ndu7te #nceputul vreunui pc t" nu zice. ?nu m v (irui pe mine@* Cci #ntruc/t i 0ost prins" i si 0ost (iruit* 1+1* Tot Ce se n te #ncepe de l cev mic" si pe msur ce e !rnit creste* 1+$*Mestesugire pc tului e c o mre 2 (ine #mpletit3 i cel ce s7 #ncurc t dintr7o p rte" de v 0i cu neps re" v 0i prins #ntreg* 1+6* >u voi s uzi de nenorocire dum nilor" cci cei ce scult cu plcere semene cuvinte" mn/nc" ro dele plnuirii lor* 1+,* >u socoti c orice nec z vine peste o meni din pricin pc 'elor* pen'ru c sunt unii (ine plcu'i si totui #ncerc 'i* E drept c s7 scris. ?>ecuvioii si nelegiui'ii vor 0i prigoni'i@* D r tot s7 scris. ?Cei ce voiesc s tri sc cucernic #n 4ristos" prigoni'i vor 0i@)Tim*6"1$-* 1+8* #n vreme de* nec z" i se m l mome l plcerii* Cci #ntru c/t lin nc zul e (ine primit* 1+:* Unii numesc #n'elep'i pe cei ce deose(esc lucrurile sensi(ile* D r #n'elep'i sunt cei ce stp/nesc

voile lor* 1++* #n inte de desrdcin re relelor" s nu scul'i de inim t 3 cci cele ce le re puse #nuntru" pe cele c ut s le i spore sc* 1+;* Precum sunt erpi ce se #nt/lnesc #n pduri si l'ii c re um(l prin c se" sunt p timi ce se #nc!ipuesc de ctre cuget" i ltele c re se lucre z cu 0 pt " mc r c se presc!im( unele #ntr7 ltele* 1+<* C/nd vezi po0tele ce z c #nuntru c se mic cu putere si c!e m minte ce vie'uiete #n linite" l vreo p tim" cuno te c minte s7 ocup t m i #n inte cu ceste si le7 dus l 0 pt si le7 ez t #n inim* 1;%* >u se #n0irip nor 0r diere de v/nt" si nu se n te p tim 0r g/nd* 1;1* De nu vom m i 0 ce voile trupului" cum zice Scriptur " uor vor s0/ri #n Domnul cele ce zce u #n inte #n noi* 1;$* 5dolii consisten'i )c!ipurile- din 0 ' min'ii sunt m i ri si m i puternici* D r cei g/ndi'i sunt pricinuitorii si premergtorii celorl l'i* 1;6* Este un pc t c re stp/nete inim din pricin o(inuin'ei #ndelung te3 i este un lt pc t c re ne rz(oiete cuget re prin lucrurile de 0iec re zi* 1;,* Dumnezeu 2udec 0 ptele dup inten'iile lor* Cci" zice. ?S7'i de 'ie Domnul dup inim t @)Ps*$%"8-* 1;8* Cel ce nu struete #n cercet re contiin'ei" nu vre s prime sc nici ostenelile trupeti pentru credin'* 1;:* Contiin' e o c rte n tur l* Cel ce o cetete cu 0 pt " 0 ce eGperien' 2utorului dumnezeiesc* 1;+* Cel ce nu i supr s de (un voie ostenelile" pentru devr" e cert t m i spru de cele 0r de voie* 1;;* Cel ce cunoscut voi lui Dumnezeu si o #mplinete dup putere" prin osteneli mici sc p de cele m ri* 1;<* Cel ce vre s (irui sc ispitele 0r rugciune si r(d re" nu le v deprt de l sine" ci m i t re se v #nc/lci #n ele* 1<%* Domnul e scuns #n poruncile S le* Bi cei ce7L c ut pe El" #l gsesc pe msur #mplinirii lor* 1<1* >u zice. Am #mplinit poruncile si n7 m 0l t pe Domnul* Cci i 0l t deseori cunotin' #mpreun t cu drept te" cum zice Scriptur * 5 r cei ce7L c ut pe El cum se cuvine" vor 0l p ce* 1<$* P ce este iz(vire de p timi* D r e nu po te 0i 0l t 0r lucr re Du!ului S0/nt* 1<6* Altcev e #mplinire poruncii si ltcev e virtute " c!i r d c ceste se prile2uiesc un pe lt * 1<,* 1mplinire poruncii st #n #mplini cee ce s7 poruncit3 i r virtute " #n plce devrului cee ce s7 0cut* 1<8* Precum (og'i vzut este un " d r de multe 0eluri dup c!ipul gonisirii" i virtute este un " d r re multe moduri de ctivit te* 1<:* Cel ce #ne l pe l'ii i griete cuvinte 0r 0 pte" se #m(og'ete din nedrept te si ostenelile lui vor trece #n c se strine" cum scrie Scriptur )Prov*8"1%-* 1<+* To te se vor supune urului" zice3 i r g/ndurile vor 0i c/rmuite de ! rul lui Dumnezeu* 1<;* Contiin' (un se 0l prin rugciune" i r rugciune cur t prin contiin'* Cci un re tre(uin' de lt " prin 0ire* 1<<* 5 co( 0cut lui 5osi0 ! in pestri'* 5 r Domnul druiete celui (l/nd cunotin' devrului" precum s7 scris. ?Domnul v #nv' pe cei (l/nzi cile S le@)ps*$8"<-* $%%* & totde un (inele dup putere* 5 r #n vreme lucrului m i m re" nu te #nto rce spre cel m i mic* ?Cci cel ce se #nto rce #n poi" zice" nu este vrednic de #mpr'i Cerurilor@)Luc*<":$-* A aceluiai Despre cei ce-si nchipuie c se ndrepteaz din fapte, n 226 de capete 1* 5n cele scrise m i 2os se v respinge de ctre cei ce cred t re si cunosc devrul" credin' greit #n 0 ptele din 0 r* $* Domnul" vr/nd s r te c orice porunc e o d torie" i r pe de lt p rte c #n0ier re se d o menilor #n d r pentru s/ngele Su" zice. ?C/nd ve'i 0i 0cut to te cele poruncite vou" zice'i. slugi netre(nice suntem si cee ce m 0ost d tori s 0 cem" cee m 0cut@)Luc*1+"1%-* Deci 1mpr'i Cerurilor nu este pl t 0 ptelor" ci ! rul Stp/nului" gtit slugilor credincio se* 6 Ro(ul nu cere slo(ozire c pl t" ci mul'umete pentru e " c un #nd tor t" i o primete #n d r* ,* 4ristos murit" dup Scripturi" pentru pc tele no stre i celor ce #i slu2esc (ine" le druiete slo(ozire * Cci zice. ?Dine" slug (un si credincio s" peste pu'ine i 0ost credincio s" peste multe te voi u pune3 intr #ntru (ucuri Domnului tu@)Mt*$8"$17$6-* 8* 1nc nu e slug credincio s cel ce se r zim pe simpl cunotin'3 ci cel ce crede prin scult re lui

4ristos" c re poruncit* :* Cel ce cinstete pe Stp/nul" #mplinete cele poruncite* 5 r greind s u ne scult/nd" r (d urmrile c re i se cuvin* +* D c eti iu(itor de #nv'tur" 07te iu(itor si de ostene l* Cci simpl cunotin' #ng/m0 pe om* ;* 1ncercrile" c re ne vin pe ne tept te" ne #nv ' cu (un rost" s 0im iu(itori de ostene l i ne tr g" c!i r d c nu vrem" l pocin'* <* >ec zurile" c re vin supr o menilor" sunt ro dele pc telor proprii* 5 r d c le r(dm prin rugciune" ne vom (ucur i ri de venire lucrurilor (une* 1%* Unii o meni" 0iind lud 'i pentru virtute" s7 u ls t cuceri'i de plcere" i r plcere ce st nutrit de sl v de rt u socotit7o m/ng/iere* Al'ii" mustr 'i pentru pc t" s7 u umplut de durere" i durere ce spre 0olos u socotit7o lucr re pc tului* 11* To'i cei c ri" pentru 0 ptul c se nevoiesc" dispre'uiesc pe cei m i ne(gtori de s m" socotesc c se #ndre pt din 0 pte" trupeti* Bi to'i cei c ri" rezem/ndu7se pe simpl cunotin'" nesocotesc pe cei lipsi'i de cunotin'" se gsesc*cu mult m i ne#n'elep'i dec/t cei * 1$* Cunotin' 0r 0 ptele" c re urme z din e " nu e sigur" c!i r d c e devr t* Cci 0 pt este #ntrire oricrui lucru* 16* Adeseori" din negri2 pentru 0 pte3 se #ntunec i cunotin' * Cci lucrurile" cror #mplinire 0ost nesocotit" s7 u ters #n p rte i din mintire* 1,* Scriptur de cee ne #nde mn s do(/ndim cunotin' lui Dumnezeu" c s75 slu2im Lui cum se cuvine prin 0 pte* 18* C/nd #mplinim poruncile l rt re" lum cele cuvenite de l Domnul" pe msur cestei #mpliniri3 d r ne 0olosim dup scopul ce71 urmrim" 1:* Cel ce vre s 0 c cev i nu po te" e socotit de ctre cunosctorul de inimi" Dumnezeu" c i c/nd r 0i 0cut* 5 r ce st tre(uie s o #n'elegem t/t cu privire l cele (une" c/t si l cele rele* 1+* Minte 0r trup 0 ce multe lucruri (une si rele* D r trupul 0r minte nu po te 0 ce nici un din ceste " deo rece lege slo(ozeniei se cuno te #n inte de 0 pt* 1;* Unii" ne#mplinind poruncile" socotesc c cred drept* Al'ii" #mplinindu7le" te pt #mpr'i c o pl t d tor t* Bi unii si l'ii greesc 0 ' de devr* 1<* Stp/nul nu d tore z pl t ro(ilor3 d r i ri nici cei ce nu slu2esc drept nu do(/ndesc slo(ozeni * $%* D c 4ristos murit pentru noi" dup scripturi si nu m i trim nou #nine" ?ci Acelui c re murit i #nvi t pentru noi@-$Cor*8"18-" vdit este c suntem d tori s75 slu2im p/n l mo rte* Cum vom socoti d r #n0iere c cev ce ni se d tore zH $1* 4ristos e Stp/n prin 0iin' si Stp/n prin oper de m/ntuire" deo rece" neeGist/nd noi" ne7 0cut" i r murind din pricin pc tului" ne7 rscumpr t prin s/ngele Su si celor ce cred le7 druit ! rul* $$* C/nd uzi Scriptur zic/nd c Dumnezeu ?v rsplti 0iecrui dup 0 ptele s le@)Ps*:$"16-" s nu #n'elegi c e vor( de 0 pte de o vrednicie eg l cu =!een s u cu 1mpr'i " ci c 4ristos v rsplti 0 ptele necredin'ei #n El s u le credin'ii" nu c un sc!im(tor c re c/ntrete pre'ul lucrurilor de sc!im(" ci c Dumnezeu" Fiditorul si Rscumprtorul nostru* $6* Cei ce ne7 m #nvrednicit de ( i n terii de dou "sv/rim 0 ptele (une nu pentru rspl t" ci pentru pzire cur'eniei d t nou* $,* Tot lucrul (un" pe c re71 sv/rim prin 0ire no str" ne 0 ce s ne re'inem de l rul contr r" d r nu ne Ipo te dug un spor de s0in'enie" 0r ! r*)pentru cest sunt dou c i spre l c p t 7c ci El vine del Dumnezeu s u de l purt torul Acestui 7 dic merge l pustie si l c p t direct de l El s u ne supune prin scult re de un du!ovnic Jpurt tor de ! r c s ne inv t m de l el scult de Dumnezeu 0 r riscul de ne pierde di volul$8* Cel ce se #n0r/ne z" se retine de l lcomi 4 p/ntecelui3 cel ce dispre'uiete vu'i " de l zg/rcenie3 cel linitit" de l vor(rie3 cel cur t" de l iu(ire de plceri3 cel cuviincios" de l des0r/n re3 cel ce se 2unge cu ce re" de l iu(ire de rgint3 cel (l/nd" de l tur(ur re3 cel cu cuget smerit" de l sl v de rt3 cel supus" de l iu(ire de vr 2(3 c el ce mustr " de l 0'rie* De semene cel ce se ro g" e strin de deznde2de3 sr cul" de mult vu'ie3 mrturisitorul" de tgduire3 mucenicul" de slu2ire l idoli* Cezi cum to t virtute sv/rit p/n l mo rte" nu e ltcev dec/t re'inere de l pc t* 5 r re'inere de l pc t e un lucru l 0irii" nu cee ce duce rspl t #mpr'iei* $:* 9mul de (i pzete cele le 0irii lui* 4ristos #ns" prin cruce" druiete #n0iere * $+* Este o porunc restr/ns si este lt cuprinzto re* Prin ce dint/i" se poruncete s dm o p rte din cee ce vem celui ce n7 re3 printr7 dou " se poruncete lepd re de to te vu'iile* $;* Este o lucr re ! rului" necunoscut celui sl ( l minte3 si este o lt lucr re pc tului" c re semn cu devrul* D r e (ine s nu cercetm pre struitor ceste lucruri" c s nu rtcim* Ci

<

to te s le ducem" prin nde2de" lui Dumnezeu" cci el tie 0olosul m/nduror * $<* Cel ce vre s str( t m re spiritu l" r (d #ndelung" cuget smerit" veg!e z si se #n0r/ne z* De se v sili s tre c 0r ceste p tru" se v tul(ur cu inim " d r de trecut nu v pute * 6%* Linitire e re'inere de l rele* 5 r de7i v lu Ecinev cu sine si cele p tru virtu'i" pe l/ng rugciune" nu v ve * lt 2utor m i sigur spre st re de neptimire* 61* >u se po te liniti minte 0r trup" precum nu po te 0i surp t zidul dintre ele" 0r linitire i rugciune* 6$* ?Trupul po0tete #mpotriv du!ului i du!ul #mpotriv trupului@)= l*8"1+-* 5 r cei ce um(l #n du! nu vor #mplini po0t trupului* 66* >u eGist rugciune desv/rit 0r o c!em re min'ii* 5 r cugetul c re strig ne#mprti t" v 0i uzit de Domnul* 6,* Minte c re se ro g ne#mprti t" str/mtore z si 0r/nge inim 3 i r ?inim #n0r/nt si smerit Dumnezeu nu o v urgisi@)Ps*8%"1<-* 68* Rugciune #nc se numete virtute" dei e m ic virtu'ilor* Cci le n te pe cele prin #mpreun re cu 4ristos* 6:* Tot ce m sv/ri 0r rugciune si nde2de (un" ne este pe urm vtmtor si 0r pre'*)i r de rug t tre(ue ne rug m dup regulile S0intilor c s ne ud Dumnezeu"nu precum c tolicii l M ic domnului7c re domnHc ci scris este cit ne 0 cem voile no stre rug ciune se pre0 ce in (lestem si ne tiriim in intunericul cel m i din 0 r ***A5udit 6+* C/nd uzi c ?cei de pe urm vor 0i #nt/i i cei dint/i vor 0i pe urm@" #n'elege pe cei prt i de virtu'i i pe cei prt i de dr goste* Cci iu(ire e ce din urm dintre virtu'i" dup r/nd" d r e ce dint/i dintre to te" dup cinste" vdindu7le pe cele c re s7 u nscut #n inte ei" c 0iind cele de pe urm*)eu nu inv t virtutile ci dr goste c ci ce st le re in untrul ei si pe cele "voi vreti s v zmintiti zicind c nu vedeti virtutile3ele sunt scunse in untrul dr gostei c ci nu ele sunt scopul"d r tre(uie s trecem prin ele cu 0 pt c s 2ungem l e "i r poi dr goste ce dev r t v lucr in noi 0 ptele cele dup 4iistos*A5udit 6;* D c" #n vreme ce te rogi" te copleete tr/ndvi " s u eti supr t #n di0erite c!ipuri de pc t" du7'i minte de mo rte si de muncile #n0rico te* D r e m i (ine s te lipeti de Dumnezeu prin rugciune i nde2de" dec/t s te g/ndeti l lucruri din 0 r" c!i r d c sunt de 0olos* 6<* >iciun din virtu'i nu desc!ide singur" prin sine" u 0irii no stre" d c nu sunt #mpletite to te #ntreol lt* ,%* >u e #n0r/n t cel ce se nutrete cu g/nduri* Cci c!i r de sunt 0olosito re" nu7s m i 0olosito re c nde2de * ,1* Pc t spre mo rte este tot pc tul nepocit* C!i r" de s7 r rug un S0/nt pentru un semene pc t l ltui " nu e uzit* ,$* Cel ce se pociete cum se cuvine nu v respinge ostene l pentru pc tele vec!i" ci #i v c/tig printr7#ns #ndur re lui Dumnezeu* ,6* D c" suntem d tori s 0 cem #n 0iec re zi to te c/te le re 0ire no str (une" ce vom d lui Dumnezeu #n sc!im(" pentru relele pe c re le7 m 0cut m i #n inteH ,,* 9rice prisos de virtute m dug stzi" el e o dov d ne gri2ii trecute" nu un drept l rspl t* ,8* Cel ce se tur(ur cu minte i e linitit cu trupul" este semene celui tur(ur t trupete i #mprti t cu minte * ,:* Tur(ur re de (un voie 0ie min'ii" 0ie trupului" o sporete pe ce l lt" ce min'ii pe ce trupe sc i ce trupului pe ce min'ii* Cci #mpreun re lor d n tere unui ru i m i m re* ,+* M re virtute e r(d cele ce vin supr no str i iu(i pe cei ce ne ursc" dup cuv/ntul Domnului)Mt*8",,-* ,;* Dov d iu(irii ne0' rnice e iert re nedrept'ilor* ,<* >u pot 0i iert te din inim greelile cuiv " 0r cunotin' devr t* Cci ce st #i r t 0iecrui to te greelile c/te le 0 ce* 8%* >u vei pierde nimic din tot ce vei iert pentru Domnul" cci l timpul cuvenit #'i vor veni #nmul'ite* 81* C/nd minte uit de scopul cinstirii de Dumnezeu" 0 pt vzut virtu'ii #i pierde v lo re * 8$* D c 0 pt ru* plnuit #i este striccio s oricui" cu mult m i mult celor ce nu u gri2 de mnuntele ei* 86* &iloso0e z cu 0 pt despre voi omului i despre rspl t lui Dumnezeu* Cci tiin' nu e m i #n'ele pt s u m i 0olosito re dec/t 0 pt * 8,* 9stenelilor pentru evl vie le urme z m/ng/iere * 5 r ce st o cuno tem prin lege lui Dumnezeu i prin contiin'*

1%

88* Unul primit un g/nd si 17 'inut 0r mult socote l* Altul 17 primit si 17 con0runt t cu devrul* E de #ntre( t c re dintre ei lucr t cu m i mult evl vieH 8:* R(d re nc zurilor e semnul cunotin'ei devr te3 l 0el ne#nvinov'ire o menilor pentru nenorocirile t le proprii* 8+* Cel ce 0 ce (inele i c ut rspl t " nu slu2ete lui Dumnezeu" ci voii s le* 8;* Cel ce pctuit" nu v pute scp de rspl t" dec/t printr7o pocin' corespunzto re cu gree l * 8<* Unii spun. ?>u putem 0 ce (inele" d c nu primim #n c!ip sim'it ! rul Du!ului@* :%* Ace st o spun pentru c" zc/nd purure #n plceri" prin li(er lor !otr/re" renun' c nite ne 2utor 'i l cee ce le este d t cu putere :1* Cci celor (otez 'i #n 4ristos li s7 druit ! rul #n c!ip t inic3 d r el lucre z #n ei pe msur #mplinirii poruncilor* 4 rul nu #ncete z de ne 2ut #n c!ip scuns3 d r tine de noi s 0 cem s u s nu 0 cem (inele pentru c re vom primi putere * :$* M i #nt/i ! rul trezete #n c!ip dumnezeesc contiin' * Ace st #i 0 ce i pe cei 0ctori de rele s se ci sc i s pl c lui Dumnezeu* :6* El e scuns de semene #n #nv'tur ce ne7o d pro pele* 5 r uneori se ivete #n cuget i prin cetire3 s u #nv ' minte prin cuget re n tur l despre devrul lui* D c deci vom scunde t l ntul cestei cugetri" vom intr #n c!ip i'it #ntru (ucuri Domnului* :,* Cel ce cere lucrrile Du!ului #n inte de #mplinire poruncilor e semene ro(ului cumpr t cu ( ni" c re" #nd t 0ost comp r t" cere deod t cu pre'ul i scriso re de slo(ozire* :8* Cel ce socotete nec zurile venite din 0 r c duse de drept te lui Dumnezeu" cel cut/nd pe Domnul" 0l t deod t cu drept te Lui i cunotin' * ::* D c vei #n'elege ce zice Scriptur " c ?#n tot pm/ntul stp/nesc 2udec'ile lui Dumnezeu@)Ps*1%8"+-" orice #nt/mpl re 'i se v 0 ce #nv'tor spre cunotin' de Dumnezeu* :+* &iec re #nt/mpin cee ce #i vine" dup idee s * D r num i Dumnezeu tie cum i se potrivete 0iecrui cee ce vine* :;* C/nd su0eri vreo oc r de l o meni" cuget #nd t l sl v ce7ti v veni de l Dumnezeu* Bi oc r te v ls ne#ntrist t i netul(ur t3 i r sl v credincios i nesupus os/ndei" c/nd v veni* :<* C/nd eti lud t de mul'ime" dup (unvoin' lui Dumnezeu" s nu mesteci nimic seme' #n cee ce 'i7 !rzit Domnul" c nu cumv sc!im(/ndu7te" s c zi #n st re dimpotriv* +%* Sm/n' nu v crete 0r pm/nt i p3 i r omul nu se v 0olosi 0r osteneli de (un voie i 0r 2utor dumnezeiesc* +1* &r nor nu vine plo ie" i r 0r contiin' (un nu po'i plce lui Dumnezeu* +$* >u respinge #nv'tur " c!i r d c eti 0o rte cuminte* Cci iconomi lui Dumnezeu e m i 0olosito re c #n'elepciune no str* +6* C/nd inim e mic t de vreo plcere de l locul ostenelilor de (un voie" devine nevoie de re'inut" semene unui (olov n 0o rte greu" ce se rostogolete l v le* +,* Precum un vi'el nedeprins" lerg/nd dup i r(" 2unge l loc mrginit de prpstii din m/ndou pr'ile" l 0el se 0l su0letul pe c re g/ndurile l7 u des0cut pe7ncetul de locul su* +8* C/nd minte " do(/ndind (r('ie #n Domnul" des0 ce su0letul de o(inuin'e #nvec!ite" tunci inim e c!inuit de minte i de p tim" c de nite cli" c re o tr g #nco ce i #ncolo* +:* Precum cei ce plutesc pe m re r (d cu plcere rsur so relui" l 0el cei ce ursc pc tul" iu(esc mustr re * Pentru c ce dint/i se #mpotrivete v/ntului" ce de7 dou p timilor. ++* Precum 0ug #n timpul iernii s u S/m(t )Mt*$,"$%- duce durere trupului i #ntin re su0letului" l 0el rsco l p timilor #n trupul #m(tr/nit i #n su0letul s0in'it* +;* >imene nu e t/t de (un i de milos c Domnul3 d r nici El nu i rt pe cel ce nu se pociete* +<* Mul'i ne #ntristm pentru pc te3 d r primim cu plcere c uzele lor* ;%* Bo(ol nul" c re se t/r/ie su( pm/nt" 0iind or( nu po te vede stelele3 l 0el cel ce nu crede lui Dumnezeu #n privin' celor vremelnice" nu po te crede nici #n privin' celor venice* ;1* Cunotin' devr t s7 druit o menilor de ctre Dumnezeu" c ! r #n inte de ! r3 i e #nv ' pe cei ce se #mprtesc de e " s cre d #n inte de to te #n Cel ce le7 druit7o* ;$* C/nd su0letul c re pctuit nu primete nec zurile ce vin supr 7i" tunci #ngerii zic despre el. ?Am do0torit D (ilonul i nu s7 vindec t@)5eremi 81"<-* ;6* Minte " c re uit t de cunotin' devr t se lupt pentru cele protivnice" c pentru unele ce7i sunt de 0olos* ;,* Precum 0ocul nu po te z(ovi #n p" tot nici g/ndul ur/t #n inim iu(ito re de Dumnezeu* Cci tot7 cel ce iu(ete pe Dumnezeu" iu(ete i ostene l * 5 r ostene l de" (un voie e vr2m plcerii prin 0ire* ;8* P tim 2ung/nd stp/n peste 0 pte cu 2utorul voin'ei" se impune pe urm silnic i d c nu vre cel prt de e *

11

;:* De vin supr no str g/nduri 0r voie" s 0im siguri c iu(im c uzele lor" i r de vin g/nduri cu voi " iu(im i lucrurile spre c re se #ndre pt* ;+* Prere de sine i #ng/m0 re sunt pricini le !ulirii3 i r iu(ire de rgint si sl v de rt sunt pricini le ne#ndurrii i le 0'rniciei* ;;* C/nd di volul vede c minte s7 rug t din inim" duce ispite m ri i rutcios uneltite* Cci nu vre s sting virtu'i mici prin ispite m ri* ;<* Un g/nd c re z(ovete r t #mptimire omului* 5 r d c e lung t repede" r t rz(oiul si #mpotrivire* <%* Trei sunt locurile spiritu le" l c re vine minte c/nd se sc!im(. cel dup 0ire" cel m i presus de 0ire i cel #mpotriv 0irii* C/nd vine l locul dup 0ire" se descopere pe sine c pricin g/ndurilor rele i7i mrturisete lui Dumnezeu pc tele" recunosc/nd pricinile p timilor* C/nd vine l locul cel #mpotriv 0irii" uit de drept te lui Dumnezeu i se rz(oiete cu o menii pe motiv c o nedrept'esc* 5 r c/nd e ridic t l locul m i presus de 0ire" 0l ro dele Du!ului S0/nt" pe c re le7 rt t Apostolul. iu(ire" (ucurie" p ce )= l*8"$$- i cele urmto re3 i tie c d c lege gri2ile trupeti" nu po te rm/ne colo* D r d c se desp rte de locul cel " c de #n pc t"i #n nec zurile c re urme z pc tului" c!i r d c nu #nd t" d r desigur l vreme s " c/nd tie drept te lui Dumnezeu* <1* At/t devr se cuprinde #n cunotin' 0iecrui " c/t sigur n' #i d u (l/nde'e " smereni i dr goste * <$* Tot cel ce s7 (otez t dup dre pt credin' primit t inic tot ! rul* D r se umple de cunotin' sigur cestui 0 pt" dup cee " prin lucr re poruncilor <6* Porunc lui 4ristos" #mplinit cu contiin'" druiete m/ng/iere dup mul'ime durerilor inimii* D r 0iec re din ceste vine l timpul su* <,* Ro g7te struitor l orice lucru" c unul ce nu po'i . nimic 0r 2utorul lui Dumnezeu* <8* >imic nu 2ut m i mult lucrrii c rugciune 3 i pentru c/tig (unvoin' lui Dumnezeu" nimic nu e m i de 0olos c e * <:* To t lucr re poruncilor se cuprinde #n e * Cci nimic nu st m i sus c dr goste de Dumnezeu* <+* Rugciune ne#mprti t e semn de iu(ire 0 ' de Dumnezeu l cel ce struie #n e * >egri2 de e i #mprtiere ei" e dov d iu(irii de plceri* <;* Cel ce priveg!e z" r (d si se ro g nestr/mtor t" #mprtete #n c!ip vdit de Du!ul S0/nt* 5 r cel ce e str#mtor t #n ceste " d r r (d totui cu voi " primete i el #nd t 2utor* <<* 9 porunc se vdete m i le s c lt * De cee eGist si o credin' m i sigur c lt credin'* 1%%* Este o credin' din uz" dup Apostol )Rom*1%"1+-" i este o credin'" c re e deverire lucrurilor nd2duite )Evr*11"1-* 1%1* Dine este s 0olosim prin cuvinte pe cei c re #ntre (3 d r m i (ine e s conlucrm cu ei prin rugciune i virtute* Cci cel ce" prin ceste " se duce pe sine l Dumnezeu" 2ut i pro pelui* 1%$* D c vrei s71 0oloseti 0r vor( mult pe iu(itorul de #nv'tur" #nde mn71 l rugciune" l credin' dre pt i l r(d re nc zurilor* Cci prin ceste se do(/ndesc to te celel lte virtu'i* 1%6* Pentru lucrurile" pentru c re i7 pus cinev nde2de #n Dumnezeu" nu se m i rz(oiete cu pro pele* 1%,* D c" potrivit Scripturii" tot ce ni se #nt/mpl 0r voie #i re pricin #n cele sv/rite cu voi " nimeni nu e t/t de dum n omului" c el #nsui* 1%8* Tuturor relelor le premerge netiin' 3 i r dou dup netiin' e necredin' * 1%:* &ugi de ispit prin r(d re i prin rugciune* Cci d c i te #mpotriveti 0r ceste " vine supr 7'i i m i nv lnic* I 1%+* Cel (l/nd pentru Dumnezeu e m i #n'elept dec/t cei #n'elep'i i cel smerit cu inim e m i puternic dec/t cei puternici* Cci ei po rt 2ugul lui 4ristos #ntru cunotin' )Mt*11"$<-* 1%;* To te c/te le grim s u le sv/rim 0r rugciune" ni se r t pe urm s u greite s u vtmto re" i ne dovedesc lipsi'i de cunotin'" prin lucrurile c re urme z* 1%<* Unul singur e drept din 0 pte" din cuvinte i din g/nduri* Din credin' #ns" din ! r i din pocin'" sunt mul'i 11%* Precum celui ce se pociete #i e strin cuget re seme '" celui ce pctuiete de (un voie #i e cu neputin' cuget re smerit* 111* Cuget re smerit nu e o os/ndire no str din p rte contiin'ei" ci cunotin' ! rului lui Dumnezeu i comptimirii Lui* 11$* Cee ce e c s vzut pentru erul o(inuit" cee este minte r 'ion l pentru ! rul dumnezeiesc* Cu c/t sco'i m i mult m teri 0 r" cu t/t m i mult nvlete cel #nuntru3 i cu c/t o m/ni pe ce st m i mult #nuntru" cu t/t m i mult se retr ge cel * 116* M teri c sei sunt v sele i m/ncrurile3 i r m teri min'ii" sl v de rt si plcere * 11,* >de2de #n Dumnezeu 0 ce inim l rg3 i r gri2 trupe sc o #nguste z* 118* 4 rul Du!ului e unul i nesc!im( t3 d r lucre z c re precum voiete*

1$

11:* Precum plo i " curg/nd #n pm/nt" d pl ntelor c lit te lor proprie" celor dulci dulce ' i celor cre cre l " ! rul" intr/nd #n inimile credincioilor" le druiete lucrrile c re se potrivesc c di0eritele virtu'i* . 11+* Celui ce 0lm/nzete pentru 4ristos" ! rul i se 0 ce !r n3 celui ce #nsete z" (utur pre dulce3 celui ce tremur de 0rig" ! in3 celui ostenit" odi!n3 celui ce se ro g" deplin #ncredin' re3 celui ce pl/nge" m/ng/iere* 11;* Deci c/nd uzi Scriptur spun/nd" despre Du!ul S0/nt c s7 co(or/t peste 0iec re dintre Apostoli" s u c nvlit supr unui prooroc" s u c lucre z" s u se #ntriste z" s u se stinge" s u se m/nie3 i i ri c unii u p/rg Du!ului" l'ii sunt plini de Du! S0/nt" s nu cuge'i l vreo tiere" s u l vreo pre0 cere s u l vreo sc!im( re Du!ului" ci crede" dup cum m spus m i #n inte" c el e nesc!im( t i totputernic* De cee " el rm/ne #n lucrri cee ce este" d r #n cel i timp s lve z #n 0iec re" #n c!ip dumnezeiesc" cee ce tre(uie s lv t* Cci el se rev rs peste cei (otez 'i #n c!ip desv/rit" semene so relui" d r 0iec re dintre noi se lumine z #n msur #n c re" ur/ndu7i p timile c re71 #ntunec" le smulge din sine3 precum de semene se #ntunec #n msur #n c re" iu(indu7le" cuget l ele* 11<* Cel ce urte p timile smulge pricinile lor* 5 r cel ce se supune pricinilor e rz(oit de p timi" c!i r d c nu vre * 1$%* C/nd suntem stp/ni'i de g/nduri rele" s ne #nvinov'im pe noi #nine" si nu pc tul strmoesc )Ps*:$"1%-* 1$1* Rdcinile g/ndurilor sunt pc tele vzute" pe c re le sv/rim cu m#inile" cu picio rele si cu gur * 1$$* >u po te st de vor( cu p tim #n minte" cel ce nu iu(ete pricinile ei* 1$6* Cci cine st l t/rgui l cu sl v de rt" d c dispre'uiete ruine H S u cine se tul(ur pentru oc r" d c iu(ete umilin' H Cine primete plcere trupe sc" v/nd inim zdro(it i smeritH S u cine se #ngri2ete si se lupt pentru cele vremelnice" d c crede #n 4ristosH 1$,* Cel c re" dispre'uit 0iind de cinev " nu se g/lcevete cu cel ce7l dispre'uiete" nici cu cuv/ntul" nici cu g/ndul" do(/ndit cunotin' devr t i r t credin' t re Stp/nului* 1$8* Mincinoi sunt 0iii o menilor" c re st u #n cumpn de7 0 ce nedrept te* D r Dumnezeu pstre z pe se m 0iecrui cee ce este drept* 1$:* D c nici cel ce nedrept'ete nu 2unge l vreun prisos" nici cel nedrept'it nu e lipsit de cev " omul trece c o um(r" i deci #n deert se tul(ur )Ps*6<"+1$+* C/nd vezi pe cinev #ndurer t de multe ocri" cuno te c" dup ce s7 umplut de g/nduri de7 le sl vei de rte" secer cum cu sc/r( spicele semin'elor din inim* 1$;* Cel ce s@ (ucur t de plcerile trupeti m i mult dec/t tre(uie" v plti prisosul cu osteneli #nsutite* 1$<* M i m rele e d tor s spun supusului cee ce e d tor s 0 c3 i r d c nu e scult t" s7i veste sc venire relelor* 16%* Cel ce este nedrept'it de cinev i nu cere de l cel ce 17 nedrept'it cee ce i se d tore z" crede" cu privire l p rte cee " lui 4ristos" si v lu #nsutit #n ve cul cest i v moteni vi ' venic* 161* Aducere minte de Dumnezeu 0 ce s se n sc #n inim ostene l si durere pentru cinstire lui3 i tot cel ce uit de Dumnezeu c ut plcere si 0uge de durere* 16$* >u zice c cel iz(vit de p timi nu m i po te ve nec zuri* Cci c!i r d c nu pentru el" e d tor totui s i( nec zuri pentru pro pele* 166* C/nd vr2m ul re #n stp/nire multe z pisuri de le pc telor uit te" #l silete pe d tornic s le sv/re sc i prin ducere minte" 0olosindu7se cu vicle n meteug de lege pc tului* 16,* D c vrei s7'i minteti ne#ncet t de Dumnezeu" *nu respinge nec zurile c nedrepte" ci r (d7le c pe unele ce vin dup drept te* Cci r(d re lor trezete si #nviore z mintire prin 0iec re #nt/mpl re* 5 r respingere lor micore z durere i ostene l spiritu l inimii i prin ce st produce uit re * 168* D c vrei c Domnul s7'i copere pc tele" s nu7'i r'i o menilor virtu'ile* Cci cee ce 0 cem noi cu ceste " cee 0 ce Dumnezeu cu cele * 16:* Ascunz/ndu7'i virtute " nu te m/ndri" c i c/nd i #mplini drept te * Cci drept te nu st num i #n scunde cele 0rumo se" ci i #n nu g/ndi nimic din cele oprite* 16+* >u te (ucur c/nd 0 ci (ine cuiv " ci c/nd r (zi dumni c re urme z" 0r pune l inim rul* Cci precum urme z nop'ile zilelor" urme z rut'ile (ine0 cerilor* 16;* Sl v de rt" iu(ire de rgint i plcere nu l s 0 cere de (ine nept t" d c nu s7 u topit m i #n inte prin 0ric lui Dumnezeu* 16<* #n durerile 0r voie se scunde mil lui Dumnezeu" c re tr ge l pocin' pe cel ce le r (d i iz(vete de muncile venice* 1,% Unii" #mplinind poruncile" g/ndesc s le pun #n cumpn cu pc tele* 5 r l'ii #i c/tig (unvoin' lui Dumnezeu prin 2ert0 Celui ce murit pentru pc tele no stre* E de #ntre( t c re dintre ceti cuget dreptH 1,1* &ric =!eenei i dr goste 1mpr'iei d u putere de r(d nec zurile* 5 r ce st nu vine de l noi #nine" ci de l Cel ce cuno te g/ndurile no stre*

16

1,$* Cel ce crede #n cele7viito re se #n0r/ne z de l plcerile de ici 0r 0 ce pe #nv'torul* 5 r cel c re nu crede" c ut plcere i 0uge de durere* 1,6* S nu zici. cum se v ded sr cul plcerii" ne v/nd cele ce o pricinuiescH Cci cinev po te s se dede plcerii prin g/nduri" #n c!ip si m i ticlos* 1,,* Altcev e cunotin' lucrurilor si ltcev cuno tere devrului* Pe c/t se deose(ete so rele de lun" pe t/t e m i de 0olos ce de dou dec/t ce dint/i* 1,8* Cunotin' lucrurilor creste #n propor'ie cu #mplinire poruncilor3 i r cuno tere devrului" pe msur nde2dii #n 4ristos* 1,:* De vrei d r s te m/ntuieti si s vii l cunotin' devrului" #nce rc totde un s te ridici peste lucrurile ce c d su( sim'uri i s te lipeti de Dumnezeu num i prin nde2de* Cci #n 0elul cest " privind uneori pe lturi 0r s vrei" vei 0l Domnii i Stp/nii rs(oindu7te prin t curile ce le vor d supr t * D r (iruindu7le prin rugciune i rm/n/nd cu (un nde2de" vei strui #n ! rul lui Dumnezeu" c re te iz(vete de urgi viito re* 1,+* Cine #n'elege cee ce spus #n c!ip t inic s0/ntul vei" c lupt no str e #mpotriv du!urilor rut'ii)E0*:"1$-" v #n'elege i p r (ol Domnului" prin c re rt t c tre(uie s ne rugm ne#ncet t i s nu ne lenevim )Lc*1;"1-* 1,;* Lege poruncete 0igur t s lucrm se zile" i r pte s ne odi!nim* Lucr re su0letului st #n 0 cere de (ine prin ( ni i lucruri* 5 r odi!n lui" #n vinde to te i le d sr cilor" dup cuv/ntul Domnului* Bi cel ce 2uns st0el l odi!n prin lepd re de veri" petrece #n nde2de mint l* L ce st odi!n ne #nde mn i P vel s intrm cu s/rguin'" zic/nd. ?S ne silim s intrm l ce st odi!n@)Mt*1<"$1-* 1,<* Aceste le7 m spus" nu nesocotind cele viito re" nici !otr/nd c ici este rspl t o(te sc" ci 0iindc tre(uie s vem #nt/i ! rul Du!ului S0/nt lucr/nd #n inim i poi s intrm" pe msur vredniciei no stre" #n #mpr'i Cerurilor* Ace st descoperind7o i Domnul zis. ?1mpr'i Cerurilor este #nuntru vostruK )Evr*,"11-* D r spus7o i Apostolul. ?Credin' e deverire celor nd2duite@)Lc*1+"$1- i i ri. ?Alerg 'i c s o lu 'i@)1Cor*16"8- i i ri. ?Cercet 'i7v pe voi #niv de sunte'i #n credin'* S u nu cuno te'i c 5isus 4ristos locuiete #n voiH A0 r num i d c nu sunte'i cretini netre(nici@* 18%* Cel ce cuno te devrul nu se #mpotrivete nec zurilor" c re vin supr lui* Cci tie c71 conduc pe om spre 0ric de Dumnezeu* 181* Pc tele de odinio r" pomenite speci l dup c!ipul lor" v tm pe cel cu (un nde2de* Cci d c #i p r #n cuget #nso'ite de #ntrist re" #l des0 c de nde2de" i r d c i se zugrvesc 0r #ntrist re" #i #ntipresc din nou vec!e #ntinciune* 18$* C/nd minte " prin lepd re de sine" se 'ine str/ns num i de g/ndul nde2dii" $ vr2m ul" su( motiv de mrturisire" #i zugrvete pc tele de m i #n inte" c s st/rne sc din nou p timile uit te prin ! rul lui Dumnezeu i" pe ne(g te de se m" s 0 c pe om nedrept* Cci 0c/nd vr2m ul cest " de v 0i omul lumin t i ur/tor de p timi" se v #ntunec " tur(ur/ndu7se pentru cele 0cute* 5 r de v 0i #nc #nce'o t i iu(itor de plceri" v z(ovi desigur #n convor(ire ptim e cu momelile" #nc/t mintire ce st nu7i v 0i o mrturisire" ci #nceput de pctuire* 186* D c vrei s duci lui Dumnezeu mrturisire 0r os/nd" nu pomeni speci l" dup c!ipul lor" greelile" ci r (d cu (r('ie urmrile lor* 18,* #nt/mplrile durero se vin supr no str pentru pc tele 0cute m i7n inte" 0iec re gree l duc/nd dup sine cee ce se le g de 0ire ei* 188* Cel ce cuno te i tie devrul" nu se mrturisete lui Dumnezeu prin mintire celor sv/rite" ci prin r(d re celor ce vin pe urm supr lui* 18:* C/nd respingi durere i oc r " nu 0gdui c te vei poci prin lte virtu'i* Cci sl v de rt i 0ug de dureri o(inuiesc s slu2e sc pc tului c!i r i prin cele de7 dre pt )prin virtu'i-* 18+* Precum virtu'ile o(inuesc s se n sc din dureri i din ocri" pc tele se n sc din plceri i l ude* 18;* 9rice plcere trupe sc vine dintr7o lenevire de m i7n inte* 5 r lenevi se n te din necredin'* 18<* Cel ce z ce su( pc t nu po te (irui singur cugetul trupesc* Cci '/' re se mic 0r odi!n #n mdul rele s le* 1:%* De suntem ptim i" tre(uie s ne rugm i s ne supunem)cuiv c re e purt tor de Du! si re putere s se ro ge lui Dumnezeu pt*noi pin ne vom inv t si noi ne rug cum se cuvineA5udit -* Cci de (i cu 2utor ne putem rz(oi cu o(inuin'ele pc tului* 1:1* Cel ce7i lovete voi cu supunere i cu rugciune " este lupttor cu (un meteug" vdind lupt mint l pe c re o po rt" prin re'inere de l cele supuse sim'urilor* 1:$* Cel ce nu7i unete voi s cu Dumnezeu se poticnete #n 0 ptele s le i c de #n m/inile vr2m ilor* 1:6* C/nd vezi doi ri" v/nd dr goste unul 0 ' de ltul" cuno te c 0iec re 2ut s se #mpline sc voi celuil lt*

1,

1:,* Cel ce cuget seme' i cel ce iu(ete sl v de rt se #nso'esc cu plcere unul cu ltul* Cci cel dint/i l ud pe iu(itorul de sl v de rt" c re7i c de #n inte slug rnic3 i r cel l lt mrete pe cel cu cuget seme'" c re71 l ud #ntr7un * 1:8* Cel ce scult cu dr goste de devr sco te 0olos din m/ndou pr'ile. pentru cele (une primind mrturie" se 0 ce si m i gr (nic l ele3 pentru cele rele 0iind mustr t" e silit s se poci sc* Dup sporire no str tre(uie s ne 0ie i vi t 3 i dup vi ' suntem d tori s #nl'm lui Dumnezeu rugciunile no stre* 1::* Dine este s 'inem porunc ce m i cuprinzto re i s nu ne #ngri2im de nimic #n p rte" c st0el s nu tre(ui sc nici s ne rugm pentru cev p rte" ci s cerem num i #mpr'i lui Dumnezeu" dup cuv/ntul Domnului)Mt*:"66-* 5 r d c ne #ngri2im de 0iec re tre(uin'" suntem d tori s ne i rugm pentru 0iec re* Cci cel ce 0 ce s u se #ngri2ete de cev 0r rugciune" nu se 0l pe drumul cel (un c re duce spre s0/ritul lucrului* Ace st e cee ce spus Domnul.?&r mine nu pute'i 0 ce nimic@)5o*18"8-* 1:+* Cel ce nesocotete porunc rugciunii" c de #n ne scultri i m i rele" un pred/ndu71 ltei " c leg t #n l n'uri* 1:;* Cel ce primete nec zurile de cum " #n nde2de (unt'ilor de m i t/rziu" 0l t cunotin' devrului i se v iz(vi repede de m/nie i #ntrist re* 1:<* Cel ce primete re u ptimire i necinste pentru devr um(l pe c le postolilor" lu/nd cruce i #ncing/ndu7se cu l n'uri* 5 r cel ce #nce rc s i( gri2 de inim s 0r ceste " rtcete cu minte i c de #n ispitele i cursele di volului* 1+%* >u po te (irui cel ce se rz(oiete nici g/ndurile rele" 0r s (irui sc pricinile lor" nici pricinile 0r g/nduri* Cci c/nd rpunem pe un #n p rte" nu peste mult suntem prini prin ce l lt de ctre m/ndou* 1+1* Cel ce se lupt cu o menii" de 0ric relei ptimiri i ocrilor" s u v ptimi ici nec zuri i m i multe" s u v 0i muncit 0r mil #n ve cul viitor* 1+$* Cel ce vre s 0ie 0erit de orice #nt/mpl re re e d tor s7i #ncredin'eze to te tre(ile lui Dumnezeu prin rugciune3 poi minte lui s se 'in str/ns de nde2de #n El" i r gri2 pentru lucrurile supuse sim'urilor s o nesocote sc cu to t putere * 1+6* C/nd 0l di volul pe un om" prins 0r tre(uin' de cele trupeti" m i #nt/i #i rpete tro0eele cunotin'ei" pe urm #i t ie nde2de #n Dumnezeu cum i7 r ti c pul* 1+,* D c ocupi vreod t pozi'i #ntrit rugciunii cur te" nu primi #n ce vreme cunotin' lucrurilor" ridic t #n 0 ' t de vr2m ul" c s nu pierzi cee ce e m i de pre'* Cci m i (ine este s71 sgetm cu sge'ile rugciunii" st/nd #nc!ii #n cet'ui no str" dec/t s stm de vor( cu el" c re ne duce d ruri" uneltind s ne des0 c de rugciune #mpotriv lui* 1+8* Cunotin' lucrurilor 0olosete omului #n vreme de ispit i de tr/ndvie* D r #n vreme de rugciune #l pgu(ete* 1+:* D c 'i s7 r/nduit s #nve'i #ntru Domnul i nu eti scult t" #ntriste z7te cu minte " d r nu te tur(ur l rt re* Cci #ntrist/ndu7te nu vei 0i os/ndit cu7cel ne sculttor* D r tur(ur/ndu7te" vei 0i ispitit prin cel i lucru* 1++* 5n vreme t/lcuirii" s nu scunzi cele ce privesc pe cei de 0 ' povestindu7le lucrurile cuviincio se si vrednice de l ud m i lmurit" i r pe cele greu de uzit" m i coperit* 1+;* Celui ce nu se 0l #n scult re t s nu7i duci gree l #n 0 '* Cci ce st 'ine m i mult de stp/nire" dec/t de s0tuire* 1+<* Cele spuse l plur l se 0 c tuturor de 0olos" rt/nd 0iecrui #n contiin' cele le s le* 1;%* Cel ce vor(ete drept e d tor i el s 0ie plin de mul'umire" c unul ce primete cuvintele de l Dumnezeu* Cci devrul nu este l celui ce griete" ci l lui Dumnezeu" c re i71 druiete* 1;1* >u te g/lcevi cu cei c re nu 'i7 u 0cut mrturisire de supunere" c/nd se #mpotrivesc devrului" c s nu7'i st/rneti ur " cum zice Scriptur *) ce st s scris pt* incep tori c ci cei incerc ti in lupt nu se tem cind di volul se v n pusti supr lor i r cei ce nici nu u inceput si num i se gindesc s ince p lupt ce (un "nu u timp nici s se te m c u si 0ost (iruiti de po0tele si voi lor de cee nu e te m de Dumnezeu cu ei"c ci se mindresc cu ce nu e l lor str ini 0iind de Adev r necunoscindul cu 0 pt pe ElA5udit -* 1;$* Acel c re cede z ucenicului c/nd se #mpotrivete unde nu tre(uie" #l rtcete #n privin' celui lucru i71 pregtete s nesocote sc r/nduielile supunerii* 1;63 Cel ce s0tuiete s u mustr #ntru 0ric lui Dumnezeu pe cel c re pctuiete" #i c/tig sie7i virtute opus greelii* 5 r cel ce 'ine minte rul si os/ndete cu rut te c de #n cee i p tim" dup lege du!ovnice sc* 1;,* Cel ce #nv' t (ine lege se teme de legiuitor3 i r tem/ndu7se de El" se 0erete de tot rul* 1;8* >u vor(i cu dou lim(i" #ntr7un 0el rt/ndu7te cu cuv/ntul" i #ntr7 lt 0el 0l/ndu7te cu contiin' * Cci pe unul c cest Scriptur #l pune su( os/nd )Sir*$;"18-*

18

1;:* Adeseori cel ce spune devrul e ur/t de cei 0r de minte" dup Apostol )5o*;",%-* 5 r cel 0' rnic este iu(it* D r nici un dintre ceste rspl'i nu 'ine mult vreme* Cci domnul v rsplti 0iecrui " l vreme s " cee ce tre(uie* 1;+* Cel ce voiete s #nlture relele viito re e d tor s po rte cu plcere pe Cele de cum * Cci st0el #mpc/ndu7se #n'elep'ete cu lucrurile" v ocoli prin dureri mici" pedepse m ri* 1;;* 5mpre2muiete7'i cuv/ntul cu #ntrituri dinspre p rte l udei de sine i cugetul dinspre p rte #n ltei preri despre tine" c nu cumv ced/nd s 0 ci cele dimpotriv* Cci 2ele nu se sv/rete num i de ctre om" ci i de ctre Dumnezeu" totvztorul* 1;<* Atotvztorul Dumnezeu precum d rspltiri 0 ptelor no stre" i cugetelor i g/ndurilor no stre de (un voie* 1<%* =/ndurile 0r de voie rs r din pc tul de m i #n inte3 i r cele cu voi " din voin' li(er* De cee " cele din urm" sunt pricinile celor dint/i* 1<1* =/ndurilor rele neinten'ion te le urme z #ntrist re * De cee i disp r degr (* 5 r celor inten'ion te le urme z (ucurie* De cee cu nevoie ne iz(vim de ele" 1<$* 5u(itorul de plcere se #ntriste z de do2eniri si de str/mtorri3 i r iu(itorul de Dumnezeu" de l ude si de prisosi'i" 1<6* Cel ce nu cuno te 2udec'ile lui Dumnezeu merge cu minte pe un drum #ncon2ur t de m/ndou pr'ile de prpstii i uor e rsturn t de orice v/nt* C/nd e lud t" se um0l de m/ndrie3 c/nd e do2enit" se o'rete3 c/nd #i merge (ine" #i pierde cuviin' 3 c/nd 2unge #n su0erin'e" se t/nguiete3 #n'elege cev c ut num idec/t s r te3 c/nd nu #n'elege"se 0 ce c #n'elege3 d c e (og t" se #ng/m03 d c e sr c" se 0 ce c nu e3 c/nd se s tur" e plin de #ndrzne l3 c/nd postete" se umple de sl v de rt3 cu cei ce71 mustr" se i l ce rt3 i r pe cei ce71 i rt" #i socotete prosti* 1<,* D c" prin urm re" cinev n7 do(/ndit" prin ! rul lui 4ristos" cunotin' devrului i 0ric de Dumnezeu" se rnete cumplit nu num i de p timi" ci i de lte #nt/mplri* 1<8* C/nd vrei s descurci un lucru #ncurc t" c ut #n privin' lui ce pl ce lui Dumnezeu" i vei 0l dezleg re 0olosito re* 1<:* C/nd Dumnezeu (inevoiete s se 0 c un lucru" to t zidire 2ut s se #mpline sc* D r c/nd El nu (inevoiete" se #mpotrivete i zidire * 1<+* Cel ce se #mpotrivete nec zurilor" se rz(oiete 0r s tie cu porunc lui Dumnezeu* 5 r cel ce le primete #ntru cunotin' devr t" cel r (d pe Domnul" cum zice Scriptur * 1<;* Dup ce venit #ncerc re " nu #ntre( de ce" s u prin cine venit" ci cum s o por'i cu mul'umire" 0r #ntrist re i 0r pomenire rului* 1<<* Rul de l ltul nu ne sporete pc tul" d c nu #l primim cu g/nduri rele* $%%* D c nu e uor s 0li pe cinev s pl c lui Dumnezeu 0r s 0ie #ncerc t" tre(uie s mul'umim lui Dumnezeu pentru to t #nt/mpl re * $%1* D c Petru n7 r 0i rm s 0r iz(/nd #n pescuitul de no pte )Lc*8"8-" nu r 0i iz(/ndit #n cel de zi* Bi d c P vel nu i7 r 0i pierdut vedere oc!ilor )& pte <";-" nu r 0i c/tig t7o pe ce min'ii* 5 r d c Bte0 n nu r 0i 0ost ( t2ocorit c !ulitor" nu r 0i vzut pe Dumnezeu" c/nd i s7 u desc!is cerurile )& pte +"88-* $%$* Precum lucr re dup Dumnezeu e virtute" nec zul #mpotriv teptrii se numete #ncerc re* $%6* Dumnezeu #ncerc t pe Avr m" dic i7 dus nec z cu 0olos" nu c s 0le cum este" cci Cel ce cuno te to te #n inte de n tere lor #l cunote i pe el" ci c s7i de prile2uri pentru o credin' desv/rit* $%,* Tot nec zul vdete plec re voin'ei" d/ndu7i cestei prile2 s #ncline 0ie l dre pt " 0ie l st/ng * De cee nec zul ce se #nt/mpl s vin se numete #ncerc re" d/nd celui ce se #mprtete de el cunotin' voilor s le scunse* $%8* &ric de Dumnezeu ne silete s luptm cu 5sc tul* D r lupt/nd noi" #nsui ! rul lui Dumnezeu #l surp* $%:* #n'elepciune nu st num i #n cuno te devrul #nl'ime n tur l" ci i #n r(d rut te celor ce ne 0 c nedrept te" c pe no str proprie* Cci cei ce rm/n l ce dint/i se um0l de m/ndrie3 i r cei ce u 2uns l dou u do(/ndit smerenie #n cuget re* $%+* De vrei s nu 0ii muncit de g/nduri rele" primete silire su0letului i nec zul trupului* 5 r ce st nu num i #n p rte" ci #n to t vreme i locul i lucrul* $%;* Cel ce se l s pov'uit de (un voie prin nec zuri" v 0i stp/nit de g/ndurile 0r de voie* 5 r cel ce nu primete pe cele dint/i" v deveni" c!i r d c nu vre " ro(ul de l doile * $%<* D c eti nedrept'it i 'i se #nsprete inim " nu #ntrist " cci cu (un rost 0ost pus #n mic re cee ce 'i s7 #nt/mpl t* Ci (ucur/ndu7te" lung g/ndurile c re rs r" tiind c" (iruindu7le de l primul t c" v 0i (iruit #mpreun cu ele i dup ce 0ost pus #n mic re3 d r d c g/ndurile continu s se mite" i rul sporete* $1%* &r zdro(ire inimii" e cu neputin' s ne iz(vim cu totul de pc t* 5 r inim se zdro(ete prin #n0r/n re de l trei lucruri. de l somn" de l !r n i de l lenevire trupe sc* Cci prisosin' cestor

1:

sdete iu(ire de plcere3 i r iu(ire de plcere primete g/ndurile rele* Pe de lt p rte" e se #mpotrivete t/t rugciunii" c/t i slu2irii cuvenite* $11* D c i 0ost r/nduit s porunceti 0r 'ilor" pzete r/ndui l t i s nu treci su( tcere cele cuvenite de 0ric celor ce se #mpotrivesc* C/nd vor scult " vei ve pl t pentru virtute lor" c/nd nu vor scult " desigur #i vei iert si vei lu de semene iert re de l Cel ce zis. ?5ert 'i i se v iert vou@* $1$* To t #ncerc re se se mn cu un t/rg* Cel ce tie s 0 c negustorie" c/tig mult3 i r cel ce nu tie" su0ere p gu(* $16*Pe cel ce nu scult de un cuv/nt nu71 sili cu ce rt3 ci c/tigul" pe c re el 17 lepd t" dun'i71 'ie* Cci !otr/re de nu pune rul l inim #'i v 0olosi m i mult dec/t #ndrept re lui* $1,* C/nd vtm re ce izvorte de l unul se #ntinde l mul'i" nu tre(uie s i #ndelung r(d re" nici s c u'i 0olosul tu" ci l celor mul'i" c s se m/ntui sc* Cci e m i 0olosito re virtute multor " dec/t ce unui * $18* De v cde cinev #n orice 0el de pc t i nu se v #ntrist pe msur greelii" cu uurin' v cde i ri #n cee i curs* $1:* Precum leo ic nu se propie cu prietenie de 2uninc" l 0el neruin re nu primete de (unvoie #ntrist re dup Dumnezeu* $1+* Precum o i nu se #mpreun cu lupul" pentru n tere de pui" nici durere inimii cu neruin re " pentru zmislire virtu'ilor* $1;* >imene nu po te ve durere i #ntrist re dup Dumnezeu" de nu v iu(i m i7n inte pricinile lor* $1<* &ric de Dumnezeu i mustr re primesc #ntre ele #ntrist re * 5 r #n0r/n re i priveg!ere se #nso'esc cu durere * $$%* Cel ce nu se l s pov'uit de poruncile i de #ndemnurile Scripturii" v 0i m/n t #n inte de (iciul c lului i de (oldul sinului* 5 r de se v #mpotrivi i cestor " i se vor str/nge 0lcile #n z( le i 0r/u* $$1* Cel (iruit cu uurin' de cele mici e ro(it ne pr t de cele m ri* 5 r cel ce le dispre'uiete pe cele " le v st #mpotriv i celor m ri" #ntru Domnul* $$$* >u #ncerc s 0oloseti prin mustrri pe cel ce se l ud cu virtu'ile" 0iindc cel nu po te 0i i iu(itor de 0 l i iu(itor de devr* $$6* Tot cuv/ntul lui 4ristos descopere mil i drept te i #n'elepciune lui Dumnezeu" i to rn prin uz putere lor #n cei ce scult cu plcere* D r cei nemilostivi i nedrep'i" scult/nd 0r plcere" nu u putut cuno te #n'elepciune lui Dumnezeu" ( L7 u i rstignit pe Cel ce o gri * Deci s (gm i noi de se m de scultm cu plcere . El* Cci c!i r El zis. ?Cel ce m iu(ete pe Mine v pzi poruncile Mele i v 0i iu(it de T tl Meu i Eu #l voi iu(i pe i M voi rt lui@)5o*1,"$1-* Cezi cum scuns rt re S #n porunciH D r dintre to te poruncile" ce m i cuprinzto re este dr goste ctre Dumnezeu* 5 r ce st i 'int din #n0r/n re de l cele m teri le i din linitire g/ndurilor* $$,* Domnul" tiind ce st " ne poruncete zic/nd. ?S nu v #ngri2i'i de ziu de m/ine@)Mt*:"6+-* Bi cu drept te* Pentru c cel ce nu s7 iz(vit de cele m teri le i de gri2 lor" cum se v iz(vi de g/ndurile releH 5 r cel #nvluit de g/nduri" cum v vede pc tul" c re este coperit de eleH) Cci pc tul e un #ntunerec si o ce ' su0letului" ce se l s din g/nduri" din cuvinte i din 0 pte rele* Si pc tul se n te . c di volul ispitete pe om printr7o mome l c re nu71 0or'e z i #i r t #nceputul pc tului" i r omul intr #n vor( cu el din pricin iu(irii de plcere i sl vei de rte* Cci dei prin 2udec t nu voiete" d r cu lucr re se #ndulcete si #l primete* 5 r cel ce nu7si vede cest pc t cuprinztor" cum se v rug pentru el c s se cur'e scH Bi cel ce nu s7 cur'it" cum v 0l locul 0iin'ei cur teH 5 r de nu71 v 0l " cum v vede c s ce m i dinluntru lui 4ristos" d c suntem c s lui Dumnezeu" dup cuv/ntul prorocesc" ev ng!elic si postolescH $$8* Tre(uie" d r" c urm re celor spuse m i7n inte" s cutm c s ce st si s struim ( te l u ei prin rugciune" c " 0ie cum" 0ie #n ce sul mor'ii" s ne desc!id stp/nul si s nu ne spun c unor " c re n7 m vut gri2. ?>u v tiu pe voi de unde sunte'i@)Lc*16"$8-* D suntem d tori nu num i s cerem i s lum" ci s i pstrm cee ce ni s7 d t* Cci sunt unii c re si dup ce u primit" u pierdut* De cee " po te" cunotin' simpl" s u c!i r si o eGperien' #nt/mplto re lucrurilor spuse m i7n inte u i cei m i tineri si m i t/rzii l #nv'tur* D r trire struito re" cu r(d re" n7o u dec/t cei evl vioi i mult #ncerc 'i dintre (tr/ni" c ri" pierz/nd7o deseori din ne ten'ie" u cut t7o i ri cu osteneli de (un voie i u 0l t7o* S nu #ncetm s 0 cem i noi l 0e1" p/n c/nd o vom do(/ndi #ntr7o st0el de msur " #nc/t s nu o m i putem pierde" #ntocm i c cei * $$:* Aceste pu'ine #nv'turi le legii du!ovniceti le7 m cunoscut din cele multe* Asupr lor struie ne#ncet t i m rele Ps lmist" vr/nd s le #nve'e si s le #mpline sc cei ce c/nt ne#ntrerupt #n Domnul 5isus. Lui 5 se cuvine sl v " stp/nire si #nc!in re " cum si #n veci* Amin* A0 r de ceste i S0/ntul C!iril l AleG ndriei zice. LS uzim d r to'i c/'i ne lenevim l citire Scripturilor c/t vtm re su0erim i c/t srcie" c nu putem #ncepe vreo vie'uire c/ndv " cei ce nu tim

1+

legile cele dup c re tre(uie vie'uiM*)despre Ped lion in primul rind si poi de to te celel lte inv t turi le S0intei Tr ditii in c re se 0l tot cuvintul de 0olos spre indrept re no str *A5udit -

S-ar putea să vă placă și